RSS

Wyniki wyszukiania dla ‘koniec teatru iluzji z Watykanem na czele’

ZOSTALIŚMY UWOLNIENI ! Przestańmy służyć upadłemu niewolniczemu systemowi z Watykanem na czele !

Piramida

Uwolnieni w 2012r. z prywatnego, niewolniczego systemu przez Paradygmat Raport (OPPT) oraz Proklamację z 2014r. i Dekret z 2015r. Suwerena-Narodu Polskiego, bojkotujmy, ignorujmy wszystkie nielegalne organy władz świeckich i kościelnych, będące prywatnymi żydowskimi geszeftami, zarejestrowanymi  w Waszyngtonie, działającymi na naszą szkodę i szkodę całej ludzkości !

Zgodnie z Dekretem Suwerena wzywamy do oddolnego organizowania się w 3-5 osobowych  konspiracyjnych oddziałach obrony koniecznej, celem obrony przed podstępnym holokaustem Polaków, dokonywanym na zlecenie Watykanu i światowych elit żydowskich !

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Łowicz, 19.09.2015r.

www.wojdabejda.wordpress.com

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/124836,alarm-obrona-konieczna-przed-holokaustem-polakow

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125309,koniec-teatru-iluzji-z-watykanem-na-czele

APEL DO POLAKÓW WSZELKICH SŁUŻB O DZIAŁANIA W OBRONIE NARODU POLSKIEGO.

Do wszystkich Polaków, Sędziów, Prokuratorów, Adwokatów,

Dowódców wojskowych, komendantów policji, szefów wszelkich innych służb,

wszystkich żołnierzy, policjantów, strażaków, służb medycznych, ratowniczych i innych

oraz urzędników, dla których Polska nie jest pustym słowem lecz domem ojczystym.

Nie pozwólcie by Wami wysługiwały się żydowskie okupacyjne władze, które Waszymi rękoma dokonują ludobójstwa na Narodzie Polskim, zamachu na Polskość, na suwerenność Naszej Ojczyzny !

Nie pozwólcie, by rugowano Polaków z Ojczystej Ziemi ! Nie pozwólcie by w miejsce Polaków sprowadzano Zydów i uchodźców z całego świata! 

Nie pozwólcie na unicestwienie Narodu Polskiego w ramach światowego spisku NWO realizowanego przez kartele: farmaceutyczny, polityczny, religijny oraz obecnie trwającą inwazję obcokrajowców !

Przerwijcie wreszcie ludobójcze działania  żydowskich, okupacyjnych władz wszelkich szczebli w Polsce w imię ratowania własnego życia i życia Waszych rodzin ! Stańcie po stronie udręczonego, zmanipulowanego, okradanego Narodu  Polskiego !

Stańcie w obronie Narodu Polskiego, jego praw i własności ! To Wasza powinność wobec Waszych żon, Waszych mężów, Waszych dzieci, matek, ojców, braci, sióstr i całego Narodu Polskiego !

Jesteście służbami opłacanymi przez Naród Polski i jemu powinniście służyć i tylko Narodu Polskiego bronić! Macie bezwzględne prawo odmowy stosowania jurysdykcji talmudycznej i  odmowy udziału w działaniach wojennych na polecenie okupanta !

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Łowicz, 20.09.2015r.

https://piotrbein.wordpress.com/2014/07/05/apel-do-polakow-wszelkich-sluzb-o-dzialania-w-obronie-narodu-polskiego/

 
3 Komentarze

Opublikował/a w dniu 20 września 2015 w Bez kategorii

 

Konieczny masowy sprzeciw wobec handlu organami z Poltrasplantem w roli głównej !

“Słowo „pacjent” pochodzi z łacinskiego „patient” czyli cierpieć, znosić, toteż wszyscy znoszący cierpliwie wszelkie podstępy inkwizycyjne zwane oficjalną medycyną są cierpiętnikami umierającymi przedwcześnie w mękach i to wszystko wskutek fałszywej nadziei „odkupienia” zdrowia i życia, tak bezmyślnie oddawanego w koszerne macki wampirycznej mafii ze znakiem dwóch węży – już w antyku symbolizujących morderców i złodziei. “ – komentuje nieustraszona lekarka.

Zaszczep sobie myślenie

Drodzy Rodacy !

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do niezwłocznego masowego przeciwstawiania się transplantologii i całej oficjalnej medycynie, mylnie nazywanej służbą “zdrowia“, która jest największym cichym i bezkarnym ludobójstwem wszechczasów !
Alarm !!! Obrona konieczna przed Holokaustem Polaków
http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125309,koniec-teatru-iluzji-z-watykanem-na-czele

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do obrony koniecznej przed zaplanowaną z premedytacją i skwapliwie realizowaną machiną uśmiercania Polaków w placówkach oficjalnej medycyny, a przy tym finasowanej ze środków wypracowanych przez Naród Polski.

Każdy Polak na mocy Proklamacji z 02.11.2014r. i Dekretu z 02.04.2015r. oraz na mocy Raportu Paradygmatu ogłoszonego 25.12.2012r. przez One Peoples Public Trust został obligatoryjnie uwolniony od niewolniczego światowego prywatnego systemu, opartego na prawie morskim. Jednocześnie każdy Polak został zobowiązany do tworzenia od podstaw nowych systemów w ERZE DOSTATKU.

Najwyższy czas, aby każdy Polak uświadomil sobie, że finansuje uśmiercanie siebie, swojej rodziny i Rodaków ! W stanie najwyższego zagrożenia Narodu Polskiego i Polski pora trzymać się z dala od oficjalnej służby zdrowia, by zatrzymać dokonujący się bezkarny, cichy mord na Narodzie Polskim !

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do :

 • zmiany systemu kształcenia lekarzy na system oparty na medycynie naturalnej z wykorzystaniem ukrywanych przed narodami terapii
 • tworzenia nowego systemu ratownictwa medycznego z udziałem wyłącznie rodowitych Polaków, ratowników i lekarzy medycyny naturalnej
 • stosowania zasady ograniczonego zaufania do lekarzy i do wyników wszelkich badań diagnostycznych i profilaktycznych
  https://wojdabejda.wordpress.com/2015/07/15/oficjalna-medycyna-to-najwieksze-ciche-i-bezkarne-ludobojstwo-wszechczasow/
  “Niedawno dowiedziałam się, że w Niemczech mafia przeszczepów fabrykuje dowody do konieczności przeszczepów nerek dodając parę kropel krwi do moczu oddanego do analizy i tak sfałszowany wynik z moczu zdrowego człowieka ma być przekonującym dowodem na życiową konieczność przeszczepu nerki !!!!” – ostrzega nieustraszona lekarka
 • do masowego bojkotowania lekarzy oficjalnej medycyny, realizujących wytyczne ludobójczego kartelu medycznego
 • ignorowania wszelkich zaproszeń na badania np. kolonoskopia, mammografia, cytologia i inne, które nie tylko, że szkodzą naszemu zdrowiu to narażają na niebezpieczeństwo fałszywych diagnoz i związanej z tym niepotrzebnej udręki, cierpienia.
 • bojkokotowania wszelkich akcji promujących transplantologię czy też pakiety onkologiczne itp.
  Nieustraszona lekarka ostrzega : “Jak krzyczą o zdrowiu, życiu i dobrobycie, oznacza to w rzeczywistości chorobę i śmierć w ubóstwie, jak mówią o pokoju i pomocy humanitarnej, to znaczy, że chcą ciągłych wojen i grabieży, jak ryczą o praworządności, sprawiedliwości i demokracji, to chcą zniszczyć i ukraść cały świat !”
 • posiadania zawsze przy sobie kopii oświadczenia sprzeciwu przeznaczania swoich organów i tkanek do transplantologii. Oryginał oświadczenia sprzeciwu powinien być przechowywany w domu, za wiedzą członków rodziny a druga kopia zdeponowana u zaufanego lekarza domowego.
 • nie składania żadnych sprzeciwów w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów
 • szerokiego rozpowszechniania ostrzeżeń przed transplantologią i firmą Poltransplant
 • dbania do własne zdrowie, pogłębiania wiedzy na temat medycyny naturalnej
  http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/123442,nie-oddawajmy-swojego-zdrowia-w-rece-lekarzy-okupanta

Drodzy Rodacy !

W świetle w Proklamacji z 02.11.2014r. i Dekretu z 02.04.2015r. oraz ujawnienia przez IPPT 25.12.2012r. upadku światowego prywatnego niewolniczego systemu, nielegalne jest prawo ustanowione przez żydowskiego okupanta w Polsce, w tym m.in. dotyczące transplantologii.

Według tego okupacyjnego prawa każdy Polak stał się obligatoryjnie dawcą organów. Brak zastrzeżenia w Centralnym Banku Sprzeciwów prowadzonym przez prywatną firmę Poltransplant równoznaczny jest z bezkarnym uśmiercaniem ofiar i pobieraniem ich organów oraz tkanek do przeszczepów. Link; “Centralny Rejestr Sprzeciwów”, http://www.poltransplant.org.pl/crs1.html

Złożenie osobistego oświadczenia o nie zgadzaniu się na bycie dawcą organów i tkanek w “Centralnym Banku Sprzeciwów ”, nie daje gwarancji ani pewności uchronienia się przed przeznaczeniem na organy, ze względu na degrengoladę wszelkich służb w Polsce. Wręcz przeciwnie, naraża na niebezpieczeństwo zignorowania naszego sprzeciwu a nawet fałszywych diagnoz i leczenia prowadzącego do zakwalifikowania np. do operacji.

Pod pretekstem troski o nasze zdrowie dochodzi do uśmiercania na stołach operacyjnych Polaków i przeznaczania ich organów do transplantologii, zamiast zastosowania leczenia. Zwykle rodzina zmarłego nie dochodzi prawdy o faktycznych przyczynach nagłej i niespodziewanej śmierci członka rodziny. W związku z tym proceder uśmiercania żywych Polaków na organy kwitnie bez żadnych przeszkód.

O doskonale zorganizowanym handlu organami i tkankami Polaków pisał jeden z pracowników Poltransplantu w komentarzu pod ogłoszeniem pt: “Dawcy organów oskarżają zza grobów. Skarga do Prokuratora Generalnego Trybunału Karnego w Hadze”, pod naszą petycją protest przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu. http://www.petycjeonline.com/forum/post/2370883
“Aha ! Ten „Olgierd” obawia się tylko droższej „konkurencji” zamiast głosić Prawdę o obu „firmach” – żydowskich koszernych rzeźnikach w kryminalnie zorganizowanych bandach do patroszenia ludzi na żywca i w Niemczech i w Polsce czy też łącznie na całym świecie za wiedzą i „prawnym” przyzwoleniem nie-rządów i ich marionetek partyjnych ! Inkwizycyjny horror wszechczasów ! “ – tak komentuje nieustraszona lekarka.

Link: “Organspende??? Nein,danke!” (Dawstwo organów??? Nie, dziękuję!) http://rohspirit.de/koerper/organspende-nein-danke/
Jeder, der sich zur Organspende bereit erklärt hat oder dessen Angehörige nach seinem Tode dem zustimmen, jeder, der in einem Land stirbt, in dem die sog. Widerspruchsregelung gilt, ohne dass er seinen Widerspruch dort hat registrieren lassen, muß wissen, dass nach seinem „Tode“ nur lebend‐ frische Organe entnommen und transplantiert werden können, nicht leblose Organe einer Leiche.
„Każdy, kto zgodził sie być dawcą organów albo upoważnił rodzinę do takiej zgody po jego śmierci musi wiedzieć, że po orzeczeniu jego “śmierci” tylko świeże organy mogą zostać pobrane i przeszczepione, nie martwe organy nieboszczyka.”

Link: “Organspende „JA“ oder „NEIN“ Eine Entscheidungshilfe von Georg Meinecke”,(„Dawstwo organów tak albo nie – Georg Mainecke pomaga w podjęciu decyzji.”) http://www.impfkritik.de/upload/pdf/Organspende/Organspende1.pdf :

„Wie bei einem operierten lebenden Patienten reagiert der „Hirntote“ wie dieser auf unbewußte Schmerzen. Die Pulsfrequenz schnellt hoch, der Blutdruck bewegt sich, Hormone werden ausgeschüttet. Ein wirklich Toter, ein Leichnam ist zu solchen Reaktionen selbstverständlich nicht mehr fähig. Da ein Schmerzempfinden mit letzter Sicherheit nicht ausgeschlossen werden kann, ist in der Schweiz inzwischen eine Vollnarkose bei der Organentnahme am „Toten“ vorgeschrieben. Selbst die DSO empfiehlt zur „Optimierung des chirurgischen Eingriffs“ 5 Fentanyl, ein synthetisches Opioid (Opiat). Es ist eines der stärksten Schmerzmittel, ca. 100 x stärker als Morphin. Gescheut wird die Empfehlung einer Vollnarkose, da dies offensichtlich auch dem Laien offenbaren würde, dass der tote Organspender in Wirklichkeit noch gar nicht tot ist.

“Podobnie jak w przypadku żywego pacjenta, operowany “martwy mózg” reaguje tak samo na nieświadomy ból. Tętno bije mocniej, podnosi się ciśnienie krwi, uruchamiane sa hormony. Naprawdę żyje, trup oczywiście nie jest już zdolny do takich reakcji. Jak ból z całą pewnością nie można wykluczyć dowodzi, że w Szwajcarii zalecane jest znieczulenie ogólne podczas usuwania narządów z „martwych”. Nawet DSO zaleca „optymalizację zabiegu chirurgicznego” syntetycznym 5 fentanyl, opioid (a) opiatów. Jest to jeden z najsilniejszych środków przeciwbólowych, około 100 razy silniejszy niż morfina. Zalecanie jest znieczulenie ogólne, ponieważ byłoby to oczywiście ujawnieniem dla laika, że zmarli dawcy narządów w rzeczywistości nie są martwi. “ – czytamy w opracowaniu niemieckiego nestora rzeczników pacjentów dr. Meinecke.

O tym, jak faktycznie doskonale zorganizowany jest mechanizm Poltransplantu miałyśmy okazję same się przekonać w dniu 13.04.2014 . w Świeryżu Drugim k.Łowicza, podczas ratowania motocyklisty, który niespodziewanie zjechał na pole przyległe do drogi i stracił przytomność. Pogotowie ratunkowe zostało zawiadomione, że motocyklista jest nieprzytomny. Natychmiast przesłano tę informację do Poltransplantu, który wysłał helikopter. Na miejsce wypadku przyjechały dwie karetki pogotowia, z czego jedna karetka zabrała przytomną pasażerkę do najbliższego szpitala w Łowiczu. Pomimo, że motocyklista odzyskał przytomność, dzięki skutecznej pomocy M.Bejda metodą BSM (przyłożenie rąk do głowy), to jednak nie został przewieziony do najbliższego szpitala, ale był przetrzymywany ponad godzinę w karetce, w oczekiwaniu na przylot helikoptera.

Zachowanie policjantów i strażaków jak też ratowników pogotowia wskazywało wyraźnie, że nie chodziło im o dobro i wolę pacjenta, który sprzeciwiał się przewiezieniu go helikopterem do odległego szpitala w Zgierzu, ale wyłącznie o zrealizowanie zlecenia, z którego prawdopodobnie czerpią profity. Wszystkie obecne na miejscu zdarzenia służby współdziałały solidarnie w interesie Poltransplantu a nie w interesie poszkodowanego w wypadku !
Szczegółowy opis uratowania życia radnemu gminy Zduny, poszkodowanemu w wypadku motocyklowym zawarte są w poniższych linkach: https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/
https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/szok-zywe-zdrowe-ofiary-wypadkow-w-polin-ida-na-handel-organami/

W tym “doskonałym mechanizmie“ Poltransplantu wykorzystywana jest niewiedza Polaków na temat obowiązujących przepisów regulujących wykorzystanie organów do przeszczepów. Istnienie specjalnego, centralnego rejestru sprzeciwów, powołanego przez okupanta a prowadzonego przez prywatną firmę Poltransplant, która czerpie zyski z usług medycznych, w tym z transplantologii, niesie ze sobą niebezpieczeństwo np. porwań, zaginięć osób sprzeciwiających się oddaniu swojego ciała, umysłu i duszy na przeszczepy.

Wobec powyższego każdy Polak, który nie wie, że powinien posiadać przy sobie oświadczenie sprzeciwu, jest potencjalnym dawcą organów i tkanek a zarazem może stać się ofiarą służb medycznych, które mają władzę nad życiem poszkodowanych w wypadkach jak też pacjentów leczonych w placówkach medycznych.

Poltransplant to prywatna firma zarejestrowana w Waszyngtonie pod numerem 424307540. Uczestniczy w międzynarodowym handlu żywymi organami i tkankami, pobieranymi od żywych ofiar wypadków czy też żywych pacjentów placówek służby “zdrowia”(szpitale, przychodnie, kliniki, instytuty, itp.), bo tylko takie są przydatne w transplantologii.
Poniżej na wypis z rejestru US Dept of Labor w Waszyngtonie :
UPIK® Datensatz – L
L Eingetragener Firmenname CENTRUM ORGANIZACYJNO KOORDYNACYJNE D S TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANT
L Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil POLTRANSPLANT
L D-U-N-S® Nummer 424307540
L Geschäftssitz Al. Jerozolimskie 87
L Postleitzahl 02 001
L Postalische Stadt Warszawa
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 226225806
W Fax Nummer 226223243
W Name Hauptverantwortlicher : główny odpowiedzialny Danielewicz Roman
W Tätigkeit (SIC) 8099
US Dept of Labor, A to Z Index | En Español | Contact Us |FAQs |About OSHA
Bookmark and Share, QuickTakesNewsletter,RSS FeedsRSS Feeds, Feedback StarWas this page helpful? Occupational Safety & Health AdministrationWe Can Help
What’s New | Offices, OSHA logo,Home, Workers
Regulations, Enforcement, Data & Statistics,Training,Publication Newsroom, Small Business, Anti-Retaliation, Description for 8099: Health and Allied Services, Not Elsewhere Classified
Division I: Services | Major Group 80: Health Services
Industry Group 809: Miscellaneous Health And Allied Services, Not
8099 Health and Allied Services, Not Elsewhere Classified
Establishments primarily engaged in providing health and allied services, not elsewhere classified. Offices and clinics of health practitioners are classified according to their primary activity in Industry Groups 801 through 804.
Artists, medica / sztuka medyczna
Blood banks/ bank krwi
Blood donor stations/ stacje krwiodawstwa
Childbirth preparation classes/ klasy przygotowań do porodu
Health screening service/ usługi posiewowe
Hearing testing service/ testowanie słuchu
Insurance physical examination service, except by physicians/badania fizyczne dla ubezpieczycieli z wyjątkiem lekarzy
Medical photography and art/ fotografia medyczna i artystyczna
Osteoporosis centers’/ centrum osteoporozy
Oxygen tent service/ usługi tlenowe
Physical examination service, except by physicians/ badania fizyczne z wyjątkiem lekarzy
Plasmapheresis Centers/ Centrum plazmoforezy
Sperm banks / Bank spermy
SIC Search Division Structure Major Group Structure, Freedom of Information Act | Privacy & Security Statement | Disclaimers | Important Web Site Notices | International | Contact U.S. Department of Labor | Occupational Safety & Health Administration | 200 Constitution Ave., NW, Washington, DC 20210, Telephone: 800-321-OSHA (6742) | TTY, http://www.OSHA.gov
https://www.osha.gov/pls/imis/sic_manual.display?id=203&tab=description
Wyszczególniony w rejestrze w Waszyngtonie zakres usług firmy Poltransplant to: ” taki kamuflaż słowny na straszące badania okresowe typu „grużlica” czy „rak”, za pomocą badań laboratoryjnych, biopsji i całej tej twórczości „artystów medycznych” , symulujących dbałość o zdrowie czy leczenie goja i jego zwierząt. Jest to rosyjska ruletka diagnostyczna, bo na kogo wypadnie, to tego bęc. Centra plazmaferezy zajmują się przerabianiem krwi pobranej od gojów „honorowo” i przypuszczam, że te pejsate bezduszne wampiry wzmacniają się sami tymi „produktami” oraz drogo je sprzedają na rynku chirurgiczno-transplantologicznym.”– komentuje nieustraszona lekarka, demaskująca upadły światowy niewolniczy prywatny system z Watykanem na czele.

Maria Bejda, Teresa Wojda
POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Łowicz, 04.09.2015r.

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125434,konieczny-masowy-sprzeciw-wobec-handlu-organami


Wersja w PDF:Dawcy organów oskarżają zza grobu. Stop cywilizacji śmierci !

Dawcy organów oskarżają zza grobu. Stop cywilizacji śmierci !

2014-05-06 22:07:53

Skarga do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Dawcy organów oskarżają zza grobu. Stop cywilizacji śmierci !

Łowicz, 06.05.2014r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

99-400 Łowicz  os. Kostka 12/9

Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000075789.

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Luis Moreno-Ocampo

Główny Prokurator

Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze

W związku z brakiem reakcji na naszą skargę z 26.03.2014r. “na agresję na Polskę, debellację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim”, wysłaną drogą mailową jak też pocztową, z opłaconym żądaniem potwierdzenia  odbioru, dołączamy kolejne dowody w sprawie. Dowód nadania korespondencji z 27.03.2014r., link :   docs.google.com/file/d/0B7YNx9BTgQp4aGpzTWFQM0lFWWtKS3Q5NWJFOExMd09qWm80/edit

“W celu zapobieżenia mataczeniu, ucieczce sprawców do Izraela, USA czy też innych krajów, które nie są sygnatariuszami Statutu Rzymskiego a nade wszystko  powstrzymania ludobójczych działań, agresji i zawojowywania Polski występujemy ponownie o :

 • likwidację Unii Europejskiej i innych globalnych organizacji i agend

 • niezwłoczne wydanie nakazu aresztowania dla sprawców

 • zablokowanie kont bankowych sprawców i ich rodzin.

 • konfiskatę mienia sprawców na rzecz roszczeń Polski i Narodu Polskiego.

 • niezwłoczne skierowanie aktu oskarżenia do Trybunału Karnego

 • ściganie innych sprawców działań na szkodę Narodu Polskiego.

 • zwrot zagrabionego mienia narodowego wypracowanego przez wiele pokoleń Polaków oraz bogactw zgromadzonych w skarbcu państwa w postaci złota, srebra,

 • odszkodowania dla każdego rodowitego Polaka  w Polsce za cierpienia, za utratę zdrowia i życia, krzywdy moralne i straty finansowe jak też  za wyzysk kolonialny, niewolniczą pracę, rozbicie rodzin ( masowa emigracja za chlebem).

 • odszkodowania i ukarania winnych  za niemiecko-żydowską kampanię szkalowania dobrego imienia Narodu Polskiego i Polski  poprzez  obarczanie winą i nazywanie “polskimi obozami” niemieckie obozy koncentracyjne z okresu  II wojny światowej, podczas niemieckiej okupacji terenów polskich jak też haniebne przypisywanie winy Polakom za niemieckie zbrodnie wojenne na ludności żydowskiej np. w Jedwabnem.”

Sprawcy agresji  na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim dopuszczają się stopniowej, fizycznej likwidacji przedstawicieli Narodu Polskiego poprzez m.in.  przepisy prawne sankcjonujące handel organami i tkankami ludzkimi od osób uśmiercanych przez służby medyczne. Proceder pobierania narządów i tkanek od żywych ludzi, bo tylko od żywych są przydatne w transplantologii jest zamierzonym międzynarodowym, mafijnym działaniem ludobójczym.

Według obecnie obowiązującego w Polsce prawa brak zastrzeżenia w banku sprzeciwów równoznaczny jest z uśmiercaniem ofiar i pobieraniem ich organów do przeszczepów. Sprawcy agresji, debellacji i ludobójstwa na Narodzie Polskim   korzystają z niewiedzy Polaków na temat obowiązujących przepisów regulujących wykorzystanie organów do przeszczepów a więc spowodowali że Polacy narażeni są na ryzyko wykorzystania ich organów do przeszczepów wbrew ich woli.

Dowód nr.1

link; “Centralny Rejestr Sprzeciwów”, www.poltransplant.org.pl/crs1.html

Ustanowienie tej kwestii na zasadzie konieczności dokonania wpisu do rejestru sprzeciwów albo posiadania przy sobie oświadczenia sprzeciwu lub ustne oświadczenie złożone w obecności dwóch świadków przez nich pisemnie potwierdzone, jest działaniem wymierzonym przeciwko obywatelom nieświadomym podstępu.

Istnienie specjalnego, centralnego urzędu rejestracji  sprzeciwów, powołanego przez okupanta, niesie ze sobą niebezpieczeństwo np. porwań, zaginięć osób sprzeciwiających się oddaniu swojego ciała, umysłu i duszy do dyspozycji transplantologii.

Wobec powyższego każdy Polak, który nie wie, że powinien przy sobie posiadać oświadczenie sprzeciwu jest potencjalnym dawcą organów i tkanek a zarazem może stać się ofiarą służb medycznych, które mają władzę nad życiem poszkodowanych w wypadkach jak też pacjentów leczonych w placówkach medycznych.

Nawet posiadanie przy sobie oświadczenia, czy dowodu wpisu do rejestru sprzeciwów nie daje  żadnych gwarancji na uszanowanie woli pacjenta ze względu  na niską etykę służb medycznych jak też związany z tym lukratywny biznes.

Paradoksem jest, że osoba udzielająca pierwszej pomocy, ze względu na ochronę danych osobowych, nie ma prawa wiedzieć kogo uratowała i śledzić losu potencjalnego dawcy organów, tkanek, co utwierdza służby medyczne w swobodzie decydowania o losie, życiu czy śmierci bezbronnego człowieka.

W Polsce prowadzona jest nachalna promocja transplantologii wśród społeczeństwa z udziałem młodzieży szkół ponadgimnazjalnych poprzez organizowanie nawet konkursów w ramach kampanii  “Drugie życie”.

Wykorzystuje się młodzież do  informowania wyłącznie o korzyściach dla biorców a całkowicie pomija fakt, że podarowanie drugiego życia oznacza pozbawianie w okrutnych okolicznościach życia ciała, ducha i umysłu dawcy organów i tkanek a przy tym odbierane jest dawcy prawo do godnego umierania, pożegnania się z bliskimi. Jest to podstępne włączenie młodzieży do tworzenia cywilizacji śmierci, wprowadzanej przez sprawców agresji  na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim.

Dowód nr.2

link; “Kampania drugie życie, transplantacja, masz dar uzdrawiania”. drugiezycie.org.pl/ 

W Polsce dokonuje się ukrytej eutanazji osób w podeszłym wieku poprzez m.in. celowe stawianie fałszywej diagnozy np. choroby parkinsona poprzez podawanie leków powodujących ostatnie stadium tej choroby, polegające na m.in trudnościach z przełykaniem i mówieniem. Taki pacjent umiera straszliwą śmiercią głodową. Osobiście znane są nam dwa przypadki postawienia takich diagnoz. W jednym przypadku dzięki naszemu ostrzeżeniu pacjent powrócił do zdrowia i sprawności. Lekarz domowy spodziewał się śmierci pacjenta, czego nie ukrywał przed jego żoną, gdy ta zjawiła się  po receptę na cewnik. Stwierdził, że się nie opłaca zmieniać cewnika, bo pacjent  lada dzień umrze.

Dowód nr.3

(Tłumaczenie z j.niem. M.Bejda)

Cyt.:“ Dawstwo organów – tak czy nie? O czym lekarze, firmy farmaceutyczne, politycy i media nie informują:  Przedłużanie życia innym poprzez  cierpienie mordowanych dawców? Dawstwo narządów to  niegodny, brutalny, lukratywny biznes”, dr. jur.. George Meinecke, Nestor niemieckich rzeczników pacjentów.”

chemtrails-info.de/tod/sterben/organspende.htm

“Organspende – ja oder nein? Worüber Ärzte, Pharmakonzerne, Politiker und Medien nicht informieren: Noch Lebende unter Schmerzen töten, um anderes Leben zu verlängern?Das würdelose, brutale und lukrative Geschäft mit der Organspende, von Dr. jur. Georg Meinecke, Nestor der deutschen Patienten-Anwälte”

Cyt.: “Narządy nadają się tylko do przeszczepu, gdy ciało naprawdę jeszcze nie umarło, ale jako żywe, świeże narządy pobrane od osoby mającej „martwy” mózg! Naprawdę umiera człowiek tylko wtedy, gdy oddychanie i  serce całkowicie zaprzestały działalności .. Narządy z naprawdę martwego ciała, tj. umarłego, nie nadają się do przeszczepu !!!”

“Organe sind zur Übertragung nur geeignet, wenn sie dem Körper eines noch nicht wirklich Verstorbenen, sondern als noch lebend-frische Organe von einem nur ‚Hirntoten’ entnommen werden!! Wirklich tot ist ein Mensch aber erst, wenn Atmung und Herz völlig ihre Tätigkeit eingestellt haben.. Organe von einem wirklich leblosen Körper, also einer Leiche, sind nicht mehr zur Transplantation geeignet!! “ 

Cyt.:“Usunięcie narządu powoduje w rzeczywistości śmierć = morderstwo ! Dla celów deportacji organowej leżące na stole operacyjnym ciało z “umarłym pniem mózgowym ” jest cięte piłą od  gardła do kości łonowej. Z tak otwartego ciała, polewanego lodowatą wodą zostają wycięte poszczególne organy wewnętrzne jak nerki, wątroba, płuca, oczy i wreszcie bijące serce .Po tym następuje rzeczywista śmierć pozostałej  fizycznej  powłoki pacjenta podczas gdy pobrane organy dalej żyją.”

Dowód nr.4

link: raport: “Organe spenden? Besser nicht! ,”Organy podarować? Lepiej nie!” www.youtube.com/watch?v=-VKkTzeFHOk&feature=related

Dowód nr.5

link: “Zwiefel um Hirntod”, (“Wątpliwości co do śmierci mózgu” )

Pobieranie  narządów jest krwawym, niegodnym zabijaniem i  wypatroszeniem !

Członek SPD Bundestagu dr Wolfgang Wodarg, lekarz z zawodu, (…) obserwator usunięcia narządów uzasadniał : Cyt.: „takiego widoku pola bitwy, podobnej  sceny, nikt nie miałby odwagi oglądać.”… „Chirurdzy stoją często na matach  lub kocach ze względu na krew i wodę zalewającą podłogę. W rzeczywistości: utrata krwi podczas cięcia wciąż żywego organizmu, krążącej od gardła do kości łonowej  i późniejszego patroszenia narządów prowadzi do niemal całkowitej utraty krwi pozostałej fizycznej powłoki.”

“Die Organentnahme bewirkt erst den eigentlichen Tod = Mord!” Zu Zwecken der Organentnahme wird der auf dem OP-Tisch liegende Körper des „Hirntoten“ von der Kehle bis zum Schambein aufgeschnitten bzw. aufgesägt. Nachdem in den dadurch aufgeklappten Körper Eiswasser gegossen worden ist, werden die einzelnen Organe herausgeschnitten, wie z.B. die Nieren, die Leber, die Lungenflügel, die Augen und zuletzt das noch schlagende Herz. (s. Videobericht hierzu) Danach bzw. dadurch tritt der eigentliche wirkliche Tod der ausgewaideten körperlichen Hülle des Patienten ein (s. Video), während die entnommenen Organe weiter leben. Organentnahme ist blutiges, unwürdiges Schlachten und Auswaiden! Dem SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. Wolfgang Wodarg, von Beruf Arzt, wurde die Bitte abgelehnt, als Zuschauer einer Organentnahme beizuwohnen. Begründung: „Die einem Schlachtfeld ähnelnde Szene sei keinem Zuschauer zuzumuten.” Die Chirurgen stehen wegen der Blut- und Wasserüberschwemmung des Fußbodens häufig auf Matten oder Tüchern. In der Tat: Der Blutverlust beim Aufschneiden eines noch von der Blutzirkulation durchpulsten lebenden Körpers von der Kehle bis zum Schambein und das anschließende Ausschlachten von Organen führt fast zum totalen Blutverlust der körperlichen verbleibenden Resthülle.”

Cyt.:“Ciała umierających dawców organów i tkanek są bezlitośnie wykorzystywane, podczas gdy dusza drży w  stanie śmiertelnej walki i potrzebuje scalenia swej  substancji z całego ciała  by móc spokojnie odejść. Wtedy czuje  z przerażeniem, jak ciepłe organy są usuwane z ciała z cząstką jej samej .  (…)”

 Die Leiber der Sterbenden werden gnadenlos ausgeschlachtet, während die Seele im Todeskampf zittert und ihre Seelensubstanz zusammenzuklauben genötigt ist, um ihren Seelenleib im Jenseits wieder voll funktionsfähig in Empfang zu nehmen. Diese Seelen empfinden mit Schrecken, wie ihrem Leib die warmen Organe entnommen werden.

Razem z branżą  farmaceutyczną, która osiąga ogromne zyski z wieloletniego leczenia osób poddanych transplantacji organów,  powiązany  cały kartel ((od organizatorów , zamawiających organy , operatorów , dystrybutorów , transportu, linie lotnicze, kasy chorych, itp) robi nachalną  kampanię reklamową transplantologii jako charytatywnego ofiarowywania organów do przeszczepów.

W szczególności  przemysł farmaceutyczny osiąga niebotyczne zyski od biorców narządów. Biorcy narządów są skazani na ciągłe branie leków przeciwko odrzutom przeszczepów. Miesięczne koszty medykamentów dla jednego biorcy sięgają od tysiąca do kilku tysięcy euro. Realizacja idei transplantologów, uczynienia znaczącego kroku w kierunku pokonania śmierci związana jest z praktykami na granicy prawa lub  wyraźnie nielegalnymi np. przez fundacje.

Viele Profiteure im Transplantations(un)wesen. Zusammen mit der Pharma-Industrie, die an den Transplantierten, die ja lebenslange Dauerpatienten sind, extrem viel Geld verdient, ist hier ein Kartell (aus Organisatoren, Organbeschaffern, Operateuren, Verteilern, Transportwesen, Fluggesellschaften, bezahlenden Krankenkassen etc.) entstanden, das Informationen nur dann fördert, wenn sie Werbung für Organspende darstellen. Sonst tut man alles, um die Öffentlichkeit nur in eine Richtung zu beeinflussen.” Vor allem die Pharma-Industrie verdient enorm an Organempfängern. Die monatlichen Medikamentenkosten betragen tausend, wenn nicht tausende Euro. Hier und da müssen versagende eingesetzte Organe durch wiederum neu beschaffte Organe ersetzt werden! Kassierer, Gewinner ist der Transplantationsmediziner, der seinen Traum, den Tod zu besiegen, einen wesentlichen Schritt näher gekommen ist… Erg.: Daher verwundern grenzlegale oder klar illegale Praktiken der Organakquise z.B. durch die ‚gemeinnützige’ DOS-Stiftung nicht (s. Bericht über den ‚König der Organakquise

Wobec powyższego pobieranie organów jest usankcjonowanym prawnie mordem, ubojem  rytualnym, współczesnym kanibalizmem. Uruchomiona została podstępna machina śmierci w celach populacyjnych poprzez żerowanie na szlachetnych przesłankach ratowania życia ludzkiego lecz kosztem ogromnego cierpienia ciała, umysłu i duszy dawców.

Poniżej opis zdarzenia, które zainspirowało i zmobilizowało  przedstawicielki  Obywatelskiego Ruchu Oporu do uzupełnienia skargi do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.

W niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 r. kierowca motocykla zasłabł na drodze z Niedźwiady do Świeryża, k.Łowicza i znalazł się na polu porośniętym pszenicą. Łagodny zjazd na pobocze, które nie było rowem, (jak podaje Nowy Łowiczanin) i zatrzymanie motocykla na miedzy, granicy sąsiadujących ze sobą pól, zamortyzowało siłę uderzenia. Z chwilą dotarcia do miejsca zdarzenia  M.Bejda zobaczyła dwie osoby leżące na polu w pobliżu motocykla.Podbiegła do nieprzytomnego kierowcy motocykla, który miał na głowie i szyi kominiarkę. Kaski ochronne motocyklistów były już zdjęte przez osoby, które wcześniej przybyły na miejsce zdarzenia i zajęły się poszkodowanymi w wypadku. Ostrożnie zdjęła kominiarkę Z pomocą obecnej tam młodej kobiety ostrożnie zdjęła kominiarkę i przyłożyła swoje  ręce na głowę motocyklisty. Po  około minucie poszkodowany odzyskał przytomność i  zapytał czy z pasażerką jest wszystko w porządku. Na to obecni świadkowie potwierdzili, że jest z nią dobrze, jest przytomna. M.Bejda nieustannie  trzymała ręce na głowie poszkodowanego i podtrzymywała  jego głowę nawet podczas przenoszenia go na nosze przez dwóch ratowników i lekarza. Na miejsce zdarzenia przyjechały dwie karetki pogotowia ratunkowego, policja, straż pożarna. Jedna karetka pogotowia zabrała pasażerkę motocykla do szpitala w Łowiczu a na miejscu pozostała karetka w której znajdował się kierowca motocykla.

M.Bejda opuściła miejsce zdarzenia z przekonaniem, że akcja ratunkowa została zakończona i poszkodowany również trafi do szpitala w Łowiczu. Przedłużający się postój karetki pogotowia z poszkodowanym zaniepokoił nie tylko M.Bejda ale również wielu mieszkańców Świeryża, którzy gromadnie obserwowali bezczynność służb ratowniczych. Podeszła do kierowcy karetki pogotowia, który poinformował ją że oczekiwany jest przylot helikoptera ratunkowego z Łodzi. M.Bejda wyraziła obawę o dalszy los poszkodowanego: skoro  poszkodowany jest przytomny, oddycha prawidłowo to nie pozwoli aby został dawcą organów , bo powszechnie znana jest w Niemczech afera  z handlem organami ludzkimi z Polski a zwłaszcza od motocyklistów.  Takie zastrzeżenie i prośbę o dopilnowanie aby nic złego nie stało się z uratowanym przez nią mężczyzną M.Bejda skierowała również do policjantów siedzących w samochodzie, stojącym tuż za karetką.

Niebawem nadleciał helikopter. Widoczna była nerwowość wszystkich służb, których bezczynność śledzili zgromadzeni mieszkańcy jak też M. Bejda i T. Wojda, które głośno skandowały: “Nie damy  Polaka na narządy, “Dość uśmiercania Polaków na narządy!“ M.Bejda dodatkowo posługiwała się aparatem fotograficznym, zastrzegając że o tej akcji dowie się cały świat ! Mieszkańcy nie kryli swego oburzenia na przewlekłość akcji a nawet potwierdzali, że w Polsce powszechnie znany jest proceder, trwający już od ponad 20 lat przeznaczania  ofiar wypadków a zwłaszcza z udziałem motocyklistów na organy do transplantacji. W karetce pogotowia trwały jakieś przedłużające się negocjacje z pacjentem, który zapewne  nie zgadzał się na transport helikopterem, bo słyszał rozmowę M.Bejda z kierowcą karetki jak też okrzyki obu przedstawicielek Obywatelskiego Ruchu Oporu.

Policjanci próbowali usprawiedliwiać przestój oczekiwaniem na przyjazd rodziny z pobliskich Zdun. Gdy T.Wojda zapytała jednego z policjantów, czy już przyjechała rodzina, usłyszała groźbę ukarania mandatem a inny policjant nakazał odsunięcie się i sięgnął ręką po broń a także straszył wysłaniem do Sochaczewa (szpital psychiatryczny). W tym momencie T.Wojda oznajmiła zgromadzonym,  że za troskę o poszkodowanego policjant zastosował bezprawną groźbę karalną. Poszkodowany nie miał podłączonej żadnej aparatury, żadnej kroplówki, był przytomny, oddychał normalnie, więc po co przyleciał helikopter? Dla Basi z Kutna nie było helikoptera, bo nie było zapotrzebowania na organy do przeszczepu a tutaj widać wszystko pasowało ale za dużo było świadków i widzów.

Dowód nr.6

link; “Dwoje poszkodowanych w wypadku motocykla”. www.lowiczanin.info/bezpieczenstwo/z-policji/-Dwoje-poszkodowanych-w-wypadku-motocykla/

Dzisiaj, 13 kwietnia, do groźnego wypadku drogowego doszło w Świeryżu II (Gmina Łowicz). Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn, na prostym odcinku drogi wjechał do rowu motocykl marki Honda, którym jechały dwie osoby, obie są mieszkańcami powiatu łowickiego. Zostały zabrane do szpitali – kierowca – 41 latek – śmigłowcem LPR „Ratownik 16” do szpitala w Zgierzu, a jego 26-letnia pasażerka karetką do szpitala w Łowiczu.

Dowód nr.7

link; “6-miesięczna Basia z Kutna zmarła po szczepieniu, ujawniono oburzające wytyczne dla polskich lekarzy”. kefir2010.wordpress.com/2014/01/16/6-miesieczna-basia-z-kutna-zmarla-po-szczepieniu-ujawniono-oburzajace-wytyczne-dla-polskich-lekarzy/

Dodatkowo informujemy:

Po wysłaniu korespondencji do Szanownego Pana Prokuratora, Urząd Ochrony Niemiec dopuścił się zastraszania i bezprawnych gróźb wtargnięcia  do mieszkania w Niemczech, jednej z autorek skargi, Marii Bejda.

Jednocześnie w Polsce, w Łowiczu nastąpiła próba zamachu na dobro chronione prawem, siedzibę Stowarzyszenia Regionalnego  Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi , OBYWATELSKI RUCH OPORU, którym jest mieszkanie Teresy Wojda, współautorki korespondencji do Szanownego Pana Prokuratora.

Opisy bezprawnych działań i prób zastraszania M.Bejda oraz skarga na próbę zamachu na siedzibę naszych organizacji zostały szeroko upublicznione w internecie przez Andrzeja Szuberta i Piotra Beina oraz na forach społecznościowych.

Dowód nr. 8-13

link;  “Szykany dla Polek – patriotek za obronę Polski “ grypa666.wordpress.com/2014/03/30/szykany-dla-polek-patriotek-za-obrone-polski/

Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Stowarzyszenia i Obywatelskiego Ruchu Oporu,

Odpowiedź Bejdy na szykany kripo

Szykany dla Polki-patriotki w Niemczech za skargę w obronie Polski

Niemiecka policja kryminalna, władze bezpieczeństwa Niemiec i polski pejsbuk FB

Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim

Dowód nr.14-16

link: “Niemiecka policja kryminalna,władze bezpieczeństwa Niemiec i polski pejsbuk FB.” opolczykpl.wordpress.com/2014/03/29/niemiecka-policja-kryminalna-wladze-bezpieczenstwa-niemiec-i-polski-pejsbuk-fb/,

Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim,

Niemiecka policja kryminalna kontroluje polityczne wpisy Polaków na FB – pejsbuku

Z poważaniem 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

07/05/2014

SZOK: Żywe, zdrowe ofiary wypadków w Polin idą na handel organami [uaktualnienia]

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 04:31

From: Maria Bejda
Date: May 10, 2014 4:02:32 PM PDT (CA)
To: Andrzej Szubert
Subject: Re: Skarga do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego. Dawcy organów oskarżają zza grobu. Stop cywilizacji śmierci !

Szanowny Andrzeju, dziękujemy za troskę, cenne uwagi i wskazówki.  Z wielkim uznaniem i szacunkiem odnosimy się do Twojej i Piotra [Beina] działalności, chociaż Wasze”armaty słowne”, jakkolwiek zasadne, są trudne dla nas do zaakceptowania, bo nie służyłyśmy w wojsku. 🙂

Skargę do Prokuratora MTK napisałyśmy o procederze uśmiercania Polaków na narządy a to opisane zdarzenie bardzo nami wstrząsnęło i jednocześnie zmobilizowało nas do uzupełnienia skargi o ten porażający fakt, że każdy jest potencjalnym dawcą organów i tkanek a tym samym może stać się ofiarą ludobójczych działań, uboju rytualnego, współczesnego kanibalizmu. Biorcy cieszą się przedłużonym życiem a krzyku rozpaczy dawców społeczeństwo nie usłyszy.,Usłyszą tylko  zszokowani najbliżsi, postępnie wmanewrowani w ten proceder.

Po 4 latach szukania prawdy nt. zagrożeń dla istnienia życia na Ziemi, stwierdziłyśmy że nic więcej dla Narodu Polskiego nie jesteśmy w stanie zrobić i pozostało nam tylko zwrócić się do naszego słowiańskiego BOGA i oddać niski pokłon MATCE ZIEMI, MATCE NATURZE, o której Ty tak pięknie piszesz, ujmujesz napiękniej na świecie na swoim blogu w obronie życia na Ziemi a szczególnie w artykule:”Największym zagrożeniem dla człowieka – człowiek”.

Tak samo jak Ty, jednak nie potrafimy  zaprzestać naszej działalności i wciąż pomimo powątpiewań, prześladowań. Na nowo Teresa jest niepokojona telefonami i pismem zarządcy budynku, pomimo złożonej skargi na bezprawny zamach na siedzibę naszych  organizacji.

Jakaś siła tak pokierowała, że zmieniła nasze plany 13 kwietnia 2014r. i najpierw przybyłyśmy  na Stary Rynek w Łowiczu, gdzie odbywały się uroczystości związane z Niedzielą Palmową, by po tym udać się w odwiedziny do rodziny w Świeryżu, gdzie miał miejsce wypadek motocyklowy.

Człowiek, którego Maria uratowała przed śmiercią po fałszywej diagnozie choroby Parkinsona, dostrzegł z dużej odległości, siedząc przy stole, że na drodze, przy jego polu, wydarzył się wypadek. Maria natychmiast pobiegła na miejsce wypadku i zdążyła przywrócić do przytomności poszkodowanego tuż przed przyjazdem karetki pogotowia, co zaskoczyło służby medyczne, które wcześniej zostały powiadomione że motocyklista jest nieprzytomny.

Maria przejechała 1000 km aby przywrócić do życia Polaka, zwyczajnym przyłożeniem rąk do jego głowy.
Ku zaskoczeniu Marii lekarz nie odpędził jej od podtrzymywania głowy pacjenta podczas przenoszenia go na nosze, przeciwnie prosił aby to kontynuowała,  tak jakby znał metodę BSM, ratowania zdrowia i życia, rozpowszechnianą przez  P.Lewandowskiego.

[…] Serdecznie pozdrawiamy z Flensburga. – Maria i Teresa

…………………………

Maria Bejda i Teresa Wojda (10.5.2014): uprzejmie i z radością informujemy, że poszkodowany w wypadku motocyklowym żyje. Z informacji telefonicznej zasięgniętej w Urzędzie gminy Zduny wynika, że kierowca motocykla miał pękniętych kilka żeber. Pan Tomasz jest już w pełni sił i zdrowia. Jako radny uczestniczył w obradach Sesji Rady Gminy Zduny 6 maja 2014 r. […] Poniżej tekst wiadomości pozostawionej pod petycją a skierowanej tylko do autora petycji: PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE Petycja 2014-05-07 07:56
Szanowni Państwo,
Wasza inicjatywa przeciwko metodzie pobierania organów jest zupełnie bezsensowna i szkodliwa. Z każdego punktu widzenia, a mam w tym zagadnieniu doskonałą orientację. Uważam ponadto, że taka inicjatywa może mieć ukryty cel w postaci osłabienia doskonałego mechanizmu i organizacji Poltransplant. Proszę lepiej zainteresować się działalnością DKMS, prywatnej niemieckiej firmy będącej konkurencją polskiego Poltransplantu. Działalność tej “fundacji” jest szkodliwa dla Polski, obywateli i powoduje około 10x wyższe koszty dla NFZ-u niż korzystanie z Poltransplantu.
Jeśli Wasza petycja nie jest niemiecką prowokacją, to proszę o zasięgnięcie głębszej opinii w tej sprawie i zaprzestanie szkodliwej działalności. To, że rejestr działa jako rejestr sprzeciwów – umożliwia każdemu, kto nie życzy sobie wykorzystania własnych organów po śmierci na działanie zgodne z własnym przekonaniem. Inaczej się tego urządzić nie da.
Pozdrawiam – Olgierd oxalite@gmail.com

………………….

PB: Jestescie Bohaterki! Do odznaczenia, ale nie wonTuSSkiego ani komorowego. Jesli macie grafika, poproscie zeby zrobil medal Grypy666, bede go “nadawal” Polakom jak Wy.  Jesli to jest radny, to nalezy mu sie specjalna ochrona. Czy wszczyna sprawe ws. domniemanego porwania na organy?
Co do komentu, jaki otrzymalyscie nt. Petycji (nazwa jest mylaca) to nie ma on sensu. W dodatku do Waszej kontry, rejestr powinien dzialac odwrotnie: rejestruja sie ci, co pragna darowac swe organy. Wtedy oni beda wystawieni na ryzyko porwan itd. oraz rzeznictwa na swych cialach i proceder sie sam zawali. Caly organ-biznis najprawdopodobniej prowadzi Koszer Nostra, wiec mala strata = zabraknie czesci zamiennych dla spróchniałych SSkurwieli jak KiSSinger, BrzezinSSky, a za kilka lat SSikorSSky z Appelbaumową, wonTuSSku…

………………………….

PB: Na zdjęciach załączonych poniżej przez Działaczki, członkowie lokalnych służb ratowniczych… Niemożliwe, że wszyscy oni są świadomie zaangażowani w kryminalny proceder uboju Polaków na organy. Sugeruję miejscowym porozmawiać z tymi ludźmi = tylko wspólnie możemy się przeciwstawić cywilizacji śmierci.

………………………

Szokujący urywek ze skargi działaczek Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi

[…] Poniżej opis zdarzenia, które zainspirowało i zmobilizowało  przedstawicielki
Obywatelskiego Ruchu Oporu do uzupełnienia skargi do Prokuratora
Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.

W niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014r. kierowca motocykla zasłabł na drodze z Niedźwiady do Świeryża,
k.Łowicza i znalazł się na polu porośniętym pszenicą. Łagodny zjazd na pobocze, które nie było rowem,
(jak podaje Nowy Łowiczanin) i zatrzymanie motocykla na miedzy, granicy sąsiadujących ze sobą pól,
zamortyzowało siłę uderzenia. Z chwilą dotarcia do miejsca zdarzenia  M.Bejda zobaczyła dwie osoby
leżące na polu w pobliżu motocykla.Podbiegła do nieprzytomnego kierowcy motocykla, który miał na głowie
i szyi kominiarkę. Kaski ochronne motocyklistów były już zdjęte przez osoby, które wcześniej przybyły na
miejsce zdarzenia i zajęły się poszkodowanymi w wypadku. Ostrożnie zdjęła kominiarkę Z pomocą obecnej
tam młodej kobiety ostrożnie zdjęła kominiarkę i przyłożyła swoje  ręce na głowę motocyklisty. Po  około
minucie poszkodowany odzyskał przytomność i  zapytał czy z pasażerką jest wszystko w porządku. Na to
obecni świadkowie potwierdzili, że jest z nią dobrze, jest przytomna. M.Bejda nieustannie  trzymała ręce na
głowie poszkodowanego i podtrzymywała  jego głowę nawet podczas przenoszenia go na nosze przez
dwóch ratowników i lekarza.

Na miejsce zdarzenia przyjechały dwie karetki pogotowia ratunkowego, policja, straż pożarna. Jedna

karetka pogotowia zabrała pasażerkę motocykla do szpitala w Łowiczu a na miejscu pozostała karetka w
której znajdował się kierowca motocykla.

M.Bejda opuściła miejsce zdarzenia z przekonaniem, że akcja ratunkowa została zakończona i
poszkodowany również trafi do szpitala w Łowiczu. Przedłużający się postój karetki pogotowia z
poszkodowanym zaniepokoił nie tylko M.Bejda ale również wielu mieszkańców Świeryża, którzy gromadnie
obserwowali bezczynność służb ratowniczych.

Podeszła do kierowcy karetki pogotowia, który poinformował ją że oczekiwany jest przylot helikoptera
ratunkowego z Łodzi. M.Bejda wyraziła obawę o dalszy los poszkodowanego: skoro  poszkodowany jest
przytomny, oddycha prawidłowo to nie pozwoli aby został dawcą organów , bo powszechnie znana jest w
Niemczech afera  z handlem organami ludzkimi z Polski a zwłaszcza od motocyklistów.  Takie
zastrzeżenie i prośbę o dopilnowanie aby nic złego nie stało się z uratowanym przez nią mężczyzną
M.Bejda skierowała również do policjantów siedzących w samochodzie, stojącym tuż za karetką.

Niebawem nadleciał helikopter. Widoczna była nerwowość wszystkich służb, których bezczynność
śledzili zgromadzeni mieszkańcy jak też M. Bejda i T. Wojda, które głośno skandowały: “Nie
damy  Polaka na narządy, “Dość uśmiercania Polaków na narządy!“ M.Bejda dodatkowo posługiwała
się apatatem fotograficznym, zastrzegając że o tej akcji dowie się cały świat ! Mieszkańcy nie kryli swego
oburzenia na przewlekłość akcji a nawet potwierdzali, że w Polsce powszechnie znany jest proceder,
trwający już od ponad 20 lat przeznaczania  ofiar wypadków a zwłaszcza z udziałem motocyklistów na
organy do transplantacji.

W karetce pogotowia trwały jakieś przedłużające się negocjacje z pacjentem, który zapewne  nie
zgadzał się na transport helikopterem, bo słyszał rozmowę M.Bejda z kierowcą karetki jak też
okrzyki obu przedstawicielek Obywatelskiego Ruchu Oporu.

Policjanci próbowali usprawiedliwiać przestój oczekiwaniem na przyjazd rodziny z pobliskich Zdun. Gdy
T.Wojda zapytała jednego z policjantów, czy już przyjechała rodzina, usłyszała goźbę ukrania mandatem a
inny policjant nakazał odsunięcie się i sięgnął ręką po broń a także straszył wysłaniem do Sochaczewa
(szpital psychiatryczny). W tym momencie T.Wojda oznajmiła zgromodzonym,  że za troskę o
poszkodowanego policjant zastosował bezprawną groźbę karalną.

Poszkodowany nie miał podłączonej żadnej aparatury, żadnej kroplówki, był przytomny, oddychał
normalnie, więc po co przyleciał helikopter? Dla Basi z Kutna nie było helikoptera, bo nie było
zapotrzebowania na organy do przeszczepu a tutaj widać wszystko pasowało ale za dużo było
świadków i widzów.

IMG_4737
IMG_4734

11/05/2014

Odważne Polki konfrontują żydłacki pokaz supremacji w Łowiczu

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 17:36

From: Maria Bejda
Date: May 10, 2014 4:02:32 PM PDT (CA)

[…] Na Starym Rynku w Łowiczu odbywały się uroczystości Niedzieli Palmowej i konkurs na najwyższą palmę, ogłoszony przez Biskupa Łowickiego.Widok wysokich na kilka metrów palm, niezgodnych z łowicką tradycją i terenem naszej  diecezji, trzymanych przez młodzież na Starym Rynku w Łowiczu, obok wielkiego telebimu, sprowokował nas do uświadamiania przybyłej młodzieży że została wciągnięta do realizacji planów okupanta żydowskiego niszczenia polskiej kultury i świadomości narodowej Polaków. Zwrócił naszą szczególną uwagę napis w języku hebrajskim na jednej z palm prezentowany przez grupę z sekty neokatehumenalnej  z Żyradowa.

Nasze zachęcanie młodzieży do  szukania  prawdy, bo podtykane są jej fałszywe informacje i fałszywe autorytety (Papież Jan Paweł II, którego upamiętnia pomnik znajdujący się tuż obok Katedry Łowickiej  jak też były prezydent RP Lech Kaczyński, którego przedstawiono jako polskiego patriotę na wystawie plansz na dziedzińcu tejże katedry) spotkało się z atakiem słownym ze strony młodzieży  jak też z atakiem bezpośrednim opiekuna młodzieży oraz organizatora i członka wspólnoty neokatehumenalnej przy Katedrze Łowickiej.

Ci dwaj mężczyźni wypędzali nas z placu przed ratuszem i katedrą, jeden z nich szarpał Marię, a gdy my stwierdziłyśmy, że to jest miejsce publiczne i mamy prawo tu przebywać i nic złego nie robimy, wtedy zadzwonili na policję. Nie okazałyśmy dowodów osobistych, bo to nas atakowano a dowody na to są w miejskim monitoringu, który jest w dyspozycji policji.

Zanim zjawili się policjanci agent z neokatehumenatu zagradzał nam sobą dostęp do młodzieży, przekraczając strefę ochrony osobistej, dosłownie ” twarzą w twarz”. Gdy Teresa  przeżegnała się  i powiedziała ; “w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego, szatanie idź precz, szatanie idź precz, szatanie idź precz ” młodzież naśmiewała się, drwiła nawet z tych słów a później ta sama młodzież poszła za nami, po sprawdzeniu poprzez telefony komórkowe w internecie, kim jesteśmy, czym się zajmujemy. Doszło do niespodziewanego odwrotu, pozytywnego i serdecznego nastawienia tej grupy  młodzieży, jak się okazało  z Żyradowa ale nie należących do sekty neokatehumenalnej.

Do naszej rozmowy z młodzieżą dołączyło  się pare osób dorosłych, które ku naszemu zaskoczeniu, przyznały, że śledzą naszą działalność, znają nasze wszystkie teksty i pytali co należy zrobić by pozbyć sie wroga, który panoszy się we władzach wszelkich szczebli  i w gospodarce. Jedna Pani, która mówiła że zwiedziła cały świat i zna sytuację Polski poparła nasze nawoływania młodzieży aby nigdy nie ustawała w dochodzeniu do prawdy.

Serdecznie pozdrawiamy z Flensburga.

Maria Bejda i Teresa WojdaAbout these ads

Share this:

Loading… Comments (1)

1 Comment

 1. […] siła tak pokierowała, że zmieniła nasze plany 13 kwietnia 2014r. i najpierw przybyłyśmy  na Stary Rynek w Łowiczu, gdzie odbywały się uroczystości związane z Niedzielą Palmową, by po tym udać się w odwiedziny do rodziny w Świeryżu, gdzie miał miejsce wypadek […] Pingback by SZOK: Żywe, zdrowe ofiary wypadków w Polin idą na handel organami [uaktualnienia] | Piotr Bein’s blog = blog Piotra Beina — 12/05/2014 @ 03:08

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

 
9 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 5 września 2015 w Medycyna

 

Rolą rdzennych Polaków jest tworzenie Polskich Sądów Prawa Zwyczajowego ! Bojkotujmy jurysdykcję talmudyczną i podstępne tworzenie nowych sądów przez żydowskiego okupanta !

Łowicz, 16.05.2016r.

Drodzy Rodacy !

Nadszedł wyjątkowy czas w dziejach świata i Polski położenia kresu narzuconej ogniem i mieczem, ponad tysiącletniej niewoli i krzywd wyrządzonych słowiańskiej cywilizacji przez światowy prywatny niewolniczy system władzy Trój-Korony z Watykanem na czele. https://wiaraprzyrodzona.wordpress.com/2016/05/15/mieszko-i-czlowiek-ktory-sprzedal-lechie-za-wieczna-wladze/

Grafika Mieszka I

Dnia 18.04.2014r. instytucja kościoła z Watykanem na czele  została na zawsze zdelegalizowana przez Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli. https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/11/suweren-narod-polski-przejmuje-majatek-kosciola-w-polsce/

Pomimo, że minęły już ponad dwa lata od wydania wyroków i delegalizacji kościołów a cztery lata od ogłoszenia 25.12.2012r. upadku światowego prywatnego niewolniczego systemu Władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, to jednak nadal funkcjonuje upadły system a instytucje kościelne i państwowe prowadzą swoją przestępczą działalność, żerują na braku powszechnej wiedzy o ich upadku. Odgrywają przed ludzkością, przed Polakami  teatr fałszu i obłudy.

Prywatne firmy kościelne wraz z prywatnymi firmami symulującymi instytucje państwowe, jak na ironię, organizują igrzyska zwłaszcza dla młodych ludzi, w tym dla rodowitych Polaków:

 • nieświadomych  zagrożeń i podstępu związanego ze specjalnie przygotowanymi przez żydowskiego okupanta na terenie Polski nowymi obozami koncentracyjnymi, na wzór obozów FEMA w USA,      

  “Krakowskie Fema Camp, Oświęcim to była rozgrzewka, Polish fema, polnische Konzentrationslager”: https://www.youtube.com/watch?v=TVnMlT-QZEQ   ,                                                                                          „Obóz FEMA, od środka”: https://www.youtube.com/watch?v=0hewX7RMgV0              

 • nieświadomych  wszelkich zagrożeń i podstępu związanego z organizowaniem  Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w dniach 26-31 lipca 2016r. z udziałem prywatnych firm handlowych symulujących służby specjalne i policję, przejęte przez izraelski Mosad i ukraińców-banderowców,

 • nieświadomych stania się, jako uczestnicy Światowych Dni Młodzieży, ofiarami  prowokacji służb specjalnych; ataków terrorystycznych organizowanych na zlecenie Mosadu.

Grafika Bergolio

ŻYDOMASOŃSKA REWOLUCJA W PSEUDO-„KOŚCIELE KATOLICKIM”: Grafika – Żydomasoński franciszek NWO (+Aktualizacja):  http://images.google.de/imgres?imgurl=http://stopsyjonizmowi.files.wordpress.com/2013/03/fra11.jpg&imgrefurl=http://wolna-polska.pl/wiadomosci/grafika-zydomasonski-franciszek-nwo-2013-03&h=500&w=417&tbnid=benBl0MbZtKItM:&tbnh=90&tbnw=75&docid=RfZvCZZyNy2KoM&usg=__ZbQYEzS9jSUHbSesbdUz2rEpu-k=&sa=X&ved=0ahUKEwills3NnN_MAhVBNywKHTqZDfMQ9QEIJjAE

Oto poniżej cytat ze strony internetowej Sądu Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli:

“Oficerowie, agenci, klerycy i inni w dotychczasowej służbie byłej organizacji zwanej Kościołem zostali na zawsze zwolnieni.  (…) Były Kościół w Watykanie pracował na takie zakończenie przez wieki historii, stosując przemoc, strach, śmierć, fałszywe doktryny i niewolnictwo i nie jest już honorowym przedstawicielem wolnej ludzkości i godności człowieka na Niebie i Ziemi.(…)Całe bogactwo byłego kościoła jest od dziś uważane za własność wolnych ludzi i mogą oni, i powinni pokojowo odbierać i okupować. “

http://itccs-polski.blogspot.de/2014/04/najnowsze-wiadomosci.html

Drodzy Rodacy !

Polski Ruch Oporu wzywa do:

 • szerokiego upowszechniania informacji o zdelegalizowaniu w 2014r. kościołów na świecie i o wyrokach na papieży, wydanych przez Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa,

 • szerokiego upowszechniania informacji o upadku światowego prywatnego niewolniczego systemu zdelegalizowanej władzy Trój-Korony z Watykanem na czele,

 • szerokiego upowszechniania informacji o bezpośrednim sprawowaniu władzy zwierzchniej w Polsce przez Suwerena-Naród Polski na mocy Proklamacji z 02.11.2014r. oraz Dekretu z 02.04.2015r.,

 • masowego bojkotu wszystkich prywatnych firm handlowych symulujących instytucje kościelne i państwowe,

 • bojkotowania organizowanych przez te firmy imprez, zgromadzeń itp.,

 • nie odbierania nielegalnej korespondencji, telefonów od prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje kościelne i państwowe,

 • nie stawiania się na wezwania prywatnych firm handlowych podających się bezprawnie za sądy, prokuraturę, policję, wojsko, służby specjalne, służby medyczne, służby psychiatryczne, sanepid, urzędy skarbowe, urzędy gmin, urzędy miejskie, starostwa, banki, itp. ,

 • nie płacenia żadnych składek, danin, podatków, opłat za wodę, kanalizację, wywóz śmieci, czynszów, kar, mandatów, rat kredytów itp.

Dołączajmy więc ochoczo do  milionów  Polaków już bojkotujących okupanta, których nie stać na ponoszenie wciąż rosnących, celowo wygórowanych przez okupanta kosztów utrzymania.

Tylko masowy zorganizowany sprzeciw uchroni Polaków przed wszelkimi zagrożeniami dla zdrowia, życia i przyszłości Narodu Polskiego i Polski !

Drodzy Rodacy !

Obecnie  żydowski okupant podejmuje działania  w celu tworzenia sieci Sądów Prawa Zwyczajowego w Polsce w powiązaniu z Sądem Prawa Zwyczajowego w Wiedniu oraz w powiązaniu z prywatną firmą handlową okupanta, symulującą polską instytucję państwową pod nazwą “Ministerstwo Spraw Zagranicznych”.

Polski Ruch Oporu działający w ramach prawnych Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, w okolicznościach:

poprzez zaoczne osądzenie winnych agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim, w korespondencji z Międzynarodowym Sądem Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli, stał się pierwszym, na razie tymczasowo internetowym, Polskim Sądem Prawa Zwyczajowego.

Pierwszy Polski Sąd Prawa Zwyczajowego utworzony przez Polski Ruch Oporu jest instytucją Suwerena-Narodu Polskiego i sprawuje swoją powinność w oparciu o Boskie Prawo Naturalne, nadrzędne nad prawami żydowskiego okupanta, który podstępnie, w stanie pozornego pokoju, dokonał agresji na Polskę, przejęcia jej terytorium (debellacji )  i dokonuje na wszelkie sposoby ludobójstwa na Narodzie Polskim, nawet  pod fałszywymi hasłami troski o zdrowie i przyszłość Polaków.

Pierwszy Polski Sąd Prawa Zwyczajowego wzywa wszystkich rdzennych Polaków, uwolnionych z niewoli władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, do realizacji “Publicznego  Wezwania Ludzkości do wykonania i działania” z dnia 18 kwietnia 2014r., wystosowanego przez Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego w Brukseli, poprzez pokojowe odbieranie i okupowanie całego bogactwa kościoła katolickiego w Polsce.

Pierwszy Polski Sąd Prawa Zwyczajowego wzywa osoby zatrudnione w zdelegalizowanych firmach handlowych “kościoła katolickiego” do :

 • Wzywa do niezwłocznego przekazywania całego mienia w ręce przedstawicieli wolnej ludzkości, rdzennych Polaków-Suwerena-Narodu Polskiego.  

 • Wzywa do niezwłocznego opuszczenia terytorium Polski, celem zapobieżenia zamieszkom czy aktom odwetu, wzburzonego, oszukiwanego, zniewalanego Narodu Polskiego.

Tylko niezwłoczne odbieranie i okupowanie całego bogactwa kościoła katolickiego w Polsce przez Oficerów Pokoju i Szeryfów, przy szerokim społecznym wsparciu, udaremni podstępne zamiary żydowskiego okupanta tworzenia Sądów Prawa Zwyczajowego do sądzania już zdelegalizowanego na zawsze kościoła katolickiego, już osądzonego i skazanego wyrokami Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli. Zapobiegnie to przejmowaniu majątków kościołów w Polsce przez wrogów Suwerena-Narodu Polskiego.

http://itccs-polski.blogspot.de/2014/04/najnowsze-wiadomosci.html

http://itccs-polski.blogspot.de/search?updated-min=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2015-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=22

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk                                                                         Pierwszy Polski Sąd Prawa Zwyczajowego                                                                         POLSKI RUCH OPORU                                                                                                             Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”                                               Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi www.wojdabejda.wordpress.com http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Poniżej dokumentacja Pierwszego Polskiego Sądu Prawa Zwyczajowego:

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/11/suweren-narod-polski-przejmuje-majatek-kosciola-w-polsce/

https://wojdabejda.wordpress.com/category/do-miedzynarodowego-sadu-zwyczajowego/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/02/aktem-laski-pokojowe-nawolywanie-do-opuszczania-polski/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/03/30/szykany-polki-w-niemczech-a-wspieranie-terrorystow-z-isis/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/03/30/sady-prawa-zwyczajowego-do-uwalniania-z-jarzma-systemu/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/03/16/prywatna-firma-handlowa-sad-w-lowiczu-naklania-do-przestepstwa/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/03/13/polscy-oficerowie-pokoju-przejmuja-stery-w-polsce/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/03/10/ukraincy-do-brutalnych-dzialan-przeciwko-polakom-w-polsce/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/03/07/zakonczmy-zmowe-firm-pocztowych-z-okupantem/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/02/27/glosiciele-prawdy-oficerami-pokoju-w-tworzeniu-ery-dostatku/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/02/25/zwyciestwo-prawdy-o-wojskowej-psychiatrii/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/02/20/koniec-oszustwa-zdelegalizowanych-bankow/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/02/17/wspolnie-zdemontujmy-upadly-prywatny-swiatowy-niewolniczy-system/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/02/09/dosc-tuszowania-prawdy-o-wyrokach-sadu-zwyczajowego/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/02/06/potrzeba-polsce-oficerow-pokoju-i-szeryfow/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/02/02/stop-talmudycznemu-wymiarowi-sprawiedliwosci-w-polsce/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/02/06/ochronimy-polske-i-swiat-dzialajac-z-pozytywna-energia-naszych-serc-i-umyslow/

https://wojdabejda.wordpress.com/category/oszustwa-nielegalnych-instytucji-unijnych/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/29/ka-obrot-i-dystrybucja-energii-okrada-i-oszukuje-polakow/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/23/o-odszkodowanie-za-holokaust-na-narodzie-polskim/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/19/zdemaskowane-oszustwo-unijne-koncem-unii-europejskiej/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/05/zacznijmy-wypedzanie-od-sedziow-i-psychiatrow/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/09/zatrzymajmy-rabunek-bogactw-i-niszczenie-polskiej-ziemi/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/01/bojkotujmy-prywatne-firmy-symulujace-instytucje-panstwowe/

https://wojdabejda.wordpress.com/2015/12/25/zadania-do-konstantego-radziwilla-szefa-firmy-handlowej-ministerstwo-zdrowia/

https://wojdabejda.wordpress.com/2015/12/19/stop-smiercionosnym-lapankom-mammograficznym/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/18/skonczyc-z-kultem-zyda/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/24/publiczny-lincz-na-teresie-wojda-prezes-stowarzyszenia-o-24-letnim-dorobku-w-krzewieniu-polskosci-i-w-obronie-narodu-polskiego/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/25/opary-absurdu-bezkarnosc-przeprosiny-i-odszkodowanie-dla-kata-a-wiezienie-dla-ofiary-proszacej-o-ulaskawienie/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/21/ostrzezenie-przed-osaczaniem-ofiar-do-przejmowania-ich-majatkow/

https://wojdabejda.wordpress.com/2015/09/05/konieczny-masowy-sprzeciw-wobec-handlu-organami-z-poltrasplantem-w-roli-glownej/

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 16 Maj 2016 w Polski Sąd Prawa Zwyczajowego

 

Publiczny lincz na Teresie Wojda, prezes Stowarzyszenia o 24-letnim dorobku w krzewieniu Polskości i w obronie Narodu Polskiego.

Wyświetlanie DSC00248.JPG

 

Zydzi

Łowicz, 24.04.2016r.

 

Drodzy Rodacy !

Polski Ruch Oporu wyraża stanowczy sprzeciw wobec bezprawnego i niesprawiedliwego uznania Teresy Wojda, obrończyni Narodu Polskiego za winną rzekomego naruszenia porządku publicznego w sfingowanej sprawie na zamówienie osób winnych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu publicznemu a uchodzących bezkarnie, na podstawie listów żelaznych zatwierdzonych przez łowicki “sąd”.

Polski Ruch Oporu protestuje przeciwko zmasowanej nagonce medialnej na Teresę Wojda, prezes Stowarzyszenia  o 24-letnim dorobku w krzewieniu Polskości i w obronie Narodu Polskiego.

http://www.lowicz24.eu/aktualnosci/l24/9433-teresa-w-winna-ale-uniknie-kary

http://www.lowiczanin.info/bezpieczenstwo/inne/-Teresa-W–uznana-winna–ale-kary-nie-poniesie-/

http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/teresa-w-z-lowicza-zostala-uznana-z-winna-sad-odstapil-od,3709302,art,t,id,tm.html

Nieprawomocny wyrok ogłoszony został 18.04.2016r. przez nielegalną prywatną firmę handlową “Sad Rejonowy, Lowicz”, symulującą instytucję nieistniejącego państwa w związku z upadkiem 25.12.2012r. prywatnego światowego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony, ze zdelegalizowanym na zawsze Watykanem na czele, w związku upadkiem systemu  opartego na prawie kanoniczno-morskim.

Również na mocy Prawa Suwerena-Narodu Polskiego, który przejął bezpośrednie sprawowanie władzy zwierzchniej w Polsce, zgodnie z Proklamacją z 02.11.2014r. oraz Dekretem z 02.04.2015r., w ramach obrony koniecznej Prezes Stowarzyszenia Teresa z domu Znyk bojkotuje wszystkie bezprawne, nielegalne prywatne firmy handlowe żydowskiego okupanta, podające się  za instytucje państwowe.

Polski Ruch Oporu pochwala nieugietą postawę Prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, która nie stawiła się na żadną “rozprawę” przed obliczem zbrodniarzy w togach.

Pomimo kryminalnych działań mafii polityczno-sądowej w Łowiczu, Polski Ruch Oporu zgodnie z zasadami Sądu Prawa Zwyczajowego, dał ostatnią szansę osobom pracującym w gmachu łowickiego “sądu” by przeszły na stronę Suwerena-Narodu Polskiego, na stronę uwolnionej ludzkości. Jednak sędziowie i prokuratorzy zdecydowali pozostać na usługach żydowskiego okupanta, który już podjął działania w celu usuwania świadków ich przekrętów i mataczeń.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/20/zamiencie-ten-sad-ten-gmach-na-pierwszy-w-polsce-sad-prawa-zwyczajowego/

http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/pijana-prokurator-z-lowicza-za-kolkiem-zostala-zawieszona-w,3710306,art,t,id,tm.html

Cytat z komentarzy:

(LOWPORO)2016-04-21 21:55:29

“Twórczość żydowskich mediów, rozbieżności w opisie wskazują, że to była celowa prowokacja ukraińskiej policji, udającej polską, pod dyktando żydowskiego okupanta.”

Łowicka firma handlowa “Sad Rejonowy” zlekceważyła wszystkie pisma procesowe Polskiego Ruchu Oporu, w tym złożone do akt sprawy osobiście 15.04.2016r. i podpisane własnoręcznie przez osobe wolną, niezaginioną na dalekich morzach, cyt.:“Teresa z domu Znyk”.

Łowicki “sad” wydał nieprawomocny wyrok przeciwko osobie martwej, korporacji, osobie prawnej stworzonej przez upadły system, przeciwko “TERESA WOJDA”, do której prawa autorskie ma ten były system, trwający w iluzji istnienia tylko z powodu braku powszechnej świadomości.

Pracownicy prywatnych firm handlowych wiedzą, że działają bezprawnie i nielegalnie na szkodę Narodu Polskiego i Ludzkości a mimo to nadal odgrywają swoje role w talmudycznym teatrze fałszu, bezprawia i obłudy. Udają, że nie rozumieją treści wniosków i  nazywają je, cyt.: “dziwnymi”, “pseudopatriotycznymi”.

W mylnym przeświadczeniu o swojej bezkarności  odrzucili wszystkie wnioski, w tym:

 • o odrzucenie  ekspertyzy psychiatry G.Pawliczaka, biegłego sądowego prywatnej firmy handlowej bezprawnie i bezskutecznie podającej się za Sąd Okręgowy w Łodzi, a działającego na zlecenie żydowskich okupacyjnych władz w Polsce w celu dokonywania oszustw i zbrodni psychiatrycznej, inkwizycji, która wyniszczyła, zabiła, w ostatnim 100-leciu więcej ludzi niż pierwsza i druga wojna światowa razem !!!

Cyt.:Nawet wielu psychiatrów mówi o nienaukowym charakterze psychiatrii. Najbardziej znany na świecie psychiatra prof Thomas Szasz uczy, że nie ma choroby psychicznej ! Więcj w obszernym artykule pt.: Die Verbrechen der Psychiatrie”- “Przestępstwa Psychiatrii ”:Die Psychiatrie hat in den letzten 100 “Jahren mehr Menschen getötet, als in beiden Weltkriegen zusammen getötet wurden.“  http://grundrechtepartei.de/die-verbrechen-der-psychiatrie/, – koniec cytatu

 • o wykluczenie Krzysztofa Antosika, obrońcy z urzędu bezprawnie narzuconego przez Sąd Rejonowy w Łowiczu, z prawa reprezentowania Teresy z domu Znyk w sprawie syg.akt II W 414/14.

Cyt.: “Bezpodstawne wydanie  skierowania na badania psychiatryczne stało się dla sądu podstawą do powołania obrońcy z urzędu, bez wiedzy i zgody bezpodstawnie obwinionej Teresy z domu Znyk.

Adwokat Krysztof Antosik jako rzekomy obrońca obwinionej, działa na szkodę obwinionej a w interesie strony przeciwnej jak również sądu, który nawet nie próbuje zachowywać pozorów bezstronności.  

Odbycie rozprawy pomimo niestawiennictwa obwionej a z udziałem bezprawnie i bezpodstawnie przyznanego obrońcy, wbrew zgłaszanym jemu osobiście zakazom reprezentowania w sądzie i wbrew złożonym do akt sprawy zastrzeżeniom, wskazuje na dążenie sądu, wbrew przepisom prawa procesowego do zakończenia sprawy i uznania obwionej za osobę chorą psychicznie, co skutkować miałoby bezprawnym, bezpodstawnym umieszczeniem  jej w szpitalu psychiatrycznym.

Fakt wydania bezprawnego i bezpodstawnego skierowania na przymusowe badania psychiatryczne  osoby publicznej, obrończyni Narodu Polskiego i Polski, prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruch Oporu, Teresy z domu Znyk, jest bezspornym złamaniem Deklaracji Praw Człowieka ONZ, która zabrania stosowania przemocy, przymusu, tortur.

Przymus „leczenia” psychiatrycznego jako taki jest nielegalny i powinien być natychmiast zniesiony! Zostało to wyraźnie potwierdzone przez Najwyższego Komisarza Praw Człowieka i pisemnie ogłoszone na Walnym Zgromadzeniu ONZ w 2009 roku! (A/HRC/10/48.) http://www.himavanti.org/pl/c/artykularnia/psychiatria-sadowa-a-zbrodnie-prawo-i-sprawiedliwosc  – koniec cytatu.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/20/zamiencie-ten-sad-ten-gmach-na-pierwszy-w-polsce-sad-prawa-zwyczajowego/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/05/zacznijmy-wypedzanie-od-sedziow-i-psychiatrow/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/03/oficerowie-pokoju-udaremnia-dokonywanie-zbrodni-psychiatrycznych/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/02/aktem-laski-pokojowe-nawolywanie-do-opuszczania-polski/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/03/27/zawiadomienie-o-przestepstwie-przeciwko-bezpieczenstwu-publicznemu-skazenia-wody-pitnej-w-lowiczu/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/03/16/prywatna-firma-handlowa-sad-w-lowiczu-naklania-do-przestepstwa/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/03/13/polscy-oficerowie-pokoju-przejmuja-stery-w-polsce/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/03/10/ukraincy-do-brutalnych-dzialan-przeciwko-polakom-w-polsce/

Nieustraszona lekarka medycyny naturalnej komentuje:

“Ten trik ze skrótowym podaniem nazwiska Teresa W. też jest mi znany, bo kryminaliści jurysdykcji nie mogą podawać nazwiska korporacyjnego !

Ale mnie ten bełkot mendialny ubawił, a „sąd” i „prawnicy” oczywiście bezprawnie wyciągnęli kupę kasy za ten teatr od prywatnej firmy „skarbu państwa”. Ta zbrodnicza mafia państwowo-kościelna przecież od wieków w ten sposób działa, że jedna wampiryczna macka współpracuje z kolejną za „pomocą” makulatury bezprawia i wysysa pieniądze podatników, którzy naiwnie wierzą, że to ich za to „państwo” chroni i zapewnia bezpieczeństwo, kiedy to właśnie najbardziej niebezpieczna dla ludzi i Natury jest właśnie ta cała kryminalnie zorganizowana mafia polityczno- sądowa, z jej chłopcami na posyłki z prywatnej firmy policji łamiących nagminnie swoją przysięgę !

Nic tylko tą sitwę kryminalistów trzeba przegonić z góry na dół, nawet z użyciem siły, bo inaczej zniszczą i splądrują wokół wszystko, a ludzi wykończy ta szarańcza ciągłym stresem, biedą i poczuciem złudnej bezsilności wobec tej iluzji teatru prawa.

Już nawet żyd Franz Kafka w sztuce „Proces” zjadliwie zauważył, że niewiadomo kto, niewiadomo kiedy i niewiadomo za co może być uznany winnym i skazany na sfingowanych oskarżeniach .

Teraz jednak wszystko się wyjaśniło i wszyscy zbrodniarze w togach, z całą tą hałastrą prawniczą, z całą tą kryminalną szajką pasożytów społeczeństw od wieków musi być jak najszybciej pozamykana i osądzona, a ludzie siedzący w więzieniach na podstawie nieważnych prawnie „wyroków” z kulfonami i kleksami prywatnych firm sądowniczo-administracyjnych natychmiast uwolnieni !  “ – koniec cytatu

DSC00250

DSC00248 (2)

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI RUCH OPORU

 

 
6 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 24 kwietnia 2016 w Bez kategorii, Wpędzanie okupanta z Polski

 

PRYWATNA FIRMA HANDLOWA „SĄD” W ŁOWICZU NAKŁANIA DO PRZESTĘPSTWA !!!

grafika trzcinska

Prywatna firma handlowa “sąd” w Łowiczu nakłania do przestępstwa w odpowiedzi na artykuły: “Ukraińcy do brutalnych działań przeciwko Polakom w Polsce !”, “POLSCY OFICEROWIE POKOJU PRZEJMUJĄ STERY W POLSCE !!!”

Kompromitacja talmudycznego “wymiaru sprawiedliwości” !!!

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130293,ukraincy-do-brutalnych-dzialan-przeciwko-polakom-w-polsce                http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130339,polscy-oficerowie-pokoju-przejmuja-stery-w-polsce                                                http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130383,firma-handlowa-sad-w-lowiczu-naklania-do-przestepstwa

Łowicz, 15.03.2016r.

Maria z domu Znyk , Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU  

http://polskiruchoporu.neon24.pl/ www.wojdabejda.wordpress.com,http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_noweprawo_geologiczne_i_gornicze,www.lowiczanie.prv.pl , www.bejda.iddd.de

ANNA CHĘCIŃSKA: achecinska@lowicz.sr.gov.pl

 

Otrzymują:

International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS)

ITCCS Central Office (Brussels): itccsoffice@gmail.com

Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli

Zbigniew Ziobro                                                                                                                                 “Minister Sprawiedliwości”

Marcin Grzelak                                                                                                                               “Komendant Powiatowy Policji w Łowiczu”

Polski Obywatelski Ruch Oporu, Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi z Teresą z domu Znyk i Marią z domu Znyk na czele, proszą o przesłanie drogą emailową zeskanowanego “zarządzenia z 14.03.2016r.”, z czytelnym podpisem osoby wydającej to zarządzenie a wspomnianego przez Panią w załączniku do emaila z 14.03.2016r., g. 8:40., będącego reakcją na nasz email z 13.03.2016r., “O zapewnienie bezpieczeństwa obrończyni Narodu Polskiego, prezes Stowarzyszenia Teresy z domu Znyk.”

Adresowanie pisma do nieistniejącej osoby prawnej Teresy Wojda, zamiast do osób wolnych i organizacji, wskazanych w nagłówku i w podpisie, jest złamaniem praw ludzkich, fałszerstwem danych osobowych. Osoba prawna ‘Teresa Wojda” nie istnieje, w świetle stosowanego prawa morskiego przez Waszą prywatną firmę handlową, zrejestrowaną w UPIK w Waszygtonie pod nr. 424285439.

Prosimy o podanie wiarygodnej podstawy prawnej dla stwierdzenia, cyt.: “Wszelkie pisma aby mogły zostać uznane za procesowe wymagają własnoręcznego podpisu”.

W świetle  niewolniczego prawa morskiego przez Was stosowanego, osoba prawna Teresa Wojda nie może się podpisać, bo nie istnieje, ponieważ uznaliście ją w wieku 7 lat za zaginioną na dalekich morzach i przejęliście powiernictwo w jej imieniu. Teresa Wojda jest więc sztucznym tworem, którego autorem jest upadły 25.12.2012r. niewolniczy, prywatny, światowy system ! http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125309,koniec-teatru-iluzji-z-watykanem-na-czele

Wymuszanie na Teresie z domu Znyk złożenia podpisu jako Teresa Wojda jest przestępstwem nakłaniania do popełnienia przestępstwa, fałszerstwa !

Ponadto prosimy o przesłanie:

 • Zeskanowanej legitymacji, wydanej w imieniu Narodu Polskiego, dla osoby wydającej zarządzenie z 14.03.2016r..
 • Zeskanowanej legitymacji Małgorzaty Szubert-Fijałkowskiej, która wydała bezpodstawny i bezprawny nakaz siłowego doprowadzenia prezes Teresy z domu Znyk na badania psychiatryczne do szpitala w Zgierzu, 09.03.2016r. g.13.00.
 • Zeskanowanej opinii lekarza psychiatry z badania psychiatrycznego Małgorzaty Szubert-Fijałkowskiej, bezprawnie podającej się za sędziego oraz osoby, która wydała zarządzenie z 14.03.2016r. a także  Magdaleny Piwowarczyk, szefa prywatnej firmy handlowej “Sąd Rejonowy w Łowiczu”.

Polski Obywatelski Ruch Oporu żąda wydania skierowań na badania psychiatryczne dla wszystkich osób z Polski, które znajdują się na naszej liście osób winnych działań na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego i Polski. Lista osób poniżej w załączeniu.

Polski Obywatelski Ruch Oporu z całą mocą podkreśla, że prezes Stowarzyszenia Teresa z domu Znyk, działała zgodnie z boskim prawem naturalnym w obronie swojego miejsca do życia, w obronie Narodu Polskiego i Polski. Jej bezkompromisowe działania zasługują na powszechne uznanie i powinny stać się drogowskazem, wzorem godnym naśladowania dla każdego Polaka.

Gdyby wszyscy rdzenni Polacy tak postępowali to Polska byłaby już wolna od wrogów wewnętrznych, od żydowskiego okupanta oraz  od nasyłanych uchodźców z Ukrainy,  Izraela i z innych regionów  świata.

Nadmieniamy, że sprawę haniebnego, bezpodstawnego, bezprawnego  ataku na prezes Teresę z domu Znyk, Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Łowiczu skierował do Prokuratury Rejonowej w Łowiczu a Sąd Okręgowy w Łodzi przekazał sprawę do rozpatrzenia. Ponadto zgodnie z telefonicznym pouczeniem sekretariatu “Ministra Sprawiedliwości”, skierowaliśmy osobny email do rąk własnych “ministra” sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro z prośbą o interwencję w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla prezes Teresy z domu Znyk.

Prosimy o przesyłanie emaili na wszystkie adresy, ponieważ wszyscy mają bezwzględne prawo wiedzieć jak postępują szefowie i pomocnicy z prywatnej firmy handlowej, symulującej instytucję państwową pod nazwą “Sąd Rejonowy w Łowiczu”.

Z poważaniem

Maria z domu Znyk , Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU  

http://polskiruchoporu.neon24.pl/ www.wojdabejda.wordpress.com,http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_noweprawo_geologiczne_i_gornicze,www.lowiczanie.prv.pl , www.bejda.iddd.de

 

Herb Bończa200px-Herb_Slepowron

Polskie herby szlacheckie przodków Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)

Załączniki :

Wystąpienia Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu do Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli.

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129371,stop-talmudycznemu-wymiarowi-sprawiedliwosci-w-polsce                                                                                                                                        http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129247,obrot-i-dystrybucja-energii-okrada-i-oszukuje-polakow

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129195,stop-wymuszeniom-rozbojniczym-firm-skarbowych

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129139,o-odszkodowania-za-okradanie-i-zniewalanie-polakow

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129514,dosc-tuszowania-prawdy-o-wyrokach-sadu-zwyczajowego

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129723,zdemontujmy-upadly-prywatny-swiatowy-niewolniczy-system

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129809,koniec-oszustwa-zdelegalizowanych-bankow

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129917,zwyciestwo-prawdy-o-wojskowej-psychiatrii

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129944,glosiciele-prawdy-oficerami-pokoju-w-tworzeniu-ery-dostatku

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130293,ukraincy-do-brutalnych-dzialan-przeciwko-polakom-w-polsce                            http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130339,polscy-oficerowie-pokoju-przejmuja-stery-w-polsce http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130383,firma-handlowa-sad-w-lowiczu-naklania-do-przestepstwa

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Polski Obywatelski Ruch Oporu uznaje za winne działań na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego i Polski następujące osoby :

Małgorzata Piwowarczyk – prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu, ul. Kaliska1/3 , 99-400 Łowicz, z prywatnej firmy handlowej zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr.424285439 wraz z pomocnikami:  

 

 • Sędziowie i pracownicy Sądu Rejonowego w Łowiczu
 • Prokuratorzy i pracownicy Prokuratury Rejonowej w Łowiczu
 • Komendanci, policjanci, pracownicy Komendy Powiatowej Policji
 • Krzysztof Kaliński Burmistrz Miasta Łowicza i podlegli mu pracownicy Urzędu Miasta Łowicza
 • Henryk Zasępa wraz z byłymi  i obecnymi radnymi Rady Miejskiej w Łowiczu
 • Joanna Mika, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu,  wraz z pracownikami tej instytucji
 • Janusz Michalak, dyrektor Zakładu Usług Komunalnych wraz z pracownikami tej instytucji
 • Krzysztof Figat, obecny Starosta Łowicki wraz z Radą Powiatu Łowickiego i pracownikami Starostwa Powiatowego w Łowiczu
 • Janusz Michalak, były Starosta Łowicki wraz z byłą Radą Powiatu Łowickiego i pracownikami Starostwa Powiatowego w Łowiczu
 • Jolanta Chełmińska, były Wojewoda Łódzki wraz z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
 • Zbigniew Rau, obecny Wojewoda Łódzki wraz z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
 • Donald Tusk, były premier rządu RP, wraz z ministrami rządu i pracownikami  ministerstw
 • Ewa Kopacz, była premier rządu RP, wraz z ministrami rządu i pracownikami ministerstw
 • Beata Szydło, obecna premier rządu RP, wraz z ministrami rządu i pracownikami ministerstw
 • Bronisław Komorowski (Szczynukowicz), były prezydent RP wraz z pracownikami Kancelarii Prezydenta RP
 • Andrzej Duda, obecny prezydent wraz pracownikami Kancelarii Prezydenta RP
 • Posłowie i Senatorowie poprzedniej i obecnej kadencji Parlamentu RP wraz z pracownikami
 • Stanisław Dąbrowski, były Prezes Sądu Najwyższego, Sędziowie Sądu Najwyższego RP wraz pracownikami Sądu Najwyższego w Warszawie
 • Andrzej Szeremet, Prokurator Generalny wraz z pracownikami Prokuratury Generalnej i podległych prokuratur
 • Obecni i poprzedni szefowie instytucji unijnych wraz z pomocnikami.

 

Małgorzata Piwowarczyk, prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu, ul. Kaliska1/3, 99-400 Łowicz, z prywatnej firmy handlowej zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr.424285439, działa w grupie przestępczej wraz z pomocnikami :

 

 • szefami i z pomocnikami  prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje państwowe  w Polsce
 • szefami i z pomocnikami prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje w Unii Europejskiej.

 

Więcej w linku: http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129944,glosiciele-prawdy-oficerami-pokoju-w-tworzeniu-ery-dostatku

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Dzień dobry,

proszę zapoznać się z treścią załącznika.

Z wyrazami szacunku,

          Anna Chęcińska

Sąd Rejonowy w Łowiczu

II Wydział Karny

         Podgląd załącznika doc03592120160315074346.pdf

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Oto treść załącznika:

                                                                              Łowicz, dnia 15 marca 2016r.

                                                                          Kod kreskowy ……..

                                                                          MS

Nagłówek:

Sąd Rejonowy Łowiczu

II Wydział Karny

Kaliska 1/3 , tel.46 8304326, fax….                                  Teresa Wojda

Sygnatura akt II W 414/14

 

Sąd Rejonowy z Łowiczu II Wydział Karny zgodnie z zarządzeniem z dnia 14.03.2016r. w nawiązaniu do Pani maila informuje, że wszelkie pisma aby mogły zostać uznane za procesowe wymagają własnoręcznego podpisu.  

                                                   Nieczytelny podpis na treści:

                                 Na zarzadzenie sędziego z upoważnienia kierownika          sekretariatu protokolant sądowy  

Anna Chęcińska

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

                                             

O zapewnienie bezpieczeństwa obrończyni Narodu Polskiego, prezes Stowarzyszenia Teresy z domu Znyk.

Odebrane x

Łowicka Inicjatywa Obywatelska <lowobywatel2@gmail.com>

13.03 (2 dni temu)

Oto poniżej jeden z komentarzy umieszczonych pod artykułem na portalu Neon24

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130383,firma-handlowa-sad-w-lowiczu-naklania-do-przestepstwa 

Mamy do czynienia z udokumentowanym oszustwem na niewyobrażalną skalę, a pani sędzia z sądu interesuje się stanem zdrowia pani, która być może i popadła w jakiś rozstrój na skutek w/w czynników (kradzieży, rozbioru kraju, szykan itp itd)., Ponadto jest to jej prywatna sprawa (tajemnica lekarska – patrz: prawa pacjenta) i gówno do tego urzędasowi, tym bardziej urzędasowi kryjącemu przekręty i sprawców mordów rytualnych na obywatelach Polski, przez ,,szlachetnie urodzonych” nadludzi tj Żydów! Tym zajmuje się prokuratura kierowana przez Łemka Ziobro (Łemko Ziobro powinien przyjąć do wiadomości że tu jest RP, a nie banderstan!). Tu Żydzi są co najwyżej normalnymi obywatelami, a nie nadludźmi na specjalnych prawach, a zadaniem prokuratury jest ściganie przestępstw a nie współudział w nich (sprawa mordercy Kajetana P. dowodzi że prokuratura występuję w roli obrońcy!). Ziobro, tu jest Polska!! Sprawdź jaką instytucję prowadzisz! To nie jest adwokatura, ale prokuratura! Przebadać tego typa jak najszybciej! Jest niebezpieczny dla stanu bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli!

 

Niech pani sędzia przedstawi papiery na swój stan zdrowia psychicznego!

 

fan-wolności 16.03.2016 00:05:53

 

 

 
1 Komentarz

Opublikował/a w dniu 16 marca 2016 w Do Międzynarodowego Sądu Zwyczajowego

 

DOŚĆ TUSZOWANIA PRAWDY O WYROKACH SĄDU ZWYCZAJOWEGO !!!

Pora położyć kres antypolonizmowi i dyskryminacji Polaków w Polsce ! Masowo żądajmy wysokich odszkodowań od „posłów”, od szefów i pracowników prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe w Polsce za łamanie praw ludzkich.

Kongres Kultury w Radomsku 12-14.09.2013 r. 032

Foto: Prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Teresa z domu Znyk (Wojda) eksponowała plakat:“Stop antyplonizmowi i degrengoladzie w kulturze! Naród Polski w Polsce ma prawo do swojej kultury narodowej, ludowej !na Kongresie Kultury Radomsku w 2013r. Jako jedyna 2 razy zabrała głos w dyskusjach wyrażając stanowczy sprzeciw wobec narzucania Narodowi Polskiemu i Polsce kultury „wielopolskiej”, promowanej na tym kongresie z udziałem m.in.Wojewody Łódzkiego i przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz „naukowców”.

Foto wykonane w parku przy Domu Kultury w Radomsku.

Kongres Kultury w Radomsku 12-14.09.2013 r. 028

Foto: Prezes Stowarzyszenia Teresa z domu Znyk (Wojda) na holu Domu Kultury w Radomsku, podczas Kongresu Kultury, który odbywał sie w dniach 12/14 września 2013r.

Oszuści podający się za “posłów” znieważają Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli.

Oszuści podający się za “posłów” znieważają Polski Obywatelski Ruch Oporu, ujawniający wyroki Międzynarodowego Sądu Zwyczajowegod/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli.

Łowicz,08.02.2016r.

International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS)

ITCCS Central Office (Brussels) :itccsoffice@gmail.com

Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli

Polski Obywatelski Ruch Oporu wnosi o dołączenie do wysłanej  w dniu 25.01.2016r. korespondencji wraz z załączonymi dowodami dotyczącymi  “Oskarżenia prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje Unii Europejskiej i  państwowe w Polsce, o działania na szkodę Suwerena-Narodu Polskiego i ludzkości “, niniejszego, naszego rozstrzygnięcia w sprawie przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej prywatnych firm  handlowych, które symulują instytucje państwowe w Polsce.

Uprzejmie prosimy o pomoc w obronie Narodu Polskiego i Polski.

Oszuści podający się za “posłów” w Polsce znieważają Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli. Oszuści podający się za “posłów” znieważają Polski Obywatelski Ruch Oporu, ujawniający wyroki Międzynarodowego Sądu Zwyczajowegod/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli. Wyroki Międzynarodowego Sądu Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa dla “posła” z Łowicza to, cyt.:”brednie”. Autorów wpisów znieważa określeniem “cymbał” i wysyła do szpitala psychiatrycznego !

“Poseł” Paweł Bejda nakazał usunąć komentarze spod artykułu pt.:“Paweł Bejda otworzył w Łowiczu biuro poselskie” na portalu:www.lowicz24.eu, opisującego otwarcie jego biura poselskiego oraz spowodował zablokowanie nam dostępu do tego portalu.

Dowód zablokowaniaOto zrzutka z historii wejść z komputera. 20:38Paweł Bejda otworzył w Łowiczu biuro poselskiewww.lowicz24.eu ukazuje się poniższy link, zamiast dostępu do artykułu i do portalu. 

https://www.google.de/?gfe_rd=cr&ei=RO64VsLxBOqg8weEiIHYCw&gws_rd=ssl https://www.google.de/?gfe_rd=cr&ei=ie64VoycGOqg8weEiIHYCw&gws_rd=ssl

“Poseł” Paweł Bejda wraz z pomocnikami jest winien przestępstwa znieważania Międzynarodowego Sądu Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli w komentarzach pod artykułem“Paweł Bejda otworzył w Łowiczu biuro poselskie” na portalu www.lowicz24.eu

“Poseł” Paweł Bejda wraz z pomocnikami jest winien:

 • winien złamania praw ludzkich autorów wpisów, pod artykułem opisującym otwarcie jego biura poselskiego w Łowiczu, polegającego na znieważaniu i spowodowaniu usunięcia wpisów informujących m.in. o upadku światowego, prywatnego niewolniczego systemu, o wyrokach Międzynarodowego Sądu Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli.

 • winien złamania praw ludzkich czytelników portalu  www.lowicz24.eupoprzez spowodowanie usunięcia ważnych dla Polaków informacji m.in. o upadku światowego, prywatnego niewolniczego systemu, o wyrokach Międzynarodowego Sądu Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli.

“Poseł” Paweł Bejda wraz z innymi “posłami”, pracownikami prywatnej firmy handlowej, zarejestrowanej pod nazwą “Kancelaria Sejmu” w UPIK w Waszyngtonie pod nr. 367462962, oraz z “posłami”poprzednich kadencji, wyłanianymi w fałszowanych, nielegalnych wyborach żydowskiego okupanta są winni :

 • Winni oszustwa podawania się za urzędników państwowych, wykonywania nieuprawnionych działań, bez posiadania statusu “urzędnika państwowego”, bez posiadania legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego, który od 02.11.2014r. sprawuje bezpośrednią władzę zwierzchnią na mocy Proklamacji Tadeusza Cichockiego, napisanej w imieniu i w interesie Suwerena-Narodu Polskiego. http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf 

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 1000 000 Euro od szefa i 100 000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 24 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.  https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby/

 • Winni fałszerstwa narodowościowego stanu osobowego.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 100.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt.16 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni stanowienia i stosowania nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów  prawnych.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 1.000.000 Euro od szefa i 250.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 21 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni działania bez podpisu i bez legalnych pieczęci, bez legalnych symboli, bez prawomocnej legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie za każdy przypadek, w wysokości 100.000 Euro od szefa i 50.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 30 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni wysyłania bezprawnej  i nielegalnej korespondencji, zawierającej  błędy formalne i fałszywe stwierdzenia.

” Dostarczanie, uznanych przez rezolucję ONZ A/RES/56/83 z dnia 28. stycznia 2002/ Artykuł 9, za nielegalne, wszelkich przesyłek firm pocztowych na usługach nielegalnego rządu w Polsce, który jest spółką handlową wygasłą z dniem 25.12.2012r. jest najsurowiej zabronione i karalne !”

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie za każdy przypadek, minimum 1.000 Euro od szefa i 500 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 6 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni łamania praw człowieka – naruszenia godności ludzkiej, wbrew  z rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK).

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 150.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 47 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni antypolonizmu, dyskryminacji Polaków w Polsce.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 100.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 17 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni innych, nie wymienionych powyżej przestępstw na szkodę  i krzywdę każdego Polaka a  zawartych w Międzynarodowej taryfie odszkodowawczej za łamanie praw ludzkich.

Poniżej  do zastosowania  dla każdego Polaka “Międzynarodowa  taryfa odszkodowawcza za łamanie praw ludzkich”, jako rekompensata za szkody i krzywdy wyrządzane  przez  prywatne  firmy handlowe żydowskiego okupanta.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby/

Za antypolonizm, dyskryminację, za naruszenie godności ludzkiej  przedstawicielek Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, Polski Obywatelski Ruch Oporu, zgodnie z obowiązującą Międzynarodową  taryfą odszkodowawczą za łamanie praw ludzkich, żąda od “posła” Pawła Bejda odszkodowania w wysokości 8 200 000 złotych, (słownie : osiem milionów dwieście tysięcy złotych) płatne do 08.03.2016r. na konto : INTELIGO  50102055581111145677400062

Maria z domu Znyk (Bejda) , Teresa z domu Znyk (Wojda)

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Herb Bończa200px-Herb_Slepowron

Polskie herby szlacheckie przodków Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)

http://polskiruchoporu.neon24.pl/ www.wojdabejda.wordpress.com,http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze,www.lowiczanie.prv.pl,www.bejda.iddd.de

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname KANCELARIA SEJMU
  Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil  
L D-U-N-S® Nummer 367462962
L Geschäftssitz Ul. Wiejska 4/6/8
L Postleitzahl 00-902
L Postalische Stadt Warszawa
  Land Poland
W Länder-Code 616
  Postfachnummer  
  Postfach Stadt  
L Telefon Nummer 226942500
W Fax Nummer 226941446
  Name Hauptverantwortlicher  
W Tätigkeit (SIC) 9111

 

Oto poniżej komentarze, które były pod art.:“Paweł Bejda otworzył w Łowiczu biuro poselskie.” na portalu: www.lowicz24.eu

Uwaga ! kolorem czerwonym zaznaczone są wpisy innych komentatorów w tym obraźliwe i  znieważające.

„Paweł jesteś 2016-02-07 17:22

w tym wszystkim umoczony całkowicie i nie graj tu aniołka ! Przeciez wiesz w czym uczestniczysz! Taki wpis to wstyd ! Nie masz nic na usprawiedliwienie wraz ze swoimi pomocnikami wszystkich szczebli podających się za władze w Polsce i w Unii! http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129371,stop-talmudycznemu-wymiarowi-sprawiedliwosci-w-polsce , Cytuję: “Paweł co?: Paweł winien co Ty za przeproszeniem pierdolisz za głupoty? Zgierz czy Sochaczew wzywa?”

Prawda wyzwala ! 2016-02-07 17:09 a oto dowód jak reagują „święci”, rozmodleni zwolennicy Pawła i upadłego systemu ! HAŃBA ! Nie wysyłaj za prawde nikogo i nigdzie !  Nie czyń z siebie zbrodniczego bożka ! Czytaj międzynarodową tabelę za łamanie praw ludzkich bo nie starczy tobie i twoim następnym pokoleniom na odszkodowania !!!! Cyt.:Paweł co?: Paweł winien co Ty za przeproszeniem pierdolisz za głupoty? Zgierz czy Sochaczew wzywa?”

Prawda wyzwala ! 2016-02-07 17:04 Hańba, szok : Papież Jan Paweł II-Karol Wojtyła uczestniczył w mordach rytualnych „Dziewiętego Kręgu”Drodzy Rodacy ! Pobudka ! Oswajacie się z szokującymi faktami !!! Trzymajmy się z dala od ludobójców, dzieciobójców i zdelegalizowanego Kościoła i Watykanu ! http://itccs-polski.blogspot.de/2014_04_01_archive.html „Biuletyn Nr.1 z 29 marca 2014.” Łowiczanie nie dają się już ogłupiać … Są świadomi bo przejrzęli na oczy !!!

Cytat: “Paweł co? 2016-02-07 15:49 Paweł winien co Ty za przeproszeniem pierdolisz za głupoty? Zgierz czy Sochaczew wzywa?”

Paweł winien 2016-02-07 13:08 

A kto tego Pawełka wybrał, skoro prawie nikt nie szedł na te fałszowane wybory, polegające nie na wybieraniu ale na oddawaniu głosu na już wcześniej, gdzie indziej wybranych, do czego przyznał się po pijanemu Alek Kwasniewski, ten który odgrywał rolę prezydenta w teatrze żydowskiego okupanta na scenie politycznej ?!

Paweł winien 2016-02-07 10:04 wraz z pomocnikami … https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/23/o-odszkodowanie-za-holokaust-na-narodzie-polskim/. Cytuję:” Paweł,winien: jesteś krzywd Łowiczan, Polaków w Polsce, m.in. podtruwanych wodą z toksycznymi dodatkami jak fluor, chlor,… !!! Winien jesteś krzywd Łowiczan, Polaków w Polsce z poprzez sprowadzenie na Osiedle Bratkowice bazy UOS hydraulicznego szczelinowania, która zatruwa zasoby wodne , powietrze, niszczy rolnictwo !

Paweł,winien 2016-02-07 09:50 jesteś krzywd Łowiczan, Polaków w Polsce, m.in. podtruwanych wodą z toksycznymi dodatkami jak fluor, chlor, SeaQuest z arsenem, lit , osliczki, studniczki itp. !!! Winien jesteś krzywd Łowiczan, Polaków w Polsce z poprzez sprowadzenie na Osiedle Bratkowice amerykańskiej baze militarnej UOS hydraulicznego szczelinowania, która zatruwa zasoby wodne , powietrze, niszczy rolnictwo !Winien jesteś hańby otwierania tej ludobojczej bazy ! Cyt.: “Zalosny 2016-02-07 09:39 teatr obłudy, widoczny i iskrzący pomimo upadku systemu systemu!  Udaje, że działa dla dobra Łowicza i Polski a faktycznie to szkodzi jako kolaborant zydowskiego okupanta! “JEŚLI WSPIERASZ FINANSOWO TAKI KOŚCIÓŁ WSPIERASZ ZBRODNIARZY I MOŻESZ ZOSTAĆ ZA TO OSKARŻONY NA MOCY PRAWA.”

Ostrzeżenie 2016-02-07 09:32 Papież i inne głowy kościoła zostali uznani winnymi przez Sąd Międzynarodowy nakazując ukrywanie zbrodni. Zostaną przez to natychmiast aresztowani. (zobacz:ITCCS. Org) Sądu Zwyczajowego d/s Przestepstw Koscioła i Państwa cyt: “ JEŚLI WSPIERASZ FINANSOWO TAKI KOŚCIÓŁ WSPIERASZ ZBRODNIARZY I MOŻESZ ZOSTAĆ ZA TO OSKARŻONY NA MOCY PRAWA. Żadne dziecko nie jest bezpieczne w kościele katolickim, który stanowi bezpieczne schronienie dla gwałcicieli dzieci ubranych w sutanny”

Koniec teatru ! 2016-02-07 09:11 nie tylko kościelnego ale i politycznego! Oni wszyscy o tym doskonale wiedza a mimo to grają w tym teatrze obłudy dla naiwnych ! Łowiczanie już nie dają się nabierać na ich gierki, fatalne aktorstwo! Śledzą wyroki Sądu Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa, który oprócz wyroków nie tylko na Papieży i wezwał ludzkość do ich wykonania!

Portal Bejdy??? 2016-02-07 20:06 wirus o nazwie „Bejda” cenzuruje i rządzi na portalu jak na swoim ranczo? Prawda i tak jak oliwa wypływa!

Prawda wyzwala! Hańba, szok: Papież Jan Paweł II-Karol Wojtyła uczestniczył w mordach rytualnych „Dziewiątego Kręgu”,  http://itccspolski.blogspot.de/2014_04_01_archive.html „Biuletyn Nr.1 z 29 marca 2014.

Pozytywną Energią 2016-02-08 10:39 tworzymy nowe systemy w Nowej Erze , Erze Dostatku! Tworzymy kopułę ochronna naszych serc nad ukochanym Łowiczem,nad ukochaną Polską ! Kocham Cię BRACIE, SIOSTRO z Łowicza, z Polski !!! Najwyższą energią, miłości ludzkich serc wskrzesiliśmy tak poteżną siłę z pomocą Boga Stwórcy, że zło samo już ustępuje i zniknie !!! To zaszczyt i zobowiązanie, że z Łowicza na cały Świat promieniuje DOBRO poprzez Obywatelski Ruchu Oporu zrodzony w Łowiczu !!!

Najważniejsze są 2016-02-08 10:21 dla kazdego Łowiczanina, dla każdego Polaka są najważniejsze wyroki Międzynarodowego Sądu Żwyczajowe d/s Przestępstw Koscioła i Państwa w Brukseli…. Nie ma ważniejszej sprawy od odsunięcia pokonanych sił zła !!!! http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129410,potrzeba-polsce-oficerow-pokoju-i-szeryfow

Do Pewniaka 2016-02-08 10:14 niepewnego swego losu ! Złość jest złym doradcą i dowodzi słabości w zmierzeniu się z faktami! Wyzwiska, zła energia wraca do ciebie z 7- krotną siłą! Po co ci to skoro udajesz dobrotliwego wujka… Tym wpisem też obrażasz nie tylko sąd ale i wyroki Międzynarodowego Sądu Żwyczajowe d/s Przestępstw Koscioła i Państwa !

Zło pokonane! 2016-02-08 09:50 Wszyscy napełnijmy nasze serca pozytywnymi uczuciami, które zgodnie z fizyką kwantową są 1000- krotnie większą siłą ochronną! Drogi Rodaku, uwierz w siebie ! Uwierz w swoją ogromną moc sprawczą!Łowiczanie, napełnijmy nasze serca pozytywnymi uczuciami, które zgodnie z fizyką kwantową są 1000- krotnie większą siłą ochronną, naprawiającą nas i cały świat !Cytuję Czego się boją: państwo poselstwo? PRAWDY !!!!

Pewniak 2016-02-08 09:47UWAGA ! Obraźliwy wpis “pewniaka”

Cyt.:” Fakty !: Zdelegalizowane zostały Koscioły z Watykanem na czele a oni tu odstawiają teatr iluzji…. Jest wyrok Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego ..”.Jakis cymbał pod różnymi nickami cały czas brednie wpisuje i zaśmieca tylko forum.

Pewniak 2016-02-08 09:43 Mina księdza biskupa mówi wszystko. Myślę, że nie miał ochoty brać udziału w przecinaniu wstęgi, ale nie wypadało mu odmówić. Nietaktem była propozycja przecięcia wstęgi. Sam poseł powinien przeciąć, no ale to tylko psl, czego można się spodziewać.

Fakty ! 2016-02-08 09:36

Zdelegalizowane zostały Koscioły z Watykanem na czele a oni tu odstawiają teatr iluzji…. Jest wyrok Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego d/s przestępstw koscioła i Państwanie nie tylko na papieża Franciszka! Szukajcie w google !Ludu Łowicki nie daj się zwodzić! Majątki kościoła do odzyskania! oni o tym wiedza a tu odstawiają teatr iluzji razem z kartelem politycznym, posłami…

Cyniczni gracze 2016-02-08 09:29 talmudycznie nadinterpretowują jak widać i obrażają. Fakty z pokorą i z godnością się przyjmuje, zwłaszcza wyroki Międzynarodowego Sądu Żwyczajowe d/s Przestępstw Koscioła i Państwa a nie obraża, znieważa osoby umieszczające!

Cyt.:Ela: “….komentarze obraźliwe, żeby nie powiedzieć wredne i ohydne, przepełnione jadem pewnie są zepsuci do szpiku kości. To że jesteście wyrzutkami nie znaczy ze anonimowo macie obrażać innych…

Czego się boją 2016-02-08 09:20 państwo poselstwo? PRAWDY !!!!!!!!!!!! Kasowaniem wpisów nie zagłuszycie prawdy!  Prawda i fakty niosą się w przestrzeni jako dobre energie i pokonają to co złe !!! Nie obrażaj Ela/ Beata za prawdę i fakty ! Dobrze wiesz, że wasza gra skończona !

Dlatego 2016-02-08 10:55

tym bardziej potrzeba dobrej energii naszych serc by niezwłocznie zrealizować wyroki Międzynarodowego Sądu Żwyczajowe d/s Przestępstw Koscioła i Państwa w Brukseli. Cyt.:” Nie ma państw !:… światowe elity żydowskie, masońskie, narzucają wprowadzenie na świecie nowych zasad, pod zwodniczym hasłem tworzenia od 1 maja 2016r. Nowej Ery, opartej na jeszcze większym zniewoleniu niż w upadłym, byłym systemie.”

Nie ma państw ! 2016-02-08 10:49

Pomimo ogłoszenia 25.12.2012r. upadku światowego, prywatnego niewolniczego systemu w tym rządów, banków, instytucji międzynarodowych jak np. ONZ, NATO, UNIA Europejska, OBWE, delegalizacji instytucji kościelnych na świecie, światowe elity żydowskie, masońskie, narzucają wprowadzenie na świecie nowych zasad, pod zwodniczym hasłem tworzenia od 1 maja 2016r. Nowej Ery, opartej na jeszcze większym zniewoleniu niż w upadłym, byłym systemie.

Z pokorą i godnością 2016-02-08 10:48

Przyjmujmy do wiadomości, ze spokojem i godnością, niepodważalne fakty delegalizacji Watykanu i instytucji kościelnych wszystkich wyznań, skazania Królowej Elzbiety II i obecnego papieża Franciszka II za mordy rytualne na dzieciach i inne przestępstwa oraz fakt uznania wszystkich rządów świata za nieistniejące!

http://itccs-polski.blogspot.de/2014_04_01_archive.html

https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/

 

 

POTRZEBA POLSCE OFICERÓW POKOJU I SZERYFÓW !!!

Bądźmy odważni i śmiali, ponieważ mamy święte prawo obrony naszego życia i uhonorowania praw i wolności ludzi. Kandydaci na Szeryfów i pokojowych oficerów pilnie poszukiwani !

STAŃMY SIĘ OFICERAMI POKOJU I SZERYFAMI  BY POLSKA BYŁA DLA POLAKÓW !!!

Mamy Polskę do odzyskania z rąk żydowskiego okupanta !!!

foto helisa z rycerzem

“…bądźcie odważni i śmiali, ponieważ macie święte prawo obrony waszego życia i uhonorowania praw i wolności ludzi. Mamy świat do odzyskania! “– cytat z : “Przewodnik Szkolenia dla Szeryfów i Pokojowych Oficerów Prawa Zwyczajowego,Wydane przez Sekretariat Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego, Bruksela, Maj, 2014 (Pierwsza Edycja, Wszelkie Prawa Zastrzeżone)

Łowicz, 04.02.2016r.

Drodzy Rodacy !

Polski Obywatelski Ruch Oporu wystąpił doMiędzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowegod/s przestępstw Kościoła i Państwaw Brukseli,z prośbą o pomoc w obronie Narodu Polskiego i Polski.

Polski Obywatelski Ruch Oporu wskazał sprawców, winnych agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim, którymi są prywatne firmy handlowe, symulujące instytucje państwowe w Polsce oraz prywatne firmy handlowe, symulujące instytucje unijne i międzynarodowe, co zostało upublicznione na : www.wojdabejda.wordpress.comhttp://polskiruchoporu.neon24.pl/,

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129371,stop-talmudycznemu-wymiarowi-sprawiedliwosci-w-polsce

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129247,obrot-i-dystrybucja-energii-okrada-i-oszukuje-polakow

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129195,stop-wymuszeniom-rozbojniczym-firm-skarbowych

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129139,o-odszkodowania-za-okradanie-i-zniewalanie-polakow

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa Polaków do zgłaszania gotowości bycia Szeryfami, Pokojowymi Oficerami Prawa Zwyczajowego, jako cyt.: “ustanowionych, odpowiedzialnych służących ludziom i sprawiedliwości” do pełnienia roli strażników i obrońców praw wolności w społecznościach. Będą oni wcielać w życie decyzjeMiędzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego d/s przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli oraz egzekwowanie “Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw ludzkich”.

Przy pomocy specjalnie wyszkolonych szeryfów, pokojowych oficerów przy społecznym wsparciu, zapoczątkowana została pokojowa przemiana Świata i ludzi. Poprzez wykluczenie ze społeczności ludzkiej osób winnych działań na szkodę ludzkości w upadłym 25.12.2012r. prywatnym, niewolniczym światowym systemie, opartym na zdelegalizowanej przezMiędzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowegod/s przestępstw Kościoła i Państwaw Brukseli,władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, możliwe będzie wprowadzenie oczekiwanych pozytywnych zmian na Ziemi.

http://itccs-polski.blogspot.de/2014/05/przewodnik-szkolenia-dla-szeryfow-i.html wtorek, 27 maja 2014

Przewodnik Szkolenia dla Szeryfów i Pokojowych Oficerów Prawa Zwyczajowego

Wydane przez Sekretariat Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego, Bruksela

Maj, 2014 (Pierwsza Edycja, Wszelkie Prawa Zastrzeżone)

(Do przeczytania razem z głownym Przewodnikiem Prawa Zwyczajowego – Oryginał na stronie www.itccs.org)

 

„Nikt nie jest zmuszony by przestrzegać niekonstytucyjnego prawa i żadne sądy nie muszą go egzekwować” – Sąd USA 16 Am Jur 2d, Sek. 256″

„Każdy człowiek jest niezależny od wszelkiego prawa prócz prawa natury. Jest niezależny od jakiejkowiek instytucji stworzonej przez drugą osobę bez jego zgody” Cruden v. Neale, 2 N.C. 338 Maj, 1796″

Wprowadzenie

Historyczne działanie by odzyskać prawo oraz ludzki świat zależy od ponownego ustanowienia Prawa Zwyczajowego oraz jego sądy jako kamień węgielny i istotę ludzkiej wolności. Główna linia obrony oraz siły do wyegzekwowania dla tych sądów to szeryfi  i oficerowie pokojowi, którzy przysięgli bronić sądu i wdrożyć w życie jego decyzje. Bez takich oficerów, oraz wsparcia dla nich przez społeczeństwo, Sądy Prawa Zwyczajowego i ich wyroki będą bezcelowe.

Celem tego Przewodnika jest wspomóc obywateli w funkcji profesjonalnych policyjnych oficerów Sądów Prawa Zwyczajowego jako ustanowionych, odpowiedzialnych służących ludziom i sprawiedliwości.

Przewodnik składa się z następujących części:

 1. Krótkiej Historii Szeryfów Prawa Zwyczajowego
 2. Cele i Obowiązki Szeryfów jako służących Ludziom oraz ich Sądom
 3. Opowiednie Zadania i Funkcje Szeryfów – Obowiązki, Protokoły i zakres ich Możliwości
 4. Wierność ich Biurom, Akredytacji oraz Licencjom
 5. Ich Relacje z innymi organami policyjnymi i władzami
 6. Nauka Praktyczna – Jak Zacząć
 7. Krótka Historia Szeryfów Prawa Zwyczajowego

Pochodzenie szeryfów podobnie jak prawa zwyczajowego sięga ponad tysiąc lat wstecz do plemion Anglo-Saksońskich w Anglii, które były samozarządzające i niezależne od sił obcych króli i papieży. Wg słów pewnego historyka,

„Od każdej osoby która była ofiarą przestępstwa i Angielsko-Saksońskiej Anglii oczekiwano „oburzenia i płaczu” oraz schwytania napastnika; i słysząc ich płacz, od każdego sprawnego członka społeczeństwa odczekiwano by „zrobił co w jego mocy” (pro toto posse suo) by ścigać i schwytać oskarżonego jako „przykład”. (od 1215: Rok Magna Carta, autor J. Danziger, 2003)  W praktyce jedną  osobę lub więcej ludzi spośród społeczeństwa ustanowiono na zawsze „Szeryfami”, słowo pochodzi od „shire-reeve” co znaczy szef lokalnego „shire” lub wioski Saksońskiej. Owi szeryfi nie byli ustanawiani jako zewnętrzna władza nad innymi ale jako podlegli strażnicy całej społeczności. Dlatego też ci szefyfi byli ucieleśnieniem i obrońcą praw wolności zwykłych ludzi.

Tradycja ta przetrwała w Ameryce w lokalnie wybranych w hrabstwach szeryfów, którzy są podlegli ich mieszkańcom a nie rządom federalnym. Omówimy teraz obecnych szeryfów jako pozostałość dumnej tradycji wolności lokalnej, którzy pomogą społeczeństwom ponowne ustanowić ich zdolności samo zarządzania poprzez ich włany system sądowniczy.

 1. Cele i Obowiązki Szeryfów jako służących Ludziom oraz ich Sądom

Każdy rzetelny oficer pokojowy ma obowiązek bronić ludzi od krzywdy i tyranii oraz zachować ich prawa i wolności. Gdy tylko podważą ten obowiązek, mogą być i powinni być usunięci ze stanowiska i pozbawieni zaufania. Jest to szczególnie prawdziwe gdy mowa o szeryfach sądów prawa zwyczajowego, czyli obrońców nie tylko ludzi ale i godnego reprezentowania sądów.

Szeryfi Prawa Zwyczajowego mają główny cel – bronić Sądy i egzekwować ich postanowienia i nakazy aresztowania. Ponadto by to osiągnąć, Szeryfi muszą też pomóc gromadzić dowody dla Sądu, aresztować podejrzanych lub tych którzy utrudniają pracę Sądów, pomagać sędziom i społeczności wcielić w życie decyzje Sądu razem z wyznaczaniem innych ludzi.

Ten szeroki cel ma pięć aspektów, które przedyskutujemy szczegółowo w cześci trzeciej. Jako że rola Szeryfów jest tak bardzo istotna w praktyce sprawiedliwości oraz działaniu, on lub ona działa jako uzupełnienie Sądu, czyli sami Ludzie.

Szeryfi Prawa Zwyczajowego nie są samotnymi wilkami, np. policjant miasteczka a la Gary Cooper któremu udało się w pojedynkę pojmać przestępców. To nie film w tv. Szeryfi działają w zespole, pod obserwacją Sądu oraz Prawa Zwyczajowego.

Mandat stanowiska Szeryfa jest uzyskiwany poprzez Przysięgę oraz licencjonowanie, szerzej omawiane w części czwartej.

 1. Opowiednie Zadania i Funkcje Szeryfów – Obowiązki, Protokoły i zakres ich Możliwości Szeryfi Prawa Zwyczajowego oraz ci, których wyznaczono mają pięć szczególnych zadań:
 2. a) Zapewnienie bezpieczeństwa i działania Sądów Prawa Zwyczajowego, ich oficerów, sędziów oraz świadków;
 3. b) Pomaganie Sądowi wzywać, aresztować i przyprowadzać pod Sąd wzywanych ludzi, wyegzekwowanie Nakazów Aresztowania i ostatecznych Werdyktów Sądu
 4. c) Jako cześć ich władzy Wykonawczej, pomaganie w przejmowaniu utraconej własności i środków skazanych ludzi i instytycji, aresztowanie tychże ludzi oraz ich wspólników oraz pomoc w rozmontowaniu skazanych kryminalnych instytucji
 5. d) Przeprowadzenie i obrona autoryzowanych przez Sąd śledczych na miejscu zdarzenia, razem z miejscami masowych grobów, miejsc przestępstwa oraz innych podejrzanych miejsc pomocnych jako dowody dla Sądu
 6. e) Ogólna pomoc dla ludzi w egzekwowaniu decyzji i werdyktów Sądu jak i aktywne ustanowienie i zachowanie tych Sądów w społeczności.

Szeryfi oraz ich ustanowieni zastępcy są bezpośrenio odpowiedzialni przed Biurem Obywatelskiego Prokuratora Sądów Zwyczajowych. Biuro szkoli i nadzoruje Szeryfów i ma moc kontrolowania lub usunięcia każdego Szeryfa z jego stanowiska jednak tylko wtedy gdy da się udowodnić przed Sądem twardymi dowodami że dany Szeryf złamał lub przekroczył obowiązki Przysięgi swojego Stanowiska oraz mandatu.

Szeryfi mogą ustanawiać swoim zastępcą każdą kobietę lub mężczyznę by działać jako oficer Prawa Zwyczajowego, wliczając w to obecnych członków policji. Zastępcy składają tę samą Przysięgę jak Szeryfi i są tak samo odpowiedzialni.

Wykonując swoje obowiązki, Szeryfi oraz ich zastępcy mogą z nakazem Sądu wkroczyć do każdego mieszkania, fizycznie obezwładnić, aresztować i osadzić każdego mężczyznę i kobietę nie zważając na ich stanowisko oraz zebrać wszystko co istotne dla Sądu, jego działania i werdyktu.

Jest szeroko rozumiane, że Szeryfi i ich zastępcy mogą jedynie użyć rozsądnej i odpowiedniej do sytacji siły by wykonać swoje zadanie. Natomiast nie mogą działać wbrew Prawu czy celowo zabić kogokolwiek lub zranić i wyrządzić krzywdę poza obroną własną oraz werdyktów i działania Sądu. Mają pozwolenie Sądu by użyć broni i innych środków obronnych lecz muszą być upoważnieni przez Sąd by tak robić po tym jak przejdą niezbędne szkolenie w używaniu broni do obrony własnej.

Jest szeroko rozumiane, że wszyscy Szeryfi i ich zastępcy muszą być fizycznie i psychologicznie w stanie wykonywać swoją pracę. Szeryfi nie mogą być chorzy lub niezdolni do ciągłego działania. Jako część licencji muszą się zgodzić na coroczne fizyczne i psychologiczne egzaminy u ustalonych specjalistów pod kontrolą Sądowego Cywilnego Biura Prokuratora.

 1. Wierność Biurom, Akredytacji oraz Licencjom

Każdy Szeryf Prawa Zwyczajowego oraz jego zastępca muszą słownie zadeklarować poniższą oznakowaną Przysięgę oraz podpisać razem z datą przed rozpatrzeniem przez Biuro Prokuratora:

„Ja (imię), będąc świadomy decyzji, uroczyście przysięgam, że będę wiernie i uczciwie wykonywał obowiązki Szeryfa Sądu Prawa Zwyczajowego lub Jego Zastępcy zgodnie z możliwościami, pod kontrolą Biura Obywatelskiego Prokuratora:

Jestem świadomy, że jeśli naruszę tą Przysięgę lub zdradzę mój mandat, zaufanie oraz obowiązki mojego stanowiska, utracę swoje prawo do tego stanowiska i będę zwolniony. Składam tę Przysięgę jako wolny człowiek, bez przymusu lub narzuconego motywu, zgodnie ze swoim sumieniem jako wolny mężczyzna lub kobieta pod władzą i jurysdykcją Prawa Zwyczajowego i jego sądów”

Przysięga ta legalnie ustanawia każdego mężczyznę lub kobietę autoryzowanych przez Sąd na stanowisko Szeryfa lub zastępce. Po zaprzysiężeniu, Szeryf i zastępca otrzyma Licencję Szeryfa, która jest legalnym identyfikatorem który musi pokazać przy wykonywaniu swoich zadań. Licencja jest wydana przez Prokuratora Obywatelskiego i musi być odnawiana rocznie przez to Biuro po przeprowadzeniu rozmowy i analizy działań Szeryfów/zastępców poprzez swojego Zwierzchnika.

 1. Nauka poprzez Praktykę: Jak zacząć

Ta ogólna istrukcja razem z programem treningowym to zechęcenie do działania: sposób by dać wiedzę ludziom aby zaczęli działać jako aktywne społeczności oficerów pokojowych i agentów lokanie ustanowionych Sądów Prawa Zwyczajowego. Teraz czas zacząć próbować tego czego się naczyliście ponieważ jedynie poprzez praktyczne doświadczenia będziecie posiadać profesjonalną wiedzę

Zdecydowanie radzimy aby zacząć działać zaraz po otrzymaniu szkolenia by pomóc ustanowić lokalny Sąd oraz jego rozstrzygnięcia obywatelskich i kryminalnych spraw. Szeryfi mają prawo zwoływać sądy obywatelskie i pomóc wydać Publiczne Dokumenty i Notatki Spraw które umożliwią postępowanie sądowe. Musicie zacząć wprowadzać w życie tą moc i obowiązek by każde z tych działań było znaczące.

Podobnie, niezbędne jest dla kandydatów na Szeryfów być cenionym członkiem szerszego Ruchu Prawa Zwyczajowego poprzez podpisanie Księgi Prawa Zwyczajowego która ustanawia lokalny oddział ruchu i który można znaleźć w rozdziale Dokumentów. To kluczowa sprawa aby być częścią drużyny obywateli które wyraża wolę i działanie w lokalnej społeczności.

Na koniec, dzielenie się doświadczeniami i lekcjami z innymi pokojowymi ofecerami Prawa Zwyczajowego jest kluczowe z czasem gdy nasz ruch rośnie i Sądy stają się bardzie zakorzenione w społeczności. Dlatego też radzi się, aby być w kontakcie z centrum Sądu Prawa Zwyczajowego oraz jego Biurem Prokuratora poprzez zaufaną osobę.

Życzymy Wam więcej niż tylko szczęścia w nadchodzących dniach: to na waszych barkach leży odpowiedzialność sprawienia, by Sądy Prawa Zwyczajowego miały ponownie moc w waszej społeczności. W związku z tym bądźcie odważni i śmiali, ponieważ macie święte prawo obrony waszego życia i uhonorowania praw i wolności ludzi. Mamy świat do odzyskania!

Z podziękowaniami, Sekretariat oraz Biuro Prokuratorów Obywatelskich, Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego, Bruksela

12 maja, 2014

Lista Załączonych Dokumentów Sądu Zwyczajowego (pdf)

 1. Księga Prawa Zwyczajowego, ustanawiająca lokalne oddziały ruchu
 2. Proklamacja z Maastricht z 20 Kwietnia, 2014, unieważniająca i znosząca Kościół w Rzymie oraz ich podległych (Wersja Angielska)
 3. Włoskie tłumaczenie Proklamacji z Maastricht
 4. Rozkaz Zaprzestania Wykonywania Poleceń wydany przez Sąd Prawa Zwyczajowego dla wszystkich ciał i podwładnych Korony Angielskiej – Data 25 Luty, 2014
 5. Rozkaz Zaprzestania Wykonywania Poleceń wydany przez Sąd Prawa Zwyczajowego dla wszystkich ciał i podwładnych Watykanu i Kościoła Rzymskiego – Data 25 Luty, 2014
 6. Rozkaz Ustanowienia przez Sąd Szeryfów Prawa Zwyczajowego oraz oficerów pokoju – Data 25 Luty,2014
 7. Oryginalna Deklaracja Korony Angielskiej oraz Kościoła w Rzymie jako kryminalnych organizacji według prawa międzynarodowego, przejęcie ich bogactw i władzy – Wydane przez Sąd 1 Września, 2013
 8. Legalna Wiadomość od Sądu autoryzująca ustanowienie Oficerów Sądu, wydana 9 Grudnia, 2013
 9. Publiczna Przysięga, zaprysiężenie i zapisanie do Oficeró Prawa Zwyczajowego
 10. Nakaz umożliwiający Szeryfom ustanawianie innych jako oficerów Sądu
 11. Publiczna Wiadomość rozwiązująca ciało korporacyjne znane jako Dominium Kanady po tym jak jego ciało zwierzchnie i Korona Angielska zostały skazane za Przestępstwa wobec Ludzkości – Data 7 Marca, 2013 ” –koniec cytatu

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Dnia 18.04.2014r. instytucja kościoła rzymsko-katolickiego z Watykanem na czele została na zawsze zdelegalizowana przez Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowegod/s przestępstw Kościoła i Państwaw Brukseli.

“Oficerowie, agenci, klerycy i inni w dotychczasowej służbie byłej organizacji zwanej Kościołem zostali na zawsze zwolnieni.  (…) Były Kościół w Watykanie pracował na takie zakończenie przez wieki historii, stosując przemoc, strach, śmierć, fałszywe doktryny i niewolnictwo i nie jest już honorowym przedstawicielem wolnej ludzkości i godności człowieka na Niebie i Ziemi.(…)Całe bogactwo byłego kościoła jest od dziś uważane za własność wolnych ludzi i mogą oni, i powinni pokojowo odbierać i okupować. “

Pomimo ogłoszonego, prawie dwa lata temu, upadku kościoła katolickiego z Watykanem na czele, w Polsce nadal działają nielegalne instytucje “kościelne”, które są firmami handlowymi, zarejestrowanymi w UPIK w Waszyngtonie, tak samo jak wszystkie inne korporacje-firmy handlowe, podające się za instytucje państwowe, których upadek został ogłoszony poprzez “Report Paradygmat” w dniu 25.12.2012r.  

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/126842,wladze-koscielne-za-holokaustem-na-narodzie-polskim

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/126717,sensacja-metryka-urodzenia-to-pakt-z-diablem

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125309,koniec-teatru-iluzji-z-watykanem-na-czele

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do realizacji “Publicznego Wezwania ludzkości do wykonania i działania” , z dnia 18 kwietnia 2014r., wystosowanego przez Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego w Brukseli, poprzez pokojowe odbieranie i okupowanie całego bogactwa kościoła katolickiego w Polsce, przez  uwolnionych z niewoli władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, rdzennych Polaków.

Maria z domu Znyk (Bejda) , Teresa z domu Znyk (Wojda)

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Herb Bończa200px-Herb_Slepowron

Polskie herby szlacheckie przodków Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)

http://polskiruchoporu.neon24.pl/ www.wojdabejda.wordpress.com,http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze,www.lowiczanie.prv.pl,www.bejda.iddd.de

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Pis i PO to jedno zło ! Plakat

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 6 lutego 2016 w Bez kategorii, Obrona konieczna

 

SUWEREN- NARÓD POLSKI PRZEJMUJE MAJĄTEK KOŚCIOŁA W POLSCE !

 

genozid,

Foto zaczerpnięte z bloga niemieckiego “Politaia” z artykułu pt.:” Międzynarodowy Trybunał bada ludobójstwo w całej Kanadzie. Watykan pod lupą.”  http://www.politaia.org/geschichte-hidden-history/internationales-tribunal-untersucht-genozid-in-ganz-kanada-vatikan-im-spiel/  

Instytucja kościoła rzymsko-katolickiego z Watykanem na czele została na zawsze zdelegalizowana z dniem 18.04.2014r.

Łowicz, 10.01.2016r.

Drodzy Rodacy !

Dnia 18.04.2014r. instytucja kościoła rzymsko-katolickiego z Watykanem na czele   została na zawsze zdelegalizowana przez Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego w Brukseli.

“Oficerowie, agenci, klerycy i inni w dotychczasowej służbie byłej organizacji zwanej Kościołem zostali na zawsze zwolnieni.  (…) Były Kościół w Watykanie pracował na takie zakończenie przez wieki historii, stosując przemoc, strach, śmierć, fałszywe doktryny i niewolnictwo i nie jest już honorowym przedstawicielem wolnej ludzkości i godności człowieka na Niebie i Ziemi.(…)Całe bogactwo byłego kościoła jest od dziś uważane za własność wolnych ludzi i mogą oni, i powinni pokojowo odbierać i okupować. “

Pomimo ogłoszonego, prawie dwa lata temu, upadku kościoła katolickiego z Watykanem na czele, w Polsce nadal działają nielegalne instytucje “kościelne”, które są firmami handlowymi, zarejestrowanymi w UPIK w Waszyngtonie, tak  samo jak wszystkie inne korporacje-firmy handlowe, podające się za instytucje państwowe, których upadek został ogłoszony poprzez “Report Paradygmat” w dniu 25.12.2012r.  

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/126842,wladze-koscielne-za-holokaustem-na-narodzie-polskim

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/126717,sensacja-metryka-urodzenia-to-pakt-z-diablem

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125309,koniec-teatru-iluzji-z-watykanem-na-czele

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do realizacji “Publicznego  Wezwania ludzkości do wykonania i działania” , z dnia 18 kwietnia 2014r., wystosowanego przez Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego w Brukseli, poprzez pokojowe odbieranie i okupowanie całego bogactwa kościoła katolickiego w Polsce, przez  uwolnionych z niewoli władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, rdzennych Polaków.

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa osoby zatrudnione w zdelegalizowanych firmach handlowych “kościoła katolickiego”:

 • do niezwłocznego przekazywania całego mienia w ręce przedstawicieli wolnej ludzkości, rdzennych Polaków, Suwerena-Narodu Polskiego  

 • do niezwłocznego opuszczenia terytorium Polski, celem zapobieżenia zamieszkom czy aktom odwetu, wzburzonego, oszukiwanego, zniewalanego Narodu Polskiego.

Nie dostosowanie się do niniejszego wezwania skutkować będzie zastosowaniem rygorów Dekretu Suwerena-Narodu Polskiego z dnia 02.04.2015r. www.tcichocki.pl  

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128349,pozytywna-energia-serc-zmieniajmy-swiat

www.wojdabejda.wordpress.com   

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

http://itccs-polski.blogspot.de/2014/04/najnowsze-wiadomosci.html

sobota, 26 kwietnia 2014   

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI!

BIURO PROKURATURY MIĘDZYNARODOWEGO SĄDU PRAWA ZWYCZAJOWEGO.

BIULETYN Nr.3: czwartek 17 kwietnia 2014, godz.10 rano:

W sprawie przeciwko Bergaglio, Pachon, Welby i innych oskarżonych o handel dziećmi i morderstwa rytualne.

PODSUMOWANIE:

Sąd, po pierwszej rundzie przesłuchań 8 świadków, wysłuchaniu niesamowitych zeznań, odracza posiedzenie na 2 tygodnie.

Dwoje niezależnych świadków opisuje gwałt i tortury rytualne w wykonaniu głównego oskarżonego Jeorge Bergoglio (alias papież Franciszek) w latach 2009 i 2010.

Główny Prokurator ustalił powiązania rodzin królewskich: brytyjskiej, holenderskiej i belgijskiej z porwaniami i zabójstwami dzieci Mohawk z Brantford w indiańskiej szkole ryzydencjalnej w Kanadzie.

Rekordy jezuickie zostały dołączone jak świadectwo szczegółów statusu zwanego „Przywilejami Magistralnymi” mówiącymi o udziale papieży w rytuałach „ Dziewiątego Kręgu” – ofiarne morderstwa noworodków.

Sekretarz Polowy ITCCS Kevin Annett , wezwany jako świadek do przedstawienia dowodów naocznych świadków, jak i swoich doświadczeń długoletniej pracy z nimi, w drugiej rundzie przesłuchań na początku maja.

Ważna osoba Watykanu skontaktowała się z Sądem i przedstawi główne dowody winy Kościoła podczas przedłużonej sesji Sądu, w chronionym miejscu.

Sąd ogłosił wielkanocną Proklamację o anulowaniu istnienia i autorytetu organizacji zwanej dotychczas Kościołem rzymsko-katolickim w Watykanie. Kevin Annett poprowadzi ceremonię egzorcyzmu i wyzwolenia.

PONIŻEJ:

18 kwietnia.

PUBLICZNE WEZWANIE LUDZKOŚCI DO WYKONANIA I DZIAŁANIA!

Do wiadomości wszystkich mężczyzn i kobiet, samodzielnych osób i autorytetów podaje się, że pod wpływem najwyższego Prawa Boskiego, któremu Międzynarodowe Zwyczajowe Prawo Naturalne i Natury ludzkiej, od dnia dzisiejszego (18.04.2014r.) instytucja kościoła rzymsko-katolickiego w Watykanie nie istnieje.

Oficerowie, agenci, klerycy i inni w dotychczasowej służbie byłej organizacji zwanej Kościołem są obecnie i na zawsze zwolnieni. Obraz kościoła jako korporacji światowej został na zawsze anulowany.

Były Kościół w Watykanie pracował na takie zakończenie przez wieki historii, stosując przemoc, strach, śmierć, fałszywe doktryny i niewolnictwo i nie jest już honorowym przedstawicielem wolnej ludzkości i godności człowieka na Niebie i Ziemi.

Autorytet Boga, jako przedstawiony w prawie Zwyczajowym – De Jure – jest obecnie reprezentowany przez sprawiedliwych mężczyzn i kobiety świata i całkowicie neguje istnienie organizacji Watykanu, jego apostolskie dziedzictwo i tzw. Prawo kanoniczne.

Tak więc, od dzisiaj i już na zawsze takie prawa, statusy, biura kościelne i ich urzędnicy przestały istnieć. Nie posiadają autorytetu i głosu na całej Ziemi.

Wszyscy uczestnicy byłej organizacji kościoła, począwszy od Jorge Bergoglio, zwanego papieżem, po kardynałów Kurii i głowę banku w Watykanie, aż po generała zakonu Jezuitów są wzywani do ustąpienia.

Całe bogactwo byłego kościoła jest od dziś uważane za własność wolnych ludzi i mogą oni, i powinni pokojowo odbierać i okupować.

Każdy członek i pracownik byłego kościoła rzymsko-katolickiego jest zwolniony ze służby i przysięgi, i może uczestniczyć w wyznaniach i zgrupowaniach, nienarzuconych przez kościół.

Szeryfowie i oficerowie pokojowi Sądu i Prawa Zwyczajowego, przy pomocy wolnych obywateli świata są autoryzowani i zachęcani do wprowadzania i wykonania wołania Proklamacji wszędzie, gdzie to możliwe, w imię najwyższego autorytetu – Boga i jego wykonawców – Prawa międzynarodowego.

Zaginione istoty boskie oraz ciemiężone dotychczas przez kościół, fałszywie i przestępczo narzucający swe kryminalne doktryny, są już wolne i mają prawo do indywidualnego wyboru wiary i wierzeń.

Długa Noc duchowej tyranii Watykanu skończyła się. Niech wolni ludzie na Ziemi działają teraz tylko w imieniu swojego Boga i Chrystusa, odzyskując prawdę i integrację!

PODAŁ Międzynarodowy Sąd Zwyczajowy we współpracy z” Konwentem Wolnych Chrześcijan”

(the Covenanters).

Śladem powyższej Proklamacji odbędzie się w Rzymie i na całym świecie ceremonia trzeciego i ostatniego egzorcyzmu, i duchowej odnowy w wielkanocną Niedzielę 20 kwietnia 2014.

„In Coram Deo”: Zgodnie z wolą Boga.

Publié par ITCCS France

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

http://itccs-polski.blogspot.de/2014/07/wrok-sadu-bruksela-22-lipca-2014-w.html

 czwartek, 24 lipca 2014

WYROK SĄDU:

Bruksela, 22 lipca 2014

W sprawie oskarżenia przeciwko Jorge Bergoglio et al. (Nr.18072014 – 002)

Wyrok Magistratu Sądu Zwyczajowego, włącznie ze zgodnością większości decyzji i z wyjątkiem jednej odrębnej opinii.

WERDYKT:

Sąd Zwyczajowy oznajmia, że oskarżeni Jorge Mario Bergoglio, Adolfo Nicolas Pachon i Justin Welby są winni wszystkim zarzutom wymienionym w oskarżeniu o działania na szkodę ludzkości oraz osobistemu współudziałowi w handlu dziećmi, torturom i morderstwom dzieci. Wyrok jest prawomocny, zgodnie z Międzynarodowym Prawem Kryminalnym .

W związku z powyższym Sąd skazuje oskarżone osoby na więzienie dożywotnie, bez możliwości pardonu i parolu.  Sąd nakazuje natychmiastowe wykonanie wyroku poprzez powołane Drużyny Międzynarodowego Aresztu Obywatelskiego.

Sąd nakazuje także zajęcie posiadłości i odebranie dóbr osobistych oskarżonym osobom, na wieczną utratę, w celu częściowego zadośćuczynienia za ich przestępstwa.

Autorytety Publiczne i Policja są pouczone do niesienia pomocy w aresztowaniach, lub odstąpienia od przeszkadzania wykonaniu tego WYROKU.

WYROK SĄDU obowiązuje od dzisiejszej daty na podstawie prawomocnego autorytetu Międzynarodowego Prawa Zwyczajowego, jak i „jus gentium” – Prawa Narodów.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Leslaw Pietrasz Rób co chcesz. Biblia z Tory i Wed dla goi. Wielka manipulacja. Ma ogromne braki i fałszywe przekazy. Biblia dotyczy religijnego poznawania świata. Czyli wyłącznie programów lewopókulowych. Nie ma w religiach miejsca na rownież prawą pokulę, szyszynkę i serce. Nie ma miejsca na Boga wewnątrz a tyko gadanie o Bogu na zewnątrz. Biblia jak Koran czy inne tego typu pisma służą religiom a religie wraz z polityką i cywilizacją są narzędziem elity globalnej. Bez poznania podstaw duchowości i rozwoju intuicji prawopókulowej jesteście wręcz skazani na religię, wyłącznie na logikę bez równowagi z intuicją. Sporo jest osób na Ziemi, którzy są nierozwinięci duchowo, są też osoby niedorozwinięte duchowo. One mogą tylko być religijne albo ateistyczne.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

list gonczy za Benedyktem

https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/2017/02/02/watykan-wezowa-stolica/

Dzieje stosunków polsko-watykańskich 

ANDRZEJ A. ZIĘBA

Uniwersytet Jagielloński

Motto: Kto nie zna historii ten zawsze pozostanie dzieckiem – Cyceron. A że Polacy nie znają historii, dlatego polski katolicyzm jest dziecięcy – płytki, niedouczony i fanatyczny, a jego dzieje zafałszowane.

Głową państwa watykańskiego, a do 1870 roku Państwa Kościelnego, i najwyższym zwierzchnikiem Kościoła katolickiego jest papież.

Stosunki Polski i Polaków z papiestwem i Stolicą Apostolską rozpoczął sam fakt przyjęcia przez władcę polskiego Mieszka I w 966 roku chrześcijaństwa zachodniego, a więc rzymskiego. Akt ten rozpoczął chrystianizację Polski, która z biegiem wieków stała się jednym z największych państw katolickich w Europie i na świecie, a przez wypadki historyczne „przedmurzem chrześcijaństwa” (pierwszy nazwał Polskę „przedmurzem chrześcijaństwa” Mikołaj Machiavelli w „Discorsi” wydanym w 1516 roku).

Tak Polska jak i Czechy były zagrożone roszczeniami cesarstwa niemieckiego. Toteż w 965 roku Mieszko I wszedł w porozumienie w księciem Czech Bolesławem I (z rodu Przemyślidów). W wyniku tego porozumienia politycznego Mieszko I pojął za żonę córkę Bolesława I, Dobrawę (Dąbrówkę). Czechy były już wówczas krajem chrześcijańskim (od 874 r.). Porozumienie czesko-polskie stało się wstępem do chrystianizacji Polski. Jeszcze w 965 roku papież Jan XIII (965-972) wysłał do Polski jako swego legata ze szczególnymi pełnomocnictwami misyjnego biskupa Jordana. Fakt ten zapoczątkował nawiązanie bliskich kontaktów Mieszka I i Polski ze Stolicą Apostolską. Dzięki starniom Mieszka I papież Jan XIII utworzył  w 968 roku pierwsze w Polsce biskupstwo w Poznaniu, tworząc ten sposób Kościół polski; biskupstwo to do 1012 roku było bezpośrednio zależne od Stolicy Apostolskiej.

Pod koniec swego panowania (między 985 a 992 r.) Mieszko I wystawił dokument, od pierwszych słów aktu zwany „Dagome iudex”, w którym ustalił stosunek swego państwa do Stolicy Piotrowej, oddając Polskę pod opiekę-protekcję papieską – Stolicy Apostolskiej (tzw. darowizna św. Piotra). Trwałą konsekwencją tego aktu było płacenie Stolicy Apostolskiej przez Polskę, od czasu Mieszka I,  świętopietrza, czyli daniny na rzecz papiestwa. Początkowo świętopietrze płacone było przez władców, później (prawdopodobnie od XI w.) obowiązek jego płacenia spadł bezpośrednio na ludność. Przetrwało ono  do reformacji – do 1555 roku. Z Polski odpływały olbrzymie sumy pieniędzy na rzecz papiestwa, które rzadko kiedy popierało interesy Polski i narodu polskiego.

Jednocześnie od przyjęcia chrztu przez Polskę, każdy jej władca musiał składać przysięgę posłuszeństwa każdemu nowowybranemu papieżowi albo osobiście, albo przez swego posła, co władcy polscy czynili bez żadnego oporu. Uważał to za poniżające władców polskich doktor praw, starosta generalny Wielkopolski, a następnie wojewoda poznański, wychowanek m.in. uniwersytetu włoskiego w Bolonii, który w latach 1464 i 1466 z ramienia króla Kazimierza Jagiellończyka posłował do Rzymu, zapalony wielbiciel literatury i nauki rzymskiej Jan Ostroróg (ok. 1436-1501). W swym pierwszym polskim dziele politycznym Monumentum pro Rei-publicae ordinatione (ok. 1477, wydanie polskie 1831) sugerował uporządkowanie niektórych spraw w Polsce. Odnośnie wyzwolenia się królów polskich z poddaństwa papieskiego pisał: „Odwiedzić nowego papieża, powinszować mu tego wyniesienia, napomnieć i zachęcić, aby sprawiedliwie i świątobliwie Kościołem Chrystusa rządził, także oświadczyć i wyznać, że król z całym królestwem wiarę katolicką zachowuje – w tym wszystkim nie widzę nic złego; ale żeby roztropną rzeczą było obiecywać posłuszeństwo we wszystkim (jak to zwykle papieżowi obiecują) – na to żadną miarą nie przystanę. Sprzecznością jest bowiem co innego mówić, a co innego czynić. Twierdzi król polski (i słusznie, bo nikomu nie ulega!), że oprócz Boga nie ma nad sobą żadnej zwierzchności: jakże to pogodzić z prawdą, jeśli mówić będziemy do papieża tak, jakeśmy dotychczas, winszując mu, mówili? Niech  sobie nadal pozostaną odwiedziny, ale pod imieniem uszanowania, nie posłuszeństwa, bo to absurd uwłaczający godności króla polskiego”.

Przyjazną politykę wobec Stolicy Apostolskiej prowadził następca Mieszka, książę/król Bolesław Chrobry. Owocami tej polityki było w 999 roku kanonizowanie przez papieża Sylwestra II (999-1003) pierwszego świętego polskiego – św. Wojciecha, który zginął w 997 roku śmiercią męczeńską z rąk Prusów, a którego ciało, wykupione przez Chrobrego, złożono z największą czcią w stolicy książęcej – Gnieźnie, oraz utworzenie w tymże samym roku arcybiskupstwa w Gnieźnie i w 1000 roku pierwszej polskiej metropolii (gnieźnieńskiej) wraz z trzema podległymi jej biskupstwami w: Kołobrzegu, Krakowie i Wrocławiu. Dało to Polsce zupełną niezależność kościelną, ale też zupełną niepodległość polityczną (wobec ścisłego związku, jaki w owych czasach zachodził między organizacją polityczną a kościelną w świecie chrześcijańskim). Przybyły do Gniezna w roku 1000 cesarz Otton III uczynił z Bolesława Chrobrego „współuczestnikiem cesarstwa” i włożył diadem na głowę Chrobrego, co było wielkim wyróżnieniem w stosunku do Czech i książąt niemieckich. Gniezno stało się duchową stolicą Polski, od początku XV w. siedzibą prymasów Polski. Metropolia gnieźnieńska stała się ośrodkiem i siłą jednoczącą naród polski aż po XX wiek.

Jak pisze Leon Koczy: „Przyjąwszy chrześcijaństwo z Zachodu weszła Polska do rodziny ludów chrześcijańskich i miała odtąd rozwijać się w ramach kultury zachodniej. Politycznie w latach 963-967 występują na jaw wszystkie czynniki, które odtąd stanowić miały osnowę dziejów polskich aż do ostatniego Piasta: zagrożenie niemieckie, dążność do zachowania niezależności i walka o Ziemie Zachodnie. Na polu kościelnym objawiło się to za pierwszych Piastów w staraniach o własną prowincję kościelną (metropolię), w zakresie politycznym – w zabiegach o koronę królewską. W dziedzinie kościelnej przeprowadzili pierwsi Piastowie swój program całkowicie. Dzięki współpracy z Czechami uzyskała Polska samodzielne, od Rzymu zależne biskupstwo misyjne (968) i pierwszego biskupa Jordana, duchownego z Zachodu, nie z Niemiec, w każdym razie nie z (wrogiej) Saksonii. Ten pierwszy polski biskup działał niezależnie od założonej w r. 968 (niemieckiej) metropolii „Słowian” w Magdeburgu. Samodzielne stanowisko pierwszego polskiego biskupa ułatwiło następcom jego zabiegi o arcybiskupstwo, podjęte przez pierwszych Piastów z myślą o uchronieniu się przed wpływami niemieckimi… Tak więc dzięki staraniom polskich władców, Mieszka I i jego syna, Bolesława Chrobrego, doszło do skutku ufundowanie metropolii polskiej na pamiętnym zjeździe gnieźnieńskim w roku 1000… Nowa metropolia kładła kres roszczeniom Magdeburga do praw kościelnych nad Odrą; politycznie była niejako przypieczętowaniem niezależności Polski w stosunku do cesarstwa (niemieckiego)…”.

Tak więc chrystianizacja Polski poprzez Stolicę Apostolską (Watykan) przyczyniła się do utrwalenia państwowości polskiej, zagrożonej przez niemieckie „parcie na wschód”. To było korzystne dla narodu polskiego.

Chrystianizacja Polski i systematyczny rozwój Kościoła w Polsce przyczyniły się do bliskich związków papiestwa-Stolicy Apostolskiej z Polską, polskim Kościołem i Polakami i na odwrót. I to od samego początku historii chrześcijaństwa polskiego. Wiemy, że Mieszko w 973 roku wysłał poselstwo do papieża Benedykta VI. To z Rzymu przybyli do Polski m.in. św. Wojciech (997) i św. Brunon z Kwerfurtu (1004) oraz na czele mnichów św. Romualda Benedykt z Benewentu. W Rzymie był w 999 roku Gaudenty, uczestniczący w pruskiej podróży misyjnej swego brata, św. Wojciecha – patrona Polski, zorganizowanej przez księcia Bolesława Chrobrego w 997 roku; został wówczas prekonizowanym pierwszym arcybiskupem nowoutworzonej metropolii gnieźnieńskiej. W Zjeździe gnieźnieńskim w 1000 roku brało udział kilku kardynałów z Rzymu. Z kolei Bolesław Chrobry w 1001 roku wysyła swego posła Astryka-Anstazego do papieża Sylwestra II. W 1003 roku udaje się do Rzymu „jeden z braci” eremu św. Romualda w Międzyrzeczu, w sprawach religijnych, ale również i państwowych, zleconych przez Bolesława Chrobrego; tenże mnich po raz drugi udaje się do Rzymu jesienią tego samego roku. W następonym roku udaje się do Rzymu jako posłeł Chrobrego biskup poznański Unger (uwięziony po drodze przez Niemców). Na przełomie roku 1013 i 1014 notujemy znowu poselstwo Chrobrego do Rzymu, a w 1014 roku jeszcze jedno (W. Meysztowicz).

Przez cały okres piastowski (do 1370) były utrzymywane bardzo bliskie stosunki polsko-papieskie. Stolica Apostolska brała pod uwagę to, że Polska w okresie przed rozbiciem dzielnicowym (1138) i po zjednoczeniu większości ziem polskich przez Władysława Łokietka (pocz. XIV w.) była bardzo dużym państwem w ówczesnej Europie i to, że od północnego-wschodu graniczyła z krajami jeszcze pogańskimi – Prusami i Litwą, a od wschodu z prawosławną Rusią. Polska z kolei widziała w dobrych stosunach ze Stolicą Apostolską pewnego rodzaju gwarancję na niezależny od cesarstwa niemieckiego byt państwowy. Polska i Stolica Apostolska wspierały się więc wzajemnie. A jeśli chodzi o Kościół polski, to papieże starali się utrzymać go w swych rękach przez specjalnie wysyłanych legatów (W. Meysztowicz).  Papież Jan XIX wydał zgodę na koronację Bolesława Chrobrego w 1025 roku, i jeszcze w tym samym roku na koronację Mieszka II (1025-34). W sporze cesarza Henryka IV z papieżem Grzegorzem VII o program reform kościelnych książę polski Bolesław Śmiały popierał papieża (co przyczyniło się do triumfu papieża Grzegorza VII nad cesarzem w Kanossie w 1076 roku), za co Grzegorz VII wyraził zgodę na jego koronację (1076). Książę Bolesław Krzywousty nawiązał ściślejsze kontakty z papieżem Paschalisem II (1099-1118): w Polsce przebywał wówczas legat papieski, kard. Idzi. W związku ze sporem o dziedziczenie władzy zwierzchniej w Polsce między księciem Władysławem II i młodszymi braćmi, dla złagodzenia konfliktu, papież Eugeniusz III przysłał do Polski w 1148 roku swego legata kardynała Gwidona. Natomiast papież Innocenty IV w 1248 roku wysłał nad Wisłę swego legata kardynała Jacques Pantaleon’a z Troyes (przyszły papież Urban IV 1261-64) dla lepszej organizacji Kościoła polskiego. Papież Bonifacy VIII wydał w 1295 roku pozwolenie na koronację królewską dla księcia wielkopolskiego Przemysława II. Między innymi przy poparciu Rzymu odrodziło się królestwo polskie za Władysława Łokietka (1320), a  papież Jan XXII zezwolił na jego koronację.

Stosunki polsko-watykańskie w okresie piastowskim nie były jednak pełną idyllą. Weszły po raz pierwszy w stadium kryzysu w okresie panowanie księcia Bolesława Krzywoustego. Ciągłe walki o tron papieski, które spowodowały istnienie obok siebie papieży i antypapieży, przy czym często nie było wiadomo, kto jest papieżem, a kto antypapieżem, doprowadziły do tego, że Polska i polski Kościół uznawały antypapieży Klemensa III (1080-1100), a potem Anakleta II (1130-38) za papieży. Wynikało to także z tego faktu, że zasiadający na tronie Piotrowym Innocenty II (1130-43) popierał antypolskie zarządzenia i plany króla niemieckiego Lotara (1125-37, cesarz od 1133). W odpowiedzi na to Innocenty II targnął się na niepodległość Polski i w 1133 roku wydał bullę, która podporządkowała wszystkie biskupstwa polskie nienieckiej metropolii w Magdeburgu. Osiągnięte jednak dwa lata później porozumienie polsko-watykańskie przywróciło odrębność polskiej metropolii gnieźnieńskiej. Natomiast papież Klemens II (1187-91) oderwał od polskiej prowincji kościelnej diecezję w Kamieniu Pomorskim.

Do nowego konfliktu polsko-watykańskiego doszło w XIV wieku za sprawą Krzyżaków, czyli niemieckiego katolickiego zakonu rycerskiego, zwanego: Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego, który powstał w okresie wojen krzyżowych w Jerozolimie w 1198 roku. Wobec klęsk ponoszonych przez chrześcijan w Palestynie w walach z muzułmanami, zakon postanowił przenieść się do Europy. W 1211 roku król węgiereski Andrzej II sprowadził Krzyżaków do obrony granic Węgier przed Połowcami, ale kiedy spostrzegł, że zamierzają oni z części jego ziem utworzyć państwo dla siebie, już w 1224-25 usunął ich z Węgier. Nie wiedział nic o tych – delikatnie mówiąc – niecnych działaniach Krzyżaków na Węgrzech książę Mazowsza Konrad, który w 1226 roku sprowadził ich, aby dla niego podbili mu pogańskie Prusy, które bez przerwy dokonywały najazdów łupieżczych na Mazowsze. Za ten obowiązek nadał im w lenno Ziemię Chełmińską. Zaraz po przybyciu Krzyżaków na Ziemię Chełmińską, wielki mistrz krzyżacki Herman von Salza uzyskał od cesarza Fryderyka II – bez wiedzy księcia Konrada – przywilej, nadający Krzyżakom przyszłe zdobycze w Prusach oraz darowizny Konrada. W 1234 roku Krzyżacy uzyskali też zatwierdzenie przez papieża Grzegorza IX nadań książęcych, mających rzekomo obejmować również Prusy. W tym samym roku Krzyżacy dokonali jeszcze fałszerstw w przywileju Konrada Mazowieckiego (tzw. kruszwickim) w ten sposób, że dokoment stał się zrzeczeniem przez Konrada zdobyczy w Prusach na rzecz zakonu, a tym samym dał im podstawę prawną do zorganizowania tam swojego państwa. Co więcej, Krzyżacy po podboju Prus i stworzeniu tam silnego Państwa Krzyżackiego skierowali swą ekspanję terytorialną przeciw Polsce i w 1308 roku zajęli Pomorze Gdańskie z Gdańskiem, gdzie dokonali rzezi mieszkańców. Od tej pory i aż do 1525 roku Polska była często w stanie wojny z zakonnym Państwem Krzyżackim.

Nie miejsce tu opisywań historię konfliktu polsko-krzyżackiego. Starczy stwierdzenie faktu, że w tym okresie głównym wrogiem Polski był podporządkowany Watykanowi Zakon Krzyżacki i że papieże, którzy wówczas stanowili potęgę polityczną, z którą musieli się liczyć władcy Europy (np. w 1411 r. biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki w imieniu króla Jagiełły składał hołd posłuszeństwa Janowi XXIII (który w 1415 r. został aresztowany i złożony z papiestwa przez sobór powszechny za popełnione „55 ohydnych i zbrodniczych przestępstw” – co odnotował nasz dziejopis, ksiądz Jan Długosz), zazwyczaj popierali Krzyżaków przeciw nam – byli protektorami naszych wrogów, tylko dlatego, że tym wrogiem był zakon katolicki, którego interesy były ważniejsze dla Kościoła od interesów Polski. Nawet Marcin V (1417-31), chociaż wybrany został na papieża dzięki poparciu polskiemu, w sporze polsko-krzyżackim opowiedział się po stronie Krzyżaków. Prawda, trybunał powołany przez papieża Jana XXII na prośbę Władysława Łokietka w 1321 roku nakazał Zakonowi Krzyżackiemu zwrócić zagarnięte Pomorze Gdańskie, a drugi trybunał papieski w Warszawie w 1339 roku w wyroku swym nakazał Krzyżakom zwrot Polsce Pomorza, Ziemi Chełmińskiej, Kujaw, Ziemi Dobrzyńskiej i ogromne odszkodowanie w wysokości 94 tysięcy grzywien, jednak podległy papieżowi Zakon nie podporządkował się wyrokowi papieskiemu, wiedząc, że de facto ma pełne poparcie dla siebie ze strony Watykanu, że te procesy miały na celu zachowanie twarzy przez Watykan wśród Polaków. Potwierdza to dobitnie zachowanie Watykanu w sprawie polsko-krzyżackiej na soborze w Konstancji (1414-18). Kiedy rektor Akademii Krakowskiej Paweł Włodkowic przedstawił tam swój traktat De potestate Papae et imperatoris respectu infidelium, dowodzący, że nikogo nie wolno nawracać siłą, ponieważ niechrześcijanie mają takie sama prawa do życia, rodziny i własności i dlatego Krzyżacy są w Prusach nielegalnie, wynikł wówczas spór między papieżem i delegacją polską na tle oceny działalności Zakonu. Watykan popierał wszelkie zbrodnie Zakonu Krzyżackiego! Dlatego delegacja polska na soborze w Bazylei (1431-49) roku uderzyła w papieży i opowiedziała się za koncyliaryzmem, czyli za panującą w XIV-XV wieku doktryną w katolicyzmie, twierdzącą, że sobory powszechne są najwyższą władzą Kościoła, mającą nawet władzę sędziowską nad papieżem. Spośród Polaków, którzy nie akceptowali nieograniczonej władzy papieża w sferze religijnej, a przede wszystkim politycznej był biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki oraz wykładowcy Akademii Krakowskiej: Paweł Włodkowic, Andrzej Łaskarz, Jakub z Paradyża, Jan Kanty i Sędziwoj z Czechła. Watykan, aby ratować swe wpływy w Polsce wysłał do Krakowa legata Juliusza Cesariniego, który skłonił młodziutkiego króla Władysława IV do posłuszeństwa Watykanowi. Pomimo zawartego rozejmu z sułtanem królewskim Muradem II, skłonił również króla do podjęcia w 1444 roku walki z Turkami, która zakończyła się klęską pod Warną i śmiercią króla.

Dodać tu należy, że po wybuchu wojny polsko-krzyżackiej (tzw. trzynastoletniej 1454-66) papież Mikołaj V w 1454 roku rzucił klątwę na działający w Państwie Krzyżackim Związek Pruski, który ofiarował poddanie się królowi polskiemu Kazimierzowi Jagiellończykowi. Klątwę tą potwierdził pod koniec wojny papież Kalikst III. Ta antypolska postawa Watykanu przyczyniła się do poważnego konfliktu polsko-watykańskiego, do którego oliwy do ognia wlał w 1460 roku papież Pius II, który w 1460 roku chciał uczynić biskupem krakowskim swoją marionetkę. Król Kazimierz Jagiellończyk nie dopuścił do tego, jak również nie uznał i nie wpuścił do Polski legata papieskiego. Król ten nie dopuszczał przez 11 lat do objęcia diecezji warmińskiej przez mianowanego przez papieża Pawła II, Mikołaja Tuengena, który był sojusznikiem Krzyżaków i przekształcił spór z Polską w zatarg zbrojny, znany w historii jako „wojna popia”. Wojnę trzynastoletnią, którą przegrali Krzyżacy, zakończył pokój toruński (19 X 1466), mocą którego Polska odzyskała Pomorze Gdańskie, Ziemię Chełmińską, Warmię i zachodni pas Prus z Malborkiem i Elblągiem; resztę ziem Zakonu pozostała przy Krzyżakach jako lenno Polski. Sprawiedliwy z punktu widzenia historycznego, etnicznego i moralnego traktat nie uzyskał potwierdzenia Watykanu, który uważał go za bezprawny.

W XI wieku przybyli z Azji Centralnej muzułmańscy Turcy zajęli większą część Azji Mniejszej, a na początku XIV wieku przekroczyli Dardanele i zaczęli podbijać państwa bałkańskie, zagrażając także Wenecji i Państwu Kościelnemu. Do połowy XV wieku stusunki polsko-tureckie układały się pokojowo. Kiedy w 1440 roku królem Węgier został król Polski (od 1434 r.) Władysław III, papież Eugeniusz IV przedstawił młodziutkiemu – 18-letniemu i będącemu pod całkowitą kontrolą biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego Władysławowi III plan powstrzymania potęgi tureckiej. Zniewolony do tego król podjął w 1443 roku zbrojną wyprawę przeciwko Turcji, zakończoną zwycięstwem i 10-letnim rozejmem w Segedynie. Papież przyjął gniewnie ten fakt i wysłał do króla swego legata Juliana Cesariniego. Ten usilnie namawiał króla do rozpoczęcia nowej wojny z Turcją, obiecując pomoc floty burgundzkiej i weneckiej, co okazało się obietnicą bez pokrycia. Młody król w szponach Cesariniego i Oleśnickiego zerwał korzystny rozejm, po czym w 1444 roku poprowadził przeciw Turcji źle przygotowaną krucjatę chrześcijańską, złożoną z ok. 25 tys. wojsk węgiersko-polsko-wołoskich, która skończyła się  klęską i śmiercią Władysława III 10 listopada w bitwie pod Warną nad Morzem Czarnym. Przez Watykan Polska straciła króla i Węgry. Od tej pory Watykan często namawiał Polskę do wojny z Turcją. Obiecywał pomoc finansową, jednak często rzucał nam ochłapy albo nic nie dawał . Wykorzystywał bezwstydnie naszą religijność, jak również i naiwność. Za nazywanie Polski „przedmurzem chrześcijaństwa” Polska miała walczyć z Turkami, co leżało w interesie Państwa Kościelnego, gdyż wojny polsko-tureckie odsuwały niebezpieczeństwo tureckie od granic Państwa Kościelnego i państewek włoskich. W marcu 1683 roku Turcja uderzyła na Austrię. Dzięki staraniom papieża Innocentego XI 1 kwietnia 1683 roku Polska i Austria zawarły przymierze przeciwko Osmanom, którego gwarantem był papież. Po trzech miesiącach walk austriacko-tureckich, 14 lipca armia wielkiego wezyra Kara Mustafy obległa Wiedeń. Cesarz rzymsko-niemiecki (austriacki) – pupilek papieży Leopold I Habsburg zwrócił się do króla Polski Jana III Sobieskiego z błaganiem o pomoc w walce z najazdem tureckim, z którym siły Habsburgów i Rzeszy Niemieckiej nie mogły same sobie poradzić. Armia polska pospieszyła na pomoc. 12 września 1683 pod Wiedniem doszło do bitwy między wojskami polsko-austriacko-niemieckimi pod dowództwem króla polskiego Jana III Sobieskiego a armią Imperium Osmańskiego pod wodzą Kara Mustafy, która zakończyła się klęską Turków. Od tej pory Turcja przestała stanowić zagrożenie dla chrześcijańskiej części Europy. Do dziś dnia Polacy cieszą się z tego wielkiego zwycięstwa. Jednak okazało się ono nieszczęściem dla Polski. Wspierana przez papiestwo katolicka Austria z każdą nową dekadą rosła w siłę i postanowiła zniszczyć katolicką Polskę, w czym pomagała jej Stolica Apostolska – wszyscy kolejni papieże. To katolicka Austria zainicjowała I rozbiór katolickiej Polski, a więc 89 lat od wiktorii wiedeńskiej, kiedy to uratowaliśmy przy życiu to obrzydliwe w dziejach całej Europy katolickie państwo Habsburgów.

Ledwo pozbyliśmy się kłopotu z Krzyżakami (w 1525 r. zakonnicy zdradzili Kościół katolicki – przeszli na luteranizm, a Prusy Książęce stały się lennem Polski), a już na karku mieliśmy nowego wroga – właśnie katolickich Habsburgów, którzy rządzili Austrią, Niderlandami, Hiszpanią, Czechami, Węgrami i dużą częścią Włoch (Królestwo Obojga Sycylii) oraz całą Ameryką Łacińską. Potężni Habsubrgowie byli katolikami więc Watykan wszedł w specjalny sojusz z nimi. Tak jak przedtem popierał wroga Polski – Krzyżaków, tak teraz papieże popierali nowych naszych wrogów – Habsburgów, których celem był podporządkowanie sobie Polski  przez małżeństwa Habsburżanek z królami polskimi (Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt August, Zygmunt III, Władysław IV, Michał Korybut Wiśniowiecki i August III), co z biegiem czasu przybrało chęć podporządkowania sobie Polski lub jej wchłonięcia.

Jak już wspomnieliśmy, Polska nie miała prawa prowadzić własnej polityki zagranicznej. Musiała być ona podporządkowana polityce Watykanu, która bardzo często była sprzeczna z polską racją stanu. Na przykład, w 1526 roku zmarł król Czech i Węgier Ludwik II Jagiellończyk. W polskim interesie było, aby na tronie węgierskim zasiadł ktoś, kto będzie przychylnie i pokojowo nastawiony do Polski. Dla Polski taką osobą był wojewoda siedmiogrodzki Jan Zapolya (1487-1540), syn Stefana Zypolyi i piastowskiej księżniczki Jadwigi cieszyńskiej (w 1539 roku Zapolya poślubił Izabelę Jagiellonkę), a poza tym przywódca stronnictwa antyhabsburskiego na Węgrzech. I tak się stało. Węgierskie zgromadznie szlacheckie w październiku 1526 roku wybrało go na następcę Ludwika II Jagiellończyka. Habsburgowie chcieli jednak zawładnąć Węgrami. Podkupili więc część magnatów, którzy obwołali w grudniu 1526 roku królem Węgier arcyksięcia austriackiego Ferdynanda Habsburga. Na Węgrzech wybuchła wojna domowa, a właściwie zbrojna interwencja Habsburgów w tym kraju. Polacy poparli Zypolyę. Uzyskał on także pomoc ze strony sułtana tureckiego Sulejmana I, który był w wojnie z Habsburgami. Wówczas Habsburgowie rozpoczli serię intryg skierowanych przeciw Polsce, także w Watykanie, przedstawiając nas jako sprzymierzeńców muzułmańskiej, czyli antychrześcijańskiej Turcji.

Do ponownego zgrzytu w stosunkach polsko-watykańskich doszło po ucieczce z Polski do Francji króla Henryka Walezego w 1574 roku. Wówczas nuncjusz apostolski w Polsce, biskup Vincenzo Lauro (Laureo), mając pełne popracie na to Watykanu, do chwili wyboru nowego króla w 1576 roku (Stafana Batorego), otwarcie i agresywnie agitował na rzecz osadzenia Habrsburgów na polskim tronie, co spowodowało duże oburzenie w kraju, za jego wtrącanie się w wewnętrzne sprawy Polski, za próbę narzucenia nam na króla osobę wrogą polskiej racji stanu, a tym samym Poslce. Za panowania Stefana Batorego Watykan ponownie doprowadził do poważnego zgrzytu w stosunkach z Polską. Król prowadził zwycięskie kampanie militarne z wrogą Polsce Moskwą. Chcąc uniknąć klęski car Iwan IV Groźny zwrócił się o pomoc do Watykanu. Wierząc w naiwność Watykanu, jak pisze Jan Żyryn w Encyklopedii historii Polski (t. 2, 1994): „zbałamucił” Rzym  obietnicami ewentualnego przyjęcia katolicyzmu i udziału w lidze antytureckiej. Chwyciło. Watykan przez swego wysłannika Antonio Possevino wyraźnie skłaniał króla do przerwania polskich działań przeciwko Moskwie, a następnie w trakcie rokowań polsko-moskiewskich w Jamie Zapolskim w styczniu 1582 roku działał na rzecz Rosjan. Iwan IV okpił Watykan, a Polska straciła okazję pełnego pokonania Rosji.

Po śmierci króla Stefana Batorego, w 1588 roku arcyksiążę Maksymilian Habsburg chciał zbrojnie zająć Kraków i koronować się na króla Polski. Uniemiożliwiła mu to przegrana przez niego bitwa z wojskiem polskim pod Byczyną 24 stycznia. Tę klęskę z wielkim bólem przyjęła do wiadomości Stolica Apostolska.

Pamiętajmy zawsze o jednym: to właśnie katolicka Austria była inicjatorem I rozbioru katolickiej Polski! Nuncjusze apostolscy w Polsce pracowali w tym kierunku, bowiem interesy Habsurgów były dla Watykanu ważniejsze od interesów Polski, daletgo, że to Austria była największą monarchią katolicką na świecie. Za wiedzą i zgodą papieży byli oni agentami Habsburgów. Niechlubny udział papiestwa w próbie zajęcia tronu polskiego przez arcyksięcia Maksymiliana Habsburga, jak również inne grzechy papiestwa wobec Polski, omawia książka historyka polskiego Czesława Nanke Z dziejów polityki Kurii Rzymskiej wobec Polski 1587-89 (Lwów 1921), napisana w wyniku ekspedycji rzymskiej krakowskiej Akademii Umiejętności w latach 1910-12 i 1921. O wcześniejszej agenturalnej roli papiestwa w Polsce mówi m.in. zachowany list nuncjusza apostolskiego w Polsce Giovenniego Commendone z 8 marca 1565 roku, w którym pisał: „Poczytuję to za szczególniejsze szczęście, iż spełniając w tym kraju (tzn. w Polsce – M.K.) obowiązek mój według rozkazów ojca świętego, mogę zasłużyć się cesarzowi i arcyksiążętom (tj. Habsburgom – M.K.). A wspomniany wyżej Nanke pisze, że nuncjusz Vincenzo Lauro (1574-76) nie tylko pracuje z polecenia kurii watykańskiej na korzyść cesarza austriackiego, ale „posuwa się w tym tak daleko, że skompromitowany musiał opuścić Polskę”.

W ogóle aż do upadku państwa polskiego w 1795 roku papiestwo działało prawie zawsze na szkodę Polski w zmowie z Habsburgami. Np. nuncjusz Mario Filonardi (1635-43) prowdził brudną działalność skierowaną przeciwko królowi Władysławowi IV, który chciał prowadzić bardziej niezależną politykę. Kiedy w 1676 roku król Jan III Sobieski zawarł korzystny na ten czas dla Polski traktat z Turcją w Żurawnie, partia habsburska w Polsce, kierowana przez nuncjusza w Polsce i „lokaja Habsburgów” Francesco Martelli (1675-80), uznając cesarza Austrii jako swego protektora, organizowała zbrojny bunt przeciw „bezbożnemu Sobieskiemu” (Kazimierz Konarski Polska przed odsieczą wiedeńską Warszawa 1914). Następca Martelliego, kard. Opicjusz Pallavicini (1680-86), również agent Habsburgów, był nazywany wrogiem króla Sobieskiego i jego „domowym szpiegiem Habsubrgów” (ks. Władysław Fabisz Wiadomość o legatach, ok. 1881). Za Jana III Sobieskiego doszło do jeszcze innego zgrzytu z Watykanem. Wynikł on ze sporu o nieuwzględnianie przez papieży królewskich kandydatów na godności kardynalskie. A trzeba przy tym pamiętać, że kardynałowie do XX wieku byli niekoniecznie osobami duchownymi i często spełniali rolę dyplomatów danego władcy. Papieże odmawiali tego Polsce; nie chcieli mieć w Watykanie ludzi stojących na straży polskiej racji stanu.

Wszyscy znaczący historycy polscy utrzymują, że rządy Sasów (Niemców) w Polsce: Augusta II 1697-1733 i jego syna Augusta III 1733-63 przyczyniły się do politycznego, gospodarczego i kulturalnego upadku Polski. August II wciągnął Polskę do wojny północnej 1700-21, chociaż Polska nie miała w niej żadnego interesu bo nie była w niej stroną. Przyczyniła się ona do straszliwego zniszczenia kraju. Była to wojna między Rosją, Danią i Polską a Szwecją. Toteż kiedy w 1704 roku wojska króla szwedzkiego Karola XII odniosły zwycięstwo nad Augustem II pod Pułtuskiem, zawiązała się konfederacja warszawska (16 lutego) przeciwko Augustowi II. 12 lipca 1704 roku odbyła się w Warszawie koronacja na króla Polski urodzonego we Lwowie Polaka – Stanisława Leszczyńskiego, który był bardzo światłym człowiekiem oraz troszczącym się o dobro Polski. Wówczas papież Klemens XI zrobił coś, co nie miało nic wspólnego z religią i dobrem Kościoła, a tylko brudną i antypolską polityką. Stanął po stronie Augusta II, tak jakby miał prawo do decydowania kto ma być królem Polski (Tadeusz Silnicki Dzieje papieży : od początków Kościoła do czasów dzisiejszych, t.2, Poznań 1997). 10 czerwca 1705 roku wydał brewe, w którym zabronił udziału biskupów polskich w koronacji Stanisława Leszczyńskiego, „pod karami odsądzenia od  wykonywania obrządków biskupich i zakazu wstępu do kościoła”, oraz nakazał nuncjuszowi Julianowi Piazza doprowadzenie do aresztowania biskupa warmińskiego Andrzeja Chryzostoma Załuskiego, który popierał Leszczyńskiego, i odesłania do do Rzymu, gdzie musiał się tłumaczyć papieżowi ze swego polskiego patriotyzmu.

Nuncjusz w latach 1721-28 Vincenzo Santini tak nachalnie i bezwstydnie wtrącał się w wewnętrzne sprawy Polski, działając jawnie na szkodę naszego kraju, że Sejm Polski uznał, że naruszał on obowiązujące w Rzeczypospolitej prawa. Otoczono jego dom strażą marszałkowską, a papieża Benedykta XIII poproszono o jego natychmiastowe odwołanie z Polski. Wcześniej, bo w 1558 roku musiał opuścić Polskę nuncjusz Luigi (Alojzy) Lippomano, ze względu na groźby pod jego adresem za wtrącanie się w wewnętrzne sprawy Polski oraz za próbę wprowadzenia inkwizycji w Polsce.

Przez 19 lat przebywał w Polsce z pochodzenia Wenecjanin Jerzy Hieronim Maria Wojciech Laskarys (Lascaris), duchowny katolicki, którego ojcem był Teodor XIII, potomek rodziny cesarskiej w Nicei (obecnie Turcja). Po ukończeniu studiów teologicznych w Rzymie wstąpił do zgromadzenia teatynów i pracował w Watykanie. W 1738 roku został skierowany do jedynego w Polsce klasztoru teatynów we Lwowie. W 1741 roku dzięki poparciu księcia Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeński” został proboszczem parafii infułackiej w Ołyce na Wołyniu i w tymże roku wyświęcony na tytularnego biskupa zenopolitańskiego; w 1754 roku uzyskał tytuł arcybiskupa teodozyjskiego. Zreformował Akademię Zamojską w Zamościu, czyniąc ją w większym stopniu wyższą uczelnią. W 1748 roku Laskyrys został opatem żółkiewskim (Żółkiew k. Lwowa) oraz kanonikiem kapituły lwowskiej (do 1795 r.). W 1757 roku papież Benedykt XIV wezwał go do Rzymu – do pracy w Watykanie. W 1763 roku został tytularnym patriarchą aleksandryjskim, później jerozolimskim. W 1767 roku Laskarys został członkiem powołanej przez papieża Klemensa XIII watykańskiej kongregacji do spraw polskich, w której pełnił funkcję referenta i eksperta spraw polskich. Niestety, nie był w niej rzecznikiem spraw polskich, tylko watykańskich. Np. potępiał katolicką z ducha konfederację barską (1768-72), uważając, że nie należy drażnić Rosji zajętej wojną z Turcją (Watykan popierał wszelkie poczynania antytureckie) i skłonił papieża do milczenia wobec apelu konfederatów (PSB, t. XVI). Interesy Watykanu zawsze brały górę nad wszystkim innym, nawet nad moralnością i zwykłym ludzkim współczuciem!

W 1772 roku spełniło się marzenie Habsburgów i papiestwa: nastąpił I rozbiór Polski z inicjatywy Austrii, po którym miały przyjść rozbiory II w 1793 roku i III w 1795 roku, które wymazały Polskę z mapy politycznej Europy. Oczywiście Austria była za słaba aby sama zniszczyć państwo polskie. Skumała się w celu zrealizowania tej zbrodni na katolickim narodzie polskim z protestanckimi Prusami i prawosławną Rosją. „Zamordowanie” katolickiej Polski wcale nie zmartwiło Watykanu, gdyż było ono zgodne z wielowiekową polityką Stolicy Apostolskiej wobec Polski i Austrii. Ukoronowaniem antypolskiego służalstwa papiestwa wobec Habsburgów jest sławny i pełen niesławy – hańby dla papiestwa list papieża Klemensa XIV do Marii Teresy, w którym uspakaja „katolickie” sumienie cesarzowej Austrii, Marii Teresy, po jej udziale w zbrodni pierwszego rozbioru Polski, w którym czytamy: „Najechanie Polski i jej podział były nie tylko rzeczą polityczną, lecz leżały w interesie religii i dla duchowej korzyści Kościoła było konieczne, aby dwór wiedeński rozpostarł swe panowanie w Polsce o ile można najdalej” (Joachim Lelewel Historie de Pologne, t. 1, Paris 1844).

Niestety, taka jest prawda: papiestwo w sojuszu z Habsburgami-Austrią pracowało na zgubę państwa polskiego i swą działalnością przyczyniło się do upadku Polski!

Watykan nigdy nie przeprosił Polski za swój współudział w zagładzie katolickiego państwa polskiego w latach 1772-1795. Nie uczynił tego nawet „polski” papież Jan Paweł II w 2000 roku, kiedy przepraszał w imieniu Kościoła za jego grzechy wobec ludzkości popełnione w 20 wiekach istnienia Kościoła.

Patrząc na historię Polski i wielowiekową wrogą Polsce politykę Watykanu szereg historyków uważało, że Polska i naród polski lepiej by na tym wyszedł, gdyby zwyciężyła myśl najpierw króla Zygmunta Augusta, a następnie arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Jakuba Uchańskiego (1502-1582) – myśl powstania polskiego Kościoła narodowego. Król Zygmunt August w 1555 roku wysłał w tej sprawie do papieża Pawła IV (1555-59) kasztelana sandomierskiego Stanisława Maciejowskiego z prośbą o uzyskanie zgody Stolicy Apostolskiej na cztery podstawowe punkty, które miałyby obowiązywać Kościół w Polsce: 1. służba Boża odbywać się będzie w języku narodowym; 2. Komunia św. będzie udzielana pod dwoma postaciami; 3. zniesienie celibatu księży; pozwolenia na zwołanie soboru narodowego, poświęconego liturgii, dogmatom i innym spornym zagadnieniom. Paweł IV stanowco odrzucił przedstawione postulaty. Jednocześnie natychmiast wysłał do Polski nuncjuszy Alojzego Lippomano, a potem Giovenniego Commendone, agenta Habsburgów (nie chcieli oni powstania w Polsce Kościoła narodowego, bo to utrudiało by im podporządkowanie sobie Polski, a następnie jej wchłonięcie przez Austrię), którzy odciągnęli króla od tego zamiaru. Powrócił do tej myśli Jakub Uchański, arcybiskup gnieźnieński od 1562 roku. Wówczas papież Pius V kategorycznie zabronił biskupom polskim brania udziału w synodzie narodowym gdyby taki został zwołany przez abpa Uchańskiego. Sprawa więc upadła. W obu planach polski Kościół narodowy nie miał całkowicie zerwać w papiestwem. Miał być Kościołem autonomiczym w ramach światowej wspólnoty  katolickiej. Gdyby powstał polski Kościół narodowy to nie byłyby wówczas tak podległy i zależny od papieży – od ich często antypolskiej polityki. Również Polacy żyjący poza granicami Polski nie ulegali by tak szybkiej asymilacji, bowiem nie byliby wchłaniani i wynaradawiani przez lokalne wspólnoty katolickie. Faktem bowiem jest, wiara katolicka Polaków przebywających na obczyźnie jest tym czynnikiem, który najszybciej i najbardziej skutecznie wynaradawia Polaków  (Marian Kałuski Polonia katolicka w Australii Toruń 2010).

Oficjalna, zazwyczaj katolicka, historia papieży i ich powiązań z Polską przemilcza wielowiekową antypolską politykę Watykanu. Natomiast wymienia skwapliwie kilkunastu papieży, których życie związało z Polską albo mieli w swych biogramach wyraziste polskie epizody. Miało to miejsce począwszy już od XIII wieku. Podawane przez nią fakty są zazwyczaj pozytywne lub neutralne, które potwierdzają, że była także mała grupa papieży, którzy byli życzliwie nastawieni do Polski i Polaków.

W wydawnictwach tych czytamy (poza wspomnianymi już faktami), że przed upadkiem Polski w 1795 roku: papież Honoriusz II (1124-30) erygował diecezję w Wolinie, którą podporządkowaą metropolii gnieźnieńskiej; Innocenty IV kanonizował w 1253 roku biskupa krakowskiego Stanisława Szczepanowskiego; Urban IV, który był papieżem w latach 1261-64, jako legat papieski przebywał w Polsce w latach 1247-48 i m.in. przewodniczył synodowi prowincjonalnemu we Wrocławiu, na którym ogłosił statuty, które zachowały się do naszych czasów; podczas wychodzenia Polski  z rozbicia dzielnicowego, Bonifacy VIII (1294-1303) wyraził zgodę na koronację Przemysława II na króla Polski; „francuscy” papieże Jan XXII (1316-34) i Benedykt XII (1334-42) poparli Polskę w sporze z Krzyżakami; Urban V (1362-70) zezwolił na założenie Akademii Krakowskiej; kiedy w 1399 roku królowa Jadwiga urodziła córkę, papież Bonifacy IX polecił ją trzymać do chrztu w swoim imieniu, a w 1397 roku wyraził zgodę na erekcję wydziału teologicznego na Akademii Krakowskiej; Pius II (1458-64) jeszcze jako kardynał Enea Silvio Piccolomini uzyskał w 1457 roku poparcie papieża Kaliksta III (1455-58) na biskupa warmińskiego, jednak wyboru tego nie uznał król Kazimierz Jagiellończyk, za jego sprzyjanie Krzyżakom; prawdopodobnie Piccolomini jako wysłannik antypapieża Feliksa V (1439-49) przebywał w Polsce w latach 1444-45; Leon XIII (1513-21) udzielił pomocy finansowej na odbudowę twierdzy w Kamieńcu Podolskim na pograniczu polsko-tureckim oraz potwierdził w 1515 roku tytuł prymasa Kościoła polskiego dla arcybiskuów gnieźnieńskich oraz nadanie im godności legata urodzonego – legatus natus; Juliusz II (1550-55) w 1555 roku mianował pierwszego nuncjusza apostolskiego (ambasadora) w Polsce – Alojzego Lippomano; Grzegorzy XIII w 1578 roku zatwierdził powstanie Akademii w Wilnie, która odegrała tak wielką rolę w dziejach nauki polskiej do 1831 roku i ponownie, jako USB, w latach 1919-39; legatem papieskim w Polsce był w latach 1588-89 kard. Ippolito Aldobrandini, późniejszy papież Klemens VIII (1592-1605), który dobrze orientował się w stosunkach panujących w Polsce, do której odnosił się z wielką życzliwością, w 1592 roku zatwierdził powstanie Akademii w Zamościu oraz chciał powierzyć naczelne dowództwo wojsk chrześcijańskich hetmanowi Janowi Zamojskiemu, jednak hetman nie przyjął tej propozycji (z papieżem tym związana jest anegdotyczny polonik: otóż późniejszy Klemens VIII będąc w 1588 roku legatem w Polsce polubił piwo z Warki koło Warszawy;. będąc papieżem zachorował i dręczony pragnieniem szepnął: „Piva di Warka”, a zgromadzeni przy łożu chorego kardynałowie myśląc, że papież wzywa pomocy jakiejś świętej, zaczęli głośno się modlić: „Sancta Piva, ora pro eo” – „ Święta Piwo, módl się za nim!); Grzegorz XV (1621-23) wspierał finansowo wojnę Polski z Turcją, z tym że pomagając Polsce, pomagał także Państwu Kościelnemu w zwalczaniu wspólnego wroga; zanim Innocenty X (1644-1655) został papieżem, był wiceprotektorem Polski i odnosił się z wielką wyrozumiałością do spraw polskich; Aleksander VII (1655-67) udzielił pomocy Polsce w wojnie z protestancką Szwecją; w warszawskiej nuncjaturze za króla Zygmunta III Wazy pracował przez trzy lata ks. Emilio Altieri, późniejszy papież Klemens X (1670-76), który wspierał finansowo wymierzone w Imperium Ottomańskie poczynania militarne króla Jana III Sobieskiego; wspierał Klemensa X w tej akcji kard. Benedetto Odescalchi, następca Klemensa X jako Innocenty XI (1676-89), który zwycięstwo odniesione przez króla Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem w 1683 roku uznał za triumf Europy katolickiej i polecił wybić medal na cześć króla polskiego; w latach 1660-68 nuncjuszem papieskim w Polsce był opat Antonio Pignatelli, późniejszy papież Innocenty XII (1691-1700), który jako nuncjusz w lipcu 1665 roku nuncjusz udzielił ślubu Janowi Sobieskiemu i Marii Kazimierze d’Arquien (znanej dziś jako królowa Marysieńka) i był zawsze życzliwy dla króla Jana III Sobieskiego, po którego śmierci gościł w Rzymie wdowę Marię Kazimierę wraz z rodziną (królowa spędziła w Rzymie prawie 15 lat); Klemens XI (1700-21) był ojcem chrzestnym, a potem stałym opiekunem i protektorem wnuczki króla Jana III Sobieskiego, Marii Klementyny Sobieskiej (1701-1735).

Wszystko to nie kompensuje jednak krzywd wyrządzonych Polsce przez Stolicę Apostolską na przestrzeni wieków, a szczególnie w okresie zaborów w latach 1795-1918. To był najtragiczniejszy dla Polaków okres w stosunkach polsko-watykańskich.

Aby zrozumieć lepiej politykę Watykanu wobec Polski w okresie porozbiorowym, musimy cofnąć się do antypolskiej działalności trzech ostatnich nuncjuszy apostolskich w Polsce: abpa Giovanniego Andrea Archetiego 1775-84, abpa Ferdinando Marii Saluzzo 1784-94 i Laurentiusa Litty 1794-95, jak również do rewolucji francuskiej, wojen napoleońskich, kongresu wiedeńskiego i Świętego Przymierza. Antypolska  działalność trzech ostatnich nuncjuszy apostolskich w Polsce pokaże nam, jak bardzo niemoralną – całkowicie sprzeczną z nauką Chrystusa politykę uprawiał Watykan w stosunku do Polski w ostatnich dekadach jej istnienia i czego można było się spodziewać od niej po upadku państwa polskiego.

Archetti został nuncjuszem w Polsce w 1775 roku. Niestety, nie była to najlepsza nominacja dla Polski. Więcej, była wręcz tragiczna. Kraj nasz, po tragicznych latach panowania Sasów, potrzebował głębokich reform społeczno-polityczno-kościelnych. Nuncjusz Archetti nie tyle tych problemów nie dostrzegał czy nie chciał dostrzegać, co raczej wykonywał ściśle polecania Stolicy Apostolskiej, której polityka wobec Polski niestety często w przeszłości była sprzeczna z polskim interesem narodowym. Archetti np. zwalczał zawzięcie projekty reform zawarte w Zbiorze praw sądowych kanclerza wielkiego koronnego Andrzeja Zamoyskiego (który m.in. podważał tradycyjne przywileje duchowieństwa, szkodliwe dla państwa), przyczyniając się drogą przekupywania posłów do ich odrzucenia przez Sejm 1780 roku. Dążąc do zachowania przywilejów Kościoła w dziedzinie oświaty, występował również przeciw reformie szkolnictwa prowadzonej przez Komisję Edukacji Narodowej. Co więcej, abp Archetti działał w przymierzu z Rosją – ambasadorem rosyjskim w Warszawie Stackelbergiem na szkodę Polski i ogólnie więcej dbał o Rosję i tamtejszych bardzo nielicznych katolików niż o sprawy polskie i wielki polski katolicyzm; po 1783 roku został przyjacielem carycy Katarzyny II. Także nuncjusz Ferdinando Marii Saluzzo działał na szkodę Polski, co potwierdzają pamiętniki Jakoba Johanna Sieversa, od grudnia 1792 do grudnia 1793 roku posła carycy Katarzyny II w Warszawie pt. Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru Polski (Warszawa, 1992). Nuncjusz Litta był jeszcze gorszy od abpa Saluzzo. Był to także sługa Katarzyny II. Jego brat był admirałem floty rosyjskiej. Litta był wrogo nastawiony do Powstania Kościuszkowskiego 1794 i w czasie jego trwania współpracował z wywiadem rosyjskim i Prusakami. Pierwszy witał wkraczające do Warszawy wojska rosyjskie, potem przejmujące ją wojska pruskie.

Tak, wszyscy ostatni trzej nuncjusze apostolscy w Polsce pracowali na zgubę naszego kraju w sojuszu z Rosją, Prusami i Austrią. Przykład szedł do nich jednak z góry. Rządzący Kościołem katolickim w latach 1775-1799, a więc już po I rozbiorze Polski (1772) dokonanym przez katolicką Austrię, protestanckie Prusy i prawosławną Rosję, papież Pius VI stosował wobec Polski i jej sąsiadów politykę chwiejną i kunktatorską. Watykan zawsze trzymał z możnymi tego świata i nie miało znaczenia to, że ci możni nie są katolikami i działają na szkodę jakiegoś państwa katolickiego – w tym wypadku Polski. Tak, gorzką prawda jest fakt, że to że Polska była dużym i ważnym krajem katolickim miał dla papieży drugorzędne znaczenie. Liczył się tylko Kościół oraz jego interes i przywileje. W 1791 roku Pius VI wprawdzie uznał Konstytucję 3 Maja, ale pod warunkiem, że dotychczasowe wielkie przywileje Kościoła katolickiego w Polsce, niekiedy nie służące Polsce i narodowi polskiemu, nie będą naruszone. W latach 1792-95 papież i w ogóle Stolica Apostolska nie zrobili nic, aby powstrzymać likwidację państwa polskiego w 1795 roku. Powtarzam, Watykan nie zrobił nic, aby ratować przed upadkiem katolicką Polskę! Co więcej, w 1795 roku Pius VI potępił Powstanie Kościuszkowskie i nie zaprotestował przeciwko ostatecznemu rozbiorowi Polski przez Rosję, Austrię i Prusy, w 1796 roku zlikwidował nuncjaturę apostolską w Warszawie, a w 1798 roku, a więc zaledwie 3 lata (!) po ostatecznym rozbiorze Polski, uznał go oficjalnie, zawierając konkordat z Rosją, do czego doprowadził abpa Litta, który po upadku Polski został nuncjuszem w Rosji, której przedtem służył w Warszawie.

Jak widzimy, Watykan ze stoickim spokojem, ale także z ukrywaną przed ogółem radością (!) przyjął upadek katolickiej Polski, a zawierając konkordat z Rosją uznał Polskę za trupa, za coś co już nigdy nie powróci na mapę polityczną Europy, której to wierze był wierny aż do 1918 roku. O dziwo! Jedynie muzułmańska (!) Turcja nigdy, tj. przez cały okres zaboru – czyli do 1918 roku, nie uznała likwidacji państwa polskiego, które kiedyś dla Stolicy Apostolskiej było „przedmurzem chrześcijaństwa” i w 1683 roku uratowało przed Turkami jego ukochaną Austrię (wiktoria wiedeńska). Kiedy w początkach 1916 roku Roman Dmowski prowadził w Kurii Rzymskiej rozmowy w sprawie odbudowy niepodległej Polski, ówczesny sekretarz stanu, kard. Pietro Gasparri ze śmiechem powiedział: „Polska niepodległa? Ależ to marzenie, to cel nieziszczalny” (R. DmowskiPolityka polska i odbudowanie państwa Warszawa 1926).

Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden jakże wymowny fakt: Stolica Apostolska nie potępiła likwidacji katolickiego (!) państwa polskiego – przeciwnie, przyjęła ten fakt z nieukrywaną radością w kontaktach z zaborcami. Tymczasem ten akt był bardzo niesprawiedliwy z punktu widzenia moralnego i chrześcijańskiej nauki  – odbierał Polakom prawo do posiadania własnej ojczyzny na polskiej ziemi. To najmniej martwiło papieży. Jednak kiedy w 1870 roku doszło do upadku Państwa Kościelnego, którego władcą był papież, ówczesny papież Pius IX rzucił ekskomunikę na jego „zaborców”. A przecież Państwo Kościelne było sztucznym państwem, nie mającym racji bytu – i to z wielu względów. Tą ziemię nie zamieszkiwali jacyś ludzie narodowości kościelnej, ale Włosi, którzy pragnęli istnienia jednego państwa włoskiego. A trzeba przy tym pamiętać, że istniejące 1100 lat Państwo Kościelne w ogóle nie zdało egzaminu. Nie było przykładem tego jak powinno być rządzone państwo chrześcijańskie. Niestety, było, jak wszystkie inne ówczesne państwa, tyranem gnębiącym i eksploatującym swoich obywateli, których traktowano jak jakiś śmieć, jak parobków, którzy mieli pracować na luksusowe życie papieża i kardynałów w największym pałacu w Europie (zapominali co Pan Jezus mówił o bogaczach). I tylko dlatego Włosi z Państwa Kościelnego nienawidzili to państwo i chcieli zjednoczonych Włoch. Tymczasem Pius IX depcząc wolę Włochów, tak jak on i inni papieże deptali wolę Polaków, na realizatorów tej woli Włochów rzucił ekskomunikę, tak jak papież Grzegorz XVI potępił w 1832 roku Polaków walczących o wolną Polskę, nakazując im przy tym szacunek i wierność wobec zaborcy.

24 października 1795 roku Rosja, Austria i Prusy wymazały Polskę z mapy politycznej Europy, dokonując III i ostatecznego rozbioru Polski. Z mapy politycznej Europy zniknęło największe państwo łacińskiej (zachodniej) Europy. Rosja, Austria i Prusy stały się sąsiadami, a Rzesza Niemiecka po 1870 roku największą potęgą militarną, wierzącą jedynie w opancerzoną pięść. Wcześniej czy później Europa musiała stanąć w ogniu. Nastąpiło to latem 1914 roku, w którym w Europie wybuchła I wojna światowa.

Katastrofę tą przewidzał znakomity i uczciwy historyk niemiecki, profesor uniwersytetu w Freibergu Karl von Rotteck (1775-1840), który w swym dziele Allgemeine Geschichte(Historia powszechna; t. 1-9, Freiburg 1813-1827) napisał: „Upadek Polski oznajmił gromowym głosem cywilizowanemu światu całkowite obalenie równowagi, zwycięstwo przemocy, a następnie zanik zupełny publicznego prawa. I jeżeli, według ciężko ważących słów Jana Muellera: Bóg chciał wówczas obnażyć moralność wielkich, to przed myślicielem otwiera się wskutek tego ponura perspektywa na niekończoną pełnię cierpienia i na straszliwy szereg przewrotów, które stały się nieuniknione, aby w życiu publicznym przewrócić stan prawny. Niech Europa drży przed skutkami, jakimi całemu systemowi politycznemu cywilizowanego świata zagraża zniszczenie państwa, przedzielającego trzy wielkie mocarstwa militarne”.

Bóg w pełni obnażył moralność, czyli jej brak, m.in. w polityce Watykanu względem Polski. Papieży, którzy popierali rozbiory Polski, błogosławili je i do 1918 roku robili wszystko, aby nie odrodziło się państwo polskie, aby Polacy – katolicy polscy (!) byli posłusznymi poddanymi Austrii, protestanckich Prus/Niemiec i prawosławnej Rosji i w ostateczności zniknęli z grona ludów Europy. Tego bardzo, a bardzo chciał Watykan i jego papieże. Oczywiście, według nich, miało się to stać dla większej chwały Boga i dobra Kościoła katolickiego.

Swą niemoralną, bardzo, ale to bardzo daleką od nauki Chrystusa polityką sam dla siebie szykował jeśli nie całkowitą zgubę, to przyczynił się do wielkiego swego upadku moralno-politycznego i wielkiej dechrystanizacji w świecie katolickim, który to proces trwa po dziś dzień, w ostatnich dekadach nawet z wytężoną siłą (przez występującą w nim na wielką skalę pedofilię; Irlandia, kraj bardzo katolicki, który wysyłał misjonarzy na cały świat jeszcze w 1. połowie XX w., przechodzi dechrystanizację tak wielką, że seminaria duchowne świecą pustką i brakuje księży).

Pod koniec XVIII wieku lud francuski, podobnie jak każdy inny lud w katolickim świecie, miał dosyć nędzy i tyranii monarszo-kościelnej. 14 lipca 1789 roku lud paryski zdobył Bastylię. Tak rozpoczęła się wielka rewolucja francuska. Wobec antyrewolucyjnej postawy dworu i najazdu prusko-austriackiego na Francję w celu ratowania monarchii, lud obalił francuską monarchię i 22 września 1792 roku ogłosił Francję republiką. Rok wcześniej została ogłoszona konstytucja gwarantująca wszystkim obywatelom Francji równość wobec prawa. Monarchię wspierał Watykan i przegniły moralnie francuski Kościół katolicki, a to dlatego, że biskupi francuscy (139 diecezji) należeli do klasy magnackiej. Nawet król nie miał tego bogactwa co miał Kościół. Biskupi żyli w przepychu równym królewskiemu, podczas gdy ich „owieczki” (wierni) często przymierali lub umierali z głodu. Biskupi francuscy współrządzili z krajem, a np. kardynałowie A.J. Richelier (1585-1642) i J. Mazarin (1602-1661) mieli Francję w swoich rękach. Stąd terror rewolucyjny nie ominął Kościoła. A co ciekawe to to, że, jak pisze ks. prof. Józef Umiński w swej Historii Kościoła (t. 1-2, Opole 1960), „Kościół we Francji w czasie rewolucji otrzymał najwięcej ciosów od własnych wiernych”. Katolicy francuscy zmiażdżyli wielkie wpływy i potęgę Kościoła francuskiego. W procesie tym brali udział nawet niektórzy biskupi, jak np. biskup Maurycy Talleyrand czy biskup bazylejski Jean-Baptiste Gobel, który był jednym z autorów Konstytucji cywilnej dla kleru oraz konsekratorem kilku biskupów konstytucyjnych, a od 27 marca 1791 roku pełnił funkcję konstytucyjnego arcybiskupa Paryża, co stało się powodem jego suspendowania przez papieża Piusa VI.

W listopadzie 1799 roku władzę we Francji przejął Napoleon Bonaparte (1769-1821), zwycięski wódz armii francuskiej w wojnie z Austrią 1796-97 i z Anglikami w Egipcie w 1798 roku. W latach 1799-1804 sprawował władzę jako pierwszy konsul Republiki Francuskiej, a w latach 1804-15 jako cesarz Francuzów; był również prezydentem (1802-1805) i królem Włoch (1805-14), w skład których w latach 1809-15 wchodziły ziemie Państwa Kościelnego. Okres sprawowania władzy przez Napoleona od 1803 roku, czyli od zerwania pokoju w Amiens i wypowiedzenia Francji wojny przez Wielką Brytanię, był okresem tzw. wojen napoleońskich, które obecnie w historiografii zachodniej coraz częściej nazywane są „wojnami Koalicji”, ponieważ faktycznie zostały one narzucone Napoleonowi przez kolejne koalicje antyfrancuskie (Anglia, Prusy, Austria, Rosja). Wojny te – dzięki talentom dowódczym Napoleona początkowo zwycięskie, zakończyły się przegraną Francji – inwazją Francji w 1814 roku, połączoną z abdykacją Napoleona. Polacy, licząc na to, że Francja odbuduje niepodległą Polskę, popierali Napoleona. Po stronie Francji walczyły legiony polskie. I rzeczywiście, w 1806 roku wielki wódz francuski pobił Prusaków i z ziem polskich zaboru pruskiego utworzył w lipcu 1807 roku Księstwo Warszawskie, do którego, po wojnie z Austrią, została włączona znaczna część zaboru austriackiego. W Watykanie przyjęto tą wiadomość z wielkim  bólem –  jako dopust boży.

Napoleon upadł, ale niektóre jego reformy żyją po dziś dzień i to na całym świecie, a sama rewolucja francuska przyczyniła się pośrednio do powstania w wielu krajach Europy nowego stylu myślenia i do walki o wyzwolenie narodowe w Polsce, Belgii, we Włoszech i na Bałkanach. Prawda, rewolucja francuska mocno uderzyła w Kościół francuski. Ale on na to ciężko sobie zapracował! Kwestią otwartą jest czy była ona w rękach Szatana, czy aktem sprawiedliwości Bożej. Ale o tym wie tylko Bóg.

Po upadku Napoleońskiej Francji z inicjatywy Rosji, Anglii, Austrii i Prus został zwołany do Wiednia międzynarodowy kongres, zwany dzisiaj kongresem wiedeńskim, w celu dokonania zmian ustrojowych i terytorialnych w Europie. W kongresie, który odbywał się od września 1814 do 9 czerwca 1815 roku, wzięli udział przedstawiciele 16 większych państw europejskich. Sprawa Polski należała do najważniejszych punktów kongresu i decyzje w jej sprawie zostały przyjęte po zaciętych targach. Z ziem utworzonego przez Napoleona Księstwa Warszawskiego, Prusy otrzymały Wielkopolskę i departament bydgoski z Toruniem, Austria dostała okręg Wieliczki, a z reszty ziem utworzono Królestwo Polskie, połączone unią personalną z Rosją (car osobno był koronowany na króla Polski).

Z dużą pomocą prawosławnego cara Aleksandra I zostało przywrócone Państwo Kościelne (Bp Wincenty Urban Ostatni etap dziejów Kościoła w Polsce… Rzym 1966). Pytanie jest: za jaką cenę i czego spodziewała się w zamian Rosja? Bo przecież wrogie katolicyzmowi prawosławie nie zrobiło tego bezinteresownie. – Można powiedzieć bez żadnego wahania, że Rosja spodziewała się ze strony Watykanu nie popierania w niczym polskich katolików na ziemiach zaboru rosyjskiego. Petersburg nie zawiódł się na Watykanie – na wszystkich papieżach panujących do 1918 roku.

 
21 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 11 stycznia 2016 w Zdelegalizowany kościół

 

Nie dajmy się zastraszać i nękać przez prywatne “sądy” !

Łowicz, 08.01.2016r.

Drodzy Rodacy !

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do stosowania poniższego wzoru żądania celem obrony przed prywatnymi firmami handlowymi występującymi pod fałszywą nazwą “ sądów” : rejonowych, okręgowych, apelacyjnych, administracyjnych, wojskowych itp.

Cały świat jest jednym olbrzymim przedsiębiorstwem ! Nie ma „instytucji publicznych”, nie ma „państwa”; nie ma „Państwa”, ani „społeczności”, ani „miasta”,… są tylko firmy !

Każde wejście do firmy handlowej np. “sądu”  i podanie nazwiska oznacza wejście na statek handlowy, gdzie wg prawa morskiego jesteśmy traktowani jak towar a nie jako osoba fizyczna, żyjąca. Jesteśmy traktowani gorzej niż niewolnicy w dawnym Rzymie! Właściciel niewolnika w dawnym Rzymie zapewniał dach nad głową i wyżywienie a my musimy na to zapracować i na dodatek odprowadzać haracze do skarbca władzy Trójkorony ( Watykan, Waszyngton, Londyn).

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125309,koniec-teatru-iluzji-z-watykanem-na-czele

Według prawa handlowego dla ważności jakichkolwiek transakcji konieczne jest podpisanie umowy. Nikt z nas nie zawierał umowy z  prywatnymi firmami-korporacjami, stwarzającymi iluzję państwa- symulującymi państwo a działającymi wg prawa morskiego, które traktuje nas jako korporacje do wyzysku, martwe dusze pozbawione praw ludzkich.

Wszyscy szefowie firm  i ich pracownicy odpowiadają osobiście, prywatnie, własnym majątkiem za wszystkie szkody wyrządzane osobom żyjącym, choć uznanym przez prawo morskie za martwe.

Maria z domu Znyk (Bejda), Teresa z domu Znyk (Wojda)

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Bielawa, 08.01.2016r.

Teresa K………                                                             

ul. L……………

Bielawa 58-260

 

 Waldemar Kuś

               Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy

                         

                                                                Żądanie

natychmiastowego zaprzestania nękania nielegalną korespondencją i zastraszania karami oraz wymuszania stawiennictwa na rozprawie: sygn. akt IC 1309/15

 

Zwracam się do Pana i Pana pomocników  jako osób fizycznych odpowiadających  prywatnie za łamanie praw człowieka, zwracam się do Pana jako szefa prywatnej firmy handlowej : “Sąd Okręgowy w Świdnicy”, zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr. 22268057 (wypis UPIK w załączeniu).

                                          Oświadczenie

Oświadczam, że nie podpisywałam  żadnej umowy handlowej z Pana prywatną firmą handlową: “Sąd Okręgowy w Świdnicy”, zarejestrowaną w UPIK w Waszyngtonie pod nr. 22268057. Każda umowa według reguł prawa handlowego wymaga oryginalnych podpisów wszystkich stron, podmiotów prawnych do jej uprawomocnienia. Obciążanie mnie kwotą 300 złotych za niestawiennictwo na “rozprawie” jako “świadek” i groźba następnych kar w wysokości 5000 złotych, łącznie z groźbą  przymusowego  doprowadzenia mnie do Waszej prywatnej firmy handlowej, jest prawnie nieważne ! Podlega ściganiu z całą surowością prawa międzynarodowego  i międzynarodowej taryfy odszkodowawczej ustalonej w walucie Euro.

Zostałam uwolniona od światowego prywatnego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele  poprzez “Paradygmat Report” z 25.12.2012r.,  oraz na mocy Proklamacji Suwerena-Narodu Polskiego z 02.11.2014r. i Dekretu Suwerena-Narodu Polskiego z 02.04.2015r.

www.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/

www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf

http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf

 

Oto poniżej jako dowód treść nielegalnej korespondencji od Pana prywatnej firmy handlowej, naruszającej moje prawa jako osoby naturalnej, nie zaginionej na dalekich morzach, nie martwej “osoby prawnej”, bez praw ludzkich prawa morskiego a stosowanego przez Pana firmę handlową, symulującą instytucję “państwa”, cytat:

“Zgodnie z przepisami art.139 §1 kodeksu postępowania cywilnego w razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w art. poprzedzających tj. osobiście bądź do rąk dorosłego domownika, administracji domu, dozorcy, sołtysowi, osobie upoważnionej do odbioru pism w miejscu pracy, pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. “Prawo pocztowe”, należy złożyć w placówce pocztowej  tego operatora a doręczane w inny sposób -w urzędzie właściwej gminy ,umieszczając zawiadomienie o  tym w drzwiach mieszkania  adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej  ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie 7 dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu ,czynność zawiadomienia należy powtórzyć. Na wniosek strony postępowania Teresa K. zostala wezwana na rozprawę w dniu 3 grudnia 2015r. celem przesłuchania w charakterze świadka. Teresa K. nie stawiła się na rozprawie zaś wezwania nie odebrała pomimio 2-krotnego jej awizowania, czyli pozostawienia zawiadomienia o piśmie przez operatora pocztowego. Wezwanie to należy w świetle przytoczonego wyżej przepisu art.139 §1 kpc  uważać za doręczone .W myśl przepisu art. 274 §1 kodeksu postępowania cywilnego za nieusprawiedliwione niestawiennictwo sąd skarze świadka na grzywnę, po czym wezwie go powtórnie, w razie ponownego niestawiennictwa skaże go na ponowną grzywnę i może zarządzić jego przymusowe sprowadzenie. Zgodnie z art.163 §1 kpc, jeżeli kodeks przewiduje grzywnę bez określenia jej wysokości, grzywnę wymierza się w kwocie 5 tys. złotych. Wobec niestawiennictwa świadka na rozprawie bez usprawiedliwienia, na mocy powołanych wyżej przepisów orzeczono jak w sentencji.”

Pan i Pana pomocnicy przesyłacie do mnie nielegalną korespondencję, co godzi w moje prawa człowieka. Najsurowiej zabronione i karalne jest  dostarczanie uznanych przez rezolucję ONZ A/RES/56/83, z dnia 28 stycznia 2002r., artykuł 9, za nielegalne, wszelkich przesyłek firm pocztowych na usługach nielegalnego rządu w Polsce, który jest spółką handlową, wygasłą z dniem 25.12.2012r.

Pan i Pana pomocnicy  pomimo, że nie posiadacie legitymacji państwowych, to z pełną świadomością odgrywacie przede mną i moimi Rodakami  rolę sędziów, tworzycie iluzję państwa !  Stosujecie  nielegalne prawo narzucone  przez okupacyjne władze na terenie należnym, zgodnie z prawem naturalnym, do mnie jako Suwerena i całego Narodu Polskiego-Suwerena !

Nie chronią Was od 01.09.2013r. żadne immunitety !

Na mocy dokumentu Papieża Franciszka “motu proprio”, odpowiadacie prywatnie swoim majątkiem do trzeciego pokolenia włącznie, za działalność na szkodę ludzkości. Oto link do dokumentu “motu proprio”

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.htm

Przysługuje mi odszkodowanie według  międzynarodowej taryfy za łamanie praw człowieka z wyszczególnionych poniżej zarzutów : 
 1. Groźba użycia środków przymusu – w zależności od indywidualnego przypadku, € 3,000 ryczałt , € 10,000 ryczałt
 1. Brak osobistego prawnie  uwierzytelnionego podpisu – każdy przypadek, € 1000 ryczałt, € 2,000 ryczałt
 1. Za bezprawną i nielegalną korespondencję, zawierającą  błędy formalne i fałszywe stwierdzenia, zawarte między innymi, w ostrzeżeniach, karach  administracyjnych, opłatach itp. € 500 ryczałt,+ 10- krotnie ,  1000 € ryczałt, + 10- krotnie.
 1. Nielegalne, nieważne przesyłki pocztowe –  € 500 ryczałt, 1000 € ryczałt

16. Fałszerstwo stanu osobowego – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt, 500.0000 € płaskim

17. Dyskryminacja, przymus lub rasizm – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt, 500.0000 €

22. Stosowanie norm i przepisów, których ważność nie została złożona lub dowodów na okres po wydaniu przez przedstawienie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie wyznaczonego standardu –  € 250.000 ryczałt, € 3.000.000 ryczałt

23. Egzekwowanie zasad nie potwierdzonych  prawidłowo państwowymi ustawami , bez  suwerennej legitymacji  jej wykonawców. € 250.000 ryczałt. 1.000.000 € ryczałt.

24. Wykonywanie  nieuprawnionych działań z przymusem (np zajęcia komornicze, kary, faktury wstępne, etc.) bez posiadania jednoznacznego statusu  „urzędnika państwowego” ,  € 100.000 ryczałt, 1.000.000 € ryczałt

30. Działania, bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego. € 50.000 ryczałt, € 100.000 ryczałt

 1. Łamanie praw człowieka – naruszenie godności ludzkiej, wbrew  z rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK).€ 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt

48. Pogwałcenie prawa międzynarodowego – IP66 (Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i obywatelskich 1966.) – traktat prawa międzynarodowego            ratyfikowany  przez RFN w 1973 roku! € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.

51. Bezprawne wnioski o ukaranie / represje  prawa, € 50.000 ryczałt,  € 300.000 ryczałt

 1. Sprzeczne z ustawą zasadniczą (GG) złamanie dóbr osobistych, prywatnej autonomii , € 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt,
 2. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez sąd, sędziego, sekretarza sądu, bez ważnej legitymacji suwerennego państwa. € 200.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.  
 3. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika sądu, który nie jest sądem państwowym ale fałszywym sądem. € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt

 

Tłumaczenie międzynarodowej taryfy w linku: http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127505,nie-ma-panstw-sa-tylko-prywatne-firmy-do-wyzysku

Żądam natychmiastowego zaprzestania nękania mnie nielegalną korespondencją i zastraszania karami oraz wymuszania stawiennictwa na rozprawie: sygn. akt IC 1309/15 !

Żądam od Pana jako szefa prywatnej firmy handlowej niezwłocznej decyzji cofnięcia bezprawnie narzuconej kary 300 złotych.

Żądam od pana jako osoby prywatnej, odpowiadającej osobiście własnym majątkiem za działania na szkodę ludzkości, za działania na moją szkodę, odszkodowania w wysokości 10 000 złotych (słownie dziesięć tysięcy złotych) przekazem pocztowym,  w terminie do 20 stycznia 2016r.

Zlekceważenie moich żądań skutkować będzie podjęciem dalszych kroków prawnych.  

                                                               Teresa z  domu………………………..                                                                              

 

https://www.upik.de/7f029ad4a435556bb559313d6aa24cfe/upik_suche.cgi?new=1                            

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname SAD OKREGOWY W SWIDNICY
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil
L D-U-N-S® Nummer 422268057
L Geschäftssitz Ul. Grunwaldzki 14
L Postleitzahl 58-100
L Postalische Stadt Swidnica
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 748518300
Fax Nummer
Name Hauptverantwortlicher
W Tätigkeit (SIC) 0175

 

 
 

BOJKOTUJMY PRYWATNE FIRMY SYMULUJĄCE INSTYTUCJE PAŃSTWOWE !!!

plakat koniec okradania Polski i Polaków !

Łowicz, 31.12.2015r.

Drodzy Rodacy !

Wiedza o upadłym prywatnym światowym niewolniczym systemie, chociaż szokująca, rozchodzi się lotem błyskawicy i znajduje zrozumienie wśród milionów Rodaków.

Nasze publikacje poparte dowodami i wzorcami oraz wskazaniami przyjmowane są ze zrozumieniem o pilnej potrzebie szerzenia Świadomości i podejmowania działań w celu powszechnego uwalniania się z jarzma haraczy prywatnych firm, symulujących instytucje państwowe, zarejestrowanych w UPIK w Waszyngtonie.

Na scenie polityczno-religijnej w Polsce i na świecie odgrywany jest wciąż teatr iluzji przed ludźmi nieświadomymi przekrętów i faktu upadku systemu. Wszyscy  Ci nieświadomi, wspierający ten upadły prywatny niewolniczy system m.in.poprzez płacenie haraczy,  uwiarygodniają przestępców , współuczestniczą w przestępstwie.

Aktorzy tej farsy doskonale wiedzą, że ich czas się skończył i odpowiadają prywatnie za działania na szkodę ludzkości na mocy dokumentu “motu proprio”, wydanego przez papieża Franciszka, na którym ciąży wyrok dożywotniego więzienia, m.in.za współudział w mordach rytualnych na dzieciach.

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128205,stop-smiercionosnym-lapankom-mammograficznym

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.html

http://itccs-polski.blogspot.de/

Nakazem chwili jest  szerokie rozpowszechnianie faktów i wzorów oraz wskazań Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu tak, aby jak najwięcej osób mogło podjąć działania w kierunku wyjścia z systemu, by tworzyć od podstaw nowe systemy, nowe ramy państwa oparte na słowiańskich korzeniach.

Drodzy Rodacy !

Mirosław Kidziński jest wiodącym propagatorem odkrywanej przez nas Prawdy o nadal funkcjonującym, choć upadłym niewolniczym systemie.

Polecamy :

Marszałek Mirosław Kidziński, Inicjator Pro$ument Club o upadku systemu w Polsce :

https://www.youtube.com/watch?v=6b4cHeRKCIs&feature=share

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

http://buildingabrandonline.com/DSZP/xi-sesja-nadzwyczajna-sejmu-walnego-w-starym-wisniczu/#comments 

XI Sesja Nadzwyczajna Sejmu Walnego w Starym Wiśniczu

Posted by Mirosław Kidziński on Dec 27th, 2015

one comment

W dniach 19-20 grudnia 2015 roku odbyła się XI sesja nadzwyczajna Sejmu Walnego w Starym Wiśniczu.

Poniższe nagranie z kolei dotyczy raportu – oświadczenia Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, który dotyka spraw kluczowych dla dobra i wolności obywateli Najj. Rzeczypospolitej Polskiej jak m.in. tego, że:

od 25-12-2012 roku jesteśmy wolnymi ludźmi, którzy nie podlegają prawom korporacji, którymi są wszystkie urzędy i urzędnicy

– nadal jesteśmy traktowani jako firmy a nie istoty żywe i co to oznacza

– rządy-korporacje nadal udają, że nic się nie zmieniło, i zgodnie z prawem morskim traktują nas jako korporacje a nie ludzi

– zgodnie z dokumentem “motu propio” wydanym 11-07-2013 przez papieża Franciszka zostały zniesione immunitety wszystkich urzędników, którzy do tej pory mogły z nich korzystać

O tym i wielu innych ważnych sprawach dowiesz się z poniższego materiału…

Raport – Oświadczenie Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu

Jeśli chcesz ściągnąć całość w formie PDF, znajdziesz ją pod poniższymi linkami:

Raport – Oświadczenie POLSKIEGO OBYWATELSKIEGO RUCHU OPORU

Wypowiedzenie Posłuszeństwa Organom Państwa

To jak podejdziesz do przedstawionych powyżej informacji jest zależne od Ciebie, ponieważ to Twój wybór.

Ważne jednak abyś pamiętał, że jesteś wolnym człowiekiem i suwerenem Najj. Rzeczypospolitej Polskiej.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Drodzy Rodacy !

Z okazji powitania Nowego 2016 roku łączymy się z wszystkimi Polakami w Polsce i na świecie energią pozytywnych myśli oraz uczucia radości i dumy z przynależności do wielkiej słowiańskiej rodziny ! Łączymy się z innymi narodami w poczuciu radości, że wszyscy z dniem 25.12.2012r. zostaliśmy uwolnieni ze światowego niewolniczego prywatnego systemu !

Stoi przed nami ogromna szansa poprawy naszego losu poprzez zmianę świadomości i podjęcie niezwłocznych, prostych działań, aby każdy z nas odczuł upadek systemu: ERY  NIEDOSTATKU a skorzystał z dobrodziejstw ERY DOSTATKU !

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125927,przestanmy-sluzyc-upadlemu-systemowi-z-watykanem-na-czele http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/126992,oswiadczamy-ze-nie-zaginelismy-na-dalekich-morzach http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125257,sila-wiedzy-pokonamy-papierowych-falszerzy-i-blaznow

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125309,koniec-teatru-iluzji-z-watykanem-na-czele

W trzecią  rocznicę ogłoszenia upadku systemu, jako Suwereni, zgodnie z Proklamacją z 02.11.2014r. oraz  Dekretem z 02.04.2015r. www.tcichocki.pl , zgodnie z zasadą energii kwantowej (przyciągania), wszyscy wizualizujemy, wszyscy odczuwamy z wdzięcznością, radością, miłością, wszyscy cieszymy się z :

 • wprowadzenia prawa naturalnego jako obowiązujacego w Polsce i na świecie.
 • powszechnego ujawniania prawdy o przeszłości i teraźniejszości
 • delegalizacji firm handlowych symulujących instytucje państwowe
 • delegalizacji partii, fundacji, organizacji masońskich i itp.
 • wprowadzenia medycyny naturalnej w miejsce zdelegalizowanej medycyny opartej na handlu procedurami
 • równego udziału w dostępie do dóbr Ziemi
 • czystego powietrza, czystej wody, czystej gleby, zdrowej żywności
 • powszechnego zablokowania wszelkich bezpodstawnych obciążeń korporacyjnych firm stwarzających iluzję państwa
 • zaprzestania wrzucania przez firmy pocztowe nielegalnych korespondencji od wszystkich prywatnych firm udających instytucje państwowe
 • dostatku i szczęścia rodzinnego w harmonii z Naturą

Gdy każdy z nas będzie tak odczuwał, to Bóg-Stwórca, który jest w sercu każdego z nas, uczyni, że to się stanie !  Jak to się odbędzie wie tylko ON-Bóg Stwórca ! Naszą rolą jest  odczuwanie jakby się to już stało !

Drogi Rodaku !

Niezwłocznie skorzystaj z szansy jaką daje Polski Obywatelski Ruch Oporu. Zostaliśmy uwolnieni z niewolniczego systemu opartego na podstępie prawa morskiego ! Skorzystaj z wzorców i zablokuj wszelkie bezpodstawne, dręczące obciążenia ze strony korporacyjnych firm-iluzji „państwa” !

Nie zwlekaj ! Działaj !

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/126937,zaglodzic-papierami-papierowego-wampira

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127193,blokada-korespondencji-kluczem-w-obronie-koniecznej

Oto poniżej klucz do pokonania “ papierowego wampira” – treść do powszechnego umieszczania na skrzynkach pocztowych i do respektowania:

” Dostarczanie, uznanych przez rezolucję ONZ A/RES/56/83 z dnia 28. stycznia 2002/ Artykuł 9, za nielegalne, wszelkich przesyłek firm pocztowych na usługach nielegalnego rządu w Polsce, który jest spółką handlową wygasłą z dniem 25.12.2012r. jest najsurowiej zabronione i karalne !”

Polecamy :

Sekret / The Secret (2006) lektor polski (pl) :

http://www.cda.pl/video/15582090

GREGG BRADEN – NAUKA CUDÓW (lektor ivo pl) The Science of Miracles :  https://www.youtube.com/watch?v=dqgP-EW_iYE

Mark Passio Prawo Naturalne Prawdziwe Prawo Przyciągania część 2 part ½ : https://www.youtube.com/watch?v=9HzNbiDGbWQ

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128349,pozytywna-energia-serc-zmieniajmy-swiat

www.wojdabejda.wordpress.com   

 

 
1 Komentarz

Opublikował/a w dniu 1 stycznia 2016 w Polityka