RSS

Archiwa miesięczne: Kwiecień 2015

 Naród Polski wypowiada posłuszeństwo  żydowskiemu okupantowi w Polsce

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 23 kwietnia 2015 w Akty prawne Suwerena-Narodu Polskiego

 

SKARGA NA AGRESJĘ NA POLSKĘ, DEBELLACJĘ JEJ TERYTORIUM I LUDOBÓJSTWO NA NARODZIE POLSKIM

 Łowicz, 18.03.2014r.

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
99- 400 Łowicz os. Kostka 12/9
Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000075789.
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU
Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012
http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Luis Moreno Ocampo
Główny Prokurator
Międzynarodowego Trybunału Karnego.
Skarga na
agresję na Polskę, debellację terytorium,
ludobójstwo na Narodzie Polskim.

UWAGA!
Oczekujemy potwierdzenia drogą emailową i pocztową przyjęcia naszej zasadnej skargi w
terminie 2 tygodni od daty wysłania. Brak potwierdzenia będzie skutkował koniecznością
powiadomienia światowej opinii publicznej.
Korespondencja ta ze względu na dobro sprawy i nasze bezpieczeństwo na razie zostaje
utajniona. Wyrażamy gotowość współpracy.
Sprawcy obecnie urzędujący:
Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jose Manuel Barroso
Przewodniczący Rady Europejskiej, Herman Van Rompuy
Prezydent RP, Bronisław Komorowski,
Premier Rządu RP, Donald Tusk
Marszałek Sejmu RP, Ewa Kopacz
Marszałek Senatu RP, Bogdan Borusewicz
Prokurator Generalny RP, Andrzej Seremet
Sprawcy poprzednio urzędujący, od 1989 r.
Przewodniczący Komisji Europejskiej od 1989r.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Europejska
Prezydenci RP po 1989r.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydenci_Polski#III_Rzeczpospolita_.28od_1989_roku.29
Premierzy Rządu RP po 1989r.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Premierzy_Polski#Prezesi_Rady_Ministr.C3.B3w_III_Rzeczypospolitej_.28od_1989.29
Marszałkowie Sejmu po 1989r.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marsza%C5%82kowie_Sejmu_Rzeczypospolitej#Marsza.C5.82kowie_Sejmu_III_Rze
czypospolitej
Marszałkowie Senatu RP po 1989r.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marsza%C5%82kowie_Senatu_Rzeczypospolitej#Marsza.C5.82kowie_Senatu_w_III
_Rzeczypospolitej
Prokuratorzy Generalni RP po 1989r.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prokurator_Generalny#Lista_Prokurator.C3.B3w_Generalnych_od_1989
inni decydenci, sprawcy działań na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego w Polsce.

W celu zapobieżenia mataczeniu, ucieczce sprawców do Izraela, USA czy też innych krajów, które nie są sygnatariuszami Statutu Rzymskiego a nade wszystko powstrzymania ludobójczych działań, agresji i zawojowywania Polski występujemy o :
● likwidację Unii Europejskiej i innych globalnych organizacji i agend
● niezwłoczne wydanie nakazu aresztowania dla sprawców
● zablokowanie kont bankowych sprawców i ich rodzin.
● konfiskata mienia sprawców na rzecz roszczeń Polski i Narodu Polskiego.
● niezwłocznego skierowania aktu oskarżenia do Trybunału Karnego
● ścigania innych sprawców działań na szkodę Narodu Polskiego.
● zwrotu zagrabionego mienia narodowego wypracowanego przez wiele pokoleń Polaków oraz bogactw zgromadzonych w skarbcu państwa w postaci złota, srebra,
● odszkodowania dla każdego rodowitego Polaka w Polsce za cierpienia, za utratę zdrowia i życia, krzywdy moralne i straty finansowe jak też za wyzysk kolonialny, niewolniczą pracę, rozbicie rodzin ( masowa emigracja za chlebem).
● odszkodowania i ukarania winnych za niemiecko-żydowską kampanię szkalowania dobrego imienia Narodu Polskiego i Polski poprzez obarczanie winą i nazywanie “polskimi obozami” niemieckie obozy koncentracyjne z okresu II wojny światowej, podczas niemieckiej okupacji terenów polskich jak też haniebne przypisywanie winy Polakom za niemieckie zbrodnie wojenne na ludności żydowskiej np. w Jedwabnem.
Dokonywanie agresji i zawojowania (debellacji) terytorium Państwa Rzeczypospolita Polska i równocześnie ludobójstwa na Narodzie Polskim przez wyżej wymienione osoby jak też osoby z nimi powiązane a nie wymienione z nazwiska w niniejszym powiadomieniu, jest czynem ciągłym, trwającym od ponad 25 lat.

Ma to miejsce nie w trakcie jakichkolwiek działań wojennych ale w czasie pozornego pokoju. Sprawcy dokonali całkowitego zajęcia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przejęcia kontroli nad państwem a dotychczasowy Suweren tj. Naród Polski pozbawiony został należnej mu władzy zwierzchniej, co jest złamaniem Konstytucji RP jak też prawa międzynarodowego, co wyczerpuje definicję debellacji.

Przestępstwo ludobójstwa na Narodzie Polskim realizowane jest stopniowo i z premedytacją. Zmierza do wprowadzenia Nowego Porządku Światowego i depopulacji ludności świata pod złudnymi hasłami Zrównoważonego Rozwoju i Agendy 21.
Richard K. Moore, stwierdza:
Cyt.: „Agenda 21 jest jednym z najbardziej przerażających elementów jakie koń (“koń trojański” tj.ONZ) w sobie zawiera. Ten program zaczyna się od uzasadnionych obaw dotyczących stabilności i przekształca je w Zielonego Potwora, który ma na celu mikro-zarządzanie każdym aspektem naszego życia, do tego stopnia, że stary reżim sowiecki wydaje się nieomal wolną przedsiębiorczością w porównaniu z Agendą 21.”
Dowód, link:”New World Order – ostateczna rozgrywka rozpoczęła się”
http://bankowaokupacja.blogspot.ca/2014/01/new-world-order-ostateczna-rozgrywka.html
http://www.globalresearch.ca/theeliteplanforanewworldsocialorder/27188
Kulisy wprowadzania powszechnej Kontroli nad światem ujawnia była pracownica Banku Światowego Karen Hudes, cyt.:
“Wielce potężna organizacja, o której większość ludzi nawet nie słyszała, potajemnie kontroluje podaż pieniądza na całym świecie. Nazywa się ona Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych i jest bankiem centralnym banków centralnych. Mieści się w Bazylei, Szwajcarii, ale ma filie w Hong Kongu i Mieście Meksyk. Jest w istocie niewybranym, nieodpowiadającym przed nikim centralnym bankiem świata, nieopodatkowanym i niepodlegającym żadnym prawom krajowym. Nawet Wikipedia przyznaje, że „nie
jest odpowiedzialny przed jakimkolwiek rządem”. Bank Rozrachunków Międzynarodowych prał pieniądze nazistów podczas drugiej wojny światowej. Jego teraźniejszym celem jest kontrola, zarządzanie i centralne planowanie globalnym systemem finansowym.”
(…)“Moce finansowego kapitalizmu miały dalekosiężny cel – nie mniej niż – stworzenie światowego systemu kontroli finansowej, który znajdowałby się w rękach prywatnych, zdolnego do zdominowania systemu politycznego każdego kraju oraz całej światowej ekonomii. Ten system ma być zarządzany w feudalny sposób, przez banki centralne na świecie działające w porozumieniu na podstawie tajnym umów, prywatnych spotkań i konferencji. Wierzchołkiem systemu miał być Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, Szwajcarii, prywatny bank będący w posiadaniu i kontrolowany przez banki
centralne świata, a w rzeczywistości przez korporacje. Z taką właśnie sytuacją mamy obecnie do czynienia. Mamy system „neofeudalizmu”, w którym każdy z nas, a także rządy naszych państw, jest zniewolony przez dług. Ten system jest kierowany przez banki centralne i Bank Rozrachunków Międzynarodowych i systematycznie transferuje bogactwo świata z naszych rąk do rąk elit.”

Dowód, link: “ Były pracownik Banku Światowego o tym jak elita rządzi światem.”
http://ussus.wordpress.com/2014/03/22/bylypracownikbankuswiatowegootymjakelitarzadziswiatem/

Zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym wszystkie państwa na świecie zobowiązane są do nieuznawania skutków prawnych zawojowania terytorium Rzeczypospolitej przez agresorów, którymi są władze unijne, władze Izraela i korporacje oraz działający na ich zlecenie sprawcy z Polski.

W świetle powyższego wszystkie prawa i decyzje wydane przez uzurpatorów od 1989r. w interesie agresorów są z mocy prawa międzynarodowego nieważne !

Agresją na Ojczyznę Narodu Polskiego jest fakt przyjazdu parlamentu izraelskiego na Polską Ziemię w dniu 27.01.2014r. ale również wszelkie wcześniejsze działania sprawców pod dyktando światowych elit żydowskich, które doprowadziły do rozgrabienia majątku narodowego Polaków, do podstępnego przejęcia i opanowania wszelkich dziedzin życia publicznego w Polsce, przy jednoczesnym niszczeniu podstaw egzystencji rodowitych Polaków. Dokonano tego przepisami prawnymi i decyzjami skutkującymi stopniową
fizyczną eliminacją Polaków w ich Ojczyźnie oraz zniszczeniem struktur Państwa Polskiego przy wsparciu i nacisku elit żydowskich głównie z Izraela, USA jak też Unii Europejskiej.
Dowód, link: “Jerozolima 23luty 2011r.Spotkanie premierów Donalda Tuska i Beniamina Natanyahu
http://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/06/nr3_tuskinataniachu23_02_2011jerozolima_
opis_850px_1.jpg                                                                                                                 Dowód, link: “Kolekcja zdjęć/L.Kaczyński” , http://jozefbizon.wordpress.com/kolekcja_zdjec/l_kaczynski/,
Dowód, link: “Polski trójkąt bermudzki: POPiSSLD
CZĘŚĆ I – NARODZINY”
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/20/polskitrojkatbermudzkipopissldczesci%
E2%80%93narodziny/
Dowód, link: “Polski trójkąt bermudzki: POPiSSLD
CZĘŚĆ II – POJMANIE POLSKI”,
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/11/polskitrojkatbermudzkipopissldczescii%
E2%80%93pojmaniepolski/

Powyższe opracowania Józefa Bizonia zawierają chronologicznie ujęte dowody na zawojowanie Polski. Sprawcy wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej i jednocześnie sprawcy otwarcia drogi do kolonizacji i okupacji Polski są głównie narodowości żydowskiej, wrogo nastawieni do katolickiego Narodu Polskiego. Kierują się zasadami talmudu, księgi nienawiści do innych narodów.
Cyt.: „Wszelka własność innych narodów należy do narodu żydowskiego. Naród żydowski jest uprawniony do zabierania dóbr innych narodów bez skrupułów. Może postępować wbrew moralności jeśli to jest korzystne dla niego lub dla Żydów w ogóle” – Schulchan Aruch Choszen Hamiszpat 348.
„Wszystkie nasze przyrzeczenie, przysięgi, obietnice uważajmy za nieważne, nieistniejące. Nasze przysięgi i przyrzeczenie na mają żadnej mocy wiążącej nas” – Schulchan Aruch, Edit I 36
Dowód, link: ”Talmud, księga szatana, cytaty”,
http://bardzowirtualnapolska.
abceblog.com/talmudksiegaszatanacytaty/
Dowód, link: “Talmud obnażony”, http://www.zbawienie.com/talmud.htm
Dowód, link: “Świat ma dość Żydów”, http://bardzowirtualnapolska.
abceblog.com/swiatmadosczydow/
Dowód,link: “ Alvi Dana:Oddaliście Polskę Żydom. http://3obieg.pl/alvidanaoddalisciepolskezydom

Przestępstwem agresji, debelacji i ludobójstwa jest doprowadzenie większości Polaków do biedy. Sprawcy dopuścili się grabieży majątku narodowego Polaków, bogactw zgromadzonych w skarbcu państwa w postaci złota, srebra, pieniędzy i papierów wartościowych oraz bogactw naturalnych.
Sprawcy zniszczyli wszystkie dziedziny gospodarki przez powszechną, złodziejską prywatyzację i przekazywanie zakładów pracy bliżej nieokreślonym nabywcom, pozbawiając Polaków miejsc pracy i środków do życia. Przejęli środki masowego przekazu. Wprowadzili rażące ograniczenia w dostępie rodowitych Polaków do oświaty, kultury, nauki, służby zdrowia i świadczeń socjalnych.
Afery, grabieże i straty Polski:
Razem straty Skarbu Państwa wynoszą: 954 bilionów złotych, 6 ton 200 kg złota, 18 tysięcy dukatów,500 miliardów DM, 95miliardów 20 milionów US Dolarów do tego bilansu należałoby doliczyć nigdy nie wypłacone wielomiliardowe odszkodowania za agresje, zniszczenia wojenne, ludobójstwa od Niemiec, Rosji, Izraela. Żydostwo masowo brało udział po stronie hitlerowskich Niemiec i żydo-bolszewickiej sowieckiej Rosji w rzeziach ludobójczych dokonywanych na Polakach, a po wojnie w stalinowskim aparacie terroru.

Oblicza się, że straty Polski w wyniku niemieckiej agresji 1939 1945,
wynosiły około 500 mld USD (można przyjąć, że przejęte przez ZSRR polskie ziemie z istniejącym na nich majątkiem stanowią stratę porównywalną), odszkodowania za zdradę i złamanie umów i paktów od USA i Anglii, oraz za zdradliwe oddanie Polski w niewolę
Stalinowi i 45 lat żydo-komunizmu.
W wyniku akcesji do UE Polska straciła (wg. różnych źródeł) od 600 mld USD do 2 bln USD. W wyniku akcesji do UE i spłat długów Polska w latach 2004-2006, ponosi straty w wysokości ok. 80 mld USD rocznie. W tym strasznym rejestrze pogrzebana jest przyczyna polskiego kryzysu i luka w budżecie państwa. Wartość zagrabionych walorów dewizowych przekracza dwukrotnie roczny budżet państwa.
Dowód, link “ Polska Najbogatszym krajem świata, mlekiem i miodem płynącym”
http://trzcinska.neon24.pl/post/106528,polskanajbogatszymkrajemswiatamlekiemimiodemplynacym#
cmnts                                                                                                                                             Dowód,link: “Opracowania_MATRIX_UE_2002”
http://jozefbizon.wordpress.com/opracowaniamatrixue2002/
Sprawcy spowodowali że nie wypłacone zostały Polsce należne wielomiliardowe odszkodowania za agresję, zniszczenia wojenne, ludobójstwa od Niemiec, Rosji a zamiast tego następuje wypłacanie ze Skarbu Państwa Polskiego odszkodowań za mienie pozostawione w Polsce przez mniejszość żydowską.
Ponowna wypłata odszkodowań dla spadkobierców ludności żydowskiej za mienie pozostawione w Polsce a zniszczone w okresie II wojny światowej przez okupanta niemieckiego, którego działania zostały dofinansowane przez elity żydowskie z USA jest przestępstwem ludobójstwa na Narodzie Polskim.
Dowód, link: “Udział żydów w nazistowskim aparacie terroru” http://wolnapolska.
pl/wiadomosci/udzialzydowwnazistowskimaparacieterroru201309
Jest to bezprawne tym bardziej, że Rząd PRL wypłacił stosowne odszkodowania rządom krajów zachodnich w tym USA, na zaspokojenie roszczeń obywateli państw obcych z tytułu majątków przejętych przez władze PRL.
Dowód, link : “ Roszczenia żydowskie spłacone już dawno”, http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=39&t=8370

Obecnie w Polsce dochodzi do osiedlania się obywateli żydowskiego pochodzenia z innych krajów przy jednoczesnym rugowaniu biednych, rodowitych Polaków. Wprowadzenie języka hebrajskiego w 2005 r. jako języka urzędowego w Polsce jest dowodem na już wcześniej zaplanowaną a obecnie realizowaną inwazję i przejmowanie Polski.
Dowód, link: “Czy hebrajski będzie językiem urzędowym w Polsce”
https://forumdlazycia.wordpress.com/2012/08/30/czyhebrajskibedziejezykiemurzedowymwpolsce/

Wyjątkowe preferencje i masowe rozdawnictwo polskiego obywatelstwa dla obywateli Izraela są aktem agresji dla powiększenia sieci wywiadowczych służb specjalnych, grup kolektywów, kibuców i innych organizacji pozarządowych, hojnie finansowanych z pieniędzy podatników a służących do inwigilacji i podstępnego zagospodarowywania tzw. przestrzeni publicznej. Wszystkie te działania skierowane są przeciwko rodowitym Polakom, pod złudnymi hasłami pomocy np. pokrzywdzonym, wyrzucanym na bruk
Polakom czy ochrony środowiska, ochrony życia a nawet jakoby przeciw rządzącym.
Cyt:”Tymczasem jeżeli nic się nie zmieni, to na podstawie obowiązujących przepisów polskie obywatelstwo może teoretycznie uzyskać co najmniej kilkaset tysięcy Żydów z Izraela, ale także – z całego świata.
Dowód, link:” Paszporty gratis. Żydzi masowo dostają polskie obywatelstwo”
http://www.fronda.pl/a/paszportygratiszydzimasowodostajapolskieobywatelstwo,
35620.html

Dochodzi w Polsce do wyrzucania biednych Polaków na bruk a budynki przechodzą w ręce żydowskich właścicieli, którzy zazwyczaj posługują się sfałszowanymi dokumentami przy współudziale wymiaru sprawiedliwości, który został przejęty przez osoby pochodzenia żydowskiego.
Dowód, link: ”Sprawa dla ABW, dr Kękuś demaskuje reprywatyzację…”
https://www.youtube.com/watch?v=hRLVHCNpsQo
Dowód,link: “AFERY PRAWA BEZPRAWIE A PRAWO”, http://www.aferyprawa.eu/
Społeczeństwo polskie zostało celowo, podstępnie zmanipulowane obłudnymi hasłami demokracji i wolności, dbałości o prawa człowieka a także konieczności wyrównania opóźnień gospodarczych Polski wynikłych z najazdu Niemiec na Polskę i okupacji żydo-bolszewickiej sowieckiej Rosji.

Traktat przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, (jako wspólnoty tylko gospodarczej ! ) podpisany 16 kwietnia 2003r. w Atenach, został ustalony przez agentów komunistycznych składających się z żydokomuny, agenturalnego przywództwa “Solidarności”, powiązanego z lożami masońskimi i uczestnikami tzw. “okrągłego stołu” z 1989r., zdradzieckiej zmowy agentów komunistycznych i solidarnościowych na czele z Lechem Wałęsą i Wojciechem Jaruzelskim.
W umowach traktatowych pominięto Konstytucję Rzeczypospolitej Polski, która jasno określa suwerenność, niezależność i nienaruszalność granic Polski – Art. 188 i Art. 235.
Referendum o wejście do UE przeprowadzono niezgodnie z Konstytucją Polski. Nie zapoznano obywateli z prawami i obowiązkami przynależności do Unii a pytanie referendalne skonstruowano celowo niezrozumiale. Zmasowaną i zakłamaną propagandą wprowadzono Polaków w błąd utajniając założenia europejsko-imperialne tego mocarstwa żydowskiego, cyt.:” pierwszeństwo prawa unijnego nad porządkami prawnymi państw członkowskich, nawet nad ich konstytucjami”, ” postrzeganie NATO i USA jako głównego gwaranta pokoju i stabilności w Europie “

Dowód, link: “Unia Europejska”, http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
Unia Europejska nie jest federacją gospodarczą suwerennych i niezależnych państw jak wmówiono Polakom, ale jest supermocarstwem o założeniach totalitarnych, zbrodniczych (aborcja, eutanazja), korporacyjnych, wynaturzonych i niszczycielskich.
Artykuł 8 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski mówi, że Konstytucja jest najważniejszym i niepodważalnym prawem Rzeczypospolitej Polski. Art. 8 i 9 Konstytucji nakazuje Rzeczypospolitej przestrzeganie prawa międzynarodowego ale tylko w granicach ujętych w Konstytucji. Mamy tu do czynienia z wyraźnym złamaniem prawa i oszustwem przez ludzi sprawujących władzę w Polsce od 1989 r. i Kontraktem Rzeczypospolitej z Unią Europejską, która wymaga bezwzględnego respektowania prawa wspólnotowego,
które na dziś jest prawnie nieusankcjonowane. Nie stosowanie się do tego umownego bubla unijnego naraża Polskę na sankcje finansowe, gospodarcze i polityczne.

Wszystkie przemiany i układy Polski po roku 1989 złamały nie tylko obowiązującą Konstytucję Polską ale też Kartę Praw Obywatela przy ONZ obowiązującą także Polskę bo ratyfikowaną przez rząd w Polsce. Prawo narzucane przez władze unijne, nie wybierane przez Narody Europy ale wytypowane przez nieujawnione grupy interesów, działają na szkodę nie tylko Narodu Polskiego ale także innych krajów Europy. Z kolei ustanowione w Polsce prawo i podejmowane decyzje na zlecenie tychże władz unijnych przez uzurpatorskie władze w Polsce, wyłaniane w wyniku sfałszowanych wyborów jak też sfałszowanego referendum o wejście Polski do UE jest przestępstwem na Narodzie Polskim, który jest najwyższą władzą w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującą Konstytucją RP, art.4,:
Cyt.: „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.”
Władza Zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej tj Naród Polski od 1997 r. zmuszany jest do przestrzegania ustaw, które rażąco naruszają konstytucyjne prawa i nigdy nie powinny obowiązywać, gdyż nie posiadają orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (TK), co jest konieczne dla wykonania z art. 8, 37 i 188 Konstytucji.
Art. 8 K., mówi: „1) Konstytucja jest NAJWYŻSZYM prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Przepisy Konstytucji stosuje się BEZPOŚREDNIO, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.” chodzi o to, że jeżeli jakiś artykuł Konstytucji, nie posiada informacji, że należy go uregulować w ustawie, to znaczy, że należy go stosować bezpośrednio, tak jak z jego treści wynika.
Art. 37K., mówi: „Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w KONSTYTUCJI.” – jak widać, nie ma tu mowy o ustawach, co jednoznacznie należy rozumieć, że aby jakakolwiek mogła obowiązywać, to koniecznie musi być zgodna z Konstytucją a w tym celu został utworzony art. 188 K., który brzmi: „Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach: (nie pisze, że MOŻE orzekać, a więc musi to robić, by nie naruszyć art 8 i 37 K.)
3) zgodności przepisów prawa, WYDAWANYCH (nie wydanych) przez centralne organy państwowe, z Konstytucją” ( wykładnia prawna Mirosława Moskwy).

Wymiar sprawiedliwości w Polsce działa pod presją i pod dyktando sprawców, uzurpatorskich władz. Rażącym przykładem na bezmiar bezprawia w Polsce jest odrzucenie zasadnej i doskonale udokumentowanej przez Krzysztofa Puzynę skargi na sfałszowanie wyborów parlamentarnych w 2011r. Nasze skargi oparte na proteście wyborczym K.Puzyny Sąd Najwyższy rozpatrywał bez naszego udziału,
pozbawiając nas elementarnego prawa uczestnictwa w rozprawie z naszych wniosków.
Dowód,link :” Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.10.2011r.”
umtsno.blogspot.com/2011/12/postanowieniesadunajwyzszegozdnia_
4261.html
Dowód, link:“Wnioski z odrzucenia protestu z 2011r.”
umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioskizodrzuceniaprotestu2011html                                                                                                                                                   Także sprawcy z Europejskiego Trybunałau Praw Człowieka pozbawili Naród Polski elementarnego prawa do przyjęcia skargi na sfałszowanie wyborów parlamentarnych oraz prawa do odwołania się od tej decyzji.
Dowód, link: “Skarga do Strassburga” http://iddd.de/StrasbourgOnline.pdf
Wnioski Marii Bejda i Teresy Wojda w obronie Narodu Polskiego, do prokuratur różnych szczebli w tym do Prokuratura Generalnego, pozostają bez nadania biegu, bez odpowiedzi, pomimo dostarczenia ewidentnych dowodów na łamanie prawa w Polsce przez sprawujących urzędy. Dowody w załączeniu do emaila.

Również wezwania Tadeusza Cichockiego do Prokuratora Generalnego jak też do władz centralnych o przedstawienie Suwerenowi tj. Narodowi Polskiemu, zgodnie z obowiązującą konstytucją, dowodów uprawniających do sprawowania stanowisk i urzędów, pozostały bez odpowiedzi. W związku z nie przedstawieniem dowodów T.Cichocki ogłosił 27.07.2013 r., że w Polsce dokonał się zamach stanu a
sprawujący władzę nie mają legitymacji Narodu Polskiego do sprawowania władzy i wezwał Suwerena do obrony koniecznej. Poinformował również światową opinię publiczną jak też ambasady różnych krajów.

Władze unijne oraz sekretarz OBWE utajniły przed światową opinią publiczną informacje przekazane przez M.Bejda i T.Wojda o fakcie udowodnienia dokonania zamachu stanu w Polsce. Instytucje te nie odpowiedziały na prośbę o pomoc w pokojowym odsunięciu uzurpatorów od władzy w Polsce. Nie pomogły w odsunięciu uzurpatorów, wręcz przeciwnie sprzyjają im a nawet wysługują się nimi w puczu na Ukrainie.
Doszło już do tego, że uzurpator, premier D.Tusk afiszuje się pod sfałszowanym znakiem Rzeczypospolitej Polskiej, nawiązującym do symboli narodu żydowskiego, co jest dowodem na podstępne dokonanie zawojowania terytorium Polski.
Cyt: Żydowski rząd w Polsce , z premedytacją i w złej wierze, narusza ustawę o godle Rzeczypospolitej Polskiej: (art. 4 ust. 1 ustawy o godle), (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o godle), co jest karalne na podstawie Kodeksu Karnego!”
“W związku z niepodważalnym naruszeniem ustawy o godle, przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska, istnieje obywatelski obowiązek zawiadomienia prokuratury, w celu sporządzenia aktu oskarżenia, osądzenia i ukarania Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska, na podstawie Kodeksu Karnego. Gdyż naruszanie ustawy o godle jest karalne na podstawie Kodeksu Karnego w związku
z (art. 1 ust. 1, 2 i 3 ustawy o godle),”
Dowód, link: “Uwaga Polacy” http://trzcinska.neon24.pl/post/106280,uwagapolacy

Naród Polski został pozbawiony jakiejkolwiek kontroli nad bezprawnie ściąganym od Polaków haraczu, składki członkowskiej na utrzymanie urzędników unijnych. Z kolei pieniądze unijne wracające do Polski są w dyspozycji uzurpatorskich władz w Polsce, które w znacznej części marnotrawią na rozbudowaną sieć instytucji oraz firm i koncernów, będących własnością światowych elit żydowskich.

Sprawcy agresji i zawojowania oraz ludobójstwa na Narodzie Polskim doprowadzają do przejmowania polskiej ziemi w obce ręce, niszczenia polskiego rolnictwa indywidualnego i przemysłu rolno spożywczego poprzez narzucanie często absurdalnych wymogów i ograniczeń unijnych.
Cyt: “Obcokrajowcy posiadają kilkakrotnie więcej ziemi, niż wynika z danych ministra spraw wewnętrznych i Agencji Nieruchomości Rolnych. Do takich wniosków doszła Najwyższa Izba Kontroli, która potwierdziła przypuszczenia protestujących rolników.” (…)“Kontrolerzy wykazali luki prawne, brak nadzoru ze strony Agencji Nieruchomości Rolnych”(…)” Prawie pół milona hektarów już posiadają cudzoziemcy”
Dowód: “Pomorze zachodnie; ziemia w obcych rękach”
http://www.strefabiznesu.gp24.pl/artykul/pomorzezachodnieziemiawobcychrekach

Wymiar sprawiedliwości jak też uzurpatorskie władze unijne i uzurpatorskie władze w Polsce nie podjęły do dziś żadnych działań naprawczych, pomimo naszych wniosków i dowodów. Wręcz przeciwnie, zintensyfikowały niszczycielskie działania, czego przykładem jest ostatnio realizowane niszczenie polskiego rolnictwa indywidualnego a tym samym bezpieczeństwa żywnościowego Narodu Polskiego, poprzez aferę z rzekomym pomorem afrykańskim i z rzekomą blokadą Rosji na zakup z terenu EU. Jest to tym bardziej skandaliczne, że polskie świnie ze strefy buforowej były skupowane przez firmy z Danii ,Austri po znacznie zaniżonych cenach i wysyłane do Rosji.
Dowód, link: „Niemcy chcą zniszczyć polskie rolnictwo i przejąć nasze rynki! To koniec państwa polskiego ! “.
http://kefir2010.wordpress.com/2014/0/22/niemcychcazniszczycpolskierolnictwoiprzejacnaszerynkitokoniecpanstwapolskiego/ Sprawcy stosują wyjątkowe preferencje dla firm zagranicznych polegające na zwolnieniach podatkowych, dofinansowywaniu inwestycji z pieniędzy podatników itp.a przez to doprowadzają do eliminacji polskich podmiotów gospodarczych, które przegrywają z tak nieuczciwą konkurencją.
Dowód , link: “O likwidację Specjalnych Stref Ekonomicznych”
https://docs.google.com/document/d/1emAATCzrXondd_vDad9WWw6Uglw1A4CNIgzwEtPMBSQ/edit

Stworzono w Polsce takie warunki życia dla Narodu Polskiego obliczone na spowodowanie całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego poprzez stosowanie środków i metod, które mają na celu wstrzymanie urodzin, skracanie życia ludzkiego a także odbieranie dzieci rodzicom pod byle pretekstem a nawet z powodu biedy. Z drugiej strony stworzono system dopłat do zapłodnienia in vitro dla wybrańców; dla
osób o wyższym wykształceniu. Poprzez przymus stosowania toksycznych szczepionek dla noworodków i dzieci, najmłodsze pokolenie Polaków jak też ich rodziny muszą znosić ciężar powikłań poszczepiennych, za które nikt nie ponosi odpowiedzialności. Istnieje nawet specjalna instrukcja dla lekarzy nakazująca szczepienie chorych dzieci w
celu zrealizowania programów szczepień,
Dowód, link: “Ogólne wytyczne dotyczące szczepień ochronnych – cz. 2. Zalecenia amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP) ”
http://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/wytyczne/show.html?id=71734
Dowód, link: “6miesięczna Basia z Kutna zmarła po szczepieniu, ujawniono oburzające wytyczne dla polskich lekarzy”
http://kefir2010.wordpress.com/2014/01/16/6miesiecznabasiazkutnazmarlaposzczepieniuujawnionooburzaj
acewytycznedlapolskichlekarzy/
Powszechny antypolonizm i dyskryminacja Polaków w Polsce i sprowadzenie ich do roli niewolników a przy tym poddawanie masowemu podtruwaniu poprzez toksyczne dodatki do wody, żywności, kosmetyków czy nawet leków, toksyczne chmury, wskazuje za realizowaną w przyśpieszonym tempie politykę celowego niszczenia Narodu Polskiego.
Wydanie w Polsce koncesji na wszystkie bogactwa naturalne w ręce żydowskich światowych korporacji, na dwie trzecie powierzchni Polski, tak ubogiej w zasoby wodne, wskazuje jednoznacznie na zamiar doprowadzenia do sytuacji, że Polacy będą szukać jedzenia po śmietnikach i żebrać o łyk czystej wody, która znajduje się już w posiadaniu firm z Izraela, które dostają dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Dowód, link: “George Soros rozdaje karty w polskich łupkach”
http://twarzebiznesu.pl/artykuly/732243,georgesorosrozdajekartywpolskichlupkach.
html
Dowód, link: “Chcą nas wytruć wodą z kanalizacji” http://gloria.tv/?media=391781

Od autorek skargi:
Poprzez Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, mające osobowość prawną, Krajowy
Rejestr Sądowy, nr. 0000075789. oraz działające integralnie w jego ramach Inicjatywa Obywatelska
Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU, występujemy od 4 lat na forum międzynarodowym w obronie Narodu Polskiego, naszej Ojczyzny, Rzeczypospolitej Polskiej a przede
wszystkim w obronie naszego prawa i miejsca do życia.
Jesteśmy autorkami m.in. petycji przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu :
link: “protest przeciw ustawie nowe prawo geologiczne i górnicze”
http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze .,
oraz listu otwartego do Prezydenta RP uznanego jako petycja Parlamentu Europejskiego
0578/12. link: “List otwarty do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego” http://www.monitorpolski.
pl/wpcontent/uploads/2012/08/ListotwartydoPrezydentaRPBronis%C5%82awaKomorowskiego7.pdf.

Wobec działań ludobójczych, agresji i zawojowania Polski oraz doświadczanego osobiście jak obserwowanego bezprawia, łamania na skalę masową praw człowieka i obywatela w Polsce, w tym szczególnie podstawowego prawa do życia z dostępem do zdrowej, czystej wody, zmuszone zostałyśmy do podejmowania, zgodnych z prawem działań obronnych. Działamy bezkompromisowo i niezależnie z nadzieją że jeszcze na świecie a zwłaszcza w Prokuraturze Międzynarodowego Trybunału Karnego są osoby odważne, które przerwą zmowę światowych elit dążących do niszczenia narodów i państw.
Ukaranie podstępnych ludobójców Narodu Polskiego, agresji i debellacji Polski
jest pilnym nakazem chwili i szansą dla zniewalanego świata.

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Krajowy Rejestr Sądowy, nr. 0000075789.
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012
http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

http://ussus.wordpress.com/2014/03/22/byly-pracownik-banku-swiatowego-o-tym-jak-elita-rzadzi-s
wiatem/
Były pracownik Banku Światowego o tym
jak elita rządzi światem
MAR 22
Posted by romanusminutus
Karen Hudes jest absolwentką Yale Law School i przez ponad dwadzieścia lat pracowała w wydziale prawnym Banku Światowego. Pełniła funkcję starszego radcy kiedy została zwolniona z pracy z powodu nagłaśniania problemu korupcji. Miała idealną pozycję z której mogła obserwować jak globalna elita rządzi światem, a informacje które obecnie ujawnia są wprost porażające. Według Hudes, w celu dominowania nad planetą elita używa instytucji finansowych i megakorporacji. Celem jest kontrola. Chcą nas wszystkich uczynić niewolnikami długu, chcą nasze rządy uczynić niewolnikami długu, chcą naszych polityków uzależnić od wielkich pieniędzy niezbędnych im do prowadzenia kampanii wyborczych. Odkąd elita posiada wielkie kompanie medialne, media głównego nurtu nigdy nie dadzą nam znać, że w naszym systemie jest coś fundamentalnie złego.
Pamiętaj! To nie jest „teoria konspiracji”. To mówi absolwentka Yale, prawniczka
pracująca ponad dwadzieścia lat w Banku Światowym! Poniższe podsumowanie pochodzi z
jej strony…
Karen Hudes studiowała prawo w Yale Law School i ekonomię na Uniwersytecie w
Amsterdamie. W latach 1980-1985 pracowała w US Export Import Bank of the US, a w
latach 1986-2007 w Legal Department of the World Bank [wydziale prawnym Banku
Światowego – Minutus]. Założyła Non Governmental Organization Committee of the
International Law Section of the American Bar Association and the Committee on
Multilateralism and the Accountability of International Organizations of the American Branch
of the International Law Association.
Obecnie Hudes bardzo stara się zdemaskować korupcję systemu finansowego, którego
globalna elita używa do kontrolowania bogactwa. Podczas wywiadu dla New American,
wyjaśniała jak my sami chętnie pomagamy tej grupie elit w całkowitym kontrolowaniu
zasobów planety…
Wtajemniczona figura z Banku Światowego, były starszy radca Karen Hudes mówi, że
globalny system finansowy jest zdominowany przez małą grupę skorumpowanych, głodnych
władzy figur skoncentrowanych wokół prywatnej amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Siatka
również przejęła kontrolę nad mediami, aby ukrywać swoje przestępstwa. Hudes
powiedziała dla New American, że kiedy próbowała mówić o wielu problemach Banku
Światowego, została zwolniona z pracy za swoje wysiłki. Obecnie, wraz z siatką
informatorów-kolegów, Hudes jest zdeterminowana ukazać i zakończyć korupcję. Jest
pewna sukcesu.
Powołując się na wstrząsające szwajcarskie studium z 2011r., opublikowane w PLOS ONE,
dzienniku o „sieci globalnej kontroli korporacyjno-finansowej”, Hudes puentuje, że mała
grupka podmiotów – w szczególności instytucji finansowych i banków centralnych – zza kulis
wywiera ogromny wpływ na światową ekonomię. „To co się w rzeczywistości dzieje –
światowe bogactwa zostały przejęte przez tę grupę”, wyjaśnia, dodając że „skorumpowani
chciwcy” przejęli także media. Mają na to „pełnomocnictwa”.
Wcześniej pisałem o szwajcarskim badaniu, o którym wspomniała Hudes. Zostało ono
przeprowadzone przez zespół badaczy ze Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii
w Zurichu. Zbadano relacje pomiędzy 37 milionami firm i inwestorów na całym świecie, a to
co odkryli to „super-jednostka” – jedynie 147 ściśle powiązanych mega-korporacji, która
kontroluje 40% światowej ekonomii.
Gdy badacze rozpoczęli rozplątywanie struktury własnościowej tej siatki, zauważyli że wiele
z tych jednostek jest połączonych z super-jednostką 147 jeszcze bardziej związanych spółek
– wszystkie udziały są w posiadaniu innych członków super-jednostki – która kontroluje 40%
światowych zasobów finansowych. „W rezultacie mniej niż 1% firm z całego świata jest w
stanie kontrolować 40% całej sieci,” mówi Glattfelder. Większość to instytucje finansowe.
Do dwudziestu największych należą Barclays Bank, JPMorgan Chase & Co i The Goldman
Sachs Group.
Ale elita świata nie tylko kontroluje te mega korporacje. Według Hudes, wybierają
niewybieralnych i niezależne instytucje kontrolujące finanse w niemal każdym kraju na
świecie. Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz banki centralne jak
Rezerwa Federalna, dosłownie zarządzające kreacją i podażą pieniądza na świecie.
Na szczycie tego systemu znajduje się Bank Rozrachunków Międzynarodowych. To bank
centralny banków centralnych. Poniżej znajduje się video, w którym Hudes na
USAWatchdog.com mówi Gregowi Hunter:
„Na nikogo nie musimy czekać, aby zwolnił Fed, lub Bank Rozliczeń Międzynarodowych…
niektóre państwa już teraz uznają srebro, złoto, metale szlachetne jako walutę.”
Większość ludzi nawet nigdy nie słyszała o Banku Rozrachunków Międzynarodowych, mimo
że jest on super ważną instytucją. W poprzednim artykule opisałem jak „centralny bank
świata” literalnie ustala porządki prawne dla wszystkich rządów na świecie…

 

Wielce potężna organizacja, o której większość ludzi nawet nie słyszała, potajemnie
kontroluje podaż pieniądza na całym świecie. Nazywa się ona Bankiem Rozrachunków
Międzynarodowych i jest bankiem centralnym banków centralnych. Mieści się w Bazylei,
Szwajcarii, ale ma filie w Hong Kongu i Mieście Meksyk. Jest w istocie niewybranym,
nieodpowiadającym przed nikim centralnym bankiem świata, nieopodatkowanym i
niepodlegającym żadnym prawom krajowym. Nawet Wikipedia przyznaje, że „nie jest
odpowiedzialny przed jakimkolwiek rządem”. Bank Rozrachunków Międzynarodowych prał
pieniądze nazistów podczas drugiej wojny światowej. Jego teraźniejszym celem jest
kontrola, zarządzanie i centralne planowanie globalnym systemem finansowym. Dziś 58
banków centralnych należy do BRM i ma on o wiele większą władzę nad gospodarka USA niż
jakikolwiek polityk. Co dwa miesiące „centralni bankierzy” świata zbierają się w Bazylei na
kolejne „Globalne Forum Ekonomiczne”. Podczas tych spotkań, podejmują decyzje które
dotykają każdego mężczyznę, kobietę i dziecko na świecie i jak dotąd nikt z nas nie może
nic powiedzieć. BRM jest organizacją zorganizowaną przez globalną elitę i działa dla jej
zysków oraz ma być jednym z filarów powstającego jednego systemu finansowego.
Ten system nie powstał przypadkowo. W rzeczywistości globalna elita rozwija go od bardzo
dawna. W poprzednim artykule, zatytułowanym „Who Runs The World? Solid Proof That A
Core Group Of Wealthy Elitists Is Pulling The Strings“ [Kto rządzi światem? Dowód na to, że
rdzeń światowej elity pociąga za sznurki], zamieściłem cytat profesora historii z
Georgetown University, Carroll Quigley, z książki w której cofnął się do roku 1966 i
przedyskutował wielkie plany, które elita miała dla BRM…
Moce finansowego kapitalizmu miały dalekosiężny cel – nie mniej niż – stworzenie
światowego systemu kontroli finansowej, który znajdowałby się w rękach prywatnych,
zdolnego do zdominowania systemu politycznego każdego kraju oraz całej światowej
ekonomii. Ten system ma być zarządzany w feudalny sposób, przez banki centralne na
świecie działające w porozumieniu na podstawie tajnym umów, prywatnych spotkań i
konferencji. Wierzchołkiem systemu miał być Bank Rozrachunków Międzynarodowych w
Bazylei, Szwajcarii, prywatny bank będący w posiadaniu i kontrolowany przez banki
centralne świata, a w rzeczywistości przez korporacje.
Z taką właśnie sytuacją mamy obecnie do czynienia.
Mamy system „neofeudalizmu”, w którym każdy z nas, a także rządy naszych państw, jest
zniewolony przez dług. Ten system jest kierowany przez banki centralne i Bank
Rozrachunków Międzynarodowych i systematycznie transferuje bogactwo świata z naszych
rąk do rąk elit.
Jednak większość ludzi nie ma pojęcia, że to wszystko w rzeczywistości się dzieje, ponieważ
globalna elita również kontroluje to co widzimy, słyszymy i myślimy. Dzisiaj mamy jedynie
sześć gigantycznych korporacji medialnych, które kontrolują ponad 90 % wiadomości i
rozrywki oglądanej w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Karen Hudes prubuje zdemaskować ten podstępny system. (…)
[Linki w źródle] 27 XII 2013r. autor: Michael Snyder
źródło: http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-t
he-world/5353130

 
 

Teresa Wojda na placu przed Parlamentem  Europejskim w Brukseli 09.10.2015r .Wraz z M.Bejda uczestniczyła w warsztatach o gazie łupkowym

Nasz List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z 18.04.2012r. link: ”List otwarty do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego” http://www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronisława-Komorowskiego-7.pdf, wysłany przez M.Bejda emailem w dniu 24.04.2012r. do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, z krótkim wstępem w języku niemieckim, stał się petycją Parlamentu Europejskiego nr. 0578/2012, zarejstrowaną 15.05.2012r. a zatwierdzoną na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w dniu 21.05.2012r. http://www.petycjeonline.com/forum/80019#14 Na zaproszenie Komisji Petycji, T.Wojda i M.Bejda uczestniczyły w dniu 09.10.2012r. w warsztatach na temat gazu łupkowego w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie T.Wojda zaapelowała o wprowadzenie zakazu wydobywania węglowodorów na terenie Unii Europejskiej, o podjęcie niezwłocznych działań w celu ratowania całej planety. link: “Committee on Petitions@Workshop on the exploration and exploitatio.. ”/www.youtube.com/watch?v=FYjLMNvTmjk ( 1.48 do 1.55 min. oraz 3.16 do 3,19 min.)

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 23 kwietnia 2015 w Bez kategorii

 

ŻĄDANIE WSTRZYMANIA NAGRANIA PŁYTY CD W RAMACH PROJEKTU „Marka Folklor Łowicki” . SKANDALICZNA APLIKACJA DLA POLSKICH DZIECI „pierdząca baba” i „śmierdzący chłop”!

IMG_2569

W Zamku Królewskim w Warszawie, w dniu 29.09.2014r. odbyła się “debata” pt: “Społeczny wymiar krajobrazu kulturowo-przyrodniczego”, zorganizowana m.in przez Polski Komitet d/s UNESCO. W sali koncertowej Zamku Królewskiego ponad 100 osobowa widownia wysłuchała prelegentów reprezentujących świat polityki i nauki. Wśród widowni byli m.in przedstawiciele organizacji pozarządowych jak też instytucji kultury oraz przedstawiciele przyrodniczych parków krajobrazowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że z udziału w debacie, w ostatniej chwili zrezgnowali: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz wice Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedstawiciele kancelarii prezydenta, Ministra Kultury, Ministerstwa Środowiska wygłosili przygotowane wcześniej referaty. Debata obejmowała dwie sesje tematyczne: 1.”Jedność krajobrazu kulturowo-przyrodniczego warunkiem zrównoważonego kształtowania otoczenia człowieka” 2.”Społeczeństwo jako współgospodarz, odbiorca i użytkownik dziedzictwa- ochrona krajobrazu dla ludzi a nie przed ludźmi.” Po pierwszej sesji tematycznej w dyskusji głos zabrała m.in.Teresa Wojda, prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruch Oporu. Pomimo że prowadzący dyskusję przedstawił Teresą Wojda jako przedstawicielkę lokalnej społeczności, stowarzyszenia i inicjatywy obywatelskiej i uprzedził że będzie to głos w debacie z punktu widzenia lokalnej społeczności, to jednak, ku zaskoczeniu obecnych, nie odnosiosła sie do problemów lokalnych a zasygnalizowała zagrożenia w skali światowej. Prezes T.Wojda która w krótkim wystąpieniu podkreśliła, że nie tylko polskie ale światowe dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze jest zagrożone poprzez działalność globalnych koncernów wydobywczych. Ponad dwa miliony odwiertów węglowodorów na świecie spowodowały już nieodwracalne szkody w środowisku naturalnym człowieka. Polskie dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze jest zagrożone poprzez oddanie dwie trzecie terytorium Polski, o niskich zasobach wodnych i gęstym zaludnieniu, pod koncesje wydobywcze wszelkich bogactw naturalnych. T.Wojda pokazała aktualną mapę koncesji wydanych przez Ministerstwo Środowiska oraz plakat z widokiem zniszczonego przez odwierty Teksasu pt.: “Podżegacze wojenni i truciciele precz z naszej ziemi.” Prezes Stowarzyszenia T.Wojda podkreśliła, że nowa ustawa prawo geologiczne i górnicze odbebrała Narodowi Polskiemu prawo głosu, decydowania o krajobrazie kulturowo-przyrodniczym. link: “Stop talmudycznym rządom w Polsce !“ justice4poland.com/2014/06/18/stop-talmudycznym-rzadom-w-polsce/ Już na wstępie T.Wojda nawiązała do faktu, że honorowy patron tej debaty, prezydent B.Komorowski nie odpowiedział do dziś na list otwarty skierowany do niego w obronie Narodu Polskiego a list ten stał się petycją Parlamentu Europejskiego. Przed dwoma laty T.Wojda stawała w obronie Narodu Polskiego w debacie o gazie łupkowym w Brukseli. Prezes Stowarzyszenia i jednocześnie przywódczyni Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu Teresa Wojda oprócz zasygnalizowania zagrożeń wyraziła nadzieję, że zmiana mentalności ludzi jest szansą na przetrwanie życia na Ziemi i uratowanie krajobrazu kulturowo-przyrodniczego. Pilnym nakazem chwili jest troska o człowieka i naturę. link: “Dlaczego władze unijne sprzyjają uzurpatorom w Polsce? Petycja PE 0578/12”

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU
http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Paweł Jaremko
Klinika Muzyka
ul. Limanowskiego 200 (Klub DEKOMPRESJA)
91027
Łódź
klinikamuzyka.pl
studio@klinikamuzyka.pl

ZASTRZEŻENIE PRAW AUTORSKICH
DLA SCENARIUSZA WESELA ŁOWICKIEGO WYKORZYSTYWANEGO
BEZPRAWNIE PRZEZ BYŁYCH CZŁONKOW ZESPOŁU “ŁOWICZANIE” A OBECNIE
WYSTĘPUJĄCYCH W ZESPOLE “KSINŻOKI ”.
ŻĄDANIE NIEZWŁOCZNEGO WSTRZYMANIA REALIZACJI
NAGRANIA PŁYTY CD Z ZESPOŁEM “KSINŻOKI”.

Zastrzegamy prawa autorskie do wykorzystywania, publikowania, odtwarzania, nagrywania
repertuaru, programów występów i scenariuszy w tym m.in. scenariusza wesela łowickiego,
opracowanego przez prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie” Teresę Wojda,
wyłącznie dla potrzeb naszej organizacji, naszego zespołu “Łowiczanie”.

W związku z informacją prasową o podjętej próbie złamania naszych praw autorskich dotyczących
scenariusza wesela łowickiego przy nagrywaniu przez Waszą firmę płyty CD z udziałem zespołu “Ksinżoki”
żądamy natychmiastowego wstrzymania realizacji nagrania płyty CD Zespołu Śpiewaczego
“Ksinżoki” w ramach projektu „Marka Folklor Łowicki”.

Nie spełnienie naszych żądań i brak odpowiedzi emailowej na adres lowobywatel2@gmail.com ,
barbara_lowicka@o2.pl , lowiczanie@wp.pl , w terminie do 26.04.2015r. skutkować będzie podjęciem
następnych kroków prawnych.

Zespół “Ksinżoki” bezprawnie wykorzystuje nasz repertuar chroniony prawem autorskim. W skład Zespołu
“Ksinżoki” wchodzą osoby wykluczone z naszego zespołu a posługujące się bezprawnie naszymi
scenariuszami powierzonymi im w dobrej wierze, tylko i wyłącznie dla celów naszej organizacji.
http://www.lowiczanie.prv.pl

Bezprawna ingerencja w 2008r. lokalnych władz Łowicza i powiatu łowickiego w naszą prężnie działającą
organizację spowodowała wykluczenie osób nielojalnych względem naszej organizacji, które przy wsparciu
lokalnych władz utworzyły Zespół “Ksinżoki”.

Nieudana próba podporządkowania i bezprawnego przejęcia naszej niezależnej organizacji społecznej,
zasłużonej dla kultury polskiej, rozsławiającej od 1992r. polską kulturę narodową m.in. poprzez prezentacje
“Wesela Łowickiego” w skansenie w Maurzycach k.Łowicza dla grup turystów z całego świata wpisuje się w
powszechny w Polsce antypolonizm i niszczenie polskiej kultury narodowej.

Nagranie płyty CD z Zespołem “Ksinżoki” z wykorzystaniem naszego zastrzeżonego repertuaru, jest
kolejnym ciosem wymierzonym przeciw naszym organizacjom, naszym statutowym celom krzewienia
kultury wsi łowickiej, obrony przed wszelkimi zagrożeniami dla istnienia Narodu Polskiego i Polski.

To bezprawne, godne potępienia nagranie realizowane przez Waszą Firmę, zbiega się ze skandalicznym
wykorzystaniem elementów folkloru łowickiego do zniesławiania i szerzenia pogardy dla folkloru łowickiego i
żywicieli Narodu Polskiego, polskiej wsi w aplikacji edukacyjnej „Polska Inspiruje” przygotowanej na
zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przeznaczonej dla polskich dzieci mieszkających za granicą. W
jednej z minigier postać Władysława Reymonta zachęca do zabawy w słowa, wśród których znajdują się
zwroty „pierdząca baba” i „śmierdzący chłop”.

http://www.tvn24.pl/aplikacjapolskainspirujepierdzacababaismierdzacychlop,533778,s.html

W poniższym linku: odwet blogera za zniesławianie wizerunku polskiej wsi i kultury łowickiej w wersji :
chłopuzurpator prezydent Bronisław SzczynukowiczKomorowski,
babauzurpatorski premier Ewa Kopacz.

http://pressmix.eu/2015/04/16/smierdzacychlopipierdzacababaczyligraedukacyjnamsz/

Nasze wystąpienie z żądaniem wstrzymania realizacji nagrania płyty CD Zespołu Śpiewaczego
“Ksinżoki” w ramach projektu „Marka Folklor Łowicki” podlega rygorom dekretu Tadeusza
Cichockiego z 02.04.2015r o wypowiedzeniu posłuszeństwa organom państwa w ramach prawnych
przejęcia bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez SuwerenaNaród
Polski z dniem 02.11.2014r. (Proklamacja) w okolicznościach, gdy władze wszelkich szczebli sprawują uzurpatorzy,
fałszerze wyborczy o narodowości żydowskiej a działający w interesie Izraela i światowych elit żydowskich.
http://www.tcichocki.pl

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Do wiadomości:
Urząd Marszałkowski w Łodzi

Poniżej publikacje prasowe :
“Koderki i ksinżoki na plytach cd”
“Koderki i ksinżoki nagrali płyty”

http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/koderkiiksinzokinaplytachcdzdjecia,
3352636,artgal,t,id,tm.html#skomentuj
Koderki i Ksinżoki na płytach CD (Zdjęcia)
● Autor : Rafał Klepczarek, Źródło: Polska Dziennik Łódzki  20150417, Aktualizacja: 20150417 16:06
W Łowickim Ośrodku Kultury zarejestrowany został materiał do dwóch płyt CD zespołów ludowych „Koderki” i
„Ksinżoki”, biorących udział w Jarmarku Folkloru Łowickiego w Lublińcu i Redzie.
Płyty ukażą się w czerwcu 2015 roku w ramach projektu „Marka Folklor Łowicki” – wdrożenie i promocja marki regionalnej
Miasta Łowicza – etap II i będą udostępniane bezpłatnie. Nagranie zespołów odbyło się w dniach 13 14 kwietnia. i przeprowadził je Paweł Jaremko ze Studia Klinika Muzyka w Łodzi – informuje
Jacek Rybus z UM w Łowiczu. Wydanych
zostanie w sumie 2 tys. płyt CD z muzyką „Koderek” i „Ksinżoków”.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
http://lowicz24.eu/wiadomosci/l24/6991koderkiiksinzokinagraliplyty#
comments
Koderki i Ksinzoki nagrali płyty
czwartek, 16042015 Wpisany przez Katarzyna
Niebawem na łowickim rynku wydawniczym pojawią się dwie płyty z przyśpiewkami ludowymi. Premiera zaplanowana
jest na Boże Ciało.W ramach działań Wydziału Promocji UM wynikających z realizacji projektu „Marka Folklor Łowicki” wydane zostaną dwa albumy z przyśpiewkami ludowymi. Repertuar wyśpiewał nie kto inny, jak Dziecięco – Młodzieżowy Zespół Ludowy „Koderki” oraz Zespół Śpiewaczy „Ksinzoki”.
W miniony poniedziałek i wtorek w Łowickim Ośrodku Kultury trwały prace przy rejestracji materiału dźwiękowego. Jedna z płyt
zawierać będzie około 15 przyśpiewek w aranżacji Koderek. Repertuarem Ksinzoków była obrzędowość związana z łowickim weselem. Naczelnik wydziału Artur Michalak przyznał, że są to utwory krótkie i docelowo nie wiadomo ile ich będzie. Pewne natomiast jest to, że materiał na każdym z albumów nie powinien przekroczyć 70 minut.
Wydania krążków CD podjął się Paweł Jaremko ze Studia Klinika Muzyka w Łodzi. Za zrealizowane zadanie, w które wchodzi
wydanie 2000 płyt (po 1000 na każdy z zespołów) otrzyma ponad 23 tys. zł. Premiera albumów zaplanowana jest na tegoroczne
obchody Bożego Ciała. Krążki będzie można nabyć bezpłatnie.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 21 kwietnia 2015 w Bez kategorii

 

WEZWANIE DO OBRONY KONIECZNEJ W STANIE NAJWYŻSZEGO ZAGROŻENIA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ !

Na warsztatach Komisji Petycji PE w Brukseli ,09.10.2012r.  Teresa Wojda zaapelowała o zakaz odwiertów geologicznych na terenie Unii Europejskiej .

Na warsztatach Komisji Petycji PE w Brukseli ,09.10.2012r. Teresa Wojda zaapelowała o zakaz odwiertów geologicznych na terenie Unii Europejskiej .

WEZWANIE DO  OBRONY KONIECZNEJ  W STANIE NAJWYŻSZEGO ZAGROŻENIA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ !

Łowicz, 14.04.2015r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze https://wojdabejda.wordpress.com/2015/04/02/polski-obywatelski-ruch-oporu-wzywa-do-realizacji-dekretu-o-wypowiedzeniu-posluszenstwa-okupacyjnym-organom-w-polsce/  

Drodzy Rodacy !

Jako przedstawicielki Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, broniące Narodu Polskiego w Polsce i na forum międzynarodowym a  jednocześnie każda z osobna jako  Suweren, spełniamy moralny obowiązek wystąpienia z niniejszym apelem do rodowitych Polaków, boleśnie doświadczających w warunkach pozornego pokoju skutków agresji na Polskę, zawojowania jej terytorium i podstępnego  ludobójstwa na Narodzie Polskim.

W stanie najwyższego zagrożenia Rzeczypospolitej Polskiej zwracamy się z apelem o pilne rozpowszechnianie  Dekretu przywódcy Narodu Polskiego Tadeusza Cichockiego z 02.04.2015r. o wypowiedzeniu posłuszeństwa żydowskiemu okupantowi w Polsce. W okolicznościach  mnożenia się różnych złudnych i podstępnych inicjatyw fałszywych obrońców Narodu Polskiego  wzywamy rodowitych Polaków do powszechnego zjednania się i zastosowania się do Proklamacji T.Cichockiego z 02.11.2014r. o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez Suwerena-Naród Polski oraz Dekretu z 02.04.2015r. o wypowiedzeniu posłuszeństwa żydowskiemu okupantowi w Polsce.

Tylko w interesie okupanta żydowskiego jest wyprowadzenie bezbronnego Narodu Polskiego na ulice i daremny rozlew polskiej krwi ! Potępiamy z całą mocą wszelkie próby wyprowadzania i wychodzenia w bezpośredni kontakt z okupantem,  uzbrojonym we wszelkie techniki zniewalania i niszczenia Narodu Polskiego !

Wzywamy do bojkotu wyborów w dniach 10 i 24 maja 2015r. Wzywamy do wypowiedzenia posłuszeństwa żydowskiemu okupantowi w Polsce z dniem 1 czerwca 2015r. oraz do działania w obronie koniecznej w zakonspirowanych oddziałach, według wskazań przywódcy Narodu Polskiego Tadeusza Cichockiego.

W stanie najwyższego zagrożenia Naszej Ojczyzny szczególnie apelujemy do Matek -Polek o zmobilizowanie mężów, synów, córek do działania w zakonspirowanych Oddziałach Obrony Koniecznej Narodu Polskiego oraz Trybunałach Ludowych zgodnie ze wskazaniami Dekretu Tadeusza Cichockiego z 02.04.2015r. : “Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa. Dekret zwierzchnika władzy Rzeczypospolitej Polskiej”,  http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU Drodzy Rodacy !

Dokumenty przejęcia władzy zwierzchniej przez Suwerena-Naród Polski w Polsce wywołują panikę w kręgach okupacyjnych organów państwa. Oto linki do informacji o przygotowaniach żydowskiego okupanta w Polsce do wojny z Narodem Polskim a nie z Rosją ! http://pressmix.eu/2015/04/01/pilne-znamy-plan-ewakuacji-rzadu-rp-na-wypadek-wojny-z-rosja/ https://miziaforum.wordpress.com/2015/04/08/15-maja-2015-r-stan-wyjatkowy w-polsce-wystapienie-nagranie-tv-b-komorowskiego-i-e-kopacz-gotowe/  

Propozycje T.Cichockiego doprowadzenia do odsunięcia żydowskiego okupanta drogą pokojową wywołują strach wśród służb specjalnych działających w internecie.

W naszej bezkompromisowej działalności w obronie Narodu Polskiego i Polski wciąż doświadczamy ataków ze strony sił wrogich Narodowi Polskiemu a szczególnie ze strony blogera P.Beina i jego popleczników, którzy popierają osoby  niegodne zaufania Narodu Polskiego, wulgarne, stosujące groźby karalne łącznie z zamachem na nasze życie jak Stefan Dembowski z “ Demokracji USA”. http://www.neon24.pl/comments/8199,riamahttp://www.petycjeonline.com/a/18709

Oto poniżej komentarz lekarki medycyny naturalnej, bojowniczki o prawa człowieka odnoszący się do obrażliwych emaili Basia…… am 13:18 Dienstag, 14.April 2015:

Jak dla mnie, to te chamskie ataki tego „pana”(P.Beina) wskazują na jego tchórzliwy prymitywizm i zatwardziałość graniczącą z głupotą przy braku podstaw logicznego myślenia ! Niestety jest więcej takich babskich bokserów mocnych tylko w pysku, a  którzy boją się tylko wrzasków „militarnych” albo papierowych trzasków pejsatego bicza stworzonych żydowską „literaturą” powielaną przez drukarzy z I.G. Farben – Bayer .

W poniższych kluczach zawarty jest adres i namiary telefoniczne centrali syjonistów w Waszyngtonie, gdzie przecież przypuszczalnie znający dobrze język angielski pan Bein móglby tam złapać bezpośredni kontakt i  po męsku w swoim stylu nawrzucać też w końcu tym lichwiarzom tworzącym dolary z luftu i jeszcze bardziej teoretyczne podatki, kredyty i odsetki z próżni, którą przymusowo i bezskutecznie starają się całe swoje zafajdane życie wypełnić też tacy sami mentalni niewolnicy, jak i „pan” Bein.   

Tu odbitka z dzisiejszej mojej babskiej”literatury” w sprawie wszędobylskiej hipnozy mendialnej :

Zmanipulowani czyli okłamywani „wyborcy” poprzez hipnozę mendialną czyli specjalistów od marketingu nie dość. że „kupią” wszystko mentalnie dla „swojego dobra”, to jeszcze kłamcom na uslugach pejsatej „polityki” korporacyjnej zapłacą regularnie poprzez bezprawny „abonament RTV !!!

Wygląda to podobnie do tego, że jakby jakiś bandyta włamal się do czyjegoś domu, rozkradł by i zniszczył wszystko łącznie z jego warsztatem pracy, zgwałcił i zabił żonę, pozabijał zwierzęta, dzieci i młodzież , a panu domu wystawił by jeszcze z uśmieszkiem rachunek za swoje „usługi”, który nie zapłacony spowodował by „prawne” wyrzucenie „zadlużonego” właściciela na bruk  !   Jak widać, to nawet żaden żydowski kryminał z przepisowym happy end, złapaniem i ukaraniem sprawcy nie może się kończyć takim absurdem, bo to by psuło oglądalność tych filmowych bajek z bredniami dla dorosłych i zachwiało wiarę w oficjalne ” prawo i sprawiedliwość” podpartą z przysięgą mówienia prawdy na „biblię”.

W naszej realnej rzeczywistości niewyobrażalnie potworne horrory z tragicznymi końcami „wiernych” słuchaczy i telewidzów odbywają się masowo na naszych oczach, które nie chcą tego widzieć dopóki sami jeszcze jako tako kręcimy się w tym wyścigu szczurów.

Trwa rabunek, bezprawne wywłaszczanie i niszczenie wszelkiego dobytku, miejsc pracy i środowiska . Ludzie uciekają za parę nędznych groszy do innych krajów, żeby nie umrzeć z głodu i dopomóc rodzinom w Polsce gapiących sie w telawizory oraz wrzucających klechom na tacę w oczekiwaniu na „cud” , „wsparcie duchowe” i pogrzeby tych, co się dali „leczyć” koszernym rzeźnikom i trucicielom żydowskiej antymedycyny. Wielu już ludzi doprowadzonych do czarnej rozpaczy przez szantażujące listy, „prawne papierki” z bohomazami żydowskich poborców podatkowych popełnilo samobójstwo , bo nie powinni byli wiedzieć, że cała ta „polityka”, „religia”, „prawo”, „medycyna” na czele z propagandą, to ŻYDOWSKI GESZEFT DEPARTAMENTU PRACY PRZYMUSOWEJ kontrolowany przez syjonistow z Waszyngtonu !!!

WYŁĄCZ TELAWIZJE CZY RADIO I WŁĄCZ MYŚLENIE !!! Oczywiście kopia z tych dowodów rejestracyjnych przesyłana masowo do żydowskich „firm” telekomunikacji i windykacyjnych, które kryminalnie z pogróżkami wyjudzają również haracze za propagandowe pranie mózgów to najskuteczniejsza samoobrona przeciwko grabieży tej całej mafijnie zorganizowanej bandy pasożydów, morderców i złodziei trikowych bazujących wyłącznie na znikomej świadomości i strachu ludzi otumanionych żydowską propagandą żydowskich aktorów teatru sceny „polityków” I klechów czyli zawodowych złodziei, kłamców, morderców i szabrowników.

Przemawiam tym samym ludziom do „kieszeni” skoro jest ich jeszcze tylu „głuchych”, „ślepych”  i co najgorsze OBOJĘTNYCH na ogrom cierpienia wokół !!! Niepodważalny dowód rejestracyjny siedziby głównej telawizji żydowskiej na Polskę !!!

► Home► UPIK® datensatz UPIK® Datensatz – L L Eingetragener Firmenname TELEWIZJA POLSKA S A L Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil TVP L D-U-N-S® Nummer 422193761 L Geschäftssitz Ul. Jana Pawla Woronicza 17  !!!!!! L Postleitzahl 00-999 L Postalische Stadt Warszawa Land Poland W Länder-Code 616 Postfachnummer Postfach Stadt L Telefon Nummer 225478021 W Fax Nummer 225478000 W Name Hauptverantwortlicher :Braun Juliusz Jan – „szef polityki kłamstw, manipulacji i masowej hipnozy” W Tätigkeit (SIC)  4833 klucz zakresu przemyslowej działalności z waszyngtońską rejestracją poniżej :

Division E: Transportation, Communications, Electric, Gas, And Sanitary Services Major Group 48: Communications Industry Group 483: Radio And Television Broadcasting Stations 4833 Television Broadcasting Stations  Kod SIC podany w powyższym „kluczu” rejestracyjnym !!! Establishments primarily engaged in broadcasting visual programs by television to the public, except cable and other pay television services. Included in this industry are commercial, religious, educational, and other television stations. Also included here are establishments primarily engaged in television broadcasting and which produce taped television program materials. Separate establishments primarily engaged in producing taped television program materials are classified in Services, Industry 7812. Establishments primarily engaged in furnishing cable and other pay television services are classified in Industry 4841.

Television broadcasting stations  – telawizyjny rozrzutnik gnoju mentalnego !!! [ SIC Search | Division Structure | Major Group Structure ] Freedom of Information Act  |  Privacy & Security Statement  |  Disclaimers  |  Important Web Site Notices  |  International  |  Contact Us U.S. Department of Labor  |  Occupational Safety & Health Administration  |  200 Constitution Ave., NW, Washington, DC 20210, Telephone: 800-321-OSHA (6742)  |  TTY , www.OSHA.gov

 
4 Komentarze

Opublikował/a w dniu 16 kwietnia 2015 w Obrona konieczna

 
Obrazek

WEZWANIE NARODU POLSKIEGO DO OBRONY KONIECZNEJ

Scan jpg Naród Polski wypowiada posłuszeństwo

 
5 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 6 kwietnia 2015 w Bez kategorii

 
Obrazek

Plakat WYBORY FAŁSZOWANE OD LAT! STAN NAJWYŻSZEGO ZAGROŻENIA PO

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 5 kwietnia 2015 w Bez kategorii

 

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do realizacji Dekretu o wypowiedzeniu posłuszeństwa okupacyjnym organom w Polsce !

Łowicz, 02.04.2015r.

 W stanie najwyższego zagrożenia Rzeczypospolitej Polskiej a szczególnie obowiązywania Proklamacji Tadeusza Cichockiego o przejęciu władzy przez Naród Polski, Polski Obywatelski Ruch Oporu, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi wzywają do powszechnego stosowania i szybkiego rozpowszechniania na wszelkie możliwe sposoby dekretu z 02.04.2015r. o wypowiedzeniu przez Suwerena tj. Naród Polski posłuszeństwa okupacyjnym władzom i  organom wszelkich szczebli w Polsce !

Dekret ten jest najwyższej rangi aktem prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej, wyższej od konstytucji RP, bo wydany w zgodzie z polską racją stanu i wolą Suwerena – zwierzchnika wszelkiej władzy w Polsce oraz na podstawie prawa naturalnego.

Dekret wzywa wszystkich Polaków do powszechnego bojkotu okupacyjnych organów państwa i do nie płacenia podatków, opłat, nie płacenia mandatów, kar oraz  różnego rodzaju danin. Uprawnia wszystkich Polaków do obrony koniecznej, obrony praw naturalnych własnych, rodziny, rodaków, majątku własnego, lokalnego, narodowego i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. Powołuje zakonspirowane Trybunały Ludowe i wzywa zakonspirowane Oddziały Obrony Koniecznej do wykonywania wyroków  tych Trybunałów.

Wszystkie zapisy dekretu obowiązywać będą do czasu odebrania władzy oszustom i uzurpatorom, wrogom Narodu Polskiego, podżegaczom wojennym, nielegalnie pełniącym funkcje w organach państwa, samorządach terytorialnych, organach ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych.

Więcej informacji na stronie Tadeusza Cichockiego:  www.tcichocki.pl oraz na blogu:”Polski Obywatelski Ruch Oporu w obronie Narodu Polskiego i Polski” www.wojdabejda.wordpress.com

 Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze,

www.wojdabejda.wordpress.com

 
1 Komentarz

Opublikował/a w dniu 2 kwietnia 2015 w Bez kategorii

 

Polki i Polacy- czas już wypowiedzieć posłuszeństwo nielegalnej władzy działającej na naszą szkodę !

Działając w interesie społecznym Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie prawa

naturalnego, Art. 4, pkt 1 i 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)

oraz „Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski” z dn. 02 listopada 2014 r.

(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf) a także w

nawiązaniu do treści (http://www.tcichocki.pl/201412_Suweren_ponownie_zada_dowodow.pdf) –

mojego listu otwartego z dn. 02 grudnia 2014 r. i udzielonej mi odpowiedzi z dn. 10 grudnia 2014 r. –

(http://www.tcichocki.pl/Pismo_KBW_10.12.2014.pdf) informuję:

a.) Wyjaśnia, że Państwowa Komisja Wyborcza (PKW), komisarze wyborczy oraz poszczególne

komisje wyborcze podały do wiadomości publicznej wyniki wyborów i protokoły głosowania

zgodnie ze wskazanymi przepisami kodeksu wyborczego.

b.) Podkreśla, że ważność wyborów „może być wzruszona wyłącznie przez sądy w związku ze

c.) Informuje, że „dokumenty stanowiące depozyt przechowywane są w archiwum urzędu gminy i

mogą być udostępnione wyłącznie na żądanie Sądu Najwyższego (SN), sądów powszechnych,

1. Suweren nie kwestionował braku dostępu do informacji dotyczących wyników wyborów i

2. Warunkiem koniecznym do uznania ważności wyborów jest zgodność ich oficjalnych wyników

i protokołów głosowania z wolą wyborców (Art. 4, pkt 2 Konstytucji RP).

3. Przeprowadzanie wyborów w oparciu o „Kodeks wyborczy”, nie gwarantuje ich wiarygodności

– zgodności oficjalnych wyników i protokołów głosowania z wolą wyborców. Wykazano to

wielokrotnie w dotychczasowej korespondencji dostępnej na stronie internetowej

4. W związku z powyższym ustawa „Kodeks wyborczy”, na którą nieustannie powołuje się KBW

została unieważniona przez suwerena – zwierzchnika władzy, ostatecznego decydenta w

państwie przed datą rozpoczęcia wyborów t. j. w dn. 02 listopada 2014 r. na podstawie prawa

naturalnego i „Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski” (rozdz. II, pkt 1, str. 13 z 19)

5. Wybory przeprowadzone zostały, więc w oparciu o nielegalne prawo, bo:

a.) Ustanowione przez osoby nieuprawnione – niebędące w stanie wykazać posiadania

b.) Ustanowione wbrew woli zwierzchnika władzy i polskiej racji stanu – najżywotniejszym

c.) Formalnie unieważnione przez suwerena przed rozpoczęciem wyborów.

6. Wybory ogłoszono, przygotowano, przeprowadzono, nadzorowano oraz stwierdzono ich

ważność za pośrednictwem osób do tego nieuprawnionych.

7. KBW po raz kolejny nie zrealizowało żądania zwierzchnika władzy w Rzeczypospolitej Polskiej

– nie przedstawiło dowodów potwierdzających zgodność podanych do publicznej wiadomości

wyników wyborów i protokołów głosowania z wyrażoną w ich trakcie wolą wyborców!!!

Zamiast tego jak zwykle: „wyjaśnia”, „podkreśla”, „informuje”, … – mataczy.

1. KBW nie przedstawiło podstawy prawnej przytoczonego stwierdzenia.

2. Stwierdzenie to jest niezgodne z prawdą i prawem. Naród Polski – suweren – ostateczny

decydent w państwie, jako zwierzchnik wszelkiej (również sądowniczej) władzy (Art. 4, pkt 1 i

2 Konstytucji RP) a więc i wszystkich sądów ma ewidentne i niepodważalne prawo do nie

uznania zarówno ważności wyborów ze względu na brak wiarygodności ich wyników – brak

dowodów na ich zgodność z wolą wyborców jak i postanowień sądów!!!

1. KBW nie przedstawiło podstawy prawnej przytoczonego stwierdzenia.

2. Stwierdzenie to jest niezgodne z prawdą i prawem. Naród Polski – suweren – ostateczny

decydent w państwie, jako zwierzchnik wszelkiej (również sądowniczej i wykonawczej) władzy

(Art. 4, pkt 1 i 2 Konstytucji RP) a więc wszystkich sądów, prokuratury i policji ma ewidentne i

niepodważalne prawo do żądania udostępnienia istniejących dowodów. Zwłaszcza w

najistotniejszej sprawie dla narodu i państwa, jaką niewątpliwie są wybory przedstawicieli do

organów władzy. Nie ulega też wątpliwości, że KBW było zobowiązane do wykonania woli

zwierzchnika władzy. Po raz kolejny nie wywiązało się ono z tego obowiązku!!!

3. „Dokumenty stanowiące depozyt i przechowywane w archiwum urzędu gminy” są

niewiarygodne i nie mają żadnej wartości dowodowej!!!

Karty wyborcze stanowiące podstawę do sporządzania protokołów przez poszczególne komisje

wyborcze i ustalenia końcowego wyniku wyborów są zwyczajnie zadrukowanymi pojedynczymi

(brak potwierdzonych przez Komisje duplikatów dla wyborców) kartkami zwykłego

(niezabezpieczonego np. znakiem wodnym) papieru z odręcznie dostawionymi (przez kogokolwiek i

w dowolnym czasie) znakami X (lub innymi – unieważniającymi) w żaden sposób

niespersonalizowanymi (brak podstawowych danych wyborców, podpisów, odcisków linii

papilarnych, …) i niebędącymi drukami ścisłego zarachowania. Nazywanie tych świstków papieru

oraz wszelkich innych utworzonych na ich podstawie „dokumentami” jest ewidentnym nadużyciem i

celowym zakłamywaniem rzeczywistości. Takie „dokumenty” uniemożliwiają weryfikację

zgodności ich „treści” z wolą wyborców!!! Dlatego właśnie KBW, PKW, sądy, Prokuratura i

wszystkie inne organa państwa nie są i nie będą w stanie wykazać wiarygodności wyników

– Pozbawieniu wyborców przez osoby nielegalnie sprawujące władzę możliwości sprawdzenia czy

oddane przez nich głosy zostały właściwie zakwalifikowane i policzone w celu ustalenia wyniku

– Pozbawieniu wyborców niezbędnych warunków, uprawnień i narzędzi do skutecznego nadzorowania

Sytuacja taka nie może być i nie będzie dłużej tolerowana, bo jest sprzeczna z polską racją stanu –

nadrzędnym interesem Polski i wolą zwierzchnika władzy oraz Konstytucją RP! Wyniki każdych

wyborów powszechnych i referendów muszą być udokumentowane w sposób niepodważalny i

sprawdzalny przez każdego wyborcę pod rygorem ich nieważności!!!

II. W nawiązaniu do nakazu aresztowania z „Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski”

(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf -rozdz. III,

Do dn. 31 marca 2015 r. Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojsko Polskie i Biuro

Ochrony Rządu nie zrealizowały poleceń zwierzchnika władzy w Rzeczypospolitej Polskiej t. zn. nie

dokonały aresztowań wskazanych osób ani nie zaniechały w sposób formalny ochrony osób

nieuprawnionych. Nie przedstawiły też suwerenowi żadnych wyjaśnień w tych sprawach!!!

1. Permanentne, nielegalne, oparte na fałszerstwach przejmowanie funkcji w przedstawicielskich

organach państwa i samorządów terytorialnych przez osoby nieuprawnione – oszustów i uzurpatorów

– wrogów Polski niebędących w stanie wykazać posiadania mandatów społecznych.

2. Permanentne, nielegalne sprawowanie funkcji we wszystkich innych urzędach i organach w państwie

przez ich marionetki – dyspozycyjnych na telefon „niezawisłych” sędziów, prokuratorów,

3. Permanentne ich działania na szkodę Polaków i Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Permanentne ignorowanie woli suwerena przez wrogów Polski i ich kolaborantów np. w sprawie

konieczności nowelizacji prawa wyborczego, ich dymisji, nakazu ich aresztowania, wieku

5. Nielegalny charakter egzekwowanego prawa, bo: ustanowionego przez oszustów – osoby

nieuprawnione – nieposiadające legitymacji społecznych, niezgodnego w znakomitej większości z

wolą zwierzchnika władzy i polską racją stanu oraz unieważnionego przez suwerena.

6. Ogromne i niesprawiedliwe zróżnicowanie poziomów życia mieszkańców Polski.

7. Katastrofalny i nieustannie pogarszający się stan państwa oraz warunków życia coraz większej liczby

Polaków skutkujący np. wzrostem zadłużenia i samobójstw oraz emigracji, ciągłym pomniejszaniem

majątku narodowego – oddawanego za bezcen „inwestorom” zazwyczaj obcego pochodzenia,

8. Bardzo poważny, ciągły wzrost zagrożenia bezpieczeństwa Polaków i Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Wyczerpanie się pokojowych sposobów przezwyciężania w/w stanu rzeczy.

W celu realizacji polskiej racji stanu – polskiego interesu narodowego:

1. Odsunięcia od władzy w ostatni z możliwych pokojowy sposób osób nieuprawnionych – oszustów i

uzurpatorów niebędących w stanie wykazać posiadania legitymacji społecznych oraz działających na

2. Ochrony Polaków przed: poniżaniem i zmuszaniem do emigracji zarobkowej oraz samobójstw,

okłamywaniem i fałszerstwami, okradaniem i zadłużaniem, niewolniczym eksploatowaniem,

przelewem krwi, stratami materialnymi, brakiem wolności i suwerenności, ….

3. Ochrony polskiej ziemi, gospodarki, rolnictwa, kultury, nauki, szkolnictwa, … przed wyprzedażą,

degradacją, stratami ekonomicznymi, …, charakterystycznymi dla wszystkich ekip sprawujących

4. Ustanowienia nowych, zgodnych w udokumentowany sposób z wolą wyborców zasad wyłaniania

5. Wyłonienia legalnej, kompetentnej, lojalnej, …, optymalnej władzy.

Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej sprawujący ją w sposób bezpośredni całkowicie

wypowiada posłuszeństwo wszystkim organom państwa i samorządów terytorialnych oraz

wszelkim innych urzędom i organom reprezentowanym przez osoby nieuprawnione i działające w

oparciu o nielegalne, narzucone narodowi, destrukcyjne – szkodzące Polakom prawo!!!

Dekret „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” jest najwyższej rangi aktem

prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyższej od Konstytucji RP, bo wydany został w zgodzie z polską

racją stanu i wolą suwerena – zwierzchnika wszelkiej władzy w Polsce – także „przedstawicielskiej”

władzy ustawodawczej, która ustanowiła ustawę zasadniczą.

1. Dekret zwierzchnika władzy „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” wejdzie

a.) Do dn. 30.04.2015 r. nie zostanie zrealizowana wola zwierzchnika władzy wyrażona w

b.) Wybory prezydenta RP wyznaczone na 10 maja 2015 r. odbędą się na dotychczasowych

„Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski” (rozdz. III, str. od 14 do 18 z 19 –

http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf z

dn. 02 listopada 2014 r.) w sprawie aresztowania wskazanych osób.

zasadach – ogłaszanie ich, organizowanie, nadzorowanie, stwierdzanie ważności oraz

rozpatrywanie skarg realizowane będzie przez osoby nieuprawnione, na bazie nielegalnego i

unieważnionego przez suwerena prawa, umożliwiającego fałszerstwa, uniemożliwiającego

sprawdzenie przez wyborców czy oddane przez nich głosy zostały zakwalifikowane i policzone

zgodnie z ich wolą w celu ustalenia końcowego wyniku, uniemożliwiającego ich skuteczny

nadzór i obiektywne rozpatrywanie protestów, niegwarantującego udokumentowanej zgodności

wyników z wolą wyborców, uniemożliwiającego cofnięcie mandatu społecznego przed

c.) Do dn. 31.05.2015 r. nie podadzą się do dymisji wszystkie wskazane do aresztowania osoby

2. Wszystkie zapisy dekretu obowiązywać będą do odwołania – do czasu dobrowolnego oddania

władzy przez działających na szkodę Polaków oszustów i uzurpatorów – wrogów Polski

nielegalnie pełniących funkcje w organach państwa, samorządów terytorialnych, ścigania i

wymiaru sprawiedliwości, … lub odebrania im tej władzy przez suwerena.

Nieważne wybory, nielegalne organa w państwie, ich decyzje, zobowiązania, prawo, wyroki, …

1. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje ważności żadnych wyborów i

a.) Były lub będą w przyszłości ogłaszane, organizowane i nadzorowane oraz uznawane za ważne

b.) Były lub będą w przyszłości realizowane na podstawie nielegalnego prawa.

c.) Uniemożliwiały lub uniemożliwiać będą w przyszłości wyborcom sprawdzenie czy oddane

głosy zostały poprawnie zaewidencjonowane i policzone.

d.) Nie gwarantują w sposób niepodważalnie udokumentowany zgodności oficjalnych wyników z

e.) Nie gwarantują wyborcom odwołania z pełnionych funkcji tych przedstawicieli w organach

państwa i samorządów terytorialnych, którzy utracą ich zaufanie przed upływem kadencji.

2. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje legalności funkcji pełnionych w

przedstawicielskich organach państwa i samorządów terytorialnych w wyniku wyborów uznanych

3. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje legalności funkcji pełnionych w sądach,

policji, wojsku, PG, CBA, ABW, PKW i wszystkich innych urzędach/organach w wyniku nominacji

4. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje legalności prawa ustanowionego przez

osoby, które sprawowały funkcje przedstawicielskie w sposób nielegalny i/lub stojącego w

sprzeczności z polską racją stanu – wolą zwierzchnika władzy.

Degradacja dowódców, nakaz aresztowania przedłużony bezterminowo

1. Za zignorowanie woli zwierzchnika władzy w Rzeczypospolitej Polskiej – nie zrealizowanie nakazu

aresztowania wyrażonego w „Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski” (dostępnej na

http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf – rozdz.

III, str. od 14 do 18 z 19) do czasu rozpatrzenia przez właściwe sądy oskarżeń o dokonanie zdrady

stanu suweren odwołuje z pełnionych funkcji i degraduje do odpowiednio najniższych stopni

a.) Byłego już Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Marka DZIAŁOSZYŃSKIEGO i jego

zastępców: nadinsp. Mirosława SCHOSSLERA, nadinsp. Wojciecha OLBRYSIA oraz

nadinsp. Krzysztofa GAJEWSKIEGO – obecnego Komendanta Głównego Policji.

b.) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Dariusza ŁUCZAKA i jego zastępców: płk

Kazimierza MORDASZEWSKIEGO oraz ppłk Jacka GAWRYSZEWSKIEGO.

c.) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Mieczysława GOCUŁA i jego

zastępców: gen. dyw. Anatola Jerzego WOJTANA oraz gen. bryg. Jana DZIEDZICA.

d.) Szefa Biura Ochrony Rządu gen. bryg. Krzysztofa KLIMKA oraz jego zastępców: płk

2. Przedmiotowy, wystawiony przez zwierzchnika władzy nakaz aresztowania przedłużony zostaje

bezterminowo i skierowany jest bezpośrednio do wszystkich służb odpowiedzialnych za

zapewnienie bezpieczeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej.

Za nieustanne ignorowanie woli zwierzchnika władzy – ignorowanie wszystkich organów w

W celu wymuszenia ustąpienia z zajmowanych urzędów/organów – oddania władzy przez osoby

działające na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i sprawujące ją w sposób nielegalny – niepotwierdzony

dowodami na zgodność z wolą wyborców, przejętą w wyniku fałszerstw – podstępnych zamachów stanu

uprawnia się wszystkich Polaków oraz wszystkie podmioty funkcjonujące na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej (przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, organizacje, biura,

fundacje, …) do ignorowania wszelkich ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, wyroków, decyzji,

rozkazów, nakazów, poleceń, wezwań, powołań do odbycia służby wojskowej, mandatów,

postanowień, …, narzucanych suwerenowi przez oszustów – uzurpatorów z organów państwa i

samorządów terytorialnych oraz ich marionetki (w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości,

Nie ulega wątpliwości, że wszelkie czynności związane z wykonywaniem władzy bez

udokumentowanej zgody suwerena są sprzeczne z racją stanu Rzeczypospolitej Polskiej!!!

Ignorujemy na przykład obowiązki: składania zeznań podatkowych oraz informacji do ZUS, GUS,

KRUS, rozliczania VAT, odprowadzania podatków i składek np. na ubezpieczenie społeczne, uiszczania

opłat i mandatów, ubiegania się o różne pozwolenia np. na broń, dokonywania opłat za parkowanie

państwie, ich nielegalnych decyzji, postanowień, wyroków, prawa, …

pojazdów w miejscach ogólnodostępnych, stawiania się na wezwania organów funkcjonujących w sposób

nielegalny, wymiany dowodów osobistych, posyłania sześcioletnich dzieci do szkoły, ….

Bojkot podatków, opłat, mandatów, …, zamiast strajków generalnych, protestów, petycji, …

1. Zwalnia się wszystkie podmioty funkcjonujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (osoby

fizyczne, przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, biura, fundacje, …) z

obowiązku odprowadzania różnego rodzaju danin, podatków, kar, mandatów, opłat, …, na

rzecz wszelkich organów państwa, samorządów terytorialnych, urzędów, instytucji, służb, …

2. Faktury za dostarczane towary i usługi należy wystawiać w dotychczasowej formie (z wykazaniem

3. Sprzedaż/zakup towarów i usług należy realizować wg ich wartości netto (bez rozliczania podatku

4. Zobowiązuje się wszystkich pracodawców do powiększania wynagrodzeń osób zatrudnianych (na ich

a.) Równowartość kwot przekazywanych dotychczas na ich konta do Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych i/lub Otwartych Funduszy Emerytalnych, KRUS, ….

b.) Równowartość podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników przekazywanych

dotychczas na ich konta do urzędów skarbowych.

5. Wszelkie obciążenia odprowadzane dotychczas do budżetu państwa, samorządów lokalnych,

urzędów, organów, … (z wyjątkiem: składek do ZUS, OFE, KRUS, podatku dochodowego od

wynagrodzeń pracowniczych przekazanymi do dyspozycji pracowników i VAT – wykazywanym

na fakturach, ale nierozliczanym): podatek dochodowy, akcyzowy, od nieruchomości, wpłaty na

państwowe fundusze celowe, opłaty za korzystanie ze środowiska, emisję CO2, dywidenda z

zysku przekazywana na rzecz skarbu państwa, cła, podatek „Belki”, … pozostają do dyspozycji

Powszechny dostęp do broni dla Polaków

1. Zawiesza się do czasu powołania legalnej władzy w Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzenia

przez nią stosownych reform wszelkie obowiązujące do chwili obecnej regulacje prawne dotyczące

broni (ustawę o broni i amunicji z dn. 21 maja 1999 r. ze zm., rozporządzenie ministra spraw

wewnętrznych z dn. 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania

2. Wprowadza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powszechny i nieograniczony dostęp do

wszelkiego rodzaju broni i amunicji dla wszystkich pełnoletnich Polaków.

3. Uprawnia się wszystkich pełnoletnich Polaków do niekoncesjonowanego, swobodnego importu,

wytwarzania oraz obrotu wszelkiego rodzaju bronią i amunicją na terytorium Rzeczypospolitej

5. Uprawnia się wszystkich Polaków do użycia broni w celach obrony praw naturalnych własnych,

rodziny, rodaków, majątku własnego, lokalnego i narodowego oraz wolności i suwerenności

Bezpośrednia obrona konieczna Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej

W przypadku zajścia którejkolwiek z następujących okoliczności:

A. Po wejściu w życie niniejszego dekretu uzurpatorzy i/lub ich kolaboranci zaczną wprowadzać

jakiegokolwiek typu restrykcje, sankcje, wyroki, aresztowania, kary, zajęcia komornicze, …, w

B. Pomimo wejścia w życie niniejszego dekretu uzurpatorzy i/lub ich kolaboranci nie podadzą się do

dymisji do dnia planowanych na jesień 2015 r. wyborów parlamentarnych.

C. Planowane na jesień b. r. wybory parlamentarne odbędą się na dotychczasowych, szkodliwych dla

1. Powoływania Trybunałów Ludowych (w składzie nie mniejszym niż trzy osoby) i wydawania

wyroków w imieniu zwierzchnika władzy Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Stosowania wobec wrogów Polski i ich kolaborantów wszelkich niezbędnych działań w celu

realizowania obrony koniecznej Ojczyzny i Narodu Polskiego – (patrz w szczególności pkt 4, 5, 6 i 7

str. 3 i 4 w http://www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf).

3. Trybunały Ludowe do zaocznego uznawania wszystkich członków partii/koalicji rządzących bez

udokumentowanej zgody wyborców oraz innych osób działających na szkodę Rzeczypospolitej

Polskiej i Polaków (niezależnie od pochodzenia, narodowości, funkcji, …) za wrogów

4. Trybunały Ludowe do wydawania zaocznych wyroków śmierci na wrogów Rzeczypospolitej

Polskiej i ich kolaborantów w zgodzie z prawem naturalnym, polską racją stanu i własnym

5. Oddziały Obrony Koniecznej Narodu Polskiego do wykonywania wyroków Trybunałów Ludowych.

W stosunku do wszystkich podmiotów, które nie zechcą podporządkować się zapisom dekretu

zwierzchnika władzy w RP (organa państwa, urzędy, banki, firmy, osoby fizyczne, …) należy:

6. Bojkotować je (rezygnować ze współpracy/kontaktów).

7. Powiadamiać w każdy możliwy sposób opinię publiczną o prawdopodobieństwie popełnienia

przestępstwa przez podejrzanych o kolaborowanie z wrogami Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej

Polskiej w celu dotarcia informacji do zakonspirowanych: Trybunałów Ludowych i/lub Oddziałów

8. Osądzać (wydawać wyroki przez zakonspirowane Trybunały Ludowe).

9. Wykonywać wyroki (!!!) Trybunałów Ludowych (przez współpracujące z nimi zakonspirowane

Oddziały Obrony Koniecznej Narodu Polskiego – patrz w szczególności pkt 4, 5, 6 i 7 str. 3 i 4

dostępne na http://www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf).

P.S. WAŻNE!!! Powodzenie ostatniej szansy na pokojowe przemiany w naszej Ojczyźnie, jaką jest

wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim nielegalnie funkcjonującym organom w państwie zależeć

będzie od szybkiego przekazania niniejszego dekretu suwerena RP do jak największej liczby

Polaków i ich POWSZECHNEGO (!!!) zastosowania się do jego treści. Proszę, więc o pomoc w

maksymalnym jego rozpowszechnianiu różnymi możliwymi sposobami oraz wdrażanie jego

Do wiadomości: Osoby prywatne, podmioty gospodarcze, organizacje patriotyczne, związki zawodowe,

ambasady, media, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Policja, Agencja

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojsko Polskie, Centralne Biuro Śledcze, Ministerstwo Spraw

Wewnętrznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Sąd Najwyższy,

Prokuratura Generalna, Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze, Kancelaria Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej

Polskiej, Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, inne.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 2 kwietnia 2015 w Bez kategorii