RSS

Informacje o działaniach na forum międzynarodowym Marii i Teresy z domu Znyk w imieniu Polskiego Ruchu Oporu.

Lechistan odrodzony na wieczne trwanie na Polskiej-Lechickiej Ziemi.

https://wojdabejda.wordpress.com/2020/05/22/lechistan-odrodzony-na-wieczne-trwanie/

Prosimy o przyjęcie do świadomości, do zastosowania wskazania Polskiego Ruchu Oporu, bo oparte są na niepodważalnych faktach ,oparte na wiedzy i doświadczeniu ! Warto rozpowszechniać dokumentację Polskiego Ruchu Oporu, na wszelkie możliwe sposoby, bo wszyscy Suwereni-Polacy-Lechici są Polskim Ruchem Oporu przeciwko zaborcy ! Są wolni, bo uwolnieni obligatoryjnie nie tylko poprzez Paradygmat Report z 25.12.2012 r. ale także poprzez upublicznienie oświadczenia Polskiego Ruchu Oporu z dnia 29.08.2015 r. ! www.wojdabejda.wordpress.com Wszyscy posłowie, senatorowie tak jak i wszelkie szczeble władzy to uzurpatorzy, wyłonieni w sfałszowanych wyborach, stanowią zorganizowaną grupę przestępczą żydowskich prywatnych firm handlowych, zarejestrowanych w UPIK w Waszyngtonie ! Wszelkie demonstracje to demony okupanta ściągające nieświadomych Polaków i wystawiające ich na niebezpieczeństwo a organizatorzy z Braunem i Sochą zawsze uchodzą bezkarnie. Czy tego nie widzicie ?

Poprzez nieustanne bezkompromisowe działania w obronie Narodu Polskiego i Polski-Lechistanu zdemaskowałyśmy fałszerstwa wyborcze w wyborach parlamentarnych w 2011r. i wiele innych ludobójczych działań uzurpatorskich nielegalnych władz wszelkich szczebli w Polsce.  http://umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.html https://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Poprzez nasze działania nie tylko na forum krajowym ale także międzynarodowym powstrzymano  m.in.:

 • powstrzymano propagandę gazu łupkowego (łapówkowego!),
 • powstrzymano zamianę dwie trzecie Polski na pola wydobywcze gazu łupkowego i innych surowców, 
 • powstrzymano powstanie odwiertu gazu łupkowego na osiedlu Bratkowice w Łowiczu z 65 m wieżą wiertniczą,
 • powstrzymano budowę rurociągu skroplonego CO2 z Bełchatowa do Kutna ( wg zabójczej technologii CCS),
 • powstrzymano budowę elektrowni wodnych na rzece Bzurze, zapobiegło to zalaniu skansenu w Maurzycach, Łowicza i okolicznych wsi,
 • powstrzymano wprowadzenie toksycznych podzielników ciepła na osiedlach ZGM w Łowiczu. List Żelazny uchronił Burmistrza K.Kalińskiego i dyrektorkę ZGM J.Mika przed odpowiedzialnością karną za próbę zamachu na zdrowie i życie mieszkańców Łowicza.

W Łowiczu zrodziła się najpierw Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, https://bejda.blogspot.com/2011/09/stop-szalenstwu-podziemnego-skadowania.html, a następnie Obywatelski Ruch Oporu w ramach Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze ”Łowiczanie”, przekształcony w Polski Ruch Oporu, jako kontynuacja naszych rodzinnych tradycji Polskiej Narodowej Armii Podziemnej. https://wojdabejda.wordpress.com/2018/02/24/jevish-german-watikan-nazi-death-camp-zydowskie-niemieckie-watykanskie-obozy-smierci-do-odwracania-uwagi-od-trwajacego-holokaustu-i-przesladowan-slowian/

Od czerwca 2016 r. działamy w imieniu Polskiego Ruchu Oporu w okolicach Czakramu Łysej Góry a od 22 maja 2020r. na terytorium Polski-Lechistanu odrodzonego na wieczne trwanie.

Foto:                                                                                                                                                                         Teresa i Maria z domu Znyk we Wrocławiu 30.05.2013r. jako autorki petycji PE 0578-2012 wystąpiły przed delegacją Komisji Petycji z informacjami o przekrętach prawnych i niebezpieczeństwach związanych z oddaniem koncesji na dwie trzecie terytorium Polski we władanie obcych koncernów wydobywczych, powszechnie znanych na świecie z niszczenia środowiska i łamania praw ludzkich.  http://niezaleznatelewizja.pl/otwarte-forum-tematyczne-6-07-2013/ 

Uwolnieni w 2012r. z prywatnego, niewolniczego systemu przez Paradygmat Raport (OPPT) oraz Proklamację z 2014r. i Dekret z 2015r. Suwerena-Narodu Polskiego, bojkotujmy, ignorujmy wszystkie prywatne firmy handlowe, symulujące instytucje państwowe  i kościelne w Polsce !  https://wojdabejda.wordpress.com/2018/01/30/list-grzecznosciowy-do-szefow-i-pomocnikow-korporacji-uznanych-przez-oppt-za-nieistniejace/

”Dostarczanie, uznanych przez rezolucję ONZ A/RES/56/83 z dnia 28. stycznia 2002/ Artykuł 9, za nielegalne, wszelkich przesyłek firm pocztowych na usługach nielegalnego rządu w Polsce, który jest spółką handlową wygasłą z dniem 25.12.2012r. jest najsurowiej zabronione i karalne !”- treść do umieszczania na skrzynkach pocztowych w ramach bojkotu żydowskiego okupanta i obrony koniecznej.

Szanowni Państwo,

Petycja z 06.10.2011r. skierowana do Rzecznika Praw Obywatelskich o zaskarżenie ustawy nowe prawo geologiczne i górnicze z 9.04.2011r., (Dz.U. 2011 nr. 163 poz. 981), która weszła w życie 1 stycznia 2012 r., na którą  nie ma żadnej odpowiedzi ani żadnej reakcji, jest forum rejestrującym wszystkie działania podejmowane w obronie Narodu Polskiego i Polski przez Inicjatywę Obywatelską Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU, działające w ramach prawnych Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”. https://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze   www.lowiczanie.prv.pl 

Skarga K.Puzyny do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu została odrzucona bez rozpatrzenia. link :” Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.10.2011r.”umtsno.blogspot.com/2011/12/postanowienie-sadu-najwyzszego-z-dnia_4261.html ,link:“Wnioski z odrzucenia protestu z 2011r.” umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.htmllink: “Skarga do Strassburga” iddd.de/StrasbourgOnline.pdf

Nasz List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z 18.04.2012r. link: ”List otwarty do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego”:  www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf, wysłany przez M.Bejda emailem w dniu 24.04.2012r. do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, z krótkim wstępem w języku niemieckim, stał się petycją Parlamentu Europejskiego nr. 0578/2012, zarejstrowaną 15.05.2012r. a zatwierdzoną na  posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w dniu 21.05.2012r. www.petycjeonline.com/forum/80019#14

Na zaproszenie Komisji Petycji, T.Wojda i M.Bejda uczestniczyły w dniu 09.10.2012r. w warsztatach na temat gazu łupkowego w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie T.Wojda zaapelowała o wprowadzenie zakazu wydobywania węglowodorów na terenie Unii Europejskiej, o podjęcie niezwłocznych działań w celu ratowania całej planety. link: “Committee on Petitions@Workshop on the exploration and exploitatio../www.youtube.com/watch?v=FYjLMNvTmjk ( 1.48 do 1.55 min. oraz 3.16 do 3,19 min.)-  (niestety film obecnie jest niedostępny) „. Oto poniżej opracowane przez M.Bejda wystąpienia Teresy Wojda z warsztatów o gazie łupkowym w Brukseli, w gmachu Parlamentu Europejskiego, zoranizowanych przez Komisję Petycji z udziałem autorów petycji z Francji, Rumunii, Bułgarii, Anglii i Polski. Nasze petycja została uznana przez Komisję Petycji jako najlepsza, najlepiej udokumentowana. Wszyscy  europosłowie z Polski byli za wydobywaniem gazu łupkowego więc nie otrzymałyśmy żadnego poparcia a wręcz przeciwnie Lena Kolarska-Bobińska razem z ekspertem z Polski, prof. Stanisław Nagy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie skompromitowali się opiniami o braku  jakichkolwiek zagrożeń związanych z wydobywaniem gazu łupkowego. Dodatkowo S. Nagy ośmieszył się bezprawnym wnioskiem o odrzucenie naszej petycji, co wywołało powszechne oburzenie wśród członków Komisji Petycji !

NAGY, NIE KŁAM ! NAGY, DO NOT LIE !

„NAGY NIE KŁAM” – taki plakat był w Parlamencie Europejskim 9.10.2012r., przygotowany specjalnie na warsztaty o gazie łupkowym, gdzie naszą petycję miał oceniać Profesor AGH w Krakowie pod nadzorem Leny Kolarskiej -Bobińskiej.

Nagy
NAGI, NIE KŁAM !

https://www.petycjeonline.com/forum/19081/start/2075

Wszyscy uczestnicy warsztatów widzieli w jak wielkim napięciu Pani Lena Kolarska/Bobińska wsłuchiwała się w bajki Pana Profesora Nagy a na koniec po jego wystąpieniu aż pot ocierała z czoła i na moment zakryła twarz by wziąść głęboki oddech i ukryć rumieńce  na twarzy.

Pani Bobińska tak bardzo przeżywała wystąpienie prof. Nagy, bo nie była pewna czy Prof. Nagy nie zmieni zdania po rozmowie z M. Bejda na kilka minut przed rozpoczęciem warsztatów.

Nie mogła wiedzieć, że Prof Nagy do M. Bejda stwierdził cytat: ” Nie widzę żadnych zagrożeń,… chętnie na Wasze  życzenie obejmę  monitoringiem odwiert w Kutnie.”

Ekspert z Polski prof. Stanisław Nagy ośmieszył się i skompromitował nie tylko tym, że nie widzi zagrożeń ale również bezprawanym wnioskiem o odrzucenie naszej petycji nr. 0578/2012-listu otwartego do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Nasz list otwarty do Prezydenta RP, uznany przez Przewodniczącego PE jako petycja, oceniał prof. Stanisław Nagy, AGH Kraków, który zaskoczył wszystkich uczestników tych warsztatów stwierdzeniem, że w Polsce nie ma zagrożeń dla wody i gleby na wskutek wydobywania gazu łupkowego.

Ze względu na niski poziom, ekspertyza Pana Prof. Nagy, popierana z uporem godnym lepszej sprawy  przez europosłów z Polski, została przez Parlament Europejski odrzucona.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Międzynarodowy Protest przeciw podziemnemu składowaniu skroplonego CO2 wg technologii CCS, który odbył się we wrześniu 2012r. we Flensburgu. Podczas tego spotkania wygłosiłyśmy dwujęzyczną wersję naszego stanowiska wobec zagrożeń nie tylko ze strony CCS ale także frackingu – technologii hydroszczelinowania podczas wydobywania węglowodorów. Poinformowałyśmy również o zaproszeniu nas do Parlamentu Europejskiego na warsztaty o gazie łupkowym organizowane przez Komisję Petycji PE w dniu 09.10.2012r. Zaproponowałyśmy aby inicjatywy obywatelskie innych krajów przyłączyły się do protestów przeciw wykonywaniu odwiertów gazu łupkowego, co wiąże się z użyciem zabójczej technologii hydroszczelinowania zwanego po ang. frackingiem. Już w następnym roku, za naszą namową, inicjatywa obywatelska z Nord Friesland protestowała przeciwko CCS i fracking.

Opierając się na sprawie odrzucenia naszych zasadnych skarg na sfałszowanie wyborów parlamentarych w 2011r. ,Tadeusz Cichocki wystosował w 2013r. wnioski do naczelnych organów władz państwowych w Polsce  o przedstawienie Suwerenowi tj. Narodowi Polskiemu dowodów na prawo do sprawowania  władzy. Jednak takimi dowodami obecnie sprawujący władzę w Polsce nie mogą się okazać, ponieważ wszytkie protokóły wyborcze zostały zniszczone, by nie było śladów  manipulacji wynikami wyborów. Wnioski i skargi T. Cichockiego pozostawione bez odpowiedzi stały się podstawą wystąpienia Tadusza Cichockiego z wezwaniem Narodu Polskiego do tworzenia konspiracyjnych oddziałów obrony koniecznej.

www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf

O fakcie udowodnienia z naszym udziałem przez K.Puzyna sfałszowania wyników wyborów parlamentarnych w 2011r. oraz udowodnienia  w 2013r. przez T.Cichockiego dokonania zamachu stanu w Polsce, powiadomiliśmy instytucje unijne w Brukseli oraz Sekretarza Generalnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.Instytucje te nie odpowiedziały na nasze prośby o pomoc w odsunięciu uzurpatorskich władz a sprawę przed opinią publiczną utajniono. Władze unijne jak też OBWE sprzyjają uzurpatorom w Polsce i razem z polskimi władzami  mieszają się w sprawy wewnętrzne suwerennej Ukrainy w celu poszerzania strefy wpływów i zniewalania kolejnego narodu.

078

W dniu 30 maja 2013r w Święto Bożego Ciała, M.Bejda i T.Wojda uczestniczyły w 2 godzinnym spotkaniu z delegacją Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego na czele z europosłem z Rumunii, Victorem Bostinaru, w sprawie wydobywania gazu tzw. łupkowego w Polsce, które odbyło się w siedzibie Instytutu Europejskiego we Wrocławiu. Żadne media w Polsce, za wyjątkiem TV Niezależna Janusza Zagórskiego, nie podały do publicznej wiadomości faktu odbycia takiego spotkania, pomimo obecności dziennikarza PAP.  www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0&lc=mA2ySvZcO_uqQH629Kx4-UNB7O6tKM4gqUa5EOkL6nI&lch=email_reply&feature=em-comment_reply_received&noredirect=1

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Lowobywatel pisze:

Nie ma i nie może być zgody na wykorzystywanie Kościoła Katolickiego w polityce niszczenia Narodu Polskiego !

„Ze złem nie może być kompromisu,
Nie ma mniejszego albo większego zła
Z diabłem, ze złem się nie paktuje”

Ksiądz Prałat
Tadeusz Reszka
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Świętej Trójcy
w Wejherowie
Szanowny Księże Prałacie,
z wielka nadzieją i ufnością zwracamy się z prośbą o odczytanie niniejszego listu i przekazanie go organizatorom i gościom jak też mediom obecnym na spotkaniu w dniu 01.06.2013r. o godz.14.00, w którym miałyśmy obowiązek i prawo uczestniczyć.Jednak organizatorzy tego spotkania celowo nas tego prawa pozbawili, tym samym sami stanęli po stronie sił wrogich Narodowi Polskiemu.

W nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy telefonicznej zwracamy się z błagalną prośbą, jako autorki petycji Parlamentu Europejskiego 0578/2012, w obronie Polski i Narodu Polskiego przed okupacją sił wrogich Narodowi Polskiemu, które przejęły wszelkie bogactwa naturalne i majątek narodowy Polaków a rdzenny Naród Polski zniewolili, o poinformowanie organizatorów spotkania, że kościół katolicki, uznaje za swoją powinność bronienie życia, zdrowia i przyszłości następnych pokoleń Narodu Polskiego i nie godzi się na niszczenie środowiska życia człowieka. Potępia rugowania Polaków z ich ojcowizny pod pretekstem rzekomej niezależności energetycznej, forsowanej przez rządzących pod dyktando wrogich sił.

W związku z tym, że agenci sił wrogich Narodowi Polskiemu próbują wykorzystywać autorytet kościoła i obiekty kościelne do pseudokonsultacji i i oszukiwania, iż rzekomo społeczeństwo polskie jest przychylne niszczycielskim zamiarom rządzących, którzy nie potrafią udokumentować swojego uprawnienia do sprawowania władzy w Polsce.

Dowodem tego są zlekceważone nasze protesty wyborcze do Sądu Najwyższego, z całkowitym pominięciem nas jako stron w sprawie jak też zlekceważenie naszych skarg i wniosków, doskonale udokumentowanych, składanych do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu, Komisji Europejskiej , Parlamentu Europejskiego, w tym również do Komisji Petycji PE, której przedstawicielem jest uczestnik dzisiejszego spotkania w sali Kolegiaty w Wejherowie, Pan Keith Taylor. http://www.umstno.com

Dopełnieniem braku posiadania przez rządzących legitymacji prawnej Narodu Polskiego są wystąpienia Pana Tadeusza Cichockiego, (w załączeniu do emaila) do właściwych organów państwa polskiego, które nie są w stanie przedstawić żadnych dowodów na prawo do sprawowania władzy i urzędów, ponieważ, jak sami przyznali w korespondencji, skierowanej do nas, natychmiast po wyborach zostały zniszczone.

Teresa Wojda, Maria Bejda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu

OBYWATELSKI RUCH OPORU

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/31/o-ukaranie-i-odsuniecie-od-wladzy-ludobojcow-w-lowiczu-i-w-polsce/
Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Kaliński, w trakcie obrad sesji 25.06.2014 r. opuścił gmach Urzędu Miasta Łowicza by publicznie znieważyć i naruszyć nietykalność cielesną Teresy Wojda, co jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3, wg art. 257 Kodeksu Karnego. Zdarzenie to miało miejsce w parku na Błoniach w Łowiczu, przy pomniku ofiar II Wojny światowej, gdzie T.Wojda wywiesiła plakat pt: “Podżegacze wojenni i truciciele precz z Naszej Ziemi !” oraz “Dyplom dezaprobaty dla Burmistrza Miasta Łowicza za trucie wody, środowiska i niszczenie rolnictwa”. Rozwścieczony Burmistrz zabraniał filmowania i obrażał T.Wojda. Uszkodził kamerę, stanowiąca własność stowarzyszenia. Świadkami zdarzenia byli wezwani przez niego dwaj policjanci, którzy obronili T.Wojda przed następnymi uderzeniami burmistrza. Burmistrz nakazał tym policjantom zerwanie plakatów umieszczonych przez T.Wojda na tablicy przy pomniku upamiętniającym ofiary II Wojny Światowej.
Burmistrz Kaliński jest więc dodatkowo sprawcą zamachu na zdrowie i życie Teresy Wojda jak też sprawcą zamachu na mienie stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, co równocześnie jest zamachem na wolności i prawa człowieka w Polsce. Tym zamachem na T.Wojda w parku na Błoniach Burmistrz Miasta Łowicza udowodnił ponad wszelką wątpliwość, że należy do grupy ludobójców, podżegaczy wojennych.

Członkinie zespołu „Łowiczanie” Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze”Łowiaczanie” protestuja w skansenie w Maurzycach w 2011r. przeciw niszczeniu Polskiej Ziemi .

W TV niezależna w powyższym nagraniu (Minuta: 1.09 do 1.19) jest wywiad z Teresą Wojda, która uczestniczyła w kongresie ruchu społecznego „Niepokonani” w Sali Kongresowej w dniu 30.05.2012 r.

 

7 responses to “Informacje o działaniach na forum międzynarodowym Marii i Teresy z domu Znyk w imieniu Polskiego Ruchu Oporu.

 1. Mike Norrin

  13 marca 2017 at 16:26

  Witam prowadzimy funpage Globalna świadomość, proponujemy współpracę nasza strona osiąga 30 k lajków a obecny zasięg posta to już ponad 300 k . Mamy więc propozycję, za 100 zł miesięcznie udostępniamy po 2 posty dziennie z waszej strony. prowadzimy współprace z wieloma stronami tematycznymi a ich statystyki zarobkowe rosną tak więc zapraszamy serdecznie.

  Polubienie

   
  • wojdabejda

   14 marca 2017 at 12:07

   Nie stać nas na jakiekolwiek opłaty, ponieważ nasze bardzo niskie dochody starczają zaledwie na nasze skromne utrzymanie, przy tym znaczamy, że Teresa nie ma żadnych dochodów, nawet należna jej maleńka emerytura została przesunięta o 1 rok i 3 miesiące!
   Maria i Teresa z domu Znyk

   Polubienie

    
  • rafal

   3 grudnia 2017 at 13:40

   ……..ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI SĄ PODSTAWĄ ISTNIENIA POLAKÓW I PAŃSTWA POLSKIEGO ! ! ! ! ! !

   Z A W S Z E P O L S K A

   POLACY PO BITWIE POD GRUNWALDEM ,SĄ NARODEM PRZEKLĘTYM PRZEZ KOŚCIÓŁ ! ! !
   Ojciec Święty, żyd nie polak Jan Paweł II ,klątwy nie zdjął ! ! ! Watykan to WRÓG polaków ! ! !
   46.Lechia,-3 tys.lat historii Polski.cz.1/3.Spiskowa Historia Polski.https://www.youtube.com/watch?v=4Hq05Kvij3w&list=PLMljuBdUhXvsRJ-QD2ME1HHg7H7gaJ7fU
   AKOWCY strzelali do ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH którzy szli powstaniu na pomoc ! ! !
   KOPERNIK był satanistą .
   W roku 2020 szatan zostanie zniszczony do czwartego pokolenia .Polacy ocaleją ! ! ! ! NIEBOCENTRYZM i HONOR
   ISTAMBUŁ – to po prostu po polsku -IS TAM BUŁ – Jezus tam był . NOE , ADAM i EWA – byli polakami .Polska od Atlantyku po Ocean Spokojny .
   11.7/9 Narodowe Siły Zbrojne, fenomen polski: NARODOWCY, Żołnierze Niezłomni – NSZ WW 2https://www.youtube.com/watch?v=6oKx6tlM3ns&list=PLsl9qhb8vVlJ0iiU9p0OIjr_cEK3ECDb0&index=92

   HISTORYCY POLSCY TO OSZUŚCI . W POLSCE BYŁO NAJPIERW PRAWOSŁAWIE ! ! ! ! !
   JEZUS CHRYSTUS NIGDY NIE BYŁ W PALESTYNIE ! ! ! ! !

   Polubienie

    
  • SM

   30 Maj 2018 at 00:32

   DO MIKE NORRIN: !!!

   Czy wszystko naprawde musi sie sprowadzac do zarobku i szukania jak mozna na kims sobie dorobic? Czy naprawde nie widac tutaj wiekszego znaczenia w tym wszystkim, wstyd mi jest za polakow ktorzy tylko widza we wszystkim biznes!! Czasem warto cos zrobic bez dla samej idei i pomocy, ale widze ze to nie dla wiekszosci, dlatego ten kraj i ten swiat tak wyglada. Przykry widok i zal i wstyd. Czas na zmiane.

   Polubienie

    
 2. Paweł

  15 listopada 2017 at 10:50

  Szanowni rodacy powołujecie się na konstytucję 1997r. (stolcmana) która jest nielegalna też. 2 RP z 1935R. nadal obowiązuje. Jaki macie na to pogląd?
  pozdrawiam.

  Polubienie

   
 3. wojdabejda

  19 listopada 2017 at 17:11

  Oskarżamy o działania na szkodę ludzkości, na szkodę Suwerena-Narodu Polskiego, poprzez oszustwo polegające na uznawaniu nielegalnych władz żydowskiego okupanta w Polsce, który podstępnie, bezprawnie przejął Państwo Polskie w 1927r. a obecnie nielegalnie, bezskutecznie działa w imieniu Narodu Polskiego i Polski. Prywatne firmy handlowe żydowskiego okupanta podają się nielegalnie, bezprawnie, bezskutecznie za instytucje państwowe, posługując się nielegalnymi, sfałszowanymi symbolami narodowymi !
  Oskarżamy o działania na szkodę ludzkości, na szkodę Suwerena-Narodu Polskiego, poprzez oszustwo polegające na uznawaniu osób o fałszywej tożsamości, sfałszowanych nazwiskach, nie posiadających legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego i Polski jako wiarygodnych przedstawicieli Narodu Polskiego i Polski !
  Zgodnie z ekspertyzą prawną Krystyny Trzcińskiej, cyt..:

  ” nikt nie był kompetentny, nikt nie był władny, podpisywać w imieniu POLSKI, jakichkolwiek umów międzynarodowych, w tym i przystąpienia POLSKI do: Unii Europejskiej, NATO, ONZ itp.

  POLSKA, zgodnie z prawdą obiektywną, nigdy nie przystąpiła do UE, gdyż:

  1) brak jest na tą okoliczność dowodów z dokumentów urzędowych, mających moc władczą i podlegających wykonaniu.

  2) POLSKA jest w stanie zawieszenia bytu od 1927 r (bezskuteczne rozporządzenie o godle). POLSKA ma swoje terytorium, ale nie ma prawomocnych symboli narodowych, a te symbole narodowe, którymi posługują się polskojęzyczne przybłędy żydowskie, zamieszkałe na terytorium POLSKI często pod przybranym nazwiskiem i wyłudzonym obywatelstwem POLSKIM, prawomocnymi symbolami narodowymi POLSKI nie są. (…)
  Wszelkie składki na cel utrzymania tych wyżej wymienionych żydowskich organizacji i innych nie wymienionych tutaj, wyłożone arbitralnie ze SKARBU PAŃSTWA POLSKIEGO, hojną ręką przez żydowskich przybłędów w imieniu POLSKI, podlegają bezwzględnie zwrotowi POLSCE przez IZRAEL i międzynarodowe żydostwo, w trybie natychmiastowym, (…)”- koniec cytatu zaczerpniętego z linka pt.: “No i potem się dziwią że palą nimi w piecach”
  trzcinska.neon24.pl/post/128677,no-i-potem-sie-dziwia-ze-pala-nimi-w-piecach Krystyna Trzcińska w poniższym linku pt.”Dlaczego Polacy wezmą udział w rewolucji narodowej 2015 ?” udawadnia, że Izrael przejął terytorium Polski, stosuje jurysdykcję talmudyczną w celu wymordowania Polaków. trzcinska.neon24.pl/post/119381,dlaczego-polacy-wezma-udzial-w-rewolucji-narodowej-2015

  Oskarżamy o działania na szkodę ludzkości, na szkodę Suwerena-Narodu Polskiego, prywatnych firm handlowych, podających się za instytucje unijne w grupie przestępczej z innymi prywatnymi firmami, występującymi na scenie politycznej jako “rządy państw” oraz “organizacje międzynarodowe”, powołane rzekomo do dbałości o utrzymanie pokoju na świecie, jak np. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).

  https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/23/o-odszkodowanie-za-holokaust-na-narodzie-polskim/

  Polubione przez 2 ludzi

   
 4. M

  7 lipca 2020 at 00:28

  Witam,
  czy można się z Panią skontaktować mailowo?
  Pozdrawiam,
  Mirka

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: