RSS

Informacje o działaniach na forum międzynarodowym Marii i Teresy z domu Znyk w imieniu Polskiego Ruchu Oporu.

Lechistan odrodzony na wieczne trwanie na Polskiej-Lechickiej Ziemi-22 maj 2020 r.

https://wojdabejda.wordpress.com/2020/05/22/lechistan-odrodzony-na-wieczne-trwanie/

Maria i Teresa z domu Znyk w dniu 19 września 2020 r. na szczycie Łysej Góry, kolebce Sławiańszczyzny, potwierdziły energetycznie odrodzenie na wieczne trwanie Lechistanu. Foto wykonane tuż przed zachodem słońca ukazuje przemianę koloru nieba z szarego na jasność.

Kochani Rodacy-Polacy-Lechici ! Szanowni goście odwiedzający naszą autorską stronę ! http://www.wojdabejda.wordpress.com

Jako osoby wolne, Maria z domu Znyk (Bejda), Teresa z domu Znyk (Wojda), urodzone na Polskiej-Lechickiej Ziemi, w Jackowicach k. Łowicza, działające bezkompromisowo od 2002 r. w obronie Polskości, w obronie Narodu Polskiego i Polski, prosimy o przyjęcie do świadomości, do zastosowania wskazania Polskiego Ruchu Oporu, bo oparte są na niepodważalnych faktach ,oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu ! Warto rozpowszechniać dokumentację Polskiego Ruchu Oporu, na wszelkie możliwe sposoby, bo wszyscy Suwereni-Polacy-Lechici są Polskim Ruchem Oporu przeciwko zaborcy ! Są wolni, bo uwolnieni obligatoryjnie nie tylko poprzez Paradygmat Report z 25.12.2012 r. ale także poprzez upublicznienie oświadczenia Polskiego Ruchu Oporu z dnia 29.08.2015 r. ! https://wojdabejda.wordpress.com/2015/08/29/sila-wiedzy-pokonamy-papierowych-falszerzy-i-kryminalnych-blaznow/

Wszyscy posłowie, senatorowie tak jak i wszelkie szczeble władzy to uzurpatorzy, wyłonieni w sfałszowanych wyborach, stanowią zorganizowaną grupę przestępczą żydowskich prywatnych firm handlowych, zarejestrowanych w UPIK w Waszyngtonie ! Wszelkie demonstracje to demony okupanta ściągające nieświadomych Polaków i wystawiające ich na niebezpieczeństwo a ich organizatorzy zawsze uchodzą bezkarnie. Czy tego nie widzicie ?

Poprzez nieustanne bezkompromisowe działania w obronie Narodu Polskiego i Polski-Lechistanu zdemaskowałyśmy fałszerstwa wyborcze w wyborach parlamentarnych w 2011r. i wiele innych ludobójczych działań uzurpatorskich nielegalnych władz wszelkich szczebli w Polsce.  http://umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.html https://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Poprzez nasze działania nie tylko na forum krajowym ale także międzynarodowym powstrzymano  m.in.:

 • powstrzymano propagandę gazu łupkowego (łapówkowego!),
 • powstrzymano zamianę dwie trzecie Polski na pola wydobywcze gazu łupkowego i innych surowców, 
 • powstrzymano powstanie odwiertu gazu łupkowego na osiedlu Bratkowice w Łowiczu z 65 m wieżą wiertniczą,
 • powstrzymano budowę rurociągu skroplonego CO2 z Bełchatowa do Kutna ( wg zabójczej technologii CCS),
 • powstrzymano budowę elektrowni wodnych na rzece Bzurze, zapobiegło to zalaniu skansenu w Maurzycach, Łowicza i okolicznych wsi,
 • powstrzymano wprowadzenie toksycznych podzielników ciepła na osiedlach ZGM w Łowiczu. List Żelazny uchronił Burmistrza K.Kalińskiego i dyrektorkę ZGM J.Mika przed odpowiedzialnością karną za próbę zamachu na zdrowie i życie mieszkańców Łowicza.

W Łowiczu zrodziła się najpierw Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, https://bejda.blogspot.com/2011/09/stop-szalenstwu-podziemnego-skadowania.html, a następnie Obywatelski Ruch Oporu w ramach Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze ”Łowiczanie”, przekształcony w Polski Ruch Oporu, jako kontynuacja naszych rodzinnych tradycji Polskiej Narodowej Armii Podziemnej. https://wojdabejda.wordpress.com/2018/02/24/jevish-german-watikan-nazi-death-camp-zydowskie-niemieckie-watykanskie-obozy-smierci-do-odwracania-uwagi-od-trwajacego-holokaustu-i-przesladowan-slowian/

Od czerwca 2016 r. działamy w imieniu Polskiego Ruchu Oporu w okolicach Czakramu Łysej Góry a od 22 maja 2020r. na terytorium Polski-Lechistanu odrodzonego na wieczne trwanie.

Foto:                                                                                                                                                                         Teresa i Maria z domu Znyk we Wrocławiu 30.05.2013r. jako autorki petycji PE 0578-2012 wystąpiły przed delegacją Komisji Petycji z informacjami o przekrętach prawnych i niebezpieczeństwach związanych z oddaniem koncesji na dwie trzecie terytorium Polski we władanie obcych koncernów wydobywczych, powszechnie znanych na świecie z niszczenia środowiska i łamania praw ludzkich.  http://niezaleznatelewizja.pl/otwarte-forum-tematyczne-6-07-2013/ 

https://gloria.tv/post/1JvmFGnJugJW3aRPgDmMkefwk

Uwolnieni w 2012r. z prywatnego, niewolniczego systemu przez Paradygmat Raport (OPPT) oraz Proklamację z 2014r. i Dekret z 2015r. Suwerena-Narodu Polskiego, bojkotujmy, ignorujmy wszystkie prywatne firmy handlowe, symulujące instytucje państwowe  i kościelne w Polsce !  https://wojdabejda.wordpress.com/2018/01/30/list-grzecznosciowy-do-szefow-i-pomocnikow-korporacji-uznanych-przez-oppt-za-nieistniejace/

”Dostarczanie, uznanych przez rezolucję ONZ A/RES/56/83 z dnia 28. stycznia 2002/ Artykuł 9, za nielegalne, wszelkich przesyłek firm pocztowych na usługach nielegalnego rządu w Polsce, który jest spółką handlową wygasłą z dniem 25.12.2012r. jest najsurowiej zabronione i karalne !”- treść do umieszczania na skrzynkach pocztowych w ramach bojkotu żydowskiego okupanta i obrony koniecznej.https://gloria.tv/post/1JvmFGnJugJW3aRPgDmMkefwk

Szanowni Państwo,

Petycja z 06.10.2011r. skierowana do Rzecznika Praw Obywatelskich o zaskarżenie ustawy nowe prawo geologiczne i górnicze z 9.04.2011r., (Dz.U. 2011 nr. 163 poz. 981), która weszła w życie 1 stycznia 2012 r., na którą  nie ma żadnej odpowiedzi ani żadnej reakcji, jest forum rejestrującym wszystkie działania podejmowane w obronie Narodu Polskiego i Polski przez Inicjatywę Obywatelską Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU, działające w ramach prawnych Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”. https://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze   www.lowiczanie.prv.pl 

Skarga K.Puzyny do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu została odrzucona bez rozpatrzenia. link :” Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.10.2011r.”umtsno.blogspot.com/2011/12/postanowienie-sadu-najwyzszego-z-dnia_4261.html ,link:“Wnioski z odrzucenia protestu z 2011r.” umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.htmllink: “Skarga do Strassburga” iddd.de/StrasbourgOnline.pdf

Nasz List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z 18.04.2012r. link: ”List otwarty do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego”:  www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf, wysłany przez M.Bejda emailem w dniu 24.04.2012r. do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, z krótkim wstępem w języku niemieckim, stał się petycją Parlamentu Europejskiego nr. 0578/2012, zarejstrowaną 15.05.2012r. a zatwierdzoną na  posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w dniu 21.05.2012r. www.petycjeonline.com/forum/80019#14

Wersja w PDF: List otwarty do „Prezydenta RP” Bronisława Komorowskiego z 18.04.2012 r.”

Na zaproszenie Komisji Petycji, T.Wojda i M.Bejda uczestniczyły w dniu 09.10.2012r. w warsztatach na temat gazu łupkowego w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie T.Wojda zaapelowała o wprowadzenie zakazu wydobywania węglowodorów na terenie Unii Europejskiej, o podjęcie niezwłocznych działań w celu ratowania całej planety. link: “Committee on Petitions@Workshop on the exploration and exploitatio../www.youtube.com/watch?v=FYjLMNvTmjk ( 1.48 do 1.55 min. oraz 3.16 do 3,19 min.)-  (niestety film obecnie jest niedostępny) „. Oto poniżej opracowane przez M.Bejda wystąpienia Teresy Wojda z warsztatów o gazie łupkowym w Brukseli, w gmachu Parlamentu Europejskiego, zoranizowanych przez Komisję Petycji z udziałem autorów petycji z Francji, Rumunii, Bułgarii, Anglii i Polski. Nasze petycja została uznana przez Komisję Petycji jako najlepsza, najlepiej udokumentowana. Wszyscy  europosłowie z Polski byli za wydobywaniem gazu łupkowego więc nie otrzymałyśmy żadnego poparcia a wręcz przeciwnie Lena Kolarska-Bobińska razem z ekspertem z Polski, prof. Stanisław Nagy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie skompromitowali się opiniami o braku  jakichkolwiek zagrożeń związanych z wydobywaniem gazu łupkowego. Dodatkowo S. Nagy ośmieszył się bezprawnym wnioskiem o odrzucenie naszej petycji, co wywołało powszechne oburzenie wśród członków Komisji Petycji !

NAGY, NIE KŁAM ! NAGY, DO NOT LIE !

„NAGY NIE KŁAM” – taki plakat był w Parlamencie Europejskim 9.10.2012r., przygotowany specjalnie na warsztaty o gazie łupkowym, gdzie naszą petycję miał oceniać Profesor AGH w Krakowie pod nadzorem Leny Kolarskiej -Bobińskiej.

Nagy
NAGI, NIE KŁAM !

https://www.petycjeonline.com/forum/19081/start/2075

Wszyscy uczestnicy warsztatów widzieli w jak wielkim napięciu Pani Lena Kolarska/Bobińska wsłuchiwała się w bajki Pana Profesora Nagy a na koniec po jego wystąpieniu aż pot ocierała z czoła i na moment zakryła twarz by wziąść głęboki oddech i ukryć rumieńce  na twarzy.

Pani Bobińska tak bardzo przeżywała wystąpienie prof. Nagy, bo nie była pewna czy Prof. Nagy nie zmieni zdania po rozmowie z M. Bejda na kilka minut przed rozpoczęciem warsztatów.

Nie mogła wiedzieć, że Prof Nagy do M. Bejda stwierdził cytat: ” Nie widzę żadnych zagrożeń,… chętnie na Wasze  życzenie obejmę  monitoringiem odwiert w Kutnie.”

Ekspert z Polski prof. Stanisław Nagy ośmieszył się i skompromitował nie tylko tym, że nie widzi zagrożeń ale również bezprawanym wnioskiem o odrzucenie naszej petycji nr. 0578/2012-listu otwartego do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Nasz list otwarty do Prezydenta RP, uznany przez Przewodniczącego PE jako petycja, oceniał prof. Stanisław Nagy, AGH Kraków, który zaskoczył wszystkich uczestników tych warsztatów stwierdzeniem, że w Polsce nie ma zagrożeń dla wody i gleby na wskutek wydobywania gazu łupkowego.

Ze względu na niski poziom, ekspertyza Pana Prof. Nagy, popierana z uporem godnym lepszej sprawy  przez europosłów z Polski, została przez Parlament Europejski odrzucona.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Międzynarodowy Protest przeciw podziemnemu składowaniu skroplonego CO2 wg technologii CCS, który odbył się we wrześniu 2012r. we Flensburgu. Podczas tego spotkania wygłosiłyśmy dwujęzyczną wersję naszego stanowiska wobec zagrożeń nie tylko ze strony CCS ale także frackingu – technologii hydroszczelinowania podczas wydobywania węglowodorów. Poinformowałyśmy również o zaproszeniu nas do Parlamentu Europejskiego na warsztaty o gazie łupkowym organizowane przez Komisję Petycji PE w dniu 09.10.2012r. Zaproponowałyśmy aby inicjatywy obywatelskie innych krajów przyłączyły się do protestów przeciw wykonywaniu odwiertów gazu łupkowego, co wiąże się z użyciem zabójczej technologii hydroszczelinowania zwanego po ang. frackingiem. Już w następnym roku, za naszą namową, inicjatywa obywatelska z Nord Friesland protestowała przeciwko CCS i fracking.

Opierając się na sprawie odrzucenia naszych zasadnych skarg na sfałszowanie wyborów parlamentarych w 2011r. ,Tadeusz Cichocki wystosował w 2013r. wnioski do naczelnych organów władz państwowych w Polsce  o przedstawienie Suwerenowi tj. Narodowi Polskiemu dowodów na prawo do sprawowania  władzy. Jednak takimi dowodami obecnie sprawujący władzę w Polsce nie mogą się okazać, ponieważ wszytkie protokóły wyborcze zostały zniszczone, by nie było śladów  manipulacji wynikami wyborów. Wnioski i skargi T. Cichockiego pozostawione bez odpowiedzi stały się podstawą wystąpienia Tadusza Cichockiego z wezwaniem Narodu Polskiego do tworzenia konspiracyjnych oddziałów obrony koniecznej.

www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf

O fakcie udowodnienia z naszym udziałem przez K.Puzyna sfałszowania wyników wyborów parlamentarnych w 2011r. oraz udowodnienia  w 2013r. przez T.Cichockiego dokonania zamachu stanu w Polsce, powiadomiliśmy instytucje unijne w Brukseli oraz Sekretarza Generalnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.Instytucje te nie odpowiedziały na nasze prośby o pomoc w odsunięciu uzurpatorskich władz a sprawę przed opinią publiczną utajniono. Władze unijne jak też OBWE sprzyjają uzurpatorom w Polsce i razem z polskimi władzami  mieszają się w sprawy wewnętrzne suwerennej Ukrainy w celu poszerzania strefy wpływów i zniewalania kolejnego narodu.

078

W dniu 30 maja 2013r w Święto Bożego Ciała, M.Bejda i T.Wojda uczestniczyły w 2 godzinnym spotkaniu z delegacją Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego na czele z europosłem z Rumunii, Victorem Bostinaru, w sprawie wydobywania gazu tzw. łupkowego w Polsce, które odbyło się w siedzibie Instytutu Europejskiego we Wrocławiu. Żadne media w Polsce, za wyjątkiem TV Niezależna Janusza Zagórskiego, nie podały do publicznej wiadomości faktu odbycia takiego spotkania, pomimo obecności dziennikarza PAP.  www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0&lc=mA2ySvZcO_uqQH629Kx4-UNB7O6tKM4gqUa5EOkL6nI&lch=email_reply&feature=em-comment_reply_received&noredirect=1

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Lowobywatel pisze:

Nie ma i nie może być zgody na wykorzystywanie Kościoła Katolickiego w polityce niszczenia Narodu Polskiego !

„Ze złem nie może być kompromisu,
Nie ma mniejszego albo większego zła
Z diabłem, ze złem się nie paktuje”

Ksiądz Prałat
Tadeusz Reszka
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Świętej Trójcy
w Wejherowie
Szanowny Księże Prałacie,
z wielka nadzieją i ufnością zwracamy się z prośbą o odczytanie niniejszego listu i przekazanie go organizatorom i gościom jak też mediom obecnym na spotkaniu w dniu 01.06.2013r. o godz.14.00, w którym miałyśmy obowiązek i prawo uczestniczyć.Jednak organizatorzy tego spotkania celowo nas tego prawa pozbawili, tym samym sami stanęli po stronie sił wrogich Narodowi Polskiemu.

W nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy telefonicznej zwracamy się z błagalną prośbą, jako autorki petycji Parlamentu Europejskiego 0578/2012, w obronie Polski i Narodu Polskiego przed okupacją sił wrogich Narodowi Polskiemu, które przejęły wszelkie bogactwa naturalne i majątek narodowy Polaków a rdzenny Naród Polski zniewolili, o poinformowanie organizatorów spotkania, że kościół katolicki, uznaje za swoją powinność bronienie życia, zdrowia i przyszłości następnych pokoleń Narodu Polskiego i nie godzi się na niszczenie środowiska życia człowieka. Potępia rugowania Polaków z ich ojcowizny pod pretekstem rzekomej niezależności energetycznej, forsowanej przez rządzących pod dyktando wrogich sił.

W związku z tym, że agenci sił wrogich Narodowi Polskiemu próbują wykorzystywać autorytet kościoła i obiekty kościelne do pseudokonsultacji i i oszukiwania, iż rzekomo społeczeństwo polskie jest przychylne niszczycielskim zamiarom rządzących, którzy nie potrafią udokumentować swojego uprawnienia do sprawowania władzy w Polsce.

Dowodem tego są zlekceważone nasze protesty wyborcze do Sądu Najwyższego, z całkowitym pominięciem nas jako stron w sprawie jak też zlekceważenie naszych skarg i wniosków, doskonale udokumentowanych, składanych do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu, Komisji Europejskiej , Parlamentu Europejskiego, w tym również do Komisji Petycji PE, której przedstawicielem jest uczestnik dzisiejszego spotkania w sali Kolegiaty w Wejherowie, Pan Keith Taylor. http://www.umstno.com

Dopełnieniem braku posiadania przez rządzących legitymacji prawnej Narodu Polskiego są wystąpienia Pana Tadeusza Cichockiego, (w załączeniu do emaila) do właściwych organów państwa polskiego, które nie są w stanie przedstawić żadnych dowodów na prawo do sprawowania władzy i urzędów, ponieważ, jak sami przyznali w korespondencji, skierowanej do nas, natychmiast po wyborach zostały zniszczone.

Teresa Wojda, Maria Bejda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu

OBYWATELSKI RUCH OPORU

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/31/o-ukaranie-i-odsuniecie-od-wladzy-ludobojcow-w-lowiczu-i-w-polsce/
Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Kaliński, w trakcie obrad sesji 25.06.2014 r. opuścił gmach Urzędu Miasta Łowicza by publicznie znieważyć i naruszyć nietykalność cielesną Teresy Wojda, co jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3, wg art. 257 Kodeksu Karnego. Zdarzenie to miało miejsce w parku na Błoniach w Łowiczu, przy pomniku ofiar II Wojny światowej, gdzie T.Wojda wywiesiła plakat pt: “Podżegacze wojenni i truciciele precz z Naszej Ziemi !” oraz “Dyplom dezaprobaty dla Burmistrza Miasta Łowicza za trucie wody, środowiska i niszczenie rolnictwa”. Rozwścieczony Burmistrz zabraniał filmowania i obrażał T.Wojda. Uszkodził kamerę, stanowiąca własność stowarzyszenia. Świadkami zdarzenia byli wezwani przez niego dwaj policjanci, którzy obronili T.Wojda przed następnymi uderzeniami burmistrza. Burmistrz nakazał tym policjantom zerwanie plakatów umieszczonych przez T.Wojda na tablicy przy pomniku upamiętniającym ofiary II Wojny Światowej.
Burmistrz Kaliński jest więc dodatkowo sprawcą zamachu na zdrowie i życie Teresy Wojda jak też sprawcą zamachu na mienie stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, co równocześnie jest zamachem na wolności i prawa człowieka w Polsce. Tym zamachem na T.Wojda w parku na Błoniach Burmistrz Miasta Łowicza udowodnił ponad wszelką wątpliwość, że należy do grupy ludobójców, podżegaczy wojennych.

Członkinie zespołu „Łowiczanie” Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze”Łowiaczanie” protestuja w skansenie w Maurzycach w 2011r. przeciw niszczeniu Polskiej Ziemi .

W TV niezależna w powyższym nagraniu (Minuta: 1.09 do 1.19) jest wywiad z Teresą Wojda, która uczestniczyła w kongresie ruchu społecznego „Niepokonani” w Sali Kongresowej w dniu 30.05.2012 r.

 

22 responses to “Informacje o działaniach na forum międzynarodowym Marii i Teresy z domu Znyk w imieniu Polskiego Ruchu Oporu.

 1. Mike Norrin

  13 marca 2017 at 16:26

  Witam prowadzimy funpage Globalna świadomość, proponujemy współpracę nasza strona osiąga 30 k lajków a obecny zasięg posta to już ponad 300 k . Mamy więc propozycję, za 100 zł miesięcznie udostępniamy po 2 posty dziennie z waszej strony. prowadzimy współprace z wieloma stronami tematycznymi a ich statystyki zarobkowe rosną tak więc zapraszamy serdecznie.

  Polubienie

   
  • wojdabejda

   14 marca 2017 at 12:07

   Nie stać nas na jakiekolwiek opłaty, ponieważ nasze bardzo niskie dochody starczają zaledwie na nasze skromne utrzymanie, przy tym znaczamy, że Teresa nie ma żadnych dochodów, nawet należna jej maleńka emerytura została przesunięta o 1 rok i 3 miesiące!
   Maria i Teresa z domu Znyk

   Polubienie

    
   • wojdabejda

    11 czerwca 2022 at 11:13

    Dlatego tak ważne jest żeby odwapniać nasze trzecie oko…💙
    4 sposoby jak aktywować szyszynkę:
    1. Świało słoneczne
    Każdy rodzaj ekspozycji na światło słoneczne aktywuje szyszynkę i pobudza umysł.
    Światło słoneczne bezpośrednio, lub pośrednio pobudza szyszynkę, w wyniku czego rośnie produkcja serotoniny (neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za poziom nastroju i energii.
    2. Całkowite wyeliminowanie fluoru- pasty z fluorem itp. Zdrowe odżywianie.
    3. Sen w całkowitej ciemności
    Tylko w ciemnym otoczeniu szyszynka produkuje melatoninę w takich ilościach, aby zapewnić Ci spokojny sen.
    Unikaj tuż przed snem podświetlanych urządzeń, takich jak telefony, tablety, monitory komputera, lub telewizora.
    Oświetlenie z tych urządzeń pobudza wytwarzanie serotoniny, oszukując szyszynkę, że teraz jest czas dla używania umysłu, że to dzień. Takie światło zaburza cykl budzenie – uśpienie.
    4. Medytacja
    Szyszynka reaguje na sygnały bioelektryczne światła i ciemności, a medytacja aktywuje tę energię bioelektryczną.
    W praktyce, można nauczyć się kierować energię do tego jakże wrażliwego narządu.
    Medytacja to po prostu zerowanie się. Odpowiednie oddychanie na 4 (długi wydech), nawadnianie (rytuał poranny 4 szklanek to podstawa), bieganie (mimowolna medytacja aktywna), wchodzenie w proste czynności, jak sprzątanie, taniec, śpiewanie, ommmmmowanie, to wszystko pomaga zerować się, czyli wyłączać umysł podążający za kijowymi myślami.
    Medytacja, czyli zerowanie tak naprawdę dobrze zastępuje wszystkie używki, w tym jakże ekscytującą ayahuasca’ę.
    SZYSZYNKA
    💙🤍💙
    Szyszynka to jedna z największych ukrytych przed nami tajemnic. Sekretem nie jest to, że gruczoł istnieje, sekretem jest jego funkcja. Studentom medycyny mówi się, że to krzywy narząd, ale tak nie jest….
    Szyszynka jest naszym trzecim okiem, jest organem, przez który śnimy i wyobrażamy sobie, a gdy jest aktywowana, jest również organem, który łączy nas z innymi wymiarami rzeczywistości, to znaczy: pozwala nam widzieć istoty z innych wymiarów poza pozwalają nam odbyć podróże astralne (pozostawić nasze ciało fizyczne, aby podróżować z ciałem eterycznym), rozwijać zdolności parapsychiczne, takie jak jasnowidzenie czy telepatia, a nawet możliwość podróżowania w czasie…
    Nietrudno zgadnąć, dlaczego to tajemnica, odpowiedź jest w Kościele. Jak przetrwał kościół? bycie monopolem na religię: chodzenie na mszę to jedyny sposób, w jaki pokazano nam połączenie z Boskim planem, ale w rzeczywistości Świątynia, aby osiągnąć Boskie połączenie, znajduje się w każdym z nas…
    Szyszynka ma kilka znaczeń. Dla religii katolickiej oznacza to Moc Bożą; dla masonerii wizja Cyklopa; w tradycji egipskiej jest znane jako oko Horusa, również w świętej geometrii możemy zobaczyć, że oko Horusa dokładnie odpowiada wszystkim strukturom mózgu, aw świecie azjatyckim jako trzecie oko lub ośrodek jasnowidzenia i intuicja…
    W początkowej terminologii znany jest jako „Drzwi do raju”, a nawet francuski filozof Kartezjusz zaproponował, że szyszynka jest tym, co łączy ciało z duszą lub zawiera ją. zdefiniował go jako ′′ Siedziba Duszy”. Jego propozycja powstaje, ponieważ szyszynka nie jest obustronnie zduplikowana w ciele, a także wierzył (błędnie), że jest wyłącznie dla ludzi…
    Hormon melatoniny wytwarzany przez szyszynkę, którego niedobór jest spowodowany bezsennością i depresją, występuje w niektórych produktach spożywczych, takich jak owies, kukurydza, pomidory, ziemniaki, orzechy, ryż i wiśnie. W starożytnych świątyniach Sumerów i Babilończyków mieliśmy kult szyszynki i nawet w Watykanie możemy zobaczyć pomnik, który mają w postaci ananasa lub szyszynki, również przeniesionej przez ziemniaki, a na ścianach piramid znajdują się hieroglify.
    Sekretna szyszynka, substancja zwana DMT (dimetylotryptamina), znana również jako duchowa cząsteczka, która w dziwny sposób uwalnia się w fazę szybkiego ruchu oczu, kiedy śnimy, jest odpowiedzialna za wizualizację obrazów w snach. Gdy nie ma światła, szyszynka wytwarza melatoninę z serotoniny.
    Jest on związany z regulacją cykli czuwania i snu oraz służy do przeciwdziałania skutkom syndromu różnicy stref czasowych (jet lag)…
    DMT jest tak potężny, że może przenosić ludzką świadomość przez podróże w czasie i wymiary. W bezpośrednim stanie przed śmiercią wytwarzanych jest dużo DMT, więc przypisuje się tobie zdolność do wchodzenia świadomości w wyższe wymiary. Osiąga stany mistyczne lub międzywymiarowe, jest najpotężniejszym halucynogennym lub enteogennym występującym w naturze, we wszystkich roślinach i zwierząt (w większym lub mniejszym stężeniu), ma głęboki wpływ na świadomość).
    Medytacja oferuje portal do ćwiczenia i rozwijania świadomości połączenia i zdolności w wyższych wymiarach bytu.
    Pracuj nad opanowaniem swojej świątyni boskości Umysł Ciało Duch w sobie.
    💙🤍💙
    Danïelle
    Blye Sky

    Polubienie

     
  • rafal

   3 grudnia 2017 at 13:40

   ……..ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI SĄ PODSTAWĄ ISTNIENIA POLAKÓW I PAŃSTWA POLSKIEGO ! ! ! ! ! !

   Z A W S Z E P O L S K A

   POLACY PO BITWIE POD GRUNWALDEM ,SĄ NARODEM PRZEKLĘTYM PRZEZ KOŚCIÓŁ ! ! !
   Ojciec Święty, żyd nie polak Jan Paweł II ,klątwy nie zdjął ! ! ! Watykan to WRÓG polaków ! ! !
   46.Lechia,-3 tys.lat historii Polski.cz.1/3.Spiskowa Historia Polski.https://www.youtube.com/watch?v=4Hq05Kvij3w&list=PLMljuBdUhXvsRJ-QD2ME1HHg7H7gaJ7fU
   AKOWCY strzelali do ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH którzy szli powstaniu na pomoc ! ! !
   KOPERNIK był satanistą .
   W roku 2020 szatan zostanie zniszczony do czwartego pokolenia .Polacy ocaleją ! ! ! ! NIEBOCENTRYZM i HONOR
   ISTAMBUŁ – to po prostu po polsku -IS TAM BUŁ – Jezus tam był . NOE , ADAM i EWA – byli polakami .Polska od Atlantyku po Ocean Spokojny .
   11.7/9 Narodowe Siły Zbrojne, fenomen polski: NARODOWCY, Żołnierze Niezłomni – NSZ WW 2https://www.youtube.com/watch?v=6oKx6tlM3ns&list=PLsl9qhb8vVlJ0iiU9p0OIjr_cEK3ECDb0&index=92

   HISTORYCY POLSCY TO OSZUŚCI . W POLSCE BYŁO NAJPIERW PRAWOSŁAWIE ! ! ! ! !
   JEZUS CHRYSTUS NIGDY NIE BYŁ W PALESTYNIE ! ! ! ! !

   Polubienie

    
  • SM

   30 Maj 2018 at 00:32

   DO MIKE NORRIN: !!!

   Czy wszystko naprawde musi sie sprowadzac do zarobku i szukania jak mozna na kims sobie dorobic? Czy naprawde nie widac tutaj wiekszego znaczenia w tym wszystkim, wstyd mi jest za polakow ktorzy tylko widza we wszystkim biznes!! Czasem warto cos zrobic bez dla samej idei i pomocy, ale widze ze to nie dla wiekszosci, dlatego ten kraj i ten swiat tak wyglada. Przykry widok i zal i wstyd. Czas na zmiane.

   Polubienie

    
 2. Paweł

  15 listopada 2017 at 10:50

  Szanowni rodacy powołujecie się na konstytucję 1997r. (stolcmana) która jest nielegalna też. 2 RP z 1935R. nadal obowiązuje. Jaki macie na to pogląd?
  pozdrawiam.

  Polubienie

   
 3. wojdabejda

  19 listopada 2017 at 17:11

  Oskarżamy o działania na szkodę ludzkości, na szkodę Suwerena-Narodu Polskiego, poprzez oszustwo polegające na uznawaniu nielegalnych władz żydowskiego okupanta w Polsce, który podstępnie, bezprawnie przejął Państwo Polskie w 1927r. a obecnie nielegalnie, bezskutecznie działa w imieniu Narodu Polskiego i Polski. Prywatne firmy handlowe żydowskiego okupanta podają się nielegalnie, bezprawnie, bezskutecznie za instytucje państwowe, posługując się nielegalnymi, sfałszowanymi symbolami narodowymi !
  Oskarżamy o działania na szkodę ludzkości, na szkodę Suwerena-Narodu Polskiego, poprzez oszustwo polegające na uznawaniu osób o fałszywej tożsamości, sfałszowanych nazwiskach, nie posiadających legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego i Polski jako wiarygodnych przedstawicieli Narodu Polskiego i Polski !
  Zgodnie z ekspertyzą prawną Krystyny Trzcińskiej, cyt..:

  ” nikt nie był kompetentny, nikt nie był władny, podpisywać w imieniu POLSKI, jakichkolwiek umów międzynarodowych, w tym i przystąpienia POLSKI do: Unii Europejskiej, NATO, ONZ itp.

  POLSKA, zgodnie z prawdą obiektywną, nigdy nie przystąpiła do UE, gdyż:

  1) brak jest na tą okoliczność dowodów z dokumentów urzędowych, mających moc władczą i podlegających wykonaniu.

  2) POLSKA jest w stanie zawieszenia bytu od 1927 r (bezskuteczne rozporządzenie o godle). POLSKA ma swoje terytorium, ale nie ma prawomocnych symboli narodowych, a te symbole narodowe, którymi posługują się polskojęzyczne przybłędy żydowskie, zamieszkałe na terytorium POLSKI często pod przybranym nazwiskiem i wyłudzonym obywatelstwem POLSKIM, prawomocnymi symbolami narodowymi POLSKI nie są. (…)
  Wszelkie składki na cel utrzymania tych wyżej wymienionych żydowskich organizacji i innych nie wymienionych tutaj, wyłożone arbitralnie ze SKARBU PAŃSTWA POLSKIEGO, hojną ręką przez żydowskich przybłędów w imieniu POLSKI, podlegają bezwzględnie zwrotowi POLSCE przez IZRAEL i międzynarodowe żydostwo, w trybie natychmiastowym, (…)”- koniec cytatu zaczerpniętego z linka pt.: “No i potem się dziwią że palą nimi w piecach”
  trzcinska.neon24.pl/post/128677,no-i-potem-sie-dziwia-ze-pala-nimi-w-piecach Krystyna Trzcińska w poniższym linku pt.”Dlaczego Polacy wezmą udział w rewolucji narodowej 2015 ?” udawadnia, że Izrael przejął terytorium Polski, stosuje jurysdykcję talmudyczną w celu wymordowania Polaków. trzcinska.neon24.pl/post/119381,dlaczego-polacy-wezma-udzial-w-rewolucji-narodowej-2015

  Oskarżamy o działania na szkodę ludzkości, na szkodę Suwerena-Narodu Polskiego, prywatnych firm handlowych, podających się za instytucje unijne w grupie przestępczej z innymi prywatnymi firmami, występującymi na scenie politycznej jako “rządy państw” oraz “organizacje międzynarodowe”, powołane rzekomo do dbałości o utrzymanie pokoju na świecie, jak np. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).

  https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/23/o-odszkodowanie-za-holokaust-na-narodzie-polskim/

  Polubione przez 3 ludzi

   
 4. M

  7 lipca 2020 at 00:28

  Witam,
  czy można się z Panią skontaktować mailowo?
  Pozdrawiam,
  Mirka

  Polubienie

   
 5. Stefan M. Dembowski

  19 stycznia 2021 at 05:28

  Witam i proszę o kontakt Pozdrawiam z USA Stefan Michał Dembowski

  Polubienie

   
  • wojdabejda

   19 stycznia 2021 at 10:29

   Mam nadzieję, że Pan nie jest tym Dembowskim , który nas prześladował a nawet groził zabiciem w komentarzach u Sendeckiego na neon 24. Więc proszę o przedstawienie się.

   Polubienie

    
  • wojdabejda

   19 stycznia 2021 at 10:32

   Po czynach ich poznacie a Pan Opara dał się poznać jako likwidator bloga LOWPORO, bloga cieszącego się dużą poczytnością ! Przeszkadzała Panu Oparze i jego świcie, prawda o przekrętach tego upadłego prywatnego światowego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, systemu opartego na antyludzkim prawie kanoniczno-morskim !

   Bez uprzedzenia, bez uzasadnienia i bezpodstawnie skrzywdziliście Polaków, odebraliście im prawo do prawdy o przekrętach prawnych aktorów sceny religijno-politycznej, odgrywających teatr fałszu i obłudy !

   W tej sytuacji powyższy tekst Pana Opary świadczy o jego obłudzie i zakłamaniu. Drodzy Rodacy, Polacy ! Nie dajmy się zwodzić fałszywym obrońcom Słowiańskiego Narodu Polskiego !

   Polecam:wojdabejda.wordpress.com

   Polubienie

    
  • wojdabejda

   19 stycznia 2021 at 10:35

   @riama 14:33:23
   Stanowczo protestujemy przeciwko manipulacjom zawartym w artykule pt:
   „Bloger Dembowski a sprawa Polska”, gdzie Sendecki pretendujacy do miana narodowca, endeka, staje w obronie naszego prześladowcy Stefana Dembowskiego ze Stwarzyszenia Demokracja USA a mnie komentującą zgodnie z zasadami obrzuca inwektywami i posądzeniami.

   Za upowszechnianie tekstów w obronie Narodu Polskiego i za pisanie prawdy o uzurpatorach we władzach jak też prawdy o przejęciu ruchu narodowego przez przedstawicieli okupanta spotyka mnie tj. M.Bejda , nick: „riama” , jak też działającą wraz ze mną T.Wojda niedopuszczalny z punktu widzenia interesu Narodu POlskiego atak ze strony osób uważająych się za patriotów, narodowców, endeków.

   Apeluję do przedstawicieli Narodu Polskiego o rozwagę i ostracyzm w stosunku do tych smozwańczych elit narodowych.

   Tylko wrogowie Narodu Polskiego lekceważą fakty udowodnienia i udokumentowania sfałszowania wyborów w 2011r. i w 2013r. zamachu stanu w Polsce jak też poinformowania przez M.Bejda i T.Wojda władz unijnych i OBWE o tych faktach.
   www. umstno.bogspot.com
   www. tcichocki.pl, Do Narodu POlskiego z 27.07.2013r.
   http://www.petycjeonline.com/a/18709

   Oto przykład pozostawionych, zmanipulowanych komentarzy dem
   http://eugeniuszsendecki.neon24.pl/post/100927,usopal-twardo-broni-holochera-i-wzywa-na-marsz-niepodleglosci
   http://eugeniuszsendecki.neon24.pl/post/100817,usopal-do-polskiej-mlodziezy-na-marsz-niepodleglosci-2013

   Maria Bejda, Teresa Wojda
   Stowarzyszenie Regionalne Wsi urzecze „Łowiczanie”
   Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
   Obywatelski Ruch Oporu
   KRZYŻ NA TORACH DO AUSCHWITZ
   riama 29.01.2014 15:10:41
   @Zdzich 03:42:56
   Haniebny wpis : Cytat z komentarza „Zdzicha” „W pojedynkę i na przekór prześladowaniom przez żydo-komunę, Świtoń nie zdradził ani swoich zasad moralnych, ani nie ugiął się pod biczem KOMUNISTYCZNYCH KATÓW, których „riama – nana” nazywa „wielkimi mężami stanu”.

   Riama nigdzie nie nazywała komunistycznych katów ” wielkimi mężami stanu ” !!!
   To jest talmudyczne, prowokacyjne nadużycie !

   Dyskwalifikuje Zdzicha z tej dyskusji i wystawia na konieczność wyrzucenia go z tego portalu !

   Dość podłego atakowania riamy poprzez takie skandaliczne manipulacje !

   Jeśli Sendecki nie zablokuje Zdzicha to znajdą się inni, którzy wpłyną, że ponownie będzie zmuszany Pan Sendecki przez właściciela portalu do zablokowania komentatorów naruszających nie tylko zasady ale i prawo poprzez stosowanie takich przeinaczeń i gróźb karalnych jak miało to miejsce w przypadku S.Dembowskiego ze Stowarzyszenia Demokracja USA, przyjaciela Sendeckiego.

   Dlaczego Pan Sendecki jest na czarnej liście właściela tego portalu ?

   Nie zareagował w porę na groźby pozbawienia życia, obrzydliwe, wulgarne wpisy, poniżające M. Bejda i T.Wojda oraz cały ruch, który reprezentujemy jako petycjonariuszki Petycji Parlamentu Europejskiego 0578/2012 w obronie Narodu Polskiego !

   Dlaczego Sendecki w swoim artykule pt.: „Bloger Michał Dębowski i sprawa polska” http://eugeniuszsendecki.neon24.pl/post/102638,bloger-michal-dembowski-i-sprawa-polska
   broni naszego prześladowcy i ani słowa nie wspomina przeciwko komu był ten atak skierowany?

   Atak ten był skierowany do konkretnych osób z imienia i nazwiska do M.Bejda i .Wojda z podaniem miejscowości : Łowicz !!!

   Ten artykuł w obronie Dembowskiego narusza nasze dobra osobiste i jest atakiem na prawdę, którą upowszechniamy.

   Dembowski sam sie zdemaskował grożeniem zabiciem, pobiciem, lżeniem, poniżeniem, oszczerstwami w komentarzach pod artykułami Pana Sendeckiego. Sendecki nie był łaskaw podać w art. „Bloger Dembowski…” pod jakim jego art. doszło do tych haniebnych wpisów Dembowskiego, a było to pod art. „Usopal twardo broni Cholochera i wzywa na Marsz Niepodległości „, ” USOPAL do polskiej młodzieży na marsz niepodległości ”
   Można jeszcze znaleść w komentarzach pod tymi art. wulgarne wpisy Dembowskiego !!! Dlaczego nie zostało to wykasowane?

   Dziękujemy osobom, które stanęły w naszej obronie i zgłosiły to nadużycie do właściciela portalu .
   Dziękujemy również właścicielowi portalu za interwencję .
   KRZYŻ NA TORACH DO AUSCHWITZ
   riama 29.01.2014 14:33:23

   Polubienie

    
 6. wojdabejda

  28 stycznia 2021 at 05:19

  https://ziomalum.pl/topic/1167/jak%C4%85-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-gotuj%C4%85-nam-globali%C5%9Bci/37
  anka
  17 lis 2020, 12:36

  Globalny reset – plan tyranów dotyczący świata

  Kryzys korony jest przyczyną globalnego zamachu stanu o monumentalnych rozmiarach. To początek nowej ery z nowym międzynarodowym porządkiem gospodarczym, który grozi całkowitym pozbawieniem wolności człowieka.

  Tyrani przejęli władzę, by zmusić nas do „inteligentnego klimatycznie” i „zdrowego” świata poprzez nowy techniczno-totalitarny harmonogram Światowego Forum Ekonomicznego – Wielki Reset.

  13 czerwca 2019 roku Klaus Schwab, dyrektor Światowego Forum Ekonomicznego i Sekretarz Generalny ONZ António Guterres podpisał partnerstwo między swoimi dwiema organizacjami. Zrobił to bez większego zainteresowania mediów, pomimo rażących implikacji dla ludzkości. W zasadzie oznacza to, że za jednym pociągnięciem pióra władzę nad naszym życiem przekazał w ręce wielkich światowych korporacji i ich właścicieli.

  Umowa obejmuje sześć obszarów tematycznych:

  Finansowanie agendy ONZ 2030
  Zmiany klimatyczne
  Zdrowie
  Współpraca cyfrowa
  Równe prawa i „wyzwolenie kobiet”
  Szkolenia i rozwój umiejętności
  Celem partnerstwa jest przyspieszenie programu zrównoważonego rozwoju ONZ i realizacja 17 globalnych celów.„Realizacja celów zrównoważonego rozwoju ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości ludzkości. Światowe Forum Ekonomiczne jest zdecydowane wspierać te wysiłki i współpracować z ONZ w celu budowania dostatniej i sprawiedliwszej przyszłości ”. (Klaus Schwab).

  W tym porozumieniu stwierdzono również, że czwarta rewolucja przemysłowa Światowego Forum Ekonomicznego jest ważnym elementem realizacji agendy,kluczem jest cyfryzacja.

  Kilka miesięcy później, podczas spotkania w Davos w styczniu 2020 roku, stało się to bardzo jasne dzięki publikacji raportu Unlocking Technology for the Global Goals,który został opracowany przez PWC duże firmy technologiczne (wchodzące w skład grup roboczych Światowego Forum Ekonomicznego) powinny rozwiązywać problemy świata przy pomocy AI, satelitów, dronów i internetu oraz syntetycznej żywności na talerzu.

  Kiedy 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła Covid-19 jako pandemię, otworzyła się szansa dla Światowego Forum Ekonomicznego na szybkie wprowadzenie nowego porządku na świecie. Wszystko było bardzo precyzyjnie przygotowane.

  Już w 2006 roku pierwszy raport WEF dotyczył globalnych zagrożeń, jakie środki byłyby konieczne w przypadku możliwej pandemii (niektóre zalecenia zostały przetestowane w związku ze świńską grypą w 2009 roku). Po tym, grupy robocze kontynuowały pracę nad naprężeniem swojej sieci.

  Fundacja Rockefellera opublikowała w 2010 roku „Scenariusze przyszłości technologii i rozwoju międzynarodowego” – w których niemal proroczo opisano scenariusz przyszłej blokady.

  „Początkowo idea bardziej kontrolowanego świata zyskała powszechną akceptację i aprobatę. Obywatele chętnie oddali część swojej suwerenności – i prywatności – bardziej paternalistycznym państwom w zamian za większe bezpieczeństwo i stabilność. Obywatele byli bardziej tolerancyjni, a nawet chętni do odgórnego kierowania i nadzoru, a przywódcy i władza miała większą swobodę narzucania porządku wg. własnego uznania. (Fundacja Rockefellera) ”

  Rok przed tym, jak wirus zaczął atakować świat, Światowe Forum Ekonomiczne opublikowało raport Gotowość na epidemię i wpływ na biznes – ochrona życia i środków do życia w globalnej gospodarce. Rozległe przygotowania były prawie zakończone. W październiku 2019 roku odbyła się próba generalna z ćwiczeniem Event 201 (z udziałem zainteresowanych stron, takich jak Światowe Forum Ekonomiczne, Fundacja Billa i Melindy Gatesów oraz Uniwersytet Johna Hopkinsa).

  Wielki reset

  Po kilku miesiącach od podjęcia decyzji o ekstremalnych środkach w różnych społeczeństwach i jednoczesnym wprowadzeniu autorytarnych reguł kontroli na całym świecie, Klaus Schwab i António Guterres wystąpili 3 czerwca razem z księciem Karolem i zaproponowali rozwiązanie dla wszystkich.

  Schwab ogłosił, że:
  „Kryzys COVID-19 pokazał nam, że nasze stare systemy nie są przystosowane do XXI wieku. Wskazał na fundamentalny brak spójności społecznej, sprawiedliwości, integracji i równości. Nadeszła historyczna chwila, aby nie tylko walczyć z prawdziwym wirusem, ale także zmienić kształt systemu zgodnie z potrzebami, które pojawiły się w związku z Coroną. Mamy możliwość pozostania biernymi, co zaowocuje wzmocnieniem wielu dzisiejszych trendów. Polaryzacja, nacjonalizm, rasizm, a w końcu narastające niepokoje społeczne z konfliktami. Ale mamy inny wybór, możemy wypracować nową umowę społeczną, która przede wszystkim zintegruje następne pokolenie. Możemy zmienić swoje zachowania, aby znów być w harmonii z naturą i widzimy, że nowa technologia czwartej rewolucji przemysłowej jest wykorzystywana w najlepszy sposób, aby uczynić nasze życie lepszym.”

  9 lipca 2020 roku Światowe Forum Ekonomiczne opublikowało książkę COVID-19: Wielki reset, w której wyjaśniono przemyślenia Schwaba i współautora Thierry’ego Mallereta (szefa Global Risk Network World Economic Forum). Celem książki było stworzenie zrozumienia dla przyszłości, która nas czeka, jest ona podzielona na trzy główne rozdziały:

  Reset makro – analizuje wpływ na gospodarkę, społeczeństwo, geopolitykę i technologię.
  Micro Reset – analizuje konsekwencje dla branż i firm.
  Reset indywidualny – omawia konsekwencje na poziomie indywidualnym.

  Zdaniem autorów stajemy przed wyborem trasy. Jedna droga prowadzi nas do lepszego świata: bardziej inkluzywnego, równiejszego i szanującego Matkę Ziemię. Inna droga doprowadzi nas do świata przypominającego poprzedni – ale gorszego i z powtarzającymi się, niewygodnymi niespodziankami. Grożą, że będą nas dręczyć, dopóki nie ulegniemy i nie zaakceptujemy ich techniczno-utopijnej wizji świata.

  Reset geopolityczny

  COVID-19 przypomniał światu, że największe problemy są z natury globalne (klimat, pandemie, terroryzm, handel międzynarodowy). Globalne organizacje nie są odpowiednio wyposażone i brakuje skutecznego przywództwa. Zdaniem autorów, obecny system nie był w stanie poradzić sobie z kryzysem koronowym, ale został ukształtowany przez nieskoordynowane działania krajowe. Wskazuje to na potrzebę sprawniejszego i bardziej skoordynowanego przywództwa i że nacjonalizm może nas tylko wprowadzić w błąd.

  Dlatego niepokój budzi fakt, że bez odpowiedniego globalnego zarządzania zostaniemy sparaliżowani w naszych próbach stawienia czoła globalnym wyzwaniom i reagowania na nie.

  Było to szczególnie widoczne w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji, gdzie narody ryzykowały nawet współpracę pod presją kryzysu.

  Każda blokada lub kryzys zdrowotny spowodowany przez koronawirusa może szybko wywołać powszechną desperację i nieporządek, potencjalnie wywołując masowe niepokoje i globalne skutki nokautu.

  Zamiast tego powraca przemoc, głód, bezrobocie i chaos.

  Może dojść do głodu o biblijnych proporcjach. Zbliża się nowa fala masowej imigracji, podobnie jak w latach 2015-2016.

  Świat będzie niebezpiecznym i biedniejszym miejscem, jeśli nie stworzymy globalnych instytucji – twierdzą Schwab i Malleret. Bez tego globalnej gospodarki nie można ponownie uruchomić. Nietrudno założyć, że Światowe Forum Ekonomiczne chciałoby powierzyć takie przywództwo, tak jak pokazuje jego partnerstwo z ONZ. Wydaje się, że nadchodzące lata będą bardzo trudne. Porządek ma poprzedzać chaos.

  Reset środowiskowy

  Zdaniem autorów zarówno pandemie, jak i zmiana klimatu / upadek ekosystemu wskazują na złożoną wzajemną zależność między człowiekiem a przyrodą. Twierdzą, że COVID-19 daje światu przedsmak tego, co głęboki kryzys klimatyczny i załamanie ekosystemu oznacza dla gospodarki, geopolityki, problemów społecznych i rozwoju technologicznego. Kryzysy mają również tę wspólną cechę, że ich skutki są globalne i można je rozwiązać jedynie poprzez globalną koordynację.

  Na pierwszy rzut oka pandemia i otoczenie wydają się być tylko dalekimi spokrewnionymi kuzynami, ale są one znacznie bliższe i bardziej powiązane, niż nam się wydaje.

  Jedna różnica polega na tym, że pandemie wymagają natychmiastowych działań, których wynik można szybko zobaczyć, podczas gdy zmiany klimatyczne nie są dostrzegane natychmiast i dlatego są traktowane z niższym priorytetem. Podczas pandemii większość przyjmuje bezwzględne środki, jednocześnie opierając się ograniczeniom w swoich życiowych wyborach, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, które mogą podważyć dowody naukowe.

  Książka wskazuje na badania, w których pandemie, takie jak COVID-19, są związane z wpływem człowieka na środowisko. Jak zwykle, my, ludzie, jesteśmy winni i wyrażono pewne rozczarowanie, że emisje dwutlenku węgla zostały zmniejszone tylko o 8% podczas blokady.

  Wniosek jest taki, że potrzebna jest radykalna zmiana w systemach energetycznych, na przykład zmiana strukturalna w zachowaniu naszych konsumentów.

  Jeśli w epoce po pandemii zdecydujemy się wznowić nasze życie tak jak wcześniej (jeżdżąc tymi samymi samochodami, ogrzewając nasze domy w ten sam sposób itd.),kryzys COVID-19 pójdzie na marne aż do polityki klimatycznej.

  Przewiduje się, że pandemia zdominuje politykę przez kilka lat, a tym samym grozi, że prace klimatyczne będą mniej pilne – COP26 był m.in. zestaw. Schwab (wraz ze swoimi sojusznikami) chce tego uniknąć i zamiast tego widzi, jak kryzys COVID-19 może otworzyć możliwości wprowadzenia ich „zrównoważonej” polityki klimatycznej. W tym scenariuszu rządy i firmy są zachęcane do podjęcia „właściwej decyzji”, ponieważ duża część populacji nabywa nowej świadomości społecznej, że możliwy jest inny styl życia. Jest to napędzane przez pomyślnie utworzony aktywizm.

  Ponieważ rządy może kusić powrót do starego porządku, cztery kluczowe obszary powinny zostać wykorzystane do kierowania rozwojem we „właściwym” kierunku.

  Oświecone przywództwo – przywódcy, którzy maszerują na czele walki ze zmianami klimatycznymi spowodowanymi przez człowieka (w tym miejscu książka wskazuje księcia Karola).

  Świadomość ryzyka – świadomość, że COVID-19 przyciągnął nas do współzależności i konsekwencji braku słuchania wiedzy naukowej, wzrosła.

  Zmiany behawioralne – pandemia zmusiła nas do zmiany naszych wzorców podróżowania i konsumpcji, a tym samym do przyjęcia bardziej ekologicznego stylu życia.

  Aktywizm – Koronawirus zainspirował zmiany i stworzył nowe strategie aktywizmu społecznego. Aktywiści klimatyczni, którzy widzieli spadek zanieczyszczenia powietrza podczas blokady, podwoją swoją presję na firmy i inwestorów.

  Kompleksowy zielony ład Komisji Europejskiej z planem zainwestowania biliona euro w redukcję emisji i wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym będzie najbardziej przekonywającym przykładem tego, że władze nie marnują kryzysu koronowego.

  Reset technologiczny

  … pandemia jeszcze bardziej przyspieszy innowacje, katalizując zachodzące już zmiany technologiczne i „turbodoładując” każdą cyfrową firmę lub cyfrowy wymiar każdej firmy.

  Autorzy uważają, że kryzys koronacyjny oznaczał, że rozwój cyfrowy wykonał w ciągu miesiąca krok, który w przeciwnym razie zająłby dwa lata. Prawie wszystko zostało przestawione na tryb online. Zwycięzcami są duże firmy technologiczne, a ich zasługi w czasie kryzysu były ogromne.Wszystkie pomysły biznesowe oparte na osobistych spotkaniach (np. sektor kultury i restauracje) przegrywają z nimi. To jest coś, co według Schwaba i Mallereta w większości pozostanie w tym stanie na dłużej. Kryzys koronowy ma wpływ na pracę, szkolenia, handel, medycynę i rozrywkę. Oznacza również poważne naruszenie naszego życia prywatnego.

  Śledzenie kontaktów ma niezrównane możliwości i niemal niezbędne miejsce w zbrojowni potrzebnej do zwalczania COVID-19, a jednocześnie może stać się narzędziem masowej inwigilacji.

  Oznacza to również, że rządy na całym świecie musiały porzucić długi proces konsultacji w celu uregulowania tej nowej technologii. Zamiast tego wszystkie zahamowania ustąpiły. Przepisy przejściowe zostały dodane w czasie kryzysu i zdaniem autorów będą nadal istnieć. Chodzi także o dystans społeczny. Firmy skoncentrują się na restrukturyzacji miejsc pracy, aby zminimalizować kontakt z ludźmi. Przyszłość wygląda niekorzystnie dla pracowników branży hotelarskiej i restauracyjnej oraz sektora szkoleniowego.

  Autorzy przewidują masową automatyzację, aby zapewnić higienę i czystość, co z kolei oznacza przyspieszenie transformacji cyfrowej. Oczekuje się, że krajowa produkcja wzrośnie ze względu na rosnącą automatyzację.

  Od samego początku blokad stało się jasne, że roboty i sztuczna inteligencja były naturalną alternatywą, gdy ludzka siła robocza nie była dostępna.

  Wszystko to ma swoją cenę. Eliminuje ludzką potrzebę i widać, że łatwiejsze prace znajdują się w strefie ryzyka. Całość ma chłodny i bardzo mizantropijny posmak. Zdaniem autorów blokady mają wysoką cenę ekonomiczną, co oznacza, że ​​potrzebne są inne metody. Otwiera to drzwi do stałych rozwiązań technicznych, takich jak śledzenie kontaktu, w którym wszystkie nasze ruchy mają być śledzone (namierzanie) i analizowane (namierzanie), aby móc poddać kwarantannie zarażonych ludzi.

  Aplikacja śledząca uzyskuje wgląd w czasie rzeczywistym, na przykład określając aktualną lokalizację osoby za pomocą danych geograficznych za pomocą współrzędnych GPS.

  Chodzi o to, aby nas rozdzielić za wszelką cenę, ale także o studiowanie wszystkich naszych projektów z przeszłości.

  Kilka krajów, takich jak Korea Południowa, Chiny i Hongkong, wykorzystało natrętne i wymuszone metody śledzenia w czasie rzeczywistym podczas pandemii. Elektroniczne opaski na rękę były używane w Hongkongu, podczas gdy inne kraje korzystały z aplikacji mobilnych, aby sprawdzić, czy zarażeni ludzie nie opuścili kwarantanny. Singapurska aplikacja TraceTogether, która ostrzega, gdy zarażeni ludzie docierają do innych w promieniu 2 metrów, a następnie wysyła dane do Ministerstwa Zdrowia, jest postrzegana przez autorów jako możliwa droga pośrednia. Autorzy zwracają również uwagę na problemy, które pojawiają się, gdy te systemy są dobrowolne.

  Żadna dobrowolna aplikacja do śledzenia umów nie zadziała, jeśli ludzie nie będą chcieli podawać własnych danych osobowych agencji rządowej monitorującej system, jeśli jakakolwiek osoba odmówi pobrania aplikacji (a tym samym zataje informacji o możliwej infekcji, ruchach i kontaktach) wpłynie to niekorzystnie na wszystkich.

  W świetle różnych systemów można przyjąć wspólne normy dotyczące śledzenia kontaktów (wyraźnie wspomniano o UE).

  Schwab i Malleret piszą, że śledzenie kontaktów umożliwia „wczesną interwencję” w „bardzo rozprzestrzeniających się środowiskach”, takich jak spotkania rodzinne. Nietrudno zauważyć, że prześladowania można z łatwością zastosować przeciwko tym, którzy buntują się przeciwko temu diabolicznemu systemowi. To my, ludzie, jesteśmy infekcją w oczach tych tyranów.

  Opisują, jak firmy na całym świecie (w związku z początkiem ponownego otwarcia krajów), aby nie tworzyć nowej choroby, zaczęły wdrażać cyfrowy monitoring swoich pracowników. Oczywiście jest to sprzeczne ze wszystkimi zasadami etycznymi i prawami człowieka. Autorzy zwracają również uwagę, że po wdrożeniu systemów jest mało prawdopodobne, że zostaną one usunięte (chociaż zniknie ryzyko zarażenia).

  Autorzy piszą, że wielu analityków, decydentów i funkcjonariuszy bezpieczeństwa przewiduje, że doprowadzi to do dystopijnej przyszłości.

  Książka daje wyraźne ostrzeżenie, że obecnie budowane jest technologicznie totalitarne państwo nadzoru, pod pretekstem Korony. Nie ulega jednak wątpliwości, że autorzy uważają, że zalety przeważają nad wadami (co wynika również z dwóch książek Schwaba o czwartej rewolucji przemysłowej).

  Prawdą jest, że w erze po pandemii zdrowie osobiste stanie się znacznie ważniejszym priorytetem dla społeczeństwa, dlatego dżin nadzoru technicznego nie zostanie ponownie zamknięty w butelce.

  Schwab i Malleret kończą rozdział uwagą, że „władcy i my sami możemy kontrolować i wykorzystywać zalety nowych technologii bez poświęcania naszych indywidualnych i zbiorowych wartości i wolności”. Schwab, który odgrywa kluczową rolę w promowaniu tyrańskiego systemu nadzoru, zrzuca odpowiedzialność na resztę z nas.

  Mikro reset

  Zdaniem autorów dla przedsiębiorców nie ma powrotu do systemu, który istniał wcześniej. COVID-19 zmienił wszystko.Wg Schwaba i Mallereta obowiązywać od teraz będzie:

  Praca na odległość
  Wirtualne spotkania
  Bardziej efektywne procesy decyzyjne
  Przyspieszenie cyfryzacji i rozwiązań cyfrowych

  Firmom, które nie zastosują się do zaleceń tyranów dotyczących całkowitej konwersji cyfrowej, ciężko będzie przetrwać.

  Zwycięzcami są najwięksi sprzedawcy internetowi i serwisy streamingowe, takie jak Alibaba, Amazon, Netflix i Zoom. n.p. i tak astronomiczna fortuna prezesa Amazon, Jeffa Bezosa, wzrosła w czasie kryzysu o 60%. Handel został szybko przejęty przez kilku monopolistycznych pasożytów.

  To samo dotyczy firmy Zoom do wideokonferencji, której wzrost był wykładniczy wiosną 2020 roku. W zasadzie przewiduje się, że zostanie przeniesiony do sfery cybernetycznej.

  W 2019 roku 1 procent konsultacji lekarskich w Anglii odbywał się online. W czasie kryzysu koronowego było to 100%.

  Oczekuje się również, że handel elektroniczny będzie się rozwijał, gdy klienci będą zmuszeni do korzystania z internetu. Zwycięstwo odniesie wielka technologia i branża opieki zdrowotnej.

  Oczekuje się, że w erze post-korony rządy uzyskają większą kontrolę nad przedsiębiorczością. Pakiety stymulacyjne są powiązane z warunkami przeprowadzania działań. Zdaniem autorów, następnym krokiem będzie kapitalizm interesariuszy z ładem środowiskowym, społecznym i korporacyjnym (ESG).

  Oznacza to, że firmy powinny poważnie traktować swoją odpowiedzialność społeczną i inwestować „w sposób zrównoważony”. Poprzez aktywizm organizacji pozarządowych, takich jak Greenpeace, należy wywierać nacisk na firmy, aby podejmowały właściwe decyzje.

  Reset indywidualny

  W ostatnim rozdziale autorzy omawiają indywidualne konsekwencje pandemii. Piszesz, że w przeciwieństwie do innych katastrof, takich jak trzęsienia ziemi i powodzie, które wywołują współczucie i zbliżają ludzi, pandemia ma odwrotny skutek. To było katastrofalne dla nas, ludzi. Pandemia to długotrwały proces, który łączy w sobie silny lęk przed śmiercią i niepewność, kiedy niebezpieczeństwo minie. Pandemia może powrócić w dowolnym momencie. Towarzyszyły temu również autorytarne i nieprzewidywalne działania ze strony władz. To wywołało obawy.

  Pandemia prowadzi również do aktów samolubnych, ponieważ wszyscy wokół są postrzegani jako potencjalni nosiciele choroby. Nie pomagamy innym w strachu przed śmiercią. Tworzy także poczucie winy i wstyd. Niemożliwe jest działanie „poprawnie”. Widać to również w skali makro, poprzez kraje, które zamknęły swoje granice i poważnie ograniczyły podróżowanie. Środki te doprowadziły również do rasizmu, patriotyzmu i nacjonalizmu. Autorzy postrzegają to jako „toksyczną mieszaninę”.

  Autorzy wykazują świadomość, że osoby powodujące katastrofy mają psychologiczne skutki, jakie izolacja społeczna oznacza dla ludzi. Nie mogliśmy jak zwykle szukać wsparcia u przyjaciół i rodziny. Zostaliśmy okradzieni z bliskości potrzebnej nam do funkcjonowania. To staje się powolną próbą, w której powoli się załamujemy. Doprowadziło to w tym roku do dramatycznego wzrostu złego samopoczucia psychicznego. Wskazują na to;

  Osoby z wcześniejszymi problemami psychicznymi będą miały jeszcze gorsze ataki lęku.
  Dystans społeczny zwiększy problemy psychiczne nawet po wycofaniu środków.
  Utrata dochodów i pracy zwiększy liczbę zgonów z powodu samobójstw, przedawkowania, alkoholizmu itp.
  Podczas pandemii wzrośnie przemoc w rodzinie.
  Osoby „wrażliwe” i dzieci, wymagające opieki, osoby defaworyzowane społecznie i niepełnosprawne są coraz bardziej osłabione psychicznie.

  Autorzy zaznaczają, że przełoży się to na potrzebę opieki psychiatrycznej (leczenia psychologicznego) w kolejnych latach. W związku z tym obszar ten będzie miał wysoki priorytet dla decydentów w następstwie kryzysu korony.

  Pokazuje to, jak bezlitosni są ci tyrani. Doskonale wiedzą, co je spowodowało. Takiego efektu chcieli i to powinno nas skłonić do podjęcia „słusznego” wyboru. Jak stado owiec, mamy zostać doprowadzeni do ich technologicznej dyktatury.

  Rozdział poświęcony przedsiębiorczości przedstawia, jak będzie wyglądać nowa opieka:

  Technologia powinna również rejestrować nasz ślad węglowy, nasz wpływ na bioróżnorodność i toksyczność wszystkiego, co w nas wkładamy! Potrzeba kontroli technokratów wydaje się nienasycona.
  Zdaniem autorów pandemia dała nam również czas na zastanowienie się nad tym, co uważamy za ważne w życiu; czas spędzony w izolacji daje nam wgląd w nasz poprzedni niezrównoważony styl życia, który zanieczyszczał klimat i środowisko. Wg. Schwaba można to teraz poprawić:

  We wnioskach, nieco zaskakująco, omówiono bardzo skromną śmiertelność z powodu pandemii. Należy zauważyć, że do końca czerwca COVID-19 zabił zaledwie 0,006% światowej populacji. Należy to porównać do zarazy (30-40% populacji) i grypy hiszpańskiej (2,7% populacji). Wskaźnik śmiertelności z / z Corona nie jest zatem niczym, co motywuje do całkowitego zamknięcia świata.

  Musieliśmy i będziemy musieli zapłacić wysoką cenę za coś, co poza wszelką proporcjonalnością zostało przesadzone i wykorzystane jako bodziec do wprowadzenia nowego porządku techniczno-totalitarnego.

  Tyrani, zgodnie z zasadą „kryzys jest dobry dla biznesu”, bardzo efektywnie wykorzystali cierpienie, jakie zadali nam, ludziom. Grożą także powrotem ze swoim przerażeniem, jeśli nie zaakceptujemy ich planów szczegółowej kontroli i regulowania naszego życia. To są czyste metody mafijne. Żaden z nas nie wybrał Schwaba i jego przyjaciół z klubu miliarderów, aby dyktowali nam jak mamy żyć. Najwyższy czas zdetronizować tych tyranów.

  http://pharos.stiftelsen-pharos.org/the-global-reset-der-plan-der-tyrannen-fur-die-welt/?fbclid=IwAR1azIBl7aWDozFyMn8K8ogaY5R8lmGcNJvjUOzYb98r8A1ridLSsz0EZzs
  1

  Polubienie

   
 7. wojdabejda

  28 stycznia 2021 at 05:29

  Pewnie większość już zna ten film, ale wydaje się mi, że w dzisiejszych czasach warto go sobie przypomnieć. Film jest z 2008 roku ale jest bardzo na czasie.

  Wstęp z pigułką można ominąć, dalej mamy wyjaśniane jak i od kiedy to się wszystko zaczęło i do czego dąży.

  Na przykładzie USA jest wyjaśniane jak banki manipulują pieniądzem i po co to robią.

  https://www.cda.pl/video/21478645e

  i link do yt:

  0

  Polubienie

   
  • wojdabejda

   11 czerwca 2022 at 11:12

   Dlatego tak ważne jest żeby odwapniać nasze trzecie oko…💙
   4 sposoby jak aktywować szyszynkę:
   1. Świało słoneczne
   Każdy rodzaj ekspozycji na światło słoneczne aktywuje szyszynkę i pobudza umysł.
   Światło słoneczne bezpośrednio, lub pośrednio pobudza szyszynkę, w wyniku czego rośnie produkcja serotoniny (neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za poziom nastroju i energii.
   2. Całkowite wyeliminowanie fluoru- pasty z fluorem itp. Zdrowe odżywianie.
   3. Sen w całkowitej ciemności
   Tylko w ciemnym otoczeniu szyszynka produkuje melatoninę w takich ilościach, aby zapewnić Ci spokojny sen.
   Unikaj tuż przed snem podświetlanych urządzeń, takich jak telefony, tablety, monitory komputera, lub telewizora.
   Oświetlenie z tych urządzeń pobudza wytwarzanie serotoniny, oszukując szyszynkę, że teraz jest czas dla używania umysłu, że to dzień. Takie światło zaburza cykl budzenie – uśpienie.
   4. Medytacja
   Szyszynka reaguje na sygnały bioelektryczne światła i ciemności, a medytacja aktywuje tę energię bioelektryczną.
   W praktyce, można nauczyć się kierować energię do tego jakże wrażliwego narządu.
   Medytacja to po prostu zerowanie się. Odpowiednie oddychanie na 4 (długi wydech), nawadnianie (rytuał poranny 4 szklanek to podstawa), bieganie (mimowolna medytacja aktywna), wchodzenie w proste czynności, jak sprzątanie, taniec, śpiewanie, ommmmmowanie, to wszystko pomaga zerować się, czyli wyłączać umysł podążający za kijowymi myślami.
   Medytacja, czyli zerowanie tak naprawdę dobrze zastępuje wszystkie używki, w tym jakże ekscytującą ayahuasca’ę.
   SZYSZYNKA
   💙🤍💙
   Szyszynka to jedna z największych ukrytych przed nami tajemnic. Sekretem nie jest to, że gruczoł istnieje, sekretem jest jego funkcja. Studentom medycyny mówi się, że to krzywy narząd, ale tak nie jest….
   Szyszynka jest naszym trzecim okiem, jest organem, przez który śnimy i wyobrażamy sobie, a gdy jest aktywowana, jest również organem, który łączy nas z innymi wymiarami rzeczywistości, to znaczy: pozwala nam widzieć istoty z innych wymiarów poza pozwalają nam odbyć podróże astralne (pozostawić nasze ciało fizyczne, aby podróżować z ciałem eterycznym), rozwijać zdolności parapsychiczne, takie jak jasnowidzenie czy telepatia, a nawet możliwość podróżowania w czasie…
   Nietrudno zgadnąć, dlaczego to tajemnica, odpowiedź jest w Kościele. Jak przetrwał kościół? bycie monopolem na religię: chodzenie na mszę to jedyny sposób, w jaki pokazano nam połączenie z Boskim planem, ale w rzeczywistości Świątynia, aby osiągnąć Boskie połączenie, znajduje się w każdym z nas…
   Szyszynka ma kilka znaczeń. Dla religii katolickiej oznacza to Moc Bożą; dla masonerii wizja Cyklopa; w tradycji egipskiej jest znane jako oko Horusa, również w świętej geometrii możemy zobaczyć, że oko Horusa dokładnie odpowiada wszystkim strukturom mózgu, aw świecie azjatyckim jako trzecie oko lub ośrodek jasnowidzenia i intuicja…
   W początkowej terminologii znany jest jako „Drzwi do raju”, a nawet francuski filozof Kartezjusz zaproponował, że szyszynka jest tym, co łączy ciało z duszą lub zawiera ją. zdefiniował go jako ′′ Siedziba Duszy”. Jego propozycja powstaje, ponieważ szyszynka nie jest obustronnie zduplikowana w ciele, a także wierzył (błędnie), że jest wyłącznie dla ludzi…
   Hormon melatoniny wytwarzany przez szyszynkę, którego niedobór jest spowodowany bezsennością i depresją, występuje w niektórych produktach spożywczych, takich jak owies, kukurydza, pomidory, ziemniaki, orzechy, ryż i wiśnie. W starożytnych świątyniach Sumerów i Babilończyków mieliśmy kult szyszynki i nawet w Watykanie możemy zobaczyć pomnik, który mają w postaci ananasa lub szyszynki, również przeniesionej przez ziemniaki, a na ścianach piramid znajdują się hieroglify.
   Sekretna szyszynka, substancja zwana DMT (dimetylotryptamina), znana również jako duchowa cząsteczka, która w dziwny sposób uwalnia się w fazę szybkiego ruchu oczu, kiedy śnimy, jest odpowiedzialna za wizualizację obrazów w snach. Gdy nie ma światła, szyszynka wytwarza melatoninę z serotoniny.
   Jest on związany z regulacją cykli czuwania i snu oraz służy do przeciwdziałania skutkom syndromu różnicy stref czasowych (jet lag)…
   DMT jest tak potężny, że może przenosić ludzką świadomość przez podróże w czasie i wymiary. W bezpośrednim stanie przed śmiercią wytwarzanych jest dużo DMT, więc przypisuje się tobie zdolność do wchodzenia świadomości w wyższe wymiary. Osiąga stany mistyczne lub międzywymiarowe, jest najpotężniejszym halucynogennym lub enteogennym występującym w naturze, we wszystkich roślinach i zwierząt (w większym lub mniejszym stężeniu), ma głęboki wpływ na świadomość).
   Medytacja oferuje portal do ćwiczenia i rozwijania świadomości połączenia i zdolności w wyższych wymiarach bytu.
   Pracuj nad opanowaniem swojej świątyni boskości Umysł Ciało Duch w sobie.
   💙🤍💙
   Danïelle
   Blye Sky

   Polubienie

    
 8. wojdabejda

  28 stycznia 2021 at 05:34

  Polubienie

   
 9. wojdabejda

  28 stycznia 2021 at 11:31

  NEVER GIVE UP !!!
  PRZEMOWA DONALDA TRUMPA, KTÓRA WYWOŁUJE GĘSIĄ SKÓRKĘ. DZISIAJ BARDZIEJ AKTUALNA NIŻ KIEDYKOLWIEK ZAWIERA UNIWERSALNĄ PRAWDĘ, BLISKĄ SERCU KAŻDEGO CZUJĄCEGO CZŁOWIEKA
  „Ja wiem, że każdy z was będzie wojownikiem o prawdę. Wiem, że każdy z was będzie czynił to co jest potrzebne – nie pójdzie tą łatwą ścieżką. I że pozostaniesz wierny sobie samemu, swojemu krajowi i swoim przekonaniom.
  Podczas mojego krótkiego pobytu w Waszyngtonie widziałem z pierwszej ręki, jaki zniszczony jest ten system. Mała grupka nieudaczników, którym wydaje się że wiedzą i rozumieją wszystko, chce dyktować innym, jak mają żyć, co mają robić i myśleć. Ale wy nie pozwolicie sobie dyktować przez innych w co macie wierzyć – szczególnie jeżeli wiecie, że to wy macie rację.
  Faktem jest, że jeszcze nikt nie osiągnął czegoś znaczącego bez chóru krytyków stojącego na uboczu i tłumaczącego wszystkim, dlaczego to jest niemożliwe.
  Ale przyszłość należy do marzycieli, nie do krytyków. Przyszłość należy do tych, którzy podążają za głosem serca, niezależnie od tego, co mówią krytycy. Jeżeli miałbym ci podać dzisiaj przesłanie, które powinieneś zachować w swoim sercu, to jest to: „nigdy się nie poddawaj, nigdy nie przestań walczyć o to, w co wierzysz, i o ludzi, którzy się o ciebie troszczą.”
  Zatroszcz się o siebie z godnością i dumą, żądaj dla siebie najlepszego i nie bój się, rzucić wyzwanie głęboko zakorzenionym i skorumpowanym strukturom władzy.
  Im więcej ludzi ci powie, że to jest niemożliwe, że tego nie da się zrobić, tym bardziej powinieneś być absolutnie zdeterminowany, by udowodnić im że jest odwrotnie, tym bardziej delektuj się możliwością bycia tym który do nich nie należy, „obcym”.
  To ci „stojący z boku” są tymi, którzy zmieniają świat i którzy wprowadzają prawdziwe zmiany. Im bardziej ten skorumpowany system chce ci wmówić że się mylisz, tym pewniejszy możesz być, że musisz to właśnie kontynuować. Ty musisz to robić i musisz zawsze mieć odwagę, by być sobą.
  Donald Trump

  Polubienie

   
 10. wojdabejda

  5 marca 2021 at 09:44

  Komentarze do filmu „OBŁAWA POLICJI na grilujące rodziny w lesie”
  Maria Znyk
  Maria Znyk
  1 miesiąc temu
  Jednoczcie się ale bez kagańców zniewolenia narzuconych przez marionetki NWO, bez kumania się z oprawcami z uzurpatorskich władz wszelkich szczebli, które działają w mafii prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, międzynarodowe i kościelne(Watykan zamknięty 21 grudnia 2020r. a papież aresztowany i stracony!) więcej na http://www.wojdabejda.wordpress.com
  Działam wraz z moją siostrą Teresą z domu Znyk (Wojda),zasłużoną działaczką na niwie polskiej narodowej łowickiej kultury ludowej ( lowiczanie.prv.pl) bezkompromisowo w obronie Narodu Polskiego i Polski od 2011 r. Jest mnóstwo naszych dowodów w intenecie na naszej stronie http://www.wojdabejda.wordpress.com a także http://umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.html, https://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze, (petycja ta stała się blogiem rejestrującym nasze działania w obronie narodu Polskiego i Polski ) na blogu: https://bejda.blogspot.com/2011/09/stop-szalenstwu-podziemnego-skadowania.html (artykuły z 2011 r. są mojego autorstwa-Maria Bejda-MB) , http://polskiruchoporu.neon24.pl/ ( przez 4 lata było zablokowane a obecnie nie mamy kodu dostępu.) Przemawia przeze mnie troska o każdego Polaka -Lechitę, tak bardzo oszukiwanego, okradanego, podstępnie zniewalanego, wcześniej podstępnie a obecnie jawnie zatruwanego . TRUCICIELE PRECZ Z NASZEJ ZIEMI ! LUDOBÓJCY KOŚCIELNI I ŚWIECCY PRECZ Z LECHICKIEJ ZIEMI ! Takie hasła nam towarzyszą w naszej działalności, widoczne nie tylko w internecie ale także w terenie. Na moim profilu jest zdjęcie z wizyty w lipcu 2013 r.w prywatnej firmie handlowej, w „Ministerstwie Środowiska” w sprawie odpowiedzi na nasz list otwarty do uzurpatora-prezydenta Bronisława Komorowskiego w sprawie zagrożeń sprowadzanych na Naród Polski przez uzurpatorskie władze wszelkich szczebli w Polsce-Lechistanie, odrodzonym na wieczne trwanie 22 maja 2020 r. ! Dodam tylko, że po tej wizycie „minister środowiska” sam podał się do dymisji. Siłą wiedzy pokonujemy okupanta ! Powstrzymałyśmy gorączkę gazu łapówkowego,-łupkowego,( na moim profilu na Yotube masz na to dowody !) i zamianę dwie trzecie naszego terytorium w pola wydobywcze,. Powstrzymałyśmy powstanie wiertni gazu łupkowego na osiedlu w Łowiczu, powstanie ciągu elektrowni wodnych na rzece Bzurze, zapobiegłyśmy wprowadzenie toksycznych podzielników ciepła na osiedlach w Łowiczu, alarmowaliśmy jako pierwsze w Polsce o zatruwaniu wody pitnej i przejmowaniu jej ujęć przez firmy z Izraela i wiele , wiele więcej inicjatyw i działań.
  1
  ursus
  ursus
  1 tydzień temu
  Chwala Wielkiej Lechii
  Alina s
  Wyróżniona odpowiedź
  Alina s
  1 godzinę temu
  Dziękujemy za Wasze skuteczne działania.

  Polubienie

   
 11. wojdabejda

  12 czerwca 2021 at 03:47

  Kto chce już teraz wiedzę jak działać w Matrixie ??? To tylko kawałek, ale mimo to wyszło ponad 80 stron (to od PIOTRASA UK – on już kilka ładnych lat zgłębia te przekręty!!). Tu skopiowałam pierwsze dwie strony:
  ->>>Przekręt wszechczasów część I

  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

  Dzisiaj czytałem Twój blog na temat aktu urodzenia i nazwiska i tego całego konceptu strawmana. To jest w zasadzie fundamentalny moment, gdzie ta cała komercyjna iluzja zaczyna swoje życie. Jeśli chodzi o rejestrację to jest niezupełnie tak, jak mówi Kate of Gaia, a raczej zupełnie nie tak.

  AKT URODZENIA: to jest moment, kiedy zostaje stworzony pionek do gry, dosłownie, nic poza tym. Te wszystkie brednie, gdzie twierdzą, że oddajemy dzieci, samochody itd. dla rządu poprzez akt rejestracji to nieprawda.

  Wg słowników prawnych (Black`s Law Dictionary Słownik Czarnego Prawa w tłumaczeniu dosłownym) akt rejestracji nie transferuje tzw. equity czyli wartości.

  W momencie rejestracji dzieją się 2 rzeczy (w telegraficznym skrócie):

  1. Zostaje stworzony tzw. TRUST – tytuł własności do np. samochodu zostaje rozdzielony, pomiędzy właściciela wartości ( EQUITY TITLE) czyli tego, kto zapłacił za samochód (cała jego wartość należy do niego, nikogo innego) i drugi akt własności, który zostaje wysłany do urzędu.

  2. Zostaje stworzony tzw. permanentny rekord w księgach, w razie jakby jakiś inny człowiek zechciał Ci zabrać ten samochód, w sposób bezprawny – masz prosta drogę do odzyskania go poprzez system sądowy.

  Jeśli chodzi o rzeczy materialne nie oddajemy niczego.
  Z dziećmi jest trochę inaczej.
  ..
  Kiedy rodzi się maluch, ma obowiązek pod groźbą kary (ale to jest nieprawda!!!) otrzymać akt urodzenia. Rodzic idzie do urzędu, podaje dane i zostaje stworzony ów akt.

  Co dalej? Otóż jednym z powodów jest stworzenie tzw. LEGAL PERSON, czyli korporacyjnej osoby o takim samym imieniu jak maluch, pisanej DUŻYMI LITERAMI. Owa osoba prawna/korporacja zostaje stworzona przez rodziców, bo maluch nie osiągnął jeszcze pełnoletności – to jest tzw. Contract Ability Age, bo dziecko nie może samo wchodzić w stosunki biznesowe do 18 roku życia (z tym jest różnie w innych krajach).

  Ta osoba prawna/korporacja, jak każdy taki byt, ma swoje prognozy, zależne od tego gdzie ma siedzibę, jaki ustrój panuje tam, gdzie się urodziła, jaka jest ekonomia i tysiące innych wskaźników. Na podstawie tego wszystkiego zostaje stworzona prognoza, ile majątku owa korporacja wprowadzi do korporacji-matki (każdy rząd to zarejestrowana korporacja, a wszystkie łączą się w CORPORATION OF LONDON.

  Taka osoba prawna/korporacja zostaje oszacowana przykładowo na powiedzmy 15 milionow $. Trzeba wziąć jeszcze jeden aspekt pod uwagę przy szacowaniu zdolności tworzenia prywatnego kredytu na podstawie owej korporacji – ile jest majątku w firmie zwanej RZECZPOSPOLITA POLSKA, bo to również jest korporacja.

  Załóżmy, ze RP jest warta na dzisiaj 500 bilionów $ i jest w niej 50 milionów tzw. subsidiaries, czyli podległych korporacji (obywateli / personelu).

  Nasz maluch jest właścicielem 1/50-milionowej części owego majątku – mówię poważnie!

  Na podstawie prognozy dochodu naszego malucha/osoby prawnej/korporacji i majątku korporacji-matki RP zostaje stworzony tzw. BOND o konkretnej wartości. Kiedy to się stanie ten bond ląduje na Wall Street i zaczyna się zabawa w iluzję pieniądza, ale o tym później.

  Historia aktu urodzenia sięga wielu lat wstecz. Zasady takie jak 7 lat zaginięcia na morzu, po czym cały majątek zostaje odebrany brzmią śmiesznie, ale są wciąż w użyciu. Kiedy ogłaszasz bankructwo w USA to się to nazywa Chapter 11 – twoja osoba prawna/korporacja zostaje tymczasowo „uśmiercona” na 7 lat. Nikt Ci nie da kredytu w tym okresie!

  Akt urodzenia to również bond ubezpieczeniowy [czyli Twoje ubezpieczenie na jakiekolwiek wypadki ponieważ jest wart zazwyczaj kilka milionów, w zależności od kraju urodzenia. Dlatego oryginalny akt urodzenia kradną WAM zaraz po urodzeniu !!! 1-wszy krok do zrobienia na już dla wszystkich !!! ->> piszcie do USC z pytaniem: kto ukradł mój oryginalny akt urodzenia??, kto, z imienia i nazwiska jest odpowiedzialny za tę kradzież?? i podpisujcie się czerwonym długopisem, pierwsze litery DUŻE, reszta małych + zaznaczenie, że brak odpowiedzi w terminie do 10 dni skutkuje naliczeniem kary finansowej w wysokości np. 10 000zł, płatnej dla WAS, do 4 dni od ostatecznego terminu na odpowiedź – dopisek M.M.]
  na gwarancie którego niemal wszystkie wypadki, rachunki szpitalne i komunalne, wszelakie szkody wyrządzone NIEUMYŚLNIE mają swoje zadośćuczynienie!

  Nie potrzebujemy żadnych ubezpieczeń na samochody itp., to wszystko jest szwindel!

  OSOBA PRAWNA/LEGAL PERSON stworzona przy akcie urodzenia to nie jest żaden szatański pomysł ani ukradziona dusza, ale każdy może to interpretować na własny sposób, zależnie od stanu świadomości i wiedzy.

  LEGAL PERSON to jest PIONEK DO GRY, a PROPERTY to własność osoby animującej ją. Żyjący (prawdziwy) Jasio Kowalski ma swojego JASIA KOWALSKIEGO, który jest jego własnością, tak jak jego rower, dom czy wrotki, nic więcej.

  Problem w tym, że nie mamy pojęcia jak tego używać, to jest jak nabity pistolet w rękach dziecka i dlatego nas dymają aż nam zęby trzeszczą.

  Polubienie

   
 12. Array

  25 lipca 2021 at 13:50

  Dziewczyny za waszą działalność i świadomość jest nagroda. Niespodzianka
  spodoba się ręczę za to.
  https://jestesczlowiekiemnieosoba.pl/
  wejdź na tę witrynę i napisz z komunikatora adres dla Poczty Polskiej. Dod adresem dopisz taki nr.
  595383

  Polubienie

   
  • wojdabejda

   25 lipca 2021 at 20:45

   Prima Aprillis ?

   Polubienie

    
   • wojdabejda

    25 lipca 2021 at 21:33

    Czy Pan już uzyskał to o czym pisze w swojej książce? cyt. „Zgodnie z doktryną
    tych trzech trustów Cestui Que Trusts 1455-1531 każdy uznany za zaginionego na morzu a odnaleziony, może ubiegać się o odzyskanie imienia oraz majątku wraz z odszkodowaniem.”

    Polubienie

     

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: