RSS

Archiwa miesięczne: Sierpień 2016

PROKURATURA I ABW PRZYZNAJĄ SIĘ DO NIELEGALNYCH DZIAŁAŃ PRZECIWKO POLAKOM !

O odszkodowania za nielegalne, kompromitujące działania ABW, prokuratur i policji.

grafika handel dziećmi

Foto:  https://keltisch-druidisch.de/de/blog/klagen-gegen-den-papst  http://www.pravda-tv.com/2015/09/kindesmissbrauch-kindesfolter-kindermord-das-hobby-der-elite-in-europa/

Do Polaków w służbach okupanta :

Szukacie terrorystów tam gdzie ich nie ma ! Ochraniacie ludobójców zamiast ich aresztować by powstrzymać depopulację, mordy rytualne i handel dziećmi, pedofilię, niszczenie życia na Ziemi ! 

Łowicz, 10.08.2016r.

Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda) 

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie”,   Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi,             POLSKI RUCH OPORU, lowobywatel2@gmail.com 

 

Beata Szydło

“Premier Rządu RP”

Zbigniew Ziobro

“Prokurator Generalny, Minister Sprawiedliwości”

Elżbieta Pieniążek

“Prokurator Regionalny w Białymstoku “

Dariusz Urliński

“Prokurator Okręgowy w Olsztynie”

biuro.podawcze@olsztyn.po.gov.pl

 

W piśmie  podpisanym nieczytelnie przez Dariusza Urlińskiego z dnia 09.08.2016r. POVDs 10.2016 z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Wydział Śledczy, przesłanym na lowobywtel2@gmail.com  jako załącznik do emaila, skierowanym do Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Łowicka Inicjatywa Obywatelska, z celowym a niedopuszczalnym pominięciem w tytule nazwy Polski Ruch Oporu, Prokurator Okręgowy w Olsztynie pisze, cyt.: “postanowieniem Prokuratora Okręgowego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2016 r. zatwierdzono przeszukanie Pani Teresy Wojdy dokonane przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego , ( UWAGA !: przeszukanie dokonane zostało  07.06.2016r., co zostało celowo pominięte ! ) oraz zadecydowano o zwrocie wszystkich przedmiotów zatrzymanych u Pani Teresy Wojdy, szczegółowo opisanych w protokole przeszukania, jako zbędnych dla prowadzonego postępowania.” (koniec cytatu)

Polski Ruch Oporu stwierdza, że zarówno pracownicy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jak też policji i Prokuratury Okręgowej w Olsztynie uczestniczą w spisku mającym na celu ukrywanie przestęstw dokonywanych na osobach  wolnych: prezes Teresie z domu Znyk (Wojda) oraz  Marii z domu Znyk (Bejda) oraz przestępstw na szkodę naszych organizacji, działających w imię dobra Suwerena-Narodu Polskiego i Ludzkości.

Prokurator przyznaje, że dopiero po 15 dniach od dokonanego w dniu 7.06.2016r. przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego z udziałem policji bandyckiego, bezpodstawnego, bezprawnego, bez nakazu prokuratora, napadu z bronią na prezes Teresę z domu Znyk (Wojda), zatwierdził przeszukanie prezes Teresy z domu Znyk (Wojda). Przeszukanie to odbyło się w posesji znanej polskiej zielarki w woj. świętokrzyskim, z naruszeniem nietykalności cielesnej, z przetrzymywaniem 8 godzin bez picia i jedzenia, z grożeniem użycia broni palnej, przeszukiwaniem rzeczy osobistych, z kradzieżą mienia prywatnego i naszych organizacji, z przeszukaniem i uszkodzeniem samochodu. Przeszukanie to  skutkowało  uniemożliwieniem prowadzenia działalności społecznej jak też zarobkowej prezes naszych organizacji.

Niedopuszczalnym, celowym działaniem na zwłokę jest wysyłanie korespondencji na inny adres, zamiast na doskonale znany Wam adres dokonania haniebnego, bezprawnego, bezpodstawnego przeszukania prezes Teresy z domu Znyk (Wojda), z jednoczesnym naruszeniem miru domowego właścicielki posesji. Przecież doskonale wiecie z prowadzonych podsłuchów i obserwacji miejscowych policjantów, gdzie przebywa prezes Teresa z domu Znyk (Wojda) !

Niedopuszczalne  i karygodne  jest wzywanie prezes do Olsztyna po odbiór skradzionych rzeczy skoro wiele razy w telefonicznych rozmowach z “prokuratorem” Szwedowskim jak też z ABW oraz w emailach kierowanych regularnie do biura podawczego Waszej firmy wskazywaliśmy, że Waszym obowiązkiem jest niezwłoczne odesłanie skradzionych rzeczy na miejsce z którego zostały zabrane a więc na adres zielarki w woj. świętorzyskim, jak też wpłacenie odszkodowania w wysokości 100 000 ( sto tysięcy złotych) na konto: INTELIGO:50102055581111145677400062.

Polski Ruch Oporu jednocześnie wzywa do niezwłocznego zwrotu mienia i wypłaty odszkodowania dla niewinnnego Pana Jana Szeląga, który również wraz z rodziną ucierpiał podczas Waszej bezprawnej, bezpodstawnej, bezskutecznej akcji poszukiwania terrorystów wśród niewinnych, bezbronnych Polaków w dniu 07.06.2016r. , akcji dokonanej na terenie całej Polski ! http://wiadomosci.onet.pl/olsztyn/olsztyn-abw-zatrzymalo-osoby-podejrzane-o-zwiazek-z-terroryzmem/cghph5  

Szukacie terrorystów tam gdzie ich nie ma ! Ochraniacie ludobójców zamiast ich aresztować by powstrzymać depopulację, mordy rytualne i handel dziećmi, pedofilię, niszczenie życia na Ziemi !Wanted papież Benedykt i królowa. foto

https://derhonigmannsagt.wordpress.com/tag/kevin-annett/

Zapoznajcie się z wyrokiem Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa na  papieży Benedykta i Franciszka i wielu innych przedstawicieli tej zdelegalizowanej na zawsze instytucji oraz na Królową Elżbietę II !

Zapoznajcie się z ostatnim apelem Kevina Annetta o niedopuszczenie do mordów rytualnych na dzieciach, zaplanowanych na 15 sierpnia tego roku, tak jak każdego roku, od setek lat dokonywanego przez morderców i psychopatów z kręgów kościelnych i politycznych, odgrywających przed narodami teatr fałszu i obłudy !

https://www.youtube.com/watch?v=QFkW-EM0a_A

https://www.youtube.com/watch?v=Rb3RPqgf6OA

Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)

Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”,

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi,

POLSKI RUCH OPORU

lowobywatel2@gmail.com

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

IMG_3679

IMG_3681

Oto poniżej treść pisma od Prokuratora Okręgowego w Olsztynie, otrzymanego w dniu 09.08.2016r.

PROKURATURA OKRĘGOWA

W OLSZTYNIE Olsztyn, dnia 9 sierpnia 2016 r.

W Y D Z IA Ł V ŚLEDCZY

 1. Dąbrowszczaków 12 
 2. 10-959 OLSZTYN
 3. tel. 89 52-15-400; fax 89 52-15-401
 4. email: biuro.podawcze@olsztyn.po.gov.pl

POVDs 10.2016

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie”                                                                   Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi                                                                               Łowicka Inicjatywa Obywatelska

 

W odpowiedzi na pismo przesłane w dniu 29 lipca 2016 r. drogą elektroniczną do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, które z kolei przy piśmie tej jednostki z dnia 2 sierpnia 2016 r., sygn. RP II Ko 386.2016 przesłano do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, uprzejmie informuję, że postanowieniem Prokuratora Okręgowego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2016 r. zatwierdzono przeszukanie Pani Teresy Wojdy dokonane przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz zadecydowano o zwrocie wszystkich przedmiotów zatrzymanych u Pani Teresy Wojdy, szczegółowo opisanych w protokole przeszukania, jako zbędnych dla prowadzonego postępowania.

Postanowienie powyższe przesłano na adres podany w protokole przeszukania przez Panią Teresę Wojdę. Nie zostało ono jednak skutecznie doręczone, albowiem adresat nie odebrał pisma w terminie. W związku z powyższym ponownie wysłano odpis tego postanowienia na ten sam adres i aktualnie oczekuje się na jego doręczenie.

Realizację postanowienia w zakresie zwrotu przedmiotów powierzono Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Olsztynie, która jednak, jak wynika z przekazanych informacji, nie może nawiązać kontaktu z Panią Teresą Wojdą pod podanym adresem, aby móc przekazać zatrzymane rzeczy.

Uprzejmie informuję, że wcześniejsze pisma kwestionujące zasadność działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazano do tej jednostki celem stosownego rozpoznania.

Reasumując uprzejmie wyjaśniam, że przedmioty opisane w cytowanym na  wstępie piśmie zostały uznane za zbędne dla prowadzonego postępowania oraz formalnie zwrócone Pani Teresie Wojdzie. Do przekazania tych przedmiotów jednak nie doszło, albowiem pisma wysyłane pod podany adres, wracają z adnotacją, iż adresat ich nie odebrał w terminie. Zachodzi zatem na konieczność ustalenia adresu, pod którym przebywa Pani Teresa Wojda, aby móc jej zwrócić zatrzymane przedmioty.

Jeżeli Stowarzyszenie dysponuje takim adresem, uprzejmie proszę o jego podanie. Biorąc również pod uwagę, że pismo przesłano drogą elektroniczną, nie podając adresu korespondencyjnego, a jedynie mailowy, a także z uwagi na fakt, iż Stowarzyszenie nie jest stroną postępowania, z uwagi na tajemnicę postępowania i ochronę dóbr osobistych, brak jest dostatecznych podstaw do udzielenia szczegółowszych informacji. Zostały one natomiast zawarte w przywołanym już postanowieniu o zatwierdzeniu przeszukania i zwrocie przedmiotów, którego adresatem jest Pani Teresa Wojda.

Zarządzenie:                                                                                                                                                 Odpowiedź proszę przesłać na adres mailowy:                                                                                       Łowicka Inicjatywa Obywatelska                                                                           lowobywatel2@gmail.com

 

 
5 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 10 sierpnia 2016 w Bez kategorii

 

O odszkodowanie za łamanie praw ludzkich Teresy Wojda, Marii Bejda, łącznie z próbą zamachu na życie i zamiarem uprowadzenia.

 

O odszkodowanie za łamanie praw ludzkich Teresy Wojda, Marii Bejda, łącznie z próbą zamachu na życie i zamiarem uprowadzenia.

 

Łowicz,10.02.2016r.

 

Maria z domu Znyk(Bejda), Teresa z domu Znyk (Wojda)

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU  

email : lowobywatel2@gmail.com

lowiczanie@wp.pl , twojda2@o2.pl

Aus Sicherheitsgründen wir sind nicht unten Adresse unsere Organisationen.

Kontakt ist möglich nur per email.

 

Botschaft der Russischen Föderation Des Hohen Kommissars der Militärregierung z. Hd. Herrn Botschafter S.E. Wladimir M. Grinin – persönlich

Unter den Linden 63-65, D-10117 Berlin

 

Strafanzeige, Strafantrag mit Strafverfolgungsantrag nach BK/O(51)56 c an die Russische Militärregierung, zur Weiterleitung an die zuständigen Militärstaatsanwaltschaften, aus allen rechtlichen Gründen und aus Rechtsschutzbedürfnissen unsere Entität, ausgeschlossene Personen kraft Gesetz wegen Grundrechteverletzung.

 

Seine Exzellenz Botschafter Wladimir M. Grinin, wir stellen hiermit

 

Schadensersatzklage

 

gegen die Täter :

 

Małgorzata Piwowarczyk – prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu, ul. Kaliska1/3 , 99-400 łowicz,  prywatnej firmy handlowej zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr. 424285439 wraz z pomocnikami:  

 

 • Sędziowie i pracownicy Sądu Rejonowego w Łowiczu
 • Prokuratorzy i pracownicy prokuratury Rejonowej w Łowiczu
 • Komendanci, policjanci, pracownicy Komendy Powiatowej Policji
 • Krzysztof Kaliński Burmistrz Miasta Łowicza i podlegli mu pracownicy Urzędu Miasta Łowicza
 • Henryk Zasępa wraz z byłymi  i obecnymi radnymi Rady Miejskiej w Łowiczu
 • Joanna Mika, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, ul. Kaliska, wraz z pracownikami tej instytucji
 • Janusz Michalak, dyrektor Zakładu Usług Komunalnych wraz z pracownikami tej instytucji
 • Krzysztof Figat, obecny Starosta Łowicki wraz z Radą Powiatu Łowickiego i pracownikami Starostwa Powiatowego w Łowiczu
 • Janusz Michalak, były Starosta Łowicki wraz z byłą Radą Powiatu Łowickiego i pracownikami Starostwa Powiatowego w Łowiczu
 • Jolanta Chełmińska, były Wojewoda Łódzki wraz z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
 • Zbigniew Rau, obecny Wojewoda Łódzki wraz z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
 • Donald Tusk, były premier rządu RP, wraz z ministrami rządu i pracownikami  ministerstw
 • Ewa Kopacz, była premier rządu RP, wraz z ministrami rządu i pracownikami ministerstw
 • Beata Szydło, obecna premier rządu RP, wraz z ministrami rządu i pracownikami ministerstw
 • Bronisław Komorowski (Szczynukowicz), były prezydent RP wraz z pracownikami Kancelarii Prezydenta RP
 • Andrzej Duda, obecny prezydent wraz pracownikami Kancelarii Prezydenta RP
 • Posłowie i Senatorowie poprzedniej i obecnej kadencji Parlamentu RP wraz z pracownikami
 • Stanisław Dąbrowski, były Prezes Sądu Najwyższego, Sędziowie Sądu Najwyższego RP wraz pracownikami Sądu Najwyższego w Warszawie
 • Andrzej Szeremet, Prokurator Generalny wraz z pracownikami Prokuratury Generalnej i podległych prokuratur

 

 

Małgorzata Piwowarczyk, prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu, ul. Kaliska1/3 , 99-400 łowicz, z  prywatnej firmy handlowej zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr. 424285439, działając w grupie przestępczej wraz z pomocnikami

 

 • szefami i z pomocnikami  prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje państwowe  w Polsce
 • szefami i z pomocnikami prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje w Unii Europejskiej

 

Oskarżamy tę grupę przestępczą o działanie na szkodę i krzywdę Marii z domu Znyk(Bejda), Teresy z domu Znyk (Wojda), (Narodowość Polska ), co jest działaniem ciągłym, trwającym od lutego 2011r.

Oskarżamy o pozbawienie Teresy z domu Znyk (Wojda) środków do życia  i możliwości osiągania dochodów na elementarne potrzeby życiowe.

Oskarżamy o utrudnianie prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi urzecze “Łowiczanie”, Teresie z domu Znyk (Wojda) prowadzenia działalności statutowej: krzewienia polskiej narodowej, łowickiej kultury ludowej, co doprowadziło do zawieszenia tej podstawowej działalności Stowarzyszenia. www.lowiczanie.prv.pl

Z obawy o swoje zdrowie i życie prezes Stowarzyszenia Teresa z domu Znyk (Wojda) nie przebywa w swoim mieszkaniu, które jest jednocześnie siedzibą naszych organizacji, pozbawioną obecnie dostępu do energii elektrycznej.

Oskarżamy o celowe, z premedytacją, stopniowe wyniszczanie Suwerena- Narodu Polskiego,  poprzez doprowadzanie większości Polaków do życia w  ubóstwie, przy jednoczesnym ograbianiu majątku narodowego Polaków i stopniowym podtruwaniu, co godzi w każdego Polaka, w tym również w nas i nasze rodziny !

Oskarżamy o stosowanie zasady bezkarności w stosunku do osób dopuszczających  się przestępstw przeciwko bezpieczeństwu publicznemu.

Maria Bejda i Teresa Wojda w  5-letniej (od stycznia 2011r.), społecznej działalności w obronie własnego miejsca do życia, w obronie Narodu Polskiego i Polski, stopniowo odkrywały i demaskowały ludobójcze działania prywatnych firm handlowych, podających się za władze wszelkich szczebli w Polsce i w Unii Europejskiej.

Żadne z  naszych ponad trzystu, w pełni udokumentowanych wystąpień, skierowanych do instytucji unijnych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Międzynarodowego Trybunału Karnego, Prokuratora Generalnego, Prokuratury Okręgowej w Łodzi, Prokuratury Rejonowej w Łowiczu i w Kutnie, wystąpień demaskujących  działania na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego i Polski, nie odniosły oczekiwanego skutku: zaprzestania szkodliwych działań, ukarania winnych.

Pod fałszywmi hasłami dbałości o zdrowie publiczne, środowisko, o dobro i interes Narodu, faktycznie  jest  prowadzone celowe podtruwanie i wyniszczanie Polaków, m.in. poprzez :

 

 • toksyczne dodatki do wody pitnej (fluor, chlor, lit, arsen, SeaQuest, itp)
 • żywność naszpikowaną szkodliwymi dodatkami oraz GMO
 • zatruwanie i zubażanie zasobów wodnych poprzez niszczycielską działalnośc firm wydobywczych branży energetycznej

 

link:”Zatrzymajmy rabunek bogactw i niszczenie Polskiej Ziemi !” http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128770,zatrzymajmy-rabunek-bogactw-i-niszczenie-polskiej-ziemi

 

 • rozsiewanie toksycznych chmur (chemtrails)
 • medycynę oficjalną, która jest największym zdemaskowanym ludobójstwem wszechczasów.

 

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/123442,nie-oddawajmy-swojego-zdrowia-w-rece-lekarzy-okupanta Skarga dr. Rath na  ludobójstwo i inne przestępstwa przeciw ludzkości w ramach “Biznesu farmaceutycznego z chorobami”…. skierowana do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze w linkach:  http://www4ger.dr-rath-foundation.org/THE_HAGUE/complaint/index.html http://www4ger.dr-rath-foundation.org/THE_HAGUE/complaint/complaint4.html

 

 • toksyczne podzielniki ciepła (nie są żadnymi miernikami !)
 • fale elektromagnetyczne i systemy kontroli i zniewalania umysłów
 • sprowadzenia trucicielskiej bazy hydroszczelinowania na osiedle Bratkowice w Łowiczu, celem zintensyfikowania wydobywania bogactw naturalnych w Polsce i w Europie.

 

W poniższych linkach dowody z batalii o życie, o zdrowie. o czystą wodę, o przyrodę: https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/,https://opolczykpl.wordpress.com/2014/05/17/batalii-o-zdrowie-o-czysta-wode-o-przyrode-o-zycie-ciag-dalszy/,www.monitor-polski.pl/chca-nas-wytruc-woda-z-kanalizacji/

Prywatne firmy handlowe, symulujące instytucje państwowe  “wymiaru sprawiedliwości”, zamiast ukarania winnych, to w zmowie z winnymi – sprawcami przestępstw przeciwko bezpieczeństwu publicznemu, prowadzą działania przeciwko Stowarzyszeniu Regionalnemu Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruch Oporu , z siedzibą w Łowiczu, woj łódzkie, Polska.

Nękają, prześladują, znieważają, naruszają dobra osobiste Marii z domu Znyk (Bejda), Teresy z domu Znyk ( Wojda) a tym samym podważają zaufanie niezbędne dla prowadzonej działalności społecznej w obronie Narodu Polskiego i Polski.

Oskarżamy o nękania bezpodstawnymi , bezprawnymi postępowaniami sądowymi. Link:”Kara za obronę Narodu Polskiego a bezkarność za łamanie jego praw.” https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/30/kara-za-obrone-narodu-polskiego-a-bezkarnosc-za-lamanie-jego-praw/

Oskarżamy o  wydanie listu żelaznego, zamiast ukarania winnych “burmistrza” Miasta Łowicza K.Kalińskiego i dyr. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej J.Mika, zamiaru wprowadzenia toksycznych podzielników ciepła w Łowiczu, w sprawie IIKp 235/11 Łowiczu.

 

 • Oskarżamy o przyczynienie się do oszczerczych artykułów w lokalnych mediach i kampanii oszczerczych komentarzy o nas i naszej działalności na lokalnych portalach.

 

link: “Media lokalne chronią przestępców a znieważają obrońców Narodu Polskiego”:https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/30/media-lokalne-chronia-przestepcow-a-zniewazaja-obroncow-narodu-polskiego/

 

 • Oskarżamy o spowodowanie bezpodstawnego i bezprawnego zlikwidowania  kont Marii Bejda i Teresy Wojda na facebook i google.
 • Oskarżamy o spowodowanie podsłuchiwania, inwigilacji, przeszkadzania nam w internecie.
 • Oskarżamy o  zastosowanie na Teresie z domu Znyk (Wojda) technik zniewalania umysłu w gmachu  prywatnej firmy handlowej “Sąd Rejonowy w Łowiczu”, na rozprawie o przymusowe udostępnienie siedziby Stowarzyszenia, w grudniu 2013r.

 

Oświadczenie Teresy Wojda z 09.01.2013 r.w związku z przebiegiem rozprawy sygn. akt IC 480/12 i zastosowaniem technik zniewalania i kontroli umysłu znajduje się w linku:  “Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Stowarzyszenia i Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu“: https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/31/skarga-na-bezprawny-zamach-na-siedzibe-stowarzyszenia-i-polskiego-obywatelskiego-ruchu-oporu/

 

 • Oskarżamy o przyczynienie się do szarpania, naruszenia nietykalności i wolności prezes Teresy z domu Znyk (Wojda) w dniu 25.06.2014r.  przez dwóch policjantów i “burmistrza” Miasta Łowicza-K.Kalińskiego.
 • Oskarżamy o przyczynienie się do szarpania, naruszenia nietykalności i wolności prezes Teresy z domu Znyk (Wojda) w dniu 01.08.2014r. przez dwóch agentów wrogich, tajnych służb, na cmentarzu w Łowiczu.  
 • Oskarżamy o wymuszanie udostępnienia siedziby Stowarzyszenia, którą jest mieszkanie własnościowe prezes Stowarzyszenia -Teresa z domu Znyk (Wojda) poprzez wydanie bezprawnego wyroku sądowego.
 • Oskarżamy o spowodowanie  bezprawnego nękania prezes Teresy z domu Znyk (Wojda) przez “komornika sądowego”, działającego na podstawie wyroku sądu o przymusowe udostępnienie siedziby Stowarzyszenia-mieszkania własnościowego Teresy z domu Znyk (Wojda), celem wykonania zbędnej inwestycji: wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej.   
 • Oskarżamy o wydanie nakazu siłowego doprowadzenia Teresy z domu Znyk (Wojda) na “dobrowolne” badania psychiatryczne, w sfabrykowanej sprawie o wykroczenie,  rzekomego naruszenia porządku publicznego na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu, 25.06.2014r.

 

UWAGA !

Z obawy o swoje zdrowie i życie nie przebywa w swoim mieszkaniu, jednocześnie siedzibie Stowarzyszenia, pozbawionej dostępu do energii elektrycznej !

 

 • Oskarżamy o przyczynienie się do nękania rodziny i mieszkańców wsi Urzecze przez patrole policyjne, prowadzące rzekome poszukiwania prezes, pomimo, że Teresa z domu Znyk (Wojda) tam nie mieszka, łącznie ze zbieraniem informacji o stanie zdrowia.
 • Oskarżamy o przyczynienie się do pozbawienia w dniu 04.01.2016r. dopływu energii elektrycznej do siedziby Stowarzyszenia.
 • Oskarżamy o spowodowanie próby porwania i  zamachu na życie Marii z domu Znyk (Bejda), Teresy z domu Znyk ( Wojda) w dniu 04.11.2015r.  

 

Opis zamachu i próby porwania obrończyń Narodu Polskiego, znajduje się w linku: “Zamach na przedstawicielki Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu. Bandycki napad i próba uprowadzenia w Łowiczu”: https://wojdabejda.wordpress.com/2015/11/06/zamach-na-przedstawicielki-polskiego-obywatelskiego-ruchu-oporu-bandycki-napad-i-proba-uprowadzenia-w-lowiczu/,  

”Bandycki napad i próba uprowadzenia w Łowiczu.”: http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127164,bandycki-napad-i-proba-uprowadzenia-w-lowiczu

 

 • Oskarżamy o przyczynienie się do  szykanowania Marii  z domu Znyk  (Bejda) przez Kriminal Amt we Flensburgu, w związku z wysłaniem do Prokuratora Generalnego Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze skargi na agresję na Polskę, debellację jej terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim, drogą emailową wyłącznie do adresata.

 

Opis szykanowania Marii z domu Znyk (Bejda) w  linkach: https://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/ https://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/27/niemiecka-policja-kryminalna-kontroluje-polityczne-wpisy-polakow-na-fb-pejsbuku/#comments https://piotrbein.wordpress.com/2014/03/30/szyakany-dla-polki-patriotki-w-niemczech-za-skarge-w-obronie-polski/ https://piotrbein.wordpress.com/2014/03/29/niemiecka-policja-kryminalna-wladze-bezpieczenstwa-niemiec-i-polski-pejsbuk-fb/ https://piotrbein.wordpress.com/2014/04/01/odpowiedz-bejdy-do-kripo/

W poniższych linkach dowody z batalii o życie, o zdrowie, o czystą wodę, o przyrodę: https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/,https://opolczykpl.wordpress.com/2014/05/17/batalii-o-zdrowie-o-czysta-wode-o-przyrode-o-zycie-ciag-dalszy/, www.monitor-polski.pl/chca-nas-wytruc-woda-z-kanalizacji

 

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname SAD REJONOWY W LOWICZU
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil
L D-U-N-S® Nummer 424285439
L Geschäftssitz Ul. Kaliska 1/3
L Postleitzahl 99-400
L Postalische Stadt Lowicz
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 468304300
W Fax Nummer 468304330
Name Hauptverantwortlicher
W Tätigkeit (SIC) 9211

 

Wegen der Anwendung von, seit dem 18.07.1990 erloschener grundgesetzlicher Rechtsnormen einer Verwaltungseinheit der Zentralverwaltung des vereinigten Wirtschaftsgebietes Bundesrepublik Deutschland und Verstoß gegen Anwendung der am 24. April 2006 gelöschten grundrechtlichen Rechtsnormen wie Einführungsgesetze und territoriale Geltungsbereiche des Gerichtsverfassungsgesetzes, Strafprozessordnung und Zivilprozessordnung und Verstoß gegen Kontrollratsgesetz Nr. 1, SHAEF Gesetz Nr. 1 S.M.A.D Befehle, wegen Anwendung faschistischer Gesetze: hier Einkommensteuergesetz vom 16. Oktober 1934. Somit ist bereits grundrechtlich und auch grundgesetzlich offenkundig nachgewiesen, dass es keine Anwendbarkeit der illegalen Rechtsnorm der Zentralverwaltung des vereinigten Wirtschaftsgebietes Bundesrepublik Deutschland (genannt BRD) gegeben kann.

Es gilt die Rechtsgrundlage mit Stand zum 23. Mai 1945, durch den Überleitungsvertrag vom September 1990 und der Bereinigung der Ermächtigungsgesetze von November 2007. Die Anwendung dieser erloschenen grundrechtlichen Rechtsnormen verstößt gegen das Besatzungsrecht.

In dem Kriegs- und Besatzungsgebiet „Bundesrepublik Deutschland“ ist die Rechtspflege durch das Erlöschen der grundgesetzlichen Rechtsnormen zum Stillstand gekommen und die „BRD“ unterliegt direkt dem Völkerstrafgesetzbuch, sowie den Militärgesetzen nach SMAD und SHAEF und den Kontrollratsgesetzen der Alliierten. Eine Legitimation auf Basis der Militärgesetze (Verwaltungsrecht – Kontrollratsgesetze AHK, Siegerrecht SHAEF- und SMAD Gesetze), sowie die Ernennung der oben genannten Person wurde nicht erbracht. Bereits im Jahre 1945 wurde der Beamtenstatus aufgehoben! Am 17.12.1953 (BvR 147/52) wurde eindeutig gesagt: Alle Beamtenverhältnisse sind am 08.05.1945 erloschen. Fundstellen: BVerfGE 3,58;DVBI 1954,86;DÖV 1954,53;JZ 1954,76;MDR 1954,88;NJW 1954,21Verweis auf : BVerfG-Urteil 2 BvF 1/73.

 

Es erfolgen:

 

Nötigung nach § 240 und § 241 Abs.2 StGB. Betrug § 263 StGB: Verschaffung von Vermögensvorteilen durch Vortäuschung falscher Tatsachen. Feststellung der Erschwernis der Tatvorwürfe, da Mitarbeiter eines Scheinamtes oder einer Scheinbehörde rechtlich geschult sind. Daraus ergeben sich: – vorsätzlicher Betrug – vorsätzliche Täuschung – vorsätzliche Amtsanmaßung – vorsätzliche Urkundenfälschung § 267 StGB – vorsätzliche Anleitung Straftaten § 130a i.V. §126 Abs.4 Satz 1 StGB – Anleitung zur vorsätzlichen Begünstigung § 257 Abs.1 StGB – vorsätzliche Untergrabung der freiheitlich demokratischen Grundordnung § 81 und § 82 StGB. Schlussfolgernd ist insgesamt eine vorsätzliche Rechtsbeugung nach § 339 StGB festzustellen.

 

Ich stelle Strafantrag und Strafanzeige gegen die oben genannte Personen auf Grund fehlender Legitimation und exekutiver Anwendung erloschener grundrechtlicher und grundgesetzlicher Rechtsnormen-Gesetze und damit verbundene Willkür, Amtsanmaßung, Amtsmissbrauch und Urkundenfälschung, sowie VStGB § 7 Verbrechen gegen die Menschlichkeit, VStGB § 9 Kriegsverbrechen gegen Eigentum und sonstige Rechte, sowie massive Verstöße gegen internationales Recht EMRK und IP 66 Art 13, Recht auf wirksame Beschwerde Art 14 – Diskriminierungsverbot. Das vermeintliche „Staatshaftungsgesetz“ von 1981 (StHG) wurde durch Urteil des vermeintlichen “Bundesverfassungsgerichts” v. 19.10.1982 (BverfGE 61.149) für nichtig erklärt. Alle vermeintlichen „Beamten“ in der vermeintlichen “Bundesrepublik” haften privat und sind somit schadensersatzpflichtig gemäß BGB §§ 823,839 i. V. m. VStGB § 5 (Unverjährbarkeit), i.V.m. VStGB § 9 (Kriegsverbrechen gegen Eigentum und sonstige Rechte). Ich bitte um Mitteilung eines Aktenzeichens.

 

Hochachtungsvoll:

 

Z wyrazami szacunku i poważania

 

Maria z domu Znyk (Bejda) , Teresa z domu Znyk (Wojda)

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU  

 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 9 sierpnia 2016 w Bez kategorii

 

TERRORYŚCI Z PROKURATURY I ABW W OLSZTYNIE PRZEŚLADUJĄ POLAKÓW !!!

Foto pomnika na słowiańskiej górze wrócil dawne prawo

http://bialczynski.pl/2013/03/21/ii-staroslowianska-swiatynia-swiatla-swiata-warszawa-roman-zmorski-1822-1867-straznik-wiary-przyrodzoney-slowian/

NAJWYŻSZY CZAS ZAKOŃCZYĆ NĘKANIE POLAKÓW PRZEZ SŁUŻBY OKUPANTA !!!

Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Ruch Oporu, lowobywatel2@gmail.com

Łowicz, 03.08.2016r.

 

Beata Szydło

“Premier Rządu RP”

Zbigniew Ziobro

„Prokurator Generalny, Minister Sprawiedliwości”

Elżbieta Pieniążek

„Prokurator Regionalny w Białymstoku”

Polski Ruch Oporu wyraża stanowczy sprzeciw i oburzenie na celowe odwlekanie zadośćuczynienia za szkody i krzywdy wyrządzone prezes Teresie z domu Znyk (Wojda): wypłaty odszkodowania, zwrotu zagrabionego mienia oraz ukarania sprawców bandyckiego napadu na prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Ruch Oporu, dokonanego przez pracowników prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe tj. policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Prokuratury Okręgowej w Olsztynie w dniu 07.06.2016r. w woj. świętorzyskim w posesji znanej polskiej zielarki.  

Polski Ruch Oporu informuje, że Prokuratura Regionalna w Białymstoku zignorowała naszą korespondencję z 29.07.2016r. (poniżej jej wydruk) a w rozmowie telefonicznej zataiła fakt dotarcia korespondencji z 29.07.2016r. .

Dopiero dzisiaj tj.03.08,2016r, sekretarka potwiedziła w rozmowie telefonicznej otrzymanie wcześniejszej i dzisiejszej naszej korespondencji, w której domagamy się niezwłocznego zadośćuczynienia za szkody i krzywdy wyrządzone prezes Teresie z domu Znyk (Wojda) przez pracowników policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Prokuratora Okręgowego w Olsztynie.

Oto poniżej treść korespondencji wysłanej do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku:

Łowicka Inicjatywa Obywatelska <lowobywatel2@gmail.com>

29.07 (5 dni temu)

 

Prokuratura Regionalna w Białymstoku

Prosimy o podanie numeru sprawy przekazanej Wam do rozpatrzenia z  Prokuratury Regionalnej w Krakowie dotyczącej bandyckiego napadu i rabunku mienia prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze”Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza bzury i Słudwi, Polski Ruch Oporu, dokonanego przez prywatną firmę handlową podającą się za Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z policją na zlecenie A.Szwedowskiego  z prywatnej firmy handlowej występującej pod nazwą „Prokuratura Okręgowa” w Olsztynie.

W załączeniu email otrzymany z Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze”Łowiczanie”,

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi,

POLSKI RUCH OPORU

———- Wiadomość przekazana dalej ———-

Od: PA Kraków – Wydział II <wps.pa@krakow.pa.gov.pl>

Data: 29 lipca 2016 09:12

Temat: RP III 051.36.2016

Do: lowobywatel2@gmail.com

        Stosownie do polecenia Prokuratora Regionalnego w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo z dnia 28 lipca 2016 r., sygn. RP III 051.36.2016.

Referendarz

Katarzyna Krzywak

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Domagamy się zadośćuczynienia za szkody wyrządzone Teresie z domu Znyk (Wojda) i organizacjom, które ona reprezentuje, oraz ukarania sprawców bezprawnych, bezpodstawnych, bezskutecznych działań !

Łowicka Inicjatywa Obywatelska

11:17 (12 godzin temu)  

Łowicz, 03.08.2016r.

Prokuratura Regionalna w Białymstoku

Domagamy się niezwłocznego podjęcia działań, podania numeru sprawy przekazanej Wam do rozpatrzenia z  Prokuratury Regionalnej w Krakowie dotyczącej bandyckiego napadu i rabunku mienia Teresy z domu Znyk (Wojda),  prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze”Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Ruch Oporu, dokonanego przez prywatną firmę handlową podającą się za Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z prywatną firmą handlowa „Policja”, na zlecenie A.Szwedowskiego  z prywatnej firmy handlowej występującej pod nazwą „Prokuratura Okręgowa” w Olsztynie.

W załączeniu email otrzymany z Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/17/poszukiwacze-terrorystow-terroryzuja-niewinnych-i-bezbronnych-polakow/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/25/terrorysci-i-zlodzieje-z-prywatnej-firmy-handlowej-agencji-bezpieczenstwa-wewnetrznego-to-oszusci-podajacy-sie-za-funkcjonariuszy-instytucji-ochrony-panstwa-ktore-nie-istnieje/

            Polski Ruch Oporu informuje i ostrzega :

„Dekret 12

Wystawione są listy gończe za wszystkimi osobami, które dobrowolnie czy pod przymusem współdziałając z prywatnymi firmami obcego okupanta na terenie Polski Słowiańskiej dopuścili się niezliczonych przestępstw wobec zdrowia, życia i majątku rdzennych Polaków motywując to iluzją prawa czyli bezprawiem talmudycznym i za co odpowiadają prywatnie.  

Jako współwinne uznane są są również wszystkie osoby, które umożliwiają, ukrywają czy tolerują wszystkie  przestępcze czyny dokonywane na rdzennych Polakach przez żydowskich zbrodniarzy i ich płatnych pachołków  oraz denuncjanci, którzy donoszą na ludzi do obcych „władz” okupanta w celach zarobkowych oraz z niskich pobudek moralnych . „ , więcej w poniższym linku:

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/29/narod-slowianski-polski-jest-wolny/

Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze”Łowiczanie”,

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi,

POLSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Szanowni Państwo !

Do tej pory nie podjęto żadnych działań w sprawie przekazanej przez Prokuraturę Krajową w dniu 07.07.2016r. do Prokuratury Regionalnej w Krakowie, która z kolei pismem z 28.07.2016r. przekazała do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku sprawę bandyckiego napadu i grabieży mienia Teresy z domu Znyk (Wojda) przez prywatną firmę handlową występującą pod nazwą Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współdziałaniu z prywatnymi firmami handlowymi policji i prokuratury.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/07/22/kto-przerwie-zmowe-milczenia-na-terroryzm-sluzb-okupanta/

Wg informacji telefonicznej sekretarki Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, akta sprawy zarejestrowanej 02.08.2016r. pod numerem RP II KO 386.2016, znajdują się u kierownika Pokuratury, który jeszcze nie podjął decyzji który prokurator będzie ją prowadził.

Osoba wolna,  Teresa z domu Znyk (Wojda), prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Ruch Oporu ostrzega, że jakiekolwiek dalsze próby prześladowania jej, zsyłania broni psychotronicznej, przeszkadzania w kontaktach telefonicznych czy wręcz straszenia przez pracowników ABW obowiązkiem stawienia się jako „świadek” w siedzibie ABW w Olsztynie czy w innych prywatnych firmach handlowych, symulujących instytucje państwowe w Polsce spotka się z natychmiastowym odzewem bardzo silnych energii ochronnych skierowanych przeciw intruzom, przeciw prześladowcom, w tym ABW i policji  !

OŚWIADCZENIE

Teresy z domu Znyk(Wojda) z dnia 03.08.2016r. na okoliczność straszenia jej obowiązkiem stawienia się w siedzibie ABW w Olsztynie.

Oświadczam, że 25 lipca odebrałam rozmowę telefoniczna od mężczyzny  podającego się za pracownika Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który skarżył się że nie odbieram korespondencji wysyłanej na mój adres zameldowania i oznajmił, że jestem wzywana do siedziby ABW w Olsztynie w roli świadka i po odbiór zagrabionych rzeczy. Stanowczo oświadczyłam, że nie mam zamiaru ani obowiązku stawiać się na rozkazy pracowników prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe okupanta, tym bardziej, że bandyckie metody stosowane przez te instytucje stanowią zagrożenie dla mojego zdrowia i życia. Zażądałam odszkodowania, zaprzestania nękania mnie i moich Rodaków oraz zwrotu zagrabionego mienia na miejsce z którego mi je ukradziono.

                                                       Teresa z domu Znyk

 

Teresa z domu Znyk (Wojda) ze względu na swoje bezpieczeństwo nie przebywa w miejscu zameldowania w Łowiczu. Prezes pozbawiona jest możliwości zarobkowania, prowadzenia działalności na niwie polskiej kultury narodowej ludowej łowickiej. Nie posiada żadnych dochodów ani środków na swoje utrzymanie ! Przetrzymywane ukradzione przez ABW mienie naszych organizacji i jej prywatne naraża ją na koszty, które nie będzie w stanie spłacić (m.in. laptop  kupiony na raty) a koszty te  obciążają nielegalne instytucje okupanta, które dopuściły się haniebnych działań wobec niewinnej, bezbronnej, prezes organizacji zasłużonych w krzewieniu polskiej kultury narodowej oraz w obronie Narodu Polskiego i Polski.

Polski Ruch Oporu oczekuje od Prokuratury Regionalnej w Białymstoku podjęcia natychmiastowych działań, nawet w bezpośrednim kontakcie z Prokuratorem Generalnym i Ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro oraz Premier Beatą Szydło, celem wypłaty Teresie z domu Znyk (Wojda) niezwłocznie odszkodowania i zwrotu zagrabionego mienia jak też ukarania osób winnych bezprawnych, bezpodstawnych, bezskutecznych działań.

Polski Ruch Oporu ponownie żąda  zwrotu przedmiotów ukradzionych przez bandytów działających pod szyldem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz odszkodowania w wysokości 100 000 złotych ( słownie złotych: sto tysięcy) w terminie do dnia 15.08.2016r., na konto bankowe: INTELIGO:50102055581111145677400062.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/07/22/kto-przerwie-zmowe-milczenia-na-terroryzm-sluzb-okupanta/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/25/terrorysci-i-zlodzieje-z-prywatnej-firmy-handlowej-agencji-bezpieczenstwa-wewnetrznego-to-oszusci-podajacy-sie-za-funkcjonariuszy-instytucji-ochrony-panstwa-ktore-nie-istnieje/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/17/poszukiwacze-terrorystow-terroryzuja-niewinnych-i-bezbronnych-polakow/

Prosimy o zaniechanie przesyłania jakiejkolwiek korespondencji drogą pocztową lecz jedynie drogą emailową, do wiadomości wszystkich adresatów naszych emaili.

POLSKI RUCH OPORU

 
5 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 4 sierpnia 2016 w Bez kategorii