RSS

Archiwa miesięczne: Czerwiec 2015

Okupant tworzy sieć masztów militarnych na terenach PKP. Zjednajmy się poprzez powszechny bojkot okupanta !

W Polsce instalowana jest sieć przekaźników telefonii bezprzewodowej na gruntach PKP w celach militarnych, inwigilacji, kontroli umysłu i eksterminacji Narodu Polskiego!

Maszt w Szymanowicach 21.06.2015r. 013

Stawianie 40m przekaznika telefonii w Szymanowicach 19.06.2015r 001 Stawianie 40m przekaznika telefonii w Szymanowicach 19.06.2015r 005                                                                                                                                                           Foto: T.Wojda

Na terenie gminy Zduny, we wsi Szymanowice, 19.06.2015r. ruszyła nielegalna z mocy prawa Suwerena, budowa 40 metrowego masztu na gruncie należącym do spółek grupy PKP, tuż obok przejazdu kolejowego na  trasie Warszawa-Poznań.

Polska Ziemia jest wykorzystywana przez żydowskiego okupanta  do instalacji nowej sieci przekażników telefonii bezprzewodowej na terenach należących do spółek grupy Polskie  Koleje Państwowe. Są to instalacje do precyzyjnego  nakierowywania rakiet dalekiego zasięgu. Służą równocześnie do  inwigilacji i  kontroli umysłów Polaków w celach stopniowego wyniszczania Narodu Polskiego,  na koszt użytkowników telefonii  bezprzewodowej. Każdy kto posiada telefon komórkowy lub inne urządzenie połączone z tym systemem  narażony jest na chorobę mikrofalową.Jednocześnie poprzez abonament bogaci obce firmy i współfinansuje militarne urządzenia wspomagające system militarny NATO.

Dowody na szkodliwość fal elektromagnetycznych emitowanych przez przekaźniki telefonii bezprzewodowej podajemy w załączonym poniżej naszym wystąpieniu  do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu z 15.10.2013r. , który nie podjął do dziś żadnych działań.Według informacji na stronie internetowej inspekcji budowlanej, inspektorzy nadzoru budowlanego szkolą się w Izraelu, co jest kolejnym dowodem na przejęcie terytorium Polski pod jurysdykcję talmudyczną.

W Polsce istnieje gęsta sieć przekaźników zainstalowanych na osiedlach ludzkich, na masztach wolnostojących ( nawet tuż obok prywatnych posesji), blokach mieszkalnych, na wieżach kościelnych jak też na innych obiektach jak szkoły, banki, zakłady pracy.

Na terenie gminy Zduny, we wsi Szymanowice 19.06.2015r. ruszyła nielegalna z mocy prawa Suwerena, budowa 40 metrowego masztu na gruncie należącym do spółek grupy Polskie Koleje Państwowe, tuż obok przejazdu kolejowego na  trasie  Warszawa-Poznań.

Budowę tego obiektu odkryła  przypadkowo Teresa Wojda i zaalarmowała sołtysa wsi Szymanowice, prosząc o sprzeciwienie się powstaniu tego masztu ze względu na wielkie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców oraz flory i fauny, dla całego środowiska naturalnego. Natomiast Wójt Gminy Zduny w rozmowie telefonicznej z T.Wojda stwierdził, że nie podejmie żadnych działań by wstrzymać tę szkodliwą dla mieszkańców i  środowiska militarną budowlę.

W świetle Proklamacji z 02.11.2014r. i Dekretu z 02.04.2015r., ogłoszonych  przez T.Cichockiego  w imieniu i interesie Suwerena-Narodu Polskiego i Polski, Wójt Gminy Zduny sprawuje urząd nielegalnie.Polski Obywatelski Ruch Oporu, zgodnie z art.8 Dekretu o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszystkim organom państwa przez  zwierzchnika wszelkiej władzy- tj. przez Suwerena-Naród Polski, na mocy wyroku Trybunału Ludowego z 20.06.2015r. uznaje się  Wójta Gminy Zduny Jarosława Kwiatkowskiego, zam. Zduny Nowe, za wroga Narodu Polskiego i Polski.  Wójt gminy Zduny podlega rygorom art. 4, i  art. 5 Dekretu Suwerena-Narodu Polskiego z 02.04.2015r.

Powstanie masztu na terenie gminy Zduny, na gruntach spółek grupy PKP, z mocy prawa Suwerena jest nielegalne!  Suweren-Naród Polski żąda od spółki Polskie  Koleje  Państwowe  :

 1. usunięcia w  terminie do 15 lipca 2015r. przedmiotowego masztu
 2. niezwłocznego zaprzestania stawiania na Polskiej Ziemi  jakichkolwiek nowych masztów.

Nie  zrealizowanie w wyznaczonym  terminie żądań Suwerena  podlegać będzie  rygorom działań Oddziałów Obrony Koniecznej Narodu Polskiego  i wezwaniem do powszechnego bojkotu usług wszystkich spółek grupy PKP.

Zgodnie z art.6 Dekretu Narodu Polskiego każdy mieszkaniec gminy Zduny i Polski  zwolniony jest z wszelkich opłat, podatków czy danin na rzecz okupanta. W przypadku jakichkolwiek restrykcji, sankcji czy kar, zajęć komorniczych itp. każdy mieszkaniec gminy Zduny  i Polski ma bezwzględne prawo do bezpośredniej obrony koniecznej, łącznie z użyciem broni !

W stanie najwyższego zagrożenia Polski, obowiązywania Proklamacji i Dekretu obrona konieczna  z użyciem broni  nie jest żadnym przestępstwem ani grzechem ! Jest podyktowana  obroną przed bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia, życia i mienia każdego mieszkańca gminy Zduny, każdego Polaka w Polsce !

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa Oddziały Obrony Koniecznej do intensyfikacji działań rozpoznawczych, tworzenia lokalnych list wrogów i kolaborantów.Tym bardziej, że okupant  zamierza wprowadzić w 2016r. podatek katastralny i urbanistyczny a także zbójeckie prawo szlaku, co spowoduje masowe przejmowanie przez wrogów prywatnej własności Polaków.

Wzywamy wszystkich Polaków do nie odbierania korespondencji z sądu, policji, inspekcji drogowej, prokuratur, od  wojskowych komisji uzupełnień, od komorników,  urzędów  skarbowych,  urzędów gminnych, powiatowych, wojewódzkich,  z Sanepidu (o przymusie szczepionkowym), firm windykacyjnych itp.

Polski Obywatelski Ruch Oporu w okolicznościach gdy:  cyt.:“ Komisja Europejska dała Polsce i dziesięciu innym krajom dwa miesiące na wdrożenie dyrektywy, która umożliwi bankom bezkarne przejmowanie naszych pieniędzy, w sytuacji, kiedy grozić im będzie upadłość”http://pieniadze.fakt.pl/finanse/banki-beda-przjmowac-nasza-oszczednosci,artykuly,553543.htm wzywa  wszystkich Polaków do  przyłączenia się do apelu prof. Izabeli Litwin o  masowe wybieranie oszczędności ulokowanych  w bankach zagranicznych i przenoszenie ich do banków polskich, np. spółdzielczych (sieć  600 banków   w całej Polsce) czy banku  poczty polskiej.

Polecamy zapoznanie się z wypowiedzią prof. I.Litwin w linku:“Zbankrutujmy zachodnie banki w Polsce – Izabela Litwin” ,https://www.youtube.com/watch?v=NmUqYYVMEsg&feature=youtu.be http://m.poznan.gazeta.pl/poznan/1,106517,14365017,Profesor_wzywa_do_bojkotu_banku__ktory_wynajmowal.html

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

https://wojdabejda.wordpress.com

http://polskiruchoporu.neon24.pl/

APEL DO POLAKÓW WSZELKICH SŁUŻB O DZIAŁANIA W OBRONIE NARODU POLSKIEGO | Piotr Bein’s blog = blog Piotra Beina

scan-jpg-narc3b3d-polski-wypowiada-posc582uszec584stwo1.jpg (Obrazek JPEG, 1585×2228 pikseli) – Skala (41%)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Wystąpienie Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu  o podjęcie działań przeciwko instalowaniu, szkodliwych dla zdrowia i życia mieszkańców, przekaźników telefonii bezprzewodowej na terenie powiatu łowickiego :

Łowicz,15.10.2013r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Szanowna Pani

Zofia Więcław

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łowiczu

W związku z faktem, że jesteśmy autorkami petycji Parlamentu Europejskiego nr.0578/ 2012, którą stanowi “List otwarty do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 18.04.2012r.”,http://www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf , w którym występujemy m.in.o zakaz instalowania przekaźników telefonii bezprzewodowej w pobliżu siedlisk ludzkich, http://www.eioba.pl/a/21ow/szkodliwoscfalkrotkichmikrofalznadajnikowtelefonikomorkowejinie2,
http://www.iddd.de/umtsno/opiniaMK.htm oraz w nawiązaniu do rozmowy Teresy Wojda z Szanowną Panią na początku października br.domagamy się podjęcia działań przeciwko instalowaniu, szkodliwych dla zdrowia i życia mieszkańców, przekaźników telefonii bezprzewodowej na terenie powiatu łowickiego na następujących obiektach budowlanych :

 • sakralnych, wieże kościołów
 • szkolnych, np. na dachu Szkoły Podstawowej w Zdunach
 • bankowych, np. na budynku Banku Gospodarki Żywnościowej w Łowiczu, tuż obok siedzibySzanownej Pani Inspektor
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu
 • Zakładu Energetyki Cieplnej w Łowiczu (na kominie kotłowni)
 • Spółdzielni Produkcyjnej w Jackowicach
 • maszty stojące obok np. Radia Victoria, dawnej Paszarni w Łowiczu i w Zduńskiej Dąbrowie,
 • Urzędu Gminy w Domaniewicach, szkoły w Kocierzewie oraz w innych gminach powiatu łowickiego

Przekaźniki te emitują w sposób ciągły fale elektromagnetyczne, które stopniowo wyniszczają organizmy żywe (w tym pszczoły !) a szczególnie niebezpieczne są dla ludzi żyjących w ich sąsiedztwie.Szkodliwość źródeł pól elektromagnetycznych udowadniają w sposób dobitny badania medyczne, statystyczne, ankietowe i laboratoryjne na organizmach żywych. (Dowody poniżej w załączeniu jak też w podanych linkach)

W związku z tym że:

 • bez uprzedzenia wprowadzono na siedliska ludzkie tak bardzo niebezpiecznie oddziaływujące obiekty
 • bez żadnej informacji o szkodliwości zmuszono mieszkańców do życia w smogu  elektromagnetycznym
 • skutki ich oddziaływania mieszkańcy boleśnie doświadczają, nie mając pełnej świadomości zagrożenia

domagamy się wydania nakazu usunięcia wszystkich szkodliwych obiektów z siedlisk ludzkichpowiatu łowickiego na tereny odległe od domostw, co jest zgodne z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie obaw dotyczących wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.dotype=TA&reference=P6TA20090216&language=PL&ring=A620090089 ( Uwaga! Link ten obecnie jest niedostępny)

„Szczególny niepokój i oburzenie wywołuje bezustanne napromieniowanie ludności przez stacjetelefonii komórkowej, zwłaszcza te zainstalowane w pobliżu domów mieszkalnych, szkół iszpitali. Środowisko życia ludności jest permanentnie skażone. Jest to stan nie dozaakceptowania, budzący poważne zastrzeżenia natury etycznej i jest sprzeczny z PrawamiCzłowieka. Ludzie ci nie mają dostępu do rzetelnej informacji i nie mają możliwości obrony. Sąoni bezwolnym obiektem masowego eksperymentu.”(tłum.M.K)
Powyższy cytat pochodzi z publikacji Parlamentu Europejskiego (PE) z marca 2001 r.pt.:”Fizjologiczne i środowiskowe skutki niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego”, którą poprzedziła inna publikacja z lutego 2001 r. pt. “Pole elektromagnetyczne a zdrowie”.Obydwa dokumenty są w internecie: europarl.eu.int., numery druków: PE Nr 297.563 i PE Nr 297.574, w językach starych państw UE.

W związku z tym, że na terenie miasta Łowicza instalowane są wciąż nowe przekaźniki telefonii bezprzewodowej i zachodzi obawa, że proceder ten będzie kontynuowanydomagamy się również podjęcia działań zapobiegających powstawaniu nowych obiektów.

W imię dobra obecnych i przyszłych pokoleń oraz w poczuciu moralnego obowiązku z związku z pełnioną przez Szanowną Panią funkcją służby społecznej w zapobieganiu zagrożeniom budowlanym dla życia ludzkiego domagamy się podjęcia niezwłocznych działań.

Polecamy uwadze Szanownej Pani następujące publikacje:

 1. “Aby Polska była zdrowa aby ludzie byli zdrowi”

http://www.iddd.de/umtsno/odpsejm/hum3.htm

a szczególnie:”Badania mające siłę dowodową w ramach procesów o odszkodowania i

demontaż stacji bazowych”

 1. “Niewidzialna śmierć”,http://feminaliberata.wordpress.com/2011/08/08/
 2. “Przeciwko masztom telefonii komórkowej” ;http://gb.webmart.de/gb.cfm?id=875138
 3. “Nauka i Technologia Nowej Ery 20.11.2012, Dionizy Pietroń”

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pvq9RmVH2ms

Potrzebę podjęcia efektywnych działań w celu demontażu stacji przekaźnikowych wysyłających zabójcze promieniowanie wspiera również międzynarodowy apel lekarzy znany jako “Freiburger Appel” ,http://freiburgerappell2012 , info/de/home.php a także “Internationaler Appell von Würzburg” ,http://iddd.de/umtsno/100aerzte.htm#wurz

Niedopuszczalne jest lekceważenie zagrożenia tłumaczeniem, że jest to konieczne ze względu na powszechność korzystania z telefonii bezprzewodowej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że przekaźniki te służą do manipulacji i kontroli umysłów społeczeństw jak też mogą być w każdej chwili wykorzystane do naprowadzania pocisków międzykontynentalnych jako cel strategiczno-militarny USAhttp://iddd.de/umtsno/HandyFlyeriddd.pdf ,ulotka ; “Telefonia komórkowa – to niebezpieczeństwo dla zdrowia” http://iddd.de/umtsno/WiezeFlyeridddS.pdf  , ulotka; “ Nadajniki telefonii komórkowej i internetu bezprzewodowego a nowa technologia militarna USA Promt Global Strike”

Oto poniżej fragment z powyżej wskazanej ulotki:

“Obama kontynuuje za Bushem i jego sekretarzem Rumsfeldem nową opcję militarną rozwijaną już od lat 90-tych wojny globalnej bez użycia pocisków nuklearnych. Strategia ta nazywa się „Prompt Global Strike” i ma na celu likwidację wszystkich celów na ziemi prawie jednocześnie z opóźnieniem paru minut. Najpóźniej w ciągu 1 godziny ma dotrzeć pocisk z USA do każdego punktu na ziemi. Odpowiednie pociski X51 hypersonic cruise missile Wave Rider, latające na falach dźwiękowych osiągnęły w lotach próbnych, w maju 2010 roku już pięciokrotną szybkość dźwięku (Mach5). Planowana jest szybkość w atmosferze Mach 20. Do dokładnej i pewnej nawigacji potrzebują pociski oprócz sygnałów satelitarnych GPS także stacje bazowe w Twojej okolicy i to z dwóch powodów. Według Pentagonu Chińczycy i Rosjanie są w stanie zestrzelić laserami satelity nawigacyjne GPS w ciągu paru minut. Po drugie dopiero dane nawigacyjne z satelity i stacji bazowych telefonii zapewniają pociskowi dokładność poniżej 5 cm. Także i Ty możesz zostać zidentyfikowany i zestrzelony. Nowe dowody osobiste Unii z chipami RFID pozwalają służbom USA identyfikację posiadacza i przesłanie danych z chipa RFID Twoją własną komórką do USA. Jako posiadacz komórki pomagasz za darmo USA. Amerykanie robią z Ciebie i Twoich dzieci zakładników, a Ty jeszcze ich finansujesz i płacisz zdrowiem własnym i swojej rodziny! “ (Info: iddd.de)

Mamy nadzieję, że Szanowna Pani podejmie niezwłocznie, zdecydowane i skuteczne działania w celu ratowania zdrowia i życia 80 tysięcy mieszkańców powiatu łowickiego.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie korespondencji wyłącznie drogą emailową, ponieważ na znak protestu przeciwko zsyłanym na Naród Polski zagrożeniom, nie odbieramy żadnej korespondencji wysyłanej drogą pocztową.

Z poważaniem

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 23 czerwca 2015 w Bez kategorii

 

Nie oddawajmy swojego zdrowia w ręce lekarzy okupanta !

“…gdyby lekarze usuwali przyczyny chorób, to nie byłoby chorób i stracili by źródło dochodów.”

                                                         (Prof. K.Piotrowicz)
ile wody pic
Łowicz, 12.06.2015r.

Drodzy Rodacy !

Polski Obywatelski Ruch Oporu w  stanie wyjątkowym, najwyższego zagrożenia Polski w okolicznościach obowiązywania dekretu przywódcy Narodu Polskiego Tadeusza Cichockiego z dnia 02.04.2015r. o wypowiedzeniu posłuszeństwa i obronie koniecznej przed żydowskim okupantem apeluje o rozwagę i ostrożność w korzystaniu z usług systemowej służby zdrowia żydowskiego okupanta w Polsce.

“Służba zdrowia” – to mordercza machineria „pracująca” na zlecenie żydowskiego geszeftu ludobójstwa zwanego z szyderczą ironią  Ministerstwem Zdrowia ! “ to opinia lekarki, która demaskuje upadły światowy, prywatny, niewolniczy system  i podaje dowód  z rejestru Departamentu Of Labor, USA w Waszyngtonie)

UPIK® Datensatz – L
L
Eingetragener Firmenname
MINISTERSTWO ZDROWIA
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil
L
D-U-N-S® Nummer
367462863
L
Geschäftssitz
Ul. Miodowa 15
L
Postleitzahl
00 246
L
Postalische Stadt
Warszawa
Land
Poland
W
Länder-Code
616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L
Telefon Nummer
226349440
W
Fax Nummer
226352487
W
Name Hauptverantwortlicher
Arlukowicz Bartosz
W
Tätigkeit (SIC)
9431
Cały system służby zdrowia w Polsce nie wiele ma wspólnego z ochroną zdrowia !

Jest nastawiony głównie na zysk z leczenia a nie na wyzdrowienie pacjenta !

Oto poniżej opinia prof. Kazimierza Piotrowicza, którą w pełni podzielamy :

“Pamiętajcie – leki nas nie leczą! Organizm posiada wszystkie niezbędne mechanizmy potrzebne do samo-uzdrawiania i prawidłowego funkcjonowania. (…)Pamiętajcie, że skuteczność leczenia zależy przede wszystkim od pacjenta, a w szczególności od zdolności jego układu immunologicznego (odpornościowego); jeżeli on jest osłabiony to efekty leczenia będą takie same. Często z przerażeniem widzę starszych ludzi, którzy za swoje niewielkie emerytury z entuzjazmem wykupują „wiadra” tabletek. Człowiek za swoje pieniądze z „radością” otrzymuje trucizny, od których oprócz uzależnienia i jeszcze poważniejszych chorób, niż te, które chce leczyć, często nie otrzymuje nic. Co roku z powodu niewłaściwej terapii od farmaceutyków umiera ok. 250 tys. ludzi. Pacjent może nie wiedzieć o szkodliwości terapii, jednak lekarz wiedzieć o tym powinien… Tak naprawdę każdy preparat chemiczny jest potencjalnie niebezpieczny dla nerek, wątroby, a to oznacza, że dla całego organizmu. Dlatego proszę wszystkich lekarzy i ich pacjentów o dokładne rozważenie wszystkich plusów i minusów terapii. “

link: “Nie oddajcie zdrowia medycynie doświadczalnej!”, http://www.kazimierzpiotrowicz.pl/?p=1149

Drodzy Rodacy !

Systemowa “służba zdrowia” stała się narzędziem tortur na bezbronnych, nieświadomych podstępu Polakach a zmierza do fizycznej eliminacji Narodu Polskiego celem przejęcia terytorium Polski przez obce nacje, Żydami z Izraela i Ukrainy  na czele !

Nie oddawajmy swojego zdrowia i życia w ręce lekarzy, którzy działają wg procedur nastawionych wyłącznie na jak najdłuższe leczenie objawowe zamiast leczenia przyczynowego!

Sprowadzono ich do roli handlarzy procedur i toksycznych środków farmakologicznych, zawierających w swoim składzie nawet  broń chemiczną jak defoliant o nazwie czynnik pomarańczowy (Agent Orange) stosowany przez Amerykanów podczas wojny w Wietnamie. Takimi truciznami “leczy się” powszechnie osoby w wieku starszym u których masowo stwierdza się “problemy” z układem krążenia, głównie nadciśnienie, nawet w przypadkach gdy ktoś ma niskie ciśnienie – fałszywe diagnozy ! http://pl.wikipedia.org/wiki/Agent_Orange

Długotrwałe stosowanie trutek zawartych w m.in. w preparacie “Vivace”,  zalecanym przy diagnozach  powoduje stopniowe pogarszanie się stanu zdrowia pacjenta prowadzące do zejścia w wielkich cierpieniach. Symptomem jest zaróżowienie policzków, zesztywnienie i bolesność wszystkich mięśni oraz stawów, zakłócenie pracy organów wewnętrznych a także mózgu: utrata orientacji, lęki a na koniec śmierć głodowa, w wielkim cierpieniu na wskutek blokady wszystkich mięśni w tym twarzy i przełyku. http://bazalekow.mp.pl/leki/item.html?item_id=62120#info

Takim sposobem stopniowo uśmiercany był nasz tatuś, pomimo naszych nalegań o odstawienie toksycznych medykamentów. Zamiast pozwolić odejść konającemu, wezwano dwie ekipy pogotowania ratunkowego, które znęcały się nad cierpiącym, poprzez stosowanie reanimacji. Nasz tatuś zmarł po dwóch dniach pobytu w szpitalu, trzymany pod respiratorem, w wielkim cierpieniu i samotności.  Ku naszemu zaskoczeniu lekarze w łowickim szpitalu zdążyli jeszcze w dodatku zdiagnozować raka-oponiaka. Uczciwi lekarze w Polsce z żalem przyznają, w prywatnych rozmowach z zaufanymi pacjentami, że “ministerstwo zdrowia” wywiera nawet presje na lekarzach aby jak najczęściej diagnozowali raka, co jest rzeczą wyjątkowo skandaliczną !  Za każdą taką diagnozę otrzymują podobno  premię w wysokości 450 zł.

Drodzy Rodacy !

Niech alternatywą dla wszystkich Polaków będą sprawdzone przez nas, na podstawie m.in. zaleceń Jerzego Zięby sposoby poprawy zdrowia i samopoczucia:

 1. unikanie produktów i surowców  z toksycznymi dodatkami takimi jak: fluor, lit, chlor, aspartan, syrop fruktozowo-glukozowy, dwutlenek tytanu, konserwanty i barwniki a  także unikanie glutenu.
 2. stosowanie witaminy D3+K2, witaminy C , w dużych dawkach, wielokrotnie wyższych niż zalecane drogą do wyzdrowienia i wyzwolenia się z okowów kartelu famaceutycznego
 3. dbanie o zakwaszenie żołądka podstawą powrotu do zdrowia : ( ¼ szklanki wody + 2 łyżki octu jabłkowego+ ½ łyżeczki sól himalajska, 10 minut przed posiłkiem)
 4. kuracja odtruwająca np. za pomocą mikstury aloesowej, lub przefermantowanego  soku z buraka czerwonego itp.
 5. stosowanie oleju kokosowego do smażenia potraw zamiast dotychczas zalecanych margaryn, olejów roślinnych a przy tym spożywanie tłuszczów zwierzęcych jak masło, smalec, golonka (źródło kolagenu)
 6. jedzenie bez ograniczeń jaj kurzych (najlepiej gotowanych na miękko) jako  najdoskonalszego źródła białka, minerałów, witamin i innych składników  niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu
 7. pogłębianie wiedzy na temat naturalnych sposobów dbania o zdrowie i leczenia chorób, zwłaszcza tych uznanych powszechnie za nieuleczalne.
 8. powszechna odmowa jakichkolwiek szczepień rzekomo ochronnych, które nie chronią przed chorobami a  zawierają toksyczne związki i nowe szczepy mikrobów a nawet mogą zawierać chipy w celu przejęcia  całkowitej kontroli nad ludzkością.

http://ukryteterapie.pl/strona/uterapie

https://kefir2010.wordpress.com/2014/10/07/miliardy-dolarow-dochodu-ze-szczepionek-i-klamstwa-farmaceutycznych-trolli/

https://kefir2010.wordpress.com/2015/04/11/szczepienia-to-szalenstwo-wspolczesnej-medycyny-oparte-o-propagande-korupcje-i-nagminne-falszerstwa/

Uwaga !

Ręce każdego człowieka mają cudowną moc, powodują samouzdrawianie jak też ratują życie innym !

Szczególnie polecamy stosowanie metody BSM, polegającej na przykładaniu rąk do własnej głowy lub innej osoby celem uzdrowienia przepływu energii wg wskazań P. Lewandowskiego zawartych w książce pt.: “Samoleczenie metodą BSM”.

Przypadek udzielenia pierwszej pomocy nieprzytomnemu człowiekowi z przyłożeniem rąk do głowy i uratowaniem przed niechybnym przeznaczeniem żywej ofiary wypadku na organy dla transplanatologii opisane zostały w art. pt.: “Szok żywe ofiary wypadków w Polin idą na handel organami “ oraz “ Skarga do prokuratora MTK. Dawcy organów oskarżają zza grobu “

http://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/szok-zywe-zdrowe-ofiary-wypadkow-w-polin-ida-na-handel-organami/http://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/

Apelujemy do serc i sumień Polaków o zadbanie nie tylko o swoje zdrowie i życie ale także o godne odchodzenie z tego świata swoich  najbliższych, w poszanowaniu dla ciała i duszy.

Przeciwstawmy się narzuconej nam Polakom szatańskiej modzie na konanie Polaków w szponach podstępnych ludobójców tworzących cywilizację śmierci z udziałem kościoła katolickiego !

Nie składajmy rąk ale otwórzmy ręce i pozwólmy aby ENERGIA STWÓRCY wpłynęła do każdego z nas ! Do naszych serc i umysłów ! Pozwólmy na działanie BOSKIEJ ENERGII bezgranicznej miłości, która jest w stanie pokonać zło, które zagnieździło się w Naszej Ojczyźnie !

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/123139,nie-pozwolmy-aby-okupant-wprowadzil-podatek-katastralny

Serdecznie pozdrawiamy

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

https://wojdabejda.wordpress.com

http://polskiruchoporu.neon24.pl/

 
2 Komentarze

Opublikował/a w dniu 13 czerwca 2015 w Medycyna

 

Wypowiedzmy posłuszeństwo nielegalnej władzy by ustrzec się przed katastrofalnym podatkiem katastralnym !

Wypowiedzmy posłuszeństwo  nielegalnej władzy by ustrzec się przed katastrofalnym podatkiem katastralnym !

“ Oświadczam, że jako rodowity Polak / rodowita Polka, Suweren i równocześnie jako człowiek wolny, niezagubiony na dalekich morzach,  wypowiadam z dniem 1 czerwca 2015r. posłuszeństwo wszystkim organom państwa i samorządów terytorialnych oraz wszelkim organom i urzędom, reprezentowanym przez osoby nieuprawnione  i działające w oparciu o nielegalne, narzucone narodowi przez upadły  światowy, niewolniczy, prywatny system destrukcyjne prawo, szkodzące mnie, moim Rodakom i mojej Ojczyźnie. “

Łowicz, 03.06.2015r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

https://wojdabejda.wordpress.com

http://polskiruchoporu.neon24.pl/

 Drodzy Rodacy !

W stanie najwyższego zagrożenia Polski i Narodu Polskiego w Polsce, w sytuacji obowiązywania dekretu przywódcy Narodu Polskiego Tadeusza Cichockiego z dnia 02.04.2015r. o wypowiedzeniu posłuszeństwa i obronie koniecznej przed żydowskim okupantem, Polski Obywatelski Ruchu Oporu ponownie doświadcza ataków ze strony sił wrogich Narodowi Polskiemu, próbujących przejąć dowodzenie Narodem Polskim  pod pretekstem udzielania „patriotycznych instrukcji ” w ” Rewolucji Narodowej 2015 „. Agenci okupanta, udający patriotów polskich, zuchwale, w talmudyczny sposób atakują przedstawicieli Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu w korespondencji emailowej jak też na czatach i grupach  Facebook. Dopuszczają się gróźb karalnych w stosunku do przedstawicieli naszej organizacji  rozpowszechniających nasze teksty w Obronie Narodu Polskiego i Polski.

Oświadczamy, że jedynym godnym zaufania Narodu Polskiego przywódcą jest Tadeusz Cichocki, który poprzez  wnikliwą i żmudną korespondencję spowodował przyznanie się uzurpatorów do braku dowodów na prawo sprawowania władzy w imieniu Suwerena-Narodu Polskiego, zwierzchnika wszelkiej władzy w Polsce, na podstawie doskonale  udowodnionego  przez Krzysztofa  Puzynę  z udziałem Teresy Wojda i Marii Bejda, sfałszowania wyborów parlamentarnych w 2011r., umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.html,link: “Skarga do Strassburga” iddd.de/StrasbourgOnline.pdf

Tadeusz Cichocki  ogłosił w imieniu Narodu Polskiego Proklamację z 02.11.2014r. o bezpośrednim przejęciu władzy zwierzchniej w Polsce przez Suwerena-Naród Polski i aresztowaniu sprawców agresji na Polskę, zawojowania jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim oraz wydał Dekret z 02.04.2015r. „POLKI I POLACY- JUŻ CZAS WYPOWIEDZIEĆ POSŁUSZEŃSTWO NIELEGALNEJ WŁADZY DZIAŁAJĄCEJ NA NASZĄ SZKODĘ !!! „

Naród Polski stoi przed wielką i ostatnią szansą uwolnienia się z żydowskiego jarzma poprzez masowe zastosowanie się do wskazań i praw zawartych w Proklamacji i Dekrecie Tadeusza Cichockiego, występującego bezkompromisowo w obronie praw i  własności Narodu Polskiego. www.tcichocki.pl,

Oto cyt. z Dekretu T.Cichockiego “WAŻNE!!! Powodzenie ostatniej szansy na pokojowe przemiany w naszej Ojczyźnie, jaką jest wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim nielegalnie funkcjonującym organom w państwie zależeć będzie od szybkiego przekazania niniejszego dekretu suwerena RP do jak największej liczby Polaków i ich POWSZECHNEGO (!!!) zastosowania się do jego treści. Proszę, więc o pomoc w maksymalnym jego rozpowszechnianiu różnymi możliwymi sposobami oraz wdrażanie jego wszystkich zapisów. “

 Drodzy Rodacy!

Połóżmy wreszcie kres panowaniu podstępnych, obcych, wrogich sił  umiejscowionych w każdym zakątku naszej Ojczystej Ziemi  jak też w internecie ! Uwolnijmy Ducha Polskości od narzucanej nam przez instytucje kościelne miłości do wrogów zamiast miłości do matki, ojca, braci, sióstr, do Ojczyzny i Narodu Polskiego ! Nie składajmy rąk ale otwórzmy ręce i pozwólmy aby ENERGIA STWÓRCY wpłynęła do każdego z nas ! Do naszych serc i umysłów ! Pozwólmy na działanie BOSKIEJ ENERGII bezgranicznej miłości, która jest w stanie pokonać zło, które zagnieździło się w Naszej Ojczyźnie !

Według prawa naturalnego jesteśmy wszyscy ludźmi wolnymi a nie niewolnikami ! Nie zagubiliśmy się na dalekich morzach, jak zostało nam to narzucone w chwili przyjścia na świat, w obecnie dogorywającym niewolniczym , prywatnym systemie opartym na prawie morskim! Symbole zniewolenia przestaną na nas działać, gdy wszyscy zwracać będziemy się do Boga, bez pośredników, którzy zagradzają nam drogę do BOSKIEJ ENERGII !

W każdym z nas jest cząstka BOGA i cząstka władzy danej nam od BOGA każdemu jako Suwerenowi, zgodnie z prawem naturalnym, do którego odnosi się Tadeusz Cichocki w Proklamacji i Dekrecie !

Uwolnijmy się od naszych ciemiężców i prześladowców działających głównie poprzez kartele: polityczny, religijny, farmaceutyczny, energetyczny, bankowy, medialny ! Wszystkie te kartele są zarejestrowane jako żydowskie geszefty w Waszyngtonie a ich celem jest zniewalanie i depopulacja ludzkości.

Przejęcie władzy przez Naród Polski w Polsce, Ojczyźnie Polaków  następuje w dogodnym momencie, gdy do świadomości ludzi w Polsce i na świecie dociera lotem błyskawicy fakt ujawnienia upadku prywatnego, niewolniczego światowego systemu. https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/

Nie dopuśćmy aby żydowski okupant dalej ograbiał nas z naszych dóbr duchowych i materialnych ! Nie pozwólmy aby żydowski okupant wprowadził podatek katastralny i urbanistyczny czy rugował nas z Ojczystej Ziemi w ramach ustawy o rozwoju infrastruktury turystycznej ! Jest to skrupulatnie przygotowany zamach na prywatną własność każdego Polaka  w ramach wprowadzanego stopniowo, podstępnego wyniszczania Narodu Polskiego i masowego wypędzania Polaków na bruk czy na emigrację, by ich miejsce zajmowali m.in. Żydzi masowo sprowadzani z całego świata do Polski.http://pressmix.eu/2015/05/06/katastrofalny-podatek-katastralny-juz-za-rok-czemu-kandydaci-na-prezydenta-o-nim-milcza/, cyt.: „..pośród partii politycznych panuje swoista zmowa milczenia odnośnie wprowadzenia podatku katastralnego. Przy przyjętej już stawce podatku katastralnego równej 1% wartości nieruchomości, właściciel mieszkania za 300 tys. zł zapłaci 3000 zł rocznie, a właściciel domku za 500 tys. zł zapłaci 5000 zł rocznie. Ten podatek zmiecie z powierzchni ziemi gospodarstwa rolne, bo nawet małe gospodarstwo może „liczyć” na 10 lub 20 tys. zł podatku “katastralnego rocznie.”

http://wpolityce.pl/polityka/254437-ujawniamy-kolejny-zamach-na-polska-wlasnosc-pod-pretekstem-promocji-turystyki-platforma-chce-wyprzedac-ziemie-biznesmenom-petycja „Ustawa z 8 kwietnia 2015 roku „o zmianie niektórych ustaw związanych z likwidacją barier prawnych w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej w Polsce” wygląda niewinnie i zachęcająco. Jej promotorzy mówią o rozwoju infrastruktury i promocji polskiej turystyki. W rzeczywistości – jak alarmują eksperci – stwarza pole do wywłaszczania Polaków na rzecz lobby biznesowego w obszarze sportu, turystyki i rekreacji.”

 Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/

http://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/

https://piotrbein.wordpress.com/2014/07/01/media-lokalne-chronia-przestepcow-a-zniewazaja-obroncow-narodu-polskiego/

 
5 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 4 czerwca 2015 w Bez kategorii