RSS

Archiwa miesięczne: Grudzień 2015

Teatr polityczno- religijny zdemaskowany !!! Traktaty założycielskie Unii podpisane in blanco !!!

 

Łowicz, 24.12.2015r.

Drodzy Rodacy !

Niechaj przedstawiane przez nas fakty i wskazania oraz wzorce stanowią podstawy do wychodzenia-uwalniania się z jarzma “papierowego wampira”.

link: Teresa Wojda i Maria Bejda w Parlamencie Europejskim w 2012r.. https://www.youtube.com/watch?v=xyUEz2Qk_Xg

link: Teresa Wojda i Maria Bejda w batalii o wodę i bezpieczne życie w Polsce – Parlament Europejski, 2012r.  https://www.youtube.com/watch?v=9dT5d_MRYnE

Z radością przyjmujemy fakt, że nasz społeczny trud, nasze społeczne działania na nasz własny koszt, spotkały się z szerokim odzewem. Cieszymy się z faktu, że Polacy nie dają się nabierać na zagrywki żydowskiego okupanta i trzymają się z dala od ich sponsorowanych demonstracji, wieców, rzekomo w obronie demokracji czy trybunału konstytucyjnego. Polacy obrali bardzo słuszny sposób wyrażania dezaprobaty dla wrogów Narodu Polskiego poprzez użycie humoru i  satyry.
grafika z nathaniahu
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1509131942720981&set=a.1392240481076795.1073741828.100008725696905&type=3&theater

Grafika kaczyzm

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1674162529522755&set=a.1583842171888125.1073741932.100007870714060&type=3&theater

http://paczaizm.pl/full-bayer-disco-polo-po-komorowski-tusk-sikorski-gronkiewicz-waltz /

Światowy prywatny niewolniczy system oparty na prawie morskim, z władzą Trój-Korony, z Watykanem na czele upadł 25.12.2012r.. https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/

Poprzez ten fakt, każdy z nas został zobowiązany do tworzenia nowych systemów w nowej erze, ERZE DOSTATKU.

Przypieczętowaniem upadku systemu jest dokument wydany przez papieża Franciszka “motu proprio”, wprowadzający od 01.09.2013r. prywatną odpowiedzialność urzędników, sędziów, prokuratorów, prawników, za działania na szkodę ludzkości. http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.htm

Dodatkowo na mocy Proklamacji T.Cichockiego z 02.11.2014r., napisanej w imieniu i w interesie  Suwerena-Narodu Polskiego  o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy  zwierzchniej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, staliśmy się obligatoryjnie uwolnieni z żydowskiego jarzma.

Jednocześnie na mocy tej Proklamacji zostaliśmy uwolnieni z pod dyktatu Unii Europejskiej i innych nielegalnych organizacji: pkt.3. cyt.: Zawiesza się członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz funkcjonowanie Sejmu i Senatu RP do czasu wyłonienia nowych, rzeczywistych przedstawicieli narodu legitymujących się udokumentowanymi mandatami społecznymi i podjęcia przez nich stosownych decyzji. “

Każdy rdzenny Polak jako Suweren nie jest i nie był członkiem społeczności zaliczanej do podległej nielegalnym strukturom „Unii Europejskiej”, powstałym na gruncie oszustwa podpisywania in blanco założycielskich Traktatów rzymskich.

“Unia Europejska” to korporacja  dokonująca  niszczenia państw i narodów Europy, zorganizowana przez światowe elity żydowskie, które od 2012 roku mają w obiektach Parlamentu Europejskiego w Brukseli Europejski Parlament Żydowski.

http://waldemar-rajca.blog.onet.pl/2013/02/15/europejski-parlament-zydowski/

cyt.: “Parlament ten został powołany przez Europejską Unię Żydów- a posłowie zostali wyłonieni w drodze głosowania internetowego. Pomysłodawcą jest pan Szymon Peres, prezydent Izraela. Na razie w Parlamencie zasiada 120 posłów z 45 krajów całego kontynentu.(…) Parlament utworzony po linii narodowościowej, oprócz tego, który istnieje w Izraelu…”

grafika tusk kaczynski

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1105892779422602&set=a.161126263899263.36587.100000056702358&type=3&theater

Papierowe „traktaty rzymskie” na których zbudowano papierową unię żydowską podpisane były dla picu propagandowego in blanco !!!

(opracowanie: nieustraszona lekarka medycyny naturalnej, demaskatorka upadłego niewolniczego systemu)

„Szefowie państw podpisali wtedy jeden dokument, który składał się z pustych stron. Co się stało? Zeby to krótko opowiedzieć, strony dokumentu, które zostały na noc po skopiowaniu rozłożone na podłodze biura w Rzymie, zostały przez sprzątające panie uznane za odpady i dlatego usunięte, łącznie ze wzorem oryginału do skopiowania.

Kiedy oficjele nad ranem odkryli stratę, szukali go wpierw w śmietnikach całego Rzymu, ale nic nie znaleźli. Kopie i oryginał nie mogły być odnalezione. Jedyne rozwiązanie, które im po tym wpadło było podpisanie traktatu na papierze in blanco. Jedyna strona na której widniało coś napisane była ta z nazwiskiem szefa państwa, na której on z kolei w ceremonii złożył swój podpis.”

Unia Europejska  

Propagandowa machina wojenna kręci się niewzruszenie, bo ludzie nie mają pojęcia o faktach i już takich jak ten, że papierowe „traktaty rzymskie” na których zbudowano papierową unię żydowską podpisane były dla picu propagandowego in blanco !!! Nie trzeba mieć żadnego pojęcia o „prawie”, żeby się domyśleć i się dowiedzieć, że jest to wszystko propagandowe oszustwo, które współcześnie doszło do zenitu absurdów na scenie teatru polityczno-religijnego, którego to aktorzy sygnując swoimi artystycznymi ksywami te czy inne świstki tworzą iluzję prawno – polityczną wraz z religijną, mającą na celu zrujnowanie i ograbienie świata oraz przerzedzenie pogłowia ogłupionej „publiczności” wierzącej ślepo w swoje „nie-rządy” i perwersyjnym obłudnikom „religijnym” obiecujących naiwniakom i frajerom „niebo”, żeby ukraść im całą Ziemię.RömischeVerträgeUnteschrift

 

Popatrzcie na te pokerowe mordy ówczesnych bezczelnych fałszerzy i samozwańców „władzy” w Europie : „Asystenci dokładnie uważali na to,żeby nikt nie zauważył oszukaństwa.”…

„Każdy zapytany notariusz,” czy umowy składające się z pustych stron i podpisane wogóle są prawomocne”, odpowie na to napewno NIE.”

RömischeVerträgeUnteschrift1

„Co wtedy w Rzymie wydarzyło się było wielkim show z pustą zawartością”, http://brd-schwindel.org/sind-die-roemischen-vertraege-rechtsungueltig/

Już z tych skrótowych tłumaczeń z prawdą o powstaniu aktorskiej UE jasno wynika, że obecna piramida kłamstw, którą sobie „naród wybrany” rozbudował za pomocą swojej propagandy mendialnej nie jest warta funta kłaków, a co dopiero ślepego zaufania normalnych ludzi.

Zresztą „naczelny” prawnik i zawodowy aktor na Polskę niejaki pan Kalkstein z pseudonimem artystycznym Kaczyński z szumną nazwą jego „partii” „Prawo i Sprawiedliwość” najlepiej mógłby to wyjaśnić, czego oczywiście nie może zrobić, bo ponadnarodowa mafia by go odstrzeliła za wypadnięcie z roli. https://wojdabejda.wordpress.com/2015/12/20/babilon-upadl/

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Polski Obywatelski Ruch Oporu już w 2012r. poinformował władze unijne o dokonanym w Polsce zamachu stanu poprzez sfałszowanie  wyborów parlamentarnych a w  2013r. poinformował  OBWE, rządy wielu państw na świecie o udowodnieniu przez Tadeusza Cichockiego faktu przejęcia terytorium Polski przez uzurpatorów wyłanianych w fałszowanych wyborach i jednocześnie działających wbrew interesom Polski i Narodu Polskiego, dopuszczających się zbrodni ludobójstwa na Narodzie Polskim.

W naszym wystąpieniu do prezydenta Rosji Władimira Putina z dnia 04.03.2014r. prosiliśmy w imieniu Narodu Polskiego o wzięcie pod uwagę powyższego faktu i o poinformowanie światowej opinii publicznej o udowodnieniu dokonania zamachu stanu w Polsce  przez obce wrogie Narodowi Polskiemu siły. Jednak Zapanowała zmowa milczenia w świecie polityki i mediów !

link: “Polacy proszą Putina o nagłośnienie sfałszowanych wyborów i nielegalnej władzy w Polsce.”https://piotrbein.wordpress.com/2014/03/05/polacy-prosza-putina-o-naglosnienie-sfalszowanych-wyborow-i-nielegalnej-wladzy-w-polsce/

Oto poniżej tekst rozsyłany po całym świecie:

“Alarmujemy wszystkie instytucje unijne o dokonanym w Polsce zamachu  stanu oraz domagamy się upowszechnienia tego udowodnionego faktu jak też oczekujemy opowiedzenia się po stronie zniewolonego i oszukanego Narodu Polskiego w celu zapobieżenia rozwiązaniom siłowym.

W związku z udokumentowanym faktem sfałszowania wyborów parlamentarnych w 2011r. i innymi dowodami na fałszowanie wyników wyborów do władz wszelkich szczebli w Polsce od 2003 r, łącznie z fałszowaniem frekwencji w referendum o akcesji Polski do Unii Europejskiej oraz faktem odmowy ręcznego przeliczenia głosów w wyborach parlamentarnych z 7.10.2011r. a także odmową przedstawienia dowodów na prawo do sprawowania władzy przez obecnie rządzących na wyżej przedstawiony alarm Tadeusza Cichockiego:”UWAGA!!! ALARM!!! ZAMACH STANU W POLSCE!!! „

Oto poniżej fragmenty naszych wystąpień do władz unijnych, które prowadzą politykę niszczenia życia na Ziemi:

Ile wykonano w Polsce odwiertów?

Ministerstwo Środowiska na zlecenie Prezydenta RP B. Komorowskiego, we wrześniu 2011r. podało w piśmie skierowanym do Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, że w Polsce po II Wojnie Światowej wykonano ponad 7500 odwiertów.Natomiast prof. AGH Kraków, Stanisław Nagy w jednej z audycji radiowych w minionym roku podawał,  że wykonano w Polsce już kilkanaście tysięcy odwiertów.

W każdym odwiercie dokonywano i dokonuje się, nawet dwa razy dziennie, szczelinowanie hydrauliczne, co podkreślał na konferencji w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego, 16.04.2012r. w Warszawie, z udziałem europosłów B.Sonika i  B.Liberadzkiego, jeden z  polskich geologów, który sporządzał mieszanki do hydroszczelinowania.

Ile wykonano odwiertów na świecie?

Wykonano około 1,2 miliona odwiertów wg raportu Sonika, natomiast inne źródła zagraniczne  wskazują na ponad 2 miliony !Czy potrzeba więcej, aby uświadomić sobie ogrom zniszczenia Naszej Planety przez koncerny wydobywcze? Przy każdym odwiercie, niezależnie od rodzaju, stosuje się hydroszczelinowanie polegające nie tylko na wstrzykiwaniu pod wysokim ciśnieniem ogromnej ilości toksycznych, agresywnych mieszanek wody, piasku i chemikaliów ale także z użyciem materiałów wybuchowych, chociaż prawnie niedozwolonych, nawet  zapisem w koncesjach,.

Dowód: kopia koncesji dla FX Energy jest w naszym posiadaniu, która również zabrania wykonywania prac na terenach Natury 2000.

Konsekwencją  łamania zapisów koncesji zabraniających prace na terenach “Natury 2000”  i użycia materiałów wybuchowych niezwłocznie konieczne jest odebranie tych koncesji i wyciągnięcie konsekwencji nie tylko prawnych ale i odszkodowawczych. Na domiar złego ani służby ochrony środowiska ani żadne urzędy nie kontrolują i nie są w stanie kontrolować wykonywania prac wiertniczych a więc to wszystko wymknęło się spod jakiejkolwiek kontroli a tym bardziej społecznej na wskutek istniejących przepisów ustawy nowe prawo geologiczne i górnicze.

Dodajmy, że Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w Skierniewicach dopiero po kilku miesiącach od powstania odwiertu gazu ziemnego Kutno 2, (niełupkowego, chociaż media wcześniej informowały o gazie łupkowym.) dowiedziała się od nas o istnieniu tego odwiertu a kontrolę wykonano po wcześniejszym uprzedzeniu wykonawcy odwiertu PGiN Nafta Piła. Odrzucono nasz wniosek o ponowną kontrolę bez uprzedzania wykonawcy odwiertu z udziałem przedstawicieli mieszkańców powiatu łowickiego i kutnowskiego. Przepisy prawne w Polsce  narzucają obowiązek poinformowania o kontroli a nie przewidują kontroli społecznej ani prawa do sprzeciwu wobec niszczenia środowiska, co jest pogwałceniem Konwencji z Äarhus. http://www.petycjeonline.com/a/18709

Inną podstawą do unieważnienia wszystkich koncesji jest bezprzetargowe, w tajemnicy przed społeczeństwem, rozdanie koncesji, po najniższych na świecie cenach, światowym  koncernom wydobywczym, na których ciążą wyroki za łamanie praw człowieka i niszczenie środowiska w innych regionach świata. A przy tym afera korupcyjna w Ministerstwie Środowiska zamieciona pod przysłowiowy dywan!

Konieczne jest  sprawdzenie, czy światowe  koncerny wydobywcze mają zgodę właściwych rządów  na transfer obcych walut  do Polski.

Dodatkową podstawą do unieważnienia wszystkich koncesji na bogactwa naturalne Polski jest fakt handlu koncesjami, co umożliwia pranie brudnych pieniędzy, z czym  powinny walczyć instytucje unijne.

Na podkreślenie zasługuje fakt wyasygnowania z budżetu państwa i Unii Europejskiej (naszych pieniędzy) 10 mld zł rocznie do poszukiwań jak też rzekomych badań nad nowymi technologiami a także na konsultacje społeczne, nawet z udziałem kościoła katolickiego, co jest szczególnie nieetyczne i niemoralne.

Uprzejmie prosimy Parlament Europejski i Komisje Europejskie o skierowanie pisemnego zapytania w  sprawie losu naszych skarg do Sądu Rejonowego w Łowiczu na odmowę wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Rejonową w Łowiczu dotyczącego zatrutej wody pitnej  jak też powstania wypadowej bazy hydroszczelinowania w Łowiczu. Nadmieniamy, że firma United Oilfield Services, właściciel gruntu i bazy w Łowiczu już świadczy usługi nie tylko w Polsce ale  w Niemczech, np. w Wisbaden. http://www.uos.pl/aktualnosc/uos-geofizyka-projekt-wiesbaden.html . Żaden z lokalnych dziennikarzy nie odważył się chociażby zasięgnąć informacji na ten temat i poinformowac opinię publiczną, ponieważ my, na znak protestu nie odbieramy żadnej urzędowej korespondencji. http://www.petycjeonline.com/forum/19081/start/2050

W Polsce media celowo pomijają informowanie społeczeństwa o naszych akcjach, wystąpieniach i działaniach. Istnieje nawet blokada medialna informowania o naszych działaniach na forum międzynarodowym jako autorek petycji 0578/ 2012 do Parlamentu Europejskiego, będącej „Listem otwartym do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego” z 19.04.2012r.

W mediach lansuje się pozorny, kontrolowany  opór przeciw-łupkowy, sterowany przez finansowane przez rząd instytuty jak m.in. Instytut Obywatelski w Łodzi na czele z M.Krydą, organizacje pseudekologiczne ( Eko-Unia, Partia Zieloni 2004 z R.Gawlikiem ) czy też Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Łodzi  a nie dopuszcza do głosu osob z oddolnych inicjatyw obywatelskich, które występują bezkompromisowo w obronie swego miejsca do życia i życia Narodu Polskiego.

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego do dziś nie podjęła żadnych konkretnych działań a jedynie ma zamiar napisać raport o sytuacji w Polsce w kwestii tzw. gazu łupkowego, ukrywając przed nami fakt układania się z wysłannikami rządowymi, tworzącymi teatr sprzeciwu (spotkanie w Wejherowie z udziałem M. Krydy). Do dziś nie mamy informacji o podjętych działaniach w sprawie zgłoszonego przez nas łamania praw człowieka i konwencji z Äarhus.

Polska Agencja Prasowa całkowicie pominęła fakt 2-godzinnego obywatelskiego przesłuchania nas jako autorek petycji przez delegację Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego w Biurze Informacyjnym PE we Wrocławiu w dniu 30.05.2012r. w sprawie tzw. gazu łupkowego. Szeroko rozpisywała się tylko o kwestii budowy nowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego, całkowicie pomijajac temat gazu łupkowego, który był przedmiotem zainteresowania delegacji Komisji Petycji PE celem sporządzenia raportu w tej kwestii. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=isNeFObDS8Q

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu

OBYWATELSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Łowicz, 27.08.2012r

Oświadczenie Teresy Wojda i Marii Bejda na okoliczność

rozpatrywania petycji 0578/ 2012 w dniu 9.10.2012r. przez

Komisję Petycji oraz Dyrekcję d/s Praw Obywatelskich i

Spraw Konstytucyjnych.

 

Szanowni Państwo,

zdajemy sobie sprawę, że nasze stanowisko stoi w sprzeczności z działaniami i polityką władz w Polsce jak też wszystkich deputowanych z Polski, którzy reprezentują interesy rządu w Warszawie a nie interesy Narodu Polskiego.Siły obce Narodowi Polskiemu przejęły rządy w Polsce i służą światowym wąskim grupom interesów.

Mamy dowody na fałszowanie informatyką wyborów w Polsce, co doskonale udokumentował K.Puzyna  i złożył stosowny protest do Sądu Najwyższego w Warszawie. http://umtsno.blogspot.com/  .

Sąd Najwyższy bezpodstawnie odrzucił jego wniosek jak też asekuracyjnie złożone skargi T.Wojda i M. Bejda z wnioskiem o ręczne przeliczenie wyborów.Skarga do Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu została  również odrzucona. http://iddd.de/PKW/KlageanECHRStrasbourg.pdfhttp://umtsno.blogspot.de/2012/04/koniec-praw-czowieka-w-eu-i-echr.html

W Polsce nielegalne władze wszelkich szczebli od wielu lat ustanawiają prawa na szkodę i wbrew interesom Polski i Polaków. Jednym z przykładów jest prawo geologiczne i górnicze, całkowicie stanowione pod dyktando obcych. http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze  

Szczytem niszczycielskich, depopulacyjnych działań wymierzonych w Naród Polski jest skandaliczna ustawa o fizycznym przymusie szczepionkowym.Instytucjom i służbom sanitarnym dano uprawnienia większe niż policji, prokuraturze, bo mają uprawnienia wtargnięcia do domostw z zastosowaniem bezpośredniego przymusu szczepień pod byle pretekstem. http://www.monitor-polski.pl/dokumenty/ludobojstwo-szczepionkowe-dokumentyhttp://kefir2010.wordpress.com/2012/07/09/holocaust-krajow-iii-swiata-dokonywany-przez-kartel-farmaceutyczny-afrykanie-i-azjaci-masowo-umieraja-na-choroby-spowodowane-testowaniem-lekow-i-szczepionek http://kefir2010.wordpress.com/2012/08/25/chcesz-zachorowac-zaszczep-sie-o-przekretach-zwiazanych-ze-szczepieniami-mowi-dr-jerzy-jaskowski/

Od dwóch lat, gdy podjęłyśmy się działań w stworzonej przez nas Inicjatywie Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi w ramach dodatkowych działań organizacji społecznej mającej misję uchronienia dziedzictwa kulturowego wsi łowickiej:   http://lowiczanie.prv.pl/  odkrywamy wciąż nowe, potęgujące się formy zagrożeń dla zdrowia i życia Polaków, dla przyszłości Narodu Polskiego i Polski.

Ojczyzna Polaków została oddana bez żadnego wystrzału w ręce wrogów Narodu Polskiego. Dokonuje się podbój gospodarczy, informacyjny ipropagandowy. Sprowadzono okupantów w celach neokolonialnego wyzysku naszych bogactw naturalnych.

Premier nielegalnego rządu,D.Tusk spełnia obietnicę daną prezydentowi USA B.Obamie, że rząd polski nie dopuści do sprzeciwu społecznego przy wydobywaniu bogactw naturalnych w Polsce, o czym jest mowa w filmie „Gaz łupkowy jak się to robi w Polsce.”  http://www.youtube.com/watch

Wejście Polski do EU na nierównych zasadach jest wielką krzywdą i powinno być wielkim wyrzutem sumienia i wstydem dla Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskich.

Regulujecie szczegółowymi dyrektywami np. kształt banana czy ogórka, martwicie się o ptaki, a Szanowni Państwo czy nie widzicie, że :

 • tysiące polskich rodzin wyrzucane są na bruk ?
 • polskie dzieci głodują i są okaleczane szczepionkami ?
 • rozsiewane są toksyczne chmury ?
 • mieszkańcy Polski podtruwani są toksycznymi dodatkami do wody, (fluor,chlor, lit, SeaQuest ), żywnością z GMO i toksycznymi dodatkami ?
 • niszczone jest polskie rolnictwo?

Czy w sprawach bezpieczeństwa narodów powinno się głosować czy bezwzględnie to bezpieczeństwo zapewniać?

Skoro w niemieckim raporcie http://www.europarl.europa.eu/committees/ pl/studiesdownload.html?languageDocument=PL&file=44392  są porażające informacje o katastrofalnym zagrożeniu dla życia z powodu stosowania hydraulicznego szczelinowania przy wydobywaniu wszelkich węglowodorów to dlaczego natychmiast nie został wprowadzony bezwzględny zakaz jego stosowania w całej Unii ?

Mówienie o zagrożeniu tylko w odniesiemiu do gazu łupkowego jest błędem i bagatelizowaniem problemu. Przecież hydrauliczne szczelinowanie stosuje się od wielu lat przy każdym odwiercie węglowodorów, niezależnie od tego czy jest to rozpoznawczy czy poszukiwawczy czy wydobywczy. Na odwiercie Kutno-2 ropy naftowej i gazu ziemnego wykonuje sięhydrauliczne szczelinowanie, o czym świadczy wykaz stosowanych chemikaliów ( załączonych do naszej petycji) udostępniony nam po kontroli z naszego wniosku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 

Wprowadziliście limity na emisje CO2 i forsujecie szaleńczą technologię CCS, http://www.bund.net/themen_und_projekte/klima_energie/co2_endlagerung/ccs_gutachten_studie/risiken_von_ccs/  oraz akceptujecie rozwój energi atomowej, zamiast wesprzeć innowacyjne metody czerpania energii jak np. metodę sztucznej fotosyntezy prof. Nazimka oraz inne bezpieczne metody pozyskiwania energii.

Czy nie widzicie, że polityka energetyczna unii zmierza do samozagłady ludzkości?

Podziękowanie przewodniczącego za przesłanie przez nas, zatruwanych w Łowiczu, informacji o skażeniu wody pitnej a nie podjęcie żadnych działań jest przyzwoleniem na wykonywanie wyroku śmierci na Polakach. Nie mamy gdzie szukać ratunku, skoro instytucja unijna lekceważy problem i stwierdza, że jest to wewnętrzną sprawą naszego kraju.  (treść emaila w zał.)

Czy etyczne i moralne jest w tej sytuacji branie  od nielegalnego, skorumpowanego rządu naszych narodowych rezerw finansowych Narodowego Banku Polskiego na ratowanie bogatszych od nas Greków, których indywidualne zasoby finansowe są wielokrotnie większe niż Polaków ?

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Rodakom odwiedzającym nasze blogi dedykujemy piękną piosenkę w wykonaniu wspaniałego naszego artysty, Waldemara Koconia.

http://merlin.pl/Dla-Ciebie-Polsko-Tobie-Ameryko_Waldemar-Kocon/browse/product/4,321158.html

Dla ciebie Polsko… śpiewa Waldemar Kocoń

https://www.youtube.com/watch?v=LjQPcmhLoRA

 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 29 grudnia 2015 w Polityka

 

O DELEGALIZACJĘ OFICJALNEJ MEDYCYNY. Żądania do Konstantego Radziwiłła, szefa firmy handlowej “Ministerstwo zdrowia”.

mammografia

                                                                                               Łowicz, 22.12.2015r.

Teresa z domu Znyk (Wojda),

Maria z domu Znyk(Bejda)

Os. Kostka 12/9

99-400 Łowicz  

Polski Obywatelski Ruch Oporu

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ’Łowiczanie”  

                                                 

   Konstanty Radziwiłł

Minister Zdrowia

Miodowa 15

00-952 Warszawa

Nasze wystąpienie z dnia 21.12.2015r. do “ministra zdrowia”, szefa prywatnej firmy pod nazwą “Ministerstwo zdrowia” pt.: Stop śmiercionośnym łapankom mammograficznym” okazało się dla Konstantego Radziwiłła  i jego pracowników rzekomo niezrozumiałe.

Faktycznie jest to typowe, powszechnie stosowane  pozbywanie  skarg osób pokrzywdzonych działaniem firm symulujących instytucje państwowe.

W otrzymanym emailu pt.: “Wezwanie”, będącym reakcją na nasz email pt. “Stop łapankom mammograficznym”, w załączniku do tego emaila, przesłano w PDF pismo bez podpisu, wzywające do sprecyzowania oczekiwań od ministra zdrowia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia korespondencji bez rozpatrzenia.

Niniejszym pismem precyzujemy nasze żądania skierowane do lekarza, byłego sekretarza  Naczelnej Izby Lekarskiej, byłego Prezydenta Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME) 2010-2012 , Pana Konstantego Radziwiłła, z nadzieją, że najwyższe standardy moralne i etyczne znajdą odzwierciedlenie w jego postawie wobec naszych w pełni uzasadnionych i udokumentowanych żądań.

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname NACZELNA IZBA LEKARSKA

Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil

L D-U-N-S® Nummer 367404782

L Geschäftssitz Ul. Sobieskiego 110

L Postleitzahl 00 764

L Postalische Stadt Warszawa

Land Poland

W Länder-Code 616

Postfachnummer

Postfach Stadt

L Telefon Nummer 225591300

W Fax Nummer 225591323

W Name Hauptverantwortlicher Sawoni Andrzej

W Tätigkeit (SIC) 8742

Żądamy, aby Konstanty Radziwiłł, od 16.11.2015r. szef firmy handlowej  “Ministerstwo zdrowia”, zajmującej się czerpaniem korzyści z uśmiercania Polaków, pod złudnymi hasłami opieki zdrowotnej, w tym profilaktyki nowotworowej, publicznie ogłosił w mediach do dnia 10.01.2016 r. :

 • delegalizację oficjalnej medycyny bazującej na ludobójczych, satanistycznych  procedurach, doprowadzających do fizycznego wyniszczania Narodu Polskiego.

link:”Jak wygląda współczesna inkwizycja”  https://www.youtube.com/watch?v=grTBIMWVnL0

link: “Świat jest inny – odc.19 – nie ma już medycyny”           http://tagen.tv/vod/2015/12/swiat-jest-inny-odc-19-nie-ma-juz-medycyny/  

 • tworzenie nowego systemu zdrowotnego opartego na medycynie naturalnej.

Żądamy, aby Konstanty Radziwiłł, jako osoba fizyczna, prywatnie odpowiadająca za działania na szkodę innych osób, dokonał wpłaty w wysokości 50 000 złotych (słownie; pięćdziesiąt tysięcy złotych ) w terminie do dnia 10.01.2016r., na  konto bankowe: INTELIGO:50102055581111145677400062 , jako odszkodowania za:

 1. usiłowanie dokonania zamachu na zdrowie i życie osoby wolnej:Teresy z domu Znyk (Wojda) poprzez pisemne “zaproszenie” na badania mammograficzne , oparte na obłudnej, fałszywej teorii raka, więcej w linkach: “Stop śmiercinonośnym łapankom mammograficznym !!!”

https://wojdabejda.wordpress.com/2015/12/19/stop-smiercionosnym-lapankom-mammograficznym/ http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128205,stop-smiercionosnym-lapankom-mammograficznym http://www.petycjeonline.com/a/18709 

     2)   bezprawne przekazanie danych osobowych Teresy z domu Znyk (Wojda) dla   śmiercionośnych firm.

Oskarżamy Pana , Panie Konstanty Radziwiłł,  jako szefa prywatnej firmy pod nazwą “Ministerstwo Zdrowia”, zarejestrowanej w Waszyngtonie pod nr.367462863 o przestępstwo podawania się za urzędnika państwowego i inne przestępstwa !

Dołączamy Pana do listy osób oskarżonych o działania na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego, w tym na szkodę i krzywdę osób wolnych: Teresy z domu Znyk (Wojda) i Marii z domu Znyk (Bejda), listy opublikowanej w linku: “ Nie ma państw! Są tylko prywatne firmy do wyzysku!” http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127505,nie-ma-panstw-sa-tylko-prywatne-firmy-do-wyzysku

Oskarżamy Pana, Panie K.Radziwiłł  i wszystkie inne osoby, do których się zwracałyśmy, o współudział w agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwie na Narodzie Polskim !!!  

Oskarżamy Was o współudział w łamaniu praw osób wolnych:Teresy z domu Znyk (Wojda), Marii z domu Znyk (Bejda) ! Oskarżamy Was o współudział w naruszaniu dóbr osobistych,  prześladowaniu i dyskryminacji Teresy z domu Znyk (Wojda), Marii z domu Znyk (Bejda) !

Oskarżamy Was o współudział w  zamachu na życie Teresy z domu Znyk (Wojda), Marii z domu Znyk (Bejda) ! http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127164,bandycki-napad-i-proba-uprowadzenia-w-lowiczu

Odpowiadacie  prywatnie, osobiście własnym majątkiem do trzeciego pokolenia, za wyrządzone Teresie z domu Znyk (Wojda), Marii z domu Znyk (Bejda) oraz Narodowi Polskiemu szkody i krzywdy !!!

Panie K. Radziwiłł, nie chroni Pana żaden immunitet, tak jak nie chroni wszystkich innych osób, podających się za urzędników państwowych, sędziów, prokuratorów, prawników ! Papież Franciszek dokonał zniesienia wszelkich immunitetów,  poprzez dokument z 11.07.2013r.  “motu proprio”, wprowadzając od 01.09.2013r. prywatną odpowiedzialność, tychże grup osób, za działania na szkodę ludzkości, co jest jednoznaczne z ogłoszeniem całkowitego upadku niewolniczego systemu, opartego na władzy Trój-Korony z Watykanem na czele !

Niespełnienie naszych żądań skutkować będzie podjęciem dalszych  kroków prawnych przed międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości oraz dochodzenie roszczeń  wg obowiązującej międzynarodowej taryfy za łamanie praw człowieka.

Międzynarodowa  taryfa odszkodowawcza za łamanie praw ludzkich w stosunku do osoby znajduje się w naszym art. “Nie ma państw! Są tylko prywatne firmy do wyzysku ! “

https://wojdabejda.wordpress.com/2015/11/21/nie-ma-panstw-sa-tylko-prywatne-firmy-do-wyzysku/

Teresa z domu Znyk (Wojda),

Maria z domu Znyk (Bejda)

Polski Obywatelski Ruch Oporu

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ’Łowiczanie”  

Nieustraszona  – polska lekarka medycyny naturalnej, demaskatorka ludobójczej medycyny oficjalnej i upadłego światowego niewolniczego systemu oskarża i ostrzega :  

“Planowy masowy mord przez urzędników EU i ONZ zbiera swoje krwawe żniwa, również w postaci fali “zaproszeń” na szkodliwe badania mammograficzne.

Na dziesięć zastraszonych kobiet poddanych temu badaniu i na co dziesiątą kobietę  pada “wyrok śmierci” z  podejrzeniem tzw. choroby nowotworowej. Takie podejrzenie jest odpowiednio motywowane ponownymi badaniami łamiącymi  prawo do nienaruszalności cielesnej i psychicznej.

Dzieje się to w czasach kiedy wiele prostych i nieszkodliwych sposobów do wyleczenia grzybicy wewnętrznej ujawniają od wielu lat  blogi internetowe. Grzybica ta została celowo mylnie panicznie okrzyknięta  jako trudny do wyleczenia “rak”,  tylko po to, aby stosować bardzo drogie i bardzo toksyczne leki, okaleczające operacje i niebezpieczne leczenie promieniami radioaktywnymi.  

Oto jeden z najprostszych, tanich i dostępnych sposobów pozbycia się kolonii grzybiczych grzyba drożdżaka – Candida albicans :

https://hipokrates2012.wordpress.com/2012/04/09/leczenie-raka-czyli-nowotwor-to-grzyb-uleczalny-ukrywane-fakty-na-temat-zdrowia/

Candida-albicans

Polska lekarka nawołuje lekarzy wraz z personelem medycznym do zaprzestania ludobójczych zabiegów na ludziach, którzy niestety ślepo oddają swoje najwyższe dobro zdrowia i życia w wasze chciwe łapska !

Nie próbujcie nawet tłumaczyć się, że wykonywaliście swoje „zawody” trzymając się narzuconych satanistycznych procedur, bo to was jeszcze gorzej pogrąży i ukaże wasze bezduszne serca i kompletny brak współczucia dla zabijanych przez was ludzi w celu osiągnięcia korzyści materialnych !

Natychmiastowy stop najzjadliwszemu „rakowi” wszechczasów – pełzającej śmierci żydowskiej inkwizycji medycznej !

Policjanci i ochroniarze prywatnej firmy „rządu” ! Zastanówcie się, „kogo” tak chronicie, bo i w Waszych kręgach najbliższych i przyjaciół pełzająca zaraza antymedycyny wielu z nich skosiła i z Was też nie zrezygnuje, o ile dalej będziecie tą kryminalną bandę „chronić” ! “

                                                                                                                               

 

 

Tagi:

POZYTYWNĄ ENERGIĄ SERC ZMIENIAJMY ŚWIAT !

Łowicz, 24.12.2015r.

Drodzy Rodacy !

Łączymy się z wszystkimi Polakami w Polsce i na świecie energią pozytywnych myśli oraz uczucia radości i dumy z przynależności do wielkiej słowiańskiej rodziny !

Łączymy się z innymi narodami w poczuciu radości, że wszyscy z dniem 25.12.2012r. zostaliśmy uwolnieni ze światowego niewolniczego prywatnego systemu !

IMG_3054IMG_3055

Teresa z domu Znyk ( Wojda) , Maria z domu Znyk (Bejda) nad rzeką Słudwią w Złakowie Kościelnym 14.09.2013r.

Stoi przed nami ogromna szansa poprawy naszego losu poprzez zmianę świadomości i podjęcie niezwłocznych, prostych działań, aby każdy z nas odczuł upadek systemu: ERY  NIEDOSTATKU a skorzystał z dobrodziejstw ERY DOSTATKU !

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125927,przestanmy-sluzyc-upadlemu-systemowi-z-watykanem-na-czelehttp://polskiruchoporu.neon24.pl/post/126992,oswiadczamy-ze-nie-zaginelismy-na-dalekich-morzach http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125257,sila-wiedzy-pokonamy-papierowych-falszerzy-i-blaznowhttp://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125309,koniec-teatru-iluzji-z-watykanem-na-czele

W trzecią  rocznicę ogłoszenia upadku systemu, jako Suwereni, zgodnie z Proklamacją z 02.11.2014r. oraz Dekretem z 02.04.2015r. www.tcichocki.pl , zgodnie z zasadą energii kwantowej (przyciągania), wszyscy wizualizujemy, wszyscy odczuwamy z wdzięcznością, radością, miłością, wszyscy cieszymy się z :

 • wprowadzenia prawa naturalnego jako obowiązujacego w Polsce i na świecie.

 • powszechnego ujawniania prawdy o przeszłości i teraźniejszości

 • delegalizacji firm handlowych symulujących instytucje państwowe

 • delegalizacji partii, fundacji, organizacji masońskich i itp.

 • wprowadzenia medycyny naturalnej w miejsce zdelegalizowanej medycyny opartej na handlu procedurami

 • równego udziału w dostępie do dóbr Ziemi

 • czystego powietrza, czystej wody, czystej gleby, zdrowej żywności

 • powszechnego zablokowania wszelkich bezpodstawnych obciążeń korporacyjnych firm stwarzających iluzję państwa

 • zaprzestania wrzucania przez firmy pocztowe nielegalnych korespondencji od wszystkich prywatnych firm udających instytucje państwowe

 • dostatku i szczęścia rodzinnego w harmonii z Naturą

Gdy każdy z nas będzie tak odczuwał, to Bóg-Stwórca, który jest w sercu każdego z nas, uczyni, że to się stanie !  Jak to się odbędzie wie tylko ON-Bóg Stwórca ! 

Naszą rolą jest  odczuwanie jakby się to już stało !

Drogi Rodaku !

Niezwłocznie skorzystaj z szansy jaką daje Polski Obywatelski Ruch Oporu. Zostaliśmy uwolnieni z niewolniczego systemu opartego na podstępie prawa morskiego !

Skorzystaj z wzorców i zablokuj wszelkie bezpodstawne, dręczące obciążenia ze strony korporacyjnych firm-iluzji „państwa” ! Nie zwlekaj ! Działaj !

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/126937,zaglodzic-papierami-papierowego-wampira    http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127193,blokada-korespondencji-kluczem-w-obronie-koniecznej

Oto poniżej klucz do pokonania “ papierowego wampira” – treść do powszechnego umieszczania na skrzynkach pocztowych i do respektowania.

” Dostarczanie, uznanych przez rezolucję ONZ A/RES/56/83 z dnia 28. stycznia 2002/ Artykuł 9, za nielegalne, wszelkich przesyłek firm pocztowych na usługach nielegalnego rządu w Polsce, który jest spółką handlową wygasłą z dniem 25.12.2012r. jest najsurowiej zabronione i karalne !”

Polecamy:

Sekret / The Secret (2006) lektor polski (pl),  http://www.cda.pl/video/15582090

GREGG BRADEN – NAUKA CUDÓW (lektor ivo pl) The Science of Miracles  https://www.youtube.com/watch?v=dqgP-EW_iYE

Korzystaj z mocy która jest w tobie – Antonina Hoszowska – 10.12.2015 

Teresa z domu Znyk (Wojda),

Maria z domu Znyk(Bejda)

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Wiedza, zrozumienie i konwersacja tego w prawdziwą mądrość poprzez czyny, działanie drogą do wolności.

Oto wybrane cytaty z wykładu:

Mark Passio Prawo Naturalne Prawdziwe Prawo Przyciągania część 2 part ½ https://www.youtube.com/watch?v=9HzNbiDGbWQ

„Można powiedzieć, że dostajemy to, co mówimy, że chcemy dostawać.I istnieją do tego określone wymagania. Oto one po kolei:

Musisz być w tej wibracji energii świadomości, musisz zaakceptować Prawdę, wykształcić wiedzę, zrozumieć to, że jesteś Suwerenną Istotą i działać w kierunku manifestacji Prawdziwej Wolności. Wtedy otrzymasz wszystko to, co mówisz, że chcesz: Zamanifestowane dobro i porządek w Twoim życiu. To jedyna droga. (…)

Do Porządku możesz dojść  tylko poprzez Wolność, która przychodzi poprzez zrozumienie własnej Suwerenności. :

“Ja nie jestem bezsilny. Jestem pełen mocy. Dlaczego? Ponieważ mam wiedzę na temat  jak to działa. Nikt nie może mi powiedzieć, że jestem czyjąś własnością i sprawić, że w to uwierzę, ponieważ rozumiem własną suwerenność.”

Jeśli mogą odebrać Tobie znaczenie wiedzy na temat siebie, stają się Twoimi właścicielami. Wtedy jesteś czyjąś własnością.

Wiedza to sposób na wyjście z tego stanu. Wiedza, zrozumienie i konwersacja tego w prawdziwą mądrość poprzez czyny, działanie. Nie wiara w cokolwiek. Nie akceptowanie wszystkiego.

Nie czekanie na coś lub kogoś aż przyjdzie i Cię uratuje i nie ważne czy to Zaratusztra, czy Obcy z Zeta Reticuli, Komenda Asztar czy Jezus Chrystus.

Jeśli czekasz na Zbawcę, będziesz czekał w łańcuchach przez wieczność.

 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 25 grudnia 2015 w Życzenia

 

Tagi:

BABILON UPADŁ ! MASZ WYBÓR !

Masz wybór : „zostajesz w Babilonie, albo z niego wychodzisz. Jesteś albo panem albo sługą, śmiertelnikiem bądź nieśmiertelnym.”

By Kate of Gaia
1. NAZWISKO: klucz do całego systemu/władzy/monarchii w korporacyjnej grze.

Nazwisko jest gwoździem programu w całym tym legalnym, ustawowym konstrukcie kontroli. Bez PRAWNEGO (legalnego) NAZWISKA, którego używanie zakłada Twoją zgodę i przyzwolenie na bycie tym IMIENIEM, wampiry funkcjonujące w systemie nie są w stanie żywić się, dosłownie mówiąc, twoją krwią/sprawczą energią, która zazwyczaj ukazana jest w namacalnych dobrach materialnych, które gromadzimy. Jedynie za twoim PRZYZWOLENIEM możesz stać się/używać/posiadać LEGALNE NAZWISKO/ZNAMIĘ BESTII (SZATANA), które jest wymagane, aby dowieść twojego absolutnego zaangażowania/kontraktu/paktu z motywem szatana, gdzie ty jesteś NIEWOLNIKIEM, a oni TWOIM PANEM. Aby to dostrzec, rozejrzyj się, jak duża część twojego życia/egzystencji łączy się z twoim NAZWISKIEM, a zobaczysz wymiar kontroli, którą ten system ma nad Tobą.

2. REJESTRACJA/REJESTR itp.

Jakiekolwiek/wszelkie rzeczy/akty/itd. które są zarejestrowane są W PEŁNI DAROWANE/ODDANE (przez nas), za naszym przyzwoleniem, władzy/KORPORACYJNEJ MONARCHII bez legalnej opcji wyjścia z sytuacji dopóki ten akt nie zostanie cofnięty poprzez ukazanie FAKTYCZNYCH INTENCJI tych, którzy służą systemowi/KORPORACYJNEJ MONARCHII w świadomym bądź nieświadomym popełnianiu przestępstwa. Np. nowo urodzone dziecko które zostaje zarejestrowane staje się WŁASNOŚCIĄ „KORONY” (od ang. ‘CROWN’ czy innego „wymiaru” systemu, jeśli dane państwo nie jest monarchią) za sprawą własnej zgody płynącej z niedoinformowania, gdzie prawda o REJESTRACJACH nie była jawna, co z kolei było pierwotnym ZAMIAREM/INTENCJĄ tych SŁUŻĄCYCH MONARCHII KORPORACYJNEJ, by ludzie nieświadomie zniewalali ducha, a przez to też i ciała swoich dzieci. To na duchu zależy im (KORONIE) najbardziej, więc warto żebyś miał to na uwadze.

3. PIENIĄDZE, ZŁOTO, SREBRO, WSZELKIE DOBRA, BITCOINS itp.

Wszystkie stanowią jedynie iluzję wartości przy czym TY jesteś faktycznym kreatorem/sprawcą wszelkich ich fizycznych przejawów. Pieniądze, wartość ‘z zewnątrz’, były dotąd takim narzędziem, natrętnym pośrednikiem, który umożliwił wysysanie twojej życiowej energii. Pieniądze i im podobne, mają wartość jedynie dla tych, którzy zostali wrobieni w myślenie, że ta wartość jest wartością prawdziwą. Ta iluzja jest ostatecznym zakłóceniem i niszczycielem naszych twórczych dusz, dosłownie. WSZYSTKIE pieniądze powstały na mocy PAKTU/KONTRAKTU, powszechnie znanego jako AKT URODZENIA.

4. AKT URODZENIA: PIERWSZY GRZESZNY KONTRAKT.

Nazwisko, które uważasz/bierzesz za swoje NIE JEST twoją kreacją (nie pochodzi od Ciebie). Twoje NAZWISKO zostało stworzone przez twoich rodziców/innych członków rodziny/rodziny adopcyjne, kogokolwiek – ale NIE CIEBIE. Jest ono ORYGINALNYM WYTWOREM uosobionym prze kogoś innego, który z kolei zostaje ZAREJESTROWANY, ogłaszając je przez to WŁASNOŚCIĄ KORONY/MONARCHII KORPORACYJNEJ/WŁADZY jak już uprzednio ustalono. To właśnie przez to oszustwo twoja prawdziwa dusza była i jest uwięziona. Oszustwa na bazie którego WSZYSTKIE PIENIADZE/oraz ich brak, czyli DLUGI są tworzone. ‘Wartość’ OBLIGACYJNA zostaje nałożona na AKT URODZENIA, na podstawie szacunkowych założeń w kwestii przypuszczalnych sum jakie dziecko przypuszczalnie zapłaci w czasie trwania ich życia, dopóki stanowią część tego OSZUSTWA dokonanego na ludzkości. Np. jeśli od kogoś oczekiwane jest otrzymanie pewnych sum w postaci podatków itp. przez okres ich życia, OBLIGACJI tej nadawana jest mniejsza „wartość”. Innymi słowy powstaje dług. Dziecku urodzonemu w zamożnej rodzinie nadaje się wyższą wartość Obligacji niż dziecku z rodziny ubogiej. Zaprawdę jest to handel niewolnikami w najlepszym wydaniu, który dzieli i podbija ludzkość w tym KASTOWYM/HIERARCHALNYM systemie który obejmuje całą planetę.

5. DOWÓDZTWO I KONTROLA

Sądy i rządy same są także niewolnikami wewnątrz systemu, zakupywane i opłacane, a prawdziwa władza wykonawcza i aspekty kontroli stanowią POLICJA/WOJSKO, niczym psy na linii frontu i główni kontrahenci dla tych ponad sądami i rządami, takimi jak BANKI/RELIGIE wraz z tymi, którzy kontrolują ich. Sądy i rządy (jakiegokolwiek państwa) niejako spajają całą tę iluzję. Bez możliwości wchodzenia w jakikolwiek kontrakt poprzez jakiekolwiek/wszystkie NAZWISKA na linii frontowej, cały system kontroli upada, a najważniejsze, że upadają Ci na szczycie tej duchowej piramidy niewolnictwa. Bez NAZWISKA, wszystkie wyżej wymienione poziomy zostają unicestwione całkowicie.

6. POTRÓJNA KORONA/3 KORONY:

Składają się z WATYKANU w Rzymie, Kwadratowej mili w Centrum Londynu, tzw. ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz Waszyngtonu- Washington D.C (District of Columbia). Są one NIE-świętą trójcą trzech w jednym jak i jednego w trzech, jak ilustruje to papieska korona: Religia do kontrolowania wierzeniami, umysłami i duchowością ludzkości, Sądy i Banki aby kontrolować pieniądze/obligacje oraz ogólnoświatowa Policja/Wojsko aby tłumić przejawy buntu i działać jako podwykonawcy w akcji usuwania dusz na linii frontowej.

7. PODSTAWY CIEMNOŚCI

Taka jest prawdziwa postać rzeczy w tej grze, wobec której większość ludzkości pozostaje ślepa. Religie zostały użyte aby odsunąć Cię od źródła poprzez wmówienie Ci, że „Bóg” jest czymś zewnętrznym oraz przez użycie programu „Zbawiciel” aby tego dokonać. Pieniądze są narzędziem używanym do utrzymywania ludzi w czysto fizycznym wymiarze rzeczywistości poprzez nadanie im „zewnętrznej” wartości na wszystko, przy czym nic nie istnieje bez ludzi i ich kreatywności/sprawczej siły. Kary fizyczne/śmierci są narzędziem używanym aby powstrzymać twoją prawdziwą naturę, którą jest całe stworzenie samo w sobie.

Narzędziami używanymi w tym celu są języki którymi mówimy; skorumpowanie czystej częstotliwości jaką daje nasza intencja poprzez dopuszczanie wielorakich interpretacji tych samych dźwięków/częstotliwości, używanie SŁÓW i RÓŻNEJ PISOWNI (z ang: SPELLING (pisownia) ‘to spell’ oznacza literować; ‘spell’ oznacza zaklęcie – i to ma właśnie wiele wspólnego z ‘zaklęciami’). Przez to pozostajemy poróżnieni i pokonani i całą naszą energię pokładamy w ICH kreacji i oddajemy im kontrolę. Ci ‘ONI’ NIE SA W STANIE stworzyć niczego bez nas/naszej sprawczej, żywej energii i dlatego nie mają żadnej faktycznej mocy. Oni o tym wiedzą i są absolutnie przerażeni tym faktem, gdyż to wróży ich upadek, raz i na zawsze. Jesteśmy życiem ze świadomością podczas gdy tamte istnienia są jedynie świadomością bez życia/duszy/ducha. Są oni KOMPLETNIE i CAŁKOWICIE ZALEŻNI od Twojego pozwolenia bądź duchowego przyzwolenia a to udaje im się osiągnąć bardzo łatwo poprzez NAZWISKOWE OSZUSTWO, przekupstwo, wygodnictwo naszego ego. Cały ich domek z kart/piramida jest na tym oszustwie zbudowany. To my jesteśmy paliwem napędzającym ten system/wehikuł. Bez naszego paliwa, oni są zniszczeni.

Najgłębiej sięgającym ‘programem’, który napotykamy najczęściej jeśli chodzi o większość to zwyczajnie brak świadomości oraz wiary we własną siłę oraz tego kim/czym naprawdę jesteśmy. Mistrzowska zaiste robota została wykonana, aby doprowadzić ludzkość to takiego rodzaju duchowej słabości i kompletnej ignorancji. Taka była prawdziwa intencja stojąca za korumpowaniem antycznych prawd, prze-pisywanie naszej historii i przedstawianie jej w szkołach, kościołach oraz na wszystkich szczeblach akademickich naszego ego. Powtarzaj kłamstwa wystarczająco często, a ludzie na pewno w nie uwierzą. Dużo łatwiej jest sprzedać gigantyczne kłamstwo masom niż sprzedać nas jednego po drugim. Media są jednym z głównych narzędzi do manipulowania kierunkami, w których myślimy i do manipulowania, podtrzymywania kłamstw, którymi napełniono nas gdy byliśmy jeszcze dziećmi aż do teraz.

Wiele jest bezdusznych istnień na tej planecie, gdzie przeważająca ich część umieszczana jest na pozycjach władzy i kontroli, czy to policja, sądy, media, kościoły, rządy, szkoły, wojsko – na WSZYSTKICH poziomach.

Twój strach jest ich jedyną siłą.

Gdy już raz ujrzysz swoją prawdziwą, nieśmiertelną naturę, stajesz się nietykalny, dosłownie. Masowa hipnoza, w której tkwi ludzkość jest prze-głęboka i spotkasz się z różnymi poziomami oporu ze strony przyjaciół, rodziny, współpracowników itd., więc nie przejmuj się próbami obudzenia tych godzących się na ‘śmierć’. Dowody na powyższe stwierdzenia są wszędzie dokoła, dostępne dla tych którzy widzą, a zatem to do nich należy ich weryfikacja, nie do Ciebie. Zwyczajnie ‘zasiej ziarno’ i przejdź dalej. Są oni niczym Ci z przypowieści o arce Noego, spóźnieni… pozwól im utonąć. Znajdujemy się teraz w kulminacyjnym okresie powalania tych istnień raz na zawsze, więc używają oni naszego strachu, podatności na iluzję i liczą na naszą desperację i w tym procesie, zatapiają swój własny statek, przy czym ja aktualnie mogę jedynie podać im w tym przysłowiową „rękę”. TY i tylko TY możesz ‘zbawić’ siebie i nikt poza Tobą, więc przestań zabijać się próbując. Pozwól umarłym pogrzebać umarłych, a być może załapią przy następnym podejściu, ale nie możesz się nimi przejmować. Zostań na swoim kursie. Droga do domu jest drogą prawdy i niczego więcej. Twoja ochota do trwania w prawdzie jest jedynie Twoja, a stopień w jakim w tej prawdzie trwasz będzie tym samym stopniem w jakim staniesz się nietykalny, duchowo ( wewnętrznie), a w rezultacie także i fizycznie. Jak na górze (na niebie), tak na dole, zaprawdę.

Nie istnieje „złoty środek”, albo zostajesz w Babilonie, albo z niego wychodzisz. Jesteś albo panem albo sługą, śmiertelnikiem bądź nieśmiertelnym. Dusza, TY, jest nieskończona, a ciało jest jedynie biologicznym komputerem którym operujesz. Twój komputer został zinfiltrowany i bardzo podupadł („gadzi” pień mózgu, pierścieniowe chromosomy) i oddzielił się od serca i umysłu. Ci bez duszy nie potrafią odczuwać współczucia, więc nie oczekuj tego od nich. Są tacy sami jak droidy w filmach o terminatorze, zaprogramowane do kontrolowania i zabijania bez mrugnięcia okiem i są łatwi do zauważenia. Są wszędzie, włączając Twoją rodzinę, przyjaciół itd. A wszystko co ty masz zrobić to „wyczuć” swoją drogę przez to wszystko. Pozwól Twoim instynktom i Twojemu sercu być Twoim przewodnikiem.

Obecnie oczyszczamy tę rzeczywistość z tych pasożytów na wielką skalę, gdzie rządzi naturalne/uniwersalne prawo, którego nikt nie może przekroczyć i którego nikt nie przekroczy. Oni są mistrzami ułudy, więc nie pozwól twojej empatii działać przeciwko Tobie samemu, coś co było jednym z najpotężniejszych narzędzi w ich rękach. Te bio-roboty są już martwe za życia i zależne od energii życiowej, którą mogą wyssać z Ciebie, ale jak żaden wampir, nie mogą wejść do twojej rzeczywistości bez Twojego zaproszenia. Każde użycie legalnego NAZWISKA jest wszystkim czego potrzebują jako zaproszenia, więc lepiej odetnij wszystkie Twoje więzy i przyzwolenie na to. Tylko zrozum ten koncept, a odcięte zostają sznurki za które jesteś pociągany i twoja sprawcza moc powraca natychmiast w związku z twoją umiejętnością bycia odpowiedzialnym za tę największą z wszelkich mocy.

A do „chodzących trupów”(oni wiedzą kim są): wasz czas dobiegł końca, wasze oszustwa pozbawiane zostają wszelkiej mocy i z minuty na minutę zostajecie wymazywani ze świadomości za tę inwazję pasożytów jaką jesteście. My, posiadający żywą duszę, przebudziliśmy się, jesteśmy świadomi i odbieramy naszą rzeczywistość, bo wasza i tak nigdy nie istniała. W skrócie mówiąc: tak – macie przerąbane!

Miłego dnia życzy Kate!

Any questions, contact me on: lenamiddx@gmail.com J

Translated by Rara Avis

 
3 Komentarze

Opublikował/a w dniu 20 grudnia 2015 w Prawo morskie

 

STOP ŚMIERCIONOŚNYM ŁAPANKOM MAMMOGRAFICZNYM !!!

Planowy masowy mord przez urzędników EU i ONZ zbiera swoje krwawe żniwa, również w postaci fali “zaproszeń” na szkodliwe badania mammograficzne.

Na dziesięć zastraszonych kobiet poddanych temu badaniu i na co dziesiątą kobietę  pada “wyrok śmierci” z  podejrzeniem tzw. choroby nowotworowej. Takie podejrzenie jest odpowiednio motywowane ponownymi badaniami łamiącymi  prawo do nienaruszalności cielesnej i psychicznej.

Dzieje się to w czasach kiedy wiele prostych i nieszkodliwych sposobów do wyleczenia grzybicy wewnętrznej ujawniają od wielu lat  blogi internetowe. Grzybica ta została celowo mylnie panicznie okrzyknięta  jako trudny do wyleczenia “rak”,  tylko po to, aby stosować bardzo drogie i bardzo toksyczne leki, okaleczające operacje i niebezpieczne leczenie promieniami radioaktywnymi.

Oto jeden z najprostszych, tanich i dostępnych sposobów pozbycia się kolonii grzybiczych grzyba drożdżaka – Candida albicans :https://hipokrates2012.wordpress.com/2012/04/09/leczenie-raka-czyli-nowotwor-to-grzyb-uleczalny-ukrywane-fakty-na-temat-zdrowia/

Candida-albicans

Powyższy wstęp jest autorstwa lekarki medycyny naturalnej, Nieustraszonej demaskatorki ludobójczej medycyny oficjalnej i upadłego światowego niewolniczego systemu opartego na prawie morskim, władzy Trój-Korony z Watykanem na czele.

Polska lekarka nawołuje lekarzy wraz z personelem medycznym do zaprzestania ludobójczych zabiegów na ludziach, którzy niestety ślepo oddają swoje najwyższe dobro zdrowia i życia w wasze chciwe łapska !

Nie próbujcie nawet tłumaczyć się, że wykonywaliście swoje „zawody” trzymając się narzuconych satanistycznych procedur, bo to was jeszcze gorzej pogrąży i ukaże wasze bezduszne serca i kompletny brak współczucia dla zabijanych przez was ludzi w celu osiągnięcia korzyści materialnych !

Natychmiastowy stop najzjadliwszemu „rakowi” wszechczasów – pełzającej śmierci żydowskiej inkwizycji medycznej !

Policjanci i ochroniarze prywatnej firmy „rządu” !

Zastanówcie się, „kogo” tak chronicie, bo i w Waszych kręgach najbliższych i przyjaciół pełzająca zaraza antymedycyny wielu z nich skosiła i z Was też nie zrezygnuje, o ile dalej będziecie tą kryminalną bandę „chronić” !  

                                               Nieustraszona – Lekarka medycyny naturalnej, demaskatorka ludobójczej medycyny oficjalnej i upadłego światowego niewolniczego systemu.      

Zwrot do morderców zaproszenia na mammografię (1)

 

                                                                                      Łowicz, 18.12.2015r.

Teresa z domu Znyk (Wojda),

Maria z domu Znyk(Bejda)

Os. Kostka 12/9

99-400 Łowicz  

Polski Obywatelski Ruch Oporu

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ’Łowiczanie”  

Minister Zdrowia

Konstanty Radziwiłł

Miodowa 15

00-952 Warszawa

E-mail: kancelaria@mz.gov.pl

Oskarżamy Pana, Panie K.Radziwiłł wraz z pomocnikami,  o usiłowanie dokonania  zamachu na zdrowie i życie, osoby wolnej:Teresy z domu Znyk ( Wojda) oraz innych kobiet w Polsce, do których rozsyłane są zaproszenia oparte na obłudnej, fałszywej teorii raka, za które przyjdzie milionom kobiet drogo zapłacić swoim zdrowiem i życiem !  

Zastraszanie zagrożeniem zachorowania na raka piersi i sugerowanie aby zmanipulowane ofiary pozostawiły swoje codzienne zajęcia i ochoczo, ślepo poddały się badaniu współczesnych inkwizytorów, jest “medycznym” zamachem na zdrowie i życie. Jest to nachalne, bezprawne osaczanie osób nieświadomych  niebezpieczeństw i podstępu !

Ponadto oskarżamy Pana, Panie K.Radziwiłł o  kradzież danych osobowych Teresy z domu Znyk (Wojda) oraz innych Polek , celem wykorzystania w tym śmiercionośnym geszefcie, prowadzonym przez szefa Big-Farmy, premiera Izraela Benjamina Netanjahu.  

Oskarżamy Pana jako szefa prywatnej firmy pod nazwą “Ministerstwo Zdrowia”, zarejestrowanej w Waszyngtonie pod nr.367462863  o przestępstwo podawania się za urzędnika państwowego i inne przestępstwa.

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname MINISTERSTWO ZDROWIA
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil
L D-U-N-S® Nummer 367462863
L Geschäftssitz Ul. Miodowa 15
L Postleitzahl 00 246
L Postalische Stadt Warszawa
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 226349440
W Fax Nummer 226352487
W Name Hauptverantwortlicher Arlukowicz Bartosz
W Tätigkeit (SIC) 9431

Dołączamy Pana do listy osób oskarżonych o działania na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego, w tym na szkodę i krzywdę osób wolnych: Teresy z domu Znyk (Wojda) i Marii z domu Znyk (Bejda), listy opublikowanej w linku: “ Nie ma państw! Są tylko prywatne firmy do wyzysku!”

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127505,nie-ma-panstw-sa-tylko-prywatne-firmy-do-wyzysku

Oskarżamy Pana, Panie K.Radziwiłł  i wszystkie inne osoby, do których się zwracałyśmy, o współudział w agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwie na Narodzie Polskim !!!  Oskarżamy Was o współudział w łamaniu praw osób wolnych:Teresy z domu Znyk (Wojda), Marii z domu Znyk (Bejda) !

Oskarżamy Was o współudział w naruszaniu dóbr osobistych,  prześladowaniu i dyskryminacji Teresy z domu Znyk (Wojda), Marii z domu Znyk (Bejda) ! Oskarżamy Was o współudział w  zamachu na życie Teresy z domu Znyk (Wojda), Marii z domu Znyk (Bejda) ! Odpowiadacie  prywatnie, osobiście własnym majątkiem do trzeciego pokolenia, za wyrządzone Teresie z domu Znyk (Wojda), Marii z domu Znyk (Bejda) oraz Narodowi Polskiemu szkody i krzywdy !!!

Panie K. Radziwiłł, nie chroni Pana żaden immunitet, tak jak nie chroni wszystkich innych osób, podających się za urzędników państwowych, sędziów, prokuratorów, prawników !

Papież Franciszek dokonał zniesienia wszelkich immunitetów,  poprzez dokument z 11.07.2013r.  “motu proprio”, wprowadzając od 01.09.2013r. prywatną odpowiedzialność, tychże grup osób, za działania na szkodę ludzkości, co jest jednoznaczne z ogłoszeniem całkowitego upadku niewolniczego systemu, opartego na władzy Trój-Korony z Watykanem na czele !

Oto poniżej dowód: http://brd-schwindel.org/beamte-wurden-aufgeklaert-alle-handlungen-sind-eigenverantwortlich/

“Mniej niż 2 lata po “motu proprio” papieża Franciszka, służalcy systemu ujawniani są powoli. Otrzymali oni dokument stwierdzający, że działają oni na własną, prywatną  odpowiedzialność.

W motu proprio jest:

Uchylenie immunitetu wszystkich sędziów

Uchylenie immunitetu wszystkich prokuratorów

Uchylenie immunitetu wszystkich prawników

Uchylenie immunitetu wszystkich urzędników państwowych

Od 01.09.2013 te grupy osób nie nie chroni żaden immunitet ! Jako  przestępcy  podlegają ściganiu z całą  surowością  prawa. Teraz mogą zdecydować czy chcą nadal okradać nas i nękać czy staną się ludźmi, istotami moralnymi, duchowymi na równi z nami, suwerenami. To oznacza, że system niewolniczy się skończył…” (Tłum. z j. niemieckiego art. “”BeAmte” wurden aufgeklärt  -alle Handlungen sind eigenwerantwortlich”- M.Bejda) 
Oryginał dokumentu papieża w linku: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.html
Wydanie “motu proprio” łączy się z wyrokiem przeciwko papieżowi  Franciszkowi  o  działania na szkodę ludzkości, o osobisty współudział w handlu dziećmi, o tortury  i morderstwa dzieci. http://itccs-polski.blogspot.de/ .

Żądamy od Pana, Panie Konstanty Radziwiłł, odszkodowania w wysokości 50 000 złotych (słownie; pięćdziesiąt tysięcy) w terminie do dnia 10.01.2016r., na  konto bankowe:  INTELIGO:50102055581111145677400062.

Niespełnienie naszych żądań skutkować będzie podjęciem dalszych kroków prawnych przed międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości oraz dochodzenie roszczeń  wg obowiązującej międzynarodowej taryfy za łamanie praw człowieka. Międzynarodowa  taryfa odszkodowawcza za łamanie praw ludzkich w stosunku do osoby znajduje się w naszym art. “Nie ma państw! Są tylko prywatne firmy do wyzysku ! “https://wojdabejda.wordpress.com/2015/11/21/nie-ma-panstw-sa-tylko-prywatne-firmy-do-wyzysku/

 

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ”Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/123442,nie-oddawajmy-swojego-zdrowia-w-rece-lekarzy-okupanta
http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125434,konieczny-masowy-sprzeciw-wobec-handlu-organami
 

Żądanie odszkodowania za wyłudzanie podatków.

https://www.upik.de/7f029ad4a435556bb559313d6aa24cfe/upik_datensatz.cgi?view=1&senden=Weiter&id=1&crypt=a02c12cbb046d43109a3809e61b390ed&code=peqc5&senden=Weiter

                                                                                                               Łowicz,16.12.2015r.

Teresa z domu Znyk(Wojda), Maria z domu Znyk(Bejda)

Os. Kostka 12/9

99-400 Łowicz

Polski Obywatelski Ruch Oporu

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Paweł Szałamacha – Minister Finansów

Ministerstwo Finansów 

Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

kancelaria@mf.gov.pl

Izba Skarbowa w Łodzi

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu:

Barbara Wilk

   us1007@ld.mofnet.gov.pl

W związku z brakiem reakcji prywatnej firmy:”Urząd Skarbowy w Łowiczu”, zarejestrowanej w Waszyngtonie pod nr.424095561,  na nasze żądania zwrotu wszystkich podatków wraz z odsetkami,  zawarte w naszych wystąpieniach z dnia 15.11.2015r. , jak też w związku z nie odesłaniem potwierdzenia przyjęcia naszych korespondencji, wysłanych  16.11.2015r. za pośrednictwem “Deutsche Post”, ( nr. przesyłki poleconej z potwierdzeniem zwrotnym nr. RT 762494251DE, RT762494248DE ) zwracamy się do Pana Pawła Szałamacha jako szefa prywatnej firmy “Ministerstwo Finansów”, zarejestrowanej również w Waszyngtonie pod nr.367462988, której podporządkowny jest Urząd Skarbowy w Łowiczu.

IMG_2182

UPIK® Datensatz – L
L Eingetragener Firmenname MINISTERSTWO FINANSOW
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil
L D-U-N-S® Nummer 367462988
L Geschäftssitz Ul. Swietokrzyska 12
L Postleitzahl 00 916
L Postalische Stadt Warszawa
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 226943600
W Fax Nummer 228272722
W Name Hauptverantwortlicher Suchocka-Roguska Elzbieta
W Tätigkeit (SIC) 9311

Pan Paweł Szałamach wraz z pomocnikami: m.in. wszystkimi wcześniejszymi “ministrami finansów” i ich pracownikami, jest winien krzywd wszystkich osób zmuszanych do odprowadzania pieniędzy z wypracowanych przez nich środków!

Pan P. Szałamach jako szef prywatnej firmy, wyłudzającej bezprawne haracze zwane podatkami od mieszkańców z terenu całej Polski, odpowiada swoim prywatnym majątkiem za szkody wyrządzone osobom trzecim !

Oskarżamy Pana jako szefa prywatnej firmy pod nazwą “ Ministerstwo Finansów”, zarejestrowanej w Waszyngtonie pod nr.367462988, o przestępstwo podawania się za urzędnika państwowego i inne przestępstwa. Dołączamy Pana do listy osób oskarżonych o działania na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego, w tym na szkodę i krzywdę osób wolnych: Teresy z domu Znyk (Wojda) i Marii z domu Znyk (Bejda), listy opublikowanej w linku: “ Nie ma państw! Są tylko prywatne firmy do wyzysku!”

Nie ma państw sa tylko prywatne firmy do wyzysku!

Oskarżamy Pana, Panie Pawle Szałamach  i wszystkie inne osoby, do których się zwracałyśmy, o współudział w agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwie na Narodzie Polskim !!!  Oskarżamy Was o współudział w łamaniu praw osób wolnych:Teresy z domu Znyk (Wojda), Marii z domu Znyk (Bejda) !

Oskarżamy Was o współudział w naruszaniu dóbr osobistych,  prześladowaniu i dyskryminacji Teresy z domu Znyk (Wojda), Marii z domu Znyk (Bejda) ! Oskarżamy Was o współudział w  zamachu na życie Teresy z domu Znyk (Wojda), Marii z domu Znyk (Bejda) ! Odpowiadacie  prywatnie, osobiście własnym majątkiem do trzeciego pokolenia, za wyrządzone Teresie z domu Znyk (Wojda), Marii z domu Znyk (Bejda) oraz Narodowi Polskiemu szkody i krzywdy !!!

Panie Pawle  Szałamach, nie chroni Pana żaden immunitet, tak jak nie chroni wszystkich innych osób, podających się za urzędników państwowych, sędziów, prokuratorów, prawników !

Papież Franciszek dokonał zniesienia wszelkich immunitetów,  poprzez dokument z 11.07.2013r.  “motu proprio”, wprowadzając od 01.09.2013r. prywatną odpowiedzialność, tychże grup osób, za działania na szkodę ludzkości, co jest jednoznaczne z ogłoszeniem całkowitego upadku niewolniczego systemu, opartego na władzy Trój-Korony z Watykanem na czele !

Oto poniżej dowód:

http://brd-schwindel.org/beamte-wurden-aufgeklaert-alle-handlungen-sind-eigenverantwortlich/

“Mniej niż 2 lata po “motu proprio” papieża Franciszka, służalcy systemu ujawniani są powoli. Otrzymali oni dokument stwierdzający, że działają oni na własną, prywatną  odpowiedzialność.

W motu proprio jest

Uchylenie immunitetu wszystkich sędziów

Uchylenie immunitetu wszystkich prokuratorów

Uchylenie immunitetu wszystkich prawników

Uchylenie immunitetu wszystkich urzędników państwowych.                    Od 01.09.2013 te grupy osób nie nie chroni żaden immunitet !              Jako  przestępcy  podlegają ściganiu z całą  surowością  prawa.                  Teraz mogą zdecydować czy chcą nadal okradać nas i nękać czy staną się ludźmi, istotami moralnymi, duchowymi na równi z nami, suwerenami. To oznacza, że system niewolniczy się skończył…” (Tłum. z j. niemieckiego art. “”BeAmte” wurden aufgeklärt  -alle Handlungen sind eigenwerantwortlich”-.M.Bejda

Oryginał dokumentu papieża w linku: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.html

Wydanie “motu proprio” łączy się z wyrokiem przeciwko papieżowi  Franciszkowi  o  działania na szkodę ludzkości, o osobisty współudział w handlu dziećmi, o tortury  i morderstwa dzieci. http://itccs-polski.blogspot.de/ .

Żądamy od Pana, Panie  Pawle Szałamach,  zwrotu wszystkich wyłudzonych od nas podatków wraz z odsetkami i odszkodowaniem w wysokości 50 000 złotych (słownie; pięćdziesiąt tysięcy) w terminie do dnia 31.12.2015r., na  konto bankowe:  INTELIGO:50102055581111145677400062.

Niespełnienie naszych żądań skutkować będzie podjęciem dalszych  kroków prawnych przed międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości oraz dochodzenie roszczeń  wg obowiązującej międzynarodowej taryfy za łamanie praw człowieka. Międzynarodowa  taryfa odszkodowawcza za łamanie praw ludzkich w stosunku do osoby znajduje się w naszym art. “Nie ma państw! Są tylko prywatne firmy do wyzysku ! “  https://wojdabejda.wordpress.com/2015/11/21/nie-ma-panstw-sa-tylko-prywatne-firmy-do-wyzysku/

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ”Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Oto poniżej fragment naszego wystąpienia rozesłanego do instytucji unijnych, ambasad, firm symulujących państwo w Polsce. http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125309,koniec-teatru-iluzji-z-watykanem-na-czele

Według prawa handlowego dla ważności jakichkolwiek transakcji konieczne jest podpisanie umowy. Nikt z nas nie zawierał umowy z  prywatnymi firmami-korporacjami, stwarzającymi iluzję państwa- symulującymi państwo a działającymi wg prawa morskiego, które traktuje nas jako korporacje do wyzysku, martwe dusze pozbawione praw ludzkich.

Wszyscy szefowie firm  i ich pracownicy odpowiadają osobiście, prywatnie, własnym majątkiem za wszystkie szkody wyrządzane osobom żyjącym, osobom trzecim, choć uznanym przez prawo morskie za martwe.

Sędziowie, prokuratorzy, policjanci jak też urzędnicy jako przedstawiciele firm handlowych, odpowiadacie  prywatnie za szkody wyrządzone osobom wolnym, nie zaginionym na dalekich morzach: Teresie z domu Znyk (Wojda) i Marii z domu Znyk (Bejda).

Od początku działalności społecznej ( od stycznia 2011r.) , prowadzonej na własny  koszt w obronie własnego miejsca do życia, w obronie Narodu Polskiego przed bezprawnymi, niszczycielskimi działaniami uzurpatorskich władz wszelkich szczebli w Polsce, Teresa Wojda wraz z siostrą Marią Bejda  doświadczyły prześladowań, łamania praw, łącznie z udaremnionym zamachem na nasze życie w dniu 4.11.2015r.

Zamach i próba porwania nas jako  przedstawicielek stworzonych przez nas organizacji:  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ‘Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruch Oporu, dokonane zostały przez nieznanych z nazwiska sprawców.

Opis zajścia znajduje się w artykułach :

Dokumentacja naszych działań znajduje się w aktach Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratury Generalnej, Prokuratury Okręgowej w Łodzi, Prokuratury Rejonowej w Łowiczu, Prokuraturze Rejonowej w Kutnie, Sądu Najwyższego, w Sądzie Rejonowym w Łowiczu, w Sądzie Okręgowym w Łodzi, w Sekretariacie Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Radzie Europejskiej, Sekretariacie OBWE w Wiedniu, Prokuratora Generalnego Trybunału Karnego w Hadze,  Komendanta Głownego Policji, dowódców wojskowych, służb specjalnych, Urzędu Miejskiego w  Łowiczu, Starostwa Powiatowego w Łowiczu, Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Środowiska, Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, klubów i biur poselskich oraz senatorskich a także  europosłów Parlamentu Europejskiego, ambasad, konsulatów, mediów oraz wielu innych instytucji, w tym kościelnych.

Oskarżamy wszystkie osoby, do których się zwracałyśmy, o współudział w agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwie na Narodzie Polskim !!!  

Oskarżamy Was o współudział w łamaniu praw Teresy Wojda, Marii Bejda !

Oskarżamy Was o współudział w naruszaniu dóbr osobistych,  prześladowaniu i dyskryminacji Teresy Wojda, Marii Bejda !

Oskarżamy Was o współudział w  zamachu na życie Teresy Wojda i  Marii Bejda !

Odpowiadacie  prywatnie, osobiście własnym majątkiem za wyrządzone Teresie Wojda, Marii Bejda oraz  wyrządzone Narodowi Polskiemu szkody i krzywdy !!!

https://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/

https://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/27/niemiecka-policja-kryminalna-kontroluje-polityczne-wpisy-polakow-na-fb-pejsbuku/

https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/ https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/szok-zywe-zdrowe-ofiary-wypadkow-w-polin-ida-na-handel-organami/

Oto niepełna lista osób winnych agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim, winnych współudziału w łamaniu praw Teresy Wojda, Marii Bejda, winnych współudziału w naruszaniu dóbr osobistych, prześladowaniu, dyskryminacji Teresy Wojda, Marii Bejda, winnych  współudziału w zamachu na życie Teresy Wojda i Marii Bejda:

Bronisław Komorowski- były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Krakowskie Przedmieście 46/48 Warszawa, (obecne miejsce zamieszkania nieznane.)

Donald Tusk – były Prezes Rady Ministrów,

Ewa Kopacz –  była Prezes Rady Ministrów,

Irena Lipowicz – była Rzecznik Praw Obywatelskich,Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa,

Cezary Grabarczyk, Marek Biernacki – byli  Ministrowie Sprawiedliwości,Al. Ujazdowskie 11,

00-950 Warszawa,

Stanisław Dąbrowski – były Prezes Sądu Najwyższego,Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

Małgorzta Gersdorf – prezes Sądu Najwyższego, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

Marcin Karolec – były Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

Marek Woźniak – Prezes, Samorządowe Kolegium Odwoławcze,ul.Piotrkowska 86, 90-103 Łódź

Andrzej Seremet – Prokurator Generalny, Rakowiecka 26/30 , 02-528 Warszawa

Krzysztof Kwiatkowski – Najwyższa Izba Kontroli,  ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa

Krzysztof Bukowiecki – Prokurator Okręgowy w Łodzi, Jana Kilińskiego 152, 90/322 Łódź

Magdalena Bursa – Prokurator Rejonowy w Łowiczu,Kaliska 1/3 , 99-400 Łowicz

Magdalena Piwowarczyk – Sąd Rejonowy w Łowiczu, Kaliska 1/3 , 99-400 Łowicz

Krzysztof Kaliński – Burmistrz Miasta Łowicza, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz

Henryk Zasępa – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz

Władysław Michalak – były wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu

Artur Michalak – Naczelnik, Urząd Miejski w Łowiczu,Stary Rynek1, 99-400 Łowicz

Janusz Michalak – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych, Armii Krajowej 2b, 99-400 Łowicz

Joanna Mika – Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, Nowa 5 , 99-400 Łowicz

Rafał Fronczek Prezes Krajowej Rady Komorniczej, Szpitalna 4/10, 00-031 Warszawa

Marek Cichal – Komornik Sądowy, Chopina 7, 99-400 Łowicz

Jacek Banachowicz – Komendant Powiatowy Policji w Łowiczu,Bonifraterska 12/14 , 99-400 Łowicz

Tomasz Rubin – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji ,Bonifraterska 12/14, 99-400 Łowicz

Wiesław Kozłowski – policjant Powiatowej Komendy Policji w Łowiczu

Michał Pokora – policjant Powiatowej Komendy Policji w Łowiczu

Inni, nieznani z nazwiska policjanci Powiatowej Komendy Policji w Łowiczu

JNissen – Kriminal Amt in Flensburg, Norderhofenden 1, 24937 Flensburg, BRD GmbH

Luis Moreno-Ocampo Prokurator Generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze

Martin Schulz- Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Lamberto Zannier – sekretarz OBWE

Herman Van Rompuy Przewodniczy Komisji Europejskiej .

José Manuel Barroso, JanezPotočnik– Komisja Europejska

Wszyscy wyżej wymienieni i inni, odpowiadacie według  prawa międzynarodowego, (międzynarodowej  taryfy odszkodowań załączonej poniżej ) za złamanie praw każdego rdzennego Polaka, własnym majątkiem do trzeciego pokolenia !!!  

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ”Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<                                                                                                                                      

                                                                                                     Łowicz, 15.11.2015r.
Teresa z domu Znyk (Wojda)
Os. Kostka12/9
99-400 Łowicz
Pesel : 56080508527
                                             Urząd Skarbowy w Łowiczu
                                                                                  ul. Chełmońskiego 2

                                                                                        99-400 Łowicz

Dzień Dobry!
Poniżej załączam Wam Waszą rejestrację jako firmy handlowej.
Każda umowa wedlug reguł prawa handlowego wymaga oryginalnych podpisów wszystkich stron, podmiotów prawnych, do jej uprawomocnienia. Nie podpisywałam z państwa firmą żadnej umowy handlowej. Dlatego też obciążanie mnie jako osoby fizycznej wszelkimi podatkami z Waszej strony jest prawnie NIEWAŻNE! W związku z tym domagam się zwrotu wszelkich ze mnie ściągniętych podatków wraz z odsetkami w terminie do 3 tygodni od dnia otrzymania niniejszego pisma.  W przeciwnym razie zmuszona będę wszcząć postępowanie karno-odszkodowawcze.                                                                                                                                                                                                                   Teresa z domu Znyk
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 U.S. Department of Labor  |  Occupational Safety & Health Administration  |  200 Constitution Ave., NW, Washington, DC 20210, Telephone: 800-321-OSHA (6742)  |  TTY,www.OSHA.gov, UPIK® Datensatz – L L Eingetragener Firmenname URZAD SKARBOWY W LOWICZU
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil L D-U-N-S® Nummer 424095561
L Geschäftssitz Ul. Jozefa Chelmonskiego 2, L Postleitzahl 99 400, L Postalische Stadt Lowicz
Land Poland, W Länder-Code 616, Postfachnummer, Postfach Stadt,L Telefon Nummer 468376505
W Fax Nummer 468379766, Name Hauptverantwortlicher:  brak nazwiska szefa !!! W Tätigkeit (SIC) 9111, https://www.upik.de/upik_suche.cgi .Z kolei i ta „firma” zarejestrowana jest w Waszyngtonie DC jako egzekutywa „rządowa” : US Dept of Labor, President’s office, SIC Search Division Structure Major Group Structure, Freedom of Information Act  | Privacy & Security Statement  |   Disclaimers  |   Important Web Site Notices  |   International  |   Contact Us U.S. Department of Labor  |  Occupational Safety & Health Administration  |  200 Constitution Ave., NW, Washington, DC 20210, Telephone: 800-321-OSHA (6742)  |  TTYwww.OSHA.gov. Strona źródłowa : https://www.osha.gov/pls/imis/sic_manual.display?id=289&tab=description
 
5 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 16 grudnia 2015 w Bez kategorii

 

Nie damy się zwodzić agentom upadłego systemu !

Bojkotujmy nielegalne pisma firm symulujących państwo i antypolski blog “Astromaria” !

W artykule na blogu “Astromaria” pt. “Kilka ważnych uwag do przekrętu wszechczasów i pozostałych tekstów na moich blogach” M.Sobolewska (Astromaria) , wbrew wcześniej publikowanym informacjom, obecnie ostrzega swoich czytelników przed wdrażaniem w życie uwalniania się od niewolniczego systemu.

https://astromaria.wordpress.com/2015/12/04/kilka-waznych-uwag-do-przekretu-wszechczasow-i-pozostalych-tekstow-na-moim-blogu/  

Astromaria i jej pomocnicy w wulgarny sposób publicznie szydzą, pokpiwają i poniżają przedstawicielki Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu  oraz naszą konsultantkę: “nieustraszoną”, lekarkę medycyny naturalnej, demaskatorkę upadłego niewolniczego systemu, czym narażają na  utratę zaufania potrzebnego dla prowadzonej społecznej działalności w obronie Narodu Polskiego i Polski.

Polski Obywatelski Ruch Oporu uznaje atak astromarii i jej pomocników jako działanie na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego i Polski. Sami oni stawiają się po stronie upadłego niewolniczego systemu. Zniechęcają, odradzają uwalnianie się z systemu za pomocą naszych prostych, sprawdzonych  wzorców a zalecają jedynie nieustanne pogłębianie wiedzy o  przękretach prawa morskiego, co oznacza tkwienie w tym niewolniczym systemie. Astromaria wysyła Polaków po “wolność”do “sądu” tj. prywatnego żydowskiego geszeftu, co ją kompromituje i dowodzi, że astromaria jak i popierany przez nią “Piotras”  są dezinformatorami.

Najpierw “astromaria” i “Piotras” podjęli temat zapoczątkowany przez “nieustraszoną”, lekarkę medycyny naturalnej w komentarzach na blogu astromarii, by potem krytykować “nieustraszoną” za podawanie praktycznych wzorów do wykorzystania przez każdego kto chce się uwolnić z niewolniczego systemu władzy Trojkorony. Następnie, po komentarzu nieustraszonej pochwalającym nasze działania w obronie WODY w Polsce, astromaria  i jej pomocnicy, m.in. Piotras, dokonali skandalicznych, wulgarnych obraźliwych  wpisów,  łamiących  nasze dobra osobiste jak też dobra osobiste “nieustraszonej” oraz urzędników polskiego pochodzenia i Narodu Polskiego.  https://astromaria.wordpress.com/zdrowotny-hyde-park/comment-page-57/#comment-63787

nieustraszona pisze: 04/12/2015 o 13:30

” In vino veritas, in aqua sanitas.” – w winie prawda, w wodzie zdrowie !Niestety ludzie lekceważą sobie ten podstawowy składnik, którym jest WODA niezbędna do utrzymywania wszelkiego życia na Ziemi ! Jednak dzięki nieugiętym działaniom pań Wojda i Bejda i pomimo wielu utrudnień ze strony „władz”, rodziny i znajomych dokonał się cud zatrzymania planów zniszczenia zasobów wodnych na polskim obszarze ! „ astromaria pisze: 04/12/2015 o 15:42 “Zapewniam cię, że żaden cud się nie dokonał i że niszczenie zasobów wodnych dopiero się w Polsce zaczyna, a nie kończy. Kaktus mi wyrośnie, jeśli się okaże, że ich wystąpienie zrobiło tam na kimkolwiek wrażenie. Mogą tak chodzić i przemawiać, a wyników długo nie będzie widać. To są potężne i pazerne korporacje, ich dwie kobiety z Polski nie zdołają powstrzymać. Obejrzyj sobie filmy o tym, co się dzieje w USA (choćby Josha Foxa), a może zrozumiesz z czym walczymy i jak długa i trudna walka jest przed nami. Szczerze mówiąc uważam, że te panie robią wszystko, żeby ktoś je zamknął w wariatkowie. –  koniec cytatu z komentarza autorstwa „Astromarii”

W jednym ze swoich komentarzy astromaria złamała prawo prasowe, bo bez naszej  zgody wykorzystała nasze dwa filmy;” Śladem metryki urodzenia” , “Jak wygląda współczesna inkwizycja”, do szydzenia, obrażania i złośliwego przeinaczania faktów zawartych w filmie.

Film “Śladem metryki urodzenia” przedstawia prezes  Teresę Wojda, która dotarła do oryginału swojej metryki urodzenia, by poznać drogę rejestracji osób fizycznych w nadal funkcjonującym, choć upadłym systemie obowiązywania prawa morskiego, gdzie człowiek jest przedmiotem handlu i traktowany jak towar, bez żadnych praw ludzkich. Drugi z kolei film “Jak wygląda współczesna inkwizycja” ukazuje żądania prezes Teresy Wojda, skierowane do lekarki przychodni w Zdunach, zaprzestania stosowania ludobójczych procedur medycznych, narzuconych  przez firmę handlową zwaną “ministerstwem zdrowia”. Oto poniżej komentarz astromarii, który jest złamaniem prawa prasowego i międzynarodowego:

astromaria pisze:06/12/2015 o 14:38
Filmik o strawmanie i parę innych przydatnych informacji jest https://astromaria.wordpress.com/kto-nie-dochodzi-swoich-praw-nie-ma-ich-wcale/  
Urzędnicy niższego szczebla nie mają żadnej władzy! Nawet najmniejszej. Oni są od wypełniania papierków ściśle według instrukcji z góry. To są zombie i nic więcej. Jak taki zombie miałby kogokolwiek uwolnić z niewoli, skoro sam w niej siedzi tak głęboko, że nawet nie wie o tym, że jest niewolnikiem?
https://www.youtube.com/watch?v=EnfWLDBvhzc
https://www.youtube.com/watch?v=grTBIMWVnL0  
Sądy są korporacyjne, ale jeśli mądrze rozegrasz sprawę w takim sądzie sędzia puści cię wolno, a władza nie będzie mogła ci nic zrobić – patrz np. film „Ungrip” na stronie „Kto nie dochodzi swoich praw”… Ten koleś od robienia w konia sam robi ludzi w konia. To jest korwinista, a Korwin nazywa się naprawdę Ozjasz Goldberg i jest żydem z archetypowo żydowską twarzą. Korwin to sterowana opozycja, taki pajac, który nabiera naiwnych na rzekomo wolnościowe hasła, a kiedy zgromadzi wokół siebie mądrych (???) i walecznych młodych ludzi, jak Wipler, Shaded i podobni przegrywa wybory, a młodzi i ambitni zostają wykluczeni z sejmu na następne 4 lata lub więcej. Ostatnie wybory pokazały dokładnie jak facet działa – a ja przewidziałam to w ostatnim wpisie przed wyborami. Co zabawniejsze, nawoływał do udziału w wyborach bezmyślnie powtarzając iluminackie hasełko dla lemingów „jeśli my nie wybierzemy, to oni sami się powybierają”. Bzdura kompletna! Po pierwsze to oni zawsze sami się wybierali, wybierają i będą się wybierać, bo na listach wyborczych są wyłącznie sami już wybrani, tam nikogo niewybranego nie ma i nie będzie! My tylko uprawomocniamy tę fikcję wyborczą, bo wybieramy spośród już wybranych, więc kogokolwiek wybierzemy, to i tak będzie to ktoś, kto niczego nie zmieni bo jest koniem trojańskim władzy. Władza protestów nie boi się ani trochę, nawet sama do nich podżega, bo ma z tego korzyść. Protesty nic nie zmienią. Uliczne zadymy zostaną spacyfikowane dzięki tajnym agentom udającym zadymiarzy (co roku widzimy takie akcje 11 listopada, kiedy to zamaskowani policjanci rzucają petardami, wybijają szyby i podpalają radiowozy), a ludzie pozabijani. Opozycja zostanie zamknięta w pierdlu, a władza tylko się umocni wprowadzając stan wyjątkowy i ustanawiając faszystowskie prawo. Moglibyśmy uzyskać natychmiastowy skutek solidarnie odmawiając płacenia wszelkich haraczy, ale to się jeszcze nigdy nie zdarzyło, bo zbyt wielu ludzi się boi kary. Świat może się zmienić dopiero wtedy, kiedy przebudzi się większość, a do tego jeszcze sporo nam brakuje. Dlatego każdy, kto chce być wolny musi się uwolnić indywidualnie, bez oglądania się na rządy, narody i inne systemy. Ale żeby to zrobić skutecznie musi się uczyć. Musi dobrze poznać prawo morskie i kruczki, które je unieważniają. Musi sam wiedzieć, skąd biorą się choroby, jak im zapobiegać i jak je naturalnie leczyć – tego nikt za nikogo nie wykona. Uświadamianie lekarzy, że trują jest pozbawione wszelkiego sensu! Nikt nikomu nie wciska pigułek do gardła siłą! Nie chcesz łykać pigułek to nie łykasz i koniec! Nie ma żadnego przymusu! Ja w ogóle nie chodzę po lekarzach i nie muszę się z nimi o nic kłócić! Nikt nie może nikogo zmusić do badań, szczepień ani leczenia się. Każdy kto to robi robi to wyłącznie z własnej, nieprzymuszonej woli lub z głupoty. A głupota, jak wiadomo, zabija.” koniec cytatu.

Powyższy komentarz zawiera obrażliwe stwierdzenia o urzędnikach, cyt.: „To są zombie i nic więcej. Jak taki zombie miałby kogokolwiek uwolnić z niewoli, skoro sam w niej siedzi tak głęboko, że nawet nie wie o tym, że jest niewolnikiem? ”

Według naszego rozeznania urzędnicy w Polsce, rdzenni Polacy są w pełni świadomi sytuacji, są przebudzeni, działają, ale o tym nie ma i nie będzie w żydowskich mediach czy na żydowskich blogach !

To nie urzędnicy mają nas uwalniać z niewoli, to my sami, Polacy, każdy z osobna, mamy możliwość “zagładzić papierowego wampira” ! Już miliony Polaków nie płacą haraczu dla okupanta i nie przyjmują nielegalnej korespondencji od prywatnych firm, symulujacych urzędy państwowe !

Odsyłamy negatywną energię do wszystkich autorów obraźliwych wpisów na nasz temat !

Łączymy się w serdecznych myślach i uczuciach radości, solidarności z wszystkimi rodakami z całego świata! Zgodnie z energią kwantową twórzmy ochronną kopułę nad Polską i światem! Kwantowa energia serca jest tysiąckrotnie większa siłą ochronną naprawiającą nas i cały świat !

Osoby  wolne: Teresa z domu Znyk oraz Maria z domu Znyk, oskarżają Marię Sobolewską wraz z osobami popierającymi jej  działania: osoby ukrywające się pod nickiem “Piotras”, “Bogdan56”, “ AQ”, o naruszenie  dóbr osobistych, dyskryminację i naruszenie prawa autorskiego osób fizycznych Teresy z domu Znyk(Wojda) oraz Marii z domu Znyk(Bejda), reprezentujących Polski Obywatelski Ruch Oporu, który  wdraża w życie uwalnianie  ze światowego, prywatnego niewolniczego systemu m.in poprzez bojkot bezprawnej korespondencji i  rachunków.  Żądamy od Marii Sobolewskiej i jej pomocników :

 1. zaprzestania naruszania naszych dóbr osobistych, dyskryminacji oraz  naruszenia prawa autorskiego.
 2. usunięcia wszystkich obraźliwych komentarzy
 3. publicznych przeprosin na stronie głównej bloga “Astromaria”
 4. publicznych płatnych przeprosin na stałe na portalu Neon24
 5. od Marii Sobolewskiej odszkodowania w wysokości 50 tysięcy złotych,  płatnego w terminie do 16.12.2015r.  na konto: INTELIGO  50102055581111145677400062

W przypadku nie zrealizowania naszych żądań wystąpimy o zadośćuczynienie zgodnie z taryfą międzynarodową za łamanie praw człowieka do sądu międzynarodowego dla ludzi wolnych. http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127505,nie-ma-panstw-sa-tylko-prywatne-firmy-do-wyzysku

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ”Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

 Herb Bończa     200px-Herb_Slepowron      

Polskie herby szlacheckie przodków Teresy i Marii  z domu Znyk

http://polskiruchoporu.neon24.pl/ ,www.wojdabejda.wordpress.com,http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze,www.lowiczanie.prv.pl ,www.bejda.iddd.de

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Łowicz, 12.12.2015r.

 

Maria z domu Znyk (Bejda), Teresa z domu Znyk (Wojda)

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ”Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

 

Pani

Maria Sobolewska

właścicielka i autorka bloga “Astromaria”

Oświadczamy, że  skuteczne i prawne jest dostarczenie w dniu 09.12.2015r. poprzez dwukrotne wstawienie pod nickiem “wojdabejda” na Pani blogu: “Astromaria”, naszych żądań zaprzestania przez Panią i Pani pomocników  naruszania naszych dóbr osobistych, dyskryminacji oraz łamania prawa autorskiego, żądań zawartych w naszym  wystąpieniu  pt.: “Nie damy się zwodzić agentom upadłego systemu ! Bojkotujmy nielegalne pisma firm symulujących państwo i antypolski blog “Astromaria ” !”.

Ponownie żądamy :

 1. usunięcia wszystkich obraźliwych  komentarzy na nasz temat  oraz komentarza z bezprawnym posłużeniem się naszymi filmami pod postem ” Kilka ważnych uwag do przekrętu wszechczasów i pozostałych tekstów.”, jak również wykasowania wszystkich naszych tekstów łącznie z pochwalnym komentarzem nieustraszonej z 04/12/2015 o 13:30 https://astromaria.wordpress.com/2015/12/04/kilka-waznych-uwag-do-przekretu-wszechczasow-i-pozostalych-tekstow-na-moim-blogu/  
 2. publicznych przeprosin na stałe, na stronie głównej bloga “Astromaria” o następującej treści:

“ Maria Sobolewska, właścicielka bloga “Astromaria”, przeprasza przedstawicielki Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, obrończynie Narodu Polskiego: Marię z domu Znyk (Bejda), Teresę z domu Znyk (Wojda), www.wojdabejda.wordpress.com, /http://polskiruchoporu.neon24.pl/, za zniesławienie  i naruszenie prawa autorskiego na blogu “Astromaria.”

 1. publicznych płatnych przeprosin na stałe na portalu Neon24 o następującej treści:

“ Maria Sobolewska, właścicielka bloga “Astromaria”, przeprasza przedstawicielki Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, obrończynie Narodu Polskiego: Marię z domu Znyk (Bejda), Teresę z domu Znyk (Wojda), www.wojdabejda.wordpress.com, http://polskiruchoporu.neon24.pl/ , za zniesławienie  i naruszenie prawa autorskiego na blogu “Astromaria.”

 1. odszkodowania w wysokości 50 tysięcy złotych, płatnego w terminie do 16.12.2015r.  na konto: INTELIGO  50102055581111145677400062 .

W przypadku nie zrealizowania naszych żądań wystąpimy o zadośćuczynienie zgodnie z taryfą międzynarodową za łamanie praw człowieka do sądu międzynarodowego dla ludzi wolnych. http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127505,nie-ma-panstw-sa-tylko-prywatne-firmy-do-wyzysku

Maria z domu Znyk ( Bejda), Teresa z domu Znyk (Wojda)

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ”Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

 
2 Komentarze

Opublikował/a w dniu 10 grudnia 2015 w Bez kategorii