RSS

Teatr polityczno- religijny zdemaskowany !!! Traktaty założycielskie Unii podpisane in blanco !!!

29 Gru

 

Łowicz, 24.12.2015r.

Drodzy Rodacy !

Niechaj przedstawiane przez nas fakty i wskazania oraz wzorce stanowią podstawy do wychodzenia-uwalniania się z jarzma “papierowego wampira”.

link: Teresa Wojda i Maria Bejda w Parlamencie Europejskim w 2012r.. https://www.youtube.com/watch?v=xyUEz2Qk_Xg

link: Teresa Wojda i Maria Bejda w batalii o wodę i bezpieczne życie w Polsce – Parlament Europejski, 2012r.  https://www.youtube.com/watch?v=9dT5d_MRYnE

Z radością przyjmujemy fakt, że nasz społeczny trud, nasze społeczne działania na nasz własny koszt, spotkały się z szerokim odzewem. Cieszymy się z faktu, że Polacy nie dają się nabierać na zagrywki żydowskiego okupanta i trzymają się z dala od ich sponsorowanych demonstracji, wieców, rzekomo w obronie demokracji czy trybunału konstytucyjnego. Polacy obrali bardzo słuszny sposób wyrażania dezaprobaty dla wrogów Narodu Polskiego poprzez użycie humoru i  satyry.
grafika z nathaniahu
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1509131942720981&set=a.1392240481076795.1073741828.100008725696905&type=3&theater

Grafika kaczyzm

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1674162529522755&set=a.1583842171888125.1073741932.100007870714060&type=3&theater

http://paczaizm.pl/full-bayer-disco-polo-po-komorowski-tusk-sikorski-gronkiewicz-waltz /

Światowy prywatny niewolniczy system oparty na prawie morskim, z władzą Trój-Korony, z Watykanem na czele upadł 25.12.2012r.. https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/

Poprzez ten fakt, każdy z nas został zobowiązany do tworzenia nowych systemów w nowej erze, ERZE DOSTATKU.

Przypieczętowaniem upadku systemu jest dokument wydany przez papieża Franciszka “motu proprio”, wprowadzający od 01.09.2013r. prywatną odpowiedzialność urzędników, sędziów, prokuratorów, prawników, za działania na szkodę ludzkości. http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.htm

Dodatkowo na mocy Proklamacji T.Cichockiego z 02.11.2014r., napisanej w imieniu i w interesie  Suwerena-Narodu Polskiego  o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy  zwierzchniej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, staliśmy się obligatoryjnie uwolnieni z żydowskiego jarzma.

Jednocześnie na mocy tej Proklamacji zostaliśmy uwolnieni z pod dyktatu Unii Europejskiej i innych nielegalnych organizacji: pkt.3. cyt.: Zawiesza się członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz funkcjonowanie Sejmu i Senatu RP do czasu wyłonienia nowych, rzeczywistych przedstawicieli narodu legitymujących się udokumentowanymi mandatami społecznymi i podjęcia przez nich stosownych decyzji. “

Każdy rdzenny Polak jako Suweren nie jest i nie był członkiem społeczności zaliczanej do podległej nielegalnym strukturom „Unii Europejskiej”, powstałym na gruncie oszustwa podpisywania in blanco założycielskich Traktatów rzymskich.

“Unia Europejska” to korporacja  dokonująca  niszczenia państw i narodów Europy, zorganizowana przez światowe elity żydowskie, które od 2012 roku mają w obiektach Parlamentu Europejskiego w Brukseli Europejski Parlament Żydowski.

http://waldemar-rajca.blog.onet.pl/2013/02/15/europejski-parlament-zydowski/

cyt.: “Parlament ten został powołany przez Europejską Unię Żydów- a posłowie zostali wyłonieni w drodze głosowania internetowego. Pomysłodawcą jest pan Szymon Peres, prezydent Izraela. Na razie w Parlamencie zasiada 120 posłów z 45 krajów całego kontynentu.(…) Parlament utworzony po linii narodowościowej, oprócz tego, który istnieje w Izraelu…”

grafika tusk kaczynski

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1105892779422602&set=a.161126263899263.36587.100000056702358&type=3&theater

Papierowe „traktaty rzymskie” na których zbudowano papierową unię żydowską podpisane były dla picu propagandowego in blanco !!!

(opracowanie: nieustraszona lekarka medycyny naturalnej, demaskatorka upadłego niewolniczego systemu)

„Szefowie państw podpisali wtedy jeden dokument, który składał się z pustych stron. Co się stało? Zeby to krótko opowiedzieć, strony dokumentu, które zostały na noc po skopiowaniu rozłożone na podłodze biura w Rzymie, zostały przez sprzątające panie uznane za odpady i dlatego usunięte, łącznie ze wzorem oryginału do skopiowania.

Kiedy oficjele nad ranem odkryli stratę, szukali go wpierw w śmietnikach całego Rzymu, ale nic nie znaleźli. Kopie i oryginał nie mogły być odnalezione. Jedyne rozwiązanie, które im po tym wpadło było podpisanie traktatu na papierze in blanco. Jedyna strona na której widniało coś napisane była ta z nazwiskiem szefa państwa, na której on z kolei w ceremonii złożył swój podpis.”

Unia Europejska  

Propagandowa machina wojenna kręci się niewzruszenie, bo ludzie nie mają pojęcia o faktach i już takich jak ten, że papierowe „traktaty rzymskie” na których zbudowano papierową unię żydowską podpisane były dla picu propagandowego in blanco !!! Nie trzeba mieć żadnego pojęcia o „prawie”, żeby się domyśleć i się dowiedzieć, że jest to wszystko propagandowe oszustwo, które współcześnie doszło do zenitu absurdów na scenie teatru polityczno-religijnego, którego to aktorzy sygnując swoimi artystycznymi ksywami te czy inne świstki tworzą iluzję prawno – polityczną wraz z religijną, mającą na celu zrujnowanie i ograbienie świata oraz przerzedzenie pogłowia ogłupionej „publiczności” wierzącej ślepo w swoje „nie-rządy” i perwersyjnym obłudnikom „religijnym” obiecujących naiwniakom i frajerom „niebo”, żeby ukraść im całą Ziemię.RömischeVerträgeUnteschrift

 

Popatrzcie na te pokerowe mordy ówczesnych bezczelnych fałszerzy i samozwańców „władzy” w Europie : „Asystenci dokładnie uważali na to,żeby nikt nie zauważył oszukaństwa.”…

„Każdy zapytany notariusz,” czy umowy składające się z pustych stron i podpisane wogóle są prawomocne”, odpowie na to napewno NIE.”

RömischeVerträgeUnteschrift1

„Co wtedy w Rzymie wydarzyło się było wielkim show z pustą zawartością”, http://brd-schwindel.org/sind-die-roemischen-vertraege-rechtsungueltig/

Już z tych skrótowych tłumaczeń z prawdą o powstaniu aktorskiej UE jasno wynika, że obecna piramida kłamstw, którą sobie „naród wybrany” rozbudował za pomocą swojej propagandy mendialnej nie jest warta funta kłaków, a co dopiero ślepego zaufania normalnych ludzi.

Zresztą „naczelny” prawnik i zawodowy aktor na Polskę niejaki pan Kalkstein z pseudonimem artystycznym Kaczyński z szumną nazwą jego „partii” „Prawo i Sprawiedliwość” najlepiej mógłby to wyjaśnić, czego oczywiście nie może zrobić, bo ponadnarodowa mafia by go odstrzeliła za wypadnięcie z roli. https://wojdabejda.wordpress.com/2015/12/20/babilon-upadl/

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Polski Obywatelski Ruch Oporu już w 2012r. poinformował władze unijne o dokonanym w Polsce zamachu stanu poprzez sfałszowanie  wyborów parlamentarnych a w  2013r. poinformował  OBWE, rządy wielu państw na świecie o udowodnieniu przez Tadeusza Cichockiego faktu przejęcia terytorium Polski przez uzurpatorów wyłanianych w fałszowanych wyborach i jednocześnie działających wbrew interesom Polski i Narodu Polskiego, dopuszczających się zbrodni ludobójstwa na Narodzie Polskim.

W naszym wystąpieniu do prezydenta Rosji Władimira Putina z dnia 04.03.2014r. prosiliśmy w imieniu Narodu Polskiego o wzięcie pod uwagę powyższego faktu i o poinformowanie światowej opinii publicznej o udowodnieniu dokonania zamachu stanu w Polsce  przez obce wrogie Narodowi Polskiemu siły. Jednak Zapanowała zmowa milczenia w świecie polityki i mediów !

link: “Polacy proszą Putina o nagłośnienie sfałszowanych wyborów i nielegalnej władzy w Polsce.”https://piotrbein.wordpress.com/2014/03/05/polacy-prosza-putina-o-naglosnienie-sfalszowanych-wyborow-i-nielegalnej-wladzy-w-polsce/

Oto poniżej tekst rozsyłany po całym świecie:

“Alarmujemy wszystkie instytucje unijne o dokonanym w Polsce zamachu  stanu oraz domagamy się upowszechnienia tego udowodnionego faktu jak też oczekujemy opowiedzenia się po stronie zniewolonego i oszukanego Narodu Polskiego w celu zapobieżenia rozwiązaniom siłowym.

W związku z udokumentowanym faktem sfałszowania wyborów parlamentarnych w 2011r. i innymi dowodami na fałszowanie wyników wyborów do władz wszelkich szczebli w Polsce od 2003 r, łącznie z fałszowaniem frekwencji w referendum o akcesji Polski do Unii Europejskiej oraz faktem odmowy ręcznego przeliczenia głosów w wyborach parlamentarnych z 7.10.2011r. a także odmową przedstawienia dowodów na prawo do sprawowania władzy przez obecnie rządzących na wyżej przedstawiony alarm Tadeusza Cichockiego:”UWAGA!!! ALARM!!! ZAMACH STANU W POLSCE!!! „

Oto poniżej fragmenty naszych wystąpień do władz unijnych, które prowadzą politykę niszczenia życia na Ziemi:

Ile wykonano w Polsce odwiertów?

Ministerstwo Środowiska na zlecenie Prezydenta RP B. Komorowskiego, we wrześniu 2011r. podało w piśmie skierowanym do Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, że w Polsce po II Wojnie Światowej wykonano ponad 7500 odwiertów.Natomiast prof. AGH Kraków, Stanisław Nagy w jednej z audycji radiowych w minionym roku podawał,  że wykonano w Polsce już kilkanaście tysięcy odwiertów.

W każdym odwiercie dokonywano i dokonuje się, nawet dwa razy dziennie, szczelinowanie hydrauliczne, co podkreślał na konferencji w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego, 16.04.2012r. w Warszawie, z udziałem europosłów B.Sonika i  B.Liberadzkiego, jeden z  polskich geologów, który sporządzał mieszanki do hydroszczelinowania.

Ile wykonano odwiertów na świecie?

Wykonano około 1,2 miliona odwiertów wg raportu Sonika, natomiast inne źródła zagraniczne  wskazują na ponad 2 miliony !Czy potrzeba więcej, aby uświadomić sobie ogrom zniszczenia Naszej Planety przez koncerny wydobywcze? Przy każdym odwiercie, niezależnie od rodzaju, stosuje się hydroszczelinowanie polegające nie tylko na wstrzykiwaniu pod wysokim ciśnieniem ogromnej ilości toksycznych, agresywnych mieszanek wody, piasku i chemikaliów ale także z użyciem materiałów wybuchowych, chociaż prawnie niedozwolonych, nawet  zapisem w koncesjach,.

Dowód: kopia koncesji dla FX Energy jest w naszym posiadaniu, która również zabrania wykonywania prac na terenach Natury 2000.

Konsekwencją  łamania zapisów koncesji zabraniających prace na terenach “Natury 2000”  i użycia materiałów wybuchowych niezwłocznie konieczne jest odebranie tych koncesji i wyciągnięcie konsekwencji nie tylko prawnych ale i odszkodowawczych. Na domiar złego ani służby ochrony środowiska ani żadne urzędy nie kontrolują i nie są w stanie kontrolować wykonywania prac wiertniczych a więc to wszystko wymknęło się spod jakiejkolwiek kontroli a tym bardziej społecznej na wskutek istniejących przepisów ustawy nowe prawo geologiczne i górnicze.

Dodajmy, że Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w Skierniewicach dopiero po kilku miesiącach od powstania odwiertu gazu ziemnego Kutno 2, (niełupkowego, chociaż media wcześniej informowały o gazie łupkowym.) dowiedziała się od nas o istnieniu tego odwiertu a kontrolę wykonano po wcześniejszym uprzedzeniu wykonawcy odwiertu PGiN Nafta Piła. Odrzucono nasz wniosek o ponowną kontrolę bez uprzedzania wykonawcy odwiertu z udziałem przedstawicieli mieszkańców powiatu łowickiego i kutnowskiego. Przepisy prawne w Polsce  narzucają obowiązek poinformowania o kontroli a nie przewidują kontroli społecznej ani prawa do sprzeciwu wobec niszczenia środowiska, co jest pogwałceniem Konwencji z Äarhus. http://www.petycjeonline.com/a/18709

Inną podstawą do unieważnienia wszystkich koncesji jest bezprzetargowe, w tajemnicy przed społeczeństwem, rozdanie koncesji, po najniższych na świecie cenach, światowym  koncernom wydobywczym, na których ciążą wyroki za łamanie praw człowieka i niszczenie środowiska w innych regionach świata. A przy tym afera korupcyjna w Ministerstwie Środowiska zamieciona pod przysłowiowy dywan!

Konieczne jest  sprawdzenie, czy światowe  koncerny wydobywcze mają zgodę właściwych rządów  na transfer obcych walut  do Polski.

Dodatkową podstawą do unieważnienia wszystkich koncesji na bogactwa naturalne Polski jest fakt handlu koncesjami, co umożliwia pranie brudnych pieniędzy, z czym  powinny walczyć instytucje unijne.

Na podkreślenie zasługuje fakt wyasygnowania z budżetu państwa i Unii Europejskiej (naszych pieniędzy) 10 mld zł rocznie do poszukiwań jak też rzekomych badań nad nowymi technologiami a także na konsultacje społeczne, nawet z udziałem kościoła katolickiego, co jest szczególnie nieetyczne i niemoralne.

Uprzejmie prosimy Parlament Europejski i Komisje Europejskie o skierowanie pisemnego zapytania w  sprawie losu naszych skarg do Sądu Rejonowego w Łowiczu na odmowę wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Rejonową w Łowiczu dotyczącego zatrutej wody pitnej  jak też powstania wypadowej bazy hydroszczelinowania w Łowiczu. Nadmieniamy, że firma United Oilfield Services, właściciel gruntu i bazy w Łowiczu już świadczy usługi nie tylko w Polsce ale  w Niemczech, np. w Wisbaden. http://www.uos.pl/aktualnosc/uos-geofizyka-projekt-wiesbaden.html . Żaden z lokalnych dziennikarzy nie odważył się chociażby zasięgnąć informacji na ten temat i poinformowac opinię publiczną, ponieważ my, na znak protestu nie odbieramy żadnej urzędowej korespondencji. http://www.petycjeonline.com/forum/19081/start/2050

W Polsce media celowo pomijają informowanie społeczeństwa o naszych akcjach, wystąpieniach i działaniach. Istnieje nawet blokada medialna informowania o naszych działaniach na forum międzynarodowym jako autorek petycji 0578/ 2012 do Parlamentu Europejskiego, będącej „Listem otwartym do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego” z 19.04.2012r.

W mediach lansuje się pozorny, kontrolowany  opór przeciw-łupkowy, sterowany przez finansowane przez rząd instytuty jak m.in. Instytut Obywatelski w Łodzi na czele z M.Krydą, organizacje pseudekologiczne ( Eko-Unia, Partia Zieloni 2004 z R.Gawlikiem ) czy też Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Łodzi  a nie dopuszcza do głosu osob z oddolnych inicjatyw obywatelskich, które występują bezkompromisowo w obronie swego miejsca do życia i życia Narodu Polskiego.

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego do dziś nie podjęła żadnych konkretnych działań a jedynie ma zamiar napisać raport o sytuacji w Polsce w kwestii tzw. gazu łupkowego, ukrywając przed nami fakt układania się z wysłannikami rządowymi, tworzącymi teatr sprzeciwu (spotkanie w Wejherowie z udziałem M. Krydy). Do dziś nie mamy informacji o podjętych działaniach w sprawie zgłoszonego przez nas łamania praw człowieka i konwencji z Äarhus.

Polska Agencja Prasowa całkowicie pominęła fakt 2-godzinnego obywatelskiego przesłuchania nas jako autorek petycji przez delegację Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego w Biurze Informacyjnym PE we Wrocławiu w dniu 30.05.2012r. w sprawie tzw. gazu łupkowego. Szeroko rozpisywała się tylko o kwestii budowy nowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego, całkowicie pomijajac temat gazu łupkowego, który był przedmiotem zainteresowania delegacji Komisji Petycji PE celem sporządzenia raportu w tej kwestii. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=isNeFObDS8Q

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu

OBYWATELSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Łowicz, 27.08.2012r

Oświadczenie Teresy Wojda i Marii Bejda na okoliczność

rozpatrywania petycji 0578/ 2012 w dniu 9.10.2012r. przez

Komisję Petycji oraz Dyrekcję d/s Praw Obywatelskich i

Spraw Konstytucyjnych.

 

Szanowni Państwo,

zdajemy sobie sprawę, że nasze stanowisko stoi w sprzeczności z działaniami i polityką władz w Polsce jak też wszystkich deputowanych z Polski, którzy reprezentują interesy rządu w Warszawie a nie interesy Narodu Polskiego.Siły obce Narodowi Polskiemu przejęły rządy w Polsce i służą światowym wąskim grupom interesów.

Mamy dowody na fałszowanie informatyką wyborów w Polsce, co doskonale udokumentował K.Puzyna  i złożył stosowny protest do Sądu Najwyższego w Warszawie. http://umtsno.blogspot.com/  .

Sąd Najwyższy bezpodstawnie odrzucił jego wniosek jak też asekuracyjnie złożone skargi T.Wojda i M. Bejda z wnioskiem o ręczne przeliczenie wyborów.Skarga do Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu została  również odrzucona. http://iddd.de/PKW/KlageanECHRStrasbourg.pdfhttp://umtsno.blogspot.de/2012/04/koniec-praw-czowieka-w-eu-i-echr.html

W Polsce nielegalne władze wszelkich szczebli od wielu lat ustanawiają prawa na szkodę i wbrew interesom Polski i Polaków. Jednym z przykładów jest prawo geologiczne i górnicze, całkowicie stanowione pod dyktando obcych. http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze  

Szczytem niszczycielskich, depopulacyjnych działań wymierzonych w Naród Polski jest skandaliczna ustawa o fizycznym przymusie szczepionkowym.Instytucjom i służbom sanitarnym dano uprawnienia większe niż policji, prokuraturze, bo mają uprawnienia wtargnięcia do domostw z zastosowaniem bezpośredniego przymusu szczepień pod byle pretekstem. http://www.monitor-polski.pl/dokumenty/ludobojstwo-szczepionkowe-dokumentyhttp://kefir2010.wordpress.com/2012/07/09/holocaust-krajow-iii-swiata-dokonywany-przez-kartel-farmaceutyczny-afrykanie-i-azjaci-masowo-umieraja-na-choroby-spowodowane-testowaniem-lekow-i-szczepionek http://kefir2010.wordpress.com/2012/08/25/chcesz-zachorowac-zaszczep-sie-o-przekretach-zwiazanych-ze-szczepieniami-mowi-dr-jerzy-jaskowski/

Od dwóch lat, gdy podjęłyśmy się działań w stworzonej przez nas Inicjatywie Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi w ramach dodatkowych działań organizacji społecznej mającej misję uchronienia dziedzictwa kulturowego wsi łowickiej:   http://lowiczanie.prv.pl/  odkrywamy wciąż nowe, potęgujące się formy zagrożeń dla zdrowia i życia Polaków, dla przyszłości Narodu Polskiego i Polski.

Ojczyzna Polaków została oddana bez żadnego wystrzału w ręce wrogów Narodu Polskiego. Dokonuje się podbój gospodarczy, informacyjny ipropagandowy. Sprowadzono okupantów w celach neokolonialnego wyzysku naszych bogactw naturalnych.

Premier nielegalnego rządu,D.Tusk spełnia obietnicę daną prezydentowi USA B.Obamie, że rząd polski nie dopuści do sprzeciwu społecznego przy wydobywaniu bogactw naturalnych w Polsce, o czym jest mowa w filmie „Gaz łupkowy jak się to robi w Polsce.”  http://www.youtube.com/watch

Wejście Polski do EU na nierównych zasadach jest wielką krzywdą i powinno być wielkim wyrzutem sumienia i wstydem dla Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskich.

Regulujecie szczegółowymi dyrektywami np. kształt banana czy ogórka, martwicie się o ptaki, a Szanowni Państwo czy nie widzicie, że :

  • tysiące polskich rodzin wyrzucane są na bruk ?
  • polskie dzieci głodują i są okaleczane szczepionkami ?
  • rozsiewane są toksyczne chmury ?
  • mieszkańcy Polski podtruwani są toksycznymi dodatkami do wody, (fluor,chlor, lit, SeaQuest ), żywnością z GMO i toksycznymi dodatkami ?
  • niszczone jest polskie rolnictwo?

Czy w sprawach bezpieczeństwa narodów powinno się głosować czy bezwzględnie to bezpieczeństwo zapewniać?

Skoro w niemieckim raporcie http://www.europarl.europa.eu/committees/ pl/studiesdownload.html?languageDocument=PL&file=44392  są porażające informacje o katastrofalnym zagrożeniu dla życia z powodu stosowania hydraulicznego szczelinowania przy wydobywaniu wszelkich węglowodorów to dlaczego natychmiast nie został wprowadzony bezwzględny zakaz jego stosowania w całej Unii ?

Mówienie o zagrożeniu tylko w odniesiemiu do gazu łupkowego jest błędem i bagatelizowaniem problemu. Przecież hydrauliczne szczelinowanie stosuje się od wielu lat przy każdym odwiercie węglowodorów, niezależnie od tego czy jest to rozpoznawczy czy poszukiwawczy czy wydobywczy. Na odwiercie Kutno-2 ropy naftowej i gazu ziemnego wykonuje sięhydrauliczne szczelinowanie, o czym świadczy wykaz stosowanych chemikaliów ( załączonych do naszej petycji) udostępniony nam po kontroli z naszego wniosku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 

Wprowadziliście limity na emisje CO2 i forsujecie szaleńczą technologię CCS, http://www.bund.net/themen_und_projekte/klima_energie/co2_endlagerung/ccs_gutachten_studie/risiken_von_ccs/  oraz akceptujecie rozwój energi atomowej, zamiast wesprzeć innowacyjne metody czerpania energii jak np. metodę sztucznej fotosyntezy prof. Nazimka oraz inne bezpieczne metody pozyskiwania energii.

Czy nie widzicie, że polityka energetyczna unii zmierza do samozagłady ludzkości?

Podziękowanie przewodniczącego za przesłanie przez nas, zatruwanych w Łowiczu, informacji o skażeniu wody pitnej a nie podjęcie żadnych działań jest przyzwoleniem na wykonywanie wyroku śmierci na Polakach. Nie mamy gdzie szukać ratunku, skoro instytucja unijna lekceważy problem i stwierdza, że jest to wewnętrzną sprawą naszego kraju.  (treść emaila w zał.)

Czy etyczne i moralne jest w tej sytuacji branie  od nielegalnego, skorumpowanego rządu naszych narodowych rezerw finansowych Narodowego Banku Polskiego na ratowanie bogatszych od nas Greków, których indywidualne zasoby finansowe są wielokrotnie większe niż Polaków ?

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Rodakom odwiedzającym nasze blogi dedykujemy piękną piosenkę w wykonaniu wspaniałego naszego artysty, Waldemara Koconia.

http://merlin.pl/Dla-Ciebie-Polsko-Tobie-Ameryko_Waldemar-Kocon/browse/product/4,321158.html

Dla ciebie Polsko… śpiewa Waldemar Kocoń

https://www.youtube.com/watch?v=LjQPcmhLoRA

 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 29 grudnia 2015 w Polityka

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: