RSS

Archiwa miesięczne: Kwiecień 2016

Opary absurdu: bezkarność, przeprosiny i odszkodowanie dla kata a więzienie dla ofiary proszącej o ułaskawienie ?!

Opary absurdu: bezkarność, przeprosiny i odszkodowanie dla kata a więzienie dla ofiary proszącej o ułaskawienie ?! Ukaranie prześladowców Piotra Trznadla aktem sprawiedliwości ! Rolnik Piotr Trznad…

Źródło: Opary absurdu: bezkarność, przeprosiny i odszkodowanie dla kata a więzienie dla ofiary proszącej o ułaskawienie ?!

 
1 Komentarz

Opublikował/a w dniu 25 kwietnia 2016 w Bez kategorii

 

Opary absurdu: bezkarność, przeprosiny i odszkodowanie dla kata a więzienie dla ofiary proszącej o ułaskawienie ?!

Opary absurdu: bezkarność, przeprosiny i odszkodowanie dla kata a więzienie dla ofiary proszącej o ułaskawienie ?!

Ukaranie prześladowców Piotra Trznadla aktem sprawiedliwości !

Rolnik Piotr Trznadel nie powinien trafić do więzienia za ostrzeganie przed terrorystą, zabójcą !

Artykuł z Gazety Polskiej o Trznadlu

Łowicz, 24.04.2016r.

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI RUCH OPORU

 

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości

Prokurator Generalny

 

Otrzymują:

Sąd Rejonowy w Chodzieży

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Sąd Prawa Zwyczajowego d/s przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli

Dotyczy:  

 • niezwłocznego wydania aktu ułaskawienia Piotra Trznadla przez Andrzeja Dudę, prezydenta RP

 • Spowodowania natychmiastowego odsunięcia od orzekania Łukasza Przekopa, sędziego Sądu Rejonowego w Chodzieży i pozbawienia go na zawsze prawa wykonywania zawodu sędziego.

 • Spowodowania niezwłocznego osadzenia w więzieniu Mirosława Przybysza, winnego zabójstwa wraz z osobami winnymi jego bezkarności na czele z sędzią Łukaszem Przekopem.

 • Spowodowanie konfiskaty mienia osób winnych przestępstw przeciwko Piotrowi Trznadlowi.

 • Spowodowanie wypłaty odszkodowania  dla niesłusznie skazanego, prześladowanego Piotra Trznadla, ofiary przestępstw sądowych.

 • Spowodowanie odzyskania przez Piotra Trznadla 41 ha gruntów rolnych, utraconych w wyniku działań zorganizowanej grupy przestępczej sądowo-komorniczej z udziałem zabójcy Mirosława Przybysza.  

Dotyczy:

 1. sygn.akt II KO 104/16, Sądu Rejonowego w Chodzieży sprawy o rozpoznawanie 1.04.2016r. kwestii prośby niesłusznie skazanego Piotra Trznadla o ułaskawienie w sprawie syg.akt II K 50/15, przez sędziego Łukasza Przekopa, który odmówił ułaskawienia a wcześniej wydał wyrok skazujący Piotra Trznadla.
 2. Odwieszenia dnia 5.04.2016r.przez sędziego Łukasza Przekopa kary więzienia dla Piotra Trznadla za ostrzeganie przed zamachowcem.
 3. Podtrzymania  odmowy ułaskawienia przez Sąd Okręgowy w Poznaniu decyzją z 14.04.2016r.

 

W związku z przychylnością Pana Andrzeja Dudy o ułaskawienie Piotra Trznadla, (adres do korespondencji: Piotr Trznadel, 64-610-Rogoźno, ul Kościuszki 51/3)  Polski Ruch Oporu zwraca się z prośbą o niezwłoczne wydanie aktu ułaskawienia Piotra Trznadla z pominięciem procedur, bezpośrednio  na podstawie podstawie Art. 139 Konstytucji RP.

“Prezydent może zastosować prawo łaski z pominięciem wskazanej procedury bezpośrednio na podstawie Art. 139 Konstytucji RP “  http://www.prezydent.pl/prawo/prawo-laski/

Sędzia Sądu Rejonowego w Chodzieży Łukasz Przekop nieważnym, bezskutecznym postanowieniem z 01.04.2016r., odrzucił prośbę o ułaskawienie Piotra Trznadla. W dniu 5.04.2016r. sędzia Łukasz Przekop bezpodstawnie, pomimo pozytywnej opinii kuratora sądowego,  odwiesił karę 6 miesięcy więzienia dla chorego Piotra Trznadla, poszkodowanego w wyniku napadu z bronią w ręku, dokonanego przez uchodzącego bezkarnie Mirosława Przybysza.

Postanowienie w tej sprawie nie zostało podpisane przez sędziego Łukasza Prokopa lecz przez sekretarza sądowego Marleną Merker, co czyni ten dokument nieważnym, bezskutecznym.

To nieważne, bezskuteczne  postanowienie zostało podtrzymane przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, który również wydał nieważne, bezskuteczne, postanowienie o podtrzymaniu odmowy ułaskawienia Piotra Trznadla, które nie podpisane zostało przez sędziego ale przez sekretarza sądowego.

Ponadto wszystkie dokumenty wydawane przez sądy i prokuratury oraz policję zawierają sfałszowane państwowe pieczęcie urzędowe z masońskimi symbolami.

http://3obieg.pl/sposob-polakow-na-odzyskanie-wladzy-na-terytorium-polski

Nielegalna władza okupanta masońsko/żydowskiego, działającego na terytorium POLSKI pod fałszywą pieczęcią urzędową (okrągłą), nie może wydać ani jednego aktu prawnego: 1) będącego dowodem z dokumentu, 2) mającego moc władczą, 3) podlegającego wykonaniu, 4) zaskarżeniu.

Co znaczy że działalność masonów/żydów na terytorium POLSKI jest bezskuteczna ex-tunc (wstecz) od daty ogłoszenia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych ..- do nadal.  W zał. 1 podana jest metryka poruszanego  rozporządzenia.  Art. 26 (zał. 2) precyzuje dokładnie datę bezskuteczności  rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 1)

Pomimo braków formalnych, które czynią decyzje sądów, prokuratur, komorników nieważnymi, bezskutecznymi, to jednak policjanci ślepo, bezmyślnie wykonują nakazy sądowe i prokuratorskie, co również może stać się w przypadku opisywanej sprawy niesłusznie skazanego rolnika Piotra Trznadla, któremu odwieszono karę więzienia.

Istnieją niepodważalne dowody winy Mirosława Przybysza, który wtargnął na posesję PiotraTrznadla, z premedytacją oddał strzały w kierunku bezbronnego, niespodziewającego się takiego ataku rolnika. Sprawca zbrodni uciekł z miejsca zdarzenia. Spowodował zagrożenie życia, uszkodzenia ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu rannego Piotra Trznadla, który przeżył tylko dzięki sprawnej akcji ratunkowej i skutecznym działaniom lekarzy-chirurgów.

Zamachowiec jest sprawcą krzywd nie tylko Piotra Trznadla, który żyje w ciągłej obawie o swoje życie i zdrowie  ale również  krzywd jego rodziny. Mirosław Przybysz nielegalnie w sposób przestępczy wszedł w posiadanie gospodarstwa Piotra Trznadla  o pow. 41 ha, zlicytowanego za symboliczne pieniądze.

Obecnie Piotr Trznadel żyje w ciągłej obawie, że w każdej chwili mogą pojawić się uzbrojeni policjanci i siłą doprowadzić go do więzienia na 6 miesięcy, ponieważ nie wykonał i nie ma zamiaru wykonywać nielegalnego, niesprawiedliwego, nieskutecznego nakazu sądowego przeproszenia zamachowca Mirosława Przybysza, zapłacenia mu 2000 złotych odszkodowania za ostrzeganie przed nim- uzbrojonym terrorystą stanowiącym ciągłe niebezpieczeństwo dla P.Trznadla, jego rodziny i mieszkańców okolicznych wsi.

W prowadzonych przez sądy i prokuraturę sprawach na przykładze Piotra Trznadla, widoczny jest stan degrengolady w wymiarze, mylnie zwanym “wymiarem sprawiedliwości”. Wydanie aktu ułaskawienia dla prześladowanego działacza Związku Zawodowego Rolników ”Ojczyzna”, Piotra Trznadla skrzywdzonego przez zamachowca jak również przez lokalne sądy i prokuraturę będzie aktem elementarnej sprawiedliwości wobec ofiary, postrzelonej przez zamachowca, który uchodzi bezkarnie i jest zagrożeniem dla otoczenia.

Polski Ruch Oporu wnosi o:

 • Spowodowanie natychmiastowego odsunięcia od orzekania Łukasza Przekopa, sędziego Sądu Rejonowego w Chodzieży i pozbawienia na zawsze prawa wykonywania zawodu sędziego.

 • Spowodowanie niezwłocznego osadzenia w więzieniu Mirosława Przybysza, winnego zabójstwa wraz z osobami winnymi jego bezkarności na czele z sędzią Łukaszem Przekopem.

 • Spowodowanie konfiskaty mienia osób winnych przestępstw przeciwko Piotrowi Trznadlowi.

 • Spowodowanie wypłaty odszkodowania zgodnie z międzynarodową taryfą odszkodowawczą za łamanie praw ludzkich dla niesłusznie skazanego, prześladowanego Piotra Trznadla, ofiary przestępstw sądowych.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby/

 • Spowodowanie odzyskania przez Piotra Trznadla 41 ha gruntów rolnych, utraconych w wyniku działań zorganizowanej grupy przestępczej sądowo-komorniczej z udziałem zabójcy Mirosława Przybysza.  

Polski Ruch Oporu solidaryzuje się z prześladownym działaczem Związku Zawodowego Rolników ‘Ojczyzna” z Piotrem Trznadlem. http://zzrojczyzna.pl . Składamy wyrazy uznania i podziękowania dla Piotra Trznadla za ostrzeganie Polaków przed goźnym przestępcą Mirosławem Przybyszem oraz przed przestępcami pracującymi w wymiarze sprawiedliwości.

Polski Ruch Oporu  pochwala niezłomną, nieugietą, godną Polaka  postawę Piotra Trznadla wobec krzywdzących, uwłaczających godności ludzkiej, sądowych wyroków w tym m.in. nakazów listownego przeproszenia oprawcy i wypłacenia mu odszkodowania.

Piotr Trznadel to  ofiara przestępstw zorganizowanej grupy przestępczej zainstalowanej w prywatnych firmach handlowych symulujących instytucje państwowe, wspomaganej przez antypolskie media na czele z “Gazetą Polską” i redaktorem Tomaszem Sakiewiczem.

Obowiązkiem Prezydenta Rzeczypospolitej jest nie tylko niezwłoczne wydanie aktu ułaskawienia dla niewinnego, pokrzywdzonego ale równocześne spowodowanie osadzenia w więzieniu i  konfiskaty mienia osób winnych krzywd wyrządzonych rolnikowi Piotrowi Trznadlowi, właścicielowi niegdyś 43 ha gospodarstwa a obecnie posiadającemu zaledwie 2 ha gruntów rolnych.

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI RUCH OPORU

Oto opis niesprawiedliwości i krzywd doznanych przez Piotra Trznadla :

Wszystko zaczęło się 1 maja 2010 roku o godzinie 12.12 w Pobórce Wielkiej na terenie Wielkopolski. W dniu tym Piotr Trznadel został postrzelony z broni palnej w brzuch przez Mirosława P. na terenie własnego gospodarstwa, po tym jak zwrócił mu kolejny raz uwagędotyczącą prowadzonych przez niego oprysków.

Piotr Trznadel upadł, zaś sprawca tej zbrodni uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając żadnej pomocy konającemu. Dzięki natychmiastowej pomocy lekarskiej Piotr Trznadel cudem przeżył, bo miał przy sobie telefon komórkowy. Skutki praktycznie śmiertelnego strzału Piotr Trznadel odczuwa i będzie odczuwał praktycznie do końca życia.

Prokuratura Rejonowa w Chodzieży postawiła sprawcy zamachu  Mirosławowi Przybyszowi  zarzut zabójstwa z  art.148 k.k., zarzut ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z art.156 k.k. oraz zarzut przestępstwa przeciwko życiu, naruszenia czynności narządów ciała i rozstrój zdrowia z  art.157 k.k.

Jednak Łukasz Przekop, sędzia Sądu Rejonowego  w Chodzieży wypuścił sprawcę zbrodni do domu za kaucją 40 tysięcy złotych i  dał mu zaledwie dozór policyjny, co urąga wszelkim zasadom sprawiedliwości. Sędzia  Łukasz Przekop powinien zostać pozbawiony nie tylko prawa wykonywania zawodu ale na równi z zabójcą odpowiadać za współudział w zbrodni.

Wstrząśnięty tymi faktami oraz poświadczającym nieprawdę artykułem Tomasza Sakiewicza w Gazecie Polskiej pt. „Były zastępca Leppera dostał kulkę!” – Piotr Trznadel postanowił opublikować „Obywatelskie Ostrzeżenie” w internecie na stronie Związku Zawodowego Rolników RP „Ojczyzna” www.zzrojczyzna.pl  opisując sprawę i pokazując wizerunek sprawcy, który nagrał telefonem komórkowym na chwilę przed zamachem na swoje życie.

Odnosząc się do artykułu Tomasza Sakiewicza, to Piotr Trznadel twierdzi iż został on napisany w sposób kłamliwy, w konsekwencji naruszający dobre imię Piotra Trznadla. W związku z tym Piotr Trznadel zwrócił się do niego o sprostowanie i napisanie prawdy. Sprostowanie nie nastąpiło do dnia dzisiejszego. Piotr Trznadel twierdzi ponadto, że przed napisaniem artykułu Tomasz Sakiewicz nigdy się z nim nie kontaktował w tej sprawie.

Mirosław Przybysz, kiedy się o tym dowiedział skierował zawiadomienie o zniesławieniu do Prokuratury. Prokuratura umorzyła sprawę, jednakże Sąd w odpowiedzi przychylił się do złożonego przez Mirosława P. zażalenia. Prokuratura po raz drugi umorzyła sprawę, co dało prawo Mirosławowi P. do skierowania prywatnego aktu oskarżenia do Sądu.

Sąd przystąpił do prowadzenia sprawy odrzucając wniosek PiotraTrznadla o oddalenie prywatnego aktu oskarżenia Mirosława P. Sprawę prowadził zaocznie sędzia Łukasz Przekop w Sądzie Rejonowym w Chodzieży.

W konsekwencji zapadł wyrok skazujący Piotra Trznadla z artykułu 212 k.k. na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata plus 2 tysiące złotych zadośćuczynienia i przeproszenie listowne.  Ostatnia decyzja sędziego Łukasza Przekopa powinna budzić największe zdziwienie, bowiem w tajemnicy przed Narodem Polskim i mediami Piotr Trznadel ma listownie przeprosić – niedoszłego zabójcę, za mówienie i pisanie prawdy.

Po wydaniu wyroku skazującego Piotra Trznadla – złożył on apelację do Sądu Okręgowego w Poznaniu, który podtrzymał wyrok pierwszej instancji sędziego Łukasza Przekopa. Po tym wszystkim Piotr Trznadel wystąpił z prośbą o ułaskawienie do Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Prezydent Andrzej  Duda przychylił się do prośby Piotra Trznadla o ułaskawienie.

W dniu 1 kwietnia 2016 roku w Sądzie w Chodzieży odbyło się posiedzenie sądu ws. ułaskawienia Piotra Trznadla, które prowadził sędzia Łukasz Przekop. Posiedzenie sądu zostało utajnione, natomiast publiczność, która weszła na salę sądową została wyproszona, w tym przedstawiciel mediów z kamerą.

Sędzia Łukasz Przekop w wydanym Postanowieniu nie przychylił się do wniosku Prezydenta RP Andrzeja Dudy odrzucając prośbę o ułaskawienie Piotra Trznadla.

W dniu 5 kwietnia 2016 roku sędzia Łukasz Przekop odwiesił zawieszoną karę 6 miesięcy pozbawienia wolności Piotrowi Trznadlowi. Powodem tego był fakt iż Piotr Trznadel nie przeprosił listownie niedoszłego zabójcy, ponadto nie wpłacił 2 tysięcy złotych zadośćuczynienia na jego konto.

Piotr Trznadel uznaje, że postąpił słusznie ujawniając kulisy zamachu na swoje życie. Twierdzi, że gdyby to stało się jeszcze raz – postąpiłby tak samo. Skazanie go uważa – za polityczne prześladowanie, gdyż działa dla dobra interesu Polski i Polaków.

Obywatelskie Ostrzeżenie

Publikujemy wizerunek oraz adres mordercy w celach ostrzeżenia obywateli RP przed  niebezpiecznym mordercą, który jest na wolności a powinien być w więzieniu min. 25 lat lub spędzić w więzieniu dożywocie.

UWAGA! KILER NA WOLNOŚCI, ZA 40 TYS. ZŁOTYCH

Korupcja w sądach. Sędzia sądu rejonowego z Chodzieży oraz sędziowie sądu okręgowego z Poznania i sędziowie sądu apelacyjnego z Poznania uwolnili Kilera. Kiler obecnie jest na wolności ponownie będzie mordował na różne sposoby.

Super ostrzeżenie dla społeczeństwa Polskiego i Europejskiego oraz świata. Kiler miał 5 badań psychologicznych i psychiatrycznych. Jego psychika nie funkcjonuje prawidłowo jest wyjątkowo niebezpieczny dla samego siebie oraz porządku publicznego dla społeczeństwa RP i UE

KILER wynajęty przez sąd i prokuraturę w Chodzieży.

Mirosław Przybysz Pobórka Wielka 39, 89-340 Białośliwie

KILLER

film

To on strzelał do Piotra Trznadla ze skutkiem śmiertelnym tylko lekarze z Wyrzyska uratowali Piotrowi Trznadlowi życie. Mirosław Przybysz morduje nie tylko ludzi ale również ekologie. Mirosław Przybysz nie tylko wyspecjalizował się w mordowaniu ludzi i ekologi jest też specjalistą od korumpowania terroryzowania urzędników, pracowników państwowych na różne sposoby. W sposób korupcyjny i bezprawny skorumpowani przez niego urzędnicy okradli Piotra Trznadla z ziemi 41ha ci urzędnicy to pracownicy sądów państwowych polskich z Chodzieży, Poznania i innych sądów prokuratur, policji, ministerstw byli prezydenci, premierzy, biegli lekarze psychiatrzy, psycholodzy z Bydgoszczy i innych miejscowości.Sprawcą tego wszystkiego jest Mirosław Przybysz i osoby przez niego skorumpowane. Mirosław Przybysz nie zaprzestał swojej działalności korupcyjnej, terrorystycznej, nadal korumpuje, terroryzuje na różne sposoby urzędników funkcjonariuszy państwowych kłamie i oszukuje między innymi obecnie w Sądzie Rejonowym w Pile w Wągrowcu w Złotowie i Chodzieży wydziały zamiejscowe.

Osoby wynajęte przez zbrodniarza Mirosława Przybysza do nękania i urządzania prowokacji i terroryzowania Piotra Trznadla. Ostrzeżenie obywatelskie przed tymi osobami.

Uwaga!

Pracownicy Policji Państwowej III RP poprzez niezabezpieczenie broni 2 pistoletów na które wydali zbrodniarzowi pozwolenie – mają współudział w zbrodni ze zbrodniarzem za którą muszą odpowiedzieć przed sprawiedliwością – a nad to uczyli zbrodniarza kiedy i w jaki sposób ma strzelać do Piotra Trznadla.

Jak zbrodniarz ludobójca unika kary więzienia 25 lat lub dożywocia w III RP. Prawo karne Polskie pozostawiło 3 furtki dla zbrodniarzy – ludobójców.

 1. Na wariata – podczas badań psychiatrycznych morderca ludobójca był niepoczytalny po zakończonych badaniach morderca – ludobójca był już poczytalny
 2. Wpłacając 40 tys. kaucji wychodzi się na wolność
 3. Obrona konieczna – uwalnia mordercę – ludobójcę.

W ten sposób w Państwie Polskim funkcjonuje bezprawie dla morderców-ludobójców. Rowerzystę za wykroczenie wsadza się do więzienia, za alimenty również. Tomasz Sakiewicz i Piotr Lisiewicz posiadają wiedzę, dowody dlaczego morduje się P. Trznadla w sposób finansowy, psychiczny, fizyczny.

Zobacz pismo dotyczące wydarzenia Do poczytania. Opinia sądowa psychiatryczno – psychologiczna

za umieszczenie filmu oraz wizerunku odpowiedzialny jest Piotr Trznadel.

 

 
6 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 25 kwietnia 2016 w Bez kategorii

 

Publiczny lincz na Teresie Wojda, prezes Stowarzyszenia o 24-letnim dorobku w krzewieniu Polskości i w obronie Narodu Polskiego.

Wyświetlanie DSC00248.JPG

 

Zydzi

Łowicz, 24.04.2016r.

 

Drodzy Rodacy !

Polski Ruch Oporu wyraża stanowczy sprzeciw wobec bezprawnego i niesprawiedliwego uznania Teresy Wojda, obrończyni Narodu Polskiego za winną rzekomego naruszenia porządku publicznego w sfingowanej sprawie na zamówienie osób winnych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu publicznemu a uchodzących bezkarnie, na podstawie listów żelaznych zatwierdzonych przez łowicki “sąd”.

Polski Ruch Oporu protestuje przeciwko zmasowanej nagonce medialnej na Teresę Wojda, prezes Stowarzyszenia  o 24-letnim dorobku w krzewieniu Polskości i w obronie Narodu Polskiego.

http://www.lowicz24.eu/aktualnosci/l24/9433-teresa-w-winna-ale-uniknie-kary

http://www.lowiczanin.info/bezpieczenstwo/inne/-Teresa-W–uznana-winna–ale-kary-nie-poniesie-/

http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/teresa-w-z-lowicza-zostala-uznana-z-winna-sad-odstapil-od,3709302,art,t,id,tm.html

Nieprawomocny wyrok ogłoszony został 18.04.2016r. przez nielegalną prywatną firmę handlową “Sad Rejonowy, Lowicz”, symulującą instytucję nieistniejącego państwa w związku z upadkiem 25.12.2012r. prywatnego światowego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony, ze zdelegalizowanym na zawsze Watykanem na czele, w związku upadkiem systemu  opartego na prawie kanoniczno-morskim.

Również na mocy Prawa Suwerena-Narodu Polskiego, który przejął bezpośrednie sprawowanie władzy zwierzchniej w Polsce, zgodnie z Proklamacją z 02.11.2014r. oraz Dekretem z 02.04.2015r., w ramach obrony koniecznej Prezes Stowarzyszenia Teresa z domu Znyk bojkotuje wszystkie bezprawne, nielegalne prywatne firmy handlowe żydowskiego okupanta, podające się  za instytucje państwowe.

Polski Ruch Oporu pochwala nieugietą postawę Prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, która nie stawiła się na żadną “rozprawę” przed obliczem zbrodniarzy w togach.

Pomimo kryminalnych działań mafii polityczno-sądowej w Łowiczu, Polski Ruch Oporu zgodnie z zasadami Sądu Prawa Zwyczajowego, dał ostatnią szansę osobom pracującym w gmachu łowickiego “sądu” by przeszły na stronę Suwerena-Narodu Polskiego, na stronę uwolnionej ludzkości. Jednak sędziowie i prokuratorzy zdecydowali pozostać na usługach żydowskiego okupanta, który już podjął działania w celu usuwania świadków ich przekrętów i mataczeń.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/20/zamiencie-ten-sad-ten-gmach-na-pierwszy-w-polsce-sad-prawa-zwyczajowego/

http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/pijana-prokurator-z-lowicza-za-kolkiem-zostala-zawieszona-w,3710306,art,t,id,tm.html

Cytat z komentarzy:

(LOWPORO)2016-04-21 21:55:29

“Twórczość żydowskich mediów, rozbieżności w opisie wskazują, że to była celowa prowokacja ukraińskiej policji, udającej polską, pod dyktando żydowskiego okupanta.”

Łowicka firma handlowa “Sad Rejonowy” zlekceważyła wszystkie pisma procesowe Polskiego Ruchu Oporu, w tym złożone do akt sprawy osobiście 15.04.2016r. i podpisane własnoręcznie przez osobe wolną, niezaginioną na dalekich morzach, cyt.:“Teresa z domu Znyk”.

Łowicki “sad” wydał nieprawomocny wyrok przeciwko osobie martwej, korporacji, osobie prawnej stworzonej przez upadły system, przeciwko “TERESA WOJDA”, do której prawa autorskie ma ten były system, trwający w iluzji istnienia tylko z powodu braku powszechnej świadomości.

Pracownicy prywatnych firm handlowych wiedzą, że działają bezprawnie i nielegalnie na szkodę Narodu Polskiego i Ludzkości a mimo to nadal odgrywają swoje role w talmudycznym teatrze fałszu, bezprawia i obłudy. Udają, że nie rozumieją treści wniosków i  nazywają je, cyt.: “dziwnymi”, “pseudopatriotycznymi”.

W mylnym przeświadczeniu o swojej bezkarności  odrzucili wszystkie wnioski, w tym:

 • o odrzucenie  ekspertyzy psychiatry G.Pawliczaka, biegłego sądowego prywatnej firmy handlowej bezprawnie i bezskutecznie podającej się za Sąd Okręgowy w Łodzi, a działającego na zlecenie żydowskich okupacyjnych władz w Polsce w celu dokonywania oszustw i zbrodni psychiatrycznej, inkwizycji, która wyniszczyła, zabiła, w ostatnim 100-leciu więcej ludzi niż pierwsza i druga wojna światowa razem !!!

Cyt.:Nawet wielu psychiatrów mówi o nienaukowym charakterze psychiatrii. Najbardziej znany na świecie psychiatra prof Thomas Szasz uczy, że nie ma choroby psychicznej ! Więcj w obszernym artykule pt.: Die Verbrechen der Psychiatrie”- “Przestępstwa Psychiatrii ”:Die Psychiatrie hat in den letzten 100 “Jahren mehr Menschen getötet, als in beiden Weltkriegen zusammen getötet wurden.“  http://grundrechtepartei.de/die-verbrechen-der-psychiatrie/, – koniec cytatu

 • o wykluczenie Krzysztofa Antosika, obrońcy z urzędu bezprawnie narzuconego przez Sąd Rejonowy w Łowiczu, z prawa reprezentowania Teresy z domu Znyk w sprawie syg.akt II W 414/14.

Cyt.: “Bezpodstawne wydanie  skierowania na badania psychiatryczne stało się dla sądu podstawą do powołania obrońcy z urzędu, bez wiedzy i zgody bezpodstawnie obwinionej Teresy z domu Znyk.

Adwokat Krysztof Antosik jako rzekomy obrońca obwinionej, działa na szkodę obwinionej a w interesie strony przeciwnej jak również sądu, który nawet nie próbuje zachowywać pozorów bezstronności.  

Odbycie rozprawy pomimo niestawiennictwa obwionej a z udziałem bezprawnie i bezpodstawnie przyznanego obrońcy, wbrew zgłaszanym jemu osobiście zakazom reprezentowania w sądzie i wbrew złożonym do akt sprawy zastrzeżeniom, wskazuje na dążenie sądu, wbrew przepisom prawa procesowego do zakończenia sprawy i uznania obwionej za osobę chorą psychicznie, co skutkować miałoby bezprawnym, bezpodstawnym umieszczeniem  jej w szpitalu psychiatrycznym.

Fakt wydania bezprawnego i bezpodstawnego skierowania na przymusowe badania psychiatryczne  osoby publicznej, obrończyni Narodu Polskiego i Polski, prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruch Oporu, Teresy z domu Znyk, jest bezspornym złamaniem Deklaracji Praw Człowieka ONZ, która zabrania stosowania przemocy, przymusu, tortur.

Przymus „leczenia” psychiatrycznego jako taki jest nielegalny i powinien być natychmiast zniesiony! Zostało to wyraźnie potwierdzone przez Najwyższego Komisarza Praw Człowieka i pisemnie ogłoszone na Walnym Zgromadzeniu ONZ w 2009 roku! (A/HRC/10/48.) http://www.himavanti.org/pl/c/artykularnia/psychiatria-sadowa-a-zbrodnie-prawo-i-sprawiedliwosc  – koniec cytatu.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/20/zamiencie-ten-sad-ten-gmach-na-pierwszy-w-polsce-sad-prawa-zwyczajowego/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/05/zacznijmy-wypedzanie-od-sedziow-i-psychiatrow/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/03/oficerowie-pokoju-udaremnia-dokonywanie-zbrodni-psychiatrycznych/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/02/aktem-laski-pokojowe-nawolywanie-do-opuszczania-polski/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/03/27/zawiadomienie-o-przestepstwie-przeciwko-bezpieczenstwu-publicznemu-skazenia-wody-pitnej-w-lowiczu/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/03/16/prywatna-firma-handlowa-sad-w-lowiczu-naklania-do-przestepstwa/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/03/13/polscy-oficerowie-pokoju-przejmuja-stery-w-polsce/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/03/10/ukraincy-do-brutalnych-dzialan-przeciwko-polakom-w-polsce/

Nieustraszona lekarka medycyny naturalnej komentuje:

“Ten trik ze skrótowym podaniem nazwiska Teresa W. też jest mi znany, bo kryminaliści jurysdykcji nie mogą podawać nazwiska korporacyjnego !

Ale mnie ten bełkot mendialny ubawił, a „sąd” i „prawnicy” oczywiście bezprawnie wyciągnęli kupę kasy za ten teatr od prywatnej firmy „skarbu państwa”. Ta zbrodnicza mafia państwowo-kościelna przecież od wieków w ten sposób działa, że jedna wampiryczna macka współpracuje z kolejną za „pomocą” makulatury bezprawia i wysysa pieniądze podatników, którzy naiwnie wierzą, że to ich za to „państwo” chroni i zapewnia bezpieczeństwo, kiedy to właśnie najbardziej niebezpieczna dla ludzi i Natury jest właśnie ta cała kryminalnie zorganizowana mafia polityczno- sądowa, z jej chłopcami na posyłki z prywatnej firmy policji łamiących nagminnie swoją przysięgę !

Nic tylko tą sitwę kryminalistów trzeba przegonić z góry na dół, nawet z użyciem siły, bo inaczej zniszczą i splądrują wokół wszystko, a ludzi wykończy ta szarańcza ciągłym stresem, biedą i poczuciem złudnej bezsilności wobec tej iluzji teatru prawa.

Już nawet żyd Franz Kafka w sztuce „Proces” zjadliwie zauważył, że niewiadomo kto, niewiadomo kiedy i niewiadomo za co może być uznany winnym i skazany na sfingowanych oskarżeniach .

Teraz jednak wszystko się wyjaśniło i wszyscy zbrodniarze w togach, z całą tą hałastrą prawniczą, z całą tą kryminalną szajką pasożytów społeczeństw od wieków musi być jak najszybciej pozamykana i osądzona, a ludzie siedzący w więzieniach na podstawie nieważnych prawnie „wyroków” z kulfonami i kleksami prywatnych firm sądowniczo-administracyjnych natychmiast uwolnieni !  “ – koniec cytatu

DSC00250

DSC00248 (2)

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI RUCH OPORU

 

 
6 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 24 kwietnia 2016 w Bez kategorii, Wpędzanie okupanta z Polski

 

Ostrzeżenie przed osaczaniem ofiar do przejmowania ich majątków !!!

Kierujmy się zasadami prawa naturalnego:“nie krzywdzę innych, nie pozwalam na krzywdzenie siebie i innych”.

Polski Ruch Oporu ostrzega przed podstępem w przejmowaniu majątków samotnych Polek i Polaków na przykładzie Doroty Ball.

„Sąd” zatwierdza spadek  fałszerzowi i oszustowi zamiast rodzinie !

O udaremnienie sprzedaży domu przez oszustów, fałszerzy.

DSC00248

Łowicz, 18.04.2016r.
Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI RUCH OPORU

Magdalena Bursa

Prokurator Rejonowy w Łowiczu

 

Otrzymują:

 1. Wydział Księg Wieczystych, Sąd Rejonowy w Łowiczu, ksiegi@lowicz.sr.gov.pl
 2. Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łowiczu, pnb.lowicz@op.pl
 3. Wójt Gminy Nieborów, gmina@nieborow.pl
 4. Kancelarie Notarialne  w Łowiczu:

beata.bedkowska@notariusze.lodz.pl , wioletta.kochanek-wojda@notariusze.lodz.pl

andrzej.maik@notariusze.lodz.pl , krystyna.majka@notariusze.lodz.pl

michal.maslanka@notariusze.lodz.pl , ewa.musial-golawska@notariusze.lodz.pl

 1. Prokuratura Okręgowa w Łodzi, prokuratura@lodz.po.gov.pl
 2. Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny skargi@ms.gov.pl
 3. Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa, itccsoffice@gmail.com

Zawiadomienie o przestępstwie bezprawnego przejęcia majątku po zmarłej Dorocie Ball, zam. Warszawa ul. Klemensiewicza 5A m 172, przez osoby obce Marka Kędziorę i Monikę Szumiła.

O wstrzymanie sprzedaży domu w Dzierzgówku k. Łowicza, KW 14370, nr. działki 130/3, po zmarłej Dorocie Ball przez  Marka Kędziorę i Monikę Szumiła (dzieci Stanisława Kędziory), którzy nabyli prawa do majątku w drodze przestępstw przeciwko Dorocie Ball i jej rodzinie. http://olx.pl/oferta/sprzedam-dom-147-m2-dzierzgowek-k-lowicza-CID3-IDdU6Sn.html#ef88351f36

O wstrzymanie odbioru technicznego domu  w Dzierzgówku k. Łowicza, po zmarłej Dorocie Ball przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Działając z upoważnienia rodziny Doroty Ball, kierując się podstawową zasadą prawa zwyczajowego: “nie krzywdzę innych, nie pozwalam na krzywdzenie siebie i innych” oraz  zgodnie z art. 304, § 1, spełniając społeczny obowiązek, Polski Ruch Oporu  zawiadamia o przestępstwie bezprawnego, opartego na fałszerstwach wejścia w posiadanie majątku, po zmarłej w 2012r. Dorocie  Ball, ur.19.01.1948r., zam. Warszawa, Klemensiewicza 5A m 172, przez osoby obce: Stanisława Kędziorę, jego żonę Renatę Kędziorę i ich dzieci: syna Marka Kędziorę ( pracuje w Agencji Nieruchomości) oraz córkę Monikę Szumiła.

Nieżyjąca Dorota Ball z domu Misiak, wdowa, bezdzietna, pochodziła z rodziny wielodzietnej, miała ośmioro  rodzeństwa. Pracowała na kierowniczych stanowiskach i zgromadziła spory majątek: 2 mieszkania własnościowe w Warszawie, 2 działki i domek na działce w Warszawie oraz nowo-wybudowany dom w Dzierzgówku k. Łowicza, kosztowności, środki finansowe na kontach bankowych.

Kilka lat przed śmiercią Doroty Ball pojawił się w jej życiu Stanisław Kędziora, który pomimo, że posiadał żonę i dwoje dzieci, bywał u Doroty Ball. Stanisław Kędziora stopniowo przejmował kontrolę nad jej życiem oraz majątkiem. Wpływał na to, że jej kontakty z rodziną, ze znajomymi stopniowo ulegały ograniczaniu.

Dorota Ball popadła w depresję i była leczona przez psychiatrów. W karcie przebiegu leczenia psychiatrycznego są następujące adnotacje:

Data:  11.01.07r. “Rozstanie z przyjacielem. Depresyjna.

Data: 22.01.07,  “ Pacjentka uwikłana w trudną sytuację trójkata małżeńskiego. Pod wpływem tej skomplikowanej relacji czuje się psychicznie coraz gorzej “Więcej daje niż biorę”, “Nie wiem czy chciałabym być z tym mężczyzną na stałe” Pacjentka zdezorientowana nie potrafi rozpoznać do końca swoich uczuć, straciła poczucie sterowania swoim życiem.”

Dowód: kserokopia karty leczenia psychiatrycznego z dnia 11.01.2007

Dorota Ball została osaczona przez Stanisława Kędziorę do tego stopnia że  przejął on sterowanie jej życiem, a ona stała się bezradna wobec jego tyranii i wyłudzania  pieniądzy. Próbowała się bronić, zrywając kontakt, co jest w powyższym cytacie z dowodu: karty leczenia psychiatrycznego. Podejmowane przez Dorotę Ball próby zerwania toksycznego związku kończyły się niepowodzeniem, bo Kędziora chciał dalej  żerować na jej majątku a poprzez psychiczny terror wymuszać podpisywanie każdego dokumentu, darowizn,  łącznie z wymuszeniem podpisu pod testamentem, sporządzonym rzekomo u notariusza, do którego dotrzeć osobiście nie mogła. Dorota Ball nie poruszała się samodzielnie a więc jej samodzielne wejście po stromych schodach do kancelarii notarialnej było niemożliwe, bo jak czytamy w zaświadczeniu lekarskim, miała osteoporozę, uszkodzenie nerwu strzałkowego i piszczelowego prawego z “opadaniem  stopy”.

Dowód: zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia Doroty Ball z 02.08.2011r.

Z relacji sąsiadów z Dzierzgówka, od których Dorota Ball nabyła działkę i wybudowała na niej dom, który obecnie wystawiają do sprzedaży dzieci nieżyjącego Stanisława Kędziory, wynika, że na kilka miesięcy przed śmiercią Pani Ball zastrzegała, że nigdy nie przepisze swojego majątku na Stanisława Kędziorę.

Dowód z przesłuchania świadków: małżeństwo Zofia i Stanisław Paciorkowie, Dzierzgówek 47, 99-418 Nieborów

Rodzina Doroty Ball jest w posiadaniu dowodów na dokonanie przez Stanisława Kędziorę fałszerstw polegających na stwierdzeniu nieprawdy jakoby Pani Ball nie miała żadnego rodzeństwa a on podając się za jej męża przejął bezprawnie nawet dysponowanie jej zwłokami i pochówkiem. S.Kędziora celowo zwlekał  z zawiadomieniem rodziny o złym stanie zdrowia ich siostry, zwlekał do ostatniej chwili, do ostatniego jej tchnienia, aby bez żadnych przeszkód odgrywać rolę męża i jedynego spadkobiercy jej majątku.  

W oświadczeniu z dnia 02.04.2012r. S.Kędziora poświadcza fałszywy adres zameldowania, gdzie podaje adres mieszkania własnościowego  Doroty Ball, zamiast faktycznego adresu Nowy Dwór Mazowiecki ul. Mazowiecka 6/55.

W oświadczeniu z 15.04.2016r. brat Doroty Ball, Józef Misiak pisze:

“ W ostatnich trzech latach swojego życia poznała osobę, która zainteresowała się dorobkiem jej życia i usilnie starała się zdobyć jej zaufanie i zaufanie całej rodziny. Wykorzystując jej ciężką chorobę i fakt, że rodzina mieszka daleko( około 250 km od Warszawy) manipulował siostrą i całą rodziną. W ostatnich miesiącach jej życia, kiedy stan jej był ciężki, nie informował rodziny o stanie jej zdrowia a nawet twierdził że siostra czuje się dobrze. Sam odbierał telefony, jak się potem okazało, zabrał jej telefon (co przyznał się po jej śmierci) Nie dopuszczał do kontaktów z Dorotą a wręcz utrudniał te kontakty z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. Nie mogli się do niej dodzwonić jak również odwiedzić, bo wprowadzał wszystkich w błąd, nie podając prawdy o jej stanie zdrowia. Wiedział, że siostra wpadła w depresję więc zniewolił ją psychicznie żeby realizować swój plan.” … “Siostra Dorota rodziny Stanisława Kędziory wogóle nie znała i nie miała z nimi kontaktu a wręcz była przez nich znienawidzona, co też dawali temu wyraz.”

Dowody:

 1. Odręczne oświadczenie Stanisława Kędziory z 02.04.2012r. na okoliczność poświadczenia nieprawdy jakoby D.Ball nie miała rodzeństwa a on był zameldowany u niej w mieszkaniu w Warszawie.
 2. Akta spraw Sądu Rejonowego w Wieluniu, Oddział Zamiejscowy w Pajęcznie:
 • sygn.akt: VIII Ns 528/12,
 • sygn.akt VIII Ns 105/14, po śmierci Stanisława Kędziory, który zmarł 07.01.2014r.w Krynkach woj. Podlaskie
 1. Własnoręczne oświadczenie brata Doroty Ball, Józefa Misiaka, zam. ul Piłsudskiego 23/5, 98/395 Działoszyn z dnia 15.04.2016r., opisujące okoliczności osaczenia jego siostry Doroty Ball  celem  bezprawnego przejęcia dorobku jej życia.

            

Wieloletnie dochodzenie należnych rodzinie praw do spadku po Dorocie Ball zakończyło się niesprawiedliwym wyrokiem w Sądzie Rejonowym w Wieluniu, Oddział Zamiejscowy w Pajęcznie. Sąd z naruszeniem zasad sprawiedliwości i obrazą przepisów prawa, zamiast najbliższej rodzinie tj. braciom i siostrom, przyznał prawo do spadku po Dorocie Ball, osobom obcym: Stanisławowi  Kędziora a następnie po jego śmierci, jego żonie, córce i synowi, których Dorota Ball nie chciała znać.

Skarga złożona przez brata Doroty Ball Józefa Misiaka  do Prokuratury Rejonowej w Pajęcznie na  bezprawne przejęcie majątku jego siostry w drodze przestępstwa została odrzucona.

Polski Obywatelski Ruch Oporu uznaje działania “wymiaru sprawiedliwości” w opisywanej powyżej sprawie jako nielegalne, bezprawne, na szkodę i krzywdę rodziny Doroty Ball, na szkodę i krzywdę Suwerena-Narodu Polskiego.

Okoliczności bezprawnego, opartego na oszustwach i fałszerstwach przejęcia przez osoby obce majątku po zmarłej Dorocie Ball, nie wykluczają również możliwości spreparowania testamentu po jej śmierci, tak jak w poniżej opisywanym skandalu preparowania  przez adwokata Marka Kędziorę  fałszywych testamentów za  łapówki.  http://www.fakt.pl/adwokat-ze-szczecina-chcial-65-tys-za-testament-niezyjacej-kobiety-,artykuly,418668,1.html

Cyt.:” Skandal w szczecińskiej palestrze. Znany adwokat Marek K. (55 l.) za sporządzenie testamentu nieżyjącej już od pół roku kobiety zażądał 65 tys. zł łapówki. Sfałszowana ostatnia wola miała nagle odnaleźć się w podomce nieboszczki.

Prowokację z udziałem adwokata urządzili dziennikarze telewizji TVN. Przyszli do mecenasa, prosząc, by sfałszował testament nieżyjącej już od pół roku ich matki. – Okoliczności, o których pani mówi, nie są mi obce. Prowadziłem już taką sprawę, gdzie pomogłem – odpowiedział spokojnie szczeciński mecenas, oferując tym samym swoje usługi. Ale, wiadomo, taki szwindel ma swoją cenę. Marek K. za przekręt zażyczył sobie 65 tys. Zł! Ostatecznie „klienci” umówili się z adwokatem na spreparowanie testamentu, który miał nagle odnaleźć się w podomce zmarłej matki. Adwokat sporządził lewy testament i umówił się na jego odbiór. Na spotkanie przyszli jednak również funkcjonariusze CBŚ, zaalarmowani przez dziennikarzy. Mecenas został zatrzymany i aresztowany na dwa miesiące. Prokuratura postawiła mu już zarzuty, m.in. brania udziału w fałszowaniu dokumentów i w oszustwie. Grozi mu do 10 lat więzienia. Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że adwokat wielokrotnie przyczyniał się do fałszowanie różnych dokumentów, ponieważ pieniądze były mu bardzo potrzebne. Chciał się wyprowadzić ze Szczecina do Wielkopolski i skończyć z karierą adwokacką, a pieniądze zarobione na łapówkach wydać na otwarcie stadniny koni. Marek K. w 2006 roku został już ukarany przez sąd dyscyplinarny grzywną i 5-letnim zakazem opieki nad aplikantami. Karę orzeczono, gdyż nie powiadomił swojej klientki o niekorzystnym dla niej wyroku “.koniec cytatu

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI RUCH OPORU

 

 
3 Komentarze

Opublikował/a w dniu 21 kwietnia 2016 w Bez kategorii

 

Zamieńcie ten sąd, ten gmach, na pierwszy w Polsce Sąd Prawa Zwyczajowego !

  Plataty przeciw podżegaczom wojennym przed pomnikiem ofiar II 004Atest Kliniczny na SiQuet                                                                                                            Łowicz, 14.04.2016r.

 Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk                                                                                  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”                                                              Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi                                                                      POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Magdalena Piwowarczyk                                                                                                              Przewodnicząca II Wydziału Karnego                                                                                                    Sąd Rejonowy w Łowiczu

Małgorzata Szubert-Fiałkowska                                                                                                  Sędzia Sądu Rejonowego w Łowiczu

Magdalena Bursa                                                                                                                                  Prokurator Rejonowy w Łowiczu

Dotyczy : sygn. akt IIW 414/14

 

Szanowne Panie !

Apelujemy do Was jako matek, żon, apelujemy do Waszych sumień, abyście przestały narażać siebie, swoich bliskich na potępienie i zemstę Suwerena-Narodu Polskiego za działania na szkodę i krzywdę Polaków poprzez stosowanie talmudycznego, nielegalnego prawa przy rozpatrywaniu spraw, w tym w spreparowanej sprawie przeciwko obrończyni Narodu Polskiego II W414/14, w prywatnej firmie “Sad Rejonowy, Lowicz”, zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr.  nr.424285439, SIC 9211.

Zaprzestańcie ochraniać i uwiarygadniać przestępców w urzędach-prywatnych firmach handlowych symulujących instytucje państwowe, których decyzje uderzają również w Was i Wasze rodziny ! Zatruta woda pitna, skażone powietrze i gleba, marnotrawienie środków publicznych, wszechobecna judeizacja i kult żyda to również Was dotyka i jest przecież obiektem Waszych prywatnych dyskusji. Nie żyjecie pod kloszem, te zagrożenia dotyczą również Was i Waszych bliskich !

Niezrozumiałe jest, dlaczego pozwalacie aby Wasze obrończynie były prześladowne przez Was, pod dyktando grupy osób, które doszły do władzy nielegalnie, bezprawnie, na wskutek zamachu stanu, pod dyktando osób które nie mają wiarygodnych dowodów na prawo do sprawowania władzy w imieniu Suwerena- Narodu Polskiego i dopuszczają się przestępstw przeciwko Narodowi Polskiemu i Ludzkości.

Szanowne Panie !

Wiemy, że boicie się o swoje miejsca pracy i wykonujecie polecenia tych, którzy Was wystawiają jako obiekty do ataku a sami budują bunkry, wiedzą doskonale, że ten prywatny światowy niewolniczy system upadł 25.12.2012r. na mocy      “ Pardygmat Report “.

Odpowiadacie prywatnie, cywilnie do trzeciego pokolenia włącznie za łamanie praw ludzkich, bo Wasi mocodawcy pozbawili Was immunitetów. Wasze podpisy pod nielegalnymi postanowieniami, wyrokami są fałszerstwem, oszustwem, bo przecież nie posiadacie legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego. Posługujecie się nielegalnymi masońskimi znakami w gmachach będących niezbywalną własnością Suwerena-Narodu Polskiego a bezprawnie przejętych przez prywatne firmy handlowe na usługach żydowskiego okupanta.

Stańcie się oficerami pokoju i szeryfami ! Przejdźcie na stronę dobra, na stronę Suwerena, na stronę uwolnionej ludzkości. Zamieńcie ten sąd, ten gmach, na pierwszy w Polsce Sąd Prawa Zwyczajowego ! Takie pokojowe, zgodne z Boskim Prawem Naturalnym, działania mają już miejsce w wielu zakątkach świata ! Bądźcie wzorem i przykładem dla innych sądów w Polsce !

Pomimo, że z grupy 40 tysięcy zatrudnionych w Polsce współpracowników wrogich Polsce służb Mosadu z Izraela, zapewne kilku z nich “czuwa” w Waszej firmie i śledzi każdy Wasz ruch, to ufamy, że nie braknie Wam kobiecego sprytu, mądrości i odwagi. Z naszej strony możecie liczyć na wsparcie moralne, duchowe oraz merytoryczne.

Doskonale wiecie, że rozpowszechniane przez nas informacje to nie są wymysły Teresy Wojda, którą skrzywdziliście wydaniem nakazu siłowego doprowadzenia na badania psychiatryczne, ale są to niepodważalne udokumentowane fakty rozpowszechniane na całym świecie. Niepodważalnym faktem jest przecież uznanie przez Prokuratora Rejonowego w Łowiczu wszystkich mieszkańców Łowicza za pokrzywdzonych truciem wody pitnej w Łowiczu, powstaniem trucicielskiej strategiczno-militarnej USA bazy hydroszczelinowania na osiedlu Bratkowice w Łowiczu. Niepodważalnym faktem jest również wydanie listów żelaznych dla K.Kalińskiego i J.Miki w sprawie o toksyczne podzielniki ciepła, jak też wydanie wyroku, który jest zamachem na dobro chronine prawem jakim jest siedziba naszych organizacji.

Znacie wiele jeszcze innych naszych wniosków, które tak łatwo pozbywaliście, by chronić przestępców na urzędach. Dlaczego sprawcy  tych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu publicznemu pozostają  bezkarni ?

Szanowne Panie !

To Wy macie w rękach wszystkie możliwości i podstawy prawne, wyroki Sądu Zwyczajowego oraz Dekret i Proklamację Suwerena-Narodu Polskiego  z 02.11.2014r. aby pokojowo wykluczyć osoby wrogie z sądu, prokuratury, policji, z Urzędu Miejskiego, Starostwa, kościołów, Kurii i innych instytucji w tym Stacji Uzdatniania Wody.

To Wy macie w rękach wszystkie możliwości i podstawy prawne, wyroki Sądu Zwyczajowego oraz Dekret i Proklamację Suwerena-Narodu Polskiego  z 02.11.2014r. by przejąć władzę w Łowiczu i gminach powiatu łowickiego.

To Wy macie w rękach wszystkie możliwości i podstawy prawne, wyroki Sądu Zwyczajowego oraz Dekret i Proklamację Suwerena-Narodu Polskiego  z 02.11.2014r. by przejąć majątek miasta,  powiatu, majątki poszczególnych  gmin oraz majątki zdelegalizowanych kościołów, gmin żydowskich itp. a także majątki prywatnych firm, które wzbogaciły sie w drodze przestępstwa bezprawnej, złodziejskiej prywatyzacji.

 

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

www.wojdabejda.wordpress.com ,http://polskiruchoporu.neon24.pl/,

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Poniżej wykaz wystąpień Polskiego Ruchu Oporu do Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa : http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129371,stop-talmudycznemu-wymiarowi-sprawiedliwosci-w-polsce  http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129247,obrot-i-dystrybucja-energii-okrada-i-oszukuje-polakow http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129195,stop-wymuszeniom-rozbojniczym-firm-skarbowych http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129139,o-odszkodowania-za-okradanie-i-zniewalanie-polakow http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129514,dosc-tuszowania-prawdy-o-wyrokach-sadu-zwyczajowego http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129723,zdemontujmy-upadly-prywatny-swiatowy-niewolniczy-system http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129809,koniec-oszustwa-zdelegalizowanych-bankow http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129917,zwyciestwo-prawdy-o-wojskowej-psychiatrii http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129944,glosiciele-prawdy-oficerami-pokoju-w-tworzeniu-ery-dostatku http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130293,ukraincy-do-brutalnych-dzialan-przeciwko-polakom-w-polsce http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130339,polscy-oficerowie-pokoju-przejmuja-stery-w-polsce http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130691,szykany-polki-w-niemczech-a-wspieranie-terrorystow-z-isis    http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130767,aktem-laski-pokojowe-nawolywanie-do-opuszczania-polski

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

                         Łowicz, 14.04.2016r.

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

Magdalena Piwowarczyk

Przewodnicząca II Wydziału Karnego

Sąd Rejonowy w Łowiczu

Małgorzata Szubert-Fiałkowska

Sędzia Sądu Rejonowego w Łowiczu

Magdalena Bursa

Prokurator Rejonowy w Łowiczu

 

Otrzymują :

International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS)

ITCCS Central Office (Brussels): itccsoffice@gmail.com

Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli

Zbigniew Ziobro

“Minister Sprawiedliwości”

Dotyczy :sygn. akt IIW 414/14

 

Wniosek o odrzucenie ekspertyzy biegłego psychiatry i uznanie skierowania na badania psychiatryczne za bezpodstawne i bezprawne.   

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk, Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruch Oporu, działając na podstawie prawa naturalnego, na podstawie elementarnych zasad sprawiedliwości, zasad etycznych i moralnych oraz Powszechnej  Deklaracji Praw Człowieka, w trosce o dobry wizerunek wymiaru sprawiedliwości w Polsce, wnosi :

 • o odrzucenie  ekspertyzy psychiatry G.Pawliczaka, biegłego sądowego prywatnej firmy handlowej bezprawnie i bezskutecznie podającej się za Sąd Okręgowy w Łodzi, a działającego na zlecenie żydowskich okupacyjnych władz w Polsce w celu dokonywania oszustw i zbrodni psychiatrycznej, inkwizycji, która wyniszczyła, zabiła, w ostatnim 100-leciu więcej ludzi niż pierwsza i druga wojna światowa razem !!!

Nawet wielu psychiatrów mówi o nienaukowym charakterze psychiatrii. Najbardziej znany na świecie psychiatra prof Thomas Szasz uczy, że nie ma choroby psychicznej ! Więcj w obszernym artykule pt.: Die Verbrechen der Psychiatrie”- “Przestępstwa Psychiatrii ”:Die Psychiatrie hat in den letzten 100 “Jahren mehr Menschen getötet, als in beiden Weltkriegen zusammen getötet wurden.“  http://grundrechtepartei.de/die-verbrechen-der-psychiatrie/http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130805,oficerowie-pokoju-udaremnia-zbrodnie-psychiatryczne

Oto poniżej apel-ostrzeżenie przed psychiatrią, cyt.:                                                              “Ostrzegamy dziś całą ludzkość przed pseudomedyczną specjalnością, jaką jest psychiatria z jej toksycznymi narkotykami, które zamiast leczyć i pomagać człowiekowi, jedynie zakłócają i wyniszczają mózg, powodując rozmaite komplikacje a nawet śmierć! ..Podstawowe prawa człowieka i obywatela najbardziej łamane są na osobach uznanych za schizofreników, chorych psychicznie, psychotycznych, depresyjnych, maniakalnych, a to oznacza złośliwą przemoc fizyczną, gwałt na mózgu, wielodniowe unieruchomienia przez związanie, a na dzieciach i kobietach w szpitalach psychiatrycznych jest to jeszcze często gwałt seksualny dokonywany przez personel tych obozów wyniszczania mózgów i zbiorowej zagłady ludzi. Psychiatria opiera się na trzech zasadach, a są to zastraszenie, sterroryzowanie i skrzywdzenie z użyciem przemocy.(…)Specjalność psychiatrii powstała jako przedmiot zajmujący się kontrolą i sterowaniem społeczeństwem, powstawało jako zapotrzebowanie na gnębienie dysydentów politycznych, naukowych czy religijnych, a wiadomo, że do końca XIX stulecia psychiatrzy zajmowali się wyłącznie biologicznym wyniszczaniem ludzi o odmiennych poglądach religijnych, czyli wszelkich dysydentów, heretyków, innowierców i sekciarzy!” –koniec cytatu.                                    

Więcej o przestępstwach psychiatrii w linku: http://anty-psychiatria.blogspot.com/p/ktos-wmawia-ci-ze-musisz-udzielac.html   http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1513724,1,przemoc-w-psychiatryku.read

Wydanie i wykonanie nakazu sądowego przymusowego doprowadzenia na badania psychiatryczne, łączącego się z naruszeniem nietykalności cielesnej, spowodowanie obrażeń ciała i spowodowanie szkód moralnych u prezes Stowarzyszenia Teresy z domu Znyk  jest wbrew Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, m.in.art.3, art.7, art.18,art.19,  jest przestępstwem, które powinno być ścigane z całą surowością prawa. http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf

Nadmieniamy, że Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Łowiczu przekazał do Prokuratury Rejonowej w Łowiczu sprawę brutalnego doprowadzenia na badania psychiatryczne Teresy z domu Znyk. W związku z tym i prowadzonym dochodzeniem w Prokuraturze Rejonowej w Łowiczu ostatnia rozprawa 31.03.2016r. odbyła się z obrazą przepisów prawa procesowego. Sąd rażąco naruszył elementarne prawa do obrony Teresy z domu Znyk a także naruszył jej prawa jako osoby naturalnej, wolnej, nie zaginionej na dalekich morzach, która wypowiedziała posłuszeństwo wszelkim organom państwa zgodnie z Dekretem Suwerena – Narodu Polskiego z 02.04.2015r. i nie odbiera żadnej nielegalnej korespondencji zgodnie z rezolucją ONZ A/RES/56/83 z dnia 28. stycznia 2002/ Artykuł 9.

Wydanie przez Sąd Rejonowy w Łowiczu skierowania na badania psychiatryczne bez wymaganej prawem rozmowy sędzi z obwinioną jest złamaniem precedur i jednoznacznie wskazuje na z góry powzięty cel prześladowania, dyskryminacji prezes Stowarzyszenia Teresy z domu Znykoraz  pozbawienia zaufania niezbędnego do prowadzonej przez nią działalności społecznej, co jest naruszeniem art.212 kk. oraz art.216 kk.

Bezpodstawne wydanie  skierowania na badania psychiatryczne stało się dla sądu podstawą do powołania obrońcy z urzędu, bez wiedzy i zgody bezpodstawnie obwinionej Teresy z domu Znyk.

Adwokat Krysztof Antosik jako rzekomy obrońca obwinionej, działa na szkodę obwinionej a w interesie strony przeciwnej jak również sądu, który nawet nie próbuje zachowywać pozorów bezstronności.  

Odbycie rozprawy pomimo niestawiennictwa obwionionej a z udziałem bezprawnie i bezpodstawnie przyznanego obrońcy, wbrew zgłaszanym jemu osobiście zakazom reprezentowania w sądzie i wbrew złożonym do akt sprawy zastrzeżeniom, wskazuje na dążenie sądu, wbrew przepisom prawa procesowego do szybkiego zakończenia sprawy i uznania obwinionej za osobę chorą psychicznie, co skutkować miałoby bezprawnym, bezpodstawnym umieszczeniem  jej w szpitalu psychiatrycznym

Fakt wydania bezprawnego i bezpodstawnego skierowania na przymusowe badania psychiatryczne  osoby publicznej, obrończyni Narodu Polskiego i Polski, prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruch Oporu, Teresy z domu Znyk, jest bezspornym złamaniem Deklaracji Praw Człowieka ONZ, która zabrania stosowania przemocy, przymusu, tortur.

Cytat: ”przymus „leczenia” psychiatrycznego jako taki jest nielegalny i powinien być natychmiast zniesiony! Zostało to wyraźnie potwierdzone przez Najwyższego Komisarza Praw Człowieka i pisemnie ogłoszone na Walnym Zgromadzeniu ONZ w 2009 roku! (A/HRC/10/48.) http://www.himavanti.org/pl/c/artykularnia/psychiatria-sadowa-a-zbrodnie-prawo-i-sprawiedliwosc

Sędzia M. Szubert-Fiałkowska oraz sędzia M.Piwowarczyk, kierując się fałszywymi przesłankami, pod silną presją osób nakazujących złożenie wniosku, w tym przypadku pod silną presją władz miasta Łowicza, które dopuściły się wielu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, przeciwko Teresie z domu Znyk, Marii z domu Znyk oraz przeciwko Ludzkości, spowodowały naruszenie nietykalności cielesnej osoby wolnej, Teresy z domu Znyk, będącej w pełni sił fizycznych, umysłowych i  psychicznych.

M Szubert-Fiałkowska wraz z M. Piwowarczyk  spowodowały szkody moralne oraz naraziły na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia Teresę z domu Znyk, a także Marię z domu Znyk, podczas dwukrotnych brutalnych czynności policjantów Komendy Powiatowej w Łowiczu w dniu 04.11.2015r.  oraz 09.03.2016r.

Gdyby Teresa z domu Znyk stawiała tak stanowczy opór jak mieszkaniec Białegostoku, to ukrainiec-banderowiec z łowickiej policji gotów był ją bestialsko zamordować, tak jak policjanci z Białegostoku zamordowali na oczach mieszkańców bezbronnego człowieka, bezpodstawnie uznanego za chorego na wymyśloną chorobę “ schizofrenię paranoidalną” w celu  eksterminacji ludzi a dla ogromych zysków ludobójczego kartelu farmaceutycznego!

http://trzcinska.neon24.pl/post/130952,eksterminacja-w-polsce-nie-zydow-pod-zydowska-okupacja

Opisy brutalnych, bezprawnych działań  łowickiej policji wobec Teresy z domu Znyk, Marii z domu Znyk znajdują się w linkach:  http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127164,bandycki-napad-i-proba-uprowadzenia-w-lowiczu                                                             http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130293,ukraincy-do-brutalnych-dzialan-przeciwko-polakom-w-polsce                              http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130767,aktem-laski-pokojowe-nawolywanie-do-opuszczania-polski                                        http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130805,oficerowie-pokoju-udaremnia-zbrodnie-psychiatryczne                                                http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130832,zacznijmy-wypedzanie-od-sedziow-i-psychiatrow

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

www.wojdabejda.wordpress.com , http://polskiruchoporu.neon24.pl/http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

 
2 Komentarze

Opublikował/a w dniu 20 kwietnia 2016 w Bez kategorii

 

Fałszywi obrońcy krążą po Polsce i w internecie !

Przeniesione z zablokowanego bloga LOWPORO na Neon 24, stanowiącego dorobek intelektualny Marii z domu Znyk, Teresy domu Znyk w obronie Narodu Polskiego i Polski. 

http://www.neon24.pl/comments/8199,riama

 • Polak, szef Neon 24, R.Opara przywraca niesłusznie wykasownego bloga LOWPORO ???
  Panie Opara, skoro Pan deklaruje się cyt.”Zawsze jestem, byłem i będę Polakiem. ” to pora na naprawienie błędów, zadośćuczynienie za wyrządzone szkody i krzywdy, pora na przywrócenie wszystkich wpisów
  LOWPORO na Pana portalu !
  63 posty
  466 komentarzy
  166448 odsłon
  404
  Strona o podanym adresie nie istnieje.

  „Pejs-zbook” zbanował Narodowców?

 

@Ryszard Opara 22:56:13
Po czynach ich poznacie a Pan Opara dał się poznać jako likwidator bloga LOWPORO, bloga cieszącego się dużą poczytnością ! Przeszkadzała Panu Oparze i jego świcie, prawda o przekrętach tego upadłego prywatnego światowego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, systemu opartego na antyludzkim prawie kanoniczno-morskim !
Bez uprzedzenia, bez uzasadnienia i bezpodstawnie skrzywdziliście Polaków, odebraliście im prawo do prawdy o przekrętach prawnych aktorów sceny religijno-politycznej, odgrywających teatr fałszu i obłudy !
W tej sytuacji powyższy tekst Pana Opary świadczy o jego obłudzie i zakłamaniu. Drodzy Rodacy, Polacy ! Nie dajmy się zwodzić fałszywym obrońcom Słowiańskiego Narodu Polskiego !
Polecam:wojdabejda.wordpress.com

Fałszywi obrońcy krążą po Polsce i w internecie !

ZACHOWAJ ARTYKUŁPOLEĆ ZNAJOMYM

Nie czas na pikiety, protesty, demonstracje !  Polski Ruch Oporu stawia za główny cel zamianę talmudycznych sądów na Sądy Prawa Zwyczajowego oraz wypędzanie prześladowców Narodu Polskiego !

UWAGA !

Fałszywi obrońcy krążą po Polsce i w internecie !

 

chronmy_nasza_planete_1http://images.google.de/imgres?imgurl=http://scouteu.s3.amazonaws.com/cards/images_vt/merged/chronmy_nasza_planete_1.jpg&imgrefurl=http://www.kartki.pl/pl/showCard/chronmy-nasza-planete-1&h=481&w=600&tbnid=yvuRZXSE8yjdMM:&tbnh=130&tbnw=162&docid=MUSkgBcTfbf-YM&usg=__01utwnnoDOO86I6L56mTChe6krE=&sa=X&ved=0ahUKEwiirOSLh4XMAhXLVywKHW-XAQMQ9QEIJDAD

Łowicz, 10.04.2016r.

Drodzy Rodacy !

Polski Ruch Oporu z  Marią z domu Znyk i Teresą z domu Znyk na czele przestrzega przed fałszywymi obrońcami, dezinformatorami: Polskim Ruchem Oporu Narodowego wraz z partią “Silna Nowa Polska”, z Piotrem Moskwą ze Szczecina na czele jak też przed blogerami: Piotr Bein z Kanady,  Andrzej Szubert  z Niemiec i ich pomocniczką Otylią Zigmann z USA. https://justice4poland.com/2015/08/12/alarm-obrona-konieczna-przed-holokaustem-polakow/comment-page-1/

August 14, 2015 – „To nas zaatakowali A.Szubert i P.Bein oraz A.Dziągła (z żydowskiej “Nowej Polski”) popierający tych wulgarnych blogerów ! Szubert i Bein atakują w sposób haniebny, kwalifikujący się do zamknięcia blogów ! Obelgi, rynsztokowy język to właśnie ich talmudyczna specjalność ! Ostatnio przekroczyli wszelkie możliwe granice ! „

Polski Ruch Oporu nie chce mieć nic wspólnego z antypolskim fałszywym obrońcą Polaków P.Moskwa, próbującym wyłudzać od Polaków pieniądze, obrażać Polaków z całego świata w haniebnym wpisie o wsparcie finansowe dla jego partii, która praktycznie nie istnieje, bo nie podane są dowody jej rejestracji.

Piotr Moskwa zadzwonił  08.04.2016r. do Teresy z domu Znyk z propozycją urządzenia pikiety przed gmachem prywatnej firmy handlowej  “Sąd Rejonowy” w Łowiczu,  18.04.2016r., w dniu zaplanowanej rozprawy o wykroczenie, rzekomego naruszenia porządku publicznego przez obrończynię Narodu Polskiego Teresę Wojda w dniu 25.06.2014r.http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130805,oficerowie-pokoju-udaremnia-zbrodnie-psychiatryczne

 1. Moskwa zażądał od prezes Teresy z domu Znyk pokrycia kosztów przejazdu i pobytu oraz zapewnienia frekwencji. Gdy prezes stwierdziła, że sama nie ma pieniędzy na życie, nie zarabia na  działalności w Polskim Ruchu Oporu, to on stwierdził, że bez pieniędzy nie będzie pikiety. Stawianie takich warunków przez P.Moskwę wobec osoby, która od 5 lat za darmo, za swoje bardzo skromne środki,  broniła mieszkańców Łowicza i okolic jak też Polaków w Polsce, było przykrym przeżyciem.

Prezes doszła do wniosku, że nie chce żadnych pikiet, bo i tak one jej nic by nie pomogły a byłyby tylko okazją do promowania się fałszywych obrońców, nowych ruchów i partii, wbrew nawoływaniom, wskazaniom Polskiego Ruchu Oporu z siedzibą w Łowiczu. Nie czas na pikiety, protesty, demonstracje ! Polski Ruch Oporu stawia za główny cel zamianę talmudycznych sądów na Sądy Prawa Zwyczajowego oraz wypędzanie prześladowców Narodu Polskiego.  

Piotr Moskwa, podający się za dziennikarza śledczego i prowadzący stronęwww.infoexpres.pl  dopuścił się w ubiegłym roku opublikowania w internecie oszczerczego artykułu pod naszym adresem, gdzie bezpodstawnie zarzucał nam i Panu Cichockiemu  żydowskie pochodzenie. Powoływał się na rzekome dowody zebrane przez jego kolegów, dziennikarzy śledczych, ale żadnych dowodów nie przedstawił. Takim działaniem próbował się uwiarygodnić jako najaktywniejszy obrońca Polaków, objeźdzający polskie miasta i organizujący w nich pikiety przeciwko rządzącym. Obecnie ten artukuł jest niedostępny a P.Moskwa  zapiera się i oskarża nas o oszczerstwo, żąda dowodów.

P.Moskwa używa często wulgaryzmów i dziwnym zbiegiem okoliczności nikt mu w tym obrażaniu okupacyjnych władz nie przeszkadza. Za takie obraźliwe słowa Polak-Patriota zostałby natychmiast zaaresztowany ! Jednak Panu Moskwie jest wszystko wolno i bez żadnych problemów otrzymuje zgodę na organizowanie pikiet przeciwko rządzącym.

Dla uwiarygodnienia jego działań na obecnym etapie na jego stronie internetowej są artykuły o rzekomym jego prześladowaniu, ale nie ma na to wiarygodnych dowodów. Pan Moskwa ma do dyspozycji telewizję,(udaje biednego a skąd miał na zakup sprzętu do nagrywania ?) a dziwnym trafem nie filmuje ani karetki pogotowia, która rzekomo na niego czekała przed rozprawą, ani przebiegu rozpraw.

https://www.youtube.com/watch?v=oZkSasGsVDY

P.Moskwa umieścił na swojej stronie internetowej nasze ostatnie dwa artykuły z podaniem żródła ale w taki sposób, że część tekstu jest niewidoczna. Zignorował naszą prośbę o poprawienie tekstu a przy tym nie opublikował naszych komentarzy o następującej treści:

Maria z domu Znyk

Twój komentarz oczekuje na moderację.

niedziela 10 Kwiecień 2016 o 10:34

Skoro Pan Moskwa nie chce poprawić wielkości czcionki w opublikowanych naszych materiałach, tak aby teksty były w pełni czytelne to żądamy usunięcia wszystkich naszych materiałów, łącznie ze plakatem Warszawskiego Podziemia! Pana Mozilla w niczym nie poprawia jakości wpisów ale robi szkody w komputerze i nie ma pewności czy nie służy szpiegowskim celom!

Maria z domu Znyk

Twój komentarz oczekuje na moderację.

sobota 9 Kwiecień 2016 o 09:12

Panie P.Moskwa, skoro Pan jest dziennikarzem, to powinien dołożyć szczególnych starań aby wszystkie artykuły były czytelne a nie jak w przypadku opublikowania tekstu autorstwa Marii z domu Znyk oraz Teresy z domu Znyk, reprezentujących organizacje o ogromnym, niepodważalnym 24-letnim dorobku w obronie Polskości, Narodu Polskiego i Polski !

lowobywatel2@gmail.com

http://www.wojdabejda.wordpress.com

Maria z domu Znyk

Twój komentarz oczekuje na moderację.

sobota 9 Kwiecień 2016 o 09:18

Napisał i opublikował Pan, Panie Moskwa, oszczerczy artykuł na nasz temat i do tej pory nie przeprosił ! W tym haniebnym artykule złamał Pan prawo prasowe, nie przedstawił Pan żadnych dowodów, na które się powołuwał, nazywając nas i Pana Cichockiego Zydami ! Napisał Pan, że Pana koledzy dziennikarze śledczy mają takie dowody ! Prosimy o przedstawienie nam tych dowodów !

Maria z domu Znyk

Twój komentarz oczekuje na moderację.

sobota 9 Kwiecień 2016 o 09:22

Skoro Pan tak bardzo afiszuje się jako Polak-Patriota, pretendujący do przewodzenia ruchem narodowym Polaków to prosze najpierw się zweryfikowac co do pochodzenia i powiązań z wrogimi służbami. Polacy muszą wiedzieć kto chce ich bronić, by potem nie wykorzystał tego przeciwko nim !

Maria z domu Znyk

Twój komentarz oczekuje na moderację.

sobota 9 Kwiecień 2016 o 09:26

Promuje Pan na swojej stronie naszego prześladowcę P.Beina, który wszystkich po kolei aktywnych Polaków miesza z błotem, poniża , znieważa w sposób wyjątkowo ohydny, w sposób talmudyczny. Najpierw przymila się, publikuje teksty by następnie bezpardonowo zaatakować !

Drodzy Rodacy !

Oto poniżej uniwersalny tekst  dla każdego Suwerena- Polaka, do wykorzystania, w celu przedłożenia lub przesłania do wszystkich firm handlowych symulujących instytucje państwowe w całej Polsce.

 

Jako osoba uwolniona 25.12.2012r. z prywatnego niewolniczego światowego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, jako Suweren sprawujący bezpośrednią władzę zwierzchnią od 02.11.2014r. na mocy Proklamacji oraz  na mocy Dekretu z 02.04.2015r. o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce, uznaję Was, szefów nielegalnych, prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje państwowe wraz z Waszymi pomocnikami za wrogów Narodu Polskiego i Polski !

Nie posiadacie  legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego !

Wasze działania są nielegalne, bezskuteczne, bezprawne !

Działacie na szkodę i krzywdę Suwerena-Narodu Polskiego i Polski !

Zajmujecie nielegalnie obiekty będące niezbywalną własnością Suwerena-Narodu Polskiego !

Żądam niezwłocznego opuszczenia bezprawnie zajmowanych obiektów, niezbywalnej własności Suwerena-Narodu Polskiego, na mocy Dekretu z 02.04.2015r. „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” – najwyższej rangi aktu prawnego wydanego w zgodzie z polską racją stanu w celu usunięcia z organów/urzędów osób pełniących funkcje w sposób nieuprawniony i niewłaściwie udokumentowany.

Odpowiadacie prywatnie swoim majątkiem za szkody i krzywdy wyrządzone każdemu Polakowi, za szkody wyrządzone Suwerenowi-Narodowi Polskiemu i Polsce ! Suweren-Naród Polski  pozbawia Was  praw obywatelskich !Wasze majątki, Wasze konta bankowe, przechodzą na własność Suwerena- Narodu Polskiego. Macie prawo zabrać jedną walizkę i wraz z rodzinami opuścić na zawsze terytorium Suwerena- Narodu Polskiego ! Suweren wydaje Wam i Waszym dzieciom na zawsze zakaz wjazdu na terytytorium Polski !

Aktem łaski Suwerena-Narodu Polskiego jest danie Wam ostatniej szansy uniknięcia kar poprzez oddanie się  do dyspozycji Szeryfa i Oficerów Pokoju, rezprezentujących Polski Sąd Prawa Zwyczajowego.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/03/oficerowie-pokoju-udaremnia-dokonywanie-zbrodni-psychiatrycznych/ http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129917,zwyciestwo-prawdy-o-wojskowej-psychiatrii http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129944,glosiciele-prawdy-oficerami-pokoju-w-tworzeniu-ery-dostatku http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130293,ukraincy-do-brutalnych-dzialan-przeciwko-polakom-w-polsce http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130339,polscy-oficerowie-pokoju-przejmuja-stery-w-polsce http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130691,szykany-polki-w-niemczech-a-wspieranie-terrorystow-z-isis http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130767,aktem-laski-pokojowe-nawolywanie-do-opuszczania-polski http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130805,oficerowie-pokoju-udaremnia-zbrodnie-psychiatryczne https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/03/oficerowie-pokoju-udaremnia-dokonywanie-zbrodni-psychiatrycznych/

 

Suweren, osoba wolna,

                                              ( imię) ………..z domu (nazwisko) ………..

Odsłon: 332 |  zgłoś nadużycie  | do obserwowanych

skomentuj

Średnia ocena: 3.4 (7 głosów)

KOMENTARZE

skomentuj

 • ???nadużycie link skomentuj usuń
 • LOWPORO 11.04.2016 00:40:29
 • 11 ….
  Komu służą liczydła, skoro nie liczą?
 • @LOWPORO 00:40:29nadużycie link skomentuj usuń
 • goodness 11.04.2016 10:25:29
 • 11 ….
  Komu służą liczydła, skoro nie liczą?Oj, liczą tylko srebrniki:)
 • @goodness 10:25:29nadużycie link skomentuj usuń
 • LOWPORO 11.04.2016 17:39:55
 • To że licznik stoi to oznacza, że ten artykuł komuś się nie spodobał. Czy ktoś zgadnie komu ?
  A może ten komu się nie podoba uzasadni merytorycznie?
 • @LOWPORO 17:39:55nadużycie link skomentuj usuń
 • goodness 12.04.2016 20:04:38
 • Trafnie Pani informuje Fałszywi obrońcy krążą po Polsce i w internecie !Dodam w dziedzinie życia politycznego jest fałsz, bo liczydła, liczą w systemie dziesiętnym, więc jesteśmy okradani z czterech godzin doby.
  Gorzej, liczydła nie liczą równowagi goście/gospodarz i wielka apokalipsa się zbliża.Miło, że Szanowne Panie dbają o Legitymacje Suwerena-Narodu Polskiego.
  Każdy Polak w Polsce powinien być szanowany i będzie tylko musimy poprosić odpowiedzialnych za liczenie do dokładnego liczenia.
  Pozdrawiam<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Krzysztof Szczurko pisze:

Tu dla pana Beina rada,

– w sprawach Polski niech nie ,,gada”.

Ma korzenie z Izraela,

– niech tematy, tam wybiera.

Pani Zigman, Moskwę wspiera,

– ma też wsparcie z Izraela.

Jak fundusze stamtąd mają,

– więc jak mogą nam mieszają.

Napadają Siostry dwie,

– każdy Je uciszyć chce.

Bo też Polskie Serca mają,

– oraz Piastów Kraj kochają.

Jak potrafią prawdę głoszą,

– od nikogo – nic nie proszą.

Proszą byśmy się złączyli,

– Żydów z Polski wyprosili.

Żydzi zawsze zło robili,

– kraj w ruinie – Lud skłócili,

Gdyż pieniądze brudne mają,

– nimi Naród ogłupiają.

Kto honoru nie posiada,

– z ręki Żyda ,,obrok” zjada.

U mnie skromny chleb zjadany,

– nie od Żyda ,,marcepany”.

I choć Siostry też biedują,

-lecz się zawsze godnie czują.

I każdemu spojrzą w twarz,

– czy ty czyste serce masz?

Cóż, że ktoś jest i Polakiem,

– jak jest zdrajcą i robakiem.

Różni dzisiaj są Polacy,

– są Patrioci i Prostacy.

Pierwszy to Bliźniego kocha,

– drugi powie Mu wynocha.

,,Spieprzaj Dziadu” przy kamerze,

– mówił taki Zdrajca szczerze.

To przez Żydów mamy właśnie,

– Ale Słonko nam nie zaśnie.

Budzą się Polacy Młodzi,

– więc się Polska wyswobodzi.

Piękne Siostry wkład swój mają,

– że nam oczy otwierają.

Powiem też na koniec szczerze,

– długo ,,macam” nim uwierzę.

A więc to co sam zbadałem,

– Wam od serca opisałem.

Też nikogo nie obrażam,

– tylko jasno się wyrażam.

19 kwietnia 2016 godz.17,35- 17,42

autor KYSY zwany także Trybun Ludowy

e-mail: kysypzrzemysl@gmail.com

tel:781 096 772

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Łowicka Inicjatywa Obywatelska: Szanowni Państwo !

Czy ktoś z Was wie kim jest  ta osoba pisząca zawsze wszystko dużymi literami i nie rozumiejąca tekstów  do których sie odnosi, pisze dziwne komentarze a podaje się za Otylię  ?

Czy opluwaniem jest  podpowiadanie przyszłym sponsorom nieistniejacej partii P.Moskwy aby zapytali jej rzekomego twórcę o pochodzenie, zapytali czy nie ma on związków z tajnymi służbami specjalnymi polskimi i obcymi z Mosadem włącznie, zapytali czy to prawda, że kamerę dostał z Izraela i np czy to prawda że zarabia na akcjach udzielania rzekomej pomocy i za jedną taka akcję żąda 1000 złotych ?

Czy podoba się Państwu sposób wypowiadania się osoby podającej się za P. Bein ?

Czy jego teksty nie naruszają dóbr osobistych osób do których się odności ?

Czy P.Bein nie poniża nikogo na swoich blogach i w emailach ?

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/18/falszywi-obroncy-kraza-po-polsce-i-w-internecie/

 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 18 kwietnia 2016 w Bez kategorii

 

SKOŃCZYĆ Z KULTEM ŻYDA !!!

SKOŃCZYĆ Z KULTEM ŻYDA !!!

ZACHOWAJ ARTYKUŁPOLEĆ ZNAJOMYMEDYTUJ WPIS

Polski Ruch Oporu nawołuje do masowego przeciwstawiania się “kultowi żyda”, przeciwstawiania się narzucaniu kultury żydowskiej przez przedstawicieli żydowskich prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe w Polsce.

Stop antypolonizmowi, grafika nr.2

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1573885602924526&set=a.1515979115381842.1073741827.100009093054597&type=3&theater

Co zrobić by niewolnik uwierzył że został uwolniony ?

SKOŃCZYĆ Z KULTEM ŻYDA !

Niechaj ofiary przestaną bronić swoich katów ! Konieczny bojkot i wypędzenie !

Drodzy Rodacy !

Polski Ruch Oporu apeluje o masowe przeciwstawianie się “kultowi żyda”, przeciwstawianie się narzucaniu kultury żydowskiej przez przedstawicieli żydowskich prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe w Polsce. Polski Ruch Oporu w pełni popiera stanowisko K.Cierpisza, który pisze, cyt.:

“Haniebne zachowanie Polaków w czasie okupacji niemieckiej – powszechnie narażających innych Polaków na śmierć lub obozy, a to w interesie ukrywających się żydów – wyszło już daleko poza ramy racjonalnego postępowania Polaków jako społeczeństwa odpowiedzialnego za swój los. I weszło już nieomal w obszar kultu religijnego, a co widać było w niedawnym otwarciu„Muzeum Ulmow”. Aklamacja Sejmu, nikczemne wypowiedzi Dudy Andrzeja na otwarciu tego „muzeum” – to jest już jakby formalny początek kultu żyda, który w Polsce przybiera formy urzędowe. Nie są to słabo przemyślane sprawy „okazyjne”, ale są to już utrwalane tradycją reguły funkcjonowania Państwa i społeczeństwa. Żydzizm staje się w Polsce religią państwową!

Podkreślamy, zachowanie Dudy, Sejmu, bluźnierstwa biskupów i duchowieństwa nie są jakiś aktem „pamięci” bezrefleksyjnie, świętokradczo dokonane przy okazji otwarcia „muzeum” ale były aktem świadomym wpisanym w pełni religijny kult żyda w Polsce, które to akty założycielskie mają charakter ściśle rytualny i odbywają się na osnowie śmierci polskich gojów w żydowskim interesie – ofierze życia Polaka złożonej wobec żyda. “  http://www.gazetawarszawska.com/zamach/zamach-warszawski/3627-vi-rocznica-smolenska-w-obliczu-inwazji-izraela-na-polske

Cyt.: „Wreszcie ktoś oprócz mnie wspomniał o fatalnych skutkach, jakie niesie dla naszego narodu gloryfikacja tych Polaków, którzy ratowali żydów. Jeżeli każdemu z was zależy na przebudzeniu narodu, to proszę, ślijcie poniższy artykuł, gdzie tylko możecie, zwłaszcza tam, gdzie zaczyna się podkreślać filosemityzm Polaków:  sukarno.neon24.pl/post/130437,dlaczego-polacy-nie-powinni-byli-ratowac-zydow

Polski Ruch Oporu wyraża stanowczy sprzeciw wobec przekazywania jakiegokolwiek niezbywalnego mienia Suwerena-Narodu Polskiego gminom żydowskim ! Wzywamy samorządy lokalne aby przykładem miasta Kalisza, nie dopuszczały do bezprawnego, nielegalnego przejmowania przez gminy żydowskie gruntów, majątków, funduszy, będących własnością Suwerena – Narodu Polskiego !

http://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/2616-brawo-miasto-kalisz-mowi-nie-zydowskim-roszczeniom

Kopyciński: Gminy Żydowskie dostały od państwa 100 mln zł  http://m.wprost.pl/kraj/id,448152/Kopycinski-Gminy-Zydowskie-dostaly-od-panstwa-100-mln-zl.html

Cyt: ”W zaciszu gabinetów, w tajemnicy przed społeczeństwem i poza wszelką kontrolą orga-nów władzy państwowej odbywa się czwarty rozbiór Polski – tak poseł Sławomir Kopyciński z Twojego Ruchu komentuje działalność Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Komisja w ostatnich latach przekazała gminom żydowskim kilkaset nieruchomości państwowych oraz samorządowych o nieokreślonej wartości. Jednocześnie wypłaciła blisko 100 milionów złotych odszkodowań. “ (koniec cytatu)

Polski Ruch Oporu informuje, że wszystkie instytucje kościelne zostały na zawsze zdelegalizowane za przestępstwa przeciw ludzkości na mocy wyroku Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa ! Ten nadal odgrywany przed nami prywatny niewolniczy światowy system upadł25.12.2012r. !

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128820,majatek-kosciola-w-polsce-przejmuje-suweren-narod-polski

Zostaliśmy uwolnieni ale prawda tak trudno przedziera się przez ogrom kłamstw i manipulacji, że zamiast tworzyć od podstaw nowe systemy, tkwimy w starym !

Nasze nawoływania, nawoływania Polskiego Ruchu Oporu do przejmowania pokojowo majątków zdelegalizowanych władz świeckich i kościelnych pozostają bez powszechnej reakcji. Czyż tak trudno jest niewolnikom uwierzyć, że są wolni?

Więcej na:www.wojdabejda.wordpress.com

UWAGA !!!

Wieczorem 17.04.2016r., właściciel portalu Neon 24, Ryszard Opara bez uzasadnienia, bez uprzedzenia, bez ostrzeżenia wykasował wszystkie nasze artykuły na Neon24, stanowiące nasz dorobek intelektualny w obronie Narodu Polskiego i Polski. Jednoznacznie wskazuje to na antypolonizm R.Opary i jego mocodawców.

63 posty466 komentarzy157457 odsłon 

[na górę strony]

63 posty466 komentarzy157457 odsłon

404

Strona o podanym adresie nie istnieje.

POLSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI.

LOWPORO – Uwolnieni w 2012r. z prywatnego, niewolniczego systemu przez Paradygmat Raport (OPPT) oraz Proklamację z 2014r. i Dekret z 2015r. Suwerena-Narodu Polskiego, bojkotujmy, ignorujmy wszystkie nielegalne organy władz świeckich i kościelnych ! wojdabejda.
Szanowni Państwo !
Nasza społeczna działalność w obronie Narodu Polskiego i Polski finansowana z naszych bardzo skrommych środków potrzebuje wsparcia finansowego, chociażby na dalsze opłacanie ogłoszeń na Targowicy Miejskiej w Łowiczu jak też wydruk plakatów oraz ulotek w ilości kilkuset tysięcy, celem rozpowszechniania w całej Polsce. Prosimy o wykupywanie tzw. cegiełek w postaci widokówek regionalnych-kart pocztowych, wydanych przez Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ” Łowiczanie”. W naszym archiwum mamy 25 rodzajow regionalnych kart pocztowych : z folklorem oraz obiektów Łowicza i okolic. Proponowana cena za 1 kartę pocztową 2 złote. Kontakt : lowiczanie@wp.pl.
Jeśli ktoś z Państwa zachciałby wesprzeć finansowo naszą działalność uprzejmie prosimy o wpłaty na konto : Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ” Łowiczanie”, Bank PKO S.A. II Oddział w Łowiczu, ul.Długa 27, nr. 88 1240 1819 1111 0000 1088 5910.
Teresa Wojda i Maria Bejda były stronami w sprawie o sfałszowanie wyników wyborów parlamentarnych z dnia 09.10.2011r. a Teresa Wojda dodatkowo pełnomocnikiem, ustanowionym przez Sąd Najwyższy dla Krzysztofa Puzyny, który udowodnił włamanie do centralnej urny wyborczej, którą stanowił Server Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Sąd Najwyższy pozbawił nas prawa uczestnictwa w rozprawie jako strony. Skarga K.Puzyny do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu została odrzucona bez rozpatrzenia. link :” Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.10.2011r.” umtsno.blogspot.com/2011/12/postanowienie-sadu-najwyzszego-z-dnia_4261.html link:“Wnioski z odrzucenia protestu z 2011r.” umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.html link: “Skarga do Strassburga” iddd.de/StrasbourgOnline.pdf .
Nasz List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z 18.04.2012r. link: ”List otwarty do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego” http://www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf, wysłany przez M.Bejda emailem w dniu 24.04.2012r. do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, z krótkim wstępem w języku niemieckim, stał się petycją Parlamentu Europejskiego nr. 0578/2012, zarejstrowaną 15.05.2012r. a zatwierdzoną na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w dniu 21.05.2012r. http://www.petycjeonline.com/forum/80019#14 Na zaproszenie Komisji Petycji, T.Wojda i M.Bejda uczestniczyły w dniu 09.10.2012r. w warsztatach na temat gazu łupkowego w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie T.Wojda zaapelowała o wprowadzenie zakazu wydobywania węglowodorów na terenie Unii Europejskiej, o podjęcie niezwłocznych działań w celu ratowania całej planety. link: “Committee on Petitions@Workshop on the exploration and exploitatio.. ”/www.youtube.com/watch?v=FYjLMNvTmjk ( 1.48 do 1.55 min. oraz 3.16 do 3,19 min.)
Opierając się na sprawie odrzucenia naszych zasadnych skarg na sfałszowanie wyborów parlamentarych w 2011r , Tadeusz Cichocki wystosował w 2013r. wnioski do naczelnych organów władz państwowych w Polsce o przedstawienie Suwerenowi tj. Narodowi Polskiemu dowodów na prawo do sprawowania władzy. Jednak takimi dowodami obecnie sprawujący władzę w Polsce nie mogą się okazać, ponieważ wszytkie protokóły wyborcze zostały zniszczone, by nie było śladów manipulacji wynikami wyborów.
Wnioski i skargi T. Cichockiego pozostajawione bez odpowiedzi stały się podstawą wystąpienia Tadusza Cichockiego z wezwaniem Narodu Polskiego do tworzenia konspiracyjnych oddziałów obrony koniecznej. http://www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf .
O fakcie udowodnienia z naszym udziałem przez K.Puzyna sfałszowania wyników wyborów parlamentarnych w 2011r. oraz udowodnienia w 2013r. przez T.Cichockiego dokonania zamachu stanu w Polsce, powiadomiliśmy instytucje unijne w Brukseli oraz Sekretarza Generalnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Instytucje te nie odpowiedziały na nasze prośby o pomoc w odsunięciu uzurpatorskich władz a sprawę przed opinią publiczną utajniono. Władze unijne jak też OBWE sprzyjają uzurpatorom w Polsce i razem z polskimi władzami mieszają się w sprawy wewnętrzne suwerennej Ukrainy w celu poszerzania strefy wpływów i zniewalania kolejnego narodu.
W dniu 30 maja 2013r. w Święto Bożego Ciała, M.Bejda i T.Wojda uczestniczyły w 2 godzinnym spotkaniu z delegacją Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego na czele z europosłem z Rumunii, Victorem Bostinaru, w sprawie wydobywania gazu tzw. łupkowego w Polsce, które odbyło się w siedzibie Instytutu Europejskiego we Wrocławiu. Żadne media w Polsce, za wyjątkiem TV Niezależna Janusza Zagórskiego, nie podały do publicznej wiadomości faktu odbycia takiego spotkania, pomimo obecności dziennikarza PAP. link „Obywatelskie przesłuchania protestujących-gaz łupkowy Łowicz-07.06.2013r.” : http://www.youtube.com/watch? v=pDOmwSrbQY0&lc=mA2ySvZcO_uqQH629Kx4-UNB7O6tKM4gqUa5EOkL6nI&lch=email_reply&feature=em-comment_reply_received&noredirect=1 Więcej: petycjeonline.com, protest przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu.

LOWPORO – NEon24.pl

LOWPORO – Uwolnieni w 2012r. z prywatnego, niewolniczego systemu przez Paradygmat Raport (OPPT) oraz Proklamację z 2014r. i Dekret z 2015r.

Odwiedziłeś tę stronę wiele razy. Ostatnio 31.03.16

Głosiciele prawdy oficerami …

Głosiciele prawdy oficerami pokoju w tworzeniu Ery Dostatku …

psychiatria wojskowa

Tag. psychiatria wojskowa …. psychiatria wojskowa · ruch …

Firma handlowa “sąd” w …

Firma handlowa “sąd” w Łowiczu nakłania do przestępstwa …

sądyzwyczajowe

… sąd zwyczajowy w brukseli · sądyzwyczajowe · teatr iluzji …

Więcej

LOWPORO – Uwolnieni w 2012r. z prywatnego, niewolniczego …

Aktem łaski pokojowe …

Aktem szczególnej łaski pokojowe nawoływanie obcych do …

Alarm !!! Obrona konieczna przed Holokaustem Polaków …

LOWPORO – Uwolnieni w 2012r. z prywatnego, niewolniczego systemu przez Paradygmat Raport (OPPT) oraz Proklamację z 2014r. i Dekret z 2015r.

Ta strona była przez ciebie odwiedzana 4 razy. Ostatnie odwiedziny: 09.01.16

Lowepro | Camera bags, backpacks, sling bags and rolling …

Manufacturer of camera bags and accessory cases. Includes product catalog, gallery, and distribution information.

lowporo: skończyć z kultem żyda – SUPER DZIENNIK

superdziennik.pl/uncategorized/lowporo-skonczyc-z-kultem-zyda/

5 dni temu – You are here : SUPER DZIENNIK » POLITYKA » LOWPORO: SKOŃCZYĆ Z KULTEM ŻYDA !!! LOWPORO: SKOŃCZYĆ Z KULTEM ŻYDA !

LOWPORO: Fałszywi obrońcy krążą po Polsce i w internecie …

superdziennik.pl/…/lowporo-falszywi-obroncy-kraza-po-polsce-i-w-inter…

LOWPORO: Fałszywi obrońcy krążą po Polsce i w internecie ! Posted By admin On poniedziałek, Kwiecień 11, 2016 12:16 AM. Under POLITYKA …


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna

SKOŃCZYĆ Z KULTEM ŻYDA ! – LOWPORO – NEon24.pl

polskiruchoporu.neon24.pl/post/130993,skonczyc-z-kultemzyda

5 dni temu – Polski Ruch Oporu nawołuje do masowego przeciwstawiania się “kultowi żyda”, przeciwstawiania się narzucaniu kultury żydowskiej przez …

lowporo: skończyć z kultem żyda – SUPER DZIENNIK

superdziennik.pl/uncategorized/lowporo-skonczyc-z-kultemzyda/

5 dni temu – SKOŃCZYĆ Z KULTEM ŻYDA ! Niechaj ofiary przestaną bronić swoich katów ! Konieczny bojkot i wypędzenie ! … Comments are closed.

Zjednoczenie Patriotyczno-Robotnicze „Grunwald” – Facebook

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130993,skonczyc-z-kultem-zyda · Like · Comment · Share ….. See More · Skończyć z terroryzmem? Nic trudnego! Kolejne .

POLSKA   12.04.2016 18:458 komentarzy

Drodzy Rodacy !

UWAGA !!!

Dzisiaj  przez krótką chwilę dane było nam usłyszeć fragment wystąpienia Syryjczyka na konferencji w Sejmie, stwierdził on, że  w Polsce zatrudnionych jest 40 tysięcy pracowników Mosadu !

Tak więc Mosad  za  pieniądze Suwerena-Narodu Polskiego penetruje Polskę i pilnuje interesów Izraela  w  prywatnych firmach symulujących instytucje państwowe. Są wszędzie i to napewno nie na stanowiskach sprzątaczy. Niestety nagranie zostało zablokowane ale pozostał ślad w postaci linka: http://www.wyszperane.info/2016/04/12/syryjczyk-mowi-kto-stoi-za-isis-konferencja-w-sejmie-rp/,

Oto czynny link z nagraniem Syryjczyka pana Nabil Malazi  niezaleznemediapodlasia.pl/syryjczyk-mowi-kto-stoi-za-isis-konferencja-w-sejmie-rp/

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU INFORMOWAŁ  :

Po rozesłaniu poniższej treści do m.in  polskich “parlamentarzystów” z prywatnej firmy handlowej”Kancelaria Sejmu RP”, google bezprawnie i bezpodstawnie zlikwidowały konto Marii Bejda :mariakonstancja2@gmail.com

Łowicz, 09.02.2015r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Szanowni Państwo!

https://www.youtube.com/watch?v=4Bi4Si-iBto

http://lowiczanin.info/wiki/index.php?title=S%C4%99dkowska_Karina

Polecamy piękną piosenkę utalentowanej Łowiczanki, Kariny Sędkowskiej-Staszewskiej.Piosenka ta  zawiera skargę na nędzę otaczającego nas świata a pocieszeniem i nadzieją za lepszy Świat są następujące fakty:

 • obowiązującym każdego Polaka prawem jest Proklamacja Tadeusza Cichockiego z 02.11.2014r. o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez Suwerena -Naród Polski i wydaniu nakazu aresztowania dla sprawców agresji na Polskę,  zawojowania jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim.www.tcichocki.pl,http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf

 • obowiązującym każdego mieszkańca Ziemi jest uwolnienie Świata od prywatnego, niewolniczego systemu na mocy Paradygmat-Raport, Kod-UCC, co  daje nam równe prawa w dostępie do dóbr Ziemi !

„… jesteśmy już WOLNI ! „Kontrolowane przez korporacje Rządy oraz Media odmawiają ogłoszenia swojego własnego zgonu z oczywistych powodów.

…. naszym zadaniem jest zrozumienie tego co i jak się wydarzyło tak, abyśmy mogli powiadamiać innych … i w końcu rozpocząć proces zmian na skalę światową na które wszyscy czekaliśmy.” Andy Whiteley

https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/

Z poważaniem

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

W dniu 02.02.2015r. pisaliśmy:

Szanowni Państwo !

Podczas wizyty w Brukseli na zaproszenie Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego na warsztaty o gazie łupkowym,  09.10.2012 r. Maria Bejda i Teresa Wojda były świadkami pikiety przed głównym gmachem Parlamentu Europejskiego, zorganizowanej przez  europoseł z Anglii. Udzieliła ona wywiadu dla stacji  telewizyjnych, informując o sukcesie na niespotykaną dotychczas  w historii świata skalę, że w wyniku  przeprowadzonych  śledztw w  bankach, bankowcy zostaną ukarani, co oznacza upadek dotychczasowego korupcyjnego systemu na świecie.

Informacje o upadku prywatnego systemu znajduje potwierdzenie w linku pt.: “One Peoples Public Trust wykluczyła w zgodzie z prawem z naszego świata korporacje, banki i rządy działające na rzecz niewolnictwa i prywatnych systemów pieniężnych.”  https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/   https://ujawnienie.wordpress.com/category/one-peoples-public-trust/

“Wszystkie tytuły, prawa własności oraz inne prawa wymienionych korporacji wraz z ich aktywami są odpowiednio zabezpieczone i utrzymywane jako depozyt do równego podziału  dla wszystkich ludzi zamieszkujących tę planetę. “

“Dlaczego nie zauważamy zmian?

Bądź cierpliwy … zobaczysz je.  Najpierw jednak musimy określić w jaki  sposób działania OPPT zmieniły obraz prawniczego krajobrazu i jak one odnoszą się do nas. Czy stary system oparty na korporacjach będzie walczył?  Oczywiście, że tak!  Kontrolowane przez korporacje rządy zachowują się tak, jakby nic się nie stało.  I jeśli zaakceptujecie ich system niewolnictwa zadłużeniowego, jestem przekonany, że „Władza Która Istniała” z radością znajdzie dla was miejsce!

Nie dajcie się ogłupić: oni wiedzą co się stało.  Zdają sobie sprawę, że zostali wykluczeni i że gra jest skończona.  

Teraz obowiązuje prawo międzynarodowe. Posiadamy wolność, aby pokojowo nie współpracować ze starym systemem.  Nadszedł czas, aby wyćwiczyć tę nową wolność.

Jeśli wydaje się wam dziwne, że widoczne „rządy” ciągle paradują, pamiętajcie … widzialne rządy są kukiełkami korporacji i nigdy nie miały nic do powiedzenia.  W tym momencie, poprzedni właściciele chcą, abyśmy wierzyli, że „biznes działa jak zwykle”.  Mocno polegali na tajemnicy aż do tego czasu. Będą nadal udawali do samego końca.To jest po prostu ich sposób działania.”

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Z Brukseli i Flensburga jesień 2012 005

Na zdjęciu: Teresa z domu Znyk (Wojda) a  Maria z domu Znyk (Bejda) w roli fotografa, przed gmachem Parlamentu Europejskiego w Brukseli 09.10.2012r., na zaproszenie Komisji Petycji na warsztaty o gazie łupkowym, jako autorki petycji PE 0578/12.

link: Teresa Wojda i Maria Bejda w Parlamencie Europejskim w 2012r. :https://www.youtube.com/watch?v=xyUEz2Qk_Xg                                                      link: Teresa Wojda i Maria Bejda w batalii o wodę i bezpieczne życie w Polsce – Parlament Europejski, 2012r.:https://www.youtube.com/watch?v=9dT5d_MRYnE

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Szanowni Państwo !

W reakcji na rozesłane drogą emailową nasze powyższe  treści, zareagował Kazimierz z Kęt z następującym komentarzem:

Szanowne Panie z ŁIO.

Od jakiegoś czasu podsyłam Wam info z tego co sam robię w Najważniejszej Sprawie dla POLSKI i nie tylko. Brak od Was odpowiedzi. Jestem autorem Konstytucji- która KASUJE NWO. Brak z Waszej strony zainteresowania moim dziełem życia. Natomiast jak widać – jesteście Panie „wszechwiedzące” o wszystkim i nikt Wam nie dorówna. Tyle, że jesteście same sobie sterem, żeglarzem i okrętem. GRATULUJĘ. Nie pozdrawiam – Kazimierz Józef Styrna – husarz

Dnia Wtorek, 12 Kwietnia 2016 06:37 Łowicka Inicjatywa Obywatelska <lowobywatel2@gmail.com> napisał(a) http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130954,falszywi-obroncy-kraza-po-polsce-i-w-internecie

Oto nasza riposta, skierowana do Kazimierza z Kęt:

Łowicz, 12.04.2016r.

Szanowny Panie z Kęt,

Odcinamy Pana złą energię i niwelujemy ją aby nie mogła nam i żadnemu Suwerenowi-Polakowi wyrządzić krzywdy ! Pana insynuacje są żałosne i godne współczucia. To właśnie do Pana nic nie dociera !

Lepiej być Suwerenem, samemu sobie sterem, żeglarzem nawet okrętem niż kolaborantem wymagającym od żydowskiego okupanta nielegalnego referendum ! Referendum do sfałszowania i odgrywania szopki, teatru iluzji, zamiast ogłoszenia upadku prywatnego niewolniczego światowego systemu ? Ośmiesza się Pan propozycją referendum, które okupant jak zwykle, tak jak wszystkie wybory, sfałszuje !

PiS , PO i wszystkie inne partie to tylko prywatne firmy handlowe żydowskiego okupanta, które udają przed Polakami troskę o Polskę, a w rzeczywistości reprezentują głównie interesy żydów z Izraela, USA, z Niemiec. Odbierają Polakom prawa ludzkie, prawo do stanowienia o własnym losie i losie Ojczyzny ! Dokonują stopniowego, podstępnego ludobójstwa na Narodzie Polskim celem wyeliminowania Polaków i zastąpienia ich żydami z całego świata, pod szyldem  pomocy rzekomym uchodźcom, czy pod szyldem nienależnych, bezprawnych odszkodowań.

Jak na ironię narzucają Polakom świętowanie rocznic klęsk i mordów ! Dają złudzenie wolności i suwerenności, która sprowadza się do noszenia flag, sztandarów oraz wykrzykiwania fałszywych haseł, promowania fałszywych obrońców Polaków, fałszywych przeciwników systemu.

Ciekawe, co Pan może widzieć w Łowiczu z wysokości Kęt, bo my z Łowicza Pana nie widzimy ! Widzi Pan tylko i wyłącznie od kilku lat swoje dzieło życia, które Pan tak nachalnie promuje, wciska w okolicznościach żydowskiej okupacji w Polsce !

Dopóki Suweren-Naród Polski nie wypędzi żydowskiego okupanta z Polski, choćby najlepsza konstytucja nie ma żadnych szans na wejście w życie !

Skoro Pana konstytucja jest tak dobra dla Narodu Polskiego to nie będzie dobra dla żydowskiego okupanta, do którego się Pan zwraca.Sam Pan stawia się po stronie żydowskiego okupanta, co jest działaniem na szkodę Narodu Polskiego i Polski !

Skandaliczne i niedopuszczalne z punktu widzenia interesu Narodu Polskiego jest Pana stanowisko aby Polską rządzili jak dotychczas żydzi udający Polaków !!!

Gdy Suweren-Naród Polski wypędzi ze swojego terytorium wszystkich obcych wtedy obowiązywać będą słowiańskie prawa naturalne Lechitów !

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

www.wojdabejda.wordpress.com ,http://polskiruchoporu.neon24.pl/,

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Poniżej wykaz wystąpień Polskiego Ruchu Oporu do Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa : http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129371,stop-talmudycznemu-wymiarowi-sprawiedliwosci-w-polsce  http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129247,obrot-i-dystrybucja-energii-okrada-i-oszukuje-polakow http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129195,stop-wymuszeniom-rozbojniczym-firm-skarbowychhttp://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129139,o-odszkodowania-za-okradanie-i-zniewalanie-polakow http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129514,dosc-tuszowania-prawdy-o-wyrokach-sadu-zwyczajowego http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129723,zdemontujmy-upadly-prywatny-swiatowy-niewolniczy-system http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129809,koniec-oszustwa-zdelegalizowanych-bankow http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129917,zwyciestwo-prawdy-o-wojskowej-psychiatrii http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129944,glosiciele-prawdy-oficerami-pokoju-w-tworzeniu-ery-dostatku http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130293,ukraincy-do-brutalnych-dzialan-przeciwko-polakom-w-polsce http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130339,polscy-oficerowie-pokoju-przejmuja-stery-w-polsce http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130691,szykany-polki-w-niemczech-a-wspieranie-terrorystow-z-isis http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130767,aktem-laski-pokojowe-nawolywanie-do-opuszczania-polski http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130805,oficerowie-pokoju-udaremnia-zbrodnie-psychiatryczne

skuci niewolnicy długiem

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1573887682924318&set=a.1515979115381842.1073741827.100009093054597&type=3&theater

www.facebook.com/1758280107720909/photos/a.1760474724168114.1073741828.1758280107720909/1769366166612303/

Odsłon: 1208 |  zgłoś nadużycie  | do obserwowanych

Średnia ocena: 4.0 (8 głosów)

KOMENTARZE

skomentuj

 • Pytania retorycznenadużycie link skomentuj usuńTytuł komentarza:
 • Treść komentarza:
 • LOWPORO 12.04.2016 20:19:32
 • Czy ten licznik jest aż tak ważny, że ciągle jest blokowany ?
  Kto zarabia na blokowaniu ?Szanowni Państwo,
  proszę nie myśleć, że LOWPORO otrzymał jakiekolwiek pieniądze od neon 24 za aktywność i oglądalność.
 • komentarz Nieustraszonej lekarki demaskatorki upadłego systemu.nadużycie link skomentuj usuń
 • LOWPORO 12.04.2016 20:28:54
 • A co myślicie, że przed 1945 rokiem w Polsce żydzi nie narozrabiali wciągając „politycznie” do wojny przeciwko Rzeszy Niemieckiej ? Przecież to żydowski „rząd polski” sprowokował wojnę i po zbiórce kosztowności na „obronę kraju” zwiał !Trzeba najpierw pozbyć się „powojennej” propagandy hist(e)orycznej oraz bardzo wiele doczytać z neutralnych źródeł o tym, kto i po co uwikłał Polskę w wojnę, żeby z kolei wymordować zaślepionych polskich patriotów w Katyniu po ich zmyleniu, co do rzeczywistego wroga całego świata i białej rasy w szczególności !Uprzedzam, że w tym temacie jestem niezależna, bo jakby nie było z wieloletnim wyprzedzeniem i nie trzymam się ani „niemieckiej” powojennej ani też „polskiej” powojennej wersji wydarzeń zmanipulowanych przez czerwonych kłamców, co do przyczyn II wojny światowej. Oczywiście znam też dokładnie fakty i o I wojnie, która to właściwie jeszcze się „prawnie” nie skończyła.
 • komentarz Nieustraszonej lekarki demaskatorki upadłego systemu.nadużycie link skomentuj usuń
 • LOWPORO 12.04.2016 20:29:55
 • Jak chcecie skończyć z „kultem żyda” skoro jeszcze powalająca większość Polaków wierzy, że żydowski aktor geszefciarz Wojtyła wycieczkowym „patriotą” był i Polakiem ?Jak chcecie skończyć z kultem żyda, skoro własne dzieci polscy rodzice sprzedają prywatnym żydowskim partiom za 500 złotych ?Jak chcecie skończyć z kultem żyda, skoro większość pędzi na różne promocje trującego badziewia w żydowskich geszeftach, a resztę groszy wydaje na żydowskie gry liczbowe czy loterię „państwową” ?
 • @LOWPORO 20:19:32nadużycie link skomentuj usuń
 • Husky 12.04.2016 21:00:55
 • Pisałem Ci że maszynkę trzeba konserwować co jakiś czas. A tak znów się spierdzieliła.
  Ale i tak masz sporo UNIKALNYCH wejść8-)))))))
 • ——- DOBRZE Panie ,że jesteście :)).nadużycie link skomentuj usuń
 • ninanonimowa 12.04.2016 21:01:58
 • —LATARNIK — taką rolę spełniacie , w blogosferze -DZIĘKUJĘ :).
 • @Husky 21:00:55nadużycie link skomentuj usuń
 • LOWPORO 12.04.2016 21:45:30
 • Jak tę maszynkę naprawić i zakonserwować aby się nie zacinała ?
  Chętnie pomożemy ! Czy długopis zdrowia wystarczy? Chętnie przyślemy Panu Oparze, Astrze a może jeszcze komuś ? Prosimy o zgłoszenia.
 • 5*nadużycie link skomentuj usuń
 • Sukarno 12.04.2016 22:02:11
 • „Polski Ruch Oporu apeluje o masowe przeciwstawianie się “kultowi żyda”, przeciwstawianie się narzucaniu kultury żydowskiej przez przedstawicieli żydowskich prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe w Polsce.Polski Ruch Oporu w pełni popiera stanowisko K.Cierpisza, który pisze, cyt.:“Haniebne zachowanie Polaków w czasie okupacji niemieckiej – powszechnie narażających innych Polaków na śmierć lub obozy, a to w interesie ukrywających się żydów – wyszło już daleko poza ramy racjonalnego postępowania Polaków jako społeczeństwa odpowiedzialnego za swój los. I weszło już nieomal w obszar kultu religijnego, a co widać było w niedawnym otwarciu„Muzeum Ulmow”. Aklamacja Sejmu, nikczemne wypowiedzi Dudy Andrzeja na otwarciu tego „muzeum” – to jest już jakby formalny początek kultu żyda, który w Polsce przybiera formy urzędowe. Nie są to słabo przemyślane sprawy „okazyjne”, ale są to już utrwalane tradycją reguły funkcjonowania Państwa i społeczeństwa. Żydzizm staje się w Polsce religią państwową!Podkreślamy, zachowanie Dudy, Sejmu, bluźnierstwa biskupów i duchowieństwa nie są jakiś aktem „pamięci” bezrefleksyjnie, świętokradczo dokonane przy okazji otwarcia „muzeum” ale były aktem świadomym wpisanym w pełni religijny kult żyda w Polsce, które to akty założycielskie mają charakter ściśle rytualny i odbywają się na osnowie śmierci polskich gojów w żydowskim interesie – ofierze życia Polaka złożonej wobec żyda. “http://www.gazetawarszawska.com/zamach/zamach-warszawski/3627-vi-rocznica-smolenska-w-obliczu-inwazji-izraela-na-polske„Wreszcie ktoś oprócz mnie wspomniał o fatalnych skutkach, jakie niesie dla naszego narodu gloryfikacja tych Polaków, którzy ratowali żydów. Jeżeli każdemu z was zależy na przebudzeniu narodu, to proszę, ślijcie poniższy artykuł, gdzie tylko możecie, zwłaszcza tam, gdzie zaczyna się podkreślać filosemityzm Polaków:http://sukarno.neon24.pl/post/130437,dlaczego-polacy-nie-powinni-byli-ratowac-zydow

  Z wyrazami szacunku
  Sukarno

 • @LOWPORO 20:29:55nadużycie link skomentuj usuń
 • Zdzich 13.04.2016 05:46:38
 • Tylko najpierw proszę zdefiniować KTO JEST ŻYDEM.
  Jak dotychczas, czytam od Wojtasa, Kosiura, ninanonimowej, LoneStar’a, LOWPORO, itp., że „żydami” są Chrześcijanie, których należy „ZLIKWIDOWAĆ”(Kosiur) lub „KULA w ŁEB”(ninanonimowa 10.04.2016 18:00:27)
  Czy o takich „żydów” tutaj chodzi?
 
4 Komentarze

Opublikował/a w dniu 18 kwietnia 2016 w Bez kategorii

 

Zacznijmy wypędzanie od sędziów i psychiatrów !

Żądajmy od nielegalnych „sędziów” i ich pomocników niezwłocznego opuszczenia bezprawnie zajmowanych obiektów. Ostatnią szansą uniknięcia kar jest oddanie się do dyspozycji Szeryfa i Oficerów Pokoju.

Włączmy się do powszechnej akcji wypędzania z Polski prześladowców Narodu Polskiego !

Wzorem Łowicza twórzmy w całej Polsce lokalne Sądy Prawa Zwyczajowego !


Uczmy dzieci patriotyzmu ! grafika

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1071827952839782&set=p.1071827952839782&type=3&theater

Łowicz, 04.04.2016r.

Drodzy Rodacy !

Polski Ruch Oporu zwraca się z prośbą o wysyłanie  emaili o podanej poniżej treści w związku z prześladowaniem obrończyni Narodu Polskiego, Teresy z domu Znyk (Wojda) i zapowiedzianą rozprawą  na 18.04.2016r. w gmachu prywatnej firmy handlowej, “Sąd Rejonowy” w Łowiczu, ul Kaliska1/3.

http://www.lex.pl/adres/-/adreson/sad-rejonowy-w-lowiczu

Foto sadu w Łowiczu

http://mapy.emiejsca.pl/lowicz-7306,foto.html

Serdecznie pozdrawiamy !

Oczekujmy najlepszego !

Teresa z domu Znyk, Maria z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI RUCH OPORU

 

Oto poniżej tekst do rozsyłania na następujące adresy:

prezydialny@lowicz.sr.gov.plkarny@lowicz.sr.gov.pl , komendant@lowicz.ld.policja.gov.pl pr.lowicz@lodz.po.gov.plgpawl2@gmail.com , boi@lodz.so.gov.pl  , prezes.sekretariat@lodz.so.gov.pl, boi@lodz.so.gov.pl,  lowobywatel2@gmail.com

Krzysztof Kacprzak
Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi                                                                                                          
prezes.sekretariat@lodz.so.gov.pl

Magdalena Piwowarczyk                                                                                                                           Prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu                                                                                                     prezydialny@lowicz.sr.gov.pl

Małgorzata Szubert-Fijałkowska                                                                                                         Sędzia Sądu Rejonowego w Łowiczu                                                                                                     Wydział Karny                                                                                                                                               karny@lowicz.sr.gov.pl

Marcin Grzelak                                                                                                                                             Komendant Powiatowy Policji w Łowiczu                                                                                           komendant@lowicz.ld.policja.gov.pl

Prokurator Rejonowy w Łowiczu                                                                                                             Magdalena Bursa                                                                                                                                         pr.lowicz@lodz.po.gov.pl

W związku z prześladowaniem osoby wolnej Teresy z domu Znyk, obrończyni Narodu Polskiego, Polski i Ludzkości przez łowicki “wymiar sprawiedliwości” wyrażam oburzenie i stanowczy sprzeciw wobec łamania jej praw naturalnych, praw  ludzkich !

Prezes  wielce zasłużonego dla polskiej kultury narodowej Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, współtwórczyni Inicjatywy Obywatelskiej  Dorzecza Bzury i Słudwi, Polskiego  Ruchu Oporu, organizacji bezkompromisowo, społecznie broniących Naród Polski przed zagrożeniami zsyłanymi przez uzurpatorskie władze wszelkich szczebli w Polsce, zasługuje na najwyższe uznanie i słowa wdzięczności !

Jako osoba uwolniona 25.12.2012r. z prywatnego niewolniczego światowego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, jako Suweren sprawujący bezpośrednią władzę zwierzchnią od 02.11.2014r. na mocy Proklamacji oraz  na mocy Dekretu z 02.04.2015r. o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce,uznaję Was, szefów nielegalnych, prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje państwowe wraz z Waszymi pomocnikami za wrogów Narodu Polskiego i Polski !

Nie posiadacie  legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego ! Wasze działania są nielegalne, bezskuteczne, bezprawne !  Działacie na szkodę i krzywdę Suwerena-Narodu Polskiego i Polski ! Zajmujecie nielegalnie obiekty będące niezbywalną własnością Suwerena-Narodu Polskiego !

Żądam niezwłocznego opuszczenia bezprawnie zajmowanych obiektów, niezbywalnej własności Suwerena-Narodu Polskiego, na mocy Dekretu z 02.04.2015r. „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” – najwyższej rangi aktu prawnego wydanego w zgodzie z polską racją stanu w celu usunięcia z organów/urzędów osób pełniących funkcje w sposób nieuprawniony i niewłaściwie udokumentowany.

Odpowiadacie prywatnie swoim majątkiem za szkody i krzywdy wyrządzone osobom naturalnym, mieszkańcom Łowicza i okolic a  także za szkody wyrządzone Suwerenowi-Narodowi Polskiemu i Polsce, w tym obrończyniom Narodu Polskiego i Ludzkości; Teresie z domu Znyk, Marii z domu Znyk.

Suweren-Naród Polski pozbawia Was  praw obywatelskich !  Wasze majątki, Wasze konta bankowe, przechodzą na własność Suwerena- Narodu Polskiego. Macie prawo zabrać jedną walizkę i wraz z rodzinami opuścić na zawsze terytorium Suwerena- Narodu Polskiego ! Suweren wydaje Wam i Waszym dzieciom na zawsze zakaz wjazdu na terytorium Polski !

Aktem łaski Suwerena-Narodu Polskiego jest danie Wam ostatniej szansy uniknięcia kar poprzez oddanie się  do dyspozycji Szeryfa i Oficerów Pokoju, rezprezentujących Polski Sąd Prawa Zwyczajowego.

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129917,zwyciestwo-prawdy-o-wojskowej-psychiatrii http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129944,glosiciele-prawdy-oficerami-pokoju-w-tworzeniu-ery-dostatku http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130293,ukraincy-do-brutalnych-dzialan-przeciwko-polakom-w-polsce                  http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130339,polscy-oficerowie-pokoju-przejmuja-stery-w-polsce http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130691,szykany-polki-w-niemczech-a-wspieranie-terrorystow-z-isis http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130767,aktem-laski-pokojowe-nawolywanie-do-opuszczania-polski                    http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130805,oficerowie-pokoju-udaremnia-zbrodnie-psychiatryczne                      https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/03/oficerowie-pokoju-udaremnia-dokonywanie-zbrodni-psychiatrycznych/

                                                     Suweren, osoba wolna,

                                              ( imię).…..z domu (nazwisko) ………

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

UWAGA !

Oto poniżej uniwersalny tekst  dla każdego Suwerena- Polaka, do wykorzystania, w celu przedłożenia lub przesłania do wszystkich firm handlowych symulujących instytucje państwowe w całej Polsce.

Jako osoba uwolniona 25.12.2012r. z prywatnego niewolniczego światowego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, jako Suweren sprawujący bezpośrednią władzę zwierzchnią od 02.11.2014r. na mocy Proklamacji oraz  na mocy Dekretu z 02.04.2015r. o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce,uznaję Was, szefów nielegalnych, prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje państwowe wraz z Waszymi pomocnikami za wrogów Narodu Polskiego i Polski

Nie posiadacie  legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego !                                                       Wasze działania są nielegalne, bezskuteczne, bezprawne !                                                       Działacie na szkodę i krzywdę Suwerena-Narodu Polskiego i Polski !                           Zajmujecie nielegalnie obiekty będące niezbywalną własnością Suwerena-Narodu Polskiego !

Żądam niezwłocznego opuszczenia bezprawnie zajmowanych obiektów, niezbywalnej własności Suwerena-Narodu Polskiego, na mocy Dekretu z 02.04.2015r. „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” – najwyższej rangi aktu prawnego wydanego w zgodzie z polską racją stanu w celu usunięcia z organów/urzędów osób pełniących funkcje w sposób nieuprawniony i niewłaściwie udokumentowany.

Odpowiadacie prywatnie swoim majątkiem za szkody i krzywdy wyrządzone każdemu Polakowi, za szkody wyrządzone Suwerenowi-Narodowi Polskiemu i Polsce !

Suweren-Naród Polski  pozbawia Was  praw obywatelskich !Wasze majątki, Wasze konta bankowe, przechodzą na własność Suwerena- Narodu Polskiego. Macie prawo zabrać jedną walizkę i wraz z rodzinami opuścić na zawsze terytorium Suwerena- Narodu Polskiego ! Suweren wydaje Wam i Waszym dzieciom na zawsze zakaz wjazdu na terytytorium Polski !

Aktem łaski Suwerena-Narodu Polskiego jest danie Wam ostatniej szansy uniknięcia kar poprzez oddanie się  do dyspozycji Szeryfa i Oficerów Pokoju, rezprezentujących Polski Sąd Prawa Zwyczajowego.     https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/03/oficerowie-pokoju-udaremnia-dokonywanie-zbrodni-psychiatrycznych/

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130767,aktem-laski-pokojowe-nawolywanie-do-opuszczania-polski

                                 Suweren, osoba wolna,

                        imię ……………..z domu (nazwisko) ………………

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

komentarz z fb pod linkiem do ninijszego artykułu.
Pan Buk ….Malo kto sobie zdaje jeszcze sprawe, ze to jest wlasciwy kierunek zmian w celu odzyskania wolnosci. Suwereni i lokalne Sądy Prawa Zwyczajowego.
W W.Brytanii suwereni proklamuja nieposluszenstwo monarchii i calemu systemowi wlsanie w taki sam sposob. Nazywa sie to Lawful Rebellion i oparte jest na Magna Carta (Wielkiej Karcie Swobód).
Lubię to! · Odpowiedz · Przed chwilą
 
2 Komentarze

Opublikował/a w dniu 5 kwietnia 2016 w Bez kategorii, Wpędzanie okupanta z Polski

 

Oficerowie pokoju udaremnią dokonywanie zbrodni psychiatrycznych !!!

Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiemKoniec psychiatrii, która zabiła w ostatnim stuleciu więcej ludzi niż obie wojny światowe !!!

z19366673Q,Zandarmeria-WojskowaŻandarmeria Wojskowa (Łukasz Cynalewski)

Gmach sądu w Lowiczu

Łowicz, 03.04.2016r.

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI  RUCH OPORU

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128309,o-delegalizacje-oficjalnej-medycyny      http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128205,stop-smiercionosnym-lapankom-mammograficznym                              http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125434,konieczny-masowy-sprzeciw-wobec-handlu-organami                                          http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/124836,alarm-obrona-konieczna-przed-holokaustem-polakow                                          http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/123442,nie-oddawajmy-swojego-zdrowia-w-rece-lekarzy-okupanta

International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS)

ITCCS Central Office (Brussels): itccsoffice@gmail.com

Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli

Polski Ruch Oporu wzywa do bojkotowania oficjalnej medycyny, mylnie nazywanej służbą zdrowia, współczesnej inkwizycji bazującej na ludobójczych, satanistycznych procedurach, doprowadzających do fizycznego wyniszczania Narodu Polskiego i narodów świata !!!

Polski Ruch Oporu uznaje wszystkich lekarzy oficjalnej medycyny w tym psychiatów za winnych ludobójstwa na Narodzie Polskim.

Za stosowanie talmudycznych procedur z nakazu prywatnych  firm handlowych  żydowskiego okupanta grozi kara konfiskaty mienia, pozbawienia praw publicznych i obywatelskich, wypędzenia z Polski na zawsze wraz z rodzinami !

Polski Ruch Oporu ogłasza zastosowanie prawa łaski wobec osób, które natychmiast zaprzestaną stosowania ludobójczych procedur, staną w obronie krzywdzonych pacjentów, w obronie Polaków,  udzielą wsparcia pokojowym działaniom Szeryfów i Oficerów Pokoju, reprezentujących Polskie Sądy Prawa Zwyczajowego, działające w imieniu Suwerena-Narodu Polskiego.

Polski Ruch Oporu informuje, że biegły psychiatra “Sądu Okręgowego” w Łodzi, Grzegorz Pawliczak, pracujący na oddziale Psychiatrii Męskiej odbył krótką rozmowę w dniuO9.03.2016r., z  doprowadzoną w kajdankach obrończynią Narodu Polskiego i Polski, przedstawicielką Polskiego Ruchu Oporu, Teresą z domu Znyk, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu. Przez 10 minut bezskutecznie wymuszał odpowiedzi na zadawane absurdalne pytania. Prezes odmawiała odpowiedzi na pytania typu: “Co to jest gas, z kim mieszka, ile ma lat, co to jest Paradygmat Raport, co to jest jurysdykcja talmudyczna?” Teresa z domu Znyk skwitowała: “proszę samemu sobie doczytać w internecie zamiast mnie pytać”.

Prezes Teresa z domu Znyk w dniu 01.04.2016r., w telefonicznej rozmowie prosiła biegłego psychiatrę G. Pawliczaka o przysłanie treści opinii, którą wysłał do Sądu Rejonowego w Łowiczu. Pozbył ją stwierdzeniem aby o to zwróciła się do sądu, bo jego obowiązuje tajemnica zawodowa. Na to prezes zdziwiła się, że to przecież opinia dotyczy jej a nie sądu, który ją prześladuje, jest inkwizycją  żydowskiego okupanta. T.Wojda poinformowała  G.Pawliczaka, że odpowiada prywatnie, swoim majątkiem do trzeciego pokolenia, za łamanie praw ludzkich jego “pacjentów” i  za szkody i krzywdy wyrządzane jej osobiście !

Z informacji internetowej łowickiej prasy wynika, że prywatna firma handlowa pod nazwą “Sąd Rejonowy w Łowiczu” dąży do umorzenia sfabrykowanej sprawy przeciwko “TERESA WOJDA” , o rzekome naruszenie porządku publicznego na Starym Rynku w Łowiczu w dniu 25.06.2014r., pod pretekstem uznania prezes jako chorej na “schizofrenię paranoidalną”.

Konsekwencją takiej klasyfikacji psychiatrycznej byłoby przymusowe umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym, zawładnięcie jej dorobkiem, przejęcie organizacji. Natomiast upowszechniane przez Teresę z domu Znyk, Marię z domu Znyk, Polski Ruch Oporu, Inicjatywę Obywatelską Dorzecza Bzury i Słudwi, Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, informacje o uwolnieniu 25.12.2012r. Ludzkości z niewolniczego systemu, o przejęciu w dniu 02.11.2014r.  bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Polsce przez Suwerena-Naród Polski,  “sędzia” miałaby podstawy uznać jako wymysł osoby chorej psychicznie.

Zróbmy wszystko, aby udaremnić tak haniebne zamiary na krzywdę Teresy z domu Znyk, na krzywdę Marii z domu Znyk, na krzywdę milionów rdzennych Polaków skupionych wokół naszych organizacji i naszych działań od 1992r. w Polsce i na forum międzynarodowym !!!

Zróbmy wszystko, aby udaremnić tak haniebne zamiary, co byłoby krzywdą wyrządzoną wszystkim Polakom w Polsce i na świecie oraz innym zniewolonym narodom !!!

Prezes Teresa z domu Znyk w działalności rozpoczętej w 1992r.,  na niwie kultury polskiej, ludowej łowickiej,  już wcześniej,  bo 1995r. i 2008r. doświadczyła  nieudanych prób odebrania jej prawa do prowadzenia działalności, co odbywało się  z odgórnego nakazu politycznego a  z udziałem lokalnych władz powiatu łowickiego. Tylko dzięki jej uporowi, wiedzy prawnej oraz pomocy życzliwych osób, obroniła swoje prawa i dobre imię, które obecnie na nowo są deptane a Teresa Wojda jest prześladowana za niezłomną służbę Suwerenowi-Narodowi Polskiemu i Polsce.

Polski Ruch Oporu wyraża stanowczy sprzeciw wobec prześladowania, szykanowania, pomawiania prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, osoby wolnej, Teresy z domu Znyk, przez szefów i pomocników prywatnych  firm handlowych bezprawnie i bezskutecznie podających się za instytucje państwowe w Polsce.

Polski Ruch Oporu wyraża stanowczy sprzeciw wobec pomawiania o chorobę psychiczną prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, osobę wolną Teresę z domu Znyk, przez Grzegorza Pawliczaka, biegłego psychiatrę prywatnej firmy handlowej bezprawnie i bezskutecznie podającej się za Sąd Okręgowy w Łodzi, a działającego na zlecenie żydowskich okupacyjnych władz w Polsce w celu dokonywania oszustw i zbrodni psychiatrycznej, inkwizycji, która wyniszczyła, zabiła, w ostatnim 100-leciu więcej ludzi niż pierwsza i druga wojna światowa !!!

Nawet wielu psychiatrów mówi o nienaukowym charakterze psychiatrii. Najbardziej znany na świecie psychiatra prof Thomas Szasz uczy, że nie ma choroby psychicznej ! Pisze on: Psychiatria zabiła w ciągu ostatnich 100 lat więcej ludzi niż zginęło w dwóch wojnach światowych razem !!!”  

Powyżej tłum. Marii z domu Znyk, wersji niemieckiej stwierdzenia zawartego w obszernym artykule pt.: Die Verbrechen der Psychiatrie”- “Przestępstwa Psychiatrii ”:Die Psychiatrie hat in den letzten 100 Jahren mehr Menschen getötet, als in beiden Weltkriegen zusammen getötet wurden. http://grundrechtepartei.de/die-verbrechen-der-psychiatrie/,

Oto poniżej apel o przerwanie milczącej zmowy wokół dręczenia i gwałtu na ludziach będących w rękach chemicznej psychiatrii:  http://layah.org/uniwersytet/pmh/o-szarlatanskim-pseudoleczeniu-zwanym-psychiatria

“O szarlatańskim pseudoleczeniu zwanym psychiatrią

Ajurweda i Uzdrawianie,Przekazy Mistrza Himalaya

Ostrzegamy dziś całą ludzkość przed pseudomedyczną specjalnością, jaką jest psychiatria z jej toksycznymi narkotykami, które zamiast leczyć i pomagać człowiekowi, jedynie zakłócają i wyniszczają mózg, powodując rozmaite komplikacje a nawet śmierć! Szukajcie o ludzie pomocy u terapeutów naturalnych, u bioenergetycznych uzdrowicieli, w ziołach z pól i łąk, a nade wszystko u duchowo zorientowanych psychoterapeutów i psychoedukatorów na ich kursach, zajęciach czy grupach wsparcia.

W większości przypadków rozwiązanie psychicznych problemów, zahamowań i zakłóceń odbywa się dzięki zaangażowanemu wsparciu inteligentnych i rozumnych przyjaciół, a jeśli tych brakuje to dzięki rozmaitym „odpłatnym przyjaciołom” jak doradcy rozwoju osobistego, psychoterapeuci, transpersonaliści, liderzy grup wsparcia i samopomocy czy telefonu zaufania. Stosowanie tak zwanych „leków” psychotropowych to zbędny gwałt i terror na ludzkiej psychice, gdyż jedynie służy sparaliżowaniu pracy mózgu na czas stosowania takiego środka, a nie ma żadnych właściwości leczniczych. W szpitalach bardziej pomocne są zwykłe pielęgniarki z sercem, które życzliwie rozmawiają z tak zwanymi pacjentami niźli pseudolekarze psychiatrii, której istnienie jako nauki medycznej jest z wielu powodów kontrowersyjne.

Psychiatra to rodzaj szarlatana aplikującego toksyczne środki, które używane często albo długotrwale powodują szereg fizycznych, dobrze znanych dolegliwości jak ślinotok, zmętnienie wzroku, ogłupienie, apatię, drżenie kończyn, zaburzenie pracy serca, duszności, dławienie, przejaskrawienie obrazu, niemożność czytania i pisania, zwolnienie reakcji, niewydolność ogólną, niezdolność do zaspokajania własnych potrzeb, cierpienie psychiczne, a także przyspieszają zgon osoby poddawanej długotrwałym kuracjom środkami psychoaktywnymi. W zależności od rodzaju pseudoleku, rok jego klinicznego stosowania skraca życie od 3-10 lat stąd pacjenci na oddziałach psychiatrycznych zamkniętych zwykle nie żyją więcej niż od 7-20 lat, jeśli są faszerowani neuroleptykami, antydepresantami, poddawani elektrowstrząsom czy lobotomii! Pseudowiedza, jaką jest psychiatria z jej szarlatańskimi psychotropami w Nowym Wieku i w Nowym Tysiącleciu powinna już zostać całkowicie potępiona i zakazana, a jej iście faszystowskie metody opierające się na gwałcie, przemocy, terrorze, neurologicznym zatruciu i doprowadzaniu ludzi do przyspieszonej śmierci winny być ujawniane tak jak i inne zbrodnicze zboczenia o charakterze tyranii.

Opinia publiczna i tak zwani pacjenci powinni być informowani o tragicznych skutkach spożywania szarlatańskich pseudomedykamentów psychiatrii, która swój rozkwit miała w faszystowskich Niemczech służąc głównie w eutanazji osób upośledzonych, kalekich, odmiennych w poglądach politycznych, religijnych i odmiennych narodowościowo. Główne wynalazki psychiatrów powstały w faszystowskich obozach koncentracyjnych i służyły jedynie do niszczenia ludzi za ich przekonania czy nieakceptowane przez faszystowski reżim zachowania i postawy!

Czas już zlikwidować tę pozostałość faszyzmu, jaką jest niewątpliwie psychiatria produkująca co roku przynajmniej jeden milion nowych ofiar, do którego procederu przyczyniają się mocno koncerny farmaceutyczne zarabiające miliardy na produkcji toksycznych i zabójczych pseudomedykamentów, psychotropów czy antydepresorów.

Tysiące psychiatrów na całym świecie, którzy nie ulegli propagandzie tej pseudomedycznej specjalizacji wyraża swój sprzeciw niehumanitarnemu traktowaniu pacjentów psychicznych niczym bydło, zatajaniu prawdy o szkodliwości podawanych substancji, nieinformowaniu o lepszych i skuteczniejszych metodach rozwiązywania własnych problemów, konfliktów sumienia czy metodach samokontroli charakteru i wyrażania emocji.

Prawidłowa dieta, masaż, herbatki ziołowe, prysznic, gorący-zimny naprzemiennie, jogging (swobodny, luźny bieg), terapie zajęciowe, taniec, zajęcia twórcze, długie spacery i wycieczki, zmiana środowiska i klimatu, wsparcie przyjaciół, sugestopedia czy relaksacja to są metody rzeczywiście pomocne, o których psychiatrzy jako współcześni szarlatani zapominają informować społeczeństwo.

Podstawowe prawa człowieka i obywatela najbardziej łamane są na osobach uznanych za schizofreników, chorych psychicznie, psychotycznych, depresyjnych, maniakalnych, a to oznacza złośliwą przemoc fizyczną, gwałt na mózgu, wielodniowe unieruchomienia przez związanie, a na dzieciach i kobietach w szpitalach psychiatrycznych jest to jeszcze często gwałt seksualny dokonywany przez personel tych obozów wyniszczania mózgów i zbiorowej zagłady ludzi. Psychiatria opiera się na trzech zasadach, a są to zastraszenie, sterroryzowanie i skrzywdzenie z użyciem przemocy.

Specjalność psychiatrii powstała jako przedmiot zajmujący się kontrolą i sterowaniem społeczeństwem, powstawało jako zapotrzebowanie na gnębienie dysydentów politycznych, naukowych czy religijnych, a wiadomo, że do końca XIX stulecia psychiatrzy zajmowali się wyłącznie biologicznym wyniszczaniem ludzi o odmiennych poglądach religijnych, czyli wszelkich dysydentów, heretyków, innowierców i sekciarzy!

Reżim Franco, Hitlera, Mussoliniego wymordował psychiatrycznie miliony ludzi za odmienne poglądy społeczno-polityczne, a sami psychiatrzy kompromitują się nawet osadzaniem w oddziałach zamkniętych tych spośród nich, którzy odważają się głośno mówić o bestialskim dręczeniu i torturowaniu w zakładach psychiatrycznych, o podawaniu trucizn bez potrzeby dla zysku i nagrody ze strony koncernów farmaceutycznych czy o eutanazji bezdomnych, upośledzonych i kalekich w wielu z pozoru cywilizowanych krajach świata.

Wszystkie środki psychiatryczne to neurotoksyny, substancje szkodliwe i zabójcze dla zdrowia i życia, bo co niszczy, uszkadza i zabija mózg, to jest zabójcze dla całego człowieka, a wielu pacjentów zakładów psychiatrycznych umiera udusiwszy się, na choroby serca, nagle „bez żadnej przyczyny”. Osoba cierpi fizycznie okaleczona i upośledzona zniszczeniem funkcji intelektualnych. Każdy zdrowo myślący człowiek żywo zaprotestuje przeciwko bandyckim, przymusowym aplikowaniu trujących substancji i przeciwko ukrywaniu toksycznych i zabójczych pseudoleków, o których środowisko psychiatrów często mówi jako o „ogłuszaczach”, „usypiaczach”, „killerach” czy „niwelatorach” pacjenta!

Więzienie niewinnych ludzi w zakładach psychiatrycznych z powodu ich politycznej niepoprawności czy religijnej odmienności, czy z powodu krytykowania władzy nie powinno mieć miejsca, a orzekanie niepoczytalności i detencje wbrew woli pacjentów, ubezwłasnowolnienie powinny w zasadzie w wolnym i wolnościowym społeczeństwie raz na zawsze zniknąć!

Czas zaprzestać wyniszczania myślicieli, pisarzy, twórców, społeczników jedynie za ekscentryczne zachowania, krytykowanie panującego reżimu pseudodemokratycznego, myślenie i mówienie inaczej niż na ogół przyjęto!

O ile osoba nie wyrządza poważnej krzywdy innym jak zabijanie, gwałcenie, okradanie, rzeczywiste fizyczne znęcanie, to nie ma żadnych powodów do izolacji, przymusowego leczenia, żadnych represji ani gwałcenia cudzego prawa do wolności, wyboru lekarza czy szpitala!

Nie istnieją biologiczne, medyczne podstawy do rozpoznawania wielu jednostek uważanych w psychiatrii za choroby jak to ma miejsce w wypadku schizofrenii, a żaden urzędnik nie ma prawa stwierdzania, jakie słowa są wulgarne, a jakie nie ani kiedy wolno się komu rozbierać i chodzić nago, głośno śpiewać czy krzyczeć, bo często naturyści bywają przedmiotem psychiatrycznych tortur, albo osoba mówiąca zbyt cicho czy zbyt głośno dla kogoś, kto tego akurat nie lubi, a posiada tak zwaną władzę i możliwość dowolnego gnębienia społeczeństwa. Ubezwłasnowolnianie to zwykle metoda przejęcia cudzego majątku, kontrolowania innej osoby z powodu odmiennych poglądów i zachowań nieakceptowanych przez tak zwaną większość społeczną! Współczesne czarownice, heretycy, odmieńcy, luzacy, sekciarze, dysydenci i antyrządowi krzykacze, bluźniercy, wszyscy spotykają się na torturach w zakładach psychiatrycznych, jako tak zwani schizofrenicy, a jest to faktycznie nie istniejąca, polityczna czy społeczno-polityczna „choroba”.

Przerwij milczącą zmowę wokół dręczenia i gwałtu na ludziach będących w rękach chemicznej psychiatrii, protestuj przeciwko przymusowemu osadzaniu na leczenie psychiatryczne, protestuj przeciw bezterminowym detencjom sądowym, powiedz „dość” psychiatrycznym gwałtom, stop dezinformacji o skutkach zabójczych narkotyków stosowanych przez psychiatrię, dość odczłowieczania, piętnowania, obezwładniania i zabijania w iście faszystowski sposób z pomocą majestatu prawa.Rozprzestrzeniaj to orędzie antypsychiatrii i wezwanie do humanitarnych i godziwych rodzajów pomocy !                       

Wiele Błogosławieństw na Drodze Przebudzenia i Urzeczywistnienia! Om Namaśśiwaja!” –koniec cytatu. Więcej o przestępstwach psychiatrii w linku:http://anty-psychiatria.blogspot.com/p/ktos-wmawia-ci-ze-musisz-udzielac.htmlhttp://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1513724,1,przemoc-w-psychiatryku.read

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

www.wojdabejda.wordpress.com ,http://polskiruchoporu.neon24.pl/,

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Poniżej wykaz wystąpień Polskiego Ruchu Oporu do Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa : http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129371,stop-talmudycznemu-wymiarowi-sprawiedliwosci-w-polsce  http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129247,obrot-i-dystrybucja-energii-okrada-i-oszukuje-polakow http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129195,stop-wymuszeniom-rozbojniczym-firm-skarbowych

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129139,o-odszkodowania-za-okradanie-i-zniewalanie-polakow http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129514,dosc-tuszowania-prawdy-o-wyrokach-sadu-zwyczajowego http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129723,zdemontujmy-upadly-prywatny-swiatowy-niewolniczy-system http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129809,koniec-oszustwa-zdelegalizowanych-bankow http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129917,zwyciestwo-prawdy-o-wojskowej-psychiatrii http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129944,glosiciele-prawdy-oficerami-pokoju-w-tworzeniu-ery-dostatku http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130293,ukraincy-do-brutalnych-dzialan-przeciwko-polakom-w-polsce http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130339,polscy-oficerowie-pokoju-przejmuja-stery-w-polsce http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130691,szykany-polki-w-niemczech-a-wspieranie-terrorystow-z-isis  http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130767,aktem-laski-pokojowe-nawolywanie-do-opuszczania-polski

 
6 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 3 kwietnia 2016 w Do Międzynarodowego Sądu Zwyczajowego

 

Aktem łaski pokojowe nawoływanie do opuszczania Polski.

Wzywa się wszystkich żydów, ukrainców, uchodźców z Izraela, Syrii i innych krajów do niezwłocznego opuszczania na zawsze terytorium Suwerena-Narodu Polskiego, który sprawuje bezpośrednią władzę zwierzchnią od 02.11.2014r. !

Aktem szczególnej łaski pokojowe nawoływanie obcych do niezwłocznego opuszczania Polski.

Pierwszy Polski Sąd Prawa Zwyczajowego działa w Łowiczu.

Gmach sądu w LowiczuKonieczna wymiana tablic na gmachu „Sądu Rejonowego” w Łowiczu.

Foto: Dariusz Dzik

Łowicz, 02.04.2016r.

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS)

ITCCS Central Office (Brussels): itccsoffice@gmail.com

Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli

Polski Obywatelski Ruch Oporu informuje, że szeroko rozpowszechnione nasze protesty przeciwko bezprawnym, nielegalnym działaniom grupy przestępczej z Łowicza wobec Teresy z domu Znyk, reprezentującej Suwerena-Naród Polski, Polski Obywatelski Ruch Oporu, przekazane zostały osobiście, z czytelnym podpisem Teresy z domu Znyk,  do “Powiatowej Komendy Policji”  w Łowiczu (29 i 30.03.2016r.) oraz do “Sądu Rejonowego w Łowiczu” (30.03.2016r.).

DSC00089

W dniu 31 marca 2016r., ok 11.30 dwóch mężczyzn w cywilnym ubraniu, którzy przyjechali samochodem o nr. rej. ELC 45RN, dzwonili bezprawnie do mieszkania Marii z domu Znyk w Łowiczu. Najprawdopodobniej poszukiwali Teresy z domu Znyk, celem porwania jej i doprowadzenia siłą na rozprawę do prywatnej firmy handlowej “Sąd Rejonowy w Łowiczu”.  Teresa Wojda, dzięki opatrzności Bożej, nie dała im satysfakcji ponownego zakucia w kajdanki i siłowego doprowadzenia na rozprawę.  http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/rozpoczela-sie-sprawa-karna-kobiety-ktora-przerwala-sesje,3691944,art,t,id,tm.html

Z informacji zawartych na stronach internetowych lokalnych mediów dowiedzieliśmy się, że w tym właśnie dniu, tj 31.03.2016r. odbył się talmudyczny spektakl bezprawia w gmachu prywatnej firmy handlowej “Sąd Rejonowy” w Łowiczu, z  M. Szubert- Fijałkowską w roli głównej jako kapitana tonącego statku morskiego jurysdykcji kanoniczno-morskiej. Roman Antosik odegrał rolę adwokata, pomimo, że Teresa z domu Znyk kilkakrotnie zabraniała mu występowania w jej imieniu oraz  pomimo złożonego do akt sprzeciwu. Wbrew wnioskowi uzurpatorskiego obrońcy, kapitan zagrożonego statku-”sędzia” Szubert-Fijałkowska bezprawnie przesłuchała dwóch świadków: byłego przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu H.Zasępę i policjanta M.Pokora.

http://www.lowiczanin.info/bezpieczenstwo/inne/-Teresa-W–znowu-nie-przyszla-do-sadu-w-Lowiczu–/

Z art. prasowego “Nowy Łowiczanin” wynika, że H.Zasępa kłamie, znieważa i obraża Teresę z domu Znyk, prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze ”Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruch Oporu.

Nieprawdą jest jakoby prezes wielokrotnie zakłócała porządek, skoro było to jednorazowe zwrócenie uwagi przewodniczącemu rady i radnym aby postępowali zgodnie z prawem przy rozpatrywaniu udokumentowanej i w pełni zasadnej skargi Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze”Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi w obronie wszystkich mieszkańców  Łowicza, uznanych za pokrzywdzonych przez Prokuratora Rejonowego w Łowiczu.  Niepodważalnym dowodem jest nagranie tej sytuacji :

Przerwane obrady Rady Miejskiej w Łowiczu   https://www.youtube.com/watch?v=GKH6GKVHlfs
wojdabejda.wordpress.com/2016/01/30/lowickie-bezprawie-wymiaru-sprawiedliwosci;-sadzenie-ofiary-zamiast-ukarania-sprawcow/

Prezes zwróciła uwagę przewodniczącemu, że jest on tylko od prowadzenia sesji a nie do manipulacji. Zażądała aby rada zastososowała się do pouczenia prawnego urzędu wojewódzkiego: każdą skargę rada ma bezwzględny obowiązek rozpatrywać w formie uchwały a nie w sprawach różnych jako zwykłe pismo! Na dowód prezes okazała wszystkim obecnym, że przedmiotowe pismo jest skargą. Jest skargą na zamach na stowarzyszenie, na przestępcze działania władz miasta: zatrucia wody pitnej,  sprzedania polskiej ziemi pod amerykańską (USA) trucicielską militarno-strategiczną bazę hydroszczelinowania  na osiedlu Bratkowice w Łowiczu.

Skoro występowanie w obronie zniewolonych, bezbronnych mieszkańców Łowicza jest zdaniem H. Zasępy obrażaniem burmistrza i radnych radnych, to rodzi się zasadnicze pytanie dlaczego władze miasta dopuszczają się tak niegodnych czynów sprowadzania zagrożeń przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i  w wielkim poczuciu bezkarności  z zuchwałością obrażają i prześladują obrończynię?

Przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu z art. 163 kk § 1, Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, pkt.3 rozprzestrzeniania się substancji trujących,

3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

art. 181.§1. k.k.

“ Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi  lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Odpowiedzialność za bezkarność sprawców ludobójczych działań w Łowiczu i w Polsce ponosi tzw. “wymiar sprawiedliwości”, ale ten faktycznie nie istnieje, bo sam stanowi grupę przestępczą prywatnych firm handlowych, nagminnie łamiacą prawa rdzennych Polaków, prawa Suwerena-Narodu Polskiego !  https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/31/o-ukaranie-i-odsuniecie-od-wladzy-ludobojcow-w-lowiczu-i-w-polsce/

Oto cytat ze skargi na działania łowickiej grupy przestępczej:

„To nie Teresa z domu Znyk powinna stawać na sesji Rady Miejskiej w obronie mieszkańców Łowicza i Narodu Polskiego ! To Wy mężczyżni, funkcjonariusze wymiaru sprawiedliwości z prokuratorem na czele powinniście wyprowadzić w kajdankach ludobójców nie tylko z łowickiego ratusza !”

Łowickie media lokalne wspołdziałają z nielegalnymi, okupacyjnymi władzami Łowicza i zamiast rzetelnie informować mieszkańców o sprowadzanych zagrożeniach dla ich zdrowia i życia to prowadzą nagonkę medialną na obrończynię Narodu Polskiego i Polski.

Więcj w poniższym linku:

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/30/media-lokalne-chronia-przestepcow-a-zniewazaja-obroncow-narodu-polskiego/

Polski Obywatelski Ruch Oporu wyraża wielkie uznanie dla dokonań Teresy z domu Znyk, prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze ”Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruch Oporu.

Podziękowania należą się Pani Teresie Wojda z LOWPORO za bezkompromisową walkę w obronie Łowiczan i Narodu Polskiego, nie tylko w sprawie zbędnych, toksycznych podzielników ciepła, które dzięki jej determinacji nie zostały wprowadzone w zasobach ZGM przez J. Mika z ZGM i Urząd Miasta- prywatne geszefty zarejestrowane w Waszyngtonie !

Pani Teresie z domu Znyk  z LOWPORO wszyscy mieszkańcy z zasobów ZGM w Łowiczu zawdzięczają ogromne oszczędności w opłatach za ciepło. Przy tym bezcenne jest zaoszczędzenie zdrowia tysięcy mieszkańców Łowicza jak i życie w komforcie ciepła sterowanego czujnikami przez Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu ! Podzielniki miały podtruwać, być biznesem dla firmy montującej, biznesem dla pracowników ZGM a na szkodę i krzywdę mieszkańców a przy tym o ¼ zwiększałyby opłaty za ciepło !

Z komórki zgrane 20.10.2011 r. 035 (1)

Foto z wokandy: rozpatrywanie skargi T.Wojda na odmowę wszczęcia śledztwa przez Prokuratora Rejonowego w Łowiczu, z wniosku T.Wojda przeciw K.Kalińskiemu i J.Mika o zamiar wprowadzenia toksycznych  podzielników ciepła, IIKp 235/11. Na wokandzie zapis utajnionego przed T.Wojda : “rozpoznawanie  wniosków o wydanie listu żelaznego”. Prezes Sądu M.Piwowarczyk  oraz  Prokurator Rejonowy M.Bursa osobiście uporczywie utrudniały wgląd do akt sprawy przed i po rozprawie, by ukryć faktyczną zawartość akt sprawy. Więcej w linku: http://bejda.blogspot.de/p/dziaania-prawne-sprawa-koncesji-na-gaz.html

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa wszystkich mieszkańców nie tylko Łowicza, aby zjednani stanęli solidarnie przed gmachem “Sądu Rejonowego” i “Prokuratury Rejonowej”  w Łowiczu, ul Kaliska 1/3  i wraz z oficerami pokoju i szeryfem dokonali przejęcia miasta a budynek sądu i prokuratury,  zamienili w siedzibę Polskiego Sądu Prawa Zwyczajowego !

W imieniu Suwerena-Narodu Polskiego, Polski Obywatelski Ruch Oporu pokojowo wyzywa wszystkich żydów, ukrainców, przybyszów, uchodźców z Izraela, Syrii i innych krajów do niezwłocznego opuszczania na zawsze terytorium  Suwerena-Narodu Polskiego, który sprawuje bezpośrednią władzę zwierzchnią od 02.11.2014r. !

W imieniu Suwerena-Narodu Polskiego, Polski Obywatelski Ruch Oporu pokojowo wzywa wszystkich biskupów, księży, siostry zakonne, zakonników i innych pracowników prywatnych firm handlowych, podających się za instytucje kościelne, które zostały zdelegalizowane na zawsze wyrokiem Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa, do niezwłocznego opuszczania na zawsze  terytorium  Suwerena-Narodu Polskiego, który sprawuje bezpośrednią władzę zwierzchnią od 02.11.2014r. !

UWAGA !!!

Pozostawanie na terytorium Suwerena-Narodu Polskiego, uwolnionego 25.12.2012r. z niewolniczego prywatnego światowego systemu poprzez Paradygmat Report spowoduje, że  Naród Polski będzie zmuszony i uprawniony do podjęcia bezpośrednich, zakonspirowanych, konsekwentnych działań obrony koniecznej oraz działań szeryfów i oficerów pokoju Polskich Sądów Prawa Zwyczajowego.

http://www.tcichocki.pl/TC-Burmistrz_MiG_Piaseczno_11.03.2016.pdf

Cyt:

Skoro w RP funkcjonowały i funkcjonują nielegalne organa władzy publicznej, to wszelkie ustanawiane przez nie prawo, wydawane decyzje, upomnienia, …, nie mają mocy prawnej.

W związku z wyżej opisaną sytuacją na podstawie prawa naturalnego i Art. 4.2 Konstytucji RP w dniu 02 listopada 2014 r. Naród Polski przejął bezpośrednie sprawowanie władzy. W konsekwencji w dn. 02.04.2015 r. wydany zostałDekret „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” – najwyższej rangi akt prawny wydany w zgodzie z polską racją stanu w celu usunięcia z organów/urzędów osób pełniących funkcje w sposób nieuprawniony i niewłaściwie udokumentowany.

Art. 5 i 6 Dekretu stanowią podstawę prawną do zaniechania płatności podatków do czasu zalegalizowania organów w państwie.”

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

KOMENTARZE

—WITAM :))ninanonimowa 02.04.2016 04:41:34

DZIELNIE Panie walczą , w Polsce to się nie zdarza . Mają Panie wiedzę ! całe szczęście .Proszę opracować tekst protestacyjny OBRONY WAS , jak i podać adresata listów. Serdecznie POZDRAWIAM WYJĄTKOWE Polki .

 
1 Komentarz

Opublikował/a w dniu 2 kwietnia 2016 w Do Międzynarodowego Sądu Zwyczajowego