RSS

Opary absurdu: bezkarność, przeprosiny i odszkodowanie dla kata a więzienie dla ofiary proszącej o ułaskawienie ?!

25 Kwi

Opary absurdu: bezkarność, przeprosiny i odszkodowanie dla kata a więzienie dla ofiary proszącej o ułaskawienie ?!

Ukaranie prześladowców Piotra Trznadla aktem sprawiedliwości !

Rolnik Piotr Trznadel nie powinien trafić do więzienia za ostrzeganie przed terrorystą, zabójcą !

Artykuł z Gazety Polskiej o Trznadlu

Łowicz, 24.04.2016r.

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI RUCH OPORU

 

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości

Prokurator Generalny

 

Otrzymują:

Sąd Rejonowy w Chodzieży

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Sąd Prawa Zwyczajowego d/s przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli

Dotyczy:  

 • niezwłocznego wydania aktu ułaskawienia Piotra Trznadla przez Andrzeja Dudę, prezydenta RP

 • Spowodowania natychmiastowego odsunięcia od orzekania Łukasza Przekopa, sędziego Sądu Rejonowego w Chodzieży i pozbawienia go na zawsze prawa wykonywania zawodu sędziego.

 • Spowodowania niezwłocznego osadzenia w więzieniu Mirosława Przybysza, winnego zabójstwa wraz z osobami winnymi jego bezkarności na czele z sędzią Łukaszem Przekopem.

 • Spowodowanie konfiskaty mienia osób winnych przestępstw przeciwko Piotrowi Trznadlowi.

 • Spowodowanie wypłaty odszkodowania  dla niesłusznie skazanego, prześladowanego Piotra Trznadla, ofiary przestępstw sądowych.

 • Spowodowanie odzyskania przez Piotra Trznadla 41 ha gruntów rolnych, utraconych w wyniku działań zorganizowanej grupy przestępczej sądowo-komorniczej z udziałem zabójcy Mirosława Przybysza.  

Dotyczy:

 1. sygn.akt II KO 104/16, Sądu Rejonowego w Chodzieży sprawy o rozpoznawanie 1.04.2016r. kwestii prośby niesłusznie skazanego Piotra Trznadla o ułaskawienie w sprawie syg.akt II K 50/15, przez sędziego Łukasza Przekopa, który odmówił ułaskawienia a wcześniej wydał wyrok skazujący Piotra Trznadla.
 2. Odwieszenia dnia 5.04.2016r.przez sędziego Łukasza Przekopa kary więzienia dla Piotra Trznadla za ostrzeganie przed zamachowcem.
 3. Podtrzymania  odmowy ułaskawienia przez Sąd Okręgowy w Poznaniu decyzją z 14.04.2016r.

 

W związku z przychylnością Pana Andrzeja Dudy o ułaskawienie Piotra Trznadla, (adres do korespondencji: Piotr Trznadel, 64-610-Rogoźno, ul Kościuszki 51/3)  Polski Ruch Oporu zwraca się z prośbą o niezwłoczne wydanie aktu ułaskawienia Piotra Trznadla z pominięciem procedur, bezpośrednio  na podstawie podstawie Art. 139 Konstytucji RP.

“Prezydent może zastosować prawo łaski z pominięciem wskazanej procedury bezpośrednio na podstawie Art. 139 Konstytucji RP “  http://www.prezydent.pl/prawo/prawo-laski/

Sędzia Sądu Rejonowego w Chodzieży Łukasz Przekop nieważnym, bezskutecznym postanowieniem z 01.04.2016r., odrzucił prośbę o ułaskawienie Piotra Trznadla. W dniu 5.04.2016r. sędzia Łukasz Przekop bezpodstawnie, pomimo pozytywnej opinii kuratora sądowego,  odwiesił karę 6 miesięcy więzienia dla chorego Piotra Trznadla, poszkodowanego w wyniku napadu z bronią w ręku, dokonanego przez uchodzącego bezkarnie Mirosława Przybysza.

Postanowienie w tej sprawie nie zostało podpisane przez sędziego Łukasza Prokopa lecz przez sekretarza sądowego Marleną Merker, co czyni ten dokument nieważnym, bezskutecznym.

To nieważne, bezskuteczne  postanowienie zostało podtrzymane przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, który również wydał nieważne, bezskuteczne, postanowienie o podtrzymaniu odmowy ułaskawienia Piotra Trznadla, które nie podpisane zostało przez sędziego ale przez sekretarza sądowego.

Ponadto wszystkie dokumenty wydawane przez sądy i prokuratury oraz policję zawierają sfałszowane państwowe pieczęcie urzędowe z masońskimi symbolami.

http://3obieg.pl/sposob-polakow-na-odzyskanie-wladzy-na-terytorium-polski

Nielegalna władza okupanta masońsko/żydowskiego, działającego na terytorium POLSKI pod fałszywą pieczęcią urzędową (okrągłą), nie może wydać ani jednego aktu prawnego: 1) będącego dowodem z dokumentu, 2) mającego moc władczą, 3) podlegającego wykonaniu, 4) zaskarżeniu.

Co znaczy że działalność masonów/żydów na terytorium POLSKI jest bezskuteczna ex-tunc (wstecz) od daty ogłoszenia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych ..- do nadal.  W zał. 1 podana jest metryka poruszanego  rozporządzenia.  Art. 26 (zał. 2) precyzuje dokładnie datę bezskuteczności  rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 1)

Pomimo braków formalnych, które czynią decyzje sądów, prokuratur, komorników nieważnymi, bezskutecznymi, to jednak policjanci ślepo, bezmyślnie wykonują nakazy sądowe i prokuratorskie, co również może stać się w przypadku opisywanej sprawy niesłusznie skazanego rolnika Piotra Trznadla, któremu odwieszono karę więzienia.

Istnieją niepodważalne dowody winy Mirosława Przybysza, który wtargnął na posesję PiotraTrznadla, z premedytacją oddał strzały w kierunku bezbronnego, niespodziewającego się takiego ataku rolnika. Sprawca zbrodni uciekł z miejsca zdarzenia. Spowodował zagrożenie życia, uszkodzenia ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu rannego Piotra Trznadla, który przeżył tylko dzięki sprawnej akcji ratunkowej i skutecznym działaniom lekarzy-chirurgów.

Zamachowiec jest sprawcą krzywd nie tylko Piotra Trznadla, który żyje w ciągłej obawie o swoje życie i zdrowie  ale również  krzywd jego rodziny. Mirosław Przybysz nielegalnie w sposób przestępczy wszedł w posiadanie gospodarstwa Piotra Trznadla  o pow. 41 ha, zlicytowanego za symboliczne pieniądze.

Obecnie Piotr Trznadel żyje w ciągłej obawie, że w każdej chwili mogą pojawić się uzbrojeni policjanci i siłą doprowadzić go do więzienia na 6 miesięcy, ponieważ nie wykonał i nie ma zamiaru wykonywać nielegalnego, niesprawiedliwego, nieskutecznego nakazu sądowego przeproszenia zamachowca Mirosława Przybysza, zapłacenia mu 2000 złotych odszkodowania za ostrzeganie przed nim- uzbrojonym terrorystą stanowiącym ciągłe niebezpieczeństwo dla P.Trznadla, jego rodziny i mieszkańców okolicznych wsi.

W prowadzonych przez sądy i prokuraturę sprawach na przykładze Piotra Trznadla, widoczny jest stan degrengolady w wymiarze, mylnie zwanym “wymiarem sprawiedliwości”. Wydanie aktu ułaskawienia dla prześladowanego działacza Związku Zawodowego Rolników ”Ojczyzna”, Piotra Trznadla skrzywdzonego przez zamachowca jak również przez lokalne sądy i prokuraturę będzie aktem elementarnej sprawiedliwości wobec ofiary, postrzelonej przez zamachowca, który uchodzi bezkarnie i jest zagrożeniem dla otoczenia.

Polski Ruch Oporu wnosi o:

 • Spowodowanie natychmiastowego odsunięcia od orzekania Łukasza Przekopa, sędziego Sądu Rejonowego w Chodzieży i pozbawienia na zawsze prawa wykonywania zawodu sędziego.

 • Spowodowanie niezwłocznego osadzenia w więzieniu Mirosława Przybysza, winnego zabójstwa wraz z osobami winnymi jego bezkarności na czele z sędzią Łukaszem Przekopem.

 • Spowodowanie konfiskaty mienia osób winnych przestępstw przeciwko Piotrowi Trznadlowi.

 • Spowodowanie wypłaty odszkodowania zgodnie z międzynarodową taryfą odszkodowawczą za łamanie praw ludzkich dla niesłusznie skazanego, prześladowanego Piotra Trznadla, ofiary przestępstw sądowych.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby/

 • Spowodowanie odzyskania przez Piotra Trznadla 41 ha gruntów rolnych, utraconych w wyniku działań zorganizowanej grupy przestępczej sądowo-komorniczej z udziałem zabójcy Mirosława Przybysza.  

Polski Ruch Oporu solidaryzuje się z prześladownym działaczem Związku Zawodowego Rolników ‘Ojczyzna” z Piotrem Trznadlem. http://zzrojczyzna.pl . Składamy wyrazy uznania i podziękowania dla Piotra Trznadla za ostrzeganie Polaków przed goźnym przestępcą Mirosławem Przybyszem oraz przed przestępcami pracującymi w wymiarze sprawiedliwości.

Polski Ruch Oporu  pochwala niezłomną, nieugietą, godną Polaka  postawę Piotra Trznadla wobec krzywdzących, uwłaczających godności ludzkiej, sądowych wyroków w tym m.in. nakazów listownego przeproszenia oprawcy i wypłacenia mu odszkodowania.

Piotr Trznadel to  ofiara przestępstw zorganizowanej grupy przestępczej zainstalowanej w prywatnych firmach handlowych symulujących instytucje państwowe, wspomaganej przez antypolskie media na czele z “Gazetą Polską” i redaktorem Tomaszem Sakiewiczem.

Obowiązkiem Prezydenta Rzeczypospolitej jest nie tylko niezwłoczne wydanie aktu ułaskawienia dla niewinnego, pokrzywdzonego ale równocześne spowodowanie osadzenia w więzieniu i  konfiskaty mienia osób winnych krzywd wyrządzonych rolnikowi Piotrowi Trznadlowi, właścicielowi niegdyś 43 ha gospodarstwa a obecnie posiadającemu zaledwie 2 ha gruntów rolnych.

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI RUCH OPORU

Oto opis niesprawiedliwości i krzywd doznanych przez Piotra Trznadla :

Wszystko zaczęło się 1 maja 2010 roku o godzinie 12.12 w Pobórce Wielkiej na terenie Wielkopolski. W dniu tym Piotr Trznadel został postrzelony z broni palnej w brzuch przez Mirosława P. na terenie własnego gospodarstwa, po tym jak zwrócił mu kolejny raz uwagędotyczącą prowadzonych przez niego oprysków.

Piotr Trznadel upadł, zaś sprawca tej zbrodni uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając żadnej pomocy konającemu. Dzięki natychmiastowej pomocy lekarskiej Piotr Trznadel cudem przeżył, bo miał przy sobie telefon komórkowy. Skutki praktycznie śmiertelnego strzału Piotr Trznadel odczuwa i będzie odczuwał praktycznie do końca życia.

Prokuratura Rejonowa w Chodzieży postawiła sprawcy zamachu  Mirosławowi Przybyszowi  zarzut zabójstwa z  art.148 k.k., zarzut ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z art.156 k.k. oraz zarzut przestępstwa przeciwko życiu, naruszenia czynności narządów ciała i rozstrój zdrowia z  art.157 k.k.

Jednak Łukasz Przekop, sędzia Sądu Rejonowego  w Chodzieży wypuścił sprawcę zbrodni do domu za kaucją 40 tysięcy złotych i  dał mu zaledwie dozór policyjny, co urąga wszelkim zasadom sprawiedliwości. Sędzia  Łukasz Przekop powinien zostać pozbawiony nie tylko prawa wykonywania zawodu ale na równi z zabójcą odpowiadać za współudział w zbrodni.

Wstrząśnięty tymi faktami oraz poświadczającym nieprawdę artykułem Tomasza Sakiewicza w Gazecie Polskiej pt. „Były zastępca Leppera dostał kulkę!” – Piotr Trznadel postanowił opublikować „Obywatelskie Ostrzeżenie” w internecie na stronie Związku Zawodowego Rolników RP „Ojczyzna” www.zzrojczyzna.pl  opisując sprawę i pokazując wizerunek sprawcy, który nagrał telefonem komórkowym na chwilę przed zamachem na swoje życie.

Odnosząc się do artykułu Tomasza Sakiewicza, to Piotr Trznadel twierdzi iż został on napisany w sposób kłamliwy, w konsekwencji naruszający dobre imię Piotra Trznadla. W związku z tym Piotr Trznadel zwrócił się do niego o sprostowanie i napisanie prawdy. Sprostowanie nie nastąpiło do dnia dzisiejszego. Piotr Trznadel twierdzi ponadto, że przed napisaniem artykułu Tomasz Sakiewicz nigdy się z nim nie kontaktował w tej sprawie.

Mirosław Przybysz, kiedy się o tym dowiedział skierował zawiadomienie o zniesławieniu do Prokuratury. Prokuratura umorzyła sprawę, jednakże Sąd w odpowiedzi przychylił się do złożonego przez Mirosława P. zażalenia. Prokuratura po raz drugi umorzyła sprawę, co dało prawo Mirosławowi P. do skierowania prywatnego aktu oskarżenia do Sądu.

Sąd przystąpił do prowadzenia sprawy odrzucając wniosek PiotraTrznadla o oddalenie prywatnego aktu oskarżenia Mirosława P. Sprawę prowadził zaocznie sędzia Łukasz Przekop w Sądzie Rejonowym w Chodzieży.

W konsekwencji zapadł wyrok skazujący Piotra Trznadla z artykułu 212 k.k. na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata plus 2 tysiące złotych zadośćuczynienia i przeproszenie listowne.  Ostatnia decyzja sędziego Łukasza Przekopa powinna budzić największe zdziwienie, bowiem w tajemnicy przed Narodem Polskim i mediami Piotr Trznadel ma listownie przeprosić – niedoszłego zabójcę, za mówienie i pisanie prawdy.

Po wydaniu wyroku skazującego Piotra Trznadla – złożył on apelację do Sądu Okręgowego w Poznaniu, który podtrzymał wyrok pierwszej instancji sędziego Łukasza Przekopa. Po tym wszystkim Piotr Trznadel wystąpił z prośbą o ułaskawienie do Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Prezydent Andrzej  Duda przychylił się do prośby Piotra Trznadla o ułaskawienie.

W dniu 1 kwietnia 2016 roku w Sądzie w Chodzieży odbyło się posiedzenie sądu ws. ułaskawienia Piotra Trznadla, które prowadził sędzia Łukasz Przekop. Posiedzenie sądu zostało utajnione, natomiast publiczność, która weszła na salę sądową została wyproszona, w tym przedstawiciel mediów z kamerą.

Sędzia Łukasz Przekop w wydanym Postanowieniu nie przychylił się do wniosku Prezydenta RP Andrzeja Dudy odrzucając prośbę o ułaskawienie Piotra Trznadla.

W dniu 5 kwietnia 2016 roku sędzia Łukasz Przekop odwiesił zawieszoną karę 6 miesięcy pozbawienia wolności Piotrowi Trznadlowi. Powodem tego był fakt iż Piotr Trznadel nie przeprosił listownie niedoszłego zabójcy, ponadto nie wpłacił 2 tysięcy złotych zadośćuczynienia na jego konto.

Piotr Trznadel uznaje, że postąpił słusznie ujawniając kulisy zamachu na swoje życie. Twierdzi, że gdyby to stało się jeszcze raz – postąpiłby tak samo. Skazanie go uważa – za polityczne prześladowanie, gdyż działa dla dobra interesu Polski i Polaków.

Obywatelskie Ostrzeżenie

Publikujemy wizerunek oraz adres mordercy w celach ostrzeżenia obywateli RP przed  niebezpiecznym mordercą, który jest na wolności a powinien być w więzieniu min. 25 lat lub spędzić w więzieniu dożywocie.

UWAGA! KILER NA WOLNOŚCI, ZA 40 TYS. ZŁOTYCH

Korupcja w sądach. Sędzia sądu rejonowego z Chodzieży oraz sędziowie sądu okręgowego z Poznania i sędziowie sądu apelacyjnego z Poznania uwolnili Kilera. Kiler obecnie jest na wolności ponownie będzie mordował na różne sposoby.

Super ostrzeżenie dla społeczeństwa Polskiego i Europejskiego oraz świata. Kiler miał 5 badań psychologicznych i psychiatrycznych. Jego psychika nie funkcjonuje prawidłowo jest wyjątkowo niebezpieczny dla samego siebie oraz porządku publicznego dla społeczeństwa RP i UE

KILER wynajęty przez sąd i prokuraturę w Chodzieży.

Mirosław Przybysz Pobórka Wielka 39, 89-340 Białośliwie

KILLER

film

To on strzelał do Piotra Trznadla ze skutkiem śmiertelnym tylko lekarze z Wyrzyska uratowali Piotrowi Trznadlowi życie. Mirosław Przybysz morduje nie tylko ludzi ale również ekologie. Mirosław Przybysz nie tylko wyspecjalizował się w mordowaniu ludzi i ekologi jest też specjalistą od korumpowania terroryzowania urzędników, pracowników państwowych na różne sposoby. W sposób korupcyjny i bezprawny skorumpowani przez niego urzędnicy okradli Piotra Trznadla z ziemi 41ha ci urzędnicy to pracownicy sądów państwowych polskich z Chodzieży, Poznania i innych sądów prokuratur, policji, ministerstw byli prezydenci, premierzy, biegli lekarze psychiatrzy, psycholodzy z Bydgoszczy i innych miejscowości.Sprawcą tego wszystkiego jest Mirosław Przybysz i osoby przez niego skorumpowane. Mirosław Przybysz nie zaprzestał swojej działalności korupcyjnej, terrorystycznej, nadal korumpuje, terroryzuje na różne sposoby urzędników funkcjonariuszy państwowych kłamie i oszukuje między innymi obecnie w Sądzie Rejonowym w Pile w Wągrowcu w Złotowie i Chodzieży wydziały zamiejscowe.

Osoby wynajęte przez zbrodniarza Mirosława Przybysza do nękania i urządzania prowokacji i terroryzowania Piotra Trznadla. Ostrzeżenie obywatelskie przed tymi osobami.

Uwaga!

Pracownicy Policji Państwowej III RP poprzez niezabezpieczenie broni 2 pistoletów na które wydali zbrodniarzowi pozwolenie – mają współudział w zbrodni ze zbrodniarzem za którą muszą odpowiedzieć przed sprawiedliwością – a nad to uczyli zbrodniarza kiedy i w jaki sposób ma strzelać do Piotra Trznadla.

Jak zbrodniarz ludobójca unika kary więzienia 25 lat lub dożywocia w III RP. Prawo karne Polskie pozostawiło 3 furtki dla zbrodniarzy – ludobójców.

 1. Na wariata – podczas badań psychiatrycznych morderca ludobójca był niepoczytalny po zakończonych badaniach morderca – ludobójca był już poczytalny
 2. Wpłacając 40 tys. kaucji wychodzi się na wolność
 3. Obrona konieczna – uwalnia mordercę – ludobójcę.

W ten sposób w Państwie Polskim funkcjonuje bezprawie dla morderców-ludobójców. Rowerzystę za wykroczenie wsadza się do więzienia, za alimenty również. Tomasz Sakiewicz i Piotr Lisiewicz posiadają wiedzę, dowody dlaczego morduje się P. Trznadla w sposób finansowy, psychiczny, fizyczny.

Zobacz pismo dotyczące wydarzenia Do poczytania. Opinia sądowa psychiatryczno – psychologiczna

za umieszczenie filmu oraz wizerunku odpowiedzialny jest Piotr Trznadel.

 

 
6 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 25 kwietnia 2016 w Bez kategorii

 

6 responses to “Opary absurdu: bezkarność, przeprosiny i odszkodowanie dla kata a więzienie dla ofiary proszącej o ułaskawienie ?!

 1. wojdabejda

  26 kwietnia 2016 at 18:45

  Nieustraszona lekarka medycyny naturalnej komentuje :

  “Po owocach ich poznacie ” !

  Ten domek z kart czyli wielka mistyfikacja “prawa”, jego iluzja, fikcja literacka rozpadła się !!!

  Wszelkie “urzędy” administracyjne obcych na naszych ziemiach, lubobójcza i wywłaszczająca bezprawnie hałastra “sądowniczo-prawnicza”,”winkeladwokaci”, jezuickie “szkolnictwo”, “duchowieństwo”, itd., to wielka blaga obliczona na niewiedzy poczciwych ludzi i oparta na ich irracjonalnym strachu przed tymi wszystkimi prywatnymi firmami handlowymi, w których “pracują” ci straszni komedianci w togach, czarnych sukienkach, habitach czy w garniturkach szyderczo śmiejących się z nas dlatego, że od wielu wieków ta zaraza bezkarnie, od wieków żerowała na nas, masowo zabijała i niszczyła dorobek kulturalno-materialny życia całych pokoleń !

  Dlatego nie bierzmy na poważnie tych opętanych żądzą naszej krwi wściekłych błaznów, a w szczególności tych ich wszystkich “duchowych” hersztów z pejsami czy bez, w myckach, koloratkach, z krawatkami najczęściej czerwonymi czy zawodowych morderców w mundurach wojskowych zastępczo używających karykatury orzełka zamiast czerwonej gwiazdy armii Rotschilda ( czerwonej tarczy) !

  Śmiejmy się teraz z tych obżydliwych błaznów, z tych “strachów na wróble” z mokrymi miotłami, bo śmiech z tej całej sitwy koczowniczych “polityków” i z Jasia Wędrowniczka żydowskiego aktora Wojtyły jest niezawodny i nie do pokonania.

  Na wszystkie konfrontacje z wolno urodzonymi ludźmi są przygotowani, ale na to, że ludzie ich wyśmieją, wygwizdają oraz oleją ich nędzne “występy” nie mają “broni”. Ich tak straszna. że aż śmieszna propaganda straciła siłę rażenia czyli wiary-godność .

  Na ich “prawnych” papierzyskach, aż roi się od błędów formalnych i już brak osobistych podpisów “sędziów” bez weryfikacji “państwowej” powala na zawsze całą tą piramidę kłamstw “narodu przebranego”, tego “plemienia żmijowego” !

  Polacy ! Do współpracy w bezlitosnym demaskowaniu i ośmieszaniu metod “prawnych” tego najzłośliwszego raka Ziemi toczącego każdą zdrową aryjską społeczność od wieków w Europie, z jego złośliwymi przerzutami misjonarskiego kolonializmu wojennego na całym świecie !

  Praktyczne bojkotowanie mendiów, sieci “pocztowej” z jej nielegalnym werbunkiem, bojkotowanie sieci “służby zdrowia” i trucicielskich “aptek”, bojkotowanie prywatnych sieci handlowych i innych wychodzących z pejsatego łba tego samego morderczego “pająka-krzyżaka” trzeba uskuteczniać w każdej chwili łącznie z zaprzestaniem płacenia wszelkich bezprawnych danin i podatków i przez każdego Polaka, bo tylko w ten sposób wybijamy zęby tego papierowego smoka, który to jak bajkowy smok wawelski pęka, po wrzuceniu mu do gardzieli papierzysk z jego własnym sfingowanym “prawem”, żeby łupy, które wyłudził natychmiast wróciły do prawowitych właścicieli i żeby za ich cierpienia pociągnąć do cywilno-karnej odpowiedzialności wszelkich zdrajców i siepaczy narodu nie tylko polskiego.”

  Polubienie

   
 2. Mieszkaniec Chodzieży

  7 grudnia 2018 at 12:17

  Sędzia Łukasz Przekop to bardzo dobry prawnik i sędzia. Jestem bardzo zadowolony z jego pracy.

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: