RSS

Nakazem chwili tworzenie Oddziałów Obrony Koniecznej i Trybunałów Narodowych

04 Wrz

pasted image 0

NATYCHMIAST UWOLNIĆ NIEWINNEGO PIOTRA TRZNADLA !!!

Maria z domu Znyk,Teresa z domu Znyk

Polski Ruch Oporu

Łowicz, 03.09.2016r.

                                   Oświadczenie

Polskiego Ruchu Oporu na okoliczność porwania  osoby wolnej, Polaka-Słowianina Piotra Trznadla w dniu 03.09.2016r.

W dniu 03.09.2016r. o godz. 9.00 doszło do napadu terrorystycznego na bezbronnego, niewinnego polskiego działacza związkowego Piotra Trznadla. Jest to kolejny akt terroru skierowany przeciw rdzennej ludności słowiańskiej zamieszkującej dawne Imperium Lechickie przejęte ogniem i mieczem przez prywatny niewolniczy system władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, który upadł 25.12.2012r, a instytucja kościoła katolickiego zdelegalizowana została na zawsze z dniem 18.04.2014r. https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/11/suweren-narod-polski-przejmuje-majatek-kosciola-w-polsce/

Polski Ruch Oporu z wielkim smutkiem i żalem informuje, że Piotr Trznadel, zasłużony działacz Związku Zawodowego Rolników  “Ojczyzna” został napadnięty w jego posesji i z przemocą przewieziony do więzienia przez dwóch osobników podających się za “policjantów”,  z prywatnej firmy handlowej występującej pod nazwą “policja”, firmy symulującej instytucję państwową utrzymywaną za pieniądze polskich podatników a ochraniającej  uzurpatrorskie, okupacyjne  władze wszelkich szczebli  na terytorium będącym niezbywalną własnością Suwerena-Narodu Polskiego.  

Rolnik Piotr  Trznadel  od ponad 20 lat doświadcza prześladowań za działalność w obronie Suwerena-Narodu Polskiego i Polski. Ostatnio został  niewinnie skazany za ostrzeganie przed Mirosławem Przybyszem, terrorystą i zabójcą, który działając w grupie przestępczej sądowniczo-komorniczej  dopuścił się zamachu na jego zdrowie i życie oraz mienie stanowiące 41 ha gruntów rolnych.

Wniosek Piotra Trznadla o jego ułaskawienie przez Prezydenta A.Dudę, prezydent  przekazał  do rozpatrzenia przez sąd, który dopuścił się bezprawia, bo skazał ofiarę zamiast przestępcę  !  

Zamiast bezwarunkowego ułaskawienia wobec rażących błędów  dokonanych przez  Łukasza Przekopa, sędziego Sądu Rejonowego w Chodzieży, wniosek o ułaskawienie rozpatrywał sędzia winny bezprawia.

Woła o pomstę do nieba fakt, że ten sam sędzia Ł. Przekop, który wypuścił na wolność groźnego przestępcę w osobie zamachowca, rozpatrywał sprawę ułaskawienia niewinnie skazanego Piotra Trznadla, ten sam sędzia który skazał  P.Trznadla na karę więzienia za ostrzeganie przed własnym zamachowcem i prześladowcą M.Przybyszem. Zabójca M. Przybysz   został zwolniony za kaucją i do dziś nie poniósł żadnej kary za spowodowanie śmiertelnych ran u P.Trznadla na wskutek oddanych strzałów z broni palnej.

Artykuł z Gazety Polskiej o Trznadlu

Wniosek Polskiego Ruchu Oporu z dnia 24.04.2016r. o bezwarunkowe ułaskawienie niewinnie skazanego  Piotra Trznadla nie został uwzględniony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, co stoi w rażącej sprzeczności z faktem natychmiasowego ułaskawienia zastosowanego wobec Mariusza Kamińskiego, skazanego nieprawomocnym wyrokiem.

http://natemat.pl/183317,prawo-laski-tylko-dla-wyrokow-prawomocnych-kaminski-takiego-nie-ma  

Cyt.:Prezydent Andrzej Duda już w listopadzie ułaskawił Mariusza Kamińskiego, który był skazany nieprawomocnym wyrokiem. Tymczasem na jaw wyszło właśnie pismo z kancelarii prezydenta, które mówi wyraźnie: Łaska tylko po prawomocnym wyroku. Jan Kunert, dokumentalista Polsatu zamieścił na Twitterze skan dokumentu, który stawia pod znakiem zapytania decyzję prezydenta w sprawie Mariusza Kamińskiego. Pismo jest odpowiedzią na wniosek o udzielenie prawa łaski, wobec wyroków za niespłacone długi. Według KPRP prawo łaski stosowane jest wyłącznie w przypadku prawomocnych wyroków.” 

Polski Ruch Oporu wzywa Rodaków do tworzenia Oddziałów Obrony Koniecznej oraz powoływania Trybunałów Narodowych w celu uwalniania Polski z żydowskiego jarzma !

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/29/narod-slowianski-polski-jest-wolny/

Dekret 12

Wystawione są listy gończe za wszystkimi osobami, które dobrowolnie czy pod przymusem współdziałając z prywatnymi firmami obcego okupanta na terenie Polski Słowiańskiej dopuścili się niezliczonych przestępstw wobec zdrowia, życia i majątku rdzennych Polaków motywując to iluzją prawa czyli bezprawiem talmudycznym i za co odpowiadają prywatnie.  

Jako współwinne uznane są są również wszystkie osoby, które umożliwiają, ukrywają czy tolerują wszystkie  przestępcze czyny dokonywane na rdzennych Polakach przez żydowskich zbrodniarzy i ich płatnych pachołków  oraz denuncjanci, którzy donoszą na ludzi do obcych „władz” okupanta w celach zarobkowych oraz z niskich pobudek moralnych .

Powyższe Dekrety weszły w życie 21.06. 2016 i są ostatecznie obowiązujące w granicach Królestwa Słowiańskiego Polski .

Okupacja wewnętrzna i zewnętrzna są zakazane. Naród Polski Słowiański jest wolny !

Marszałek Królestwa Polski Słowiańskiej

Piotr Sobieski

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Oto poniżej wystąpienie Polskiego Ruchu Oporu w obronie Piotra Trznadla skierowane do uzurpatora, „prezydenta” Andrzeja Dudy, reprezentującego prywatną firmę handlową zarejestrowaną w UPIK w Waszyngtonie jako „Kancelaria Prezydenta RP.”

PILNE !!!  O NIEZWŁOCZNE UŁASKAWIENIE PIOTRA TRZNADLA – OFIARY PRZESTĘPSTW WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI !!!

Ukaranie prześladowców Piotra Trznadla aktem sprawiedliwości !

Rolnik Piotr Trznadel nie powinien trafić do więzienia za ostrzeganie przed terrorystą, zabójcą !

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/25/opary-absurdu-bezkarnosc-przeprosiny-i-odszkodowanie-dla-kata-a-wiezienie-dla-ofiary-proszacej-o-ulaskawienie/

Łowicz, 24.04.2016r.

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI RUCH OPORU

www.wojdabejda.wordpress.com

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości

Prokurator Generalny

Otrzymują:

Sąd Rejonowy w Chodzieży

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli

Dotyczy:  

 • Niezwłocznego wydania aktu ułaskawienia Piotra Trznadla przez Andrzeja Dudę, prezydenta RP.

 • Spowodowania natychmiastowego odsunięcia od orzekania Łukasza Przekopa, sędziego Sądu Rejonowego w Chodzieży i pozbawienia go na zawsze prawa wykonywania zawodu sędziego.

 • Spowodowania niezwłocznego osadzenia w więzieniu Mirosława Przybysza, winnego zabójstwa wraz z osobami winnymi jego bezkarności na czele z sędzią Łukaszem Przekopem.

 • Spowodowanie konfiskaty mienia osób winnych przestępstw przeciwko Piotrowi Trznadlowi.

 • Spowodowanie wypłaty odszkodowania  dla niesłusznie skazanego, prześladowanego Piotra Trznadla, ofiary przestępstw sądowych.

 • Spowodowanie odzyskania przez Piotra Trznadla 41 ha gruntów rolnych, utraconych w wyniku działań zorganizowanej grupy przestępczej sądowo-komorniczej z udziałem zabójcy Mirosława Przybysza.  

Dotyczy:

 1. sygn.akt II KO 104/16, Sądu Rejonowego w Chodzieży sprawy o rozpoznawanie 1.04.2016r. kwestii prośby niesłusznie skazanego Piotra Trznadla o ułaskawienie w sprawie syg.akt II K 50/15, przez sędziego Łukasza Przekopa, który odmówił ułaskawienia a wcześniej wydał wyrok skazujący Piotra Trznadla.

 2. Odwieszenia dnia 5.04.2016r. przez sędziego Łukasza Przekopa kary więzienia dla Piotra Trznadla za ostrzeganie przed zamachowcem.

 3. Podtrzymania  odmowy ułaskawienia przez Sąd Okręgowy w Poznaniu decyzją z 14.04.2016r.

W związku z przychylnością Pana Andrzeja Dudy o ułaskawienie Piotra Trznadla, (adres do korespondencji: Piotr Trznadel, 64-610-Rogoźno, ul Kościuszki 51/3) Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”,

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Ruch Oporu zwracają się z prośbą o niezwłoczne wydanie aktu ułaskawienia Piotra Trznadla z pominięciem procedur, bezpośrednio  na podstawie podstawie art.139 Konstytucji RP.

“Prezydent może zastosować prawo łaski z pominięciem wskazanej procedury bezpośrednio na podstawie Art. 139 Konstytucji RP “

http://www.prezydent.pl/prawo/prawo-laski/

Sędzia Sądu Rejonowego w Chodzieży Łukasz Przekop nieważnym, bezskutecznym postanowieniem z 01.04.2016r., odrzucił prośbę o ułaskawienie Piotra Trznadla. W dniu 05.04.2016r., pomimo pozytywnej opinii kuratora sądowego, odwiesił  karę 6 miesięcy więzienia dla chorego Piotra Trznadla, poszkodowanego w wyniku napadu z bronią w ręku, dokonanego przez uchodzącego bezkarnie Mirosława Przybysza.

Postanowienie w tej sprawie nie zostało podpisane przez sędziego Łukasza  Przekopa lecz przez sekretarza sądowego Marlenę Merker, co czyni ten dokument nieważnym, bezskutecznym.  To nieważne, bezskuteczne  postanowienie zostało podtrzymane przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, który również wydał nieważne, bezskuteczne, postanowienie o podtrzymaniu odmowy ułaskawienia Piotra Trznadla, które nie podpisane zostało przez sędziego ale przez sekretarza sądowego.

Ponadto wszystkie dokumenty wydawane przez sądy i prokuratury oraz policję zawierają sfałszowane państwowe pieczęcie urzędowe z masońskimi symbolami.

http://3obieg.pl/sposob-polakow-na-odzyskanie-wladzy-na-terytorium-polski

Nielegalna władza okupanta masońsko/żydowskiego, działającego na terytorium POLSKI pod fałszywą pieczęcią urzędową (okrągłą), nie może wydać ani jednego aktu prawnego: 1) będącego dowodem z dokumentu, 2) mającego moc władczą, 3) podlegającego wykonaniu, 4) zaskarżeniu.

Co znaczy że działalność masonów/żydów na terytorium POLSKI jest bezskuteczna ex-tunc (wstecz) od daty ogłoszenia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych ..- do nadal.  W zał. 1 podana jest metryka poruszanego  rozporządzenia.  Art. 26 (zał. 2) precyzuje dokładnie datę bezskuteczności  rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 1)

Pomimo braków formalnych, które czynią decyzje sądów, prokuratur, komorników  nieważnymi, bezskutecznymi, to jednak policjanci ślepo, bezmyślnie wykonują nakazy sądowe i prokuratorskie, co również może stać się w przypadku opisywanej sprawy niesłusznie skazanego rolnika Piotra Trznadla, któremu odwieszono karę więzienia.

Istnieją niepodważalne dowody winy Mirosława Przybysza, który wtargnął na posesję PiotraTrznadla, z premedytacją oddał strzały w kierunku bezbronnego, niespodziewającego się takiego ataku rolnika. Sprawca zbrodni uciekł z miejsca zdarzenia. Spowodował zagrożenie życia, uszkodzenia ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu rannego Piotra Trznadla, który przeżył tylko dzięki sprawnej akcji ratunkowej i skutecznym działaniom lekarzy-chirurgów.

Zamachowiec jest sprawcą krzywd nie tylko Piotra Trznadla, który żyje w ciągłej obawie o swoje życie i zdrowie  ale również  krzywd jego rodziny. Mirosław Przybysz nielegalnie w sposób przestępczy wszedł w posiadanie gospodarstwa Piotra Trznadla  o pow. 41 ha, zlicytowanego za symboliczne pieniądze.

Obecnie Piotr Trznadel żyje w ciągłej obawie, że w każdej chwili mogą pojawić się uzbrojeni policjanci i siłą doprowadzić go do więzienia na 6 miesięcy, ponieważ nie wykonał i nie ma zamiaru wykonywać  nielegalnego, niesprawiedliwego, nieskutecznego nakazu sądowego przeproszenia zamachowca Mirosława Przybysza, zapłacenia mu 2000 złotych odszkodowania za ostrzeganie przed nim- uzbrojonym terrorystą stanowiącym ciągłe niebezpieczeństwo dla Piotra Trznadla, jego rodziny i mieszkańców okolicznych wsi.

W prowadzonych przez sądy i prokuraturę sprawach na przykładze P.Trznadla, widoczny jest stan degrengolady w wymiarze, mylnie zwanym “wymiarem sprawiedliwości”.

Wydanie aktu ułaskawienia dla prześladowanego działacza Związku Zawodowego Rolników”Ojczyzna”, Piotra Trznadla, skrzywdzonego przez zamachowca jak również przez lokalne sądy i prokuraturę będzie aktem elementarnej sprawiedliwości wobec ofiary, postrzelonej przez zamachowca, który uchodzi bezkarnie i jest zagrożeniem dla otoczenia.

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Ruch Oporu wnoszą o:

 • Spowodowanie natychmiastowego odsunięcia od orzekania Łukasza Przekopa, sędziego Sądu Rejonowego w Chodzieży i pozbawienia na zawsze prawa wykonywania zawodu sędziego.

 • Spowodowanie niezwłocznego osadzenia w więzieniu Mirosława Przybysza, winnego zabójstwa wraz z osobami winnymi jego bezkarności na czele z sędzią Łukaszem Przekopem.

 • Spowodowanie konfiskaty mienia osób winnych przestępstw przeciwko Piotrowi Trznadlowi.

 • Spowodowanie wypłaty odszkodowania zgodnie z międzynarodową taryfą odszkodowawczą za łamanie praw ludzkich dla niesłusznie skazanego, prześladowanego Piotra Trznadla, ofiary przestępstw sądowych.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby/

 • Spowodowanie odzyskania przez Piotra Trznadla 41 ha gruntów rolnych, utraconych w wyniku działań zorganizowanej grupy przestępczej sądowo-komorniczej z udziałem zabójcy Mirosława Przybysza.  

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Ruch Oporu solidaryzują się z prześladownym działaczem Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” z Piotrem Trznadlem. http://zzrojczyzna.pl     

Składamy wyrazy uznania i podziękowania dla Piotra Trznadla za ostrzeganie Polaków przed groźnym przestępcą Mirosławem Przybyszem oraz przed przestępcami pracującymi w wymiarze sprawiedliwości.

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Ruch Oporu pochwalają  niezłomną, nieugietą, godną Polaka  postawę Piotra Trznadla wobec krzywdzących, uwłaczających godności ludzkiej, sądowych wyroków, w tym m.in. nakazów listownego przeproszenia oprawcy i wypłacenia mu odszkodowania. Piotr Trznadel to ofiara przestępstw zorganizowanej grupy przestępczej zainstalowanej w prywatnych firmach handlowych symulujących instytucje państwowe, wspomaganej przez antypolskie media na czele z “Gazetą Polską” i redaktorem Tomaszem Sakiewiczem.

Obowiązkiem Prezydenta Rzeczypospolitej jest nie tylko niezwłoczne wydanie aktu ułaskawienia dla niewinnego, pokrzywdzonego ale  równocześne spowodowanie osadzenia w więzieniu i  konfiskaty mienia osób winnych krzywd wyrządzonych rolnikowi Piotrowi Trznadlowi, właścicielowi niegdyś 43 ha gospodarstwa a obecnie posiadającemu zaledwie 2 ha gruntów rolnych.

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Oto poniżej otrzymany od Piotra Trznadla opis doznanych przez niego krzywd i niesprawiedliwości, udokumentowany na www.zzrojczyzna.pl

Wszystko zaczęło się 1 maja 2010 roku o godzinie 12.12 w Pobórce Wielkiej na terenie Wielkopolski. W dniu tym Piotr Trznadel został postrzelony z broni palnej w brzuch przez Mirosława P. na terenie własnego gospodarstwa, po tym jak zwrócił mu kolejny raz uwagę

dotyczącą prowadzonych przez niego oprysków.

Piotr Trznadel upadł, zaś sprawca tej zbrodni uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając

żadnej pomocy konającemu. Dzięki natychmiastowej pomocy lekarskiej Piotr Trznadel cudem przeżył, bo miał przy sobie telefon komórkowy. Skutki praktycznie śmiertelnego strzału Piotr Trznadel odczuwa i będzie odczuwał praktycznie do końca życia.

Prokuratura Rejonowa w Chodzieży postawiła sprawcy zamachu  Mirosławowi  Przybyszowi  zarzut zabójstwa z  art.148 k.k., zarzut ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z art.156, k.k. oraz zarzut przestępstwa przeciwko życiu, naruszenia czynności narządów ciała i rozstrój zdrowia z art.157 k.k.

Jednak Łukasz Przekop, sędzia Sądu Rejonowego  w Chodzieży wypuścił sprawcę zbrodni do domu za kaucją 40 tysięcy złotych i  dał mu zaledwie dozór policyjny, co urąga wszelkim zasadom sprawiedliwości. Sędzia  Łukasz  Przekop powinien zostać pozbawiony nie tylko prawa wykonywania zawodu ale na równi z zabójcą odpowiadać za współudział w zbrodni.

Wstrząśnięty tymi faktami oraz poświadczającym nieprawdę artykułem Tomasza Sakiewicza w Gazecie Polskiej pt. „Były zastępca Leppera dostał kulkę!” – Piotr Trznadel postanowił opublikować „Obywatelskie Ostrzeżenie” w internecie na stronie Związku Zawodowego Rolników RP „Ojczyzna” www.zzrojczyzna.pl  opisując sprawę i pokazując wizerunek

sprawcy, który nagrał telefonem komórkowym na chwilę przed zamachem na swoje życie.

Odnosząc się do artykułu Tomasza Sakiewicza, to Piotr Trznadel twierdzi iż został on napisany w sposób kłamliwy, w konsekwencji naruszający dobre imię Piotra Trznadla. W związku z tym Piotr Trznadel zwrócił się do niego o sprostowanie i napisanie prawdy. Sprostowanie nie nastąpiło do dnia dzisiejszego. Piotr Trznadel twierdzi ponadto, że przed napisaniem artykułu Tomasz Sakiewicz nigdy się z nim nie kontaktował w tej sprawie.

Mirosław Przybysz, kiedy się o tym dowiedział skierował zawiadomienie o zniesławieniu do Prokuratury. Prokuratura umorzyła sprawę, jednakże Sąd w odpowiedzi przychylił się do złożonego przez Mirosława P. zażalenia. Prokuratura po raz drugi umorzyła sprawę, co dało prawo Mirosławowi P. do skierowania prywatnego aktu oskarżenia do Sądu.

Sąd przystąpił do prowadzenia sprawy odrzucając wniosek PiotraTrznadla o oddalenie prywatnego aktu oskarżenia Mirosława P. Sprawę prowadził zaocznie sędzia Łukasz Przekop w Sądzie Rejonowym w Chodzieży.

W konsekwencji zapadł wyrok skazujący Piotra Trznadla z artykułu 212 k.p.k na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata plus 2 tysiące złotych zadośćuczynienia i przeproszenie listowne. Ostatnia decyzja sędziego Łukasza Przekopa powinna budzić największe zdziwienie, bowiem w tajemnicy przed Narodem Polskim i mediami Piotr Trznadel ma przeprosić listownie – niedoszłego zabójcę, za mówienie i pisanie prawdy.

Po wydaniu wyroku skazującego Piotra Trznadla – złożył on apelację do Sądu Okręgowego w Poznaniu, który podtrzymał wyrok pierwszej instancji sędziego Łukasza Przekopa.

Po tym wszystkim Piotr Trznadel wystąpił z prośbą o ułaskawienie do Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Prezydent Andrzej Duda przychylił się do prośby Piotra Trznadla o ułaskawienie.

W dniu 1 kwietnia 2016 roku w Sądzie w Chodzieży odbyło się posiedzenie sądu ws. ułaskawienia Piotra Trznadla, które prowadził sędzia Łukasz Przekop. Posiedzenie sądu zostało utajnione, natomiast publiczność, która weszła na salę sądową została wyproszona, w tym przedstawiciel mediów z kamerą.

Sędzia Łukasz Przekop w wydanym Postanowieniu nie przychylił się do wniosku Prezydenta RP Andrzeja Dudy odrzucając prośbę o ułaskawienie Piotra Trznadla.

W dniu 5 kwietnia 2016 roku sędzia Łukasz Przekop odwiesił zawieszoną karę 6 miesięcy pozbawienia wolności Piotrowi Trznadlowi. Powodem tego był fakt iż Piotr Trznadel nie przeprosił listownie niedoszłego zabójcy, ponadto nie wpłacił 2 tysięcy złotych zadośćuczynienia na jego konto.

Piotr Trznadel uznaje, że postąpił słusznie ujawniając kulisy zamachu na swoje życie. Twierdzi, że gdyby to stało się jeszcze raz – postąpiłby tak samo. Skazanie go uważa – za polityczne prześladowanie, gdyż działa dla dobra interesu Polski i Polaków.

Obywatelskie Ostrzeżenie.  http://zzrojczyzna.pl     

Publikujemy wizerunek oraz adres mordercy w celach ostrzeżenia obywateli RP przed  niebezpiecznym mordercą, który jest na wolności a powinien być w więzieniu min. 25 lat lub spędzić w więzieniu dożywocie.

UWAGA! KILER NA WOLNOŚCI, ZA 40 TYS. ZŁOTYCH

Korupcja w sądach. Sędzia sądu rejonowego z Chodzieży oraz sędziowie sądu okręgowego z Poznania i sędziowie sądu apelacyjnego z Poznania uwolnili Kilera. Kiler obecnie jest na wolności ponownie będzie mordował na różne sposoby.

Super ostrzeżenie dla społeczeństwa Polskiego i Europejskiego oraz świata. Kiler miał 5 badań psychologicznych i psychiatrycznych. Jego psychika nie funkcjonuje prawidłowo jest wyjątkowo niebezpieczny dla samego siebie oraz porządku publicznego dla społeczeństwa RP i UE

KILER wynajęty przez sąd i prokuraturę w Chodzieży.

Mirosław Przybysz Pobórka Wielka 39, 89-340 Białośliwie

Film

To on strzelał do Piotra Trznadla ze skutkiem śmiertelnym tylko lekarze z Wyrzyska uratowali Piotrowi Trznadlowi życie. Mirosław Przybysz morduje nie tylko ludzi ale również ekologie

Mirosław Przybysz nie tylko wyspecjalizował się w mordowaniu ludzi i ekologi jest też specjalistą od korumpowania terroryzowania urzędników, pracowników państwowych na różne sposoby.

W sposób korupcyjny i bezprawny skorumpowani przez niego urzędnicy okradli Piotra Trznadla z ziemi 41ha ci urzędnicy to pracownicy sądów państwowych polskich z

Chodzieży, Poznania i innych sądów prokuratur policji ministerstw byli prezydenci premierzy biegli lekarze psychiatrzy psycholodzy z Bydgoszczy i innych miejscowości sprawca tego wszystkiego jest Mirosław Przybysz i osoby przez niego skorumpowane. Mirosław Przybysz nie zaprzestał swojej działalności korupcyjnej,  terrorystycznej, nadal korumpuje, terroryzuje

na różne sposoby urzędników funkcjonariuszy państwowych kłamie i oszukuje między innymi obecnie w sądzie rejonowym w Pile w Wągrowcu w Złotowie i Chodzieży wydziały zamiejscowe.

Osoby wynajęte przez zbrodniarza Mirosława Przybysza do nękania i urządzania prowokacji i terroryzowania Piotra Trznadla. Ostrzeżenie obywatelskie przed tymi osobami.

Uwaga!

Pracownicy Policji Państwowej III RP poprzez nie zabezpieczenie broni 2 pistoletów na które wydali zbrodniarzowi pozwolenie – mają współudział w zbrodni ze zbrodniarzem za którą muszą odpowiedzieć przed sprawiedliwością – a nadto uczyli zbrodniarza kiedy i w jaki sposób ma strzelać do Piotra Trznadla.

 

5 responses to “Nakazem chwili tworzenie Oddziałów Obrony Koniecznej i Trybunałów Narodowych

 1. wojdabejda

  5 września 2016 at 12:16

  Oto poniżej treść emaila otrzymanego na lowobywatel2@gmail.com od Pana Posła Zdzisława Jankowskiego w sprawie bezprawnego, bezpodstawnego uwięzienia Piotra Trznadla, szefa Związku Zawodowego Rolników ” Ojczyzna”, który również ze względu na stan zdrowia powinien zostać natychmiast zwolniony z więzienia i uniewinniony a jego oprawcy natychmiast aresztowani !

  Serdecznie pozdrawia Maria, siostra Teresy, która w imieniu własnym i siostry publikuje w internecie.

  P.S.
  Teresa nadal nie odzyskała laptopa, aparatu fotograficznego, karty SIM na nr. tel.0501 149 020 oraz kilku USB /Stick a także notesu z ważnymi informacjami kontaktowymi pomimo, że Prokurator Okręgowy w Olsztynie stwierdził w pismie skierowanym do naszych organizacji, że przedmioty te zostały zwrócone.

  Naczelnik podlaskiego wydziału zamiejscowego prokuratury krajowej do spraw walki ze zorganizowaną przestepczością i korupcją, pomimo zapenień, że skradzione rzeczy zostały zapakowane i czekają na przesłanie, w ostatniej rozmowie telefonicznej stwierdziła, że ona już tej sprawy nie prowadzi (chociaż posiada akta) a odpowiedzi na nasze pisma należy szukać u prokuratora okręgowego w Białymstoku.

  Niestety, w tej prokuraturze sekretarki odsyłają z dnia na dzień, nawet podały fałszywe numery sprawy by ukrywać fakt braku decyzji w sprawie zwrotu ukradzionego mienia, wypłaty odszkodowania i wyciagnięcia konsekwencji wobec winnych napadu terrorystycznego na niewinną, bezbronną prezes naszych organizacji, moją siostrę, Teresę z domu Znyk (Wojda). Dzisiaj sekretarka stwierdziła, że należy dać czas prokuratorom na podjęciem decyzji w sprawie pokrzywdzonej Teresy, bo tereaz zajmują się pomorem świń !

  Cytat:

  „Pani Tereso Witam! Podjąłem takie działania, powiadomiłem jego kancelarię prawną w Warszawie mec. Krzysztofa Szredera parę minut po porwaniu Piotra. Powiadomiłem Posła Marka S… kolegę Piotra , by użył metody uwolnienia poprzez poręczenie za niego i podpowiedziałem jak to ma zrobić, na podstawie mojego doświadczenia, kiedy byłem w Sejmie. Odpowiedział mi, ze będzie w Sejmie w poniedziałek 5.09.2016r i rozpocznie procedurę. Parę razy dzwoniłem od godziny 10,oo do 15oo do komendanta policji Białośliwie, który się nie odzywał. O godz 15.33 zadzwoniłem na inny telefon odezwał się policjant w Białośliwie, ale on nic za wiele nic nie wiedział. W Środę jadę do Prezesa Sądu w Chodzieży z pismem go uwolnienia i po drodze zabieram ze sobą osobą bliską dla Piotra, by przy okazji zaczerpnięcia informacji. Dlaczego w środę, bo tez mam sam kłopoty z wymiarem sprawiedliwości i mam wezwania. Dzwoniłem do Pani, ale się nie odzywa. Mój telefon 882 062 609. Dzisiaj zadzwonię do Sławka Izdebskiego, mojego kolegi posła i kolegi Piotra z racji tego ze brali udział razem w tych dużych protestach rolniczych jako przywódcy. Obecnie jest on bliżej tej bandy. Jestem blisko waszych ideałów i łącze się Polskim Ruchem Oporu, bo sprawy które reprezentujecie są mi blisko mojego serca. ”
  Pozdrawiam – Zdzisław Jankowski

  Polubienie

   
 2. maniek

  5 września 2016 at 14:21

  A banksterzy i ich marionetki polityczne gdzie?

  Polubienie

   
 3. wojdabejda

  5 września 2016 at 16:55

  Dzisiaj tj. 05/09.2016r.ok 12.40 Maria z domu Znyk (Bejda) przeprowadziła rozmowę z zastępczynią dyrektora Biura Szefa Kancelarii „prezydenta RP” w sprawie natychmiastowego uwolnienia niesłusznie, bezpodstawnie skazanego i uwięzionego Piotra Trznadla, zasłużonego działacza społecznego, szefa Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”. Pani Bielińska poruszona losem Pana Trznadla obiecała, że zajmie się tą sprawą natychmiast, odszuka wniosków Polskiego Ruchu Oporu i Piotra Trznadla o jego ułaskawienie i wraz innymi pracownikami kancelarii podejmie działania.

  Biuro Szefa Kancelarii
  Zastępcy Dyrektora Biura Szefa Kancelarii: Ewelina Bielińska, Anna Sotek
  tel. (22) 695-29-86; tel. (22) 695-29-87;
  http://www.prezydent.pl/kancelaria/biura-kancelarii-prezydenta-rp/

  Polubienie

   
 4. wojdabejda

  5 września 2016 at 17:03

  Oto treść emaila od posła IV Kadencji Sejmu Z. Jankowskiego z 04.09. 2016r.g.20.16

  Cytat : „Na wstępie informuję, że wtargnięcie Policji Białośliwia gdzie brało udział dwa auta policyjne i pogotowie ratunkowe przeskoczenia przez płot w Pobór ce Wielkiej w dniu 3.09.2016r o godzinie 8.52 (sobota) na posesję Pana Piotr Trznadel i jego porwanie jest wyrokiem śmierci na niego z powodu, że wyrok został wydany na podstawie parszywego prywatnego prawa, które ŁAMIE PRAWA CZŁOWIEKA Z PRAWEM DO ŻYCIA, gdzie doszło do napadu terrorystycznego na bezbronnego, niewinnego działacza związkowego Piotra Trznadla.
  Zdzisław Jankowski ” koniec Cytatu

  Polubienie

   
 5. wojdabejda

  8 września 2016 at 22:26

  Zdzisław Jankowski
  6.09 (2 dni temu)

  Tym Markiem M..którym podałem w poprzednim mejlu jest Marek Sawicki, były minister Rolnictwa. Tą sprawą z mojej prośby też zajmuję się Ziemiński Paweł, WPS i z upoważnienia Ryszarda Jarznickiego, który zrobił Ziemińskiego pełnomocnik Polski Patriotycznej. Dzisiaj rozmawiałem z biurem politycznym Ziobry i wysyłam pismo mejlem do wice – ministra sprawiedliwości Mariana Warchoła, który pilotował sprawę , który nadał bieg prawnie ułaskawienia Piotra Trznadel do Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Jutro jestem w Sądzie w Chodzieży by doręczyć pismo osobiście o ułaskawienie i przeprowadzić rozmowę z Prezesem Sądu. W piątek może będę w Warszawie w tej sprawie, ale nie obiecuję, bo w sobotę jestem na spotkaniu Oburzonych w Poznaniu. Nie wiem czy mi starczy sił a ze zmęczenia w moim wieku można też umrzeć. Żartuje!!! Żarty też dają siły.
  Pozdrawiam – Zdzisław Jankowski

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: