RSS

BOJKOT, ARESZTOWANIE SZEFÓW DROGĄ DO ZWYCIĘSTWA: PANOWANIA BOSKIEGO PRAWA NATURALNEGO!

13 Sier

Lechia poczet królów na Jasnej Górze

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2017/08/poczet-krolow-lechii-czyli-kosciol-w-polsce-od-1050-lat-ukrywa-przed-polakami-ze-jestesmy-starozytnym-antycznym-wielkim-imperium-z-18-wieku-przed-nasza-era-a-wiec-duzo-starszym-niz-cesa/

„Szlachetnych Polaków godnych urzędu Prezydenta nam nie brakuje. Wierzę, że przystąpią do wyborów w odpowiednim czasie. Najpierw trzeba jednak odsunąć od władzy pazernych, egoistycznych, wrednych oszustów, hipokrytów i złodziei którzy przejmują ją podstępnie i nielegalnie. Wtedy przyjdzie czas na powołanie Konwentu Narodu Polskiego który ustanowi Ordynację wyborczą gwarantującą wiarygodność wyborów. Dopiero wtedy będzie sens kandydować.”– Tadeusz Cichocki, 11.03.2017r.

Łowicz, 12.08.2017r.

Drodzy Rodacy-Słowianie-Lechici !

Polski Ruch Oporu wzywa rdzennych Polaków ze służb mundurowych do zaprzestania służenia żydowskiemu okupantowi, do  opowiedzenia się po stronie Suwerena-Słowiańskiego-Lechickiego Narodu Polskiego i podjęcia niezwłocznych zakonspirowanych działań zgodnie z najwyższej rangi prawem:

Proklamacją z 02.11.2014r. o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Polsce przez Suwerena-Słowiański Naród Polski  oraz Dekretem z 02.04.2015r.o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce.

http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf               http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf

Polski Ruch Oporu wzywa  rdzennych Polaków ze służb mundurowych do niezwłocznego zakonspirowanego aresztowania swoich przełożonych jak też współpracowników: z izraelskiego Mosadu, Ukraińców oraz  innych obcokrajowców !

UWAGA !!! OSTRZEŻENIE PRZED TALMUDYCZNYMI TRYBUNAŁAMI !

Polski Ruch Oporu obserwuje nerwowe starania służb żydowskiego okupanta w Polsce do  sprowokowania jawnych działań rdzennych Polaków-Polachów, zamiast działań konspiracyjnych polecanych przez Tadeusza Cichockiego, autora Proklamacji z 02.11.2014r. o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Polsce przez Suwerena-Słowiański Naród Polski  oraz Dekretu z 02/04.2015r.o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce.www.t.cichocki.pl

Agenci okupanta tworzą kolejne fronty, trybunały, ruchy itp. organizacje  do przejmowania całkowitej kontroli nad rdzennymi Polakami, świadomymi istnienia zorganizowanej grupy przestępczej żydowskich prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, unijne i kościelne z satanistycznym Watykanem na czele.

Polski Ruch Oporu przestrzega przed talmudycznym trybunałem narodowym żydów, pod nazwą “Trybunał Narodowy” z Jeleniej Góry, zarejestrowanym w talmudycznym Krajowym Rejestrze  Sądowym, prowadzonym przez szefów i pomocników żydowskich prywatnych firm handlowych zarejestrowanych w UPIK Waszyngtonie. Jest to kolejna nieudana próba przejęcia kontroli nad osądzaniem wrogów Narodu Polskiego ! Ten talmudyczny trybunał, wzorem konwentu narodowego, tworzy listy potencjalnych członków, w tym i takich, którzy nawet nie wiedzą, że figurują na takiej liście a tym bardziej nie wyrażali zgody na umieszczenie ich nazwiska jak np. Tadeusz Cichocki, Piotr Trznadel.

Poprzez zaoczne osądzenie winnych agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim, w korespondencji z Międzynarodowym Sądem Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli, Polski Ruch Oporu stał się pierwszym, na razie tymczasowo internetowym, Polskim Sądem Prawa Zwyczajowego.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/05/16/rola-rdzennych-polakow-jest-tworzenie-polskich-sadow-prawa-zwyczajowego-bojkotujmy-jurysdykcje-talmudyczna-i-podstepne-tworzenie-nowych-sadow-przez-zydowskiego-okupanta/

Pierwszy Polski Sąd Prawa Zwyczajowego utworzony przez Polski Ruch Oporu jest instytucją Suwerena-Narodu Polskiego i sprawuje swoją powinność w oparciu o Boskie Prawo Naturalne, nadrzędne nad prawami żydowskiego okupanta, który podstępnie, w stanie pozornego pokoju, dokonał agresji na Polskę, przejęcia jej terytorium (debellacji )  i dokonuje na wszelkie sposoby ludobójstwa na Narodzie Polskim, nawet  pod fałszywymi hasłami troski o zdrowie i przyszłość Polaków.

Drodzy Rodacy !

Polski Ruch Oporu wzywa do:

 • szerokiego upowszechniania informacji o zdelegalizowaniu w 2014r. kościołów na świecie i o wyrokach na papieży, wydanych przez Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa,

 • szerokiego upowszechniania informacji o upadku światowego prywatnego niewolniczego systemu zdelegalizowanej władzy Trój-Korony z Watykanem na czele,

 • szerokiego upowszechniania informacji o bezpośrednim sprawowaniu władzy zwierzchniej w Polsce przez Suwerena-Naród Polski na mocy Proklamacji z 02.11.2014r. oraz Dekretu z 02.04.2015r.,

 • masowego bojkotu wszystkich prywatnych firm handlowych symulujących instytucje kościelne, państwowe i unijne,

 • bojkotowania organizowanych przez te firmy imprez, zgromadzeń itp.,

 • nie odbierania nielegalnej korespondencji, telefonów od prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje kościelne, państwowe i unijne,

 • nie stawiania się na wezwania prywatnych firm handlowych podających się bezprawnie za sądy, prokuraturę, policję, wojsko, służby specjalne, służby medyczne, służby psychiatryczne, sanepid, urzędy skarbowe, urzędy gmin, urzędy miejskie, starostwa, banki, itp. ,

 • nie płacenia żadnych składek, danin, podatków, opłat za wodę, kanalizację, wywóz śmieci, czynszów, kar, mandatów, rat kredytów itp.

Dołączajmy więc ochoczo do  milionów  Polaków już bojkotujących okupanta, których nie stać na ponoszenie wciąż rosnących, celowo wygórowanych przez okupanta kosztów utrzymania.

Tylko masowy zorganizowany sprzeciw uchroni Polaków przed wszelkimi zagrożeniami dla zdrowia, życia i przyszłości Narodu Polskiego i Polski !

Pierwszy Polski Sąd Prawa Zwyczajowego wzywa wszystkich rdzennych Polaków, uwolnionych z niewoli władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, do realizacji “Publicznego  Wezwania Ludzkości do wykonania i działania” z dnia 18 kwietnia 2014r., wystosowanego przez Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego w Brukseli, poprzez pokojowe odbieranie i okupowanie całego bogactwa kościoła katolickiego w Polsce.

Pierwszy Polski Sąd Prawa Zwyczajowego wzywa osoby zatrudnione w zdelegalizowanych firmach handlowych “kościoła katolickiego” do :

 • Wzywa do niezwłocznego przekazywania całego mienia w ręce przedstawicieli wolnej ludzkości, rdzennych Polaków-Suwerena-Narodu Polskiego.  
 • Wzywa do niezwłocznego opuszczenia terytorium Polski, celem zapobieżenia zamieszkom czy aktom odwetu, wzburzonego, oszukiwanego, zniewalanego Narodu Polskiego.

Tylko niezwłoczne odbieranie i okupowanie całego bogactwa kościoła katolickiego w Polsce przez Oficerów Pokoju i Szeryfów, przy szerokim społecznym wsparciu, udaremni podstępne zamiary żydowskiego okupanta tworzenia Sądów Prawa Zwyczajowego do sądzania już zdelegalizowanego na zawsze kościoła katolickiego, już osądzonego i skazanego wyrokami Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli. Zapobiegnie to przejmowaniu majątków kościołów w Polsce przez wrogów Suwerena-Narodu Polskiego. http://itccs-polski.blogspot.de/2014/04/najnowsze-wiadomosci.htmlhttp://itccs-polski.blogspot.de/search?updated-min=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2015-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=22

Poniżej dokumentacja Pierwszego Polskiego Sądu Prawa Zwyczajowego:

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/11/suweren-narod-polski-przejmuje-majatek-kosciola-w-polsce/

https://wojdabejda.wordpress.com/category/do-miedzynarodowego-sadu-zwyczajowego/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/02/aktem-laski-pokojowe-nawolywanie-do-opuszczania-polski/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/03/30/szykany-polki-w-niemczech-a-wspieranie-terrorystow-z-isis/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/03/30/sady-prawa-zwyczajowego-do-uwalniania-z-jarzma-systemu/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/03/16/prywatna-firma-handlowa-sad-w-lowiczu-naklania-do-przestepstwa/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/03/13/polscy-oficerowie-pokoju-przejmuja-stery-w-polsce/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/03/10/ukraincy-do-brutalnych-dzialan-przeciwko-polakom-w-polsce/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/03/07/zakonczmy-zmowe-firm-pocztowych-z-okupantem/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/02/27/glosiciele-prawdy-oficerami-pokoju-w-tworzeniu-ery-dostatku/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/02/25/zwyciestwo-prawdy-o-wojskowej-psychiatrii/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/02/20/koniec-oszustwa-zdelegalizowanych-bankow/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/02/17/wspolnie-zdemontujmy-upadly-prywatny-swiatowy-niewolniczy-system/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/02/09/dosc-tuszowania-prawdy-o-wyrokach-sadu-zwyczajowego/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/02/06/potrzeba-polsce-oficerow-pokoju-i-szeryfow/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/02/02/stop-talmudycznemu-wymiarowi-sprawiedliwosci-w-polsce/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/02/06/ochronimy-polske-i-swiat-dzialajac-z-pozytywna-energia-naszych-serc-i-umyslow/

https://wojdabejda.wordpress.com/category/oszustwa-nielegalnych-instytucji-unijnych/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/29/ka-obrot-i-dystrybucja-energii-okrada-i-oszukuje-polakow/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/23/o-odszkodowanie-za-holokaust-na-narodzie-polskim/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/19/zdemaskowane-oszustwo-unijne-koncem-unii-europejskiej/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/05/zacznijmy-wypedzanie-od-sedziow-i-psychiatrow/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/09/zatrzymajmy-rabunek-bogactw-i-niszczenie-polskiej-ziemi/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/01/bojkotujmy-prywatne-firmy-symulujace-instytucje-panstwowe/

https://wojdabejda.wordpress.com/2015/12/25/zadania-do-konstantego-radziwilla-szefa-firmy-handlowej-ministerstwo-zdrowia/

https://wojdabejda.wordpress.com/2015/12/19/stop-smiercionosnym-lapankom-mammograficznym/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/18/skonczyc-z-kultem-zyda/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/24/publiczny-lincz-na-teresie-wojda-prezes-stowarzyszenia-o-24-letnim-dorobku-w-krzewieniu-polskosci-i-w-obronie-narodu-polskiego/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/25/opary-absurdu-bezkarnosc-przeprosiny-i-odszkodowanie-dla-kata-a-wiezienie-dla-ofiary-proszacej-o-ulaskawienie/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/21/ostrzezenie-przed-osaczaniem-ofiar-do-przejmowania-ich-majatkow/

https://wojdabejda.wordpress.com/2015/09/05/konieczny-masowy-sprzeciw-wobec-handlu-organami-z-poltrasplantem-w-roli-glownej/

                                                                                   Maria i Teresa z domu Znyk                                                                                      Pierwszy Polski Sąd Prawa Zwyczajowego                                                                                                                           POLSKI RUCH OPORU                                                                                                                  

OSTRZEŻENIE !!!

Kolejni agenci żydowskiego okupanta zwolennicy zamiany terytorium Polski w jedno wielkie pole wydobywcze, którzy nie respektują praw rodowitych rdzennych Polaków-Słowian-Polachów podstępnie i bezprawnie werbują  nieświadomych Polaków.             Oto lista „potencjalnych” członków talmudycznego “Trybunału Narodowego”.             UWAGA ! Nie wiadomo jakiego narodu !  

CYT:

„Potencjalni członkowie Trybunału Narodowego

Mariusz Bączkiewicz Szczecin

Barbara Helena Bączkowska Toruń

Barbara Berecka Lublin

Bogusław Jan Biedrzyński k/Augsburga

Ewa Biskupska Warszawa

Tadeusz Byrdak Opole

Maria Bzura Białystok Niepokonani 2012

Tadeusz Cichocki Piaseczno

Mariusz Cysewski Katowice

Marek Czajkowski Warszawa

Ryszard Czajkowski Gdańsk

Andrzej M. Czyżewski – Hamburg

Konrad Daniel Gdańsk

Waldemar Deska Puławy/Kazimierz Dolny Obywatelski Instytut Konstytucyjny, Nadzór nad Sądami i Sędziami…

Wojciech DobrzyńskiWarszawa Narodowy Instytut Studiów Strategicznych

Zygmunt Dudzicz Opole. Tarnowskie Góry

Jan DzidoLublin

Andrzej Fijałkowski Warszawa-Praga

Lorenz Freimann (Wawrzyniec Jastrzębski) Warszawa

Bożydar Gębowicz Drezno

Adam Gizicki Legnica Niepokonani 2012

Marek Głogoczowski Zakopane

Bogdan Goczyński Rusiec, Nadarzyn

Ernest Kasper Golec Siemianowice Śl. Obywatelski Instytut Konstytucyjny, Nadzór nad Sądami i Sędziami…

Ryszard Gołowicz Łysieniec

Andrzej Julian Gospodarczyk Radom

Krystyna Górzyńska Kraków

Jan Gustaw Grudniewski Warszawa-Rudnik

Jarosław Gryń Lębork

Barbara B. Gujska Warszawa Stowarzyszenie STOP MANIPULACJI

Bogusław HomickiWarszawa Prezes Honorowy Towarzystwa „Przywrócić Dzieciństwo”

Adam Jagła Poznań

Stanisław Janik Gościce, Kłodzko, Nysa

Zdzisław Jankowski Rychwał

Zygmunt Jankowski Wrocław

Aleksander Michał Jarzyński – Łodzi Biuro Detektywistyczne

Jan Jączek Katowice

Tadeusz Jezierski Tychy

Janusz Jędraszko Jelenia Góra Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych

Piotr Kaczmarek Lublin

Henryk Kamiński Szklarska Poręba

Elżbieta Kania Parysów

Marian Wojciech Kibitlewski Bełchatów Krajowe Stowarzyszenie Polski Blok Ludowy

Kazimierz Sławomir Klimek Jelenia Góra Korpus Pomocy Wzajemnej

Dariusz Komorowski Dziurków, Warszawa

Krzysztof Kornatowicz Gdańsk

Kordian Korytek Rybnik

Marek Krasnopolski Koszalin Obywatelski Instytut Konstytucyjny, Nadzór nad Sądami i Sędziami…

Jacek KrygierŁódź Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Pokrzywdzonych przez ZUS i KRUS

Rafał Krzyształowski Szczecinek NCI Barwy Bezprawia

Stanisław Kujawa Lublin/Zamość Niepokonani 2012

Marek Kubala Wałbrzych Niepokonani 2012

Zdzisław Mac Warszawa

Andrzej Marek Police

Zygmunt Miernik Częstochowa, Katowice Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych

Ryszard Milewski Lublin

Piotr Moskwa Szczecin

Iwona Możejko Olsztyn/Klebark Wielki Niepokonani 2012

Grzegorz Niedźwiecki Jelenia Góra Demokracja i Sprawiedliwość

Zenon Ryszard NowakWarszawa/Świnoujście Dzielny Tata

Jerzy Jan Nowakowski Ostrołęka

Lech Obara Warszawa

Włodzimierz Olewnik Płock

Ryszard Opara Warszawa

Anna Orzechowska Warszawa

Michał OtrębaPiaseczno Niepokonani 2012

Bogusław Owoc Olsztyn

Andrzej Pawlak Karpacz Demokracja i Sprawiedliwość

Jarosław Pawłowicz Brzeziny, Skierniewice

Romuald Piątek Gdynia/Londyn-Anglia

Zbigniew Jacek Puchnowski Augustów

Ryszard Raczek Częstochowa

Zdzisław Raczkowski Sanok

Danuta Radwańska-Vollus Kraków

Renata Ramos Poznań

Mirosław Rój-Sarnecki Gdańsk

Sławomir Salomon Wrocław

Wojciech Sawicki Płock

Zbigniew Schroeder Grudziądz

Mirosław Sobolewski Płock Stowarzyszenie STOP Wykluczeniom

Anna Sośnicka Warszawa

Kazimierz Józef Styrna Kęty Obywatelski Instytut Konstytucyjny, Nadzór nad Sądami i Sędziami…

Bogusław Andrzej Sułkowski – Maśliński Morąg

Henryk Swół Wrocław

Piotr Szyburski Łódź Stowarzyszenie osób poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości

Paweł Jan Tanajno Hel

Piotr Trznadel Pobórka

Dariusz Wernicki Ciechanów/Niemcy

Zbigniew Antoni Wesołowski Szczecin

Andrzej Wiącek Kolbuszowa

Józef Wieczorek Kraków

Tadeusz Woch Rzeszów Niepokonani 2012

Piotr WolfWrocław Demokracja i Sprawiedliwość

Dariusz Wolniakowski Łódź

Lucyna Wrzosek Warszawa

Roman Zawiślak Zielona Góra Ogólnopolski Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją

Ryszard Stanisław Zieliński Poznań

Sławomir Ziembiński Gdańsk FUNDACJA SŁAWPOL

Michał Ziębiński Solin

100.Jan ZuchowskiNarol „– koniec cytatu

Tadeusz Cichocki <tcichocki@tcichocki.pl>

28 sie (1 dzień temu)

do mnie
Dziękuję za informację i pozdrawiam.
Tadeusz Cichocki
image
 
11 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 13 sierpnia 2017 w Bez kategorii

 

11 responses to “BOJKOT, ARESZTOWANIE SZEFÓW DROGĄ DO ZWYCIĘSTWA: PANOWANIA BOSKIEGO PRAWA NATURALNEGO!

 1. Teresa

  18 sierpnia 2017 at 06:55

  Dziękujemy za poniższy życzliwy komentarz dotyczący działalności mojej i siostry Marii z domu Znyk (Bejda) a widocznej m.in. na http://www.wojdabejda.wordpress.com :
  Witam i serdecznie pozdrawiam .Na podziw zasługuje zaangażowanie Pani w uświadamianie t.zw. Polaków co do ich statusu społecznego i prawnego,który jest niestety mizerny pod każdym względem.Niewiedza co do warunków prawnych życia w Polsce jest powszechna i przerażająca .Znaczna większość traktuje podawaną im wiedzę bez zrozumienia, a wręcz z wrogością.
  Społeczeństwo jest tak zmanipulowane wszelkimi sposobami do bezkrytycznego przyjmowania wszelkich nakazów i zakazów władzy ,że nie przyjmuje do świaromości , chociażby refleksji, jakiegokolwiek głosu prawdy i rozsądku.Władza natomiast oparta jest na wszechwładnych dyrektywach przez siebie ustanawianych ,lub otrzymywanych od czynników wyższych
  .
  Wszystko co jest niezgodne ewentualnie szkodliwe dla elit wszechmogących ,w swoim mniemaniu ,musi być z absolutną bezwzględnością kasowane ,piętnowane ,ośmieszane a nawet karane .Może to zagrażać wizerunkowi rządzących ,lub obnażać ich podłe plany.A na to żydozgnilizna z plagą szabesgojów nie może sobie pozwolić.Dlatego tak trudno przebić się ,a wręcz jest to niemożliwe ,do publicznej wiadomości z prawdą .Naród ogłupiony do niewolniczego poddaństwa włącznie nie jest w stanie walczyć o swój byt,godność,honor a nawet o tego świadomość.
  Dlatego w takich warunkach tak trudno walczyć o Polskę dla Polaków ,bo tych prawdziwych ,uświadomionych, odważnych jest niewielu .
  Podziwiam Panią za hard ducha i odwagę w uświadamianiu bezrozumnych niewolników i życzę jak najwięcej sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i społecznym .
  Z poważaniem Jurek G

  Polubienie

   
 2. Teresa

  20 sierpnia 2017 at 14:29

  Polubienie

   
 3. Teresa

  20 sierpnia 2017 at 17:53

  OSTRZEŻENIE PRZED SANJAYA oraz „JASNĄ STRONĄ MOCY”, KTÓRA OKAZAŁA SIĘ CIEMNĄ !!!

  Drodzy Rodacy-Słowianie-Polachy !

  Wspólnie zdemaskowałyśmy kolejnego fałszywego informatora , podstępnego dezinformatora, którym okazał się Sanjaya z portalu Nysa występujący na youtube jako „Jasna Strona Mocy”. Sam zdemaskował się stwierdzeniem :
  „Kibice mnie nie będą bronić, ja jestem po Jasnej Stronie Mocy ! ” l
  MY, ŚWIADOMI SŁOWIANIE-POLACHY JESTEŚMY PO LECHICKIEJ JASNEJ STRONIE MOCY I NIE CHCEMY PRZEWROTNYCH, SZKODLIWYCH WSKAZAŃ SANJAYA Z FILMU PT.:”KIBICE-OSTATNIA SIŁA, KTÓRA MOŻE NAS OBRONIĆ !

  Przesyłamy moc naszych słowiańskich Energii do serc i umysłów wszystkich naszych Rodaków, by wypełniało się uwolnianie z upadłego z dniem 25.12.2012r. niewolniczego prywatnego systemu władzy Trój-Korony z satanistycznym Watykanem, zdelegalizowanym w 2014r. na zawsze kościołem !
  ZE WZMOŻONĄ SIŁĄ KONTYNUUJMY BOJKOT ŻYDOWSKIEGO OKUPANTA !!! DZIAŁAJMY KONSPIRACYJNIE WEDŁUG WSKAZAŃ POLSKIEGO RUCHU OPORU !!!

  Serdecznie pozdrawiamy z Lechickiej Prastarej Słowiańskiej Ziemi z okolic świętych Gajów Łysej Góry.

  Maria i Teresa z domu Znyk
  POLSKI RUCH OPORU
  20.08.2017r.

  Poniżej w porę zapisany a zablokowany komentarz z profilu Teresy z domu Znyk, połączony z wyrzuceniem z grona znajomych z fb strony „Jasnej Strony Mocy” oraz z wykasowaniem wszystkich naszych komentarzy przez Sanjaya a umieszczonych pod filmem ” Kibice- ostatnia siła, która nas uratuje …” Maria i Teresa z domu Znyk wspólnie zdemaskowały kolejnego fałszywego informatora i podstępnego dezinformatora, którym okazał się Sanjaya z portalu Nysa występujący na youtube jako Jasna Strona Mocy

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXCX
  Teresa Znyk:
  Sanjaya, chyba zdajesz sobie sprawę, że takim stwierdzeniem cyt.: „Kibice mnie nie będą bronić, ja jestem po Jasnej Stronie Mocy ! ” lekceważysz wszystkich swoich odbiorców ! podważasz sam swoją wiarygodność i wiarygodność podawanych informacji
  Nie można zamieścić komentarza. Spróbuj ponownie
  CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXCX

  Teresa Znyk
  Która Partia żydowskiego okupata kieruje kibicami, że w ogóle nie uznają udokumentowanych, udowodnionych faktów fałszowania wyborów ? Za czyje pieniądze i za czyim przyzwoleniem kibice mogą swobodnie prezentować swój stosunek do historii ?
  Super · Odpowiedz · 1 · 19 godz.
  Teresa Znyk
  Ruch kibicowski jak też tzw. ruch narodowy kierowany jest przez agentów żydowskiego okupanta, którzy promują fałszywe żydowskie autorytety!
  Teresa Znyk
  Dlaczego kibice boją się takich haseł jak np. „PIS i PO to jedno żydowskie zło” albo ” Duda uzurpator” czy np. „Bojkotujmy żydowskiego okupanta!” ?
  Super · Odpowiedz · 3 · 19 godz. ·Edytowany
  Yee Naaldlooshii
  a mi sie marzy nuklearny deszczcz stalowych strzał i parę atomowych fajerweków ,chcą słowiańskiej ziemi ,to niech bedzie silnie napromieniowana na 1000 nastepnych lat
  Lubię to! · Odpowiedz · 19 godz.
  Yee Naaldlooshii
  a mi sie marzy nuklearny deszczcz stalowych strzał i parę atomowych fajerweków ,chcą słowiańskiej ziemi ,to niech bedzie silnie napromieniowana na 1000 nastepnych lat
  Lubię to! · Odpowiedz · 19 godz.
  Zarządzaj
  Michał Mieszała
  Igor MatuszakXDDDDDDDDDDDDD
  Lubię to! · Odpowiedz · 1 · 19 godz.
  4 odpowiedzi · 3 godz.
  Kamil Zamiszczak
  zmieniłeś nakrycie głowy,Synaja???
  Lubię to! · Odpowiedz · 18 godz.
  Zarządzaj
  Wiktor Sankiewicz
  Adam Kopyra
  Lubię to! · Odpowiedz · 17 godz.
  Zarządzaj
  Beata Teresa Król Kuc Slowo ‚kibol’ od dawna brzmi dumnie ! 🙂
  Lubię to! · Odpowiedz · 3 · 15 godz.

  Teresa Znyk
  Sanjaya przechodzi sam siebie i zamiast upowszechniać najwyższej rangi prawo zawarte w Proklamacji z 02.11.2014r. i Dekrecie Suwerena z 02.04.2015r. oraz zawarte tam wskazania rdzennego Polaka-Słowianina-Lechity Tadeusza Cichockiego po raz kolejny ośmiesza się i kompromituje licząc na siłę szalików i plakatów historycznych kibiców sterowanych przez służby wrogie nam Słowianom-Polachom !
  Lubię to! · Odpowiedz · 2 godz. · Edytowany
  Teresa Znyk

  Lubię to! · Odpowiedz · 3 godz. · Edytowany
  Arkadiusz Kaim PRAWDA…
  Lubię to! · Odpowiedz · 3 godz.
  Teresa Znyk
  W jaki sposób i przed kim obronią nas kibice? Oni żyją komuną której nigdy nie było! Oni czczą fałszywe autorytety, masonów ! Oni udają, że nie widzą i nie wiedzą, że terytorium Lechickiej Polski nie okupują Rosjanie ale zbrodnicza Armia USA, która wypełnia dyrektywy NWO! Oni nie chcą wiedzieć, że u władzy są fałszerze, oszuści, hipokrycie, nielegalnie zajmujący stanowiska przedstawiciele żydowskiego okupanta!
  Lubię to! · Odpowiedz · 55 min · Edytowany
  Teresa Znyk
  Czy to nie jest ironią i marnym żartem, że Sanjaya myśli i mówi naiwnie, że przed okupacją żydowskich psychopatów obronią go zmanipulowani przez żydowskiego okupanta kibice?
  Lubię to! · Odpowiedz · 50 min · Edytowany
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Jasna Strona Mocy
  Jasna Strona Mocy Kibice mnie nie będą bronić, ja jestem po Jasnej Stronie Mocy
  Lubię to! · Odpowiedz · 44 min
  cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcxcxc
  Teresa Znyk
  Ale tytuł wskazuje co innego ! Czy do „nas” siebie nie zaliczasz?
  Super · Odpowiedz · 1 · 42 min
  Teresa Znyk
  Kogo w takim razie mają „obronić „? Z tego wynika, że wskazaniem Twoim jest bronienie tych wszystkich pozostałych, poza Tobą, których zaliczasz do ciemnej strony mocy= odbiorców Twojego nagrania !!!
  Super · Odpowiedz · 1 · 30 min
  Teresa Znyk
  Skoro nie wymagasz tej polecanej przez Ciebie „ostatniej siły” do Twojej obrony to dlaczego nieświadomych skazujesz na bezsensowne czekanie i liczenie na obronę przed „ciągłą okupacją” a przy tym bez wskazania jaką ? Niesłusznie niektórzy Twoi odbior…Zobacz więcej
  Super · Odpowiedz · 1 · 15 min ·Edytowany

  Teresa Znyk
  Łowicz, 12.08.2017r.
  Drodzy Rodacy-Słowianie-Lechici !
  Polski Ruch Oporu wzywa rdzennych Polaków ze służb mundurowych do zaprzestania służenia żydowskiemu okupantowi, do opowiedzenia się po stronie Suwerena-Słowiańskiego-Lechickiego Narodu Polskiego i podjęcia niezwłocznych zakonspirowanych działań zgodnie z najwyższej rangi prawem:
  Proklamacją z 02.11.2014r. o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Polsce przez Suwerena-Słowiański Naród Polski oraz Dekretem z 02.04.2015r.o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce.
  http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzeniehttp://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia
  Polski Ruch Oporu wzywa rdzennych Polaków ze służb mundurowych do niezwłocznego zakonspirowanego aresztowania swoich przełożonych jak też współpracowników: z izraelskiego Mosadu, Ukraińców oraz innych obcokrajowców !

  Teresa Znyk :
  Kibice nie wiedzą przed jaką okupacją mają bronić Sanjayę, bo rdzenni Polacy, Polachy są świadomi, że kibice nie są żadną siłą jasnej strony mocy bo są sterowani przez ciemną stronę mocy ! Stwarzają mylne pozory !
  Lubię to! · Odpowiedz · 45 min · Edytowany
  Teresa Znyk
  Jasna Strona Mocy pisze cyt.: „Kibice mnie nie będą bronić, ja jestem po Jasnej Stronie Mocy” ! MY, ŚWIADOMI SŁOWIANIE-POLACHY JESTEŚMY PO LECHICKIEJ JASNEJ STRONIE MOCY I NIE CHCEMY PRZEWROTNYCH, SZKODLIWYCH WSKAZAŃ SANJAYA Z FILMU PT.:”KIBICE-OSTATNIA SIŁA, KTÓRA MOŻE NAS OBRONIĆ !
  Lubię to! · Odpowiedz · 8 min

  Teresa Znyk
  Łowicz, 12.08.2017r.
  Drodzy Rodacy-Słowianie-Lechici !
  Polski Ruch Oporu wzywa rdzennych Polaków ze służb mundurowych do zaprzestania służenia żydowskiemu okupantowi, do opowiedzenia się po stronie Suwerena-Słowiańskiego-Lechickiego Narodu Polskiego i podjęcia niezwłocznych zakonspirowanych działań zgodnie z najwyższej rangi prawem:
  Proklamacją z 02.11.2014r. o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Polsce przez Suwerena-Słowiański Naród Polski oraz Dekretem z 02.04.2015r.o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce.
  http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzeniehttp://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia
  Polski Ruch Oporu wzywa rdzennych Polaków ze służb mundurowych do niezwłocznego zakonspirowanego aresztowania swoich przełożonych jak też współpracowników: z izraelskiego Mosadu, Ukraińców oraz innych obcokrajowców !
  Lubię to! · Odpowiedz · 2 min

  Polubienie

   
 4. wojdabejda

  22 sierpnia 2017 at 21:15

  Tomasz Sokół
  „Kibice mnie nie będą bronić, ja jestem po Jasnej Stronie Mocy” skąd ten cytat Sanyay z nagrania o kibolach ?
  Lubię to! · Odpowiedz · 20 sierpnia o 19:08
  Teresa Znyk
  W odpowiedzi na nasze komentarze własnie tak napisał by następnie wszystkie wykasować łącznie z tym swoim kompromitującym go i wyrzucił ze znajomych tak jak to powyżej opisane.
  Lubię to! · Odpowiedz · 20 sierpnia o 19:12 · Edytowany
  Zarządzaj
  Tomasz Sokół:
  Też w sumie kiedyś usunął mój komentarz i mnie zbanował. Komentarz był pod nagraniem, w którym puszczony był kawałek Andrzeja Pochylskiego z kanału OpcjaSpołeczna. Pochylski ogólnie dobrze gadał, ale na końcu spuentował, że trzeba wspierać finansowo Radio Maryja. Z tym raczej się nie zgadzam i napisałem komentarz, że materiał jest dobry, ale nie udostępnię ze względu na nawoływanie do dawania pieniędzy na RM, które jest ewidentnym siedliskiem żydowskim i zapleczem medialnym żydoPiSu i w znacznym stopniu media oszusta Rydzyka odpowiedzialne są za urabianie naszych babć i dziadków do realizacji żydowskich antyPolskich celów.
  Pomimo to, nagrania Jasnej Strony Mocy uważam obecnie za jedne z najlepszych. Napisałem do niego i zdjął mi bana.
  Może w tym przypadku też coś poszło na żywioł i nie ma co jednym zadaniem przekreślać ich całej działalności ?
  Lubię to! · Odpowiedz · 20 sierpnia o 19:26
  Tomasz Sokół
  Co do tego, że kibole czy kibice oraz marsze niepodległości są zarządzane przez żydowską agenturę, to nie ma wątpliwości. Także stan świadomości znacznej części kiboli na temat tego co się w naszym kraju dziej także pozostawia wiele do życzenia, ale nie możan ich za to przekreślać, bo ten stan świadomości z czasem się poprawia. Mój stan świadomości jeszcze kilaka lat wstecz także nie był w najlepszym stanie. Żeby zacząć rozumieć co się wokół nas dzieje trzeba regularnie codziennie poświęcać czas wyszukiwanie sobie wiedzy, zapoznawanie się z nią i kojarzenie faktów. Nie jest to łatwe. Jedynie kłamstwo i manipulacja są łatwo dostępne. Wymaga to czasu. Kto jednak tego czasu nie poświęci, ten pójdzie jak bydło na żeś pociągając niestety za sobą inny.
  Lubię to! · Odpowiedz · 1 · 20 sierpnia o 19:37
  Teresa Znyk
  Skoro Sanjaya wcześniej publikował wiele filmów uświadamiających to nie znaczy, że mamy bezkrytycznie, ślepo akceptować wszystkie jego szydercze treści a zwłaszcza wychwalające ludobójcę wszechczasów Hitlera czy jego wypowiedz odbierającą nam Słowianom-Polachom prawo do obrony koniecznej i bojkotu żydowskiego okupanta a przy tym lekceważącą rangę Proklamacji i Dekretu Suwerena-Słowiańskiego Narodu Polskiego, napisanych w imieniu i w interesie Narodu Polskiego !
  Lubię to! · Odpowiedz · 20 sierpnia o 20:18 · Edytowany
  Tomasz Sokół
  Nie mówię, że bezkrytycznie, bo jak mam uwagi to piszę i za to też mnie raz zbanował.
  Lubię to! · Odpowiedz · 1 · 20 sierpnia o 20:49
  Teresa Znyk
  Zle świadczy o Sanjaya banowanie zamiast odpowiedzi, zamiast samoweryfikacji.
  Lubię to! · Odpowiedz · 20 sierpnia o 22:04 · Edytowany
  Teresa Znyk
  Niedopuszczalna arogancja, obłuda, fałsz wychodzi z tego filmu o kibicach skoro Sanjaya w przypływie szczerości pisze w komentarzu będącym odpowiedzię na nasze zarzuty : cyt.: „Kibice mnie nie będą bronić, ja jestem po Jasnej Stronie Mocy”.
  Lubię to! · Odpowiedz · 20 sierpnia o 20:57
  Teresa Znyk
  Polski Ruch Oporu pod szyldem Łowicka Inicjatywa Obywatelska wystąpił do Sanjaya o samoweryfikację, o upublicznienie jego udokumentowanego życiorysu i własnoręcznie podpisanego oświadczenie o nie współpracowaniu ze służbami jak np. WSI, SB, ABW, Mosad itp. obecnie i w przeszłości. Zamiast odpowiedzi Sanjaya wykasował wszystkie tej treści komentarze zamieszczone pod wieloma jego filmami. Jednoznacznie wskazuje to, że sam się zdemaskował i powinien zostać zbojkotowany a nie tak bezmyślnie, bezkrytycznie rozpowszechniany ! Gdyby był faktycznie bezkompromisowy i niezależny w działaniu to powinien sam się zweryfikować a nie usuwać komentarze, w pełni uzasadnione, skoro on pretenduje do roli maga, przywódcy, autorytetu a tym bardziej z chustką i śmiesznym kapeluszem na głowie !
  Lubię to! · Odpowiedz · 1 · 20 sierpnia o 20:41 · Edytowany

  Teresa Znyk
  Już samo połączenie chustki z czapką „maga” wskazuje na pomieszanie a nie na harmonię , wyrażnie na chaos !
  Lubię to! · Odpowiedz · 20 sierpnia o 20:47 · Edytowany

  Teresa Znyk
  Sanjaya przechodzi sam siebie i zamiast upowszechniać najwyższej rangi prawo zawarte w Proklamacji z 02.11.2014r. i Dekrecie Suwerena z 02.04.2015r. oraz zawarte tam wskazania rdzennego Polaka-Słowianina-Lechity Tadeusza Cichockiego po raz kolejny ośmiesza się i kompromituje licząc na siłę szalików i plakatów historycznych kibiców sterowanych przez służby wrogie nam Słowianom-Polachom !
  Lubię to! · Odpowiedz · 1 · 20 sierpnia o 20:49

  Tomasz Sokół
  Z Cichockim coś nagrywał:

  Tadeusz Cichocki – Polska ma nielegalną władzę i…
  YOUTUBE.COM

  Lubię to! · Odpowiedz · Usuń podgląd · 1 · 20 sierpnia o 20:56

  Teresa Znyk
  Tak a potem zlekceważył i ośmieszył twierdząc, że jego świadomoć nie pozwala aby stosować obronę konieczną przed żydowskim okupantem !
  Lubię to! · Odpowiedz · 20 sierpnia o 20:59
  Teresa Znyk
  W jaki sposób i przed kim obronią nas kibice? Oni żyją komuną której nigdy nie było! Oni czczą fałszywe autorytety, masonów ! Oni udają, że nie widzą i nie wiedzą, że terytorium Lechickiej Polski nie okupują Rosjanie ale zbrodnicza Armia USA, która wypełnia dyrektywy NWO! Oni nie chcą wiedzieć, że u władzy są fałszerze, oszuści, hipokrycie, nielegalnie zajmujący stanowiska przedstawiciele żydowskiego okupanta!
  Lubię to!Zobacz więcej reakcji · Odpowiedz · 20 sierpnia o 20:50

  Tomasz Sokół
  Zgadza się. Żydo masońskie służby starają się nimi kierować, przejąć nad nimi całkowitą kontrolę, ale tak jest z każdą organizacją mającą jakąś znaczącą siłę. Pisałem wyżej, że ich świadomość pozostawia sporo do życzenia, ale nie ma co ich przekreślać,rzeczywistość w końcu otworzy im oczy. To co napisałaś idealnie pasuje do ONR, tam władze są czysto żydo masońskie. Oni cały czas sierpem i młotem walczą z czerwoną chołotą 🙂 Kibole to zlepek rożnie wypranych mózgów.
  Lubię to! · Odpowiedz · 2 · 20 sierpnia o 21:04 · Edytowany
  Teresa Znyk
  Każdy ma prawo do dochodzenia do Prawdy o żydowskim okupancie, o delegalizacji kościoła, o wyrokach na papieży, o upadku systemu powszechnie stosowanego prawa morskiego, o Proklamacji i Dekrecie T.Cichockiego !
  Lubię to! · Odpowiedz · 1 · 20 sierpnia o 21:10
  Teresa Znyk
  Sanjaya bawi się w odkrywanie już odkrytych, upowszechnianych o wiele wcześniej faktów a przy tym nie daje żadnych rozwiązań, żadnych nadziei, skazuje na czekanie aż ktoś inny nas obroni przed pręgieżem okupanta !
  Lubię to!Zobacz więcej reakcji · Odpowiedz · 1 · 20 sierpnia o 21:05 ·

  Polubienie

   
 5. wojdabejda

  22 sierpnia 2017 at 21:28

  Teresa Znyk
  Teresa Znyk Sanjaya bawi się w odkrywanie już odkrytych, upowszechnianych o wiele wcześniej faktów a przy tym nie daje żadnych rozwiązań, żadnych nadziei, skazuje na czekanie aż ktoś inny nas obroni przed pręgieżem okupanta !
  Lubię to!Zobacz więcej reakcji · Odpowiedz · 1 · 20 sierpnia o 21:05 ·
  Tomasz Sokół
  To się zgadza, że dużo wstawia w swoje filmy nagrania innych, które w większości już widziałem i mówi o tm o czym ktoś inny już mówił, ale nie odbieram tego źle, bo w ten sposób bardziej to upowszechnia, a oglądalność ma coraz większą.
  Lubię to! · Odpowiedz · 20 sierpnia o 21:07

  Teresa Znyk
  Ale przemyca niedopuszczalne wywody jak to o kibicach, czy o Hitlerze ! To go całkowicie dyskwalifikuje !!!
  Lubię to! · Odpowiedz · 1 · 20 sierpnia o 21:38 · Edytowany

  Teresa Znyk
  Jasna Strona Mocy powinna być prostolinijna, nieskazitelna, prawdziwie Jasna !!! Według Sanjaya: Wszyscy inni niech liczą na szaliki i hasła kibiców a on sam wypina się na kibiców i zaprzecza tresćiom, która głosi w filmie typu kibice ostatnia siłą do obrony przed nieznanym kibicom okupantem !
  Lubię to! · Odpowiedz · 1 · 20 sierpnia o 21:17 · Edytowany

  Tomasz Sokół
  O co chodzi z tym Hitlerem ? bo nie kojarzę
  Lubię to! · Odpowiedz · 20 sierpnia o 21:24
  Tomasz Sokół
  Jest jeszcze jeden temat, którego nie odważył się poruszyć żaden odważny. Tym tematem jest działalność tajnych spec. służb – mafii państwowej zinfiltrowanej przez MOSSAD i CIA, która na masową już skalę handluje Polakami, dziećmi w zależności na kogo m…Zobacz więcej

  Fala zaginięć w Polsce – Google Search

  GOOGLE.COM

  Lubię to!Zobacz więcej reakcji · Odpowiedz · Usuń podgląd · 20 sierpnia o 21:17

  Tomasz Sokół
  Tomasz Sokół Ciekawe kiedy o tym ktoś w końcu zacznie mówić

  Odc 01 Lech Szewczyk Służby specjalne RP czy…
  YOUTUBE.COM

  Lubię to! · Odpowiedz · Usuń podgląd · 20 sierpnia o 21:18

  Tomasz Sokół
  Powstało stowarzyszenie, które robi coś w tej sprawie, ale oni boją się powiedzieć prawdy. Mówią / piszą, że robi to „wiadomo kto”.
  http://stopzet.org/

  Stowarzyszenie STOPZET – Stowarzyszenie STOP…
  STOPZET.ORG
  Lubię to! · Odpowiedz · Usuń podgląd · 20 sierpnia o 21:20 · Edytowany

  Teresa Znyk
  Przeciez ten temat jest juz opisywany.
  Lubię to! · Odpowiedz · 20 sierpnia o 21:20

  Tomasz Sokół
  No właśnie, jest opisany, ale jakoś nikt się jeszcze nie odważył się tego omawiać w taki sposób jak np. robi to Jasna Strona Mocy i inne podobne trafiające do szerszego grona odbiorców. Wszystko jest opisane, ale jakoś ciężko to opozycji anty żydo masońskiej przechodzi to przez gardło.
  Lubię to! · Odpowiedz · 20 sierpnia o 21:23

  Teresa Znyk
  Najlepiej aby Sanjaya zaprzestał swojej działalności, bo sam się zdemaskował i stał się niewiarygodnym żródłem informacji, zwłaszcza dla ludzi nieświadomych, szukających wiedzy. Czy mamy powielać wychwalanie Hitlera u Sanjaya ?
  Lubię to! · Odpowiedz · 1 · 20 sierpnia o 21:23

  Tomasz Sokół
  O co chodzi z tym Hitlerem, bo nie kojarzę
  Lubię to! · Odpowiedz · 20 sierpnia o 21:25

  Teresa Znyk
  Nie potrzeba nam Słowianom-Polachom złej, negatywnej, dołującej energii płynącej z takich porażających, przerażających informacji ! Nam potrzeba pozytywnej Energi i nadziei z powszechnego zastosowania rygorów Dekretu Suwerena napisanego przez Polaka-Słowianina Tadeusza Cichockiego.
  Lubię to! · Odpowiedz · 20 sierpnia o 21:40 · Edytowany

  Teresa Znyk
  W 15 minucie filmu o wampirach z siostrzenicą Hitlera, rzekomą lekarką Barbarą.
  Lubię to! · Odpowiedz · 20 sierpnia o 21:28

  Teresa Znyk
  Znamienne jak bezkrytycznie widzowie nagrań Jasnej strony Mocy rozpowszechniają filmy, bez wysłuchania ich do końca, bez wychwycenia niuansów, które całkowicie demaskują Sanjaya i jego stronę. Dziwne, że nikt poza nami nie zauważył uwielbienia dla wujka Hitlera, co wskazuje jak niebezpieczne i szkodliwe jest oddziaływanie Sanjaya, który jest w stanie wprowadzać tak haniebne teksty w publiczną świadomość. To Jest dopiero kunst manipulacji !!!
  Lubię to! · Odpowiedz · 20 sierpnia o 21:44 · Edytowany

  Tomasz Sokół
  Nie oglądałem tego filmu. Muszę zobaczyć.
  Lubię to! · Odpowiedz · 20 sierpnia o 21:43

  Teresa Znyk
  Haniebne jest przy tym to,że Sanjaya w odpowiedzi na nasze krytyczne komentarze odpowiedział, że on nie popiera Hitlera ale przecież promuje Barbarę, wielbicielkę wujka Hitlera, która stała się „ekspertką’ w tematach wampirów i prawa morskiego oraz ludobójczej medycyny oficjalnej. No i w przypadku tej Barbary jest tak samo jak z Sanjaya : wsród wielu ważnych upowszechnianych informacji przemyca tak szokujące stwierdzenia jak to wychwalanie wujka Hitlera !
  Lubię to! · Odpowiedz · 20 sierpnia o 21:54

  Polubienie

   
 6. Malwina

  8 września 2017 at 21:14

  Witam,
  od jakiegoś czasu, jak królik z kapelusza pojawiły się na f-b osoby, które podają się za książąt nowo utworzonych autonomicznych ksiestw królestwa polskiego, na prawach z 1248 r…twierdzą, ze konstytucja z 1997 r jest nieważna, a co się z tym wiąże – ustawy, akty notarialne ziemii etc, są w prawnym niebycie…Czytałam tę ich konstytucję z 1 kwietnia 2017 r i pewne sprawy są dla mnie sprzeczne- jeden z punktów podaje, że aby zostać tymczasowo obywatelem ksiestwa jest na to 6 miesięcy, by w tym czasie przepisać na księcia akt własności ziemii /tej podlegającej pod konstytucję z 1997 r…/ Jeśli była ponoć nielegalna, i akty notarialne są nieważne, to po co przepisywać akty własności ?
  Nigdzie też nie można znależć aktu założycielskiego, ksiażę podaje raz, że mieszka na Śląsku, drugi raz w innych postach wspomina o swoich „sąsiedzie”, redaktorze NIE /on mieszka a Konstancinie/…Cały czas straszy ludzi w necie /zapewne zagrożenie jest/, próbowałam zasięgnąć informacji o zostaniu obywatelem, ale jak okazało się że nie mam własności, tylko udziały to …nie byłam już kandydatką… Zachęca wszystkich, ale niektórzy to gorszy sort. Znajomym jest p.Niedżwiecki, propagator trybunału narodowego…Po wielu obserwacjach dotarło do mnie, ze chyba wyłuskują polską inteligencję, co może się żle skończyć…Jeśli takie księstwo ma”ochronę mocarstw” to kim są ci, co je tworzą? Co Pani o tym sądzi ?
  Dotarła do mnie informacja, że JK ma zamiar wrócić go granic z 1142 r, czyli bez Śląska /księstwa ślaskie, autonomia, puzzle sie układają 😦 /

  Polubienie

   
 7. wojdabejda

  8 września 2017 at 22:33

  Droga pani Malwino, jak słusznie Pani zauważyła, powstają jak grzyby po deszczu najrozmaitsze pomysły przedstawicieli żydowskiego okupanta dla odwracania uwagi od Proklamacji i Dekretu i innych dokumentów Tadeusza Cichockiego napisanych w imieniu i w interesie każdego rdzennego Słowianina-Polaka-Polacha.

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: