RSS

Głosiciele prawdy oficerami pokoju w tworzeniu Ery Dostatku.

27 Lu

DSC09447

DSC09460

O pomoc w odsunięciu od władzy uzurpatorskich, okupacyjnych władz w Polsce i o zadośćuczynieniedla Narodu Polskiego, w tym dla jego obrońców: Marii z domu Znyk (Bejda), Teresy z domu Znyk (Wojda), Michała Jarzyńskiego.

Łowicz, 26.02.2016r.

Maria z domu Znyk (Bejda), Teresa z domu Znyk (Wojda)

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU  

 

International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS)

ITCCS Central Office (Brussels): itccsoffice@gmail.com

Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli

 

Polski Obywatelski Ruch Oporu wnosi o:

 • pomoc w odsunięciu od władzy uzurpatorskich, okupacyjnych władz wszelkich szczebli w Polsce wraz ze współdziałającymi z nimi firmami, symulującymi instytucje państwowe i ukaranie winnych

 • zasądzenie odszkodowań dla każdego Polaka, dla Narodu Polskiego, dla Polski za wyrządzone szkody i krzywdy

 • zasądzenie indywidualnych odszkodowań dla prześladowanych Polaków, w tym dla Marii z domu Znyk (Bejda), Teresy z domu Znyk (Wojda), Michała Jarzyńskiego.

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129917,zwyciestwo-prawdy-o-wojskowej-psychiatrii , http://www.detektywmichaljarzynski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=152

Polski Obywatelski Ruch Oporu uznaje za winne działań na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego i Polski następujące osoby :

Małgorzata Piwowarczyk – prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu, ul. Kaliska1/3 , 99-400 łowicz, z prywatnej firmy handlowej zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr. 424285439 wraz z pomocnikami:  

 • Sędziowie i pracownicy Sądu Rejonowego w Łowiczu
 • Prokuratorzy i pracownicy Prokuratury Rejonowej w Łowiczu
 • Komendanci, policjanci, pracownicy Komendy Powiatowej Policji
 • Krzysztof Kaliński Burmistrz Miasta Łowicza i podlegli mu pracownicy Urzędu Miasta Łowicza
 • Henryk Zasępa wraz z byłymi  i obecnymi radnymi Rady Miejskiej w Łowiczu
 • Joanna Mika, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu,  wraz z pracownikami tej instytucji
 • Janusz Michalak, dyrektor Zakładu Usług Komunalnych wraz z pracownikami tej instytucji
 • Krzysztof Figat, obecny Starosta Łowicki wraz z Radą Powiatu Łowickiego i pracownikami Starostwa Powiatowego w Łowiczu
 • Janusz Michalak, były Starosta Łowicki wraz z byłą Radą Powiatu Łowickiego i pracownikami Starostwa Powiatowego w Łowiczu
 • Jolanta Chełmińska, były Wojewoda Łódzki wraz z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
 • Zbigniew Rau, obecny Wojewoda Łódzki wraz z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
 • Donald Tusk, były premier rządu RP, wraz z ministrami rządu i pracownikami  ministerstw
 • Ewa Kopacz, była premier rządu RP, wraz z ministrami rządu i pracownikami ministerstw
 • Beata Szydło, obecna premier rządu RP, wraz z ministrami rządu i pracownikami ministerstw
 • Bronisław Komorowski (Szczynukowicz), były prezydent RP wraz z pracownikami Kancelarii Prezydenta RP
 • Andrzej Duda, obecny prezydent wraz pracownikami Kancelarii Prezydenta RP
 • Posłowie i Senatorowie poprzedniej i obecnej kadencji Parlamentu RP wraz z pracownikami
 • Stanisław Dąbrowski, były Prezes Sądu Najwyższego, Sędziowie Sądu Najwyższego RP wraz pracownikami Sądu Najwyższego w Warszawie
 • Andrzej Szeremet, Prokurator Generalny wraz z pracownikami Prokuratury Generalnej i podległych prokuratur
 • Obecni i poprzedni szefowie instytucji unijnych wraz z pomocnikami.

Małgorzata Piwowarczyk, prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu, ul. Kaliska1/3, 99-400 Łowicz, z  prywatnej firmy handlowej zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr. 424285439, działa w grupie przestępczej wraz z pomocnikami :

 • szefami i z pomocnikami  prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje państwowe  w Polsce
 • szefami i z pomocnikami prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje w Unii Europejskiej.

 

OSKARŻENIE

 • Oskarżamy tę grupę przestępczą o działanie na szkodę i krzywdę Marii z domu Znyk (Bejda), Teresy z domu Znyk (Wojda), (narodowości polskiej ), co jest działaniem ciągłym, trwającym od lutego 2011r.
 • Oskarżamy o pozbawienie Teresy z domu Znyk (Wojda) środków do życia  i możliwości osiągania dochodów na elementarne potrzeby życiowe.
 • Oskarżamy o utrudnianie prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Teresie z domu Znyk (Wojda) prowadzenia działalności statutowej: krzewienia polskiej narodowej, łowickiej kultury ludowej, co doprowadziło do zawieszenia tej podstawowej działalności Stowarzyszenia. www.lowiczanie.prv.pl 

Z obawy o swoje zdrowie i życie prezes Stowarzyszenia Teresa z domu Znyk (Wojda) nie przebywa w swoim mieszkaniu, które jest jednocześnie siedzibą naszych organizacji, pozbawioną obecnie dostępu do energii elektrycznej.

 • Oskarżamy o celowe, stopniowe wyniszczanie Suwerena- Narodu Polskiego w Polsce,  poprzez doprowadzanie większości Polaków do życia w  ubóstwie, przy jednoczesnym ograbianiu majątku narodowego Polaków i stopniowym podtruwaniu, co godzi w każdego Polaka, w tym również w nas, autorki niniejszej skargi: Marię z domu Znyk ( Bejda) i Teresę z domu Znyk (Wojda)  oraz nasze rodziny. Stosowana jest  zasada bezkarności oparta na jurysdykcji talmudycznej w stosunku do osób dopuszczających  się przestępstw przeciwko bezpieczeństwu publicznemu i mieniu publicznemu a na szkodę Suwerena-Narodu Polskiego i Polski.

Maria z domu Znyk ( Bejda) i Teresa z domu Znyk (Wojda) w  5-letniej (od stycznia 2011r.), społecznej działalności w obronie własnego miejsca do życia, w obronie Narodu Polskiego i Polski, stopniowo odkrywały i demaskowały ludobójcze działania prywatnych firm handlowych, podających się za władze wszelkich szczebli w Polsce i w Unii Europejskiej.  

Żadne z  naszych ponad trzystu, w pełni udokumentowanych wystąpień, skierowanych do instytucji unijnych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Międzynarodowego Trybunału Karnego, Prokuratora Generalnego, Prokuratury Okręgowej w Łodzi, Prokuratury Rejonowej w Łowiczu i w Kutnie, wystąpień demaskujących  działania na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego i Polski, nie odniosły oczekiwanego skutku: zaprzestania szkodliwych działań, ukarania winnych.

Pod fałszywmi hasłami dbałości o zdrowie publiczne, środowisko, o dobro i interes Narodu, faktycznie  jest  prowadzone celowe podtruwanie i wyniszczanie na różne sposoby Polaków, m.in. poprzez :

 • toksyczne dodatki do wody pitnej (fluor, chlor, lit, arsen, SeaQuest, itp)
 • żywność naszpikowaną szkodliwymi dodatkami oraz GMO
 • zatruwanie i zubażanie zasobów wodnych poprzez niszczycielską działalnośc firm wydobywczych branży energetycznej

link:”Zatrzymajmy rabunek bogactw i niszczenie Polskiej Ziemi !” http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128770,zatrzymajmy-rabunek-bogactw-i-niszczenie-polskiej-ziemi

 • rozsiewanie toksycznych chmur (chemtrails)
 • medycynę oficjalną, która jest największym zdemaskowanym ludobójstwem wszechczasów.

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/123442,nie-oddawajmy-swojego-zdrowia-w-rece-lekarzy-okupanta . Skarga dr. Rath na  ludobójstwo i inne przestępstwa przeciw ludzkości w ramach “Biznesu farmaceutycznego z chorobami”…. skierowana do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze w linkach:  http://www4ger.dr-rath-foundation.org/THE_HAGUE/complaint/index.html http://www4ger.dr-rath-foundation.org/THE_HAGUE/complaint/complaint4.html

 • toksyczne podzielniki ciepła (nie są żadnymi miernikami !)
 • fale elektromagnetyczne i systemy kontroli i zniewalania umysłów
 • sprowadzenia trucicielskiej bazy hydroszczelinowania na osiedle Bratkowice w Łowiczu, celem zintensyfikowania wydobywania bogactw naturalnych w Polsce i w Europie.

W poniższych linkach dowody z batalii o życie, o zdrowie, o czystą wodę, o przyrodę: https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/,https://opolczykpl.wordpress.com/2014/05/17/batalii-o-zdrowie-o-czysta-wode-o-przyrode-o-zycie-ciag-dalszy/,www.monitor-polski.pl/chca-nas-wytruc-woda-z-kanalizacji/

Prywatne firmy handlowe, symulujące instytucje państwowe  “wymiaru sprawiedliwości”, zamiast ukarania winnych, to w zmowie z winnymi – sprawcami przestępstw przeciwko bezpieczeństwu publicznemu, prowadzą działania przeciwko Stowarzyszeniu Regionalnemu Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruch Oporu, z siedzibą w Łowiczu, woj łódzkie, Polska.  Nękają, prześladują, znieważają, naruszają dobra osobiste Marii z domu Znyk (Bejda), Teresy z domu Znyk (Wojda) a tym samym podważają zaufanie niezbędne dla prowadzonej działalności społecznej w obronie Narodu Polskiego i Polski oraz w krzewieniu polskiej narodowej łowickiej kultury ludowej.

  5)   Oskarżamy o nękania bezpodstawnymi, bezprawnymi postępowaniami sądowymi. Link:”Kara za obronę Narodu Polskiego a bezkarność za łamanie jego praw.” : https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/30/kara-za-obrone-narodu-polskiego-a-bezkarnosc-za-lamanie-jego-praw/

  6)   Oskarżamy o  wydanie listu żelaznego, zamiast ukarania winnych: “burmistrza” Miasta Łowicza K.Kalińskiego i dyr. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej J.Mika, zamiaru wprowadzenia toksycznych podzielników ciepła w Łowiczu, w sprawie IIKp 235/11 Łowiczu.

Z komórki zgrane 20.10.2011 r. 035 (1)

Foto z wokandy: rozpatrywanie skargi T.Wojda na odmowę wszczęcia śledztwa przez Prokuratora Rejonowego w Łowiczu, z wniosku T.Wojda przeciw K.Kalińskiemu i J.Mika o zamiar wprowadzenia toksycznych  podzielników ciepła, IIKp 235/11. Na wokandzie zapis utajnionego przed T.Wojda : “rozpoznawanie  wniosków o wydanie listu żelaznego”. Prezes Sądu M.Piwowarczyk  oraz  Prokurator Rejonowy M.Bursa osobiście uporczywie utrudniały wgląd do akt sprawy przed i po rozprawie, by ukryć faktyczną zawartość akt sprawy. Więcej w linku: http://bejda.blogspot.de/p/dziaania-prawne-sprawa-koncesji-na-gaz.html

 7)   Oskarżamy o przyczynienie się do oszczerczych artykułów w lokalnych mediach i kampanii oszczerczych komentarzy o nas i naszej działalności na lokalnych portalach. link: “Media lokalne chronią przestępców a znieważają obrońców Narodu   Polskiego”: https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/30/media-lokalne-chronia-przestepcow-a-zniewazaja-obroncow-narodu-polskiego/

 8)   Oskarżamy o spowodowanie bezpodstawnego i bezprawnego zlikwidowania stron, profili, kont Marii z domu Znyk (Bejda) i Teresy z domu Znyk (Wojda) na facebook i google.

9)   Oskarżamy o spowodowanie podsłuchiwania, inwigilacji, przeszkadzania nam w internecie.

10)   Oskarżamy o  zastosowanie na Teresie z domu Znyk (Wojda) technik zniewalania umysłu w gmachu  prywatnej firmy handlowej “Sąd Rejonowy w Łowiczu”, na rozprawie o przymusowe udostępnienie siedziby Stowarzyszenia, w grudniu 2013r.

Dowód: oświadczenie Teresy z domu Znyk (Wojda) z 09.01.2013 r.w związku z przebiegiem rozprawy sygn. akt IC 480/12,  z zastosowaniem technik zniewalania i kontroli umysłu znajduje się w linku:  “Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Stowarzyszenia i Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu“: https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/31/skarga-na-bezprawny-zamach-na-siedzibe-stowarzyszenia-i-polskiego-obywatelskiego-ruchu-oporu/

11)   Oskarżamy o przyczynienie się do szarpania, naruszenia nietykalności i wolności prezes Teresy z domu Znyk (Wojda) w dniu 25.06.2014r.  przez dwóch policjantów i “burmistrza” Miasta Łowicza, K.Kalińskiego.

12)   Oskarżamy o przyczynienie się do szarpania, naruszenia nietykalności i wolności prezes  Teresy z domu Znyk (Wojda) w dniu 01.08.2014r. przez dwóch agentów wrogich, tajnych służb, na cmentarzu w Łowiczu.  

13)   Oskarżamy o wymuszanie udostępnienia siedziby Stowarzyszenia, którą jest mieszkanie własnościowe prezes Stowarzyszenia -Teresa z domu Znyk (Wojda) poprzez wydanie bezprawnego wyroku sądowego.

14)   Oskarżamy o spowodowanie  bezprawnego nękania prezes Teresy z domu Znyk (Wojda) przez “komornika sądowego”, działającego na podstawie wyroku sądu o przymusowe udostępnienie siedziby Stowarzyszenia-mieszkania własnościowego Teresy z domu Znyk (Wojda), celem wykonania zbędnej inwestycji: wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej.  

15)   Oskarżamy o wydanie nakazu siłowego doprowadzenia Teresy z domu Znyk (Wojda) na “dobrowolne” badania psychiatryczne, w sfabrykowanej sprawie o wykroczenie,  rzekomego naruszenia porządku publicznego na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu, 25.06.2014r.

UWAGA !

Z obawy o swoje zdrowie i życie Teresa z domu Znyk (Wojda) nie przebywa w swoim mieszkaniu, jednocześnie siedzibie Stowarzyszenia, od 04.01.2016r. pozbawionej dostępu do energii elektrycznej !

 16)   Oskarżamy o przyczynienie się do nękania rodziny i mieszkańców wsi Urzecze przez patrole policyjne, prowadzące rzekome poszukiwania prezes, pomimo, że Teresa z domu Znyk (Wojda) tam nie mieszka, łącznie ze zbieraniem informacji o stanie zdrowia.

 17)   Oskarżamy o przyczynienie się do pozbawienia w dniu 04.01.2016r. dopływu energii elektrycznej do siedziby Stowarzyszenia.

 18)   Oskarżamy o spowodowanie próby porwania i  zamachu na życie Marii z domu Znyk (Bejda), Teresy z domu Znyk ( Wojda) w dniu 04.11.2015r. Opis zamachu i próby porwania obrończyń Narodu Polskiego, znajduje się w linku: “Zamach na przedstawicielki Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu. Bandycki napad i próba uprowadzenia w Łowiczu”: https://wojdabejda.wordpress.com/2015/11/06/zamach-na-przedstawicielki-polskiego-obywatelskiego-ruchu-oporu-bandycki-napad-i-proba-uprowadzenia-w-lowiczu/,  

”Bandycki napad i próba uprowadzenia w Łowiczu.”: http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127164,bandycki-napad-i-proba-uprowadzenia-w-lowiczu

 19)   Oskarżamy o przyczynienie się do  szykanowania Marii z domu Znyk (Bejda) przez Kriminal Amt we Flensburgu, w związku z wysłaniem do Prokuratora Generalnego Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze skargi na agresję na Polskę, debellację jej terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim, drogą emailową wyłącznie do adresata. Opis szykanowania Marii z domu Znyk (Bejda) w  linkach: https://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/ https://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/27/niemiecka-policja-kryminalna-kontroluje-polityczne-wpisy-polakow-na-fb-pejsbuku/#comments https://piotrbein.wordpress.com/2014/03/30/szyakany-dla-polki-patriotki-w-niemczech-za-skarge-w-obronie-polski/ https://piotrbein.wordpress.com/2014/03/29/niemiecka-policja-kryminalna-wladze-bezpieczenstwa-niemiec-i-polski-pejsbuk-fb/ https://piotrbein.wordpress.com/2014/04/01/odpowiedz-bejdy-do-kripo/

 20)   Oskarżamy o oszustwo podawania się za urzędników państwowych, urzędników instytucji międzynarodowych, Unii Europejskiej , wykonywania nieuprawnionych działań, bez posiadania statusu “urzędnika państwowego”, bez posiadania legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego, który od 02.11.2014r. sprawuje bezpośrednią władzę zwierzchnią na mocy ProklamacjiTadeusza Cichockiego, napisanej w imieniu i w interesie Suwerena-Narodu Polskiego. http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 1000 000 Euro od szefa i 100 000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 24 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby

 21)   Oskarżamy o  fałszerstwa narodowościowego stanu osobowego, osób głównie pochodzenia żydowskiego podających się za Polaków o fałszywej tożsamości, jak np. były prezydent RP, Bronisław Szczynukowicz podający  się za Komorowskiego.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 100.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt.16 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 22)   Oskarżamy o stanowienie i  stosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów  prawnych.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 1.000.000 Euro od szefa i 250.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 21 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 23)   Oskarżamy o działania bez podpisu i bez legalnych pieczęci, bez legalnych symboli, bez prawomocnej legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie za każdy przypadek, w wysokości 100.000 Euro od szefa i 50.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 30 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 24)   Oskarżamy o wysyłanie bezprawnej  i nielegalnej korespondencji, zawierającej  błędy formalne i fałszywe stwierdzenia.

” Dostarczanie, uznanych przez rezolucję ONZ A/RES/56/83 z dnia 28. stycznia 2002/ Artykuł 9, za nielegalne, wszelkich przesyłek firm pocztowych na usługach nielegalnego rządu w Polsce, który jest spółką handlową wygasłą z dniem 25.12.2012r. jest najsurowiej zabronione i karalne !”

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie za każdy przypadek, minimum 1.000 Euro od szefa i 500 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 6 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 25)   Oskarżamy o łamanie praw człowieka – naruszenia godności ludzkiej, wbrew  z rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK).

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 150.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 47 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 26)  Oskarżamy o antypolonizm, dyskryminację wobec Marii z domu Znyk (Bejda) Teresy z domu Znyk (Wojda) oraz każdego Polaka.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 100.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 17 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 27)   Oskarżamy o sfałszowanie naszych danych osobowych. Poprzez zapisanie nazwiska i imienia dużymi literami byłyśmy własnością systemu (upadłego 25.12.2012r. światowego  prywatnego, niewolniczego  systemu ze zdelegalizowaną władzą Trój-Korony z Watykanem na czele), osobami prawnymi pozbawionymi praw ludzkich i traktowanymi  jako zaginione na dalekich morzach, według prawa morskiego.

28)  Oskarżamy o utajnienie przed nami i Suwerenem- Narodem Polskim granic i faktycznego stanu prawnego terytorium zamieszkałego przez Suwerena-Naród Polski

29)   Oskarżamy o utajnienie przed nami i Suwerenem-Narodem Polskim granic i faktycznego stanu prawnego sąsiadujących krajów, w tym Niemiec, winnych rozpętania I i II Wojny Światowej,  cyt.: “Obowiązują granice Landów Rzeszy Niemieckiej z 31.12.1937 r. “ http://joh-nrw.com/pdf/SVB.pdf

Cyt.: “Es gelten die Ländergrenzen des Deutschen Reichs vom 31.12.1937.(?) Damit ist auch das Betreten der Flächen des Deutschen Reichs eine Zuwiderhandlung gegen diesen Vertrag. Allein die Einlage einer BRD-AnordnungJ Beschluss/Urteill Zwangsmaßnahme. u. a.• in den Briefkasten des Deutschen Reichs ergibt die Schadenersatzpflicht nach Vertrag.”

Cyt.: “Vertragsleistung nach Erfüllungsgehilfe Empfänger § 4 (Androhung von Zwangsmaßnahmen jeglicher Art) Pfändung/Plünderung, u. a. 50.000 EURO pauschal 1 Mio. EURO pauschal §3 Abs. 1 (Annahme von Leistungen jeglicher Art) 100% der Gesamtforderung bzw. des entstandenen Schadens zzgl. 50.000 EURO pauschal 5 Mio. EURO pauschal § 3 Abs. 2 und 3 (Umsetzung von Zwangsmaßnahmen jeder Art) 100% der Gesamtforderung bzw. des entstandenen Schadens zzgl. 300.000,00 EURO pauschal 10 Mio. EURO pauschal Erfolgte Freiheitsberaubung / Zwangsmaßnahme rückwirkend bis 17.07.1990 2.500.000,00 Euro 10 Mio. Euro pauschal Personenstandfälschung (auch versuchte) 100.000,00 EURO pauschal 2 Mio. EURO pauschal • Unwirksame „Inlandszustellung” 50.000,00 EURO 1 Mio. EURO pauschal Fehlende Unterschriften, u. ä, 30.000,00 EURO 1 Mio. EURO pauschal Teilforderung über Datenschutzverletzungen durch Weitergabe, Speicherung und Nutzung persönlicher Daten 500.000,00 Euro 5 Mio. Euro pauschal Forderung durch/nach BRDOWiG ZPO StPO, StGB GVG 500.000.00 EURO 5 Mio. EURO pauschal Aufforderung zur Plünderung, Freiheitsberaubung Verschleppung ggf. Androhung zur PlünderungNerschleppung 500.000,00 EURO zuzüglich 50% der Gesamtforderung des Empfängers 10 Mio. EURO Verletzung von Körper und Seele (Körperverletzung) 2.500.000 00 Euro pauschal 15 Mio. Euro pauschal Speicherung, Nutzung und Weitergabe der persönlichen Daten 500.000,00 EURO zuzüglich 50% der Gesamtforderung des Empfängers 5 Mio. EURO §3 Abs. 2 und 3 Vorladungen (Behörden/Gericht/Polizei) 100.000 00 EURO pauschal 2 Mio. EURO pauschal “

“Wegen der Anwendung von, seit dem 18.07.1990 erloschener grundgesetzlicher Rechtsnormen einer Verwaltungseinheit der Zentralverwaltung des vereinigten Wirtschaftsgebietes Bundesrepublik Deutschland und Verstoß gegen Anwendung der am 24. April 2006 gelöschten grundrechtlichen Rechtsnormen wie Einführungsgesetze und territoriale Geltungsbereiche des Gerichtsverfassungsgesetzes, Strafprozessordnung und Zivilprozessordnung und Verstoß gegen Kontrollratsgesetz Nr. 1, SHAEF Gesetz Nr. 1 S.M.A.D Befehle, wegen Anwendung faschistischer Gesetze: hier Einkommensteuergesetz vom 16. Oktober 1934. Somit ist bereits grundrechtlich und auch grundgesetzlich offenkundig nachgewiesen, dass es keine Anwendbarkeit der illegalen Rechtsnorm der Zentralverwaltung des vereinigten Wirtschaftsgebietes Bundesrepublik Deutschland (genannt BRD) gegeben kann.

Es gilt die Rechtsgrundlage mit Stand zum 23. Mai 1945, (?) durch den Überleitungsvertrag vom September 1990 und der Bereinigung der Ermächtigungsgesetze von November 2007. Die Anwendung dieser erloschenen grundrechtlichen Rechtsnormen verstößt gegen das Besatzungsrecht.

In dem Kriegs- und Besatzungsgebiet „Bundesrepublik Deutschland“ ist die Rechtspflege durch das Erlöschen der grundgesetzlichen Rechtsnormen zum Stillstand gekommen und die „BRD“ unterliegt direkt dem Völkerstrafgesetzbuch, sowie den Militärgesetzen nach SMAD und SHAEF und den Kontrollratsgesetzen der Alliierten. Eine Legitimation auf Basis der Militärgesetze (Verwaltungsrecht – Kontrollratsgesetze AHK, Siegerrecht SHAEF- und SMAD Gesetze), sowie die Ernennung der oben genannten Person wurde nicht erbracht. Bereits im Jahre 1945 wurde der Beamtenstatus aufgehoben! Am 17.12.1953 (BvR 147/52) wurde eindeutig gesagt: Alle Beamtenverhältnisse sind am 08.05.1945 erloschen. Fundstellen: BVerfGE 3,58;DVBI 1954,86;DÖV 1954,53;JZ 1954,76;MDR 1954,88;NJW 1954,21Verweis auf : BVerfG-Urteil 2 BvF 1/73.”

Prosimy o podanie akt sprawy drogą emailową na adresy; lowobywatel2@gmail.com,  twojda2@o2.pl ,lowiczanie@wp.pl

Ze względu na nasze bezpieczeństwo i naszą sytuację życiową uprzejmie prosimy o rozpatrzenie sprawy bez naszego udziału i w jak najszybszym terminie.  

Z wyrazami szacunku i poważania

Maria z domu Znyk (Bejda) , Teresa z domu Znyk (Wojda)

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU  

Konto bankowe : INTELIGO  50102055581111145677400062

Załączniki :

nasze wystąpienia do  Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli.

www.wojdabejda.wordpress.com , http://polskiruchoporu.neon24.pl/,

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129371,stop-talmudycznemu-wymiarowi-sprawiedliwosci-w-polsce

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129247,obrot-i-dystrybucja-energii-okrada-i-oszukuje-polakow

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129195,stop-wymuszeniom-rozbojniczym-firm-skarbowych

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129139,o-odszkodowania-za-okradanie-i-zniewalanie-polakow

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129514,dosc-tuszowania-prawdy-o-wyrokach-sadu-zwyczajowego

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129723,zdemontujmy-upadly-prywatny-swiatowy-niewolniczy-system

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129809,koniec-oszustwa-zdelegalizowanych-bankow

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129917,zwyciestwo-prawdy-o-wojskowej-psychiatrii

 

 

One response to “Głosiciele prawdy oficerami pokoju w tworzeniu Ery Dostatku.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: