RSS

Kara za obronę Narodu Polskiego a bezkarność za łamanie jego praw ?

30 Sty

Łowicz, 17.09.2014r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze 

Sąd Rejonowy w Łowiczu

II Wydział Karny, Syg.akt II W 414/14

Dotyczy:

sprawy z wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu o nie karanie Teresy Wojda za stawanie w obronie Narodu Polskiego oraz w obronie siedziby Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu w dniu 25.06.2014r.w Łowiczu, z bezprawnego i bezpodstawnego wniosku Rady Miejskiej w Łowiczu.

Wnosimy o: 

I. Zasądzenie pokrycia kosztów zbędnej akcji służb ratowniczych z dnia 25.06.2014r. w gmachu Urzędu Miasta Łowicza od osób winnych niepotrzebnego sprowadzenia dwóch jednostek Państwowej Straży Pożarnej, tj.od:

  1. Krzysztofa Kalińskiego,uzurpatorskiego Burmistrza Miasta Łowicza
  2. Henryka Zasępy, uzurpatorskiego przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu
  3. Władysława Michalaka, uzurpatorskiego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu

II. Zasądzenie od Henryka Zasępy na rzecz prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, przywódczyni Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi oraz Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu Teresy Wojda, odszkodowania w wysokości 10 tysięcy złotych za:

  1. nie rozpatrywanie skargi na kontynuowanie zamachu na Stowarzyszenie i Polski Obywatelski Ruch Oporu zgodnie z obowiązującym prawem i dodatkowym pouczeniem Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli Wojewody Łódzkiego z dnia 06.07.2012r. w formie uchwały (zał. nr.1)
  2. szkody moralne T.Wojda związane z bezpodstawnym wezwaniem policji za jej protest na sali obrad Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25.06.2014r. przeciw potraktowaniu naszej skargi jako zwykłego pisma

III. Zasądzenie od Krzysztofa Kalińskiego na rzecz prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, przywódczyni Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi oraz Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, Teresy Wojda odszkodowania w wyskości 20 tysięcy złotych za:

  1. organizowanie od 2008r. zamachu na nasze Stowarzyszenie
  2. organizowanie od 2008r. zamachu na siedzibę naszych organizacji
  3. prześladowanie i krzywdy moralne prezes Teresy Wojda i jej rodziny począwszy od 2008 r.
  4. naruszenie nietykalności cielesnej i znieważanie prezes Stowarzyszenia T.Wojda w Parku na Błoniach w Łowiczu 25.06.2014r.
  5. szkody moralne T.Wojda związane z bezpodstawnym wezwaniem policji za jej protest na sali obrad Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25.06.2014r.przeciw uznaniu przez K.Kalińskiego i H.Zasepę naszej skargi jako zwykłego pisma.

IV.Przesłuchanie sprawców agresji na Polskę, zawojowania jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim:

1.Bronisław Komorowski/Szczynukowicz, uzurpator pełniący funkcję prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2.Donald Tusk były premier uzurpatorskiego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

3.Ewa Kopacz, marszałek uzurpatorskiego Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

4.Andrzej Seremet, uzurpatorski Prokurator Generalny

5.Jolanta Chełmińska, uzurpatorski Wojewoda Łódzki

6.Krzysztof Kaliński, uzurpatorski Burmistrz Miasta Łowicza

7.Henryk Zasępa, uzurpatorski przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu

V. Dołączenie do akt niniejszej sprawy akta wszystkich innych postępowań prowadzonych z naszych wniosków w Sądzie Rejonowym w Łowiczu.

Z komórki zgrane 20.10.2011 r. 035 (1)

Foto wokandy dotyczącej rozpatrywania zażalenia na odmowę wszczęcia śledztwa w sprawie IIK/235/11, przeciwko Burmistrzowi Łowicza K.Kalińskiemu i dyrektorce ZGM J.Mika w sprawie podzielników ciepła.

VI. Wyrażenie zgody na nagrywanie przebiegu rozpraw.

VII. Niestosowanie żadnych technik zniewalania umysłów na rozprawch.

VIII. Spowodowanie aby sędzia prowadzący rozprawy był zaznajomiony z aktami sprawy a zwłaszcza z treścią naszych wystąpień.

IX. Nie wymuszanie składania zeznań w pozycji stojącej.

Ze względu na wniesienie sprawy przeciwko Teresie Wojda, prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie” i przywódczyni Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, za protestowanie na bezprawie okupacyjnych władz Łowicza i innych szczebli w Polsce, konieczne jest szczegółowe przedstawienie zgromadzonych przez nas materiałów,obciążających sprawców krzywd i szkód wyrządzonych Narodowi Polskiemu.

Ponadto, ze względu na szeroki zakres naszej działalności na forum krajowym i międzynarodowym jesteśmy zobowiązane do wnoszenia o rozpatrzenie przez sąd właściwy dla naszego miejsca zamieszkania, siedziby naszych organizacji dowodów odciążających sprawców agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim, ze wszelkich szczebli władz w Polsce i Unii Europejskiej.

W sprawie sygn.akt IIW 414/14 przeciwko Teresy Wojda, prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, prowadzącej wraz Marią Bejda Inicjatywę Obywatelską Dorzecza Bzury i Słudwi oraz OBYWATELSKI RUCH OPORU, obrończyni Narodu Polskiego, petycjonariuszki Parlamentu Europejskiego (petycja nr.0578/2012), współautorki skargi do Prokuratora Głównego Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, w postępowaniu zwyczajnym z wniosku asp. sztab. Wiesława Kozłowskiego z up. Komendanta Powiatowej Policji w Łowiczu za cyt.:

“w dniu 25 czerwca 2014r. około godz. 13:20 na ul. Stary Rynek w Łowiczu, woj.łódzkiego, głośnym krzykiem i hałasem zakłóciła spokój i porządek publiczny w tym samym miejscu i czasie co w punkcie i działając ze złośliwości i swawoli poprzez rozbicie pojemnika z zawartością substancji niewiadomego pochodzenia o drażniącym zapachu wywołała niepotrzebną czynność służb ratunkowych powodując koszty poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu i Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na łączną kwotę 1012,61 zł. W tym samym miejscu i czasie co w punkcie I mimo obowiązku nie udzieliła wiadomości co do tożsamości własnejlegitymującemu ją policjantów. W dniu 25 czerwca 2014r. około godz. 15:00 na ul.Starorzecze w Łowiczu, woj. łódzkiego umieściła plakaty w miejscu publicznym do tego nie przeznaczonym tj. o wykroczenie z art. 51 § 1 Kw, 66 § 2 Kw, 65 § 2Kw i 63a §1 Kw. Na mocy art.58 § 1 i 2 kpw, za zgodą obwinionego (Nasz komentarz: Nie było żadnej zgody! ), którego wyjaśnienia w świetle zebranych dowodów oraz okoliczności popełnienia wykroczenia nie budzą wątpliwości wnoszę o : *wskazać rodzaj i wymiar kary albo środka karnego ….. (Nasz komentarz : kreska długości 3,7 cm)”koniec cytatu z wniosku asp.sztab. W.Kozłowskiego.

Odnosząc się do faktu złożenia wniosku na formularzu pt.: “Wniosek o ukaranie w postępowaniu zwyczajnym” z treści wyraźnie wynika, że Komendat Powiatowy nie popiera wniosku złożonego w imieniu Rady Miejskiej w Łowiczu przez Henryka Zasępę i Władysława Michalaka o cyt: “ ukaranie kobiety za przerwanie obrad….”

Komendant Policji wyraźnie stwierdza, że czynność służb ratowniczych była niepotrzebna i nie wnosi o ukaranie. Policjanci Komendy Powiatowej w Łowiczu usunęli resztki rozbitego przez Teresę Wojda maleńkiego pojemniczka z nieszkodliwym zapachem rośliny leczniczej jaką jest czosnek o właściwościach antyseptycznych a także jako skuteczny środek przeciw złym mocom.

Prezes T.Wojda na znak protestu przeciwko łamaniu prawa przez władze Łowicza z Burmistrzem K.Kalińskim na czele, rozgniotła na podłodze sali obrad Urzędu Miasta Łowicza maleńki pojemniczek z zapachem czosnku a nie na Starym Rynku, jak jest to napisane na fomularzu wniosku policji w niniejszej sprawie.

Dowód: artykuł z portalu nasze miasto “Teresa Wojda: to była woda z czosnkiem“: http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/teresawojdatobylawodazczosnkiemfoto,2335938,artgal,t,id,tm.html

Wezwanie dwóch jednostek straży przez H.Zasępę, przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu oraz W.Michalaka, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu było celowym działaniem dyskredytującym obrończynię Narodu Polskiego, prezes Stowarzyszenia Teresę Wojda, pokrzywdzoną działaniami żydowskich okupacyjnych władz Łowicza.

Dla wyolbrzymienia zagrożenia słusznym protestem prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie” T.Wojda przeciw odrzuceniu naszych w pełni udokumentowanych skarg na ludobójcze działania Burmistrza Miasta Łowicza i Rady Miejskiej w Łowiczu, skarg na zamach na nasze organizacje i ich siedzibę, sprowadzono aż dwie jednostki ratownicze po upływie ponad 1 godziny, pomimo że wcześniej policjanci zabrali ze sobą rozgniecione szkło, które później na Komendzie Powiatowej Policji wyrzucili do kosza w obecności T.Wojda.

W protokóle oględzin na karcie nr.5 jest wyraźnie napisane, że to funkcjonariusze straży pożarnej a nie Teresa Wojda narazili osoby obecne na sali obrad Urzędu Miasta w Łowiczu na działanie środka chemicznego (nasz komentarz: nie wiadomo jakiego)cyt.:”przed pierwszym rzędem krzeseł, na drewnianym parkiecie znajduje się środek chemiczny rozlany przez przez funkcjonariuszy straży pożarnej “

Nieprawdą jest jakoby prezes Stowarzyszenia Teresa Wojda zakłóciła spokój i porządek publiczny na Starym Rynku w Łowiczu w dniu 25.06.2014r. , bo to urzędnicy i radni Rady Miejskiej w Łowiczu naruszali porządek publiczny wykrzykując za spokojnie idącą T.Wojda w towarzystwie redaktora “Nowego Łowiczanina “.

Nieprawdą jest jakoby Teresa Wojda nie udzieliła wiadomości co do swej tożsamości. To policjani dokonali napaści na Starym Rynku w Łowiczu na prezes Stowarzyszenia T.Wojda. Nie chcieli nic wiedzieć o tożsamości obrończyni Narodu Polskiego, bo jak sami stwierdzili, mieli nakaz władz Łowicza do siłowego zatrzymania T.Wojda i przewiezienia jej na Komendę Powiatową Policji w Łowiczu.

Dowodem na nie ukrywanie swojej tożsamości a wręcz eksponowanie jest fakt, że prezes Stowarzyszenia Teresa Wojda miała ze sobą teczkę formatu A3 z dokumentami oraz zawieszony na szyi plakat formatu A3, z widokiem zniszczonego przez odwierty Teksasu pt: “Podżegacze wojenni i truciciele precz z naszej ziemi” o następującej treści : “DĘBEM ZNIEWOLENIA NARODU POLSKIEGO JEST HANIEBNY „DĄB WOLNOŚCI” POSADZONY W „BOŻE CIAŁO’ W ŁOWICZU PRZEZ UZURPATORA, PODŻEGACZA WOJENNEGO SZCZYNUKOWICZA-KOMOROWSKIEGO, PEŁNIĄCEGO NIELEGALNIE FUNKCJĘ PREZYDENTA R.P. NA ZAPROSZENIE K. KALIŃSKIEGO, NIELEGALNIE SPRAWUJĄCEGO FUNKCJĘ BURMISTRZA ŁOWICZA!!! STOP SPRAWCOM AGRESJI NA POLSKĘ , ZAWOJOWANIA TERYTORIUM I LUDOBÓJSTWA NA NARODZIE POLSKIM ! (skarga u prokuratora Trybunału Karnego w Hadze). NIE CHCEMY TEKSASU W ŁOWICZU I W POLSCE !!! STOP WOJNOM !!! STOP NISZCZENIU ŻYCIA !!! “

Policjant Michał Pokora fałszywie zeznaje (karta nr.28 ) jakoby T.Wojda została poinformowana o sprządzeniu wobec niej wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Łowiczu. Trzej policjanci na Komendzie Policji w Łowiczu podziwiali prezes Stowarzyszenia T.Wojda za odwagę, dokonania i wiedzę na temat zagrożeń dla istnienia Narodu Polskiego. Prezes T.Wojda przekazała policjantom wiele dokumentów, w tym m.in. skargę na działania burmistrza i Rady Miejskiej w Łowiczu. Dowód: “Skarga na kontynuowanie zamachu na siedzibę Stowarzyszenia i Obywatelskiego Ruchu Oporu”, https://docs.google.com/document/d/1anCt4CLIYhW6wveDhOicZBjVxaqg7_0kACSmx_9caCw/edit

Na podkreślenie zasługuje fakt, że policjanci nie sporządzili żadnej notatki służbowej w obecności prezes T.Wojda a resztki zabranego z sali obrad pojemniczka z zapachem czosnku wyrzucili do kosza, zapewniając przy tym że T.Wojda nie ma powodu do obaw, nic jej nie grozi.

Prezes T.Wojda powiedziała policjantom, że to nie ona powinna składać wyjaśnienia na policji ale władze miasta za działania na szkodę i krzywdę wszystkich mieszkańców Łowicza uznanych przez łowickiego prokuratora za pokrzywdzonych powstaniem bazy hydroszczelinowania w Łowiczu jak też toksycznymi dodatkami do wody pitnej. T.Wojda stwierdziła w luźnej rozmowie z policjantami, że to nie ona powinna ostrzegać przedzagrożeniami ale służby, straż, policja opłacane z funduszy Narodu Polskiego.

Prezes Stowarzyszenia T.Wojda rozgniotła maleńki pojemniczek z zapachem czosnku na znak protestu za bezprawne i bezpodstawne wezwanie policji, zamiast rozstrzygania skargi zgodnie z obowiązującym prawem i pouczeniem z 6.07.2012r. z Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli, dyrektor E.Staszyńska pisze:

cyt.:”…działając na podstawie art.258, par.1,pkt.5 kpa pragnę podkreślić iż przekazanie skargi do organu właściwego winno być dokonane przez organ, tj przez radę w formie uchwały… zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. .. Wobec powyższego proszę o przekazywanie skarg w przyszłości przez podjęcie uchwały”

Władze Miasta Łowicza uznały naszą skargę na burmistrza i dyrektorkę ZGM na dokonywanie od 2008 roku zamachu na nasze organizacje i ich siedzibę, jako zwykłe pismo zamiast ujęcia w porządku obrad i podjęcia uchwały. Na takie pozbywanie niewygodnych władzom miasta skarg, ukrywanie prawdy o ich działaniu na krzywdę i szkodę mieszkańców, w pełni uzasadnione było wystąpienie prezes T.Wojda podczas obrad sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25.06.2014r. i wyrażenie dezaprobaty dla ich działań.

Wezwanie policji przez H.Zasepę, przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu podczas słusznego protestu przeciw dokonywaniu zamachu na siedzibę naszych organizacji przez grupę przestępczą zainstalowaną we władzach Łowicza jest udokumentowane w nagraniu pod artykułem na lowicz24.eu, “Przerwane obrady Rady Miejskiej “. Dowód: link “Przerwane obrady Rady Miejskiej”:  http://lowicz24.eu/wiadomosci/l24/4995przerwaneobradyradymiejskiejDowód: Nagranie wystapienia prezes T.Wojda na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25.06.2014r.:https://www.youtube.com/watch?v=GKH6GKVHlfs#t=13

Policjant M.Pokora kłamie na karcie 28, jakoby przewodniczący H. Zasępa wezwał policję po fakcie rozbicia przez T.Wojda pojemniczka z zapachem czosnku. Nie widział a pomawia. Na filmie wyraźnie widać że H.Zasępa wzywa policję wcześniej, podczas wypowiedzi T.Wojda w czasie obrad sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w 25.06.2014r. a nie po fakcie rozgniecenia pojemniczka z zapachem czosnku.

H.Zasępa ogłasza cyt.: “Nie musi pani protestować. Jest sesja, jest porządek. …Przerywam obrady sesji do przyjścia policji.”. Dowód: Nagranie wystąpienia prezes T.Wojda na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25.06.2014r. : https://www.youtube.com/watch?v=GKH6GKVHlfs#t=13

H.Zasępa fałszywie podaje na karcie nr. 4, jakoby nie wiedział przeciw czemu prezes Stowarzyszenia T.Wojda protestowała a przy tym oczernia i znieważa prezes T.Wojda słowami cyt. “ wstąpiła w nią furia “, wykrzykiwała różne obraźliwe słowa w stosunku do całej rady”, albo jakoby “uciekała” po wyjściu z sali obrad, co jest pomówieniem, narusza dobra osobiste osoby publicznej, tj prezes Stowarzyszenia Teresy Wojda. Jest to jednocześnie antypolonizmem i dyskryminacją, złamaniem praw człowieka i obywatela a także konwencji z Aarhus przez przedstawiciela okupacyjnych władz w Polsce. Dodatkowo obciąża przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu fałszywe stwierdzenie w protokółe policji na karcie 4, o posiadaniu przez T.Wojda kilku ampułek cyt.: “pozostałe osoby widziały, że kobieta miała w żółtym opakowaniu kilka ampułek”. Jest to celowe wyolbrzymianie sprawy dla ukrycia jego własnych nadużyć prawa.

W policyjnym wniosku do sądu pominięto całkowicie fakt dokonania przez Burmistrza K.Kalińskiego naruszenia nietykalności cielesnej T.Wojda, po zawieszeniu przez nią plakatów na Błoniach w Łowiczu. W protokóle przesłuchania świadka wykroczenia, na karcie 28, policjant M.Pokora całkowicie pomija fakt, że w jego obecności i drugiego policjanta, burmistrz Kaliński rzucił się z rękoma na T.Wojda i zniszczył aparat fotograficzny, będący własnością naszego stowarzyszenia a przy tym obrażał i poniżał prezes T.Wojda.

Prezes Stowarzyszenia T.Wojda w ramach słusznego protestu przeciwko wojnie, przeciwko podżegaczom wojennym i uzurpatorskim władzom wszelkich szczebli w Polsce a dopuszczającym się ludobójstwa na Narodzie Polskim zawiesiła 25.06.2014r. dwa plakaty w formacie A3, na tablicy informacyjnej przed pomnikiem ofiar II Wojny Światowej w parku na Błoniach w Łowiczu. Był to cytowany powyżej plakat pt.: “Podżegacze wojenni i truciciele precz z naszej ziemi” oraz “ Dyplom dezaprobaty dla Burmistrza Miasta Łowicza za szczególny wkład i zaangażowanie w propagowaniu hydraulicznego szczelinowania, zatruwającego wodę, środowisko i niszczącego rolnictwo oraz zamiarów inwestycyjnych spółki z o.o United Oilfield Services przyznano tytuł rzecznika frackingu i rzecznika spółki z o.o.United Oilfield Services” (podpisano: Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelski Ruch Oporu, 18.04.2012r.), złożony na dziennik Urzędu Miasta w dniu kwietniowych obrad sesji Rady Miejskiej w 2012r. Dowód: link: “Apel do Polaków wszelkich służb o działania w obronie Narodu Polskiego”: https://piotrbein.wordpress.com/2014/07/05/apeldopolakowwszelkichsluzbodzialaniawobronienarodupolskiego/

Jako córka ostatniego żyjącego na Ziemi Łowickiej żołnierza Armii Krajowej prezes T.Wojda ma szczególne prawo do okazania sprzeciwu wobec niszczcielskich działań żydowskich okupacyjnych władz Łowicza i Polski właśnie w miejscu pamięci narodowej jakim jest pomnik wybudowany na koszt Narodu Polskiego.

Burmistrz Miasta Łowicza dopuścił się nie tylko sprowadzenia niebezpieczeństw na teren Łowicza ale również poprzez miejski monitoring czuwa aby do mieszkańców Łowicza nie dotarły żadne ostrzeżenia przed zagrożeniami dla ich zdrowia i życia. Nie ma w Łowiczu żadnego miejsca na bezpłatne wywieszenie ogłoszeń, ostrzeżeń a treści płatnych ogłoszeń są przez burmistrza cenzurowane do tego stopnia, że zabronił płatnego wywieszenia na słupach ogłoszeniowych naszego plakatu przeciwko budowie bazy hydroszczelinowania w Łowiczu na osiedlu Bratkowice, pt.: “Nie chcemy Teksasu w Łowiczu i w Polsce! “ Po naszym stanowczym proteście burmistrz musiał wycofać się z zakazu ale nakazał umieszczenie plakatów na słupach w miejscach najmniej widocznych. Dowód; link: “Plakatowa cenzura”:    http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/plakatowacenzura,1747969,artgal,t,id,tm.html

Interwencja Burmistrza K.Kalińskiego i nasłanej przez niego policji dowodzi, że monitoring jest wykorzystywany przeciwko mieszkańcom a dla ochrony przestępców usadowionych w łowickim ratuszu, cieszących się wyjątkową pobłażliwością łowickiego wymiaru sprawiedliwości i poparciem osób podpisanych pod utajnionym listem żelaznym w sprawie ludobójczych podzielników ciepła. Dowód : link: “Wymiar sprawiedliwości ochrania ludobójców a prześladuje obrońców Narodu Polskiego.”: https://docs.google.com/document/d/1e65QSxHhaIzy4rYq0rRaMUFTf9U78tHAZFTlG1neLb8/edit

Władze Miasta Łowicza uznały naszą skargę na burmistrza i dyrektorke ZGM na dokonywanie od 2008 roku zamachu na nasze organizacje i ich siedzibę jako zwykłe pismo zamiast ujęcia w porządku obrad i podjęcia uchwały. Na takie pozbywanie niewygodnych władzom miasta skarg, ukrywanie prawdy o ich działaniu na krzywdę i szkodę mieszkańców, w pełni uzasadnione było wystąpienie T.Wojda podczas obrad sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25.06.2014r. i wyrażenie dezaprobaty dla ich działań.

Władze Łowicza poprzez kontynuowanie rozpoczętego w 2008 roku zamachu na nasze organizacje, występujące w obronie Narodu Polskiego w Polsce okupowanej przez mniejszość żydowską, z premedytacją zorganizowały szeroko zakrojoną akcję pomawiania, znieważania przywódczyni Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu Teresy Wojda, czym podważały zaufanie konieczne do sprawowania funkcji przewodzenia Polskiemu Obywatelskiemu Ruchowi Oporu. W powyższym celu wykorzystano miejscową policję, media lokalne z “Nowym Łowiczaninem” na czele. Jednocześnie wskazuje to na uporczywe pozbawianie mieszkańców Łowicza jakiegokolwiek prawa sprzeciwu wobec ludobójczych działań miejscowych uzurpatorskich władz, działających na zlecenie uzurpatorskich władz centralnych, popieranych przez władze unijne.

Dowód : link :“Dlaczego władze unijne sprzyjają uzurpatorskim władzom w Polsce? Petycja Parlamentu Europejskiego”: https://docs.google.com/document/d/1fE9ansCJYNXSE503uFmtFaWz2SLrsLnhbI_0PhUPFc/edit

Władze unijne w pełni aprobują ludobójcze działania uzurpatorskich władz wszelkich szczebli w Polsce, pomimo przesłania przez nas dowodów na sfałszowanie wyborów parlamentarnych w 2011r, jak też udowodnienia przez Tadeusza Cichockiego dokonania przez obecnie sprawujących władze w Polsce zamachu stanu i działań na szkodę Polski i Narodu Polskiego. Winni zamachu stanu w Polsce są bezkarni, pomimo naszych i Tadeusza Cichockiego wielokrotnych wezwań Prokuratora Generalnego do podjęcia działań w obronie ograbianego i zniewalanego Narodu Polskiego. Dowód: udowodnienie dokonania zamachu stanu przez obecnie sprawujących władze w Polsce. http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm

Zamiast odsunięcia od władzy i przykładnego ukarania sprawców krzywd Narodu Polskiego, sprawców agresji na Polskę, zawojowania jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim jeden ze sprawców, uzurpatorski premier Donald Tusk, były agent Stasi, otrzymuje nominację na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, co jest złamieniem nie tylko prawa międzynarodowego ale podstawowych zasad etycznych i moralnych.

Gdyby w Polsce władze sprawowali rodowici Polacy, patrioci nie byłaby konieczna nasza czteroletnia działalność w ujawnianiu ludobójczych działań uzurpatorskich władz w Polsce a działających pod dyktando władz unijnych i innych wrogich sił a na zgubę Narodu Polskiego i Polski. Jednocześnie nie byłoby konieczne składanie skarg na działania uzurpatorskich władz jak też nie doszłoby do konieczności stawania prezes T.Wojda na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu aby zaprotestować na bezprawie w Polsce.

Winnymi zaistniałej sytuacji na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25.06.2014r. są sprawcy agresji na Polskę, zawojowania jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim jak też działający na ich usługach wymiar sprawiedliwości w Polsce oraz wszelkie służby w tym ratownicze. Stawianie wniosku o ukaranie za obronę Narodu Polskiego zamiast natychmiastowego odsunięcia od władzy i ukarania sprawców agresji na Polskę, zawojowania jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim dowodzi okupacji Polski przez siły wrogie Narodowi Polskiemu, prowadzące podstępną wojnę z Narodem Polskim.

Wartość naszej działalności, poświęcanego czasu, własnych środków finansowych zainwestowanych w zdobywanie wiedzy na temat zagrożeń, w ostrzeganie Narodu Polskiego przy jednoczesnym prześladowaniu nas, przekracza ponad 38 milionów razy wartość przeprowadzonej “niepotrzebnej czynności służb ratunkowych”, powołanych do ochrony Narodu Polskiego, do ostrzegania przed zagrożeniami.

Służby te nie spełniają konstytucyjnej roli służenia Suwerenowi i są na usługach sprawców agresji, zawojowania i ludobójstwa na Narodzie Polskim a T.Wojda oraz M.Bejda poprzez działalność w ramach prawnych Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruch Oporu, bezpłatnie wykonują zadania przypisane tym służbom. Za to należą się słowa uznania i szacunku zamiast wnioskowania o ukaranie prezes Stowarzyszenia i przywódczyni Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu.

Prezes Stowarzyszenia Teresa Wojda nikogo nie skrzywdziła, nie sprowadziła niebezpieczeństw zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców Łowicza ani Polski, w przeciwieństwie do uchodzących bezkarnie władz Łowicza i władz wszelkich szczebli w Polsce. To Teresa Wojda została skrzywdzona. Skrzywdzonono jej rodzinę, członków zespołu “Łowiczanie” Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze oraz ich rodziny jak też wszystkich tych, których prezes T.Wojda broni czyli cały Naród Polski.

Ta rozprawa jest nie tylko przeciwko prezes Teresa Wojda ale przeciwko całemu Narodowi Polskiemu !

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Załączniki:

1.Upomnienie Rady Miejskiej w Łowiczu w imieniu Wojewody Łódzkiego z 06.07.2012r.

2.Skarga na kontynuowanie zamachu na siedzibę stowarzyszenia i Obywatelskiego Ruchu Oporu.

3.Wojewoda Łódzki współdziała w zbrodni ludobójstwa na Narodzie Polskim.

4.Wymiar sprawiedliwości ochrania ludobójców a prześladuje obrońców Narodu Polskiego.

5.Skarga na agresję na Polskę, debelację jej terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim

6.O ukaranie i odsunięcie od władzy ludobójców w Łowiczu i w Polsce.

 

 
1 Komentarz

Opublikował/a w dniu 30 stycznia 2016 w Bez kategorii, Obrona konieczna

 

One response to “Kara za obronę Narodu Polskiego a bezkarność za łamanie jego praw ?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: