RSS

Archiwa miesięczne: Sierpień 2015

Siłą wiedzy pokonamy papierowych fałszerzy i kryminalnych błaznów !

„Apokalipsa” jest pojęciem zaczerpniętym z antycznego teatru greckiego, gdzie na końcu każdego przedstawienia teatralnego aktorzy ściągali swe teatralne maski przed publicznością. Współcześni aktorzy sceny religijno-politycznej i lichwiarze ich zatrudniający dobrowolnie tego nie chcą uczynić, więc my jako „publiczność”, która chce i ma prawo wiedzieć, kto doprowadził świat na skraj obłędu religijnego oraz katastrofy ekologicznej , musi zerwać im te maski siłą wiedzy o ich papierowych fałszerstwach i masowej hipnozie strachu podbitych ludów przez kryminalnych błaznów !”  To fragment komentarza nieustraszonej lekarki, demaskującej upadły, światowy, prywatny, niewolniczy system, całość w linku:
 https://wojdabejda.wordpress.com/2015/08/19/odwagi-nie-bojmy-sie-papierowego-tygrysa/#comments,
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=534383063384646&set=p.534383063384646&type=1&theater

Wszyscy:

sejm, senat, prezydent, ministerstwa, trybunały, państwowa komisja wyborcza, urzędy: gmin, miast, powiatowe, wojewódzkie, urzędy skarbowe, izby skarbowe, sądy rejonowe, okręgowe, apelacyjne, administracyjne, pracy, sąd najwyższy, komornicy sądowi, prokuratury rejonowe, okręgowe, prokuratura generalna, komendy policji: miejskie, powiatowe, wojewódzkie, komenda główna policji, jednostki wojskowe, sztab generalny, parafie, kurie diecezjalne, Caritas, episkopat, papież, zakłady ubezpieczeń społecznych, kasy rolniczego ubezpieczenia, banki, radio i telewizja oraz  inne firmy- korporacje zarejestrowane jako prywatne geszefty w Waszyngtonie.

Oświadczenie Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu  na okoliczność upadku niewolniczego, prywatnego, światowego systemu, opartego na prawie morskim.

My rodowici Polacy, uwolnieni dzięki One Peoples Public Trust (OPPT ),  która wykluczyła w zgodzie z prawem, 25.12.2012r. z naszego świata korporacje, banki i rządy działające na rzecz niewolnictwa i prywatnych systemów pieniężnych i jednocześnie jako  Suwereni w naszej Ojczyźnie, sprawujący w Polsce bezpośrednią władzę zwierzchnią od 02.11.2014r. oświadczamy, że z Waszymi nielegalnymi, prywatnymi firmami nie mamy żadnej wiążącej umowy.

Wasze jednostki są zarejestrowane w Waszyngtonie jako prywatne geszefty, Firmy-Korporacje, działające na rzecz wąskiej światowej  grupy interesów upadłego niewolniczego, światowego systemu a na szkodę i krzywdę Polski i Narodu Polskiego, który jest beneficjentem powiernictwa, na zasadzie prawa równości znanego jako “Jedność Istnienia Ludzkiego: ustanowionego przez Stwórcę”. https://www.upik.de/upik_suche.cgi 

Jakiekolwiek Wasze żądania, zakazy, nakazy, rygory, sankcje, restrykcje wobec przedstawicieli Narodu Polskiego są bezprawne, NIELEGALNE ! Podlegają rygorom Dekretu Suwerena z dnia 02.04.2015r.o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce oraz rygorom One Peoples Public Trust. Wasze firmy-korporacje  uznane  zostały  przez  One Peoples Public Trust, za Dłużników winnych, że :„w sposób świadomy, dobrowolnie i umyślnie dopuścił się zdrady” przez „zagarnięcie, eksploatację, wspieranie oraz podżeganie do przestępstwa, którego przedmiotem był system prywatnych pieniędzy” oraz dopuścił się „prowadzenia Systemu Niewolnictwa używanego przeciwko … obywatelom bez ich wiedzy, wbrew ich woli oraz nie uwzględniając ich przyzwolenia”.  https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi  trust/   http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Łowicz, 29.08.2015r.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Poniżej przykładowy wypis z rejestru w Waszyngtonie :
U.S. Department of Labor  |  Occupational Safety & Health Administration  |  200 Constitution Ave., NW, Washington, DC 20210, Telephone: 800-321-OSHA (6742)  |  TTY, http://www.OSHA.gov
UPIK® Datensatz – L
L Eingetragener Firmenname URZAD SKARBOWY W LOWICZU
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil
L D-U-N-S® Nummer 424095561
L Geschäftssitz Ul. Jozefa Chelmonskiego 2
L Postleitzahl 99 400
L Postalische Stadt Lowicz
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 468376505
W Fax Nummer 468379766
Name Hauptverantwortlicher  brak nazwiska szefa !!!
W Tätigkeit (SIC) 9111
https://www.upik.de/upik_suche.cgi
Z kolei i ta „firma” zarejestrowana jest w Waszyngtonie DC jako egzekutywa „rządowa” :
US Dept of Labor
President’s office
SIC Search Division Structure Major Group Structure
Freedom of Information Act  |   Privacy & Security Statement  |   Disclaimers  |   Important Web Site Notices  |   International  |   Contact Us
U.S. Department of Labor  |  Occupational Safety & Health Administration  |  200 Constitution Ave., NW, Washington, DC 20210
Telephone: 800-321-OSHA (6742)  |  TTY
http://www.OSHA.gov
Strona źródłowa : https://www.osha.gov/pls/imis/sic_manual.display?id=289&tab=description

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Drodzy Rodacy !

W okolicznościach upadku z dniem 25.12.2012r. światowego, prywatnego  niewolniczego systemu stoi przed nami pilne i ważne zadanie zrozumienia tego faktu i uświadomienia sobie konieczności niezwłocznych działań w celu tworzenia nowego systemu, opartego na równym dostępie dla każdego do wszelkich dóbr Ziemi.

Stało się to możliwe dzięki ogłoszeniu przez OPPT (One People Public Trust) upadku Rządów-Korporacji  i zabezpieczeniu aktywów upadłych Korporacji do równego podziału dóbr dla każdego mieszkańca Ziemi.

W upadłym systemie, nadal jednak istniejącym, za każdym z nas kryją się Korporacje, które bez naszej wiedzy i zgody, nielegalnie, sprawują powiernictwo naszymi, niezbywalnymi, dobrami materialnymi i duchowymi.

Nasze świadectwa urodzenia – metryka używane są przez Rząd-Korporacje do powiernictwa w naszym imieniu. To powiernictwo służy do zabezpieczenia konta utworzonego i finansowanego w imieniu każdego z nas.

Każdy z nas jest beneficjentem tego funduszu powierniczego, co jest utrzymywane w tajemnicy przed nami ! Na mocy papierowego prawa administracyjnego Rząd-Korporacja uznaje każdego z nas, po osiągnięciu wieku 7 lat jako umarłego, zaginionego na dalekim morzu, wg prawa  morskiego a  Rząd-Korporacja przejmuje całkowitą kontrolę nad należnymi nam wszelkimi dobrami i faktyczniepozbawia nas wszelkich praw.

Link: “Prawo(morskie)nie dotyczy żywych wolnych istot ludzkich tylko otępiałych niewolników.”  https://www.youtube.com/watch?v=0e6oA4ZHCq8

Drodzy Rodacy !

Każdy rodowity Polak jako Suweren,  sprawujący od 02.11.2014r. władzę zwierzchnią w Polsce na mocy prawa naturalnego, na mocy Proklamacji z 02.11.2014r.  i Dekretu z 02.04.2015r., napisanych przez Tadeusza Cichockiego  w imieniu i interesie Narodu Polskiego, przestał być niewolnikiem w upadłym prywatnym światowym systemie, przestał być własnością korporacyjnej władzy Potrójnej Korony, która narzuciła Polsce jarzmo żydowskiego okupanta.

Upadły system nadal funkcjonuje, chociaż jest iluzją. Od naszej woli i zadziałania zależy jak długo jeszcze ta iluzja będzie trwała. Od powszechności zadziałania zależy czy staniemy się wolni, czy pozostaniemy niewolnikami, pomimo upadku niewolniczego systemu, opartego na prawie morskim.

W związku z ogłoszeniem 25.12.2015r. upadku ery  NIEDOSTATKU, opartej na prywatnym niewolniczym światowym systemie i koniecznością budowy od podstaw nowych systemów, w nowej erze, erze DOSTATKU, z prawem równego udziału w podziale wszelkich dóbr dla każdego mieszkańca Ziemi, Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do:

 • obrony  przed restrykcjami, sankcjami, wyrokami, aresztowaniami, karami, zajęciami komorniczymi, przymusem szczepionkowym, przymusem leczenia psychiatrycznego poprzez wykorzystywanie faktu rejestracji w Waszyngtonie wszystkich instytucji, organów władzy, w tym w też instytucji  kościelnych jako prywatnych biznesów. Wszystkie instytucje państwowe i kościelne są prywatnymi firmami na usługach Korporacyjnej władzy Potrójnej Korony składającej się z: WATYKANU w Rzymie, Kwadratowej mili w Centrum Londynu, tzw. ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz Waszyngtonu- Washington D.C (District of Columbia). Są one NIEświętą trójcą trzech w jednym jak i jednego w trzech jak ilustruje to papieska korona: Religia do kontrolowania wierzeniami, umysłami i duchowością ludzkości, Sądy i Banki aby kontrolować pieniądze/obligacje oraz ogólnoświatowa Policja/Wojsko aby tłumić przejawy buntu i działać jako podwykonawcy w akcji usuwania dusz na linii frontowej.” https://kateofgaiatrans.files.wordpress.com/2014/05/babilon-upadc582-polish-babylonisfallen.pdf

 • relizacji zapisów Dekretu Tadeusza Cichockiego z 02. 04.2015r. o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy

 • nie wpuszczania do domów i posesji służb okupanta według zasady; “ Mój Dom moją twierdzą ! W przypadku wtargnięcia służb okupanta nie podawania swojego nazwiska. Oto poniżej wskazówki na ewentualnośc zjawienia sie komornika zaczerpnięte z art. “Kto nie dochodzi swoich praw nie ma ich wcale”

https://astromaria.wordpress.com/kto-nie-dochodzi-swoich-praw-nie-ma-ich-wcale/comment-page-4/#comment-61397

Jeśli zawita w twoje gościnne progi komornik, nie wpuszczaj go do domu i nigdy, przenigdy nie podawaj mu na żądanie swojego imienia i nazwiska. Wiedz, że jeśli podasz mu swoje imię i nazwisko lub dowód osobisty sam wyrzekasz się swoich praw! W tym momencie wyrażasz zgodę na egzekucję! Nie odpowiadaj na pytanie o nazwisko, on nie ma prawa cię o to pytać, bo nie jest przedstawicielem żadnej rządowej instytucji. Poproś, żeby okazał legitymację, ale nie służbową, lecz wydaną przez instytucję rządową (masz prawo to zrobić). Niech udowodni, że jest pracownikiem rządu. W rzeczywistości jest to facet pracujący dla prywatnej korporacji. Nie podpisywałeś umowy z tą korporacją, więc jeśli ona wysuwa wobec ciebie jakieś żądania zażądaj od niej kopii umowy, jaka was łączy, a przede wszystkim niech ci komornik przedłoży prawomocny wyrok sądu, ale ważna uwaga: PODPISANY IMIENNIE PRZEZ SĘDZIEGO, KTÓRY GO WYDAŁ. Nie ma to być nieczytelny kulfon anonimowego sekretarza sądu (zauważ, że na rzekomym wyroku nie ma nawet nazwiska tego sekretarza), który poświadcza zgodność podpisów na wyroku. Ma to być oryginał wyroku, z podpisem sędziego! I pamiętaj! To jeszcze nie koniec. Bo komornik jest cwany. Nie spuszczaj pary z kotła, wierząc, że skoro parch odchodzi jak niepyszny, to znaczy, że został pokonany. Ta menda, stojąc już w otwartych drzwiach, zada ci podstępne pytanie: „czy pan/i nazywa się (wpisz tu swoje imię i nazwisko)?” Jeśli z radości wykrzykniesz „tak” to już po tobie! Przegrałeś i musisz się przygotować, że rzuci cię na glebę, a mieszkanie splądruje lub zdemoluje.”

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Oświadczenie indywidualne na okoliczność upadku niewolniczego, prywatnego, światowego systemu, opartego na prawie morskim.

Oświadczam, że moje nazwisko, nie jest moją kreacją ale wytworem uosobnionym nie przeze mnie lecz przez moich rodziców, nieświadomych oszustwa, bo nie wiedzieli, że są własnością korporacyjnej władzy Potrójnej Korony składającej się z: “WATYKANU w Rzymie, Kwadratowej mili w Centrum Londynu, tzw. ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz Waszyngtonu- Washington D.C (District of Columbia). Są one NIEświętą trójcą trzech w jednym jak i jednego w trzech jak ilustruje to papieska korona: Religia do kontrolowania wierzeniami, umysłami i duchowością ludzkości, Sądy i Banki aby kontrolować pieniądze/obligacje oraz ogólnoświatowa Policja/Wojsko aby tłumić przejawy buntu i działać jako podwykonawcy w akcji usuwania dusz na linii frontowej.”

Na podstawie mojego papierowego aktu urodzenia Korporacja przyjęła mniejszą wartość obligacyjną, ponieważ moi rodzice nie zaliczali się do ludzi zamożnych. Na tej podstawie wydrukowano odpowiednią ilość pieniędzy, mniejszą niż od metryk dzieci zamożnych rodziców.

Potraktowanie mnie jako niewolnika wg prawa morskiego, z określeniem mojej wartości w wymiarze pieniężnym było tajnym kontraktem, handlem i jednocześnie zamachem na moją wolność. Odbyło się to wbrew mojej wiedzy, woli mojej duszy i rozumu, wbrew  prawu Boskiemu !

Jestem cząstką  Boga-Stwórcy a moje ciało i dusza są niczyją własnością !

Jestem świadoma, że od momentu wpisania mojego nazwiska dokonywano natrętnego, stopniowego:

 • ujarzmiania mojej wolnej, niezależnej duszy poprzez narzucanie mi wiary katolickiej, opartej na zniewalaniu dusz pod przewodnictwem papieża, cyt.: “Stanowisko „papieża” głównodowodzącego na papierze w krzyżackiej okupacji Ziemi i wszystkich ludów ją zamieszkujących nazwano zgodnie z prawdą „papierz” i przerobiono według jezuickiej ortografii na „papież”, żeby Słowianie nie załapali, że chodzi w tym wszystkim o „papierowego tygrysa”, który swoją „siłę” opierał wyłącznie na ślepej wierze niewolników w kawałki zabazgrane bredniami mitomanów i kleptomanów, z manią „wielkości” i z poczuciem bezkarności w ich „misji” dziejowej w „nawracaniu” świata do jedynie słusznej „religii” i mających za jedyne usprawiedliwienie swoich zbrodni „wolę boską” ! (koniec cytatu z komentarza lekarki, demaskatorki “papierowego tygrysa”) Z całą wyrazistością widzę, że religia została użyta aby odsunąć mnie od źródła poprzez wmówienie mi, że „Bóg” jest czymś zewnętrznym.
 • ujarzmiania mojego rozumu  poprzez:
 1. zakłamania w systemie edukacji narzuconej przez Korporację Potrójnej Korony a wdrażane przez podległe tej Korporacji  organy władzy w Polsce, stanowiące prywatne firmy, zarejestrowane w Waszyngtonie i odprowadzające haracz z        wypracowanych przez mnie i moich Rodaków dóbr materialnych. Link: “Szkoła to więzienie-Napisy PL”-  https://www.youtube.com/watch?v=GOhStvAJC7A  
 2.  narzucanie przepisów prawnych łamiących moje prawa i moich Rodaków
 • ujarzmiania mojego ciała poprzez:
 1. doprowadzenie do życia w niedostatku pomimo, że jako mieszkaniec Ziemi mam prawo do równego udziału w podziale       wszelkich dóbr.
 2. służbę “zdrowia”, która faktycznie jest służbą śmierci, bo dokonała okaleczenia mojego ciała poprzez szczepionki,             toksyczne leki, fluoryzację zębów w szkole, bez uprzedzenia o faktycznych skutkach takich praktyk.
 3. toksyczne dodatki do: wody (lit,chlor, fluor,arsen), żywności, kosmetyków i środków czystości
 4. niszczenie  środowiska naturalnego poprzez: – rozsiewanie toksycznych chmur, – gęstą sieć przekaźników telefonii             bezprzewodowej powodującą grożny dla zdrowia istot żywych smog elekromagnetyczny, – rabunkową i niszczycielską eksploatację bogactw Ziemi

W pełni świadoma mojej decyzji, wypowiadam posłuszeństwo niewolniczej, korporacyjnej, niejawnej Trój-władzy z Watykanem na czele ! Z mocy prawa Boskiego, jako Suweren, oświadczam, że jestem człowiekiem żyjącym, nie zaginęłam na dalekich morzach ! Domagam się odszkodowania i równego udziału w dostępie do wszelkich dóbr Matki Ziemi !  

 Maria Bejda, Teresa Wojda

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Łowicz, 29.08.2015r.

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125309,koniec-teatru-iluzji-z-watykanem-na-czele

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125257,sila-wiedzy-pokonamy-papierowych-falszerzy-i-blaznow

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 
4 Komentarze

Opublikował/a w dniu 29 sierpnia 2015 w Bez kategorii

 

One Poeple’s Public Trust

One Poeple’s Public Trust.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 25 sierpnia 2015 w Bez kategorii

 

Musisz wyrazić swoją zgodę na to, żeby być rządzonym

Musisz wyrazić swoją zgodę na to, żeby być rządzonym.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 20 sierpnia 2015 w Bez kategorii

 

Musisz wyrazić swoją zgodę na to, żeby być rządzonym

Jestem za, a nawet przeciw

Każdy, kto podporządkowuje się niesprawiedliwemu prawu, ponosi odpowiedzialność za to wszystko, co jest tego konsekwencją. Toteż, jeżeli prawo i sprawiedliwość są w konflikcie, musimy wybrać sprawiedliwość i nieposłuszeństwo wobec prawa. [Mohandas Karamchand Gandhi]

Postanowiłam nie pisać więcej o kretynizmach, które się dzieją na masową skalę, ponieważ nie mam wpływu na to, co robią i myślą ogłupione masy, ale tym razem szlag mnie trafił i muszę to z siebie wywalić. Uznam za wielki sukces, jeśli chociaż kilka osób zacznie dzięki temu myśleć i przede wszystkim DZIAŁAĆ inaczej niż zdezorientowane stado.

Władza zmusza ludzi do szczepienia dzieci, żeby ciężko chorowały, a nawet umierały. Władza zakazuje stosowania leczniczej marihuany (a dokładnie oleju z konopi), ponieważ tak leczone dzieci cudownie zdrowieją i nie umierają.

Władza nakazuje rozbiórkę domu wybudowanego bez jej pozwolenia i wsadza do psychiatryka faceta, który się jej sprzeciwia.

Ludzie są bezradni, bo władza im nakazała lub zakazała!

Czy wy do cholery…

View original post 870 słów więcej

 
2 Komentarze

Opublikował/a w dniu 19 sierpnia 2015 w Bez kategorii

 

Odwagi ! Nie bójmy się „papierowego tygrysa” !

Odwagi ! Nie bójmy się „papierowego tygrysa” !

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125023,odwagi-nie-bojmy-sie-papierowego-tygrysa

ZACHOWAJ ARTYKUŁPOLEĆ ZNAJOMYMEDYTUJ WPIS

Jak się bronić przed bezprawiem ? „Nie tylko komornik, ale również rząd i sądy – wszystko to są prywatne firmy, korporacje zarejestrowane w Waszyngtonie! Daliśmy się wszyscy tak sterroryzować małej garstce psychopatów.”

Drodzy Rodacy, 

Polski Obywatelski Ruch Oporu nawołuje do masowego wykorzystywania faktu zarejestrowania jako prywatnych geszeftów wszystkich organów władzy, instytucji państwowych, kościelnych, partii, organizacji, osób prywatnych w Waszyngtonie. Jest to sposób na pokonanie narzuconego całemu światu prawa w niewolniczym systemie, gdzie człowiek nie jest osobą wolną lecz własnością systemu już od momentu wydania metryki urodzenia i wpisania nazwiska.

Polecamy zapoznanie się z artykułem z bloga Astromarii pt.: „Kto nie dochodzi swoich praw nie ma ich wcale”, gdzie są podane sposoby na uwalnianie się z prywatnego niewolniczego światowego systemu.

Maria Bejda, Teresa Wojda

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Łowicz,19.08.2015r.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

https://astromaria.wordpress.com/kto-nie-dochodzi-swoich-praw-nie-ma-ich-wcale/comment-page-4/#comment-61397

KTO NIE DOCHODZI SWOICH PRAW NIE MA ICH WCALE

Kto nie dochodzi swoich praw nie ma ich wcale – maksyma prawa rzymskiego, na którym oparte jest prawo współczesne.

Prawo jest jak płot: orzeł nad nim przeleci, wąż /szczur się prześliźnie, a bydło się zatrzyma – przysłowie chińskie

Prawo to papierowy tygrys. Boisz się go tak, jak dziecko boi się papierowej kukiełki w teatrze lalek.

To jest kącik nieustraszonej i to ona miała napisać tu wstępniak. Ponieważ jednak się z tym nie spieszy (i bardzo dobrze, bo dała mi czas na przemyślenie wielu kwestii), postanowiłam wziąć sprawy we własne ręce i zrobić to za nią.

Bardzo Ci dziękuję, nieustraszona, że otworzyłaś mi oczy.

Zawsze wiedziałam, że władza działa prawem kaduka i że nie ma prawa nas okradać ani terroryzować. Ale… lęk był silniejszy niż rozum.

Początkowo nie rozumiałam, co pisze nieustraszona. Byłam tak samo zastraszona (a nawet gorzej: zahipnotyzowana), jak wszyscy, więc w ogóle nie potrafiłam sobie wyobrazić, że mogłabym nawrzeszczeć na lekarza czy przeciwstawić się policjantowi, a na samą myśl o komorniku walącym butem w drzwi nogi uginały się pode mną z przerażenia. Byłam przekonana, że komornik wpada do domu wyważając drzwi i rozbijając meble wyrzuca je przez okno na ulicę. Takie scenki, ku oświeceniu gojów, regularnie pokazują w TV, a dziennikarze komentują, że twarde prawo, ale prawo! Nie płacisz, więc wylatujesz. Takie są zasady gry!

Komornik jawił mi się jak diabeł wcielony, który może wszystko, a upokorzony i zgwałcony obywatel może tylko zacisnąć pięści w bezsilnej złości. To wyobrażenie paraliżowało moją zdolność myślenia.

Pomedytowałam nad tym i w końcu dotarło do mnie, że nie dość, że oni wszyscy (lekarze, policjanci, komornicy) są NA SŁUŻBIE i to oni mają nam SŁUŻYĆ, to jeszcze cała władza jest NIELEGALNA! Nie tylko komornik, ale również rząd i sądy – wszystko to są prywatne firmy / korporacje zarejestrowane w… Waszyngtonie! Wprost nie mogę uwierzyć, że daliśmy się wszyscy tak sterroryzować małej garstce psychopatów.

Atak jest najlepszą formą obrony.

Przestań się bać!

Obudź się, bo to, czego się boisz to tylko papierowy tygrys!

Boisz się lekarza, który cię terroryzuje, że masz natychmiast zaszczepić dziecko, a jak nie to powiadomi sanepid?

Stop!!! Zacznij myśleć!

Popatrz, jak wszystko zostało postawione na głowie! Zatrudniasz lekarza i płacisz mu za to, żeby dbał o zdrowie twoich dzieci, a on powoduje u nich ciężkie choroby, takie jak astma, atopowe zapalenie skóry, paraliż, padaczka, sepsa, autyzm, cukrzyca, nowotwory, a nawet śmierć i nie tylko się nie boi odpowiedzialności za tę zbrodnię, ale wręcz grozi ci, że powiadomi władze, żeby cię ukarały! Za co? Za to, że bronisz dzieci przed ludobójcą? A ty, zamiast natychmiast wywalić drania z pracy, wezwać policję i powiadomić prokuraturę żyjesz w lęku, że prokuratura ukarze ciebie?

Świat stanął na głowie!

Tego nawet Orwell by nie wymyślił!

Policjant jest na SŁUŻBIE, a ty nazywasz go panem władzą! On nie jest władzą! On jest na służbie, więc mu to przypomnij i przywołaj go do porządku, żeby zachowywał się jak należy. Zobaczysz, jaki stanie się grzeczny, kiedy się przekona, że się go nie boisz i znasz swoje prawa.

Jeśli żądają od ciebie zapłaty abonamentu telewizyjnego z ogromnymi odsetkami za zwłokę wpadasz w panikę i lecisz grzecznie płacić?

Stop!!!

To jest nielegalne! Nie zawierałeś żadnej umowy ze spółką TVP SA. Ustawa o tzw. abonamencie dotyczyła TVP która była w PRL-u firmą państwową. Przekonasz się o tym, jeśli wyślesz im krótkie i grzeczne pismo o następującej treści:

W związku z otrzymanym pismem z UP Z…………….. z dn …………….., na podstawie art. 73 k.p.a wnoszę o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów dokumentów, na podstawie których wysunięto wobec mojej osoby roszczenia zawarte w w/w. piśmie . Uwierzytelnione kopie proszę przesłać na mój adres pocztowy

Teraz będzie opowieść dla twardzieli i orłów, czyli dla tych, którzy nie mają innego wyjścia, bo wszczęto przeciw nim egzekucję komorniczą. Masz dwa wyjścia: albo robisz, co ci komornik każe i jesteś przegranym bankrutem (i tak będziesz, jeśli nie wiesz o tym co poniżej) albo podejmujesz ryzyko i odważnie robisz to, co opisała mi nieustraszona (ona to wypróbowała osobiście).

No name no game, czyli nigdy nie podawaj swojego nazwiska tym, którzy są na służbie, a zachowują się jak władza.

Nikomu nie życzę zatargu z fiskusem ani tym bardziej nie namawiam do próby sił, ponieważ nie przećwiczyłam na sobie tego, co tu napiszę, ale mamy czasy jakie mamy i ludzie masowo popadają w problemy finansowe. Jeśli zawita w twoje gościnne progi komornik, nie wpuszczaj go do domu i nigdy, przenigdy nie podawaj mu na żądanie swojego imienia i nazwiska. Wiedz, że jeśli podasz mu swoje imię i nazwisko lub dowód osobisty sam wyrzekasz się swoich praw! W tym momencie wyrażasz zgodę na egzekucję! Nie odpowiadaj na pytanie o nazwisko, on nie ma prawa cię o to pytać, bo nie jest przedstawicielem żadnej rządowej instytucji. Poproś, żeby okazał legitymację, ale nie służbową, lecz wydaną przez instytucję rządową (masz prawo to zrobić). Niech udowodni, że jest pracownikiem rządu. W rzeczywistości jest to facet pracujący dla prywatnej korporacji. Nie podpisywałeś umowy z tą korporacją, więc jeśli ona wysuwa wobec ciebie jakieś żądania zażądaj od niej kopii umowy, jaka was łączy, a przede wszystkim niech ci komornik przedłoży prawomocny wyrok sądu, ale ważna uwaga: PODPISANY IMIENNIE PRZEZ SĘDZIEGO, KTÓRY GO WYDAŁ. Nie ma to być nieczytelny kulfon anonimowego sekretarza sądu (zauważ, że na rzekomym wyroku nie ma nawet nazwiska tego sekretarza), który poświadcza zgodność podpisów na wyroku. Ma to być oryginał wyroku, z podpisem sędziego! I pamiętaj! To jeszcze nie koniec. Bo komornik jest cwany. Nie spuszczaj pary z kotła, wierząc, że skoro parch odchodzi jak niepyszny, to znaczy, że został pokonany. Ta menda, stojąc już w otwartych drzwiach, zada ci podstępne pytanie: „czy pan/i nazywa się (wpisz tu swoje imię i nazwisko)?” Jeśli z radości wykrzykniesz „tak” to już po tobie! Przegrałeś i musisz się przygotować, że rzuci cię na glebę, a mieszkanie splądruje lub zdemoluje.

Jeśli komornik straszy cię wezwaniem policji uprzedź go i sam ją wezwij. Przyda ci się pomoc gliniarzy, gdy on będzie cię próbował sterroryzować lub szantażować. Zażądaj spisania protokołu i wyjaśnij, że potrzebujesz tego, żeby zaskarżyć drania w prokuraturze. To powinno ostudzić jego zapędy.

A dlaczego na wyroku ma być podpis sędziego, a nie poświadczenie anonimowego sekretarza sądu? Bo sąd też jest firmą (korporacją), więc nie masz z nim umowy, że ma prawo cię sądzić. Sędzia nigdy nie podpisze wyroku, bo się boi, że powiadomisz prokuraturę za łamanie przez niego prawa. Proste?

To jest tak cholernie proste, że aż nie można w to uwierzyć. To się wprost w głowie nie mieści! Ja nie mogłam tego w ogóle zrozumieć. Nieustraszona tłumaczyła mi jak krowie na rowie, a do mnie nic nie docierało!

Nie wierzysz, że komornik pracuje dla prywatnej korporacji? Sprawdź to sobie tutaj: UPIK https://www.upik.de/ (jest tam wersja angielska)

Wpisz tam również dowolne ministerstwo, ZUS, urząd skarbowy czy co tylko sobie życzysz. To nie są instytucje rządowe! To są firmy (KORPORACJE).

Nigdy nie walcz z systemem na ustalonych przez niego zasadach. Nie walcz w sądzie, bo sądy są fabryką talmudycznego bezprawia. Tam się wydaje niesprawiedliwe wyroki przeciw głupim lemingom i gojom. Nie masz tam żadnych szans. Nie zatrudniaj adwokata, bo nie tylko ci nie pomoże, ale cię zrujnuje. Ignoruj wezwania, odsyłaj je, naklej na skrzynce pocztowej poniższy tekst i czekaj. Na co? Na komornika! Jak przyjdzie potraktuj go w opisany sposób. I nie daj się zastraszyć!

Gdyby ktoś miał pomysł, jak powinien brzmieć ten tekst, żeby brzmiał bardziej „po polsku” to proszę o sugestie w komentarzach.

Uwagi mile widziane, więc piszcie co wiecie w sprawie walki z systemem.

Uwaga! Moja skrzynka pocztowa jest własnością prywatną

Według Rezolucji ONZ A/RES/56/83 z dnia 28 stycznia 2002 Artykuł 9, podlega samorządowi przez (proszę wpisać nazwisko) Obywatela Rzeczpospolitej Polskiej i nosi właściwy adres: (proszę wpisać adres) . Wrzucanie przez Pocztę Polską przesyłek listownych ze wszystkich jednostek administracji na Polskę takich jak Rada Radiofonii i Telewizji, Urzędy Miejskie i Gminne, Urzędy Porządkowe, Urzędy Skarbowe, wszystkie Służby Policji, komornicy, firmy windykacyjne, kancelarie adwokackie i wszystkie urzędy jurysdykcji, jest NAJSUROWIEJ ZABRONIONE i będzie ukarane z powodu zamierzonego naruszenia prawa konstytucyjnego obowiązującego w Polsce i prawomocnie naglącego w przestrzeganiu Praw Ludzkich. Wyjątkami wobec tego prawomocnie naglącego w przestrzeganiu zakazu w sprawie przesyłek i listów pocztowych są przesyłki firm przewozowych, poczta prywatna i przesyłki prywatne na adres (proszę podać własny adres). Przesyłki, które wysyłane są przez jednostki suwerenne i albo poprzez wyznaczone do tego osoby.

Sprzeczna z Konstytucją działalność Poczty Polskiej na usługach nielegalnego rządu – spółki handlowej wygasła z dniem 25.12.2012 i jest zobowiązana do zastosowania się do tego zakazu. Zakaz ten dotyczy również wszelkich przesyłek formalnych.

DOSTARCZANIE NIELEGALNYCH PRZESYŁEK PRZEZ POCZTĘ JEST KARALNE.

Oczywiście wyżej opisana sprawa dotyczy przypadku, kiedy komornik przychodzi z papierkiem bez podpisu sędziego. Nie mówimy tu o przypadku, kiedy popełniliśmy przestępstwo narażając bliźniego na straty finansowe lub niebezpieczeństwo!

Oto komentarz Piotrasa w tej sprawie:

Tak, ZUS, rząd, i ta cała ferajna waniaków to zarejestrowane korporacje, sąd i cały ten burdel to też korporacje, komornik pojawiający się w drzwiach albo jego korespondencje to też biznes. Jest tylko trochę zasad obowiązujących w tym biznesie, których niestety trzeba się trzymać, jeżeli chcemy wyjść obronną ręką z tych potyczek.

Sędzia nie ma prawa sadzić nas: zależy jaki sędzia, i zależy jaki jest tzw. CLAIM, czyli pozew. Sędzia korporacyjnego RP będzie nas sądzić na podstawie przypuszczeń, że w trakcie popełnienia wykroczenia ( proszę zauważyć różnicę między wykroczeniem, a przestępstwem – to dwa różne światy) działaliśmy jako pracownik RP, łamiąc zasady korporacyjnego RP czyli ustawę. Taki sędzia ma mnóstwo powodów, żeby tak myśleć, – chociażby okazany dowód policjantowi podczas przechodzenia na czerwonym, bądź prawa jazdy przy drogowym wykroczeniu – te dokumenty są obowiązkowe tylko dla pracowników RP.

Sędzia działający na podstawie pozwu o przestępstwo, gdzie jest OSOBA POSZKODOWANA, jak najbardziej ma prawo zmusić nas do wzięcia udziału w procesie i do odsiadki jeżeli będzie wyrok skazujący.

Nie wolno mieszać tych 2 jurysdykcji, korporacyjna fikcja ustawowa to nie to samo co przestępstwo, gdzie ktoś żywy został poszkodowany.

Wracając do komorników, mimo tego, że to są fikcyjne byty-korporacje, oni muszą działać jawnie i zgodnie z prawem. Otóż – prawdą jest, że musi być wyrok sądu, wyrok poprzedzony procesem, gdzie osoba „dłużnik” ma prawo do obrony, wyrok musi być podpisany czytelnie i funkcja osoby podpisującej jawnie określona, a to dlatego, że ta właśnie osoba bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prawdziwość tego wyroku. Żaden pajac w urzędzie nie ma prawa wydać takiego wyroku! Tylko sędzia, i tylko po uprzednim procesie.

Jeżeli komornicza gnida zjawia się z kawałkiem papieru i jakimiś nie oznaczonymi bazgrołami – dzwonić po policję natychmiast. Wcześniej poprosić o imię, nazwisko i jeżeli to możliwe – proszę zanotować jego datę urodzenia – to jest potrzebne, żeby zlokalizować poprawnie jego osobę prawną.

Potem zadzwonić po policję i kazać go aresztować za próbę wyłudzenia. Jeżeli policjant odmówi, poprosić o jego dane i zadzwonić po inny patrol, a temu powiedzieć, że zostanie dodany jako oskarżony do pozwu o wyłudzenie pieniędzy i również za odmowę pełnienia swoich obowiązków jako stróż prawa.

Jeżeli komornik pojawia się z nakazem sądowym – to teraz pytanie, czy odbył się proces, czy franca w todze stempluje wszystko jak leci, cokolwiek kumpel z banku jej podsunie – tu też są co najmniej 2 scenariusze.

Jeżeli proces się odbył i zostało udowodnione komuś, że nie dotrzymał swoich zobowiązań biznesowych – wtedy taka windykacja jest niestety możliwa. Gdyby tak nie było – w jaki sposób mógłbym odebrać swoje należności, jeżeli ktoś dla kogo pracowałem długie tygodnie postanowił mi nie zapłacić?

Wszystko zależy od tego, co jest sednem takiej sprawy, czy odbył się proces, czy był wyrok itd., nie wszystko wrzucamy do jednego wora, bo może się okazać, że będzie problem.

Nie ignorujemy również pism, zwłaszcza poleconych – to jest 1-sza zasada. Ktoś rości sobie jakieś prawa, do naszej uwagi, majątku bądź naszego czasu. Ten ktoś może mieć prawdziwe prawo do tego, a może być to tzw. totalna bania. Nie dowiemy się jak będziemy ignorować pisma. Jest jeszcze ważniejszy aspekt – są pisma napisane w odpowiedni sposób – tzw. self authenticating contract, czyli pismo, które w razie braku odpowiedzi, zostaje uznane za prawdziwe. To jeden z trików commerce, działa, proszę mi wierzyć.

Przyklad:

Jaś pracował cały miesiąc dla firmy Adama. Adam nie zapłacił Jasiowi za pracę, Jaś pisze do Adama o zwrot pieniędzy i tym samym ustala fakty w tej sprawie drogą administracyjną – na razie po stronie prywatnej:

„Drogi Adamie, przepracowałem w twojej firmie okres od….do… na wcześniej ustalonych warunkach (patrz umowa o prace podpisana przez nas obu w dniu….). Po zakończeniu tejże umowy, nie otrzymałem wynagrodzenia za moja prace w wysokości…. Proszę o uiszczenie zaległej wypłaty na moje konto….w ciągu 10 dni od otrzymania tego pisma. Jeżeli nie zgadzasz się z tym co piszę i uważasz, że nie należą mi się te pieniądze proszę o odpowiedź w ciągu 7 dni listem poleconym na mój adres…..

Proszę również o uzasadnienie prawne swojej postawy i odmowy zapłaty za moją wykonaną pracę.”

Adam dostaje takie pismo, nie ma zamiaru zapłacić Jasiowi, Jas wysłał listem poleconym (zawsze! ) i ma dowód doręczenia. Odpowiedzi nie ma, bo Adam wywalił pismo do śmieci. Co się dzieje prawnie?

Adam nie tylko zgodził się na to, że Jasiowi należy się wyplata zgodnie z umową, Adam świadomie postanowił zrobić Jasiowi krzywdę nie wypłacając mu należnych pieniędzy, przez co nastąpiła lawina negatywnych zdarzeń w życiu Jasia: nie zapłacił za mieszkanie, odsetki, brak jedzenia dla dzieci itp, itd.

Jaś nie tylko stawia Adama w b. złym świetle prawnie, Jaś ustala fakty w sprawie drogą administracyjną, to bardzo ważny proces.

Więc wyrzucanie pism z automatu – to nie jest dobry pomysł. Poza tym – tu jest szansa nie tylko odwalić komornika za bezprawne działanie i próbę wyłudzenia, tu można na tym zarobić.

Jest dokument, który się nazywa „Fair debt collection practises act”, który umożliwia zadanie zadośćuczynienia od firmy windykacyjnej za bezprawną windykację. Proces jest dość prosty – a zadośćuczynienie to 3+1. Czyli komornik chciał wyłudzić 1000 zł, składamy pozew po uprzednim procesie administracyjnym na sumę 4 000 zł.

POWIĄZANE LINKI:

Musisz wyrazić swoją zgodę na to, żeby być rządzonym

Przekręt wszechczasów część I – czyli o tym, czym jest akt urodzenia, rejestracja, strawman, osoba prawna, korporacja, zaginiony na morzu oraz o tym, że rodząc się stajesz się współwłaścicielem dóbr swojego kraju, który gwarantuje ci zadośćuczynienie za wszystkie nieumyślne szkody i wypadki. Przesłane przez Piotrasa (następne części znajdziesz klikając na link pod spodem każdego odcinka).

Babilon upadł! o tym, w jaki sposób jesteśmy pozbawiani praw i kontrolowani przez oszukańczy system.

Kochający rodzic nie szczepi swoich dzieci ważna instrukcja jak uwolnić się raz na zawsze od terroru przychodni, sanepidu, wojewody i sądów wydających wyroki niezgodne z prawem.

————————————————

Więcej informacji o wolności znajdziesz na blogu bladymamut.wordpress.com

Materiały na temat suwerenności globalnej i osobistej

Podręcznik Globalnej Suwerenności – Johny Liberty

A więc mówią, że złamałeś prawo… Jak kwestionować władzę prawną

Prawo (morskie) nie dotyczy żywych wolnych istot ludzkich tylko otępiałych niewolników (fragment filmu Kymatica):

Poznaj swoją KUKŁĘ:

Prawda o twoim akcie urodzenia (Kanada)

Dean Clifford – napisy PL – Your Rights, Trusts, and how to enforce them Series 1

Dean Clifford – napisy PL – Your Rights, Trusts, and how to enforce them Series 2

UNGRIP – UNIEZALEŻNIENIE – napisy PL

Nowe Niemcy

Obywatel ma prawo zatrzymać policję, bo policja jest na SŁUŻBIE u obywateli. Obywatele utrzymują policję ze swoich podatków. Policja ma stać na straży bezpieczeństwa obywateli i nie ma prawa ich terroryzować. Skoro policjant jest NA SŁUŻBIE to musi się zachowywać jak służba (tak samo zresztą jak lekarze, którzy są SŁUŻBĄ zdrowia).

KOMENTARZE

skomentuj

 • Witam! Ja w kwestii formalnej..
  Pana(i) POST wylądował OD RAZU NA OK DZIESIĄTYM MIEJSCU OD GÓRY W DZIALE „NAJNOWSZE POSTY”
  a CHYBA POWINIEN ZNALEŹĆ SIĘ NA SAMEJ GÓRZE PRAWDA??Piszę do Pana(i) o tym bo wczoraj spotkała mnie analogiczna sytuacja !
  Usunąłem więc post po uprzednim zrobieniu kopii i zamieściłem go raz jeszcze.. Pojawił się na odpowiednim miejscu.Proszę zwrócić uwagę na podobieństwo tytułowe Pana(i) i mojego bloga ( myślę że przekazu także 🙂
  Pozostaje pytanie czy to przypadek czy celowe działanie administracji

  A tak po za tym to chylę czoła nad pańskim wpisem..
  Jakże bliska mi owa retoryka!
  Pozdrawiam , zapraszam na mojego bloga i mam nadzieję do spisania się …
  ps. Zwracać się per Pan czy Pani ? 😉

  ps.1 5*

 
5 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 19 sierpnia 2015 w Bez kategorii

 

Alarm !!! Obrona konieczna przed Holokaustem Polaków !!!

Kein automatischer Alternativtext verfügbar.

Drastyczne foto o przymusie szczepionkowym

Drodzy Rodacy !

Pod wpływem mediów żydowskiego okupanta Naród Polski jest poddawany nieustannej manipulacji. Faktycznie wszelkie wybory jak też referenda “ustawiane” są przez światowe, żydowskie kręgi decyzyjne według z góry ustalonego scenariusza. Polakom daje się tylko złudzenie jakoby mieli jakikolwiek wpływ na wyniki wyborów, czy też sondaży wyborczych.

Na polskiej scenie politycznej inscenizowana jest walka pomiędzy bratnimi kibucami po to, aby skłócić, rozbić na zwalczające się frakcje Polaków. Udają, że walczą ze sobą, a po cichu wszystkie służą interesom żydowskim i Izraela. Jak to przyznał Kalkstein w Izraelu – obojętnie kto wygra w farsie wyborczej – interesy Izraela na tym nie ucierpią. (komentarz A. Szuberta) Link: “Prezydent Lech Kaczyński – Zdrada państwa i Narodu Polskiego – mason, kryptosyjonista w Izraelu”, https://www.youtube.com/watch?v=x9o9m08F5AE

W internecie na portalach społecznościowych przelewa się fala zachwytu nad nielegalnym prezydentem Andrzejem Dudą, który 06.08.2015r. objął urząd “ prezydenta RP”, po okrzyknięciu go jako zwycięzcy w nielegalnych z mocy prawa Suwerena wyborach prezydenckich w maju 2015r. Wrogie obce służby podsycają m.in poprzez  komentarze na różnych forach internetowych, atmosferę euforii wokół Andrzeja Dudy, wykreowanego przez elity żydowskie z kręgów pozornej opozycji parlamantarnej PIS na stanowisko “prezydenta RP  dla Polaków”. https://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2015/04/30/poparcie-zydowskie-dla-pis-owskiego-kandydata-na-urzad-prezydenta-polski-andrzeja-dudy/

Przed ostatnimi wyborami prezydenckimi w Instytucie Zydowskim w Warszawie podjęto  uchwałę rekomendujacą Andrzeja Dudę na “prezydenta dla Polaków” jako osobę, która reprezentuje wartości bliskie całej społeczności żydowskiej w Polsce. W uchwale pada kuriozalne stwierdzenie: “ze swej strony podejmiemy wszelkie możliwe działania, by wynik wyborów był zgodny z naszymi oczekiwaniami” , co dowodzi, że wyniki wyborów zostały  dopasowane (sfałszowane) do oczekiwań elit żydowskich.

POTROJNA KORONA/3 KORONY: Składają się z WATYKANU w Rzymie, Kwadratowej mili w Centrum Londynu, tzw. ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz Waszyngtonu- Washington D.C (District of Columbia). Są one NIEświętą trójcą trzech w jednym jak i jednego w trzech jak ilustruje to papieska korona: Religia do kontrolowania wierzeniami, umysłami i duchowością ludzkości, Sądy i Banki aby kontrolować pieniądze/obligacje oraz ogólnoświatowa Policja/Wojsko aby tłumić przejawy buntu i działać jako podwykonawcy w akcji usuwania dusz na linii frontowej.

Osoby idące na wybory czy referenda są tylko statystami w farsie wyborczej a Państwowa Komisja Wyborcza odgrywa jedną z głównych ról w dopasowywaniu wyników wyborów do wcześniej sfabrykowanych sondaży wyborczych na zlecenie sił wrogich Narodowi Polskiemu, którymi są żydowskie centra w Watykanie, Londynie i Waszyngtonie. https://kateofgaiatrans.files.wordpress.com/2014/05/babilon-upadc582-polish-babylonisfallen.pdf

Drodzy Rodacy !

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa wszystkich rodowitych Polaków do nie ulegania presji zmasowanej akcji promowania żydowskiej partii Prawo i Sprawiedliwość jako ratunku dla Polski, po rządach żydowskiej Platformy Obywatelskiej jak też kreowania Andrzeja Dudy na  wybawcę Polaków.Przestańmy emocjonować się złudnymi zmianami na scenie politycznej żydowskiego okupanta! https://wojdabejda.wordpress.com/2015/06/04/wypowiedzmy-posluszenstwo-nielegalnej-wladzy-by-ustrzec-sie-przed-katastrofalnym-podatkiem-katastralnym/  

Wzywamy do :

 • unikania kontaktów w osobami narodowości żydowskiej, osobami wychowywanymi na rasistowskim talmudzie, w pogardzie dla nie żydów, nazywanych przez nich gojami. Jest to wstępem do wypełnienia testamentu znawcy talmudu księdza profesora Stanisława Trzeciaka, który stwierdza: że aby Polskę wznieść wzwyż trzeba z Polski ydów wysiedlić jako element szkodliwy. Link:” Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce ” http://trzcinska.neon24.pl/post/106373,plik-pdf-talmud-o-gojach-a-kwestia-zydowska-w-polsce-ks-dr-stanislaw-trzeciak
 • bojkotu  referendum i wyborów  zuchwale fałszowanych na różne sposoby przez okupanta
 • nie wnoszenia żadnych  opłat, podatków czy danin na rzecz okupanta, zgodnie z art.6 Dekretu Narodu Polskiego. W przypadku jakichkolwiek restrykcji, sankcji czy kar, zajęć komorniczych  mamy bezwzględne prawo do bezpośredniej obrony koniecznej, łącznie z użyciem broni !  Link: “Wypowiedzenie posłuszeństwa organom państwa” http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf
 • stosowania bezpośredniej  obrony koniecznej zgodnie art.7 i art. 8, Dekretu z 02.04.2015r. o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce  w sytuacji zagrożenia dla zdrowia i życia na wskutek restrykcji żydowskiego okupanta, który pomimo wielokrotnych wezwań do ustąpienia nadal zajmuje stanowiska we władzach wszelkich szczebli w Polsce.

Zydowski okupant został poinformowany o bezpośrednim przejęciu władzy zwierzchniej w Polsce przez Suwerena-Naród Polski jak też o dekrecie z 02.04.2015r. o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce. W związku z tym podejmuje najrozmaitsze, podstępne działania w celu niszczenia Polaków w ich Ojczyźnie jak też w celu niedopuszczenia do zjednania się Polaków wokół jednego przywódcy: Tadeusza Cichockiego, który jest niepodważalnym liderem a wydane przez niego dokumenty są pod względem prawnym nie do podważenia. Dają każdemu Polakowi prawo do powoływania się na zapisy tych najwyższych aktów prawnych, bo wydanych w imieniu i w interesie zwierzchnika wszelkiej władzy w Polsce, Suwerena-Narodu Polskiego.

Nieuchronny jest koniec żydowskiego jarzma w Polsce i tylko kwestią czasu jest zadziałanie Oddziałów Obrony Koniecznej w celu likwidacji wrogów, tym bardziej w okolicznościach uchwalenia holokaustu szczepionkowego.

“Korzystając więc z wakacji rząd PO-PSL w antypolskim zbrataniu z „opozycją” 24 lipca 2015 r. przeforsował ustawę o rozszerzeniu bezprawnego (niekonstytucyjność) przymusu szczepień („Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”). Ustawa ta pozwoli na nieograniczone finansowanie i rozszerzanie listy szczepień obowiązkowych. Finansowanie przejmie znany z niegospodarności i ograniczania prawa do leczenia Narodowy Fundusz Zdrowia. Polska będzie jedynym na świecie krajem, w którym chorobotwórcza, kalecząca i śmiercionośna szczepionka przeciw HPV będzie obowiązkowa.

Kto za to zapłaci? Oczywiście pacjenci. A jest to jednocześnie najdroższa ze wszystkich szczepionek, droższa niż wszystkie dotąd stosowane razem wzięte.Nie od dziś wiadomo, że szczepionka Gardasil/Silgard powoduje nie tylko padaczkę, nie tylko bezpłodność i przedwczesną menopauzę, ale – i to dodaje całej sprawie nie lada dreszczyku emocji – sama twórczyni tej szczepionki, dr Diane Harper, jednoznacznie przyznała, że: „Szczepionka Gardasil jest związana z co najmniej taką samą ilością poważnych powikłań, ile zgonów notuje się obecnie z powodu raka szyjki macicy”! Dr Diane Harper bezceremonialnie przyznała również, że nigdy nie oceniała wpływu tej szczepionki na rozwój raka! Jej rzekomo antyrakowe działanie to samodzielny wymysł polskiej grupy „ekspertów” (czytaj: lobbystów) – niepoparty jakimikolwiek badaniami medycznymi! https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2015/07/25/pis-to-nwo-prawo-i-sprawiedliwosc-za-obowiazkowym-szczepionkowym-holokaustem-polakow-zobacz-imienna-liste-glosowania/

Foto Mengele

Oto poniżej komentarz lekarki demaskującej upadły światowy prywatny niewolniczy system :

“Jestem za absolutnym wycofaniem WSZYSTKICH SZCZEPIEN i poinformowaniem opinii publicznej, że WHO to ludobójcza organizacja syjonistycznych eugeników !

Kto normalny stołuje się wraz z dziećmi w macsrak i oddaje je do przedszkola ? Już przed ćwierćwieczem obserwowałam leniwe i tłuste babska, które karmiły siebie i swoje pociechy czarcim żarciem popijanym roztworem kwasu fosforowego, cukru i czegoś tam jeszcze.” Nie zasługują na długie życie ci, którzy sami sobie nie przygotowywują posiłków” – to z jakiegoś wywiadu z ust syjonisty ! Pewien rabin mówił też, że głupie goje zjadają w hamburgerach czy w kiełbaskach własne dzieci – ofiary mordów rytualnych ! http://brd-schwindel.org/brief-eines-superreichen-plutokraten-an-den-poebel-an-sie/

Nie bądźmy paliwem napędzającym światowy system zbudowany na oszustwie, niszczeniu narodów i państw !

Maria Bejda, Teresa Wojda

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gorniczewww.wojdabejda.wordpress.com

Łowicz, 11.08.2015r.

P.S. Składamy podziękowania dla autora grafik Pana Stanisława Helisa.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1640755699530105&set=a.1583842171888125.1073741932.100007870714060&type=1&theater&notif_t=photo_reply

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1640766779528997&set=pcb.1640766846195657&type=1&theater  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1640544399551235&set=a.1583842171888125.1073741932.100007870714060&type=1&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1640479202891088&set=a.1583842171888125.1073741932.100007870714060&type=1&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1641002869505388&set=a.1583842171888125.1073741932.100007870714060&type=1&theater

 
3 Komentarze

Opublikował/a w dniu 12 sierpnia 2015 w Bez kategorii, Medycyna