RSS

PROKURATURA I ABW PRZYZNAJĄ SIĘ DO NIELEGALNYCH DZIAŁAŃ PRZECIWKO POLAKOM !

O odszkodowania za nielegalne, kompromitujące działania ABW, prokuratur i policji.

grafika handel dziećmi

Foto:  https://keltisch-druidisch.de/de/blog/klagen-gegen-den-papst  http://www.pravda-tv.com/2015/09/kindesmissbrauch-kindesfolter-kindermord-das-hobby-der-elite-in-europa/

Do Polaków w służbach okupanta :

Szukacie terrorystów tam gdzie ich nie ma ! Ochraniacie ludobójców zamiast ich aresztować by powstrzymać depopulację, mordy rytualne i handel dziećmi, pedofilię, niszczenie życia na Ziemi ! 

Łowicz, 10.08.2016r.

Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)     Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie”,       Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi,                   POLSKI RUCH OPORU, lowobywatel2@gmail.com 

 

Beata Szydło

“Premier Rządu RP”

Zbigniew Ziobro

“Prokurator Generalny, Minister Sprawiedliwości”

Elżbieta Pieniążek

“Prokurator Regionalny w Białymstoku “

Dariusz Urliński

“Prokurator Okręgowy w Olsztynie”

biuro.podawcze@olsztyn.po.gov.pl

 

W piśmie  podpisanym nieczytelnie przez Dariusza Urlińskiego z dnia 09.08.2016r. POVDs 10.2016 z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Wydział Śledczy, przesłanym na lowobywtel2@gmail.com  jako załącznik do emaila, skierowanym do Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Łowicka Inicjatywa Obywatelska, z celowym a niedopuszczalnym pominięciem w tytule nazwy Polski Ruch Oporu, Prokurator Okręgowy w Olsztynie pisze, cyt.: “postanowieniem Prokuratora Okręgowego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2016 r. zatwierdzono przeszukanie Pani Teresy Wojdy dokonane przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego , ( UWAGA !: przeszukanie dokonane zostało  07.06.2016r., co zostało celowo pominięte ! ) oraz zadecydowano o zwrocie wszystkich przedmiotów zatrzymanych u Pani Teresy Wojdy, szczegółowo opisanych w protokole przeszukania, jako zbędnych dla prowadzonego postępowania.” (koniec cytatu)

Polski Ruch Oporu stwierdza, że zarówno pracownicy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jak też policji i Prokuratury Okręgowej w Olsztynie uczestniczą w spisku mającym na celu ukrywanie przestęstw dokonywanych na osobach  wolnych: prezes Teresie z domu Znyk (Wojda) oraz  Marii z domu Znyk (Bejda) oraz przestępstw na szkodę naszych organizacji, działających w imię dobra Suwerena-Narodu Polskiego i Ludzkości.

Prokurator przyznaje, że dopiero po 15 dniach od dokonanego w dniu 7.06.2016r. przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego z udziałem policji bandyckiego, bezpodstawnego, bezprawnego, bez nakazu prokuratora, napadu z bronią na prezes Teresę z domu Znyk (Wojda), zatwierdził przeszukanie prezes Teresy z domu Znyk (Wojda). Przeszukanie to odbyło się w posesji znanej polskiej zielarki w woj. świętokrzyskim, z naruszeniem nietykalności cielesnej, z przetrzymywaniem 8 godzin bez picia i jedzenia, z grożeniem użycia broni palnej, przeszukiwaniem rzeczy osobistych, z kradzieżą mienia prywatnego i naszych organizacji, z przeszukaniem i uszkodzeniem samochodu. Przeszukanie to  skutkowało  uniemożliwieniem prowadzenia działalności społecznej jak też zarobkowej prezes naszych organizacji.

Niedopuszczalnym, celowym działaniem na zwłokę jest wysyłanie korespondencji na inny adres, zamiast na doskonale znany Wam adres dokonania haniebnego, bezprawnego, bezpodstawnego przeszukania prezes Teresy z domu Znyk (Wojda), z jednoczesnym naruszeniem miru domowego właścicielki posesji. Przecież doskonale wiecie z prowadzonych podsłuchów i obserwacji miejscowych policjantów, gdzie przebywa prezes Teresa z domu Znyk (Wojda) !

Niedopuszczalne  i karygodne  jest wzywanie prezes do Olsztyna po odbiór skradzionych rzeczy skoro wiele razy w telefonicznych rozmowach z “prokuratorem” Szwedowskim jak też z ABW oraz w emailach kierowanych regularnie do biura podawczego Waszej firmy wskazywaliśmy, że Waszym obowiązkiem jest niezwłoczne odesłanie skradzionych rzeczy na miejsce z którego zostały zabrane a więc na adres zielarki w woj. świętorzyskim, jak też wpłacenie odszkodowania w wysokości 100 000 ( sto tysięcy złotych) na konto: INTELIGO:50102055581111145677400062.

Polski Ruch Oporu jednocześnie wzywa do niezwłocznego zwrotu mienia i wypłaty odszkodowania dla niewinnnego Pana Jana Szeląga, który również wraz z rodziną ucierpiał podczas Waszej bezprawnej, bezpodstawnej, bezskutecznej akcji poszukiwania terrorystów wśród niewinnych, bezbronnych Polaków w dniu 07.06.2016r. , akcji dokonanej na terenie całej Polski ! http://wiadomosci.onet.pl/olsztyn/olsztyn-abw-zatrzymalo-osoby-podejrzane-o-zwiazek-z-terroryzmem/cghph5  

Szukacie terrorystów tam gdzie ich nie ma ! Ochraniacie ludobójców zamiast ich aresztować by powstrzymać depopulację, mordy rytualne i handel dziećmi, pedofilię, niszczenie życia na Ziemi !Wanted papież Benedykt i królowa. foto

https://derhonigmannsagt.wordpress.com/tag/kevin-annett/

Zapoznajcie się się z wyrokiem Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa na  papieży Benedykta i Franciszka i wielu innych przedstawicieli tej zdelegalizowanej na zawsze instytucji oraz na Królową Elżbietę II !

Zapoznajcie się z ostatnim apelem Kevina Annetta o niedopuszczenie do mordów rytualnych na dzieciach, zaplanowanych na 15 sierpnia tego roku, tak jak każdego roku, od setek lat dokonywanego przez morderców i psychopatów z kręgów kościelnych i politycznych, odgrywających przed narodami teatr fałszu i obłudy !

https://www.youtube.com/watch?v=QFkW-EM0a_A

https://www.youtube.com/watch?v=Rb3RPqgf6OA

Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)

Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”,

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi,

POLSKI RUCH OPORU

lowobywatel2@gmail.com

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

IMG_3679

IMG_3681

Oto poniżej treść pisma od Prokuratora Okręgowego w Olsztynie, otrzymanego w dniu 09.08.2016r.

PROKURATURA OKRĘGOWA

W OLSZTYNIE Olsztyn, dnia 9 sierpnia 2016 r.

W Y D Z IA Ł V ŚLEDCZY

 1. Dąbrowszczaków 12 
 2. 10-959 OLSZTYN
 3. tel. 89 52-15-400; fax 89 52-15-401
 4. email: biuro.podawcze@olsztyn.po.gov.pl

POVDs 10.2016

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie”                                                                   Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi                                                                               Łowicka Inicjatywa Obywatelska

 

W odpowiedzi na pismo przesłane w dniu 29 lipca 2016 r. drogą elektroniczną do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, które z kolei przy piśmie tej jednostki z dnia 2 sierpnia 2016 r., sygn. RP II Ko 386.2016 przesłano do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, uprzejmie informuję, że postanowieniem Prokuratora Okręgowego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2016 r. zatwierdzono przeszukanie Pani Teresy Wojdy dokonane przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz zadecydowano o zwrocie wszystkich przedmiotów zatrzymanych u Pani Teresy Wojdy, szczegółowo opisanych w protokole przeszukania, jako zbędnych dla prowadzonego postępowania.

Postanowienie powyższe przesłano na adres podany w protokole przeszukania przez Panią Teresę Wojdę. Nie zostało ono jednak skutecznie doręczone, albowiem adresat nie odebrał pisma w terminie. W związku z powyższym ponownie wysłano odpis tego postanowienia na ten sam adres i aktualnie oczekuje się na jego doręczenie.

Realizację postanowienia w zakresie zwrotu przedmiotów powierzono Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Olsztynie, która jednak, jak wynika z przekazanych informacji, nie może nawiązać kontaktu z Panią Teresą Wojdą pod podanym adresem, aby móc przekazać zatrzymane rzeczy.

Uprzejmie informuję, że wcześniejsze pisma kwestionujące zasadność działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazano do tej jednostki celem stosownego rozpoznania.

Reasumując uprzejmie wyjaśniam, że przedmioty opisane w cytowanym na  wstępie piśmie zostały uznane za zbędne dla prowadzonego postępowania oraz formalnie zwrócone Pani Teresie Wojdzie. Do przekazania tych przedmiotów jednak nie doszło, albowiem pisma wysyłane pod podany adres, wracają z adnotacją, iż adresat ich nie odebrał w terminie. Zachodzi zatem na konieczność ustalenia adresu, pod którym przebywa Pani Teresa Wojda, aby móc jej zwrócić zatrzymane przedmioty.

Jeżeli Stowarzyszenie dysponuje takim adresem, uprzejmie proszę o jego podanie. Biorąc również pod uwagę, że pismo przesłano drogą elektroniczną, nie podając adresu korespondencyjnego, a jedynie mailowy, a także z uwagi na fakt, iż Stowarzyszenie nie jest stroną postępowania, z uwagi na tajemnicę postępowania i ochronę dóbr osobistych, brak jest dostatecznych podstaw do udzielenia szczegółowszych informacji. Zostały one natomiast zawarte w przywołanym już postanowieniu o zatwierdzeniu przeszukania i zwrocie przedmiotów, którego adresatem jest Pani Teresa Wojda.

Zarządzenie:                                                                                                                                                 Odpowiedź proszę przesłać na adres mailowy:                                                                                       Łowicka Inicjatywa Obywatelska                                                                           lowobywatel2@gmail.com

 

 
3 komentarzy

Opublikował/a w dniu 10 Sierpień 2016 w Bez kategorii

 

O odszkodowanie za łamanie praw ludzkich Teresy Wojda, Marii Bejda, łącznie z próbą zamachu na życie i zamiarem uprowadzenia.

 

O odszkodowanie za łamanie praw ludzkich Teresy Wojda, Marii Bejda, łącznie z próbą zamachu na życie i zamiarem uprowadzenia.

 

Łowicz,10.02.2016r.

 

Maria z domu Znyk(Bejda), Teresa z domu Znyk (Wojda)

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU  

email : lowobywatel2@gmail.com

lowiczanie@wp.pl , twojda2@o2.pl

Aus Sicherheitsgründen wir sind nicht unten Adresse unsere Organisationen.

Kontakt ist möglich nur per email.

 

Botschaft der Russischen Föderation Des Hohen Kommissars der Militärregierung z. Hd. Herrn Botschafter S.E. Wladimir M. Grinin – persönlich

Unter den Linden 63-65, D-10117 Berlin

 

Strafanzeige, Strafantrag mit Strafverfolgungsantrag nach BK/O(51)56 c an die Russische Militärregierung, zur Weiterleitung an die zuständigen Militärstaatsanwaltschaften, aus allen rechtlichen Gründen und aus Rechtsschutzbedürfnissen unsere Entität, ausgeschlossene Personen kraft Gesetz wegen Grundrechteverletzung.

 

Seine Exzellenz Botschafter Wladimir M. Grinin, wir stellen hiermit

 

Schadensersatzklage

 

gegen die Täter :

 

Małgorzata Piwowarczyk – prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu, ul. Kaliska1/3 , 99-400 łowicz,  prywatnej firmy handlowej zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr. 424285439 wraz z pomocnikami:  

 

 • Sędziowie i pracownicy Sądu Rejonowego w Łowiczu
 • Prokuratorzy i pracownicy prokuratury Rejonowej w Łowiczu
 • Komendanci, policjanci, pracownicy Komendy Powiatowej Policji
 • Krzysztof Kaliński Burmistrz Miasta Łowicza i podlegli mu pracownicy Urzędu Miasta Łowicza
 • Henryk Zasępa wraz z byłymi  i obecnymi radnymi Rady Miejskiej w Łowiczu
 • Joanna Mika, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, ul. Kaliska, wraz z pracownikami tej instytucji
 • Janusz Michalak, dyrektor Zakładu Usług Komunalnych wraz z pracownikami tej instytucji
 • Krzysztof Figat, obecny Starosta Łowicki wraz z Radą Powiatu Łowickiego i pracownikami Starostwa Powiatowego w Łowiczu
 • Janusz Michalak, były Starosta Łowicki wraz z byłą Radą Powiatu Łowickiego i pracownikami Starostwa Powiatowego w Łowiczu
 • Jolanta Chełmińska, były Wojewoda Łódzki wraz z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
 • Zbigniew Rau, obecny Wojewoda Łódzki wraz z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
 • Donald Tusk, były premier rządu RP, wraz z ministrami rządu i pracownikami  ministerstw
 • Ewa Kopacz, była premier rządu RP, wraz z ministrami rządu i pracownikami ministerstw
 • Beata Szydło, obecna premier rządu RP, wraz z ministrami rządu i pracownikami ministerstw
 • Bronisław Komorowski (Szczynukowicz), były prezydent RP wraz z pracownikami Kancelarii Prezydenta RP
 • Andrzej Duda, obecny prezydent wraz pracownikami Kancelarii Prezydenta RP
 • Posłowie i Senatorowie poprzedniej i obecnej kadencji Parlamentu RP wraz z pracownikami
 • Stanisław Dąbrowski, były Prezes Sądu Najwyższego, Sędziowie Sądu Najwyższego RP wraz pracownikami Sądu Najwyższego w Warszawie
 • Andrzej Szeremet, Prokurator Generalny wraz z pracownikami Prokuratury Generalnej i podległych prokuratur

 

 

Małgorzata Piwowarczyk, prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu, ul. Kaliska1/3 , 99-400 łowicz, z  prywatnej firmy handlowej zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr. 424285439, działając w grupie przestępczej wraz z pomocnikami

 

 • szefami i z pomocnikami  prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje państwowe  w Polsce
 • szefami i z pomocnikami prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje w Unii Europejskiej

 

Oskarżamy tę grupę przestępczą o działanie na szkodę i krzywdę Marii z domu Znyk(Bejda), Teresy z domu Znyk (Wojda), (Narodowość Polska ), co jest działaniem ciągłym, trwającym od lutego 2011r.

Oskarżamy o pozbawienie Teresy z domu Znyk (Wojda) środków do życia  i możliwości osiągania dochodów na elementarne potrzeby życiowe.

Oskarżamy o utrudnianie prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi urzecze “Łowiczanie”, Teresie z domu Znyk (Wojda) prowadzenia działalności statutowej: krzewienia polskiej narodowej, łowickiej kultury ludowej, co doprowadziło do zawieszenia tej podstawowej działalności Stowarzyszenia. www.lowiczanie.prv.pl

Z obawy o swoje zdrowie i życie prezes Stowarzyszenia Teresa z domu Znyk (Wojda) nie przebywa w swoim mieszkaniu, które jest jednocześnie siedzibą naszych organizacji, pozbawioną obecnie dostępu do energii elektrycznej.

Oskarżamy o celowe, z premedytacją, stopniowe wyniszczanie Suwerena- Narodu Polskiego,  poprzez doprowadzanie większości Polaków do życia w  ubóstwie, przy jednoczesnym ograbianiu majątku narodowego Polaków i stopniowym podtruwaniu, co godzi w każdego Polaka, w tym również w nas i nasze rodziny !

Oskarżamy o stosowanie zasady bezkarności w stosunku do osób dopuszczających  się przestępstw przeciwko bezpieczeństwu publicznemu.

Maria Bejda i Teresa Wojda w  5-letniej (od stycznia 2011r.), społecznej działalności w obronie własnego miejsca do życia, w obronie Narodu Polskiego i Polski, stopniowo odkrywały i demaskowały ludobójcze działania prywatnych firm handlowych, podających się za władze wszelkich szczebli w Polsce i w Unii Europejskiej.

Żadne z  naszych ponad trzystu, w pełni udokumentowanych wystąpień, skierowanych do instytucji unijnych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Międzynarodowego Trybunału Karnego, Prokuratora Generalnego, Prokuratury Okręgowej w Łodzi, Prokuratury Rejonowej w Łowiczu i w Kutnie, wystąpień demaskujących  działania na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego i Polski, nie odniosły oczekiwanego skutku: zaprzestania szkodliwych działań, ukarania winnych.

Pod fałszywmi hasłami dbałości o zdrowie publiczne, środowisko, o dobro i interes Narodu, faktycznie  jest  prowadzone celowe podtruwanie i wyniszczanie Polaków, m.in. poprzez :

 

 • toksyczne dodatki do wody pitnej (fluor, chlor, lit, arsen, SeaQuest, itp)
 • żywność naszpikowaną szkodliwymi dodatkami oraz GMO
 • zatruwanie i zubażanie zasobów wodnych poprzez niszczycielską działalnośc firm wydobywczych branży energetycznej

 

link:”Zatrzymajmy rabunek bogactw i niszczenie Polskiej Ziemi !” http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128770,zatrzymajmy-rabunek-bogactw-i-niszczenie-polskiej-ziemi

 

 • rozsiewanie toksycznych chmur (chemtrails)
 • medycynę oficjalną, która jest największym zdemaskowanym ludobójstwem wszechczasów.

 

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/123442,nie-oddawajmy-swojego-zdrowia-w-rece-lekarzy-okupanta Skarga dr. Rath na  ludobójstwo i inne przestępstwa przeciw ludzkości w ramach “Biznesu farmaceutycznego z chorobami”…. skierowana do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze w linkach:  http://www4ger.dr-rath-foundation.org/THE_HAGUE/complaint/index.html http://www4ger.dr-rath-foundation.org/THE_HAGUE/complaint/complaint4.html

 

 • toksyczne podzielniki ciepła (nie są żadnymi miernikami !)
 • fale elektromagnetyczne i systemy kontroli i zniewalania umysłów
 • sprowadzenia trucicielskiej bazy hydroszczelinowania na osiedle Bratkowice w Łowiczu, celem zintensyfikowania wydobywania bogactw naturalnych w Polsce i w Europie.

 

W poniższych linkach dowody z batalii o życie, o zdrowie. o czystą wodę, o przyrodę: https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/,https://opolczykpl.wordpress.com/2014/05/17/batalii-o-zdrowie-o-czysta-wode-o-przyrode-o-zycie-ciag-dalszy/,www.monitor-polski.pl/chca-nas-wytruc-woda-z-kanalizacji/

Prywatne firmy handlowe, symulujące instytucje państwowe  “wymiaru sprawiedliwości”, zamiast ukarania winnych, to w zmowie z winnymi – sprawcami przestępstw przeciwko bezpieczeństwu publicznemu, prowadzą działania przeciwko Stowarzyszeniu Regionalnemu Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruch Oporu , z siedzibą w Łowiczu, woj łódzkie, Polska.

Nękają, prześladują, znieważają, naruszają dobra osobiste Marii z domu Znyk (Bejda), Teresy z domu Znyk ( Wojda) a tym samym podważają zaufanie niezbędne dla prowadzonej działalności społecznej w obronie Narodu Polskiego i Polski.

Oskarżamy o nękania bezpodstawnymi , bezprawnymi postępowaniami sądowymi. Link:”Kara za obronę Narodu Polskiego a bezkarność za łamanie jego praw.” https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/30/kara-za-obrone-narodu-polskiego-a-bezkarnosc-za-lamanie-jego-praw/

Oskarżamy o  wydanie listu żelaznego, zamiast ukarania winnych “burmistrza” Miasta Łowicza K.Kalińskiego i dyr. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej J.Mika, zamiaru wprowadzenia toksycznych podzielników ciepła w Łowiczu, w sprawie IIKp 235/11 Łowiczu.

 

 • Oskarżamy o przyczynienie się do oszczerczych artykułów w lokalnych mediach i kampanii oszczerczych komentarzy o nas i naszej działalności na lokalnych portalach.

 

link: “Media lokalne chronią przestępców a znieważają obrońców Narodu Polskiego”:https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/30/media-lokalne-chronia-przestepcow-a-zniewazaja-obroncow-narodu-polskiego/

 

 • Oskarżamy o spowodowanie bezpodstawnego i bezprawnego zlikwidowania  kont Marii Bejda i Teresy Wojda na facebook i google.
 • Oskarżamy o spowodowanie podsłuchiwania, inwigilacji, przeszkadzania nam w internecie.
 • Oskarżamy o  zastosowanie na Teresie z domu Znyk (Wojda) technik zniewalania umysłu w gmachu  prywatnej firmy handlowej “Sąd Rejonowy w Łowiczu”, na rozprawie o przymusowe udostępnienie siedziby Stowarzyszenia, w grudniu 2013r.

 

Oświadczenie Teresy Wojda z 09.01.2013 r.w związku z przebiegiem rozprawy sygn. akt IC 480/12 i zastosowaniem technik zniewalania i kontroli umysłu znajduje się w linku:  “Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Stowarzyszenia i Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu“: https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/31/skarga-na-bezprawny-zamach-na-siedzibe-stowarzyszenia-i-polskiego-obywatelskiego-ruchu-oporu/

 

 • Oskarżamy o przyczynienie się do szarpania, naruszenia nietykalności i wolności prezes Teresy z domu Znyk (Wojda) w dniu 25.06.2014r.  przez dwóch policjantów i “burmistrza” Miasta Łowicza-K.Kalińskiego.
 • Oskarżamy o przyczynienie się do szarpania, naruszenia nietykalności i wolności prezes Teresy z domu Znyk (Wojda) w dniu 01.08.2014r. przez dwóch agentów wrogich, tajnych służb, na cmentarzu w Łowiczu.  
 • Oskarżamy o wymuszanie udostępnienia siedziby Stowarzyszenia, którą jest mieszkanie własnościowe prezes Stowarzyszenia -Teresa z domu Znyk (Wojda) poprzez wydanie bezprawnego wyroku sądowego.
 • Oskarżamy o spowodowanie  bezprawnego nękania prezes Teresy z domu Znyk (Wojda) przez “komornika sądowego”, działającego na podstawie wyroku sądu o przymusowe udostępnienie siedziby Stowarzyszenia-mieszkania własnościowego Teresy z domu Znyk (Wojda), celem wykonania zbędnej inwestycji: wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej.   
 • Oskarżamy o wydanie nakazu siłowego doprowadzenia Teresy z domu Znyk (Wojda) na “dobrowolne” badania psychiatryczne, w sfabrykowanej sprawie o wykroczenie,  rzekomego naruszenia porządku publicznego na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu, 25.06.2014r.

 

UWAGA !

Z obawy o swoje zdrowie i życie nie przebywa w swoim mieszkaniu, jednocześnie siedzibie Stowarzyszenia, pozbawionej dostępu do energii elektrycznej !

 

 • Oskarżamy o przyczynienie się do nękania rodziny i mieszkańców wsi Urzecze przez patrole policyjne, prowadzące rzekome poszukiwania prezes, pomimo, że Teresa z domu Znyk (Wojda) tam nie mieszka, łącznie ze zbieraniem informacji o stanie zdrowia.
 • Oskarżamy o przyczynienie się do pozbawienia w dniu 04.01.2016r. dopływu energii elektrycznej do siedziby Stowarzyszenia.
 • Oskarżamy o spowodowanie próby porwania i  zamachu na życie Marii z domu Znyk (Bejda), Teresy z domu Znyk ( Wojda) w dniu 04.11.2015r.  

 

Opis zamachu i próby porwania obrończyń Narodu Polskiego, znajduje się w linku: “Zamach na przedstawicielki Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu. Bandycki napad i próba uprowadzenia w Łowiczu”: https://wojdabejda.wordpress.com/2015/11/06/zamach-na-przedstawicielki-polskiego-obywatelskiego-ruchu-oporu-bandycki-napad-i-proba-uprowadzenia-w-lowiczu/,  

”Bandycki napad i próba uprowadzenia w Łowiczu.”: http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127164,bandycki-napad-i-proba-uprowadzenia-w-lowiczu

 

 • Oskarżamy o przyczynienie się do  szykanowania Marii  z domu Znyk  (Bejda) przez Kriminal Amt we Flensburgu, w związku z wysłaniem do Prokuratora Generalnego Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze skargi na agresję na Polskę, debellację jej terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim, drogą emailową wyłącznie do adresata.

 

Opis szykanowania Marii z domu Znyk (Bejda) w  linkach: https://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/ https://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/27/niemiecka-policja-kryminalna-kontroluje-polityczne-wpisy-polakow-na-fb-pejsbuku/#comments https://piotrbein.wordpress.com/2014/03/30/szyakany-dla-polki-patriotki-w-niemczech-za-skarge-w-obronie-polski/ https://piotrbein.wordpress.com/2014/03/29/niemiecka-policja-kryminalna-wladze-bezpieczenstwa-niemiec-i-polski-pejsbuk-fb/ https://piotrbein.wordpress.com/2014/04/01/odpowiedz-bejdy-do-kripo/

W poniższych linkach dowody z batalii o życie, o zdrowie, o czystą wodę, o przyrodę: https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/,https://opolczykpl.wordpress.com/2014/05/17/batalii-o-zdrowie-o-czysta-wode-o-przyrode-o-zycie-ciag-dalszy/, www.monitor-polski.pl/chca-nas-wytruc-woda-z-kanalizacji

 

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname SAD REJONOWY W LOWICZU
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil
L D-U-N-S® Nummer 424285439
L Geschäftssitz Ul. Kaliska 1/3
L Postleitzahl 99-400
L Postalische Stadt Lowicz
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 468304300
W Fax Nummer 468304330
Name Hauptverantwortlicher
W Tätigkeit (SIC) 9211

 

Wegen der Anwendung von, seit dem 18.07.1990 erloschener grundgesetzlicher Rechtsnormen einer Verwaltungseinheit der Zentralverwaltung des vereinigten Wirtschaftsgebietes Bundesrepublik Deutschland und Verstoß gegen Anwendung der am 24. April 2006 gelöschten grundrechtlichen Rechtsnormen wie Einführungsgesetze und territoriale Geltungsbereiche des Gerichtsverfassungsgesetzes, Strafprozessordnung und Zivilprozessordnung und Verstoß gegen Kontrollratsgesetz Nr. 1, SHAEF Gesetz Nr. 1 S.M.A.D Befehle, wegen Anwendung faschistischer Gesetze: hier Einkommensteuergesetz vom 16. Oktober 1934. Somit ist bereits grundrechtlich und auch grundgesetzlich offenkundig nachgewiesen, dass es keine Anwendbarkeit der illegalen Rechtsnorm der Zentralverwaltung des vereinigten Wirtschaftsgebietes Bundesrepublik Deutschland (genannt BRD) gegeben kann.

Es gilt die Rechtsgrundlage mit Stand zum 23. Mai 1945, durch den Überleitungsvertrag vom September 1990 und der Bereinigung der Ermächtigungsgesetze von November 2007. Die Anwendung dieser erloschenen grundrechtlichen Rechtsnormen verstößt gegen das Besatzungsrecht.

In dem Kriegs- und Besatzungsgebiet „Bundesrepublik Deutschland“ ist die Rechtspflege durch das Erlöschen der grundgesetzlichen Rechtsnormen zum Stillstand gekommen und die „BRD“ unterliegt direkt dem Völkerstrafgesetzbuch, sowie den Militärgesetzen nach SMAD und SHAEF und den Kontrollratsgesetzen der Alliierten. Eine Legitimation auf Basis der Militärgesetze (Verwaltungsrecht – Kontrollratsgesetze AHK, Siegerrecht SHAEF- und SMAD Gesetze), sowie die Ernennung der oben genannten Person wurde nicht erbracht. Bereits im Jahre 1945 wurde der Beamtenstatus aufgehoben! Am 17.12.1953 (BvR 147/52) wurde eindeutig gesagt: Alle Beamtenverhältnisse sind am 08.05.1945 erloschen. Fundstellen: BVerfGE 3,58;DVBI 1954,86;DÖV 1954,53;JZ 1954,76;MDR 1954,88;NJW 1954,21Verweis auf : BVerfG-Urteil 2 BvF 1/73.

 

Es erfolgen:

 

Nötigung nach § 240 und § 241 Abs.2 StGB. Betrug § 263 StGB: Verschaffung von Vermögensvorteilen durch Vortäuschung falscher Tatsachen. Feststellung der Erschwernis der Tatvorwürfe, da Mitarbeiter eines Scheinamtes oder einer Scheinbehörde rechtlich geschult sind. Daraus ergeben sich: – vorsätzlicher Betrug – vorsätzliche Täuschung – vorsätzliche Amtsanmaßung – vorsätzliche Urkundenfälschung § 267 StGB – vorsätzliche Anleitung Straftaten § 130a i.V. §126 Abs.4 Satz 1 StGB – Anleitung zur vorsätzlichen Begünstigung § 257 Abs.1 StGB – vorsätzliche Untergrabung der freiheitlich demokratischen Grundordnung § 81 und § 82 StGB. Schlussfolgernd ist insgesamt eine vorsätzliche Rechtsbeugung nach § 339 StGB festzustellen.

 

Ich stelle Strafantrag und Strafanzeige gegen die oben genannte Personen auf Grund fehlender Legitimation und exekutiver Anwendung erloschener grundrechtlicher und grundgesetzlicher Rechtsnormen-Gesetze und damit verbundene Willkür, Amtsanmaßung, Amtsmissbrauch und Urkundenfälschung, sowie VStGB § 7 Verbrechen gegen die Menschlichkeit, VStGB § 9 Kriegsverbrechen gegen Eigentum und sonstige Rechte, sowie massive Verstöße gegen internationales Recht EMRK und IP 66 Art 13, Recht auf wirksame Beschwerde Art 14 – Diskriminierungsverbot. Das vermeintliche „Staatshaftungsgesetz“ von 1981 (StHG) wurde durch Urteil des vermeintlichen “Bundesverfassungsgerichts” v. 19.10.1982 (BverfGE 61.149) für nichtig erklärt. Alle vermeintlichen „Beamten“ in der vermeintlichen “Bundesrepublik” haften privat und sind somit schadensersatzpflichtig gemäß BGB §§ 823,839 i. V. m. VStGB § 5 (Unverjährbarkeit), i.V.m. VStGB § 9 (Kriegsverbrechen gegen Eigentum und sonstige Rechte). Ich bitte um Mitteilung eines Aktenzeichens.

 

Hochachtungsvoll:

 

Z wyrazami szacunku i poważania

 

Maria z domu Znyk (Bejda) , Teresa z domu Znyk (Wojda)

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU  

 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 9 Sierpień 2016 w Bez kategorii

 

TERRORYŚCI Z PROKURATURY I ABW W OLSZTYNIE PRZEŚLADUJĄ POLAKÓW !!!

Foto pomnika na słowiańskiej górze wrócil dawne prawo

http://bialczynski.pl/2013/03/21/ii-staroslowianska-swiatynia-swiatla-swiata-warszawa-roman-zmorski-1822-1867-straznik-wiary-przyrodzoney-slowian/

NAJWYŻSZY CZAS ZAKOŃCZYĆ NĘKANIE POLAKÓW PRZEZ SŁUŻBY OKUPANTA !!!

Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Ruch Oporu, lowobywatel2@gmail.com

Łowicz, 03.08.2016r.

 

Beata Szydło

“Premier Rządu RP”

Zbigniew Ziobro

„Prokurator Generalny, Minister Sprawiedliwości”

Elżbieta Pieniążek

„Prokurator Regionalny w Białymstoku”

Polski Ruch Oporu wyraża stanowczy sprzeciw i oburzenie na celowe odwlekanie zadośćuczynienia za szkody i krzywdy wyrządzone prezes Teresie z domu Znyk (Wojda): wypłaty odszkodowania, zwrotu zagrabionego mienia oraz ukarania sprawców bandyckiego napadu na prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Ruch Oporu, dokonanego przez pracowników prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe tj. policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Prokuratury Okręgowej w Olsztynie w dniu 07.06.2016r. w woj. świętorzyskim w posesji znanej polskiej zielarki.  

Polski Ruch Oporu informuje, że Prokuratura Regionalna w Białymstoku zignorowała naszą korespondencję z 29.07.2016r. (poniżej jej wydruk) a w rozmowie telefonicznej zataiła fakt dotarcia korespondencji z 29.07.2016r. .

Dopiero dzisiaj tj.03.08,2016r, sekretarka potwiedziła w rozmowie telefonicznej otrzymanie wcześniejszej i dzisiejszej naszej korespondencji, w której domagamy się niezwłocznego zadośćuczynienia za szkody i krzywdy wyrządzone prezes Teresie z domu Znyk (Wojda) przez pracowników policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Prokuratora Okręgowego w Olsztynie.

Oto poniżej treść korespondencji wysłanej do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku:

Łowicka Inicjatywa Obywatelska <lowobywatel2@gmail.com>

29.07 (5 dni temu)

 

Prokuratura Regionalna w Białymstoku

Prosimy o podanie numeru sprawy przekazanej Wam do rozpatrzenia z  Prokuratury Regionalnej w Krakowie dotyczącej bandyckiego napadu i rabunku mienia prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze”Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza bzury i Słudwi, Polski Ruch Oporu, dokonanego przez prywatną firmę handlową podającą się za Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z policją na zlecenie A.Szwedowskiego  z prywatnej firmy handlowej występującej pod nazwą „Prokuratura Okręgowa” w Olsztynie.

W załączeniu email otrzymany z Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze”Łowiczanie”,

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi,

POLSKI RUCH OPORU

———- Wiadomość przekazana dalej ———-

Od: PA Kraków – Wydział II <wps.pa@krakow.pa.gov.pl>

Data: 29 lipca 2016 09:12

Temat: RP III 051.36.2016

Do: lowobywatel2@gmail.com

        Stosownie do polecenia Prokuratora Regionalnego w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo z dnia 28 lipca 2016 r., sygn. RP III 051.36.2016.

Referendarz

Katarzyna Krzywak

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Domagamy się zadośćuczynienia za szkody wyrządzone Teresie z domu Znyk (Wojda) i organizacjom, które ona reprezentuje, oraz ukarania sprawców bezprawnych, bezpodstawnych, bezskutecznych działań !

Łowicka Inicjatywa Obywatelska

11:17 (12 godzin temu)  

Łowicz, 03.08.2016r.

Prokuratura Regionalna w Białymstoku

Domagamy się niezwłocznego podjęcia działań, podania numeru sprawy przekazanej Wam do rozpatrzenia z  Prokuratury Regionalnej w Krakowie dotyczącej bandyckiego napadu i rabunku mienia Teresy z domu Znyk (Wojda),  prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze”Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Ruch Oporu, dokonanego przez prywatną firmę handlową podającą się za Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z prywatną firmą handlowa „Policja”, na zlecenie A.Szwedowskiego  z prywatnej firmy handlowej występującej pod nazwą „Prokuratura Okręgowa” w Olsztynie.

W załączeniu email otrzymany z Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/17/poszukiwacze-terrorystow-terroryzuja-niewinnych-i-bezbronnych-polakow/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/25/terrorysci-i-zlodzieje-z-prywatnej-firmy-handlowej-agencji-bezpieczenstwa-wewnetrznego-to-oszusci-podajacy-sie-za-funkcjonariuszy-instytucji-ochrony-panstwa-ktore-nie-istnieje/

            Polski Ruch Oporu informuje i ostrzega :

„Dekret 12

Wystawione są listy gończe za wszystkimi osobami, które dobrowolnie czy pod przymusem współdziałając z prywatnymi firmami obcego okupanta na terenie Polski Słowiańskiej dopuścili się niezliczonych przestępstw wobec zdrowia, życia i majątku rdzennych Polaków motywując to iluzją prawa czyli bezprawiem talmudycznym i za co odpowiadają prywatnie.  

Jako współwinne uznane są są również wszystkie osoby, które umożliwiają, ukrywają czy tolerują wszystkie  przestępcze czyny dokonywane na rdzennych Polakach przez żydowskich zbrodniarzy i ich płatnych pachołków  oraz denuncjanci, którzy donoszą na ludzi do obcych „władz” okupanta w celach zarobkowych oraz z niskich pobudek moralnych . „ , więcej w poniższym linku:

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/29/narod-slowianski-polski-jest-wolny/

Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze”Łowiczanie”,

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi,

POLSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Szanowni Państwo !

Do tej pory nie podjęto żadnych działań w sprawie przekazanej przez Prokuraturę Krajową w dniu 07.07.2016r. do Prokuratury Regionalnej w Krakowie, która z kolei pismem z 28.07.2016r. przekazała do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku sprawę bandyckiego napadu i grabieży mienia Teresy z domu Znyk (Wojda) przez prywatną firmę handlową występującą pod nazwą Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współdziałaniu z prywatnymi firmami handlowymi policji i prokuratury.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/07/22/kto-przerwie-zmowe-milczenia-na-terroryzm-sluzb-okupanta/

Wg informacji telefonicznej sekretarki Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, akta sprawy zarejestrowanej 02.08.2016r. pod numerem RP II KO 386.2016, znajdują się u kierownika Pokuratury, który jeszcze nie podjął decyzji który prokurator będzie ją prowadził.

Osoba wolna,  Teresa z domu Znyk (Wojda), prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Ruch Oporu ostrzega, że jakiekolwiek dalsze próby prześladowania jej, zsyłania broni psychotronicznej, przeszkadzania w kontaktach telefonicznych czy wręcz straszenia przez pracowników ABW obowiązkiem stawienia się jako „świadek” w siedzibie ABW w Olsztynie czy w innych prywatnych firmach handlowych, symulujących instytucje państwowe w Polsce spotka się z natychmiastowym odzewem bardzo silnych energii ochronnych skierowanych przeciw intruzom, przeciw prześladowcom, w tym ABW i policji  !

OŚWIADCZENIE

Teresy z domu Znyk(Wojda) z dnia 03.08.2016r. na okoliczność straszenia jej obowiązkiem stawienia się w siedzibie ABW w Olsztynie.

Oświadczam, że 25 lipca odebrałam rozmowę telefoniczna od mężczyzny  podającego się za pracownika Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który skarżył się że nie odbieram korespondencji wysyłanej na mój adres zameldowania i oznajmił, że jestem wzywana do siedziby ABW w Olsztynie w roli świadka i po odbiór zagrabionych rzeczy. Stanowczo oświadczyłam, że nie mam zamiaru ani obowiązku stawiać się na rozkazy pracowników prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe okupanta, tym bardziej, że bandyckie metody stosowane przez te instytucje stanowią zagrożenie dla mojego zdrowia i życia. Zażądałam odszkodowania, zaprzestania nękania mnie i moich Rodaków oraz zwrotu zagrabionego mienia na miejsce z którego mi je ukradziono.

                                                       Teresa z domu Znyk

 

Teresa z domu Znyk (Wojda) ze względu na swoje bezpieczeństwo nie przebywa w miejscu zameldowania w Łowiczu. Prezes pozbawiona jest możliwości zarobkowania, prowadzenia działalności na niwie polskiej kultury narodowej ludowej łowickiej. Nie posiada żadnych dochodów ani środków na swoje utrzymanie ! Przetrzymywane ukradzione przez ABW mienie naszych organizacji i jej prywatne naraża ją na koszty, które nie będzie w stanie spłacić (m.in. laptop  kupiony na raty) a koszty te  obciążają nielegalne instytucje okupanta, które dopuściły się haniebnych działań wobec niewinnej, bezbronnej, prezes organizacji zasłużonych w krzewieniu polskiej kultury narodowej oraz w obronie Narodu Polskiego i Polski.

Polski Ruch Oporu oczekuje od Prokuratury Regionalnej w Białymstoku podjęcia natychmiastowych działań, nawet w bezpośrednim kontakcie z Prokuratorem Generalnym i Ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro oraz Premier Beatą Szydło, celem wypłaty Teresie z domu Znyk (Wojda) niezwłocznie odszkodowania i zwrotu zagrabionego mienia jak też ukarania osób winnych bezprawnych, bezpodstawnych, bezskutecznych działań.

Polski Ruch Oporu ponownie żąda  zwrotu przedmiotów ukradzionych przez bandytów działających pod szyldem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz odszkodowania w wysokości 100 000 złotych ( słownie złotych: sto tysięcy) w terminie do dnia 15.08.2016r., na konto bankowe: INTELIGO:50102055581111145677400062.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/07/22/kto-przerwie-zmowe-milczenia-na-terroryzm-sluzb-okupanta/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/25/terrorysci-i-zlodzieje-z-prywatnej-firmy-handlowej-agencji-bezpieczenstwa-wewnetrznego-to-oszusci-podajacy-sie-za-funkcjonariuszy-instytucji-ochrony-panstwa-ktore-nie-istnieje/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/17/poszukiwacze-terrorystow-terroryzuja-niewinnych-i-bezbronnych-polakow/

Prosimy o zaniechanie przesyłania jakiejkolwiek korespondencji drogą pocztową lecz jedynie drogą emailową, do wiadomości wszystkich adresatów naszych emaili.

POLSKI RUCH OPORU

 
4 komentarzy

Opublikował/a w dniu 4 Sierpień 2016 w Bez kategorii

 

Kto przerwie zmowę milczenia na terroryzm służb okupanta ?

 

UWAGA ! 

Teresa Wojda żąda od prywatnej firmy handlowej podającej się za  „Prokuraturę Rejonową” w Krakowie niezwłocznej wypłaty odszkodowania i zwrotu ukradzionego mienia !Sesja rady Powaitu Łowickiego21.12.2012 r. 005

UWAGA ! 

Zaginęło pismo z dnia 7.07.2016 nr PK I Ko2 771.2016, podpisane przez „prokurator” Renatę Kosior z „Prokuratury Krajowej” w Warszawie.

Łowicz, 21.07.2016r.

Do pracowników prywatnej firmy handlowej „Prokuratura Regionalna” w Krakowie

W nawiązaniu do dzisiejszych rozmów telefonicznych z paniami sekretarkami w „Prokuraturze Regionalnej” w Krakowie, które nie znalazły korespondencji z Prokuratury Krajowej z dnia 07.07.2016r., przesyłamy poniżej treść korespondencji otrzymanej z biura podawczego Prokuratury Krajowej w Warszawie wraz z załączonym pismem podpisanym przez prokurator Renatę Kosior, pismem  przekazującym Prokuraturze Regionalnej w Krakowie sprawę bandyckiego napadu na Teresę Wojda i rabunku jej mienia oraz dokumentów przez policję i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dokonanego na terenie woj. świętokrzyskiego w dniu 07.06.2016r. w ramach ogólnopolskiej akcji rzekomego poszukiwania terrorystów wśród bezbronnych, niewinnych Polaków. Przy tym prosimy o emailowe potwierdzenie przyjęcia niniejszej korespondencji.

Polski Ruch Oporu ponownie żąda  zwrotu przedmiotów ukradzionych przez bandytów działających pod szyldem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz odszkodowania w wysokości 100 000 złotych ( słownie złotych: sto tysięcy) w terminie do dnia 30.07.2016r., na konto bankowe: INTELIGO:50102055581111145677400062. 

Polski Ruch Oporu

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/25/terrorysci-i-zlodzieje-z-prywatnej-firmy-handlowej-agencji-bezpieczenstwa-wewnetrznego-to-oszusci-podajacy-sie-za-funkcjonariuszy-instytucji-ochrony-panstwa-ktore-nie-istnieje/ 

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/17/poszukiwacze-terrorystow-terroryzuja-niewinnych-i-bezbronnych-polakow/

IMG_3474

———- Wiadomość przekazana dalej ———-
Od: Biuro Podawcze <biuro.podawcze@pk.gov.pl>
Data: 11 lipca 2016 14:21
Temat: pismo z dnia 7.07.2016 nr PK I Ko2 771.2016
Do: „lowobywatel2@gmail.com” <lowobywatel2@gmail.com>
Dzień dobry, w załączeniu uprzejmie przesyłam do wiadomości pismo z dnia 7.07.2016 r., nr PK I Ko2 771.2016.

Prokuratura Krajowa

Sekretariat

Biura Prezydialnego

 1. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

e-mail:Biuro.Podawcze@pk.gov.pl

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

plakat przeciw bazie, pokrzywdzeni

 
2 komentarzy

Opublikował/a w dniu 22 Lipiec 2016 w Bez kategorii

 

NARÓD SŁOWIAŃSKI POLSKI JEST WOLNY !!!

Królestwo Polskie Narodu Słowiańskiego, 24.07.2016r.

PILNY APEL DO WSZYSTKICH POLAKÓW SŁOWIAN !

PRZERWANIE FASZYSTOWSKIEGO TERRORU !

Każdy rdzenny Polak Słowianin zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu DOWODU OSOBISTEGO,  który w rzeczywistości jest okupacyjnym ausweisem jeszcze z czasów hitlerowskiej okupacji, z numerem obozowym PESEL !

Każdy jeden Polak Słowianin musi zrozumieć, że wojna nadal trwa, bo do tej pory Traktat Pokojowy z Niemcami nie został jeszcze podpisany, a który to blokują syjonistyczne marionetki korporacji zwanej RP i BRD !!!

Każdy Polak Słowianin zgodnie z Dekretami Królestwa Polskiego Słowiańskiego z dnia 21. 06. 2016 formalnie jest uwolniony i niezależny od faszystowskiej dyktatury marionetek polityczno-religijnych i dlatego musi to sam potwierdzić zwracając za potwierdzeniem odbioru każdą kartę talmudycznego okupanta po jej przecięciu czyli identyfikator niewolniczy (dowód osobisty), służący tylko i wyłącznie amerykańskiemu okupantowi do kontrolowania, nadzoru policyjnego i stosowania nieważnego prawa talmudycznego wobec wolnych Polaków Słowian.

Dlatego też zobowiązany jest każdy Polak Słowianin do natychmiastowego odesłania tych nieważnych identyfikatorów oraz szerokiego o tym informowania i rozpowszechniania wśród najbliższych i najdalszych, przyjaciół, znajomych i sąsiadów łącznie z szerokim użyciem elektronicznych mediów społecznościowych, bo tylko w ten zmasowany sposób trzeba raz na zawsze pozbyć się tego wewnętrznego wroga, tych wszelkich szumowin i szkodników społecznych wraz z kolaborantami i zdrajcami.

Jakiekolwiek urojone wątpliwości czy zbędne dyskusje wraz z niechęcią do zwrotu tych faszystowskich ausweisów uznane są jako zdrada Narodu Królestwa Polski Słowiańskiej czyli kolaborację z odwiecznym wrogiem pokojowego, zdrowego i dostatniego życia w harmonii i z szacunkiem wobec Natury !

Równocześnie obowiązuje bojkot płacenia jakichkolwiek haraczy podatkowych, ubezpieczeń, opłat administracyjnych, abonamentu RTV , gier liczbowych, loterii, rat, opłat za „posługi duchowe”, długów i odsetek dla bankierów czy prywatnych firm sądowych. 

Równocześnie obowiązuje bojkot wszelkich szkodliwych dla zdrowia i życia  artykułów korporacyjnych w tym „kosmetyków”, „leków” oraz niszczących środowisko chemii gospodarczej, rolniczej i nawozów sztucznych.

Obowiązuje bojkot całej sieci inkwizycyjnej „służby zdrowia”, który napewno zatrzyma wiele zbędnych cierpień, przedwczesnej śmierci z powodu chronicznego trucia, obciążania szarlatanerią diagnostyki czy koszernych operacji  oraz biedy spowodowanej nielegalnymi haraczami na składki zdrowotno-rentowe, które to każdy pracownik dla własnego dobra powinien szybko u pracodawcy zablokować z powodu braku PODSTAW PRAWNYCH !

Obowiązuje bojkot z odsyłaniem do nadawcy nieotwartej, nielegalnej wszelkiej poczty czyli ofert handlowych łącznie z sądowniczymi czyli z wszelkich prywatnych firm obcego i anonimowego okupanta ukrywającego się często pod skrytkami pocztowymi, a co zaoszczędzi wszystkie zbędne wydatki, nerwy i czas !

Wszyscy Polacy Słowianie, którzy już jesteście WOLNI ! Przygotujcie się na pięciodniowy ogólnopolski strajk z pozostaniem w domach, którego termin wkrótce zostanie podany !

Razem wszyscy powstajemy z upodlenia i razem wszyscy niszczymy hierarchiczne struktury naszego wspólnego nam wszystkim odwiecznego bestialskiego i podstępnego wroga działającego z tchórzostwa w ukryciu jako beznapletkowi ROM-JUDA czyli odwieczni krzyżaccy podżegacze, handlarze niewolnikami i handlarze wojenni, z jego aktorami na scenach „polityki” i „religii”, bo nas ludzi z duszą są MILIONY, a tych bezdusznych psychopatów garstka !

Marszałek Królestwa Polskiego Słowiańskiego

Piotr Sobieski 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Bojkotem pokonamy wrogów wewnętrznych i zewnętrznych ! 

Łowicz, 22.06.2016r.

Drodzy Rodacy !

Polski Ruch Oporu informuje, że w dniu 21.06.2016 roku w Polsce Słowiańskiej został powołany Rząd Królestwa Polskiego Narodu Słowiańskiego.

„Najważniejsze teraz, to doprowadzić do implozji wroga wewnętrznego, do braku reakcji na jego papierowe ataki czy wszędobylską propagandę konsumpcyjną oraz strachu przed „zarazami”, do wyśmiania jego teatralnej „wiary-godności” z naiwną wiarą w jego obiecanki-macanki, bo jak ludzie zaczną się masowo z tych kryminalnych pajaców śmiać, to przestaną się ich bać i masowo powstając z kolan !!! ” (Nieustraszona lekarka medycyny naturalnej.)

„Stanąć na nogi Polska musi.
Solidarności wielki gmach.
Trzeba nam kochać się, nie kłócić.
W sercach odwagę mieć – nie strach.”

kupalnocka-e1437679677343 (1)

Święto Kupały

Królestwo Polskie Narodu Słowiańskiego, 21.06.2016r.

                     OBWIESZCZENIE

DO SŁOWIAŃSKIEGO NARODU POLSKIEGO !

W dniu 21.06.2016 roku w Polsce Słowiańskiej został powołany Rząd Królestwa Polskiego Narodu Słowiańskiego.

Rząd powołał na swojego Marszałka Królestwa Polskiego Słowiańskiego Sobieskiego Piotra, który ustanowił następujące Dekrety uwalniające Naród Polski Słowiański od okupantów wewnętrznych i zewnętrznych !

Dekret 1

Rdzenni Polacy są wolni od wszelkich „sądów”, urzędów administracyjnych – prywatnych firm okupanta wewnętrznego i zewnętrznego stanowiących „prawo” talmudyczne – rzymskie i kanoniczne „prawo morskie”.

Wydane wszelkie przez okupanta „wyroki”, „nakazy”,”ustawy”, „postanowienia” są BEZSKUTECZNE, PRAWNIE NIEWAŻNE !!!

Dekret 2

Wszyscy żydowscy namiestnicy rzymscy, którzy do tej pory samowolnie stosują bezprawie prawa kanoniczno – pirackiego morskiego do zniewolenia, zniszczenia i kolonialnego wywłaszczenia Rdzennej Ludności Polskiej Słowiańskiej czyli kolaboranci faszyzmu korporacyjnego są skazani na śmierć przez Trybunał Sądu Zwyczajowego (Ludowego) łącznie ze zdrajcami – szabas gojami !

Dekret 3

Ogłasza się zniesienie immunitetów i nieważność wszelkich nielegalnych firm handlowych tytułujących się „władzami” – okupacyjnymi talmudycznymi lub będących na ich usługach tzw. władzy i pracowników talmudycznej administracji sądowo – urzędowej wraz z siłami policji, bo na bezprawiu nie można zbudować prawa, a osoby łamiące NATURALNE PRAWA LUDZKIE odpowiadają za swoje zbrodnie prywatnie do trzeciego pokolenia !

Dekret 4

Zakazuje się ludobójczych ataków w wykonaniu szyderczo brzmiącej „służby zdrowia” wraz z aptekarzami – dilerami śmierci sprzedających w 99% mieszanki trucizn dla ludzi i zwierząt, „profilaktyczne” szczepienia, itd. , bo to pewna przedwczesna śmierć na raty, w cierpieniach i w nędzy !

Dekret 5

Ogłasza się stan głodu jakościowego, który doprowadza do wielu zaburzeń zdrowotnych i osłabienia wynikających z niedoborów składników odżywczych oraz do powolnego zatrucia towarami korporacyjnymi zawsze zawierające domieszki różnych trucizn, niekompletnie wyszczególnione na opakowaniach.

Dekret 6

Ogłasza się nacjonalizację wszelkich szpiegowskich wież elektronicznych na terytorium Królestwa Polski Słowiańskiej.

Dekret 7

Ogłasza się bezprawie wszelkich kłamstw historycznych dotyczące Królestwa Polskiego Słowiańskiego i jego dziedzictwa oraz bezprawie manipulacji związanych z kłamstwem takim jak oświęcimskie !

Dekret 8

Wszelki majątek nieruchomy, ruchomy przejęty w sposób bezprawny przez lichwiarzy i za pomocą dokonanych zbrodni na właścicielu czy właścicielach oraz zawłaszczenie nazwiska na różne niedozwolone sposoby do oszukania Polaków Słowian w celach fałszerstw i wprowadzania w błąd, wywoływania niepokojów, rozbiorów Polski Słowiańskiej, powstań, wojen oraz w szczególności w ostatnich dwustu lat niewoli, handel niewolnikami są uważane na mocy dekretu za zbrodnie na rdzennych Polakach Słowianach i będą karane w sposób jednoznaczny karą śmierci dla zbrodniarzy ludobójców, którzy dokonali zbrodni przeciwko życiu, pokojowi, wolności, miłości; godności życia w pokoju i zgodzie.

Dekret 9

Zostaje powołane mocą Dekretu Wojsko Królestwa Polskiego Słowiańskiego i Siły Ładu Społeczeństwa Królestwa Polskiego Słowiańskiego, które mogą tylko w czasie pokoju działać w granicach Królestwa Polskiego Słowiańskiego. W przypadku agresji z zewnątrz na Królestwo Polskie Słowiańskie poza jego granicami Straż Królestwa Pokoju.

Dekret 10

Wszystkie partie, stowarzyszenia, firmy z o.o. , gminy niepolskie, które  zainstalowały się w Polsce Królewskiej Słowiańskiej w podstępny sposób z mocy dekretu są nielegalne i dlatego muszą opuścić obszar na którym nie mają prawa funkcjonować.

Dekret 11

Ogłasza się zniesienie niewolnictwa wprowadzonego przez krucjaty krzyżowe począwszy do kłamstwa tzw. chrztu Polski Słowiańskiej i przez władców królewskich , którzy ulegli wpływom „stolicy apostolskiej” i zakonu jezuitów wprowadzając feudalizm i płacenie podatków na „kościół” i na feudalnych „panów”, którzy bezprawnie wywłaszczyli dziedziczne obszary naszych słowiańskich przodków zasilając okupację słowiańskich ziem krzyżakami ściągającymi niemieckojęzyczną ludność wraz z ludnością żydowską na obszary rdzennie polskie w granicach Polski Jagielllońskiej !

Dekret 12

Wystawione są listy gończe za wszystkimi osobami, które dobrowolnie czy pod przymusem współdziałając z prywatnymi firmami obcego okupanta na terenie Polski Słowiańskiej dopuścili się niezliczonych przestępstw wobec zdrowia, życia i majątku rdzennych Polaków motywując to iluzją prawa czyli bezprawiem talmudycznym i za co odpowiadają prywatnie.  

Jako współwinne uznane są są również wszystkie osoby, które umożliwiają, ukrywają czy tolerują wszystkie  przestępcze czyny dokonywane na rdzennych Polakach przez żydowskich zbrodniarzy i ich płatnych pachołków  oraz denuncjanci, którzy donoszą na ludzi do obcych „władz” okupanta w celach zarobkowych oraz z niskich pobudek moralnych .

Powyższe Dekrety weszły w życie 21.06. 2016 i są ostatecznie obowiązujące w granicach Królestwa Słowiańskiego Polski .

Okupacja wewnętrzna i zewnętrzna są zakazane. Naród Polski Słowiański jest wolny !

Marszałek Królestwa Polski Słowiańskiej

Piotr Sobieski

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

PILNA ODEZWA DO WSZYSTKICH POLAKÓW !

UWAGA RODACY, ALARM !!!

TRWA WOJNA HYBRYDOWA W PEŁNYM ROZBIEGU !

ALARM Z OSTRZEŻENIEM PRZED MORDERCZĄ INKWIZYCJĄ OFICJALNEJ ANTYMEDYCYNY I PSYCHIATRII ROCKEFELERA !

BEZPRAWNA GRABIEŻ PODATKÓW I WSZELKICH  UBEZPIECZEŃ !

BEZPRAWIE KOMORNICZO-SĄDOWE I TERRORYZM POLICJI !

ZATRUTA ZIEMIA, WODA, POWIETRZE I ŻYWNOŚĆ !

MANIPULACJA KLIMATYCZNA !

BLOKADA WYNALAZKÓW WOLNEJ ENERGII !

ZDRAJCY NARODU W SEJMIE I W KOŚCIELE !

BEZPRAWNY NAJAZD NATO !

NIELEGALNA ANONIMOWA POCZTA !

JESTEŚCIE NIEWOLNIKAMI ŻYDÓW WE WŁASNYM KRAJU !

HISTORIA PRZEZ NICH NAPISANA JEST WIELKIM KŁAMSTWEM !

WASZ NAJGORSZY WRÓG JEST WŚRÓD WAS, KTÓRY WAS PODSTĘPNIE ZABIJA, KRADNIE WASZ DOROBEK I DZIEDZICTWO ZIEMI, NISZCZY ŚRODOWISKO I SPRZEDAJE PRZYSZŁOŚĆ WASZYCH DZIECI I WNUKÓW !

NADSZEDŁ CZAS NA POWSTANIE Z KOLAN PRZED ŻYDOWSKIMI SZKODNIKAMI SPOŁECZEŃSTW I ICH STRUKTURAMI ADMINISTRACYJNO-SĄDOWNICZYMI W ILUZJI PAŃSTWOWOŚCI !

NADSZEDŁ CZAS NA WYŁAPANIE WSZYSTKICH ŻYDOWSKICH ZBRODNIARZY I SKAZANIE ICH NA ŚMIERĆ !

NADESZŁA REFORMACJA WRAZ Z SYSTEMAMI ALTERNATYWNYMI DO KTÓRYCH KAŻDY POLAK POWINIEN DODAĆ SWOJE SERCE I SWOJE TALENTY ! 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Jutro może być za późno… śpiewa Waldemar Kocoń

Jak oślepione słońcem ptaki
W lękiem szukamy swoich gniazd
Wypatrujemy nieba znaków
Gnamy na oślep, tracąc twarz.
Kto nie ma twarzy, kto imienia.
pod maską kryje grzech i strach.
dla kogo wolność to zniszczenia
Jutro mu plecy złoi bat.

Jutro to może być za późno 
odpowiedzialność brać za dom 
Cegłę do cegły składać równo.
Słyszysz ostatni przestróg dzwon.
Stanąć na nogi Polska musi.
Solidarności ludzkiej gmach.
Wciąż chcą podzielić nas i skłócić.
W duszach kropidłem zasiać strach.

Imperium jadu zakłamania
Samozagłady sieje wiatr
Z dna nienawiści się wyłania
Nieodgadniony lepszy świat
Więc póki czas i póki pora
Siada przy stole z bratem – brat.
Rozsądek każe, serce woła.
Nie stój nade mną tak jak kat.
Różaniec krzyż i kamień w dłoniach
Krucjatą w pokojowy marsz
Postęp i równość sił wspora
Dwa różne światy mrok i brzask.

 
16 komentarzy

Opublikował/a w dniu 29 Czerwiec 2016 w Bez kategorii

 

Terroryści i złodzieje z prywatnej firmy handlowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego to oszuści podający się za funkcjonariuszy instytucji ochrony państwa, które nie istnieje !

O odszkodowanie za bezprawne działania policji i ABW wobec Teresy z domu Znyk (Wojda).

fotoFoto:  Miejsce dokonania napadu terrorystycznego policji i ABW na Teresę z domu Znyk (Wojda), niewinną i bezbronną  przedstawicielkę Polskiego Ruchu Oporu, prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie” oraz bezprawnego, bezpodstawnego przetrzymywania 8 godzin bez jedzenia i picia oraz kradzieży mienia organizacji oraz mienia prywatnego.

Łowicz, 24.06.2016r.

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI RUCH OPORU

www.wojdabejda.wordpress.com

 

Piotr Pogonowski

szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

poczta@abw.gov.pl

 

Otrzymują:

Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa

International Tribunal into Crimes of Church and State http://itccs-polski.blogspot.de/

Sąd Prawa Zwyczajowego w Wiedniu

International Common Law Court of Justice Vienna

https://www.iccjv.org/

 

Dotyczy : bandyckiego napadu  i rabunku mienia  przez ABW w dniu 07.06.2016r. w woj. świętokrzyskim.

Polski Ruch Oporu działający w ramach prawnych Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi wyraża stanowczy protest i oburzenie na bandycki napad podległych Panu pracowników, dokonany  w dniu 07.06.2016r. na przedstawicielkę naszych organizacji, prezes Teresę z domu Znyk (Wojda), osobę uwolnioną z niewolniczego światowego prywatnego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele.

http://lowiczanie.cba.pl/nowa%20strona/www/

 twojdamini

Polski Ruch Oporu żąda niezwłocznego zwrotu przedmiotów ukradzionych  przez bandytów działających pod szyldem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Skradzione przedmioty stanowią mienie naszych organizacji i  prywatne Teresy Wojda oraz właścicielki posesji, u której dokonano włamania i przeszukania pod jej nieobecność.

Po uprzednim sterroryzowaniu, osobistym przeszukaniu Teresy z domu Znyk (Wojda) , jej samochodu i należących do niej rzeczy, w dniu 07.06.2016r., trwającym 8 godzin (od 9.00 do 17.00) a przy tym pozostawienu jej bez picia i jedzenia, pozbawieniu dostępu do toalety, ukradziono  w dniu 07.06.201r. następujące przedmioty : nowy laptop, aparat fotograficzny, kolekcja USB-Stick zawierającą materiały i dokumenty naszych organizacji jak też prywatne zdjęcia rodzinne jej prezes, notatnik zawierający wykaz numerów telefonów i hasła dostępu na pocztę internetową, na bloga, do konta bankowego Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”oraz do konta prywatnego jej prezes pn.“TERESA WOJDA”, a także mienie prywatne nieobecnej właścicielki posesji :dwa dyski z opracowaniami o ziołolecznictwie do wydania książki i inne płyty CD z nagraniami muzycznymi.

Sposób działania podległych Panu pracowników wskazuje, że są to bestie w ludzkich ciałach, którym wszystko wolno, nawet rzucić na “glebę” niewinną, bezbronną,  60-letnią babcię, prezes zasłużonej dla kultury polskiej organizacji, która z Waszej winy straciła możliwości zarobkowania, na wskutek prześladowań, dręczenia, inwigilacji oraz  z powodu wydanego na nią wielce krzywdzącego wyroku Sądu Rejonowego w Łowiczu, uznającego ją za chorą psychicznie ! https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/03/oficerowie-pokoju-udaremnia-dokonywanie-zbrodni-psychiatrycznych/ https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/24/publiczny-lincz-na-teresie-wojda-prezes-stowarzyszenia-o-24-letnim-dorobku-w-krzewieniu-polskosci-i-w-obronie-narodu-polskiego/

Terroryści z policji i ABW mieli zlecenie “prokuratora okręgowego” z Olsztyna A. Szwedowskiego na przeszukanie posesji, będącej własnością nieobecnej w tym czasie właścicielki, gdzie czasowo przebywał  Artur Ćmok, (na  FC jako Tomek Robert Sikorski ) w roli fachowca remontującego jej stary drewniany dom i jednocześnie organizującego budowę altanki na sąsiedniej działce. Artur Ćmok to jeden z głównych rzekomych podejrzanych, który jak sam mówił, kontaktował się z fałszywym obrońcą  Jabłonowskim-Orszańskim-Kociubą, biegłym sądowym  z Olsztyna, prowokatorem, działającym z Waszego polecenia, celem sprowokowania w Polsce zamachów terrorystycznych a opisywany w artykule prasowym jako 57-letni główny podejrzany Wojciech K. http://wpolityce.pl/polityka/296185-wielka-akcja-abw-na-terenie-calego-kraju-zatrzymano-czterech-mezczyzn-planujacych-zamach-w-polsce  ,

Cyt.:Według ustaleń rmf24.pl głównym podejrzanym jest 57-letni Wojciech K. spod Olsztyna. ABW zabezpieczyła u niego 5 kg materiałów wybuchowych i substancje do ich przygotowania. Drugi podejrzany to 45-letni Krzysztof G. – dla dobra śledztwa prokuratura nie podaje, skąd pochodzi. Mężczyzna miał w domu prawdziwy arsenał: broń maszynową i krótką, celowniki optyczne, kilka tysięcy sztuk amunicji. Obaj mężczyźni usłyszeli główny zarzut próby wywołania poważnych zakłóceń w ustroju Rzeczpospolitej Polskiej.”

Poniżej foto postanowienia o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego Artura Ćmoka, wydane przez „Prokuratora Okręgowego” w Olsztynie  Arkadiusza Szwedowskiego,  odpowiednio potraktowane przez psa właścicielki posesji na której ABW sterroryzowało niewinnych Polaków, podpierając się postanowieniem siłowego doprowadzenia A.Ćmoka, który odegrał rolę ofiary na zlecenie okupanta.

foto nakazu zatrzymania

foto nakazu przeszukania

Artur Ćmok to podstawiony agent okupanta, który miał wyznaczoną rolę odgrywania ofiary a w rzeczywistości skierowany został do akcji przeciwko Teresie z domu Znyk (Wojda) i Marii z domu Znyk (Bejda). Miał zadanie  stawiania w nieskończoność altanki i remontu domku, wyciągania pieniędzy od właścicielek działek, terroryzowania ich. Przy kolejnej próbie terroryzowania wymuszaniem kolejnej zaliczki bez rozliczenia poprzedniej, został wypędzony. Jest winien zwrotu zaliczki i odszkodowania za niefachowe prace budowlano-wykończeniowe. 

Oto poniżej szczegółowy opis napadu terrorystycznego dokonanego przez policję i ABW w okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego wg relacji Teresy z domu Znyk (Wojda) opisany przez jej siostrę Marię z domu Znyk (Bejda).

Dnia 07.06.2016r. o godzinie 9.00 grupa około dziesięciu zamaskowanych terrorystów w pełnym uzbrojeniu wpadła przez płot  posesji należącej do polskiej zielarki.  Dobiegli do siostry Teresy z domu Znyk (Wojda) stojącej przy ogródku warzywnym. Jeden z nich przystawił lufę karabinu do brzucha siostry i wrzeszczał „na glebę „. Więc siostra upadła na ziemię a po chwili powiedział do niej aby wstała, ale siostra mówiła, że nie może wstać. Więc pomogli jej wstać, posadzili ją na krześle i z bronią w ręku jej pilnowali aby się nie ruszała.

Następnie wpadli do domku holenderskiego i wywlekli z łóżka, w piżamie skutego w kajdanki  pana Dariusza Nowaka, który był również gościem zielarki. Później  na teren wkroczyło kilkunastu bandytów  z szyldem ABW  na plecach. Przyprowadzono skutego w kajdanki  Artura Ćmoka i jego pomocnika oraz dwóch pracowników firmy przewozowej, (dostarczyli drewno na budowę altanki) złapanych na sąsiedniej działce, na którą terroryści z policji i ABW  nie mieli nakazu przeszukania.  

Siostra próbowała wylegitymować tych terrorystów ale tylko jedna z dwóch terrorystek mignęła jej przed oczyma jakąś ofoliowaną kartką. Teresa protestowała na dziejące się bezprawie, w przeciwieństwie do Artura Ćmoka, który nawet próbował uciszać protestującego swojego pracownika i z wielkim spokojem godził się być w roli uwięzionego, skutego w kajdanki.

Pracownicy ABW, którzy przeszukiwali posesję zielarki wielokrotnie powtarzali, że nie mają nic do siostry, pomimo tego postępowali zgodnie z ich procedurami, przeszukali jej rzeczy, samochód, uszkodzili skrytkę w samochodzie a dwie terrorystki dokonały rewizji osobistej na oczach wszystkich osób zgromadzonych na podwórku, ponieważ Teresa nie zgodziła się na  odmacywanie w domku holenderskim.  Nie zgodziła się i nie podpisała żadnego podtykanego jej dokumentu. Jedna z terrorystek podetknęła jej na koniec kartkę z numerem telefonu do prokuratora Szwedowskiego. To siostra skwitowała stwierdzeniem: ograbiliście mnie z laptopa, telefonu, notesu i innych rzeczy to w jaki sposób mam dzwonić na tym pustkowiu?

Siostra Teresa udaremniła  zamiar zaplombowania obu domków a tym samym pozbawienia jej środków do życia oraz udaremniła zamiar kradzieży rasowych psów celem oddania ich do schroniska.

Widziała, jak  z miejsca napadu zabrano skutych w kajdanki Artura Ćmoka i  Dariusza  Nowaka. Artur Ćmok wrócił następnego dnia i opowiadał, że policja u niego nic nie znalazła. Prawdopodobnie zawieziono go w kajdankach do Olszytna. Opowiadał, że rozmawiał z  prokuratorem w Olsztynie, gdzie zaproponowano mu podjęcie współpracy ale on rzekomo odmówił i przyznał się do stawianych mu zarzutów handlu nabojami gazowymi  z Orszańskim. Artur Ćmok rozpowszechniał informację, że  ustanowiono dla niego obowiązek meldowania się dwa razy w tygodniu na policji w Warszawie.

Z rozmów z mieszkańcami sąsiednich wsi wiemy, że ABW zamknęło wszystkie drogi dojazdowe w promieniu kilku kilometrów, co bardzo oburzyło mieszkańców okolicznych wsi, którzy  solidaryzują się z moją siostrą i innymi niewinnymi, bezbronnymi ofiarami napadu. Gotowi są podpisać nasz protest przeciwko bezprawnym, terroryzującym działaniom zorganizowanej grupy przestępczej, działajacej na zlecenie Pana  i prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe w Polsce, z prywatną firmą handlową “partia PiS” i “prezydentem” A. Dudą oraz z J.Kaczyńskim i B.Szydło w roli głównej.

Pomimo, że w telefonicznej rozmowie z  prezes Teresą z domu Znyk prokurator Szwedowski wyraził ubolewanie  i obiecał niezwłoczny zwrot bezprawnie zagarniętych przedmiotów, jednak do dziś skradzione przedmioty nie zostały zwrócone na miejsce skąd zostały zabrane, tj. na adres posesji polskiej zielarki w okolicy Ostrowca Świętokrzyskiego.

Pozostał tylko ślad w postaci pokwitowania podpisanego przez asp. sztabowego Krzysztofa Borowiaka z WK KMP Poznań,  który zabrał dokumenty ABW przekazane byłemu właścicielowi działek. Obiecał ich skopiowanie i  zwrot  przez miejscowych policjantów, co niestety do dziś nie zostało spełnione. Poszukiwania tych dokumentów u miejscowych policjantów nie przyniosły skutku, wszyscy udają albo rzeczywiście o niczym nie wiedzą.

Były właściciel działek jest w posiadaniu jedynie pokwitowania wyłudzonych przez policjantów następujacych dokumentów:

 • Spis i opis rzeczy z 07.06.2016r. do protokółu przeszukania do sprawy RSD- 1/2016/ OL, V.Ds 10/2016 wydział postępowań karnych D/ABW w Olszytnie z pozycjami od 1 do 19 na dwóch kartach A4.

 • Spis i opis rzeczy z 07.06.2016r. do protokółu przeszukania do sprawy RSD- 1/2016/ OL, V.Ds 10/2016 wydział postępowań karnych,  D/ ABW w Olszytnie z pozycjami  od 1-18 na jednej kartce A4.

W nagłówku pokwitowania widnieje napis : WK KMP Poznań a na dole podpis asp. sztabowy Krzysztof Borowiak z WK KMP Poznań.

Nie przedstawiono prezes Teresie z domu Znyk (Wojda) żadnych zarzutów, bo Pan dobrze wie, że nie macie nic przeciwko niej, ponieważ ona w swojej społecznej działalności posługuje się dowodami, dokumentami i powszechną wiedzą, demaskujacą ten upadły niewolniczy system oparty na niewolniczym prawie kanoniczno-morskim.

To Pan jako profesor prawa, zwłaszcza kanonicznego, katolickiej uczelni w Lublinie, powinien wiedzieć, że od 01.09.2013r, na mocy dokumentu papieża “Motu Proprio” odpowiadacie, Pan i Pana pomocnicy, prywatnie za szkody i krzywdy wyrządzane osobom naturalnym, rdzennym Polakom-Słowianom  w Polsce. Ponadto powinien Pan wiedzieć, że instytucja kościoła katolickiego została na zawsze zdelegalizowana.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/11/suweren-narod-polski-przejmuje-majatek-kosciola-w-polsce/

Panie Pogonowski,

Polski Ruch Oporu żąda od Pana, zwrotu przedmiotów ukradzionych przez  Pana pomocników,  bandytów działających pod szyldem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz odszkodowania  w wysokości  100 000 złotych ( słownie złotych: sto tysięcy) w terminie do dnia 30.06.2016r., na  konto bankowe:  INTELIGO:50102055581111145677400062.

Niespełnienie naszych żądań skutkować będzie podjęciem dalszych  kroków prawnych przed międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości oraz dochodzenie roszczeń  wg obowiązującej międzynarodowej taryfy za łamanie praw człowieka. https://wojdabejda.wordpress.com/2015/11/21/nie-ma-panstw-sa-tylko-prywatne-firmy-do-wyzysku/ https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby/

Panie Pogonowski,

Polski Ruch Oporu podaje Panu poniżej wykaz przestępstw dokonanych na osobie naturalnej, osobie wolnej Teresie z domu Znyk (Wojda ) za które Pan i Pana pomocnicy, odpowiadacie osobiście własnym majątkiem do trzeciego pokolenia włącznie, zgodnie z  międzynarodową taryfą za łamanie praw ludzkich :

 • Dyskryminacja, przymus lub rasizm – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt, *od pomocnika , 500.0000 €, *od szefa.

 • Prześladowania polityczne – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt, 500.0000 € .

 • Zastosowanie norm i przepisów związanych nazistowską historią (również przez analogię z artykułem 139 Niemieckiej Ustawy Zasadniczej). € 100,000 ryczałt , €  400,000.

 • Publiczne wykorzystywanie w pracy  zawodowej  nazistowskich źródłeł , nazw, i wzorców podporządkowania przywódców nazistowskich, nazistowskiej historii przeciwko innej osobie, € 75.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt.

 • Zastosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów  prawnych,  € 250.000 ryczałt, 1.000.000 € ryczałt.

  • Egzekwowanie zasad nie potwierdzonych  prawidłowo państwowymi ustawami , bez  suwerennej legitymacji  jej wykonawców. € 250.000 ryczałt. 1.000.000 € ryczałt.

  • Wykonywanie  nieuprawnionych działań z przymusem (np zajęcia komornicze, kary, faktury wstępne, etc.) bez posiadania jednoznacznego statusu  „urzędnika państwowego” ,  € 100.000 ryczałt, 1.000.000 € ryczałt.

  • Wtargnięcie do pojazdu bez wyraźnej i dobrowolnej zgody jego użytkownika, € 50.000 ryczałt , € 100.000 ryczałt.

  • Działania, bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego. € 50.000 ryczałt, € 100.000 ryczałt.

  • Wtargnięcie bez wyraźnej i dobrowolnej zgody na zamieszkały grunt wraz z dojściem, € 100.000 ryczałt,  przypadku, € 500.000 ryczałt.

  • Wtargnięcie na prywatne terytorium, bez wyraźnej i dobrowolnej zgody, € 100.000 ryczałt,  500,000 € ryczałt.

  • Wtargnięcie do mieszkania i przynależnych pomieszczeń, bez wyraźnej i dobrowolnej zgody. €100.000 ryczałt, €1.000.000 ryczałt.

 • Bezpośrednia przemoc fizyczna ( indywidualne działania, ciągnięcie, popychanie, uderzanie, wiązanie, kneblowanie, zakładanie  kajdanek  itp,  następstwa powstałe na wskutek ataku i poszczególnych działań), 75.000 € każdy przypadek (od pomocnika)  500.000 € każdy przypadek (od szefa).

 • Bezpodstawne przetrzymywanie w areszcie,  pozbawienie wolności,  5000 € za godzinę od pomocnika , 75 000 € za godzinę  od szefa,

 • Łamanie praw człowieka – naruszenie godności ludzkiej, wbrew  z rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK). € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.

 • Pogwałcenie prawa międzynarodowego – IP66 (Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i obywatelskich 1966.) – traktat prawa międzynarodowego ratyfikowany  przez RFN w 1973 roku! € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.

 • Utrata, odebranie mienia lub własności – w zależności od indywidualnego przypadku, Wartość własności + 25%, Wartość własności + 25%.

 • Opłaty karne, represje, śledzenia, przymus, zniesławienie wobec krewnych   poszkodowanej osoby (małżonka, partnera, dzieci i wnuków), € 50.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt.

 • Sprzeczne z ustawą zasadniczą (GG) złamanie dóbr osobistych, prywatnej autonomii , € 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt.

 • Złamanie zasad ochrony danych osobowych, podsłuchy telefoniczne, komputerowe szpiegostwo, przechwytywanie korespondencji w pomieszczeniach biurowych i handlowych każdy przypadek.€ 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt.

 • Utrata, odebranie mienia lub własności – w zależności od indywidualnego przypadku, Wartość własności + 25%, Wartość własności + 25%.

Panie Pogonowski,

Polski Ruch Oporu podaje Panu poniżej wypis z UPIK w Waszyngtonie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w której Pan sprawuje funkcję szefa, odpowiedzialnego osobiście, prywatnie za opisane powyżej przestępstwa w stosunku do prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczenie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Ruch Oporu, osoby wolnej Teresy z domu Znyk (Wojda) oraz innych Polaków w Polsce, inwigilowanych, prześladowanych, martretowanych fizycznie i psychicznie na różne sposoby, w tym  bronią psychotroniczną.

http://stopzet.org/2016/06/23/drugi-protest-przeciwko-skrytemu-nekaniu-bez-zgody-obywatelach-rp-27-06-2016-warszawa/

Jest Pan szefem prywatnej firmy handlowej zarejestrowanej w Waszyngtonie pod numerem 367461287.  Bierze Pan udział w przestępstwach przeciwko Narodowi Polskiemu i  ludzkości !

UPIK® Record – L
L
Registered company name
AGENCJA BEZPIECZENSTWA WEWNETRZNEGO
Non-registered name or business unit
L
D-U-N-S© Number
367461287
L
Registered address
Ul. Rakowiecka 2a
L
Post code
00-993
L
City
Warszawa
Country
Poland
W
Country code
597
Post office box number
Post office box town
L
Telephone number
225857910
W
Fax number
225858211
W
Name primary executive
Mordaszewski Kazimierz
W
Activity (SIC)
9229
More options:
Return to UPIK®-Search?
Please click on UPIK®-Search.
You would like to change your master data free of charge?
You need to identify yourself first.
Please click on Identification.
You cannot find a corresponding D-U-N-S® Number in the current UPIK® database or would like to apply for a new D-U-N-S® Number free of charge?
Please click on Request new.

https://wojdabejda.wordpress.com/2015/08/29/sila-wiedzy-pokonamy-papierowych-falszerzy-i-kryminalnych-blaznow/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/01/bojkotujmy-prywatne-firmy-symulujace-instytucje-panstwowe/ https://wojdabejda.wordpress.com/2015/10/26/zaglodzic-papierami-papierowego-wampira/ https://wojdabejda.wordpress.com/2015/08/29/sila-wiedzy-pokonamy-papierowych-falszerzy-i-kryminalnych-blaznow/ https://wojdabejda.wordpress.com/2015/12/16/zadanie-odszkodowania-za-wyludzanie-podatkow/

Panie Pogonowski,

Polski Ruch Oporu poniżej przesyła Panu do przyjęcia do wiadomości i respektowania treść naszego oświadczenia na okoliczność upadku niewolniczego, prywatnego, światowego systemu, opartego na prawie kanoniczno-morskim.

 

Wszyscy:

sejm, senat, prezydent, ministerstwa, trybunały, państwowa komisja wyborcza, urzędy: gmin, miast, powiatowe, wojewódzkie, urzędy skarbowe, izby skarbowe, sądy rejonowe, okręgowe, apelacyjne, administracyjne, pracy, sąd najwyższy, komornicy sądowi, prokuratury rejonowe, okręgowe, prokuratura generalna, komendy policji: miejskie, powiatowe, wojewódzkie, komenda główna policji, jednostki wojskowe, sztab generalny, parafie, kurie diecezjalne, Caritas, episkopat, papież, zakłady ubezpieczeń społecznych, kasy rolniczego ubezpieczenia, banki, radio i telewizja oraz  inne firmy- korporacje zarejestrowane jako prywatne geszefty w Waszyngtonie.

Oświadczenie Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu  na okoliczność upadku niewolniczego, prywatnego, światowego systemu, opartego na prawie kanoniczno-morskim.

My rodowici Polacy, uwolnieni dzięki One Peoples Public Trust (OPPT ), która wykluczyła w zgodzie z prawem, 25.12.2012r. z naszego świata korporacje, banki i rządy działające na rzecz niewolnictwa i prywatnych systemów pieniężnych i jednocześnie jako  Suwereni w naszej Ojczyźnie, sprawujący w Polsce bezpośrednią władzę zwierzchnią od 02.11.2014r. oświadczamy, że z Waszymi nielegalnymi, prywatnymi firmami nie mamy żadnej wiążącej umowy.

Wasze jednostki są zarejestrowane w Waszyngtonie jako prywatne geszefty, firmy-korporacje, działające na rzecz wąskiej światowej  grupy interesów upadłego niewolniczego, światowego systemu a na szkodę i krzywdę Polski i Narodu Polskiego, który jest beneficjentem powiernictwa, na zasadzie prawa równości znanego jako “Jedność Istnienia Ludzkiego: ustanowionego przez Stwórcę”. https://www.upik.de/upik_suche.cgi   

Jakiekolwiek Wasze żądania, zakazy, nakazy, rygory, sankcje, restrykcje wobec przedstawicieli Narodu Polskiego są bezprawne, NIELEGALNE !

Podlegają rygorom Dekretu Suwerena z dnia 02.04.2015r.o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce oraz rygorom One Peoples Public Trust. Wasze firmy-korporacje  uznane  zostały  przez  One Peoples Public Trust, za Dłużników winnych, że :„w sposób świadomy, dobrowolnie i umyślnie dopuścili się zdrady” przez „zagarnięcie, eksploatację, wspieranie oraz podżeganie do przestępstwa, którego przedmiotem był system prywatnych pieniędzy” oraz dopuścili się „prowadzenia Systemu Niewolnictwa używanego przeciwko … obywatelom bez ich wiedzy, wbrew ich woli oraz nie uwzględniając ich przyzwolenia”.

https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi  trust/ http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Łowicz, 29.08.2015r.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Oto poniżej treść korespondencji wysłanej na adresy emailowe firmy Orange, która obsługuje numer tel.0501 149 020, zawłaszczony w dniu 07.06 przez ABW.

Łowicka Inicjatywa Obywatelska <lowobywatel2@gmail.com>
Orange <automat.efaktura@pl.orange.com>,

forum.orange@orange.pl,

BOK@orange.pl,

rzecznik.klientow@orange.com

26 czerwca 2016 10:21

Łowicz, 26.06.2016r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 07.06.2016r. telefon komórkowy 501 149 020 został zawłaszczony przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i od tego momentu nie odpowiadamy za koszty związane z użytkowaniem tego numeru.

Rachunki prosimy przesyłać na adres szefa ABW w Warszawie pana Piotra Pogonowskiego, poczta@abw.gov.pl

W związku z tym, że ten numer jest cały czas zajęty istnieje obawa naciągania na koszty.

Na dowód załączamy nasze wystąpienia do winnych bezprawia i zawłaszczenia mienia naszych organizacji.

Maria z domu Znyk (Bejda)

POLSKI RUCH OPORU

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/25/terrorysci-i-zlodzieje-z-prywatnej-firmy-handlowej-agencji-bezpieczenstwa-wewnetrznego-to-oszusci-podajacy-sie-za-funkcjonariuszy-instytucji-ochrony-panstwa-ktore-nie-istnieje/  

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/17/poszukiwacze-terrorystow-terroryzuja-niewinnych-i-bezbronnych-polakow/

 

 
5 komentarzy

Opublikował/a w dniu 25 Czerwiec 2016 w Bez kategorii

 

Poszukiwacze terrorystów terroryzują niewinnych i bezbronnych Polaków !

ABW foto

http://wpolityce.pl/polityka/296185-wielka-akcja-abw-na-terenie-calego-kraju-zatrzymano-czterech-mezczyzn-planujacych-zamach-w-polsce

Łowicz, 16.06.2016r.

 

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk                                                                                                 Pierwszy Polski Sąd Prawa Zwyczajowego                                                                                     POLSKI RUCH OPORU                                                                                                                       Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”                                                                  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi                                          www.wojdabejda.wordpress.com , http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze         

Zbigniew Ziobro-Prokurator Generalny

Cezary Fiertek -Prokurator Okręgowy w Olsztynie

Arkadiusz Szwedowski-Prokurator Okręgowy w Olsztynie

 

Otrzymują:

Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa

International Tribunal into Crimes of Church and State,  http://itccs-polski.blogspot.de/

Sąd Prawa Zwyczajowego w Wiedniu

International Common Law Court of Justice Vienna

https://www.iccjv.org/

 

W związku z bezprawnym i bezpodstawnym atakiem terrorystycznym, napadem na obrończynię Narodu Polskiego i Polski, przedstawicielkę  Polskiego Ruchu Oporu, osobę wolną Teresę z domu Znyk, zamachem dokonanym na zlecenie Panów prokuratorów, w dniu 07.06.2016r. na terenie prywatnej posesji położonej w woj. świętokrzyskim, należącej do znanej polskiej zielarki,  Polski Ruch Oporu wyraża stanowczy protest, oburzenie i domaga się oficjalnych przeprosin w mediach ogólnopolskich, które okrzyknęły tę akcję jako sukces ABW a fakty wskazują, że była to perfidnie zaplanowana z Waszej strony prowokacja, z udziałem m.in Waszych agentów, którzy przed Narodem Polskim odgrywali rolę jego obrońców.

Akcja terroryzowania bezbronnych działaczy wyrażających troskę o los i przyszłość Narodu Polskiego w jego Ojczyźnie jest wielkim skandalem międzynarodowym a służby ABW jako organizacja terrorystyczna  powinny zostać niezwłocznie rozwiązane.

Ten bandycki napad kilkunastu osób, podległych Wam służb, na osoby przypadkowo znajdujące się na terenie dwóch sąsiednich prywatnych posesji, z czego tylko na jedną z posesji, na posesję zielarki był prokuratorski nakaz  przeszukania, wskazuje jednoznacznie na złamanie nie tylko praw ludzkich i obywatelskich ale na działania bez zezwolenia prokuratora, na działania bezprawne.

Nagłe wtargnięcie w dniu 07.06.2016r. o godzinie 9.00 przez płot kilkunastu osób w kominiarkach i w pełnych uzbrojeniu, przystawienie broni do brzucha, komenda : „Na glebę !!! “, skucie kajdankami, przetrzymywanie 8 godzin, aż  do godziny 17.00,  bez picia i jedzenia,  bez dostępu do toalety, z groźbą użycia broni palnej, kradzież telefonów, laptopów, dysków ( dwa dyski zawierające materiały do ksiązki na temat ziołolecznictwa nieobecnej w tym dniu właścicielki posesji ), wymuszanie podpisywania protokułów ABW, nawet przez byłego właściciela działek dopełnia obraz bezprawia i kompromituje Panów prokuratorów jak też służby Wam podległe.

http://www.rmf24.pl/fakty/news-wielka-operacja-abw-zatrzymano-mezczyzn-ktorzy-planowali-zam,nId,2216285

Polski Ruch Oporu domaga się zwrotu bezprawnie zagrabionego mienia, które stanowi własność naszych organizacji:

 • nowy laptop,

 • aparat fotograficzny,

 • kolekcję USB Stick zawierającą materiały i dokumenty naszych organizacji jak też prywatne zdjęcia rodzinne jej prezes

 • Notatnika zawierającego wykaz numerów telefonów i hasła dostępu na pocztę internetową, bloga oraz  do konta bankowego Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”oraz do konta prywatnego jej prezes pn. “TERESA WOJDA”

oraz mienia prywatnego właścicielki posesji :

 • dwa dyski z opracowaniami o ziołolecznictwie do wydania książki.

Wyżej wymienione przedmioty i zawarte w nich dane zostały zagarnięte , wbrew sprzeciwom jej posiadaczki, Teresy z domu Znyk, podczas tej ogólnopolskiej akcji skierowanej przeciwko osobom z tzw. ruchu narodowego, pod rzekomym pretekstem poszukiwania broni, środków wybuchowych.

Dla ułatwienia pracy pracownikom służb specjalnych podległym panom prokuratorom Polski Ruch Oporu oświadcza, że w swojej ponad 5letniej działalności zawsze występował i występuje o pokojowe odsunięcie od władzy  uzurpatorów nie posiadających legitymacji SuwerenaNarodu Polskiego do prawa sprawowania władzy i zajmowania stanowisk w instytucjach, które symulują instytucje państwowe i kościelne a zarejestrowane są jako prywatne firmy handlowe w UPIK w Waszyngtonie.

Prezes  wielce zasłużonego dla polskiej kultury narodowej Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, współtwórczyni Inicjatywy Obywatelskiej  Dorzecza Bzury i Słudwi, Polskiego  Ruchu Oporu, organizacji bezkompromisowo, społecznie broniących Naród Polski przed zagrożeniami zsyłanymi przez uzurpatorskie władze wszelkich szczebli w Polsce, zasługuje na najwyższe uznanie i słowa wdzięczności a nie na tak haniebne, brutalne  potraktowanie !

Jako osoby uwolnione 25.12.2012r. z prywatnego niewolniczego światowego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, jako Suwereni sprawujący bezpośrednią władzę zwierzchnią od 02.11.2014r. na mocy Proklamacji oraz  na mocy Dekretu z 02.04.2015r. o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce, uznajemy Was, szefów nielegalnych, prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje państwowe wraz z Waszymi pomocnikami za wrogów Narodu Polskiego i Polski !

Nie posiadacie  legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego ! Wasze działania są nielegalne, bezskuteczne, bezprawne ! Działacie na szkodę i krzywdę Suwerena-Narodu Polskiego i Polski ! Zajmujecie nielegalnie obiekty będące niezbywalną własnością Suwerena-Narodu Polskiego !

Żądamy niezwłocznego opuszczenia bezprawnie zajmowanych obiektów, niezbywalnej własności Suwerena-Narodu Polskiego, na mocy Dekretu z 02.04.2015r. „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” – najwyższej rangi aktu prawnego wydanego w zgodzie z polską racją stanu w celu usunięcia z organów/urzędów osób pełniących funkcje w sposób nieuprawniony i niewłaściwie udokumentowany.

Panowie prokuratorzy odpowiadacie prywatnie, wraz z pomocnikami, swoim majątkiem za szkody i krzywdy wyrządzone osobom naturalnym, mieszkańcom Łowicza i okolic a  także za szkody wyrządzone Suwerenowi-Narodowi Polskiemu i Polsce, w tym obrończyniom Narodu Polskiego i Ludzkości; Teresie z domu Znyk, Marii z domu Znyk.

Suweren-Naród Polski pozbawia Was  praw obywatelskich !  Wasze majątki, Wasze konta bankowe, przechodzą na własność Suwerena- Narodu Polskiego. Macie prawo zabrać jedną walizkę i wraz z rodzinami opuścić na zawsze terytorium Suwerena- Narodu Polskiego ! Suweren wydaje Wam i Waszym dzieciom na zawsze zakaz wjazdu na terytorium Polski !

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

 

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk                                                                   Pierwszy Polski Sąd Prawa Zwyczajowego                                                                 POLSKI RUCH OPORU                                                                                                         Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”                                         Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi       

 

 
5 komentarzy

Opublikował/a w dniu 17 Czerwiec 2016 w Bez kategorii, Polski Sąd Prawa Zwyczajowego

 
 
Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.