Niechaj Moce Łysej Góry ochronią Lechistan i uzdrowią Lechitów !

Łysa Góra (Łysiec), 15.12.2019 r. My, wolni Lechici-Suwereni, bo uwolnieni 25.12.2012 r. wraz całą Ludzkością z niewolniczego prywatnego światowego systemu  władzy Trój -Korony, opartego o zdelegalizowane prawo kanoniczno-morskie, jako Suwereni sprawujący bezpośrednią władzę zwierzchnią na terytorium Polski, uznawanej na świecie jako Lechistan, na mocy Proklamacji z 02.11.2014 r. oraz Dekretu Suwerena z 02.04.2015 r. napisanych … Czytaj dalej Niechaj Moce Łysej Góry ochronią Lechistan i uzdrowią Lechitów !