RSS

O PUBLICZNE PRZEPROSINY I ODSZKODOWANIA ZA TERRORYZOWANIE POLAKÓW 7 CZERWCA 2016R.

06 Wrz

mężczyzna-ręce-sięgające-w-piękną-parę-bzu-angel-wings-z-białym-światłem

http://pl.123rf.com/zdjecia-seryjne/anio%C5%82.html?mediapopup=52829528

“Prokuratura Krajowa, Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, Prokuratura Regionalna w Białymstoku, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Komendant Główny Policji przepraszają za dokonanie w dniu 07.06.2016r. bezprawnych działań na dwóch posesjach w gminie  Iwaniska, za sterroryzowanie przebywających  tam Polaków oraz za wszelkie utrudnienia dla okolicznych mieszkańców i bezpodstawną demonstrację siły nastawioną na wywołanie strachu wśród Polaków.” – treść przeprosin do upublicznienia przez winnych działań przeciwko niewinnym, bezbronnym Polakom.

Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)

Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”,

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi,

POLSKI RUCH OPORU

lowobywatel2@gmail.com

 

Beata Szydło

Premier Rządu RP

Zbigniew Ziobro

Prokurator Generalny, Minister Sprawiedliwości

Dariusz Urliński

Prokurator Okręgowy w Olsztynie

Arkadiusz Szwedowski

Prokurator Okręgowy w Olsztynie

Elżbieta Pieniążek

Prokurator Regionalny w Białymstoku

Iwona Kruszewska

Naczelnik Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Białymstoku

Bożena Kaczmarska

Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Opatowie

Dotyczy:

Sprawy RP II KO 386.2016, zamachu terrorystycznego dokonanego przez prokuraturę, ABW i policję na osobę wolną, niewinną i bezbronną Teresę z domu Znyk (Wojda) w dniu 07.06.2016r.oraz za szkody moralne i materialne zielarki, właścielki posesji a także  Marii z domu Znyk (Bejda)

 

W  związku poinformowaniem, z tel nr.: 607 350 285 , Teresy z domu Znyk (Wojda) w dniu 05.09.2016r., dokonanym osobiście przez Panią Bożenę Kaczmarską , naczelnik Wydzialu Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Opatowie, o czekającej na tejże komendzie przesyłce związanej z akcją ABW z dnia 07.06.2016r., prezes naszych organizacji stanowczo odmawia przyjęcia tej przesyłki, bo nie jest to związane z równoczesnym przesłaniem odszkodowania na jej konto jak też uregulowaniem zaległości w opłatach za bezprawne  korzystanie przez ABW z jej laptopa, aparatu fotograficznego, USB- Stick i innych przedmiotów i materiałów będących autorskim dorobkiem intelektualnym zarówno Teresy z domu Znyk (Wojda) jak też Marii z domu Znyk( Bejda) a także zielarki, właścicielki posesji u której dokonano włamania pod jej nieobecność.

Poniżej wykaz skutków akcji prokuratur w powiązaniu z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policją dokonanej w dniu 07.06.2016r. w posesji polskiej zielarki w okolicy Opatowa.

 1. Niedopełnienie obowiązku powiadomienia właścielki o dokonanym bezprawnym wtargnięciu i teroryzowaniu jej gości i oraz stworzeniu zagrożenia dla dwóch psów rasy amstaff z rodowodami, które właścicielka pozostawiła pod opiekę Teresie z domu Znyk( Wojda).

 2. Pozbawienie Teresy z domu Znyk (Wojda) prawa kontaktu z właścielką posesji celem poinformowania jej o dziejącym się bezprawiu.

 3. Pozbawienie poszkodowanej Teresy z domu Znyk (.Wojda) na 8 godzin dostępu do toalety, do wody i jedzenia.

 4. Wystawienie T.Wojda na 8 godzin siedzenia w pełnym nasłonecznieniu z pilnującym ją uzbrojonym pracownikiem ABW.

 5. Naruszenie nietykalności cielesnej T.Wojda poprzez rewizję osobistą.

 6. Bezprawne bezpodstawne przeszukiwanie osobistych rzeczy, bielizny osobistej Teresy Wojda oraz rzeczy osobistych należących do Marii z domu Znyk (Bejda) jak też właścicielki posesji.

 7. Przeszukanie i uszkodzenie samochodu osobowego Teresy z domu Znyk (Wojda)

 8. Uszkodzenie pojemników na zioła i skażenie cennych roślin leczniczych zgromadzonych w domkach i w obejściu.

 9. Zamiar zaplombowania  obu budynków mieszkalnych i oddania psów do schroniska, na szczęście udaremniony przez T.Wojda.

 10. Narażenie zwierząt na stress i brak dostępu do wody.

 11. Rażące podsłuchiwanie rozmów telefonicznych,  przeszkadzanie a nawet blokowanie połączeń telefonicznych między M.Bejda i T. Wojda,  po dokonanym w dniu 07.06.2016r. zamachu terrorystycznym na bezbronną, niewinną T. Wojda, przebywającą gościnnie u zielarki w okolicy Opatowa, pozbawioną dostępu do internetu na wskutek kradzieży jej laptopa    

 12. Spowodowanie wzrostu  o 150 Euro miesięcznie kosztów połączeń telefonicznych Marii z domu Znyk ( Bejda) z Niemiec do siostry Teresy w Polsce, z powodu braku bezpłatnego kontaktu z przez internet.

Wobec poniesionych ogromnych strat moralnych i strat materialnych, zarówno Teresy i Marii z domu Znyk oraz zielarki-właścicielki posesji żądamy w ramach zadośćuczynienia:

dla Teresy z domu Znyk (Wojda) kwoty 100 000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych ),

dla Marii z domu Znyk (Bejda) kwoty  50 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),

dla właścicielki posesji, znanej polskiej zielarki kwoty 50 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Łączna kwota odszkodowania za bandyckie działania pracowników ABW, policji i prokuratury wobec niewinnych i bezbronnych Polek wynosi  200 000 złotych, (słownie: dwieście tysięcy złotych ) płatne niezwłocznie w terminie do 12 września 2016r. na konto Polskiego Ruchu Oporu :  INTELIGO:50102055581111145677400062.

Żądamy  publicznych przeprosin we wszystkich mediach, które okrzyknęły jako sukces  bezprawne akcje ABW poszukiwania rzekomych terrorystów wśród bezbronnych Polaków, oraz w gazetach lokalnych w Opatowie a także na tablicach ogłoszeniowych w Opatowie i  gminach oraz  w sołectwach powiatu opatowskiego, ogłoszenia  o następującej treści:

“Prokuratura Krajowa, Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, Prokuratura Regionalna w Białymstoku, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Komendant Główny Policji przepraszają za dokonanie w dniu 07.06.2016r. bezprawnych działań na dwóch posesjach w gminie  Iwaniska, za sterroryzowanie przebywających  tam Polaków oraz za wszelkie utrudnienia dla okolicznych mieszkańców i bezpodstawną demonstrację siły nastawioną na wywołanie strachu wśród Polaków.”

Nie spełnienie naszych powyższych żądań wobec ewidentnego, bezspornego publicznego przyznania się prokuratur, Agencji Bezpieczeństwa Wenętrznego oraz policji do bezprawnych, bandyckich działań, czego koronnym, dobitnym dowodem jest przesłanie bezprawnie zawłaszczonych, skradzionych rzeczy do Komendy Powiatowej Policji w Opatowie, spowoduje oddanie Was, adresatów tego pisma, pod restrykcje związane z upadkiem systemu i brakiem wiarygodnych dowodów na Wasze prawo do zajmowania stanowisk, do sprawowania urzędów w imieniu Suwerena-Narodu Polskiego, który sprawuje od 02.11.2014r. bezpośrednią władzę zwierzchnią zgodnie z Proklamacją Tadeusza Cichockiego, napisaną w imieniu i w interesie Suwerena-Narodu Polskiego !

UWAGA !

Jakiekolwiek próby podrzucania przesyłki z ABW spotkają się z innymi działaniami przewidzianymi w obronie koniecznej. Osoby, które nie spełnią naszych żądań same narażają siebie i swoje rodziny  na skutki oddziaływania wyższych energii !

 

Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)

Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”,

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi,

POLSKI RUCH OPORU

 

 
4 Komentarze

Opublikował/a w dniu 6 września 2016 w Bez kategorii

 

4 responses to “O PUBLICZNE PRZEPROSINY I ODSZKODOWANIA ZA TERRORYZOWANIE POLAKÓW 7 CZERWCA 2016R.

 1. wojdabejda

  6 września 2016 at 13:14

  Oto poniżej reakcja na nasze wystapienie rozesłane do bardzo wielu odbiorców drogą emailową z lowobywatel2@gmail.com
  marek.krasnopolski
  08:57 (4 godziny temu)

  do mnie
  W trybie POLSKA ; Naszą OJCZYZNĄ. Dajemy Wam Poparcie. Potwierdzam Korespondencję. ( – ) Marek Krasnopolski p.o. Przewodniczący Krajowego Ruchu Polaków na drodze Pospolite Ruszenie Polaków w Światowym Ruchu Polaków i Polonii.

  marek.krasnopolski
  09:00 (4 godziny temu)

  do mnie

  W trybie POLSKA ; Naszą OJCZYZNĄ. Dajemy Wam Poparcie. Potwierdzam Korespondencję. ( – ) Marek Krasnopolski p.o. Przewodniczący Krajowego Ruchu Polaków na drodze Pospolite Ruszenie Polaków w Światowym Ruchu Polaków i Polonii.

  marek.krasnopolski
  09:22 (3 godziny temu)

  do mnie
  *** NADLUDZIE ?! = Übermensche !! … prokuratorzy & sedziowioe = dzicz magistrów PRAWA w togach KONGRES 03-09-2016r czyli bełkot dobiegajacy z Najwiekszej STERTY Obornika … RP … *** To NIE jest KASTA … To PATOLOGIA … to biznes na podłożu kryminalnym o charakterze MAFIJNYM … SYSTEMOWI
  terroryści i złodzieje … zamiast stać na STRAŻY TRANSFORMACJI Państwowości … NIEzawiśli magistrowie prawa pod przykrywką „swoich” IMMUNITETÓW bezkarności włączyli się w NIE pospolitą grabież i kradzież oraz okradanie Obywatela. W tym liczne oszustwa & przekręty wykorzystując swoją pozycję w strukturze państwowości i hierarchii społecznej przy OKAZJI REWOLTY 1989 roku … NIE różnią się niczym od ZDEGENEROWANYCH i ZDEPRAWOWANYCH „rewolucjonistów” pro
  Solidarnościowej „rewolucji” którzy od ponad 26 lat zajęci są kolejnym Historycznym SZWINDLEM … mając za rolkę papieru toaletowego RACJĘ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz PRAWA Człowieka … Dokonana za sprawą tej zgrai ZBRODNIA trybem NAZIZMU = Bezprawie + Siła jest tego DOWODEM :

  – na Rodzinie Jadwiga i Czesław Świątek z Sarbinowa pow. Koszalin;

  – na Rodzinie Lila Bylicka z Dunowo 23 gm. Świeszyno pow. Koszalin

  – na Rodzinie Jerzy LEONIAK z m. Szczecinek ;

  – na Rodzinie Jan MYSZKIER z Dęborogi/Wyszewo; gm. Manowo;

  pow. Koszalin,

  – na osobie Zenon Piguła Borne Sulinowo pow. Szczecinek;

  – na osobie Cezariusz Starczewski z m. Czaplinek pow. Drawsko Pom.

  – na osobie Marek Krasnopolski z Koszalina i INNI …

  Proces Likwidacji biologicznej POLAKÓW odbywa się w województwie zachodniopomorskim nieprzerwanie i w ciągłości. Obejmuje obszar IMPERIUM zorganizowanego z kolesiami NEPOTYZMEM . Szczególną inicjatywą wykazuje się żołnierz PO ps. „DYZMA” vel Stanisław GAWŁOWSKI były V-ce Prezydent m. Koszalina
  zamieszany swoim awanturnictwem w liczne kryminalne czyny pospolitej PATOLOGI władzy patrz : Głos Koszaliński z dnia 14 luty 2014r – „INTERES życia na działkach ” oraz liczne dalsze : np. „Upadłość na ekranie ” TVP red. Elżbieta JAWOROWICZ …

  CURIOZUM stanowi okoliczność, że bez wsparcia i POMOCY magistrów PRAWA Okręgu Koszalin i Rejonów (byłe woj. koszalińskie) NIE byłoby realne funkcjonowanie takiej PATOLOGII jaką dla swoich potrzeb i kolesiów stworzył na miarę IMPERIUM – kryminalnej PIRAMIDY talent „DYZMY” vel Gawłowski – kiedyś
  uczeń Szkoły Rybołówstwa Dalekomorskiego zarejestrowany w Notatniku oficera KW … do którego zapisu ZAPOMNIAŁ urzędowo zarejestrować się „DYZMA” …

  Polubienie

   
 2. wojdabejda

  11 września 2016 at 21:19

  Przeniesione z Facebook,
  komentowała Maria z domu Znyk(Bejda) na profilu Teresy Wojda :

  Jagoda Polska
  Jak słysze że rząd znowu coś komuś bedzie dawał to chowam portfel obserwuje uwżnie komu tym razem ukradnie .

  Teresa Wojda
  Nie rząd ale prywatna firma handlowa zarejestrowana w Waszyngtonie i tam odprowadzająca haracz ściągany od naiwnych Polaków, którzy nie przyjmują do wiadomości podstawowych faktów a zwłaszcza faktu upadku tego systemu z dniem 25.12.2012r.

  Jagoda Polska
  Jagoda Polska Dokładnie prywatna firma podająca się za rząd (aktorzy przebierańce )

  Teresa Wojda
  System ten nadal funkcjonuje tylko dlatego, że nie docierają do świadomości Polaków informacje rozpowszechniane przez Polski Ruch Oporu z Teresa i Maria z domu Znyk na czele !

  Jagoda Polska
  Mało osób interesuje się prawem dużo nie potrafi się odnaleść na wolności nie rozumie co to jest być wolnym .

  Teresa Wojda
  Okupant za to interesuje się każdą dziedziną życia i przeniknął już prawie wszędzie ale tylko dlatego, że tak mało osób interesuje się prawem ustanawianym przez niego na naszą zgubę !

  Teresa Wojda
  Najpierw Polacy muszą nauczyć się czytać więcej niż tytuły!

  Teresa Wojda
  Najpierw Polacy muszą nauczyć się odróżniać dobro od zła, prawdę od fałszu, nie wchodzić w układy z okupantem a go bojkotować !

  Jagoda Polska
  Bojkot najlepszą bronią bo nikt nie zawierał umowy z prywatną firmą stymulującą państwo .

  Teresa Wojda
  Najlepiej jest unikać takich określeń związanych z przemocą, bo każde słowo to energia, która tworzy naszą rzeczywistość a my dążymy do pokojowych przemian, bez przelewu ani jednej kropli POLSKIEJ KRWI !

  Teresa Wojda
  Muszą Polacy przestać nadstawiać drugi policzek i przestać kochać swoich wrogów, swoich oprawców !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Teresa Wojda
  Muszą Polacy nauczyć się kochać swoje siostry, swoich braci, im pomagać, wspierać a nie atakować tylko za to że wiedzą więcej i widzą dalej i kierują się miłością do każdego Rodaka!

  Teresa Wojda
  Polacy muszą oduczyć się egoistyczngo myślenia tylko o sobie i kierowania się fałszywym przekonaniem, że mnie nie obchodzi co się stanie z osobami, które narażają swoje zdrowie i życie dla dobra Narodu Polskiego poprzez demaskowanie okupanta i rozpowszechnianie dowodów na dokonywane ludobójstwo na Narodzie Polskim !!!

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: