RSS

Archiwa miesięczne: Luty 2016

Głosiciele prawdy oficerami pokoju w tworzeniu Ery Dostatku.

O pomoc w odsunięciu od władzy uzurpatorskich, okupacyjnych władz w Polsce i o zadośćuczynieniedla Narodu Polskiego, w tym dla jego obrońców: Marii z domu Znyk (Bejda), Teresy z domu Znyk (Wojda), …

Źródło: Głosiciele prawdy oficerami pokoju w tworzeniu Ery Dostatku.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 27 lutego 2016 w Bez kategorii

 

Głosiciele prawdy oficerami pokoju w tworzeniu Ery Dostatku.

DSC09447

DSC09460

O pomoc w odsunięciu od władzy uzurpatorskich, okupacyjnych władz w Polsce i o zadośćuczynieniedla Narodu Polskiego, w tym dla jego obrońców: Marii z domu Znyk (Bejda), Teresy z domu Znyk (Wojda), Michała Jarzyńskiego.

Łowicz, 26.02.2016r.

Maria z domu Znyk (Bejda), Teresa z domu Znyk (Wojda)

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU  

 

International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS)

ITCCS Central Office (Brussels): itccsoffice@gmail.com

Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli

 

Polski Obywatelski Ruch Oporu wnosi o:

 • pomoc w odsunięciu od władzy uzurpatorskich, okupacyjnych władz wszelkich szczebli w Polsce wraz ze współdziałającymi z nimi firmami, symulującymi instytucje państwowe i ukaranie winnych

 • zasądzenie odszkodowań dla każdego Polaka, dla Narodu Polskiego, dla Polski za wyrządzone szkody i krzywdy

 • zasądzenie indywidualnych odszkodowań dla prześladowanych Polaków, w tym dla Marii z domu Znyk (Bejda), Teresy z domu Znyk (Wojda), Michała Jarzyńskiego.

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129917,zwyciestwo-prawdy-o-wojskowej-psychiatrii , http://www.detektywmichaljarzynski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=152

Polski Obywatelski Ruch Oporu uznaje za winne działań na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego i Polski następujące osoby :

Małgorzata Piwowarczyk – prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu, ul. Kaliska1/3 , 99-400 łowicz, z prywatnej firmy handlowej zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr. 424285439 wraz z pomocnikami:  

 • Sędziowie i pracownicy Sądu Rejonowego w Łowiczu
 • Prokuratorzy i pracownicy Prokuratury Rejonowej w Łowiczu
 • Komendanci, policjanci, pracownicy Komendy Powiatowej Policji
 • Krzysztof Kaliński Burmistrz Miasta Łowicza i podlegli mu pracownicy Urzędu Miasta Łowicza
 • Henryk Zasępa wraz z byłymi  i obecnymi radnymi Rady Miejskiej w Łowiczu
 • Joanna Mika, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu,  wraz z pracownikami tej instytucji
 • Janusz Michalak, dyrektor Zakładu Usług Komunalnych wraz z pracownikami tej instytucji
 • Krzysztof Figat, obecny Starosta Łowicki wraz z Radą Powiatu Łowickiego i pracownikami Starostwa Powiatowego w Łowiczu
 • Janusz Michalak, były Starosta Łowicki wraz z byłą Radą Powiatu Łowickiego i pracownikami Starostwa Powiatowego w Łowiczu
 • Jolanta Chełmińska, były Wojewoda Łódzki wraz z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
 • Zbigniew Rau, obecny Wojewoda Łódzki wraz z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
 • Donald Tusk, były premier rządu RP, wraz z ministrami rządu i pracownikami  ministerstw
 • Ewa Kopacz, była premier rządu RP, wraz z ministrami rządu i pracownikami ministerstw
 • Beata Szydło, obecna premier rządu RP, wraz z ministrami rządu i pracownikami ministerstw
 • Bronisław Komorowski (Szczynukowicz), były prezydent RP wraz z pracownikami Kancelarii Prezydenta RP
 • Andrzej Duda, obecny prezydent wraz pracownikami Kancelarii Prezydenta RP
 • Posłowie i Senatorowie poprzedniej i obecnej kadencji Parlamentu RP wraz z pracownikami
 • Stanisław Dąbrowski, były Prezes Sądu Najwyższego, Sędziowie Sądu Najwyższego RP wraz pracownikami Sądu Najwyższego w Warszawie
 • Andrzej Szeremet, Prokurator Generalny wraz z pracownikami Prokuratury Generalnej i podległych prokuratur
 • Obecni i poprzedni szefowie instytucji unijnych wraz z pomocnikami.

Małgorzata Piwowarczyk, prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu, ul. Kaliska1/3, 99-400 Łowicz, z  prywatnej firmy handlowej zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr. 424285439, działa w grupie przestępczej wraz z pomocnikami :

 • szefami i z pomocnikami  prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje państwowe  w Polsce
 • szefami i z pomocnikami prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje w Unii Europejskiej.

 

OSKARŻENIE

 • Oskarżamy tę grupę przestępczą o działanie na szkodę i krzywdę Marii z domu Znyk (Bejda), Teresy z domu Znyk (Wojda), (narodowości polskiej ), co jest działaniem ciągłym, trwającym od lutego 2011r.
 • Oskarżamy o pozbawienie Teresy z domu Znyk (Wojda) środków do życia  i możliwości osiągania dochodów na elementarne potrzeby życiowe.
 • Oskarżamy o utrudnianie prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Teresie z domu Znyk (Wojda) prowadzenia działalności statutowej: krzewienia polskiej narodowej, łowickiej kultury ludowej, co doprowadziło do zawieszenia tej podstawowej działalności Stowarzyszenia. www.lowiczanie.prv.pl 

Z obawy o swoje zdrowie i życie prezes Stowarzyszenia Teresa z domu Znyk (Wojda) nie przebywa w swoim mieszkaniu, które jest jednocześnie siedzibą naszych organizacji, pozbawioną obecnie dostępu do energii elektrycznej.

 • Oskarżamy o celowe, stopniowe wyniszczanie Suwerena- Narodu Polskiego w Polsce,  poprzez doprowadzanie większości Polaków do życia w  ubóstwie, przy jednoczesnym ograbianiu majątku narodowego Polaków i stopniowym podtruwaniu, co godzi w każdego Polaka, w tym również w nas, autorki niniejszej skargi: Marię z domu Znyk ( Bejda) i Teresę z domu Znyk (Wojda)  oraz nasze rodziny. Stosowana jest  zasada bezkarności oparta na jurysdykcji talmudycznej w stosunku do osób dopuszczających  się przestępstw przeciwko bezpieczeństwu publicznemu i mieniu publicznemu a na szkodę Suwerena-Narodu Polskiego i Polski.

Maria z domu Znyk ( Bejda) i Teresa z domu Znyk (Wojda) w  5-letniej (od stycznia 2011r.), społecznej działalności w obronie własnego miejsca do życia, w obronie Narodu Polskiego i Polski, stopniowo odkrywały i demaskowały ludobójcze działania prywatnych firm handlowych, podających się za władze wszelkich szczebli w Polsce i w Unii Europejskiej.  

Żadne z  naszych ponad trzystu, w pełni udokumentowanych wystąpień, skierowanych do instytucji unijnych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Międzynarodowego Trybunału Karnego, Prokuratora Generalnego, Prokuratury Okręgowej w Łodzi, Prokuratury Rejonowej w Łowiczu i w Kutnie, wystąpień demaskujących  działania na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego i Polski, nie odniosły oczekiwanego skutku: zaprzestania szkodliwych działań, ukarania winnych.

Pod fałszywmi hasłami dbałości o zdrowie publiczne, środowisko, o dobro i interes Narodu, faktycznie  jest  prowadzone celowe podtruwanie i wyniszczanie na różne sposoby Polaków, m.in. poprzez :

 • toksyczne dodatki do wody pitnej (fluor, chlor, lit, arsen, SeaQuest, itp)
 • żywność naszpikowaną szkodliwymi dodatkami oraz GMO
 • zatruwanie i zubażanie zasobów wodnych poprzez niszczycielską działalnośc firm wydobywczych branży energetycznej

link:”Zatrzymajmy rabunek bogactw i niszczenie Polskiej Ziemi !” http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128770,zatrzymajmy-rabunek-bogactw-i-niszczenie-polskiej-ziemi

 • rozsiewanie toksycznych chmur (chemtrails)
 • medycynę oficjalną, która jest największym zdemaskowanym ludobójstwem wszechczasów.

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/123442,nie-oddawajmy-swojego-zdrowia-w-rece-lekarzy-okupanta . Skarga dr. Rath na  ludobójstwo i inne przestępstwa przeciw ludzkości w ramach “Biznesu farmaceutycznego z chorobami”…. skierowana do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze w linkach:  http://www4ger.dr-rath-foundation.org/THE_HAGUE/complaint/index.html http://www4ger.dr-rath-foundation.org/THE_HAGUE/complaint/complaint4.html

 • toksyczne podzielniki ciepła (nie są żadnymi miernikami !)
 • fale elektromagnetyczne i systemy kontroli i zniewalania umysłów
 • sprowadzenia trucicielskiej bazy hydroszczelinowania na osiedle Bratkowice w Łowiczu, celem zintensyfikowania wydobywania bogactw naturalnych w Polsce i w Europie.

W poniższych linkach dowody z batalii o życie, o zdrowie, o czystą wodę, o przyrodę: https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/,https://opolczykpl.wordpress.com/2014/05/17/batalii-o-zdrowie-o-czysta-wode-o-przyrode-o-zycie-ciag-dalszy/,www.monitor-polski.pl/chca-nas-wytruc-woda-z-kanalizacji/

Prywatne firmy handlowe, symulujące instytucje państwowe  “wymiaru sprawiedliwości”, zamiast ukarania winnych, to w zmowie z winnymi – sprawcami przestępstw przeciwko bezpieczeństwu publicznemu, prowadzą działania przeciwko Stowarzyszeniu Regionalnemu Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruch Oporu, z siedzibą w Łowiczu, woj łódzkie, Polska.  Nękają, prześladują, znieważają, naruszają dobra osobiste Marii z domu Znyk (Bejda), Teresy z domu Znyk (Wojda) a tym samym podważają zaufanie niezbędne dla prowadzonej działalności społecznej w obronie Narodu Polskiego i Polski oraz w krzewieniu polskiej narodowej łowickiej kultury ludowej.

  5)   Oskarżamy o nękania bezpodstawnymi, bezprawnymi postępowaniami sądowymi. Link:”Kara za obronę Narodu Polskiego a bezkarność za łamanie jego praw.” : https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/30/kara-za-obrone-narodu-polskiego-a-bezkarnosc-za-lamanie-jego-praw/

  6)   Oskarżamy o  wydanie listu żelaznego, zamiast ukarania winnych: “burmistrza” Miasta Łowicza K.Kalińskiego i dyr. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej J.Mika, zamiaru wprowadzenia toksycznych podzielników ciepła w Łowiczu, w sprawie IIKp 235/11 Łowiczu.

Z komórki zgrane 20.10.2011 r. 035 (1)

Foto z wokandy: rozpatrywanie skargi T.Wojda na odmowę wszczęcia śledztwa przez Prokuratora Rejonowego w Łowiczu, z wniosku T.Wojda przeciw K.Kalińskiemu i J.Mika o zamiar wprowadzenia toksycznych  podzielników ciepła, IIKp 235/11. Na wokandzie zapis utajnionego przed T.Wojda : “rozpoznawanie  wniosków o wydanie listu żelaznego”. Prezes Sądu M.Piwowarczyk  oraz  Prokurator Rejonowy M.Bursa osobiście uporczywie utrudniały wgląd do akt sprawy przed i po rozprawie, by ukryć faktyczną zawartość akt sprawy. Więcej w linku: http://bejda.blogspot.de/p/dziaania-prawne-sprawa-koncesji-na-gaz.html

 7)   Oskarżamy o przyczynienie się do oszczerczych artykułów w lokalnych mediach i kampanii oszczerczych komentarzy o nas i naszej działalności na lokalnych portalach. link: “Media lokalne chronią przestępców a znieważają obrońców Narodu   Polskiego”: https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/30/media-lokalne-chronia-przestepcow-a-zniewazaja-obroncow-narodu-polskiego/

 8)   Oskarżamy o spowodowanie bezpodstawnego i bezprawnego zlikwidowania stron, profili, kont Marii z domu Znyk (Bejda) i Teresy z domu Znyk (Wojda) na facebook i google.

9)   Oskarżamy o spowodowanie podsłuchiwania, inwigilacji, przeszkadzania nam w internecie.

10)   Oskarżamy o  zastosowanie na Teresie z domu Znyk (Wojda) technik zniewalania umysłu w gmachu  prywatnej firmy handlowej “Sąd Rejonowy w Łowiczu”, na rozprawie o przymusowe udostępnienie siedziby Stowarzyszenia, w grudniu 2013r.

Dowód: oświadczenie Teresy z domu Znyk (Wojda) z 09.01.2013 r.w związku z przebiegiem rozprawy sygn. akt IC 480/12,  z zastosowaniem technik zniewalania i kontroli umysłu znajduje się w linku:  “Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Stowarzyszenia i Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu“: https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/31/skarga-na-bezprawny-zamach-na-siedzibe-stowarzyszenia-i-polskiego-obywatelskiego-ruchu-oporu/

11)   Oskarżamy o przyczynienie się do szarpania, naruszenia nietykalności i wolności prezes Teresy z domu Znyk (Wojda) w dniu 25.06.2014r.  przez dwóch policjantów i “burmistrza” Miasta Łowicza, K.Kalińskiego.

12)   Oskarżamy o przyczynienie się do szarpania, naruszenia nietykalności i wolności prezes  Teresy z domu Znyk (Wojda) w dniu 01.08.2014r. przez dwóch agentów wrogich, tajnych służb, na cmentarzu w Łowiczu.  

13)   Oskarżamy o wymuszanie udostępnienia siedziby Stowarzyszenia, którą jest mieszkanie własnościowe prezes Stowarzyszenia -Teresa z domu Znyk (Wojda) poprzez wydanie bezprawnego wyroku sądowego.

14)   Oskarżamy o spowodowanie  bezprawnego nękania prezes Teresy z domu Znyk (Wojda) przez “komornika sądowego”, działającego na podstawie wyroku sądu o przymusowe udostępnienie siedziby Stowarzyszenia-mieszkania własnościowego Teresy z domu Znyk (Wojda), celem wykonania zbędnej inwestycji: wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej.  

15)   Oskarżamy o wydanie nakazu siłowego doprowadzenia Teresy z domu Znyk (Wojda) na “dobrowolne” badania psychiatryczne, w sfabrykowanej sprawie o wykroczenie,  rzekomego naruszenia porządku publicznego na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu, 25.06.2014r.

UWAGA !

Z obawy o swoje zdrowie i życie Teresa z domu Znyk (Wojda) nie przebywa w swoim mieszkaniu, jednocześnie siedzibie Stowarzyszenia, od 04.01.2016r. pozbawionej dostępu do energii elektrycznej !

 16)   Oskarżamy o przyczynienie się do nękania rodziny i mieszkańców wsi Urzecze przez patrole policyjne, prowadzące rzekome poszukiwania prezes, pomimo, że Teresa z domu Znyk (Wojda) tam nie mieszka, łącznie ze zbieraniem informacji o stanie zdrowia.

 17)   Oskarżamy o przyczynienie się do pozbawienia w dniu 04.01.2016r. dopływu energii elektrycznej do siedziby Stowarzyszenia.

 18)   Oskarżamy o spowodowanie próby porwania i  zamachu na życie Marii z domu Znyk (Bejda), Teresy z domu Znyk ( Wojda) w dniu 04.11.2015r. Opis zamachu i próby porwania obrończyń Narodu Polskiego, znajduje się w linku: “Zamach na przedstawicielki Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu. Bandycki napad i próba uprowadzenia w Łowiczu”: https://wojdabejda.wordpress.com/2015/11/06/zamach-na-przedstawicielki-polskiego-obywatelskiego-ruchu-oporu-bandycki-napad-i-proba-uprowadzenia-w-lowiczu/,  

”Bandycki napad i próba uprowadzenia w Łowiczu.”: http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127164,bandycki-napad-i-proba-uprowadzenia-w-lowiczu

 19)   Oskarżamy o przyczynienie się do  szykanowania Marii z domu Znyk (Bejda) przez Kriminal Amt we Flensburgu, w związku z wysłaniem do Prokuratora Generalnego Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze skargi na agresję na Polskę, debellację jej terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim, drogą emailową wyłącznie do adresata. Opis szykanowania Marii z domu Znyk (Bejda) w  linkach: https://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/ https://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/27/niemiecka-policja-kryminalna-kontroluje-polityczne-wpisy-polakow-na-fb-pejsbuku/#comments https://piotrbein.wordpress.com/2014/03/30/szyakany-dla-polki-patriotki-w-niemczech-za-skarge-w-obronie-polski/ https://piotrbein.wordpress.com/2014/03/29/niemiecka-policja-kryminalna-wladze-bezpieczenstwa-niemiec-i-polski-pejsbuk-fb/ https://piotrbein.wordpress.com/2014/04/01/odpowiedz-bejdy-do-kripo/

 20)   Oskarżamy o oszustwo podawania się za urzędników państwowych, urzędników instytucji międzynarodowych, Unii Europejskiej , wykonywania nieuprawnionych działań, bez posiadania statusu “urzędnika państwowego”, bez posiadania legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego, który od 02.11.2014r. sprawuje bezpośrednią władzę zwierzchnią na mocy ProklamacjiTadeusza Cichockiego, napisanej w imieniu i w interesie Suwerena-Narodu Polskiego. http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 1000 000 Euro od szefa i 100 000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 24 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby

 21)   Oskarżamy o  fałszerstwa narodowościowego stanu osobowego, osób głównie pochodzenia żydowskiego podających się za Polaków o fałszywej tożsamości, jak np. były prezydent RP, Bronisław Szczynukowicz podający  się za Komorowskiego.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 100.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt.16 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 22)   Oskarżamy o stanowienie i  stosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów  prawnych.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 1.000.000 Euro od szefa i 250.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 21 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 23)   Oskarżamy o działania bez podpisu i bez legalnych pieczęci, bez legalnych symboli, bez prawomocnej legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie za każdy przypadek, w wysokości 100.000 Euro od szefa i 50.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 30 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 24)   Oskarżamy o wysyłanie bezprawnej  i nielegalnej korespondencji, zawierającej  błędy formalne i fałszywe stwierdzenia.

” Dostarczanie, uznanych przez rezolucję ONZ A/RES/56/83 z dnia 28. stycznia 2002/ Artykuł 9, za nielegalne, wszelkich przesyłek firm pocztowych na usługach nielegalnego rządu w Polsce, który jest spółką handlową wygasłą z dniem 25.12.2012r. jest najsurowiej zabronione i karalne !”

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie za każdy przypadek, minimum 1.000 Euro od szefa i 500 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 6 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 25)   Oskarżamy o łamanie praw człowieka – naruszenia godności ludzkiej, wbrew  z rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK).

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 150.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 47 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 26)  Oskarżamy o antypolonizm, dyskryminację wobec Marii z domu Znyk (Bejda) Teresy z domu Znyk (Wojda) oraz każdego Polaka.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 100.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 17 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 27)   Oskarżamy o sfałszowanie naszych danych osobowych. Poprzez zapisanie nazwiska i imienia dużymi literami byłyśmy własnością systemu (upadłego 25.12.2012r. światowego  prywatnego, niewolniczego  systemu ze zdelegalizowaną władzą Trój-Korony z Watykanem na czele), osobami prawnymi pozbawionymi praw ludzkich i traktowanymi  jako zaginione na dalekich morzach, według prawa morskiego.

28)  Oskarżamy o utajnienie przed nami i Suwerenem- Narodem Polskim granic i faktycznego stanu prawnego terytorium zamieszkałego przez Suwerena-Naród Polski

29)   Oskarżamy o utajnienie przed nami i Suwerenem-Narodem Polskim granic i faktycznego stanu prawnego sąsiadujących krajów, w tym Niemiec, winnych rozpętania I i II Wojny Światowej,  cyt.: “Obowiązują granice Landów Rzeszy Niemieckiej z 31.12.1937 r. “ http://joh-nrw.com/pdf/SVB.pdf

Cyt.: “Es gelten die Ländergrenzen des Deutschen Reichs vom 31.12.1937.(?) Damit ist auch das Betreten der Flächen des Deutschen Reichs eine Zuwiderhandlung gegen diesen Vertrag. Allein die Einlage einer BRD-AnordnungJ Beschluss/Urteill Zwangsmaßnahme. u. a.• in den Briefkasten des Deutschen Reichs ergibt die Schadenersatzpflicht nach Vertrag.”

Cyt.: “Vertragsleistung nach Erfüllungsgehilfe Empfänger § 4 (Androhung von Zwangsmaßnahmen jeglicher Art) Pfändung/Plünderung, u. a. 50.000 EURO pauschal 1 Mio. EURO pauschal §3 Abs. 1 (Annahme von Leistungen jeglicher Art) 100% der Gesamtforderung bzw. des entstandenen Schadens zzgl. 50.000 EURO pauschal 5 Mio. EURO pauschal § 3 Abs. 2 und 3 (Umsetzung von Zwangsmaßnahmen jeder Art) 100% der Gesamtforderung bzw. des entstandenen Schadens zzgl. 300.000,00 EURO pauschal 10 Mio. EURO pauschal Erfolgte Freiheitsberaubung / Zwangsmaßnahme rückwirkend bis 17.07.1990 2.500.000,00 Euro 10 Mio. Euro pauschal Personenstandfälschung (auch versuchte) 100.000,00 EURO pauschal 2 Mio. EURO pauschal • Unwirksame „Inlandszustellung” 50.000,00 EURO 1 Mio. EURO pauschal Fehlende Unterschriften, u. ä, 30.000,00 EURO 1 Mio. EURO pauschal Teilforderung über Datenschutzverletzungen durch Weitergabe, Speicherung und Nutzung persönlicher Daten 500.000,00 Euro 5 Mio. Euro pauschal Forderung durch/nach BRDOWiG ZPO StPO, StGB GVG 500.000.00 EURO 5 Mio. EURO pauschal Aufforderung zur Plünderung, Freiheitsberaubung Verschleppung ggf. Androhung zur PlünderungNerschleppung 500.000,00 EURO zuzüglich 50% der Gesamtforderung des Empfängers 10 Mio. EURO Verletzung von Körper und Seele (Körperverletzung) 2.500.000 00 Euro pauschal 15 Mio. Euro pauschal Speicherung, Nutzung und Weitergabe der persönlichen Daten 500.000,00 EURO zuzüglich 50% der Gesamtforderung des Empfängers 5 Mio. EURO §3 Abs. 2 und 3 Vorladungen (Behörden/Gericht/Polizei) 100.000 00 EURO pauschal 2 Mio. EURO pauschal “

“Wegen der Anwendung von, seit dem 18.07.1990 erloschener grundgesetzlicher Rechtsnormen einer Verwaltungseinheit der Zentralverwaltung des vereinigten Wirtschaftsgebietes Bundesrepublik Deutschland und Verstoß gegen Anwendung der am 24. April 2006 gelöschten grundrechtlichen Rechtsnormen wie Einführungsgesetze und territoriale Geltungsbereiche des Gerichtsverfassungsgesetzes, Strafprozessordnung und Zivilprozessordnung und Verstoß gegen Kontrollratsgesetz Nr. 1, SHAEF Gesetz Nr. 1 S.M.A.D Befehle, wegen Anwendung faschistischer Gesetze: hier Einkommensteuergesetz vom 16. Oktober 1934. Somit ist bereits grundrechtlich und auch grundgesetzlich offenkundig nachgewiesen, dass es keine Anwendbarkeit der illegalen Rechtsnorm der Zentralverwaltung des vereinigten Wirtschaftsgebietes Bundesrepublik Deutschland (genannt BRD) gegeben kann.

Es gilt die Rechtsgrundlage mit Stand zum 23. Mai 1945, (?) durch den Überleitungsvertrag vom September 1990 und der Bereinigung der Ermächtigungsgesetze von November 2007. Die Anwendung dieser erloschenen grundrechtlichen Rechtsnormen verstößt gegen das Besatzungsrecht.

In dem Kriegs- und Besatzungsgebiet „Bundesrepublik Deutschland“ ist die Rechtspflege durch das Erlöschen der grundgesetzlichen Rechtsnormen zum Stillstand gekommen und die „BRD“ unterliegt direkt dem Völkerstrafgesetzbuch, sowie den Militärgesetzen nach SMAD und SHAEF und den Kontrollratsgesetzen der Alliierten. Eine Legitimation auf Basis der Militärgesetze (Verwaltungsrecht – Kontrollratsgesetze AHK, Siegerrecht SHAEF- und SMAD Gesetze), sowie die Ernennung der oben genannten Person wurde nicht erbracht. Bereits im Jahre 1945 wurde der Beamtenstatus aufgehoben! Am 17.12.1953 (BvR 147/52) wurde eindeutig gesagt: Alle Beamtenverhältnisse sind am 08.05.1945 erloschen. Fundstellen: BVerfGE 3,58;DVBI 1954,86;DÖV 1954,53;JZ 1954,76;MDR 1954,88;NJW 1954,21Verweis auf : BVerfG-Urteil 2 BvF 1/73.”

Prosimy o podanie akt sprawy drogą emailową na adresy; lowobywatel2@gmail.com,  twojda2@o2.pl ,lowiczanie@wp.pl

Ze względu na nasze bezpieczeństwo i naszą sytuację życiową uprzejmie prosimy o rozpatrzenie sprawy bez naszego udziału i w jak najszybszym terminie.  

Z wyrazami szacunku i poważania

Maria z domu Znyk (Bejda) , Teresa z domu Znyk (Wojda)

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU  

Konto bankowe : INTELIGO  50102055581111145677400062

Załączniki :

nasze wystąpienia do  Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli.

www.wojdabejda.wordpress.com , http://polskiruchoporu.neon24.pl/,

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129371,stop-talmudycznemu-wymiarowi-sprawiedliwosci-w-polsce

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129247,obrot-i-dystrybucja-energii-okrada-i-oszukuje-polakow

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129195,stop-wymuszeniom-rozbojniczym-firm-skarbowych

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129139,o-odszkodowania-za-okradanie-i-zniewalanie-polakow

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129514,dosc-tuszowania-prawdy-o-wyrokach-sadu-zwyczajowego

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129723,zdemontujmy-upadly-prywatny-swiatowy-niewolniczy-system

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129809,koniec-oszustwa-zdelegalizowanych-bankow

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129917,zwyciestwo-prawdy-o-wojskowej-psychiatrii

 

 

ZWYCIĘSTWO PRAWDY O WOJSKOWEJ PSYCHIATRII !!!

Głosiciele prawdy są oficerami pokoju !

78061_mezczyzna_malujacy_krajobraz.jpg

Suweren-Naród Polski ma bezwzględne prawo do prawdy o agenturalnych bandyckich działaniach psychiatrów wojskowych i sądowych w Polsce.


 Łowicz, 25.02.2016r.

 Maria z domu Znyk (Bejda), Teresa z domu Znyk (Wojda)

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPOR


Krzysztof Kacprzak-Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi  

Marzena Kluba-Przewodniczący I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi             

Karol Ike-Duninowski-Sędzia  I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi

 

Otrzymuje:

International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS) ITCCS

Central Office (Brussels):itccsoffice@gmail.com

Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli

Dotyczy: sygn.akt : IC 1229/14 – nieskutecznego, nielegalnego “wyroku”, wydanego przez Karola Ike-Duninowski, pomocnika prywatnej  firmy handlowej: “Sąd Okręgowy w Łodzi “, zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod numerem 423112596, na szkodę i krzywdę byłego kapitana Kontrwywiadu Wojskowego LWP, byłego komandosa Michała Jarzyńskiego.

UPIK® Datensatz – LL,Eingetragener Firmenname,SAD OKREGOWY W LODZI,Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil,L,D-U-N-S® Nummer423112596L,GeschäftssitzPl. Gen. Henryka Dabrowskiego 5LPostleitzahl90-921LPostalische StadtLodz, LandPoland,WLänder-Code616, Postfachnummer,Postfach StadtL,Telefon Nummer426778900, Fax Nummer, Name Hauptverantwortlicher WTätigkeit (SIC)9211

Polski Obywatelski Ruch Oporu uznaje Krzysztofa Kacprzaka, szefa prywatnej firmy handlowej, “Sąd Okręgowy w Łodzi”, firmy zarejestrowanej w Waszyngtonie pod nr. 423112596, podającego się bezprawnie za prezesa “Sądu Okręgowego w Łodzi” oraz jego pomocników, którymi są wszyscy sędziowie i pracownicy tego “sądu”, w tym Marzena Kluba, podająca się bezprawnie za Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Karol Ike-Duninowski, podający się bezprawnie za sędziego I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi, uznaje za winnych 

 • działań na szkodę i krzywdę Michała Jarzyńskiego, byłego kapitana Kontrwywiadu Wojskowego LWP, byłego komandosa
 • działań na szkodę Polski
 • winnych działań na szkodę każdego Polaka
 • winnych działań na szkodę Suwerena-Narodu Polskiego, który od 02.11.2014r. sprawuje bezpośrednią władzę zwierzchnią w Polsce,
 • winnych działań na szkodę ludzkości uwolnionej poprzez Paradygmat Report 25.12.2012r.

https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/     itccs-polski.blogspot.de/2014_04_01_archive.html 

Dowodem na degrengoladę w prywatnych firmach żydowskiego okupanta, symulujących instytucje państwowe “wymiaru sprawiedliwości” jest prowadzenie sprawy na zamówienie polityczne a z prywatnego powództwa Konrada Rydzyńskiego o rzekome naruszenie dóbr osobistych jego ojca poprzez publikację,  autorstwa Michała Jarzyńskiego, prawdy historycznej, bardzo cennej dla Narodu Polskiego, o haniebnych, niszczycielskich działaniach  naczelnego psychiatry LWP, Zdzisława Rydzyńskiego, oprawcy, winnego  krzywd wielu Polaków, w tym działań na szkodę i krzywdę kapitana Kontrwywiadu Wojskowego LWP Michała Jarzyńskiego.

Publikacja autorstwa Michała Jarzyńskiego pt.: “Psychiatria Wojskowa” jest niezbywalną własnością Suwerena-Narodu Polskiego, mającego bezwzględne prawo do prawdy o agenturalnych bandyckich działaniach psychiatrów  wojskowych i sądowych w Polsce !

Michał Jarzyński jako wolny człowiek, obligatoryjnie uwolniony na mocy Paradygmat Report z dnia 25.12.2012r. oraz jako Polak-Suweren, bezpośrednio sprawujący władzę zwierzchnią w Polsce od 02.11.2014r. na mocy Proklamacji i dekretu z 02.04.2015r. o wypowiedzeniu posłuszeństwa okupacyjnym władzom wszelkich szczebli w Polsce, nie podlega jurysdykcji talmudycznej, stosowanej przez żydowskiego okupanta, nie podlega talmudycznej jurysdykcji stosowanej przez Waszą prywatną firmę handlową.
Michał Jarzyński ma prawo i obowiązek stosować się do rygorów rezolucji ONZ A/RES/56/83.
 ” Dostarczanie, odbieranie uznanych przez rezolucję ONZ A/RES/56/83 z dnia 28. stycznia 2002/ Artykuł 9, za nielegalne, wszelkich przesyłek firm pocztowych na usługach nielegalnego rządu w Polsce, który jest spółką handlową wygasłą z dniem 25.12.2012r. jest najsurowiej zabronione i karalne !”

Powinnością kapitana Michała Jarzyńskiego jest służenie Narodowi Polskiemu, obrona prawdy historycznej, zamiast dostosowania się do nieważnego, nieskutecznego wyroku “sądu” a faktycznie prywatnej firmy handlowej żydowskiego okupanta.

Krzysztof Kacprzak, Marzena Kluba,Karol Ike-Duninowski,  odpowiadacie prywatnie za szkody i krzywdy wyrządzone kapitanowi Michałowi Jarzyńskiemu wg Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw ludzkich.
https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby/

Jesteście winni :

 • winni zbrodni wydawania i wykonywania nielegalnych wyroków jako nielegalny „sąd”, stosujący jurysdykcję talmudyczną
 • winni wymuszeń rozbójniczych, polegających na  ściąganiu od Polaków opłat, mandatów, kar na rzecz firm prywatnych w Polsce oraz na rzecz światowych elit żydowskich, głównie z USA i z Izraela.
 • winni oszustwa podawania się za urzędników państwowych, wykonywania nieuprawnionych działań, bez posiadania statusu “urzędnika państwowego”, bez posiadania legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego, który od 02.11.2014r. sprawuje bezpośrednią władzę zwierzchnią na mocy Proklamacji Tadeusza Cichockiego, napisanej w imieniu i w interesie Suwerena-Narodu Polskiego.  http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 1000 000 Euro od szefa i 100 000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 24 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • winni fałszerstwa narodowościowego stanu osobowego.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 100.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt.16 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • winni stosowania nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów prawnych.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 1.000.000 Euro od szefa i 250.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 21 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • winni działania bez podpisu i bez legalnych pieczęci, bez legalnych symboli, bez prawomocnej legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie za każdy przypadek, w wysokości 100.000 Euro od szefa i 50.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 30 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • winni wysyłania bezprawnej  i nielegalnej korespondencji, zawierającej  błędy formalne i fałszywe stwierdzenia.” Dostarczanie, odbieranie  uznanych przez rezolucję ONZ A/RES/56/83 z dnia 28. stycznia 2002/ Artykuł 9, za nielegalne, wszelkich przesyłek firm pocztowych na usługach nielegalnego rządu w Polsce, który jest spółką handlową wygasłą z dniem 25.12.2012r. jest najsurowiej zabronione i karalne !”

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie za każdy przypadek, minimum 1.000 Euro od szefa i 500 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 6 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni łamania praw człowieka – naruszenia godności ludzkiej, wbrew  z rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK).

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 150.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 47 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni antypolonizmu, dyskryminacji Polaków w Polsce.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 100.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 17 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni innych, nie wymienionych powyżej przestępstw na szkodę  i krzywdę każdego Polaka a  zawartych w Międzynarodowej taryfie odszkodowawczej za łamanie praw ludzkich.

Pomimo upadku światowego, niewolniczego prywatnego systemu zdelegalizowanej władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, ogłoszonego 25.12.2012r., upadłe kartele: polityczny, bankowy, religijny, medialny, medyczny, nadal dokonują wyniszczania narodów, ograbiania ludzkości, niszczenia naszej Planety !  https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/itccs-polski.blogspot.de/2014_04_01_archive.html

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128820,majatek-kosciola-w-polsce-przejmuje-suweren-narod-polski http://brd-schwindel.org/beamte-wurden-aufgeklaert-alle-handlungen-sind-eigenverantwortlich/
Polski Obywatelski Ruch Oporu uznaje za winne agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim, wszystkie prywatne firmy handlowe, które symulują instytucje państwowe wymiaru sprawiedliwości w Polsce, podległe firmom handlowym, podającym się bezprawnie za “Ministerstwo Sprawiedliwości”,  “Ministerstwo Spraw Wewnętrznych”, “Prokuratura  Generalna”.

Obecni i wcześniejsi szefowie firm i ich pomocnicy z prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje państwowe wymiaru sprawiedliwości w Polsce, podający się bezprawnie za: pracowników “Ministerstwo Sprawiedliwości”, “Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji”, “Prokuratura  Generalna” oraz im podległe jednostki:  policji, sądów, prokuratury na terenie całej Polski, są winni działań na szkodę każdego Polaka, są winni działań na szkodę Suwerena-Narodu Polskiego, są winni działań na szkodę Polski, na szkodę ludzkości.

Według prawa handlowego dla ważności jakiejkolwiek transakcji konieczne jest podpisanie umowy. Żaden przedstawiciel Suwerena-Narodu Polskiego nie podpisywał żadnej umowy  z firmą handlową “Ministerstwo Sprawiedliwości”, “Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji”, “Prokuratura Generalna”ani z prywatnymi firmami handlowymi,  podającymi się za “sądy”,  “prokuratury” i  “policję”,  itp., ani z żadnymi innymi prywatnymi firmami handlowymi a zarejestrowanymi w UPIK w Waszyngtonie, podającymi się za instytucje państwowe w Polsce, działającymi według prawa morskiego, które traktuje każdego Polaka jako korporację do wyzysku, jako martwą duszę pozbawioną praw ludzkich !

Wobec powyższego bezprawne, nielegalne są wszystkie działania tych firm, w tym wyroki, postanowienia, wszelkie wyłudzane przez te firmy opłaty, mandaty, kary, zajęcia komornicze itp. Są zbrodnią, przestępstwem wyłudzania rozbójniczego, działaniem na szkodę i krzywdę każdego Suwerena-Polaka jak też na szkodę ludzkości !
Poprzedni szefowie i  Zbigniew Ziobro, obecny szef prywatnej firmy handlowej  “Ministerstwo Sprawiedliwości ”, zarejestrowanej  w UPIK w Waszyngtonie pod nr.367462806, działając  w grupie przestępczej,  wraz z pomocnikami  są winni:

 • zbrodni wydawania i wykonywania nielegalnych wyroków nielegalnych sądów, stosujących jurysdykcję talmudyczną
 • wymuszeń rozbójniczych, polegających na  ściąganiu od Polaków opłat, mandatów, kar, na rzecz firm prywatnych w Polsce oraz na rzecz światowych elit żydowskich, głównie z USA i z Izraela.

UPIK® Datensatz – LL Eingetragener Firmenname MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOSCINicht eingetragene Bezeichnung oder UnternehmensteilL D-U-N-S® Nummer 367462806L Geschäftssitz Ul. Ujazdowskie 11L Postleitzahl 00 567L Postalische Stadt WarszawaLand PolandW Länder-Code 616PostfachnummerPostfach StadtL Telefon Nummer 225212722W Fax Nummer 225212888W Name Hauptverantwortlicher Chmielewski StanislawW Tätigkeit (SIC) 9611

Poprzedni szefowie i Mariusz Błaszczak, obecny szef prywatnej firmy handlowej “Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji “, zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod numerem:423396879, działając w grupie przestępczej wraz z pomocnikami są winni:

 • zbrodni wydawania i  wykonywania nielegalnych wyroków nielegalnych sądów, stosujących jurysdykcję talmudyczną
 • wymuszeń rozbójniczych, polegających na  ściąganiu od Polaków opłat, mandatów, kar, na rzecz firm prywatnych w Polsce oraz na rzecz światowych elit żydowskich, głównie z USA i z Izraela.

UPIK® Datensatz – LLEingetragener FirmennameMINISTERSTWO SPRAW WEWNETRZNYCHNicht eingetragene Bezeichnung oder UnternehmensteilLD-U-N-S® Nummer423396879LGeschäftssitzUl. Stefana Batorego 5LPostleitzahl02-591LPostalische StadtWarszawaLandPolandWLänder-Code616PostfachnummerPostfach StadtLTelefon Nummer226212020Fax NummerWName HauptverantwortlicherStachanczyk PiotrWTätigkeit (SIC)9111

Poprzedni szefowie i  Andrzej Seremet, obecny szef prywatnej firmy handlowej  “Prokuratura Generalna”, zarejestrowanej  w UPIK w Waszyngtonie pod nr.424306989, działając w grupie przestępczej wraz z pomocnikami  są winni:

 • zbrodni wydawania i  wykonywania nielegalnych wyroków nielegalnych sądów, stosujących jurysdykcję talmudyczną
 • wymuszeń rozbójniczych, polegających na  ściąganiu od Polaków opłat, mandatów, kar, na rzecz firm prywatnych w Polsce oraz na rzecz światowych elit żydowskich, głównie z USA i z Izraela. 

Eingetragener FirmennamePROKURATURA GENERALNANicht eingetragene Bezeichnung oder UnternehmensteilLD-U-N-S® Nummer424306989LGeschäftssitzUl. Barska 28/30LPostleitzahl02-315LPostalische StadtWarszawaLandPolandWLänder-Code616PostfachnummerPostfach StadtLTelefon Nummer221251491WFax Nummer223189831Name HauptverantwortlicherWTätigkeit (SIC)9211

Obecni i wcześniejsi szefowie firm i ich pomocnicy z prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje państwowe wymiaru sprawiedliwości w Polsce, podający się bezprawnie za pracowników “Ministerstwa Sprawiedliwości”, “Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”, “Prokuratury Generalnej” oraz szefowie i ich pomocnicy z podległych jednostek policji, sądów, prokuratur na terenie całej Polski, są winni działań na szkodę każdego Polaka, na szkodę Suwerena-Narodu Polskiego, na szkodę Polski, na szkodę ludzkości.

Prywatne firmy handlowe tzw. “wymiaru sprawiedliwości” zostały przejęte przez przedstawicieli żydowskiego okupanta, który prowadzi działania na szkodę i krzywdę rdzennych Polaków. Firmy te dyskryminują, nękają , prześladują Polaków w Polsce poprzez stosowanie przepisów osaczających nawet świadków w sprawach cywilnych.
Według tych nielegalnych, nieskutecznych przepisów “sądy” nakładają kary, nawet za nie doręczone zawiadomienia, grożą następnymi karami i przymusowym doprowadzeniem na rozprawę w sprawie cywilnej. Przykładem takiego terroru sądowego bezprawia jest opisana sytuacja mieszkanki Bielawy, która skierowała żądanie natychmiastowego zaprzestania nękania nielegalną korespondencją i zastraszania karami oraz wymuszania stawiennictwa na rozprawie. link: “Nie dajmy się zastraszać i nękać przez prywatne “sądy”

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128743,nie-dajmy-sie-zastraszac-i-nekac-przez-prywatne-sady http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129371,stop-talmudycznemu-wymiarowi-sprawiedliwosci-w-polsce

Wobec Michała Jarzyńskiego stosowany jest terror “sądowy” polegający na nakładaniu kar nawet za niedoręczone zawiadomienia, grożenia następnymi karami i przymusowym doprowadzeniem na rozprawę w sprawie cywilnej.Na dowód poniżej: oświadczenie Michała Jarzyńskiego z dnia 25.02.2016r. oraz postanowienie “Sądu”z 09.02.2016r.

 

Oświadczenie

Michała Jarzyńskiego z 25.02.2016r. na okoliczność wydania bezprawnego postanowienia prywatnej firmy handlowej “Sąd Okręgowego w Łodzi” o zasądzeniu kary za niedoręczone wezwanie na rozprawę.

„Według tych nielegalnych, nieskutecznych przepisów “sądy” nakładają kary, nawet za nie doręczone zawiadomienia, grożą następnymi karami i przymusowym doprowadzeniem na rozprawę w sprawie cywilnej.”

Oświadczam, iż również ten przypadek mnie ostatnio dotknął, gdy nie stawiłem się jako świadek w sprawie cywilnej i sąd cywilny /nie otrzymałem zawiadomienia/ , a konkretnie sędzia Anna Terlecka reprezentująca w sprawie Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi , III Wydział Cywilny skazała mnie za nieusprawiedliwione -jej zdaniem – nieuczestnictwo w rozprawie na grzywmnę 500 zł, na co ja wniosłem zażalenie.

 1. poprzez komputeryzację sądów oni wiedzą, iż ja w danej sprawie występuję i się mszczą na mnie jak tylko mogą. Prawdopodobnie za to :

MAFIJNO-ZBRODNICZY SYSTEM WŁADZY W POLSCE DAWNIEJ I DZISIAJ

http://www.detektywmichaljarzynski.pl/index.php…  

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1964832223742991&set=p.1964832223742991&type=3&theater

Polski Obywatelski Ruch Oporu żąda niezwłocznego zaniechania prześladowania, dręczenia kapitana Michała Jarzyńskiego oraz  innych Polaków przez prywatną firmę handlową ‘Sąd Okręgowy w Łodzi”.

Polski Obywatelski Ruch Oporu żąda natychmiastowego zaniechania przyśladowania, dręczenia Polaków przez  inne firmy handlowe symulujące instytucje państwowe “wymiaru sprawiedliwości” w Polsce !

Dobrze wiecie, że nie macie prawa działać, istnieć ! Natychmiast przestalibyście istnieć, gdyby jednocześnie wszyscy klienci Waszych firm handlowych, bezprawnie podających się za “sądy”, dowiedzieli się o Waszych przekrętach prawnych i Waszej nielegalności z ogólnopolskich kampanii informacyjnych w telewizji, radio, z innych głównych mediów oraz z bilbordów !

Prawda o Waszych przestępczych działaniach dociera do najdalszych zakątków świata i budzi świadomość o  upadku prywatnego światowego niewolniczego systemu.

Zgodnie z Boską energią kwantową wróci do Was z 7-krotna siłą zło wyrządzane innym ludziom. Dla przemiany świata wystarczy niewielka grupa świadomych ludzi by zapobiec niszczeniu naszej Planety, niszczeniu ludzkości, bo dobra energia ma 1000-krotnie większą siłę sprawczą !

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/126937,zaglodzic-papierami-papierowego-wampira,http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127193,blokada-korespondencji-kluczem-w-obronie-koniecznej http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/126992,oswiadczamy-ze-nie-zaginelismy-na-dalekich-morzach, http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128743,nie-dajmy-sie-zastraszac-i-nekac-przez-prywatne-sady

Teresa z domu Znyk (Wojda), Maria z domu Znyk (Bejda)

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Herb Bończa200px-Herb_Slepowron

 Polskie herby szlacheckie przodków Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)  http://polskiruchoporu.neon24.pl/www.wojdabejda.wordpress.com,http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gorniczewww.lowiczanie.prv.plwww.bejda.iddd.de

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

23 luty o 20:03 · Edytowany

Lowporo :

Dlaczego chcecie nadal być niewolnikami upadłego systemu ? Przecież ten sąd, który wydał tak krzywdzący wyrok w sprawie Pana Michała Jarzyńskiego to prywatna firma handlowa, zarejestrowana w UPIK w Waszyngtonie. Sędziowie działają więc prywatnie i prywatnie odpowiadają za szkody wyrządzone Panu Jarzyńskiemu, co nawet potwierdził w dokumencie „motu proprio” papież Franciszek ze zdelegalizowanego watykanu, skazany na dożywocie przez Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego za udział w mordach rytualnych na dzieciach ! Dotychczasowy niewolniczy system upadł z dniem 25.12..2012r. a Wy Panowie nadal chcecie być niewolnikami i uznawać wyroki prywatnych firm handlowych żydowskiego okupanta ? Panu Jarzyńskiemu znane sa nasze teksty, przesyłane regularnie drogą emailową dowody na upadek systemu a jednak woli pozostawać ofiarą upadłego systemu i zrealizować nakaz żydowskiego okupanta ? Już samo pojście do takiego prywatnego „sądu” powinno być ujmą na honorze oficera !

Lubię to! · Odpowiedz · 2 · 23 luty o 22:07

Michał Jarzyński Gwoli ścisłości ! nie uczestniczyłem w rozprawie na której sędzia Karol Ike – Duninowski z Wydziału I Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi zamknął sprawę sygn.akt : IC 1229/14 , pomimo tego , iż nie przesłuchany został mój świadek oraz ja, a następnie nie uczestniczyłem w ogłoszeniu wyroku. Nie otrzymałem do tej pory również wyroku. Wyrok znam z podglądu e-sądu w Łodzi , gdzie mam swoje konto. Wyrok został wydany poza moimi plecami , bez mojego udziału w końcowej rozprawie, lecz bynajmniej nie jest zaoczny /nasze prawo, a raczej jego interpretacje tak stanowią/ . Sprawa miała charakter polityczny, a wyrok jest w stosunku do mnie represyjny i prześladowczy , w tym też zakresie narusza prawa człowieka. Sądy cywilne nie są właściwe do rozstrzygania spraw o charakterze politycznym oraz nie są właściwe do rozstrzygania sporów o charakterze historycznym. Sąd Cywilny w Łodzi swoim rozstrzygnięciem tuszuje prawdę historyczną o agenturalnej bandyckiej działalności Naczelnego Psychiatry LWP Zdzisława Rydzyńskiego.

Lubię to! · Odpowiedz · 1 · Wczoraj o 08:50

Napisz odpowiedź…

Michał Jarzyński

Ustosunkuję się i rozwinę jeden wątek o którym Pani Maria i Teresa piszą , a mianowicie ten , cytuję : „Według tych nielegalnych, nieskutecznych przepisów “sądy” nakładają kary, nawet za nie doręczone zawiadomienia, grożą następnymi karami i przymusowym doprowadzeniem na rozprawę w sprawie cywilnej.” Oświadczam, iż również ten przypadek mnie ostatnio dotknął, gdy nie stawiłem się jako świadek w sprawie cyilnej i sąd cywilny /nie otrzymałem zawiadomienia/ , a konkretnie sędzia Anna Terlecka reprezentująca w sprawie Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi , III Wydział Cywilny skazała mnie za nieusprawiedliwione -jej zdaniem – nieuczestnictwo w rozprawie na grzywmnę 500 zł, na co ja wniosłem zażalenie.

 1. poprzez komputeryzację sądów oni wiedzą , iż ja w danej sprawie występuję i się mszczą na mnie jak tylko mogą. Prawdopodobnie za to :
MAFIJNO-ZBRODNICZY SYSTEM WŁADZY W POLSCE DAWNIEJ I DZISIAJ

http://www.detektywmichaljarzynski.pl/index.php…

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1964832223742991&set=p.1964832223742991&type=3&theater

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Oto poniżej publikacja  autorstwa Michała Jarzyńskiego pt.: “Psychiatria Wojskowa”, która  jest niezbywalną własnością Suwerena-Narodu Polskiego, mającego bezwzględne prawo do prawdy o agenturalnych bandyckich działaniach psychiatrów wojskowych i sądowych w Polsce.

 Psychiatria Wojskowa

“W dniu 2 stycznia I996r. zmarł płk.prof.Zdzisław Rydzyński Naczelny Psychiatra LWP główny pozwany w sprawie prowadzonej przez II Wydział Cywilny SW w Łodzi, sygn. akt: II C 1815/94. W listopadzie 1990 r. w toku trwającego postępowania przed Sądem Rejonowym w Łodzi II Wydział Cywilny b. Szef WSW w Łodzi płk mgr Jerzy Wiluś zniszczył materiały archiwalne wnioskowane jako dowód w sprawie dot. Płk prof Zdzisława Rydzyńskiego wel pseud. „Szczerbiec”

O ile pierwsze z tych zdarzeń skłania do umorzenia sprawy w części dot. pozwanego Zdzisława Rydzyńskiego, o tyle drugie rodzi potrzebę utrwalenia istotnych faktów z życia Naczelnego Psychiatry LWP, pozostających w ścisłym związku z powstaniem i rozwojem psychiatrii wojskowej. Jako jedna z nielicznych osób znająca zawartość zniszczonych materiałów krypt. „Szczerbiec” poczuwam się do obowiązku ujawnienia tych danych w materiale sądowym.

Jak wynika z informacji znajdujących się w materiale archiwalnym krypt. „Szczerbiec” związek Zdzisława Rydzyńskiego z psychiatrią wojskową poprzedził inny związek, a raczej kolejne związki z różnymi organizacjami o charakterze tajnym. Na początku w okresie okupacji był nim udział w Związku Walki zbrojnej w Głownie. Prawdopodobnie wtedy doszło do zdarzenia, które odcisnęło się piętnem na całym jego życiu. Rydzyński jako jedyny przetrwał okupację ze zlikwidowanej w Głownie przez Niemców młodzieżowej siatki ZWZ.

Kobieta o nazwisku Parelon, która rozpoznała w nim po wojnie zdrajcę zginęła w podejrzanych okolicznościach, bezpodstawnie nacechowana mianem konfidenta Gestapo. Wiadomo, że Rydzyński w 1950 r. zaciągnął się do wojska, z którego w 1956 r. został w ramach redukcji zwolniony. Po wyjściu z wojska umożliwiono mu wyjazd za granicę. Wyjechał do Monachium, gdzie w Ambasadzie USA zdawał bez powodzenia egzamin o zagraniczne stypendium. W trakcie tego pobytu realizował zadania operacyjne Służby Bezpieczeństwa min. nawiązał kontakt z osobami pracującymi w Radiu Wolna Europa.

W materiale archiwalnym krypt. „Szczerbiec” brakowało danych z okresu działalności Rydzyńskiego bezpośrednio po wojnie. Należy domniemywać, że Rydzyński z Urzędem Bezpieczeństwa związał się zaraz po wojnie. Prawdopodobnie podstawą współpracy z tą organizacją stanowiła jego okupacyjna przeszłość – stosunek do ZWZ.Metodę tą bardzo często stosował Urząd Bezpieczeństwa werbując na zasadzie zależności ludzi, którzy w trakcie wojny współpracowali z Niemcami.

Brak danych o Rydzyńskim z tego okresu tłumaczy fakt, iż Rosjanie wycofując się „oficjalnie” w I956r. z Polski zniszczyli lub zabrali wszystkie materiały operacyjne UB, gdzie trzon kierownictwa stanowili ich ludzie. Rydzyński wbrew pierwotnemu zamiarowi nie zostaje za granicą, powraca do kraju, co charakterystyczne wciela się ponownie do wojska. W tym czasie Służba Bezpieczeństwa przy jego aktywnym wykorzystaniu rozpoznaje rodzinę Kabatów z Głowna.

Nie można wykluczyć, iż Rydzyński będąc za granicą podjął współpracę na dwa fronty. W przyszłości jednak nikt się tym nie interesował ponieważ Rydzyński okazał się wyjątkowo przydatny w kraju w ramach reorganizowanego LWP. Niebawem dzięki swym tajnym dokonaniom i zdobytym kontaktom Rydzyński przerósł swoich nieoficjalnych chlebodawców dla których stał się człowiekiem poza wszelkim podejrzeniem, a de facto funkcjonującym poza i ponad prawem. Nim jednak do tego doszło w związku z powrotem do wojska w 1960 r Rydzyński został przewerbowany ze Służby Bezpieczeństwa w struktury Wojskowej Służby Wewnętrznej. Ze strony WSW oficerem werbującym, a następnie prowadzącym był b. oficer Informacji Wojskowej, żyjący do dzisiaj mjr Franciszek Urbański.

Rydzyński przyjął pseudonim „Szczerbiec” i od tego czasu tym pseudonimem podpisywać będzie sporządzane przez siebie własnoręcznie pisane meldunki oraz pokwitowania za pobrane wynagrodzenie. Ponowne wstąpienie do wojska, współpraca ze służbami specjalnymi sprawiły, iż Rydzyński z roli drugoplanowego lekarza psychiatry w klinice wojskowej w niedługim czasie dochodzi do stanowisk kierowniczych, odsuwając od tej roli pracowników cywilnych. Rydzyński zostaje zauważony i zyskuje poparcie osób z Kierownictwa MON, którzy widzą w nim, zgodnie ze wzorami radzieckimi, nowy skuteczny środek na oddziaływanie na krnąbrnych i nieposłusznych podwładnych.

W tym czasie stosowane w latach 50-tych metody fizycznego niszczenia wrogów wewnętrznych nie wchodziły w rachubę. Założony na początku lat 60-tych skromniutki dział psychiatrii wojskowej z czasem pod kierownictwem Rydzyńskiego rozrasta się w prawdziwe imperium, by w swej kulminacyjnej fazie osiągnąć na wzór radziecki miano Instytutu Higieny Psychicznej, a sam Rydzyński status i tytuł Naczelnego Psychiatry LWP.

Rydzyński mając poparcie służb specjalnych jako jeden z nielicznych będąc wojskowym w latach 60-tych i dalej, ma możliwość częstych wyjazdów do krajów kapitalistycznych. Niewątpliwie kontakty z naukowcami z Zachodu nobilitują go na arenie kraju i w środowisku Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, w ten sposób buduje swój prestiż. W trakcie zagranicznych wyjazdów realizuje zlecone mu zadania przez tajne służby, z których po powrocie sporządza meldunki podpisywane pseudonimem „Szczerbiec”.

Retrospektywnie należy stwierdzić, iż meldunki i zadanie realizowane przez Rydzyńskiego za granicą nie miały większej wartości operacyjnej. Wynikało to po części ze stanu wrogości pomiędzy nim, a oficerem prowadzącym (Rydzyński górował nad nim własną inteligencją, czego tamten. nie potrafił zaakceptować) po części zaś z roli jaką miał do odegrania, w kraju, w wojsku jako Naczelny Psychiatra LWP.
Kierownictwo MON bardzo szybko zauważyło jego nieograniczone możliwości na tym polu i doceniło otwierając przed nim kolejne szczeble kariery naukowej i wojskowej.Do Rydzyńskiego trafiali jako pacjenci wysocy dostojnicy wojska, pracownicy służb specjalnych i wymiaru sprawiedliwości z różnych względów nie pasujący do obowiązującego w danej chwili systemu w totalitarnym państwie Sądząc, iż mają do czynienia z lekarzem powierzali mu swoje tajemnice, dzielili się problemami. De facto mieli do czynienia z bezwzględnym, przebiegłym i cynicznym człowiekiem, ściśle powiązanym ze służbami specjalnymi i Kierownictwem MON.
Rydzyński na zlecenie, niekiedy telefoniczne stawiał diagnozy eliminujące niewygodnych żołnierzy z armii, również z prowadzonych postępowań karnych. W większości rozpoznania te szły w dwóch kierunkach: encefalopatii i zaburzeń osobowości.O tajnych diagnozach postawionych przez Rydzyńskiego pacjenci kliniki dowiadywali się pośrednio od przełożonych i z kadr.

Żadne środki odwołania się od decyzji Rydzyńskiego do końca jego kariery tj. 1991 r. nie wchodziły w rachubę. „Niezawisłe” Wojskowe Komisje Lekarskie nigdy nie podjęły decyzji sprzecznej z wolą Rydzyńskiego argumentując to faktem, że wydał ją Naczelny Psychiatra LWP. Nie istniała jakakolwiek instancyjność zaskarżeń decyzji orzeczniczych Naczelnego Psychiatry LWP.Doprowadzono do absurdu – odwołania od decyzji Rydzyńskiego rozpoznawał sam Rydzyński.

Sytuacja ta trwała do 1991 r. Tym, którzy nie akceptowali i kwestionowali rozpoznania odwołując się do Wojskowych Komisji Lekarskich, KC PZPR, prokuratury i sądu Rydzyńskl stawiał dalej idące rozpoznanie, a mianowicie paranoi o cechach pieniactwa. W sytuacjach konfliktowych Rydzyński nie wahał się dla osiągnięcia osobistych korzyści, podstępnie poddać pacjenta działaniu leków psychotropowych, powodujących dezintegrację osobowości oraz wywołujących przykre odczucia somatyczne.Próby działania tych leków Rydzyński podejmował nie bacząc na cokolwiek, również na wiek pacjenta.

Znana jest sprawa stosowania przez Rydzyńskiego środków psychotropowych wobec dzieci. Lekarz b. pracownik Instytutu Higieny Psychicznej psychiatra Lech Wiercioch który się temu przeciwstawił najpierw został zwolniony przez Rydzyńskiego z pracy, a następnie przez niego publicznie pomówiony. Rydzyńskiemu tak jak to było z kobietą o nazwisku Parelon nigdy nie wystarczało pokonanie przeciwnika, on po prostu musiał go zniszczyć.

W tym miejscu należy stwierdzić, iż z ogólnej liczby poszkodowanych jedynie znikoma część się odwoływała. Większość sparaliżowana strachem przed utratą renty lub emerytury oraz innymi konsekwencjami służbowymi czy też karnymi, pokornie milczała. Przez długie lata bezkarnej działalności orzeczenia wydane przez Rydzyńskiego w pierwszej i zarazem ostatniej instancji miały większą moc niż prawomocne wyroki sądowe. Pozbawiały indywidualne osoby pracy, wolności i godności osobistej. Znana są przypadki wywołania tą drogą chorób u osób całkowicie zdrowych.

Władza jaką osiągnął Rydzyński była niepodzielna, z nikim się nią nie dzielił. Wynikała z tajnych związków ze służbami mi specjalnymi oraz tajnej roli jaką odgrywał w mafijnym systemie wojska. Nikogo z podwładnych nie dopuszczał do swoich tajemnic. Jakąkolwiek nielojalność bezwzględnie niszczył. Wypracował uniwersalne metody i techniki psycho i socjotechnicznego manipulowania ludźmi niszczenia ich woli. pozbawiania godności i zdrowia.

Pomimo ograniczonego zaufania do podwładnych i patologicznej podejrzliwości Rydzyński prawdopodobnie dla samo asekuracji i zabezpieczenia przyszłości zawierzył jednak jednej osobie, a mianowicie swojemu podwładnemu płk prof. Wojciechowl Gruszczyńskiemu. Dopuścił go do najtajniejszych spraw tj. stawiania diagnoz na zlecenie. Wcześniej jednak doprowadził do sytuacji, ażeby jego pupil wtopił się w rządzące WAM w Łodzi elity polityczne, dzięki czemu ten został sekretarzem PZPR w WAM w Łodzi, był również delegatem WAM na ostatni Zjazd PZPR w 1990 r.Na kontrolowaną przez siebie karierę Gruszczyńskiego Naczelny psychiatra LWP nie przystał z początku ich znajomości. Zdecydował się na nią dopiero wówczas. gdy wbrew obietnicom swoich popleczników z Warszawy i tajnych służb nie został mianowany Komendantem WAM w Łodzi.
Jak długo ten zdegenerowany i nieodwracalnie skorumpowany układ obwiązywał można sobie wyobrazić biorąc pod uwagę fakt. iż płk prof. Gruszczyński jeszcze w 1989 r. wyuczoną przez swojego protektora metodą zwolnił z wojska na zlecenie Szefa Służby Zdrowia WP gen. dr. Andrzeja Kaliwoszki, a de facto WSW mjr J. D. / dane osobowe usunięto na żądanie zainteresowanego /. Wymieniony został zwolniony z wojska na zaburzenia osobowości w kierunku homoseksualizmu, a faktycznie za udział w Kościele Baptystów. Wcześniej na zlecenie gen. dr. Kaliwoszki, a de facto także WSW z armii zwolniony został ppłk. Andrzej Sikorski.

Wymieniony miał to nieszczęście, iż jego brat był księdzem w jednej z parafii w Warszawie i wygłaszał niewłaściwe zdaniem władzy kazania. Ppłk Sikorski odmówił współpracy z WSW w kierunku zneutralizowania brata. Paradoksem w tym wszystkim jest fakt. iż gen. dr Kaliwoszka po zmianie ekipy rządzącej w Polsce jako pierwszy z żołnierzy niósł baldachim nad Prymasem w pielgrzymce na Jasną Górę. Gen. dr. Kaliwoszka jest do dzisiaj Szefem Służby Zdrowia WP.

Szczyt władzy Rydzyńskiego przypada na lata 70/80. Właśnie wtedy jakoby w oznakę największego zaufania ówczesny Premier Piotr Jaroszewicz zleca mu leczenie syna Andrzeja. Wkrótce do niego dołącza Jaruzelski minister obrony narodowej PRL, który z kolei powierza jego opiece córkę Monikę. Wysoko postawieni pacjenci nobilitują Rydzyńskiego, z czym nie kryje się przed otoczeniem, a nawet celowo okazuje. Osiągnięta przez niego pozycja społeczna stawia go w sytuacji bezkarności, a kierowany przez niego Instytut w sytuacji uprzywilejowanej.

W całej jego karierze żadna skarga składana na niego w Prokuraturze Wojskowej nie wyszła poza stadium początkowe tj. czynności sprawdzających, nie doczekała się wszczęcia postępowania karnego. Naczelny Prokurator Wojskowy, zgodnie z ustawą podporządkowany ministrowi obrony narodowej miał i w dalszym ciągu ma związane ręce. Niezawisłość i suwerenność decyzji Prokuratury Wojskowej była i pozostała fikcją.Taką samą fikcją jaką były prawdopodobnie i jeszcze jakiś czas będą prowadzone przez nią niektóre śledztwa w tzw. „sprawie”.

W postępowaniu i działalności płk. prof. Rydzyńskiego i jego następcy płk prof. Gruszczyńsklego szczególną rolę odgrywała tajemnica zarówno wojskowa jak i lekarska. Stanowiła ona parawan dla prowadzenia przez nich bezprawnych, nieetycznych poczynań, przeróżnych niedozwolonych eksperymentów i zabiegów na pacjentach. W razie zaistnienia takiej sytuacji ujawniana była instrumentalnie, publicznie na własny niechlubny użytek w celach oszczerczych, dyskredytacji danej osoby. W kontaktach z otoczeniem nie można nie przyznać Rydzyńskiemu pewnej dozy dobroduszności.

Rydzyński chętnie pomagał ludziom z którymi w przyszłości wiązał własne plany. Niemniej, w sytuacjach dla siebie kryzysowych bezwzględnie wykorzystywał te układy. Płk prof. Zdzisław Rydzyński zwolniony został z wojska w 199I r. jakiś czas po ukazaniu się w prasie publikacji na temat wykorzystywana psychiatrii wojskowej dla celów pozamedycznych.Zadziałały mafijne reguły systemu, które nakazują pozbywać się jako niewygodnych świadków ludzi dwóch kategorii: albo zbyt uczciwych. albo publicznie skompromitowanych.

Szczegółowy opis życia i kariery Rydzyńskiego nie będzie łatwy dla kogoś kto by w przyszłości podjął się tego tematu. Trzeba stwierdzić, iż był on zdolnym i inteligentnym człowiekiem, współtwórcą polskiej psychiatrii wojskowej. Jednocześnie z własnej i jednoznacznie złej woli był ważnym trybem w mafijnym systemie funkcjonowania Sił Zbrojnych PRL.

Niezależnie od tego kim był Naczelny Psychiatra LWP u jego boku, lecz nie pod jego skrzydłami (paranoicznie niszczył niezależnych naukowców widząc w nich przyszłych konkurentów) wyrosło nowe pokolenie psychiatrów wojskowych, wśród których znajduje się naprawdę wielu wspaniałych lekarzy. Niestety nie można do nich zaliczyć płk. prof. Gruszczyńskiego, który jak dotąd nie doczekał się przygotowywanej dla niego schedy po swoim pryncypale w postaci stanowiska Naczelnego Psychiatry. Niezrażony tym niepowodzeniem Gruszczyński. biorąc rozbrat w 1991r. z PZPR.. natychmiast zrobił wszystko, by objąć inną społecznie ważną rolę – drugą kadencję piastuje funkcję Przewodniczącego Oddziału Łódzkiego PTP w łodzi.

Były Szef Oddziału WSW w, Łodzi płk mgr Jerzy Wiluś, ostatni tajny chlebodawca Naczelnego Psychiatry LWP. aktualnie szef jednego z Oddziałów Szefostwa Wojskowych Służb Informacyjnych w Warszawie odpowiedzialny za zniszczenie materiałów archiwalnych krypt. „Szczer’biec” nie przyszedł na pogrzeb płk. prof. Zdzisława Rydzyńskiego. Widocznie uznał, iż „murzyn zrobił swoje i murzyn może odejść”. Ustawa o zasobach archiwalnych DzU z 14 lipca 1983r nr.38 poz.I73 art.52 ust.I mówi, iż „kto posiadając szczególny obowiązek ochrony materiałów archiwalnych uszkadza je lub niszczy podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.-  koniec cytatu.

 

KONIEC OSZUSTWA ZDELEGALIZOWANYCH BANKÓW !!!

nihil novi

Łowicz, 20.02.2016r.

Maria z domu Znyk (Bejda), Teresa z domu Znyk (Wojda)

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

                                                 

Dariusz Choryło

Wioletta Reimer

Dorota Faszczewska-Ward

Iwona Milewska

Krzysztof Szlichciński

Bank PKO S.A. Centrala w Warszawie

Emilia Jakubczyk, Jolanta Klata

Bank PKO S.A. II O. w Łowiczu

 

Otrzymuje:

International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS)

ITCCS Central Office (Brussels):itccsoffice@gmail.com

Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli

 

Szanowni Państwo !

W piśmie pod szyldem” Bank Pekao”, z dnia 03.02.2016r.nr.: 064110176(P),  skierowanym do Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, dotyczącym umowy rachunku bankowego nr. 88124018194444000010885910, informującym o rzekomym przeterminowanym zadłużeniu w kwocie; 36,58 PLN i zawartymi  grożbami:

 • doliczania odsetek od rzekomego zadłużenia
 • pobrania dodatkowej opłaty za pismo przesłane bezprawnie i bezpodstawnie
 • blokady rzekomych kart obciążeniowych

wymuszane jest na Stowarzyszeniu skontaktowanie się z bankiem, pod warszawskim numerem telefonu lub osobiście w placówce Banku PKO S.A. w Łowiczu.

Pracownice Waszej prywatnej firmy handlowej upadłej 25.12.2012r., korporacji zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod numerem 425424906, dopuściły się łamania praw ludzkich prezes Stowarzyszenia Teresy z domu Znyk (Wojda) poprzez trzy-krotne telefoniczne niepokojenie połączone z nakazem osobistego skontaktowania się z łowickim oddziałem Waszej nielegalnej firmy handlowej.

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname FUNDACJA BANKOWA IM DR MARIANA KANTONA
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil
L D-U-N-S® Nummer 425424906
L Geschäftssitz Ul. Grzybowska 53/57
L Postleitzahl 00-950
L Postalische Stadt Warszawa
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 226560684
W Fax Nummer 226560684
Name Hauptverantwortlicher
W Tätigkeit (SIC) 8699

 

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruch Oporu stwierdza, że Wasze pismo jest nielegalne ze względu na:

 • upadek światowego systemu bankowego, delegalizację wszystkich banków na świecie i jednoczesne  anulowanie wszystkich długów
 • napisane przez pracownika prywatnej firmy handlowej z którą żaden przedstawiciel naszych organizacji nie podpisywał  żadnej umowy handlowej
 • rezolucję ONZ A/RES/56/83 z dnia 28. stycznia 2002r./ Artykuł 9,   ”Dostarczanie, uznanych przez rezolucję ONZ A/RES/56/83 z dnia 28. stycznia 2002/ Artykuł 9, za nielegalne, wszelkich przesyłek firm pocztowych na usługach nielegalnego rządu w Polsce, który jest spółką handlową wygasłą z dniem 25.12.2012r. jest najsurowiej zabronione i karalne !”

Jesteście  winni działania w grupie przestępczej z prywatnymi firmami handlowymi symulującymi instytucje państwowe, z prywatnymi firmami handlowymi sądów,  komorników, firm windykacyjnych, które dopuszczają się przestępstw kradzieży, wymuszeń rozbójniczych, łamania praw ludzkich na milionach codziennie krzywdzonych Polaków !

Wasza firma powstała i działała w wyniku przestępstwa korupcji, grabieży i wymuszeń rozbójniczych  na szkodę Suwerena-Narodu Polskiego, na szkodę każdego Polaka,  na szkodę ludzkości !

“Kolejne ekipy rządzące nadal prowadziły destrukcję gospodarki narodowej „Wyprzedaż banków nabrała przyśpieszonego tempa. 73% banków zostało sprzedane za 2 mld dolarów obcemu kapitałowi. W sumie tej mieścił się nie tylko majątek nieruchomy i ruchomy, znacznie przekraczający uzyskaną ze sprzedaży wartość, ale także lokaty bankowe na sumę 66 mld dolarów”. Dochody z prywatyzacji nie rekompensowały utraconych. O ile jeszcze w 1991 roku deficyt wynosił 3,1 mld złotych, to już w 2000 roku przekroczył 25,4 mld, w 2001 roku 32,4 mld, a w 2002 roku 39,4 mld. Obecnie zadłużenie przekracza 500 mld złotych(po czterech latach od napisania tych słów oficjalny dług wzrósł o kolejne 500 mld zł – patrz na http://www.zegardlugu.pl/a303) .

https://wzzw.wordpress.com/2014/12/17/%E2%96%A0%E2%96%A0-za-2-mld-dolarow-sprzedali-polskie-banki-wraz-z-66-mld-dolarow-w-tych-bankach-a-nikt-nie-sciga-tych-bandytow/

Wszystkie “zadłużenia” Waszych klientów  to Wasze wobec klientów długi ! Działaliście na zaprojektowanym oszustwie, na tricku z NAZWISKIEM a więc nawet z tego względu wszystkie umowy z Wami są nieważne !

“Podstawową skazą piękności tego triku jest to, że jak tylko to oszustwo zostanie odkryte, które zostało umyślnie zaprojektowane, oszustwo to i wszystkie umowy uznane są za nieważne, nunc pro tunc.(…) Pomyśl o tym, pracownik, alias menedżer bankowy, ma życiową umowę ze swoim pracodawcą, który go zatrudnił i z tym tak to idzie przez wszystkie stopnie w górę aż do zarządu, do głównie odpowiedzialnego za wszystkich, dyrektora generalnego zarządu. Zbędne jest mówić, ale bank prawnie wyrywa dla siebie działkę, która należy do jego pracownika i ciebie jako dzierżawcę z niej wyrzuca i jadą dalej,żeby przechytrzyć kolejną ofiarę, do tego samego oszustwa. “ Więcej w poniższym załączniku:KREDYTY, HIPOTEKI KTO JEST KTO W TEJ GRZE OSZUSTW ?”

Podkreślamy z całą mocą, że nie macie prawa prowadzić swojej działalności ! Nie istniejecie ! Dobrze wiecie, że nie macie prawa działać, istnieć ! Żerujecie na nieświadomości klientów !  http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/126937,zaglodzic-papierami-papierowego-wampira ,http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127193,blokada-korespondencji-kluczem-w-obronie-koniecznejhttp://polskiruchoporu.neon24.pl/post/126992,oswiadczamy-ze-nie-zaginelismy-na-dalekich-morzach, http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128743,nie-dajmy-sie-zastraszac-i-nekac-przez-prywatne-sady

Natychmiast przestalibyście istnieć, gdyby jednocześnie wszyscy Wasi klienci dowiedzieli się o Waszych przekrętach prawnych i Waszej nielegalności z ogólnopolskich kampanii informacyjnych w telewizji, radio, z innych głównych mediów oraz z bilbordów !

Prawda o upadku światowego niewolniczego prywatnego systemu dociera lotem błyskawicy ze wsparciem energii kwantowej  milionów świadomych Polaków w Polsce i na świecie !  Jest tylko kwestią krótkiego czasu, kiedy cały kartel bankowy zostanie zmuszony ogłosić publicznie upadłość w ogólnopolskich kampaniach informacyjnych w radio i telewizji. Wtedy każdy mieszkaniec Polski i świata zyska nie tylko uwolnienie ale też równy dostęp do dóbr Ziemi !

Wszystkie tytuły własności oraz inne prawa wraz z aktywami Waszej nielegalnej firmy handlowej są własnością Suwerena-Narodu Polskiego i podlegają równemu podziałowi dla wszystkich, obligatoryjnie uwolnionych Suwerenów-Polaków !

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129139,o-odszkodowania-za-okradanie-i-zniewalanie-polakowhttp://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128922,zdemaskowane-oszustwo-unijne-koncem-unii-europejskiej

Członkowie Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie” oraz członkowie  Inicjatywy Obywatelskiej  Dorzecza Bzury i Słudwi oraz  Polskiego  Obywatelskiego Ruch Oporu, jak też każdy Suweren-Polak, obligatoryjnie uwolniony przez Paradygmat Report z 25.12.2012r. oraz  Proklamację z 02.11.2014r. Suwerena-Narodu Polskiego o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Polsce wraz z Dekretem z 02.04.2015r. o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy żydowskiego okupanta, są beneficjantami  One People’s Public Trust a jedynymi obowiązującymi prawami są: Universal Comercial Code (UCC), Prawo Uniwersalne (Universal Law) oraz Prawo Powszechne (Common Law).

Szanowni Państwo !

Odpowiadacie prywatnie, jako osoby fizyczne,  za łamanie praw ludzkich według Międzynarodowej Taryfy odszkodowawczej.  https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby/

Oto poniżej wykaz przestępstw za które odpowiadacie prywatnie jako osoby fizyczne. Jesteście winni :

 • winni zastosowania nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów  prawnych.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie za każdy przypadek, minimum  1.000.000 Euro od szefa i 250.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt.21  Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • winni stosowania norm i przepisów, nieważnych z mocy prawa Suwerena-Narodu Polskiego.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie za każdy przypadek, minimum 3.000.000 od szefa i 250.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt.22  Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • winni egzekwowania zasad nie potwierdzonych  prawidłowo państwowymi ustawami, bez  suwerennej legitymacji Narodu Polskiego.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie za każdy przypadek, minimum 1.000.000 od szefa i 250.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt.23  Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • winni wykonywania  nieuprawnionych działań z przymusem (np. zajęcia komornicze, kary, faktury wstępne, etc.).

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie za każdy przypadek, minimum 1.000.000 od szefa i 100.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt.24  Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • winni wysyłania bezprawnej  i nielegalnej korespondencji, zawierającej  błędy formalne i fałszywe stwierdzenia.

” Dostarczanie, uznanych przez rezolucję ONZ A/RES/56/83 z dnia 28. stycznia 2002/ Artykuł 9, za nielegalne, wszelkich przesyłek firm pocztowych na usługach nielegalnego rządu w Polsce, który jest spółką handlową wygasłą z dniem 25.12.2012r. jest najsurowiej zabronione i karalne !”

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie za każdy przypadek, minimum 1.000 Euro od szefa i 500 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 6 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • winni łamania praw człowieka – naruszenia godności ludzkiej, wbrew  z rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK).

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 150.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 47 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • winni antypolonizmu, dyskryminacji Polaków w Polsce.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 100.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 17 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • winni innych, nie wymienionych powyżej przestępstw na szkodę  i krzywdę każdego Polaka a  zawartych w Międzynarodowej taryfie odszkodowawczej za łamanie praw ludzkich.

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie” za przesłanie nielegalnego pisma z 03.02.2016r.nr.: 064110176(P) żąda od szefa nielegalnej firmy, Dariusz Choryło odszkodowania w wysokości 6.001.000 Euro, słownie: Sześć milionów tysiąc Euro a od jego pomocników, autorek nielegalnego pisma: Emilii Jakubczyk, Jolanty Klata odszkodowania w wysokości 1.000.500 Euro, słownie: milion pięćset Euro, płatne do 08.03.2016r., z tego 50% procent  kwot na konto : INTELIGO  50102055581111145677400062 a 50% kwoty w uncjach złota, wg przelicznika z 20.02.2016r. do rąk własnych prezes Teresa z domu Znyk (Wojda) przekazem kurierskim na adres: Łowicz, Os. Kostka12/9, 99-400 Łowicz.

DSC00001

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa Was  jako osoby obligatoryjnie uwolnione z niewolniczego systemu, do  włączenia się w pokojowe przejmowanie aktywów upadłych korporacji i tworzenie nowych systemów m.in.bankowych.

Polski Obywatelski Ruch Oporu wystąpił do Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego d/s przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli, z prośbą o pomoc w obronie Narodu Polskiego i Polski.

Polski Obywatelski Ruch Oporu wskazał sprawców, winnych agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim, którymi są prywatne firmy handlowe, symulujące instytucje państwowe w Polsce oraz prywatne firmy handlowe, symulujące instytucje unijne i międzynarodowe, co zostało upublicznione na : www.wojdabejda.wordpress.com , http://polskiruchoporu.neon24.pl/, http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze, http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129371,stop-talmudycznemu-wymiarowi-sprawiedliwosci-w-polsce, http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129247,obrot-i-dystrybucja-energii-okrada-i-oszukuje-polakow, http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129195,stop-wymuszeniom-rozbojniczym-firm-skarbowych, http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129139,o-odszkodowania-za-okradanie-i-zniewalanie-polakow

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa Polaków do zgłaszania gotowości bycia Szeryfami, Pokojowymi Oficerami Prawa Zwyczajowego, jako cyt.: “ustanowionych, odpowiedzialnych służących ludziom i sprawiedliwości” do pełnienia roli strażników i obrońców praw wolności w społecznościach. Będą oni wcielać w życie decyzje Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego d/s przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli oraz egzekwowanie “Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw ludzkich”.

Przy pomocy specjalnie wyszkolonych szeryfów, pokojowych oficerów przy społecznym wsparciu, zapoczątkowana została pokojowa przemiana świata i ludzi. Poprzez wykluczenie ze społeczności ludzkiej osób winnych działań na szkodę ludzkości w upadłym 25.12.2012r. prywatnym, niewolniczym światowym systemie, opartym na zdelegalizowanej przez Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli, władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, możliwe będzie wprowadzenie oczekiwanych pozytywnych zmian na Ziemi. http://itccs-polski.blogspot.de/2014/05/przewodnik-szkolenia-dla-szeryfow-i.html

Maria z domu Znyk (Bejda) , Teresa z domu Znyk (Wojda)

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU  

Herb Bończa200px-Herb_Slepowron

Polskie herby szlacheckie przodków Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)

http://polskiruchoporu.neon24.pl/ www.wojdabejda.wordpress.com,http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze,www.lowiczanie.prv.pl ,www.bejda.iddd.de

 

Nieustraszona lekarka medycyny naturalnej, demaskatorka upadłego prywatnego światowego niewolniczego systemu pisze, cyt.:

“Mam pomysł na kolejne „objawienie” drukarskiego diabełka w szczególe, który zawiera papierowy pieniądz z jego prawie niezauważalnym znaczkiem “c” w kółeczku i co oznacza Copyright . Zauważyłam go w końcu po pewnej wskazówce też na banknocie euro przed znakiem seryjnym, a co to „prawnie” dla nas oznacza trzeba sobie dokładnie uzmysłowić i zrozumieć, żeby zniszczyć tą papierową piramidę kłamstw zniewalającą i niszczącą świat, bo Natura jest przecież silniejsza od kawałka papieru z „prawem autorskim” tak bezwzględnie ekspoatującym nas i cały ten piękny świat ! https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_autorskie

Oczywiście to „prawo autorskie” dotyczące banknotów zabrania ich drukowania (fałszowania) przez gojskich drukarzy, ale przecież nikt nie może zabronić ludziom drukowania sobie własnych pieniędzy w ich własnych społecznościach na swój praktyczny użytek w wymianie dóbr i usług i to bez drukarskich pośredników pejsatych fałszerzy, łgarzy i podżegaczy wojennych zasłaniających się iluzją „prawa autorskiego” ! “ koniec cytatu.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

KREDYTY, HIPOTEKI KTO JEST KTO W TEJ GRZE OSZUSTW ?

Z oppt

Dla jednego przestępstwa, dla każdego przestępstwa, musi być dowód na istnienie celowo zamierzonego działania, gdzie nieznajomość przepisów nigdy nie jest usprawiedliwieniem, zarówno na poziomie cielesnym i / albo duchowym.

Już od dłuższego czasu udowodniliśmy, że rzeczywiście jakiekolwiek/ każde użycie LEGALNEGO NAZWISKA z CROWN COPYRIGHT jest oszustwem, niezależnie od tego, czy byliśmy tego świadomi czy też nie.

O ile ignorancja tej prawdy nigdy nie była  niczyją intencją, jest to również żadne usprawiedliwienie. Ci, którzy tworzą przepisy muszą się do nich zastosować. Dlaczego zgadzamy się na umowę z umyślnie ukrytą treścią drugiej umowy. Chodzi tu o odzyskanie naszej pełnej odpowiedzialności, nic więcej a z pewnością nie mniej. A więc, co się dzieje naprawdę, kiedy ktoś idzie do banku po pożyczkę, hipotekę, konto itp. ?

W wyniku naszej dobrowolnej akceptacji „wszystkich rzeczy systemu“, było wiele ukrywane, ponieważ nasza niewiedza uczyniła nas ślepymi. To już nie jest więcej błahostką. Żyjący nie może więcej wchodzić w żadną umowę z martwym przedsiębiorstwem, lecz ktoś, kto działa jak martwa fikcja jurysdykcji, może to.

Jest to ważne dla obu stron tego równania, z każdą umową albo handlem, na które każda strona wyraziła zgodę.Powiedziałem nie podpisała, lecz wyraziła zgodę.Jeśli ktoś wyraził zgodę do uczynienia czegoś, to jest on już w tej umowie wypełnioną duchową intencją i odpowiednio do tego zobowiązany.

Contact, foto

W tym momencie, w którym to nawet pomyślałeś o otrzymaniu pożyczki, byłeś już w umowie via tą samą intencją.

W moich wszystkich wysiłkach do odkrywania tego, co naprawdę się stało prześledziłem wiele śladów wulgarności, zwanej prawem.

Jedna rzecz, która zawsze wychodziła na powierzchnię, to ta, że ta każda drobina prawa systemu była czystym fizycznym odwracaniem uwagi po to, żebyśmy nigdy nie rzucili okiem na duchową naturę tych spraw. Sygnowanie na jednej linii czyni ciebie podpisującym. Jeden „X“ na linii oznacza „żadna wzajemność“, „partia uczciwości“, UCC tego czy takiego prawnego szaleństwa, ponieważ ja nigdy zbyt głęboko nie uderzyłem w prawdziwe, głębokie aspekty duchowe, głównie będąc zwrócony z uwagą widzenia na to „co na dole“ i nie w rzeczywistości „tak również u góry“.

W obliczu myriad przekrętów i zwrotów przede wszystkim w prawnych sprawach stało się to wystarczająco jasne, że cały system prawa i jego matactwa jest niczym innym, jak manewrem odwracającym uwagę, kreacją, z egocentrycznym, utraconym rozsądkiem zadowolonym grą z diabelskimi szczegółami.

Prawda jest taka, że każda umowa, w którą weszłeś z twoim legalnym NAZWISKIEM , jest, była i będzie zawsze czystym oszustwem, dopóki nie odkryjesz pierwotnych zamiarów legalnego NAZWISKA twórców tego systemu.

Metryka urodzenia jest według wszelkiego prawdopodobieństwa dowodem, którego ktoś potrzebuje, żeby wszystkich i każdego oskarżyć, którzy próbują tworzyć, podstawy prawne do oskarżeń w przypuszczeniu/ insynuacji poprzez użycie tego NAZWISKA .Wskazuje więc to na niezawoalowany pierwotny grzech pierworodny ( grzech spadkowy). Był to mój albo twój zamiar, popełnić świadomie oszustwa ?

Foto dwodu am.

Naturalnie, że to nie tak, lecz o tym, który to oszustwo z legalnym NAZWISKIEM utworzył nie można tego powiedzieć.

Już sam fakt, że jakiś policjant nosi mundur, jest wystarczającym dowodem na działanie z premedytacją wskutek wykonywania swojego obowiązku poprzez pomoc i podjudzanie żywej istoty w nieświadomym popełnianiu oszustwa, ponieważ policjant nie ma ŻADNEJ kompetencji bez połączenia z NAZWISKIEM, ponieważ on sam jest martwy przez swoje przyzwolenie .

Nie jest to żadnym przypadkiem, że policjanci na swoich wizytówkach „ nie do identyfikacji“ („ not for identifikation“) stoi napisane, jeśli byś już taką otrzymał.Niedawno otrzymałem taką od przyjaciela i jest to dowód na to, że oni standartowo są zmuszani do wywierania na nas presji.

Dla wszystkich, którzy kiedykolwiek mieli pożyczkę z banku albo ci odpowiednio głupi, którzy się chcą poważyć na to, jest tu to coś do przemyślenia.

To konto, o którym myślisz, że jest twoje, nie należy do ciebie. Twoje NAZWISKO należy do CROWN ( korony) ; to legalne, nie to prawomocne.Jeśli ktoś niestety wyjawi swoje nazwisko, można natychmiast z tego wnosić i przyjąć, że chodzi o te legalne.

Bank jest zarejestrowanym towarzystwem akcyjnym, tak jak twoje nazwisko z czym jako skutek należy do CROWN. W tym przypadku są również ZAREJESTROWANE ONZ i WSZYSTKIE narody.

Mówi się dużo na temat NWO, który ma nadejść. Prawda jest taka, że NWO jest już w pełni sił i w działaniu. Najprostszym sposoben do zatuszowania tego ludziom jest stałe mówienie, że jeszcze go nie ma.

Nie możecie czegoś znaleść, jeśli myślicie, że czegoś nie ma. NWO istnieje od tysięcy lat, już tak długo , jak istnieje system wymiany / pienieżny. Dzisiejsza wersja jest taka sama, jak stara, gdzie znak bestii, legalne NAZWISKO i nierządnica Babilonu, jest handlem.

Jeśli mi nie wierzysz, to spójrz jak daleko poruszysz się w świat bez twojej prawnej IDENTYFIKACJI i w dniu codziennym przy handlowaniu/ podróżowaniu/przeżyciu.

Pozwólmy sobie spojrzeć z tym wspaniałym zapleczem, co się tak naprawdę dzieje, kiedy pójdziemy do banku po pożyczkę albo hipotekę ?

Na zewnątrz wygląda to tak, że jak ktoś idzie do banku, spotyka się z urzędnikiem bankowym, żeby dopytać się o warunki kredytu/ hipoteki ( przedstawionych w umowie) i stwierdzeniu , poprzez przejście iluzji „czy masz szansę“. Zostaje sporządzony „papierowy kram“ i voila, bank daje ci pozornie niezbędny kapitał.

W tym świecie widząc to raz jako normalne, powinno być takie wyjaśnienie wystarczające. Pozwól nam tutaj wziąć na przykład jedną hipotekę. Myśl zawsze przy tym, że tylko żywy z żywym może zawierać umowy, nigdy z przedsiębiorstwem albo martwą rzeczą. Więc spójrzmy na tylko jednego żyjącego będącego stroną, bo bank zawsze jeszcze jest martwym stowarzyszeniem. Więc prześledźmy żyjących ludzi, którzy w tym uczestniczą, są w to wciągnięci. Dla ułatwienia będę nazywał pierwotny bank jako martwą korporację.

Z nazwą Bank Anglii, ponieważ był to pierwszy bank i który do siebie zerwał żywą koronę w postaci Williama III, zastąpił przez siebie martwą koroną, z kolei po prostu nazwaną CROWN CORPORATION – korporacja korony .

Ponieważ jesteś tylko ty i urzędnik kredytowy albo manedżer bankowy, którzy są żyjącymi stronami, kto więc póżniej rozmyślnie wypożycza pieniądze ? Pomyśl o tym, że tylko żyjące strony mogą uskuteczniać umowy, nigdy martwi.

Przy czym do tego dochodzi ugoda wszystkich żyjących uczestniczących w tej grze i różne umowy, które są poufne, poprzez wyrażenie zgody, są też duchowo związane poprzez ZAMIAR.

Menedżer bankowy musiał być zgodny ze swoją wolą, wypełniając formularz bankowy, żeby pracować dla banku i on jest z tym w umowie z nim i dla banku albo dokładnie powiedziawszy, jego własnością, który ustala wszelkie warunki dla towarzystwa kapitałowego.

Za każdym martwym przedsiębiorstwem stoi żywa istota. Przedsiębiorstwo egzystuje tylko z powodu zamiaru tego, który go miał tylko po to, żeby je stworzyć ; Fakt. Teraz wiemy, kto jest partnerami w umowie i są tylko ty i ci żyjący, w roli jako menedżer bankowy, związani w całości ze swoimi wszystkimi zobowiązaniami, które on/ ona przez potwierdzenie się jako pracownik danego banku ostatecznie posiada. W przypadku banku Anglii obowiązuje to, że ten kto posiada urząd, jest „corporation sole“ / duszą.

Co się naprawdę dzieje, kiedy TY udzielasz kredytu dla menedżera bankowego, nie dla ciebie samego. To jest menedżer bankowy, który otrzymuje pieniądze, żeby kupić TWÓJ dom, o którym myślisz, że jest twój. Dalej więc czytaj w umowie, że ty tylko uważany jesteś jako „WŁAŚCICIEL GRUNTU“. To jest BM, posiadacz działek, nieruchomości, domów, a nie ty albo sam bank. Tobie zostały przedłożone dokumenty, żebyś je podpisał.

Ale czego nie wiesz, to umowa ta została w pierwszej linii zawarta, jak się zdecydowałeś ją zawrzeć, żeby ją otrzymać i wtedy była PRZYPIECZĘTOWANA , jak ją dotknąłeś. Używałeś rękawiczek jak ją dotykałeś, żeby ją podpisać ?

grafika do art. hipoteki

Prawdopodobnie nie i to było twoje DNA i DNA BM, które tą umowę przypieczętowały, nie atrament. Kiedy rozpoczniesz pojmowanie DNA połączenia, rozpoznasz, dlaczego z ciebie jako niemowlakowi zdobyto twoje DNA z odcisków stóp i z pobraniem krwi. Uczyniono to, żeby stworzyć prawomocne połączenie między twoim DNA i twoim NAZWISKIEM, z daną zgodą PRZYPIECZETOWANIA przy tym, jak twoi rodzice twoje NAZWISKO ZAREJESTROWALI. To jest dowód, tylko jako jedna KOPIA z oryginału, zapieczętowanej umowy w KSIĘDZE RODU. Tak, Twoje DNA może być łatwo połączone do twojej mamy i taty, gdzie DNA mitochondrialne od mamy jest stałym zapisem wszystkich linii genealogicznych.

Co się dzieje, kiedy podpisujesz umowę z twoim nowym dłużnikiem, zwanym menedżerem banku, bo to tak jest, że ty jesteś poręczycielem jego KREDYTU ? A ty masz tylko status wtórny w tym porozumieniu, którego jego rzeczywistym właścicielem jest reprezentant banku i dlatego NIGDY więcej nie będziesz widział oryginału, bo on nie należy do ciebie.

Wszelka odpowiedzialność za kredyty, za każdy pojedynczo opiera się na barkach każdego żyjącego, który pracuje dla i w każdym/ wszystkich instytutach finansowych i jest częścią każdego/wszystkich kredytów, itp.

Ponieważ wszystkie sprawy KORONY, wszystkie sprawy należą do Banku Anglii i wszystkie sprawy są zarejestrowane i wszystkie są własnością korony, do kogo więc należy każda pojedyncza ? To nie jest żaden piękny obraz, ale ogromnie chytry podstęp, który w końcu wyszedł na światło dzienne.

Krótko powiedziawszy, to ty pożyczasz pieniądze menedżerowi bankowemu, żeby oni mogli kupić twój dom, w ten sposób możesz tylko być dzierżawcą i wtedy, kiedy odsetki na hipotekę nie zostaną zapłacone, co zapewne uczyni bank ?

To była pożyczka dla menedżera bankowego, a wy pozostaliście na zewnątrz już od pierwszego dnia, jak wam zezwolili płacić za ich długi, jako ich poręczyciel.

Tego nie można prawnie obejść, ponieważ ty jesteś trzecią stroną w tej całej szaradzie banku z tą grą oszustw. Nie masz żadnego prawnego wsparcia, ale to ty MASZ prawo; „pobitego na śmierć”, prześladować prywatnym oskarżeniem tego znanego ci już menedżera banku, odbiorcy kredytu.

Podstawową skazą piękności tego triku jest to, że jak tylko to oszustwo zostanie odkryte, które zostało umyślnie zaprojektowane, oszustwo to i wszystkie umowy uznane są za nieważne, nunc pro tunc.

Legalne nazwisko było zamiarem, tak jak również kredyty i hipoteki każdego rodzaju. Umowa zawsze ułożona jest między tobą i inną żywą częścią. Co z kolei dzieje się, kiedy bank tą działkę oddaje do przymusowej licytacji, której to współpracownik więcej nie opłacił ?

Pomyśl o tym, pracownik, alias menedżer bankowy, ma życiową umowę ze swoim pracodawcą, który go zatrudnił i z tym tak to idzie przez wszystkie stopnie w górę aż do zarządu, do głównie odpowiedzialnego za wszystkich, dyrektora generalnego zarządu. Zbędne jest mówić, ale bank prawnie wyrywa dla siebie działkę, która należy do jego pracownika i ciebie jako dzierżawcę z niej wyrzuca i jadą dalej, żeby przechytrzyć kolejną ofiarę, do tego samego oszustwa.

To jeszcze nie jest wszystko; jest to nowy początek zniszczenia tej kurwy z Babilonu, tej martwej matki Korony, jak Kronos, która pożera własne dzieci, żeby nigdy nie mogła zostać strącona. Ale jednak, ta kurwa przegapiła mnie do pożarcia, chociaż z ledwością temu uszłem.

Weżcie sobie czas, żeby to sobie przyswoić, bo to wymaga czasu , żeby zajrzeć za kulisy. Jedynym dla mnie pożytkiem z lewej półkuli jest kodowanie kreatywnych, eterycznych myśli prawej półkuli, w której żyję. Ty znajdujesz się w lewym polu, kiedy nie jesteś w prawdziwym rozsądku i będziesz na zawsze poddawany takiemu traktowaniu, aż sam wyrwiesz z siebie „normalne” myślenie, które bazuje tylko na programowaniu.

Wszystkie płaszczyzny świata jurysdykcji zostały używane tylko po to, żeby nas trzymać poza prawdziwą ścieżką życia, w porównaniu do niewiarygodnych, martwych umów.

Na samym początku musimy odkryć oszustwo NAZWISKA i to jak nasze samozadowolenie i akceptacja została nadużyta przeciwko nam, żeby z tym odkryć prapoczątek tego oszustwa. W ten sposób na tym świecie możemy oddzielić martwych od żywych. Ci wszyscy z legalnym nazwiskiem i identyfikacją są widziani jako martwi przez swoją własną akceptację i my jesteśmy tymi żyjącymi, tymi „nowo narodzonymi”, którzy sprawują rzeczywistą władzę.

Ponieważ w obrębie tych menedżerów bankowych albo tych co zawsze, którzy z tobą działali z umowami, jest też „oskarżony” automatycznie martwymi fikcjami wskutek twojego przyzwolenia.

Odwrotnie my, żyjący, jesteśmy ŚWIADKAMI tych zbrodni, WYŁĄCZNIE i w pierwszej linii oszustwa NAZWISKA .

Nadszedł czas, że my domagamy się pociagnięcia do odpowiedzialności tych szkodników i ich mistrzów, gdzie nieznajomość faktów, nie jest żadnym usprawiedliwieniem, jak i w ten sam sposób była również i nasza niewiedza.

Jeszcze raz, rzeczywiście winni chcą, abyśmy się wzajemnie zwalczali, jednak ci prawdziwi przestępcy posiadają te przedsiębiorstwa. Jednak będziemy paru z tych ludzi oskarżać, żeby ich wstawić na listę. Radość z każdego pojedynczego zwycięstwa na tej liście jest tym, co zmienia całkowicie panoramę systemu.

Jest to władza jednego, dosłownie.

Co teraz, kiedy trzeba się się obudzić ? Tak to jest nieco spóźnione, jednak jest to moje życzenie po prostu skończyć z tym bezsensem i po prostu dalej żyć.

Najlepszą częścią złotej reguły jest to, że za każde komuś aktywnie wywołane cierpienia, tak jak w lustrze będzie się musiało to samo przeżywać osobiście, a więc bądź rozważny z tym, czego sobie życzysz, przede wszystkim innym z naprzeciw.

Co posiejesz, będziesz zbierał, jest to czysta prawda i fakt. Dla tych, którzy to czytają i chcą prywatnie zaskarżać znajduje się sędzia pokoju albo podobni w twoim regionie, na początek tego procesu.

Myśl o tym, że jak tylko ci awanturnicy poczują flintę, będą robić ci trudności, przy których nie będzie tobie proponowana żadna pomoc. Leży więc to na twoich barkach jak i na moich, ale ja nigdy nie przyjmuję już jednego nie w odpowiedzi i każde/wszystkie sprawy, które się zwalają na jakiekolwiek/wszystkie sądy, należą do nich.

Jeśli jakiś urzednik sądowy dotkął się twoich papierów, jest więc sąd poprzez umowę ze swoim pracodawcą zobowiązany, jego pracodawca, w jego imieniu. Każdy, kto się dotyka w świecie fonetyki, touché .

Dalszy ciąg nastąpi, wiele miłości,

kate z Gai

Przetłumaczyła kate z Gai,

opracowanie Frank (OPPT-INFOs)

Tłum. z j.niemieckiego: Nieustraszona : http://brd-schwindel.org/kredite-und-hypotheken-wer-ist-wer-im-betrugsspiel/

 

 

WSPÓLNIE ZDEMONTUJMY UPADŁY PRYWATNY ŚWIATOWY NIEWOLNICZY SYSTEM !

ttp://wakeup-world.com/2015/12/15/harmonology-vibration-and-the-laws-of-universal-nature/Serce homologacji

Konieczne powszechne włączenie się w pokojowe przejmowanie aktywów upadłych korporacji, by umożliwić  tworzenie nowych systemów w Erze Dostatku !

http://wakeup-world.com/2016/02/17/setting-intention-divine-manifestation-and-navigating-the-quanBramy do nieba

 

 

 

 

 

 

Łowicz, 16.02.2016r.
Maria z domu Znyk (Bejda), Teresa z domu Znyk (Wojda)
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Paweł Prządka

Prezes Zarządu

PGE Obrót S.A. Rzeszów

Łukaszewski Dariusz

Dyrektor Oddziału

PGE S.A.Łódź

Sylwia Juszczak

Szef Windykacji

PGE S.A. Łódź

Piotr Pikulski

Dyrektor Rejonu Energetycznego Łowicz (RE4)

PGE Dystrybucja Łódż-Rejon

Do wiadomości :

International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS)

ITCCS Central Office (Brussels):itccsoffice@gmail.com

Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s przestępstw Kościoła i Stanu w Brukseli

W związku z :

 • bezprawnym i  bez uprzedzenia, odłączeniem dopływu energii elektrycznej do siedziby naszych organizacji, którą jest mieszkanie własnościowe Teresy z domu Znyk (Wojda), prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruch Oporu,

 • brakiem odpowiedzi nasze wystąpienia skierowane do Pawła Prządki z PGE Obrót S.A.Rzeszów

 1. nasze pismo z 30.09.2015r. jako odpowiedź na Wasze pismo: faktura VAT nr. 41005146/00001/ 0140 z dnia 14.09.2015r., które jest prośbą do osoby naturalnej Teresy z domu Znyk (Wojda) o przejęcie obciążeń rzeczy, osoby prawnej:TERESA WOJDA, której autorem i właścicielem jest Rzeczpospolita Polska, zobowiązana do uiszczania wszelkich opłat osób prawnych.
 2. nasze pisma  z 25.11.2015r.:”Żądanie zwrotu wyłudzonych wpłat za energię elektyczną wraz z odsetkami i odszkodowaniem.”
 3. nasze pismo z 26.01.2016r. : “Oświadczenie Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu z dnia 26.01.2016r.”
 4. nasze pismo z 27.01.2016r , skierowane również do Piotra Pikulskiego, Dyrektora Rejonu Energetycznego Łowicz (RE4), w którym żądamy  niezwłocznego podłączenia dopływu energii elektrycznej do naszych lokali.

żądamy natychmiastowego podłączenia dopływu energii elektycznej do siedziby naszych organizacji, bez żadnych wymuszeń obecności czy ewentualnego wymuszania podpisania jakiejkolwiek umowy.

Wasze prywatne firmy handlowe, zarejestrowane w UPIK w Waszyngtonie, działające w kartelu energetycznym oraz Wy jako szefowie tych firm i Wasi pomocnicy jesteście  winni przejęcia, bez naszej zgody, bez naszej wiedzy jak też bez zgody i wiedzy Suwerena- Narodu Polskiego, majątku wypracowanego przez pokolenia Polaków, co jest przestępstwem grabieży, przywłaszczeniem cudzego mienia,  majątku narodowego Suwerena -Narodu Polskiego i jednocześnie działaniem na szkodę ludzkości !

Nielegalne są wszystkie Wasze działania, w tym wszelkie wyłudzane przez Was opłaty, kary, zajęcia komornicze, odłączanie dopływu energii elektrycznej itp. Są przestępstwem wyłudzania rozbójniczego, działaniem na szkodę i krzywdę każdego Suwerena-Polaka jak też na szkodę ludzkości !

Według “Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw ludzkich w stosunku do osoby” ,  Wy jako szefowie firm i Wasi pomocnicy odpowiadacie prywatnie, Waszymi majątkami do trzeciego pokolenia, za szkody wyrządzone Teresy z domu Znyk (Wojda), Marii z domu Znyk (Bejda), za szkody wyrządzane każdemu Suwerenowi-Polakowi !

Suweren-Naród Polski  bezpośrednio sprawujący władzę zwierzchnią w Polsce, na mocy Proklamacji z 02.11.2014r. uznaje wszelkie działania żydowskiego okupanta, w tym stanowione przez niego prawo za nielegalne a więc wszelkie prywatyzacje,  w tym sektora energetycznego z mocy prawa Suwerena-Narodu Polskiego sa nieważne, bezskuteczne !

Bezprawnie przejęty przez Was majątek  Suwerena-Narodu Polskiego podlega zwrotowi.  Wy jako szefowie i Wasi pomocnicy, jesteście winni współudziału w przestępstwie grabieży majątku narodowego.

Oprócz tego odpowiadacie za  łamanie praw ludzkich według  Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw  ludzkich w stosunku do osoby z następujących punktów:

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby/

 • Winni stosowania nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów  prawnych.

Z tego tytułu przysługuje każdemu  poszkodowanemu, odszkodowanie w wysokości 1.000.000 Euro od szefa i 250.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 21 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni są fałszerstwa narodowościowego stanu osobowego.

Z tego tytułu przysługuje każdemu poszkodowanemu,  odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 100.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt.16 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni wysyłania bezprawnej  i nielegalnej korespondencji, zawierającej  błędy formalne i fałszywe stwierdzenia, zawarte między innymi, w ostrzeżeniach, karach administracyjnych, opłatach itp.

Z tego tytułu przysługuje każdemu poszkodowanemu, za każdy przypadek, minimum 1.000 Euro od szefa i 500 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 6 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni łamania praw człowieka – naruszenia godności ludzkiej, wbrew  z rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK).

Z tego tytułu przysługuje każdemu poszkodowanemu, odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 150.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 47 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni dyskryminacji, przymusu, rasizmu

Z tego tytułu przysługuje każdemu poszkodowanemu odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 100.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 17 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni innych, nie wymienionych powyżej przestępstw na szkodę i krzywdę  osób poszkodowanych, a  zawartych w Międzynarodowej taryfie odszkodowawczej za łamanie praw ludzkich.

Szanowni Państwo !

Polski Obywatelski Ruch Oporu uprzejmie informuje, że obecnie w Polsce i na świecie dokonuje się pokojowe tworzenie Nowej Ery-Ery Dostatku oraz demontaż upadłego prywatnego niewolniczego światowego systemu, zdelegalizowanej władzy Trój-Korony z Watykanem na czele.

Stoi przed  Nami, jako osobami obligatoryjnie uwolnionymi z niewolniczego systemu, wielka szansa na włączenie się w pokojowe przejmowanie aktywów upadłych korporacji i tworzenie nowych systemów, w tym energetycznych  opartych na bezpłatnej Wolnej Energii np. wg  technologii Keshe.  

“Wraz z prawnym wykluczeniem systemu Rządów-Korporacji dochodzi do rozpadu wielu ustaw i praw, które zostały stworzone za pośrednictwem ich ustaw prawnych i administracyjnych.  Jako Beneficjenci One People’s Public Trust, jedynymi obowiązującymi was prawami są: Universal Comercial Code (UCC), Prawo Uniwersalne (Universal Law) oraz Prawo Powszechne (Common Law). (…)

“4 luty 2013 roku — OPPT alarmuje zwracając się do każdego mężczyzny, kobiety i dziecka zamieszkujących tę planetę o tym, że banki i korporacje działające pod przykrywką rządów powołanych przez ludzi zostały przejęte zgodnie z ich wolną wolą.  Wszystkie tytuły, prawa własności oraz inne prawa wymienionych korporacji wraz z ich aktywami są odpowiednio zabezpieczone i utrzymywane jako depozyt do równego podziału dla wszystkich ludzi zamieszkujących tę planetę. “

https://ujawnienie.wordpress.com/2013/04/15/one-poeples-public-trust/

Maria z domu Znyk (Bejda), Teresa z domu Znyk (Wojda)

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/

Każda osoba, a w szczególności istniejący personel służb wojskowych, której przysięga została anulowana przez zamknięcie korporacji dla której pracowała może być związana „świadomie, dobrowolnie oraz działając w dobrej wierze” z OPPT „jako pomocnicy … po to, aby ochraniać i służyć istotom naszego Stwórcy”.

Pracownicy służb państwowych, którzy zwiążą się z OPPT:

 • „Posiadają autoryzację oraz nakaz ochrony i podtrzymywania życia” wszystkich osób,
 • Posiadają upoważnienie do „przetrzymywania w areszcie każdego … oficerów i współpracowników … posiadających, pomagających i eksploatujących system oparty na własności prywatnej pieniądza … egzekwujących prawa tego systemu … i obsługujących system niewolnictwa.
 • Posiadają autoryzację do „przejmowania wszystkich systemów operujących prywatnymi pieniędzmi, śledzenia, transferowania, wydawania oraz zbierania prawnych egzekutyw systemu”.
 • „Nadana im jest swoboda działania… aby użyć każdego środka, działania i strategii … aby doprowadzić do ostatecznego porządku”.

W istocie, chętnym członkom formacji wojskowych dostarcza się podstaw prawnych do porzucenia kontrolowanych przez korporacje jednostek militarnych i do związania się z Powiernictwem OPPT i do aktywnego przyczyniania się przy odbieraniu aktywów należących do „Jedności Istnienia Ludzkiego”.

Jeśli dobrze znam naturę ludzką to coraz większa liczba operatorów z chęcią zaakceptuje to „polecenie”!

Wyjaśnić należy, że … „wykonanie” polecenia nie oznacza tego, że pracownicy służb państwowych przyjdą i zaaresztują pierwszą linię pracowników, którzy dzwonią do was z wezwaniem do zaległej spłaty karty kredytowej.  Jest rolą każdego z nas, jako Istot Stwórcy, aby pomagać innym na poziomach zerowych (byłych korporacji – przyp. tłum.) w zrozumieniu tej zmiany przez informowanie siebie i dostarczanie Uwag Grzecznościowych.  „Siła wykonawcza” odnosząca się do właścicieli wykluczonych struktur Rządów-Korporacji wynosi 1%.

Ośrodki Pomocy Jedności Rodzaju Ludzkiego

„Serwis Społecznościowy” nie był najwyraźniej „motywatorem” dla poprzednich właścicieli „systemu”.  Niemniej jednak korporacje wypełniły pewne niezbędne funkcje pomocy społecznej takie jak służba policji i publicznej opieki zdrowotnej … choć w nadziei, że nie domyślimy się, że są  to tak naprawdę korporacje!

W jaką klauzulą OPPT obejmuje służbę społeczną?

Centra Aktywów Wartościowych Stwórcy (Creator’s Value Asset Centres lub CVAC’s) są mechanizmami wspierania przeznaczonymi dla pomagania i służeniu ludzkości, czyli opiekunom Ziemi.   Stanowią one misternie połączoną sieć wsparcia obejmującą całą planetę i prowadzone są przez służby publiczne, które działają przez cały czas z pełną odpowiedzialnością.  Dostarczają one prostych ram obejmujących zarządzaniem oraz administrowaniem i obejmują one osiem obszarów procesów funkcyjnych:

 • System szerzący Wiedzę,
 • Komunikacja,
 • Podróżowanie,
 • Przejrzystość,
 • Ochrona narodów i utrzymywanie pokoju,
 • Odpowiedzialność,
 • Dorobek Ludzkości,
 • Odzyskiwanie majątków*.

*Przejściową funkcją ich funkcją jest odzyskiwania zasobów od Dłużnika: infrastruktury i bogactwa, należących do Jedności Rodzaju Ludzkiego, zgodnie z warunkami zawartymi w zapisach Powiernictwa OPPT.

Każdy uprzednio znany naród na planecie posiada jeden odział CVAC zarezerwowany na własne potrzeby z wyjątkiem państwa Watykańskiego.  Każdy odział CVAC będzie oferował te same usługi i będzie działał w taki sam sposób jak inne odziały w danym regionie.  Każdy człowiek żyjący na ziemi będzie mógł otrzymać wsparcie od każdego centrum CVAC oraz będzie miał dostęp do tych samych zasobów oraz sieci pomocy.  Każdy obszar administracyjny CVAC będzie prowadzony przez lokalny urząd miasta i prowadzony przez namiestnika, którego podstawową rolą będzie koordynowanie rozwiązań wdrażanych przez OPPT oraz dostarczanie ułatwień przy podejmowaniu decyzji przez Powiernictwo.  Struktura również pozwala na tworzenie dodatkowych pododdziałów CVAC w celu uwzględnienia nowych okoliczności lub inicjatyw pod takim warunkiem, że ich funkcja działa na korzyść wszystkich Istot i nie narusza wolnej woli oraz praw innych.

W wywiadzie dla „The CrowHouse” (link  tutaj) piętnastego lutego 2013 roku członek OPPT Heather Tucci-Jarraf opisała strukturę CVAC jako „miejsce bezpieczne i dobrze strzeżone dla was gdzie możecie po prostu być i robić wszystko zgodnie z waszym wyborem … z wyłączeniem czynienia szkody innym.”

Nasze możliwości są dosłownie nieograniczone!

System CVAC jest z definicji antytezą skorumpowanych narzędzi korporacyjnych zwanych „Rządami”.  Odpowiedzialność, wymierność oraz przejrzystość są fundamentami ram tworzących CVAC.  CVAC dostarczy nam pola działania dla uproszczenia oraz ujednolicenia prawa dla wszystkich i aby zapewnić spełnienie potrzeb wszystkich.  Są one zabezpieczone przed naruszaniem wolnej woli jakiejkolwiek jednostki „egzystującej w całym stworzeniu” i zobowiązane do „podtrzymywania i ochrony wszystkich stworzeń, wartości oraz centrów dorobku kulturowego”, które to zasady gwarantują  niekończącą się odpowiedzialność służb publicznych  względem Jedności Istnienia Ludzkiego.

Przedstawione powody sprawiają, że odziały CVAC stają się podstawą nowego rodzaju zarządzania.  W tym momencie system będzie służył nam (ludziom – przyp. tłum.) a nie na odwrót.  Wraz ze świadomością i wsparciem wzmagającym się od strony Jedności Rodzaju Ludzkiego jego pierwszym zadaniem będzie usunięcie starego Kabala.

Dokumentacja odnosząca się do tworzenia oraz warunki obowiązujące w CVAC są dostępne na stronie internetowej: http://www.peoplestrust1776.org . Dalsze informacje zostaną wkrótce opublikowane.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

                                                                            

 
1 Komentarz

Opublikował/a w dniu 17 lutego 2016 w Do Międzynarodowego Sądu Zwyczajowego

 

Skarga na agresję na Polskę, debellację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim.

Skarga na agresję na Polskę, debellację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim

.

19__Nuremberg__Conf__pic1propertyGaleriebild__gross

.

10-zlotych-deklaracja-praw-czlowieka[2]

.

Właśnie otrzymałem zgodę jednej z sygnatariuszek skargi wysłanej do Głównego Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego – Marii Bejdy – na opublikowanie tejże skagi. Oto ona:.

***

.

Łowicz, 26.03.2014r.

.

         Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

99-400 Łowicz  os. Kostka 12/9

Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000075789.

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

.

Luis Moreno-Ocampo

Główny Prokurator

Międzynarodowego Trybunału Karnego

.

Skarga na

agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim.

.
.

UWAGA!

Oczekujemy potwierdzenia drogą emailową i pocztową przyjęcia naszej zasadnej skargi w terminie 2 tygodni od daty wysłania. Brak potwierdzenia będzie skutkował koniecznością powiadomienia światowej opinii publicznej.

Korespondencja ta ze względu na dobro sprawy i nasze bezpieczeństwo na razie zostaje utajniona. Wyrażamy gotowość współpracy.

Sprawcy obecnie urzędujący:

Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jose Manuel Barroso

Przewodniczący Rady Europejskiej, Herman Van Rompuy

Prezydent RP, Bronisław Komorowski,

Premier Rządu RP, Donald Tusk

Marszałek Sejmu RP, Ewa Kopacz

Marszałek Senatu RP,  Bogdan Borusewicz

Prokurator Generalny RP, Andrzej Seremet

Sprawcy poprzednio urzędujący, od 1989 r.

Przewodniczący Komisji Europejskiej  od 1989r.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Europejska

Prezydenci RP po 1989r.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydenci_Polski#III_Rzeczpospolita_.28od_1989_roku.29

Premierzy Rządu RP po 1989r.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Premierzy_Polski#Prezesi_Rady_Ministr.C3.B3w_III_Rzeczypospolitej_.28od_1989.29

Marszałkowie Sejmu po 1989r.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Marsza%C5%82kowie_Sejmu_Rzeczypospolitej#Marsza.C5.82kowie_Sejmu_III_Rzeczypospolitej

Marszałkowie Senatu RP po 1989r.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Marsza%C5%82kowie_Senatu_Rzeczypospolitej#Marsza.C5.82kowie_Senatu_w_III_Rzeczypospolitej

Prokuratorzy Generalni RP po 1989r.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Prokurator_Generalny#Lista_Prokurator.C3.B3w_Generalnych_od_1989

inni decydenci, sprawcy działań na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego w Polsce.

W celu zapobieżenia mataczeniu, ucieczce sprawców do Izraela, USA czy też innych krajów, które nie są sygnatariuszami Statutu Rzymskiego a nade wszystko  powstrzymania ludobójczych działań, agresji i zawojowywania Polski występujemy o :

.– likwidację Unii Europejskiej i innych globalnych organizacji i agend

– niezwłoczne wydanie nakazu aresztowania dla sprawców

– zablokowanie kont bankowych sprawców i ich rodzin.

– konfiskata mienia sprawców na rzecz roszczeń Polski i Narodu Polskiego.

– niezwłocznego skierowania aktu oskarżenia do Trybunału Karnego

– ścigania innych sprawców działań na szkodę Narodu Polskiego.

– zwrotu zagrabionego mienia narodowego wypracowanego przez wiele pokoleń Polaków oraz bogactw zgromadzonych w skarbcu państwa w postaci złota, srebra,

– odszkodowania dla każdego rodowitego Polaka  w Polsce za cierpienia, za utratę zdrowia i życia, krzywdy moralne i straty finansowe jak też  za wyzysk kolonialny, niewolniczą pracę, rozbicie rodzin ( masowa emigracja za chlebem).

– odszkodowania i ukarania winnych  za niemiecko-żydowską kampanię szkalowania dobrego imienia Narodu Polskiego i Polski  poprzez  obarczanie winą i nazywanie “polskimi obozami” niemieckie obozy koncentracyjne z okresu  II wojny światowej, podczas niemieckiej okupacji terenów polskich jak też haniebne przypisywanie winy Polakom za niemieckie zbrodnie wojenne na ludności żydowskiej np. w Jedwabnem.

Dokonywanie agresji i zawojowania (debelacji) terytorium Państwa Rzeczypospolita Polska i równocześnie ludobójstwa na Narodzie Polskim przez wyżej wymienione osoby jak też osoby z nimi powiązane a nie wymienione z nazwiska w niniejszym powiadomieniu, jest czynem ciągłym, trwającym od ponad 25 lat. Ma to miejsce nie w  trakcie jakichkolwiek działań wojennych ale w czasie pozornego pokoju.

Sprawcy dokonali całkowitego zajęcia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  i przejęcia kontroli nad państwem  a dotychczasowy Suweren tj. Naród Polski pozbawiony został należnej mu władzy zwierzchniej, co jest złamaniem Konstytucji RP jak też prawa międzynarodowego, co wyczerpuje definicję debelacji.

Przestępstwo ludobójstwa na Narodzie Polskim realizowane jest stopniowo i z premedytacją. Zmierza do wprowadzenia Nowego Porządku Światowego i  depopulacji ludności świata pod złudnymi hasłami Zrównoważonego Rozwoju i Agendy 21.

Richard K. Moore, stwierdza:

„Agenda 21 jest jednym z najbardziej przerażających elementów jakie koń (“koń trojański” tj.ONZ) w sobie zawiera. Ten program zaczyna się od uzasadnionych obaw dotyczących stabilności i przekształca je w Zielonego Potwora, który ma na celu mikro-zarządzanie każdym aspektem naszego życia, do tego stopnia, że ​​stary reżim sowiecki wydaje się nieomal wolną przedsiębiorczością w porównaniu z Agendą 21. Dowód,link:”New World Order – ostateczna rozgrywka rozpoczęła się”:  http://bankowaokupacja.blogspot.ca/2014/01/new-world-order-ostateczna-rozgrywka.htmlhttp://www.globalresearch.ca/the-elite-plan-for-a-new-world-social-order/27188

Kulisy wprowadzania powszechnej Kontroli nad światem ujawnia była pracownica Banku Światowego Karen Hudes, cyt.: “Wielce potężna organizacja, o której większość ludzi nawet nie słyszała, potajemnie kontroluje podaż pieniądza na całym świecie. Nazywa się ona Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych i jest bankiem centralnym banków centralnych. Mieści się w Bazylei, Szwajcarii, ale ma filie w Hong Kongu i Mieście Meksyk. Jest w istocie niewybranym, nieodpowiadającym przed nikim centralnym bankiem świata, nieopodatkowanym i niepodlegającym żadnym prawom krajowym. Nawet Wikipedia przyznaje, że „nie jest odpowiedzialny przed jakimkolwiek rządem”. Bank Rozrachunków Międzynarodowych prał pieniądze nazistów podczas drugiej wojny światowej. Jego teraźniejszym celem jest kontrola, zarządzanie i centralne planowanie globalnym systemem finansowym.” (…)“Moce finansowego kapitalizmu miały dalekosiężny cel – nie mniej niż – stworzenie światowego systemu kontroli finansowej, który znajdowałby się w rękach prywatnych, zdolnego do zdominowania systemu politycznego każdego kraju oraz całej światowej ekonomii. Ten system ma być zarządzany w feudalny sposób, przez banki centralne na świecie działające w porozumieniu na podstawie tajnym umów, prywatnych spotkań i konferencji. Wierzchołkiem systemu miał być Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, Szwajcarii, prywatny bank będący w posiadaniu i kontrolowany przez banki centralne świata, a w rzeczywistości przez korporacje. Z taką właśnie sytuacją mamy obecnie do czynienia. Mamy system „neofeudalizmu”, w którym każdy z nas, a także rządy naszych państw, jest zniewolony przez dług. Ten system jest kierowany przez banki centralne i Bank Rozrachunków Międzynarodowych i systematycznie transferuje bogactwo świata z naszych rąk do rąk elit.”

Dowód, link: “ Były pracownik Banku Światowego o tym jak elita rządzi światem.”:  http://ussus.wordpress.com/2014/03/22/byly-pracownik-banku-swiatowego-o-tym-jak-elita-rzadzi-swiatem/.

Zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym wszystkie państwa na świecie zobowiązane są do nieuznawania skutków prawnych zawojowania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez agresorów, którymi są władze unijne, władze Izraela i korporacje oraz działający na ich zlecenie sprawcy z Polski. W świetle powyższego wszystkie prawa i decyzje wydane przez uzurpatorów od 1989r. w interesie agresorów są z mocy prawa międzynarodowego nieważne!

Agresją na Ojczyznę Narodu Polskiego jest fakt przyjazdu parlamentu izraelskiego na Polską Ziemię w dniu 27.01.2014r., ale również wszelkie wcześniejsze działania sprawców pod dyktando światowych elit żydowskich, które doprowadziły do rozgrabienia majątku narodowego Polaków, do podstępnego przejęcia i opanowania wszelkich dziedzin życia publicznego w Polsce, przy jednoczesnym niszczeniu podstaw egzystencji rodowitych Polaków. Dokonano tego przepisami prawnymi i decyzjami skutkującymi stopniową fizyczną eliminacją Polaków w ich Ojczyźnie oraz  zniszczeniem struktur Państwa Polskiego przy wsparciu i nacisku elit żydowskich głównie z Izraela, USA jak też Unii Europejskiej.

Dowód, link: “Jerozolima 23luty 2011r.- Spotkanie premierów Donalda Tuska i Beniamina Natanyahu” :http://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/06/nr3_tusk-i-nataniachu-23_02_2011-jerozolima_opis_850px_1.jpg,

Dowód, link: “Kolekcja zdjęć/L.Kaczyński”:  http://jozefbizon.wordpress.com/kolekcja_zdjec/l_kaczynski/,

Dowód, link: “Polski trójkąt bermudzki: PO-PiS-SLD CZĘŚĆ I –   NARODZINY”ttp://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/20/polski-trojkat-bermudzki-po-pis-sld-czesc-i-%E2%80%93-narodziny/

Dowód, link: “Polski trójkąt bermudzki: PO-PiS-SLD CZĘŚĆ II – POJMANIE POLSKI”,  http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/11/polski-trojkat-bermudzki-po-pis-sld-czesc-ii-%E2%80%93-pojmanie-polski/

Powyższe opracowania Józefa Bizonia zawierają  chronologicznie ujęte dowody na zawojowanie Polski .

Sprawcy wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej i jednocześnie sprawcy otwarcia drogi do kolonizacji i okupacji Polski są głównie narodowości żydowskiej, wrogo nastawieni do katolickiego Narodu Polskiego. Kierują się zasadami  talmudu, księgi nienawiści do innych narodów.

Cyt.: „Wszelka własność innych narodów należy do narodu żydowskiego. Naród żydowski jest uprawniony do zabierania dóbr innych narodów bez skrupułów. Może postępować wbrew moralności jeśli to jest korzystne dla niego lub dla Żydów w ogóle” – Schulchan Aruch Choszen Hamiszpat 348. „Wszystkie nasze przyrzeczenie, przysięgi, obietnice uważajmy za nieważne, nieistniejące. Nasze przysięgi i przyrzeczenie na mają żadnej mocy wiążącej nas” – Schulchan Aruch, Edit I 36

Dowód, link: ”Talmud, księga szatana, cytaty”:                                                            http://bardzo-wirtualna-polska.abceblog.com/talmud-ksiega-szatana-cytaty/

Dowód, link: “Talmud obnażony”: http://www.zbawienie.com/talmud.htm

Dowód, link: “Świat ma dość Żydów”: http://bardzo-wirtualna-polska.abceblog.com/swiat-ma-dosc-zydow/

Dowód,link: “ Alvi Dana:Oddaliście Polskę Żydom.”: http://3obieg.pl/alvi-dana-oddaliscie-polske-zydom

Przestępstwem agresji, debelacji i ludobójstwa jest  doprowadzenie większości Polaków do biedy. Sprawcy dopuścili się grabieży majątku narodowego Polaków, bogactw zgromadzonych w skarbcu państwa w postaci złota, srebra, pieniędzy i papierów wartościowych oraz bogactw naturalnych.

Sprawcy zniszczyli wszystkie dziedziny gospodarki przez powszechną, złodziejską prywatyzację i przekazywanie zakładów pracy bliżej nieokreślonym nabywcom, pozbawiając Polaków miejsc pracy i środków do życia. Przejęli środki masowego przekazu. Wprowadzili rażące ograniczenia w dostępie rodowitych Polaków do oświaty, kultury, nauki, służby zdrowia i świadczeń socjalnych.

Afery, grabieże i straty Polski:

Razem straty Skarbu Państwa wynoszą: – 954 bilionów złotych, – 6 ton 200 kg złota, – 18 tysięcy dukatów, – 500 miliardów DM, – 95 miliardów 20 milionów US Dolarów do tego bilansu należałoby doliczyć nigdy nie wypłacone wielomiliardowe odszkodowania za agresje, zniszczenia wojenne, ludobójstwa od Niemiec, Rosji, Izraela, (żydostwo masowo brało udział po stronie hitlerowskich Niemiec i żydobolszewickiej sowieckiej Rosji w rzeziach ludobójczych dokonywanych na Polakach, a po wojnie w stalinowskim aparacie terroru.

Oblicza się, że straty Polski w wyniku niemieckiej agresji 1939 – 1945, wynosiły około 500 mld USD (można przyjąć, że przejęte przez ZSRR polskie ziemie z istniejącym na nich majątkiem stanowią stratę porównywalną), odszkodowania za zdradę i złamanie umów i paktów od USA i Anglii, oraz za zdradliwe oddanie Polski w niewolę Stalinowi i 45 lat żydokomunizmu.

W wyniku akcesji do UE Polska straciła (wg. różnych źródeł) od 600 mld USD do 2 bln USD. W wyniku akcesji do UE i spłat długów Polska w latach 2004-2006, ponosi straty w wysokości ok. 80 mld USD rocznie. W tym strasznym rejestrze pogrzebana jest przyczyna polskiego kryzysu i luka w budżecie państwa. Wartość zagrabionych walorów dewizowych przekracza dwukrotnie roczny budżet państwa.

Dowód, link “ Polska Najbogatszym krajem świata, mlekiem i miodem płynącym” http://trzcinska.neon24.pl/post/106528,polska-najbogatszym-krajem-swiata-mlekiem-i-miodem-plynacym#cmnts

Dowód, link: “Opracowania_MATRIX_UE_2002”: http://jozefbizon.wordpress.com/opracowania-matrix-ue-2002/

Sprawcy spowodowali, że nie wypłacone zostały Polsce należne wielomiliardowe odszkodowania za agresję, zniszczenia wojenne, ludobójstwa od Niemiec, Rosji a zamiast tego następuje  wypłacanie ze Skarbu Państwa Polskiego odszkodowań za mienie pozostawione w Polsce przez mniejszość żydowską.

Ponowna wypłata odszkodowań  dla spadkobierców ludności żydowskiej  za mienie pozostawione w Polsce a zniszczone w okresie II wojny światowej przez okupanta niemieckiego, którego działania zostały dofinansowane przez elity żydowskie z USA jest przestępstwem ludobójstwa na Narodzie Polskim.

Dowód, link: “Udział  żydów w nazistowskim aparacie terroru” : http://wolna-polska.pl/wiadomosci/udzial-zydow-w-nazistowskim-aparacie-terroru-2013-09

Jest to bezprawne tym bardziej, że Rząd PRL wypłacił stosowne odszkodowania rządom krajów zachodnich w tym USA,  na zaspokojenie roszczeń obywateli państw obcych z tytułu majątków przejętych przez władze PRL.

Dowód, link : “Roszczenia żydowskie spłacone już dawno” http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=39&t=8370

Obecnie w Polsce dochodzi do osiedlania się  obywateli żydowskiego pochodzenia  z innych krajów przy jednoczesnym rugowaniu biednych, rodowitych Polaków. Wprowadzenie języka hebrajskiego w 2005 r.  jako języka urzędowego w Polsce jest dowodem na już wcześniej zaplanowaną a obecnie realizowaną inwazję i przejmowanie Polski.

Dowód, link: “Czy hebrajski będzie językiem urzędowym w Polsce”:

https://forumdlazycia.wordpress.com/2012/08/30/czy-hebrajski-bedzie-jezykiem-urzedowym-w-polsce/

.

Wyjątkowe preferencje i masowe rozdawnictwo polskiego obywatelstwa dla obywateli Izraela są aktem agresji dla powiększenia sieci wywiadowczych służb specjalnych, grup kolektywów, kibuców i innych organizacji pozarządowych, hojnie finansowanych z pieniędzy podatników a służących do inwigilacji i podstępnego zagospodarowywania tzw. przestrzeni publicznej. Wszystkie te działania skierowane są przeciwko rodowitym Polakom, pod złudnymi hasłami pomocy np. pokrzywdzonym, wyrzucanym na bruk Polakom czy ochrony środowiska, ochrony życia a nawet jakoby przeciw rządzącym.

Cyt:”Tymczasem jeżeli nic się nie zmieni, to na podstawie obowiązujących przepisów polskie obywatelstwo może teoretycznie uzyskać co najmniej kilkaset tysięcy Żydów z Izraela, ale także – z całego świata.”

Dowód, link:” Paszporty gratis. Żydzi masowo dostają polskie obywatelstwo.” http://www.fronda.pl/a/paszporty-gratis-zydzi-masowo-dostaja-polskie-obywatelstwo,35620.html

Dochodzi w Polsce do wyrzucania biednych Polaków na bruk a budynki przechodzą w ręce żydowskich właścicieli, którzy zazwyczaj posługują się sfałszowanymi dokumentami przy współudziale wymiaru sprawiedliwości, który został przejęty przez osoby pochodzenia żydowskiego.

Dowód, link:”Sprawa dla ABW, dr Kękuś demaskuje reprywatyzację…”  https://www.youtube.com/watch?v=hRLVHCNpsQo

Dowód, link: “AFERY PRAWA – BEZPRAWIE A PRAWO”:http://www.aferyprawa.eu/

Społeczeństwo polskie zostało celowo, podstępnie zmanipulowane obłudnymi hasłami demokracji i wolności, dbałości o prawa człowieka a także konieczności wyrównania opóźnień gospodarczych Polski wynikłych z najazdu Niemiec na Polskę i okupacji żydo-bolszewickiej sowieckiej Rosji. Traktat przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, (jako wspólnoty tylko gospodarczej ! ) podpisany 16 kwietnia 2003r. w Atenach, został ustalony przez agentów komunistycznych składających się z żydo-komuny, agenturalnego przywództwa “Solidarności”, powiązanego z lożami  masońskimi i uczestnikami tzw. “okrągłego stołu” z 1989r., zdradzieckiej zmowy agentów komunistycznych i solidarnościowych na czele z Lechem Wałęsą i  Wojciechem Jaruzelskim.

W umowach traktatowych pominięto Konstytucję Rzeczypospolitej Polski, która jasno określa suwerenność, niezależność i nienaruszalność granic Polski –  Art. 188 i Art. 235.

Referendum o wejście do UE przeprowadzono niezgodnie z Konstytucją Polski. Nie zapoznano obywateli z prawami i obowiązkami przynależności do Unii a pytanie referendalne skonstruowano celowo niezrozumiale. Zmasowaną i zakłamaną propagandą wprowadzono Polaków w błąd utajniając założenia europejsko-imperialne tego mocarstwa żydowskiego, cyt.:” pierwszeństwo prawa unijnego nad porządkami prawnymi państw członkowskich, nawet nad ich konstytucjami”, ,” postrzeganie NATO i USA jako głównego gwaranta pokoju i stabilności w Europie “

Dowód, link: “Unia Europejska”, http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska

Unia Europejska nie jest federacją gospodarczą suwerennych i niezależnych państw jak wmówiono Polakom, ale jest supermocarstwem o założeniach totalitarnych, zbrodniczych (aborcja, eutanazja), korporacyjnych, wynaturzonych i niszczycielskich.

Artykuł 8 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski mówi, że Konstytucja jest najważniejszym i niepodważalnym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 8 i 9 Konstytucji nakazuje Rzeczypospolitej Polskiej przestrzeganie prawa międzynarodowego ale tylko w granicach ujętych w Konstytucji. Mamy tu do czynienia z wyraźnym złamaniem prawa i oszustwem przez ludzi sprawujących władzę w Polsce od 1989 r. i kontraktem Rzeczypospolitej z Unią Europejską, która wymaga bezwzględnego respektowania prawa wspólnotowego, które na dziś jest prawnie nieusankcjonowane. Nie stosowanie się do tego umownego bubla unijnego naraża Polskę na sankcje finansowe, gospodarcze i polityczne.

Wszystkie przemiany i układy Polski po roku 1989 złamały nie tylko obowiązującą Konstytucję Polską ale też Kartę Praw Obywatela przy ONZ obowiązującą także Polskę bo ratyfikowaną przez rząd w Polsce.

Prawo narzucane przez władze unijne, nie wybierane przez Narody Europy ale wytypowane przez nieujawnione grupy interesów, działają na szkodę nie tylko Narodu Polskiego ale także innych krajów Europy. Z kolei ustanowione w Polsce prawo i podejmowane decyzje na zlecenie tychże władz unijnych przez uzurpatorskie władze w Polsce, wyłaniane w wyniku sfałszowanych wyborów jak też sfałszowanego referendum o wejście Polski do UE jest przestępstwem na Narodzie Polskim, który jest najwyższą władzą w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującą Konstytucją RP, art.4, cyt.:

Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

 

Władza Zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej tj. Naród Polski  od 1997 r.  zmuszany jest do przestrzegania ustaw, które rażąco naruszają konstytucyjne prawa i nigdy nie powinny obowiązywać, gdyż nie posiadają orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (TK), co jest konieczne dla wykonania z art. 8, 37 i 188 Konstytucji. Art. 8 K., mówi, cyt.: „1) Konstytucja jest NAJWYŻSZYM prawem Rzeczypospolitej Polskie. 2) Przepisy Konstytucji stosuje się BEZPOŚREDNIO, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.” – chodzi o to, że jeżeli jakiś artykuł Konstytucji, nie posiada informacji, że należy go uregulować w ustawie, to znaczy, że należy go stosować bezpośrednio, tak jak z jego treści wynika. Art. 37K., mówi, cyt: „Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w KONSTYTUCJI.” – jak widać, nie ma tu mowy o ustawach, co jednoznacznie należy rozumieć, że aby jakakolwiek mogła obowiązywać, to koniecznie musi być zgodna z Konstytucją a w tym celu został utworzony art. 188 K., który brzmi: „Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach: – ( nie pisze, że MOŻE orzekać, a więc musi to robić, by nie naruszyć art 8 i 37 K.) 3) zgodności przepisów prawa, WYDAWANYCH (nie wydanych) przez centralne organy państwowe, z Konstytucją” : (wykładnia prawna Mirosława Moskwy)

Wymiar sprawiedliwości w Polsce działa pod presją i pod dyktando sprawców, uzurpatorskich władz. Rażącym przykładem na bezmiar bezprawia w Polsce jest odrzucenie zasadnej i doskonale udokumentowanej przez Krzysztofa Puzynę skargi na sfałszowanie wyborów parlamentarnych w 2011r. Nasze skargi oparte na proteście wyborczym K.Puzyny  Sąd Najwyższy rozpatrywał bez naszego udziału, pozbawiając nas elementarnego prawa uczestnictwa w rozprawie z naszych wniosków.

Dowód,link :” Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.10.2011r.”

umtsno.blogspot.com/2011/12/postanowienie-sadu-najwyzszego-z-dnia_4261.html

Dowód, link:“Wnioski z odrzucenia protestu z 2011r.”

umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.html

Także sprawcy z Europejskiego Trybunłau Praw Człowieka pozbawili  Naród Polski elementarnego prawa do przyjęcia skargi na sfałszowanie wyborów parlamentarnych  oraz prawa do odwołania się  od tej decyzji. Dowód, link: “Skarga do Strassburga” http://iddd.de/StrasbourgOnline.pdf

Wnioski Marii Bejda i Teresy Wojda w obronie Narodu Polskiego, do prokuratur różnych szczebli w tym do Prokuratura Generalnego, pozostają bez nadania biegu,  bez odpowiedzi, pomimo dostarczenia ewidentnych dowodów na łamanie prawa w Polsce przez sprawujących urzędy.

Dowody w załączeniu do emaila.

Również wezwania Tadeusza Cichockiego do Prokuratora Generalnego jak też do władz centralnych o przedstawienie Suwerenowi tj. Narodowi Polskiemu,  zgodnie z obowiązującą konstytucją, dowodów uprawniających do sprawowania stanowisk i urzędów, pozostały  bez odpowiedzi. W związku z nie przedstawieniem dowodów  T.Cichocki ogłosił 27.07.2013 r., że  w Polsce dokonał się zamach stanu  a sprawujący władzę nie mają legitymacji  Narodu Polskiego do sprawowania władzy i wezwał  Suwerena do obrony koniecznej. Poinformował również światową opinię publiczną jak też ambasady różnych krajów.

Władze unijne oraz sekretarz OBWE utajniły przed światową opinią publiczną informacje przekazane przez  M.Bejda i T.Wojda o fakcie udowodnienia dokonania zamachu stanu w Polsce. Instytucje te nie odpowiedziały na prośbę o pomoc w pokojowym odsunięciu uzurpatorów od władzy w Polsce. Nie pomogły w odsunięciu uzurpatorów , wręcz przeciwnie sprzyjają im a nawet  wysługują się nimi w puczu na Ukrainie.

Doszło już do tego, że uzurpator, premier D.Tusk afiszuje się pod sfałszowanym znakiem Rzeczypospolitej Polskiej,  nawiązującym do symboli narodu żydowskiego, co jest dowodem na podstępne dokonanie zawojowania terytorium Polski.

Cyt: Żydowski rząd w Polsce , z premedytacją i w złej wierze, narusza ustawę o godle Rzeczypospolitej Polskiej: (art. 4 ust. 1 ustawy o godle), (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o godle), co jest karalne na podstawie Kodeksu Karnego!” . “W związku z niepodważalnym naruszeniem ustawy o godle, przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej – Donalda Tuska, istnieje obywatelski obowiązek zawiadomienia prokuratury, w celu sporządzenia aktu oskarżenia, osądzenia i ukarania Premiera Rzeczypospolitej Polskiej – Donalda Tuska, na podstawie Kodeksu Karnego. Gdyż naruszanie ustawy o godle jest karalne na podstawie Kodeksu Karnego w związku z (art. 1 ust. 1, 2 i 3 ustawy o godle),”

Dowód, link: “Uwaga Polacy” http://trzcinska.neon24.pl/post/106280,uwaga-polacy

Naród Polski został pozbawiony jakiejkolwiek kontroli nad bezprawnie ściąganym od Polaków haraczu, składki członkowskiej  na utrzymanie urzędników unijnych. Z kolei pieniądze unijne wracające do Polski są w dyspozycji uzurpatorskich władz w Polsce, które w znacznej części marnotrawią na rozbudowaną sieć instytucji oraz firm i koncernów, będących własnością światowych elit żydowskich.

Sprawcy agresji i zawojowania  oraz ludobójstwa na Narodzie Polskim doprowadzają do przejmowania polskiej ziemi w obce ręce, niszczenia polskiego rolnictwa indywidualnego i przemysłu rolno -spożywczego poprzez narzucanie często absurdalnych wymogów i ograniczeń unijnych.

Cyt: “Obcokrajowcy posiadają kilkakrotnie więcej ziemi, niż wynika z danych ministra spraw wewnętrznych i Agencji Nieruchomości Rolnych. Do takich wniosków doszła Najwyższa Izba Kontroli, która potwierdziła przypuszczenia protestujących rolników.” (…)“Kontrolerzy wykazali luki prawne, brak nadzoru ze strony Agencji Nieruchomości Rolnych”(…)” Prawie pół milona hektarów już posiadają cudzoziemcy”

Dowód: “Pomorze zachodnie; ziemia w obcych rękach”:  http://www.strefabiznesu.gp24.pl/artykul/pomorze-zachodnie-ziemia-w-obcych-rekach

Wymiar sprawiedliwości jak też uzurpatorskie władze unijne i uzurpatorskie władze w Polsce nie podjęły do dziś żadnych działań naprawczych, pomimo naszych wniosków i dowodów. Wręcz przeciwnie, zintensyfikowały niszczycielskie działania, czego przykładem jest ostatnio realizowane  niszczenie polskiego rolnictwa indywidualnego a tym samym bezpieczeństwa żywnościowego Narodu Polskiego, poprzez aferę z rzekomym  pomorem afrykańskim i  z rzekomą blokadą Rosji na zakup z terenu EU. Jest to tym bardziej skandaliczne, że polskie świnie ze strefy buforowej były skupowane przez firmy z Danii, Austri po znacznie zaniżonych cenach i wysyłane do Rosji.

Dowód, link: Niemcy chcą zniszczyć polskie rolnictwo i przejąć nasze rynki! To koniec państwa polskiego ! “: http://kefir2010.wordpress.com/2014/03/22/niemcy-chca-zniszczyc-polskie-rolnictwo-i-przejac-nasze-rynki-to-koniec-panstwa-polskiego/

Sprawcy stosują wyjątkowe preferencje dla firm zagranicznych polegające na  zwolnieniach podatkowych, dofinansowywaniu inwestycji z pieniędzy podatników itp.a przez to doprowadzają do eliminacji polskich podmiotów gospodarczych, które przegrywają z tak nieuczciwą konkurencją. Dowód, link: “O likwidację Specjalnych Stref Ekonomicznych”:  https://docs.google.com/document/d/1emAATCzrXondd_vDad9WWw6Uglw1A4CNIgzwEtPMBSQ/edit (Uwaga !Tekst niedostępny z powodu bezprawneg i bezpodstawnego zlikwidowania przez google konta Marii Bejda: mariakonstancja2@gmail.com)

Stworzono w Polsce takie warunki życia dla Narodu Polskiego obliczone na spowodowanie całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego poprzez stosowanie środków i  metod, które mają  na celu wstrzymanie urodzin, skracanie życia ludzkiego a także odbieranie dzieci rodzicom pod byle pretekstem a nawet z powodu biedy. Z drugiej strony stworzono system dopłat do zapłodnienia in vitro dla wybrańców; dla osób o wyższym wykształceniu.

Poprzez przymus stosowania toksycznych szczepionek  dla noworodków i dzieci, najmłodsze pokolenie Polaków jak też ich rodziny muszą znosić ciężar powikłań poszczepiennych, za które nikt nie ponosi odpowiedzialności. Istnieje nawet specjalna instrukcja dla lekarzy nakazująca szczepienie chorych dzieci w celu zrealizowania programów szczepień,

Dowód, link: “Ogólne wytyczne dotyczące szczepień ochronnych – cz. 2. Zalecenia amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP) ” :  http://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/wytyczne/show.html?id=71734  ,

Dowód, link: “6-miesięczna Basia z Kutna zmarła po szczepieniu, ujawniono oburzające wytyczne dla polskich lekarzy”: http://kefir2010.wordpress.com/2014/01/16/6-miesieczna-basia-z-kutna-zmarla-po-szczepieniu-ujawniono-oburzajace-wytyczne-dla-polskich-lekarzy/

Powszechny antypolonizm i dyskryminacja Polaków w Polsce i sprowadzenie ich do roli niewolników a przy tym poddawanie masowemu podtruwaniu poprzez toksyczne dodatki do wody, żywności, kosmetyków czy nawet leków, toksyczne chmury,  wskazuje za realizowaną w przyśpieszonym tempie politykę celowego niszczenia Narodu Polskiego.  

Wydanie w Polsce koncesji na wszystkie bogactwa naturalne w ręce żydowskich światowych korporacji, na  dwie trzecie powierzchni Polski, tak ubogiej w zasoby wodne, wskazuje jednoznacznie na zamiar doprowadzenia do sytuacji, że Polacy będą szukać jedzenia po śmietnikach i żebrać o łyk czystej wody, która znajduje się już w posiadaniu firm z Izraela, które dostają dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Dowód, link: “George Soros rozdaje karty w polskich łupkach” http://twarzebiznesu.pl/artykuly/732243,george-soros-rozdaje-karty-w-polskich-lupkach.html , Dowód, link: “Chcą nas wytruć wodą z  kanalizacji” http://gloria.tv/?media=391781

Od autorek skargi:

Poprzez  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, mające osobowość prawną, Krajowy Rejestr Sądowy, nr. 0000075789. oraz działające integralnie  w jego ramach Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU, występujemy od  4 lat na forum międzynarodowym w obronie Narodu Polskiego, naszej Ojczyzny, Rzeczypospolitej Polskiej a przede wszystkim w obronie naszego prawa i miejsca do życia. Jesteśmy autorkami m.in. petycji przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu : link: “protest przeciw ustawie nowe prawo geologiczne i górnicze”:http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze ., oraz listu otwartego do Prezydenta RP uznanego jako petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012. link: “List otwarty do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego”: http://www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf.

Wobec działań ludobójczych, agresji i zawojowania Polski  oraz doświadczanego osobiście jak obserwowanego bezprawia, łamania na skalę masową  praw człowieka i obywatela w Polsce,  w tym szczególnie podstawowego prawa do życia z dostępem do zdrowej, czystej wody, zmuszone zostałyśmy do podejmowania, zgodnych z prawem działań obronnych. Działamy bezkompromisowo i niezależnie z nadzieją, że jeszcze na świecie a zwłaszcza w Prokuraturze Międzynarodowego Trybunału Karnego są osoby odważne, które przerwą zmowę światowych elit dążących do niszczenia narodów i państw.

Ukaranie podstępnych ludobójców Narodu Polskiego, agresji i debelacji Polski jest pilnym nakazem chwili  i  szansą dla zniewalanego świata.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Krajowy Rejestr Sądowy, nr. 0000075789.

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

http://ussus.wordpress.com/2014/03/22/byly-pracownik-banku-swiatowego-o-tym-jak-elita-rzadzi-swiatem/

Były pracownik Banku Światowego o tym jak elita rządzi światem

MAR 22

Posted by romanusminutusKaren-Hudes-300x300Karen Hudes jest absolwentką Yale Law School i przez ponad dwadzieścia lat pracowała w wydziale prawnym Banku Światowego. Pełniła funkcję starszego radcy kiedy została zwolniona z pracy z powodu nagłaśniania problemu korupcji.

Miała idealną pozycję z której mogła obserwować jak globalna elita rządzi światem, a informacje które obecnie ujawnia są wprost porażające. Według Hudes, w celu dominowania nad planetą elita używa instytucji finansowych i megakorporacji.

Celem jest kontrola. Chcą nas wszystkich uczynić niewolnikami długu, chcą nasze rządy uczynić niewolnikami długu, chcą naszych polityków uzależnić od wielkich pieniędzy niezbędnych im do prowadzenia kampanii wyborczych. Odkąd elita posiada wielkie kompanie medialne, media głównego nurtu nigdy nie dadzą nam znać, że w naszym systemie jest coś fundamentalnie złego.

Pamiętaj! To nie jest „teoria konspiracji”. To mówi absolwentka Yale, prawniczka pracująca ponad dwadzieścia lat w Banku Światowym! Poniższe podsumowanie pochodzi z jej strony…

Karen Hudes studiowała prawo w Yale Law School i ekonomię na Uniwersytecie w Amsterdamie. W latach 1980-1985 pracowała w US Export Import Bank of the US, a w latach 1986-2007 w Legal Department of the World Bank [wydziale prawnym Banku Światowego – Minutus]. Założyła Non Governmental Organization Committee of the International Law Section of the American Bar Association and the Committee on Multilateralism and the Accountability of International Organizations of the American Branch of the International Law Association.

Obecnie Hudes bardzo stara się zdemaskować korupcję systemu finansowego, którego globalna elita używa do kontrolowania bogactwa. Podczas wywiadu dla New American, wyjaśniała jak my sami chętnie pomagamy tej grupie elit w całkowitym kontrolowaniu zasobów planety…

Wtajemniczona figura z Banku Światowego, były starszy radca Karen Hudes mówi, że globalny system finansowy jest zdominowany przez małą grupę skorumpowanych, głodnych władzy figur skoncentrowanych wokół prywatnej amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Siatka również przejęła kontrolę nad mediami, aby ukrywać swoje przestępstwa. Hudes powiedziała dla New American, że kiedy próbowała mówić o wielu problemach Banku Światowego, została zwolniona z pracy za swoje wysiłki. Obecnie, wraz z siatką informatorów-kolegów, Hudes jest zdeterminowana ukazać i zakończyć korupcję. Jest pewna sukcesu.

Powołując się na wstrząsające szwajcarskie studium z 2011r., opublikowane w PLOS ONE, dzienniku o „sieci globalnej kontroli korporacyjno-finansowej”, Hudes puentuje, że mała grupka podmiotów – w szczególności instytucji finansowych i banków centralnych – zza kulis wywiera ogromny wpływ na światową ekonomię. „To co się w rzeczywistości dzieje – światowe bogactwa zostały przejęte przez tę grupę”, wyjaśnia, dodając że „skorumpowani chciwcy” przejęli także media. Mają na to „pełnomocnictwa”.

Wcześniej pisałem o szwajcarskim badaniu, o którym wspomniała Hudes. Zostało ono przeprowadzone przez zespół badaczy ze Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii w Zurichu. Zbadano relacje pomiędzy 37 milionami firm i inwestorów na całym świecie, a to co odkryli to „super-jednostka” – jedynie 147 ściśle powiązanych mega-korporacji, która kontroluje 40% światowej ekonomii.

Gdy badacze rozpoczęli rozplątywanie struktury własnościowej tej siatki, zauważyli że wiele z tych jednostek jest połączonych z super-jednostką 147 jeszcze bardziej związanych spółek – wszystkie udziały są w posiadaniu innych członków super-jednostki – która kontroluje 40% światowych zasobów finansowych. „W rezultacie mniej niż 1% firm z całego świata jest w stanie kontrolować 40% całej sieci,” mówi Glattfelder. Większość to instytucje finansowe. Do dwudziestu największych należą Barclays Bank, JPMorgan Chase & Co i The Goldman Sachs Group.

Ale elita świata nie tylko kontroluje te mega korporacje. Według Hudes, wybierają niewybieralnych i niezależne instytucje kontrolujące finanse w niemal każdym kraju na świecie. Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz banki centralne jak Rezerwa Federalna, dosłownie zarządzające kreacją i podażą pieniądza na świecie.

Na szczycie tego systemu znajduje się Bank Rozrachunków Międzynarodowych. To bank centralny banków centralnych. Poniżej znajduje się video, w którym Hudes na USAWatchdog.com mówi Gregowi Hunter:

„Na nikogo nie musimy czekać, aby zwolnił Fed, lub Bank Rozliczeń Międzynarodowych… niektóre państwa już teraz uznają srebro, złoto, metale szlachetne jako walutę.”

Większość ludzi nawet nigdy nie słyszała o Banku Rozrachunków Międzynarodowych, mimo że jest on super ważną instytucją. W poprzednim artykule opisałem jak „centralny bank świata” literalnie ustala porządki prawne dla wszystkich rządów na świecie…

Wielce potężna organizacja, o której większość ludzi nawet nie słyszała, potajemnie kontroluje podaż pieniądza na całym świecie. Nazywa się ona Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych i jest bankiem centralnym banków centralnych. Mieści się w Bazylei, Szwajcarii, ale ma filie w Hong Kongu i Mieście Meksyk. Jest w istocie niewybranym, nieodpowiadającym przed nikim centralnym bankiem świata, nieopodatkowanym i niepodlegającym żadnym prawom krajowym. Nawet Wikipedia przyznaje, że „nie jest odpowiedzialny przed jakimkolwiek rządem”. Bank Rozrachunków Międzynarodowych prał pieniądze nazistów podczas drugiej wojny światowej. Jego teraźniejszym celem jest kontrola, zarządzanie i centralne planowanie globalnym systemem finansowym. Dziś 58 banków centralnych należy do BRM i ma on o wiele większą władzę nad gospodarka USA niż jakikolwiek polityk. Co dwa miesiące „centralni bankierzy” świata zbierają się w Bazylei na kolejne „Globalne Forum Ekonomiczne”. Podczas tych spotkań, podejmują decyzje które dotykają każdego mężczyznę, kobietę i dziecko na świecie i jak dotąd nikt z nas nie może nic powiedzieć. BRM jest organizacją zorganizowaną przez globalną elitę i działa dla jej zysków oraz ma być jednym z filarów powstającego jednego systemu finansowego.

Ten system nie powstał przypadkowo. W rzeczywistości globalna elita rozwija go od bardzo dawna. W poprzednim artykule, zatytułowanym „Who Runs The World? Solid Proof That A Core Group Of Wealthy Elitists Is Pulling The Strings“ [Kto rządzi światem? Dowód na to, że rdzeń światowej elity pociąga za sznurki], zamieściłem cytat profesora historii z Georgetown University, Carroll Quigley, z książki w której cofnął się do roku 1966 i przedyskutował wielkie plany, które elita miała dla BRM…

Moce finansowego kapitalizmu miały dalekosiężny cel – nie mniej niż – stworzenie światowego systemu kontroli finansowej, który znajdowałby się w rękach prywatnych, zdolnego do zdominowania systemu politycznego każdego kraju oraz całej światowej ekonomii. Ten system ma być zarządzany w feudalny sposób, przez banki centralne na świecie działające w porozumieniu na podstawie tajnym umów, prywatnych spotkań i konferencji. Wierzchołkiem systemu miał być Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, Szwajcarii, prywatny bank będący w posiadaniu i kontrolowany przez banki centralne świata, a w rzeczywistości przez korporacje.

Z taką właśnie sytuacją mamy obecnie do czynienia.

Mamy system „neofeudalizmu”, w którym każdy z nas, a także rządy naszych państw, jest zniewolony przez dług. Ten system jest kierowany przez banki centralne i Bank Rozrachunków Międzynarodowych i systematycznie transferuje bogactwo świata z naszych rąk do rąk elit.

Jednak większość ludzi nie ma pojęcia, że to wszystko w rzeczywistości się dzieje, ponieważ globalna elita również kontroluje to co widzimy, słyszymy i myślimy. Dzisiaj mamy jedynie sześć gigantycznych korporacji medialnych, które kontrolują ponad 90 % wiadomości i rozrywki oglądanej w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Karen Hudes prubuje zdemaskować ten podstępny system. (…)

[Linki w źródle]

27 XII 2013r.

autor: Michael Snyder

źródło: http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-the-world/5353130

przygotował: Minutus

.
Za: https://docs.google.com/document/d/1EmmbnOTKvU9CbKRAV0ixFCnErf9fnkvbwVq_noAbiA8/editJuż za samą próbę wysłania powyższej skargi Marię Bejdę spotkał natychmiastowy atak przy wykorzystaniu przez bandytów niemieckiej policji kryminalnej, pod pretekstem jakichś domniemanych publikacji na pejsbuku. W jednym z maili poleciłem jej powoływanie się na Powszechną Deklarację Praw Człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem artykułu o wolności słowa.

Artykuł 19

Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice.

Autorkom – sygnatariuszkom skargi składam wyrazy najwyższego uznania i szacunku za ich odwagę oraz za ich troskę o Polskę i Polaków.

Nadmieniam, że z treścią skargi nie we wszystkim się zgadzam  – inaczej oceniam  np. historię PRL, która najpóźniej po roku 1956 przestała być państwem zbrodniczym i była państwem, w którym Polacy posiadali bezpieczeństwo socjalne jakiego nie zaznali nigdy wcześniej (nawet w II RP) i nigdy później – po roku 1989. I w którym majątek narodowy był przynajmniej teoretycznie wspólną własnością wszystkich Polaków – a nie garstki wybrańców.
Nie zaponałem się jeszcze z załącznikami dołączonymi do tekstu skargi. Niemniej bez względu na ich treść uważam nasyłanie na Marię Bejdę policji kryminalnej za samą tylko próbę wysłania tej skargi do prokuratury Międzynarodowego Trybunału Karnego za najczystszy bandytyzm, zamordyzm i łamanie elementarnych praw ludzkich. Których bandycki banksterski żydo-zachód rzekomo broni. I o co oskarża np. Rosję.

Bandyci – łapska precz od Marii Bejdy!

opolczyk

.Podobne

Zobacz wpisy

29 thoughts on “Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim”

 1. Pingback: Piotr Bein’s blog = blog Piotra Beina
 2. wielkie uznanie dla dla pań : Marii Bejda i Teresy Wojda .Uważam też że należy ten artykuł puścić w świat przetłumaczyć na angielski czy niemiecki.
  Treść jest zbyt ważna aby to co zapisane zniknęło gdzieś wśród śmieciowych tematów.
  a tak w ogóle to wszystko jest przerażające

  Liked by 2 people

 3. Co do tego, że Polska została podstępnie zajęta przez wrogów i prowadzone są celowe działania ludobójstwa w celu biologicznego zniszczenia narodu Polskiego nie ma najmniejszych wątpliwości. Dowody znajdują się wszędzie nawet w danych GUS. Ostatnio mieliśmy masową eksterminację przy pomocy „reformy służby zdrowia” ilość ofiar możemy łatwo sprawdzić w danych GUS porównując ilość śmierci przed i po reformie np. w pierwszym kwartale było to o ile pamiętam 17tys ofiar – co jest już ludobójstwem na ogromną skalę. Trucie bezkarne Polaków tzw. solą drogową głośna sprawa brak winnych itd. poszczególne sprawy zbierają się w tysiące zawsze brak skazanych. Skala emigracji porównywalna z wojną. Eutanazja ludzi starszych przez odmowę leczenia. Eutanazja ludzi chorych przez odbieranie rent itd. itd. itd.
  Oczywiśce nalezy o tym pisać, oddaje szacunek autorkom protestu, tym niemniej nie jestem pewien czy protest skaladany jest na właściwe ręce. Mam wątpliwości czy ktokolwiek może powstrzymać to perfidne ludobójstwo. Teoretycznie moglibyśmy zrobić to tylko sami gdybyśmy byli zjednoczeni i zorganizowani, niestety okupant nie pozwoli na to dzieląc nas i słucając przez nieustanne pranie mózgów i odwracanie uwagi. Istnieją na świecie tylko dwa mocarstwa, które mogły by to powstrzymać tylko niby dlaczego miały by to robić?
  Jest jeszcze jedna możliwość, ale ponieważ skuteczność prania mózgow przez okupanta jest przerażajaca nawet nie będę o tym pisał bo uznano by mnie za większego szaleńca niż jestem.

  Lubię

  • Dobrogost,

   Eksterminacja Polaków – i nie tylko – prowadzona jest na wiele różnych sposobów. Wspomniałeś o tzw. „służbie zdrowia”. I patrz – Polak czeka na wizytę u specjalisty nawet po 10 lat albo i dłużej. Dlaczego? Ano, bo jest nadzieja, że nie dożyje terminu. A jak dożyje, to już dożywotnio będzie big pharmie nakręcał biznes. Natomiast bandziorów banderowców z Kijowa przywozili setkami do „polskich” szpiltali, bez kolejki, bez ubezpieczenia, bez pieniędzy – natychmiast i za frico. Dla nich były i łóżka i lekarze specjaliści i lekarstwa i wszystko. A polskie „bydło” czeka dalej w kolejkach do szpitali.
   Inna sprawa – opieka nad niepełnosprawnymi – dlaczego była przez lata taka niska? No dlaczego?
   Bingo!
   A skoro już o tym wspomniałem to poruszę jeszcze sprawę okupacji knessejmu przez grupkę opiekunek/matek niepełnosprawnych dzieci. Otóż oświadczam, że w pełni z nimi solidaryzuję się. Ale jednocześnie twierdzę, że ta ich okupacja knessejmu to była celowa prowokacja – ktoś je we właściwym momencie do tego popchnął. I nie rozchodzi się tylko o to, że zbliża się farsa wyborów do jewro-farsy-parlamentu. Przy okazji jewrosrajdanu i Krymu wyszło na jaw, że wszystkie knessejmowe agenturalne partie to jedna i ta sama klika, grająca w tej samej izraelsko-banksterskiej drużynie. Już dawno mówiłem że to bliźniacze kibuce z fundacji „filantropa” Sorosa. No ale przecież one mają inscenizować walkę ze sobą, a nie że to ta sama szajka. No i ktoś popchnął we właściwym momencie grupkę kobiet do okupacji knessejmu, zapewnił je, że ich nikt nie wyrzuci, że mendia się tym zainteresują – i nagle agenturalne partie znów wściekle natarły na siebie. I „walczą” ze sobą o opiekę nad niepełnosprawnymi – nadal dzieląc Polaków i polactfo. No i po to właśnie była potrzebna ta okupacja. Te kobiety mają rację, ale wykorzystane zostały jako użyteczne idiotki do ponownego zainicjowania „walki” pomiędzy bliźniaczymi agenturalnymi knessejmowymi partiami.
   Niemniej powtórzę jeszcze raz – żądania tych kobiet są słuszne. Tyle że okupant jak nie tą to inną metodą 80 % z nas wybije. Chyba że…
   Nie kończę bo za nawoływanie do obalenia przemocą itd. można mieć prokuratora na karku. A ja mam go i bez tego.

   Zniesmaczona
   blabla@o2.pl
   157.158.182.143

   Mój blog jest poważny. Bełkotliwych zdawkowych uwag nie publikuję.
   A co do „teorii spiskowych”
   Dlaczego główne żydo-media przemilczają z uporem od zawsze coroczne zloty Grupy Bilderberga i Komisji Trójstronnej. Jak dwie marionetki polityczne (np. Barak i Merkel) spotykają się to wszystkie żydo-media o tym wrzeszczą, piszą, pokazują, analizują, informują, wyjaśniają, nagłaśniają – a prawdy i tak nie powiedzą.
   Ale gdy światowe elity finansowe, gospodarcze, polityczne, medialne i militarne spotykają się co rok na trzydniowych zlotach to żadna presstytutka żydo-medialna o tym nie piśnie ani słówkiem. Jedynie od kilku lat informuje o tym rosyjska „putinowska” RT. A tam u niego niby zamordyzm i brak wolności słowa.
   Czyż nie jest to ewidentny spisek zachodnich żydo-mediów przeciwko opinii publicznej?
   Więc nie wypisuj u mnie idiotyzmów o „teoriach spiskowych”.
   Masz szlaban!

   szuj
   szu@Hiusz.pl
   92.229.243.98

   Masz rację – jesteś szuja. I dlatego masz u mnie szlaban.

   Liked by 1 osoba

 4. Też sądzę że te dzieci niepełnosprawne i ich rodzice protestujący w sejmie to tylko jakby nie było użyteczne idiotki, chociaż protest i okupacja sejmu była w sumie słuszna, niemniej wykorzystuje się ich do dowalenia obecnej ekipie „rządzącej” która i tak jest skończona i musi zostać zastąpiona nową która znowu będzie mogła robić Polaków w bambuko od początku, w tym celu „opozycja” nabije sobie punktów przed nadchodzącymi „wyborami” na „krytyce” „rządu” za „złe rządzenie” i przy okazji w dalszym ciągu podtrzymuje się sztucznie oczywiście iluzje podziału sceny politycznej na różne rzekomo nie związane ze sobą partie polityczne będące w rzeczywistości jednym obozem władzy i podtrzymuje sie przez to iluzję wyboru pomiędzy tymi partiami. Dlatego tak bardzo się nagłaśnia ten protest i dlatego nie usunęli tych kobiet z sejmu.

  http://wiernipolsce.wordpress.com/2014/03/24/matki-dzieci-niepelnosprawne-tusk/#comment-50191

  Admin

  Lubię

 5. Genocyd Narodu Polskiego nie jest zjawiskiem odosobnionym ani unikalnym. Uny na całym świecie:
  – rozmyślnie rozsiewają nasiona GMO, trwale niszcząc środowisko naturalne życia i eliminując zdrowe jedzenie
  – świadomie dodają trucizny do wody pitnej (fluor, chlor…) i napojów (aspartam…)
  – wciskacją zabójcze scypionki i medykamenty
  – w pełni wiedząc o szkodliwych skutkach na życie na Ziemi i zdrowie człowieka rozpylają trujące chemoślady
  – celowo propagują energię nuklearną, niedbając o radioaktywne emisje eksploatacyjne, z katastrof atomowych ani ze składowania
  – stosują radioaktywną broń w swoich wojnach globalnie
  – ograniczają/eliminują dostęp ludności do witamin, ziół i in. naturalnych składników odżywczych niezbędnych dla zdrowia człowieka (Codex Alimentarius…)
  – niszczą rolnictwo drobne, indywidualne, ekologiczne i tradycyjne — bo te dostarczają zdrowej żywności
  – korumpują moralność i tradycyjne wartości społeczeństw celem redukcji rozmnażania, szerzenia zboczeń, wypaczania wychowania dzieci i młodzieży
  – napuszczzają jednych gojów na drugich w bratobójczych wojnach (Jugosławia i „kolorowe rjewoljucje”…), „wojnach z terrorem” („konflikt cywilizacji”) — za żydobanksterskie interesa

  itd. …dopisujcie.

  Lubię

 6. Dwutlenek tytanu
  Stanowi 70% calkowitej produkcji pigmentow na całym świecie.
  Jest stosowany do produkcji farb, tworzyw sztucznych, papieru, pasty do zębów.
  W przemysle kosmetycznym do pielęgnacji skóry, obecny jest w każdym filtrze, który ma chronić skórę przed ultrafioletowym promieniowaniem.
  Stosuje się go do leków, witamin jako wybielacz do tabletek, ponadto wykorzystany jest w otłuszczonym mleku, serach, jogurcie, majonezie, ptasim mleczku, keczupie. Podawany jest zwierzętom, które później jedzą ludzie.

  American Cancer Society wymienia dwutlenek tytanu jako jeden z 5-ciu najbardziej rakotwórczych substancji na świecie.
  Uważa się go za przyczynę zachorowania na raka, astmę, choroby nerek, Alzhaimera, przyczynę poronień.

  Dlaczego tak niebezpieczny produkt jest podawany ludziom?

  Jesteśmy nim magnesowani aby można było oddziałowywać na ludzi bronią i teserami elektromagnetycznymi.
  Dwutlenek tytanu w chwili skierowanej na nas broni elektromagnetycznej w ciągu mikrosekund przegrzewa nasze komórki, mocno je uszkadzając, łącznie z DNA.
  W ten sposób ludzie mogą być natychmiast ubezwłasnowolnieni.
  Dzisiaj rządy boją się ludzi bardziej niż kiedykolwiek. Ludzie stali się bardziej nieufni, nie wierzą tym, którzy nimi rządzą, boją się masowego buntu.

  Dwutlenek tytanu podobny jest do asbestu, ma strukturę jak szkło, jest nierozpuszczalny, zbiera się w naszym ciele, a pod wplywem promieniowania elektromagnetycznego skierowanego na ludzi uszkadza nasze ciała.
  Tego typu broń biologiczna skierowana przeciwko ludziom działa z prędkością światła, może natychmiast zabić, zniewolić, być ciężkim doświadczeniem-torturą … jest nie do wykrycia.

  Jak się przed tym świnstwem bronić?

  Wprowadzić do diety organiczne migdaly, olej kokosowy, konopny, mleko prosto od krów.

  To tak w wielkim skrócie ….

  Lubię

 7. Wielki szacunek dla Pań Marii Bejda i Teresy Wojda ! Panie wracają wiarę w gatunek ludzki.

  Lubię

  • @Vismaya , jest troszkę inaczej. Tlenki tytanu są naprawdę fajnymi pigmentami dla białych farb. Na dodatek odpornymi na działanie UV słonecznego. Dlatego farby z tym pigmentem nie blakną tak szybko.

   Sprawa ma podłoże czysto fizyczne. Kwant światła UV „wali w cząsteczke tlenku i traci swoją energię.

   Ale…. kwant światła ma na tyle dużą energię że potrafi „wybić” z tlenku tytanu elektron.

   Jeśli tlenek jest w kremie z tzw. filtrem UV i na ludzkim ciele, wówczas wybity elektron grasuje wewnątrz ciała i …. dna jako „mocny” tzw. wolny rodnik . Jeśli wybije on jakiś elektron z łańcucha dna – powstaje defekt tej komórki. Z czasem mutujący do dziko rosnącej materii – zwanej rakiem.

   Wnioski , czytać etykietki z kosmetykami – jak się znajdzie tytaniumdioxyd – czy coś koło tego 🙂 – nie kupować. A te które leżą na półce – mimo że kosztowały co nieco – wywalić do kosza.

   Panowie – wyjaśnić niewiastom o tlenku tytanu i zamiast czipsów bekonowych 🙂 kupcie gorzkie migdały 🙂
   Znajomy lekarz powiedział mi niedawno, że amigdalina ( jest w gorzkich migdałach, pestkach jabłek, wiśni, czereśni, moreli ) MOCNO chroni nasz przewód pokarmowy przed rakami.

   Co ciekaw, lekarz ten , nie znał pozamedycznych metod leczenia raka pestkami. W trakcie rozmowy zareagował jedynie na słowo cyjanki i powiązał je z rakiem jako substancję niszczącą zrakowaciałe komórki.

   Lubię

   • Wismaya 🙂 znalazłem rewelacyjny tekscik , zacytuję:

    STABILIZOWANY ROZTWÓR TLENKU CHLORU (IV) – ClO2

    Stabilizowany dwutlenek chloru to ClO2 w roztworze wodnym. To utleniający biocyd i toksyna metaboliczna. Oznacza to, że dwutlenek chloru zakłóca procesy transportu substancji odżywczych przez błony komórkowe mikroorganizmów. Stanowi najbardziej selektywny utleniacz, gdyż reaguje jedynie ze zredukowanymi związkami siarki, aminami drugiego i trzeciego rzędu oraz innymi mocno zredukowanymi i reaktywnymi związkami organicznymi.

    Dzięki swym właściwościom bakterio- i grzybobójczym znalazł zastosowanie jako dodatek do past do zębów. Usuwa resztki jedzenia z zębów i likwiduje nieprzyjemny zapach z ust. Dodatkowo nie niszczy szkliwa i nie pozostawia szkodliwych produktów powstających w procesie niszczenia drobnoustrojów chorobotwórczych.”

    Tekst ten pochodzi z psychopatycznej strony biotechnologia.pl 🙂
    A przeciez tlenek chloru – został przez innych psycholi wyklęty jako prosty i tani naturalny specyfik do zwalczania wszelkich infekcji bakteryjnych – równiez malarii 🙂

    Mamy więc dowód, ze terapia chlorynem sodu i cytryną jest skuteczna 🙂,bezpieczna i selektywna 🙂 Tzn, działa tylko na zarazki 🙂 Terapia chlorynem jest bezpieczna pod warunkiem nafaszerowania się antyutleniaczem ( np. Vitaminą C ) po kuracji. Np. kilka godzin po terapii.
    Chloryn jest utleniaczem produkującym sporo wolnych rodników a vit. C niszczy wolne rodniki.

    Gospodarzu, sorki że nie na temat ale sprawa ta jest niezwykle istotna dla tych, którzy zatknęli się z tą metodą leczenia ale wystraszyli sie kłamliwych opinii bigfarmy.

    Liked by 1 osoba

 8. Jestem zaszczycona,krotka mowiac szczesliwa, wiedzac,ze sa jeszcze tacy Rodacy,ktorzy pomimo szykanow,przesladowan,nie wachaja sie mowic i pisac o tym co sie dzieje w Naszej Kochanej Ojczyznie.Wszyscy Wy jestescie dla mnie bohaterami.Jestem z Wami sercem i myslami.

  Lubię

 9. Łowicz, 03.04.2014r.

  Maria Bejda, Teresa Wojda

  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

  OBYWATELSKI RUCH OPORU

  Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:

  http://www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf

  http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

  Obywatelskie przesłuchania protestujących:

  http://www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0

  Andrzej Seremet

  Prokurator Generalny

  Rzeczypospolitej Polskiej

  Rafał Fronczek

  Prezes Krajowej Rady Komorniczej

  Marek Biernacki

  Minister Sprawiedliwości

  Ze względu na nasze bezpieczeństwo jak też na fakt, że na znak protestu przeciwko lekceważeniu przez wymiar sprawiedliwości w Polsce naszych powiadomień do prokuratur, nie odbieramy żadnej korespondencji przesyłanej drogą pocztową, uprzejmie prosimy o odpowiedź drogą emailową

  Skarga

  na zamiar dokonania zamachu na dobro chronione prawem jakim jest siedziba Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, przez komornika sądowego i Sąd Rejonowy w Łowiczu,

  Żądanie

  zaniechania bezprawnych działań egzekucyjnych przez komornika

  sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu.

  Dotyczy:

  bezprawnej groźby egzekucji komorniczej skierowanej przeciwko osobie prawnej:KRS 0000075789 : Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie” oraz działających w jego ramach: Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU, prezes Teresa Wojda, co wyczerpuje znamiona czynów z artykułów Art. 190§ 1, Art. 212§ 1, Art. 216§ 1 , Art.190§ 1 Kodeksu Karnego.

  W dniu 02.04.2014 r. nieznana osoba podrzuciła kartkę pod drzwi siedziby Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU z bezpodstawnym wezwaniem do kancelarii Komornika Sądowego pod rygorem : “Stawiennictwo obowiązkowe” w nieokreślonej sprawie, bez podania numeru sprawy.

  Informujemy że Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze” Łowiczanie” nie jest stroną w żadnej sprawie sądowej ani nie zalega z żadnymi płatnościami. Siedzibą Stowarzyszenia jako osoby prawnej, KRS 0000075789, jest 1- pokojowe ( 26 m2) mieszkanie własnościowe Teresy Wojda, co jest zatwierdzone przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejsetru Sądowego, decyzją z dnia 23.07.2008r., sygn.akt LDXX NS REJ/KRS/10966/08/272

  W pomieszczeniu tym znajduje się wyłącznie biuro tej organizacji. Zgromadzone jest tu bogate archiwum 22 -letniej działalności, dokumenty księgowe, rekwizyty, stroje ludowe, meble biurowe, komputer, drukarka, książki, puchary ,dyplomy itp. Jest to majątek podlegający prawnemu obowiązkowi zabezpieczenia za który osobiście prawnie odpowiada prezes Teresa Wojda.

  W siedzibie również prowadzona jest działalność w obronie Narodu Polskiego przed zagrożeniami, zgodnie ze statutowymi zapisami stowarzyszenia pod szyldem Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU. Jest to miejsce przechowywania m.in. oryginałów dowodów na sfałszowanie wyborów parlamentarnych w 2011 r. Polsce.

  W związku z powyższym jest to także atak na dorobek intelektualny Teresy Wojda i Marii Bejda, stanowiący spuściznę Narodu Polskiego. Działania Sądu Rejonowego w Łowiczu jak też w jego imieniu komornika sądowego uznajemy jako dyskryminację i znieważenie nas jako przedstawicielek Narodu Polskiego, co jest jawnym antypolonizmem i podlega ściganiu z art.133 oraz art. 257 k.k.

  Bezpodstawne wezwanie egzekucyjne komornika jest groźbą popełnienia przestępstwa przez komornika, jest zamachem na szkodę organizacji prawnej: Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie” i na szkodę prezes tej organizacji Teresy Wojda co wyczeruje znamiona art.190§ 1 k.k. cytat:”

  „Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

  Podrzucenie bezpodstawnego wezwania do komornika jest naruszeniem dóbr osobistych osób publicznych, prezes stowarzyszenia Teresy Wojda oraz Marii Bejda jak też dobrego imienia organizacji, które one reprezentują a więc podlega rygorom art. 212 § 1 Kodeksu karnego cyt: „Kto pomawia inną osobę… o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.”

  Równocześnie kwalifikuje się to pod art. 216 § 1 cytat: „Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”

  Ponadto podrzucenie bezpostawnego wezwania do komornika jest złamaniem:

  art. 23 Kodeksu cywilnego: „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.”

  art. 24 § Kodeksu cywilnego: „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. (…) W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.”

  W związku z powyższym żądamy zaniechania działań egzekucyjnych przez komornika. W ramach zadośćuczynienia domagamy się od komornika wpłaty w wysokości 2000 zł na konto Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”.

  Informujemy, że jako petycjonariuszki Parlamentu Europejskiego podlegamy szczególnej ochronie prawnej prawa międzynarodowego w tym Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji z Aarhus a przede wszystkim konstytucji RP.

  Uznajemy działania Sądu Rejonowego w Łowiczu i działania Komornika oraz osób z nimi powiązanych jako bezprawny zamach na dobro chronione prawem, co wymusza zastosowanie obrony koniecznej zgodnie z art. 25 k.k.cyt: „Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.”

  Maria Bejda, Teresa Wojda

  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

  OBYWATELSKI RUCH OPORU

  Lubię

 10. Nic dodać nic ująć,w końcu znalazł się ktoś kto z całą stanowczością pragnie obudzić naród Polski.

  Lubię

  • Człowiek na siłę obudzony jest wściekły . Co takiego rozjuszony naród jest w stanie zrobić , poza bezmyślną wściekłością ? Nie podniecajmy się . Mamy internet , tj. wolność wypowiedzi ( to właśnie gwarantuje naszym oprawcom , że się naród wykrzyczy i pójdzie spać z odczuciem godnie spełnionego ” wirtualnego ” obowiązku ) , a życie toczy się dalej .

   Lubię

 11. Panie Opolczyk, ma pan kopie zapasową swojego bloga? Lepiej się zabezpieczyć.

  Mamy ją, a nawet rezerwowy blog 🙂

  Admin

  Lubię

 12. Pingback: PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE – Walka o Polske! | Justice4Poland
 13. Wyjaśnienie w sprawie tekstu ze strony Justice4Poland.

  Zaczynam obawiać się, że panie Maria i Teresa cierpią na manię prześladowczą.

  W tekście opublikowanym na Justice4Poland
  http://justice4poland.com/2014/07/25/protest-przeciw-ustawie-nowe-prawo-geologiczne-i-gornicze-walka-o-polske/
  Teresa Wojda napisała m.in.:

  “Wielkim zaskoczeniem dla nas jest atak blogera A. Szuberta opolczykpl.wordpress.com/ i wspierającego go blogera P.Beina piotrbein.wordpress.com/ na Teresę Wojda”

  Jaki to był na nią mój rzekomy “atak”? Otóż w prywatnym mailu w gronie kilku zaledwie osób napisałem do niej i jej siostry tak:

  „Maria i Teresa

  Nadal podziwiam działalność Marii i Teresy w obronie Polaków, niemniej
  nie mogę więcej wspierać Pań w ich działaniach.
  Niedawno podrzucono mi mailem wypowiedź jednej z Pań (nie pamiętam –
  Teresy czy Marii) w której domagała się (Teresa lub Maria) przymusu
  noszenia przez wszystkich Żydów w Polsce żółtych gwiazd na odzieży.
  Pomijam już fakt, że to pomysł skopiowany od III Rzeszy i głoszenie go
  stawia osobę domagającą się tego w jednym szeregu z hitlerowcami.
  Pomysł taki można zakwalifikować jako nienawiść na tle
  etnicznym/rasowym wobec wszystkich Żydów – tylko dlatego że są Żydami.
  Osobiście znam kilku uczciwych i porządnych „polskich” Żydów, którzy
  nigdy nie działali na szkodę Polski i Polaków. Pamiętam też sprzed
  dwóch lat, gdy polska Żydówka w senacie knessejmu zdecydowanie i ostro
  protestowała przeciwko ludobójczej ustawie o przymusowych
  szczepieniach, broniąc nas – Polaków. A sam kilka dni temu podpisałem
  petycję zorganizowaną przez żydowską organizację w sprawie Palestyny.
  Publiczne domaganie się aby wszyscy Żydzi w Polsce mieli obowiązek
  noszenia żółtych gwiazd na odzieży stawia nas w świetle wybitnie
  negatywnym jako osoby kierowane nienawiścią etniczną/rasową.

  Nie chcę, aby mi zarzucano, że wspieram osoby głoszące publicznie
  takie treści. Mam wystarczająco dużo problemów i bez takiego zarzutu.

  Wyrażam uznanie dla Pań za ich działalność, ale z wymienionych powyżej
  powodów nie mogę więcej publicznie Was wspierać.”

  Nie był więc to “atak” a jedynie powiadomienie ich, że z podanych w mailu powodów nie mogę ich więcej wspierać. Przy czym nie atakowałem ich, a wręcz wyrażałem im uznanie.

  Maria Bejda odpowiedziała mi tym oto tekstem:

  https://docs.google.com/document/d/1-Aiq8xmLtti1S5OYRRaMe4km0QsiFszmBpak_MXYvm4/edit

  A w mailu dopisała m.in. to:

  “Naznaczanie Żydów żółtą łatą to nie jest wymysł Teresy Wojda ale soboru luterańskiego! ”

  Odpowiedziałem:

  “Nie rozumiem po co tyle zacietrzewienia – w prywatnym mailu wyraziłem moją opinię. Publicznie ani Marii ani Teresy nie atakuję.
  Bez względu na to kto pierwszy wymyślił żółte łaty kojarzą się one z III Rzeszą. I osoby to propagujące same ustawiają się w szeregu z hitlerowcami. Sam pomysł jest rasistowski i tyle.
  Wielokrotnie pisałem o żydowskich zbrodniach, oszustwach i fałszowaniu historii. Ale zawsze podkreślałem, że robią to konkretne osoby, środowiska, grupy czy instytucje żydowskie – a nie wszyscy Zydzi. Bo nie wszyscy są bandytami i oszustami.
  Gdy w Niemczech jakiś palant mówi – Polacy to złodzieje – to krew mnie zalewa. Tak samo jest z żółtymi łatami dla wszystkich Zydów.

  Stopień zacietrzewienia Marii nie rokuje nadziei na rozsądną i rzeczową dyskusję. W związku z czym wyłączam się z niej.
  Na sprzeczki nie mam czasu ani ochoty.

  PS
  A powoływanie się na pomysły sprzed wieków zbrodniczego i ludobójczego Watykanu akurat na mnie – poganinie – robi koszmarne wrażenie. Nie było w dziejach ludzkości drugiej tak fanatycznej i zbrodniczej – trwającej tyle wieków – instytucji jak papiestwo. Katolicyzm ma zbrodnicze łapska ubabrane po pachy we krwi milionów niewinnych ofiar. Zbrodniarze urządzali nawet przeciwko Słowianom krucjaty.
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Krucjata_po%C5%82abska
  Jeden z wodzów tej bandyckiej grabieżczej i zaborczej krucjaty – Albrecht Niedźwiedź był patronem NSDAP.
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Albrecht_Nied%C5%BAwied%C5%BA
  Kopiowanie pomysłu tych fanatyków zbrodniarzy to to samo co kopiowanie pomysłów III Rzeszy.”

  Dalej w tekście opublikowanym na Justice4Poland T Wojda pisze:

  “W emailu z dnia 18.07.2014r. A. Szubert odmawia Polakom prawa do rozpoznawania wroga, okupującego Ojczyznę Narodu Polskiego i stawia rodowitych Polaków domagających się ujawniania pochodzenia żydowskiego osób zamieszkujących terytorium Polski na równi z hitlerowcami.”

  Otóż ja nie stawiam Polaków domagających się ujawniania pochodzenia żydowskiego osób na równi z hitlerowcami. One same stawiają się z nimi w szeregu kopiując pomysły jakie obowiązywały w III Rzeszy.
  Na tym dyskusję kończę i jeszcze raz powtarzam – obawiam się, że obie panie cierpią na manię prześladowczą i ciągle czują się atakowane. Nawet wtedy gdy atakowane nie są.

  Lubię

 14. Ja (Piotr Bein) wyslalem dzis mejla do Marii Bejdy (kopia do admina WP) nast. tresci:

  III Rajch uprawial masowa syjo-zmylkę dla Gojow jak i Zydostwa europejskiego i swiatowego, zeby Goje znienawidzili wszystkich Zydow/zydow (Slowian tez), a Zydzi/zydzi uciekali do Palestyny;
  wiec chocby z tej racji potepiam nawolywanie do „oznaczania”…
  ci oznaczani byli za II wś. najmniej winni: biedota, wierni Bogu ortodoksi przeciwni syjonizmowi, oraz swieccy zasymilowani w Europie lojalni swym gospodarzom… natomiast srulo-chlam ich mordowal albo wyjechal do USA… i rzadza do dzis, globalnie;
  niedawno na Majdanie „kto nie skacze ten jest Moskal”, a dzis skaczacy leza kawalkami miesa wymieszanego z wypalonym zlomem, posiekani ogniem swych ‚ruskich’ braci donbaskich…
  przykro mi, ze zawiodlem i nie przylacze sie do bezmyslnej, rasistowskiej nagonki na grupe etniczna tak samo odurniona przez zydlactwo jak goje;
  na pewno ci, ktorych trzeba napietnowac i opaskowac nie potrzerbuja glosowac… oni „licza” glosy;
  czemu nie nawolacie do oznaczania szabas-gojow? jest ich wiecej niz sruli i przez nich najwieksze nieszczescia narodu!
  czemu nie nawolacie do oznaczania durnego polactfa co w mig chwyta hasbare i propaguje, jak wy wymog obraczkowania ‚nizszej rasy’?

  sprostowanie: nie wyzywalem i nie bede wyzywal na Zydow, tylko na okreslone pod-grupy i osoby = a to jest dozwolone tak wzgl. pojebanych gojow wszelkich masci — od polactfa i ukrainstfa po takfirow — jak i sruli;

  potepiam to, co sie ukazalo na forum WPS od Teresy, niegodne to chrzescijanina, czlowieka sprawiedliwego… dziwie sie ze to dopuscil admin WPS wraz z poklaskami od in. zjebow = admin moze beknac za tolerowanie czystego, klasycznego, slusznie karalnego antysemityzmu… chyba ze robi dla sruli
  pozdravP

  Lubię

  • Co to jest „antysemityzm”? Czy to jest prześladowanie Palestyńczyków?
   Czy „antysemita”, to ktoś, kto popiera obecne żydowskie mordy na Palestyńczykach?
   Bo ja raczej innych Semitów niż Palestyńczycy nie znam.   Forged

   Piotr jest moim przyjacielem i doskonale wie, że termin „antysemityzm” jest zwykłą maczugą propagandową do kneblowania krytyki pod adresem Żydów (semickich czy chazarskich). Ale nawet potomkowie Chazarów po przyjęciu judaizmu stali się duchowymi żydami, duchowymi Semitami. Oczywiście, że Palestyńczycy i wszyscy Arabowie też są Semitami. Niemniej żydowska propaganda „antysemityzmem” określa tylko krytykę (choćby najbardziej uzasadnioną) pod adresem Żydów. I są na to paragrafy w kodeksach karnych wielu krajów na świecie. Co zresztą obrazuje, jak Żydzi spacyfikowali te kraje i że w nich rzeczywiście rządzą.
   Gdy Żydzi plują na Polaków, oczerniają nas, zniesławiają i obrażają – to jest OK. Powiesz coś o nich – jesteś „antysemitą”.
   Niemniej pomysł „piętnowania” wszystkich Żydów „żółtymi łatami” jest w moim odczuciu rasistowski i odcinam się od niego i od osób go propagujących.
   opolczyk

   Lubię

   • Dlatego w moim innym wpisie o nomenklaturze pisałem, żeby walczyć z zarazą jej własnym sposobem. Poprzez używanie słów/terminów, którymi „une” nas oskarżają.
    Pisząc/mówiąc do żydłaka, określaj go antysemitą, barbarzyńcą, niewiernym, a nawet poganinem. Tak robiłem na interii w komentarzach – do każdego brunatnego nacjonalistycznego (w większości katolskiego) rusofoba pisałem: „śmierdzisz czosnkiem”, „wracaj na pustynię, jewreju”. Aż się gotowali. Ale „argumentów” w postaci obelg typu „antysemita” już nie mieli.
    Przeglądali się w moim lustrze, niczym w bazyliszkowych oczach 🙂

    Lubię

  • Ad cyt. PB – „wierni Bogu ortodoksi przeciwni syjonizmowi”:
   „Surfowanie po sieci jest sprzeczne z nauką Tory. Pobożni Żydzi mogą bowiem natrafić tam na rozmaite świństwa – twierdzą duchowni
   Specjalny list w tej sprawie wydali czołowi ultraortodoksyjni rabini. Między innymi naczelny sefardyjski rabin Izraela Szlomo Amar oraz duchowy przywódca religijnej, współrządzącej partii Szas, Owadia Josef. ‚Obowiązkiem każdego Żyda jest ratowanie bliskich i sąsiadów przed duchowym zagrożeniem, jakie niesie ze sobą Internet’ – napisali do wiernych. (…)
   W Jerozolimie co pewien czas co bardziej krewcy chasydzi demolują na przykład sklepy sprzedające iPody i inne gadżety służące do ‚psucia młodzieży’. (…)
   – Rabini boją się, że gdy ortodoksyjna młodzież dowie się, jak wygląda normalny, świecki świat, nie będzie chciała już ich słuchać i oddali się od religii. Jest więc to wojna o dusze młodego pokolenia Żydów. (…)
   – Rabini dążą do tego, aby młodzi ludzie nie uczyli się fizyki, biologii i innych ich zdaniem sprzecznych z judaizmem przedmiotów (…) – Niestety coraz więcej szkół zaczyna przyjmować ten religijny program nauczania.”
   – za (i więcej na): „Izraelscy rabini ostrzegają: Internet to dzieło szatana”

   Admin

   Ale są i inne, znacznie bardziej liberalne odpryski judaizmu. Otrzymałem dzisiaj kolejnego maila od Jewish Voice for Peace. Tym razem wysłała go do mnie Alissa Wise, organizing director – która jest… rabinem (a raczej rabinką). Tak tak, nawet u judaistów są kobiety rabinki – i siedzą non stop w sieci i wysyłają maile z podziękowaniami na cały świat.
   opolczyk

   Lubię

   • „Ot, nadeszła do mnie z USA informacja, jak ortodoksyjni Żydzi w Nowym Jorku ‚odpuszczają sobie grzechy’ mordując, w bestialski sposób, kury, indyki i inny drób. Cyt.: ‚w trakcie wprowadzonego w średniowieczu (a zatem głównie w Polsce) zwyczaju tak zwanego Kaporos, mężczyzna powinien okręcić trzy razy nad głową kurę, a kobieta koguta trzymając je za skrzydło. W tym czasie recytują pieśń, która w zasadzie to mówi: ‚Przerzucam moje winy oraz karę na ciebie kurczaku, abyś cierpiał i umarł zamiast mnie, tak abym ja mógł długo i szczęśliwie żyć’. Dopiero potem drób się dobija. By kurczaki do tej zacnej ceremonii były odpowiednio przygotowane, przez kilkanaście godzin męczy się je klatkach wystawionych na skwar ulicy, bez jedzenia i picia. Społeczność chasydów w New Jersey maltretuje rocznie w ten sposób około 150 tysięcy sztuk drobiu.’”
    „Mnie na przykład skojarzyła się ta ‚dziecinna metoda zabijania grzechu’ z prostą metodą, jaką stosuje ‚Bóg w formie USA, który jest jedynym źródłem i ruchomą granicą dobra i wolności świata’ (patrz tekst prof. Johna Murtry), by zapewnić sobie ‚długie i szczęśliwe życie na planecie Ziemia’. Mianowicie co pewien czas USA typują jakieś nie sprzyjające jego interesom państewko (np. Jugosławia, Irak, Libia, Malezja, itd.), przez odpowiednio długi ‚przygotowawczy’ okres głodzą je za pomocą odpowiednich sankcji, aż wreszcie – głównie za pomocą US Air Force – przez kilka miesięcy publicznie biczują je za pomocą bomb, oskarżając je o wszystkie zbrodnie, jakich USA dokonały: Jugosławię oraz Libię o znęcanie się nad ‚umiłowaną przez Boga’ częścią jej ludności (w Jugosławii była to albańska mafia z jej przywództwem w Kongresie USA, w Libii ‚islamscy wojownicy’ przygotowani przez CIA, a w Iraku broń chemiczna, którą wcześniej USA tam rządowi dostarczyły). I tak od wielu już dziesiątków lat toczy się historia pod władaniem Pana Świata (hebr. Adon Olam) który – jako tak zwany wirus kulturowy – ulokowany został na stronach zarówno Starego jak i Nowego Testamentu.” – M.G.

 
 

DOŚĆ TUSZOWANIA PRAWDY O WYROKACH SĄDU ZWYCZAJOWEGO !!!

Pora położyć kres antypolonizmowi i dyskryminacji Polaków w Polsce ! Masowo żądajmy wysokich odszkodowań od „posłów”, od szefów i pracowników prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe w Polsce za łamanie praw ludzkich.

Kongres Kultury w Radomsku 12-14.09.2013 r. 032

Foto: Prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Teresa z domu Znyk (Wojda) eksponowała plakat:“Stop antyplonizmowi i degrengoladzie w kulturze! Naród Polski w Polsce ma prawo do swojej kultury narodowej, ludowej !na Kongresie Kultury Radomsku w 2013r. Jako jedyna 2 razy zabrała głos w dyskusjach wyrażając stanowczy sprzeciw wobec narzucania Narodowi Polskiemu i Polsce kultury „wielopolskiej”, promowanej na tym kongresie z udziałem m.in.Wojewody Łódzkiego i przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz „naukowców”.

Foto wykonane w parku przy Domu Kultury w Radomsku.

Kongres Kultury w Radomsku 12-14.09.2013 r. 028

Foto: Prezes Stowarzyszenia Teresa z domu Znyk (Wojda) na holu Domu Kultury w Radomsku, podczas Kongresu Kultury, który odbywał sie w dniach 12/14 września 2013r.

Oszuści podający się za “posłów” znieważają Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli.

Oszuści podający się za “posłów” znieważają Polski Obywatelski Ruch Oporu, ujawniający wyroki Międzynarodowego Sądu Zwyczajowegod/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli.

Łowicz,08.02.2016r.

International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS)

ITCCS Central Office (Brussels) :itccsoffice@gmail.com

Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli

Polski Obywatelski Ruch Oporu wnosi o dołączenie do wysłanej  w dniu 25.01.2016r. korespondencji wraz z załączonymi dowodami dotyczącymi  “Oskarżenia prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje Unii Europejskiej i  państwowe w Polsce, o działania na szkodę Suwerena-Narodu Polskiego i ludzkości “, niniejszego, naszego rozstrzygnięcia w sprawie przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej prywatnych firm  handlowych, które symulują instytucje państwowe w Polsce.

Uprzejmie prosimy o pomoc w obronie Narodu Polskiego i Polski.

Oszuści podający się za “posłów” w Polsce znieważają Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli. Oszuści podający się za “posłów” znieważają Polski Obywatelski Ruch Oporu, ujawniający wyroki Międzynarodowego Sądu Zwyczajowegod/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli. Wyroki Międzynarodowego Sądu Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa dla “posła” z Łowicza to, cyt.:”brednie”. Autorów wpisów znieważa określeniem “cymbał” i wysyła do szpitala psychiatrycznego !

“Poseł” Paweł Bejda nakazał usunąć komentarze spod artykułu pt.:“Paweł Bejda otworzył w Łowiczu biuro poselskie” na portalu:www.lowicz24.eu, opisującego otwarcie jego biura poselskiego oraz spowodował zablokowanie nam dostępu do tego portalu.

Dowód zablokowaniaOto zrzutka z historii wejść z komputera. 20:38Paweł Bejda otworzył w Łowiczu biuro poselskiewww.lowicz24.eu ukazuje się poniższy link, zamiast dostępu do artykułu i do portalu. 

https://www.google.de/?gfe_rd=cr&ei=RO64VsLxBOqg8weEiIHYCw&gws_rd=ssl https://www.google.de/?gfe_rd=cr&ei=ie64VoycGOqg8weEiIHYCw&gws_rd=ssl

“Poseł” Paweł Bejda wraz z pomocnikami jest winien przestępstwa znieważania Międzynarodowego Sądu Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli w komentarzach pod artykułem“Paweł Bejda otworzył w Łowiczu biuro poselskie” na portalu www.lowicz24.eu

“Poseł” Paweł Bejda wraz z pomocnikami jest winien:

 • winien złamania praw ludzkich autorów wpisów, pod artykułem opisującym otwarcie jego biura poselskiego w Łowiczu, polegającego na znieważaniu i spowodowaniu usunięcia wpisów informujących m.in. o upadku światowego, prywatnego niewolniczego systemu, o wyrokach Międzynarodowego Sądu Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli.

 • winien złamania praw ludzkich czytelników portalu  www.lowicz24.eupoprzez spowodowanie usunięcia ważnych dla Polaków informacji m.in. o upadku światowego, prywatnego niewolniczego systemu, o wyrokach Międzynarodowego Sądu Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli.

“Poseł” Paweł Bejda wraz z innymi “posłami”, pracownikami prywatnej firmy handlowej, zarejestrowanej pod nazwą “Kancelaria Sejmu” w UPIK w Waszyngtonie pod nr. 367462962, oraz z “posłami”poprzednich kadencji, wyłanianymi w fałszowanych, nielegalnych wyborach żydowskiego okupanta są winni :

 • Winni oszustwa podawania się za urzędników państwowych, wykonywania nieuprawnionych działań, bez posiadania statusu “urzędnika państwowego”, bez posiadania legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego, który od 02.11.2014r. sprawuje bezpośrednią władzę zwierzchnią na mocy Proklamacji Tadeusza Cichockiego, napisanej w imieniu i w interesie Suwerena-Narodu Polskiego. http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf 

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 1000 000 Euro od szefa i 100 000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 24 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.  https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby/

 • Winni fałszerstwa narodowościowego stanu osobowego.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 100.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt.16 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni stanowienia i stosowania nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów  prawnych.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 1.000.000 Euro od szefa i 250.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 21 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni działania bez podpisu i bez legalnych pieczęci, bez legalnych symboli, bez prawomocnej legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie za każdy przypadek, w wysokości 100.000 Euro od szefa i 50.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 30 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni wysyłania bezprawnej  i nielegalnej korespondencji, zawierającej  błędy formalne i fałszywe stwierdzenia.

” Dostarczanie, uznanych przez rezolucję ONZ A/RES/56/83 z dnia 28. stycznia 2002/ Artykuł 9, za nielegalne, wszelkich przesyłek firm pocztowych na usługach nielegalnego rządu w Polsce, który jest spółką handlową wygasłą z dniem 25.12.2012r. jest najsurowiej zabronione i karalne !”

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie za każdy przypadek, minimum 1.000 Euro od szefa i 500 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 6 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni łamania praw człowieka – naruszenia godności ludzkiej, wbrew  z rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK).

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 150.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 47 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni antypolonizmu, dyskryminacji Polaków w Polsce.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 100.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 17 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni innych, nie wymienionych powyżej przestępstw na szkodę  i krzywdę każdego Polaka a  zawartych w Międzynarodowej taryfie odszkodowawczej za łamanie praw ludzkich.

Poniżej  do zastosowania  dla każdego Polaka “Międzynarodowa  taryfa odszkodowawcza za łamanie praw ludzkich”, jako rekompensata za szkody i krzywdy wyrządzane  przez  prywatne  firmy handlowe żydowskiego okupanta.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby/

Za antypolonizm, dyskryminację, za naruszenie godności ludzkiej  przedstawicielek Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, Polski Obywatelski Ruch Oporu, zgodnie z obowiązującą Międzynarodową  taryfą odszkodowawczą za łamanie praw ludzkich, żąda od “posła” Pawła Bejda odszkodowania w wysokości 8 200 000 złotych, (słownie : osiem milionów dwieście tysięcy złotych) płatne do 08.03.2016r. na konto : INTELIGO  50102055581111145677400062

Maria z domu Znyk (Bejda) , Teresa z domu Znyk (Wojda)

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Herb Bończa200px-Herb_Slepowron

Polskie herby szlacheckie przodków Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)

http://polskiruchoporu.neon24.pl/ www.wojdabejda.wordpress.com,http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze,www.lowiczanie.prv.pl,www.bejda.iddd.de

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname KANCELARIA SEJMU
  Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil  
L D-U-N-S® Nummer 367462962
L Geschäftssitz Ul. Wiejska 4/6/8
L Postleitzahl 00-902
L Postalische Stadt Warszawa
  Land Poland
W Länder-Code 616
  Postfachnummer  
  Postfach Stadt  
L Telefon Nummer 226942500
W Fax Nummer 226941446
  Name Hauptverantwortlicher  
W Tätigkeit (SIC) 9111

 

Oto poniżej komentarze, które były pod art.:“Paweł Bejda otworzył w Łowiczu biuro poselskie.” na portalu: www.lowicz24.eu

Uwaga ! kolorem czerwonym zaznaczone są wpisy innych komentatorów w tym obraźliwe i  znieważające.

„Paweł jesteś 2016-02-07 17:22

w tym wszystkim umoczony całkowicie i nie graj tu aniołka ! Przeciez wiesz w czym uczestniczysz! Taki wpis to wstyd ! Nie masz nic na usprawiedliwienie wraz ze swoimi pomocnikami wszystkich szczebli podających się za władze w Polsce i w Unii! http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129371,stop-talmudycznemu-wymiarowi-sprawiedliwosci-w-polsce , Cytuję: “Paweł co?: Paweł winien co Ty za przeproszeniem pierdolisz za głupoty? Zgierz czy Sochaczew wzywa?”

Prawda wyzwala ! 2016-02-07 17:09 a oto dowód jak reagują „święci”, rozmodleni zwolennicy Pawła i upadłego systemu ! HAŃBA ! Nie wysyłaj za prawde nikogo i nigdzie !  Nie czyń z siebie zbrodniczego bożka ! Czytaj międzynarodową tabelę za łamanie praw ludzkich bo nie starczy tobie i twoim następnym pokoleniom na odszkodowania !!!! Cyt.:Paweł co?: Paweł winien co Ty za przeproszeniem pierdolisz za głupoty? Zgierz czy Sochaczew wzywa?”

Prawda wyzwala ! 2016-02-07 17:04 Hańba, szok : Papież Jan Paweł II-Karol Wojtyła uczestniczył w mordach rytualnych „Dziewiętego Kręgu”Drodzy Rodacy ! Pobudka ! Oswajacie się z szokującymi faktami !!! Trzymajmy się z dala od ludobójców, dzieciobójców i zdelegalizowanego Kościoła i Watykanu ! http://itccs-polski.blogspot.de/2014_04_01_archive.html „Biuletyn Nr.1 z 29 marca 2014.” Łowiczanie nie dają się już ogłupiać … Są świadomi bo przejrzęli na oczy !!!

Cytat: “Paweł co? 2016-02-07 15:49 Paweł winien co Ty za przeproszeniem pierdolisz za głupoty? Zgierz czy Sochaczew wzywa?”

Paweł winien 2016-02-07 13:08 

A kto tego Pawełka wybrał, skoro prawie nikt nie szedł na te fałszowane wybory, polegające nie na wybieraniu ale na oddawaniu głosu na już wcześniej, gdzie indziej wybranych, do czego przyznał się po pijanemu Alek Kwasniewski, ten który odgrywał rolę prezydenta w teatrze żydowskiego okupanta na scenie politycznej ?!

Paweł winien 2016-02-07 10:04 wraz z pomocnikami … https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/23/o-odszkodowanie-za-holokaust-na-narodzie-polskim/. Cytuję:” Paweł,winien: jesteś krzywd Łowiczan, Polaków w Polsce, m.in. podtruwanych wodą z toksycznymi dodatkami jak fluor, chlor,… !!! Winien jesteś krzywd Łowiczan, Polaków w Polsce z poprzez sprowadzenie na Osiedle Bratkowice bazy UOS hydraulicznego szczelinowania, która zatruwa zasoby wodne , powietrze, niszczy rolnictwo !

Paweł,winien 2016-02-07 09:50 jesteś krzywd Łowiczan, Polaków w Polsce, m.in. podtruwanych wodą z toksycznymi dodatkami jak fluor, chlor, SeaQuest z arsenem, lit , osliczki, studniczki itp. !!! Winien jesteś krzywd Łowiczan, Polaków w Polsce z poprzez sprowadzenie na Osiedle Bratkowice amerykańskiej baze militarnej UOS hydraulicznego szczelinowania, która zatruwa zasoby wodne , powietrze, niszczy rolnictwo !Winien jesteś hańby otwierania tej ludobojczej bazy ! Cyt.: “Zalosny 2016-02-07 09:39 teatr obłudy, widoczny i iskrzący pomimo upadku systemu systemu!  Udaje, że działa dla dobra Łowicza i Polski a faktycznie to szkodzi jako kolaborant zydowskiego okupanta! “JEŚLI WSPIERASZ FINANSOWO TAKI KOŚCIÓŁ WSPIERASZ ZBRODNIARZY I MOŻESZ ZOSTAĆ ZA TO OSKARŻONY NA MOCY PRAWA.”

Ostrzeżenie 2016-02-07 09:32 Papież i inne głowy kościoła zostali uznani winnymi przez Sąd Międzynarodowy nakazując ukrywanie zbrodni. Zostaną przez to natychmiast aresztowani. (zobacz:ITCCS. Org) Sądu Zwyczajowego d/s Przestepstw Koscioła i Państwa cyt: “ JEŚLI WSPIERASZ FINANSOWO TAKI KOŚCIÓŁ WSPIERASZ ZBRODNIARZY I MOŻESZ ZOSTAĆ ZA TO OSKARŻONY NA MOCY PRAWA. Żadne dziecko nie jest bezpieczne w kościele katolickim, który stanowi bezpieczne schronienie dla gwałcicieli dzieci ubranych w sutanny”

Koniec teatru ! 2016-02-07 09:11 nie tylko kościelnego ale i politycznego! Oni wszyscy o tym doskonale wiedza a mimo to grają w tym teatrze obłudy dla naiwnych ! Łowiczanie już nie dają się nabierać na ich gierki, fatalne aktorstwo! Śledzą wyroki Sądu Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa, który oprócz wyroków nie tylko na Papieży i wezwał ludzkość do ich wykonania!

Portal Bejdy??? 2016-02-07 20:06 wirus o nazwie „Bejda” cenzuruje i rządzi na portalu jak na swoim ranczo? Prawda i tak jak oliwa wypływa!

Prawda wyzwala! Hańba, szok: Papież Jan Paweł II-Karol Wojtyła uczestniczył w mordach rytualnych „Dziewiątego Kręgu”,  http://itccspolski.blogspot.de/2014_04_01_archive.html „Biuletyn Nr.1 z 29 marca 2014.

Pozytywną Energią 2016-02-08 10:39 tworzymy nowe systemy w Nowej Erze , Erze Dostatku! Tworzymy kopułę ochronna naszych serc nad ukochanym Łowiczem,nad ukochaną Polską ! Kocham Cię BRACIE, SIOSTRO z Łowicza, z Polski !!! Najwyższą energią, miłości ludzkich serc wskrzesiliśmy tak poteżną siłę z pomocą Boga Stwórcy, że zło samo już ustępuje i zniknie !!! To zaszczyt i zobowiązanie, że z Łowicza na cały Świat promieniuje DOBRO poprzez Obywatelski Ruchu Oporu zrodzony w Łowiczu !!!

Najważniejsze są 2016-02-08 10:21 dla kazdego Łowiczanina, dla każdego Polaka są najważniejsze wyroki Międzynarodowego Sądu Żwyczajowe d/s Przestępstw Koscioła i Państwa w Brukseli…. Nie ma ważniejszej sprawy od odsunięcia pokonanych sił zła !!!! http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129410,potrzeba-polsce-oficerow-pokoju-i-szeryfow

Do Pewniaka 2016-02-08 10:14 niepewnego swego losu ! Złość jest złym doradcą i dowodzi słabości w zmierzeniu się z faktami! Wyzwiska, zła energia wraca do ciebie z 7- krotną siłą! Po co ci to skoro udajesz dobrotliwego wujka… Tym wpisem też obrażasz nie tylko sąd ale i wyroki Międzynarodowego Sądu Żwyczajowe d/s Przestępstw Koscioła i Państwa !

Zło pokonane! 2016-02-08 09:50 Wszyscy napełnijmy nasze serca pozytywnymi uczuciami, które zgodnie z fizyką kwantową są 1000- krotnie większą siłą ochronną! Drogi Rodaku, uwierz w siebie ! Uwierz w swoją ogromną moc sprawczą!Łowiczanie, napełnijmy nasze serca pozytywnymi uczuciami, które zgodnie z fizyką kwantową są 1000- krotnie większą siłą ochronną, naprawiającą nas i cały świat !Cytuję Czego się boją: państwo poselstwo? PRAWDY !!!!

Pewniak 2016-02-08 09:47UWAGA ! Obraźliwy wpis “pewniaka”

Cyt.:” Fakty !: Zdelegalizowane zostały Koscioły z Watykanem na czele a oni tu odstawiają teatr iluzji…. Jest wyrok Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego ..”.Jakis cymbał pod różnymi nickami cały czas brednie wpisuje i zaśmieca tylko forum.

Pewniak 2016-02-08 09:43 Mina księdza biskupa mówi wszystko. Myślę, że nie miał ochoty brać udziału w przecinaniu wstęgi, ale nie wypadało mu odmówić. Nietaktem była propozycja przecięcia wstęgi. Sam poseł powinien przeciąć, no ale to tylko psl, czego można się spodziewać.

Fakty ! 2016-02-08 09:36

Zdelegalizowane zostały Koscioły z Watykanem na czele a oni tu odstawiają teatr iluzji…. Jest wyrok Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego d/s przestępstw koscioła i Państwanie nie tylko na papieża Franciszka! Szukajcie w google !Ludu Łowicki nie daj się zwodzić! Majątki kościoła do odzyskania! oni o tym wiedza a tu odstawiają teatr iluzji razem z kartelem politycznym, posłami…

Cyniczni gracze 2016-02-08 09:29 talmudycznie nadinterpretowują jak widać i obrażają. Fakty z pokorą i z godnością się przyjmuje, zwłaszcza wyroki Międzynarodowego Sądu Żwyczajowe d/s Przestępstw Koscioła i Państwa a nie obraża, znieważa osoby umieszczające!

Cyt.:Ela: “….komentarze obraźliwe, żeby nie powiedzieć wredne i ohydne, przepełnione jadem pewnie są zepsuci do szpiku kości. To że jesteście wyrzutkami nie znaczy ze anonimowo macie obrażać innych…

Czego się boją 2016-02-08 09:20 państwo poselstwo? PRAWDY !!!!!!!!!!!! Kasowaniem wpisów nie zagłuszycie prawdy!  Prawda i fakty niosą się w przestrzeni jako dobre energie i pokonają to co złe !!! Nie obrażaj Ela/ Beata za prawdę i fakty ! Dobrze wiesz, że wasza gra skończona !

Dlatego 2016-02-08 10:55

tym bardziej potrzeba dobrej energii naszych serc by niezwłocznie zrealizować wyroki Międzynarodowego Sądu Żwyczajowe d/s Przestępstw Koscioła i Państwa w Brukseli. Cyt.:” Nie ma państw !:… światowe elity żydowskie, masońskie, narzucają wprowadzenie na świecie nowych zasad, pod zwodniczym hasłem tworzenia od 1 maja 2016r. Nowej Ery, opartej na jeszcze większym zniewoleniu niż w upadłym, byłym systemie.”

Nie ma państw ! 2016-02-08 10:49

Pomimo ogłoszenia 25.12.2012r. upadku światowego, prywatnego niewolniczego systemu w tym rządów, banków, instytucji międzynarodowych jak np. ONZ, NATO, UNIA Europejska, OBWE, delegalizacji instytucji kościelnych na świecie, światowe elity żydowskie, masońskie, narzucają wprowadzenie na świecie nowych zasad, pod zwodniczym hasłem tworzenia od 1 maja 2016r. Nowej Ery, opartej na jeszcze większym zniewoleniu niż w upadłym, byłym systemie.

Z pokorą i godnością 2016-02-08 10:48

Przyjmujmy do wiadomości, ze spokojem i godnością, niepodważalne fakty delegalizacji Watykanu i instytucji kościelnych wszystkich wyznań, skazania Królowej Elzbiety II i obecnego papieża Franciszka II za mordy rytualne na dzieciach i inne przestępstwa oraz fakt uznania wszystkich rządów świata za nieistniejące!

http://itccs-polski.blogspot.de/2014_04_01_archive.html

https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/

 

 

POTRZEBA POLSCE OFICERÓW POKOJU I SZERYFÓW !!!

Bądźmy odważni i śmiali, ponieważ mamy święte prawo obrony naszego życia i uhonorowania praw i wolności ludzi. Kandydaci na Szeryfów i pokojowych oficerów pilnie poszukiwani !

STAŃMY SIĘ OFICERAMI POKOJU I SZERYFAMI  BY POLSKA BYŁA DLA POLAKÓW !!!

Mamy Polskę do odzyskania z rąk żydowskiego okupanta !!!

foto helisa z rycerzem

“…bądźcie odważni i śmiali, ponieważ macie święte prawo obrony waszego życia i uhonorowania praw i wolności ludzi. Mamy świat do odzyskania! “– cytat z : “Przewodnik Szkolenia dla Szeryfów i Pokojowych Oficerów Prawa Zwyczajowego,Wydane przez Sekretariat Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego, Bruksela, Maj, 2014 (Pierwsza Edycja, Wszelkie Prawa Zastrzeżone)

Łowicz, 04.02.2016r.

Drodzy Rodacy !

Polski Obywatelski Ruch Oporu wystąpił doMiędzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowegod/s przestępstw Kościoła i Państwaw Brukseli,z prośbą o pomoc w obronie Narodu Polskiego i Polski.

Polski Obywatelski Ruch Oporu wskazał sprawców, winnych agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim, którymi są prywatne firmy handlowe, symulujące instytucje państwowe w Polsce oraz prywatne firmy handlowe, symulujące instytucje unijne i międzynarodowe, co zostało upublicznione na : www.wojdabejda.wordpress.comhttp://polskiruchoporu.neon24.pl/,

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129371,stop-talmudycznemu-wymiarowi-sprawiedliwosci-w-polsce

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129247,obrot-i-dystrybucja-energii-okrada-i-oszukuje-polakow

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129195,stop-wymuszeniom-rozbojniczym-firm-skarbowych

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129139,o-odszkodowania-za-okradanie-i-zniewalanie-polakow

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa Polaków do zgłaszania gotowości bycia Szeryfami, Pokojowymi Oficerami Prawa Zwyczajowego, jako cyt.: “ustanowionych, odpowiedzialnych służących ludziom i sprawiedliwości” do pełnienia roli strażników i obrońców praw wolności w społecznościach. Będą oni wcielać w życie decyzjeMiędzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego d/s przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli oraz egzekwowanie “Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw ludzkich”.

Przy pomocy specjalnie wyszkolonych szeryfów, pokojowych oficerów przy społecznym wsparciu, zapoczątkowana została pokojowa przemiana Świata i ludzi. Poprzez wykluczenie ze społeczności ludzkiej osób winnych działań na szkodę ludzkości w upadłym 25.12.2012r. prywatnym, niewolniczym światowym systemie, opartym na zdelegalizowanej przezMiędzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowegod/s przestępstw Kościoła i Państwaw Brukseli,władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, możliwe będzie wprowadzenie oczekiwanych pozytywnych zmian na Ziemi.

http://itccs-polski.blogspot.de/2014/05/przewodnik-szkolenia-dla-szeryfow-i.html wtorek, 27 maja 2014

Przewodnik Szkolenia dla Szeryfów i Pokojowych Oficerów Prawa Zwyczajowego

Wydane przez Sekretariat Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego, Bruksela

Maj, 2014 (Pierwsza Edycja, Wszelkie Prawa Zastrzeżone)

(Do przeczytania razem z głownym Przewodnikiem Prawa Zwyczajowego – Oryginał na stronie www.itccs.org)

 

„Nikt nie jest zmuszony by przestrzegać niekonstytucyjnego prawa i żadne sądy nie muszą go egzekwować” – Sąd USA 16 Am Jur 2d, Sek. 256″

„Każdy człowiek jest niezależny od wszelkiego prawa prócz prawa natury. Jest niezależny od jakiejkowiek instytucji stworzonej przez drugą osobę bez jego zgody” Cruden v. Neale, 2 N.C. 338 Maj, 1796″

Wprowadzenie

Historyczne działanie by odzyskać prawo oraz ludzki świat zależy od ponownego ustanowienia Prawa Zwyczajowego oraz jego sądy jako kamień węgielny i istotę ludzkiej wolności. Główna linia obrony oraz siły do wyegzekwowania dla tych sądów to szeryfi  i oficerowie pokojowi, którzy przysięgli bronić sądu i wdrożyć w życie jego decyzje. Bez takich oficerów, oraz wsparcia dla nich przez społeczeństwo, Sądy Prawa Zwyczajowego i ich wyroki będą bezcelowe.

Celem tego Przewodnika jest wspomóc obywateli w funkcji profesjonalnych policyjnych oficerów Sądów Prawa Zwyczajowego jako ustanowionych, odpowiedzialnych służących ludziom i sprawiedliwości.

Przewodnik składa się z następujących części:

 1. Krótkiej Historii Szeryfów Prawa Zwyczajowego
 2. Cele i Obowiązki Szeryfów jako służących Ludziom oraz ich Sądom
 3. Opowiednie Zadania i Funkcje Szeryfów – Obowiązki, Protokoły i zakres ich Możliwości
 4. Wierność ich Biurom, Akredytacji oraz Licencjom
 5. Ich Relacje z innymi organami policyjnymi i władzami
 6. Nauka Praktyczna – Jak Zacząć
 7. Krótka Historia Szeryfów Prawa Zwyczajowego

Pochodzenie szeryfów podobnie jak prawa zwyczajowego sięga ponad tysiąc lat wstecz do plemion Anglo-Saksońskich w Anglii, które były samozarządzające i niezależne od sił obcych króli i papieży. Wg słów pewnego historyka,

„Od każdej osoby która była ofiarą przestępstwa i Angielsko-Saksońskiej Anglii oczekiwano „oburzenia i płaczu” oraz schwytania napastnika; i słysząc ich płacz, od każdego sprawnego członka społeczeństwa odczekiwano by „zrobił co w jego mocy” (pro toto posse suo) by ścigać i schwytać oskarżonego jako „przykład”. (od 1215: Rok Magna Carta, autor J. Danziger, 2003)  W praktyce jedną  osobę lub więcej ludzi spośród społeczeństwa ustanowiono na zawsze „Szeryfami”, słowo pochodzi od „shire-reeve” co znaczy szef lokalnego „shire” lub wioski Saksońskiej. Owi szeryfi nie byli ustanawiani jako zewnętrzna władza nad innymi ale jako podlegli strażnicy całej społeczności. Dlatego też ci szefyfi byli ucieleśnieniem i obrońcą praw wolności zwykłych ludzi.

Tradycja ta przetrwała w Ameryce w lokalnie wybranych w hrabstwach szeryfów, którzy są podlegli ich mieszkańcom a nie rządom federalnym. Omówimy teraz obecnych szeryfów jako pozostałość dumnej tradycji wolności lokalnej, którzy pomogą społeczeństwom ponowne ustanowić ich zdolności samo zarządzania poprzez ich włany system sądowniczy.

 1. Cele i Obowiązki Szeryfów jako służących Ludziom oraz ich Sądom

Każdy rzetelny oficer pokojowy ma obowiązek bronić ludzi od krzywdy i tyranii oraz zachować ich prawa i wolności. Gdy tylko podważą ten obowiązek, mogą być i powinni być usunięci ze stanowiska i pozbawieni zaufania. Jest to szczególnie prawdziwe gdy mowa o szeryfach sądów prawa zwyczajowego, czyli obrońców nie tylko ludzi ale i godnego reprezentowania sądów.

Szeryfi Prawa Zwyczajowego mają główny cel – bronić Sądy i egzekwować ich postanowienia i nakazy aresztowania. Ponadto by to osiągnąć, Szeryfi muszą też pomóc gromadzić dowody dla Sądu, aresztować podejrzanych lub tych którzy utrudniają pracę Sądów, pomagać sędziom i społeczności wcielić w życie decyzje Sądu razem z wyznaczaniem innych ludzi.

Ten szeroki cel ma pięć aspektów, które przedyskutujemy szczegółowo w cześci trzeciej. Jako że rola Szeryfów jest tak bardzo istotna w praktyce sprawiedliwości oraz działaniu, on lub ona działa jako uzupełnienie Sądu, czyli sami Ludzie.

Szeryfi Prawa Zwyczajowego nie są samotnymi wilkami, np. policjant miasteczka a la Gary Cooper któremu udało się w pojedynkę pojmać przestępców. To nie film w tv. Szeryfi działają w zespole, pod obserwacją Sądu oraz Prawa Zwyczajowego.

Mandat stanowiska Szeryfa jest uzyskiwany poprzez Przysięgę oraz licencjonowanie, szerzej omawiane w części czwartej.

 1. Opowiednie Zadania i Funkcje Szeryfów – Obowiązki, Protokoły i zakres ich Możliwości Szeryfi Prawa Zwyczajowego oraz ci, których wyznaczono mają pięć szczególnych zadań:
 2. a) Zapewnienie bezpieczeństwa i działania Sądów Prawa Zwyczajowego, ich oficerów, sędziów oraz świadków;
 3. b) Pomaganie Sądowi wzywać, aresztować i przyprowadzać pod Sąd wzywanych ludzi, wyegzekwowanie Nakazów Aresztowania i ostatecznych Werdyktów Sądu
 4. c) Jako cześć ich władzy Wykonawczej, pomaganie w przejmowaniu utraconej własności i środków skazanych ludzi i instytycji, aresztowanie tychże ludzi oraz ich wspólników oraz pomoc w rozmontowaniu skazanych kryminalnych instytucji
 5. d) Przeprowadzenie i obrona autoryzowanych przez Sąd śledczych na miejscu zdarzenia, razem z miejscami masowych grobów, miejsc przestępstwa oraz innych podejrzanych miejsc pomocnych jako dowody dla Sądu
 6. e) Ogólna pomoc dla ludzi w egzekwowaniu decyzji i werdyktów Sądu jak i aktywne ustanowienie i zachowanie tych Sądów w społeczności.

Szeryfi oraz ich ustanowieni zastępcy są bezpośrenio odpowiedzialni przed Biurem Obywatelskiego Prokuratora Sądów Zwyczajowych. Biuro szkoli i nadzoruje Szeryfów i ma moc kontrolowania lub usunięcia każdego Szeryfa z jego stanowiska jednak tylko wtedy gdy da się udowodnić przed Sądem twardymi dowodami że dany Szeryf złamał lub przekroczył obowiązki Przysięgi swojego Stanowiska oraz mandatu.

Szeryfi mogą ustanawiać swoim zastępcą każdą kobietę lub mężczyznę by działać jako oficer Prawa Zwyczajowego, wliczając w to obecnych członków policji. Zastępcy składają tę samą Przysięgę jak Szeryfi i są tak samo odpowiedzialni.

Wykonując swoje obowiązki, Szeryfi oraz ich zastępcy mogą z nakazem Sądu wkroczyć do każdego mieszkania, fizycznie obezwładnić, aresztować i osadzić każdego mężczyznę i kobietę nie zważając na ich stanowisko oraz zebrać wszystko co istotne dla Sądu, jego działania i werdyktu.

Jest szeroko rozumiane, że Szeryfi i ich zastępcy mogą jedynie użyć rozsądnej i odpowiedniej do sytacji siły by wykonać swoje zadanie. Natomiast nie mogą działać wbrew Prawu czy celowo zabić kogokolwiek lub zranić i wyrządzić krzywdę poza obroną własną oraz werdyktów i działania Sądu. Mają pozwolenie Sądu by użyć broni i innych środków obronnych lecz muszą być upoważnieni przez Sąd by tak robić po tym jak przejdą niezbędne szkolenie w używaniu broni do obrony własnej.

Jest szeroko rozumiane, że wszyscy Szeryfi i ich zastępcy muszą być fizycznie i psychologicznie w stanie wykonywać swoją pracę. Szeryfi nie mogą być chorzy lub niezdolni do ciągłego działania. Jako część licencji muszą się zgodzić na coroczne fizyczne i psychologiczne egzaminy u ustalonych specjalistów pod kontrolą Sądowego Cywilnego Biura Prokuratora.

 1. Wierność Biurom, Akredytacji oraz Licencjom

Każdy Szeryf Prawa Zwyczajowego oraz jego zastępca muszą słownie zadeklarować poniższą oznakowaną Przysięgę oraz podpisać razem z datą przed rozpatrzeniem przez Biuro Prokuratora:

„Ja (imię), będąc świadomy decyzji, uroczyście przysięgam, że będę wiernie i uczciwie wykonywał obowiązki Szeryfa Sądu Prawa Zwyczajowego lub Jego Zastępcy zgodnie z możliwościami, pod kontrolą Biura Obywatelskiego Prokuratora:

Jestem świadomy, że jeśli naruszę tą Przysięgę lub zdradzę mój mandat, zaufanie oraz obowiązki mojego stanowiska, utracę swoje prawo do tego stanowiska i będę zwolniony. Składam tę Przysięgę jako wolny człowiek, bez przymusu lub narzuconego motywu, zgodnie ze swoim sumieniem jako wolny mężczyzna lub kobieta pod władzą i jurysdykcją Prawa Zwyczajowego i jego sądów”

Przysięga ta legalnie ustanawia każdego mężczyznę lub kobietę autoryzowanych przez Sąd na stanowisko Szeryfa lub zastępce. Po zaprzysiężeniu, Szeryf i zastępca otrzyma Licencję Szeryfa, która jest legalnym identyfikatorem który musi pokazać przy wykonywaniu swoich zadań. Licencja jest wydana przez Prokuratora Obywatelskiego i musi być odnawiana rocznie przez to Biuro po przeprowadzeniu rozmowy i analizy działań Szeryfów/zastępców poprzez swojego Zwierzchnika.

 1. Nauka poprzez Praktykę: Jak zacząć

Ta ogólna istrukcja razem z programem treningowym to zechęcenie do działania: sposób by dać wiedzę ludziom aby zaczęli działać jako aktywne społeczności oficerów pokojowych i agentów lokanie ustanowionych Sądów Prawa Zwyczajowego. Teraz czas zacząć próbować tego czego się naczyliście ponieważ jedynie poprzez praktyczne doświadczenia będziecie posiadać profesjonalną wiedzę

Zdecydowanie radzimy aby zacząć działać zaraz po otrzymaniu szkolenia by pomóc ustanowić lokalny Sąd oraz jego rozstrzygnięcia obywatelskich i kryminalnych spraw. Szeryfi mają prawo zwoływać sądy obywatelskie i pomóc wydać Publiczne Dokumenty i Notatki Spraw które umożliwią postępowanie sądowe. Musicie zacząć wprowadzać w życie tą moc i obowiązek by każde z tych działań było znaczące.

Podobnie, niezbędne jest dla kandydatów na Szeryfów być cenionym członkiem szerszego Ruchu Prawa Zwyczajowego poprzez podpisanie Księgi Prawa Zwyczajowego która ustanawia lokalny oddział ruchu i który można znaleźć w rozdziale Dokumentów. To kluczowa sprawa aby być częścią drużyny obywateli które wyraża wolę i działanie w lokalnej społeczności.

Na koniec, dzielenie się doświadczeniami i lekcjami z innymi pokojowymi ofecerami Prawa Zwyczajowego jest kluczowe z czasem gdy nasz ruch rośnie i Sądy stają się bardzie zakorzenione w społeczności. Dlatego też radzi się, aby być w kontakcie z centrum Sądu Prawa Zwyczajowego oraz jego Biurem Prokuratora poprzez zaufaną osobę.

Życzymy Wam więcej niż tylko szczęścia w nadchodzących dniach: to na waszych barkach leży odpowiedzialność sprawienia, by Sądy Prawa Zwyczajowego miały ponownie moc w waszej społeczności. W związku z tym bądźcie odważni i śmiali, ponieważ macie święte prawo obrony waszego życia i uhonorowania praw i wolności ludzi. Mamy świat do odzyskania!

Z podziękowaniami, Sekretariat oraz Biuro Prokuratorów Obywatelskich, Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego, Bruksela

12 maja, 2014

Lista Załączonych Dokumentów Sądu Zwyczajowego (pdf)

 1. Księga Prawa Zwyczajowego, ustanawiająca lokalne oddziały ruchu
 2. Proklamacja z Maastricht z 20 Kwietnia, 2014, unieważniająca i znosząca Kościół w Rzymie oraz ich podległych (Wersja Angielska)
 3. Włoskie tłumaczenie Proklamacji z Maastricht
 4. Rozkaz Zaprzestania Wykonywania Poleceń wydany przez Sąd Prawa Zwyczajowego dla wszystkich ciał i podwładnych Korony Angielskiej – Data 25 Luty, 2014
 5. Rozkaz Zaprzestania Wykonywania Poleceń wydany przez Sąd Prawa Zwyczajowego dla wszystkich ciał i podwładnych Watykanu i Kościoła Rzymskiego – Data 25 Luty, 2014
 6. Rozkaz Ustanowienia przez Sąd Szeryfów Prawa Zwyczajowego oraz oficerów pokoju – Data 25 Luty,2014
 7. Oryginalna Deklaracja Korony Angielskiej oraz Kościoła w Rzymie jako kryminalnych organizacji według prawa międzynarodowego, przejęcie ich bogactw i władzy – Wydane przez Sąd 1 Września, 2013
 8. Legalna Wiadomość od Sądu autoryzująca ustanowienie Oficerów Sądu, wydana 9 Grudnia, 2013
 9. Publiczna Przysięga, zaprysiężenie i zapisanie do Oficeró Prawa Zwyczajowego
 10. Nakaz umożliwiający Szeryfom ustanawianie innych jako oficerów Sądu
 11. Publiczna Wiadomość rozwiązująca ciało korporacyjne znane jako Dominium Kanady po tym jak jego ciało zwierzchnie i Korona Angielska zostały skazane za Przestępstwa wobec Ludzkości – Data 7 Marca, 2013 ” –koniec cytatu

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Dnia 18.04.2014r. instytucja kościoła rzymsko-katolickiego z Watykanem na czele została na zawsze zdelegalizowana przez Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowegod/s przestępstw Kościoła i Państwaw Brukseli.

“Oficerowie, agenci, klerycy i inni w dotychczasowej służbie byłej organizacji zwanej Kościołem zostali na zawsze zwolnieni.  (…) Były Kościół w Watykanie pracował na takie zakończenie przez wieki historii, stosując przemoc, strach, śmierć, fałszywe doktryny i niewolnictwo i nie jest już honorowym przedstawicielem wolnej ludzkości i godności człowieka na Niebie i Ziemi.(…)Całe bogactwo byłego kościoła jest od dziś uważane za własność wolnych ludzi i mogą oni, i powinni pokojowo odbierać i okupować. “

Pomimo ogłoszonego, prawie dwa lata temu, upadku kościoła katolickiego z Watykanem na czele, w Polsce nadal działają nielegalne instytucje “kościelne”, które są firmami handlowymi, zarejestrowanymi w UPIK w Waszyngtonie, tak samo jak wszystkie inne korporacje-firmy handlowe, podające się za instytucje państwowe, których upadek został ogłoszony poprzez “Report Paradygmat” w dniu 25.12.2012r.  

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/126842,wladze-koscielne-za-holokaustem-na-narodzie-polskim

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/126717,sensacja-metryka-urodzenia-to-pakt-z-diablem

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125309,koniec-teatru-iluzji-z-watykanem-na-czele

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do realizacji “Publicznego Wezwania ludzkości do wykonania i działania” , z dnia 18 kwietnia 2014r., wystosowanego przez Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego w Brukseli, poprzez pokojowe odbieranie i okupowanie całego bogactwa kościoła katolickiego w Polsce, przez  uwolnionych z niewoli władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, rdzennych Polaków.

Maria z domu Znyk (Bejda) , Teresa z domu Znyk (Wojda)

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Herb Bończa200px-Herb_Slepowron

Polskie herby szlacheckie przodków Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)

http://polskiruchoporu.neon24.pl/ www.wojdabejda.wordpress.com,http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze,www.lowiczanie.prv.pl,www.bejda.iddd.de

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Pis i PO to jedno zło ! Plakat

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 6 lutego 2016 w Bez kategorii, Obrona konieczna

 

Ochronimy Polskę i świat działając z pozytywną energią naszych serc i umysłów !

Zostaliśmy uwolnieni ! Tylko od nas wszystkich razem i od każdego z osobna zależy, jak zagospodarujemy naszą codzienność i naszą przyszłość ! Uwierzmy w ogromną siłę sprawczą, która tkwi w każdym z nas !

Dom kopuła

Łowicz, 05.02.2016r.

Drodzy Rodacy !

Składamy podziękowania wszystkim osobom, które rozpowszechniają  nasze wystąpienia w obronie Narodu Polskiego i Polski. Dzięki temu miliony Polaków utwierdziło się w słusznym przekonaniu, że można drogą pokojową wypędzić żydowskiego okupanta z Polski, zwyciężyć siły zła w naszej Ojczyźnie i na świecie !

Cieszymy się, że nasze wskazówki, nasze apele, wezwania, wzorce, informacje są pomocne w indywidualnych uwalnianiach się z upadłego 25.12.2012r. światowego, prywatnego, niewolniczego systemu zdelegalizowanej władzy Trój-Korony z Watykanem na czele.

Z radością przyjmujemy fakt, że Polacy są jednomyślni w określaniu wroga wewnętrznego, którym jest żydowski okupant, który poprzez prywatne firmy handlowe, zarejestrowane w UPIK w Waszyngtonie, symuluje instytucje  państwa Polskiego i instytucje Unii Europejskiej.

Drodzy Rodacy !

Zostaliśmy  uwolnieni !  Tylko od nas wszystkich razem i od każdego z osobna zależy, jak zagospodarujemy naszą codzienność i naszą przyszłość ! Udostępnienie dla nas, Polaków, dla całej ludzkości, technologii plazmowej opartej na Boskiej energii kwantowej już odmienia oblicze Polskiej Ziemi i odmienia oblicze  świata ! Coraz więcej Polaków wdraża indywidualnie technologię bezpłatnej “WOLNEJ ENERGII, wykorzystującej grawitację i magnetyzm Ziemi. Powstający podczas prac z technologią Keshe GANS pozytywnie oddziaływuje na otoczenie. http://pokolenie3000.blogspot.co.uk/p/spis-tresci.htmlhttp://www.kesheforum.com/media/single-stacker-coil-a-broadcast-antenna-with-a-surprise.217/

Drodzy Rodacy !

Przyjmujmy  do wiadomości, ze spokojem i godnością, niepodważalne fakty delegalizacji Watykanu i instytucji kościelnych wszystkich wyznań, skazania Królowej Elzbiety II i obecnego papieża Franciszka II za mordy rytualne na dzieciach i  inne przestępstwa oraz fakt uznania wszystkich rządów świata za nieistniejące !

http://itccs-polski.blogspot.de/2014_04_01_archivehtml

https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/

Pomimo ogłoszenia 25.12.2012r. upadku światowego, prywatnego niewolniczego systemu w tym rządów, banków, instytucji międzynarodowych jak np. ONZ, NATO, UNIA Europejska, OBWE, delegalizacji instytucji kościelnych na świecie, światowe elity żydowskie, masońskie, narzucają wprowadzenie na świecie nowych zasad, pod zwodniczym hasłem tworzenia od 1 maja 2016r. Nowej Ery, opartej na jeszcze większym zniewoleniu niż w upadłym, byłym systemie.

“W dniach 25-29 czerwca 2014 roku w Strasburgu zostało podpisane tajne Międzynarodowe Memorandum, „ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ – Memorandum”, które wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 r. Sens niniejszego Memorandum sprowadza się do ustanowienia NOWEJ PLANETARNEJ RELIGII – nowej religii planetarnego – MUDANA RELIGIO ADUNATA wraz z nowym typem społeczeństwa, kultury, moralności, edukacji, opieki medycznej, a ściślej mówiąc, projektu kompletnej reorganizacji Cerkwi i społeczeństwa, stworzenie anty-Cerkwi i społeczeństwa – państwa Antychrysta. Jednak, i my to podkreślamy, nie mamy wątpliwości o tym, że dokument ten jednak jest realnym „planem działania” sił masońskich, w dużej mierze wyjaśniającym reformy, już zrealizowane w naszym społeczeństwie.“ apokalypsisnow.blogspot.ru            http://alexjones.pl/aj/aj-nwo/aj-informacje/item/77974-szokujacy-dokument-tajne-miedzynarodowe-memorandum-wchodzace-w-zycie-z-dniem-1-maja-2016-r

Nakazem chwili  staje się powstrzymanie ostatecznego wprowadzenia państwa “Antychrysta”. Już poprzez ujawnienie zamiarów sił masońskich powstrzymane zostanie pełne wprowadzenie w życie zapisów ujawnionego tajnego Międzynarodowego Memorandum, w tym m.in. :

„9 D: Tworzenie archiwów elektronicznych we wszystkich instytucjach edukacyjnych, uniwersyteckich i instytucjach o charakterze publicznym, urzędach i ministerstwach we wszystkich krajach Europy, aby wprowadzić system odcisków palców i skanowania tęczówki oka, aby wszyscy obywatele, studenci, nauczyciele, i przywódcy polityczni zostali wprowadzeni do tych systemów na wyżej wspomnianych kryteriach. Realizacja od 27.7.2017 do 29.10.2017.

 Artykuł 2:Anulowanie świąt religijnych i narodowych we wszystkich instytucjach edukacyjnych, od 9.11.2017. 7D:Wprowadzenie święta żydowskiego Holokaustu, z określonym nabożeństwem dla wszystkich chrześcijańskich cerkwi (kościołów). Święto należy obchodzić (3) razy w roku, zwłaszcza 27 stycznia, 21 kwietnia, w drugą niedzielę (tygodniu?) po chrześcijańskiej Wielkanocy, zwaną Św. Tomasza. Początek reformy 01.07.2016. ” – więcej poniżej.

Ratunkiem dla Polaków jest uniezależnianie się od nadal istniejącego, choć zdemaskowanego i zdelegalizowanego systemu.

Nakazem chwili jest wsparcie  Polaków dla wcielenia w życie decyzji i wyroków Międzynarodowego Sądu Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli.

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129410,potrzeba-polsce-oficerow-pokoju-i-szeryfow

Od naszej powszechnej, zbiorowej świadomości, od świadomości każdego z nas, od naszych pozytywnych uczuć i myśli zależy zwycięstwo nad siłami zła, które zagnieździły się w Naszej Ojczyźnie i na świecie !

Z serdecznymi pozdrowieniami

Maria z domu Znyk (Bejda) i Teresa z domu Znyk( Wojda) autorki bloga na Neon24: “POLSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI.” http://polskiruchoporu.neon24.pl/ i strony  www.wojdabejda.wordpress.com oraz forum petycji „Protest przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu”:  http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze, działające w ramach prawnych  Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Bywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Herb Bończa200px-Herb_Slepowron

Polskie herby szlacheckie przodków Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

http://alexjones.pl/aj/aj-nwo/aj-informacje/item/77974-szokujacy-dokument-tajne-miedzynarodowe-memorandum-wchodzace-w-zycie-z-dniem-1-maja-2016-r 

Szokujący dokument! Tajne międzynarodowe memorandum, wchodzące w życie z dniem 1 maja 2016 r.

foto: Wikimedia Commons/CC

W dniach 25-29 czerwca 2014 roku w Strasburgu zostało podpisane tajne Międzynarodowe Memorandum, „ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ – Memorandum”, które wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 r. Pełny tekst tego Memorandum, w tłumaczeniu z języka angielskiego na język grecki, umieszczono 14 sierpnia 2014 roku i ponownie opublikowano 6 września 2014 roku na portalu internetowymapokalypsisnow.blogspot.ruz artykułem – komentarzem«ΣΟΚ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΡΟΜΟΥ! Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ», czyli „Szok! Czytajcie, to nie jest scenariusz terroryzmu! To zgoda wszystkich sił zła.”

Memorandum – ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ-MEMORANDUM dotyczy bezpośrednio Współpracy w dziedzinie polityki – zarządzania i religii między Unią Europejską a Rządem Greckim, Cerkwią w Konstantynopolu „Poza Istanbulem”, Chrześcijańskimi Cerkwiami Prawosławnymi, Kościołem Katolickim, Rządem Rosyjskim i Rządem Republiki Cypru.

Sens niniejszego Memorandum sprowadza się do ustanowienia NOWEJ PLANETARNEJ RELIGII – nowej religii planetarnego – MUDANA RELIGIO ADUNATA wraz z nowym typem społeczeństwa, kultury, moralności, edukacji, opieki medycznej, a ściślej mówiąc, projektu kompletnej reorganizacji Cerkwi i społeczeństwa, stworzenie anty-Cerkwi i społeczeństwa – państwa Antychrysta. Dokument ten ujawnia przyczyny zachodzących obecnie wydarzeń w Grecji, Rosji, dowodzi niezbicie o pewnym jednolitym i mocnym węźle identyfikacji elektronicznej, homoseksualizmie, nowej moralności, edukacji i reformach religijnych. W świetle tego dokumentu zrozumiałymi stają się też transformacje w sferze edukacji religijnej, jak również przyczyny pośpiesznego zwołania w Konstantynopolu w 2016 roku w dniu Zesłania Ducha Świętego (Pięćdziesiątnicy) Wszechprawosławnego (Pan-prawosławnego) Soboru. Cel jest jeden – zniszczyć Cerkiew Prawosławną, przemienić ludzi w bydło.

Znani hierarchowie, którzy podpisali to Memorandum, o ile rzeczywiście podpisali, do czego mamy wątpliwości, ponieważ wśród nich są podpisy takich prawdziwych pasterzy Cerkwi Chrystusowej jak archimandryty Efraima, metropolity Morfskiego Neofity, który jest uczniem Świętego Starca Paisiusza ze Św. Góry Athos, a także metropolity Vostrskiego Tymoteusza; to oni wyrazili całkowity brak wiary w Boga w Trójcy uwielbianego i czczonego, wyrzekli się swoimi podpisami Prawdziwego Boga i przygotowali sobie wieczne męki piekielne. Jednak, i my to podkreślamy, nie mamy wątpliwości o tym, że dokument ten jednak jest realnym „planem działania” sił masońskich, w dużej mierze wyjaśniającym reformy, już zrealizowane w naszym społeczeństwie.

Memorandum podpisali:

 1. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Herman Van Robey
 2. Przedstawiciel rządu greckiego Minister Edukacji Andreas Loverdos
 3. Przedstawiciel Cerkwi w Konstantynopolu, poza Konstantynopolem, metropolita Ikonium Feoklitos, Azja Mniejsza
 4. Przedstawiciel słowiańskich patriarchatów i rządu rosyjskiego, arcybiskup Hilarion Wołokolamski, Rosja
 5. Przedstawiciel Świętej Góry Athos Igumen Efraim Vatopedski
 6. Przedstawiciel Cerkwi Cypru i rządu Cypru, metropolita Neofita Morfski i Trimifuncki Barnaba
 7. Przedstawiciel Cerkwi Antiocheńskiej, Eliasz Tripolski
 8. Przedstawiciel Cerkwi Aleksandrii, Bazyli Tripolski
 9. Przedstawiciel Cerkwi Jerozolimskiej Tymoteusz Vostrski

***

TEKST MEMORANDUM (w skróconej wersji)

WPROWADZENIE

Podpisane w Strasburgu 25-29 czerwca 2014 r.

Memorandum wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 roku i do 16 sierpnia 2020 r.

Nasza odpowiedzialność i uprawnienia polegają na tym, aby wdrożyć Reformy w okresie obowiązywania Memorandum. Memorandum może przedłużyć swoje działanie lub może zacząć swoje stosowanie przed terminem.

MEMORANDUM o Funduszach Ubezpieczeniowych w Grecji, na Cyprze i w Unii EuropejskiejARTYKUŁÓW 11

Artykuł 1:Konsolidacja funduszy ubezpieczeniowych w Grecji do 09/18/2019,

 1. Socjalne zabezpieczenie Służby Zdrowia, Urząd Kredytowy
 2. Ubezpieczenie Rolnictwa i Pracy

Artykuł 2: Konsolidacja Wypłat Emerytalnych w wysokości 560 € w dwóch etapach (2) od 30.09.2017 i 365 € do 30.9.2020

Artykuł 3:Wydanie Karty Elektronicznej wszystkim osobom, ubezpieczonym w Jednolitym Systemie Elektronicznym w ciągu 365 dni. Po zakończeniu (terminu ważności) Karty, jest ona automatycznie aktualizowana w Instytucjach (Fundusze Ubezpieczeniowe) na kolejne 365 dni itd.Od 01.12.2017 należy zmienić Kartę.

Artykuł 4:Urzędy zostają otwarte (pracują) we wszystkie niedziele w roku od 12 godz. Instytuty pozostają otwarte we wszystkie niedziele w roku od 12 godz. od północy do 8 godz. (20-tej) po południu, z wyjątkiem 8 miesiąca. Realizacja reformy od 01.01.2017.

Artykuł 5:Dniem wolnym dla organizacji ubezpieczeniowych jest sobota w ciągu całego roku.

… ..

Artykuł 11: Później należy dokonać połączenia Urzędów w jeden (1) od 16/8/2020

MEMORANDUM – YPERMNIMONIO w dziedzinie edukacji

Artykułów 12

Artykuł 1:Edukacja wielokulturowa we wszystkich placówkach edukacyjnych w kraju, od 9.11.2016.

Artykuł 2:Anulowanie świąt religijnych i narodowych we wszystkich instytucjach edukacyjnych, od 9.11.2017.

Artykuł 3:Likwidacja cerkiewnego (religijnego) nauczania uczniów, od 11.11.2016

Artykuł 4:Obowiązkowe nawiedzenie (wizyta) synagogi i meczetu islamskiego przez wychowanków szczebla szkoły z greckim językiem wykładowym (demotyką) i stopniowo na poziomie Gimnazjum i Liceum, od 11.11.2016.

Artykuł 5: Wprowadzenie do poziomu wykształcenia szkoły z demotyką (szkoła podstawowa) lekcji na temat edukacji seksualnej, od 09.11.2016 i wydawanie bezpłatnych prezerwatyw dla wszystkich uczniów według poziomu edukacji w szkole podstawowej, od 10.11.2016.

Artykuł 6:Rezygnacja z lekcji o greckiej historii, usunięcie informacji o Greckim Powstaniu, wprowadzenie lekcji o Europejskim Renesansie, poświęconej głównie pytaniom o Francuskiej i Włoskiej Rewolucji Garibaldiego w 1843 roku. Reforma rozpoczyna się od 11.12.2018.

Artykuł 7:Praktyczna realizacja kursu edukacji seksualnej na wszystkich poziomach edukacji szkolnej,od 11.12.2017.

Art. 8: Zniesienie narodowych świąt i festiwali, od 16.10.2016

Artykuł 10: Zniesienie Wydziałów Teologicznych na Uniwersytetach, od 16.10.2016. Przekształcając je w Wydziały Religioznawstwa jako Katedry Wydziału Filozofii. Usuniecie kursu edukacji religijnej na wszystkich poziomach edukacji szkolnej, począwszy od 09.11.2016, i wprowadzenie lekcji religioznawstwa, od 09.12.2016.

Artykuł 11:Rezygnacja z wielu profesorów na różnych poziomach kształcenia i wprowadzenie Internetu, od 01.01.2017

Artykuł 12:

12 A: Wprowadzenie obrazów – slajdów na lekcjach edukacji seksualnej, od 19.09.2016.

12 B:Wprowadzenie elektronicznej identyfikacji studentów (uczniów), od 20.09.2017.

12 C:Wprowadzenie elektronicznych e-Baras (mamy tu na myśli jedynie kody kreskowe lub coś podobnego do nich) bezpieczeństwa we wszystkich szkołach i na uniwersytetach oraz wprowadzenie studentów-nauczycieli w szkołach i na uniwersytetach zKartą Bezpieczeństwa.

12 D: Przekształcenie placówek oświatowych i zakładów akademickich na miejscao wolności seksualnej,od 17.09.2017

12E:Wolność seksualna studentów, od 16.09.2016.

MEMORANDUM – YPERMNIMONIO o Cerkwi (Kościele)

Artykułów 15:

Artykuł 1: Specjalny

1A:Reforma Kościelnej (Cerkiewnej) Służby Bożej. W szczególności: czas, rozkład nabożeństw. Sezon zimowy: Sprawowanie Boskiej Liturgii (Mszy św.) w niedziele od 10 rano do 11:30. Sezon letni: Boska Liturgia (Msza św.) w niedzielę po południu, o 7:30 (19.30), o 9-tej wieczorem (21-ta). Reforma rozpoczyna się, od 17.10.2017.

1B: Usunąć ikonostasy z cerkwi, od 26.10.2017.

1C: Wprowadzenie ikon według wzorca epoki Odrodzenia –zastąpienie bizantyjskiej mentalności, od 01.03.2017: 1

1D: Wprowadzenie organów – instrumentów muzycznych w Cerkwi, od 01.03.2017.

Artykuł 2:

2A:Znieść obowiązkowe noszenie strojów przez kapłanów poza kościołem (cerkwią) od 15.08.2017.

2B. Usunięcie bród i włosów u duchowieństwa, od 1.5.2017.

Artykuł 3: Rezygnacja z czuwania w poświęconych świątyniach i klasztorach, od 14.08.2018.

Artykuł 4: Usunięcie Świętych – antysemitów, od 15/08/2016

Artykuł 5: Wprowadzenie antyrasistowskiego kierunku kazań dla całego duchowieństwa, wszystkich stopni kapłańskich, od 15.09.2016.

Art. 6: Usunięcie antysemickich śpiewów we wszystkich cerkwiach (kościołach) chrześcijańskich, od 16.09.2016

Artykuł 7:

7A:Usunąć Jutrznię w Chrześcijańskich Cerkwiach Prawosławnych, od 16.09.2016

7B :Wprowadzenie nowych nabożeństw, następujących po sobie we wszystkich chrześcijańskich cerkwiach (kościołach), od 16.09.2017.

7 C: Wprowadzenie świąt otaczającego środowiska w dniu 5 czerwca każdego roku i 21 grudnia oraz poświęconego Matce Ziemi – 14 kwietnia. Początek reformy 20.09.2016

7D:Wprowadzenie święta żydowskiego Holokaustu, z określonym nabożeństwem dla wszystkich chrześcijańskich cerkwi (kościołów). Święto należy obchodzić (3) razy w roku, zwłaszcza 27 stycznia, 21 kwietnia, w drugą niedzielę (tygodniu?) po chrześcijańskiej Wielkanocy, zwaną Św. Tomasza. Początek reformy 01.07.2016.

7 E:. Usunąć wszystkie narodowe święta wszystkich Kościołów (Cerkwi) Chrześcijańskich, od 15.7.2017

Artykuł 8:

8A:Zreformowanie wszystkich świąt chrześcijańskich Kościołów (Cerkwi) Chrześcijańskich (Uwaga: nie pisze się od jakiego czasu wprowadza się do stosowania).

8B: Wprowadzenie nowych świąt w Kościele (Cerkwi) Chrześcijańskiej,

8C: Usunąć niedostępność wejścia do wszystkich Cerkwi (Kościołów) Chrześcijańskich, od 17.4.2017.

8D: Wejście do ONZ, która będzie sprawować opiekę nad jedyną Chrześcijańską Cerkwią (Kościołem),od 15.07.2017.

8E: Pytanie: Jerozolima stanie się stolicą duchową, od 01.05.2017.

8 F:Dokonać zniesienia Patriarchatów Jerozolimy, Aleksandrii, Antiochii i Słowiańskich Patriarchatów, za wyjątkiem Patriarchatu Moskiewskiego, od 01.05.2017

8 G: Pozostaną tylko trzy Patriarchaty Zjednoczonej Cerkwi (Kościoła) Chrześcijańskiego, to jest: Patriarchat Rosyjski, Patriarchat Rumuński i Patriarchat Konstantynopola, od 01.05.2016.

8: Przemiana szkół cerkiewnych (kościelnych) na szkoły religioznawstwa we wszystkich Cerkwiach (Kościołach) Chrześcijańskich, od 17.7.2017.

Artykuł 9

9А: Otwarcie Chalkińskiej Szkoły Teologicznej (na wyspie Chalki w Turcji), od 17.7.2017.

9 B: Grecka Cerkiew przejmuje opiekę nad utrzymaniem z funduszy własnych i Unii Europejskiej muzułmańskich domów modlitwy.

9C: Także (Cerkiew Grecji) przejmuje opiekę nad buddyjskimi domami modlitwy i w ogóle wszystkich wierzeń religijnych, od 01.09.2016.

9 D: Lekcje dla wszystkich wierzących wszystkich wyznań religijnych, we wszystkich ośrodkach religijnych, wszystkich Chrześcijańskich Cerkwi (Kościołów), od 20.09.2016

Artykuł 10

10 A: Wprowadzenie nowych wieloreligijnych nabożeństw z instrumentami muzycznymi we wszystkich Chrześcijańskich Cerkwiach (Kościołach), od 20.05.2017.

10 B: Przyjmowanie we wszystkich świątyniach instrumentów muzycznych i organizacja koncertów, nie tylko religijnych, w świątyniach religijnych, od 20.10.2017

10 C: Prowadzenie koncertów antyrasistowskich i antyfaszystowskich wewnątrz i na zewnątrz cerkwi (kościoła), jako regularnie prowadzonych przez Cerkwie (Kościoły) Chrześcijańskie, od 01.05.2017.

10 D:Zniesienie ZAKAZU WJAZDU na Świętą Górę Athos, od 01.06.2017

10 E : Przyjęcie przez Chrześcijańskie Cerkwie (Kościoły) federalnych multiorganizacji, od 1.9.2017.

10 F: Przyjęcie przez ONZ Rządu Światowego dla międzynarodowych stowarzyszeń, od 1.09.2018

Artykuł 11

11A:Przyjęcie przez Watykan pierwszej roli w Cerkwi (Kościele) Chrześcijańskim, od 15.08.2017.

11B: Wprowadzenie Katolickich (tj. Papieskich) mnichów i katolickich klasztorów oraz mnichów ze starożytną grecką Liturgią na Świętą Górę, od 20.11.2017 do 18.08.2018.

11C: Przyjęcie kolejki linowej na Świętej Górze – smart system (inteligentne systemy) – starożytnych kultowych posągów – przekształcenie Athosu w ekologiczny archaiczno – bizantyjski internat-państwo – z niezależnym zarządzaniem państwowym – przekształcenie go w nowy ośrodek nowego trendu chrześcijańskiego i nowej muzyki cerkiewnej (kościelnej), od 1.4.2018.

Artykuł 12:Zgoda Chrześcijańskich Cerkwi (Kościołów) na to, że wchodzą one już do nowej ery,New Age (epoki), od 2016 roku

Artykuł 13

13A: Od 17.7.2017 przeniesienie Patriarchatu Ekumenicznego (Powszechnego) na wyspę Patmos w Grecji lub na Górę Athos, lub do Samotraki, czyli stworzenie trzech (3) ośrodków Patriarchatu Ekumenicznego.

13 B: Ustanowienie liderów (przywódców) Cerkwi (Kościołów) Chrześcijańskich w wieku od 28 lat i starszych, od 11.1.2017.

Artykuł 14

14A: Organizacja sympozjów dotyczących problemów ekologii, konferencji i międzynarodowych stowarzyszeń na wyspach Grecji, a także na Cyprze i na Świętej Górze.

14B:Zaakceptowanie przez Cerkwie (Kościoły) Chrześcijańskie likwidacji państw narodowych i tworzenie stowarzyszeń, takich jak multi-kraje, multi-ośrodki, multi-kulturowe, wielowyznaniowe i religijne państwa – formacje, takie jak Patriarchat Ekumeniczny, od 15.8.2017

14 C: Likwidacja lektorów psalmów w chrześcijańskich cerkwiach (kościołach) i wprowadzenie chórów, od 16.10.2014 r.

Artykuł 15

15A: Powyższe porozumienia zostaną ratyfikowane przez Sobór Powszechny Chrześcijańskiej Cerkwi Prawosławnej, od 19.6.2016 do 09.07.2016.

Powyższe umowy zostały ratyfikowane przez:

 • Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Herman Van Rompuy,
 • Przedstawiciel Rządu Greckiego Minister Edukacji Andreas Loverdos
 • Przedstawiciel Patriarchatu Ekumenicznego, Feoklitos Ikonium
 • Przedstawiciel Świętej Góry opat Efraim
 • Cerkiew i państwo Cypru, biskup Tremifuncki Barnaba, metropolita Neofita Morfski
 • Dla Patriarchatu Jerozolimy metropolita Vostryjski Tymoteusz
 • Dla Patriarchatu Aleksandrii arcybiskup Basyli Tripolski
 • Dla Patriarchatu Antiochii, arcybiskup Eliasz Tripolski
 • Dla wszystkich słowiańskich Cerkwi Prawosławnych i Państwa Rosyjskiego, arcybiskup Hilarion Wołokołamski
 • Dla Watykanu, kardynał Walter Kasper

15B:Przejęcie od Patriarchatu Jerozolimy wszystkich chrześcijańskich miejsc pielgrzymek w celu przekazania ich czterem administracyjno – zarządzającym organom: ONZ, UNESCO, Cerkiew Rosyjska, Watykan, rozpoczęcie realizacji od 01.05.2017.

15 C: Artykuł wyjaśniający: wszystkie części składowe majątku będą pod bezpośrednim zarządem wyżej wymienionych Chrześcijańskich Cerkwi Prawosławnych, Kościołów wraz z władzami państwowymi i ponadpaństwowymi.

MEMORANDUM – YPERMNIMONIO w sprawie szpitali i opieki zdrowotnejArtykułów 8

Artykuł 1: Szpitale zostaną podzielone dla ludzi starszych i młodych według wieku. Będą oni badani i leczeni w różnych miejscach, od 08.09.2017.

Artykuł 2:Wejście do szpitala możliwe tylko z kartą ubezpieczeniową, w przeciwnym razie wejście będzie zakazane, od 8.9.2017.

Artykuł 3:

3A: Szpitale, jak zostanie ustalone, od 01.08.2017

3B. Utworzenie specjalistycznych szpitali więziennych, od 16.9.2017

Artykuł 5:Elektroniczna identyfikacja obywateli od 17.6.2017 dla wszystkich usług, ale nie dla szpitali.

Artykuł 6:Likwidacja wielu medycznych specjalności, od 17.8.2017.

Artykuł 7: Scalanie szpitali i tworzenie wielofunkcyjnych ośrodków szpitalnych, od 17.08.2017.

Artykuł 8

8A: Wprowadzenie kart zdrowia dla wszystkich obywateli, lekarzy, od 19.9.2017.

8B: Likwidacja ośrodków opieki zdrowotnej i hospicjów (?-od tł.), od 19.9.2017.

MEMORANDUM – YPERMNIMONIO w sprawie reformy administracyjnej

Artykuł 1:Elektroniczna identyfikacja wszystkich obywateli Unii Europejskiej i Państwa Rosyjskiego, od 16.6.2017. Przyjęcie artykułu przez wszystkie cerkwie (kościoły) chrześcijańskie.

Artykuł 2:

2 A:Rezygnacja z suwerenności państwowej – przyjęcie powstania Państw Federalnych, zjednoczonych w regiony – ze stolicą regionów, realizacja od 17.10.2017.

2B. Przyjęcie do Federacji Cypru, od 14.08.2017

2 C:Przyjęcie ONZ jako najwyższego organu, od 10.7.2017, dla wszystkich religii świata.

2D: Tworzenie centrów religijnych WCC na całej planecie, jak Famagusta na Cyprze 14.8.2018 – w Konstantynopolu dwóch ośrodków religijnych w świątyniach św. Jerzego, św. Fanuriusza,Św. Zofii z Konstantynopola,od 14.8.2018.

Artykuł 3: Legalizacja wszystkich imigrantów we wszystkich państwach Unii Europejskiej, bez ograniczeń, od 19.11.2016.

Artykuł 4:

4A:Podjęcie działań dotyczących homoseksualizmu (chodzi o gejowskie parady i pochody) – aby mogły one swobodnie i regularnie odbywać się na wszystkich ulicach miast Unii Europejskiej, od 16.8.2016.

4B:Uznanie małżeństw homoseksualnych i małżeństw transseksualistów i adopcji dzieci przez homoseksualistów, od 16.5.2016

4 C: Uznanie stosunków seksualnych od wieku 19 (?) lat jako dorosłych, od 18.05.2016.

4 D:Uznanie wolności seksualnej w telewizji i w prasie oraz wolna dystrybucja różnego rodzaju licznych czasopism pornograficznych na wszystkich poziomach edukacji, od 18.11.2016.

4 E: Tworzenie charytatywnych domów opieki w pobliżu wszystkich instytucji edukacyjnych na wszystkich poziomach edukacji w całej Unii Europejskiej – oraz w obozach dla wojskowych, od 19.12.2016.

4 F:Nauczanie na wszystkich poziomach edukacji pięknej erotycznej przyjemności, od 22.12.2017, nie tylko przez profesorów, ale i zwykłych pracowników.

Artykuł 5:Uznanie w Internecie wolności dla pornografii dziecięcej, ale tylko od 14 lat i starszych, od 24.12.2017.

Artykuł 6:

6 A: Znieść święta narodowe i uznać rząd światowy, od 10.12.2016.

6B:Legalizacja homoseksualizmu w placówkach oświatowych – nauczanie homoseksualizmu w placówkach oświatowych, od 20.9.2016.

Artykuł 7:

7A: Legalizacja nowych kultów – New Age, od 21.9.2017.

7B: Usunięcie greckiej flagi i flag w całej Europie, zniesienie świąt religijnych w Europie, od 1.3.2017

7 C: Wprowadzenie festiwali ekologicznych, od 21.3.2017.

7 D: Usunięcie flag greckich i bizantyjskich, które znajdują się na budynkach edukacyjnych, użyteczności publicznej i świątyniach, od 20.04.2017.

7 E: Stworzenie klasztorów z mnichami i mniszkami wszystkich wyznań i religii w krajach Unii Europejskiej i na Świętej Górze, od 17.03.2018.

Artykuł 8:

8A,8B: Przyjęcie partnerstwa cywilnego i gejów oraz usunięcie w całej Unii Europejskiej obowiązkowych ślubów religijnych i cywilnych, od 21.10.2017.

8C:. Uznanie kremacji zmarłych, od 01.05.2016

8D: Usunięcie w UE pogrzebów religijnych i stopniowe wprowadzanie obowiązkowego spalania – kremacji zmarłych, od 20.5.2016.

8E:Przyjęcie kremacji przez Cerkiew (Kościół) oraz tych, którzy chcą pogrzebu religijnego, od 22.5.2016.

8F: Usunąć ze stosowania w Unii Europejskiej, ślubowania i przysięgi religijnej w Parlamencie, przez polityków, gubernatorów, burmistrzów, studentów, itp., od 23.5.2016.

8G:Usunąć błogosławieństwo wodą świętą w parlamencie, w instytucjach edukacyjnych i państwowych, jeżeli jest to stosowane w UE, od 24.5.2016

Artykuł 9:

9A:Usunąć przysięgę w parlamencie w całej UE, od 25.5.2016.

9B: Usunąć błogosławieństwo wodą świętą we wszystkich placówkach oświatowych, od 9.1.2016.

9C:Odwołanie obowiązkowego chrztu dzieci i prowadzenia ksiąg urodzeń, od 09.12.2016.

9 D:Tworzenie archiwów elektronicznych we wszystkich instytucjach edukacyjnych, uniwersyteckich i instytucjach o charakterze publicznym, urzędach i ministerstwach we wszystkich krajach Europy, aby wprowadzić system odcisków palców i skanowania tęczówki oka, aby wszyscy obywatele, studenci, nauczyciele, i przywódcy polityczni zostali wprowadzeni do tych systemów na wyżej wspomnianych kryteriach.Realizacja od 27.7.2017 do 29.10.2017.

Artykuł 10:

10A: Tworzenie wielonarodowych i nie narodowych armii według standardów NATO, od 30.1.2017, z równoczesnym zniesieniem w UE obowiązkowego okresu służby wojskowej.

10 B:Elektroniczny podpis dla wszystkich obywateli, w stosunkach z państwem wielonarodowym UE;obywatele rozpoczną te operacje od 30.3.2017.

Artykuł 11

11 D: Od dnia 1.05.2016 utworzenie Europejskiego Urzędu do spraw Reform.

11 E: Od 01.05.2016 utworzenie Europejskiego Biura do spraw Reform z kapitałem zakładowym 800.000.000 euro.

11 F: Utworzenie regionalnego Stowarzyszenia Śródziemnomorskiego ze wszystkimi stowarzyszonymi krajami śródziemnomorskimi, od 13.7.2017. Europejski organ koordynujący będzie miał swoją siedzibę na Świętej Górze Athos od 17.12.2017.

11Z: Utworzenie Biura Ekologicznego do spraw Reform, od 21.11.2016, z siedzibą w Dubrowniku, Chorwacja.

11.I:Utworzenie Biura do spraw Reformy Nowej Ery (New Age) w Barcelonie, od 22.1.2016

11.K:Utworzenie nowego Biura Europejskich Reform Religijnych, od 23.11.2016, w koordynacji z centrum religijnym WATYKANU przy pełnej konsultacji i koordynacji z Unią Śródziemnomorską, ONZ, WCC, którego siedziba i biuro znajduje się w Paryżu, od 24.11. 2016.

Podpisano:

 • Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Herman Van Rompuy,
 • Przedstawiciel Rządu Greckiego, Minister Edukacji Andreas Loverdos
 • Przedstawiciel Patriarchatu Ekumenicznego, Feoklitos Ikonium
 • Przedstawiciel Świętej Góry, opat Efraim
 • Cerkiew i państwo Cypru, biskup Tremifuncki Barnaba, metropolita Neofita Morfski
 • Dla Patriarchatu Jerozolimy, metropolita Vostryjski Tymoteusz
 • Dla Patriarchatu Aleksandrii, arcybiskup Bazyli Tripolski
 • Dla wszystkich słowiańskich Cerkwi Prawosławnych i Państwa Rosyjskiego, arcybiskup Hilarion Wołokołamski
 • Dla Watykanu, kardynał Walter Kasper
 • Przedstawiciel Światowej Rady Kościołów (WCC), Andre Lodki
 • Dla Kościoła Albanii, metropolita Polikarp Girokastrijski

Staramy się realizować te wszystkie reformy od dnia 1 maja 2016 roku do 16 sierpnia 2020 roku – ze względu na konieczność wniesienia zmian i wprowadzenie NOWEJ ERY od dnia 1 maja 2016 roku.

Staramy się wprowadzić zmiany również na słynnej Górze Athos w Grecji i utworzyć na niej klasztory wszystkich religii i doktryn oraz klasztory Watykanu. Dążymy do tego ze względu na tych, którzy będą naszymi następcami, żeby zastosować podane wyżej reformy. Ponownie i wielokrotnie modlimy się do Jedynego Boga i jedynego człowieka, aby objawił się On w świecie, aby rozwiązać wszystkie problemy naszej planety (prawdopodobnie modlą się do Antychrysta) …

Tłumaczenie wykonane przez wspólnotę internetową „Prawosławny Apologeta” w 2015 roku.

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

Źródło:apologet.spb.ru,Wolna Polska

 
1 Komentarz

Opublikował/a w dniu 6 lutego 2016 w Bez kategorii, Obrona konieczna

 

STOP TALMUDYCZNEMU “WYMIAROWI SPRAWIEDLIWOŚCI” W POLSCE !!!

Prywatne firmy handlowe symulujące „wymiar sprawiedliwości” w Polsce są współwinne agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim !

Łowicz, 27.01.2016r.

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU                                             

International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS)

ITCCS Central Office (Brussels):itccsoffice@gmail.com

Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s przestępstw Kościoła i Stanu w Brukseli

Polski Obywatelski Ruch Oporu wnosi o dołączenie do wysłanej  w dniu 25.01.2016r. korespondencji wraz z załączonymi dowodami dotyczącymi   “Oskarżenia prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje Unii Europejskiej i  państwowe w Polsce, o działania na szkodę Suwerena-Narodu Polskiego i ludzkości “, niniejszego, naszego rozstrzygnięcia w sprawie przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej prywatnych firm  handlowych, które symulują instytucje państwowe wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Uprzejmie prosimy o pomoc w obronie Narodu Polskiego i Polski.

Pomimo upadku światowego, niewolniczego prywatnego systemu zdelegalizowanej władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, ogłoszonego 25.12.2012r. , upadłe kartele: polityczny, bankowy, religijny  medialny, medyczny, nadal dokonują wyniszczania narodów, ograbiania ludzkości, niszczenia naszej Planety !  https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/                    itccs-polski.blogspot.de/2014_04_01_archive.html http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128820,majatek-kosciola-w-polsce-przejmuje- suweren-narod-polski  http://brd-schwindel.org/beamte-wurden-aufgeklaert-alle-handlungen-sind-eigenverantwortlich/           

Polski Obywatelski Ruch Oporu uznaje za winne agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim, wszystkie prywatne firmy handlowe, które symulują instytucje państwowe wymiaru sprawiedliwości w Polsce, podległe firmom handlowym, podającym się bezprawnie za “Ministerstwo Sprawiedliwości”,  “Ministerstwo Spraw Wewnętrznych”, “Prokuratura  Generalna”.

Obecni i wcześniejsi szefowie firm i ich pomocnicy z prywatnych firm handlowych,  symulujących instytucje państwowe wymiaru sprawiedliwości w Polsce, podający się bezprawnie za: pracowników “Ministerstwo Sprawiedliwości”, “Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji”, “Prokuratura  Generalna” oraz im podległe jednostki: policji, sądów, prokuratury na terenie całej Polski, są winni działań na szkodę każdego Polaka, są winni działań na szkodę Suwerena-Narodu Polskiego, są winni działań na szkodę Polski, na szkodę ludzkości.

Według prawa handlowego dla ważności jakiejkolwiek transakcji konieczne jest podpisanie umowy. Żaden przedstawiciel Suwerena-Narodu Polskiego nie podpisywał żadnej umowy  z firmą handlową “Ministerstwo Sprawiedliwości”, “Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji”, “Prokuratura Generalna”ani z prywatnymi firmami handlowymi,  podającymi się za “sądy”,  “prokuratury” i  “policję”,  itp., ani z żadnymi innymi prywatnymi firmami handlowymi a zarejestrowanymi w UPIK w Waszyngtonie, podającymi się za instytucje państwowe w Polsce, działającymi według prawa morskiego, które traktuje każdego Polaka jako korporację do wyzysku, jako martwą duszę pozbawioną praw ludzkich !  

Wobec powyższego bezprawne, nielegalne są wszystkie działania tych firm, w tym wyroki, postanowienia, wszelkie wyłudzane przez te firmy opłaty, mandaty, kary, zajęcia komornicze itp. Są zbrodnią, przestępstwem wyłudzania rozbójniczego, działaniem na szkodę i krzywdę każdego Suwerena-Polaka jak też na szkodę ludzkości !

Poprzedni szefowie i  Zbigniew Ziobro, obecny szef prywatnej firmy handlowej  “Ministerstwo Sprawiedliwości ”, zarejestrowanej  w UPIK w Waszyngtonie pod nr.367462806, działając  w grupie przestępczej,  wraz z pomocnikami  są winni:

 • zbrodni wydawania i wykonywania nielegalnych wyroków nielegalnych sądów, stosujących jurysdykcję talmudyczną
 • wymuszeń rozbójniczych, polegających na  ściąganiu od Polaków opłat, mandatów, kar, na rzecz firm prywatnych w Polsce oraz na rzecz światowych elit żydowskich, głównie z USA i z Izraela.

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOSCI

Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil

L D-U-N-S® Nummer 367462806

L Geschäftssitz Ul. Ujazdowskie 11

L Postleitzahl 00 567

L Postalische Stadt Warszawa

Land Poland

W Länder-Code 616

Postfachnummer

Postfach Stadt

L Telefon Nummer 225212722

W Fax Nummer 225212888

W Name Hauptverantwortlicher Chmielewski Stanislaw

W Tätigkeit (SIC) 9611

Poprzedni szefowie i Mariusz Błaszczak, obecny szef prywatnej firmy handlowej “Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji “, zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod numerem: 423396879, działając w grupie przestępczej wraz z pomocnikami są winni:

 • zbrodni wydawania i  wykonywania nielegalnych wyroków nielegalnych sądów, stosujących jurysdykcję talmudyczną
 • wymuszeń rozbójniczych, polegających na  ściąganiu od Polaków opłat, mandatów, kar, na rzecz firm prywatnych w Polsce oraz na rzecz światowych elit żydowskich, głównie z USA i z Izraela.

 

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname MINISTERSTWO SPRAW WEWNETRZNYCH
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil
L D-U-N-S® Nummer 423396879
L Geschäftssitz Ul. Stefana Batorego 5
L Postleitzahl 02-591
L Postalische Stadt Warszawa
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 226212020
Fax Nummer
W Name Hauptverantwortlicher Stachanczyk Piotr
W Tätigkeit (SIC) 9111

Poprzedni szefowie i  Andrzej Seremet, obecny szef prywatnej firmy handlowej  “Prokuratura Generalna”, zarejestrowanej  w UPIK w Waszyngtonie pod nr. 424306989, działając w grupie przestępczej wraz z pomocnikami  są winni:

 • zbrodni wydawania i  wykonywania nielegalnych wyroków nielegalnych sądów, stosujących jurysdykcję talmudyczną
 • wymuszeń rozbójniczych, polegających na  ściąganiu od Polaków opłat, mandatów, kar, na rzecz firm prywatnych w Polsce oraz na rzecz światowych elit żydowskich, głównie z USA i z Izraela.

 

L

Eingetragener Firmenname

PROKURATURA GENERALNA

Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil

L

D-U-N-S® Nummer

424306989

L

Geschäftssitz

Ul. Barska 28/30

L

Postleitzahl

02-315

L

Postalische Stadt

Warszawa

Land

Poland

W

Länder-Code

616

Postfachnummer

Postfach Stadt

L

Telefon Nummer

221251491

W

Fax Nummer

223189831

Name Hauptverantwortlicher

W

Tätigkeit (SIC)

9211

Obecni i wcześniejsi szefowie firm i ich pomocnicy z prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje państwowe wymiaru sprawiedliwości w Polsce, podający się bezprawnie za pracowników “Ministerstwa Sprawiedliwości”, “Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”, “Prokuratury  Generalnej” oraz szefowie i ich pomocnicy z podległych jednostek policji, sądów, prokuratur na terenie całej Polski, są winni działań na szkodę każdego Polaka, na szkodę Suwerena-Narodu Polskiego, na szkodę Polski, na szkodę ludzkości.

 • Wszyscy są winni oszustwa podawania się za urzędników państwowych, wykonywania  nieuprawnionych działań z przymusem (np zajęcia komornicze, kary, faktury wstępne, etc.) bez posiadania jednoznacznego statusu  „urzędnika państwowego”, bez posiadania legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 1000 000 Euro od szefa i 100 000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 24 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej. https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby/

 • Wszyscy są winni fałszerstwa narodowościowego stanu osobowego.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 100.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt.16 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Wszyscy są winni stosowania nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów  prawnych.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 1.000.000 Euro od szefa i 250.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 21 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Wszyscy są winni działania bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie za każdy przypadek, w wysokości 100.000 Euro od szefa i 50.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 30 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Wszyscy są winni wysyłania bezprawnej  i nielegalnej korespondencji, zawierającej  błędy formalne i fałszywe stwierdzenia, zawarte między innymi, w ostrzeżeniach, karach  administracyjnych, opłatach itp.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie za każdy przypadek, minimum 1.000 Euro od szefa i 500 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 6 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Wszyscy są winni łamania praw człowieka – naruszenia godności ludzkiej, wbrew  z rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK).

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 150.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 47 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Wszyscy są winni dyskryminacji, przymusu, rasizmu

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 100.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 17 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni innych, nie wymienionych powyżej przestępstw na szkodę  i krzywdę Polaków a  zawartych w Międzynarodowej taryfie odszkodowawczej za łamanie praw ludzkich

Poniżej  do zastosowania  dla każdego Polaka “Międzynarodowa  taryfa odszkodowawcza za łamanie praw ludzkich”,jako rekompensata za szkody i krzywdy wyrządzane  przez  prywatne  firmy handlowe żydowskiego okupanta. https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby/

Prywatne firmy handlowe tzw. “wymiaru sprawiedliwości” zostały przejęte przez przedstawicieli żydowskiego okupanta, który prowadzi działania na szkodę i krzywdę rdzennych Polaków. Firmy te dyskryminują, nękają , prześladują Polaków w Polsce poprzez stosowanie przepisów osaczających nawet świadków w sprawach cywilnych. Według tych nielegalnych, nieskutecznych przepisów “sądy” nakładają kary, nawet za nie doręczone zawiadomienia, grożą następnymi karami i przymusowym doprowadzeniem na rozprawę w sprawie cywilnej.

Przykładem takiego terroru sądowego bezprawia jest opisana sytuacja mieszkanki Bielawy, która skierowała żądanie natychmiastowego zaprzestania nękania nielegalną korespondencją i zastraszania karami oraz wymuszania stawiennictwa na rozprawie. link: “Nie dajmy się zastraszać i nękać przez prywatne “sądy” https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/08/nie-dajmy-sie-zastraszac-i-nekac-przez-prywatne-sady/ 

Maria Bejda i Teresa Wojda w  5-letniej (od stycznia 2011r.), społecznej działalności w obronie własnego miejsca do życia, w obronie Narodu Polskiego i Polski, stopniowo odkrywały i demaskowały ludobójcze działania prywatnych firm handlowych, podajacych się za władze wszelkich szczebli w Polsce i w Unii Europejskiej.  

Żadne z  naszych ponad trzystu, w pełni udokumentowanych wystąpień, skierowanych do instytucji unijnych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Międzynarodowego Trybunału Karnego, Prokuratora Generalnego, Prokuratury Okręgowej w Łodzi, Prokuratury Rejonowej w Łowiczu i w Kutnie, demaskujących  działania na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego i Polski, nie odniosły oczekiwanego skutku: zaprzestania szkodliwych działań, ukarania winnych.

Szefowie i ich pomocnicy działający w grupie  przestępczej “ wymiaru sprawiedlowości” winni są bezkarności osób dopuszczających  się przestępstw przeciwko bezpieczeństwu publicznemu. Odbywa się to pod fałszywmi hasłami dbałości o zdrowie publiczne, środowisko, o dobro i interes Narodu a faktycznie  jest to celowe podtruwanie i wyniszczanie Polaków, m.in. poprzez :

 • toksyczne dodatki do wody pitnej (fluor, chlor, lit, arsen, SeaQuest, itp)
 • żywność naszpikowaną szkodliwymi dodatkami oraz GMO
 • zatruwanie i zubażanie zasobów wodnych poprzez niszczycielską działalnośc firm wydobywczych branży energetycznej

link:”Zatrzymajmy rabunek bogactw i niszczenie Polskiej Ziemi !” https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/09/zatrzymajmy-rabunek-bogactw-i-niszczenie-polskiej-ziemi/

 • rozsiewanie toksycznych chmur (chemtrails)
 • medycynę oficjalną, która jest największym zdemaskowanym ludobójstwem wszechczasów.

https://wojdabejda.wordpress.com/2015/06/13/139/  „Nie oddawajmy swojego zdrowia w rece lakarzy okupanta !”                                                                               Skarga dr. Rath na  ludobójstwo i inne przestępstwa przeciw ludzkości w ramach “Biznesu farmaceutycznego z chorobami”….skierowana do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze w linkach:  http://www4ger.dr-rath-foundation.org/THE_HAGUE/complaint/index.html http://www4ger.dr-rath-foundation.org/THE_HAGUE/complaint/complaint4.html

 • toksyczne podzielniki ciepła (nie są żadnymi miernikami !)
 • fale elektromagnetyczne i systemy kontroli i zniewalania umysłów
 • sprowadzenia trucicielskiej bazy hydroszczelinowania na osiedle Bratkowice w Łowiczu, celem zintensyfikowania wydobywania bogactw naturalnych w Polsce i w Europie.

Prywatne firmy handlowe, symulujące instytucje państwowe  “wymiaru sprawiedliwości”, zamiast ukarania winnych, to w zmowie z winnymi – sprawcami przestępstw przeciwko bezpieczeństwu publicznemu, prowadzą działania przeciwko Stowarzyszeniu Regionalnemu Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruch Oporu. Nękają, prześladują, znieważają, naruszają dobra osobiste Marii z domu Znyk (Bejda), Teresy z domu Znyk ( Wojda) a tym samym podważają zaufanie niezbędne dla prowadzonej działalności społecznej.

Szefowie prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje państwowe  “wymiaru sprawiedliwości” wraz z pomocnikami ,  współdziałający z firmami handlowymi, symulującymi inne instytucje państwowe w Polsce jak też współdziałające z firmami handlowymi, symulującymi instytucje unijne, działając w grupie przestępczej są winne działań naruszających prawa osoby wolnej, prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie” Teresy z domu Znyk (Wojda):

 • winne nękania bezprawnymi postępowaniami sądowymi

link:”Kara za obronę Narodu Polskiego a bezkarność za łamanie jego praw.” https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/30/kara-za-obrone-narodu-polskiego-a-bezkarnosc-za-lamanie-jego-praw/

 • winne wydania listu żelaznego zamiast ukarania winnych: “burmistrza” Miasta Łowicza K.Kalińskiego i dyr. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej J.Mika, zamiaru wprowadzenia toksycznych podzielników ciepła w Łowiczu, w sprawie IIKp 235/11 Łowiczu.Z komórki zgrane 20.10.2011 r. 035 (1)

  Foto z wokandy: rozpatrywanie skargi T.Wojda na odmowę wszczęcia śledztwa przez Prokuratora Rejonowego w Łowiczu, z wniosku T.Wojda przeciw K.Kalińskiemu i J.Mika o zamiar wprowadzenia toksycznych  podzielników ciepła, IIKp 235/11. Na wokandzie zapis utajnionego przed T.Wojda : “rozpoznawanie wniosków o wydanie listu żelaznego”. Prezes Sądu M.Piwowarczyk  oraz Prokurator Rejonowy M.Bursa osobiście uporczywie utrudniały wgląd do akt sprawy przed i po rozprawie, by ukryć faktyczną zawartość akt sprawy.  

 • winne oszczerczych artykułów w lokalnych mediach i kampanii oszczerczych komentarzy na lokalnych portalach

link: “Media lokalne chronią przestępców a znieważają obrońców Narodu Polskiego” https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/30/media-lokalne-chronia-przestepcow-a-zniewazaja-obroncow-narodu-polskiego/

 • winne zlikwidowania  kont Marii Bejda i Teresy Wojda na facebook i google
 • winne podsłuchiwania, inwigilacji, przeszkadzania w internecie
 • winne zastosowania technik zniewalania umysłu w gmachu  prywatnej firmy handlowej “Sąd Rejonowy w Łowiczu”, na rozprawie o przymusowe udostępnienie siedziby Stowarzyszenia, w grudniu 2013r.

Oświadczenie Teresy Wojda z 09.01.2013 r.w związku z przebiegiem rozprawy sygn. akt IC 480/12 i zastosowaniem technik zniewalania i kontroli umysłu znajduje się w linku:  “Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Stowarzyszenia i Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu “: https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/31/skarga-na-bezprawny-zamach-na-siedzibe-stowarzyszenia-i-polskiego-obywatelskiego-ruchu-oporu/

 • winne, szarpania, naruszenia nietykalności i wolności prezes w dniu 25.06.2014r.  przez dwóch policjantów i “burmistrza” Miasta Łowicza-K.Kalińskiego
 • winne, szarpania, naruszenia nietykalności i wolności prezes w dniu 01.08.2014r. przez dwóch agentów wrogich, tajnych służb, na cmentarzu w Łowiczu  
 • winne zamachu na siedzibę Stowarzyszenia, którą jest mieszkanie własnościowe prezes
 • winne bezprawnego nękania przez “komornika sądowego” o przymusowe udostępnienie siedziby-mieszkania, celem wykonania zbędnej inwestycji: wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej   
 • winne wydania nakazu siłowego doprowadzenia na “dobrowolne” badania psychiatryczne, w sfabrykowanej sprawie o wykroczenie,  rzekomego naruszenia porządku publicznego na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu, 25.06.2014r. Z obawy o swoje zdrowie i życie nie przebywa w swoim mieszkaniu, siedzibie Stowarzyszenia
 • winne nękania rodziny i mieszkańców wsi Urzecze przez patrole policyjne, prowadzące rzekome poszukiwania prezes, pomimo, że ona tam nie mieszka, łącznie ze zbieraniem informacji o stanie zdrowia
 • winne pozbawienia w dniu 04.01.2016r. dopływu energii elektrycznej do siedziby Stowarzyszenia
 • winne próby porwania i  zamachu na życie Marii z domu Znyk (Bejda), Teresy z domu Znyk ( Wojda) w dniu 04.11.2015r.  

Opis zamachu i próby porwania obrończyń narodu Polskiego, w linku: “Zamach na przedstawicielki Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporuhttps://wojdabejda.wordpress.com/2015/11/06/zamach-na-przedstawicielki-polskiego-obywatelskiego-ruchu-oporu-bandycki-napad-i-proba-uprowadzenia-w-lowiczu/,  ”Bandycki napad i próba uprowadzenia w Łowiczu.” http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127164,bandycki-napad-i-proba-uprowadzenia-w-lowiczu

 • winne współudziału w szykanowaniu Marii Bejda przez Kriminal Amt we Flensburgu,

Opis szykanowania Marii z domu Znyk (Bejda) w  linkach: https://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/ https://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/27/niemiecka-policja-kryminalna-kontroluje-polityczne-wpisy-polakow-na-fb-pejsbuku/#comments https://piotrbein.wordpress.com/2014/03/30/szyakany-dla-polki-patriotki-w-niemczech-za-skarge-w-obronie-polski/ https://piotrbein.wordpress.com/2014/03/29/niemiecka-policja-kryminalna-wladze-bezpieczenstwa-niemiec-i-polski-pejsbuk-fb/ https://piotrbein.wordpress.com/2014/04/01/odpowiedz-bejdy-do-kripo/

W poniższych linkach dowody z batalii o życie, o zdrowie. o czystą wodę, o przyrodę : https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/, https://opolczykpl.wordpress.com/2014/05/17/batalii-o-zdrowie-o-czysta-wode-o-przyrode-o-zycie-ciag-dalszy/, www.monitor-polski.pl/chca-nas-wytruc-woda-z-kanalizacji/

Polski Obywatelski Ruch Oporu podaje niepełną, zaktualizowaną 27.01.2016r.,  listę osób winnych agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim, winnych współudziału w łamaniu praw Teresy Wojda, Marii Bejda, winnych współudziału w naruszaniu dóbr osobistych, prześladowaniu, dyskryminacji Teresy Wojda, Marii Bejda, winnych  współudziału w zamachu na życie Teresy Wojda i Marii Bejda, podających się bezprawnie za urzędników państwowych w Polsce.

Andrzej Duda – prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Krakowskie Przedmieście 46/48

Bronisław Komorowski – były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Donald Tusk – były Prezes Rady Ministrów,

Ewa Kopacz –  była Prezes Rady Ministrów,

Beata Szydło- prezes Rady Ministrów

Zbigniew Ziobro- Minister Sprawiedliwości

Mariusz Błaszczak- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia

Paweł Szałamach – Minister Finansów

Irena Lipowicz – była Rzecznik Praw Obywatelskich, Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa,

Cezary Grabarczyk, Marek Biernacki – byli  Ministrowie Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11,

00-950 Warszawa,

Stanisław Dąbrowski – były Prezes Sądu Najwyższego, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

Małgorzta Gersdorf – prezes Sądu Najwyższego, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

Marcin Korolec – były Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

Marek Woźniak – Prezes, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, ul.Piotrkowska 86, 90-103 Łódź

Andrzej Seremet – Prokurator Generalny, Rakowiecka 26/30 , 02-528 Warszawa

Krzysztof Kwiatkowski – Najwyższa Izba Kontroli,  ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa

Krzysztof Bukowiecki – Prokurator Okręgowy w Łodzi, Jana Kilińskiego 152, 90/322 Łódź

Magdalena Bursa – Prokurator Rejonowy w Łowiczu, Kaliska 1/3 , 99-400 Łowicz

Magdalena Piwowarczyk – Sąd Rejonowy w Łowiczu, Kaliska 1/3 , 99-400 Łowicz

Krzysztof Kaliński – Burmistrz Miasta Łowicza, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz

Henryk Zasępa – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz

Władysław Michalak – były wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu

Artur Michalak – Naczelnik, Urząd Miejski w Łowiczu, Stary Rynek1, 99-400 Łowicz

Janusz Michalak – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych, Armii Krajowej 2b, 99-400 Łowicz

Joanna Mika – Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, Nowa 5 , 99-400 Łowicz

Rafał Fronczek Prezes Krajowej Rady Komorniczej, Szpitalna 4/10, 00-031 Warszawa

Marek Cichal – Komornik Sądowy, Chopina 7, 99-400 Łowicz

Jacek Banachowicz – Komendant Powiatowy Policji w Łowiczu, Bonifraterska 12/14 , 99-400 Łowicz

Tomasz Rubin – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji , Bonifraterska 12/14, 99-400 Łowicz

Wiesław Kozłowski – policjant Powiatowej Komendy Policji w Łowiczu

Michał Pokora – policjant Powiatowej Komendy Policji w Łowiczu

Inni, nieznani z nazwiska policjanci Powiatowej Komendy Policji w Łowiczu

JNissen – Kriminal Amt in Flensburg, Norderhofenden 1, 24937 Flensburg, BRD GmbH

Luis Moreno-Ocampo Prokurator Generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze

Martin Schulz- Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Lamberto Zannier – sekretarz OBWE

Herman Van Rompuy Przewodniczy Komisji Europejskiej .

José Manuel Barroso, JanezPotočnik- Komisja Europejska

Wszyscy wyżej wymienieni i inni, odpowiadają  według  prawa międzynarodowego, (międzynarodowej  taryfy odszkodowań załączonej poniżej ) za złamanie praw każdego rdzennego Polaka, własnym majątkiem do trzeciego pokolenia !!!  

 

Teresa z domu Znyk (Wojda), Maria z domu Znyk (Bejda)

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU  

Herb Bończa200px-Herb_Slepowron

Polskie herby szlacheckie przodków Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)

http://polskiruchoporu.neon24.pl/ www.wojdabejda.wordpress.com,http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze,www.lowiczanie.prv.pl ,www.bejda.iddd.de

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie”Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Łowicz, 25.01.2015r.

Szanowni Państwo !

Za stawanie w obronie Narodu Polskiego Teresa Wojda, prezes Stowarzyszenia Regionlnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU, doświadcza prześladowania, dyskryminacji, szykanowania i gróżb karalnych a także przymusu poddania się „dobrowolnemu” badaniu psychiatrycznemu ze strony łowickiej grupy przestępczej z M.Piwowarczyk, „prezes sądu” w Łowiczu na czele. Ponadto Sąd Rejonowy w Łowiczu jest również sprawcą zamachu na siedzibę naszych organizacji poprzez wydanie nakazu o siłowe wtargnięcie do siedziby naszych organizacji, którą jest mieszkanie własnościowe prezes T.Wojda o pow. 26 mkw.

Z tych powodów prezes T.Wojda nie może wypełniać swoich obowiązków jako szefowa  organizacji pozarządowej w dziedzinie krzewienia kultury narodowej polskiej jak też w obronie Narodu Polskiego. Z obawy o swoje bezpieczeństwo nie przebywa w swoim własnościowym mieszkaniu, które jest równocześnie siedzibą naszych organizacji. Jej synowie i ich rodziny są niepokojeni  przez policjantów, nasyłanych przez łowicką grupę przestępczą. Prezes T.Wojda zmuszona jest zmieniać często miejsce swojego pobytu, korzystając z życzliwości i dobroci Polaków w Polsce.

Sędzia łowickiego sądu, M.Piwowarczyk ochrania sprawców ludobójczych działań pod szyldem tzw. listów żelaznych, utajnianych przed społeczeństwem a podpisywanych przez „dostojników”, wspierających sprawców agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim.

http://bejda.blogspot.de/p/dziaania-prawne-sprawa-koncesji-na-gaz.html

Zgodnie z Proklamacją Tadeusza Cichockiego z 02.11.2014r. o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Rzeczypospolitej przez Suwerena tj. Naród Polski, z dokumentem, który zawiera nakaz aresztowania władz wszelkich szczebli, które do władzy doszły drogą oszustw i fałszerstw wyborczych a sędziowie sądów, w tym sądu w Łowiczu jako  mianowani przez uzurpatorów i działający na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego podlegają rygorom Proklamacji. www.tcichocki.pl

Prezes T.Wojda stosuje się do obowiązującego ją i cały Naród Polski prawa zawartego w Proklamacji bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez Naród Polski a w związku z tym nie podlega jurysdykcji talmudycznej stosowanej przez wymiar sprawiedliwości w Polsce pod presją światowych elit żydowskich.

Ponadto uzasadnione jest niestawiennictwo prezes T.Wojda w łowickim sądzie militarnym, kapturowym, zarejestrowanym  w Waszyngtonie pod nr.424285439, SIC 9211 w UCC-Uniform Comercial Code., rejestrze opracowanym przez niezależnych ekspertów, którzy opublikowali „Report Paradygmat” o korupcji w bankach, sądownictwie i sferach rządowych, w sądzie działającym w interesie światowych elit żydowskich; NWO, Agenda 21 i Codex Alimentarius.

Skrótowe tłumaczenie z j. niemieckiego poniżej załączonego filmu „Dlaczego nie dowiemy sie o tych ważnych informacjach z oficjalnych mediów, Bundes Republik Deutschland-oszustwo.”

Warum erfahren wir diese wichtigen Informationen nicht in den offiziellen Medien › BRD Schwindel :

„Niezależni eksperci prowadzący śledztwo, kontrolujący Bank Światowy, opublikowali 25.12.2012r. raport ” Report-Paradygmat” o korupcji w bankach, w sądownictwie i sferach rządowych. Grupa śledczych specjalistów stwierdza, że stary system nie może zostać uratowany. Grupa ta utworzyła OPPT: „One People Public Trust „/wwis.peotretrust1776org i opracowała UCC rejestr, zawierający dowody na to, że żyliśmy w prywatnym niewolniczym systemie światowym:UCC-Uniform Comercial Code. Poprzez ten rejestr ludzkość, jako zbiorowość, odzyskała swoje prawo własności terenów, nieba, wody, własną wartość i własną wolność, co równocześnie oznacza, że już nic i nikt nie stoi między ludźmi a Stwórcą.

DC-Washington/. Te rejestry są prawomocne, niepodważalne. Służą do przymusowej egzekucji przez ludzkość wyroku na upadłym, prywatnym, niewolniczym systemie. „

Wymuszanie obecności w takim sądzie, który odrzucił wszystkie nasze w pełni udokumentowane skargi na ludobójcze działania władz wszelkich szczebli w Polsce jak też wymuszanie poddania się badaniom psychiatrycznym narusza godność, honor i inne niezbywalne, naturalne prawa T.Wojda jak też każdego człowieka: prawo do życia w wolności, w bezpiecznym środowisku,  z równym dostępem do dóbr Ziemi.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że przepisy prawa o wykroczeniach (sprawa w sądzie przeciwko T.Wojda jest z kodeksu wykroczeń ) nie zawierają żadnego odniesienia, żadnych podstaw na wydawanie skierowania na jakiekolwiek badania  a tym bardziej psychiatryczne w dodatku pod groźbą siłowego doprowadzenia !

Pomimo tego prezes sądu w Łowiczu M.Piwowarczyk a nie sędzia referent wyznaczony do prowadzenia sprawy, skierował prezes T. Wojda na badania psychiatryczne pod rygorem siłowego doprowadzenia, powołując się błędnie, zuchwale  na art. 42, § 2, byle uniemożliwić T.Wojda dalsze działania w obronie praw i godności Narodu Polskiego.

http://prawo.money.pl/kodeks/wykroczen/czesc-ogolna/rozdzial-iv-warunkowe-zawieszenie-kary-aresztu/art-42

Art. 42. § 1. Wykonanie kary aresztu można warunkowo zawiesić, jeżeli ze względu na okoliczności popełnienia wykroczenia, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie się po popełnieniu wykroczenia należy przypuszczać, że pomimo niewykonania kary nie popełni on nowego podobnego przestępstwa wykroczenia.

 • 2. Warunkowe zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który nie może być krótszy niż 6 miesięcy i nie może przekroczyć roku. Okres próby biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia.
 • 3. Jeżeli wykroczeniem została wyrządzona szkoda w mieniu, warunkowe zawieszenie wykonania kary może być orzeczone tylko wtedy, gdy szkoda została w całości naprawiona.

Prezes łowickiego sądu posłużyła się wyznaczonym przez nią dla T.Wojda obrońcą z urzędu ( T.Wojda nie występowała o wyznaczenie obrońcy z urzędu !) do nakłaniania poddaniu się wszelkim nakazom prezes sądu . Adwokat K.Antosik oszukał T.Wojda, jakoby za niestwiennictwo na rozprawie w dniu 17.11.2014r. sąd zasadził jej karę. Faktycznie rozprawa się nie odbyła a sędzia referent nie podjął żadnych decyzji w tej sprawie o wykroczenie sygn.akt  IIW 414/14.

Wszystkie decyzje w tej sprawie podejmowane były tylko przez prezes sądu M.Piwowarczyk, która:

 • przed pierwszą rozprawą zastrzegła aby nie wzywano żadnych świadków.
 • następnego dnia po nieodbytej rozprawie, tj.18.11.2014r. zdecydowała o wezwaniu na rozprawę w dniu 26.01.2015r., godz. 10.00, sala nr.8, dwóch świadków: policjanta i byłego przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu, który jest winny bezpodstawnego  wezwania  policji  i nakazania siłowego  doprowadzenia T.Wojda na Komendę Powiatową Policji w dniu 25.06.2014r. Naraził budżet Łowicza na niepotrzebną akcję służb ratowniczych i policji.
 • zarządziła  natychmiastowe przesłanie akt sprawy do biegłego psychiatry, co wykonano tego samego dnia czyli 18.11.2014r. a tym samym sprawiła, że akta sprawy stały się całkowicie niedostępne.
 • dołączyła do akt sprawy IIW414/14   nowo stworzoną sprawę o rozpowszechnianie ulotek o czym poinformował adwokat Antosik w rozmowie telefonicznej. Natomiast pracownice sądu w rozmowie telefonicznej nie potwierdziły tego faktu.
 • wyznaczyła drugi termin badania psychiatrycznego T.Wojda na 29.01.2015r. godz.12.00 w szpitalu w Zgierzu.

Gdyby sprawcy ludobójczych działań nie uchodzili bezkarnie a sąd nie działał pod ich dykando, nie wydał wyroku nakazującego wtargnięcie do siedziby naszych organizacji, to nie byłoby działania T.Wojda w ramach prawa do obrony koniecznej a tym samym nie musiałaby pojawiać się na Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25.06.2014r.  

Wobec tego łowicki sąd, ochraniający przestępców jest winien krzywd T.Wojda i naszych organizacji ale również winien jest krzywd nie tylko mieszkańców Łowicza ale całej Polski, uznanych przez prokuratora za pokrzywdzonych powstaniem trucicielskiej bazy hydroszczelinowania w Łowiczu, krzywdzonych zatrutą wodą pitną, niszczeniem środowiska, rolnictwa, pokrzywdzonych antypolonizmem i wieloma innymi działaniami zniewalającymi i niszczącymi zdrowie i życie każdego Polaka.

Poniżej fragmenty z wystąpienia Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu pt.: „Stop dla nielegalnej ustawy 1066 ! O położenie kresu zuchwałym działaniom okupanta !” wraz z niedostępnymi linkami na dysk google, bezprawnie i bezpodstawnie zlikwidowanego przez google, konta M.Bejda; mariakonstancja2@gmail.com, co jest dowodem na panikę wśród przedstawicieli okupanta i jego kolaborantów również w łowickim sądzie militarnym, kapturowym, zarejestrowanym w Waszyngtonie pod nr.424285439, SIC 9211 a działającym na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego a w interesie zdemaskowanego żydowskiego okupanta i upadłego prywatnego, niewolniczego systemu, NWO.

 

Niech będzie przestrogą dla wszelkich służb, działających pod presją i na zlecenie żydowskich okupacyjnych władz w Polsce fragment z komentarza do informacji o fałszywym alarmie w łowickim „sądzie”, napisany przez lekarkę, demaskujacą ludobójczy, niewolniczy system.

Nieustraszona lekarka medycyny naturalnej,demaskatorka upadłego niewolniczego systemu komentuje, cyt.:

„.. na pierwszym miejscu tą glupio wierną bandę „psów systemowych” całej tej zbrodniczej piramidy administracyjnej samozwańczy pejsaci „panowie” przeznaczyli też na „odstrzał” , kiedy wierne brytany zza biurek staną się po wykonaniu „rozkazów” zbędni i też niebezpieczni, bo wiedzą zbyt dużo o tych wewnętrznych matactwach „prawnych” i na zimno zaplanowanym „medycznym” ludobójstwie współczesnej inkwizycji. ”  

http://www.petycjeonline.com/forum/122623

lowicz24.eu/wiadomosci/l24/6316-straz-interweniowala-w-budynku-sadu-i-prokuratury#comments

Straż interweniowała w budynku sądu i prokuratury

piątek, 09-01-2015

Wpisany przez Martyna

W piątek 9 stycznia o godzinie 12:36 do PSP w Łowiczu wpłynęło zawiadomienie o zadymieniu zauważalnym w jednym z pomieszczeń na pierwszym piętrze sądu. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży.

Zanim na miejsce dotarła straż, pracownicy sądu zostali już ewakuowani. Po przybyciu do budynku przy ul. Kaliskiej dowódca PSP stwierdził, że na korytarzu rzeczywiście jest wyczuwalny zapach dymu, jednak ne udało się wykryć jego źródła. Jak dowiedzieliśmy się od dyżurnego stanowiska kierowania w łowickiej PSP, czynności strażaków polegały na dokładnym sprawdzeniu wszystkich pomieszczeń budynku, wentylatorów, a także instalacji elektrycznej. Po sprawdzeniu obiektu pracownicy sądu powrócili do pracy.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

https://docs.google.com/document/d/1so4DIaI_8PV_syUibKndBXuvXzQcUY7FFPYkX5xkY/

Na rozprawie 17.11.2014r. w Sądzie Rejonowym w Łowiczu w sprawie sygn.akt IIW 414/14, o wykroczenie z art. 51 § 1 Kw, 66 § 2 Kw, 65 § 2Kw i 63a §1 Kw, przeciwko przywódczyni Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, Teresie Wojda, z wniosku o ukaranie wystawionego przez Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu na wniosek Rady Miejskiej w Łowiczu, pod fałszywymi, całkowicie odbiegającymi od stanu faktycznego i miejsca zdarzenia zarzutami “zakłócenia spokoju i porządku publicznego” :

 • w dniu 25.06.2014r.na Starym Rynku w Łowiczu, co nie jest zgodne z prawdą, bo T.Wojda protestowała na sali obrad Rady Miejskiej w Łowiczu a nie na placu Starego Rynku, przeciw odrzuceniu naszych w pełni udokumentowanych skarg na ludobójcze działania Burmistrza Miasta Łowicza i Rady Miejskiej w Łowiczu jak też skarg na zamach na nasze organizacje i siedzibę.

Na znak protestu przeciwko złamaniu prawa przez Radę Miejską, i bezpodstawne nasłanie policji przez władze Łowicza, T.Wojda rozbiła maleńki pojemnik wody z zapachem czosnku (ok. 2 ml).

Dowód : link “Przerwane obrady Rady Miejskiej”

http://lowicz24.eu/wiadomosci/l24/4995przerwaneobradyradymiejskiej

Dowód: Nagranie wystąpienia prezes T.Wojda na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25.06.2014r.

https://www.youtube.com/watch?v=GKH6GKVHlfs#t=13

Dowód: link: Pismo procesowe z 17.09.2014r. , “Kara za obronę Narodu Polskiego a bezkarność za łamanie jego praw ?”

https://docs.google.com/document/d/1oonScUtzqIPEepAR9WbhrJk6SGXSo4pXxJdrlT2AD2c/edit

 • w dniu 01.08.2014r. na cmentarzu (nie na ulicy, jak fałszywie podane jest na wniosku do sądu!) w Łowiczu przy pomniku “Harcerek i harcerzy Szarych Szeregów żołnierzy Armii Krajowej”, sygn. akt II W 488/14

Prawda o uzurpatorach zawarta na plakatach, które prezes Stowarzyszenia T.Wojda eksponowała w milczeniu podczas odbywającego się widowiska drażniła władze miejskie, powiatowe i kościelne do tego stopnia że utrudniali T.Wojda dojście do pomnika i złożenie hołdu ofiarom II Wojny Światowej a zwłaszcza żołnierzom AK w imieniu Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, kontynuatora działalności Armii Krajowej rodowitych Polaków.

To Burmistrz Miasta Łowicza K.Kaliński zakłócał spokój i porządek publiczny poprzez m.in. znieważanie publiczne przez mikrofon prezes T.Wojda.

Dowód : Pismo procesowe z 30.09.2014r. ,

link: “Łowickie bezprawie wymiaru sprawiedliwości; sądzenie ofiary zamiast ukarania sprawców.”

https://docs.google.com/document/d/1iCJXbMPyo0yxZ2bQe6VYtcuUcr8oUTGpwNmIIyHz8NI/edit

Władze Łowicza wysługują się policją, która wnosi o ukaranie T.Wojda, osoby pokrzywdzonej napaścią dwóch mężczyzn i zachowaniem policjantów a także zachowaniem władz miasta Łowicza i powiatu łowickiego oraz przedstawicieli władz kościelnych.

Nade wszystko na “sędziach” Sądu Rejonowego w Łowiczu ciąży prokuratorski zarzut w związku z zamachem na dobro chronione prawem jakim są nasze organizacje i siedziba. Decyzją Prokuratora Okręgowego w Łodzi postępowanie przeciwko “sądowi” w Łowiczu zostało przekazane do Prokuratury w Kutnie.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Rozesłane do 745 odbiorców. Prosimy o dalsze rozpowszechnianie !

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname SAD REJONOWY W LOWICZU
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil
L D-U-N-S® Nummer 424285439
L Geschäftssitz Ul. Kaliska 1/3
L Postleitzahl 99-400
L Postalische Stadt Lowicz
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 468304300
W Fax Nummer 468304330
Name Hauptverantwortlicher
W Tätigkeit (SIC) 9211
http://bejda.blogspot.de/p/dziaania-prawne-sprawa-koncesji-na-gaz.html 

Sprawa koncesji na gaz ziemny w okolicy Kutna.
28.09.2011r. 
Prokuratura Okręgowa w Łodzi

W związku z moją telefoniczną interwencją w Prokuraturze Rejonowej w Kutnie i rozmową z zastępcą kierownika Prokuratury wyrażam oburzenie, że w tej sprawie nie podjęto żadnych działań. Nie do przyjęcia jest działanie na zwłokę i oczekiwanie na postanowienie Sądu Rejonowego w Łowiczu.
Domagam się podjęcia działań dyscyplinujących i dyscyplinarnych wobec faktu bezczynności Prokuratury Rejonowej w Kutnie. Z góry zastrzegam, że powoływanie biegłego sądowego w sprawie jest działaniem jedynie na zwłokę.
Podstawą działania Prokuratury powinien być argument uznanej powszechnie na świecie i udokumentowanej naukowo szkodliwości technologii szczelinowania hydraulicznego wydobywania gazu konwencjonalnego czy niekonwencjonalnego w okolicy Kutna, szczególnie na terenach objętych unijnym Programem „Natura 2000”. 
Ze względu na dużą gęstość zaludnienia i niskie zasoby źródeł wody jak też śmiertelne oddziaływanie na ludzi i katastrofalne na środowisko, nie powinno być wydane pozwolenie na wykonanie jakichkolwiek odwiertów, które jednocześnie naruszają polskie i unijne przepisy o ochronie środowiska.
Zgodnie z oświadczeniem Komisji Europejskiej z 23.09.2011 r.Chemikalia używane do szczelinowania nie są zgodne z regulacjami unijnymi i są w Unii nielegalne.Nielegalne nie jest postępowe, szczególnie, jeśli niszczy podstawy życia w Polsce.

W aspekcie małych zasobów wody w Polsce -hydroszczelinowanie jest przestępstwem na Polakach. Mówić tutaj o postępie, o ekologicznych decyzjach jest nieodpowiedzialne.
(blog: bejda.iddd.de )
Przeciwko wydobywaniu gazu ziemnego w okolicy Kutna przemawia też fakt braku jakiegokolwiek nadzoru nad utylizacją trujących i radioaktywnych odpadów. W tym przypadku Prokuratura Rejonowa w Kutnie powinna postawić zarzuty nie tylko właścicielowi koncesji firmie FX Energy Poland ale również organowi, który wydał te koncesje – Ministerstwu Środowiska w Warszawie.

Stawianie ponad względy humanitarne interesu obcych koncernów wydobywczych jest przestępstwem przeciwko ludzkości i interesom narodu i państwa a społeczeństwo ma bezwzględne prawo domagać się ścigania z największą surowością prawa.

Bezczynność Prokuratury dowodzi słuszności powszechnej społecznie wiedzy o niepisanej instrukcji Ministerstwa Sprawiedliwości o negatywnym załatwianiu spraw biednych obywateli Polski.
Maria Bejda
__________________________________

SPRAWA PODZIELNIKOW CIEPŁA

Prokuratura Rejonowa w Kutnie
Prokuratura Rejonowa w Łowiczu
Prokuratura Okręgowa w Łodzi

Dnia 4-10-2011 o godz. 22:57 Teresa Wojda napisał(a):
Prokurator Generalny w Warszawie

W związku z faktem uporczywego utrudniania mi dostępu,  jak i wypinania niewygodnych dla prokuratury dokumentów z akt sprawy II Kp 235/11 w tym również i dzisiaj przez Prokuraturę i Sąd w Łowiczu wnoszę o podjęcie niezwłocznych i skutecznych działań dyscyplinujących i dyscyplinarnych.


Rozpatrywanie zażalenia na odmowę wszczęcia śledztwa z w pełni udokumentowanym przestępstem na szkodę moją i tysięcy mieszkańców Łowicza w sprawie niedopełnienia obowiązków poinformowania o szkodliwości narzucanych mieszkańcom rakotwórczych podzielników ciepła ma odbyć się jutro tj. 05.10.2011 r. o godzinie 14.00.
Nie do przyjęcia społecznie i skandaliczne jest łamanie prawa i praw obywateli przez prokuratorów.
Źle świadczy o całym wymiarze sprawiedliwości, który nie może i nie powinien uchodzić za bezmiar bezprawia.

Z poważaniem
 Teresa Wojda


Dnia 22-09-2011 o godz. 16:53 Teresa Wojda napisał(a):

Prokuratura Okręgowa 

Zwracam się z prośbą o nadzór, aby Prokuratura Rejonowa w Łowiczu dokonała uzupełnień zawartych w moim załączonym wniosku, oraz o spowodowanie, aby żaden prokurator , a tym bardziej Kierownik Prokuratury nie utrudniał nikomu dostępu do akt, a tym samym nie działał na szkodę interesu publicznego biednych, pokrzywdzonych obywateli.

Zawód Prokuratora to zawód zaufania społecznego i jako obywatele mamy bezwzględne prawo żądać należytego wykonywania obowiązków a nie łamania praw biednych jakimikolwiek działaniami, które kładły by choćby cień podejrzenia o współdziałanie w celu uniknięcia odpowiedzialności przez funkcjonariuszy publicznych, osoby zobowiązane do dbania o bezpieczeństwo społeczeństwa.

 
5 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 2 lutego 2016 w Do Międzynarodowego Sądu Zwyczajowego