RSS

Archiwa miesięczne: Wrzesień 2015

ZOSTALIŚMY UWOLNIENI ! Przestańmy służyć upadłemu niewolniczemu systemowi z Watykanem na czele !

Piramida

Uwolnieni w 2012r. z prywatnego, niewolniczego systemu przez Paradygmat Raport (OPPT) oraz Proklamację z 2014r. i Dekret z 2015r. Suwerena-Narodu Polskiego, bojkotujmy, ignorujmy wszystkie nielegalne organy władz świeckich i kościelnych, będące prywatnymi żydowskimi geszeftami, zarejestrowanymi  w Waszyngtonie, działającymi na naszą szkodę i szkodę całej ludzkości !

Zgodnie z Dekretem Suwerena wzywamy do oddolnego organizowania się w 3-5 osobowych  konspiracyjnych oddziałach obrony koniecznej, celem obrony przed podstępnym holokaustem Polaków, dokonywanym na zlecenie Watykanu i światowych elit żydowskich !

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Łowicz, 19.09.2015r.

www.wojdabejda.wordpress.com

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/124836,alarm-obrona-konieczna-przed-holokaustem-polakow

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125309,koniec-teatru-iluzji-z-watykanem-na-czele

APEL DO POLAKÓW WSZELKICH SŁUŻB O DZIAŁANIA W OBRONIE NARODU POLSKIEGO.

Do wszystkich Polaków, Sędziów, Prokuratorów, Adwokatów,

Dowódców wojskowych, komendantów policji, szefów wszelkich innych służb,

wszystkich żołnierzy, policjantów, strażaków, służb medycznych, ratowniczych i innych

oraz urzędników, dla których Polska nie jest pustym słowem lecz domem ojczystym.

Nie pozwólcie by Wami wysługiwały się żydowskie okupacyjne władze, które Waszymi rękoma dokonują ludobójstwa na Narodzie Polskim, zamachu na Polskość, na suwerenność Naszej Ojczyzny !

Nie pozwólcie, by rugowano Polaków z Ojczystej Ziemi ! Nie pozwólcie by w miejsce Polaków sprowadzano Zydów i uchodźców z całego świata! 

Nie pozwólcie na unicestwienie Narodu Polskiego w ramach światowego spisku NWO realizowanego przez kartele: farmaceutyczny, polityczny, religijny oraz obecnie trwającą inwazję obcokrajowców !

Przerwijcie wreszcie ludobójcze działania  żydowskich, okupacyjnych władz wszelkich szczebli w Polsce w imię ratowania własnego życia i życia Waszych rodzin ! Stańcie po stronie udręczonego, zmanipulowanego, okradanego Narodu  Polskiego !

Stańcie w obronie Narodu Polskiego, jego praw i własności ! To Wasza powinność wobec Waszych żon, Waszych mężów, Waszych dzieci, matek, ojców, braci, sióstr i całego Narodu Polskiego !

Jesteście służbami opłacanymi przez Naród Polski i jemu powinniście służyć i tylko Narodu Polskiego bronić! Macie bezwzględne prawo odmowy stosowania jurysdykcji talmudycznej i  odmowy udziału w działaniach wojennych na polecenie okupanta !

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Łowicz, 20.09.2015r.

https://piotrbein.wordpress.com/2014/07/05/apel-do-polakow-wszelkich-sluzb-o-dzialania-w-obronie-narodu-polskiego/

 
3 Komentarze

Opublikował/a w dniu 20 września 2015 w Bez kategorii

 

Konieczny masowy sprzeciw wobec handlu organami z Poltrasplantem w roli głównej !

“Słowo „pacjent” pochodzi z łacinskiego „patient” czyli cierpieć, znosić, toteż wszyscy znoszący cierpliwie wszelkie podstępy inkwizycyjne zwane oficjalną medycyną są cierpiętnikami umierającymi przedwcześnie w mękach i to wszystko wskutek fałszywej nadziei „odkupienia” zdrowia i życia, tak bezmyślnie oddawanego w koszerne macki wampirycznej mafii ze znakiem dwóch węży – już w antyku symbolizujących morderców i złodziei. “ – komentuje nieustraszona lekarka.

Zaszczep sobie myślenie

Drodzy Rodacy !

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do niezwłocznego masowego przeciwstawiania się transplantologii i całej oficjalnej medycynie, mylnie nazywanej służbą “zdrowia“, która jest największym cichym i bezkarnym ludobójstwem wszechczasów !
Alarm !!! Obrona konieczna przed Holokaustem Polaków
http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125309,koniec-teatru-iluzji-z-watykanem-na-czele

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do obrony koniecznej przed zaplanowaną z premedytacją i skwapliwie realizowaną machiną uśmiercania Polaków w placówkach oficjalnej medycyny, a przy tym finasowanej ze środków wypracowanych przez Naród Polski.

Każdy Polak na mocy Proklamacji z 02.11.2014r. i Dekretu z 02.04.2015r. oraz na mocy Raportu Paradygmatu ogłoszonego 25.12.2012r. przez One Peoples Public Trust został obligatoryjnie uwolniony od niewolniczego światowego prywatnego systemu, opartego na prawie morskim. Jednocześnie każdy Polak został zobowiązany do tworzenia od podstaw nowych systemów w ERZE DOSTATKU.

Najwyższy czas, aby każdy Polak uświadomil sobie, że finansuje uśmiercanie siebie, swojej rodziny i Rodaków ! W stanie najwyższego zagrożenia Narodu Polskiego i Polski pora trzymać się z dala od oficjalnej służby zdrowia, by zatrzymać dokonujący się bezkarny, cichy mord na Narodzie Polskim !

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do :

 • zmiany systemu kształcenia lekarzy na system oparty na medycynie naturalnej z wykorzystaniem ukrywanych przed narodami terapii
 • tworzenia nowego systemu ratownictwa medycznego z udziałem wyłącznie rodowitych Polaków, ratowników i lekarzy medycyny naturalnej
 • stosowania zasady ograniczonego zaufania do lekarzy i do wyników wszelkich badań diagnostycznych i profilaktycznych
  https://wojdabejda.wordpress.com/2015/07/15/oficjalna-medycyna-to-najwieksze-ciche-i-bezkarne-ludobojstwo-wszechczasow/
  “Niedawno dowiedziałam się, że w Niemczech mafia przeszczepów fabrykuje dowody do konieczności przeszczepów nerek dodając parę kropel krwi do moczu oddanego do analizy i tak sfałszowany wynik z moczu zdrowego człowieka ma być przekonującym dowodem na życiową konieczność przeszczepu nerki !!!!” – ostrzega nieustraszona lekarka
 • do masowego bojkotowania lekarzy oficjalnej medycyny, realizujących wytyczne ludobójczego kartelu medycznego
 • ignorowania wszelkich zaproszeń na badania np. kolonoskopia, mammografia, cytologia i inne, które nie tylko, że szkodzą naszemu zdrowiu to narażają na niebezpieczeństwo fałszywych diagnoz i związanej z tym niepotrzebnej udręki, cierpienia.
 • bojkokotowania wszelkich akcji promujących transplantologię czy też pakiety onkologiczne itp.
  Nieustraszona lekarka ostrzega : “Jak krzyczą o zdrowiu, życiu i dobrobycie, oznacza to w rzeczywistości chorobę i śmierć w ubóstwie, jak mówią o pokoju i pomocy humanitarnej, to znaczy, że chcą ciągłych wojen i grabieży, jak ryczą o praworządności, sprawiedliwości i demokracji, to chcą zniszczyć i ukraść cały świat !”
 • posiadania zawsze przy sobie kopii oświadczenia sprzeciwu przeznaczania swoich organów i tkanek do transplantologii. Oryginał oświadczenia sprzeciwu powinien być przechowywany w domu, za wiedzą członków rodziny a druga kopia zdeponowana u zaufanego lekarza domowego.
 • nie składania żadnych sprzeciwów w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów
 • szerokiego rozpowszechniania ostrzeżeń przed transplantologią i firmą Poltransplant
 • dbania do własne zdrowie, pogłębiania wiedzy na temat medycyny naturalnej
  http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/123442,nie-oddawajmy-swojego-zdrowia-w-rece-lekarzy-okupanta

Drodzy Rodacy !

W świetle w Proklamacji z 02.11.2014r. i Dekretu z 02.04.2015r. oraz ujawnienia przez IPPT 25.12.2012r. upadku światowego prywatnego niewolniczego systemu, nielegalne jest prawo ustanowione przez żydowskiego okupanta w Polsce, w tym m.in. dotyczące transplantologii.

Według tego okupacyjnego prawa każdy Polak stał się obligatoryjnie dawcą organów. Brak zastrzeżenia w Centralnym Banku Sprzeciwów prowadzonym przez prywatną firmę Poltransplant równoznaczny jest z bezkarnym uśmiercaniem ofiar i pobieraniem ich organów oraz tkanek do przeszczepów. Link; “Centralny Rejestr Sprzeciwów”, http://www.poltransplant.org.pl/crs1.html

Złożenie osobistego oświadczenia o nie zgadzaniu się na bycie dawcą organów i tkanek w “Centralnym Banku Sprzeciwów ”, nie daje gwarancji ani pewności uchronienia się przed przeznaczeniem na organy, ze względu na degrengoladę wszelkich służb w Polsce. Wręcz przeciwnie, naraża na niebezpieczeństwo zignorowania naszego sprzeciwu a nawet fałszywych diagnoz i leczenia prowadzącego do zakwalifikowania np. do operacji.

Pod pretekstem troski o nasze zdrowie dochodzi do uśmiercania na stołach operacyjnych Polaków i przeznaczania ich organów do transplantologii, zamiast zastosowania leczenia. Zwykle rodzina zmarłego nie dochodzi prawdy o faktycznych przyczynach nagłej i niespodziewanej śmierci członka rodziny. W związku z tym proceder uśmiercania żywych Polaków na organy kwitnie bez żadnych przeszkód.

O doskonale zorganizowanym handlu organami i tkankami Polaków pisał jeden z pracowników Poltransplantu w komentarzu pod ogłoszeniem pt: “Dawcy organów oskarżają zza grobów. Skarga do Prokuratora Generalnego Trybunału Karnego w Hadze”, pod naszą petycją protest przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu. http://www.petycjeonline.com/forum/post/2370883
“Aha ! Ten „Olgierd” obawia się tylko droższej „konkurencji” zamiast głosić Prawdę o obu „firmach” – żydowskich koszernych rzeźnikach w kryminalnie zorganizowanych bandach do patroszenia ludzi na żywca i w Niemczech i w Polsce czy też łącznie na całym świecie za wiedzą i „prawnym” przyzwoleniem nie-rządów i ich marionetek partyjnych ! Inkwizycyjny horror wszechczasów ! “ – tak komentuje nieustraszona lekarka.

Link: “Organspende??? Nein,danke!” (Dawstwo organów??? Nie, dziękuję!) http://rohspirit.de/koerper/organspende-nein-danke/
Jeder, der sich zur Organspende bereit erklärt hat oder dessen Angehörige nach seinem Tode dem zustimmen, jeder, der in einem Land stirbt, in dem die sog. Widerspruchsregelung gilt, ohne dass er seinen Widerspruch dort hat registrieren lassen, muß wissen, dass nach seinem „Tode“ nur lebend‐ frische Organe entnommen und transplantiert werden können, nicht leblose Organe einer Leiche.
„Każdy, kto zgodził sie być dawcą organów albo upoważnił rodzinę do takiej zgody po jego śmierci musi wiedzieć, że po orzeczeniu jego “śmierci” tylko świeże organy mogą zostać pobrane i przeszczepione, nie martwe organy nieboszczyka.”

Link: “Organspende „JA“ oder „NEIN“ Eine Entscheidungshilfe von Georg Meinecke”,(„Dawstwo organów tak albo nie – Georg Mainecke pomaga w podjęciu decyzji.”) http://www.impfkritik.de/upload/pdf/Organspende/Organspende1.pdf :

„Wie bei einem operierten lebenden Patienten reagiert der „Hirntote“ wie dieser auf unbewußte Schmerzen. Die Pulsfrequenz schnellt hoch, der Blutdruck bewegt sich, Hormone werden ausgeschüttet. Ein wirklich Toter, ein Leichnam ist zu solchen Reaktionen selbstverständlich nicht mehr fähig. Da ein Schmerzempfinden mit letzter Sicherheit nicht ausgeschlossen werden kann, ist in der Schweiz inzwischen eine Vollnarkose bei der Organentnahme am „Toten“ vorgeschrieben. Selbst die DSO empfiehlt zur „Optimierung des chirurgischen Eingriffs“ 5 Fentanyl, ein synthetisches Opioid (Opiat). Es ist eines der stärksten Schmerzmittel, ca. 100 x stärker als Morphin. Gescheut wird die Empfehlung einer Vollnarkose, da dies offensichtlich auch dem Laien offenbaren würde, dass der tote Organspender in Wirklichkeit noch gar nicht tot ist.

“Podobnie jak w przypadku żywego pacjenta, operowany “martwy mózg” reaguje tak samo na nieświadomy ból. Tętno bije mocniej, podnosi się ciśnienie krwi, uruchamiane sa hormony. Naprawdę żyje, trup oczywiście nie jest już zdolny do takich reakcji. Jak ból z całą pewnością nie można wykluczyć dowodzi, że w Szwajcarii zalecane jest znieczulenie ogólne podczas usuwania narządów z „martwych”. Nawet DSO zaleca „optymalizację zabiegu chirurgicznego” syntetycznym 5 fentanyl, opioid (a) opiatów. Jest to jeden z najsilniejszych środków przeciwbólowych, około 100 razy silniejszy niż morfina. Zalecanie jest znieczulenie ogólne, ponieważ byłoby to oczywiście ujawnieniem dla laika, że zmarli dawcy narządów w rzeczywistości nie są martwi. “ – czytamy w opracowaniu niemieckiego nestora rzeczników pacjentów dr. Meinecke.

O tym, jak faktycznie doskonale zorganizowany jest mechanizm Poltransplantu miałyśmy okazję same się przekonać w dniu 13.04.2014 . w Świeryżu Drugim k.Łowicza, podczas ratowania motocyklisty, który niespodziewanie zjechał na pole przyległe do drogi i stracił przytomność. Pogotowie ratunkowe zostało zawiadomione, że motocyklista jest nieprzytomny. Natychmiast przesłano tę informację do Poltransplantu, który wysłał helikopter. Na miejsce wypadku przyjechały dwie karetki pogotowia, z czego jedna karetka zabrała przytomną pasażerkę do najbliższego szpitala w Łowiczu. Pomimo, że motocyklista odzyskał przytomność, dzięki skutecznej pomocy M.Bejda metodą BSM (przyłożenie rąk do głowy), to jednak nie został przewieziony do najbliższego szpitala, ale był przetrzymywany ponad godzinę w karetce, w oczekiwaniu na przylot helikoptera.

Zachowanie policjantów i strażaków jak też ratowników pogotowia wskazywało wyraźnie, że nie chodziło im o dobro i wolę pacjenta, który sprzeciwiał się przewiezieniu go helikopterem do odległego szpitala w Zgierzu, ale wyłącznie o zrealizowanie zlecenia, z którego prawdopodobnie czerpią profity. Wszystkie obecne na miejscu zdarzenia służby współdziałały solidarnie w interesie Poltransplantu a nie w interesie poszkodowanego w wypadku !
Szczegółowy opis uratowania życia radnemu gminy Zduny, poszkodowanemu w wypadku motocyklowym zawarte są w poniższych linkach: https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/
https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/szok-zywe-zdrowe-ofiary-wypadkow-w-polin-ida-na-handel-organami/

W tym “doskonałym mechanizmie“ Poltransplantu wykorzystywana jest niewiedza Polaków na temat obowiązujących przepisów regulujących wykorzystanie organów do przeszczepów. Istnienie specjalnego, centralnego rejestru sprzeciwów, powołanego przez okupanta a prowadzonego przez prywatną firmę Poltransplant, która czerpie zyski z usług medycznych, w tym z transplantologii, niesie ze sobą niebezpieczeństwo np. porwań, zaginięć osób sprzeciwiających się oddaniu swojego ciała, umysłu i duszy na przeszczepy.

Wobec powyższego każdy Polak, który nie wie, że powinien posiadać przy sobie oświadczenie sprzeciwu, jest potencjalnym dawcą organów i tkanek a zarazem może stać się ofiarą służb medycznych, które mają władzę nad życiem poszkodowanych w wypadkach jak też pacjentów leczonych w placówkach medycznych.

Poltransplant to prywatna firma zarejestrowana w Waszyngtonie pod numerem 424307540. Uczestniczy w międzynarodowym handlu żywymi organami i tkankami, pobieranymi od żywych ofiar wypadków czy też żywych pacjentów placówek służby “zdrowia”(szpitale, przychodnie, kliniki, instytuty, itp.), bo tylko takie są przydatne w transplantologii.
Poniżej na wypis z rejestru US Dept of Labor w Waszyngtonie :
UPIK® Datensatz – L
L Eingetragener Firmenname CENTRUM ORGANIZACYJNO KOORDYNACYJNE D S TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANT
L Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil POLTRANSPLANT
L D-U-N-S® Nummer 424307540
L Geschäftssitz Al. Jerozolimskie 87
L Postleitzahl 02 001
L Postalische Stadt Warszawa
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 226225806
W Fax Nummer 226223243
W Name Hauptverantwortlicher : główny odpowiedzialny Danielewicz Roman
W Tätigkeit (SIC) 8099
US Dept of Labor, A to Z Index | En Español | Contact Us |FAQs |About OSHA
Bookmark and Share, QuickTakesNewsletter,RSS FeedsRSS Feeds, Feedback StarWas this page helpful? Occupational Safety & Health AdministrationWe Can Help
What’s New | Offices, OSHA logo,Home, Workers
Regulations, Enforcement, Data & Statistics,Training,Publication Newsroom, Small Business, Anti-Retaliation, Description for 8099: Health and Allied Services, Not Elsewhere Classified
Division I: Services | Major Group 80: Health Services
Industry Group 809: Miscellaneous Health And Allied Services, Not
8099 Health and Allied Services, Not Elsewhere Classified
Establishments primarily engaged in providing health and allied services, not elsewhere classified. Offices and clinics of health practitioners are classified according to their primary activity in Industry Groups 801 through 804.
Artists, medica / sztuka medyczna
Blood banks/ bank krwi
Blood donor stations/ stacje krwiodawstwa
Childbirth preparation classes/ klasy przygotowań do porodu
Health screening service/ usługi posiewowe
Hearing testing service/ testowanie słuchu
Insurance physical examination service, except by physicians/badania fizyczne dla ubezpieczycieli z wyjątkiem lekarzy
Medical photography and art/ fotografia medyczna i artystyczna
Osteoporosis centers’/ centrum osteoporozy
Oxygen tent service/ usługi tlenowe
Physical examination service, except by physicians/ badania fizyczne z wyjątkiem lekarzy
Plasmapheresis Centers/ Centrum plazmoforezy
Sperm banks / Bank spermy
SIC Search Division Structure Major Group Structure, Freedom of Information Act | Privacy & Security Statement | Disclaimers | Important Web Site Notices | International | Contact U.S. Department of Labor | Occupational Safety & Health Administration | 200 Constitution Ave., NW, Washington, DC 20210, Telephone: 800-321-OSHA (6742) | TTY, http://www.OSHA.gov
https://www.osha.gov/pls/imis/sic_manual.display?id=203&tab=description
Wyszczególniony w rejestrze w Waszyngtonie zakres usług firmy Poltransplant to: ” taki kamuflaż słowny na straszące badania okresowe typu „grużlica” czy „rak”, za pomocą badań laboratoryjnych, biopsji i całej tej twórczości „artystów medycznych” , symulujących dbałość o zdrowie czy leczenie goja i jego zwierząt. Jest to rosyjska ruletka diagnostyczna, bo na kogo wypadnie, to tego bęc. Centra plazmaferezy zajmują się przerabianiem krwi pobranej od gojów „honorowo” i przypuszczam, że te pejsate bezduszne wampiry wzmacniają się sami tymi „produktami” oraz drogo je sprzedają na rynku chirurgiczno-transplantologicznym.”– komentuje nieustraszona lekarka, demaskująca upadły światowy niewolniczy prywatny system z Watykanem na czele.

Maria Bejda, Teresa Wojda
POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Łowicz, 04.09.2015r.

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125434,konieczny-masowy-sprzeciw-wobec-handlu-organami
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 
2 Komentarze

Opublikował/a w dniu 5 września 2015 w Medycyna