RSS

Archiwa miesięczne: Wrzesień 2016

Wnuk banderowca, uzurpator-prezydent A.Duda winien krzywd Piotra Trznadla i innych Polaków !

Łowicz, 22.09.2016r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy !

Polski Ruch Oporu informuje, że Pan Piotr Trznadel nie został ułaskawiony  przez uzurpatora-prezydenta Andrzeja Dudę, wnuka żydowskiego oficera UPA a jedynie okupant zamienił więzienie-areszt śledczy na pozbawienie wolności poprzez dozór elektroniczny !

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/29/narod-slowianski-polski-jest-wolny/obroza-elektroniczna-dla-skazanych

Andrzej Duda bezprawnie, bezpodstawnie bezskutecznie podaje się za “prezydenta RP” !  Jest oszustem wyłonionym w sfałszowanych wyborach, nie ma prawa do reprezentowania Suwerena-Słowiańskiego Narodu Polskiego !  Jego brak reakcji na bezprawie i krzywdy Polaków wskazuje jednoznacznie na jego udział w zorganizowanej grupie przestępczej, winnej  agresji na Polskę, zawojowania jej terytorium oraz ludobójstwa na rdzennych Polakach w powiązaniu z międzynarodowym żydowstwem.

https://piotrbein.wordpress.com/2015/05/05/dziad-a-dudy-to-zydowski-oficer-upa/

Były poseł okupanta Zdzisław Jankowski kłamie !

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy !

Były poseł okupanta, Zdzisław Jankowski, w emailu skierowanym w dniu 21.09.2016r. do Polskiego Ruchu Oporu pisze cyt.:

Pani Maryjo, to co ja robię nie będę za dużo komentował. Zawsze to co robiłem w życiu, było w 100% skuteczne jak byłem posłem zawodowym. Obecnie robię z pozycji z tytułu posła, ale beż jakichkolwiek uprawnień. Ale wykorzystuję je skutecznie i tak na 100% będzie. Napisałem Pani co ja w tej sprawie zrobiłem, wydaję się ze powinno to wystarczyć, to co zrobiłem i do Pani napisałem a zrobiłem na 101%. Robię to zawsze na swój sposób i niczego i nikogo się nie boję. Pokazałem część w moich  dwóch wydanych książkach i moich 539 razy wystąpieniach w Sejmie RP, broniąc Polskiej Racji Stanu. Która jest w archiwum Sejmu na ponad 4600 stronach.  Przyjechałem przed chwilką od Piotra Trznadla, wszystko jest Ok. Czy to Pani wystarczy?

Zdzisław Jankowski  zamiast napisać prawdę, że jego działania były bezskuteczne , kłamie pisząc, że “wszystko jest Ok”, skoro zgodnie z procedurą okupant zamienił w dniu 21.09.2016r uwięzienie w areszcie śledczym  na dozór elektroniczny, który jest pręgieżem i  uniemożliwia rolnikowi stały kontakt ze zwierzętami a ten możliwy jest tylko w wyznaczonych godzinach.

Taką odpowiedzią  Jankowski sam udowadnia, że  jest po stronie okupanta ! Jego działania były pozorne i nie pomogły niewinnemu, niesłusznie skazanemu i uwięzionemu Panu Piotrowi Trznadlowi, bo Pan Trznadel nie został ułaskawiony ani nie został uniewinniony, ani nie odzyskał 41 ha zrabowanych gruntów, ani nie uzyskał zadośćuczynienia za szkody i krzywdy ani jego oprawców nie spotkała żadna kara !

Polski Ruch Oporu przypomina :

„Każdy Polak Słowianin zgodnie z Dekretami Królestwa Polskiego Słowiańskiego z dnia 21. 06. 2016 formalnie jest uwolniony i niezależny od faszystowskiej dyktatury marionetek polityczno-religijnych !

Dekret 12

Wystawione są listy gończe za wszystkimi osobami, które dobrowolnie czy pod przymusem współdziałając z prywatnymi firmami obcego okupanta na terenie Polski Słowiańskiej dopuścili się niezliczonych przestępstw wobec zdrowia, życia i majątku rdzennych Polaków motywując to iluzją prawa czyli bezprawiem talmudycznym i za co odpowiadają prywatnie.  

Jako współwinne uznane są są również wszystkie osoby, które umożliwiają, ukrywają czy tolerują wszystkie  przestępcze czyny dokonywane na rdzennych Polakach przez żydowskich zbrodniarzy i ich płatnych pachołków  oraz denuncjanci, którzy donoszą na ludzi do obcych „władz” okupanta w celach zarobkowych oraz z niskich pobudek moralnych . „

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/29/narod-slowianski-polski-jest-wolny/

Maria i Teresa z domu Znyk

POLSKI RUCH OPORU

 
6 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 22 września 2016 w W obronie Piotra Trznadla, szefa ZZR OJCZYZNA

 

NIEZWŁOCZNIE UŁASKAWIĆ NIEWINNEGO PIOTRA TRZNADLA I JEGO NIEWINNE ZWIERZĘTA SKAZANE NA ŚMIERĆ !!!

 

Bezczynność prezydenta-uzurpatora Andrzeja Dudy, podającego się bezprawnie, bezskutecznie za „Prezydenta RP “, szefa prywatnej firmy handlowej pn. „Kancelaria Prezydenta RP „, zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr.367461592, doprowadziła do bardzo brutalnej akcji zatrzymania nie stawiającego oporu, Piotra Trznadla, który wiedział, że gdyby stawiał opór zostałby zabity !!!

 Szanowni Państwo,  Drodzy Rodacy !

Polski Ruch Oporu wystąpił do Andrzeja Dudy, szefa prywatnej firmy handlowej „Kancelaria Prezydenta RP” w kwietniu br. w wystąpieniu  „Opary absurdu-bezkarność, przeprosiny i odszkodowanie dla kata a więzienie dla ofiary proszącej o ułaskawienie.” https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/25/opary-absurdu-bezkarnosc-przeprosiny-i-odszkodowanie-dla-kata-a-wiezienie-dla-ofiary-proszacej-o-ulaskawienie/ aby udowodnić Rodakom i przekonać ich, że ten człowiek jako osoba prywatna ponosi współodpowiedzialność za krzywdy i szkody wyrządzane nagminie Polakom.

Aby udowodnić, że jego działania są na szkodę Polaków, że jest on członkiem tej mafii, zorganizowanej grupy przestępczej, która bezprawnie i bezskutecznie występuje w imieniu Suwerena-Narodu Polskiego, który 02.11.2016r. przejął bezpośrednie sprawowanie władzy zwierzchniej na terenie będącym niezbywalną własnością Słowiańskiego Narodu Polskiego!

Wszystkie podjęte działania mają na celu obnażenie tego upadłego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, opierającego się na zbrodniczym prawie kanoniczno-morskim ale niestety nadal istniejącego tylko dlatego, że tak mało osób przyjmuje do wiadomości ten fakt i nie bojktuje tych prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe i kościelne w Polsce.

TYLKO MASOWY BOJKOT TYCH PRYWATNYCH FIRM HANDLOWYCH, ZARÓWNO PAŃSTWOWYCH JAK I KOŚCIELNYCH, ŻERUJĄCYCH NA NIEWIEDZY POLAKÓW, PRZYNIESIE ZWYCIĘSTWO NAD ZŁEM, KTÓRE ZAGNIEŻDZIŁO SIĘ W NASZEJ SŁOWIAŃSKIEJ OJCZYŹNIE !

Gdyby każdy Polak miał świadomość tych wszystkich przekrętów, oszustw, rozbojów, obłudy, okradania skierowanych przeciwko niemu to już nie byłoby okupanta! To okupant ma się nas bać a nie my jego !

Prosimy  zobaczyć jak poseł Jankowski boi się pisać prawdę o okupancie, chociaż prywatnie popiera naszą działalność.

Jak można o niewinnym Piotrze Trznadlu pisać do „sadu” w Chodzieży, który go skrzydził, który wypuścił na wolność jego zabójcę, a ofiarę skazał na wiezienie za ostrzeganie przed jego oprawcą, za ostrzeganie przed tym groźnym przestępcą, cyt.:

„jego przewinienie tak drobne jest żadne wobec czynów jakich dopuściła się policja i wymiar sprawiedliwości w Chodzieży, raczej niesprawiedliwości porywając Pana Piotra Trznadla z jego zagrody.”- koniec cytatu !

Pytamy  jakie „DROBNE PRZEWINIENIE” ?

ŻADNE , Panie Zdzisławie Jankowski !

Pan Piotr Trznadel jest ofiarą działania mafii umiejscowionej we wszystkich urzędach !

Kto boi się rozpowszechniać prawdę, sam jest niewolnikiem !

Założenie elektronicznej obroży niewinnemu Panu Piotrowi Trznadlowi to wielki skandal wołający o pomstę do nieba ! 

To przecież żadne uwolnienie i potraktowanie gorzej niż jego zabójcy, który nie tylko, że go postrzelił ale także go okradł z 41 ha gruntów rolnych !

Zabójca na wolności a ofiara zamiast zostać natychmiast uniewinniona ma mieć uwięzienie zamienione na elektroniczny nadzór ???????????? ( elektroniczną obrożę !!!!!!!!!! ) przez prywatny sąd w Poznaniu ??????

TO WIELKA NIESPRAWIEDLIWOŚĆ, TO ABSURD !!!

A gdzie wnioski do prokuratora o ściganie mafii, która prześladuje od 20 lat tego szlachetnego działacza społecznego, Słowiania-Polaka-Patrioty ?

Dlaczego nie składa Pan poseł Jankowski wniosków do Wielkopolskiego Zamiejscowego Wydziału Departamentu Prokuratury Krajowej do Spraw Walki z Przetępczością Zorganizowaną i Korupcją o ściganie winnych krzywd i szkód wyrządzonych Piotrowi Trznadlowi przez zorganizowaną grupę przestępczą działająca na zlecenie okupacyjnych władz wszelkich szczebli w Polsce ?

Wystąpienie Pana posła Jankowskiego do Wielkopolskiego Oddziału Prokuratury Krajowej mogłoby udowodnić, że działania Pana Ziobro, szefa prywatnej firmy handlowej ” Minister Sprawiedliwości, Prokurator Genaralny” są tylko pozorowane, wbrew wygłaszanym zapewnieniom.

Maria i Teresa z domu Znyk

POLSKI RUCH OPORU

Łowicz, 21.09.2016r.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Maria z domu Znyk (Bejda), Teresa z domu Znyk (Wojda)

POLSKI RUCH OPORU

Łowicz, 19.09.2016r.

Szanowny Pan

Zdzisław Jankowski

poseł IV Kadencji Sejmu RP

 

W związku z Pana bezskutecznymi działaniami o uwolnienie niewinnego Piotra Trznadla, uwięzionego w  prywatnej firmie handlowej „Areszt Śledczy” w Złotowie, ul Kościuszki 3, (znajdującej się obok kliniki psychiatrycznej !) firmy zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr. 424867692, uprzejmie prosimy o podanie szczegółów dotyczących  podjętych działań wraz z przesłaniem skanów wystosowanych przez Pana pism w tej sprawie.

Dzisiaj tj. 19.09.2016r, Maria z domu Znyk (Bejda) przeprowadziła rozmowę telefoniczną z Joanną Mierzankowską, sekretarką „Biura Obywatelstw i Prawa Łaski Kancelarii Prezydenta RP” A.Dudy w sprawie ułaskawienia uwięzionego, niewinnego Piotra Trznadla.

Sekretarka stwierdziła, że nie może udzielić żadnych informacji w tej sprawie, bo Maria nie jest stroną w sprawie ale  potwierdziła wpłynięcie do tego biura drogą emailową wniosku Polskiego Ruchu Oporu o ułaskawienie Piotra Trznadla z jej podpisem.

Sekretarka “Biura Obywatelstw i Prawa Łaski” poinformowała, że Pan Piotr Trznadel ma prawo złożyć ponowny wniosek o bezwarunkowe, natychmiastowe ułaskawienie.

Biuro Obywatelstw i Prawa Łaski, Dyrektor Andrzej Janota, Zastępca Dyrektora: Małgorzata Naumann, tel. (22) 695-24-00

Nadmieniamy, że na wniosek Piotra Trznadla z grudnia 2015r. prezydent przychylił się do jego ułaskawienia ale sprawę skierował do rozpatrzenia przez „sad w Chodziezy “, który odrzucił wniosek o ułaskawienie, co nie powinno jednak przeszkodzić w ułaskawieniu Pana Piotra Trznadla przez „prezydenta”. Jednak wyłoniony w sfałszowanych wyborach „prezydent-uzurpator” Andrzej Duda do tej pory nic nie zrobił w tej sprawie !

Nasz wniosek z 18.04.2016r. o ułaskawienie Piotra Trznadla, napisany w imieniu Polskiego Ruchu Oporu również prezydent-uzurpator A.Duda skierował do rozpatrzenia przez ten sam „sad w Chodziezy”, prywatną firmę handlową zarejstrowaną w UPIK w Waszyngtonie.

Ten sam sędzia, który wypuścił na wolność zabójcę Piotra Trznadla rozpatrywał wniosek o ułaskawienie i ten sam sędzia wydał wyrok nakazujący Piotrowi Trznadlowi przeproszenie zabójcy za ostrzeganie przed tym groźnym przestępcą ! Niewykonanie tego haniebnego wyroku spowodowało orzeczenie kary 6 miesięcy więzienia dla niewinnego, pokrzywdzonego po wielkokroć działacza Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” i uwięzienie go w siedzibie prywatnej firmy handlowej pod nazwą  „Areszt  Śledczy w Złotowie”.  Firma ta  działa na zlecenie i w interesie uzurpatorskich, okupacyjnych władz w Polsce, żeruje na krzywdzie rdzennych Słowian-Polaków, którzy poprzez płacenie podatków  finansują oszustów, złodziei i ciemiężców swoich Rodaków.

Bezczynność prezydenta-uzurpatora Andrzeja Dudy, podającego się bezprawnie, bezskutecznie za „Prezydenta RP, szefa prywatnej firmy handlowej: „Kancelaria Prezydenta RP ” , zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr.367461592, doprowadziła do bardzo brutalnej akcji zatrzymania nie stawiającego oporu Piotra Trznadla, który wiedział, że gdyby stawiał opór zostałby zabity !!!

UWAGA !!!

Uczestnicząca w tym bandyckim napadzie wyjątkowo brutalna policjantka z Białośliwia  wykrzykiwała ” ZABIĆ  GO !!! „. 

Z informacji uzyskanych od osoby bliskiej dla  Piotra Trznadla wiemy, że w najbliższych dniach prywatna firma handlowa występująca jako „Sad Okregowy w Poznaniu” będzie rozpatrywała wniosek o zastosowanie nadzoru elektronicznego zamiast więzienia.

Władze gminy Białośliwie zamiast pomóc bliskim  Piotra Trznadla w prowadzeniu jego gospodarstwa, dopuściły się dręczenia groźbami nieuzasadnionych obciążeń. To spowodowało  rezygnację z prowadzenia gospodarstwa i opieki nad zwierzętami.

Pozostawienie gospodarstwa na pastwę losu jest zwycięstwem wrogów Piotra Trznadla a nieuzasadnioną dodatkową karą dla rolnika i jego zwierząt, na które wydano wyrok śmierci !    

Urząd gminy i  tzw. “ochrona środowiska” gotowe są wydać pieniądze na uśmiercenie niewinnych, zdrowych zwierząt gospodarskich oraz  psów i kotów a  kosztami obciążyć niewinnie skazanego i uwięzionego Piotra Trznadla, pozbawionego jakichkolwiek dochodów i możliwości opieki nad jego zwierzętami !

Maria z domu Znyk (Bejda), Teresa z domu Znyk (Wojda)

POLSKI RUCH OPORU

W załączeniu (poniżej): dowody na zarejstrowanie prywatnych firm handlowych bezpodstawnie, bezskutecznie i bezprawnie podających się za instytucje państwowe na terytorium będącym niezbywalną własnością Suwerena- Słowiańskiego Narodu Polskiego.    

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 Łowicz, 20.09.2016r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy !

Oto poniżej korespondencja od Zdzisława Jankowskiego, posła IV Kadencji Sejmu RP, będąca odpowiedzią na nasze powyższe  wystąpienie w obronie uwięzionego niewinnego Piotra Trznadla, cytat:

” wysłane : 20.09.2016r., 9.53

Ponowiłem Pani Mario ponowne pismo w dniu 15.09.2016r do Ziobry i czekam na pozytywną odpowiedz. Dzisiaj dzwonię do jego gminy, do Wójta bo go niszczy i jest zdziwiony naszym działaniem.

Zdzisław Jankowski                                                            Konin 15.09.2016r

Poseł na Sejm IV kad.

e-mail: zdzislawjankowski@gmail.com

                      Pan

                     Zbigniew Ziobro

                      Minister Sprawiedliwości

                      Prokurator Generalny

 

Zwracam się do Pana Ministra ponownie. SPRAWA  BARDZO  PILNA, dotyczy Piotra Trznadla, który jest w okresie formalnego ułaskawienia przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Jako ja, poseł IV kadencji Zdzisław Jankowski osoba wrażliwa na krzywdy ludzkie, z poczucia obowiązku w podobnych sprawach ludziom pomagałem będąc posłem, tym bardziej może to uczynić Pan minister, który ma zaszczyt pełnić obowiązki ministra sprawiedliwości.

W dniu 3.09.2016r. we wsi Pobórka Wielka gm. Białośliwie (Wielkopolska) 10-ciu funkcjonariuszy Policji dokonało wtargnięcia przez płot do zagrody rolnej, Piotra Trznadel, regionalnego szefa Związku Zawodowego Rolników „OJCZYZNA” lat 72, gdzie go tam skatowano i dalej przewieziono do więzieniu w Pile nie dając 3 dni jedzenia. Potem przewieziono do aresztu w Złotowie. Piotr Trznadel sam wychowuje w gospodarstwie rolnym inwentarz, obecnie zostawiony na pastwę losu gminie z myślą o utylizacji zwierząt (szykowane następne świadome przestępstwo), i oprzątany chwilowo bezpłatnie przez solidarnych rolników.

 Dnia 10.09.2016r. odwiedzili go znajomi w areszcie, opisali, że nie poznali go po twarzy, gdyż był pobity nie do opisania, niewinny człowiek. Uważam, ze w takim kraju jak Polska do takich pobić nie powinno dochodzić, a wobec osób, które dopuściły się takiego haniebnego czynu powinny być wyciągnięte surowe konsekwencję służbowe. Płakać mi się chcę nad Polską rzeczywistością.

Moim zdaniem Pan Piotr Trznadel, na co dzień dostrzegający krzywdy ludzkie, wielki patriota Polski, który pomagał innym, obecnie sam sobie nie może pomóc. Pomimo,  że to on pokazywał palcem lokalnych przestępców, to właśnie oni oskarżyli Piotra Trznadla z paragrafu 212 kpk. z którego korzysta część mafii starej i nowej nomenklatury do bogacenia się na biedocie ludzkiej, również na nim. Wielki czas by ten artykuł z kpk usunąć. Przepraszam, że pouczam.

Proszę Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro o uczynienie wszystkiego, by prawa człowieka były nienaruszalne, by majestat Rzeczpospolitej był przez Pana szanowany,  a Pan Trznadel był człowiekiem uwolnionym z aresztu i wolnym, tak jak głosi PIS. Z góry dziękuje.

 Poseł na sejm IV kad.

Zdzisław Jankowski

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Ponowiłem Pani Mario ponowne pismo w dniu 15.09.2016r do Ziobry i czekam na pozytywną odpowiedź. Poprzednio wysłałem pismo z 7.09.2016r do Sądu Rejonowego w Chodzieży za potwierdzeniem i złożyłem pismo z załącznikiem, który przekazałem do Ziobry osobiście 11.09.2016r na biuro podawcze, też za potwierdzeniem i chciałem rozmawiać z ministrem Warchołem, zastępcą Ziobro, który pilotował ułaskawienie do A. Dudy. Powiedzieli mi że nie ma go.  Dzwoniłem do Sekretariatu Ziobry na drugi dzień, nie podnoszą telefonu, jak widzą moje nazwisko. Zostawiłem, pismo z 11.09.2016r załącznikiem do Sądu w Chodzieży u posła Marka Sawickiego w jego klubie poselskim, też za potwierdzeniem i jestem po rozmowie telefonicznej z nim, powiedział że mam nie dzwonić, on to wszystko załatwi, przez swoją kancelarie prawną uwolnienia go. Rozmawiałem ze Sądem Okręgowym w Poznaniu. Nie chcieli udzielić mi żadnej informaci, bo nie jestem stroną. Dzisiaj dzwonię do jego gminy, do Wójta bo nie jest przychylny do niego i jest zdziwiony naszym działaniem. W sobotę jadę osobiście do Piotra do aresztu albo na jego zagrodę, bo liczę że będzie już uwolniony przez Sąd Okręgowy w Poznaniu. To tyle….

     Zdzisław Jankowski
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Zdzisław Jankowski                                               Chodzież 7.09.2016r

Poseł Sejmu RP IV kad

meil: jankowskizdzislaw@poczta.onet.pl

Sąd Rejonowy w Chodzieży

Wydział II Karny

Ul. Krasińskiego 10

64-800 Chodzież

 

ODWOŁANIE OD ARESZTOWANIA

 PANA – PIOTRA TRZNADEL w okresie trwania procedury ułaskawienia

Piotr Trznadel wystąpił z prośbą o ułaskawienie do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, z pozytywną opinią Kuratora Sądowego.  Prezydent RP Andrzej Duda wszczął procedurę ułaskawienia na podstawie Art. 139 Konstytucji RP. to znaczy, ze wstrzymał procedurę wykonywania wyroku Sądu Rejonowego w Chodzieży.  Sąd Rejonowy w Chodzieży nie licząc się przychylnością Prezydenta RP, głowy Państwa Polskiego, stał się władzą bezwzględną ponad władzą Prezydenta RPUprzednio Kancelaria Prawna z Warszawy reprezentująca Pana Trznadla informowała o tym, ze Sąd Rejonowy w Chodzieży chcę go uwięzić i to zrobił, by zablokować ułaskawienie. Dziki Kraj!!!

Na wstępie informuję, że wtargnięcie Policji z Białośliwia ( przeskoczenia przez płot) w dniu 3.09.2016r o godzinie 8.52 na posesję Pana Piotr Trznadel i jego porwanie jest wyrokiem śmierci na niego z tego powodu, że wyrok został wydany na podstawie parszywego prywatnego prawa, które ŁAMIE PRAWA CZŁOWIEKA Z PRAWEM DO ŻYCIA WŁĄCZNIE. Konwencja międzynarodowa 1948 i 1968r.

Do szczegółów aresztowania odniosę się w dalszej części pisma odwoławczego.

Najpierw informuję, że jestem zażenowany faktem, że Sąd opiera się na prawie, które stoi w jaskrawej sprzeczności ze sprawiedliwością, a powinien wydawać wyroki zgodne z szeroko pojętą SPRAWIEDLIWOŚCIĄ, czym udowodnił, że Sprawiedliwość w pojęciu Sądu NIE ISTNIEJE. a posługuję się policją z Białośliwia, która wdarła na posesję Pana Trznadel przez płot i go porwała

To znaczy, że dla Sądu liczy się litera “prawa” i nie ważne jest jakiego, byle było – to prawo – “obowiązujące”, czyli parszywa konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku i parszywe prawo. 

Wobec powyższego podejmuję teraz wykazanie na czym polega Konstytucyjna Parszywość Prawa    A mianowicie: – dotyczy zapisów konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku.

1. Art. 1 – konstytucji – mówi; “Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.”

– Co to za dobro wspólne – skoro to dobro wspólne Polakom odebrano. Polska stała się wielką korporacją a my Obywatele towarem handlowym, który można zabić, porwać, aresztować – przykładem jest Piotr Trznadel. 

2. Art. 2 – “Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym Państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”

– co to za “prawo” – które pozwala okradać NARÓD, Pana Piotra Trznadla, któremu zabrano dobytek życia 41 ha ziemi, możliwości pracy na swoim gospodarstwie i zabiera możliwość życia i zdrowia. Prawo Sądu wydane w Chodzieży ZABIJA GO.

3. Art. 4. P.2 – mówi; “Naród sprawuje swą władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.”

– To oznacza, że jest dwuwładza – bo żaden art. tej “konstytucji” nie rozstrzyga, która “władza” jest ważniejsza? – NARODU, czy przedstawicieli?

– Praktyka pokazuje, że NARÓD MA “realną” władzę w dniu wyborów. Potem przedstawiciele stają się OKUPANTEM NARODU. (patrz art. 104. p 1. Mówi; “Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców.”), bo skoro nikt im nie może niczego podpowiedzieć – to są OKUPANTEM – DESPOTĄ – a w praktyce PASOŻYTEM na żywym ciele NARODU.

4. Art. 10. 1. – mówi; “Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.”

– A ja pytam władzy Sądowniczej w Chodzieży, gdzie jest władza w tym “prawie”, która czyni atrapą trójpodział władzy.???  Gdzie Mirosław Przybysz, który użył broni palnej przeciwko Piotrowi Trznadel jest na wolności. Piotr Trznadel, który uszedł życiem, dzięki dobremu lekarzowi – chirurgowi. Nie zapłacił finansowe zobowiązanie, gdyż nie ma pieniędzy, bo fałszywe prawo mu zabrało i posadziło w areszcie. A to jest ignorowaniem PRAWA – NARODU – do SAMOSTANOWIENIA O SOBIE. (Ubezwłasnowolnienie Narodu) Wstyd i hańba. Mówił w Sejmie o tym poseł Kornel Morawiecki. Prawo powinno byś przystosowane do życia Narodu, jeżeli nie jest, to nie jest prawem.

5. Art. 30 – mówi; “Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.” Uczynił tą godność i nienaruszalność Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, umożliwiając z Art 139 wszczęcie drogę do ułaskawienia Prezydentowi RP Andrzej Duda. Sąd Rejonowy w Chodzieży zrujnował tą drogę, a teraz będzie szukał wymyślonego haka na Pana Trznadel. Zwracam się do Sądu R. Chodzieży. Nie róbcie tego, bo Bóg nie rychliwy ale sprawiedliwy.

– Wyrok Sądu R. w Chodzieży – skazujący pana Trznadel – urąga przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, bo ZOBOWIĄZANIA go zabijają, które nie posiada.

– “szacunek” – o jakim mowa w konstytucji – staje się wobec praktyki Sądu R. w Chodzieży, zrównuje się z “szacunkiem” – jaki okazywali KAPO w Obozie KL Auschwitz.

– O nienaruszalności praw człowieka – realizowanej przez Sąd Rejonowy. w Chodzieży lepiej milczeć.

6. Art. 32. 1. – mówi; “Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.”

– Art. 32. 2. – mówi; “Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”

– NIE JEST PRAWDĄ, że wszyscy są traktowani przez władze publiczne – dowód – WYROK.

– Pan Trznadel jest dyskryminowany – WYROKIEM – bo przyczyna leży w parszywym prawie stosowanym przez – parszywy Sąd Rejonowy. w Chodzieży. Nie jest jego winą, że nie ma pieniędzy, by wywiązać się z umowy. Winowajcą jest parszywa konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku i parszywe prawo.

7. Art. 47. – mówi; “Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.”

Mówił o tym publiczne Prezydent RP Andrzej Duda, osoba ludzka jest istotą najsłabszą, trzeba chronić.

Czy Sąd Rejonowy w Chodzieży zrozumiał – Nie zrozumiał. tylko wysłał policję na jego posesję i to przez płot by go porwano narusza jak wyżej Art.47

8. Art. 54. – mówi; “Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”

– Obawiam się, że skoro jest tak nagminne łamanie PRAW CZŁOWIEKA Z PRAWEM DO ŻYCIA WŁĄCZNIE w zapisach tego“Najwyższego Prawa”, zwanego dla niepoznaki konstytucją (2.04.1997.) – to mówienie i pozyskiwanie prawdy jest problematyczne, bo Sąd może nie podzielić moich niewątpliwie sprawiedliwych poglądów, czemu dał wyraz w WYROKU aresztowania Pana Piotra Trznadla, wobec którego jak poseł IV kad. zgłaszam o jego uwolnienie z więzienia, gdyż jego przewinienie tak drobne jest żadne wobec czynów jakich dopuściła się policja i wymiar sprawiedliwości w Chodzieży, raczej niesprawiedliwości porywając Pana Piotra Trznadla z jego zagrody.

Poseł na Sejm IV kad –

Zdzisław Jankowski

=========================================================================

              

Zdzisław Jankowski                                                                Rychwał 11.09.2016r

Poseł na Sejm IV kad.

e-mail: zdzislawjankowski@gmail.com

 

Pan

                     Zbigniew Ziobro

                                   Minister Sprawiedliwości

                               Prokurator Generalny

Zwracam się do Pana Ministra, jako poseł  na Sejm IV kadencji  i osoba wrażliwa na krzywdy ludzkie, a także jako członek Związku Zawodowego Rolników Ojczyzna.  Z wymienionych powodów oraz jako obywatel zatroskany przestrzeganiem prawa w Rzeczypospolitej Polskiej zainteresowałem się sprawą  pana Piotra Trznadla – przewodniczącego Związku Zawodowego Rolników Ojczyzna.

Piotr Trznadel zamieszkały Pobórka Wielka, gm. Białośliwie, pow. Chodzież wystąpił z prośbą o ułaskawienie do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, z pozytywną opinią Kuratora Sądowego.  Prezydent RP Andrzej Duda wszczął procedurę ułaskawienia na podstawie Art. 139 Konstytucji RP.

Procedura ta  musiała przejść drogę prawną przez Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro do wszczęcia ułaskawienia i tak się stało. To co wiem z relacji lokalnych osób w dniu 3.09.2016r. Sąd Rejonowy w Chodzieży zrujnował tę drogę i z „nakazu Prokuratora” aresztował Piotra Trznadla  przy udziale Policji, która skacząc przez płot na jego posesję, dokonała czynności niemal terrorystycznych.

Uważam, że Sąd Rejonowy w Chodzieży uczynił to świadomie, by szukać wymyślonego haka na Pana Trznadla, aby za sprawą przesadnej interwencji Policji  wciągnąć  go w awanturę na posesji. Być może z dalszymi konsekwencjami, by zagrodzić mu drogę do ułaskawienia.

Zwracam się do Pana Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, by uczynić wszystko, by godność człowieka zawsze stanowiła źródło wolności i praw człowieka i obywatela i była ona nienaruszalna.  Liczę,  że Pan Prokurator uczyni wszystko, by Pan Piotr Trznadel był wolny, ewentualnie z obrączkowaniem, gdyż jest samotny w gospodarstwie rolnym a wychowuję owce, trzodę, ptaki domowe i posiada parę psów.

Załącznik:

Wniosek do Sądy R. o odwołanie aresztowania.

Poseł na Sejm IV kad.

Zdzisław Jankowski 

=========================================================================

                                                

                   

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil KANCELARIA PREZYDENTA RP
L D-U-N-S® Nummer 367461592
L Geschäftssitz Ul. Wiejska 10
L Postleitzahl 00-902
L Postalische Stadt Warszawa
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 226952900
W Fax Nummer 226952240
Name Hauptverantwortlicher
W Tätigkeit (SIC) 9111

 

Weitere Optionen:

Möchten Sie zurück zur UPIK® Suche?

Bitte auf UPIK® Suche klicken.

Sie möchten kostenlos Ihre Stammdaten ändern?

Sie müssen sich zuvor identifizieren.

Dann bitte hier klicken:

Sie finden keine entsprechende D-U-N-S® Nummer im aktuellen UPIK® Bestand oder möchten kostenlos eine neue D-U-N-S® Nummer beantragen?

Bitte auf Neu anlegen klicken.

 

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname CENTRUM OBSLUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil
L D-U-N-S® Nummer 426925754
L Geschäftssitz Ul. Wiejska 10
L Postleitzahl 00-902
L Postalische Stadt Warszawa
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 226952900
W Fax Nummer 226952238
W Name Hauptverantwortlicher Czarnecki Marek
W Tätigkeit (SIC) 6512

 

Weitere Optionen:

Möchten Sie zurück zur UPIK® Suche?

Bitte auf UPIK® Suche klicken.

Sie möchten kostenlos Ihre Stammdaten ändern?

Sie müssen sich zuvor identifizieren.

Dann bitte hier klicken:

Sie finden keine entsprechende D-U-N-S® Nummer im aktuellen UPIK® Bestand oder möchten kostenlos eine neue D-U-N-S® Nummer beantragen?

Bitte auf Neu anlegen klicken.

 

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname ARESZT SLEDCZY W ZLOTOWIE
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil
L D-U-N-S® Nummer 424867692
L Geschäftssitz Pl. Kosciuszki 3
L Postleitzahl 77-400
L Postalische Stadt Zlotow
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 672632685
W Fax Nummer 672632685
Name Hauptverantwortlicher
W Tätigkeit (SIC) 9211

 

Weitere Optionen:

Möchten Sie zurück zur UPIK® Suche?

Bitte auf UPIK® Suche klicken.

Sie möchten kostenlos Ihre Stammdaten ändern?

Sie müssen sich zuvor identifizieren.

Dann bitte hier klicken:

Sie finden keine entsprechende D-U-N-S® Nummer im aktuellen UPIK® Bestand oder möchten kostenlos eine neue D-U-N-S® Nummer beantragen?

Bitte auf Neu anlegen klicken.

                              

 

O PUBLICZNE PRZEPROSINY I ODSZKODOWANIA ZA TERRORYZOWANIE POLAKÓW 7 CZERWCA 2016R.

grafiak-przestancie-uczyc-dzieci-ze-wojna

grafika-nie-bede-przelewal-krwi-za

“Prokuratura Krajowa, Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, Prokuratura Regionalna w Białymstoku, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Komendant Główny Policji przepraszają za dokonanie w dniu 07.0…

Źródło: O PUBLICZNE PRZEPROSINY I ODSZKODOWANIA ZA TERRORYZOWANIE POLAKÓW 7 CZERWCA 2016R.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 6 września 2016 w Bez kategorii

 

O PUBLICZNE PRZEPROSINY I ODSZKODOWANIA ZA TERRORYZOWANIE POLAKÓW 7 CZERWCA 2016R.

mężczyzna-ręce-sięgające-w-piękną-parę-bzu-angel-wings-z-białym-światłem

http://pl.123rf.com/zdjecia-seryjne/anio%C5%82.html?mediapopup=52829528

“Prokuratura Krajowa, Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, Prokuratura Regionalna w Białymstoku, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Komendant Główny Policji przepraszają za dokonanie w dniu 07.06.2016r. bezprawnych działań na dwóch posesjach w gminie  Iwaniska, za sterroryzowanie przebywających  tam Polaków oraz za wszelkie utrudnienia dla okolicznych mieszkańców i bezpodstawną demonstrację siły nastawioną na wywołanie strachu wśród Polaków.” – treść przeprosin do upublicznienia przez winnych działań przeciwko niewinnym, bezbronnym Polakom.

Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)

Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”,

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi,

POLSKI RUCH OPORU

lowobywatel2@gmail.com

 

Beata Szydło

Premier Rządu RP

Zbigniew Ziobro

Prokurator Generalny, Minister Sprawiedliwości

Dariusz Urliński

Prokurator Okręgowy w Olsztynie

Arkadiusz Szwedowski

Prokurator Okręgowy w Olsztynie

Elżbieta Pieniążek

Prokurator Regionalny w Białymstoku

Iwona Kruszewska

Naczelnik Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Białymstoku

Bożena Kaczmarska

Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Opatowie

Dotyczy:

Sprawy RP II KO 386.2016, zamachu terrorystycznego dokonanego przez prokuraturę, ABW i policję na osobę wolną, niewinną i bezbronną Teresę z domu Znyk (Wojda) w dniu 07.06.2016r.oraz za szkody moralne i materialne zielarki, właścielki posesji a także  Marii z domu Znyk (Bejda)

 

W  związku poinformowaniem, z tel nr.: 607 350 285 , Teresy z domu Znyk (Wojda) w dniu 05.09.2016r., dokonanym osobiście przez Panią Bożenę Kaczmarską , naczelnik Wydzialu Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Opatowie, o czekającej na tejże komendzie przesyłce związanej z akcją ABW z dnia 07.06.2016r., prezes naszych organizacji stanowczo odmawia przyjęcia tej przesyłki, bo nie jest to związane z równoczesnym przesłaniem odszkodowania na jej konto jak też uregulowaniem zaległości w opłatach za bezprawne  korzystanie przez ABW z jej laptopa, aparatu fotograficznego, USB- Stick i innych przedmiotów i materiałów będących autorskim dorobkiem intelektualnym zarówno Teresy z domu Znyk (Wojda) jak też Marii z domu Znyk( Bejda) a także zielarki, właścicielki posesji u której dokonano włamania pod jej nieobecność.

Poniżej wykaz skutków akcji prokuratur w powiązaniu z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policją dokonanej w dniu 07.06.2016r. w posesji polskiej zielarki w okolicy Opatowa.

 1. Niedopełnienie obowiązku powiadomienia właścielki o dokonanym bezprawnym wtargnięciu i teroryzowaniu jej gości i oraz stworzeniu zagrożenia dla dwóch psów rasy amstaff z rodowodami, które właścicielka pozostawiła pod opiekę Teresie z domu Znyk( Wojda).

 2. Pozbawienie Teresy z domu Znyk (Wojda) prawa kontaktu z właścielką posesji celem poinformowania jej o dziejącym się bezprawiu.

 3. Pozbawienie poszkodowanej Teresy z domu Znyk (.Wojda) na 8 godzin dostępu do toalety, do wody i jedzenia.

 4. Wystawienie T.Wojda na 8 godzin siedzenia w pełnym nasłonecznieniu z pilnującym ją uzbrojonym pracownikiem ABW.

 5. Naruszenie nietykalności cielesnej T.Wojda poprzez rewizję osobistą.

 6. Bezprawne bezpodstawne przeszukiwanie osobistych rzeczy, bielizny osobistej Teresy Wojda oraz rzeczy osobistych należących do Marii z domu Znyk (Bejda) jak też właścicielki posesji.

 7. Przeszukanie i uszkodzenie samochodu osobowego Teresy z domu Znyk (Wojda)

 8. Uszkodzenie pojemników na zioła i skażenie cennych roślin leczniczych zgromadzonych w domkach i w obejściu.

 9. Zamiar zaplombowania  obu budynków mieszkalnych i oddania psów do schroniska, na szczęście udaremniony przez T.Wojda.

 10. Narażenie zwierząt na stress i brak dostępu do wody.

 11. Rażące podsłuchiwanie rozmów telefonicznych,  przeszkadzanie a nawet blokowanie połączeń telefonicznych między M.Bejda i T. Wojda,  po dokonanym w dniu 07.06.2016r. zamachu terrorystycznym na bezbronną, niewinną T. Wojda, przebywającą gościnnie u zielarki w okolicy Opatowa, pozbawioną dostępu do internetu na wskutek kradzieży jej laptopa    

 12. Spowodowanie wzrostu  o 150 Euro miesięcznie kosztów połączeń telefonicznych Marii z domu Znyk ( Bejda) z Niemiec do siostry Teresy w Polsce, z powodu braku bezpłatnego kontaktu z przez internet.

Wobec poniesionych ogromnych strat moralnych i strat materialnych, zarówno Teresy i Marii z domu Znyk oraz zielarki-właścicielki posesji żądamy w ramach zadośćuczynienia:

dla Teresy z domu Znyk (Wojda) kwoty 100 000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych ),

dla Marii z domu Znyk (Bejda) kwoty  50 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),

dla właścicielki posesji, znanej polskiej zielarki kwoty 50 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Łączna kwota odszkodowania za bandyckie działania pracowników ABW, policji i prokuratury wobec niewinnych i bezbronnych Polek wynosi  200 000 złotych, (słownie: dwieście tysięcy złotych ) płatne niezwłocznie w terminie do 12 września 2016r. na konto Polskiego Ruchu Oporu :  INTELIGO:50102055581111145677400062.

Żądamy  publicznych przeprosin we wszystkich mediach, które okrzyknęły jako sukces  bezprawne akcje ABW poszukiwania rzekomych terrorystów wśród bezbronnych Polaków, oraz w gazetach lokalnych w Opatowie a także na tablicach ogłoszeniowych w Opatowie i  gminach oraz  w sołectwach powiatu opatowskiego, ogłoszenia  o następującej treści:

“Prokuratura Krajowa, Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, Prokuratura Regionalna w Białymstoku, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Komendant Główny Policji przepraszają za dokonanie w dniu 07.06.2016r. bezprawnych działań na dwóch posesjach w gminie  Iwaniska, za sterroryzowanie przebywających  tam Polaków oraz za wszelkie utrudnienia dla okolicznych mieszkańców i bezpodstawną demonstrację siły nastawioną na wywołanie strachu wśród Polaków.”

Nie spełnienie naszych powyższych żądań wobec ewidentnego, bezspornego publicznego przyznania się prokuratur, Agencji Bezpieczeństwa Wenętrznego oraz policji do bezprawnych, bandyckich działań, czego koronnym, dobitnym dowodem jest przesłanie bezprawnie zawłaszczonych, skradzionych rzeczy do Komendy Powiatowej Policji w Opatowie, spowoduje oddanie Was, adresatów tego pisma, pod restrykcje związane z upadkiem systemu i brakiem wiarygodnych dowodów na Wasze prawo do zajmowania stanowisk, do sprawowania urzędów w imieniu Suwerena-Narodu Polskiego, który sprawuje od 02.11.2014r. bezpośrednią władzę zwierzchnią zgodnie z Proklamacją Tadeusza Cichockiego, napisaną w imieniu i w interesie Suwerena-Narodu Polskiego !

UWAGA !

Jakiekolwiek próby podrzucania przesyłki z ABW spotkają się z innymi działaniami przewidzianymi w obronie koniecznej. Osoby, które nie spełnią naszych żądań same narażają siebie i swoje rodziny  na skutki oddziaływania wyższych energii !

 

Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)

Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”,

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi,

POLSKI RUCH OPORU

 

 
4 Komentarze

Opublikował/a w dniu 6 września 2016 w Bez kategorii

 

Nakazem chwili tworzenie Oddziałów Obrony Koniecznej i Trybunałów Narodowych

pasted image 0

NATYCHMIAST UWOLNIĆ NIEWINNEGO PIOTRA TRZNADLA !!!

Maria z domu Znyk,Teresa z domu Znyk

Polski Ruch Oporu

Łowicz, 03.09.2016r.

                                   Oświadczenie

Polskiego Ruchu Oporu na okoliczność porwania  osoby wolnej, Polaka-Słowianina Piotra Trznadla w dniu 03.09.2016r.

W dniu 03.09.2016r. o godz. 9.00 doszło do napadu terrorystycznego na bezbronnego, niewinnego polskiego działacza związkowego Piotra Trznadla. Jest to kolejny akt terroru skierowany przeciw rdzennej ludności słowiańskiej zamieszkującej dawne Imperium Lechickie przejęte ogniem i mieczem przez prywatny niewolniczy system władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, który upadł 25.12.2012r, a instytucja kościoła katolickiego zdelegalizowana została na zawsze z dniem 18.04.2014r. https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/11/suweren-narod-polski-przejmuje-majatek-kosciola-w-polsce/

Polski Ruch Oporu z wielkim smutkiem i żalem informuje, że Piotr Trznadel, zasłużony działacz Związku Zawodowego Rolników  “Ojczyzna” został napadnięty w jego posesji i z przemocą przewieziony do więzienia przez dwóch osobników podających się za “policjantów”,  z prywatnej firmy handlowej występującej pod nazwą “policja”, firmy symulującej instytucję państwową utrzymywaną za pieniądze polskich podatników a ochraniającej  uzurpatrorskie, okupacyjne  władze wszelkich szczebli  na terytorium będącym niezbywalną własnością Suwerena-Narodu Polskiego.  

Rolnik Piotr  Trznadel  od ponad 20 lat doświadcza prześladowań za działalność w obronie Suwerena-Narodu Polskiego i Polski. Ostatnio został  niewinnie skazany za ostrzeganie przed Mirosławem Przybyszem, terrorystą i zabójcą, który działając w grupie przestępczej sądowniczo-komorniczej  dopuścił się zamachu na jego zdrowie i życie oraz mienie stanowiące 41 ha gruntów rolnych.

Wniosek Piotra Trznadla o jego ułaskawienie przez Prezydenta A.Dudę, prezydent  przekazał  do rozpatrzenia przez sąd, który dopuścił się bezprawia, bo skazał ofiarę zamiast przestępcę  !  

Zamiast bezwarunkowego ułaskawienia wobec rażących błędów  dokonanych przez  Łukasza Przekopa, sędziego Sądu Rejonowego w Chodzieży, wniosek o ułaskawienie rozpatrywał sędzia winny bezprawia.

Woła o pomstę do nieba fakt, że ten sam sędzia Ł. Przekop, który wypuścił na wolność groźnego przestępcę w osobie zamachowca, rozpatrywał sprawę ułaskawienia niewinnie skazanego Piotra Trznadla, ten sam sędzia który skazał  P.Trznadla na karę więzienia za ostrzeganie przed własnym zamachowcem i prześladowcą M.Przybyszem. Zabójca M. Przybysz   został zwolniony za kaucją i do dziś nie poniósł żadnej kary za spowodowanie śmiertelnych ran u P.Trznadla na wskutek oddanych strzałów z broni palnej.

Artykuł z Gazety Polskiej o Trznadlu

Wniosek Polskiego Ruchu Oporu z dnia 24.04.2016r. o bezwarunkowe ułaskawienie niewinnie skazanego  Piotra Trznadla nie został uwzględniony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, co stoi w rażącej sprzeczności z faktem natychmiasowego ułaskawienia zastosowanego wobec Mariusza Kamińskiego, skazanego nieprawomocnym wyrokiem.

http://natemat.pl/183317,prawo-laski-tylko-dla-wyrokow-prawomocnych-kaminski-takiego-nie-ma  

Cyt.:Prezydent Andrzej Duda już w listopadzie ułaskawił Mariusza Kamińskiego, który był skazany nieprawomocnym wyrokiem. Tymczasem na jaw wyszło właśnie pismo z kancelarii prezydenta, które mówi wyraźnie: Łaska tylko po prawomocnym wyroku. Jan Kunert, dokumentalista Polsatu zamieścił na Twitterze skan dokumentu, który stawia pod znakiem zapytania decyzję prezydenta w sprawie Mariusza Kamińskiego. Pismo jest odpowiedzią na wniosek o udzielenie prawa łaski, wobec wyroków za niespłacone długi. Według KPRP prawo łaski stosowane jest wyłącznie w przypadku prawomocnych wyroków.” 

Polski Ruch Oporu wzywa Rodaków do tworzenia Oddziałów Obrony Koniecznej oraz powoływania Trybunałów Narodowych w celu uwalniania Polski z żydowskiego jarzma !

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/29/narod-slowianski-polski-jest-wolny/

Dekret 12

Wystawione są listy gończe za wszystkimi osobami, które dobrowolnie czy pod przymusem współdziałając z prywatnymi firmami obcego okupanta na terenie Polski Słowiańskiej dopuścili się niezliczonych przestępstw wobec zdrowia, życia i majątku rdzennych Polaków motywując to iluzją prawa czyli bezprawiem talmudycznym i za co odpowiadają prywatnie.  

Jako współwinne uznane są są również wszystkie osoby, które umożliwiają, ukrywają czy tolerują wszystkie  przestępcze czyny dokonywane na rdzennych Polakach przez żydowskich zbrodniarzy i ich płatnych pachołków  oraz denuncjanci, którzy donoszą na ludzi do obcych „władz” okupanta w celach zarobkowych oraz z niskich pobudek moralnych .

Powyższe Dekrety weszły w życie 21.06. 2016 i są ostatecznie obowiązujące w granicach Królestwa Słowiańskiego Polski .

Okupacja wewnętrzna i zewnętrzna są zakazane. Naród Polski Słowiański jest wolny !

Marszałek Królestwa Polski Słowiańskiej

Piotr Sobieski

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Oto poniżej wystąpienie Polskiego Ruchu Oporu w obronie Piotra Trznadla skierowane do uzurpatora, „prezydenta” Andrzeja Dudy, reprezentującego prywatną firmę handlową zarejestrowaną w UPIK w Waszyngtonie jako „Kancelaria Prezydenta RP.”

PILNE !!!  O NIEZWŁOCZNE UŁASKAWIENIE PIOTRA TRZNADLA – OFIARY PRZESTĘPSTW WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI !!!

Ukaranie prześladowców Piotra Trznadla aktem sprawiedliwości !

Rolnik Piotr Trznadel nie powinien trafić do więzienia za ostrzeganie przed terrorystą, zabójcą !

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/25/opary-absurdu-bezkarnosc-przeprosiny-i-odszkodowanie-dla-kata-a-wiezienie-dla-ofiary-proszacej-o-ulaskawienie/

Łowicz, 24.04.2016r.

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI RUCH OPORU

www.wojdabejda.wordpress.com

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości

Prokurator Generalny

Otrzymują:

Sąd Rejonowy w Chodzieży

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli

Dotyczy:  

 • Niezwłocznego wydania aktu ułaskawienia Piotra Trznadla przez Andrzeja Dudę, prezydenta RP.

 • Spowodowania natychmiastowego odsunięcia od orzekania Łukasza Przekopa, sędziego Sądu Rejonowego w Chodzieży i pozbawienia go na zawsze prawa wykonywania zawodu sędziego.

 • Spowodowania niezwłocznego osadzenia w więzieniu Mirosława Przybysza, winnego zabójstwa wraz z osobami winnymi jego bezkarności na czele z sędzią Łukaszem Przekopem.

 • Spowodowanie konfiskaty mienia osób winnych przestępstw przeciwko Piotrowi Trznadlowi.

 • Spowodowanie wypłaty odszkodowania  dla niesłusznie skazanego, prześladowanego Piotra Trznadla, ofiary przestępstw sądowych.

 • Spowodowanie odzyskania przez Piotra Trznadla 41 ha gruntów rolnych, utraconych w wyniku działań zorganizowanej grupy przestępczej sądowo-komorniczej z udziałem zabójcy Mirosława Przybysza.  

Dotyczy:

 1. sygn.akt II KO 104/16, Sądu Rejonowego w Chodzieży sprawy o rozpoznawanie 1.04.2016r. kwestii prośby niesłusznie skazanego Piotra Trznadla o ułaskawienie w sprawie syg.akt II K 50/15, przez sędziego Łukasza Przekopa, który odmówił ułaskawienia a wcześniej wydał wyrok skazujący Piotra Trznadla.

 2. Odwieszenia dnia 5.04.2016r. przez sędziego Łukasza Przekopa kary więzienia dla Piotra Trznadla za ostrzeganie przed zamachowcem.

 3. Podtrzymania  odmowy ułaskawienia przez Sąd Okręgowy w Poznaniu decyzją z 14.04.2016r.

W związku z przychylnością Pana Andrzeja Dudy o ułaskawienie Piotra Trznadla, (adres do korespondencji: Piotr Trznadel, 64-610-Rogoźno, ul Kościuszki 51/3) Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”,

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Ruch Oporu zwracają się z prośbą o niezwłoczne wydanie aktu ułaskawienia Piotra Trznadla z pominięciem procedur, bezpośrednio  na podstawie podstawie art.139 Konstytucji RP.

“Prezydent może zastosować prawo łaski z pominięciem wskazanej procedury bezpośrednio na podstawie Art. 139 Konstytucji RP “

http://www.prezydent.pl/prawo/prawo-laski/

Sędzia Sądu Rejonowego w Chodzieży Łukasz Przekop nieważnym, bezskutecznym postanowieniem z 01.04.2016r., odrzucił prośbę o ułaskawienie Piotra Trznadla. W dniu 05.04.2016r., pomimo pozytywnej opinii kuratora sądowego, odwiesił  karę 6 miesięcy więzienia dla chorego Piotra Trznadla, poszkodowanego w wyniku napadu z bronią w ręku, dokonanego przez uchodzącego bezkarnie Mirosława Przybysza.

Postanowienie w tej sprawie nie zostało podpisane przez sędziego Łukasza  Przekopa lecz przez sekretarza sądowego Marlenę Merker, co czyni ten dokument nieważnym, bezskutecznym.  To nieważne, bezskuteczne  postanowienie zostało podtrzymane przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, który również wydał nieważne, bezskuteczne, postanowienie o podtrzymaniu odmowy ułaskawienia Piotra Trznadla, które nie podpisane zostało przez sędziego ale przez sekretarza sądowego.

Ponadto wszystkie dokumenty wydawane przez sądy i prokuratury oraz policję zawierają sfałszowane państwowe pieczęcie urzędowe z masońskimi symbolami.

http://3obieg.pl/sposob-polakow-na-odzyskanie-wladzy-na-terytorium-polski

Nielegalna władza okupanta masońsko/żydowskiego, działającego na terytorium POLSKI pod fałszywą pieczęcią urzędową (okrągłą), nie może wydać ani jednego aktu prawnego: 1) będącego dowodem z dokumentu, 2) mającego moc władczą, 3) podlegającego wykonaniu, 4) zaskarżeniu.

Co znaczy że działalność masonów/żydów na terytorium POLSKI jest bezskuteczna ex-tunc (wstecz) od daty ogłoszenia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych ..- do nadal.  W zał. 1 podana jest metryka poruszanego  rozporządzenia.  Art. 26 (zał. 2) precyzuje dokładnie datę bezskuteczności  rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 1)

Pomimo braków formalnych, które czynią decyzje sądów, prokuratur, komorników  nieważnymi, bezskutecznymi, to jednak policjanci ślepo, bezmyślnie wykonują nakazy sądowe i prokuratorskie, co również może stać się w przypadku opisywanej sprawy niesłusznie skazanego rolnika Piotra Trznadla, któremu odwieszono karę więzienia.

Istnieją niepodważalne dowody winy Mirosława Przybysza, który wtargnął na posesję PiotraTrznadla, z premedytacją oddał strzały w kierunku bezbronnego, niespodziewającego się takiego ataku rolnika. Sprawca zbrodni uciekł z miejsca zdarzenia. Spowodował zagrożenie życia, uszkodzenia ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu rannego Piotra Trznadla, który przeżył tylko dzięki sprawnej akcji ratunkowej i skutecznym działaniom lekarzy-chirurgów.

Zamachowiec jest sprawcą krzywd nie tylko Piotra Trznadla, który żyje w ciągłej obawie o swoje życie i zdrowie  ale również  krzywd jego rodziny. Mirosław Przybysz nielegalnie w sposób przestępczy wszedł w posiadanie gospodarstwa Piotra Trznadla  o pow. 41 ha, zlicytowanego za symboliczne pieniądze.

Obecnie Piotr Trznadel żyje w ciągłej obawie, że w każdej chwili mogą pojawić się uzbrojeni policjanci i siłą doprowadzić go do więzienia na 6 miesięcy, ponieważ nie wykonał i nie ma zamiaru wykonywać  nielegalnego, niesprawiedliwego, nieskutecznego nakazu sądowego przeproszenia zamachowca Mirosława Przybysza, zapłacenia mu 2000 złotych odszkodowania za ostrzeganie przed nim- uzbrojonym terrorystą stanowiącym ciągłe niebezpieczeństwo dla Piotra Trznadla, jego rodziny i mieszkańców okolicznych wsi.

W prowadzonych przez sądy i prokuraturę sprawach na przykładze P.Trznadla, widoczny jest stan degrengolady w wymiarze, mylnie zwanym “wymiarem sprawiedliwości”.

Wydanie aktu ułaskawienia dla prześladowanego działacza Związku Zawodowego Rolników”Ojczyzna”, Piotra Trznadla, skrzywdzonego przez zamachowca jak również przez lokalne sądy i prokuraturę będzie aktem elementarnej sprawiedliwości wobec ofiary, postrzelonej przez zamachowca, który uchodzi bezkarnie i jest zagrożeniem dla otoczenia.

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Ruch Oporu wnoszą o:

 • Spowodowanie natychmiastowego odsunięcia od orzekania Łukasza Przekopa, sędziego Sądu Rejonowego w Chodzieży i pozbawienia na zawsze prawa wykonywania zawodu sędziego.

 • Spowodowanie niezwłocznego osadzenia w więzieniu Mirosława Przybysza, winnego zabójstwa wraz z osobami winnymi jego bezkarności na czele z sędzią Łukaszem Przekopem.

 • Spowodowanie konfiskaty mienia osób winnych przestępstw przeciwko Piotrowi Trznadlowi.

 • Spowodowanie wypłaty odszkodowania zgodnie z międzynarodową taryfą odszkodowawczą za łamanie praw ludzkich dla niesłusznie skazanego, prześladowanego Piotra Trznadla, ofiary przestępstw sądowych.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby/

 • Spowodowanie odzyskania przez Piotra Trznadla 41 ha gruntów rolnych, utraconych w wyniku działań zorganizowanej grupy przestępczej sądowo-komorniczej z udziałem zabójcy Mirosława Przybysza.  

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Ruch Oporu solidaryzują się z prześladownym działaczem Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” z Piotrem Trznadlem. http://zzrojczyzna.pl     

Składamy wyrazy uznania i podziękowania dla Piotra Trznadla za ostrzeganie Polaków przed groźnym przestępcą Mirosławem Przybyszem oraz przed przestępcami pracującymi w wymiarze sprawiedliwości.

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Ruch Oporu pochwalają  niezłomną, nieugietą, godną Polaka  postawę Piotra Trznadla wobec krzywdzących, uwłaczających godności ludzkiej, sądowych wyroków, w tym m.in. nakazów listownego przeproszenia oprawcy i wypłacenia mu odszkodowania. Piotr Trznadel to ofiara przestępstw zorganizowanej grupy przestępczej zainstalowanej w prywatnych firmach handlowych symulujących instytucje państwowe, wspomaganej przez antypolskie media na czele z “Gazetą Polską” i redaktorem Tomaszem Sakiewiczem.

Obowiązkiem Prezydenta Rzeczypospolitej jest nie tylko niezwłoczne wydanie aktu ułaskawienia dla niewinnego, pokrzywdzonego ale  równocześne spowodowanie osadzenia w więzieniu i  konfiskaty mienia osób winnych krzywd wyrządzonych rolnikowi Piotrowi Trznadlowi, właścicielowi niegdyś 43 ha gospodarstwa a obecnie posiadającemu zaledwie 2 ha gruntów rolnych.

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Oto poniżej otrzymany od Piotra Trznadla opis doznanych przez niego krzywd i niesprawiedliwości, udokumentowany na www.zzrojczyzna.pl

Wszystko zaczęło się 1 maja 2010 roku o godzinie 12.12 w Pobórce Wielkiej na terenie Wielkopolski. W dniu tym Piotr Trznadel został postrzelony z broni palnej w brzuch przez Mirosława P. na terenie własnego gospodarstwa, po tym jak zwrócił mu kolejny raz uwagę

dotyczącą prowadzonych przez niego oprysków.

Piotr Trznadel upadł, zaś sprawca tej zbrodni uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając

żadnej pomocy konającemu. Dzięki natychmiastowej pomocy lekarskiej Piotr Trznadel cudem przeżył, bo miał przy sobie telefon komórkowy. Skutki praktycznie śmiertelnego strzału Piotr Trznadel odczuwa i będzie odczuwał praktycznie do końca życia.

Prokuratura Rejonowa w Chodzieży postawiła sprawcy zamachu  Mirosławowi  Przybyszowi  zarzut zabójstwa z  art.148 k.k., zarzut ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z art.156, k.k. oraz zarzut przestępstwa przeciwko życiu, naruszenia czynności narządów ciała i rozstrój zdrowia z art.157 k.k.

Jednak Łukasz Przekop, sędzia Sądu Rejonowego  w Chodzieży wypuścił sprawcę zbrodni do domu za kaucją 40 tysięcy złotych i  dał mu zaledwie dozór policyjny, co urąga wszelkim zasadom sprawiedliwości. Sędzia  Łukasz  Przekop powinien zostać pozbawiony nie tylko prawa wykonywania zawodu ale na równi z zabójcą odpowiadać za współudział w zbrodni.

Wstrząśnięty tymi faktami oraz poświadczającym nieprawdę artykułem Tomasza Sakiewicza w Gazecie Polskiej pt. „Były zastępca Leppera dostał kulkę!” – Piotr Trznadel postanowił opublikować „Obywatelskie Ostrzeżenie” w internecie na stronie Związku Zawodowego Rolników RP „Ojczyzna” www.zzrojczyzna.pl  opisując sprawę i pokazując wizerunek

sprawcy, który nagrał telefonem komórkowym na chwilę przed zamachem na swoje życie.

Odnosząc się do artykułu Tomasza Sakiewicza, to Piotr Trznadel twierdzi iż został on napisany w sposób kłamliwy, w konsekwencji naruszający dobre imię Piotra Trznadla. W związku z tym Piotr Trznadel zwrócił się do niego o sprostowanie i napisanie prawdy. Sprostowanie nie nastąpiło do dnia dzisiejszego. Piotr Trznadel twierdzi ponadto, że przed napisaniem artykułu Tomasz Sakiewicz nigdy się z nim nie kontaktował w tej sprawie.

Mirosław Przybysz, kiedy się o tym dowiedział skierował zawiadomienie o zniesławieniu do Prokuratury. Prokuratura umorzyła sprawę, jednakże Sąd w odpowiedzi przychylił się do złożonego przez Mirosława P. zażalenia. Prokuratura po raz drugi umorzyła sprawę, co dało prawo Mirosławowi P. do skierowania prywatnego aktu oskarżenia do Sądu.

Sąd przystąpił do prowadzenia sprawy odrzucając wniosek PiotraTrznadla o oddalenie prywatnego aktu oskarżenia Mirosława P. Sprawę prowadził zaocznie sędzia Łukasz Przekop w Sądzie Rejonowym w Chodzieży.

W konsekwencji zapadł wyrok skazujący Piotra Trznadla z artykułu 212 k.p.k na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata plus 2 tysiące złotych zadośćuczynienia i przeproszenie listowne. Ostatnia decyzja sędziego Łukasza Przekopa powinna budzić największe zdziwienie, bowiem w tajemnicy przed Narodem Polskim i mediami Piotr Trznadel ma przeprosić listownie – niedoszłego zabójcę, za mówienie i pisanie prawdy.

Po wydaniu wyroku skazującego Piotra Trznadla – złożył on apelację do Sądu Okręgowego w Poznaniu, który podtrzymał wyrok pierwszej instancji sędziego Łukasza Przekopa.

Po tym wszystkim Piotr Trznadel wystąpił z prośbą o ułaskawienie do Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Prezydent Andrzej Duda przychylił się do prośby Piotra Trznadla o ułaskawienie.

W dniu 1 kwietnia 2016 roku w Sądzie w Chodzieży odbyło się posiedzenie sądu ws. ułaskawienia Piotra Trznadla, które prowadził sędzia Łukasz Przekop. Posiedzenie sądu zostało utajnione, natomiast publiczność, która weszła na salę sądową została wyproszona, w tym przedstawiciel mediów z kamerą.

Sędzia Łukasz Przekop w wydanym Postanowieniu nie przychylił się do wniosku Prezydenta RP Andrzeja Dudy odrzucając prośbę o ułaskawienie Piotra Trznadla.

W dniu 5 kwietnia 2016 roku sędzia Łukasz Przekop odwiesił zawieszoną karę 6 miesięcy pozbawienia wolności Piotrowi Trznadlowi. Powodem tego był fakt iż Piotr Trznadel nie przeprosił listownie niedoszłego zabójcy, ponadto nie wpłacił 2 tysięcy złotych zadośćuczynienia na jego konto.

Piotr Trznadel uznaje, że postąpił słusznie ujawniając kulisy zamachu na swoje życie. Twierdzi, że gdyby to stało się jeszcze raz – postąpiłby tak samo. Skazanie go uważa – za polityczne prześladowanie, gdyż działa dla dobra interesu Polski i Polaków.

Obywatelskie Ostrzeżenie.  http://zzrojczyzna.pl     

Publikujemy wizerunek oraz adres mordercy w celach ostrzeżenia obywateli RP przed  niebezpiecznym mordercą, który jest na wolności a powinien być w więzieniu min. 25 lat lub spędzić w więzieniu dożywocie.

UWAGA! KILER NA WOLNOŚCI, ZA 40 TYS. ZŁOTYCH

Korupcja w sądach. Sędzia sądu rejonowego z Chodzieży oraz sędziowie sądu okręgowego z Poznania i sędziowie sądu apelacyjnego z Poznania uwolnili Kilera. Kiler obecnie jest na wolności ponownie będzie mordował na różne sposoby.

Super ostrzeżenie dla społeczeństwa Polskiego i Europejskiego oraz świata. Kiler miał 5 badań psychologicznych i psychiatrycznych. Jego psychika nie funkcjonuje prawidłowo jest wyjątkowo niebezpieczny dla samego siebie oraz porządku publicznego dla społeczeństwa RP i UE

KILER wynajęty przez sąd i prokuraturę w Chodzieży.

Mirosław Przybysz Pobórka Wielka 39, 89-340 Białośliwie

Film

To on strzelał do Piotra Trznadla ze skutkiem śmiertelnym tylko lekarze z Wyrzyska uratowali Piotrowi Trznadlowi życie. Mirosław Przybysz morduje nie tylko ludzi ale również ekologie

Mirosław Przybysz nie tylko wyspecjalizował się w mordowaniu ludzi i ekologi jest też specjalistą od korumpowania terroryzowania urzędników, pracowników państwowych na różne sposoby.

W sposób korupcyjny i bezprawny skorumpowani przez niego urzędnicy okradli Piotra Trznadla z ziemi 41ha ci urzędnicy to pracownicy sądów państwowych polskich z

Chodzieży, Poznania i innych sądów prokuratur policji ministerstw byli prezydenci premierzy biegli lekarze psychiatrzy psycholodzy z Bydgoszczy i innych miejscowości sprawca tego wszystkiego jest Mirosław Przybysz i osoby przez niego skorumpowane. Mirosław Przybysz nie zaprzestał swojej działalności korupcyjnej,  terrorystycznej, nadal korumpuje, terroryzuje

na różne sposoby urzędników funkcjonariuszy państwowych kłamie i oszukuje między innymi obecnie w sądzie rejonowym w Pile w Wągrowcu w Złotowie i Chodzieży wydziały zamiejscowe.

Osoby wynajęte przez zbrodniarza Mirosława Przybysza do nękania i urządzania prowokacji i terroryzowania Piotra Trznadla. Ostrzeżenie obywatelskie przed tymi osobami.

Uwaga!

Pracownicy Policji Państwowej III RP poprzez nie zabezpieczenie broni 2 pistoletów na które wydali zbrodniarzowi pozwolenie – mają współudział w zbrodni ze zbrodniarzem za którą muszą odpowiedzieć przed sprawiedliwością – a nadto uczyli zbrodniarza kiedy i w jaki sposób ma strzelać do Piotra Trznadla.