RSS

NIEZWŁOCZNIE UŁASKAWIĆ NIEWINNEGO PIOTRA TRZNADLA I JEGO NIEWINNE ZWIERZĘTA SKAZANE NA ŚMIERĆ !!!

20 Wrz

 

Bezczynność prezydenta-uzurpatora Andrzeja Dudy, podającego się bezprawnie, bezskutecznie za „Prezydenta RP “, szefa prywatnej firmy handlowej pn. „Kancelaria Prezydenta RP „, zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr.367461592, doprowadziła do bardzo brutalnej akcji zatrzymania nie stawiającego oporu, Piotra Trznadla, który wiedział, że gdyby stawiał opór zostałby zabity !!!

 Szanowni Państwo,  Drodzy Rodacy !

Polski Ruch Oporu wystąpił do Andrzeja Dudy, szefa prywatnej firmy handlowej „Kancelaria Prezydenta RP” w kwietniu br. w wystąpieniu  „Opary absurdu-bezkarność, przeprosiny i odszkodowanie dla kata a więzienie dla ofiary proszącej o ułaskawienie.” https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/25/opary-absurdu-bezkarnosc-przeprosiny-i-odszkodowanie-dla-kata-a-wiezienie-dla-ofiary-proszacej-o-ulaskawienie/ aby udowodnić Rodakom i przekonać ich, że ten człowiek jako osoba prywatna ponosi współodpowiedzialność za krzywdy i szkody wyrządzane nagminie Polakom.

Aby udowodnić, że jego działania są na szkodę Polaków, że jest on członkiem tej mafii, zorganizowanej grupy przestępczej, która bezprawnie i bezskutecznie występuje w imieniu Suwerena-Narodu Polskiego, który 02.11.2016r. przejął bezpośrednie sprawowanie władzy zwierzchniej na terenie będącym niezbywalną własnością Słowiańskiego Narodu Polskiego!

Wszystkie podjęte działania mają na celu obnażenie tego upadłego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, opierającego się na zbrodniczym prawie kanoniczno-morskim ale niestety nadal istniejącego tylko dlatego, że tak mało osób przyjmuje do wiadomości ten fakt i nie bojktuje tych prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe i kościelne w Polsce.

TYLKO MASOWY BOJKOT TYCH PRYWATNYCH FIRM HANDLOWYCH, ZARÓWNO PAŃSTWOWYCH JAK I KOŚCIELNYCH, ŻERUJĄCYCH NA NIEWIEDZY POLAKÓW, PRZYNIESIE ZWYCIĘSTWO NAD ZŁEM, KTÓRE ZAGNIEŻDZIŁO SIĘ W NASZEJ SŁOWIAŃSKIEJ OJCZYŹNIE !

Gdyby każdy Polak miał świadomość tych wszystkich przekrętów, oszustw, rozbojów, obłudy, okradania skierowanych przeciwko niemu to już nie byłoby okupanta! To okupant ma się nas bać a nie my jego !

Prosimy  zobaczyć jak poseł Jankowski boi się pisać prawdę o okupancie, chociaż prywatnie popiera naszą działalność.

Jak można o niewinnym Piotrze Trznadlu pisać do „sadu” w Chodzieży, który go skrzydził, który wypuścił na wolność jego zabójcę, a ofiarę skazał na wiezienie za ostrzeganie przed jego oprawcą, za ostrzeganie przed tym groźnym przestępcą, cyt.:

„jego przewinienie tak drobne jest żadne wobec czynów jakich dopuściła się policja i wymiar sprawiedliwości w Chodzieży, raczej niesprawiedliwości porywając Pana Piotra Trznadla z jego zagrody.”- koniec cytatu !

Pytamy  jakie „DROBNE PRZEWINIENIE” ?

ŻADNE , Panie Zdzisławie Jankowski !

Pan Piotr Trznadel jest ofiarą działania mafii umiejscowionej we wszystkich urzędach !

Kto boi się rozpowszechniać prawdę, sam jest niewolnikiem !

Założenie elektronicznej obroży niewinnemu Panu Piotrowi Trznadlowi to wielki skandal wołający o pomstę do nieba ! 

To przecież żadne uwolnienie i potraktowanie gorzej niż jego zabójcy, który nie tylko, że go postrzelił ale także go okradł z 41 ha gruntów rolnych !

Zabójca na wolności a ofiara zamiast zostać natychmiast uniewinniona ma mieć uwięzienie zamienione na elektroniczny nadzór ???????????? ( elektroniczną obrożę !!!!!!!!!! ) przez prywatny sąd w Poznaniu ??????

TO WIELKA NIESPRAWIEDLIWOŚĆ, TO ABSURD !!!

A gdzie wnioski do prokuratora o ściganie mafii, która prześladuje od 20 lat tego szlachetnego działacza społecznego, Słowiania-Polaka-Patrioty ?

Dlaczego nie składa Pan poseł Jankowski wniosków do Wielkopolskiego Zamiejscowego Wydziału Departamentu Prokuratury Krajowej do Spraw Walki z Przetępczością Zorganizowaną i Korupcją o ściganie winnych krzywd i szkód wyrządzonych Piotrowi Trznadlowi przez zorganizowaną grupę przestępczą działająca na zlecenie okupacyjnych władz wszelkich szczebli w Polsce ?

Wystąpienie Pana posła Jankowskiego do Wielkopolskiego Oddziału Prokuratury Krajowej mogłoby udowodnić, że działania Pana Ziobro, szefa prywatnej firmy handlowej ” Minister Sprawiedliwości, Prokurator Genaralny” są tylko pozorowane, wbrew wygłaszanym zapewnieniom.

Maria i Teresa z domu Znyk

POLSKI RUCH OPORU

Łowicz, 21.09.2016r.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Maria z domu Znyk (Bejda), Teresa z domu Znyk (Wojda)

POLSKI RUCH OPORU

Łowicz, 19.09.2016r.

Szanowny Pan

Zdzisław Jankowski

poseł IV Kadencji Sejmu RP

 

W związku z Pana bezskutecznymi działaniami o uwolnienie niewinnego Piotra Trznadla, uwięzionego w  prywatnej firmie handlowej „Areszt Śledczy” w Złotowie, ul Kościuszki 3, (znajdującej się obok kliniki psychiatrycznej !) firmy zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr. 424867692, uprzejmie prosimy o podanie szczegółów dotyczących  podjętych działań wraz z przesłaniem skanów wystosowanych przez Pana pism w tej sprawie.

Dzisiaj tj. 19.09.2016r, Maria z domu Znyk (Bejda) przeprowadziła rozmowę telefoniczną z Joanną Mierzankowską, sekretarką „Biura Obywatelstw i Prawa Łaski Kancelarii Prezydenta RP” A.Dudy w sprawie ułaskawienia uwięzionego, niewinnego Piotra Trznadla.

Sekretarka stwierdziła, że nie może udzielić żadnych informacji w tej sprawie, bo Maria nie jest stroną w sprawie ale  potwierdziła wpłynięcie do tego biura drogą emailową wniosku Polskiego Ruchu Oporu o ułaskawienie Piotra Trznadla z jej podpisem.

Sekretarka “Biura Obywatelstw i Prawa Łaski” poinformowała, że Pan Piotr Trznadel ma prawo złożyć ponowny wniosek o bezwarunkowe, natychmiastowe ułaskawienie.

Biuro Obywatelstw i Prawa Łaski, Dyrektor Andrzej Janota, Zastępca Dyrektora: Małgorzata Naumann, tel. (22) 695-24-00

Nadmieniamy, że na wniosek Piotra Trznadla z grudnia 2015r. prezydent przychylił się do jego ułaskawienia ale sprawę skierował do rozpatrzenia przez „sad w Chodziezy “, który odrzucił wniosek o ułaskawienie, co nie powinno jednak przeszkodzić w ułaskawieniu Pana Piotra Trznadla przez „prezydenta”. Jednak wyłoniony w sfałszowanych wyborach „prezydent-uzurpator” Andrzej Duda do tej pory nic nie zrobił w tej sprawie !

Nasz wniosek z 18.04.2016r. o ułaskawienie Piotra Trznadla, napisany w imieniu Polskiego Ruchu Oporu również prezydent-uzurpator A.Duda skierował do rozpatrzenia przez ten sam „sad w Chodziezy”, prywatną firmę handlową zarejstrowaną w UPIK w Waszyngtonie.

Ten sam sędzia, który wypuścił na wolność zabójcę Piotra Trznadla rozpatrywał wniosek o ułaskawienie i ten sam sędzia wydał wyrok nakazujący Piotrowi Trznadlowi przeproszenie zabójcy za ostrzeganie przed tym groźnym przestępcą ! Niewykonanie tego haniebnego wyroku spowodowało orzeczenie kary 6 miesięcy więzienia dla niewinnego, pokrzywdzonego po wielkokroć działacza Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” i uwięzienie go w siedzibie prywatnej firmy handlowej pod nazwą  „Areszt  Śledczy w Złotowie”.  Firma ta  działa na zlecenie i w interesie uzurpatorskich, okupacyjnych władz w Polsce, żeruje na krzywdzie rdzennych Słowian-Polaków, którzy poprzez płacenie podatków  finansują oszustów, złodziei i ciemiężców swoich Rodaków.

Bezczynność prezydenta-uzurpatora Andrzeja Dudy, podającego się bezprawnie, bezskutecznie za „Prezydenta RP, szefa prywatnej firmy handlowej: „Kancelaria Prezydenta RP ” , zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr.367461592, doprowadziła do bardzo brutalnej akcji zatrzymania nie stawiającego oporu Piotra Trznadla, który wiedział, że gdyby stawiał opór zostałby zabity !!!

UWAGA !!!

Uczestnicząca w tym bandyckim napadzie wyjątkowo brutalna policjantka z Białośliwia  wykrzykiwała ” ZABIĆ  GO !!! „. 

Z informacji uzyskanych od osoby bliskiej dla  Piotra Trznadla wiemy, że w najbliższych dniach prywatna firma handlowa występująca jako „Sad Okregowy w Poznaniu” będzie rozpatrywała wniosek o zastosowanie nadzoru elektronicznego zamiast więzienia.

Władze gminy Białośliwie zamiast pomóc bliskim  Piotra Trznadla w prowadzeniu jego gospodarstwa, dopuściły się dręczenia groźbami nieuzasadnionych obciążeń. To spowodowało  rezygnację z prowadzenia gospodarstwa i opieki nad zwierzętami.

Pozostawienie gospodarstwa na pastwę losu jest zwycięstwem wrogów Piotra Trznadla a nieuzasadnioną dodatkową karą dla rolnika i jego zwierząt, na które wydano wyrok śmierci !    

Urząd gminy i  tzw. “ochrona środowiska” gotowe są wydać pieniądze na uśmiercenie niewinnych, zdrowych zwierząt gospodarskich oraz  psów i kotów a  kosztami obciążyć niewinnie skazanego i uwięzionego Piotra Trznadla, pozbawionego jakichkolwiek dochodów i możliwości opieki nad jego zwierzętami !

Maria z domu Znyk (Bejda), Teresa z domu Znyk (Wojda)

POLSKI RUCH OPORU

W załączeniu (poniżej): dowody na zarejstrowanie prywatnych firm handlowych bezpodstawnie, bezskutecznie i bezprawnie podających się za instytucje państwowe na terytorium będącym niezbywalną własnością Suwerena- Słowiańskiego Narodu Polskiego.    

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 Łowicz, 20.09.2016r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy !

Oto poniżej korespondencja od Zdzisława Jankowskiego, posła IV Kadencji Sejmu RP, będąca odpowiedzią na nasze powyższe  wystąpienie w obronie uwięzionego niewinnego Piotra Trznadla, cytat:

” wysłane : 20.09.2016r., 9.53

Ponowiłem Pani Mario ponowne pismo w dniu 15.09.2016r do Ziobry i czekam na pozytywną odpowiedz. Dzisiaj dzwonię do jego gminy, do Wójta bo go niszczy i jest zdziwiony naszym działaniem.

Zdzisław Jankowski                                                            Konin 15.09.2016r

Poseł na Sejm IV kad.

e-mail: zdzislawjankowski@gmail.com

                      Pan

                     Zbigniew Ziobro

                      Minister Sprawiedliwości

                      Prokurator Generalny

 

Zwracam się do Pana Ministra ponownie. SPRAWA  BARDZO  PILNA, dotyczy Piotra Trznadla, który jest w okresie formalnego ułaskawienia przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Jako ja, poseł IV kadencji Zdzisław Jankowski osoba wrażliwa na krzywdy ludzkie, z poczucia obowiązku w podobnych sprawach ludziom pomagałem będąc posłem, tym bardziej może to uczynić Pan minister, który ma zaszczyt pełnić obowiązki ministra sprawiedliwości.

W dniu 3.09.2016r. we wsi Pobórka Wielka gm. Białośliwie (Wielkopolska) 10-ciu funkcjonariuszy Policji dokonało wtargnięcia przez płot do zagrody rolnej, Piotra Trznadel, regionalnego szefa Związku Zawodowego Rolników „OJCZYZNA” lat 72, gdzie go tam skatowano i dalej przewieziono do więzieniu w Pile nie dając 3 dni jedzenia. Potem przewieziono do aresztu w Złotowie. Piotr Trznadel sam wychowuje w gospodarstwie rolnym inwentarz, obecnie zostawiony na pastwę losu gminie z myślą o utylizacji zwierząt (szykowane następne świadome przestępstwo), i oprzątany chwilowo bezpłatnie przez solidarnych rolników.

 Dnia 10.09.2016r. odwiedzili go znajomi w areszcie, opisali, że nie poznali go po twarzy, gdyż był pobity nie do opisania, niewinny człowiek. Uważam, ze w takim kraju jak Polska do takich pobić nie powinno dochodzić, a wobec osób, które dopuściły się takiego haniebnego czynu powinny być wyciągnięte surowe konsekwencję służbowe. Płakać mi się chcę nad Polską rzeczywistością.

Moim zdaniem Pan Piotr Trznadel, na co dzień dostrzegający krzywdy ludzkie, wielki patriota Polski, który pomagał innym, obecnie sam sobie nie może pomóc. Pomimo,  że to on pokazywał palcem lokalnych przestępców, to właśnie oni oskarżyli Piotra Trznadla z paragrafu 212 kpk. z którego korzysta część mafii starej i nowej nomenklatury do bogacenia się na biedocie ludzkiej, również na nim. Wielki czas by ten artykuł z kpk usunąć. Przepraszam, że pouczam.

Proszę Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro o uczynienie wszystkiego, by prawa człowieka były nienaruszalne, by majestat Rzeczpospolitej był przez Pana szanowany,  a Pan Trznadel był człowiekiem uwolnionym z aresztu i wolnym, tak jak głosi PIS. Z góry dziękuje.

 Poseł na sejm IV kad.

Zdzisław Jankowski

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Ponowiłem Pani Mario ponowne pismo w dniu 15.09.2016r do Ziobry i czekam na pozytywną odpowiedź. Poprzednio wysłałem pismo z 7.09.2016r do Sądu Rejonowego w Chodzieży za potwierdzeniem i złożyłem pismo z załącznikiem, który przekazałem do Ziobry osobiście 11.09.2016r na biuro podawcze, też za potwierdzeniem i chciałem rozmawiać z ministrem Warchołem, zastępcą Ziobro, który pilotował ułaskawienie do A. Dudy. Powiedzieli mi że nie ma go.  Dzwoniłem do Sekretariatu Ziobry na drugi dzień, nie podnoszą telefonu, jak widzą moje nazwisko. Zostawiłem, pismo z 11.09.2016r załącznikiem do Sądu w Chodzieży u posła Marka Sawickiego w jego klubie poselskim, też za potwierdzeniem i jestem po rozmowie telefonicznej z nim, powiedział że mam nie dzwonić, on to wszystko załatwi, przez swoją kancelarie prawną uwolnienia go. Rozmawiałem ze Sądem Okręgowym w Poznaniu. Nie chcieli udzielić mi żadnej informaci, bo nie jestem stroną. Dzisiaj dzwonię do jego gminy, do Wójta bo nie jest przychylny do niego i jest zdziwiony naszym działaniem. W sobotę jadę osobiście do Piotra do aresztu albo na jego zagrodę, bo liczę że będzie już uwolniony przez Sąd Okręgowy w Poznaniu. To tyle….

     Zdzisław Jankowski
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Zdzisław Jankowski                                               Chodzież 7.09.2016r

Poseł Sejmu RP IV kad

meil: jankowskizdzislaw@poczta.onet.pl

Sąd Rejonowy w Chodzieży

Wydział II Karny

Ul. Krasińskiego 10

64-800 Chodzież

 

ODWOŁANIE OD ARESZTOWANIA

 PANA – PIOTRA TRZNADEL w okresie trwania procedury ułaskawienia

Piotr Trznadel wystąpił z prośbą o ułaskawienie do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, z pozytywną opinią Kuratora Sądowego.  Prezydent RP Andrzej Duda wszczął procedurę ułaskawienia na podstawie Art. 139 Konstytucji RP. to znaczy, ze wstrzymał procedurę wykonywania wyroku Sądu Rejonowego w Chodzieży.  Sąd Rejonowy w Chodzieży nie licząc się przychylnością Prezydenta RP, głowy Państwa Polskiego, stał się władzą bezwzględną ponad władzą Prezydenta RPUprzednio Kancelaria Prawna z Warszawy reprezentująca Pana Trznadla informowała o tym, ze Sąd Rejonowy w Chodzieży chcę go uwięzić i to zrobił, by zablokować ułaskawienie. Dziki Kraj!!!

Na wstępie informuję, że wtargnięcie Policji z Białośliwia ( przeskoczenia przez płot) w dniu 3.09.2016r o godzinie 8.52 na posesję Pana Piotr Trznadel i jego porwanie jest wyrokiem śmierci na niego z tego powodu, że wyrok został wydany na podstawie parszywego prywatnego prawa, które ŁAMIE PRAWA CZŁOWIEKA Z PRAWEM DO ŻYCIA WŁĄCZNIE. Konwencja międzynarodowa 1948 i 1968r.

Do szczegółów aresztowania odniosę się w dalszej części pisma odwoławczego.

Najpierw informuję, że jestem zażenowany faktem, że Sąd opiera się na prawie, które stoi w jaskrawej sprzeczności ze sprawiedliwością, a powinien wydawać wyroki zgodne z szeroko pojętą SPRAWIEDLIWOŚCIĄ, czym udowodnił, że Sprawiedliwość w pojęciu Sądu NIE ISTNIEJE. a posługuję się policją z Białośliwia, która wdarła na posesję Pana Trznadel przez płot i go porwała

To znaczy, że dla Sądu liczy się litera “prawa” i nie ważne jest jakiego, byle było – to prawo – “obowiązujące”, czyli parszywa konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku i parszywe prawo. 

Wobec powyższego podejmuję teraz wykazanie na czym polega Konstytucyjna Parszywość Prawa    A mianowicie: – dotyczy zapisów konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku.

1. Art. 1 – konstytucji – mówi; “Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.”

– Co to za dobro wspólne – skoro to dobro wspólne Polakom odebrano. Polska stała się wielką korporacją a my Obywatele towarem handlowym, który można zabić, porwać, aresztować – przykładem jest Piotr Trznadel. 

2. Art. 2 – “Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym Państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”

– co to za “prawo” – które pozwala okradać NARÓD, Pana Piotra Trznadla, któremu zabrano dobytek życia 41 ha ziemi, możliwości pracy na swoim gospodarstwie i zabiera możliwość życia i zdrowia. Prawo Sądu wydane w Chodzieży ZABIJA GO.

3. Art. 4. P.2 – mówi; “Naród sprawuje swą władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.”

– To oznacza, że jest dwuwładza – bo żaden art. tej “konstytucji” nie rozstrzyga, która “władza” jest ważniejsza? – NARODU, czy przedstawicieli?

– Praktyka pokazuje, że NARÓD MA “realną” władzę w dniu wyborów. Potem przedstawiciele stają się OKUPANTEM NARODU. (patrz art. 104. p 1. Mówi; “Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców.”), bo skoro nikt im nie może niczego podpowiedzieć – to są OKUPANTEM – DESPOTĄ – a w praktyce PASOŻYTEM na żywym ciele NARODU.

4. Art. 10. 1. – mówi; “Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.”

– A ja pytam władzy Sądowniczej w Chodzieży, gdzie jest władza w tym “prawie”, która czyni atrapą trójpodział władzy.???  Gdzie Mirosław Przybysz, który użył broni palnej przeciwko Piotrowi Trznadel jest na wolności. Piotr Trznadel, który uszedł życiem, dzięki dobremu lekarzowi – chirurgowi. Nie zapłacił finansowe zobowiązanie, gdyż nie ma pieniędzy, bo fałszywe prawo mu zabrało i posadziło w areszcie. A to jest ignorowaniem PRAWA – NARODU – do SAMOSTANOWIENIA O SOBIE. (Ubezwłasnowolnienie Narodu) Wstyd i hańba. Mówił w Sejmie o tym poseł Kornel Morawiecki. Prawo powinno byś przystosowane do życia Narodu, jeżeli nie jest, to nie jest prawem.

5. Art. 30 – mówi; “Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.” Uczynił tą godność i nienaruszalność Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, umożliwiając z Art 139 wszczęcie drogę do ułaskawienia Prezydentowi RP Andrzej Duda. Sąd Rejonowy w Chodzieży zrujnował tą drogę, a teraz będzie szukał wymyślonego haka na Pana Trznadel. Zwracam się do Sądu R. Chodzieży. Nie róbcie tego, bo Bóg nie rychliwy ale sprawiedliwy.

– Wyrok Sądu R. w Chodzieży – skazujący pana Trznadel – urąga przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, bo ZOBOWIĄZANIA go zabijają, które nie posiada.

– “szacunek” – o jakim mowa w konstytucji – staje się wobec praktyki Sądu R. w Chodzieży, zrównuje się z “szacunkiem” – jaki okazywali KAPO w Obozie KL Auschwitz.

– O nienaruszalności praw człowieka – realizowanej przez Sąd Rejonowy. w Chodzieży lepiej milczeć.

6. Art. 32. 1. – mówi; “Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.”

– Art. 32. 2. – mówi; “Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”

– NIE JEST PRAWDĄ, że wszyscy są traktowani przez władze publiczne – dowód – WYROK.

– Pan Trznadel jest dyskryminowany – WYROKIEM – bo przyczyna leży w parszywym prawie stosowanym przez – parszywy Sąd Rejonowy. w Chodzieży. Nie jest jego winą, że nie ma pieniędzy, by wywiązać się z umowy. Winowajcą jest parszywa konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku i parszywe prawo.

7. Art. 47. – mówi; “Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.”

Mówił o tym publiczne Prezydent RP Andrzej Duda, osoba ludzka jest istotą najsłabszą, trzeba chronić.

Czy Sąd Rejonowy w Chodzieży zrozumiał – Nie zrozumiał. tylko wysłał policję na jego posesję i to przez płot by go porwano narusza jak wyżej Art.47

8. Art. 54. – mówi; “Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”

– Obawiam się, że skoro jest tak nagminne łamanie PRAW CZŁOWIEKA Z PRAWEM DO ŻYCIA WŁĄCZNIE w zapisach tego“Najwyższego Prawa”, zwanego dla niepoznaki konstytucją (2.04.1997.) – to mówienie i pozyskiwanie prawdy jest problematyczne, bo Sąd może nie podzielić moich niewątpliwie sprawiedliwych poglądów, czemu dał wyraz w WYROKU aresztowania Pana Piotra Trznadla, wobec którego jak poseł IV kad. zgłaszam o jego uwolnienie z więzienia, gdyż jego przewinienie tak drobne jest żadne wobec czynów jakich dopuściła się policja i wymiar sprawiedliwości w Chodzieży, raczej niesprawiedliwości porywając Pana Piotra Trznadla z jego zagrody.

Poseł na Sejm IV kad –

Zdzisław Jankowski

=========================================================================

              

Zdzisław Jankowski                                                                Rychwał 11.09.2016r

Poseł na Sejm IV kad.

e-mail: zdzislawjankowski@gmail.com

 

Pan

                     Zbigniew Ziobro

                                   Minister Sprawiedliwości

                               Prokurator Generalny

Zwracam się do Pana Ministra, jako poseł  na Sejm IV kadencji  i osoba wrażliwa na krzywdy ludzkie, a także jako członek Związku Zawodowego Rolników Ojczyzna.  Z wymienionych powodów oraz jako obywatel zatroskany przestrzeganiem prawa w Rzeczypospolitej Polskiej zainteresowałem się sprawą  pana Piotra Trznadla – przewodniczącego Związku Zawodowego Rolników Ojczyzna.

Piotr Trznadel zamieszkały Pobórka Wielka, gm. Białośliwie, pow. Chodzież wystąpił z prośbą o ułaskawienie do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, z pozytywną opinią Kuratora Sądowego.  Prezydent RP Andrzej Duda wszczął procedurę ułaskawienia na podstawie Art. 139 Konstytucji RP.

Procedura ta  musiała przejść drogę prawną przez Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro do wszczęcia ułaskawienia i tak się stało. To co wiem z relacji lokalnych osób w dniu 3.09.2016r. Sąd Rejonowy w Chodzieży zrujnował tę drogę i z „nakazu Prokuratora” aresztował Piotra Trznadla  przy udziale Policji, która skacząc przez płot na jego posesję, dokonała czynności niemal terrorystycznych.

Uważam, że Sąd Rejonowy w Chodzieży uczynił to świadomie, by szukać wymyślonego haka na Pana Trznadla, aby za sprawą przesadnej interwencji Policji  wciągnąć  go w awanturę na posesji. Być może z dalszymi konsekwencjami, by zagrodzić mu drogę do ułaskawienia.

Zwracam się do Pana Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, by uczynić wszystko, by godność człowieka zawsze stanowiła źródło wolności i praw człowieka i obywatela i była ona nienaruszalna.  Liczę,  że Pan Prokurator uczyni wszystko, by Pan Piotr Trznadel był wolny, ewentualnie z obrączkowaniem, gdyż jest samotny w gospodarstwie rolnym a wychowuję owce, trzodę, ptaki domowe i posiada parę psów.

Załącznik:

Wniosek do Sądy R. o odwołanie aresztowania.

Poseł na Sejm IV kad.

Zdzisław Jankowski 

=========================================================================

                                                

                   

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil KANCELARIA PREZYDENTA RP
L D-U-N-S® Nummer 367461592
L Geschäftssitz Ul. Wiejska 10
L Postleitzahl 00-902
L Postalische Stadt Warszawa
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 226952900
W Fax Nummer 226952240
Name Hauptverantwortlicher
W Tätigkeit (SIC) 9111

 

Weitere Optionen:

Möchten Sie zurück zur UPIK® Suche?

Bitte auf UPIK® Suche klicken.

Sie möchten kostenlos Ihre Stammdaten ändern?

Sie müssen sich zuvor identifizieren.

Dann bitte hier klicken:

Sie finden keine entsprechende D-U-N-S® Nummer im aktuellen UPIK® Bestand oder möchten kostenlos eine neue D-U-N-S® Nummer beantragen?

Bitte auf Neu anlegen klicken.

 

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname CENTRUM OBSLUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil
L D-U-N-S® Nummer 426925754
L Geschäftssitz Ul. Wiejska 10
L Postleitzahl 00-902
L Postalische Stadt Warszawa
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 226952900
W Fax Nummer 226952238
W Name Hauptverantwortlicher Czarnecki Marek
W Tätigkeit (SIC) 6512

 

Weitere Optionen:

Möchten Sie zurück zur UPIK® Suche?

Bitte auf UPIK® Suche klicken.

Sie möchten kostenlos Ihre Stammdaten ändern?

Sie müssen sich zuvor identifizieren.

Dann bitte hier klicken:

Sie finden keine entsprechende D-U-N-S® Nummer im aktuellen UPIK® Bestand oder möchten kostenlos eine neue D-U-N-S® Nummer beantragen?

Bitte auf Neu anlegen klicken.

 

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname ARESZT SLEDCZY W ZLOTOWIE
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil
L D-U-N-S® Nummer 424867692
L Geschäftssitz Pl. Kosciuszki 3
L Postleitzahl 77-400
L Postalische Stadt Zlotow
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 672632685
W Fax Nummer 672632685
Name Hauptverantwortlicher
W Tätigkeit (SIC) 9211

 

Weitere Optionen:

Möchten Sie zurück zur UPIK® Suche?

Bitte auf UPIK® Suche klicken.

Sie möchten kostenlos Ihre Stammdaten ändern?

Sie müssen sich zuvor identifizieren.

Dann bitte hier klicken:

Sie finden keine entsprechende D-U-N-S® Nummer im aktuellen UPIK® Bestand oder möchten kostenlos eine neue D-U-N-S® Nummer beantragen?

Bitte auf Neu anlegen klicken.

                              

 

3 responses to “NIEZWŁOCZNIE UŁASKAWIĆ NIEWINNEGO PIOTRA TRZNADLA I JEGO NIEWINNE ZWIERZĘTA SKAZANE NA ŚMIERĆ !!!

 1. były " polak " IDIOTA !

  20 września 2016 at 23:53

  NA ” boga ” LUDZIE !!! …NAJPIERW PISZECIE TAK — ” Bezczynność prezydenta-uzurpatora Andrzeja Dudy, podającego się bezprawnie, bezskutecznie za „Prezydenta RP, szefa prywatnej firmy handlowej: „Kancelaria Prezydenta RP ” , zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr.367461592, doprowadziła do bardzo brutalnej akcji zatrzymania nie stawiającego oporu Piotra Trznadla, który wiedział, że gdyby stawiał opór zostałby zabity !!!
  UWAGA !!!
  Uczestnicząca w tym bandyckim napadzie wyjątkowo brutalna policjantka z Białośliwia wykrzykiwała ” ZABIĆ GO !!! „. ” —A PÓŹNIEJ ZWRACACIE SIĘ DO GŁOWY PAŃSTWA PREZYDENTA RP Andrzeja Dudy ?! …NO BĄDŹCIE DO QRWY NĘDZY W TYCH SWOICH WYWODACH W MIARĘ KONSEKWENTNI !!!. ps – ale po za tym nic nie mam abyście ratowali CZŁOWIEKA , PRZED OKUPACYJNYM NIELEGALNYM REŻIMEM :(..

  Polubienie

   
  • wojdabejda

   21 września 2016 at 10:32

   Szanowni Państwo,
   Polski Ruch Oporu wystapił do A.Dudy, szefa prywatnej firmy handlowej Kancelaria prezydenta RP w kwietniu br. wystąpieniu „Opary absurdu….” https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/25/opary-absurdu-bezkarnosc-przeprosiny-i-odszkodowanie-dla-kata-a-wiezienie-dla-ofiary-proszacej-o-ulaskawienie/ aby udowodnić Rodakom i przekonać ich, że ten człowiek jako osoba prywatna ponosi współodpowiedzialność za krzywdy i szkody wyrządzane nagminie Polakom. Aby udowodnić, że jego działania są na szkodę Polaków, że jest on członkiem tej mafii, zorganizowanej grupy przestępczej, która bezprawnie i bezskutecznie występuje w imieniu Suwerena-Narodu Polskiego, ktory 02.11.2016r. przejął bezpośrednie sparwowania władzy zwierzchniej na terenie bądącym niezbywalną własnością Słowiańskiego Narodu Polskiego!

   Wszystkie podjęte działania mają na celu obnażenie tego upadłego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, opierającego się na zbrodniczym prawie kanoniczno-morskim ale niestety nadal istniejącego tylko dlatego, że tak mało osób przyjmuje do wiadomości ten fakt i nie bojktuje tych prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe i kościelne w Polsce.

   TYLKO MASOWY BOJKOT TYCH PRYWATNYCH FIRM HANDLOWYCH, ZARÓWNO PAŃSTWOWYCH JAK I KOŚCIELNYCH, ŻERUJĄCYCH NA NIEWIEDZY POLAKÓW, PRZYNIESIE ZWYCIĘSTWO NAD ZŁEM, KTÓRE ZAGNIEŻDZIŁO SIĘ W NASZEJ SŁOWIAŃSKIEJ OJCZYŹNIE !

   Gdyby każdy Polak miał świadomość tych przekrętów, oszustw, rozbojów, obłudy, okradania skierowanych przeciwko niemu to już nie byłoby okupanta!

   To okupant ma się nas bać a nie my jego !

   Prosze zobaczyć jak poseł Jankowski boi sie pisać prawdę o okupancie, chociaż prywatnie popiera naszą działalność.

   Jak można o niewinnym Piotrze Trznadlu pisać do „sadu: w Chdzieży, który go skrzydził, który wypuścił na wolność jego zabójcę, a ofiarę skazał na wiezienie za ostrzeganie przed jego oprawcą, za ostrzeganie przed tym groźnym przestępcą,
   cyt.:
   „jego przewinienie tak drobne jest żadne wobec czynów jakich dopuściła się policja i wymiar sprawiedliwości w Chodzieży, raczej niesprawiedliwości porywając Pana Piotra Trznadla z jego zagrody.”- koniec cytatu !
   Pytam jakie „DROBNE PRZEWINIENIE” ? ŻADNE , Pani Zdzisławie Jankowski !
   Pan Piotr Trznadel jest ofiarą działania mafii umiejscowionej we wszystkich urzędach !

   Kto boi sie rozpowszechniać prawdę, sam jest niewolnikiem !

   Polubienie

    
 2. wojdabejda

  21 września 2016 at 10:55

  Założenie elektronicznej obroży niewinnemu Panu Piotrowi Trzndlowi to wielki skandal wołający o pomstę do nieba !

  To przecież żadne uwolnienie i potraktowanie gorzej jak jego zabójcy, który nie tylko,że go postrzelił ale także go okradł z 41 ha gruntów rolnych !

  Zabójca na wolności a ofiara zamiast zostać natychmiast uniewinniona ma mieć uwięzienie zamienione na elektroniczny nadzór ???????????? ( elektroniczną obrożę !!!!!!!!!! ) przez prywatny sąd w Poznaniu ??????

  TO WIELKA NIESPRAWIEDLIWOŚĆ, ABSURD !!!

  A gdzie wnioski do prokuratora o ściganie mafii, ktora prześladuje od 20 lat tego szlachetnego działacza społecznego, Słowiania-Polaka-Patrioty ?

  Dlaczego nie składa Pan poseł Jankowski wniosków do Wielkopolskiego Zamiejscowego Wydziału Departamentu Prokuratury Krajowej do Spraw Walki z Przetępczością Zorganizowaną i Korupcją o ściganie winnych krzywd i szkód wyrządzonych Piotrowi Trznadlowi przez zorganizowaną grupę przestępczą działająca na zlecenie okupacyjnych władz wszelkich szczebli w Polsce ?

  Wystąpienie Pana posła Jankowskiego do Wielkopolskiego Oddziału Prokuratury Krajowej mogłoby udowodnić, że działania Pana Ziobro, szefa prywatnej firmy handlowej ” Minister Sprawiedliwości, Prokurator Genaralny” są tylko pozorowane, wbrew wygłaszanym zapewnieniom.

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: