RSS

Archiwa miesięczne: Czerwiec 2016

NARÓD SŁOWIAŃSKI POLSKI JEST WOLNY !!!

Królestwo Polskie Narodu Słowiańskiego, 24.07.2016r.

PILNY APEL DO WSZYSTKICH POLAKÓW SŁOWIAN O PRZERWANIE FASZYSTOWSKIEGO TERRORU !

Każdy Polak Słowianin zgodnie z Dekretami Królestwa Polskiego Słowiańskiego z dnia 21.06.2016 formalnie jest uwolniony i niezależny od faszystowskiej dyktatury marionetek polityczno-religijnych. 

https://wojdabejda.wordpress.com/category/prawo-morskie/

Obowiązuje bojkot płacenia jakichkolwiek haraczy podatkowych, ubezpieczeń, opłat administracyjnych, abonamentu RTV, gier liczbowych, loterii, rat, opłat za „posługi duchowe”, długów i odsetek dla bankierów czy prywatnych firm sądowych. 

Równocześnie obowiązuje bojkot wszelkich szkodliwych dla zdrowia i życia  artykułów korporacyjnych w tym „kosmetyków”, „leków” oraz niszczących środowisko chemii gospodarczej, rolniczej i nawozów sztucznych.

Obowiązuje bojkot całej sieci inkwizycyjnej „służby zdrowia”, który oszczędzi zbędnych cierpień, przedwczesnej śmierci z powodu chronicznego trucia, obciążania szarlatanerią diagnostyki czy koszernych operacji  oraz biedy spowodowanej nielegalnymi haraczami na składki zdrowotno-rentowe, które każdy pracownik dla własnego dobra powinien u pracodawcy zablokować z powodu braku PODSTAW PRAWNYCH !

Obowiązuje bojkot z odsyłaniem do nadawcy nieotwartej, nielegalnej wszelkiej poczty czyli ofert handlowych łącznie z sądowniczymi czyli z wszelkich prywatnych firm obcego i anonimowego okupanta ukrywającego się często pod skrytkami pocztowymi !

Wszyscy Polacy Słowianie, przygotujcie się na pięciodniowy ogólnopolski strajk z pozostaniem w domach, którego termin wkrótce zostanie podany !

Miliony uduchowionych ludzi na Ziemi powstaje z upodlenia a przez to upadają hierarchiczne struktury wspólnego odwiecznego bestialskiego i podstępnego wroga; podżegaczy wojennych, handlarzy niewolnikami, bezdusznych psychopatów będących aktorami  na scenach „polityki” i „religii”.

POLSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

„Stanąć na nogi Polska musi.
Solidarności wielki gmach.
Trzeba nam kochać się, nie kłócić.
W sercach odwagę mieć – nie strach !”

kupalnocka-e1437679677343 (1)

Święto Kupały

Królestwo Polskie Narodu Słowiańskiego, 21.06.2016r.

                     OBWIESZCZENIE

DO SŁOWIAŃSKIEGO NARODU POLSKIEGO !

Dekret 1

Rdzenni Polacy są wolni od wszelkich „sądów”, urzędów administracyjnych – prywatnych firm okupanta wewnętrznego i zewnętrznego, stanowiących „prawo” talmudyczne – rzymskie i kanoniczne „prawo morskie”. Uznaje się za nielegalne, bezprawne, bezskuteczne wszystkie wydane przez okupanta „ustawy”, „rozporządzenia”, „decyzje”,„wyroki”,  „postanowienia”, „nakazy”,  „zakazy”.

Dekret 2

Wszyscy żydowscy namiestnicy rzymscy, wraz ze zdrajcami „szabas gojami”, którzy stosują bezprawie prawa kanoniczno- pirackiego morskiego do zniewolenia, zniszczenia i kolonialnego wywłaszczenia rdzennej ludności Polskiej Słowiańskiej czyli kolaboranci faszyzmu korporacyjnego są skazani na śmierć przez Trybunał Sądu Zwyczajowego.

Dekret 3

Ogłasza się zniesienie immunitetów i nieważność wszelkich prywatnych firm handlowych symulujących  instytucje państwowe i kościelne oraz firm będących na ich usługach. Szefowie i pracownicy tych firm odpowiadają karnie, prywatnie do trzeciego pokolenia !

Dekret 4

Zakazuje się ludobójczych ataków dilerów śmierci-służb medycznych i weterynaryjnych żydowskiego okupanta, będących na usługach światowego kartelu farmaceutycznego, nastawionego na zysk ze sprzedaży trucizn, które powodują cierpienia i przedwczesną śmierć.

Dekret 5                                                                                                                                         Ogłasza się stan głodu jakościowego, który doprowadza do wielu zaburzeń zdrowotnych wynikających z niedoborów składników odżywczych oraz do zatrucia towarami korporacyjnymi zawsze zawierającymi domieszki różnych trucizn.

Dekret 6

Ogłasza się nacjonalizację wszelkich szpiegowskich wież elektronicznych na terytorium Królestwa Polski Słowiańskiej.

Dekret 7

Ogłasza się jako bezprawie manipulacje faktami historycznymi  dotyczącymi Królestwa Polskiego Słowiańskiego i jego dziedzictwa oraz bezpodstawne przypisywanie winy Polakom za niemieckie, żydowskie obozy zagłady ! 

Dekret 8

Uznaje za zbrodnie ludobójstwa   przejmowanie w przeszłości i teraźniejszości  majątku nieruchomego i ruchomego rdzennych Polaków-Słowian  w sposób podstępny przez żydowskich lichwiarzy, poprzez zbrodnie na właścicielach, kradzież ich majątku i tożsamości. Ogłasza się karę śmierci dla ludobójców, którzy dokonywali, dokonują zbrodni przeciwko życiu, pokojowi, wolności, miłości, godności życia w pokoju i zgodzie!

Dekret 9

Powołuje się Wojsko Królestwa Polskiego Słowiańskiego i Siły Ładu Społecznego. Wzywa się wszystkie obce wojska i służby do opuszczenia bezprawnie zajętego terytorium dawnego Imperium Lechickiego.

Dekret 10

Uznaje się za zdelegalizowane i ogłasza konfiskatę mienia: partii, stowarzyszeń, fundacji, gmin niepolskich oraz innych firm i koncernów, które bezprawnie weszły w posiadanie i władanie niezbywalnym majątkiem Słowiańskiego Narodu Polskiego.

Dekret 11

Ogłasza się zniesienie niewolnictwa wprowadzonego przez krucjaty krzyżowe począwszy do kłamstwa tzw. chrztu Polski  i przez władców królewskich , którzy ulegli wpływom „stolicy apostolskiej” i zakonu jezuitów wprowadzając feudalizm i płacenie podatków na „kościół” oraz na feudalnych „panów”, którzy bezprawnie wywłaszczyli dziedziczne obszary naszych słowiańskich przodków zasilając okupację słowiańskich ziem krzyżakami ściągającymi niemiecko-języczną ludność wraz z ludnością żydowską na obszary rdzennie polskie !

Dekret 12

Wystawione są listy gończe za wszystkimi osobami, które dobrowolnie czy pod przymusem współdziałając z prywatnymi firmami obcego okupanta na terenie Polski Słowiańskiej dopuścili się przestępstw wobec zdrowia, życia i majątku rdzennych Polaków, motywując to iluzją prawa czyli bezprawiem talmudycznym i za co odpowiadają prywatnie.  

Jako współwinne uznane są wszystkie osoby, które umożliwiają, ukrywają czy tolerują przestępcze czyny dokonywane na rdzennych Polakach przez żydowskich zbrodniarzy i ich płatnych pachołków.  

Powyższe Dekrety weszły w życie 21.06. 2016 i są ostatecznie obowiązujące w granicach Królestwa Słowiańskiego Polski .

Okupacja wewnętrzna i zewnętrzna są zakazane. Naród Polski Słowiański jest wolny !

POLSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Królestwo Polskie Narodu Słowiańskiego, 13.12.2016r.

Polski Ruch Oporu, który ustanowił 21.06.2016r. Dekrety uwalniające Naród Polski Słowiański od okupantów wewnętrznych i zewnętrznych, w dniu 13.12.2016r. ustanawia:

Dekret 13

Unieważnia się wszelkie fałszywe dokumenty oraz  dokumenty oparte na sfałszowanych przez żydów odpisach z ksiąg grodzkich, nadające żydom fałszywe uprawnienia i przywileje na terenie Królestwa Polskiego Słowiańskiego, dawnego Imperium Lechickiego. Wszystkich żydów skazuje się na wygnanie i konfiskatę mienia za wielowiekowe knowania i wszelkie ludobójcze działania w przeszłości i teraźniejszości przeciwko prawowitym mieszkańcom Naszej Słowiańskiej Ziemi.

POLSKI RUCH OPORU

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/12/21/wygnanie-i-konfiskata-mienia-zamiast-falszywych-zydowskich-przywilejow/

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

PILNA ODEZWA DO WSZYSTKICH POLAKÓW !

UWAGA RODACY, ALARM !!!

TRWA WOJNA HYBRYDOWA W PEŁNYM ROZBIEGU !

ALARM Z OSTRZEŻENIEM PRZED MORDERCZĄ INKWIZYCJĄ OFICJALNEJ ANTYMEDYCYNY I PSYCHIATRII ROCKEFELERA !

BEZPRAWNA GRABIEŻ PODATKÓW I WSZELKICH  UBEZPIECZEŃ !

BEZPRAWIE KOMORNICZO-SĄDOWE I TERRORYZM POLICJI !

ZATRUTA ZIEMIA, WODA, POWIETRZE I ŻYWNOŚĆ !

MANIPULACJA KLIMATYCZNA !

BLOKADA WYNALAZKÓW WOLNEJ ENERGII !

ZDRAJCY NARODU W SEJMIE I W KOŚCIELE !

BEZPRAWNY NAJAZD NATO !

NIELEGALNA ANONIMOWA POCZTA !

JESTEŚCIE NIEWOLNIKAMI ŻYDÓW WE WŁASNYM KRAJU !

HISTORIA PRZEZ NICH NAPISANA JEST WIELKIM KŁAMSTWEM !

WASZ NAJGORSZY WRÓG JEST WŚRÓD WAS, KTÓRY WAS PODSTĘPNIE ZABIJA, KRADNIE WASZ DOROBEK I DZIEDZICTWO ZIEMI, NISZCZY ŚRODOWISKO I SPRZEDAJE PRZYSZŁOŚĆ WASZYCH DZIECI I WNUKÓW !

NADSZEDŁ CZAS NA POWSTANIE Z KOLAN PRZED ŻYDOWSKIMI SZKODNIKAMI SPOŁECZEŃSTW I ICH STRUKTURAMI ADMINISTRACYJNO-SĄDOWNICZYMI W ILUZJI PAŃSTWOWOŚCI !

NADSZEDŁ CZAS NA WYŁAPANIE WSZYSTKICH ŻYDOWSKICH ZBRODNIARZY I SKAZANIE ICH NA ŚMIERĆ !

NADESZŁA REFORMACJA WRAZ Z SYSTEMAMI ALTERNATYWNYMI DO KTÓRYCH KAŻDY POLAK POWINIEN DODAĆ SWOJE SERCE I SWOJE TALENTY ! 

POLSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Jutro może być za późno… śpiewa Waldemar Kocoń

Jak oślepione słońcem ptaki
Z lękiem szukamy swoich gniazd
Wypatrujemy nieba znaków
Gnamy na oślep, tracąc twarz.
Kto nie ma twarzy, kto imienia 
pod maską kryje grzech i strach, 
dla kogo wolność to zniszczenia
Jutro mu plecy złoi bat.

Jutro to może być za późno 
odpowiedzialność brać za dom 
Cegłę do cegły składać równo.
Słyszysz ostatni przestróg dzwon.
Stanąć na nogi Polska musi.
Solidarności ludzkiej gmach.
Wciąż chcą podzielić nas i skłócić,
W duszach kropidłem zasiać strach.

Imperium jadu zakłamania
Samozagłady sieje wiatr.
Z dna nienawiści się wyłania
Nieodgadniony lepszy świat.
Więc póki czas i póki pora
Siada przy stole z bratem – brat.
Rozsądek każe, serce woła.
Nie stój nade mną tak jak kat.
Różaniec krzyż i kamień w dłoniach
Krucjatą w pokojowy marsz
Postęp i równość sił wspora
Dwa różne światy mrok i brzask.

 
29 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 29 czerwca 2016 w NARÓD SŁOWIAŃSKI POLSKI JEST WOLNY !!!

 

Terroryści i złodzieje z prywatnej firmy handlowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego to oszuści podający się za funkcjonariuszy instytucji ochrony państwa, które nie istnieje !

O odszkodowanie za bezprawne działania policji i ABW wobec Teresy z domu Znyk (Wojda).

fotoFoto:  Miejsce dokonania napadu terrorystycznego policji i ABW na Teresę z domu Znyk (Wojda), niewinną i bezbronną  przedstawicielkę Polskiego Ruchu Oporu, prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie” oraz bezprawnego, bezpodstawnego przetrzymywania 8 godzin bez jedzenia i picia oraz kradzieży mienia organizacji oraz mienia prywatnego.

Łowicz, 24.06.2016r.

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI RUCH OPORU

www.wojdabejda.wordpress.com

 

Piotr Pogonowski

szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

poczta@abw.gov.pl

 

Otrzymują:

Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa

International Tribunal into Crimes of Church and State http://itccs-polski.blogspot.de/

Sąd Prawa Zwyczajowego w Wiedniu

International Common Law Court of Justice Vienna

https://www.iccjv.org/

 

Dotyczy : bandyckiego napadu  i rabunku mienia  przez ABW w dniu 07.06.2016r. w woj. świętokrzyskim.

Polski Ruch Oporu działający w ramach prawnych Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi wyraża stanowczy protest i oburzenie na bandycki napad podległych Panu pracowników, dokonany  w dniu 07.06.2016r. na przedstawicielkę naszych organizacji, prezes Teresę z domu Znyk (Wojda), osobę uwolnioną z niewolniczego światowego prywatnego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele.

http://lowiczanie.cba.pl/nowa%20strona/www/

 twojdamini

Polski Ruch Oporu żąda niezwłocznego zwrotu przedmiotów ukradzionych  przez bandytów działających pod szyldem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Skradzione przedmioty stanowią mienie naszych organizacji i  prywatne Teresy Wojda oraz właścicielki posesji, u której dokonano włamania i przeszukania pod jej nieobecność.

Po uprzednim sterroryzowaniu, osobistym przeszukaniu Teresy z domu Znyk (Wojda) , jej samochodu i należących do niej rzeczy, w dniu 07.06.2016r., trwającym 8 godzin (od 9.00 do 17.00) a przy tym pozostawienu jej bez picia i jedzenia, pozbawieniu dostępu do toalety, ukradziono  w dniu 07.06.201r. następujące przedmioty : nowy laptop, aparat fotograficzny, kolekcja USB-Stick zawierającą materiały i dokumenty naszych organizacji jak też prywatne zdjęcia rodzinne jej prezes, notatnik zawierający wykaz numerów telefonów i hasła dostępu na pocztę internetową, na bloga, do konta bankowego Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”oraz do konta prywatnego jej prezes pn.“TERESA WOJDA”, a także mienie prywatne nieobecnej właścicielki posesji :dwa dyski z opracowaniami o ziołolecznictwie do wydania książki i inne płyty CD z nagraniami muzycznymi.

Sposób działania podległych Panu pracowników wskazuje, że są to bestie w ludzkich ciałach, którym wszystko wolno, nawet rzucić na “glebę” niewinną, bezbronną,  60-letnią babcię, prezes zasłużonej dla kultury polskiej organizacji, która z Waszej winy straciła możliwości zarobkowania, na wskutek prześladowań, dręczenia, inwigilacji oraz  z powodu wydanego na nią wielce krzywdzącego wyroku Sądu Rejonowego w Łowiczu, uznającego ją za chorą psychicznie ! https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/03/oficerowie-pokoju-udaremnia-dokonywanie-zbrodni-psychiatrycznych/ https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/24/publiczny-lincz-na-teresie-wojda-prezes-stowarzyszenia-o-24-letnim-dorobku-w-krzewieniu-polskosci-i-w-obronie-narodu-polskiego/

Terroryści z policji i ABW mieli zlecenie “prokuratora okręgowego” z Olsztyna A. Szwedowskiego na przeszukanie posesji, będącej własnością nieobecnej w tym czasie właścicielki, gdzie czasowo przebywał  Artur Ćmok, (na  FC jako Tomek Robert Sikorski ) w roli fachowca remontującego jej stary drewniany dom i jednocześnie organizującego budowę altanki na sąsiedniej działce. Artur Ćmok to jeden z głównych rzekomych podejrzanych, który jak sam mówił, kontaktował się z fałszywym obrońcą  Jabłonowskim-Orszańskim-Kociubą, biegłym sądowym  z Olsztyna, prowokatorem, działającym z Waszego polecenia, celem sprowokowania w Polsce zamachów terrorystycznych a opisywany w artykule prasowym jako 57-letni główny podejrzany Wojciech K. http://wpolityce.pl/polityka/296185-wielka-akcja-abw-na-terenie-calego-kraju-zatrzymano-czterech-mezczyzn-planujacych-zamach-w-polsce  ,

Cyt.:Według ustaleń rmf24.pl głównym podejrzanym jest 57-letni Wojciech K. spod Olsztyna. ABW zabezpieczyła u niego 5 kg materiałów wybuchowych i substancje do ich przygotowania. Drugi podejrzany to 45-letni Krzysztof G. – dla dobra śledztwa prokuratura nie podaje, skąd pochodzi. Mężczyzna miał w domu prawdziwy arsenał: broń maszynową i krótką, celowniki optyczne, kilka tysięcy sztuk amunicji. Obaj mężczyźni usłyszeli główny zarzut próby wywołania poważnych zakłóceń w ustroju Rzeczpospolitej Polskiej.”

Poniżej foto postanowienia o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego Artura Ćmoka, wydane przez „Prokuratora Okręgowego” w Olsztynie  Arkadiusza Szwedowskiego,  odpowiednio potraktowane przez psa właścicielki posesji na której ABW sterroryzowało niewinnych Polaków, podpierając się postanowieniem siłowego doprowadzenia A.Ćmoka, który odegrał rolę ofiary na zlecenie okupanta.

foto nakazu zatrzymania

foto nakazu przeszukania

Artur Ćmok to podstawiony agent okupanta, który miał wyznaczoną rolę odgrywania ofiary a w rzeczywistości skierowany został do akcji przeciwko Teresie z domu Znyk (Wojda) i Marii z domu Znyk (Bejda). Miał zadanie  stawiania w nieskończoność altanki i remontu domku, wyciągania pieniędzy od właścicielek działek, terroryzowania ich. Przy kolejnej próbie terroryzowania wymuszaniem kolejnej zaliczki bez rozliczenia poprzedniej, został wypędzony. Jest winien zwrotu zaliczki i odszkodowania za niefachowe prace budowlano-wykończeniowe. 

Oto poniżej szczegółowy opis napadu terrorystycznego dokonanego przez policję i ABW w okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego wg relacji Teresy z domu Znyk (Wojda) opisany przez jej siostrę Marię z domu Znyk (Bejda).

Dnia 07.06.2016r. o godzinie 9.00 grupa około dziesięciu zamaskowanych terrorystów w pełnym uzbrojeniu wpadła przez płot  posesji należącej do polskiej zielarki.  Dobiegli do siostry Teresy z domu Znyk (Wojda) stojącej przy ogródku warzywnym. Jeden z nich przystawił lufę karabinu do brzucha siostry i wrzeszczał „na glebę „. Więc siostra upadła na ziemię a po chwili powiedział do niej aby wstała, ale siostra mówiła, że nie może wstać. Więc pomogli jej wstać, posadzili ją na krześle i z bronią w ręku jej pilnowali aby się nie ruszała.

Następnie wpadli do domku holenderskiego i wywlekli z łóżka, w piżamie skutego w kajdanki  pana Dariusza Nowaka, który był również gościem zielarki. Później  na teren wkroczyło kilkunastu bandytów  z szyldem ABW  na plecach. Przyprowadzono skutego w kajdanki  Artura Ćmoka i jego pomocnika oraz dwóch pracowników firmy przewozowej, (dostarczyli drewno na budowę altanki) złapanych na sąsiedniej działce, na którą terroryści z policji i ABW  nie mieli nakazu przeszukania.  

Siostra próbowała wylegitymować tych terrorystów ale tylko jedna z dwóch terrorystek mignęła jej przed oczyma jakąś ofoliowaną kartką. Teresa protestowała na dziejące się bezprawie, w przeciwieństwie do Artura Ćmoka, który nawet próbował uciszać protestującego swojego pracownika i z wielkim spokojem godził się być w roli uwięzionego, skutego w kajdanki.

Pracownicy ABW, którzy przeszukiwali posesję zielarki wielokrotnie powtarzali, że nie mają nic do siostry, pomimo tego postępowali zgodnie z ich procedurami, przeszukali jej rzeczy, samochód, uszkodzili skrytkę w samochodzie a dwie terrorystki dokonały rewizji osobistej na oczach wszystkich osób zgromadzonych na podwórku, ponieważ Teresa nie zgodziła się na  odmacywanie w domku holenderskim.  Nie zgodziła się i nie podpisała żadnego podtykanego jej dokumentu. Jedna z terrorystek podetknęła jej na koniec kartkę z numerem telefonu do prokuratora Szwedowskiego. To siostra skwitowała stwierdzeniem: ograbiliście mnie z laptopa, telefonu, notesu i innych rzeczy to w jaki sposób mam dzwonić na tym pustkowiu?

Siostra Teresa udaremniła  zamiar zaplombowania obu domków a tym samym pozbawienia jej środków do życia oraz udaremniła zamiar kradzieży rasowych psów celem oddania ich do schroniska.

Widziała, jak  z miejsca napadu zabrano skutych w kajdanki Artura Ćmoka i  Dariusza  Nowaka. Artur Ćmok wrócił następnego dnia i opowiadał, że policja u niego nic nie znalazła. Prawdopodobnie zawieziono go w kajdankach do Olszytna. Opowiadał, że rozmawiał z  prokuratorem w Olsztynie, gdzie zaproponowano mu podjęcie współpracy ale on rzekomo odmówił i przyznał się do stawianych mu zarzutów handlu nabojami gazowymi  z Orszańskim. Artur Ćmok rozpowszechniał informację, że  ustanowiono dla niego obowiązek meldowania się dwa razy w tygodniu na policji w Warszawie.

Z rozmów z mieszkańcami sąsiednich wsi wiemy, że ABW zamknęło wszystkie drogi dojazdowe w promieniu kilku kilometrów, co bardzo oburzyło mieszkańców okolicznych wsi, którzy  solidaryzują się z moją siostrą i innymi niewinnymi, bezbronnymi ofiarami napadu. Gotowi są podpisać nasz protest przeciwko bezprawnym, terroryzującym działaniom zorganizowanej grupy przestępczej, działajacej na zlecenie Pana  i prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe w Polsce, z prywatną firmą handlową “partia PiS” i “prezydentem” A. Dudą oraz z J.Kaczyńskim i B.Szydło w roli głównej.

Pomimo, że w telefonicznej rozmowie z  prezes Teresą z domu Znyk prokurator Szwedowski wyraził ubolewanie  i obiecał niezwłoczny zwrot bezprawnie zagarniętych przedmiotów, jednak do dziś skradzione przedmioty nie zostały zwrócone na miejsce skąd zostały zabrane, tj. na adres posesji polskiej zielarki w okolicy Ostrowca Świętokrzyskiego.

Pozostał tylko ślad w postaci pokwitowania podpisanego przez asp. sztabowego Krzysztofa Borowiaka z WK KMP Poznań,  który zabrał dokumenty ABW przekazane byłemu właścicielowi działek. Obiecał ich skopiowanie i  zwrot  przez miejscowych policjantów, co niestety do dziś nie zostało spełnione. Poszukiwania tych dokumentów u miejscowych policjantów nie przyniosły skutku, wszyscy udają albo rzeczywiście o niczym nie wiedzą.

Były właściciel działek jest w posiadaniu jedynie pokwitowania wyłudzonych przez policjantów następujacych dokumentów:

 • Spis i opis rzeczy z 07.06.2016r. do protokółu przeszukania do sprawy RSD- 1/2016/ OL, V.Ds 10/2016 wydział postępowań karnych D/ABW w Olszytnie z pozycjami od 1 do 19 na dwóch kartach A4.

 • Spis i opis rzeczy z 07.06.2016r. do protokółu przeszukania do sprawy RSD- 1/2016/ OL, V.Ds 10/2016 wydział postępowań karnych,  D/ ABW w Olszytnie z pozycjami  od 1-18 na jednej kartce A4.

W nagłówku pokwitowania widnieje napis : WK KMP Poznań a na dole podpis asp. sztabowy Krzysztof Borowiak z WK KMP Poznań.

Nie przedstawiono prezes Teresie z domu Znyk (Wojda) żadnych zarzutów, bo Pan dobrze wie, że nie macie nic przeciwko niej, ponieważ ona w swojej społecznej działalności posługuje się dowodami, dokumentami i powszechną wiedzą, demaskujacą ten upadły niewolniczy system oparty na niewolniczym prawie kanoniczno-morskim.

To Pan jako profesor prawa, zwłaszcza kanonicznego, katolickiej uczelni w Lublinie, powinien wiedzieć, że od 01.09.2013r, na mocy dokumentu papieża “Motu Proprio” odpowiadacie, Pan i Pana pomocnicy, prywatnie za szkody i krzywdy wyrządzane osobom naturalnym, rdzennym Polakom-Słowianom  w Polsce. Ponadto powinien Pan wiedzieć, że instytucja kościoła katolickiego została na zawsze zdelegalizowana.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/11/suweren-narod-polski-przejmuje-majatek-kosciola-w-polsce/

Panie Pogonowski,

Polski Ruch Oporu żąda od Pana, zwrotu przedmiotów ukradzionych przez  Pana pomocników,  bandytów działających pod szyldem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz odszkodowania  w wysokości  100 000 złotych ( słownie złotych: sto tysięcy) w terminie do dnia 30.06.2016r., na  konto bankowe:  INTELIGO:50102055581111145677400062.

Niespełnienie naszych żądań skutkować będzie podjęciem dalszych  kroków prawnych przed międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości oraz dochodzenie roszczeń  wg obowiązującej międzynarodowej taryfy za łamanie praw człowieka. https://wojdabejda.wordpress.com/2015/11/21/nie-ma-panstw-sa-tylko-prywatne-firmy-do-wyzysku/ https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby/

Panie Pogonowski,

Polski Ruch Oporu podaje Panu poniżej wykaz przestępstw dokonanych na osobie naturalnej, osobie wolnej Teresie z domu Znyk (Wojda ) za które Pan i Pana pomocnicy, odpowiadacie osobiście własnym majątkiem do trzeciego pokolenia włącznie, zgodnie z  międzynarodową taryfą za łamanie praw ludzkich :

 • Dyskryminacja, przymus lub rasizm – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt, *od pomocnika , 500.0000 €, *od szefa.

 • Prześladowania polityczne – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt, 500.0000 € .

 • Zastosowanie norm i przepisów związanych nazistowską historią (również przez analogię z artykułem 139 Niemieckiej Ustawy Zasadniczej). € 100,000 ryczałt , €  400,000.

 • Publiczne wykorzystywanie w pracy  zawodowej  nazistowskich źródłeł , nazw, i wzorców podporządkowania przywódców nazistowskich, nazistowskiej historii przeciwko innej osobie, € 75.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt.

 • Zastosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów  prawnych,  € 250.000 ryczałt, 1.000.000 € ryczałt.

  • Egzekwowanie zasad nie potwierdzonych  prawidłowo państwowymi ustawami , bez  suwerennej legitymacji  jej wykonawców. € 250.000 ryczałt. 1.000.000 € ryczałt.

  • Wykonywanie  nieuprawnionych działań z przymusem (np zajęcia komornicze, kary, faktury wstępne, etc.) bez posiadania jednoznacznego statusu  „urzędnika państwowego” ,  € 100.000 ryczałt, 1.000.000 € ryczałt.

  • Wtargnięcie do pojazdu bez wyraźnej i dobrowolnej zgody jego użytkownika, € 50.000 ryczałt , € 100.000 ryczałt.

  • Działania, bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego. € 50.000 ryczałt, € 100.000 ryczałt.

  • Wtargnięcie bez wyraźnej i dobrowolnej zgody na zamieszkały grunt wraz z dojściem, € 100.000 ryczałt,  przypadku, € 500.000 ryczałt.

  • Wtargnięcie na prywatne terytorium, bez wyraźnej i dobrowolnej zgody, € 100.000 ryczałt,  500,000 € ryczałt.

  • Wtargnięcie do mieszkania i przynależnych pomieszczeń, bez wyraźnej i dobrowolnej zgody. €100.000 ryczałt, €1.000.000 ryczałt.

 • Bezpośrednia przemoc fizyczna ( indywidualne działania, ciągnięcie, popychanie, uderzanie, wiązanie, kneblowanie, zakładanie  kajdanek  itp,  następstwa powstałe na wskutek ataku i poszczególnych działań), 75.000 € każdy przypadek (od pomocnika)  500.000 € każdy przypadek (od szefa).

 • Bezpodstawne przetrzymywanie w areszcie,  pozbawienie wolności,  5000 € za godzinę od pomocnika , 75 000 € za godzinę  od szefa,

 • Łamanie praw człowieka – naruszenie godności ludzkiej, wbrew  z rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK). € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.

 • Pogwałcenie prawa międzynarodowego – IP66 (Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i obywatelskich 1966.) – traktat prawa międzynarodowego ratyfikowany  przez RFN w 1973 roku! € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.

 • Utrata, odebranie mienia lub własności – w zależności od indywidualnego przypadku, Wartość własności + 25%, Wartość własności + 25%.

 • Opłaty karne, represje, śledzenia, przymus, zniesławienie wobec krewnych   poszkodowanej osoby (małżonka, partnera, dzieci i wnuków), € 50.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt.

 • Sprzeczne z ustawą zasadniczą (GG) złamanie dóbr osobistych, prywatnej autonomii , € 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt.

 • Złamanie zasad ochrony danych osobowych, podsłuchy telefoniczne, komputerowe szpiegostwo, przechwytywanie korespondencji w pomieszczeniach biurowych i handlowych każdy przypadek.€ 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt.

 • Utrata, odebranie mienia lub własności – w zależności od indywidualnego przypadku, Wartość własności + 25%, Wartość własności + 25%.

Panie Pogonowski,

Polski Ruch Oporu podaje Panu poniżej wypis z UPIK w Waszyngtonie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w której Pan sprawuje funkcję szefa, odpowiedzialnego osobiście, prywatnie za opisane powyżej przestępstwa w stosunku do prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczenie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Ruch Oporu, osoby wolnej Teresy z domu Znyk (Wojda) oraz innych Polaków w Polsce, inwigilowanych, prześladowanych, martretowanych fizycznie i psychicznie na różne sposoby, w tym  bronią psychotroniczną.

http://stopzet.org/2016/06/23/drugi-protest-przeciwko-skrytemu-nekaniu-bez-zgody-obywatelach-rp-27-06-2016-warszawa/

Jest Pan szefem prywatnej firmy handlowej zarejestrowanej w Waszyngtonie pod numerem 367461287.  Bierze Pan udział w przestępstwach przeciwko Narodowi Polskiemu i  ludzkości !

UPIK® Record – L
L
Registered company name
AGENCJA BEZPIECZENSTWA WEWNETRZNEGO
Non-registered name or business unit
L
D-U-N-S© Number
367461287
L
Registered address
Ul. Rakowiecka 2a
L
Post code
00-993
L
City
Warszawa
Country
Poland
W
Country code
597
Post office box number
Post office box town
L
Telephone number
225857910
W
Fax number
225858211
W
Name primary executive
Mordaszewski Kazimierz
W
Activity (SIC)
9229
More options:
Return to UPIK®-Search?
Please click on UPIK®-Search.
You would like to change your master data free of charge?
You need to identify yourself first.
Please click on Identification.
You cannot find a corresponding D-U-N-S® Number in the current UPIK® database or would like to apply for a new D-U-N-S® Number free of charge?
Please click on Request new.

https://wojdabejda.wordpress.com/2015/08/29/sila-wiedzy-pokonamy-papierowych-falszerzy-i-kryminalnych-blaznow/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/01/bojkotujmy-prywatne-firmy-symulujace-instytucje-panstwowe/ https://wojdabejda.wordpress.com/2015/10/26/zaglodzic-papierami-papierowego-wampira/ https://wojdabejda.wordpress.com/2015/08/29/sila-wiedzy-pokonamy-papierowych-falszerzy-i-kryminalnych-blaznow/ https://wojdabejda.wordpress.com/2015/12/16/zadanie-odszkodowania-za-wyludzanie-podatkow/

Panie Pogonowski,

Polski Ruch Oporu poniżej przesyła Panu do przyjęcia do wiadomości i respektowania treść naszego oświadczenia na okoliczność upadku niewolniczego, prywatnego, światowego systemu, opartego na prawie kanoniczno-morskim.

 

Wszyscy:

sejm, senat, prezydent, ministerstwa, trybunały, państwowa komisja wyborcza, urzędy: gmin, miast, powiatowe, wojewódzkie, urzędy skarbowe, izby skarbowe, sądy rejonowe, okręgowe, apelacyjne, administracyjne, pracy, sąd najwyższy, komornicy sądowi, prokuratury rejonowe, okręgowe, prokuratura generalna, komendy policji: miejskie, powiatowe, wojewódzkie, komenda główna policji, jednostki wojskowe, sztab generalny, parafie, kurie diecezjalne, Caritas, episkopat, papież, zakłady ubezpieczeń społecznych, kasy rolniczego ubezpieczenia, banki, radio i telewizja oraz  inne firmy- korporacje zarejestrowane jako prywatne geszefty w Waszyngtonie.

Oświadczenie Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu  na okoliczność upadku niewolniczego, prywatnego, światowego systemu, opartego na prawie kanoniczno-morskim.

My rodowici Polacy, uwolnieni dzięki One Peoples Public Trust (OPPT ), która wykluczyła w zgodzie z prawem, 25.12.2012r. z naszego świata korporacje, banki i rządy działające na rzecz niewolnictwa i prywatnych systemów pieniężnych i jednocześnie jako  Suwereni w naszej Ojczyźnie, sprawujący w Polsce bezpośrednią władzę zwierzchnią od 02.11.2014r. oświadczamy, że z Waszymi nielegalnymi, prywatnymi firmami nie mamy żadnej wiążącej umowy.

Wasze jednostki są zarejestrowane w Waszyngtonie jako prywatne geszefty, firmy-korporacje, działające na rzecz wąskiej światowej  grupy interesów upadłego niewolniczego, światowego systemu a na szkodę i krzywdę Polski i Narodu Polskiego, który jest beneficjentem powiernictwa, na zasadzie prawa równości znanego jako “Jedność Istnienia Ludzkiego: ustanowionego przez Stwórcę”. https://www.upik.de/upik_suche.cgi   

Jakiekolwiek Wasze żądania, zakazy, nakazy, rygory, sankcje, restrykcje wobec przedstawicieli Narodu Polskiego są bezprawne, NIELEGALNE !

Podlegają rygorom Dekretu Suwerena z dnia 02.04.2015r.o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce oraz rygorom One Peoples Public Trust. Wasze firmy-korporacje  uznane  zostały  przez  One Peoples Public Trust, za Dłużników winnych, że :„w sposób świadomy, dobrowolnie i umyślnie dopuścili się zdrady” przez „zagarnięcie, eksploatację, wspieranie oraz podżeganie do przestępstwa, którego przedmiotem był system prywatnych pieniędzy” oraz dopuścili się „prowadzenia Systemu Niewolnictwa używanego przeciwko … obywatelom bez ich wiedzy, wbrew ich woli oraz nie uwzględniając ich przyzwolenia”.

https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi  trust/ http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Łowicz, 29.08.2015r.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Oto poniżej treść korespondencji wysłanej na adresy emailowe firmy Orange, która obsługuje numer tel.0501 149 020, zawłaszczony w dniu 07.06 przez ABW.

Łowicka Inicjatywa Obywatelska <lowobywatel2@gmail.com>
Orange <automat.efaktura@pl.orange.com>,

forum.orange@orange.pl,

BOK@orange.pl,

rzecznik.klientow@orange.com

26 czerwca 2016 10:21

Łowicz, 26.06.2016r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 07.06.2016r. telefon komórkowy 501 149 020 został zawłaszczony przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i od tego momentu nie odpowiadamy za koszty związane z użytkowaniem tego numeru.

Rachunki prosimy przesyłać na adres szefa ABW w Warszawie pana Piotra Pogonowskiego, poczta@abw.gov.pl

W związku z tym, że ten numer jest cały czas zajęty istnieje obawa naciągania na koszty.

Na dowód załączamy nasze wystąpienia do winnych bezprawia i zawłaszczenia mienia naszych organizacji.

Maria z domu Znyk (Bejda)

POLSKI RUCH OPORU

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/25/terrorysci-i-zlodzieje-z-prywatnej-firmy-handlowej-agencji-bezpieczenstwa-wewnetrznego-to-oszusci-podajacy-sie-za-funkcjonariuszy-instytucji-ochrony-panstwa-ktore-nie-istnieje/  

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/17/poszukiwacze-terrorystow-terroryzuja-niewinnych-i-bezbronnych-polakow/

 

 
10 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 25 czerwca 2016 w Bez kategorii

 

Poszukiwacze terrorystów terroryzują niewinnych i bezbronnych Polaków !

ABW foto

http://wpolityce.pl/polityka/296185-wielka-akcja-abw-na-terenie-calego-kraju-zatrzymano-czterech-mezczyzn-planujacych-zamach-w-polsce

Łowicz, 16.06.2016r.

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk                                                                  Pierwszy Polski Sąd Prawa Zwyczajowego                                                               POLSKI RUCH OPORU                                                                                                    Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”                                         Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi                                          www.wojdabejda.wordpress.com , http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze         

Zbigniew Ziobro-Prokurator Generalny

Cezary Fiertek -Prokurator Okręgowy w Olsztynie

Arkadiusz Szwedowski-Prokurator Okręgowy w Olsztynie

Otrzymują:

Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa

International Tribunal into Crimes of Church and State,  http://itccs-polski.blogspot.de/

Sąd Prawa Zwyczajowego w Wiedniu

International Common Law Court of Justice Vienna

https://www.iccjv.org/

W związku z bezprawnym i bezpodstawnym atakiem terrorystycznym, napadem na obrończynię Narodu Polskiego i Polski, przedstawicielkę  Polskiego Ruchu Oporu, osobę wolną Teresę z domu Znyk, zamachem dokonanym na zlecenie Panów prokuratorów, w dniu 07.06.2016r. na terenie prywatnej posesji położonej w woj. świętokrzyskim, należącej do znanej polskiej zielarki,  Polski Ruch Oporu wyraża stanowczy protest, oburzenie i domaga się oficjalnych przeprosin w mediach ogólnopolskich, które okrzyknęły tę akcję jako sukces ABW a fakty wskazują, że była to perfidnie zaplanowana z Waszej strony prowokacja, z udziałem m.in Waszych agentów, którzy przed Narodem Polskim odgrywali rolę jego obrońców.

Akcja terroryzowania bezbronnych działaczy wyrażających troskę o los i przyszłość Narodu Polskiego w jego Ojczyźnie jest wielkim skandalem międzynarodowym a służby ABW jako organizacja terrorystyczna  powinny zostać niezwłocznie rozwiązane.

Ten bandycki napad kilkunastu osób, podległych Wam służb, na osoby przypadkowo znajdujące się na terenie dwóch sąsiednich prywatnych posesji, z czego tylko na jedną z posesji, na posesję zielarki był prokuratorski nakaz  przeszukania, wskazuje jednoznacznie na złamanie nie tylko praw ludzkich i obywatelskich ale na działania bez zezwolenia prokuratora, na działania bezprawne.

Nagłe wtargnięcie w dniu 07.06.2016r. o godzinie 9.00 przez płot kilkunastu osób w kominiarkach i w pełnych uzbrojeniu, przystawienie broni do brzucha, komenda : „Na glebę !!! “, skucie kajdankami, przetrzymywanie 8 godzin, aż  do godziny 17.00,  bez picia i jedzenia,  bez dostępu do toalety, z groźbą użycia broni palnej, kradzież telefonów, laptopów, dysków ( dwa dyski zawierające materiały do ksiązki na temat ziołolecznictwa nieobecnej w tym dniu właścicielki posesji ), wymuszanie podpisywania protokułów ABW, nawet przez byłego właściciela działek dopełnia obraz bezprawia i kompromituje Panów prokuratorów jak też służby Wam podległe.

http://www.rmf24.pl/fakty/news-wielka-operacja-abw-zatrzymano-mezczyzn-ktorzy-planowali-zam,nId,2216285

Polski Ruch Oporu domaga się zwrotu bezprawnie zagrabionego mienia, które stanowi własność naszych organizacji:

 • nowy laptop,

 • aparat fotograficzny,

 • kolekcję USB Stick zawierającą materiały i dokumenty naszych organizacji jak też prywatne zdjęcia rodzinne jej prezes

 • Notatnika zawierającego wykaz numerów telefonów i hasła dostępu na pocztę internetową, bloga oraz  do konta bankowego Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”oraz do konta prywatnego jej prezes pn. “TERESA WOJDA”

oraz mienia prywatnego właścicielki posesji :

 • dwa dyski z opracowaniami o ziołolecznictwie do wydania książki.

Wyżej wymienione przedmioty i zawarte w nich dane zostały zagarnięte , wbrew sprzeciwom jej posiadaczki, Teresy z domu Znyk, podczas tej ogólnopolskiej akcji skierowanej przeciwko osobom z tzw. ruchu narodowego, pod rzekomym pretekstem poszukiwania broni, środków wybuchowych.

Dla ułatwienia pracy pracownikom służb specjalnych podległym panom prokuratorom Polski Ruch Oporu oświadcza, że w swojej ponad 5letniej działalności zawsze występował i występuje o pokojowe odsunięcie od władzy  uzurpatorów nie posiadających legitymacji SuwerenaNarodu Polskiego do prawa sprawowania władzy i zajmowania stanowisk w instytucjach, które symulują instytucje państwowe i kościelne a zarejestrowane są jako prywatne firmy handlowe w UPIK w Waszyngtonie.

Prezes  wielce zasłużonego dla polskiej kultury narodowej Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, współtwórczyni Inicjatywy Obywatelskiej  Dorzecza Bzury i Słudwi, Polskiego  Ruchu Oporu, organizacji bezkompromisowo, społecznie broniących Naród Polski przed zagrożeniami zsyłanymi przez uzurpatorskie władze wszelkich szczebli w Polsce, zasługuje na najwyższe uznanie i słowa wdzięczności a nie na tak haniebne, brutalne  potraktowanie !

Jako osoby uwolnione 25.12.2012r. z prywatnego niewolniczego światowego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, jako Suwereni sprawujący bezpośrednią władzę zwierzchnią od 02.11.2014r. na mocy Proklamacji oraz  na mocy Dekretu z 02.04.2015r. o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce, uznajemy Was, szefów nielegalnych, prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje państwowe wraz z Waszymi pomocnikami za wrogów Narodu Polskiego i Polski !

Nie posiadacie  legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego ! Wasze działania są nielegalne, bezskuteczne, bezprawne ! Działacie na szkodę i krzywdę Suwerena-Narodu Polskiego i Polski ! Zajmujecie nielegalnie obiekty będące niezbywalną własnością Suwerena-Narodu Polskiego !

Żądamy niezwłocznego opuszczenia bezprawnie zajmowanych obiektów, niezbywalnej własności Suwerena-Narodu Polskiego, na mocy Dekretu z 02.04.2015r. „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” – najwyższej rangi aktu prawnego wydanego w zgodzie z polską racją stanu w celu usunięcia z organów/urzędów osób pełniących funkcje w sposób nieuprawniony i niewłaściwie udokumentowany.

Panowie prokuratorzy odpowiadacie prywatnie, wraz z pomocnikami, swoim majątkiem za szkody i krzywdy wyrządzone osobom naturalnym, mieszkańcom Łowicza i okolic a  także za szkody wyrządzone Suwerenowi-Narodowi Polskiemu i Polsce, w tym obrończyniom Narodu Polskiego i Ludzkości; Teresie z domu Znyk, Marii z domu Znyk.

Suweren-Naród Polski pozbawia Was  praw obywatelskich !  Wasze majątki, Wasze konta bankowe, przechodzą na własność Suwerena- Narodu Polskiego. Macie prawo zabrać jedną walizkę i wraz z rodzinami opuścić na zawsze terytorium Suwerena- Narodu Polskiego ! Suweren wydaje Wam i Waszym dzieciom na zawsze zakaz wjazdu na terytorium Polski !

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk                                                                   Pierwszy Polski Sąd Prawa Zwyczajowego                                                                 POLSKI RUCH OPORU                                                                                                         Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”                                         Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi       

 
8 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 17 czerwca 2016 w Bez kategorii, Polski Sąd Prawa Zwyczajowego