RSS

WYGNANIE I KONFISKATA MIENIA ZAMIAST FAŁSZYWYCH PRZYWILEJÓW!

21 Gru

Królestwo Polskie Narodu Słowiańskiego, 13.12.2016r.

Polski Ruch Oporu, który ustanowił 21.06.2016r. Dekrety uwalniające Naród Polski Słowiański od okupantów wewnętrznych i zewnętrznych, w dniu 13.12.2016r. ustanawia:

Dekret 13

Unieważnia się wszelkie fałszywe dokumenty oraz  dokumenty oparte na sfałszowanych przez żydów odpisach z ksiąg grodzkich, nadające żydom fałszywe uprawnienia i przywileje na terenie Królestwa Polskiego Słowiańskiego, dawnego Imperium Lechickiego. Wszystkich żydów skazuje się na wygnanie i konfiskatę mienia za wielowiekowe knowania i wszelkie ludobójcze działania w przeszłości i teraźniejszości przeciwko prawowitym mieszkańcom Naszej Słowiańskiej Ziemi.

POLSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/29/narod-slowianski-polski-jest-wolny/

    

Królestwo Polskie Narodu Słowiańskiego, 21.06.2016r.

                     OBWIESZCZENIE

DO SŁOWIAŃSKIEGO NARODU POLSKIEGO !

Dekret 1

Rdzenni Polacy są wolni od wszelkich „sądów”, urzędów administracyjnych – prywatnych firm okupanta wewnętrznego i zewnętrznego, stanowiących „prawo” talmudyczne – rzymskie i kanoniczne „prawo morskie”. Uznaje się za nielegalne, bezprawne, bezskuteczne wszystkie wydane przez okupanta „ustawy”, „rozporządzenia”, „decyzje”,„wyroki”,  „postanowienia”, „nakazy”,  „zakazy”.

Dekret 2

Wszyscy żydowscy namiestnicy rzymscy, wraz ze zdrajcami „szabas gojami”, którzy stosują bezprawie prawa kanoniczno- pirackiego morskiego do zniewolenia, zniszczenia i kolonialnego wywłaszczenia rdzennej ludności Polskiej Słowiańskiej czyli kolaboranci faszyzmu korporacyjnego są skazani na śmierć przez Trybunał Sądu Zwyczajowego.

Dekret 3

Ogłasza się zniesienie immunitetów i nieważność wszelkich prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe i kościelne oraz firm będących na ich usługach. Szefowie i pracownicy tych firm odpowiadają karnie, prywatnie do trzeciego pokolenia !

Dekret 4

Zakazuje się ludobójczych ataków dilerów śmierci-służb medycznych i weterynaryjnych żydowskiego okupanta, będących na usługach światowego kartelu farmaceutycznego, nastawionego na zysk ze sprzedaży trucizn, które powodują cierpienia i przedwczesną śmierć.

Dekret 5                                                                                                   Ogłasza się stan głodu jakościowego, który doprowadza do wielu zaburzeń zdrowotnych wynikających z niedoborów składników odżywczych oraz do zatrucia towarami korporacyjnymi zawsze zawierającymi domieszki różnych trucizn.

Dekret 6

Ogłasza się nacjonalizację wszelkich szpiegowskich wież elektronicznych na terytorium Królestwa Polski Słowiańskiej.

Dekret 7

Ogłasza się jako bezprawie manipulacje faktami historycznymi  dotyczącymi Królestwa Polskiego Słowiańskiego i jego dziedzictwa oraz bezpodstawne przypisywanie winy Polakom za niemieckie, żydowskie obozy zagłady ! 

Dekret 8

Uznaje za zbrodnie ludobójstwa przejmowanie w przeszłości i teraźniejszości  majątku nieruchomego i ruchomego rdzennych Polaków-Słowian  w sposób podstępny przez żydowskich lichwiarzy, poprzez zbrodnie na właścicielach, kradzież ich majątku i tożsamości. Ogłasza się karę śmierci dla ludobójców, którzy dokonywali, dokonują zbrodni przeciwko życiu, pokojowi, wolności, miłości, godności życia w pokoju i zgodzie !

Dekret 9

Powołuje się Wojsko Królestwa Polskiego Słowiańskiego i Siły Ładu Społecznego. Wzywa się wszystkie obce wojska i służby do opuszczenia bezprawnie zajętego terytorium dawnego Imperium Lechickiego.

Dekret 10

Uznaje się za zdelegalizowane i ogłasza konfiskatę mienia: partii, stowarzyszeń, fundacji, gmin niepolskich oraz innych firm i koncernów, które bezprawnie weszły w posiadanie i władanie niezbywalnym majątkiem Słowiańskiego Narodu Polskiego.

Dekret 11

Ogłasza się zniesienie niewolnictwa wprowadzonego przez krucjaty krzyżowe począwszy do kłamstwa tzw. chrztu Polski  i przez władców królewskich , którzy ulegli wpływom „stolicy apostolskiej” i zakonu Jezuitów wprowadzając feudalizm i płacenie podatków na „kościół” oraz na feudalnych „panów”, którzy bezprawnie wywłaszczyli dziedziczne obszary naszych słowiańskich przodków zasilając okupację słowiańskich ziem krzyżakami ściągającymi niemiecko-języczną ludność wraz z ludnością żydowską na obszary rdzennie polskie !

Dekret 12

Wystawia się listy gończe za wszystkimi osobami, które dobrowolnie czy pod przymusem współdziałając z prywatnymi firmami obcego okupanta na terenie Polski Słowiańskiej dopuścili się przestępstw wobec zdrowia, życia i majątku rdzennych Polaków, motywując to iluzją prawa czyli bezprawiem talmudycznym i za to odpowiadają prywatnie.  

Jako współwinne uznane są wszystkie osoby, które umożliwiają, ukrywają czy tolerują przestępcze czyny dokonywane na rdzennych Polakach przez żydowskich zbrodniarzy i ich płatnych pachołków.  

Powyższe Dekrety weszły w życie 21.06.2016 i są ostatecznie obowiązujące w granicach Królestwa Słowiańskiego Polski .

Okupacja wewnętrzna i zewnętrzna są zakazane ! Naród Polski Słowiański jest wolny !

POLSKI RUCH OPORU

              

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

statut-kaliski-plakat

„Tej fałszywce służą wydania Statutu Kaliskiego, jak na zamieszczonym zdjęciu. Dlaczego to ordynarna fałszywka – wyjaśniają wnioski z badań prawno-historycznych w czasach, gdy polscy naukowcy nie dostawali grantów za poprawność polityczną.”

„Wygląda to tak – mówi jeden ze współczesnych pisarzy w roku 1618 – jak gdyby jaki rozbójnik pojmany na rozboju, broniąc się, okazywał przywilej królewski lub bullę papieską, w którychby stało, że kto je okaże wolno mu kraść, wydzierać, zabijać i mordować, a dlatego nie ma go o to nikt imać ani karać”.

Oto poniżej  haniebna treść fałszywych przywilejów żydowskich, urągających wszelkim zasadom moralnym i poczuciu sprawiedliwości, dyskryminujących rdzennych Słowian-Polachów-Polaków, od ponad 10 tysięcy lat zamieszkujących tereny dawnego Imperium Lechickiego !

36 punktów wchodzących w skład Statutu kaliskiego:

 • Kiedy jest sprawa przeciwko żydowi, nie może przeciw niemu świadczyć chrześcijanin sam, lecz razem z innym żydem.

 • Kiedy chrześcijanin pozywa na żyda o zastaw, żyd zaś utrzymuje, że żadnego nie wziął, wtedy żyd przysięgą się uwolni.

 • Kiedy chrześcijanin utrzymuje, że na zastaw od żyda mniej pieniędzy otrzymał, aniżeli żyd teraz żąda, żyd przysięgą dowód złoży.

 • Kiedy żyd, nie mając świadków, utrzymuje, że chrześcijanin zastaw wypożyczył, chrześcijanin się odprzysięże.

 • Prócz rzeczy kościelnych i krwią zabarwionych wolno żydom wszystko brać w zastaw.

 • A gdyby zastaw jaki był kradziony, żyd się odprzysięże, że o kradzieży nie wiedział, a chrześcijanin winien mu kapitał na zastaw ten wypożyczony z procentem zapłacić.

 • Kiedy zastaw chrześcijanina przez ogień lub kradzież u żyda zginie, żyd od nalegającego chrześcijanina przysięgą się uwolni.

 • Żydzi w sporach swoich (tj. między sobą) wyłączeni są spod sądów miejskich; zostają pod opieką króla lub wojewody.

 • Za zranienie żyda słuszna kara i koszta kuracji.

 • Za zabicie żyda słuszna kara i konfiskata majątku.

 • Za uderzenie żyda kara zwyczajna w kraju.

 • Żydzi ceł większych od mieszczan nie płacą.

 • Od przewożonych zmarłych nic nie płacą.

 • Chrześcijanin niszczący cmentarz oprócz kary zwyczajnej majątek traci.

 • Rzucający kamieniem na szkołę żydowską odda wojewodzie dwa funty pieprzu.

 • Gdy żyd u swojego sędziego ulegnie karze, która się „wandel” nazywa, zapłaci mu funt pieprzu. (Wandel – wina pieniężna.)

 • Gdy żyd raz i drugi od swego sędziego zapozwany, nie stawi się, zapłaci karę zwyczajną, gdy się trzeci raz nie stawi, zapłaci karę stosunkowo wyższą.

 • Za zranienie żyda żyd płaci karę zwyczajną.

 • Przysięga na dziesięć przykazań nie powinna być żydowi naznaczoną, tylko o wartość przechodzącą szacunek 50 grzywien srebra, a w mniejszych rzeczach przed szkołą przysięgać będzie.

 • Gdyby dowodów nie było, kto zabił żyda, my żydom damy przeciw podejrzanym prawną opiekę.

 • Za gwałt na żydzie wyrządzony, chrześcijanin będzie karany podług prawa ziemskiego.

 • Sędzia żydowski żadnej sprawy przed sąd nie wytoczy, jeżeli do tego przez skargę strony spowodowany nie będzie.

 • Gdy chrześcijanin odbierze dany żydowi zastaw, a procentu nie zapłaci w ciągu miesiąca, przybywa procent od procentu.

 • U żyda nikt na kwaterze być nie ma.

 • Nie wolno jest żydom wypożyczać pieniądze na dobra nieruchome.

 • Odwodzenie dziecka żydowskiego, jako kradzież uważane będzie.

 • Zastaw gdy rok i dzień u żyda pozostaje, staje się jego własnością.

 • W dnie świąt swoich żydzi nie mogą być przymuszani do oddawania zastawu.

 • Zastawy od nich gwałtem biorący ściągnie na siebie karę.

 • Nie wolno żydów oskarżać o używanie krwi chrześcijańskiej.

 • Występki żydów w ich szkołach sądzone być mają.

 • W jakiej monecie żyd pożyczał, w takiej żądać może oddania długu z należnym procentem.

 • Konie żydzi w zastaw tylko we dnie brać mogą.

 • Mincarzom nie wolno chwytać żydów pod pretekstem, że fałszują pieniądze.

 • W gwałcie nocnym sąsiedzi żydowi pomoc dać winni pod karą 30 szelągów.

 • Wolno jest żydom wszystkie towary kupować, chleba i innych żywności dotykać się.

Cyt.: „O fałszywce tzw. „przywilejów żydowskich”, zebrane dowody naukowe wskazują, iż rzekome „zatwierdzenia KW przywilejów żydowskich” nie były „przywilejem Bolesława”, lecz fałszywkami powstałymi w czasach po okresie panowania Kazimierza Wielkiego.

Żydzi skutecznie wprowadzili do obiegu prawnego fałszywy dokument, dający im różnorodne fałszywe uprawnienia, Żydzi nowym królom nigdy nie przedkładali oryginalnego zatwierdzenia poprzednika, lecz zawsze tylko odpisy z ksiąg grodzkich, aby rzecz z fałszywką nie wyszła na jaw. Fakt „odnawiania” przy użyciu metody korzystania z kopii fałszywki bezsprzecznie zaświadczają wskazane i opisane w części I liczne „warianty przywilejów”, a okoliczność ta „nie podlega najmniejszej wątpliwości”, jak pisze prof. R. Hube.”

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/o-falszywce-tzw-przywilejow-zydowskich-2013-09

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/pozniejsze-losy-przywileju-boleslawa-poboznego-2013-09 

Łowicz, 27.12.2016r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy !

Uzurpator Andrzej Duda, szef żydowskiej prywatnej firmy handlowej „Kancelaria Prezydenta RP”, bezprawnie, bezpodstawnie i bezskutecznie podający się za „prezydenta RP” nie spotkał się ze Słowianami w święta Szczodrych Godów bo wie, że oni go bojkotują, nie uznają za prezydenta ale uznają go za uzurpatora, oszusta, fałszerza, ludobójcę ! Z całą odwagą kłamstwo należy nazywać kłamstwem, oszustwo oszustwem a mord na Słowiańskim Narodzie ludobójstwem ! A.Duda zasłużył sobie aby pisać i mówić o nim a nawet zwracać się do niego odpowiednio do jego przestępstw ! ANDRZEJ DUDA TO LUDOBÓJCA SŁOWIAŃSKIEGO NARODU POLSKIEGO !                                                            

Andrzeju Duda, ludobójco, dostaniesz od losu to na co sobie sam zasłużyłeś !!!              

My, dumni Słowianie tylko wizualizujemy powracanie dawnych praw, dawnej mowy i natchnionego życia Słowian na terenie dawnego Imperium Lechickiego. Jak to się stanie tylko ON-BÓG STWÓRCA to wie ! Naszą rolą jest odczuwanie tak jakby się to już stało !!!!!!

Maria i Teresa z domu Znyk 

POLSKI RUCH OPORU

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/chanuka-2016-juz-polska-ziemia-ziemia-polin-wedlug-a-dudy-2016-12

 
 

15 responses to “WYGNANIE I KONFISKATA MIENIA ZAMIAST FAŁSZYWYCH PRZYWILEJÓW!

 1. Adam Kramarczyk

  22 grudnia 2016 at 09:24

  Panie Tadeuszu, czy założył pan już własne państwo, jeśli nie to może od tego trzeba zacząć? Jest szansa że kolejni słowianie założą swoje i stworzy się jakiś związek państw słowiańskich. Sam myślę nad takim rozwiązaniem.

  Polubienie

   
  • wojdabejda

   22 grudnia 2016 at 20:33

   Panie Adamie,
   czy zwraca się Pan z tym pytaniem do Pana Tadeusza Cichockiego ?
   Niestety, ale pan Tadeusz Cichocki jeszcze nie znalazł czasu ku temu aby zająć stanowisko w kwestiach poruszanych na naszej stronie.
   Proszę to pytanie skierować bezpośrednio do T.Cichockiego. http://www.t.cichocki.pl

   Pragnę zwrócić uwagę, że Słowianin Piotr Sobieski, autor 13 powyżej cytowanych Dekretów Królestwa Polskiego Narodu Słowiańskiego poszedł o wiele dalej niż Pan Tadeusz Cichocki !
   Tworzenie wiosek słowiańskich jest sprawą godną polecenia i rozpowszechniania !
   Na terenie dawnego Imperium Lechickiego już powstały słowiańskie wioski a czy przyjmą jakąś bardziej zorganizowaną formę egzystowania to czas pokaże. Napewniej będzie to możliwe po uwolnieniu naszych terenów z żydowskiego jarzma władzy Trój-Korony ! Mam nadzieję, że nastąpi to już niebawem !

   Z serdecznymi słowiańskimi pozdrowieniami
   Maria z domu Znyk

   Polubienie

    
 2. wojdabejda

  23 grudnia 2016 at 22:26

  Nowy Porządek Świata
  24. 02.2014 | 14:13
  Nowy Porządek Świata
  new world order
  Przemiany dokonujace się na przestrzeni dziejów za każdym razem poprzedzały dwie bardzo istotne sprawy; po pierwsze niezależne od woli człowieka zawirowania klimatyczne o zasiegu okołoziemskim obecnie nazywane Małymi Epokami Lodowymi, po drugie owe przemiany za każdym razem posiadały znacznie wcześniej wytworzone w umysłach ludzkich podbudowy filozoficzne.
  Na takich to podstawach filozoficznych zbudowano potęgi imperialne we wszystkich bardzo dobrze nam poznanych okresach historycznych ze współczesnością włącznie. Czas trwania tych potęg był różny w zależności od intencji ich twórców jak i inwencji wrogów owych imperiów. Na podobnej zasadzie jedynej podbudowy filozoficznej powstały wszystkie otaczające nas religie, z upływem czasu bardzo oddalające się od pierwotnego wzorca. Poddając gruntownej analizie kanony religijne oświeconych mnichów buddyjskich, skrajnie ortodoksyjnych Żydów nazywanych Haridim, muzułmańskich Sufich, ortodoksyjnych wyznawców Hinduizmu, czy też przedstawicieli pierwotnego chrześcijaństwa w pierwszch wiekach jego trwania a dziś reprezentowanego przez Staroobrzędowców możemy dostrzec jedynie niewielkie róznice, wyróżniające się znikomą istotą wpływu na kanon. Różnice te są co najwyżej wpływem środowiska naturalnego, bądź wpływu społeczności sąsiadujących, jak też wynikiem czasu i błędu ludzkiego.
  Przenosząc się na prerię Ameryki Północnej napotkamy Apaczów z bardzo bogato razwiniętą mitologią , w której to jedyny Bóg Stwórca Ulsen wysłał na ziemię Ducha Gór pokrytych lodem jako przewodnika i nauczyciela dla ludzi. Bardzo ważnym bóstwem dla owych Apaczów było wyobrażenie Biało Malowanej Kobiety i jej syna Dziecka Wody z lodu. Przesuwając się znacznie na południe dotrzemy do Inków, dla których najważniejszym świętem było Inti Raymi – Święto Słońca, a jego przebieg wyglądał dokładnie jak chrześcijańska msza uroczyście koncelebrowana w obecności relikwi. Dodać należy, że w wyrażeniu Raymi użyto sylaby staroegipskiej „RA”, a czytane wspak słowo Inka bardzo koresponduje z boginią indyjską Agni. Skrajna różnorodność społeczności jak i fakty podane w innych felietonach powoli, acz systematycznie przesuwają granice naszego poznania, umiejscawiając powstanie najstarszego przesłania filozoficznego dla mnie oczywistego, iż miało to miejsce w centrum postania haplogrupy „R” Y-DNA, zaś nosicielami tej ideii byli przedstawiciele haplogrup powinowatych do „R” czyli haplogrupy „A”, „B”, „C”, „D”, „E” oraz „Q” .
  Wprowadzona przez genetyków zagwozdka dotyczy haplogrupy „P” o bardzo znikomym udziale w obecnej populacji ludzkiej z której niby ma się wywodzić „R” jest bezzasadne ze względu na jej słabość genetyczną, raczej możliwe jest wywiedzenie tej haplogrupy od „R” czyli na odwrót. Wymienione haplogrupy wyprowadziły specyficzny rodzaj filozofii jaki dziś nazwalibyśmy na wskroś ekologiczny w bardzo szerokim rozumieniu tego słowa, połączony z uprawą roli, uzyskiwania pożywienia pracą rąk, z wykorzystaniem wiedzy przyrodniczej do uzyskiwania postępu tak duchwego jak i materialnego. Przedstawiciele tych haplogrup kierowali się „SŁOWEM” i ono przedstawiało dla nich najwyższą wartość i oni są właśnie twórcami GLAGOLICY, co znaczy mowy i wiedzy zapisanej odpowiednimi znakami nazywanej przez nich Bożymi Myślami zawartymi także w jej ligaturach. Przedstawione powyżej społeczności nastawione były skarajnie pokojowo, można powiedzieć pacyfistycznie co odzwierciedlają zachowania dzisiejszych ortodoksów religijnych wymienionych również.
  Tu zmuszny jestem do niewybrednej dygresji o paleografach polskich którym to nie przyszło do głowy aby zająć się tymi ligaturami-głagolicowymi, po mimo zajmowania się ligaturami z innch alfabetów.
  Przedstawiciele podmiotowych haplogrup biorą swój początek w Afryce, ich epigonami są plemiona Bantu, Buszmeni, Pigmeje, oraz lud Baka. Ich cechy chrakterologiczne altruizm z pacyfistycznym nastawieniem życiowym uzupełnia równość wszystkich członów, grupa społecznych jak też duża symbioza ze środowiskiem nauralnym połączona z doskonałą jego znajomością, łącznie z zakresem medycznym. Rozdział wprowadzony w haplogrupie „R” na R1a i R1b uważam jest również zwykłym krętactwem wprowadzonym dla skomplikowania wywodzenia prawdy obiektywnej.
  Przy określeniu kodu genetycznego Tutanhamona zakwalifikowano go do R1b (haplogrupa celtycka), przy czym Katalończycy odznaczający się niemalże 90% nasyceniem swojej społeczności tąże haplogrupą mówią o sobie El Polaco, a ich sowa płomykówka nazywa się Lechuza.
  Drugim a zarazem przeciwstawnym zespołem haplogrup genetycznych są : „F”, „G”, „H”, „I”, „J”, „K”, „L”, „M”, „N”, „O”, oraz haplogrupa „S”, gdzie dokonano również zwkłego krętactwa klasyfikując „S” w początkowej fazie jako „K5” i bardzo nieodpowiedzialnie z tejże haplogrupy wyprowadzono po raz drugi haplogrupę „R”, jest to całkowicie nie jasne , gdyż w takim układzie „R” winna wywodzić się z „K”, a nie z „S” jest to trochę zawiłe jednak bardzo ważne dla obrazu otaczającej nas rzeczywistości. Wydaje mi się, że dalszy ciąg wywodu rozjaśni te zawiłości. Niniejsze haplogrupy od „K” do „O” wywodzą się z haplogrupy „S”, która swój początek bierze na Papui Nowej Gwinei, tam też żyją ludy, które wzorce swych zachowań powstałe w zamierzchłej przeszłości przekazały swoim następcom, przekazowi uległy także skłonności do pewnego typu chorób. Nie uzasadnioną roszczeniowość przedstawicieli tych haplogrup ilustrują zachowania mieszkanców Papui Nowej Gwinei, którzy jako Bóstwa uznali samoloty dostarczające wszelakie dobra białym kolonizatorom budujac im odpowiednie posągi w postaci tychże samolotów. Bardzo mocno przestrzegany rytuał oddzielenia świata kobiet i mężczyzn spowodował wytworzenie u nich skłoności homoseksualnych u obu płci. Skłonności pedofilskie o podłożu homoseksualnym są wynikiem praktyk stosowanych przez dorosłych mężczyzn Papuańskich wobec dzieci i młodzieży. Te haplogrupy cechuje bezwzględne postępowanie z wrogami jak i z pobratymcami i nie obcy jest im kanibalizm. Wśród kobiet z Papui po raz pierwszy zdiagonozowano chorbę Kreuzfelda Jakoba, wywołaną zjadaniem mózgu ludzkiego. W przeciwieństwie do haplogrupy „R” dla których cennymi zwierzętami były krowa, koza, czy kot dla przedstawicieli haplogrupy „S” najceniniejsze zwierzęta to świnia i pies, na których wzorowano swe zachowania łącznie z wzjemnym karmieniem piersią.
  Tu nie zaszkodzi mała dygresja, że w pierwotnej wersji mitu o założeniu Rzymu to świnia,a nie wilczyca wykarmiła Romulusa i Remusa, zresztą spotykana w mitologii różnych ludów znanych historycznie jako olbrzymi dzik-Odyn, a brat zabił brata bez zbytnich skrupułów. Przedstawiciele tych haplogrup rzadziej są wegetarianami, natomiast cześciej są myśliwymi co pokrywa się z ich zamiłowaniem do jedzenia mięsa również psiego, nie wyłaczając różnego rodzaju robactwa. Takie i cały szereg innch zachowań spowodowały braki w wytwarzaniu pewnych substancji koniecznych dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Organizmy przedstawicieli tych haplogrup nie wytwarzają laktazy, która jest warunkiem przyswajania mleka w wieku powyżej trzech lat, nie wytwarzają także dostatecznej ilości melatoniny co burzy wskazania zegara biologicznego, a także nie pozwala na osiąganie wyższych stanow świadomości, jak też nie rozbudza uczuć wyższych. Taki stan rzeczy bardzo często wyzwala zachowania skrajnie okrutne. Spotykane w terminologi medycznej schorzenia oraz zespoły schorzeń o podłożu genetycznym w ogromnej większości dotyczą własnie tych haplogrup, są to między innymi : choroby skóry, choroby wieku starczego Alzhaimer, demencja starcza, częste urazy scięgna Achillesa, a także różnego rodzaju braki w pełnym rozwoju tak fizycznym jak i psychicznym. Bardzo istotnym szczegółem dotyczącym tych haplogrup jest niedostateczne wykształcenie organu mowy, co przekłada się na zniekształcone wypowiadanie głosek lub niemożność wypowiadania niektórych z nich. W Europie najwieksze nasycenie społeczeństw tymi haplogrupami jest w krajach Skandynawskich, w Niemczech, Belgii, Luksemburgu, Szwajcarii , Austrii, a także jednak znacznie mniej w Wielkiej Brytani i Holandii. W celu pokrycia gołosłwności przedstawię kilka faktów także z ustawodawsta tych krajów. I tak w dyskryminacji kobiet przoduje Szwajcaria w której to dopiero w roku 1990r. wszystkie kobiety uzyskały pełnię praw wyborczych, tam też najbardziej rozwinięte jest donosicielstwo posunięte do tego stopnia, że każdy dozorca tzw. „cieć” jest na usługach policji, jeżeli chodzi o preferencje seksualne to Szwajcarzy cieszą się opinią najbardziej zagorzałych zwolenników onanizmu w Europie. W krajach Skandynawskich z kolei do 1976r. obowiązywały przepisy prawa zezwalające na przymusową sterylizację osób z niedorozwojami genetycznymi, co świadczy o takiej potrzebie jak i wynaturzeniom ustawodawcy, w kwestii rozpasania seksualnego z tych to krajów wywodzi się pornografia na szeroka skalę. Belgia i Austria są słynne z afer pedofilskich oraz kazirodczych. W Niemczech od 1933r cały aparat państwowy opierając się na antyhumanitarnych prawach najpierw zwrócił się przeciwko własnej społeczności , a następnie przeciw innym nacjom dajac upust swym wynaturzeniom. Z tych to krajów słychać najwięcej głosów w sprawie eutanazji. Należy zaznaczyć, że bardzo daleko posunięta obłuda tych społeczności ma swe odbicie w badaniach socjologicznych, określajacych największy odsetek donosicieli do urzedów na swoich sąsiadów tzw. „życzliwych”.
  Powyższe haplogrupy cechuje również korzystanie z pracy niewolniczej, stamtąd wywodzi się również rasizm i jego pochodne. Natarczywość w narzucaniu nam Słowianom rasizmu jest wynikiem obłudy charakterystycznej dla społeczności wyżej opisanych, a nie opisane same się przypomną.
  Dywagacje prowadzone na różnych płaszczyznach prowadzą nas do zupełnie innego spojrzenia na przebieg rozwoju cywilizacji ludzkiej z wprowadzeniem diametralnie różnych założeń od powszechnie przyjmowanych , a należących do kanonu tzw. poprawności politycznej.
  Jedną z podstawowych tez jakie zostały użyte w tychże dywagacjach jest założenie XIV wiecznego filozofa muzułmanskiego Ibn Chalduna, który dość dokładnie opisał powinowactwo haplogrupowe, opisujac je jako związki ponad plemiene czy też ponad narodowe, co daje podstawy do dopuszczenia tezy iż genetyka znana była przed rokiem 1953. Opierając się na wynikach prac tegoż filozofa, poddając analizie zachowania społeczeństw z podziałem na haplogrupy uzyskamy wyniki o zadziwiających prawidłowościach, dotyczących lini podziałów nawet wewnątrz wspólnot religijnych.
  Zachowania w polityce międzynarodowej na dzisiejszej scenie świata są typowymi przejawami powinowactwa haplogrupowego. Według tej zasady są wywoływane konflikty zbrojne. W największym obecnie mocarstwie świata USA istniejąca ciągłość władzy bierze swe źródła u „Ojców Założycieli „ dla których podbudową filozoficzną są założenia masonerii , dziś skupinych w takich środowiskach jak: Iluminaci, Bilderberg Group, Forum Dawos (czytane wspak sowa –d), czy już czysto amerykańskim Bohemians Grove, oczywiscie z symbolem Wielkiej Sowy. Środowiska te w lwiej większości skupiają przedstawicieli haplogrup genetycznych Y-DNA biorących swój początek od „F” a zakończywszy na „S”, choć zgodnie z rozwojem cywilizacji winno być od „S” do „F”. Przedstawiciele tych haplogup za swojego śmiertelnego wroga uważają przedstawicieli wchodzacych w skład klanu haplogrup związanych z haplogrupą „R” to jest tejże „R” oraz „A”’ , „B”, „C”, „D”, „E”, „P” i „Q”.
  Administracja amerykańska wraz ze swoimi rzeczywistymi sojusznikami w swojej polityce zagranicznej kieruje się zawsze jedną zasadą polegajacą na ciągłej i systematycznej eliminacji przedstawicieli haplogrup powiązanych z „R”, wzorując się na Bismarku i jego stosunku do Polaków. Ludzie rzadzący Ameryką , a można powiedzieć dążący do panowania nad światem zawsze kierowali się mistyką i przepowiedniami organizujac się w tajnych stowarzyszeniach opisanych wyżej, jak też w innych bardzo często lokalizowanych przy renomowanych uczelniach wyższych. We wszystkich przepowiedniach jakie udało mi się zlokalizować, łącznie z zapowiedziami Adama Mickiewica i Julisza Słowackiego, to z Polski wyjdzie Iskra Boża od której rozpocznie się Nowy Porządek Świata.
  Obserwując doniesienia medialne na temat tajnych stowarzyszeń najczęściej przebija się fakt, że nie zapadają tam żadne decyzje mające wpływ na bieg historii, prawda jest zgoła odwrotna i tam to podejmowane są decyzje o upadku i powstaniu państw i kierunkach koniunktury napędzającej zyski wybranym. W tych kręgach rodzą się decyzje o mordach politycznych dokonywanych na głowach państw i przywódców religijnych nawet bardzo znaczących. To jest temat na najblizsze felietony.
  W celu zmiejszenia negatywnych skutków zanieczyszczonego powietrza, wody, w ogólności wszystkich sfer naszego życia , łącznie z lekami bardzo gorąco zachęcam do używania wody z lodu. Najprościej można ją uzyskać z wody sieciowej, którą po przegotowaniu i ostudzeniu należy zamrozić, a nastepnie odstawić do odtajenia i używać do spożywania na zimno jak i w napojach goracych czy też zupach, można ją wspomagająco stosować jako kosmetyk. Wiadomo, że najdoskonalszą wodą z lodu jest woda z prawdziwego lodowca, bądź z zamarzniętego górskiego strumienia.Książkę na temat zalet owej wody wydał lekarz rosyjski o nazwisku Tombak.
  Bardzo gorąco polecam rozszerzanie swojej wiedzy na temat ziół rodzimych i sposobów ich stosowania, a także samodzielnego zbierania suszenia i przechowywania, oczywiście bez odwracania sie od medycyny nowoczesnej.
  Swoją wiarę w moc sprawczą ligatur głagolicowych zawarłem w tytule felietonu zapisując po polsku Nowy Porządek Świata co oznacza Nasze Słowo Pokojem, zaś new world order zapisałem celowo małymi literami aby osłabić moc tego zwrotu, który jest inwokacją prędzej do szatana niż do Boga i ma znaczenie „on ma na nas wzgląd”. O stosowanych zabiegach magicznych z zastosowaniem glagolicy też napiszę.
  Trzebnica dnia 10.02.2012r.
  Tadeusz Mroziński Nowy Porządek Świata cz 2
  24. 02.2014 | 14:14
  Nowy Porządek Świata
  new world order
  Część druga
  W głoszonej i przyjmowanej za prawdę, bądź wyśmiewanej Spiskowej Teorii Dziejów brak jest jednoznacznej spójności co do założeń filozoficznych jak i racjonalego wytłumaczenia procesów historycznych. Całość rozbija się o zbyt wąska zdolność pojmowania i usztywnienie procesów umysłowych tzw poprawnością polityczną. Dodatkowe zamieszanie wprowadza celowe ogłasznie coraz to nwych teorii o rozwoju cywilizacji jak i powstaniu człowieka myślącego.
  Najbardziej istotnymi elementami zawartymi w owej Spiskowej Teorii Dziejów są zdobycze cywilizacyjne i kulturowe haplogrupy „R” Y-DNA ( Słowiańskiej) zrabowne przez ludy haplogrup wywodzących się od haplogrupy „S” Y-DNA. Do takich elementów należy zaliczyć Kult Słońca, Głagolice, oraz wiedzę astronomiczno – astrologiczną.
  Założenie Rzymu bardzo dokładnie datowane na 20.04.753r pne, jest dniem przesilenia wiosennego i wpisane jest w Kult Słońca, w jednej z wersji legendy o tym fakcie jest napisane , że braci złożycieli wykarmiła świnia , z czasem dla pozytywnego oglądu zmieniono na wilczycę. Pierwszymi mieszkańcami tegoż Rzymu byli pospolici przestępcy; mordercy i złodzieje, a żony dla siebie zdobyli we właściwy sobie sposób. W dalszej części mitu o założeniu Rzymu, król Trankwiniusz Pyszny po niezbyt udanych targach dokonał zakupu zaledwie trzech tzw. Ksiąg Sybiljańskich w których to zapisana była cała historia ludzkości, tak przed założeniem Rzymu jak i do końca świata. Z tych to ksiąg wywodzi sie przepowiednia, że Rosja będzie tak mała iż zmieści się w cieniu stuletniego dębu, z normalnego punktu widzenia jest to wierutna bzdura i została zfabrykowana znacznie później i puszczona w obieg jako samospełniające się proroctwo. Czas początków Rzymu to czas podbicia Lacjum. Spotykani tam Latynowie opisywani są jako uczestnicy procesów socjologicznych, społecznych i militarnych, natomiast gdy przedmiotem rozważań stają się zdobycze cywilizacyjno – kulturowe na scenie dziejowej pojawiają się Etruskowie, tajemniczy lud znający pismo( zapewne Głagolicę), a także posiadający bardzo daleko posuniętą wiedzę techniczną, z umiejetnością budowania dużych obiektów kamiennych, które ponoć impregnowali preparatami roślinnymi. Co ciekawe, że owi Etruskowie jak szybko się pojawili, tak szybko zniknęli z areny dziejowej mimo wysokiego statusu cywilizacyjnego, według historyków wyższego od Latynów, którzy się ostali. Opisywani Etruskowie to nic innego jak Krawczukowi Ruskowie, wprowadzeni do kanonu historycznego znacznie później z magicznym przesłaniem, że podobne powoduje podobne i jest magicznym działaniem przeciwko Rosji, zniknęli Eruskowie zniknie i Rosja.
  Powstanie Watykanu datowane na IV wiek n.e. odbyło się po Soborze Nicejskim kiedy to uznano chrześcijaństwo za religię państwową, znacznie odbiegającą doktrynalnie od założeń Jezusa z Nazaretu, co bardzo ładnie przedstawił papież Leon X słowami „jak to dużo dobrego nam i naszym ludziom zrobiła bajeczka o Jezusie”. Takim to sposobem wiedza Latynów pozostająca w Watykanie zyskała jeszcze jednego poplecznika. Istniejąca równolegle z cywilizacją rzymską cywilizacja grecka, także posiadała swój ośrodek wiedzy w KonstantynoPOLU, która po podboju weszła w skład Cesarstwa Rzymskiego ciągle zachowując znaczna obrębność, choćby przez wiekszy humanitaryzm.
  Przepowiednie głoszące koniec świata jaki ma nastąpić w 1000r n.e. spowodowały, że dla uchronienia wiedzy oraz własnej skóry włodarze Watykanu dali bardzo znaczące uprawnienia z przekazem wiedzy miastu Sion w Szwajcarii, i jak uczy historia od 999 roku rola tego miasta znacznie wzrosła. W herbie rzeczonego Sionu znajdują się dwie Gwiazdy Dawida, Insygnia Papieskie, oraz odwrócona podwójna szlara sowy płomykówki. Z tegoż miasta widać masyw górski z potężnym szczytem o nazwie DOM słynącym z bardzo intensywnych burz z piorunami. Owe Gwiazdy Dawida to nic innego jak połączenie dwóch pierwszych liter nazwy tego miasta nałożne na siebie, oczywiscie w zapisie głagolicowym, gdzie „I” zapisywane jest w postaci trójkąta równoramiennego z podstawą na dole, natomiast „S” zapisywane jest w postaci trójkąta równoramiennego z podstawą u góry. Insygnia papieskie podkreślają wiarę w przepowiednię głoszącą koniec świata lub jakiś kataklizm mający nastąpić w 1000r , umożliwiającą przeniesienie papiestwa do tegoż Sion, zaś odwrócone szlary to podkreślenie swoistego związku ze źródłami wiedzy( od Sowian-Słowian). Tenże Sion jest także miejscem powstania owych tajemniczych „Protokołów Mędrców Sionu-Syjonu”, przypisywanych a jakże Carskiej Ochranie, bardzo interesującego żródła wiedzy dziejowej. Wyrażenie „Dom” w języku polskim ma wiadome znacznie i w połączeniu z piorunami może oznaczać DOM BOGA grzmotów i błyskawic, zapewne jest to zbyt mało przekonujące, lecz kiedy spojrzymy na ów napis umieszczany na obiektach sakralnych w znaczeniu „Deo Optimo Maximo”, Bogu Najlepszemu Najwyższemu, obraz owego wyrażenia zmienia się dość znacznie. Przy interpretacji głagolicowej zapis ten jest wezaniem, zawołaniem lub inwokacją oznaczającą „nasze dobro na myśli”, bądź „myślimy o naszym dobrze”. Należy zaznaczyć, że na terenie Kantonu Valais na którym znajduje sie owe Sion mieszkali Walijczycy z haplogrupy „R,” jednakże odznacza się ona znacznym nasyceniem haplogrupą „G” Y-DNA . Zupełnie nie przypdkowo w pobliżu Sion umiejscowiono CERN poszukujący bozonu Higgsa, czyli Ducha Świetego, jak też potwierdza się szeroka pojęciowość przedstawicieli haplogrupy „R”, którzy są w stanie to pojęcie objąć, otóz inicjatorem tego przedsięwzięcia był Feliks Bloch, ja zaś widzę B-Lach, gdzie dodana litero-ligatura „B” oznacza Boży.
  Jak widać owi Medrcy Syjonu nie pozostawali bezczynni i utworzyli nowy ośrodek do panowania nad światem, z mojego oglądu wynika, że czas jakiś pozostawali w konflikcie z Watykanem i dopiero Papież Juliusz II nawiązał ściślejszą współpracę ustanawiając Gwardię Szwajcarską do strzerzenia tajemnic Watykanu-zaufanie do swoich. Filjami dla Watykanu były Castel Gandolfo polatyński ośrodek wiedzy, oraz Czarni Gwelfowie z Wenecji tam to prowadzono badania genetyczne połączone z chowem wsobnym. W ogólnie dostępnych żródłach można uzyskać informacje, że inseminację zwierząt z powodzeniem przeprowadzano już w XII wieku w środkowych Włoszech, co przez oficjalą naukę uznane zostało za fałsz. W Wenecji na ciągle owianej tajemnicą wyspie San Serwolo ( nie ma takiego świetego), również dokonywano takich doświadczeń, przy czym należy podkreślić, że Wenecja jest miejscem powstania haplogrupy genetycznej „I” Y-DNA nazywanej wenecką, co zapewne jest klonem od „G”. Tu należy dodać, że władający Wenecją Czarni Gwelfowie, byli zagorzałymi zwolennikami Papiestwa a wrogami Cesarstwa, bez wątpienia łącznikiem takich powiązań była, bezwględna chciwość, a także wspólny wróg to jest Słowiańszczyzna jak i Konstantynopol, dwa altruistyczne ośrodki wiedzy starożytności. Co prawda z częścią Słowian rozprawiono się na siłę wprowadzając chrześcijaanstwo rzymskie, z okrutnymi represjami reakcji pogańskiej, przy czym stare wierzenia ukrywano wśród wtajemniczonych i ludu. W XI wieku pierwotne chrześcijaństwo – czcicieli wody pozostało jedynie wśród Prusów oraz Wiślan i Lędzian , którzy w 1031 po przez Białą Cerkiew nad rzeką Roś uciekli z Polski na tereny Wielkiego Księstwa Moskiewskiego i kronikarz zapisał jak to w roku 1034 Kazimierz Odnowiciel wkroczył do opustoszałego Krakowa. Mającym jakiekolwiek wątpliwości wyjaśniam, że nazwa Rosjanie pochodzi od rzeki Roś, którą to na powrót na tereny Prusów przynieśli Staroobrzędowcy obdarzając ta nazwą jedno z jezior na Mazurach. Nazwa rzeki i miasta Moskwa wywodzi sie od nazw z ziem polskich takich jak Moskawa-rzeka w Polsce, Skawa-rzeka, Skawina-miasto. Mającym dobrze rozwinięty dar abstrakcyjnego myślenia czy też wyobraźni podam, że w nazwach tych ukryta jest nazwa odkrytej w naszych czasach substancji chemicznej o nazwie „skwalen”, która jest składnikiem sebum.
  Posuwając się nadal tropem Spiskowej Teorii Dziejów, staniemy przed wielkim znakiem zapytania stawianym przez współczesnych historyków o zadziwiajacy rozwój potegi Mongołów, zlepku przeróżnych plemion pasterskich o sprzecznych interesach liczących maksymalnie 2,5mln ludzi bez żadnego zaplecza technologicznego, że o kulturowo-cywilizacyjnym nie wspomnę.
  Otóż Wenecja z Watykanem w czwartej wyprawie Krzyżowej 1204 , dokładnie ograbiła Bizancjum, bezwzględnie i okrutnie rozprawiając się z jego mieszkańcami i budowlami. W tejże wyprawie zrabowano cenne zapisy wiedzy starożytnej nie zpominajac o „Całunie Turynskim”, a także o złocie czym znacznie powiększono swoje zasoby. Prz okazji złupiono inne chrzescijańskie miasto Zadar z religią Bogomilską.
  Do bardzo daleko idących wniosków skłaniać nas powinna istotnie głęboka fraternizacja stosunków Papiestwa oraz Wenecji z Imperium Mongolskim, posiadającą szeroką dokumentację literacką, oraz ikonograficzną zwiazaną z m.in. Marco Polo jego ojcem i stryjem. Jest to tym bardziej zastanawiające, że działo się to podczas najazdów mongolskich na Europę. Jedynym tego wytłumaczeniem jest po prostu napuszczenie, po sowitym opłaceniu Mongołów na Europę zamieszkaną głównie przez Słowian. Znamiennym jest także fakt, że Mongołowie doszedłszy do granic Wenecji nie podbijali bogatej prowincji, a wymieniali uprzejmości i dary. Podobne zachowania Watykanu i Wenecji jak też innych krajów Europy Zachodniej historia odnotowała przy wyprawach Władysława Warneńczyka jak i Jana Sobieskiego Trzeciego.
  Przypisywane Majom autorstwo o końcu świata 21.12.2012r. Dzień Małego Słońca z kultu solarnego, a także zapis z Apokalipsy św. Jana w części „Losy Kościoła” kończący sie słowami „ i wrzucili je do tłoczni Bożego gniewu ogromnej. I wydeptano tłocznię poza miastem, a z tłoczni krew wytrysnęła aż po wędzidła koni, na tysiąc i sześćset stadiów”, jest autorskim przewidywaniem przyszłości przez twórców Spiskowej Teorii dziejów na czele z Watykanem. Zamieszczony tu cytat Apokaliptyczny mówi o końcu kościoła w jego obecnej formie po 1600 letnim krwawym panowaniu, przy czym przedstawiciele Watykanu całkiem niedawno wyrazili swoje poparcie dla Nowego Porządku Świata. W sferze materialnej Watykan przewidując upadek Wiecznego Miasta, podobnie jak w roku 1000 wybudował potężną bazylikę w Polsce na miejscu dawnej pogańskiej świątyni Lecha (krętacze historyczni mówią Licha) w Starym Licheniu przy tym dokonując zabiegu magiczno- głagolicowego zmieniając nazwę miejscowości w 2012r na Licheń Stary.
  Jak to historia lubi się powtarzać, początki Rzymu są związane z mieszkającymi tam przestępcami. W Licheniu księża przy każdej okazji przpominają aby uważać na kieszonkowców-doliniarzy.
  Wzmiankowany bozon Higgsa, to nic innego jak w religii „Duch Świety” przenikający cały wszechświat, a zamarzanie wody jak i ziemi powoduje jego odradzanie, w powietrzu wytwarza się podczas wyładowań burzowych z bardzo znaczącym wpływem na obieg azotu w przyrodzie. O tym kiedyś więcej napiszę.
  Trzebnica dnia 12.02.2012r.
  Tadeusz Mroziński Nowy Porządek Świata cz3
  24. 02.2014 | 14:15
  Nowy Porządek Świata
  new world order
  Część trzecia
  Na przestrzeni ostatniego tysiąclecia powstało wiele ośrodków dążących do zaprowadzenia NPŚ, z czego niezbicie wynika, że musiał istnieć Stary Porządek Świata. Odkrywanie filozofii jak i społeczności dążących do zaprowadzenia owego NPŚ, odbywa się równocześnie z poznawaniem przesłanek kulturowo-cywilizacyjnych uzasadniających SPŚ-Stary Porządek Świata.
  Celem dalszego zaniechania ciągłego wymieniania wszystkich haplogrup genetycznych Y-Dna, co jest dość uciążliwe i rozpraszające uwagę czytelnika skupioną na przebiegu analizowanych procesów historycznych, poddam uproszczeniu owe zawiłości genetyczne. Za pozwoleniem ludy dotyczczas okreslane haplogrupami „A”’,”B”’, „C”, „D”, „E”, „P”, „R”oraz „Q”, będę określał jako „RA” co zresztą z przedstawianego ciągle takiego samego punktu widzenia jest prawidłowe, jest to również prawidłowością stricte naukową. Ludy natomiast bedące przeciwstawnymi do wymienionych, a będące przedstawicielami haplogrup „F”, „G”, ”I”’,”J”, „K”, „L”, „M”, „N” , „O” oraz „S”, z której to zapisany ciąg haplogupowy się wywodzi, będę określał „FG”.
  Mała Epoka Lodowa z VIII w p.n.e. spowodowała znaczne zmiany na ówczesnej scenie politycznej w Europie; Grecja „RA” została podbita przez ludy „FG” , podobnie Lacki „RA”, „Rzym” został podbity przez „FG” co powiązało się z zaprowadzeniem nowych porządków. Do głosu doszła chciwość „FG”, co na pierwszym miejscu postawiło złoto, został wprowdzony podział na wolnych i niewolnych czyli niewolnictwo, znacznie pomniejszono rolę kobiety, zaś jednostki chore i ułomne zabijano, w tych czasach wprowadzono współzawodnictwo sportowe, skupjające kontrolowane emocje. Najogólniej zamieszczone powyżej wskazówki umożliwjają odczytanie przesłanek zawartych w „Protokołach Mędrców Sionu”, jak i też w sygnałach dochodzących o tendencjach inicjowanych przez tajne stowarzyszenia obecnie.
  Rozwiewając wątpliwości co do Grecji wyjaśniam, że w tendencyjnie nazwanych tzw. Wiekach Ciemnych Grecję zamieszkiwali Heloci, inaczej mówiąc lud HEL co czytane wspak brzmi LEH, skąd już bardzo blisko do nazwy Lechici. Przyjęta powszechnie nieuzasadniona nazwa tego kraju Grecja pochodzi od najeźdźców – Spartan, pochdzacych z Kaukazu haplogrupa „G”, którzy swoją najwyższą radę nazywali Geruzjia bądź Geruzja i po językowych modyfikacjach została przyjęta jako Grecja. Kraj o którym mowa nazywa się Hellada od Lechickich mieszkańców tych ziem i twórców kultury Helleńskiej. Wojna trojańska to nic innego jak próby uzasadnienia rabunku kobiet słowiańskich przez tych niby Greków, z podobnym wydźwiękiem spotykamy się w micie o Sabinkach ze strożytnego Rzymu.
  Nazwa Rzymu wywodzi się od strosłowiańskiego słowa MIR od zwrotu „wodzić mir” dla jego prawdziwych mieszkańców, zaś dla uzurpatorów MOR od „morowe powietrze”.
  Symbolika Trojańska, podarunku przynoszącego zgubę, oraz Sinona człowieka nieznanego śmiałej myśli, przygotowanego zarówno do posłużenia się podstępem jak i do śmierci obecna jest ciągle w spiskowej teorii dziejów, przez Homera przedstawiona jako koń wypełniony wojownikami Achajskimi. Należy zauważyć, że nazwisko Sinona bardzo kresponduje z nazwą Sion jak też nazwa zwierzęcia koń, którą znajdujemy w nazwisku Cohn, Coen,Cohelo Khan, itp, Nazwa koń w słowiańszczyźnie jest nieuzasadnina, koń po słowiańsku to „łoszad”.
  Pozostając przy micie, czy też opisie Wojny Trojańskiej spotykamy Achillesa, który według przepowiedni miał zginąć młodo jako bohater lub jako starzec w zapomnieniu, jak pamiętamy Achilles wybrał pierwszy wariant.
  Takie trojańsko-achillesowe zakończenie życia możemy przypisać bardzo wielu światowej sławy artystom od Deana Martina poczynając, a na Witney Hudson kończąc, z dalszym ciągiem pośmiertnej chwały. Tak tragicznie zamykane księgi życia są wskazówką o wykorzystwaniu ich do znanej nam teorii spiskowej. Wracając do Achillesa, który rzekomo zginął ugodzony strzałą w piętę, mowi o przynależności owego Achillesa do jednej z zespołu haplogrup „FG” Y-Dna, co jest brakiem genetycznym właściwym tym haplogrupom również obecnie.
  Z pojęciem trojańskości spotykamy się również w astronomii wcześniej w astrologii przy tzw. planetojdach trojańskich występujących w pasie Jowisza, Ziemi i Marsa, co prawda nazwa została im nadana dopiero w XX wieku, jestem jednak przekonany, że planetoidy te znane były znacznie, znacznie wcześniej przez przedstawicieli haplogrupy „RA”. Obecnie na niebie poruszają sie dwa zespoły planetoid jedne to Trojanie i są 60 stopni przed Jowiszem, zaś drugi zespół to Grecy w odległości 60 stopni za Jowiszem i tak jest też w rzeczywistości. Dyplomatyczny zabieg trojańskości, mający na celu rozbicie przeciwnika od wewnątrz w Spiskowej Teori Dziejów jest stosowany od zawsze nazywany czasami V kolumną lub działaniami fałszwej flagi.
  Achajowie, nazywani Grekami jak i Rzymianie żyli w związkach zwanych dziś partnerskimi, czyli homoseksualnych tak mężczyźni jak i kobiety( Lesbos), tak było z założycielami Rzymu jak i z hoplitami Leonidasa, w takich zwiąkach żyli żołnierze Aleksandra Wielkiego. Wojna Trojańska jest ciągiem wydarzeń militarnych, gdzie ciąg zdarzeń służy odbiciu kobiety Helockiej – Heleny, w rzeczy samej była to wojna o kobiety. W micie o porwaniu Sabinek z kolei kobiet Latyńskich stan rzeczy jest identyczny, w opisanych przypadkach chodziło przede wszystkim o zdobycie kobiet, których ojcami byli przedstawiciele haplogrupy „R” Y-DNA.
  Adekwatna sytuacja do opisanych zaistniała za czasów Aleksandra Wielkiego, który swe pierwsze kroki skierował na Słowiańszczyznę, lecz dzięki dobrze zorganizowanej obronie przez księcia Lestka Grecy zostali przepędzeni, co opisuje Wincenty Kadłubek. Wobec niepowodzenia owego rabunku kobiet Grecy za namową Arystotelesa przystąpili do podboju Azji Mniejszej i Centralnej gdzie również występuje duże nasycenie społeczności haplogrupą „R”.
  Historia pisana Starożytnego Rzymu jak i Grecji przedstawia nam obraz wszelakich możliwych dewiacji seksualnych z usankcjonowaniem wszystkich rodzajów prostytucji włącznie. Do naszych czasów dotarły opisy przeróżnych orgi seksualnych, połączone z gloryfikacją najwymyślniejszych dewiacji w sferze zaspokajania chorych chuci, a także podwaliny pornografii..Takie porządki zaprowadzono po podbiciu mieszkających tam społeczności z haplogrupy „R”, dla której owe zachowania były obrazoburcze. Z historii wiemy także, że to własnie tam powstały podwaliny eugeniki oraz eutanazji, co było potrzebą przy dużej liczbie narodzin z poważnymi wadami genetycznymi jak i z szybko postępującą niedołężnością starczą.
  Istotą bardzo poważnego zagadnienia opisanego powyżej, z jakim mamy do czynienia również współcześnie jest to nobilitacja, oraz preferowanie takiegoż stylu życia, w którym liczą się tylko młodzi i zdrowi, uprawjający wszelakiego rodzaju seks, przy rozwjającej się po cichu eugenice oraz eutanazji.
  Stosunki seksualne mające na celu zaspokojenie rządzy przeżywania przeróżnego rodzaju wątpliwych doznań, szczególnie połączone z dewiacjami są przyczyną zakłócenia energi nie materialnej między uczestnikami aktu seksualnego. Brak odmienności płciowej jak i bardzo często gatunkowej przy zoofilii, czy też wiekowej przy pedofilii powoduje, że wydatkowanie energii nie trafiaia do właściwego odbiorcy jak też automatyczne uzupełnienie tej energii wydatkowanej przez drugą stronę nie ma właściwego odbiorcy. Stan takich zachowań, prowadzących w złym kierunku pogłębia zamroczenie alkoholowe czy też narkotyczne, zaś przyjęcie takiego stylu życia prowadzi do bardzo poważnego zaburzenia wzorca energetycznego, który może być przekazywany potomstwu.
  Bardzo znacznie zdeformowany wzorzec energetyczny znajduje swe odbicie we wzorcu genetycznym i może być przekazywany przez wiele pokoleń, co z kolei jest przyczyną znacznej liczby narodzin z poważnymi wadami genetycznymi w połączeniu z przyśpieszoną starością.
  Tu na miejscu będzie przypomnienie wielu zapisów religijnych mówiących o wielopokoleniowej zemście bożej, grożącej dewiantom, jak choćby wielopokoleniowa zemsta Boga na dewiantach Sodomy i Gomory. Z dociekań historycznych wynika, że znacznie mniej ułomności genetycznych powstaje przy howie wsobnym, bądź stosunkach kazirodczych niż na skutek dewiacji seksualnych, przy czym zaburzenia wywołane dewiacjami seksualnymi znajdują swe odbicie przez wiele pokoleń.
  Dewiacyjne zachowania Achajów jak i Rzymian, powodowało masowe narodziny ze znacznymi ułomnościami genetycznymi, co aż nadto wyjaśnia prowadzenie wojen w celu pozyskania kobiet, których ojcami byli przedstawiciele haplogrupy „R”,pozbawieni skłonnnosci dewiacyjnych. Tak to co nieco odbrązowieni w swoich zachowaniach wyglądają twórcy tzw. demokracji Greckiej oraz tzw. kultury Rzymskiej, z przełożeniem na dobę obecną ze związkami partnerskimi propagowanymi przez show biznes, a także popierające takie zachowania nowo tworzone prawo z ciągle obecną eugeniką oraz eutanazją.
  W takich to okolicznościach powstało przekonanie, że do panowania nad światem predysponowane są związki homoseksualne między mężczyznami, z tego też względu w składy najtajnieszych stowarzyszeń wchodzą wyłącznie mężczyźni, a do umocnienia ich chorych związków prowadzą „uświęcone” rytualne orgie homoseksualne.
  W takich okolicznościach, z chwalebną przeszłością trwa układanie iście szatańskich planów do panowania nad światem. Celuje w tym Administracja Amerykańska z Bohemians Grawe, Czaszką i Piszczelami, masonami itp., w Europie Tron Brytyjski z innymi Królestwami, Bilderberg Group, czy Szwajcarzy z Forum w Dawos, oraz federacjami sportowymi. Namnożenie owych ośrodków nastąpiło po wyjściu wiedzy z Watykanu, znalazło swoje odbicie również w tajnych Zakonach czy też u Różokrzyżowców, bądź Iluminatów. Elementem łączącym te ugrupowania jest powinowactwo haplogrupowe w zakresie haplogrup „FG”. Nadrzędnym celem zwolenników „FG” NPŚ jest wyniszczenie przedstawicieli „RA”, społeczności altruistycznej, której zawdzięczamy całą wiedzę od zarania dziejów, jest to czynnik jednoczący wszystkie ośrodki mnożące się po roku 1000 i wyprowadzeniu wiedzy zrabowanej Latynom poza obręb Watykanu. Tenże Watykan z powołanym w IV n.e. papiestwem nie zmienił na jotę swego kursu, którego celem jest całkowite wyniszczenie „RA” oraz chrzescjaństwa, połączonego z wprowadzeniem niewolnictwa i nagromadzenie jak największej ilości złota.” Patrz nauki św. Pawła”. Zbudowanie świata niewolniczego z części ludzkości opartej na haplogrupach „FG”, nie zaś na ludności z obrębu „RA” jest realne ze względu na cechy chrakterologiczne właściwe haplogrupom „FG” predyspsponujące ich do bycia niewolnikami bądź nadzorcami niewolników, chciwych i pysznych, nigdy zaś bycia ludźmi wolnymi z robudowanym życiem wewnętrznym co jest właściwe dla „RA”.
  Znamienne jest to,że wszczynajac pożogi wojenne Watykan czynił to zawsze tuż przed występującymi zmianami klimatycznymi nazywanymi Małymi Epokami Lodowymi, znakiem tego w wiedzy zrabowanej Latynom były sposoby przewidywania pogody, zapewne znacznie dokładniejsze od moich. Znając obłudę uzurpatorów do władania nad światem ich ciągłe bębnienie na temat globalnego ocieplenia należy odczytać zgoła odwrotnie, a mianowicie jest to sygnał nadchodzącej Małej Epoki Lodowej.
  Watykan służacy jako przykrywka, dobrowolnie lub pod przymusem posługuje się Papieżami i ciągle modyfikowanym chrześcijaństwem do realizacji zaprowadzenia Nowego Porządku Świata. Świadectwem jest obecny konflikt Benedykta XVI z sekretarzem stanu jak i ciągły konfikt Jana Pawła II z Agostino Kasarollim, o ciągłości historycznej może zaświadczyć fakt organizacji dwóch zamachów nań dokładnie w dzień Id Marsowych i słowa Ali Agcy, który wskazał, że źródeł zamachu należy szukać w Watykanie. Skierowanie uwagi na trop słowiański jest bzdurą, nie trzymającą się kupy, a jej celem było dołożenie do pieca od tysiącleci podsycanej nienawiści do prawosławia. Jeszcze jedną ze wskazówek co do wielotorowego działania Watykanu jest zagadkowa śmierć Jana Pawła I.
  W symbolice wielu religii oraz kultur powyżej opisane zagadnienia są przedstawiane w postaci wężą zjadającego swój ogon, gdyż nieświadomi swych zachowań przedstawiciele haplogrup „FG”, propagując i praktykując dewiacje seksualne przyczyniają się do smounicestwienia. Dziś o tym mówią wyłaniane grupy podwyższonego ryzyka zapadalności na przeróżne choroby genetyczne, czy też zakaźne. Obserwując intensywność ekspansji dewjacji seksualnych już dziś można rozpocząć odliczanie, przy czym całe to towarzystwo może liczyć na mój głos.
  Trzebnica 21.02.2012r.
  Tadeusz Mroziński Nowy Porządek Świata cz4
  24. 02.2014 | 14:16
  Nowy Porządek Świata
  New world order
  Część czwarta
  Zadaniem jakie postawiły przed sobą mnożące się jak grzyby po deszczu Tajne Stowarzyszenia jest całkowite usunięcie śladów po Starym Porządku Świata, o którym stanowiły haplogrupy „RA”; porządku w którym Duch górował nad materią, a świadomość kreowała byt.
  Bardzo Mocno akcentowana piramidalna organizacja owych stowarzyszeń może ulec samozagładzie, gdyż ów system i przekonanie jej twórców opiera się zasadniczo na wadach chrakterologicznych preferujących materializm z dominującą chciwością i pychą, co może być zarzewiem konfliktu, tak wewnątrz tych stowarzyszeń jak i między stowarzyszeniami. Niewątpliwym tego przykładem są ataki koncernów prasowych na Watykan , rzec by można, dzielenie skóry na niedźwiedziu. Zarzewiem upadku może okazać się także przebudzenie tzw. zwykłych ludzi z haplogrup „FG”, którzy w pierwszym rzędzie przeznaczeni są do: roli królików doświadczalnych w badaniach pseudo medycznych z celowo wywoływanymi epidemiami, czy też do roli mięsa armatniego w konfliktach zbrojnych, oraz do roli przyszłych niewolników, gdyż trofiejny tort ma przypaść tylko wybranym.
  Dziś ludzi świadomie bądź nieświadomie służących owym Spiskowcom w swoistych kręgach nazywa się „Pożytecznymi Idiotami”, określeniem zaczerpnietym z ideologii Marksistowsko-Leninowskiej.
  Odbicie mitu o Feniksie odradzającym się co 500 lat z popiołów zobrazuje nstępujące zestawienie faktów historycznych otóż : najazdy mongolskie na Europę haplogrupy „RA” około 1250r ne, o których pisałem w poprzednich felietonach, niemalże dokładnie o 500lat poprzedziły interesujacy ciąg zdarzeń historycznych.
  W znanym nam historycznym świecie w 750r ne Kaukascy Bułgarzy, jeszcze nie Słowianie najeżdżają na prawosławną i słowiańską Serbię. Zachętę do prowadzenia podboju Słowian znajdziemy w powinowactwie haplogrupowym do zdobywców z Watykanu z ich Weneckimi poplecznikami, oraz z przedstawicielami haplogrupy „FG” zamieszkującymi Szwajcarię i Austrię.
  Niewielka odległość od tzw. chrześcijanskiej Europy nie warunkuje pomocy dla Serbii z czym się jeszcze spotkamy i jest historyczną normą.
  O usposobieniu seksualnym, a także ich pochodzenie haplogrupowe tychże Kaukazkich Bułgarów wyraziście wypowiada się historia, gdzie w języku francuskim do dziś słowo Bułgar odnosi się do człowieka o skłnnościach homoseksualnych. Nazwę Bułgaria dzisiejszej słowiańskiej Bułgarii nadano świadomie dla upodlenia.
  W tym samym czasie w Królestwie Franków z „ niewiadomych” przyczyn dochdzi do upadku dynastii Merowingów tzw. Królów Gnuśnych – dynastii stawiającej Ducha nad materią. Rzecz znamienna, że przedstawiciele następnych dynastii Karolingów i Kapetyngów brali za żony tylko kobiety z dynastii Merowingów.Jest całkiem możliwe, że tajemnica tkwi w jeszcze jednym micie o pochodzeniu tej dynastii od Jezusa i Marii Magdaleny, w micie o św. Graalu i krwi Jezusa, widocznie odmiennego genetycznie od Karolingów i Kapetyngów.
  Branie za żony kobiet Merowingów należy równiez odnieść do faktów porywanych kobiet Latyńskich i Helockich z poprzednich felietonów, a także do twierdzenia o słowiańskim rodowodzie Jezusa. Dramaturgie i tragizm ostatnich Merowingów możemy porównać z końcowym okresem panowania Lechickich Piastów. tak w Czechach jak i w Polsce po narzuceniu chrześcjaństwa w wydaniu Watykańskim.
  W tym samym czasie niewiadomo jakim cudem z mało znanych historycznie Arabów wyłania sie plemię walecznych wojowników, doskonale uzbrojonych i wyszkolonych i dokonuje szeroko zakrojonych podbojów, analogia do wspomnianych Mongołów ich mocodawców jest bezprecedensowa. Kierunki podboju prowadzonego przez owych Arabów mają na celu zniszczenie, oraz zislamizowanie terenów Afryki Północnej objętej chrzascijaństwm zaszczepionym tam przez św. Judę Tadeusza. Epigonami tegoż chrześcijaństwa jest Kościól Koptyjski „RA”, oraz nie bardzo islamscy Berberowie , Fulani i Wodaabe, oraz Etiopowie również „RA”.
  W kierunku azjatyckim owi Arabowie uderzyli na kraje chrześcijańskie ze społecznościami należącymi do haplogrupy „R”, a objętych nauczaniem św. Tomasza. Pozostałości tegoż chrześcijaństwa znane są do Chin, z kościołami datowanymi na ten czas, jak i do Indii gdzie w Madrasie jest kościół z grobem św. Tomasza pod takimż wezwaniem.
  Na obecny użytek wytrawni znawcy historii, pojedyńczo i grupowo dokonują karkołomnych łamańców słownych nadając przeróżne nazwy temu Kościołowi, sporadycznie wspominając św. Tomasza i św. Judę Tadeusza. Produktem finalnym obecnej nauki, ludzi z tytułami jest teza o jakichś tam heretykach, nic nie znaczących dla historii, a tam to przez 750 lat powstały największe dzieła wszystkich nauk, które dziś nazywamy „ arabskimi” i takim terminem są określane przez „znakomitych historyków” . Niszczenie zabytków po kulturach jakie stworzyła haplogrupa „R” od zamierzchłej starożytności po dziś dzień jest perfidnym i tendencyjnym działaniem i jest jednym z celów prowadzonych obecnie konfliktów, tak dzieje się na terenie Iraku, Afganistanu czy Syrii.
  Kościół ów znacznie przekraczał tak ludnościowo jak i teretorialnie zasoby ówczesnego Kościola Watykanskiego, tam to byli Syryjczycy, Chaldejczycy(Irak), Kurdowie, Persowie, Medowie i Partowie , Ludy Pakistanu, Afganistan ludy Królestwa Chorezmu, Tadżykistan, Kirgistan, Ujgurowie, Merkici, część ludów Chin i Indii, jak wynika z moich dociekań również nasi dobrzy znajomi Mongołowie.
  Chrystianizacja Azji Centralnej oraz Afryki Północnej odbyła się w ciągu jednego pokolenia bez utoczenia kropli krwi i chrześcijaństwo było tam obecne przez 750 lat, czym zasłużyło sobie na nienawiść Watykanu. Dla uzupełnienia obrazu należy zaznaczyć, że w owych czasach nasycenie haplogrupą „R” Y- DNA tych obszarów było znacznie większe niż obecnie, choć i teraz jest znaczne.
  Określony na 500 lat cykl Feniksa spróbujmy podzielić przez dwa i w wyniku tego otrzymamy 250 lat i posuwając się takim krokiem dziejowym po najazdach muzułmańskich z przemianami 750r. n.e. odnotujemy rok 1000 ne z prorokowanym końcem świata i narzucenia na znacznym obszarze Słowiańszcyzny zwierzchnictwa Watykanu. Za następne 250lat stykamy się ze znanymi już Mongołami, po nastepnych 250 latch kolonizacja Ameryki ze zmianą układu sił (ludobójstwo Indian), dalej za 250lat, no może niezbyt dokładnie Rewolucja Francuska ( ludobójstwo Wandejskie) i Rozbiory Polski.
  Takim to sposobem dotarliśmy do roku ok 2000 n.e., kiedy to siły zachodu wzburzyły ferment na pólwyspie Bałkańskim z najazdem na Serbię i pozbawienie jej Kosowa na rzecz szumowin albańskich. Kosowa, gdzie Lazar Hlebowicz będąc w unii z Helladą i z rycerstwem Polskim bronił chrzescijaństwa i Kosowa- Świętej Ziemi Serbów. Zabrano Kosowo Serbii, która z Helladą( tylko te dwa kraje) nie podały ręki Hitlerowi (Polakom przypominam Zaolzie) i 10 lat temu zapłaciła za to Serbia, a dziś płaci Hellada.
  Wzbudzanie fermentu w krajach islamskich, poza krajami na wskroś Arabskimi jest również działaniem przeciwko społecznościom z dużym nasyceniem haplogrupami wywodzącymi sie od „R” Y-DNA. Sprawujący władzę w Syrii Allawici należą do haplogrupy R1a1 – słowiańskej, podobnie rzecz ma się z Iranem i zwrócenie się Arabii Saudyjskiej do Izraela o zbombardowanie Iranu wynika z powinowactwa haplogrupowego miedzy tymi społecznościami. Wystąpienia Ligi Arabskiej przeciwko krajom islamskim ze znacznym nasyceniem haplogrupą „R” – Ydna nie są niczym innym. Obszary konfliktów jakie występują obecnie niemalże dokładnie pokrywają się z obszarami z przed 1260lat, zaś rolę Mongołów we wschodniej Azji ma spełnić Korea Północna. Obecnie sprawujący tam władzę KIM III przeszedł najspokojniej w świecie szkolenie w Szwajcarii i teraz służy wiernie finansującym go Amerykanom za straszaka dla Chin, Japonii i Koreii Południowej, a także dla Rosji.
  Trwające 1250 lat jarzmienie słowiańszczyzny spowodowało, że tylko trzy państwa utrzmały słowiański charakter a mianowicie: Serbia, Rosja i Białoruś , co prawda na ducha słowiańskiego można się natknąć w krajach nazywanych słowiańskimi, jest to jednak jego namiastka. Od czasów siłą narzuconego części Słowian chrześcijaństwa rzymskiego manipulując władcami ostrze wojenne kierowano przeciwko Słowianom wyznania prawosławnego, licząc na wzajemne wymordowanie. Systematyczne szczepienie nienawiści z czasem przynosiło coraz okazalsze owoce i stosunki między Słowianami bardzo często stawały na ostrzu noża, choć bardzo często w chwilach zagrożenia dochodziło do pojednania, tu myślę do głosu dochodziło powinowactwo haplogrupowe. Powrót do napięć zależał od siły ciągłego podsycania nienawiści, z czym mamy także do czynienia obecnie, a w Polsce celują w tym oficjalne czynniki, za dobrą monetę przyjmując lżenie Polaków nawet na sąsiedniej Asztołdzie. Z punktu dalekowzrocznego historyka jest to działanie równoznaczne z podcinaniem gałęzi na której się siedzi, gdyż uwarunkowania polityczne i historyczne mijają, a pokolenia żyją nadal często w nieprzwidywalnej przyszłosci.
  Pośpieszne podpisanie układu Ribentrop- Mołotow nie wynikało ze słabego refleksu dyplomacji czy to niemieckiej czy innej, powodem tego było wycofanie się Polski z ataku wraz z Niemcami na Rosję, gdzie Polska oparła się zachętom Watykanu i było jak było. Teraz Zachód przygotowując atak na Rosję wiedząc że mimo prowadzonych działań zochydzających szczególnie Rosjan i Białorusinów w części Polaków o słowiańskiej genetyce może znaleźć przeciwników swoich szatańskich planów, od 20 lat pcha Polskę do ruiny i to całkowitej. Polska pozbawiona armii, przemysłu w tym zbrojeniowego, w przedziwny sposób usniętą starą kadrą dowódczą( CASA, Smoleńsk,gen. Szumski itd.) z politykami oddanymi wszystkiemu tylko nie Polsce, przy wytrąconym orężu może stanowić doskonałą bazę do najazu na Rosję i Białoruś. Zaproszenie polskich F 16 do Izraela daje doskonały pretekst do zaproszenia owego sojusznika USA na ich F16 do Polski, co zostało zapowiedziane, przy czym pakiet większościowy lotniska w Szymanach ma izraelska spółka.
  Trzebnica 01.04.2012.
  Tadeusz Mroziński
  Parę uwag:
  Ostatnia „afera solna” jest atakiem na resztki Polskiego Przemysłu Spożywczego w zakresie mięsa, gdyż : mleko, warzywa, przetwory, ziemniaki i pasze już przepadły, równolegle jest prowadzony atak na kurniki i jaja. Polska sól w porównaniu ze śmieciami pakowanymi w mięso na zachodzie jest wytworem ekologicznym, jeśli dodatkowo się zauważy karmienie dosłownie gównem zwierząt przeznaczonych do uboju.
  Ogłoszone 26.02.2008r przez rzad III RP uznanie Kosowa przy braku aprobaty ze strony ówczesnego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, było pierwszym podpisaniem przez L.K. wyroku śmierci na siebie, potem był Traktat Lizboński itd, tzw. zła prasa na zachodzie świadczy, że był niewygodnym politykiem dla zachodu. Amerykanie zburzyli swoje WCT bez drgnięcia powieki, a jeżeli w Smoleńsku miał miejsce zamach to przygotowanie jego nastąpiło w Polsce wraz z nowym sojusznikiem, szczególnie jak się ma na usługach takiego rusofaba jak Antoni Maciarewicz czy Radosław Sikorski celujących w obłudzie. Nie, nie nic mi się nie pomyliło takie działania są prowadzone z rozpisaniem na role, typowym politykiem grającym rolę jest Ryszard Czarnecki jak i inni skoczkowie.
  Wazeliniarstwo połączone z brakiem wiedzy, które czasami dla źle rozumianej przyzwoitości nazywa sie poprawnością polityczną, a ciągle obecne w Polskiej nauce, powoduje fałszywe przedstawianie historii światowej nie wyłączajac Polskiej. Błędem jest uznawanie za miarodajne Kroniki Galla Anonima, przy pomijaniu prac Wincentego Kadłubka, człowieka z określonym życiorysem.
  Ciągły brak publikacji prof. Jasienicy nie wynika z problemów spadkowych, a z powodu dociekliwości badań i ich wyników, przesuwających początki Słowian o kilkanaście, bądź kilkadziesiąt wieków wstecz. Podstawą do jego inwigilacji były wyniki prac naukowych a nie działalność opozycyjna.
  Mającym jakiekolwiek watpliwości wyjaśniam powszechnie zajmowane stanowisko, że tzw. Służby infiltrowały Kościół poprzez tajnych współpracowników wśród księży jest zwykłą bzdurą, to Kościół rozpracowywał komuchów ze słomą w butach i napewno to czynił o wiele skuteczniej choćby ze względu na pare tysięcy lat doświadczenia. Tak samo polscy księża katoliccy rozpracowują Rosję. Wielce pomocnym zrozumienia teorii spiskowej jest wnikliwe spojrzenie na niewyjaśnione i podejrzane zgony; zamachy i zabójstwa czy to w gronie polityków czy też osób duchownych w Polsce, łącznie z tajemnicą zabójstwa Andrzeja Benesza- potomka Inków, czy w Watykanie biskupa Życińskiego, jak też zamachów na JPII. Do dziś nie wyjaśnione śmierci Jaroszewicza, Papały, Leppera, Dembskiego, ks. Popiełuszk,i tropy nie prowadzą do Bułgari czy do KGB.
  Przypominam, że niemieckie prawo określa granice na stan z 1937r i Bogu dzięki, że Rosja sprawuje jurysdykcję nad obwodem Kaliningradzkim, tak istotne fakty uchodzą uwadze polskich włodarzy.
  T.M.
  http://apokalipsa-eden.bloog.pl/id,340528673,title,Historia-Wigilijna,index.html?smoybbtticaid=618510

  Polubienie

   
 3. wojdabejda

  24 grudnia 2016 at 00:24

  Grzegorz Krzyżyński i 3 innych użytkowników udostępnili zdjęcie użytkownika Polska Słowiańska.
  Zdjęcie użytkownika Polska Słowiańska.
  Polska SłowiańskaPolub stronę
  21 grudzień o 10:19 ·
  W dawnych czasach, nasi przodkowie byli wyznawcami przyrodzonej i naturalnej kiedyś na całym świecie Wiary Przyrody. Przyroda była dla nich dowodem aktywności boskich sił. Ale i sama w sobie przyroda miała Boską Naturę.Wszystko co żywe , posiadało własnego ducha i powiązane było z bogiem/bogami.
  Święta u Słowian były związane z rocznym cyklem życiodajnego Słońca.
  Słowianie czcili Słońce jako życiodajną siłę – jego ciepło i światło docierające do Ziemi.
  Na tysiące lat przed „nowoczesną” współczesną nauką mieli świadomość, że bez Słońca nie byłoby życia na Ziemi.
  W wędrówce Słońca dookoła naszej Matki Ziemi wyróżniają się cztery dni w roku. Są to obie równonoce – wiosenna i jesienna oraz letnie i zimowe przesilenie. W tym właśnie czasie przypadały cztery ważne słowiańskie święta.
  Równonoc wiosenna znana była jako, Jare Gody, podczas obchodów żegnano zimę ciesząc się z ponownego budzenia się do życia przyrody po zimowym śnie. Obrzędy witania budzącej się wiosny były różnorodne i trwały kilkanaście dni. Do pogańskich obrzędów zaliczamy m.in. malowanie pisanek, polewanie się wodą, palenie ognisk nad wodą, pierwsze siewy ziarna. Znanym obrzędem witania wiosny, który przetrwał do dzisiaj, jest topienie Marzanny/Mareny.
  Letnie przesilenie radośnie świętowano jako Noc Kupały-odpowiednik dzisiejszej nocy świętojańskiej.Tańczono i śpiewano przy ogniskach spożywając pitny miód.
  Równonoc jesienną świętowano we wrześniu, także przez wiele dni. Celem tych obrzędów było głównie podziękowanie bogom za plony. Ten słowiański zwyczaj przetrwał do dzisiaj jako dożynki.
  Czwarte święto solarne to zimowe przesilenie 21-22 grudnia, po którym nocy powoli ubywa a dni stają się dłuższe, nazywane Szczodrymi Godami, obchody zwykle trwały kilka dni. Podczas tych świąt spożywano uroczyście przyszykowane pokarmy, połączone z wróżbami, śpiewami i tańcami. Szczególnie baczną uwagę przywiązywano w tym czasie do czczenia Słońca, oświetlające naszą Matkę Ziemię,którą w Słowiańskim Panteonie jest Bogini o imieniu Mokosz.
  To właśnie w tym czasie światło zwycięża nad ciemnością, jest to symboliczny moment, w którym zaczyna przybywać dnia, a najdłuższej nocy ubywać. Światło słoneczne przynosi ludziom nadzieję i optymizmem. Słońce ponownie odzyskuje panowanie nad światem. Kończy się stary cykl – a rozpoczyna nowy. Podczas tej najdłuższej nocy,rozpalano ogniska ,by pomóc Słońcu w jego walce z ciemnością zimy.
  W czasie Szczodrych Godów nie zapominano również o zmarłych przodkach, paląc na cmentarzach ogniska i urządzając przy grobach obrzędowe uczty,podczas których wspominano zmarłych przodków.- „Dodatkowy talerz dla przypadkowego gościa w kulturze tradycyjnej rozumiany był jako miejsce dla przybysza z zaświatów” – mówi etnograf dr Zuzanna Grębecka z Uniwersytetu Warszawskiego.
  Słowiańszczyznę charakteryzował duży koloryt i różnorodność regionalna. Niemniej u wszystkich słowiańskich ludów Przyroda i Natura były święte.
  Gdy chrześcijaństwo napotkało kultury, dla których święto przesilenia zimowego było ważniejsze, trzeba było je jakoś zagospodarować – tłumaczy dr Przybył-Sadowska.
  Święto Bożego Narodzenia obchodzone 24-25 grudnia pojawiło się dopiero w IV w., ale już od VI w. stało się powszechne. W Rzymie obchodzono w tym czasie Saturnalia, ku czci Saturna – boga urodzaju, a od IV w. popularne stało się święto Sol Invictus – Słońca Niezwyciężonego, bóstwa solarnego o cechach Apolla i Mitry. Tak więc u podstaw Bożego Narodzenia mamy kult światła i Słońca.

  Nie jest przypadkiem, że do dzieci przychodzi Święty Mikołaj, jeden z bardziej zagadkowych świętych chrześcijańskich. – Uważa się, że na Słowiańszczyźnie zastąpił on Welesa, bóstwo związane z ziemią, zaświatami i magią, a u Germanów Odyna. Rozdający pannom posagi święty został zastępcą tych pradawnych bogów – tłumaczy dr Przybył-Sadowska.
  W zasadzie wszystkie bożonarodzeniowe czynności, nawet te, które zdają się mieć głęboko chrześcijański rodowód, są znacznie starsze, a chrześcijaństwo je tylko zaadaptowało.
  Obrzędom i ucztom podczas Szczodrych Godów towarzyszyły przeróżne zwyczaje. Pod obrusem na stołach układano słomę lub siano, a w rogu izb stawiano snopek zboża ,był on zwykle udekorowany suszonymi owocami oraz orzechami, po zakończeniu święta był on przechowywany do przyjścia wiosny. Nasiona pochodzące z kłosów tego snopa należało wykorzystać, rozpoczynając przyszłoroczny siew,zwyczaj ten miał na celu obfity i urodzajny rok.

  Pomieszczenia-izby,zdobiono gałązkami świerku, jodły lub sosny-tak zwana Podłaźniczka – przyozdobiona gałąź jodły, świerku lub sosny wieszana była pod sufitem. W wielu regionach na stołach podawano dwanaście potraw symbolizujących 12 miesięcy/księżyców – w każdym roku przypada średnio 12 pełni księżyca/miesiąca. U chrześcijan, 12 potraw symbolizować ma 12 apostołów.
  Znany zwyczaj kolędowania – czyli chodzenia przez grupę kolędniczą od domu do domu w okresie Święta Godowego – posiada rodzimą genezę. Noszone przez kolędników maszkary (którymi dla żartu straszono widzów) swoje źródła mają w przedchrześcijańskich praktykach zaklinania urodzaju na Słowiańszczyźnie. Najbardziej znana z maszkar, zwana turoniem, przedstawiała ona rogate, czarne i włochate, kłapiące paszczą zwierzę. Po wejściu wraz z kolędnikami do chaty, turoń rozpoczynał figle, straszył kobiety i dzieci.
  W czasie Szczodrych Godów obchodzono w przebraniach wszystkie domostwa obnosząc ze sobą m.in gwiazdę- wyobrażenie Słońca-Swarożyca-(Swarożyc – bóg Słońca na niebie, na ziemi utożsamia ogień.),Gwiazda wykonana była ze słomy i kolorowego papieru, przymocowana ruchomo do drzewca. Kolędnik niosący gwiazdę-słońce, nazywany był gwiazdorem lub gwiaździchem. Ubrany był w futrzaną czapkę i baranicę. Gwiazdor przynosił do domów podarki. Z czasem Słońce przeistoczyło się w gwiazdę betlejemską,którą znamy dzisiaj.

  Niech Nam Nasze Słowiańskie Bogi Darzą !
  Na zakończenie postanowiłem zamieścić wiersz o Szczodrych Godach.
  „Niechaj na Godowe Święta
  nikt o zwadach nie pamięta.
  Cuda niech sie dzieją w Gody,
  niechaj w rzekach płyną miody,
  niechaj gada wszelkie zwierze
  niech Bogowie w naszej wierze
  się ostaną, a o świcie
  świat sie zrodzi w Świętowicie.
  Niechaj dziady ku nam przyjdą,
  z kucji głodne niech nie wyjdą.
  Niechaj wróżby i życzenia
  będą źrodłem odrodzenia
  dobrobytu i płodnosci.
  Pannom chłopca do miłości
  niech przyniesie maku tarcie
  i świeżego siana garście.
  Na choroby i złe moce,
  by nie były straszne noce,
  sad ubrany orzechami
  zwisnie w izbie ponad nami.
  By zwierzyna była w lasach
  turon pośród nas niech hasa.
  Z lasu, wody i ogrodu
  oraz polnych licznych płodów
  niech na stole nie brakuje.
  Tak to Gody się świętuje!”

  Kiedy, jak co roku, z czcią i uwielbieniem obserwować będziemy ten wspaniały, kosmiczny spektakl zmagania się Ciemności ze Światłem i kiedy wreszcie nadejdzie długo przez nas wyczekiwany moment odrodzenia się słonecznej siły, pomyślmy o tym, że i my, Dzieci Słońca, także jesteśmy częścią tego wielkiego spektaklu. Każdy z nas jest takim małym-wielkim wszechświatem, w każdym z nas życie skupia się wokół i wypływa ze Światła, każdy z nas zmaga się z różnego rodzaju ciemnymi siłami, zamiera ogarnięty niemocą i jaśnieje, promienieje, odżywa, gdy jego wewnętrzne Światło rodzi się na nowo i przejmuje panowanie.

  Polubienie

   
 4. Bogdan Biedrzyński

  24 grudnia 2016 at 05:14

  Kasta ,,świętych krów” III RP .
  Sędzia daniel strzelecki Sądu Rejonowego w Bolesławcu / Jelenia Gora .
  Prezentujemy Państwu Reportaż znajdujący się na jednym z kanałów Youtube dotyczący sprawy Pana Bogusława Biedrzyńskiego pt.: „Bajkowy operat szacunkowy biegłego Jerzego Karpińskiego – sprawa pokrzywdzonego Bogusława ..” Pozwolimy sobie nie komentować … zapraszamy do obejrzenia i czekamy na Państwa komentarze zarówno na Naszym portalu Głos Gminny jak również na profilu Facebooka i Twitter.
  „Łatwiej w Polsce liczyć na sumienie przestępcy niż na sumienie wymiaru sprawiedliwości” – REPORTAŻ
  http://www.glosgminny.pl/latwiej-polsce-liczyc-sumienie-przestepcy-niz-sumienie-wymiaru-sprawiedliwosci-reportaz/#comment-1926

  Polubienie

   
 5. wojdabejda

  25 grudnia 2016 at 19:55

  Zbigniew Pietrucha na FB pisze:
  Zauważyłem, że ty Teresa podając im to wszystko na tacy, gotowe rozwiązania, patriotyzm w pigułce, godność, którą chcesz przywrócić z powrotem w ich dusze, Polacy boją się to wziąść. Tak są zastraszeni, i zdominowani przez „darczyńców kreowania ich życia”, że zatracili myślenie. Władza zbyt długo ich przygotowywała do stanu niewolnika i kiedy mogą zrzucić kajdany, tkwią dalej w niemocy, bo się rzuca im ochłapy i wmawia, że jak będą rozrabiać to im je zabiorą, min. szantaż przez 500+, który nie miał pomóc polskim rodzinom ale ich wyciszyć, bo kocioł, który jest pełny , zaczął kipieć a wojsk amerykańskich jeszcze nie ma w Polsce, wiedzieli co im grozi od oszukanego Narodu Słowiańskiego, to nie Libia, którą zniszczono za to tylko, że nie mógł tam wejść Bank Rotschylda, czy Syri, która broniła się przed światową mafią finansową, to Naród Polski, który nie kuli ogona pod siebie w obliczu zagrożenia ale wtedy atakuje całą swoją mocą, waśnie polityczne, sąsiędzkie idą na bok i spajają swoje siły i walczą do upadłego. Tego życzę mojemu narodowi, rodakom aby się w końcu obudzili i zobaczyli, że każda partia, która w Polsce rządziła i rządZi, swoje działania obraca zawsze na wyniszczenie naszego Narodu.

  Polubione przez 1 osoba

   
 6. wojdabejda

  25 grudnia 2016 at 20:26

  Przeniesione z facebook:

  Kinga Mrozowska

  Na silnych barkach mężczyzn i w ciepłych uściskach kobiet
  Poniesiemy wolę przodków, zapalimy ich święty ogień
  Zachowamy mądrość prastarą w szumie dębów i szeptach strumieni
  I wzniesiemy ręce ku niebu, stojąc boso na wilgotnej ziemi
  Z pokorą, ale bez strachu zwrócimy ku słońcu twarze
  Pokażemy naszym dzieciom, co rodzime i co nasze
  Zaśpiewamy pieśń pradawną, która zbudzi pokolenia
  Ocalimy wiarę ojców od zapomnienia
  Krzewiąc pokój i spokój ducha
  Póki krew w żyłach i powietrze w płucach
  Nie ucichną dźwięki rogów
  Trwać MIR będzie – na chwałę Bogów!

  Komentarze,Udostępnij
  24 Ty, Zuzanna Karczmarek i 22 innych użytkowników
  2 ponowne udostępnienia
  8 komentarzy
  Komentarze:

  Rafał Białek: Kinga trzymasz mnie przy życiu ..naprawdę.
  Rafał Białek: Czasem jak czytam twoje posty jestem glopi
  Kinga Mrozowska: Dziękuję 😊
  Ps. Nie jesteś głupi tylko inny, każdy jest i nie musimy się rozumieć w 100% 😉
  Aron Mielcarek: Sama napisałaś?
  Kinga Mrozowska: Nie
  Aron Mielcarek: Ok. Wcale bym się nie zdziwił, jakbyś Ty napisała 😉
  Kinga Mrozowska: Ja również. Ale to akurat nie moje.

  Teresa Wojda: NIKT NIE JEST W STANIE ZŁAMAĆ DUCHA ŚWIADOMYCH POLAKÓW, ŻADEN ŻYD, ŻADEN NIEŚWIADOMY ‚POLAK” !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BÓG CZUWA NAD NAMI I DZIĘKI TEMU WYCHODZĄ NA ŚWIATŁO DZIENNE WSZYSTKIE FAŁSZERSTWA ŻYDOWSKIEGO OKUPANTA !!!!!!!!!!!!!!! https://wojdabejda.wordpress.com/…/wygnanie-i…/
  Wygnanie i konfiskata mienia zamiast fałszywych żydowskich przywilejów !…Zobacz więcej

  Kinga Mrozowska: Pani Tereso jesteście z siostrą wielkie w tym co robicie 👏👏

  Teresa Wojda: MY TYLKO WYKONUJEMY TO CO NAM PODPOWIADA SŁOWIAŃSKA DUSZA, SŁOWIAŃSKIE SERCE NAPEŁNIONE BOSKĄ ENERGIĄ MIŁOŚCI DO OJCZYSTEGO KRAJU, MIŁOŚCI DO WSZYSTKICH DOBRYCH LUDZI NA ŚWIECIE A ZWŁASZCZA DO WSZYSTKICH SŁOWIAN-POLAKÓW-POLACHÓW !

  Kinga Mrozowska: Godna podziwu świadomość. Rzeczywiście coś się zmienia ale jeszcze nam młodym daleko do Waszej wiedzy. Żyjecie oby jak najdłużej byśmy mogli się od Was uczyć.

  Teresa Wojda: Serdecznie gratuluję trafnego, pięknego ujęcia pełnych wiary i nadziei naszych słowiańskich myśli płynących z głębi naszych serc!

  Teresa Wojda: Dziękujemy za te słowa ! Miejmy nadzieję, że BÓG pozwoli nam doczekać takiej chwili, że spełnią się słowa :” Wróci, wróci w stare gniazdo, stare prawo, stara mowa i natchnione Słowian życie ”

  Kinga Mrozowska: Zmorskiego sześciowiersz na Ślęży…moim zdaniem to proroctwo, które się wypełni 😊

  Teresa Wojda: Droga Pani Kingo, czy pozwoli Pani wykorzystać Pani piękne słowa na naszej stronie wojdabejda.wordpress.com ?
  Kinga Mrozowska: Będę zaszczycona Pani Tereso, ale muszę zaznaczyć, że nie są one moje…wiersz ten znalazłam wczoraj nocą gdy poszukiwałam informacji nt. Dziewianny i Marzanny.
  Teresa Wojda:Wiersz z 30 lipca 2016 roku napisany przez Saszę Aleksandrę

  Na silnych barkach mężczyzn i w ciepłych uściskach kobiet
  Poniesiemy wolę przodków, zapalimy ich święty ogień
  Zachowamy mądrość prastarą w szumie dębów i szeptach strumieni
  I wzniesiemy ręce ku niebu, stojąc boso na wilgotnej ziemi

  Z pokorą, ale bez strachu zwrócimy ku słońcu twarze
  Pokażemy naszym dzieciom, co rodzime i co nasze
  Zaśpiewamy pieśń pradawną, która zbudzi pokolenia
  Ocalimy wiarę ojców od zapomnienia

  Krzewiąc pokój i spokój ducha
  Póki krew w żyłach i powietrze w płucach
  Nie ucichną dźwięki rogów
  Trwać MIR będzie – na chwałę Bogów!

  Teresa Wojda: Bardzo dziękuję Pani Kingo za wyszukanie i upowszechnienie tego pięknego wiersza Saszy Aleksandry, którą przed chwilą zaprosiłam do grona moich znajomych.

  Kinga Mrozowska: Nie ma za co 🙂 widziałam kilku innych autorów, którzy się pod tym podpisali ale jeśli to Sasza rzeczywiście to proszę dać mi znać jeśli to nie problem 😊

  Polubienie

   
 7. TORUN

  25 grudnia 2016 at 21:39

  WY MACIE Z GAREM COS CO WY WYPISUJECIE ZA HEREZJE ROZUMIE WYGNAC ZYDOW POZBAWIC WSZYSTKIEGO DOKONCZYC ROBOTE ZA HITLERA ALE KURWA JAKIE PANSTWO JAKI MARSZALEK TU SIE PODPISUJE WY UCIEKLISCIE Z PSYCHIATRYKA PANSTWO JEST TYLKO JEDNO POLSKA NIEPODLEGLA NASZA POLSKA RZECZPOSPOLITA

  Polubienie

   
  • wojdabejda

   25 grudnia 2016 at 23:29

   Szanowni Państwo ! Drodzy Rodacy !
   Mogłam usunąć ale pozostawiam ten komentarz jako dowód w sprawie.
   Admin.

   Polubienie

    
  • nieustraszona

   26 grudnia 2016 at 19:47

   Torun ! Oczywiście ty masz z „garem” nie pokolei, bo albo nie wiesz, że polska państwość jest zawieszona, gdzie wszystkie te struktury władzy i admistracji są PRYWATNYMI FIRMAMI symulującymi „państwo” albo jesteś obżydliwym trollem ! PRAWDA o tym wielu wewnętrznych wrogów czyli pasożydów żyjących kosztem Polaków i Natury w oczy kole, ale nikt i nic nie zdoła jej powstrzymać ! Heil !

   Polubione przez 1 osoba

    
 8. wojdabejda

  27 grudnia 2016 at 11:55

  Edward Maciejczyk pisze:
  03:38 (8 godzin temu)

  Korzystając z okazji że jesteśmy teraz w okresie Słowiańskiego Przesilenia Zimowego i jak dawni Słowianie składamy deklaracje na nadchodzący rok.
  Postanowiłam skierować orędzie do prezesa korporacji „Israel” Pana Nataniachu zainspirowany tym co się dzieje we Francji i zmianą ery z Judeochrześcijańskiej na Słowiańską..

  „Francja urządza konferencję pokojową a Żydzi potrzepują pochwami.
  To spisek i sąd nad naszym państwem powiedział Nataniachu o rezolucji ONZ.
  26.12.2016, 19:24
  TV Republika podała:
  Coś się naprawdę dzieje w Europie! Izraelski minister do Żydów we Francji: UCIEKAJCIE jak najszybciej!
  Izraelski minister obrony Awigdor Lieberman porównał w poniedziałek mającą się odbyć w Paryżu konferencję w sprawie pokoju na Bliskim Wschodzie do „procesu Dreyfusa” i zaapelował do Żydów we Francji, by opuścili ten kraj, który „nie jest ich ziemią”.
  Władze Francji mają zorganizować 15 stycznia konferencję przedstawicieli ok. 70 państw, lecz bez udziału Izraelczyków i Palestyńczyków, w celu potwierdzenia poparcia przez wspólnotę międzynarodową rozwiązania polegającego na istnieniu dwóch państw – izraelskiego i palestyńskiego.
  To nie konferencja pokojowa, lecz sąd nad państwem Izrael – powiedział Avigdor Lieberman na spotkaniu deputowanych ze swej partii IB (Nasz Dom Izrael). To nowa wersja procesu (Alfreda) Dreyfusa, gdzie państwo Izrael i naród żydowski zasiada na ławie oskarżonych – zaznaczył minister obrony.
  AFP przypomina, że przez lata afera Dreyfusa – kapitana sztabu generalnego francuskiej armii pochodzenia żydowskiego, skazanego w roku 1895 pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Niemiec na dożywotnie zesłanie, a po żydowskiej Rewolucji w roku 1905 zrehabilitowanego przez żydowskie władze Rewolucyjne – głęboko podzieliła francuskie społeczeństwo i po dziś dzień pozostaje symbolem antysemityzmu.
  Rząd Francji ma zamiar po konferencji zaprosić izraelskiego premiera i palestyńskiego prezydenta, by zapoznać ich z wynikami prac, lecz szef izraelskiego rządu Benjamin Netanjahu, wrogo nastawiony do wszelkich międzynarodowych propozycji w kwestii izraelsko-palestyńskiego konfliktu, zdążył już odrzucić pomysł spotkania w Paryżu z Mahmudem Abbasem – pisze AFP.
  Francja zagłosowała w piątek za przyjęciem rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, po raz pierwszy w historii syjonistycznego ONZ nieprzychylnej Izraelowi. W tej sprawie do izraelskiego MSZ została wezwana m.in. ambasador Francjii kilkunastu innych państw akceptujących rezolucję ONZ w celu udzielenia nagany za lekceważenie żydów.
  Podczas piątkowego głosowania w RB ONZ – dzięki wstrzymaniu się od głosu USA – została przyjęta rezolucja, żądająca od Izraela wstrzymania budowy osiedli na okupowanych terytoriach palestyńskich. W dokumencie podkreślono, że osiedla żydowskie są „pozbawione mocy prawnej i stanowią rażące pogwałcenie prawa międzynarodowego”.
  Minister Lieberman zaapelował do francuskich Żydów, by osiedlili się w Izraelu, co byłoby według niego „jedyną odpowiedzią na spisek”, za jaki uważa planowaną konferencję.
  Nawiązując do ataków na obiekty żydowskie i wzrostu aktów antysemityzmu we Francji w ostatnich latach szef izraelskiego resortu obrony powiedział, że jeśli mieszkający we Francji Żydzi chcą nimi pozostać i chcą, by Żydami były ich dzieci i wnuki, powinni opuścić Francję i osiedlić się jak najszybciej w państwie żydowskim.
  AFP przypomina, że w roku 2016 z Francji do Izraela wyemigrowało prawie 5 tys. Żydów, o 30 proc. mniej niż rok wcześniej.”

  Panie Nataniachu.
  Zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o skierowanie apelu do koczujących w Polsce Żydów we wszystkich stopniach pokrewieństwa aż do 10 pokolenia wstecz o natychmiastowy wyjazd do Israele
  Prośbę swą motywuję tym że patologia generowana przez twoich pobratymców osiągnęła już rozmiar pandemii ponieważ Żydzi z tzw. lewicy i Żydzi z tzw. prawicy pacyfikują moją Ojczynę blokując opanowany przez Żydów Sejm RP.
  Żydzi sieją patologię społeczną na wszystkich szczeblach administracji oraz życia społecznego z kulturą i religią włącznie.
  Proszę prezesa korporacji „Israel” Pana Nataniachu żeby wzorem ministra obrony, zaprosił koczujących w Polsce Żydów do Azji i pozostawił Europę w spokoju dla dobra całego cywilizowanego świata.
  Wówczas nastanie Słowiańska sielanka a ja zaproszę Pana do Słowiańskiego Raju przy którym biblijny „raj” multikulti, wygląda jak szambo z wodospadem.
  Od chwili sprowadzenia do Polski azjatyckich „emigrantów” i nadania im przywilejów ponad rdzennych Polaków.
  Następuje stopniowy upadek Polski, podobnie jak dziś upadają narody Europy które za sprawą Żydów sprowadzają koczowników na swoją własną zgubę.
  Przypomnę Panu Prezesowi kiedy zaczęła się rozwijać azjatycka gangrena.
  Statut kaliski – akt prawny nadany Żydom przez księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego 16 sierpnia 1264 roku w Kaliszu.
  Statut stał się bazą dla położenia Żydów w Polsce, a w późniejszym czasie także dla powstania częściowo autonomicznej wspólnoty żydowskiej w Polsce. Zagwarantował on Żydom istnienie sądów żydowskich i osobnych sądów dla spraw, w których brali udział zarówno żydzi, jak i chrześcijanie. Dodatkowo zapewniał on wolność osobistą i bezpieczeństwo Żydom, włączając w to swobodę wyznania, podróżowania i handlu. Postanowienia statutu zostały potwierdzone przez Kazimierza Wielkiego w 1334 r., Kazimierza Jagiellończyka w 1453 r. i Zygmunta Starego w 1539 r.
  Potem to już była zwykła formalność przy współpracy z zażydzonym Watykanem który wypromował Bolka itd.itp, aż do chwili obecnej.
  Zabieraj Pan Żydów do siebia a my Słowianie pozamiatamy Ojczyznę z arabskiej patologii w czym Żydzi i żydowski Watykan nam przeszkadzają ustanawiając tzw. „prawa” pacyfikujące Polskich Narodowców.
  Na zakończenie mojego orędzia przytoczę w całości ów status nadany Żydom i proszę Pana Prezesa o przychylne ustosunkowanie się do mojej prośby bo Status Kaliski w Polsce obowiązuje do dziś i faktycznie Minister Obrony może mieć rację jak Polacy powiedzą STOP, zwłaszcza że podobne „ststusy” obowiązują niemal w całej Europie co zaczyna być dostrzegane.

  36 punktów wchodzących w skład Statutu kaliskiego

  Kiedy jest sprawa przeciwko żydowi, nie może przeciw niemu świadczyć chrześcijanin sam, lecz razem z innym żydem.
  Kiedy chrześcijanin pozywa na żyda o zastaw, żyd zaś utrzymuje, że żadnego nie wziął, wtedy żyd przysięgą się uwolni.
  Kiedy chrześcijanin utrzymuje, że na zastaw od żyda mniej pieniędzy otrzymał, aniżeli żyd teraz żąda, żyd przysięgą dowód złoży.
  Kiedy żyd, nie mając świadków, utrzymuje, że chrześcijanin zastaw wypożyczył, chrześcijanin się odprzysięże.
  Prócz rzeczy kościelnych i krwią zabarwionych wolno żydom wszystko brać w zastaw.
  A gdyby zastaw jaki był kradziony, żyd się odprzysięże, że o kradzieży nie wiedział, a chrześcijanin winien mu kapitał na zastaw ten wypożyczony z procentem zapłacić.
  Kiedy zastaw chrześcijanina przez ogień lub kradzież u żyda zginie, żyd od nalegającego chrześcijanina przysięgą się uwolni.
  Żydzi w sporach swoich (tj. między sobą) wyłączeni są spod sądów miejskich; zostają pod opieką króla lub wojewody.
  Za zranienie żyda słuszna kara i koszta kuracji.
  Za zabicie żyda słuszna kara i konfiskata majątku.
  Za uderzenie żyda kara zwyczajna w kraju.
  Żydzi ceł większych od mieszczan nie płacą.
  Od przewożonych zmarłych nic nie płacą.
  Chrześcijanin niszczący cmentarz oprócz kary zwyczajnej majątek traci.
  Rzucający kamieniem na szkołę żydowską odda wojewodzie dwa funty pieprzu.
  Gdy żyd u swojego sędziego ulegnie karze, która się „wandel” nazywa, zapłaci mu funt pieprzu. (Wandel – wina pieniężna.)
  Gdy żyd raz i drugi od swego sędziego zapozwany, nie stawi się, zapłaci karę zwyczajną, gdy się trzeci raz nie stawi, zapłaci karę stosunkowo wyższą.
  Za zranienie żyda żyd płaci karę zwyczajną.
  Przysięga na dziesięć przykazań nie powinna być żydowi naznaczoną, tylko o wartość przechodzącą szacunek 50 grzywien srebra, a w mniejszych rzeczach przed szkołą przysięgać będzie.
  Gdyby dowodów nie było, kto zabił żyda, my żydom damy przeciw podejrzanym prawną opiekę.
  Za gwałt na żydzie wyrządzony, chrześcijanin będzie karany podług prawa ziemskiego.
  Sędzia żydowski żadnej sprawy przed sąd nie wytoczy, jeżeli do tego przez skargę strony spowodowany nie będzie.
  Gdy chrześcijanin odbierze dany żydowi zastaw, a procentu nie zapłaci w ciągu miesiąca, przybywa procent od procentu.
  U żyda nikt na kwaterze być nie ma.
  Nie wolno jest żydom wypożyczać pieniądze na dobra nieruchome.
  Odwodzenie dziecka żydowskiego, jako kradzież uważane będzie.
  Zastaw gdy rok i dzień u żyda pozostaje, staje się jego własnością.
  W dnie świąt swoich żydzi nie mogą być przymuszani do oddawania zastawu.
  Zastawy od nich gwałtem biorący ściągnie na siebie karę.
  Nie wolno żydów oskarżać o używanie krwi chrześcijańskiej.
  Występki żydów w ich szkołach sądzone być mają.
  W jakiej monecie żyd pożyczał, w takiej żądać może oddania długu z należnym procentem.
  Konie żydzi w zastaw tylko we dnie brać mogą.
  Mincarzom nie wolno chwytać żydów pod pretekstem, że fałszują pieniądze.
  W gwałcie nocnym sąsiedzi żydowi pomoc dać winni pod karą 30 szelągów.
  Wolno jest żydom wszystkie towary kupować, chleba i innych żywności dotykać się.
  👼
  Obserwując rozwój wypadków na świecie, widać gołym okiem że następuje upadek syjonistycznej sitwy i nadchodzi epoka Normalności na świecie a to oznacza koniec Żydowskiego „B.S”
  Ps.Filtry na mojej poczcie automatycznie odrzucają listy blokowane przy pomocy „SafeIP” ( zmieniające lokację nadawcy) Nie spodziewam się odpowiedzi od Żydów i kundli bez identyfikacji Narodowej.
  Polacy rozumieją moje orędzie

  Polubienie

   
 9. HKW

  21 listopada 2017 at 00:03

  Reblogged this on Justice4Poland.

  Polubienie

   
 10. wojdabejda

  17 grudnia 2019 at 21:58

  Dekret 13 w całości napisała Maria z domu Znyk (Bejda) z Flensburga .Piotr nie miał pojęcia o tym, że te żydowskie przywileje są fałszywkami ! Piotr Sobieski to Piotr Trznadel, który nie utożsamiał się z Dekretami, bał się je upowszechniać, chociaż jego nieudolna wersja została wprowadzona na http://www.wojdabejda.wordpress.com .Po odkryciu, że Piotr chowa się za naszymi plecami, nie wprowadza na swoją stronę zdecydowałyśmy się na poprawienie błędów stylistycznych i merytorycznych. Nadal Piotr nie umieszcza dekretów na na swojej stronie „Związek Zawodowy Rolników Ojczyzna.” , bo prowadzenie strony powierzył,jak sam mówił, synowi znajomego policjanta !

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: