RSS

Archiwa miesięczne: Listopad 2015

NIE MA PAŃSTW ! SĄ TYLKO PRYWATNE FIRMY DO WYZYSKU !!!

Boginie Sprawiedliwości.800px-Pierre-Paul_Prud'hon_-_Justice_and_Divine_Vengeance_Pursuing_Crime

                                  Boginie sprawiedliwości / Pierre-Paul Prud’hon

Szefowie firm i pomocnicy zapłacą odszkodowania za prześladowania Polaków !

Firmami  są kraje, rządy, agencje, firmy, miasta, gminy, ostatecznie firmą  jest każdy  „obywatel”, którego  akt urodzenia jest notowany na giełdzie jako papier wartościowy  i jest przedmiotem handlu.

brd-schwindel.org/die-ganze-welt-ist-ein-riesiges-unternehmen/

Łowicz, 20.11.2014r.

Drodzy Rodacy !

Cały świat jest jednym olbrzymim przedsiębiorstwem ! Nie ma „instytucji publicznych”, nie ma „państwa”; nie ma „Państwa”, ani „społeczności”, ani „miasta”,… są tylko firmy !

Każde wejście do firmy handlowej np. “sądu”  i podanie nazwiska oznacza wejście na statek handlowy, gdzie wg prawa morskiego jesteśmy traktowani jak towar a nie jako osoba fizyczna, żyjąca – człowiek. Jesteśmy traktowani gorzej niż niewolnicy w dawnym Rzymie! Właściciel niewolnika w dawnym Rzymie zapewniał dach nad głową i wyżywienie a my musimy na to zapracować i na dodatek odprowadzać haracze do skarbca władzy Trójkorony ( Watykan, Waszyngton, Londyn).  http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125309,koniec-teatru-iluzji-z-watykanem-na-czele

Według prawa handlowego dla ważności jakichkolwiek transakcji konieczne jest podpisanie umowy. Nikt z nas nie zawierał umowy z prywatnymi firmami-korporacjami, stwarzającymi iluzję państwa- symulującymi państwo a działającymi wg prawa morskiego, które traktuje nas jako korporacje do wyzysku, martwe dusze pozbawione praw ludzkich.

Wszyscy szefowie firm  i ich pracownicy odpowiadają osobiście, prywatnie, własnym majątkiem za wszystkie szkody wyrządzane osobom żyjącym, osobom trzecim, choć uznanym przez prawo morskie za martwe.

Sędziowie, prokuratorzy, policjanci jak też urzędnicy jako przedstawiciele firm handlowych, odpowiadacie  prywatnie za szkody wyrządzone osobom wolnym, nie zaginionym na dalekich morzach: Teresie z domu Znyk (Wojda) i Marii z domu Znyk (Bejda).

Od początku działalności społecznej ( od stycznia 2011r.) , prowadzonej na własny  koszt w obronie własnego miejsca do życia, w obronie Narodu Polskiego przed bezprawnymi, niszczycielskimi działaniami uzurpatorskich władz wszelkich szczebli w Polsce, Teresa Wojda wraz z siostrą Marią Bejda  doświadczyły prześladowań, łamania praw, łącznie z udaremnionym zamachem na nasze życie w dniu 4.11.2015r.

Zamach i próba porwania nas jako  przedstawicielek stworzonych przez nas organizacji:  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ‘Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruch Oporu, dokonane zostały przez nieznanych z nazwiska sprawców.

Opis zajścia znajduje się w artykułach :

Dokumentacja naszych działań znajduje się w aktach Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratury Generalnej, Prokuratury Okręgowej w Łodzi, Prokuratury Rejonowej w Łowiczu, Prokuraturze Rejonowej w Kutnie, Sądu Najwyższego, w Sądzie Rejonowym w Łowiczu, w Sądzie Okręgowym w Łodzi, w Sekretariacie Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Radzie Europejskiej, Sekretariacie OBWE w Wiedniu, Prokuratora Generalnego Trybunału Karnego w Hadze,  Komendanta Głownego Policji, dowódców wojskowych, służb specjalnych, Urzędu Miejskiego w  Łowiczu, Starostwa Powiatowego w Łowiczu, Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Środowiska, Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, klubów i biur poselskich oraz senatorskich a także  europosłów Parlamentu Europejskiego, ambasad, konsulatów, mediów oraz wielu innych instytucji, w tym kościelnych.

Oskarżamy wszystkie osoby, do których się zwracałyśmy, o współudział w agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwie na Narodzie Polskim !!!  Oskarżamy Was o współudział w łamaniu praw Teresy Wojda, Marii Bejda ! Oskarżamy Was o współudział w naruszaniu dóbr osobistych, prześladowaniu i dyskryminacji Teresy Wojda, Marii Bejda !Oskarżamy Was o współudział w  zamachu na życie Teresy Wojda i Marii Bejda !

Odpowiadacie  prywatnie, osobiście własnym majątkiem za wyrządzone Teresie Wojda, Marii Bejda oraz  wyrządzone Narodowi Polskiemu szkody i krzywdy !!!

https://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/

https://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/27/niemiecka-policja-kryminalna-kontroluje-polityczne-wpisy-polakow-na-fb-pejsbuku/

https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/ https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/szok-zywe-zdrowe-ofiary-wypadkow-w-polin-ida-na-handel-organami/

Oto niepełna lista osób winnych agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim, winnych współudziału w łamaniu praw Teresy Wojda, Marii Bejda, winnych współudziału w naruszaniu dóbr osobistych, prześladowaniu, dyskryminacji Teresy Wojda, Marii Bejda, winnych  współudziału w zamachu na życie Teresy Wojda i Marii Bejda:

Bronisław Komorowski- były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Krakowskie Przedmieście 46/48 Warszawa, (obecne miejsce zamieszkania nieznane.)
Donald Tusk – były Prezes Rady Ministrów,
Ewa Kopacz –  była Prezes Rady Ministrów,
Irena Lipowicz – była Rzecznik Praw Obywatelskich,Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa,
Cezary Grabarczyk, Marek Biernacki – byli  Ministrowie Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 1100-950 Warszawa,
Stanisław Dąbrowski – były Prezes Sądu Najwyższego, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa
Małgorzta Gersdorf – prezes Sądu Najwyższego, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa
Marcin Karolec – były Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
Marek Woźniak – Prezes, Samorządowe Kolegium Odwoławczeul.Piotrkowska 86, 90-103 Łódź
Andrzej Seremet – Prokurator Generalny, Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa
Krzysztof Kwiatkowski – Najwyższa Izba Kontroli,  ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa
Krzysztof Bukowiecki – Prokurator Okręgowy w Łodzi, Jana Kilińskiego 152, 90/322 Łódź
Magdalena Bursa – Prokurator Rejonowy w Łowiczu,Kaliska 1/3 , 99-400 Łowicz
Magdalena Piwowarczyk – Sąd Rejonowy w Łowiczu, Kaliska 1/3 , 99-400 Łowicz
Krzysztof Kaliński – Burmistrz Miasta Łowicza, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz
Henryk Zasępa – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz
Władysław Michalak – były wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu
Artur Michalak – Naczelnik, Urząd Miejski w Łowiczu,Stary Rynek1, 99-400 Łowicz
Janusz Michalak – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych, Armii Krajowej 2b, 99-400 Łowicz
Joanna Mika – Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, Nowa 5 , 99-400 Łowicz
Rafał Fronczek Prezes Krajowej Rady Komorniczej, Szpitalna 4/10, 00-031 Warszawa
Marek Cichal – Komornik Sądowy, Chopina 7, 99-400 Łowicz
Jacek Banachowicz – Komendant Powiatowy Policji w Łowiczu,Bonifraterska 12/14 , 99-400 Łowicz
Tomasz Rubin – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji ,Bonifraterska 12/14, 99-400 Łowicz
Wiesław Kozłowski – policjant Powiatowej Komendy Policji w Łowiczu
Michał Pokora – policjant Powiatowej Komendy Policji w Łowiczu
Inni, nieznani z nazwiska policjanci Powiatowej Komendy Policji w Łowiczu
J.Nissen – Kriminal Amt in Flensburg, Norderhofenden 1, 24937 Flensburg, BRD GmbH
Luis Moreno-Ocampo Prokurator Generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze
Martin Schulz- Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Lamberto Zannier – sekretarz OBWE
Herman Van Rompuy Przewodniczy Komisji Europejskiej .
José Manuel Barroso, JanezPotočnik– Komisja Europejska

Wszyscy wyżej wymienieni i inni, odpowiadacie według  prawa międzynarodowego, (międzynarodowej  taryfy odszkodowań załączonej poniżej ) za złamanie praw każdego rdzennego Polaka, własnym majątkiem do trzeciego pokolenia !!!  

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU 

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ”Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

Herb Bończa200px-Herb_Slepowron       

 

 

 

 

 

 

 

Polskie herby szlacheckie przodków Teresy i Marii  z domu Znyk

http://polskiruchoporu.neon24.pl/ , www.wojdabejda.wordpress.com,

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gorniczewww.lowiczanie.prv.pl www.bejda.iddd.de

Międzynarodowa  taryfa odszkodowawcza za łamanie praw ludzkich. 

(Tłum. z j. niemieckiego: M.Bejda )

Taryfa jest zawsze związana z każdym „pojedyńczym  przypadkiem” złamania prawa, obok podana w pierwszej pozycji kwota/ryczałt odszkodowania od pomocnika a w drugiej kwota-ryczałt od szefa firmy dopuszczającej się przestępstwa, ustalana w zależności,  od indywidualnego przypadku.

 • Przeszkodzanie w swobodnym poruszaniu się – w zależności od indywidualnego , € 500 ryczał, 1000 € ryczał
 • Groźba użycia środków przymusu – w zależności od indywidualnego przypadku, € 3,000 ryczałt , € 10,000 ryczałt
 • Brak osobistego prawnie  uwierzytelnionego podpisu – każdy przypadek, € 1000 ryczałt, € 2,000 ryczałt
 • Zlekceważenie przez osobę publiczną obowiązku okazania dowodu tożsamości, € 500 ryczałt, 1000 € ryczałt
 • Zlekceważenie urzędowego  obowiązku udostępnienia informacji publicznej, € 1000 ryczałt, € 2,000 ryczałt
 • Za bezprawną i nielegalną korespondencję, zawierającą  błędy formalne i fałszywe stwierdzenia, zawarte między innymi, w ostrzeżeniach, karach  administracyjnych, opłatach itp., € 500 ryczałt,+ 10- krotnie ,  1000 € ryczałt, + 10- krotnie.
 • Nielegalne, nieważne przesyłki pocztowe , € 500 ryczałt, 1000 € ryczałt
 • Upowszechnienie  dokumentów do publicznej wiadomości, które zostały oznaczone jako  „prywatne”, „ściśle poufne” lub „nie do publicznej wiadomości.”,  € 500 ryczałt, 1000 € ryczałt
 • Przekazanie lub zignorowanie pisemnej woli, oświadczenia woli pacjenta, € 50.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt
 • Przymuszanie na służbie .€ 5,000 ryczałt, € 10,000 ryczałt
 • Bezprawne odrzucenie (także odmowa przyjęcia ) papierów wartościowych  lub oświadczeń pod przysięgą, które   zostały przedstawione przez wystawcę , € 100.000 ryczałt, € 1,500,000 ryczałt
 • Wstrzymanie, odrzucenie  papierów wartościowych celem  uniemożliwienia wyrównania   stanu konta, € 100.000 ryczałt, € 1,500,000 ryczałt
 • Ściągnięcie pieniędzy bez sprawdzonego, oryginalnego tytułu długu – Szczególny przypadek , € 50.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt
 • Zaangażowanie w doprowadzeniu do przymusu badań lekarskich i / lub psychiatrycznych. € 100.000 ryczałt, 2.000.0000 €.
 • Złamanie  umowy przez władze publiczne i / lub osoby publiczne, € 100.000 ryczałt, 2.000.0000 € minimum
 • Fałszerstwo stanu osobowego – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt, 500.0000 € płaskim
 • Dyskryminacja, przymus lub rasizm – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt, 500.0000 €
 • Prześladowania polityczne – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt,500.0000 €
 • Zastosowanie norm i przepisów związanych nazistowską historią (również przez analogię z artykułem 139 Niemieckiej Ustawy Zasadniczej). € 100,000 ryczałt , €  400,000
 • Publiczne wykorzystywanie w pracy  zawodowej  nazistowskich źródłeł , nazw, i wzorców podporządkowania przywódców nazistowskich, nazistowskiej historii przeciwko innej osobie, € 75.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt
 • Zastosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów  prawnych,  € 250.000 ryczałt, 1.000.000 € ryczałt,
 • Stosowanie norm i przepisów, których ważność nie została złożona lub dowodów na okres po wydaniu przez przedstawienie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie wyznaczonego standardu –  € 250.000 ryczałt, € 3.000.000 ryczałt
 • Egzekwowanie zasad nie potwierdzonych  prawidłowo państwowymi ustawami , bez  suwerennej legitymacji  jej wykonawców. € 250.000 ryczałt. 1.000.000 € ryczałt.
 • Wykonywanie  nieuprawnionych działań z przymusem (np zajęcia komornicze, kary, faktury wstępne, etc.) bez posiadania jednoznacznego statusu  „urzędnika państwowego” ,  € 100.000 ryczałt, 1.000.000 € ryczałt
 • Wykonanie działań medycznych i / lub psychicznych  (np. ekspertyz) wbrew woli osoby osoby, € 150,000 minimum. 10 mln €, co najmniej.
 • Zabranie, konfiskata dokumentów tożsamości wbrew woli osoby  (np paszporty, prawa jazdy, itd.), € 50,000 minimalna. € 200.000 min.
 • Odrzucenie  prawomocnego  przedstawiciela. € 100.000 ryczałt,€ 500.000 ryczałt
 • Odrzucenie  jako prawomocnego przedstawiciela osoby trzeciej. € 100.000 ryczałt, € 500.000
 • Wtargnięcie do pojazdu bez wyraźnej i dobrowolnej zgody jego użytkownika, € 50.000 ryczałt , € 100.000 ryczałt
 • Działania, bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego. € 50.000 ryczałt, € 100.000 ryczałt
 • Wtargnięcie do  używanego samolotu bez jej wyraźnej i dobrowolnej zgody jego  uzytkownika. € 50.000 ryczałt. € 100.000 ryczałt.,
 • Wtargnięcie na statek, łódź lub inny pojazd wodny bez wyrażnej i dobrowolnej zgody jego użytkownika..€ 50.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt
 • Wtargnięcie bez wyraźnej i dobrowolnej zgody na zamieszkały grunt wraz z dojściem, € 100.000 ryczałt,  przypadku, € 500.000 ryczałt,
 • Wtargnięcie na prywatne terytorium, bez wyraźnej i dobrowolnej zgody, € 100.000 ryczałt,  500,000 € ryczałt.
 • Wtargnięcie do mieszkania i przynależnych pomieszczeń, bez wyraźnej i dobrowolnej zgody.€100.000 ryczałt, €1.000.000 ryczałt
 • Bezpośrednia przemoc fizyczna ( indywidualne działania, ciągnięcie, popychanie, uderzanie, wiązanie, kneblowanie, zakładanie  kajdanek  itp,  następstwa powstałe na wskutek ataku i poszczególnych działań), 75.000 € każdy,  500.000 € każdy
 • Bezpodstawne zatrzymanie w areszcie : € 250.000 ryczałt, € 5.000.000 ryczałt
 • Bezpodstawne przetrzymywanie w areszcie,  pozbawienie wolności, 5000 € za godzinę, 75 000 € za godzinę
 • Przeniesienie powiernictwa na  inną osobę o takim samym nazwisku lub podjęcie próby  tego, bez wyraźnego nazywania tego procesu jako takiego, € 250.000 ryczałt, € 5.000.000 ryczałt
 • Bezpodstawne i wbrew woli osoby, przejęcie opieki, ubezwłasnowolnienie. (Każda osoba prawna w niewolniczym systemie władzy Trój -Korony,dopisek M.Bejda ) € 250.000 ryczałt, 10 mln € ryczałt
 • Pozbawienie prawa opieki nad własnym dzieckiem lub  adoptowanym – każde dziecko €1.000.000,  ryczałt, 10 mln € ryczałt
 • Odebranie  dzieci biologicznych i / lub dzieci adoptowanych , € 5.000.000 ryczałt, 20 mln € ryczałt
 • Rejestracja długów nieruchomości w hipotece – .€ 50.000 ryczałt,+Rejestracja, € 200.000 ryczałt +  Rejestracja
 • Zgłoszenie  własności ruchomości do licytacji, € 100.000 ryczałt + aukcja  € 400.000 ryczałt + aukcja
 • Przeprowadzenie licytacji  własności / ruchomości, € 500.000 ryczałt + aukcja  1.000.000 € ryczałt + suma
 • Nielegalne, bez rządowej i suwerennej legitymacji wystawienie tytułu licytacji, € 100.000 ryczałt + wysokość, za tytuł , € 500.000 ryczałt + wysokość, za tytuł
 • Łamanie praw człowieka – naruszenie godności ludzkiej, wbrew  z rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK). € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt
 • Pogwałcenie prawa międzynarodowego – IP66 (Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i obywatelskich 1966.) – traktat prawa międzynarodowego ratyfikowany  przez RFN w 1973 roku! € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.
 • Utrata, odebranie mienia lub własności – w zależności od indywidualnego przypadku, Wartość własności + 25%, Wartość własności + 25%
 • Bezpodstawny akt oskarżenia osoby i / lub pełnomocnika, € 50.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt
 • Bezprawne wnioski o ukaranie / represje  prawa, € 50.000 ryczałt,  € 300.000 ryczałt
 • Opłaty karne, represje, śledzenia, przymus, zniesławienie wobec krewnych   poszkodowanej osoby (małżonka, partnera, dzieci i wnuków), € 50.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt
 • Zajęcie, bez państwowej legitymacji komornika, pieniędzy, towarów, nieruchomości, € 50.000 ryczałt,  € 400.000 ryczałt
 • Wyłudzanie pieniędzy, towarów , nieruchomości  przez komornika, bez państwowej legitymacji i bez uprawomocnionego wyroku suwerennego sądu, bez własnoręcznego podpisu sędziego. € 100.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt
 • Sprzeczna z prawem międzynarodowym, IP66,odmowa lub zaniżenie  wypłaty świadczeń z ubezpieczenia na życie, z gwarancjami państwowymi  € 50.000 ryczałt, € 400.000 ryczałt
 • Sprzeczne z prawem międzynarodowym, IP66, dokonanie przymusowego zajęcia przez komornika, nie posiadajacego legitymacji państwowej, gwarantowanych przez państwo ubezpieczeń lub innych dochodów, € 100.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt,
 • Posłużenie się, sprzeczną z prawem międzynarodowym (IP66), pisemną groźbą nakazu aresztowania podczas zajęć komorniczych, € 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt
 • Sprzeczne z prawem międzynarodowym, IP66, dokonanie zajęcia komorniczego pod grożbą nakazu aresztowania, € 200.000 ryczałt,  € 800.000 ryczałt
 • Sprzeczne z ustawą zasadniczą (GG) złamanie dóbr osobistych, prywatnej autonomii , € 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt,
 • Złamanie zasad ochrony danych osobowych, podsłuchy telefoniczne, komputerowe szpiegostwo, przechwytywanie korespondencji w pomieszczeniach biurowych i handlowych każdy przypadek.€ 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt,
 • Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez sąd, sędziego, sekretarza sądu, bez ważnej legitymacji suwerennego państwa. € 200.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.
 • Złożenie z podpisu w celu uwierzytelnienia aktu administracyjnego, wyroku, postanowienia,  bez posiadania legitymiacji suwerennego państwa, € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt
 • Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika, który nie jest obywatelem państwa, € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt
 • Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika sądu, który nie jest sądem państwowym ale fałszywym sądem, € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Allgemeine Gebührenordnung zu der AKZEPTANZ den AGBs und der Handelsordnung

Gebührenordnung in Gold oder Silber des Gewichtes der Kursstellung Euro/Gold/Silber vom Tag des Standes der AGB´s, hilfsweise in Euro angegeben der Internationale Völkerinitiative für die Gewährleistung des Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte und seinem Vollmachtgebers
Sache / Tatbestand –die Auflistung gilt immer bezogen auf jeden „Einzelfall!“
Je Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfe
Je Kaufmann (Prinzipal)
1
Behinderung des freien Weges / der freien Fahrt – Je Einzelfall
500 € pauschal
1.000€ pauschal
2
Androhung von Zwangsmaßnahmen – Je Einzelfall
3.000 € pauschal
10.000 € pauschal
3
Fehlende, nicht eigenhändige oder unvollständige gesetzliche Unterschrift – je Fall.
1.000 € pauschal
2.000 € pauschal
4
Missachtung Ausweispflicht von in der Öffentlichkeit handelnde Personen – je Fall.
500 € pauschal
1.000€ pauschal
5
Missachtung der öffentlichen Auskunftspflicht / Amtspflicht.
1.000 € pauschal
2.000 € pauschal
6
Bearbeitungsgebühren für Nötigungen zu Schreiben u. Antworten aufgrund rechts-
u. gesetzwidriger, formal und inhaltlich falscher Zustellungen u.a. auch Schreiben für Verwarnungen, Ordnungsgelder, Gebühren etc., Annahme von Angeboten jeglicher Art.
500 € pauschal
+ 10- facher Satz Forderung od. Preis
– Je Einzelfall
1.000 € pauschal
+ 10- facher Satz Forderung od. Preis
– Je Einzelfall
7
Unwirksame „Inlands-Zustellung“ – Je Einzelfall
500 € pauschal
1.000 € pauschal
8
Tragen von Dokumenten in die Öffentlichkeit, welche als „privat“, „streng privat und vertraulich“ oder „nicht für das öffentliche Protokoll“ gekennzeichnet wurden.
500 € pauschal
1.000 € pauschal
9
Übergehen / Ignorieren einer Patientenverfügung – Je Einzelfall
50.000 € pauschal
500.000 € pauschal
10
Unfreiwillige Dienstbarkeit.
5.000 € pauschal
10.000 € pauschal
11
Rechtswidriges Zurückweisen (auch Verweigerungen von Annahmen) von Wertpa-pieren oder Erklärungen unter Eid die durch den Herausgeber präsentiert wurden.
100.000 € pauschal
1.500.000 € pauschal
12
Einbehalten / Zurückbehalten von Wertpapieren, unter gleichzeitiger Weigerung das entsprechende Konto auszugleichen.
100.000 € pauschal
1.500.000 € pauschal
13
Inkasso ohne nachgewiesenen, originären Schuldtitel – Je Einzelfall
50.000 € pauschal
200.000 € pauschal
14
Verpflichtung und/oder Ausübung von Zugzwang zu einer ärztlichen und/oder psychiatrischen Untersuchung.
100.000 € pauschal
Je Einzelfall
2.000.0000 € pauschal
Je Einzelfall
15
Vertragsbruch durch öffentliche Stellen und/oder öffentliche Personen – pro Fall.
100.000 € pauschal
2.000.0000 € mind.
16
Personenstandfälschung – je Einzelfall
100.000 € pauschal
500.0000 € pauschal
17
Diskriminierung, Nötigung oder Rassismus – je Einzelfall
100.000 € pauschal
500.0000 € pauschal
18
Politische Verfolgung – je Einzelfall
100.000 € pauschal
500.0000 € pauschal
19
Der „Nazi-Zuschlag“: Anwendung von Normen u. sonstigen Vorschriften einer nationalsozialistischen Entstehungsgeschichte (auch analog Artikel 139 GG).
Zzgl. 30,00% der ursprüng-lichen Summe der Gesamt-rechnung auf Basis dieser Gebührenordnung, jedochmindestens 50.000 €
Zzgl. 30,00% der ursprüng-lichen Summe der Gesamt-rechnung auf Basis dieser Gebührenordnung, jedochmindestens 250.000 €
20
Öffentliche Führung von Berufsbezeichnungen mit nationalsozialistischer Entsteh-ungs- und/oder Einführungsgeschichte – oder die Unterstellung der Führung einer solchen Bezeichnung gegen den Herausgeber.
75.000 € pauschal
500.000 € pauschal
21
Anwendungungültiger, nichtiger od. rechts- u. gesetzwidriger Gesetze u. Verord- nungen (VO) , sowie grundgesetzwidriger (verfassungswidriger) Gesetze u. VO.
250.000 € pauschal
Je Einzelfall
1.000.000 € pauschal
Je Einzelfall
22
Anwendung von Normen und sonstigen Vorschriften, deren Gültigkeit auf Nach-frage nicht durch Vorlage des Originals oder der notariell beglaubigten Kopie der benannten Norm vorgelegt bzw. nachgewiesen wurden – je Einzelfall.
250.000 € pauschal
3.000.000 € pauschal
23
Vollstreckungen auf Grund nicht staatlich ordnungsgemäß zu Stande gekommener Gesetze – wie, ohne staatliche u. hoheitliche Legitimation des/der Ausführenden.
250.000 € pauschal
Je Einzelfall
1.000.000 € pauschal
Je Einzelfall
24
Durchführen von Maßnahmen unter Zwang (z.B. Pfändungen, Strafen, Beitrags-rechnungen, etc.) ohne zu hoheitlichem Handeln befugt zu sein oder sich nicht dies-bezüglich zweifelsfrei als „staatlicheAmtsperson“legitimiert zu haben.
100.000 € pauschal
Je Einzelfall
1.000.000 € pauschal
Je Einzelfall
25
Ausübung ärztlicher und/oder psychiatrischer Maßnahmen (z.B. Gutachten) gegen den Willen des Herausgebers.
150.000 € mind.
Je Einzelfall
10.000.000 € mind.
Je Einzelfall
26
Abnahme / Einziehung von Ausweisdokumenten gegen den Willen des Herausgebers (z.B. Reisepässe, Führerscheine, etc.).
50.000 € mind.
200.000 € mind.
27
Ablehnung von zweifelsfrei Bevollmächtigten des Herausgebers.
100.000 € pauschal
500.000 € pauschal
28
Ablehnung des Herausgebers als Bevollmächtigter einer Drittpartei.
100.000 € pauschal
500.000 € pauschal
29
Eindringen in das vom Herausgeber genutzte Fahrzeug ohne dessen explizite und freie Zustimmung.
50.000 € pauschal
Je Einzelfall
100.000 € pauschal
Je Einzelfall
Sache / Tatbestand – die Auflistunggilt immer bezogenauf jeden „Einzelfall!“
Je Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfe
Je Kaufmann (Prinzipal)
30
Eindringen in die vom Herausgeber genutzte Flugmaschine ohne dessen explizite und freie Zustimmung.
50.000 € pauschal
Je Einzelfall
100.000 € pauschal
Je Einzelfall
31
Eindringen in das vom Herausgeber genutzte Schiff, Boot oder sonstiges Wasser-fahrzeug ohne dessen explizite und freie Zustimmung.
50.000 € pauschal
Je Einzelfall
100.000 € pauschal
Je Einzelfall
32
Eindringen auf das vom Herausgeber bewohnte Grund / Flurstück ohne dessen explizite und freie Zustimmung.
50.000 € pauschal
Je Einzelfall
500.000 € pauschal
Je Einzelfall
33
Eindringen auf das Territorium des Herausgebers Tätigkeit ohne dessen explizite und freie Zustimmung.
100.000 € pauschal
Je Einzelfall
500.000 € pauschal
Je Einzelfall
34
Eindringen in die vom Herausgeber bewohnte Wohnung und sonstigen zugehörigen umbauten Raumes ohne dessen explizite und freie Zustimmung.
100.000 € pauschal
Je Einzelfall
1.00.000 € pauschal
Je Einzelfall
35
Handanlegen, physische Gewalt (Einzelne Handlungen, Ziehen, Rempeln, Schlagen, Fesseln, Knebeln, Handschellen anlegen, etc. – Handlungsfolgen bestehen aus einzelnen Handlungen) gegen den Herausgeber – Für jeden Einzelfall.
75.000 € jeweils
Je Einzelfall
500.000 € jeweils
Je Einzelfall
36
Verhaftung des Herausgebers.
250.000 € pauschal
5.000.000 € pauschal
37
Den Herausgeber in Haft halten, Freiheitsentzug.
5.000 € pro Stunde
75.000 € pro Stunde
38
Transfer der Treuhänderschaft für die Person / den Menschen mit gleichem Namen wie der Herausgeber oder der Versuch hierzu ohne explizites Benennen dieses Vorganges als solchen.
250.000 € pauschal
5.000.000 € pauschal
39
Unter Betreuung stellen des Herausgebers gegen seinen Willen ohne das Voraussetzen dieses Willens hierzu.
250.000 € pauschal
10.000.000 € pauschal
40
Entziehung des Sorgerechtsfür die leiblichen u./od. adoptierten Kinder – je Kind.
1.000.000 € pauschal
10.000.000€ pauschal
41
Wegnahme der leiblichen und/oder adoptierten Kinder.
5.000.000 € pauschal
20.000.000€ pauschal
42
Eintragung von Grundschulden auf Immobilienbesitz – je Einzelfall.
50.000 € pauschal
+ Eintragungssumme
200.000 € pauschal
+ Eintragungssumme
43
Beantragung-Zwangsversteigerungen auf Eigentums/Besitzes u. beweglicher Güter
100.000 € pauschal + Versteigerungssumme
400.000 € pauschal + Versteigerungssumme
44
Durchführung Zwangsversteigerungen in Eigentum/ Besitz u. beweglicher Güter
500.000 € pauschal + Versteigerungssumme
1.000.000 € pauschal + Versteigerungssumme
45
Rechts- u. gesetzeswidrige u. ohne staatliche und hoheitliche Legitimation erfolgte
Ausstellung von Bescheiden od. vollstreckbaren Bescheiden/Titeln – pro Fall.
100.000 € pauschal + Höhe Bescheid/Titel
500.000 € pauschal + Höhe Bescheid/Titel
46
Menschenrechtsverletzung – Verletzung der Menschenwürde nach UN Resolution 217 A (III) (AEMR) u./od. der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK).
150.000 € pauschal
Je Einzelfall
500.000 € pauschal
Je Einzelfall
47
Verstoß u. Verletzung von Völkerrecht – IP66 (Internationale Pakt für bürgerl. u. politische Rechte 1966) – als völkerrechtlicher Vertag von der BRD 1973 ratifiziert!
150.000 € pauschal
Je Einzelfall
500.000 € pauschal
Je Einzelfall
48
Räumung / Abnahme von Besitz oder Eigentum – je Einzelfall.
Wert Besitz + 25 %
Wert Besitz + 25 %
49
Strafanzeigen gegen den Herausgeber u. od. gegen dessen Vollmachtnehmer.
50.000 € pauschal
500.000 € pauschal
50
Strafanzeigen/ Repressalien gegen den Recht()beistand/Rechtkonsulenten des Herausgebers.
50.000 € pauschal
Je Einzelfall
300.000 € pauschal
Je Einzelfall
51
Strafanzeigen/ Repressalien / Verfolgung / Nötigung / Diffamierung – gegen Fami-lienangehörige (Ehepartner, Lebensgefährten, Kinder u. Enkel des Herausgebers.
50.000 € pauschal
Je Einzelfall
200.000 € pauschal
Je Einzelfall
52
Beauftragung eines nicht staatlich legitimierten – also selbständigen Gerichtsvoll-ziehers u.a. mit der Eintreibung u. Pfändung von Geld/Gegenständen/Sachwerten.
50.000 € pauschal
Je Einzelfall
400.000 € pauschal
Je Einzelfall
53
Tätigwerden eines nicht staatlich legitimierten – also selbständigen Gerichtsvoll-ziehers mir der Eintreibung u. Pfändung von Geld/Gegenständen/Sachwerten.
100.000 € pauschal
Je Einzelfall
500.000 € pauschal
Je Einzelfall
54
Beantragung u./od. Abnahme der Eidesstattlichen Versicherung / Vermögensauf-stellung durch Zwang – entgegen internationalem Völkerrecht (IP66).
50.000 € pauschal
Je Einzelfall
400.000 € pauschal
Je Einzelfall
55
Tätigwerden eines nicht staatlich legitimierten – also selbständigen Gerichtsvoll-
ziehers bei der Abnahme der Eidesstattlichen Versicherung / Vermögensaufstellung durch Zwang – entgegen internationalem Völkerrecht (IP66).
100.000 € pauschal
Je Einzelfall
500.000 € pauschal
Je Einzelfall
56
Beantragung u./od. Ausstellung eines Haftbefehls zwecks Drohung und Nötigung zur Pfändung/Bezahlung u. Abnahme der Eidesstattlichen Versicherung/ Vermö-gensaufstellung durch Zwang – entgegen internationalem Völkerrecht (IP66).
100.000 € pauschal
Je Einzelfall
300.000 € pauschal
Je Einzelfall
57
Ausstellung u./od. Vollstreckung eines Haftbefehls zwecks Drohung u. Nötigung zur Pfändung/Bezahlung u. Abnahme der Eidesstattlichen Versicherung/ Vermögens-aufstellung durch Zwang – entgegen internationalem Völkerrecht u. IP66.
200.000 € pauschal
Je Einzelfall
800.000 € pauschal
Je Einzelfall
58
Verletzung od. Eingriff in die der gemäß Grundgesetz (GG) unabdingbar zugesicher-ten Grundrechte, Persönlichkeitsrechte od. Privatautonomie des Herausgebers.
100.000 € pauschal
Je Einzelfall/Grundrecht
300.000 € pauschal
Je Einzelfall/Grundrecht
59
Verletzung Datenschutzes, Abhören von Telefongesprächen, Ausspähung Computer
u. sonst. elektronischer Medien od. der Wohn- Büro- u. Geschäftsräume – je Fall.
100.000 € pauschal
Je Einzelfall
200.000 € pauschal
Je Einzelfall
60
Ladung / Verhandlung / Ausstellung eines Urteils od. Haftbefehls, eines nicht nach GG legitimierten staatlichen Gerichts u. staatlichen Richters od. Rechtspflegers.
200.000 € pauschal
Je Einzelfall
500.000 € pauschal
Je Einzelfall
61
Leisten einer Unterschrift, zwecks Beglaubigung eines Verwaltungsaktes/Urkunde/ Urteil usw. ohne staatliche u. hoheitliche Legitimation als „Urkunden-Beamter“.
100.000 € pauschal
Je Einzelfall
200.000 € pauschal
Je Einzelfall
 
6 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 21 listopada 2015 w Bez kategorii

 

Polska wolna od wroga wewnętrznego ukrytego w bezprawnych haraczach !

Grafika Pit przez internet

Łowicz, 15.11.2015r.

Drodzy Rodacy !

Polski Obywatelski Ruch Oporu nawołuje do odważnego, masowego składania żądań zwrotu wyłudzonych haraczy przez  prywatne firmy handlowe czyli urzędy (izby) skarbowe, urzędy miejskie, urzędy gminne, urzędy powiatowe itp.

Poniżej podajemy wzór do odzyskiwania bezprawnie wyłudzonych sum.

Wzór dotyczy podmiotów prawnych ( podatników ).

Oryginał należy zachować dla siebie a wysłać kopię  za potwierdzeniem odbioru.

Podajemy kopię rejestracji prywatnej firmy handlowej “Urząd Skarbowy w Łowiczu”, zarejestrowany tak jak wszystkie inne urzędy (skarbowe, miejskie, gminne, powiatowe, wojewódzkie, centralne) w Polsce i na świecie, w rejestrze UPIK w Waszyngtonie.

Maria Bejda, Teresa Wojda wraz z “Nieustraszoną” konsultanką prawną, anty-medyczną,  anty-kościelną,

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/124836,alarm-obrona-konieczna-przed-holokaustem-polakow , http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127193,blokada-korespondencji-kluczem-w-obronie-koniecznej ,  www.wojdabejda.wordpress.com

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

                                                                                                          Miejscowość, data…………….

Imię i Nazwisko………………………………………….
adres zamieszkania ……………………………………………………………………..
nr. pesel  ………………………………….

Urząd Skarbowy w …………………..

adres: ………………………………………….

Dzień Dobry!

Poniżej załączam Wam Waszą rejestrację jako firmy handlowej. Każda umowa według reguł prawa handlowego wymaga oryginalnych podpisów wszystkich stron, podmiotów prawnych  do jej uprawomocnienia.
Nie podpisywałam z Waszą firmą żadnej umowy handlowej. Dlatego też obciążanie mnie jako osoby fizycznej wszelkimi podatkami z Waszej strony jest prawnie NIEWAŻNE!
W związku z tym domagam się zwrotu wszelkich bezzasadnie wyłudzonych podatków wraz z odsetkami w terminie do 3 tygodni od dnia otrzymania niniejszego pisma.
W przeciwnym razie zmuszona będę wszcząć postępowanie karno – odszkodowawcze.                                              
                                                                                           Imię i nazwisko                                                                                                                    
                                                                                   Czytelny podpis odręczny
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<U.S. Department of Labor  |  Occupational Safety &
Health Administration  |  200 Constitution Ave., NW,
Washington, DC 20210, Telephone: 800-321-OSHA (6742)  |
TTY,www.OSHA.gov, UPIK® Datensatz – L
L Eingetragener Firmenname URZAD SKARBOWY W LOWICZU
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil
L D-U-N-S® Nummer 424095561
L Geschäftssitz Ul. Jozefa Chelmonskiego 2
L Postleitzahl 99 400
L Postalische Stadt Lowicz
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 468376505
W Fax Nummer 468379766
Name Hauptverantwortlicher:  brak nazwiska szefa !!!
W Tätigkeit (SIC) 9111
https://www.upik.de/upik_suche.cgi
Z kolei i ta „firma” zarejestrowana jest w Waszyngtonie
DC jako egzekutywa „rządowa” : US Dept of Labor,
President’s office, SIC Search Division Structure Major Group
Structure, Freedom of Information Act  | Privacy &
Security Statement  |   Disclaimers  | Important Web Site Notices  |  International  |   Contact Us U.S.
Department of Labor  |  Occupational Safety & Health
Administration  |  200 Constitution Ave., NW, Washington,
DC 20210, Telephone: 800-321-OSHA (6742)  |  TTY www.OSHA.gov.
Strona źródłowa : https://www.osha.gov/pls/imis/sic_manual.display?id=289&tab=description
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 
8 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 15 listopada 2015 w Bez kategorii, Żądania odszkodowania/ wzory pism

 

Blokada nielegalnej korespondencji kluczem w obronie koniecznej.

Drodzy Rodacy !

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa wszystkich Polaków do niezwłocznego zastosowania najprostszej formy bojkotu okupanta jako obrony koniecznej poprzez wywieszanie na skrzynkach pocztowych ostrzeżeń o następującej treści :

” Dostarczanie, uznanych przez rezolucję ONZ A/RES/56/83 z dnia 28. stycznia 2002/ Artykuł 9, za nielegalne, wszelkich przesyłek firm pocztowych na usługach nielegalnego rządu w Polsce, który jest spółką handlową wygasłą z dniem 25.12.2012r. jest najsurowiej zabronione i karalne !”

Article 9 Conduct carried out in the absence or default of the official authorities The conduct of a person or group of persons shall be considered an act of a State under international law if the person or group of persons is in fact exercising elements of the governmental authority in the absence or default of the official authorities and in circumstances such as to call for the exercise of those elements of authority. https://www.ilsa.org/jessup/jessup11/basicmats/StateResponsibility.pdf

Poniżej tekst  przygotowany do odczytania na na Targowicy Miejskiej w Łowiczu w dniu 07.11.2015r.

„W związku z planowanym od 1 stycznia 2016 r. wprowadzeniem katastrofalnego podatku katastralnego, napływu do Łowicza jak i całej Polski  uchodzców z Afryki na koszt ograbionego Narodu Polskiego Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do masowego stosowania  wcześniejszych wezwań w ramach obrony koniecznej i dodatkowo do powszechnego umieszczania ostrzeżeń na skrzynkach pocztowych o  następującej treści :

” Dostarczanie,  uznanych przez rezolucję ONZ za nielegalne, wszelkich przesyłek firm pocztowych na usługach nielegalnego rządu w Polsce, który jest spółką handlową wygasłą z dniem 25.12.2012r. jest najsurowiej zabronione i karalne !”

W przypadku bezprawnego pozostawienia nielegalnej przesyłki należy zwrócić ją do nadawcy z adnotacją: “ Zwrot ! Wskazana osoba prawna nie istnieje ! ”

Ten surowy zakaz dotyczy przesyłek listowych ze wszystkich nielegalnych jednostek administracji, które są prywatnymi firmami handlowymi,  takimi  jak rada radiofonii i telewizji, urzędy miejskie, gminne i powiatowe, urzędy porządkowe, urzędy skarbowe, jednostki policji, komornicy, sądy, firmy windykacyjne, kancelarie adwokackie i inne.

Więcej na stronie: www.wojdabejda.wordpress.com „

11540882_1617907435148265_5774601911417984556_n

 
11 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 7 listopada 2015 w Bez kategorii

 

Zamach na przedstawicielki Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu. Bandycki napad i próba uprowadzenia w Łowiczu.

IMG_2095

Foto: M.Bejda przed cmentarzem katedralnym w Łowiczu 01.11.2015r.

POLSKA   05.11.2015 22:20

Bandycki napad i próba uprowadzenia w Łowiczu.

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127164,bandycki-napad-i-proba-uprowadzenia-w-lowiczu

W Łowiczu zamach na T.Wojda i M.Bejda dokonany przez nieumundurowanego, niskiego wzrostu osobnika, podającego się za policję wraz z atletycznie zbudowaną kobietą …,

Zamach na przedstawicielki Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu.

Uwaga ! W Łowiczu grasuje groźna uzbrojona dwójka bandytów podająca się za policję !

Nieumundurowany, niskiego wzrostu osobnik, w cywilnym ubraniu, podający się za policję, ukazujący niezidentyfikowany rodzaj dokumentu,  wraz z kobietą atletycznej budowy bezzasadnie domagali się nazwiska napadniętej Teresy będącej w towarzystwie siostry Marii. Dokonali bezpośredniego ataku fizycznego, próbująć wyrywać kluczyki samochodowe ze stacyjki.

Dnia 04.11.2015r. o godz.15.10, w Łowiczu na os. Kostka, na parkingu, przy bloku nr.12, młoda kobieta, wysoka, tęga blondyna, wraz z młodym, niskim, szczupłym mężczyzną, oboje ubrani po cywilnemu, niespodziewanie wybiegli zza sąsiedniego bloku i dokonali napaści na wsiadające do samochodu, przedstawicielki Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu: T.Wojda i M.Bejda.

Kobieta skierowała zapytanie: “Czy  Pani Teresa, Czy Pani to Teresa Wojda?” Te bezprawne pytania pozbyte zostały milczeniem. Mężczyzna dopadł do wsiadającej za kierownicę T.Wojda i bez słowa próbował wyciągnąć kluczyki ze stacyjki, co spotkało się z oporem ze strony T.Wojda.

Gdy porywacze blokowali zamknięcie drzwi od strony kierowcy, M.Bejda, znająca zasady samoobrony,  jednym ciosem w ramię każdego z napastników spowodowała ich wycofanie się z próby wyciągnięcia T.Wojda z samochodu i kradzieży kluczyków ze stacyjki. Jednocześnie stanowczym głosem oznajmiła, że to jest bezprawie; nie przedstawili się kim są i w jakiej sprawie. Wtedy dopiero napastnik powiedział jedyne słowo “policja” i okazał zalaminowany, nieczytelny mały świstek papieru. To jeszcze bardziej zmobilizowało M.Bejda do ucieczki od napastnika i zajęcia miejsca  w wycofywanym samochodzie.

Napastniczka utrudniała M.Bejda wejście do wycofywanego  z rozpędem samochodu. M.Bejda w mgnieniu oka odparła bezprawny atak jednym ciosem w ramię kobiety, co spowodowało wypadnięcie jej pasa z bronią. Moment podnoszenia tej zguby dał cenne sekundy dla M.Bejda na zajęcie miejsca w samochodzie i równocześnie zamknięcie i zablokowanie drzwi przez T.Wojda. Na koniec oboje napastnicy próbowali przytrzymywać przednie drzwi (od strony pasażera ), ruszającego pełnym gazem samochodu.

Czy tak nadal ma wyglądać państwo „prawa” i „sprawiedliwości” ?

UPIK® Datensatz – L L Eingetragener Firmenname MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOSCI Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil L D-U-N-S® Nummer 367462806 L Geschäftssitz Ul. Ujazdowskie 11 L Postleitzahl 00 567 L Postalische Stadt Warszawa Land Poland W Länder-Code 616 Postfachnummer Postfach Stadt L Telefon Nummer 225212722 W Fax Nummer 225212888 W Name Hauptverantwortlicher Chmielewski Stanislaw W Tätigkeit (SIC) 9611

IMG_2097
Foto: Informacje PORO umieszczone przy cmentarzu katedralnym w Łowiczu, 01.11.2015r.

IMG_2112

Foto T.Wojda: M.Bejda przekazuje na teren rezydencji Biskupa Lowickiego informacje rozpowszechniane przy cmentarzu katedralnych 01.11.2015r. pt.: „Władze kościelne i rozgłośnie katolickie współdziałają w Holokauście na Narodzie Polskim ! „

IMG_2102

Foto: M.Bejda. Energia wiatru wspomaga przesyłanie informacji PORO pod próg rezydencji Biskupa Łowickiego. Biskup Łowicki nie odpowiedział na nasze dwa listy otwarte, zabronił informowania parafian diecezji o zagrożeniach sprowadzanych przez uzurpatorskie, okupacyjne władze wszelkich szczebli w Polsce. https://wojdabejda.wordpress.com/2015/10/23/wladze-koscielne-i-rozglosnie-katolickie-wspoldzialaja-w-holokauscie-na-narodzie-polskim/ http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/126842,wladze-koscielne-za-holokaustem-na-narodzie-polskim

Niechaj podsumowaniem powyższego opisu zamachu będzie poniższy komentarz:

„ajkawbenorkaw pisze:31 Październik 2015 o 03:30

Tak więc religia zazwyczaj ma strukturę mafijną. Drugim systemem mafijnym jest partia polityczna. Dobrze zorganizowana struktura wąskiej grupy przywódców i działaczy pozwala, aby 40 000 000 narodem polskim rządziła partia licząca w sumie około 40 000 członków. Jeden działacz na 1000 mieszkańców. Mają do dyspozycji 100 000 policjantów, tych posłusznych wykonawców rozkazów niewielkiej grupy trzymającej władzę.

Ubolewam nad wami panowie policjanci. Wmawiają wam, że bronicie państwa i obywatela. Tak naprawdę to wy i wasi koledzy ze służb specjalnych, wojska, a jak trzeba to gwardii narodowej bronicie jedynie interesów kliki trzymającej władzę i interesów obcego, często w dodatku niszczącego ten kraj kapitału.”

I na te 40 milionów założono terrorystyczną sieć pocztową przez taką małą ilość „rządzących” czyli kradnących gotówkę z każdego wystraszonego frajera !? ” https://kefir2010.wordpress.com/2015/10/30/czy-polska-rzadza-gangsterzy-szykuje-sie-sensacja-otoczenie-komorowskiego-zeznaje/#comment-198920

Autorki wpisu:

Maria Bejda, Teresa Wojda

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

PRZECZYTAJ TAKŻE

KOMENTARZE

skomentuj

 • ——cóż powiedziećnadużycie link skomentuj usuń
 • ninanonimowa 05.11.2015 22:35:51
 • — W JEDNOŚCI SIŁA !! -NIE DAJCIE się !! –
  Ps. będę myśleć o Was.
  http://www.aferyprawa.eu/
 • @ninanonimowa Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica”,nadużycie link skomentuj usuń
 • LoneStar1776 05.11.2015 22:51:43
 • http://www.wolnyswiat.pl/4h4.html
 • @ninanonimowa 22:35:51nadużycie link skomentuj usuń
 • LoneStar1776 05.11.2015 23:00:41
 • KLERYKALIZM W II RP
  Kiedy naród polski w 1918 r. odzyskał niezależny byt państwowy, najważniejszą sprawą stały się głębokie reformy ekonomiczno-społeczne. Tymczasem kler katolicki, jak określił to poseł Kazimierz Czapiński w czasie jednej z debat konstytucyjnych w Sejmie, był „czarno-fioletowym batalionem reakcyjnym”. „Większość kleru spotyka się nie tam, gdzie się państwo buduje, ale tam, gdzie się temu państwu rzuca kłody pod nogi”(Barycka).
 • @LoneStar1776 22:51:43nadużycie link skomentuj usuń
 • staszek kieliszek 06.11.2015 01:30:40
 • Biedna Nina.Bedzie jej sie siarka odbijac po takim pozdrowieniu.
 • @staszek kieliszek 01:30:40nadużycie link skomentuj usuń
 • LOWPORO 06.11.2015 08:54:39
 • Niniejszy znieważający nie tylko ninanonimowa ale wszystkich Polaków wpis kwalifikuje autora do zlikwidowania jego konta a tu pozostaje jako dowód, naruszenia zasad i dowód antypolonizmu.
  Oto poniżej cytat szyderczego, znieważajacego Polaków wpisu:
  „@LoneStar1776 22:51:43
  Biedna Nina.Bedzie jej sie siarka odbijac po takim pozdrowieniu.
  nadużycie link skomentuj usuń
  staszek kieliszek 06.11.2015 01:30:40
 • SZCZĘŚLIWIE, ŻE PANIE DAŁY RADĘnadużycie link skomentuj usuń
 • Eugeniusz Sendecki 06.11.2015 09:07:58
 • Gratuluję umiejętnego obronienia sie przed Napastnikami. Proszę przyjąć wyrazy szacunku z mojej strony. Oto dzielne niewiasty polskie!
  • W POLSCE mordowanie POLAKÓW przez policjantów, pod żydowską okupacją, od zawsze jest – bezkarne.
   Super dziewczyny!! Gratulacje. Masoni/żydzi chcieli Was zamordować. Ja też byłam mordowana/duszona z nakazu politycznego/talmudycznego przez policjantów (3). Wasi napastnicy/policjanci upewniali się tylko, czy będą mordować właściwą osobę. Chwilowo uratowałyście się. Ale wiadomo, że dla masońsko/żydowskich zbrodniarzy, to Wy już nie żyjecie. Po nieudanej, pierwszej próbie zamordowania mnie, zleceniodawca zamordowania mnie – adwokat Andrzej Pacocha (żyd, mason), pełnomocnik Andrzeja Trzcińskiego (żyd), w mojej sprawie rozwodowej, mówił:do policjantów: „tak to jest, jak nie wykonujecie dokładnie tego, co wam się powiedziało. Teraz to nawet nie wiadomo co z nią (w znaczeniu – ze mną) zrobić” Zacytowane słowa, przekazał mi Andrzej Trzciński mówiąc, jak to Pacocha karcił policjantów. Trzymajcie się dziewczyny!!. Musimy sobie poradzić z tym masońsko/żydowskim okupantem, czyli że My POLACY musimy wypędzić żydków z Polski. Innych możliwości – brak!!
  • http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

   Maria Bejda, Teresa Wojda
   Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie”
   Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
   POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

   Łowicz, 03.03.2015r.

   Szanowni Państwo !

   Teresa Wojda, współautorka niniejszej petycji i petycji Parlamentu Europejskiego PE 0578/12, prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU, doświadcza prześladowania, dyskryminacji, szykanowania i gróźb karalnych ze strony łowickiej grupy przestępczej z M.Piwowarczyk, „prezes sądu” w Łowiczu na czele.
   Prezes T.Wojda jest nękana wezwaniami na rozprawy z kodeksu wykroczeń za rzekome naruszenie porządku publicznego na sali obrad Rady Miejskiej w Łowiczu w ramach słusznego protestu, przeciwko łamaniu prawa przez okupacyjne władze, poprzez rozbicie pojemnika z zawartością 1 łyżeczki wody z czosnkiem. Ponadto grozi jej po raz trzeci siłowe doprowadzenie na “dobrowolne” badania psychiatryczne, 05.03.2015r. oraz siłowe doprowadzenie na trzeci termin rozprawy, 16.03.2015r.
   Nagranie wystąpienia prezes T.Wojda na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25.06.2014r.:
   www.youtube.com/watch?v=GKH6GKVHlfs#t=13
   Sąd Rejonowy w Łowiczu jest sprawcą zamachu na siedzibę naszych organizacji poprzez wydanie drugiego wyroku z 15.01.2015r., pomimo odstąpienia komornika od egzekucji pierwszego wyroku, nakazującego siłowe wtargnięcie do siedziby naszych organizacji, którą jest mieszkanie własnościowe prezes T.Wojda o pow. 26 m².
   Prezes T.Wojda nie może wypełniać swoich obowiązków jako szefowa organizacji pozarządowej w dziedzinie krzewienia kultury narodowej polskiej jak też w obronie Narodu Polskiego. Z obawy o swoje bezpieczeństwo nie przebywa w swoim własnościowym mieszkaniu, które jest równocześnie siedzibą naszych organizacji.
   Prezes T.Wojda nie podlega jurysdykcji talmudycznej stosowanej przez wymiar sprawiedliwości w Polsce pod presją światowych elit żydowskich, ponieważ obowiązujacym Naród Polski prawem jest Proklamacja Tadeusza Cichockiego z 02.11.2014r. o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Rzeczypospolitej Polskiej przez Suwerena tj. Naród Polski wraz z nakazem aresztowania władz wszelkich szczebli, które do władzy doszły drogą oszustw i fałszerstw wyborczych. www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf

   iddd.salon24.pl/614360,alarm-stan-najwyzszego-zagrozenia-rzeczypospolitej-polskiej
   Uzasadnione jest niestawiennictwo prezes T.Wojda w łowickim sądzie militarnym, kapturowym, zarejestrowanym w Waszyngtonie pod nr.424285439, SIC 9211 w UCC-Uniform Comercial Code, rejestrze opracowanym przez niezależnych ekspertów, którzy opublikowali „Report Paradygmat” o korupcji w bankach, sądownictwie i sferach rządowych, co oznacza uwolnienie Świata od prywatnego, niewolniczego systemu z dniem 25.12.2012r..
   “Wszystkie tytuły, prawa własności oraz inne prawa wymienionych korporacji wraz z ich aktywami są odpowiednio zabezpieczone i utrzymywane jako depozyt do równego podziału dla wszystkich ludzi zamieszkujących tę planetę.
   “ Kontrolowane przez korporacje rządy zachowują się tak, jakby nic się nie stało… oni wiedzą co się stało. Zdają sobie sprawę, że zostali wykluczeni i że gra jest skończona. … widzialne rządy są kukiełkami korporacji i nigdy nie miały nic do powiedzenia. …Posiadamy wolność, aby pokojowo nie współpracować ze starym systemem.
   „Kontrolowane przez korporacje Rządy oraz Media odmawiają ogłoszenia swojego własnego zgonu z oczywistych powodów. Naszym zadaniem jest zrozumienie tego co i jak się wydarzyło tak, abyśmy mogli powiadamiać innych i w końcu rozpocząć proces zmian na skalę światową na które wszyscy czekaliśmy.” A. Whiteley. ujawnienie. wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/

  • Straż interweniowała w budynku sądu i prokuratury w Łowiczu
   Strach i panika jednej z usłużnych zbrodniarzom z NWO , sędzia Piwowarczyk jest już okazana w fałszywm alarmie w sądzie 9 stycznia 2015r
   JUZ MA ZWIDY, WIDZI CZARNE DYMY NAD SWOJA GŁOWĄ i naraża na koszty zbędną akcją straży i policji !
   TO ONA KWALIFIKUJE się na badania psychiatryczne, które i tak jej nie uchronią przed karą!
  • link
  • @Krystyna Trzcińska 19:27:35
   Pani Krystyno, dziękujemy za Pani szczery komentarz. Współczujemy i rozumiemy teraz dlaczego miala Pani przerwę w pisaniu na Neon24. Często o Pani myślałyśmy ale nawet nie przyszło nam przez myśl, że coś tak okrutnego mogło Panią spotkać.
   Pani jako jedyna blogerka umieściła nasz plakat i dekret T.Cichockiego a my wielokrotnie korzystałyśmy z Pani opracowań.
   Ostrzegałyśmy Panią przed Dembowskim i Dąbrowskim i ich niby „Demokracja USA”, od których wszyscy Polacy powinni trzymać sie z daleka. Polecamy komentarze riamy na neon24, jako dowody na potwierdzenie ostrzeżenia.
   W pełni zgadzamy się, że Żydów należy z Polski wysiedlić jako element szkodliwy i to niezwłocznie !
   Pomocny w tym będzie nie tylko bojkot okupanta, stosowanie dekretu T. Cichockiego, powszechne wprowadzenie technologii plazmowej (Keshe Fundation) ale nade wszystko możliwe od zaraz odczucie sercem radości, wdzięczności jako faktu dokonanego: „Jesteśmy szczęśliwi, radosni, dokonało się przejęcie władzy w Polsce przez rdzennych Polaków a wszyscy Żydzi opuścili Polskę”. Wraz z tym odczuwamy uczucie miłości do rodaków, rdzennych Polaków ! Hurra, Vivat ! Polska wolna od Żydów !!!
   Łączymy się w serdecznych myślach z Panią w naszej wspólnej sprawie !
   Nowe technologie są z nami !!!
   Maria Bejda, Teresa Wojda
   wraz z nieustraszoną lekarką medycyny naturalnej, naszą niezłomną konsultantką prawną i antymedyczną.
 
4 Komentarze

Opublikował/a w dniu 6 listopada 2015 w Bez kategorii