RSS

NIE MA PAŃSTW ! SĄ TYLKO PRYWATNE FIRMY DO WYZYSKU !!!

21 List

Boginie Sprawiedliwości.800px-Pierre-Paul_Prud'hon_-_Justice_and_Divine_Vengeance_Pursuing_Crime

                                  Boginie sprawiedliwości / Pierre-Paul Prud’hon

Szefowie firm i pomocnicy zapłacą odszkodowania za prześladowania Polaków !

Firmami  są kraje, rządy, agencje, firmy, miasta, gminy, ostatecznie firmą  jest każdy  „obywatel”, którego  akt urodzenia jest notowany na giełdzie jako papier wartościowy  i jest przedmiotem handlu.

brd-schwindel.org/die-ganze-welt-ist-ein-riesiges-unternehmen/

Łowicz, 20.11.2014r.

Drodzy Rodacy !

Cały świat jest jednym olbrzymim przedsiębiorstwem ! Nie ma „instytucji publicznych”, nie ma „państwa”; nie ma „Państwa”, ani „społeczności”, ani „miasta”,… są tylko firmy !

Każde wejście do firmy handlowej np. “sądu”  i podanie nazwiska oznacza wejście na statek handlowy, gdzie wg prawa morskiego jesteśmy traktowani jak towar a nie jako osoba fizyczna, żyjąca – człowiek. Jesteśmy traktowani gorzej niż niewolnicy w dawnym Rzymie! Właściciel niewolnika w dawnym Rzymie zapewniał dach nad głową i wyżywienie a my musimy na to zapracować i na dodatek odprowadzać haracze do skarbca władzy Trójkorony ( Watykan, Waszyngton, Londyn).  http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125309,koniec-teatru-iluzji-z-watykanem-na-czele

Według prawa handlowego dla ważności jakichkolwiek transakcji konieczne jest podpisanie umowy. Nikt z nas nie zawierał umowy z prywatnymi firmami-korporacjami, stwarzającymi iluzję państwa- symulującymi państwo a działającymi wg prawa morskiego, które traktuje nas jako korporacje do wyzysku, martwe dusze pozbawione praw ludzkich.

Wszyscy szefowie firm  i ich pracownicy odpowiadają osobiście, prywatnie, własnym majątkiem za wszystkie szkody wyrządzane osobom żyjącym, osobom trzecim, choć uznanym przez prawo morskie za martwe.

Sędziowie, prokuratorzy, policjanci jak też urzędnicy jako przedstawiciele firm handlowych, odpowiadacie  prywatnie za szkody wyrządzone osobom wolnym, nie zaginionym na dalekich morzach: Teresie z domu Znyk (Wojda) i Marii z domu Znyk (Bejda).

Od początku działalności społecznej ( od stycznia 2011r.) , prowadzonej na własny  koszt w obronie własnego miejsca do życia, w obronie Narodu Polskiego przed bezprawnymi, niszczycielskimi działaniami uzurpatorskich władz wszelkich szczebli w Polsce, Teresa Wojda wraz z siostrą Marią Bejda  doświadczyły prześladowań, łamania praw, łącznie z udaremnionym zamachem na nasze życie w dniu 4.11.2015r.

Zamach i próba porwania nas jako  przedstawicielek stworzonych przez nas organizacji:  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ‘Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruch Oporu, dokonane zostały przez nieznanych z nazwiska sprawców.

Opis zajścia znajduje się w artykułach :

Dokumentacja naszych działań znajduje się w aktach Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratury Generalnej, Prokuratury Okręgowej w Łodzi, Prokuratury Rejonowej w Łowiczu, Prokuraturze Rejonowej w Kutnie, Sądu Najwyższego, w Sądzie Rejonowym w Łowiczu, w Sądzie Okręgowym w Łodzi, w Sekretariacie Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Radzie Europejskiej, Sekretariacie OBWE w Wiedniu, Prokuratora Generalnego Trybunału Karnego w Hadze,  Komendanta Głownego Policji, dowódców wojskowych, służb specjalnych, Urzędu Miejskiego w  Łowiczu, Starostwa Powiatowego w Łowiczu, Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Środowiska, Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, klubów i biur poselskich oraz senatorskich a także  europosłów Parlamentu Europejskiego, ambasad, konsulatów, mediów oraz wielu innych instytucji, w tym kościelnych.

Oskarżamy wszystkie osoby, do których się zwracałyśmy, o współudział w agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwie na Narodzie Polskim !!!  Oskarżamy Was o współudział w łamaniu praw Teresy Wojda, Marii Bejda ! Oskarżamy Was o współudział w naruszaniu dóbr osobistych, prześladowaniu i dyskryminacji Teresy Wojda, Marii Bejda !Oskarżamy Was o współudział w  zamachu na życie Teresy Wojda i Marii Bejda !

Odpowiadacie  prywatnie, osobiście własnym majątkiem za wyrządzone Teresie Wojda, Marii Bejda oraz  wyrządzone Narodowi Polskiemu szkody i krzywdy !!!

https://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/

https://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/27/niemiecka-policja-kryminalna-kontroluje-polityczne-wpisy-polakow-na-fb-pejsbuku/

https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/ https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/szok-zywe-zdrowe-ofiary-wypadkow-w-polin-ida-na-handel-organami/

Oto niepełna lista osób winnych agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim, winnych współudziału w łamaniu praw Teresy Wojda, Marii Bejda, winnych współudziału w naruszaniu dóbr osobistych, prześladowaniu, dyskryminacji Teresy Wojda, Marii Bejda, winnych  współudziału w zamachu na życie Teresy Wojda i Marii Bejda:

Bronisław Komorowski- były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Krakowskie Przedmieście 46/48 Warszawa, (obecne miejsce zamieszkania nieznane.)
Donald Tusk – były Prezes Rady Ministrów,
Ewa Kopacz –  była Prezes Rady Ministrów,
Irena Lipowicz – była Rzecznik Praw Obywatelskich,Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa,
Cezary Grabarczyk, Marek Biernacki – byli  Ministrowie Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 1100-950 Warszawa,
Stanisław Dąbrowski – były Prezes Sądu Najwyższego, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa
Małgorzta Gersdorf – prezes Sądu Najwyższego, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa
Marcin Karolec – były Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
Marek Woźniak – Prezes, Samorządowe Kolegium Odwoławczeul.Piotrkowska 86, 90-103 Łódź
Andrzej Seremet – Prokurator Generalny, Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa
Krzysztof Kwiatkowski – Najwyższa Izba Kontroli,  ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa
Krzysztof Bukowiecki – Prokurator Okręgowy w Łodzi, Jana Kilińskiego 152, 90/322 Łódź
Magdalena Bursa – Prokurator Rejonowy w Łowiczu,Kaliska 1/3 , 99-400 Łowicz
Magdalena Piwowarczyk – Sąd Rejonowy w Łowiczu, Kaliska 1/3 , 99-400 Łowicz
Krzysztof Kaliński – Burmistrz Miasta Łowicza, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz
Henryk Zasępa – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz
Władysław Michalak – były wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu
Artur Michalak – Naczelnik, Urząd Miejski w Łowiczu,Stary Rynek1, 99-400 Łowicz
Janusz Michalak – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych, Armii Krajowej 2b, 99-400 Łowicz
Joanna Mika – Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, Nowa 5 , 99-400 Łowicz
Rafał Fronczek Prezes Krajowej Rady Komorniczej, Szpitalna 4/10, 00-031 Warszawa
Marek Cichal – Komornik Sądowy, Chopina 7, 99-400 Łowicz
Jacek Banachowicz – Komendant Powiatowy Policji w Łowiczu,Bonifraterska 12/14 , 99-400 Łowicz
Tomasz Rubin – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji ,Bonifraterska 12/14, 99-400 Łowicz
Wiesław Kozłowski – policjant Powiatowej Komendy Policji w Łowiczu
Michał Pokora – policjant Powiatowej Komendy Policji w Łowiczu
Inni, nieznani z nazwiska policjanci Powiatowej Komendy Policji w Łowiczu
J.Nissen – Kriminal Amt in Flensburg, Norderhofenden 1, 24937 Flensburg, BRD GmbH
Luis Moreno-Ocampo Prokurator Generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze
Martin Schulz- Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Lamberto Zannier – sekretarz OBWE
Herman Van Rompuy Przewodniczy Komisji Europejskiej .
José Manuel Barroso, JanezPotočnik– Komisja Europejska

Wszyscy wyżej wymienieni i inni, odpowiadacie według  prawa międzynarodowego, (międzynarodowej  taryfy odszkodowań załączonej poniżej ) za złamanie praw każdego rdzennego Polaka, własnym majątkiem do trzeciego pokolenia !!!  

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU 

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ”Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

Herb Bończa200px-Herb_Slepowron       

 

 

 

 

 

 

 

Polskie herby szlacheckie przodków Teresy i Marii  z domu Znyk

http://polskiruchoporu.neon24.pl/ , www.wojdabejda.wordpress.com,

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gorniczewww.lowiczanie.prv.pl www.bejda.iddd.de

Międzynarodowa  taryfa odszkodowawcza za łamanie praw ludzkich. 

(Tłum. z j. niemieckiego: M.Bejda )

Taryfa jest zawsze związana z każdym „pojedyńczym  przypadkiem” złamania prawa, obok podana w pierwszej pozycji kwota/ryczałt odszkodowania od pomocnika a w drugiej kwota-ryczałt od szefa firmy dopuszczającej się przestępstwa, ustalana w zależności,  od indywidualnego przypadku.

 • Przeszkodzanie w swobodnym poruszaniu się – w zależności od indywidualnego , € 500 ryczał, 1000 € ryczał
 • Groźba użycia środków przymusu – w zależności od indywidualnego przypadku, € 3,000 ryczałt , € 10,000 ryczałt
 • Brak osobistego prawnie  uwierzytelnionego podpisu – każdy przypadek, € 1000 ryczałt, € 2,000 ryczałt
 • Zlekceważenie przez osobę publiczną obowiązku okazania dowodu tożsamości, € 500 ryczałt, 1000 € ryczałt
 • Zlekceważenie urzędowego  obowiązku udostępnienia informacji publicznej, € 1000 ryczałt, € 2,000 ryczałt
 • Za bezprawną i nielegalną korespondencję, zawierającą  błędy formalne i fałszywe stwierdzenia, zawarte między innymi, w ostrzeżeniach, karach  administracyjnych, opłatach itp., € 500 ryczałt,+ 10- krotnie ,  1000 € ryczałt, + 10- krotnie.
 • Nielegalne, nieważne przesyłki pocztowe , € 500 ryczałt, 1000 € ryczałt
 • Upowszechnienie  dokumentów do publicznej wiadomości, które zostały oznaczone jako  „prywatne”, „ściśle poufne” lub „nie do publicznej wiadomości.”,  € 500 ryczałt, 1000 € ryczałt
 • Przekazanie lub zignorowanie pisemnej woli, oświadczenia woli pacjenta, € 50.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt
 • Przymuszanie na służbie .€ 5,000 ryczałt, € 10,000 ryczałt
 • Bezprawne odrzucenie (także odmowa przyjęcia ) papierów wartościowych  lub oświadczeń pod przysięgą, które   zostały przedstawione przez wystawcę , € 100.000 ryczałt, € 1,500,000 ryczałt
 • Wstrzymanie, odrzucenie  papierów wartościowych celem  uniemożliwienia wyrównania   stanu konta, € 100.000 ryczałt, € 1,500,000 ryczałt
 • Ściągnięcie pieniędzy bez sprawdzonego, oryginalnego tytułu długu – Szczególny przypadek , € 50.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt
 • Zaangażowanie w doprowadzeniu do przymusu badań lekarskich i / lub psychiatrycznych. € 100.000 ryczałt, 2.000.0000 €.
 • Złamanie  umowy przez władze publiczne i / lub osoby publiczne, € 100.000 ryczałt, 2.000.0000 € minimum
 • Fałszerstwo stanu osobowego – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt, 500.0000 € płaskim
 • Dyskryminacja, przymus lub rasizm – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt, 500.0000 €
 • Prześladowania polityczne – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt,500.0000 €
 • Zastosowanie norm i przepisów związanych nazistowską historią (również przez analogię z artykułem 139 Niemieckiej Ustawy Zasadniczej). € 100,000 ryczałt , €  400,000
 • Publiczne wykorzystywanie w pracy  zawodowej  nazistowskich źródłeł , nazw, i wzorców podporządkowania przywódców nazistowskich, nazistowskiej historii przeciwko innej osobie, € 75.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt
 • Zastosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów  prawnych,  € 250.000 ryczałt, 1.000.000 € ryczałt,
 • Stosowanie norm i przepisów, których ważność nie została złożona lub dowodów na okres po wydaniu przez przedstawienie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie wyznaczonego standardu –  € 250.000 ryczałt, € 3.000.000 ryczałt
 • Egzekwowanie zasad nie potwierdzonych  prawidłowo państwowymi ustawami , bez  suwerennej legitymacji  jej wykonawców. € 250.000 ryczałt. 1.000.000 € ryczałt.
 • Wykonywanie  nieuprawnionych działań z przymusem (np zajęcia komornicze, kary, faktury wstępne, etc.) bez posiadania jednoznacznego statusu  „urzędnika państwowego” ,  € 100.000 ryczałt, 1.000.000 € ryczałt
 • Wykonanie działań medycznych i / lub psychicznych  (np. ekspertyz) wbrew woli osoby osoby, € 150,000 minimum. 10 mln €, co najmniej.
 • Zabranie, konfiskata dokumentów tożsamości wbrew woli osoby  (np paszporty, prawa jazdy, itd.), € 50,000 minimalna. € 200.000 min.
 • Odrzucenie  prawomocnego  przedstawiciela. € 100.000 ryczałt,€ 500.000 ryczałt
 • Odrzucenie  jako prawomocnego przedstawiciela osoby trzeciej. € 100.000 ryczałt, € 500.000
 • Wtargnięcie do pojazdu bez wyraźnej i dobrowolnej zgody jego użytkownika, € 50.000 ryczałt , € 100.000 ryczałt
 • Działania, bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego. € 50.000 ryczałt, € 100.000 ryczałt
 • Wtargnięcie do  używanego samolotu bez jej wyraźnej i dobrowolnej zgody jego  uzytkownika. € 50.000 ryczałt. € 100.000 ryczałt.,
 • Wtargnięcie na statek, łódź lub inny pojazd wodny bez wyrażnej i dobrowolnej zgody jego użytkownika..€ 50.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt
 • Wtargnięcie bez wyraźnej i dobrowolnej zgody na zamieszkały grunt wraz z dojściem, € 100.000 ryczałt,  przypadku, € 500.000 ryczałt,
 • Wtargnięcie na prywatne terytorium, bez wyraźnej i dobrowolnej zgody, € 100.000 ryczałt,  500,000 € ryczałt.
 • Wtargnięcie do mieszkania i przynależnych pomieszczeń, bez wyraźnej i dobrowolnej zgody.€100.000 ryczałt, €1.000.000 ryczałt
 • Bezpośrednia przemoc fizyczna ( indywidualne działania, ciągnięcie, popychanie, uderzanie, wiązanie, kneblowanie, zakładanie  kajdanek  itp,  następstwa powstałe na wskutek ataku i poszczególnych działań), 75.000 € każdy,  500.000 € każdy
 • Bezpodstawne zatrzymanie w areszcie : € 250.000 ryczałt, € 5.000.000 ryczałt
 • Bezpodstawne przetrzymywanie w areszcie,  pozbawienie wolności, 5000 € za godzinę, 75 000 € za godzinę
 • Przeniesienie powiernictwa na  inną osobę o takim samym nazwisku lub podjęcie próby  tego, bez wyraźnego nazywania tego procesu jako takiego, € 250.000 ryczałt, € 5.000.000 ryczałt
 • Bezpodstawne i wbrew woli osoby, przejęcie opieki, ubezwłasnowolnienie. (Każda osoba prawna w niewolniczym systemie władzy Trój -Korony,dopisek M.Bejda ) € 250.000 ryczałt, 10 mln € ryczałt
 • Pozbawienie prawa opieki nad własnym dzieckiem lub  adoptowanym – każde dziecko €1.000.000,  ryczałt, 10 mln € ryczałt
 • Odebranie  dzieci biologicznych i / lub dzieci adoptowanych , € 5.000.000 ryczałt, 20 mln € ryczałt
 • Rejestracja długów nieruchomości w hipotece – .€ 50.000 ryczałt,+Rejestracja, € 200.000 ryczałt +  Rejestracja
 • Zgłoszenie  własności ruchomości do licytacji, € 100.000 ryczałt + aukcja  € 400.000 ryczałt + aukcja
 • Przeprowadzenie licytacji  własności / ruchomości, € 500.000 ryczałt + aukcja  1.000.000 € ryczałt + suma
 • Nielegalne, bez rządowej i suwerennej legitymacji wystawienie tytułu licytacji, € 100.000 ryczałt + wysokość, za tytuł , € 500.000 ryczałt + wysokość, za tytuł
 • Łamanie praw człowieka – naruszenie godności ludzkiej, wbrew  z rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK). € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt
 • Pogwałcenie prawa międzynarodowego – IP66 (Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i obywatelskich 1966.) – traktat prawa międzynarodowego ratyfikowany  przez RFN w 1973 roku! € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.
 • Utrata, odebranie mienia lub własności – w zależności od indywidualnego przypadku, Wartość własności + 25%, Wartość własności + 25%
 • Bezpodstawny akt oskarżenia osoby i / lub pełnomocnika, € 50.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt
 • Bezprawne wnioski o ukaranie / represje  prawa, € 50.000 ryczałt,  € 300.000 ryczałt
 • Opłaty karne, represje, śledzenia, przymus, zniesławienie wobec krewnych   poszkodowanej osoby (małżonka, partnera, dzieci i wnuków), € 50.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt
 • Zajęcie, bez państwowej legitymacji komornika, pieniędzy, towarów, nieruchomości, € 50.000 ryczałt,  € 400.000 ryczałt
 • Wyłudzanie pieniędzy, towarów , nieruchomości  przez komornika, bez państwowej legitymacji i bez uprawomocnionego wyroku suwerennego sądu, bez własnoręcznego podpisu sędziego. € 100.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt
 • Sprzeczna z prawem międzynarodowym, IP66,odmowa lub zaniżenie  wypłaty świadczeń z ubezpieczenia na życie, z gwarancjami państwowymi  € 50.000 ryczałt, € 400.000 ryczałt
 • Sprzeczne z prawem międzynarodowym, IP66, dokonanie przymusowego zajęcia przez komornika, nie posiadajacego legitymacji państwowej, gwarantowanych przez państwo ubezpieczeń lub innych dochodów, € 100.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt,
 • Posłużenie się, sprzeczną z prawem międzynarodowym (IP66), pisemną groźbą nakazu aresztowania podczas zajęć komorniczych, € 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt
 • Sprzeczne z prawem międzynarodowym, IP66, dokonanie zajęcia komorniczego pod grożbą nakazu aresztowania, € 200.000 ryczałt,  € 800.000 ryczałt
 • Sprzeczne z ustawą zasadniczą (GG) złamanie dóbr osobistych, prywatnej autonomii , € 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt,
 • Złamanie zasad ochrony danych osobowych, podsłuchy telefoniczne, komputerowe szpiegostwo, przechwytywanie korespondencji w pomieszczeniach biurowych i handlowych każdy przypadek.€ 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt,
 • Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez sąd, sędziego, sekretarza sądu, bez ważnej legitymacji suwerennego państwa. € 200.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.
 • Złożenie z podpisu w celu uwierzytelnienia aktu administracyjnego, wyroku, postanowienia,  bez posiadania legitymiacji suwerennego państwa, € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt
 • Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika, który nie jest obywatelem państwa, € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt
 • Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika sądu, który nie jest sądem państwowym ale fałszywym sądem, € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Allgemeine Gebührenordnung zu der AKZEPTANZ den AGBs und der Handelsordnung

Gebührenordnung in Gold oder Silber des Gewichtes der Kursstellung Euro/Gold/Silber vom Tag des Standes der AGB´s, hilfsweise in Euro angegeben der Internationale Völkerinitiative für die Gewährleistung des Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte und seinem Vollmachtgebers
Sache / Tatbestand –die Auflistung gilt immer bezogen auf jeden „Einzelfall!“
Je Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfe
Je Kaufmann (Prinzipal)
1
Behinderung des freien Weges / der freien Fahrt – Je Einzelfall
500 € pauschal
1.000€ pauschal
2
Androhung von Zwangsmaßnahmen – Je Einzelfall
3.000 € pauschal
10.000 € pauschal
3
Fehlende, nicht eigenhändige oder unvollständige gesetzliche Unterschrift – je Fall.
1.000 € pauschal
2.000 € pauschal
4
Missachtung Ausweispflicht von in der Öffentlichkeit handelnde Personen – je Fall.
500 € pauschal
1.000€ pauschal
5
Missachtung der öffentlichen Auskunftspflicht / Amtspflicht.
1.000 € pauschal
2.000 € pauschal
6
Bearbeitungsgebühren für Nötigungen zu Schreiben u. Antworten aufgrund rechts-
u. gesetzwidriger, formal und inhaltlich falscher Zustellungen u.a. auch Schreiben für Verwarnungen, Ordnungsgelder, Gebühren etc., Annahme von Angeboten jeglicher Art.
500 € pauschal
+ 10- facher Satz Forderung od. Preis
– Je Einzelfall
1.000 € pauschal
+ 10- facher Satz Forderung od. Preis
– Je Einzelfall
7
Unwirksame „Inlands-Zustellung“ – Je Einzelfall
500 € pauschal
1.000 € pauschal
8
Tragen von Dokumenten in die Öffentlichkeit, welche als „privat“, „streng privat und vertraulich“ oder „nicht für das öffentliche Protokoll“ gekennzeichnet wurden.
500 € pauschal
1.000 € pauschal
9
Übergehen / Ignorieren einer Patientenverfügung – Je Einzelfall
50.000 € pauschal
500.000 € pauschal
10
Unfreiwillige Dienstbarkeit.
5.000 € pauschal
10.000 € pauschal
11
Rechtswidriges Zurückweisen (auch Verweigerungen von Annahmen) von Wertpa-pieren oder Erklärungen unter Eid die durch den Herausgeber präsentiert wurden.
100.000 € pauschal
1.500.000 € pauschal
12
Einbehalten / Zurückbehalten von Wertpapieren, unter gleichzeitiger Weigerung das entsprechende Konto auszugleichen.
100.000 € pauschal
1.500.000 € pauschal
13
Inkasso ohne nachgewiesenen, originären Schuldtitel – Je Einzelfall
50.000 € pauschal
200.000 € pauschal
14
Verpflichtung und/oder Ausübung von Zugzwang zu einer ärztlichen und/oder psychiatrischen Untersuchung.
100.000 € pauschal
Je Einzelfall
2.000.0000 € pauschal
Je Einzelfall
15
Vertragsbruch durch öffentliche Stellen und/oder öffentliche Personen – pro Fall.
100.000 € pauschal
2.000.0000 € mind.
16
Personenstandfälschung – je Einzelfall
100.000 € pauschal
500.0000 € pauschal
17
Diskriminierung, Nötigung oder Rassismus – je Einzelfall
100.000 € pauschal
500.0000 € pauschal
18
Politische Verfolgung – je Einzelfall
100.000 € pauschal
500.0000 € pauschal
19
Der „Nazi-Zuschlag“: Anwendung von Normen u. sonstigen Vorschriften einer nationalsozialistischen Entstehungsgeschichte (auch analog Artikel 139 GG).
Zzgl. 30,00% der ursprüng-lichen Summe der Gesamt-rechnung auf Basis dieser Gebührenordnung, jedochmindestens 50.000 €
Zzgl. 30,00% der ursprüng-lichen Summe der Gesamt-rechnung auf Basis dieser Gebührenordnung, jedochmindestens 250.000 €
20
Öffentliche Führung von Berufsbezeichnungen mit nationalsozialistischer Entsteh-ungs- und/oder Einführungsgeschichte – oder die Unterstellung der Führung einer solchen Bezeichnung gegen den Herausgeber.
75.000 € pauschal
500.000 € pauschal
21
Anwendungungültiger, nichtiger od. rechts- u. gesetzwidriger Gesetze u. Verord- nungen (VO) , sowie grundgesetzwidriger (verfassungswidriger) Gesetze u. VO.
250.000 € pauschal
Je Einzelfall
1.000.000 € pauschal
Je Einzelfall
22
Anwendung von Normen und sonstigen Vorschriften, deren Gültigkeit auf Nach-frage nicht durch Vorlage des Originals oder der notariell beglaubigten Kopie der benannten Norm vorgelegt bzw. nachgewiesen wurden – je Einzelfall.
250.000 € pauschal
3.000.000 € pauschal
23
Vollstreckungen auf Grund nicht staatlich ordnungsgemäß zu Stande gekommener Gesetze – wie, ohne staatliche u. hoheitliche Legitimation des/der Ausführenden.
250.000 € pauschal
Je Einzelfall
1.000.000 € pauschal
Je Einzelfall
24
Durchführen von Maßnahmen unter Zwang (z.B. Pfändungen, Strafen, Beitrags-rechnungen, etc.) ohne zu hoheitlichem Handeln befugt zu sein oder sich nicht dies-bezüglich zweifelsfrei als „staatlicheAmtsperson“legitimiert zu haben.
100.000 € pauschal
Je Einzelfall
1.000.000 € pauschal
Je Einzelfall
25
Ausübung ärztlicher und/oder psychiatrischer Maßnahmen (z.B. Gutachten) gegen den Willen des Herausgebers.
150.000 € mind.
Je Einzelfall
10.000.000 € mind.
Je Einzelfall
26
Abnahme / Einziehung von Ausweisdokumenten gegen den Willen des Herausgebers (z.B. Reisepässe, Führerscheine, etc.).
50.000 € mind.
200.000 € mind.
27
Ablehnung von zweifelsfrei Bevollmächtigten des Herausgebers.
100.000 € pauschal
500.000 € pauschal
28
Ablehnung des Herausgebers als Bevollmächtigter einer Drittpartei.
100.000 € pauschal
500.000 € pauschal
29
Eindringen in das vom Herausgeber genutzte Fahrzeug ohne dessen explizite und freie Zustimmung.
50.000 € pauschal
Je Einzelfall
100.000 € pauschal
Je Einzelfall
Sache / Tatbestand – die Auflistunggilt immer bezogenauf jeden „Einzelfall!“
Je Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfe
Je Kaufmann (Prinzipal)
30
Eindringen in die vom Herausgeber genutzte Flugmaschine ohne dessen explizite und freie Zustimmung.
50.000 € pauschal
Je Einzelfall
100.000 € pauschal
Je Einzelfall
31
Eindringen in das vom Herausgeber genutzte Schiff, Boot oder sonstiges Wasser-fahrzeug ohne dessen explizite und freie Zustimmung.
50.000 € pauschal
Je Einzelfall
100.000 € pauschal
Je Einzelfall
32
Eindringen auf das vom Herausgeber bewohnte Grund / Flurstück ohne dessen explizite und freie Zustimmung.
50.000 € pauschal
Je Einzelfall
500.000 € pauschal
Je Einzelfall
33
Eindringen auf das Territorium des Herausgebers Tätigkeit ohne dessen explizite und freie Zustimmung.
100.000 € pauschal
Je Einzelfall
500.000 € pauschal
Je Einzelfall
34
Eindringen in die vom Herausgeber bewohnte Wohnung und sonstigen zugehörigen umbauten Raumes ohne dessen explizite und freie Zustimmung.
100.000 € pauschal
Je Einzelfall
1.00.000 € pauschal
Je Einzelfall
35
Handanlegen, physische Gewalt (Einzelne Handlungen, Ziehen, Rempeln, Schlagen, Fesseln, Knebeln, Handschellen anlegen, etc. – Handlungsfolgen bestehen aus einzelnen Handlungen) gegen den Herausgeber – Für jeden Einzelfall.
75.000 € jeweils
Je Einzelfall
500.000 € jeweils
Je Einzelfall
36
Verhaftung des Herausgebers.
250.000 € pauschal
5.000.000 € pauschal
37
Den Herausgeber in Haft halten, Freiheitsentzug.
5.000 € pro Stunde
75.000 € pro Stunde
38
Transfer der Treuhänderschaft für die Person / den Menschen mit gleichem Namen wie der Herausgeber oder der Versuch hierzu ohne explizites Benennen dieses Vorganges als solchen.
250.000 € pauschal
5.000.000 € pauschal
39
Unter Betreuung stellen des Herausgebers gegen seinen Willen ohne das Voraussetzen dieses Willens hierzu.
250.000 € pauschal
10.000.000 € pauschal
40
Entziehung des Sorgerechtsfür die leiblichen u./od. adoptierten Kinder – je Kind.
1.000.000 € pauschal
10.000.000€ pauschal
41
Wegnahme der leiblichen und/oder adoptierten Kinder.
5.000.000 € pauschal
20.000.000€ pauschal
42
Eintragung von Grundschulden auf Immobilienbesitz – je Einzelfall.
50.000 € pauschal
+ Eintragungssumme
200.000 € pauschal
+ Eintragungssumme
43
Beantragung-Zwangsversteigerungen auf Eigentums/Besitzes u. beweglicher Güter
100.000 € pauschal + Versteigerungssumme
400.000 € pauschal + Versteigerungssumme
44
Durchführung Zwangsversteigerungen in Eigentum/ Besitz u. beweglicher Güter
500.000 € pauschal + Versteigerungssumme
1.000.000 € pauschal + Versteigerungssumme
45
Rechts- u. gesetzeswidrige u. ohne staatliche und hoheitliche Legitimation erfolgte
Ausstellung von Bescheiden od. vollstreckbaren Bescheiden/Titeln – pro Fall.
100.000 € pauschal + Höhe Bescheid/Titel
500.000 € pauschal + Höhe Bescheid/Titel
46
Menschenrechtsverletzung – Verletzung der Menschenwürde nach UN Resolution 217 A (III) (AEMR) u./od. der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK).
150.000 € pauschal
Je Einzelfall
500.000 € pauschal
Je Einzelfall
47
Verstoß u. Verletzung von Völkerrecht – IP66 (Internationale Pakt für bürgerl. u. politische Rechte 1966) – als völkerrechtlicher Vertag von der BRD 1973 ratifiziert!
150.000 € pauschal
Je Einzelfall
500.000 € pauschal
Je Einzelfall
48
Räumung / Abnahme von Besitz oder Eigentum – je Einzelfall.
Wert Besitz + 25 %
Wert Besitz + 25 %
49
Strafanzeigen gegen den Herausgeber u. od. gegen dessen Vollmachtnehmer.
50.000 € pauschal
500.000 € pauschal
50
Strafanzeigen/ Repressalien gegen den Recht()beistand/Rechtkonsulenten des Herausgebers.
50.000 € pauschal
Je Einzelfall
300.000 € pauschal
Je Einzelfall
51
Strafanzeigen/ Repressalien / Verfolgung / Nötigung / Diffamierung – gegen Fami-lienangehörige (Ehepartner, Lebensgefährten, Kinder u. Enkel des Herausgebers.
50.000 € pauschal
Je Einzelfall
200.000 € pauschal
Je Einzelfall
52
Beauftragung eines nicht staatlich legitimierten – also selbständigen Gerichtsvoll-ziehers u.a. mit der Eintreibung u. Pfändung von Geld/Gegenständen/Sachwerten.
50.000 € pauschal
Je Einzelfall
400.000 € pauschal
Je Einzelfall
53
Tätigwerden eines nicht staatlich legitimierten – also selbständigen Gerichtsvoll-ziehers mir der Eintreibung u. Pfändung von Geld/Gegenständen/Sachwerten.
100.000 € pauschal
Je Einzelfall
500.000 € pauschal
Je Einzelfall
54
Beantragung u./od. Abnahme der Eidesstattlichen Versicherung / Vermögensauf-stellung durch Zwang – entgegen internationalem Völkerrecht (IP66).
50.000 € pauschal
Je Einzelfall
400.000 € pauschal
Je Einzelfall
55
Tätigwerden eines nicht staatlich legitimierten – also selbständigen Gerichtsvoll-
ziehers bei der Abnahme der Eidesstattlichen Versicherung / Vermögensaufstellung durch Zwang – entgegen internationalem Völkerrecht (IP66).
100.000 € pauschal
Je Einzelfall
500.000 € pauschal
Je Einzelfall
56
Beantragung u./od. Ausstellung eines Haftbefehls zwecks Drohung und Nötigung zur Pfändung/Bezahlung u. Abnahme der Eidesstattlichen Versicherung/ Vermö-gensaufstellung durch Zwang – entgegen internationalem Völkerrecht (IP66).
100.000 € pauschal
Je Einzelfall
300.000 € pauschal
Je Einzelfall
57
Ausstellung u./od. Vollstreckung eines Haftbefehls zwecks Drohung u. Nötigung zur Pfändung/Bezahlung u. Abnahme der Eidesstattlichen Versicherung/ Vermögens-aufstellung durch Zwang – entgegen internationalem Völkerrecht u. IP66.
200.000 € pauschal
Je Einzelfall
800.000 € pauschal
Je Einzelfall
58
Verletzung od. Eingriff in die der gemäß Grundgesetz (GG) unabdingbar zugesicher-ten Grundrechte, Persönlichkeitsrechte od. Privatautonomie des Herausgebers.
100.000 € pauschal
Je Einzelfall/Grundrecht
300.000 € pauschal
Je Einzelfall/Grundrecht
59
Verletzung Datenschutzes, Abhören von Telefongesprächen, Ausspähung Computer
u. sonst. elektronischer Medien od. der Wohn- Büro- u. Geschäftsräume – je Fall.
100.000 € pauschal
Je Einzelfall
200.000 € pauschal
Je Einzelfall
60
Ladung / Verhandlung / Ausstellung eines Urteils od. Haftbefehls, eines nicht nach GG legitimierten staatlichen Gerichts u. staatlichen Richters od. Rechtspflegers.
200.000 € pauschal
Je Einzelfall
500.000 € pauschal
Je Einzelfall
61
Leisten einer Unterschrift, zwecks Beglaubigung eines Verwaltungsaktes/Urkunde/ Urteil usw. ohne staatliche u. hoheitliche Legitimation als „Urkunden-Beamter“.
100.000 € pauschal
Je Einzelfall
200.000 € pauschal
Je Einzelfall
 
6 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 21 listopada 2015 w Bez kategorii

 

6 responses to “NIE MA PAŃSTW ! SĄ TYLKO PRYWATNE FIRMY DO WYZYSKU !!!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: