RSS

Zakończmy zmowę firm pocztowych z okupantem !!!

07 Mar

golabek-pokoju-1-

http://unikalneobrazy.pl/obrazy-koncepcyjne/1242-golabek-pokoju-1-.html

Energią kwantową serc pokonamy zmowę firm pocztowych!

O rezygnację ze świadczenia usług pocztowych dla wszystkich firm handlowych podających się nielegalnie za instytucje państwowe i unijne.  

Łowicz, 07.03.2016r.

 

Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury i Budownictwa

ul.Chałubińskiego 4-6, 00-928 Warszawa

Marek Chibowski

Prezes Spółki Poczta Polska S.A.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poczta_Polska

Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

Adam Gajewski

Naczelnik Urzędu Pocztowego Łowicz 1

3 Maja 13, 99-400 Łowicz

Rafał Brzoska

Prezes Zarządu  InPost Sp. z o.o.

Otrzymuje:

International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS)

ITCCS Central Office (Brussels): itccsoffice@gmail.com

Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli

Dotyczy:

żądania  niezwłocznej rezygnacji ze świadczenia usług pocztowych dla wszystkich firm handlowych podających się nielegalnie za instytucje państwowe wszelkich szczebli w Polsce w tym: sądów, prokuratur, policji, urzędów skarbowych, komorników, firm windykacyjnych, banków, urzędów gmin, miast, powiatów, województw, ministerstw, sejmu, senatu, prezydenta oraz dla wszelkich  agend rządowych i unijnych.

W związku z 3-miesięcznym przetrzymywaniem dowodów na doręczenie naszych przesyłek skierowanych do szefów prywatnych firm handlowych i ich pomocników winnych przestępstw popełnianych na szkodę, na krzywdę Narodu Polskiego i Polski, na szkodę, na krzywdę osób wolnych, przedstawicielek Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu: Teresy z domu Znyk (Wojda) oraz Marii z domu Znyk (Bejda), Polski Obywatelski Ruch Oporu uznaje Was za winnych działań na szkodę ludzkości w upadłym 25.12.2012r. prywatnym niewolniczym systemie żydowskiego okupanta.

Potwierdzenia odbioru przesyłek poleconych, wysłanych z Niemiec do adresatów w Polsce: Urząd Skarbowy w Łowiczu, K.Kaliński-Urząd Miejski w Łowiczu, J.Mika-Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, P.Prządka PGE-Obrót Rzeszów, zostały w dniu 3 marca 2016r. podrzucone do skrzynki pocztowej naszych organizacji. Na drukach potwierdzenia odbioru korespondencji poleconej z Deutsche Post widnieją daty: 23.11.2015r. oraz 03.12.2015r. ale nie dotarły one ani w grudniu, ani w styczniu ani w lutym. Dopiero w marcu faktycznie zakończyło się bezprawne przetrzymywanie tych potwierdzeń odbioru.str 2 zwrotnych potwierdzeń pism (1)

Foto potwierdzeń odbioru korespondencji , które dotarło po 3 miesięcznej zwłoce.

skan potwierdzeń zwrotek przetrzymanych 3 miesiace na poczcie

Z powyższego wynika, że prywatne firmy handlowe, świadczące usługi pocztowe wnikają w treści przesyłek i celowo opóżniają potwierdzenia dotarcia niewygodnych korespondencji do adresatów w Polsce.

Z nieoficjalnych żródeł wiadomo, że m.in. w Łodzi jest specjalna placówka do przyjmowania zleceń wstrzymywania, opóżniania dostarczania korespondencji niewygodnej dla firm żydowskiego okupanta. Przykładem takiego szkodliwego działania na szkodę Polaków jest opisywany przez nas przypadek ukarania kapitana Michała Jarzyńskiego za niestawiennictwo w roli świadka w sprawie cywilnej, pomimo, że o tym nie wiedział, bo nie otrzymał żadnego wezwania. W ten przestępczy sposób firmy pocztowe wspierają talmudyczny “wymiar sprawiedliwości”, dopuszczający się nagminnie łamania praw rodowitych Polaków. http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129917,zwyciestwo-prawdy-o-wojskowej-psychiatriihttp://www.detektywmichaljarzynski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=152

Nielegalne przesyłki od prywatnych firm handlowych symulujących wymiar sprawiedliwości w Polsce (sądy, prokuratury, policja itp.) są realizowane przez  prywatną firmę handlową In Post Sp. z o.o., której pracownicy wymuszają złożenie podpisu bez możliwości zobaczenia nadawcy na kopercie, czym pozbawiają prawa  odmowy przyjmowania nielegalnych korespondencji, którymi  są wszystkie przesyłki pocztowe firm symulujących instytucje państwowe w Polsce.

Firmy przesyłkowe nagminnie łamią nie tylko prawo każdego Polaka oraz prawa Suwerena-Narodu Polskiego ale także Rezolucję ONZ  A/RES/56/83 z dnia 28. stycznia 2002/ Artykuł 9, który brzmi w j.ang. następująco: Article 9 Conduct carried out in the absence or default of the official authorities The conduct of a person or group of persons shall be considered an act of a State under international law if the person or group of persons is in fact exercising elements of the governmental authority in the absence or default of the official authorities and in circumstances such as to call for the exercise of those elements of authority.” https://www.ilsa.org/jessup/jessup11/basicmats/StateResponsibility.pdf, http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127193,blokada-korespondencji-kluczem-w-obronie-koniecznej

” Dostarczanie, uznanych przez rezolucję ONZ A/RES/56/83 z dnia 28. stycznia 2002/ Artykuł 9, za nielegalne, wszelkich przesyłek firm pocztowych na usługach nielegalnego rządu w Polsce, który jest spółką handlową wygasłą z dniem 25.12.2012r. jest najsurowiej zabronione i karalne !”

Polski Obywatelski Ruch Oporu zwraca się do Was jako pomocników, szefów prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje państwowe żydowskiego okupanta w Polsce. Wasze firmy jak też sieć podległych Wam firm są prywatnymi  firmami handlowymi, zarejestrowanymi w UPIK w Waszyngtonie, działającymi na zasadach upadłego, zdelegalizowanego 25.12.2012r., prywatnego światowego niewolniczego systemu oraz według nielegalnego prawa stanowionego przez uzurpatorów w Polsce.

Suweren-Naród Polski przejął z dniem 02.11.2014r. bezpośrednie sprawowanie władzy zwierzchniej  w Polsce na mocy Proklamacji Tadeusza Cichockiego, napisanej w imieniu i w interesie Suwerena-Narodu Polskiego.  http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod

Suweren-Naród Polski uznał za nieważne, nieskuteczne, wszystkie prawa stanowione przez uzurpatorów, którzy doszli do władzy w Polsce w wyniku fałszowanych wyborów. Uzurpatorzy posługują się sfałszowanymi znakami, symbolami Suwerena-Narodu Polskiego, działają podstępnie na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego i Polski.

Jesteście szefami firm, które nabyły drogą przestępstwa mienie Suwerena-Narodu Polskiego !

Wasze firmy działają w grupie przestępczej powiązanej z przestępczymi prywatnymi firmami handlowymi, symulującymi instytucje państwowe, w tym sejm, senat, prezydent, rada ministrów, ściśle powiązanymi z prywatnymi firmami handlowymi, symulującymi instytucje Unii Europejskiej, które wspólnie dokonują wyniszczania narodów pod złudnymi hasłami demokracji, wolności i pokoju.

Jesteście  winni działania w grupie przestępczej z prywatnymi firmami handlowymi symulującymi instytucje państwowe, z prywatnymi firmami handlowymi sądów,  komorników, firm windykacyjnych, które dopuszczają się przestępstw kradzieży, wymuszeń rozbójniczych, łamania praw ludzkich na milionach codziennie krzywdzonych Polaków !

Wasza firma powstała i działała w wyniku przestępstwa korupcji, grabieży i wymuszeń rozbójniczych  na szkodę Suwerena-Narodu Polskiego, na szkodę każdego Polaka,  na szkodę ludzkości !

http://www.aferyprawa.eu/Polityka/SABOTAZ-DYWERSJA-CZY-BALAGAN-PRYWATYZACYJNE-OKRADANIE-POLSKIEGO-NARODU-z-cyklu-przekrety-nie-tylko-platformersow-Zbigniew-Lipinski-2439

Cyt.: Tzw. prywatyzacja odbywa się pod dyktando wielkich korporacji międzynarodowych i Unii Europejskiej. Ale za jej organizowanie są odpowiedzialni polskojęzyczni politycy mieniący się prawicą lub lewicą. Pozostają oni bowiem nie na usługach interesu polskiego, ale realizują obce antypolskie interesy. W świecie interesu, każdy chce kupić najtaniej i sprzedać najdrożej. Winni są ci, którzy ogałacają Polaków z ich własności poprzez tzw. prywatyzację. Jest to po prostu zdrada stanu. Ale w dzisiejszej Polsce zdrada nie podlega karze, bo to przecież zdrajcy tworzyli III RP dla siebie, nie dla Polaków. Reszta spełniała rolę – w najlepszym razie – pożytecznych idiotów.” Zbigniew Lipiński, (Myśl Polska – Nr 27-28)

Zgodnie z Międzynarodową taryfą odszkodowawczą pomocnicy i szefowie firm dopuszczających się łamania praw ludzkich, odpowiadacie prywatnie za wyrządzone szkody i krzywdy do trzeciego pokolenia włącznie. http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129944,glosiciele-prawdy-oficerami-pokoju-w-tworzeniu-ery-dostatku

Odpowiadacie prywatnie, jako osoby fizyczne, za łamanie praw ludzkich według Międzynarodowej Taryfy odszkodowawczej.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby/

Oto poniżej wykaz przestępstw za które odpowiadacie prywatnie jako osoby fizyczne.

Jesteście winni :

 • winni zastosowania nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów  prawnych.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie za każdy przypadek, minimum 1.000.000 Euro od szefa i 250.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt.21  Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej

 • winni stosowania norm i przepisów, nieważnych z mocy prawa Suwerena-Narodu Polskiego.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie za każdy przypadek, minimum 3.000.000 od szefa i 250.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt.22  Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • winni egzekwowania zasad nie potwierdzonych  prawidłowo państwowymi ustawami, bez  suwerennej legitymacji Narodu Polskiego.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie za każdy przypadek, minimum 1.000.000 od szefa i 250.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt.23  Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • winni wykonywania  nieuprawnionych działań z przymusem (np. zajęcia komornicze, kary, faktury wstępne, etc.).

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie za każdy przypadek, minimum 1.000.000 od szefa i 100.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt.24  Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • winni wysyłania bezprawnej  i nielegalnej korespondencji, zawierającej  błędy formalne i fałszywe stwierdzenia.” Dostarczanie, uznanych przez rezolucję ONZ A/RES/56/83 z dnia 28. stycznia 2002/ Artykuł 9, za nielegalne, wszelkich przesyłek firm pocztowych na usługach nielegalnego rządu w Polsce, który jest spółką handlową wygasłą z dniem 25.12.2012r. jest najsurowiej zabronione i karalne !”

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie za każdy przypadek, minimum 1.000 Euro od szefa i 500 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 6 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • winni dostarczania nielegalnych, nieważnych przesyłek pocztowych

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie za każdy przypadek, minimum 1.000 Euro od szefa i 500 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 6 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • winni łamania praw człowieka – naruszenia godności ludzkiej, wbrew  z rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK).

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 150.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 47 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • winni antypolonizmu, dyskryminacji Polaków w Polsce.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 100.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 17 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • winni innych, nie wymienionych powyżej przestępstw na szkodę  i krzywdę każdego Polaka a  zawartych w Międzynarodowej taryfie odszkodowawczej za łamanie praw ludzkich.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby/

Jesteście szefami firm winnych nieszczęść Polaków, prześladowanych na wskutek  Waszej zarobkowej nielegalnej działalności pocztowej, dopuszczającej nielegalną korespondencję od wrogich Narodowi Polskiemu firm, okupujących terytorium Polski, bezprawnie podających się za instytucje państwowe !

Nielegalne korespondencje dostarczane przez Wasze firmy powodują cierpienie, strach, pozbawianie środków do życia milionów Polaków  a nawet odbieranie majątków pokoleń Polaków ! Są przyczyną rozpadu rodzin, samobójstw, krzywdy dzieci i ich rodziców !

Polski Obywatelski Ruch Oporu żąda niezwłocznej rezygnacji ze świadczenia usług pocztowych dla wszystkich firm handlowych podających się nielegalnie za instytucje państwowe wszelkich szczebli w Polsce w tym: sądów, prokuratur, policji, urzędów skarbowych, komorników, firm windykacyjnych, banków, urzędów gmin, miast, powiatów, województw, ministerstw, sejmu, senatu, prezydenta oraz dla wszelkich  agend rządowych i unijnych.

Niegodne i niemoralne jest bogacenie się na ludzkich nieszczęściach, tym bardziej, że Ziemia obecnie przechodzi w fazę odnowy, przebudzenia świadomości Ludzkości i budowy Nowej Ery- ERY DOSTATKU, więc Wasza dalsza szkodliwa działalność traci sens i może obrocić się z 7-krotnie zwiększoną mocą przeciwko Wam !

Stańcie po stronie świadomych milionów ludzi na Ziemi, którzy kierują się Boską Energią Pola Serca i pomóżcie sobie, swoim rodzinom, jak też Ludzkości w zwycięstwie dobra nad złem !

Zaniechajcie obsługi prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe i unijne, które  szkodzą  Narodowi Polskiemu, Polsce i Ludzkości !

Maria z domu Znyk (Bejda) , Teresa z domu Znyk (Wojda)

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU  

Herb Bończa200px-Herb_Slepowron

Polskie herby szlacheckie przodków Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)

http://polskiruchoporu.neon24.pl/ www.wojdabejda.wordpress.com,http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gorniczewww.lowiczanie.prv.plwww.bejda.iddd.de

 

Załączniki :

nasze wystąpienia do Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli.

www.wojdabejda.wordpress.comhttp://polskiruchoporu.neon24.pl/

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129371,stop-talmudycznemu-wymiarowi-sprawiedliwosci-w-polsce

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129247,obrot-i-dystrybucja-energii-okrada-i-oszukuje-polakow

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129195,stop-wymuszeniom-rozbojniczym-firm-skarbowych

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129139,o-odszkodowania-za-okradanie-i-zniewalanie-polakow

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129514,dosc-tuszowania-prawdy-o-wyrokach-sadu-zwyczajowego

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129723,zdemontujmy-upadly-prywatny-swiatowy-niewolniczy-system

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129809,koniec-oszustwa-zdelegalizowanych-bankow

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129917,zwyciestwo-prawdy-o-wojskowej-psychiatrii

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129944,glosiciele-prawdy-oficerami-pokoju-w-tworzeniu-ery-dostatku

 

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname POCZTA POLSKA DYREKCJA OKREGU POCZTY W WARSZAWIE
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil
L D-U-N-S® Nummer 367161747
L Geschäftssitz Ul. Swietokrzyska 31/33
L Postleitzahl 00-941
L Postalische Stadt Warszawa
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 226157112
Fax Nummer
Name Hauptverantwortlicher
W Tätigkeit (SIC) 4311

 

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname INPOST S A
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil
L D-U-N-S® Nummer 426843493
L Geschäftssitz Ul. Malborska 130
L Postleitzahl 30-624
L Postalische Stadt Krakow
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 126199800
W Fax Nummer 126199800
W Name Hauptverantwortlicher Pulchny Marcin Adam
W Tätigkeit (SIC) 7389

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Uwaga ! Taką samą treść korespondencji wysłała Maria z domu Znyk( Bejda) oraz Teresa z domu Znyk (Wojda)

       Łowicz, 25.11.2015r.

 

Maria z domu Znyk ( Bejda)

Os. Kostka 10/7

99-400 Łowicz                                                                                                          

 

                                                                                       Krzysztof Kaliński

                                                                                       Urzad Miejski w Łowiczu

                                                                                Stary Rynek 1

                                                                                 99-400 Łowicz

 

                                                                                Joanna Mika

                                                                                             Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu

                                                                             Ul. Nowa 1

                                                                                   99-400 Łowicz

 

Żądanie zwrotu wyłudzonych opłat za mieszkanie  wraz z odsetkami oraz żądanie odszkodowania za bezzasadne wyłudzanie posługując się bezprawnie nazwiskiem korporacyjnym “Maria Bejda”.

Jakiekolwiek żądania  wnoszenia opłat za mieszkanie wobec osoby prawnej: Maria Bejda, zam. os. Kostka 10/7, jak też osoby naturalnej – suwerena Marii z domu Znyk, są bezpodstawne, bezprawne  i  z mocy prawa nieważne ! Zgodnie z prawem międzynarodowym i taryfą odszkodowawczą, Joanna Mika wraz z Krzysztofem Kalińskim,  odpowiadacie cywilnie  jako  osoby fizyczne swoim prywatnym majątkiem za działania na szkodzę i krzywdę osoby naturalnej- suwerena Marii z domu Znyk (Bejda) i osoby prawnej o nazwie: “Maria Bejda,  os. Kostka 10/7, 99-400 Łowicz.“

Jako osoba naturalna-suweren: Maria z domu Znyk (Bejda),  os. Kostka 10/7, 99-400 Łowicz,  nie mam żadnej umowy z  Krzysztofem Kalińskim ani z Joanną Mika i jej firmą podległą  Krzysztofowi Kalińskiemu, reprezentującemu  prywatną  firmę handlową “Urząd Miejski w Łowiczu”,  zarejstrowaną w UPIK w Waszygtonie pod nr. 422171454 : UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname URZAD MIEJSKI W LOWICZU
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil
L D-U-N-S® Nummer 424095548
L Geschäftssitz Pl. Stary Rynek 1
L Postleitzahl 99 400
L Postalische Stadt Lowicz
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 468309151
W Fax Nummer 468309160
Name Hauptverantwortlicher
W Tätigkeit (SIC) 9111

https://www.upik.de/7f029ad4a435556bb559313d6aa24cfe/upik_suche.cgi  

Nie podpisywałam  żadnej umowy handlowej z Joanną Mika ani z firmą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, podległą  Krzysztofowi Kalińskiemu, reprezentującemu  prywatną  firmą handlową “Urząd Miejski w Łowiczu”  zarejstrowaną w UPIK w Waszyngtonie pod nr. 422171454 :

Nie podpisywałam żadnej umowy handlowej z Krzysztofem Kalińkim reprezentującym prywatną firmę “Urząd Miejski w Łowiczu”, zarejstrowaną w UPIK w Waszyngtonie pod nr. 422171454 :

Żądam od Joanny Mika i Krzysztofa Kalińskiego zwrotu wszystkich wyłudzonych opłat za mieszkanie wraz z odsetkami na wskazane poniżej konto bankowe.

Żądam od Joanny Mika odszkodowania w  wysokości 10 000 złotych (słownie złotych: dziesięć tysięcy),  płatnego w terminie do 2 tygodni, od daty otrzymania niniejszego pisma,  na  konto bankowe:  INTELIGO: 50102055581111145677400062.

Żądam od Krzysztofa Kalińskiego odszkodowania w  wysokości 20 000 złotych (słownie złotych: dwadzieścia  tysięcy) płatnego w terminie do 2 tygodni, od daty otrzymania niniejszego pisma, na  konto bankowe:  INTELIGO: 50102055581111145677400062.

Żądam  zaniechania  wyłudzania opłat za mieszkanie i zaniechania przesyłania jakiejkolwiek bezprawnej korespondencji.  Nie spełnienie moich żądań spowoduje dochodzenie moich praw przed międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości.

Dodatkowo oskarżam Was o współudział w łamaniu praw Teresy Wojda, Marii Bejda !

Oskarżam Was o współudział w naruszaniu dóbr osobistych,  prześladowaniu i dyskryminacji Teresy Wojda i  Marii Bejda !  Oskarżam Was o współudział w  zamachu na życie Teresy Wojda i  Marii Bejda ! Odpowiadacie  prywatnie, osobiście własnym majątkiem za wyrządzone Teresie Wojda, Marii Bejda oraz  wyrządzone Narodowi Polskiemu szkody i krzywdy !!!

https://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/

https://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/27/niemiecka-policja-kryminalna-kontroluje-polityczne-wpisy-polakow-na-fb-pejsbuku/

https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/ https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/szok-zywe-zdrowe-ofiary-wypadkow-w-polin-ida-na-handel-organami/

Joanna Mika i Krzysztof Kaliński, jesteście na  liście  Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, osób winnych agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim, winnych współudziału w łamaniu praw Teresy Wojda, Marii Bejda, winnych współudziału w naruszaniu dóbr osobistych, prześladowaniu, dyskryminacji Teresy Wojda, Marii Bejda, winnych  współudziału w zamachu na życie Teresy Wojda i Marii Bejda !  https://wojdabejda.wordpress.com/2015/11/21/nie-ma-panstw-sa-tylko-prywatne-firmy-do-wyzysku/

Żądam od Was i Waszych pomocników zaniechania jakichkolwiek działań na szkodę i krzywdę Marii Bejda i Teresy Wojda oraz na szkodę i krzywdę mieszkańców Łowicza oraz Narodu Polskiego !

Wy i Wasi pomocnicy, odpowiadacie cywilnie, własnym majątkiem, do trzeciego pokolenia włącznie, wg stawek obowiązującej międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw człowieka !

Oto poniżej przynależne Wam i Waszym pomocnikom, stawki odszkodowawcze za zarzuty wg międzynarodowej taryfy :

 1. Groźba użycia środków przymusu – w zależności od indywidualnego przypadku

 € 3,000 ryczałt , € 10,000 ryczałt

 1. Brak osobistego prawnie  uwierzytelnionego podpisu – każdy przypadek,

   € 1000 ryczałt, € 2,000 ryczałt

 1. Za każdą bezprawną i nielegalną korespondencję, zawierającą  błędy formalne i fałszywe stwierdzenia, zawarte między innymi, w ostrzeżeniach, karach  administracyjnych, opłatach itp.

  € 500 ryczałt,+ 10- krotnie ,  1000 € ryczałt, + 10- krotnie.

 1. Zaangażowanie w doprowadzeniu do przymusu badań lekarskich i / lub psychiatrycznych. € 100.000 ryczałt, 2.000.0000 €.

17.Dyskryminacja, przymus lub rasizm – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt, 500.0000 €

18.Prześladowania polityczne – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt,500.0000 €

 1. Za każde zastosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów  prawnych, € 250.000 ryczałt, 1.000.000 € ryczałt,

24.Za każde wykonywanie  nieuprawnionych działań z przymusem (np zajęcia komornicze, kary, faktury wstępne, etc.) bez posiadania jednoznacznego statusu  „urzędnika państwowego” ,  € 100.000 ryczałt, 1.000.000 € ryczałt

 1. Za każdorazowe  złamanie praw człowieka – naruszenie godności ludzkiej, wbrew  z rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK). € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt
 2. Za każdorazowe pogwałcenie prawa międzynarodowego – IP66 (Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i obywatelskich 1966.) – traktat prawa międzynarodowego ratyfikowany  przez RFN w 1973 roku! € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.
 3. Za każdorazowe wyłudzanie pieniędzy, towarów , nieruchomości  przez komornika, bez państwowej legitymacji i bez uprawomocnionego wyroku suwerennego sądu, bez własnoręcznego podpisu sędziego. € 100.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt”
 4. Sprzeczne z ustawą zasadniczą (GG) złamanie dóbr osobistych, prywatnej autonomii , € 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt

60.Złamanie zasad ochrony danych osobowych, podsłuchy telefoniczne, komputerowe szpiegostwo, przechwytywanie korespondencji w pomieszczeniach biurowych i handlowych każdy przypadek.€ 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt,

 1. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez sąd, sędziego, sekretarza sądu, bez ważnej legitymacji suwerennego państwa. € 200.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.  

62 Złożenie z podpisu w celu uwierzytelnienia aktu administracyjnego, wyroku, postanowienia,  bez posiadania legitymiacji suwerennego państwa, € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt

63.Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika, który nie jest obywatelem państwa

€ 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt

 1. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika sądu, który nie jest sądem państwowym ale fałszywym sądem.

€ 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt

Taryfa w linku: http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127505,nie-ma-panstw-sa-tylko-prywatne-firmy-do-wyzysku

                                                                     Maria z domu Znyk (Bejda)

Osoba: Maria Bejda, os.Kostka 10/7, 99-400 Łowicz, jest podmiotem prawnym, którego autorem jest Rzeczpospolita Polska. Kompetencja administracji co do osoby Maria Bejda, os.Kostka 10/7, 99-400 Łowicz, w swej funkcji jako podmiot prawny, jest z przepisu rzeczą władzy korporacyjnej, tu “Rzeczypospolitej Polskiej”. To samo wynika również z prawa autorskiego.

Człowiek, któremu ta osoba podporządkowana jest urzędowo, nie jest natomiast żadnym produktem państwowej władzy. On nie jest identyczny z tą osobą w swej funkcji jako podmiot prawny i nie jest autorem tej osoby.

Kompetencją i zobowiązaniem wszelkiej państwowej władzy wobec człowieka jest to przede wszystkim, żeby poważać ludzką godność i ją ochraniać ( patrz m.in. Konstytucja EU i wcześniej wydana korespondencja pisemna, z której to pełna treść została pobrana.)

Jedynym poszkodowanym poprzez urząd stwierdzonej szkody, która jednej osobie zostaje nałożona jako obciążenie jest zawsze człowiek. Autor dotyczącej osoby, tu  “Rzeczpospolita Polska”, odpowiada za wyrównanie tego, wobec poszkodowanego, co osoba z nałożonym obciążeniem.

Człowiek z zasady nie odpowiada za szkody osoby. Tylko w przypadku, w którym człowiek chce rościć sobie osobę względnie prawa osoby i czym daje swoją zgodę na przełożenie praw i obowiązków na człowieka, przekłada się również odpowiedzialność na człowieka.                                                                                            

Uprasza się przyjąć do wiadomości, że ten człowiek, któremu Rzeczpospolita Polska przyporządkowała osobę Marii Bejda, nie może rościć ż a d n y c h praw wobec tej osoby (podmiotu prawnego), nie ma woli działania dla tej osoby i nie jest wolą przejmowanie zobowiązań tej osoby w nadzorze administracyjnym.

Zgoda na przełożenie praw i obowiązków osoby Marii Bejda na człowieka, któremu ta osoba jest urzędowo podporządkowana, nie znajduje się.

Autor, Rzeczpospolita Polska jest dlatego jedynym posiadaczem praw i obowiązków osoby prawnej, osoby Marii Bejda. Ona odpowiada za osobę Marii Bejda, w odróżnieniu do człowieka. Odpowiedzialność autora rozprzestrzenia się na wszelkie roszczenia.

Człowiek z zasady nie ma żadnych zastrzeżeń przeciwko temu, żeby się nie zgadzać z prośbą urzędu. W przypadku, kiedy ten człowiek powinien się zgodzić z tą prośbą, to urząd reprezentujący władzę korporacyjną “państwową”  jest do tego zobowiązany, temu człowiekowi pokrywać wszystkie koszty utrzymania.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

                                                                            

 

 
2 Komentarze

Opublikował/a w dniu 7 marca 2016 w Do Międzynarodowego Sądu Zwyczajowego

 

2 responses to “Zakończmy zmowę firm pocztowych z okupantem !!!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: