RSS

Archiwa miesięczne: Styczeń 2016

O ukaranie i odsunięcie od władzy ludobójców w Łowiczu i w Polsce.

IMG_3225

Łowicz, 28.06.2014r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

http://www.monitor­polski.pl/chca­nas­wytruc­woda­z­kanalizacji/

Luis Moreno­ Ocampo

Główny Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze

Andrzej Seremet – Prokurator Generalny RP

Marek Działoszyński – Komendat Główny Policji

Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki

Marek Woźniak – Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi

UWAGA !

Ze względu na nasze bezpieczeństwo jak też na fakt, że na znak protestu

przeciwko lekceważeniu przez wymiar sprawiedliwości w Polsce naszych

powiadomień do prokuratur, nie odbieramy żadnej korespondencji przesyłanej

drogą pocztową, uprzejmie prosimy o odpowiedź drogą emailową.

Skarga na Burmistrza Miasta Łowicza, Krzysztofa Kalińskiego i Radę Miejską w Łowiczu.

Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Kaliński wraz z Radą Miejską w Łowiczu popełnia kolejną zbrodnię ludobójstwa, przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu publicznemu poprzez masowe stosowanie toksycznego herbicydu “Randap” na terenie miasta Łowicza.

Jest to kontynuowanie przez władze Łowicza zbrodni ludobójstwa z art.118 Kodeksu Karnego oraz przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu z art.163 Kodeksu Karnego oraz art. 181.§1. Kodeksu Karnego.

Art. 118. Kodeksu Karnego: cyt.: „§ 1.Kto, w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub grupy o określonym światopoglądzie, dopuszcza się zabójstwa albo powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby należącej do takiej grupy, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.  § 2. Kto, w celu określonym w § 1, stwarza dla osób należących do takiej grupy warunki życia grożące jej biologicznym wyniszczeniem, stosuje środki mające służyć do wstrzymania urodzeń w obrębie grupy lub przymusowo odbiera dzieci osobom do niej należącym, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności. § 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1 lub 2, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.”                             Art. 163 Kodeksu Karnego, cyt.: „§ 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, pkt.3 rozprzestrzeniania się substancji trujących, § 3.Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.”

Art. 181.§1. Kodeksu Karnego, cyt.: “Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Z polecenia Burmistrza powszechna jest w Łowiczu praktyka opryskiwania chodników Randapem przez pracowników, nieświadomych zagrożenia, bez ubrania ochronnego jak też bez oznakowania, ostrzeżenia czy wyłączenia ulicy z ruchu. Nawet gdyby spełnione zostały elementarne wymogi bezpieczeństwa pracownika i osób postronnych to i tak nie do uniknięcia jest przedostanie się tej trucizny do organizmów nie tylko ludzi ale do flory i fauny. http://www.polishclub.org/2014/05/29/dr­jerzy­jaskowski­randap­samounicestwienie­smutne­refleksje­w­niedzielny­wieczor/ 

“Duńscy naukowcy natomiast twierdza, że glifosfat, główny składnik herbicydu “Randap”, uszkadza szlaki metaboliczne w przewodzie pokarmowym, szczególnie młodych ssaków. Raundap hamuje konkretne ścieżki enzymatyczne w jelitach ssaków. M.T. Sorensen z Uniwersytetu w Asrhus stwierdził, że glifosfat zaburza równowagę pomiędzy tzw. dobrymi bakteriami żyjącymi w jelitach, a złymi. Dobre bakterie, na przykład Bacillus i Lactobacillus, okazały się najbardziej podatne na niszczące działanie glifosatu. Zniszczenie tych bakterii powoduje, że substancje szkodliwe łatwiej przenikają przez ścianę jelita i zakłócają pracę układu odpornościowego. Glifosat powoduje napływ jonów wapnia do neuronów, głownie poprzez aktywację NMDa, co prowadzi do stresu oksydacyjnego i śmierci komorek nerwowych. Klinicznym objawem tego stanu jest na przykład choroba Parkinsona. Historia glifosfatu przypomina dokładnie historię DDT. Dopiero jak stwierdzono, że DDT niszczy nawet skorupki jaj pingwinów na biegunach, podjęto decyzje o jego wycofaniu. W chwili obecnej wiemy, że glifosfat powoduje następujące choroby: niewydolność oddechową, otyłość, cukrzycę, choroby serca, chorobę Alzheimera, depresję, zaburzenia otępienne, niepłodność, raka. Wpływna organizm człowieka jest podstępny i powolny. W tym samym czasie mieszkańcy Rotterdamu w ilości 600 000 obywateli zadecydowali, że Roundapu nie wolno stosować w mieście nawet do pryskania chodników. Odbyło się to pod hasłem: „NIETOKSYCZNE CHODNIKI DLA NASZYCH DZIECI”. Biorąc pod uwagę karuzelę stanowisk pomiędzy urzędami państwowymi, a prywatnymi koncernami, zdecydowanie bardziej wiarygodne są zasady postępowania mieszkańców Rotterdamu. Jak więc widzisz Szanowny Czytelniku, ludzi możesz likwidować tak jak na Ukrainie, czyli głośno, lub jak w Brazylii i w Polsce, po cichu.”

Pomimo “Listu żelaznego” dla Burmistrza Miasta Łowicza Krzysztofa Kalińskiego w sprawie zamiaru wprowadzenia toksycznych podzielników ciepła, poręczonego przez nieznaną nam osobę (mamy podstawy domniemywać że może to być rabin albo biskup) dopuszcza się on kolejnych przestępstw określanych przez Kodeks Karny jako przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojennego,

Prokuratura Rejonowa w Łowiczu odmówiła śledztwa w sprawach przeciwko Burmistrzowi i Radzie Miejskiej w Łowiczu z naszych wniosków :

1) masowego podtruwania mieszkańców Łowicza poprzez toksyczne dodatki do wody w wodociągu miejskim, co jest czynem ciągłym, trwającym nieustannie a skutkującym stopniowym wyniszczaniem biologicznym ludności polskiej, link: „Zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa w sprawie zatrutej wody pitnej w Łowiczu.”:https://docs.google.com/document/d/1acSAwMYvU9JkfAu2hGzokBPGvwxKmic­fFa2sFBNazQ/edit, link: “Batalii o zdrowie, o czystą wodę, o Przyrodę, o życie, ciąg dalszy”: http://opolczykpl.wordpress.com/2014/05/17/batalii­o­zdrowie­o­czysta­wode­o­przyrode­o­zycie­ciag­dalszy

2) masowego podtruwania mieszkańców Polski jak też Europy poprzez oddziaływanie   trucicielskiej bazy hydroszczelinowania w Łowiczu, link:”Zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa w sprawie bazy hydroszczelinowania w Łowiczu.” :https://docs.google.com/document/d/1QPe37doRW9ZVCSUlZmrEMlp­VfFXEofm_AOStzduUDk/edit , link: “Maria Bejda, Teresa Wojda Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi OBYWATELSKI RUCH OPORU”: http://nofrackingfrance.fr/maria­bejda­teresa­wojda­inicjatywa­obywatelska­dorzecza­bzury­i­sludwi­obywatelski­ruch­oporu­4670, link: “Dlaczego władze unijne sprzyjają uzurpatorskim władzom w Polsce?Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012.”:  https://docs.google.com/document/d/1fE9ansCJYNXSE503uFmtFaWz2SLrsLnh­bI_0PhUPFc/edit

Prokurator zamiast uznać za winnych zgłoszonych przez nas, sprawców sprowadzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa powszechnego na czele z Burmistrzem Miasta Łowicza, odmówił wszczęcia śledztwa a za pokrzywdzonych uznał wszystkich mieszkańców Łowicza, w tym również winnych sprowadzenia tego zagrożenia, co jest niebywałym skandalem.

3) wymuszeń rozbójniczych grupy przestępczej z Burmistrzem Miasta Łowicza na czele, link:“Zażalenie na odmowę śledztwa w sprawie wymuszeń rozbójniczych grupy przestępczej z Burmistrzem Miasta Łowicza na czele.:  https://docs.google.com/document/d/1GXvIReVPgMXQKpzLNWmfHorjYn0oEyxwRCStafCp1LM/edit

Chronienie przestępców przez wymiar sprawiedliwości rozzuchwaliło Burmistrza do tego stopnia, że pobił i znieważał Teresę Wojda, petycjonariuszkę Parlamentu Europejskiego, współautorkę skargi do Prokuratora Generalnego Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze na agresję, debelację terytorium Polski i ludobójstwo na Narodzie Polskim. 

link: „Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim “: http://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga­na­agresje­na­polske­debelacje­terytorium­ludobojstwo­nanarodzie­polskim/, link: „Skarga do prokuratora MTK. Dawcy organów oskarżają zza grobu “ : http://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga­do­prokuratora­mtk­dawcy­organow­oskarzaja­zza­grobu/, link: “ Media lokalne chronią przestępców a znieważają obrońców Narodu Polskiego”: https://piotrbein.wordpress.com/2014/07/01/media­lokalne­chronia­przestepcow­a­zniewazaja­obroncow­narodu­polskiego/, link: “ Apel do Polaków wszelkich służb o działania w obronie Narodu Polskiego”:  https://piotrbein.wordpress.com/2014/07/05/apel­do­polakow­wszelkich­sluzb­o­dzialania­w­obronie­narodu­polskiego/

Przedstawicielka Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, Teresa Wojda na Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu, 25.06.2014r. okazała sprzeciw poprzez rozgniecenie na podłodze wody z zapachem czosnku, przysmaku diaspory żydowskiej. Tym gestem Teresa Wojda chciała dodać odwagi zniewolanym i krzywdzonym jak również zwrócić uwagę mieszkańców Łowicza i okolic a także Polski i świata na wszelkie niszczycielskie działania władz wszelkich szczebli w Polsce a szczególnie żydowskich okupacyjnych władz miasta Łowicza, wyłonionych w wyniku słynnej, nierozliczonej łowickiej afery wyborczej.

link:”Łowicz: Wyborcza afera w I LO”: http://lodzkie.naszemiasto.pl/artykul/lowicz­wyborcza­afera­w­i­lo,675906,t,id.html

Władze Łowicza są uzurpatorami nie tylko w świetle nierozliczonej łowickiej afery wyborczej ale także w świetle :

1) udowodnionego fałszerstwa wyborów do władz wszelkich szczebli

link: “Wnioski z odrzucenia protestu z 2011r.”: http://umtsno.blogspot.de/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.html, link: “Skarga do Strassburga”: iddd.de/StrasbourgOnline.pdf

2) braku odpowiedzi władz centralnych, Sądu Najwyższego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na wezwanie Tadeusza Cichockiego do okazania dowodów na prawo do sprawowania urzędów i zajmowania stanowisk. link: “Do Narodu Polskiego.List otwarty.”:www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf

Burmistrz Miasta Łowicza, Przewodniczący Rady Miejskiej jak też radni Rady Miejskiej w Łowiczu znieważyli przedstawicielkę Narodu Polskiego poprzez:

1) nie rozpatrywanie zgodnie z prawem jako punktu porządku obrad naszej skargi na kontynuowanie zamachu, trwającego od 2008r. na dobro chronione prawem jakim jest Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie” jak też Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

2) karygodne, bezpodstawne, bezprawne nasłanie policji na T.Wojda, protestującą na złamanie prawa przez Radę Miejską

3) nakazanie przez władze miasta Łowicza siłowego doprowadzenia T.Wojda na Policję, pomimo że T.Wojda chciała natychmiast udzielić wyjaśnień.

3) bezpodstawne wezwanie służb chemicznych, pomimo że policjant zabrał ze sobą resztki rozgniecionego szklanego pojemnika w którym była woda z zapachem czosnku.

4) podjęcie w dniu zdarzenia, na Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25.06.2014r. bezprawnej decyzji o obciążeniu Teresy Wojda kosztami związanymi z zaangażowaniem w zbędną akcję służb. link:”Przerwane obrady Rady Miejskiej “:  http://lowicz24.eu/wiadomosci/l24/4995­przerwane­obrady­rady­miejskiej

5) pozbawianie prawa głosu i prawa do słusznego protestu na bezprawie Rady Miejskiej w Łowiczu T.Wojda, obrończyni Narodu Polskiego przed zagrożeniami zsyłanymi przez władze wszelkich szczebli w Polsce, petycjonariuszki Parlamentu Europejskiego, jednocześnie uznanej przez prokuratora w Łowiczu za pokrzywdzoną, wraz z 29 tysiącami mieszkańców Łowicza truciem wody pitnej i oraz milionów osób z całej Europy pokrzywdzonych powstaniem bazy hydroszczelinowania w Łowiczu

Ponadto Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Kaliński, w trakcie obrad sesji opuścił gmach Urzędu Miasta Łowicza by publicznie znieważyć i naruszyć nietykalność cielesną Teresy Wojda, co jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3, wg art. 257 Kodeksu Karnego, cyt.: “Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. “, oraz Art. 217. § 1. “Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

Jest to jawnym antypolonizmem i podlega ściganiu z art.133 Kodeksu Karnego, który brzmi : cyt.:„Znieważenie Narodu lub Rzeczpospolitej Polskiej. Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Zdarzenie to miało miejsce w parku na Błoniach w Łowiczu, przy pomniku ofiar II Wojny światowej, gdzie T.Wojda wywiesiła plakat pt: “Podżegacze wojenni i truciciele precz z Naszej Ziemi !” oraz “Dyplom dezaprobaty dla Burmistrza Miasta Łowicza za trucie wody, środowiska i niszczenie rolnictwa”. link: “Stop talmudycznym rządom w Polsce !”:  https://docs.google.com/document/d/1ECcb_7Hzjc9LplvMD9bl1hOkTpRaWpMtXOK4RRUJS­8/edit

Rozwścieczony Burmistrz zabraniał filmowania i obrażał T.Wojda. Uszkodził kamerę, stanowiąca własność stowarzyszenia. Świadkami zdarzenia byli wezwani przez niego dwaj policjanci, którzy obronili T.Wojda przed następnymi uderzeniami burmistrza. Burmistrz nakazał tym policjantom zerwanie plakatów umieszczonych przez T.Wojda na tablicy przy pomniku upamiętniającym ofiary II Wojny Światowej.

Burmistrz Kaliński jest więc dodatkowo sprawcą zamachu na zdrowie i życie Teresy Wojda jak też sprawcą zamachu na mienie stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, co równocześnie jest zamachem na wolności i prawa człowieka i obywatela w Polsce. Tym zamachem na T.Wojda w parku na Błoniach Burmistrz Miasta Łowicza udowodnił ponad wszelką wątpliwość, że należy do grupy ludobójców, podżegaczy wojennych.

Każdy obywatel świata, każdy przedstawiciel Narodu Polskiego ma niezbywalne prawo protestowania przeciwko wojnie, przeciwko podżegaczom wojennym i ludobójcom a szczególnie mieszkańcy Łowicza, podtruwani wodą pitną, uznani przez prokuratora za pokrzywdzonych powstaniem trucicielskiej amerykańskiej bazy strategicznej hydroszczelinowania na osiedlu Bratkowice w Łowiczu a nade wszystko Teresa Wojda jako córka ostatniego żyjącego na Ziemi Łowickiej żołnierza Armii Krajowej. link: “Stop talmudycznym rządom w Polsce !” : http://justice4poland.com/2014/06/18/stop­talmudycznym­rzadom­w­polsce/, link: “Stop niszczeniu narodów i państw! Polska ofiarą spisku światowego.Udowodniony zamach stanu w Polsce.”: http://wiernipolsce.wordpress.com/2014/02/19/stop­niszczeniu­narodow­i­panstw­polska­ofiara­spisku­swiatowego­udowodniony­zamach­stanu­w­polsce/

Brak działań policji i prokuratury rozzuchwala grupę przestępczą na wszelkich szczeblach władzy, która pod byle pretekstem wysługuje się policją do tłumienia jakiegokolwiek sprzeciwu a osoby demaskujące bezprawie są prześladowane i znieważane przy współudziale mediów lokalnych jak np. gazeta ”Nowy Łowiczanin“. link: Media lokalne chronią przestępców a znieważają obrońców Narodu Polskiego”:  https://piotrbein.wordpress.com/2014/07/01/media­lokalne­chronia­przestepcow­a­zniewazaja­obroncow­narodu­polskiego/, link: “Apel do Polaków wszelkich służb o działania w obronie Narodu Polskiego” :  https://piotrbein.wordpress.com/2014/07/05/apel­do­polakow­wszelkich­sluzb­o­dzialania­w­obronie­narodu­polskiego/

Poniżej ostatnie zdjęcia wykonane przez Teresę Wojda, przed bezprawnym, bezpośrednim atakiem Burmistrza Miasta Łowicza Krzysztofa Kalińskiego w obecności policjantów. Policjanci obronili Teresę Wojda przed rozwścieczonym Burmistrzem Miasta Łowicza, K.Kalińskim.

Oto opis sytuacji :

Po wyjściu z komendy Teresa Wojda została zaatakowana przez Burmistrza Kalińskiego w parku na Błoniach. Burmistrz rzucił się z rękoma na T.Wojda, trzymająca kamerę w ręku. Przy tym rozwścieczony burmistrz zabraniał filmowania i obrażał T.Wojda. Uszkodził kamerę, stanowiąca własność stowarzyszenia. Świadkami zdarzenia byli wezwani przez niego dwaj policjanci, którzy obronili T.Wojda przed następnymi uderzeniami burmistrza. Burmistrz nakazał tym policjantom zerwanie plakatów umieszczonych przez T.Wojda na tablicy przy pomniku upamiętniającym ofiary II Wojny Światowej. 

link: ostatnie zdjęcie wykonane przez T.Wojda aparatem stowarzyszenia, przedstawiające Burmistrza Miasta Łowicza, K. Kalińskiego przed atakiem na T.Wojda.

Policjanci zamiast ścigać przestępców umiejscowionych we władzach Łowicza wzywaja naprzesłuchanie pokrzywdzoną, poszkodowaną działaniami tych władz, Teresę Wojda. Niepokojenie przedstawicielki Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, Teresy Wojda i innych członków naszych organizacji jest kontunuacją zamachu na dobro chronione prawem przez grupę przestępczą zainstalowaną nie tylko w łowickim ratuszu i wymusza obronę konieczną co jest zgodne z art. Kodeksu Karnego

Dodatkowo złamaniem prawa jest bezpodstawne zlikwidowanie konta Teresy Wojda naFacebook, na zlecenie tej grupy przestępczej oraz intensywniejsze przeszkadzanie na Skayp oraz w komputerach organizacji i w prywatnym M.Bejda. Wszystko to zmierza do uniemożliwiania obrony Narodu Polskiego oraz dobrego imienia Teresy Wojda i Marii Bejda oraz naszych organizacji na portalach internetowych a zwłaszcza nawww.lowicz24.eu, gdzie wykasowano również komentarz Pani Elżbiety Flis z Australii,przychylny krzywdzonym mieszkańcom Łowicza i pochlebny dla naszej działalności.

Żądamy :

1) niezwłocznego zawieszenia w czynnościach Burmistrza Miasta Łowicza, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu oraz wszystkich radnych Rady Miejskiej i innych osób winnych ludobójczych działań, niegospodarności, trwonienia kasy miejskiej niszczenia miasta, lichwiarskiego zadłużania w celu doprowadzenia do bankructwa. link: “Mniej pieniędzy na łowickie inwestycje”: http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/galeria/mniej­pieniedzy­na­lowickie­inwestycje,2026066,t,id.html, link:” Burmistrz: „Nie mamy już na czym oszczędzać.Czy rzeczywiście?”: http://www.lowiczanin.info/gospodarka/wydarzenia/­Burmistrz­Nie­mamy­juz­na­czym­oszczedzac­­Czy­rzeczywiscie/

2) pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawców działań na szkodę i krzywdę mieszkańców Łowicza i całej Polski

3) obciążenia prywatnie Burmistrza, Wiceburmistrza, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz pozostałych radnych Rady Miejskiej kosztami zbędnej, bezpodstawnej a celowo i złośliwie zorganizowanej akcji służb ratowniczych w ratuszu w Łowiczu w dniu 25.06.2014r.

Policjanci zamiast ścigać przestępców umiejscowionych we władzach Łowicza wzywajana przesłuchanie pokrzywdzoną, poszkodowaną działaniami tych władz, Teresę Wojda. Przecież Teresa Wojda nie popełniła żadnego wykroczenia a jako obrończyni Narodu Polskiego zasługuje na szczególną ochronę a nie ludobójcy, podżegacze wojenni, niszczyciele życia!

Do absurdu dochodzi, że kulturalne, etyczne i moralne jest masowe podtruwanie ludzi a winowajcy, sprawcy działań na szkodę mieszkańców cieszą się szczególnymi względami i ochroną policji, prokuratury i sądów, utrzymywanych na koszt Narodu Polskiego a działających na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego.

Nie podejmowanie przez Polaków w wymiarze sprawiedliwości działań w obronie Narodu Polskiego w Polsce grozi,  że staną się narzędziem w rękach oprawców, okupantów do zabijania własnych rodzin, tak jak ma to miejsce na Ukrainie np. w Słowiańsku. Ku przestrodze: komentarz Michała Jarzyńskiego, byłego komandosa z Dziwnowa, cyt.: „W obecnej chwili w Sławiańsku prowadzona jest obława kijowskiej junty na mężczyzn w wieku 18-­35 lat. Oni mają do wyboru : „odkupić swoją winę krwią” , co oznacza iść służyć kijowskiej juncie lub być rozstrzelanym. Jest to taki wybór bez wyboru. Na pewno z tego kijowska junta nie będzie miała wiernej sobie armii. Podoba mi się jeden z komentarzy pod tym artykułem : „jeśli sam nie idziesz do wojny , to wojna przychodzi po ciebie do domu”. A mieli możliwość służyć w powstańczej armii. Nie wykorzystali jej. Teraz będą służyć oprawcom swoich pozabijanych przez nich braci, sióstr. Jest to jeden z przykładów na to, iż wojny nie da się przeczekać w piwnicy.” : http://voicesevas.ru/news/yugo­vostok/2612­iz­zhiteley­slavyanska­formiruyut­shtrafnye­batalony.html

To nie Teresa Wojda powinna stawać na sesji Rady Miejskiej w obronie mieszkańców Łowicza i Narodu Polskiego ! To Wy mężczyżni, funkcjonariusze wymiaru sprawiedliwości z prokuratorem na czele powinniście wyprowadzić w kajdankach ludobójców nie tylko z łowickiego ratusza ! Następną Sesję Rady Miejskiej w Łowiczu to Wy funkcjonariusze powinniście przerwać na oczach całego świata ! To jest Wasza powinność wobec Narodu Polskiego, wobec Waszych rodzin!

“Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

NIE BĄDŹCIE NARZĘDZIEM W RĘKACH OKUPANTA ! STAŃCIE W OBRONIE ZNIEWALANEGO, KRZYWDZONEGO NARODU POLSKIEGO I SWOICH RODZIN !

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

 
1 Komentarz

Opublikował/a w dniu 31 stycznia 2016 w Bez kategorii

 

Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Stowarzyszenia i Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu.

Łowicz, 03.04.2014r.

 

Andrzej Seremet

Prokurator Generalny

Rzeczypospolitej Polskiej

Rafał Fronczek

Prezes Krajowej Rady Komorniczej

Marek Biernacki

Minister Sprawiedliwości

UWAGA !

Ze  względu na nasze bezpieczeństwo jak też na fakt, że na znak protestu przeciwko lekceważeniu przez wymiar sprawiedliwości w Polsce naszych powiadomień do prokuratur, nie odbieramy żadnej korespondencji przesyłanej drogą pocztową, uprzejmie prosimy o odpowiedź drogą emailową

Skarga

na zamiar dokonania zamachu na dobro chronione prawem jakim jest siedziba Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, przez komornika sądowego i Sąd Rejonowy w Łowiczu,

Żądanie

zaniechania bezprawnych działań egzekucyjnych przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu.

Dotyczybezprawnej groźby egzekucji komorniczej skierowanej przeciwko osobie prawnej:KRS 0000075789 : Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie” oraz działających w jego ramach: Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU, prezes Teresa Wojda, co wyczerpuje znamiona czynów z artykułów Art.190§1, Art.212§1, Art.216§1 , Art.190§1 Kodeksu Karnego.

W dniu 02.04.2014 r. nieznana osoba podrzuciła kartkę pod drzwi siedziby Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU z bezpodstawnym wezwaniem do kancelarii Komornika Sądowego pod rygorem : “Stawiennictwo obowiązkowe” w nieokreślonej sprawie, bez podania numeru sprawy.

Informujemy że Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze” Łowiczanie” nie jest stroną w żadnej sprawie sądowej ani  nie zalega z żadnymi płatnościami.

Siedzibą Stowarzyszenia jako osoby prawnej, KRS 0000075789,  jest 1- pokojowe ( 26 m2) mieszkanie własnościowe Teresy Wojda, co jest zatwierdzone przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejsetru Sądowego, decyzją z dnia 23.07.2008r., sygn.akt LDXX NS REJ/KRS/10966/08/272

W pomieszczeniu tym znajduje się wyłącznie biuro tej organizacji. Zgromadzone jest tu bogate archiwum 22 -letniej działalności, dokumenty księgowe, rekwizyty, stroje ludowe, meble biurowe, komputer, drukarka, książki, puchary ,dyplomy itp. Jest to majątek  podlegający  prawnemu obowiązkowi zabezpieczenia za który osobiście prawnie odpowiada prezes Teresa Wojda.

W siedzibie również prowadzona jest  działalność w obronie Narodu Polskiego przed zagrożeniami, zgodnie ze statutowymi zapisami stowarzyszenia pod szyldem  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU. Jest to miejsce przechowywania m.in. oryginałów dowodów na sfałszowanie wyborów parlamentarnych w 2011 r. Polsce.

W związku z powyższym jest to także atak na dorobek intelektualny Teresy Wojda i Marii Bejda, stanowiący spuściznę  Narodu Polskiego. Działania Sądu Rejonowego w Łowiczu jak też  w jego imieniu komornika sądowego uznajemy jako dyskryminację i znieważenie nas jako przedstawicielek Narodu Polskiego, co jest jawnym antypolonizmem i  podlega ściganiu z art.133 oraz art. 257 k.odeksu karnego.

Bezpodstawne wezwanie egzekucyjne komornika jest groźbą popełnienia przestępstwa przez komornika, jest zamachem na szkodę organizacji prawnej: Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie” i na szkodę prezes tej organizacji Teresy Wojda co wyczeruje znamiona art.190§ 1 kodeksu karnego cytat:„Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Podrzucenie bezpodstawnego wezwania do komornika jest  naruszeniem dóbr osobistych osób  publicznych, prezes stowarzyszenia Teresy Wojda oraz Marii Bejda jak też dobrego imienia organizacji, które one reprezentują a więc podlega rygorom art. 212 § 1 Kodeksu karnego cyt: „Kto pomawia inną osobę… o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.”

Równocześnie kwalifikuje się to pod art. 216 § 1 cytat: „Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”

Ponadto podrzucenie bezpostawnego wezwania do komornika jest złamaniem:

art. 23 Kodeksu cywilnego: „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.”

art. 24 § Kodeksu cywilnego: „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. (…) W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.”

W związku z powyższym żądamy zaniechania działań egzekucyjnych przez komornika. W ramach zadośćuczynienia domagamy się od komornika wpłaty  w wysokości 2000 zł na konto Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”.

Informujemy, że jako petycjonariuszki Parlamentu Europejskiego podlegamy szczególnej ochronie prawnej prawa międzynarodowego w tym Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji z Aarhus a przede wszystkim konstytucji RP.

Uznajemy działania Sądu Rejonowego w Łowiczu i działania Komornika oraz osób z nimi powiązanych jako bezprawny zamach na dobro chronione prawem, co wymusza zastosowanie obrony koniecznej zgodnie z art. 25 k.k.cyt: “Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.”

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:

http://www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Obywatelskie przesłuchania protestujących:

http://www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

https://docs.google.com/document/d/1anCt4CLIYhW6wveDhOicZBjVxaqg7_0kACSmx_9caCw/edit 

Skarga na kontynuowanie zamachu na siedzibę Stowarzyszenia i Obywatelskiego Ruchu Oporu.

Łowicz, 06.06.2014r.

 

 Marek Cichal

Komornik Sądu Rejonowego w Łowiczu

 Joanna Mika – Dyrektor

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu

 Krzysztof Kaliński

Burmistrz Miasta Łowicza

 Rafał Fronczek

Prezes Krajowej Rady Komorniczej

 Andrzej Seremet

Rzeczypospolitej Polskiej

Prokurator Generalny

 Marek Biernacki

Minister Sprawiedliwości

 UWAGA !

Ze  względu na nasze bezpieczeństwo jak też na fakt, że na znak protestu przeciwko lekceważeniu przez wymiar sprawiedliwości w Polsce naszych powiadomień do prokuratur, nie odbieramy żadnej korespondencji przesyłanej drogą pocztową, uprzejmie prosimy o odpowiedź drogą emailową.

Dotyczy:

1) bezprawnej groźby egzekucji komorniczej kwoty 57 złotych, skierowanej przeciwko osobie prawnej: KRS 0000075789 : Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie” oraz działających w jego ramach: Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi,Obywatelski Ruch Oporu, prezes Teresa Wojda, co wyczerpuje znamiona czynów z następujących artykułów:  art. 133, art. 190§ 1, art. 212§ 1, art. 216§ 1, art. 257 k.k oraz art. 23 i art.24 k.c.

2) gróżb karalnych zawartych w pismie ZGM i Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Os.Kostka 12 z dnia 23.04.2014r.

 Skarga

na kontynuowanie przez Komornika zamachu na siedzibę Stowarzyszenia   Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”,  Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelskiego Ruchu Oporu poprzez egzekucję kosztów procesu z bezprawnego wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, pomimo wycofania się z egzekucji udostępnienia lokalu.

                                  Skarga

na dokonanie zamachu przez : Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, Osiedle Kostka 12, 99-400 Łowicz oraz  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, podległy Burmistrzowi Miasta Łowicza, na dobro chronione prawem jakim jest siedziba Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelskiego Ruchu Oporu w mieszkaniu własnościowym prezes T.Wojda, pomimo odstąpienia Komornika od egzekucji udostępnienia lokalu.

Żądania:

1) Żądamy odstąpienia Komornika od egzekucji punktu 2 wyroku Sądu Rejonowego w  Łowiczu, tj. kwoty 57 złotych kosztów procesu, wobec odstąpienia Komornika od pkt.1, tj. egzekucji udostępnienia lokalu.

2) Żądamy dokonania przez Komornika wpłaty 2500 zł na konto Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie” w ramach zadośćuczynienia za bezprawny zamach na siedzibę tej organizacji. Bank PEKAO S. A. II Oddział w Łowiczu, ul. Długa 27,  99-400 Łowicz NRB: 88 1240 1819 1111 0000 1088 5910

 3) Żądamy opublikowania oświadczenia przez Marka Cichala, Komornika Sądu Rejonowego w Łowiczu na stronach : www.lowicz.eu, www.naszemiasto.pl, www.lowicz24 , www.lowiczanin.info oraz w gazetowych wydaniach:  “Nowy Łowiczanin” i “Dziennik Łódzki” o następującej treści:

“Komornik Sądu Rejonowego w Łowiczu odstępuje od egzekucji wyroku Sądu Rejonowego w Łowiczu, w sprawie IC 480/12, z bezprawnie wniesionego pozwu przez ZGM w Łowiczu, o udostępnienie siedziby Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelskiego Ruchu Oporu. Odstąpienie od egzekucji komorniczej  dodatkowo stało się konieczne ze względu na przysługujące prawo właściciela lokalu,  prezes Teresy Wojda jak też Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelski Ruchu Oporu do obrony koniecznej  z art 25 k.k. w związku z bezprawnym zamachem na dobro chronione prawem jak też  z antypolonizmem, dyskryminacją, znieważeniem, grożbą karalną, pomówieniem, naruszeniem dóbr osobistych, co jest złamaniem art. 133, art. 190§ 1, art. 212§ 1, art. 216§ 1, art. 257 k.k oraz art. 23 i art.24 k.c. , tj. naruszeniem nietykalności mieszkania, siedziby organizacji oraz dóbr osobistych T.Wojda, M.Bejda, które jako petycjonariuszki Parlamentu Europejskiego, petycja nr.0578/2012,  podlegają szczególnej ochronie prawa międzynarodowego w tym Konwencji z Aarhus.”

4) Żądamy aby  Burmistrz Miasta Łowicza i powiązane z nim osoby zaprzestały działań na szkodę i krzywdę prezes Teresy Wojda jak też organizacji, które ona reprezentuje: Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelskiego Ruchu Oporu.

Działania te trwają od marca 2008 roku. Jest to zamach na dobro chronione prawem jakim jest stowarzyszenie jak też organizacje działające w ramach prawnych stowarzyszenia,  które nie tylko kultywuje polską kulturę ludową, narodową ale  jednocześnie broni  i ostrzega  mieszkańców Łowicza i okolic jak też Naród Polski  przed zagrożeniami.

http://piotrbein.wordpress.com/2014/05/15/dwielowiczankiwalczaowodepitnadlapolakow/http://piotrbein.wordpress.com/2014/05/17/bataliiozdrowieoczystawodeoprzyrodeozycieciagdalszy/http://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/szokzywezdroweofiarywypadkowwpolinidanahandelorganami/http://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skargadoprokuratoramtkdawcyorganowoskarzajazzagrobu/

link: “Dlaczego władze unijne sprzyjają uzurpatorskim władzom w Polsce?…. https://docs.google.com/document/d/1fE9ansCJYNXSE503uFmtFaWz2SLrsLnhbI_0PhUPFc/edit?pli=1#heading=h.ft4wktwp5fa7 , http://wiernipolsce.wordpress.com/2014/02/19/stopniszczeniunarodowipanstwpolskaofiaraspiskuswiatowegoudowodnionyzamachstanuwpolsce/http://radio.radiopomost.com/index.php/zpolski/1346-zezlemniemozebyckompromisu

Władze miasta Łowicza i powiatu łowickiego na czele z Burmistrzem Miasta Łowicza K.Kalińskim dopuściły się próby (nieudanej) przejęcia dorobku T.Wojda i Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie” w 2008 roku. Od tego czasu  nękają,  działają na szkodę i  krzywdę  T.Wojda oraz  stworzonych przez nią organizacji ruchu oporu Narodu Polskiego przeciwko okupantowi żydowskiemu w Polsce. Władze te  zorganizowały w 2008 r.  nagonkę medialną przeciw T.Wojda  za” Apel o godne zachowanie i traktowanie łowickich tradycji ludowych” oraz za zdemaskowanie osoby nagminnie  łamiącej prawa autorskie twórców ludowych.

Oszczercze pismo pisane z inicjatywy władz lokalnych  z udziałem osoby, która dopuściła się kradzieży praw autorskich twórców ludowych miało decydujący wpływ na przyznanie dorocznej nagrody Ministra Kultury zamiast T.Wojda, osobie niechlubnie wsławionej z nierzetelnych działań w kulturze ludowej.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi, w sprawie IC39/10  z wniosku  T.Wojda ( z 2008) o ochronę dóbr osobistych, sąd nakazał przeproszenie T.Wojda przez osoby biorące udział w próbie przejęcia stowarzyszenie i zniesławienia T.Wojda.

link: “Do Ministra Kultury: “Stop degrengoladzie w kulturze i antypolonizmowi w Polsce!”, https://docs.google.com/document/d/1GgI2zQC2XmYk0FdC3QOEsUortNSdxe8q5_9pr0omIVQ/editlink : “ Stop antypolonizmowi w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej!” , https://docs.google.com/document/d/189Uf_rQ1iLLJOi7UA_5Rr6u6dZVIFdZA0illlrCwTwc/edit

Nadal Burmistrz Miasta Łowicza wraz z innymi nękają T.Wojda i działają na jej szkodę oraz współtworzonych wraz z M.Bejda organizacji ruchu oporu Narodu Polskiego przeciwko okupantowi żydowskiemu w Polsce, czego dowodem jest sterowanie przez Burmistrza zamachem  na siedzibę naszych organizacji poprzez podległą mu jednostkę organizacyjną; Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu.

Jest to również  zemsta Burmistrza Kalińskiego za m.in. nasze wystąpienia do prokuratury w sprawach:

 • toksycznych podzielników ciepła. Wystąpienie T.Wojda do Prokuratury i sądu obroniło mieszkańców bloków podległych ZGM przed wprowadzeniem rakotwórczych, wyparkowych podzielników ciepła. Rozstrzygano w sądzie pod szyldem “Listów Żelaznych”” dla sprawców zamiaru instalowania tj.Burmistrza Miasta Łowicza i Dyrektor ZGM.
 • bazy hydroszczelinowania na osiedlu Bratkowice w Łowiczu. Prokurator uznał wszystkich mieszkańców za pokrzywdzonych ale śledztwo zostało umorzone
 • zatrutej wody pitnej w Łowiczu. Nie podjęto żadnych działań, pomimo uznania mieszkańców za pokrzywdzonych
 • wymuszeń rozbójniczych na Wspólnocie Mieszkaniowej Kostka 10 i Wspólnocie  Mieszkaniowej Os.Kostka12. Brak danych o losie wniosku, ze względu na nie odbieranie korespondencji na znak protestu oraz  ze względu na bezpieczeństwo T.Wojda.

oraz za m.in.

 • krytyczne wystąpienia T.Wojda na sesjach Rady Miejskiej w Łowiczu w tym m.in. na sesji RM w Łowiczu

30.08.2012r. : link: “Hydrauliczne szczelinowanie, zatruta woda w Łowiczu- Protest na Sesji RM”,  https://www.youtube.com/watch?v=–XWDy0QFG4http://lowicz.naszemiasto.pl/tag/teresawojda.html

5) Żądamy zaprzestania stosowania gróżb karalnych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, podległy Burmistrzowi Miasta Łowicza, oraz Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej os. Kostka12,  wobec prezes T.Wojda oraz zaniechania wszelkich działań na szkodę i krzywdę T.Wojda jak też organizacji, które ona reprezentuje. link; “Oświadczenie Teresy Wojda z 21.12.2012r. złożone do sądu w sprawie z wniosku ZGM”https://docs.google.com/document/d/11vd6krkbbI2loqe2tkDtEHsWeSWMydTCdQtgUiTaEbc/edit

Uzasadnienie :

W związku ze skargą z 03.04.2014r. na  “na zamiar Komornika Sądowego i Sąd Rejonowy w Łowiczu dokonania zamachu na dobro chronione prawem jakim jest siedziba Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”,  Komornik odstąpił od egzekucji wyroku Sądu Rejonowego w Łowiczulink: “Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Stowarzyszenia i Obywatelskiego Ruchu Oporu. http://piotrbein.wordpress.com/2014/04/03/skarganabezprawnyzamachnasiedzibestowarzyszeniaiobywatelskiegoruchuoporu/link: “ Szykany dla Polek Patriotek za obronę Polski.” http://grypa666.wordpress.com/2014/03/30/szykanydlapolekpatriotekzaobronepolski/

Natomiast Wspólnota Mieszkaniowa Os.Kostka12 i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie respektują wycofania się Komornika z egzekucji i ponawiają w piśmie z 23.04.2014r., groźbę złożenia do sądu wniosku o wyznaczenie terminu udostępnienia lokalu i   cyt.:“nałożenia grzywny w przypadku nie wykonania czynności w wyznaczonym przez sąd terminie.”

Dowód: pismo z 23.04.2014r. w załączeniu do emaila.

Na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości w imieniu prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, Wydział Wizytacyjny pismem z 13.5.2014r. informuje, że Komornik “ w dniu 11 kwietnia 2014r. zwrócił wierzycielowi wniosek w przedmiocie prowadzenia egzekucji co do punktu 1, tytułu wykonawczego natomiast prowadzi nadal postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania od Pani ( Teresy Wojda) na rzecz wierzyciela kwoty 57 złotych objętych tytułem wykonawczym.”(…) “ komornik nie prowadzi  żadnego postępowania w stosunku do Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze ani też w stosunku do Marii Bejda”

Zamach na siedzibę Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelskiego Ruchu Oporu jest działaniem ciągłym, nadal trwającym, bowiem Komornik  pomimo wycofania się z egzekucji udostępnienia lokalu, bezprawnie żąda od T. Wojda pokrycia kosztów sądowych sprawy, wniesionej bezprawnie przez ZGM.

Władnym wnoszenia pozwu do sądu była Wspólnota Mieszkaniowa bloku nr.12 a nie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, któremu ta Wspólnota zleciła zarząd. Tak więc ZGM przekroczył swoje kompetencje, bo nie miał prawa występować przeciwko T.Wojda, pełnoprawnemu członkowi Wspólnoty a nie najemcy podległemu  ZGM.

W tej sytuacji Sąd Rejonowy w Łowiczu dopuścił się bezprawia, procedując w tej sprawie i pomimo protestów  T. Wojda na rozprawie oraz pisemnych, wysyłanych w imieniu Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie” do Prezesa Sądu Rejonowego w Łowiczu, Prokuratora Generalnego i Parlamentu Europejskiego wraz  z wnioskiem  o zmianę składu sędziowskiego.

Teresa Wojda uczestniczyła tylko w pierwszej rozprawie w Sądzie Rejonowym w Łowiczu w dniu 08.01.2013r. gdzie doświadczyła zastosowania technik zniewalania umysłu. Dowód: “Oświadczenie Teresy Wojda 09.01.2013r. w związku z przebiegiem sprawy, syg.akt.IC 480/12” (zastosowania technik zniewalania umysłu na rozprawie)

Oświadczenie Teresy Wojda z 09.01.2013 r.w związku z przebiegiem rozprawy sygn. akt IC 480/12 i zastosowanie technik zniewalania i kontroli umysłu.

Oświadczam, że przebieg rozprawy, zachowanie sędziego jak i potraktowanie mojej osoby zmuszają mnie w obawie przed mataczeniem sądu, do wydania niniejszego oświadczenia .

Oświadczam, że na salę rozpraw weszłam wraz z posłem Zdzisławem Jankowskim. Gdy stanęłam za ławą obok drzwi a sąd żądał ode mnie rozebrania się ze swetra do którego miałam przyczepiony plakat ( w załączeniu) natychmiast odczułam podziałanie na moją osobę wielkiej niewidocznej zniewalającej siły która powaliła mnie na ławę i przykuła tak, że przez cały czas rozprawy nie byłam w stanie się ruszyć, podnieść, pomimo wielokrotnych prób. Przy tym równocześnie nagle odczułam suchość w ustach, drętwienie palców u obu rąk a sala wydawała mi się być w półmroku. Poprosiłam sąd o wodę. Sędzia zaproponowała bym poszła do łazienki. Odpowiedziałam, że nie mogę się ruszyć, nawet podnieść. Ponownie poprosiłam o wodę. Wezwana telefonicznie pracownica Sądu przyniosła mi napój w różowym kubku przypominający smakiem wodę z dodatkiem cytryny.

Oświadczam, że pomimo potraktowania mnie zniewalającą siła, która zniewoliła mnie fizycznie, bo nie mogłam się ruszyć lecz nie udało się zniewolić mojego umysłu. Miałam przy sobie przedmioty, które chroniły mnie przed takim atakiem i dzięki temu byłam w pełni świadoma i odpowiednio reagowałam na z góry zaplanowane rozstrzygnięcia na moją krzywdę, krzywdę mojej organizacji i Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Kostka 12.

Oświadczam, że to Sędzia osobiście na wstępie zakwestionowała prawo reprezentowania Wspólnoty Mieszkaniowej przez dyrektor ZGM J. Mika. Utwierdziłam sąd w tym dodatkowo zeznając, że byłam osobiście u Pana Płóciennika w domu i zostałam przez jego ciężarną żonę , wielką przeciwniczką tej inwestycji, upewniona, że pracownice nie informując, że został złożony wniosek o wstrzymanie inwestycji i skarga na nieludzkie traktowanie mieszkańców, wymusiły podpis pod pełnomocnictwem. Stwierdziłam, że kontynuowanie rozprawy w tej sytuacji jest bezprawiem. Sędzia mimo to kontynuowała, przy tym wykazując się nieznajomością akt sprawy.

Oświadczam, że wielokrotnie stwierdzałam, że sąd łamie prawa konstytucyjne i obywatelskie i stosuje terror i pozbawia rzetelnego i ludzkiego rozpatrzenia w sprawie wymuszonej, zbędnej inwestycji gwałcącej moje prawa, prawa Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie” i prawa Wspólnoty Mieszkaniowej do bezpieczeństwa , poszanowania własności i środków w funduszu remontowym. Sąd nie pozwalał mi zadawać pytań stronie przeciwnej zastrzegając z góry, że tylko sąd jest tu od zadawania pytań. Odmówił wyznaczenia świadka D. Sobieszek na okoliczność nierzetelnych działań wykonawcy. W momencie gdy sędzia zagroziła ukaraniem mnie za stwierdzenia faktu o nieznajomości akt sprawy i że mnie terroryzuje skorzystałam z pouczenia sędzi o prawie zmiany sędziego. Natychmiast zniewolenie fizyczne zastosowane na mnie ustąpiło i mogłam powstać i wyjść z sali o własnych siłach. Gdy już sędzia zaprotokółowała koniec rozprawy to przed wyjściem z sali, poza protokółem wyraziłam współczucie sędzi, bo wiedziałam, że to sędzia Chondzyńska miała prowadzić tę rozprawę.

Oświadczam, że obserwatorem przebiegu rozprawy był poseł Zdzisław Jankowski.

Teresa Wojda

link: “Projekt Cykada 3301 , MK Ultra, Monarchy, HAARP i powszechna kontrola umysłu.” : http://newspaper.hvs.pl/projektcykada-3301-mkultramonarchyhaarpipowszechnakontrolaumyslu/

Cytat: “Illuminati chcą pełnej kontroli. Chcą wpływać na nas przy użyciu fal SSSS. Wyjaśnia nam to dokument od Rady Naukowej Armii Amerykańskiej (USAF Scientific Advisory Board) z roku 1996, zatytułowany ‘New World Vistas Air and Space Power for the 21st Century’.

Można wyobrazić sobie rozwój elektromagnetycznych zródeł energii, którą będzie można wysyłać, kształtować i ukierunkowywać, wysyłać ją do ludzkiego ciała blokując świadome ruchy mięsni, kontrolować emocje (i przez to akcje), usypiać, przekazywać sugestię, wpływać na krótko i długo terminową pamięć, tworzyć i kasować ludzkie doznania.

Konkluzja: Jesteśmy poddani atakom “cichego dzwięku”. Fale te nie są śmiertelne i szkodliwe bezpośrednio, tworzą w nas jednak negatywne emocje i zakłócają nasz tok myślenia. Osłabiają nasze umysły i inicjatywe w czasie gdy Illuminati przygotowują nam potężne zmiany na świecie, które popchnąć nas mają w kierunku ich satanistycznej dyktatury. Planują w pełni wykorzystać możliwości tej technologii i istnieje mozliwość że dojdą do granicy gdy nie będziemy już mogli się przed nią bronić.

National-Security-Agency-Seal tunick-reuter

To nie jest science fiction, to się dzieje naprawdę. Najwyższy czas by zmądrzeć i poczuć gniew. Oni bawią się nami jak zabawkami, zdemaskujmy w końcu tych drani! “

Szanowni Państwo,

ze względu na swoje bezpieczeństwo i na znak protestu T.Wojda odmawiała i odmawia przyjęcia jakiejkolwiek korespondencji. Nie uczestniczyła w dalszych rozprawach a więc wyrok został wydany zaocznie i wbrew protestom i skargom Stowarzyszenia Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelskiego Ruchu Oporu.

Zamach na Stowarzyszenie ewidentnie dowodzi że władze wszelkich szczebli i wszelkie dziedziny  w Polsce zostały podstępnie przejęte przez siły wrogie Narodowi Polskiemu. Pod przykrywką demokracji i wolności dokonywane jest  ludobójstwo na Narodzie Polskim, w pełni świadomym sytuacji w jakiej się znajduje.

linki: “Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim.” http://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarganaagresjenapolskedebelacjeterytoriumludobojstwonanarodziepolskim/https://docs.google.com/file/d/0B7YNx9BTgQp4aGpzTWFQM0lFWWtKS3Q5NWJFOExMd09qWm80/edithttps://docs.google.com/document/d/1EmmbnOTKvU9CbKRAV0ixFCnErf9fnkvbwVq_noAbiA8/edithttp://piotrbein.wordpress.com/2014/03/28/16972/

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Poniżej nasze wcześniejsze wystąpienia: 

Łowicz,08.01.2013r.

Prokurator Generalny

Andrzej Seremet

Prokuratura Okręgowa w Łodzi

Krzysztof Bukowiecki – Prokurator Okręgowy

Prokuratura Rejonowa w Łowiczu

Magdalena Bursa – Prokurator Rejonowy

 

 SKARGA

ę

W imieniu pokrzywdzonych milionów Polaków powstaniem bazy wypadowej, na całą Polskę i Europę, hydroszczelinowania wraz z wiertnią w Łowiczu na osiedlu Bratkowice wnosimy skargę na opieszałość i pobłaźliwość polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Jako pokrzywdzeni budową bazy żądamy natychmiastowego wstrzymania jej budowy i natychmiastowego zawieszenia w czynnościach i postawienia prokuratorskich zarzutów, statusu podejrzanego:

 • Burmistrzowi Miasta Łowicza
 • Staroście Łowickiemu
 • Wojewodzie Łódzkiemu
 • Dyrektorowi Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i innym

Sprowadzono sprawę do absurdu, gdy to tylko wszystkich  mieszkańców  Łowicza a nie całej Polski uznano za pokrzywdzonych wobec faktu, że jest to baza wypadowa do obsługi odwiertów węglowodorów w całej Polsce a nawet w innych krajach Europy.

Uznanie winowajców i  podejrzanych za pokrzywdzonych jest następnym absurdem i parasolem ochronnym dla działań na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego i Polski  a tym samym łamie obowiązujące zasady etyczne i moralne.Ignorowanie elementarnych zasad bezpieczeństwa obywateli całego kraju przez Prokuraturę poprzez m.in. umorzenie sprawy przeciwko Burmistrzowi Miasta Łowicza K.Kalińskiemu i nie uznanie go za podejrzanego w kwestii bezprawnej sprzedaży polskiej ziemi firmie z USA, jak też doprowadzenie do powstania trucicielskiej bazy wraz wiertnią węglowodorów jest przyzwoleniem na okradanie Narodu Polskiego i ludobójcze działania, ze względu na nieuchronność skażenia na wieki środowiska życia człowieka.

Jest nam wiadomo, że pracownicy Sądu Rejonowego jak też Prokuratury Rejonowej w Łowiczu mają dług wdzięczności w stosunku do miejscowych władz miasta i powiatu za pozostawienie ich jednostek, wbrew planom ich likwidacji przez władze centralne. Nadeszła jednak pora powiedzieć dość niszczenia Polski i Polaków !

Ufamy, że w polskim wymiarze sprawiedliwości pracują też uczciwi i rzetelni Polacy, którzy widzą całe zło sytuacji w naszym ojczystym kraju i znajdą w sobie dość siły i odwagi by skruszyć kajdany niemocy i zła. Tu chodzi przecież również o Wasze życie, o życie Waszych rodzin i przyszłych pokoleń. Nie może to być dla Was obojętne!

Z premedytacją dokonuje się zbiorowy mord  na manipulowanym i okłamywanym Narodzie Polskim, który jest już stopniowo unicestwiany m.in. poprzez :

 • przymus szczepionkowy,
 • kontrolę umysłów: (chemtrails, trujące dodatki do wody: lit, fluor, chlor,SeaQest, fale elektromagnetyczne:gęsta sieć przekaźników telefonii bezprzewodowej, HAARP)
 • trujące doadatki do żywności i kosmetyków
 • żywność GMO genetycznie zmodyfikowana

 

Na rozprawie w Sądzie Rejonowym w Łowiczu w dniu 8.01.2013r.,sygn.akt 1C/480/12, przeciwko Teresie Wojda o nakazanie wstępu  do jej własnościowego lokalu mieszkalnego celem wymiany pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej z bezprawnego wniosku dyr.ZGM, jednostki podległej Urzędowi Miejskiemu w Łowiczu sędzia zamiast odrzucić wniosek kontynuowała rozprawę.

Teresa Wojda stwierdziła, że zbędna jest  inwestycja wymiany pionów w bloku na

Os. Kostka 12, gdy w sąsiedztwie, na osiedlu Bratkowice, powstanie baza wraz z wiertnią.

Z tego powodu mieszkańcy będą zmuszeni porzucać mieszkania dla ratowania swojego

zdrowia i życia.

 Osoby zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców jak Burmistrz Miasta  Łowicza i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej powinni odpowiadać karnie za sprowadzanie zagrożenia dla zdrowia i życia. Jeśli nie będzie wstrzymania budowy tej bazy to Łowicz stanie się miastem wymarłym i nie będzie już kto płacić na utrzymanie dyrektorki, burmistrza, prokuratorów.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

Łowicz, 08.01.2013r.

 Szanowni Państwo

na rozprawie w Sądzie Rejonowym w Łowiczu w dniu 8.01.2013r., sygn.akt 1C/480/12,  przeciwko Teresie Wojda o nakazanie wstępu  do jej własnościowego lokalu mieszkalnego, będącego  jednocześnie siedzibą Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, celem wymiany pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej sędzia najpierw stwierdziła, że dyr. Joanna Mika nie ma uprawnień do reprezentowania wspólnoty bloku lecz jedynie członkowie zarządu tej wspólnoty.

Teresa Wojda zeznała, że wie od żony osoby podpisanej, iż upoważnienie dla dyr. ZGM zostało podstępnie wymuszone przez jej pracownice z pominięciem istotnych informacji o skardze T.Wojda i jej występowaniu w obronie tejże wspólnoty łącznie z wnioskiem o wstrzymanie inwestycji wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych. Z tego tez powodu T.Wojda wnioskowała o przerwanie rozprawy. Sąd jednak kontynuował i  przesłuchał obie strony.

Wszystkie wnioski T.Wojda o powołanie świadków były odrzucane za wyjątkiem wniosku o powołanie na świadka posła Zdzisława Jankowskiego. Teresa Wojda zrezygnowała z jego zeznań ale poprosiła sąd o zgodę na jego obecność podczas rozprawy, gdy zorientowała się, że sprawa toczy się w złym kierunku.

Dziwne, że sąd chętnie przesłuchałby posła ale osoby poszkodowanej przez wadliwe wykonanie prac w sąsiednim bloku już nie. Pani sędzia nawet nie raczyła zaznajomić się z aktami sprawy, bo nawet nie wiedziała podstawowej rzeczy, że inwestycja już została przeprowadzona. Pani sędzia groziła ukaraniem za stwierdzenie T.Wojda, że sędzia nie zna akt sprawy. Na to Teresa Wojda  złożyła oświadczenie, że sąd ją obraża ewidentnym brakiem znajomości sprawy i groźbą ukarania. Sędzia pouczyła po tym oświadczeniu, że T.Wojda może żądać zmiany składu sędziowskiego. Wobec tego Teresa Wojda  zawnioskowała o zmianę składu sędziowskiego i rozprawa została przerwana bez żadnych innych ustaleń. Prywatnie T.Wojda wyraziła współczucie dla pani sędzi, że być może w ostatniej chwili przekazano jej tę sprawę, bo miała prowadzić ją inna sędzia.

Skoro sąd  kontynuował rozprawę pomimo braku upoważnień dla strony przeciwnej a nieznajomośc akt przez sędziego miała być atutem dla szybkiego załatwienia sprawy i wydania postanowienia to znaczy, że wyrok już wcześniej był przesądzony. Widać, że pani sędzia poszła za daleko w swoich pouczeniach i wbrew zamiarom sprawa przebiegła inaczej, co było dla niej samej wielkim zaskoczeniem.

Z poważaniem

Maria Bejda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

   Łowicz, 07.01.2013r.

Prokurator Generalny

Andrzej Seremet

Prokuratura Okręgowa w Łodzi

Krzysztof Bukowiecki – Prokurator Okręgowy

Prokuratura Rejonowa w Łowiczu

Magdalena Bursa – Prokurator Rejonowy

 

Uznani przez Prokuratora Rejonowego w Łowiczu za pokrzywdzonych( Ds765/12) powstaniem bazy hydraulicznego szczelinowania wraz z wiertnią w Łowiczu na osiedlu Bartkowice zwracamy się o zapewnienie bezpieczeństwa dla Teresy Wojda w związku z prowokacyjną rozprawą w Sądzie Rejonowym w Łowiczu, ul Kaliska 1/3,  o godz.12.30 w sali nr.2 w dniu 08.01.2013 r. , sygn.akt 1C/480/12,  przeciwko Teresie Wojda o nakazanie wstępu  do jej lokalu mieszkalnego celem wymiany pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Przedmiotowy lokal jest własnością prywatną pozwanej i jednocześnie siedzibą prawnie usankcjonowaną Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”.

Za m.in. występowanie przeciwko powstaniu bazy hydroszczelinowania w 30 tysięcznym mieście Łowiczu na osiedlu Bratkowice jak też w obronie krzywdzonych Polaków na wskutek łamania praw człowieka i obywatela zorganizowano prowokacyjną akcję, która znajduje finał w Sądzie Rejonowym w Łowiczu.

Teresa Wojda jest współautorką listu otwartego do Prezydenta RP uznanego przez Parlament Europejski jako petycja nr. 0578/2012, przeciwko zagrożeniom dla istnienia Narodu Polskiego: http://www.monitorpolski.pl/wpcontent/uploads/2012/08/ListotwartydoPrezydentaRPBronis%C5%82awaKomorowskiego-7.pdf, oraz petycji przeciwko nowemu prawu geologicznemu i górniczemu: http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Na forum Parlamentu Europejskiego,w dniu 9.10.2012r. występowała o ratunek dla Narodu Polskiego: http://www.youtube.com/watch?v=FYjLMNvTmjk

Za swoją działalność zgodną z prawem polskim i międzynarodowym w obronie Narodu Polskiego jak też środowiska życia człowieka Teresa Wojda doświadcza od kilku już lat dyskryminacji i prześladowania łącznie z groźbami karalnymi przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu na sesji w dniu 30.08.2012r : http://www.youtube.com/watch?v=–XWDy0QFG4 jak też w komentarzach pod petycją przeciwko nowemu prawu geologicznemu i górniczemu.

Pośpiesznie i z naruszeniem praw mieszkańców, chociażby do rzetelnego inwestora zapewniającego na czas remontu dostęp do wody i toalety, dokonano wymiany pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej z pominięciem mieszkania pozwanej.

Dyrektorka Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, zamiast udostępnienia całej dokumentacji związanej z tą inwestycją i uwzględnienia wniosków i uwag zgłoszonych przez pozwaną Teresę Wojda dopuściła się wraz z wykonawcą tej inwestycji aktu terroru polegającego na poniżaniu, straszeniu co spowodowało, że pozwana z obawy o swoje zdrowie i życie nie wpuściła firmy remontowej do jej mieszkania własnościowego.

Z poważaniem

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

Łowicz, 05.01.2013r.

 

 Martin Schulz

 President PE

José Manuel Barroso                                                                                                                     

Präsident EC

Günther Oettinger

European Commissioner for Energy

Dacian Cioloş

European Commissioner for Agriculture

Janez Potočnik

European Commissioner for the Environment.

Connie Hedegaard

European Commisioner for Climate Action

Nils Muižnieks

Europan Commisioner for Human Rights

 

Szanowni Państwo,

życie na naszej planecie jest zagrożone na wskutek wykonania ponad 1,2 mln odwiertów węglowodorów wraz z zastosowaniem technologii CCS (wychwytywania, skraplania i podziemnego składowania CO2).

Dzieła zniszczenia dokończy zaplanowana intensyfikacja wydobywania tych surowców energetycznych w Europie a szczególnie na gęsto zaludnionych terenach Polski.

W centrum Polski, w Łowiczu powstaje w szybkim tempie baza hydroszczelinowania w     celu penetracji terenów Europy pod kątem eksploatacji bogactw naturalnych. Nastąpi zintensyfikowanie wydobycia węglowodorów z zastosowaniem niszczącej życie, jedynej metody wydobywczej tj. hydroszczelinowania.

Władze publiczne w Polsce przekazały bogactwa naturalne we władanie globalnych światowych koncernów wydobywczych, wbrew wiedzy i woli ich właściciela, którym jest Naród Polski. Poprzez zmasowane działania propagandowe i kontrolę umysłu, finansowane przez lobbystów jak też Unię Europejską, nie dopuszcza się do oporu społecznego. Wobec nielicznych przeciwników grabieży bogactw naturalnych i niszczenia środowiska życia człowieka w Polsce stosuje się inwigilację, dyskryminację i zastraszanie.

Współautorka petycji do PE nr. 0578/2012, moja siostra,Teresa Wojda, wołająca o ratunek dla Narodu Polskiego na forum Parlamentu Europejskiego w dniu 09.10.2012r., doświadcza prześladowania i szykanowania.

Za występowanie przeciwko powstaniu bazy hydroszczelinowania w 30 tysięcznym mieście Łowiczu, na osiedlu Bratkowice jak też w obronie krzywdzonych Polaków na wskutek łamania praw człowieka i obywatela zorganizowano prowokacyjną akcję, która znajduje finał w Sądzie Rejonowym w Łowiczu.

W związku z wieloma aktami terroru w Polsce a szczególnie po ostatnim zniknięciu dziennikarza obywatelskiego Bogdana Goczyńskiego, bezpodstawnie aresztowanego, zachodzi obawa podzielenia jego losu przez moją siostrę,T.Wojda.

http://pressmix.eu/index.php/2013/01/05/od-17-grudnia-2012-rokuniktniewidzialgoczynskiegoprzepadlwwieziennychlochach/

Obawy dodatkowo uzasadniają obraźliwe wpisy i groźby karalne w komentarzach pod petycją: http://www.petycjeonline.com/a/18709

Zwracam się z gorącą prośbą o zainteresowanie się i podjęcie skutecznych działań celem zaprzestania prześladowania i dyskryminacji Polaków w Polsce, w tym m.in. mojej siostry Teresy Wojda zamieszkałej w Łowiczu.

Z poważaniem

Maria Bejda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

………………………………………………………………….

Dyskryminacja i  prześladowanie Teresy Wojda,

prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “ Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU, współautorki petycji 0578/12 do Parlamentu Europejskiego wołająca o ratunek dla Narodu Polskiego 09.10.2012r. w Brukseli.

Łowicz, 17.12.2012r.

Szanowni Państwo,

Zwracam się z gorącą prośbą o rozpowszechnianie tej informacji i zorganizowanie szerokiego wsparcia dla mojej siostry Teresy Wojda zam. Łowicz, Os. Kostka 12, a szczególnie w dniu 8.01.2013 roku w Sądzie Rejonowym w Łowiczu na rozprawie, która jest aktem odwetu Burmistrza i stojących za nim sił wrogich Narodowi Polskiemu.

Bezprawna ingerencja władz miasta Łowicza i powiatu łowickiego odpowiedzi na apel Teresy Wojda o godne zachowanie i traktowanie łowickich tradycji ludowych oraz podejmowane wielokrotnie próby niszczenia stowarzyszenia i jej prezes wskazują na ewidentny antypolonizm stosowany przez władze publiczne w Polsce.

8 stycznia 2013r. o 12.30 w Sądzie Rejonowym w Łowiczu, w sali nr.2 , ul. Kaliska 1/3, sygn. akt 1C/480/12 odbędzie się rozprawa przeciwko mojej siostrze Teresie Wojda o nakazanie w trybie art.13, ust.1 i 2 ustawy o własności lokali z 24.06.1994r. wstępu do lokalu mieszkalnego, będącego jednocześnie siedzibą Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze Łowiczanie w jego ramach prawnych Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi oraz Obywatelskiego Ruchu Oporu (mieszkanie własnościowe w bloku wspólnoty mieszkaniowej zarządzanej w imieniu Burmistrza Miasta Łowicza przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu) celem wymiany pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej przez firmę specjalnie założoną przez pracownika ZGM.

Pomimo braku jakichkolwiek awariii,  jak też wcześniejszych zapewnień na walnym zebraniu wspólnoty o niepodejmowaniu remontów, zaraz po naszych protestach w sprawie powstania bazy hydroszczelinowania w Łowiczu jak też zatrutej wody pitnej w Łowiczu i okolicy, w bardzo szybkim tempie postanowiono o wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej w bloku zamieszkiwanym przez moją siostrę na osiedlu Kostka 12 w Łowiczu.

Sugerujące konieczność wymiany instalacji nieprzyjemne zapachy rozchodziły się z piwnicy po klatkach schodowych przed zebraniem wspólnoty 4.06.2012r., natomiast ustąpiły po wyrażeniu przez mieszkańców zgody na tę inwestycję.Ten fakt wzbudził  słuszne podejrzenia wielu mieszkańców o sztuczne wywoływanie takich zapachów dla uwiarygodnienia nagłej konieczności tej inwestycji.

Dopiero na kilka dni przed wejściem firmy do bloku, moja siostra zorientowała się, że podczas remontu nie zapewnia się dostępu do wody ani  do toalety. Od rozpoczęcia prac tj. od 3 września br. uciążliwe hałasy, przykre zapachy  i toksyczne opary, kurz, roznosiły się po całym bloku i jego otoczeniu. Prace w pojedynczych mieszkaniach trwały po około 2 dni i związane były z rujnowaniem łazienek. Początkowo wykonawca planował zostawiać dziury w stropach. Dopiero  na wskutek interwencji mieszkańców zmuszony został do łatania tych dziur. Na czas wymiany instalacji wymuszana była obecność osoby zamieszkującej, bez prawa sprzeciwu czy też uzgodnienia dogodnego terminu.

Moja siostra nie sprzeciwiała się tej inwestycji do momentu, kiedy dowiedziała się na jakich nieludzkich zasadach i jak wiele jest zastrzeżeń  co do wykonawcy jak też zastosowanych materiałów a tym bardziej że ukrywano wszelkie dane dotyczące tej inwestycji.

Złożyła ona w dniu 31.08.2012r. zastrzeżenia w formie skargi na Burmistrza Łowicza o natychmiastowe wstrzymanie inwestycji do Wojewody Łódzkiego, Przewodniczącego Rady Miasta Łowicza i Kierownika Prokuratury Rejonowej w Łowiczu. Ponownie 13.09.2012r. wnioskuje ona,  tym razem do Dyr. ZGM i Burmistrza Miasta Łowicza o natychmiastowe wstrzymanie inwestycji i rozwiązanie umowy z tym wykonawcą. W piśmie tym protestuje ona również przeciwko nękaniu, dręczeniu i poniżaniu jej przez dyrektorkę ZGM i wykonawcę inwestycji. Wykonawca ten  zasłynął z ukrytej dziury w kominie, która przez 6 lat podtruwała mieszkankę sąsiedniego bloku. Fakt ten opisywała lokalna prasa.

Rada Miasta Łowicza odrzuciła skargę a Prokuratura Rejonowa w Łowiczu i Wojewoda Łódzki do dziś nie odpowiedzieli. Dyrektorka ZGM zamiast odpowiedzieć na przedstawione problemy i wyjść na przeciw oczekiwaniom mieszkańców, dopuściła się osobistych, bezpośrednich ataków słownych, łącznie z groźbą wtargnięcia na siłę do jej mieszkania. Po tym fakcie dyr. ZGM skierowała pismo z żądaniem  udostępnienia lokalu w dniach 12 i 13 września w godzinach od 8.00 do 17.00.

Moja siostra próbowała 3.09.2012r. interweniować telefonicznie u Burmistrza i osobiście w Komendzie Powiatowej w Łowiczu. Dyżurny policjant nie dopuścił do złożenia skargi i pozbył odsyłając do Burmistrza i do ZGM. Pod nr.tel. 997 również odmówiono przyjęcia zgłoszenia o interwencję i pomoc w wstrzymaniu tej inwestycji. Przypadkowo obecny w Komendzie Powiatowej  Starosta Łowicki także odmówił pomocy w tej sprawie. Burmistrz Łowicza o kserokopie dokumentacji związanej z tą inwestycją do dziś nie odpowiedział.

W tej sytuacji moja siostra czuła się zwolniona z obowiązku udostępnienia mieszkania własnościowego wobec takiego lekceważenia a głównie z obawy o swoje bezpieczeństwo, o zdrowie i życie, wobec zastraszania ze strony wykonawcy tej inwestycji  Jana Skomiała.

Te obawy potęgowała świadomość podjętej działalności w obronie Narodu Polskiego przed zagrożeniami, co jest niewygodne dla władzy publicznej w Polsce, powiązanej z siłami wrogimi interesom Narodu Polskiego a także groźby karalne w komentarzach pod petycją naszego autorstwa, http://www.petycjeonline.com/forum/19081/start/1900

Termin prowadzenia tej inwestycji ( wrzesień, październik 2012r.) zbiegł się z wyjątkowo dużą ilością zajęć mojej siostry w związku z organizowaniem wcześniej uzgodnionych występów folklorystycznych dla turystów jak też przygotowań do wyjazdu na Parlamentu Europejskiego w Brukseli na warsztaty w sprawie gazu łupkowego, 9.10.2012r. a także na międzynarodowe spotkanie inicjatyw obywatelskich przeciw technologii CCS we Flensburgu w dniu 21.09.2012r.

W dniu 20 września moja siostra  przyjechała do mnie do Flensburga aby móc w spokoju zrealizować zaplanowane spotkania we Flensburgu i w Brukseli. Na czas nieobecności mojej siostry dokonano wymiany instalacji z pominięciem jej mieszkania i z użyciem rur wodociągowych z PCV, wbrew jej wcześniejszemu wnioskowaniu o zainstalowanie rur miedzianych. Na początku grudnia br. siostra otrzymała wezwanie na sprawę z pozwu dyr. ZGM z 13.09.2012r. o nakazanie wstępu do lokalu mieszkalnego pod rygorem natychmiastowej wykonalności.

Zamiast przedstawienia niezbędnych dokumentów i zabezpieczenia na czas remontu dostępu do wody i toalety stosuje się w Łowiczu terror i zastraszanie. Wymiar sprawiedliwości stosuje skandaliczną pobłażliwość dla Burmistrza Miasta Łowicza łamiącego prawo obywateli do bezpiecznego życia.

Prokurator Rejonowy w Łowiczu uznał mieszkańców Łowicza za pokrzywdzonych ale nie uznał Burmistrza Miasta Łowicza za podejrzanego i  warunkowo umorzył śledztwo sprawie z naszego wniosku z dnia 07.05.2012r. :

 • niedopełnienie przez Burmistrza Miasta Łowicza Krzysztofa Kalińskiego konstytucyjnego i ustawowego obowiązku konsultacji społecznych i przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji bazy hydraulicznego szczelinowania w Łowickiej Podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w otulinie Natury 2000, która razem z terenem objętym tym unijnym programem podlega ochronie prawnej http://www.stowarzyszeniesamorzadow.pl/pliki/Natura%202000-ograniczenia%20rozwojowe.pdf , http://gazownictwo.wnp.pl/powstajebazamaszynowadowydobywaniagazulupkowego,167940_1_0_0.html
 • umorzenie postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie bazy sprzętowo administracyjnej z zapleczem produkcyjnym i socjalnym w obszarze Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ogłoszenie o umorzeniu zostało podane do publicznej wiadomości  na www.lowicz.eu, dopiero 27 kwietnia 2012r. , dwa dni po podpisaniu aktu notarialnego przez Burmistrza Kalińskiego w siedzibie firmy United Oilfield Services w Warszawie.  http://www.lowicz.eu/bip/index.php?id=210
 • niedopełnienie przez Burmistrza Miasta Łowicza Krzysztofa Kalińskiego obowiązku poinformowania mieszkańców o szkodliwości dla zdrowia i życia ludzkiego bazy hydraulicznego szczelinowania w Łowickiej Podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej co jest przestępstwem  z art. 231 §1 kk i w ramach umyślnego usiłowania dokonania ciągłego czynu zabronionego, z art.12 k.k poprzez sprowadzanie zagrożenia zmierzającego do narażania człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jak i utraty życia, art. 165 §1 i 156 §1 pkt. 2, powodowania innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu a tym samym działanie na szkodę indywidualną jak i na szkodę interesu publicznego i prywatnego poszczególnych mieszkańców
 • złamanie przez Burmistrza Miasta Łowicza Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.(…)

Ponadto złożyliśmy wnioski do Prokuratury w Łowiczu :

 • przeciwko dyrekcji ZGM o niedopełnienie obowiązku należytej dbałości o mienie bloku mieszkalnego os. Kostka 10 w Łowiczu a tym samym stwarzanie zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców
 • przeciwko Burmistrzowi Łowicza i Dyrektorce ZGM niedopełnienia obowiązku poinformowania o szkodliwości dla zdrowia i życia podzielników ciepła narzucanych tysiącom mieszkańców. Sąd odmawia wszczęcia śledztwa pod szyldem rozpoznawania listu żelaznego

Wniosek o zbadanie i ukaranie winnych:

 • naruszenia prawa własności około 200 rolników posiadających grunty przylegające do rzeki Bzury poprzez wywłaszczenie bez ich wiedzy i zgody
 • nie dopełnienia obowiązków należytego informowania i równego traktowania stron w związku z wprowadzeniem programu „Natura 2000” ( brak do tej pory informacji o wszczęciu śledztwa )
 • nie dopełnienia obowiązków należytego informowania o zagrożeniach związanych z :
 1. objęciem terenu działaniem koncesji Ministerstwa Środowiska na poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego
 2. przeprowadzeniem odwiertów geologicznych pod kątem podziemnego składowania skroplonego CO2
 3. budową elektrowni wodnych w Klewkowie i w Strugienicach na rzece Bzurze
 • w sprawie wysypiska śmieci i uciążliwego przetwarzania toksycznych dla ludzi, zwierząt i środowiska odpadów w prywatnej posesji w Niedźwiadzie w bliskim sąsiedztwie gospodarstw rolnych. Prokuratura po upływie pół roku, 06.12.2011 r. wszczęła śledztwo a zbadała tylko pod kątem szkodliwości dla roślin.
 • w sprawie udokumentowanego poświadczenia nieprawdy przez Wójta Gminy Zduny w piśmie związanym z budową małej elektrowni wodnej w Strugienicach o terminie złożenia naszego odwołania do Kolegium Odwoławczego
 • Do Prokuratury w Kutnie o wstrzymanie odwiertu w Gołębiewie Nowym i spowodowanie zaprzestania praktyk okłamywania społeczeństwa terenów objętych koncesjami na wydobywanie gazu ziemnego konwencjonalnego i gazu ziemnego niekonwencjonalnego – łupkowego

 

Maria Bejda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

…………………………………………………………………………………….

Łowicz 21.12.2012r.

                                                                                                 

                                                                                        Sąd Rejonowy w Łowiczu

                                                                                                       I Wydział Cywilny

dotyczy: sygn. akt IC480/12

 

odpowiedź na pozew Zakładu Gospodarki  Mieszkaniowej w Łowiczu o nakazanie wstępu do lokalu  mieszkalnego nr. 9 Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedle Kostka 12

                                   Oświadczenie

Oświadczam, że uznaję za skandal i niebywałą arogancję władz, organów wymiaru  sprawiedliwości fakt złożenia przez ZGM Łowicz, jednostkę podległą Burmistrzowi K. Kalińskiemu, pozwu o nakazanie wstępu do lokalu  będącego własnością Teresy Wojda dla potrzeb wykonania nagłej, wymuszonej  z naruszeniem ludzkich praw wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej . Równocześnie lokal ten jest siedzibą, prawnie usankcjonowaną, Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, które  od  co najmniej 4 lat jest prześladowane, dyskryminowane przez siły wrogie Narodowi Polskiemu a powiązane z Burmistrzem K. Kalińskim za działalność w obronie godnego zachowania i traktowania łowickich tradycji ludowych jak i  w obronie mieszkańców miasta, powiatu, Polski przed zagrożeniami sprowadzanymi przez Burmistrza jak i inne szczeble władzy przy społecznie niedopuszczalnej pobłażliwości organów wymiaru sprawiedliwości, policji, prokuratury, sądów.

Oświadczam, że fakt złożenia niniejszego pozwu w świetle bogatej dokumentacji wołania T. Wojda i Marii Bejda w ramach Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie” Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi OBYWATELSKI RUCH OPORU o przeciwdziałanie niszczycielskim, ludobójczym zamiarom jak i o ludzkie traktowanie mieszkańców  Bloku Nr 12  podczas inwestycji wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej  jest  aktem bezprawia, stosowania terroru  w interesie wąskiej grupy, która  robi biznesy kosztem bezpieczeństwa zdrowia, życia i przyszłości  następnych pokoleń Polaków.

 Oświadczam, że jako uznana wraz wszystkimi mieszkańcami miasta Łowicza przez Prokuratora za pokrzywdzoną działaniem Burmistrza K. Kalińskiego, który sprowadził bazę hydraulicznego szczelinowania do trucia Łowicza i całej Polski a przy tym nie został nawet uznany za podejrzanego, stanowczo protestuję przeciwko pozbawianiu nas Polaków elementarnych praw m.in. dostępu do zdrowej czystej i smacznej wody, jak i prawa zapewnienia dostępu do wody i toalety na czas trwania inwestycji, lekceważeniu praw Polaków do bezpieczeństwa zdrowia, życia przez Policję, Prokuraturę, Sądy.       

Równocześnie wnoszę o   wycofanie pozwu ZGM jako aktu terroru wobec T. Wojda, Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie” Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi OBYWATELSKI RUCH OPORU i mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej  i zasądzenie od J. Mika Dyrektor ZGM na rzecz pokrzywdzonych  odszkodowania za poniesione szkody i krzywdy moralne w wyniku:

 • wymuszonej inwestycji, realizowanej pospiesznie i z naruszeniem praw obywatelskich pomimo braku jakichkolwiek awarii, wobec zapewnień na corocznym Walnym Zebraniu Wspólnoty o niepodejmowaniu remontów. Sugerujące konieczność wymiany instalacji nieprzyjemne zapach rozchodziły się z piwnic po klatkach schodowych przed zebraniem Wspólnoty 04.06.2012 r. natomiast ustąpiły po wyrażeniu zgody przez mieszkańców poza jednym i jak się okazało słusznym sprzeciwem członka zarządu Pana R. Płóciennika. Ustanie nieprzyjemnych zapachów wzbudziło po czasie uzasadnione podejrzenie o sztuczne wywołanie takich zapachów dla uwiarygodnienia nagłej konieczności tej inwestycji
 • nie zapewnienia dostępu do wody i toalet na czas wykonywania inwestycji wymiany instalacji wodno- kanalizacyjnej
 • nie zadbania należycie przez zarządcę Wspólnoty o interesy poszczególnych członków wspólnoty . Dopiero po interwencji mieszkańców wywieszono na klatkach zawiadomienie cyt: Informujemy,że przejście pionu kanalizacyjnego przez strop, będzie zaprawione przez wykonawcę” . Zaplanowana inwestycja została obarczona z góry założonymi niedoróbkami, sugerującymi abyśmy zaprawiali stropy biorąc kielnię do ręki lub zatrudniali dodatkowo firmy, które będą poprawiały po wykonawcy, który zgarnie składane  przez lata nasze fundusze a nas pozostawi z kłopotem.
 • zastosowania szkodliwych dla zdrowia i życia materiałów i środków m.in. rur pcv do instalacji wodnej
 • realizowania inwestycji przez słynącego z nierzetelnego wykonawstwa pracownika ZGM , w ramach stworzonej specjalnie na potrzeby wydrenowania  funduszu remontowego firmę J. Skomiała „Instalatorstwo C.O i W.K. Jan Skomiał os. Kostka12” Jej właściciel  zasłynął z ukrytej dziury w kominie, która przez 6 lat podtruwała mieszkankę sąsiedniego bloku o czym pisał „Nowy Łowiczanin”. Przy tym wykonawca był prześladowcą T. Wojda dręczył, poniżał i pokpiwał się w asyście pracowników ZGM i osobiście J. Mika.
 • zlekceważenia przez zarządcę Wspólnoty, ZGM , Burmistrza, Wojewodę , Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu, Radę Miejską w Łowiczu ,Policję, Prokuraturę skarg T. Wojda i próśb o interwencję, próśb o pomoc, wystąpień o natychmiastowe wstrzymanie  inwestycji planowanej i prowadzonej z pogwałceniem elementarnych praw  człowieka.

       Teresa Wojda

     Prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”

 

 

 

Share this:

 
2 Komentarze

Opublikował/a w dniu 31 stycznia 2016 w Bez kategorii

 

Media lokalne chronią przestępców a znieważają obrońców Narodu Polskiego !

Łowicz, 28.06.2014r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

http://www.monitor-polski.pl/chca-nas-wytruc-woda-z-kanalizacji/

Główny Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze

Luis Moreno-Ocampo

Prokurator Generalny RP

Andrzej Seremet

Wiceminister Sprawiedliwości

Michał Królikowski

Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi

Wlazło Sławomir

Redaktor Naczelna

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych

Aleksandra Mróz

Redaktor Naczelny “Nowy Łowiczanin”

Wojciech Waligórski

Burmistrz Miasta Łowicza

Krzysztof Kaliński

Skarga na antypolonizm gazety lokalnej “Nowy Łowiczanin”.

Stanowczo protestujemy przeciw publikacji artykułu  pt. “Teresa Wojda zaatakowała żrącym płynem”, w gazecie lokalnej “Nowy Łowiczanin” nr.25 z 26.06.2014r., oraz w wydaniu internetowym pt:”Substancja żrąca w sali obrad? Sesja miejska przerwana (aktualizacja)”, które zawierają niezgodne z prawdą informacje o zdarzeniu, do jakiego doszło w tym dniu w Urzędzie Miasta Łowicza. link: “Substancja żrąca w sali obrad.Sesja miejska przerwana.”http://www.lowiczanin.info/rozmaitosci/wydarzenia/-Substancja-zraca-w-sali-obrad-Sesja-miejska-przerwana–aktualizacja-/

Z NŁ artykuł - Teresa Wojda zatakowła żrącym płynem

 Jest to ewidentne naruszenie prawa prasowego a zwłaszcza art.12 prawa prasowego, które brzmi: cyt: „art. 12. Dziennikarz jest obowiązany: 1) zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło, art.13. 2.Nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób(…)chyba że osoby te wyrażą na to zgodę.”

Wojciech Waligórski jako właściciel, wydawca i Redaktor Naczelny “Nowego Łowiczanina” dopuścił się  opublikowania wizerunku z danymi osobowymi bez zgody Teresy Wojda a tekst opublikowano celowo pośpiesznie, bez jakichkolwiek dociekań prawdy.

Teresa Wojda jako jedna z 29 tysięcy mieszkańców Łowicza uznana przez prokuratora za pokrzywdzoną powstaniem bazy hydroszczelinowania jak też zatrutą wodą pitną, nikogo nie zaatakowała ani też nie użyła płynu żrącego a jedynie rozgniotła na podłodze pojemniczek wody z czosnkiem w ramach słusznego protestu na bezprawną odmowę rozpatrywania skargi na kontynuowanie zamachu przez Burmistrza Miasta Łowicza i Dyrektorkę Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu na nasze organizacje, co  jest czynem ciągłym trwającym od 6 lat.

Władze Łowicza zamiast rozstrzygać skargę naszych organizacji zgodnie z prawem jako punktu obrad sesji dopuściły się karygodnego, bezpodstawnego, bezprawnego  nasłania policji na osobę protestującą na złamanie prawa przez Radę Miasta.

Tuż po wyjściu z sali obrad w ratuszu Teresa Wojda wyraziła chęć natychmiastowego wyjaśnienia policjantom okoliczności przed gmachem ratusza i nie zgadzała się na przewiezienie jej na komisariat policji a po wyjaśnieniach Polaków z policji zgodziła się złożyć wyjaśnienia na komendzie.

Policjanci musieli jednak wypełnić polecenie uzurpatorskich władz miasta Łowicza, które dofinansowują  ich działalność i   doprowadzić do przewiezienia  T.Wojda na Komendę Powiatową Policji w Łowiczu. T.Wojda prosiła  policjantów aby dochodzili prawdy o okupancie i bronili swoich rodzin i Narodu Polskiego a oni wyrazili uznanie i podziw dla jej działalności.

Przy tym stwierdziła że to nie T.Wojda powinna być zabrana na przesłuchanie ale władze miasta powinny tłumaczyć się z dokonywanego zamachu na zdrowie i życie mieszkańców Łowicza, z zamachu na  siedzibę naszych organizacji a także z zamachu na dobro chronione prawem jakim jest Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”.

link: “Policja zatrzymała władze gminy Skierniewice”

http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/policja-zatrzymala-wladze-gminy-skierniewice,2338692,t,id.html#skomentuj

Na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu 25.06.2014r. T.Wojda rozgniotła na podłodze a nie na krzesłach, jak celowo fałszywie podaje “Nowy Łowiczanin”, maleńki pojemnik o poj. 2 ml,  zawierający wodę z łowickiego wodociągu z dodatkiem niewielkiej ilości czosnku.

Pozostawione przez T. Wojda resztki szkła przekazane zostały natychmiast policjantom, którzy na komendzie policji w obecności T.Wojda wyrzucili do kosza. Uznali w pełni za wiarygodne jej wyjaśnienia, poparte okazaną bogatą dokumentacją. Nie sporządzono żadnego protokółu.

Policjanci obronili Teresę Wojda przed rozwścieczonym Burmistrzem Miasta Łowicza, K.Kalińskim. Poniżej opis sytuacji :

Po wyjściu z komendy Teresa Wojda została zaatakowana przez Burmistrza Kalińskiego w parku na Błoniach. Burmistrz rzucił się z rękoma na T.Wojda, trzymająca kamerę w ręku. Przy tym rozwścieczony burmistrz zabraniał filmowania i obrażał T.Wojda.  Uszkodził kamerę, stanowiąca własność stowarzyszenia. Świadkami zdarzenia byli wezwani przez niego dwaj policjanci, którzy obronili T.Wojda przed następnymi uderzeniami burmistrza. Burmistrz nakazał tym policjantom zerwanie plakatów umieszczonych przez T.Wojda na tablicy przy pomniku upamiętniającym ofiary II Wojny Światowej.

link: ostatnie zdjęcie wykonane przez T.Wojda aparatem stowarzyszenia, przedstawiające Burmistrza Miasta Łowicza, K. Kalińskiego przed atakiem na T.Wojda.

Władze miasta bezpodstawnie i celowo wezwały ekipy ratunkowe straży i ratownictwa chemicznego z Łodzi w celu zdyskredytowania obrończyni mieszkańców Łowicza i Narodu Polskiego, Teresy Wojda oraz w celu  uznania jej jako osoby rzekomo stanowiącej zagrożenie dla osób postronnych.

Jest to działanie odwetowe władz miasta za demaskowanie przez nasze organizacje grupy przestępczej zainstalowanej w łowickim ratuszu, która dopuściła się działań ludobójczych na szkodę mieszkańców Łowicza i Polski.

Przy współudziale gazety “Nowy  Łowiczanin” ta łowicka grupa przestępcza czuje się bezkarna i podejmuje nawet tak zuchwałe i ironiczne działania jak zapraszanie podżegacza wojennego Szczynukowicza/Komorowskiego podającego się za prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wychowanego na talmudzie, do beszczeszczenia tradycyjnego Święta Bożego Ciała w Łowiczu poprzez sadzenie tzw. “dębu wolności” w zniewolonym przez mniejszość żydowską Łowiczu i w zniewolonej Polsce.

link: “Stop talmudycznym rządom w Polsce!”

http://justice4poland.com/2014/06/18/stop-talmudycznym-rzadom-w-polsce/

 1. Wojda rozgniotła w sali obrad pojemniczek z wodą zmieszaną z czosnkiem też w odwecie za podtruwanie każdego dnia, z każdą kroplą wody i traktowanie gorzej niż bydła w podłowickich wsiach, 29 tysięcy mieszkańców Łowicza.

Była to jednocześnie próba delikatnego odwzajemnienia się za podsyłanie nieprzyjemnych zapachów  na klatki schodowe i piwnice  bloku, gdzie znajduje się siedziba naszych organizacji, co stało się pretekstem do  wymuszenia wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej. Z obawy o swoje bezpieczeństwo T.Wojda nie wpuściła ekipy remontowej do siedziby naszych organizacji, by nie podzielić losu premiera Leppera, którego podstępnie pozbawiono życia.

link: “Zażalenie na odmowę śledztwa w sprawie wymuszeń rozbójniczych grupy przestępczej z burmistrzem Miasta Łowicza na czele.”

https://docs.google.com/document/d/1GXvIReVPgMXQKpzLNWmfHorjYn0oEyxwRCStafCp1LM/edit

link: “Prześladowanie i dyskryminacja Teresy  Wojda.”

https://docs.google.com/document/d/1bwMqdRiOCTXG5jhBnbg9Gf69EUIjO7GTQiFEEFsBS74/edit

link: “Żydowskie okupacyjne władze Łowicza wysługuja się Polakami z policji przeciwko Polce broniącej Narodu Polskiego.”

https://piotrbein.wordpress.com/2014/06/28/zydowskie-okupacyjne-wladze-lowicza-wysluguja-sie-polakami-z-policji-przeciwko-polce-broniacej-narodu-polskiego/

Nieprawdą jest jakoby Teresa Wojda na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu  25.06.2014r., jak pisze redaktor NŁ, cyt;”protestowała przeciwko interwencji komorniczej w lokalu zarejestrowanym jako siedziba jej stowarzyszenia, które nazwała „zamachem uzurpatorskich władz na siedzibę obywatelskiej inicjatywy”, ponieważ po naszej pierwszej skardze komornik odstąpił od bezprawnej i bezpodstawnej egzekucji wtargnięcia do siedziby naszych organizacji.

Teresa Wojda protestowała przeciw nie rozpatrywaniu przez Radę Miejską w  Łowiczu naszej skargi na  Burmistrza Miasta Łowicza i Dyrektorkę ZGM na kontynuowanie zamachu na siedzibę naszych organizacji, trwającego nieustannie od 2008 roku, co widać i słychać na nagraniu zamieszczonym na stronie “lowicz24.eu.”, link: “Przerwane obrady miejskiej”: http://lowicz24.eu/wiadomosci/l24/4995-przerwane-obrady-rady-miejskiej

link: “Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Stowarzyszenie i Obywatelskiego Ruchu Oporu.” : https://piotrbein.wordpress.com/2014/04/03/skarga-na-bezprawny-zamach-na-siedzibe-stowarzyszenia-i-obywatelskiego-ruchu-oporu/

Podkreślamy z cała mocą, że nasze organizacje nie mają żadnych zadłużeń ani nie ciążą na nich żadne wyroki sądowe ! W związku z bezprawnymi działaniami komornika wystąpiliśmy, zgodnie z obowiązującym prawem o zadośćuczynienie i opublikowanie w lokalnej prasie ogłoszeń następującej treści:

“Komornik Sądu Rejonowego w Łowiczu odstępuje od egzekucji wyroku Sądu Rejonowego w Łowiczu, w sprawie IC 480/12, z bezprawnie wniesionego pozwu przez ZGM w Łowiczu, o udostępnienie siedziby Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelskiego Ruchu Oporu. Odstąpienie od egzekucji komorniczej  dodatkowo stało się konieczne ze względu na przysługujące prawo właściciela lokalu,  prezes Teresy Wojda jak też Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelski Ruchu Oporu do obrony koniecznej  z art 25 k.k. w związku z bezprawnym zamachem na dobro chronione prawem jak też  z antypolonizmem, dyskryminacją, znieważeniem, grożbą karalną, pomówieniem, naruszeniem dóbr osobistych, co jest złamaniem art. 133, art. 190§ 1, art. 212§ 1, art. 216§ 1, art. 257 k.k oraz art. 23 i art.24 k.c. , tj. naruszeniem nietykalności mieszkania, siedziby organizacji oraz dóbr osobistych T.Wojda, M.Bejda, które jako petycjonariuszki Parlamentu Europejskiego, petycja nr.0578/2012,  podlegają szczególnej ochronie prawa międzynarodowego w tym Konwencji z Aarhus.”

Umieszczenie na stronie tytułowej NŁ wpisu o treści, cyt.:”Teresa Wojda ze żrącym płynem wkroczyła na Radę Miejską ” wskazuje na celową zniewagę, szkalowanie i celowe skompromitowanie w oczach opini publicznej jak też bezpodstawne oskarżenie i wydanie publicznego wyroku na osobę ostrzegającą przed zagrożeniami sprowadzanymi przez żydowskie okupacyjne władze miasta Łowicza i Polski.

Taki tytuł sugeruje również jakoby Polacy nie mieli prawa uczestniczenia w sesji Rady Miejskiej, obserwowania obrad i zabierania głosu a wejście na Sesję Rady Miejskiej w Łowiczu było czynem zakazanym.

Naruszenie dóbr osobistych prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie” Teresy Wojda przez gazetę “Nowy Łowiczanin”, który jest uczestnikiem nagonki medialnej i trwającego od 2008 roku zamachu na dobro chronione prawem jakim są nasze organizacje, uznajemy  jako dyskryminację i znieważenie Teresy Wojda i Marii Bejda a także członków naszych organizacji jak też Narodu Polskiego. 

Jest to jawnym antypolonizmem i  podlega ściganiu z art.133 Kodeksu karnego, który brzmi : Art. 133. Znieważenie Narodu lub Rzeczpospolitej Polskiej Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”, oraz art. 257 Kodeksu karnego o następującym brzmieniu: Art. 257. „Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Jest to równocześnie współuczestniczenie gazety “Nowy Łowiczanin”,  wraz z władzami miasta Łowicza i powiatu łowickiego, w zamachu na nasze organizacje i podlega rygorom Kodeksu karnego z art. 212 § 1 Kodeksu karnego cyt: „Kto pomawia inną osobę… o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.” art. 216 § 1 Kodeksu karnego cyt: „Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”

Ponadto działania gazety “Nowego Łowiczanin” są złamaniem:

 •  art. 23 Kodeksu cywilnego: „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.”
 • art. 24§1 Kodeksu cywilnego: „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. (…) W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.”

Informujemy, że jako petycjonariuszki Parlamentu Europejskiego podlegamy szczególnej ochronie prawnej prawa międzynarodowego, w tym Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji z Aarhus a przede wszystkim konstytucji RP.

Chronią  nas i Naród Polski m.in.:

 • art.85. Konstytucjii RP  “Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny.”
 • art.82. Konstytucji RP “Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.”
 • art. 25 Kodeksu karnego, dający każdemu Polakowi prawo i obowiązek do obrony koniecznej w podstępnie okupowanej Ojczyźnie Narodu Polskiego przez mniejszość żydowską cyt:

“Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.”

Ponadto gazeta “Nowy Łowiczanin” jako tuba medialna urzędującego nielegalnie Burmistrza Miasta Łowicza i uzurpatorskiej Rady Miejskiej w Łowiczu,  (wszyscy wyłonieni w wyniku głośnej, nie rozliczonej afery wyborczej ! ) nie spełnił należnej mu roli ostrzegania i rzetelnego informowania społeczeństwa o wszystkich zagrożeniach dla zdrowia, życia i przyszłości następnych pokoleń. Celowo pomijał wystąpienia  naszych organizacji w obronie Łowicza i okolic oraz Narodu Polskiego a w tym m.in. na forum Parlamentu Europejskiego i do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. link:”Łowicz: Wyborcza afera w I LO”:  http://lodzkie.naszemiasto.pl/artykul/lowicz-wyborcza-afera-w-i-lo,675906,t,id.htmllink: “LIST OTWARTY DO LOKALNYCH MEDIÓW.”:  https://docs.google.com/document/d/1ZnWWBBosrhbUYRBeXq2yD33q1dIcjbHKzGkzCuYVh_c/edit

W ramach zadośćuczynienia, zgodnie z art.24 Kodeksu cywilnego żądamy :

1) żądamy zaniechania działań na szkodę i krzywdę prezes Teresy Wojda i  Marii Bejda oraz naszych organizacji jak też na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego!

2) żądamy wpłaty  w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na konto Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”: Bank PEKAO S. A. II Oddział w Łowiczu, ul. Długa 27,  99-400 Łowicz NRB: 88 1240 1819 1111 0000 1088 5910

3) żądamy opublikowania w  wydaniu gazetowym oraz internetowym Nowego Łowiczanina niniejszego wystąpienia w całości pt: “Media lokalne chronią przestępców a znieważają obrońców Narodu Polskiego.”, na pierwszej i drugiej stronie wydania gazetowego, w 10 kolejnych wydaniach gazety oraz na stałe, na stronie głównej w “ http://www.lowiczanin.info  oraz w nagłówku na http://www.lowicz24.eu

4) żądamy wywieszenia na słupach ogłoszeniowych w Łowiczu na 4 tygodnie, przeprosin o poniżej podanej treści  oraz plakatu  “Podżegacze wojenni i truciciele precz z naszej ziemi! “ w formatach A3.

3) żądamy umieszczenia poniższej treści przeprosin w ogłoszeniach w “ Gazecie Wyborczej”, “Rzeczypospolitej” oraz w tygodniku “Wprost”, “Angora”:

“Redaktor Naczelny “Nowego Łowiczanina” przeprasza Teresę Wojda, Marię Bejda, ich  rodziny oraz  aktywistów Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu oraz  wojowników Odziałów Obrony Koniecznej a także wszystkich czytelników  za kłamstwa zawarte w opisie przerwanej sesji Rady Miejskiej w Łowiczu. Podkreślamy, że Teresa Wojda nikogo nie zaatakowała ani też nie użyła płynu żrącego a jedynie wody z czosnkiem w ramach słusznego protesu na bezprawną odmowę rozpatrywania skargi na m.in. burmistrza i dyrektorkę ZGM, na kontynuowanie zamachu na Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywę Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU a rozpoczętego w 2008r.”

Nie spełnienie naszych żądań skutkować będzie wnioskiem o zawieszenie naruszającej prawo i wszelkie zasady moralne gazety lokalnej “ Nowy Łowiczanin”, której właściciel Wojciech Waligorski słynie z naruszania prawa prasowego i niszczenia wizerunku wielu aktywnych Polaków z terenu powiatu łowickiego a w tym wielokrotnie w przeszłości naruszał dobra osobiste prezes Teresy Wojda i wizerunek naszych organizacji.

Działania gazety lokalnej “Nowy Łowiczanin” i jej internetowego wydania “łowiczanin info” dowodzą  współudziału w przestępstwie antypolonizmu, zamachu na dobro chronione prawem, zniesławienia osób publicznych, co wpisuje się w dokonywanie przez mniejszość żydowską agresji, zawojowania terytorium Polski i ludobójstwa na Narodzie Polskim.

Nadmieniamy, że od czterech lat społecznie i bezkompromisowo bronimy Narodu Polskiego przed ludobójczymi działaniami żydowskich okupacyjnych władz w Polsce. Nasze w pełni udokumentowane wystąpienia  do prokuratur różnych szczebli w obronie Narodu Polskiego zostały zlekceważone, co dowodzi stosowania w Polsce talmudycznej jurysdykcji  a  w związku z tym konieczne stało się  złożenie skargi do Prokuratora Generalnego Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. link: “Skarga na agresję na Polskę, debelacje terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim.”:  http://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/

Przesyłka Skargi do Hagi 009

link; “Uwaga Polacy !! “: http://trzcinska.neon24.pl/post/106280,uwaga-polacy

UWAGA!

Ze  względu na nasze bezpieczeństwo jak też na fakt, że na znak protestu przeciwko lekceważeniu przez wymiar sprawiedliwości w Polsce naszych powiadomień do prokuratur, nie odbieramy żadnej korespondencji przesyłanej drogą pocztową, uprzejmie prosimy o odpowiedź drogą emailową

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

 
2 Komentarze

Opublikował/a w dniu 30 stycznia 2016 w Bez kategorii, Obrona konieczna

 

Kara za obronę Narodu Polskiego a bezkarność za łamanie jego praw ?

Łowicz, 17.09.2014r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze 

Sąd Rejonowy w Łowiczu

II Wydział Karny, Syg.akt II W 414/14

Dotyczy:

sprawy z wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu o nie karanie Teresy Wojda za stawanie w obronie Narodu Polskiego oraz w obronie siedziby Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu w dniu 25.06.2014r.w Łowiczu, z bezprawnego i bezpodstawnego wniosku Rady Miejskiej w Łowiczu.

Wnosimy o: 

I. Zasądzenie pokrycia kosztów zbędnej akcji służb ratowniczych z dnia 25.06.2014r. w gmachu Urzędu Miasta Łowicza od osób winnych niepotrzebnego sprowadzenia dwóch jednostek Państwowej Straży Pożarnej, tj.od:

 1. Krzysztofa Kalińskiego,uzurpatorskiego Burmistrza Miasta Łowicza
 2. Henryka Zasępy, uzurpatorskiego przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu
 3. Władysława Michalaka, uzurpatorskiego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu

II. Zasądzenie od Henryka Zasępy na rzecz prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, przywódczyni Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi oraz Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu Teresy Wojda, odszkodowania w wysokości 10 tysięcy złotych za:

 1. nie rozpatrywanie skargi na kontynuowanie zamachu na Stowarzyszenie i Polski Obywatelski Ruch Oporu zgodnie z obowiązującym prawem i dodatkowym pouczeniem Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli Wojewody Łódzkiego z dnia 06.07.2012r. w formie uchwały (zał. nr.1)
 2. szkody moralne T.Wojda związane z bezpodstawnym wezwaniem policji za jej protest na sali obrad Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25.06.2014r. przeciw potraktowaniu naszej skargi jako zwykłego pisma

III. Zasądzenie od Krzysztofa Kalińskiego na rzecz prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, przywódczyni Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi oraz Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, Teresy Wojda odszkodowania w wyskości 20 tysięcy złotych za:

 1. organizowanie od 2008r. zamachu na nasze Stowarzyszenie
 2. organizowanie od 2008r. zamachu na siedzibę naszych organizacji
 3. prześladowanie i krzywdy moralne prezes Teresy Wojda i jej rodziny począwszy od 2008 r.
 4. naruszenie nietykalności cielesnej i znieważanie prezes Stowarzyszenia T.Wojda w Parku na Błoniach w Łowiczu 25.06.2014r.
 5. szkody moralne T.Wojda związane z bezpodstawnym wezwaniem policji za jej protest na sali obrad Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25.06.2014r.przeciw uznaniu przez K.Kalińskiego i H.Zasepę naszej skargi jako zwykłego pisma.

IV.Przesłuchanie sprawców agresji na Polskę, zawojowania jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim:

1.Bronisław Komorowski/Szczynukowicz, uzurpator pełniący funkcję prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2.Donald Tusk były premier uzurpatorskiego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

3.Ewa Kopacz, marszałek uzurpatorskiego Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

4.Andrzej Seremet, uzurpatorski Prokurator Generalny

5.Jolanta Chełmińska, uzurpatorski Wojewoda Łódzki

6.Krzysztof Kaliński, uzurpatorski Burmistrz Miasta Łowicza

7.Henryk Zasępa, uzurpatorski przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu

V. Dołączenie do akt niniejszej sprawy akta wszystkich innych postępowań prowadzonych z naszych wniosków w Sądzie Rejonowym w Łowiczu.

Z komórki zgrane 20.10.2011 r. 035 (1)

Foto wokandy dotyczącej rozpatrywania zażalenia na odmowę wszczęcia śledztwa w sprawie IIK/235/11, przeciwko Burmistrzowi Łowicza K.Kalińskiemu i dyrektorce ZGM J.Mika w sprawie podzielników ciepła.

VI. Wyrażenie zgody na nagrywanie przebiegu rozpraw.

VII. Niestosowanie żadnych technik zniewalania umysłów na rozprawch.

VIII. Spowodowanie aby sędzia prowadzący rozprawy był zaznajomiony z aktami sprawy a zwłaszcza z treścią naszych wystąpień.

IX. Nie wymuszanie składania zeznań w pozycji stojącej.

Ze względu na wniesienie sprawy przeciwko Teresie Wojda, prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie” i przywódczyni Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, za protestowanie na bezprawie okupacyjnych władz Łowicza i innych szczebli w Polsce, konieczne jest szczegółowe przedstawienie zgromadzonych przez nas materiałów,obciążających sprawców krzywd i szkód wyrządzonych Narodowi Polskiemu.

Ponadto, ze względu na szeroki zakres naszej działalności na forum krajowym i międzynarodowym jesteśmy zobowiązane do wnoszenia o rozpatrzenie przez sąd właściwy dla naszego miejsca zamieszkania, siedziby naszych organizacji dowodów odciążających sprawców agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim, ze wszelkich szczebli władz w Polsce i Unii Europejskiej.

W sprawie sygn.akt IIW 414/14 przeciwko Teresy Wojda, prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, prowadzącej wraz Marią Bejda Inicjatywę Obywatelską Dorzecza Bzury i Słudwi oraz OBYWATELSKI RUCH OPORU, obrończyni Narodu Polskiego, petycjonariuszki Parlamentu Europejskiego (petycja nr.0578/2012), współautorki skargi do Prokuratora Głównego Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, w postępowaniu zwyczajnym z wniosku asp. sztab. Wiesława Kozłowskiego z up. Komendanta Powiatowej Policji w Łowiczu za cyt.:

“w dniu 25 czerwca 2014r. około godz. 13:20 na ul. Stary Rynek w Łowiczu, woj.łódzkiego, głośnym krzykiem i hałasem zakłóciła spokój i porządek publiczny w tym samym miejscu i czasie co w punkcie i działając ze złośliwości i swawoli poprzez rozbicie pojemnika z zawartością substancji niewiadomego pochodzenia o drażniącym zapachu wywołała niepotrzebną czynność służb ratunkowych powodując koszty poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu i Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na łączną kwotę 1012,61 zł. W tym samym miejscu i czasie co w punkcie I mimo obowiązku nie udzieliła wiadomości co do tożsamości własnejlegitymującemu ją policjantów. W dniu 25 czerwca 2014r. około godz. 15:00 na ul.Starorzecze w Łowiczu, woj. łódzkiego umieściła plakaty w miejscu publicznym do tego nie przeznaczonym tj. o wykroczenie z art. 51 § 1 Kw, 66 § 2 Kw, 65 § 2Kw i 63a §1 Kw. Na mocy art.58 § 1 i 2 kpw, za zgodą obwinionego (Nasz komentarz: Nie było żadnej zgody! ), którego wyjaśnienia w świetle zebranych dowodów oraz okoliczności popełnienia wykroczenia nie budzą wątpliwości wnoszę o : *wskazać rodzaj i wymiar kary albo środka karnego ….. (Nasz komentarz : kreska długości 3,7 cm)”koniec cytatu z wniosku asp.sztab. W.Kozłowskiego.

Odnosząc się do faktu złożenia wniosku na formularzu pt.: “Wniosek o ukaranie w postępowaniu zwyczajnym” z treści wyraźnie wynika, że Komendat Powiatowy nie popiera wniosku złożonego w imieniu Rady Miejskiej w Łowiczu przez Henryka Zasępę i Władysława Michalaka o cyt: “ ukaranie kobiety za przerwanie obrad….”

Komendant Policji wyraźnie stwierdza, że czynność służb ratowniczych była niepotrzebna i nie wnosi o ukaranie. Policjanci Komendy Powiatowej w Łowiczu usunęli resztki rozbitego przez Teresę Wojda maleńkiego pojemniczka z nieszkodliwym zapachem rośliny leczniczej jaką jest czosnek o właściwościach antyseptycznych a także jako skuteczny środek przeciw złym mocom.

Prezes T.Wojda na znak protestu przeciwko łamaniu prawa przez władze Łowicza z Burmistrzem K.Kalińskim na czele, rozgniotła na podłodze sali obrad Urzędu Miasta Łowicza maleńki pojemniczek z zapachem czosnku a nie na Starym Rynku, jak jest to napisane na fomularzu wniosku policji w niniejszej sprawie.

Dowód: artykuł z portalu nasze miasto “Teresa Wojda: to była woda z czosnkiem“: http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/teresawojdatobylawodazczosnkiemfoto,2335938,artgal,t,id,tm.html

Wezwanie dwóch jednostek straży przez H.Zasępę, przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu oraz W.Michalaka, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu było celowym działaniem dyskredytującym obrończynię Narodu Polskiego, prezes Stowarzyszenia Teresę Wojda, pokrzywdzoną działaniami żydowskich okupacyjnych władz Łowicza.

Dla wyolbrzymienia zagrożenia słusznym protestem prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie” T.Wojda przeciw odrzuceniu naszych w pełni udokumentowanych skarg na ludobójcze działania Burmistrza Miasta Łowicza i Rady Miejskiej w Łowiczu, skarg na zamach na nasze organizacje i ich siedzibę, sprowadzono aż dwie jednostki ratownicze po upływie ponad 1 godziny, pomimo że wcześniej policjanci zabrali ze sobą rozgniecione szkło, które później na Komendzie Powiatowej Policji wyrzucili do kosza w obecności T.Wojda.

W protokóle oględzin na karcie nr.5 jest wyraźnie napisane, że to funkcjonariusze straży pożarnej a nie Teresa Wojda narazili osoby obecne na sali obrad Urzędu Miasta w Łowiczu na działanie środka chemicznego (nasz komentarz: nie wiadomo jakiego)cyt.:”przed pierwszym rzędem krzeseł, na drewnianym parkiecie znajduje się środek chemiczny rozlany przez przez funkcjonariuszy straży pożarnej “

Nieprawdą jest jakoby prezes Stowarzyszenia Teresa Wojda zakłóciła spokój i porządek publiczny na Starym Rynku w Łowiczu w dniu 25.06.2014r. , bo to urzędnicy i radni Rady Miejskiej w Łowiczu naruszali porządek publiczny wykrzykując za spokojnie idącą T.Wojda w towarzystwie redaktora “Nowego Łowiczanina “.

Nieprawdą jest jakoby Teresa Wojda nie udzieliła wiadomości co do swej tożsamości. To policjani dokonali napaści na Starym Rynku w Łowiczu na prezes Stowarzyszenia T.Wojda. Nie chcieli nic wiedzieć o tożsamości obrończyni Narodu Polskiego, bo jak sami stwierdzili, mieli nakaz władz Łowicza do siłowego zatrzymania T.Wojda i przewiezienia jej na Komendę Powiatową Policji w Łowiczu.

Dowodem na nie ukrywanie swojej tożsamości a wręcz eksponowanie jest fakt, że prezes Stowarzyszenia Teresa Wojda miała ze sobą teczkę formatu A3 z dokumentami oraz zawieszony na szyi plakat formatu A3, z widokiem zniszczonego przez odwierty Teksasu pt: “Podżegacze wojenni i truciciele precz z naszej ziemi” o następującej treści : “DĘBEM ZNIEWOLENIA NARODU POLSKIEGO JEST HANIEBNY „DĄB WOLNOŚCI” POSADZONY W „BOŻE CIAŁO’ W ŁOWICZU PRZEZ UZURPATORA, PODŻEGACZA WOJENNEGO SZCZYNUKOWICZA-KOMOROWSKIEGO, PEŁNIĄCEGO NIELEGALNIE FUNKCJĘ PREZYDENTA R.P. NA ZAPROSZENIE K. KALIŃSKIEGO, NIELEGALNIE SPRAWUJĄCEGO FUNKCJĘ BURMISTRZA ŁOWICZA!!! STOP SPRAWCOM AGRESJI NA POLSKĘ , ZAWOJOWANIA TERYTORIUM I LUDOBÓJSTWA NA NARODZIE POLSKIM ! (skarga u prokuratora Trybunału Karnego w Hadze). NIE CHCEMY TEKSASU W ŁOWICZU I W POLSCE !!! STOP WOJNOM !!! STOP NISZCZENIU ŻYCIA !!! “

Policjant Michał Pokora fałszywie zeznaje (karta nr.28 ) jakoby T.Wojda została poinformowana o sprządzeniu wobec niej wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Łowiczu. Trzej policjanci na Komendzie Policji w Łowiczu podziwiali prezes Stowarzyszenia T.Wojda za odwagę, dokonania i wiedzę na temat zagrożeń dla istnienia Narodu Polskiego. Prezes T.Wojda przekazała policjantom wiele dokumentów, w tym m.in. skargę na działania burmistrza i Rady Miejskiej w Łowiczu. Dowód: “Skarga na kontynuowanie zamachu na siedzibę Stowarzyszenia i Obywatelskiego Ruchu Oporu”, https://docs.google.com/document/d/1anCt4CLIYhW6wveDhOicZBjVxaqg7_0kACSmx_9caCw/edit

Na podkreślenie zasługuje fakt, że policjanci nie sporządzili żadnej notatki służbowej w obecności prezes T.Wojda a resztki zabranego z sali obrad pojemniczka z zapachem czosnku wyrzucili do kosza, zapewniając przy tym że T.Wojda nie ma powodu do obaw, nic jej nie grozi.

Prezes T.Wojda powiedziała policjantom, że to nie ona powinna składać wyjaśnienia na policji ale władze miasta za działania na szkodę i krzywdę wszystkich mieszkańców Łowicza uznanych przez łowickiego prokuratora za pokrzywdzonych powstaniem bazy hydroszczelinowania w Łowiczu jak też toksycznymi dodatkami do wody pitnej. T.Wojda stwierdziła w luźnej rozmowie z policjantami, że to nie ona powinna ostrzegać przedzagrożeniami ale służby, straż, policja opłacane z funduszy Narodu Polskiego.

Prezes Stowarzyszenia T.Wojda rozgniotła maleńki pojemniczek z zapachem czosnku na znak protestu za bezprawne i bezpodstawne wezwanie policji, zamiast rozstrzygania skargi zgodnie z obowiązującym prawem i pouczeniem z 6.07.2012r. z Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli, dyrektor E.Staszyńska pisze:

cyt.:”…działając na podstawie art.258, par.1,pkt.5 kpa pragnę podkreślić iż przekazanie skargi do organu właściwego winno być dokonane przez organ, tj przez radę w formie uchwały… zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. .. Wobec powyższego proszę o przekazywanie skarg w przyszłości przez podjęcie uchwały”

Władze Miasta Łowicza uznały naszą skargę na burmistrza i dyrektorkę ZGM na dokonywanie od 2008 roku zamachu na nasze organizacje i ich siedzibę, jako zwykłe pismo zamiast ujęcia w porządku obrad i podjęcia uchwały. Na takie pozbywanie niewygodnych władzom miasta skarg, ukrywanie prawdy o ich działaniu na krzywdę i szkodę mieszkańców, w pełni uzasadnione było wystąpienie prezes T.Wojda podczas obrad sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25.06.2014r. i wyrażenie dezaprobaty dla ich działań.

Wezwanie policji przez H.Zasepę, przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu podczas słusznego protestu przeciw dokonywaniu zamachu na siedzibę naszych organizacji przez grupę przestępczą zainstalowaną we władzach Łowicza jest udokumentowane w nagraniu pod artykułem na lowicz24.eu, “Przerwane obrady Rady Miejskiej “. Dowód: link “Przerwane obrady Rady Miejskiej”:  http://lowicz24.eu/wiadomosci/l24/4995przerwaneobradyradymiejskiejDowód: Nagranie wystapienia prezes T.Wojda na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25.06.2014r.:https://www.youtube.com/watch?v=GKH6GKVHlfs#t=13

Policjant M.Pokora kłamie na karcie 28, jakoby przewodniczący H. Zasępa wezwał policję po fakcie rozbicia przez T.Wojda pojemniczka z zapachem czosnku. Nie widział a pomawia. Na filmie wyraźnie widać że H.Zasępa wzywa policję wcześniej, podczas wypowiedzi T.Wojda w czasie obrad sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w 25.06.2014r. a nie po fakcie rozgniecenia pojemniczka z zapachem czosnku.

H.Zasępa ogłasza cyt.: “Nie musi pani protestować. Jest sesja, jest porządek. …Przerywam obrady sesji do przyjścia policji.”. Dowód: Nagranie wystąpienia prezes T.Wojda na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25.06.2014r. : https://www.youtube.com/watch?v=GKH6GKVHlfs#t=13

H.Zasępa fałszywie podaje na karcie nr. 4, jakoby nie wiedział przeciw czemu prezes Stowarzyszenia T.Wojda protestowała a przy tym oczernia i znieważa prezes T.Wojda słowami cyt. “ wstąpiła w nią furia “, wykrzykiwała różne obraźliwe słowa w stosunku do całej rady”, albo jakoby “uciekała” po wyjściu z sali obrad, co jest pomówieniem, narusza dobra osobiste osoby publicznej, tj prezes Stowarzyszenia Teresy Wojda. Jest to jednocześnie antypolonizmem i dyskryminacją, złamaniem praw człowieka i obywatela a także konwencji z Aarhus przez przedstawiciela okupacyjnych władz w Polsce. Dodatkowo obciąża przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu fałszywe stwierdzenie w protokółe policji na karcie 4, o posiadaniu przez T.Wojda kilku ampułek cyt.: “pozostałe osoby widziały, że kobieta miała w żółtym opakowaniu kilka ampułek”. Jest to celowe wyolbrzymianie sprawy dla ukrycia jego własnych nadużyć prawa.

W policyjnym wniosku do sądu pominięto całkowicie fakt dokonania przez Burmistrza K.Kalińskiego naruszenia nietykalności cielesnej T.Wojda, po zawieszeniu przez nią plakatów na Błoniach w Łowiczu. W protokóle przesłuchania świadka wykroczenia, na karcie 28, policjant M.Pokora całkowicie pomija fakt, że w jego obecności i drugiego policjanta, burmistrz Kaliński rzucił się z rękoma na T.Wojda i zniszczył aparat fotograficzny, będący własnością naszego stowarzyszenia a przy tym obrażał i poniżał prezes T.Wojda.

Prezes Stowarzyszenia T.Wojda w ramach słusznego protestu przeciwko wojnie, przeciwko podżegaczom wojennym i uzurpatorskim władzom wszelkich szczebli w Polsce a dopuszczającym się ludobójstwa na Narodzie Polskim zawiesiła 25.06.2014r. dwa plakaty w formacie A3, na tablicy informacyjnej przed pomnikiem ofiar II Wojny Światowej w parku na Błoniach w Łowiczu. Był to cytowany powyżej plakat pt.: “Podżegacze wojenni i truciciele precz z naszej ziemi” oraz “ Dyplom dezaprobaty dla Burmistrza Miasta Łowicza za szczególny wkład i zaangażowanie w propagowaniu hydraulicznego szczelinowania, zatruwającego wodę, środowisko i niszczącego rolnictwo oraz zamiarów inwestycyjnych spółki z o.o United Oilfield Services przyznano tytuł rzecznika frackingu i rzecznika spółki z o.o.United Oilfield Services” (podpisano: Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelski Ruch Oporu, 18.04.2012r.), złożony na dziennik Urzędu Miasta w dniu kwietniowych obrad sesji Rady Miejskiej w 2012r. Dowód: link: “Apel do Polaków wszelkich służb o działania w obronie Narodu Polskiego”: https://piotrbein.wordpress.com/2014/07/05/apeldopolakowwszelkichsluzbodzialaniawobronienarodupolskiego/

Jako córka ostatniego żyjącego na Ziemi Łowickiej żołnierza Armii Krajowej prezes T.Wojda ma szczególne prawo do okazania sprzeciwu wobec niszczcielskich działań żydowskich okupacyjnych władz Łowicza i Polski właśnie w miejscu pamięci narodowej jakim jest pomnik wybudowany na koszt Narodu Polskiego.

Burmistrz Miasta Łowicza dopuścił się nie tylko sprowadzenia niebezpieczeństw na teren Łowicza ale również poprzez miejski monitoring czuwa aby do mieszkańców Łowicza nie dotarły żadne ostrzeżenia przed zagrożeniami dla ich zdrowia i życia. Nie ma w Łowiczu żadnego miejsca na bezpłatne wywieszenie ogłoszeń, ostrzeżeń a treści płatnych ogłoszeń są przez burmistrza cenzurowane do tego stopnia, że zabronił płatnego wywieszenia na słupach ogłoszeniowych naszego plakatu przeciwko budowie bazy hydroszczelinowania w Łowiczu na osiedlu Bratkowice, pt.: “Nie chcemy Teksasu w Łowiczu i w Polsce! “ Po naszym stanowczym proteście burmistrz musiał wycofać się z zakazu ale nakazał umieszczenie plakatów na słupach w miejscach najmniej widocznych. Dowód; link: “Plakatowa cenzura”:    http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/plakatowacenzura,1747969,artgal,t,id,tm.html

Interwencja Burmistrza K.Kalińskiego i nasłanej przez niego policji dowodzi, że monitoring jest wykorzystywany przeciwko mieszkańcom a dla ochrony przestępców usadowionych w łowickim ratuszu, cieszących się wyjątkową pobłażliwością łowickiego wymiaru sprawiedliwości i poparciem osób podpisanych pod utajnionym listem żelaznym w sprawie ludobójczych podzielników ciepła. Dowód : link: “Wymiar sprawiedliwości ochrania ludobójców a prześladuje obrońców Narodu Polskiego.”: https://docs.google.com/document/d/1e65QSxHhaIzy4rYq0rRaMUFTf9U78tHAZFTlG1neLb8/edit

Władze Miasta Łowicza uznały naszą skargę na burmistrza i dyrektorke ZGM na dokonywanie od 2008 roku zamachu na nasze organizacje i ich siedzibę jako zwykłe pismo zamiast ujęcia w porządku obrad i podjęcia uchwały. Na takie pozbywanie niewygodnych władzom miasta skarg, ukrywanie prawdy o ich działaniu na krzywdę i szkodę mieszkańców, w pełni uzasadnione było wystąpienie T.Wojda podczas obrad sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25.06.2014r. i wyrażenie dezaprobaty dla ich działań.

Władze Łowicza poprzez kontynuowanie rozpoczętego w 2008 roku zamachu na nasze organizacje, występujące w obronie Narodu Polskiego w Polsce okupowanej przez mniejszość żydowską, z premedytacją zorganizowały szeroko zakrojoną akcję pomawiania, znieważania przywódczyni Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu Teresy Wojda, czym podważały zaufanie konieczne do sprawowania funkcji przewodzenia Polskiemu Obywatelskiemu Ruchowi Oporu. W powyższym celu wykorzystano miejscową policję, media lokalne z “Nowym Łowiczaninem” na czele. Jednocześnie wskazuje to na uporczywe pozbawianie mieszkańców Łowicza jakiegokolwiek prawa sprzeciwu wobec ludobójczych działań miejscowych uzurpatorskich władz, działających na zlecenie uzurpatorskich władz centralnych, popieranych przez władze unijne.

Dowód : link :“Dlaczego władze unijne sprzyjają uzurpatorskim władzom w Polsce? Petycja Parlamentu Europejskiego”: https://docs.google.com/document/d/1fE9ansCJYNXSE503uFmtFaWz2SLrsLnhbI_0PhUPFc/edit

Władze unijne w pełni aprobują ludobójcze działania uzurpatorskich władz wszelkich szczebli w Polsce, pomimo przesłania przez nas dowodów na sfałszowanie wyborów parlamentarnych w 2011r, jak też udowodnienia przez Tadeusza Cichockiego dokonania przez obecnie sprawujących władze w Polsce zamachu stanu i działań na szkodę Polski i Narodu Polskiego. Winni zamachu stanu w Polsce są bezkarni, pomimo naszych i Tadeusza Cichockiego wielokrotnych wezwań Prokuratora Generalnego do podjęcia działań w obronie ograbianego i zniewalanego Narodu Polskiego. Dowód: udowodnienie dokonania zamachu stanu przez obecnie sprawujących władze w Polsce. http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm

Zamiast odsunięcia od władzy i przykładnego ukarania sprawców krzywd Narodu Polskiego, sprawców agresji na Polskę, zawojowania jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim jeden ze sprawców, uzurpatorski premier Donald Tusk, były agent Stasi, otrzymuje nominację na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, co jest złamieniem nie tylko prawa międzynarodowego ale podstawowych zasad etycznych i moralnych.

Gdyby w Polsce władze sprawowali rodowici Polacy, patrioci nie byłaby konieczna nasza czteroletnia działalność w ujawnianiu ludobójczych działań uzurpatorskich władz w Polsce a działających pod dyktando władz unijnych i innych wrogich sił a na zgubę Narodu Polskiego i Polski. Jednocześnie nie byłoby konieczne składanie skarg na działania uzurpatorskich władz jak też nie doszłoby do konieczności stawania prezes T.Wojda na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu aby zaprotestować na bezprawie w Polsce.

Winnymi zaistniałej sytuacji na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25.06.2014r. są sprawcy agresji na Polskę, zawojowania jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim jak też działający na ich usługach wymiar sprawiedliwości w Polsce oraz wszelkie służby w tym ratownicze. Stawianie wniosku o ukaranie za obronę Narodu Polskiego zamiast natychmiastowego odsunięcia od władzy i ukarania sprawców agresji na Polskę, zawojowania jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim dowodzi okupacji Polski przez siły wrogie Narodowi Polskiemu, prowadzące podstępną wojnę z Narodem Polskim.

Wartość naszej działalności, poświęcanego czasu, własnych środków finansowych zainwestowanych w zdobywanie wiedzy na temat zagrożeń, w ostrzeganie Narodu Polskiego przy jednoczesnym prześladowaniu nas, przekracza ponad 38 milionów razy wartość przeprowadzonej “niepotrzebnej czynności służb ratunkowych”, powołanych do ochrony Narodu Polskiego, do ostrzegania przed zagrożeniami.

Służby te nie spełniają konstytucyjnej roli służenia Suwerenowi i są na usługach sprawców agresji, zawojowania i ludobójstwa na Narodzie Polskim a T.Wojda oraz M.Bejda poprzez działalność w ramach prawnych Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruch Oporu, bezpłatnie wykonują zadania przypisane tym służbom. Za to należą się słowa uznania i szacunku zamiast wnioskowania o ukaranie prezes Stowarzyszenia i przywódczyni Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu.

Prezes Stowarzyszenia Teresa Wojda nikogo nie skrzywdziła, nie sprowadziła niebezpieczeństw zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców Łowicza ani Polski, w przeciwieństwie do uchodzących bezkarnie władz Łowicza i władz wszelkich szczebli w Polsce. To Teresa Wojda została skrzywdzona. Skrzywdzonono jej rodzinę, członków zespołu “Łowiczanie” Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze oraz ich rodziny jak też wszystkich tych, których prezes T.Wojda broni czyli cały Naród Polski.

Ta rozprawa jest nie tylko przeciwko prezes Teresa Wojda ale przeciwko całemu Narodowi Polskiemu !

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Załączniki:

1.Upomnienie Rady Miejskiej w Łowiczu w imieniu Wojewody Łódzkiego z 06.07.2012r.

2.Skarga na kontynuowanie zamachu na siedzibę stowarzyszenia i Obywatelskiego Ruchu Oporu.

3.Wojewoda Łódzki współdziała w zbrodni ludobójstwa na Narodzie Polskim.

4.Wymiar sprawiedliwości ochrania ludobójców a prześladuje obrońców Narodu Polskiego.

5.Skarga na agresję na Polskę, debelację jej terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim

6.O ukaranie i odsunięcie od władzy ludobójców w Łowiczu i w Polsce.

 

 
1 Komentarz

Opublikował/a w dniu 30 stycznia 2016 w Bez kategorii, Obrona konieczna

 

Łowickie bezprawie wymiaru sprawiedliwości; sądzenie ofiary zamiast ukarania sprawców !

https://docs.google.com/document/d/1iCJXbMPyo0yxZ2bQe6VYtcuUcr8oUTGpwNmIIyHz8NI/edit – dowód na dyskryminację i prześladowanie : link do bezprawnie i bezpodstawnie zlikwidowanych kont Marii Bejda: mariakonstancja2@gmail.com oraz lowobywatel@gmail.com

Łowickie bezprawie wymiaru sprawiedliwości; sądzenie ofiary zamiast ukarania sprawców !

Łowicz, 30.09.2014r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

link:” Wymiar sprawiedliwości ochrania ludobójców a prześladuje obrońców Narodu Polskiego. Skarga na działania Sądu Rejonowego w Łowiczu i występującego w jego imieniu komornika.”  https://docs.google.com/document/d/1e65QSxHhaIzy4rYq0rRaMUFTf9U78tHAZFTlG1neLb8/edit

Sąd Rejonowy w Łowiczu

II Wydział Karny, Syg.akt II W 414/14

Pismo Procesowe

Dotyczy:

 1. sprawy z wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu o nie karanie Teresy Wojda za stawanie w obronie Narodu Polskiego oraz w obronie siedziby Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu w dniu 25.06.2014r.w Łowiczu, z bezprawnego i bezpodstawnego wniosku Rady Miejskiej w Łowiczu, sygn. akt II W 414/14
 2. sprawy z wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu o nie karanie prezes Stowarzyszenia Teresy Wojda za stawanie w obronie Narodu Polskiego w dniu 1.08.2014r. na cmentarzu w Łowiczu przy pomniku “Harcerek i harcerzy Szarych Szeregów żołnierzy Armii Krajowej”, sygn. akt II W 488/14.

Powyższe sprawy zostały połączone w jedną sprawę sądową pod sygn.akt II W 414/14, postanowieniem prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu, Magdaleny Piwowarczyk z dnia 25.09.2014r. Dołączona została nowa sprawa do akt sprawy o ukaranie prezes Teresy Wojda, cyt: “w dniu 1 sierpnia 2014r. około godziny 17 na ulicy Blich w Łowiczu, woj.łódzkiego, głośnym krzykiem i hałasem zakłóciła spokój i porządek publiczny”, tj o wykroczenie z art.51§1 opierają się na protokóle, pisanym po upływie 47 dni (16.09.2014r.), przesłuchania rzekomego świadka wykroczenia, policjanta Michała Karaska.

Policjant ten pisze, że zna osobiście Teresę Wojda,prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruch Oporu, co jest nieprawdą, ponieważ prezes T.Wojda nie jest w osobistych kontaktach z żadnymi policjantami.

Prezes Teresa Wojda na cmentarzu nie miała ze sobą żadnych urządzeń nagłaśniających, co widać na zdjęciach opublikowanych w mediach. Tak więc absurdalny jest zarzut zakłócania spokoju i porządku publicznego. To uczestnicy zgromadzenia na czele z władzami lokalnymi i kościelnymi zamienili miejsce wiecznego spoczynku pokoleń Polek i Polaków na głośny teatr obłudy żydowskiego okupanta, który podstępnie dokonuje wyniszczania Narodu Polskiego, przejmuje jego rolę, przy równoczesnym fałszowaniu historii i zawłaszczaniu miejsc pamięci narodowej, eliminowaniu spadkobierców myśli narodowo-wyzwoleńczej.

Ironią i dowodem na wielkie zniewolenie jest fakt składania kwiatów pod pomnikiem ku czci ofiar II Wojny Światowej przez lokalnych sprawców niszczenia życia, zatruwania; wody, środowiska, jednocześnie podżegaczy wojennych, sprawujących nielegalnie władzę, bo wyłonionych w wyniku sfałszowanych wyborów, nie rozliczonej łowickiej afery wyborczej z niechlubnym udziałem łowickiej policji. link: “ Stop talmudycznym rządom”, http://justice4poland.com/2014/06/18/stoptalmudycznymrzadomwpolsce/link: “Skarga na agresję na Polskę, zawojowanie jej terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim”, http://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarganaagresjenapolskedebelacjeterytoriumludobojstwonanarodziepolskim/link: “Stop niszczeniu narodów i państw” http://wiernipolsce.wordpress.com/2014/02/19/stopniszczeniunarodowipanstwpolskaofiaraspiskuswiatowegoudowodnionyzamachstanuwpolsce/

Prawda o uzurpatorach zawarta na plakatach, które prezes Stowarzyszenia T.Wojda eksponowała w milczeniu podczas odbywającego się spektaklu, drażniła władze miejskie, powiatowe i kościelne do tego stopnia, że utrudniali T.Wojda dojście do pomnika i złożenie hołdu ofiarom II Wojny Światowej a zwłaszcza żołnierzom AK w imieniu Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, kontynuatora działalności Armii Krajowej rodowitych Polaków, w imieniu naszego taty, oficera Armii Krajowej oraz naszej mamy a także rodzin sześciu braci naszych rodziców, żołnierzy Armii Krajowej.

To Burmistrz Miasta Łowicza K.Kaliński zakłócał spokój i porządek publiczny poprzez znieważanie publiczne przez mikrofon prezes T.Wojda. Szydził z niej, poniżał ją i przeszkadzał w krótkiej wypowiedzi przy pomniku, by następnie dać znak orkiestrze żeby zagrała. Kiedy orkiestra przestała grać a prezes T.Wojda już odchodziła od pomnika, burmistrz nadal ją obrażał, wykrzykując przez mikrofon.

Takie karygodne zachowanie burmistrza miało na celu ośmieszenie prezes Stowarzyszenia i zapobieżenie ujawnieniu prawdy o fałszerstwach wyborczych, o jego działalności przestępczej chronionej przez łowicki wymiar sprawiedliwości poprzez listy żelazne, utajnione przed społeczeństwem. 

link:“Kara za obronę Narodu Polskiego a bezkarność za łamanie jego  praw?” https://docs.google.com/document/d/1oonScUtzqIPEepAR9WbhrJk6SGXSo4pXxJdrlT2AD2c/edit

W dniu 1 sierpnia 2014r. dwaj policjanci, nieznani prezes T.Wojda, nie będący nigdy w zespole “Łowiczanie”, ani w Stowarzyszeniu, ani nie znani z sąsiedztwa czy ze szkoły, podeszli do niej zaraz po haniebnej napaści dwóch mężczyzn, którzy szarpali, popychali i ze wściekłością obrażali prezes T.Wojda, wtedy gdy ona opuszczała ze łzami w oczach zgromadzenie przy pomniku na cmentarzu katedralnym, poruszona fałszowaniem historii i beszczeszczeniem miejsca pochówku żołnierzy polskich z września 1939, gdzie wciśnięty jest pomnik ku czci “Harcerek i harcerzy Szarych Szeregów żołnierzy Armii Krajowej”.

Policjanci zamiast zająć się napastnikami; doprowadzić ich na komisariat i postawić zarzuty, zignorowali to zdarzenie a próbowali zatrzymać ofiarę napaści T.Wojda.

Obecnie wnosi się o ukaranie T.Wojda , osoby pokrzywdzonej napaścią dwóch mężczyzn i zachowaniem policjantów a także zachowaniem władz miasta Łowicza i powiatu łowickiego oraz przedstawicieli władz kościelnych. Wskazuje to jak bez honoru i godności, bez sumienia są policjanci, którzy nie dopełnili podstawowego obowiązku strzeżenia bezpieczeństwa  rodowitych Polaków, napadanych przez osobników nasyłanych przez okupanta żydowskiego. Na domiar jeden z policjantów składa do sądu wniosek o ukaranie ofiary napaści a przy tym fałszywie zeznaje.

Jeden z napastników atakujących T.Wojda to mężczyzna w jasnej koszuli w kratkę, stojący za orkiestrą po lewej stronie. Jako pierwszy wielokrotnie popychał rękoma, z zaciśniętymi zębami, szarpał, słownie znieważał przywódczynię Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu. http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/obchody70rocznicypowstaniawarszawskiegowlowiczu,2375472,gal,10109292,t,id,tm,zid.htmlFoto z zydem na cmentarzu w Lowiczu, 01.08.2014r.

Poniżej na zdjęciu widoczny jest drugi z napastników: wysoki mężczyzna w ciemnej koszuli, z założonymi do tyłu rękoma. Przyłączył się do popychania, szydzenia i obrażania przedstawicielki naszych organizacji. http://www.lowicz24.eu/images/stories/2014/08/01rocznica/01rocznica07.JPG http://www.lowicz24.eu/wiadomosci/l24/5221holdofiaromibohaterompowstaniawarszawskiego

Z uwagi na to że łowicka policja, prokuratura i sąd działają na zlecenie uzurpatorskich, żydowskich okupacyjnych władz i zlekceważyły wszystkie nasze wnioski, jak też ze względu na swoje bezpieczeństwo prezes Stowarzyszenia T.Wojda nie wniosła skargi na napastników dopuszczających się naruszenia nietykalności cielesnej i znieważania jej jako osoby publicznej. Do przestępstwa doszło na oczach kilkudziesięciu świadków, uczestników zgromadzenia przed pomnikiem na cmentarzu katedralnym w Łowiczu. Atak dwóch agentów sił wrogich Narodowi Polskiemu na Teresę Wojda jest również rażącą dyskryminacją i powinien być potraktowany przez policję i łowicki sąd jako atak na tle narodowościowym, jako antypolonizm, co podlega zgodnie z prawem ściganiu z urzędu.

Policjant w zeznaniu zataja prawdę o powyższym fakcie, jak też o tym, że w obronie za napadniętą przez tych dwóch osobników prezes T.Wojda, upomniał się młody człowiek z grupy osób zgromadzonych między grobami żołnierzy- bohaterów poległych w obronie Polski przed niemiecką hitlerowską nawałą w walkach nad Bzurą w 1939r. a nie harcerzy Powstania Warszawskiego, ku czci których okupant żydowski wystawił pomnik, zafałszowując historię jakoby dzieci, harcerze Szarych Szeregów były żołnierzami Armii Krajowej.

Dzięki temu odważnemu mężczyżnie napastnicy odstąpili od T.Wojda a dwaj policjanci podeszli w momencie, gdy T.Wojda głośno podziękowała za uratowanie jej z rąk oprawców.

Na zdjęciu poniżej, na dalszym planie widoczny jest stojący z założonymi rękoma młody, barczysty mężczyzna, dzielny obrońca napadniętej i znieważanej prezes T.Wojda.

Obrońca T.Wojda na cmentarzu w Łowiczu, 01.08.2014r.

http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/obchody70rocznicypowstaniawarszawskiegowlowiczu,2375472,gal,10109238,t,id,tm,zid.html

Jeden z policjantów powiedział do prezes Stowarzyszenia tylko, cyt.: “pani pozwoli z nami”. Na te słowa T.Wojda odpowiedziała, cyt.: “nie ma powodu żebym z panami szła, bo z panami nie przyszłam. Proszę zająć się tymi, którzy mnie zaatakowali”. Po tych słowach prezes T. Wojda oddaliła się a policjanci dali jej spokój, również pod presją słów wypowiedzianych w jej obronie przez młodego mężczyznę.

Policjanci na cmentarzu w Łowiczu, 01.08.2014r.

Wbrew temu, co pisze policjant w zeznaniu, policjanci nie zdążyli się nawet przedstawić a tym bardziej wzywać do czegokolwiek. Nieprawdą jest jakoby T.Wojda podeszła do mównicy, bo takiej na cmentarzu w dniu 1 sierpnia 2014r. nie było, co tym bardziej podważa wiarygodność zeznania. Jednoznacznie wskazuje to, że świadek nie był obecny na tym zgromadzeniu albo celowo mataczy.

Na tej uroczystości pod pomnikiem na cmentarzu zainstalowano nagłośnienie o dużej mocy a zamiast mównicy były stojące na betonowym podłożu dwa mikrofony co widać na zdjęciach opublikowanych na lokalnych portalach, foto nr.13 w publikacji na portalu naszemiasto.

link:”obchody 70 rocznicy Powstania Warszawskiego w Łowiczu”

http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/obchody70rocznicypowstaniawarszawskiegowlowiczu,2375472,4,gal,t,id,nk,tm.html#skomentuj

link: “Czy cmentarz i rocznicowe obchody to odpowiednie miejsce? “

http://lowicz24.eu/wiadomosci/l24/5223czycmentarzirocznicoweobchodytoodpowiedniemiejsce#comments

W zeznaniu policjant dopuszcza się oszczerstwa stwierdzeniem jakoby prezes T.Wojda wygłaszała poglądy i wykrzykiwała. Prezes T.Wojda nie głosiła żadnych poglądów i nie wykrzykiwała!

Powiedziała bez mikrofonu, w odległości kilku metrów od burmistrza, wcześniej omijając proboszcza katedry łowickiej, który zastawiał jej drogę dojścia do pomnika, m.in słowa: jako córka ostatniego żyjącego na Ziemi Łowickiej żołnierza Armii Krajowej ma prawo oddać hołd, zamiast kwiatów, złożeniem plakatów przeciwko podżegaczom wojennym i niszczycielom życia. Przekazała przesłanie: “ Nigdy więcej wojny! Stop podżegaczom wojennym !”

Dołączenie do sprawy przeciwko prezes Stowarzyszenia T. Wojda, wieloletniej działaczki, zasłużonej dla kultury polskiej i obrony Narodu Polskiego następnej sprawy przeciwko niej wskazuje na zmowę grupy przestępczej wysługującej się łowicką policją, sądem i prokuraturą. Założenie spraw przeciwko prezes T. Wojda ma ukryty zasadniczy cel zwabienia jej do sądu i sprowokowania sytuacji w wyniku której zastosowane zostaną systemy zniewalania umysłu, tak jak wypróbowano to już wcześniej na sprawie o udostępnienie lokalu z bezprawnego wniosku ZGM, pod dyktando burmistrza i grupy przestępczej związanej z łowickim ratuszem. 

Dowody :

link: “Stop cywilizacji śmierci, NWO, ONZ, Agenda 21 ! Pilnym nakazem wspólna troska o człowieka i naturę.” https://docs.google.com/document/d/1JWUlvxIMc4qMEer6UYHQ6F7SGgz6KWZrvqVz8QYOI8U/edit link: “Dyskryminacja i prześladowanie Teresy Wojda” : https://docs.google.com/document/d/1Vy7kIdRShcJpVD2gbPgUgU3B1nDkGHrUFj3ySFwH8/editlink: “Do Komisji Europejskiej o dyskryminacji i prześladowaniu Teresy Wojda”: https://docs.google.com/document/d/1bwMqdRiOCTXG5jhBnbg9Gf69EUIjO7GTQiFEEFsBS74/edit

Ponadto istnieje duże prawdopodobieństwo wezwania policji pod byle pretekstem. Zapowiedzią takich zamiarów było prowokacyjne zachowanie pracownicy sądu, która na cicho wypowiedzianą prośbę o nie przeszkadzanie w przeglądaniu akt, wykrzykiwała i groziła wezwaniem policji.

W związku z tym, że zarzucamy policjantom złożenie fałszywych zeznań do akt obu spraw a łowickiemu sądowi zamach na nasze organizacje, tym bardziej zwiększa się niebezpieczeństwo narażania prezes T.Wojda na przemoc ze strony policji, łącznie z przymusowym zamknięciem w szpitalu psychiatrycznym.

W świetle ostatnio zmienionych przepisów policjanci mają prawo przewiezienia do szpitala psychiatrycznego na przymusowe leczenie każdego, kto ich zdaniem a raczej ich mocodawców, stanowi zagrożenie dla otoczenia.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 30 stycznia 2016 w Bez kategorii, Obrona konieczna

 

“OBRÓT I DYSTRYBUCJA ENERGII” OKRADA I OSZUKUJE POLAKÓW !!!

STOP DYSKRYMINACJI POLAKÓW W POLSCE ! UCHODŹCY WRACAJCIE DO SIEBIE !

Łowicz, 27.01.2016r.

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU                                             

 

International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS)

ITCCS Central Office (Brussels):itccsoffice@gmail.com

Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s przestępstw Kościoła i Stanu w Brukseli

 

Polski Obywatelski Ruch Oporu wnosi o dołączenie do wysłanej  w dniu 25.01.2016r. korespondencji wraz z załączonymi dowodami dotyczącymi   “Oskarżenia prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje Unii Europejskiej i  państwowe w Polsce, o działania na szkodę Suwerena-Narodu Polskiego i ludzkości “, niniejszego, naszego rozstrzygnięcia w sprawie przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej prywatnym firm  handlowych, które bezprawnie nielegalnie, przejęły majątek Suwerena-Narodu Polskiego.

Uprzejmie prosimy o pomoc w obronie Narodu Polskiego i Polski.

Polski Obywatelski Ruch Oporu uznaje wszystkie prywatne firmy handlowe branży energetycznej w Polsce, działające  w powiązaniu  ze światowymi kartelami: energetycznym, politycznym, medialnym i religijnym, za współwinne agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim.

Firmy branży energetycznej bezprawnie przejęły i dysponują majątkiem narodowym Suwerena-Narodu Polskiego, który od 02.11.2014r. przejął bezpośrednie sprawowanie władzy zwierzchniej w Polsce na mocy Proklamacji . http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf  

Pomimo upadku światowego, niewolniczego prywatnego systemu zdelegalizowanej władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, ogłoszonego 25.12.2012r. , upadłe kartele nadal dokonują ograbiania ludzkości i niszczenia naszej Planety.  https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/,

itccs-polski.blogspot.de/2014_04_01_archive.html

Prywatna firma handlowa “Polska Grupa Energetyczna”, w skrócie PGE, jest winna odłączenia dopływu energii elektrycznej do siedziby Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze ‘“Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej  Dorzecza Bzury i Słudwi, Polskiego  Obywatelskiego Ruch Oporu, którą jest własnościowe mieszkanie prezes  Stowarzyszenia, Teresy z domu Znyk (Wojda) w Łowiczu.Odłączono dopływ energii elektrycznej zamiast spełnienia naszych żądań zawartych w pismie z 25.11.2015r. ( pismo z dnia 25.11.2015r. i inne dowody poniżej.)

Dowodzi to jednoznacznie dyskryminacji i antypolonizmu, szczególnie jaskrawo w kontekście ponoszenia przez Polskę, (przejętą przez prywatne firmy handlowe żydowskiego okupanta, symulujące instytucje państwowe) wszelkich kosztów utrzymania milionowej fali uchodźców, głównie pochodzenia żydowskiego, z Afryki i Azji czy z Ukrainy.

Uchodźcy są traktowani jako ludzie wolni; mają zapewnione  bezpłatne mieszkania, darmowe wyżywienie wraz z wysokim kieszonkowym, w przeciwnieństwie do Polaków, którzy są traktowani gorzej niż niewolnicy, według prawa morskiego, pomimo, że 25.12.2012r. nastąpił upadek  prywatnego światowego niewolniczego systemu.https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/

Polski Obywatelski Ruch Oporu uznaje wszystkie prywatne firmy handlowe branży energetycznej, za winne działań na szkodę ludzkości, na szkodę Suwerena-Narodu Polskiego, poprzez celowe ukrywanie przed narodami świata nowych technologii, które są w stanie uratować życie na Ziemi, ochronić wodę, powietrze, zregenerować szkody w przyrodzie i znacząco zredukować koszty energii.

Przykładem takiej technologii jest technologia tzw. “WOLNEJ ENERGII “, opartej na wykorzystaniu pola grawitacji i magnetyzmu Ziemi (DARU BOGA !) do produkcji darmowej energii.  http://www.keshefoundation.org/ ,

KeshePlasmaTechnik3-300x159

Oto komentarz Nieustraszonej lekarki medycyny naturalnej, demaskatorki upadłego światowego prywatnego niewolniczego systemu :

 „Już niejaki Morgan wykorzystujący Teslę nie dopuścił do tego, żeby ludzie mieli prąd za darmo i rozwalił jego wieżę mającą przesyłać prąd bezkablowo ! Wprowadził ci on za to liczniki i kredyty na urządzenia elektryczne, żeby ludzi trzymać w „wygodnej” ciemnocie i uzależnić od tego faszystowskiego systemu, który niszczy bestialsko ludzi i świat. 

Niestety cały ten „postęp” doprowadził do zdemoralizowania ludzkiej duszy, do pogoni za lichwiarskim banknotem, do rozbicia rodzin, do oderwania się od korzeni, do blokowania samowystarczalności żywieniowej po to, żeby tak ogołoconą i zniszczoną matkę Ziemię przejęła na „własność” garstka syjonistycznych świrów w ilości aż 62 sztuk ! „

Prywatne firmy handlowe, branży energetycznej, wszystkie zarejestrowane w UPIK w Waszyngtonie, są winne również oszustwa poprzez reklamy przekazujące fałszywe treści, jakoby np. PGE było twórcą gór, jezior i lasów, co jest niebywałym skandalem,  cyt.:

”reklamy firmy Polska Grupa Energetyczna, gdzie firma ta przedstawiona jest nie jako tylko producent prądu ale jako twórca gór, jezior i lasów, co jest niedopuszczalną manipulacją. Firma ta nie tylko że niszczy tereny rolnicze ale dodatkowo stwarza ogromne zagrożenie z eksperymentami składowania w pokładach geologicznych skroplonego CO2 i innych niebezpiecznych odpadów, nawet z innych krajów. Dowód: “PGE: robimy prąd, góry, jeziora i lasy (wideo)”  http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/pgerobimypradgoryjeziorailasywideo

Cały nasz tekst pt.: “Skarga na reklamę Chevronu i PGE oraz antypolonizm w radio i telewizji.” w linku: https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/27/747/,

Skarga na reklamy Chevronu i PGE :http://www.razemolupkach.pl/node/980

 “Na ręce Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Zarządu Polskiego Radia SA oraz Prezesa Zarządu Spółki Telewizja Polska SA trafiła skarga na reklamy koncernu Chevron i Polskiej Grupy Energetycznej. Skargę wystosowały Maria Bejda i Teresa Wojda, reprezentantki Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi i Obywatelskiego Ruchu Oporu 8 listopada 2012 roku. Autorki żądają niezwłocznego i całkowitego wycofania tego typu reklam, wprowadzenia zakazu produkcji reklam dla firm niszczących środowisko życia człowieka oraz reklam naruszających obowiązujące w Polsce normy etyczno-moralne, upublicznienia we wszystkich mediach łącznie z Internetem przeprosin opinii publicznej w Polsce za dopuszczenie do emisji reklam łamiących zasady etyczne i moralne.”

Teresa z domu Znyk (Wojda), Maria z domu Znyk (Bejda)

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU  

Herb Bończa200px-Herb_Slepowron

Polskie herby szlacheckie przodków Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)

http://polskiruchoporu.neon24.pl/ www.wojdabejda.wordpress.com,http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze,www.lowiczanie.prv.pl,www.bejda.iddd.de

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

                                                                                                          Łowicz, 27.01.2016r.

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

Paweł Prządka

Prezes Zarządu PGE Obrót S.A.

Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

35-065  Rzeszów

 

Piotr Pikulski

Dyrektor Rejonu Energetycznego Łowicz (RE4)

PGE Dystrybucja Łódż-Rejon

 

Polski Obywatelski Ruch Oporu informuje, w związku z odłączeniem dopływu prądu i nie spełnieniem naszych żądań zawartych  w pismach  z 25.11.2015r. :Teresy  z domu Znyk (Wojda)orazMarii z domu Znyk (Bejda), przekazuje sprawę do Międzynarodowego Sądu Zwyczajowego w Brukseli oraz do Sądu Militarnego w Berlinie.

Żądamy niezwłocznego podłączenia dopływu energii elektrycznej do naszych lokali.

Wasze prywatne firmy handlowe,  zarejestrowane w UPIK w Waszyngtonie, działające w kartelu energetycznym oraz  Wy jako szefowie tych firm i Wasi pomocnicy jesteście  winni przejęcia, bez naszej zgody, bez naszej wiedzy jak też bez zgody i wiedzy Suwerena-Narodu Polskiego, majątku wypracowanego przez pokolenia Polaków, co jest przestępstwem grabieży, przywłaszczeniem cudzego mienia, majątku narodowego Suwerena -Narodu Polskiego i jednocześnie działaniem na szkodę ludzkości !

Nielegalne są wszystkie Wasze działania, w tym wszelkie wyłudzane przez Was opłaty, kary, zajęcia komornicze, odłączanie dopływu energii elektrycznej itp. Są przestępstwem wyłudzania rozbójniczego, działaniem na szkodę i krzywdę każdego Suwerena-Polaka jak też na szkodę ludzkości !

Według “Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw ludzkich w stosunku do osoby” , Wy jako szefowie firm i Wasi pomocnicy odpowiadacie prywatnie, Waszymi majątkami do trzeciego pokolenia, za szkody wyrządzoneTeresie z domu Znyk (Wojda), Marii z domu Znyk (Bejda), za szkody wyrządzane każdemu Suwerenowi-Polakowi !

Suweren-Naród Polski bezpośrednio sprawujący władzę zwierzchnią w Polsce, na mocy Proklamacji z 02.11.2014r. uznaje wszelkie działania żydowskiego okupanta, w tym stanowione przez niego prawo za nielegalne a więc wszelkie prywatyzacje,  w tym sektora energetycznego z mocy prawa Suwerena-Narodu Polskiego sa nieważne, bezskuteczne !

Bezprawnie przejęty przez Was majątek  Suwerena-Narodu Polskiego podlega zwrotowi. Wy jako szefowie i Wasi pomocnicy, jesteście winni współudziału w przestępstwie grabieży majątku narodowego.Oprócz tego odpowiadacie za  łamanie praw ludzkich według  Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw  ludzkich w stosunku do osoby z następujących punktów: https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby/

 • Winni stosowania nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów  prawnych.

Z tego tytułu przysługuje każdemu  poszkodowanemu, odszkodowanie w wysokości 1.000.000 Euro od szefa i 250.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 21 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni są fałszerstwa narodowościowego stanu osobowego.

Z tego tytułu przysługuje każdemu poszkodowanemu,  odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 100.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt.16 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni wysyłania bezprawnej  i nielegalnej korespondencji, zawierającej  błędy formalne i fałszywe stwierdzenia, zawarte między innymi, w ostrzeżeniach, karach administracyjnych, opłatach itp.

Z tego tytułu przysługuje każdemu poszkodowanemu, za każdy przypadek, minimum 1.000 Euro od szefa i 500 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 6 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni łamania praw człowieka – naruszenia godności ludzkiej, wbrew  z rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK).

Z tego tytułu przysługuje każdemu poszkodowanemu, odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 150.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 47 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni dyskryminacji, przymusu, rasizmu

Z tego tytułu przysługuje każdemu poszkodowanemu odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 100.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 17 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni innych, nie wymienionych powyżej przestępstw na szkodę i krzywdę  osób poszkodowanych, a  zawartych w Międzynarodowej taryfie odszkodowawczej za łamanie praw ludzkich.

Poniżej wybrane punkty Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej  za łamanie praw ludzkich, odnoszące się do indywidualnych przypadków, szczególnych sytuacji, związanych z wymuszeniami rozbójniczymi Waszych firm, współdziałających z prywatnymi firmami handlowymi, podającymi się za: “sądy”, “prokuratury“, komorników”. https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby/

 1. Za bezprawną i nielegalną korespondencję, zawierającą  błędy formalne i fałszywe stwierdzenia, zawarte między innymi, w ostrzeżeniach, karach  administracyjnych, opłatach itp, € 500 ryczałt,+ 10- krotnie ,  1000 € ryczałt, + 10- krotnie.
 2. Nielegalne, nieważne przesyłki pocztowe – € 500 ryczałt, 1000 € ryczałt
16.Fałszerstwo stanu osobowego – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt, 500.0000 €
17. Dyskryminacja, przymus lub rasizm – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt, 500.0000 €
18. Prześladowania polityczne – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt,500.0000 €
21. Zastosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów  prawnych,  € 250.000 ryczałt, 1.000.000 € ryczałt,
22. Stosowanie norm i przepisów, których ważność nie została złożona lub dowodów na okres po wydaniu przez przedstawienie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie wyznaczonego standardu –  € 250.000 ryczałt, € 3.000.000 ryczałt
33. Wtargnięcie bez wyraźnej i dobrowolnej zgody na zamieszkały grunt wraz z dojściem, € 100.000 ryczałt,  przypadku, € 500.000 ryczałt,
34.Wtargnięcie na prywatne terytorium, bez wyraźnej i dobrowolnej zgody, € 100.000 ryczałt,  500,000 € ryczałt.
35. Wtargnięcie do mieszkania i przynależnych pomieszczeń, bez wyraźnej i dobrowolnej zgody.€100.000 ryczałt, €1.000.000 ryczałt
23. Egzekwowanie zasad nie potwierdzonych  prawidłowo państwowymi ustawami , bez  suwerennej legitymacji  jej wykonawców. € 250.000 ryczałt. 1.000.000 € ryczałt.
24. Wykonywanie  nieuprawnionych działań z przymusem (np zajęcia komornicze, kary, faktury wstępne, etc.) bez posiadania jednoznacznego statusu  „urzędnika państwowego” ,  € 100.000 ryczałt, 1.000.000 € ryczałt
30. Działania, bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego. € 50.000 ryczałt, € 100.000 ryczałt
43. Rejestracja długów nieruchomości w hipotece – .€ 50.000 ryczałt,+Rejestracja, € 200.000 ryczałt +  Rejestracja
44. Zgłoszenie  własności ruchomości do licytacji, € 100.000 ryczałt + aukcja  € 400.000 ryczałt + aukcja
46. Nielegalne, bez rządowej i suwerennej legitymacji wystawienie tytułu licytacji. € 100.000 ryczałt + wysokość, za tytuł , € 500.000 ryczałt + wysokość, za tytuł
47. Łamanie praw człowieka – naruszenie godności ludzkiej, wbrew  z rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK). € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt
48. Pogwałcenie prawa międzynarodowego – IP66 (Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i obywatelskich 1966.) – traktat prawa międzynarodowego ratyfikowany  przez RFN w 1973 roku! € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.
49. Utrata, odebranie mienia lub własności – w zależności od indywidualnego przypadku. Wartość własności + 25%, Wartość własności + 25%
50. Bezpodstawny akt oskarżenia osoby i / lub pełnomocnika, € 50.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt
51.Bezprawne wnioski o ukaranie / represje  prawa, € 50.000 ryczałt,  € 300.000 ryczałt
52. Opłaty karne, represje, śledzenia, przymus, zniesławienie wobec krewnych   poszkodowanej osoby (małżonka, partnera, dzieci i wnuków), € 50.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt
53. Zajęcie, bez państwowej legitymacji komornika, pieniędzy, towarów, nieruchomości.€ 50.000 ryczałt,  € 400.000 ryczałt
54. Wyłudzanie pieniędzy, towarów , nieruchomości  przez komornika, bez państwowej legitymacji i bez uprawomocnionego wyroku suwerennego sądu, bez własnoręcznego podpisu sędziego. € 100.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt
55. Sprzeczna z prawem międzynarodowym, IP66,odmowa lub zaniżenie  wypłaty świadczeń z ubezpieczenia na życie, z gwarancjami państwowymi  € 50.000 ryczałt, € 400.000 ryczałt
56. Sprzeczne z prawem międzynarodowym, IP66, dokonanie przymusowego zajęcia przez komornika, nie posiadajacego legitymacji państwowej, gwarantowanych przez państwo ubezpieczeń lub innych dochodów.€ 100.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt,
57. Posłużenie się, sprzeczną z prawem międzynarodowym (IP66), pisemną groźbą nakazu aresztowania podczas zajęć komorniczych, € 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt,
58. Sprzeczne z prawem międzynarodowym, IP66, dokonanie zajęcia komorniczego pod grożbą nakazu aresztowania, € 200.000 ryczałt,  € 800.000 ryczałt,
59. Sprzeczne z ustawą zasadniczą (GG) złamanie dóbr osobistych, prywatnej autonomii , € 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt,
60. Złamanie zasad ochrony danych osobowych, podsłuchy telefoniczne, komputerowe szpiegostwo, przechwytywanie korespondencji w pomieszczeniach biurowych i handlowych każdy przypadek.€ 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt,
61. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez sąd, sędziego, sekretarza sądu, bez ważnej legitymacji suwerennego państwa. € 200.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.
62. Złożenie z podpisu w celu uwierzytelnienia aktu administracyjnego, wyroku, postanowienia,  bez posiadania legitymiacji suwerennego państwa, € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt
63. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika, który nie jest obywatelem państwa, € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt
64. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika sądu, który nie jest sądem państwowym ale fałszywym sądem, € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt

Teresa z domu Znyk (Wojda), Maria z domu Znyk (Bejda)

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Herb Bończa200px-Herb_Slepowron

Polskie herby szlacheckie przodków Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)

http://polskiruchoporu.neon24.pl/ www.wojdabejda.wordpress.com,http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze,www.lowiczanie.prv.pl,www.bejda.iddd.de

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Oświadczenie Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu z dnia 26.01.2016r.

Łowicz, 26.01.2016r.

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ‘“Łowiczanie” wraz z organizacjami działającymi w jego ramach prawnych: Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruch Oporu, mające swoją siedzibę w mieszkaniu własnościowym prezes Stowarzyszenia, Teresy z domu Znyk (Wojda) w Łowiczu, na osiedlu Kostka 12/9, oświadcza, że w dniu 4 stycznia 2016r., bezprawnie, bezpodstawnie, dokonano odłączenia dopływu energii elektrycznej do siedziby naszych organizacji.

Oświadczamy, że uznajemy to jako zamach na dobro chronione prawem, jakim są  nasze organizacje oraz uznajemy jako złamanie praw ludzkich osoby wolnej, prezes Stowarzyszenia, właścicielki mieszkania, Teresy z domu Znyk (Wojda) oraz Marii z domu Znyk (Bejda).

Oświadczamy, że w  związku z pismem PGE Obrót S.A., faktura VAT nr. 41005146/00001/ 0140 z dnia 14.09.2015r., prezes Stowarzyszenia Teresa z domu Znyk (Wojda) informowała Pawła Prządka z PGE Obrót S.A., pismem z 30.09.2015r., że jako  osoba wolna, żyjąca, nie zaginiona na dalekich morzach, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzecz, osobę prawną:TERESA WOJDA, której autorem jest Rzeczpospolita Polska.

Jedynym posiadaczem praw i obowiązków wobec osoby prawnej:TERESA WOJDA jest jej autor, właściciel: Rzeczpospolita Polska i on zobowiązany jest do opłacania wszelkich obciążeń i roszczeń wobec każdej rzeczy, wobec każdej osoby prawnej.

Pismo PGE z dnia 14.09.2015r. Teresa z domu Znyk (Wojda) potraktowała jako prośbę o przejęcie przez nią, jako człowieka żywego, zobowiązań rzeczy, osoby prawnej:TERESA WOJDA, której autorem i właścicielem jest Rzeczpospolita Polska, zobowiązana prawnie do  dokonywania płatności.

Jako osoba  żyjąca, wolna, Teresa z domu Znyk (Wojda) stwierdziła, że nie może spełnić prośby, zawartej w piśmie z 14.09.2015r. (oryginał pisma odesłany do PGE, wraz z pismem Teresy z domu Znyk (Wojda) z  30.09.2015r.), które jest własnością  Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż  właściciel, autor, posiadacz praw osoby prawnej:TERESA WOJDA (administracja Rzeczypospolitej Polskiej) nie przekazał na jej konto kwoty 171,42 złotych.

Oświadczamy, że jako przedstawicielki Stowarzyszenia i organizacji działających w jego ramach prawnych, Maria z domu Znyk (Bejda), Teresa z domu Znyk (Wojda) i jednocześnie jako osoby wolne, pismem z 25.11.2015r.żądałyśmy  zwrotu wyłudzonych wpłat za energię elektyczną wraz z odsetkami i odszkodowaniem w  wysokości po 10 tysięcy złotych (słownie złotych: dziesięć tysięcy), za wyłudzenie opłat i bezprawne  posługiwanie się danymi osobowymi, w terminie do 2 tygodni od daty otrzymania  pisma, na  konto bankowe:INTELIGO: 50102055581111145677400062.

Żądałyśmy zaniechania  wyłudzania opłat za energię elektryczną  i zaniechania przesyłania jakiejkolwiek bezprawnej korespondencji.  Informowałyśmy, że nie podpisywałyśmy  żadnej umowy handlowej z Pawłem Prządka ani z prywatną  firmą handlową “PGE Obrót S.A.”, Rzeszów, ul. 8-go Marca 6, 35-065  Rzeszów. Informowałyśmy, że jakakolwiek próba pozbawienia dostępu do energii elektrycznej i  nie spełnienie żądań, spowoduje dochodzenie praw przed międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości.

Oświadczamy, że do dziś nie wpłynęła żadna odpowiedż ani nawet zwrotne potwierdzenie przyjęcia dwóch listów poleconych, zawierających pismaMarii z domu Znyk (Bejda), Teresa z domu Znyk (Wojda) z dnia 25.11.2015r. a wysłanych z Deutsche Post.

Odłączenie dopływu energii elektrycznej zamiast spełnienia naszych żądań zawartych w pismie z 25.11.2015r. uznajemy jako działanie na szkodę i krzywdę osób wolnych:Maria z domu Znyk (Bejda), Teresa z domu Znyk (Wojda), jako działanie na szkodę i krzywdę naszych organizacji, jako działanie na szkodę i krzywdę Suwerena- Narodu Polskiego i Polski.

Oświadczamy, że uznajemy  Pawła Prządka wraz z pomocnikami za  winnych odłączenia dopływu energii elektrycznej do siedziby naszych organizacji, która jest jednocześnie mieszkaniem własnościowym osoby wolnej Teresy z domu Znyk (Wojda), Łowicz, Os. Kostka12/9. Odpowiadają oni  cywilnie, swoim majątkiem za działania na szkodę i krzywdę osoby naturalnej Teresy z domu Znyk (Wojda), Marii z domu Znyk (Bejda),według obowiązującej międzynarodowej taryfy odszkodowawczej.

Oświadczamy, że prywatne firmy handlowe branży energetycznej, podległe innym firmom, symulującym instytucje państwowe w Polsce i w Europie, bezprawnie przejęły i dysponują majątkiem narodowym Suwerena-Narodu Polskiego

Teresa z domu Znyk (Wojda), Maria z domu Znyk (Bejda)

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Oto poniżej treść wystąpienia do PGE Marii z domu Znyk(Bejda).Takiej samej treści pismo wystosowała Teresa z domu Znyk (Wojda).

 

Maria z domu Znyk (Bejda)

                                                                                  Łowicz, 25.11.2015r.

 

                                                                                Paweł Prządka

                                                                                PGE Obrót S.A.

                                                                                Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

                                                                                35-065  Rzeszów

                                                                                                                                                               

Żądanie zwrotu wyłudzonych wpłat za energię elektyczną wraz z odsetkami i odszkodowaniem.

Żądam od Pawła Prządki zwrotu wszystkich wyłudzonych kwot za energię elektyczną wraz z odsetkami i odszkodowaniem w  wysokości 10 000 złotych (słownie złotych: dziesięć tysięcy) za wyłudzenie opłat i bezprawne  posługiwanie się moimi  danymi osobowymi, w terminie do 2 tygodni od daty otrzymania niniejszego pisma, na  konto bankowe:

INTELIGO: 50102055581111145677400062.

Żądam  zaniechania  wyłudzania opłat za energię elektryczną  i zaniechania przesyłania jakiejkolwiek bezprawnej korespondencji.

Zgodnie z prawem międzynarodowym i taryfą odszkodowawczą  Paweł Prządka jako osoba fizyczna odpowiada cywilnie swoim majątkiem za działania na szkodę i krzywdę osoby naturalnej- suwerena: Marii z domu Znyk (Bejda).

Jako osoba naturalna-suweren: Maria z domu Znyk (Bejda), os. Kostka 10/7, 99-400 Łowicz, nie mam żadnej umowy z Pawłem Prządka ani z prywatną  firmą handlową “PGE Obrót S.A.” , Rzeszów, ul. 8-go Marca 6, 35-065  Rzeszów, zarejstrowaną w UPIK w Waszygtonie pod nr. 422171454 !

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname PGE OBROT S A

Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil

L D-U-N-S® Nummer 422171454

L Geschäftssitz Ul. 8 Marca 6

L Postleitzahl 35-959

L Postalische Stadt Rzeszow

Land Poland

W Länder-Code 616

L Telefon Nummer 178656345

W Fax Nummer 178656001

W Name Hauptverantwortlicher  Mical Stanislaw Zbigniew

W Tätigkeit (SIC) 4911

https://www.upik.de/7f029ad4a435556bb559313d6aa24cfe/upik_suche.cgi

Nie podpisywałam  żadnej umowy handlowej z Pawłem Prządka ani z prywatną  firmą handlową “PGE Obrót S.A.”, Rzeszów, ul. 8-go Marca 6, 35-065  Rzeszów i jakiekolwiek żądania  wnoszenia opłat za energię elektryczną wobec osoby prawnej: Maria Bejda, os. Kostka 10/7, jak też osoby naturalnej-suwerena: Maria z domu Znyk, sąbezpodstawne, bezprawne  i  z mocy prawa nieważne !

Paweł Prządka wraz z pomocnikami odpowiadają cywilnie swoim majątkiem za działania na szkodzę i krzywdę osoby naturalnej- suwerena: Maria z domu Znyk (Bejda) i osoby prawnej o nazwie: “MARIA BEJDA, os. Kostka 10/7, 99-400 Łowicz.“

Według obowiązującej międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw człowieka przez Pawła Prządkę i jego pomocników należy się:

“6. Za bezprawną i nielegalną korespondencję, zawierającą  błędy formalne i fałszywe stwierdzenia, zawarte między innymi, w ostrzeżeniach, karach  administracyjnych, opłatach itp.

  € 500 ryczałt,+ 10- krotnie ,  1000 € ryczałt, + 10- krotnie.

 1. Zastosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów  prawnych,€ 250.000 ryczałt, 1.000.000 € ryczałt,

24.Wykonywanie  nieuprawnionych działań z przymusem (np zajęcia komornicze, kary, faktury wstępne, etc.) bez posiadania jednoznacznego statusu  „urzędnika państwowego”,€ 100.000 ryczałt, 1.000.000 € ryczałt

 1. Łamanie praw człowieka – naruszenie godności ludzkiej, wbrew  z rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK). € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt

48.Pogwałcenie prawa międzynarodowego – IP66 (Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i obywatelskich 1966.) – traktat prawa międzynarodowego ratyfikowany  przez RFN w 1973 roku! € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.

 1. Wyłudzanie pieniędzy, towarów , nieruchomości  przez komornika, bez państwowej legitymacji i bez uprawomocnionego wyroku suwerennego sądu, bez własnoręcznego podpisu sędziego. € 100.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt”

Taryfa w linku: http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127505,nie-ma-panstw-sa-tylko-prywatne-firmy-do-wyzysku

Jakakolwiek próba pozbawienia mnie dostępu do energii elektrycznej i  nie spełnienie moich powyższych żądań spowoduje dochodzenie moich praw przed międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości.

Maria z domu Znyk (Bejda)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Łowicz, 27.01.2016r.

 

Drodzy Rodacy!

Poniżej podajemy do powszechnego wykorzystywania, przeredagowany przez nas dla łatwiejszego zrozumienia, wzór wystąpienia Teresy z domu Znyk (Wojda), oparty na tłumaczeniu z j.niemieckiego, Nieustraszonej lekarki medycyny naturalnej, demaskatorki upadłego światowego prywatnego niewolniczego systemu.

Z pozdrowieniami

Maria z domu Znyk (Bejda), Teresa z domu Znyk (Wojda)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

 

Łowicz, 30.09.2015r.

Teresa Wojda

Os. Kostka 12/9

99-400 Łowicz

 

Paweł Prządka

Prezes Zarządu

PGE Obrót S.A.

Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

35-065  Rzeszów

 

Dotyczy:

Waszego pisma: faktura VAT nr. 41005146/00001/ 0140 z dnia 14.09.2015r., które jest prośbą do osoby naturalnej Teresy z domu Znyk (Wojda) o przejęcie obciążeń rzeczy, osoby prawnej:TERESA WOJDA, której autorem i właścicielem jest Rzeczpospolita Polska, zobowiązana do uiszczania wszelkich opłat osób prawnych.

Osoba prawna: TERESA WOJDA, zam. Os.Kostka 12/9, 99-400 Łowicz, jest rzeczą przedmiotem prawnym, którego autorem jest Rzeczpospolita Polska. Kompetencja administracji co do rzeczy, osoby prawnej:TERESA WOJDA, zam.Os.Kostka 12/9, 99-400 Łowicz,  jest z mocy prawa rzeczą, przedmiotem władzy “państwowej”: Rzeczypospolitej Polskiej. To samo wynika również z prawa autorskiego.Natomiast żywy Człowiek, nie jest żadnym przedmiotem, nie jest żadną rzeczą, nie jest żadnym produktem władzy “państwowej”. Człowiek jako istota żywa nie jest identyczny z osobą prawną- rzeczą, przedmiotem, produktem, stworzonym  przez system władzy państwowej, który ma prawa autorskie, bo jest autorem, właścicielem  sztucznie stworzonej osoby prawnej.

Człowiek żyjący nie odpowiada za osobę prawną, sztucznie stworzoną przez autora czyli system władzy “państwowej”. Autor osoby prawnej- Rzeczpospolita Polska, ponosi wszelkie konsekwencje związane z funkcjonowaniem jego autorskiego dzieła-osoby prawnej, rzeczy. Wszelkie koszty związane z rzeczą, osobą prawną, ponosi jej autor czyli administracja Rzeczypospolitej Polskiej.

Człowiek jako osoba naturalna nie jest rzeczą i nie może być poszkodowany faktem istnienia sztucznie stworzonej rzeczy, osoby prawnej  i nie odpowiada za obciążenia tej rzeczy, osoby prawnej, której autorem jest Rzeczpospolita Polska.

Władza państwowa zobowiązana jest poważać i chronić godność człowieka jako osoby naturalnej i  nie krzywdzić żywego człowieka obciążeniami stworzonej przez siebie rzeczy, osoby prawnej. Rzeczpospolita Polska jako autor rzeczy, osoby prawnej:TERESA WOJDA zobowiązany jest ponosić wszelkie obciążenia, pokrywać wszelkie opłaty rzeczy, osoby prawnej: TERESA WOJDA.

Uprasza się przyjąć do wiadomości i do bezwzględnego zastosowania, że Teresa z domu Znyk (Wojda), osoba wolna, żyjąca, nie zaginiona na dalekich morzach, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzecz, osobę prawną, sztucznie stworzoną :TERESA WOJDA, której autorem jest Rzeczpospolita Polska. Jedynym posiadaczem praw i obowiązków wobec rzeczy, osoby prawnej: TERESA WOJDA, jest jej autor: Rzeczpospolita Polska i to autor zobowiązany jest do opłacania wszelkich obciążeń i roszczeń wobec tej rzeczy, osoby prawnej.

Wasze pismo z dnia 14.09.2015r. traktuję jako prośbę o przejęcie przeze mnie, człowieka żywego, zobowiązań rzeczy, osoby prawnej:TERESA WOJDA, której autorem i właścicielem jest Rzeczpospolita Polska, której obowiązkiem prawnym jest dokonywanie wszelkich płatności za każdą rzecz, za każdą osobę prawną.

Jako osoba  żyjąca, wolna, Teresa z domu Znyk (Wojda) że nie mogę  spełnić prośby, zawartej w piśmie z 14.09.2015r. (oryginał pisma odesłam do PGE, wraz z niniejszym pismem), które jest własnością  Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż  właściciel, autor, posiadacz praw osoby prawnej:TERESA WOJDA (administracja Rzeczypospolitej Polskiej) nie przekazał na moje konto kwoty 171,42 złotych.

Bezpodstawne, bezprawne  i  z mocy prawa nieważne są jakiekolwiek żądania wnoszenia przeze mnie, osobę  żyjącą, Teresę z domu Znyk (Wojda), opłat za energię elektryczną sztucznie stworzonej rzeczy, osoby prawnej: TERESA WOJDA, os. Kostka 12/9, 99-400 Łowicz , której właścicielem i autorem jest Rzeczpospolita Polska, zobowiązana do ponoszenia wszelkich obciążeń wynikających z prawa autorskiego i innych praw.

Ponadto, według prawa handlowego dla ważności jakiejkolwiek transakcji konieczne jest podpisanie umowy.Jako osoba naturalna, osoba żyjąca :Teresa z domu Znyk (Wojda), os. Kostka 12/9, 99-400 Łowicz, nie podpisywałam żadnej umowy z Pawłem Prządka ani z prywatną  firmą handlową “PGE Obrót S.A.” , Rzeszów, ul. 8-go Marca 6, 35-065  Rzeszów, zarejstrowaną w UPIK w Waszygtonie pod nr. 422171454 !

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname PGE OBROT S A

Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil

L D-U-N-S® Nummer 422171454

L Geschäftssitz Ul. 8 Marca 6

L Postleitzahl 35-959

L Postalische Stadt Rzeszow

Land Poland

W Länder-Code 616

L Telefon Nummer 178656345

W Fax Nummer 178656001

W Name Hauptverantwortlicher  Mical Stanislaw Zbigniew

W Tätigkeit (SIC) 4911

https://www.upik.de/7f029ad4a435556bb559313d6aa24cfe/upik_suche.cgi

Żądam od Pawła Prządki zwrotu wszystkich wyłudzonych kwot za energię elektyczną wraz z odsetkami i odszkodowaniem w  wysokości 10 000 złotych (słownie złotych: dziesięć tysięcy) za wyłudzenie opłat i bezprawne  posługiwanie się moimi  danymi osobowymi, w terminie do 2 tygodni od daty otrzymania niniejszego pisma, na  konto bankowe:

INTELIGO: 50102055581111145677400062.

Żądam  zaniechania  wyłudzania opłat za energię elektryczną  i zaniechania przesyłania jakiejkolwiek bezprawnej korespondencji.

Zgodnie z prawem międzynarodowym i taryfą odszkodowawczą  Paweł Prządka jako osoba fizyczna odpowiada cywilnie swoim majątkiem za działania na szkodę i krzywdę osoby naturalnej- suwerena: Teresy z domu Znyk (Wojda).

Oryginał pisma, które jest własnością Rzeczypospolitej Polskiej zwracam do nadawcy.

Teresa z domu Znyk (Wojda)

 

 
2 Komentarze

Opublikował/a w dniu 29 stycznia 2016 w Bez kategorii

 

Skarga na reklamę Chevronu i PGE oraz antypolonizm w radio i telewizji.

Łowicz, 08.11.2013r.
Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU
Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012
http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze
http://www.monitorpolski.pl/wpcontent/uploads/2012/08/ListotwartydoPrezydentaRPBronis%C5%82awaKomorowskiego7.pdf

Skarga
na reklamę Chevronu i PGE oraz antypolonizm w radio i telewizji.

Jan Dworak Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Andrzej Siezieniewski Prezes
Zarządu Polskie Radio Spółka Akcyjna
Juliusz Braun Prezes
Zarządu Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna

Szanowni Panowie,

w związku z nachalnym rozpowszechnianiem w mediach:
● reklamy firmy “ Chevron”, która zawiera kłamliwe informacje; jakoby koncern, na którym ciążą wyroki sądowe w innych częściach świata za łamanie praw człowieka i niszczenie środowiska, kierował się troską o środowisko i respektował prawa mieszkańców dotkniętych działalnością tej firmy
Dowód : “Brednie Chevronu i gaz łupkowy w Polsce [wideo: powielane reklamy Chevronu]”
http://www.tokfm.pl/blogi/zplazy/2013/10/brednie_chevronu_i_gaz_lupkowy_w_polsce_wideo_powielane_reklamy_chevronu/1,
● reklamy firmy Polska Grupa Energetyczna, gdzie firma ta przedstawiona jest nie jako tylko producent prądu ale jako twórca gór, jezior i lasów, co jest niedopuszczalną manipulacją. Firma ta nie tylko że niszczy tereny rolnicze ale dodatkowo stwarza ogromne zagrożenie z eksperymentami składowania w pokładach geologicznych skroplonego CO2 i innych niebezpiecznych odpadów, nawet z innych krajów
Dowód: “PGE: robimy prąd, góry, jeziora i lasy (wideo)”
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/pgerobimypradgoryjeziorailasywideo

● programów propagandowych na tematy energetyki z udziałem polityków a zwłaszcza takich jak były Minister Skarbu Mikołaj Budzanowski, który skompromitował się na wizji cyt.:“piciem płynu, który jak sam określił, był wykorzystywany w zeszłym roku do szczelinowania odwiertu w Lubocinie” . Dopuszczenie do takiej manipulacji jest niebywałym skandalem i dowodzi nie tylko braku rzetelności dziennikarskiej ale i
niebywałej degrengolady w mediach i w polityce
Dowód: Budzanowski pije płyn do szczelinowania
http://gazlupkowy.pl/budzanowskipijeplyndoszczelinowania/

żądamy:
● niezwłocznego całkowitego wycofania tego typu reklam
● wprowadzenia zakazu produkcji reklam dla firm niszczących środowisko życia człowieka oraz reklam naruszających obowiązujące w Polsce normy etyczno-moralne
● upublicznienia we wszystkich mediach łącznie z internetem przeprosin opinii publicznej w Polsce za dopuszczenie do emisji reklam łamiących zasady etyczne i moralne
● wyemitowania specjalnego programu na żywo, w godzinach najlepszej oglądalności wraz ze zwiastunem (z wyprzedzeniem tygodnia, wielokrotnie powtarzanym każdego dnia) o zagrożeniach dla istnienia Narodu Polskiego w Polsce, zawartych w naszych wystąpieniach do władz w Polsce i Unii Europejskiej pod tytułem : “Kulisy gazowej gorączki” w terminie do 12 grudnia 2012r.
● wyemitowanie nagrania tego programu 100 razy, ze zwiastunem, w ciągu 1 miesiąca
● rzetelnego informowania społeczeństwa w Polsce o zagrożeniach dla istnienia Narodu Polskiego
● zaprzestania propagowania antypolonizmu, obrażania uczuć religijnych Polaków, demoralizujących wzorców oraz dyskryminacji polskiej kultury narodowej. Przykładem jest obraźliwe i skandaliczne dla każdego Polaka, określenie przez E. Zapendowską patriotycznej piosenki A. Rosiewicza “Pytasz mnie”, wykonanej przez Piotra Wolwowicza w muzycznym show „Tylko muzyka Must be the music“, jako cyt.: “repertuar „bogoojczyźniany” i „takie patriotyzmy” to „coś okropnego”. I poradziła Wolwowiczowi „Nie idź tą drogą”. Dyrygent Adam Sztaba kpił zaś, że powinno się zmienić nazwę programu na „Zabij mnie śpiewem”.

link; “ Trzy tysiące osób chce przeprosin od Polsatu za Wolwowicza”
http://www.rp.pl/artykul/639340.html

W ramach zadośćuczynienia za wyrządzone Narodowi Polskiemu krzywdy moralne na wskutek emisji reklam firmy Chevron, Polska Grupa Energetyczna oraz innych firm, niszczących środowisko życia człowieka np. na wskutek stosowania hydroszczelinowania w odwiertach geologicznych, technologii CCS; podziemnego
składowania skroplonego CO2, kopalni odkrywkowych węgla brunatnego itp. żądamy przeprosin opinii publicznej w Polsce poprzez 100-krotne odczytanie w ogólnopolskich programach informacyjnych w Polskie Radio S.A. jak też 100-krotne w programach TVP S.A. takich jak: Wiadomości, Panorama, Telexpress, Servis Info,
przeprosin następującej treści :

“ Krajowa Rady Radiofonii i Telewizji wraz z dyrekcją Polskiego Radia oraz Dyrekcją Telewizji Polskiej przeprasza opinię publiczną w Polsce za dopuszczenie do emisji reklam firmy Chevron oraz Polskiej Grupy Energetycznej jak też reklam o gazie łupkowym i kopalniach odkrywkowych w Polsce, które zawierają nieprawdziwe informacje, wprowadzające w błąd społeczeństwo polskie.
Informujemy, że działalność firm wydobywczych jak też energetycznych łączy się zawsze z wielkimi, nieodwracalnymi szkodami dla pokładów geologicznych i dla zasobów wodnych a tym samym dla środowiska życia człowieka a przy tym związana jest z naruszaniem konstytucyjnych praw obywatelskich mieszkańców terenów dotkniętych ich działalnością. W ramach przeprosin i zadośćuczynienia będzie wyemitowany w TVP
specjalny program na żywo, w godzinach największej oglądalności pt: “ Kulisy gazowej gorączki ”, o którym powiadomimy w oddzielnym komunikacie.”

Nadmieniamy, że jako autorki petycji Parlamentu Europejskiego nr. 0578/2012 wielokrotnie występowałyśmy do przewodniczących; Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady Europy o podjęcie działań w celu usunięcia z Europy koncernów i powiązanych z nimi firm, na których ciążą wyroki sądowe w innych częściach
świata za niszczenie środowiska i łamanie praw człowieka takich jak np. Chevron.
http://www.petycjeonline.com/a/18709
W załączeniu do emaila przesyłamy w PDF kilka naszych wystąpień przeciwko zagrożeniom.
Prosimy o odpowiedź drogą emailową w ustawowym terminie.

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU
Otrzymują:
Martin Schulz
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Jose Manuel Barroso
Przewodniczący Komisji Europejskiej
Herman Van Rompuy
Przewodniczący Rady Europejskiej
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Załączniki poniżej :
http://www.tokfm.pl/blogi/zplazy/2013/10/brednie_chevronu_i_gaz_lupkowy_w_polsce_wideo_powielane_reklamy_chevronu/1,
21.10.2013 14:54
Brednie Chevronu i gaz łupkowy w Polsce [wideo: powielane reklamy
Chevronu]

Ostatnio w polskich (i europejskich) mediach pojawiły się spoty reklamowe firmy Chevron, jednego z gigantów przemysłu refineryjnego z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Chevron, jaki i inne firmy wydobywcze, chcą otrzymać
koncesje na eksploatacje potencjalnych złóż gazu łupkowego w Europie. Poprzez reklamy, firmy jak Chevron chcą pokazać swoją „ludzką twarz” i to, że troszczą się o ludzi i środowisko. Są to niestety cyniczne brednie wymyślone przez specjalistów od reklamy i marketingu. Wystarczy spojrzeć na poczynania firmy Chevron w ostatnich latach (zatrucia środowiska, ludzkie tragedie, i unikanie płacenia kar i podatków) by przekonać się, że Chevron ma ludzi i środowisko w najgłębszym poważaniu.
Zachrypnięty męski głos z reklam Chevronu opiewa cnoty koncernu, a pokazywani „zwykli” ludzie trzymają tablice z napisami „Bezpieczne wydobywanie gazu,” „Zgadzamy się,” „Chroń naszą ziemię i wodę,” itd. Głos narratora
twierdzi, że „musimy wiercić bezpiecznie … bezpieczeństwo i ochrona środowiska to podstawa każdego odwiertu. Bo jeśli nie można tego zrobić jak należy, to nie robimy tego wcale. Właśnie tak działamy.” Czy aby na pewno?
Sprawdźmy czy Chevron mówi prawdę.
Operująca ponad 230 miliardami dolarów firma słynie ze swojej nonszalancji dla reguł bezpieczeństwa i troski o czyste środowisko naturalne. Najbardziej znana jest chyba historia odwiertów w Ekwadorze. W latach 19721993, firma Texaco (firma córka Chevronu) eksploatowała ropę naftową w tym kraju, i podczas 20 lat funkcjonowania
nielegalnie zanieczyściła lokalne wody lokalnych rzek i jezior 68 milionami metrów sześciennych toksycznych, rakotwórczych odpadów. Z powodu zanieczyszczeń lokalni ludzie i ich zwierzęta zaczęli chorować na nowotwory, a ich plony obumierały.
Choć w latach 1990-tych ekwadorski sąd nakazał usunięcie szkód, to ówczesny skorumpowany rząd tego państwa zwolnił firmę z odpowiedzialności za większość zniszczeń. Sprawa powróciła po roku 2003, kiedy ekwadorscy Indianie zwrócili się do sądów o 28 miliardów dolarów odszkodowań od firmy Chevron, która przejęła Texaco.
Prawnicy Chevronu bronili się umiejętnie, zdołał uniknąć pełnej odpowiedzialności, i dopiero w 2011 Chevron został zobowiązany wypłacić 19 miliardów dolarów odszkodowań. Chevron określił pozew i wyrok jako „extortion scheme” (oszustwo wyłudzenia) i odmówił zaakceptowania wyroku i zapłaty należności. Ponieważ firma nie
prowadzi już działalności w Ekwadorze, wyegzekwowanie kary stało się niemożliwe. Mimo starań rządu Ekwadoru i skarg poszkodowanych w trybunale w Hadze i w sądach w Brazylii i Kanadzie, Chevron jak dotąd nie wypłacił prawomocnych odszkodowań.

Podobne przypadki zanieczyszczeń, choć nie na tak wielką skalę, i uchylania się
Chevronu od jakiejkolwiek odpowiedzialności miały miejsce w Bangladeszu, Nigerii, i Brazylii. Choć Chevron czuje się najbardziej bezkarny w krajach rozwijających się, gdzie łatwiej skorumpować przedstawicieli rządowych i uniknąć odpowiedzialności, to na firmie ciążą także poważne zarzuty zanieczyszczania środowiska w Stanach Zjednoczonych. Na początku lat 2000-nych firma odpowiadała za nieprzestrzeganie (bardzo liberalnego) prawa środowiskowego (Clean Air Act) i została skazana na symboliczną karę 7 milionów dolarów. W ostatnich latach także w należącej do Chevronu rafinerii w Richmond na przedmieściach San Francisco miała miejsce awaria, która zagroziła ludzkiemu życiu i spowodowała masowe ewakuacje okolicznych mieszkańców.
Dwudniowy pożar toksycznych materiałów, spowodowany wieloletnimi zaniedbaniami i brakiem procedur bezpieczeństwa, dobrowadził ponad 10 tysięcy ludzi do pobytu w szpitalach. Jak dotychczas Chevron wypłacił nikłe 2 miliony dolarów odszkodowań, ale procesy przeciwko firmie wciąż toczą się w amerykańskich sądach.
Czy oznacza to, że prezesi Chevronu mają w swoich głowach plan na to jak zarobić kolejne miliardy, tym razem kosztem europejskiego (i polskiego) środowiska? Niekoniecznie, ale ile warta jest reputacja firmy, która unika zapłaty legalnych zobowiązań wobec ludzi, których skrzywdziła? Koncerny wydobywcze nie są głupie i znają geopolityczną sytuację Europy Środkowej i Wschodniej. Wiedzą one, że zwłaszcza Polska jest zdesperowana by uzyskać tanie źródła energii i, że wysokie ceny gazu i, że faktyczny monopol Rosji na dostarczanie gazu do Polski powodują, że polscy politycy są opętana możliwością „zakręcenia kurka.” Powoduje to, że koncerny jak Chevron
mogą uzyskać w Polsce lepsze dla siebie warunki na wydobycie gazu niż w innych krajach Europy (np. w Niemczech), gdzie o wiele ostrożniej (i rozsądniej) podchodzi się do możliwości eksploatacji krajowych złóż naturalnych.
Najśmieszniejsze jest to, że reklamy Chevronu puszczane w Polsce są dokładną kopią innych europejskich reklam i są wzorowane na spotach koncernu puszczanych w amerykańskich telewizjach. W Stanach Zjednoczonych firmy wydobywcze walczą o swoje „dobre imię” by przekonać Amerykanów do dalszej i coraz odważniejszej eksploatacji gazu i ropy na Alasce, w Zatoce Meksykańskiej, i w Pensylwanii. Ich reputacja została
bardzo poważnie nadszarpnięta wiosną i latem 2010 roku przez katastrofę platformy wiertniczej Deepwater Horizon należąca do innego wiertniczego giganta, firmy BP. Także liczne filmy dokumentalne oraz film „Promised Land”(„ziemia obiecana”) Matta Damona, Johna Krasinskiego, i Gusa Van Santa z roku 2012 uświadomił wielu
Amerykanom, że technologia szczelinowania hydraulicznego w wydobywaniu gazu ziemnego i ropy (fracking, fracturing) nie jest do końca zbadana i nie wiadomo jakie mogą być jej konsekwencje.
Wielu komentatorów i ekspertów uważa, że lepiej przeprowadzić więcej badań by upewnić się jakie są środowiskowe koszty eksploatcji. W udowadnianiu, że ich technologie wydobywcze są „bezpieczne” i „nowoczesne,” firmy jak Chevron często powołują się na „ekspertyzy” wytworzone przez własnych pracowników. Dla
przykładu, Amerykański Instytut Naftowy (American Petroleum Institute) nie jest instytutem badawczym (jak sugeruje nazwa) a jedynie zrzeszeniem producentów ropy. W latach 2000-nych prezesem Instytutu był … obecny prezes Chevronu John S. Watson. Chevron i inne firmy nie są jednak zainteresowane finansowaniem bezstonnych
badań. Po co? Taniej jest zrobić jedną i drugą reklamówkę i puszczać ją na okrągło w Stanach, w Europie, w Polsce …

Zamiast snuć marzenia o tym, że Polska stanie się gigantem w produkcji gazu ziemnego, polscy politycy i ekonomiści powinni skupić się na tym jak sprawić by Polska stała się silną gospodarką opartą na technologii, nauce, i eksporcie jak ma to miejsce w niektórych krajach Europy Zachodniej i Północnej, a nie na niepewnej
przyszłości wydobywania złóż naturalnych. Fakty pokazują, że bycie zdanym na łaskę firm jak Chevron, to raczej nic przyjemnego.
http://www.youtube.com/watch?v=vpXN0oyx7mk&list=PLF405D3AFFE9DE818
http://www.youtube.com/watch?v=AmIEKhy6S1A&list=PLF405D3AFFE9DE818

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
http://gazlupkowy.pl/budzanowskipijeplyndoszczelinowania/
Budzanowski pije płyn do szczelinowania
Dodano: 1 listopada 2012 | Autor: mmazurczak
8
Mikołaj Budzanowski wprawił w konsternację uczestników środowej debaty na temat wpływu wydobycia gazu ziemnego z łupków. Minister, aby pokazać nieszkodliwość płynu do szczelinowania napił się go na wizji. -To nie są znowu takie wielkie chemikalia. Takie niebezpieczne dla przeciętnego człowieka. Absolutnie się z tym nie zgadzam – stwierdził po fakcie Budzanowski.
W studiu TVP Info w środę wieczorem spotkali się Mikołaj Budzanowski (minister skarbu), Grażyna Piotrowska-Oliwa (prezes PGNiG), Bogusław Sonik (eurodeputowny) Andrzej Kassenberg (Instytut na Rzecz Ekorozwoju), Radosław Gawlik (Partia Zieloni) oraz Henryk Doering (wójt gminy Krokowa). Uczestnicy debaty rozmawiali głównie wpływie wydobycia gazu ziemnego z łupków na środowisko naturalne. Rozmowa bardzo szybko zboczyła na temat konsekwencji użycia szczelinowania hydraulicznego, jedną z najbardziej kontrowersyjnych w ostatnich latach metod wydobycia węglowodorów.

Radosław Gawlik z Partii Zielonych argumentował, że wydobycie gazu
ziemnego będzie wiązało się z ogromnymi ilościami wody, która będzie wtłaczana do odwiertu. Jego zdaniem będzie to za każdym razem nawet 20 tys. m sześc., który mieści się w “20 pociągach”. Na te słowa bardzo szybko zareagowała prezes PGNiG. Te wyliczenia podsumowała stwierdzeniem, że tyle wody używa w ciągu 3 godzin Warszawa.
Punktem kulminacyjnym całej rozmowy było jednak wypicie przez ministra Budzanowskiego płynu, który jak sam określił, był wykorzystywany w zeszłym roku do szczelinowania odwiertu w Lubocienie. – Nie wiem, jaka to woda jest – wątpił prof. Andrzej Kassenberg z Instytutu na Rzecz Ekorozwoju.

Debata w TVP Info po raz kolejny pokazała, że minister skarbu jest twarzą polskich działań rozpoznawczych i eksploatacyjnych. Mikołaj Budzanowski po raz kolejny udowadniał, że może prowadzić rzeczową rozmowę na temat środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego Państwa. W trakcie debaty minister starał się aktywnie odpowiadać na na wszelkie wątpliwości. Radosław Gawlik stwierdził, że środowiska ekologiczne już od ponad roku studiują skutki stosowania szczelinowania hydraulicznego. Nie zmienia to jednak faktu, że przedstawiciele przeciwników wydobycia przedstawiali znane już zarówno rządowi jak i firmom argumenty. Zwolennicy są już na nie przygotowani i dlatego Prezes PGNiG przytaczała konkretne
liczby m.in. na temat zużycia wody czy poziomu hałasu generowanego przez pracujące urządzenia na wiertni.
– Jeżeli nie będziemy przestrzegać zasady przezorności, zarówno ze strony Państwa, ze strony rządu i organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo środowiskowe i spółek odpowiedzialnych, to ten projekt nigdy nie zostanie zrealizowany – stwierdził po koniec debaty Mikołaj Budzanowski.
MM
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Poniżej artykuł autorstwa Marii Bejda , opublikowany na prowadzonym przez nią wraz z K.Puzyną blogu pod pierwotną nazwą „Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi ” , pod adresem: www.bejda.iddd.de  , nadal czynnym ale pod zmienioną nazwą i prowadzonym tylko przez K.Puzynę.

Stop szeleństwu podziemnego składowania CO2 w Polsce !

2 wrzesień 2011r.

Czy technologia wychwytu CO2, uznawana za bardzo kosztowną, zostanie
wprowadzona na dużą skalę w naszym kraju?
Jedno jest pewne, że obecnie realizowany jest projekt demonstracyjny,
tylko w części finansowany przez:Unię Europejską(180 mln euro)a resztę 420
mln ze Skarbu Państwa!
http://energetykon.pl/Ccs.bardzo.drogi.ratunek,18288.html
„CCS, czyli sekwestracja CO2 to technologia wychwytywania, transportui podziemnego (czyli geologicznego) składowania dwutlenku węgla. W praktyce oznacza to, że produkowany (np. w elektrowniach czy innych zakładach produkcyjnych) dwutlenek węgla będzie wychwytywany, skraplany i wtłaczany pod ziemię na głębokość
1,2 km. Skroplony CO2 wtłaczany do ziemi nie jest czysty, jak próbowała przekonać mnie rzecznik prasowy PGE GIE.SA (Polska Grupa Energetyczna Górnictwa i Energetyki S.A.), gdzie udziałowcem jest elektrownia Bełchatów.
Do ziemi będą wtłaczane częściowo oczyszczone spaliny. Spaliny te zatłaczane w głębokie pokłady solanek będą miały zdolność rozprężania z 2,8 m3 do 1000 m3 co można porównać do gromadzenia co sekundę jednej miny czołgowej w ziemi przez 40 lat, z nadzieją, że nie wybuchną nigdy-czytamy w informacji i komentarzach
Zarządu Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Łodzi po spotkaniu w gminie Lutomiersk.
Skroplony CO2 z elektrowni opalanych węglem zawiera około 5 procent odpadów, w tym dwutlenku siarki i tlenków azotu, które były z lat 80tych znane jako „kwaśny deszcz”. Metale ciężkie takie jak ołów, rtęć i arsen jak też dioksyny i inne toksyny niebezpieczne, które w sposób nieunikniony powstają podczas spalania węgla o czym pisze z jedna z niemieckich gazet:
http://www.shz.de/artikel/article//toedlichefalleunterderinsel.html
O korzeniach tej technologii mówi geolog Dr.Wójcicki, od końca 2008r.,koordynator projektu: „Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania”: ” Zatłaczanie opiera się na wiedzy zgromadzonej przez przemysł naftowy od 100 lat. Od lat 70 XX w. w USA powszechnie zatłacza się CO2 do częściowo wyeksploatowanych złóż ropy naftowej w celu podniesienia ciśnienia w złożu i wspomagania wydobycia, w ten sposób zwiększa efektywność wykorzystania złoża. (..)
CCS jest też stosowane np. przy wspomaganiu wydobycia metanu ze złóż węgla kamiennego. W Polsce projekt wspomagania wydobycia metanu technologią CCS prowadzony był już na małą skalę w pokładach węgla w Kaniowie na Śląsku. Do połowy 2010 r. wtłoczono tam 800 ton CO2. Inna instalacja znajduje się od 1995 r.na złożu
gazu Borzęcin. Prowadzi się tam zatłaczanie gazu będącego produktem oczyszczania gazu ziemnego złożonego w 60% z CO2 a w pozostałej części z siarkowodoru i rozmaitych węglowodorów na powrót do złoża celem wspomagania wydobycia. Do połowy 2010 r. zatłoczono kilka tysięcy ton CO2.”
Polska Grupa Energetyczna prowadzi jeden z 6 europejskich projektów demonstracyjnych na terenie EU (inne to: Holandia, Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania i Niemcy) w ramach unijnego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej ogłoszonego przez Komisję Europejską.
http://www.pgegiek.pl/index.php/category/events_ccs/
Na stronie internetowej pod wskazanym linkiem czytamy:
http://www.pgegiek.pl/index.php/ccs/instalacjademonstracyjnaccs/

„CO2 pochodzący z CCP zostanie sprężony do stanu nadkrytycznego w celu dalszego transportu za pośrednictwem rurociągu. W obszarze transportu CO2 zidentyfikowano odpowiednie trasy transportowe. Te potencjalne trasy przebiegu rurociągu do transportu CO2 zostały zgłoszone do planów zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego. W odniesieniu do geologicznego składowania, po przeprowadzeniu serii badań i analiz zidentyfikowano trzy potencjalne obszary składowania.
Aktualnie przeprowadzana jest szczegółowa ocena struktur”:
1) Lutomiersk-Bełchatów-Tuszyn.
Uwaga! Projekt badań geofizycznych sejsmiki 2D został przerwany ze względu na brak zgody mieszkańców i samorządowców na wejście na tereny prywatne i gminne!
Pierwszy tego przypadek w historii badań geofizycznych w Polsce, kiedy zorganizowany opór społeczny uniemożliwił wykonanie szeroko zakrojonych prac badawczych. ( Przegląd Geologiczny ,vol.58.nr 6,2010.)
W akcji tej mają duży udział naukowcy z Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Łodzi.
2) Wojszyce (okolice Kutna i Łowicza)
Uwaga! Odwierty sejsmiki 2D prowadzono w 2010 r. na terenie objętym programem Natura 2000 i w jej otulinie, do których konieczna jest opinia Komisji Europejskiej jako podstawy do wydania pozwolenia przez Wojewodę Łódzkiego. Nie wiadomo, czy Komisja Europejska taką zgodę wydała.
3) Budziszewice, badania wykonano jeszcze w czasach PRL.
„Badania geologiczno geofizyczne na potrzeby projektu demonstrycyjnego CCS obejmują ponad 70 gmin na rozległym terenie pomiędzy Poddębicami, Piotrkowem Trybunalskim,Tomaszowem Mazowieckim, Łowiczem i Kutnem. Na podstawie wyników badań została wyłoniona najlepsza lokalizacja, która obejmie kilka hektarów na
terenie jednej lub dwóch gmin. Po wyborze lokalizacji Ministerstwo Środowiska udzieli koncesji na jego szczegółowe rozpoznanie.Obejmuje to bardzo dokładne badania geologicznogeofizyczne, m.in.sejsmikę trójwymiarową,otwory badawcze, ewentualnie zatłaczanie na małą skalę (tysięcy ton rocznie).”
M.Jaroszyński, A.Wójcicki”
Kwestie istotne dla konsultacji społecznych w sprawie podziemnego składowania
dwutlenku węgla na terenie Polski”.
„Prace badawcze są realizowane z udziałem dwóch wykonawców: Państwowego Instytutu Geologicznego i firmy Schlumberger (Carbon Services Division) i obejmują wykonanie ogólnej charakterystyki zidentyfikowanych struktur geologicznych oraz ostateczny wybór jednej unikalnej struktury w pierwszej połowie 2011 roku.”
Z informacji telefonicznej od rzecznika prasowego PGE GIEK.S.A. Pani D.Kukieła jest mi wiadome, że nastąpi to na początku października 2011r.
Następnym etapem badań będą odwierty sejsmiki 3D a po tym nastąpi już podziemne wstrzykiwanie pod ciśnieniem skroplonego CO2 wraz z toksycznymi spalinami. Należy przy tym tutaj zaznaczyć, że gdy od 1 stycznia wejdzie w życie nowe prawo geologiczne i górnicze, to mieszkańcy terenów objętych koncesją nie będą mieli prawa sprzeciwu.
„Zakończenie procesu optymalizacji i odbiór końcowy instalacji CCS planowane jest na grudzień 2015 roku. Projekt CCS realizowany przez PGE GiEK SA został zakwalifikowany wraz z pięcioma innymi projektami europejskimi CCS do otrzymania dotacji w kwocie 180 milionów euro pochodzących ze środków wspólnotowych w ramach Europejskiego Programu Energetycznego na rzecz Naprawy Gospodarczej (EEPR – European Energy
Programme for Recovery), którego celem jest impuls dla rozwoju działalności gospodarczej w warunkach kryzysu gospodarczego. Do współpracy z instalacją CCS wybudowano już nowy blok energetyczny 858 MW w Elektrowni Bełchatów z wykorzystaniem najnowocześniejszych i najlepszych technologi, spełniający
wszystkie wymagania wynikające z Dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Realizacja tej technologii na skalę przemysłową planowana jest po 2020 roku.
W przypadku wprowadzenia tej technologii na skalę przemysłową można przewidywać , że większe poduszki CO2 będą mogły ograniczać dostęp do głębiej położonych węglowodorów- przyznają Jarosiński i Wójcicki w swoim propagandowym artykule w Przeglądzie Geologicznym, zapewne zrealizowanym na zamówienie
polityczne.(www.pgegiek.eu/pgegiek/wpcontent/uploads/…/kwestieistotneCCS.
pdf
Podziemne składowanie CO2 może być rozwiązaniem tymczasowymna
kilkadziesiąt lat potrzebnych do przejścia
na inne zródła energii i stopniowym wyczerpywaniem się najbardziej ekonomicznych złóż węgla. Wstępne szacunki pojemności bezpiecznych do składowania struktur geologicznych sugerują , że powinno ich wystarczyć na 100 lat funkcjonowania polskiej energetyki konwencjonalnej.

A oto opinia biegłych geologów zrealizowana na zamówienie rządu niemieckiego.(tłum. z j.niemiekiego: M.Bejda)
<http://www.bund.net/bundnet/themen_und_projekte/klima_energie/co2_endlagerung/bund_gutachten_zu_ccs/>
1) Wstrzykiwanie pod ciśnieniem CO2 pod ziemię, może być przyczyną nieszczelności a ulatniający się gaz będzie gromadził się w zagłębieniach terenu i dolinach co może stanowić zagrożenie dla ludności. Może również powodować trzęsienia ziemi.
2) Istnieje zagrożenie zasolenia wód gruntowych, ze względu na przechowywanie CO2 w tzw. wodonośnych solach” i zagrożeniem przyszłych dostaw wody pitnej i przemysłowej.
3) Wyciek zdeponowanego CO2 nie jest wykrywalny. Nie można zdefiniować ani określić sposobu wykrywania nieszczelności. Symulacje komputerowe są oparte na nieudokumentowanych założeniach i są nie do zweryfikowania.
4) Dostępna pojemność struktur geologicznych wystarczy na 27 lat składowania CO2 z niemieckich elektrowni węglowych ( w tym obszary pod dnem Morza Północnego) przy czym nie uwzględniono w tych obliczeniach rud górniczych czy też geotermii.
5) Deponowanie CO2 przegrywa konkurencję z odnawialnymi źródłami energii jak np. geotermia czy gazem ziemnym czy sprężonym powietrzem. Technologia CCS zamiast obniżać emisję CO2 do powietrza (zatłaczając go do ziemi) prowadzi do jej zwiększenia. „

Projekt CCS obniża sprawność elekrowni węgla brunatnego z 38% do 28% (informacja od kierownika zespołu projektowego).W celu wyprodukowania tej samej ilości energii elektrycznej, elektrownia zwiększy wydobycie węgla brunatnego (nieodnawialnego żródła energii, tym samym zwiększy produkcję CO2 o 10/38×100%= 26,3%. ( opinia polskich naukowów z Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Łodzi)

W niemieckiej  ekspertyzie dalej czytamy :

6)Technologia CCS jest nieefektywna: wykorzystuje 30 procent więcej energii do produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego. Zwiększą się szkody górnicze i nastąpi wyłączenie znacznych terenów z użytkowania.
7)Skład gazu i możliwe konsekwencje są nie do przewidzenia. Istnieją różne koncepcje wychwytywania CO2, nadal istnieje wiele pytań bez odpowiedzi. Więc nie wiem, czy systemy wychwytywania CO2 są kompatybilne (zgodne) z systemami oczyszczania spalin. Niejasny jest także skład strumienia gazu. Niedostatecznie zbadane jest oddziaływanie gazów na odporność korozyjną rurociągów.
8)Istnieje również niebezpieczeństwo, że substancje zawarte w gazie, metale ciężkie przedostaną się do gleby i wód podziemnych.
M.Bejda
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
http://www.rp.pl/artykul/639340.html
Trzy tysiące osób chce przeprosin od Polsatu za Wolwowicza
Kamila Baranowska 07-04-2011, ostatnia aktualizacja 07-04-2011 16:54
● Share on facebook
● Share on wykop
● Share on twitter
● Share on blip
● Share on naszaklasa
● Share on google
● More Sharing Services
Elżbieta Zapendowska i Adam Sztaba w jury „Must be the music”
źródło: Fotorzepa
autor: Dominik Pisarek
+ Zobacz więcej zdjęć
Redakcja poleca:
● Metamorfozy dobrze się sprzedają
● Sezonowa popularność
Ponad trzy tysiące osób podpisało się pod listem do Telewizji Polsat w sprawie wypowiedzi Elżbiety Zapendowskiej i Adama Sztaby pod adresem Piotra Wolwowicza w muzycznym show „Tylko muzyka. Must be the music”. Dziś petycja z żądaniem publicznych przeprosin trafiła do Telewizji Polsat 17-letni Wolwowicz zaśpiewał w programie utwór Andrzeja Rosiewicza „Pytasz mnie”. Został skrytykowany przez
jury. Zapendowska stwierdziła, że tego typu repertuar „bogoojczyźniany” i „takie patriotyzmy” to „coś okropnego”. I poradziła Wolwowiczowi „Nie idź tą drogą”. Dyrygent Adam Sztaba kpił zaś, że powinno się zmienić nazwę programu na „Zabij mnie śpiewem”.
Wolwowicz do następnego etapu nie przeszedł, a schodząc ze sceny powiedział jurorom, że dla niego „Ojczyzna jest najważniejsza”. Szybko stał się gwiazdą internetu. Filmik z jego występem obejrzało na youtube kilkanaście tysięcy osób. Urażony zachowaniem jury Polsatowskiego show poczuł się Mikołaj Radziwonowicz, który na portalu petycje.pl
wystosował list do Telewizji Polsat i KRRiT z oczekiwaniem publicznych przeprosin od członków jury w jednym z kolejnych odcinków muzycznego show.
„Podjęta przez jury decyzja jest przejawem dyskryminacji ze względu na poglądy, ponadto jest naruszeniem porządku społecznego i spychaniem na margines osób deklarujących silny związek ze swoją narodowością, w tym przypadku Polaków, patriotów”. Ponadto zarzuca jurorom, że nie oceniali jakości wykonania piosenki przez Wolwowicza, lecz wyłącznie wybór utworu.
– Kiedy obejrzałem występ Piotra Wolwowicza i reakcje jury, poczułem się oburzony i urażony brakiem poszanowania dla pracy i poglądów innego człowieka – mówi „Rz” Radziwonowicz. – Dziś w południe złożyliśmy w Polsacie nasz protest. Poinformowano nas, że zostanie przekazany władzom stacji– dodaje.
Tomasz Matwiejczuk, rzecznik Polsatu potwierdza, że taka petycja wpłynęła dziś do stacji. – Traktujemy to jako jeden z wielu głosów od naszych widzów. I szanujemy go– mówi. Zaznacza jednak, że „Must be the music” jest programem rozrywkowym i stacja nie ingeruje w wypowiedzi i opinie członków jury. Dodaje, że Polsat przepraszać nie będzie. – Nie zamierzamy podejmować w związku z tą petycją żadnych kroków. —k.b.
rp.pl
© Wszystkie prawa zastrzeżone
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 27 stycznia 2016 w Skargi na reklamy

 

Tagi: