RSS

Archiwa miesięczne: Październik 2015

OŚWIADCZAMY, ŻE NIE ZAGINĘLIŚMY NA DALEKICH MORZACH !!!

72397_statek_piracki_zachod_slonca

JESTEŚ OSOBĄ NATURALNĄ, WOLNĄ !

NIE KORPORACJĄ PODSTĘPU PRAWA MORSKIEGO !  

Niezwłocznie skorzystaj z szansy jaką daje Polski Obywatelski Ruch Oporu. Zostaliśmy uwolnieni z niewolniczego systemu opartego na podstępie prawa morskiego ! Skorzystaj z wzorców i zablokuj wszelkie bezpodstawne, dręczące obciążenia ze strony korporacyjnych firm-iluzji „państwa” ! Nie zwlekaj ! Działaj ! https://wojdabejda.wordpress.com/2015/10/26/zaglodzic-papierami-papierowego-wampira/

Łowicz, 28.10.2015r.

Drodzy Rodacy !

Polski Obywatelski Ruch Oporu w ramach akcji “Zagłodzić papierami papierowego wampira !” podaje wzór oświadczenia cyt.: “pod przysięgą, że jestem przy życiu i od dnia moich urodzin w żadnym punkcie czasowym nie byłem (byłam) zagubiony(a) czy zaginiony(a) na dalekim morzu.”, celem wyjścia spod jurysdykcji podstępu, talmudycznego prawa morskiego.

Oryginał oświadczenia podpisanego przez trzech świadków (niekaralnych)  należy zatrzymać dla siebie a kopię złożyć tam, gdzie znajduje się METRYKA URODZENIA. Jest to niezbędny kolejny krok do tego, aby poczuć się całym sercem, duszą i umysłem wolnym człowiekiem, zgodnie z zasadami energii kwantowej. Jest to jednocześnie droga do wyzwolenia Polski i świata z żydowskiego jarzma.

Nie istnieje możliwość potwierdzenia takiego oświadczenia przez notariusza, bo wszyscy notariusze są powołani przez Ministra Sprawiedliwości i zobowiązani do przestrzegania zasad traktujących nas jako KORPORACJE a nie jako osoby żywe, naturalne.

Prezes Teresa Wojda osobiście doświadczyła odmowy notarialnego poświadczenia podpisu pod “OŚWIADCZENIE POD PRZYSIĘGĄ” w treści i formie przedstawionej poniżej. Notariusz B. Będkowska w Łowiczu zażądała wszystkich korporacyjnych danych osobowych i złożenia podpisu w formie nie zgodnej z treścią oświadczenia czyli “ Teresa Wojda” zamiast “Teresa z domu Znyk”. Gdy Pani Będkowska spanikowała i odmówiła wykonania czynności prawnych, Teresa Wojda ze spokojem i radością oznajmiła, że są jeszcze inne sposoby na wyjście z systemu prawa morskiego oraz poleciła lekturę strony  www.wojdabejda.wordpress.com

T.Wojda przekonała się (w rozmowach telefonicznych), że inni notariusze również wpadają w panikę po usłyszeniu treści oświadczenia a na stwierdzenie, że wiedza o przekrętach prawa morskiego jest powszechna, rozłączali połączenie.

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do niezwłocznego, powszechnego:

 • nie płacenia  rachunków, obciążeń a w zamian za to wysyłania do nadawców pism uzasadniających odmowę, wg podanego przez nas wzoru do bezpośredniego użycia, celem zablokowania wszelkich bezpodstawnych obciążeń ze strony  korporacyjnych firm pod szyldem adminstracyjnych firm iluzji “państwa”, podanego w artykule:https://wojdabejda.wordpress.com/2015/10/26/zaglodzic-papierami-papierowego-wampira/

 • składania “Oświadczeń pod przysięgą“, celem uwalniania się z niewolniczego systemu, wg poniżej załączonego wzoru

Interesujących odkryć życzą:

Maria Bejda, Teresa Wojda wraz z “Nieustraszoną”- konsultanką prawną i medyczną

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

  www.wojdabejda.wordpress.com

Nasz konsultant prawny i medyczny: “Nieustraszona” lekarka medycyny naturalnej komentuje: cyt.:

“Umowa konkludentna ma swoje zastosowanie w „prawie morskim” przy wystawianiu metryki urodzenia oraz z własnym podpisem przy składaniu wniosku o dowód osobisty !!! http://www.capitalis.pl/Porady-prawne/zawarcie-umowy-w-sposob-dorozumiany.html

Czujesz już ten przekręt ?

Ludziska podpisując te cyrografy sami nieświadomie zrzekają się naturalnych praw ludzkich wchodząc pod totalitarną „opiekę” powierniczą organizacji nie-rządowych i to właśnie wedle tej umowy konkludencji z osobistym podpisem z korporacyjnym nazwiskiem !

https://www.facebook.com/Ridichetipassaaaaaa/videos/10153658944037427/

Odwieczni zaborcy „państwowo-kościelni” bezczelnie ludziom wmówili, że wszelkie zdzierane z nich podatki i składki są dla ich „dobra”, ha,ha ! A tak wygląda w rzeczywistości skuteczna samoobrona przed grabieżą w praktyce : https://wojdabejda.wordpress.com/2015/10/26/zaglodzic-papierami-papierowego-wampira/

Wszelkie parchy stukające w drzwi wyposażeni w świstki papierowego tygrysa należy kompletnie bojkotować: https://www.facebook.com/Ridichetipassaaaaaa/videos/10153658944037427/

Już nasi świadomi przodkowie wiedzieli, jak trzeba traktować skorumpowanych sędziów, urzędasów i bezdusznych lichwiarzy : https://www.youtube.com/watch?v=3S5Kt-MPHg0

Dlatego zamiast kwękać i stękać bierzcie się do roboty od dziś, bo nikt tego za was tu „biednych” nie zrobi ! “

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

OŚWIADCZENIE POD  PRZYSIĘGĄ

Niniejszym oświadczam, że ja ……………………  z rodziny ………………………….. urodzony(a)  w dniu

…………………………… w roku …….. w …………………………..  oświadczam pod przysięgą, że jestem przy życiu i od

dnia moich urodzin w żadnym punkcie czasowym nie byłem (byłam) zagubiony(a) czy zaginiony(a) na

dalekim morzu.

                                                                                   …………………. z domu …………………….

                                                                           ( własnoręczny podpis zgodny jw. czyli imię ….. z domu ……….)

 …………………….. dnia ………………….. 2015r.                                                

  (miejscowość)

                                                                                                            świadek 1 –   ……………………………

                                                                                                             świadek 2 –  ……………………………

                                                                                                             świadek 3 – ……………………………….

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Poniżej oświadczenie prezes Teresy Wojda przedłożone notariusz B.Będkowskiej.

Scan oświadczenia pod przysięgą

72397_statek_piracki_zachod_slonca

 
12 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 28 października 2015 w Prawo morskie

 

ZAGŁODZIĆ PAPIERAMI PAPIEROWEGO WAMPIRA !


Oszczedzanie-pieniedzy-fundusze-inwestycyjne-wracaja-do-lask-121549-640x640

Łowicz, 26.10.2015r.

Drodzy Rodacy !

Polski Obywatelski Ruch Oporu podaje sprawdzony wzór listu do bezpośredniego użycia celem zablokowania wszelkich bezpodstawnych obciążeń ze strony  korporacyjnych firm pod szyldem adminstracyjnych firm iluzji “państwa”.

Wszelkie opłaty administracyjne typu czynsze, opłaty za energię, wodę, śmieci, wszelkie ubezpieczenia w tym “społeczne”, abonament radiowo-telewizyjny, rachunki za telefon, podatki od zarobków, podatki od nieruchomości, podatek VAT, ryczałtowy itp., kary, mandaty, wszelkie kredyty i odsetki, zajęcia komornicze itp., są bezprawne według prawa handlowego (morskiego) czyli wymagane od osób (podmiotów) prawnych.

W rzeczywistości wszelkie te obciążenia ponoszą bezwiednie osoby fizyczne, dlatego też wzór poniższego listu zawiera sformułowania prawne z punktu widzenia   powszechnie stosowanego podstępu prawa morskiego i dlatego zrozumiałe dla wszystkich nadawców wszelkich rachunków i obciążeń.

Poprzez osobiste wysyłanie odpowiedzi wg poniżej podanego wzoru każdy może sobie zaoszczędzić środki finansowe na inne niezbędne sprawunki i cele.

Maria Bejda, Teresa Wojda

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/124836,alarm-obrona-konieczna-przed-holokaustem-polakow , www.wojdabejda.wordpress.com

Nieustraszona lekarka medycyny naturalnej poleca:

“Podaję wzór pisma prawnej możliwości do SAMODZIELNEGO uwolnienia się z wszelkich roszczeń obcej administracji „państwowo-bankowej” i gdzie poniżej zamieszczone informacje ułatwią spojrzenie globalne na wszystkie nasze bolączki codziennego życia w nędzy i beznadziejnej wegetacji niegodnej istoty ludzkiej :

                                                                                                                       Miejscowość/ Data ……………..

Nazwisko ……………………….                                   

Ulica ……………………….

Miejscowość …………………..

Do

………………………………….

Pana/Pani…………………….

Ulica…………………………..

Miejscowość……………….

Dotyczy:  Waszych spraw dotyczących spraw osoby: ………………………………………..

Orzeczenie do Waszego pisma z tytułem „ ……………………………“ , numerem handlowym………………………, które z punktu widzenia urzędu oznaczone jest jako „przeciw“.

Osoba ………………………………………………. jest podmiotem prawnym, którego autorem jest Rzeczpospolita Polska i nie jest autorem tej osoby. Kompetencja administracji co do tej osoby …………………… w swej funkcji jako podmiot prawny, jest z przepisu rzeczą władzy państwowej, tu Rzeczpospolitej Polskiej. To samo wynika również z prawa autorskiego.

Człowiek, któremu ta osoba podporządkowana jest urzędowo, jest natomiast żadnym produktem państwowej władzy. On nie jest identyczny z tą osobą w swej funkcji jako podmiot prawny i nie jest autorem tej osoby.

Kompetencją i zobowiązaniem wszelkiej państwowej władzy wobec człowieka jest to przede wszystkim, żeby poważać ludzką godność i ją ochraniać ( patrz m.in . Konstytucja EU i wcześniej wydana korespondencja pisemna, z której to pełna treść została pobrana.)

Jedynym poszkodowanym  poprzez urząd stwierdzonej szkody, która jednej osobie zostaje nałożona jako obciążenie,  jest zawsze człowiek.

Autor dotyczącej osoby, tu Rzeczpospolita Polska, odpowiada za wyrównanie tego, wobec poszkodowanego, co osoba z nałożonym obciążeniem. Człowiek z zasady nie odpowiada za szkody osoby.  Tylko w przypadku, w którym człowiek chce rościć sobie osobę względnie prawa osoby i czym daje swoją zgodę na przełożenie praw i obowiązków na człowieka, przekłada się również odpowiedzialność na człowieka.

Uprasza się przyjąć do wiadomości, że ten człowiek, któremu Rzeczpospolita Polska przyporządkowała osobę …………………………… nie może rościć ż a d n y c h praw wobec tej osoby (podmiotu prawnego), nie ma woli działania dla tej osoby nie jest wolą przejmowanie zobowiązań tej osoby w nadzorze administracyjnym.

Zgoda na przełożenie praw i obowiązków osoby ……………………. na człowieka, któremu ta osoba jest urzędowo podporządkowana, nie znajduje się.

Autor, Rzeczpospolita Polska jest dlatego jedynym posiadaczem praw i obowiązków osoby prawnej, osoby ………………………………………

Ona odpowiada za osobę ……………………… w odróżnieniu do człowieka .

Odpowiedzialność autora rozprzestrzenia się na wszelkie roszczenia, którymi może się obciążyć osobę, jak również na nałożoną tu przez urząd sumę w wysokości ……….. złotych .

Z pisma z datą ………… urzędu , przygotowanego przez Pana/Panią …………… jest prośba do przejęcia z człowieka, podjęcia czynności dla osoby ……………….. względnie działania w imieniu osoby …………

Człowiek z zasady nie ma żadnych zastrzeżeń przeciwko temu, żeby się nie zgadzać z prośbą urzędu. W przypadku, kiedy ten człowiek powinien się zgodzić z tą prośbą, to urząd reprezentujący władzę państwową jest do tego zobowiązany, temu człowiekowi tą odpowiednią sumę w wysokości …………………….. złotych w celu dokonania płatności w imieniu tej osoby oddać z góry do dyspozycji i żeby przez to samo, temu człowiekowi wyrównać szkody w tej samej wysokości.

Dlatego przez to uprasza się , wobec tego, przez urząd numerowanego i w imieniu osoby ………………. ustalonego terminu płatności sumy w wysokości …………………. złotych łącznie z odszkodowaniem w wysokości …………………. złotych, które nałożone są człowiekowi, temu człowiekowi, któremu osoba ………………… podporządkowana jest urzędowi,  w gotówce, przykładowo przez przekaz pocztowy albo przez komornika o doręczenie.

Ma się rozumieć, że jest ten w piśmie z dnia …………, ( doręczony w ………. ) ustalony urzędowo termin płatności do dotrzymania.

Bez korzystania z praw osoby

( podpis w piśmie szkolnym)

Załącznik :

Pismo z ……………… jako własność Rzeczpospolitej Polskiej zwrot w oryginale zwany _________________________________________

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Uwaga !

Podpisywać należy się podpisem szkolnym i wypełnić wg poniższego przykładu. Należy sprządzić fotokopię i odesłać tę kopię wraz z załącznikiem; oryginałem rachunku, itp. (oryginał listu i kopię rachunku zatrzymujemy dla siebie!), listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Nieustraszona lekarka dalej komentuje:

“Jakie to w sumie jest śmieszne i tragiczne zarazem, że za pomocą ton papierowych pogróżek, umotywowanymi i grożącymi jakimiś paragrafami wobec „podmiotów prawnych” czyli uznanych za martwe na papierze osoby wyłudza się od nich, straszy „zarazami” i rabuje olbrzymi kapitał, który wypracowali sobie YWI LUDZIE będący najczęściej nieświadomymi ofiarami dla tej całej armii pasożytniczej sitwy począwszy od „rządów” z „kościołami” i całej administracji państwowej wraz ze wszystkimi „służbami” i propagandą „literacką” z telawizją na czele !!!

Jednak Państwo to My , ZYWI LUDZIE, którzy powinni jak najszybciej „z martwych wstać”, z talmudycznego bezprawia okupanta, który zbudował swą potęgę za pomocą papierowych kłamstw począwszy od „pisma świętego” i wzbogacił się tylko bandyckim łupem terroryzując i ograbiając ludzi w biały dzień „urzędowo”, mając do tego tylko teoretyczny „podmiot prawny” wraz ze wsparciem policji opłacanej z podatków obywateli i których to policja powinna za to chronić przed bandytyzmem „państwowym” !!! “

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

                                                                                  Łowicz, 30.09.2015r.

Teresa Wojda

Os. Kostka 12/9

99-400 Łowicz                                                                                                          

Paweł Prządka

Prezes Zarządu

PGE Obrót S.A.

Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

35-065  Rzeszów

Dotyczy:

Waszego pisma : faktura VAT nr. 41005146/00001/ 0140 z dnia 14.09.2015r., które z punktu widzenia urzędu, oznaczone jest jako „przeciw“.

Osoba: Teresa Wojda, zam. Os.Kostka 12/9, 99-400 Łowicz, jest podmiotem prawnym, którego autorem jest Rzeczpospolita Polska.                               Kompetencja administracji co do osoby Teresy Wojda, zam.Os.Kostka 12/9, 99400 Łowicz, w swej funkcji jako podmiot prawny, jest z przepisu rzeczą władzy państwowej, tu Rzeczpospolitej Polskiej. To samo wynika również z prawa autorskiego.

Człowiek, któremu ta osoba podporządkowana jest urzędowo, jest natomiast żadnym produktem państwowej władzy. On nie jest identyczny z tą osobą w swej funkcji jako podmiot prawny i nie jest autorem tej osoby.

Kompetencją i zobowiązaniem wszelkiej państwowej władzy wobec człowieka jest to przede wszystkim, żeby poważać ludzką godność i ją ochraniać (patrz m.in. Konstytucja EU i wcześniej wydana korespondencja pisemna, z której to pełna treść została pobrana.)

Jedynym poszkodowanym poprzez urząd stwierdzonej szkody, która jednej osobie zostaje nałożona jako obciążenie jest zawsze człowiek. Autor dotyczącej osoby, tu Rzeczpospolita Polska, odpowiada za wyrównanie tego, wobec poszkodowanego, co osoba z nałożonym obciążeniem.

Człowiek z zasady nie odpowiada za szkody osoby. Tylko w przypadku, w którym człowiek chce rościć sobie osobę względnie prawa osoby i czym daje swoją zgodę na przełożenie praw i obowiązków na człowieka, przekłada się również odpowiedzialność na człowieka.

Uprasza się przyjąć do wiadomości, że ten człowiek, któremu Rzeczpospolita Polska przyporządkowała osobę Teresa Wojda, nie może rościć żadnych praw wobec tej osoby (podmiotu prawnego), nie ma woli działania dla tej osoby i nie jest wolą przejmowanie zobowiązań tej osoby w nadzorze administracyjnym.

Zgoda na przełożenie praw i obowiązków osoby Teresy Wojda na człowieka, któremu ta osoba jest urzędowo podporządkowana, nie znajduje się. Autor, Rzeczpospolita Polska jest dlatego jedynym posiadaczem praw i obowiązków osoby prawnej, osoby Teresy Wojda. Ona odpowiada za osobę Teresy Wojda, w odróżnieniu do człowieka.

Odpowiedzialność autora rozprzestrzenia się na wszelkie roszczenia, którymi może się obciążyć osobę, jak również na nałożoną tu przez urząd sumę w wysokości 141,42 złotych. Z pisma z datą 14.09.2015r. urzędu, przygotowanego przez Pana pracownika, jest prośba do przejęcia z człowieka, podjęcia czynności dla osoby Teresy Wojda względnie działania w imieniu osoby Teresy Wojda. Człowiek z zasady nie ma żadnych zastrzeżeń przeciwko temu, żeby się nie zgadzać z prośbą urzędu.

W przypadku, kiedy ten człowiek powinien się zgodzić z tą prośbą, to urząd reprezentujący władzę państwową jest do tego zobowiązany, temu człowiekowi tą odpowiednią sumę w wysokości 171,42 złotych, w celu dokonania płatności w imieniu tej osoby oddać z góry do dyspozycji i żeby przez to samo, temu człowiekowi wyrównać szkody w tej samej wysokości.

Dlatego przez to uprasza się, wobec tego, przez urząd numerowanego i w imieniu osoby Teresy Wojda, dotrzymanie 14-dniowego  terminu płatności od daty otrzymania niniejszego pisma, sumy w wysokości 171,42 złotych wraz z odszkodowaniem w wysokości 171,42 złotych, stanowiących łącznie sumę 342, 84 złotych (słownie: trzysta czterdzieści dwa złote, osiemdziesiąt cztery grosze), które nałożone są człowiekowi, temu człowiekowi, któremu osoba Teresy Wojda podporządkowana jest urzędowi, w gotówce, przykładowo przez przekaz pocztowy albo przez komornika, o doręczenie.                                                                                                

Bez korzystania z praw osoby zwanej Teresa Wojda

czytelny podpis

Załącznik :

Pismo z 14.09.2015r. jako własność Rzeczypospolitej Polskiej zwrot w oryginale.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

potwierdzenie odbioru z pge (2)foto potwierdzenia z pge 2 002

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname PGE OBROT S A
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil
L D-U-N-S® Nummer 422171454
L Geschäftssitz Ul. 8 Marca 6
L Postleitzahl 35-959
L Postalische Stadt Rzeszow
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 178656345
W Fax Nummer 178656001
W Name Hauptverantwortlicher Mical Stanislaw Zbigniew
W Tätigkeit (SIC) 4911

Weitere Optionen:

Möchten Sie zurück zur UPIK® Suche?
Bitte auf UPIK® Suche klicken.

UPIK Suche

Sie möchten kostenlos Ihre Stammdaten ändern?
Sie müssen sich zuvor identifizieren.
Dann bitte hier klicken:
Daten ändern

Sie finden keine entsprechende D-U-N-S® Nummer im aktuellen UPIK® Bestand oder möchten kostenlos eine neue D-U-N-S® Nummer beantragen?
Bitte auf Neu anlegen klicken.

 
8 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 26 października 2015 w Bez kategorii

 

Masowe wystąpienia z kościoła drogą do wolnej Polski !

„Wstyd mi przed moimi dziećmi iż wciąż figuruje w tej pedofilskiej organizacji jako katolik. Może wreszcie teraz – w jedności siła! Jeszcze raz dzięki – Kościół katolicki zbyt długo stał ponad prawem…”

Papieżhttp://wystap.pl/po-trupie-instrukcji-biskupow-do-wolnej-polski/

Po trupie instrukcji biskupów do wolnej Polski.

Widmo krąży po Europie – widmo wystąpień z Kościoła. Wszyscy księża w Europie połączyli się w świętej nagonce przeciw temu widmu – kardynał Opus Dei Julián Herranz Casado, Konferencja Episkopatu Polski, arcybiskupi Walencji i Madrytu,proboszcz Mario Manente z Fossalta di Piave w północnych Włoszech, Wikariat Rzymubiskupi Mende i Carcassonne we Francjibiskup anglikański Nicholas Baines z Angliiproboszcz we wsi Vyšný Orlik na Słowacji a także arcybiskup La Plata Hector Aguer w Argentynie. Gdzie jest taki biskup, który by nie otumaniał maluczkich już to kanonem 849 Kodeksu Prawa Kanonicznego, już to Sądem Ostatecznym czybrakiem zapisów na członka parafii”, jak uroczo nazwał Chrzest Święty ksiądz infułat Edmund Łagód, a co udało się tak dobrze, że sami apostaci maszerują pod sztandarem Episkopatu Polski sądząc, że maszerują pod sztandarami „laïcité”? Dwojaki wniosek wypływa z tego faktu. Występowanie z Kościoła zostało uznane przez wszystkich duchownych za potęgę, która może im zagrozić i której wydali wojnę trzydziestoletnią. Po drugie – czas już wreszcie, aby w sprawie występowania z Kościoła przedstawić fakty i formularze do skonfrontowania z bajkami o „wszczepieniu w Mistyczne Ciało Chrystusa”. W tym celu w tym samym mieście gdzie ponad półtora wieku temu narodził się komunizm czyli w Londynie zebrałem na ten temat informacje z całego świata – z Argentyny, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Włoch, Słowacji i z Komisji Europejskiej oraz pracując na przekór zdrowemu rozsądkowi i własnym kolegom w ciągu dwóch miesięcy przygotowałem najlepszy portal o występowaniu z kościołów na świecie. Niech drży III Rzeczpospolita Polska przed akcją bezpośrednią swych niepotrzebnych obywateli. „Psy i szczury” nie mają w niej nic do stracenia oprócz swego upokorzenia.

Chyba jeszcze nigdy w historii Polski Kościół katolicki nie strzelił sobie tak wielkiego gola do własnej bramki. Misterna gra z apostatami prowadzona przez kilka lat miała zakończyć się rozwiązaniem problemu instrukcją prewencyjnie zapobiegającą wpadnięciu przez kogoś na trop ustawy o ochronie danych osobowych. Umożliwił to wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawie Zbigniew Kaczmarek przeciwko Edmundowi Łagódzie z 29 maja 2006 (I A Cz 423/06). Sąd postanowił nie zauważyć powołania się na tę ustawę w zażaleniu z 4 kwietnia. Od początku GIODO starał się o sprawie nie dowiedzieć (jak zresztą później o sprawie z powództwa Stanisława Pasierba o ujawnienie listy ofiarodawców parafii w Łukawcu). O wniesieniu kasacji do Sądu Najwyższego rzecz jasna w obu przypadkach nie było mowy. Panowie obywatele wrócili do swych nor. To upewniło biskupów, że nikt nie będzie bronił ani ustawy ani praw Polaków, zaś sami apostaci nic o niej nie wiedzą. 27 września 2008, aby – z jednej strony – zatrzymać występowanie z Kościoła a z drugiej – wprowadzić do tego tematu jeszcze więcej dezinformacji, triumfalnie ogłosili więc swoje „Zasady postępowania w sprawie formalnego aktu wystąpienia z Kościoła”. Skorzystali z doświadczeń swoich włoskich kolegów, którzy wydali dokumenty w tej sprawie w październiku 1999 i listopadzie 2002 roku. We Włoszech nie zapobiegło to doprowadzeniu – dzięki włoskiemu „GIODO” prof. Stefano Rodota – do podlegania Kościoła ustawie i w Polsce – jeśli tylko sądy będą pilnować kopyta a nie szukać powodów do wydania wyroku na korzyść kurii – też nie zapobiegnie.

Jedyne, co w tej instrukcji jest naprawdę ważne to punkt 14: „Treść wpisu w księdze ochrzczonych na marginesie aktu chrztu odstępcy (zob. kan. 535 § 2) winna brzmieć: »Dnia …….. w Parafii…….. w …… formalnym aktem wystąpił(a) z Kościoła katolickiego«”. Teraz wszystko co trzeba zrobić to wykazać, że księża mają obowiązek honorować listy w tej sprawie. Wystąpienie z Kościoła to nie kwestia „skazania się na piekło” (to akurat zapewnia publiczne powiedzenie „Nie wierzę w Ducha Świętego”) czy anulowania chrztu (w tej sprawie trzeba prosić papieża żeby zmienił kanon 849) lecz tylko i wyłącznie dokonania adnotacji o której mówi punkt 14. Parafrazując Kanta – tyle jest w każdej apostazji prawdy ile jest w niej ustawy o ochronie danych osobowych. To co pozostało do zrobienia to „nic” w porównaniu z batalią, którą musieli stoczyć Włosi przed wydaniem „Actus formalis” 13 marca 2006 roku. A jednak to im się udało podczas, gdy polscy apostaci nawet po ich sukcesie błądzili jak dzieci we mgle, co nie przysparza im chluby.

Na razie z instrukcji cieszą się biskupi a nie podoba się ona kilku milionom Polaków o światopoglądzie świeckim i antyklerykalnym. Wkrótce role się odwrócą i kilka milionów Polaków będzie się z niej cieszyć a biskupi wpadną w panikę. Ja powiem wtedy arcybiskupowi Andrzejowi Dziędze za Saulem: „Pan wydał Waszą Ekscelencję w moje ręce” (1 Sm 23,7). Instrukcja ustawiła biskupów w opozycji do ustawy z powodu czego muszą przegrać na własną prośbę. Mówiąc Leninem, biskupi sprzedali nam sznur na którym ich powiesimy. Wpadli we własne sidła ponieważ w 2008 roku nic nie zapowiadało katastrofy, wszystko zaś działało na ich korzyść. Po pierwsze ogóle podbicie państwa. Po drugie koncesjonowana opozycja czyli apostaci, którzy – w dobrej wierze – nie tylko robili to co im się powiedziało, ale sami pytali co mają robić (!). Po trzecie zasłony milczenia i dezinformacji. Po czwarte brak kontaktów zagranicznych. Po piąte całkowity brak znajomości podstaw prawnych. I po szóste, co wynika automatycznie z piątego – oddzielenie występowania z Kościoła od innych aspektów ustawy o ochronie danych osobowych. Portal www.wystap.pl bierze na cel wszystkie te elementy.

Po stronie Kościoła są podbite („odzyskane”, jak mówi się w PiS) instytucje państwowe i jego najskuteczniejsza broń – manipulacja i dezinformacja. Po naszej stronie stoi prawo. Dla tych, którzy chcą skorzystać z zamieszczonych tu formularzy nie mam nic do zaoferowania tylko krew, trud, pot i łzy. Potwarze, kalumnie i znieważenia. Taka jest cena prawdziwej walki o wolność i własny kraj z Kościołem katolickim. W odróżnieniu od używania opium dla apostatów, które sam zaoferował. Będziemy walczyć proces za procesem pośród krzyków, wściekłości i nienawiści. Mogę jednak obiecać, że będę od początku do końca z każdym, kto stanie do tej walki.

Wiem czym jest poczucie ukradzionego kraju. W ciągu ostatnich 20 lat Kościół katolicki wyssał ponad 100 miliardów złotych. 3 lipca 2006 roku Wiceprezes Rady Ministrów Ludwik Dorn, po to żeby dać mu kolejne miliardy, naszczał na wyrok Sądu Najwyższego z 19 grudnia 1959 r. (sygn. akt: 1 CO 42/5) – pokazując tym co mają do powiedzenia sądy kiedy chodzi o Kościół katolicki oraz gdzie sam ma prawo i sprawiedliwość. Na początku „transformacji” złamano Trybunał Konstytucyjny, który jest już w Polsce niepotrzebny (bez obrazy Pani Profesor Łętowskiej) – wystarczy zapisać w Konstytucji, że prawica ma stu posłów więcej niż ma i wyjdzie na to samo a taniej. Komisja Majątkowa to bękart z nieprawego łoża w którym w 1989 roku wylądował Episkopat Polski ze zdychającym PZPR, służący do okradania Polaków i łamiący prawa człowieka, jak uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka 21 września 2004 roku. Wszyscy o tym wszystkim wiedzą. I co? I nic. Konstytucja RP z 1997 roku obowiązywała przez dwa dni – 17-go i 18-go października 1997 roku. 19-go o-mało-co posłowie AWS zawiesili krzyż w Sejmie żeby się poczuć jak u siebie w domu. Gwóźdź, który wbili był gwoździem do trumny naszej dwudniowej konstytucji. Jej pogrzeb odprawiło samo SLD. Od tego czasu Trybunał Konstytucyjny ciężko pracuje, by nikomu nie przyszło do głowy, że ma ona jakieś znaczenie. Wybitny polityk PO Marian Krzaklewski powiedział historyczne słowa: „łatwiej obalić rząd niż pół litra”. Przekonamy się teraz w boju czy równie łatwo będzie obalić do szczętu skompromitowaną nawet dla katolików formułę państwa rządzonego przez biskupów za pośrednictwem piątej kolumny w aparacie państwowym. Dwudniowa konstytucja III RP pokazuje lepiej niż cokolwiek innego, że jest to kraj, który powstał w wyniku wykiwania czerwonych przez czarnych w 1989 roku (czego reminiscencją jest kiełbasa wyborcza Rakowskiego – ustawy majowe, pisane jeszcze innym językiem). Skończy się zaś kiedy biskupi wykiwają samych siebie. Jest jednak wyjście z tego labiryntu, którym ze swych nor do Królestwa Wolskiego króla Jezusa I mogą wyjść tysiące Minotaurów, ściągając nad Wolskę światło księżyców Marsa. Odtąd Fobos i Deimos unosić się będą nad nią niczym duch Pański. Jeśli więc sądzisz, że metodami demokratycznymi niczego w Polsce nie można osiągnąć to wiedz, że masz całkowitą rację. Ale są jeszcze sądy. Dlatego to nie jest zwykła kampania tylko akcja bezpośrednia. To narodowe referendum w którym jedynym pytaniem jest „Czy chcesz aby Kościół rządził Polską?”. Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „nie” to zmień to wysyłając ten formularz. Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „tak” to zrób to co zawsze robicie – wymyśl sobie jakiś powód i napisz do prokuratury, że obraziłem Twoje uczucia religijne. Jeśli jest Ci wszystko jedno to idź do diabła. A jeśli uważasz, że jesteś uczciwym Polakiem i nie masz sobie nic do zarzucenia, bo robisz to przez gumę i głosujesz na PO to idź do diabła tym bardziej. Od dzisiaj każdy Polak nosi buławę w plecaku i każdy może przejść do historii. Wystarczy jeden uczciwy proces a po trupie instrukcji biskupów dojdziemy do wolnej Polski. Jeśli ktoś powie, że walczymy z Kościołem to będzie oczywiście miał rację, ale będzie to oskarżenie Kościoła a nie nas. Tam gdzie wszystko jest polityczne tam walka o cokolwiek jest polityczna. Tam gdzie wszystko jest „wyjaśnione” i „uzgodnione” przez Kościół tam walka o cokolwiek jest walką z Kościołem. Dla nas taki zarzut to wręcz komplement a co najmniej dowód uznania świadomości obywatelskiej.

Uprzedzam drogich braci w Chrystusie a zwłaszcza JE abp Andrzeja Dzięgę – tu chodzi tylko o ustawę o ochronie danych osobowych. To już macie przegrane.Lasciate ogni speranza, voi ch’intrate. Ale jeśli zaczniecie fikać jak młode źrebię rzucając w starym stylu trochę dezinformacji, trochę kłamstw i trochę paragrafów to będzie jeszcze gorzej. Jeśli popełnicie błąd o którym jeszcze nie wiecie to na sali sądowej może dojść do największego dramatu Kościoła katolickiego w Polsce od internowania prymasa Wyszyńskiego. Wiem gdzie możecie iść i wiem gdzie będziecie chcieli iść – prosto do własnego dramatu. To co jest na tym portalu to tylko wierzchołek góry lodowej. Także żeby nie było, że nie uprzedzałem. Czasy wysyłania do dojenia krów się skończyły. Zadzwońcie do Madrytu i do Walencji. Dajcie Serzyckiemu do podpisania nową instrukcję. Zmieńcie punkt 11, bo pójdzie na pierwszy ogień. I poważnie przemyślcie czy lepiej nie odpuścić, bo gra jest skończona a zachowa to Was od tragedii, które dopiero mogą nastąpić. Drodzy bracia w Chrystusie. Horror ma twarz a wy musicie zaprzyjaźnić się ze swoim horrorem. Ja nim jestem. Mnie torturujcie, zabijcie i spalcie, bo poznałem wasze mysterium iniquitatis. Est Deus, est scelerum vindicta, est poena malorum: unde putes minime venire, venit.

Ten portal nie jest czymś gotowym ani skończonym – przeciwnie, wszystko co zrobiłem jest tylko pierwszym etapem. To czy będzie ostatnim nie zależy już ode mnie.

Wstańcie, chodźmy.

Maciej Psyk

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

KOMENTARZE

skomentuj

 • @
  „Założyciel Wystap.pl Maciej Psyk został za te osiągnięcia nagrodzony tytułem Racjonalisty Roku 2013 i nagrodą specjalną Wicemarszałkini Sejmu Wandy Nowickiej za budowę świeckiego państwa”
  http://ateisci.org/wystap-z-kosciolaTo ta pani od Palikota, która robiła interes na promowaniu aborcji w Sejmie?
  Następny wpis będzie o aborcji jako „drodze do wolnej Polski”??

 • @ LOWPORO

  Omijaj Kościół z daleka!!!

  Żaluję, że Kościół nie ma władzy, ani policji aby ciebie pałkami wygonić z Kościoła. Nie zapomnij zabrać „ninanonimowej” ze sobą.

 • Pan Bog patrzy, palcem kiwnie a zylka w mozgu peknie.
  🙂
 • czy Wy wiecie o tym, że…
  Jak komuś odbierzecie Wiarę, to będą Was obciążać jego grzechy?
 • 1*
  Ten artykuł to przegięcie. Wiem że Kościół jako instytucja jest przeżarty korupcją i trzeba brać z rezerwą słowa hierarchów, którzy nie służą Bogu, tylko syjonowi i Mamonie. Ale Kościół jako Wspólnota założona przez Chrystusa jest wieczny i „bramy piekielne go nie przemogą”. Też mnie frustruje to, że hierarchowie stają po stronie wrogów Polski. Ale ten artykuł przypomina propagandę Urbana.
 • @Jan Paweł 08:51:35….Jak komuś odbierzecie Wiarę…
  Przecież ten post nie jest o Wierze, tylko o występowaniu ze związku wyznaniowego.
 • @staszek kieliszek 04:57:23….Pan Bog patrzy…
  Pełna zgoda….
  Tylko jaki ma to związek z treścią postu o rezygnacji z bycia członkiem organizacji religijnej?Przecież ludzie przez wieki to robili i mimo ekskomunik żyli dalej?

  Cała Polska była ( może ciagle jest?) ekskomunikowana po bitwie pod Grunwaldem i ….wzrastała tylko w w swojej potedze międzynarodowej. W zapomnienie poszedł i to na długo przed utratą niepodległości fakt, że Jagiełło ustanowił 15 lipca świętem narodowym “po wsze czasy!”

  NAPRAWDĘ NIE ROZUMIEM EMOCJI ZWIĄZANYCH Z WYSTEPOWANIEM ZE STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH PAPIEŻOWI.

 • ——— koś mnie wzywał ::)))

  —Pan BÓG ZROBIŁ pstryk ! i SZLAG TRAFIŁ -watykańską synagogę szatana -.

  http://cyryl.blox.pl/2014/08/Dlaczego-Watykan-tak-nienawidzi-Polske-i-Polakow.html

 • Pierdoły
  Szkoda słów.
 • @ninanonimowa 15:02:31
  Z tego co piszesz wynika, ze synagogi szatana to .. Watykan.
  Puknij się w głowę, idiotko. Trzy razy! Jak w pusty konfencjonał.
 • @Zbigniew Jacniacki 12:31:33
  Co t..
  Co to za „Wiara”, którą może ktoś odebrać? Tak po pierwsze.
  U „występujących” można docenić odwagę.
  Pozdrawiam.
 • @Zdzich 17:04:46
  PS: Pierdół nie czytam i nie oglądam, ciekaw jednak nieco o czym post (?)
 • FAKTY !!!!
  ENPLHomeAktualnościMultimediaPlikiKalendarzWarsztatyForumKsięga GościLinkiMapa strony
  Himavanti Ezoteryka Mistrzowie StopPedofilom PSI Uzdrawianie Artykularnia
  Papież Benedykt XVI skazany na 25 lat pozbawienia wolnościMiędzynarodowy Trybunał d/s Zbrodni Kościoła i Państwa

  Międzynarodowy Trybunał d/s Zbrodni Kościoła i Państwa działa w 15 krajach, jest legalnie powołanym Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości o charakterze karnym, powstał na bazie prawa anglosaskiego, gdzie każda grupa sędziów i obywateli ma prawo powołać trybunał do ścigania szczególnie odrażających zbrodni. Pracujemy nad powołaniem oddziału w Polsce. Nie jest to jakiś „fake”, tylko legalna, umocowana prawnie organizacja międzynarodowa zajmująca się ściganiem zbrodni przeciwko ludzkości. Może karać poszczególne osoby fizyczne. Kościelni ludobójcy i pedofile chcieliby zrobić z takiego Trybunału fake i przemilczeć legalne wyroki Trybunału, to inna podła sprawka katolickich brzydali, ludobójców i pedofilów. Siedzibą Trybunału jest Bruksela, posiada oddziały w 15 państwach, w tym we Włoszech.

  Jakoś w krajowej prasie III RP zwanej Polską na razie o tym cicho a tu takie rzeczy się dzieją….
  W dniu 25.02.2013 Międzynarodowy Trybunał ds. Zbrodni Kościoła i Państwa wydał wyrok skazujący Elżbietę Windsor królową Anglii, głowę kościoła katolickiego Josepha Ratzingera (i poniekąd sam kościół katolicki jako organizację) oraz Stephen-a Harper-a – premiera Kanady na 25 lat bezwarunkowego pozbawienia wolności oraz na konfiskatę dóbr… W przypadku papieża konfiskata ma dotyczyć dóbr Watykanu, dlatego papież musial ustąpić, gdyż wiedział o spodziewanym wyroku karnym… Wyrok uprawomocni się 4 marca 2013 roku, stąd abdykacja w trybie nagłym z dniem 28 luty 2013, przed uprawomocnieniem się wyroku karnego. Jest to wyrok na mocy orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) z siedzibą w Brukseli nr. 022513-001. Kwestia jak najbardziej do sprawdzenia, przy czym osoby posługujące się językiem angielskim będą miały znacznie łatwiej… Wypowiedź biskupa Pieronka z połowy lutego 2013, że papież i kościół katolicki mają poważniejsze problemy niż pedofilia, wydaje się teraz całkiem zrozumiała.

  To wszystko tłumaczy szybką abdykację papieża Józefa Ratzingera aka Benedykt XVI i jeszcze szybciej organizowane konklawe… Osobom, które o prawnych problemach Watykanu nigdy nie słyszały dodamy, że zaczęły się one z dniem 14.02.2011 w momencie złożenia doniesienia przez doktorów prawa Christian-a Sailer, Gert-Joachim-a Hetzel i prof. Luis Moreno Ocampo o popełnieniu przestępstwa przez dr Josepha Ratzingera, Papieża Kościoła Rzymsko-Katolickiego z powodu popełnienia zbrodni przeciw ludzkości, zgodnie z art.7 Statutu MTK… 59 stronicowy dokument wylicza wszelkie zbrodnie kościoła rzymsko-katolickiego, które nie były sądzone dotąd tylko dlatego, że wyszły one z instytucji, na której czele stoją “najwięksi dygnitarze”, którzy wydają się stać ponad wszelkimi czynami karalnymi. Tradycyjna służalczość wobec dostojników Kościoła katolickiego zabiła wszelkie poczucie praworządności.

  W dokumencie opisano trzy przestępstwa przeciwko ludzkości, za które dr Joseph Ratzinger, jako były kardynał, a obecnie papież jest odpowiedzialny karnie i ścigany dożywotnio, bez przedawnienia z mocy Prawa Międzynarodowego.

  1. Utrzymywanie i kierowanie ogólnoświatowym totalitarnym, przymusowym reżimem, który uciska swoich członków za pomocą gróźb budzących strach i szkodzących zdrowiu.

  2. Utrzymywanie siejącego śmierć zakazu używania prezerwatyw także wtedy, kiedy istnieje zagrożenie zakażeniem HIV/AIDS.

  3. Utworzenie i utrzymywanie ogólnoświatowego systemu tuszowania i ułatwiania przestępstw seksualnych przez księży katolickich, co jest pożywką dla coraz to nowych przestępstw.

  4. Odpowiedzialność za ludobójstwo indiańskich, niechrześcijańskich dzieci w Kanadzie.

  Jak ktoś chce bardziej zgłębić temat załączamy link do obszerniejszego streszczenia powyższego dokumentu na stronie Trybunału. Jeżeli chodzi o decyzję z 25 lutego 2013 to źródło, można tam też znaleźć link nawet do filmu na YT (angielski) i zdjęcia wydanego wyroku… Znającym angielski zamieszczamy orzeczenie z Brukseli a osobom nie posługującym się angielskim streszczamy z grubsza co postanowił sąd…

  Ryc. Papież Benedykt XVI skazany przez Trybunał Karny na 25 lat więzienia

  Papież Benedykt XVI skazany na 25 lat więzienia

  25 lat więzienia: Wyrok karny na papieża Benedykta XVI

  Oto oryginalna treść informacji Trybunału ITCCS z Brukseli:

  Pope Benedict will go to jail for twenty five years for his role in Crimes against Humanity, and Vatican wealth and property is to be seized, according to today’s historic verdict of the International Common Law Court of Justice.
  (Papież Benedykt zostaje skazany na 25 lat pozbawienia wolności za rolę jaką odegrał w zbrodniach przeciwko ludzkości a dobra materialne Watykanu zostaną zajęte przez komornika sądowego)
  The verdict read in part, (orzeczenie przysięgłych)
  „We the Citizen Jury find that the Defendants in this case are guilty of the two indictments, that is, they are guilty of committing or aiding and abetting Crimes against Humanity, and of being part of an ongoing Criminal Conspiracy”
  (My przysięgli uznajemy oskarżonych winnych zarzucanych im czynów tj. ludobójstwa i bycia stroną w zmowie o charakterze kryminalnym)
  The Jury ruled that each Defendant receive a mandatory twenty five year prison sentence without parole, and have all their personal assets seized.
  (Sąd orzeka wyrok 25 lat bezwarunkowego pozbawienia wolności i konfiskatę wszelkich osobistych dóbr)
  The Court went on to declare in its Order No. 022513-001,
  (nr orzeczenia sądowego No. 022513-001) „The Defendants are ordered to surrender themselves voluntarily to Peace Officers and Agents authorized by this COURT, having been found Guilty as charged.
  (Sąd nakazuje oskarżonym oddać się dobrowolnie w ręce wymiaru sprawiedliwości jako że zostali uznani winnymi)
  „The Defendants have seven days from the issuing of this ORDER, until March 4, 2103, to comply. After March 4, 2013, an International Arrest Warrant will be issued against these Defendants”.
  (Oskarżeni mają czas 7 dni tj. do 4 marca 2013 roku na dobrowolne stawienie się przed wymiarem sprawiedliwości inaczej zostanie wydany międzynarodowy nakaz aresztowania)
  The guilty parties include Elizabeth Windsor, Queen of England, Stephen Harper, Prime Minister of Canada, and the head officers of the Catholic, Anglican and United Church of Canada. (A complete copy of the Verdict, the Court Order and a list of the Defendants is enclosed on the accompanying you tube link).
  (Osoby uznane za winne to królowa anglii, premier kanady i czołowi przedstawiciele kościołów katolickiego, anglikańskiego i zjednoczonego kościoła kanady… kompletny wyrok i lista osób których on dotyczy w linku na YT)
  The guilty verdict followed nearly a month of deliberations by more than thirty sworn Citizen Jurors of the 150 case exhibits produced by Court Prosecutors.
  (Wyrok wydany został po miesięcznej naradzie ponad 30 przysięgłych rozpatrujących 150 zgłoszonych przypadków)
  These exhibits detailed irrefutable proof of a massive criminal conspiracy by the Defendants’ institutions to commit and conceal Genocide on generations of children in so-called Indian residential schools across Canada.
  (Rozpatrywane przypadki stanowią niezbity dowód działalności przestępczej prowadzonej przez oskarżonych i popełnienia przez nich ludobójstwa na dzieciach w szkołach na terenie całej Kanady )
  None of the Defendants challenged or disputed a Public Summons issued to them last September; nor did they deny the charges made against them, or offer counter evidence to the Court.
  (Żaden z oskarżonych nie podjął swojej obrony ani nie odrzucił żadnego z oskarżeń ich dotyczących i przedstawionych im we wniosku publicznym z września 2012 roku, nie zostały też przedstawione żadne inne dowody w sprawie)
  „Their silence told me a lot. Why wouldn’t innocent people defend their own reputation when accused of such horrible things?” commented one Juror, based in England.
  (Słowa jednego z przysięgłych: ich milczenie mówi samo za siebie… dlaczego niewinna osoba nie miałaby bronić siebie i swojej reputacji w momencie kiedy jest oskarżana o tak straszne zbrodnie?)
  „These crimes were aimed at children, and were a cold and calculated plan to wipe out Indians who weren’t Christians. And the defendants clearly are still covering up this crime. So we felt we had to do more than slap their wrist. The whole reign of terror by state-backed churches that are above the law has to end, because children still suffer from it”.
  (Zbrodnie te były wymierzone w dzieci i były chłodno realizowanym planem pozbycia się dzieci wyznających religię inną niż chrześcijańska… chodzi o potomków indian i Eskimosów zamieszkujących dzisiejszą kanadę… sami oskarżeni wciąż podejmują działania w celu zatuszowania tych zbrodni więc uznaliśmy, że musimy zrobić więcej niż tylko „dać oskarżonym po łapach”…..chyba tak można to przetłumaczyć (brakuje zwrotu polskiego). Rządy terroru instytucji kościelnych wspieranych przez instytucje państwowe i będących przez to ponad prawem muszą się skończyć, bo głównymi tego ofiarami są dzieci)
  The Court’s judgement declares the wealth and property of the churches responsible for the Canadian genocide to be forfeited and placed under public ownership, as reparations for the families of the more than 50,000 children who died in the residential schools.
  (Sąd orzeka także że wszelkie dobra należące do kościołów zamieszanych w ludobójstwo dzieci zostaną przejęte i oddane jako odszkodowania rodzinom ponad 50.000 dzieci, które zginęły w szkołach z internatem, których dotyczy sprawa)
  To enforce its sentence, the Court has empowered citizens in Canada, the United States, England, Italy and a dozen other nations to act as its legal agents armed with warrants, and peacefully occupy and seize properties of the Roman Catholic, Anglican and United Church of Canada, which are the main agents in the deaths of these children.
  (Sąd daje także prawo obywatelom Kanady, USA, Anglii, Włoch i innych krajów wymienionych dokładnie w werdykcie sądowym do zajmowania mienia kościołow odpowiedzialnych za dzieciobójstwo)
  „The verdict of the Court is clearly that these criminal church bodies are to be legally and practically disestablished, and their stolen wealth reclaimed by the people. Justice has finally begun to be be served. The dead can now rest more easily.”
  (Werdykt sądu stanowi jasno, że winne zbrodniom kościoły zostaną zgodnie z prawem rozwiązane a zagrabione przez nich bogactwa zostaną zwrócone ludziom… sprawiedliwości ww końcu stanie sie zadość)
  Court officers are delivering the Order to all the Defendants this week, including to the Canadian Prime Minister, the Queen of England and to Joseph Ratzinger, the retiring Pope Benedict who is avoiding arrest within the Vatican after suddenly resigning two weeks ago.
  (Administracja sądowa dostarczy zasądzone wyroki wszystkim oskarżonym w ciągu tygodnia od zapadnięcia wyroku… włączając w to królową… kanadyjskiego premiera…i papieża, którego nagła abdykacja nie uchroni przed sprawiedliwością)
  The citizens’ arrests of these and other Defendants will commence on March 4 if they do not surrender themselves and their assets, as per the Court Order.
  (Jeżeli oskarżeni nie stawią się do 4 marca 2013 roku dobrowolnie celem odbycia kary zostanie wydany nakaz aresztowania)
  These actions will be filmed and posted at here in the coming week, along with further updates from the Court and its Citizen Agents.
  (Wszystkie akcje związane z tym tematem będą filmowane i zamieszczane na bieżąco)
  Issued by the Central Office,
  The International Tribunal into Crimes of Church and State
  (Siedziba centralna Międzynarodowego Trybunału d/s Zbrodni Kościoła i Państwa)
  25 February, 2013 Brussels

  ~~~ Chwieje się Babilon chwieje, lada dzień upadnie…

  Międzynarodowy Trybunał d/s Zbrodni Kościoła i Państwa
  Międzynarodowy Trybunał d/s Zbrodni Kościoła i Państwa działa w 15 krajach, jest legalnie powołanym Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości o charakterze karnym, powstał na bazie prawa anglosaskiego, gdzie każda grupa sędziów i obywateli ma prawo powołać trybunał do ścigania szczególnie odrażających zbrodni. Pracujemy nad powołaniem oddziału w Polsce. Nie jest to jakiś „fake”, tylko legalna, umocowana prawnie organizacja międzynarodowa zajmująca się ściganiem zbrodni przeciwko ludzkości. Może karać poszczególne osoby fizyczne. Kościelni ludobójcy i pedofile chcieliby zrobić z takiego Trybunału fake i przemilczeć legalne wyroki Trybunału, to inna podła sprawka katolickich brzydali, ludobójców i pedofilów. Siedzibą Trybunału jest Bruksela, posiada oddziały w 15 państwach, w tym we Włoszech. I dlatego z początkiem lutego 2013 roku totalitarny zbój Bendykt XVI Józef Ratzinger ogłosił swoją abdykację, a w w dniu 23 lutego 2013 zbój Benedykt XVI zwany także papieżem osobiście prosił o wstawiennictwo Prezydenta Włoch, żeby dostać we Włoszech immunitet przed wyrokiem Trybunału. I zamknął się w castel Gandolfo w dniu 28 lutego 2013, gdyż włoski oddział Trybunału z siedzibą w Rzymie przygotował procedurę obywatelskiego aresztowania tego zbrodniarza i dostarczenia go do więzienia celem poddania surowej karze 25 lat pozbawienia wolności.

  LINKI:
  Wszystkie oficjalne informacje sądowe o wyroku na papieża są tutaj:

 • http://itccs-polski.blogspot.com
  WYROK SĄDU:
  Bruksela, 22 lipca 2014W sprawie oskarżenia przeciwko Jorge Bergoglio et al. (Nr.18072014 – 002)
  Wyrok Magistratu Sądu Zwyczajowego, włącznie ze zgodnością większości decyzji i z wyjątkiem jednej odrębnej opinii.

  WERDYKT:

  Sąd Zwyczajowy oznajmia, że oskarżeni Jorge Mario Bergoglio, Adolfo Nicolas Pachon i Justin Welby są winni wszystkim zarzutom wymienionym w oskarżeniu o działania na szkodę ludzkości oraz osobistemu współudziałowi w handlu dziećmi, torturom i morderstwom dzieci. Wyrok jest prawomocny, zgodnie z Międzynarodowym Prawem Kryminalnym .
  W związku z powyższym Sąd skazuje oskarżone osoby na więzienie dożywotnie, bez możliwości pardonu i parolu. Sąd nakazuje natychmiastowe wykonanie wyroku poprzez powołane Drużyny Międzynarodowego Aresztu Obywatelskiego.
  Sad nakazuje także zajęcie posiadłości i odebranie dóbr osobistych oskarżonym osobom, na wieczną utratę, w celu częściowego zadośćuczynienia za ich przestępstwa.
  Autorytety Publiczne i Policja są pouczone do niesienia pomocy w aresztowaniach, lub odstąpienia
  od przeszkadzania wykonaniu tego WYROKU.
  WYROK SĄDU obowiązuje od dzisiejszej daty na podstawie prawomocnego autorytetu Międzynarodowego Prawa Zwyczajowego, jak i „jus gentium” – Prawa Narodów.

 • @Zdzich 17:04:46
  Skandaliczny i obraźliwy, niemerytoryczny wpis, atakujący personalnie kwalifikuje się do likwidacji jego konta na tym portalu ! Nie jest to pierwszy taki wpis „Zdzicha”, który pod Sendeckim obrażał, znieważał T.Wojda i M.Bejda, za pisanie o niepodważalnych faktach, ewidentnych dowodach !
  Osoba ukrywajaca sie pod pseudonimem „Zdzich” stawia się sama po stronie okupanta, po stronie wrogów Narodu Polskiego!
 • @Cheval Noir 16:02:51
  Niemerytoryczny wpis a przy tym wulgarne określenie narusza zasady !
  Następny tego typu będzie kasowany!
 • @Zdzich 02:18:21
  Tak, nie pisze ktoś kto ma BOGA w SERCU !
  Ten wpis „Zdzicha” jest ewidentnym dowodem i potwierdzeniem, że obrońcy kościoła nie mają argumentów a gotowi są stosować odwieczne metody terroru, zastraszania, niszczenia, mordowania inaczej myślących !
 • <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 23 października 2015 w Bez kategorii

 

Władze kościelne i rozgłośnie katolickie współdziałają w Holokauście na Narodzie Polskim !

Helis

Łowicz, 22.10.2015r.

Drodzy Rodacy !

Polski Obywatelski Ruch Oporu wielokrotnie występował do hierarchów kościelnych jak też do dyrekcji rozgłośni katolickich; Radia Maryja, Radia Victoria, aby opowiedzieli się po stronie okradanego i zniewalanego Narodu Polskiego oraz  ostrzegali przed zagrożeniami sprowadzanymi przez uzurpatorskie władze wszelkich szczebli.

Brak reakcji na nasze wystąpienia do: Biskupa Łowickiego, Episkopatu, Arcybiskupa Łódzkiego i innych Biskupów, proboszczów, kanoników i księży oraz rozgłośni katolickich, dowodzi ich współudziału w niszczeniu Narodu Polskiego i Polski !

 Wielokrotne próby przekonywania redaktorów Radia Victoria do ostrzegania przed niebezpieczeństwami spotkały się z odmową uzasadnioną zakazem księdza dyrektora i Biskupa Łowickiego.

Nie doszło do udziału T.Wojda w audycji Radia Maryja pt.: Piękna nasza Polska cała” z powodu zastrzeżenia redaktora aby skupić się wyłącznie na zagrożeniach związanych z podziemnym składowaniem skroplonego CO2 a całkowicie pominąć temat niebezpieczeństw związanych z oddaniem terytorium Polski w ręce niszczycielskich, obcych koncernów wydobywczych bogactw naturalnych. Takie zastrzeżenie było nie do przyjęcia dla naszej organizacji, bezkompromisowo występującej w obronie Narodu Polskiego, również na forum międzynarodowym (Petycja Parlamentu Europejskiego 0578-2012).

Należy przy tym dodać, że Radio Maryja słynie z promowania wydobywania gazu tzw. “łupkowego” jako szansy dla Polski a całkowicie pomija, że jest to nie tylko zagrożenie dla środowiska ale nade wszystko jest oddaniem terytorium Polski we władanie kartelu wydobywczego.

Polski Obywatelski Ruch Oporu zrodził się na gruncie Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, która powstała  w lutym 2011r. z potrzeby przeciwdziałania zagrożeniom, sprowadzanym przez władze publiczne wszelkich szczebli. Na forum ogólnopolskim zaistniała poprzez protest „Przeciw Naturze 2000”, „podziemnemu składowaniu C02 i wydobyciu gazu łupkowego”, umieszczony na  petycje.pl., oraz na protest przeciwko nowemu prawu geologicznemu i górniczemu: http://www.petycje.online.com.  

Inicjatywa wykazała się determinacją również w walce z innymi zagrożeniami jak np.: podzielniki ciepła, czy budowa ciągu zbiorników wodnych na rzece Bzurze, w ramach rozwoju obcego kulturowo rybołówstwa w powiecie łowickim.

https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/11/odwazne-polki-konfrontuja-zydlacki-pokaz-supremacji-w-lowiczu/

https://www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0

https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/17/batalii-o-zdrowie-o-czysta-wode-o-przyrode-o-zycie-ciag-dalszy/

Oto poniżej nasz artykuł o podjętych działaniach w obronie Narodu Polskiego:  

http://bejda.blogspot.de/2012/03/dlaczego-biskup-owicki-zakaza.html

W związku niebezpieczeństwem grożącym mieszkańcom Kutna, Łowicza i okolic, wynikającym z objęcia tego terenu:

 • koncesjami dla amerykańskiej firmy FX Energy Poland na rozpoznawanie i poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego, automatycznie z mocy ustawy zmieniającej się w koncesje na wydobywanie tychże węglowodorów (odwiert w Gołębiewie Nowym),
 • koncesją dla Elektrowni Bełchatów na deponowanie skroplonego CO2 w pokładach struktury geologicznej Wojszyce obejmującej wspomniany teren, (odwiert w Julianowie)

Teresa Wojda w imieniu Inicjatywy Obywatelskiej podjęła następujące działania:

  • telefoniczne rozmowy z radnymi powiatowymi, z kapłanami kilku parafii,
  • spotkanie z przewodniczącym rady powiatu łowickiego,
 • wielokrotne, bezskuteczne próby przekonania redaktorów Radia Victoria do ostrzegania społeczeństwa przed niebezpieczeństwami. Odmowę uzasadniono zakazem księdza dyrektora i Biskupa Łowickiego.
 • nawiązanie kontaktu z redaktorem Radia Maryja, który zaprosił T.Wojda do udziału w audycji „Piękna nasza Polska cała” z jednoczesnym zastrzeżeniem uniknia tematu gazu ziemnego a ograniczeniem się tylko i wyłącznie do tematu składowania CO2.Krytyczne wypowiedzi na temat wydobywania gazu ziemnego stanęłyby w sprzeczności z obraną przez radio linią popierania wydobycia gazu ziemnego.
 • przedstawienie zagadnień zagrożeń na forum Koła Gospodyń w Urzeczu (T.Wojda była wieloletnią, aktywną działaczką w latach 90- tych XX wieku ) połączone z wręczeniem stosownej korespondencji i wywieszeniem odezwy w oknie Domu Ludowego w Urzeczu.
 • wręczenie odezwy sołysowi w Sobockiej Wsi z intencją przekazywania od domu do domu.
 • rozdawanie wydruków odezwy w Bąkowie Dolnym, Wojszycach, Szewcach, Julianowie,
 • spotkanie z mieszkańcami wsi Julianów, gdzie jest już przygotowany odwiert do wstrzykiwania skroplonego CO2, na gruntach m.in. wójta gminy Krzyżanów. Jesteśmy w posiadaniu fotokopii postanowienia wójta gminy Krzyżanów, które można nazwać kuriozalnym wyrokiem śmierci dla mieszkańców nie tylko gminy Krzyżanów. Ten dokument został wydany bez uzasadnienia a co najgorsze bez podania do publicznej wiadomości. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wójt w swojej kampanii wyborczej, jesienią w 2010r. reklamował ten odwiert jako geotermalny przy tym obiecywał mieszkańcom doprowadzenie energii cieplnej do ich domostw.
 • spotkanie w Wojszycach z osobą, która poinformowała, że 26 lutego w Gajewie, gmina Żychlin, doszło do krótkotrwłego, wyraźnie odczuwalnego trzęsienia ziemi,
 • wywieszenie na 15 słupach ogłoszeniowych w Łowiczu „Odezwy do mieszkańców Łowicza, Kutna i okolic”,
 • wywieszenie odezwy na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łowiczu oraz rozdawanie małego formatu odezwy pracownikom tego urzędu.
 • akcja informacyjna w dniu 28 .02.2012r. przed i podczas sesji rady powiatu łowickiego, połączona z wyeksponowaniem przez delegację Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi baneru „Truciciele precz z naszej ziemi”. Akcja ta spotkała sie żywym zainteresowaniem mediów jak też przypadkowych petentów starostwa, radnych i zaproszonych na sesję gości – stypendystów starosty.
 • Przekazanie pisma przez T.Wojda do przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z jednoczesnym zaapelowaniem do radnych o szybkie uporanie sie z problemami kadrowymi i niezwłoczne podjęcie działań w obronie społeczeństwa przed katastroficznym zagrożeniem.
 • Na koniec wystąpienia T.Wojda zwróciła się do obecnej na sali młodzieży, aby ta zechciała zainteresować się zagrożeniami , bo „chodzi tu przecież o waszą przyszłość, Chciejcie tu żyć, tu jest wasze miejsce. Upomnijcie się o swoje prawo do życia w bezpiecznym środowisku”.

Uwaga !  Zdjęcia wprowadzone przez M.Bejda, która od sierpnia 2011 r. do lutego 2012r. była administratorem bloga:bejda.iddd.de, założonego przez K.Puzynę a podarowanego Inicjatywie Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, zostały wykasowane po bezpodstawnym i bezprawnym zlikwidowaniu kont: mariakonstancja2@gmail.com oraz lowobywatel@gmail.com  . Oto tytuły usuniętych zdjęć :Fotokopia postanowienia Wójta Gminy Krzyżanów z 2010r. na wykonanie otworu badawczego Kaszewy-1 w Julianowie k. Kutna. Odezwa w oknie Domu Ludowego w Urzeczu. Na 15 słupach ogłoszeniowych w Łowiczu widnieje nasza odezwa. Delegacja naszej inicjatywy w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu.Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU27 września 2014 00:21

J.E.Ks. Prof. Łowicz, 04.06.2013 r.

Biskup Łowicki

Andrzej Franciszek Dziuba

Wasza Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Biskupie,

W związku z brakiem reakcji na naszą prośbę z dnia 03.06.2013r. o spotkanie z Jego Ekscelencją ( prośba w załączeniu, bez nr. przyjęcia na dziennik kurii, z polecenia Prałata Wronki ) zwracamy się z prośbą o pomoc w ratowaniu terenu Diecezji Łowickiej przed planami zniszczenia na wskutek realizacji polityki rządu, który sprawuje władzę w Polsce nielegalnie, ponieważ został wyłoniony w wyniku sfałszowanych wyborów. Władze wszelkich szczebli w Polsce nie mają dokumentów potwierdzających posiadanie legitymacji prawnej Narodu Polskiego do sprawowania władzy w Polsce, Ojczyźnie Narodu Polskiego, co sprawcy potwierdzili w skierowanej do nas korespondencji.

Na nasz list z dnia 21.03.2012r. skierowany do Jego Ekscelencji do dziś nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

W Łowiczu powstała baza hydroszczelinowania na ul. Ekonomicznej 2 a jej otwarcie planowane jest w czerwcu 2013r. Z tej bazy, lada moment, będzie wyjeżdżać codziennie ponad 200 ciężkich pojazdów z toksycznymi mieszankami w celu obsługi odwiertów geologicznych węglowodorów na terenie Diecezji Łowickiej jak też na dwie trzecie terytorium Polski. Spowoduje to niewyobrażalne i nieodwracalne szkody dla środowiska życia człowieka a więc baza ta stanie się bramą do piekła w Polsce. Prokurator Rejonowy w Łowiczu uznał wszystkich mieszkańców Łowicza za pokrzywdzonych powstaniem tej trucicielskiej bazy na osiedlu Bratkowice w Łowiczu (postan. z 29.10.2012r. Ds.765/12).

Już jest zatruta woda w wodociągu miejskim w Łowiczu a władze wszelkich szczebli w Polsce ignorują nasze wołanie o zdrową, czystą wodę. Nasz “List otwarty do Przezydenta RP Bronisława Komorowskiego z 18.04.2012r. w obronie Polski i Narodu Polskiego jest obecnie rozpatrywany przez Parlament Europejski i Komisje Europejskie jako petycja 0578/2012.

Apelujemy, aby Kościół Łowicki nie uczestniczył w otwarciu trucicielkiej bazy hydroszczelinowania w Łowiczu oraz aby przeciwstawił się szatańskim planom niszczenia życia poprzez nie tylko powstanie tej bazy hydroszczelinowania ale również podziemnego wstrzykiwania skroplonego CO2, rozsiewania toksycznych chmur, przymusu szczepionkowego, przekaźników telefonii bezprzewodowej na osiedlach ludzkich.

Ze względu na wyjątkowo niebezpieczne oddziaływanie na zdrowie ludzkie masztu Radia Victoria i przekaźników telefonii bezprzewodowej, oczekujemy niezwłocznego przeniesienia masztu Radia Victoria na teren odległy od osiedli ludzkich jak też respektowania zarządzenia Papieża Benedykta XVI i spowodowanie usunięcia przekaźników telefonii bezprzewodowej z obiektów i terenów kościelnych.

Ponadto apelujemy o niedopuszczanie do wykorzystywania autorytetu Kościoła Katolickiego do pseudo konsultacji społecznych w realizacji planów nielegalnych władz w Polsce zamiany terytorium Polski w pola wydobywcze. Przykładem tego jest wykorzystanie obiektu Kolegiaty w Wejherowie w dniu 1.06.2013r. na spotkanie mieszkańców z przedstawicielami rządu i Parlamentu Europejskiego w kwesti odwiertów gazu i ropy naftowej.

Oprócz tego apelujemy o usunięcie z obiektów kościelnych znaków masońskich a szczególnie podmienionych w ostatnim czasie krzyży ze znakiem najgroźniejszej sekty scjentologów.

Prosimy przyjąć wyrazy czci i uszanowania

Z prośbą o modlitwę

Teresa Wojda, Maria Bejda, Krzysztof Szczurko

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Załączniki:

1. List do Biskupa Łowickiego z 21.03.2012r.

2. Prośba o spotkanie 03.06.2013r.

3. Plakat “Nie chcemy Teksasu w Łowiczu i w Polsce”.

4. Informacja “Polska Ojczyzna Polaków została oddana bez żadnego wystrzału w ręce wrogów Narodu Polskiego”.

5. List otwarty T.Cichockiego o zamachu stanu w Polsce.

6. Kopia emaila do Prałata Kolegiaty w Wejherowie.

Odpowiedz

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU27 września 2014 00:22

J.E.Ks. Prof. Łowicz 21.03.2012 r.

Biskup Łowicki

Andrzej Franciszek Dziuba

Wasza Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Biskupie,

w imieniu wielotysięcznej grupy diecezjan skupionych wokół Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi zwracamy się o pomoc i poparcie działań w obronie terenu Diecezji Łowickiej przed planowaną zagładą.

Teren diecezji został objęty działaniem koncesji na wydobywanie węglowodorów i innych bogactw naturalnych oraz koncesją na składowanie w strukturach geologicznych skroplonego CO2, co w swoich skutkach przyczyni się do degradacji środowiska poprzez zatrucie wszelkich zasobów wodnych, skażenie powietrza, trzęsienia ziemi itp.

Nasz urodzajny, rolniczy teren zamieni się w jedno wielkie pole wydobywcze a w związku z tym mieszkańcom tego terenu grożą wywłaszczenia z ich posiadłości, z prawem dochodzenia roszczeń tylko na drodze sądowej.

Pozostawienie jedynie drogi sądowej do dochodzenia roszczeń przez obywateli stawia ich na przegranej pozycji, bo wszystkie sprawy biednych obywateli załatwiane są w polskich sądach negatywnie,według niepisanej a powszechnie znanej instrukcji Ministerstwa Sprawiedliwości.

W obliczu istniejącego realnie zagrożenia, bo już działa wiertnia ropy i gazu ziemnego w Gołębiewie Nowym k.Kutna, gdzie zastosowano metodę szczelinowania hydraulicznego, polegajacą na zużyciu ogromnych ilości wody i trucizn, jak też już przygotowanego odwiertu w Julianowie k.Kutna do wstrzykiwana pod ziemię skroplonego CO2, zawierającego substancje rakotwórcze, mutagenne i inne, zwracamy się do Jego Ekscelencji, Najczcigodniejszego Księdza Biskupa, z gorącą prośbą o wyrażenie poparcia dla naszych działań a także o wsparcie duchowe społeczeństwa Diecezji, aby wyzwoliło w sobie odwagę stawania w obronie prawa do życia na tym terenie.

Najprzewielebniejszy Księże Biskupie, prosimy również o pomoc w akcji informacyjnej, aby ostrzeżenia dotarły do każdego mieszkańca diecezji poprzez Radio Victoria jak też poprzez ogłoszenia parafialne a także inne media.

Prosimy przyjąć wyrazy czci i uszanowania

Z prośbą o modlitwę

Teresa Wojda, Maria Bejda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Obywatelski Ruch Oporu

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

plakat

Łowicz, 19.02.2013 r.

Sąd Rejonowy w Łowiczu

za pośrednictwem

Prokuratury Rejonowej w Łowiczu

Zażalenie

na postanowienie Prokuratury Rejonowej w Łowiczu, w sprawie DS 1909/12 o odmowie wszczęcia śledztwa, w związku ze zgłoszeniem przez : Marię Bejda, Teresę Wojda, Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU, Łowicz, Os. Kostka12/9, przestępstw wymuszeń rozbójniczych z art. 282 kk , a nie jak błędnie podaje prokurator, tylko przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych z art. 231 kk. polegających  na:

 • dokonanym usiłowaniu zamachu na życie, zdrowie i mienie Teresy Wojda, zam. Łowicz, Os. Kostka 12/9
 • dokonanym usiłowaniu zamachu na mienie i siedzibę prawną Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCHU OPORU, Łowicz, Os.Kostka 12/9
 • dokonanym  usiłowaniu zamachu na życie, zdrowie i mienie wszystkich mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej Os. Kostka12 w Łowiczu
 • dokonanym usiłowaniu zamachu na życie, zdrowie i mienie poszczególnych mieszkańców bloku Kostka 12  oraz bloku Kostka 10 w Łowiczu

przez : Krzysztofa Kalińskiego, Burmistrza Miasta Łowicza Joannę Mika, dyrektorkę Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, działającą z upoważnienia i nakazu Burmistrza Miasta Łowicza Jan Skomiała wykonawcy inwestycji, jedynego uczestnika wielu przetargów w ZGM

Uzasadnienie:

Odmowa wszczęcia śledztwa zawiera błędy formalne i merytoryczne a treść tej odmowy całkowicie  odbiega od naszego zawiadomienia.Zawiadomienie nasze dotyczyło art. 282 kk wymuszenia rozbójniczego a nie jak pozbywa prokurator z art. 231.kk. Nasz wniosek dotyczył grupy przestępczej powiązanej ze sobą rodzinnie i towarzysko: Krzysztof Kaliński, Joanna Mika, Jan Skomiał, działającej na terenie Łowicza już od wielu lat, przy pobłażliwości Prokuratury Rejonowej w Łowiczu i Sądu Rejonowego w Łowiczu w poczuciu bezkarności a nie jednoosobowo Burmistrza Łowicza Krzysztofa Kalińskiego.

Przedmiotowy wniosek złożony został nie jednoosobowo, nie prywatnie lecz przez Marię Bejda, Teresę Wojda, prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, jak też w imieniu Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU. Organizacje te mają siedzibę prawnie usankcjonowaną w mieszkaniu własnościowym prezesa Stowarzyszenia.

Prokurator nie uwzględnił następujących dowodów przestępstwa:

 • przeprowadzenie  inwestycji ze z góry założonymi wadami prawnymi w umowie i w dokumentacji technicznej z zastosowaniem szkodliwych dla zdrowia i życia materiałów, celem uzyskania maksymalnego, nieuprawnionego zysku przy jak najmniejszych nakładach. Dowód: dopiero po interwencji mieszkańców wywieszono na klatkach zawiadomienie cyt: “Informujemy, że przejście pionu kanalizacyjnego przez strop, będzie zaprawione przez wykonawcę”.
 • Zaplanowana inwestycja została obarczona z góry założonymi niedoróbkami, sugerującymi aby mieszkańcy zaprawiali stropy biorąc kielnię do ręki lub zatrudniali dodatkowo firmy, które będą poprawiały po wykonawcy, który zgarnie składane  przez lata fundusze a nas pozostawi z kłopotem
 • wymuszenie  inwestycji, zrealizowanej pośpiesznie i z naruszeniem praw obywatelskich jak też pomimo braku jakichkolwiek awarii, wobec zapewnień na corocznym Walnym Zebraniu Wspólnoty o niepodejmowaniu remontów, przy pisemnym sprzeciwie Pana R. Płóciennika i Teresy Wojda
 • nieprzyjemne zapachy, które rozchodziły się z piwnic po klatkach schodowych przed zebraniem Wspólnoty 04.06.2012r., natomiast ustąpiły po nie zgłoszeniu sprzeciwu przez większość mieszkańców, przy jednym pisemnym sprzeciwie R.Płóciennika, członka zarządu Wspólnoty Zarządu. Ustanie nieprzyjemnych zapachów wzbudziło po czasie uzasadnione podejrzenie mieszkańców o sztuczne wywołanie takich zapachów dla uwiarygodnienia nagłej konieczności tej inwestycji instalacji wodno- kanalizacyjnej
 • inwestycja zrealizowana została przez słynącego z nierzetelnego wykonawstwa  pracownika ZGM , w ramach stworzonej specjalnie na potrzeby wydrenowania  funduszu remontowego firmy J. Skomiała „Instalatorstwo C.O i W.K. Jan Skomiał Os.Kostka12 ”. Jej właściciel  zasłynął z ukrytej dziury w kominie, która przez 6 lat podtruwała mieszkankę sąsiedniego bloku o czym pisał „Nowy Łowiczanin”. Oprócz tego wadliwie wykonał instalację c.o. na Os. Kostka 1 w Łowiczu. Przy tym wykonawca był prześladowcą T. Wojda dręczył, poniżał i pokpiwał się w asyście pracowników ZGM i osobiście J. Mika
 • wymuszenie na mieszkańcach obecności przez 2 dni od godz. 8 do 17 w mieszkaniu pełnym hałasu i kurzu i toksyn, bez dostępu do wody i toalety co równoczesnie wymuszało  konieczność rezygnacji  z zatrudnienia czy innej działalności
 • podstępne zdobycie przez pracownice ZGM podpisu R. Płóciennika, członka zarządu Wspólnoty pod pełnomocnictwem dla dyrektorki ZGM w sprawie syg.akt 1C/480/12

Konieczne jest wnikliwe zbadanie innych, wcześniej dokonanych wymuszeń i działań na krzywdę i szkodę mieszkańców Łowicza, ujętych  w naszym zawiadomieniu z dnia 09.01.2013r. :

  • wymuszeń rozbójniczych bezpodstawnej i nieuzasadnionej wymiany desek podlicznikowych w bloku Os. Kostka 12 w Łowiczu
  • wymuszeń rozbójczych wbrew woli i na szkodę mieszkańców wprowadzenia sprzątania klatek schodowych przez nieznaną firmę z Łodzi.
  • wymuszeń rozbójniczych w należnościach za wodę większych niż wskazania wodomierzy w poszczególnych mieszkaniach bloku nr.12 a przy tym  usankcjonowanie prawne kradzieży wody i obarczenie dodatkowymi kosztami poszczególnych mieszkańców.
 • udaremnionego z naszego wniosku zamiaru wprowadzenia toksycznych wyparkowych podzielników ciepła w mieszkaniach na osiedlach w Łowiczu. Nasz wniosek o ukaranie winnych zamiaru trucia mieszkańców rozstrzygany był pod szyldem listu żelaznego a winnych  nie spotkała żadna kara.Sąd Rejonowy w Łowiczu utrzymał w mocy wniosek Prokuratury Rejonowej w Łowiczu o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie IIK.p235/11.
 • uporczywe odmawianie udostępnienia polisy ubezpieczeniowej Bloku na Os. Kostka 10, na szkodę Marii Bejda, zam. Kostka10/7,  której mieszkanie zostało zalane na wskutek dziurawego dachu oraz pisemne poświadczenie przez ZGM nieprawdy o stanie dachu i budynku, co spowodowało że  nie  uzyskała żadnego odszkodowania, pomimo posiadania własnej polisy ubezpieczeniowej.
 • Wymuszanie udostępnienia mieszkania własnościowego Teresy Wojda i równoczesnego wymuszania na Stowarzyszeniu Regionalnym Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU udostępnienia swojej siedziby dla potrzeb zbędnej, wymuszonej inwestycji realizowanej z naruszeniem praw organizacji jest pogwałceniem obowiązującego porządku prawnego. Jest to bezprawna ingerencja w organizację pozarządową.

Nie do przyjęcia jest interpretacja prokuratora, że bezprawny i bezpodstawny wniosek Joanny Mika ,dyr. ZGM do Sądu Rejonowego w Łowiczu o udostępnienie lokalu własnościowego Teresy Wojda nie stanowi przestępstwa. Przeciwnie jest bezspornym dowodem w sprawie zamachu na siedzibę i mienie Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU a także na życie, zdrowie i mienie prezes Teresy Wojda.

Prokurator pomija najważniejszą kwestię, że stroną w sprawie nie jest tylko Teresa Wojda ale też organizacje mające osobowość prawną i podlegające przepisom o zabezpieczeniu majątku i dokumentów. To w prokuratorze Prezes T.Wojda i organizacje mające siedzibę w jej mieszkaniu własnościowym  powinny mieć swego obrońcę a nie spotykać się z lekceważeniem poprzez całkowite pomijanie.

Prokurator podważa powagę urzędu stwierdzeniem jakoby przedmiotem zawiadomienia było wykonywanie prac remontowych obejmujących cyt: “ wymianę desek podlicznikowych, montaż podzielników ciepła oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej. Teresa Wojda uważa, że prace te są zbędne.” Prokurator pomija fakt, że wszystkie działania ZGM odbyły się na zasadzie wymuszenia w celu wydrenowania funduszy wspólnoty mieszkaniowej.

Prokurator  występuje jako obrońca  ZGM w temacie nie uprawnionych obciążeń mieszkańców za nie zużytą wodę a kradzioną przez osoby znane ZGM. Przenoszenie kosztów skradzionej wody na wszystkich mieszkańców bloku wg prokuratora” nie świadczy o zaistnieniu jakiegokolwiek czynu zabronionego.” To jest pobłażliwość dla okradania. To w takim razie w jakim celu instaluje się liczniki? Pan prokurator popiera ZGM, który kryje złodziei wody?

Nie ma i nie może być moralnego i społecznego przyzwolenia na okradanie mieszkańców, tym bardziej, że od ponad roku woda pitna w Łowiczu jest skażona a sprawcy tego, z winy prokuratury,  uchodzą bezkarnie. Prokuratura odrzuciła nasza skargę w tej sprawie bez wydania postanowienie, pozbawiając tym samym prawa do zażalenia.

Dyrektorka ZGM  nie spełniła obowiązku z art. 304 §1 k.p.k , art. 240 § 1 k.k. zgłoszenia organom ścigania natępujących przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu:

 • z art. 163 k.k.  poprzez  utworzenie bazy hydraulicznego szczelinowania w Łowiczu oraz na okoliczność trucia wody pitnej w Łowiczu z art. 129. k.k : “Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”  na okoliczność  sprzedaży gruntów firmie z USA pod bazę hydroszczelinowania.
 • art. 181.§ 1. “ Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi  lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
 • art .163 kk, sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy

Skoro dyrektorka ZGM nie spełniła obowiązku zgłoszenia w/w przestępstw, to dowodzi, że jest w grupie przestępczej, która dokonuje zamachu na życie i zdrowie mieszkańców miasta Łowicza. Jej nie tylko obywatelskim ale nade wszystko służbowym obowiązkiem jako zarządcy, utrzymywanego z opłat mieszkańców było zgłoszenie tych przestępstw  do Prokuratury Rejonowej w Łowiczu.

Prokurator celowo pomija kwestię  naszego wniosku o ukaranie Burmistrza Łowicza i dyr. ZGM za usiłowanie narażania życia i zdrowia mieszkańców Łowicza  poprzez wymuszanie wprowadzenia toksycznych podzielników ciepła, rozpatrywanym jako list żelazny. Toksyczne podzielniki wyparkowe ciepła nie zostały wprowadzone a za  udokumentowany zamiar winni nie ponieśli zasłużonej kary z powodu gwarancji listu żelaznego.

Pomimo popełnienia przez Burmistrz Łowicza i dyr. ZGM przestępstwa związanego z wymuszaniem montowania podzielników ciepła,oraz  nie zaprzestania przez nich narażania życia i zdrowia mieszkańców, prokuratura stosuje parasol ochronny, tak jakby list żelazny wydany był dożywotnio i był swoistego rodzaju dozgonnym immunitetem, co rozzuchwala do stosowania terroru, wymuszeń rozbójniczych i do popełniania najcięższych przestępstw zagrożonych najsurowszymi karami.

W związku z nie otrzymaniem odmowy wszczęcia śledztwa w przedmiotowej sprawie a wglądem T.Wojda do akt DS 1909/12, w dniu 18.02.2013r. (dowody w załączeniu) wnosimy o uznanie niniejszego zażalenia jako złożonego w terminie liczonym od 18.02.2013r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

12072818_1662054890733519_6813255790048115208_n

Sprawa koncesji na gaz ziemny w okolicy Kutna.
28.09.2011r.
Prokuratura Okręgowa w Łodzi
W związku z moją telefoniczną interwencją w Prokuraturze Rejonowej w Kutnie i rozmową z zastępcą kierownika Prokuratury wyrażam oburzenie, że w tej sprawie nie podjęto żadnych działań. Nie do przyjęcia jest działanie na zwłokę i oczekiwanie na postanowienie Sądu Rejonowego w Łowiczu. Domagam się podjęcia działań dyscyplinujących i dyscyplinarnych wobec faktu bezczynności Prokuratury Rejonowej w Kutnie. Z góry zastrzegam, że powoływanie biegłego sądowego w sprawie jest działaniem jedynie na zwłokę.
Podstawą działania Prokuratury powinien być argument uznanej powszechnie na świecie i udokumentowanej naukowo szkodliwości technologii szczelinowania hydraulicznego wydobywania gazu konwencjonalnego czy niekonwencjonalnego w okolicy Kutna, szczególnie na terenach objętych unijnym Programem „Natura 2000”.
Ze względu na dużą gęstość zaludnienia i niskie zasoby źródeł wody jak też śmiertelne oddziaływanie na ludzi i katastrofalne na środowisko, nie powinno być wydane pozwolenie na wykonanie jakichkolwiek odwiertów, które jednocześnie naruszają polskie i unijne przepisy o ochronie środowiska.
Zgodnie z oświadczeniem Komisji Europejskiej z 23.09.2011 r.Chemikalia używane do szczelinowania nie są zgodne z regulacjami unijnymi i są w Unii nielegalne.Nielegalne nie jest postępowe, szczególnie, jeśli niszczy podstawy życia w Polsce.
W aspekcie małych zasobów wody w Polsce -hydroszczelinowanie jest przestępstwem na Polakach. Mówić tutaj o postępie, o ekologicznych decyzjach jest nieodpowiedzialne.
(blog: bejda.iddd.de )
Przeciwko wydobywaniu gazu ziemnego w okolicy Kutna przemawia też fakt braku jakiegokolwiek nadzoru nad utylizacją trujących i radioaktywnych odpadów. W tym przypadku Prokuratura Rejonowa w Kutnie powinna postawić zarzuty nie tylko właścicielowi koncesji firmie FX Energy Poland ale również organowi, który wydał te koncesje – Ministerstwu Środowiska w Warszawie.
Stawianie ponad względy humanitarne interesu obcych koncernów wydobywczych jest przestępstwem przeciwko ludzkości i interesom narodu i państwa a społeczeństwo ma bezwzględne prawo domagać się ścigania z największą surowością prawa.
Bezczynność Prokuratury dowodzi słuszności powszechnej społecznie wiedzy o niepisanej instrukcji Ministerstwa Sprawiedliwości o negatywnym załatwianiu spraw biednych obywateli Polski.
Maria Bejda
_______________________________________________________________________________

SPRAWA PODZIELNIKOW CIEPŁA
Prokuratura Rejonowa w Kutnie
Prokuratura Rejonowa w Łowiczu
Prokuratura Okręgowa w Łodzi

Dnia 4-10-2011 o godz. 22:57 Teresa Wojda napisał(a):
Prokurator Generalny w Warszawie
W związku z faktem uporczywego utrudniania mi dostępu,  jak i wypinania niewygodnych dla prokuratury dokumentów z akt sprawy II Kp 235/11 w tym również i dzisiaj przez Prokuraturę i Sąd w Łowiczu wnoszę o podjęcie niezwłocznych i skutecznych działań dyscyplinujących i dyscyplinarnych.
Rozpatrywanie zażalenia na odmowę wszczęcia śledztwa z w pełni udokumentowanym przestępstem na szkodę moją i tysięcy mieszkańców Łowicza w sprawie niedopełnienia obowiązków poinformowania o szkodliwości narzucanych mieszkańcom rakotwórczych podzielników ciepła ma odbyć się jutro tj. 05.10.2011 r. o godzinie 14.00.
Nie do przyjęcia społecznie i skandaliczne jest łamanie prawa i praw obywateli przez prokuratorów.
Źle świadczy o całym wymiarze sprawiedliwości, który nie może i nie powinien uchodzić za bezmiar bezprawia.
Z poważaniem
Teresa Wojda
Dnia 22-09-2011 o godz. 16:53 Teresa Wojda napisał(a):
Prokuratura Okręgowa 
Zwracam się z prośbą o nadzór, aby Prokuratura Rejonowa w Łowiczu dokonała uzupełnień zawartych w moim załączonym wniosku, oraz o spowodowanie, aby żaden prokurator , a tym bardziej Kierownik Prokuratury nie utrudniał nikomu dostępu do akt, a tym samym nie działał na szkodę interesu publicznego biednych, pokrzywdzonych obywateli.
Zawód Prokuratora to zawód zaufania społecznego i jako obywatele mamy bezwzględne prawo żądać należytego wykonywania obowiązków a nie łamania praw biednych jakimikolwiek działaniami, które kładły by choćby cień podejrzenia o współdziałanie w celu uniknięcia odpowiedzialności przez funkcjonariuszy publicznych, osoby zobowiązane do dbania o bezpieczeństwo społeczeństwa.
bejda.blogspot.de/p/dziaania-prawne-sprawa-koncesji-na-gaz.html

 
1 Komentarz

Opublikował/a w dniu 23 października 2015 w Bez kategorii

 

Radio i Telewizja współdziałają w Holokauście Polaków !!!

11391544_1616083528663989_2269036073660470603_n

O ZAKAZ REKLAM LUDOBÓJCÓW !!!

Łowicz 21.10.2015r.

Jan Dworak – ­ Przewodniczący Krajowej  Rady Radiofonii i Telewizji

Andrzej Siezieniewski -­ Prezes Zarządu Polskie Radio Spółka Akcyjna

Janusz Daszczyński – Prezes Zarządu Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna

Oskarżenie

Polski Obywatelski Ruch Oporu oskarża osoby fizyczne pracujące w prywatnych firmach radia i telewizji o współudział w zbrodni ludobójstwa na Narodzie Polskim.

Jako szefowie prywatnych firm, zarejestrowanych w Waszyngtonie i jako osoby fizyczne odpowiadacie za współudział w zbrodni depopulacyjnej na Narodzie Polskim poprzez propagowanie w programach radiowych, telewizyjnych i reklamach, fałszywych zagrożeń mających na celu zastraszenie społeczeństwa i sprowokowanie do poddawania się wszelkim “badaniom diagnostycznym “ i “leczniczym”, mającym na celu uszkodzenie zdrowia i spowodowania przedwczesnej śmierci w mękach milionów ofiar.

Dowód: wypis z rejestru w Waszyngtonie :

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname TELEWIZJA POLSKA S A

L Nicht eingetragene

Bezeichnung oder Unternehmensteil TVP

L D-U-N-S® Nummer 422193761

L Geschäftssitz Ul. Jana Pawla Woronicza 17

L Postleitzahl 00-999

L Postalische Stadt Warszawa

Land Poland

W Länder-Code 616

Postfachnummer

Postfach Stadt

L Telefon Nummer 225478021

W Fax Nummer 225478000

W Name Hauptverantwortlicher Braun Juliusz Jan

W Tätigkeit (SIC) 4833

Description for 4833: Television Broadcasting Stations

Division E: Transportation, Communications, Electric, Gas, And Sanitary Services | Major Group 48: Communications

Industry Group 483: Radio And Television Broadcasting Stations

4833 Television Broadcasting Stations

Establishments primarily engaged in broadcasting visual programs by television to the public, except cable and other pay television services. Included in this industry are commercial, religious, educational, and other television stations. Also included here are establishments primarily engaged in television broadcasting and which produce taped television program materials. Separate establishments primarily engaged in producing taped television program materials are classified in Services, Industry 7812. Establishments primarily engaged in furnishing cable and other pay television services are classified in Industry 4841.

 • Television broadcasting stations

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Z premedytacją  podjęte celowe zastraszanie do nakłaniania społeczeństwa polskiego do podejmowania decyzji prowadzących do uszczerbku na zdrowiu, wielu powikłań przy diagnozowaniu fałszywych diagnoz, mających uzasadniać kolejne ludobójcze terapie i zabiegi, które klasyfikują się jako zbrodnie wojenne przeciwko ludzkości w wojnie chemiczno-biologicznej i ekonomicznej są ścigane z całą surowością prawa międzynarodowego.

Nad całością tego farmaceutycznego ludobójstwa czuwa Główny Inspektorat Farmaceutyczny, w efekcie końcowym łącznie z nadzorem nad reklamą.

Dla dobra społecznego nasze oskarżenie o współudział w zbrodni ludobójstwa jest publikowane w mediach i na forach internetowych.

Żądamy natychmiastowego wycofania wszelkich reklam godzących w nietykalność duchową i cielesną człowieka !!!

Ponadto Polski Obywatelski Ruch Oporu uznaje wszystkie reklamy lobby farmaceutycznego i medycznego, reklamy żywności i kosmetyków,  prezentowane w Waszych mediach jako sprzeczne z  Kodeksem Etyki Reklamy, łamiące m.in. artykuły:

– z Art. 9 Kodeksu Etyki Reklamy, który mówi, że: Reklamodawca, promujący, pośrednik i środki przekazu, każdy wyłącznie w zakresie swojej działalności dotyczącej reklamy, będzie przestrzegał zasady, aby odbiorca reklamy powstałej lub rozpowszechnianej z jego udziałem mógł zawsze zidentyfikować, że dany przekaz jest reklamą.”

– z Art. 6 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że „bez uzasadnionej konieczności powodowanej np. względami społecznymi i profilaktyką, reklamy nie mogą motywować do zakupu produktu poprzez wykorzystywanie zdarzeń losowych, wywoływanie lęku lub poczucia strachu”;

– z Art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie którym „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”;

– z Art. 10 ust. 1 pkt. a) i b) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:

 1. a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu.”

– Art. 19 „W reklamie produktów, które w przypadku normalnego użytkowania stwarzają realne niebezpieczeństwo należy w czytelny sposób informować o potencjalnym niebezpieczeństwie związanym z ich używaniem.” – ze względu na brak informacji o skutkach ubocznych szczepionki.

– Art. 20 „Użyte w reklamie dane, rekomendacje, oferty handlowe, informacje lub objaśnienia dotyczące produktu muszą być odpowiednio udokumentowane.”

plakat helisa

Oto poniżej przykładowe linki odnoszące się do reklam łamiących wszelkie zasady etyczne i moralne:

http://wyborcza.biz/Gieldy/1,122116,13569665,Zalewaja_nas_reklamy_lekow__Firmy_wydaja_miliony_na.html?disableRedirects=true http://www.wirtualnemedia.pl/tags/Hasco-Lek http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/biznes/zenujace-reklamy-lekow-dlaczego-kreatywni-obrazaja-widzow-245451 http://pytanienasniadanie.tvp.pl/13278572/pneumokoki-sa-smiertelnie-grozne-dla-dzieci , http://www.szczepienia.gis.gov.pl https://www.facebook.com/notes/ogólnopolskie-stowarzyszenie-wiedzy-o-szczepieniach-stop-nop/akcja-pisania-skarg-dot-nieetycznej-reklamy-szczepionki-przeciw-rotawirusom/913773965316699 , http://zmianynaziemi.pl/kategoria/szczepionkihttp://www4.rp.pl/artykul/1148618-Zombie-promuja-transplantologie.html https://www.facebook.com/czekolada https://www.facebook.com/czekolada/videos/vb.110766351800/10153159335551801/?type=2&theater

Uwolnieni w 2012r. z prywatnego, niewolniczego systemu przez Paradygmat Raport (OPPT) oraz Proklamację z 2014r. i Dekret z 2015r. Suwerena-Narodu Polskiego, bojkotujemy, ignorujemy wszystkie nielegalne organy władz świeckich i kościelnych jak również wrogie nam media, współdziałające w Holokauście Polaków.  

Przypominamy, że bezprawnie zagarnęliście media, które są niezbywalną własnością Suwerena-Narodu Polskiego, który przejął bezpośrednie sprawowanie władzy zwierzchniej  w Polsce na mocy Proklamacji i Dekretu.

Wyrokiem Trybunału Ludowego  uznajemy wszystkich pracowników radia i telewizji oraz rady radiofonii za wrogów Narodu Polskiego oraz podżegaczy wojennych.

Maria Bejda, Teresa Wojda

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/124836,alarm-obrona-konieczna-przed-holokaustem-polakow , www.wojdabejda.wordpress.com

Otrzymują :

Główny Inspektor Sanitarny, Główny Inspektorat  Farmaceutyczny

Ministerstwo Zdrowia, Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów

Prokurator Generalny Trybunału Karnego w Hadze,

Sekretarz OBWE, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i
inni.

12096594_1662928747312800_3977336174028780169_n

Poniżej nasze wcześniejsze wystapienie do władz Radia i Telewizji :

Łowicz 08.11.2013r.

Jan Dworak – ­ Przewodniczący Krajowej  Rady Radiofonii i Telewizji

Andrzej Siezieniewski -­ Prezes Zarządu Polskie Radio Spółka Akcyjna

Juliusz Braun ­ – Prezes Zarządu Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna

Szanowni Panowie,

w związku z nachalnym rozpowszechnianiem  w mediach:
reklamy  firmy “ Chevron”, która zawiera kłamliwe informacje; jakoby koncern, na którym ciążą wyroki
sądowe w innych częściach świata za łamanie praw człowieka i niszczenie środowiska, kierował się
troską o środowisko i respektował prawa mieszkańców dotkniętych działalnością tej firmy

Dowód : “Brednie Chevronu i gaz łupkowy w Polsce [wideo: powielane reklamy Chevronu]”
http;//www.tokfm.pl/blogi/z­plazy/2013/10/brednie_chevronu_i_gaz_lupkowy_w_polsce_wideo_powielane_reklamy
_chevronu/1,
reklamy firmy Polska Grupa Energetyczna, gdzie firma ta przedstawiona jest nie jako tylko producent
prądu ale jako twórca gór, jezior i lasów, co jest niedopuszczalną manipulacją. Firma ta nie tylko że
niszczy tereny rolnicze ale dodatkowo stwarza ogromne zagrożenie z eksperymentami  składowania  w
pokładach geologicznych skroplonego CO2 i innych niebezpiecznych odpadów, nawet z innych krajów
Dowód: “PGE: robimy prąd, góry, jeziora i lasy (wideo)”
www.wirtualnemedia.pl/artykul/pge­robimy­prad­gory­jeziora­i­lasy­wideo

programów  propagandowych na tematy energetyki z udziałem polityków a zwłaszcza takich jak były
Minister Skarbu Mikołaj Budzanowski, który skompromitował się na wizji cyt.:“piciem płynu, który jak sam
określił, był wykorzystywany w zeszłym roku do szczelinowania odwiertu w Lubocinie”. Dopuszczenie do
takiej manipulacji jest niebywałym skandalem i dowodzi nie tylko braku rzetelności dziennikarskiej ale i
niebywałej degrengolady w mediach i w polityce Dowód: Budzanowski pije płyn do szczelinowania
gazlupkowy.pl/budzanowski­pije­plyn­do­szczelinowania/

żądamy:

niezwłocznego całkowitego wycofania  tego typu reklam
● wprowadzenia zakazu produkcji reklam dla firm niszczących środowisko życia człowieka oraz
reklam naruszających obowiązujące w Polsce normy etyczno­moralne

upublicznienia we wszystkich mediach łącznie z internetem przeprosin opinii publicznej
w Polsce za dopuszczenie do emisji reklam łamiących zasady etyczne i moralne

wyemitowania  specjalnego programu na żywo, w godzinach najlepszej oglądalności wraz ze
zwiastunem (z wyprzedzeniem tygodnia, wielokrotnie powtarzanym każdego dnia) o zagrożeniach dla
istnienia Narodu Polskiego w Polsce, zawartych w naszych wystąpieniach do władz w Polsce i Unii
Europejskiej pod tytułem : “Kulisy gazowej gorączki” w terminie do 12 grudnia 2012r.

● wyemitowanie nagrania tego programu 100 razy, ze zwiastunem, w ciągu 1 miesiąca
● rzetelnego informowania społeczeństwa w Polsce o zagrożeniach dla istnienia Narodu Polskiego
zaprzestania propagowania antypolonizmu, obrażania uczuć religijnych Polaków, demoralizujących
wzorców oraz  dyskryminacji polskiej kultury narodowej. Przykładem jest obraźliwe i skandaliczne dla
każdego Polaka, określenie przez E. Zapendowską  patriotycznej piosenki A. Rosiewicza “Pytasz mnie”,
wykonanej przez Piotra Wolwowicza w muzycznym show „Tylko muzyka Must be the music“, jako cyt.: “
repertuar „bogoojczyźniany” i „takie patriotyzmy” to „coś okropnego”.  I poradziła Wolwowiczowi „Nie idź tą
drogą”. Dyrygent Adam Sztaba kpił zaś, że powinno się zmienić nazwę programu na „Zabij mnie
śpiewem”.  link; “ Trzy tysiące osób chce przeprosin od Polsatu za Wolwowicza”
http://www.rp.pl/artykul/639340.html

W ramach zadośćuczynienia za wyrządzone  Narodowi Polskiemu krzywdy moralne na wskutek emisji reklam firmy Chevron, Polska Grupa Energetyczna  oraz innych firm, niszczących środowisko życia człowieka np. na wskutek  stosowania hydroszczelinowania w odwiertach geologicznych,  technologii CCS; podziemnego składowania skroplonego CO2, kopalni odkrywkowych węgla brunatnego itp. żądamy przeprosin opinii publicznej w Polsce poprzez 100­krotne odczytanie w ogólnopolskich programach informacyjnych w Polskie Radio S.A. jak  też 100­krotne w programach TVP S.A. takich jak:  Wiadomości, Panorama, Telexpress, Servis Info, przeprosin następującej treści :
“ Krajowa Rady Radiofonii i Telewizji wraz z dyrekcją Polskiego Radia oraz Dyrekcją Telewizji Polskiej
przeprasza opinię publiczną w Polsce za dopuszczenie do emisji reklam firmy Chevron oraz  Polskiej Grupy
Energetycznej jak też  reklam o  gazie  łupkowym  i  kopalniach odkrywkowych  w Polsce, które zawierają
nieprawdziwe informacje, wprowadzające w błąd społeczeństwo polskie.
Informujemy, że działalność firm wydobywczych jak też energetycznych łączy się zawsze z wielkimi,
nieodwracalnymi szkodami dla pokładów geologicznych i  dla zasobów wodnych a tym samym dla środowiska życia człowieka a przy tym związana jest z naruszaniem konstytucyjnych praw obywatelskich mieszkańców terenów dotkniętych ich działalnością. W ramach przeprosin i zadośćuczynienia będzie wyemitowany w TVP specjalny program na żywo, w godzinach największej oglądalności pt: “ Kulisy gazowej gorączki ”, o którym powiadomimy w oddzielnym komunikacie.”
Nadmieniamy, że jako autorki petycji Parlamentu Europejskiego nr. 0578/2012 wielokrotnie występowałyśmy do
przewodniczących; Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady Europy o podjęcie działań w celu
usunięcia z Europy koncernów i powiązanych z nimi firm, na których ciążą  wyroki sądowe w innych częściach
świata za niszczenie środowiska i łamanie praw człowieka takich jak np. Chevron.
www.petycjeonline.com/a/18709
W załączeniu do emaila przesyłamy w PDF kilka naszych wystąpień przeciwko zagrożeniom.
Prosimy o odpowiedź drogą emailową w ustawowym terminie.

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU

Otrzymują:
Martin Schulz
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Jose Manuel Barroso
Przewodniczący Komisji Europejskiej
Herman Van Rompuy
Przewodniczący Rady Europejskiej………

 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 21 października 2015 w Bez kategorii

 

Bierzmy przykład z Łowicza w uwalnianiu się od okupanta !

Źródło: Bierzmy przykład z Łowicza w uwalnianiu się od okupanta !

 
1 Komentarz

Opublikował/a w dniu 19 października 2015 w Bez kategorii

 

Bierzmy przykład z Łowicza w uwalnianiu się od okupanta !

Pocztówka regionalna Najlepsze Zyczenia z Zespołem Łowiczanie 013

Łowicz 17.10.2015r.

Drodzy Rodacy !

Prezes Stowarzyszenia  Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie” Teresa Wojda, http://www.lowiczanie.prv.pl/ , w imieniu Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu zleciła dzisiaj rano tj.17.10.2015r. płatne ogłoszenie, poniżej cytowanej treści, przez megafony na Targowicy Miejskiej w Łowiczu, przez prywatną agencję reklamową “EGIDA”. Odezwa ta będzie dzisiaj 8 razy wygłaszana pomiędzy reklamami kandydatów na posłów i senatorów startujących w  wyborach parlamentarnych  25.10.2015r.

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do niezwłocznej realizacji wezwań zawartych w poniższym ogłoszeniu jak również do szerokiego rozpowszechniania na wszelkie możliwe sposoby naszych wezwań zawartych w naszych publikacjach na: www.wojdabejda.wordpress.com , oraz pod petycją pretest przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu. http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze  

Maria Bejda, Teresa Wojda

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Oto poniżej  treść odezwy wygłaszanej w Łowiczu:

“Polski Obywatelski Ruch Oporu w obliczu planowanego umieszczenia na nasz koszt uchodżców, imigrantów w Łowiczu, powiecie łowickim jak i w całej Polsce, oraz w okolicznościach wprowadzenia od 1 stycznia 2016 r. podatku katastralnego, który wywłaszczy i wypędzi nas z Naszej Ojczystej Ziemi, z domów, mieszkań; ogłasza w ramach obrony koniecznej stan całkowitego i bezwzględnego bojkotu wszystkich nielegalnych organów władz świeckich i kościelnych, będących prywatnymi żydowskimi geszeftami, zarejestrowanymi w Waszyngtonie, działającymi na naszą szkodę i szkodę całej ludzkości !

Bojkotujmy wszelkie podatki, opłaty m.in. za czynsz, zatrutą łowicką wodę, toksyczne podzielniki ciepła. Bojkotujmy kary, daniny!

Bojkotujmy oficjalną medycynę, która jest największym ludobójstwem wszechczasów ! Bojkotujmy wybory żydowskiego okupanta fałszowane od lat!

Masowo składajmy żądania zwrotu pieniędzy za nielegalnie pobierane opłaty, podatki !

Masowo składajmy żądania odszkodowań za traktowanie nas osób naturalnych jako martwych dusz według korporacyjnego prawa morskiego !

Drogi Rodaku, niezwłocznie dołącz do milionów Polaków bojkotujących żydowskiego okupanta !

Rodaku, uwierz w siebie ! Uwierz w swoją ogromną moc sprawczą!

Dodatkowo wszyscy napełnijmy nasze serca pozytywnymi uczuciami, które zgodnie z fizyką kwantową są 1000- krotnie większą siłą ochronną, naprawiającą nas i cały świat !

Zostaliśmy uwolnieni w 2012r. z prywatnego, niewolniczego systemu przez Paradygmat Raport (OPPT) oraz Proklamację z 2014r. i Dekret Suwerena – Narodu Polskiego z 2015r.

Tylko od nas zależy jak tę wolność zagospodarujemy by poczuć się ludżmi świadomymi, wolnymi !

Więcej na stronie internetowej Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu www.wojdabejda.wordpress.com , www.polskiruchoporu.neon24

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

http://lowicz24.eu/wiadomosci/l24/8233-lowicz-nie-jest-gotowy-na-przyjecie-uchodzcow#comments

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/123139,nie-pozwolmy-aby-okupant-wprowadzil-podatek-katastralny

Szanowni Państwo !

Nasza społeczna działalność w obronie Narodu Polskiego i Polski finansowana z naszych bardzo skrommych środków potrzebuje wsparcia finansowego, chociażby na dalsze opłacanie ogłoszeń na Targowicy Miejskiej w Łowiczu jak też wydruk plakatów oraz ulotek w ilości kilkuset tysięcy, celem rozpowszechniania w całej Polsce.

Prosimy o wykupywanie tzw. cegiełek w postaci widokówek regionalnych-kart pocztowych, wydanych przez Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „ Łowiczanie”. W naszym archiwum mamy 25 rodzajow regionalnych kart pocztowych : z folklorem oraz obiektów Łowicza i okolic. Proponowana cena za 1 kartę pocztową 2 złote. Kontakt : lowiczanie@wp.pl

Jeśli ktoś z Państwa zachciałby wesprzeć finansowo naszą działalność uprzejmie prosimy o wpłaty na konto : Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ” Łowiczanie”, Bank PKO S.A. II Oddział w Łowiczu, ul.Długa 27, nr. 88 1240 1819 1111 0000 1088 5910

Przy tej okazji bardzo dziękujemy anonimowemu sponsorowi naszego plakatu: „Truciciele precz z Naszej Ziemi „. Baner ten od 2012 roku towarzyszył nam we wszystkich ważniejszych akcjach protestacyjnych w tym m.in. :

Flensburg 21.09.2012,Flensburg, 21.09.2012r.

 Z Brukseli i Flensburga jesień 2012 005

 Bruksela, 09.10.2012r.

Maj 31.05.2013 - Wrocław, Flensburg, Magdeburg, Karlowe Wary 177

 Wrocław, 30.05.2013r.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 19 października 2015 w Bez kategorii