RSS

Niechaj akty wolności przyśpieszą zamknięcie sieci Watykanu i kowidowych oszustów NWO !!!

05 Sty

Przestępstwem jest obecnie chodzenie do kościoła i wspieranie tych, którzy mają nakaz aresztowania, bo nie zaprzestali działalności po 26.12.2020 r., po opublikowaniu na http://www.wojdabejda.wordpress.com , dokumentu o zamknięciu Watykanu i jego anty-ludzkiej sieci na całym świecie !

Każdy kto nadal angażuje się w działania związane z Watykanem i jego biznesami podlega zatrzymaniu, aresztowaniu !

Papież Franciszek aresztowany 21 marca 2020 r. obecnie przetrzymywany jest w więzieniu w Guantanamo, taką informację podają źródła rzekomo watykańskie. Okazuje się jednak, że Papież Franciszek został przed 28.06.20 r. stracony.

Uaktualnienie z 09.01.2021 r.

Według danych rozpowszechnianych przez Cindy K. Currier, papież Franciszek oraz przywódcy wielu krajów, z wyjątkiem Polski oraz celebryci i rodziny królewskie z całego świata zostali aresztowani i wykonano na nich wyroki śmierci. Lista zlikwidowanych osób znajduje się w komentarzach pod niniejszą publikacją. Oto poniżej wybrane osoby : „Jeśli ktoś został stracony lub aresztowany, ale nadal widzimy go w mediach lub osobiście, oznacza to: Klony / podwójne, CGI/Hologram, Stare / wcześniej nagrane nagranie. Pozory obowiązkowe. To, że nie widzisz czyjegoś imienia, nie oznacza, że nie został aresztowany lub stracony. Areszt /egzekucja, lista z 28.06.2020 r. 4.
PANI GAGA ARESZTOWANA I WYKONANA
OPRAH WINFREY ARESZTOWANY I ARESZT DOMOWY
ELLEN DEGENEROUS ARESZTOWANY I ARESZT DOMOWY
STEPHEN SPIELBERG ARESZTOWANY I WYKONANA
HARVEY WEINSTEIN ARESZTOWANY I WIĘZIENIU
JEFFREY EPSTEIN ARESZTOWAŁ I SŁUŻYŁ ŻYCIE WIĘZIENIU
PAPIEŻ FRANCISZEK ARESZTOWANY I WYKONANA
WSZYSCY KARDYNAŁOWIE W VATICANIE ARESZTOWANI I WYKONANA
KRÓLOWA ELŻBIETA ARESZTOWANA I WYKONANA

PHILLIP WINDSOR ARESZTOWANY I WYKONANY
CHARLES WINDSOR ARESZTOWANY I WYKONANY
JUSTIN TRUDEAU ARESZTOWANY I ARESZT DOMOWY
SCOTT MORRISON ARESZTOWANY I ARESZT DOMOWY
HARRY WINDSOR ARESZTOWANY I WYKONANY
MEGHAN MARKLE ARESZTOWANY I WYKONANY….. dalej w komentarzach poniżej.

Łysa Góra, Polska-Lechistan, 05.01.2021 r.

Zwracamy się do Polaków z wszystkich służb o wykonanie rozkazu zawartego w dokumencie z 21.12.2020 r. o zamknięciu i eksmisji Watykanu i jego sieci ! W Waszym  interesie i w interesie każdego Polaka-Lechity jest odważne i niezwłoczne przeciwstawienie się nielegalnym, absurdalnym nakazom i zakazom poprzez aresztowanie osób winnych wprowadzenia paraliżu życia w Polsce z powodu korona-świrusa ! 

Osoby winne działań na szkodę i krzywdę Ludzkości  działają  nadal  w powiązaniu ze zbrodniczą siecią Watykanu, skazaną na wykluczenie po zamknięciu Watykanu i eksmisji jego mieszkańców ! Macie obowiązek podjąć niezwłoczne działania posiłkując się mocą dokumentu z 21.12.2020 r., podpisanego przez sędziego Trybunału Justice, Court OF AGES, Cindy K.Curier.  President of de United States of America/America the Nation i  Pimary Monarch, Reign of Earth.

Zgodnie z rozkazem zawartym w dokumencie o zamknięciu Watykanu i jego sieci na świecie apelujemy o wykonanie rozkazów oczyszczenia i zabezpieczenia Watykanu, zamknięcia wszystkich biznesów powiązanych z Watykanem, konfiskaty mienia oraz rozkazu aresztowania i zatrzymania każdego, kto nadal angażuje się w działania związane z tymi obiektami:

cyt. z dokumentu z 21.12.2020 r. : “ Milicje, gwardie królewskie,wojska i prokuratorzy otrzymują niniejszym rozkaz oczyszczenia i zabezpieczenia Watykanu wraz ze wszystkimi oddziałami i biurami na całym świecie oraz konfiskaty wszystkich zapisów, satelitów, serwerów, komputerów przenośnych, laptopów, telefonów i wszelkiego innego sprzętu, wyposażenia technologii używanych w połączeniu z Watykanem na ziemi i w kosmosie. Narodowym milicjom, wojskom, prokuratorom nakazuje się również aresztowanie i zatrzymanie każdego, kto nadal angażuje się w działania związane z wyżej wymienionymi obiektami.”

Założony w 2013 roku Trybunał Wieków działa na rzecz przywrócenia integralności osobistej i narodowej pierwotnym Spadkobiercom i Strażnikom Ziemi. Trybunał uznaje ludzkość za jedynych Spadkobierców Stworzenia i podejmuje działania na mocy Prawa Naturalnego w celu obrony ich praw i ochrony ich dziedzictwa. Ten sąd jest najwyższym administratorem prawa i sprawiedliwości Universal i wykonuje swoją misję za pośrednictwem Heirship Trust, America the Nation, SwissIndo i American SwissIndo.
Established in 2013, the Court of Ages works to restore personal and national integrity to the original Heirs and Guardians of Earth. The Court recognizes humanity as sole Heirs of Creation and brings action by Natural Law to defend their rights and protect their inheritance. This Court is the Supreme Administer of Law and Justice Universal and carries out her mission through the Heirship Trust, America the Nation, SwissIndo and American SwissIndo.
https://courtofages.weebly.com/

Na mocy rozkazu zawartego w dokumencie z dnia 21.12. 2020 r.o zamknięciu Watykanu i jego zbrodniczej ludobójczej sieci na całym świecie, nakazowi natychmiastowego, niezwłocznego zamknięcia podlegają wszystkie punkty szczepień w Polsce-Lechistanie i na świecie !                            

Winni sprowadzenia szczepionek i terroru fałszywej pandemii i działań w zorganizowanej grupie przestępczej na czele z A. Dudą, M.Morawieckim, A. Niedzielskim, J.Kaczyńskim, Ł.Szumowskim wraz z szefami Radia i Telewizji ogólnopolskich i regionalnych oraz z  uczestnikami kampanii reklamowej zbrodniczych szczepionek, podlegają w pierwszej kolejności nakazowi niezwłocznego aresztowania.   

Rozkaz z 21.12.2020 r. dotyczy nie tylko wszystkich instytucji i obiektów kościelnych ale także z nimi powiązanych prywatnych firm handlowych symulujących:                                                

1) instytucje państwowe w tym: uzurpatora Prezydenta, uzurpatorów z  Kancelarii Prezydenta, uzurpatorów z  Sejmu i Senatu, uzurpatorów z Rządu, uzurpatorów z Urzędów Wojewódzkich, uzurpatorów z urzędów miast, powiatów i gmin oraz innych im podległych i powiązanych.

2) instytucje samorządowe: rady gmin, rady powiatów, rady wojewódzkie oraz inne z nimi powiązane.

3) instytucje międzynarodowe, w tym m.in. NATO, Unia Europejska, ONZ, WHO, ABWE  i wiele innych.

Uzurpatorzy z w/w prywatnych firm handlowych w Polsce nadal angażują się w działania związane z obiektami sieci Watykanu na całym świecie, pomimo posiadanej wiedzy o dokumencie z 21.12.2020 r. rozpowszechnianym przez nas drogą mailową oraz upublicznionym  26 .12.2020 r. na stronie www.wojdabejda.wordpress.com pt.: “Czy zamknięcie Watykanu, likwidacja jego mafijnej sieci otwiera drogę ku wolności narodów świata? “ https://wojdabejda.wordpress.com/2020/12/26/czy-zamkniecie-watykanu-likwidacja-jego-mafijnej-sieci-21-12-2020-r-otwiera-droge-ku-wolnosci-narodow-swiata/

Apelujemy o masowe włączenie się do pomocy służbom Suwerena w przejmowaniu  wszelkich biznesów watykańskich, w tym biznesów Tadeusza Rydzyka z Torunia, właściciela Radia Maryja, Telewizji Trwam oraz właściciela wielu koncesji na wydobywanie polskich bogactw naturalnych.  

My rdzenni Polacy-Sławianie-Lechici jako spadkobiercy Imperium Lechickiego, jako właściciele dziedzictwa Lechistanu odrodzonego na wieczne trwanie 22 maja 2020 r. i jako Suwereni sprawujący bezpośrednią władzę zwierzchnią na terytorium Polski-Lechistanu, na mocy Boskiego Prawa Naturalnego zastrzegamy wszelkie  należne nam prawa wynikające z faktu, że 21 grudnia 2020 r. wydano dokument o zamknięciu Watykanu i jego sieci na całym świecie. Jest to ostateczne przypieczętowanie całkowitego upadku systemu prywatnych korporacji symulujących instytucje państwowe, kościelne, samorządowe i międzynarodowe. 

Cała ludzkość stoi przed pilnym zadaniem oczyszczenia Matki Ziemi z wykluczonych z istnienia sieci władzy NWO- władzy Trój-Korony z Watykanem na czele ! W związku z tym na Polakach-Lechitach spoczywa obowiązek pokojowego wprowadzenia koniecznych przemian, które należy zacząć od siebie i swoich najbliższych. Pierwszą podstawową przemianą jest świadomość wiedzy zawartej w naszych wzorach dowodu tożsamości-aktów wolności podanych poniżej. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DOWÓD TOŻSAMOŚCI –  AKT WOLNOŚCI  

dotyczy żywego, wolnego człowieka…………………………………………z domu …………………………………. ……………………….……………………..………………….,  zarejestrowanego  w upadłym systemie jako niewolnik, jako rzecz,  pod nazwą……………………………………………………..  ( imię i nazwisko pisane dużymi literami).

Ja, niżej podpisana (y)……………………………………………z domu…………………………………………  

oświadczam, że jestem żywym, wolnym człowiekiem, uwolnionym obligatoryjnie, tak jak cała Ludzkość, 25.12.2012 r. z niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony, na czele z zamkniętym na stałe i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem wraz z jego siecią skazaną na wykluczenie.

Ja, ………………………………..……………………… z domu…………………………………………………. 

urodzona (y) dnia.………………………………………….. w ………………………………………………  na terytorium Polski-Lechistanu, oświadczam, że jestem przy życiu i od dnia moich narodzin w żadnym punkcie czasowym nie byłam (nie byłem) zagubiona (y) na dalekim morzu. 

Oświadczam, że moi rodzice: 

mama: ……………………………………………………z domu…………………………………………………. 

tata:……………………………………………………… z domu …………………………………………………                                               są wyłącznymi, jedynymi moimi kreatorami, po których dziedziczę niezbywalne przynależne mi prawa majątkowe i narodowościowe Sławiańskiego Narodu Polaków-Lechitów na terytorium dawnego Imperium Lechickiego, datowanego na ponad 10 700 lat a odrodzonego na wieczne trwanie 22 maja 2020 roku.                                                  

Oświadczam, że osoba prawna ………………………………………………….,  jej nazwisko i imię pisane dużymi literami, jest nielegalnym tworem, podmiotem prawnym, którego autorem jest prywatna firma handlowa-korporacja :“Rzeczpospolita Polska”, zarejestrowana w Nowym Jorku pod adresem biznesowym; 233 Madison Avenue New York NY 10016, oraz adresem do korespondencji; Ministry of Finance ul. Świętokrzyska 12 Warsaw Poland R9 00916, 

Oświadczam, że kompetencje własności i prawa autorskie podmiotu prawnego-osoby prawnej ………………………..………………………………….., stworzonej na podstawie mojego aktu urodzenia są z przepisu rzeczą “ Rzeczypospolitej Polskiej”. Odbyło się to bez mojej i moich rodziców wiedzy i zgody. Osoba prawna ………………………………………………..jest nielegalnym tworem, podmiotem prawnym wykorzystywanym przez nielegalne prywatne firmy handlowe-korporacje symulujące instytucje państwowe i kościelne, wszystkie zarejestrowane w UPIK w Waszyngtonie, https://www.upik.de/, które same zgodziły się w 2012 r. być uznane za “ byłe”, “nieistniejące”. 

Oświadczam, że osoba prawna nie jest moją kreacją ale wytworem odosobnionym nie przeze mnie lecz przez moich rodziców, nieświadomych oszustwa, bo nie wiedzieli, że są własnością korporacyjnej władzy Potrójnej Korony składającej się z: “WATYKANU w Rzymie, Kwadratowej mili w Centrum Londynu, tzw. ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz Waszyngtonu- Washington D.C (District of Columbia). Potraktowanie mnie jako niewolnika wg prawa morskiego, z określeniem mojej wartości w wymiarze pieniężnym było tajnym kontraktem, handlem i jednocześnie zamachem na moją wolność. Odbyło się to wbrew mojej wiedzy, woli mojej duszy i rozumu, wbrew prawu Boskiemu ! Jestem cząstką Boga-Stwórcy a moje ciało i dusza są niczyją własnością ! 

Ja, jako żywy, wolny człowiek, ………………………………………………… z domu…………………….                                          …………………….…………………………………..,

któremu osoba prawna…………………………………….…………………………………….. została podporządkowana urzędowo, nie jestem żadnym produktem korporacji “Rzeczpospolita Polska”, symulującej państwową władzę, ani żadną rzeczą. Nie jestem identyczna (y) z tym podmiotem prawnym-osobą prawną  ani nie jestem autorką (autorem) tej osoby prawnej pod  nazwą : ………………………………………………………….……………….   

Wszelkie zobowiązania osoby prawnej …………………………………………………………. mnie nie dotyczą, bo ich kreatorem jest nadal funkcjonujący upadły niewolniczy system.  

Nie istnieje moja zgoda na przełożenie praw i obowiązków osoby prawnej ……………………………..……………………………  na mnie żywego wolnego człowieka, na …………………………………………….…… z domu…………………………………….…………………

Nikt nie może rościć wobec mnie żadnych praw, nie istnieje moja wola działania dla osoby prawnej ………………………………………………………… i przejmowania jej zobowiązań. 

Ja …………………………………………….  z domu ………………………………………………………..   

jako żywy wolny człowiek, nie zaginiony na dalekich morzach, jako człowiek zdrowy na ciele, umyśle i duszy, jako Suweren sprawujący bezpośrednią władzę zwierzchnią na terytorium Polski-Lechistanu oświadczam, że mnie obowiązuje Boskie Prawo Naturalne oraz zapisy Paradygmat Report wydane przez OPPT, według  których mam prawo do równego dostępu do dóbr Matki Ziemi.

Za złamanie moich praw ludzkich przysługuje mi odszkodowanie zgodnie z Międzynarodową Taryfą Odszkodowawczą, która jest załącznikiem do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. , ratyfikowana przez Sejm PRL w 1977 r. dostępna: https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowieka/

Egzekucja odszkodowań za złamanie moich niezbywalnych praw ludzkich dotyczy prywatnych firm handlowych-korporacji : ”Rzeczpospolita Polska”, Episkopat Polski, Watykan, ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz Washington D.C (District of Columbia).

Zastrzegam prawa autorskie, ang. copyright, symbol: © do mojego nazwiska: ………………………………………………. z domu ……………………………………………       

Zastrzegam prawa autorskie, ang. copyright, symbol: © do informacji o mnie, do moich prywatnych danych jako żywej wolnej istoty-człowieka : …………………………………………………………z domu……………………………………………….. 

Oświadczam, że jestem jedynym właścicielem moich prywatnych danych i zastrzegam, że wykorzystanie moich prywatnych danych wymaga mojej zgody jako właściciela i Suwerena w Polsce-Lechistanie, stanowi każdorazowo wartość 500.000 Euro, słownie: pięćset tysięcy Euro. Każde żądanie informacji-moich prywatnych danych jest równoznaczne z zawarciem ze mną umowy na ich wykorzystanie za kwotę równoznaczną wartości praw autorskich a żądający zgadza się na wypłacenie z góry kwoty 500.000 Euro, słownie: pięćset tysięcy Euro. 

Zastrzegam, że kara za wykorzystanie informacji-moich prywatnych danych za każdy przypadek stanowi 1.500.000 Euro, słownie: jeden milion, pięćset tysięcy Euro. Kara za złamanie moich Boskich Praw Naturalnych, praw Suwerena, przynależnych mi jako, że jestem cząstką Boga, za każdy przypadek wynosi 1.000.000 Euro, słownie: jeden milion Euro. 

Zabraniam stosowania na mnie  niebezpiecznych, szkodliwych  ingerencji w moją sferę  fizyczną, duchową, intelektualną, emocjonalną. 

                                                ©…………………………………………………………………….

                                                        (własnoręczny podpis w kolorze czerwonym )

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DOWÓD TOŻSAMOŚCI – AKT WOLNOŚCI DZIECKA 

 Imię (imiona) ……………………………………z domu ………………………….…………………………………..

My niżej podpisani, każdy z nas, żywy wolny człowiek, nie zaginiony na dalekich morzach : 

mama (imię, imiona)………………….  z domu ……………………urodzona dnia …………………………………………………w miejscowości………………………………na terytorium…………………………………………………………. ,

tata (imię, imiona) …………………….. z domu ……………………………. urodzony dnia ………………………………………………. w miejscowości…………………………….. na terytorium………………………………………………………… , 

zgodnie oświadczamy, że jesteśmy rodzicami, jedynymi, wyłącznymi kreatorami  naszej córki (naszego syna), żywego wolnego człowieka:

(imię, imiona)…………………………………………. z  domu ………………………………….. urodzonego dnia……………………. w miejscowości ……………………….. na terytorium Polski-Lechistanu.

Jako Suwereni sprawujący bezpośrednią władzę zwierzchnią na terytorium Polski-Lechistanu oświadczamy, że nas i nasze żywe dziecko obowiązuje Boskie Prawo Naturalne, prawo do równego dostępu do dóbr Matki Ziemi. 

Zgodnie oświadczamy, że zabraniamy niebezpiecznych, szkodliwych  ingerencji w sferę  fizyczną, duchową, intelektualną, emocjonalną naszą i naszej córki (naszego syna). 

Zastrzegamy prawa autorskie (ang. copyright, symbol: ©) do wszelkich naszych i naszej córki (naszego syna) informacji-danych.  

Zastrzegamy, że wykorzystanie jakichkolwiek  informacji-danych naszych i naszej córki (naszego syna) wymaga naszej  zgody i stanowi każdorazowo wartość 500.000 Euro (słownie: pięćset tysięcy Euro). 

Każde żądanie informacji-danych naszych i naszej córki (naszego syna) jest równoznaczne z zawarciem z nami umowy na  ich wykorzystanie za kwotę  500 000 Euro ( słownie: pięćset tysięcy Euro) a żądający zgadza się na wypłacenie z góry kwoty 500.000 Euro ( słownie: pięćset tysięcy Euro). 

Zastrzegamy, że kara za wykorzystanie bez naszej zgody informacji-danych naszych i naszej córki (naszego syna) stanowi 1.500.000 Euro, (słownie: jeden milion, pięćset tysięcy Euro) za każdy przypadek. Kara  za złamanie Boskich Praw Naturalnych naszych i naszej córki (naszego syna), przynależnych praw Suwerena, przynależnych nam jako, że jesteśmy cząstką Boga, stanowi 1.000.000 Euro, (słownie: jeden milion Euro.) za każdy przypadek.

                                  mama: ©………………………………………………….

                                  tata: ©……………………………………………………. 

                                    (Własnoręczne podpisy koniecznie czerwonym kolorem

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Wszyscy:

sejm, senat, prezydent, ministerstwa, trybunały, państwowa komisja wyborcza, urzędy: gmin, miast, powiatowe, wojewódzkie, urzędy skarbowe, izby skarbowe, sądy rejonowe, okręgowe, apelacyjne, administracyjne, pracy, sąd najwyższy, komornicy sądowi, prokuratury rejonowe, okręgowe, prokuratura generalna, komendy policji: miejskie, powiatowe, wojewódzkie, komenda główna policji, jednostki wojskowe, sztab generalny, parafie, kurie diecezjalne, Caritas, episkopat, papież, zakłady ubezpieczeń społecznych, kasy rolniczego ubezpieczenia, banki, radio i telewizja oraz  inne firmy- korporacje zarejestrowane jako prywatne geszefty w Waszyngtonie.

Oświadczenie Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu  na okoliczność upadku niewolniczego, prywatnego, światowego systemu, opartego na prawie morskim.

My rodowici Polacy, uwolnieni dzięki One Peoples Public Trust (OPPT ),  która wykluczyła w zgodzie z prawem, 25.12.2012r. z naszego świata korporacje, banki i rządy działające na rzecz niewolnictwa i prywatnych systemów pieniężnych i jednocześnie jako  Suwereni w naszej Ojczyźnie, sprawujący w Polsce bezpośrednią władzę zwierzchnią od 02.11.2014r. oświadczamy, że z Waszymi nielegalnymi, prywatnymi firmami nie mamy żadnej wiążącej umowy.

Wasze jednostki są zarejestrowane w Waszyngtonie jako prywatne geszefty, Firmy-Korporacje, działające na rzecz wąskiej światowej  grupy interesów upadłego niewolniczego, światowego systemu a na szkodę i krzywdę Polski i Narodu Polskiego, który jest beneficjentem powiernictwa, na zasadzie prawa równości znanego jako “Jedność Istnienia Ludzkiego: ustanowionego przez Stwórcę”. https://www.upik.de/upik_suche.cgi 

Jakiekolwiek Wasze żądania, zakazy, nakazy, rygory, sankcje, restrykcje wobec przedstawicieli Narodu Polskiego są bezprawne, NIELEGALNE ! Podlegają rygorom Dekretu Suwerena z dnia 02.04.2015r.o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce oraz rygorom One Peoples Public Trust. Wasze firmy-korporacje  uznane  zostały  przez  One Peoples Public Trust, za Dłużników winnych, że :„w sposób świadomy, dobrowolnie i umyślnie dopuścił się zdrady” przez „zagarnięcie, eksploatację, wspieranie oraz podżeganie do przestępstwa, którego przedmiotem był system prywatnych pieniędzy” oraz dopuścił się „prowadzenia Systemu Niewolnictwa używanego przeciwko obywatelom bez ich wiedzy, wbrew ich woli oraz nie uwzględniając ich przyzwolenia”.  https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi  trust/http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Łowicz, 29.08.2015r.

https://wojdabejda.wordpress.com/2020/05/11/przebudzilismy-sie-jestesmy-swiadomi-ukrywanej-przed-nami-tajemnicy-z-metryka/

Kochani Rodacy-Polacy-Lechici !

Wystarczy grupa śmiałków, świadomych Polaków-Lechitów aby ocalić Naród Polski przed zagładą ! To w nas Polakach-Lechitach tkwi ogromna BOSKA siła i moc zdolna pokonać zło, które zagnieździło się w Naszej Sławiańskiej wspaniałej Ojczyźnie !!! Uwierzmy w siebie i w sprawczą MOC naszych myśli, Naszych wspaniałych lechickich-sławiańskich SERC ! Kochany Rodaku-Polaku-Lechito, nie kupuj żadnych dowodów tożsamości u Vama, czy Potockiego ani tym bardziej u żydowskiego okupanta ani londyńskiego sądu arbitrażowego ! Wystarczy, że sam napiszesz własny akt uwolnienia z sideł prawa kanoniczno-morskiego i podpiszesz własnoręcznie czerwonym długopisem Twoje imię i nazwisko rodowe ( z domu ). Więcej szczegółów w artykułach: https://wojdabejda.wordpress.com/2020/05/11/przebudzilismy-sie-jestesmy-swiadomi-ukrywanej-przed-nami-tajemnicy-z-metryka/https://wojdabejda.wordpress.com/2021/01/05/niechaj-akty-wolnosci-przyspiesza-zamkniecie-sieci-watykanu-i-kowidowych-oszustow-nwo/

Warto apelować, warto rozpowszechniać całą prawdę o upadłym ludobójczym światowym prywatnym niewolniczym systemie władzy Trój-Korony z satanistycznym Watykanem ! Warto apelować do lekarzy, bo przecież są w ich gronie ludzie z sumieniem a może nawet z sercem, którzy odstąpią od ludobójczych praktyk ! Warto apelować jeśli chociaż jeden lekarz odstąpi od bezmyślnego, bezdusznego służenia mafii: zorganizowanej grupie przestępczej prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe i kościelne ! Warto upowszechniać apel, bo zawiera w sobie Energię, Boską Moc naszych słowiańskich-lechickich serc ! https://wojdabejda.wordpress.com/2017/11/29/funkcjonariusze-medyczni-stancie-sie-uzdrowicielami-zamiast-zabojcami/

Maria Znyk

Maria Znyk 2 tygodnie temu Zadanie bojowe dla wszelkich służb w Polsce i nie tylko : Zniszczyć fabryki szczepionek w Niemczech, USA, Rosji ! NIE dopuścić aby na teren Polski-Lechistanu wjechała albo przyleciała jakakolwiek szczepionka !!! Zatrzymać i zniszczyć ! Te, które są w Polsce zutylizować ! Niezwłocznie wykonać ! Wszyscy są świadomi czym są szczepionki ! www.wojdabejda.wordpress.com

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>…

W dniu 02.02.2015 r. pisałyśmy: Szanowni Państwo ! Podczas wizyty w Brukseli na zaproszenie Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego na warsztaty o gazie łupkowym, 09.10.2012 r. Maria Bejda i Teresa Wojda ( z domu Znyk) były świadkami pikiety przed głównym gmachem Parlamentu Europejskiego, zorganizowanej przez europoseł z Anglii. Udzieliła ona wywiadu dla stacji telewizyjnych, informując o sukcesie na niespotykaną dotychczas w historii świata skalę, że w wyniku przeprowadzonych śledztw w bankach, bankowcy zostaną ukarani, co oznacza upadek dotychczasowego korupcyjnego systemu na świecie. Informacje o upadku prywatnego systemu znajduje potwierdzenie w linku pt.: “One Peoples Public Trust wykluczyła w zgodzie z prawem z naszego świata korporacje, banki i rządy działające na rzecz niewolnictwa i prywatnych systemów pieniężnych.” https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/ “Wszystkie tytuły, prawa własności oraz inne prawa wymienionych korporacji wraz z ich aktywami są odpowiednio zabezpieczone i utrzymywane jako depozyt do równego podziału dla wszystkich ludzi zamieszkujących tę planetę. “ “Dlaczego nie zauważamy zmian? Bądź cierpliwy … zobaczysz je. Najpierw jednak musimy określić w jaki sposób działania OPPT zmieniły obraz prawniczego krajobrazu i jak one odnoszą się do nas. Czy stary system oparty na korporacjach będzie walczył? Oczywiście, że tak! Kontrolowane przez korporacje rządy zachowują się tak, jakby nic się nie stało. I jeśli zaakceptujecie ich system niewolnictwa zadłużeniowego, jestem przekonany, że „Władza Która Istniała” z radością znajdzie dla was miejsce! Nie dajcie się ogłupić: oni wiedzą co się stało. Zdają sobie sprawę, że zostali wykluczeni i że gra jest skończona. Teraz obowiązuje prawo międzynarodowe. Posiadamy wolność, aby pokojowo nie współpracować ze starym systemem. Nadszedł czas, aby wyćwiczyć tę nową wolność. Jeśli wydaje się wam dziwne, że widoczne „rządy” ciągle paradują, pamiętajcie … widzialne rządy są kukiełkami korporacji i nigdy nie miały nic do powiedzenia. W tym momencie, poprzedni właściciele chcą, abyśmy wierzyli, że „biznes działa jak zwykle”. Mocno polegali na tajemnicy aż do tego czasu. Będą nadal udawali do samego końca.To jest po prostu ich sposób działania.” Serdecznie pozdrawiamy ! Maria i Teresa www.wojdabejda.wordpress.com

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Poniżej nakaz aresztowania i osadzenia w Guantanamo J.Bidena oskarżonego o związek ze śmiercią Johna F. Kennedy’ego Jr, za oszustwa, zdradę, handel ludźmi, pedofilię i zbrodnie przeciwko ludzkości.

1 500 MILI POD TUNEL Z WATYKAŃSKIEGO DO ERUSALIM. Znalazłam kolejną odsłonę filmu dokumentalnego o podziemiach i tunelu podwodnym łączącym Watykan z Jerozolimą po angielsku z greckimi napisami i zdziwiona, że frontem, który wstawiłam i nie można było go otworzyć, bo był w poufnej grupie, już został usunięty razem z moim tłumaczeniem na bułgarski. Ponownie składam dyktatorski tekst w języku bułgarskim: ′′ W podziemiach pod Watykanem znaleziono znacznie więcej złota niż można sobie wyobrazić. Począwszy od Watykanu, głęboko w ziemskich jelitach znajduje się tunel niemal pod prostą linią połączoną z Jerozolimą. Prawdziwa odległość linii lotniczej wynosi 1432.90 mil lub 2 km. Długość tunelu wynosi około 1 mil. To idzie pod wodę i pod morze. Począwszy od Watykanu, w pierwszych 150 mil, czyli 241 km, znaleziono ogromną ilość złota, ułożono na 13 poziomach wysokości. Nie wiem dokładnie co oznacza 13 poziomy wysokości jako jednostka pomiaru, ale w każdym razie to za dużo. Wraz z tą ogromną ilością złota znaleziono wiele rękopisów, książek i zwojów rolowanych. Podano, że te archiwa i starożytne książki zostały skradzione z Biblii. Pytacie mnie, czy w to wierzę? Nie wchodzę w taki zabieg bo to byłyby tylko założenia. Po prostu przekazuję to, co zostało zgłoszone przez Charliego Warda, jako ustalenia w Watykanie. Musicie pamiętać, że gdy Covid-19 wybuchł pierwszy, jednym z najbardziej rannych miejsc były Włochy. Pamiętacie strony tytułowe gazet? Wszyscy skupieni na Covid-19, a także oczekują drugiej fali wirusa. I tak trwało długo. To był czas, kiedy Sojusz ′′ zdjął ′′ 13 rodziny krwi Watykanu (rodziny, które wyemitowały większość papieży i kardynałów – I.L.). W tym okresie odkryto także podziemne tunele, złoto, starożytne książki, odręczne zwoje Koniecznie trzeba było skupić uwagę ludzi w wirusie, pozwalając na czyszczenie tuneli i wykonywanie wszelkich innych prac. Wystarczyło 650 samolotów, aby przenieść złoto, które wyszło z tuneli, które prowadziły do Jerozolimy. W tym miejscu proszę zwrócić uwagę, że kiedy trafili do Pałacu Buckingham, znaleźli w przybliżeniu taką samą ilość złota, która była tam przechowywana dla bogatych i została skradziona biednym. Całe złoto przeniesione do Fort Knox, aby zachować bezpieczeństwo, dopóki ta parodia się nie skończyła. Dużo tego złota zostanie wykorzystane do humanitarnych czynności. Złoto jest więcej niż potrzebne na całym świecie, aby wspierać wszystkie waluty na całym świecie. Analogiczny jeden do jednego (1 do 1), aby zaspokoić nasze potrzeby na całym świecie. Przenosimy się w inny świat i może się to zdarzyć po całkowitym usunięciu armii. Więc ninja k. piłka, która nagromadziła pieniądze z okradania nas. Miłość do pieniędzy jest podstawą wszelkiego zła, mówi Biblia Tymoteusza 16:10. Informujemy, że to wpływa na miłość do pieniędzy, a nie na same pieniądze. Miłość do pieniędzy rodzi chciwość na jeszcze więcej pieniędzy i kończy się kontrolą nad innymi. Czy wszystko co do tej pory powiedziane daje ci kompletny obraz tego, co Nowy Porządek Świata planował przez cały ten czas? Ogromna ilość złota jaka była w tunelu łączącym Watykan z Jerozolimą, jak się tam znalazła? Kto to tam położył? Ile tysięcy lat zajęło, żeby się zebrać? Kto wie…” Mapa pokazuje dokładnie, gdzie idzie tunel. Oczywiste jest, że Grecja przemierza się na lądzie i obszarze Attiki, w którym znajduje się grecka stolica Ateny. Link do filmu: https://newtube.app/fake_pandemic/EuqJdsu…

https://newtube.app/fake_pandemic/EuqJdsu?cf_chl_jschl_tk=7eec053fe7fb770b235943739de39664da97c946-1615663930-0-AUvToc2lnGrNOgFfhqFeCsCR6-c3fw0Vw1dJwa-qHEytyJpR4O6gacPYSzWiAsgaPl6uZLUqQ2cQCkFAnNUzrV_pd1C57jEvkvEVpPzmMiO5gHh7FNjXZh9JYxrx30YRX4RmhtDjBc6dQ684d9eW71TCYzLDvx-02h0NPzazQGCOwoiCTuKBNwLnxk5ql2aOUixqhEPlzPF3lDu_Zj1-DMe76BWGWwwi6A80iRfVpGhI60Vf7dMfD6WzxV9pSxePBkOoyLf2C-8xIoK9IaBgBxjtNd9rJVul8vyq6k8SUcn7eJflZpGFvgfdiAVXp6-37MCtZOYS4uOwN73aVLGfgsRQT–IkQdWpPjzbhYj0OUr

· ·

 
25 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 5 stycznia 2021 w Bez kategorii

 

Tagi:

25 responses to “Niechaj akty wolności przyśpieszą zamknięcie sieci Watykanu i kowidowych oszustów NWO !!!

 1. wojdabejda

  6 stycznia 2021 at 13:03

  https://www.czasfinansow.pl/policjanci-przerazeni-widmem-odszkodowan-ktore-beda-musieli-wyplacic-za-bezprawne-i-nielegalnie-wystawiane-mandaty-i-wnioski-do-sanepidu-z-prywatnych-majatkow/?fbclid=IwAR1xXx6Xcu6PsR0zp8tmmTx714FhaiqojMGvY1qapRNFrpxfwphhM1kzLjc
  Stało się to, o czym nasza redakcja informowała już w kwietniu 2020. Zarówno mandaty, jak i wnioski o ukaranie karą finansową do sanepidu, które wystawiali poszczególni policjanci w czasie epidemii, okazują się być nie tylko bezprawne, ale i naruszające konstytucję.

  W rezultacie prawie każda osoba oraz prawie każda firma, która została ukarana na podstawie rozporządzenia, a nie ustawy, mandatem lub wnioskiem do sanepidu, przez jakiegokolwiek policjanta może teraz tego konkretnego policjanta pozwać o naruszenie jej dóbr osobistych bezprawnym mandatem i wnioskiem.

  Eksperci twierdzą, że można żądać 10 tysięcy złotych, a jeśli wskutek wniosku do sanepidu ten nałożył karę finansową i przeprowadził egzekucję skarbową to można w powództwie żądać nawet 20 tysięcy złotych.
  Ale jak to? Pozwać policjanta, a nie policję?

  Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że zasądzone kwoty zadośćuczynienia poszczególni policjanci będą musieli płacić z prywatnych majątków, niezależnie od tego, jaki Sąd uzna stopień współwiny Skarbu Państwa.

  Perspektywa, że poszczególni policjanci mogą za każdy wystawiony mandat i wniosek do sanepidu płacić z własnej kieszeni po 10 tysięcy złotych każdemu, kto wygra z nimi w Sądzie spowodowała blady strach wśród funkcjonariuszy, którzy byli przekonani, że odpowiedzialność za bezprawne mandaty i wnioski do sanepidu w razie czego poniesie tylko Skarb Państwa. Tak przynajmniej twierdzą nasi anonimowi informatorzy. Inni twierdzą, że policjanci lekceważą ryzyko i czekają na pierwsze wyroki nakazujące im płacić z prywatnego majątku odszkodowania.

  Nasi informatorzy twierdzą, że niektórzy policjanci byli nadzwyczaj aktywni w wystawianiu mandatów i wniosków do sanepidu co sprawia, że jeśli wszyscy bezprawnie przez nich ukarani by ich pozwali to grozi im nawet ponad 100, czy 200 tysięcy złotych odszkodowań, które będą musieli płacić z własnych majątków i pensji. Niezależnie od winy policji jako formacji, czy Skarbu Państwa. To Sędziowie będą decydować.
  Decyzja o mandacie i wniosku o ukaranie kwotą pieniężną do sanepidu to indywidualna decyzja policjanta, a nie Policji

  Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk podczas konferencji prasowych, w których omawiał obostrzenia, niejednokrotnie mówił, że mandat i wniosek do sanepidu to indywidualna decyzja poszczególnych funkcjonariuszy. To nie formacja decyduje czy wystawić mandat, albo czy skierować wniosek o ukaranie, a konkretny policjant.

  To samo powtarzał Komendant Stołecznej Policji, że są to indywidualne decyzje poszczególnych funkcjonariuszy. Mimo, że policjanci otrzymywali takie komunikaty to nadal wystawiają mandaty i wnioski do sanepidu na podstawie obostrzeń, które Sądy oceniają jako bezprawne, nielegalne, a nawet łamiące konstytucję. Tak przynajmniej wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z Opola o sygn. II SA/Op 219/20. Sąd stwierdził w tym wyroku, że konstytucyjnie dopuszczalne jest wprowadzanie tych ograniczeń tylko w ustawie, z zachowaniem zasady proporcjonalności określonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, a nie w art. 228 ust. 5 Konstytucji RP, bez naruszenia istoty danego konstytucyjnego prawa lub wolności i z zachowaniem wszelkich relacji zachodzących pomiędzy ustawą a rozporządzeniem opisanych w art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który otworzył salon fryzjerski w czasie tzw. lockdownu w kwietniu zeszłego roku. Nie jest to pierwszy raz kiedy Sądy uznają, że ograniczenia wprowadzone na podstawie rozporządzenia są bezprawne.

  Między innymi na konferencji Ministra Zdrowia i Komendanta Głównego Policji o nazwie „Wprowadzamy nowe obostrzenia. Zero tolerancji”, która odbyła się w dniu 6 października 2020 szef policjantów jasno wskazał winnych ewentualnych odpowiedzialności za naruszanie dóbr osobistych osób pokrzywdzonych bezprawnymi mandatami i wnioskami do sanepidu:

  “Od soboty trzeba będzie się wylegitymować zaświadczeniem potwierdzającym takie dolegliwości bądź dysfunkcje. Będziemy bardzo rygorystycznie podchodzić – jako funkcjonariusze – do obowiązku zasłaniania ust i nosa” – zapewnił szef policji. Gen. insp. Jarosław Szymczyk podkreślił, że w każdym przypadku naruszenia przepisów policjant będzie decydował, czy ograniczy się do pouczenia, nałoży mandat, czy złoży wniosek o ukaranie lub wniosek do inspekcji sanitarnej o wdrożenie postępowania administracyjnego.

  To poszczególni Sędziowie będą oceniać czy tłumaczenia się poszczególnych policjantów “ja tylko wykonywałem rozkazy” zwolni ich z prywatnej odpowiedzialności. Być może funkcjonariusze, aby za wszelką cenę uchronić się przed wyrokiem nakazującym im z prywatnego majątku płacić odszkodowanie czy zadośćuczynienia bezprawnie ukaranym na ich wniosek będą “sypać” swoich przełożonych.

  Sąd każdy przypadek oceni indywidualnie, ale biorąc pod uwagę, że media wielokrotnie omawiały mnóstwo wyroków unieważniających mandaty i kary pieniężne sanepidu przez to, że wprowadzono je rozporządzeniem, a nie ustawą, to policjanci będą mieć marne szanse na wybronienie się.

  W końcu policjant ma stać na straży prawa i go przestrzegać, a nie naginać czy przekraczać. Jeśli Sąd uzna, że mimo obiektywnych powodów, które istniały w przestrzeni publicznej, czyli wyroków sądowych uznających mandaty i kary pieniężne na podstawie rozporządzeń za bezprawne, policjant nadal na ich podstawie wystawiał mandaty i kierował wnioski o ukaranie to istnieje duże prawdopodobieństwo zasądzenia od niego zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych pokrzywdzonych przez niego obywateli.
  Kiedy można pozwać policjanta?

  Dopiero wtedy kiedy Sąd oddali jego wniosek o ukaranie mandatem. Sądy zazwyczaj w uzasadnieniach tych wyroków szczegółowo opisują bezprawność mandatu i na tej podstawie można pozwać każdego funkcjonariusza. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej kwota 10 tysięcy złotych zdaje się być najbardziej popularna.

  Jeśli dodatkowo na wniosek tego policjanta, czyli na podstawie jego notatki z przebiegu interwencji, sanepid nałożył karę pieniężną i przeprowadził jej egzekucję zanim zakończył się proces odwołania od decyzji sanepidu, to wtedy policjanta można pozwać o wyższą kwotę. Warunkiem jednak jest uzyskanie prawomocnego unieważnienia decyzji sanepidu, która powstała na podstawie notatki tego policjanta.

  W uzasadnieniu takiego unieważnienia również będą sądowe argumentu wskazujące na bezprawność i nielegalność skierowania przez tego konkretnego funkcjonariusza wniosku o ukaranie karą finansową danego człowieka lub firmy.

  Aby pozwać funkcjonariusza za naruszenie dóbr osobistych nie trzeba znać jego adresu czy peselu. Wystarczy do Sądów, które oddaliły wniosek policjanta o ukaranie mandatem i do sądu, który unieważnił decyzję sanepidu o karze pieniężnej wysłać wnioski o odpłatną kopie akt danej sprawy. W aktach będą dane osobowe policjanta oraz jednostka, w której pełni służbę. W pozwie o naruszenie przez tego funkcjonariusza dóbr osobistych wystarczy wskazać jego imię, nazwisko oraz adres jednostki. Sąd tam wyśle odpis pozwu, a Policja jako instytucja zaufania publicznego przekaże pozew pozwanemu.

  Ważne jest, że pozwać o naruszenie dóbr osobistych można dopiero po uzyskaniu wyżej wskazanych wyroków. Nie wolno w czasie interwencji straszyć policjanta pozwem, bo może to być uznane przez niego za przestępstwo wywierania zakazanej presji na odstąpienie od czynności służbowych. I prawdopodobnie Sądu przyznają mu wtedy rację. Bronić swojego dobrego imienia można dopiero po prawomocności pełnej ścieżki procesowej, a ta może zająć nawet i rok czasu.
  Pracownika sanepidu winnego uchylonej decyzji o karze pieniężnej też można pozwać

  Ponadto należy pamiętać, że jak Sąd unieważni karę finansową sanepidu to pozwać można też o 10 tysięcy złotych pracownika sanepidu, który na podstawie notatki policjanta, tę – jak się okaże wyrokiem Sądu – bezprawną i nielegalną karę finansową nałożył.

  Uzasadnienia wyroków sądowych – a mianowicie sądu oddalającego mandat oraz sądu unieważniającego decyzję sanepidu o nałożeniu kary – są dowodami, które dają każdemu człowiekowi i każdej firmie prawo do pozwania osób, które są bezpośrednio winne naruszeniom dóbr osobistych ofiary. Winny jest zatem policjant oraz pracownik sanepidu, których na podstawie wyroków uwalniających od ich nielegalnych kar można pozwać. Można oczywiście też pozwać skarb państwa osobnym powództwem.

  Należy pamiętać, że Rząd wprowadził przyspieszoną drogę egzekucji kar, które są nakładane z inicjatywy konkretnego policjanta. Bez czekania na pełną drogę sądową skarbówka rozpoczyna egzekucję administracyjną, dolicza koszty egzekucji, a także odsetki.

  Po wygranym procesie unieważniającym karę finansową należy wezwać skarb państwa do oddania zabranych kwot, zabranych odsetek i zabranych kar czy kosztów egzekucji.
  Należy zbierać dowody bezprawnej egzekucji fikcyjnej wierzytelności z tytułu nielegalnej decyzji sanepidu

  Należy również wezwać skarbówkę by na piśmie przysłała wykaz wszelkich czynności egzekucyjnych, jakie podjęła w kierunku wyegzekwowania fikcyjnej wierzytelności. Chodzi tutaj o uzyskanie informacji, do jakich podmiotów skarbówka wysyłała zajęcie fikcyjnej wierzytelności – mogą to być prywatne konta, zakład pracy, kontrahenci. Wszędzie tam naruszono dobra osobiste osoby, którą “pomawia” się o bycie dłużnikiem na podstawie fikcyjnej wierzytelności.

  Te wszystkie dokumenty będą bardzo ważne w procesie o naruszenie dóbr osobistych, a do ich naruszenia z winy policjanta, który to bezprawnie zainicjował, bezsprzecznie doszło. Oczywiście pod warunkiem, że ofiara dysponuje wyrokiem sądu, który zarówno mandat i jak i wniosek do sanepidu unieważniają. Bez tego nic się nie będzie dało zrobić.
  Kary za łamanie tzw. łamanie obostrzeń. Policjanci byli bardzo aktywni

  Za łamanie obostrzeń sanitarnych (np. nienoszenie maseczki) można było otrzymać, zanim Rząd wprowadził ten zakaz ustawą, mandat od policji w wysokości 1 tys zł. Policjanci mogli również skierować wniosek o ukaranie do sanepidu, który ma prawo nałożyć grzywnę w wysokości do 30 tys. zł. Konkretne dane na temat skali wystawianych przez sanepid grzywien podał w rozmowie z PAP rzecznik GIS Jan Bondar.

  Polubione przez 2 ludzi

   
  • Halina

   8 Maj 2021 at 19:04

   witam i pieknie dziekuje za wytlumacenie tego wszystkiego.alez czlowiek jest glupi i malo wiedzacy do konca ..pozdrawim .oby wszyscy sie dowiedzieli ze jestesmy wolnymi zywymi ludzmi a nie niewolnikami i oby zaczelo sie dziac .milosc

   Polubienie

    
 2. wojdabejda

  6 stycznia 2021 at 13:12

  Polubienie

   
 3. wojdabejda

  6 stycznia 2021 at 17:46

  Polubione przez 1 osoba

   
 4. wojdabejda

  9 stycznia 2021 at 18:44

  Arrest Execution List?
  📷
  Copied from FB:
  Arrest/Execution 06/28/20 List
  If anyone has been Executed or Arrested, yet we still see them in media or in person, it means the following:
  Clones/Double
  CGI/Hologram
  Old/Pre-Recorded Footage
  Mandatory Appearances
  Just because you don’t see someone’s name it doesn’t mean they haven’t been arrested or executed.
  Please COPY and SHARE list before FB removes.
  Will update as soon as information becomes available.
  ANDREW McCABE ARRESTED & SERVING LIFE
  BARACK OBAMA ARRESTED & EXECUTED
  MICHELLE OBAMA (BIG MIKE) ARRESTED & EXECUTED
  BILL GATES DECEASED
  MELINDA GATE DECEASED
  MIKE PENCE ARRESTED & EXECUTED
  ANTHONY FAUCI ARRESTED & RELEASED FOR A TIME TO HELP TRUMP
  HUMA ABEDINE ARRESTED & EXECUTED
  JOHN BRENNAN ARRESTED & SERVING LIFE
  GEORGE H.W. BUSH ARRESTED & EXECUTED
  GEORGE W. BUSH ARRESTED & EXECUTED
  LAURA BUSH ARRESTED & EXECUTED
  JEB BUSH ARRESTED & EXECUTED
  DICK CHENEY ARRESTED & EXECUTED
  JAMES BAKER ARRESTED & EXECUTED
  2.
  JAMES CLAPPER ARRESTED & SERVING LIFE
  HILLARY CLINTON ARRESTED & EXECUTED
  BILL CLINTON ARRESTED & EXECUTED
  JAMES COMEY ARRESTED & SERVING LIFE
  DIANE FEINSTEIN EXILED TO CHINA
  ERIC HOLDER ARRESTED & SERVING LIFE
  JOHN KERRY ARRESTED & SERVING LIFE
  LORETTA LYNCH ARRESTED & SERVING LIFE
  LISA PAGE ARRESTED & SERVING LIFE
  TONY PODESTA ARRESTED & EXECUTED
  JOHN PODESTA ARRESTED & AT GITMO
  SAMANTHA POWERS A RRESTED & SERVING LIFE
  HARRY REID ARRESTED & SERVING LIFE
  SUSAN RICE ARRESTED & SERVING LIFE
  DONALD RUMSFELD ARRESTED & EXECUTED
  3.
  ADAM SCHIFF ARRESTED & EXECUTED
  ERIC SCMIDT ARRESTED & AT GITMO
  DEBBIE WASSERMAN-SHULTZ ARRESTED & AT GITMO
  GEORGE SOROS ARRESTED & EXECUTED
  MAXINE WATTERS ARRESTED & AT GITMO
  SALLY YATES ARRESTED & AT GITMO
  NANCY PELOSI ARRESTED & AT GITMO
  CHUCK SCHUMER ARRESTED & AT GITMO
  RUTH BADER GINSBURG ARRESTED & EXECUTED
  PETER STRZOK ARRESTED & AT GITMO
  ELIJA CUMMINGS ARRESTED & EXECUTED
  JACINDA ADERN ARRESTED & UNDER HOUSE ARREST
  TOM HANKS ARRESTED & EXECUTED
  RITA WILSON HANKS ARRESTED & EXECUTED
  MADONNA ARRESTED & EXECUTED
  4.
  LADY GAGA ARRESTED & EXECUTED
  OPRAH WINFREY ARRESTED & ON HOUSE ARREST
  ELLEN DEGENEROUS ARRESTED & ON HOUSE ARREST
  STEPHEN SPIELBERG ARRESTED & EXECUTED
  HARVEY WEINSTEIN ARRESTED & IN PRISON
  JEFFREY EPSTEIN ARRESTED & SERVING LIFE IN PRISON
  POPE FRANCIS ARRESTED & EXECUTED
  ALL CARDINALS AT VATICAN ARRESTED & EXECUTED
  QUEEN ELIZABETH ARRESTED & EXECUTED
  PHILLIP WINDSOR ARRESTED & EXECUTED
  CHARLES WINDSOR ARRESTED & EXECUTED
  JUSTIN TRUDEAU ARRESTED & ON HOUSE ARREST
  SCOTT MORRISON ARRESTED & ON HOUSE ARREST
  HARRY WINDSOR ARRESTED & EXECUTED
  MEGHAN MARKLE ARRESTED & EXECUTED
  5.
  MERYL STREEP ARRESTED & ON HOUSE ARREST
  ROBERT DE NIRO ARRESTED & EXECUTED
  RICHARD GERE ARRESTED & ON HOUSE ARREST
  JOE BIDEN ARRESTED & EXECUTED
  HUNTER BIDEN ARRESTED & EXECUTED
  JOHN MCCAIN ARRESTED & EXECUTED
  ROY HORN OF SIGFREID & ROY ARRESTED & EXECUTED
  TROY SNEED (SINGER) ARRESTED & EXECUTED
  FRED THE GODSON (RAPPER) ARRESTED & EXECUTED
  JOEL ROGOSIN (WRITER) ARRESTED & EXECUTED
  MATTHEW SELIGMAN (MUSICIAN) ARRESTED & EXECUTED
  CHARLES GREGORY ARRESTED & EXECUTED
  HILARY HEATH ARRESTED & EXECUTED
  HAL WILNER (PRODUCER) ARRESTED & EXECUTED
  6.
  JOHN PRINE (SINGER) ARRESTED & EXECUTED
  LEE FIERRO ARRESTED & EXECUTED
  ADAM SCHLESINGER ARRESTED & EXECUTED
  JOE DIFFIE ARRESTED & EXECUTED
  Mitt Romney ARRESTED & AT GITMO
  Britney Spears ARRESTED SERVING LIFE
  Christina Aguilera ARRESTED SERVING LIFE
  Miley Cyrus ARRESTED SERVING LIFE
  Bette Midler ARRESTED SERVING LIFE
  Robert Downey Jr. ARRESTED & EXECUTED
  Dwayne Johnson (the rock) ARRESTED & EXECUTED
  George Clooney ARRESTED & EXECUTED
  Adam Sandler ARRESTED & EXECUTED
  Nicolas Cage ARRESTED & EXECUTED
  Kevin Spacey ARRESTED & EXECUTED
  7.
  Charlie Sheen ARRESTED & EXECUTED
  Ashton Kutcher ARRESTED SERVING LIFE
  Kyriakos Mitsotakis PM GREECE ARRESTED WAITING TRIBUNAL
  Panagiotis Pikrammenos DEPUTY PM ARRESTED WAITING TRIBUNAL
  Celine Dion ARRESTED & EXECUTED
  Don Lemon ARRESTED WAITING TRIBUNAL
  Chris Quomo ARRESTED WAITING TRIBUNAL
  Kamala Harris ARRESTED WAITING TRIBUNAL
  Elizabeth Warren ARRESTED WAITING TRIBUNAL
  Nydia Velázquez ARRESTED WAITING TRIBUNAL
  Ilhan Omar ARRESTED WAITING TRIBUNAL
  Alexandria Ocasio-Cortez ARRESTED WAITING TRIBUNAL
  Rashida Tlaib ARRESTED WAITING TRIBUNAL
  Quentin Tarantino ARRESTED & EXECUTED
  Michael Moore ARRESTED & EXECUTED
  8.
  Jerry Nadler ARRESTED & AT GITMO
  BERNIE SANDERS ARRESTED & AT GITMO
  BORIS JOHNSON ARRESTED & EXECUTED
  JIMMY KIMMEL ARRESTED WAITING TRIBUNAL
  ALEC BALDWIN ARRESTED & EXECUTED
  WILLIAM BALDWIN ARRESTED & EXECUTED
  JACK NICHOLSON ARRESTED & EXECUTED
  JOHNNY DEPP ARRESTED & EXECUTED
  WILL SMITH ARRESTED & EXECUTED
  BRUCE WILLIS ARRESTED & EXECUTED
  DEMI MOORE ARRESTED & EXECUTED
  MARTIN SCORSESE ARRESTED & EXECUTED
  King Harald V OF NORWAY ARRESTED & EXECUTED
  Queen Sonja OF NORWAY ARRESTED & EXECUTED
  Erna Solberg PM OF NORWAY ARRESTED & IN PRISON
  9.
  Stefan Löfven PM OF SWEDEN ARRESTED & EXECUTED
  Carl XVI Gustaf KING OF SWEDEN ARRESTED & EXECUTED
  Silvia Renate Sommerlath GUSTAF QUEEN OF SWEDEN ARRESTED & EXECUTED
  ANGELA MERKEL CHANCLOR OF GERMANY ARRESTED & EXECUTED
  Frank-Walter Steinmeier PRESIDENT OF GERMANY ARRESTED & EXECUTED
  Sauli Niinistö PRES. OF FINLAND ARRESTED & WAITING TRIBUNAL
  Sanna Marin PM OF FINLAND ARRESTED & WAITING TRIBUNAL
  Emmanuel Macron PRES, OF FRANCE ARRESTED & EXECUTED
  Édouard Philippe PM OF FRANCE ARRESTED & EXECUTED
  JOHN BOLTON NATIONAL SECURITY ADVISOR ARRESTED & WAITING TRIBUNAL
  Ghislaine Maxwell ARRESTED & SERVING LIFE
  Steve Bing MURDERED
  Marina Abramovic ARRESTED & EXECUTED
  François Legault PM of Quebec ARRESTED & ON HOUSE ARREST
  Recep Tayyip Erdoğan Pres of Turkey ARRESTED & EXECUTED
  10.
  Keanu Reeves ARRESTED & EXECUTED
  Justin Bieber ARRESTED & EXECUTED
  John Travolta ARRESTED & EXECUTED
  Tom Cruise ARRESTED & EXECUTED
  John Huntsman former Ambassador to China ARRESTED WAITING TRIBUNAL
  Anderson Cooper ARRESTED & EXECUTED
  Ben Affleck ARRESTED & EXECUTED
  Beyonce ARRESTED & EXECUTED
  Bill Murray ARRESTED & EXECUTED
  Courtney Love ARRESTED & EXECUTED
  Gwen Stefani ARRESTED & EXECUTED
  James Franco ARRESTED & EXECUTED
  James Gunn ARRESTED & EXECUTED
  Jim Carrey ARRESTED & EXECUTED
  John Cusack ARRESTED & EXECUTED
  11.
  John Legend ARRESTED & EXECUTED
  Katy Perry ARRESTED & EXECUTED
  Lynn Forester De Rothschild ARRESTED & EXECUTED
  Naomi Campbell ARRESTED & EXECUTED
  Farrell Williams ARRESTED & EXECUTED
  Seth Green ARRESTED & EXECUTED
  Shawn Carter Jay-Z ARRESTED & EXECUTED
  Stephen Tyler ARRESTED & EXECUTED
  Will Ferrell ARRESTED & EXECUTED
  Woody Allen ARRESTED & EXECUTED
  John Davison „Jay” Rockefeller IV ARRESTED & EXECUTED
  Sadiq Khan ARRESTED & EXECUTED
  Matt Hancock ARRESTED & EXECUTED
  Tony Blair ARRESTED & EXECUTED
  Richard branson ARRESTED & EXECUTED
  12.
  Leo Eric Varadkar PM of Ireland ARRESTED & EXECUTED
  David cameran Former UK PM ARRESTED & EXECUTED
  Prif Weinidog Cymru Wales PM ARRESTED & EXECUTED
  Jordana Brewster ARRESTED & EXECUTED
  Sandra Bullock ARRESTED & EXECUTED
  Helen Hunt ARRESTED & EXECUTED
  Calista Flockhart ARRESTED & EXECUTED
  Vin Diesel ARRESTED & EXECUTED
  Mathew Perry ARRESTED & EXECUTED
  Barbra Streisand ARRESTED & EXECUTED
  Brad Pitt ARRESTED & EXECUTED
  Angelina Jolie ARRESTED & EXECUTED
  Billy Bob Thornton ARRESTED & EXECUTED
  Christopher Bridges ARRESTED & EXECUTED
  Gal Gadot ARRESTED & EXECUTED
  13.
  David Schwimmer ARRESTED & EXECUTED
  Mathew Leblanc ARRESTED & EXECUTED
  Lisa Kudrow ARRESTED & EXECUTED
  Leonard Goldberg Producer ARRESTED & EXECUTED
  All Royalties have either been removed, arrested, or executed around the world
  All Prime Ministers have been removed, arrested, or executed around the world with the exception of Poland.

  Polubione przez 2 ludzi

   
  • wojdabejda

   9 stycznia 2021 at 18:45

   Areszt / egzekucja 06/28/20 lista
   Jeśli ktoś został stracony lub aresztowany, ale nadal widzimy go w mediach lub osobiście, oznacza to:
   Klony / podwójne
   CGI/Hologram
   Stare / wcześniej nagrane nagranie
   Pozory obowiązkowe
   To, że nie widzisz czyjegoś imienia, nie oznacza, że nie został aresztowany lub stracony.
   Proszę SKOPIUJ i UDOSTĘPNIJ listę zanim FB usunie.
   Uaktualnię się, gdy tylko pojawią się informacje.
   ANDREW McCABE ARESZTOWAŁ I SŁUŻYŁ ŻYCIE
   BARACK OBAMA ARESZTOWANA I WYKONANA
   MICHELLE OBAMA (BIG MIKE) ARESZTOWANY I WYKONANY
   BILL GATES ZDECYDOWANY
   BRAMA MELINDY ZDECYDOWANA
   MIKE PENCE ARESZTOWANE I WYKONANE
   ANTHONIA FAUCI ARESZTOWAŁA I ZWOLNIŁA SIĘ PO RAZ, ABY POMÓC TRUMPOWI
   HUMA ABEDYNA ARESZTOWANA I WYKONANA
   JOHN BRENNAN ARESZTOWAŁ I SŁUŻYŁ ŻYCIE
   GEORGE H.W. BUSH ARESZTOWANY I WYKONANY
   GEORGE W. KRZENIE ARESZTOWANE I WYKONANE
   LAURA BUSH ARESZTOWANA I WYKONANA
   JEB BUSH ARESZTOWANY I WYKONANY
   CHENEJ CHENEJ ARESZTOWANY I WYKONANY
   PIEKARNIA JAMES ARESZTOWANA I WYKONANA
   2.
   JAMES CLAPPER ARESZTOWAŁ I SŁUŻYŁ ŻYCIE
   HILARY CLINTON ARESZTOWANY I WYKONANY
   BILL CLINTON ARESZTOWANY I WYKONANY
   JAMES COMEY ARESZTOWANY I SŁUŻY ŻYCIE
   DIANE FEINSTEIN WYKŁADANY DO CHIN
   ERIC HOLDER ARESZTOWANY I SŁUŻYŁ ŻYCIE
   JOHN KERRY ARESZTOWAŁ I SŁUŻYŁ ŻYCIEM
   LORETTA LYNCH ARESZTOWAŁA I SŁUŻYŁA ŻYCIE
   STRONA LISA ARESZTOWANA I SŁUŻYŁA ŻYCIE
   TONY PODESTA ARESZTOWANY I WYKONANY
   JOHN PODDESTA ARESZTOWANY I W GITMO
   SAMANTHA POWIATA W SWOIM ŻYCIU I SŁUŻY
   HARRY REID ARESZTOWAŁ I SŁUŻYŁ ŻYCIE
   RYŻ SUSAN ARESZTOWANY I SŁUŻYŁ ŻYCIE
   DONALD RUMSFELD ARESZTOWANY I WYKONANY
   3.
   ADAM SCHIFF ARESZTOWANY I WYKONANY
   ERIC SCMIDT ARESZTOWANY I W GITMO
   DEBBIE WASSERMAN-SHULTZ ARESZTOWANY I W GITMO
   GEORGE SOROS ARESZTOWANY I WYKONANY
   MAKSYNOWE WODY ARESZTOWANE I NA GITMO
   SALLY YATES ARESZTOWANY I W GITMO
   NANCY PELOSI ARESZTOWANA I W GITMO
   CHUCK SCHUMER ARESZTOWANY I W GITMO
   RUTH BADER GINSBURG ARESZTOWANY I WYKONANY
   PETER STRZOK ARESZTOWANY I W GITMO
   ELIJA CUMMINGS ARESZTOWANY I WYKONANY
   JACINDA ADERN ARESZTOWANA I POD DOMEM ARESZTEM DOMU
   TOM HANKS ARESZTOWANY I WYKONANY
   RITA WILSON HANKS ARESZTOWANY I WYKONANY
   MADONNA ARESZTOWANA I WYKONANA
   4.
   PANI GAGA ARESZTOWAŁA I WYKONANA
   OPRAH WINFREY ARESZTOWANY I NA DOMU ARESZT
   ELLEN DEGENEROUS ARESZTOWANY I NA DOMU ARESZT
   STEPHEN SPIELBERG ARESZTOWANY I WYKONANY
   HARVEY WEINSTEIN ARESZTOWANY I WIĘZIENIU
   JEFFREY EPSTEIN ARESZTOWAŁ I SŁUŻYŁ ŻYCIE WIĘZIENIU
   PAPIEŻ FRANCISZEK ARESZTOWANY I WYKONANY
   WSZYSCY KARDYNALI W VATICAN ARESZTOWANI I WYKONANI
   KRÓLOWA ELIZABETKA ARESZTOWANA I WYKONANA
   PHILLIP WINDSOR ARESZTOWANY I WYKONANY
   CHARLES WINDSOR ARESZTOWANY I WYKONANY
   JUSTIN TRUDEAU ARESZTOWANY I NA DOMU ARESZT
   SCOTT MORRISON ARESZTOWANY I NA DOMU ARESZT
   HARRY WINDSOR ARESZTOWANY I WYKONANY
   MEGHAN MARKLE ARESZTOWANY I WYKONANY
   5.
   MERYL STREEP ARESZTOWANY I NA DOMU ARESZT
   ROBERT DE NIRO ARESZTOWANY I WYKONANY
   RYSZARD GERE ARESZTOWANY I NA ARESZCIE DOMU
   JOE BIDEN ARESZTOWANY I WYKONANY
   HUNTER BIDEN ARESZTOWANY I WYKONANY
   JOHN MCCAIN ARESZTOWANY I WYKONANY
   ROY HORN OF SIGFREID & ROY ARESZTOWANY I WYKONANY
   TROY SNEED (ŚPIEWACZ) ARESZTOWANY I WYKONANY
   ODDAŁ BOGA (RAPPER) ARESZTOWANY I WYKONANY
   JOEL ROGOSIN (PISZER) ARESZTOWANY I WYKONANY
   MATTHEW SELIGMAN (MUSICIAN) ARESZTOWANY I WYKONANY
   CHARLES GREGORIA ARESZTOWANA I WYKONANA
   HILARNE CIEPŁO ARESZTOWANE I WYKONANE
   HAL WILNER (PRODUCENT) ARESZTOWANY I WYKONANY
   6.
   JOHN PRINE (ŚPIEWACZ) ARESZTOWANY I WYKONANY
   LEE FIERRO ARESZTOWANY I WYKONANY
   ADAM SCHLESINGER ARESZTOWANY I WYKONANY
   JOE DIFFIE ARESZTOWANY I WYKONANY
   Mitt Romney ARESZTOWANY i W GITMO
   Britney Spears ARESZTOWANA SŁUŻYĆ ŻYCIE
   Christina Aguilera ARESZTOWANA SŁUŻYŁA ŻYCIEM
   Miley Cyrus ARESZTOWANA SŁUŻYŁA ŻYCIE
   Bette Midler ARESZTOWANA SŁUŻYŁA ŻYCIE
   Robert Downey Jr. ARESZTOWANY I WYKONANY
   Dwayne Johnson (kamień) ARESZTOWANY I WYKONANY
   George Clooney ARESZTOWANY I WYKONANY
   Adam Sandler ARESZTOWANY I WYKONANY
   Nicolas Cage ARESZTOWANY I WYKONANY
   Kevin Spacey ARESZTOWANY I WYKONANY
   7.
   Charlie Sheen ARESZTOWANY I WYKONANY
   Ashton Kutcher ARESZTOWANY SŁUŻYĆ ŻYCIE
   Kyriakos Mitsotakis PM GRECJA ARESZTOWANA CZEKAJĄCA TRIBUNAL
   Panagiotis Pikrammenos DEPUTY PM ARESZTOWANY CZEKAJĄCY TRIBUNAL
   Celine Dion ARESZTOWANA I WYKONANA
   Don Lemon ARESZTOWANY CZEKAJĄCY TRIBUNAL
   Chris Quomo ARESZTOWANY CZEKAJĄCY TRIBUNAL
   Kamala Harris ARESZTOWANA TRIBUNAL CZEKAJĄCY
   Elizabeth Warren ARESZTOWANA CZEKA TRIBUNAL
   Nydia Vel ázquez ARESZTOWANA CZEKA TRIBUNAL
   Ilhan Omar ARESZTOWANY CZEKAJĄCY TRIBUNAL
   Alexandria Ocasio-Cortez ARESZTOWANY CZEKA TRIBUNAL
   Rashida Tlaib ARESZTOWANY CZEKAJĄCY TRIBUNAL
   Quentin Tarantino ARESZTOWANY I WYKONANY
   Michael Moore ARESZTOWANY I WYKONANY
   8.
   Jerry Nadler ARESZTOWANY i W GITMO
   BERNIE SANDERS ARESZTOWANE I NA GITMO
   BORYS JOHNSON ARESZTOWANY I WYKONANY
   JIMMY KIMMEL ARESZTOWANY CZEKAJĄCY TRIBUNAŁ
   ALEC BALDWIN ARESZTOWANY I WYKONANY
   WILLIAM BALDWIN ARESZTOWANY I WYKONANY
   JACK NICHOLSON ARESZTOWANY I WYKONANY
   JOHNNY DEPP ARESZTOWANY I WYKONANY
   Smith ARESZTOWANY I WYKONANY
   BRUCE WILLIS ARESZTOWANY I WYKONANY
   DEMI MOORE ARESZTOWANY I WYKONANY
   MARTIN SCORSESE ARESZTOWANY I WYKONANY
   Król Harald V Z NORWEGII ARESZTOWANY I WYKONANY
   Królowa Sonja NORWEGII ARESZTOWANA I WYKONANA
   Erna Solberg PM NORWEGII ARESZTOWANY I WIĘZIENIU
   9.
   Stefan L öfven PM SZWECJI ARESZTOWANY I WYKONANY
   Carl XVI Gustaf KING SZWECJI ARESZTOWANY I WYKONANY
   Silvia Renate Sommerlath GUSTAF KRÓLOWA SZWECJI ARESZTOWANA I WYKONANA
   ANGELA MERKEL KANCLOR NIEMIEC ZARESZTOWANY I WYKONANY
   Frank-Walter Steinmeier PREZYDENT NIEMIECKIEGO ARESZTOWANY I WYKONANY
   Sauli Niinisté PRES. FINLANDIA ARESZTOWANA I CZEKAJĄCA TRIBUNAŁ
   Sananna Marin PM FINLAND ARESZTOWANA I CZEKAJĄCA TRIBUNAL
   Emmanuel Macron PRES, FRANCJA ARESZTOWANA I WYKONANA
   Édouward Philippe PM OF FRANCE ARESZTOWANY I WYKONANY
   JOHN BOLTON DORADCA ZABEZPIECZENIA KRAJOWEGO ARESZTOWANY I CZEKAJĄCY TRIBUNAL
   Ghislaine Maxwell ARESZTOWAŁA I SŁUŻYŁA ŻYCIE
   Steve Bing MURDEROWANY
   Marina Abramovic ARESZTOWANA i WYKONANA
   Fran çois Legault PM w Quebecu ARESZTOWANY I NA DOMU ARESZT
   Recep Tayyip Erdo ğan Prezes Turcji ARESZTOWANY I WYKONANY
   10.
   Keanu Reeves ARESZTOWANY I WYKONANY
   Justin Bieber ARESZTOWANY I WYKONANY
   John Travolta ARESZTOWANY I WYKONANY
   Tom Cruise ARESZTOWANY I WYKONANY
   John Huntsman były ambasador w Chinach ARESZTOWANY CZEKAJĄCY TRIBUNAL
   Anderson Cooper ARESZTOWANY I WYKONANY
   Ben Affleck ARESZTOWANY I WYKONANY
   Beyonce ARESZTOWANA I WYKONANA
   Bill Murray ARESZTOWANY I WYKONANY
   Courtney Love ARESZTOWANA I WYKONANA
   Gwen Stefani ARESZTOWANA I WYKONANA
   James Franco ARESZTOWANY I WYKONANY
   James Gunn ARESZTOWANY I WYKONANY
   Jim Carrey ARESZTOWANY I WYKONANY
   John Cusack ARESZTOWANY I WYKONANY
   11.
   John Legend ARESZTOWANY I WYKONANY
   Katy Perry ARESZTOWANA I WYKONANA
   Lynn Forester De Rothschild ARESZTOWANY I WYKONANY
   Naomi Campbell ARESZTOWANA I WYKONANA
   Farrell Williams ARESZTOWANY I WYKONANY
   Seth Green ARESZTOWANY I WYKONANY
   Shawn Carter Jay-Z ARESZTOWANY I WYKONANY
   Stephen Tyler ARESZTOWANY I WYKONANY
   Czy Ferrell ARESZTOWANY i WYKONANY
   Woody Allen ARESZTOWANY I WYKONANY
   John Davison ′′ Jay ′′ Rockefeller IV ARESZTOWANY I WYKONANY
   Sadiq Khan ARESZTOWANY i WYKONANY
   Matt Hancock ARESZTOWANY I WYKONANY
   Tony Blair ARESZTOWANY i WYKONANY
   Richard Branson ARESZTOWANY I WYKONANY
   12.
   Leo Eric Varadkar Premier Irlandii ARESZTOWANY I WYKONANY

   Polubione przez 2 ludzi

    
  • joannasia63g

   13 stycznia 2021 at 03:46

   Dlaczego polska została wyłaczona ?

   Polubienie

    
   • wojdabejda

    13 stycznia 2021 at 09:18

    Należałoby o to zapytać Trampa ewentualnie kogoś z jego ekipy.

    Polubienie

     
   • pablosmaximos

    13 stycznia 2021 at 15:41

    nie tylko z Polski, nie widze tu także nazwisk polityków z krajów międzymorza, Rosji i wielu innych…

    Polubienie

     
   • wojdabejda

    13 stycznia 2021 at 17:12

    faktycznie jest to niepełna lista ale skoro nie ma tamtych osób na tej liście to wcale nie oznacza, że nie podjęto przeciw nim działań. Jest wyraźne zaznaczenie, że uzurpatorzy oszuści z Polski zostali wyłączeni. Nie podaje się dlaczego, czyżby oni przeznaczeni byli na koniec akcji, albo zostali pozostawieni pod surowy osąd Polaków-Lechitów ?

    Polubienie

     
 5. wojdabejda

  10 stycznia 2021 at 00:07

  All Prime Ministers have been removed, arrested, or executed around the world with the exception of Poland.Wszyscy premierzy zostali usunięci, aresztowani lub straceni na całym świecie z wyjątkiem Polski.

  Polubione przez 1 osoba

   
 6. wojdabejda

  10 stycznia 2021 at 18:23

  Cindy Kay Currier
  @C_K_Currier
  Religious social movements that mandate oppression and advocate torture threaten life for humanity and are CRIMINAL VIOLATIONS of Natural Law.
  Przetłumaczone z angielski przez
  Religijne ruchy społeczne, które nakazują ucisk i opowiadają się za torturami, zagrażają życiu ludzkości i są KARNYMI NARUSZENIEM prawa naturalnego.
  4:13 PM · 10 sty 2021·Twitter Web App

  Polubienie

   
 7. wojdabejda

  10 stycznia 2021 at 19:41

  z tajne archiwum watykańskie:
  z komentarzy

  Lela pisze:
  10 stycznia 2021 o 09:31

  a w mordorze…..

  https://wojdabejda.wordpress.com/?fbclid=IwAR3GPi75E_gxERDOmipcc3au9yp7M4Bx3MEKoKx4WiMlFeU2n9CnsDqi1kg

  cyt. z dokumentu z 21.12.2020 r.:
  „Milicje, gwardie królewskie, wojska i prokuratorzy otrzymują niniejszym rozkaz oczyszczenia i zabezpieczenia Watykanu wraz ze wszystkimi oddziałami i biurami na całym świecie […]”.
  Odpowiedz
  SłowiAnka pisze:
  10 stycznia 2021 o 17:31

  To chyba będą te trzy dni Ciemności przepowiedziane w Apokalipsie św. Jana.
  Ważne informacje.

  https://globalna.info/2021/01/10/planet-lockdown-film-ktory-youtube-i-fb-usunelo-w-24-godziny/ to się dzieje.
  Polecam wysłuchać co mówi ważna osoba.
  Filmiki są w artykule.
  SłowiAnka pisze:
  10 stycznia 2021 o 10:03

  Pisałam parę dni temu, że Franciszek nie żyje, może dlatego tak cicho i ciemno, bo gdyby teraz ogłosili prawdę Światu, to wiedzą, że byłby to koniec panoszenia się Ciemności i ich panowania.
  Bo wówczas Gady, Chazary i inne pozaziemskie Stwory, muszą opuścić tą Przepiękną Planetę i powrócić do ciemnej otchłani, ich Nory skąd przybyli.

  Jak to się zadzieje, to My prawowici mieszkańcy Tej Przepięknej Błękitnej Planety możemy zacząć odbudowę i powrót do JEJ pierwowzoru zaistnienia zdarzenia życia w szczęściu, radości, miłości i dobrobycie.

  Takie od zawsze było, jest i pozostaje moje jedyne pragnienie i cel mojego życia.
  Czuję w sercu, że to się w Przestrzeni już zadziało i podąża powoli do Nas Iskier Źródła.
  Odpowiedz
  Karolina pisze:
  10 stycznia 2021 o 17:00

  🙏🙏🙏💖💖💖
  Krysia z lasu pisze:
  10 stycznia 2021 o 13:46

  Jeśli to jest na żywo(elektronika może wszystko), to naprawdę to dziwne. Ani jednego światła w oknie. Szopka z monstrami czarna.
  A to co ,,wkleiła” Lela jest wręcz szokujące i pokrywa się z ciemnym Watykanem.
  Tak, czyżby ciemność Watykanu ,,wyszła” na wierzch?
  Aż się wierzyć nie chce w coś, co przemykało do tej pory fragmentarycznie, a jest nagraniem Anonymous. Odnośnie ,,szczepionek” w Afryce, Indiach i teraz plandemii.

  Dezinformacja tak ogłupiła człowieka, że jakkolwiek nie będzie w nic i nikomu wierzył, to puzzle z info o watykanie i plandemii układają się w zadziwiającą, logiczną całość.
  Nie wierzę w te zamykanie instytucji KK.
  Chyba że ,,biesiada” ma jeszcze potrwać do czasu, aż ktoś celowo lub niechcący otworzy szafę z trupem.
  Wszak tylko przeciętnym Ludziom wystawia się faktyczną datę.

  Co Wy, Kochani o tym wszystkim myślicie?
  Co jest faktem, a co tylko dezinformacją?

  Miłego!
  Odpowiedz
  Kazimierz pisze:
  10 stycznia 2021 o 18:23

  I z innej strony
  themillennialmirror.com/trends/vatican-blackout-jan-9-2021/?fbclid=IwAR3zuG9eNLwk2UMcJw3RoVeuq4AyU_f-XIZbaLAnvItw8LGq-aJF7JA1hEE
  Odpowiedz

  Polubienie

   
 8. wojdabejda

  11 stycznia 2021 at 00:12

  Polski Kościół jest już masą upadłościową sterowaną zakulisowo.
  Polski Kościół jest już masą upadłościową sterowaną zakulisowo przez ośrodki, które reprezentuje Wojciech Polak i utalentowana pani Titaniec.

  W coraz bardziej przygnębiającej Kronice Kościoła Katolickiego w Polsce wypada dziś dopisać kolejny bolesny rozdział. I nie dzieje się to z powodu jakiejś wrogości do tej Instytucji, co raczej z narastającego szacunku dla proroczych słów Pana Jezusa „co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach!” (por. Mt 10,27). Na naszych oczach bowiem rzeczy i sprawy poruszane w tajemnicy i na ucho są już rozgłaszane publicznie na dachach – czytaj: w Mass mediach.

  Upubliczniona ostatnio wymiana uprzejmości, jaka ma miejsce w polskim Episkopacie stała się faktem, który z jednej strony daje asumpt wrogom, a z drugiej napełnia bólem ludzi autentycznie bogobojnych. Nie pozostaje także bez echa i bez komentarzy w mediach społecznościowych. Takim nader cennym materiałem jest wpis, który się pojawił na blogerskiej stronie portalu Fronda, który to tekst wyjątkowo wart jest polecenia. Z niego zresztą zaczerpnięte jest tytułowe określenie „utalentowanej Pani Marty”, które tu będzie wielokroć powielane.

  http://www.fronda.pl/…/utalentowana-pa…

  Przywołanie i linkowanie tego materiału jest przede wszystkim kontynuacją komentarzy po ustanowieniu przez KEP wielce kontrowersyjnej Fundacji Św. Józefa: swietatradycja.wordpress.com/…/dzien-judaizmu-…

  A także na stronie prof. Mirosława Dakowskiego: dakowski.pl/index.php

  Przytaczany powyżej bloger Noah A. w dużej części poświęca swój tekst właśnie tejże Fundacji i dodaje wiele nieznanych dotąd szczegółów z nią związanych. Chyba najmocniejszą stroną tej publikacji jest przedstawienie długiej listy osób pojawiających się w tle rozmaitych około-kościelnych wątków. Ilość nazwisk, które jak wianuszek otaczają owo wiekopomne dzieło polskiego Episkopatu przyćmiewa swoją wielkością nawet plejadę piłkarskich czy ekranowych gwiazd. Znacznie bardziej bulwersujące jest jednakże ukazanie sieci ich personalnych powiązań, zarówno towarzyskich jak i instytucjonalnych. Lecz chyba jeszcze nie to jest najbardziej przerażające.

  Zdjęcie z Więzi, domena publiczna.

  Dzięki temu, iż światło dzienne ujrzały pikantne szczegóły powołania wzmiankowanej Fundacji Św. Józefa, to na ich podstawie można dojść do wniosku, iż dzisiaj Polskim Kościołem kieruje dwuosobowy zarząd komisaryczny w osobach Wojciecha Polaka zwanego w niektórych kręgach Prymasem Polski oraz utalentowanej pani Marty Titaniec, która pełni rolę Naczelnego Śledczego.

  Trudno kwestionować wiarygodność opublikowanych zakulisowych szczegółów dotyczących głosowań na obradach KEP, gdyż o tych niejasnych okolicznościach ćwierkały już wróbelki od dawna w niejednej kurii diecezjalnej. Z jednej strony Biskupi polscy zachowali się godnie i przyzwoicie, a w tajnym głosowaniu ową hucpiarską prowokację odrzucili większością głosów na posiedzeniu plenarnym w dniach 8 – 9 października 2019 roku.

  Jednakże jeszcze na tej samej 385 sesji jakaś „siła wyższa” zmieniła wynik owego głosowania i mimo ewidentnych znamion bezprawia pozwoliła zabłysnąć w roli wybawców od demoralizacji Wojciechowi Polakowi i jego zaufanej pani Marcie. Świadczy to o znacznie wyższej pozycji wspomnianej dwójki nad pozostałym gremium biskupim, a z drugiej strony daje podstawy do przypuszczeń, że Polski Kościół jest już masą upadłościową sterowaną zakulisowo przez ośrodki, które reprezentuje Wojciech Polak i utalentowana pani Titaniec.

  Duet ten w założeniu zwalcza – czyli piętnuje pedofilię w Kościele, a czyni to przy pomocy szerokiego wachlarza środków od gorszących plakatów rozwieszanych po parafiach począwszy a na donosach do Watykanu skończywszy.

  I takowy właśnie donos zaowocował znamienną ripostą bpa kaliskiego Janiaka, który chcąc zachować twarz odniósł się publicznie do stawianych mu zarzutów i swoją odpowiedź przekazał wszystkim ordynariuszom w Polsce. Wspomniani adresaci na razie dyplomatycznie nabrali wody w usta. Milczą też w tej sprawie Toruńskie Media Wiodące, które, co jak co, ale z Kaliszem i tamtejszymi pasterzami miały wyjątkowo bliskie i ciepłe relacje. Czyżby zatem spełniały się prorocze słowa – co by nie rzec – biskupa katolickiego i księcia Kościoła Ignacego Krasickiego, że „gdy wszystkie sposoby ratunku upadły, wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły.”

  Jak na razie wydaje się, że nie wszystkie sposoby ratunku upadły, gdyż poddany publicznemu ostracyzmowi biskup kaliski nieopatrznie zaznaczył w swoim liście, iż nie zamierza milczeć. Zapowiedź ta musiała zatem wywołać lekkie zaniepokojenie w Zarządzie Komisarycznym, skoro biskupa mającego już i tak zszarganą opinię, postanowiono zupełnie pogrążyć medialnymi enuncjacjom o jego alkoholowym upojeniu i pobycie z tego tytułu w szpitalu. Choć akurat ten ostatni szczegół wywołać może tylko lekkie wzruszenie ramion, jako że nie on jedyny, ani pierwszy i nie ostatni. Sekwencja zdarzeń zapowiada, iż nie był to ostatni odcinek tego serialu, zaś następne mogą być znacznie ciekawsze, bo przecież i inni aktorzy mogą nagle odzyskać pamięć i przerwać zmowę milczenia.

  Warto na zakończenie poruszyć dwa wątki. Pierwszym jest przytoczona na blogu Noaha laudacja utalentowanej pani Titaniec na cześć wzmiankowanego Wojciecha Polaka wygłoszona z racji przyznaniu temu ostatniemu jakiegoś zupełnie nieistotnego odznaczenia. Jeżeli dla kogoś wznoszącego peany na cześć osoby tytułowanej Prymasem Polski największą zaletą tej postaci jest zjadanie sera do końca i odbieranie sms-ów, to wydźwięk tej laudacji jest wyłącznie kabaretowo komiczny, wręcz groteskowy. Choć przy okazji doszło też do auto-dekonspiracji wspomnianych osób i pośredniego dowodu na ich zażyłe wcześniejsze relacje.

  Ostatnio w wielu swoich wypowiedziach Ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski sugeruje, że jedynym remedium na uzdrowienie trudnych i nabrzmiałych jak wrzód spraw w polskim Kościele jest dopuszczenie do nich większej liczby osób świeckich. Patrząc na rzetelną i bezstronną pracę dokumentalistów braci Sekielskich, na przepojoną troską o losy Kościoła pielgrzymkę p. Diduszko i p. Scheuring-Wielgus do Watykanu, czy wzmiankowaną dziś działalność utalentowanej pani Titaniec, chyba nikt nie wątpi w słuszność tego pomysłu.

  Choć zapewne lekarstwo stanie się stokroć gorsze od choroby!

  Tekst nadesłał: MCh.

  Polubienie

   
 9. wojdabejda

  11 stycznia 2021 at 14:14

  Cindy Kay Currier
  @C_K_Currier
  W odpowiedzi do
  @greeniejeannie
  Trump saves the world, the People have to save him so he can! This just dawned on me!
  Przetłumaczone z angielski przez
  Trump ratuje świat, ludzie muszą go ratować, aby mógł! Właśnie to mnie olśniło!
  2:03 PM · 11 sty 2021·Twitter Web App
  1
  Polubienie
  Teresa z domu Znyk
  @TZnyk3
  ·
  1 s
  W odpowiedzi do
  @C_K_Currier
  i
  @greeniejeannie
  Cała obligatoryjnie uwolniona Ludzkość 25.12.2012 r mocą energii serc na czele z Polakami- Lechitami z wysokości czakramu Łysej Góry wspiera Trampa i jego wojowników!!! Niechaj nas nie pozbawia naszej rdzennej ziemi, ojcowizny!!!
  POLSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI.
  LECHISTAN ODRODZONY NA WIECZNE TRWANIE ! Poprzez bojkot żydowskiego okupanta stajemy się wolnymi Lechitami !
  wojdabejda.wordpress.com

  Polubienie

   
 10. wojdabejda

  12 stycznia 2021 at 00:31

  W tym wyniki dla zapytania list arrested hollywood.
  Czy chcesz wyświetlić wyniki tylko dla zapytania List arested Hollywood?
  SHOCK! The list of arrests and executions of …Przetłumacz tę stronę
  https://roserambles.org/2020/07/10/shock-the-list

  10.07.2020 · Arrests and executions of famous people. The list of the first 81 celebrities who have been arrested or executed. We present to you the list of the 81 names of famous, political, actors, singers who served the Deep State, but many of them have been arrested and have already been executed.
  Managable.DOC Versions of “Cabal” Arrests & …Przetłumacz tę stronę
  https://fringeculture.home.blog/2020/10/21/mana

  21.10.2020 · David Guillod Hollywood producer ARRESTED WAITING TRIBUNAL Keith Raniere NXIVM leader found guilty in a criminal civilian court in 2019, on seven charges, including two counts of sex trafficking, … LIST OF ARRESTED & EXECUTED. Before you scroll down to see the list, Read this explanation. The tribunals are arresting these people in plain clothes.
  Obrazy List Arrested Hollywood
  bing.com/images
  Obraz znaleziony dla: List Arrested Hollywood
  Obraz znaleziony dla: List Arrested Hollywood
  Obraz znaleziony dla: List Arrested Hollywood
  Obraz znaleziony dla: List Arrested Hollywood
  Zobacz wszystko
  Zobacz wszystkie obrazy
  411: Multiple Celebrities Arrested In DC, Meghan …Przetłumacz tę stronę
  https://wpoc.iheart.com/featured/francesca/content/

  13.01.2020 · 411: Multiple Celebrities Arrested In DC, Meghan Markle Re-Enters Hollywood Jan 13, 2020. Joaquin Pheonix, Martin Short & Susan Surandon Arrested. Add ‘em to the list—Joaquin Pheonix, Martin Sheen & Susan Surandon are just the latest celebrities to get arrested in DC as part of Jane Fonda’s climate change protests;
  ARRESTS AND EXECUTIONS OF FAMOUS PEOPLE …Przetłumacz tę stronę
  https://www.ashtarcommandcrew.net/profiles/blogs/

  14.06.2020 · arrests and executions of famous people 2020 (video) and list Posted by amparo alvarez on June 14, 2020 at 9:53am This got me by surprise…I knew of the many arrests and I have seen the list of thousands and thousands, but I did not know of any executions…Those that were executed must have done many crimes against innocent people, especially …
  Wideo List arested Hollywood
  bing.com/videos
  Hollywood Arrests – Confirmed
  9:09
  Hollywood Arrests – Confirmed
  7,4 tys. wyświetleń8 mies. temu
  YouTubeThe End Time Watch
  The Whole DAMN Hollywood Has Been ARRESTED We Got The LIST
  59:27
  The Whole DAMN Hollywood Has Been ARRESTED We Got The …
  1,4 tys. wyświetleń4 mies. temu
  YouTubelightbeamer T
  MASS ARREST IN HOLLYWOOD
  3:27
  MASS ARREST IN HOLLYWOOD
  Wyświetlenia: 7338 mies. temu
  YouTubeJoenabel Joann Garcia
  UPDATED LIST OF CELEBRITY ARREST & EXECUTIONS!! ENTIRE HOLLYWOOD!! TRUMP SAID THEY WILL ALL DIE
  20:22
  UPDATED LIST OF CELEBRITY ARREST & EXECUTIONS!! ENTIRE …
  12 tys. wyświetleń4 mies. temu
  YouTubelightbeamer T
  238 Arrested Hollywood In Major Hollywood Pedophile Ring!
  6:55
  238 Arrested Hollywood In Major Hollywood Pedophile Ring!
  3 tys. wyświetleńpaź 19, 2018
  YouTubePastor Dave’s Channel The Co…
  Zobacz więcej filmów przedstawiających List arested Hollywood
  UPDATED: LIST OF INDICTMENTS, ARRESTS AND …Przetłumacz tę stronę
  https://conspiracydailyupdate.com/2020/06/14/

  14.06.2020 · Aug 10, 2020 at 10:47 AM. J LO IS ARRESTED UPDATED ARRESTED & EXECUTED LIST 8-9-20. J LO is a high level witch. This has been confirmed many times.
  Bombshell: List Of Corey Feldman’s Hollywood …Przetłumacz tę stronę
  https://newspunch.com/corey-feldman-hollywood-pedophiles-list

  On Monday, however, the full list of Hollywood pedophiles was leaked online. HenryMakow.com reports: In December of 1993, FELDMAN met with Santa Barbara county sheriffs in California and recorded a deposition, naming his attackers.Authorities, however, did nothing about it, as they were too busy trying to build a case against pop music icon MICHAEL JACKSON and FELDMAN’s case did not fit into …
  Arrest Execution List? : conspiracyPrzetłumacz tę stronę

  Arrest/Execution 06/28/20 List. If anyone has been Executed or Arrested, yet we still see them in media or in person, it means the following: Clones/Double. CGI/Hologram. Old/Pre-Recorded Footage. Mandatory Appearances. Just because you don’t see someone’s name it doesn’t mean they haven’t been arrested or executed.
  US Capitol arrests: List of charges for suspects …Przetłumacz tę stronę
  https://abc7ny.com/capitol-building-protest

  D.C.’s Metropolitan Police Department released a list of suspects and the crimes they are arrested on suspicion of. The charges include: 63 instances of curfew violation (The city ordered a 6 p.m …
  Tom Hanks has been placed under house arrest by …Przetłumacz tę stronę
  https://thestudioexec.com/tom-hanks-placed-under-house-arrest

  2 dni temu · HOLLYWOOD – The FBI have placed Oscar-winning actor Tom Hanks under house arrest for what the agent in charge of the case is calling ‘his own protection.’ The President ordered the action late last night and Tom Hanks has been in lock down since the early hours of this morning.
  Powiązane wyszukiwania dla: list arrested hollywood

  hollywood star arrested

  Polubienie

   
 11. pablosmaximos

  12 stycznia 2021 at 01:48

  pytanko mnie takie naszło, mianowicie czemu i z jakiego powodu aresztowania i egzekucje nie objęły jeszcze tych zaprzańców socjopatów psychopatów z „polskiego” NIE-rządu z morawieckim, niedzielskim, szumowskim, pinkasem, dworczykiem i całą resztą tej zbrodniczej przestępczej kliki?? Jest jakieś racjonalne wyjaśnienie??

  Polubione przez 1 osoba

   
  • wojdabejda

   12 stycznia 2021 at 22:24

   Takie samo pytanie zadajemy sobie i rozważamy różne opcje. Jedna z opcji to taka, że Tramp zostawił sobie tutaj przyczółek, bezpieczne miejsce, gdzie mógłby się schronić przed Deep State, bo przecież ma tutaj „swoje bazy” i całe terytorium Polski-Lechistanu do dyspozycji, zgodnie z podpisaną bardzo niekorzystną umową z 23 sierpnia 20r. podpisaną przez przedstawiciela korporacji USA-Pompeo z uzurpatorem Dudą a ratyfikowanąw nocnej utajnionej sesji przez uzurpatorów z Sejmu RP.

   Polubienie

    
 12. wojdabejda

  12 stycznia 2021 at 23:25

  Proklamacje
  Proklamacja w sprawie Narodowego Miesiąca Zapobiegania Niewolnictwu i Handlowi Ludźmi, 2020

  Prawo i Sprawiedliwość

  Wydano: 31 grudnia 2019 r
  Dzielić: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-national-slavery-human-trafficking-prevention-month-2020/

  Wszystkie nowości

  Handel ludźmi podważa godność osobistą i niszczy moralną tkankę społeczeństwa. Jest to zniewaga dla ludzkości, która tragicznie dociera do wszystkich części świata, w tym społeczności w całym naszym kraju. Każdego dnia w miastach, na przedmieściach, obszarach wiejskich i ziemiach plemiennych ludzie w każdym wieku, każdej płci, rasie, religii i narodowości są niszczeni przez to poważne przestępstwo. Podczas Krajowego Miesiąca Zapobiegania Niewolnictwu i Handlowi Ludźmi potwierdzamy nasze niezachwiane zaangażowanie w wykorzenienie tej przerażającej niesprawiedliwości.

  Przestępstwa związane z handlem ludźmi są popełniane przez międzynarodowe przedsiębiorstwa przestępcze, gangi i okrutne osoby. Przemocą, oszustwami, przymusem i wykorzystywaniem seksualnym nieletnich handlarze okradają niezliczone osoby z ich godności i wolności, rozszczepiają rodziny i zagrażają bezpieczeństwu naszych społeczności. Handel ludźmi we wszystkich swoich formach jest niedopuszczalną plagą dla każdego społeczeństwa oddanego wolności, prawom jednostki i rządom prawa.

  Handel ludźmi jest często ukrytą przestępczością, która nie zna granic. Według niektórych szacunków aż 24,9 miliona ludzi – dorosłych i dzieci – jest uwięzionych w formie współczesnego niewolnictwa na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych. Handlarze ludźmi wykorzystują innych poprzez pracę przymusową lub seks komercyjny, a handlarze czerpią korzyści z przerażającego cierpienia swoich ofiar. Zło handlu ludźmi musi zostać pokonane. Nieustannie staramy się postawić sprawców przed wymiarem sprawiedliwości, chronić ocalałych i pomagać im w leczeniu, a także zapobiegać dalszej wiktymizacji i niszczeniu niewinnych istnień.

  Stany Zjednoczone Ameryki, na mocy upoważnienia nadanego mi na mocy Konstytucji i prawa Stanów Zjednoczonych, niniejszym ogłaszają styczeń 2020 r. Narodowym Miesiącem Zapobiegania Niewolnictwu i Handlowi Ludźmi, którego kulminacją jest coroczne obchodzenie Dnia Wolności w dniu 1 lutego , 2020. Wzywam stowarzyszenia branżowe, organy ścigania, prywatne firmy, organizacje wyznaniowe i inne organizacje społeczeństwa obywatelskiego, szkoły, rodziny i wszystkich Amerykanów, aby uznały naszą kluczową rolę w likwidacji wszelkich form współczesnego niewolnictwa i aby obserwowały ten miesiąc z odpowiednie programy i działania mające na celu zakończenie i zapobieganie wszelkim formom handlu ludźmi.

  NA DOWÓD CZEGO niniejszym podałem rękę trzydziestego pierwszego grudnia roku Pańskiego dwa tysiące dziewiętnastego roku, a niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki dwustu czterdziestego czwartego roku.

  DONALD J. TRUMP

  Polubienie

   
 13. wojdabejda

  13 stycznia 2021 at 19:52

  To listen to the audio version, click here.
  THE HEIRSHIP TRUST

  Through the Cestui Que Vie Act of 1666, the natural rights of our collective human race were surrendered for a legal fiction which held those rights in trust.

  In 2013 I took sole ownership of that Trust and in 2016 established a worldwide economy call the Heirship Economy.

  The Heirship Trust includes all assets in existence and I, as originator and sole owner, am responsible for its care; therefore,

  BE IT KNOWN that all Trusts, including but not limited to World Trusts, International Trusts and Universal Trusts are subsumed by the Heirship Trust which forms the foundation of the Heirship Economy. Terms for participating in the Heirship Economy are found in the COURT OF AGES Law of the Land Handbook. Herein you will find a sample contract called Letters of Agreement. Your signed agreement, along with your actions in alignment with the Natural Law, becomes our covenant. Participation in the Heirship Economy is based on this understanding and agreement.

  Affirmed April 5, 2018; Reaffirmed March 20, 2019.

  ZAUFANIE SPADKOWE Poprzez ustawę Cestui Que Vie Act z 1666 r. Naturalne prawa naszej zbiorowej rasy ludzkiej zostały zrzeczone za legalną fikcję, która utrzymywała te prawa w zaufaniu. W 2013 roku przejąłem wyłączną własność tego Trustu, aw 2016 roku założyłem światową gospodarkę o nazwie Gospodarka spadkowa. The Heirship Trust obejmuje wszystkie istniejące aktywa, a ja, jako inicjator i jedyny właściciel, jestem odpowiedzialny za jego opiekę; w związku z tym, WIEDZIEĆ, że wszystkie trusty, w tym, ale nie wyłącznie, fundusze światowe, międzynarodowe i uniwersalne są podporządkowane Trustowi spadkowemu, który stanowi podstawę ekonomii spadkobierców. Warunki uczestnictwa w gospodarce spadkowej można znaleźć w ustawie o Sądzie Wieków w podręczniku dotyczącym gruntów. Tutaj znajdziesz przykładową umowę o nazwie Letters of Agreement. Twoja podpisana umowa, wraz z twoimi działaniami zgodnymi z prawem naturalnym, staje się naszym przymierzem. Udział w gospodarce spadkowej opiera się na tym porozumieniu i umowie. Wcześniejsze Potwierdzono 5 kwietnia 2018 r .; Potwierdzony 20 marca 2019 r.

  Powyższa informacja zaczerpnięta jest ze strony Trybunału Wieków , który prowadzi Cindy K.Currier

  Polubienie

   
 14. wojdabejda

  14 stycznia 2021 at 22:38

  Znalezione w sieci :PRZEKAZUJĘ, 13.01.2021:
  Trump właśnie odtajnił wszystkie skandale w Waszyngtonie. Ukrywa się w bazie wojskowej. Atak na stolicę był przeważnie antifa i BLM. Nie ma tego w żadnych wiadomościach ani mediach społecznościowych. ŁAMANIE‼️ ️ Dlatego cenzurują wszystkich. Właśnie odtajnili wszystko! Udostępnij to daleko i szeroko. No to ruszamy! Wikileaks właśnie zrzucił wszystkie swoje pliki online. Wszystko, począwszy od e-maili Hillary Clinton, winnego McCaina, strzelaniny w Vegas, listu Steve’a Jobsa dotyczącego HIV, PedoPodesty, Afganistanu, Syrii, Iranu, Bilderberga, agentów CIA aresztowanych za gwałt, pandemii WHO. Miłego kopania! Proszę bardzo, przeczytaj i przekaż dalej ….. 📷 [https://file.wikileaks.org/file/.] (https://file.wikileaks.org/file/) .. To są Clinton’s e-maile: 📷 [https://file.wikileaks.org/file/clinton-emails/] (https://file.wikileaks.org/file/clinton-emails/) Plik indeksu! 📷 [https://file.wikileaks.org/file/…] (https://file.wikileaks.org/file/…) przesyła każdemu możesz tak szybko, jak to możliwe! 😎 Dalej „TO SIĘ DZIEJE! Wojskowe obalenia i aresztowania rozpoczynają się w tym tygodniu i będą kontynuowane przez następne 13 dni / nocy. Niektóre międzynarodowe naloty już się rozpoczęły. Włochy zostały również uznane za współwinne naszego oszustwa wyborczego. Wszyscy będą otrzymywać powiadomienia alarmowe na swoich telefonach, telewizorach, radiach i Internecie. Zastąpi wszystkie inne transmisje i może trwać kilka godzin. Nie bójcie się tego, co nadejdzie, ponieważ jest to dla bezpieczeństwa naszego narodu, aby to się rozwinęło. NIE WOLNO podróżować do żadnych dużych miast (zwłaszcza Filadelfii) przez pozostałą część miesiąca. W wielu największych skorumpowanych miastach będą się odbywać operacje wojskowe. Ludzie zaczną się buntować, gdy te informacje się rozpadną, myśląc, że Trump jest dyktatorem wojskowym. Na uśpienie tego psa ma tylko 13 dni. Wdrażanie ustawy powstańczej rozpoczęło się po nalocie na Kapitol i zostało naznaczone transmisją Trumpa do ludzi, aby rozwiązali się i powrócili …

  Polubienie

   
 15. wojdabejda

  18 stycznia 2021 at 22:09

  Polubienie

   
 16. wojdabejda

  1 lutego 2021 at 23:15

  Teresa Prieditis
  ISKRAZPOLSKI
  t1t0tSa gphmonosoldrefez.fd ·
  PODSUMOWANIE AGENDY Z DAVOS
  Jakby kogoś to interesowało to dzień 5 Agendy z Davos to jedna wielka konferencja szczepionkowa. Debatowali nad tym jak wyprodukować, dostarczyć, przechowywać szczepionki. Jak zaszczepić wszystkich ludzi i jest gigantyczne parcie by zrobić to jak najszybciej. Oczywiście nie mogło zabraknąć szefa WHO i wszystko kręci się wokół GAVI, CEPI i COVAX no i oczywiście wokół Światowego Forum Ekonomicznego. Ich celem jest Czwarta Rewolucja Przemysłowa, którą chcą zrealizować za pomocą nowoczesnych technologii włącznie z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji. Tłumaczą te działania tym, że muszą to zrobić ponieważ nadchodzą nieuchronne Zmiany Klimatu. Chcą przekształcić całą światową edukacje, służbę zdrowia i gospodarkę. Największe korporacje wraz z rządami będa wprowadzać te zmiany.
  Na tej konferencji przyjęli ramy działania na najbliższe miesiące i spotkają się już prawdopodobnie „na żywo” w Singapurze gdzie omówią jak działa ich „program”. Zmiany zostaną wprowadzone bardzo szybko, to nie będzie trwało 5 czy 10 lat, oni mają zamiar zainwestować w to biliardy dolarów, gigantyczne ilości pieniędzy. Mnóstwo firm, korporacji, małych podmiotów typu start-up, fundacje, rządy, międzynarodowe instytucje to wszystko zbiera się w jednym miejscu na tym forum i decyduje o losie planety wypuszczając Raport o Globalnym Ryzyku 2021, który jest swoistą instrukcją co należy zrobić żeby uniknąć katastrofy. Nawet w jednym segmencie tego forum nikt nie poddał w wątpliwość tych działań.
  W ciągu zaledwie kilku tygodni uziemili w tamtym roku cały praktycznie przemysł pomijając zbrojeniówkę, na którą też nikt nie zwraca uwagi tak jakby ona nie powodowała zmian klimatycznych. Chcą także wykorzystać Sztuczną Inteligencje w rolnictwie i już zaczynają dziać się dziwne rzeczyw sektorze rolnym. W Indiach odbyły się największe protesty rolników jakie świat widział 250 milionów ludzi wzięło udział w strajku generalnym. To tylko kwestia czasu jak molochy korporacyjne przejmą ziemie rolników. I decyzje nie zapadają na poziomie rządów tylko na własnie takich konferencjach jak ta z Davos. Armia globalistów spotkała się i ciągu jednego tygodnia wyznaczyła plan „rewolucji przemysłowej” dla całej Ziemi.
  Zrobią nam Nowy Porządek Świata w którym nie będzie wolności. Świat jaki znaliśmy przestał istnieć wraz z rozpoczęciem się pandemii. Oni doskonale wykorzystali sztucznie wytworzoną sytuację by w pełni przejąć kontrolę nad tym co się dzieje na świecie. Wyolbrzymili pandemię do granic możliwości i będą dalej straszyć ludzi, jednocześnie każdego kolejnego dnia będą odbierać nam po kawałku wolność i wolę decydowania o samym sobie. Czy to wszystko im się uda? Czas pokaże, ale nie jest dobrze. Masa ludzi popiera ich działania i uważa, że to są właściwie działania. Olbrzymie korporacje medialne, które także brały udział w forum zrobią wszystko żebyśmy jak najmniej wiedzieli i posłusznie wykonywali rozkazy.
  Obawiam się też jednej rzeczy i mam nadzieję, że to się nie stanie – depopulacji. Oni doskonale wiedzą, że wprowadzanie tych ich zmian doprowadzi do gigantycznych protestów, mimo tego, że i tak większość żyje w błogiej nieświadomości to z miesiąca na miesiąc liczba ludzi, którzy zaczną dostrzegać co się tak naprawdę dzieje będzie gwałtownie rosnąć. Coś muszą z tym zrobić i oby nie przyszło im do głowy pozabijać nas wszystkich… A może już to realizują i tylko czekać gdy przyjdzie pierwsza fala…
  Tu jest cala prawda jak chca wprowadzic Transhumanizm i Technokracje: w 5 aspektach naraz:
  1.❗❗❗Wprowadzają system 5G -firmy Telekomunikacyjne pracujace instalujac anteny wszedzie, kiedy my jestesmy zastraszani virusem w domach na lock down-ach,
  2.❗❗❗Wojsko buduje systemy satelitarne Wrap Spice, zeby polaczyc wszystkie systemy kontroli,
  3. ❗❗❗Big Farma niezaleznie skad jest -wszczepia ludziom wierzacym, ze daje im ochrone na virusa preparaty transcheniczne umozliwiajace zmiane DNA,
  4.❗❗❗Mas Media na calym świecie straszące i zapedzajace zastraszanych i schipnotyzowanych ludzi do robienia tego, co im sie kaze,
  5.❗❗❗Banki Swiatowe wprowadzające Kryptowaluty i niewolniczy system platniczy bezgotowkowy- sytem wielkich korporacji i zarzadzania swiatowego wszystkim!
  ❗❗❗TO DZIEJE SIE NAPRAWDE! OTWORZCIE OCZY! ❗❗❗

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: