RSS

Archiwum kategorii: Skarga do Trybunału Karnego w Hadze

Skarga na agresję na Polskę, debellację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim.

Skarga na agresję na Polskę, debellację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim

.

19__Nuremberg__Conf__pic1propertyGaleriebild__gross

.

10-zlotych-deklaracja-praw-czlowieka[2]

.

Właśnie otrzymałem zgodę jednej z sygnatariuszek skargi wysłanej do Głównego Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego – Marii Bejdy – na opublikowanie tejże skagi. Oto ona:.

***

.

Łowicz, 26.03.2014r.

.

         Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

99-400 Łowicz  os. Kostka 12/9

Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000075789.

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

.

Luis Moreno-Ocampo

Główny Prokurator

Międzynarodowego Trybunału Karnego

.

Skarga na

agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim.

.
.

UWAGA!

Oczekujemy potwierdzenia drogą emailową i pocztową przyjęcia naszej zasadnej skargi w terminie 2 tygodni od daty wysłania. Brak potwierdzenia będzie skutkował koniecznością powiadomienia światowej opinii publicznej.

Korespondencja ta ze względu na dobro sprawy i nasze bezpieczeństwo na razie zostaje utajniona. Wyrażamy gotowość współpracy.

Sprawcy obecnie urzędujący:

Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jose Manuel Barroso

Przewodniczący Rady Europejskiej, Herman Van Rompuy

Prezydent RP, Bronisław Komorowski,

Premier Rządu RP, Donald Tusk

Marszałek Sejmu RP, Ewa Kopacz

Marszałek Senatu RP,  Bogdan Borusewicz

Prokurator Generalny RP, Andrzej Seremet

Sprawcy poprzednio urzędujący, od 1989 r.

Przewodniczący Komisji Europejskiej  od 1989r.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Europejska

Prezydenci RP po 1989r.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydenci_Polski#III_Rzeczpospolita_.28od_1989_roku.29

Premierzy Rządu RP po 1989r.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Premierzy_Polski#Prezesi_Rady_Ministr.C3.B3w_III_Rzeczypospolitej_.28od_1989.29

Marszałkowie Sejmu po 1989r.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Marsza%C5%82kowie_Sejmu_Rzeczypospolitej#Marsza.C5.82kowie_Sejmu_III_Rzeczypospolitej

Marszałkowie Senatu RP po 1989r.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Marsza%C5%82kowie_Senatu_Rzeczypospolitej#Marsza.C5.82kowie_Senatu_w_III_Rzeczypospolitej

Prokuratorzy Generalni RP po 1989r.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Prokurator_Generalny#Lista_Prokurator.C3.B3w_Generalnych_od_1989

inni decydenci, sprawcy działań na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego w Polsce.

W celu zapobieżenia mataczeniu, ucieczce sprawców do Izraela, USA czy też innych krajów, które nie są sygnatariuszami Statutu Rzymskiego a nade wszystko  powstrzymania ludobójczych działań, agresji i zawojowywania Polski występujemy o :

.– likwidację Unii Europejskiej i innych globalnych organizacji i agend

– niezwłoczne wydanie nakazu aresztowania dla sprawców

– zablokowanie kont bankowych sprawców i ich rodzin.

– konfiskata mienia sprawców na rzecz roszczeń Polski i Narodu Polskiego.

– niezwłocznego skierowania aktu oskarżenia do Trybunału Karnego

– ścigania innych sprawców działań na szkodę Narodu Polskiego.

– zwrotu zagrabionego mienia narodowego wypracowanego przez wiele pokoleń Polaków oraz bogactw zgromadzonych w skarbcu państwa w postaci złota, srebra,

– odszkodowania dla każdego rodowitego Polaka  w Polsce za cierpienia, za utratę zdrowia i życia, krzywdy moralne i straty finansowe jak też  za wyzysk kolonialny, niewolniczą pracę, rozbicie rodzin ( masowa emigracja za chlebem).

– odszkodowania i ukarania winnych  za niemiecko-żydowską kampanię szkalowania dobrego imienia Narodu Polskiego i Polski  poprzez  obarczanie winą i nazywanie “polskimi obozami” niemieckie obozy koncentracyjne z okresu  II wojny światowej, podczas niemieckiej okupacji terenów polskich jak też haniebne przypisywanie winy Polakom za niemieckie zbrodnie wojenne na ludności żydowskiej np. w Jedwabnem.

Dokonywanie agresji i zawojowania (debelacji) terytorium Państwa Rzeczypospolita Polska i równocześnie ludobójstwa na Narodzie Polskim przez wyżej wymienione osoby jak też osoby z nimi powiązane a nie wymienione z nazwiska w niniejszym powiadomieniu, jest czynem ciągłym, trwającym od ponad 25 lat. Ma to miejsce nie w  trakcie jakichkolwiek działań wojennych ale w czasie pozornego pokoju.

Sprawcy dokonali całkowitego zajęcia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  i przejęcia kontroli nad państwem  a dotychczasowy Suweren tj. Naród Polski pozbawiony został należnej mu władzy zwierzchniej, co jest złamaniem Konstytucji RP jak też prawa międzynarodowego, co wyczerpuje definicję debelacji.

Przestępstwo ludobójstwa na Narodzie Polskim realizowane jest stopniowo i z premedytacją. Zmierza do wprowadzenia Nowego Porządku Światowego i  depopulacji ludności świata pod złudnymi hasłami Zrównoważonego Rozwoju i Agendy 21.

Richard K. Moore, stwierdza:

„Agenda 21 jest jednym z najbardziej przerażających elementów jakie koń (“koń trojański” tj.ONZ) w sobie zawiera. Ten program zaczyna się od uzasadnionych obaw dotyczących stabilności i przekształca je w Zielonego Potwora, który ma na celu mikro-zarządzanie każdym aspektem naszego życia, do tego stopnia, że ​​stary reżim sowiecki wydaje się nieomal wolną przedsiębiorczością w porównaniu z Agendą 21. Dowód,link:”New World Order – ostateczna rozgrywka rozpoczęła się”:  http://bankowaokupacja.blogspot.ca/2014/01/new-world-order-ostateczna-rozgrywka.htmlhttp://www.globalresearch.ca/the-elite-plan-for-a-new-world-social-order/27188

Kulisy wprowadzania powszechnej Kontroli nad światem ujawnia była pracownica Banku Światowego Karen Hudes, cyt.: “Wielce potężna organizacja, o której większość ludzi nawet nie słyszała, potajemnie kontroluje podaż pieniądza na całym świecie. Nazywa się ona Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych i jest bankiem centralnym banków centralnych. Mieści się w Bazylei, Szwajcarii, ale ma filie w Hong Kongu i Mieście Meksyk. Jest w istocie niewybranym, nieodpowiadającym przed nikim centralnym bankiem świata, nieopodatkowanym i niepodlegającym żadnym prawom krajowym. Nawet Wikipedia przyznaje, że „nie jest odpowiedzialny przed jakimkolwiek rządem”. Bank Rozrachunków Międzynarodowych prał pieniądze nazistów podczas drugiej wojny światowej. Jego teraźniejszym celem jest kontrola, zarządzanie i centralne planowanie globalnym systemem finansowym.” (…)“Moce finansowego kapitalizmu miały dalekosiężny cel – nie mniej niż – stworzenie światowego systemu kontroli finansowej, który znajdowałby się w rękach prywatnych, zdolnego do zdominowania systemu politycznego każdego kraju oraz całej światowej ekonomii. Ten system ma być zarządzany w feudalny sposób, przez banki centralne na świecie działające w porozumieniu na podstawie tajnym umów, prywatnych spotkań i konferencji. Wierzchołkiem systemu miał być Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, Szwajcarii, prywatny bank będący w posiadaniu i kontrolowany przez banki centralne świata, a w rzeczywistości przez korporacje. Z taką właśnie sytuacją mamy obecnie do czynienia. Mamy system „neofeudalizmu”, w którym każdy z nas, a także rządy naszych państw, jest zniewolony przez dług. Ten system jest kierowany przez banki centralne i Bank Rozrachunków Międzynarodowych i systematycznie transferuje bogactwo świata z naszych rąk do rąk elit.”

Dowód, link: “ Były pracownik Banku Światowego o tym jak elita rządzi światem.”:  http://ussus.wordpress.com/2014/03/22/byly-pracownik-banku-swiatowego-o-tym-jak-elita-rzadzi-swiatem/.

Zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym wszystkie państwa na świecie zobowiązane są do nieuznawania skutków prawnych zawojowania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez agresorów, którymi są władze unijne, władze Izraela i korporacje oraz działający na ich zlecenie sprawcy z Polski. W świetle powyższego wszystkie prawa i decyzje wydane przez uzurpatorów od 1989r. w interesie agresorów są z mocy prawa międzynarodowego nieważne!

Agresją na Ojczyznę Narodu Polskiego jest fakt przyjazdu parlamentu izraelskiego na Polską Ziemię w dniu 27.01.2014r., ale również wszelkie wcześniejsze działania sprawców pod dyktando światowych elit żydowskich, które doprowadziły do rozgrabienia majątku narodowego Polaków, do podstępnego przejęcia i opanowania wszelkich dziedzin życia publicznego w Polsce, przy jednoczesnym niszczeniu podstaw egzystencji rodowitych Polaków. Dokonano tego przepisami prawnymi i decyzjami skutkującymi stopniową fizyczną eliminacją Polaków w ich Ojczyźnie oraz  zniszczeniem struktur Państwa Polskiego przy wsparciu i nacisku elit żydowskich głównie z Izraela, USA jak też Unii Europejskiej.

Dowód, link: “Jerozolima 23luty 2011r.- Spotkanie premierów Donalda Tuska i Beniamina Natanyahu” :http://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/06/nr3_tusk-i-nataniachu-23_02_2011-jerozolima_opis_850px_1.jpg,

Dowód, link: “Kolekcja zdjęć/L.Kaczyński”:  http://jozefbizon.wordpress.com/kolekcja_zdjec/l_kaczynski/,

Dowód, link: “Polski trójkąt bermudzki: PO-PiS-SLD CZĘŚĆ I –   NARODZINY”ttp://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/20/polski-trojkat-bermudzki-po-pis-sld-czesc-i-%E2%80%93-narodziny/

Dowód, link: “Polski trójkąt bermudzki: PO-PiS-SLD CZĘŚĆ II – POJMANIE POLSKI”,  http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/11/polski-trojkat-bermudzki-po-pis-sld-czesc-ii-%E2%80%93-pojmanie-polski/

Powyższe opracowania Józefa Bizonia zawierają  chronologicznie ujęte dowody na zawojowanie Polski .

Sprawcy wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej i jednocześnie sprawcy otwarcia drogi do kolonizacji i okupacji Polski są głównie narodowości żydowskiej, wrogo nastawieni do katolickiego Narodu Polskiego. Kierują się zasadami  talmudu, księgi nienawiści do innych narodów.

Cyt.: „Wszelka własność innych narodów należy do narodu żydowskiego. Naród żydowski jest uprawniony do zabierania dóbr innych narodów bez skrupułów. Może postępować wbrew moralności jeśli to jest korzystne dla niego lub dla Żydów w ogóle” – Schulchan Aruch Choszen Hamiszpat 348. „Wszystkie nasze przyrzeczenie, przysięgi, obietnice uważajmy za nieważne, nieistniejące. Nasze przysięgi i przyrzeczenie na mają żadnej mocy wiążącej nas” – Schulchan Aruch, Edit I 36

Dowód, link: ”Talmud, księga szatana, cytaty”:                                                            http://bardzo-wirtualna-polska.abceblog.com/talmud-ksiega-szatana-cytaty/

Dowód, link: “Talmud obnażony”: http://www.zbawienie.com/talmud.htm

Dowód, link: “Świat ma dość Żydów”: http://bardzo-wirtualna-polska.abceblog.com/swiat-ma-dosc-zydow/

Dowód,link: “ Alvi Dana:Oddaliście Polskę Żydom.”: http://3obieg.pl/alvi-dana-oddaliscie-polske-zydom

Przestępstwem agresji, debelacji i ludobójstwa jest  doprowadzenie większości Polaków do biedy. Sprawcy dopuścili się grabieży majątku narodowego Polaków, bogactw zgromadzonych w skarbcu państwa w postaci złota, srebra, pieniędzy i papierów wartościowych oraz bogactw naturalnych.

Sprawcy zniszczyli wszystkie dziedziny gospodarki przez powszechną, złodziejską prywatyzację i przekazywanie zakładów pracy bliżej nieokreślonym nabywcom, pozbawiając Polaków miejsc pracy i środków do życia. Przejęli środki masowego przekazu. Wprowadzili rażące ograniczenia w dostępie rodowitych Polaków do oświaty, kultury, nauki, służby zdrowia i świadczeń socjalnych.

Afery, grabieże i straty Polski:

Razem straty Skarbu Państwa wynoszą: – 954 bilionów złotych, – 6 ton 200 kg złota, – 18 tysięcy dukatów, – 500 miliardów DM, – 95 miliardów 20 milionów US Dolarów do tego bilansu należałoby doliczyć nigdy nie wypłacone wielomiliardowe odszkodowania za agresje, zniszczenia wojenne, ludobójstwa od Niemiec, Rosji, Izraela, (żydostwo masowo brało udział po stronie hitlerowskich Niemiec i żydobolszewickiej sowieckiej Rosji w rzeziach ludobójczych dokonywanych na Polakach, a po wojnie w stalinowskim aparacie terroru.

Oblicza się, że straty Polski w wyniku niemieckiej agresji 1939 – 1945, wynosiły około 500 mld USD (można przyjąć, że przejęte przez ZSRR polskie ziemie z istniejącym na nich majątkiem stanowią stratę porównywalną), odszkodowania za zdradę i złamanie umów i paktów od USA i Anglii, oraz za zdradliwe oddanie Polski w niewolę Stalinowi i 45 lat żydokomunizmu.

W wyniku akcesji do UE Polska straciła (wg. różnych źródeł) od 600 mld USD do 2 bln USD. W wyniku akcesji do UE i spłat długów Polska w latach 2004-2006, ponosi straty w wysokości ok. 80 mld USD rocznie. W tym strasznym rejestrze pogrzebana jest przyczyna polskiego kryzysu i luka w budżecie państwa. Wartość zagrabionych walorów dewizowych przekracza dwukrotnie roczny budżet państwa.

Dowód, link “ Polska Najbogatszym krajem świata, mlekiem i miodem płynącym” http://trzcinska.neon24.pl/post/106528,polska-najbogatszym-krajem-swiata-mlekiem-i-miodem-plynacym#cmnts

Dowód, link: “Opracowania_MATRIX_UE_2002”: http://jozefbizon.wordpress.com/opracowania-matrix-ue-2002/

Sprawcy spowodowali, że nie wypłacone zostały Polsce należne wielomiliardowe odszkodowania za agresję, zniszczenia wojenne, ludobójstwa od Niemiec, Rosji a zamiast tego następuje  wypłacanie ze Skarbu Państwa Polskiego odszkodowań za mienie pozostawione w Polsce przez mniejszość żydowską.

Ponowna wypłata odszkodowań  dla spadkobierców ludności żydowskiej  za mienie pozostawione w Polsce a zniszczone w okresie II wojny światowej przez okupanta niemieckiego, którego działania zostały dofinansowane przez elity żydowskie z USA jest przestępstwem ludobójstwa na Narodzie Polskim.

Dowód, link: “Udział  żydów w nazistowskim aparacie terroru” : http://wolna-polska.pl/wiadomosci/udzial-zydow-w-nazistowskim-aparacie-terroru-2013-09

Jest to bezprawne tym bardziej, że Rząd PRL wypłacił stosowne odszkodowania rządom krajów zachodnich w tym USA,  na zaspokojenie roszczeń obywateli państw obcych z tytułu majątków przejętych przez władze PRL.

Dowód, link : “Roszczenia żydowskie spłacone już dawno” http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=39&t=8370

Obecnie w Polsce dochodzi do osiedlania się  obywateli żydowskiego pochodzenia  z innych krajów przy jednoczesnym rugowaniu biednych, rodowitych Polaków. Wprowadzenie języka hebrajskiego w 2005 r.  jako języka urzędowego w Polsce jest dowodem na już wcześniej zaplanowaną a obecnie realizowaną inwazję i przejmowanie Polski.

Dowód, link: “Czy hebrajski będzie językiem urzędowym w Polsce”:

https://forumdlazycia.wordpress.com/2012/08/30/czy-hebrajski-bedzie-jezykiem-urzedowym-w-polsce/

.

Wyjątkowe preferencje i masowe rozdawnictwo polskiego obywatelstwa dla obywateli Izraela są aktem agresji dla powiększenia sieci wywiadowczych służb specjalnych, grup kolektywów, kibuców i innych organizacji pozarządowych, hojnie finansowanych z pieniędzy podatników a służących do inwigilacji i podstępnego zagospodarowywania tzw. przestrzeni publicznej. Wszystkie te działania skierowane są przeciwko rodowitym Polakom, pod złudnymi hasłami pomocy np. pokrzywdzonym, wyrzucanym na bruk Polakom czy ochrony środowiska, ochrony życia a nawet jakoby przeciw rządzącym.

Cyt:”Tymczasem jeżeli nic się nie zmieni, to na podstawie obowiązujących przepisów polskie obywatelstwo może teoretycznie uzyskać co najmniej kilkaset tysięcy Żydów z Izraela, ale także – z całego świata.”

Dowód, link:” Paszporty gratis. Żydzi masowo dostają polskie obywatelstwo.” http://www.fronda.pl/a/paszporty-gratis-zydzi-masowo-dostaja-polskie-obywatelstwo,35620.html

Dochodzi w Polsce do wyrzucania biednych Polaków na bruk a budynki przechodzą w ręce żydowskich właścicieli, którzy zazwyczaj posługują się sfałszowanymi dokumentami przy współudziale wymiaru sprawiedliwości, który został przejęty przez osoby pochodzenia żydowskiego.

Dowód, link:”Sprawa dla ABW, dr Kękuś demaskuje reprywatyzację…”  https://www.youtube.com/watch?v=hRLVHCNpsQo

Dowód, link: “AFERY PRAWA – BEZPRAWIE A PRAWO”:http://www.aferyprawa.eu/

Społeczeństwo polskie zostało celowo, podstępnie zmanipulowane obłudnymi hasłami demokracji i wolności, dbałości o prawa człowieka a także konieczności wyrównania opóźnień gospodarczych Polski wynikłych z najazdu Niemiec na Polskę i okupacji żydo-bolszewickiej sowieckiej Rosji. Traktat przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, (jako wspólnoty tylko gospodarczej ! ) podpisany 16 kwietnia 2003r. w Atenach, został ustalony przez agentów komunistycznych składających się z żydo-komuny, agenturalnego przywództwa “Solidarności”, powiązanego z lożami  masońskimi i uczestnikami tzw. “okrągłego stołu” z 1989r., zdradzieckiej zmowy agentów komunistycznych i solidarnościowych na czele z Lechem Wałęsą i  Wojciechem Jaruzelskim.

W umowach traktatowych pominięto Konstytucję Rzeczypospolitej Polski, która jasno określa suwerenność, niezależność i nienaruszalność granic Polski –  Art. 188 i Art. 235.

Referendum o wejście do UE przeprowadzono niezgodnie z Konstytucją Polski. Nie zapoznano obywateli z prawami i obowiązkami przynależności do Unii a pytanie referendalne skonstruowano celowo niezrozumiale. Zmasowaną i zakłamaną propagandą wprowadzono Polaków w błąd utajniając założenia europejsko-imperialne tego mocarstwa żydowskiego, cyt.:” pierwszeństwo prawa unijnego nad porządkami prawnymi państw członkowskich, nawet nad ich konstytucjami”, ,” postrzeganie NATO i USA jako głównego gwaranta pokoju i stabilności w Europie “

Dowód, link: “Unia Europejska”, http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska

Unia Europejska nie jest federacją gospodarczą suwerennych i niezależnych państw jak wmówiono Polakom, ale jest supermocarstwem o założeniach totalitarnych, zbrodniczych (aborcja, eutanazja), korporacyjnych, wynaturzonych i niszczycielskich.

Artykuł 8 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski mówi, że Konstytucja jest najważniejszym i niepodważalnym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 8 i 9 Konstytucji nakazuje Rzeczypospolitej Polskiej przestrzeganie prawa międzynarodowego ale tylko w granicach ujętych w Konstytucji. Mamy tu do czynienia z wyraźnym złamaniem prawa i oszustwem przez ludzi sprawujących władzę w Polsce od 1989 r. i kontraktem Rzeczypospolitej z Unią Europejską, która wymaga bezwzględnego respektowania prawa wspólnotowego, które na dziś jest prawnie nieusankcjonowane. Nie stosowanie się do tego umownego bubla unijnego naraża Polskę na sankcje finansowe, gospodarcze i polityczne.

Wszystkie przemiany i układy Polski po roku 1989 złamały nie tylko obowiązującą Konstytucję Polską ale też Kartę Praw Obywatela przy ONZ obowiązującą także Polskę bo ratyfikowaną przez rząd w Polsce.

Prawo narzucane przez władze unijne, nie wybierane przez Narody Europy ale wytypowane przez nieujawnione grupy interesów, działają na szkodę nie tylko Narodu Polskiego ale także innych krajów Europy. Z kolei ustanowione w Polsce prawo i podejmowane decyzje na zlecenie tychże władz unijnych przez uzurpatorskie władze w Polsce, wyłaniane w wyniku sfałszowanych wyborów jak też sfałszowanego referendum o wejście Polski do UE jest przestępstwem na Narodzie Polskim, który jest najwyższą władzą w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującą Konstytucją RP, art.4, cyt.:

Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

 

Władza Zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej tj. Naród Polski  od 1997 r.  zmuszany jest do przestrzegania ustaw, które rażąco naruszają konstytucyjne prawa i nigdy nie powinny obowiązywać, gdyż nie posiadają orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (TK), co jest konieczne dla wykonania z art. 8, 37 i 188 Konstytucji. Art. 8 K., mówi, cyt.: „1) Konstytucja jest NAJWYŻSZYM prawem Rzeczypospolitej Polskie. 2) Przepisy Konstytucji stosuje się BEZPOŚREDNIO, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.” – chodzi o to, że jeżeli jakiś artykuł Konstytucji, nie posiada informacji, że należy go uregulować w ustawie, to znaczy, że należy go stosować bezpośrednio, tak jak z jego treści wynika. Art. 37K., mówi, cyt: „Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w KONSTYTUCJI.” – jak widać, nie ma tu mowy o ustawach, co jednoznacznie należy rozumieć, że aby jakakolwiek mogła obowiązywać, to koniecznie musi być zgodna z Konstytucją a w tym celu został utworzony art. 188 K., który brzmi: „Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach: – ( nie pisze, że MOŻE orzekać, a więc musi to robić, by nie naruszyć art 8 i 37 K.) 3) zgodności przepisów prawa, WYDAWANYCH (nie wydanych) przez centralne organy państwowe, z Konstytucją” : (wykładnia prawna Mirosława Moskwy)

Wymiar sprawiedliwości w Polsce działa pod presją i pod dyktando sprawców, uzurpatorskich władz. Rażącym przykładem na bezmiar bezprawia w Polsce jest odrzucenie zasadnej i doskonale udokumentowanej przez Krzysztofa Puzynę skargi na sfałszowanie wyborów parlamentarnych w 2011r. Nasze skargi oparte na proteście wyborczym K.Puzyny  Sąd Najwyższy rozpatrywał bez naszego udziału, pozbawiając nas elementarnego prawa uczestnictwa w rozprawie z naszych wniosków.

Dowód,link :” Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.10.2011r.”

umtsno.blogspot.com/2011/12/postanowienie-sadu-najwyzszego-z-dnia_4261.html

Dowód, link:“Wnioski z odrzucenia protestu z 2011r.”

umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.html

Także sprawcy z Europejskiego Trybunłau Praw Człowieka pozbawili  Naród Polski elementarnego prawa do przyjęcia skargi na sfałszowanie wyborów parlamentarnych  oraz prawa do odwołania się  od tej decyzji. Dowód, link: “Skarga do Strassburga” http://iddd.de/StrasbourgOnline.pdf

Wnioski Marii Bejda i Teresy Wojda w obronie Narodu Polskiego, do prokuratur różnych szczebli w tym do Prokuratura Generalnego, pozostają bez nadania biegu,  bez odpowiedzi, pomimo dostarczenia ewidentnych dowodów na łamanie prawa w Polsce przez sprawujących urzędy.

Dowody w załączeniu do emaila.

Również wezwania Tadeusza Cichockiego do Prokuratora Generalnego jak też do władz centralnych o przedstawienie Suwerenowi tj. Narodowi Polskiemu,  zgodnie z obowiązującą konstytucją, dowodów uprawniających do sprawowania stanowisk i urzędów, pozostały  bez odpowiedzi. W związku z nie przedstawieniem dowodów  T.Cichocki ogłosił 27.07.2013 r., że  w Polsce dokonał się zamach stanu  a sprawujący władzę nie mają legitymacji  Narodu Polskiego do sprawowania władzy i wezwał  Suwerena do obrony koniecznej. Poinformował również światową opinię publiczną jak też ambasady różnych krajów.

Władze unijne oraz sekretarz OBWE utajniły przed światową opinią publiczną informacje przekazane przez  M.Bejda i T.Wojda o fakcie udowodnienia dokonania zamachu stanu w Polsce. Instytucje te nie odpowiedziały na prośbę o pomoc w pokojowym odsunięciu uzurpatorów od władzy w Polsce. Nie pomogły w odsunięciu uzurpatorów , wręcz przeciwnie sprzyjają im a nawet  wysługują się nimi w puczu na Ukrainie.

Doszło już do tego, że uzurpator, premier D.Tusk afiszuje się pod sfałszowanym znakiem Rzeczypospolitej Polskiej,  nawiązującym do symboli narodu żydowskiego, co jest dowodem na podstępne dokonanie zawojowania terytorium Polski.

Cyt: Żydowski rząd w Polsce , z premedytacją i w złej wierze, narusza ustawę o godle Rzeczypospolitej Polskiej: (art. 4 ust. 1 ustawy o godle), (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o godle), co jest karalne na podstawie Kodeksu Karnego!” . “W związku z niepodważalnym naruszeniem ustawy o godle, przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej – Donalda Tuska, istnieje obywatelski obowiązek zawiadomienia prokuratury, w celu sporządzenia aktu oskarżenia, osądzenia i ukarania Premiera Rzeczypospolitej Polskiej – Donalda Tuska, na podstawie Kodeksu Karnego. Gdyż naruszanie ustawy o godle jest karalne na podstawie Kodeksu Karnego w związku z (art. 1 ust. 1, 2 i 3 ustawy o godle),”

Dowód, link: “Uwaga Polacy” http://trzcinska.neon24.pl/post/106280,uwaga-polacy

Naród Polski został pozbawiony jakiejkolwiek kontroli nad bezprawnie ściąganym od Polaków haraczu, składki członkowskiej  na utrzymanie urzędników unijnych. Z kolei pieniądze unijne wracające do Polski są w dyspozycji uzurpatorskich władz w Polsce, które w znacznej części marnotrawią na rozbudowaną sieć instytucji oraz firm i koncernów, będących własnością światowych elit żydowskich.

Sprawcy agresji i zawojowania  oraz ludobójstwa na Narodzie Polskim doprowadzają do przejmowania polskiej ziemi w obce ręce, niszczenia polskiego rolnictwa indywidualnego i przemysłu rolno -spożywczego poprzez narzucanie często absurdalnych wymogów i ograniczeń unijnych.

Cyt: “Obcokrajowcy posiadają kilkakrotnie więcej ziemi, niż wynika z danych ministra spraw wewnętrznych i Agencji Nieruchomości Rolnych. Do takich wniosków doszła Najwyższa Izba Kontroli, która potwierdziła przypuszczenia protestujących rolników.” (…)“Kontrolerzy wykazali luki prawne, brak nadzoru ze strony Agencji Nieruchomości Rolnych”(…)” Prawie pół milona hektarów już posiadają cudzoziemcy”

Dowód: “Pomorze zachodnie; ziemia w obcych rękach”:  http://www.strefabiznesu.gp24.pl/artykul/pomorze-zachodnie-ziemia-w-obcych-rekach

Wymiar sprawiedliwości jak też uzurpatorskie władze unijne i uzurpatorskie władze w Polsce nie podjęły do dziś żadnych działań naprawczych, pomimo naszych wniosków i dowodów. Wręcz przeciwnie, zintensyfikowały niszczycielskie działania, czego przykładem jest ostatnio realizowane  niszczenie polskiego rolnictwa indywidualnego a tym samym bezpieczeństwa żywnościowego Narodu Polskiego, poprzez aferę z rzekomym  pomorem afrykańskim i  z rzekomą blokadą Rosji na zakup z terenu EU. Jest to tym bardziej skandaliczne, że polskie świnie ze strefy buforowej były skupowane przez firmy z Danii, Austri po znacznie zaniżonych cenach i wysyłane do Rosji.

Dowód, link: Niemcy chcą zniszczyć polskie rolnictwo i przejąć nasze rynki! To koniec państwa polskiego ! “: http://kefir2010.wordpress.com/2014/03/22/niemcy-chca-zniszczyc-polskie-rolnictwo-i-przejac-nasze-rynki-to-koniec-panstwa-polskiego/

Sprawcy stosują wyjątkowe preferencje dla firm zagranicznych polegające na  zwolnieniach podatkowych, dofinansowywaniu inwestycji z pieniędzy podatników itp.a przez to doprowadzają do eliminacji polskich podmiotów gospodarczych, które przegrywają z tak nieuczciwą konkurencją. Dowód, link: “O likwidację Specjalnych Stref Ekonomicznych”:  https://docs.google.com/document/d/1emAATCzrXondd_vDad9WWw6Uglw1A4CNIgzwEtPMBSQ/edit (Uwaga !Tekst niedostępny z powodu bezprawneg i bezpodstawnego zlikwidowania przez google konta Marii Bejda: mariakonstancja2@gmail.com)

Stworzono w Polsce takie warunki życia dla Narodu Polskiego obliczone na spowodowanie całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego poprzez stosowanie środków i  metod, które mają  na celu wstrzymanie urodzin, skracanie życia ludzkiego a także odbieranie dzieci rodzicom pod byle pretekstem a nawet z powodu biedy. Z drugiej strony stworzono system dopłat do zapłodnienia in vitro dla wybrańców; dla osób o wyższym wykształceniu.

Poprzez przymus stosowania toksycznych szczepionek  dla noworodków i dzieci, najmłodsze pokolenie Polaków jak też ich rodziny muszą znosić ciężar powikłań poszczepiennych, za które nikt nie ponosi odpowiedzialności. Istnieje nawet specjalna instrukcja dla lekarzy nakazująca szczepienie chorych dzieci w celu zrealizowania programów szczepień,

Dowód, link: “Ogólne wytyczne dotyczące szczepień ochronnych – cz. 2. Zalecenia amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP) ” :  http://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/wytyczne/show.html?id=71734  ,

Dowód, link: “6-miesięczna Basia z Kutna zmarła po szczepieniu, ujawniono oburzające wytyczne dla polskich lekarzy”: http://kefir2010.wordpress.com/2014/01/16/6-miesieczna-basia-z-kutna-zmarla-po-szczepieniu-ujawniono-oburzajace-wytyczne-dla-polskich-lekarzy/

Powszechny antypolonizm i dyskryminacja Polaków w Polsce i sprowadzenie ich do roli niewolników a przy tym poddawanie masowemu podtruwaniu poprzez toksyczne dodatki do wody, żywności, kosmetyków czy nawet leków, toksyczne chmury,  wskazuje za realizowaną w przyśpieszonym tempie politykę celowego niszczenia Narodu Polskiego.  

Wydanie w Polsce koncesji na wszystkie bogactwa naturalne w ręce żydowskich światowych korporacji, na  dwie trzecie powierzchni Polski, tak ubogiej w zasoby wodne, wskazuje jednoznacznie na zamiar doprowadzenia do sytuacji, że Polacy będą szukać jedzenia po śmietnikach i żebrać o łyk czystej wody, która znajduje się już w posiadaniu firm z Izraela, które dostają dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Dowód, link: “George Soros rozdaje karty w polskich łupkach” http://twarzebiznesu.pl/artykuly/732243,george-soros-rozdaje-karty-w-polskich-lupkach.html , Dowód, link: “Chcą nas wytruć wodą z  kanalizacji” http://gloria.tv/?media=391781

Od autorek skargi:

Poprzez  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, mające osobowość prawną, Krajowy Rejestr Sądowy, nr. 0000075789. oraz działające integralnie  w jego ramach Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU, występujemy od  4 lat na forum międzynarodowym w obronie Narodu Polskiego, naszej Ojczyzny, Rzeczypospolitej Polskiej a przede wszystkim w obronie naszego prawa i miejsca do życia. Jesteśmy autorkami m.in. petycji przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu : link: “protest przeciw ustawie nowe prawo geologiczne i górnicze”:http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze ., oraz listu otwartego do Prezydenta RP uznanego jako petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012. link: “List otwarty do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego”: http://www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf.

Wobec działań ludobójczych, agresji i zawojowania Polski  oraz doświadczanego osobiście jak obserwowanego bezprawia, łamania na skalę masową  praw człowieka i obywatela w Polsce,  w tym szczególnie podstawowego prawa do życia z dostępem do zdrowej, czystej wody, zmuszone zostałyśmy do podejmowania, zgodnych z prawem działań obronnych. Działamy bezkompromisowo i niezależnie z nadzieją, że jeszcze na świecie a zwłaszcza w Prokuraturze Międzynarodowego Trybunału Karnego są osoby odważne, które przerwą zmowę światowych elit dążących do niszczenia narodów i państw.

Ukaranie podstępnych ludobójców Narodu Polskiego, agresji i debelacji Polski jest pilnym nakazem chwili  i  szansą dla zniewalanego świata.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Krajowy Rejestr Sądowy, nr. 0000075789.

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

http://ussus.wordpress.com/2014/03/22/byly-pracownik-banku-swiatowego-o-tym-jak-elita-rzadzi-swiatem/

Były pracownik Banku Światowego o tym jak elita rządzi światem

MAR 22

Posted by romanusminutusKaren-Hudes-300x300Karen Hudes jest absolwentką Yale Law School i przez ponad dwadzieścia lat pracowała w wydziale prawnym Banku Światowego. Pełniła funkcję starszego radcy kiedy została zwolniona z pracy z powodu nagłaśniania problemu korupcji.

Miała idealną pozycję z której mogła obserwować jak globalna elita rządzi światem, a informacje które obecnie ujawnia są wprost porażające. Według Hudes, w celu dominowania nad planetą elita używa instytucji finansowych i megakorporacji.

Celem jest kontrola. Chcą nas wszystkich uczynić niewolnikami długu, chcą nasze rządy uczynić niewolnikami długu, chcą naszych polityków uzależnić od wielkich pieniędzy niezbędnych im do prowadzenia kampanii wyborczych. Odkąd elita posiada wielkie kompanie medialne, media głównego nurtu nigdy nie dadzą nam znać, że w naszym systemie jest coś fundamentalnie złego.

Pamiętaj! To nie jest „teoria konspiracji”. To mówi absolwentka Yale, prawniczka pracująca ponad dwadzieścia lat w Banku Światowym! Poniższe podsumowanie pochodzi z jej strony…

Karen Hudes studiowała prawo w Yale Law School i ekonomię na Uniwersytecie w Amsterdamie. W latach 1980-1985 pracowała w US Export Import Bank of the US, a w latach 1986-2007 w Legal Department of the World Bank [wydziale prawnym Banku Światowego – Minutus]. Założyła Non Governmental Organization Committee of the International Law Section of the American Bar Association and the Committee on Multilateralism and the Accountability of International Organizations of the American Branch of the International Law Association.

Obecnie Hudes bardzo stara się zdemaskować korupcję systemu finansowego, którego globalna elita używa do kontrolowania bogactwa. Podczas wywiadu dla New American, wyjaśniała jak my sami chętnie pomagamy tej grupie elit w całkowitym kontrolowaniu zasobów planety…

Wtajemniczona figura z Banku Światowego, były starszy radca Karen Hudes mówi, że globalny system finansowy jest zdominowany przez małą grupę skorumpowanych, głodnych władzy figur skoncentrowanych wokół prywatnej amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Siatka również przejęła kontrolę nad mediami, aby ukrywać swoje przestępstwa. Hudes powiedziała dla New American, że kiedy próbowała mówić o wielu problemach Banku Światowego, została zwolniona z pracy za swoje wysiłki. Obecnie, wraz z siatką informatorów-kolegów, Hudes jest zdeterminowana ukazać i zakończyć korupcję. Jest pewna sukcesu.

Powołując się na wstrząsające szwajcarskie studium z 2011r., opublikowane w PLOS ONE, dzienniku o „sieci globalnej kontroli korporacyjno-finansowej”, Hudes puentuje, że mała grupka podmiotów – w szczególności instytucji finansowych i banków centralnych – zza kulis wywiera ogromny wpływ na światową ekonomię. „To co się w rzeczywistości dzieje – światowe bogactwa zostały przejęte przez tę grupę”, wyjaśnia, dodając że „skorumpowani chciwcy” przejęli także media. Mają na to „pełnomocnictwa”.

Wcześniej pisałem o szwajcarskim badaniu, o którym wspomniała Hudes. Zostało ono przeprowadzone przez zespół badaczy ze Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii w Zurichu. Zbadano relacje pomiędzy 37 milionami firm i inwestorów na całym świecie, a to co odkryli to „super-jednostka” – jedynie 147 ściśle powiązanych mega-korporacji, która kontroluje 40% światowej ekonomii.

Gdy badacze rozpoczęli rozplątywanie struktury własnościowej tej siatki, zauważyli że wiele z tych jednostek jest połączonych z super-jednostką 147 jeszcze bardziej związanych spółek – wszystkie udziały są w posiadaniu innych członków super-jednostki – która kontroluje 40% światowych zasobów finansowych. „W rezultacie mniej niż 1% firm z całego świata jest w stanie kontrolować 40% całej sieci,” mówi Glattfelder. Większość to instytucje finansowe. Do dwudziestu największych należą Barclays Bank, JPMorgan Chase & Co i The Goldman Sachs Group.

Ale elita świata nie tylko kontroluje te mega korporacje. Według Hudes, wybierają niewybieralnych i niezależne instytucje kontrolujące finanse w niemal każdym kraju na świecie. Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz banki centralne jak Rezerwa Federalna, dosłownie zarządzające kreacją i podażą pieniądza na świecie.

Na szczycie tego systemu znajduje się Bank Rozrachunków Międzynarodowych. To bank centralny banków centralnych. Poniżej znajduje się video, w którym Hudes na USAWatchdog.com mówi Gregowi Hunter:

„Na nikogo nie musimy czekać, aby zwolnił Fed, lub Bank Rozliczeń Międzynarodowych… niektóre państwa już teraz uznają srebro, złoto, metale szlachetne jako walutę.”

Większość ludzi nawet nigdy nie słyszała o Banku Rozrachunków Międzynarodowych, mimo że jest on super ważną instytucją. W poprzednim artykule opisałem jak „centralny bank świata” literalnie ustala porządki prawne dla wszystkich rządów na świecie…

Wielce potężna organizacja, o której większość ludzi nawet nie słyszała, potajemnie kontroluje podaż pieniądza na całym świecie. Nazywa się ona Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych i jest bankiem centralnym banków centralnych. Mieści się w Bazylei, Szwajcarii, ale ma filie w Hong Kongu i Mieście Meksyk. Jest w istocie niewybranym, nieodpowiadającym przed nikim centralnym bankiem świata, nieopodatkowanym i niepodlegającym żadnym prawom krajowym. Nawet Wikipedia przyznaje, że „nie jest odpowiedzialny przed jakimkolwiek rządem”. Bank Rozrachunków Międzynarodowych prał pieniądze nazistów podczas drugiej wojny światowej. Jego teraźniejszym celem jest kontrola, zarządzanie i centralne planowanie globalnym systemem finansowym. Dziś 58 banków centralnych należy do BRM i ma on o wiele większą władzę nad gospodarka USA niż jakikolwiek polityk. Co dwa miesiące „centralni bankierzy” świata zbierają się w Bazylei na kolejne „Globalne Forum Ekonomiczne”. Podczas tych spotkań, podejmują decyzje które dotykają każdego mężczyznę, kobietę i dziecko na świecie i jak dotąd nikt z nas nie może nic powiedzieć. BRM jest organizacją zorganizowaną przez globalną elitę i działa dla jej zysków oraz ma być jednym z filarów powstającego jednego systemu finansowego.

Ten system nie powstał przypadkowo. W rzeczywistości globalna elita rozwija go od bardzo dawna. W poprzednim artykule, zatytułowanym „Who Runs The World? Solid Proof That A Core Group Of Wealthy Elitists Is Pulling The Strings“ [Kto rządzi światem? Dowód na to, że rdzeń światowej elity pociąga za sznurki], zamieściłem cytat profesora historii z Georgetown University, Carroll Quigley, z książki w której cofnął się do roku 1966 i przedyskutował wielkie plany, które elita miała dla BRM…

Moce finansowego kapitalizmu miały dalekosiężny cel – nie mniej niż – stworzenie światowego systemu kontroli finansowej, który znajdowałby się w rękach prywatnych, zdolnego do zdominowania systemu politycznego każdego kraju oraz całej światowej ekonomii. Ten system ma być zarządzany w feudalny sposób, przez banki centralne na świecie działające w porozumieniu na podstawie tajnym umów, prywatnych spotkań i konferencji. Wierzchołkiem systemu miał być Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, Szwajcarii, prywatny bank będący w posiadaniu i kontrolowany przez banki centralne świata, a w rzeczywistości przez korporacje.

Z taką właśnie sytuacją mamy obecnie do czynienia.

Mamy system „neofeudalizmu”, w którym każdy z nas, a także rządy naszych państw, jest zniewolony przez dług. Ten system jest kierowany przez banki centralne i Bank Rozrachunków Międzynarodowych i systematycznie transferuje bogactwo świata z naszych rąk do rąk elit.

Jednak większość ludzi nie ma pojęcia, że to wszystko w rzeczywistości się dzieje, ponieważ globalna elita również kontroluje to co widzimy, słyszymy i myślimy. Dzisiaj mamy jedynie sześć gigantycznych korporacji medialnych, które kontrolują ponad 90 % wiadomości i rozrywki oglądanej w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Karen Hudes prubuje zdemaskować ten podstępny system. (…)

[Linki w źródle]

27 XII 2013r.

autor: Michael Snyder

źródło: http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-the-world/5353130

przygotował: Minutus

.
Za: https://docs.google.com/document/d/1EmmbnOTKvU9CbKRAV0ixFCnErf9fnkvbwVq_noAbiA8/editJuż za samą próbę wysłania powyższej skargi Marię Bejdę spotkał natychmiastowy atak przy wykorzystaniu przez bandytów niemieckiej policji kryminalnej, pod pretekstem jakichś domniemanych publikacji na pejsbuku. W jednym z maili poleciłem jej powoływanie się na Powszechną Deklarację Praw Człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem artykułu o wolności słowa.

Artykuł 19

Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice.

Autorkom – sygnatariuszkom skargi składam wyrazy najwyższego uznania i szacunku za ich odwagę oraz za ich troskę o Polskę i Polaków.

Nadmieniam, że z treścią skargi nie we wszystkim się zgadzam  – inaczej oceniam  np. historię PRL, która najpóźniej po roku 1956 przestała być państwem zbrodniczym i była państwem, w którym Polacy posiadali bezpieczeństwo socjalne jakiego nie zaznali nigdy wcześniej (nawet w II RP) i nigdy później – po roku 1989. I w którym majątek narodowy był przynajmniej teoretycznie wspólną własnością wszystkich Polaków – a nie garstki wybrańców.
Nie zaponałem się jeszcze z załącznikami dołączonymi do tekstu skargi. Niemniej bez względu na ich treść uważam nasyłanie na Marię Bejdę policji kryminalnej za samą tylko próbę wysłania tej skargi do prokuratury Międzynarodowego Trybunału Karnego za najczystszy bandytyzm, zamordyzm i łamanie elementarnych praw ludzkich. Których bandycki banksterski żydo-zachód rzekomo broni. I o co oskarża np. Rosję.

Bandyci – łapska precz od Marii Bejdy!

opolczyk

.Podobne

Zobacz wpisy

29 thoughts on “Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim”

 1. Pingback: Piotr Bein’s blog = blog Piotra Beina
 2. wielkie uznanie dla dla pań : Marii Bejda i Teresy Wojda .Uważam też że należy ten artykuł puścić w świat przetłumaczyć na angielski czy niemiecki.
  Treść jest zbyt ważna aby to co zapisane zniknęło gdzieś wśród śmieciowych tematów.
  a tak w ogóle to wszystko jest przerażające

  Liked by 2 people

 3. Co do tego, że Polska została podstępnie zajęta przez wrogów i prowadzone są celowe działania ludobójstwa w celu biologicznego zniszczenia narodu Polskiego nie ma najmniejszych wątpliwości. Dowody znajdują się wszędzie nawet w danych GUS. Ostatnio mieliśmy masową eksterminację przy pomocy „reformy służby zdrowia” ilość ofiar możemy łatwo sprawdzić w danych GUS porównując ilość śmierci przed i po reformie np. w pierwszym kwartale było to o ile pamiętam 17tys ofiar – co jest już ludobójstwem na ogromną skalę. Trucie bezkarne Polaków tzw. solą drogową głośna sprawa brak winnych itd. poszczególne sprawy zbierają się w tysiące zawsze brak skazanych. Skala emigracji porównywalna z wojną. Eutanazja ludzi starszych przez odmowę leczenia. Eutanazja ludzi chorych przez odbieranie rent itd. itd. itd.
  Oczywiśce nalezy o tym pisać, oddaje szacunek autorkom protestu, tym niemniej nie jestem pewien czy protest skaladany jest na właściwe ręce. Mam wątpliwości czy ktokolwiek może powstrzymać to perfidne ludobójstwo. Teoretycznie moglibyśmy zrobić to tylko sami gdybyśmy byli zjednoczeni i zorganizowani, niestety okupant nie pozwoli na to dzieląc nas i słucając przez nieustanne pranie mózgów i odwracanie uwagi. Istnieją na świecie tylko dwa mocarstwa, które mogły by to powstrzymać tylko niby dlaczego miały by to robić?
  Jest jeszcze jedna możliwość, ale ponieważ skuteczność prania mózgow przez okupanta jest przerażajaca nawet nie będę o tym pisał bo uznano by mnie za większego szaleńca niż jestem.

  Lubię

  • Dobrogost,

   Eksterminacja Polaków – i nie tylko – prowadzona jest na wiele różnych sposobów. Wspomniałeś o tzw. „służbie zdrowia”. I patrz – Polak czeka na wizytę u specjalisty nawet po 10 lat albo i dłużej. Dlaczego? Ano, bo jest nadzieja, że nie dożyje terminu. A jak dożyje, to już dożywotnio będzie big pharmie nakręcał biznes. Natomiast bandziorów banderowców z Kijowa przywozili setkami do „polskich” szpiltali, bez kolejki, bez ubezpieczenia, bez pieniędzy – natychmiast i za frico. Dla nich były i łóżka i lekarze specjaliści i lekarstwa i wszystko. A polskie „bydło” czeka dalej w kolejkach do szpitali.
   Inna sprawa – opieka nad niepełnosprawnymi – dlaczego była przez lata taka niska? No dlaczego?
   Bingo!
   A skoro już o tym wspomniałem to poruszę jeszcze sprawę okupacji knessejmu przez grupkę opiekunek/matek niepełnosprawnych dzieci. Otóż oświadczam, że w pełni z nimi solidaryzuję się. Ale jednocześnie twierdzę, że ta ich okupacja knessejmu to była celowa prowokacja – ktoś je we właściwym momencie do tego popchnął. I nie rozchodzi się tylko o to, że zbliża się farsa wyborów do jewro-farsy-parlamentu. Przy okazji jewrosrajdanu i Krymu wyszło na jaw, że wszystkie knessejmowe agenturalne partie to jedna i ta sama klika, grająca w tej samej izraelsko-banksterskiej drużynie. Już dawno mówiłem że to bliźniacze kibuce z fundacji „filantropa” Sorosa. No ale przecież one mają inscenizować walkę ze sobą, a nie że to ta sama szajka. No i ktoś popchnął we właściwym momencie grupkę kobiet do okupacji knessejmu, zapewnił je, że ich nikt nie wyrzuci, że mendia się tym zainteresują – i nagle agenturalne partie znów wściekle natarły na siebie. I „walczą” ze sobą o opiekę nad niepełnosprawnymi – nadal dzieląc Polaków i polactfo. No i po to właśnie była potrzebna ta okupacja. Te kobiety mają rację, ale wykorzystane zostały jako użyteczne idiotki do ponownego zainicjowania „walki” pomiędzy bliźniaczymi agenturalnymi knessejmowymi partiami.
   Niemniej powtórzę jeszcze raz – żądania tych kobiet są słuszne. Tyle że okupant jak nie tą to inną metodą 80 % z nas wybije. Chyba że…
   Nie kończę bo za nawoływanie do obalenia przemocą itd. można mieć prokuratora na karku. A ja mam go i bez tego.

   Zniesmaczona
   blabla@o2.pl
   157.158.182.143

   Mój blog jest poważny. Bełkotliwych zdawkowych uwag nie publikuję.
   A co do „teorii spiskowych”
   Dlaczego główne żydo-media przemilczają z uporem od zawsze coroczne zloty Grupy Bilderberga i Komisji Trójstronnej. Jak dwie marionetki polityczne (np. Barak i Merkel) spotykają się to wszystkie żydo-media o tym wrzeszczą, piszą, pokazują, analizują, informują, wyjaśniają, nagłaśniają – a prawdy i tak nie powiedzą.
   Ale gdy światowe elity finansowe, gospodarcze, polityczne, medialne i militarne spotykają się co rok na trzydniowych zlotach to żadna presstytutka żydo-medialna o tym nie piśnie ani słówkiem. Jedynie od kilku lat informuje o tym rosyjska „putinowska” RT. A tam u niego niby zamordyzm i brak wolności słowa.
   Czyż nie jest to ewidentny spisek zachodnich żydo-mediów przeciwko opinii publicznej?
   Więc nie wypisuj u mnie idiotyzmów o „teoriach spiskowych”.
   Masz szlaban!

   szuj
   szu@Hiusz.pl
   92.229.243.98

   Masz rację – jesteś szuja. I dlatego masz u mnie szlaban.

   Liked by 1 osoba

 4. Też sądzę że te dzieci niepełnosprawne i ich rodzice protestujący w sejmie to tylko jakby nie było użyteczne idiotki, chociaż protest i okupacja sejmu była w sumie słuszna, niemniej wykorzystuje się ich do dowalenia obecnej ekipie „rządzącej” która i tak jest skończona i musi zostać zastąpiona nową która znowu będzie mogła robić Polaków w bambuko od początku, w tym celu „opozycja” nabije sobie punktów przed nadchodzącymi „wyborami” na „krytyce” „rządu” za „złe rządzenie” i przy okazji w dalszym ciągu podtrzymuje się sztucznie oczywiście iluzje podziału sceny politycznej na różne rzekomo nie związane ze sobą partie polityczne będące w rzeczywistości jednym obozem władzy i podtrzymuje sie przez to iluzję wyboru pomiędzy tymi partiami. Dlatego tak bardzo się nagłaśnia ten protest i dlatego nie usunęli tych kobiet z sejmu.

  http://wiernipolsce.wordpress.com/2014/03/24/matki-dzieci-niepelnosprawne-tusk/#comment-50191

  Admin

  Lubię

 5. Genocyd Narodu Polskiego nie jest zjawiskiem odosobnionym ani unikalnym. Uny na całym świecie:
  – rozmyślnie rozsiewają nasiona GMO, trwale niszcząc środowisko naturalne życia i eliminując zdrowe jedzenie
  – świadomie dodają trucizny do wody pitnej (fluor, chlor…) i napojów (aspartam…)
  – wciskacją zabójcze scypionki i medykamenty
  – w pełni wiedząc o szkodliwych skutkach na życie na Ziemi i zdrowie człowieka rozpylają trujące chemoślady
  – celowo propagują energię nuklearną, niedbając o radioaktywne emisje eksploatacyjne, z katastrof atomowych ani ze składowania
  – stosują radioaktywną broń w swoich wojnach globalnie
  – ograniczają/eliminują dostęp ludności do witamin, ziół i in. naturalnych składników odżywczych niezbędnych dla zdrowia człowieka (Codex Alimentarius…)
  – niszczą rolnictwo drobne, indywidualne, ekologiczne i tradycyjne — bo te dostarczają zdrowej żywności
  – korumpują moralność i tradycyjne wartości społeczeństw celem redukcji rozmnażania, szerzenia zboczeń, wypaczania wychowania dzieci i młodzieży
  – napuszczzają jednych gojów na drugich w bratobójczych wojnach (Jugosławia i „kolorowe rjewoljucje”…), „wojnach z terrorem” („konflikt cywilizacji”) — za żydobanksterskie interesa

  itd. …dopisujcie.

  Lubię

 6. Dwutlenek tytanu
  Stanowi 70% calkowitej produkcji pigmentow na całym świecie.
  Jest stosowany do produkcji farb, tworzyw sztucznych, papieru, pasty do zębów.
  W przemysle kosmetycznym do pielęgnacji skóry, obecny jest w każdym filtrze, który ma chronić skórę przed ultrafioletowym promieniowaniem.
  Stosuje się go do leków, witamin jako wybielacz do tabletek, ponadto wykorzystany jest w otłuszczonym mleku, serach, jogurcie, majonezie, ptasim mleczku, keczupie. Podawany jest zwierzętom, które później jedzą ludzie.

  American Cancer Society wymienia dwutlenek tytanu jako jeden z 5-ciu najbardziej rakotwórczych substancji na świecie.
  Uważa się go za przyczynę zachorowania na raka, astmę, choroby nerek, Alzhaimera, przyczynę poronień.

  Dlaczego tak niebezpieczny produkt jest podawany ludziom?

  Jesteśmy nim magnesowani aby można było oddziałowywać na ludzi bronią i teserami elektromagnetycznymi.
  Dwutlenek tytanu w chwili skierowanej na nas broni elektromagnetycznej w ciągu mikrosekund przegrzewa nasze komórki, mocno je uszkadzając, łącznie z DNA.
  W ten sposób ludzie mogą być natychmiast ubezwłasnowolnieni.
  Dzisiaj rządy boją się ludzi bardziej niż kiedykolwiek. Ludzie stali się bardziej nieufni, nie wierzą tym, którzy nimi rządzą, boją się masowego buntu.

  Dwutlenek tytanu podobny jest do asbestu, ma strukturę jak szkło, jest nierozpuszczalny, zbiera się w naszym ciele, a pod wplywem promieniowania elektromagnetycznego skierowanego na ludzi uszkadza nasze ciała.
  Tego typu broń biologiczna skierowana przeciwko ludziom działa z prędkością światła, może natychmiast zabić, zniewolić, być ciężkim doświadczeniem-torturą … jest nie do wykrycia.

  Jak się przed tym świnstwem bronić?

  Wprowadzić do diety organiczne migdaly, olej kokosowy, konopny, mleko prosto od krów.

  To tak w wielkim skrócie ….

  Lubię

 7. Wielki szacunek dla Pań Marii Bejda i Teresy Wojda ! Panie wracają wiarę w gatunek ludzki.

  Lubię

  • @Vismaya , jest troszkę inaczej. Tlenki tytanu są naprawdę fajnymi pigmentami dla białych farb. Na dodatek odpornymi na działanie UV słonecznego. Dlatego farby z tym pigmentem nie blakną tak szybko.

   Sprawa ma podłoże czysto fizyczne. Kwant światła UV „wali w cząsteczke tlenku i traci swoją energię.

   Ale…. kwant światła ma na tyle dużą energię że potrafi „wybić” z tlenku tytanu elektron.

   Jeśli tlenek jest w kremie z tzw. filtrem UV i na ludzkim ciele, wówczas wybity elektron grasuje wewnątrz ciała i …. dna jako „mocny” tzw. wolny rodnik . Jeśli wybije on jakiś elektron z łańcucha dna – powstaje defekt tej komórki. Z czasem mutujący do dziko rosnącej materii – zwanej rakiem.

   Wnioski , czytać etykietki z kosmetykami – jak się znajdzie tytaniumdioxyd – czy coś koło tego 🙂 – nie kupować. A te które leżą na półce – mimo że kosztowały co nieco – wywalić do kosza.

   Panowie – wyjaśnić niewiastom o tlenku tytanu i zamiast czipsów bekonowych 🙂 kupcie gorzkie migdały 🙂
   Znajomy lekarz powiedział mi niedawno, że amigdalina ( jest w gorzkich migdałach, pestkach jabłek, wiśni, czereśni, moreli ) MOCNO chroni nasz przewód pokarmowy przed rakami.

   Co ciekaw, lekarz ten , nie znał pozamedycznych metod leczenia raka pestkami. W trakcie rozmowy zareagował jedynie na słowo cyjanki i powiązał je z rakiem jako substancję niszczącą zrakowaciałe komórki.

   Lubię

   • Wismaya 🙂 znalazłem rewelacyjny tekscik , zacytuję:

    STABILIZOWANY ROZTWÓR TLENKU CHLORU (IV) – ClO2

    Stabilizowany dwutlenek chloru to ClO2 w roztworze wodnym. To utleniający biocyd i toksyna metaboliczna. Oznacza to, że dwutlenek chloru zakłóca procesy transportu substancji odżywczych przez błony komórkowe mikroorganizmów. Stanowi najbardziej selektywny utleniacz, gdyż reaguje jedynie ze zredukowanymi związkami siarki, aminami drugiego i trzeciego rzędu oraz innymi mocno zredukowanymi i reaktywnymi związkami organicznymi.

    Dzięki swym właściwościom bakterio- i grzybobójczym znalazł zastosowanie jako dodatek do past do zębów. Usuwa resztki jedzenia z zębów i likwiduje nieprzyjemny zapach z ust. Dodatkowo nie niszczy szkliwa i nie pozostawia szkodliwych produktów powstających w procesie niszczenia drobnoustrojów chorobotwórczych.”

    Tekst ten pochodzi z psychopatycznej strony biotechnologia.pl 🙂
    A przeciez tlenek chloru – został przez innych psycholi wyklęty jako prosty i tani naturalny specyfik do zwalczania wszelkich infekcji bakteryjnych – równiez malarii 🙂

    Mamy więc dowód, ze terapia chlorynem sodu i cytryną jest skuteczna 🙂,bezpieczna i selektywna 🙂 Tzn, działa tylko na zarazki 🙂 Terapia chlorynem jest bezpieczna pod warunkiem nafaszerowania się antyutleniaczem ( np. Vitaminą C ) po kuracji. Np. kilka godzin po terapii.
    Chloryn jest utleniaczem produkującym sporo wolnych rodników a vit. C niszczy wolne rodniki.

    Gospodarzu, sorki że nie na temat ale sprawa ta jest niezwykle istotna dla tych, którzy zatknęli się z tą metodą leczenia ale wystraszyli sie kłamliwych opinii bigfarmy.

    Liked by 1 osoba

 8. Jestem zaszczycona,krotka mowiac szczesliwa, wiedzac,ze sa jeszcze tacy Rodacy,ktorzy pomimo szykanow,przesladowan,nie wachaja sie mowic i pisac o tym co sie dzieje w Naszej Kochanej Ojczyznie.Wszyscy Wy jestescie dla mnie bohaterami.Jestem z Wami sercem i myslami.

  Lubię

 9. Łowicz, 03.04.2014r.

  Maria Bejda, Teresa Wojda

  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

  OBYWATELSKI RUCH OPORU

  Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:

  http://www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf

  http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

  Obywatelskie przesłuchania protestujących:

  http://www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0

  Andrzej Seremet

  Prokurator Generalny

  Rzeczypospolitej Polskiej

  Rafał Fronczek

  Prezes Krajowej Rady Komorniczej

  Marek Biernacki

  Minister Sprawiedliwości

  Ze względu na nasze bezpieczeństwo jak też na fakt, że na znak protestu przeciwko lekceważeniu przez wymiar sprawiedliwości w Polsce naszych powiadomień do prokuratur, nie odbieramy żadnej korespondencji przesyłanej drogą pocztową, uprzejmie prosimy o odpowiedź drogą emailową

  Skarga

  na zamiar dokonania zamachu na dobro chronione prawem jakim jest siedziba Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, przez komornika sądowego i Sąd Rejonowy w Łowiczu,

  Żądanie

  zaniechania bezprawnych działań egzekucyjnych przez komornika

  sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu.

  Dotyczy:

  bezprawnej groźby egzekucji komorniczej skierowanej przeciwko osobie prawnej:KRS 0000075789 : Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie” oraz działających w jego ramach: Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU, prezes Teresa Wojda, co wyczerpuje znamiona czynów z artykułów Art. 190§ 1, Art. 212§ 1, Art. 216§ 1 , Art.190§ 1 Kodeksu Karnego.

  W dniu 02.04.2014 r. nieznana osoba podrzuciła kartkę pod drzwi siedziby Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU z bezpodstawnym wezwaniem do kancelarii Komornika Sądowego pod rygorem : “Stawiennictwo obowiązkowe” w nieokreślonej sprawie, bez podania numeru sprawy.

  Informujemy że Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze” Łowiczanie” nie jest stroną w żadnej sprawie sądowej ani nie zalega z żadnymi płatnościami. Siedzibą Stowarzyszenia jako osoby prawnej, KRS 0000075789, jest 1- pokojowe ( 26 m2) mieszkanie własnościowe Teresy Wojda, co jest zatwierdzone przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejsetru Sądowego, decyzją z dnia 23.07.2008r., sygn.akt LDXX NS REJ/KRS/10966/08/272

  W pomieszczeniu tym znajduje się wyłącznie biuro tej organizacji. Zgromadzone jest tu bogate archiwum 22 -letniej działalności, dokumenty księgowe, rekwizyty, stroje ludowe, meble biurowe, komputer, drukarka, książki, puchary ,dyplomy itp. Jest to majątek podlegający prawnemu obowiązkowi zabezpieczenia za który osobiście prawnie odpowiada prezes Teresa Wojda.

  W siedzibie również prowadzona jest działalność w obronie Narodu Polskiego przed zagrożeniami, zgodnie ze statutowymi zapisami stowarzyszenia pod szyldem Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU. Jest to miejsce przechowywania m.in. oryginałów dowodów na sfałszowanie wyborów parlamentarnych w 2011 r. Polsce.

  W związku z powyższym jest to także atak na dorobek intelektualny Teresy Wojda i Marii Bejda, stanowiący spuściznę Narodu Polskiego. Działania Sądu Rejonowego w Łowiczu jak też w jego imieniu komornika sądowego uznajemy jako dyskryminację i znieważenie nas jako przedstawicielek Narodu Polskiego, co jest jawnym antypolonizmem i podlega ściganiu z art.133 oraz art. 257 k.k.

  Bezpodstawne wezwanie egzekucyjne komornika jest groźbą popełnienia przestępstwa przez komornika, jest zamachem na szkodę organizacji prawnej: Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie” i na szkodę prezes tej organizacji Teresy Wojda co wyczeruje znamiona art.190§ 1 k.k. cytat:”

  „Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

  Podrzucenie bezpodstawnego wezwania do komornika jest naruszeniem dóbr osobistych osób publicznych, prezes stowarzyszenia Teresy Wojda oraz Marii Bejda jak też dobrego imienia organizacji, które one reprezentują a więc podlega rygorom art. 212 § 1 Kodeksu karnego cyt: „Kto pomawia inną osobę… o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.”

  Równocześnie kwalifikuje się to pod art. 216 § 1 cytat: „Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”

  Ponadto podrzucenie bezpostawnego wezwania do komornika jest złamaniem:

  art. 23 Kodeksu cywilnego: „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.”

  art. 24 § Kodeksu cywilnego: „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. (…) W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.”

  W związku z powyższym żądamy zaniechania działań egzekucyjnych przez komornika. W ramach zadośćuczynienia domagamy się od komornika wpłaty w wysokości 2000 zł na konto Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”.

  Informujemy, że jako petycjonariuszki Parlamentu Europejskiego podlegamy szczególnej ochronie prawnej prawa międzynarodowego w tym Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji z Aarhus a przede wszystkim konstytucji RP.

  Uznajemy działania Sądu Rejonowego w Łowiczu i działania Komornika oraz osób z nimi powiązanych jako bezprawny zamach na dobro chronione prawem, co wymusza zastosowanie obrony koniecznej zgodnie z art. 25 k.k.cyt: „Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.”

  Maria Bejda, Teresa Wojda

  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

  OBYWATELSKI RUCH OPORU

  Lubię

 10. Nic dodać nic ująć,w końcu znalazł się ktoś kto z całą stanowczością pragnie obudzić naród Polski.

  Lubię

  • Człowiek na siłę obudzony jest wściekły . Co takiego rozjuszony naród jest w stanie zrobić , poza bezmyślną wściekłością ? Nie podniecajmy się . Mamy internet , tj. wolność wypowiedzi ( to właśnie gwarantuje naszym oprawcom , że się naród wykrzyczy i pójdzie spać z odczuciem godnie spełnionego ” wirtualnego ” obowiązku ) , a życie toczy się dalej .

   Lubię

 11. Panie Opolczyk, ma pan kopie zapasową swojego bloga? Lepiej się zabezpieczyć.

  Mamy ją, a nawet rezerwowy blog 🙂

  Admin

  Lubię

 12. Pingback: PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE – Walka o Polske! | Justice4Poland
 13. Wyjaśnienie w sprawie tekstu ze strony Justice4Poland.

  Zaczynam obawiać się, że panie Maria i Teresa cierpią na manię prześladowczą.

  W tekście opublikowanym na Justice4Poland
  http://justice4poland.com/2014/07/25/protest-przeciw-ustawie-nowe-prawo-geologiczne-i-gornicze-walka-o-polske/
  Teresa Wojda napisała m.in.:

  “Wielkim zaskoczeniem dla nas jest atak blogera A. Szuberta opolczykpl.wordpress.com/ i wspierającego go blogera P.Beina piotrbein.wordpress.com/ na Teresę Wojda”

  Jaki to był na nią mój rzekomy “atak”? Otóż w prywatnym mailu w gronie kilku zaledwie osób napisałem do niej i jej siostry tak:

  „Maria i Teresa

  Nadal podziwiam działalność Marii i Teresy w obronie Polaków, niemniej
  nie mogę więcej wspierać Pań w ich działaniach.
  Niedawno podrzucono mi mailem wypowiedź jednej z Pań (nie pamiętam –
  Teresy czy Marii) w której domagała się (Teresa lub Maria) przymusu
  noszenia przez wszystkich Żydów w Polsce żółtych gwiazd na odzieży.
  Pomijam już fakt, że to pomysł skopiowany od III Rzeszy i głoszenie go
  stawia osobę domagającą się tego w jednym szeregu z hitlerowcami.
  Pomysł taki można zakwalifikować jako nienawiść na tle
  etnicznym/rasowym wobec wszystkich Żydów – tylko dlatego że są Żydami.
  Osobiście znam kilku uczciwych i porządnych „polskich” Żydów, którzy
  nigdy nie działali na szkodę Polski i Polaków. Pamiętam też sprzed
  dwóch lat, gdy polska Żydówka w senacie knessejmu zdecydowanie i ostro
  protestowała przeciwko ludobójczej ustawie o przymusowych
  szczepieniach, broniąc nas – Polaków. A sam kilka dni temu podpisałem
  petycję zorganizowaną przez żydowską organizację w sprawie Palestyny.
  Publiczne domaganie się aby wszyscy Żydzi w Polsce mieli obowiązek
  noszenia żółtych gwiazd na odzieży stawia nas w świetle wybitnie
  negatywnym jako osoby kierowane nienawiścią etniczną/rasową.

  Nie chcę, aby mi zarzucano, że wspieram osoby głoszące publicznie
  takie treści. Mam wystarczająco dużo problemów i bez takiego zarzutu.

  Wyrażam uznanie dla Pań za ich działalność, ale z wymienionych powyżej
  powodów nie mogę więcej publicznie Was wspierać.”

  Nie był więc to “atak” a jedynie powiadomienie ich, że z podanych w mailu powodów nie mogę ich więcej wspierać. Przy czym nie atakowałem ich, a wręcz wyrażałem im uznanie.

  Maria Bejda odpowiedziała mi tym oto tekstem:

  https://docs.google.com/document/d/1-Aiq8xmLtti1S5OYRRaMe4km0QsiFszmBpak_MXYvm4/edit

  A w mailu dopisała m.in. to:

  “Naznaczanie Żydów żółtą łatą to nie jest wymysł Teresy Wojda ale soboru luterańskiego! ”

  Odpowiedziałem:

  “Nie rozumiem po co tyle zacietrzewienia – w prywatnym mailu wyraziłem moją opinię. Publicznie ani Marii ani Teresy nie atakuję.
  Bez względu na to kto pierwszy wymyślił żółte łaty kojarzą się one z III Rzeszą. I osoby to propagujące same ustawiają się w szeregu z hitlerowcami. Sam pomysł jest rasistowski i tyle.
  Wielokrotnie pisałem o żydowskich zbrodniach, oszustwach i fałszowaniu historii. Ale zawsze podkreślałem, że robią to konkretne osoby, środowiska, grupy czy instytucje żydowskie – a nie wszyscy Zydzi. Bo nie wszyscy są bandytami i oszustami.
  Gdy w Niemczech jakiś palant mówi – Polacy to złodzieje – to krew mnie zalewa. Tak samo jest z żółtymi łatami dla wszystkich Zydów.

  Stopień zacietrzewienia Marii nie rokuje nadziei na rozsądną i rzeczową dyskusję. W związku z czym wyłączam się z niej.
  Na sprzeczki nie mam czasu ani ochoty.

  PS
  A powoływanie się na pomysły sprzed wieków zbrodniczego i ludobójczego Watykanu akurat na mnie – poganinie – robi koszmarne wrażenie. Nie było w dziejach ludzkości drugiej tak fanatycznej i zbrodniczej – trwającej tyle wieków – instytucji jak papiestwo. Katolicyzm ma zbrodnicze łapska ubabrane po pachy we krwi milionów niewinnych ofiar. Zbrodniarze urządzali nawet przeciwko Słowianom krucjaty.
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Krucjata_po%C5%82abska
  Jeden z wodzów tej bandyckiej grabieżczej i zaborczej krucjaty – Albrecht Niedźwiedź był patronem NSDAP.
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Albrecht_Nied%C5%BAwied%C5%BA
  Kopiowanie pomysłu tych fanatyków zbrodniarzy to to samo co kopiowanie pomysłów III Rzeszy.”

  Dalej w tekście opublikowanym na Justice4Poland T Wojda pisze:

  “W emailu z dnia 18.07.2014r. A. Szubert odmawia Polakom prawa do rozpoznawania wroga, okupującego Ojczyznę Narodu Polskiego i stawia rodowitych Polaków domagających się ujawniania pochodzenia żydowskiego osób zamieszkujących terytorium Polski na równi z hitlerowcami.”

  Otóż ja nie stawiam Polaków domagających się ujawniania pochodzenia żydowskiego osób na równi z hitlerowcami. One same stawiają się z nimi w szeregu kopiując pomysły jakie obowiązywały w III Rzeszy.
  Na tym dyskusję kończę i jeszcze raz powtarzam – obawiam się, że obie panie cierpią na manię prześladowczą i ciągle czują się atakowane. Nawet wtedy gdy atakowane nie są.

  Lubię

 14. Ja (Piotr Bein) wyslalem dzis mejla do Marii Bejdy (kopia do admina WP) nast. tresci:

  III Rajch uprawial masowa syjo-zmylkę dla Gojow jak i Zydostwa europejskiego i swiatowego, zeby Goje znienawidzili wszystkich Zydow/zydow (Slowian tez), a Zydzi/zydzi uciekali do Palestyny;
  wiec chocby z tej racji potepiam nawolywanie do „oznaczania”…
  ci oznaczani byli za II wś. najmniej winni: biedota, wierni Bogu ortodoksi przeciwni syjonizmowi, oraz swieccy zasymilowani w Europie lojalni swym gospodarzom… natomiast srulo-chlam ich mordowal albo wyjechal do USA… i rzadza do dzis, globalnie;
  niedawno na Majdanie „kto nie skacze ten jest Moskal”, a dzis skaczacy leza kawalkami miesa wymieszanego z wypalonym zlomem, posiekani ogniem swych ‚ruskich’ braci donbaskich…
  przykro mi, ze zawiodlem i nie przylacze sie do bezmyslnej, rasistowskiej nagonki na grupe etniczna tak samo odurniona przez zydlactwo jak goje;
  na pewno ci, ktorych trzeba napietnowac i opaskowac nie potrzerbuja glosowac… oni „licza” glosy;
  czemu nie nawolacie do oznaczania szabas-gojow? jest ich wiecej niz sruli i przez nich najwieksze nieszczescia narodu!
  czemu nie nawolacie do oznaczania durnego polactfa co w mig chwyta hasbare i propaguje, jak wy wymog obraczkowania ‚nizszej rasy’?

  sprostowanie: nie wyzywalem i nie bede wyzywal na Zydow, tylko na okreslone pod-grupy i osoby = a to jest dozwolone tak wzgl. pojebanych gojow wszelkich masci — od polactfa i ukrainstfa po takfirow — jak i sruli;

  potepiam to, co sie ukazalo na forum WPS od Teresy, niegodne to chrzescijanina, czlowieka sprawiedliwego… dziwie sie ze to dopuscil admin WPS wraz z poklaskami od in. zjebow = admin moze beknac za tolerowanie czystego, klasycznego, slusznie karalnego antysemityzmu… chyba ze robi dla sruli
  pozdravP

  Lubię

  • Co to jest „antysemityzm”? Czy to jest prześladowanie Palestyńczyków?
   Czy „antysemita”, to ktoś, kto popiera obecne żydowskie mordy na Palestyńczykach?
   Bo ja raczej innych Semitów niż Palestyńczycy nie znam.   Forged

   Piotr jest moim przyjacielem i doskonale wie, że termin „antysemityzm” jest zwykłą maczugą propagandową do kneblowania krytyki pod adresem Żydów (semickich czy chazarskich). Ale nawet potomkowie Chazarów po przyjęciu judaizmu stali się duchowymi żydami, duchowymi Semitami. Oczywiście, że Palestyńczycy i wszyscy Arabowie też są Semitami. Niemniej żydowska propaganda „antysemityzmem” określa tylko krytykę (choćby najbardziej uzasadnioną) pod adresem Żydów. I są na to paragrafy w kodeksach karnych wielu krajów na świecie. Co zresztą obrazuje, jak Żydzi spacyfikowali te kraje i że w nich rzeczywiście rządzą.
   Gdy Żydzi plują na Polaków, oczerniają nas, zniesławiają i obrażają – to jest OK. Powiesz coś o nich – jesteś „antysemitą”.
   Niemniej pomysł „piętnowania” wszystkich Żydów „żółtymi łatami” jest w moim odczuciu rasistowski i odcinam się od niego i od osób go propagujących.
   opolczyk

   Lubię

   • Dlatego w moim innym wpisie o nomenklaturze pisałem, żeby walczyć z zarazą jej własnym sposobem. Poprzez używanie słów/terminów, którymi „une” nas oskarżają.
    Pisząc/mówiąc do żydłaka, określaj go antysemitą, barbarzyńcą, niewiernym, a nawet poganinem. Tak robiłem na interii w komentarzach – do każdego brunatnego nacjonalistycznego (w większości katolskiego) rusofoba pisałem: „śmierdzisz czosnkiem”, „wracaj na pustynię, jewreju”. Aż się gotowali. Ale „argumentów” w postaci obelg typu „antysemita” już nie mieli.
    Przeglądali się w moim lustrze, niczym w bazyliszkowych oczach 🙂

    Lubię

  • Ad cyt. PB – „wierni Bogu ortodoksi przeciwni syjonizmowi”:
   „Surfowanie po sieci jest sprzeczne z nauką Tory. Pobożni Żydzi mogą bowiem natrafić tam na rozmaite świństwa – twierdzą duchowni
   Specjalny list w tej sprawie wydali czołowi ultraortodoksyjni rabini. Między innymi naczelny sefardyjski rabin Izraela Szlomo Amar oraz duchowy przywódca religijnej, współrządzącej partii Szas, Owadia Josef. ‚Obowiązkiem każdego Żyda jest ratowanie bliskich i sąsiadów przed duchowym zagrożeniem, jakie niesie ze sobą Internet’ – napisali do wiernych. (…)
   W Jerozolimie co pewien czas co bardziej krewcy chasydzi demolują na przykład sklepy sprzedające iPody i inne gadżety służące do ‚psucia młodzieży’. (…)
   – Rabini boją się, że gdy ortodoksyjna młodzież dowie się, jak wygląda normalny, świecki świat, nie będzie chciała już ich słuchać i oddali się od religii. Jest więc to wojna o dusze młodego pokolenia Żydów. (…)
   – Rabini dążą do tego, aby młodzi ludzie nie uczyli się fizyki, biologii i innych ich zdaniem sprzecznych z judaizmem przedmiotów (…) – Niestety coraz więcej szkół zaczyna przyjmować ten religijny program nauczania.”
   – za (i więcej na): „Izraelscy rabini ostrzegają: Internet to dzieło szatana”

   Admin

   Ale są i inne, znacznie bardziej liberalne odpryski judaizmu. Otrzymałem dzisiaj kolejnego maila od Jewish Voice for Peace. Tym razem wysłała go do mnie Alissa Wise, organizing director – która jest… rabinem (a raczej rabinką). Tak tak, nawet u judaistów są kobiety rabinki – i siedzą non stop w sieci i wysyłają maile z podziękowaniami na cały świat.
   opolczyk

   Lubię

   • „Ot, nadeszła do mnie z USA informacja, jak ortodoksyjni Żydzi w Nowym Jorku ‚odpuszczają sobie grzechy’ mordując, w bestialski sposób, kury, indyki i inny drób. Cyt.: ‚w trakcie wprowadzonego w średniowieczu (a zatem głównie w Polsce) zwyczaju tak zwanego Kaporos, mężczyzna powinien okręcić trzy razy nad głową kurę, a kobieta koguta trzymając je za skrzydło. W tym czasie recytują pieśń, która w zasadzie to mówi: ‚Przerzucam moje winy oraz karę na ciebie kurczaku, abyś cierpiał i umarł zamiast mnie, tak abym ja mógł długo i szczęśliwie żyć’. Dopiero potem drób się dobija. By kurczaki do tej zacnej ceremonii były odpowiednio przygotowane, przez kilkanaście godzin męczy się je klatkach wystawionych na skwar ulicy, bez jedzenia i picia. Społeczność chasydów w New Jersey maltretuje rocznie w ten sposób około 150 tysięcy sztuk drobiu.’”
    „Mnie na przykład skojarzyła się ta ‚dziecinna metoda zabijania grzechu’ z prostą metodą, jaką stosuje ‚Bóg w formie USA, który jest jedynym źródłem i ruchomą granicą dobra i wolności świata’ (patrz tekst prof. Johna Murtry), by zapewnić sobie ‚długie i szczęśliwe życie na planecie Ziemia’. Mianowicie co pewien czas USA typują jakieś nie sprzyjające jego interesom państewko (np. Jugosławia, Irak, Libia, Malezja, itd.), przez odpowiednio długi ‚przygotowawczy’ okres głodzą je za pomocą odpowiednich sankcji, aż wreszcie – głównie za pomocą US Air Force – przez kilka miesięcy publicznie biczują je za pomocą bomb, oskarżając je o wszystkie zbrodnie, jakich USA dokonały: Jugosławię oraz Libię o znęcanie się nad ‚umiłowaną przez Boga’ częścią jej ludności (w Jugosławii była to albańska mafia z jej przywództwem w Kongresie USA, w Libii ‚islamscy wojownicy’ przygotowani przez CIA, a w Iraku broń chemiczna, którą wcześniej USA tam rządowi dostarczyły). I tak od wielu już dziesiątków lat toczy się historia pod władaniem Pana Świata (hebr. Adon Olam) który – jako tak zwany wirus kulturowy – ulokowany został na stronach zarówno Starego jak i Nowego Testamentu.” – M.G.

 
 

SKARGA NA AGRESJĘ NA POLSKĘ, DEBELLACJĘ JEJ TERYTORIUM I LUDOBÓJSTWO NA NARODZIE POLSKIM

 Łowicz, 18.03.2014r.

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
99- 400 Łowicz os. Kostka 12/9
Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000075789.
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU
Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012
http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Luis Moreno Ocampo
Główny Prokurator
Międzynarodowego Trybunału Karnego.
Skarga na
agresję na Polskę, debellację terytorium,
ludobójstwo na Narodzie Polskim.

UWAGA!
Oczekujemy potwierdzenia drogą emailową i pocztową przyjęcia naszej zasadnej skargi w
terminie 2 tygodni od daty wysłania. Brak potwierdzenia będzie skutkował koniecznością
powiadomienia światowej opinii publicznej.
Korespondencja ta ze względu na dobro sprawy i nasze bezpieczeństwo na razie zostaje
utajniona. Wyrażamy gotowość współpracy.
Sprawcy obecnie urzędujący:
Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jose Manuel Barroso
Przewodniczący Rady Europejskiej, Herman Van Rompuy
Prezydent RP, Bronisław Komorowski,
Premier Rządu RP, Donald Tusk
Marszałek Sejmu RP, Ewa Kopacz
Marszałek Senatu RP, Bogdan Borusewicz
Prokurator Generalny RP, Andrzej Seremet
Sprawcy poprzednio urzędujący, od 1989 r.
Przewodniczący Komisji Europejskiej od 1989r.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Europejska
Prezydenci RP po 1989r.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydenci_Polski#III_Rzeczpospolita_.28od_1989_roku.29
Premierzy Rządu RP po 1989r.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Premierzy_Polski#Prezesi_Rady_Ministr.C3.B3w_III_Rzeczypospolitej_.28od_1989.29
Marszałkowie Sejmu po 1989r.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marsza%C5%82kowie_Sejmu_Rzeczypospolitej#Marsza.C5.82kowie_Sejmu_III_Rze
czypospolitej
Marszałkowie Senatu RP po 1989r.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marsza%C5%82kowie_Senatu_Rzeczypospolitej#Marsza.C5.82kowie_Senatu_w_III
_Rzeczypospolitej
Prokuratorzy Generalni RP po 1989r.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prokurator_Generalny#Lista_Prokurator.C3.B3w_Generalnych_od_1989
inni decydenci, sprawcy działań na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego w Polsce.

W celu zapobieżenia mataczeniu, ucieczce sprawców do Izraela, USA czy też innych krajów, które nie są sygnatariuszami Statutu Rzymskiego a nade wszystko powstrzymania ludobójczych działań, agresji i zawojowywania Polski występujemy o :
● likwidację Unii Europejskiej i innych globalnych organizacji i agend
● niezwłoczne wydanie nakazu aresztowania dla sprawców
● zablokowanie kont bankowych sprawców i ich rodzin.
● konfiskata mienia sprawców na rzecz roszczeń Polski i Narodu Polskiego.
● niezwłocznego skierowania aktu oskarżenia do Trybunału Karnego
● ścigania innych sprawców działań na szkodę Narodu Polskiego.
● zwrotu zagrabionego mienia narodowego wypracowanego przez wiele pokoleń Polaków oraz bogactw zgromadzonych w skarbcu państwa w postaci złota, srebra,
● odszkodowania dla każdego rodowitego Polaka w Polsce za cierpienia, za utratę zdrowia i życia, krzywdy moralne i straty finansowe jak też za wyzysk kolonialny, niewolniczą pracę, rozbicie rodzin ( masowa emigracja za chlebem).
● odszkodowania i ukarania winnych za niemiecko-żydowską kampanię szkalowania dobrego imienia Narodu Polskiego i Polski poprzez obarczanie winą i nazywanie “polskimi obozami” niemieckie obozy koncentracyjne z okresu II wojny światowej, podczas niemieckiej okupacji terenów polskich jak też haniebne przypisywanie winy Polakom za niemieckie zbrodnie wojenne na ludności żydowskiej np. w Jedwabnem.
Dokonywanie agresji i zawojowania (debellacji) terytorium Państwa Rzeczypospolita Polska i równocześnie ludobójstwa na Narodzie Polskim przez wyżej wymienione osoby jak też osoby z nimi powiązane a nie wymienione z nazwiska w niniejszym powiadomieniu, jest czynem ciągłym, trwającym od ponad 25 lat.

Ma to miejsce nie w trakcie jakichkolwiek działań wojennych ale w czasie pozornego pokoju. Sprawcy dokonali całkowitego zajęcia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przejęcia kontroli nad państwem a dotychczasowy Suweren tj. Naród Polski pozbawiony został należnej mu władzy zwierzchniej, co jest złamaniem Konstytucji RP jak też prawa międzynarodowego, co wyczerpuje definicję debellacji.

Przestępstwo ludobójstwa na Narodzie Polskim realizowane jest stopniowo i z premedytacją. Zmierza do wprowadzenia Nowego Porządku Światowego i depopulacji ludności świata pod złudnymi hasłami Zrównoważonego Rozwoju i Agendy 21.
Richard K. Moore, stwierdza:
Cyt.: „Agenda 21 jest jednym z najbardziej przerażających elementów jakie koń (“koń trojański” tj.ONZ) w sobie zawiera. Ten program zaczyna się od uzasadnionych obaw dotyczących stabilności i przekształca je w Zielonego Potwora, który ma na celu mikro-zarządzanie każdym aspektem naszego życia, do tego stopnia, że stary reżim sowiecki wydaje się nieomal wolną przedsiębiorczością w porównaniu z Agendą 21.”
Dowód, link:”New World Order – ostateczna rozgrywka rozpoczęła się”
http://bankowaokupacja.blogspot.ca/2014/01/new-world-order-ostateczna-rozgrywka.html
http://www.globalresearch.ca/theeliteplanforanewworldsocialorder/27188
Kulisy wprowadzania powszechnej Kontroli nad światem ujawnia była pracownica Banku Światowego Karen Hudes, cyt.:
“Wielce potężna organizacja, o której większość ludzi nawet nie słyszała, potajemnie kontroluje podaż pieniądza na całym świecie. Nazywa się ona Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych i jest bankiem centralnym banków centralnych. Mieści się w Bazylei, Szwajcarii, ale ma filie w Hong Kongu i Mieście Meksyk. Jest w istocie niewybranym, nieodpowiadającym przed nikim centralnym bankiem świata, nieopodatkowanym i niepodlegającym żadnym prawom krajowym. Nawet Wikipedia przyznaje, że „nie
jest odpowiedzialny przed jakimkolwiek rządem”. Bank Rozrachunków Międzynarodowych prał pieniądze nazistów podczas drugiej wojny światowej. Jego teraźniejszym celem jest kontrola, zarządzanie i centralne planowanie globalnym systemem finansowym.”
(…)“Moce finansowego kapitalizmu miały dalekosiężny cel – nie mniej niż – stworzenie światowego systemu kontroli finansowej, który znajdowałby się w rękach prywatnych, zdolnego do zdominowania systemu politycznego każdego kraju oraz całej światowej ekonomii. Ten system ma być zarządzany w feudalny sposób, przez banki centralne na świecie działające w porozumieniu na podstawie tajnym umów, prywatnych spotkań i konferencji. Wierzchołkiem systemu miał być Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, Szwajcarii, prywatny bank będący w posiadaniu i kontrolowany przez banki
centralne świata, a w rzeczywistości przez korporacje. Z taką właśnie sytuacją mamy obecnie do czynienia. Mamy system „neofeudalizmu”, w którym każdy z nas, a także rządy naszych państw, jest zniewolony przez dług. Ten system jest kierowany przez banki centralne i Bank Rozrachunków Międzynarodowych i systematycznie transferuje bogactwo świata z naszych rąk do rąk elit.”

Dowód, link: “ Były pracownik Banku Światowego o tym jak elita rządzi światem.”
http://ussus.wordpress.com/2014/03/22/bylypracownikbankuswiatowegootymjakelitarzadziswiatem/

Zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym wszystkie państwa na świecie zobowiązane są do nieuznawania skutków prawnych zawojowania terytorium Rzeczypospolitej przez agresorów, którymi są władze unijne, władze Izraela i korporacje oraz działający na ich zlecenie sprawcy z Polski.

W świetle powyższego wszystkie prawa i decyzje wydane przez uzurpatorów od 1989r. w interesie agresorów są z mocy prawa międzynarodowego nieważne !

Agresją na Ojczyznę Narodu Polskiego jest fakt przyjazdu parlamentu izraelskiego na Polską Ziemię w dniu 27.01.2014r. ale również wszelkie wcześniejsze działania sprawców pod dyktando światowych elit żydowskich, które doprowadziły do rozgrabienia majątku narodowego Polaków, do podstępnego przejęcia i opanowania wszelkich dziedzin życia publicznego w Polsce, przy jednoczesnym niszczeniu podstaw egzystencji rodowitych Polaków. Dokonano tego przepisami prawnymi i decyzjami skutkującymi stopniową
fizyczną eliminacją Polaków w ich Ojczyźnie oraz zniszczeniem struktur Państwa Polskiego przy wsparciu i nacisku elit żydowskich głównie z Izraela, USA jak też Unii Europejskiej.
Dowód, link: “Jerozolima 23luty 2011r.Spotkanie premierów Donalda Tuska i Beniamina Natanyahu
http://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/06/nr3_tuskinataniachu23_02_2011jerozolima_
opis_850px_1.jpg                                                                                                                 Dowód, link: “Kolekcja zdjęć/L.Kaczyński” , http://jozefbizon.wordpress.com/kolekcja_zdjec/l_kaczynski/,
Dowód, link: “Polski trójkąt bermudzki: POPiSSLD
CZĘŚĆ I – NARODZINY”
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/20/polskitrojkatbermudzkipopissldczesci%
E2%80%93narodziny/
Dowód, link: “Polski trójkąt bermudzki: POPiSSLD
CZĘŚĆ II – POJMANIE POLSKI”,
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/11/polskitrojkatbermudzkipopissldczescii%
E2%80%93pojmaniepolski/

Powyższe opracowania Józefa Bizonia zawierają chronologicznie ujęte dowody na zawojowanie Polski. Sprawcy wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej i jednocześnie sprawcy otwarcia drogi do kolonizacji i okupacji Polski są głównie narodowości żydowskiej, wrogo nastawieni do katolickiego Narodu Polskiego. Kierują się zasadami talmudu, księgi nienawiści do innych narodów.
Cyt.: „Wszelka własność innych narodów należy do narodu żydowskiego. Naród żydowski jest uprawniony do zabierania dóbr innych narodów bez skrupułów. Może postępować wbrew moralności jeśli to jest korzystne dla niego lub dla Żydów w ogóle” – Schulchan Aruch Choszen Hamiszpat 348.
„Wszystkie nasze przyrzeczenie, przysięgi, obietnice uważajmy za nieważne, nieistniejące. Nasze przysięgi i przyrzeczenie na mają żadnej mocy wiążącej nas” – Schulchan Aruch, Edit I 36
Dowód, link: ”Talmud, księga szatana, cytaty”,
http://bardzowirtualnapolska.
abceblog.com/talmudksiegaszatanacytaty/
Dowód, link: “Talmud obnażony”, http://www.zbawienie.com/talmud.htm
Dowód, link: “Świat ma dość Żydów”, http://bardzowirtualnapolska.
abceblog.com/swiatmadosczydow/
Dowód,link: “ Alvi Dana:Oddaliście Polskę Żydom. http://3obieg.pl/alvidanaoddalisciepolskezydom

Przestępstwem agresji, debelacji i ludobójstwa jest doprowadzenie większości Polaków do biedy. Sprawcy dopuścili się grabieży majątku narodowego Polaków, bogactw zgromadzonych w skarbcu państwa w postaci złota, srebra, pieniędzy i papierów wartościowych oraz bogactw naturalnych.
Sprawcy zniszczyli wszystkie dziedziny gospodarki przez powszechną, złodziejską prywatyzację i przekazywanie zakładów pracy bliżej nieokreślonym nabywcom, pozbawiając Polaków miejsc pracy i środków do życia. Przejęli środki masowego przekazu. Wprowadzili rażące ograniczenia w dostępie rodowitych Polaków do oświaty, kultury, nauki, służby zdrowia i świadczeń socjalnych.
Afery, grabieże i straty Polski:
Razem straty Skarbu Państwa wynoszą: 954 bilionów złotych, 6 ton 200 kg złota, 18 tysięcy dukatów,500 miliardów DM, 95miliardów 20 milionów US Dolarów do tego bilansu należałoby doliczyć nigdy nie wypłacone wielomiliardowe odszkodowania za agresje, zniszczenia wojenne, ludobójstwa od Niemiec, Rosji, Izraela. Żydostwo masowo brało udział po stronie hitlerowskich Niemiec i żydo-bolszewickiej sowieckiej Rosji w rzeziach ludobójczych dokonywanych na Polakach, a po wojnie w stalinowskim aparacie terroru.

Oblicza się, że straty Polski w wyniku niemieckiej agresji 1939 1945,
wynosiły około 500 mld USD (można przyjąć, że przejęte przez ZSRR polskie ziemie z istniejącym na nich majątkiem stanowią stratę porównywalną), odszkodowania za zdradę i złamanie umów i paktów od USA i Anglii, oraz za zdradliwe oddanie Polski w niewolę
Stalinowi i 45 lat żydo-komunizmu.
W wyniku akcesji do UE Polska straciła (wg. różnych źródeł) od 600 mld USD do 2 bln USD. W wyniku akcesji do UE i spłat długów Polska w latach 2004-2006, ponosi straty w wysokości ok. 80 mld USD rocznie. W tym strasznym rejestrze pogrzebana jest przyczyna polskiego kryzysu i luka w budżecie państwa. Wartość zagrabionych walorów dewizowych przekracza dwukrotnie roczny budżet państwa.
Dowód, link “ Polska Najbogatszym krajem świata, mlekiem i miodem płynącym”
http://trzcinska.neon24.pl/post/106528,polskanajbogatszymkrajemswiatamlekiemimiodemplynacym#
cmnts                                                                                                                                             Dowód,link: “Opracowania_MATRIX_UE_2002”
http://jozefbizon.wordpress.com/opracowaniamatrixue2002/
Sprawcy spowodowali że nie wypłacone zostały Polsce należne wielomiliardowe odszkodowania za agresję, zniszczenia wojenne, ludobójstwa od Niemiec, Rosji a zamiast tego następuje wypłacanie ze Skarbu Państwa Polskiego odszkodowań za mienie pozostawione w Polsce przez mniejszość żydowską.
Ponowna wypłata odszkodowań dla spadkobierców ludności żydowskiej za mienie pozostawione w Polsce a zniszczone w okresie II wojny światowej przez okupanta niemieckiego, którego działania zostały dofinansowane przez elity żydowskie z USA jest przestępstwem ludobójstwa na Narodzie Polskim.
Dowód, link: “Udział żydów w nazistowskim aparacie terroru” http://wolnapolska.
pl/wiadomosci/udzialzydowwnazistowskimaparacieterroru201309
Jest to bezprawne tym bardziej, że Rząd PRL wypłacił stosowne odszkodowania rządom krajów zachodnich w tym USA, na zaspokojenie roszczeń obywateli państw obcych z tytułu majątków przejętych przez władze PRL.
Dowód, link : “ Roszczenia żydowskie spłacone już dawno”, http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=39&t=8370

Obecnie w Polsce dochodzi do osiedlania się obywateli żydowskiego pochodzenia z innych krajów przy jednoczesnym rugowaniu biednych, rodowitych Polaków. Wprowadzenie języka hebrajskiego w 2005 r. jako języka urzędowego w Polsce jest dowodem na już wcześniej zaplanowaną a obecnie realizowaną inwazję i przejmowanie Polski.
Dowód, link: “Czy hebrajski będzie językiem urzędowym w Polsce”
https://forumdlazycia.wordpress.com/2012/08/30/czyhebrajskibedziejezykiemurzedowymwpolsce/

Wyjątkowe preferencje i masowe rozdawnictwo polskiego obywatelstwa dla obywateli Izraela są aktem agresji dla powiększenia sieci wywiadowczych służb specjalnych, grup kolektywów, kibuców i innych organizacji pozarządowych, hojnie finansowanych z pieniędzy podatników a służących do inwigilacji i podstępnego zagospodarowywania tzw. przestrzeni publicznej. Wszystkie te działania skierowane są przeciwko rodowitym Polakom, pod złudnymi hasłami pomocy np. pokrzywdzonym, wyrzucanym na bruk
Polakom czy ochrony środowiska, ochrony życia a nawet jakoby przeciw rządzącym.
Cyt:”Tymczasem jeżeli nic się nie zmieni, to na podstawie obowiązujących przepisów polskie obywatelstwo może teoretycznie uzyskać co najmniej kilkaset tysięcy Żydów z Izraela, ale także – z całego świata.
Dowód, link:” Paszporty gratis. Żydzi masowo dostają polskie obywatelstwo”
http://www.fronda.pl/a/paszportygratiszydzimasowodostajapolskieobywatelstwo,
35620.html

Dochodzi w Polsce do wyrzucania biednych Polaków na bruk a budynki przechodzą w ręce żydowskich właścicieli, którzy zazwyczaj posługują się sfałszowanymi dokumentami przy współudziale wymiaru sprawiedliwości, który został przejęty przez osoby pochodzenia żydowskiego.
Dowód, link: ”Sprawa dla ABW, dr Kękuś demaskuje reprywatyzację…”
https://www.youtube.com/watch?v=hRLVHCNpsQo
Dowód,link: “AFERY PRAWA BEZPRAWIE A PRAWO”, http://www.aferyprawa.eu/
Społeczeństwo polskie zostało celowo, podstępnie zmanipulowane obłudnymi hasłami demokracji i wolności, dbałości o prawa człowieka a także konieczności wyrównania opóźnień gospodarczych Polski wynikłych z najazdu Niemiec na Polskę i okupacji żydo-bolszewickiej sowieckiej Rosji.

Traktat przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, (jako wspólnoty tylko gospodarczej ! ) podpisany 16 kwietnia 2003r. w Atenach, został ustalony przez agentów komunistycznych składających się z żydokomuny, agenturalnego przywództwa “Solidarności”, powiązanego z lożami masońskimi i uczestnikami tzw. “okrągłego stołu” z 1989r., zdradzieckiej zmowy agentów komunistycznych i solidarnościowych na czele z Lechem Wałęsą i Wojciechem Jaruzelskim.
W umowach traktatowych pominięto Konstytucję Rzeczypospolitej Polski, która jasno określa suwerenność, niezależność i nienaruszalność granic Polski – Art. 188 i Art. 235.
Referendum o wejście do UE przeprowadzono niezgodnie z Konstytucją Polski. Nie zapoznano obywateli z prawami i obowiązkami przynależności do Unii a pytanie referendalne skonstruowano celowo niezrozumiale. Zmasowaną i zakłamaną propagandą wprowadzono Polaków w błąd utajniając założenia europejsko-imperialne tego mocarstwa żydowskiego, cyt.:” pierwszeństwo prawa unijnego nad porządkami prawnymi państw członkowskich, nawet nad ich konstytucjami”, ” postrzeganie NATO i USA jako głównego gwaranta pokoju i stabilności w Europie “

Dowód, link: “Unia Europejska”, http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
Unia Europejska nie jest federacją gospodarczą suwerennych i niezależnych państw jak wmówiono Polakom, ale jest supermocarstwem o założeniach totalitarnych, zbrodniczych (aborcja, eutanazja), korporacyjnych, wynaturzonych i niszczycielskich.
Artykuł 8 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski mówi, że Konstytucja jest najważniejszym i niepodważalnym prawem Rzeczypospolitej Polski. Art. 8 i 9 Konstytucji nakazuje Rzeczypospolitej przestrzeganie prawa międzynarodowego ale tylko w granicach ujętych w Konstytucji. Mamy tu do czynienia z wyraźnym złamaniem prawa i oszustwem przez ludzi sprawujących władzę w Polsce od 1989 r. i Kontraktem Rzeczypospolitej z Unią Europejską, która wymaga bezwzględnego respektowania prawa wspólnotowego,
które na dziś jest prawnie nieusankcjonowane. Nie stosowanie się do tego umownego bubla unijnego naraża Polskę na sankcje finansowe, gospodarcze i polityczne.

Wszystkie przemiany i układy Polski po roku 1989 złamały nie tylko obowiązującą Konstytucję Polską ale też Kartę Praw Obywatela przy ONZ obowiązującą także Polskę bo ratyfikowaną przez rząd w Polsce. Prawo narzucane przez władze unijne, nie wybierane przez Narody Europy ale wytypowane przez nieujawnione grupy interesów, działają na szkodę nie tylko Narodu Polskiego ale także innych krajów Europy. Z kolei ustanowione w Polsce prawo i podejmowane decyzje na zlecenie tychże władz unijnych przez uzurpatorskie władze w Polsce, wyłaniane w wyniku sfałszowanych wyborów jak też sfałszowanego referendum o wejście Polski do UE jest przestępstwem na Narodzie Polskim, który jest najwyższą władzą w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującą Konstytucją RP, art.4,:
Cyt.: „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.”
Władza Zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej tj Naród Polski od 1997 r. zmuszany jest do przestrzegania ustaw, które rażąco naruszają konstytucyjne prawa i nigdy nie powinny obowiązywać, gdyż nie posiadają orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (TK), co jest konieczne dla wykonania z art. 8, 37 i 188 Konstytucji.
Art. 8 K., mówi: „1) Konstytucja jest NAJWYŻSZYM prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Przepisy Konstytucji stosuje się BEZPOŚREDNIO, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.” chodzi o to, że jeżeli jakiś artykuł Konstytucji, nie posiada informacji, że należy go uregulować w ustawie, to znaczy, że należy go stosować bezpośrednio, tak jak z jego treści wynika.
Art. 37K., mówi: „Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w KONSTYTUCJI.” – jak widać, nie ma tu mowy o ustawach, co jednoznacznie należy rozumieć, że aby jakakolwiek mogła obowiązywać, to koniecznie musi być zgodna z Konstytucją a w tym celu został utworzony art. 188 K., który brzmi: „Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach: (nie pisze, że MOŻE orzekać, a więc musi to robić, by nie naruszyć art 8 i 37 K.)
3) zgodności przepisów prawa, WYDAWANYCH (nie wydanych) przez centralne organy państwowe, z Konstytucją” ( wykładnia prawna Mirosława Moskwy).

Wymiar sprawiedliwości w Polsce działa pod presją i pod dyktando sprawców, uzurpatorskich władz. Rażącym przykładem na bezmiar bezprawia w Polsce jest odrzucenie zasadnej i doskonale udokumentowanej przez Krzysztofa Puzynę skargi na sfałszowanie wyborów parlamentarnych w 2011r. Nasze skargi oparte na proteście wyborczym K.Puzyny Sąd Najwyższy rozpatrywał bez naszego udziału,
pozbawiając nas elementarnego prawa uczestnictwa w rozprawie z naszych wniosków.
Dowód,link :” Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.10.2011r.”
umtsno.blogspot.com/2011/12/postanowieniesadunajwyzszegozdnia_
4261.html
Dowód, link:“Wnioski z odrzucenia protestu z 2011r.”
umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioskizodrzuceniaprotestu2011html                                                                                                                                                   Także sprawcy z Europejskiego Trybunałau Praw Człowieka pozbawili Naród Polski elementarnego prawa do przyjęcia skargi na sfałszowanie wyborów parlamentarnych oraz prawa do odwołania się od tej decyzji.
Dowód, link: “Skarga do Strassburga” http://iddd.de/StrasbourgOnline.pdf
Wnioski Marii Bejda i Teresy Wojda w obronie Narodu Polskiego, do prokuratur różnych szczebli w tym do Prokuratura Generalnego, pozostają bez nadania biegu, bez odpowiedzi, pomimo dostarczenia ewidentnych dowodów na łamanie prawa w Polsce przez sprawujących urzędy. Dowody w załączeniu do emaila.

Również wezwania Tadeusza Cichockiego do Prokuratora Generalnego jak też do władz centralnych o przedstawienie Suwerenowi tj. Narodowi Polskiemu, zgodnie z obowiązującą konstytucją, dowodów uprawniających do sprawowania stanowisk i urzędów, pozostały bez odpowiedzi. W związku z nie przedstawieniem dowodów T.Cichocki ogłosił 27.07.2013 r., że w Polsce dokonał się zamach stanu a
sprawujący władzę nie mają legitymacji Narodu Polskiego do sprawowania władzy i wezwał Suwerena do obrony koniecznej. Poinformował również światową opinię publiczną jak też ambasady różnych krajów.

Władze unijne oraz sekretarz OBWE utajniły przed światową opinią publiczną informacje przekazane przez M.Bejda i T.Wojda o fakcie udowodnienia dokonania zamachu stanu w Polsce. Instytucje te nie odpowiedziały na prośbę o pomoc w pokojowym odsunięciu uzurpatorów od władzy w Polsce. Nie pomogły w odsunięciu uzurpatorów, wręcz przeciwnie sprzyjają im a nawet wysługują się nimi w puczu na Ukrainie.
Doszło już do tego, że uzurpator, premier D.Tusk afiszuje się pod sfałszowanym znakiem Rzeczypospolitej Polskiej, nawiązującym do symboli narodu żydowskiego, co jest dowodem na podstępne dokonanie zawojowania terytorium Polski.
Cyt: Żydowski rząd w Polsce , z premedytacją i w złej wierze, narusza ustawę o godle Rzeczypospolitej Polskiej: (art. 4 ust. 1 ustawy o godle), (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o godle), co jest karalne na podstawie Kodeksu Karnego!”
“W związku z niepodważalnym naruszeniem ustawy o godle, przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska, istnieje obywatelski obowiązek zawiadomienia prokuratury, w celu sporządzenia aktu oskarżenia, osądzenia i ukarania Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska, na podstawie Kodeksu Karnego. Gdyż naruszanie ustawy o godle jest karalne na podstawie Kodeksu Karnego w związku
z (art. 1 ust. 1, 2 i 3 ustawy o godle),”
Dowód, link: “Uwaga Polacy” http://trzcinska.neon24.pl/post/106280,uwagapolacy

Naród Polski został pozbawiony jakiejkolwiek kontroli nad bezprawnie ściąganym od Polaków haraczu, składki członkowskiej na utrzymanie urzędników unijnych. Z kolei pieniądze unijne wracające do Polski są w dyspozycji uzurpatorskich władz w Polsce, które w znacznej części marnotrawią na rozbudowaną sieć instytucji oraz firm i koncernów, będących własnością światowych elit żydowskich.

Sprawcy agresji i zawojowania oraz ludobójstwa na Narodzie Polskim doprowadzają do przejmowania polskiej ziemi w obce ręce, niszczenia polskiego rolnictwa indywidualnego i przemysłu rolno spożywczego poprzez narzucanie często absurdalnych wymogów i ograniczeń unijnych.
Cyt: “Obcokrajowcy posiadają kilkakrotnie więcej ziemi, niż wynika z danych ministra spraw wewnętrznych i Agencji Nieruchomości Rolnych. Do takich wniosków doszła Najwyższa Izba Kontroli, która potwierdziła przypuszczenia protestujących rolników.” (…)“Kontrolerzy wykazali luki prawne, brak nadzoru ze strony Agencji Nieruchomości Rolnych”(…)” Prawie pół milona hektarów już posiadają cudzoziemcy”
Dowód: “Pomorze zachodnie; ziemia w obcych rękach”
http://www.strefabiznesu.gp24.pl/artykul/pomorzezachodnieziemiawobcychrekach

Wymiar sprawiedliwości jak też uzurpatorskie władze unijne i uzurpatorskie władze w Polsce nie podjęły do dziś żadnych działań naprawczych, pomimo naszych wniosków i dowodów. Wręcz przeciwnie, zintensyfikowały niszczycielskie działania, czego przykładem jest ostatnio realizowane niszczenie polskiego rolnictwa indywidualnego a tym samym bezpieczeństwa żywnościowego Narodu Polskiego, poprzez aferę z rzekomym pomorem afrykańskim i z rzekomą blokadą Rosji na zakup z terenu EU. Jest to tym bardziej skandaliczne, że polskie świnie ze strefy buforowej były skupowane przez firmy z Danii ,Austri po znacznie zaniżonych cenach i wysyłane do Rosji.
Dowód, link: „Niemcy chcą zniszczyć polskie rolnictwo i przejąć nasze rynki! To koniec państwa polskiego ! “.
http://kefir2010.wordpress.com/2014/0/22/niemcychcazniszczycpolskierolnictwoiprzejacnaszerynkitokoniecpanstwapolskiego/ Sprawcy stosują wyjątkowe preferencje dla firm zagranicznych polegające na zwolnieniach podatkowych, dofinansowywaniu inwestycji z pieniędzy podatników itp.a przez to doprowadzają do eliminacji polskich podmiotów gospodarczych, które przegrywają z tak nieuczciwą konkurencją.
Dowód , link: “O likwidację Specjalnych Stref Ekonomicznych”
https://docs.google.com/document/d/1emAATCzrXondd_vDad9WWw6Uglw1A4CNIgzwEtPMBSQ/edit

Stworzono w Polsce takie warunki życia dla Narodu Polskiego obliczone na spowodowanie całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego poprzez stosowanie środków i metod, które mają na celu wstrzymanie urodzin, skracanie życia ludzkiego a także odbieranie dzieci rodzicom pod byle pretekstem a nawet z powodu biedy. Z drugiej strony stworzono system dopłat do zapłodnienia in vitro dla wybrańców; dla
osób o wyższym wykształceniu. Poprzez przymus stosowania toksycznych szczepionek dla noworodków i dzieci, najmłodsze pokolenie Polaków jak też ich rodziny muszą znosić ciężar powikłań poszczepiennych, za które nikt nie ponosi odpowiedzialności. Istnieje nawet specjalna instrukcja dla lekarzy nakazująca szczepienie chorych dzieci w
celu zrealizowania programów szczepień,
Dowód, link: “Ogólne wytyczne dotyczące szczepień ochronnych – cz. 2. Zalecenia amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP) ”
http://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/wytyczne/show.html?id=71734
Dowód, link: “6miesięczna Basia z Kutna zmarła po szczepieniu, ujawniono oburzające wytyczne dla polskich lekarzy”
http://kefir2010.wordpress.com/2014/01/16/6miesiecznabasiazkutnazmarlaposzczepieniuujawnionooburzaj
acewytycznedlapolskichlekarzy/
Powszechny antypolonizm i dyskryminacja Polaków w Polsce i sprowadzenie ich do roli niewolników a przy tym poddawanie masowemu podtruwaniu poprzez toksyczne dodatki do wody, żywności, kosmetyków czy nawet leków, toksyczne chmury, wskazuje za realizowaną w przyśpieszonym tempie politykę celowego niszczenia Narodu Polskiego.
Wydanie w Polsce koncesji na wszystkie bogactwa naturalne w ręce żydowskich światowych korporacji, na dwie trzecie powierzchni Polski, tak ubogiej w zasoby wodne, wskazuje jednoznacznie na zamiar doprowadzenia do sytuacji, że Polacy będą szukać jedzenia po śmietnikach i żebrać o łyk czystej wody, która znajduje się już w posiadaniu firm z Izraela, które dostają dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Dowód, link: “George Soros rozdaje karty w polskich łupkach”
http://twarzebiznesu.pl/artykuly/732243,georgesorosrozdajekartywpolskichlupkach.
html
Dowód, link: “Chcą nas wytruć wodą z kanalizacji” http://gloria.tv/?media=391781

Od autorek skargi:
Poprzez Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, mające osobowość prawną, Krajowy
Rejestr Sądowy, nr. 0000075789. oraz działające integralnie w jego ramach Inicjatywa Obywatelska
Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU, występujemy od 4 lat na forum międzynarodowym w obronie Narodu Polskiego, naszej Ojczyzny, Rzeczypospolitej Polskiej a przede
wszystkim w obronie naszego prawa i miejsca do życia.
Jesteśmy autorkami m.in. petycji przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu :
link: “protest przeciw ustawie nowe prawo geologiczne i górnicze”
http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze .,
oraz listu otwartego do Prezydenta RP uznanego jako petycja Parlamentu Europejskiego
0578/12. link: “List otwarty do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego” http://www.monitorpolski.
pl/wpcontent/uploads/2012/08/ListotwartydoPrezydentaRPBronis%C5%82awaKomorowskiego7.pdf.

Wobec działań ludobójczych, agresji i zawojowania Polski oraz doświadczanego osobiście jak obserwowanego bezprawia, łamania na skalę masową praw człowieka i obywatela w Polsce, w tym szczególnie podstawowego prawa do życia z dostępem do zdrowej, czystej wody, zmuszone zostałyśmy do podejmowania, zgodnych z prawem działań obronnych. Działamy bezkompromisowo i niezależnie z nadzieją że jeszcze na świecie a zwłaszcza w Prokuraturze Międzynarodowego Trybunału Karnego są osoby odważne, które przerwą zmowę światowych elit dążących do niszczenia narodów i państw.
Ukaranie podstępnych ludobójców Narodu Polskiego, agresji i debellacji Polski
jest pilnym nakazem chwili i szansą dla zniewalanego świata.

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Krajowy Rejestr Sądowy, nr. 0000075789.
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012
http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

http://ussus.wordpress.com/2014/03/22/byly-pracownik-banku-swiatowego-o-tym-jak-elita-rzadzi-s
wiatem/
Były pracownik Banku Światowego o tym
jak elita rządzi światem
MAR 22
Posted by romanusminutus
Karen Hudes jest absolwentką Yale Law School i przez ponad dwadzieścia lat pracowała w wydziale prawnym Banku Światowego. Pełniła funkcję starszego radcy kiedy została zwolniona z pracy z powodu nagłaśniania problemu korupcji. Miała idealną pozycję z której mogła obserwować jak globalna elita rządzi światem, a informacje które obecnie ujawnia są wprost porażające. Według Hudes, w celu dominowania nad planetą elita używa instytucji finansowych i megakorporacji. Celem jest kontrola. Chcą nas wszystkich uczynić niewolnikami długu, chcą nasze rządy uczynić niewolnikami długu, chcą naszych polityków uzależnić od wielkich pieniędzy niezbędnych im do prowadzenia kampanii wyborczych. Odkąd elita posiada wielkie kompanie medialne, media głównego nurtu nigdy nie dadzą nam znać, że w naszym systemie jest coś fundamentalnie złego.
Pamiętaj! To nie jest „teoria konspiracji”. To mówi absolwentka Yale, prawniczka
pracująca ponad dwadzieścia lat w Banku Światowym! Poniższe podsumowanie pochodzi z
jej strony…
Karen Hudes studiowała prawo w Yale Law School i ekonomię na Uniwersytecie w
Amsterdamie. W latach 1980-1985 pracowała w US Export Import Bank of the US, a w
latach 1986-2007 w Legal Department of the World Bank [wydziale prawnym Banku
Światowego – Minutus]. Założyła Non Governmental Organization Committee of the
International Law Section of the American Bar Association and the Committee on
Multilateralism and the Accountability of International Organizations of the American Branch
of the International Law Association.
Obecnie Hudes bardzo stara się zdemaskować korupcję systemu finansowego, którego
globalna elita używa do kontrolowania bogactwa. Podczas wywiadu dla New American,
wyjaśniała jak my sami chętnie pomagamy tej grupie elit w całkowitym kontrolowaniu
zasobów planety…
Wtajemniczona figura z Banku Światowego, były starszy radca Karen Hudes mówi, że
globalny system finansowy jest zdominowany przez małą grupę skorumpowanych, głodnych
władzy figur skoncentrowanych wokół prywatnej amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Siatka
również przejęła kontrolę nad mediami, aby ukrywać swoje przestępstwa. Hudes
powiedziała dla New American, że kiedy próbowała mówić o wielu problemach Banku
Światowego, została zwolniona z pracy za swoje wysiłki. Obecnie, wraz z siatką
informatorów-kolegów, Hudes jest zdeterminowana ukazać i zakończyć korupcję. Jest
pewna sukcesu.
Powołując się na wstrząsające szwajcarskie studium z 2011r., opublikowane w PLOS ONE,
dzienniku o „sieci globalnej kontroli korporacyjno-finansowej”, Hudes puentuje, że mała
grupka podmiotów – w szczególności instytucji finansowych i banków centralnych – zza kulis
wywiera ogromny wpływ na światową ekonomię. „To co się w rzeczywistości dzieje –
światowe bogactwa zostały przejęte przez tę grupę”, wyjaśnia, dodając że „skorumpowani
chciwcy” przejęli także media. Mają na to „pełnomocnictwa”.
Wcześniej pisałem o szwajcarskim badaniu, o którym wspomniała Hudes. Zostało ono
przeprowadzone przez zespół badaczy ze Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii
w Zurichu. Zbadano relacje pomiędzy 37 milionami firm i inwestorów na całym świecie, a to
co odkryli to „super-jednostka” – jedynie 147 ściśle powiązanych mega-korporacji, która
kontroluje 40% światowej ekonomii.
Gdy badacze rozpoczęli rozplątywanie struktury własnościowej tej siatki, zauważyli że wiele
z tych jednostek jest połączonych z super-jednostką 147 jeszcze bardziej związanych spółek
– wszystkie udziały są w posiadaniu innych członków super-jednostki – która kontroluje 40%
światowych zasobów finansowych. „W rezultacie mniej niż 1% firm z całego świata jest w
stanie kontrolować 40% całej sieci,” mówi Glattfelder. Większość to instytucje finansowe.
Do dwudziestu największych należą Barclays Bank, JPMorgan Chase & Co i The Goldman
Sachs Group.
Ale elita świata nie tylko kontroluje te mega korporacje. Według Hudes, wybierają
niewybieralnych i niezależne instytucje kontrolujące finanse w niemal każdym kraju na
świecie. Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz banki centralne jak
Rezerwa Federalna, dosłownie zarządzające kreacją i podażą pieniądza na świecie.
Na szczycie tego systemu znajduje się Bank Rozrachunków Międzynarodowych. To bank
centralny banków centralnych. Poniżej znajduje się video, w którym Hudes na
USAWatchdog.com mówi Gregowi Hunter:
„Na nikogo nie musimy czekać, aby zwolnił Fed, lub Bank Rozliczeń Międzynarodowych…
niektóre państwa już teraz uznają srebro, złoto, metale szlachetne jako walutę.”
Większość ludzi nawet nigdy nie słyszała o Banku Rozrachunków Międzynarodowych, mimo
że jest on super ważną instytucją. W poprzednim artykule opisałem jak „centralny bank
świata” literalnie ustala porządki prawne dla wszystkich rządów na świecie…

 

Wielce potężna organizacja, o której większość ludzi nawet nie słyszała, potajemnie
kontroluje podaż pieniądza na całym świecie. Nazywa się ona Bankiem Rozrachunków
Międzynarodowych i jest bankiem centralnym banków centralnych. Mieści się w Bazylei,
Szwajcarii, ale ma filie w Hong Kongu i Mieście Meksyk. Jest w istocie niewybranym,
nieodpowiadającym przed nikim centralnym bankiem świata, nieopodatkowanym i
niepodlegającym żadnym prawom krajowym. Nawet Wikipedia przyznaje, że „nie jest
odpowiedzialny przed jakimkolwiek rządem”. Bank Rozrachunków Międzynarodowych prał
pieniądze nazistów podczas drugiej wojny światowej. Jego teraźniejszym celem jest
kontrola, zarządzanie i centralne planowanie globalnym systemem finansowym. Dziś 58
banków centralnych należy do BRM i ma on o wiele większą władzę nad gospodarka USA niż
jakikolwiek polityk. Co dwa miesiące „centralni bankierzy” świata zbierają się w Bazylei na
kolejne „Globalne Forum Ekonomiczne”. Podczas tych spotkań, podejmują decyzje które
dotykają każdego mężczyznę, kobietę i dziecko na świecie i jak dotąd nikt z nas nie może
nic powiedzieć. BRM jest organizacją zorganizowaną przez globalną elitę i działa dla jej
zysków oraz ma być jednym z filarów powstającego jednego systemu finansowego.
Ten system nie powstał przypadkowo. W rzeczywistości globalna elita rozwija go od bardzo
dawna. W poprzednim artykule, zatytułowanym „Who Runs The World? Solid Proof That A
Core Group Of Wealthy Elitists Is Pulling The Strings“ [Kto rządzi światem? Dowód na to, że
rdzeń światowej elity pociąga za sznurki], zamieściłem cytat profesora historii z
Georgetown University, Carroll Quigley, z książki w której cofnął się do roku 1966 i
przedyskutował wielkie plany, które elita miała dla BRM…
Moce finansowego kapitalizmu miały dalekosiężny cel – nie mniej niż – stworzenie
światowego systemu kontroli finansowej, który znajdowałby się w rękach prywatnych,
zdolnego do zdominowania systemu politycznego każdego kraju oraz całej światowej
ekonomii. Ten system ma być zarządzany w feudalny sposób, przez banki centralne na
świecie działające w porozumieniu na podstawie tajnym umów, prywatnych spotkań i
konferencji. Wierzchołkiem systemu miał być Bank Rozrachunków Międzynarodowych w
Bazylei, Szwajcarii, prywatny bank będący w posiadaniu i kontrolowany przez banki
centralne świata, a w rzeczywistości przez korporacje.
Z taką właśnie sytuacją mamy obecnie do czynienia.
Mamy system „neofeudalizmu”, w którym każdy z nas, a także rządy naszych państw, jest
zniewolony przez dług. Ten system jest kierowany przez banki centralne i Bank
Rozrachunków Międzynarodowych i systematycznie transferuje bogactwo świata z naszych
rąk do rąk elit.
Jednak większość ludzi nie ma pojęcia, że to wszystko w rzeczywistości się dzieje, ponieważ
globalna elita również kontroluje to co widzimy, słyszymy i myślimy. Dzisiaj mamy jedynie
sześć gigantycznych korporacji medialnych, które kontrolują ponad 90 % wiadomości i
rozrywki oglądanej w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Karen Hudes prubuje zdemaskować ten podstępny system. (…)
[Linki w źródle] 27 XII 2013r. autor: Michael Snyder
źródło: http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-t
he-world/5353130