RSS

SKARGA NA AGRESJĘ NA POLSKĘ, DEBELLACJĘ JEJ TERYTORIUM I LUDOBÓJSTWO NA NARODZIE POLSKIM

23 Kwi

Łowicz, 18.03.2014r.

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
99- 400 Łowicz os. Kostka 12/9
Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000075789.
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU
Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012
http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Luis MorenoOcampo
Główny Prokurator
Międzynarodowego Trybunału Karnego.
Skarga na
agresję na Polskę, debelację terytorium,
ludobójstwo na Narodzie Polskim.

UWAGA!
Oczekujemy potwierdzenia drogą emailową i pocztową przyjęcia naszej zasadnej skargi w
terminie 2 tygodni od daty wysłania. Brak potwierdzenia będzie skutkował koniecznością
powiadomienia światowej opinii publicznej.
Korespondencja ta ze względu na dobro sprawy i nasze bezpieczeństwo na razie zostaje
utajniona. Wyrażamy gotowość współpracy.
Sprawcy obecnie urzędujący:
Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jose Manuel Barroso
Przewodniczący Rady Europejskiej, Herman Van Rompuy
Prezydent RP, Bronisław Komorowski,
Premier Rządu RP, Donald Tusk
Marszałek Sejmu RP, Ewa Kopacz
Marszałek Senatu RP, Bogdan Borusewicz
Prokurator Generalny RP, Andrzej Seremet
Sprawcy poprzednio urzędujący, od 1989 r.
Przewodniczący Komisji Europejskiej od 1989r.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Europejska
Prezydenci RP po 1989r.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydenci_Polski#III_Rzeczpospolita_.28od_1989_roku.29
Premierzy Rządu RP po 1989r.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Premierzy_Polski#Prezesi_Rady_Ministr.C3.B3w_III_Rzeczypospolitej_.28od_1989.29
Marszałkowie Sejmu po 1989r.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marsza%C5%82kowie_Sejmu_Rzeczypospolitej#Marsza.C5.82kowie_Sejmu_III_Rze
czypospolitej
Marszałkowie Senatu RP po 1989r.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marsza%C5%82kowie_Senatu_Rzeczypospolitej#Marsza.C5.82kowie_Senatu_w_III
_Rzeczypospolitej
Prokuratorzy Generalni RP po 1989r.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prokurator_Generalny#Lista_Prokurator.C3.B3w_Generalnych_od_1989
inni decydenci, sprawcy działań na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego w Polsce.

W celu zapobieżenia mataczeniu, ucieczce sprawców do Izraela, USA czy też innych krajów,
które nie są sygnatariuszami Statutu Rzymskiego a nade wszystko powstrzymania ludobójczych
działań, agresji i zawojowywania Polski występujemy o :
● likwidację Unii Europejskiej i innych globalnych organizacji i agend
● niezwłoczne wydanie nakazu aresztowania dla sprawców
● zablokowanie kont bankowych sprawców i ich rodzin.
● konfiskata mienia sprawców na rzecz roszczeń Polski i Narodu Polskiego.
● niezwłocznego skierowania aktu oskarżenia do Trybunału Karnego
● ścigania innych sprawców działań na szkodę Narodu Polskiego.
● zwrotu zagrabionego mienia narodowego wypracowanego przez wiele pokoleń Polaków oraz
bogactw zgromadzonych w skarbcu państwa w postaci złota, srebra,
● odszkodowania dla każdego rodowitego Polaka w Polsce za cierpienia, za utratę zdrowia i życia,
krzywdy moralne i straty finansowe jak też za wyzysk kolonialny, niewolniczą pracę, rozbicie
rodzin ( masowa emigracja za chlebem).
● odszkodowania i ukarania winnych za niemieckożydowską
kampanię szkalowania dobrego imienia Narodu Polskiego i Polski poprzez obarczanie winą i nazywanie “polskimi obozami”
niemieckie obozy koncentracyjne z okresu II wojny światowej, podczas niemieckiej okupacji
terenów polskich jak też haniebne przypisywanie winy Polakom za niemieckie zbrodnie wojenne na
ludności żydowskiej np. w Jedwabnem.
Dokonywanie agresji i zawojowania (debelacji) terytorium Państwa Rzeczypospolita Polska i równocześnie
ludobójstwa na Narodzie Polskim przez wyżej wymienione osoby jak też osoby z nimi powiązane a nie
wymienione z nazwiska w niniejszym powiadomieniu, jest czynem ciągłym, trwającym od ponad 25 lat.

Ma to miejsce nie w trakcie jakichkolwiek działań wojennych ale w czasie pozornego pokoju.
Sprawcy dokonali całkowitego zajęcia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przejęcia kontroli nad
państwem a dotychczasowy Suweren tj. Naród Polski pozbawiony został należnej mu władzy zwierzchniej,
co jest złamaniem Konstytucji RP jak też prawa międzynarodowego, co wyczerpuje definicję debelacji.

Przestępstwo ludobójstwa na Narodzie Polskim realizowane jest stopniowo i z premedytacją. Zmierza do
wprowadzenia Nowego Porządku Światowego i depopulacji ludności świata pod złudnymi hasłami
Zrównoważonego Rozwoju i Agendy 21.
Richard K. Moore, stwierdza:
Agenda 21 jest jednym z najbardziej przerażających elementów jakie koń (“koń trojański”
tj.ONZ) w sobie zawiera. Ten program zaczyna się od uzasadnionych obaw dotyczących
stabilności i przekształca je w Zielonego Potwora, który ma na celu mikro-zarządzanie każdym
aspektem naszego życia, do tego stopnia, że stary reżim sowiecki wydaje się nieomal wolną
przedsiębiorczością w porównaniu z Agendą 21.
Dowód,link:”New World Order – ostateczna rozgrywka rozpoczęła się”
http://bankowaokupacja.blogspot.ca/2014/01/new-world-order-ostateczna-rozgrywka.html
http://www.globalresearch.ca/theeliteplanforanewworldsocialorder/27188
Kulisy wprowadzania powszechnej Kontroli nad światem ujawnia była pracownica Banku Światowego Karen
Hudes, cyt.:
“Wielce potężna organizacja, o której większość ludzi nawet nie słyszała, potajemnie kontroluje podaż
pieniądza na całym świecie. Nazywa się ona Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych i jest bankiem
centralnym banków centralnych. Mieści się w Bazylei, Szwajcarii, ale ma filie w Hong Kongu i Mieście
Meksyk. Jest w istocie niewybranym, nieodpowiadającym przed nikim centralnym bankiem świata,
nieopodatkowanym i niepodlegającym żadnym prawom krajowym. Nawet Wikipedia przyznaje, że „nie
jest odpowiedzialny przed jakimkolwiek rządem”. Bank Rozrachunków Międzynarodowych prał pieniądze
nazistów podczas drugiej wojny światowej. Jego teraźniejszym celem jest kontrola, zarządzanie i
centralne planowanie globalnym systemem finansowym.”
(…)“Moce finansowego kapitalizmu miały dalekosiężny cel – nie mniej niż – stworzenie światowego
systemu kontroli finansowej, który znajdowałby się w rękach prywatnych, zdolnego do zdominowania
systemu politycznego każdego kraju oraz całej światowej ekonomii. Ten system ma być zarządzany w
feudalny sposób, przez banki centralne na świecie działające w porozumieniu na podstawie tajnym umów,
prywatnych spotkań i konferencji. Wierzchołkiem systemu miał być Bank Rozrachunków
Międzynarodowych w Bazylei, Szwajcarii, prywatny bank będący w posiadaniu i kontrolowany przez banki
centralne świata, a w rzeczywistości przez korporacje. Z taką właśnie sytuacją mamy obecnie do
czynienia. Mamy system „neofeudalizmu”, w którym każdy z nas, a także rządy naszych państw, jest
zniewolony przez dług. Ten system jest kierowany przez banki centralne i Bank Rozrachunków
Międzynarodowych i systematycznie transferuje bogactwo świata z naszych rąk do rąk elit.”

Dowód, link: “ Były pracownik Banku Światowego o tym jak elita rządzi światem.”
http://ussus.wordpress.com/2014/03/22/bylypracownikbankuswiatowegootymjakelitarzadziswiatem/

Zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym wszystkie państwa na świecie zobowiązane są do
nieuznawania skutków prawnych zawojowania terytorium Rzeczypospolitej przez agresorów, którymi są
władze unijne, władze Izraela i korporacje oraz działający na ich zlecenie sprawcy z Polski.

W świetle powyższego wszystkie prawa i decyzje wydane przez uzurpatorów od 1989r. w interesie agresorów są z

mocy prawa międzynarodowego nieważne!

Agresją na Ojczyznę Narodu Polskiego jest fakt przyjazdu parlamentu izraelskiego na Polską Ziemię w dniu
27.01.2014r. ale również wszelkie wcześniejsze działania sprawców pod dyktando światowych elit
żydowskich, które doprowadziły do rozgrabienia majątku narodowego Polaków, do podstępnego przejęcia i
opanowania wszelkich dziedzin życia publicznego w Polsce, przy jednoczesnym niszczeniu podstaw
egzystencji rodowitych Polaków. Dokonano tego przepisami prawnymi i decyzjami skutkującymi stopniową
fizyczną eliminacją Polaków w ich Ojczyźnie oraz zniszczeniem struktur Państwa Polskiego przy wsparciu
i nacisku elit żydowskich głównie z Izraela, USA jak też Unii Europejskiej.
Dowód, link: “Jerozolima 23luty 2011r.Spotkanie
premierów Donalda Tuska i Beniamina Natanyahu
http://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/06/nr3_tuskinataniachu23_02_2011jerozolima_
opis_850px_1.jpg

Dowód, link: “Kolekcja zdjęć/L.Kaczyński” , http://jozefbizon.wordpress.com/kolekcja_zdjec/l_kaczynski/,
Dowód, link: “Polski trójkąt bermudzki: POPiSSLD
CZĘŚĆ I – NARODZINY”
ttp://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/20/polskitrojkatbermudzkipopissldczesci%
E2%80%93narodziny/
Dowód, link: “Polski trójkąt bermudzki: POPiSSLD
CZĘŚĆ II – POJMANIE POLSKI”,
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/11/polskitrojkatbermudzkipopissldczescii%
E2%80%93pojmaniepolski/

Powyższe opracowania Józefa Bizonia zawierają chronologicznie ujęte dowody na zawojowanie Polski .
Sprawcy wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej i jednocześnie sprawcy otwarcia drogi do
kolonizacji i okupacji Polski są głównie narodowości żydowskiej, wrogo nastawieni do katolickiego Narodu
Polskiego. Kierują się zasadami talmudu, księgi nienawiści do innych narodów.
Cyt.: „Wszelka własność innych narodów należy do narodu żydowskiego. Naród żydowski jest uprawniony
do zabierania dóbr innych narodów bez skrupułów. Może postępować wbrew moralności jeśli to jest
korzystne dla niego lub dla Żydów w ogóle” – Schulchan Aruch Choszen Hamiszpat 348.
„Wszystkie nasze przyrzeczenie, przysięgi, obietnice uważajmy za nieważne, nieistniejące. Nasze
przysięgi i przyrzeczenie na mają żadnej mocy wiążącej nas” – Schulchan Aruch, Edit I 36
Dowód, link: ”Talmud, księga szatana, cytaty”,
http://bardzowirtualnapolska.
abceblog.com/talmudksiegaszatanacytaty/
Dowód, link: “Talmud obnażony”, http://www.zbawienie.com/talmud.htm
Dowód, link: “Świat ma dość Żydów”, http://bardzowirtualnapolska.
abceblog.com/swiatmadosczydow/
Dowód,link: “ Alvi Dana:Oddaliście Polskę Żydom. http://3obieg.pl/alvidanaoddalisciepolskezydom

Przestępstwem agresji, debelacji i ludobójstwa jest doprowadzenie większości Polaków do biedy. Sprawcy
dopuścili się grabieży majątku narodowego Polaków, bogactw zgromadzonych w skarbcu państwa w
postaci złota, srebra, pieniędzy i papierów wartościowych oraz bogactw naturalnych.
Sprawcy zniszczyli wszystkie dziedziny gospodarki przez powszechną, złodziejską prywatyzację i
przekazywanie zakładów pracy bliżej nieokreślonym nabywcom, pozbawiając Polaków miejsc pracy i
środków do życia. Przejęli środki masowego przekazu. Wprowadzili rażące ograniczenia w dostępie
rodowitych Polaków do oświaty, kultury, nauki, służby zdrowia i świadczeń socjalnych.
Afery, grabieże i straty Polski:
Razem straty Skarbu Państwa wynoszą: 954 bilionów złotych, 6 ton 200 kg złota, 18 tysięcy dukatów,500 miliardów DM, 95miliardów 20 milionów US Dolarów do tego bilansu należałoby doliczyć nigdy nie wypłaconewielomiliardowe odszkodowania za agresje, zniszczenia wojenne, ludobójstwa od Niemiec, Rosji, Izraela, (żydostwomasowo brało udział po stronie hitlerowskich Niemiec i żydobolszewickiej sowieckiej Rosji w rzeziach ludobójczych dokonywanych na Polakach, a po wojnie w stalinowskim aparacie terroru.

Oblicza się, że straty Polski w wyniku niemieckiej agresji 1939 1945,
wynosiły około 500 mld USD (można przyjąć, że przejęte przez ZSRR polskie ziemie z istniejącym na nich majątkiem stanowią stratę porównywalną), odszkodowania za zdradę i złamanie umów i paktów od USA i Anglii, oraz za zdradliwe oddanie Polski w niewolę
Stalinowi i 45 lat żydokomunizmu.
W wyniku akcesji do UE Polska straciła (wg. różnych źródeł) od 600 mld USD do 2 bln USD.
W wyniku akcesji do UE i spłat długów Polska w latach 20042006, ponosi straty w wysokości ok. 80 mld USD
rocznie. W tym strasznym rejestrze pogrzebana jest przyczyna polskiego kryzysu i luka w budżecie państwa.
Wartość zagrabionych walorów dewizowych przekracza dwukrotnie roczny budżet państwa.
Dowód, link “ Polska Najbogatszym krajem świata, mlekiem i miodem płynącym”
http://trzcinska.neon24.pl/post/106528,polskanajbogatszymkrajemswiatamlekiemimiodemplynacym#
cmnts
Dowód,link: “Opracowania_MATRIX_UE_2002”
http://jozefbizon.wordpress.com/opracowaniamatrixue2002/
Sprawcy spowodowali że nie wypłacone zostały Polsce należne wielomiliardowe odszkodowania za
agresję, zniszczenia wojenne, ludobójstwa od Niemiec, Rosji a zamiast tego następuje wypłacanie ze
Skarbu Państwa Polskiego odszkodowań za mienie pozostawione w Polsce przez mniejszość żydowską.
Ponowna wypłata odszkodowań dla spadkobierców ludności żydowskiej za mienie pozostawione w Polsce
a zniszczone w okresie II wojny światowej przez okupanta niemieckiego, którego działania zostały
dofinansowane przez elity żydowskie z USA jest przestępstwem ludobójstwa na Narodzie Polskim.
Dowód, link: “Udział żydów w nazistowskim aparacie terroru” http://wolnapolska.
pl/wiadomosci/udzialzydowwnazistowskimaparacieterroru201309
Jest to bezprawne tym bardziej, że Rząd PRL wypłacił stosowne odszkodowania rządom krajów
zachodnich w tym USA, na zaspokojenie roszczeń obywateli państw obcych z tytułu majątków przejętych
przez władze PRL.
Dowód, link : “ Roszczenia żydowskie spłacone już dawno”

http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=39&t=8370

Obecnie w Polsce dochodzi do osiedlania się obywateli żydowskiego pochodzenia z innych krajów przy
jednoczesnym rugowaniu biednych, rodowitych Polaków. Wprowadzenie języka hebrajskiego w 2005 r.
jako języka urzędowego w Polsce jest dowodem na już wcześniej zaplanowaną a obecnie realizowaną
inwazję i przejmowanie Polski.
Dowód, link: “Czy hebrajski będzie językiem urzędowym w Polsce”
https://forumdlazycia.wordpress.com/2012/08/30/czyhebrajskibedziejezykiemurzedowymwpolsce/

Wyjątkowe preferencje i masowe rozdawnictwo polskiego obywatelstwa dla obywateli Izraela są aktem
agresji dla powiększenia sieci wywiadowczych służb specjalnych, grup kolektywów, kibuców i innych
organizacji pozarządowych, hojnie finansowanych z pieniędzy podatników a służących do inwigilacji i
podstępnego zagospodarowywania tzw. przestrzeni publicznej. Wszystkie te działania skierowane są
przeciwko rodowitym Polakom, pod złudnymi hasłami pomocy np. pokrzywdzonym, wyrzucanym na bruk
Polakom czy ochrony środowiska, ochrony życia a nawet jakoby przeciw rządzącym.
Cyt:”Tymczasem jeżeli nic się nie zmieni, to na podstawie obowiązujących przepisów polskie obywatelstwo
może teoretycznie uzyskać co najmniej kilkaset tysięcy Żydów z Izraela, ale także – z całego świata.
Dowód, link:” Paszporty gratis. Żydzi masowo dostają polskie obywatelstwo”
http://www.fronda.pl/a/paszportygratiszydzimasowodostajapolskieobywatelstwo,
35620.html

Dochodzi w Polsce do wyrzucania biednych Polaków na bruk a budynki przechodzą w ręce żydowskich
właścicieli, którzy zazwyczaj posługują się sfałszowanymi dokumentami przy współudziale wymiaru
sprawiedliwości, który został przejęty przez osoby pochodzenia żydowskiego.
Dowód, link:”Sprawa dla ABW, dr Kękuś demaskuje reprywatyzację…”
https://www.youtube.com/watch?v=hRLVHCNpsQo
Dowód,link: “AFERY PRAWA BEZPRAWIE A PRAWO”, http://www.aferyprawa.eu/
Społeczeństwo polskie zostało celowo, podstępnie zmanipulowane obłudnymi hasłami demokracji i
wolności, dbałości o prawa człowieka a także konieczności wyrównania opóźnień gospodarczych Polski
wynikłych z najazdu Niemiec na Polskę i okupacji żydobolszewickiej sowieckiej Rosji.

Traktat przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, (jako wspólnoty tylko gospodarczej ! )
podpisany 16 kwietnia 2003r. w Atenach, został ustalony przez agentów komunistycznych składających się
z żydokomuny, agenturalnego przywództwa “Solidarności”, powiązanego z lożami masońskimi i
uczestnikami tzw. “okrągłego stołu” z 1989r., zdradzieckiej zmowy agentów komunistycznych i
solidarnościowych na czele z Lechem Wałęsą i Wojciechem Jaruzelskim.
W umowach traktatowych pominięto Konstytucję Rzeczypospolitej Polski, która jasno określa
suwerenność, niezależność i nienaruszalność granic Polski – Art. 188 i Art. 235.
Referendum o wejście do UE przeprowadzono niezgodnie z Konstytucją Polski. Nie zapoznano obywateli z
prawami i obowiązkami przynależności do Unii a pytanie referendalne skonstruowano celowo niezrozumiale.
Zmasowaną i zakłamaną propagandą wprowadzono Polaków w błąd utajniając założenia
europejskoimperialne tego mocarstwa żydowskiego, cyt.:” pierwszeństwo prawa unijnego nad porządkami
prawnymi państw członkowskich, nawet nad ich konstytucjami”, ,” postrzeganie NATO i USA jako głównego
gwaranta pokoju i stabilności w Europie “

Dowód, link: “Unia Europejska”, http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
Unia Europejska nie jest federacją gospodarczą suwerennych i niezależnych państw jak wmówiono
Polakom, ale jest supermocarstwem o założeniach totalitarnych, zbrodniczych (aborcja, eutanazja),
korporacyjnych, wynaturzonych i niszczycielskich.
Artykuł 8 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski mówi, że Konstytucja jest najważniejszym i niepodważalnym
prawem Rzeczypospolitej Polski. Art. 8 i 9 Konstytucji nakazuje Rzeczypospolitej przestrzeganie prawa
międzynarodowego ale tylko w granicach ujętych w Konstytucji. Mamy tu do czynienia z wyraźnym
złamaniem prawa i oszustwem przez ludzi sprawujących władzę w Polsce od 1989 r. i Kontraktem
Rzeczypospolitej z Unią Europejską, która wymaga bezwzględnego respektowania prawa wspólnotowego,
które na dziś jest prawnie nieusankcjonowane. Nie stosowanie się do tego umownego bubla unijnego
naraża Polskę na sankcje finansowe, gospodarcze i polityczne.

Wszystkie przemiany i układy Polski po roku 1989 złamały nie tylko obowiązującą Konstytucję Polską ale
też Kartę Praw Obywatela przy ONZ obowiązującą także Polskę bo ratyfikowaną przez rząd w Polsce.
Prawo narzucane przez władze unijne, nie wybierane przez Narody Europy ale wytypowane przez
nieujawnione grupy interesów, działają na szkodę nie tylko Narodu Polskiego ale także innych krajów
Europy. Z kolei ustanowione w Polsce prawo i podejmowane decyzje na zlecenie tychże władz unijnych
przez uzurpatorskie władze w Polsce, wyłaniane w wyniku sfałszowanych wyborów jak też sfałszowanego
referendum o wejście Polski do UE jest przestępstwem na Narodzie Polskim, który jest najwyższą władzą
w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującą Konstytucją RP, art.4,:
Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
Władza Zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej tj Naród Polski od 1997 r. zmuszany jest do
przestrzegania ustaw, które rażąco naruszają konstytucyjne prawa i nigdy nie powinny obowiązywać, gdyż
nie posiadają orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (TK), co jest konieczne dla wykonania z art. 8, 37 i 188
Konstytucji.
Art. 8 K., mówi: „1) Konstytucja jest NAJWYŻSZYM prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Przepisy Konstytucji stosuje się BEZPOŚREDNIO, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.” chodzi
o to, że jeżeli jakiś artykuł Konstytucji, nie posiada informacji, że należy go uregulować w ustawie, to znaczy, że
należy go stosować bezpośrednio, tak jak z jego treści wynika.
Art. 37K., mówi: „Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw
zapewnionych w KONSTYTUCJI.” – jak widać, nie ma tu mowy o ustawach, co jednoznacznie należy
rozumieć, że aby jakakolwiek mogła obowiązywać, to koniecznie musi być zgodna z Konstytucją a w tym
celu został utworzony art. 188 K., który brzmi: „Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach: (
nie pisze, że MOŻE orzekać, a więc musi to robić, by nie naruszyć art 8 i 37 K.)
3) zgodności przepisów prawa, WYDAWANYCH (nie wydanych) przez centralne organy państwowe, z
Konstytucją” : wykładnia prawna Mirosława Moskwy.

Wymiar sprawiedliwości w Polsce działa pod presją i pod dyktando sprawców, uzurpatorskich władz.
Rażącym przykładem na bezmiar bezprawia w Polsce jest odrzucenie zasadnej i doskonale
udokumentowanej przez Krzysztofa Puzynę skargi na sfałszowanie wyborów parlamentarnych w 2011r.
Nasze skargi oparte na proteście wyborczym K.Puzyny Sąd Najwyższy rozpatrywał bez naszego udziału,
pozbawiając nas elementarnego prawa uczestnictwa w rozprawie z naszych wniosków.
Dowód,link :” Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.10.2011r.”
umtsno.blogspot.com/2011/12/postanowieniesadunajwyzszegozdnia_
4261.html
Dowód, link:“Wnioski z odrzucenia protestu z 2011r.”
umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioskizodrzuceniaprotestu2011.
html
Także sprawcy z Europejskiego Trybunłau Praw Człowieka pozbawili Naród Polski elementarnego prawa do
przyjęcia skargi na sfałszowanie wyborów parlamentarnych oraz prawa do odwołania się od tej decyzji.
Dowód, link: “Skarga do Strassburga” http://iddd.de/StrasbourgOnline.pdf
Wnioski Marii Bejda i Teresy Wojda w obronie Narodu Polskiego, do prokuratur różnych szczebli w tym do
Prokuratura Generalnego, pozostają bez nadania biegu, bez odpowiedzi, pomimo dostarczenia
ewidentnych dowodów na łamanie prawa w Polsce przez sprawujących urzędy.
Dowody w załączeniu do emaila.

Również wezwania Tadeusza Cichockiego do Prokuratora Generalnego jak też do władz centralnych o
przedstawienie Suwerenowi tj. Narodowi Polskiemu, zgodnie z obowiązującą konstytucją, dowodów
uprawniających do sprawowania stanowisk i urzędów, pozostały bez odpowiedzi. W związku z nie
przedstawieniem dowodów T.Cichocki ogłosił 27.07.2013 r., że w Polsce dokonał się zamach stanu a
sprawujący władzę nie mają legitymacji Narodu Polskiego do sprawowania władzy i wezwał Suwerena do
obrony koniecznej. Poinformował również światową opinię publiczną jak też ambasady różnych krajów.

Władze unijne oraz sekretarz OBWE utajniły przed światową opinią publiczną informacje przekazane przez
M.Bejda i T.Wojda o fakcie udowodnienia dokonania zamachu stanu w Polsce. Instytucje te nie
odpowiedziały na prośbę o pomoc w pokojowym odsunięciu uzurpatorów od władzy w Polsce. Nie pomogły
w odsunięciu uzurpatorów , wręcz przeciwnie sprzyjają im a nawet wysługują się nimi w puczu na Ukrainie.
Doszło już do tego, że uzurpator, premier D.Tusk afiszuje się pod sfałszowanym znakiem Rzeczypospolitej
Polskiej, nawiązującym do symboli narodu żydowskiego, co jest dowodem na podstępne dokonanie
zawojowania terytorium Polski.
Cyt: Żydowski rząd w Polsce , z premedytacją i w złej wierze, narusza ustawę o godle Rzeczypospolitej
Polskiej: (art. 4 ust. 1 ustawy o godle), (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o godle), co jest karalne na podstawie
Kodeksu Karnego!”
“W związku z niepodważalnym naruszeniem ustawy o godle, przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Donalda
Tuska, istnieje obywatelski obowiązek zawiadomienia prokuratury, w celu sporządzenia aktu
oskarżenia, osądzenia i ukarania Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Donalda
Tuska, na podstawie Kodeksu Karnego. Gdyż naruszanie ustawy o godle jest karalne na podstawie Kodeksu Karnego w związku
z (art. 1 ust. 1, 2 i 3 ustawy o godle),”
Dowód, link: “Uwaga Polacy” http://trzcinska.neon24.pl/post/106280,uwagapolacy

Naród Polski został pozbawiony jakiejkolwiek kontroli nad bezprawnie ściąganym od Polaków haraczu,
składki członkowskiej na utrzymanie urzędników unijnych. Z kolei pieniądze unijne wracające do Polski są
w dyspozycji uzurpatorskich władz w Polsce, które w znacznej części marnotrawią na rozbudowaną sieć
instytucji oraz firm i koncernów, będących własnością światowych elit żydowskich.

Sprawcy agresji i zawojowania oraz ludobójstwa na Narodzie Polskim doprowadzają do przejmowania
polskiej ziemi w obce ręce, niszczenia polskiego rolnictwa indywidualnego i przemysłu rolno spożywczego
poprzez narzucanie często absurdalnych wymogów i ograniczeń unijnych.
Cyt: “Obcokrajowcy posiadają kilkakrotnie więcej ziemi, niż wynika z danych ministra spraw wewnętrznych
i Agencji Nieruchomości Rolnych. Do takich wniosków doszła Najwyższa Izba Kontroli, która potwierdziła
przypuszczenia protestujących rolników.” (…)“Kontrolerzy wykazali luki prawne, brak nadzoru ze strony
Agencji Nieruchomości Rolnych”(…)” Prawie pół milona hektarów już posiadają cudzoziemcy”
Dowód: “Pomorze zachodnie; ziemia w obcych rękach”
http://www.strefabiznesu.gp24.pl/artykul/pomorzezachodnieziemiawobcychrekach

Wymiar sprawiedliwości jak też uzurpatorskie władze unijne i uzurpatorskie władze w Polsce nie podjęły do
dziś żadnych działań naprawczych, pomimo naszych wniosków i dowodów.
Wręcz przeciwnie, zintensyfikowały niszczycielskie działania, czego przykładem jest ostatnio realizowane
niszczenie polskiego rolnictwa indywidualnego a tym samym bezpieczeństwa żywnościowego Narodu
Polskiego, poprzez aferę z rzekomym pomorem afrykańskim i z rzekomą blokadą Rosji na zakup z terenu
EU. Jest to tym bardziej skandaliczne, że polskie świnie ze strefy buforowej były skupowane przez firmy z
Danii ,Austri po znacznie zaniżonych cenach i wysyłane do Rosji.
Dowód, link: Niemcy chcą zniszczyć polskie rolnictwo i przejąć nasze rynki! To koniec państwa polskiego ! “.
http://kefir2010.wordpress.com/2014/03/22/niemcychcazniszczycpolskierolnictwoiprzejacnaszerynkit
okoniecpanstwapolskiego/
Sprawcy stosują wyjątkowe preferencje dla firm zagranicznych polegające na zwolnieniach podatkowych,
dofinansowywaniu inwestycji z pieniędzy podatników itp.a przez to doprowadzają do eliminacji polskich
podmiotów gospodarczych, które przegrywają z tak nieuczciwą konkurencją.
Dowód , link: “O likwidację Specjalnych Stref Ekonomicznych”
https://docs.google.com/document/d/1emAATCzrXondd_vDad9WWw6Uglw1A4CNIgzwEtPMBSQ/edit

Stworzono w Polsce takie warunki życia dla Narodu Polskiego obliczone na spowodowanie całkowitego lub
częściowego zniszczenia fizycznego poprzez stosowanie środków i metod, które mają na celu
wstrzymanie urodzin, skracanie życia ludzkiego a także odbieranie dzieci rodzicom pod byle pretekstem a
nawet z powodu biedy. Z drugiej strony stworzono system dopłat do zapłodnienia in vitro dla wybrańców; dla
osób o wyższym wykształceniu.
Poprzez przymus stosowania toksycznych szczepionek dla noworodków i dzieci, najmłodsze pokolenie
Polaków jak też ich rodziny muszą znosić ciężar powikłań poszczepiennych, za które nikt nie ponosi
odpowiedzialności. Istnieje nawet specjalna instrukcja dla lekarzy nakazująca szczepienie chorych dzieci w
celu zrealizowania programów szczepień,
Dowód, link: “Ogólne wytyczne dotyczące szczepień ochronnych – cz. 2. Zalecenia amerykańskiego Komitetu
Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP) ”
http://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/wytyczne/show.html?id=71734 ,
Dowód, link: “6miesięczna Basia z Kutna zmarła po szczepieniu, ujawniono oburzające wytyczne dla polskich
lekarzy”
http://kefir2010.wordpress.com/2014/01/16/6miesiecznabasiazkutnazmarlaposzczepieniuujawnionooburzaj
acewytycznedlapolskichlekarzy/
Powszechny antypolonizm i dyskryminacja Polaków w Polsce i sprowadzenie ich do roli niewolników a przy
tym poddawanie masowemu podtruwaniu poprzez toksyczne dodatki do wody, żywności, kosmetyków czy
nawet leków, toksyczne chmury, wskazuje za realizowaną w przyśpieszonym tempie politykę celowego
niszczenia Narodu Polskiego.
Wydanie w Polsce koncesji na wszystkie bogactwa naturalne w ręce żydowskich światowych korporacji, na
dwie trzecie powierzchni Polski, tak ubogiej w zasoby wodne, wskazuje jednoznacznie na zamiar
doprowadzenia do sytuacji, że Polacy będą szukać jedzenia po śmietnikach i żebrać o łyk czystej wody,
która znajduje się już w posiadaniu firm z Izraela, które dostają dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Dowód, link: “George Soros rozdaje karty w polskich łupkach”
http://twarzebiznesu.pl/artykuly/732243,georgesorosrozdajekartywpolskichlupkach.
html
Dowód, link: “Chcą nas wytruć wodą z kanalizacji” http://gloria.tv/?media=391781

Od autorek skargi:
Poprzez Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, mające osobowość prawną, Krajowy
Rejestr Sądowy, nr. 0000075789. oraz działające integralnie w jego ramach Inicjatywa Obywatelska
Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU, występujemy od 4 lat na forum międzynarodowym w obronie Narodu Polskiego, naszej Ojczyzny, Rzeczypospolitej Polskiej a przede
wszystkim w obronie naszego prawa i miejsca do życia.
Jesteśmy autorkami m.in. petycji przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu :
link: “protest przeciw ustawie nowe prawo geologiczne i górnicze”
http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze .,
oraz listu otwartego do Prezydenta RP uznanego jako petycja Parlamentu Europejskiego
0578/12. link: “List otwarty do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego” http://www.monitorpolski.
pl/wpcontent/uploads/2012/08/ListotwartydoPrezydentaRPBronis%C5%82awaKomorowskiego7.pdf.

Wobec działań ludobójczych, agresji i zawojowania Polski oraz doświadczanego osobiście jak
obserwowanego bezprawia, łamania na skalę masową praw człowieka i obywatela w Polsce, w tym
szczególnie podstawowego prawa do życia z dostępem do zdrowej, czystej wody, zmuszone zostałyśmy
do podejmowania, zgodnych z prawem działań obronnych. Działamy bezkompromisowo i niezależnie z
nadzieją że jeszcze na świecie a zwłaszcza w Prokuraturze Międzynarodowego Trybunału Karnego są
osoby odważne, które przerwą zmowę światowych elit dążących do niszczenia narodów i państw.
Ukaranie podstępnych ludobójców Narodu Polskiego, agresji i debelacji Polski
jest pilnym nakazem chwili i szansą dla zniewalanego świata.

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Krajowy Rejestr Sądowy, nr. 0000075789.
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012
http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

http://ussus.wordpress.com/2014/03/22/byly-pracownik-banku-swiatowego-o-tym-jak-elita-rzadzi-s
wiatem/
Były pracownik Banku Światowego o tym
jak elita rządzi światem
MAR 22
Posted by romanusminutus
Karen Hudes jest absolwentką Yale Law School i przez
ponad dwadzieścia lat pracowała w wydziale prawnym Banku Światowego. Pełniła funkcję
starszego radcy kiedy została zwolniona z pracy z powodu nagłaśniania problemu korupcji.
Miała idealną pozycję z której mogła obserwować jak globalna elita rządzi światem, a
informacje które obecnie ujawnia są wprost porażające. Według Hudes, w celu
dominowania nad planetą elita używa instytucji finansowych i megakorporacji.
Celem jest kontrola. Chcą nas wszystkich uczynić niewolnikami długu, chcą nasze rządy
uczynić niewolnikami długu, chcą naszych polityków uzależnić od wielkich pieniędzy
niezbędnych im do prowadzenia kampanii wyborczych. Odkąd elita posiada wielkie kompanie
medialne, media głównego nurtu nigdy nie dadzą nam znać, że w naszym systemie jest coś
fundamentalnie złego.
Pamiętaj! To nie jest „teoria konspiracji”. To mówi absolwentka Yale, prawniczka
pracująca ponad dwadzieścia lat w Banku Światowym! Poniższe podsumowanie pochodzi z
jej strony…
Karen Hudes studiowała prawo w Yale Law School i ekonomię na Uniwersytecie w
Amsterdamie. W latach 1980-1985 pracowała w US Export Import Bank of the US, a w
latach 1986-2007 w Legal Department of the World Bank [wydziale prawnym Banku
Światowego – Minutus]. Założyła Non Governmental Organization Committee of the
International Law Section of the American Bar Association and the Committee on
Multilateralism and the Accountability of International Organizations of the American Branch
of the International Law Association.
Obecnie Hudes bardzo stara się zdemaskować korupcję systemu finansowego, którego
globalna elita używa do kontrolowania bogactwa. Podczas wywiadu dla New American,
wyjaśniała jak my sami chętnie pomagamy tej grupie elit w całkowitym kontrolowaniu
zasobów planety…
Wtajemniczona figura z Banku Światowego, były starszy radca Karen Hudes mówi, że
globalny system finansowy jest zdominowany przez małą grupę skorumpowanych, głodnych
władzy figur skoncentrowanych wokół prywatnej amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Siatka
również przejęła kontrolę nad mediami, aby ukrywać swoje przestępstwa. Hudes
powiedziała dla New American, że kiedy próbowała mówić o wielu problemach Banku
Światowego, została zwolniona z pracy za swoje wysiłki. Obecnie, wraz z siatką
informatorów-kolegów, Hudes jest zdeterminowana ukazać i zakończyć korupcję. Jest
pewna sukcesu.
Powołując się na wstrząsające szwajcarskie studium z 2011r., opublikowane w PLOS ONE,
dzienniku o „sieci globalnej kontroli korporacyjno-finansowej”, Hudes puentuje, że mała
grupka podmiotów – w szczególności instytucji finansowych i banków centralnych – zza kulis
wywiera ogromny wpływ na światową ekonomię. „To co się w rzeczywistości dzieje –
światowe bogactwa zostały przejęte przez tę grupę”, wyjaśnia, dodając że „skorumpowani
chciwcy” przejęli także media. Mają na to „pełnomocnictwa”.
Wcześniej pisałem o szwajcarskim badaniu, o którym wspomniała Hudes. Zostało ono
przeprowadzone przez zespół badaczy ze Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii
w Zurichu. Zbadano relacje pomiędzy 37 milionami firm i inwestorów na całym świecie, a to
co odkryli to „super-jednostka” – jedynie 147 ściśle powiązanych mega-korporacji, która
kontroluje 40% światowej ekonomii.
Gdy badacze rozpoczęli rozplątywanie struktury własnościowej tej siatki, zauważyli że wiele
z tych jednostek jest połączonych z super-jednostką 147 jeszcze bardziej związanych spółek
– wszystkie udziały są w posiadaniu innych członków super-jednostki – która kontroluje 40%
światowych zasobów finansowych. „W rezultacie mniej niż 1% firm z całego świata jest w
stanie kontrolować 40% całej sieci,” mówi Glattfelder. Większość to instytucje finansowe.
Do dwudziestu największych należą Barclays Bank, JPMorgan Chase & Co i The Goldman
Sachs Group.
Ale elita świata nie tylko kontroluje te mega korporacje. Według Hudes, wybierają
niewybieralnych i niezależne instytucje kontrolujące finanse w niemal każdym kraju na
świecie. Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz banki centralne jak
Rezerwa Federalna, dosłownie zarządzające kreacją i podażą pieniądza na świecie.
Na szczycie tego systemu znajduje się Bank Rozrachunków Międzynarodowych. To bank
centralny banków centralnych. Poniżej znajduje się video, w którym Hudes na
USAWatchdog.com mówi Gregowi Hunter:
„Na nikogo nie musimy czekać, aby zwolnił Fed, lub Bank Rozliczeń Międzynarodowych…
niektóre państwa już teraz uznają srebro, złoto, metale szlachetne jako walutę.”
Większość ludzi nawet nigdy nie słyszała o Banku Rozrachunków Międzynarodowych, mimo
że jest on super ważną instytucją. W poprzednim artykule opisałem jak „centralny bank
świata” literalnie ustala porządki prawne dla wszystkich rządów na świecie…
14
Wielce potężna organizacja, o której większość ludzi nawet nie słyszała, potajemnie
kontroluje podaż pieniądza na całym świecie. Nazywa się ona Bankiem Rozrachunków
Międzynarodowych i jest bankiem centralnym banków centralnych. Mieści się w Bazylei,
Szwajcarii, ale ma filie w Hong Kongu i Mieście Meksyk. Jest w istocie niewybranym,
nieodpowiadającym przed nikim centralnym bankiem świata, nieopodatkowanym i
niepodlegającym żadnym prawom krajowym. Nawet Wikipedia przyznaje, że „nie jest
odpowiedzialny przed jakimkolwiek rządem”. Bank Rozrachunków Międzynarodowych prał
pieniądze nazistów podczas drugiej wojny światowej. Jego teraźniejszym celem jest
kontrola, zarządzanie i centralne planowanie globalnym systemem finansowym. Dziś 58
banków centralnych należy do BRM i ma on o wiele większą władzę nad gospodarka USA niż
jakikolwiek polityk. Co dwa miesiące „centralni bankierzy” świata zbierają się w Bazylei na
kolejne „Globalne Forum Ekonomiczne”. Podczas tych spotkań, podejmują decyzje które
dotykają każdego mężczyznę, kobietę i dziecko na świecie i jak dotąd nikt z nas nie może
nic powiedzieć. BRM jest organizacją zorganizowaną przez globalną elitę i działa dla jej
zysków oraz ma być jednym z filarów powstającego jednego systemu finansowego.
Ten system nie powstał przypadkowo. W rzeczywistości globalna elita rozwija go od bardzo
dawna. W poprzednim artykule, zatytułowanym „Who Runs The World? Solid Proof That A
Core Group Of Wealthy Elitists Is Pulling The Strings“ [Kto rządzi światem? Dowód na to, że
rdzeń światowej elity pociąga za sznurki], zamieściłem cytat profesora historii z
Georgetown University, Carroll Quigley, z książki w której cofnął się do roku 1966 i
przedyskutował wielkie plany, które elita miała dla BRM…
Moce finansowego kapitalizmu miały dalekosiężny cel – nie mniej niż – stworzenie
światowego systemu kontroli finansowej, który znajdowałby się w rękach prywatnych,
zdolnego do zdominowania systemu politycznego każdego kraju oraz całej światowej
ekonomii. Ten system ma być zarządzany w feudalny sposób, przez banki centralne na
świecie działające w porozumieniu na podstawie tajnym umów, prywatnych spotkań i
konferencji. Wierzchołkiem systemu miał być Bank Rozrachunków Międzynarodowych w
Bazylei, Szwajcarii, prywatny bank będący w posiadaniu i kontrolowany przez banki
15
centralne świata, a w rzeczywistości przez korporacje.
Z taką właśnie sytuacją mamy obecnie do czynienia.
Mamy system „neofeudalizmu”, w którym każdy z nas, a także rządy naszych państw, jest
zniewolony przez dług. Ten system jest kierowany przez banki centralne i Bank
Rozrachunków Międzynarodowych i systematycznie transferuje bogactwo świata z naszych
rąk do rąk elit.
Jednak większość ludzi nie ma pojęcia, że to wszystko w rzeczywistości się dzieje, ponieważ
globalna elita również kontroluje to co widzimy, słyszymy i myślimy. Dzisiaj mamy jedynie
sześć gigantycznych korporacji medialnych, które kontrolują ponad 90 % wiadomości i
rozrywki oglądanej w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Karen Hudes prubuje zdemaskować ten podstępny system. (…)
[Linki w źródle] 27 XII 2013r. autor: Michael Snyder
źródło: http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-t
he-world/5353130

Reklamy
 
 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: