RSS

SKARGA NA AGRESJĘ NA POLSKĘ, DEBELLACJĘ JEJ TERYTORIUM I LUDOBÓJSTWO NA NARODZIE POLSKIM

23 Kwi

 Łowicz, 18.03.2014r.

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
99- 400 Łowicz os. Kostka 12/9
Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000075789.
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU
Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012
http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Luis Moreno Ocampo
Główny Prokurator
Międzynarodowego Trybunału Karnego.
Skarga na
agresję na Polskę, debellację terytorium,
ludobójstwo na Narodzie Polskim.

UWAGA!
Oczekujemy potwierdzenia drogą emailową i pocztową przyjęcia naszej zasadnej skargi w
terminie 2 tygodni od daty wysłania. Brak potwierdzenia będzie skutkował koniecznością
powiadomienia światowej opinii publicznej.
Korespondencja ta ze względu na dobro sprawy i nasze bezpieczeństwo na razie zostaje
utajniona. Wyrażamy gotowość współpracy.
Sprawcy obecnie urzędujący:
Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jose Manuel Barroso
Przewodniczący Rady Europejskiej, Herman Van Rompuy
Prezydent RP, Bronisław Komorowski,
Premier Rządu RP, Donald Tusk
Marszałek Sejmu RP, Ewa Kopacz
Marszałek Senatu RP, Bogdan Borusewicz
Prokurator Generalny RP, Andrzej Seremet
Sprawcy poprzednio urzędujący, od 1989 r.
Przewodniczący Komisji Europejskiej od 1989r.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Europejska
Prezydenci RP po 1989r.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydenci_Polski#III_Rzeczpospolita_.28od_1989_roku.29
Premierzy Rządu RP po 1989r.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Premierzy_Polski#Prezesi_Rady_Ministr.C3.B3w_III_Rzeczypospolitej_.28od_1989.29
Marszałkowie Sejmu po 1989r.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marsza%C5%82kowie_Sejmu_Rzeczypospolitej#Marsza.C5.82kowie_Sejmu_III_Rze
czypospolitej
Marszałkowie Senatu RP po 1989r.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marsza%C5%82kowie_Senatu_Rzeczypospolitej#Marsza.C5.82kowie_Senatu_w_III
_Rzeczypospolitej
Prokuratorzy Generalni RP po 1989r.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prokurator_Generalny#Lista_Prokurator.C3.B3w_Generalnych_od_1989
inni decydenci, sprawcy działań na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego w Polsce.

W celu zapobieżenia mataczeniu, ucieczce sprawców do Izraela, USA czy też innych krajów, które nie są sygnatariuszami Statutu Rzymskiego a nade wszystko powstrzymania ludobójczych działań, agresji i zawojowywania Polski występujemy o :
● likwidację Unii Europejskiej i innych globalnych organizacji i agend
● niezwłoczne wydanie nakazu aresztowania dla sprawców
● zablokowanie kont bankowych sprawców i ich rodzin.
● konfiskata mienia sprawców na rzecz roszczeń Polski i Narodu Polskiego.
● niezwłocznego skierowania aktu oskarżenia do Trybunału Karnego
● ścigania innych sprawców działań na szkodę Narodu Polskiego.
● zwrotu zagrabionego mienia narodowego wypracowanego przez wiele pokoleń Polaków oraz bogactw zgromadzonych w skarbcu państwa w postaci złota, srebra,
● odszkodowania dla każdego rodowitego Polaka w Polsce za cierpienia, za utratę zdrowia i życia, krzywdy moralne i straty finansowe jak też za wyzysk kolonialny, niewolniczą pracę, rozbicie rodzin ( masowa emigracja za chlebem).
● odszkodowania i ukarania winnych za niemiecko-żydowską kampanię szkalowania dobrego imienia Narodu Polskiego i Polski poprzez obarczanie winą i nazywanie “polskimi obozami” niemieckie obozy koncentracyjne z okresu II wojny światowej, podczas niemieckiej okupacji terenów polskich jak też haniebne przypisywanie winy Polakom za niemieckie zbrodnie wojenne na ludności żydowskiej np. w Jedwabnem.
Dokonywanie agresji i zawojowania (debellacji) terytorium Państwa Rzeczypospolita Polska i równocześnie ludobójstwa na Narodzie Polskim przez wyżej wymienione osoby jak też osoby z nimi powiązane a nie wymienione z nazwiska w niniejszym powiadomieniu, jest czynem ciągłym, trwającym od ponad 25 lat.

Ma to miejsce nie w trakcie jakichkolwiek działań wojennych ale w czasie pozornego pokoju. Sprawcy dokonali całkowitego zajęcia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przejęcia kontroli nad państwem a dotychczasowy Suweren tj. Naród Polski pozbawiony został należnej mu władzy zwierzchniej, co jest złamaniem Konstytucji RP jak też prawa międzynarodowego, co wyczerpuje definicję debellacji.

Przestępstwo ludobójstwa na Narodzie Polskim realizowane jest stopniowo i z premedytacją. Zmierza do wprowadzenia Nowego Porządku Światowego i depopulacji ludności świata pod złudnymi hasłami Zrównoważonego Rozwoju i Agendy 21.
Richard K. Moore, stwierdza:
Cyt.: „Agenda 21 jest jednym z najbardziej przerażających elementów jakie koń (“koń trojański” tj.ONZ) w sobie zawiera. Ten program zaczyna się od uzasadnionych obaw dotyczących stabilności i przekształca je w Zielonego Potwora, który ma na celu mikro-zarządzanie każdym aspektem naszego życia, do tego stopnia, że stary reżim sowiecki wydaje się nieomal wolną przedsiębiorczością w porównaniu z Agendą 21.”
Dowód, link:”New World Order – ostateczna rozgrywka rozpoczęła się”
http://bankowaokupacja.blogspot.ca/2014/01/new-world-order-ostateczna-rozgrywka.html
http://www.globalresearch.ca/theeliteplanforanewworldsocialorder/27188
Kulisy wprowadzania powszechnej Kontroli nad światem ujawnia była pracownica Banku Światowego Karen Hudes, cyt.:
“Wielce potężna organizacja, o której większość ludzi nawet nie słyszała, potajemnie kontroluje podaż pieniądza na całym świecie. Nazywa się ona Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych i jest bankiem centralnym banków centralnych. Mieści się w Bazylei, Szwajcarii, ale ma filie w Hong Kongu i Mieście Meksyk. Jest w istocie niewybranym, nieodpowiadającym przed nikim centralnym bankiem świata, nieopodatkowanym i niepodlegającym żadnym prawom krajowym. Nawet Wikipedia przyznaje, że „nie
jest odpowiedzialny przed jakimkolwiek rządem”. Bank Rozrachunków Międzynarodowych prał pieniądze nazistów podczas drugiej wojny światowej. Jego teraźniejszym celem jest kontrola, zarządzanie i centralne planowanie globalnym systemem finansowym.”
(…)“Moce finansowego kapitalizmu miały dalekosiężny cel – nie mniej niż – stworzenie światowego systemu kontroli finansowej, który znajdowałby się w rękach prywatnych, zdolnego do zdominowania systemu politycznego każdego kraju oraz całej światowej ekonomii. Ten system ma być zarządzany w feudalny sposób, przez banki centralne na świecie działające w porozumieniu na podstawie tajnym umów, prywatnych spotkań i konferencji. Wierzchołkiem systemu miał być Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, Szwajcarii, prywatny bank będący w posiadaniu i kontrolowany przez banki
centralne świata, a w rzeczywistości przez korporacje. Z taką właśnie sytuacją mamy obecnie do czynienia. Mamy system „neofeudalizmu”, w którym każdy z nas, a także rządy naszych państw, jest zniewolony przez dług. Ten system jest kierowany przez banki centralne i Bank Rozrachunków Międzynarodowych i systematycznie transferuje bogactwo świata z naszych rąk do rąk elit.”

Dowód, link: “ Były pracownik Banku Światowego o tym jak elita rządzi światem.”
http://ussus.wordpress.com/2014/03/22/bylypracownikbankuswiatowegootymjakelitarzadziswiatem/

Zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym wszystkie państwa na świecie zobowiązane są do nieuznawania skutków prawnych zawojowania terytorium Rzeczypospolitej przez agresorów, którymi są władze unijne, władze Izraela i korporacje oraz działający na ich zlecenie sprawcy z Polski.

W świetle powyższego wszystkie prawa i decyzje wydane przez uzurpatorów od 1989r. w interesie agresorów są z mocy prawa międzynarodowego nieważne !

Agresją na Ojczyznę Narodu Polskiego jest fakt przyjazdu parlamentu izraelskiego na Polską Ziemię w dniu 27.01.2014r. ale również wszelkie wcześniejsze działania sprawców pod dyktando światowych elit żydowskich, które doprowadziły do rozgrabienia majątku narodowego Polaków, do podstępnego przejęcia i opanowania wszelkich dziedzin życia publicznego w Polsce, przy jednoczesnym niszczeniu podstaw egzystencji rodowitych Polaków. Dokonano tego przepisami prawnymi i decyzjami skutkującymi stopniową
fizyczną eliminacją Polaków w ich Ojczyźnie oraz zniszczeniem struktur Państwa Polskiego przy wsparciu i nacisku elit żydowskich głównie z Izraela, USA jak też Unii Europejskiej.
Dowód, link: “Jerozolima 23luty 2011r.Spotkanie premierów Donalda Tuska i Beniamina Natanyahu
http://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/06/nr3_tuskinataniachu23_02_2011jerozolima_
opis_850px_1.jpg                                                                                                                 Dowód, link: “Kolekcja zdjęć/L.Kaczyński” , http://jozefbizon.wordpress.com/kolekcja_zdjec/l_kaczynski/,
Dowód, link: “Polski trójkąt bermudzki: POPiSSLD
CZĘŚĆ I – NARODZINY”
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/20/polskitrojkatbermudzkipopissldczesci%
E2%80%93narodziny/
Dowód, link: “Polski trójkąt bermudzki: POPiSSLD
CZĘŚĆ II – POJMANIE POLSKI”,
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/11/polskitrojkatbermudzkipopissldczescii%
E2%80%93pojmaniepolski/

Powyższe opracowania Józefa Bizonia zawierają chronologicznie ujęte dowody na zawojowanie Polski. Sprawcy wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej i jednocześnie sprawcy otwarcia drogi do kolonizacji i okupacji Polski są głównie narodowości żydowskiej, wrogo nastawieni do katolickiego Narodu Polskiego. Kierują się zasadami talmudu, księgi nienawiści do innych narodów.
Cyt.: „Wszelka własność innych narodów należy do narodu żydowskiego. Naród żydowski jest uprawniony do zabierania dóbr innych narodów bez skrupułów. Może postępować wbrew moralności jeśli to jest korzystne dla niego lub dla Żydów w ogóle” – Schulchan Aruch Choszen Hamiszpat 348.
„Wszystkie nasze przyrzeczenie, przysięgi, obietnice uważajmy za nieważne, nieistniejące. Nasze przysięgi i przyrzeczenie na mają żadnej mocy wiążącej nas” – Schulchan Aruch, Edit I 36
Dowód, link: ”Talmud, księga szatana, cytaty”,
http://bardzowirtualnapolska.
abceblog.com/talmudksiegaszatanacytaty/
Dowód, link: “Talmud obnażony”, http://www.zbawienie.com/talmud.htm
Dowód, link: “Świat ma dość Żydów”, http://bardzowirtualnapolska.
abceblog.com/swiatmadosczydow/
Dowód,link: “ Alvi Dana:Oddaliście Polskę Żydom. http://3obieg.pl/alvidanaoddalisciepolskezydom

Przestępstwem agresji, debelacji i ludobójstwa jest doprowadzenie większości Polaków do biedy. Sprawcy dopuścili się grabieży majątku narodowego Polaków, bogactw zgromadzonych w skarbcu państwa w postaci złota, srebra, pieniędzy i papierów wartościowych oraz bogactw naturalnych.
Sprawcy zniszczyli wszystkie dziedziny gospodarki przez powszechną, złodziejską prywatyzację i przekazywanie zakładów pracy bliżej nieokreślonym nabywcom, pozbawiając Polaków miejsc pracy i środków do życia. Przejęli środki masowego przekazu. Wprowadzili rażące ograniczenia w dostępie rodowitych Polaków do oświaty, kultury, nauki, służby zdrowia i świadczeń socjalnych.
Afery, grabieże i straty Polski:
Razem straty Skarbu Państwa wynoszą: 954 bilionów złotych, 6 ton 200 kg złota, 18 tysięcy dukatów,500 miliardów DM, 95miliardów 20 milionów US Dolarów do tego bilansu należałoby doliczyć nigdy nie wypłacone wielomiliardowe odszkodowania za agresje, zniszczenia wojenne, ludobójstwa od Niemiec, Rosji, Izraela. Żydostwo masowo brało udział po stronie hitlerowskich Niemiec i żydo-bolszewickiej sowieckiej Rosji w rzeziach ludobójczych dokonywanych na Polakach, a po wojnie w stalinowskim aparacie terroru.

Oblicza się, że straty Polski w wyniku niemieckiej agresji 1939 1945,
wynosiły około 500 mld USD (można przyjąć, że przejęte przez ZSRR polskie ziemie z istniejącym na nich majątkiem stanowią stratę porównywalną), odszkodowania za zdradę i złamanie umów i paktów od USA i Anglii, oraz za zdradliwe oddanie Polski w niewolę
Stalinowi i 45 lat żydo-komunizmu.
W wyniku akcesji do UE Polska straciła (wg. różnych źródeł) od 600 mld USD do 2 bln USD. W wyniku akcesji do UE i spłat długów Polska w latach 2004-2006, ponosi straty w wysokości ok. 80 mld USD rocznie. W tym strasznym rejestrze pogrzebana jest przyczyna polskiego kryzysu i luka w budżecie państwa. Wartość zagrabionych walorów dewizowych przekracza dwukrotnie roczny budżet państwa.
Dowód, link “ Polska Najbogatszym krajem świata, mlekiem i miodem płynącym”
http://trzcinska.neon24.pl/post/106528,polskanajbogatszymkrajemswiatamlekiemimiodemplynacym#
cmnts                                                                                                                                             Dowód,link: “Opracowania_MATRIX_UE_2002”
http://jozefbizon.wordpress.com/opracowaniamatrixue2002/
Sprawcy spowodowali że nie wypłacone zostały Polsce należne wielomiliardowe odszkodowania za agresję, zniszczenia wojenne, ludobójstwa od Niemiec, Rosji a zamiast tego następuje wypłacanie ze Skarbu Państwa Polskiego odszkodowań za mienie pozostawione w Polsce przez mniejszość żydowską.
Ponowna wypłata odszkodowań dla spadkobierców ludności żydowskiej za mienie pozostawione w Polsce a zniszczone w okresie II wojny światowej przez okupanta niemieckiego, którego działania zostały dofinansowane przez elity żydowskie z USA jest przestępstwem ludobójstwa na Narodzie Polskim.
Dowód, link: “Udział żydów w nazistowskim aparacie terroru” http://wolnapolska.
pl/wiadomosci/udzialzydowwnazistowskimaparacieterroru201309
Jest to bezprawne tym bardziej, że Rząd PRL wypłacił stosowne odszkodowania rządom krajów zachodnich w tym USA, na zaspokojenie roszczeń obywateli państw obcych z tytułu majątków przejętych przez władze PRL.
Dowód, link : “ Roszczenia żydowskie spłacone już dawno”, http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=39&t=8370

Obecnie w Polsce dochodzi do osiedlania się obywateli żydowskiego pochodzenia z innych krajów przy jednoczesnym rugowaniu biednych, rodowitych Polaków. Wprowadzenie języka hebrajskiego w 2005 r. jako języka urzędowego w Polsce jest dowodem na już wcześniej zaplanowaną a obecnie realizowaną inwazję i przejmowanie Polski.
Dowód, link: “Czy hebrajski będzie językiem urzędowym w Polsce”
https://forumdlazycia.wordpress.com/2012/08/30/czyhebrajskibedziejezykiemurzedowymwpolsce/

Wyjątkowe preferencje i masowe rozdawnictwo polskiego obywatelstwa dla obywateli Izraela są aktem agresji dla powiększenia sieci wywiadowczych służb specjalnych, grup kolektywów, kibuców i innych organizacji pozarządowych, hojnie finansowanych z pieniędzy podatników a służących do inwigilacji i podstępnego zagospodarowywania tzw. przestrzeni publicznej. Wszystkie te działania skierowane są przeciwko rodowitym Polakom, pod złudnymi hasłami pomocy np. pokrzywdzonym, wyrzucanym na bruk
Polakom czy ochrony środowiska, ochrony życia a nawet jakoby przeciw rządzącym.
Cyt:”Tymczasem jeżeli nic się nie zmieni, to na podstawie obowiązujących przepisów polskie obywatelstwo może teoretycznie uzyskać co najmniej kilkaset tysięcy Żydów z Izraela, ale także – z całego świata.
Dowód, link:” Paszporty gratis. Żydzi masowo dostają polskie obywatelstwo”
http://www.fronda.pl/a/paszportygratiszydzimasowodostajapolskieobywatelstwo,
35620.html

Dochodzi w Polsce do wyrzucania biednych Polaków na bruk a budynki przechodzą w ręce żydowskich właścicieli, którzy zazwyczaj posługują się sfałszowanymi dokumentami przy współudziale wymiaru sprawiedliwości, który został przejęty przez osoby pochodzenia żydowskiego.
Dowód, link: ”Sprawa dla ABW, dr Kękuś demaskuje reprywatyzację…”
https://www.youtube.com/watch?v=hRLVHCNpsQo
Dowód,link: “AFERY PRAWA BEZPRAWIE A PRAWO”, http://www.aferyprawa.eu/
Społeczeństwo polskie zostało celowo, podstępnie zmanipulowane obłudnymi hasłami demokracji i wolności, dbałości o prawa człowieka a także konieczności wyrównania opóźnień gospodarczych Polski wynikłych z najazdu Niemiec na Polskę i okupacji żydo-bolszewickiej sowieckiej Rosji.

Traktat przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, (jako wspólnoty tylko gospodarczej ! ) podpisany 16 kwietnia 2003r. w Atenach, został ustalony przez agentów komunistycznych składających się z żydokomuny, agenturalnego przywództwa “Solidarności”, powiązanego z lożami masońskimi i uczestnikami tzw. “okrągłego stołu” z 1989r., zdradzieckiej zmowy agentów komunistycznych i solidarnościowych na czele z Lechem Wałęsą i Wojciechem Jaruzelskim.
W umowach traktatowych pominięto Konstytucję Rzeczypospolitej Polski, która jasno określa suwerenność, niezależność i nienaruszalność granic Polski – Art. 188 i Art. 235.
Referendum o wejście do UE przeprowadzono niezgodnie z Konstytucją Polski. Nie zapoznano obywateli z prawami i obowiązkami przynależności do Unii a pytanie referendalne skonstruowano celowo niezrozumiale. Zmasowaną i zakłamaną propagandą wprowadzono Polaków w błąd utajniając założenia europejsko-imperialne tego mocarstwa żydowskiego, cyt.:” pierwszeństwo prawa unijnego nad porządkami prawnymi państw członkowskich, nawet nad ich konstytucjami”, ” postrzeganie NATO i USA jako głównego gwaranta pokoju i stabilności w Europie “

Dowód, link: “Unia Europejska”, http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
Unia Europejska nie jest federacją gospodarczą suwerennych i niezależnych państw jak wmówiono Polakom, ale jest supermocarstwem o założeniach totalitarnych, zbrodniczych (aborcja, eutanazja), korporacyjnych, wynaturzonych i niszczycielskich.
Artykuł 8 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski mówi, że Konstytucja jest najważniejszym i niepodważalnym prawem Rzeczypospolitej Polski. Art. 8 i 9 Konstytucji nakazuje Rzeczypospolitej przestrzeganie prawa międzynarodowego ale tylko w granicach ujętych w Konstytucji. Mamy tu do czynienia z wyraźnym złamaniem prawa i oszustwem przez ludzi sprawujących władzę w Polsce od 1989 r. i Kontraktem Rzeczypospolitej z Unią Europejską, która wymaga bezwzględnego respektowania prawa wspólnotowego,
które na dziś jest prawnie nieusankcjonowane. Nie stosowanie się do tego umownego bubla unijnego naraża Polskę na sankcje finansowe, gospodarcze i polityczne.

Wszystkie przemiany i układy Polski po roku 1989 złamały nie tylko obowiązującą Konstytucję Polską ale też Kartę Praw Obywatela przy ONZ obowiązującą także Polskę bo ratyfikowaną przez rząd w Polsce. Prawo narzucane przez władze unijne, nie wybierane przez Narody Europy ale wytypowane przez nieujawnione grupy interesów, działają na szkodę nie tylko Narodu Polskiego ale także innych krajów Europy. Z kolei ustanowione w Polsce prawo i podejmowane decyzje na zlecenie tychże władz unijnych przez uzurpatorskie władze w Polsce, wyłaniane w wyniku sfałszowanych wyborów jak też sfałszowanego referendum o wejście Polski do UE jest przestępstwem na Narodzie Polskim, który jest najwyższą władzą w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującą Konstytucją RP, art.4,:
Cyt.: „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.”
Władza Zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej tj Naród Polski od 1997 r. zmuszany jest do przestrzegania ustaw, które rażąco naruszają konstytucyjne prawa i nigdy nie powinny obowiązywać, gdyż nie posiadają orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (TK), co jest konieczne dla wykonania z art. 8, 37 i 188 Konstytucji.
Art. 8 K., mówi: „1) Konstytucja jest NAJWYŻSZYM prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Przepisy Konstytucji stosuje się BEZPOŚREDNIO, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.” chodzi o to, że jeżeli jakiś artykuł Konstytucji, nie posiada informacji, że należy go uregulować w ustawie, to znaczy, że należy go stosować bezpośrednio, tak jak z jego treści wynika.
Art. 37K., mówi: „Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w KONSTYTUCJI.” – jak widać, nie ma tu mowy o ustawach, co jednoznacznie należy rozumieć, że aby jakakolwiek mogła obowiązywać, to koniecznie musi być zgodna z Konstytucją a w tym celu został utworzony art. 188 K., który brzmi: „Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach: (nie pisze, że MOŻE orzekać, a więc musi to robić, by nie naruszyć art 8 i 37 K.)
3) zgodności przepisów prawa, WYDAWANYCH (nie wydanych) przez centralne organy państwowe, z Konstytucją” ( wykładnia prawna Mirosława Moskwy).

Wymiar sprawiedliwości w Polsce działa pod presją i pod dyktando sprawców, uzurpatorskich władz. Rażącym przykładem na bezmiar bezprawia w Polsce jest odrzucenie zasadnej i doskonale udokumentowanej przez Krzysztofa Puzynę skargi na sfałszowanie wyborów parlamentarnych w 2011r. Nasze skargi oparte na proteście wyborczym K.Puzyny Sąd Najwyższy rozpatrywał bez naszego udziału,
pozbawiając nas elementarnego prawa uczestnictwa w rozprawie z naszych wniosków.
Dowód,link :” Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.10.2011r.”
umtsno.blogspot.com/2011/12/postanowieniesadunajwyzszegozdnia_
4261.html
Dowód, link:“Wnioski z odrzucenia protestu z 2011r.”
umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioskizodrzuceniaprotestu2011html                                                                                                                                                   Także sprawcy z Europejskiego Trybunałau Praw Człowieka pozbawili Naród Polski elementarnego prawa do przyjęcia skargi na sfałszowanie wyborów parlamentarnych oraz prawa do odwołania się od tej decyzji.
Dowód, link: “Skarga do Strassburga” http://iddd.de/StrasbourgOnline.pdf
Wnioski Marii Bejda i Teresy Wojda w obronie Narodu Polskiego, do prokuratur różnych szczebli w tym do Prokuratura Generalnego, pozostają bez nadania biegu, bez odpowiedzi, pomimo dostarczenia ewidentnych dowodów na łamanie prawa w Polsce przez sprawujących urzędy. Dowody w załączeniu do emaila.

Również wezwania Tadeusza Cichockiego do Prokuratora Generalnego jak też do władz centralnych o przedstawienie Suwerenowi tj. Narodowi Polskiemu, zgodnie z obowiązującą konstytucją, dowodów uprawniających do sprawowania stanowisk i urzędów, pozostały bez odpowiedzi. W związku z nie przedstawieniem dowodów T.Cichocki ogłosił 27.07.2013 r., że w Polsce dokonał się zamach stanu a
sprawujący władzę nie mają legitymacji Narodu Polskiego do sprawowania władzy i wezwał Suwerena do obrony koniecznej. Poinformował również światową opinię publiczną jak też ambasady różnych krajów.

Władze unijne oraz sekretarz OBWE utajniły przed światową opinią publiczną informacje przekazane przez M.Bejda i T.Wojda o fakcie udowodnienia dokonania zamachu stanu w Polsce. Instytucje te nie odpowiedziały na prośbę o pomoc w pokojowym odsunięciu uzurpatorów od władzy w Polsce. Nie pomogły w odsunięciu uzurpatorów, wręcz przeciwnie sprzyjają im a nawet wysługują się nimi w puczu na Ukrainie.
Doszło już do tego, że uzurpator, premier D.Tusk afiszuje się pod sfałszowanym znakiem Rzeczypospolitej Polskiej, nawiązującym do symboli narodu żydowskiego, co jest dowodem na podstępne dokonanie zawojowania terytorium Polski.
Cyt: Żydowski rząd w Polsce , z premedytacją i w złej wierze, narusza ustawę o godle Rzeczypospolitej Polskiej: (art. 4 ust. 1 ustawy o godle), (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o godle), co jest karalne na podstawie Kodeksu Karnego!”
“W związku z niepodważalnym naruszeniem ustawy o godle, przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska, istnieje obywatelski obowiązek zawiadomienia prokuratury, w celu sporządzenia aktu oskarżenia, osądzenia i ukarania Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska, na podstawie Kodeksu Karnego. Gdyż naruszanie ustawy o godle jest karalne na podstawie Kodeksu Karnego w związku
z (art. 1 ust. 1, 2 i 3 ustawy o godle),”
Dowód, link: “Uwaga Polacy” http://trzcinska.neon24.pl/post/106280,uwagapolacy

Naród Polski został pozbawiony jakiejkolwiek kontroli nad bezprawnie ściąganym od Polaków haraczu, składki członkowskiej na utrzymanie urzędników unijnych. Z kolei pieniądze unijne wracające do Polski są w dyspozycji uzurpatorskich władz w Polsce, które w znacznej części marnotrawią na rozbudowaną sieć instytucji oraz firm i koncernów, będących własnością światowych elit żydowskich.

Sprawcy agresji i zawojowania oraz ludobójstwa na Narodzie Polskim doprowadzają do przejmowania polskiej ziemi w obce ręce, niszczenia polskiego rolnictwa indywidualnego i przemysłu rolno spożywczego poprzez narzucanie często absurdalnych wymogów i ograniczeń unijnych.
Cyt: “Obcokrajowcy posiadają kilkakrotnie więcej ziemi, niż wynika z danych ministra spraw wewnętrznych i Agencji Nieruchomości Rolnych. Do takich wniosków doszła Najwyższa Izba Kontroli, która potwierdziła przypuszczenia protestujących rolników.” (…)“Kontrolerzy wykazali luki prawne, brak nadzoru ze strony Agencji Nieruchomości Rolnych”(…)” Prawie pół milona hektarów już posiadają cudzoziemcy”
Dowód: “Pomorze zachodnie; ziemia w obcych rękach”
http://www.strefabiznesu.gp24.pl/artykul/pomorzezachodnieziemiawobcychrekach

Wymiar sprawiedliwości jak też uzurpatorskie władze unijne i uzurpatorskie władze w Polsce nie podjęły do dziś żadnych działań naprawczych, pomimo naszych wniosków i dowodów. Wręcz przeciwnie, zintensyfikowały niszczycielskie działania, czego przykładem jest ostatnio realizowane niszczenie polskiego rolnictwa indywidualnego a tym samym bezpieczeństwa żywnościowego Narodu Polskiego, poprzez aferę z rzekomym pomorem afrykańskim i z rzekomą blokadą Rosji na zakup z terenu EU. Jest to tym bardziej skandaliczne, że polskie świnie ze strefy buforowej były skupowane przez firmy z Danii ,Austri po znacznie zaniżonych cenach i wysyłane do Rosji.
Dowód, link: „Niemcy chcą zniszczyć polskie rolnictwo i przejąć nasze rynki! To koniec państwa polskiego ! “.
http://kefir2010.wordpress.com/2014/0/22/niemcychcazniszczycpolskierolnictwoiprzejacnaszerynkitokoniecpanstwapolskiego/ Sprawcy stosują wyjątkowe preferencje dla firm zagranicznych polegające na zwolnieniach podatkowych, dofinansowywaniu inwestycji z pieniędzy podatników itp.a przez to doprowadzają do eliminacji polskich podmiotów gospodarczych, które przegrywają z tak nieuczciwą konkurencją.
Dowód , link: “O likwidację Specjalnych Stref Ekonomicznych”
https://docs.google.com/document/d/1emAATCzrXondd_vDad9WWw6Uglw1A4CNIgzwEtPMBSQ/edit

Stworzono w Polsce takie warunki życia dla Narodu Polskiego obliczone na spowodowanie całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego poprzez stosowanie środków i metod, które mają na celu wstrzymanie urodzin, skracanie życia ludzkiego a także odbieranie dzieci rodzicom pod byle pretekstem a nawet z powodu biedy. Z drugiej strony stworzono system dopłat do zapłodnienia in vitro dla wybrańców; dla
osób o wyższym wykształceniu. Poprzez przymus stosowania toksycznych szczepionek dla noworodków i dzieci, najmłodsze pokolenie Polaków jak też ich rodziny muszą znosić ciężar powikłań poszczepiennych, za które nikt nie ponosi odpowiedzialności. Istnieje nawet specjalna instrukcja dla lekarzy nakazująca szczepienie chorych dzieci w
celu zrealizowania programów szczepień,
Dowód, link: “Ogólne wytyczne dotyczące szczepień ochronnych – cz. 2. Zalecenia amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP) ”
http://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/wytyczne/show.html?id=71734
Dowód, link: “6miesięczna Basia z Kutna zmarła po szczepieniu, ujawniono oburzające wytyczne dla polskich lekarzy”
http://kefir2010.wordpress.com/2014/01/16/6miesiecznabasiazkutnazmarlaposzczepieniuujawnionooburzaj
acewytycznedlapolskichlekarzy/
Powszechny antypolonizm i dyskryminacja Polaków w Polsce i sprowadzenie ich do roli niewolników a przy tym poddawanie masowemu podtruwaniu poprzez toksyczne dodatki do wody, żywności, kosmetyków czy nawet leków, toksyczne chmury, wskazuje za realizowaną w przyśpieszonym tempie politykę celowego niszczenia Narodu Polskiego.
Wydanie w Polsce koncesji na wszystkie bogactwa naturalne w ręce żydowskich światowych korporacji, na dwie trzecie powierzchni Polski, tak ubogiej w zasoby wodne, wskazuje jednoznacznie na zamiar doprowadzenia do sytuacji, że Polacy będą szukać jedzenia po śmietnikach i żebrać o łyk czystej wody, która znajduje się już w posiadaniu firm z Izraela, które dostają dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Dowód, link: “George Soros rozdaje karty w polskich łupkach”
http://twarzebiznesu.pl/artykuly/732243,georgesorosrozdajekartywpolskichlupkach.
html
Dowód, link: “Chcą nas wytruć wodą z kanalizacji” http://gloria.tv/?media=391781

Od autorek skargi:
Poprzez Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, mające osobowość prawną, Krajowy
Rejestr Sądowy, nr. 0000075789. oraz działające integralnie w jego ramach Inicjatywa Obywatelska
Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU, występujemy od 4 lat na forum międzynarodowym w obronie Narodu Polskiego, naszej Ojczyzny, Rzeczypospolitej Polskiej a przede
wszystkim w obronie naszego prawa i miejsca do życia.
Jesteśmy autorkami m.in. petycji przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu :
link: “protest przeciw ustawie nowe prawo geologiczne i górnicze”
http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze .,
oraz listu otwartego do Prezydenta RP uznanego jako petycja Parlamentu Europejskiego
0578/12. link: “List otwarty do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego” http://www.monitorpolski.
pl/wpcontent/uploads/2012/08/ListotwartydoPrezydentaRPBronis%C5%82awaKomorowskiego7.pdf.

Wobec działań ludobójczych, agresji i zawojowania Polski oraz doświadczanego osobiście jak obserwowanego bezprawia, łamania na skalę masową praw człowieka i obywatela w Polsce, w tym szczególnie podstawowego prawa do życia z dostępem do zdrowej, czystej wody, zmuszone zostałyśmy do podejmowania, zgodnych z prawem działań obronnych. Działamy bezkompromisowo i niezależnie z nadzieją że jeszcze na świecie a zwłaszcza w Prokuraturze Międzynarodowego Trybunału Karnego są osoby odważne, które przerwą zmowę światowych elit dążących do niszczenia narodów i państw.
Ukaranie podstępnych ludobójców Narodu Polskiego, agresji i debellacji Polski
jest pilnym nakazem chwili i szansą dla zniewalanego świata.

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Krajowy Rejestr Sądowy, nr. 0000075789.
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012
http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

http://ussus.wordpress.com/2014/03/22/byly-pracownik-banku-swiatowego-o-tym-jak-elita-rzadzi-s
wiatem/
Były pracownik Banku Światowego o tym
jak elita rządzi światem
MAR 22
Posted by romanusminutus
Karen Hudes jest absolwentką Yale Law School i przez ponad dwadzieścia lat pracowała w wydziale prawnym Banku Światowego. Pełniła funkcję starszego radcy kiedy została zwolniona z pracy z powodu nagłaśniania problemu korupcji. Miała idealną pozycję z której mogła obserwować jak globalna elita rządzi światem, a informacje które obecnie ujawnia są wprost porażające. Według Hudes, w celu dominowania nad planetą elita używa instytucji finansowych i megakorporacji. Celem jest kontrola. Chcą nas wszystkich uczynić niewolnikami długu, chcą nasze rządy uczynić niewolnikami długu, chcą naszych polityków uzależnić od wielkich pieniędzy niezbędnych im do prowadzenia kampanii wyborczych. Odkąd elita posiada wielkie kompanie medialne, media głównego nurtu nigdy nie dadzą nam znać, że w naszym systemie jest coś fundamentalnie złego.
Pamiętaj! To nie jest „teoria konspiracji”. To mówi absolwentka Yale, prawniczka
pracująca ponad dwadzieścia lat w Banku Światowym! Poniższe podsumowanie pochodzi z
jej strony…
Karen Hudes studiowała prawo w Yale Law School i ekonomię na Uniwersytecie w
Amsterdamie. W latach 1980-1985 pracowała w US Export Import Bank of the US, a w
latach 1986-2007 w Legal Department of the World Bank [wydziale prawnym Banku
Światowego – Minutus]. Założyła Non Governmental Organization Committee of the
International Law Section of the American Bar Association and the Committee on
Multilateralism and the Accountability of International Organizations of the American Branch
of the International Law Association.
Obecnie Hudes bardzo stara się zdemaskować korupcję systemu finansowego, którego
globalna elita używa do kontrolowania bogactwa. Podczas wywiadu dla New American,
wyjaśniała jak my sami chętnie pomagamy tej grupie elit w całkowitym kontrolowaniu
zasobów planety…
Wtajemniczona figura z Banku Światowego, były starszy radca Karen Hudes mówi, że
globalny system finansowy jest zdominowany przez małą grupę skorumpowanych, głodnych
władzy figur skoncentrowanych wokół prywatnej amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Siatka
również przejęła kontrolę nad mediami, aby ukrywać swoje przestępstwa. Hudes
powiedziała dla New American, że kiedy próbowała mówić o wielu problemach Banku
Światowego, została zwolniona z pracy za swoje wysiłki. Obecnie, wraz z siatką
informatorów-kolegów, Hudes jest zdeterminowana ukazać i zakończyć korupcję. Jest
pewna sukcesu.
Powołując się na wstrząsające szwajcarskie studium z 2011r., opublikowane w PLOS ONE,
dzienniku o „sieci globalnej kontroli korporacyjno-finansowej”, Hudes puentuje, że mała
grupka podmiotów – w szczególności instytucji finansowych i banków centralnych – zza kulis
wywiera ogromny wpływ na światową ekonomię. „To co się w rzeczywistości dzieje –
światowe bogactwa zostały przejęte przez tę grupę”, wyjaśnia, dodając że „skorumpowani
chciwcy” przejęli także media. Mają na to „pełnomocnictwa”.
Wcześniej pisałem o szwajcarskim badaniu, o którym wspomniała Hudes. Zostało ono
przeprowadzone przez zespół badaczy ze Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii
w Zurichu. Zbadano relacje pomiędzy 37 milionami firm i inwestorów na całym świecie, a to
co odkryli to „super-jednostka” – jedynie 147 ściśle powiązanych mega-korporacji, która
kontroluje 40% światowej ekonomii.
Gdy badacze rozpoczęli rozplątywanie struktury własnościowej tej siatki, zauważyli że wiele
z tych jednostek jest połączonych z super-jednostką 147 jeszcze bardziej związanych spółek
– wszystkie udziały są w posiadaniu innych członków super-jednostki – która kontroluje 40%
światowych zasobów finansowych. „W rezultacie mniej niż 1% firm z całego świata jest w
stanie kontrolować 40% całej sieci,” mówi Glattfelder. Większość to instytucje finansowe.
Do dwudziestu największych należą Barclays Bank, JPMorgan Chase & Co i The Goldman
Sachs Group.
Ale elita świata nie tylko kontroluje te mega korporacje. Według Hudes, wybierają
niewybieralnych i niezależne instytucje kontrolujące finanse w niemal każdym kraju na
świecie. Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz banki centralne jak
Rezerwa Federalna, dosłownie zarządzające kreacją i podażą pieniądza na świecie.
Na szczycie tego systemu znajduje się Bank Rozrachunków Międzynarodowych. To bank
centralny banków centralnych. Poniżej znajduje się video, w którym Hudes na
USAWatchdog.com mówi Gregowi Hunter:
„Na nikogo nie musimy czekać, aby zwolnił Fed, lub Bank Rozliczeń Międzynarodowych…
niektóre państwa już teraz uznają srebro, złoto, metale szlachetne jako walutę.”
Większość ludzi nawet nigdy nie słyszała o Banku Rozrachunków Międzynarodowych, mimo
że jest on super ważną instytucją. W poprzednim artykule opisałem jak „centralny bank
świata” literalnie ustala porządki prawne dla wszystkich rządów na świecie…

 

Wielce potężna organizacja, o której większość ludzi nawet nie słyszała, potajemnie
kontroluje podaż pieniądza na całym świecie. Nazywa się ona Bankiem Rozrachunków
Międzynarodowych i jest bankiem centralnym banków centralnych. Mieści się w Bazylei,
Szwajcarii, ale ma filie w Hong Kongu i Mieście Meksyk. Jest w istocie niewybranym,
nieodpowiadającym przed nikim centralnym bankiem świata, nieopodatkowanym i
niepodlegającym żadnym prawom krajowym. Nawet Wikipedia przyznaje, że „nie jest
odpowiedzialny przed jakimkolwiek rządem”. Bank Rozrachunków Międzynarodowych prał
pieniądze nazistów podczas drugiej wojny światowej. Jego teraźniejszym celem jest
kontrola, zarządzanie i centralne planowanie globalnym systemem finansowym. Dziś 58
banków centralnych należy do BRM i ma on o wiele większą władzę nad gospodarka USA niż
jakikolwiek polityk. Co dwa miesiące „centralni bankierzy” świata zbierają się w Bazylei na
kolejne „Globalne Forum Ekonomiczne”. Podczas tych spotkań, podejmują decyzje które
dotykają każdego mężczyznę, kobietę i dziecko na świecie i jak dotąd nikt z nas nie może
nic powiedzieć. BRM jest organizacją zorganizowaną przez globalną elitę i działa dla jej
zysków oraz ma być jednym z filarów powstającego jednego systemu finansowego.
Ten system nie powstał przypadkowo. W rzeczywistości globalna elita rozwija go od bardzo
dawna. W poprzednim artykule, zatytułowanym „Who Runs The World? Solid Proof That A
Core Group Of Wealthy Elitists Is Pulling The Strings“ [Kto rządzi światem? Dowód na to, że
rdzeń światowej elity pociąga za sznurki], zamieściłem cytat profesora historii z
Georgetown University, Carroll Quigley, z książki w której cofnął się do roku 1966 i
przedyskutował wielkie plany, które elita miała dla BRM…
Moce finansowego kapitalizmu miały dalekosiężny cel – nie mniej niż – stworzenie
światowego systemu kontroli finansowej, który znajdowałby się w rękach prywatnych,
zdolnego do zdominowania systemu politycznego każdego kraju oraz całej światowej
ekonomii. Ten system ma być zarządzany w feudalny sposób, przez banki centralne na
świecie działające w porozumieniu na podstawie tajnym umów, prywatnych spotkań i
konferencji. Wierzchołkiem systemu miał być Bank Rozrachunków Międzynarodowych w
Bazylei, Szwajcarii, prywatny bank będący w posiadaniu i kontrolowany przez banki
centralne świata, a w rzeczywistości przez korporacje.
Z taką właśnie sytuacją mamy obecnie do czynienia.
Mamy system „neofeudalizmu”, w którym każdy z nas, a także rządy naszych państw, jest
zniewolony przez dług. Ten system jest kierowany przez banki centralne i Bank
Rozrachunków Międzynarodowych i systematycznie transferuje bogactwo świata z naszych
rąk do rąk elit.
Jednak większość ludzi nie ma pojęcia, że to wszystko w rzeczywistości się dzieje, ponieważ
globalna elita również kontroluje to co widzimy, słyszymy i myślimy. Dzisiaj mamy jedynie
sześć gigantycznych korporacji medialnych, które kontrolują ponad 90 % wiadomości i
rozrywki oglądanej w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Karen Hudes prubuje zdemaskować ten podstępny system. (…)
[Linki w źródle] 27 XII 2013r. autor: Michael Snyder
źródło: http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-t
he-world/5353130

 
 

2 responses to “SKARGA NA AGRESJĘ NA POLSKĘ, DEBELLACJĘ JEJ TERYTORIUM I LUDOBÓJSTWO NA NARODZIE POLSKIM

 1. M W

  6 kwietnia 2021 at 17:37

  to musi dotrzeć do szerokich mas ,będe wklejac gdzie sie tylko da, ale niektóre Tv tzw „narodowe” albo „alternatywne” usuwają komentarze z tym linkiem .Wracam do tych nagrań i okazuje sie , że tego komentarza już tam nie ma jest to Głos Obywatelski , w Realu 24n, MN ,
  wklejam też informacje o odmowie udziału w spisie i sytuacja jest taka sama

  Polubienie

   
  • wojdabejda

   8 kwietnia 2021 at 20:46

   Do MiędzynarodowegoTrybunału Karnego w Hadze w 2014 r. wysłałyśmy nie tylko skargą na agresję na Polskę, debellację jej terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim ale również skargę : ” Dawcy organów oskarżają zza grobu! Stop cywilizacji śmierci !” o uboju rytualnym Polaków przez prywatną żydowską firmę handlową Poltransplant, która stała się właścicielem organów- ciał wszystkich Polaków według bezprawia żydowskiego okupanta, nawet prowadzi rejestr sprzeciwów dawstwa organów w tym haniebnym procederze handlu ludźmi i ich organami.

   Konieczny masowy sprzeciw wobec handlu organami z Poltrasplantem w roli głównej !


   Oto tekst skargi:
   Dawcy organów oskarżają zza grobu. Stop cywilizacji śmierci !

   2014-05-06 22:07:53
   Skarga do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Dawcy organów oskarżają zza grobu. Stop cywilizacji śmierci !

   Łowicz, 06.05.2014r.

   Maria Bejda, Teresa Wojda

   Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

   99-400 Łowicz os. Kostka 12/9

   Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000075789.

   Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

   OBYWATELSKI RUCH OPORU

   Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012

   http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

   Luis Moreno-Ocampo
   Główny Prokurator
   Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze
   W związku z brakiem reakcji na naszą skargę z 26.03.2014r. “na agresję na Polskę, debellację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim”, wysłaną drogą mailową jak też pocztową, z opłaconym żądaniem potwierdzenia odbioru, dołączamy kolejne dowody w sprawie. Dowód nadania korespondencji z 27.03.2014r., link : docs.google.com/file/d/0B7YNx9BTgQp4aGpzTWFQM0lFWWtKS3Q5NWJFOExMd09qWm80/edit
   “W celu zapobieżenia mataczeniu, ucieczce sprawców do Izraela, USA czy też innych krajów, które nie są sygnatariuszami Statutu Rzymskiego a nade wszystko powstrzymania ludobójczych działań, agresji i zawojowywania Polski występujemy ponownie o :

   likwidację Unii Europejskiej i innych globalnych organizacji i agend

   niezwłoczne wydanie nakazu aresztowania dla sprawców
   zablokowanie kont bankowych sprawców i ich rodzin.
   konfiskatę mienia sprawców na rzecz roszczeń Polski i Narodu Polskiego.
   niezwłoczne skierowanie aktu oskarżenia do Trybunału Karnego
   ściganie innych sprawców działań na szkodę Narodu Polskiego.
   zwrot zagrabionego mienia narodowego wypracowanego przez wiele pokoleń Polaków oraz bogactw zgromadzonych w skarbcu państwa w postaci złota, srebra,
   odszkodowania dla każdego rodowitego Polaka w Polsce za cierpienia, za utratę zdrowia i życia, krzywdy moralne i straty finansowe jak też za wyzysk kolonialny, niewolniczą pracę, rozbicie rodzin ( masowa emigracja za chlebem).
   odszkodowania i ukarania winnych za niemiecko-żydowską kampanię szkalowania dobrego imienia Narodu Polskiego i Polski poprzez obarczanie winą i nazywanie “polskimi obozami” niemieckie obozy koncentracyjne z okresu II wojny światowej, podczas niemieckiej okupacji terenów polskich jak też haniebne przypisywanie winy Polakom za niemieckie zbrodnie wojenne na ludności żydowskiej np. w Jedwabnem.”

   Sprawcy agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim dopuszczają się stopniowej, fizycznej likwidacji przedstawicieli Narodu Polskiego poprzez m.in. przepisy prawne sankcjonujące handel organami i tkankami ludzkimi od osób uśmiercanych przez służby medyczne. Proceder pobierania narządów i tkanek od żywych ludzi, bo tylko od żywych są przydatne w transplantologii jest zamierzonym międzynarodowym, mafijnym działaniem ludobójczym.
   Według obecnie obowiązującego w Polsce prawa brak zastrzeżenia w banku sprzeciwów równoznaczny jest z uśmiercaniem ofiar i pobieraniem ich organów do przeszczepów. Sprawcy agresji, debellacji i ludobójstwa na Narodzie Polskim korzystają z niewiedzy Polaków na temat obowiązujących przepisów regulujących wykorzystanie organów do przeszczepów a więc spowodowali że Polacy narażeni są na ryzyko wykorzystania ich organów do przeszczepów wbrew ich woli.
   Dowód nr.1
   link; “Centralny Rejestr Sprzeciwów”, http://www.poltransplant.org.pl/crs1.html
   Ustanowienie tej kwestii na zasadzie konieczności dokonania wpisu do rejestru sprzeciwów albo posiadania przy sobie oświadczenia sprzeciwu lub ustne oświadczenie złożone w obecności dwóch świadków przez nich pisemnie potwierdzone, jest działaniem wymierzonym przeciwko obywatelom nieświadomym podstępu.
   Istnienie specjalnego, centralnego urzędu rejestracji sprzeciwów, powołanego przez okupanta, niesie ze sobą niebezpieczeństwo np. porwań, zaginięć osób sprzeciwiających się oddaniu swojego ciała, umysłu i duszy do dyspozycji transplantologii.
   Wobec powyższego każdy Polak, który nie wie, że powinien przy sobie posiadać oświadczenie sprzeciwu jest potencjalnym dawcą organów i tkanek a zarazem może stać się ofiarą służb medycznych, które mają władzę nad życiem poszkodowanych w wypadkach jak też pacjentów leczonych w placówkach medycznych.
   Nawet posiadanie przy sobie oświadczenia, czy dowodu wpisu do rejestru sprzeciwów nie daje żadnych gwarancji na uszanowanie woli pacjenta ze względu na niską etykę służb medycznych jak też związany z tym lukratywny biznes.
   Paradoksem jest, że osoba udzielająca pierwszej pomocy, ze względu na ochronę danych osobowych, nie ma prawa wiedzieć kogo uratowała i śledzić losu potencjalnego dawcy organów, tkanek, co utwierdza służby medyczne w swobodzie decydowania o losie, życiu czy śmierci bezbronnego człowieka.
   W Polsce prowadzona jest nachalna promocja transplantologii wśród społeczeństwa z udziałem młodzieży szkół ponadgimnazjalnych poprzez organizowanie nawet konkursów w ramach kampanii “Drugie życie”.
   Wykorzystuje się młodzież do informowania wyłącznie o korzyściach dla biorców a całkowicie pomija fakt, że podarowanie drugiego życia oznacza pozbawianie w okrutnych okolicznościach życia ciała, ducha i umysłu dawcy organów i tkanek a przy tym odbierane jest dawcy prawo do godnego umierania, pożegnania się z bliskimi. Jest to podstępne włączenie młodzieży do tworzenia cywilizacji śmierci, wprowadzanej przez sprawców agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim.
   Dowód nr.2
   link; “Kampania drugie życie, transplantacja, masz dar uzdrawiania”. drugiezycie.org.pl/
   W Polsce dokonuje się ukrytej eutanazji osób w podeszłym wieku poprzez m.in. celowe stawianie fałszywej diagnozy np. choroby parkinsona poprzez podawanie leków powodujących ostatnie stadium tej choroby, polegające na m.in trudnościach z przełykaniem i mówieniem. Taki pacjent umiera straszliwą śmiercią głodową. Osobiście znane są nam dwa przypadki postawienia takich diagnoz. W jednym przypadku dzięki naszemu ostrzeżeniu pacjent powrócił do zdrowia i sprawności. Lekarz domowy spodziewał się śmierci pacjenta, czego nie ukrywał przed jego żoną, gdy ta zjawiła się po receptę na cewnik. Stwierdził, że się nie opłaca zmieniać cewnika, bo pacjent lada dzień umrze.
   Dowód nr.3
   (Tłumaczenie z j.niem. M.Bejda)
   Cyt.:“ Dawstwo organów – tak czy nie? O czym lekarze, firmy farmaceutyczne, politycy i media nie informują: Przedłużanie życia innym poprzez cierpienie mordowanych dawców? Dawstwo narządów to niegodny, brutalny, lukratywny biznes”, dr. jur.. George Meinecke, Nestor niemieckich rzeczników pacjentów.”
   chemtrails-info.de/tod/sterben/organspende.htm
   “Organspende – ja oder nein? Worüber Ärzte, Pharmakonzerne, Politiker und Medien nicht informieren: Noch Lebende unter Schmerzen töten, um anderes Leben zu verlängern?Das würdelose, brutale und lukrative Geschäft mit der Organspende, von Dr. jur. Georg Meinecke, Nestor der deutschen Patienten-Anwälte”
   Cyt.: “Narządy nadają się tylko do przeszczepu, gdy ciało naprawdę jeszcze nie umarło, ale jako żywe, świeże narządy pobrane od osoby mającej „martwy” mózg! Naprawdę umiera człowiek tylko wtedy, gdy oddychanie i serce całkowicie zaprzestały działalności .. Narządy z naprawdę martwego ciała, tj. umarłego, nie nadają się do przeszczepu !!!”
   “Organe sind zur Übertragung nur geeignet, wenn sie dem Körper eines noch nicht wirklich Verstorbenen, sondern als noch lebend-frische Organe von einem nur ‚Hirntoten’ entnommen werden!! Wirklich tot ist ein Mensch aber erst, wenn Atmung und Herz völlig ihre Tätigkeit eingestellt haben.. Organe von einem wirklich leblosen Körper, also einer Leiche, sind nicht mehr zur Transplantation geeignet!! “
   Cyt.:“Usunięcie narządu powoduje w rzeczywistości śmierć = morderstwo ! Dla celów deportacji organowej leżące na stole operacyjnym ciało z “umarłym pniem mózgowym ” jest cięte piłą od gardła do kości łonowej. Z tak otwartego ciała, polewanego lodowatą wodą zostają wycięte poszczególne organy wewnętrzne jak nerki, wątroba, płuca, oczy i wreszcie bijące serce .Po tym następuje rzeczywista śmierć pozostałej fizycznej powłoki pacjenta podczas gdy pobrane organy dalej żyją.”
   Dowód nr.4
   link: raport: “Organe spenden? Besser nicht! ,”Organy podarować? Lepiej nie!” http://www.youtube.com/watch?v=-VKkTzeFHOk&feature=related
   Dowód nr.5
   link: “Zwiefel um Hirntod”, (“Wątpliwości co do śmierci mózgu” )
   Pobieranie narządów jest krwawym, niegodnym zabijaniem i wypatroszeniem !
   Członek SPD Bundestagu dr Wolfgang Wodarg, lekarz z zawodu, (…) obserwator usunięcia narządów uzasadniał : Cyt.: „takiego widoku pola bitwy, podobnej sceny, nikt nie miałby odwagi oglądać.”… „Chirurdzy stoją często na matach lub kocach ze względu na krew i wodę zalewającą podłogę. W rzeczywistości: utrata krwi podczas cięcia wciąż żywego organizmu, krążącej od gardła do kości łonowej i późniejszego patroszenia narządów prowadzi do niemal całkowitej utraty krwi pozostałej fizycznej powłoki.”
   “Die Organentnahme bewirkt erst den eigentlichen Tod = Mord!” Zu Zwecken der Organentnahme wird der auf dem OP-Tisch liegende Körper des „Hirntoten“ von der Kehle bis zum Schambein aufgeschnitten bzw. aufgesägt. Nachdem in den dadurch aufgeklappten Körper Eiswasser gegossen worden ist, werden die einzelnen Organe herausgeschnitten, wie z.B. die Nieren, die Leber, die Lungenflügel, die Augen und zuletzt das noch schlagende Herz. (s. Videobericht hierzu) Danach bzw. dadurch tritt der eigentliche wirkliche Tod der ausgewaideten körperlichen Hülle des Patienten ein (s. Video), während die entnommenen Organe weiter leben. Organentnahme ist blutiges, unwürdiges Schlachten und Auswaiden! Dem SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. Wolfgang Wodarg, von Beruf Arzt, wurde die Bitte abgelehnt, als Zuschauer einer Organentnahme beizuwohnen. Begründung: „Die einem Schlachtfeld ähnelnde Szene sei keinem Zuschauer zuzumuten.” Die Chirurgen stehen wegen der Blut- und Wasserüberschwemmung des Fußbodens häufig auf Matten oder Tüchern. In der Tat: Der Blutverlust beim Aufschneiden eines noch von der Blutzirkulation durchpulsten lebenden Körpers von der Kehle bis zum Schambein und das anschließende Ausschlachten von Organen führt fast zum totalen Blutverlust der körperlichen verbleibenden Resthülle.”
   Cyt.:“Ciała umierających dawców organów i tkanek są bezlitośnie wykorzystywane, podczas gdy dusza drży w stanie śmiertelnej walki i potrzebuje scalenia swej substancji z całego ciała by móc spokojnie odejść. Wtedy czuje z przerażeniem, jak ciepłe organy są usuwane z ciała z cząstką jej samej . (…)”
   Die Leiber der Sterbenden werden gnadenlos ausgeschlachtet, während die Seele im Todeskampf zittert und ihre Seelensubstanz zusammenzuklauben genötigt ist, um ihren Seelenleib im Jenseits wieder voll funktionsfähig in Empfang zu nehmen. Diese Seelen empfinden mit Schrecken, wie ihrem Leib die warmen Organe entnommen werden.
   Razem z branżą farmaceutyczną, która osiąga ogromne zyski z wieloletniego leczenia osób poddanych transplantacji organów, powiązany cały kartel ((od organizatorów , zamawiających organy , operatorów , dystrybutorów , transportu, linie lotnicze, kasy chorych, itp) robi nachalną kampanię reklamową transplantologii jako charytatywnego ofiarowywania organów do przeszczepów.
   W szczególności przemysł farmaceutyczny osiąga niebotyczne zyski od biorców narządów. Biorcy narządów są skazani na ciągłe branie leków przeciwko odrzutom przeszczepów. Miesięczne koszty medykamentów dla jednego biorcy sięgają od tysiąca do kilku tysięcy euro. Realizacja idei transplantologów, uczynienia znaczącego kroku w kierunku pokonania śmierci związana jest z praktykami na granicy prawa lub wyraźnie nielegalnymi np. przez fundacje.
   Viele Profiteure im Transplantations(un)wesen. Zusammen mit der Pharma-Industrie, die an den Transplantierten, die ja lebenslange Dauerpatienten sind, extrem viel Geld verdient, ist hier ein Kartell (aus Organisatoren, Organbeschaffern, Operateuren, Verteilern, Transportwesen, Fluggesellschaften, bezahlenden Krankenkassen etc.) entstanden, das Informationen nur dann fördert, wenn sie Werbung für Organspende darstellen. Sonst tut man alles, um die Öffentlichkeit nur in eine Richtung zu beeinflussen.” Vor allem die Pharma-Industrie verdient enorm an Organempfängern. Die monatlichen Medikamentenkosten betragen tausend, wenn nicht tausende Euro. Hier und da müssen versagende eingesetzte Organe durch wiederum neu beschaffte Organe ersetzt werden! Kassierer, Gewinner ist der Transplantationsmediziner, der seinen Traum, den Tod zu besiegen, einen wesentlichen Schritt näher gekommen ist… Erg.: Daher verwundern grenzlegale oder klar illegale Praktiken der Organakquise z.B. durch die ‚gemeinnützige’ DOS-Stiftung nicht (s. Bericht über den ‚König der Organakquise„
   Wobec powyższego pobieranie organów jest usankcjonowanym prawnie mordem, ubojem rytualnym, współczesnym kanibalizmem. Uruchomiona została podstępna machina śmierci w celach populacyjnych poprzez żerowanie na szlachetnych przesłankach ratowania życia ludzkiego lecz kosztem ogromnego cierpienia ciała, umysłu i duszy dawców.
   Poniżej opis zdarzenia, które zainspirowało i zmobilizowało przedstawicielki Obywatelskiego Ruchu Oporu do uzupełnienia skargi do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.
   W niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 r. kierowca motocykla zasłabł na drodze z Niedźwiady do Świeryża, k.Łowicza i znalazł się na polu porośniętym pszenicą. Łagodny zjazd na pobocze, które nie było rowem, (jak podaje Nowy Łowiczanin) i zatrzymanie motocykla na miedzy, granicy sąsiadujących ze sobą pól, zamortyzowało siłę uderzenia. Z chwilą dotarcia do miejsca zdarzenia M.Bejda zobaczyła dwie osoby leżące na polu w pobliżu motocykla.Podbiegła do nieprzytomnego kierowcy motocykla, który miał na głowie i szyi kominiarkę. Kaski ochronne motocyklistów były już zdjęte przez osoby, które wcześniej przybyły na miejsce zdarzenia i zajęły się poszkodowanymi w wypadku. Ostrożnie zdjęła kominiarkę Z pomocą obecnej tam młodej kobiety ostrożnie zdjęła kominiarkę i przyłożyła swoje ręce na głowę motocyklisty. Po około minucie poszkodowany odzyskał przytomność i zapytał czy z pasażerką jest wszystko w porządku. Na to obecni świadkowie potwierdzili, że jest z nią dobrze, jest przytomna. M.Bejda nieustannie trzymała ręce na głowie poszkodowanego i podtrzymywała jego głowę nawet podczas przenoszenia go na nosze przez dwóch ratowników i lekarza. Na miejsce zdarzenia przyjechały dwie karetki pogotowia ratunkowego, policja, straż pożarna. Jedna karetka pogotowia zabrała pasażerkę motocykla do szpitala w Łowiczu a na miejscu pozostała karetka w której znajdował się kierowca motocykla.
   M.Bejda opuściła miejsce zdarzenia z przekonaniem, że akcja ratunkowa została zakończona i poszkodowany również trafi do szpitala w Łowiczu. Przedłużający się postój karetki pogotowia z poszkodowanym zaniepokoił nie tylko M.Bejda ale również wielu mieszkańców Świeryża, którzy gromadnie obserwowali bezczynność służb ratowniczych. Podeszła do kierowcy karetki pogotowia, który poinformował ją że oczekiwany jest przylot helikoptera ratunkowego z Łodzi. M.Bejda wyraziła obawę o dalszy los poszkodowanego: skoro poszkodowany jest przytomny, oddycha prawidłowo to nie pozwoli aby został dawcą organów , bo powszechnie znana jest w Niemczech afera z handlem organami ludzkimi z Polski a zwłaszcza od motocyklistów. Takie zastrzeżenie i prośbę o dopilnowanie aby nic złego nie stało się z uratowanym przez nią mężczyzną M.Bejda skierowała również do policjantów siedzących w samochodzie, stojącym tuż za karetką.
   Niebawem nadleciał helikopter. Widoczna była nerwowość wszystkich służb, których bezczynność śledzili zgromadzeni mieszkańcy jak też M. Bejda i T. Wojda, które głośno skandowały: “Nie damy Polaka na narządy, “Dość uśmiercania Polaków na narządy!“ M.Bejda dodatkowo posługiwała się aparatem fotograficznym, zastrzegając że o tej akcji dowie się cały świat ! Mieszkańcy nie kryli swego oburzenia na przewlekłość akcji a nawet potwierdzali, że w Polsce powszechnie znany jest proceder, trwający już od ponad 20 lat przeznaczania ofiar wypadków a zwłaszcza z udziałem motocyklistów na organy do transplantacji. W karetce pogotowia trwały jakieś przedłużające się negocjacje z pacjentem, który zapewne nie zgadzał się na transport helikopterem, bo słyszał rozmowę M.Bejda z kierowcą karetki jak też okrzyki obu przedstawicielek Obywatelskiego Ruchu Oporu.
   Policjanci próbowali usprawiedliwiać przestój oczekiwaniem na przyjazd rodziny z pobliskich Zdun. Gdy T.Wojda zapytała jednego z policjantów, czy już przyjechała rodzina, usłyszała groźbę ukarania mandatem a inny policjant nakazał odsunięcie się i sięgnął ręką po broń a także straszył wysłaniem do Sochaczewa (szpital psychiatryczny). W tym momencie T.Wojda oznajmiła zgromadzonym, że za troskę o poszkodowanego policjant zastosował bezprawną groźbę karalną. Poszkodowany nie miał podłączonej żadnej aparatury, żadnej kroplówki, był przytomny, oddychał normalnie, więc po co przyleciał helikopter? Dla Basi z Kutna nie było helikoptera, bo nie było zapotrzebowania na organy do przeszczepu a tutaj widać wszystko pasowało ale za dużo było świadków i widzów.
   Dowód nr.6
   link; “Dwoje poszkodowanych w wypadku motocykla”. http://www.lowiczanin.info/bezpieczenstwo/z-policji/-Dwoje-poszkodowanych-w-wypadku-motocykla/
   Dzisiaj, 13 kwietnia, do groźnego wypadku drogowego doszło w Świeryżu II (Gmina Łowicz). Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn, na prostym odcinku drogi wjechał do rowu motocykl marki Honda, którym jechały dwie osoby, obie są mieszkańcami powiatu łowickiego. Zostały zabrane do szpitali – kierowca – 41 latek – śmigłowcem LPR „Ratownik 16” do szpitala w Zgierzu, a jego 26-letnia pasażerka karetką do szpitala w Łowiczu.
   Dowód nr.7
   link; “6-miesięczna Basia z Kutna zmarła po szczepieniu, ujawniono oburzające wytyczne dla polskich lekarzy”. kefir2010.wordpress.com/2014/01/16/6-miesieczna-basia-z-kutna-zmarla-po-szczepieniu-ujawniono-oburzajace-wytyczne-dla-polskich-lekarzy/
   Dodatkowo informujemy:
   Po wysłaniu korespondencji do Szanownego Pana Prokuratora, Urząd Ochrony Niemiec dopuścił się zastraszania i bezprawnych gróźb wtargnięcia do mieszkania w Niemczech, jednej z autorek skargi, Marii Bejda.
   Jednocześnie w Polsce, w Łowiczu nastąpiła próba zamachu na dobro chronione prawem, siedzibę Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi , OBYWATELSKI RUCH OPORU, którym jest mieszkanie Teresy Wojda, współautorki korespondencji do Szanownego Pana Prokuratora.
   Opisy bezprawnych działań i prób zastraszania M.Bejda oraz skarga na próbę zamachu na siedzibę naszych organizacji zostały szeroko upublicznione w internecie przez Andrzeja Szuberta i Piotra Beina oraz na forach społecznościowych.
   Dowód nr. 8-13
   link; “Szykany dla Polek – patriotek za obronę Polski “ grypa666.wordpress.com/2014/03/30/szykany-dla-polek-patriotek-za-obrone-polski/
   Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Stowarzyszenia i Obywatelskiego Ruchu Oporu,
   Odpowiedź Bejdy na szykany kripo
   Szykany dla Polki-patriotki w Niemczech za skargę w obronie Polski
   Niemiecka policja kryminalna, władze bezpieczeństwa Niemiec i polski pejsbuk FB
   Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim
   Dowód nr.14-16
   link: “Niemiecka policja kryminalna,władze bezpieczeństwa Niemiec i polski pejsbuk FB.” opolczykpl.wordpress.com/2014/03/29/niemiecka-policja-kryminalna-wladze-bezpieczenstwa-niemiec-i-polski-pejsbuk-fb/,
   Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim,
   Niemiecka policja kryminalna kontroluje polityczne wpisy Polaków na FB – pejsbuku
   Z poważaniem
   Maria Bejda, Teresa Wojda
   Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
   Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
   OBYWATELSKI RUCH OPORU

   Polubienie

    

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: