RSS

SENSACJA ! METRYKA URODZENIA TO PAKT Z DIABŁEM !

19 Paźdź

Reklama ministerstwa finansów ujmuje “kowboya”do kasowania “złotego runa” z “bydla roboczego”, chociaż na broszurce wydanej przez tą prywatną firmę zarejestrowaną w Waszyngtonie, jest informacja: “Broszura ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa”.

WAŻNA INFORMACJA !!!

Dodatkowo jest tam informacja o podatkach od osób fizycznych a przecież podatnicy dla nich, w ich systemie są jako „osoby prawne” a więc nie są stroną. Stronami w geszefcie podatkowym jest prywatna firma finansowa urzędu skarbowego i osoba prawna wykreowana przez system.Ten geszeft robiony jest jednak na szkodę trzeciej strony, która jest osobą fizyczną i o czym wyraźnie informuje „kowbojska” broszura z prywatnej firmy Ministerstwa Finansów.

Link:”Jesteście korporacją (pisaną dużymi literami) i dlatego można was sądzić wg.prawa morskiego”

https://www.youtube.com/watch?v=9luVVUVU_qE

Czym jest Metryka Urodzenia ?

von deutschelobby

Dokumentacja Twojego Urodzenia powinna by była być szczera i przejrzysta, ale zamiast tego ta dokumentacja stanie się bardzo szybko najbardziej kompleksowym i najbardziej tajemniczym śladem/tropem papierowym, którego nie można sobie wyobrazić.

Już ten pojedynczy fakt pozwala przypuszczać długą historię korupcji w ścisłym powiązaniu z urodzeniem i przebiegu narodzenia się. Ten faktycznie przeprowadzony i w większości zatajony przed nami przebieg zawiera labirynt tajemniczych trustów (poręczycieli) i różne części ustaw i przepisów prawnych, które wszystkie mają na celu ściągnąć Twoje DZIEDZICTWO na Twoim Kraju.

Współczesna „metryka urodzeniowa“ powstała początkowo jako „Settlement Certificate“ = Certyfikat – Porozumienie, który został od 1837 wystawiony, żeby całkiem oficjalnie zebrać wszystkich Biednych Ludzi, (the Poor, the Paupers, spójrz również na P w każdym paszporcie u góry po prawej obok fotografii !!! ) pod pozorem gwarancji kilku podstawowych praw jako korzyści z dobroczynności i świadczeń.

W zamian za to, zobowiązują się wszyscy biedni (rzekomo) zgodzić się z tym, że otrzymują status „prawomocnego posiadania“, status „prawomocnego niewolnika“, również znanego jako „sługi do przeszkolenia“ i „poddanego“.

Miejsce urodzenia dziecka było więc jego „miejscem za-siedlenia“ i jego „miejscem umowy“ na którym rozpoczął się jego (rzekomo) prawomocny i dobrowolny ZWIAZEK. Z kolei jest „Settlement“,“zasiedlenie“ i „umowa“ równoznaczne z „dobrowolną plantacją niewolników“. Od roku 1933 zadecydowano poprzez zarządzenie/statuty, że wszyscy ludzie świata zachodniego potrzebują metrykę urodzenia i podatkowy numer identyfikacyjny.

W końcu od roku 1990 poprzez Zjednoczone Narody (ONZ) i WHO – światową organizację zdrowia, środkiem „Konwencji Ochrony Praw Dziecka“, proces ten do „prawomocnego“ zniewolenia, który został przeprowadzony przez metrykę urodzenia stał się międzynarodowy.

Cały ten proces z metryką urodzenia jest od tego czasu międzynarodowym systemem „Settlement“- „Zasiedlenia“ i „Umową do dobrowolnego zniewolenia“. Kiedy się urodzisz ( jest Tobie Twoje Zycie podarowane), to po pierwsze jest przygotowany „Record of Live Birth“ czyli „Oznaczenie Twojego żywego urodzenia.Jest to Twój „prima facie“ = dowód na to, że masz życie, że żyjesz. Jest to Twój „Affidavit of Live“, Twój „Affidavit Zycia“, czyli „Zaprzysiężone Potwierdzenie na to, że Ty żyjesz i zawiera to szczegóły, które Twój „Stan życia“ absolutnie identyfikuje i stwierdza.

W Oficjalnym Rejestrze zaznaczone jest dane Ci imię, Twoje nazwisko, twoje zapisane imię, jako jednorazowy „tytuł“ , w sensie Jan/Max Twojego DZIEDZICTWA części gruntu. Autogram, podpis Twojej Matki stwarza pierwotne Pochodzenie Twojego Dziedzictwa, twojego majątku/gruntu (grunt/DZIEDZICTWO musi najpierw istnieć, zanim może być założone POWIERNICTWO/TRUST).

Twoja Matka i to państwo są więc według obowiązujących przepisów, Trusttees – Powiernikami w jednym „expressed – wydrukowanym oficjalnymi Powiernikami i tym popieranym, korzystającym z tego powiernictwa jesteś Ty.

Jesteś więc „Holder in Expectancy – „właściciel w oczekiwaniu“ Twojego DZIEDZICTWA/gruntu, który zostanie Ci przydzielony, jeśli osiągniesz wiek dojrzałości czyli najpóźniej z Twoimi 21-letnimi Urodzinami. Twoje pierwotne powiernictwo, Twój Oryginalny Powiernik powinien dobrze o Ciebie dbać i Tobie służyć, ale …. .

Wkrótce po Twoim Urodzeniu jest przekazane Twoim Rodzicom, że musisz zostać zarejestrowany. Ale tak po prawdzie nie istnieje na to żaden prawny i ustawowy obowiązek, kiedy to państwo z przyczyn, których otwarcie nie ujawnia i które to zawsze zostają zatajone, jest bardzo zainteresowane tym, żebyś był zarejestrowany. W obustronnym porozumieniu z eklestiastycznym/ kościelnym prawem ESTATE GRUNT, DZIEDZICTWO może być utrzymywane przez mężczyznę/man. Ale Twoja Matka była pytana przy Twoim urodzeniu o nazwisko panieńskie, przez co stworzono „macierzyństwo“.

(Spoglądając na to z prawnego punktu widzenia „macierzyństwo“ może być prawne albo Pierwsze jest stanem prawnym matki, która daje życie legalnemu dziecku, podczas gdy ostatni warunek/ stan matki jest sytuacją, w której daje życie dziecku nielegalnemu. Macierzyństwo jest zawsze pewne, kiedy ojcostwo tylko może być przyjęte albo przypuszczalne. Bouviers Law Dictionary 1856 ED.).

Ponieważ ta (Twoja) Matka jest przy wystawianiu tego /Twojego potwierdzenia żywego urodzenia pytana celowo o nazwisko panieńskie i ten (Twój) Ojciec nie jest wpisany i przy czym „nieznany“, jesteś naturalnie urodzonym dzieckiem i z tym dzieckiem nieprawnym (nieprawny bękart), z nieznanym ojcostwem“.

Następstwem jest to, że nie masz żadnego rodzicielskiego powiernika swojego dziedzictwa/gruntu. Dlatego podczas przebiegu Twojej rejestracji przy państwie wnosi jeden „INFORMUJACY“ ( bez wiedzy Twoich rodziców) sprawę oskarżenia/obwinienia z powodu Twojej nielegalności.

INFORMUJACY : jedna osoba, która ( inform against someone = kogoś denuncjować, oskarżać.Ten „Status Aktu Dziecka“ z roku 1969 stwierdza: „For the purposes of this Act marriage includes a void marriage.“ Zgodnie z celem i zamiarem tego aktu/przepisu zawiera on pojęcie małżeństwa również jako małżeństwo nieważne.

Wskutek tego jesteś legalnym bękartem, bez praw.(Bastard: 4. Biorąc to pod uwagę jako „nullius filius“, (łac. żadny prawny syn, potomek), to żaden bękart nie ma dziedzicznej w sobie krwi i poprzez to nie może otrzymać żadnego dziedzictwa. Zobacz również do tego Bouviers Law Dictionary, 1856 Ed.)

Dlatego wynika z tego, że Twoje dane Ci imię (your given name,Twój TYTUŁ zarejestrowany jest w registrze w kolumnie martwych urodzeń ( „stillborn=martwe urodzenie). ( Urodzone martwe dziecko jest niezdolnym do życia dzieckiem, chyba, że przeżyje ono tak długo, dopóki to przypuszczenie prawne/przepisu zostanie faktycznie obalone, wtedy może DZIEDZICZYC, przyjąć swoje DZIEDZICTWO. Zobacz również Black ́s Law Dictionary, 2nd Ed.).

Jak długo to się nie stanie, może państwo prawnie domagać się Twojego DZIEDZICTWA. Robi Ciebie przy tym jako „Podopiecznego Państwa“. (Word of the State) w jednym „dziedzictwie życia) Foreign Situs Trust . (ESTATE: To „DZIEDZICTWO życiowe“ jest porównywalne do usufruct Prawa Cywilnego. Zobacz do tego Bouviers Law Dictionary ́, 1856 Ed.) „Jointure“ (joinder =połączenie ) jest podobne do „usufruct“ = prawa otrzymywania dochodów z własności (majętności) posiadania ziemskiego kogoś innego.

Ten (Twój) „ zapis żywego urodzenia“ i ten dowód od urzędnika stanu cywilnego/ urzędnika rejestrującego, są używane do tego, żeby w wykreowaniu i oficjalnego wystawienia certyfikatu powstało „świadectwo urodzenia z przepisaniem długu“ tak, że Twój tytuł posiadacza jest w Twoim imieniu uznany jako zabezpieczenie do narodowego zadłużania państwa. Jest to potwierdzenie przyjęcia towaru jako niemowlęcia, jako dostarczony towar.

(SPIS DOMU TOWAROWEGO : Potwierdzenie przyjęcia towaru uważany jako dokument z TYTULEM z możliwością użycia go jako handlowy instrument, często używany do finansowania z tym inwentarzem jako zabezpieczenie. Zobacz również do tego Black ́s Law Dictionary, 7th. )

W tym samym czasie, ten konwertujący BOND (ZOBOWIAZANIE) przepisuje długi Twoim Tobie nadanym imionom i nazwiskom rodzinnym na nazwę handlową. Tylko przedsiębiorstwa/firmy mają swoje „imiona“ (nazwy).Ta „legalna osoba“ „prawna osoba“ została poprzez państwo jako „dziecko wyborców“ stworzona przez „rodzicielskie przedsiębiorstwo“. (Notatka: poprzez to, że rodzice przeszli przez taki sam etap, jak otrzymali swoje metryki urodzenia: ich „małżeństwo“ przy tym nie może być niczym innym niż „zezwoloną fuzją“ dwóch pojedynczych przedsiębiorców).

Przepisanie długu zostaje sprzedane do Banku Swiatowego. BIZ – Bank do międzynarodowego wyrównywania płatności (ang. BIS=Bank for International Settlement, stworzony został w 1931 roku przez Watykan), jako główny twórca TRUSTU/Powiernika. Twoja waga w uncjach na oznaczeniu żywego urodzenia określa Twoją wartość rynkową w relacji do złota. Twoje przypisanie długu staje się zarejestrowanym potwierdzeniem, które używa ministerstwo finansów jako zabezpieczenia do pożyczek państwowych, wskazówek skarbowych, wymiany skarbowej, rachunków państwa.

W ten sposób i na tej drodze zostajesz spieniężony. Ludzie („OSOBY“) są prawdziwym KREDYTEM NARODU. I jak zawsze w tym skorumpowanym systemie „kredyt ludzki“ efektywnie wchodzi w rachubę dla systemu i państwo jest niczym innym jak kapitałem ludzkim, albo „Livestock = stadem bydła“. Jeśli równocześnie Państwo „osoby prawnej“ jako jego „dziecko“, jako jego państwowy podopieczny może je wykorzystywać i z wyrwaniem dla siebie, jak tylko „Inwestycja“ państwa jest zagrożona, to jest to jednak największa wartość, którą państwo ze swojej stworzonej „osoby prawnej“ może wygrywać, którą to „dojrzali“ pracujący dorośli dla niego wygospodarowywują.

Sprawcy za kulisami tego złudzenia wiedzą, że Ty pewnego dnia będziesz mógł odkryć prawdę i następnie będziesz mógł pójść z Twoim „Power of Attorney“ – Twoje „Pełnomocnictwo“ ( Inwokacja – Bóg) i móc je od wieku 18 lat ogłosić albo zaprzysiąc.Property Law Act 2007, Section 22.(1)„Person between 18 and 20 Years may do certain things,…(c) accept appointment, or act, as an attorney, 22.(2)…has the same effect as if the person were 20 years old.”

Krótko mówiąc: Ty możesz być w swojej pełnoletności czy też w swoim pełnomocnictwie (poczytalności) już od 18 roku, jeśli Ty odpowiednio ogłosisz Twój własny „Power of Attorney“ do odpowiedzialności. Jeśli „Oni“ mówiąc zresztą prawnie osiągnęli, w prawnym sensie myślowym „zabójstwo“, to z kolei mogą „oni“ Twoje „dziedzictwo/grunt zmarłego“ przejąć dla siebie, które składa się z Twojego majątku i z Twojej osobistej własności (Twoje życie).

Dlatego też osoba prawna jest w sensie przepisów ( a „vessel“ ) = naczyniem (statkiem) na którym państwo reklamuje sobie prawo bezpieczeństwa poprzez papier metryki urodzenia z przepisaniem wszelkich długów.Skoro tylko osiągasz pełny prawny i przepisowy wiek, to stajesz się Mistrzem Mr/MRS/Ms = po polsku Panem albo Panią tego „naczynia“. Twoje żyjące “Ty” wyjechało więc „na wysokie morza“ czy też do morza i stoi odtąd pod „Jurysdykcją Morskiej Admiralicji“, które znane jest również jako „Prawo morskie“.

Jeśli więc Ty powyżej siedmiu lat uważany jesteś za zaginionego na „wysokim morzu“, to wtedy poprzez sąd morski uznany zostajesz prawnie i przepisowo, jako martwy. Jest to ta sama procedura, która jest stosowana dla statków i marynarzy, którzy rzeczywiście na wysokich morzach zaginęli i albo więcej niż siedem lat nigdy się więcej nie pojawili.

Ale Ty być może „dobrowolnie i bezpłatnie“ postradasz i utracisz Twoje dziedzictwo. Jak Ty to robisz? Całkiem prosto: w tym kiedy Ty być może zaczynasz pracować i przy tym dajesz się zarejestrować jako podatnik z Twoim „Podatkowym numerem identyfikacyjnym“. Tak czy tak przekazujesz swój spadek na Tobie stworzoną „osobę prawną“ przez to, że się dałeś zarejestrować jako „accomodation party“ – część (partie), która otrzymała dokumenty.

Jeśli wybierzesz decyzję co do tego, żeby Ciebie zarejestrować nie jako „osobę prawną“, to z kolei jest z punktu widzenia system „ jednym z naczyń/statkiem zagubionym na wysokim morzu i będziesz po siedmiu latach uznany znowu za „zmarłego“. Może być tak, że kiedy poprawnie ułożyłeś i oznajmiłeś testament i oświadczenie woli, z którego wynika, kogo uznałeś do administracji (zarządzania) w Twoim sensie i według Twojej woli Twoje dziedzictwo i twoje powiernictwo majątku – Twoje powiernictwo.

W przeciwnym razie oficjalny powiernik (The Public Trust) złoży wniosek w Sądzie Rodzinnym, o administrację Twojego trustu, Twojego powiernictwa. (np. ang. Under the „Protection of Personal and Property Rights Act 1988.)

Pod pierwszym „suwerennym“ Public Trust agreement“ – „Oficjalna umowa powiernictwa“, tym który został podstawiony Twojej matce ( o którym nie wiedziała w najmniejszym stopniu co robi!) .Ty byłeś jedynie popierany i korzystający, podczas gdy Twoja matka i Państwo byli włączeni jako Państwowi urzędnicy i współpracownicy służb oficjalnych są do tego zobowiązani, żeby pracować dla Twojej korzyści i ochraniać Twoje Prawa. Przy czym mają oni Fiduciale powierniczą odpowiedzialność ( A Fiduciale responsibility) do czynienia.

Ale pod nowym „Foreign Situs Trust“ rząd staje się popieranym i korzystającym z Twojego powiernictwa majątkowego i będziesz sam powiernikiem i do tego zobowiązanym, żeby pracować dla powiernika, więc znaczy to:  POWIERNIK PŁACI ZAWSZE. Państwo postawiło wszystko na głowie. Ludzie są więc przez to współpracownikami państwa jako dłużnicy prywatnego systemu bankowego, który napędzany jest i utrzymywany poprzez „Private Bar Associaton“ Guild (Law Society) czyli poprzez prywatne Gildie i Izby Prawnicze !

Podczas gdy Ty teraz działasz i „reagujesz“ jako powiernik Zagranicznego Powiernictwa ( Foreign Situs Trust) pod Twoim przekształconym przedsiębiorstwem ( Foreign Situs Trust) pod Twoim przekształconym przedsiębiorstwem ( = do nazwiska przekształconego nazwiska rodowego = Firma/Przedsiębiorstwo ) NAZWISKIEM, otrzymujesz stale „oferty“ w formie rachunków, które to współpracownicy państwa zobowiązani są płacić.

Ale to całe złodziejstwo i rabunek Twojego DZIEDZICTWA i majątku opierają się na fałszywych insynuacjach, założeniach i przypuszczeniach. Te nigdy nie mogą być rzeczowo i rzeczywiście udowodnione. Fundamentalny błąd polega na tym, że warunkiem do tego jest, że metryka urodzeniowa może być wystawiona, dopiero kiedy mężczyzna albo kobieta musi być urodzona na lądzie, czyli na ziemi, na kuli ziemskiej.

Widocznie nie jesteś rzeczywiście martwy, więc Ty masz jeszcze również życiowe prawa na gruncie ziemskim i na kraju. Ty jesteś z „nadania właścicielem“ = „Holder of due course“ Twojego dziedzictwa i Twojego Tytułu. (Pod Cestui Qui Vie Act z 1666 zwie się to całkiem jasno: „If the supposed dead MAN proves to be alive, then the title is revested.“)

Jeśli za zmarłego uważany człowiek/man objawi się życiu, to jego Tytuł, niezniszczalny Tytuł jest znowu przywrócony. Przypomnij sobie o tym, że masz „urodziny“, w którym to dniu zostałeś urodzony przez Twoją matkę na tej Sztucznie stworzona „Osoba prawna“ natomiast ma tylko jedną „Datę urodzenia“, czyli datę, przy której „Osoba Prawna“ wpisana jest do wielkiego registru poprzez urzędnika Urzędu Stanu Cywilnego/ urzędnika rejestrującego. Powszechnie przyjęta jest ta rejestracja rzeczywiście pod inną datą !!! (Spójrz na swoją metrykę urodzenia)

Pewna maksyma prawa brzmi : „Ten, który nie dochodzi swoich praw nie ma ich wcale“

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

* Foreign-situs trust refers to a trust created under foreign law. Such trusts are treated as a non – resident individual for federal tax purposes and therefore has no significant income-tax benefits. They are usually subject to greater reporting requirements than a domestic trust. Foreign-situs trust is also used as a means of asset protection as the creditors cannot easily reach the foreign trust’s assets. Foreign-situs trusts are also called foreign trusts or offshore trusts.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Przypisek : Wprawdzie ta informacja opiera się głównie na prawie angielskim i ojcostwo jest wpisane w metrykach niemieckich i w wielu krajach europejskich, ale możemy się o to założyć, że w tym SYSTEMIE istnieje jakiś parszywy trik, który stwarza SYSTEMOWI jego zażyczony sobie stan.

Tłumaczenie : Nieustraszona

Reklamy
 
1 Komentarz

Opublikował/a w dniu 19 października 2015 w Bez kategorii

 

One response to “SENSACJA ! METRYKA URODZENIA TO PAKT Z DIABŁEM !

 1. wojdabejda

  20 października 2015 at 23:02

  Administracja Neon 24 kasuje komentarze !!!
  Szanowni Państwo !
  Jako autorki postów nie usunęłyśmy żadnych komentarzy spod naszych artykułów !
  Dokonali tego administratorzy Neon 24, pomimo,że np. komentarze pod pseudonimem „Vandal” nie były obraźliwe, nie naruszały zasad a były merytoryczne.
  „Vandal”, który stwierdził, że gdy dwa lata temu pisał o prawie kanonicznym, to uznano to jako bajkę….
  Domagamy się przywrócenia wykasowanych komentarzy.
  Maria Bejda, Teresa Wojda
  POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU
  nadużycie link skomentuj usuń
  LOWPORO 20.10.2015 20:56:36
  Nieustraszona lekarka medycyny naturalnej komentuje:
  No właśnie dlatego, że mafia wcale nie jest taka głupia, żeby w razie draki zawsze mogła się wykręcić, że respektuje prawa ludzkie , a to że banda oszustów, złodziei i morderców w korporacyjnych „rządach” robi za pomocą „prawa” geszefty na głupich, no to jest właśnie tak jak jest czyli na zasadzie „cichego przyzwolenia” i zasadzie „chcącemu nie dzieje się krzywda” !

  Jeśli „wyborca” oddaje swój „głos” w kabarecie wyborczym, to praktycznie oddaje odpowiedzialność za swoje życie, bo jak to się popularnie twierdzi – „dzieci i ryby głosu nie mają” !

  Wiara w ” dobrych opiekunów” marionetek korporacyjnych w firmie „rządowej” jest taką samą wiarą, jak w zbawienie wieczne sprzedawane w firmach kościelnych !

  Znowu powtarzam, że głupota ludzka jest najtańszym surowcem, z którego robi się największe pieniądze.

  Kto głupi ten wszystko kupi i złapie się na jakikolwiek „haczyk” żydowskich kramarzy i lichwiarzy.!

  Nie wolno nie doceniać aktorskich talentów tego wewnętrznego wroga grającego doskonale na emocjach ludzkich i trzeba koniecznie przyjrzeć się dokładnie jego papierowym trikom werbunkowym, którymi bandziory zapewniają sobie stałe dochody i luksusowe życie śmiejąc się w kułak z głupich gojów, co to uwierzą we wszystko, co jest przez nich anonimowo nabazgrane i bezprawnie wrzucane do skrzynek pocztowych !
  nadużycie link skomentuj usuń
  LOWPORO 20.10.2015 21:00:52
  —— ZAWSZE Was czytam ! .
  Złakniona jestem słowiańskiej , moralności ,oczywistości. Dobrze ,że jesteście !, że chce wam się być ! WALCZYĆ ! .

  Słowiański duch TRWA DZIĘKI WAM -lżej na duszy !.

  ———— PRZYTULAM :)) jak siostra 🙂
  nadużycie link skomentuj usuń
  ninanonimowa 20.10.2015 21:18:30
  Komentarz nieustraszonej lekarki i T.Wojda umieszczony na łowickim portalu :
  Oj, słyszę, że pejsate trole internetowe wyją „ajwaj”, bo jak uderzyć w ich geszefiarski „stół” z przekrętami talmudycznego bezprawia, to zaraz się odzywają ich „nożyce”. Nic tu po okupanckich parchach i ich geszeftach obcej administacji grabiącej i terroryzującej bezprawnie,bo wszystkie te parchate geszefty musiały ogłosić upadłość handlową i czort z wami na drogę donikąd albo do Birobidżanu !

  Wcześniejsi patrioci też już wiedzieli, co jest grane i niewzruszali się anonimowymi papierzyskami zaborczych „urzędów” sprawiając rozlazłym jak wszy po gaciach parchom ostry łomot :

  I w tym współczesnym „geszefcie” na Łowicz zatajone jest nazwisko jego „szefa” z powodu wrodzonego tchórzostwa parchów, którzy od wieków wysysają krwawicę z całego narodu polskiego, a teraz to planują skok na całą ziemię „podatkiem” katastralnym !

  #24 Geszeft 2015-10-19 10:38
  Cytuję Kaliński:
  to marionetka!

  Żydowski geszeft zarejestrowany w Waszyngtonie:
  URZAD MIEJSKI W LOWICZU

  L D-U-N-S® Nummer 424095548
  L Geschäftssitz Pl. Stary Rynek 1
  L Postleitzahl 99 400
  L Postalische Stadt Lowicz

  Land Poland
  W Länder-Code 616

  Postfach Stadt
  L Telefon Nummer 468309151
  W Fax Nummer 468309160

  Name Hauptverantwortlicher BRAK NAZWISKA „SZEFA” !!!
  W Tätigkeit (SIC) 9111

  Niejaki „Kaliński” grający rolę burmistrza Łowicza to :

  #23 Kaliński 2015-10-19 10:35
  to marionetka! Nic nie wygrał, bo został namaszczony przez zydowstwo w sfałszowanych wyborach do dalszego niszczenia miasta w ramach prywatnej firmy jaką jest urzad miejski w Łowiczu, który tak jak wszystkie nie tylko urzędy sa zarejstrowane jako prywatny geszeft w Waszygtonie !!!
  KIEDY TO WRESZCIE DO WAS DOTRZE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  nadużycie link skomentuj usuń
  LOWPORO 20.10.2015 22:16:09
  Komentarz nieustraszonej:
  ” A ja wam dam mocny podły show” …, Ludzie bajek są spragnieni,…” ,
  ha, ha,no bo cały ten show z iluzją wyboru w żydowskim teatrze geszefciarzy od „polityki” i „religii” oraz braku chęci na trzeżwe spojrzenie na rzeczywistość wokół sparaliżowało „bydłu roboczemu” instynkt samozachowawczy :


  nadużycie link skomentuj usuń
  LOWPORO 20.10.2015 22:22:45
  Komentarz T.Wojda na http://www.lowcz24
  Nie płać na:
  UPIK® Datensatz – L
  L Eingetragener Firmenname ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LOWICZU
  Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmenstei l
  L D-U-N-S® Nummer 422708477
  L Geschäftssitz Ul. Nowa 5
  L Postleitzahl 99 400
  L Postalische Stadt Lowicz
  Land Poland
  W Länder-Code 616
  Postfachnummer
  Postfach Stadt
  L Telefon Nummer 468376063
  W Fax Nummer 468376063
  Name Hauptverantwort licher
  W Tätigkeit (SIC) 6512
  Cytować
  http://lowicz24.eu/index.php/wiadomosci/l24/8238-chodnik-kosztem-miejsc-postojowych
  2015-10-20 08:24
  zachowaj sobie pieniądze na chleb dla swoich dzieci i przestań karmić bestię, żydowskie geszefty jakimi są nie tylko urzędy !!!!!!!!
  UWIERZ W SIEBIE i SWOJĄ MOC SPRAWCZĄ !
  Zgodnie z fizyka kwantową to uczucia pozytywne , uczucia miłości są 1000- krotnie większa siła ochronną, naprawiającą nas i cały świat! Zostaliśmy uwolnieni więc tylko od nas zależy jak tę wolnośc zagospodarujemy by poczuć się ludżmi świadomymi, wolnymi !
  wiecej :www.wojdabejda .wordpress.com
  Teresa W.:
  #30 wszyscy 2015-10-20 09:09
  Cytuję wszyscy:
  w akcji „zagłodzić żydowską bestię”!!!!!
  Ta zydowska bestia nie tylko w Łowiczu to papierowy tygrysek, który został pokonany! Cieszmy się! Zadziałajmy ze śmiechem zarzucając ich papierkami, które bezprawnie wykreowali….
  https://wojdabejda.wordpress.com/2015/10/19/bierzmy-przyklad-z-lowicza-w-uwalnianiu-sie-od-okupanta/
  2015-10-20 08:50
  w akcji „zagłodzić żydowską bestię”!!!!!
  nadużycie link skomentuj usuń
  LOWPORO 20.10.2015 22:42:10
  Komentarz nieustraszonej lekarki na lowicz24
  Komentarz, który podałam na Łowicz w sprawie rozbudowy koszernych rzeżni dla Polaków : „Mordercy zza biurek „podpisują” nieważnymi prawnie bohomazami, które ich jakoby zwalniają z odpowiedzialności za śmierć ludzi katowanych i zatruwanych w koszernych rzeźniach współczesnej inkwizycji żydowskiej antymedycyny, bo to jest ludobójczy geszeft! Te zdradzieckie diabły wcielone odpowiadają jednak cywilnie tu na ziemi za swoją kryminalną działalność !!!”
  Zydowski biznes śmierci na Łowicz:
  UPIK® Datensatz – L
  L Eingetragener Firmenname ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ W LOWICZU
  Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil
  L D-U-N-S® Nummer 422540133
  L Geschäftssitz Ul. Ulanska 28
  L Postleitzahl 99 400
  L Postalische Stadt Lowicz
  Land Poland
  W Länder-Code 616
  Postfachnummer
  Postfach Stadt
  L Telefon Nummer 468375613
  W Fax Nummer 468375991
  W Name Hauptverantwortlicher Grabowski Andrzej SZEF
  W Tätigkeit (SIC) 8062

  Lubię to

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: