RSS

ZAGŁODZIĆ PAPIERAMI PAPIEROWEGO WAMPIRA !

26 Paźdź


Oszczedzanie-pieniedzy-fundusze-inwestycyjne-wracaja-do-lask-121549-640x640

Łowicz, 26.10.2015r.

Drodzy Rodacy !

Polski Obywatelski Ruch Oporu podaje sprawdzony wzór listu do bezpośredniego użycia celem zablokowania wszelkich bezpodstawnych obciążeń ze strony  korporacyjnych firm pod szyldem adminstracyjnych firm iluzji “państwa”.

Wszelkie opłaty administracyjne typu czynsze, opłaty za energię, wodę, śmieci, wszelkie ubezpieczenia w tym “społeczne”, abonament radiowo-telewizyjny, rachunki za telefon, podatki od zarobków, podatki od nieruchomości, podatek VAT, ryczałtowy itp., kary, mandaty, wszelkie kredyty i odsetki, zajęcia komornicze itp., są bezprawne według prawa handlowego (morskiego) czyli wymagane od osób (podmiotów) prawnych.

W rzeczywistości wszelkie te obciążenia ponoszą bezwiednie osoby fizyczne, dlatego też wzór poniższego listu zawiera sformułowania prawne z punktu widzenia   powszechnie stosowanego podstępu prawa morskiego i dlatego zrozumiałe dla wszystkich nadawców wszelkich rachunków i obciążeń.

Poprzez osobiste wysyłanie odpowiedzi wg poniżej podanego wzoru każdy może sobie zaoszczędzić środki finansowe na inne niezbędne sprawunki i cele.

Maria Bejda, Teresa Wojda

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/124836,alarm-obrona-konieczna-przed-holokaustem-polakow , www.wojdabejda.wordpress.com

Nieustraszona lekarka medycyny naturalnej poleca:

“Podaję wzór pisma prawnej możliwości do SAMODZIELNEGO uwolnienia się z wszelkich roszczeń obcej administracji „państwowo-bankowej” i gdzie poniżej zamieszczone informacje ułatwią spojrzenie globalne na wszystkie nasze bolączki codziennego życia w nędzy i beznadziejnej wegetacji niegodnej istoty ludzkiej :

                                                                                                                       Miejscowość/ Data ……………..

Nazwisko ……………………….                                   

Ulica ……………………….

Miejscowość …………………..

Do

………………………………….

Pana/Pani…………………….

Ulica…………………………..

Miejscowość……………….

Dotyczy:  Waszych spraw dotyczących spraw osoby: ………………………………………..

Orzeczenie do Waszego pisma z tytułem „ ……………………………“ , numerem handlowym………………………, które z punktu widzenia urzędu oznaczone jest jako „przeciw“.

Osoba ………………………………………………. jest podmiotem prawnym, którego autorem jest Rzeczpospolita Polska i nie jest autorem tej osoby. Kompetencja administracji co do tej osoby …………………… w swej funkcji jako podmiot prawny, jest z przepisu rzeczą władzy państwowej, tu Rzeczpospolitej Polskiej. To samo wynika również z prawa autorskiego.

Człowiek, któremu ta osoba podporządkowana jest urzędowo, jest natomiast żadnym produktem państwowej władzy. On nie jest identyczny z tą osobą w swej funkcji jako podmiot prawny i nie jest autorem tej osoby.

Kompetencją i zobowiązaniem wszelkiej państwowej władzy wobec człowieka jest to przede wszystkim, żeby poważać ludzką godność i ją ochraniać ( patrz m.in . Konstytucja EU i wcześniej wydana korespondencja pisemna, z której to pełna treść została pobrana.)

Jedynym poszkodowanym  poprzez urząd stwierdzonej szkody, która jednej osobie zostaje nałożona jako obciążenie,  jest zawsze człowiek.

Autor dotyczącej osoby, tu Rzeczpospolita Polska, odpowiada za wyrównanie tego, wobec poszkodowanego, co osoba z nałożonym obciążeniem. Człowiek z zasady nie odpowiada za szkody osoby.  Tylko w przypadku, w którym człowiek chce rościć sobie osobę względnie prawa osoby i czym daje swoją zgodę na przełożenie praw i obowiązków na człowieka, przekłada się również odpowiedzialność na człowieka.

Uprasza się przyjąć do wiadomości, że ten człowiek, któremu Rzeczpospolita Polska przyporządkowała osobę …………………………… nie może rościć ż a d n y c h praw wobec tej osoby (podmiotu prawnego), nie ma woli działania dla tej osoby nie jest wolą przejmowanie zobowiązań tej osoby w nadzorze administracyjnym.

Zgoda na przełożenie praw i obowiązków osoby ……………………. na człowieka, któremu ta osoba jest urzędowo podporządkowana, nie znajduje się.

Autor, Rzeczpospolita Polska jest dlatego jedynym posiadaczem praw i obowiązków osoby prawnej, osoby ………………………………………

Ona odpowiada za osobę ……………………… w odróżnieniu do człowieka .

Odpowiedzialność autora rozprzestrzenia się na wszelkie roszczenia, którymi może się obciążyć osobę, jak również na nałożoną tu przez urząd sumę w wysokości ……….. złotych .

Z pisma z datą ………… urzędu , przygotowanego przez Pana/Panią …………… jest prośba do przejęcia z człowieka, podjęcia czynności dla osoby ……………….. względnie działania w imieniu osoby …………

Człowiek z zasady nie ma żadnych zastrzeżeń przeciwko temu, żeby się nie zgadzać z prośbą urzędu. W przypadku, kiedy ten człowiek powinien się zgodzić z tą prośbą, to urząd reprezentujący władzę państwową jest do tego zobowiązany, temu człowiekowi tą odpowiednią sumę w wysokości …………………….. złotych w celu dokonania płatności w imieniu tej osoby oddać z góry do dyspozycji i żeby przez to samo, temu człowiekowi wyrównać szkody w tej samej wysokości.

Dlatego przez to uprasza się , wobec tego, przez urząd numerowanego i w imieniu osoby ………………. ustalonego terminu płatności sumy w wysokości …………………. złotych łącznie z odszkodowaniem w wysokości …………………. złotych, które nałożone są człowiekowi, temu człowiekowi, któremu osoba ………………… podporządkowana jest urzędowi,  w gotówce, przykładowo przez przekaz pocztowy albo przez komornika o doręczenie.

Ma się rozumieć, że jest ten w piśmie z dnia …………, ( doręczony w ………. ) ustalony urzędowo termin płatności do dotrzymania.

Bez korzystania z praw osoby

( podpis w piśmie szkolnym)

Załącznik :

Pismo z ……………… jako własność Rzeczpospolitej Polskiej zwrot w oryginale zwany _________________________________________

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Uwaga !

Podpisywać należy się podpisem szkolnym i wypełnić wg poniższego przykładu. Należy sprządzić fotokopię i odesłać tę kopię wraz z załącznikiem; oryginałem rachunku, itp. (oryginał listu i kopię rachunku zatrzymujemy dla siebie!), listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Nieustraszona lekarka dalej komentuje:

“Jakie to w sumie jest śmieszne i tragiczne zarazem, że za pomocą ton papierowych pogróżek, umotywowanymi i grożącymi jakimiś paragrafami wobec „podmiotów prawnych” czyli uznanych za martwe na papierze osoby wyłudza się od nich, straszy „zarazami” i rabuje olbrzymi kapitał, który wypracowali sobie YWI LUDZIE będący najczęściej nieświadomymi ofiarami dla tej całej armii pasożytniczej sitwy począwszy od „rządów” z „kościołami” i całej administracji państwowej wraz ze wszystkimi „służbami” i propagandą „literacką” z telawizją na czele !!!

Jednak Państwo to My , ZYWI LUDZIE, którzy powinni jak najszybciej „z martwych wstać”, z talmudycznego bezprawia okupanta, który zbudował swą potęgę za pomocą papierowych kłamstw począwszy od „pisma świętego” i wzbogacił się tylko bandyckim łupem terroryzując i ograbiając ludzi w biały dzień „urzędowo”, mając do tego tylko teoretyczny „podmiot prawny” wraz ze wsparciem policji opłacanej z podatków obywateli i których to policja powinna za to chronić przed bandytyzmem „państwowym” !!! “

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

                                                                                  Łowicz, 30.09.2015r.

Teresa Wojda

Os. Kostka 12/9

99-400 Łowicz                                                                                                          

Paweł Prządka

Prezes Zarządu

PGE Obrót S.A.

Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

35-065  Rzeszów

Dotyczy:

Waszego pisma : faktura VAT nr. 41005146/00001/ 0140 z dnia 14.09.2015r., które z punktu widzenia urzędu, oznaczone jest jako „przeciw“.

Osoba: Teresa Wojda, zam. Os.Kostka 12/9, 99-400 Łowicz, jest podmiotem prawnym, którego autorem jest Rzeczpospolita Polska.                               Kompetencja administracji co do osoby Teresy Wojda, zam.Os.Kostka 12/9, 99400 Łowicz, w swej funkcji jako podmiot prawny, jest z przepisu rzeczą władzy państwowej, tu Rzeczpospolitej Polskiej. To samo wynika również z prawa autorskiego.

Człowiek, któremu ta osoba podporządkowana jest urzędowo, jest natomiast żadnym produktem państwowej władzy. On nie jest identyczny z tą osobą w swej funkcji jako podmiot prawny i nie jest autorem tej osoby.

Kompetencją i zobowiązaniem wszelkiej państwowej władzy wobec człowieka jest to przede wszystkim, żeby poważać ludzką godność i ją ochraniać (patrz m.in. Konstytucja EU i wcześniej wydana korespondencja pisemna, z której to pełna treść została pobrana.)

Jedynym poszkodowanym poprzez urząd stwierdzonej szkody, która jednej osobie zostaje nałożona jako obciążenie jest zawsze człowiek. Autor dotyczącej osoby, tu Rzeczpospolita Polska, odpowiada za wyrównanie tego, wobec poszkodowanego, co osoba z nałożonym obciążeniem.

Człowiek z zasady nie odpowiada za szkody osoby. Tylko w przypadku, w którym człowiek chce rościć sobie osobę względnie prawa osoby i czym daje swoją zgodę na przełożenie praw i obowiązków na człowieka, przekłada się również odpowiedzialność na człowieka.

Uprasza się przyjąć do wiadomości, że ten człowiek, któremu Rzeczpospolita Polska przyporządkowała osobę Teresa Wojda, nie może rościć żadnych praw wobec tej osoby (podmiotu prawnego), nie ma woli działania dla tej osoby i nie jest wolą przejmowanie zobowiązań tej osoby w nadzorze administracyjnym.

Zgoda na przełożenie praw i obowiązków osoby Teresy Wojda na człowieka, któremu ta osoba jest urzędowo podporządkowana, nie znajduje się. Autor, Rzeczpospolita Polska jest dlatego jedynym posiadaczem praw i obowiązków osoby prawnej, osoby Teresy Wojda. Ona odpowiada za osobę Teresy Wojda, w odróżnieniu do człowieka.

Odpowiedzialność autora rozprzestrzenia się na wszelkie roszczenia, którymi może się obciążyć osobę, jak również na nałożoną tu przez urząd sumę w wysokości 141,42 złotych. Z pisma z datą 14.09.2015r. urzędu, przygotowanego przez Pana pracownika, jest prośba do przejęcia z człowieka, podjęcia czynności dla osoby Teresy Wojda względnie działania w imieniu osoby Teresy Wojda. Człowiek z zasady nie ma żadnych zastrzeżeń przeciwko temu, żeby się nie zgadzać z prośbą urzędu.

W przypadku, kiedy ten człowiek powinien się zgodzić z tą prośbą, to urząd reprezentujący władzę państwową jest do tego zobowiązany, temu człowiekowi tą odpowiednią sumę w wysokości 171,42 złotych, w celu dokonania płatności w imieniu tej osoby oddać z góry do dyspozycji i żeby przez to samo, temu człowiekowi wyrównać szkody w tej samej wysokości.

Dlatego przez to uprasza się, wobec tego, przez urząd numerowanego i w imieniu osoby Teresy Wojda, dotrzymanie 14-dniowego  terminu płatności od daty otrzymania niniejszego pisma, sumy w wysokości 171,42 złotych wraz z odszkodowaniem w wysokości 171,42 złotych, stanowiących łącznie sumę 342, 84 złotych (słownie: trzysta czterdzieści dwa złote, osiemdziesiąt cztery grosze), które nałożone są człowiekowi, temu człowiekowi, któremu osoba Teresy Wojda podporządkowana jest urzędowi, w gotówce, przykładowo przez przekaz pocztowy albo przez komornika, o doręczenie.                                                                                                

Bez korzystania z praw osoby zwanej Teresa Wojda

czytelny podpis

Załącznik :

Pismo z 14.09.2015r. jako własność Rzeczypospolitej Polskiej zwrot w oryginale.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

potwierdzenie odbioru z pge (2)foto potwierdzenia z pge 2 002

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname PGE OBROT S A
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil
L D-U-N-S® Nummer 422171454
L Geschäftssitz Ul. 8 Marca 6
L Postleitzahl 35-959
L Postalische Stadt Rzeszow
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 178656345
W Fax Nummer 178656001
W Name Hauptverantwortlicher Mical Stanislaw Zbigniew
W Tätigkeit (SIC) 4911

Weitere Optionen:

Möchten Sie zurück zur UPIK® Suche?
Bitte auf UPIK® Suche klicken.

UPIK Suche

Sie möchten kostenlos Ihre Stammdaten ändern?
Sie müssen sich zuvor identifizieren.
Dann bitte hier klicken:
Daten ändern

Sie finden keine entsprechende D-U-N-S® Nummer im aktuellen UPIK® Bestand oder möchten kostenlos eine neue D-U-N-S® Nummer beantragen?
Bitte auf Neu anlegen klicken.

 
8 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 26 października 2015 w Bez kategorii

 

8 responses to “ZAGŁODZIĆ PAPIERAMI PAPIEROWEGO WAMPIRA !

 1. Sławek

  19 sierpnia 2017 at 00:43

  Witam,

  Proszę o podzielenie się wynikiem wysłania tegoż pisma do prezesa PGE.

  dziękuję.

  Polubienie

   
 2. Karol Tomanek

  7 grudnia 2017 at 22:24

  oszustwo – Osoba -to coś wirtualnego, na papieże; Ja jestem wolną i suwerenną istotą żyjącą na Ziemi. (bo moja Osoba już nie, taki myczek jak się podpisujesz).

  Polubione przez 1 osoba

   
 3. Polka

  20 marca 2018 at 02:29

  Też jestem ciekawa jaki był wynik tego pisma

  Polubienie

   
 4. Lena

  13 sierpnia 2018 at 12:20

  jak się mam podpisać? 😀
  Imiennie???

  Polubienie

   
 5. A

  18 sierpnia 2018 at 20:50

  A co z odpowiedzią ?Czy otrzymała Pani jakieś pismo zwrotnie od PP ?

  Polubienie

   
 6. Lena

  19 sierpnia 2018 at 21:46

  Czemu nie ma odpowiedzi na pytania, które adwersarze wcześniej zadawali?

  Polubienie

   
  • wojdabejda

   18 września 2019 at 00:01

   Przepraszamy za brak odpowiedzi spowodowany awarią komputera Marii, która jest moderatorem naszej strony wojdabejda.

   Teresa Wojda z domu Znyk nie otrzymała żadnej odpowiedzi a skutek był taki, że 04.01.2016 r. bez żadnego uprzedzenia odcięto prąd, ukradziono licznik. Po tym fakcie zamieszkiwanie w tym lokalu stało się niemożliwe, więc Teresa wyprowadziła się.

   W 2018 niespodziewanie zgłosił się SMS-em komornik z Wrocławia z żądaniem zapłaty.
   Teresa zadzwoniła do komornika a jego sekretarka podała jej nr. tel. do firmy windykacyjnej a przy Teresatym powiedziała, że komornik i firma w imieniu której okrada Polaków są nielegalni, nie mają legitymacji Narodu Polskiego, są prywatnymi żydowski firmami zdelegalizowanego upadłego systemu władzy Trój Korony z Watykanem na czele, zarejestrowanymi w UPIK w Waszyngtonie, które nie mają prawa działać i odpowiadają prywatnie do trzeciego pokolenia za łamanie praw ludzkich zgodnie z międzynarodową taryfą odszkodowawczą. Stwierdziła, że to jej to należy się odszkodowanie za bezprawne odłączenie licznika i pozbawienie dostępu do prądu w siedzibie naszych organizacji, co skutkowało uniemożliwieniem dalszej działalności w krzewieniu polskiej narodowej kultury ludowej.

   Oprócz tego emailem Teresa przesłała wystąpienie z naszej strony :www. wojdabejda.wordpress.com pt.: „Sędziowie, komornicy, zostaliście uwolnieni, działajcie w interesie Suwerena!!!”
   https://wojdabejda.wordpress.com/2018/05/04/sedziowie-komornicy-zostaliscie-uwolnieni-dzialajcie-w-interesie-suwerena-przestancie-sluzyc-prywatnym-nielegalnym-firmom-okupanta/

   Firma windykacyjna odstąpiła ale komornik dalej prześladował Teresę, dręczył podstępnymi telefonami aby wyłudzić nr. księgi wieczystej jej mieszkania, bo widział ogłoszenie o sprzedaży mieszkania.

   Za każdym razem, gdy wydzwaniał komornik, Teresa cierpliwie powtarzała, korespondencja została wysłana, działacie nielegalnie, itp. „Nie rozumie Pan po polsku ? Żądam zaprzestania nękania !”
   Wydzwaniała też podstępnie sekretarka komornika,która udawała, że jest zainteresowana kupnem mieszkania i na pierwszym miejscu żądała podania numeru księgi wieczystej tego mieszkania.

   Mieszkanie zostało sprzedane pod koniec 2018r. i od tego czasu skończyło się nękanie Teresy.

   Polubione przez 2 ludzi

    
 7. elżbieta

  10 lutego 2019 at 13:14

  miałam rozprawę administracyjną o ustanowienie służebności przesyłu a ponieważ nie posiadam D.O. (nie mogłam być „zweryfikowana”) sprawa została odroczona

  Polubione przez 2 ludzi

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: