RSS

Radio i Telewizja współdziałają w Holokauście Polaków !!!

21 Paźdź

11391544_1616083528663989_2269036073660470603_n

O ZAKAZ REKLAM LUDOBÓJCÓW !!!

Łowicz 21.10.2015r.

Jan Dworak – ­ Przewodniczący Krajowej  Rady Radiofonii i Telewizji

Andrzej Siezieniewski -­ Prezes Zarządu Polskie Radio Spółka Akcyjna

Janusz Daszczyński – Prezes Zarządu Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna

Oskarżenie

Polski Obywatelski Ruch Oporu oskarża osoby fizyczne pracujące w prywatnych firmach radia i telewizji o współudział w zbrodni ludobójstwa na Narodzie Polskim.

Jako szefowie prywatnych firm, zarejestrowanych w Waszyngtonie i jako osoby fizyczne odpowiadacie za współudział w zbrodni depopulacyjnej na Narodzie Polskim poprzez propagowanie w programach radiowych, telewizyjnych i reklamach, fałszywych zagrożeń mających na celu zastraszenie społeczeństwa i sprowokowanie do poddawania się wszelkim “badaniom diagnostycznym “ i “leczniczym”, mającym na celu uszkodzenie zdrowia i spowodowania przedwczesnej śmierci w mękach milionów ofiar.

Dowód: wypis z rejestru w Waszyngtonie :

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname TELEWIZJA POLSKA S A

L Nicht eingetragene

Bezeichnung oder Unternehmensteil TVP

L D-U-N-S® Nummer 422193761

L Geschäftssitz Ul. Jana Pawla Woronicza 17

L Postleitzahl 00-999

L Postalische Stadt Warszawa

Land Poland

W Länder-Code 616

Postfachnummer

Postfach Stadt

L Telefon Nummer 225478021

W Fax Nummer 225478000

W Name Hauptverantwortlicher Braun Juliusz Jan

W Tätigkeit (SIC) 4833

Description for 4833: Television Broadcasting Stations

Division E: Transportation, Communications, Electric, Gas, And Sanitary Services | Major Group 48: Communications

Industry Group 483: Radio And Television Broadcasting Stations

4833 Television Broadcasting Stations

Establishments primarily engaged in broadcasting visual programs by television to the public, except cable and other pay television services. Included in this industry are commercial, religious, educational, and other television stations. Also included here are establishments primarily engaged in television broadcasting and which produce taped television program materials. Separate establishments primarily engaged in producing taped television program materials are classified in Services, Industry 7812. Establishments primarily engaged in furnishing cable and other pay television services are classified in Industry 4841.

  • Television broadcasting stations

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Z premedytacją  podjęte celowe zastraszanie do nakłaniania społeczeństwa polskiego do podejmowania decyzji prowadzących do uszczerbku na zdrowiu, wielu powikłań przy diagnozowaniu fałszywych diagnoz, mających uzasadniać kolejne ludobójcze terapie i zabiegi, które klasyfikują się jako zbrodnie wojenne przeciwko ludzkości w wojnie chemiczno-biologicznej i ekonomicznej są ścigane z całą surowością prawa międzynarodowego.

Nad całością tego farmaceutycznego ludobójstwa czuwa Główny Inspektorat Farmaceutyczny, w efekcie końcowym łącznie z nadzorem nad reklamą.

Dla dobra społecznego nasze oskarżenie o współudział w zbrodni ludobójstwa jest publikowane w mediach i na forach internetowych.

Żądamy natychmiastowego wycofania wszelkich reklam godzących w nietykalność duchową i cielesną człowieka !!!

Ponadto Polski Obywatelski Ruch Oporu uznaje wszystkie reklamy lobby farmaceutycznego i medycznego, reklamy żywności i kosmetyków,  prezentowane w Waszych mediach jako sprzeczne z  Kodeksem Etyki Reklamy, łamiące m.in. artykuły:

– z Art. 9 Kodeksu Etyki Reklamy, który mówi, że: Reklamodawca, promujący, pośrednik i środki przekazu, każdy wyłącznie w zakresie swojej działalności dotyczącej reklamy, będzie przestrzegał zasady, aby odbiorca reklamy powstałej lub rozpowszechnianej z jego udziałem mógł zawsze zidentyfikować, że dany przekaz jest reklamą.”

– z Art. 6 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że „bez uzasadnionej konieczności powodowanej np. względami społecznymi i profilaktyką, reklamy nie mogą motywować do zakupu produktu poprzez wykorzystywanie zdarzeń losowych, wywoływanie lęku lub poczucia strachu”;

– z Art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie którym „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”;

– z Art. 10 ust. 1 pkt. a) i b) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:

  1. a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu.”

– Art. 19 „W reklamie produktów, które w przypadku normalnego użytkowania stwarzają realne niebezpieczeństwo należy w czytelny sposób informować o potencjalnym niebezpieczeństwie związanym z ich używaniem.” – ze względu na brak informacji o skutkach ubocznych szczepionki.

– Art. 20 „Użyte w reklamie dane, rekomendacje, oferty handlowe, informacje lub objaśnienia dotyczące produktu muszą być odpowiednio udokumentowane.”

plakat helisa

Oto poniżej przykładowe linki odnoszące się do reklam łamiących wszelkie zasady etyczne i moralne:

http://wyborcza.biz/Gieldy/1,122116,13569665,Zalewaja_nas_reklamy_lekow__Firmy_wydaja_miliony_na.html?disableRedirects=true http://www.wirtualnemedia.pl/tags/Hasco-Lek http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/biznes/zenujace-reklamy-lekow-dlaczego-kreatywni-obrazaja-widzow-245451 http://pytanienasniadanie.tvp.pl/13278572/pneumokoki-sa-smiertelnie-grozne-dla-dzieci , http://www.szczepienia.gis.gov.pl https://www.facebook.com/notes/ogólnopolskie-stowarzyszenie-wiedzy-o-szczepieniach-stop-nop/akcja-pisania-skarg-dot-nieetycznej-reklamy-szczepionki-przeciw-rotawirusom/913773965316699 , http://zmianynaziemi.pl/kategoria/szczepionkihttp://www4.rp.pl/artykul/1148618-Zombie-promuja-transplantologie.html https://www.facebook.com/czekolada https://www.facebook.com/czekolada/videos/vb.110766351800/10153159335551801/?type=2&theater

Uwolnieni w 2012r. z prywatnego, niewolniczego systemu przez Paradygmat Raport (OPPT) oraz Proklamację z 2014r. i Dekret z 2015r. Suwerena-Narodu Polskiego, bojkotujemy, ignorujemy wszystkie nielegalne organy władz świeckich i kościelnych jak również wrogie nam media, współdziałające w Holokauście Polaków.  

Przypominamy, że bezprawnie zagarnęliście media, które są niezbywalną własnością Suwerena-Narodu Polskiego, który przejął bezpośrednie sprawowanie władzy zwierzchniej  w Polsce na mocy Proklamacji i Dekretu.

Wyrokiem Trybunału Ludowego  uznajemy wszystkich pracowników radia i telewizji oraz rady radiofonii za wrogów Narodu Polskiego oraz podżegaczy wojennych.

Maria Bejda, Teresa Wojda

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/124836,alarm-obrona-konieczna-przed-holokaustem-polakow , www.wojdabejda.wordpress.com

Otrzymują :

Główny Inspektor Sanitarny, Główny Inspektorat  Farmaceutyczny

Ministerstwo Zdrowia, Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów

Prokurator Generalny Trybunału Karnego w Hadze,

Sekretarz OBWE, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i
inni.

12096594_1662928747312800_3977336174028780169_n

Poniżej nasze wcześniejsze wystapienie do władz Radia i Telewizji :

Łowicz 08.11.2013r.

Jan Dworak – ­ Przewodniczący Krajowej  Rady Radiofonii i Telewizji

Andrzej Siezieniewski -­ Prezes Zarządu Polskie Radio Spółka Akcyjna

Juliusz Braun ­ – Prezes Zarządu Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna

Szanowni Panowie,

w związku z nachalnym rozpowszechnianiem  w mediach:
reklamy  firmy “ Chevron”, która zawiera kłamliwe informacje; jakoby koncern, na którym ciążą wyroki
sądowe w innych częściach świata za łamanie praw człowieka i niszczenie środowiska, kierował się
troską o środowisko i respektował prawa mieszkańców dotkniętych działalnością tej firmy

Dowód : “Brednie Chevronu i gaz łupkowy w Polsce [wideo: powielane reklamy Chevronu]”
http;//www.tokfm.pl/blogi/z­plazy/2013/10/brednie_chevronu_i_gaz_lupkowy_w_polsce_wideo_powielane_reklamy
_chevronu/1,
reklamy firmy Polska Grupa Energetyczna, gdzie firma ta przedstawiona jest nie jako tylko producent
prądu ale jako twórca gór, jezior i lasów, co jest niedopuszczalną manipulacją. Firma ta nie tylko że
niszczy tereny rolnicze ale dodatkowo stwarza ogromne zagrożenie z eksperymentami  składowania  w
pokładach geologicznych skroplonego CO2 i innych niebezpiecznych odpadów, nawet z innych krajów
Dowód: “PGE: robimy prąd, góry, jeziora i lasy (wideo)”
www.wirtualnemedia.pl/artykul/pge­robimy­prad­gory­jeziora­i­lasy­wideo

programów  propagandowych na tematy energetyki z udziałem polityków a zwłaszcza takich jak były
Minister Skarbu Mikołaj Budzanowski, który skompromitował się na wizji cyt.:“piciem płynu, który jak sam
określił, był wykorzystywany w zeszłym roku do szczelinowania odwiertu w Lubocinie”. Dopuszczenie do
takiej manipulacji jest niebywałym skandalem i dowodzi nie tylko braku rzetelności dziennikarskiej ale i
niebywałej degrengolady w mediach i w polityce Dowód: Budzanowski pije płyn do szczelinowania
gazlupkowy.pl/budzanowski­pije­plyn­do­szczelinowania/

żądamy:

niezwłocznego całkowitego wycofania  tego typu reklam
● wprowadzenia zakazu produkcji reklam dla firm niszczących środowisko życia człowieka oraz
reklam naruszających obowiązujące w Polsce normy etyczno­moralne

upublicznienia we wszystkich mediach łącznie z internetem przeprosin opinii publicznej
w Polsce za dopuszczenie do emisji reklam łamiących zasady etyczne i moralne

wyemitowania  specjalnego programu na żywo, w godzinach najlepszej oglądalności wraz ze
zwiastunem (z wyprzedzeniem tygodnia, wielokrotnie powtarzanym każdego dnia) o zagrożeniach dla
istnienia Narodu Polskiego w Polsce, zawartych w naszych wystąpieniach do władz w Polsce i Unii
Europejskiej pod tytułem : “Kulisy gazowej gorączki” w terminie do 12 grudnia 2012r.

● wyemitowanie nagrania tego programu 100 razy, ze zwiastunem, w ciągu 1 miesiąca
● rzetelnego informowania społeczeństwa w Polsce o zagrożeniach dla istnienia Narodu Polskiego
zaprzestania propagowania antypolonizmu, obrażania uczuć religijnych Polaków, demoralizujących
wzorców oraz  dyskryminacji polskiej kultury narodowej. Przykładem jest obraźliwe i skandaliczne dla
każdego Polaka, określenie przez E. Zapendowską  patriotycznej piosenki A. Rosiewicza “Pytasz mnie”,
wykonanej przez Piotra Wolwowicza w muzycznym show „Tylko muzyka Must be the music“, jako cyt.: “
repertuar „bogoojczyźniany” i „takie patriotyzmy” to „coś okropnego”.  I poradziła Wolwowiczowi „Nie idź tą
drogą”. Dyrygent Adam Sztaba kpił zaś, że powinno się zmienić nazwę programu na „Zabij mnie
śpiewem”.  link; “ Trzy tysiące osób chce przeprosin od Polsatu za Wolwowicza”
http://www.rp.pl/artykul/639340.html

W ramach zadośćuczynienia za wyrządzone  Narodowi Polskiemu krzywdy moralne na wskutek emisji reklam firmy Chevron, Polska Grupa Energetyczna  oraz innych firm, niszczących środowisko życia człowieka np. na wskutek  stosowania hydroszczelinowania w odwiertach geologicznych,  technologii CCS; podziemnego składowania skroplonego CO2, kopalni odkrywkowych węgla brunatnego itp. żądamy przeprosin opinii publicznej w Polsce poprzez 100­krotne odczytanie w ogólnopolskich programach informacyjnych w Polskie Radio S.A. jak  też 100­krotne w programach TVP S.A. takich jak:  Wiadomości, Panorama, Telexpress, Servis Info, przeprosin następującej treści :
“ Krajowa Rady Radiofonii i Telewizji wraz z dyrekcją Polskiego Radia oraz Dyrekcją Telewizji Polskiej
przeprasza opinię publiczną w Polsce za dopuszczenie do emisji reklam firmy Chevron oraz  Polskiej Grupy
Energetycznej jak też  reklam o  gazie  łupkowym  i  kopalniach odkrywkowych  w Polsce, które zawierają
nieprawdziwe informacje, wprowadzające w błąd społeczeństwo polskie.
Informujemy, że działalność firm wydobywczych jak też energetycznych łączy się zawsze z wielkimi,
nieodwracalnymi szkodami dla pokładów geologicznych i  dla zasobów wodnych a tym samym dla środowiska życia człowieka a przy tym związana jest z naruszaniem konstytucyjnych praw obywatelskich mieszkańców terenów dotkniętych ich działalnością. W ramach przeprosin i zadośćuczynienia będzie wyemitowany w TVP specjalny program na żywo, w godzinach największej oglądalności pt: “ Kulisy gazowej gorączki ”, o którym powiadomimy w oddzielnym komunikacie.”
Nadmieniamy, że jako autorki petycji Parlamentu Europejskiego nr. 0578/2012 wielokrotnie występowałyśmy do
przewodniczących; Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady Europy o podjęcie działań w celu
usunięcia z Europy koncernów i powiązanych z nimi firm, na których ciążą  wyroki sądowe w innych częściach
świata za niszczenie środowiska i łamanie praw człowieka takich jak np. Chevron.
www.petycjeonline.com/a/18709
W załączeniu do emaila przesyłamy w PDF kilka naszych wystąpień przeciwko zagrożeniom.
Prosimy o odpowiedź drogą emailową w ustawowym terminie.

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU

Otrzymują:
Martin Schulz
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Jose Manuel Barroso
Przewodniczący Komisji Europejskiej
Herman Van Rompuy
Przewodniczący Rady Europejskiej………

 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 21 października 2015 w Bez kategorii

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: