RSS

OŚWIADCZAMY, ŻE NIE ZAGINĘLIŚMY NA DALEKICH MORZACH !!!

28 Paźdź

72397_statek_piracki_zachod_slonca

JESTEŚ OSOBĄ NATURALNĄ, WOLNĄ !

NIE KORPORACJĄ PODSTĘPU PRAWA MORSKIEGO !  

Niezwłocznie skorzystaj z szansy jaką daje Polski Obywatelski Ruch Oporu. Zostaliśmy uwolnieni z niewolniczego systemu opartego na podstępie prawa morskiego ! Skorzystaj z wzorców i zablokuj wszelkie bezpodstawne, dręczące obciążenia ze strony korporacyjnych firm-iluzji „państwa” ! Nie zwlekaj ! Działaj ! https://wojdabejda.wordpress.com/2015/10/26/zaglodzic-papierami-papierowego-wampira/

Łowicz, 28.10.2015r.

Drodzy Rodacy !

Polski Obywatelski Ruch Oporu w ramach akcji “Zagłodzić papierami papierowego wampira !” podaje wzór oświadczenia cyt.: “pod przysięgą, że jestem przy życiu i od dnia moich urodzin w żadnym punkcie czasowym nie byłem (byłam) zagubiony(a) czy zaginiony(a) na dalekim morzu.”, celem wyjścia spod jurysdykcji podstępu, talmudycznego prawa morskiego.

Oryginał oświadczenia podpisanego przez trzech świadków (niekaralnych)  należy zatrzymać dla siebie a kopię złożyć tam, gdzie znajduje się METRYKA URODZENIA. Jest to niezbędny kolejny krok do tego, aby poczuć się całym sercem, duszą i umysłem wolnym człowiekiem, zgodnie z zasadami energii kwantowej. Jest to jednocześnie droga do wyzwolenia Polski i świata z żydowskiego jarzma.

Nie istnieje możliwość potwierdzenia takiego oświadczenia przez notariusza, bo wszyscy notariusze są powołani przez Ministra Sprawiedliwości i zobowiązani do przestrzegania zasad traktujących nas jako KORPORACJE a nie jako osoby żywe, naturalne.

Prezes Teresa Wojda osobiście doświadczyła odmowy notarialnego poświadczenia podpisu pod “OŚWIADCZENIE POD PRZYSIĘGĄ” w treści i formie przedstawionej poniżej. Notariusz B. Będkowska w Łowiczu zażądała wszystkich korporacyjnych danych osobowych i złożenia podpisu w formie nie zgodnej z treścią oświadczenia czyli “ Teresa Wojda” zamiast “Teresa z domu Znyk”. Gdy Pani Będkowska spanikowała i odmówiła wykonania czynności prawnych, Teresa Wojda ze spokojem i radością oznajmiła, że są jeszcze inne sposoby na wyjście z systemu prawa morskiego oraz poleciła lekturę strony  www.wojdabejda.wordpress.com

T.Wojda przekonała się (w rozmowach telefonicznych), że inni notariusze również wpadają w panikę po usłyszeniu treści oświadczenia a na stwierdzenie, że wiedza o przekrętach prawa morskiego jest powszechna, rozłączali połączenie.

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do niezwłocznego, powszechnego:

 • nie płacenia  rachunków, obciążeń a w zamian za to wysyłania do nadawców pism uzasadniających odmowę, wg podanego przez nas wzoru do bezpośredniego użycia, celem zablokowania wszelkich bezpodstawnych obciążeń ze strony  korporacyjnych firm pod szyldem adminstracyjnych firm iluzji “państwa”, podanego w artykule:https://wojdabejda.wordpress.com/2015/10/26/zaglodzic-papierami-papierowego-wampira/

 • składania “Oświadczeń pod przysięgą“, celem uwalniania się z niewolniczego systemu, wg poniżej załączonego wzoru

Interesujących odkryć życzą:

Maria Bejda, Teresa Wojda wraz z “Nieustraszoną”- konsultanką prawną i medyczną

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

  www.wojdabejda.wordpress.com

Nasz konsultant prawny i medyczny: “Nieustraszona” lekarka medycyny naturalnej komentuje: cyt.:

“Umowa konkludentna ma swoje zastosowanie w „prawie morskim” przy wystawianiu metryki urodzenia oraz z własnym podpisem przy składaniu wniosku o dowód osobisty !!! http://www.capitalis.pl/Porady-prawne/zawarcie-umowy-w-sposob-dorozumiany.html

Czujesz już ten przekręt ?

Ludziska podpisując te cyrografy sami nieświadomie zrzekają się naturalnych praw ludzkich wchodząc pod totalitarną „opiekę” powierniczą organizacji nie-rządowych i to właśnie wedle tej umowy konkludencji z osobistym podpisem z korporacyjnym nazwiskiem !

https://www.facebook.com/Ridichetipassaaaaaa/videos/10153658944037427/

Odwieczni zaborcy „państwowo-kościelni” bezczelnie ludziom wmówili, że wszelkie zdzierane z nich podatki i składki są dla ich „dobra”, ha,ha ! A tak wygląda w rzeczywistości skuteczna samoobrona przed grabieżą w praktyce : https://wojdabejda.wordpress.com/2015/10/26/zaglodzic-papierami-papierowego-wampira/

Wszelkie parchy stukające w drzwi wyposażeni w świstki papierowego tygrysa należy kompletnie bojkotować: https://www.facebook.com/Ridichetipassaaaaaa/videos/10153658944037427/

Już nasi świadomi przodkowie wiedzieli, jak trzeba traktować skorumpowanych sędziów, urzędasów i bezdusznych lichwiarzy : https://www.youtube.com/watch?v=3S5Kt-MPHg0

Dlatego zamiast kwękać i stękać bierzcie się do roboty od dziś, bo nikt tego za was tu „biednych” nie zrobi ! “

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

OŚWIADCZENIE POD  PRZYSIĘGĄ

Niniejszym oświadczam, że ja ……………………  z rodziny ………………………….. urodzony(a)  w dniu

…………………………… w roku …….. w …………………………..  oświadczam pod przysięgą, że jestem przy życiu i od

dnia moich urodzin w żadnym punkcie czasowym nie byłem (byłam) zagubiony(a) czy zaginiony(a) na

dalekim morzu.

                                                                                   …………………. z domu …………………….

                                                                           ( własnoręczny podpis zgodny jw. czyli imię ….. z domu ……….)

 …………………….. dnia ………………….. 2015r.                                                

  (miejscowość)

                                                                                                            świadek 1 –   ……………………………

                                                                                                             świadek 2 –  ……………………………

                                                                                                             świadek 3 – ……………………………….

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Poniżej oświadczenie prezes Teresy Wojda przedłożone notariusz B.Będkowskiej.

Scan oświadczenia pod przysięgą

UWAGA ! WAŻNE !

https://wojdabejda.wordpress.com/2021/01/05/niechaj-akty-wolnosci-przyspiesza-zamkniecie-sieci-watykanu-i-kowidowych-oszustow-nwo/

Uaktualnienie z 13.01.2021 r.

Cała ludzkość stoi przed pilnym zadaniem oczyszczenia Matki Ziemi z wykluczonych z istnienia sieci władzy NWO- władzy Trój-Korony z Watykanem na czele ! W związku z tym na Polakach-Lechitach spoczywa obowiązek pokojowego wprowadzenia koniecznych przemian, które należy zacząć od siebie i swoich najbliższych. Pierwszą podstawową przemianą jest świadomość wiedzy zawartej w naszych wzorach dowodu tożsamości-aktów wolności podanych poniżej.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DOWÓD TOŻSAMOŚCI –  AKT WOLNOŚCI

dotyczy żywego, wolnego człowieka…………………………………………z domu …………………………………. ……………………….……………………..………………….,  zarejestrowanego  w upadłym systemie jako niewolnik, jako rzecz,  pod nazwą……………………………………………………..  ( imię i nazwisko pisane dużymi literami).

Ja, niżej podpisana (y)……………………………………………z domu…………………………………………

oświadczam, że jestem żywym, wolnym człowiekiem, uwolnionym obligatoryjnie, tak jak cała Ludzkość, 25.12.2012 r. z niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony, na czele z zamkniętym na stałe i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem wraz z jego siecią skazaną na wykluczenie.

Ja, ………………………………..……………………… z domu………………………………………………….

urodzona (y) dnia.………………………………………….. w ………………………………………………  na terytorium Polski-Lechistanu, oświadczam, że jestem przy życiu i od dnia moich narodzin w żadnym punkcie czasowym nie byłam (nie byłem) zagubiona (y) na dalekim morzu.

Oświadczam, że moi rodzice:

mama: ……………………………………………………z domu………………………………………………….

tata:……………………………………………………… z domu …………………………………………………                                               są wyłącznymi, jedynymi moimi kreatorami, po których dziedziczę niezbywalne przynależne mi prawa majątkowe i narodowościowe Sławiańskiego Narodu Polaków-Lechitów na terytorium dawnego Imperium Lechickiego, datowanego na ponad 10 700 lat a odrodzonego na wieczne trwanie 22 maja 2020 roku.

Oświadczam, że osoba prawna ………………………………………………….,  jej nazwisko i imię pisane dużymi literami, jest nielegalnym tworem, podmiotem prawnym, którego autorem jest prywatna firma handlowa-korporacja :“Rzeczpospolita Polska”, zarejestrowana w Nowym Jorku pod adresem biznesowym; 233 Madison Avenue New York NY 10016, oraz adresem do korespondencji; Ministry of Finance ul. Świętokrzyska 12 Warsaw Poland R9 00916,

Oświadczam, że kompetencje własności i prawa autorskie podmiotu prawnego-osoby prawnej ………………………..………………………………….., stworzonej na podstawie mojego aktu urodzenia są z przepisu rzeczą “ Rzeczypospolitej Polskiej”. Odbyło się to bez mojej i moich rodziców wiedzy i zgody. Osoba prawna ………………………………………………..jest nielegalnym tworem, podmiotem prawnym wykorzystywanym przez nielegalne prywatne firmy handlowe-korporacje symulujące instytucje państwowe i kościelne, wszystkie zarejestrowane w UPIK w Waszyngtonie, https://www.upik.de/, które same zgodziły się w 2012 r. być uznane za “ byłe”, “nieistniejące”.

Oświadczam, że osoba prawna nie jest moją kreacją ale wytworem odosobnionym nie przeze mnie lecz przez moich rodziców, nieświadomych oszustwa, bo nie wiedzieli, że są własnością korporacyjnej władzy Potrójnej Korony składającej się z: “WATYKANU w Rzymie, Kwadratowej mili w Centrum Londynu, tzw. ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz Waszyngtonu- Washington D.C (District of Columbia). Potraktowanie mnie jako niewolnika wg prawa morskiego, z określeniem mojej wartości w wymiarze pieniężnym było tajnym kontraktem, handlem i jednocześnie zamachem na moją wolność. Odbyło się to wbrew mojej wiedzy, woli mojej duszy i rozumu, wbrew prawu Boskiemu ! Jestem cząstką Boga-Stwórcy a moje ciało i dusza są niczyją własnością !

Ja, jako żywy, wolny człowiek, ………………………………………………… z domu…………………….                                          …………………….…………………………………..,

któremu osoba prawna…………………………………….…………………………………….. została podporządkowana urzędowo, nie jestem żadnym produktem korporacji “Rzeczpospolita Polska”, symulującej państwową władzę, ani żadną rzeczą. Nie jestem identyczna (y) z tym podmiotem prawnym-osobą prawną  ani nie jestem autorką (autorem) tej osoby prawnej pod  nazwą : ………………………………………………………….……………….

Wszelkie zobowiązania osoby prawnej …………………………………………………………. mnie nie dotyczą, bo ich kreatorem jest nadal funkcjonujący upadły niewolniczy system.

Nie istnieje moja zgoda na przełożenie praw i obowiązków osoby prawnej ……………………………..……………………………  na mnie żywego wolnego człowieka, na …………………………………………….…… z domu…………………………………….…………………

Nikt nie może rościć wobec mnie żadnych praw, nie istnieje moja wola działania dla osoby prawnej ………………………………………………………… i przejmowania jej zobowiązań.

Ja …………………………………………….  z domu ………………………………………………………..

jako żywy wolny człowiek, nie zaginiony na dalekich morzach, jako człowiek zdrowy na ciele, umyśle i duszy, jako Suweren sprawujący bezpośrednią władzę zwierzchnią na terytorium Polski-Lechistanu oświadczam, że mnie obowiązuje Boskie Prawo Naturalne oraz zapisy Paradygmat Report wydane przez OPPT, według  których mam prawo do równego dostępu do dóbr Matki Ziemi.

Za złamanie moich praw ludzkich przysługuje mi odszkodowanie zgodnie z Międzynarodową Taryfą Odszkodowawczą, która jest załącznikiem do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. , ratyfikowana przez Sejm PRL w 1977 r. dostępna: https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowieka/

Egzekucja odszkodowań za złamanie moich niezbywalnych praw ludzkich dotyczy prywatnych firm handlowych-korporacji : ”Rzeczpospolita Polska”, Episkopat Polski, Watykan, ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz Washington D.C (District of Columbia).

Zastrzegam prawa autorskie, ang. copyright, symbol: © do mojego nazwiska: ………………………………………………. z domu ……………………………………………

Zastrzegam prawa autorskie, ang. copyright, symbol: © do informacji o mnie, do moich prywatnych danych jako żywej wolnej istoty-człowieka : …………………………………………………………z domu………………………………………………..

Oświadczam, że jestem jedynym właścicielem moich prywatnych danych i zastrzegam, że wykorzystanie moich prywatnych danych wymaga mojej zgody jako właściciela i Suwerena w Polsce-Lechistanie, stanowi każdorazowo wartość 500.000 Euro, słownie: pięćset tysięcy Euro. Każde żądanie informacji-moich prywatnych danych jest równoznaczne z zawarciem ze mną umowy na ich wykorzystanie za kwotę równoznaczną wartości praw autorskich a żądający zgadza się na wypłacenie z góry kwoty 500.000 Euro, słownie: pięćset tysięcy Euro.

Zastrzegam, że kara za wykorzystanie informacji-moich prywatnych danych za każdy przypadek stanowi 1.500.000 Euro, słownie: jeden milion, pięćset tysięcy Euro. Kara za złamanie moich Boskich Praw Naturalnych, praw Suwerena, przynależnych mi jako, że jestem cząstką Boga, za każdy przypadek wynosi 1.000.000 Euro, słownie: jeden milion Euro.

Zabraniam stosowania na mnie  niebezpiecznych, szkodliwych  ingerencji w moją sferę  fizyczną, duchową, intelektualną, emocjonalną. 

©…………………………………………………………………….

(własnoręczny podpis w kolorze czerwonym )

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DOWÓD TOŻSAMOŚCI – AKT WOLNOŚCI DZIECKA 

Imię (imiona) ……………………………………z domu ………………………….…………………………………..

My niżej podpisani, każdy z nas, żywy wolny człowiek, nie zaginiony na dalekich morzach :

mama (imię, imiona)………………….  z domu ……………………urodzona dnia …………………………………………………w miejscowości………………………………na terytorium…………………………………………………………. ,

tata (imię, imiona) …………………….. z domu ……………………………. urodzony dnia ………………………………………………. w miejscowości…………………………….. na terytorium………………………………………………………… ,

zgodnie oświadczamy, że jesteśmy rodzicami, jedynymi, wyłącznymi kreatorami  naszej córki (naszego syna), żywego wolnego człowieka:

(imię, imiona)…………………………………………. z  domu ………………………………….. urodzonego dnia……………………. w miejscowości ……………………….. na terytorium Polski-Lechistanu.

Jako Suwereni sprawujący bezpośrednią władzę zwierzchnią na terytorium Polski-Lechistanu oświadczamy, że nas i nasze żywe dziecko obowiązuje Boskie Prawo Naturalne, prawo do równego dostępu do dóbr Matki Ziemi.

Zgodnie oświadczamy, że zabraniamy niebezpiecznych, szkodliwych  ingerencji w sferę  fizyczną, duchową, intelektualną, emocjonalną naszą i naszej córki (naszego syna).

Zastrzegamy prawa autorskie (ang. copyright, symbol: ©) do wszelkich naszych i naszej córki (naszego syna) informacji-danych.  

Zastrzegamy, że wykorzystanie jakichkolwiek  informacji-danych naszych i naszej córki (naszego syna) wymaga naszej  zgody i stanowi każdorazowo wartość 500.000 Euro (słownie: pięćset tysięcy Euro).

Każde żądanie informacji-danych naszych i naszej córki (naszego syna) jest równoznaczne z zawarciem z nami umowy na  ich wykorzystanie za kwotę  500 000 Euro ( słownie: pięćset tysięcy Euro) a żądający zgadza się na wypłacenie z góry kwoty 500.000 Euro ( słownie: pięćset tysięcy Euro).

Zastrzegamy, że kara za wykorzystanie bez naszej zgody informacji-danych naszych i naszej córki (naszego syna) stanowi 1.500.000 Euro, (słownie: jeden milion, pięćset tysięcy Euro) za każdy przypadek. Kara  za złamanie Boskich Praw Naturalnych naszych i naszej córki (naszego syna), przynależnych praw Suwerena, przynależnych nam jako, że jesteśmy cząstką Boga, stanowi 1.000.000 Euro, (słownie: jeden milion Euro.) za każdy przypadek.

                                  mama: ©………………………………………………….

                                  tata: ©……………………………………………………. 

                                    (Własnoręczne podpisy koniecznie czerwonym kolorem

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

72397_statek_piracki_zachod_slonca

 
26 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 28 października 2015 w Prawo morskie

 

26 responses to “OŚWIADCZAMY, ŻE NIE ZAGINĘLIŚMY NA DALEKICH MORZACH !!!

 1. alleksa

  21 listopada 2015 at 17:27

  Dziękuję!!!!!

  Polubienie

   
 2. norbertdariusz

  24 listopada 2015 at 10:33

  bardzo ciekawe

  Polubienie

   
 3. nefrette777

  26 listopada 2015 at 12:13

  dziękuję bardzo…na to czekałam 🙂

  Polubienie

   
 4. Kuba

  21 kwietnia 2017 at 04:34

  Można prosić o informację, co było na tej stronie ruchu oporu, bo nie działa link. Ja jako facet mam normalnie nazwisko wpisać, czy też „z domu” dodać, bo przecież panieńskiego nie mam ;D ?

  Polubienie

   
  • wojdabejda

   23 kwietnia 2017 at 18:47

   Każdy, niezależnie od płci powinien wpisać koniecznie cyt.: „z domu”

   Polubienie

    
 5. Sławek

  19 sierpnia 2017 at 00:35

  Wiam,
  Szanowne Panie czy mogę prosić o więcej informacji na adres mailowy o tym jak uwolnić się od systemu?
  Czy znają Panie, jeśli tak, to co sądzicie o autorze tej strony?
  https://suwerenny.wordpress.com/
  Czy jego tok myślowy jest spójny z Waszym i co można osiągnąć poprzez spisanie takiego oświadczenia?
  Proszę o wyrozumiałość, ale jestem laikiem w tych sprawach, a ciąży mi strasznie praca dla korporacji i wyzysk przez podatki dla zus, daniny dla fiskusa i okrada nie przez lekarzy i rządy.

  Z góry dziękuję za poświęcony czas.

  Pozdrawiam.

  Sławek

  Polubienie

   
 6. wojdabejda

  29 grudnia 2017 at 16:53

  Ajk Adal Kosta Dodam też taki trick gdy cokolwiek i gdziekolwiek podpisuję … vi et armis i Under duress … czyli pod przymusem bo w ich sytemie i umowach wszystko jest zapisane psia łacina … przed podpisem używam V.C. (nunc -pro-tunc : imię-nazwisko : SPCreditor :znak copyright) Sui-juris, noun -regnum pod spodem Without prejudice : UCC 1-308, 1-207.4, 1-103.6 jest to system UNIFORM Commercial Code wedle UNIDROIT od 1933r … imię -nazwisko jako imię bo na potrzeby fałszywej jurysdykcji i lichwa podstępnych kontraktów wymyslono imìę i nazwisko wg. Rezolucji ONZ… dziecko natychmiast po urodzeniu ma mieć nadane Name nazwisko .. jako imìę dla celów stworzenia powiernictwa w postaci COLLATERAL dla Aktu urodzenia tytułu własność poprzez kradzież DNA z krwi w szpitalu i zapis DUŻYMI literami i cyfrowo piętrowy kod tyle ile waży osesek tyle jest wart w złocie w USC… jako zastaw i depozyt dla nowego niewolnika na rzecz bankierów jako bękart na 55 Wall Street NY…w efekcie zdeponowany zapis jest jest jako COLLATERAL traktowany jako BOND powiernictwo Cestui Que Trust i Public Bond jako Cestui Que Use oraz Akt Urodzenia osoby fizycznej jako kawałek papieru maska dla każdego aktora w systemie niewolniczym powierniczy i papier dłużny i akt własności aż do pełnoletności bękart .. rodzice mają dziecko tylko jako tymczasowo wypożyczona własność trzeciej partii kontraktu jako pryncypałow z trójwładzy z PRL i dziś w III RP … dlatego uzurpatorska władza zarządza bez pardonu szczepienia i kontrolę nadzór i handel adopcje zagra… dawniej stosowano biblię rodzinną jako rejestr i prywatną własność do wglądu dla sędziów
  2
  Zarządzaj
  SuperZobacz więcej reakcji · Odpowiedz · 1 d
  Teresa Znyk
  Teresa Znykhttps://wojdabejda.wordpress.com/category/prawo-morskie/
  Zarządzaj

  Posts about Prawo morskie on POLSKI OBYWATELSKI RUCH…
  Posts about Prawo morskie written by…
  WOJDABEJDA.WORDPRESS.COM
  Lubię to! · Odpowiedz · Usuń podgląd · 1 d
  Ajk Adal Kosta
  Ajk Adal Kosta Czytałem i dziekuję za trud bardzo poręczny przydatny tekst zwłaszcza taksa dla piratów … gdy to pokazałem kilku urzędnikom to zaczęli mnie miło witać i znajdują czas gdy mnie widzą i łakną tej wiedzy .. zwłaszcza gdy dowiedzieli się o ustawie z 20.01.1920 o karze śm. Przez rostrz. za deprawację i sprzeniewierzenia obowiązkom w ramach urzędu … też mam kilka rodzynków papierowych narzędzi jako młot na piratów … z zasady jestem Niegowa wobec nich więc nie gadają tylko czytają… bo moja mowa jest darem dla pobratymców…a dla sług oferuję milczenie i głuchote … więc się szybko reflektują uspokajają I zawsze żądam pisemnego sprawozdania zapisu z czynności wg. Kc na miejscu zdarzenia … oraz przedstawiam cennik za moją wszelka własności i cenny 1200zł / h lub jej częśc czas by reprezentowac lub nie legalną fikcję … bo nie mam notarialnie waznego kontraktu przy dwóch świadkach … żeby traktować mnie suwerena .. jako obywatela agenta na służbie 24.7.365 … to oni podchodzą z propozycjw… podarunkiem…z domniemaniem że mam z nimi kontrakt … to oni bez mojego zaproszenia wkraczają w moją strefę komfortu bezpieczeństwa jako zorganizowaną grupa … do mojego salonu samochodowego i jeśli chcą coś ode mnie nabyć to informuję na przygotowanym piśmie kontrakcie ich ile każde wtargnięcie bez mojej zgody i woli kosztuje … płatne w złocie srebrze … no bo nikogo i mienia cielesnie nie zranilem … więc nie mają zasadności powodu do działania i jako mundurowi lub w togach żadnego juz immunitetu w ramach motu Proprio i Art.10 Concordat 1933r
  1
  Zarządzaj
  Lubię to! · Odpowiedz · 23 godz.
  Ajk Adal Kosta
  Ajk Adal Kosta Mam podpowiedż niech laszka złozy w rejestrze sądowym via sekretarz stanu jako rozprowadzajacy. Alodialny tytuł via land patent … tytuł ziemski do nieruchomości gruntowej w efekcie to zamyka drogę do podatków z urzędu i skarbowego i banków i firm i podatku katastralnego. … sąd rejonowy wyznaczyć jako trustee czyli powiernik … powiernik nie może być równoczesnie beneficjentem z zasady prawa kontraktowego … można też ustanowić self suficient ministry potrzeba tylko 2 żywe osoby… lub to co zrobili Clint to mowie tzw fractual mutual trust i są w nim jako beneficjenci bona fide wyznaczyli fiduciaries dowolne osoby fizyczne … lub jako juz dorosla zywa osoba prywatna przez proces w sądzie woj. Dokonać zmiany nazwy trust np. Nazwiska lub drugie imię np. Z bierzmowania … w nawiązaniu do Aktu urodzenia i przejac legalnie wszystko to co jest na w nim zdeponowane. .. inna opcja towww.monetizecolmb.com . Można mieć dostęp do środków finansowych w aktach urodzenia i zgonów jest to 50 mln$ / 50 lat z dziennym depozytem 1000$ / dzień lub więcej gdy chce si3 coś kupić dłuższego… inna opcja to bank rodzinny famillybank … dobrze też zabezpieczyć twórczość wrażliwą adres imię nazwisko i mienie jako przez prawo autorskie copyright… np przez copyright reserve service.com .. koszt 40 € na 4 lata i kazdego pirata w legalny sposób w 4 stopniowym procesie obciążyć za złamanie praw autorskich. ..kwoty od 10000$ do np 10 mln $ wiedza na livinginternational na yt … jest też formularz UCC 1 i SSA-521…
  … I non-UCC Art.9 … dobrze też uzywać Modern Money Mechanics strona. 2 i 6 oraz HJR 192 Art. 11 dot zasady bankowości. … pozdrawiam
  1
  Zarządzaj
  Lubię to! · Odpowiedz · 23 godz.
  Teresa Znyk

  Napisz odpowiedź…

  Datei auswählen
  Ajk Adal Kosta
  Ajk Adal Kosta Działają pod przykrywką legalnej fikcji w ramach mutual trusts jako beneficjenci w legalnego Code 597 i w n ew Columbia od 1982r delaware ny jako non profit religion i poprzez agentów … zaczynają opadać maski i zaczynają się chować i pytają o azylem o ba ma … Annavonreitz.com jest rozkaz Republik 49Alaska 5272016-000101 do sadu swiata w Hadze do wszystkich sedziów aby zaprzestać uzywania psiej laciny w tekście tj. dużych liter na zasadzie Clausula Rebus Sic Stantibus fraud kate of Gaia oraz dobre pytania o zasadność pojęcia jurysdykcji wg marc stevens.net jest też pojęcie tzw. Utworu osieroconego od 2006r. bo ichni urzędasy jako Esquire tworzą spółki umowy kontrakty z niewiadomymi klientami na zasadzie utworów osieroconych w dużych literach a klient ma być tylko jako mocodawcy ożywiciel i powiernik zakładnik dla takiego podstępu i ponosić konsekwencje takich kontraktowych przekrętów co czyni każdy kontrakt nie ważnym ab initio … nielegalnie pod taki kontrakt zakładają te firmy nowe konta bankowe w celu kreacji IOU waluty fiat i lichwa i doliczaja podatki tak jak by klient był pracownikiem w tych firmach … w efekcie firma dziaoa jako poborca podatkowy bez zezwolenia kontraktu z Urz. Skarb … art. 43.3 kc firmą dla osoby fizyczej jest imię i nazwisko… jednakże nie ma w polskich kodeksach co to jest ta osoba fizyczna … dopiero Black’s Law Dictionary wspomina o person osobie jako osobie korporacji stowarzyszeniu i w systemie tylko korporacją może robić biznes i spożywać i być pozywana jednakże jako legalna fikcja w DUŻYMI literami nie moze byc fizycznie na ciele być zraniona bo legalna fikcja jako rzecz nie ma praw ani stanu posiadania i musi byc reprezentowana przez prawników … co innego z żywą osobą jako mocodawcą jako nunc pro tunc . propria persona i Sui juris . Noun regnum suveren.w ramach Quo Warranto i Motu Proprio z 2013~2017 ..UNDRIP PRAWA rdzennych ludzi z 2006 r. …u mnie jest zdjęcie z taryfą wobec piratów wg. 18 UST bo podle rejestracji w paramaribo podlegają pod jurysdykcję sędziów z usa inc i us inc …pozdrawiam
  Zarządzaj

  Anna von Reitz
  ANNAVONREITZ.COM
  1
  SuperZobacz więcej reakcji · Odpowiedz · Usuń podgląd · 1 d
  Teresa Znyk
  Teresa Znyk https://www.facebook.com/photo.php?fbid=125197088012895&set=rpd.100015678124351&type=3&theaterccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
  Zarządzaj
  Zdjęcie użytkownika Teresa Znyk.
  Teresa Znyk
  19 marca ·
  1
  Lubię to!Zobacz więcej reakcji · Odpowiedz · Usuń podgląd · 1 d
  Ajk Adal Kosta
  Ajk Adal Kosta Czy w kościele czy w urzędzie zawsze jest to kontrakt pokropiony woda i atramentem z trzecią partią rządem lub klerem pomiędzy małżonkami…i przy swiadkach … dot też chrztu i bieżmowania i każdej rejestracji i szkół… czegokolwiek … proszę sprawdzić zupełny podpis aktu URODZENIA i zgonów … tam jest kod do depozytu u banksterów … każdy taki papier BOND jest ubezpieczony na 1 mln $ i w ramach CRF PESEL nadany przez NBP własność roth ch ild inc … I obracany na giełdach w ramach FR Bank … więcej o tda i A4V na yt
  1
  Zarządzaj
  SuperZobacz więcej reakcji · Odpowiedz · 1 d
  Teresa Znyk

  Napisz odpowiedź…

  Datei auswählen
  Teresa Znyk
  Teresa Znyk https://www.facebook.com/photo.php?fbid=258738991325370&set=a.112035909329013.1073741828.100015678124351&type=3&theater
  Zarządzaj
  Zdjęcie użytkownika Teresa Znyk.
  Teresa Znyk
  23 godz. ·
  1
  Lubię to!Zobacz więcej reakcji · Odpowiedz · Usuń podgląd · 23 godz.
  Ajk Adal Kosta
  Ajk Adal Kosta Pysznie … Certyfikat Zycia tez dobrze by brzmał …powinno być tata mama dla istot ludzkich . Podle nomenklatury onz zwierzęta i człowiek ma matkę i ojca-ców plus ten z USC lub szpitala lekarz … to tylko semantyka ale jestem wyczulony na takie niuanse by znów nie być jak parafianin
  1
  Zarządzaj
  Lubię to!Zobacz więcej reakcji · Odpowiedz · 23 godz.
  Teresa Znyk
  Teresa Znyk https://wojdabejda.wordpress.com/…/miedzynarodowa…/
  Zarządzaj
  Posts about Międzynarodowa taryfa odszkodowawcza za łamanie praw człowieka on POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI
  Posts about Międzynarodowa taryfa odszkodowawcza za łamanie praw człowieka written by wojdabejda
  WOJDABEJDA.WORDPRESS.COM
  Lubię to!Zobacz więcej reakcji · Odpowiedz · Usuń podgląd · 11 godz.
  Ajk Adal Kosta
  Ajk Adal Kosta Jest też inny przekręt o którym się nie mówi … wszystkie firmy stwarzają kontrakty i umowy jako tzw. Utwory osierocone w naglowkach dla określenia dłużnika Klienta używają psiej łaciny w tekście i Wszystko w Dużych literach bez kropki po NAZWISKU w efekcie autorstwo i copyright należy do firmy a ślepy klient podpisując ten pakt z diabłem zrzeka się Praw Nabytych i występuje jako reprezentant zywiciel własną energią …. pod nową papierową maska jako Trade Name – Mark w postaci COLLATERAL Dla tytułu np. ADAM IKSINSKI WAŁOWA 6/7 00-960 WARSZAWA …ale to nie koniec … podstęp jest głębszy… bo firmą dodaje tzw. Numer dłużnika/ Klienta jako nowy PESEL dla cełow lichwy i gdy klient podpisze taki pokrętny pakt … firma nielegalnie bez poinformowania klienta mając 3 sprawy nowy/wykreowany PESEL (Numer obozowy) i Nowy Trade Mark- NAME i niebieski podpis a nie czerwony autograf klienta … otwiera firmą jako pryncypal i beneficjent dla powiernika/trustee czyli klientowi Nowe konto w Banku … efekt udział i odpowiedzialności spoczywaja na barkach dłuznika / klienta bo tylko on podpisał (brak drugiego podpisu na części zobowiazań ze strony firmy) … w efekcie nieswiadomy slepy i Martwy klient skręcił na siebie legislacyjny jurysdyczny papierowy bicz … i złamał prawo copyright jako gramatyczną formę zapisu aktorów literackich należące do CROWN od 1898r. … Intel http://www.Crown-copyright-in-information-age.pdf … na stronie 28 i 31 jest napisane wprost że trzeba być legitymowanym członkiem BAR Association czyli sędzią i mieć pisemną zgodę na używanie tej formy zapisu utworów autorskich i copyright jako praw majątkowych należacych do CROWN … grozi za każdy przypadek 20$w złocie i rok więzienia … efekt firma jest kryta a klient bez statusu.i twarzy dobrej woli jest winny … i skupiony… CROWN Corporation zbiera wszystkie rekordy z banków i rejestrach i sadach i pewnego dnia może zarządać zapłaty za nadużycie praw autorskich i żadna III RP ego kreacji nawet się nie zająknie by obronić nie-winnego??? KLIENTA. …bo sami jako poplecznicy i patrycjusze … są w to też uwikłani i vraja znaczonymi kartami i maskach w hazardowym kasynie monopoly waluta fiat jako kopalnymi żetonami … Ale takie kontrakty i podpisy upoważnieni a i autoryzację oraz rzeczników geneneralnych: Attorney of Power in fact … mozna jako dorosły w wieku większości z i w Narodzie; i trzeba legalnie i na pismie korespondencyjnie poprzez legalny rezim odwołać i anulować … od momentu przyjścia objawienia na tym Świecie …pozdrawiam
  Zarządzaj
  Lubię to!Zobacz więcej reakcji · Odpowiedz · 10 godz.
  Ajk Adal Kosta
  Ajk Adal Kosta Bez Statusu bo jego dłużnika /KLIENTA; pryncypał firma, jako legalna jure fikcja sama zarejestrowana DUŻYMI literami pod jurysdykcją i banderą w land code 597 lub 616 i delaware nowa columbia ; non-profit/religion i poprzez agentów też legalne fikcję poza ONZ i europejską strefą administracyjną … żadna legalna fikcja DUŻYMI literami opisana nic nie może posiadać i być jako martwa …być zraniona .. a tymbardziej mieć glos lub prawa … dysponentem jako Wydawca jest municypalna sądową militarna i pocztową wielogłowa hydra struktura… zwana panstwo i jako eclesiastyczne ciało polityczno religijne … którego nie cechują uczucia … Ale bezduszność i systemowe procedury i protokół w celu wymuszenia podporządkowania i zaboru haraczu za sam fakt istnienia i pozostawania na jednym miejscu dłużej niż 5 lat … to nie moja wina że tak jest ale to moja wina gdy wiedząc i widząc bym milczał … pozwalał i utrwalał przez slepe uczestnictwo pokrętny system feudalnej struktury … co dom to zwyczaj … co k-Raj to obyczaj i tradycja; programowane wieloplaszczyznową psycho-propagandą

  Polubienie

   
 7. arkena

  12 stycznia 2018 at 13:05

  Czytam to co jest w komentarzach ale jest to dla mnie zbyt zagmatwane a tak bym chciała wszystko dobrze zrozumieć i posługiwać się byciem wolnym w sposób swobodny. Tu dadzą radę tylko ludzie naprawdę bystrzy, którzy będą wiedzieli co i jak zrobić w pewnych sytuacjach. Smutno mi z tego powodu.
  Rozumiem że człowiek wolny nie musi mieć dowodu osobistego ale co z zatrudnieniem? Taki człowiek bez dowodu pracy przecież nie dostanie. A nawet jeśli ktoś jest na tyle zdolny że ma swoją działalność to jej też nie da się założyć bez dowodu i tych wszystkich korporacyjnych podpisów. A wypłata z banku itd ? Jak to wszyysko ogarnąć? Mam dobre checi ale za bystra nie jestem wiem mam nadal być niewolnikiem?

  Polubienie

   
 8. arkena

  12 stycznia 2018 at 13:12

  Aha a co z rachunkami? Nie trzeba za nie płacić ale przecież jak się nie zapłaci to odetną prąd. Nie każdy ma tyle kasy żeby mieć panele słoneczne lub inne cuda.

  Polubienie

   
 9. Polka

  20 marca 2018 at 01:58

  Te teksty są napisane jakimiś skrótami myślowymi, totalnie chaotyczne i niezrozumiałe dla ludzi.

  Jeśli to ważne kwestie i chcecie by ludzie zostali poinformowani to postarajcie się pisać zrozumiale i przystępnie, bo pomimo szczerych chęci zrozumienia tych tekstów dla mnie i pewnie dla wielu, to „sieczka”, zupełnie nieprzydatna.
  Sory ale taki styl powoduje małą wiarygodność przekazów, wręcz ośmiesza was, bo ktoś kto tu pierwszy raz wchodzi i nie orientuje się w tematach tego typu pomyśleć może że to oszołomstwo.

  Polubienie

   
 10. A

  18 sierpnia 2018 at 21:03

  Jak dla mnie to słabo wytłumaczone. Brak bardziej wiarygodnych szczegółów, jak np. nagranie rozmowy z notariuszem, jakaś notatka tegoż notariusza dot. oświadczenia pod przysięgą, cokolwiek.

  Polubienie

   
  • wojdabejda

   19 sierpnia 2018 at 21:46

   Niedowiarków odsyłamy do samodzielnego doświadczenia reakcji notariuszy na takie oświadzenie !

   Polubienie

    
 11. zofia

  10 Maj 2020 at 01:13

  pilnie czytałam, bo chciałam sie dowiedzieć, ale język, jakim to jest pisane świadczy, że autorka wcale nie chce wytłumaczyć sprawy, jakaś nowomowa dla wtajemniczonych pełna skrótów i słów obcych. Może jakoś klarowniej?

  Polubienie

   
 12. wojdabejda

  11 Maj 2020 at 21:28

  Czego Pani nie rozumie ? Proszę zadań konkretne pytanie. Jakich słów Pani nie rozumie?

  Polubienie

   
 13. SławoMIR

  21 września 2020 at 12:25

  chodzi głównie o wypowiedzi „Ajk Adal Kosta”… są totalnie niezrozumiałe, tak jakby puszczone przez google translatora…

  Polubienie

   
  • wojdabejda

   21 września 2020 at 19:39

   Wypowiedzi tj. cytaty „Ajk Adal Kosta” to zostały przeniesione z facebook. Tak, faktycznie jest to język bardzo niezrozumiały, bez polskich znaków.

   Polubienie

    
 14. Marcin

  13 stycznia 2021 at 16:39

  Witam czy podpis musi być czerwonym kolorem? I czy świadkowie muszą być uwolnieni z systemu? Czy nie? Czy muszą się czerwonym kolorem też podpisać i jak ma wyglądać podpis świadków? Imię i nazwisko czy imię z domu i nazwisko

  Polubienie

   
  • wojdabejda

   13 stycznia 2021 at 16:56

   Drogi Marcinie, podpis musi być koniecznie własnoręczny i czerwonym kolorem w wersji imię ……. z domu ……………. Taką propozycję dawałyśmy na początku naszej drogi, bo same również mamy takie oświadczenia podpisane przez świadków, osoby, które nie posiadają takiego oświadczenia, a więc podpisali się swoim imieniem i nazwiskiem, bez „dodania z rodu”. Obecnie posługujemy się inną, rozszerzoną wersją aktu wolności, którą Tobie polecamy a w linku: https://wojdabejda.wordpress.com/2021/01/05/niechaj-akty-wolnosci-przyspiesza-zamkniecie-sieci-watykanu-i-kowidowych-oszustow-nwo/

   Polubienie

    
   • wojdabejda

    13 stycznia 2021 at 16:58

    DOWÓD TOŻSAMOŚCI – AKT WOLNOŚCI

    dotyczy żywego, wolnego człowieka…………………………………………z domu …………………………………. ……………………….……………………..…………………., zarejestrowanego w upadłym systemie jako niewolnik, jako rzecz, pod nazwą…………………………………………………….. ( imię i nazwisko pisane dużymi literami).

    Ja, niżej podpisana (y)……………………………………………z domu…………………………………………

    oświadczam, że jestem żywym, wolnym człowiekiem, uwolnionym obligatoryjnie, tak jak cała Ludzkość, 25.12.2012 r. z niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony, na czele z zamkniętym na stałe i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem wraz z jego siecią skazaną na wykluczenie.

    Ja, ………………………………..……………………… z domu………………………………………………….

    urodzona (y) dnia.………………………………………….. w ……………………………………………… na terytorium Polski-Lechistanu, oświadczam, że jestem przy życiu i od dnia moich narodzin w żadnym punkcie czasowym nie byłam (nie byłem) zagubiona (y) na dalekim morzu.

    Oświadczam, że moi rodzice:

    mama: ……………………………………………………z domu………………………………………………….

    tata:……………………………………………………… z domu ………………………………………………… są wyłącznymi, jedynymi moimi kreatorami, po których dziedziczę niezbywalne przynależne mi prawa majątkowe i narodowościowe Sławiańskiego Narodu Polaków-Lechitów na terytorium dawnego Imperium Lechickiego, datowanego na ponad 10 700 lat a odrodzonego na wieczne trwanie 22 maja 2020 roku.

    Oświadczam, że osoba prawna …………………………………………………., jej nazwisko i imię pisane dużymi literami, jest nielegalnym tworem, podmiotem prawnym, którego autorem jest prywatna firma handlowa-korporacja :“Rzeczpospolita Polska”, zarejestrowana w Nowym Jorku pod adresem biznesowym; 233 Madison Avenue New York NY 10016, oraz adresem do korespondencji; Ministry of Finance ul. Świętokrzyska 12 Warsaw Poland R9 00916,

    Oświadczam, że kompetencje własności i prawa autorskie podmiotu prawnego-osoby prawnej ………………………..………………………………….., stworzonej na podstawie mojego aktu urodzenia są z przepisu rzeczą “ Rzeczypospolitej Polskiej”. Odbyło się to bez mojej i moich rodziców wiedzy i zgody. Osoba prawna ………………………………………………..jest nielegalnym tworem, podmiotem prawnym wykorzystywanym przez nielegalne prywatne firmy handlowe-korporacje symulujące instytucje państwowe i kościelne, wszystkie zarejestrowane w UPIK w Waszyngtonie, https://www.upik.de/, które same zgodziły się w 2012 r. być uznane za “ byłe”, “nieistniejące”.

    Oświadczam, że osoba prawna nie jest moją kreacją ale wytworem odosobnionym nie przeze mnie lecz przez moich rodziców, nieświadomych oszustwa, bo nie wiedzieli, że są własnością korporacyjnej władzy Potrójnej Korony składającej się z: “WATYKANU w Rzymie, Kwadratowej mili w Centrum Londynu, tzw. ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz Waszyngtonu- Washington D.C (District of Columbia). Potraktowanie mnie jako niewolnika wg prawa morskiego, z określeniem mojej wartości w wymiarze pieniężnym było tajnym kontraktem, handlem i jednocześnie zamachem na moją wolność. Odbyło się to wbrew mojej wiedzy, woli mojej duszy i rozumu, wbrew prawu Boskiemu ! Jestem cząstką Boga-Stwórcy a moje ciało i dusza są niczyją własnością !

    Ja, jako żywy, wolny człowiek, ………………………………………………… z domu……………………. …………………….…………………………………..,

    któremu osoba prawna…………………………………….…………………………………….. została podporządkowana urzędowo, nie jestem żadnym produktem korporacji “Rzeczpospolita Polska”, symulującej państwową władzę, ani żadną rzeczą. Nie jestem identyczna (y) z tym podmiotem prawnym-osobą prawną ani nie jestem autorką (autorem) tej osoby prawnej pod nazwą : ………………………………………………………….……………….

    Wszelkie zobowiązania osoby prawnej …………………………………………………………. mnie nie dotyczą, bo ich kreatorem jest nadal funkcjonujący upadły niewolniczy system.

    Nie istnieje moja zgoda na przełożenie praw i obowiązków osoby prawnej ……………………………..…………………………… na mnie żywego wolnego człowieka, na …………………………………………….…… z domu…………………………………….…………………

    Nikt nie może rościć wobec mnie żadnych praw, nie istnieje moja wola działania dla osoby prawnej ………………………………………………………… i przejmowania jej zobowiązań.

    Ja ……………………………………………. z domu ………………………………………………………..

    jako żywy wolny człowiek, nie zaginiony na dalekich morzach, jako człowiek zdrowy na ciele, umyśle i duszy, jako Suweren sprawujący bezpośrednią władzę zwierzchnią na terytorium Polski-Lechistanu oświadczam, że mnie obowiązuje Boskie Prawo Naturalne oraz zapisy Paradygmat Report wydane przez OPPT, według których mam prawo do równego dostępu do dóbr Matki Ziemi.

    Za złamanie moich praw ludzkich przysługuje mi odszkodowanie zgodnie z Międzynarodową Taryfą Odszkodowawczą, która jest załącznikiem do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. , ratyfikowana przez Sejm PRL w 1977 r. dostępna: https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowieka/

    Egzekucja odszkodowań za złamanie moich niezbywalnych praw ludzkich dotyczy prywatnych firm handlowych-korporacji : ”Rzeczpospolita Polska”, Episkopat Polski, Watykan, ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz Washington D.C (District of Columbia).

    Zastrzegam prawa autorskie, ang. copyright, symbol: © do mojego nazwiska: ………………………………………………. z domu ……………………………………………

    Zastrzegam prawa autorskie, ang. copyright, symbol: © do informacji o mnie, do moich prywatnych danych jako żywej wolnej istoty-człowieka : …………………………………………………………z domu………………………………………………..

    Oświadczam, że jestem jedynym właścicielem moich prywatnych danych i zastrzegam, że wykorzystanie moich prywatnych danych wymaga mojej zgody jako właściciela i Suwerena w Polsce-Lechistanie, stanowi każdorazowo wartość 500.000 Euro, słownie: pięćset tysięcy Euro. Każde żądanie informacji-moich prywatnych danych jest równoznaczne z zawarciem ze mną umowy na ich wykorzystanie za kwotę równoznaczną wartości praw autorskich a żądający zgadza się na wypłacenie z góry kwoty 500.000 Euro, słownie: pięćset tysięcy Euro.

    Zastrzegam, że kara za wykorzystanie informacji-moich prywatnych danych za każdy przypadek stanowi 1.500.000 Euro, słownie: jeden milion, pięćset tysięcy Euro. Kara za złamanie moich Boskich Praw Naturalnych, praw Suwerena, przynależnych mi jako, że jestem cząstką Boga, za każdy przypadek wynosi 1.000.000 Euro, słownie: jeden milion Euro.

    Zabraniam stosowania na mnie niebezpiecznych, szkodliwych ingerencji w moją sferę fizyczną, duchową, intelektualną, emocjonalną.

    ©…………………………………………………………………….

    (własnoręczny podpis w kolorze czerwonym )

    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    DOWÓD TOŻSAMOŚCI – AKT WOLNOŚCI DZIECKA

    Imię (imiona) ……………………………………z domu ………………………….…………………………………..

    My niżej podpisani, każdy z nas, żywy wolny człowiek, nie zaginiony na dalekich morzach :

    mama (imię, imiona)…………………. z domu ……………………urodzona dnia …………………………………………………w miejscowości………………………………na terytorium…………………………………………………………. ,

    tata (imię, imiona) …………………….. z domu ……………………………. urodzony dnia ………………………………………………. w miejscowości…………………………….. na terytorium………………………………………………………… ,

    zgodnie oświadczamy, że jesteśmy rodzicami, jedynymi, wyłącznymi kreatorami naszej córki (naszego syna), żywego wolnego człowieka:

    (imię, imiona)…………………………………………. z domu ………………………………….. urodzonego dnia……………………. w miejscowości ……………………….. na terytorium Polski-Lechistanu.

    Jako Suwereni sprawujący bezpośrednią władzę zwierzchnią na terytorium Polski-Lechistanu oświadczamy, że nas i nasze żywe dziecko obowiązuje Boskie Prawo Naturalne, prawo do równego dostępu do dóbr Matki Ziemi.

    Zgodnie oświadczamy, że zabraniamy niebezpiecznych, szkodliwych ingerencji w sferę fizyczną, duchową, intelektualną, emocjonalną naszą i naszej córki (naszego syna).

    Zastrzegamy prawa autorskie (ang. copyright, symbol: ©) do wszelkich naszych i naszej córki (naszego syna) informacji-danych.

    Zastrzegamy, że wykorzystanie jakichkolwiek informacji-danych naszych i naszej córki (naszego syna) wymaga naszej zgody i stanowi każdorazowo wartość 500.000 Euro (słownie: pięćset tysięcy Euro).

    Każde żądanie informacji-danych naszych i naszej córki (naszego syna) jest równoznaczne z zawarciem z nami umowy na ich wykorzystanie za kwotę 500 000 Euro ( słownie: pięćset tysięcy Euro) a żądający zgadza się na wypłacenie z góry kwoty 500.000 Euro ( słownie: pięćset tysięcy Euro).

    Zastrzegamy, że kara za wykorzystanie bez naszej zgody informacji-danych naszych i naszej córki (naszego syna) stanowi 1.500.000 Euro, (słownie: jeden milion, pięćset tysięcy Euro) za każdy przypadek. Kara za złamanie Boskich Praw Naturalnych naszych i naszej córki (naszego syna), przynależnych praw Suwerena, przynależnych nam jako, że jesteśmy cząstką Boga, stanowi 1.000.000 Euro, (słownie: jeden milion Euro.) za każdy przypadek.

    mama: ©………………………………………………….

    tata: ©…………………………………………………….

    (Własnoręczne podpisy koniecznie czerwonym kolorem)

    Polubienie

     
   • wojdabejda

    13 stycznia 2021 at 16:59

    Jest to wersja bez podpisów świadków.

    Polubienie

     
  • wojdabejda

   13 stycznia 2021 at 16:57

   DOWÓD TOŻSAMOŚCI – AKT WOLNOŚCI

   dotyczy żywego, wolnego człowieka…………………………………………z domu …………………………………. ……………………….……………………..…………………., zarejestrowanego w upadłym systemie jako niewolnik, jako rzecz, pod nazwą…………………………………………………….. ( imię i nazwisko pisane dużymi literami).

   Ja, niżej podpisana (y)……………………………………………z domu…………………………………………

   oświadczam, że jestem żywym, wolnym człowiekiem, uwolnionym obligatoryjnie, tak jak cała Ludzkość, 25.12.2012 r. z niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony, na czele z zamkniętym na stałe i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem wraz z jego siecią skazaną na wykluczenie.

   Ja, ………………………………..……………………… z domu………………………………………………….

   urodzona (y) dnia.………………………………………….. w ……………………………………………… na terytorium Polski-Lechistanu, oświadczam, że jestem przy życiu i od dnia moich narodzin w żadnym punkcie czasowym nie byłam (nie byłem) zagubiona (y) na dalekim morzu.

   Oświadczam, że moi rodzice:

   mama: ……………………………………………………z domu………………………………………………….

   tata:……………………………………………………… z domu ………………………………………………… są wyłącznymi, jedynymi moimi kreatorami, po których dziedziczę niezbywalne przynależne mi prawa majątkowe i narodowościowe Sławiańskiego Narodu Polaków-Lechitów na terytorium dawnego Imperium Lechickiego, datowanego na ponad 10 700 lat a odrodzonego na wieczne trwanie 22 maja 2020 roku.

   Oświadczam, że osoba prawna …………………………………………………., jej nazwisko i imię pisane dużymi literami, jest nielegalnym tworem, podmiotem prawnym, którego autorem jest prywatna firma handlowa-korporacja :“Rzeczpospolita Polska”, zarejestrowana w Nowym Jorku pod adresem biznesowym; 233 Madison Avenue New York NY 10016, oraz adresem do korespondencji; Ministry of Finance ul. Świętokrzyska 12 Warsaw Poland R9 00916,

   Oświadczam, że kompetencje własności i prawa autorskie podmiotu prawnego-osoby prawnej ………………………..………………………………….., stworzonej na podstawie mojego aktu urodzenia są z przepisu rzeczą “ Rzeczypospolitej Polskiej”. Odbyło się to bez mojej i moich rodziców wiedzy i zgody. Osoba prawna ………………………………………………..jest nielegalnym tworem, podmiotem prawnym wykorzystywanym przez nielegalne prywatne firmy handlowe-korporacje symulujące instytucje państwowe i kościelne, wszystkie zarejestrowane w UPIK w Waszyngtonie, https://www.upik.de/, które same zgodziły się w 2012 r. być uznane za “ byłe”, “nieistniejące”.

   Oświadczam, że osoba prawna nie jest moją kreacją ale wytworem odosobnionym nie przeze mnie lecz przez moich rodziców, nieświadomych oszustwa, bo nie wiedzieli, że są własnością korporacyjnej władzy Potrójnej Korony składającej się z: “WATYKANU w Rzymie, Kwadratowej mili w Centrum Londynu, tzw. ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz Waszyngtonu- Washington D.C (District of Columbia). Potraktowanie mnie jako niewolnika wg prawa morskiego, z określeniem mojej wartości w wymiarze pieniężnym było tajnym kontraktem, handlem i jednocześnie zamachem na moją wolność. Odbyło się to wbrew mojej wiedzy, woli mojej duszy i rozumu, wbrew prawu Boskiemu ! Jestem cząstką Boga-Stwórcy a moje ciało i dusza są niczyją własnością !

   Ja, jako żywy, wolny człowiek, ………………………………………………… z domu……………………. …………………….…………………………………..,

   któremu osoba prawna…………………………………….…………………………………….. została podporządkowana urzędowo, nie jestem żadnym produktem korporacji “Rzeczpospolita Polska”, symulującej państwową władzę, ani żadną rzeczą. Nie jestem identyczna (y) z tym podmiotem prawnym-osobą prawną ani nie jestem autorką (autorem) tej osoby prawnej pod nazwą : ………………………………………………………….……………….

   Wszelkie zobowiązania osoby prawnej …………………………………………………………. mnie nie dotyczą, bo ich kreatorem jest nadal funkcjonujący upadły niewolniczy system.

   Nie istnieje moja zgoda na przełożenie praw i obowiązków osoby prawnej ……………………………..…………………………… na mnie żywego wolnego człowieka, na …………………………………………….…… z domu…………………………………….…………………

   Nikt nie może rościć wobec mnie żadnych praw, nie istnieje moja wola działania dla osoby prawnej ………………………………………………………… i przejmowania jej zobowiązań.

   Ja ……………………………………………. z domu ………………………………………………………..

   jako żywy wolny człowiek, nie zaginiony na dalekich morzach, jako człowiek zdrowy na ciele, umyśle i duszy, jako Suweren sprawujący bezpośrednią władzę zwierzchnią na terytorium Polski-Lechistanu oświadczam, że mnie obowiązuje Boskie Prawo Naturalne oraz zapisy Paradygmat Report wydane przez OPPT, według których mam prawo do równego dostępu do dóbr Matki Ziemi.

   Za złamanie moich praw ludzkich przysługuje mi odszkodowanie zgodnie z Międzynarodową Taryfą Odszkodowawczą, która jest załącznikiem do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. , ratyfikowana przez Sejm PRL w 1977 r. dostępna: https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowieka/

   Egzekucja odszkodowań za złamanie moich niezbywalnych praw ludzkich dotyczy prywatnych firm handlowych-korporacji : ”Rzeczpospolita Polska”, Episkopat Polski, Watykan, ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz Washington D.C (District of Columbia).

   Zastrzegam prawa autorskie, ang. copyright, symbol: © do mojego nazwiska: ………………………………………………. z domu ……………………………………………

   Zastrzegam prawa autorskie, ang. copyright, symbol: © do informacji o mnie, do moich prywatnych danych jako żywej wolnej istoty-człowieka : …………………………………………………………z domu………………………………………………..

   Oświadczam, że jestem jedynym właścicielem moich prywatnych danych i zastrzegam, że wykorzystanie moich prywatnych danych wymaga mojej zgody jako właściciela i Suwerena w Polsce-Lechistanie, stanowi każdorazowo wartość 500.000 Euro, słownie: pięćset tysięcy Euro. Każde żądanie informacji-moich prywatnych danych jest równoznaczne z zawarciem ze mną umowy na ich wykorzystanie za kwotę równoznaczną wartości praw autorskich a żądający zgadza się na wypłacenie z góry kwoty 500.000 Euro, słownie: pięćset tysięcy Euro.

   Zastrzegam, że kara za wykorzystanie informacji-moich prywatnych danych za każdy przypadek stanowi 1.500.000 Euro, słownie: jeden milion, pięćset tysięcy Euro. Kara za złamanie moich Boskich Praw Naturalnych, praw Suwerena, przynależnych mi jako, że jestem cząstką Boga, za każdy przypadek wynosi 1.000.000 Euro, słownie: jeden milion Euro.

   Zabraniam stosowania na mnie niebezpiecznych, szkodliwych ingerencji w moją sferę fizyczną, duchową, intelektualną, emocjonalną.

   ©…………………………………………………………………….

   (własnoręczny podpis w kolorze czerwonym )

   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
   DOWÓD TOŻSAMOŚCI – AKT WOLNOŚCI DZIECKA

   Imię (imiona) ……………………………………z domu ………………………….…………………………………..

   My niżej podpisani, każdy z nas, żywy wolny człowiek, nie zaginiony na dalekich morzach :

   mama (imię, imiona)…………………. z domu ……………………urodzona dnia …………………………………………………w miejscowości………………………………na terytorium…………………………………………………………. ,

   tata (imię, imiona) …………………….. z domu ……………………………. urodzony dnia ………………………………………………. w miejscowości…………………………….. na terytorium………………………………………………………… ,

   zgodnie oświadczamy, że jesteśmy rodzicami, jedynymi, wyłącznymi kreatorami naszej córki (naszego syna), żywego wolnego człowieka:

   (imię, imiona)…………………………………………. z domu ………………………………….. urodzonego dnia……………………. w miejscowości ……………………….. na terytorium Polski-Lechistanu.

   Jako Suwereni sprawujący bezpośrednią władzę zwierzchnią na terytorium Polski-Lechistanu oświadczamy, że nas i nasze żywe dziecko obowiązuje Boskie Prawo Naturalne, prawo do równego dostępu do dóbr Matki Ziemi.

   Zgodnie oświadczamy, że zabraniamy niebezpiecznych, szkodliwych ingerencji w sferę fizyczną, duchową, intelektualną, emocjonalną naszą i naszej córki (naszego syna).

   Zastrzegamy prawa autorskie (ang. copyright, symbol: ©) do wszelkich naszych i naszej córki (naszego syna) informacji-danych.

   Zastrzegamy, że wykorzystanie jakichkolwiek informacji-danych naszych i naszej córki (naszego syna) wymaga naszej zgody i stanowi każdorazowo wartość 500.000 Euro (słownie: pięćset tysięcy Euro).

   Każde żądanie informacji-danych naszych i naszej córki (naszego syna) jest równoznaczne z zawarciem z nami umowy na ich wykorzystanie za kwotę 500 000 Euro ( słownie: pięćset tysięcy Euro) a żądający zgadza się na wypłacenie z góry kwoty 500.000 Euro ( słownie: pięćset tysięcy Euro).

   Zastrzegamy, że kara za wykorzystanie bez naszej zgody informacji-danych naszych i naszej córki (naszego syna) stanowi 1.500.000 Euro, (słownie: jeden milion, pięćset tysięcy Euro) za każdy przypadek. Kara za złamanie Boskich Praw Naturalnych naszych i naszej córki (naszego syna), przynależnych praw Suwerena, przynależnych nam jako, że jesteśmy cząstką Boga, stanowi 1.000.000 Euro, (słownie: jeden milion Euro.) za każdy przypadek.

   mama: ©………………………………………………….

   tata: ©…………………………………………………….

   (Własnoręczne podpisy koniecznie czerwonym kolorem)

   Polubienie

    
 15. Luxver

  18 marca 2021 at 20:50

  Po pierwsze super, bardzo dziękuję za włożony wysiłek. Po drugie, komu należy wysłać takie oświadczenia?

  Polubione przez 1 osoba

   
 16. wojdabejda

  22 marca 2021 at 22:26

  Ostrzegamy przed wykupywaniem się od sataniastów ! Ostrzegamy przed systemem kwantowej kontroli ! To nie jest system genialny lecz podstępny aby ludzie zgodzili się na wejście w następny zniewalający system tym razem kwantowy !
  Jako wolni ludzie, uwolnieni w 2012 r. z tego
  niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-korony z satanistycznym Watykanem na czele, zamkniętym 21 grudnia 2020 r. mamy
  BEZWZGLĘDNE PRAWO TWORZENIA SWOICH WŁASNYCH NARODOWYCH SYSTEMÓW a nie znowu jakichś prywatnych kwantowych znowu pod egidą obcych !
  Niechaj Amerykanie oddadzą nam Polakom to co ukradli, wypłacą nam odszkodowania za zniszczenie naszego kraju, za bezprawne stacjonowanie amerykańskich wojsk na naszym Lechickim Terytorium ! Należą się nam od Amerykanów
  odszkodowania za ludobójstwo na Sławiańskim Narodzie Polskim, bo to oni finansowali wszystkie wojny i nadal finansują ten upadły niewolniczy system ! Niechaj nam nie wciskają systemu kwantowej kontroli pod fałszywym hasłem uwolnienia z prawa kanoniczno-morskiego ! Maria i Teresa z domu Znyk , http://www.wojdabejda.wordpress.com

  Polubione przez 1 osoba

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: