RSS

Bezwarunkowo uwolnieni Polacy-Lechici sami sobie wystawiają dowody tożsamości i bojkotują bezprawie !

12 Mar

Bojkotujmy oszustów handlujących dowodami osobistymi, formularzami do uwalniania się i wszelkimi danymi !

Jestem wolnym człowiekiem, myślę, więc oceniam zwłaszcza tych, którzy udają ludzi wolnych a tresują innych. Nie do przyjęcia jest dla nas  twierdzenie „NIE OCENIAM” innych.  Ocenienie, wyciąganie wniosków to podstawowe Boskie Prawo Wolnych Ludzi ! Bez analizy, oceniania, wyciągania wniosków nie byłaby możliwa nasza działalność ! Naszym obowiązkiem jest czujność, bo tu chodzi nie tylko o nasze życie ale o ocalenie całego Naszego Sławiańskiego Narodu Polskiego-Lechitów ! To okupant narzucił Polakom-Lechitom  tresurę typu nie oceniaj, nie okazuj emocji, trzymaj się z dala od polityki a efekty tego wszyscy doświadczają obecnie w postaci terroru fałszywej kowidowej plandemii, połączonej m.in z technologią 5 G. Maria i Teresa, Łysa Góra, 12.03.2021 r.

OSTRZEŻENIE 

AUTOREK DOWODU TOŻSAMOŚCI-AKTU WOLNOŚCI 

Marii i Teresy z domu Znyk

Łysa Góra-Lechistan, 12.03.2021 r.

Kochani Rodacy-Polacy-Lechici ! 

W związku ze wzmożonym zainteresowaniem faktem obligatoryjnego, bezwarunkowego uwolnienia Ludzkości  25.12.2012 r. z niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem, zamkniętym na zawsze 21 grudnia 2020 r. pojawili się dezinformatorzy okupanta, wysłannicy NWO, masoni, którzy celowo wprowadzają chaos informacyjny, zbierają wszelkie dane Polaków-Lechitów, handlują dowodami i formularzami, co jest karnym naruszeniem  Prawa Naturalnego !

Wzór Dowodu Tożsamości-Aktu Wolności naszego autorstwa z 5 stycznia 2021 r.  jest wersją uaktualnioną dostosowaną do obecnej sytuacji. Każdy może sobie za darmo wykorzystać nasz wzór w dowolnej własnej szacie graficznej, ewentualnie z załączeniem zdjęcia osoby, której dotyczy Dowód Tożsamości – Akt Wolności, z własnoręcznym podpisem w kolorze czerwonym. Wzór ten jest dostępny w linku wraz z objaśnieniami :https://wojdabejda.wordpress.com/2021/01/05/niechaj-akty-wolnosci-przyspiesza-zamkniecie-sieci-watykanu-i-kowidowych-oszustow-nwo/

Jakiekolwiek rozpowszechnianie naszego wzoru bez podania linka źródłowego jest złamaniem prawa autorskiego, działaniem na szkodę i krzywdę Polaków-Lechitów, którzy mają bezwzględne prawo dostępu do objaśnień i materiałów źródłowych zawartych na naszej stronie : www.wojdabejda.wordpress.com 

W imieniu wszystkich Polaków-Lechitów  wypowiedziałyśmy posłuszeństwo wszelkim uzurpatorskim organom władzy w Polsce, poprzez upublicznienie  29.08.2015 r. “Oświadczenie Polskiego Ruchu Oporu na okoliczność upadku niewolniczego prywatnego światowego systemu opartego na prawie morskim”. Obecnie zbędne jest indywidualne wypowiadanie posłuszeństwa nielegalnym prywatnym firmom handlowym-korporacjom, symulującym instytucje państwowe, samorządowe, kościelne, międzynarodowe oraz inne.

Stratą czasu, pieniędzy i energii jest w obecnej sytuacji występowanie o akty urodzenia do nielegalnych żydowskich prywatnych firm handlowych, które nie mają prawa istnieć ani działać, które same zgodziły się być uznane za byłe, nieistniejące ! Urzędy okupanta wydają za opłatą jedynie odpisy aktów urodzenia ! 

Podkreślamy, że wzór opublikowany  na naszej stronie “Oświadczenie pod przysięgą” z 28.10.2015 r. z podpisem trzech świadków jest obecnie zbędny, bo wystarczający jest proponowany przez nas wzór: Dowód Tożsamości – Akt Wolności z 5 stycznia 2021 r. . Oto link do już nieaktualnego oświadczenia pod przysięgą, które zostawiłyśmy jako dokument etapu naszej działalności  pt.: “Oświadczamy, że nie zaginęliśmy na dalekich morzach” https://wojdabejda.wordpress.com/2015/10/28/oswiadczamy-ze-nie-zaginelismy-na-dalekich-morzach/

Niedopuszczalną  podstępną karygodną manipulacją jest występowanie o “wydobywanie” jakichkolwiek  dokumentów od okupanta, czy kosztowne  rejestrowanie się w Sądzie Zwyczajowym w Londynie i wysyłanie tam swoich danych osobowych, nawet stanu majątkowego a przy tym ze skandaliczną klauzulą kwestionującą naszą naturalną przyrodzoną płciowość a wprowadzającą pojęcie “istoty”, zamiast określenia płci męskiej lub żeńskiej,   cyt.:   “W CLC w rubryce płeć płeć/sex piszemy other/inne, gdyż traktowane jest to jako człowiek – istota. Zaznaczając płeć męska lub żeńska nie będzie to w pełni poprawne

Cyt.:Naszym następnym krokiem jest rejestracja w common law court ( sąd zwyczajowy) ( CLC). Strona jest w języku angielskim z możliwością jej tłumaczenia. Rejestrując się w CLC tworząc swój nowy akt narodzin, gdyż tamten w USC wykreowany jest przez fikcyjny podmiot prawny. W CLC w rubryce płeć płeć/sex piszemy other/inne, gdyż traktowane jest to jako człowiek – istota. Zaznaczając płeć męska lub żeńska nie będzie to w pełni poprawne. Do CLC przenosimy też wszystkie swoje własności.”

Rejestrowanie się osoby wolnej, obligatoryjnie uwolnionej w dobrowolną niewolę i poddawanie się ścisłej kontroli w tajemniczym Sądzie Zwyczajowym w Londynie czy jakimkolwiek innym sądzie, jest karnym pogwałceniem Prawa Naturalnego ! 

Nierozsądne jest bezmyślne podarowywanie przez osobę uwolnioną wszystkich  zastrzeżonych  danych prywatnych łącznie ze stanem  majątkowym a przy tym jeszcze składanie podpisów na formularzach np. Sądu Zwyczajowego w Londynie. To jest dobrowolne uwalnianie się od bycia człowiekiem, od bycia kobietą lub mężczyzną na rzecz nienaturalnej wirtualnej bezpłciowej “istoty”, z numerem rejestracyjnym w systemie kwantowym sztucznej inteligencji, wcześniej zapowiadany był jako system Gesara-Nesara, który zdemaskowałyśmy na podstawie dowodów ze strony Białego Domu w Waszyngtonie. https://wojdabejda.wordpress.com/2020/10/25/gesara-nesara-plandemia-przywracanie-cesarstw-krolestw-i-ksiestw-pulapkami-tworzonymi-przez-nwo-dla-uwolnionej-ludzkosci/

Niebezpieczne  jest składanie gdziekolwiek podpisów a tym bardziej na pełnomocnictwach, które mogą obrócić się przeciwko osobie podpisującej takie pełnomocnictwo a na korzyść pełnomocnika.

Nic nie zwalnia nas z czujności, z bycia krytycznym i ostrożnym wobec wszelkich nowych propozycji systemów ekonomicznych, gdy nadal trwa kowidowy terror wszelkich obostrzeń jak też wymuszanie niebezpiecznego systematycznego  testowania na Covid-19, poddawania się ludobójczym szczepionkom, warunkującym możliwość pracy, podróżowania, kształcenia, dostępu do wszelkich dóbr. 

Dopóki na świecie nie zniesione zostaną wszelkie kowidowe restrykcje, to wieści o podpisaniu 04.03.2021 r. przez uzurpatora  “Gubernatora Ziemi-D.Trampa ” dokumentu wprowadzającego system kwantowy Nesara-Gesara dla całego świata uznajemy za działanie na szkodę Ludzkości, jako karne naruszenie Prawa Naturalnego każdego człowieka na Ziemi uwolnionego obligatoryjnie, bezwarunkowo, bezapelacyjnie 25.12.2012 r. z równym bezwarunkowym prawem dostępu do wszelkich dóbr Matki Ziemi.

Żydowski okupant w Polsce-Lechistanie zaplanował od 1 kwietnia 2021 r. nielegalny, bo ogłoszony przez osoby nieuprawnione, przez oszustów, fałszerzy,  “narodowy spis powszechny ludności i mieszkań”, co jest przygotowaniem do totalnej kontroli, do totalnego zniewolenia a przy tym do dręczenia Polaków-Lechitów, z wyłączeniem żydów, cyt.:  “ Spisem powszechnym nie obejmuje się (…) innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na  mocy ustaw, umów międzynarodowych  lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych”.

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C86620%2Cdemografki-przeprowadzenie-spisu-powszechnego-wynika-ze-zobowiazan
Art.4.Spisem powszechnym nie obejmuje się: 1)szefów oraz cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członków ich rodzin oraz innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na  mocy ustaw, umów międzynarodowych  lub powszechnie    uznanych zwyczajów międzynarodowych; 2)mieszkań,  budynków,  obiektów  oraz  pomieszczeń  będących  własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001775/U/D20191775Lj.pdf

Zróbmy wszystko aby nie doszło do tego nielegalnego żydowskiego spisu Polaków w Polsce-Lechistanie, z wyłączeniem żydów, odwiecznych wrogów Polaków !  Niechaj spełnią się słowa Mikołaja Reja z 1556 r. aby Polacy, cyt.: “lepiej wypleniali żydów niż siebie wyplenić przez nich dozwolili” !

Maria i Teresa z domu Znyk 

Łysa Góra, 12.03.2021 r.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Facebook, cyt.:

“Mario Sława

Gdy podam wszystkie moje dane personalne, mojej rodziny i jako założyciel UCiDK (Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli )czy będę mógł skontrolować jednostkę Sił Zbrojnych na moim terenie ? A szef tej jednostki wojskowej, która jest nielegalną prywatną firmą handlową zarejestrowaną w UPIK w Waszyngtonie, zapomni o tajemnicy wojskowej, o tajemnicy firmowej i udostępni mi wszystkie dane tak ochoczo jak Polacy podają M.Moskwie swoje dane dla UCiDK ??? Podstawowe pytanie, czy w ogóle strażnik pozwoli mi wejść na teren jednostki wojskowej, czy gdy będę się upierał to nie zastosuje wobec mnie jakiejś techniki, abym jak najszybciej opuścił teren? A może rozłożą przede mną czerwony dywan i zwołają konferencję prasową ???

Mario Sława

Jak można być tak naiwnym w tym trudnym czasie i podarowywać swoje dane personalne, które mają bardzo wysoką wartość a przy tym jest to narażanie na niebezpieczeństwo inwigilacji, prześladowań ! Dopóki nie wypędzimy z Polskiej Ziemi nieproszonych gości, niebezpieczne jest zbieranie jakichkolwiek danych osobowych !

Mario Sława

Zbieranie danych osobowych i podpisów dla UCiDK to taki sam proceder jak oszustwa Potockiego, Pola Lechickiego, Zawodowego Polaka, za którym stoi masońska autonomia Ossówek !

Mario Sława

Nie ma państw na świecie a więc i nie ma Rzeczypospolitej Polskiej o której jest mowa w tej żydowskiej konstytucji z czasów uzurpatora „prezydenta” Stolzmana-Kwaśniewskiego ! Więc logiczne jest , że ta konstytucja jest nielegalna, nieobowiązująca, bezskuteczna, chociaż niektóre jej zapisy są korzystne dla nas Polaków, ale przecież żydowski okupant zuchwale łamie wobec Polaków, nawet tą konstytucję a faktycznie stosuje zapisy talmudu !

Rex Bregulla

Przerobiłem tych Potockich i Andrzejów i Lechicki, to jedna Banda do wyłudzania danych bo zbierają dane o Opozycji, i sprzedają nasze dane w DC. , człowiek Teresa Ma rację .

OSTRZEŻENIE !!!

Nie dajmy się nabierać na jakiekolwiek karkołomne drogi uwalniania, płacenia za wzory formularzy i „wycieczki” do nielegalnych prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, kościelne, międzynarodowe a nawet do hologramu papieża.

Złota Era Dostatku zaistnieje, gdy Prawda o uwolnieniu Ludzkości 25.12.2012 r. będzie masowo rozpowszechniana i powszechnie stosowane będzie tylko Boskie Prawo Naturalne ! Nie dajmy się wciągać w wielogodzinne wywody o prawie kanoniczno-morskim ! Nie dajmy się nabierać na jakiekolwiek karkołomne drogi uwalniania, płacenia za wzory formularzy i „wycieczki” do nielegalnych prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, kościelne, międzynarodowe a nawet do hologramu papieża ! Wielce naganne i haniebne jest wprowadzenie Polaków w błąd i proponowanie drogi uwalniania u przestępców od przestępców, od fałszerzy, oszustów u fałszerzy oszustów, od psychopatów u psychopatów, od ludobójców u ludobójców z „władz”, które nie mają prawa istnieć, bo same zgodziły się być uznane za byłe, nieistniejące w 2012 r. ! LIST GRZECZNOŚCIOWY DO SZEFÓW I POMOCNIKÓW KORPORACJI UZNANYCH PRZEZ OPPT ZA “NIEISTNIEJĄCE”.       Niechaj akty wolności przyśpieszą zamknięcie sieci Watykanu i kowidowych oszustów NWO !!!

Czas wypowiadania posłuszeństwa minął kilka lat temu!!!  Jak można tak manipulować i doradzać zgłaszaniem i  to wielokrotnym czegokolwiek do oszustów, uzurpatorów ??? To jest NIEBEZPIECZNE !!! Nie dajcie się nabierać na takich i na płatne wzory druków do uwalniania dla biznesu powiązanego z judeo-Konfederacją i jej akcją wyborczą!!! Teraz czas na  Dowody Tożsamości – Akty Uwolnienia i masowy bojkot okupanta!

NIE POZWÓLMY ZNIEWAŻAĆ NAS, POLAKÓW- LECHITÓW SUWERENÓW W NASZEJ OJCZYŹNIE A NIE W ŻADNYM ŻYDOWSKIM POLIN !!! UWOLNIONĄ OBLIGATORYJNIE LUDZKOŚĆ ZE ZBRODNICZEGO PRAWA MORSKIEGO I KANONICZNEGO OBOWIĄZUJE TYLKO PRAWO NATURALNE !

DZIECI PALĄ MASKI POD KAPITOLEM W USA !!!! W USA 17 stanów  bez obostrzeń i powrót do aktywności !!!!!!! / https://www.youtube.com/watch?v=s41M-gYyr5Y                        

Zróbmy to samo w Polsce- Lechistanie! Nie czekajmy, że zrobią to medialnie judeo- oprawcy z Europejskim Nakazem Egzekucyjnym z Morawieckim i Dudą na czele ! Wystraszony Morawiecki we Wrześni uciekał przed rolnikami a Duda zjeżdżał w popłochu przed góralami ! wojdabejda.wordpress.com

UWAGA !!! BARDZO WAŻNE OSTRZEŻENIE !!!

Zaszczepieni są śmiertelnym zagrożeniem dla niezaszczepionych, dla istnienia całej Ludzkości ! Zaszczepieni stają się laboratorium produkującym i rozsiewającym śmiercionośne wirusy !

“Szczepionki na COVID-19 są bronią masowej zagłady i mogą zmieść ludzkość z powierzchni ziemi”

Dr Vernon Coleman

https://vernoncoleman.org/videos/covid-19-vaccines-are-weapons-mass-destruction-and-could-wipe-out-human-race

http://www.vernoncoleman.com/humanrace.htm

https://brandnewtube.com/watch/covid-19-vaccines-are-weapons-of-mass-destruction-and-could-wipe-out-the-human-race_GcjtJu9dY1RcSNh.html

Jeśli śledzicie państwo moje artykuły, wiecie, że nie zwykłem przesadzać. Wiecie również, że w ciągu ostatniego roku, moje przewidywania, oceny i interpretacje okazały się całkowicie trafne.

Teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, potrzebuję państwa pomocy. Jeżeli nie będziemy działać wspólnie, jesteśmy skazani na zagładę. Potrzebuję państwa pomocy, ponieważ musimy dotrzeć do milionów. Nie jestem w stanie zrobić tego sam, będąc całkowicie ocenzurowanym przez wielkie platformy internetowe i media głównego nurtu.

Jestem przekonany o najwyższej wadze niniejszego tekstu. Musimy się nim podzielić z innymi. Dlatego w najbliższych dniach postarajcie się państwo przesłać ten artykuł wszystkim, którzy mają adres e-mail: znajomym i nieznajomym, a także wszystkim dziennikarzom, których adresy e-mail jesteście w stanie znaleźć. Artykuł [w oryginale angielskim – przyp. tłum.] można łatwo udostępniać ze strony: https://vernoncoleman.org/videos/covid-19-vaccines-are-weapons-mass-destruction-and-could-wipe-out-human-race).

Czy pamiętacie państwo ten filmik, w którym Bill i Melinda Gates siedzą sobie i suszą zęby rozprawiając o tym, jak to następna pandemia sprawi, że ludzie się ockną?

No cóż, sądzę, że wiem, co się wydarzy. Wiemy, że złowroga elita, promotorzy Agendy 21 i Wielkiego Resetu, od początku zamierzali zgładzić 90% – 95% światowej populacji.

Niestety, obawiam się, że jest prawdopodobnie zbyt późno, by uratować wielu z tych, którzy otrzymali szczepionkę. Miliony zostały skazane na zagładę i obawiam się, że wielu umrze po kolejnym kontakcie z koronawirusem. Ale coś poszło bardzo źle z planami elit.

W rezultacie wydaje się, że ci z nas, którzy się nie zaszczepili, również znajdują się w poważnym niebezpieczeństwie.

Powinniśmy utrzymywać nasz system odpornościowy w doskonałym stanie poprzez rozsądne odżywianie i przyjmowanie suplementów witaminy D. I być może, w pewnym momencie, będziemy musieli trzymać się z dala od tych, którzy przyjęli szczepionkę. Obawiam się, że są oni teraz bardzo realnym zagrożeniem dla przetrwania ludzkości.

Już od bardzo dawna ostrzegam przed niebezpieczeństwami szczepionek na COVID-19. Wiem, że w istocie nie powinno się tych preparatów nazywać szczepionkami (by to umożliwić, zmieniono oficjalną definicję szczepionek), ale jeśli określam je “terapią genową”, to ci, do których próbujemy dotrzeć, i którym powiedziano, że są to szczepionki, po prostu nie zorientują się o co mi chodzi.

Prawie dokładnie rok temu ostrzegałem, że jednym z powodów wyolbrzymiania ryzyka związanego z koronawirusem jest ustanowienie obowiązkowego programu szczepień.

Fałszywa pandemia COVID-19 została wykreowana po części dlatego, żeby znaleźć pretekst dla szczepionek – a nie po to, by szczepionka powstała jako rozwiązanie rzekomego zagrożenia stwarzanego przez COVID-19.

Od miesięcy ostrzegam, że eksperymentalne szczepionki są niebezpieczne i wywołują wiele potencjalnie śmiertelnych skutków ubocznych. Mylą się celebryci i wielu lekarzy dodających otuchy. Słusznie wskazywałem, że szczepionki mogą zabić więcej ludzi niż COVID-19.

Ale teraz wydaje się prawdopodobnym, że szczepionki mogą być w przyszłości odpowiedzialne za śmierć setek milionów ludzi, którzy nie zostali zaszczepieni.

Od dłuższego czasu sądziłem, że oszustwo COVID-19 zostało zaplanowane w jednoznacznym celu: dla zabicia jak największej liczby osób starszych i słabych oraz zaprowadzenia obowiązkowych szczepień. Oto co powiedziałem w moim pierwszym filmie w połowie marca 2020 roku. Oczywiście istniał też plan zniszczenia a następnie “odbudowania” gospodarki zgodnie z wymogami Agendy 21 i Wielkiego Resetu.

W kilka dni po opublikowaniu tamtego filmu, zostałem wściekle zaatakowany w internecie. Mój biogram w Wikipedii został radykalnie zmodyfikowany. Usunięto szczegóły dotyczące moich książek, seriali i felietonów. Przedstawiono mnie jako skompromitowanego “teoretyka spisku”. Nagrałem film wyjaśniający, w jaki sposób wpis w Wikipedii zmieniono, aby mnie zdemonizować i zdyskredytować [https://vernoncoleman.org/videos/vernon-colemans-response-demonisation-wikipedia] . Wielu innych, którzy zakwestionowali oficjalną linię dotyczącą COVID-19, poniosło podobne konsekwencje. I, oczywiście, BBC oraz prasa krajowa przyłączyły się, atakując tych, którzy ośmielają się podważać oficjalną narrację poprzez upowszechnianie niewygodnej prawdy.

Ale teraz obawiam się, że ci ludobójczy szaleńcy, jeźdźcy Apokalipsy, którzy zaplanowali to szalbierstwo, doprowadzą nas do Armagedonu. Od dawna sądziłem, że architekci oszustwa spodziewali się, że zginą miliony.

Jednak doszedłem do wniosku, że złowrogie umysły, które opracowały to oszustwo, dramatycznie niedoszacowały niebezpieczeństwa eksperymentalnych szczepionek, które tak gwałtownie promują.

W rezultacie umrzeć mogą miliony ludzi, którzy otrzymali jedną ze szczepionek przeciwko COVID-19. Za chwilę wyjaśnię, jak to możliwe i dlaczego.

Początek szalbierstwu dały szalone prognozy Fergusona z Imperial College [Neil Morris Ferguson, bryt. epidemiolog, prof. biologii matematycznej, specj. w zakr. rozprzestrzeniania się chor. zakaźnych u ludzi i zwierząt. – przyp. tłum.]. Ferguson to autor modeli matematycznych o zatrważającym dorobku. Planujący oszustwo wiedzieli, że prognozy Fergusona były absurdalne. Musieli też zdawać sobie sprawę z tego, że dotychczasowe przewidywania Fergusona okazywały się żenująco nietrafne. Niemniej jednak użyto jego prognoz jako pretekstu dla lockdownów, wprowadzenia “dystansowania społecznego”, masek, zamykania szkół i oddziałów szpitalnych. Był to kompletny obłęd. Logicznym posunięciem byłoby odizolowanie osób z infekcją – podobnie jak chorych na grypę prosi się o pozostanie w domach – i roztoczenie opieki nad najbardziej narażonymi: głównie osobami starszymi z chorobami serca lub klatki piersiowej. Jednak politycy i ich doradcy zrobili wszystko na odwrót; zaś ci, którzy to kwestionowali byli uciszani i demonizowani.

Nie ulega wątpliwości, że kontakty z innymi wzmacniają system odpornościowy ludzi zdrowych. Zdrowe dzieci i ludzie młodzi mają bardzo silny układ odpornościowy. W istocie najbardziej narażone na nowego wirusa mogą być tylko osoby starsze.

A jednak światowi politycy i ich doradcy celowo skierowali nas ku programowi masowych szczepień.

Od początku zapewniano opinię publiczną, że ​​tylko dzięki wielkiemu programowi szczepień będzie można przywrócić część utraconych wolności. I od samego początku był to niebezpieczny nonsens.

Zatwierdzone naprędce eksperymentalne szczepionki nigdy nie miały zapewnić tego, co wmówiono ludziom. Nie zaprojektowano ich by zapobiegać infekcji lub przenoszeniu choroby. Szczepionki nie powstrzymują przed zarażaniem się COVID-19 i nie zabezpieczają przed przenoszeniem choroby dalej.

Szczepionki pomagają zaledwie ograniczyć nasilenie objawów u części zaszczepionych. Tymczasem ogromna większość zaszczepionych wierzy, że zostali ochronieni przed infekcją. To było kolejne oszustwo.

Nie dość, że szczepionki nie zapewniają tego, w co wierzą ludzie, to jeszcze generują one trzy poważne problemy.

Pierwszym oczywistym problemem jest to, że okazało się, że eksperymentalne szczepionki są skrajnie niebezpieczne – już zabiły wielu i spowodowały poważne niepożądane odczyny poszczepienne u wielu kolejnych. Rozmiar tego problemu można ocenić na podstawie faktu, że nawet władze przyznają, że prawdopodobnie zgłoszonych zostanie jedynie 1 na 100 (1%) spośród zgonów i poważnych obrażeń poszczepiennych. Nie można oszacować, ile osób umrze z powodu alergii, chorób serca, udarów, problemów neurologicznych, ani ile oślepnie lub zostanie sparaliżowanych. Na mojej stronie internetowej (http://www.vernoncoleman.com/vaccineskilling9.htm) znajduje się lista osób, o których wiadomo, że odniosły obrażenia lub zmarły w wyniku szczepienia, i jest to zaiste porażająca lektura. Liczba zgonów przeraża, ale większość władz utrzymuje, że są to wszystko “zbiegi okoliczności”. Gdy ktoś umiera w ciągu 60 lub 28 dni od pozytywnego wyniku testu na COVID-19 – nawet jeśli ten był fałszywy – jest automatycznie traktowany jako “zgon na COVID-19″, żeby podbić statystyki. Ale kiedy zdrowi młodzi ludzie umierają w ciągu godzin od zaszczepienia, śmierć traktowana jest jako zwykły zbieg okoliczności. Jakże wiele tragicznych zbiegów okoliczności miało zatem miejsce.

Drugim problemem, dotyczącym układu odpornościowego, jest możliwość wystąpienia tzw. efektu odpowiedzi odpornościowej swoistej [w oryg. ang.: pathogenic priming – przyp. tłum.] – burzy cytokinowej. Dzieje się tak dlatego, że układ odpornościowy osoby zaszczepionej, zostaje przygotowany do szczególnie silnej reakcji, jeśli osoba ta wejdzie w kontakt z wirusem w przyszłości. Rezultat może być katastrofalny i obawiam się, że może się to okazać jesienią i podczas następnej zimy. Osoby, które otrzymały szczepionkę, będą miały poważne kłopoty, gdy następnym razem zetkną się z koronawirusem. Ich układ odpornościowy zareaguje przesadnie mocno i prawdopodobnie nastąpi wtedy wiele zgonów.

Pacjenci nie zostali oficjalnie ostrzeżeni o tym problemie, chociaż dowody zostały opublikowane w czasopiśmie “International Journal of Clinical Practice” w październiku 2020 r. w artykule pt. Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID-19 vaccines worsening clinical disease.

Wszakże nie było na to świadomej zgody pacjentów, a podejrzewam, że i większość lekarzy nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń.

Szczególnie narażone są osoby starsze i osoby z osłabionym układem odpornościowym.

A co wpływa na osłabienie układu odpornościowego?

Trzy oczywiste przyczyny to:

 • noszenie maski,
 • izolacja społeczna
 • i niewystarczająca ilość światła słonecznego.

A także nadużywanie alkoholu i tytoniu w areszcie domowym.

Dodatkowe zgony wystąpią zapewne jesienią, kiedy to zaszczepione osoby będą najbardziej narażone na działanie wirusa. Jak wiadomo, koronawirus rozprzestrzenia się najszybciej jesienią i zimą.

W wyniku epidemii chorób i zgonów, która nastąpi, rządy zaczną promować kolejną rundę szczepień. Oczywiście będzie się wiele mówiło o mutacjach. Nowe szczepionki, pospiesznie opracowane i wyprodukowane, będą ostro promować celebryci bez jakiejkolwiek wiedzy o medycynie czy szczepionkach. Lekarze, rozumiejący niebezpieczeństwa i mający wątpliwości co do szczepionek, jak zwykle, zostaną uciszeni.

Sądzę, że ludzie stojący za tym oszustwem – o dziwo – wiedzieli o tym, co nastąpi: był to element ich złowieszczego planu.

Wiedzieli, że jesienią i następnej zimy nastąpi wzrost zgonów. Od początku planowali zwalić to na nową wersję COVID-19 – jedną z wielu tysięcy mutacji, które pojawią się jesienią. Od dawna podejrzewałem, że w rezultacie będą promować szczepienia co kilka miesięcy – lub nawet częściej: mniej więcej co miesiąc. Moje pierwotne użycie słowa “mistyfikacja” [w oryginale: hoax; autor najprawdopodobniej nawiązuje do swojego e-booka pt. COVID-19: The Greatest Hoax in History, dostępnego nieodpłatnie tutaj: https://vernoncoleman.org/books/covid-19-greatest-hoax-history – przyp tłum.] miało na celu skrytykowanie reakcji na wirusową infekcję grypopodobną. Reakcja ta była dalece przesadzona.

Podejrzewam, że to dlatego Bill i Melinda Gates suszyli zęby, dając do zrozumienia, że możemy nie brać poważnie pierwszej pandemii – ale, że następną pandemię potraktujemy znacznie poważniej.

Sądzę, że oni i wszyscy inni zaangażowani w to oszustwo założyli sobie, że będą całkowicie bezpieczni, ponieważ w rzeczywistości nie zaszczepią się . Podejrzewam, że wielu spośród elit i co ważniejszym celebrytom podano placebo zamiast jednej z eksperymentalnych szczepionek.

Nigdy nie byli narażeni na ryzyko śmierci lub okaleczenia przez szczepionkę, ani na wystąpienie efektu odpowiedzi odpornościowej swoistej; na końcu zaś na szczególną podatności na zagrożenie przy następnym kontakcie z wirusem.

Myślę, że elita sądziła, że będzie bezpieczna. Myślę, że opracowali plan, który spowodowałby miliony zgonów, ale który nie wyrządziłby im krzywdy.

Uważam jednak, że popełnili ogromny, zasadniczy błąd.

I to sprowadza nas do trzeciego problemu, którego chyba się nie spodziewali.

A został on właśnie nakreślony przez dr. Geerta Vanden Bossche’a, wybitnego specjalistę ds. szczepionek. W istocie, byłem początkowo sceptyczny wobec jego słów, ponieważ dr Bossche wcześniej współpracował z GAVI [oficjalnie: Gavi, the Vaccine Alliance, uprzednio: the GAVI Alliance, a wcześniej: the Global Alliance for Vaccines and Immunization – przyp. tłum.] i Gates Foundation. Jest ostatnim, którego można by określić jako przeciwnika szczepień.

Dr Bossche wskazał na to, że obecnie stosowane szczepionki są niewłaściwą bronią w walce z tą konkretną infekcją wirusową.

Podając milionom ludzi szczepionki, w sposób katastrofalny uczymy wirusa, jak mutować, jak stawać się silniejszym i bardziej śmiercionośnym. Próby opracowania nowych szczepionek na nowe mutacje tylko pogarszają sytuację, ponieważ naukowcy nie są w stanie wyprzedzić zmutowanych wirusów. A ludzie, którzy zostali zaszczepieni, dzielą się teraz zmutowanymi wirusami z osobami z ich otoczenia. Mutacje stają się coraz silniejsze i bardziej zabójcze.

Odwołanie lockdownów będzie idealnie zgrane w czasie, tak aby nowe mutacje wirusa COVID-19 rozprzestrzeniły się na szeroką skalę.

Istnieje też inny problem, który się z tym wiąże.

Zwykle nasze ciała zawierają białe krwinki, które pomagają nam zwalczać infekcje. Komórki, zwane komórkami NK [od ang. Natural Killer – przyp. tłum.], czyli “urodzonymi mordercami”, pomagają zniszczyć “złe komórki”, które atakują organizm. Kiedy komórki NK wykonają już swoją pracę, pojawiają się nasze przeciwciała i sprzątają bałagan.

Dr Bossche wyjaśnia jednak, że szczepionki na COVID-19 wyzwalają produkcję bardzo specyficznych przeciwciał, które konkurują z naturalnymi mechanizmami obronnymi osób, które otrzymały szczepionki.

Naturalne systemy obronne tych, którzy zostali zaszczepieni, są tłumione, ponieważ specyficzne przeciwciała, które zostały wyprodukowane przez szczepionkę, po prostu przejmują kontrolę.

Te specyficzne przeciwciała, wytwarzane przez szczepionki, są trwałe.

Pozostają w ciałach zaszczepionych na zawsze.

Katastrofalnym skutkiem jest to, że naturalne systemy odpornościowe dziesiątek czy setek milionów osób, które otrzymują szczepionki, są skutecznie niszczone.

Ich układ odpornościowy nie będzie zdolny zwalczyć żadnej zmutowanej odmiany wirusa, która może rozwinąć się w ich ciele. A zmutowane wirusy mogą następnie rozprzestrzenić się w społeczeństwie. Uważam, że właśnie dlatego nowe odmiany wirusów pojawiają się na obszarach, gdzie szczepionkę podano wielu ludziom.

Wniosek jest taki, że podanie szczepionek stworzy wirusowi możliwość stawania się nieskończenie bardziej groźnym. Każdy zaszczepiony osobnik uzyskuje potencjał by stać się masowym mordercą, ponieważ jego ciało staje się laboratorium produkującym śmiercionośne wirusy. Co gorsza, niektóre ze szczepionych osób mogą stać się bezobjawowymi nosicielami, rozsiewającymi wokół siebie śmiercionośne wirusy.

Ci, którzy otrzymali szczepionkę, nie będą w stanie zareagować na mutacje, ponieważ ich systemy odpornościowe zostały już przejęte przez sztuczny system obronny, nadany im przez szczepionkę i zaprojektowany do walki z pierwotną formą wirusa COVID-19. Zaszczepieni będą tym bardziej narażeni na ryzyko, gdy nowe mutacje zaczną się rozprzestrzeniać. Ich ciała zostały trwale i wyłącznie przystosowane do obrony przed starą formą wirusa, która szybko staje się nieaktualna.

Podawanie nowych szczepionek w niczym nie pomoże, ponieważ zmutowany wirus nie będzie podatny na ataki. Twórcy szczepionek nie będą w stanie wyprzedzić mutującego wirusa. Należało to przewidzieć. To dlatego szczepionki przeciw grypie często nie działają.

Politycy i ich doradcy będą kłamać i winić niezaszczepionych za rozwój nowych mutacji i wzrost liczby zgonów, który nastąpi.

Ale jeśli dr Bossche ma rację, a ja uważam, że tak, to właśnie zaszczepione jednostki będą zagrożeniem dla ludzkości. Będą poważnym zagrożeniem dla każdego, kto także został zaszczepiony. Ale będą również poważnym zagrożeniem dla nieszczepionych, ponieważ wirusy, które rozsiewają są bardziej niebezpieczne niż te pierwotne.

Stąpamy po grząskim gruncie. Jeśli teraz nie zatrzymamy tego programu szczepień, to bez przesady można stwierdzić, że zagrożona jest sama przyszłość ludzkości. Czy o to chodziło tym, którzy próbowali “opchnąć” nam Wielki Reset? Nie wiem. Może ich celem od początku było zabicie nas wszystkich.

A może ich niecny spisek po prostu wymknął się spod kontroli. W Wielkiej Brytanii Ferguson, Hancock, Whitty i Vallance [Matthew John David Hancock – sekretarz stanu ds. zdrowia i opieki społ. w rządzie bryt.; Christopher John MacRae Whitty – bryt. lekarz i epidemiolog, gł.doradca rządu ds. medycyny; Sir Patrick John Thompson Vallance – bryt. lekarz, naukowiec, farmakolog kliniczny, gł. doradca rządu ds. nauki – przyp. tłum.] zawsze wydawali mi się całkowicie niewłaściwymi ludźmi do kierowania odpowiedzią kraju (na zagrożenie COVID-19). Uważam, że w Stanach Zjednoczonych dr Fauci [Anthony Fauci – amer. lek. immunolog, dyr. Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID), gł. doradca med. prezydenta USA – przyp. tłum.] był niewłaściwym człowiekiem.

Od początku obawiałem się, że zostali wybrani, ponieważ właśnie są “niewłaściwymi ludźmi”. Wszystko, co uczynili, było złe dla nas, ale dobre dla nich i dla złowrogiej kliki promującej Agendę 21 i Wielki Reset.

Napór na stłumienie wolności debaty przywiódł nas wprost do tej otchłani. Żadnemu z tych ludzi nie powinno się było pozwolić na taką kontrolę nad naszym życiem. Ale to media głównego nurtu i giganci internetowi – poprzez tłumienie, w nieznany dotąd sposób, wszelkich pytań ze strony opozycji i poprzez skrywanie faktów – sprawili, że sytuacja stała się nieskończenie gorsza. Czy myślą, że będą bezpieczni?

Istnieje realne ryzyko, że zamiast po prostu zabić 90% – 95% ludzi, jak to pierwotnie zamierzyła złowroga elita, mogą przez pomyłkę zabić wszystkich; mogą zmieść ludzkość z powierzchni ziemi.

Zostało nam niewiele czasu, by się uratować.

Musimy wzmocnić nasz system odpornościowy i, jak na ironię, możliwe jest, że będziemy musieli trzymać się z dala od ludzi, którzy zostali zaszczepieni.

W najbliższym czasie napiszę artykuł o tym, jak wzmocnić swój układ odpornościowy.

Czy teraz już rozumiecie państwo, dlaczego jest to najważniejszy artykuł na temat COVID-19, który napisałem, i najważniejszy, jaki kiedykolwiek czytaliście?

Nie mogę dotrzeć do mediów głównego nurtu, które po prostu tłumią prawdę i odmawiają jakiejkolwiek debaty czy dyskusji. YouTube, na przykład, nie przyjmuje filmów, które kwestionują cokolwiek promowanego przez złowrogi establishment.

Wyślijcie więc państwo proszę ten artykuł do lekarzy i dziennikarzy, do swoich przyjaciół i krewnych. Dzielcie się, udostępniajcie, wysyłajcie. Może uda nam się przekonać rządzących, że nie są odporni na nadchodzącą katastrofę.

Artykuł [w oryginale angielskim – przyp. tłum.] można łatwo udostępniać ze strony: https://vernoncoleman.org/videos/covid-19-vaccines-are-weapons-mass-destruction-and-could-wipe-out-human-race).

Mam nadzieję, że dr Bossche się myli. Mam nadzieję, że mylę się ja.

Ale wszystkie kwestie poruszone w tym artykule wymagają dogłębnego zbadania. I jeśli te obawy nie zostaną upublicznione i odpowiednio przebadane, wtedy będziemy wiedzieć na pewno, że celem jest zabicie tak wielu z nas, jak to tylko możliwe. Nie może być innego wniosku.

Copyright dr Vernon Coleman, 13 marca 2021 r

tłumaczenie z j. ang. – Msz   

(Drogi Czytelniku – bardzo dziękujemy za Twoją pracę pro bono)

Oficjalna strona internetowa dr. Geerta Vanden Bossche’a – bieżąco aktualizowane, wyłączne źródło informacji z pierwszej ręki
https://www.geertvandenbossche.org/

Profil dr. Geerta Vanden Bossche’a na portalu LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/geertvandenbossche/

Bezwarunkowo uwolnieni Polacy-Lechici sami sobie wystawiają dowody tożsamości i bojkotują bezprawie !

 
21 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 12 marca 2021 w Bez kategorii

 

Tagi:

21 responses to “Bezwarunkowo uwolnieni Polacy-Lechici sami sobie wystawiają dowody tożsamości i bojkotują bezprawie !

 1. wojdabejda

  13 marca 2021 at 20:58

  Piotr Darski
  td2e Scmgponaarorcnahus orroSedu 09i:ti04 ·
  Kochani…
  Już chyba Wszyscy wiecie, że szczepionka na coś co nie istnieje, a co kryje się pod wymowną symboliką ( cow – bydło, id – numer identyfikacyjny, 19 = AI, gdzie A jest 1 litera alfabetu, a I jest 9-tą), a oni bardzo lubią symbolikę, bo poprzez nią wzmacniają swoje cele i plany…… że ta szczepionka posiada mRNA, które dla nich i dla organizmów, które ją wpuszczą ma kluczowe znaczenie… gdyż nie tylko poprzez odwrotną transkrypcję zmodyfikuje ludzkie DNA, ale i zasiedli program operacyjny, który raz w roku aktualizowany przez każdą następną szczepionkę ma zrobić z ludzi swoiste komputery zarządzane przez AI.
  Dlaczego to się dzieje..? Otóż..jak widać wielu Ludzi się budzi, a wyższa świadomość wpływa na zmianę łańcucha DNA…wpływa na ich ilość…a ich większa ilość to obudzenie także pierwotnych przymiotów , atrybutów i fenomenów Człowieka…to powolne odzyskiwanie tego co za sprawą manipulacji pasożytów na przełomie tysiącleci Człowiek pozwolił sobie odebrać… Zdegradowanie ludzkiego DNA i zrobotyzowanie Człowieka poprzez te szczepienia ma na zawsze oddzielić Go od Źródła i od Swoich Człowieczych przymiotów… Z tego punktu ma nie być już powrotu…
  To jest ich desperacki plan…desperacki, bo to oni się tak naprawdę boją..co widać po szybkości i wielu niedociągnięciach w ich pseudo strategii…
  Jeśli wytrwaliscie w swojej niezłomności do tej pory, to nadal bądźcie silni i nie ulegajcie pod żadnym naciskiem, bo tym samym nie tylko chronicie Siebie, swoje połączenie ze Źródłem, ale i oslabiacie ich…gdyż aby ich pokonać nie potrzeba Nas wiele..potrzebna jest wysoka świadomość w Nas w Istotach Światła i jej powrót…co postępuje nieuchronnie…a co odtwarza Naszą moc i pra wiedzę…z której chciano Nas ogołocić….

  Polubione przez 2 ludzi

   
 2. wojdabejda

  14 marca 2021 at 21:06

  ———- Forwarded message ———
  Von: ©Krzysztof. z rodu Chudek
  Date: So., 14. März 2021 um 16:48 Uhr
  Subject: PD: Oskarżenie publiczne w imieniu władzy zwierzchniej
  To: Maria Znyk

  © Krzysztof. z rodu Chudek

  Wysłane z aplikacji Poczta dla Windows 10

  Od: ©Krzysztof. z rodu Chudek
  Wysłano: niedziela, 14 marca 2021 16:46
  Do: biuro@ucidk.pl
  Temat: Oskarżenie publiczne w imieniu władzy zwierzchniej
  Ważność: Wysoka

  Józef Moskwa Oskarżam ciebie na podstawie https://www.zawodowy-polak.pl/index.php?title=Dekret o wspieranie i utrwalania aktów prawnych okupanta i działanie na szkodę rdzennej ludności narodowości polskiej…

  © Krzysztof. z rodu Chudek

  Wysłane z aplikacji Poczta dla Windows 10

  Polubienie

   
 3. wojdabejda

  14 marca 2021 at 21:34

  kometax pisze:
  11 marca 2021 o 03:36

  Tojuż się stało.
  To co obecnie dzieje się na tej Przepięknej Planecie Ziemia Woła o Pomstę.
  Przepiękna Planeta Ziemia I Wszelkie Życie na niej i wszystko co Jest na niej doznaje obecnie WIELKIEGO CIERPIENIA BEZPRAWIA OD ZBRODNIARZY – OPRAWCÓW – KŁAMCÓW

  Wszystkie Korporacje i Każdy ,, rząd ‘’ razem z Klanem elit multimiliarderów na tej Planecie są z sobą zrzeszeni i Kraczą jednym Głosem a co więcej mają siłę przebicia aby Ludem manipulować na wszelkie sposoby. Gady Niszczą Planetę Ziemia i wszelkie Życie na Planecie Ziemia. Łamią WSZELKIE PRAWA NIE Przestrzegają Praw Boskich – Nie Przestrzegają Prawa Wszechświata Wszystko zaplanowali przygotowali aby ziściły się ich Mroczne Psychopatyczne Haniebne iluzje są dobrze przygotowani i mają wszystko co im potrzebne. To nie są istoty ludzkie są to Gady Zbrodniarze, Oprawcy, Kłamcy o mrocznych psychopatycznych umysłach. Nawet nie można ich zaliczyć do gatunku zwierzęcego gdyż zwierze zabija tylko wtedy gdy czuje głód.

  Trzeba zauważyć iż NAS jest więcej od nich i jesteśmy dziećmi Boga i jest w nas potencjał Uniwersum ale wielu z nas o tym zapomniała. Przez zapomnienie Kim naprawdę jesteśmy Lud Polski dał się zniewolić małej grupce gadów i ufa im i idą jak Barany nie widząc iż idą na żeś.

  Wszystkie Ludy ŚPIĄ Brakuje Pozytywnych Skutecznych Działań w tym kierunku– Jeśli Lud Polski się nie przebudzi i NIE Zjednoczymy Wszyscy Razem czeka Nas i przyszłe pokolenia marny los o ile dożyjemy.

  JEST NAS WIĘCEJ – GDZIE JEST NASZA SŁOWIAN – LECHITÓW WERWA DO WALKI O WOLNOŚĆ RÓWNOŚĆ WYSTARCZY SIĘ ZJEDNOCZYĆ W MAŁE GRUPY W KAŻDYM MIEŚCIE I DZIAŁAĆ KONSPIRACYJNIE tak jak czynią to Oprawcy.
  POWSTAŃMY DO BOJU !!!!

  Są osoby które dzielnie walczą o Wolność Łączmy się. Poniżej linki: Proszę zapoznać się z tymi tematami. Więcej jest na stronie po prawej stronie w kolumnach i proszę o rozpowszechnienie tych materiałów.

  https://wojdabejda.wordpress.com/

  https://wojdabejda.wordpress.com/category/prawo-morskie/

  POLSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI.
  https://wojdabejda.wordpress.com

  Prawo morskie – POLSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI.
  https://wojdabejda.wordpress.com

  Watykan przestanie istnieć…
  https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com
  3 godz. 21 min 46 s

  Polubienie

   
 4. Mariusz Kazmierczak

  14 marca 2021 at 22:08

  Dziękuję za informacje

  pozdrawiam serdecznie

  pt., 12 mar 2021 o 23:46 POLSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI. napisał(a):

  > wojdabejda posted: ” Bojkotujmy oszustów handlujących dowodami osobistymi, > formularzami do uwalniania się i wszelkimi danymi ! Jestem wolnym > człowiekiem, myślę, więc oceniam zwłaszcza tych, którzy udają ludzi wolnych > a tresują innych. Nie do przyjęcia jest dla nas twierd” >

  Polubione przez 2 ludzi

   
  • JamJest

   14 marca 2021 at 23:41

   Jestem Wolnym Człowiekiem płci żeńskiej. Żadne akty prawne wydawane przez okupanta mnie, Wolnego Człowieka nie dotyczą. Prezydent Raczkiewicz nie spodziewał się, że jego dekret wydany w 1939 r. O nieważności aktów prawnych wydanych przez okupanta” będzie miał do dziś zastosowanie. Art.8 tego dekretu: kto współpracuje z okupantem … 10 lat i przepadek mienia. CONSENSUS FACIT LEGEM- maksyma prawna: żadne akty prawne nawet te zwane ustawami nie dotyczą Wolnego Człowieka poza Naturalnym Prawem, chyba, że za sprawą jego ZGODY.

   Polubione przez 1 osoba

    
 5. wojdabejda

  14 marca 2021 at 23:30

  Teresa Wojda
  4a mtaSrmpodncuamnrogoo gsooturSs e2d0f:10 · Grono odbiorców: Publiczne
  Publiczne
  OSTRZEŻENIE
  Dość zydowskiej tresury na Grupie zawodowych Polaków ! Bezwzględnie mamy prawo i obowiązek stawać bezkompromisowo w obronie prawdy i Suwerenów Rdzennych Polaków- Lechitów jak też demaskować talmudycznych treserów, którzy faktycznie się sami demaskują antypolskimi wpisami !

  Polubione przez 1 osoba

   
 6. Mim

  14 marca 2021 at 23:51

  Wołamy dość, wołamy nie zgadzam się, mówimy ja nie chcę i co z tego. Zachowujemy się jak gwałcona panienka a gwałciciel robi swoje. Trzeba przestać być leniwymi, wyuczyć się i nie pozwolić na plucie sobie w twarz i gwałcenie. Jestem Wolną Żywą Kobietą którą akty prawne nawet te poprzez legislację zwane ustawami nie dotyczą.Te akty prawne okupanta nie mają mocy prawnej a dotyczą osób fizycznych pisanych IMIĘ NAZWISKO. A ja jestem żywy Człowiek pisany Imię Nazwisko

  Polubienie

   
 7. wojdabejda

  16 marca 2021 at 21:33

  Prawdziwa genealogia „hrabiego” Jana Zbigniewa Potockiego

  Opublikowano: 12.06.2018 | Kategorie: Historia, Polityka, Publicystyka, Publikacje WM | RSS komentarzy

  Ostatnio często pojawia się na Internecie osoba „hrabiego” Jana Zbigniewa Potockiego. Trudno zrozumieć, jaki mu przyświeca cel i kto za nim stoi. Czy zamierza rozbić obóz prawicowy, czy też marzy mu się dyktatorska władza, oparta na konstytucji, na którą się powołuje? Operetkowe tytuły prezydenta i kawalera orderów, bezwartościowe świstki papieru, jakie pokazuje na ekranie komputera, mogą zmylić większość widzów. Jedynie doświadczony prawnik potrafi się rozeznać w ich wiarygodności.

  Ale „hrabia prezydent” popełnił jeden błąd, który bez wątpienia kwalifikuje go jak oszusta. Sfałszował swoją genealogię, co wprawdzie nie przekreśla jego aspiracji do „prezydenctwa”, ale poważnie kwestionuje jego twierdzenie o „funduszach rodzinnych” jako źródła jego bogactwa. Dotyczy to także jego pretensji do spadku po Mikołaju Potockim.

  Wielu ludzi może uwierzyć w sfałszowany rodowód, ale prawnicy zajmujący się spadkami żądają konkretnych dowodów. Być może, w czasie gdy „hrabia” fabrykował swoje drzewo genealogiczne, internet nie dysponował jeszcze autentycznymi metrykami z XIX wieku. Teraz można je tam znaleźć. Co z nich wynika, można znaleźć w poniższym tekście.

  Rozgałęziony w Wiewiórkowie ród Potockich (ponad dwadzieścia metryk chrztu i ślubów), nie miał ani jednego przedstawiciela pochodzącego ze stanu szlacheckiego, nie mówiąc już o arystokracji. Są tam szewcy, służący, komornicy, gospodarze, lub „choziaje” jak ich określały metryki w języku rosyjskim (obowiązkowym w Królestwie Kongresowym po powstaniu styczniowym).

  Pozostaje do rozstrzygnięcia kwestia, czy człowiek, który świadomie i publicznie fałszuje swój własny rodowód, może uchodzić za wiarygodnego w innych sprawach?
  * * *

  Jak wynika z informacji „hrabiego” Jana Zbigniewa Potockiego, bogactwo jego pochodzi z funduszy rodzinnych, a ponadto oczekuje on olbrzymiego majątku po Mikołaju Potockim, którego ma być jedynym spadkobiercą.

  Mikołaj umarł w 1921 roku w Paryżu, i uczynił swoim spadkobiercą Alfreda Potockiego z Łańcuta. Przez wiele lat ten spadek był dla Alfreda Potockiego źródłem nieustannych kłopotów – nawet po wojnie. Pisze o tym Helena Mauberg, cioteczno-stryjeczna siostrzenica Alfreda Potockiego:

  Wybór Alfreda na spadkobiercę przez Mikołaja Potockiego, człowieka który od zawsze mieszkał w Paryżu, a miał w Polsce bliższą, niezwykle szacowną rodzinę, państwa Franciszków Potockich mieszkających w Krakowie, był wynikiem nie sympatii do człowieka, bo tego prawie nie znał, był wynikiem dwóch warunków. Po pierwsze, że to musi być Potocki, po drugie, że musi być bogaty, bez większych wad i obciążeń rodzinnych. Takie uwarunkowania były logiczne, tak z tradycji rodowej, jak i zamierzeń spadkodawcy. Mikołaj chciał, by zebrany przez niego dorobek wrócił do Polski, a to nie było proste i wymagało starań, pieniędzy i odpowiedniego miejsca, czy na wystawienie czy użytkowanie. Zamek w Łańcucie był w tym trudnym dla Polski czasie jedynym miejscem, gdzie to było możliwe.

  Wracając do sprawy spadkowej to dla rodźmy, zwłaszcza naszego Ojca zorientowanego w sprawach finansowych Alfreda nie ulegało wątpliwości, że stary Mikołaj, który sam prowadził swoje interesy, znał ludzi i francuskie stosunki, dobrze zdawał sobie sprawę, że cały ten spadek jest trudnym orzechem do zgryzienia. Operacja wymagała koneksji francuskich i wyłożenia sporych sum, zanim z wieloma trudnościami i pozwoleniem najwyższych władz uzyskało się glejt na wywiezienie bliżej niewiadomej sumy do Polski. Testament na rzecz Alfreda obejmował nieruchomości, w tym pałac w Paryżu wyceniony na bardzo dużą sumę, natomiast nie gotówkę. Przeprowadzenie wszystkich działań prawnych, a nawet towarzyskich, bo i takie należały do zobowiązań spadkobiercy, wymagało wyłożenia sporych sum, a Łańcut kapitału nie miał.

  Mikołaj Potocki, przeżywszy niemal całe życie zagranicą, pod koniec życia zbliżył się do kół polskich, stał się polonijnym działaczem, łożącym na cele polskie, zwłaszcza na polską armię we Francji (Eugeniusz Romer: „Pamiętnik paryski 1918-1919”). Sprawował opiekę nad żołnierzami polskimi (Witold H. Trawiński: „Pamiętnik”), Pieniądze rozdysponował, opłacił swój pogrzeb, pozostawiając Alfredowi cały bogaty balast swojego nieruchomego posiadania, obciążony różnymi donacjami. Wobec trudności kryzysowo-finansowych, jakie przeżywały kraje europejskie po I wojnie światowej, nikt nie chciał wypuścić dużej sumy z kraju. Całość obciążono najwyższym możliwym 65% podatkiem spadkowym, z uwagi na bardzo dalekie pokrewieństwo spadkodawcy ze spadkobiercą.

  W polubownym, a tylko takie było możliwe, załatwieniu sprawy, miejscowa palestra podyktowała warunki. Podatek, grożący proces w wyniku zakwestionowania testamentu, rozliczne wydatki oraz zabezpieczenie tzw. donacji francuskich (dla służby i przyjaciół Mikołaja Potockiego) zredukowały głoszone sumy spadkowe do 10%.

  Alfred do końca życia, a nawet za grób nie mógł się uwolnić od nieprzewidzianych ani przez niego, ani przez Mikołaja konsekwencji tego — zdawałoby się – daru z nieba, jakim był testament bogatego wuja z Paryża.

  Nie wiadomo, jak obecnie przedstawia się sprawa owego spadku po Mikołaju Potockim; nie wiadomo także, w jaki sposób „hrabia” Jan Zbigniew zamierza wejść w jego posiadanie.

  Jak wynika z pobieżnej informacji Heleny Mauberg, Mikołaj Potocki postawił warunek, że jego spadkobierca musi być Potocki, musi być bogaty, bez większych wad i obciążeń rodzinnych.

  Nasz „hrabia” Jan Zbigniew idealnie spełnia dwa ostatnie warunki: nie posiada najmniejszych nawet wad czy obciążeń rodzinnych, bo nigdy do tej rodziny nie należał.

  Zacznijmy od najdawniejszego znanego przodka Jana Zbigniewa.

  Był nim Józef Potocki, szewc z zawodu, urodzony w 1774 roku i zamieszkały w Wiewiórowie, żonaty z Ludwiką Merker (ur. 1782 r).

  Syn Józefa i Ludwiki Potockich, a praprapradziadek naszego „hrabiego”, miał na imię Jakób, urodził się w 1817 roku także w Wiewiórowie, a ożenił się z 24.XI.1839 roku w Wiewiórowie z Salomeą Siewczyk, służącą tamże zamieszkałą. Metryka ich ślubu określa stan społeczny Jakuba Potockiego także jako „służący”.

  Dziesięć lat później, 1 lutego 1849 roku, rodzi się z tego małżeństwa syn Błażej, przy czym jego ojciec Jakub awansował w międzyczasie ze statusu „służącego” na „gospodarza”.

  Tenże Błażej Potocki, prapradziadek „hrabiego” żeni się 17 lutego1868 roku w Wiewórowie z Teklą Knejską (córką Łukasza i Doroty Woźniak). Metryka ślubu (w j. rosyjskim) dodaje, że Błażej jest „pri otcu chozain” z Wiewiórowa. Jak wiadomo, nawet po rosyjsku „chozain” nie oznacza hrabiego, lecz chłopa! Panna młoda Tekla Knejska, także mieszka „pri roditielach chozainach” w Wiewórowie.

  W swej pracy „Genealogia JZ. Potockiego”, „hrabia” rozpoczyna swój wywód rodowy dopiero od praprapradziadka Jakuba, co znakomicie upraszcza podszycie się własnego plebejskiego rodu pod szlachecki klejnot. Mianowicie „hrabia” mianował go „Jakubem z Włostowa, Łubowa i Wiewiórkowa Szlacheckiego”. Owszem, był taki prawdziwy szlachcic Jakub z Włostowa i Łubowa w Gnieźnieńskim, ale urodził się on co najmniej ćwierć wieku przed praprapradziadkiem „hrabiego” Jakubem z Wiewiórowa, skoro już 6 maja 1799 roku poślubił on Mariannę, córkę Michała Krynkowskiego i Klary Elsner.

  W taki to przewrotny sposób, nasz „hrabia” wysublimował z dwóch różnych Jakubów Potockich własnego praprapradziadka, o którym pisze: „Ostatni zapis o pobycie Jakuba P. pochodzi z 1825 roku z chrzcin w Łubowie, czyli Jakub dobra Wiewiórów nabył między 1825 a 1835 (ożenek z Salomeą Siwczyk), ponieważ jest zapis, że 1835 właścicielem Łubowa jest Sobeski.”

  W tym zdaniu jedynie Salomea Siewczyk, rodzona prapraprababka „hrabiego” jest postacią realną; reszta informacji odnosi się do szlachcica Jakuba Potockiego z Gnieźnieńskiego!

  „Hrabia” sugeruje tutaj, iż między 1825 a 1835 rokiem jego przodek nabył dobra Wiewiórów przez ożenek z Salomeą Siewczyk. Jak wiadomo z metryki jego ślubu, jeszcze w 1839 roku Jakub Potocki, podobnie jak jego przyszła małżonka Salomea, byli po prostu „służącymi” w Wiewiórowie.

  Dalej, „hrabia” snuje swoją baśń: „Jakub w 1863 roku ma około 83 lata, jest nieobecny w Ligocie-Wiewiórkowie i prawdopodobnie przebywa na Ukrainie po ślubie z Agnieszką Kucharską (Ligota Wielka 56/9). Z nim jest także syn z poprzedniego małżeństwa Błażej.”

  Prawie wszystko się tu zgadza, oprócz tego, że to szlachcic Jakub Potocki z Gnieźnieńskiego „ma około 83 lata”, podczas gdy prawdziwy Jakub przodek „hrabiego” miał wówczas dokładnie 46 lat. I on był małżonkiem Agnieszki Kucharskiej, co potwierdza metryka ich ślubu z 29.VI.1856 roku: „Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków (…) na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Jakubem Potockim Wdowcem gospodarzem lat trzydzieści ośm liczącym w Wiewiórowie zamieszkałym, tamże urodzonym z Józefa już zmarłego i Ludwiki żyjącej Małżonków Potockich – a Agnieszką Rudzką owdowiałą na dniu jedenastym Listopada Tysiąc Ośmset pięćdziesiątego pierwszego roku lat trzydzieści liczącą, w Bielikach na komornym zamieszkałą, tamże urodzoną z niegdy Sebastyana i Magdaleny Małżonków Kucharskich.”

  Można tu zauważyć pewien awans społeczny w rodzinie „hrabiego”; co prawda syn szewca Józefa żeni się jako „służący”, ale jego syn Błażej jest już potomkiem „gospodarza”. Trochę zgrzytu wprowadza powtórny ożenek Jakuba z „komornicą”, ale już Błażej żeni się jako syn „choziaja” z panną pochodzącą z rodziny „choziajów”. Ciężka i długa jest droga do korony hrabiowskiej!

  Gdzie i komu ona spadła na głowę, „hrabia” milczy. Należy jednak przypuszczać, że ów wspomniany sublimat w postaci praprapradziadka Jakuba jest jedyną namiastką otarcia się rodziny naszego „hrabiego” o tarczę herbową.

  Autorstwo: Krzysztof Edmund Wojciechowicz
  Zdjęcie: Kontrola (CC BY-SA 4.0)
  Źródło: WolneMedia.net
  download as a pdf file Plik PDF do druku
  TwitterVKFacebookDiasporaWordPressGoogle+BloggerPinterestLinkedInTelegramSkypeWykopPrintFriendlyEmailCopy Link

  TAGI: Genealogia, Politycy

  OD ADMINISTRATORA PORTALU: Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć „Wolne Media” finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

  Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji „Wolnych Mediów”. Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.
  2 komentarze

  Radek 12.06.2018 18:05

  „Operetkowe tytuły prezydenta i kawalera orderów, bezwartościowe świstki papieru, jakie pokazuje na ekranie komputera, mogą zmylić większość widzów”. To zdanie zmniejszyło znacznie wiarygodność autora, ponieważ nie odniósł się do meritum sprawy, a do osoby. Choć artykuł ciekawy, co prawda niepodparty żadnymi dowodami jakie przystało przedstawić jak się jest człowiekiem który wyłuskuje prawdę po starych archiwach.
  PanOdkrywca 12.06.2018 18:39

  Nie on pierwszy, nie on ostatni.
  Choć, jak dla mnie, przebija go choćby Marek Świętopełk Światopełk-Zawadzki 🙂

  Choć z powodu tytulatury:

  „Król Polski Polskiej Partii Królewskiej Pomocy Człowiekowi, Hetman Koronny, Prezydent Założyciel Polskiego Stowarzyszenia Właścicieli Ziemi, Rolników, Ogrodników i Kupców, Prezydent Załozyciel Polskiego Zrzeszenia Fundacji Pomocy Człowiekowi, Główny Dowódca i Przewodniczący Komitetu Obrony Właścicieli Ziemi, Rolników, Ogrodników i Kupców na Targowisk Okęcie w Warszawie, Książę Marek Światopełk Światopełk-Zawadzki”

  PS A z innej beczki- temat „prezydentów” na emigracji jest zakręcony jak baran

  Polubienie

   
 8. wojdabejda

  16 marca 2021 at 21:37

  „Bodajbyście wisieli na haku, złodzieje, Żeście, w wieczne swój naród podając pośmiechy, Powyrzucali z kronik i Wendy (Wandale) i Lachy…” – A.S. Naruszewicz (1733-1796)

  Minęło już osiem wieków, odkąd Wincenty zwany Kadłubkiem, spisał historię antycznej Polski (Lechii). Kronika Polski Kadłubka (łac. Historia Polonica) to kronika historii Polski, obejmująca dzieje od czasów pradawnych po rok 1202. Została spisana przez Kadłubka na polecenie księcia Kazimierza II Sprawiedliwego. Dzieło to, liczące cztery księgi, zostało napisane po łacinie i obok Kroniki Galla Anonima stanowi główne i najstarsze źródło historii tamtego okresu. Wątki dziejów Polski (Lechii) przeplatają się z dziejami Aleksandra Wielkiego, Juliusza Cezara. Kolejna kronika starożytnej Polski (Lechii) to Kronika Dzierzwy http://books.google.ca/books?id=-NBbAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false Ciekawą pozycją jest też dostępna w internecie „Dzieje Polski” Bielowskiego https://archive.org/stream/wstpkrytycznydo00unkngoog#page/n4/mode/2up jak wiele innych starożytnych kronik polskich w wersji pisanej. Pomimo upływu kilkuset lat, przez cały ten czas, aż po dziś dzień „polska” nauka nie zadała sobie trudu aby głebiej przesledzić opisane fakty i wprowadzić je jako element nauki w szkole, antycznej historii Polski. W rezultacie, pomimo udokumentowania w kilkunastu a nawet kilkudziesięciu źródłach polskich jak i zagranicznych, historia dawnej Polski (Lechii) stała się zbiorem róznego rodzaju wątpliwości, zagadek, pytań bez odpowiedzi a nawet prześmiewczych historyjek. Pomimo, że z pomocą historii, archeologii i językoznastwu przyszła obecnie nowa dziedzina nauki GENETYKA. Powinno to dać początek zupełnie nowych badań nad najdawniejszą Polską, które powinny być kontynuowane i pogłębianie a nie tak jak do tej pory pozostawione same sobie a jeśli były podjęte to z mizernym efektem i okazały się bezowocne, a fundamentalne potrzeby Polaków odnoszące się do poznania własnej najdawniejszej historii zostały niezaspokojone.
  Wygląda to wszystko dość dziwnie chociażby dlatego, że mamy również dwa starożytne artefakty potwierdzające najdawniejsze dzieje Polski (Lechii) i jej pierwszej dynastii. Dwa słowiańskie, kurhanowe kopce Kraka i Wandy w Krakowie, z którymi jak dotąd nauka „polska” wykazuje zupełną bezsilność 🙂 Ze względu na brak badań archeologicznych (których powody są nieznane) pochodzenie tych dwóch mitycznych artefaktów również owiane jest tajemnicą 🙂 Moim skromnym zdaniem od kilkuset lat brak wiedzy na powyższe tematy, jak i jej krytyka czy nawet ośmieszanie, była formowana zawsze przez wrogie Polsce (Lechii) żywioły i państwa. Poczynając od wrogiego Cesarstwa Rzymsko-niemieckiego z jego państwową religią i kościołem, wrogich państw, które dokonały rozbioru naszego kraju, aż po powojenną radziecką okupację naszego kraju i radziecką naukę. Krytyka powyższych koncepcji mitycznej historii Polski, była krytyką naukowo-ideologiczną i należało ją odrzucić. Trzeba przyznać, że od setek lat siłom wrogim naszemu krajowi ten zabiegł powiódł się. Trzeba przyznać, ze udało się im go w pełni zrealizować a Polacy zostali w pełni POZBAWIENI tożsamości historycznej, albo zostali z niej OGRABIENI, tym samym stając się ŁATWYMI do sterowania przez obce siły. Czas powiedzieć dość. Nie sposób wobec takiego ogromu wiedzy i danych, przechodzić obok tego „problemu” mitycznej Polski (Lechii) obojętnie. Czas na wykorzystanie tej wiedzy do budowania i kształtowania własnej wiedzy i światopoglądu historycznego Polski i Polaków w Europie czy na świecie. Zwłaszcza, że obraz który uwidacznia się po zgłebieniu tej wiedzy, to obraz, którego inne nacje mogłyby nam pozazdrościć. Herodot, historyk grecki, zwany Ojcem historii, czasem także Ojcem geografii określa Lechickie plemiona jako NAJSZLACHETNIEJSZYCH LUDZI. Czas odrzucić WSZYSTKIE populizmy: partyjne, religijne czy zwiazkowe, które podzieliły Lechitów, inaczej nie ma co marzyć o poprawie. Wiara w religijne dogmaty czy normy powinny mieć wyłącznie charakter jednostkowy (indywidualny), a nie społeczno-prawny, publiczny, narodowy czy patriotyczny. To jest idywidualna i osobista sprawa kazdego człowieka i nie ma co je mieszać z bytem narodu, tym bardziej, ze korzenie katolickiej religii zaprowadzą nas do naszego śmiertelnego wroga Cesarstwa Rzymsko-niemieckiego i jego kolejnych wcieleń.
  Kim są Polacy? Czy rozwiązanie tej zagadki jest niemożliwe? 🙂 Jest trudne, ale nie niemożliwe.
  Obecnie Polacy maja problem ze swoją tożsamoscią i kulturą. Nie ma co się dziwić, ponieważ zostaliśmy poddani zmianie tożsamości, a obecna nauka będąca widocznie pod czyimś „butem” nie kwapi się na udzielenie nam wyczerpujących wiadomości na ten temat. Jakie są zatem możliwości działanie przy takim stanie rzeczy? Jedyną rzeczą jaką nam pozostała to indywidualne dochodzenie do prawdy, opierając się na szczątkowej antycznej wiedzy historycznej pozostawionej, przez średniowiecznych kronikarzy, religioznastwie, genetyce i jezykoznastwie słowiańskim, jak i umiejetności logicznego myślenia i powiązania znanych faktów w jedną całość. Na podstawie faktów jak i drobnych szczegółów można w przybliżeniu zrekonstruować zarówno naszą antyczną historię jak i system wierzeń. Jest to trudne, bo zmieniono nam naszą tożsamość, naszą nazwę jak i nasze rodzime wierzenia i kulturę. Polska (Lechia – przedkatolicka nazwa Polski) ma dość dobrze udokumentowaną historię przez średniowiecznych kronikarzy. Wszystkie antyczne mapy zachodnie pokazują Europe podzieloną między dwa mocarstwa. Cesarstwo Rzymskie i białą plamę 🙂 Imperium Lechitów w którego skład wchodziły słowiańskie plemiona: Wandali, Wenetów, Gotów, Polan, Alanów Sarmatów i Scytów .

  Thietmar-X wiek, Prokosz-Xw, Gall – XIIw, Helmold – XIIw, Cholewa – XIIIw, Kadłubek-XIIIw, Boguchwał-XIIIw, Dzierżwa-XIVw, Jan Długosz-XVw, Kromer-XVIw, Naruszewicz-XVIIIw i wielu innych zagranicznych kronikarzy antycznych jednoznacznie twierdzi, ze LECHIA to antyczna nazwa Polski z przed chrztu w 966 r. Nazwy Polski (Lechia) używane przez obcych kronikarzy to: perskie-Lachestan, litewskie-Lenkija, tureckie-Lehistan, ormiańskie-Lehastan, węgierskie-Lengyelország. Polaków nzywano wszędzie Lechitami: tureckie Lehce, ruskie Lachy, węgierskie Lengyel, rumunskie Leah, Ledianin u Serbów. Podobnie jak słowo Laszka (obecnie znane jako laska) oznaczało nic innego jak Polka. Sami Polacy od najdawniejszych czasów nazywali siebie Lechitami. Słowo „Polacy” użyto dopiero po raz pierwszy w XV wieku, wcześniej używano „Polanie” w łacińskiej formie Polani, Poleni, Poloni, które pojawiło się po raz pierwszy na przełomie X i XI wieku w żywocie starszym św. Wojciecha, prawdopodobnie spisanym w Rzymie między 999 a 1001 rokiem. Polonia (Polska) to katolicka/łacińska nazwa naszego kraju. Co ciekawe, że w innych ościennych językach np. czeskie lech znaczy pan, wielmoża czyli Polacy (Lechici) zwani byli przez swoich sasiadów Panami, wolnymi ludźmi, szlachetnie urodzonymi (podobnie jak Ariowie szlachetnie urodzeni). Starożytna nazwa grecka naszego Państwa to Lachia (kraj Panów/Wybranych). W Sanskrycie Lech oznacza tyle, co pan, władca, król, pasterz czy bóg. Lechistan to państwo panów lub państwo bogów lub państwo pasterzy. Po persku do dzisiaj słowo Lah oznacza pana, boga i pasterza. Warto odnotować, że słowo Leh/Lah znajduje się również na inskrypcjach na wielu Kurhanach w Europie i Azji. Oznacza się w ten sposób, że grobowiec należy do Władcy. Węgrzy zwą nas Lengyel i jest to połączenie dwóch słów: Lech i Angyel (Pan i Anioł). Również w całym regionie bliskowschodnim ten rdzeń LACH jest widoczny. Po hebrajsku słowo “Lah” ma ta same znaczenia i brzmi Elah. W liczbie mnogiej to Elahim, a w wersji starohebrajskiej brzmi Elohim. Co bardziej gorliwi chrześcijanie znają to słowo bardzo dobrze, jest ono użyte w Biblii (hebrajskiej) ponad 2700 razy na nazwanie Boga lub Bogów (bo jest to liczba mnoga). Podczas czytania Biblii słowo JHWH tłumaczone na Polski jako Jehowah czytane jest właśnie jako Elohim (Panowie, Bogowie), ponieważ Żydzi wierzą, że nie są godni wymawiania słowa JHWH (Jahwe=Lahwe). Nie przypadkowo w Biblii zwie się ludzi owieczkami, bo słowo Elohim oznacza też pasterzy. Po arabsku natomiast słowo Lah ma dodany przedrostek określony Al i stąd wziął się słynny Allah, co znaczy dosłownie “ten Bóg” / “Bóg właściwy”. Czy np. Ajatol-lah, dosłownie „a ja to lah”. Dlatego Lahestan po arabsku również znaczy Kraj Boga/Bogów. Wszyscy którzy nie znają języka słowiańskiego nie mogą wiedzieć i rozumieć tego, co my Słowianie rozumiemy naturalnie. My wiedzę o świecie mamy zawartą w naszym języku i przekazujemy ją naszym dzieciom. Paradoksalnie, robimy to nawet, jeśli tego nie rozumiemy, bo nie mamy po prostu innego sposobu komunikacji. Np. słowo: Szlachcic=SzLACHcic=Sz-Lach-cic=Z-Lach(cic) – Z Lacha, od Lacha. więc Szlachcic, oznaczało osobę pochodzącą od Lecha. Szlachetność …czyli ten kto ma nieskazitelność, cnoty, prawość, wartości , etyczną moralność jak bóg.
  To własnie nazwy Lechia/Lechici czy Lachy/Lechistan używano na wczesnym etapie rozwoju naszej rodzimej historii, która zaczyna się od panowania pierwszego jej króla Kraka i jego linii rodowej, a kończacą się na Popielu. Pierwsze wzmianki średniowiecznych kronikarzy mówią własnie o państwie Lechitów ze swoją stolicą Wawel. Okres panowania Kraka jaki podają średniowieczni kronikarze to 400 roku p.n.e.

  Kurchanowe kopce (mogiły) Kraka jak i jego córki Wandy pierwszych władców Lechii, usypane przez poddanych stoją do dzisiaj w Krakowie, dawnym Wawelu stolicy państwa Lechii, nazwanej póżniej Krakowem na czesć pierwszego władcy Kraka, którego mieszkańcy starożytnej Lechii traktowali jako ojca narodu i założyciela państwa. Niektórzy językoznacy nawet porównują Wawel do Babel (wieży) i Babiloni wcześniejszego Sumeru i poczatków cywilizacji i wiążą ją z początkiem cywilizacji słowiańskiej.
  Kolejnym władcą Lechii a raczej władczynią była Wanda (Wenda). Mieliśmy też takową królową Wandę kilka tysięcy lat temu, córkę Kraka. Krak miał dwóch synów, ale z powodu ich śmierci, królową Lechitów została jego jedyna córka Wanda (Wenda), nasza rodzima królowa, dziewica znana w całej Lechii i po zagranicami z urody i madrości a nawet sił nadprzyrodzonych, która dziewictwo wyżej stawiała od małżeństwa, pomimo, że Laszka Wanda dalece przewyższała wszystkich zarówno piękną postacią jak i powabą wdzięków i wiedzą i mądrością. To od jej imienia wywodzi się nazwa rzeki Wandal (obecnej Wisły) jak i ludu zamieszkującego jej brzegi Wandale.
  Lechia, tajemnicze Lechici Imperii, jak zwie ten twór państwowy Johann Uphagen, pisząc o tajemniczym Slavici Foederis Imperatorem, które potwierdza XIX-wieczny historyk Bielowski dowodzi że wspomiany organizm państwowy ongiś istniał. Było to ogromne imperium, będące jedyną ogromną siłą zdolną przeciwstawić się rosnącej potędze cesarstwa rzymskiego. W wyżej wymienionych kronikach średniowiecznych Polskich również opisane są potyczki z Cesarstwem Rzymskim a nawet z Aleksandrem Wielkim co potwierdzają i uwiarygadniają nie polskie a obce kroniki jak np. czeskie. W/g nich wielki i dzielny lud Lechitów żyjący na terenach obecnej Polski stworzył ogromne państwo od Łaby po Ural, które toczyło liczne walki z Rzymianami. Co za tym przemawia? Ogromne dziedzictwo historyczne, które znajdujemy w innych kronikach wczesnośredniowiecznych. Przemawiają za tym także: opisy antycznych wypraw geograficznych poświęconych badaniu tych terenów, opis prowincji Lechickich np. pióra Adama z Bremy (żyjącego w latach 1050- ok. 1081), wydarzenia z okresu panowania cesarza Nerona, zachowane nazwy toponimiczne z czasów starożytnych. Lechici (Wandale) toczyli zaciekłe walki przez kilkaset lat z Cesarstwem Rzymskim jak i Bizantyjskim i były momenty gdzie łupilili i władali nie tylko Cesarstwem Rzymskim ale i Afryką. A dokładniej po przełamaniu oporu legionistów na Renie i najechali rzymskie państwo. Złupili Galię (czyli obecną Francję) i Hiszpanię, przeprawili się do Afryki i tam założyli państwo na terenie obecnej Tunezji ze stolicą w Kartaginie. Ślady tego rajdu podboju Wandali możemy odnaleźć w samej nazwie Andaluzja, „Wandaluzja”, czyli kraju Wandali, choć sami Wandalowie od dawna już tam nie zamieszkują. Dopiero w 534 roku rozbił ich i rozproszył cesarz Justynian. Przyjście po europie południowej Lechitów odbyło się „przy świadkach”. Ich najazdy odnotowali dwaj ówcześni dziejopisarze: Prokopiusz, oraz żyjący w Italii Jordanes. Odbył się również katastrofalny dla Bizancjum najazd Słowian na Bałkany w VI w. który był skutkiem kolejnych wojen Justyniana, ze Słowianami czego bez naszej słowiańskiej Lechiady wyjaśnić się nie da i tu nie obyło się bez nich. To że armia Lechitów ZAWALIŁA ŚWIAT RZYMSKI jest kazusem bizantyjskiej cenzury, która zakazała pisania o Wandalach, aby nie wywoływać paniki. Świadczy o tym relacja Prokopa z Cezarei o zdobyciu przez armię słowiańską miasta Toperos nad Morzem Egejskim, miasto było bronione przez regularną armię bizantyjską a Słowianie, po zdobyciu tej twierdzy, wymordowali 25 tysięcy mężczyzn.
  Kim więc jest ten tajemniczy lud Słowian, który podbijał antyczną Europę którego obecna nauka traktuje jako „prymitywnych niepiśmiennych dzikusów”, którym cywilizacje podarowała dopiero Rzymsko-katolicka kultura ? Kim są te „prymitywne dzikusy” którzy kilka tysiecy lat temu posiadali starożytne huty żelaza, np. świętokrzyskie dymarki czy starożytny metalowy przemysł rzemieślniczy przerabiajacy wytopiony metal na broń lub narzedzia powszechnego użytku ? …mówiący językiem „niesłychanie barbarzyńskim”, jak pisał o Słowianach bizantyjski historyk Prokopiusz z Cezarei, kronikarz wojen za cesarza Justyniana. Na dodatek ostatnie badania genetyczne gdzie zbadano DNA Słowian, pokazały, że zamieszkują oni swoje ziemię od kilku tysięcy lat. Mało tego, okazało się bowiem, że Polacy , Lechici, Wandale zamieszkują swoją ziemię już od ponad 10 tys. lat i posiadają inną podhaplogrupę niż reszta Słowian – Y-DNA R1a1a7. Na podstawie tychże badań naukowców zachodnich okazało się, że Polska posiada przeszło 10 700 lat egzystencji w rejonach Wisły, Zbrucza i Dźwiny. Na tych terenach bowiem odkryto masową obecność haplogrupy R1a1a7. Dotąd uważano, że wszyscy Słowianie pochodzą od Indoeuropejczyków z haplogrupą R1a1, i przybyli do Europy ze Wschodu a na ziemie polskie dotarli ze środkowej Ukrainy. A może było odwrotnie i to my chodziliśmy pierwsi po ziemi a nasi przodkowie na podbój Wschodu i świata wyruszyli z ziem polskich ? I jak to się ma do nauki czy religii, która głosi,że człowiek został stworzony i istnieje na ziemi 6 tysięcy lat ??? Czy sprawozdanie bilijne z księgi Rodzaju o pojawieniu się pierwszych ludzi 6000 lat temu można traktować poważnie w świetle badań współczesnej nauki? Jeśli tak, to chyba my Polscy (Lechici) powinniśmy być narodem wybranym jako najstarsza cywilizacja chodząca po ziemi 🙂 Chyba, że ktoś nam ten zaszczyt podkradł 🙂 Może owe rajskie jabłko, najpopularnirjszy owoc w Polsce rosło u nas a nie w strefach podzwrotnikowych gdzie najpopularniejszymi owocami są cytrusy czy banany. 🙂

  A co na to mówią nasze religie. Pomijam wszystkie semickie religie, łacznie z katolicyzmem, które dziedziczą po judaizmie i sa jego kontynuacją. Temat należy zbadać wracając do naszych rodzimych wierzeń. I tu znowu napotykamy trudność, ponieważ nasze wierzenia podobnie jak nasza kultura i historia zostały dość dokładnie wymazane i wyczyszczone. Ale dla chcacego nic trudnego. Okazuje się, ze my słowiańscy Ariowie, zwani indoeuropejczykami mamy źródło swojej religi w wierzeniach Wedyjskich. Ale tu znowu problem 🙂 Historia i nauka zamiast zaproponować coś konkretnego pozostawiła Ariów w mrokach niewiedzy zadowalając się tym, że ludy indoeuropejskie nagle się pojawiają. Ale po głebszym zbadaniu tematu okazuje się, ze Wedy, to nie religia a wiedza, prawdziwe poznanie czyli wiedza na temat człowieka, ducha/duszy i Absolutu (kosmosu) który dla ludów bedących pod wpływem tych wierzeń był prawdziwym Bogiem. Wedy to po polsku Wiedza, po grecku Gnoza, pożydowku Kabała egipsku i rzymsku (watykańsku) magia albo cuda 🙂 . Wedy (wiedza) byly ogolnoswiatowymi wierzeniami naszych przodkow, którą zastąpiły obecne pasożytnicze semickie religie. Wed, nie można nazwać religią, która jest czymś „kolejny” (re-ligia, re-dystrybucja), tak jak obecnie nam panujące religie abrahamowe (judaizm, chrzescjaństwo, islam czy ich setki odłamów) Weda (wiedza) była czymś pierwotnym, reszta to plagiaty nastawione dla ich twórców na wygodne życie.
  Podstawowa zasada organizacyjna w wierzeniach Słowian, podobnie jak i innych ludów indoeuropejskic (Ariów) to zasada trójdzielności rzeczywistości, oparta na wiedzy duchowej na temat ludzkiego ducha i jego trzech (aspektów). Taką wiedzę posiadały wszystkie cywilizacje ducha, których wierzenia wedyjskie oparte były na wiedzy dotyczacej Ducha/duszy, Absolutu (kosmosu) i powiazania miedzy nimi.

  To my Słowianie w swoich genach mamy zapisaną historię rodzaju ludzkiego, dlatego od co najmniej 1000 lat nas się eksterminuje a jesteśmy jednocześnie owym Wężem/Smokiem w Którego posiadaniu jest Owoc Wiedy Owoc Dobrego i Złego. To Słowianie i ich przodkowie byli owymi Nosicielami Światła Świata, czcicielami Łączy Zwory- Lucisferusa, czyli właśnie Światłoświata, inaczej Świętowita. To ich Słowian ideę boga, zamierzało i nieudanie uśmiercić judeo-chrześcijaństwo, a później bazując na ich histori nieudolnie podrobić to w swoich religiach. Kiedyś to My byliśmy bezdyskusyjnymi gospodarzami naszego kraju, od Łaby po Ural a nasi Przodkowie Lechiccy żyli wedle swojego uznania, wedle swoich prastarych praw i obyczajów, przez co mężny i szlachetny duch kwitł, tężniał i się rozwijał. Dopiero zdrada i knowania „obcych” pchnęła Nas w objęcia nieludzkiego judeo-chrześcijaństwa, i obcej nam kultury rodem znad Jordanu pod wpływem której traciliśmy swą siłę, swoją dumę, honor i wolę. Wielu z nas stało się gwarantami, strażnikami nowego , obcego naszej Słowiańskiej duszy porządku. Represje i nienawistna walka ze wszystkim co rodzime, Słowiańskie poczyniła ogromne spustoszenia w duszy wszystkich Słowian. Obecnie dzięki naszym okupantom, poczynając od cesarstwe rzymsko-niemieckiego, Lechitów i Słowian wogóle pomija się w przytoczeniach historii antycznej jak i mitologicznych. Co za wstydliwy absurd, zwłaszcza dla Polaków mających udowodnione zakorzenienie w starożytności sięgające 10.000 lat p.n.e. nieprzerwanego bytowania w Europie, po dziś dzień. Przez oststnie 1000 lat ponosimy tylko skutki zmiany tożsamości, łatwowierności, głupoty i poddaństwa. Właśnie na tym polegał również numer z podrzuceniem nam obcej religii cesarstwa rzymskiego. Lechici, Polacy stali religijnie sterowanymi antypolakami. Co widać i dzisiaj gdzie kaażdy katolik to wróg słowiańskiej Polski !!! Bo nie wie, że Oficjalny upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego jest jednym z wielu historycznych nieprawd, mitów. Imperium trwało nadal, przekształciło się w cesarstwo Rzymsko-niemieckie i przez wieki używało ludów i państw germańskich, by zdobywać, kawałek po kawałku, ziemie Lechitów. Cesarstwo Rzymskie wraz z tysiące razy modyfikowaną religią, trwa po dziś dzień. Papież ma jednocześnie funkcję imperatora (cezara), zaś bank watykański kontroluje wszystkie zasoby naturalne, korporacje, banki prywatne i banki narodowe na świecie. W czasie II wojny światowej faszystowskie Włochy, Watykan i faszystowskie Niemcy, to kolejna odbudowa i odsłona wielkiego Imperium Romanum, które od zawsze było wrogiem słowiańskiej Polski. A czemu aż do dzisiaj papieże noszą tytuł cesarzy rzymskich, tj PONTIFEX MAXIMUS?
  Nazwę Polski „Polonia” Kadłubek i Bogufał wywodzą od „Polo arctico” to jest od nieba na północy.
  Słownik polsko-łaciński: niebo (sklepienie nad ziemią) — polus.
  Słownik łacińsko-polski: polus arcticus — biegun północny (Hyperborea dawna ojczyzna naszych Aryjskich Przodków). Po angielsku – nord pole, a Pole to Polak.
  Mieszkańcy orientu drżąc przed naszymi przodkami czcili ich jako swoich bogów. Aby oddawać cześć naszym przodkom nie musicie szukać pośredników gdzieś w Watykanie ani w Izraelu. Nasi bohaterowie byli chowani w kurhanach, którymi jest usiany cały nasz kraj i to właśnie im należy się cześć. Co prawda nasi wrogowie często budowali tam kościoły, ale nie ma co na to zważać ponieważ są to nasze dawne miejsca kultu przez nich zawłaszczone siłą aby odciąć nas od naszych korzeni.
  Jesteśmy na tych ziemiach prawie od zawsze, a 2/3 Polaków ma wspólnego przodka, który żył około 15 tysięcy lat temu. Co ciekawe, jest on również przodkiem połowy Niemców zwłaszcza wschodnich. Niemcy to tak naprawdę produkt Rzymsko-Katolickiego imperializmu.

  Polubione przez 2 ludzi

   
  • Aszlam Polska

   20 marca 2021 at 09:23

   Pisze się i mówi Sławianie-od sławy, a nie Słowianie-od słowa, a pierwszym władcą Lehii nie był Krak tylko Leh 1 Wielki 1968-1918 pne. od którego wzięła się nazwa Lehici, wnuk Sarmaty 2078-2025 pne., twórcy Sarmacji europejskiej, czyli sojuszu wielu plemion Ariów-Sławian.

   Polubione przez 2 ludzi

    
   • wojdabejda

    20 marca 2021 at 18:06

    Bedę wdzięczna za podanie źródła tej informacji.

    Polubienie

     
 9. wojdabejda

  16 marca 2021 at 21:40

  Operacja MOST z udziałem zyda Petelickiego i Arb.3
  Posteingang
  Teresa Znyk

  So., 23. Sept. 2018, 20:03

  an mich

  Nachricht übersetzen
  Deaktivieren für: Polnisch
  Magdalena Pijanowska
  8 godz. ·

  Tak wam szkoda gen Petelickiego to sobie przeczytajcie artykuł

  Most – kryptonim operacji przerzutu Żydów z ZSRR i Rosji do Izraela w latach 1990–1992[1].

  Wojna izraelsko-arabska w 1967 r. (tzw. wojna sześciodniowa) spowodowała, że Polska wraz z innymi krajami socjalistycznymi (oprócz Rumunii) zerwała stosunki z Izraelem. Aby jednak zapewnić minimum obsługi konsularnej, interesy Izraela powierzono ambasadzie Holandii w Warszawie. Do jej zadań należało między innymi zapewnienie pomocy osobom emigrującym z ZSRR, udającym się do Wiednia, tranzytem przez Polskę.

  Dopiero 4 maja 1987 r., po pewnym ociepleniu wzajemnych stosunków, otwarto w Warszawie przedstawicielstwo Izraela – Sekcję Interesów. Podstawowym powodem, dla którego Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela dążyło do ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych z Polską, było zapewnienie nowego punktu tranzytowego dla opuszczających ZSRR radzieckich Żydów. W Polsce w tym czasie było niewielu Żydów. Na fali gorbaczowskiej odwilży w ZSRR, od połowy lat osiemdziesiątych XX w. władze wydawały zezwolenia na wyjazd dziesiątkom tysięcy Żydów radzieckich. Dotychczasowy punkt tranzytowy w Wiedniu był zbyt mały, by obsłużyć ten masowy ruch. Dodatkowo, po serii pogróżek ze strony organizacji arabskich, z udziału w tej akcji zrezygnowały Węgry.

  Po utworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego Polska wydała zgodę na masową akcję. 26 marca 1990, na spotkaniu z przedstawicielami Amerykańskiego Kongresu Żydów, Tadeusz Mazowiecki złożył deklarację, że Polska nie uchyli się od pomocy Żydom emigrującym z ZSRR i zapewni im tranzyt. W wyniku tej decyzji podjęta została współpraca z dotychczas wrogimi sobie służbami specjalnymi: Departamentem I MSW, izraelskim Mosadem oraz CIA. Do Polski przybyła też delegacja izraelskiego ministerstwa spraw wewnętrznych. Podstawowym zagadnieniem było zapewnienie bezpiecznego tranzytu Żydów w ramach wspólnej operacji o kryptonimie Most. 13 lipca 1990 roku Sławomir Petelicki obejmuje dowództwo nad jednostką wojskową 2305 prowadzącą operację Most w Polsce[2]. Operację osłaniał Jerzy Dziewulski, a część operacji sfinansowała firma Art-B[3]. W wyniku skutecznej współpracy operacja przebiegła bez zakłóceń.

  Polubienie

   
 10. wojdabejda

  17 marca 2021 at 19:47

  Na jakiej podstawie i w oparciu o jakie prawo Jan Zbigniew Potocki pobiera 476 zł za wydanie „paszportu suwerena” ?
  Czekam na pisemne stanowisko w tej sprawie. Czy minister
  @MSWiA_GOV_PL p. Mariusz Kamiński
  @pisorgpl prezes Jarosław Kaczyński chroni/ą Jana Zbigniewa Potockiego i jego bezprawne wydawane „paszporty suwerena” ,
  za co pobiera 476 zł ?
  Konkluzja:
  Czy Polacy się nad tym zastanawiali… a mianowicie…
  Proszę tylko zwrócić uwagę na takie fakty…
  1. Najpierw wpłaca się kwotę 476 zł od osoby która złożyła wniosek o wydanie paszportu…
  2. Wydanie paszportów nastąpi przy zebraniu 75 tys wniosków
  czyli 476 zł x 75000 = 35.700.000 zł , tą kwotę oczywiście można zamienić na funty UK
  i co najważniejsze wypłacić z osobistego konta pod nazwą Jan Potocki (nie Jan Zbigniew Potocki), a Jan Potocki… pozornie drobna różnica, ale Kto to później będzie sprawdzał…
  Ponadto, Kto to później sprawdzi, co stanie się, gdzie podziało się
  7 mln funtów uzyskana kwota w wyniku zamieniany kwoty uzbieranej kwoty 35.7000.000 zł ?
  2. Mając wypełniony wniosek o wydanie „paszportu czy dowodu suwerena” z dokładnymi danymi, można te dane sprzedać oszustom lub pobrać kredyty w bankach, podając dane zawarte w ankiecie o wydanie paszportu czy dowodu suwerena.
  Kto wówczas będzie spłacał zaciągnięty Kredyt w banku… ?
  Niezły geszeft żydowski … jak oszukać Polaka.
  Uważajcie, Nie dajcie się nabrać.

  Polubione przez 1 osoba

   
 11. wojdabejda

  19 marca 2021 at 13:35

  Krystyna Trzcinska Gładkowska
  2 godz. ·
  Nie ma czegoś takiego jak: chazarskie państwo Izrael!!
  Żeby można było utworzyć państwo, trzeba posiadać swoje terytorium.
  Chazarzy nigdy nie mieli, nie mają i nigdy nie będą mieć swojego terytorium w Palestynie!
  Jeśli nie ma państwa #izrael w Palestynie, to nieistniejące państwo, pozorne, bezskutecznie upozorowane, nie może mieć ważnej flagi, wymagającej poważania i uznania!!
  A skoro nie ma państwa Izrael, to nie ma też flagi Izraela, to tym samym, nie mająca powagi szmatka z nadrukiem nie będącym flagą jakiegokolwiek państwa, to jak dla mnie, może być użyta za ścierkę do podłogi. #taka_prawda 😘
  Tym samym wywieszenie, szmatki jakiejś chazarskiej grupki przestępczej, dla Nas Sławian – nic nie znaczy, oprócz tego, że przedstawiciele i wyznawcy tej niekwestionowanej chazarsko/masoński/jezuickiej grupy przestępczej – muszą opuścić terytorium Lechii, obecnie zwane Polską!!
  #wonżydkizPolski #freePoland
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2719887098274995&id=100007611934926

  Polubione przez 1 osoba

   
 12. wojdabejda

  22 marca 2021 at 14:55

  Janina Mędrek
  udostępniła post.
  3 min ·
  Ewa Cybruch
  tSuipo1ther nsgoreoddudz. ·
  „W SKRÓCIE ZA 2 MIESIĄCE NA TEREN POLSKI W ZWIĘKSZONYM SKŁADZIE WCHODZĄ PEJSACI ! Dokładnie 5.05.2021 r .
  OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
  z dnia 15 lutego 2021 r.
  w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r.
  Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r. (Dz. U. poz. 1976) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 29 grudnia 2017 r. ratyfikował wyżej wymienioną umowę.
  Zgodnie z art. 32 umowy wchodzi ona w życie dnia 5 maja 2021 r.
  1. Dla celów niniejszej Umowy:
  1) „ustawodawstwo” – oznacza ustawy i inne przepisy prawne dotyczące zabezpieczenia społecznego, o których mowa w artykule 2 niniejszej Umowy;
  2) „władza właściwa” – oznacza:
  a) w odniesieniu do Państwa Izrael – Ministra Spraw Społecznych i Usług Społecznych,
  b) w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej – ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
  3) „instytucja łącznikowa” – oznacza instytucję zapewniającą koordynację i wymianę informacji między instytucjami Umawiających się Stron w celu stosowania niniejszej Umowy;
  4) „instytucja właściwa” – oznacza instytucję upoważnioną do stosowania ustawodawstwa;
  5) „świadczenie” – oznacza:
  a) w odniesieniu do Państwa Izrael – świadczenia pieniężne lub inne świadczenia, włącznie z każdą dodatkową kwotą, podwyżką lub dodatkiem wypłacanym wraz ze świadczeniem, przewidzianymi przez ustawodawstwo Państwa Izrael;
  b) w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej – emerytury i renty oraz inne świadczenia pieniężne, włącznie z każdą dodatkową kwotą, podwyżką lub dodatkiem wypłacanym wraz ze świadczeniem, przewidzianymi przez ustawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej;
  6) „okres ubezpieczenia” – oznacza okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, w tym okres zatrudnienia lub pracy na własny rachunek lub okres zamieszkania lub okres z nim zrównany, przebyty lub traktowany jako przebyty zgodnie z ustawodawstwem Umawiającej się Strony;
  7) „zamieszkanie” – oznacza miejsce stałego pobytu, ustalone zgodnie z przepisami prawnymi Umawiającej się Strony;
  8) „pobyt” – oznacza czasowy pobyt;
  9) „członek rodziny” – oznacza osobę tak określoną lub uznaną za taką przez ustawodawstwo stosowane przez instytucję właściwą;
  10) „ubezpieczony” – oznacza osobę, która jest lub była ubezpieczona zgodnie z ustawodawstwem Umawiającej się Strony;
  11) „dane osobowe” – oznaczają wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do każdej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
  12) „przetwarzanie danych osobowych” – oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych przy pomocy środków zautomatyzowanych lub innych, jak np. gromadzenie, rejestracja, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, układanie lub kompilowanie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie”
  1 komenta
  rz

  Polubienie

   
 13. wojdabejda

  22 marca 2021 at 22:29

  Ostrzegamy przed wykupywaniem się od sataniastów ! Ostrzegamy przed systemem kwantowej kontroli ! To nie jest system genialny lecz podstępny aby ludzie zgodzili się na wejście w następny zniewalający system tym razem kwantowy !
  Jako wolni ludzie, uwolnieni w 2012 r. z tego
  niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-korony z satanistycznym Watykanem na czele, zamkniętym 21 grudnia 2020 r. mamy
  BEZWZGLĘDNE PRAWO TWORZENIA SWOICH WŁASNYCH NARODOWYCH SYSTEMÓW a nie znowu jakichś prywatnych kwantowych znowu pod egidą obcych !
  Niechaj Amerykanie oddadzą nam Polakom to co ukradli, wypłacą nam odszkodowania za zniszczenie naszego kraju, za bezprawne stacjonowanie amerykańskich wojsk na naszym Lechickim Terytorium ! Należą się nam od Amerykanów
  odszkodowania za ludobójstwo na Sławiańskim Narodzie Polskim, bo to oni finansowali wszystkie wojny i nadal finansują ten upadły niewolniczy system ! Niechaj nam nie wciskają systemu kwantowej kontroli pod fałszywym hasłem uwolnienia z prawa kanoniczno-morskiego ! Maria i Teresa z domu Znyk , http://www.wojdabejda.wordpress.com

  Polubione przez 2 ludzi

   
 14. wojdabejda

  25 marca 2021 at 20:25

  Dariusz Nejman
  ugt18rtruS pmarconosaeolcuu roSou 12:edo38r ·
  Coraz bliżej do odkrycia prawdy o pandemii COW ID.
  Niektóre bardzo ważne fragmenty moich tekstów mogą ujść uwadze czytelników, z tego powodu powracam do artykuły i jeszcze raz podaję niezwykle ważny jego fragment. PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA OSTATNIE JEGO ZDANIE. Pamiętajmy StarLink to promieniowanie mikrofalowe.
  „W opublikowanym przez zespół badaczy Biological Effects Group z Electromagnetic Effects Division Phillips Laboratory w bazie sił powietrznych w Kirkland w Nowym Meksyku pod kierownictwem dr Cletusa Kanavy raporcie czytamy : „ istnieje duża ilość danych zarówno z testów na zwierzętach , jak i eksperymentów klinicznych na ludziach , na poparcie występowania chronicznych , nietermicznych efektów promieniowania mikrofalowego. Efekty te obejmują : zaburzenia behawioralne ( psychiczne ) płodowe , embrionalne uszkodzenie tkanek ( w tym defekty płodu ), zaburzenia kataraktogeniczne ( powodujące tworzenie się katarakt ) prowadzące do ślepoty, zmiany chemiczne krwi, nieprawidłowości metaboliczne, osłabienie układów hormonalnego i odpornościowego ( sztucznie wywołany AIDS ).”
  Przypominam że HAARP to instalacja przystosowana do emisji promieniowania w dwóch pasmach, pierwsze niskich częstotliwości ( FVL i ELF ) i wysokich częstotliwości ( mikrofale pasmo od 10-300 Mhz ). Oba pasma są bardzo szkodliwe dla człowieka. Takie same możliwości posiadają satelity StarLink.
  Wygląda na to że operacje COVID rozpoczęto używając 5G w Wuhan i Lombardii, a potem sukcesywnie przenoszono operację na orbitę, używając do tego mikrofal bombardujących Ziemię. Efekt działania 5G , jak i mikrofal jest ten sam, znaczne, a czasem radykalne osłabienie odporności organizmu i towarzysząca jej niewydolność krążeniowo-oddechowa.
  Gdybyście mieli do wyboru dwie drogi, pierwsza użyć nowego wirusa, wyhodowanego w laboratorium który mógłby w środowisku naturalnym, pod wpływem różnych czynników, choćby promieniowania kosmicznego, jakich nie jesteśmy w stanie kontrolować, zmutować i wymknąć się spod kontroli i zgładzić cywilizację, albo druga osłabić organizm do tego stopnia by zabiły cześć populacji niegroźne na co dzień wirusy i bakterie, przy okazji wywołać przy pomocy promieniowania niewydolność oddechowo-krążeniową, to którą z tych metod uznalibyście za bezpieczniejszą dla elity ?
  Mechanizm jest prosty, przed sezonem grypowym StarLink ostro bombarduje populacje mikrofalami, oczywiście nie tam gdzie są elity., one wiedzą gdzie są obszary bezpieczne. Dochodzi do masowego osłabienia organizmów i coraz ostrzejszego przebiegu choroby ( w zależności od czasu napromieniowania , pasma częstotliwości oraz amplitudy ). Ludzi atakuje ich własna mikrobiota i obecne w organizmie wirusy. Zakrzepica, sztywność naczyń krwionośnych to typowe objawy zapalenia mikrobioty.
  Prześledźmy teraz jak wyglądał ten proces tworzenia instrumentów depopulacji. Wiemy że od lat 50-tych Fundacja Rockefellera planowała wielką sterylizację i depopulację. Najpierw w latach 60-tych precyzyjnie ustalono jakie częstotliwości impulsów pola magnetycznego wspomagają mentalnie i fizjologicznie funkcjonowanie organizmu, a jakie mu szkodzą. Teraz zabrali się za poszukiwanie nadajnika jaki byłby w stanie zaszkodzić, najlepiej, całej populacji. W tym celu w latach 1977-1986 uczeni z zachodu i ZSSR podłączyli wielki magnes na stacji GOMEL na Białorusi oraz prowadzili operację Pique w Europie Środkowo – Wschodniej. Owocem tych prac było wynalezienie technologii HAARP jaką opatentowano na słupa Bernard J. Eastlunda w 1985 roku. Eastlund to taki sam słup jak Musk czy Gates.
  https://patents.google.com/patent/US4686605A/en
  Teraz przyszedł czas na wybudowanie instalacji HAARP, do czego przystąpiono już po 1986 roku. Równolegle powstawał system wież GWEN w USA. Elity obawiają się, słusznie, że opór będzie największy w amerykańskich stanach , ze względu na szereg wolności, przede wszystkim prawo do broni.
  Przez lata testowano skuteczność HAARP. Od początku lat 90-tych dokonano jednak wielkiego postępu technologicznego, więc zminiaturyzowano HAARP , by uzyskać jak największą skuteczność i osiągnąć zdolność do selektywnej, indywidualnej selekcji populacji. HAARP rozdzielono na dwa systemy, naziemny 5G oraz na system satelit StarLink. W ten sposób osiągnięto zaplanowaną precyzję skutecznego oddziaływania na masy ( z kosmosu ) oraz na duże skupiska ludzie i indywidualne cele ( 5G ).

  Polubienie

   
  • Halina

   30 kwietnia 2021 at 19:16

   Witam.wlasnie zapoznaje sie i nie wiem co wpisac najpierw cale imie i nazwisko jak w obecnym.dowodzie?a potem.-swoje imie i nazwisko po.ojcu.?czy tobtrzeba malymi.literami.i na czerwono?a czy odcisk.palca tez?i co robimy z tym dowodem tylko trzymamy u siebie .?moze musze jeszcze duzo przeczytac ?wlasnie czytalamnto co Pani pisze o Oldze .a wlasnie to mi sie wczesniej wyswietlilo.jak do Was dolaczyc ?obecnie jestem w niemczech ale powinnam wrocic w lipcu.pracuje u babci jako.ooiekunka bo.mam dlugi poniewaz moj syn chorowal na raka krtani pod glosnia i to kosztowalo .pisze zeby wyjasnic dlaczego tu jestem a wolalabym byc w domu przy rodzinie .dziekuje bardzo zavto co robicie pomimo przesladowan .pozdrawiam i zycze zdrowia i aby Bog ochranial Was

   Polubienie

    
   • wojdabejda

    2 Maj 2021 at 21:25

    Mamy nadzieję, że już znalazła pani odpowiedzi na nurtujące ją pytania i zastosowała zgodnie z naszymi zaleceniami a tym samym stała się wolną świadomą swych Boskich Mocy Haliną z rodu……………. Serdecznie pozdrawiamy !

    Polubienie

     
 15. Sławianin

  13 Maj 2021 at 20:48

   
 16. Halina

  13 Maj 2021 at 23:01

  Dziekuje pozdrawiam serdecznie.halina

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: