RSS

Niechaj Moce Łysej Góry ochronią Lechistan i uzdrowią Lechitów !

17 Gru

Łysa Góra (Łysiec), 15.12.2019 r.

My, wolni Lechici-Suwereni, bo uwolnieni 25.12.2012 r. wraz całą Ludzkością z niewolniczego prywatnego światowego systemu  władzy Trój -Korony, opartego o zdelegalizowane prawo kanoniczno-morskie, jako Suwereni sprawujący bezpośrednią władzę zwierzchnią na terytorium Polski, uznawanej na świecie jako Lechistan, na mocy Proklamacji z 02.11.2014 r. oraz Dekretu Suwerena z 02.04.2015 r. napisanych przez Tadeusza Cichockiego w imieniu i w interesie Suwerena-Narodu Polskiego żądamy respektowania naszych Boskich Praw Naturalnych do godnego, bezpiecznego życia w pokoju i przyjaźni !

Wszyscy właściciele nielegalnych koncesji wydanych przez oszustów uzurpatorów symulujących instytucje państwowe oraz powiązani z nimi szefowie firm działających w branży wydobywczej zobowiązani są do natychmiastowego zaprzestania nielegalnej działalności wydobywczej, naprawienia wyrządzonych szkód, wypłaty odszkodowań dla wszystkich mieszkańców terenów dotkniętych ich trucicielską, niszczycielską działalnością !

Czakram Łysej Góry, Teresa z domu Znyk (Wojda) okazuje List gończy za papierzem żydem-Jezuitą Franciszkiem – Jorge Mario Bergoglio, skazanym w 2014 r. na dożywocie i konfiskatę mienia za udział w mordach rytualnych, udział w handlu dziećmi i w innych przestępstwach przeciwko Ludzkości. W ten sposób dokonała się Apokalipsa czyli zdjęcie masek z aktorów w teatrze fałszu i obłudy zdelegalizowanych kościołów, które nie mają prawa istnieć !

Dajmy zdecydowany odpór wszystkim bezprawnym antyludzkim, antypolskim zuchwałym działaniom uzurpatorskich, nielegalnych, prywatnych firm handlowych żydowskiego zaborcy ! Poniższe zastrzeżenie praw autorskich dla każdego Suwerena-Polaka-Polacha niechaj dodaje każdemu odwagi i pewności w życiu codziennym, w bojkotowaniu i unikaniu kontaktów z szefami i pomocnikami prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, kościelne, unijne itp. Zjednoczeni w głębokim poczuciu Boskiej Wewnętrznej Mocy każdego Lechity do kreowania nowej, szczęśliwej rzeczywistości, stańmy się pionierami i przewodnikami dla innych narodów świata !

UWAGA !  

ZASTRZEŻENIE PRAW AUTORSKICH DLA KAŻDEGO SUWERENA !(ang. copyright, symbol: ©)

Każdy Suweren jest właścicielem swoich danych osobowych i  zastrzega, że wykorzystanie jego danych osobowych wymaga zgody właściciela-Suwerena  lub jego rodziców, stanowi każdorazowo wartość 500 000 Euro (słownie: pięćset tysięcy Euro).

Każde żądanie danych osobowych jest równoznaczne z zawarciem umowy na  wykorzystanie danych osobowych Suwerena za kwotę równoznaczną wartości praw autorskich a żądający zgadza się na wypłacenie z góry kwoty 500 000 Euro (słownie: pięćset tysięcy Euro ).

Kara za wykorzystanie danych osobowych bez zgody, każdy przypadek : 1.500.000 Euro, ( słownie: jeden milion, pięćset tysięcy Euro ) .

Kara za ignorowanie woli każdego z osobna zwierzchnika władzy-Suwerena, każdy przypadek : 10.000.000 Euro, ( słownie: dziesięć milionów Euro ) .

Kara za złamanie praw człowieka, każdy przypadek : 1.000.000 Euro,  ( słownie: jeden milion Euro ) . 

https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowieka/

Zaborca-żydowski okupant, jest winien podstępnego przejęcia terytorium należącego od zawsze do Słowian-Lechitów, jest winien dokonywania ludobójstwa na rdzennych mieszkańcach naszej Lechickiej Ojczyzny-Lechistanu. Rozdał po najniższych na świecie cenach, za najwyższe łapówki koncesje na wydobywanie naszych wszelkich bogactw naturalnych a przy tym ustalił takie bezprawie, które powoduje, że my rdzenni mieszkańcy Lechickiej Ziemi zostaliśmy nie tylko ograbieni ale pozbawieni wszelkich praw do naszej Ojcowizny. Link: “Gaz łupkowy, jak to się robi w Polsce“

Nowe nielegalne z mocy prawa Suwerena, prawo geologiczne i górnicze, które weszło w życie 01.01.2012 r. dyskryminuje nas Polaków przekazując 2/3 naszego terytorium we władanie obcym koncernom wydobywczym z prawem rugowania nas z naszej OJCZYSTEJ ZIEMI. Ustawa narusza suwerenność państwa. Pozbawia nas elementarnego prawa samostanowienia o losie własnym i  przyszłych pokoleń Polski. W swych skutkach i w perspektywie sprowadzi katastrofę ekologiczną i humanitarną w wymiarze kontynentalnym. Każdy właściciel koncesji jest jednocześnie panem i władcą mieszkańców terenu, właścicielem wszystkich bogactw znajdujących się na ziemi i pod ziemią ! Na jego żądanie każdy starosta musi wydać niezwłoczny nakaz wysiedlania mieszkańców z prawem dochodzenia roszczeń w talmudycznych sądach !

Link: “Protest przeciw ustawie nowe prawo geologiczne i górnicze”-petycja z 06.10.2011 r., która stała się forum w obronie Narodu Polskiego i Polski https://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze Link: ” Oszustwa nielegalnych instytucji unijnych” w tym : “Dlaczego władze unijne sprzyjają uzurpatorom w Polsce?”

https://wojdabejda.wordpress.com/category/oszustwa-nielegalnych-instytucji-unijnych/

Uzurpatorskie władze wojewódzkie, samorządowe wszelkich szczebli prześcigają się w wydawaniu pieniędzy podatników na promocję turystyczną terenu województwa świętokrzyskiego, szczycą się bogactwem natury a z drugiej strony z premedytacją pozwalają  na jej niszczenie na ogromną skalę, co jest współudziałem w przestępstwie ludobójstwa prowadzącym do zagłady życia na Ziemi !

Na lechickiej Ziemi, w pobliżu Łysej Góry, dawnego i obecnego miejsca mocy wszystkich Słowian,  przejętego ogniem i mieczem przez wysłanników Watykanu, na przestrzeni około 30 km w bezwzględny, bestialski sposób dokonywana jest grabież bogactw naturalnych i niszczenie Matki Ziemi oraz jej mieszkańców.

Link : “Kim są Polacy?” https://aryusslav.livejournal.com/3249.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social&fbclid=IwAR0H0AyMmZw4vmfpx3PJfA8V_RMQyfg-uoW1S4g-62MTz8nmJePNm2Ei9WE
Intensywna eksploatacja dolomitów, wapieni oraz innych cennych kruszców  (marmury, diamenty, uran, tytan, złoto, srebro itp.) przez kilkadziesiąt kopalń należących do spółek akcyjnych. Według powszechnej wiedzy, faktycznym właścicielem większości kopalń jest Tadeusz Rydzyk z Torunia, właściciel Radia Maryja i Telewizji Trwam, z zakonu  Redemptorystów, wchodzącego w skład zdelegalizowanego na zawsze kościoła katolickiego z Watykanem na czele wraz z kościołami innych wyznań na mocy Paradygmat Report z 25.12.2012 r. a także na mocy wyroku Międzynarodowego Trybunału d/s Przestępstw Kościoła i Państwa z 18.04.2014 r.  https://wojdabejda.wordpress.com/category/list-grzecznosciowy-o-upadku-niewolniczego-prywatnego-swiatowego-systemu-wladzy-troj-korony-z-watykanem-na-czele/

Zubożenie właścicieli gruntów, związane z niszczeniem rolnictwa i jednocześnie całej polskiej gospodarki w latach złodziejskiej prywatyzacji i transformacji doprowadziła do tego, że rolnicy sprzedali  grunty rolne, nie zdając sobie sprawy jaki los gotują sobie, swoim rodzinom i przyszłym pokoleniom. Kopalnie są w dyspozycji osób, które weszły w posiadanie i użytkowanie nielegalnie, podstępnie, z naruszeniem praw mieszkańców do życia w bezpiecznych warunkach. 

Wydobywanie, przeróbka i transport bogactw naturalnych- kruszyw  wiąże się z wielkim zapyleniem, wyciem syren, hukiem wybuchów słyszalnym na duże odległości, trzęsieniami  ziemi, pękaniem murów i szyb na skutek silnych wybuchów. Mieszkańcy całej okolicy cierpią z powodu chorób, płuc, serca i układu krążenia, tarczycy, raka, depresji itp. 

Obrazu zniszczenia tego niegdyś pięknego terenu chronionej Puszczy Jodłowej, pełnej bogactwa drzew, krzewów, ziół, ptactwa i zwierzyny, dopełnia masowa wycinka najokazalszych drzew  jodły i świerku. 

Zauważalne jest znaczne obniżenie poziomu wód gruntowych i podziemnych tak, że brakuje wody w prywatnych studniach a stawy i źródełka powysychały. Dodatkowo codzienne rozsiewanie toksycznych chmur z samolotów (chemtrails), szkodliwe oddziaływanie masztów telefonii bezprzewodowej wskazuje na celowe, z góry misternie zaplanowane niszczenie ludzi i życia w kolebce Słowiańszczyzny tak jak i w całej Polsce ! Specjalnie dodawane do wody pitnej trucizny jak chlor, fluor, lit, arsen, nikiel, aluminium, toksyczne dodatki do żywności, kosmetyków oraz  trutki mylnie zwane lekami a na domiar fale skalarne z technologii 5G, dopełniają obrazu wyniszczania rdzennych Polaków i zastępowania ich żydami, tak jak miało to wielokrotnie miejsce w przeszłości. Link: “Jan Długosz: Pomory Słowian sprowadzane przez żydów”https://trzcinska.neon24.pl/post/141975,jan-dlugosz-pomory-slowian-sprowadzone-przez-zydow

Intensywna i bezwzględna eksploatacja terenu między Opatowem, Łagowem, Bogorią, Pistrzyniem, Wszachowem, Piórkowem, Piotrowem, Dziewiontle, Janczycami, Baćkowicami, Iwaniskami, Stobcem, Wojnowicami, wyraźnie wskazuje, że żydowski zaborca gwałtownie przyśpiesza fizyczne wyniszczanie rdzennych Słowian -Lechitów !

W okolicznościach doniosłego wydarzenia; uwolnienia 25.12. 2012 r. Ludzkości z prywatnego światowego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z satanistycznym Watykanem na czele, Suweren-Lechicki-Słowiański Naród Polski, bezpośrednio sprawujący władzę zwierzchnią na mocy Proklamacji z 02.11.2014 r. oraz Dekretu Suwerena z 02.04.2015 r. za winnych dokonywania ludobójstwa, niszczenia środowiska na ogromną skalę w okolicach Łysej Góry i w całej Polsce, uznaje nielegalne prywatne żydowskie firmy handlowe-korporacje symulujące instytucje państwowe wszelkich szczebli, kościelne oraz instytucje  międzynarodowe. Wszystkie są zarejestrowane w UPIK w Waszyngtonie, nie mają prawa działać, istnieć, gdyż same zgodziły się być uznane za “byłe”, “nieistniejące”. Działają tylko na skutek braku powszechnej wiedzy o ich upadku, ponieważ  kartel medialny nadal jest przez nich kontrolowany.

Wszyscy uzurpatorzy, w tym również nielegalni “Marszałkowie Województwa Świętokrzyskiego”, winni są  zamiany pięknego terenu wokół Łysej Góry na krajobraz księżycowy bez szans na dalsze życie jego mieszkańców, poprzez masowe rozdawanie koncesji na wydobywanie kruszywa. 

Koncesje są na wydobycie ale  nie na przeróbkę ani na transport, co wynika z wypowiedzi prasowej, cyt.: “Marszałek może odmówić koncesji, jeżeli argumenty są bardzo dużej rangi. Na przykład bezpieczeństwo państwa i obywateli – informuje. – Poza tym koncesja dotyczy jedynie wydobycia kopaliny z ziemi. Nie dotyka ani przeróbki, ani transportu surowca poza teren kopalni. To jest luka w prawie, bo samo wydobycie jest najmniej znaczącą dla środowiska czynnością – mówi kierownik Doros.”  Link: “Kopalnie zamieniły życie mieszkańców gminy Łagów w piekło“ . https://echodnia.eu/swietokrzyskie/kopalnie-zamienily-zycie-mieszkancow-gminy-lagow-w-pieklo/ar/8863387 .

Z powyższego wynika, że przeróbka i transport surowca według nielegalnego prawa, nadal powszechnie stosowanego, odbywa się nielegalnie, bo tego nie ma rzekomo w zapisach koncesji. Jest to ewidentne złamanie zapisów koncesji co czyni ją nieważną, nie obowiązującą i  kwalifikuje do niezwłocznego odebrania wszystkich koncesji a tym samym wstrzymania wydobycia kruszywa, co powinien uczynić Marszałek Województwa.

Pomijając ten fakt, już samo wydobycie kopalin jest nierozerwalnie związane nie tylko z przeróbką i transportem ale nade wszystko z niszczeniem Naszej Matki Ziemi, rozrywaniem jej za pomocą silnych ładunków wybuchowych czego tragiczne skutki odczuwają nie tylko okoliczni mieszkańcy ale całe środowisko naturalne a także inne osoby przemieszczające się przez ten niegdyś piękny i atrakcyjny turystycznie teren. http://surowce-kopalnie.pl/aktualnosc/148 

Za bezprawne, podstępne przejęcie terenów rolniczych pod wydobywanie surowców i wydanie koncesji wydobywczych wg nielegalnego nowego prawa geologicznego i górniczego( weszło w życie 01.01.2012 r.) i związanej z tym korupcji, oszukanym rolnikom w woj. świętokrzyskim i w całej Polsce należy się przywrócenie praw własności oraz  odszkodowanie za złamanie praw ludzkich, od szefów i pomocników prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe a także od szefów i pomocników firm wydobywczych i z nimi powiązanych według międzynarodowej taryfy odszkodowawczej. https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowieka/
Wszyscy właściciele nielegalnych koncesji wydanych przez oszustów uzurpatorów symulujących instytucje państwowe oraz powiązani z nimi szefowie firm działających w branży wydobywczej zobowiązani są do natychmiastowego zaprzestania nielegalnej działalności wydobywczej oraz naprawienia wyrządzonych szkód, wypłaty odszkodowań dla wszystkich mieszkańców terenów dotkniętych ich trucicielską, niszczycielską działalnością !
https://echodnia.eu/swietokrzyskie/wkrotce-ruszy-wielka-kopalnia-w-janczycach-zatrudni-100-osob-zdjecia/ar/13721374

Władze kościelne jak też władze unijne sprzyjają uzurpatorskim władzom wszelkich szczebli w Polsce są również winne udziału w ludobójstwie na Słowiańskim Narodzie Polskim ! Na podkreślenie zasługuje fakt, że prywatna firma handlowa pod zwodniczą nazwą “Ministerstwo Zdrowia” działa jako przedstawiciel interesów kościelnych ! Tak więc zdelegalizowany kościół katolicki czerpie zyski z podtruwania i uśmiercania Słowian-Polaków-Polachów ! 

Oto przykładowy wypis z rejestru UPIK w Waszyngtonie prywatnej firmy handlowej podającej się nielegalnie za “Ministerstwo Zdrowia” : UPIK® Datensatz – L L Eingetragener Firmenname MINISTERSTWO ZDROWIA Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil L D-U-N-S® Nummer 367462863 L Geschäftssitz Ul. Miodowa 15 L Postleitzahl 00 246 L Postalische Stadt Warszawa Land Poland W Länder-Code 616 Postfachnummer Postfach Stadt L Telefon Nummer 226349440 W Fax Nummer 226352487 W Name Hauptverantwortlicher Arlukowicz Bartosz Tätigkeit (SIC) 9431 https://www.ihk-bonn.de/fileadmin/dokumente/Downloads/Service/Klassifikation_WZ_2008.pdf 94 Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport)

https://wojdabejda.wordpress.com/2015/10/23/wladze-koscielne-i-rozglosnie-katolickie-wspoldzialaja-w-holokauscie-na-narodzie-polskim/

Mamy bezwzględne prawo nie tylko do bojkotowania żydowskiego zaborcy w tym zdelegalizowanych kościołów wszystkich wyznań, ale także mamy bezwzględne prawo do pokojowego przejmowania ich majątków ! 

Niechaj Moc Czakramu Łysej Góry urzeczywistni pokojowe przejęcie tego miejsca przez wolnych Lechitów ! 

Niechaj Moc czakramu Łysej Góry tworzy złotą kopułę ochronną nad każdą polską-lechicką rodziną ! 

Niechaj wszystkie polskie-lechickie serca odczuwają ochronną, oczyszczającą i uzdrawiającą moc Czakramu Łysej Góry !

Niechaj wszystkie znane i nieznane obrazy, fałszywe przekonania, destrukcyjne wspomnienia komórkowe oraz wszelkie dolegliwości fizyczne każdego Słowianina -Lechity zostaną wyszukane, rozpoznane i uzdrowione poprzez napełnienie Życiem, Światłem i Miłością BOGA ! 

Niechaj Moc uzdrowienia wzrasta 100-krotnie i więcej !

Czakram Łysej Góry, 15.12.2019 r.

OBWIESZCZENIE ZWIERZCHNIKA WŁADZY:
SUWERENA – NARODU POLSKIEGO – LECHITÓW.

Na lechickiej Ziemi, w pobliżu Łysej Góry, dawnego i obecnego miejsca mocy wszystkich Słowian, przejętego ogniem i mieczem przez wysłanników Watykanu, na przestrzeni około 30 km w bezwzględny sposób dokonywana jest grabież bogactw naturalnych i niszczenie Matki Ziemi oraz jej mieszkańców !
W okolicznościach doniosłego wydarzenia; uwolnienia 25.12. 2012 r. Ludzkości z prywatnego światowego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z satanistycznym Watykanem na czele, Suweren-Lechicki-Słowiański Naród Polski, bezpośrednio sprawujący władzę zwierzchnią na mocy Proklamacji z 02.11.2014 r. oraz Dekretu Suwerena z 02.04.2015 r., za winnych dokonywania ludobójstwa, niszczenia środowiska na ogromną skalę w okolicach Łysej Góry i w całej Polsce, uznaje nielegalne prywatne żydowskie firmy handlowe-korporacje symulujące instytucje państwowe wszelkich szczebli, kościelne oraz instytucje  międzynarodowe ! Wszystkie są zarejestrowane w UPIK w Waszyngtonie, nie mają prawa działać, istnieć, gdyż same zgodziły się być uznane za “byłe”, “nieistniejące”. Działają tylko na skutek braku powszechnej wiedzy o ich upadku, ponieważ kartel medialny nadal jest przez nich kontrolowany. 
Za bezprawne przejęcie terenów rolniczych pod wydobywanie surowców i wydanie koncesji wydobywczych wg nielegalnego nowego prawa geologicznego i górniczego (weszło w życie 01.01.2012 r.) i związanej z tym korupcji, oszukanym rolnikom w woj. świętokrzyskim i w całej Polsce należy się przywrócenie praw własności oraz  odszkodowanie za złamanie praw ludzkich, od szefów i pomocników prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, od szefów i pomocników firm wydobywczych i z nimi powiązanych według międzynarodowej taryfy odszkodowawczej. 
Dajmy zdecydowany odpór wszystkim bezprawnym antyludzkim, antypolskim działaniom uzurpatorskich, nielegalnych, prywatnych firm handlowych żydowskiego zaborcy !  Niechaj poniższe zastrzeżenie praw autorskich dla każdego Suwerena-Polaka-Polacha dodaje każdemu odwagi i pewności w życiu codziennym, w bojkotowaniu i unikaniu kontaktów z szefami i pomocnikami prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, kościelne, unijne, itp. !  Zjednoczeni w głębokim poczuciu Boskiej Wewnętrznej Mocy każdego Lechity do kreowania nowej szczęśliwej rzeczywistości, stańmy się pionierami i przewodnikami dla innych narodów !
ZASTRZEŻENIE PRAW AUTORSKICH DLA KAŻDEGO SUWERENA !(ang. copyright, symbol: ©)
Każdy Suweren jest właścicielem swoich danych osobowych i  zastrzega, że wykorzystanie jego danych osobowych wymaga zgody właściciela-Suwerena  lub jego rodziców, stanowi każdorazowo wartość 500.000 Euro (słownie: pięćset tysięcy Euro). Każde żądanie danych osobowych jest równoznaczne z zawarciem umowy na  wykorzystanie danych osobowych Suwerena za kwotę równoznaczną wartości praw autorskich a żądający zgadza się na wypłacenie z góry kwoty 500.000 Euro (słownie: pięćset tysięcy Euro). Kara za wykorzystanie danych osobowych bez zgody, każdy przypadek : 1.500.000 Euro, (słownie: jeden milion, pięćset tysięcy Euro). Kara za ignorowanie woli każdego z osobna zwierzchnika władzy-Suwerena, każdy przypadek : 10.000.000 Euro, (słownie: dziesięć milionów  Euro). Kara za złamanie praw człowieka, każdy przypadek : 1.000.000 Euro, (słownie: jeden milion Euro)
https://wojdabejda.wordpress.com/2019/12/17/niechaj-moce-lysej-gory-ochronia-lechistan-i-uzdrowia-lechitow/                                  
Czakram Łysa Góra, 15.12.2019 r.


Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba

Dariusz Nejman CZIPY TO NIE PRZYSZŁOŚĆ, WSZYSCY MAMY JUŻ PO KILKA A NAWET KILKADZIESIĄT CZIPÓW W ORGANIZMACH . CZIPOWANIE CZIPAMI RFID TO PRZEKIEROWYWANIE UWAGI SPOŁECZEŃSTWA, MASKOWANIE RZECZYWISTOŚCI.

Ludobójstwo to rozmyślne tworzenie dla grupy warunków życia obliczonych na spowodowanie jej całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego, a także stosowanie środków które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy. Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego ( Dz.U. 2003 nr 78 poz. 708 ) 

Raport amerykańskiego Naval Medical Research Institute z 1971 oraz dwa raporty BioInitiative z 2007 i 2012 i setki innych naukowych badań wykazały niezbicie , że PEM ( promieniowanie elektromagnetyczne) wywołuje uszkodzenia DNA, nowotwory, choroby neurologiczne/neuropsychiatryczne (w tym choroba Alzheimera, autyzm, ADHD i zaburzenia zachowania, u dzieci, perforację bariery krew-mózg (na skutek czego do mózgu dostają się toksyny), problemy kardiologiczne, zaburzenia układu hormonalnego, bezpłodność, poronienia, nadwrażliwość elektromagnetyczną (electrohypersensitivity – EHS ).

W 2015 roku, 215 naukowców z 41 krajów zaapelowało do ONZ, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i rządów krajów członkowskich o ograniczenie ekspozycji na PEM i przyjęcie niższych, bardziej ochronnych norm, stwierdzając, że „wiele najnowszych publikacji naukowych wykazało, iż pola elektromagnetyczne wpływają na żywe organizmy przy poziomie mocy dużo poniżej wytycznych międzynarodowych i krajowych”. (The EMF Scientist Appeal https://emfscientist.org/…/t…/Polish-Apel-naukowcow_2017.pdf).

W roku 2017 ponad 180 naukowców i lekarzy z 36 krajów wystosowało do Unii Europejskiej apel o moratorium na 5G w Europie (The 5G Appeal http://mywolniludzie.net/…/naukowcy-ostrzegaja-przed-poten…/) domagając się wstrzymania wdrażania tego standardu, dopóki badania przeprowadzone przez naukowców niezależnych od przemysłu nie wykażą, że technologia ta jest bezpieczna dla ludzi i środowiska.

Warto zwrócić uwagę na to, że pierwsza generacja telefonów komórkowych używała częstotliwości od 450 do 900 MHz, następna już od 900 do 1800 MHz, telefonia UNTS i 3G używają częstotliwości 2,1 GHz ! Już ta częstotliwość stwarza zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia. Technologia 5G to już częstotliwość od 3,4 GHz do 3,8 GHz oraz w przyszłości do ponad 26 GHz.

Polska jest obsypywana chemtrails na niebywałą skalę. Wszyscy już wiedzą , że w koktajlach chemicznych znajdowały się związki chemiczne, metale ciężkie, bar, stront, aluminium, czy nanowłókna. Pokazała to nawet publiczna telewizja niemiecka. Badania jakie wyżej powołałem wykazują że używanie technologi komórkowej, czyli silna ekspozycja na promieniowanie, powoduje perforację bariery krew- mózg. Ten efekt będzie powszechny, albowiem by wdrożyć system 5G trzeba będzie wybudować ogromne ilości stacji, a więc ekspozycja na promieniowanie drastycznie wzrośnie, co u wielu dzieci wywoła perforację bariery krew-mózg.

Obok chemtrails, siłą i pod przymusem, w państwach okupowanych, takich jak Polska, masowo szczepi się ludzi, przed wszystkim dzieci i seniorów. To dwie grupy populacji łatwo podatne na manipulacje, z jednej strony rodzice u których łatwo wywołać strach o zdrowie dziecka, i seniorzy wychowani w poprzednim systemie, przekonani , że państwo nie działa jak Komendantura obozu Auschwitz-Birkenau, że służba zdrowia to nie fabryka produkująca dożywotnich biorców leków, tylko samarytanie troszczący się o ich zdrowie. Także w szczepionkach znajdują się metale ciężkie, nanowłókna, a przede CHIPY. W każdej dawce szczepionki jest kilkanaście chipów mniejszych od ziarenka ryżu, niewidocznych gołym okiem.

Trzecim elementem tej układanki jest żywność ( także woda ), i przemycane wraz z nią związki i substancje chemiczne ( E-dodatki, nawozy, środki ochrony roślin, GMO ), w tym mnóstwo metali ciężkich i chipów w żywności dla niemowlaków. Ostatnim, czwartym jest powietrze, w którym tworzy się zawiesinę metali ciężkich, nanowłókien, bakterii, wirusów, mikroplastiku. Miasta, drogi i autostrady tworzą gigantyczne pola elektromagnetyczne ściągające pył, kurz, a w nich metale ciężkie, trujące związki chemiczne, bakterie, grzyby, wirusy oraz mikroplastik.

To oczywiste, że uderzenie nie jest małe, chemtrails, żywność, powietrze, leki , szczepionki dziesiątkują populację, jednakże proces ten jest powolny, ludzie chorują przede wszystkim na choroby przewlekłe, pazurami trzymają się życia, więc mamy miękką i nieefektywną depopulację. Uzupełnia ją powolny wzrost bezpłodności u kobiet i mężczyzn. Wykładniczo wzrosły dochody korporacji farmaceutycznych, ale efekt jest niezadowalający, potrzeba zapalnika. Cała rzecz przypomina polowanie z nagonką. Zgodnie z zasadami mistrza Sun-Tzu społeczeństwa osaczane są powoli, krok po kroku. Tyraliera powoli zamyka zwierzynę i ta kierowana jest tam gdzie stoi myśliwy z naładowana bronią. Ludzkość jest już przygotowana na masową śmierć. Mamy w sobie mnóstwo chipów, metali ciężkich, nanowłókien, trucizn, plastiku. Ta bomba jest już przygotowana do odpalenia, teraz trzeba detonatora procesu, czas otworzyć śluzy , wypełnić świat trupami.

System 5G to nie tylko perforacja bariery krew-mózg by substancje i związki w organizmach, krążące w obiegu, nie wypłukane przez limfę, niewydalone przez skórę i odbyt, kaszel i skurcze tkanek i mięśni się zaktywizowały, zwielokrotniły swoją moc i siłę ( rezonans cyklotronowy ) , dostały do mózgu, 5 G to także gwarancja , że kiedy bydło zorientuje się że jest w rzeźni to właściciel stada będzie zdolny opanować każdy opór i dokończyć dzieła. Temu służą właśnie czipy, których macie nawet po kilkadziesiąt w organizmie. Pod wpływem odpowiedniej częstotliwości wywołują chaos w organizmach, upośledzają funkcje poznawcze i motoryczne, wywołują skurcze, potworne bóle, spowolnią lub nagle przyśpieszą akcję serca, uczynią bezwolnymi, lub żądnymi mordu. Dzięki falom emitowanym przez nadajniki 5G właściciele mają całe spektrum narzędzi . Mogą uczynić masy totalnie bezwolnymi, wywołać masową histerie, albo iluminację, poczucie euforii i ekstazy. System 5G jest zdolny śledzić każdego w czasie rzeczywistym, przeprowadzać chirurgiczne operacje na jednostce, rodzinie, grupie. To także narzędzie do przesyłania komunikatów do ludzkich mózgów, zachęcania do zakupów, seksu, precyzyjne ładowanie ludzkich mózgów odpowiednią treścią, tworzenie poglądów i przekonań. Budowa sieci 5G to domykanie bram światowego obozu koncentracyjnego, pierwszego, na taką skalę, niewidzialnego systemu zagłady dobrowolnie zbudowanego rękoma ofiar.

http://www.kdsa.prohost.pl/kopalnie-dolomitu.pl/ofirmie.php

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/kopalnie-zamienily-zycie-mieszkancow-gminy-lagow-w-pieklo/ar/8863387

Kopalnia Janczyce jak na ironię losu zafundowała mieszkańcom krzyż i drogę z rondem dla swoich geszeftów by pośpiesznie wydobyć nasze bogactwa do 75 m głębokości a wyrobisko zalać wodą !
TRUCICIELE PRECZ Z NASZEJ LECHICKIEJ ZIEMI !!!

https://wojdabejda.wordpress.com/2019/12/17/niechaj-moce-lysej-gory-ochronia-lechistan-i-uzdrowia-lechitow/

 
10 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 17 grudnia 2019 w Bez kategorii

 

10 responses to “Niechaj Moce Łysej Góry ochronią Lechistan i uzdrowią Lechitów !

 1. Zawodowy Polak

  17 grudnia 2019 at 09:16

  Kara za ignorowanie woli zwierzchnika władzy oraz łamanie praw człowieka wynosi 10000000 €. dziesięć mionów

  Polubienie

   
  • wojdabejda

   17 grudnia 2019 at 20:59

   Przychylamy się do tej propozycji. Już zmieniłam kwotę z 1 miliona na 10 milionów za ignorowanie woli zwierzchnika władzy.

   Polubienie

    
 2. NANO Prawda

  19 grudnia 2019 at 08:39

  Witam trzeba dużej ilości ludzi z prawą świadomością, trzeba uświadamiać ciemny lud a wtedy to będzie dla drugiej strony kara 🙂

  Polubienie

   
 3. Teresa

  19 grudnia 2019 at 09:52

  ODKŁAMANIE OBŁUDY KLIMATYCZNEJ !
  Sarmata
  18 grudnia 2019 godz. 19:21
  Powtórzę o CO2 który stanowi 0,0411% atmosfery:
  Aby zrozumieć jaki idiotyzm głosi premier Mateusz Morawiecki przed szczytem klimatycznym COP25 w Madrycie w kwestii ograniczenia emisji CO2 przeczytaj ten krótki tekst i podaj dalej. Stań na drodze tym idiotom!

  Jak działa Globalne Zażydzenie Klimatu – Sprawa Grety Thunberg – BZDURA, którą żyje świat. Obszczymajtka obszymajtką, ale z tymi wszystkimi dziennikarzami dzieje się coś groźnego, podsuwają im jakieś nierozgarnięte dziecko a oni dyskutują, dyskutują … nie sprawdziwszy, że tego dwutlenku węgla (gazu cieplarnianego) jest w atmosferze 0,0411 % a więc 411 cząstek na 1 000 000 cząstek powietrza (4 na 10 000!) i co najciekawsze ten stan się zupełnie nie zmienia od dziesiątków lat.

  Skład powietrza na dziś i na wczoraj … i 100 lat temu:
  Składnik % – ppm (z ang. parts per million)
  —————————————————————–
  1. azot 78,0840 – 780 840
  2. tlen 20,9460 – 209 460
  3. argon 0,9340 – 9 340
  4. CO2 0,0411 – 411

  Puknijcie się w głowy wszyscy, którzy zabieracie głos na temat CO2 a zobaczycie jak dudni.
  411 cząstek CO2 na 1 000 000 cząstek powietrza – 4 na 10 000! – i to niezmienne w czasie. Zdolności adaptacyjne organizmu ludzkiego pozwalają na zachowanie niezmienionej aktywności przy stężeniu osiągającym wartość do 0,15%. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zdefiniowało poziom maksymalny tego gazu podczas pracy w warunkach szkodliwych. NDS, czyli najwyższe dopuszczalne stężenie, wynosi ok. 5000 ppm (0,5%). Głównym źródłem CO2 w miejscach pracy, nauki i zamieszkania są ludzie, a dokładniej wydychane przez nich powietrze. Dorosły człowiek wydycha przeciętnie ok. 20l dwutlenku węgla na godzinę, a ilość ta wzrasta kilkukrotnie podczas wzmożonego wysiłku. Spadek poniżej 200 ppm oznacza zatrzymanie procesu fotosyntezy, i początek kolapsu łańcucha pokarmowego, tlen u ludzi transportowany przez krew może być przez nią oddany do komórek tylko w obecności CO2, wartość przy której krew pracuje najsprawniej 800-1200ppm, dlatego pacjentom niedotlenionym podaje się tlen a potem CO2.
  Wiem, że żadnej wiedzy nie macie, ale to co robicie z tym CO2 to jest jakiś upadek cywilizacji. To upokarzająca bezmyślność, poziom debila z zielonych.
  4 na 10 000 cząstek CO2 w atmosferze ziemskiej znaczy mniej w bilansie energetycznym planety Ziemia niż włożenie patyka do Wisły w celu zakłócenia jej cieku/biegu.
  Uzupełnił o cenną uwagę: Marcel Inwisible
  Nie dodałeś że spadek poniżej 200 ppm oznacza zatrzymanie procesu fotosyntezy, i początek kolapsu łańcucha pokarmowego, tlen u ludzi transportowany przez krew może być przez nią oddany do komórek tylko w obecności CO2, wartość przy której krew pracuje najsprawniej 800-1200ppm, dlatego pacjentom niedotlenionym podaje się tlen a potem CO2.
  Myślę że obecnie mamy 3 trendy robienia ludziom papki w bani CO2, LGBT, ANTYSEMITYZM…. komu to się może opłacać?
  koniec cyt.

  Inna sprawa to zawartość pary wodnej w powietrzu (wilgotność względna). Jest ona zależna od wielu czynników i zmienia się w zakresie 0–4%. To jest 100x więcej jak CO2 i to ona, para wodna, ma pewien niewielki wpływ na temperaturę powietrza w nocy. Bardzo zresztą niewielki.

  Def.: wilgotność względną, określającą stosunek ilości pary wodnej zawartej w 1 m³ powietrza, przy określonym ciśnieniu i temperaturze, do ilości pary wodnej nasyconej w tej samej temperaturze i ciśnieniu powietrza.

  Stężenie CO2 (ppm, %) Efekt oddziaływania na organizm człowieka
  350-450 ppm, 0,035-0,045% Świeże powietrze atmosferyczne, warunki idealne.
  poniżej 600 ppm, 0,06% Akceptowalne warunki świeżości powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych / biurowych.
  poniżej 1000 ppm, 0,1% Wymóg minimum higienicznego, skala Pettenkofera.
  1500 ppm, 0,15% Powietrze odczuwane jako duszne i nieświeże
  2000 ppm, 0,2% U osób osłabionych i/lub z chorobami układu oddechowego pojawia się kasłanie, czasem również omdlenia i zasłabnięcia.
  10 000 ppm, 1,0% Lekki wzrost częstotliwości oddechów.
  15 000 ppm, 1,5% Maksymalna tolerowana dawka dla osób pracujących w trudnych warunkach, pod kontrolą medyczną, m.in. w browarach, na łodziach podwodnych i statkach kosmicznych. Wdychanie powietrza przez dłuższy czas powoduje łagodny stres metaboliczny, który objawia się przyspieszeniem oddechu i zaburzeniami równowagi kwasowo-zasadowej krwi.
  20 000 ppm, 2,0% Pogłębiony oddech, wzrost częstotliwości oddychania o ok. 50%. Wdychanie powietrza przez dłuższy czas powoduje bóle głowy i uczucie zatrucia.
  30 000–40 000 ppm, 3,0%-4,0% Wzrost trudności oddechowych, występują efekty podobne do działania narkotyków, m.in. osłabienie słuchu, bóle głowy, wzrost ciśnienia tętniczego krwi i przyspieszenie akcji serca.
  50 000 ppm, 5,0% Brak swobody w oddychaniu, dzwonienie w uszach, zaburzenia widzenia. Dwutlenek węgla przybiera ostry zapach zbliżony do zapachu wody sodowej.
  70 000-100 000 ppm, 7,0-10,0% W ciągu kilku minut następuje utrata przytomności.
  100 000 ppm i powyżej, 10,0% i powyżej Szybka utrata przytomności, przedłużająca się ekspozycja prowadzi do śmierci przez uduszenie.

  Prawdziwy problem polega na czym innym.
  Obłęd “zmiany klimatu” który zatacza coraz szersze granice to tylko dymanie frajerów przez żydów na gigantyczną kasę i nic nie ma wspólnego z klimatem. Wszyscy powtarzają tę zadaną mantrę a nikt nie zwraca uwagi na efekt cieplarniany – który rzeczywiście występuje, szczególnie w wielkich miastach (ale nie tylko, bo od kilku dekad w całej Polsce) – odpowiada:
  – melioracja w wielu państwach milionów hektarów i pozbawienie mikroklimatu parowanej wody z setek tysięcy mokradeł i zbiorników wodnych (melioracje na wielką skalę były już w II RP a za komuny osuszono np. całe Polesie, które było jednym wielkim “płytkim jeziorem”),),
  – regulacja rzek i ich rozlewisk sprowadziła je do okresowych kanałów ściekowych odprowadzających wody kilkakrotnie szybciej inż w przeszłości powodujących do tego przy byle deszczu podtopienia i powodzie,
  – wstęgi asfaltowych dróg działających jak gigantyczne grzałki o temperaturze w lecie dochodzącej do 70 st. C,
  – wycinka lasów i chaszczy (np. Białoruś za komuny osuszyła całe Polesie),
  – wyłożenie w Polsce i Europie setek milionów podwórek kostką brukową co blokuje uzupełnianie wód gruntowych na gigantycznych obszarach miast i wsi,
  – itd.
  i nazywa się to pustynnienie klimatu. Krowy tylko na te ludzkie „mądrości” s r a j ą bez żadnego znaczenia dla całego układu pogodowego.
  Dla przykładu, temperatura gruntu pod drzewami stykającymi się konarami (aleja) w mieście: 25 w słońcu / 20 w cieniu / 30 st. C asfaltu.
  Temperatura gruntu bez drzew w mieście: 50 w słońcu / 38 w cieniu / 66 st. C asfaltu!
  Na otwartej przestrzeni temperatura asfaltu jest nawet o 36 st. C wyższa od temperatury asfaltu w słońcu, pod zieloną aleją!
  Reasumując 50 lat temu deszcze w szczególnie lecie występowały jako zjawiska lokalne z parującej wody zaś obecnie na deszcz trzeba czekać aż wiatr nagoni chmury z nad Oceanu Atlantyckiego. Kiedyś, 50 – 60 lat temu, w lecie padało i 2x dziennie a obecnie pada mniej więcej raz na dwa trzy tygodnie. Ot i cały problem którego na razie nikt nie dostrzega a co najwyżej żydzi starają się doraźnie wycisnąć z gojów parę szekli pod hasłem “zmiany klimatu” (Al Gore nawet wycisnął z frajerów kilkanaście miliardów $).
  To jest problem.

  Tu kilka danych dla „dyskutantów” klasy niemota:
  Energia słoneczna, która dociera do granicy atmosfery stanowi jedną półmiliardową część energii emitowanej przez Słońce.
  Do atmosfery ziemskiej dociera strumień energii, którego moc wynosi 1,39 kW/m2. Oznacza to, że na 1m2 powierzchni umieszczonej prostopadle do kierunku promieni słonecznych, pada strumień energii o mocy 1,39 kW. Taką gęstość promieniowania można uzyskać na granicy atmosfery, natomiast do powierzchni ziemi dociera już znacznie mniej energii, która w czasie przechodzenia przez atmosferę zostaję odbita w kosmos. Promieniowanie słoneczne jest rozpraszane atmosferę a głównie chmury. Część energii zostaje zaabsorbowana przez powierzchnię ziemi w tym oceany i morza. Przyjmuje się, że w słoneczne bezchmurne dni do powierzchni ziemi dociera około 1 kW/m2. Natężenie promieniowania słonecznego na powierzchni Ziemi zależy od wysokości Słońca nad horyzontem, co wiąże się z grubością warstwy atmosfery, przez którą to promieniowanie jest absorbowane. Jako normę dla Polski przyjmuje się wartość napromieniowania całkowitego w ciągu roku 3600 MJ/m2±10% (1000 kWh/m2). Typowy adsorber wykonany z blachy miedzianej lub aluminiowej, pokryty zwykłą czarną matową farbą (α⁄ε ≈1), w słoneczny dzień przy Hb = 800 W/m2 osiąga temperaturę równowagi ok. 343 K (70 oC). W celu podwyższenia tej temperatury, czyli ilości zaadsorbowanej energii można: adsorber pokryć powłokami selektywnymi, dla których α⁄ε ≈ 8,5 (Cu pasywowane NaOH i NaClO2, ta=150÷160oC).

  Był taki pomysł w 1945 roku, żeby Niemców przesiedlić na Madagaskar; na ziemiach niemieckich można by było zasadzić wówczas wielki las i mielibyśmy zielone płuca Europy; a tak mamy kolejną chorą niemiecką ideologię, po komunizmie, nazizmie i multikulti Niemcy po raz czwarty ratują świat, tym razem od globalnego ocieplenia, i kolejny raz prowadzą Europę do katastrofy

  Polubione przez 2 ludzi

   
 4. Teresa

  19 grudnia 2019 at 22:32

  Dariusz Nejman

  Nie było i nie będzie dla Polaków ważniejszej bitwy od tej która nadchodzi, bitwy o polskiego złotego w gotówce. Stańmy razem, nie oglądając się na siebie, nie wypominajmy sobie przeszłości, nie dajmy się podzielić i ogłupić, to walka o wszystko.

  CHODZI TYLKO I WYŁĄCZNIE O TO KTO BĘDZIE RZĄDZIŁ POLSKĄ PO WYCOFANIU PIENIĄDZA Z OBIEGU

  Nadal niewielu Polaków jest świadomych tego, że właśnie ważą się losy Polski i Polaków, naszych dzieci i ich dzieci.

  Velociraptory, co pewnie już wiecie z filmów Spielberga, atakują grupowo, kiedy jeden patrzy ofierze w oczy dwa inne atakują z boków. W rzeczywistości gra idzie o to kto będzie rządził Polską kiedy zostanie wycofany pieniądz z obiegu. Zwycięzca albo utrwali swoją władzę po kres dziejów, albo podporządkuje sobie wszystkich, także wymiar sprawiedliwości, bez potrzeby jakichkolwiek zmian ustawodawczych. Dlatego te obecne zmiany prawa, rzekomo gwarantujące lepsze działanie wymiaru sprawiedliwości, są zmyłką, mają wywołać aferę, wielki tumult medialny, ukryć wszystko we mgle, by naród nie dostrzegł prawdy.

  PIS za wszelka cenę będzie starał się utrzymać przy władzy do momentu wycofania w Polsce pieniądza z obiegu. Jeżeli to mu się uda nie będą potrzebne już żadne zmiany prawa. Żaden sędzia nie zarobi więcej bez zgody PIS, żaden nie weźmie łapówki bez zgody PIS, żaden nie będzie w stanie skorzystać z ukrytych pieniędzy, nie ujawnionych dochodów, żaden nie wyda wyroku na zamówienie. Prawie wszyscy sędziowie mają kredyty, zostaną chwyceni na krótkie i sztywne lasso. Staną się potulni jak baranki, bezwolni, ale nie po to by służyć sprawiedliwości, społeczeństwu, przyjmą służbę u nowego Pana.

  Myliłby się jednak ktoś kto uważa że tylko sędziowie, prokuratorzy, prawnicy, lekarze, architekci, inżynierowie, geodeci, urzędnicy,politycy są powodem wycofania pieniądza z obiegu. Wszyscy bez wyjątku staniemy się w jednej chwili więźniami systemu, z którego nie będzie już ucieczki, żadnej szansy na jakikolwiek skuteczny opór, na konspirację, na walkę z okupantem. Kto będzie chciał żyć jak do tej pory będzie zmuszony złożyć przysięgę wierności, tak rządzący zagwarantują sobie władzę na wieczność.

  Ten okupant będzie wyjątkowy, bo nie będziemy go znać i widzieć, nie będziemy wiedzieć gdzie urzęduje i gdzie pracuje, jak się nazywa i kim jest, za to my będziemy dla niego całkowicie nadzy i przejrzyści w każdej sekundzie naszego istnienia. Okupant stłumi każdy bunt w zarodku, każdy przejaw niesubordynacji, bo bez pieniędzy nie da się podjąć jakiejkolwiek walki o słuszną sprawę. Od tej pory wszystko będzie narzucane nam z góry, wszystko będzie musiało być zaakceptowane przez tych którzy będą kontrolować obrót pieniądza bezgotówkowego. Nic nie urodzi się wolne, ani człowiek , ani myśl, ani sztuka , ani kultura, umrą nauki humanistyczne, przetrwają tylko domeny techniczne, bo z czasem systemy informatyczne, sztuczna inteligencja zastąpią człowieka.

  Dzięki pieniądzom, gotówce, Polacy wspierają anonimowo ludzi odważanych, niepokornych, głoszących prawdę. W taki sam sposób, anonimowo, finansowane są ruchy polityczne i społeczne, ludzie kultury, sztuki, ubodzy. Pieniądze są zasobem, na trudne czasy, gwarancją przetrwania kryzysu. Pisałem o tym wielokrotnie, że aby przeprowadzić w Polsce wielkie zmiany własnościowe niezbędne jest wycofanie pieniądza z obiegu.Wywołany kryzys dotknie wszystkich w równym stopniu. Gotówka schowana w skarpecie zawsze utrzyma grupę ludzi którzy będą zdolni wywierać wpływ na rzeczywistość. Dlatego zawczasu wprowadzono dyrektywę BRRD, mocą której zapisy na kontach wszystkich bez wyjątku zostaną wyzerowane, w jednej sekundzie, za dotknięciem klawisza, stracicie domy, grunty, pola, łąki, rzeki, jeziora, samochody, antykl, biżuterię, dorobek życia. W jednej chwili system wykreśli ludzi z ksiąg wieczystych , rejestrów gruntów, ewidencji pojazdów, zbiorów i wpisze nowego właściciela, nie zdążycie się nawet dobrze obudzić i wstaniecie w zupełnie innym świecie, nadzy i bosi.

  Stary, dobry film z Sandrą Bullock „System”z 1995 roku pokazał jak łatwo będzie można człowieka usunąć z systemu, odebrać mu wszystko, imię, nazwisko, datę urodzenia, rodzinę, wykształcenie, życiorys, prawa majątkowe, prace, pieniądze. Już wtedy Hollywood ostrzegał świat , a myśmy traktowali to jako dobrą fabułę filmu, coś nierealistycznego, a to już jest , tutaj, blisko nas, w roku 2019, po 24 latach od premiery tego filmu. Tak potwory planują, na dekady do przodu. System bezgotówkowy pozwoli przejąć władzę w każdym państwie od wewnątrz, wystarczy wytrzeć jednych gumką, fizycznie ich usunąć za pomocą skrytobójczej broni neuronowej, elektromagnetycznej i wstawić tam rzesze szpiegów, agentów, posługujących się miejscowymi nazwiskami, życiorysem, i ich awansować aż na sam szczyt.

  Film Matrix opowiadał nie tylko o iluzji żelaznej kurtyny, o tym że oba bloki po obu stronach żelaznej kurtyny były kontrolowane przez tych samych ludzi, ale także o przyszłym świecie. Wirtualny świat w którym tak sprawnie poruszał się Neo to nic innego jak cyfrowy system pieniądza bezgotówkowego, To świat w którym będą tajne drzwi i klucznicy poruszający się pomiędzy lukami systemu.

  Kiedy PIS i jego właściciele z City Of London oraz z Waszyngtonu dopną swego i utrzymają władzę do momentu wycofania pieniądza z obiegu, wtedy będą mogli zrobić z nami, z Polską, co będą chcieli, w zależności od rozwoju sytuacji. Będą swobodnie, poza kontrolą transferować każde środki, wszystko co wypracują ciężką pracą Polacy, szantażować Rosję, Niemcy i Francję, grożąc pozbawieniem wpływów w Polsce w sądownictwie, gospodarce, będą żądać współpracy w walce z Chinami, będą wymuszać na Żydach lojalność.

  Jeżeli te zabiegi nie pomogą w każdej chwili mogą okraść Polskę do gołej kości i wywołać tu kolejną wojnę. Nie przypadkiem podłączono do polskiej gospodarki trzy wielkie amerykańskie banki inwestycyjne : Goldman Sachs, J.P.Morgan Chase i Morgan Stanley, autorów kryzysu informatycznego w 2001 roku, wielkiego kryzysu w 2008 roku i ataków na państwa i ich gospodarki ( Japonia, Korea Południowa, Chiny, Rosja, Argentyna, Turcja ). To dowód , że idzie o wielką operację, o wywołanie fali jaka wprawi w ruch ustawione klocki domina. Chodzi o transfer wielkich zasobów , o kontrolę nad każdym Polakiem jaki przejmą te banki, o zdolność do wywołania pożądanych zmian w bardzo krótkim czasie.

  Policzmy, na rachunkach bankowych Polacy mają 1,4 biliona, 220 mld złotych w skarpetach, 200 mld zł planowanej emisji bonów skarbowych lub obligacji, do tego 18 mld w złocie tylko tym z Londynu, tony złota i srebra produkowane przez KGHM. Obok tej gigantycznej fortuny warte biliony nieruchomości , setki tysięcy mieszkań ,samochodów, maszyn i urządzeń, linii produkcyjnych, domów, zakładów przemysłowych, dziesiątki tysięcy hektarów gruntów rolnych i leśnych, setki jezior, rzek, sztucznych zbiorników wodnych, złoża bogactw naturalnych, od bursztynu, miedzi, węgla, po ropę, gaz, metale ziem rzadkich, zasobne ogrodnictwo, sadownictwo i leśnictwo, wielkie lasy, wybrzeże Morza Bałtyckiego i polską strefę ekonomiczną tego Morza.

  To wszystko będzie można przejąć lub zburzyć za dotknięciem jednego klawisza. Nie było i nie będzie dla Polaków ważniejszej bitwy od tej która nadchodzi, bitwy o polskiego złotego w gotówce. Stańmy razem, nie oglądając się na siebie, nie wypominajmy sobie przeszłości, nie dajmy się podzielić i ogłupić, to walka o wszystko.

  Polubione przez 1 osoba

   
 5. wojdabejda

  19 grudnia 2019 at 23:11

  Czy choroba umysłowa to żydowska przypadłość?’
  29 grudnia 2010 — a303

  2 Votes

  Tłumaczenie Ola Gordon

  ‚Is Mental Illness the Jewish Disease?’

  http://thisiszionism.blogspot.com/2008/03/evidence-that-jews-are-carriers-of.html

  Lekarz twierdzi, że Żydzi są nosicielami schizo…

  Tego nie było w internecie…

  Tego nie ma w internecie. Ale jest w Psychiatric News, opublikowane przez American Psychiatric Association . Data publikacji: 25.10.1972. Sprawdź w lokalnej bibliotece.

  Dowód na to, że Żydzi są nosicielami schizofrenii znajduje się w pracy przygotowanej dla American Journal of Psychiatry autorstwa dr Arnolda A Hutschneckera, nowojorskiego psychiatry, który leczył prezydenta Nixona.

  W pracy pt. Mental Illness: The Jewish Disease [Choroba umysłowa: żydowska przypadłość] dr Hutschnecker powiedział, że choć wszyscy Żydzi nie są chorzy umysłowo, to choroba umysłowa jest wysoce zaraźliwa i Żydzi są głównym źródłem tej infekcji.

  Dr Hutschnecker powiedział, że każdy Żyd rodzi się z zarodkiem schizofrenii i to ten fakt jest przyczyną prześladowań Żydów na całym świecie.

  ‚Świat bardziej współczułby Żydom, gdyby wiedział, że oni nie są odpowiedzialni za tę chorobę,’ powiedział dr Hutschnecker. ‚Schizofrenia jest faktem, który w Żydach wywołuje kompulsywne pragnienie prześladowań.”

  Dr Hutschnecker zwrócił uwagę na to, że choroba umysłowa specyficzna dla Żydów objawia się ich brakiem zdolności odróżnienia dobra od zła. Powiedział, że choć żydowskie prawo kanoniczne uznaje cnoty cierpliwości, pokory i uczciwości, to Żydzi są agresywni, mściwi i nieuczciwi.

  ‚Podczas gdy Żydzi atakują nie-żydowskich Amerykanów za rasizm, Izrael jest najbardziej rasistowskim krajem na świecie,’ powiedział.

  Żydzi, jak mówi, ujawniają swoją chorobę umysłową przez paranoję. Wyjaśnił, że paranoik nie tylko wyobraża sobie, że jest prześladowany, ale umyślnie stwarza sytuacje, które prześladowanie uczynią rzeczywistością.
  Powiedział również, że wszystko czego potrzebuje ktoś by dojrzeć żydowską paranoję w akcji to wejść do nowojorskiego metra. Dziewięć razy na dziesięć, ten który cię wypycha będzie Żydem.

  ‚Żyd ma nadzieję, że weźmiesz na nim odwet w naturze, i kiedy to ma miejsce, jest przekonany, że jesteś antysemitą.’

  Podczas II wojny światowej, jak mówi dr Hutschnecker, żydowscy przywódcy w USA i Anglii wiedzieli o okropnej zbrodni nazistów wobec Żydów. Ale kiedy urzędnicy Departamentu Stanu chcieli wypowiadać się przeciwko niej, zostali uciszeni przez zorganizowane żydostwo. To ono chciało kontynuacji zbrodni by wywołać sympatię świata.

  Żydowską potrzebę prześladowań porównał z rodzajem szaleństwa, kiedy cierpiący okalecza się. Powiedział, że ci którzy się okaleczają robią to, gdyż chcą sympatii wobec siebie. Ale, dodał, tacy ludzie ujawniają swoje szaleństwo oszpecaniem się w taki sposób, że wywołują wstręt raczej niż sympatię.

  Zwrócił uwagę, że zachorowalność na chorobę umysłową wzrosła w USA w bezpośredniej proporcji do wzrostu populacji żydowskiej.

  ‚Wielka migracja żydowska do USA rozpoczęła się pod koniec XIX wieku. W 1900 roku było 1.058.135 Żydów; w 1970 roku 5.868.555; wzrost o 454.8%. W 1900 roku było 62.112 pacjentów w publicznych szpitalach psychiatrycznych w USA; w 1970 roku 339.027, wzrost o 445.7%. W tym samym okresie amerykańska populacja wzrosła z 76.212.368 do 203.211.926, wzrost o 166.6%. Przed przybyciem Żydów z Europy, USA była narodem zdrowym pod względem umysłowym. Ale to już nie jest prawdą.’

  Dr Hutschnecker uzasadnił swoje twierdzenie, że USA nie była już zdrowym psychicznie narodem, cytując dr Dawida Rozentala, szefa laboratorium psychologii w Narodowym Instytucie Zdrowia Psychicznego, który ostatnio oszacował, że ponad 60.000 osób w USA cierpi na jakąś formę zaburzeń schizofrenicznych. Biorąc pod uwagę to, że dr Rozental jest Żydem, Żydzi wydają się być przewrotnie dumni z szerzenia choroby umysłowej.

  Dr Hutschnecker powiedział, że wyraz ‚schizofrenia’ przypisał chorobie umsłowej dr Eugen Blueler, szwajcarski psychiatra, w 1911 roku. Wcześniej znana była jako ‚dementia praecox,’ termin używany przez jej odkrywcę, dr Emila Kraepelina, jak mówi dr Hutschnecker, tej samej chorobie nazwę ‚neurosis’ nadał dr Siegmund Freud.

  „Objawy schizofrenii zostały uznane niemal równocześnie przez Bleulera, Kraepelina i Freuda w czasie, gdy Żydzi przenosili się do zamożnej klasy średniej,” powiedział dr Hutschnecker. „Wcześniej byli ignorowani jako jednostki społeczne i rasowe przez lekarzy z tamtej epoki. Stali się klinicznie istotni, gdy zaczęli mieszać się z nie-Żydami.”

  Dr Hutschnecker powiedział, że badania dr Jacquesa S Gotlieba z Wayne State University wykazują, że schozofrenia wywoływana jest przez deformację białka alfa-dwa-globuliny, która u schizofreników jest w kształcie korkociągu. Zdeformowane białko powstaje na skutek wirusa, jak twierdzi dr Hutschnecker, który przenoszą Żydzi na nie-Żydów z którymi wchodzą w kontakt. Powiedział, że ponieważ ci którzy są potomkami narodów z zachodniej Europy nie wytworzyli odporności na wirus, są szczególnie podatni na tę chorobę.

  ‚Nie mam żadnych wątpliwości,’ powiedział, ‚że Żydzi zainfekowali naród amerykański schizofrenią. Żydzi są nosicielami choroby i osiągnie ona epidemiczne proporcje, jeśli nauka nie odkryje szczepionki zwalczającej ją.’

  W ramach studiów nad świętą Biblią i Talmudem Żyd uczy się, że zbrodnie przeciwko Gojom, takie jak ludobójstwo, masowe morderstwa, wykorzystywanie dzieci itp. są uważane za święte usługi wobec Boga. Biblia i Talmud, święte księgi nienawiści, zobowiązują niewinną młodzież żydowską do nienawiści, do mordowania, do oszustwa, do wypędzania, do okradania nie-Żydów w imię Boga. To pozwala nie tylko na ich skrzywienie struktury umysłowej, ale zamienia duszę na ropiejącą deformację duchową.

  Oni mieszkają i pracują razem z nie-Żydami w społecznościach na całym świecie, lubią ich gojowskich sąsiadów, korzystają z ich kultury, a nawet czasem zakochują się w Goju przeciwnej płci. Jednak ze względu na surowe prawa i ograniczenia (w oparciu o czystość rasową) nakładane na nich, są oni zmuszeni do dorastania i rozwijania się w świecie, w którym uczą się umiejętności wykonania jednego rozkazu i prowadzenia podwójnego życia. Dylematem z jakim zmierza się zwykły Żyd jest to, że musi przestrzegać rabinackiej interpretacji prawa Bożego. Oni uczyli młode umysły narodu żydowskiego by gardzić, ujarzmiać, lekceważyć, a nawet nienawidzić nie-Żydów świata. Nieprzestrzeganie powyższych świętych poleceń skutkuje, jak się ich uczy, surową karą ze strony Boga. To musi naturalnie skutkować aberracją umysłową wśród społeczności żydowskiej. Odrażający przykład – pacjentami tej poważnej choroby psychicznej, która spotyka Żydów, są w Ameryce neo-konserwatyści, którzy wydają się cieszyć z prowadzenia wojen na Bliskim Wschodzie.

  To było w internecie…

  Rozwiązanie zagadki schizofrenii

  Maria Tsepilovan – Koordynator badań klinicznych, Mount Sinai School of Medicine

  Mój przyjaciel Piotr był sportową gwiazdą naszej szkoły. Nie tylko mógł zdobywać punkty, ale był „A” studentem, który mógł wygrać debatę z prawie każdym, w tym z nauczycielami. Piotr ukończył szkołę z bardzo dobrym wynikiem i rozpoczął studia na wydziale prawa w Ivy League University. Podczas drugiego roku Peter zaczął się zmieniać. Przestał spotykać się z przyjaciółmi, jego oceny pogorszyły się i spędzał więcej czasu sam w swoim pokoju.

  Któregoś dnia pod koniec roku szkolnego Piotr był w szpitalu i wkrótce potem zdiagnozowano u niego schizofrenię. Nigdy już nie był taki jak dawniej. Nie mogłam z nim sensownie porozmawiać, skakał z tematu na temat i nie wiedziałam o czym mówił. Był również paranoidalny. Piotr upierał się, by w każdym publicznym miejscu siedzieć plecami przy ścianie, żeby nikt nie mógł skraść się za nim z tyłu. Myślał, że FBI monitoruje każdy jego ruch.

  Życie Piotra zmieniło się na zawsze. Dlaczego on? Dlaczego teraz?

  Schizofrenia jest ciężkim, chronicznym zaburzeniem pracy mózgu, trwającym co najmniej 6 miesięcy i charakteryzuje się co najmniej miesiącem występujących symptomów takich jak halucynacje i przywidzenia, zaburzenia mowy i negatywny afekt (brak emocji). Choroba może wystąpić bez ostrzeżenia i ogólnie najpierw ujawnia się w późnych latach dorastania lub wczesnych dorosłości.

  Naukowcy przez dziesiątki lat poszukiwali przyczyn schizofrenii. Była pewna kontrowersja nt. co bardziej wpływa na jej rozwój: genetyka czy środowisko. Osiągnięto wstępne hipotezy: choroba jest zarówno genetyczna jak i środowiskowa. Oznacza to, że przeprowadzono wystarczające badania na to, że istnieją specyficzne geny, które czynią człowieka bardziej podatnym na zachorowania na schizofrenię i niektóre czynniki środowiskowe, które mogą spowodować jej rozwój.

  Co to za geny odpowiadają za schizofrenię i jakie czynniki środowiskowe powodują wystąpienie choroby?

  Czynniki środowiskowe, w tym przypadku, mogą oznaczać stresor każdego typu, który człowiek napotyka w życiu płodowym lub w ciągu całego życia (np. zerwanie relacji, mieszane sygnały od rodziców, stres w pracy, itp.).

  Genetyczna część jest trudniejsza. Różnice genetyczne między ludźmi, nie mówiąc już o Amerykanach o różnym pochodzeniu, tworzą trudności w izolowaniu poszczególnych genów odpowiedzialnych za zaburzenia. Po latach badań genetycznych, naukowcy zidentyfikowali wiele genów w ludzkim organizmie, potencjalnie związanych z początkiem schizofrenii. Niektórzy badacze z Johns Hopkins University zaczęli kwestionować te ustalenia, twierdząc, że mogli wskazać kluczowe miejsca na konkretnych chromosomach, które są przyczyną choroby.

  Z problemem różnorodności genetycznej w rozważanej populacji, naukowcy z Johns Hopkins postanowili zawęzić pulę genetyczną swoich badań. Szukali grupy osób podobnych genetycznie, grupy, która pochodziła od jednego przodka, a następnie, od pokoleń, trwała we własnej kulturze. Hopkins wysunął hipotezę, że zebranie takich osób ułatwiłoby badaczom porównać DNA i zlokalizować geny, które są podobne u osób z rozpoznaniem schizofrenii.

  W 1996 r. z dotacją z Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego, Johns Hopkins rozpoczął rekrutację Żydów aszkenazyjskich, u których rozpoznano schizofrenię. Żydzi nie są bardziej narażeni na rozwój tej choroby, schizofrenia występuje u około 1% światowej populacji, i nie wydaje się być widoczna w jednej grupie. Powodem dlaczego to badanie jest ukierunkowane szczególnie na Żydów wywodzi się z tradycji żydowskiej małżeństw w ramach tej samej grupy. To sprawia genetyczny szlak łatwiejszy do zbadania. Po dziesięciu latach badań, zespół Johns Hopkins zebrał grupę ponad 1.000 takich osób do badań i wyniki wstępne opublikowano w American Journal of Human Genetics.”

  Co to oznacza dla nas? Każdy może zachorować na schizofrenię. Wiemy, że jest ona częściowo genetyczna. Jeżeli uda nam się wykryć jej obecność w początkowej fazie, możemy lepiej określić, jakie można podjąć środki ostrożności, by złagodzić objawy gdy się pojawią, czy zapobiec im w ogóle. Możemy opracować leki lepiej dostosowane do chorych osobników. Ostatecznie, lepsze zrozumienie przyczyn schizofrenii pozwoli zbadać ogromną różnicę wśród Piotrów tego świata, którzy teraz stają w obliczu cierpienia i szoku, kiedy w wieku 20 lat, nagle zachorują na schizofrenię.

  Johns Hopkins podjął współpracę z Mount Sinai School of Medicine, aby kontynuować te obiecujące badania. Obecnie rekrutują osoby w rejonie Nowego Jorku, u których rozpoznano schizofrenię i są Żydami aszkenazyjskimi. Przekazujcie tę wiadomość. I poświęćmy chwilę by cieszyć się tym co mamy.

  Polubione przez 2 ludzi

   
 6. wojdabejda

  20 grudnia 2019 at 06:31

  Hubert Donat Regner hat einen Link geteilt.
  Administrator · 17 Std.

  Ludzie mogą czerpać energię od innych ludzi w taki sam sposób, jak rośliny
  auraZespół badań biologicznych na Uniwersytecie Bielefeld dokonał przełomowego odkrycia, pokazując, że rośliny mogą czerpać alternatywne źródło energii z innych roślin. To odkrycie może również mieć duży wpływ na przyszłość bioenergii, dostarczając ostatecznie dowodów na to, że ludzie czerpią energię od innych w bardzo podobny sposób.

  Członkowie zespołu badań biologicznych profesora dr Olafa Kruse’a po raz pierwszy potwierdzili, że roślina, zielona alga Chlamydomonas reinhardtii, nie tylko angażuje się w fotosyntezę, ale także ma alternatywne źródło energii: może czerpać ją z innych roślin.

  Kwiaty potrzebują wody i światła, aby rosnąć, a ludzie niczym się nie różnią. Nasze ciała fizyczne są jak gąbki, wchłaniające środowisko. „Właśnie dlatego niektórzy ludzie czują się niekomfortowo w określonych grupach, w których występuje mieszanka energii i emocji”, powiedziała psycholog i uzdrowiciel energii dr Olivia Bader-Lee.

  Ilustracja z książki Barbary Brennen Ręce światła
  Ilustracja z książki Barbary Brennen Ręce światła

  Rośliny biorą udział w fotosyntezie dwutlenku węgla, wody i światła. W serii eksperymentów profesor dr Olaf Kruse i jego zespół wyhodowali mikroskopijnie małe gatunki zielonych alg Chlamydomonas reinhardtii i zaobserwowali, że w obliczu braku energii te jednokomórkowe rośliny mogą zamiast tego czerpać energię z sąsiedniej celulozy roślinnej. Alga wydziela enzymy (tak zwane enzymy celulozowe), które „trawią” celulozę, rozkładając ją na mniejsze składniki cukrowe. Są one następnie transportowane do komórek i przekształcane w źródło energii: alga może nadal rosnąć. „Po raz pierwszy takie zachowanie zostało potwierdzone w organizmie roślinnym”, mówi profesor Kruse. „Glony trawiące celulozę są sprzeczne z każdym poprzednim podręcznikiem. Do pewnego stopnia widzimy rośliny jedzące rośliny ”. Obecnie naukowcy badają, czy ten mechanizm można znaleźć również w innych rodzajach glonów. Wstępne ustalenia wskazują, że tak jest.

  „Kiedy badania energii staną się bardziej zaawansowane w nadchodzących latach, w końcu przekonamy się, że to również zostanie przetłumaczone na ludzi”, powiedział Bader-Lee. „Organizm ludzki jest bardzo podobny do rośliny, pobiera niezbędną energię do zasilania stanów emocjonalnych, co może zasadniczo pobudzać komórki lub powodować wzrost poziomu kortyzolu i katabolizować komórki w zależności od wyzwalacza emocjonalnego”.

  Bader-Lee sugeruje, że dziedzina bioenergii stale się rozwija i że badania świata roślin i zwierząt wkrótce przetłumaczą i zademonstrują to, co metafizycy energii wiedzieli od zawsze – że ludzie mogą leczyć się nawzajem po prostu poprzez transfer energii, tak jak rośliny robić.

  „Człowiek może wchłaniać i leczyć innych ludzi, zwierzęta i każdą część natury. Dlatego przebywanie w otoczeniu natury jest często podnoszące na duchu i energetyzujące dla tak wielu ludzi. ” Podsumowała.

  Oto pięć narzędzi energetycznych, które można wykorzystać do oczyszczenia przestrzeni i zapobiegania jej drenażowi przy jednoczesnym uwalnianiu energii ludzi:

  Pozostań wyśrodkowany i uziemiony . Jeśli jesteś skoncentrowany na swoim duchowym ja (zamiast analizatora lub ego), od razu wyczujesz, że coś się poruszyło w twoją przestrzeń. Jeśli jesteś w pełni uziemiony, możesz z łatwością uwolnić energię i emocje innych ludzi z przewodu uziemiającego.

  Bądź w stanie braku oporu . To, czemu się opieramy, laski. Jeśli czujesz się niekomfortowo wokół określonej osoby lub w grupie, nie wchodź w opór jako sposób na ochronę siebie, ponieważ spowoduje to, że obca energia utknie w twojej przestrzeni. Wejdź w stan braku oporu, wyobrażając sobie, że twoje ciało jest czyste i półprzezroczyste jak przezroczyste szkło lub woda. W ten sposób, jeśli ktoś rzuci na ciebie jakieś unieważnienie, przejdzie ono przez ciebie.

  Posiadaj swoją osobistą przestrzeń aury . Każdy z nas ma energetyczną aurę otaczającą nasze ciało. Jeśli nie jesteśmy właścicielami tej osobistej przestrzeni, jesteśmy narażeni na wejście do niej zagranicznej energii. Uświadom sobie swoje granice aury (około długości ramion od ciała dookoła, powyżej i poniżej) jako sposób na posiadanie osobistej przestrzeni.

  Daj sobie oczyszczenie energii . Kolor złoty ma wysoką wibrację, która jest przydatna do usuwania obcej energii. Wyobraź sobie złotą dyszę prysznicową na szczycie aury (kilka stóp nad głową) i włącz ją, pozwalając, aby czysta złota energia przepływała przez aurę i przestrzeń ciała i uwalniała twoje uziemienie. Od razu poczujesz się oczyszczony i odświeżony.

  Odwołaj swoją energię . Kiedy mamy swoją energię w naszej własnej przestrzeni, jest mniej miejsca na energię innych. Ale kiedy skupiamy się na innych ludziach i projektach, czasami rozprowadzamy naszą energię. Utwórz obraz czystego złotego słońca kilka stóp nad głową i pozwól mu być magnesem, przyciągając z powrotem całą swoją energię (i oczyszczając go w złotej energii). Następnie spuść ją przez szczyt aury do przestrzeni ciała, uwalniając energię z powrotem do osobistej przestrzeni. Przeczytaj więcej o uzdrawianiu, energii i częstotliwości tutaj

  x

  Jak działa energia piramidy, jak możesz się chronić

  przed promieniowaniem, zanieczyszczeniem elektromagnetycznym i tym, jak możesz podnieść swoje wibracje tutaj
  A biological research team at Bielefeld University has made a groundbreaking discovery showing that plants can draw an alternative source of energy from other plants. This finding could also have a major impact on the future of bioenergy eventually providing the evidence to show that people draw ene…
  healingenergytools.com
  People Can Draw Energy From Other People The Same Way Plants Do | Healing Energy Tools
  A biological research team at Bielefeld University has made a groundbreaking discovery showing that plants can draw an alternative source of energy from other plants. This finding could also have a major impact on the future of bioenergy eventually providing the evidence to show that people draw ene…
  7

  Polubione przez 1 osoba

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: