RSS

Suwereni-Polacy, realizujmy swoje prawo do bojkotu okupanta ! Uwolnić z więzienia prześladowanego K.Chudka !

18 Wrz

18.09.2019 r.

 POLSKI RUCH OPORU

wojdabejda.wordpress.com

Jacek Kitliński – szef prywatnej firmy handlowej “Służba więzienna”

bdg@sw.gov.pl

Mirosław Przybylski – pomocnik w prywatnej firmie handlowej ”Ministerstwo Sprawiedliwości”

sekretariat.dwoip@ms.gov.pl 

Zbigniew Ziobro – szef prywatnej firmy handlowej “Ministerstwo Sprawiedliwości”

biuro.podawcze@pk.gov.pl , bm@ms.gov.pl 

Marek Suwiński – szef prywatnej firmy handlowej pn. “Zakład Karny w Siedlcach”

Pomocnicy :Magdalena Maciejewska, Tomasz Frankowski i inni. zk_siedlce@sw.gov.pl

Dotyczy : 

napadu terrorystycznego, porwania i bezprawnego uwięzienia  12.09.2019 r. Krzysztofa Chudka, blogera “Zawodowy Polak”, prześladowanego przez żydowskiego okupanta za słuszne nawoływanie do masowego bojkotu osób nieuprawnionych, nie mających legitymacji najwyższej władzy Suwerena-Narodu Polskiego !

http://www.zawodowy-polak.pl/index.php?title=Strona_g%C5%82%C3%B3wna

https://www.youtube.com/channel/UC0WVK7lXOCTPzbd3Ce3OnYQ

Polski Ruch Oporu informuje Was, że działacie nielegalnie na podstawie nielegalnego prawa stanowionego przez osoby nieuprawnione na szkodę i krzywdę Suwerena – Słowiańskiego Narodu Polskiego sprawującego bezpośrednią władzę zwierzchnią  na mocy Proklamacji z dnia 02.11.2014 r. oraz Dekretu Suwerena z 02.04.2015 r. napisanych przez Tadeusza Cichockiego w imieniu i w interesie Suwerena-Narodu Polskiego, w tym Suwerena Krzysztofa Chudka, osoby obligatoryjnie, bezapelacyjnie, bezwarunkowo uwolnionej 25.12.2012 poprzez Paradygmat Raport, z prywatnego światowego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele.

https://wojdabejda.wordpress.com/category/list-grzecznosciowy-o-upadku-niewolniczego-prywatnego-swiatowego-systemu-wladzy-troj-korony-z-watykanem-na-czele/

Uprzejmie prosimy Was o przyjęcie do wiadomości, że nie macie prawa działać w imieniu władzy, która nie istnieje, władzy która była a zgodziła się zostać zdelegalizowaną, uznaną za nieaktualną, nieistniejącą ! Dalsze Wasze działanie na rzecz iluzji państwa działa na Waszą niekorzyść ! Stańcie się orędownikami pozytywnych zmian i  działajcie w imię dobra powszechnego poprzez wcielanie w życie zasad Boskiego Prawa Naturalnego !


Polski Ruch Oporu żąda zaprzestania prześladowania i natychmiastowego uwolnienia niewinnego Krzysztofa Chudka niesłusznie, bezpodstawnie uwięzionego w Waszej firmie handlowej czerpiącej zyski m.in.z gnębienia, prześladowania, terroryzowania, torturowania rdzennych Polaków. W Waszych budynkach powinni odbywać karę dożywotniego więzienia wszyscy winni zdrady Polskiej Racji Stanu, wszyscy winni podstępnego przejęcia dorobku i terytorium Naszej Słowiańskiej Ojczyzny, wszyscy winni ludobójstwa na rdzennych Lechitach-Polakach !

https://wojdabejda.wordpress.com/category/skarga-do-trybunalu-karnego-w-hadze/ https://wojdabejda.wordpress.com/category/do-miedzynarodowego-sadu-zwyczajowego/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/05/16/rola-rdzennych-polakow-jest-tworzenie-polskich-sadow-prawa-zwyczajowego-bojkotujmy-jurysdykcje-talmudyczna-i-podstepne-tworzenie-nowych-sadow-przez-zydowskiego-okupanta/

Polski Ruch Oporu ostrzega Was, że odpowiadacie prywatnie, każdy z osobna własnym majątkiem i swojej rodziny do trzeciego pokolenia za dokonywanie przestępstw na Polakach.

UWAGA ! Już trwa egzekucja wyroków za łamanie praw ludzkich na Polakach, zgodnie z międzynarodową taryfą odszkodowawczą !

Krzysztofowi Chudkowi przysługuje od każdego z Was, z Waszych prywatnych majątków i Waszych rodzin odszkodowanie za złamanie jego praw na mocy następujących punktów tej międzynarodowej taryfy:

Uwaga ! Kwoty w Euro w pierwszej pozycji dotyczą pomocników, w drugiej pozycji odnoszą się do szefów.


33. Wtargnięcie bez wyraźnej i dobrowolnej zgody na zamieszkały grunt wraz z dojściem :€ 100.000 ryczałt,  przypadku, € 500.000 ryczałt.

34. Wtargnięcie na prywatne terytorium, bez wyraźnej i dobrowolnej zgody: € 100.000 ryczałt,  500,000 € ryczałt.

35. Wtargnięcie do mieszkania i przynależnych pomieszczeń, bez wyraźnej i dobrowolnej zgody: €100.000 ryczałt, €1.000.000 ryczałt. 

36. Bezpośrednia przemoc fizyczna ( indywidualne działania, ciągnięcie, popychanie, uderzanie, wiązanie, kneblowanie, zakładanie  kajdanek itp, następstwa powstałe na wskutek ataku i poszczególnych działań), 75.000 € każdy przypadek, 500.000 € każdy przypadek. 

37. Bezpodstawne zatrzymanie w areszcie : € 250.000 ryczałt, € 5.000.000 ryczałt.

38. Bezpodstawne przetrzymywanie w areszcie, pozbawienie wolności:

  5000 € za godzinę, 75 000 € za godzinę .

39. Przeniesienie powiernictwa na  inną osobę o takim samym nazwisku lub podjęcie próby  tego, bez wyraźnego nazywania tego procesu jako takiego:

€ 250.000 ryczałt, € 5.000.000 ryczałt.

Ponadto:

17.Dyskryminacja, przymus lub rasizm – każdy przypadek: 100.000 € ryczałt, 500.0000 €.

18. Prześladowania polityczne – każdy przypadek:100.000 € ryczałt, 500.0000 €.

https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowieka/

Na forach społecznościowych w internecie toczy się fala wzburzenia na terror i prześladowanie osób upowszechniających dowody na agresję na Polskę, przejęcie jej terytorium i ludobójstwo na Słowiańskim Narodzie Polskim. Nielegalne, antypolskie działania przedstawicieli żydowskiego okupanta załatwiane są podstępnie i perfidnie rękoma nieświadomych Polaków, na zlecenie wrogich osób, ukrywających się pod niepodpisanymi wyrokami, bo doskonale wiedzą, że ich nie chronią żadne immunitety, m.in. na mocy “Paradygmat Report”.

Oto poniżej przykładowe komentarze dotyczące terrorystycznego napadu i porwania Krzysztofa Chudka, cyt.: 
” BEZPRAWIE SŁUGUSÓW OKUPANTA ! Żydzi rękami nieświadomych Polaków ( jak zwykle podstępnie) wysługują się w uciszaniu świadomych Polaków, nawołujących do bojkotu fałszowanych od lat wyborów ! Na listach żydowskich wyborów, w żydowskich komitetach wyborczych są tylko słudzy okupanta !!!

ŻĄDAMY NATYCHMIASTOWEGO UWOLNIENIA BEZBRONNEGO, NIEWINNEGO KRZYSZTOFA CHUDKA Z UWIĘZIENIA W SIEDLCACH !!!
Szanowni Państwo, mamy tutaj typowy przypadek działania służb okupanta, niszczenia rodzin, tylko dlatego, ze jeden z rodziny upowszechnia prawdę o okupancie ! Rodziną Krzysztofa Chudka wysługują się służby okupanta i zacierają ręce, gdy jego syn pisze taki wredny, podły komentarz. WSTYD !!! Ojciec występuje o lepszą przyszłość syna i wszystkich rdzennych Polaków a niewdzięczny syn kolaboruje z okupantem, płaci mu haracze a może nawet nasyła policję …. Nie wie ten marnotrawny syn, że ta jego zła energia w stosunku do własnego ojca wróci do niego z 7-krotną siłą, ku uciesze okupanta !!!
W sytuacjach najazdu przedstawicieli mafii żydowskich prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe jak w tym przypadku policji, powinien istnieć plan bezpieczeństwa dla Krzysztofa Chudka a nie dyskutowania z przestępcami policjantami, którzy mają tą przewagę, że mogą człowieka bezprawnie, bezpodstawnie zakuć w kajdanki i wywlec nie wiadomo gdzie, ku haniebnej, skandalicznej uciesze jego syna i jego rodziny, sterowanej przez programy zniewalające ! “ – koniec cytatu.

W związku z prześciganiem się w obietnicach wyborczych nielegalnych komitetów wyborczych do nielegalnych wyborów żydowskiego okupanta, które zostały bezprawnie wyznaczone na 13.10.2019 r. przez uzurpatora Arona Feigenbaum podającego się fałszywie za Andrzeja Dudę, haniebnie przekłamującego historię i nazywającego Polskę po hebrajsku “Polin”, Polski Ruch Oporu ponawia apel o bojkot fałszowanych, nielegalnych wyborów.

Tadeusz Cichocki tak jak Polski Ruch Oporu oraz tak jak Krzysztof Chudek nawołuje do bojkotu wyborów, cyt.:

OSTRZEGAM INFORMUJĄC ŻE:

Każdy, kto uczestniczy lub czyni przygotowania do wzięcia udziału w procederze “wyborów” – fałszerstw zarządzanych, organizowanych, nadzorowanych i zatwierdzanych przez oszustów i hipokrytów – osoby nieuprawnione (nieposiadające niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych, co jest sprzeczne z polską racją stanu i polskim interesem narodowym, art. 4.2 Konstytucji,…) funkcjonujących na podstawie “prawa” nielegalnego i sprzecznego z interesami Polaków (brak niepodważalnych dowodów potwierdzających zgodność oficjalnych wyników “wyborów” z wolą uprawnionych wyborców oraz frekwencji, brak możliwości sprawdzenia poprawności zakwalifikowania i policzenia oddanego głosu, brak możliwości skrócenia kadencji osób, które utracą zaufanie,…) działa na szkodę Polski i Polaków!

Takie działania wyczerpują znamiona przestępstwa współudziału w zamachu stanu – pozbawianie Polaków niepodległości (niezależności od formalnego wpływu osób nieuprawnionych) i podlegają odpowiedzialności karnej przed legalnie funkcjonującymi (w przyszłości) sądami – art. 127. § 1 k.k. lub przed suwerenem – art. 8 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP z dn. 02.04.2015 r. „Wypowiedzenie posłuszeństwa organom państwa”
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstw… ) Tadeusz Cichocki ” – koniec czytatu.

Kochani Rodacy, Kochani Rolnicy,
Bojkotujmy żydowskiego okupanta zuchwale niszczącego nie tylko Polską Wieś ale wszystko co nasze, słowiańskie, wszystko co polskie ! Stosujmy Proklamację, Dekret Suwerena wspólnie, wszyscy z miast i wsi, z każdego zakątka Polskiej Lechickiej Ziemi i z wszystkich krańców świata !
Przestańcie kolaborować z żydowskim okupantem, z uzurpatorami nielegalnie zajmującymi stanowiska, urzędy, z szefami i pracownikami prywatnych firm handlowych-korporacji symulujących instytucje państwowe i kościelne, które zgodziły się być uznane za nieistniejące a mimo tego odgrywają przed nami teatr fałszu i obłudy !

https://wojdabejda.wordpress.com/2018/08/14/twierdza-lechickim-centrum-bezpieczenstwa-kazdy-dom-kazde-gospodarstwo-nasza-boska-lechicka-energia-uzdrawiamy-siebie-i-swiat/

POLSKI RUCH OPORU

18.09.2019 r.


 
11 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 18 września 2019 w Bojkot żydowskiego okupanta w Polsce.

 

Tagi:

11 responses to “Suwereni-Polacy, realizujmy swoje prawo do bojkotu okupanta ! Uwolnić z więzienia prześladowanego K.Chudka !

 1. wojdabejda

  19 września 2019 at 22:53

  Maria Znyk
  Polski Ruch Oporu przesłał 18.12.2019r. korespondencję do adresatów naszego wystąpienia z żądaniem o uwolnienia niewinnego, bezprawnie przetrzymywanego Krzysztofa Chudka i zaprzestania prześladowań. Czas pytań pisanych do okupanta już minął 02.11.2014 r., wtedy kiedy Suweren-Naród Polski przejął bezpośrednią władzę zwierzchnią w Naszej Ojczyźnie Polsce.

  Maria Znyk
  Teraz jest czas na zastosowanie się LIstu Grzecznościowego Polskiego Ruchu Oporu, jako dalej idącego niż Proklamacja i Dekret Suwerena, szerzej ujmującego sytuację w kontekście międzynarodowym. Wszyscy jako Ludzkość zostaliśmy bezapelacyjnie, obligatoryjnie, bezwarunkowo uwolnieni z jarzma prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, uwolnieni od stosowania i podlegania antyludzkiemu prawu kanoniczno-morskiemu !

  Polubienie

   
  • kogut

   6 listopada 2020 at 21:58

   witajcie ,Tomasz Milewski TELEREALNY TM 777https://www.youtube.com/channel/UCheYQ4-lzy8TEBCfatjMGiQ?view_as=subscriber Jesli jest mozliwość zamienic słowo,to z chęcia bym porozmawiał,dostłem wasz namiar od jAR…Y odezwijcie sie jesli możecie t.milewski@protonmail.com .Pozdrawiam serdecznie,albo skype cyklop76 teleranek .

   Polubienie

    
   • wojdabejda

    7 listopada 2020 at 20:48

    W związku z Pana prośbą o rozmowę, opublikowaną w komentarzu na naszej stronie http://www.wojdabejda.wordpress.com, uprzejmie informujemy, że nie udzielamy wywiadów właścicielom kanałów na których doszło do bezpodstawnego lekceważenia naszej 10-letniej działalności w imieniu Polskiego Ruchu Oporu. Jednocześnie podkreślamy, że nie chcemy mieć nic wspólnego z takim dezinformatorami, naciągaczami, oszustami jak np. Marcin Vam-Pol Lechicki. Za dużo jest kanałów i dezinformatorów, którzy celowo tworzą informacyjny chaos i odciągają uwagę Polaków od najważniejszych spraw, więc my zdecydowałyśmy się na publikowanie tylko na stronie http://www.wojdabejda.wordpress.com. naszej działalności w obronie Sławiańskiego Narodu Polskiego-Lechitów i całej uwolnionej  Ludzkości.
    Prowadzimy naszą bezkompromisową działalność za nasze skromne prywatne pieniądze, nie żebrzemy o darowizny. Podarowujemy wszystkim Polakom to wszystko co dla nich robimy, o czym piszemy i co komentujemy, jednak zastrzegamy uszanowanie naszych praw autorskich, tak jak szanujemy prawa autorskie wszystkich autorów publikowanych materiałów. Z poważaniem
    Maria i Teresa z domu Znyk

    Polubienie

     
   • tomasz

    8 listopada 2020 at 12:51

    PROSZE O DOWODY ,GDZIE I KIEDY PANIA LUB PANI GRUPE ZNIEWAŻYŁEM,TO JAKIES CZCZE OSKARZENIA BEZ PODSTAW PROSZE LEPIEJ NIE OBRAZAC LUDZI JESLI NIE WIE PANI O CZYM MOWI,NIE ZNAM PANI I WASZEJ GRUPY I NIGDY O WAS NIE MOWILEM ,OPOWIADAM O KAZDYM KTO CHCE COS OPOWIEDZIEC,SKORO NIE MACIE PANSTWO NIC DO POWIEDZENIA TO SIEDZCIE TU NA TEJ STRONIE I CZEKAJCIE NA KONIEC SWIATA.pozdrawiam i zycze sie przed oskarzaniem kogokolwiek dowiedziec kto jest tej strony wlascicielem i o kim gdziekolwiek co mowil.najlwepiej bez sensu ladu i skladu atakowac.KŁAMSTWA I OSZCZERSTWA MYSLAŁEM ZE SA DOMENA INNYCH A JEDNAK NA PIERSI U WAS FLAGA A W SERCU ZGNILA ZŁOŚĆ I BRAK MYSLI POJEDNAWCZEJ .

    Polubienie

     
   • wojdabejda

    8 listopada 2020 at 20:09

    Kochani Rodacy-Polacy-Lechici, czytelnicy naszej strony ! Nasza grzeczna odpowiedź z 07.11.2020 r. g. 20:48 na komentarz T.Milewskiego z kanału TELEREALNY , dlaczego do tej pory nie udzielałyśmy wywiadów dla youtuberów spotkała się z bardzo zaskakującym atakiem, nadinterpretacją i obraźliwym, skandalicznym złorzeczeniem napisanym bez polskich znaków, cyt. : ” SKORO NIE MACIE PANSTWO NIC DO POWIEDZENIA TO SIEDZCIE TU NA TEJ STRONIE I CZEKAJCIE NA KONIEC SWIATA. ”
    Nie ma w naszej odpowiedzi żadnej wzmianki o Panu Tomaszu Milewskim ani o kanale TELEREALNY ! Jako osoby wolne, uwolnione obligatoryjnie, bezwarunkowo i bezapelacyjnie, jako autorki strony Polski Ruch Oporu w obronie Narodu Polskiego i Polski, http://www.wojdabejda.wordpress.com, mamy bezwzględne Boskie Naturalne Prawo do nie udzielania wywiadów i do oceny youtuberów ! Naszym wolnym wyborem, zgodnym z naszymi Boskim Naturalnym Prawem jest wypowiadanie się w formie pisemnej w języku Ojczystym-Polskim z użyciem polskich znaków. Nasza strona jest dowodem na to, że mamy dużo do powiedzenia ! Bardzo obszerna jest dokumentacja naszej 10-letniej działalności !
    Jego odpowiedź jest ewidentnym dowodem, że słusznie postępujemy nie udzielając żadnych wywiadów ! Jeszcze nie zdążyłyśmy udzielić wywiadu a już doszło do talmudycznej lawiny i ataku personalnego na nas. Tomasz Milewski dopuścił się naruszenia naszych dóbr osobistych, naszej czci, godności i honoru ! Wpisujemy pod numerem 242 Tomasza Milewskiego i jego kanał TELEREALNY na listę dezinformatorów-fałszywych obrońców Narodu Polskiego i Polski, prowadzoną od 2011 r.
    Bezpodstawne T.Milewski uzurpuje sobie bycie zbawcą świata-Bogiem ale tylko i wyłącznie dla tych, którzy godzą się na występy na jego kanale. Nie wie, że płeć męska nie ma Boskiej Mocy Kreacji, Rodzenia, która tylko i wyłącznie jest domeną wszystkich kobiet na Matce Ziemi.

    Polubienie

     
   • kogut

    8 listopada 2020 at 23:51

    Daleko nie zajdziecie,jak bedziecie szukac wrogów wśród poczciwych ludzi,czytajcie to co piszecie prosze bo sa wlasnie potem takie nieporozumienia,wpiszcie mnie jeszcze na 123 listy różne,z chęcia sie podpisze.Potem sie dziwicie,ze nikt nie wie kim jesteśćie skoro siedzicie w swoim wlasnym gronie i nikt nic o niczym nie wie,jak nie wyjdziecie do ludzi to niczego nie osiągniecie.Pozdrawiam mimo wszystko,czlowieczą rzeczą jest sie omylić.Czekam na przeprosiny:}

    Polubienie

     
 2. wojdabejda

  19 września 2019 at 22:55

  Dyskusja z Facebook

  Maria Znyk
  Dzwoniłam wczoraj rano tj.18.09.2019 r.do Zakładu Karnego w Siedlcach. Tylko telefonistka potwierdziła, że w tym zakładzie przebywa Krzysztof Chudek. Nie chciała połączyć mnie z dyrektorem a połączyła z oddziałem penitencjalnym a tam facet mówiący dziwnym głosem zastawiał się ochroną danych osobowych i nie odpowiedział na pytanie o stan zdrowia po pobiciu bezprawnie uwięzionego Krzysztofa ani na pytanie kiedy zostanie uwolniony.

  Areta Stela Jakubowicz Maria Znyk bandyci korporacyjni

  Maria Znyk Zatrzymanie i uwięzienie prewencyjne, przedwyborcze, polityczne, na zamówienie…

  Maria Znyk Próbują w ten sposób nas zastraszać, ale skutek jest odwrotny do ich zamiarów !

  Polubienie

   
 3. wojdabejda

  19 września 2019 at 23:11

  Maria Znyk
  Czy Suweren-Władza Zwierzchnia powinna pytać o cokolwiek przestępców, sprawców tortur i prześladowań tysięcy Polaków w okolicznościach obowiązywania Proklamacji i Dekretu Suwerena ?

  Maria Znyk
  Przecież Proklamacja i Dekret są konsekwencją doskonałego udowodnienia faktu sprawowania władzy przez osoby nieuprawnione, przez osoby nie mające żadnych dowodów na prawo do sprawowania władzy !

  Maria Znyk
  Maria Znyk Jest widoczny ewidentny brak konsekwencji w działaniu i niewłaściwe stosowanie Proklamacji i Dekretu, co wielokrotnie wskazywałyśmy Panu Cichockiemu , więc za to powyrzucał nas z grona znajomych, tak jakby nie zależało mu na konsekwentnym zastosowaniu napisanych przez przez niego Proklamacji i Dekretu Suwerena.

  Polubienie

   
  • Zbylut Zdzislaw

   20 września 2019 at 22:59

   Zlozylem Notarialne Oswiadczenie pod Przysiega w Urzedzie Stanu Cywilnego w Swoim Miejscu urodzenia i zamieszkania,,,Szlag Trafil Urzednikow”’Czekam na Dalszy rozwoj wydarzen,trudno jest Mi poruszac sie w Tym Urzedniczym Buszu ale jak by nie patrzec zrobilem wielki krok naprzod ku Wolnosci,a najblizszych dniach czeka mnie spotkanie z Bezposrednik Zwierzchnikiem Kierownika Urzedu Stanu Cywilnego,mniemam ze bedzie jazda bez trzymanki!

   Polubione przez 1 osoba

    
 4. wojdabejda

  22 września 2019 at 23:04

  Notariusze działają wg wskazań Ministra Sprawiedliwości i mogą tylko poświadczyć własnoręczność podpisu, taką odpowiedź dała Pani notariusz w Łowiczu. Jakiej treści oświadczenie złożył Pan pod przysięgą u notariusza? Obecnie nie ma potrzeby składania takich indywidualnych oświadczeń w nielegalnym urzędzie żydowskiego okupanta, w korporacji-prywatnej firmie handlowej, z którą nikt nie zawierał żadnej umowy. A dla ważności jakichkolwiek działań wg. nadal istniejącego ale nielegalnego prawa kanoniczno-morskiego potrzebna jest umowa podpisana przez obie strony. Obecnie ma największe uzasadnienie przedłożenie tym urzędnikom Listu Grzecznościowego o upadku prywatnego niewolniczego światowego systemu władzy trój-Korony z Watykanem na czele. https://wojdabejda.wordpress.com/category/list-grzecznosciowy-o-upadku-niewolniczego-prywatnego-swiatowego-systemu-wladzy-troj-korony-z-watykanem-na-czele/

  Click to access list-grzecznoc59bciowy-do-szefc3b3w-i-pomocnikc3b3w-korporacji-uznanych-przez-oppt-za-e2809cnieistniejc485cee2809d-3.pdf

  Polubienie

   
 5. wojdabejda

  29 października 2019 at 23:07

  NIE DAJMY SIĘ ZWODZIĆ OPOWIADANIOM O WOJNACH GALAKTYCZNYCH, WOJNACH BOGÓW, BO ZA TYM KRYJE SIĘ TECHNOLOGIA NASZYCH WROGÓW: „MIND CONTROL” !

  CYT.: „Jak się przed tym chronić? Jak się uwolnić? Jak wrócić do PRAV_dy? Wszystko masz w sobie! Jesteś boskim dzieckiem wyposażonym we wszystko co potrzebne. Nie potrzebujesz nic z zewnątrz. Żadnych nauczycieli, przewodników, kapłanów. Źródło wieczności, wody życia i światła, miłości tryska z Twojej duszy! Ty nią jesteś włączony w to ciało, ale jej centrum wiruje z prędkością światła w splocie słonecznym! „….
  Wystarczy SZCZERA INTENCJA:
  „Na podstawie prawa wolnej woli, mojej boskiej suwerenności, ogniem boskiego światła, mojej duszy, spalam wszystkie połączenia astralne, demoniczne, technologiczne i wszystkie jej przejawy w mojej psychice i umyśle jak złość, nienawiść, zazdrość, zawiść, strach, poczucie bycia ofiarą.
  Unieważniam wszystkie umowy zawarte świadomie i nieświadomie na wszystkich istniejących poziomach i gęstościach. Staję się na nowo wolnym dzieckiem boskiego światła, którym byłem zawsze, ale utraciłem świadomość tego, z powodu przejęcia kontroli nad moim umysłem.
  Spalam wszystkie obce programy kontroli umysłu, podpięcia, implanty i inne technologie o których nie mam świadomości i wiedzy, pieczęcie religijne, magiczne, ezoteryczne, astralne, w tym pieczęć czarnego słońca.
  Moją intencją jest BYĆ SOBĄ, takim jakim się ZRODZIŁEM z boskiego łona miłości i prawdy.
  Włączam na nowo i synchronizuje, przywracam pełne i niczym nieograniczone połączenie boskiej duszy z oczyszczonym umysłem i intuicją. Świadomie żądam zwrotu moj_ego JA, tożsamości boskiego dziecka. Włączam na nowo połączenie z naturą i przyrodą i synchronizuję się z nią w naturalny, optymalny i zgodny z boskim porządkiem sposób.”
  Pamiętaj, że „OBUDZENIE” nie zawsze jest przyjemne – zwłaszcza, gdy zaczynasz widzieć rzeczy bez masek i holograficznych przesłon matriksa. To co zobaczysz może Cię przestraszyć, a na pewno zaskoczy. Pamiętaj, że to kim jesteś i TEN którym jesteś w swojej duszy, jest większy niż ZŁODZIEJ, który zapanował nad naszą rzeczywistością. Jego panowanie tutaj polega na kłamstwie i oszustwie oraz manipulacji mentalnej, umysłowej.
  DETRONIZUJEMY ZŁODZIEJA. Rozpoczynamy Nowy Początek.

  Wzniesienie naszej świadomości do Pravii nie jest kłamstwem. Zostało tylko zmanipulowane i nadano mu fałszywe znaczenia. Nasza świadomość i dusza podnosi się tam, a wielu z nas już ta jest. Wkrótce nasze ciała fizyczne zsynchronizują się z duszą. Po tym procesie POWROTU DO DOMU, nastąpi oczyszczenie tej planety i wrócimy do k-RAJU. Do stanu kwitnącego, zdrowiem i wiecznością ogrodu.

  Prav = Pravi = prawość = prawidła = prawda = prawowierność = prawo – boskie prawo miłości.

  My nie tylko tam wracamy – my TYM WŁAŚNIE JESTEŚMY. Zawsze byliśmy. Teraz wróciła świadomość. Świecimy, bo jesteśmy SŁUŃCAMI = SLUNA, światłem Prawdy.”
  Tekst powstał w synergii i współpracy z Irena Ckm i Jaga Wanda Krakowskahttps://mistykabb.wordpress.com/2019/02/06/falszywi-mesjasze-ezoterycznych-technologii-astralnych/

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: