RSS

Kara dla winnych śmiercionośnej pułapki z technologią 5 G !!!

25 Gru

Kochani Rodacy ! Trzymajmy się z dala od zaborcy na ile to tylko możliwe! Bojkotujmy prywatne firmy symulujące instytucje państwowe i kościelne ! Wbrew nawoływaniom nie składajcie żadnych oświadczeń, żadnych zastrzeżeń u zaborcy, bo Maria i Teresa z Polskiego Ruchu Oporu to zrobiły za Was ! Wystarczy że zaczniecie podawać w razie potrzeby cennik za wykorzystanie danych osobowych. To zastrzeżenie praw autorskich dla każdego Suwerena jest nawiązaniem do Międzynarodowej Taryfy Odszkodowawczej za Łamanie Praw Człowieka, którą wspólnie opracowałyśmy z wersji niemieckiej. Taryfa ta jest stosowana w międzynarodowym orzecznictwie sądowym. Cieszymy się, że polska wersja taryfy służy Polakom w dochodzeniu swoich praw. Prosimy zawsze o uszanowanie praw autorskich i podawanie żródła-linka: http://Międzynarodowa Taryfa odszkodowawcza za łamanie praw ludzkich

Dajmy zdecydowany odpór wszystkim bezprawnym antyludzkim, antypolskim działaniom uzurpatorskich, nielegalnych, prywatnych firm handlowych żydowskiego zaborcy !  Niechaj poniższe zastrzeżenie praw autorskich dla każdego Suwerena-Polaka-Polacha dodaje każdemu odwagi i pewności w życiu codziennym, w bojkotowaniu i unikaniu kontaktów z szefami i pomocnikami prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, kościelne, unijne, itp. !  Zjednoczeni w głębokim poczuciu Boskiej Wewnętrznej Mocy każdego Lechity do kreowania nowej szczęśliwej rzeczywistości, stańmy się pionierami i przewodnikami dla innych narodów ! ZASTRZEŻENIE PRAW AUTORSKICH DLA KAŻDEGO SUWERENA !(ang. copyright, symbol: ©) Każdy Suweren jest właścicielem swoich danych osobowych i  zastrzega, że wykorzystanie jego danych osobowych wymaga zgody właściciela-Suwerena  lub jego rodziców, stanowi każdorazowo wartość 500.000 Euro (słownie: pięćset tysięcy Euro). Każde żądanie danych osobowych jest równoznaczne z zawarciem umowy na  wykorzystanie danych osobowych Suwerena za kwotę równoznaczną wartości praw autorskich a żądający zgadza się na wypłacenie z góry kwoty 500.000 Euro (słownie: pięćset tysięcy Euro). Kara za wykorzystanie danych osobowych bez zgody, każdy przypadek : 1.500.000 Euro, (słownie: jeden milion, pięćset tysięcy Euro). Kara za ignorowanie woli każdego z osobna zwierzchnika władzy-Suwerena, każdy przypadek : 10.000.000 Euro, (słownie: dziesięć milionów  Euro). Kara za złamanie praw człowieka, każdy przypadek : 1.000.000 Euro, (słownie: jeden milion Euro) https://wojdabejda.wordpress.com/2019/12/17/niechaj-moce-lysej-gory-ochronia-lechistan-i-uzdrowia-lechitow/

Nie musicie, nie powinniście upokarzać się przed nielegalnymi prywatnymi firmami handlowymi żydowskiego zaborcy ! Maria i Teresa występowały i występują w Waszym imieniu i już 5 lat temu rozesłały oświadczenia zbiorowe i indywidualne na okoliczność upadku z dniem 25.12.2012 r. prywatnego światowego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele. W poniżej podanym linku znajduje się m.in. tekst oświadczenia napisanego i rozesłanego w imieniu każdego Polaka-Lechity do szefów i pomocników prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, instytucje kościelne łącznie z papieżem , oraz do banków, mediów, osób prywatnych i innych. http://Siła wiedzy pokonamy papierowych fałszerzy i kryminalnych błaznów !

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/02/09/dosc-tuszowania-prawdy-o-wyrokach-sadu-zwyczajowego/

Oświadczenie Polskiego Ruchu Oporu  na okoliczność upadku niewolniczego, prywatnego, światowego systemu, opartego na prawie kanoniczno-morskim.

My rodowici Polacy, uwolnieni dzięki One Peoples Public Trust (OPPT ),  która wykluczyła w zgodzie z prawem, 25.12.2012r. z naszego świata korporacje, banki i rządy działające na rzecz niewolnictwa i prywatnych systemów pieniężnych oraz jednocześnie jako  Suwereni w naszej Ojczyźnie, sprawujący w Polsce bezpośrednią władzę zwierzchnią od 02.11.2014r. oświadczamy, że z Waszymi nielegalnymi, prywatnymi firmami nie mamy żadnej wiążącej umowy.

Wasze jednostki są zarejestrowane w Waszyngtonie jako prywatne geszefty, Firmy-Korporacje, działające na rzecz wąskiej światowej  grupy interesów upadłego niewolniczego, światowego systemu a na szkodę i krzywdę Polski i Narodu Polskiego, który jest beneficjentem powiernictwa, na zasadzie prawa równości znanego jako “Jedność Istnienia Ludzkiego: ustanowionego przez Stwórcę”. https://www.upik.de/upik_suche.cgi 

Jakiekolwiek Wasze żądania, zakazy, nakazy, rygory, sankcje, restrykcje wobec przedstawicieli Narodu Polskiego są bezprawne, NIELEGALNE ! Podlegają rygorom Dekretu Suwerena z dnia 02.04.2015r.o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce oraz rygorom One Peoples Public Trust. Wasze firmy-korporacje  uznane  zostały  przez  One Peoples Public Trust, za Dłużników winnych, że :„w sposób świadomy, dobrowolnie i umyślnie dopuścił się zdrady” przez „zagarnięcie, eksploatację, wspieranie oraz podżeganie do przestępstwa, którego przedmiotem był system prywatnych pieniędzy” oraz dopuścił się „prowadzenia Systemu Niewolnictwa używanego przeciwko … obywatelom bez ich wiedzy, wbrew ich woli oraz nie uwzględniając ich przyzwolenia”.  https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi  trust/   http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Opublikowane i rozesłane : 29.08.2015r.

Maria i Teresa z domu Znyk

Łysa Góra, 13.01.2020 r.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Polski Ruch Oporu

Łysa Góra, 24.12.2019 r.

Działając społecznie w imię dobra wszystkich Suwerenów-Polaków-Lechitów zamieszkujących teren Polski, uznawanej w świecie jako Lechistan, występujemy o zasądzenie:

 1. natychmiastowego zakazu budowy nowych sieci światłowodowych, masztów i stacji bazowych telefonii bezprzewodowej na terenie całej Polski-Lechistanu,
 2. natychmiastowego zdemontowania istniejących masztów i stacji bazowych na terenach zamieszkałych, na wszelkich budowlach  w tym na wieżach kościołów a poza terenem zabudowanym w ilości pomniejszonej do niezbędnej bezpiecznej telekomunikacji.
 3. wypłaty odszkodowań w wysokości po 13 milionów Euro, płatne do rąk własnych dla każdego Suwerena-Polaka-Lechity z prywatnych majątków osób winnych i ich rodzin (do trzeciego pokolenia !), osób winnych ludobójstwa technologiami MIND CONTROL, w tym podstępnymi technologiami telekomunikacyjnymi 3G, 4G, 5G – bronią psychotroniczną masowego i ukierunkowanego selektywnie rażenia, połączonymi  z grabieżą majątku narodowego Polaków-Lechitów,
 4. natychmiastowego zablokowania wszystkich kont i zajęcia majątków osób winnych ludobójstwa,
 5. zabezpieczenia 100 ton złota sprowadzonego ostatnio do Polski, własności wszystkich Suwerenów-Polaków-Lechitów.

Polski Ruch Oporu za winnych ludobójstwa uznaje każdego szefa i każdego pomocnika prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, kościelne, międzynarodowe oraz wszelkie inne działające na ich usługach i czerpiące zyski ze stopniowego uśmiercania rdzennych Polaków- Lechitów na terytorium Polski-Lechistanu.
Zorganizowana grupa przestępcza uzurpatorów-władz wszelkich szczebli w Polsce wraz z innymi w/w, obecnie dokonuje przyśpieszonego ludobójstwa w czasie pozornego pokoju, poprzez  nadmierną, przyśpieszoną eksploatację bogactw naturalnych połączoną z wykorzystaniem niewidzialnych energii: technologii telekomunikacyjnych, z geoinżynierią (sterowanie klimatem-HAARP, Chemtrails), sztuczną inteligencją,  szczepionkami oraz medykamentami, celową biodegradacją środowiska, pod fałszywymi hasłami innowacyjności, postępu, ochrony klimatu, walki ze smogiem. 
Polski Ruch Oporu za winnych złamania praw ludzkich i praw Suwerenów na terenie Polski -Lechistanu, w tym na terenie gmin Iwaniska, Baćkowice, Łagów, uznaje szefów i pomocników prywatnych firm handlowych z branży telekomunikacyjnej i z branży wydobywczej, oraz szefów i pomocników z uzurpatorskich władz gminnych, powiatowych, wojewódzkich i samorządowych każdego szczebla oraz uzurpatorskich, nielegalnych władz centralnych z nielegalnym premierem Mateuszem Morawieckim i nielegalnym prezydentem Aronem Feigenbaum, fałszywie podającym się za Andrzeja Dudę.

Polski Ruch Oporu 

http://www.wojdabejda.wordpress.com

Czakram Łysa Góra, 25.12.2019 r.

https://wojdabejda.wordpress.com/2019/12/25/kara-winnych-smiercionosnej-pulapki-z-technologia-5-g/

TRUCICIELE PRECZ Z NASZEJ ZIEMI !!!

Teresa z domu Znyk przed kopalnią dolomitów Piskrzyń-Janczyce , w tle taśmociągi do kruszenia skał w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań wsi Wojnowice, powiat opatowski, woj świętokrzyskie. (Foto: Maria z domu Znyk)
Kopalnia Dolomitów Dziewiątle, pow. opatowski, woj.świętokrzyskie. (Foto: Maria z domu Znyk )
Kopalnia Dolomitów Dziewiątle, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie. (Foto: Maria z domu Znyk)

Plakat Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Polskiego Ruchu Oporu : „TRUCICIELE PRECZ Z NASZEJ ZIEMI ! ” towarzyszył nam podczas wystąpień w obronie naszego miejsca do życia, naszych rodzin, naszych Rodaków-Polaków-Lechitów.

Ponownie dziękujemy anonimowemu darczyńcy, który przesłał na konto Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze 100 złotych i za tą kwotę firma „Kolo” z Łowicza wykonała ten plakat.

Niechaj niebawem spełnią się słowa wezwania z naszego plakatu ! Niechaj Moce Czakramu Łysej Góry spłyną na każdego Polaka-Lechitę, nieważne czy więcej czy mniej świadomego !

Strażnik Polskiego Ruchu Oporu, amstaf , najwaleczniejszy z walecznych, z rodowodem, wspiera nasze działania z widocznym przejęciem.
Strażnik Polskiego Ruchu Oporu, amstaf , najwaleczniejszy z walecznych, z rodowodem, wspiera nasze działania z widocznym przejęciem i zrozumieniem. ( Foto: Maria z domu Znyk)
Brawo dla uważnie czytających ale błędu w pisowni fracking nie da się poprawić. To już jest historią. Taki sam plakat Teresa z domu Znyk złożyła na dziennik w sekretariacie burmistrza w kwietniu 2012 r. Ten plakat towarzyszył Teresie w wielu publicznych wystąpieniach i był solą w oku dla włodarzy miasta Łowicza.
Strażnik Polskiego Ruchu Oporu, amstaf, najwaleczniejszy z walecznych, z rodowodem, wspiera nasze działania z widocznym przejęciem….. (Foto: Maria z domu Znyk )
Odpowiedź Martina Szulca Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego na nasze pismo z 7 czerwca 2012 r. w sprawie zatrutej wody pitnej w Łowiczu w kontekście odwiertu geologicznego gazu ziemnego Kutno-II w Gołębiewie Nowym k/ Kutna.
 
12 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 25 grudnia 2019 w Bez kategorii

 

Tagi: , , ,

12 responses to “Kara dla winnych śmiercionośnej pułapki z technologią 5 G !!!

 1. Teresa

  3 stycznia 2020 at 11:05

  Okazuje się, że w kwietniu 1945 roku w obozie Oranienburg (niedaleko Berlina) Armia Czerwona zdobyła dokumenty całego systemu niemieckich obozów koncentracyjnych w czasie wojny! Do czasów „jawności” i „pieriestrojki” (do 1985 roku) dostęp do tych dokumentów mieli tylko żydowscy badacze, ale nie byli oni zainteresowani w ujawnieniu kłamstwa zachodnimi mediom odnośnie Holocaustu. Jak się okazało, całkowita liczba więźniów, którzy zginęli w niemieckich obozach w całym systemie od jego powstania w 1935 roku, aż do jego katastrofy pod koniec 1944 i początku 1945 roku wyniosła 403.713 osób. Znana jest dokładna liczba Żydów zmarłych i zabitych w największym nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz (Oświęcim) – 38.031 osób! A przecież syjonistyczna propaganda nazywała Auschwitz najstraszniejszym ze strasznych „obozów śmierci” i wskazywała na śmierć w obozie 4 milionów Żydów…

  Polubione przez 1 osoba

   
 2. Teresa

  3 stycznia 2020 at 11:11

  Sąd Najwyższy Rosji powiedział żydowskiemu kłamstwu – nie, pomimo rezolucji ONZ w sprawie „Holocaustu”!
  Opublikowano 19/12/2018 by emjot

  Trudno w to uwierzyć, ale stało się! W Rosji od teraz każdy może swobodnie wyrażać swoje wątpliwości dotyczące Holocaustu 6 milionów Żydów, bez obaw, że zostanie za to uwięziony. Wcześniej istniało takie zagrożenie. Ten, kto publicznie wyrażał swoje wątpliwości, mógł zostać oskarżony tak jak za rehabilitację nazizmu na podstawie Artykułu 354.1 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej! Teraz, w związku z ustanowionym precedensem sądowym, takie zagrożenie już nie istnieje! Precedens jest taki, że raz na zawsze udowodniono, że „brak wiary w Holokaust 6 milionów Żydów wcale nie oznacza zaprzeczania faktom ustalonym przez wyrok Międzynarodowego Trybunału, a tym bardziej, że nie oznacza to rehabilitacji nazizmu …”

  ________***__________

  cyt…Okazuje się, że w kwietniu 1945 roku w obozie Oranienburg (niedaleko Berlina) Armia Czerwona zdobyła dokumenty całego systemu niemieckich obozów koncentracyjnych w czasie wojny! Do czasów „jawności” i „pieriestrojki” (do 1985 roku) dostęp do tych dokumentów mieli tylko żydowscy badacze, ale nie byli oni zainteresowani w ujawnieniu kłamstwa zachodnimi mediom odnośnie Holocaustu. Jak się okazało, całkowita liczba więźniów, którzy zginęli w niemieckich obozach w całym systemie od jego powstania w 1935 roku, aż do jego katastrofy pod koniec 1944 i początku 1945 roku wyniosła 403.713 osób. Znana jest dokładna liczba Żydów zmarłych i zabitych w największym nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz (Oświęcim) – 38.031 osób! A przecież syjonistyczna propaganda nazywała Auschwitz najstraszniejszym ze strasznych „obozów śmierci” i wskazywała na śmierć w obozie 4 milionów Żydów…

  ________***__________

  Przypominam, że w dniu 26 stycznia 2007 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło specjalną rezolucję A/RES/61/255 „Zaprzeczanie Holokaustu”, która stwierdza:

  „Organizacja Narodów Zjednoczonych potępia bez zastrzeżeń jakiekolwiek zaprzeczanie Holokaustu i wzywa wszystkie państwa członkowskie do bezwarunkowego odrzucenia wszelkich negacji Holocaustu, czy to pełnego czy częściowego, jako wydarzenia historycznego i wszelkich działań w tym celu.”

  Moja znajoma, która przeżyła tę wojnę, Asja Nikołajewa, kiedy dowiedziała się o rezolucji ONZ (było to 6 lat temu), napisała: „Jeśli nie było kłamstw z Holokaustem, gdzie dodano kolejne pięć milionów nieistniejących Żydów do miliona, to dlaczego wymyślono tak surowe sankcje? „

  O kłamstwach związanych z Holokaustem i o sankcjach przeciwko „negacjonistom” Asja Nikołajewa bardzo celnie to ujęła! Tak jest! Holocaust 6 000 000 Żydów to polityczne oszustwo! Mikołaj Gogol z „Martwymi duszami” odpoczywa!

  A w 2015 roku, w 70 rocznicę wyzwolenia nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu („Auschwitz” – według nazistowskiej terminologii), Ministerstwo Obrony RF opublikowało tajne dokumenty, które rzuciły światło na historię żydowskiego Holokaustu, gdzie zaskoczyła mnie treść telegramu Krajniukowa-Malenkowa z 29 stycznia 1945 roku, po którym wystrzeliłem artykułem: „Żydzi! Zwróćcie Niemcom pieniądze za oszustwo Holocaustu 6 milionów żydów!”

  Polubione przez 1 osoba

   
 3. wojdabejda

  22 stycznia 2020 at 10:01

  Polubienie

   
 4. wojdabejda

  25 stycznia 2020 at 18:06

  https://sec.report/CIK/0000079312?fbclid=IwAR03NGoK2nZHIF3-yO-VebmNiX2vNAf9tAwI8Srep8j05W2a0sZcFKSoSns
  Poland Republic Of
  SEC CIK #0000079312

  SEC.report › CIK › Poland Republic Of

  Poland Republic Of is a registered with the U.S. Security and Exchange Commission. This page includes all SEC filing details as well as a list of any documents (S-1, Prospecuts, Current Reports, 8-K, 10K, Annual Reports) registered by Poland Republic Of.
  Company Details
  Reporting File Number 001-02423
  Fiscal Year End 03-31
  Date of Edgar Filing Update 2015-02-05
  Business Address 233 MADISON AVENUE
  NEW YORK NY 10016
  Business Phone 48 22 694 5000
  Mailing Address MINISTRY OF FINANCE
  UL. SWIETOKRZYSKA 12
  WARSAW POLAND R9 00916
  Documents Filed
  Poland Republic Of SEC Filings RSS Feed
  Form
  Title
  Date
  EFFECT
  Notice of Effectiveness
  2018-07-05 00:15:44
  CORRESP
  S.E.C. Correspondence Letter
  2018-06-29 09:02:26
  CORRESP
  S.E.C. Correspondence Letter
  2018-06-19 17:51:37
  S-B/A
  Registration statement for securities of foreign governments and subdivisions (Amendment) [Amended]
  2018-06-19 17:50:45
  UPLOAD
  Securities Filing Public Response
  2018-06-12 12:26:42
  S-B/A
  Registration statement for securities of foreign governments and subdivisions (Amendment) [Amended]
  2018-05-25 20:31:57
  CORRESP
  S.E.C. Correspondence Letter
  2018-05-25 20:29:32
  UPLOAD
  Securities Filing Public Response
  2018-04-11 11:10:30
  S-B
  Registration statement for securities of foreign governments and subdivisions
  2018-03-16 15:36:12
  424B5
  Prospectus [Rule 424(b)(5)]
  2016-03-31 16:48:56
  FWP
  Free Writing Prospectus
  2016-03-30 17:18:06
  424B5
  Prospectus [Rule 424(b)(5)]
  2016-03-30 08:37:43
  EFFECT
  Notice of Effectiveness
  2015-04-16 00:15:12
  CORRESP
  S.E.C. Correspondence Letter
  2015-04-13 13:35:46
  CORRESP
  S.E.C. Correspondence Letter
  2015-04-02 17:21:23
  S-B/A
  Registration statement for securities of foreign governments and subdivisions (Amendment) [Amended]
  2015-04-02 17:08:46
  UPLOAD
  Securities Filing Public Response
  2015-03-03 16:15:43
  S-B
  Registration statement for securities of foreign governments and subdivisions
  2015-02-06 12:26:24
  424B5
  Prospectus [Rule 424(b)(5)]
  2014-01-17 07:46:25
  FWP
  Free Writing Prospectus
  2014-01-16 15:12:39
  424B5
  Prospectus [Rule 424(b)(5)]
  2014-01-15 16:53:52
  424B5
  Prospectus [Rule 424(b)(5)]
  2012-09-12 08:12:04
  FWP
  Free Writing Prospectus
  2012-09-11 09:30:06
  424B5
  Prospectus [Rule 424(b)(5)]
  2012-09-11 08:56:29
  EFFECT
  Notice of Effectiveness
  2012-07-20 00:15:13
  CORRESP
  S.E.C. Correspondence Letter
  2012-07-17 14:33:00
  S-B/A
  Registration statement for securities of foreign governments and subdivisions (Amendment) [Amended]
  2012-07-13 15:21:10
  CORRESP
  S.E.C. Correspondence Letter
  2012-07-13 15:17:12
  UPLOAD
  Securities Filing Public Response
  2012-06-20 15:43:58
  S-B
  Registration statement for securities of foreign governments and subdivisions
  2012-06-01 14:18:33
  424B5
  Prospectus [Rule 424(b)(5)]
  2012-01-27 15:14:38
  FWP
  Free Writing Prospectus
  2012-01-26 17:23:58
  424B5
  Prospectus [Rule 424(b)(5)]
  2012-01-26 08:03:39
  424B5
  Prospectus [Rule 424(b)(5)]
  2011-10-28 14:23:38
  FWP
  Free Writing Prospectus
  2011-10-27 17:23:37
  424B5
  Prospectus [Rule 424(b)(5)]
  2011-10-27 08:29:59
  424B5
  Prospectus [Rule 424(b)(5)]
  2011-06-08 17:11:55
  FWP
  Free Writing Prospectus
  2011-06-07 19:39:29
  424B5
  Prospectus [Rule 424(b)(5)]
  2011-06-07 16:22:28
  424B5
  Prospectus [Rule 424(b)(5)]
  2011-04-18 17:21:01
  FWP
  Free Writing Prospectus
  2011-04-14 18:36:05
  EFFECT
  Notice of Effectiveness
  2011-04-14 00:15:22
  424B5
  Prospectus [Rule 424(b)(5)]
  2011-04-13 17:29:02
  S-B/A
  Registration statement for securities of foreign governments and subdivisions (Amendment) [Amended]
  2011-04-13 14:52:57
  S-B
  Registration statement for securities of foreign governments and subdivisions
  2011-04-12 14:12:34
  424B5
  Prospectus [Rule 424(b)(5)]
  2010-07-09 11:15:57
  FWP
  Free Writing Prospectus
  2010-07-08 17:17:34
  424B5
  Prospectus [Rule 424(b)(5)]
  2010-07-08 09:56:43
  EFFECT
  Notice of Effectiveness
  2010-07-08 00:15:10
  S-B/A
  Registration statement for securities of foreign governments and subdivisions (Amendment) [Amended]
  2010-07-07 17:17:34
  [ 2 ] Next->

  0-50 of 81 Results
  Page: 1 | 2 |
  Related SEC Filings – Poland 🔎
  Poland Todd 0001733297
  Poland Daniel 0001729553
  POLAND REPUBLIC OF 0000079312
  POLANDCO, INC. of DELAWARE 0001566961
  Poland Lisa Catherine 0001317212
  POLAND LARRY S of NEVADA 0001172481
  POLAND FUND INC /NEW/ 0000873388
  POLAND COMMUNICATIONS INC of NEW YORK 0001031232
  POLAND GROWTH FUND L P 0001006625
  POLAND FUND INC/OLD/ 0000863431
  POLANDER LODGE ACLF LTD 0000792560
  Images from Recent SEC Filings
  © 2020 SEC.report | Contact | Privacy Policy
  SEC CFR Title 17

  SEC Filing: https://sec.report/CIK/0000079312?fbclid=IwAR03NGoK2nZHIF3-yO-VebmNiX2vNAf9tAwI8Srep8j05W2a0sZcFKSoSns

  Polubienie

   
 5. wojdabejda

  25 stycznia 2020 at 23:06

  Polubienie

   
 6. wojdabejda

  27 stycznia 2020 at 18:41

  Polubienie

   
 7. wojdabejda

  30 stycznia 2020 at 20:56

  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2020/01/o-zydowskiej-krwi-w-kazdym-polaku-czyli-uzasadnienie-dudy-dla-polin/?fbclid=IwAR1UYZsWIxQlt-J1P25jO4zaYmOIFHnhAjKDeA71YejCAwqgO0mNuPsASLU
  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2020/01/o-zydowskiej-krwi-w-kazdym-polaku-czyli-uzasadnienie-dudy-dla-polin/?fbclid=IwAR1UYZsWIxQlt-J1P25jO4zaYmOIFHnhAjKDeA71YejCAwqgO0mNuPsASLU

  Były badania DNA pod tym kontem

  Kilka, kilkanaście lat temu, gdy wszyscy zachłysnęli się badaniami genetycznymi, przeprowadzono tego typu badania i o dziwo, wbrew temu, czego się wszyscy spodziewali, że w genach wielu Polaków, znajdą się ślady żydowskich przodków, stwierdzono praktycznie zerowe związki.

  Wysnuto wtedy wnioski, że pomimo setek lat sąsiedztwa, obie społeczności, polska i żydowska, od zawsze żyły obok siebie, a nigdy ze sobą. Podział był ścisły i permanentny przez wieki.

  Potem genetycy stwierdzili, że znaleźli dowody, iż Polacy i ich przodkowie zamieszkują tereny obecnej Polski od ok. 4 tys. lat, a istnieje duże prawdopodobieństwo, że od 10 tys. lat, ale naukowe udowodnienie tej tezy wymagałoby dodatkowych badań…

  Potem genetycy dowiedli, że genotyp Słowian Zachodnich i Wschodnich niczym się nie różni, więc podział Słowian na Zachodnich i Wschodnich był sztuczny. Stwierdzili, że to było jedna grupa etniczna.

  No i po tych epokowych odkryciach genetyka stanęła w miejscu, nie tego typu odkryć oczekiwała władza. Nie wiem, czy obecnie prowadzi się jakieś badania tego typu na szerszą skalę, ale z tego, co jest mi wiadomo, to nie.

  Genetyka po prostu obalała jeden mit za drugim, nikomu to nie było potrzebne… A przydałoby się dalej pociągnąć wszystkie te wątki…

  rumpelsiltskin 23.01.2020 04:27:26

  Polubienie

   
 8. wojdabejda

  2 lutego 2020 at 11:25

  Cyt. z opracowania prof. Iwo Pogonowskiego : 1. Żydzi posiadają dar łatwego wysławiania się, co pozwala im „zagadać” niemal
  każdego Polaka.

  2. Żydzi, mówiąc o sprawach najważniejszych i bliskich sercu każdego Polaka,
  nie angażują się emocjonalnie, nie przeżywają tego tak, jak my. Mówią
  monotonnie, wolno i bez emocji – ot, tak sobie, jak o każdej innej sprawie.
  Polskie sprawy ich nie obchodzą, nie dotyczą.

  3. Wielu Żydów ma problem z właściwą wymowa „r” (np. Hanna Gronkiewicz, Jan
  Maria Rokita, Donald Tusk, Janusz Zemke).

  4. Często zdarza się im wtrącić do rozmowy jakieś typowo żydowskie zwroty,
  zwłaszcza zaś „tfu”, naśladujące odgłos splunięcia.

  5. Często w rozmowach dają wyraz swej „uczoności”, co przeradza się łatwo w
  poczucie wyższości i arogancje.

  6. Są prawdziwymi mistrzami odwracania kota ogonem oraz zmieniania znaczeń
  słów..

  V. Prezencja
  1. Żydzi lubują się w noszeniu brody, choć młodsze pokolenie wydaje się
  preferować tzw. „brodo-zarost”.

  2. Wśród mężczyzn widoczna jest niedbałość o wygląd zewnętrzny, do którego nie
  przywiązują oni takiej wagi, jak my.

  3. Żydzi odznaczają się wielka pewnością siebie, czasami przeradza się ona w
  butę (np. Ryszard Kalisz, Leszek Balcerowicz).

  4. Z reguły brak im ogłady, delikatności i taktu.

  5. Żydówkom brak jest delikatności, skromności i poczucia wstydu. Są
  bezpardonowo wścibskie i bezwstydne (np. Monika Olejnik, Kora Jackowska, Monika
  Lewinsky).

  6. Maja charakterystyczne dla siebie tiki i często ruszają ramionami.

  VI. Cechy charakteru
  Duch żydowski jest na wskroś przesiąknięty sceptycyzmem, wszystko podważa,
  podaje w wątpliwość, dąży do destrukcji i zniszczenia. Żydzi nie są w stanie
  stworzyć niczego pozytywnego i budującego. Zniszczą każdą kulturę, każdą
  ekonomie, lad moralny – pozostawiając po sobie jedynie chaos.

  1. Żydzi ukrywają swe pochodzenie, udając rodowitych mieszkańców kraju, w
  którym pasożytują. Nierzadko grają role „superpatriotow”. Zdarza się, że
  członkowie tej samej rodziny występują po rożnymi nazwiskami. Wpadają we
  wściekłość i furie, gdy ktoś odkryje ich prawdziwe pochodzenie, ich prawdziwe
  nazwisko itp., co jest cecha zupełnie niespotykana wśród innych nacji.

  2. Żydowska rodzina wpaja dzieciom silne poczucie świadomości narodowej, Każdy
  Żyd poda z pamięci bez zająknienia imiona przodków do 10 pokoleń wstecz. Żaden
  inny naród nie posiada tak silnego poczucia odrębności narodowej. Jeśli jedno z
  rodziców jest Żydem, to niemal z pewnością dzieci zostaną Żydami. Czynnikiem
  wzmacniającym ten proces jest opieka gminy żydowskiej. Posiadają silny instynkt
  gromadny – są zorganizowani w tajnej sieci gmin żydowskich, tzw. „kahalach”.

  3. Żydowskość jest ekspansywna i żądna władzy. Władza to naczelny motor jej
  aktywności.
  Dla katolika wzorcem będzie osobista świętość, skromność, pokora, służba
  prawdzie, dobru i pięknu. Horyzonty polityczne Polaka zamykają się w granicach
  Polski. Tylko wybitniejsze jednostki maja szerszy krąg zainteresowań.
  Dla Żyda jest to śmieszne. Jego wzorcem będzie bankier (bo posiada największą
  władzę nad gojami), dziennikarz (bo może kształtować dusze narodu) albo polityk
  (bo może kierować państwem w interesie Żydów, czego najlepszym dowodem jest
  Polska, ze swymi Geremkami, Kuroniami, Bieleckimi, Sztolcmanami, Bermanami
  itp). Każdy Żyd myśli na sposób globalny, choć działa lokalnie w danym
  środowisku.

  4. Żydzi brzydzą się praca fizyczna (czy kto widział kiedy Żyda pracującego
  przy budowie dróg albo w kopalni?). Ich ulubionymi zajęciami jest spekulacja i
  handel. Często zostają również prawnikami, zwłaszcza adwokatami.

  5. Żydzi wykazują niezwykła solidarność plemienna. Nie jest trudno nakłonić
  Żyda, formalnie obywatela innego państwa, do działania na korzyść Izraela,
  choćby szkodziło to krajowi, w którym mieszka.

  6. Wśród Żydów silnie umocowana jest instytucja zemsty. Przykłady: morderstwo
  syna Boleslawa Piaseckiego, syn i synowa Mariana Jurczyka. Ulubionym rodzajem
  zemsty Żydów jest zamordowanie osób najbliższych ofierze: w ten sposób cierpi
  ona więcej, niż gdyby sama została zabita.

  7. Żyd nigdy nie przyłoży ręki do potępienia swoich, choćby przedstawiono mu
  niezbite dowody zbrodni. Będzie zawsze, bezwarunkowo popierał swych
  współplemieńców, idąc w zaparte wbrew faktom lub pokrętnie tłumacząc je na ich
  korzyść, w typowo żydowski sposób odkręcając kota ogonem.

  8. Żydzi są mistrzami konspiracji. W każdym nowym środowisku w mig odnajdują
  współplemieńców i skrycie rozgrywają sprawy na swoja korzyść. Sztandarowym
  przykładem jest tu masoneria – tajna, ogólnoświatowa organizacja satanistyczna,
  która służy celom polityki żydowskiej i która niezmiennie kierują Żydzi.

  9. Żydzi łatwo się adaptują (jeśli chcą) w każdym otoczeniu. Żyd rosyjski
  będzie powierzchownie przypominał Rosjanina. Ale i tak będzie współpracował z
  innymi Żydami dla ich dobra, kosztem Rosji.

  10. Łatwo opanowują języki obce.

  11. Nie uznają żadnej świętości ani niezmiennej prawdy. Świętością jest tylko
  to, co służy Żydom (np. religia Holocaustu).

  12. Kierują się podwójna moralnością – jedna w stosunkach miedzy sobą, a
  całkiem inną na użytek gojów.

  13. Są mściwi i okrutni. Nigdy nie okażą żadnego miłosierdzia obcym.
  Wymordowali narody Ziemi Obiecanej, ukrzyżowali Jezusa, dokonywali mordów
  rytualnych. Mieli wśród siebie dr-a Mengele, A. Eichmanna, H. Himmlera.
  Żydowska była CZEKA i NKWD. Masakrują Palestyńczyków. Z cala bezwzględnością
  stosują zasadę „oko za oko”.

  14. Żydzi nigdy za nic nie przepraszają, nie okazują żadnej skruchy za
  najgorsze zbrodnie i absolutnie nigdy nie zadośćuczynią dokonanego zła. Polak
  za doznane krzywdy zapala gniewem na krotko i jest skłonny do pojednania i
  zapomnienia. Żyd natomiast nie da po sobie tego poznać, ale zacznie skrycie i
  przebiegle niszczyć przeciwnika, zaprzęgając do tego cala swa inteligencje i
  umiejętności, na zimno, z wyrachowaniem.

  15. Żydów cechuje poczucie wyższości i wybraństwa, które przechodzi chwilami w
  groteskowa megalomanie. Z tego powodu nigdy nie ścierpią doznanego upokorzenia –
  a upokorzeniem była dla nich także pomoc uzyskiwana od Polaków w czasie wojny.
  Żyd, który zawdzięcza Polakowi swe ocalenie, nierzadko będzie go nienawidził
  (np. pisarz Kosiński czyli Josek Lewinkopf). Regułą było, że Żydzi złapani
  przez Niemców natychmiast wydawali swych dobroczyńców, aby ci zginęli razem z
  nimi.

  16. Żyd będzie pochlebca i przyjacielem dopóki ciągnie z goja korzyści. Gdy
  osiągną cel, gdy zdobędą nad gojem przewagę, zmieniają się nie do poznania, bez
  skrupułów zrywają znajomości i staja się wrodzy.

  17. Specjalnością Żydów jest przewrotność i pokrętna logika w argumentowaniu
  (np. Jacek Kuroń, prof. Maria Szyszkowska, Adam Michnik)

  18. Żydowskość jest „nierozpuszczalna” i niezniszczalna. Świadczy o tym:
  odzywanie żydowskości w trzecim lub czwartym pokoleniu, fenomen nigdzie nie
  spotykany;
  powrót do żydostwa na stare lata, dotyczy to nawet osób dla Polski zasłużonych
  (Karski, Nowak-Jeziorański, Bartoszewski).

  19. Żydzi nie czują żadnego przywiązania do narodu, wśród którego żyją. Bez
  sentymentów wyjada z kraju, oczerniając Polskę i udając
  wielce „dyskryminowanych”. Za granica zaś udają Polaków, włączają się do
  organizacji polonijnych i starają się je opanować albo rozbić.

  20. Żydzi przyjaźnią się i zawierają małżeństwa przeważnie tylko miedzy sobą.

  21. Rasa żydowska wykazuje swego rodzaju „nadaktywność” – zawsze Żydzi stoją na
  czele wszystkiego, co jest skrajne, czy to w polityce, czy w nauce, czy w
  Kościele (Marks, Lenin, Trocki, Darwin, Freud – w Polsce np. Anda Rottenberg.
  ks. Musial, ks. Czajkowski).

  22. Jedna z najgorszych zniewag dla Żyda jest, gdy inny Żyd zarzuci mu
  asymilacje w jakiejś społeczności gojów. Rozpiera ich duma bycia „narodem
  wybranym” – bycia ludźmi, gdy cala reszta, wg. Talmudu, to tylko zwierzęta z
  ludzka twarzą.

  Żydzi reagują wściekłością i swymi sztampowymi, monotonnymi oskarżeniami
  o „antysemityzm”. Gdyby mogli – wsadziliby autora i tych, którzy się z nimi
  zgadzają, do ciężkiego wiezienia. Albo rozjechali czołgami, w czym mają dużą
  praktykę z Palestyny.

  Polacy mieszkający za granica nie ukrywają swego pochodzenia. Nie zawsze się z
  nim obnoszą, ale i nie popadają w furie, gdy ktoś je wykryje. To samo zresztą
  dotyczy wszystkich innych nacji.
  Żydzi z reguły otaczają swe pochodzenie tajemnica, zmieniają nazwiska, czasami
  nawet wyznanie. Udają lepszych Polaków, niż sami Polacy. I oczywiście z
  zaciekłością atakują tych, którzy im żydowskie korzenie przypomną.

  Warto się zastanowić, dlaczego tak jest. Dlaczego Żydom tak bardzo zależy na
  tym, by uchodzić za kogoś innego – zwłaszcza gdy chodzi o Żydów zajmujących
  wpływowe stanowiska (w polityce, mediach, bankowości itp).

  Metody działania
  Od ponad 2000 lat Żydów cechuje konsekwencja i niezmienność celu polityki,
  Zawsze są zorganizowani hierarchicznie. W danym państwie istnieje jeden
  zakonspirowany ośrodek kierowniczy (Kahal), którego polecenia są dla nich
  święte. Kahaly krajowe otrzymują wytyczne od tajnego światowego rządu
  żydowskiego, czyli Sanhedrynu, który obecnie rezyduje w USA.

  1. Żydzi stosują zasadę „cel uświęca środki”. Najwięksi znani w historii
  zbrodniarze, mordercy, zdrajcy byli w ogromnej większości Żydami (Lenin,
  Stalin, Dzierżyński).

  2. Utrącają tubylców, a bezwzględnie popierają swoich. By osłabić państwo
  polskie wzmacniają i wykorzystują mniejszości narodowe: Ukraińców, Niemców,
  Białorusinów, Litwinów.

  3. Bez wahania przechodzą na przeciwstawne pozycje ideowe. Komuniści zmieniają
  się w demokratów, socjaliści w narodowych katolików, walczący ateiści –
  w „przyjaciół” Pana Boga. Liczy się bowiem tylko interes żydowski, wszystko
  inne jest w zasadzie bez znaczenia: lojalność, zasady, przyjaźń, wierność – to
  tylko puste słowa, bez znaczenia, dobre dla gojów.

  4. Żydzi wszędzie pchają się na „doradców”. Jest to skuteczna metoda
  sprawowania faktycznej władzy bez ponoszenia odpowiedzialności. Świetnym
  przykładem jest historia „Solidarności”.

  5. Podstawiają żydowskie kobiety na żony lub kochanki ludziom, którzy wybijają
  się ponad przeciętność. Powiązanie danej osoby z żydostwem to sposób na jej
  zneutralizowanie dla sprawy polskiej. A gdyby Polak mimo to pozostał wierny
  swemu narodowi, Żydówka będzie najlepszym donosicielem do Kahalu. Przykłady:
  Gomułka, Herbert, Jaruzelski. Za granica: słynna sprawa Billa Clintona i Moniki
  Lewinskiej.

  6. Żydzi osłabiają morale narodu. Pod osłoną
  haseł „humanizmu”, „postępu”, „tolerancji”, akcji charytatywnych (Owsiak!),
  szerzą pornografie, pijaństwo i rozwiązłość (Kwaśniewski, Kuroń, Izabela
  Sierakowska).

  7. Dążą do podporządkowania sobie wszystkiego w danym państwie, obojętne czy w
  godziwy, czy w skrajnie niegodziwy sposób. Byleby posuwało sprawę żydowska do
  przodu.
  Główne uderzenia kierują na newralgiczne ośrodki wpływu w sferze duchowej:
  media, uniwersytety, Kościół. Nie rezygnują oczywiście ze sfery materialnej:
  bankowość, sądownictwo, gospodarka, tajne służby. Działania te prowadzone są
  zawsze w największej tajemnicy przed tubylcami, w sposób planowy i
  długookresowy.
  Żydzi likwidują również fizycznie jednostki wybitne i szlachetne – np. masowe
  mordy AK-owców, NZS-owców, skrytobójstwa patriotycznych księży, działaczy
  Solidarności, czy tzw. morderstwa sądowe.

  8. Żydzi psują system prawny narodu, tworząc jego karykaturę. Takim „nowym”
  systemem osączają naród, który meczy się w nim, jak ryba wyjęta z wody. Prawo
  staje się niemoralne: zaczyna chronić przestępcę, a prześladować zwykłych
  obywateli. „Troska” o więźniów, zniesienie kary śmierci, łagodne wyroki –
  wszystko to pojawia się z inicjatywy żydowskiej, odziane w
  sztandary „humanitaryzmu” (prof. Zoll).

  9. Żydzi wprowadzają zamęt w państwie przez wymyślanie i nachalne lansowanie
  destrukcyjnych ideologii. Robią to żydowscy „naukowcy” na uniwersytetach, robią
  to w ich ślad żydowscy dziennikarze i politycy. Komunizm wymyślił Żyd Marks, a
  wprowadzili go w życie Żydzi: Lenin, Stalin i Trocki. Narodowy socjalizm jest
  dziełem Żydów (wspieranym przez nich finansowo), podobnie jak
  zachodni „liberalizm”.

  10. Żydzi bezustannie „reformują” wszystko, paraliżując w ten sposób normalne
  funkcjonowanie państwa. Uniemożliwia to akumulacje doświadczeń i naturalne
  wyłanianie się kompetentnych elit.

  11. Uprzedzają rodzące się dążenia narodu i natychmiast wskakują „na czoło
  pochodu”, przejmując dowodzenie (np. Solidarność, AWS, ZChN).

  12. Żydzi zakładają dziesiątki najrozmaitszych partii politycznych (w tym
  jawnie antysemickie!) i prowadząc miedzy sobą walkę na niby doprowadzają do
  chaosu w państwie.

  13. Udają patriotów i przenikają do każdej organizacji. Gdyby którejś udało się
  pozostać wolnej od Żydów, będą ją zwalczać z największą zaciekłością, uciekając
  się do jawnych kłamstw w mediach, oczerniania jej działaczy, podawanie do sądu
  za zmyślone „przewinienia” (wśród których „antysemityzm” stanowi przestępstwo
  główne, obok rasizmu i ksenofobii). Sztandarowym przykładem mogą być
  ponawiające się fale ataków na Radio Maryja. Jeśli i to nie pomaga – dokonują
  skrytobójstw.

  14. Jeśli Żyd nie może w polemice sprostać swemu oponentowi – bez ceregieli
  przejdzie do wyzwisk, obrzucania błotem i oszczerstw. Polakom obca jest
  polemika oparta na inwektywach, choć pod wpływem panoszącej się cywilizacji
  żydowskiej coraz częściej i oni do niej się uciekają. Należy wyraźnie
  podkreślić, jest to czysto żydowski sposób prowadzenia dyskusji.

  15. Bardzo często Żyd nie atakuje przeciwnika bezpośrednio, lecz posługuje się
  innymi, sam ograniczając się do roli inspiratora.

  16. Żydzi zawsze stoją na czele „postępu” i walki z „zacofaniem”. Skuteczna
  bronią w ich rękach jest sztuka: np. opluwanie chrześcijan i wybielanie Żydów w
  filmach, książkach i przedstawieniach teatralnych, fałszowanie prawdy
  historycznej itd.

  17. Żydowscy artyści propagują rzeczy obrzydliwe (Anda Rottenberg, propagatorka
  dzieła pt. „Kloaka”), wyśmiewają tradycje narodowe (Olga Lipinska) i
  wulgaryzują język. Przy każdej możliwej okazji atakują Kościół Katolicki (np.
  profanowanie krzyża, „artystka” Dorota Nieznalska).

  18. Żydzi prowadza akcje antysemickie. W razie braku antysemitów sami odgrywają
  ich role (np. Żydzi sami robią antysemickie napisy na murach, sami „podpalili”
  synagogę w Warszawie, sami niszczyli żydowskie nagrobki) – bądź tez celowo
  prowokują do wystąpień antyżydowskich.
  Jest to żelazny punkt ich repertuaru, który daje wiele korzyści:
  wśród zwykłych Żydów wzbudza strach przed antysemitami i skłania ich do
  trzymania się razem;
  wśród Polaków wywołują poczucie winy i osłabia naturalne odruchy obronne przed
  żydowska agresja;
  stwarza znienawidzonej Polsce zła opinie za granica („kraj antysemitów bez
  Żydów”);
  powoduje skupienie się polskich patriotów pod żydowską komendą;
  W klimacie stworzonym przez żydowskich prowokatorów nawet rzeczowa krytyka
  antypolskich działań Żydów staje się „endemicznym
  antysemityzmem”, „ksenofobia”, „rasizmem” itp. Owocem tego jest, że Żydzi w
  Polsce są nietykalni.

  19. Udając „polskich patriotów” Żydzi często „wałczą” z innymi Żydami, ale tak
  by, bron Boże, nie zrobić im żadnej krzywdy, a walką kierują tak, by nie
  dotknąć istoty problemu. Czyli wpuszczają naiwnych w maliny.

  20. Od samego początku chrześcijaństwo jest dla Żydów największym, najbardziej
  znienawidzonym wrogiem. Prowadza nieustępliwą walkę z Kościołem Katolickim.
  Inicjują powstawanie najróżniejszych sekt pseudo – chrześcijańskich w celu
  osłabienia Kościoła. Oczerniają księży, wyśmiewają zasady wiary (Urban, Olga
  Lipinska). Rozbijają od środka środowiska katolickie („Znak”, „Więź”, „Tygodnik
  Powszechny”), lansując wersje „katolicyzmu otwartego” (Turnau, ks. Musial, ks.
  Czajkowski, bp. Pieronek). Wyciągają na światło dzienne jednostkowe przykłady
  zdemoralizowanych księży i robią z nich aferę na cały świat. Obwiniają
  chrześcijaństwo za holokaust. Zakonspirowani Żydzi w sutannach wmawiają w
  katolików poczucie winy wobec Żydów.

  VIII. Żydowskie akcje dezinformacyjne
  Żydzi, jak to bez trudu można naocznie stwierdzić, popadają we wściekłość, gdy
  ktoś wyjawia ich prawdziwe nazwisko, odkrywa ich prawdziwe zamiary, przejrzy
  ich podwójną grę. I po tym właśnie najłatwiej jest ich poznać. Po odruchu
  robaka, który – gdy ktoś podniesie kamień, pod jakim siedzi – zaczyna się wic i
  gwałtownie szukać kryjówki.

  Przede wszystkim jednak Żydzi starają się, aby ich prawdziwe cele były nieznane
  gojom i doszli w tej sztuce maskowania się do dużej biegłości.

  1. Żydzi bardzo często udają Polaków, przybierając sobie, niekiedy bardzo
  piękne, polskie nazwiska (czasami jednak zawodzi ich wyczucie językowe i
  powstają rożne nazwiska-potworki, jak np. Kloakowski).
  W roli „Polaków” usiłują bagatelizować kwestie żydowską. Tych, którzy o niej
  mówią, okrzykują antysemitami, ksenofobami, faszystami, nazistami, oszołomami
  itp.

  2. Usiłują macic gojom w głowie przez sztuczne rozróżnianie miedzy Żydem –
  członkiem narodu, a żydem – członkiem wspólnoty religijnej. Nazywają tez Żydami
  tylko wyznawców judaizmu – a cala reszta jest rzekomo „zasymilowana”. Jest to
  oczywiście tzw. „żydowska prawda”, gdyż według Sądu Najwyższego Izraela „Żyd
  nigdy nie przestaje być Żydem”. Kropka.

  3. Żydzi nienawidzą „Protokołów Mędrców Syjonu” i za wszelka cenę usiłują je
  zdezawuować, uczynić z nich jakieś olbrzymie antyżydowskie fałszerstwo. Żaden
  Żyd nie przyzna, ze „Protokoły” są prawdziwe. Po stosunku danego człowieka
  do „Protokołów” można z dużą trafnością osądzić, czy jest Żydem, nawet pozornie
  zasymilowanym.
  Daj Boże, aby wszystkie „fałszywki” tak wiernie opisywały żydowską mentalność
  oraz żydowskie cele i metody, jak czynią to „Protokoły”.

  4. Żydzi zaciekle zwalczają tzw. spiskowa teorie dziejów, próbują ją wszędzie
  ośmieszać.

  5. Żydzi wyśmiewają albo nazywają rasizmem, gdy ktoś domaga się ujawnienia
  przynależności narodowej. Podczas fali wielkiej imigracji do USA wszystkie
  nacje miały wpisywana taka przynależność, niekiedy bardzo drobiazgowa (np.
  Górny Morawianin!). I tylko Żydzi zawzięcie walczyli o to, by nigdy nie podawać
  narodowości żydowskiej, lecz np. polska lub niemiecka, czyli kraju, w którym
  mieszkali.

  6. Żydzi, udając Polaków, przejaskrawiają niekiedy aż poza granice absurdu
  negatywne opinie o Żydach. W ten sposób ośmieszają te opinie oraz osoby, które
  dopatrywałyby się w nich sensu – zarazem podważając wiarygodność wszelkich
  opinii o Żydach, nawet tych dobrze umotywowanych i słusznych.

  7. Udawanie Polaków służy Żydom do jeszcze innego celu: jako „Polacy”
  przepraszają oni innych Żydów za rzekome zbrodnie narodu polskiego, co
  ułatwia „Przedsiębiorstwu Holocaust” wyciągać pieniądze od Polski, „odzyskiwać
  utracone mienie” oraz szkalować Polskę. Przykładem może tu służyć mgr Izaak
  Stolzman, prezydent Polski.

  8. Żydzi praktykują „ekumenizm” w stosunku do Żydów i bratanie się z judaizmem
  (który nie ma nic wspólnego z pierwotna, natchniona religia żydowską, lecz jest
  tworem „uczonych” talmudystow – nierobów mitomanów i pasożytów). W tym celu
  również udają Polaków – Polaków „otwartych” na judaizm (np. zespól
  redakcyjny „Tygodnika Powszechnego”, bp. Pieronek, abp. Zycinski).
  Posuwają się oni nawet do perfidnych twierdzeń, jakoby chrześcijaństwo
  wywodziło się z judaizmu (sic!!!).

  9. No i oczywiście nie zapominajmy, ze gdy inne środki zawiodą, Żydzi nie
  cofają się przed najgorszymi obelgami i wyzwiskami (mówiącymi zresztą więcej o
  osobie, która je wypowiada, niż o osobie obrzucanej obelgami) – a nawet jawnymi
  pogróżkami. Rzadko zresztą za pogróżkami kryje się realna możliwość ich
  spełnienia; na ogol są to puste słowa (vide rozliczne pogrozki Macieja
  Kloakowskiego i toczone przez niego rzekomo „rozprawy sądowe”, których liczba
  idzie już chyba w dziesiątki). Tym niemniej gwałtowność i wściekłość Żydów może
  zaszokować normalnego Polaka, niezdolnego do tak ogromnej, zajadlej nienawiści
  i skłonnego do wybaczania swym wrogom.

  10. Warto tez wymienić lansowana przez krypto-żydo w teorie o rzekomo ogromnym
  wpływie żydostwa na polska kulturę. Wyrażają się oni pogardliwie o największych
  polskich pisarzach (Sienkiewicz, Prus) i zamiast nich usiłują wywyższyć np.
  Schultza, pisarza miernego, dobrego na lokalna skale społeczności żydowskiej w
  Pikutkowie.

  11. Żydzi nachalnie wciskają się do wszystkich polskich organizacji, a także
  sami zakładają rożne organizacje, jako niby „Polacy zatroskani o
  społeczeństwo”. To stad biorą się rożne „Otwarte Rzeczypospolite”, „Nigdy
  Więcej” albo „Związki Walki z Polskim Faszyzmem”. Tymi organizacjami kierują
  Żydzi albo ich wierni szabesgoje. Zadaniem takich organizacji jest po prostu
  szkalowanie Polski i Polaków.

  Czule punkty żydostwa
  1. Boja się ujawnienia prawdy o sobie samych: ich skrajnego szowinizmu,
  rasizmu, pogardy dla innych narodów, ich antyludzkich celów i łajdackich metod
  działania.

  2. Zieją nienawiścią do innych ludzi (goje to tylko zwierzęta z ludzka twarzą).
  Judaizm i wywodzący się z niego syjonizm są najskrajniejszymi formami rasizmu,
  jakie zna historia człowieka.

  3. Niemal nigdy (wyjątki są jednostkowe) nie działają dla dobra ludzkości i nie
  przyczyniają się do rozwoju świata, a jedynie żerują na innych. Nie produkują –
  wola pośredniczyć w sprzedaży i kupnie.

  4. Znaczna cześć Żydów to ateiści, zachłanni jedynie na dobra materialne,
  zdolni dla nich nawet do zdradzenia swoich.

  5. Są tchórzliwi i przekupni – ale w razie przewagi staja się od razu
  aroganccy, bezczelni i mściwi. Nie znają słowa lojalność i wdzięczność.

  6. Zawsze trzymają z silniejszym, a gardzą słabym. Widać to było wyraźnie, gdy
  zarówno wojska Hitlera, jak i Stalina, były owacyjnie witane przez polskich
  Żydów, którzy natychmiast i niemal bez wyjątków przechodzili na stronę
  okupanta.

  Podsumowanie
  W poprzednich pięciu częściach naszego cyklu zajmowaliśmy się cechami
  fizycznymi i charakterologicznymi, które są typowe dla Żydów. Zebrana wiedza to
  fakty historyczne oraz rozgrywające się na naszych oczach wydarzenia.
  Normalny człowiek, po bodaj powierzchownym zapoznaniu się z kwestia żydowską,
  jest zbulwersowany i głęboko zaszokowany perfidia tej nacji, nie mającą sobie
  równych w świecie.

  Skąd u Żydów tyle nienawiści do obcych i takie bezgraniczne oddanie się złu?
  Rozum ludzki, aby znaleźć wyjaśnienie, musi uciec się do zapisów Ewangelii.
  Jak podaje św. Jan, Pan Jezus rzekł Żydom: „Ojcem waszym jest diabeł i chcecie
  postępować według pożądliwości ojca waszego”. (J 8, 44)
  U św. Mateusza czytamy „Piłat ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że
  zgiełk się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł: Nie jestem winien
  krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz. A cały lud, odpowiadając, rzekł: Krew
  jego na nas i na dzieci nasze.” (Mt 27, 24-25)
  A wiec naród żydowski dobrowolnie przyjął na siebie najcięższa klątwę, która na
  nim ciąży do dziś – a to oznacza, iż jest zaprzedany diabłu. Ze źródeł
  judaistycznych wiemy, iż Sanhderyn świadomie zawarł pakt z diabłem w zamian za
  obiecana mu władzę nad światem. Dopiero w świetle wiary możemy zrozumieć tą
  szatańską złość, przewrotność, niegodziwość i perfidie, jakie cechują ten
  naród.
  Dopiero wówczas można zrozumieć, dlaczego Żydzi wszędzie propagują pornografie,
  rozwiązłość obyczajów, alkohol, narkotyki. Dopiero wówczas można pojąc,
  dlaczego to Żydzi stworzyli komunizm i hitleryzm i dlaczego spowodowali wybuch
  dwu wojen światowych (żydowskie banki finansowały zarówno Rewolucje w Rosji,
  jak i reżym Hitlera).
  Żydzi stosują hitlerowskie metody wobec Palestyńczyków – bo przecież są tych
  metod twórcami!

  Jak zwyciężyć?
  Punkt ciężkości walki z żydostwem leży w sferze duchowej: religia, kultura,
  nauka i sztuka. Ale ograniczenie się do tej sfery nie starczy. Walka z Żydami
  musi być totalna: fizyczna i duchowa. Nie chodzi tu oczywiście o totalne
  wyniszczenie rasy żydowskiej, to nie byłoby chrześcijańskie, lecz o jak
  najszybsze odsuniecie ich od wpływu na funkcjonowanie państwa i znieprawienie
  polskiego ducha.

  1. Kluczem do zwycięstwa jest posiadanie mediów. Żydom należy odebrać media,
  zwłaszcza telewizje, bo jest najpotężniejszym instrumentem oddziaływania na
  ludzi. Kto ma media, ten sprawuje rząd dusz i wygra każde wybory.
  Na marginesie: furiackie (i jakże prymitywne) ataki żydowskich mediów na
  niezależne, polskie media (Radio Maryja, Nasz Dziennik) dowodzą, jak groźną dla
  żydostwa jest wolność słowa.

  2. Należy pogłębiać katolicyzm w Polsce. Naród polski musi być zjednoczony w
  działaniu, by skutecznie przeciwstawić się naszym śmiertelnym wrogom, którzy są
  agresywni i zepchnęli nas do obrony. Dziś wojna toczy się na płaszczyźnie
  duchowej o naczelne zasady w moralności, polityce i ekonomii.

  3. Należy naśladować Żydów w organizowaniu się i metodach działań:
  jeden tajny ośrodek kierowniczy
  skryta totalna wojna
  dlugomyślność, wytrwałość
  popieranie tylko swoich (w naszym przypadku: Polaków)
  patriotyzm rozumny, a nie uczuciowy
  narzucanie innym swego sposobu myślenia, upodobań i celów, spychanie do
  defensywy
  Potężną bronią są media, internet, sztuka (głownie film) i edukacja.

  4. W życiu politycznym musza obowiązywać jasne kryteria polskości: polskość z
  metryki i z ducha. Dotyczy to również duchownych!

  5. Szerzenie polskiej idei narodowej i podnoszenie świadomości narodowej
  Polaków.

  6. Upowszechnianie znajomości zasad cywilizacji łacińskiej, także na tle
  porównawczym z cywilizacja żydowską.

  7. Uświadamianie narodowi polskiemu celów żydostwa, cech żydowskiego charakteru
  oraz metod działania.

  8. Eliminowanie Żydów z życia publicznego, wszędzie tam, gdzie mogą mięć wpływ
  na naród (polityka, kultura, sztuka, nauka, media).

  9. Ofensywa historyczna, ukazująca haniebne czyny żydostwa na przestrzeni
  tysiącleci, że szczególnym uwzględnieniem historii Polski, następnie
  wielokrotne wymuszanie przeprosin od Żydów przy najróżniejszych okazjach (i bez
  okazji).

  10. Z Żydami nie wchodzi się w układy.

  11. Polska jest jedynym krajem w Europie, który nigdy nie wypędził Żydów. Czas
  nadrobić te zaniedbania. „Cały świat” trochę pokrzyczy na „polskich
  antysemitów”, po czym, prędzej czy później… pójdzie naszym śladem. A Żydzi
  będą zmuszeni do życia w Izraelu, gdzie ich miejsce – co będzie oznaczać ich
  koniec. Izrael nigdy nie da sobie rady sam. Cywilizacja żydowska jest na tyle
  efektowna, że uniemożliwia jakikolwiek samodzielny byt, nie wspominając o
  rozwoju. Oni się sami po prostu zażrą. Ponad 2000 lat życia na cudzy koszt, w
  atmosferze oszustw i destrukcji, skutecznie ukształtowało charakter żydowski,
  co kiedyś wyda „godne owoce”.

  12. Jeśli masz trafić Żyda, to tylko celnie. Bo jak spudłujesz, to do końca
  życia możesz spodziewać się zemsty. Polak potrafi wybaczać, nieraz aż za łatwo.
  Żyd – nigdy.

  Zakończenie
  Żydzi zawsze uważali i nadal uważają Polskę za raj dla siebie. „Polscy”
  historycy – oczywiście Żydzi – szyderczo wychwalają „polska tolerancje”, która
  okazała się zgubna dla Polski.
  Żydzi propagują w Polsce patriotyzm dla przygłupów: stawianie pomników,
  zajmowanie się cmentarzami, świętowanie przegranych powstań itd. Z tego
  bezrozumnego sentymentalizmu nic nie wynika dla narodu. Polacy zajmują się
  rzeczami drugorzędnymi – podczas gdy Żydzi zniewalają ich Ojczyznę politycznie
  i duchowo, oraz grabią polski majątek narodowy.

  Żydzi żyją wśród nas, głęboko zakonspirowani, noszą piękne polskie nazwiska,
  są – a jakże – ochrzczeni, chodzą do kościoła, a nawet zostają księżmi i
  biskupami. Znają doskonale nasza mentalność, nasze tajemnice, są z nami
  powiązani relacjami zawodowymi, koleżeńskimi a nawet rodzinnymi. Oni wiedza o
  nas wszystko – my natomiast nie wiemy o nich prawie nic, nie mamy dostępu do
  ich struktur, nawet nie umiemy ich rozpoznawać – wiec nic dziwnego, ze maja nad
  nami olbrzymia przewagę.

  Ponieważ Żydzi posiadają władczą mentalność, są doskonale zorganizowani i
  solidarni – wiec opanowali pozycje kluczowe dla egzystencji i dla tożsamości
  kulturowej Narodu Polskiego.

  Konsekwentnie, krok po kroku, przerabiają nas na żydowskich Polaków poprzez
  zażydzenie kultury i wypłukiwanie z niej tego, co rodzimie polskie (katolicyzm,
  łagodność obyczajów, skromność, honor, chęć pomocy drugiemu człowiekowi itp).
  Zaś na płaszczyźnie materialnej zepchnęli Polaków do poziomu niewolników, w
  najlepszym razie parobków, zajętych jedynie biologicznym przetrwaniem,
  pozbawionych własnego warsztatu pracy, a wkrótce pozbawionego własnej ziemi,
  domów i mieszkań.

  Oto mamy państwo z nazwy polskie – gdzie naród polski staje się coraz
  bardziej „mniejszością” w znaczeniu politycznym, gospodarczym i kulturowym,
  rządzonym przez Żydów nienawidzących tego narodu.
  Tematy niebezpieczne, czyli judaizm, masoneria, komunizm… w chorobliwie
  zażydzonej, agenturalnej i zniewolonej Polsce partie polityczne są albo
  żydokomunistyczne, żydomasońskie, albo są inwigilowane, rozbijane i osłabiane
  przez prowokatorów i agentów, prywata i partyjnictwo agenturalne, prostytucja
  moralna i polityczna, agenturalność i kolaboracja, hipokryzja, korupcja,
  zdrajcy, spiskowcy, prowokatorzy, złodzieje…
  devegas

  “Holokaust” (zagłada) – czyli umowa z diabłem
  Wszyscy Polacy muszą koniecznie poznać tę prawdę, że dla swych dalekosiężnych
  celów, bogate amerykańskie żydostwo postanowiło poświęcić ubogie masy żydostwa
  i zawarło pakt z Hitlerem. Edwin Black w swojej książce: “The Transfer
  Agrement”, New York, Colie MaCmillan Publisher – (Umowa z przesiedleniu, Nie
  ogłoszona historia Tajnej Umowy między Trzecią Rzeszą a żydowską Palestyną)
  pisze:

  1. Sami arcybogaci żydzi z Niemiec i Ameryki zasilili w roku 1933, hitlerowski
  rasizm, doprowadzili go swoimi finansami do potęgi bestializmu, by m.in.,
  zgładzić biedne masy żydowskie, co po zakończonej II wojnie światowej było
  podstawą utworzenia państwa Izrael i dało asumpt do ujarzmienia narodów Europy
  Środkowej i Wschodniej. Słowo HOLOCAUST załatwiało i jeszcze dzisiaj dla
  żydostwa załatwia wszystko.
  2. Naród żydowski, zwłaszcza ta masa biednych żydów winna potępić ową komisję
  bogaczy umawiających się z Hitlerem co do emigracji do Palestyny 60.000
  arcybogatych żydów. Jak już wiemy, obie strony dotrzymały postanowień “Umowy z
  Diabłem”. Dzisiaj ci amerykańscy żydzi-bogacze wojują finansami, obwiniają
  świat za zniszczenie swojego narodu, słowem za eksterminację, holokaust
  (zagładę). Jest to najstraszliwsza w dziejach świata nauka, by nie zawierać
  umowy ani z diabłem ani Złotym cielcem, ale tylko z Bogiem Miłości.

  Szczególnie młodemu polskiemu pokoleniu musimy powiedzieć tę prawdę, że na
  terytorium Polski okupowanym przez Niemców za jakąkolwiek pomoc udzielaną
  żydom, Niemcy karali śmiercią. Trzeba znać tę prawdę, że w czasie okupacji
  Polacy przechowywali na swoim terytorium około 500.000 żydów. Ogromna ich
  większość ocalała. Ocaleli oni nie tylko dzięki pomocy, wysiłkowi i poświęceniu
  ok. 4 MILIONÓW Polaków. Ze tę pomoc zapłaciło życiem około 150 TYSIĘCY Polaków.
  Za ukrywanie żydów były nawet wypadku ukrzyżowania Polaków! (patrz odpowiedź
  L.H. Morstina Gombrowiczowi w “Życiu Warszawy” z 13.10.1963).
  “Polacy oprócz konkretnej pomocy ekonomicznej, a także związanej z ukrywaniem
  żydów, dawali im serce i ducha walki”. A ten duch walki był olbrzymią,
  niewymierną wartością przede wszystkim w walce z panującym w getcie defetyzmem”
  (brak wiary w zwycięstwo), celowo upowszechnianym przez rabinów (patrz: T.
  Bednarczyk, “Życie codzienne warszawskiego getta”, Warszawa 1995). Polacy brali
  również czynny udział wraz z żydami (ŻZW) w powstaniu w getcie warszawskim;
  m.in., żołnierze OW –KB, AK, policja granatowa (wielu z nich zginęło).
  Polacy codziennie dostarczali do warszawskiego getta 250 do 300 ton żywności.
  Codziennie za tę pomoc ginęli ludzie. Wszyscy Ci Polacy, którzy oddali swe
  życie za niesienie pomocy żydom, powinni doczekać się procesu beatyfikacyjnego.
  Właśnie w tej sprawie został złożony 27 lutego 1996 roku wniosek do Konferencji
  Episkopatu Polski w Warszawie o spowodowanie wszczęcia procesu beatyfikacyjnego
  dziesiątków tysięcy Polaków. Wniosek podpisali mieszkańcy Krakowa z p.
  Andrzejem Skrzyńskim na czele, zam., 31-918 Kraków, Oś. Hutnicze 8/28. Pan
  Skrzyński jest założycielem Stowarzyszenia Obrony Świętego Krzyża, który
  znajduje się za murem byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Członkowie
  stowarzyszenia czuwają nieustannie przy krzyżu, ponieważ amerykański rabin-
  chuligan Weiss zapowiedział, że Go usunie dlatego, aby Jego cień nie padał na
  teren obozu! Przykład katolików z Krakowa powinien być wzorem dla Wszystkich
  Polaków.

  Polubienie

   
 9. wojdabejda

  2 lutego 2020 at 11:29

  “Nigdy dotąd żaden naród w historii nie zrobił dla drugiego tyle, co my Polacy
  zrobiliśmy dla żydów w czasie okupacji hitlerowskiej. Jedynym państwem i
  narodem Europy, który zasłużył sobie na to, aby o nim powiedzieć, że ratował
  żydów w czasie II wojny światowej, była Polska i Naród Polski” (A. Reyman –
  “Najjaśniejsza Rzeczypospolita”). Polacy ratując żydów kierowali się
  przesłankami obywatelskimi, humanitarnymi, a nade wszystko chrześcijańskimi.
  Obecnie żydowscy awanturnicy z USA (Weiss i inni) tak to podziękowali Polakom
  wyrzucając Karmelitanki z Oświęcimia, grożą też usunięciem krzyża na
  Żwirowisku. Polacy za swoje niezwykle bohaterskie czyny w pełni zasłużyli na
  wielki szacunek i uznanie za wszystko to, co uczynili na żydów w czasie wojny,
  podczas gdy żydzi amerykańscy udawali, że problem żydowski nie istnieje,
  skazując w wyrachowany sposób miliony biednych współbraci na zagładę w obozach
  śmierci.

  Ważniejsze żydowskie afery w Polsce
  1.Grabież srebra i złota FON plus cztery miliony dolarów przywiezionych z
  Londynu do Polski przez gen. Tatara. Strata FON -–4 miliony złotych.
  2. “Urwanie łba” 195 wielkich afer dokonanych przez prominentów żydo-komuny
  (PRL). Dane w/g informacji prasowych lat 80-tych. Strata 12 bilionów złotych.
  3. Grabież dobytku 300 rodzin tzw., wrogów ludu z Krakowa oraz występujących w
  mniejszym zakresie na terenie całego kraju wysiedleń w okresie bitwy o handel.
  Polegało to na wytypowaniu właściciela bogatego domu lub mieszkania.
  Wtajemniczeni UB-ecy właściciela zabijali lub aresztowali a majątek ich był
  przechwytywany przez morderców z Bezpieki. Straty 1 bilion zlotych.
  4. “Urwanie łba” sprawie “wystrzał” (kradzież depozytów, wymuszanie okupu od
  cinkciarzy). Udziałowcami afery byli pułkownicy i generałowie MSW. Straty
  skarbu państwa – 2 biliony złotych.
  5. Bitwa o handel z lat 1945-1950 pod nadzorem Żyda-Minca. Odebrano wówczas
  Polakom dorobem całego życia, dorobek wielu pokoleń polskich rodzin. Straty
  astronomiczne – 200 bilionów złotych.
  6. Ograbienie Skarbu państwa w aferze alkoholowej, przechwycenie i zniszczenie
  Polskiego monopolu Spirytusowego i Tytoniowego. Straty astronomiczne – 50
  bilionów złotych.
  7. Ograbienie, okpienie, wydmuchanie półtoramiliona Polaków z tytułu przedpłat
  mieszkaniowych. Bezdomni po 20 latach nie mają ani mieszkań ani pieniędzy.
  Straty astronomiczne 100 bilionów złotych.
  8. Afera nabranych naiwniaków na bezpieczną kasę Grobelnego. Współudział
  ministra Krzaka. Straty – 3 biliony złotych.
  9. Ograbienie 8 milionów emerytów z 40% składek ZUS. Polacy w pocie czoła
  pracowali za głodowe pensje dla Judeopolonii i w dobrej wierze odkładali ze
  swego wynagrodzenia 40% dla ZUS. Oszczędności te zostały ukradzione, a obecnie
  biedne państwo nie posiada funduszy na wypłacenie emerytur. Straty 100 bilionów
  złotych.
  10. Ograbienie Skarbu państwa i Polaków przez tworzenie uprzywilejowanych
  przedsiębiorstw jak: żydowskie PAX, INKO, LIBELLA, Fundacja Nisenbauma. Straty
  100 bilionów złotych. Firmy te przez 47 lat nie płaciły i nadal nie płacą ceł i
  podatków.
  11. Afera przemytnicza MSW żyda gen. Matejewskiego. 18 tysięcy dukatów plus
  złoto. Aferze urwano “łeb” a złoto podzielono między mafiosów MSW. Straty – 18
  tys., dukatów.
  12. Afera MSW gen. Milewskiego (żelazo – żądło). Napady, rabunki przemyt złota.
  Sprawie urwano “łeb” a walory dewizowe podzielono między wtajemniczonych
  mafiosów MSW. Straty 5 bilionów złotych.
  13. Afera FOZZ w/g danych posła Krasowskiego. Straty 9 bilionów złotych.
  14. Afera rublowa, transfer z byłego ZSRR. Straty skarbu państwa 8 bilionów
  złotych.
  15. Afera rublowa, transfer z b. NRD. Straty Skarbu państwa 12 bilionów złotych.
  16. Afera Art-B w tym zniszczenie Ursusa. Straty 20 bilionów złotych.
  17. Afera paszportowa, machloja polskich żydów MSW z angielskimi żydami.
  Wydmuchanie Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Straty Skarbu Państwa
  16 milionów dolarów (US)
  18. Afera z zakupem śmigłowca Bella. Machloja amerykańskich żydów z polskimi
  żydami. Za zniszczenie polskiego przemysłu lotniczego, nasi rodzimi
  targowiczanie pobrali 5 milionów dolarów łapówki. Z tego powodu 70 tysięcy
  polskich robotników (wysoko wykwalifikowanych) poszło na bruk. Zdolność obronna
  Polski została obniżona. Zniszczono fabryki przemysłu lotniczego i obronnego,
  które były wybudowane po 1918 roku z inicjatywy Kwiatkowskiego (COP) i
  wysiłkiem całego Narodu. Budowa COP – u miała na celu przygotowanie Polski
  przed agresją Hitlera i Stalina. Straty 100 bilionów złotych.
  Gość: Prawo Re: Dlaczego wszyscy z PO mają wadę wymowy? IP: *.piwek.ples.pl / *.internetdsl.tpnet.pl 31.12.05, 20:30
  19. Ograbienie Polaków przez odebranie działek budowlanych, ziemi, lokali
  handlowych, placów prawowitym właścicielom. Tylko w Warszawie odebrano 20
  tysięcy działek, które prawem Chazuka przydzielono oczywiście tylko żydom i
  masonom. Np., przy ul. Sobieskiego, Nowoursynowskiej, Wolicy i wielu
  dzielnicach Warszawy i kraju. Przy Al. Wilanowskiej w Warszawie na terenie
  odebranych bezprawnie działek nomenklatura PZPR wybudowała przepiękne wille o
  czerwonych dachach. Społeczeństwo Warszawy nazywa ten super ekskluzywny
  zakątek “Zatoką Czerwonych Świń”. Należy do tego jeszcze dodać, że Kiszczak i
  jego kolesie żydowskiego pochodzenia (sama generalicja i pułkownicy), budowali
  wille siłami żołnierzy poborowych. Budynki te potem sprzedali po spekulacyjnych
  (przepraszam rynkowych) cenach, an czym zarobili po 100.000 dolarów. Straty w
  skali kraju 10 bilionów złotych.
  20. Pozbawienie Polaków poszkodowanych przez Trzecią Rzeszę Niemiecką
  odszkodowań za roboty przymusowe i obozy pracy przymusowej w czasach okupacji.
  Straty 500 miliardów Marek
  21. Koszty stanu wojennego poniesione przez żydo – generalską mafię w obronie
  swych mafijnych interesów. Straty ekonomiczne 25 miliadrdów dolarów (US).
  22. Koszty utrzymania mafijnego PRONU przez 10 lat 10 bilionów złotych.
  23. Machloje z przekształceniem 1600 największych fabryk polskich. Odebranie
  Narodowi i przekazanie obcym. Straty astronomiczne. Jest to powtórka bitwy o
  handel z czasów żyda Minca w latach 1945-1949.
  Straty 100 bilionów złotych.
  24. Bizantyjska rozrzutność w kancelariach prezydenta i jego dworu.
  Rozpłynięcie się majątku po byłym PZPR. Około 100 zabytkowych pałaców i
  ukrytych pieniędzy na różnych kontach przepadło FON. Straty 10 bilionów złotych.
  25. Zniszczenie ciężkiego przemysłu zbrojeniowego. Porwanie 6 handlowców w celu
  wyeliminowania Polski z arabskich rynków zbytu. Pozbawienie Polski taniej ropy
  z Iraku i eksportu budownictwa. Straty z tytułu utraty rynków arabskich – 10
  miliardów dolarów.
  26. Rakietowa machloja polsko-żydowskich generałów z żydo-sowieckimi generałami
  na zakup od sowietów przestarzałych rakiet na wyposażenie Wojska Polskiego.
  Fakty te opisywał i wyliczył straty płk. Rajski (“Nowy Świat” z 11.03.1992).
  Polska zapłaciła za złom rakiet. Strata 60 miliardów dolarów.
  27. Grabież 6 ton złota plus monety o wartości numizmatycznej, znalezione
  zostały w 1982 roku w Lubiążu na Dolnym Śląsku. Poszukiwań dokonali saperzy WP
  oraz lotnictwo LWP za cenę ogromnych kosztów. Znaleziony skarb został
  przekazany do żydowskiego banku “Złoty Cielec” – jako własność “Sanchedrynu”
  (Tajny Rząd żydowski). Monetami srebrnymi i złotymi podzielili się
  wtajemniczeni mafiosi wybranego narodu “cyklistów”: Jaruzelski, Poradko,
  Kiszczak, Barański, oficerowie SB: Siorek, Liwski i Zbigniew Dzięgielewski,
  gen. Bula. Resztki tego złota w ilości 2 kg odkryła przypadkowo służba
  porządkowa w piwnicach Belwederu, które zapomniał gen. Jaruzelski. Ciekawe?.
  Który to Rasputin ukrył złoto? Fakty te opisał “Wprost” z 7.06.1993.
  Wojskowa Prokuratura w Warszawie na podstawie prawa mojżeszowego urwała “łeb”
  sprawie. Straty skarbu państwa – 6 ton złota plus monety złote i srebrne.
  28. Na koszta kampanii wyborczej w wyborach 27 października 1991 roku –
  Komitety Wyborcze (te wtajemniczone) pobrały pożyczki w NBP w wysokości 6
  bilionów złotych. Pieniędzy tych nie zwrócono do banków do dnia dzisiejszego.
  Na interpelację poselską w tej sprawie Salcia Waltz wykręciła się tajemnicą
  bankową. Według Salci Waltz Polski Naród nie może dowiedzieć się prawdy o tym,
  jak jest okradany. Właśnie za te ukradzione Polakom pieniądze oplakatowano
  rabinami całą Polskę. Za te pieniądze wybraliśmy 70% “Knesetu” (parlament
  Izraela) a nie polski Sejm.
  29. Afera Gawronika, który do spółki z płk. Grzybowskim z Wojsk Ochrony
  Pogranicza, w noc sylwestrową 1988/89 rękami żołnierzy poborowych pobudowali 80
  kantorów wymiany walut na granicach PRL. Wszystkie zezwolenia Gawronik załatwił
  o godz. 24 w nocy. Polski Kowalski na taką decyzję administracyjną czekałby
  miesiące a nawet całe lata. Afera Gawronika mogła być zrealizowana, bo była
  wykonywana w interesie “Złotego Cielca” i do Spółki z ówczesnym ministrem
  finansów, który uprzedził Gawronika o wprowadzeniu wolnej wymiany walut.
  Łącznie afery Gawronika Art-B, Ursus, kantory przekraczają sumę 5 bilionów
  złotych.
  30. Afera dewizowa biznesmena z żelaza. Kazimierz Janosz do spółki z I
  Departamentem MSW przywiózł z przemytu 200 kg złota. Złoto to rozpłynęło się w
  depozycie MSW. Zapytajcie Milczanowskiego jakie to krasnoludki ukradły omawiane
  złoto. Strata skarbu państwa wynosi – 200 kg złota.
  31. Afera pomocy dla bezrobotnych?
  Polska otrzymała rzekomą pomoc dla bezrobotnych z banku “Złoty Cielec” w
  wysokości 100 milionów dolarów na lichwiarskie procenty. Z tej sumy aż 30
  milionów (USD) wypłacono doradcom zachodnim. Polscy bezrobotni z tych pieniędzy
  nie otrzymali ani centa. Właśnie za pieniądze dla bezrobotnych bawią się
  zagraniczni doradcy w hotelu “Mariot”. Miesięcznie ich wynagrodzenie wynosi 40
  tys., dolarów. Fakty te omówił w “Listach o gospodarce” red. Bober w styczniu
  1994 roku. Straty Skarbu Państwa wynoszą 100 milionów USD kredytu plus odsetki
  (lichwa) = 100 milionów USD.
  32. Afera banku śląskiego. Dwaj żydzi Kowalec i Borowski rąbnęli z banku
  śląskiego 10 bilionów złotych. Nie podlegają sądowej odpowiedzialności,
  ponieważ jako wybrańcy narodu są wyjęci spod polskiego prawa. Podlegają pod
  prawo Mojżeszowe. Straty Skarbu Państwa – 10 bilionów złotych.
  Razem straty Skarbu Państwa wynoszą:
  954 bilionów złotych, 6 ton 200 kg złota, 18 tysięcy dukatów, 500 miliardów DM,
  95 miliardów 20 milionów USDolarów.

  W tym strasznym rejestrze kryje się przyczyna polskiego kryzysu i luka w
  budżecie państwa. Wartość zagrabionych walorów dewizowych przekracza dwukrotnie
  roczny budżet państwa.

  Gdyby rząd Polski powołał specjalne organa w tej sprawie i odzyskał zagrabione
  fundusze, to Polska znajdowałaby się z zgoła odmiennej sytuacji (przy
  jednoczesnym zreformowaniu systemu monetarnego likwidującego całkowicie
  żydowską lichwę).
  Niestety! Żydzi prokuratorzy urywają łeb lub nie wszczynają śledztwa w każdej
  sprawie, gdzie sprawcami są żydzi, bo prawo Mojżeszowe (tj. prawo talmudu) jest
  nadrzędnym prawem nad polskim prawem tubylczym. Bezczelność i arogancja
  żydostwa sprawującego okupacyjną władzę nad Polskim Narodem doszła do zenitu.
  Jesteśmy świadkami przerażającego, totalnego rozszarpywania żywego jeszcze
  organizmu naszej drogiej Ojczyzny przez rodzime i obce hieny, szakali. Polska
  obecnie dzieli się na małą grupkę zaprzedanych targowiczan, mafijnie
  zorganizowanych i całą resztę zagubionego społeczeństwa, totalnie okłamywanego
  i okradanego.

  Prożydowski “Bolek” zapewnił ciągłość władzy masońsko-żydowskiej. Kolejne rządy
  żydo-solidarnościowe i żydo-postkomunistyczne wielce się napracowały nad
  zniszczeniem Polski. Przemysł legł w gruzach, ziemia nie zaorana, miliony
  bezrobotnych, bandytyzm, bezdomni, narkomani. Polski szabes-goje, żydowscy
  klakierzy, folksdojcze niemieccy już mogą przystąpić do nauki języka
  hebrajskiego i niemieckiego w celu zapewnienia kadr dla uzurpatorów władzy nad
  polskimi gojami. Uniwersytety dla Polaków będą niedostępne z powodu wysokich
  opłat. Polakom wystarczy szkoła podstawowa. Obszar Polski ma być oczyszczony i
  przygotowany jako przestrzeń życiowa dla kolonistów niemieckich i żydowskich.

  Polubienie

   
 10. wojdabejda

  2 lutego 2020 at 11:34

  W wyniku wojny i rewolucji rozpadają się trzy imperia: Rosja, Niemcy i Austro-
  Węgry. Na terenie Rosji powstaje faktycznie masoński “Lewiatan”. Gdzie hasła
  rewolucji francuskiej i programy “Skul and Bones” oraz “Totenkopf” wprowadzone
  zostają w życie jako straszliwy eksperyment na narodzie rosyjskim. Celem
  nadrzędnym tego eksperymentu było totalne zniszczenie państw narodowych i
  religii.

  Rok 1933
  Loża amerykańska “Skul and Bones” i niemiecka “Totenkopf” z udziałem bankierów
  z Wall Street i żydowskich bankierów z Europy Hamera, Warburga wylansowały
  Hitlera, swego wtajemniczonego członka “Totenkopf” do zrealizowania kolejnej
  wojny światowej. W celu zawrócenia dywizji Hitlera mających uderzać na Francję
  i Anglię podjęto decyzję skierowania ich na wschód przeciw Polsce. Zachodni
  masoni wymyślili bajkę o gwarancjach niepodległości Polski składanych przez
  Anglię i Francję. Zachodni dyplomaci dobrze wiedzieli o zawartym układzie
  Ribbentrop – Mołotow z dnia 23 sierpnia 1939 roku, o IV rozbiorze Polski.

  Rok 1944/45
  Jałta – Poczdam. Na nic zdały się ofiary bohaterskich żołnierzy walczących na
  wszystkich frontach wojny. Na nic 50 milionów zabitych w 25 milionów kalek. Na
  nic Karta Atlantycka z 1941 roku. Podeptane zostały wszystkie prawa, traktaty,
  gwarancje o nietykalności granic, moralność i honor. Najpierw w Teheranie w
  tajemnicy, a potem w Jałcie i Poczdamie oficjalnie zjechało się trzech
  czołowych masonów świata: Churchill, Roosevelt i “batiuszka” Stalin po to, by
  gwałcąc wszelkie prawa narodów do wolności, rzucić w paszczę Bestii masońskiej
  czyli ZSRR aż 10 państw narodowych, zamieszkałych przez 100 milionów ludzi.
  Jednocześnie przez radio BBC i Wolną Europę ci sami masońscy faryzeusze wzywają
  do obrony wolnego świata i oporu przeciwko sowieckiemu komunizmowi. W wyniku
  tej żydowsko-masońskiej prowokacji tylko w Polsce już po 1944 roku zginęło z
  rąk żydowskiego UB, NKWD ponad 300 tysięcy osób.

  Rok 1980.
  Organizuje się “Polska Opozycja” tzw. KOR – Komitet Obrony Robotników
  i “Solidarność”. Kogo tam nie ma? Sama mafia z loży “Kopernik”, “Dominikanie”,
  Komandosi, byli agenci Sierowa, Koncesjonowani opozycjoniści “Słowa
  Powszechnego”, stypendyści lóż masońskich. Drugie pokolenie Kombudu, KPP, PPR,
  WKPb. Słowem cała kolekcja politycznych agentów.

  Za 100 milionów USDollars łapówki od zachodnich masonów, nasi rodzimi
  targowiczanie, zdrajcy, potomkowie z Kombudu, KPP, stają na czele
  ruchu “Solidarność”. A z 10 milionów Polaków zafascynowanych hasłami narodowymi
  i religijnymi Solidarności nie dostrzegało, kto faktycznie przejmuje
  kierownictwo nad tym ruchem. To im ma być przyznana władza, rzekomym liderom
  niepodległościowym. Farsa “okrągłego żłobu” ma być tak przeprowadzona, aby
  władzę przekazać całkiem w nowe ręce, ale w taki sposób, by pozostała w tych
  samych rękach. Prasa krajowa i zachodnia żydo-masońska po tysiąc razy nagłaśnia
  i wmawia Polakom”prawicowe” nazwiska: Mazowiecki, Michanik, Kuroń, Blumsztajn,
  Geremek, Bujak, Lipiński, Boni, Borusewicz, Milewski, Janas, Kuratowska,
  Turowicz, Wałęsa i dziesiątki podobnych nazwisk agentów i ich synów Dawidowych –
  rzekomych bojowników za Boga, Wiarę i Ojczyznę. Polacy totalnie ogłupieni
  wznoszą palce do góry w ekstazie – pokazując literę V – masoński znak i kładą
  na tacę wory pieniędzy, setki, miliardy, biliony. Często ostatni grosz. Ekstaza
  szaleństwa i euforia sięgały zenitu. Rewolta jest starannie przygotowywana
  przez władzę KC PZPR i Biuro Polityczne. Za poligony doświadczalne wykorzystano
  rewolty z lat: 1956, 1968, 1976, 1980. Mamy do czynienia z prowokacją
  polityczną na gigantyczną skalę. Powtórka szaleństwa z Gomułką z 1956 roku
  udała się na 5-kę.
  W końcu 1981 roku sytuacja w Polsce wymyka się spod kontroli spiskowców. W 10
  milionowej “Solidarności” żydostwo straciło panowanie. W
  kierownictwie “Solidarności” dochodzą do głosu autentyczni Polacy, żydzi
  krzyczą: aj waj, giewałt! Co robić? Inicjatywę przejmuje w swoje ręce
  masoneria – profesorowie: A. Gieysztor, Janusz Tazbir, Stefan Kieniewicz,
  Stanisław Stomma, Janusz Ziółkowski, ksiądz Bronisław Dembowski, ks. Tishner,
  Bronisław Geremek, Marcin Król, Bogdan Cywiński, Jerzy Turowicz i Michnik.
  Postanowili oni zamrozić sytuację w Polsce. Konferencja odbyła się w dniach
  3.11 – 7.11.1981 roku.

  To oni wydali decyzję o stanie wojennym. Jaruzelski wykonał tylko polecenie
  loży masońskiej. Polskim autentycznym patriotom żydowscy adwokaci podsuwają
  myśl o wyjeździe z Polski na Zachód. Szczególnie aktywni w tych pomysłach byli
  mec. Olszewski i prof. Chrzanowski. Reszty dokonały groźby i presje stosowane
  przez organa naszej “polskiej władzy”. W wyniku tak skoordynowanych działań
  żydostwo utrzymało władzę nad “Solidarnością”, zaś 800 tysięcy kwiatu polskiej,
  na wskroś patriotycznej młodej inteligencji zmuszono do wyjazdu za granicę.

  Taka jest prawda o stanie wojennym. Reszta jest kłamstwem i oszustwem. Armia
  Czerwona nie musiała do Polski wchodzić, bo przecież ona u nas była od 1945
  roku w wystarczającej ilości do zdławienia niepokornych w “przywiślańskim
  kraju”.

  Jakżesz był wielki bezwstyd A. Wielowiejskiego – sekretarza KIK-u, atrapy
  kryjącej mafię, a polegał on na tym, że na oczach całej Polski perfidnie
  sfałszował wybór Jaruzelskiego na prezydenta. Była to nagroda mafii za wzorowe
  wykonanie rozkazu o stanie wojennym. Niewielu zdawało sobie sprawę z
  błazeństwa, z tej sceny tragicznego kabaretu.
  Ukoronowaniem tej farsy dla wtajemniczonych mafiozów, był bruderszft Michnika z
  Jaruzelskim w Paryżu. Ilu Polaków zna prawdę tego chocholego tańca? Hitler-
  Stalin nie zniszczyli Polski w takim stopniu, jak dokonali tego żydo-
  solidarnościowi masoni.

  Dwie wojny światowe były wielkimi przedsięwzięciami korporacyjnymi
  poprzedzonymi mobilizacją mas społecznych na skalę nieznaną dotąd w historii. W
  1921 r. Liga Narodów stwierdziła: „Korporacje zbrojeniowe wypiastowały politykę
  wojenną i nakłoniły swe kraje do prowadzenia polityki wojennej i powiększania
  zbrojeń. (…) korporacje zbrojeniowe starały się przekupywać funkcjonariuszy
  rządowych (…) rozpowszechniały fałszywe wiadomości o programach różnych
  krajów, dotyczących armii i floty, ażeby napędzić wydatki na zbrojenia.
  Zdobywając kontrolę nad własną i zagraniczną prasą korporacje zbrojeniowe
  starały się wpływać na opinię publiczną. Korporacje zbrojeniowe organizowały
  międzynarodowe kręgi przemysłu zbrojeniowego, potęgujące wyścig zbrojeń przez
  wygrywanie jednego kraju przeciw drugiemu. Organizowano międzynarodowe trusty
  zbrojeniowe, podwyższające ceny za uzbrojenie „. (19)

  Jeden z największych kryminalnych skandali II wojny światowej, który dziś nie
  interesuje raczej większości historyków, pochłoniętych zbrodnią katyńską czy
  porozumieniami nieżyjących od ponad pół wieku Stalina z Hitlerem, dotyczy
  funkcjonujących do dzisiaj i rządzących światowym przemysłem korporacji DuPont,
  Ford, General Motors, IT&T i wielu innych. W czasie wojny korporacje te
  wytwarzały w swych niemieckich filiach czołgi, samoloty bombowe, paliwo i gumę
  dla potrzeb nazistowskiej machiny wojennej. Po wojnie, zamiast procesów o
  wspieranie armii wroga, IT&T otrzymało od rządu USA odszkodowanie w wysokości
  27 milionów dolarów (płacone przez podatników amerykańskich) za zniszczenia
  obiektów przemysłowych powstałe w wyniku alianckich bombardowań. GM otrzymał 33
  miliony dolarów. W zrównanej z ziemią Kolonii mniej narażona na ataki bombowe
  fabryka Forda, produkująca pojazdy dla niemieckiej armii, służyła cywilnej
  ludności tego miasta za schron, gdyż amerykańskie obiekty przemysłowe
  wykreślano na ogół z mapy ataku. Przynajmniej 50 amerykańskich korporacji
  działało w Niemczech w latach 1933-45. Jeszcze przed wojną New York Times
  donosił, że Boeing zbroił niemiecką flotę powietrzną w transakcjach
  przynoszących firmie bajońskie zyski. (20)

  Najbardziej ponure przestępstwo korporacyjne, ze wszystkich dokonanych przez
  amerykańskie koncerny, ujawnił przed kilkoma laty Edwin Black w swojej
  obszernie udokumentowanej pracy historycznej IBM i holocaust. Od pierwszego do
  ostatniego dnia hitlerowskiego reżimu korporacja IBM, poprzez swą berlińską
  filię Dehomag, sprzedawała rządowi Niemiec sprzęt i myśl techniczną
  umożliwiające przeprowadzanie spisów ludności i organizację logistyczną
  sztandarowego przedsięwzięcia faszystowskiej dyktatury: „ostatecznego
  rozwiązania kwestii żydowskiej ” czyli holocaustu. Urządzenia sortujące
  Holleritha – prototypy dzisiejszych maszyn cyfrowych – instalowane były we
  wszystkich obozach koncentracyjnych, umożliwiały kontrolę transportów
  kolejowych, stanowiły usprawnienie administracyjnego zarządu nad operacją
  odszukania, przemieszczenia i wymordowania wielu miliomów ludzi w całej
  Europie. Prezes IBM, Thomas Watson, uchodzący za najbardziej wpływową postać
  amerykańskiego biznesu i prawą rękę Franklina Roosevelta otrzymał z rąk Adolfa
  Hitlera w 1937 r. najwyższe odznaczenie, jakim „honorowano obcokrajowców
  zasłużonych dla Rzeszy Niemieckiej „. Maszynę sortującą Holleritha – patent
  korporacji IBM – można dziś oglądać w muzeum U.S. Holocaust Memorial Museum w
  Waszyngtonie.

  Każda nowa generacja procesora Intel Pentium daje okazję do świętowania
  prawdziwych wartości cywilizacyjnych zachodniej kultury.

  Władza zdobyta przez monopole korporacyjne dała początek inicjatywom, które
  ukształtowały ideologię i politykę XX wieku. Publicznie subwencjonowany system
  kooperacji korporacyjno-państwowej – wymagający dziś zaangażowania 60 tysięcy
  korporacyjnych lobbystów, stu na każdego kongresmana pracującego w
  Waszyngtonie – polega na prywatyzowaniu przedsięwzięć gospodarczych, których
  ryzyko i koszt ponosi społeczeństwo. „Kiedy w roku 1984 Continental Illinois
  Bank and Trust stawał przed perspektywą upadku, oczekiwano interwencji rządu,
  którego odpowiedzią była największa nacjonalizacja w historii Ameryki. (…)
  Rogera Andersona, dyrektora banku, który dzielnie przywiódł swój bank do ruiny,
  ukarano nominacją na stanowisko rządowe w Federalnej Radzie Opiniodawczej „,
  gdzie pieścił stanowisko doradcy, przypomina Noam Chomsky. (21) Na tym właśnie
  polega wywalczona w sądach koncepcja ograniczonej odpowiedzialności.

  Ograniczeniu nie podlega jednak wyłącznie odpowiedzialność ale przede wszystkim
  koszty. W 1966 r. wiceprezes koncernu General Electric oświadczył
  otwarcie: „Nie jest mi wiadome o żadnym wynalazku – choćby elektrycznej
  maszynki do golenia, czy kuchennej maszynki elektrycznej – który powstałby w
  jakimkolwiek wielkim laboratorium czy korporacji… Technika gigantów jest
  prosta: wkroczenie, wykup, i wchłonięcie mniejszych twórców”. (22) Sam Bill
  Gates – ucieleśnienie amerykańskiego mitu „od pucybuta do milionera ” –
  określił działanie Microsoftu jako „embracing and extending „,
  czyli „ogarnianie i rozszerzanie ” pomysłów innych twórców. Informatyka, tak
  jak cała nowoczesna technologia, rozwinięta została społecznym kosztem i jest
  rezultatem rozwoju myśli dokonującego się w ciągu całej historii ludzkości.
  Obrońcy praw intelektualnej własności starają się tej prostej prawdzie
  zaprzeczyć, by przysłonić oczywisty fakt, że prawa te służą korporacjom do
  wykupu i monopolizowania wiedzy i sztuki, a nie stymulowaniu rozwoju, jak głosi
  oficjalna doktryna teologii korporacyjnej, w myśl której cywilizację zbudowały
  jednostki wybitne, a „próżniacy i ich potomstwo „, „mrowie niepotrzebnych
  mieszkańców ” Londynu i „pierwotna przyczyna plag, jakie dotykają to
  królestwo ” utrudniali jedynie geniuszom wzbogacać kulturę swoich panów.

  Reihnold Niebuhr, guru amerykańskiego establishmentu, utrzymywał, iż „głupota
  szarego człowieka sprawia, że kieruje się on nie rozumem ale wiarą „, a ta
  naiwna wiara wymaga tworzenia dla niego „niezbędnych iluzji ” i „emocjonalnie
  przekonywującego superuproszczenia „, czyli kreowania prostych symboli dobra i
  zła i poprzez zestawianie i kojarzenie z nimi określonych pojęć i zjawisk
  społecznych kształtowanie opinii publicznej – elementarz współczesnej sztuki
  public relations i przemysłu reklamowego. (23)

  Kiedy przeforsowywany wbrew demokratycznym zasadom, woli i potrzebom
  społeczeństw USA, Kanady i Meksyku korporacyjny pakt NAFTA wywołał w 1994 r.
  solidarny opór społeczności regionu Chiapas w Meksyku, w mediach pojawiła się
  pogłoska, że przywódca rebelii Zapatystów, Subcomandante Marcos, jest
  homoseksualistą. W odpowiedzi na tę prostacką, propagandową zaczepkę Marcos
  opublikował oświadczenie, które obiegło świat:
  „Marcos jest gayem w San Francisco, czarnym w RPA, Azjatą w Europie, (…)
  anarchistą w Hiszpanii, Palestyńczykiem w Izraelu, Indianinem Maya na ulicach
  San Cristobal, członkiem gangu Neza [wielkiego slumsu Mexico City], komunistą w
  erze post zimnowojennej, artystą bez galerii i portfolio, pacyfistą w Bośni,
  samotną gospodynią domową w sobotni wieczór w każdym mieście Meksyku, (…),
  chłopem bez ziemi, robotnikiem bez pracy… Zapatystą w górach południowo-
  wschodniego Meksyku.
  Bo Marcos jest człowiekiem, takim jak większość ludzi świata. Reprezentuje
  każdą wyzyskiwaną, marginalizowaną i prześladowaną mniejszość, która powstaje i
  mówi: ‚DOŚĆ ‚ „. (24)

  W czasie pacyfikacji Polski przez sowiecki aparat terroru (NKWD, UB i milicja)
  napisano na duzym kamieniu w Jedwabnem, ze 10go lipca, 1941 roku Niemcy zabili
  tam 1600 Zydow. Faktycznie nigdy w tej miejscowosci tylu Zydow nie bylo.
  Zgineli oni w stodole, podpalonej rzez Niemcow, ktorzy uzyli w tym celu okolo
  400 litrami benzyny, ktora wowczas nie byla dostepna dla Polakow. Wogniu
  zginela blizej nie okreslona ilosc ofiar. Ludzie ci sa do dzis pochowani w dwu
  grobach, jednym wykopanym w klepisku stodoly i w drugim grobie wykopanym wzdluz
  stodoly, gdzie znajduja sie nadpalone zwloki, ktore Niemcy z powodu
  wydzielanego przez nie zapachu, kazali zakopac w rowie na zewnatrz spalonego
  budynku.

  Jedynie kompletna ekshumacja i badania medycyny sadowej moga ustalic ilosc
  ofiar i powod smierci kazdej z nich. Takich badan brak z powodu protestu
  rabina, podczas gdy jednoczesnie rabini w Nowym Jorku, sprzedaja stare
  zydowskie cmentarze na parkingi osrodkow handlowych. Natomiast, w archiwach
  sowieckich zapisano z koncem 1940 roku, ze w regionie Jedwabnego bylo 562
  Zydow, z ktorych czesc uciekla ze Sowietami, czesc schowala sie u Polakow,
  czesc byla spalona w stodole i jeszcze pozniej kilkaset osob bylo w getcie
  zydowskim przy rynku w Jedwabnem, do chwili wywiezienia ich do niemieckiego
  obozu koncentracyjnego.

  Sprawa Jedwabnego odegrala wazna role w pacyfikacji Polski przez NKWD w czasie
  procesow przeciw zolniezom Armii Krajowej, ktorych Sowieci i wyslugujacy sie im
  Zydzi, pomawiali o kolaboracje z Niemcami. Byl to proces ustalania wladzy
  komunistycznej w Posce. Chodzilo o ostateczna likwidacje patryjotycznego ruchu
  oporu z czasow wojny. Czlonkami Komitetu Politycznego NKWD do Walki z
  Bandytyzmem, w Bialymstoku w 1945 roku byli oficerowie NKWD, UB, milicji, Armii
  Czerwonej, polskiego wojska ludowego, wielu Zydow bylo wsrod nich, jak tez
  Szymon Datner, szef zydowskiego komitetu w Bialymstoku. Zona Datnera Estera
  Mirer pod nazwiskiem Edwarda Orlowska byla przewodniczaca Wojewodzkiej Rady
  Narodowej i szefem partii komunistycznej w Bialymstoku wedlug awchiwow WRN no.:
  13, 112, 144.

  Z inspiracji Datnera i jemy podobnych, pod nadzorem NKWD uruchomiono w poznych
  latach 1940. masowe areszty zolnierzy Armii Krajowej, jakby winnych zbrodni na
  Zydach w Jedwabnem. Wsrod torturowanych, bitych i zmuszanych do „przyznawania
  sie” byli weterani niemieckich obozow koncentracyjnych. Tresc kilkudziesieciu
  wymuszonych zeznan ma identyczny sposob wyrazania sie, jakgdyby byly redagowane
  przez jednego czlowieka. Rzuca sie w oczy kontrast postepowania Zydow, ktorzy w
  Polsce, pod wladza sowiecka, stawiali przed sadem bylych wiezniow niemieckich
  obozow koncentracyjnych, podczas gdy w tym samym czasie weszlo w zycie prawo w
  Izraelu, stwierdzajace, ze kazdy Zyd, ktory byl w latach wojennych i
  powojennych w Europie, jest na zawsze zwolniony z odpowiedzialnosci za wszelkie
  zbrodnie, ktore popelnil w tym czasie. Na tym tle jest rzecza skandaliczna
  pozniejsza wypowiedz prezydenta Kwasniewskiego na lamach Tygodnika
  Powszechnego, ze procesy pod nadzorem NKWD, w czasie pacyfikacji Polski,
  ratowaly „praworzadnosc lub honor panstwa polskiego” w sprawie Jedwabnego i
  podobnych zbrodniach.

  Teraz oglaszany jest nowy film S. Grunberga pod tytulem „Dziedzictwo
  Jedwabnego” („The Legacy of Jedwabne, ktory ma byc wyswietlany przez „Polish
  Television Network Channel Kultura May 2005,” Czas trwania:72 min; Format:
  DigiBeta, 16/9. Zakonczenie produkcji: maj, 2005. Fabula filmu wedlug
  ksiazki „Sasiedzi” J.T. Grossa, socjologa na uniwersytecie w Nowym Jorku. Opis
  filmu w jezyku angielskim mowi o „pogromie” Zydow przez Polakow w Jedwabnem.
  Film ten jest jednym wiecej przykladem dzialalnosci zyskownego „Holocaust
  Industry” czyli „przedsiebiorstwa Holokaust.”

  Ogloszenie to zapowiada wyswietlenie tego makabrycznego filmu w Krakowie, w
  czasie festiwalu filmowego w czerwcu 2005. J.T.Gross i Anna Bikont sa
  wymienieni jako bardzo zasluzeni przy produkcji tego oszczerczego filmu. W
  filmie tym niemiecka zbrodnia jest przedstawiana jako „pogrom” dokonany przez
  Polakow, ktorzy po bestialsku kopia glowe obcieta Zydowce. Jak wiadomo nigdzie
  w Jedwabnym nie znaleziono odcietej glowy. Tylko w chorej wyobrazni mozna sobie
  takie okropnosci stworzyc. Profesor Strzembosz juz raz rozprawil sie z tym
  klamstwem, ale mimo tego jest ono nadal powtarzane przez ludzi cynicznie
  ciagnacych zyski z tragedii czasow wojny. W ogloszeniu filmu podane jest ze w
  20 miastach Polacy doklonywali takich pogromow na Zydach., wedlug wypowiedzi
  Keresa, dyrektora IPN’u, z grudnia 2001, kiedy to on oficjalnie oznajmil
  dziennikarzom, ze Polacy dokonali zbrodni w Jedwabnem i innych miejscowosciach
  bez udzialu Niemcow co jest niezgodne z prawda.

  Trzeba pamietac ze teraz zydowski ruch roszczeniowy uzywa ponownie niemieckiego
  schematu propagandowego z roku 1941. Wtedy, w obliczu 30,000 trupow obywateli
  polskich mordowanych w pierwszym tygodniu wojny, w wiezieniach przyfrontowych
  przez NKWD, rzad w Berlinie, nakazal niemieckim oddzialom egzekucyjnym zacierac
  slady swojej obecnosci przy egzekucjach komunistow i Zydow, tak zeby propaganda
  niemiecka magla twiedzic, ze te mordy dokonala miejscowa ludnosc w ramach
  zemsty. Schemat ten teraz jest ponownie uzywany, ale tym razem przez Zydow,
  jest to tym bardziej szokujace, ze w dwudziestym wieku w 30 najwiekszych
  ludobojstwach zginelo ponad 180 milionow ofiar, w ktorej to liczbie, ofiary
  tragedii zydowskiej stanowia mniej niz trzy procent ogolu ofiar. Tymczsem rosna
  roszczenia Zydow. Z Europy, glownie z Polski, Izrael zada ponad 300 miliardow
  dolarow; do tego dochodza niekonczace sie roszczenia zydowskie pod adresem
  panstw arabskich.

  Ogloszenie tego nowego filmu wspomina, ze 10 lipca, 2001, w 60ta rocznice
  masakry Zydow, przed kamerami telewizyjnymi, prezydent Polski, Aleksander
  Kwasniewski, przeprosil oficjalnie Zydow i wyrazil skruche, za zbrodnie
  popelnione przez Polakow na Zydach. Trzeba dodac ze nic nie powiedzial on o
  przepraszaniu Polakow przez Zydow, za lepiej udokumentowane masowe zbrodnie
  komunistycznych ludobojcow Zydow, dokonane na Polakach. Pacyfikacja Polski
  przez NKWD naturalnie nie jest wspomniana w oglaszanym nowym filmie o Jedwabnem

  Iwo Cyprian Pogonowski

  Polubienie

   
 11. wojdabejda

  2 lutego 2020 at 11:38

  Tlo historyczne rozbiorow Polski i trudnosci w odzyskania niepodleglosci wiaza
  sie z dzialalnoscia elity zydowskiej, naprzod operujacej kapitalem zdobytym na
  terenach Rzeczypospolitej, a pozniej manipulujacej kolosalnymi fortunami
  zdobytym w czasie rewolucji przemyslowej dziewietnastego wieku, oraz przez
  okres dwu wojen swiatowych, z ktorych pierwsza dala Zydom „ojczyzne w
  Palestynie” a druga panstwo Izrael i jednoczacy Zydow „kult zaglady” (cult of
  the Holocaust) na ktorym to kulcie opiera sie dzisiejszy zydowski ruch
  roszczeniowy i zwiazany z nim Holocaust Industry (przedsiebiorstwo Holokaustu).

  Dzieki opanowaniu mediow propaganda Holokaustu jest skutecza i dzis zdobywa
  Zydom nieproporcjonalne korzysci materialne i polityczne mimo tego ze w czasie
  dwudziestego wieku, Zydzi stanowili tylko okolo dwu procent ludzi zabitych w
  20stym wieku, zwanym „wiekiem smierci”.

  W krytycznym dla Polski roku 1918-tym, wszystkie bez wyjatku miedzynarodowe
  organizacje zydowskie wypowiadaly sie przeciw odrodzeniu panstwa polskiego,
  poniewaz Zydzi znali swoja pasozytnicza przeszlosc w Polsce i obawiali sie ze
  Polacy wyciagna z tego konsekwencje.

  Tak wiec Zydzi woleli wspoldzialac z Niemcami, Austria lub Rosja, raczej niz z
  Polakami walczacymi o swoja wolnosc.

  Juz w 10-tym wieku u zarania panstwa polskiego dzialala silna zydowska
  finansiera, ktorej kapitaly rosly glownie dzieki handlowi niewolnikami, na
  ktorych pracy opierala sie wowczas gospodarka arabska w Hiszpanii.

  Wtedy bankierami w Hiszpanii byli Zydzi, ktorzy pomogli Arabom zdobyc
  Hiszpanie, a nastepnie sluzyli im jako finansisci i handlarze niewolnikow.
  Zydzi hanlujacy niewolnikami spelniali wtedy rowniez role geografow. Jak
  wiadomo Islam wymaga codziennych modlitw i poklonow w kierunku Mekki i Medyny,
  co stwarzalo potrzebe dokladnej wiedzy w jakim kierunku pobozni Arabowie
  musieli sie zwracac w czasie modlow.

  Pierwszy opis panstwa polskiego pochodzi od Ibrahim’a Ben Ya’qub’a z Tortozy w
  Hiszpanii, geografa i handlarza niewolnikami, ktory w 966 roku opisal kraj
  Mieszka I jako „wielkie krolestwo polnocy”.

  Wowczas Bralin (pozniejszy Berlin) byl rynkiem niewolnikow, glownie Niemcow,
  wzietych do niewoli przez Slowian nadlabskich, ktorych Zydzi wiezli droga
  wiodaca przez Prage Czeska do Wenecji. Tam ludzie ci byli kastrowani a
  nastepnie dostarczani na rynek niewolnikow w Kordobie.

  Wtedy Slowianie wzieci do niewoli przez Niemcow byli sprzedawani Zydom a
  nastepnie kastrowani w Verdun lub Lyon i przewozeni przez Marsylje do Kordoby.
  Slowian wschodnich kupcy zydowscy kupowali od Chazarow, ktorych przywodztwo
  nawrocili na judaizm.

  W korespondencji zydowskiej tamtych czasow, Polska jest nazywana „Nowym
  Kananem” („New Canaan”) jako teren, ktory nadawal sie do eksloatacji i handlu
  niewolnikami tak, jak Kanan podbity przez plemiona zydowskie w starozytnosci.

  Rodzina Slawnikow, do ktorej nalezal swiety Wojciech, rzadzila w Pradze i pod
  jego wplywem zaczela sprzeciwiac sie handlowi niewolnikow. Wowczas Boleslaw II
  zdobyl wladze w Pradze, finansowany przez handlarzy niewolnikow, wymordowal on
  panujaca rodzine Slawnikow z wyjatkiem swietego Wojciecha, ktory schronil sie w
  Polsce.

  Jak pamietamy w 11tym i 12tym wieku Swiety Wojciech byl patronem Polski. Zginal
  on smiercia meczenska w Prusach, dwa lata po ochrzczeniu ludnosci Gdanska w 997
  roku, gdzie zalozyl biskupstwo. Swiety Wojciech potepil handel niewolnikami w
  tekscie „Infelix Aurom” i zostal uwieczniony na drzwiach katedry gnieznienskiej
  w scenie, jak wykupywal chrzescijanskich niewolnikow od zydowskiego handlarza
  niewolnikami, w obecnosci wladcy polskiego.

  Zyciorys swietego Wojciecha jest poczatkiem polskiej literatury w jezyku
  lacinskim.

  Kiedy w Polsce bylo tylko kilka tysiecy Zydow, uzyskali oni przywileje od
  Boleslawa Poboznego w 1264 roku w Kaliszu. Przywileje te byly w mocy przez
  nastepne 500 lat, do obalenia ich przez sejm w 1764 roku, w czasie kryzysu
  gospodarczego spowodowanego wywozem przez Zydow kapitalow z Polski do Berlina.

  Wtedy w Rzeczypospolitej bylo prawie milion Zydow i dlatego uwaza sie ze Polska
  uratowala europejskich Zydow od wymarcia, poniewaz Zydzi byli od 13 wieku
  niszczeni i wypedzani ze wszystkich krajow zachodniego Chrzescijanstwa.

  Mozna zauwazyc ze przez wieki wszystkie grupy etniczne w Polsce, jak Niemcy,
  Tatarzy, czy Ormianie, zasymilowali sie. Zydzi natomniast prawie zupelnie nie
  asymilowali sie.

  W Polsce Zydzi korzystali z prawa zakazujacego szlachcie zajmowania sie
  handlem, rzemioslem i przemyslem pod groza utraty szlachectwa. Zydzi stworzyli
  system arendy, to znaczy z gory platnych jednorocznych dzierzaw, zwlaszcza w
  okresie rozwoju wielkich latyfundiow w Rzeczypospolitej Szlacheckiej.

  Mieli oni w swoich rekach cala dziedzine bankowosci na terenie Polski (podobnie
  bylo rowniez w Turcji).

  Autonomia zydowska w Polsce miala wyjatkowe uprawnienia. Na kazdym poziomie
  organizcji panstwa polskiego Zydzi mieli swego przedstawiciela „sztedlan’a,”
  ktory pertraktowal systemem interwencji osobistych w sprawie wysokosci podatkow
  jak i metod ich zbierabia i placenia. Sztedlanow bylo bardzo wielu i
  interweniowali oni „zakulisowo” na dworze krolewskim, w sejmie, w senacie jak i
  we wszystkich urzedach terytorialnych.

  Zadna inna mniejszosc nie miala takiego dostepu do wladz polskich jaki mieli
  Zydzi w Rzeczypospolitej.

  Zydzi odegrali wazna role w handlu z Prusami. W 1525 roku w Krakowie mial
  miejsce pierwszy hold pruski Albrehta Hohenzollerna, jako wasala Polski z lenna
  pruskiego. Na kolanach placil on roczna danine krolowi polskiemu.

  Holdy pruskie powtarzaly sie przez blisko 130 lat do 1656 roku, kiedy to
  Frederick Wilhelm Hohenzollern, ktory byl w prostej linii przodkiem
  pozniejszych cesarzy niemieckich, po kilku holdach w Krakowie, stal sie wasalem
  Szwecji. Bylo to w czasie katastrofy „potopu” i grabierzy Polski przez Szwedow,
  osiem lat po katastrofalnym powstaniu i rzezi na Ukrainie pod wodza
  Chmielnickiego w 1648mym roku.

  Chlopi ukrainscy wyzyskiwani i gnebieni przez arendarzy zydowskich wymordowali
  wtedy okolo 50,000 Zydow na wschodnich ziemiach Polskiej Rzeczypospolitej
  Szlacheckiej.

  Taki smutny koniec mial okres znany w historii Zydow jako „zlota dekada” (od
  1638 do 1648 roku). W czasie tej dekady zydowska kolonizacja i eksploatacja
  Ukrainy osiagnela najwyzszy poziom.

  Polska byla, wedlug zydowskiego historyka, Izraela Szahaka, „jedynym duzym
  krajem zachodniego chrzescijanstwa, z ktorego Zydow nigdy nie wypedzono”.

  Szahak uwaza ze wypedzenie Zydow z Polski bylo nieuniknione i wypedzenie to nie
  mialo miejsca jedynie z powodu upadku panstwa polskiego.

  Szahak twierdzi ze Zydzi stworzyli kulture pasozytnicza i zyli w panstwach
  zachodniego Chrzescijanstwa z wyzysku dolow spolecznych, a oplacali sie moznym.
  Kiedy mialy miejsce walki o wladze, wtedy doly spoleczne dochodzily chwilowo do
  glosu, i zawsze masy wyzyskiwanych przez Zydow ludzi, zadaly wypedzenia Zydow z
  ich kraju, jak to sie stalo w Anglii, Francji, Hispanii i ksiestwach
  niemieckich.

  Wedlug Szahaka finansiera zydowska w Polsce tak wlasnie rozumowala i z tego
  powodu zaczela intensywnie wywozic z Polski kapitaly zydowskie, glownie do
  Berlina. Dzialo sie to kiedy zydowskiej finansierze latwiej bylo manipulowac
  Berlinem, niz Petersburgiem lub Wiedniem.

  W 1701szym roku zydowskie fundusze z Polski pomogly zfinansowac utworzenie
  Krolestwa Prus ze stolica w Berlinie w Brandenburgii. Wtedy uzyto w nowy sposob
  nazwe „Prusy.”

  Byl to symbol ciaglosci niemieckiej tradycji militarnej przez przypomnienie
  podboju i ludobojstwa balto-slowianskich Prusow, dokonanego przez niemiecki
  zakon krzyzacki znany po angielsku jako „Teutonic Knights.”

  Warto tez wspomniec ze w Anglii wplywy Zydow rosly od czasow Oliver’a
  Cromwell’a (1599-1661), zwlaszcza po naplywie uciekinierow zydowskich z Polski
  po 1648 roku.

  Przy pomocy Zydow, Hohenzollernowie berlinscy byli miedzynarodowymi
  pasorzytami. Napelniali oni swoj skarb zalewajac Polske, za posrednictwem
  Zydow, falszywymi pieniedzmi produkowanymi w Berlinie.

  W latach 1656, 1720 i 1733 Hohenzollernowie starali sie spowodowac korzystne
  dla nich rozbiory Polski.

  Rozbiory mialy zlikwidowac panstwo polskie i tym samym usunac, nieuniknione,
  wedlug profesora Szahaka, wyrzucenie Zydow z Polski.

  Ironia losu jest fakt, ze istnienie Krolestwa Prus uratowali Polacy. Stalo sie
  to w 1760tym roku po spaleniu Berlina przez Rosjan. Wowczas Polacy nie zgodzili
  sie na propozycje ministra rosyjskiego, Aleksandra Bestuzewa-Riumina, zeby
  Polska otrzymala od Rosji Prusy Ksiazece i Slazk, w zamian za odstapienie Rosji
  Podola i czesci Bialorusi. Sprawa ta upadla poniewaz mieszkancy tych ziem,
  swiadomi swoich swobod obywatelskich w Polsce, nie chcieli byc poddanymi cara.

  W ten sposob uratowali oni przed zniszczeniem Krolestwo Pruskie. Prusy w oczach
  przciwnych im Rosjan, dazyly w kierunku zdominowania i zjednoczernia 350
  niezaleznych panstw i panstewek rzeszy niemieckiej w podobny sposob jak to
  uczynila Moskwa na wschodniej slowianszczyznie 400 lat wczesniej.

  Kryzys gospodarczy w Polsce byl poglebiany wywozem przez Zydow kapitalow
  zdobytych w Polsce do Krolestwa Pruskiego. Kryzys ten doprowadzil do likwidacji
  autonomii zydowskiej w Polsce aktem sejmowym z 1764 roku (500 lat po nadaniu
  autonomii i przywilejow zydowskich w Polsce w Statucie Kaliskim z 1264 roku).

  W 1772im roku pierwszy rozbior Polski byl zainicjowany przez klienta finaciery
  zydowskiej, krola Prus, Frederika II (1712-1786). W czasie przejmowania ziem
  zaboru pruskiego, Niemcy wypedzali na wschod biedote zydowska.

  Dzialo sie to bez jakiegokolwiek protestu ze strony bogatych Zydow, ktorym bylo
  latwiej piac sie po drabinie spolecznej w Krolestwie Pruskim, bez problemow
  powodowanych obecnoscia mas biedoty zydowskiej.

  Po zaborach, Zydzi w Prusach porzucali swoj jezyk „Jidisz,” i uzywali jezyka
  niemieckiego oraz pomagali Niemcom w przesladowaniu Polakow i germanizowaniu
  Wielkopolski, Slazka oraz Pomorza.

  Bezposrednio po zaborach Polski w Krolestwie Prus wiecej ludzi mowilo po polsku
  niz po niemiecku. Prusacy stosowali drastyczne i odczlowieczajace metody, zeby
  zmusic do sluzby wojskowej ludnosc polska w armii pruskiej.

  Sienkiewicz opisywal takie doswiadczenia Polakow w „Bartku, Zwyciezcy.” Nazisci
  stosowali w jeszcze bardziej sadystycznej formie musztre pruska w niemieckich
  obozach koncentracyjnych, takich jak Sachsenchausen, gdzie sam bylem wiezniem
  od 1940 do 1945.

  Trzeba pamietac ze bez zaborow Polski i zniszczenia panstwa polskiego, Prusy
  nie byly wystarczajaco silne zeby zdominowac 350 malych niezaleznych panstewek
  niemieckich oraz wygrac grabiezcza wojne z Francja w 1870-tym roku jak i
  stworzyc przy pomocy zydowskich kapitalow cesarstwo niemieckie, ze stolica w
  Berlinie.

  Stalo sie to w duzej mierze przy pomocy kapitalow zydowski wywozonych z Polski
  w 17 i 18tym wieku.

  Zydzi finasowali pruska „Kultur Kampf” Bismarcka przeciw Kosciolowi
  Katolickiemu jak i przeciw Polakom.

  Wtedy wiekszosc wplywowych Zydow w Niemczech przechodzila z judaizmu na
  luteranizm.

  Proby asymilacji Zydow nie powiodly sie i wielu z nich zaczelo nawracac sie na
  sjonizm.

  W 1914 roku z poczatkiem wojny sjonjisci zainicjowali w Berlinie plan
  stworzenia Judeo-Polonii ze stolica w Lublinie, gdzie wczesniej byl sejmik
  zydowski znany jako Congressus Judaicus (1594-1764), jedyna tego rodzaju
  instytucja zydowska od sanhedryn’u w starozytnosci do knessetu w dzisiejszym
  Izraelu.

  W 19-stym wieku i do wybuchu pierwszej wojny swiatowej wladze rosyjskie uzywaly
  osadnikow Zydowskich, t.zw. Litwakow do niszczenia jednosci narodowej Polakow
  na terenie Kongresowki.

  Przykladem jest urodzony w Warszawie poeta rosyjski Osip Mansdelsztam, ktory
  pisal antypolskie wiersze, ale niestety byl bardzo pochlebnie opisywany w
  Tygodniku Powszechnym, zwlaszcza przy wzmiankach o jego zonie Nadiezy.

  Walke polityczna z Litwakami prowadzil Roman Dmowski, kiedy staral sie on
  stworzyc polski blok w dumie w Petersburgu.

  Na froncie we Francji w 1917tym roku wojna stanela na martwym punkcie. Niemcy
  wydaly rownowaznik 10 ton zlota na program lkwidacji frontu wschodniego za
  pomoca rewolucji bolszewickiej. W tym celu zwerbowali oni Lenina, wtedy
  zamieszkalego w Swajcarii. Stalo sie to wedlug planu Zyda, kochanka Rozy
  Luksemburg, Aleksandra Helphand’a, ktory zmarl w 1924 roku jako najbogatszy
  czlowiek w Berlinie.

  Jego palac zbudowany w Wansee, byl w styczniu 1942 roku miejscem zbrodniczej
  konferencji nazistow, w ktorej zostala sformulowana decyzja zamordowania
  wszystkich Zydow pod niemiecka okupacja.

  Prezydent Wodroow Wilson wraz z aliantmi oglosil 4-go czerwca, 1917 poparcie
  dla Polski niepodleglej z dostepem do morza.

  Bolszewicki zamach stanu dal Leninowi i otaczajacym go Zydom wladze w Rosji w
  pazdzierniku 1917.

  Zwiazki robotnicze w Niemczech byly wowczas kontrolowane i kierowane przez
  Zydow, zwlaszcza w przemysle wojennym. Niemcy otrzymywali kredyty na koszty
  wojny od miedzynarodowych bankow zydowskich.

  Na przyklad, pozyczki na niemieckie koszty wojny dawane przez zydowsko-
  niemiecka firme nowojorska Kuhn&Lobe i przynosily tej firmie kolosalne zyski. W
  sytuacji impasu wojennego rzad brytyjski zaczal ulegac sjonistom w
  sprawie „ojczyzny Zydow.” Proklamowanie „ojczyzny Zydow w Palestynie” przez
  Anglikow postawilo tak zydowskie banki finansujace wysilek wojenny Niemiec jak
  i zydowskich przywodcow niemieckich zwiazkow zawodowych, wobec konkretnej
  mozliwosci realizacji narodowego panstwa Zydow na terenie Palestyny.

  Sjonisci uzyskali 2-go listopada 1917 „deklaracje Balfour”o ojczyznie Zydow w
  Palestynie, dzieki solidarnosci zydowskiej w tak waznej dla Zydow sprawie.

  Tak wiec, z jednej strony Zydzi tacy jak bankierzy firmy Kuhn&Lobe wstrzymali
  kredyty dla Niemiec, a z drugiej strony zupelnie inne srodowiska zydowskie w
  samych Niemczech wywolaly paralizujace strajki w niemieckim przemysle wojennym.
  Solidarna akcja Zydow przewazyla szale na strone aliantow.

  Anglicy przejeli Jerozolime od Turkow 9tego grudnia, 1917 i w lipcu 1920
  administrcje Palestyny objal lord H. Samuel, ktory byl pierwszym Zydem,
  administratorem Palestyny od 2000 lat. Wtedy ludnosc Arabow palestynskich
  wynosila ponad 700,000 osob a ludnosc zydowska tylko ok. 55,000.

  Rzad Lenina, w ktorym byl Leon Trocki (przybyly z amerykanskim paszportem z
  Nowego Jorku), podpisal kapitulacje Rosji wobec Niemiec 3go marca, 1918 w
  Brzesciu Litewskim. Niemcy sparalizowane brakiem kredytow i strajkami w
  przemysle wojennym zlozyly bron 11go listopada 1918.

  Tego dnia Polacy oglosili swoja niepodleglosc; 30go listopada Polska zostala
  przyjeta jako czlonek ukladow pokojowych przez Francje i Anglie.

  Ciezkie dla Niemiec warunki traktatu wersalskiego powstaly w duzej mierze
  dzieki naciskowi licznych Zydow, ktory brali udzial w formowaniu tego traktatu,
  w celu radykalizacji pokonanych Niemiec i permanentnej likwidacji monarchii w
  tym kraju. Mimo tego traktat wersalski pozostawil Niemcom przemysl, ktory
  pozniej umozliwil Hitlerowi zbrojenie Niemiec.

  Polska oglosila pobor do wojska 7go lutego, 1919, zeby bronic sie przed
  bolszewicka ofenzywa t.zw. „Cel Wisla.” Tegoz miesiaca Pilsudski rozpoczal
  rokowania w sprawie obronnej federacji niepodleglych panstw pod przywodztwem
  Polski.

  Federacja Pilsudskiego miala obejmowac Finlandie, Estonie, Lotwe, Litwe,
  Bialorus, Ukraine, Kozakow Donskich, Kozakow Kubanskich, Gruzje, Azerbijdzan i
  Armenie. Francja popierala plan federacji i starala sie uzyskac dla Polski
  konieczna jej bron z arsenalow zdobytych w pokonanych Niemczech.

  Rzad Anglii nie chcial zeby Francja miala silnego sojusznika w Polsce i byl pod
  naciskiem anty-polskich i pro-bolszewickich Zydow, i z tego powdu sprzeciwil
  sie przekazaniu poniemieckiej broni do Polski.

  Wazne role odegral Zyda z Malopolski Lewis Namier (1888-1960, Bernstein,
  Namierowicz), ktory dzialal w biurze premiera Anglii. Namier pomogl sfalszowac
  proponowana 10go lipca, 1920, w Evian, przez ambasadorow USA, Anglii i Francji
  granice polsko-sowiecka z regionem Lwowa po polskiej stronie.

  Nastepnego dnia zfalszowana propozycja ambasadorow zostala wyslana z Londynu do
  Rosji jako „Linia Curzon’a,” ze Lwowem po sowieckiej stronie. W latach 1940-
  tych „linia Cursona” posluzyla Stalinowi zeby uzyskac zgode Aliantow na
  przylaczenie Lwowa do Zwiazku Sowieckiego.

  Namier byl specjalista od spraw Polski przy rzadzie angielskim kiedy po bitwie
  pod Warszawa w 1920tym roku, kilkadziesiat tysiecy zolnierzy armii czerwonej
  ucieklo do Prus Wschodnich. Anglicy wiedzieli ze zolnirze ci, zamiast byc
  rozbrojeni i internowani, dostali pomoc i transport od Niemcow, tak ze walczyli
  przeciw Polakom w bitwie pod Lida.

  Jest to rownoczesnie dowodem powiazan Lenina z niemieckimi komunistami i
  wojskiem. Wymarzona przez Lenina swiatowa rewolucja komunistyczna miala opierac
  sie na przymierzu rzadow Moskwy i Berlina. Dlatego rozkaz generala
  Tuchaczewskiego z 4go czerwca 1920 brzmial: „Na zachod po trupie bialej Polski
  do rewolucji swiatowej.”

  Partnerem Lenina mial byc rzad komunistyczny w Berlinie, ktory mial wtedy
  opierac sie na szesciu milionach komunistow w Niemczech i mial powstac w zamian
  za ponowne przylaczenie do Niemiec polskich ziem zaboru pruskiego, raz ziemie
  to bylyby okupowane przez armie czerwona.

  Po ustaleniu wladzy sowieckiej Lenin odeslal bankowi Kuhn & Lobe 600 milionow
  dolarow w zlocie, jak rowniez rzad sowiecki prowadzil z pomoca Zydow wazne
  tranzakcje handlowe z USA i innymi panstwami zachodnimi.

  Przykladem wybitnego agenta sowieckiego w Nowym Jorku byl Zyd, syn dzialacza
  partii komunistycznej, wplywowy miliarder amerykanski, ktorego imie Armand z
  nazwiskiem Hammer znaczylo „Ramie i mlot” na czesc godla Sowietow.

  Elita zydowska wyzyskiwala Polske i dzialala przeciw panstwu polskiemu, w
  ktorym na przestrzeni wiekow stworzyla swoje warstwy spoleczne i prowadzila
  gospodarke pasozytnicza. Elita zydowska nie byla lojalna wobec Polski mimo
  uratowania Zydow przed wymarciem przez panstwo polskie.

  Dzieki Polsce Zydzi sa jedynym narodem, ktory zachowal ciaglosc historyczna od
  starozytnosci po dzien dzisiejszy. Niestety elita zydowska nadal jest przeciwna
  Polsce i dzis gnebi ja propaganda i zadaniami zydowskiego ruchu
  roszczeniowego.

  Tymczsem ambasada polska w Tel-Awiwie dziennie wydaje okolo 200 polskich
  paszportow Zydom, ktorzy traktuja polskie obywatelstwo jako „asekuracje”w
  obliczu niekonczacych sie walk z Arabami jak rowniez jako latwy dostep na teren
  Unii Europejskiej.

  prof. Iwo Cyprian Pogonowski

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: