RSS

ZDEMASKOWANE OSZUSTWO UNIJNE KOŃCEM UNII EUROPEJSKIEJ !!!

19 Sty

Kompromitacja fałszywej demokracji unijnej.

Oskarżenie szefów, prywatnych firm handlowych symulujących instytucje unijne o działania na szkodę ludzkości.

Łowicz, 15.01.2016r.

 

Do szefów Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Europosłów, pracowników.

 

Otrzymują:

Sąd Prawa Zwyczajowego w Brukseli

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie,

Prezydent Rosji.

Szanowni Państwo !

Jako osoby uwolnione z upadłego, światowego niewolniczego prywatnego systemu, zdelegalizowanej władzy Trój-Korony z Watykanem na czele i jednocześnie jako przedstawicielki Suwerena-Narodu Polskiego, bezpośrednio sprawującego od 02.11.2014r. władzę zwierzchnią w Polsce na mocy Proklamacji, oraz jako petycjonariuszki Parlamentu Europejskiego: PE 0578/2012,  żądałyśmy upublicznienia i informowałyśmy   Szanownych Państwa, że na mocy Dekretu Suwerena-Narodu Polskiego z 02.04.2015r., od 01.06. 2015r. obowiązuje w Polsce wypowiedzenie posłuszeństwa prywatnym firmom handlowym, symulującym instytucje państwowe a  zarejestrowanym w UPIK w Waszyngtonie.

link: Teresa Wojda i Maria Bejda w Parlamencie Europejskim w 2012r., https://www.youtube.com/watch?v=xyUEz2Qk_Xg

link: Teresa Wojda i Maria Bejda w batalii o wodę i bezpieczne życie w Polsce – Parlament Europejski, 2012r.,  https://www.youtube.com/watch?v=9dT5d_MRYnE

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128309,o-delegalizacje-oficjalnej-medycyny

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128205,stop-smiercionosnym-lapankom-mammograficznym

Oto przykładowy wypis z rejestru UPIK w Waszyngtonie prywatnej  firmy handlowej podającej się nielegalnie za “Ministerstwo Zdrowia” :

UPIK® Datensatz – L

L

Eingetragener Firmenname

MINISTERSTWO ZDROWIA

Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil

L

D-U-N-S® Nummer

367462863

L

Geschäftssitz

Ul. Miodowa 15

L

Postleitzahl

00 246

L

Postalische Stadt

Warszawa

Land

Poland

W

Länder-Code

616

Postfachnummer

Postfach Stadt

L

Telefon Nummer

226349440

W

Fax Nummer

226352487

W

Name Hauptverantwortlicher

Arlukowicz Bartosz

Tätigkeit (SIC)

9431

Jesteście winni zatajenia doniosłych dla Narodu Polskiego i narodów Europy informacji, bo do dziś nie ogłosiliście światu swojego upadku, nie ogłosiliście, że jesteście nielegalnym tworem, powstałym na gruncie podpisanych in blanco założycielskich traktatów rzymskich a faktycznie jesteście przedstawicielami prywatnych  firm handlowych, zarejestrowanych  w UPIK w Waszyngtonie.  https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/

https://www.upik.de/7f029ad4a435556bb559313d6aa24cfe/upik_datensatz.cgi?view=1&senden=Weiter&id=24&crypt=18ae345946083ee4ee933217f7e8983a&code=gdc5l&senden=Weiter

UPIK® – Unique Partner Identification Key

Bisnode D&B Deutschland Logo

Home  |  News  |  Bisnode D&B Deutschland  |  D&B International  |  VDA  |  VCI  |  Kontakt  |  Login

UPIK® Datensatz – L

L

Eingetragener Firmenname

PARLEMENT EUROPEEN SOC.ETR. B.I.B.

Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil

L

D-U-N-S® Nummer

376886482

L

Geschäftssitz

Rue Wiertz 60

L

Postleitzahl

1047

L

Postalische Stadt

Brussels

Land

Belgium

W

Länder-Code

056

Postfachnummer

Postfach Stadt

L

Telefon Nummer

022842111

W

Fax Nummer

22346438

Name Hauptverantwortlicher

W

Tätigkeit (SIC)

4789

Klucz SIC 4789 działalności przemysłowej UE jako „Serwisy transportowe, nie sklasyfikowane gdzie indziej ” !  https://www.osha.gov/pls/imis/sic_manual.display?id=937&tab=description

Oskarżamy Was  o współudział w niszczeniu narodów i państw w Europie i na świecie pod szyldem fałszywej, nielegalnej  Unii Europejskiej, bo opartej na założycielskich traktatach rzymskich podpisanych na in blanco !
http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128439,teatr-polityczno-religijny-zdemaskowany

 

„Asystenci dokładnie uważali na to,żeby nikt nie zauważył oszukaństwa.”…

„Co wtedy w Rzymie wydarzyło się było wielkim show z pustą zawartością” :

http://brd-schwindel.org/sind-die-roemischen-vertraege-rechtsungueltig/

Przypieczętowaniem upadku systemu jest dokument wydany przez papieża Franciszka“motu proprio”,  wprowadzający od 01.09.2013r. prywatną odpowiedzialność urzędników, sędziów, prokuratorów, prawników, za działania na szkodę ludzkości.  http://brd-schwindel.org/beamte-wurden-aufgeklaert-alle-handlungen-sind-eigenverantwortlich/

“Mniej niż 2 lata po “motu proprio” papieża Franciszka, służalcy systemu ujawniani są powoli. Otrzymali oni dokument stwierdzający, że działają oni na własną, prywatną  odpowiedzialność.

W motu proprio jest

Uchylenie immunitetu wszystkich sędziów

Uchylenie immunitetu wszystkich prokuratorów

Uchylenie immunitetu wszystkich prawników

Uchylenie immunitetu wszystkich urzędników państwowych

Od 01.09.2013 te grupy osób nie nie chroni żaden immunitet ! Jako  przestępcy  podlegają ściganiu z całą  surowością  prawa !!! Teraz mogą zdecydować czy chcą nadal okradać nas i nękać czy staną się ludźmi, istotami moralnymi, duchowymi na równi z nami, suwerenami. To oznacza, że system niewolniczy się skończył…”

(Tłum. M.Bejda z j. niem. art. “BeAmte” wurden aufgeklärt  -alle Handlungen sind eigenwerantwortlich”) Oryginał dokumentu papieża w poniższym linku:

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.htm\

Jesteście winni, wraz z pomocnikami i Waszymi zleceniodawcami,  oszustwa polegającego na uznawaniu nielegalnych władz żydowskiego okupanta, który podstępnie, bezprawnie przejął Państwo Polskie  w 1927r. Obecnie żydowski okupant nielegalnie,  bezskutecznie działa w imieniu Narodu Polskiego i Polski. Prywatne firmy handlowe żydowskiego okupanta podają się nielegalnie, bezprawnie, bezskutecznie  za instytucje państwowe, posługując się nielegalnymi, sfałszowanymi symbolami narodowymi.

Jesteście winni, wraz z pomocnikami, oszustwa polegającego na uznawaniu osób o fałszywej tożsamości, sfałszowanych nazwiskach, nie posiadających legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego i Polski jako wiarygodnych przedstawicieli Narodu Polskiego i Polski.

Zgodnie z ekspertyzą prawną Krystyny Trzcińskiej, cyt..:” nikt nie był kompetentny, nikt nie był władny, podpisywać w imieniu POLSKI, jakichkolwiek umów międzynarodowych, w tym i przystąpienia POLSKI do: Unii Europejskiej, NATO, ONZ itp.

POLSKA, zgodnie z prawdą obiektywną, nigdy nie przystąpiła do UE, gdyż:

1) brak jest na tą okoliczność dowodów z dokumentów urzędowych, mających moc władczą i podlegających wykonaniu.

2) POLSKA jest w stanie zawieszenia bytu od 1927 r (bezskuteczne rozporządzenie o godle). POLSKA ma swoje terytorium, ale nie ma prawomocnych symboli narodowych, a te symbole narodowe, którymi posługują się polskojęzyczne przybłędy żydowskie, zamieszkałe na terytorium POLSKI często pod przybranym nazwiskiem i wyłudzonym obywatelstwem POLSKIM, prawomocnymi symbolami narodowymi POLSKI nie są. (…)
Wszelkie składki na cel utrzymania tych wyżej wymienionych żydowskich organizacji i innych nie wymienionych tutaj, wyłożone arbitralnie ze SKARBU PAŃSTWA POLSKIEGO, hojną ręką przez żydowskich przybłędów w imieniu POLSKI, podlegają bezwzględnie zwrotowi POLSCE przez IZRAEL i międzynarodowe żydostwo, w trybie natychmiastowym, (…)”– koniec cytatu zaczerpniętego z linka pt.: “No i potem się dziwią że palą nimi w piecach” , trzcinska.neon24.pl/post/128677,no-i-potem-sie-dziwia-ze-pala-nimi-w-piecach

Krystyna Trzcińska w poniższym linku pt.:”Dlaczego Polacy wezmą udział w rewolucji narodowej 2015 ?” udawadnia, że Izrael przejął terytorium Polski, stosuje jurysdykcję talmudyczną w celu wymordowania Polaków.

 trzcinska.neon24.pl/post/119381,dlaczego-polacy-wezma-udzial-w-rewolucji-narodowej-2015

Dodatkowo na mocy Proklamacji T.Cichockiego z 02.11.2014r., napisanej w imieniu i w interesie Suwerena-Narodu Polskiego  o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy  zwierzchniej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, staliśmy się obligatoryjnie uwolnieni z żydowskiego jarzma.

Pomimo naszych wielokrotnych  żądań, nie upubliczniliście i nie respektujecie  faktu obowiązywania w Polsce aktów prawnych najwyższej rangi, wydanych zgodnie z  Boskim Prawem Naturalnym, w imieniu i w interesie Narodu Polskiego, jakimi są  Proklamacja, z dnia 02.11.2014r., i Dekret Suwerena-Narodu Polskiego, z dnia 02.04.2015r..www.tcichocki.pl

Jesteście winni krzyd Narodu Polskiego, bo w wyniku nielegalnych, fałszowanych od wielu lat wyborów, światowe elity żydowskie wprowadziły swoją kolejną ekipę zarządzającą w ich interesie, która kontynuuje holokaust na Narodzie Polskim, w czasie pozornego pokoju.

Oto wybrane linki z naszymi wystąpieniami-dowodami w sprawie:

https://wojdabejda.wordpress.com/category/skarga-do-trybunalu-karnego-w-hadze/

https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/

https://piotrbein.wordpress.com/2014/04/03/skarga-na-bezprawny-zamach-na-siedzibe-stowarzyszenia-i-obywatelskiego-ruchu-oporu/

https://piotrbein.wordpress.com/2014/03/05/polacy-prosza-putina-o-naglosnienie-sfalszowanych-wyborow-i-nielegalnej-wladzy-w-polsce/

https://piotrbein.wordpress.com/2014/07/01/media-lokalne-chronia-przestepcow-a-zniewazaja-obroncow-narodu-polskiego/,http://www.monitor-polski.pl/chca-nas-wytruc-woda-z-kanalizacji/

Obecnie zarzucacie kolejnej, nielegalnej ekipie żydowskiego okupanta z PiS, dokonanie w Polsce zamachu stanu, a przecież zamach stanu w Polsce już wcześniej, bo w 2013r. udowodnił Tadeusz Cichocki. O tym ważnym fakcie informowałyśmy Was drogą pocztową (potwierdzenie odbioru Deutsche Post, lipiec 2013r.), jak też emailową.

Zamach stanu dokonany został już wcześniej a Wy posługujecie się obecnie gołosłownymi stwierdzeniami o zamachu stanu w Polsce w 2015r., strasząc, jakoby demokracja, której nie było i nie ma, jest zagrożona ! Poprzez taką manipulację, poprzez takie celowe zamieszanie odwracacie  uwagę od Waszych działań godzących  w prawa naturalne narodów Europy do życia w pokoju, w dostatku, bez milionów uchodźców z krajów  Afryki i Azji, w bezpiecznym środowisku, z wykorzystaniem ukrywanej przez Was np. technologii wolnej energii, którą zaoferowała Wam  Fundacja Keshe.

Każda z nas jako Suweren i równocześnie  jako przedstawicielki Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, przedstawiłyśmy Wam niepodważalne dowody na sfałszowanie wyborów parlamentarnych w 2011r., jak też niepodważalne dowody na dokonanie zamachu stanu przez ekipę Donalda Tuska.

Celowo ukrywaliście fakt udowodnienia przez K.Puzynę, z naszym udziałem, sfałszowania wyborów parlamentarnych w 2011r. , poprzez włamanie do centralnej urny wyborczej, wtedy gdy swoją władzę na polskiej scenie politycznej, ugruntowała PO z fałszerzem, agentem Stasi- służby wywiadowczej byłej NRD, Donaldem Tuskiem, którego mianowaliście na eksponowane stanowisko w Brukseli, co jest niebywałym skandalem !  

iddd.de/StrasbourgOnline.pdf umtsno.blogspot.de/2011/12/skarga-do-strasbourga.html,umtsno.blogspot.de/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.html

Brak odpowiedzi na nasze wystąpienie z 06.11.2013r. pt.: “Dlaczego władze unijne sprzyjają uzurpatorskim władzom w Polsce?” uznajemy, zgodnie z prawem międzynarodowym, jako przyznanie się do winy, do odpowiedzialności za działania na szkodę ludzkości. Treść wystąpienia z dnia 06.11.2013r., w całości w załączeniu poniżej.

Oskarżamy Was o współudział w agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwie na Narodzie Polskim !!!  Oskarżamy Was o współudział w naruszaniu dóbr osobistych,  prześladowaniu i dyskryminacji Teresy Wojda, Marii Bejda ! Oskarżamy Was o współudział w  zamachu na życie Teresy z domu Znyk(Wojda) i  Marii z domu Znyk (Bejda) ! Odpowiadacie  prywatnie, osobiście własnym majątkiem za wyrządzone Teresie Wojda, Marii Bejda oraz  wyrządzone Narodowi Polskiemu szkody i krzywdy !!!

https://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/

https://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/27/niemiecka-policja-kryminalna-kontroluje-polityczne-wpisy-polakow-na-fb-pejsbuku/

https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/ https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/szok-zywe-zdrowe-ofiary-wypadkow-w-polin-ida-na-handel-organami/

Dołączamy Was i Waszych pomocników do listy  osób winnych agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim, winnych współudziału w łamaniu praw Teresy Wojda, Marii Bejda, winnych współudziału w naruszaniu dóbr osobistych, prześladowaniu, dyskryminacji Teresy Wojda, Marii Bejda, winnych  współudziału w zamachu na życie Teresy Wojda i Marii Bejda:

Link: “Zamach na przedstawicielki Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu… “

https://wojdabejda.wordpress.com/2015/11/06/zamach-na-przedstawicielki-polskiego-obywatelskiego-ruchu-oporu-bandycki-napad-i-proba-uprowadzenia-w-lowiczu/

Oto poniżej niepełna lista osób podlegających jurysdykcji prawa naturalnego, Sądu Zwyczajowego w Brukseli.

Bronisław Komorowski- były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Krakowskie Przedmieście 46/48 Warszawa, (obecne miejsce zamieszkania nieznane.)

Donald Tusk – były Prezes Rady Ministrów,

Ewa Kopacz –  była Prezes Rady Ministrów,

Konstanty Radziwiłł- obecny Minister Zdrowia

Paweł Szałamacha – Minister Finansów

Irena Lipowicz – była Rzecznik Praw Obywatelskich,Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa,

Cezary Grabarczyk, Marek Biernacki – byli  Ministrowie Sprawiedliwości,Al. Ujazdowskie 11,

00-950 Warszawa,

Stanisław Dąbrowski – były Prezes Sądu Najwyższego,Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

Małgorzta Gersdorf – prezes Sądu Najwyższego, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

Marcin Karolec – były Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

Marek Woźniak – Prezes, Samorządowe Kolegium Odwoławcze,ul.Piotrkowska 86, 90-103 Łódź

Andrzej Seremet – Prokurator Generalny, Rakowiecka 26/30 , 02-528 Warszawa

Krzysztof Kwiatkowski – Najwyższa Izba Kontroli,  ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa

Krzysztof Bukowiecki – Prokurator Okręgowy w Łodzi, Jana Kilińskiego 152, 90/322 Łódź

Magdalena Bursa – Prokurator Rejonowy w Łowiczu,Kaliska 1/3 , 99-400 Łowicz

Magdalena Piwowarczyk – Sąd Rejonowy w Łowiczu, Kaliska 1/3 , 99-400 Łowicz

Krzysztof Kaliński – Burmistrz Miasta Łowicza, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz

Henryk Zasępa – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz

Władysław Michalak – były wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu

Artur Michalak – Naczelnik, Urząd Miejski w Łowiczu,Stary Rynek1, 99-400 Łowicz

Janusz Michalak – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych, Armii Krajowej 2b, 99-400 Łowicz

Joanna Mika – Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, Nowa 5 , 99-400 Łowicz

Rafał Fronczek- Prezes Krajowej Rady Komorniczej, Szpitalna 4/10, 00-031 Warszawa

Marek Cichal – Komornik Sądowy, Chopina 7, 99-400 Łowicz

Jacek Banachowicz – Komendant Powiatowy Policji w Łowiczu,Bonifraterska 12/14 , 99-400 Łowicz

Tomasz Rubin – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji ,Bonifraterska 12/14, 99-400 Łowicz

Wiesław Kozłowski – policjant Powiatowej Komendy Policji w Łowiczu

Michał Pokora – policjant Powiatowej Komendy Policji w Łowiczu

Inni, nieznani z nazwiska policjanci Powiatowej Komendy Policji w Łowiczu

JNissen – Kriminal Amt in Flensburg, Norderhofenden 1, 24937 Flensburg, BRD GmbH

Luis Moreno-Ocampo- Prokurator Generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze

Martin Schulz- Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Lamberto Zannier – sekretarz OBWE

Herman Van Rompuy Przewodniczy Komisji Europejskiej .

José Manuel Barroso, JanezPotočnik- Komisja Europejska

Odpowiadacie wraz z innymi osobami z powyższej listy, za złamanie praw każdego rdzennego Polaka, własnym majątkiem do trzeciego pokolenia, na mocy  prawa międzynarodowego, międzynarodowej  taryfy odszkodowawczej, załączonej poniżej w linku, w art. pt.: “Nie ma państw ! Są tylko prywatne firmy do wyzysku !!!”.

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127505,nie-ma-panstw-sa-tylko-prywatne-firmy-do-wyzysku

Maria z domu Znyk(Bejda) Teresa z domu Znyk(Wojda)

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Polskie herby szlacheckie przodków Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze , http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128349,pozytywna-energia-serc-zmieniajmy-swiatwww.wojdabejda.wordpress.com

 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Dlaczego władze unijne sprzyjają uzurpatorom w Polsce ?

Łowicz, 06.11.2013r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Martin Schulz – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Jose Manuel – Barroso Przewodniczący Komisji Europejskiej

Herman Van Rompuy – Przewodniczący Rady Europejskiej

Szanowni Panowie,

jako autorki petycji w Parlamencie Europejskim 0578/2012 w obronie obywateli Europy w tym również wszystkich mieszkańców terenów Polski dotkniętych przez wykonanie w Polsce ponad kilkunastu tysięcy odwiertów geologicznych w poszukiwaniu węglowodorów, gdzie zastosowano niszczącą, agresywną technikę hydraulicznego szczelinowania połączoną z użyciem materiałów wybuchowych występujemy ponownie o :

● pokojowe odsunięcie od władzy elit politycznych sprawujących urzędy od 1989r, z tzw.układu zdrady Magdalenkowej i postawienie ich przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości

● zlikwidowanie systemów kontroli i zniewalania społeczeństw (INDECT, ECHELON,i inne)

● zlikwidowanie sieci Agenda 21, która czuwa nad realizacją planów depopulacyjnych ludności świata

● unieważnienie koncesji wydobywczych

● wprowadzenie zakazu wykonywania badań geologicznych

● wprowadzenie zakazu poszukiwania i wydobywania węglowodorów

● wycofanie się z technologi CCS i handlu emisjami CO2

● zakaz rozsiewania toksycznych chmur (chemtrails)

To jest nasze wołanie SOS dla Europy i terenów rolniczych w Polsce, dla mieszkańców rolniczego terenu między Kutnem a Łowiczem, dla 30 tysięcznego miasta Łowicza, położonego w centrum Polski jak też całego gęsto zaludnionego terytorium Polski i Europy. Zamiana urodzajnych pól na pola wydobywcze będzie skutkować zniszczeniem rolnictwa oraz grozi katastrofą ekologiczną i humanitarną.

Już w Łowiczu i okolicy jest zatruta woda, a władze w Polsce jak i wymiar sprawiedliwości ignorują nasze prawa do życia w bezpiecznym środowisku z dostępem do zdrowej i czystej wody pitnej. Prokuratura Rejonowa w Łowiczu uznała nas jak i 30 tys. mieszkańców za pokrzywdzonych powstaniem bazy hydroszczelinowania w Łowiczu, jednak ze względu na zapewnienia Burmistrza Miasta Łowicza, że w Łowiczu nie powstanie wiertnia śledztwo zostało umorzone.

Już powstanie nawet tylko bazy na osiedlu mieszkaniowym jest zamachem na życie Polaków w Polsce, bowiem nic nie jest w stanie zapobiec degradacji środowiska życia człowieka i niszczenia nieodwracalnie zasobów wody pitnej i gruntowej przy zastosowaniu do odwiertów tak wielkiej ilości toksyn.

Szanowni Panowie,

Z jednej strony ustanawiacie dyrektywy ochrony siedlisk i gatunków ptaków oraz innych zwierząt, a z drugiej strony pozwalacie na ich niszczenie a przede wszystkim na degradację środowiska życia człowieka, co skutkować będzie stopniową depopulacją ludzkości, na którą nie ma i nie może być żadnego przyzwolenia.

Nieetyczne i niemoralne jest by zamiast zapewnienia należnego każdemu człowiekowi bezpieczeństwa życia poddawać to niezbywalne prawo pod rygory głosowań, referendów czy miliona podpisów pod petycjami. Taka demokracja to droga do samozagłady!

Szanowni Panowie,

to wy decydujecie czy wziąć pod uwagę czy zlekcewazyć wyniki głosowań w Parlamencie Europejskim jak też opinie i wnioski obywateli unii zawarte w petycjach. Tak więc cała władza jest w Waszych rękach, chociaż nie zostaliście przez obywateli EU wybrani w demokratycznych wyborach.

W związku brakiem reakcji na nasze wystąpienie z 03.07.2013 r. (wysłane pocztą 04.07.2013r.) jak też wiele innych, wysyłanych regularnie, oczekujemy odpowiedzi na następujące pytania:

1. dlaczego do dziś nie mamy odpowiedzi na naszą prośbę (korespondencja wysłana drogą emailową i pocztową 4.07.2013r.) o pomoc w pokojowym odsunięciu od władzy uzurpatorów wyłonionych w wyniku sfałszowanych wyborów, doskonale udokumentowanych przez K.Puzynę http://www.umstno.blogspot, http://iddd.de/StrasbourgOnline.pdf oraz udowodnionego przez T.Cichockiego zamachu stanu w Polsce; http://www.tcichocki.pl , którzy zamierzają zamienić 2/3 terytorium Polski na pola wiertnicze, co oznacza zniszczenie polskiego rolnictwa a tym samym bezpieczeństwa żywnościowego Narodu Polskiego?

2. czy odpowiedzią instytucji unijnych, zamiast pomocy w pokojowym odsunięciu uzurpatorskich, wrogich Narodowi Polskiemu sił, jest podjęcie szeroko zakrojonych działań zastraszających, wskazujących na gotowość podjęcia walki z bezbronnym Narodem Polskim?

3. czy odbywa się to za Waszą wiedzą i poparciem, co byłoby niebywałym skandalem i stałoby w wielkiej sprzeczności z wyróżnieniem instytucji unijnych Pokojową Nagrodą Nobla ?

4. czy odpowiedzią na nasze wystąpienie o udokumentowanym zamachu stanu w Polsce jest demonstracja siły przeciw narodom Europy poprzez manewry wojskowe na terytorium Polski ? Dowód:” Steadfast Jazz 2013” / ruszyły manewry NATO “http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Steadfast­Jazz­2013­ruszyly­manewry­NATO,wid,16136427 ,wiadomosc.html ?ticaid=1119dc

5 . czy zaostrzenia przepisów o zgromadzeniach jak też zwiększenie uprawnień dla wszelkich służb w tym także obcych służb na terenie Polski jest wypełnianiem dyrektyw unijnych? Jeśli tak, to prosimy o wykładnię prawną; do jakich dyrektyw unijnych się to odnosi? “El Mundo: Polska wśród krajów współpracujących z NSA”http://konflikty.wp.pl/kat,1020231,title,El­Mundo­Polska­wsrod­krajow­wspolpracujacych­z­NSA,wid,1612555 wiad omosc.html?ticaid=1119fb

6. czy zmasowane wprowdzenie systemów kontroli polskiego społeczeństwa i wspieranie obecnego reźimu w Polsce przez instytucje unijne jest zgodne z wolą suwerennych narodów Europy, które zostały wciągnięte do Unii Europejskiej pod złudnymi hasłami demokracji i respektowania praw obywatelskich a faktycznie zostały ubezwłasnowolnione?

7. kiedy władze unijne wycofają się z projektów dotyczących kontroli społeczeństw a wprowadzonych pod pretekstem walki z terroryzmem i przestępczością, zwłaszcza w kontekście skandalu z podsłuchiwaniem Angeli Merkel i innych polityków oraz wszystkich obywateli Unii Europejskiej przez tajne służby USA, których obiekty znajdują się m.in. na terytorium Polski.

“INDECT”http://www.indect­project.eu/  , ” Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego”http://www.ppbw.pl/ppbw/projekty.html,  “John Kerry w Polsce. Ważne tematy: więzienia CIA i system Echelon”http://gazetabaltycka.pl/promowane/john-kerry-w-polsce-wazne-tematy-wiezienia-cia-i-system-echelon

8. dlaczego nie wydano zakazu wstępu dla przedstawicieli koncernów wydobywczych do gmachów unijnych ? link: 1) “ Branża gazu łupkowego wiąże się z Polską w walce z europejskimi przepisami.” Corporate Europe Observatory ­ Komunikat prasowy, środa, 7 listopada 2012, w Brukseli .https://mail­attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=25feb8f9b6&view=att&th=13b58a0cb2019af6&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_h9bxgum10&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9SYKAIxTpSH5t_NOSg_Jo2&sadet =1354406525007&sads=uz17aMhGlvaxMLSdrJOHV7­C84Y

Według raportu Laury Weis: Foot on the gas, lobbyists push for unregulated shale gas, Corporate Europe Observatory, November 2012.  http://corporateeurope.org/sites/default/files/publications/Article_Shale%20Gas%20Lobby_final.pdf „Główni gracze w sektorze ropy i gazu próbują propagować cudowny obraz gazu łupkowego jako przyjazne dla środowiska źródło paliwa. W tym celu zorganizowali już wiele bankietów i koktajli w różnych kręgach Europosłów. Przy okazji tych imprez o charakterze integracyjnym parlamentarzyści ci mogli delektować się pysznymi potrawami i jednocześnie przekonać się o zaletach gazu łupkowego. Organizatorzy usiłowali w ten sposób wprowadzić publicznych decydentów w błąd i jednocześnie walczyć z wszystkimi formami regulacji prawnej, które mogłyby się okazać bezcenne w przyszłości w walce o ochronę środowiska i ludzkie zdrowie. Aby osiągnąć ten cel ­ zainwestowali już miliony dolarów w działania lobbingowe w Brukseli”. Raport udowadnia, że koncerny naftowe Exxon Mobil, Chevron, Statoil, Total i PGNiG Polska ściśle współpracują z firmami wyspecjalizowanymi w publics relations przy organizowaniu w parlamencie różnych wydarzeń na rzecz obrony dobrego imienia przemysłu gazu łupkowego. Działania wspierali Polscy posłowie razem z rządem polskim, który wykorzystał polską prezydenturę na czele UE w 2011 r., aby promować swoją nową politykę energetyczną opartą na rozwoju gazu łupkowego. Podczas wyżej wymienionych wydarzeń niepokojące aspekty środowiskowe i zdrowotne związane z rozwojem przemysłu gazu łupkowego były całkowicie pominięte.”

9. czy wyciągnięto konsekwencje w stosunku do europosłów lobbujących na rzecz ludobójczych koncernów wydobywczych, o których pisałyśmy m.in. w naszym wystąpieniu z 18.10.2012r. pt.: “O wprowadzenie zakazu poszukiwania i wydobywania węglowodorów, stosowania hydraulicznego szczelinowania i technologii CCS na terenie Unii Europejskiej”,? Cytat:“Biorąc pod uwagę, że europosłowie z Polski służą koncernom wydobywczym a nie Narodowi Polskiemu powinni zostać odsunięci od głosowania za nieetyczną i niemoralną postawę wobec Narodu Polskiego. Mamy bezwzględne prawo i moralny obowiązek żądać odsunięcia Europosłów z Polski od głosowania w sprawie gazu łupkowego jak też innych głosowań. Szkodzą oni nie tylko Polsce ale także Europie i powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za nieetyczną, niemoralną postawę oraz za działania na szkodę Narodu Polskiego i Europy. (..)

Podczas warsztatów o gazie łupkowym 9.10.2012r. żaden z europosłów z Polski nie wsparł naszej petycji ­ listu otwartego do Prezydenta RP wystosowanego w obronie milionów Polaków w Polsce. List ten wystosowałyśmy w imieniu Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelskiego Ruchu Oporu a także z całego świata sygnatariuszy petycji przeciw ustawie nowe prawo geologiczne i górnicze”.

10. kiedy władze unijne wydadzą list gończy w stosunku do koncernów i firm przez nich utworzonych na których ciążą wyroki sądowe w innych częściach świata za niszczenie środowiska i praw człowieka takich jak np. Chevron ? Linki: 1)“Gaz łupkowy: Chevron w Polsce pomimo łamania praw człowieka”,http://damzuchowski.salon24.pl/376494,gaz-lupkowy-chevron-w-polsce-pomimo-lamania-praw-cz lowieka , 2).“Brazylia wyrzuci Chevron ze swego kraju”;http://ebe.org.pl/energetyka-w-mainstreamie/brazylia-wyrzuci-chevron-ze-swego-kraju.html

11. czy Unia Europejska finansuje biura Agendy 21, która pod przykrywką zasad zrównoważonego rozwoju czuwa nad realizacją planów depopulacyjnych ludności świata nawet na poziomach lokalnych?

Linki:

 1) “Agenda 21­Czarny Dekalog   NWO”,  http://www.eioba.pl/a/479a/agenda­21­czarny­dekalog­nwo#ixzz2TBAb61Xm .

Cytat:“To jest właśnie nowy system “Nowy Porządek Świata” aka “New World Order” aka “Nowy Socjalistyczny Porządek”, gdzie nie ma już żadnych przeciwstawnych tendencji. Nie ma ich ponieważ nie ma sprzeciwu. Pokój wg ludzi, którzy planują przyszłość tj rewolucjonistów i multimiliarderów, jest brakiem świadomości, jest wojną przeciwko świadomości, przeciwko wolnym umysłom. Pokój nastanie gdy wszelki opór będzie pokonany, nie tylko militarny, religijny czy ekonomiczny, ale przede wszystkim opór świadomości.

2) ”Agenda 21. Plan wdrożenia światowego socjalizmu.”  http://www.prisonplanet.pl/polityka/agenda_21_plan_wdrozenia,p862306749

3) “ONZ i Bank Światowy naciskają suwerenne kraje do przyjęcia dyktatu globalnej redukcji populacji.” , http://www.prisonplanet.pl/ekonomia/onz_i_bank_swiatowy,p389735919

Cytat: “Bank Światowy używa narzędzi finansowych by sprowadzić kraje narodowe na kolana, domagając się by te zmniejszyły liczbę swoich obywateli; ONZ gwarantuje polityczną legitymizację tych polityk wyludnienia (w ramach Agendy 21); Fundacje opracowują szczepionki przeciw płodności i genetycznie zmodyfikowaną żywność; Światowa Organizacja Zdrowia dba o „standardy” zdrowia i ich dystrybucję. Dzięki temu globalnemu konstruktowi, starannie skoordynowanej odgórnej strukturze, naukowa dyktatura usidliła całą wolną ludzkość. http://explosivereports.com/2012/05/14/un­world­bank­strangle­sovereign­nations­into­accepting­global­popul ation­reduction­dictates/

12. jakie sankcje zastosowano w związku z powszechnym stosowaniem w Polsce nielegalnych trucizn przy odwiertach, bez rejestracji związków chemicznych w REACH ? Czy firmy stosujące nielegalne chemikalia pozbawione zostały prawa prowadzenia działalności na terenie UE? http://www.theta­doradztwo.pl/theta/6/14/32/ ,http://www.theta­doradztwo.pl/theta/5/9/60/

13.czy jedyna metoda stosowana przy odwiertach, hydoroszczelinowanie ma certyfikat Unii Europejskiej?

14.czy unijna dyrektywa w sprawie geologicznego składowania CO2 zostanie zniesiona, ze względu na niebezpieczne konsekwencje dla życia na Ziemi? Czy ta zabójcza technologia ma certyfikat UE ?

Dlaczego Komisja Europejska forsuje w Polsce technologię CCS i dopuszcza składowanie skroplonego CO 2 z Niemiec i innych państw na naszym terytorium a tym samym stawia nas Polaków przed śmiertelnym zagrożeniem ?

Dlaczego za niedostosowanie prawa do śmiercionośnej dyrektywy CCS Naród Polski będzie musiał zapłacić 200 mln zł kary za każdy rok opóźnień ? Skoro inne kraje jak np. Austria wprowadziła zakaz technologii CCS i nie ponosi za to kary to dlaczego wymusza się na Polsce wprowadzenie tej technlogii i do tego narzuca kary za opóźnienia ? Jest to rażąco niesprawiedliwe traktowanie Polski, skazanej przez KE na składowisko niebezpiecznych odpadów i na niebezpieczne technologie !  link: “Co dalej z przepisami o CCS”, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1053047.html

Cytat:“Nowe regulacje zawarte w tzw. trójpaku energetycznym, które miały wdrożyć dyrektywę dotyczącą OZE, zaimplementowały ją po części wadliwie, a po części się do nich nie odniosły. Tymczasem UE już złożyła do Trybunału Sprawiedliwości skargę przeciwko Polsce za brak wdrożenia tych przepisów. Jeśli na czas nie zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany, nasz kraj może zapłacić prawie 200 mln zł kar za każdy rok opóźnień.”

15. jakie sankcje zastosowano wobec firm prowadzących odwierty i badania sejsmiczne na terenach “Natury 2000 “? Ile koncesji zostało unieważnionych z powodu złamania zapisów koncesji w tym zakresie jak też z powodu naruszenia dyrektywy ptasiej i siedliskowej?

16. jakie działania naprawcze podjęły władze unijne wobec starych, pękających, rdzewiejących, porzuconych na pastwę losu odwiertów na terenie Polski i UE?

17. w jaki sposób władze unijne zamierzają kontrolować na bieżąco przebieg prac wiertniczych by spełnione zostały warunki zapisane w raportach środowiskowych ?

18. dlaczego mieszkańcy nie mają prawa sprzeciwiania się odwiertom, które pozbawiają ich dostępu do zdrowej czystej wody i bezpiecznego środowiska ? Czy to jest zgodne z dyrektywami unijnymi i prawami człowieka?

19. dlaczego kontrole odwiertów prowadzone są w tajemnicy przed mieszkańcami a przepisy zabraniają udziału przedstawicieli mieszkańców w takiej kontroli?

20. dlaczego prawo do zaskarżania decyzji środowiskowych i pozwoleń na inwestycje zagrażające środowisku mają tylko organizacje ekologiczne ( finansowane przez lobby wydobywcze ) a innym obywatelom odebrano to prawo, co jest naruszeniem konwencji z Aarhus ?

21. jakie działania podjęły władze unijne aby koncerny wydobywcze stworzyły specjalny fundusz pomocy ofiarom katastrof oraz naprawy szkód wywołanych ich niebezpieczną działalność koncernów i firm wydobywczych ?

22. kto ponosi i ponosić będzie odpowiedzialność za stan odwiertów po ich zamknięciu?

23. czy władze unijne podjęły działania aby nie powtórzyły się przypadki składowania niebezpiecznych odpadów wiertniczych na wysypiskach śmieci, w pobliżu zbiorników wodnych?

24. czy władze unijne opracowały skuteczną metodę utylizacji odpadów wiertniczych czy metodę powstrzymania emisji toksycznych gazów cieplarnianych wydobywających się nieustannie z każdego odwiertu, czy też skuteczną metodę zabezpieczania starych, porzuconych odwiertów?

25. czy logiczne jest mnożenie przepisów ochrony środowiska łącznie z powielaniem raportu środowiskowego na podstawie wirtualnego wzorca opracowanego przez instytut geologiczny, nie mającego odniesienia do rzeczywistości a jedynie będącego “koncertem życzeń” na zamówienie firm wydobywczych, skoro nie ma metody utylizacji odpadów a stosowane chemikalia nie są zarejestrowane w REACH ?

26. czy władze unijne zdają sobie sprawę, że skoro:

● nie ma żadnej metody utylizacji odpadów

● nie ma żadnej metody powstrzymywania emisji metanu i innych toksycznych gazów do atmosfery

● nie ma żadnej metody powstrzymywania trzęsień ziemi

● nie ma żadnej metody zapobiegania powstawaniu lejów czy zapadlisk terenów

● ogromne ilości stosowanych chemikaliów są nielegalne bo niezarejestrowane w REACH

● zasoby wodne już zostały zubożone i skażone na wskutek odwiertów to jakiekolwiek tworzenie i wprowadzanie nowych, nawet bardzo szczegółowych przepisów zamiast stanowczych zakazów kompromituje te władze jak też wszystkich urzędników unijnych uczestniczących w tym procederze a więc stawia ich, niestety, po stronie ludobójczych koncernów wydobywczych ?

27. dlaczego w przestrzeni powietrznej UE rozsiewa się z samolotów zabójcze chmury ? link: “Dokumenty NASA ujawniają szkodliwe działania: chemtrails, mikrofale, mikropyły” http://kefir2010.wordpress.com/2013/09/01/dokumenty­nasa­ujawniaja­szkodliwe­dzialania­chemtra ils­mikrofale­mikropyly/  

Wobec namnażania się, często absurdalnych, unijnych przepisów nasuwa się zasadnicze pytanie: czy jakiekolwiek przepisy są w stanie zastąpić w praktyce życiodajną wodę?

My Polacy, płatnicy składki do budżetu unijnego, mamy bezwzględne prawo, w zaistniałej sytuacji wymagać od władz unijnych pomocy w odsunięciu uzurpatorskich władz w celu powstrzymania działań polityków w Polsce na szkodę Narodu Polskiego. Na rządzących Polską po 1989 r. jak też na władze unijne spada odpowiedzialność za doprowadzenie na skraj ubóstwa znacznej części społeczeństwa polskiego.

Pomoc żywnościowa finansowana ze środków unijnych, wobec faktu grabieży majątku narodowego Polaków jest jak na ironię. Ze względu na toksyczne dodatki zmierza do podtruwania w celu fizycznego wyniszczenia biednych obywateli Polski. Wnioskujemy o zbadanie jakości żywności rozdawanej biednym obywatelom, ponieważ jej jakość jest tak zła, że psy omijają takie jedzenie z daleka, o czym m.in. przekonał się Krzysztof Szczurko z Podkarpacia , co opisał w wierszu pt.:

POMOC UE

Pomoc z UE nam tu dają, ­ niech Biedacy wyzdychają.

Mój pies bardzo głodny był, ­ nawet i opadał z sił.

A, że karmy ja nie miałem, ­ to z POMOCY UE dałem.

To mielonka jest wieprzowa, ­ z dodatkami ,,E” ,..czy zdrowa?

Dzień i noc przy budzie stała, ­ i choć ,,ślinka” mu leciała.

I choć pies opadał z sił, ­ to wykręcił do niej tył.

Wreszcie grosze ja zdobyłem, 7 ­ karmę dla psa i kupiłem.

Głodny pies się i ucieszył, ­ i do karmy się pośpieszył.

Tu na koniec jest pytanie, ­ jakie z UE pomaganie?

26 październik 2013 Autor:KYSY

Zamiast takiej pomocy Polakom należą się zasiłki pieniężne, tak jak to ma miejsce w innych krajach UE np. w Niemczech, gdzie zasiłek na przeżycie wynosi od 306 do 382 Euro na 1 osobę bezrobotną a 184 Euro na 1 dziecko.

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2012/09/2012­09­19­regelbedarf­erhoeht­mehr­geld­fu er­arbeitsuchende.html,http://www.guckmal.de/kindergeld­hoehe.htm .

Skandalem i jednocześnie złamaniem Konwencji z Aarhus jest stwierdzenie Premiera Rządu D. Tuska: cytat;“Będziemy konsekwentnie przekonywać Europę do sensu wydobywania i eksploatowania złóż gazu łupkowego. Rozmawiałem o tym ostatnio (…) z szefem Komisji Europejskiej Jose Manuelem Barroso, zwracając uwagę, by Komisja strzegła projektu gazu łupkowego przed lobbingiem tych, którzy z różnych powodów nie chcieliby, aby gaz łupkowy stał się alternatywnym źródłem energii” ­ powiedział Tusk podczas briefingu prasowego w Elektrowni Kozienice.

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/2029020,114877,12900119.html

My Polacy, jako obywatele Europy stanowczo protestujemy przeciwko dopuszczaniu do jakiegokolwiek lobbingu siejącego śmierć i spustoszenie. Żądamy wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób winnych wprowadzania lobbingu koncernów wydobywczych.

Domagamy się wydalenia z terenu EU koncernów wydobywczych jak też spółek powiązanych z tymi koncernami na których ciążą wyroki sądowe za łamanie praw człowieka i niszczenie środowiska w innych częściach świata.

Niedopuszczalnym błędem jest mówienie o hydraulicznym szczelinowaniu w odniesieniu tylko do gazu łupkowego, gdyż ta technologia stosowana jest we wszystkich odwiertach geologicznych, każdego rodzaju nawet gazu konwencjonalnego. Jeżeli Unia Europejska i życie na terenie Unii ma przetrwać to konieczne są odważne, niezwłoczne i radykalne działania.

DLA WODY NIE MA ALTERNATYWY A DLA WĘGLOWODORÓW JEST ALTERNATYWA.

ZIEMIA JEST WŁASNOŚCIĄ PRZYSZŁYCH POKOLEŃ, WIĘC OBECNE POKOLENIA POWINNY Z POKORĄ I SZACUNKIEM ZARZĄDZAĆ JEJ ZASOBAMI Z MYŚLĄ O PRZYSZŁYCH POKOLENIACH!

Bardzo prosimy Szanownych Panów o odpowiedź na postawione pytania drogą emailową w ustawowym terminie.

Z poważaniem

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ”Łowiczanie”

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 
6 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 19 stycznia 2016 w Oszustwa nielegalnych instytucji unijnych.

 

6 responses to “ZDEMASKOWANE OSZUSTWO UNIJNE KOŃCEM UNII EUROPEJSKIEJ !!!

 1. Mirka

  17 lipca 2016 at 15:31

  Żydowska mafia psycholi i bandziorow opanowała wszystkie stanowiska decyzyjne na całej ziemi . Jedyna nasza obrona to wiedza o faktach , logiczne myślenie i ucieczka od ich trucizn . Podziwiam Panie za waleczność i odwagę w walce chyba skazanej na niepowodzenie z oczywistych powodów , bo jak można oczekiwać od bandziora i psychola moralnej zmiany . Raczej postępu w podstepie , kłamstwie i zbojectwie .

  Polubione przez 2 ludzi

   
 2. Anita Lincow

  29 października 2016 at 12:11

  Bardzo mi się podobają te postulaty , jestem całym sercem za .

  Polubione przez 2 ludzi

   
 3. wojdabejda

  30 października 2017 at 00:13

  http://bejda.blogspot.de/2011/09/zagrozeni-bardziej-niz-amerykanie-w.html
  Poniżej treść naszego wniosku w sprawie zagrożeń, odrzuconego przez Prokuraturę w Łowiczu postanowieniem z dnia 18 lipca 2011r.(sygn.akt 1 Ds.988/11)

  „Wniosek o zbadanie możliwości popełnienia przestępstwa,
  czynu zabronionego w związku z decyzją Starostwa Powiatowego w Łowiczu OS.I.7439-1-2/09 z 07.08.2009r. w ramach programu „Natura 2000” oraz w związku z innymi zagrożeniami jak budowa ciągu elektrowni wodnych na rzece Bzurze, składowaniu skroplonego CO2 i wydobyciu gazu łupkowego.

  Wnioskujemy o zbadanie i ukaranie winnych naruszania prawa:

  – prawa własności około 200 rolników posiadających grunty przylegające do rzeki Bzury, we wsiach powiatu łowickiego w tym m.in: Urzecze,Wierznowice, Strugienice ,Maurzyce, objętych programem „Natura 2000” . poprzez wywłaszczenie, bez wiedzy i zgody, gruntów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o ustawę z 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne przy braku przesłanki trwałego w sposób naturalny zajęcia przez rzekę.
  Prawdopodobnie ten fakt nie ma odzwierciedlenia w zapisach ksiąg wieczystych.
  Niedopełnienie obowiązku należytego informowania i równego traktowania stron przy podejmowaniu decyzji skutkowało zarzutem wobec rolników podania nierzetelnych danych we wnioskach o dopłaty bezpośrednie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łowiczu. ( załacznik nr.1 decyzja Starostwa Powiatowego w Łowiczu z 07.08.2009 r.- )

  – niedopełnienia obowiązku należytego informowania i równego traktowania stron w związku z wprowadzeniem na nasz wysokoproduktywny rolniczo teren programu„Natura 2000”( załącznik nr.2- uchwała Rady Gminy Łowicz nr.V/14/11 z 23.01.2011 r., załącznik nr.3- odpowiedż z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z 14.03.2011 r.)

  Na terenie Gminy Zduny we wsiach m.in. Jackowicach, Łażnikach, Zalesiu, Złakowie Kościelnym, Złakowie Borowym zbierano podpisy poparcia pod rzekomo negatywną opinią Rady Gminy Zduny dotyczącą proponowanej „Natury 2000” w Dorzeczu Słudwi bez dołączenia treści tej opinii, która w swym uzasadnieniu jest pozytywną. (załącznik nr.4- Uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy Zduny z 03.02.2011 r.)

  Z informacji od sołtysów wiemy, że zbierano podpisy także po fakcie wysłania przez Radę Gminy opinii do GDOŚ. Z tego wynika, że zbieranie podpisów było tylko dla pozorów.

  – niedopełnienia przez władze lokalne poszczególnych gmin i powiatów obowiązku informowania społeczeństwa powiatu łowickiego, kutnowskiego a tym samym naruszenia Konwencji z Aarhus z dnia 25.06.1998r o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko o sprowadzaniu na nasz teren zagrożenia katastrofą ekologiczną poprzez :

  – objęcie naszego terenu działaniem koncesji Ministerstwa Środowiska na „poszukiwania i wydobycie ropy i gazu gazu ziemnego na głębokości 6,5 km” dla amerykańskiej firmy FX Energy Poland. / załącznik nr.5- dowód odwiertów geologicznych -Geofizyka Toruń, załącznik nr.6 – oświadczenie M.Bejda z 18.06.2011 r.

  – przeprowadzenie na naszym terenie odwiertów geologicznych pod kątem planowanego w 2012 roku składowania skroplonego CO2 według technologii CCS, zleconych przez elektrownię Bełchatów.
  (załącznik nr.7 – odpowiedź Wójta Gminy Zduny z 07.04.2011 r., załącznik nr 8 – odpowiedż z Gminy Bielawy z 04.04.2011 r. załącznik nr.9 – petycja 6684, załącznik nr 10 – odpowiedź z Kancelarii Sejmu z 14.06.2011 r., załącznik nr 11 – mail do Prezydenta R.P. Z 18.06.2011 r.)

  – wydanie przez Wójta Gminy Łowicz pozytywnej opinii środowiskowej dla budowy elektrowni wodnej w Klewkowie na rzece Bzurze bez wiedzy i zgody mieszkańców.( załącznik nr. 12- obwieszczenie i postanowienie Wójta Gminy Łowicz z 11.08.2009 r, załącznik 13- lista wniosków o dofinansowanie unijne dla elektrowni w Klewkowie i Sobocie)

  – wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy zbiornika wodnego, jazu piętrzącego z małą elektrownią wodną na prywatnych gruntach rolników, pomimo sprzeciwu większości rolników terenów zagrożonych zalaniem. (załącznik nr 14 – zawiadomienie Wójta Gminy Zduny o wszczęciu postępowania budowy inwestycji jedynie na dwóch działkach Skarbu Państwa, które stanowią tylko koryto rzeki, załącznik nr.15-przykładowa treść sprzeciwu )”.

  W dniu 26.07.2011 złożyłyśmy do Sądu Rejonowego w Łowiczu za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej w Łowiczu zażalenie następującej treści:

  „Wnosimy o uwzględnienie naszego zażalenia i wnikliwe zbadanie przedłożonych wątków zagrożeń, jakie na nasz teren są planowane do wprowadzenia z uwagi na ważny interes publiczny i prywatny poszczególnych obywateli naszego regionu.

  Prokurator postanowieniem z 18.07.2011 odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w urzędach gminnych i powiatowych : łowickiego i kutnowskiego w okresie od nieustalonego dnia do dnia 20.06.2011r. na terenie wyżej wymienionych powiatów, na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego Marii Bejda i Teresa Wojda.

  Odmowę oparto nie na zbadaniu sprawy lecz na dwóch krótkich notatkach urzędowych, które pozostają sprzeczności z relacją z oświadczenia T.Wojda (w załączeniu) sporządzonego niezwłocznie po spotkaniu z policjantem 4.07.2011r. i oświadczeniem Marii Bejda (w załączeniu), oraz powierzchownej ocenie urzędowych dokumentów jak np.decyzji,uchwał rad gmin, pism z instytucji państwowych a załączonych do wniosku, skwitowanych cyt. „zawartym tam faktom i okolicznościom nie sposób nadać walory wiarygodności.”

  Nie pofatygowano się zbadać, choćby jednego ze zgłoszonych wątków popartych dokumentami urzędowymi lub też np.zgłaszaną gotowością dostarczenia zdjęć, dokumentujących istniejące wysypisko śmieci w Niedżwiadzie. (w załączeniu dwa zdjęcia tego składowiska).

  Uznanie wnioskodawczyń za pokrzywdzone, dało szansę, choćby wglądu do akt sprawy i do sprawdzenia co zadecydowało o odmowie wszczęcia śledztwa oraz co, w tak ważnej kwestii obrony interesu publicznego i prywatnego poszczególnych mieszkańców naszego regionu, wobec grożby sprowadzenia na nasz teren katastrofy ekologicznej i humanitarnej, robią organy bezpieczeństwa państwa, jakimi są Policja i Prokuratura.

  Odmowa wszczęcia śledztwa na nasze wystąpienie z 20.06.2011r. z wnioskiem do Prokuratury w obronie interesu publicznego i prywatnego poszczególnych mieszkańców naszego regionu w obliczu zagrożeń, budzi stanowczy sprzeciw, a fakty wskazują, że w tym kraju decyzje zapadają wbrew interesom społeczności lokalnych, wbrew woli mieszkańców i na ich szkodę.

  Polubione przez 1 osoba

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: