RSS

Truciciele i dezinformatorzy precz z Naszej Ziemi !!!

17 Sty

IMG_1109

Zdjęcie wprowadzające: Maria z domu Znyk (Bejda), Teresa z domu Znyk (Wojda),          19 lipca 2012r. przed gmachem prywatnej firmy handlowej „ministerstwa środowiska” w drodze na spotkanie z jej szefem M.Korolec, celem wręczenia adresownych do niego listów w obronie Narodu Polskiego przed niszczeniem środowiska na wskutek działań jego firmy, działającej na zlecenie światowych elit żydowskich, obecnie upadłego systemu Ery Niedostatku.

„Minister” M.Korolec podał się do dymisji w niedługim czasie po naszej wizycie i po burzliwych dyskusjach w firmie „ministerstwo środowska”, wywołanych naszymi korespondencjami, demaskującymi ludobojcze działania a  rozsyłanymi po całym świecie przez nas, jako petycjonariuszek Parlamentu Europejskiego, PE 0578/2012.

plakat przeciw bazie, pokrzywdzeni

Łowicz,12.01.2016r.

Ostrzeżenie przed dezinformatorem Dydymusem !

Drodzy Rodacy !

Polski Obywatelski Ruch Oporu uznaje blogera Dydymusa za dezinformatora, agenta starego upadłego niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony ze zdelegalizowanym Watykanem na czele.

Kandydowanie  Dydymusa na prezydenta Polski w fałszowanych, nielegalnych  z mocy prawa Suwerena, wyborach żydowskiego okupanta w 2015r.,  wskazuje na działalność w interesie sił wrogich Narodowi Polskiemu.   

Brak właściwej reakcji Dydymusa, godnej człowieka wolnego, odpowiedzialnego za swoje czyny, przestrzegającego zasad prawa naturalnego, m.in. “nie krzywdzić innych…” na udowodnione złamanie przez niego praw  osób wolnych: Marii z domu Znyk (Bejda), Teresy z domu Znyk (Wojda) wskazuje, że obce są mu głoszone przez niego zasady prawa naturalnego, co go stawia w gronie fałszywych obrońców, niegodnych zaufania Narodu Polskiego.

Złamanie praw i zignorowanie żądań naprawienia wyrządzonej szkody i krzywdy jest również działaniem wymierzonym przeciwko interesom Suwerena-Narodu Polskiego, który na mocy Proklamacji T.Cichockiego,  od 02.11.2014r. sprawuje bezpośrednią władzę zwierzchnią na terenie Polski.

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do bojkotowania Dydymusa i jego publicystycznej działalności w internecie na jego stronach, kontach, profilach.

Maria z domu Znyk(Bejda) Teresa z domu Znyk(Wojda)

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

200px-Herb_SlepowronHerb Bończa

Polskie herby szlacheckie przodków Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128349,pozytywna-energia-serc-zmieniajmy-swiat

www.wojdabejda.wordpress.com   

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Łowicz, 11.01.2016r.

     Oświadczenie z dnia 11.01.2016r.

Marii z domu Znyk(Bejda), Teresy z domu Znyk(Wojda)

na okoliczność manipulacji i  złamania praw autorskich przez autora profilu “Liga Świata” na Facebook.

Oświadczamy, że 11.01.2016r. doszło do karygodnej manipulacji naszego wzoru  pisma do sądu i wykorzystania naszych materiałów we wpisie Dydymusa na facebook na profilu  “Liga świata” oraz fałszywej informacji:  Dziękujemy Ruchowi Oporu za rozwinięcie opisywanego przez nas problemu nielegalnego : „Prawa Morskiego”. https://www.facebook.com/Wybierz.Wolnosc/posts/949331718436739?pnref=story   

Oświadczamy, że nie mamy nic wspólnego z Ligą Świata ani z Dydymusem. Nie kontaktował się z nami, nie prosił a dziękuje a przy tym celowo, złośliwie podaje zmienioną nazwę naszej organizacji, pomijając fakt, że teksty piszą zawsze osoby naturalne, żyjące a  w tym przypadku zastrzeżone prawa autorskie dotyczą osób wolnych: Marii z domu Znyk(Bejda), Teresa z domu Znyk(Wojda).

Oświadczamy, że autor profilu “Liga Świata” pod zmanipulowanym wpisem zaczynającym się od ; “Lichwiarze, windykatorzy, sądy, komornicy..”,wykasował wszystkie nasze komentarze zwracające mu uwagę, cyt.:

„Nikt Panu nie dawał prawa przerabiania autorskich tekstów Marii Bejda i Teresy Wojda ze Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKi RUCH OPORUwww.wojdabejda.worpres.com,

Lubię to! · Odpowiedz · 5 min
Teresa Maria Wojdabejda Nic nie rozwijałyśmy z Pana stron i nie mamy z Panem nic wspólnego !!!
Lubię to! · Odpowiedz · 3 min
Teresa Maria Wojdabejda Naruszył Pan prawa autorskie !
Lubię to! · Odpowiedz · 2 min
Teresa Maria Wojdabejda Celowo nie podał Pan żródła, linków i nie napisał pan nawet poprawnie nazwy! Zle to o Panu świadczy “ –koniec cytatu komentarzy wykasowanych przez Dydymusa

Wobec ewidentnego faktu manipulacji i naruszenia naszych praw autorskich i praw człowieka w dniu 11.01.2016r., we wpisie “Lichwiarze, windykatorzy, sądy, komornicy…”, na profilu ‘“Liga swiata” na facebook żądamy usunięcia zmanipulowanego wzoru pisma do sądu a w zamian podania linka do naszych blogów i do artykułu pt.: „NIE DAJMY SIĘ ZASTRASZAĆ I NĘKAĆ PRZEZ PRYWATNE „SĄDY ” !!! ” z informacją, że tam znajduje się wzór autorstwa Marii z domu Znyk(Bejda), Teresy z domu Znyk(Wojda), który bezprawnie zmanipulował autor Ligii Świata. Oprócz tego żądamy przeprosin i opublikowania na facebook i na stronie internetowej “Liga Świata” całego artykułu pt.: ”Nie pozwalajmy na łamanie prawa naturalnego w internecie !“

Marii z domu Znyk ( Bejda), Teresie z domu Znyk (Wojda), jako autorkom  wzoru pisma do prywatnej firmy handlowej , zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie jako  “sąd”, bezprawnie wykorzystanego  i zmanipulowanego  przez Dydymusa na jednym z jego kont na Facebook, przysługuje odszkodowanie w wysokości 4 600 000 Euro zgodnie z międzynarodową taryfą odszkodowawczą za łamanie praw ludzkich w stosunku do osoby.

Oto poniżej wyszczególnienie:

17. Dyskryminacja, przymus lub rasizm – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt, 500.0000 €

18. Prześladowania polityczne – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt,500.0000 €

47. Łamanie praw człowieka – naruszenie godności ludzkiej, wbrew  z rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK). € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt

48. Pogwałcenie prawa międzynarodowego – IP66 (Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i obywatelskich 1966.) – traktat prawa międzynarodowego ratyfikowany  przez RFN w 1973 roku! € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.

59.Sprzeczne z ustawą zasadniczą (GG) złamanie dóbr osobistych, prywatnej autonomii , € 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt,

Tłumaczenie M.Bejda międzynarodowej taryfy odszkodowawczej i wersja w j.niemieckim w poniższym linku:

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127505,nie-ma-panstw-sa-tylko-prywatne-firmy-do-wyzysku  

Maria z domu Znyk(Bejda) Teresa z domu Znyk(Wojda)

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

200px-Herb_SlepowronHerb Bończa

Polskie herby szlacheckie przodkówMaria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze
http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128349,pozytywna-energia-serc-zmieniajmy-swiat
www.wojdabejda.wordpress.com  

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

List otwarty do Ministra Środowiska z 09.11.2012r., rozesłany do ponad 8 tysięcy adresatów i rozpowszechniany na forach internetowych

Łowicz, 09.11.2012r.

                                                                   Pan

                                                     Marcin Korolec

                                                     Minister Środowiska

W związku z brakiem jakiejkolwiek reakcji jak i odpowiedzi Ministerstwa Środowiska na skierowany przez kancelarię Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nasz list otwarty z dnia 18.04.2012r., zawierający wnioski o wprowadzenie zakazów dla działań godzących w dobro i interes narodowy Polaków, poparty szeroką dokumentacją, zwracamy się do Szanownego Pana Ministra o osobiste udzielenie nam odpowiedzi na niniejsze wystąpienie. Przy tym zaznaczamy, że nie chcemy aby rzecznik prasowy minsterstwa pozbywał nas ogólnymi, propagandowymi stwierdzeniami.

Od ponad dwóch lat śledzimy wiadomości z zakresu zagrożeń i pogłębiamy wiedzę m.in. poprzez występowanie do różnych instytucji w obronie Narodu Polskiego, bezpośredni kontakt z zagrożeniami i z mieszkańcami terenów zagrożonych. Jesteśmy autorkami wielu wystąpień do władz wszelkich szczebli w Polsce jak też do Parlamentu Europejskiego.

Skoro Prezydent RP, zdaniem przedstawicieli Kancelarii Prezydenta nie jest kompetentny w sprawach dotyczących bezpieczeństwa środowiska i bezpieczeństwa życia przyszłych pokoleń a nasz list otwarty przekazał do Ministerstwa Środowiska, to tym samym nałożył na Pana Ministra decyzje w sprawach zagrożeń, w sprawach bytu i istnienia Narodu Polskiego.

W obronie Suwerena jakim jest Naród Polski żądania adresowane do Prezydenta RP podlegają realizacji przez Szanownego Pana Ministra.

Wobec powyższego żądamy podjęcia niezwłocznych działań i decyzji celem wprowadzenia zakazów:

Szczególnie pilne i konieczne staje się w obecnej sytuacji unieważnienie wszystkich koncesji wydobywczych ( rozdanych przez „ministerstwo środowiska”), obejmujących dwie trzecie powierzchni kraju jako wydanych z naruszeniem prawa polskiego i międzynarodowego, które równocześnie naruszają suwerenność naszego kraju, godzą w interes narodowy a w konsekwencji łamią podstawowe prawa każdego Polaka i grożą katastrofą humanitarną i ekologiczną na ogromną skalę.

List Otwarty do prezydenta RP z 18.04.2012 r Przewodniczący PE Martin Schulz przekazał 3.05.2012 r jako petycję do rozpatrzenia.To wyjątkowe potraktowanie przez Przewodniczącego PE naszego wołania o ratunek dla Narodu Polskiego oraz nasza osobista obecność 09.10.2012 w Parlamencie Europejskim na świadectwo faktycznych zagrożeń dla Narodu Polskiego i nasze wołanie o zakaz wydobywania węglowodorów na terenie EU wyraźnie wskazuje, że nadeszła już pora skończyć z okłamywaniem i stosowaniem naiwnej propagandy w Polsce jak np. picie w studio TVP wody niby z odwiertu przez przedstawiciela rządu, Ministra Skarbu Państwa M.Budzanowskiego. http://tvp.info/informacje/biznes/lupki-szansa-czyzagrozenia-dla-polski/8969887

Słuszne oburzenie społeczne wywołuje postawa wszystkich europosłów, którzy wspierają lobby energetyczne tak jak i polscy parlamentarzyści, którzy zamiast stawać w obronie praw i własności Narodu Polskiego głoszą propagandowe hasła o niezależności energetycznej i bezpiecznych, nowoczesnych metodach wydobywczych węglowodorów.

Stoi to w sprzeczności z faktami:

“Redakcja „Najwyższego Czasu” dotarła do tekstu dwóch protokołów podpisanych w dniu 29.10.2010r. przez Waldemara Pawlaka i wicepremiera rosyjskiego rządu Igora Sieczina. Zmieniają one kontrakt jamalski podpisany w 1993 r. i zawierają postanowienia skrajnie niekorzystne dla strony polskiej. Aż do 2022 będziemy kupować od Rosji 1,5 raza więcej gazu niż potrzebujemy, bez prawa odsprzedaży.Uniemożliwi to dywersyfikację źródeł jego dostaw. Polski rząd stracił kontrolę nad Europol Gazem SA, a spółka ta nie może już ustalać cen przesyłu. Z kolei po 2022 roku zgodnie z umową będziemy kupować niemal cztery razy więcej gazu. Rząd Polski zgodził się na ceny przesyłu nieuwzględniające unijnych przepisów, co może skutkować karami nałożonymi przez KE. Co więcej, Polska umorzyła Gazpromowi 1,2 mld złotych długu. Szymowski pisze:”Mamy, więc do czynienia z gigantyczną aferą, której skutki będziemy odczuwać, przez co najmniej 11 lat.”– koniec cytatu .

  • jedyną i bardzo niebezpieczną dla ludzi i środowiska metodą stosowaną przy każdego rodzaju odwiertach geologicznych jest hydrauliczne szczelinowanie. Bezspornie udokumentowano w Anglii związek zastosowania hydraulicznego szczelinowania z występowaniem trzęsień ziemi a takie miały już miejsce w Polsce. W dniu 9.10.2012r. na warsztatach w sprawie gazu łupkowego w PE na posiedzeniu Komisji Petycji mówił o tym John Broderick, Tyndall Centre for Climate Change ResearchManchester/vodwms.europarl.europa.eu/wmv/nas/nasvod02/cod1210/wm_pad/Channel13/VODChapter_20121009_15162200_18452500_Ch13_-9e0b12113a3fa01d3a-1b08.wmv?wmcache=0

Czas najwyższy przerwać trwające od kilkudziesięciu lat niszczenie środowiska poprzez eksploatację węglowodorów, których jedyną metodą wydobywczą jest hydrauliczne szczelinowanie zastosowane już w ponad 1,2 milionach otworów na świecie, co jest potwierdzone w Raporcie B.Sonika, str.9. Raport B. Sonika wskazuje również że: “technologia ta jest stosowana w konwencjonalnym wydobyciu węglowodorów w UE “. Z powyższego wyraźnie wynika, że hydrauliczne szczelinowanie stosowane jest nie tylko przy wydobyciu gazu łupkowego lecz wszystkich węglowodorów, a nie jak próbują zawężać ten problem niektórzy politycy i ich eksperci.

  • całkowicie pomija się problem ciągłej, niemożliwej do powstrzymania emisji metanu, tlenku węgla i innych gazów do atmosfery na wskutek wydobywania węglowodorów, co doskonale udokumentował i udowodnił prof. z USA Anthony Ingraffea. http://www.youtube.com/watch?v=eaivKGwoTgU&feature=related

“Badacze z Duke University pobrali próbki z 68 wodociągów w stanach Pensylwania i Nowy Jork. Znaleźliśmy wyjątkowo wysokie stężenie metanu: 64 miligramy na litr wody pitnej. Normalne stężenie w wodzie wynosi jeden miligram lub mniej – powiedział prof. Jackson. – Ilość gazu w wodzie sięga poziomu, który każe obawiać się eksplozji.”– koniec cytatu. http://www.rp.pl/artykul/656669.html

  • pomijany jest przez ekspertów również fakt używania środków wybuchowych, które pomimo, że są zabronione w zapisach koncesji na rozpoznawanie i poszukiwanie węglowodorów, to jednak ujęte zostały w programach nauczania technika geologii, co dowodzi ich powszechnego stosowania.  http://naftowka.pl/zsp4/media/pomoce/miner/zabiegi_intensyfikacji.pdf
  • wielką manipulacją i okłamywaniem narodów są stwierdzenia ekspertów jakoby istniały metody utylizacji odpadów wiertniczych skoro jeszcze ich nie wynaleziono.

“Corocznie, miliony ton radioaktywnych, zanieczyszczonych odpadów z wydobywania węglowodorów składowane są niedbale i nieprawidłowo. W żadnym kraju nie ma niezależnego, ciągłego i kompleksowego monitorowania skażonych pozostałości z produkcji ropy i gazu ziemnego. Dla przykładu w Wielkiej Brytanii odpady te wprowadzane są do Morza Pólnocnego.”

(Powyższe tłumaczenie z j.niemieckiego: M.Bejda)  http://de.wikipedia.org/wiki/Erdgas#Radioaktiver_Abfall

Odpady wytwarzane w odwiercie Kutno 2, Państowa Agencja Atomistyki nie uznała jako promieniotwórcze i w emailu do nas informuje tylko o dwóch pierwistkach promieniotwórczych : potas i radon, które nie przekraczają norm (wg prawa w Polsce) w Bq na kilogram a nie na gram, jak to określa się w innych krajach.  “Zgodnie z poziomami ustalonymi w przepisach, dopiero stężenia promieniotwórcze ponad 1000 razy większe od zmierzonych, mogłyby dać podstawę do zakwalifikowania tych odpadów wiertniczych do odpadów promieniotwórczych.”

  • służby ochrony środowiska nie są w stanie non-stop kontrolować ani monitorować przebiegu procesów technologicznych przy odwiertach, używanych środków toksycznych czy wybuchowych.

Przeprowadzona z naszego wniosku kontrola  inspekcji ochrony środowiska wiertni Kutno2 w Gołębiewie Nowym, odległym zaledwie 3 km od 50 tysięcznego miasta Kutna, odbyła się z wcześniejszym powiadomieniem, przy zatrzymanej pracy wiertni. Za wykryte nieprawidłowości nałożono na firmę wykonującą odwiert karę w wysokości 200 zł. Do odwiertu pobierana jest woda za darmo ze studni wykonanej na placu obok wiertni z głębokości tylko 50 m. Natomiast studnia dla potrzeb wodociągu ma 80 m głębokości. Teren odwiertu sąsiaduje bezpośrednio z budynkami mieszkalnymi. Nie ma żadnych ekranów dźwiękochłonnych a jedynie nasyp ziemny. Hałas rozchodzi się na całą wieś a tylko najbliżej położone domostwa otrzymały po 1000 Euro rekompensaty. Na placu obok wiertni znajduje się zadaszony zbiornik, beczki i worki ze różnymi materiałami. Wokół roznosi się odór środków chemicznych. Nasz wniosek o ponowną kontrolę przy pracującej wiertni, bez uprzedzenia, z udziałem przedstawicieli społeczeństwa został zignorowany. Przepisy bowiem nie przewidują społecznej kontroli. Odpady z odwiertu Kutno 2 , według protokółu kontroli (wykonanej 01.12.2011 r. na nasz wniosek) inspekcji środowiska nr. DEL.SK 186/2011 z 15.02.2012r., odbiera i transportuje spółka Max Eco.z.o.o. Wiry, ul Czereśniowa 3, 62052 Komorniki, bez wskazania miejsca składowania. Jak się później okazało firma ta odpady wywozi na żwirowisko w Głobinie pod Słupskiem.  http://idb.nowyekran.pl/post/55430,utylizacja-po-polsku

Zwracamy się do Szanownego Pana Ministra tą drogą, ponieważ nie dopuścił Pan nas na rozmowę podczas naszego protestu w Ministerstwie Środowiska 19 lipca 2012 r. Od Pana, jako osoby upoważnionej przez prezydenta RP i zobowiązanej do działania, oczekujemy podjęcia niezwłocznych decyzji celem uchronienia Narodu Polskiego przed z premedytacją zaplanowaną grabieżą majątku narodowego, bogactw naturalnych a w konsekwencji prowadzącą do niszczenia Narodu Polskiego.

W Pana rękach spoczywa los i przyszłość Narodu Polskiego. Wiemy też, że to nie Pan zapoczątkował rozdawanie koncesji jak też i to, że ośrodki decyzyjne są poza krajem a rząd zmuszony jest realizować politykę sprzeczną z interesem Polski i Polaków w imię interesów globalnych korporacji. Teraz ma Pan w ręku oręż, który może odwrócić podjęte wcześniej niekorzystne działania i decyzje.

Czas lekceważonych listów otwartych, próśb czy apeli skończył się. Naród Polski jest zdesperowany. Nie wypełnienie działań o które wnioskujemy narazi Szanownego Pana Ministra jak i cały rząd na uzasadnione i w pełni zasłużone słowa: „PRECZ”, „STOP SZKODZENIU POLSCE I POLAKOM”!

Z wyrazami szacunku i poważania

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Łowicz, 09.01.2013r.

Szanowni Państwo !

Jest nam bardzo przykro, że wydaliście na nas wyrok swoją obojętnością, milczeniem! Bronimy Łowicza i całej Polski poprzez ponad dwieście wystąpień w przeciągu zaledwie 2 lat działalności. Nasz list otwarty do Prezydenta RP został doceniony i uznany za jedną z czterech najlepszych, najlepiej udokumentowanych petycji do PE. Występowałyśmy w obronie Narodu Polskiego w Parlamencie Europejskim w Brukseli jak też w różnych akcjach w Polsce łącznie z umieszczaniem plakatów na słupach ogłoszeniowych w Łowiczu i Kutnie. Dzięki naszej determinacji mieszkańcy Łowicza zostali uznani przez Prokuraturę za pokrzywdzonych przez powstanie bazy hydroszczelinowania do obsługi pól wiertniczych w Polsce i Europie. To wszystko wymagało bardzo dużo czasu, wiele nieprzespanych nocy a w zamian za to spotykają nas obraźliwe komentarze pod petycją i na forach w internecie, groźby karalne i prześladowanie w miejscu zamieszkania, dyskryminacja i atak na naszą siedzibę.

Szanowni Państwo,

Wy widzicie tylko zagrożenie GMO, które jest w Polsce już od ponad 20 lat! Wszyscy już jesteśmy nafaszerowani tym GMO ! Zobaczcie, nawet protestujący rolnicy w obronie polskiej ziemi widzą tylko zagrożenie ze strony GMO a przecież uprawiają już od dawna zmodyfikowaną kukurydzę i ziemniaki a także warzywa. W swoich żądaniach, protestach nie dostrzegają naistotniejszych zagrożeń dla istnienia rolnictwa w Polsce ze strony koncernów wydobywczych. Będą wywłaszczani lada moment , w imię interesów globalnych korporacji, z tej ziemi o którą teraz walczą. Będą żebrać o łyk czystej wody !

Niektórzy z Was myślą już o wygranych wyborach w 2015 roku a przy tym to, co jest już wprowadzane (trwa budowa bazy hydroszczelinowania w Łowiczu a za tym pójdzie intensyfikacja wydobywania węglowodorów) spowoduje, że nie będzie kto na Was głosować!

Czy tak trudno Wam uzmysłowić sobie, że w krajobrazie spalonej ziemi tak jak w Teksasie nie ma miejsca do życia dla ludzi? Kto będzie na Was głosował? Głosowanie nikomu nie będzie potrzebne!

Wszystko co powiedzą Żydzi to znajduje zrozumienie medialne i kręgów narodowych a to przed czym ostrzegają zatroskani Polacy jest lekceważone i przyjmowane z obojętnością. Kongres Polski Suwerennej czy Polska Patriotyczna ani Kongres Narodu Polskiego, Usopal, Kongres Polonii Amerykańskiej czy Zgromadzenie Narodu Polskiego nic nie zrobiły dla zapobieżenia katastrofie ekologicznej i humanitarnej na wskutek powstania bazy hydroszczelinowania w Łowiczu. Nie podjęto żadnych kroków prawnych, czy choćby wsparcia naszych wystąpień.

Nawet nie ma zrozumienia dla trwającej eksterminacji Narodu Polskiego wśród żadnych mediów w Polsce ani mediów polonijnych. Zmanipulowane społeczeństwo polskie jak też większość Polonii nie dostrzega trwającego niszczenia Narodu Polskiego i Polski przez partie rządzące od 1989 r.

Jesteście gotowi poświęcić nasze życie, naszych rodzin, naszych znajomych z pięknego i urodzajnego terenu, spichlerza Polski, między Kutnem a Łowiczem w imię Waszych wyimaginowanych celów niezależności energetycznej i pozornego bogactwa kraju, który już przestał być naszym krajem, krajem Polaków ! Dlaczego chcecie naszej śmierci ?

Szanowni Państwo,

z przykrością informujemy, że Koalicja Polska Wolna od GMO i inne stwowarzyszenia działające pod szyldem obrony polskiej wsi podejmują działania pozorne i tak właściwie nic nie osiągnęły i nie osięgną a jedynie dają złudzenie Polakom, że już nie muszą nic robić, bo oni o wszystko się zatroszczą.

Polacy nie zdają sobie sprawy, że ta akcja robiona jest przez obcych, którzy mają dziwną przychylność mediów i agentów m.in. Marka Krydy a to jest typowe dla działań grup na zlecenie. Nikt Pani Łopacie i innym nie grozi, bo tak naprawdę nie wiadomo kim jest ta Pani i jej współpracownicy. Pszczelarz Kowalski z amerykańskim akcentem i niepoprawną polszczyzną nie wzudza niczyich podejrzeń? Dlaczego wstrzymywali się tak długo, tyle lat, z wystąpieniem do Prokuratury? http://www.youtube.com/watch?v=XqbGT9RjG0Q&feature=youtube_gdata_player

W powyżej wskazanym linku z filmem, w 11:30, widoczna jest Dorota Staszewska z Koalicji Polska Wolna od GMO, która naruszyła nasze dobra osobiste i posądziła nas o antysemityzm w reakcji na wysłaną do niej krespondencję w sprawie zatrutej wody w Łowiczu.

Poniżej list do Europosłów w sprawie zatrutej wody w Łowiczu, który wzbudził wielkie oburzenie tej pani i bardzo obraźliwy, nie przebierający w słowach komentarz, na który Pani Łopata nie zareagowała, udając, że nie czytała.

Z serdecznym pozdrowieniem

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Łowicz, 02.06.2012r.

Szanowne Panie i Panowie Europosłowie Parlamentu Europejskiego,

uprzejmie prosimy o pilną interwencję i pomoc w sprawie zatrutej wody w mieście Łowiczu i okolicy, woj łódzkie a uznanej przez miejscowe władze i instytucje kontrolne w Polsce jako zdatną do picia. Według prasy lokalnej zastosowano w wodociągu miejskim środek pod nazwą SeaQuest w celu oczyszczenia rur wodociągowych.  http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/1402475,lowiczanie-skarza-sie-na-brudna-wode-zuk-chce-czyscicsiec,id,t.htmlhttp://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/1413801,lowiczanie-skarza-sie-na-brudna-wode-w-kranach-dosieci,id,t.html?kategoria=660#829e333fdcff0cd8,1,3,60

Cyt.:” Rafał Klepczarek: Mieszkańcy Łowicza skarżą się na brudną, a czasem, jak w bloku nr 14 na osiedlu Dąbrowskiego, aż czarną wodę, która leci z kranów. Problemy z czarną wodą w kranach zaczęły się już pół roku temu, gdy Zakład Usług Komunalnych zaczął wymieniać zasuwy wodociągowe w naszej okolicy – mówi Anna Pomarańska, emerytka z bloku nr 14 na os. Starzyńskiego. – Zgłaszaliśmy sprawę w Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i ZUK, ale nasze interwencje niewiele dają. Ich efektem są jedynie wizyty pracowników ZUK, którzy płukają w rury, a problem pozostaje.

Podobnych skarg, dotyczących czystości wody, do ŁSM trafia bardzo wiele. – I to nie tylko od mieszkańców naszych bloków, ale także od osób, które mieszkają w domkach jednorodzinnych – informuje Armand Ruta, prezes ŁSM. – W przypadku zbiorowych pism z osiedli Bratkowice, Dąbrowskiego, Starzyńskiego czy Reymonta, informowaliśmy o tym problemie ratusz i sanepid. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łowiczu pobrała próbki wody i stwierdziła, że nadaje się do picia.

– Na ujęciu wody jest ona czysta, jak kryształ – zapewnia Zofia Rżewska, dyrektor łowickiego sanepidu. – ZUK czyści sieć wodociągową ze złogów manganu i żelaza. Musimy się więc uzbroić w cierpliwość. Muszą wypłukać to, co odłożyło się tam przez te wszystkie lata. U mnie także płynie czasem z kranu mętna woda. Zdesperowani mieszkańcy bloku nr 14 poszli po pomoc do Janusza Michalaka, dyrektora ZUK. Ten obiecał, że założy filtr, który powinien oczyścić wodę. 

– I obietnicy dotrzymałem – zapewnia dyrektor Michalak. – Filtr został zainstalowany na początku kwietnia i od tego czasu nikt nie informował nas, że z kranów nadal leci brudna woda – mówi szef ZUK.

Anna Pomarańska jest zaskoczona tym, że ZUK zamontował filtr. Dowiedziała się tego od nas. – Nic nie pomógł – mówi rozżalona łowiczanka. – Musiałam zapłacić 80 złotych hydraulikowi za czyszczenie spłuczki klozetowej. Do czyszczenia są też baterie kranowe. Zamierzam wystąpić do ZUK o zwrot kosztów tych operacji. Dyrektor Michalak zapowiada, że najpóźniej do końca pierwszej dekady czerwca w mieście nie będzie już kłopotów z brudna wodą. Powód? W najbliższym czasie ma zostać wpuszczony do kanalizacji środek SeaQuest, który umożliwi stopniowe usunięcie osadów istniejących w sieci oraz uchroni ją przed nowymi zanieczyszczeniami. Warto jednak zaznaczyć, że środek ten może powodować powstawanie niekorzystnej flory bakteryjnej. Opyszczenia sieci wodociągowej w Łowiczu może potrwać nawet 2-3 lata.”   – koniec cytatu.

Woda po zastosowaniu prawdopodobnie tego preparatu ma barwę czarną, o smaku i zapachu ropopochodnym z czarnym, piaszczystym osadem i tłustym nalotem. Nasza interwencja u miejscowych władz i Głównego Inspektora Sanitarnego nie odniosła skutku. Załącznik: „W sprawie wody z 16.05.2012r.” Służby Głównego Inspektoratu Sanitarnego Kraju stwierdziły, że nie mają podstaw do zakazu używania wspomianego preparatu, bo jest bezpieczny! Jednak Atest Higieniczny preparatu SeaQuest wyraźnie wskazuje, że środek nie jest obojętny dla zdrowia ludzkiego. Atest w załączeniu do emaila. Mamy podstawy również do obaw, że wody podziemne okolic Kutna i Łowicza zostały skażone płynami technologicznymi z odwiertu geologicznego ropy naftowej i gazu ziemnego w Gołębiewie Nowym k. Kutna, bo jesteśmy w posiadaniu wykazu zastosowanych tam związków toksycznych. W załączeniu wykaz substancji i mieszanin chemicznych zastosowanych w odwiercie Kutno2 w Gołębiewie Nowym.

W zaistniałej sytuacji wydaje się konieczne wprowadzenie zakazu stosowania preparatu SeaQuest a także szczelinowania hydraulicznego przy odwiertach geologicznych jako bardzo agresywnych i szkodliwych dla zdrowia i życia ludzkiego.

Usilnie prosimy o przysłanie specjalnej komisji w celu wnikliwego zbadania sprawy i podjęcia stanowczych działań w celu natychmiastowego wstrzymania doświadczeń i trucicielskich działań z zastosowaniem preparatu SeaQuest, chloru, fluoru oraz innych szkodliwych dodatków.

Zamiast wprowadzania na naszym terenie bardzo kosztownych doświadczeń z podziemnym składowaniem CO2 stanowczo domagamy się zaprzestania prowadzenia doświadczeń z tą technologią a w zamian za to skierownie środków na bezpieczne metody uzdatniania wody jak np. ozonowanie. Prosimy o interwencję do rządu polskiego o zapewnienie mieszkańcom Łowicza i okolic dostaw wody zdatnej do picia.

Ufamy, że nasza prośba o interwencję spotka się z natychmiastową reakcją w celu niezwłocznego zapewnienia mieszkańcom Łowicza wody pitnej.Nadmieniamy, że szczególne oburzenie społeczne budzi zapowiedź przejęcia wszystkich wodociągów miejskich w Polsce przez firmę izraelską, której przedstawiciel twierdzi, cytat: http://www.biztok.pl/Izraelskipotentat-przejmie-nasze-wodociagi-a4182

„samorządy mają dzięki temu dodatkowe środki na innego rodzaju inwestycje a my mamy doświadczenie z innych rynków i wiemy jak tego typu inwestycje przeprowadzać i nimi zarządzać „.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w Izraelu nie stosuje się żadnych dodatków do wody a według Pani Doroty Bewanda z Głównego Inspektoratu Sanitarnego Kraju w Polsce nie przewiduje się wprowadzenia zakazu stosowania preparatu SeaQuest czy np. chloru, fluoru. Wobec tego istnieje obawa trucia Polaków poprzez m.in. stosowanie szkodliwych dla zdrowia i życia dodatków do wody w celu realizacji planów depopulacji świata.

Nie zgadzamy się na testowanie na mieszkańcach Łowicza i okolic jakichkolwiek substancji szkodliwych dla zdrowia i życia. Protestujemy przeciwko polepszaniu stanu rur wodociągowych zamiast ich wymiany na nowe, co spowodowało ogromny wzrost kosztów indywidualnych każdej rodziny, każdego gospodarstwa domowego poprzez konieczność zakupu wody w sklepach, zakupu filtrów do wody, płuczek WC, wymiany uszczelek itp. Pomimo złego stanu wody Rada Miejska w Łowiczu od 1 czerwca 2012r podwyższyła opłatę za wodę i ścieki.

Tak więc obywatele w Polsce będą podtruwani za ich własne pieniądze przy pełnej wiedzy i akceptacji władz publicznych wszystkich szczebli w Polsce. Kuriozalnym faktem, godnym nawyższego potępienia jest fakt stwierdzenia przez służby sanitarne, że czarny, cuchnący płyn zwany wodą jest zdatny do picia.

W zaistniałej sytuacji społeczeństwo polskie nie ma podstaw ufać instytucjom i służbom działającym w Polsce, zobowiązanym konstytucyjnie i ustawowo a także moralnie do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Polski.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 17 stycznia 2016 w Bez kategorii, Obrona konieczna

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: