RSS

EGZEKUCJA WINNYCH TWORZENIA WROGICH STRUKTUR “POLIN” W POLSCE-LECHISTANIE !

05 Kwi

Uaktualnienie z 11.04.2021 r.

Okupant nasyła systemy szpiegowskie na Centrum Lechistanu w Stobcu !

Po rozesłaniu 8 kwietnia 2021 r. o godzinie 21:24, drogą mailową do 200 adresatów, wystąpienia „EGZEKUCJA WINNYCH TWORZENIA WROGICH STRUKTUR „POLIN” W POLSCE-LECHISTANIE „, następnego dnia tj. w piątek 9 kwietnia 2021 r. , około godziny 6 rano, nasza sąsiadka zaobserwowała pojawienie się na drodze w Stobcu, obok siedziby Centrum Lechistanu- Lechickiego Muzeum, białego samochodu z wieloma kamerami i innymi urządzeniami na dachu, takiego samego jak na fotografii znalezionej w internecie. Ten szpiegowski pojazd wykonywał powolne kilkakrotne przejazdy poczynając od dwustronnego znaku Lechistanu do sąsiedniej posesji.

Blokujmy energetycznie działanie takich szpiegowskich anty-ludzkich systemów ! W każdym z nas tkwi niespożyta BOSKA SIŁA I MOC, której najbardziej boi się żydowski okupant na Matce Ziemi !

Apple testuje autonomiczny pojazd, czy to samochód do tworzenia interaktywnych map?
https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/samochod-autonomiczny-czy-do-map-dziwny-pojazd-apple-w-san-francisco/tgfznsb?fbclid=IwAR0U6asATGsFaeuX4DJp9Mi-Ebpt2NeL0nY47K2xxsRcm2G3QZKOBEt0MDE

EGZEKUCJA WINNYCH TWORZENIA WROGICH STRUKTUR “POLIN” W POLSCE-LECHISTANIE !

Łysa Góra, 04.04.2021 r.

Kochani Rodacy-Polacy-Lechici !

Pilnym nakazem chwili jest wypędzenie żydów, likwidacja ich symboli, egzekucja winnych tworzenia wrogich, nielegalnych struktur żydowskiego “Polin” ! 

Każdy Polak-Lechita doskonale wie kto jest winien wprowadzenia kowidowego oszustwa. Każdy Polak-Lechita wie, gdzie mieszkają oprawcy Sławiańskiego Narodu Polskiego, którzy boją się gniewu Polaków-Lechitów, uwolnionych obligatoryjnie jak i cała Ludzkość 25.12.2012 r. z sideł talmudycznego żydowskiego jarzma władzy Trój-Korony z zamkniętym 21.12.2020 r. Watykanem i jego światową siecią do likwidacji wraz z kowidowymi oszustami NWO.

https://wojdabejda.wordpress.com/2021/01/05/niechaj-akty-wolnosci-przyspiesza-zamkniecie-sieci-watykanu-i-kowidowych-oszustow-nwo/

Wystarczy kilka skutecznych akcji aby przedstawiciele okupanta, w tym kolektywy, kibuce, sprowadzone do zadań specjalnych udawania Polaków w kontrolowanych protestach, marszach, doświadczyli  mocy gniewu i determinacji Polaków-Lechitów, rdzennych mieszkańców Polski-Lechistanu. 

Wysyłajmy lub wrzucajmy do skrzynek pocztowych wyroki na szefów i pomocników firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, kościelne, międzynarodowe, medialne i inne z nimi powiązane ! Wyroki wysyłajmy lub wrzucajmy także do ich prywatnych skrzynek pocztowych w miejscu ich zamieszkania ! 

Niechaj poczują strach, którym nas tak nachalnie, zuchwale i bezkarnie od ponad roku karmią  ludobójczym, depopulacyjnym kowidowym geszeftem z użyciem zbrodniczej technologii 5 G ! 

Niechaj poczują strach funkcjonariusze medyczni wykonujący kowidowe testy i zastrzyki śmierci, osoby dowożące na śmiercionośne szczepienia a także osoby reklamujące ludobójcze procedury żydowskiej nielegalnej prywatnej firmy handlowej pn.”Ministerstwo Zdrowia” !

Niechaj nie czują się bezkarni strażacy, sołtysi i inne osoby rozwieszające ulotki o rejestrowaniu się na zbrodnicze szczepienia, których celem jest uśmiercanie Polaków i przejmowanie ich majątków przez żydów  masowo sprowadzanych z całego świata !

Aktualizacja z 07.04.2021 r.

Dziękujemy za przesłanie fotografii z akcji oczyszczania Polski-Lechistanu z symboli żydowskiego bezprawia. Brawo ! Oby takie akcje stały się powszechne w całej Polsce-Lechistanie ! Niechaj spadają maski wszystkich oszustów, aktorów sceny polityczno-religijno-medialnej ! Niechaj wszyscy Polacy-Lechici ignorują wszelkie nakazy i zakazy żydowskiego zaborcy !

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Wzór wyroku:

                      WYROK KARY ŚMIERCI

za udział w ludobójczych działaniach przeciwko Polakom-Lechitom, rdzennym mieszkańcom Polski-Lechistanu, za udział w tworzeniu żydowskich wrogich struktur “Polin” na terytorium Polski-Lechistanu

dla: 

 Imię………………………….nazwisko…………………………..………….

Polska-Lechistan, 26 marzec 2021 r.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Kochani Rodacy-Polacy-Lechici !

Zorganizowana grupa przestępcza nielegalnych żydowskich prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, kościelne i międzynarodowe oraz inne z nimi powiązane, w tym media polskojęzyczne, pod osłoną fałszywej, szyderczej  troski o nasze zdrowie, wprowadziła kolejne zamknięcie Polaków-Lechitów w domach. W tym samym czasie sprowadzani są żydzi, których nie obowiązują żadne kowidowe obostrzenia.

UWAGA !

Wbrew fałszywym medialnym przekazom, żydzi nie podlegają szczepieniom ani testom ani żadnym ograniczeniom w poruszaniu się ! 

8 marca 2021. żydówka, żona żyda uzurpatora “prezydenta RP” Arona Feigenbaum ( Andrzej Duda) wizytuje szkołę Lauder Morasha School w Warszawie. Gdy przed polskimi dziećmi zamknięto wszystkie placówki oświatowe pod pretekstem koronawirusa, żydowskie  szkoły działają jakby się nic nie stało – bez żadnych obostrzeń narzuconych bezprawnie Polakom-Lechitom. 

Żydowski okupant w Polsce-Lechistanie zaplanował od 1 kwietnia 2021 r. nielegalny, bo ogłoszony przez osoby nieuprawnione, przez oszustów, fałszerzy,  “narodowy spis powszechny ludności i mieszkań”, co jest przygotowaniem do totalnej kontroli, do totalnego zniewolenia a przy tym do dręczenia Polaków-Lechitów, z wyłączeniem żydów, cyt.:  “ Spisem powszechnym nie obejmuje się (…) innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na  mocy ustaw, umów międzynarodowych  lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych”.

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C86620%2Cdemografki-przeprowadzenie-spisu-powszechnego-wynika-ze-zobowiazan

Art.4.Spisem powszechnym nie obejmuje się: 1)szefów oraz cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członków ich rodzin oraz innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na  mocy ustaw, umów międzynarodowych  lub powszechnie    uznanych zwyczajów międzynarodowych; 2)mieszkań,  budynków,  obiektów  oraz  pomieszczeń  będących  własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001775/U/D20191775Lj.pdf 

Ten nielegalny talmudyczny spis tylko Polaków, z wyłączeniem żydów,  z szyderczym propagandowym hasłem ” Spiszmy się dla Polski” robiony jest w okolicznościach zaplanowanego podstępnego przejęcia Polski-Lechistanu  i ustanowienia 1 maja 2021 r. nielegalnego żydowskiego “Polin”. 

Kochani Rodacy-Polacy-Lechici !

Masowo bojkotujmy żydowski nielegalny spis Polaków w Polsce-Lechistanie ! Przypominamy, że w Polsce-Lechistanie nie obowiązują żadne nakazy, zakazy żydowskiego okupanta !

GESARA-NESARA, PLANDEMIA, PRZYWRACANIE CESARSTW, KRÓLESTW I KSIĘSTW PUŁAPKAMI TWORZONYMI PRZEZ NWO DLA UWOLNIONEJ LUDZKOŚCI !

Uznajemy za bezprawne, bezskuteczne, nielegalne wszystkie decyzje, umowy, nakazy, zakazy jako wydane przez osoby nieuprawnione, przez instytucje nie mające prawa istnieć ani  działać, bo zgodziły się być uznane za nieistniejące w okolicznościach obligatoryjnego bezapelacyjnego, bezwarunkowego uwolnienia całej Ludzkości na mocy Paradygmat Report z 25.12.2012 r. z sideł anty-ludzkiego prawa kanoniczno-morskiego władzy Trój-Korony z Watykanem na czele. Cała Ludzkość, ma równe prawo bezwarunkowego dostępu do dóbr Matki Ziemi ! https://wojdabejda.wordpress.com/category/list-grzecznosciowy-o-upadku-niewolniczego-prywatnego-swiatowego-systemu-wladzy-troj-korony-z-watykanem-na-czele/

Kochani Rodacy-Polacy-Lechici !

Okupant  planuje przekazanie władztwa obciążeń Polaków-Lechitów  podatkami i innymi opłatami nielegalnemu tworowi jakim jest Unia Europejska, z wyłączeniem żydów, ostatnio masowo sprowadzanych do Polski-Lechistanu po 26 marca 2021 r. Przybywający do Polski żydzi mają zapewnione środki finansowe na utrzymanie na mocy nielegalnego porozumienia z Izraelem z 22.11.2016r. i ustawy nielegalnego “Sejmu” z 15.09.2017 r., co jest aktem agresji na Polskę-Lechistan, zawojowaniem terytorium (debellacją), w czasie pozornego pokoju. W dokumencie z 18.03.2014 r. do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, pt.: “Skarga na agresję na Polskę, debellację jej terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim” występowałyśmy o : 

Cyt.: “W celu zapobieżenia mataczeniu, ucieczce sprawców do Izraela, USA czy też innych krajów, które nie są sygnatariuszami Statutu Rzymskiego a nade wszystko powstrzymania ludobójczych działań, agresji i zawojowywania Polski występujemy o :

● likwidację Unii Europejskiej i innych globalnych organizacji i agend

● niezwłoczne wydanie nakazu aresztowania dla sprawców

● zablokowanie kont bankowych sprawców i ich rodzin.

● konfiskata mienia sprawców na rzecz roszczeń Polski i Narodu Polskiego.

● niezwłocznego skierowania aktu oskarżenia do Trybunału Karnego

● ścigania innych sprawców działań na szkodę Narodu Polskiego.

● zwrotu zagrabionego mienia narodowego wypracowanego przez wiele pokoleń Polaków oraz bogactw zgromadzonych w skarbcu państwa w postaci złota, srebra,

● odszkodowania dla każdego rodowitego Polaka w Polsce za cierpienia, za utratę zdrowia i życia, krzywdy moralne i straty finansowe jak też za wyzysk kolonialny, niewolniczą pracę, rozbicie rodzin ( masowa emigracja za chlebem).

● odszkodowania i ukarania winnych za niemiecko-żydowską kampanię szkalowania dobrego imienia Narodu Polskiego i Polski poprzez obarczanie winą i nazywanie “polskimi obozami” niemieckie obozy koncentracyjne z okresu II wojny światowej, podczas niemieckiej okupacji terenów polskich jak też haniebne przypisywanie winy Polakom za niemieckie zbrodnie wojenne na ludności żydowskiej np. w Jedwabnem. “ 

Jedyną odpowiedzią na mailowe wysłanie skargi do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze  było nasłanie niemieckiej policji kryminalnej na współautorkę skargi Marię z domu Znyk (Bejda) https://wojdabejda.wordpress.com/2016/02/12/1567/

skarga

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r.

Metryka

Tekst pierwotny

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r. (Dz. U. poz. 1976) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 29 grudnia 2017 r. ratyfikował wyżej wymienioną umowę.Zgodnie z art. 32 umowy wchodzi ona w życie dnia 1 maja 2021 r.

Minister Spraw Zagranicznych: Z. Rau

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2021.078.0000507,porozumienie-administracyjne-w-sprawie-stosowania-umowy-miedzy-rzeczapospolita-polska-a-panstwem-izrael-o-zabezpieczeniu-spolecznym.html

Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanym w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r.  – poz. 508                                 Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisane w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r.  – poz. 507                                Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r.  – poz. 506                                                          Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisana w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r.  – poz. 505

Narazie nie doszło do skutku zaplanowane na 30 marca w Sejmie  głosowanie w sprawie ratyfikacji umowy o zasobach własnych Unii Europejskiej, przełożone na 18 kwietnia 2021 r.. Ratyfikacja jest zgodą na nakładanie podatków przez nielegalny podmiot międzynarodowy – Komisję Europejską, która stanowi człon zdemaskowanej przez nas nielegalnej Unii Europejskiej, będącej grupą przestępczą prywatnych żydowskich firm handlowych. Umowa, która ma być ratyfikowana została wzniośle nazwana „Funduszem Odbudowy” i „ratunkiem dla Polski po pandemii”, aby pod tym pretekstem kontynuować dzieło zniszczenia polskiej własności i suwerenności finansowej. Za tym kryje się podatek od plastiku, podatek cyfrowy, podatek od transakcji finansowych, podatek od CO2 – związany z transformacją energetyczną i wiele innych, a wśród nich jeden z najgorszych podatków – podatek katastralny. Wachlarz opłat nie ma żadnych ograniczeń. https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/19/zdemaskowane-oszustwo-unijne-koncem-unii-europejskiej/?fbclid=IwAR3aEG2ocxe8H1vQZbaiSoMfRRRXkA4ZbIMqQ0QD9oLRallpwlm805Kwp94

Kochani Rodacy-Polacy-Lechici !

Apelujemy do wszystkich a zwłaszcza do młodych Polaków-Lechitów aby porzucili wszelkie satanistyczne, żydowskie wzorce i uwierzyli w siebie, w swoją moc tkwiącą w sławiańskich genach. Bądźcie z dala od żydowskiej propagandy, zniszczcie wszystkie żydowskie-satanistyczne symbole !  Zaprzestańcie znieważania innych Polaków, używania wulgarnych słów ! Zacznijcie szczycić się swoim sławiańskim-lechickim pochodzeniem ! Posługujcie się lechickimi znakami mocy a zwłaszcza Swadziebnikiem, którego moc z obustronnej tablicy w Stobcu-Lechistanie  promieniuje na cały świat ! Lechistan odrodzony na wieczne trwanie 22 maja 2020 r. jest wszędzie ! Wszędzie tam, gdzie są Polacy-Lechici, w każdym zakątku naszej Matki Ziemi ! 

Niechaj przestrogą a równocześnie mobilizacją dla Was będzie poniżej cytowana wypowiedź rabina, aby odwrócić jego złowieszcze słowa. W każdym z nas tkwi niespożyta MOC KREACJI  zdolna odwrócić wszelkie zło sprowadzane na Polskę-Lechistan i na całą Ludzkość !

Cyt.: „Zepsuj młodych i zrób z nich zboczeńców – a zdobędziesz naród! Takie jest nasze motto. Pozbawimy wasze społeczeństwo młodych ludzi, degradując ich seksem, muzyka rockową, przemocą, alkoholem, paleniem papierosów, narkotykami, czyli wasze społeczeństwo pozbawimy przyszłości. Uderzymy w rodzinę, niszcząc ją, zmniejszymy wskaźnik urodzeń. w 1975 Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, która syjonizm określiła najbardziej rażącą „formą rasizmu i dyskryminacji rasowej”, ale unieważniła ją w 1992, z powodu naszego triumfalnego marszu przez planetę. Z ONZ zrobiliśmy broń dla naszych celów przejęcia władzy nad „wszystkimi królestwami i narodami”. Ale najważniejszy jest pieniądz. Pieniądz robi wszystko. Pieniądz to władza. Pieniądz to siła. Człowiek posiadający pieniądze ma broń, najbardziej zaawansowana broń, i armię najemników. Pieniądz posiada media, które ogłupiają miliardy ludzkiego bydła. Pieniądz przekupuje ludzi, których potrzebujemy. Pieniądz eliminuje tych, którzy nie chcą nam ulec. Pieniądz wysadza w powietrze tych, którzy się nam sprzeciwiają – Irakijczycy, Serbowie, i w przyszłości – Rosjanie. O wszystkim decyduje kapitał i przejmowanie władzy. Ćwiczymy nasze umiejętności w gromadzeniu kapitału i przejmowaniu władzy od ponad 3.000 lat, i nikt nas w tym nie pokona. Wy [bydło] nie macie pieniędzy. Wy [bydło] nie macie władzy. I wy [bydło] nigdy nie będziecie mieć pieniędzy i władzy. Nie damy wam żadnych pieniędzy, ani żadnej władzy!” Rabin Menachem Mendel Schneerson

Jesteśmy wolni ! Zjednoczeni świadomością tworzymy ogromną energetyczną kopułę ochronną  Matki Ziemi, przez co unicestwiamy wszelkie antyludzkie działania ! Wyjdźmy z domu ! Chwyćmy się za ręce ! Tańczmy ! Śpiewajmy ! Radujmy się ! Nawet rozpędzajmy chmury ! https://wojdabejda.wordpress.com/2020/12/17/nadety-balon-klamstw-garstki-szydercow-z-nwo-peka-od-potegi-energii-uwolnionej-ludzkosci/

Maria i Teresa z domu Znyk

Polska-Lechistan, 04.04.2021 r.

 
12 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 5 kwietnia 2021 w Bez kategorii

 

Tagi:

12 responses to “EGZEKUCJA WINNYCH TWORZENIA WROGICH STRUKTUR “POLIN” W POLSCE-LECHISTANIE !

 1. wojdabejda

  5 kwietnia 2021 at 20:41

  Burmistrz Milanówka Piotr Remiszewski po otwarciu zaadresowanej do urzędu przesyłki źle się poczuł. Strażacy z grupy ratownictwa chemicznego sprawdzili sekretariat i gabinet samorządowca, ale nie wykryli zagrożenia, a przesyłkę przejęła policja. Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, w kopercie był… projekt uchwały zmniejszający wynagrodzenie burmistrza.

  Do zdarzenia doszło we wtorek po południu, kiedy sekretarka burmistrza przyniosła do jego gabinetu plik dokumentów. Po zapoznaniu się z nimi burmistrz źle się poczuł. Powiadomiono policję; na miejsce przyjechała także straż pożarna, w tym stołeczna grupa ratownictwa-chemicznego. – Zacząłem się bardzo źle czuć. Piekły mnie oczy, zaczęło mnie dusić, miałem swędzenie na skórze całego ciała i stan przedomdleniowy – opowiadał burmistrz Milanówka Piotr Remiszewski.
  Projekt uchwały dotyczący zmniejszenia zarobków

  Burmistrz wykluczył przypadkową koincydencję i dodał, że podobne objawy miała również jego sekretarka. Oboje zostali – jak mówi – poddani badaniom toksykologicznym i są pod nadzorem lekarzy. – Nie mam pojęcia, co to było i co miało to spowodować. Warto wiedzieć, że jest pewna grupa osób – w mieście, w którym mieszkają wspaniali ludzie – która się nie pogodziła z tym, że zostałem burmistrzem – opowiadał Remiszewski. Dodał, że grupa ta jest mocno zaktywizowana. – Nasiąknięta agresją, hejtem w moją stronę. Osoby, które dość skutecznie rezonują w mediach społecznościowych – powiedział.

  Dopytywany o dokumenty poinformował, że chodzi o projekt uchwały obywatelskiej dotyczący obniżenia pensji do minimum. Dodał, że projekt taki musi spełniać określone kryteria, a w przypadku gminy takiej jak Milanówek musi się pod nim podpisać co najmniej 200 osób. – Nie wykluczam, że dojdzie do wielowątkowego dochodzenia i być może wszystkie osoby, które się podpisywały pod tym projektem uchwały zostaną przesłuchane – powiedział.

  Dodał, że to już nie pierwsze działanie wymierzone w jego osobę. – Miesiąc po tym jak zostałem burmistrzem, w styczniu 2019 roku, zostały skierowane do mnie groźby karalne. Człowiek, który mi groził, został skazany prawomocnym wyrokiem – powiedział. Poinformował, że w podobnej sprawie toczy się jeszcze inne postępowanie.
  Straż pożarna nie stwierdziła zagrożenia

  Informację o interwencji w Urzędzie Miasta w Milanówku potwierdzają Państwowa Straż Pożarna i policja. Pełniący obowiązki komendanta powiatowego PSP w Grodzisku Mazowieckim st. bryg. Krzysztof Tryniszewski poinformował, że chemicy podjęli działania i weszli do pomieszczenia, gdzie była przesyłka. – Wykonali pomiary pod kątem chemicznym, biologicznym i radiologicznym. Prześwietlili pomieszczenia również pod kątem pirotechnicznym – przekazał Tryniszewski.

  Dodał, że urządzenia nie wykazały jednak żadnego zagrożenia. Sekretariat i gabinet zostały zdezynfekowane, a dokumenty zostały przekazane policji. – Dokumentacja, która rzekomo miała doprowadzić burmistrza do złego samopoczucia, została zabezpieczona. Na chwilę obecną nie ujawniono żadnych substancji, które mogłyby do tego doprowadzić – powiedział asp. sztab. Sławomir Janowiec z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.

  Janowiec dodał, że trwają czynności w celu ustalenia, czy będą podstawy do wszczęcia postępowania w tej sprawie.
  https://tvn24.pl/tvnwarszawa/okolice/milanowek-burmistrz-otworzyl-przesylke-i-zle-sie-poczul-w-kopercie-uchwala-obnizajaca-mu-pensje-5059123

  Polubienie

   
 2. wojdabejda

  6 kwietnia 2021 at 11:35

  Prawda o przejęciu Polski-Lechistanu przez żydowskie przybłędy, przez żydowskiego-watykańskiego okupanta jest faktem z którym się nie dyskutuje ale któremu należy się stanowczo przeciwstawić. Gra idzie o „Być albo nie być ” naszego Sławiańskiego Narodu Polskiego-Lechitów !
  Wyroki należy wysyłać do wszystkich szefów i pomocników prywatnych firm handlowych udających instytucje państwowe, samorządowe, międzynarodowe, kościelne i z nimi powiązane, działające jako zorganizowana grupa przestępcza ! Zydowskie prywatne firmy kościelne to wszystkie parafie, kurie, caritas, zakony i inne organizacje masońskie, jezuickie itp związane ze zdelegalizowanym 17.04.2014r. na zawsze kościołem, z zamkniętym na zawsze Watykanem 21.12.2020 r. i jego światową siecią do likwidacji.

  Polubienie

   
  • Małgorzata

   8 kwietnia 2021 at 02:00

   Bardzo podoba się mnie ta strona i mądrości tu zawarte.
   Pozdrawiam
   Małgorzata

   Polubienie

    
 3. wojdabejda

  8 kwietnia 2021 at 11:01

  ismaya | 29/03/2014 o 09:03

  Dwutlenek tytanu
  Stanowi 70% calkowitej produkcji pigmentow na całym świecie.
  Jest stosowany do produkcji farb, tworzyw sztucznych, papieru, pasty do zębów.
  W przemysle kosmetycznym do pielęgnacji skóry, obecny jest w każdym filtrze, który ma chronić skórę przed ultrafioletowym promieniowaniem.
  Stosuje się go do leków, witamin jako wybielacz do tabletek, ponadto wykorzystany jest w otłuszczonym mleku, serach, jogurcie, majonezie, ptasim mleczku, keczupie. Podawany jest zwierzętom, które później jedzą ludzie.

  American Cancer Society wymienia dwutlenek tytanu jako jeden z 5-ciu najbardziej rakotwórczych substancji na świecie.
  Uważa się go za przyczynę zachorowania na raka, astmę, choroby nerek, Alzhaimera, przyczynę poronień.

  Dlaczego tak niebezpieczny produkt jest podawany ludziom?

  Jesteśmy nim magnesowani aby można było oddziałowywać na ludzi bronią i teserami elektromagnetycznymi.
  Dwutlenek tytanu w chwili skierowanej na nas broni elektromagnetycznej w ciągu mikrosekund przegrzewa nasze komórki, mocno je uszkadzając, łącznie z DNA.
  W ten sposób ludzie mogą być natychmiast ubezwłasnowolnieni.
  Dzisiaj rządy boją się ludzi bardziej niż kiedykolwiek. Ludzie stali się bardziej nieufni, nie wierzą tym, którzy nimi rządzą, boją się masowego buntu.

  Dwutlenek tytanu podobny jest do asbestu, ma strukturę jak szkło, jest nierozpuszczalny, zbiera się w naszym ciele, a pod wplywem promieniowania elektromagnetycznego skierowanego na ludzi uszkadza nasze ciała.
  Tego typu broń biologiczna skierowana przeciwko ludziom działa z prędkością światła, może natychmiast zabić, zniewolić, być ciężkim doświadczeniem-torturą … jest nie do wykrycia.

  Jak się przed tym świnstwem bronić?

  Wprowadzić do diety organiczne migdaly, olej kokosowy, konopny, mleko prosto od krów.

  To tak w wielkim skrócie ….

  Lubię
  Pimpuś | 29/03/2014 o 10:36

  Wielki szacunek dla Pań Marii Bejda i Teresy Wojda ! Panie wracają wiarę w gatunek ludzki.

  Lubię

  gracjusz | 29/03/2014 o 21:03

  @Vismaya , jest troszkę inaczej. Tlenki tytanu są naprawdę fajnymi pigmentami dla białych farb. Na dodatek odpornymi na działanie UV słonecznego. Dlatego farby z tym pigmentem nie blakną tak szybko.

  Sprawa ma podłoże czysto fizyczne. Kwant światła UV „wali w cząsteczke tlenku i traci swoją energię.

  Ale…. kwant światła ma na tyle dużą energię że potrafi „wybić” z tlenku tytanu elektron.

  Jeśli tlenek jest w kremie z tzw. filtrem UV i na ludzkim ciele, wówczas wybity elektron grasuje wewnątrz ciała i …. dna jako „mocny” tzw. wolny rodnik . Jeśli wybije on jakiś elektron z łańcucha dna – powstaje defekt tej komórki. Z czasem mutujący do dziko rosnącej materii – zwanej rakiem.

  Wnioski , czytać etykietki z kosmetykami – jak się znajdzie tytaniumdioxyd – czy coś koło tego 🙂 – nie kupować. A te które leżą na półce – mimo że kosztowały co nieco – wywalić do kosza.

  Panowie – wyjaśnić niewiastom o tlenku tytanu i zamiast czipsów bekonowych 🙂 kupcie gorzkie migdały 🙂
  Znajomy lekarz powiedział mi niedawno, że amigdalina ( jest w gorzkich migdałach, pestkach jabłek, wiśni, czereśni, moreli ) MOCNO chroni nasz przewód pokarmowy przed rakami.

  Co ciekaw, lekarz ten , nie znał pozamedycznych metod leczenia raka pestkami. W trakcie rozmowy zareagował jedynie na słowo cyjanki i powiązał je z rakiem jako substancję niszczącą zrakowaciałe komórki.

  Lubię
  gracjusz | 29/03/2014 o 21:25

  Wismaya 🙂 znalazłem rewelacyjny tekscik , zacytuję:

  STABILIZOWANY ROZTWÓR TLENKU CHLORU (IV) – ClO2

  Stabilizowany dwutlenek chloru to ClO2 w roztworze wodnym. To utleniający biocyd i toksyna metaboliczna. Oznacza to, że dwutlenek chloru zakłóca procesy transportu substancji odżywczych przez błony komórkowe mikroorganizmów. Stanowi najbardziej selektywny utleniacz, gdyż reaguje jedynie ze zredukowanymi związkami siarki, aminami drugiego i trzeciego rzędu oraz innymi mocno zredukowanymi i reaktywnymi związkami organicznymi.

  Dzięki swym właściwościom bakterio- i grzybobójczym znalazł zastosowanie jako dodatek do past do zębów. Usuwa resztki jedzenia z zębów i likwiduje nieprzyjemny zapach z ust. Dodatkowo nie niszczy szkliwa i nie pozostawia szkodliwych produktów powstających w procesie niszczenia drobnoustrojów chorobotwórczych.”

  Tekst ten pochodzi z psychopatycznej strony biotechnologia.pl 🙂
  A przeciez tlenek chloru – został przez innych psycholi wyklęty jako prosty i tani naturalny specyfik do zwalczania wszelkich infekcji bakteryjnych – równiez malarii 🙂

  Mamy więc dowód, ze terapia chlorynem sodu i cytryną jest skuteczna 🙂,bezpieczna i selektywna 🙂 Tzn, działa tylko na zarazki 🙂 Terapia chlorynem jest bezpieczna pod warunkiem nafaszerowania się antyutleniaczem ( np. Vitaminą C ) po kuracji. Np. kilka godzin po terapii.
  Chloryn jest utleniaczem produkującym sporo wolnych rodników a vit. C niszczy wolne rodniki.

  Gospodarzu, sorki że nie na temat ale sprawa ta jest niezwykle istotna dla tych, którzy zatknęli się z tą metodą leczenia ale wystraszyli sie kłamliwych opinii bigfarmy.

  Liked by 1 osoba

  mgrabas | 30/03/2014 o 08:42

  Witamina C – naturalna, czy syntetyczna?

  http://zapytaj-farmaceute.blogspot.com/2014/02/witamina-c-naturalna-czy-syntetyczna.html

  od siebie dodam, że kupując w aptece można kupić „lek”, a faktycznie truciznę z np. słodzikiem E951 aspartamem

  Lubię
  Lily | 02/04/2014 o 16:17

  Jestem zaszczycona,krotka mowiac szczesliwa, wiedzac,ze sa jeszcze tacy Rodacy,ktorzy pomimo szykanow,przesladowan,nie wachaja sie mowic i pisac o tym co sie dzieje w Naszej Kochanej Ojczyznie.Wszyscy Wy jestescie dla mnie bohaterami.Jestem z Wami sercem i myslami.

  Lubię

  Polubienie

   
 4. wojdabejda

  10 kwietnia 2021 at 09:09

  Krystyna Trzcinska Gładkowska
  udostępniła link.
  Administrator
  · 9 tgSopeoudntorzas.oreddsm ·
  Królewskie miasto Goniądz.
  W Goniądzu do nadal obowiązuje królewski przywilej: De Non Tolerandis Judaeis (żadnej tolerancji dla żydów).
  Jak żydzi obeszli królewski zakaz i przejęli całe miasto Goniądz?
  Nocą, grupa 30 dorosłych żydów (tyle potrzeba było do założenia kahału), dotarła do Goniądza wyposażona tylko w saszetki do trucia wody i plan rozmieszczenia studni w Szafrankach i w Goniądzu. Dlatego należy przypuszczać, że żydzi do Goniądza weszli od strony Osowca, Szafranki, kierując się pod prąd rzeki Biebrzy.
  Jednej nocy żydzi zatruli wszystkie studnie.
  Żydzi weszli do Goniądza, kiedy miasto było wymarłe.
  żydzi nie grzebali nawet zwłok, wytrutych mieszkańców Królewskiego Miasta Goniądz. Pomimo królewskiego zakazu De Non Tolerandis Judaeis, żydzi zajęli domostwa zmarłych mieszkańców Goniądza wraz z zastanym dobytkiem.
  Po kilku latach, ukrywająca się przed żydami, grupa mieszkańców Goniądza wróciła. Żydzi nie wiedzieli skąd się wzięli, czyli gdzie się ukrywali?
  Wtedy żydy zgotowali tym mieszkańcom Królewskiego Miasta Goniądz, drugi pomór i trzy wielkie pożogi.
  Nikt z mieszkańców Królewskiego Miasta Goniądz nie przeżył?
  Kościół w Goniądzu, rzekomo wszelkie dokumenty z tego okresu, wywiózł do Watykanu.
  W identyczny sposób żydzi przejęli Królewskie Miasto Knyszyn i inne miasta Królewskie w tej części Polski.
  Żydzi mają odwieczne doświadczenie w truciu potomstwa prawowitego, nieśmiertelnego Władcy Planety Ziemia = #SamOn = #Atlantyder = #Thot = #Światowid, który aktualnie jest już – nieoficjalnie, na Ziemi.
  Nie jest tajemnicą, że #Thot, obiecał, że po Jego powtórnym przyjściu na Ziemię, „parę ras przestanie istnieć”.
  To tak tylko w kilku zdaniach.
  Otrutych Mieszkańców Królewskiego Miasta Goniądz, jeszcze nikt nie pomścił, a już żydzi przygotowują kolejny holokaust, dla obecnych mieszkańców Goniądza, nie będących żydami.
  #wonżydkizPolski #freePoland
  #OdkrywamyPodlaskieGminy – GONIĄDZ – Wrota Podlasia
  wrotapodlasia.pl
  #OdkrywamyPodlaskieGminy – GONIĄDZ – Wrota Podlasia

  Polubienie

   
 5. wojdabejda

  11 kwietnia 2021 at 19:43

  Ostrzegamy przed wykupywaniem się od sataniastów ! Ostrzegamy przed systemem kwantowej kontroli ! To nie jest system genialny lecz podstępny aby ludzie zgodzili się na wejście w następny zniewalający system tym razem kwantowy !
  Jako wolni ludzie, uwolnieni w 2012 r. z tego
  niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-korony z satanistycznym Watykanem na czele, zamkniętym 21 grudnia 2020 r. mamy
  BEZWZGLĘDNE PRAWO TWORZENIA SWOICH WŁASNYCH NARODOWYCH SYSTEMÓW a nie znowu jakichś prywatnych kwantowych znowu pod egidą obcych !
  Niechaj Amerykanie oddadzą nam Polakom to co ukradli, wypłacą nam odszkodowania za zniszczenie naszego kraju, za bezprawne stacjonowanie amerykańskich wojsk na naszym Lechickim Terytorium ! Należą się nam od Amerykanów
  odszkodowania za ludobójstwo na Sławiańskim Narodzie Polskim, bo to oni finansowali wszystkie wojny i nadal finansują ten upadły niewolniczy system ! Niechaj nam nie wciskają systemu kwantowej kontroli pod fałszywym hasłem uwolnienia z prawa kanoniczno-morskiego ! Maria i Teresa z domu Znyk , http://www.wojdabejda.wordpress.com

  Polubienie

   
 6. wojdabejda

  17 kwietnia 2021 at 23:59

  https://oko.press/ratyfikacja-funduszu-odbudowy-ue-rozbije-rzad-pis/

  Maria Pankowska
  14 kwietnia 2021
  Ratyfikacja Funduszu Odbudowy UE rozbije rząd PiS? Morawiecki i Kaczyński szykują kontratak

  + 653

  PiS szykuje się do kontrataku, by zmusić Zbigniewa Ziobrę i opozycję do poparcia w Sejmie Funduszu Odbudowy UE. Ilu posłów brakuje mu do większości? W grę wchodzą trzy warianty
  Tylko 1 na 300 czytających ten artykuł wspiera OKO finansowo. Wyobraź sobie co moglibyśmy osiągnąć, gdyby było nas 10 x więcej… WESPRZYJ OKO >>

  We wtorek 13 kwietnia 2021 ustawa ratyfikująca decyzję o zasobach własnych Unii Europejskiej miała trafić pod obrady Rady Ministrów. Na kolejny dzień zapowiadano jej pierwsze czytanie w Sejmie.

  Przypomnijmy: polski parlament musi przyjąć ten dokument, by UE mogła powołać do życia Fundusz Odbudowy – 750 mld euro na walkę z koronakryzysem, z czego Polska ma otrzymać ok. 62 mld. Ratyfikować będą wszystkie państwa członkowskie.

  We wtorkowy poranek okazało się jednak, że Rada Ministrów nie będzie dyskutować o ratyfikacji i Funduszu. Punkt spadł też z porządku obrad Sejmu w dniach 14-15 kwietnia 2021.

  Premier Mateusz Morawiecki miał przyznać, że wśród ministrów nadal utrzymuje się „różnica zdań”.

  Przedstawiciele PiS i Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry od tygodni kłócą się o pomoc z UE. Ziobryści powtarzają, że nie poprą ratyfikacji, co stawia PiS w trudnym położeniu. A całą koalicję pod znakiem zapytania.
  Zbigniew Ziobro i Mateusz Morawiecki
  Przeczytaj także:
  Miliardy z UE to słaby interes? Pokazujemy jakie triki stosuje partia Ziobry na złość Morawieckiemu

  11 marca 2021

  „Nie ustajemy w wysiłkach, żeby Solidarną Polskę przekonać do głosowania za ratyfikacją Funduszu Odbudowy. To głosowanie pokaże, kto myśli o przyszłości Polski, a kto o swoim politycznym interesie. […] Głosy w tej sprawie ważą tyle samo – czy to są głosy Solidarnej Polski czy głosy opozycji” – komentował w środę 14 kwietnia 2021 w TVP 1 Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

  „Nie wyobrażam sobie, by można tworzyć większość rządową i nie zagłosować za tym projektem. Po prostu to mi się nie mieści w głowie” – mówił tego samego dnia w Radiu Plus Łukasz Schreiber, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów.

  Jednym z ostatnich pomysłów PiS na pacyfikację Ziobry – według źródeł Onetu – miało być dodanie do ustawy ratyfikującej specjalnej preambuły. Wątpliwe jednak, by ziobryści przystali na taką propozycję. Głosowanie będzie testem dla jedności rządu i dla Mateusza Morawieckiego, który negocjował w Brukseli Fundusz i unijny budżet.
  PiS przechodzi do kontrataku

  Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że zrzucenie tematu ratyfikacji z porządku obrad to element nowej taktyki PiS. Rządząca partia zamierza wykorzystać czas przed kolejnym posiedzeniem Sejmu, by przygotować się do potyczki z Ziobrą i z opozycją.

  Politycy PiS w nadchodzących tygodniach będą jeździć po kraju i przypominać, że wynegocjowanie wsparcia dla Polski było „ogromnym sukcesem” Morawieckiego. Oraz wskazywać, jakich konkretnie inwestycji nie uda się sfinansować, jeśli Fundusz Odbudowy zostanie odrzucony.

  W ten sposób postawią pod ścianą Solidarną Polskę, na którą spadnie odpowiedzialność za blokowanie pomocy finansowej w czasie pandemii. Zbigniew Ziobro dołuje w rankingach zaufania, więc jego narracja o „obronie polskiej suwerenności” może nie wystarczyć, by odeprzeć tak konkretny atak.

  Medialna ofensywa PiS już się rozpoczęła. Minister finansów Tadeusz Kościński w wywiadzie dla „Financial Times” mówił, że odrzucenie Funduszu byłoby „samobójcze”. Minister ds. europejskich Konrad Szymański w Polsat News podkreślał, że Polska jest „chyba jedynym dużym krajem w UE”, który netto wychodzi na plus zarówno w budżecie UE, jak i w Funduszu.

  Partia Kaczyńskiego próbuje też szachować opozycję.

  Ta początkowo zapowiadała bezwzględne poparcie ratyfikacji, potem jednak zaczęła stawiać rządowi warunki. Przeciwko raczej zagłosują kluby Koalicji Obywatelskiej i PSL – by nie pomagać PiS – oraz Konfederacja, która podobnie jak ziobryści pryncypialnie sprzeciwia się Funduszowi. Lewica wciąż się waha, a trzyosobowe koło Polski 2050 Szymona Hołowni obiecywało nie blokować ratyfikacji.
  Politycy opozycji a Fundusz Odbudowy
  Przeczytaj także:
  Opozycja próbuje stawiać PiS warunki. Brak poparcia dla Funduszu Odbudowy UE to blef?

  15 marca 2021

  „Chcemy dać opozycji trochę czasu, by ochłonęła. […] Opozycja, która zawsze deklarowała, że jest za Unią Europejską, za funduszami europejskimi, dziś staje się najbardziej antyunijna” – mówił Jacek Sasin w TVP1.

  PiS będzie zapewne dalej grał tą kartą, by uderzyć w proeuropejski wizerunek PO, PSL i Lewicy. Może też przypominać, że nieratyfikowanie Funduszu w Polsce spowoduje jego blokadę dla całej UE. Polski rząd nie musi zarazem się spieszyć, bo ratyfikacja utknęła m.in. w Niemczech, gdzie bada ją Federalny Trybunał Konstytucyjny.
  Jaka większość? Trzy warianty

  PiS nie ma pewności, czy uda mu się znaleźć większość potrzebną do ratyfikacji. Jaką? Tutaj też mnożą się wątpliwości.

  Zwyczajowo (co ok. 7 lat) decyzję o zasobach własnych UE przyjmowano w parlamencie zwykłą większością: za musiała zagłosować ponad połowa obecnych na sali posłów i posłanek (w obecności 50 proc. uprawnionych). Potem w ten sam sposób głosował Senat. To tryb opisany w art. 89 ust. 1 konstytucji. Rząd PiS stoi na stanowisku, że to właśnie taka, zwykła większość będzie potrzebna do ratyfikacji.

  Rządząca koalicja ma w Sejmie 234 posłów, potrzebuje 231. Przy sprzeciwie 19 członków partii Ziobry (zakładając 100-procentową frekwencję posłów i posłanek), PiS będzie szukał wsparcia co najmniej 16 posłów opozycji. Troje znajdzie u Szymona Hołowni, prowadzi też rozmowy z pięcioma członkami Kukiz’15. Zostałoby mu tylko przekonanie ośmiorga z 47 posłów Lewicy.

  W Senacie także szykuje się problem: bez Ziobry PiS ma 46 senatorów, a zwykła większość to 51 głosów. Dwóch senatorów Lewicy i jeden Hołowni to za mało nawet na ten wariant głosowania. Rządząca partia musiałaby negocjować z niezależnymi, PO lub PSL.
  Zbigniew Ziobro i Mateusz Morawiecki
  Przeczytaj także:
  Ziobro: „W Sejmie zagłosujemy przeciwko ustaleniom szczytu UE”. Solidarna Polska powstrzyma Unię?

  19 grudnia 2020

  Część opozycji, pod egidą PSL, stoi na stanowisku, że ratyfikacja wymaga większości kwalifikowanej, czyli 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów/senatorów. To procedura z art. 90 ust. 1 i 2 konstytucji. Zwolennicy takiej opcji podpierają się opinią prawną, którą sporządził na zamówienie ludowców dr hab. Jacek Zaleśny, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.

  Wówczas ratyfikację musiałoby poprzeć 307 posłów (a w Senacie 67 senatorów), czyli PiS nie wystarczyłyby głosy Hołowni, Kukiza i Lewicy. Musiałby liczyć na posłów KO i PSL. Co ciekawe, w historii polskiego członkostwa w UE

  PiS często zgłaszał konieczność ratyfikowania unijnych dokumentów w trybie art. 90. Dziś, gdy brakuje mu większości, widzi to inaczej.

  We wtorek 13 kwietnia wieczorem portal Onet podał, że rząd rozważa zastosowanie wariantu numer trzy: tzw. małej ratyfikacji. Czyli po prostu przekazanie uchwały ratyfikującej do podpisu prezydenta z pominięciem głosowania w parlamencie. Procedura ta opisana została w art. 89 ust. 2 konstytucji. W ten sposób PiS wykiwałby zarówno Ziobrę, jak i opozycję.
  Prawnicy popierają zwykłą większość

  „Podejrzewam, że nikt się nie podpisze pod czymś takim. […] Wygląda to na wrzutkę, badanie reakcji” – komentował ten pomysł w TVN24 Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości i członek Solidarnej Polski. Doniesienia Onetu dementowali też Jacek Sasin i Łukasz Schreiber z PiS.

  Czy rząd teoretycznie mógłby jednak ominąć parlament? Eksperci prawni stoją na stanowisku, że byłoby to sprzeczne z konstytucją. W art. 89 ust. 1 pkt. 3 i 4 czytamy, że ratyfikacja umów międzynarodowych, które dotyczą

  członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej
  i/lub znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym,

  wymaga zgody parlamentu wyrażonej w ustawie. „Mała ratyfikacja”, bez udziału Sejmu i Senatu, opisana w ust. 2 tego samego artykułu jest możliwa tylko w przypadkach, których nie wymieniono w ustępie pierwszym.

  Przeczytaj art. 89 konstytucji

  „Ta decyzja odnosi się niewątpliwie do »członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej«, jak również wiąże się z »znacznym ego obciążeniem państwa pod względem finansowym«. Mówimy bowiem o prawach i obowiązkach wynikających z członkostwa w UE i dużych pożyczkach, które będziemy potem spłacać.

  Próba ominięcia Sejmu to pomysł nie do zaakceptowania, choć w obecnych warunkach politycznych i wobec licznych przypadków łamania Konstytucji niczego nie możemy wykluczyć”

  – mówi OKO.press prof. Stanisław Biernat, były wiceprezes TK, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN.

  A co z pomysłem, by wykorzystać procedurę z art. 90 konstytucji, czyli głosować większością kwalifikowaną? PSL powołuje się na opinię prawną dra hab. Zaleśnego. Zaleśny argumentuje, że w decyzji o zasobach własnych państwa członkowskie przekazują UE swoje kompetencje – do zaciągania pożyczek czy pobierania opłat od niezrecyklingowanego plastiku.

  Przeczytaj art. 90 konstytucji

  Wśród prawników przeważają jednak głosy, że brakuje ku temu przesłanek.

  „Jak popatrzymy do Traktatu o Funkcjonowaniu UE to w art. 311 czytamy, że Unia ma kompetencje do ustanowienia nowych kategorii źródeł zasobów własnych. Traktaty już przyjęliśmy, mamy więc teraz nie tyle do czynienia z przekazaniem kompetencji, ile z ich aktualizacją” – tłumaczy prof. Biernat.

  Eksperci prawni wskazują, że przekazanie kompetencji mogłoby mieć miejsce, gdyby nowa decyzja o zasobach własnych zakazywała Polsce samodzielnego zadłużania się lub pobierania opłat od plastiku. Nic takiego nie ma jednak miejsca.

  W dodatku, Unia nie po raz pierwszy emituje wspólny dług (wypróbowała to już przy instrumencie SURE) i nie po raz pierwszy potrąca z państw członkowskich „podatki” na poczet budżetu (inkasuje choćby część wpływów z VAT).

  Z punktu widzenia prawa UE sposób ratyfikacji decyzji o zasobach własnych na poziomie krajowym nie ma znaczenia. To Polska musi zdecydować, jaką ścieżkę obierze. Nie może jednak naruszać ani naginać pod polityczne dyktando przepisów konstytucji.

  Polubienie

   
 7. artur

  8 Maj 2021 at 20:56

  Witam! W dowodzie tożsamości jest stwierdzenie: „…uwolnionym obligatoryjnie, tak jak cała Ludzkość, 25.12.2012 r. z niewolniczego prywatnego światowego systemu…”.
  Proszę, powiedzcie mi, co wydarzyło się 25.12.2012 r.?

  Polubienie

   
  • wojdabejda

   8 Maj 2021 at 21:43

   Nikt z naszych czytelników nigdy nie żądał natychmiastowej odpowiedzi, bo my działamy niezależnie, bezkompromisowo na własny koszt i nie mamy obowiązku dyżurować 24 godziny na dobę przy komputerze i natychmiast odpowiadać na prowokacyjne pytania, których celem jest bezpodstawne stawianie nam zarzutów ! Jesteśmy wolnymi ludźmi, nikt nie ma prawa nam cokolwiek narzucać i od nas żądać abyśmy powiedziały cyt. : ” powiedzcie mi ” !!! To jest strona pisana a nie mówiona !

   Polubienie

    
 8. wojdabejda

  8 Maj 2021 at 22:13

  Kochani Rodacy-Polacy-Lechici !
  Dzisiaj tj. 08.05.2021 r. pod artykułem ” EGZEKUCJA WINNYCH TWORZENIA WROGICH STRUKTUR POLIN” komentuje niejaki „artur”, który prawdopodobnie otrzymał wyrok i ze strachu, ze złości wpisał dwa komentarze z bezpodstawnym żądaniem natychmiastowej odpowiedzi w formie mówionej. Zapomniał, że nasza strona to nie żydowskie yotube.
  Komentarze kogoś kto pomawia, obraża, znieważa, oczekuje natychmiastowych odpowiedzi, stosuje terror, wymuszanie, nie zasługują na upublicznienie ale tym razem robimy wyjątek aby nasi czytelnicy przekonali się jak wrogie nam służby żydowskiego okupanta boją się prawdy o uwolnieniu Ludzkości a zwłaszcza wyroków wrzucanych do skrzynek pocztowych.
  Cytat:
  artur
  17 minut
  Moje pytanie o datę 25.12.2012 było całkowicie na poważnie. Nie rozumiem dlaczego zostało usunięte bez odpowiedzi. Co to? Cenzura? Nie dość, że brak odpowiedzi na kluczowe pytanie to jeszcze kasują… W jutuba się bawicie?
  Uprzejmie proszę o podzielenie się wiedzą o tym dniu, bo przeglądałem na Waszej stronie wiele postów, ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi.
  Jeżeli też jej nie posiadacie to dlaczego się nią posługujecie?
  Wszędzie nawołujecie do budzenia ludzi, ale jak mam kogokolwiek obudzić, jeżeli wiadomo, że będzie pierwsze pytanie jakie każdy mi zada po zobaczeniu tej deklaracji, a ja nie znam odpowiedzi…?
  Ta strona jest jakimś trolowskim żartem czy działacie na poważnie?
  Od kilku dni ją przeglądam i myślałem, że na poważnie, ale teraz zaczynam wątpić…
  Uprzejmie proszę o wsparcie, pomoc i podzielenie się wiedzą na temat tego dnia… Co świadczy o tym, że akurat tego dnia ludzkość została uwolniona?”

  Polubienie

   
 9. wojdabejda

  26 Maj 2021 at 22:35

  Oto adresy podaj dalej….Jarosław Aleksander Kaczyński, Prezes PiS, zam. 01-625 Warszawa, ul. Mickiewicza 49,
  Mariusz Błaszczak, zam. 05-120 Legionowo, ul. E. Plater 5A,
  Joachim Stanisław Brudziński, zam. 70-390 Szczecin, ul. Gorkiego 21/7,
  Ryszard Henryk Czarnecki, zam. 01-588 Warszawa, ul. Hanki Czaki 2/1,
  Marek Józef Gróbarczyk, zam. 33-386 Podegrodzie, Stadła 157,
  Wiesław Stanisław Janczyk, zam. 34-654 Męcina, Męcina 680,
  Krzysztof Jurgiel, zam. 15-794 Białystok, ul. Gajowa 15,
  Mariusz Kamiński, zam. 00-963 Warszawa, ul. Bajońska 9A/16,
  Stanisław Karczewski, zam. 26-420 Nowe Miasto n/Pilicą, ul. Tomaszowska 43/1,
  Karol Karski, zam. 01-737 Warszawa, ul. Elbląska 65 m 83,
  Leonard Seweryn Krasulski, zam. 82-300 Elbląg, ul. Malborska 47/4,
  Marek Kuchciński, zam. 37-700 Przemyśl, ul. Matejki 6,
  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, zam. 26-600 Radom, ul. Karłowicza 28,
  Adam Lipiński, zam. 02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 30/15,
  Antoni Macierewicz, zam. 01-684 Warszawa, ul. Klaudyny 34/126,
  Krzysztof Stefan Michałkiewicz, zam. 20-142 Lublin, ul. Mariańska 25/9,
  Stanisław Ożóg, zam. 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Wojska Polskiego 34,
  Tomasz Piotr Poręba, zam. 39-300 Mielec, ul. Mała 18,
  Elżbieta Rafalska, zam. 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Wyczółkowskiego 24/15,
  Marek Suski, zam. 05-600 Grójec, Marianów 26,
  Wojciech Piotr Szarama, zam. 41-935 Bytom, ul. Wyszyńskiego 81,
  Beata Szydło, zam. 32-625 Przecieszyn, ul. Groblowa 6,
  Krzysztof Józef Tchórzewski, zam. 08-110 Siedlce, ul. Janowska 13,
  Ryszard Terlecki, zam. 30-830 Kraków, ul. Ks. Ściegiennego 3/3,
  Elżbieta Witek, zam. 59-400 Jawor, ul. Witosa 7/24,
  Jarosław Zieliński, zam. 16-400 Suwałki, ul. Lityńskiego 6/15,
  Henryk Kowalczyk, zam. 06-120 Winnica, Golądkowo 42,
  Anita Czerwińska, zam. 05-083 Wyględy, ul. Leśna 103A,
  Piotr Tadeusz Gliński, zam. 03-909 Warszawa, ul. Irlandzka 9A,
  Maria Koc, zam. 07-100 Węgrów, ul. Żagana 5,
  Beata Mazurek, zam. 22-100 Chełm, ul. Kilińskiego 12A,
  Mateusz Jakub Morawiecki, zam. 02-654 Warszawa, ul. Wytworna 3,
  Teresa Schubert, zam. 20-091 Lublin, ul. Fieldorfa 11/16;
  Krzysztof Sobolewski, zam. 37-550 Radymno, Piaski 5;
  Małgorzata Gosiewska, zam. ul. św. Stanisława 8 m 11, 01 – 162 Warszawa
  1

  Polubienie

   
 10. Michał 1212

  20 czerwca 2021 at 19:10

  Pozdrawiam niestrudzonych Wolnych Żywych Ludzi.Teresę zwłaszcza łącznie z siostrą i oczywiście Gandi rozbójniczke kochaną która mnie wpuściła 😉

  Polubione przez 1 osoba

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: