RSS

SKOŃCZYĆ Z KULTEM ŻYDA !!!

18 Kwi

SKOŃCZYĆ Z KULTEM ŻYDA !!!

ZACHOWAJ ARTYKUŁPOLEĆ ZNAJOMYMEDYTUJ WPIS

Polski Ruch Oporu nawołuje do masowego przeciwstawiania się “kultowi żyda”, przeciwstawiania się narzucaniu kultury żydowskiej przez przedstawicieli żydowskich prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe w Polsce.

Stop antypolonizmowi, grafika nr.2

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1573885602924526&set=a.1515979115381842.1073741827.100009093054597&type=3&theater

Co zrobić by niewolnik uwierzył że został uwolniony ?

SKOŃCZYĆ Z KULTEM ŻYDA !

Niechaj ofiary przestaną bronić swoich katów ! Konieczny bojkot i wypędzenie !

Drodzy Rodacy !

Polski Ruch Oporu apeluje o masowe przeciwstawianie się “kultowi żyda”, przeciwstawianie się narzucaniu kultury żydowskiej przez przedstawicieli żydowskich prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe w Polsce. Polski Ruch Oporu w pełni popiera stanowisko K.Cierpisza, który pisze, cyt.:

“Haniebne zachowanie Polaków w czasie okupacji niemieckiej – powszechnie narażających innych Polaków na śmierć lub obozy, a to w interesie ukrywających się żydów – wyszło już daleko poza ramy racjonalnego postępowania Polaków jako społeczeństwa odpowiedzialnego za swój los. I weszło już nieomal w obszar kultu religijnego, a co widać było w niedawnym otwarciu„Muzeum Ulmow”. Aklamacja Sejmu, nikczemne wypowiedzi Dudy Andrzeja na otwarciu tego „muzeum” – to jest już jakby formalny początek kultu żyda, który w Polsce przybiera formy urzędowe. Nie są to słabo przemyślane sprawy „okazyjne”, ale są to już utrwalane tradycją reguły funkcjonowania Państwa i społeczeństwa. Żydzizm staje się w Polsce religią państwową!

Podkreślamy, zachowanie Dudy, Sejmu, bluźnierstwa biskupów i duchowieństwa nie są jakiś aktem „pamięci” bezrefleksyjnie, świętokradczo dokonane przy okazji otwarcia „muzeum” ale były aktem świadomym wpisanym w pełni religijny kult żyda w Polsce, które to akty założycielskie mają charakter ściśle rytualny i odbywają się na osnowie śmierci polskich gojów w żydowskim interesie – ofierze życia Polaka złożonej wobec żyda. “  http://www.gazetawarszawska.com/zamach/zamach-warszawski/3627-vi-rocznica-smolenska-w-obliczu-inwazji-izraela-na-polske

Cyt.: „Wreszcie ktoś oprócz mnie wspomniał o fatalnych skutkach, jakie niesie dla naszego narodu gloryfikacja tych Polaków, którzy ratowali żydów. Jeżeli każdemu z was zależy na przebudzeniu narodu, to proszę, ślijcie poniższy artykuł, gdzie tylko możecie, zwłaszcza tam, gdzie zaczyna się podkreślać filosemityzm Polaków:  sukarno.neon24.pl/post/130437,dlaczego-polacy-nie-powinni-byli-ratowac-zydow

Polski Ruch Oporu wyraża stanowczy sprzeciw wobec przekazywania jakiegokolwiek niezbywalnego mienia Suwerena-Narodu Polskiego gminom żydowskim ! Wzywamy samorządy lokalne aby przykładem miasta Kalisza, nie dopuszczały do bezprawnego, nielegalnego przejmowania przez gminy żydowskie gruntów, majątków, funduszy, będących własnością Suwerena – Narodu Polskiego !

http://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/2616-brawo-miasto-kalisz-mowi-nie-zydowskim-roszczeniom

Kopyciński: Gminy Żydowskie dostały od państwa 100 mln zł  http://m.wprost.pl/kraj/id,448152/Kopycinski-Gminy-Zydowskie-dostaly-od-panstwa-100-mln-zl.html

Cyt: ”W zaciszu gabinetów, w tajemnicy przed społeczeństwem i poza wszelką kontrolą orga-nów władzy państwowej odbywa się czwarty rozbiór Polski – tak poseł Sławomir Kopyciński z Twojego Ruchu komentuje działalność Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Komisja w ostatnich latach przekazała gminom żydowskim kilkaset nieruchomości państwowych oraz samorządowych o nieokreślonej wartości. Jednocześnie wypłaciła blisko 100 milionów złotych odszkodowań. “ (koniec cytatu)

Polski Ruch Oporu informuje, że wszystkie instytucje kościelne zostały na zawsze zdelegalizowane za przestępstwa przeciw ludzkości na mocy wyroku Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa ! Ten nadal odgrywany przed nami prywatny niewolniczy światowy system upadł25.12.2012r. !

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128820,majatek-kosciola-w-polsce-przejmuje-suweren-narod-polski

Zostaliśmy uwolnieni ale prawda tak trudno przedziera się przez ogrom kłamstw i manipulacji, że zamiast tworzyć od podstaw nowe systemy, tkwimy w starym !

Nasze nawoływania, nawoływania Polskiego Ruchu Oporu do przejmowania pokojowo majątków zdelegalizowanych władz świeckich i kościelnych pozostają bez powszechnej reakcji. Czyż tak trudno jest niewolnikom uwierzyć, że są wolni?

Więcej na:www.wojdabejda.wordpress.com

UWAGA !!!

Wieczorem 17.04.2016r., właściciel portalu Neon 24, Ryszard Opara bez uzasadnienia, bez uprzedzenia, bez ostrzeżenia wykasował wszystkie nasze artykuły na Neon24, stanowiące nasz dorobek intelektualny w obronie Narodu Polskiego i Polski. Jednoznacznie wskazuje to na antypolonizm R.Opary i jego mocodawców.

63 posty466 komentarzy157457 odsłon 

[na górę strony]

63 posty466 komentarzy157457 odsłon

404

Strona o podanym adresie nie istnieje.

POLSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI.

LOWPORO – Uwolnieni w 2012r. z prywatnego, niewolniczego systemu przez Paradygmat Raport (OPPT) oraz Proklamację z 2014r. i Dekret z 2015r. Suwerena-Narodu Polskiego, bojkotujmy, ignorujmy wszystkie nielegalne organy władz świeckich i kościelnych ! wojdabejda.
Szanowni Państwo !
Nasza społeczna działalność w obronie Narodu Polskiego i Polski finansowana z naszych bardzo skrommych środków potrzebuje wsparcia finansowego, chociażby na dalsze opłacanie ogłoszeń na Targowicy Miejskiej w Łowiczu jak też wydruk plakatów oraz ulotek w ilości kilkuset tysięcy, celem rozpowszechniania w całej Polsce. Prosimy o wykupywanie tzw. cegiełek w postaci widokówek regionalnych-kart pocztowych, wydanych przez Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ” Łowiczanie”. W naszym archiwum mamy 25 rodzajow regionalnych kart pocztowych : z folklorem oraz obiektów Łowicza i okolic. Proponowana cena za 1 kartę pocztową 2 złote. Kontakt : lowiczanie@wp.pl.
Jeśli ktoś z Państwa zachciałby wesprzeć finansowo naszą działalność uprzejmie prosimy o wpłaty na konto : Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ” Łowiczanie”, Bank PKO S.A. II Oddział w Łowiczu, ul.Długa 27, nr. 88 1240 1819 1111 0000 1088 5910.
Teresa Wojda i Maria Bejda były stronami w sprawie o sfałszowanie wyników wyborów parlamentarnych z dnia 09.10.2011r. a Teresa Wojda dodatkowo pełnomocnikiem, ustanowionym przez Sąd Najwyższy dla Krzysztofa Puzyny, który udowodnił włamanie do centralnej urny wyborczej, którą stanowił Server Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Sąd Najwyższy pozbawił nas prawa uczestnictwa w rozprawie jako strony. Skarga K.Puzyny do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu została odrzucona bez rozpatrzenia. link :” Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.10.2011r.” umtsno.blogspot.com/2011/12/postanowienie-sadu-najwyzszego-z-dnia_4261.html link:“Wnioski z odrzucenia protestu z 2011r.” umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.html link: “Skarga do Strassburga” iddd.de/StrasbourgOnline.pdf .
Nasz List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z 18.04.2012r. link: ”List otwarty do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego” http://www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf, wysłany przez M.Bejda emailem w dniu 24.04.2012r. do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, z krótkim wstępem w języku niemieckim, stał się petycją Parlamentu Europejskiego nr. 0578/2012, zarejstrowaną 15.05.2012r. a zatwierdzoną na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w dniu 21.05.2012r. http://www.petycjeonline.com/forum/80019#14 Na zaproszenie Komisji Petycji, T.Wojda i M.Bejda uczestniczyły w dniu 09.10.2012r. w warsztatach na temat gazu łupkowego w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie T.Wojda zaapelowała o wprowadzenie zakazu wydobywania węglowodorów na terenie Unii Europejskiej, o podjęcie niezwłocznych działań w celu ratowania całej planety. link: “Committee on Petitions@Workshop on the exploration and exploitatio.. ”/www.youtube.com/watch?v=FYjLMNvTmjk ( 1.48 do 1.55 min. oraz 3.16 do 3,19 min.)
Opierając się na sprawie odrzucenia naszych zasadnych skarg na sfałszowanie wyborów parlamentarych w 2011r , Tadeusz Cichocki wystosował w 2013r. wnioski do naczelnych organów władz państwowych w Polsce o przedstawienie Suwerenowi tj. Narodowi Polskiemu dowodów na prawo do sprawowania władzy. Jednak takimi dowodami obecnie sprawujący władzę w Polsce nie mogą się okazać, ponieważ wszytkie protokóły wyborcze zostały zniszczone, by nie było śladów manipulacji wynikami wyborów.
Wnioski i skargi T. Cichockiego pozostajawione bez odpowiedzi stały się podstawą wystąpienia Tadusza Cichockiego z wezwaniem Narodu Polskiego do tworzenia konspiracyjnych oddziałów obrony koniecznej. http://www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf .
O fakcie udowodnienia z naszym udziałem przez K.Puzyna sfałszowania wyników wyborów parlamentarnych w 2011r. oraz udowodnienia w 2013r. przez T.Cichockiego dokonania zamachu stanu w Polsce, powiadomiliśmy instytucje unijne w Brukseli oraz Sekretarza Generalnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Instytucje te nie odpowiedziały na nasze prośby o pomoc w odsunięciu uzurpatorskich władz a sprawę przed opinią publiczną utajniono. Władze unijne jak też OBWE sprzyjają uzurpatorom w Polsce i razem z polskimi władzami mieszają się w sprawy wewnętrzne suwerennej Ukrainy w celu poszerzania strefy wpływów i zniewalania kolejnego narodu.
W dniu 30 maja 2013r. w Święto Bożego Ciała, M.Bejda i T.Wojda uczestniczyły w 2 godzinnym spotkaniu z delegacją Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego na czele z europosłem z Rumunii, Victorem Bostinaru, w sprawie wydobywania gazu tzw. łupkowego w Polsce, które odbyło się w siedzibie Instytutu Europejskiego we Wrocławiu. Żadne media w Polsce, za wyjątkiem TV Niezależna Janusza Zagórskiego, nie podały do publicznej wiadomości faktu odbycia takiego spotkania, pomimo obecności dziennikarza PAP. link „Obywatelskie przesłuchania protestujących-gaz łupkowy Łowicz-07.06.2013r.” : http://www.youtube.com/watch? v=pDOmwSrbQY0&lc=mA2ySvZcO_uqQH629Kx4-UNB7O6tKM4gqUa5EOkL6nI&lch=email_reply&feature=em-comment_reply_received&noredirect=1 Więcej: petycjeonline.com, protest przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu.

LOWPORO – NEon24.pl

LOWPORO – Uwolnieni w 2012r. z prywatnego, niewolniczego systemu przez Paradygmat Raport (OPPT) oraz Proklamację z 2014r. i Dekret z 2015r.

Odwiedziłeś tę stronę wiele razy. Ostatnio 31.03.16

Głosiciele prawdy oficerami …

Głosiciele prawdy oficerami pokoju w tworzeniu Ery Dostatku …

psychiatria wojskowa

Tag. psychiatria wojskowa …. psychiatria wojskowa · ruch …

Firma handlowa “sąd” w …

Firma handlowa “sąd” w Łowiczu nakłania do przestępstwa …

sądyzwyczajowe

… sąd zwyczajowy w brukseli · sądyzwyczajowe · teatr iluzji …

Więcej

LOWPORO – Uwolnieni w 2012r. z prywatnego, niewolniczego …

Aktem łaski pokojowe …

Aktem szczególnej łaski pokojowe nawoływanie obcych do …

Alarm !!! Obrona konieczna przed Holokaustem Polaków …

LOWPORO – Uwolnieni w 2012r. z prywatnego, niewolniczego systemu przez Paradygmat Raport (OPPT) oraz Proklamację z 2014r. i Dekret z 2015r.

Ta strona była przez ciebie odwiedzana 4 razy. Ostatnie odwiedziny: 09.01.16

Lowepro | Camera bags, backpacks, sling bags and rolling …

Manufacturer of camera bags and accessory cases. Includes product catalog, gallery, and distribution information.

lowporo: skończyć z kultem żyda – SUPER DZIENNIK

superdziennik.pl/uncategorized/lowporo-skonczyc-z-kultem-zyda/

5 dni temu – You are here : SUPER DZIENNIK » POLITYKA » LOWPORO: SKOŃCZYĆ Z KULTEM ŻYDA !!! LOWPORO: SKOŃCZYĆ Z KULTEM ŻYDA !

LOWPORO: Fałszywi obrońcy krążą po Polsce i w internecie …

superdziennik.pl/…/lowporo-falszywi-obroncy-kraza-po-polsce-i-w-inter…

LOWPORO: Fałszywi obrońcy krążą po Polsce i w internecie ! Posted By admin On poniedziałek, Kwiecień 11, 2016 12:16 AM. Under POLITYKA …


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna

SKOŃCZYĆ Z KULTEM ŻYDA ! – LOWPORO – NEon24.pl

polskiruchoporu.neon24.pl/post/130993,skonczyc-z-kultemzyda

5 dni temu – Polski Ruch Oporu nawołuje do masowego przeciwstawiania się “kultowi żyda”, przeciwstawiania się narzucaniu kultury żydowskiej przez …

lowporo: skończyć z kultem żyda – SUPER DZIENNIK

superdziennik.pl/uncategorized/lowporo-skonczyc-z-kultemzyda/

5 dni temu – SKOŃCZYĆ Z KULTEM ŻYDA ! Niechaj ofiary przestaną bronić swoich katów ! Konieczny bojkot i wypędzenie ! … Comments are closed.

Zjednoczenie Patriotyczno-Robotnicze „Grunwald” – Facebook

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130993,skonczyc-z-kultem-zyda · Like · Comment · Share ….. See More · Skończyć z terroryzmem? Nic trudnego! Kolejne .

POLSKA   12.04.2016 18:458 komentarzy

Drodzy Rodacy !

UWAGA !!!

Dzisiaj  przez krótką chwilę dane było nam usłyszeć fragment wystąpienia Syryjczyka na konferencji w Sejmie, stwierdził on, że  w Polsce zatrudnionych jest 40 tysięcy pracowników Mosadu !

Tak więc Mosad  za  pieniądze Suwerena-Narodu Polskiego penetruje Polskę i pilnuje interesów Izraela  w  prywatnych firmach symulujących instytucje państwowe. Są wszędzie i to napewno nie na stanowiskach sprzątaczy. Niestety nagranie zostało zablokowane ale pozostał ślad w postaci linka: http://www.wyszperane.info/2016/04/12/syryjczyk-mowi-kto-stoi-za-isis-konferencja-w-sejmie-rp/,

Oto czynny link z nagraniem Syryjczyka pana Nabil Malazi  niezaleznemediapodlasia.pl/syryjczyk-mowi-kto-stoi-za-isis-konferencja-w-sejmie-rp/

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU INFORMOWAŁ  :

Po rozesłaniu poniższej treści do m.in  polskich “parlamentarzystów” z prywatnej firmy handlowej”Kancelaria Sejmu RP”, google bezprawnie i bezpodstawnie zlikwidowały konto Marii Bejda :mariakonstancja2@gmail.com

Łowicz, 09.02.2015r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Szanowni Państwo!

https://www.youtube.com/watch?v=4Bi4Si-iBto

http://lowiczanin.info/wiki/index.php?title=S%C4%99dkowska_Karina

Polecamy piękną piosenkę utalentowanej Łowiczanki, Kariny Sędkowskiej-Staszewskiej.Piosenka ta  zawiera skargę na nędzę otaczającego nas świata a pocieszeniem i nadzieją za lepszy Świat są następujące fakty:

 • obowiązującym każdego Polaka prawem jest Proklamacja Tadeusza Cichockiego z 02.11.2014r. o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez Suwerena -Naród Polski i wydaniu nakazu aresztowania dla sprawców agresji na Polskę,  zawojowania jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim.www.tcichocki.pl,http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf

 • obowiązującym każdego mieszkańca Ziemi jest uwolnienie Świata od prywatnego, niewolniczego systemu na mocy Paradygmat-Raport, Kod-UCC, co  daje nam równe prawa w dostępie do dóbr Ziemi !

„… jesteśmy już WOLNI ! „Kontrolowane przez korporacje Rządy oraz Media odmawiają ogłoszenia swojego własnego zgonu z oczywistych powodów.

…. naszym zadaniem jest zrozumienie tego co i jak się wydarzyło tak, abyśmy mogli powiadamiać innych … i w końcu rozpocząć proces zmian na skalę światową na które wszyscy czekaliśmy.” Andy Whiteley

https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/

Z poważaniem

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

W dniu 02.02.2015r. pisaliśmy:

Szanowni Państwo !

Podczas wizyty w Brukseli na zaproszenie Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego na warsztaty o gazie łupkowym,  09.10.2012 r. Maria Bejda i Teresa Wojda były świadkami pikiety przed głównym gmachem Parlamentu Europejskiego, zorganizowanej przez  europoseł z Anglii. Udzieliła ona wywiadu dla stacji  telewizyjnych, informując o sukcesie na niespotykaną dotychczas  w historii świata skalę, że w wyniku  przeprowadzonych  śledztw w  bankach, bankowcy zostaną ukarani, co oznacza upadek dotychczasowego korupcyjnego systemu na świecie.

Informacje o upadku prywatnego systemu znajduje potwierdzenie w linku pt.: “One Peoples Public Trust wykluczyła w zgodzie z prawem z naszego świata korporacje, banki i rządy działające na rzecz niewolnictwa i prywatnych systemów pieniężnych.”  https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/   https://ujawnienie.wordpress.com/category/one-peoples-public-trust/

“Wszystkie tytuły, prawa własności oraz inne prawa wymienionych korporacji wraz z ich aktywami są odpowiednio zabezpieczone i utrzymywane jako depozyt do równego podziału  dla wszystkich ludzi zamieszkujących tę planetę. “

“Dlaczego nie zauważamy zmian?

Bądź cierpliwy … zobaczysz je.  Najpierw jednak musimy określić w jaki  sposób działania OPPT zmieniły obraz prawniczego krajobrazu i jak one odnoszą się do nas. Czy stary system oparty na korporacjach będzie walczył?  Oczywiście, że tak!  Kontrolowane przez korporacje rządy zachowują się tak, jakby nic się nie stało.  I jeśli zaakceptujecie ich system niewolnictwa zadłużeniowego, jestem przekonany, że „Władza Która Istniała” z radością znajdzie dla was miejsce!

Nie dajcie się ogłupić: oni wiedzą co się stało.  Zdają sobie sprawę, że zostali wykluczeni i że gra jest skończona.  

Teraz obowiązuje prawo międzynarodowe. Posiadamy wolność, aby pokojowo nie współpracować ze starym systemem.  Nadszedł czas, aby wyćwiczyć tę nową wolność.

Jeśli wydaje się wam dziwne, że widoczne „rządy” ciągle paradują, pamiętajcie … widzialne rządy są kukiełkami korporacji i nigdy nie miały nic do powiedzenia.  W tym momencie, poprzedni właściciele chcą, abyśmy wierzyli, że „biznes działa jak zwykle”.  Mocno polegali na tajemnicy aż do tego czasu. Będą nadal udawali do samego końca.To jest po prostu ich sposób działania.”

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Z Brukseli i Flensburga jesień 2012 005

Na zdjęciu: Teresa z domu Znyk (Wojda) a  Maria z domu Znyk (Bejda) w roli fotografa, przed gmachem Parlamentu Europejskiego w Brukseli 09.10.2012r., na zaproszenie Komisji Petycji na warsztaty o gazie łupkowym, jako autorki petycji PE 0578/12.

link: Teresa Wojda i Maria Bejda w Parlamencie Europejskim w 2012r. :https://www.youtube.com/watch?v=xyUEz2Qk_Xg                                                      link: Teresa Wojda i Maria Bejda w batalii o wodę i bezpieczne życie w Polsce – Parlament Europejski, 2012r.:https://www.youtube.com/watch?v=9dT5d_MRYnE

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Szanowni Państwo !

W reakcji na rozesłane drogą emailową nasze powyższe  treści, zareagował Kazimierz z Kęt z następującym komentarzem:

Szanowne Panie z ŁIO.

Od jakiegoś czasu podsyłam Wam info z tego co sam robię w Najważniejszej Sprawie dla POLSKI i nie tylko. Brak od Was odpowiedzi. Jestem autorem Konstytucji- która KASUJE NWO. Brak z Waszej strony zainteresowania moim dziełem życia. Natomiast jak widać – jesteście Panie „wszechwiedzące” o wszystkim i nikt Wam nie dorówna. Tyle, że jesteście same sobie sterem, żeglarzem i okrętem. GRATULUJĘ. Nie pozdrawiam – Kazimierz Józef Styrna – husarz

Dnia Wtorek, 12 Kwietnia 2016 06:37 Łowicka Inicjatywa Obywatelska <lowobywatel2@gmail.com> napisał(a) http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130954,falszywi-obroncy-kraza-po-polsce-i-w-internecie

Oto nasza riposta, skierowana do Kazimierza z Kęt:

Łowicz, 12.04.2016r.

Szanowny Panie z Kęt,

Odcinamy Pana złą energię i niwelujemy ją aby nie mogła nam i żadnemu Suwerenowi-Polakowi wyrządzić krzywdy ! Pana insynuacje są żałosne i godne współczucia. To właśnie do Pana nic nie dociera !

Lepiej być Suwerenem, samemu sobie sterem, żeglarzem nawet okrętem niż kolaborantem wymagającym od żydowskiego okupanta nielegalnego referendum ! Referendum do sfałszowania i odgrywania szopki, teatru iluzji, zamiast ogłoszenia upadku prywatnego niewolniczego światowego systemu ? Ośmiesza się Pan propozycją referendum, które okupant jak zwykle, tak jak wszystkie wybory, sfałszuje !

PiS , PO i wszystkie inne partie to tylko prywatne firmy handlowe żydowskiego okupanta, które udają przed Polakami troskę o Polskę, a w rzeczywistości reprezentują głównie interesy żydów z Izraela, USA, z Niemiec. Odbierają Polakom prawa ludzkie, prawo do stanowienia o własnym losie i losie Ojczyzny ! Dokonują stopniowego, podstępnego ludobójstwa na Narodzie Polskim celem wyeliminowania Polaków i zastąpienia ich żydami z całego świata, pod szyldem  pomocy rzekomym uchodźcom, czy pod szyldem nienależnych, bezprawnych odszkodowań.

Jak na ironię narzucają Polakom świętowanie rocznic klęsk i mordów ! Dają złudzenie wolności i suwerenności, która sprowadza się do noszenia flag, sztandarów oraz wykrzykiwania fałszywych haseł, promowania fałszywych obrońców Polaków, fałszywych przeciwników systemu.

Ciekawe, co Pan może widzieć w Łowiczu z wysokości Kęt, bo my z Łowicza Pana nie widzimy ! Widzi Pan tylko i wyłącznie od kilku lat swoje dzieło życia, które Pan tak nachalnie promuje, wciska w okolicznościach żydowskiej okupacji w Polsce !

Dopóki Suweren-Naród Polski nie wypędzi żydowskiego okupanta z Polski, choćby najlepsza konstytucja nie ma żadnych szans na wejście w życie !

Skoro Pana konstytucja jest tak dobra dla Narodu Polskiego to nie będzie dobra dla żydowskiego okupanta, do którego się Pan zwraca.Sam Pan stawia się po stronie żydowskiego okupanta, co jest działaniem na szkodę Narodu Polskiego i Polski !

Skandaliczne i niedopuszczalne z punktu widzenia interesu Narodu Polskiego jest Pana stanowisko aby Polską rządzili jak dotychczas żydzi udający Polaków !!!

Gdy Suweren-Naród Polski wypędzi ze swojego terytorium wszystkich obcych wtedy obowiązywać będą słowiańskie prawa naturalne Lechitów !

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

www.wojdabejda.wordpress.com ,http://polskiruchoporu.neon24.pl/,

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Poniżej wykaz wystąpień Polskiego Ruchu Oporu do Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa : http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129371,stop-talmudycznemu-wymiarowi-sprawiedliwosci-w-polsce  http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129247,obrot-i-dystrybucja-energii-okrada-i-oszukuje-polakow http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129195,stop-wymuszeniom-rozbojniczym-firm-skarbowychhttp://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129139,o-odszkodowania-za-okradanie-i-zniewalanie-polakow http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129514,dosc-tuszowania-prawdy-o-wyrokach-sadu-zwyczajowego http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129723,zdemontujmy-upadly-prywatny-swiatowy-niewolniczy-system http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129809,koniec-oszustwa-zdelegalizowanych-bankow http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129917,zwyciestwo-prawdy-o-wojskowej-psychiatrii http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129944,glosiciele-prawdy-oficerami-pokoju-w-tworzeniu-ery-dostatku http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130293,ukraincy-do-brutalnych-dzialan-przeciwko-polakom-w-polsce http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130339,polscy-oficerowie-pokoju-przejmuja-stery-w-polsce http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130691,szykany-polki-w-niemczech-a-wspieranie-terrorystow-z-isis http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130767,aktem-laski-pokojowe-nawolywanie-do-opuszczania-polski http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130805,oficerowie-pokoju-udaremnia-zbrodnie-psychiatryczne

skuci niewolnicy długiem

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1573887682924318&set=a.1515979115381842.1073741827.100009093054597&type=3&theater

www.facebook.com/1758280107720909/photos/a.1760474724168114.1073741828.1758280107720909/1769366166612303/

Odsłon: 1208 |  zgłoś nadużycie  | do obserwowanych

Średnia ocena: 4.0 (8 głosów)

KOMENTARZE

skomentuj

 • Pytania retorycznenadużycie link skomentuj usuńTytuł komentarza:
 • Treść komentarza:
 • LOWPORO 12.04.2016 20:19:32
 • Czy ten licznik jest aż tak ważny, że ciągle jest blokowany ?
  Kto zarabia na blokowaniu ?Szanowni Państwo,
  proszę nie myśleć, że LOWPORO otrzymał jakiekolwiek pieniądze od neon 24 za aktywność i oglądalność.
 • komentarz Nieustraszonej lekarki demaskatorki upadłego systemu.nadużycie link skomentuj usuń
 • LOWPORO 12.04.2016 20:28:54
 • A co myślicie, że przed 1945 rokiem w Polsce żydzi nie narozrabiali wciągając „politycznie” do wojny przeciwko Rzeszy Niemieckiej ? Przecież to żydowski „rząd polski” sprowokował wojnę i po zbiórce kosztowności na „obronę kraju” zwiał !Trzeba najpierw pozbyć się „powojennej” propagandy hist(e)orycznej oraz bardzo wiele doczytać z neutralnych źródeł o tym, kto i po co uwikłał Polskę w wojnę, żeby z kolei wymordować zaślepionych polskich patriotów w Katyniu po ich zmyleniu, co do rzeczywistego wroga całego świata i białej rasy w szczególności !Uprzedzam, że w tym temacie jestem niezależna, bo jakby nie było z wieloletnim wyprzedzeniem i nie trzymam się ani „niemieckiej” powojennej ani też „polskiej” powojennej wersji wydarzeń zmanipulowanych przez czerwonych kłamców, co do przyczyn II wojny światowej. Oczywiście znam też dokładnie fakty i o I wojnie, która to właściwie jeszcze się „prawnie” nie skończyła.
 • komentarz Nieustraszonej lekarki demaskatorki upadłego systemu.nadużycie link skomentuj usuń
 • LOWPORO 12.04.2016 20:29:55
 • Jak chcecie skończyć z „kultem żyda” skoro jeszcze powalająca większość Polaków wierzy, że żydowski aktor geszefciarz Wojtyła wycieczkowym „patriotą” był i Polakiem ?Jak chcecie skończyć z kultem żyda, skoro własne dzieci polscy rodzice sprzedają prywatnym żydowskim partiom za 500 złotych ?Jak chcecie skończyć z kultem żyda, skoro większość pędzi na różne promocje trującego badziewia w żydowskich geszeftach, a resztę groszy wydaje na żydowskie gry liczbowe czy loterię „państwową” ?
 • @LOWPORO 20:19:32nadużycie link skomentuj usuń
 • Husky 12.04.2016 21:00:55
 • Pisałem Ci że maszynkę trzeba konserwować co jakiś czas. A tak znów się spierdzieliła.
  Ale i tak masz sporo UNIKALNYCH wejść8-)))))))
 • ——- DOBRZE Panie ,że jesteście :)).nadużycie link skomentuj usuń
 • ninanonimowa 12.04.2016 21:01:58
 • —LATARNIK — taką rolę spełniacie , w blogosferze -DZIĘKUJĘ :).
 • @Husky 21:00:55nadużycie link skomentuj usuń
 • LOWPORO 12.04.2016 21:45:30
 • Jak tę maszynkę naprawić i zakonserwować aby się nie zacinała ?
  Chętnie pomożemy ! Czy długopis zdrowia wystarczy? Chętnie przyślemy Panu Oparze, Astrze a może jeszcze komuś ? Prosimy o zgłoszenia.
 • 5*nadużycie link skomentuj usuń
 • Sukarno 12.04.2016 22:02:11
 • „Polski Ruch Oporu apeluje o masowe przeciwstawianie się “kultowi żyda”, przeciwstawianie się narzucaniu kultury żydowskiej przez przedstawicieli żydowskich prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe w Polsce.Polski Ruch Oporu w pełni popiera stanowisko K.Cierpisza, który pisze, cyt.:“Haniebne zachowanie Polaków w czasie okupacji niemieckiej – powszechnie narażających innych Polaków na śmierć lub obozy, a to w interesie ukrywających się żydów – wyszło już daleko poza ramy racjonalnego postępowania Polaków jako społeczeństwa odpowiedzialnego za swój los. I weszło już nieomal w obszar kultu religijnego, a co widać było w niedawnym otwarciu„Muzeum Ulmow”. Aklamacja Sejmu, nikczemne wypowiedzi Dudy Andrzeja na otwarciu tego „muzeum” – to jest już jakby formalny początek kultu żyda, który w Polsce przybiera formy urzędowe. Nie są to słabo przemyślane sprawy „okazyjne”, ale są to już utrwalane tradycją reguły funkcjonowania Państwa i społeczeństwa. Żydzizm staje się w Polsce religią państwową!Podkreślamy, zachowanie Dudy, Sejmu, bluźnierstwa biskupów i duchowieństwa nie są jakiś aktem „pamięci” bezrefleksyjnie, świętokradczo dokonane przy okazji otwarcia „muzeum” ale były aktem świadomym wpisanym w pełni religijny kult żyda w Polsce, które to akty założycielskie mają charakter ściśle rytualny i odbywają się na osnowie śmierci polskich gojów w żydowskim interesie – ofierze życia Polaka złożonej wobec żyda. “http://www.gazetawarszawska.com/zamach/zamach-warszawski/3627-vi-rocznica-smolenska-w-obliczu-inwazji-izraela-na-polske„Wreszcie ktoś oprócz mnie wspomniał o fatalnych skutkach, jakie niesie dla naszego narodu gloryfikacja tych Polaków, którzy ratowali żydów. Jeżeli każdemu z was zależy na przebudzeniu narodu, to proszę, ślijcie poniższy artykuł, gdzie tylko możecie, zwłaszcza tam, gdzie zaczyna się podkreślać filosemityzm Polaków:http://sukarno.neon24.pl/post/130437,dlaczego-polacy-nie-powinni-byli-ratowac-zydow

  Z wyrazami szacunku
  Sukarno

 • @LOWPORO 20:29:55nadużycie link skomentuj usuń
 • Zdzich 13.04.2016 05:46:38
 • Tylko najpierw proszę zdefiniować KTO JEST ŻYDEM.
  Jak dotychczas, czytam od Wojtasa, Kosiura, ninanonimowej, LoneStar’a, LOWPORO, itp., że „żydami” są Chrześcijanie, których należy „ZLIKWIDOWAĆ”(Kosiur) lub „KULA w ŁEB”(ninanonimowa 10.04.2016 18:00:27)
  Czy o takich „żydów” tutaj chodzi?
 
4 Komentarze

Opublikował/a w dniu 18 kwietnia 2016 w Bez kategorii

 

4 responses to “SKOŃCZYĆ Z KULTEM ŻYDA !!!

 1. jaszczyk8

  19 kwietnia 2016 at 21:38

  Wszystkich wartościowych blogerów i komentatorów wyrzucają. Nocnik24 to salon żmijowe. Mnie i Partyzanta też skasowali, za prawdę. Pozdrawiam serdecznie Panie!

  Polubienie

   
 2. rafal

  3 grudnia 2017 at 13:38

  ……..ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI SĄ PODSTAWĄ ISTNIENIA POLAKÓW I PAŃSTWA POLSKIEGO ! ! ! ! ! !

  Z A W S Z E P O L S K A

  POLACY PO BITWIE POD GRUNWALDEM ,SĄ NARODEM PRZEKLĘTYM PRZEZ KOŚCIÓŁ ! ! !
  Ojciec Święty, żyd nie polak Jan Paweł II ,klątwy nie zdjął ! ! ! Watykan to WRÓG polaków ! ! !
  46.Lechia,-3 tys.lat historii Polski.cz.1/3.Spiskowa Historia Polski.https://www.youtube.com/watch?v=4Hq05Kvij3w&list=PLMljuBdUhXvsRJ-QD2ME1HHg7H7gaJ7fU
  AKOWCY strzelali do ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH którzy szli powstaniu na pomoc ! ! !
  KOPERNIK był satanistą .
  W roku 2020 szatan zostanie zniszczony do czwartego pokolenia .Polacy ocaleją ! ! ! ! NIEBOCENTRYZM i HONOR
  ISTAMBUŁ – to po prostu po polsku -IS TAM BUŁ – Jezus tam był . NOE , ADAM i EWA – byli polakami .Polska od Atlantyku po Ocean Spokojny .
  11.7/9 Narodowe Siły Zbrojne, fenomen polski: NARODOWCY, Żołnierze Niezłomni – NSZ WW 2https://www.youtube.com/watch?v=6oKx6tlM3ns&list=PLsl9qhb8vVlJ0iiU9p0OIjr_cEK3ECDb0&index=92

  HISTORYCY POLSCY TO OSZUŚCI . W POLSCE BYŁO NAJPIERW PRAWOSŁAWIE ! ! ! ! !
  JEZUS CHRYSTUS NIGDY NIE BYŁ W PALESTYNIE ! ! ! ! !

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: