RSS

Żądanie odszkodowania za wyłudzanie podatków.

16 Gru

https://www.upik.de/7f029ad4a435556bb559313d6aa24cfe/upik_datensatz.cgi?view=1&senden=Weiter&id=1&crypt=a02c12cbb046d43109a3809e61b390ed&code=peqc5&senden=Weiter

                                                                                                               Łowicz,16.12.2015r.

Teresa z domu Znyk(Wojda), Maria z domu Znyk(Bejda)

Os. Kostka 12/9

99-400 Łowicz

Polski Obywatelski Ruch Oporu

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Paweł Szałamacha – Minister Finansów

Ministerstwo Finansów 

Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

kancelaria@mf.gov.pl

Izba Skarbowa w Łodzi

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu:

Barbara Wilk

   us1007@ld.mofnet.gov.pl

W związku z brakiem reakcji prywatnej firmy:”Urząd Skarbowy w Łowiczu”, zarejestrowanej w Waszyngtonie pod nr.424095561,  na nasze żądania zwrotu wszystkich podatków wraz z odsetkami,  zawarte w naszych wystąpieniach z dnia 15.11.2015r. , jak też w związku z nie odesłaniem potwierdzenia przyjęcia naszych korespondencji, wysłanych  16.11.2015r. za pośrednictwem “Deutsche Post”, ( nr. przesyłki poleconej z potwierdzeniem zwrotnym nr. RT 762494251DE, RT762494248DE ) zwracamy się do Pana Pawła Szałamacha jako szefa prywatnej firmy “Ministerstwo Finansów”, zarejestrowanej również w Waszyngtonie pod nr.367462988, której podporządkowny jest Urząd Skarbowy w Łowiczu.

IMG_2182

UPIK® Datensatz – L
L Eingetragener Firmenname MINISTERSTWO FINANSOW
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil
L D-U-N-S® Nummer 367462988
L Geschäftssitz Ul. Swietokrzyska 12
L Postleitzahl 00 916
L Postalische Stadt Warszawa
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 226943600
W Fax Nummer 228272722
W Name Hauptverantwortlicher Suchocka-Roguska Elzbieta
W Tätigkeit (SIC) 9311

Pan Paweł Szałamach wraz z pomocnikami: m.in. wszystkimi wcześniejszymi “ministrami finansów” i ich pracownikami, jest winien krzywd wszystkich osób zmuszanych do odprowadzania pieniędzy z wypracowanych przez nich środków!

Pan P. Szałamach jako szef prywatnej firmy, wyłudzającej bezprawne haracze zwane podatkami od mieszkańców z terenu całej Polski, odpowiada swoim prywatnym majątkiem za szkody wyrządzone osobom trzecim !

Oskarżamy Pana jako szefa prywatnej firmy pod nazwą “ Ministerstwo Finansów”, zarejestrowanej w Waszyngtonie pod nr.367462988, o przestępstwo podawania się za urzędnika państwowego i inne przestępstwa. Dołączamy Pana do listy osób oskarżonych o działania na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego, w tym na szkodę i krzywdę osób wolnych: Teresy z domu Znyk (Wojda) i Marii z domu Znyk (Bejda), listy opublikowanej w linku: “ Nie ma państw! Są tylko prywatne firmy do wyzysku!”

Nie ma państw sa tylko prywatne firmy do wyzysku!

Oskarżamy Pana, Panie Pawle Szałamach  i wszystkie inne osoby, do których się zwracałyśmy, o współudział w agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwie na Narodzie Polskim !!!  Oskarżamy Was o współudział w łamaniu praw osób wolnych:Teresy z domu Znyk (Wojda), Marii z domu Znyk (Bejda) !

Oskarżamy Was o współudział w naruszaniu dóbr osobistych,  prześladowaniu i dyskryminacji Teresy z domu Znyk (Wojda), Marii z domu Znyk (Bejda) ! Oskarżamy Was o współudział w  zamachu na życie Teresy z domu Znyk (Wojda), Marii z domu Znyk (Bejda) ! Odpowiadacie  prywatnie, osobiście własnym majątkiem do trzeciego pokolenia, za wyrządzone Teresie z domu Znyk (Wojda), Marii z domu Znyk (Bejda) oraz Narodowi Polskiemu szkody i krzywdy !!!

Panie Pawle  Szałamach, nie chroni Pana żaden immunitet, tak jak nie chroni wszystkich innych osób, podających się za urzędników państwowych, sędziów, prokuratorów, prawników !

Papież Franciszek dokonał zniesienia wszelkich immunitetów,  poprzez dokument z 11.07.2013r.  “motu proprio”, wprowadzając od 01.09.2013r. prywatną odpowiedzialność, tychże grup osób, za działania na szkodę ludzkości, co jest jednoznaczne z ogłoszeniem całkowitego upadku niewolniczego systemu, opartego na władzy Trój-Korony z Watykanem na czele !

Oto poniżej dowód:

http://brd-schwindel.org/beamte-wurden-aufgeklaert-alle-handlungen-sind-eigenverantwortlich/

“Mniej niż 2 lata po “motu proprio” papieża Franciszka, służalcy systemu ujawniani są powoli. Otrzymali oni dokument stwierdzający, że działają oni na własną, prywatną  odpowiedzialność.

W motu proprio jest

Uchylenie immunitetu wszystkich sędziów

Uchylenie immunitetu wszystkich prokuratorów

Uchylenie immunitetu wszystkich prawników

Uchylenie immunitetu wszystkich urzędników państwowych.                    Od 01.09.2013 te grupy osób nie nie chroni żaden immunitet !              Jako  przestępcy  podlegają ściganiu z całą  surowością  prawa.                  Teraz mogą zdecydować czy chcą nadal okradać nas i nękać czy staną się ludźmi, istotami moralnymi, duchowymi na równi z nami, suwerenami. To oznacza, że system niewolniczy się skończył…” (Tłum. z j. niemieckiego art. “”BeAmte” wurden aufgeklärt  -alle Handlungen sind eigenwerantwortlich”-.M.Bejda

Oryginał dokumentu papieża w linku: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.html

Wydanie “motu proprio” łączy się z wyrokiem przeciwko papieżowi  Franciszkowi  o  działania na szkodę ludzkości, o osobisty współudział w handlu dziećmi, o tortury  i morderstwa dzieci. http://itccs-polski.blogspot.de/ .

Żądamy od Pana, Panie  Pawle Szałamach,  zwrotu wszystkich wyłudzonych od nas podatków wraz z odsetkami i odszkodowaniem w wysokości 50 000 złotych (słownie; pięćdziesiąt tysięcy) w terminie do dnia 31.12.2015r., na  konto bankowe:  INTELIGO:50102055581111145677400062.

Niespełnienie naszych żądań skutkować będzie podjęciem dalszych  kroków prawnych przed międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości oraz dochodzenie roszczeń  wg obowiązującej międzynarodowej taryfy za łamanie praw człowieka. Międzynarodowa  taryfa odszkodowawcza za łamanie praw ludzkich w stosunku do osoby znajduje się w naszym art. “Nie ma państw! Są tylko prywatne firmy do wyzysku ! “  https://wojdabejda.wordpress.com/2015/11/21/nie-ma-panstw-sa-tylko-prywatne-firmy-do-wyzysku/

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ”Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Oto poniżej fragment naszego wystąpienia rozesłanego do instytucji unijnych, ambasad, firm symulujących państwo w Polsce. http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125309,koniec-teatru-iluzji-z-watykanem-na-czele

Według prawa handlowego dla ważności jakichkolwiek transakcji konieczne jest podpisanie umowy. Nikt z nas nie zawierał umowy z  prywatnymi firmami-korporacjami, stwarzającymi iluzję państwa- symulującymi państwo a działającymi wg prawa morskiego, które traktuje nas jako korporacje do wyzysku, martwe dusze pozbawione praw ludzkich.

Wszyscy szefowie firm  i ich pracownicy odpowiadają osobiście, prywatnie, własnym majątkiem za wszystkie szkody wyrządzane osobom żyjącym, osobom trzecim, choć uznanym przez prawo morskie za martwe.

Sędziowie, prokuratorzy, policjanci jak też urzędnicy jako przedstawiciele firm handlowych, odpowiadacie  prywatnie za szkody wyrządzone osobom wolnym, nie zaginionym na dalekich morzach: Teresie z domu Znyk (Wojda) i Marii z domu Znyk (Bejda).

Od początku działalności społecznej ( od stycznia 2011r.) , prowadzonej na własny  koszt w obronie własnego miejsca do życia, w obronie Narodu Polskiego przed bezprawnymi, niszczycielskimi działaniami uzurpatorskich władz wszelkich szczebli w Polsce, Teresa Wojda wraz z siostrą Marią Bejda  doświadczyły prześladowań, łamania praw, łącznie z udaremnionym zamachem na nasze życie w dniu 4.11.2015r.

Zamach i próba porwania nas jako  przedstawicielek stworzonych przez nas organizacji:  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ‘Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruch Oporu, dokonane zostały przez nieznanych z nazwiska sprawców.

Opis zajścia znajduje się w artykułach :

Dokumentacja naszych działań znajduje się w aktach Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratury Generalnej, Prokuratury Okręgowej w Łodzi, Prokuratury Rejonowej w Łowiczu, Prokuraturze Rejonowej w Kutnie, Sądu Najwyższego, w Sądzie Rejonowym w Łowiczu, w Sądzie Okręgowym w Łodzi, w Sekretariacie Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Radzie Europejskiej, Sekretariacie OBWE w Wiedniu, Prokuratora Generalnego Trybunału Karnego w Hadze,  Komendanta Głownego Policji, dowódców wojskowych, służb specjalnych, Urzędu Miejskiego w  Łowiczu, Starostwa Powiatowego w Łowiczu, Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Środowiska, Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, klubów i biur poselskich oraz senatorskich a także  europosłów Parlamentu Europejskiego, ambasad, konsulatów, mediów oraz wielu innych instytucji, w tym kościelnych.

Oskarżamy wszystkie osoby, do których się zwracałyśmy, o współudział w agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwie na Narodzie Polskim !!!  

Oskarżamy Was o współudział w łamaniu praw Teresy Wojda, Marii Bejda !

Oskarżamy Was o współudział w naruszaniu dóbr osobistych,  prześladowaniu i dyskryminacji Teresy Wojda, Marii Bejda !

Oskarżamy Was o współudział w  zamachu na życie Teresy Wojda i  Marii Bejda !

Odpowiadacie  prywatnie, osobiście własnym majątkiem za wyrządzone Teresie Wojda, Marii Bejda oraz  wyrządzone Narodowi Polskiemu szkody i krzywdy !!!

https://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/

https://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/27/niemiecka-policja-kryminalna-kontroluje-polityczne-wpisy-polakow-na-fb-pejsbuku/

https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/ https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/szok-zywe-zdrowe-ofiary-wypadkow-w-polin-ida-na-handel-organami/

Oto niepełna lista osób winnych agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim, winnych współudziału w łamaniu praw Teresy Wojda, Marii Bejda, winnych współudziału w naruszaniu dóbr osobistych, prześladowaniu, dyskryminacji Teresy Wojda, Marii Bejda, winnych  współudziału w zamachu na życie Teresy Wojda i Marii Bejda:

Bronisław Komorowski- były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Krakowskie Przedmieście 46/48 Warszawa, (obecne miejsce zamieszkania nieznane.)

Donald Tusk – były Prezes Rady Ministrów,

Ewa Kopacz –  była Prezes Rady Ministrów,

Irena Lipowicz – była Rzecznik Praw Obywatelskich,Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa,

Cezary Grabarczyk, Marek Biernacki – byli  Ministrowie Sprawiedliwości,Al. Ujazdowskie 11,

00-950 Warszawa,

Stanisław Dąbrowski – były Prezes Sądu Najwyższego,Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

Małgorzta Gersdorf – prezes Sądu Najwyższego, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

Marcin Karolec – były Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

Marek Woźniak – Prezes, Samorządowe Kolegium Odwoławcze,ul.Piotrkowska 86, 90-103 Łódź

Andrzej Seremet – Prokurator Generalny, Rakowiecka 26/30 , 02-528 Warszawa

Krzysztof Kwiatkowski – Najwyższa Izba Kontroli,  ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa

Krzysztof Bukowiecki – Prokurator Okręgowy w Łodzi, Jana Kilińskiego 152, 90/322 Łódź

Magdalena Bursa – Prokurator Rejonowy w Łowiczu,Kaliska 1/3 , 99-400 Łowicz

Magdalena Piwowarczyk – Sąd Rejonowy w Łowiczu, Kaliska 1/3 , 99-400 Łowicz

Krzysztof Kaliński – Burmistrz Miasta Łowicza, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz

Henryk Zasępa – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz

Władysław Michalak – były wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu

Artur Michalak – Naczelnik, Urząd Miejski w Łowiczu,Stary Rynek1, 99-400 Łowicz

Janusz Michalak – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych, Armii Krajowej 2b, 99-400 Łowicz

Joanna Mika – Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, Nowa 5 , 99-400 Łowicz

Rafał Fronczek Prezes Krajowej Rady Komorniczej, Szpitalna 4/10, 00-031 Warszawa

Marek Cichal – Komornik Sądowy, Chopina 7, 99-400 Łowicz

Jacek Banachowicz – Komendant Powiatowy Policji w Łowiczu,Bonifraterska 12/14 , 99-400 Łowicz

Tomasz Rubin – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji ,Bonifraterska 12/14, 99-400 Łowicz

Wiesław Kozłowski – policjant Powiatowej Komendy Policji w Łowiczu

Michał Pokora – policjant Powiatowej Komendy Policji w Łowiczu

Inni, nieznani z nazwiska policjanci Powiatowej Komendy Policji w Łowiczu

JNissen – Kriminal Amt in Flensburg, Norderhofenden 1, 24937 Flensburg, BRD GmbH

Luis Moreno-Ocampo Prokurator Generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze

Martin Schulz- Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Lamberto Zannier – sekretarz OBWE

Herman Van Rompuy Przewodniczy Komisji Europejskiej .

José Manuel Barroso, JanezPotočnik– Komisja Europejska

Wszyscy wyżej wymienieni i inni, odpowiadacie według  prawa międzynarodowego, (międzynarodowej  taryfy odszkodowań załączonej poniżej ) za złamanie praw każdego rdzennego Polaka, własnym majątkiem do trzeciego pokolenia !!!  

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ”Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<                                                                                                                                      

                                                                                                     Łowicz, 15.11.2015r.
Teresa z domu Znyk (Wojda)
Os. Kostka12/9
99-400 Łowicz
Pesel : 56080508527
                                             Urząd Skarbowy w Łowiczu
                                                                                  ul. Chełmońskiego 2

                                                                                        99-400 Łowicz

Dzień Dobry!
Poniżej załączam Wam Waszą rejestrację jako firmy handlowej.
Każda umowa wedlug reguł prawa handlowego wymaga oryginalnych podpisów wszystkich stron, podmiotów prawnych, do jej uprawomocnienia. Nie podpisywałam z państwa firmą żadnej umowy handlowej. Dlatego też obciążanie mnie jako osoby fizycznej wszelkimi podatkami z Waszej strony jest prawnie NIEWAŻNE! W związku z tym domagam się zwrotu wszelkich ze mnie ściągniętych podatków wraz z odsetkami w terminie do 3 tygodni od dnia otrzymania niniejszego pisma.  W przeciwnym razie zmuszona będę wszcząć postępowanie karno-odszkodowawcze.                                                                                                                                                                                                                   Teresa z domu Znyk
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 U.S. Department of Labor  |  Occupational Safety & Health Administration  |  200 Constitution Ave., NW, Washington, DC 20210, Telephone: 800-321-OSHA (6742)  |  TTY,www.OSHA.gov, UPIK® Datensatz – L L Eingetragener Firmenname URZAD SKARBOWY W LOWICZU
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil L D-U-N-S® Nummer 424095561
L Geschäftssitz Ul. Jozefa Chelmonskiego 2, L Postleitzahl 99 400, L Postalische Stadt Lowicz
Land Poland, W Länder-Code 616, Postfachnummer, Postfach Stadt,L Telefon Nummer 468376505
W Fax Nummer 468379766, Name Hauptverantwortlicher:  brak nazwiska szefa !!! W Tätigkeit (SIC) 9111, https://www.upik.de/upik_suche.cgi .Z kolei i ta „firma” zarejestrowana jest w Waszyngtonie DC jako egzekutywa „rządowa” : US Dept of Labor, President’s office, SIC Search Division Structure Major Group Structure, Freedom of Information Act  | Privacy & Security Statement  |   Disclaimers  |   Important Web Site Notices  |   International  |   Contact Us U.S. Department of Labor  |  Occupational Safety & Health Administration  |  200 Constitution Ave., NW, Washington, DC 20210, Telephone: 800-321-OSHA (6742)  |  TTYwww.OSHA.gov. Strona źródłowa : https://www.osha.gov/pls/imis/sic_manual.display?id=289&tab=description
 
5 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 16 grudnia 2015 w Bez kategorii

 

5 responses to “Żądanie odszkodowania za wyłudzanie podatków.

 1. Mateusz K

  6 stycznia 2016 at 15:59

  Witam, czy mógłbym prosić o jasne i wyraźne linki do jednej z polskich instytucji zarejestrowanych w Waszyngtonie? jeżeli pokażemy to jasno i wyraźnie to nie problem będzie to nagłośnić.

  Polubienie

   
 2. Mateusz K

  6 stycznia 2016 at 16:08

  Witam, to poważna sprawa więc uprzejmie proszę podać bespośredni link żeby kliknąć i zobaczyć na stronie Amerykańskiego urzędu figurującą nazwe, dane, naszego urzędu.

  Polubienie

   
 3. wojdabejda

  7 stycznia 2016 at 13:31

  Podaję przykładowego linka na potwierdzenie, że wszystkie firmy podające się za instytucje państwowe są zarejestrowane w UPIK w Waszyngtonie:
  https://www.upik.de/7f029ad4a435556bb559313d6aa24cfe/upik_datensatz.cgi?view=1&senden=Weiter&id=1&crypt=a02c12cbb046d43109a3809e61b390ed&code=peqc5&senden=Weiter

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: