RSS

NARÓD SŁOWIAŃSKI POLSKI JEST WOLNY !!!

29 Czer

Królestwo Polskie Narodu Słowiańskiego, 24.07.2016r.

PILNY APEL DO WSZYSTKICH POLAKÓW SŁOWIAN O PRZERWANIE FASZYSTOWSKIEGO TERRORU !

Każdy Polak Słowianin zgodnie z Dekretami Królestwa Polskiego Słowiańskiego z dnia 21.06.2016 formalnie jest uwolniony i niezależny od faszystowskiej dyktatury marionetek polityczno-religijnych. 

https://wojdabejda.wordpress.com/category/prawo-morskie/

Obowiązuje bojkot płacenia jakichkolwiek haraczy podatkowych, ubezpieczeń, opłat administracyjnych, abonamentu RTV, gier liczbowych, loterii, rat, opłat za „posługi duchowe”, długów i odsetek dla bankierów czy prywatnych firm sądowych. 

Równocześnie obowiązuje bojkot wszelkich szkodliwych dla zdrowia i życia  artykułów korporacyjnych w tym „kosmetyków”, „leków” oraz niszczących środowisko chemii gospodarczej, rolniczej i nawozów sztucznych.

Obowiązuje bojkot całej sieci inkwizycyjnej „służby zdrowia”, który oszczędzi zbędnych cierpień, przedwczesnej śmierci z powodu chronicznego trucia, obciążania szarlatanerią diagnostyki czy koszernych operacji  oraz biedy spowodowanej nielegalnymi haraczami na składki zdrowotno-rentowe, które każdy pracownik dla własnego dobra powinien u pracodawcy zablokować z powodu braku PODSTAW PRAWNYCH !

Obowiązuje bojkot z odsyłaniem do nadawcy nieotwartej, nielegalnej wszelkiej poczty czyli ofert handlowych łącznie z sądowniczymi czyli z wszelkich prywatnych firm obcego i anonimowego okupanta ukrywającego się często pod skrytkami pocztowymi !

Wszyscy Polacy Słowianie, przygotujcie się na pięciodniowy ogólnopolski strajk z pozostaniem w domach, którego termin wkrótce zostanie podany !

Miliony uduchowionych ludzi na Ziemi powstaje z upodlenia a przez to upadają hierarchiczne struktury wspólnego odwiecznego bestialskiego i podstępnego wroga; podżegaczy wojennych, handlarzy niewolnikami, bezdusznych psychopatów będących aktorami  na scenach „polityki” i „religii”.

POLSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

„Stanąć na nogi Polska musi.
Solidarności wielki gmach.
Trzeba nam kochać się, nie kłócić.
W sercach odwagę mieć – nie strach !”

kupalnocka-e1437679677343 (1)

Święto Kupały

Królestwo Polskie Narodu Słowiańskiego, 21.06.2016r.

                     OBWIESZCZENIE

DO SŁOWIAŃSKIEGO NARODU POLSKIEGO !

Dekret 1

Rdzenni Polacy są wolni od wszelkich „sądów”, urzędów administracyjnych – prywatnych firm okupanta wewnętrznego i zewnętrznego, stanowiących „prawo” talmudyczne – rzymskie i kanoniczne „prawo morskie”. Uznaje się za nielegalne, bezprawne, bezskuteczne wszystkie wydane przez okupanta „ustawy”, „rozporządzenia”, „decyzje”,„wyroki”,  „postanowienia”, „nakazy”,  „zakazy”.

Dekret 2

Wszyscy żydowscy namiestnicy rzymscy, wraz ze zdrajcami „szabas gojami”, którzy stosują bezprawie prawa kanoniczno- pirackiego morskiego do zniewolenia, zniszczenia i kolonialnego wywłaszczenia rdzennej ludności Polskiej Słowiańskiej czyli kolaboranci faszyzmu korporacyjnego są skazani na śmierć przez Trybunał Sądu Zwyczajowego.

Dekret 3

Ogłasza się zniesienie immunitetów i nieważność wszelkich prywatnych firm handlowych symulujących  instytucje państwowe i kościelne oraz firm będących na ich usługach. Szefowie i pracownicy tych firm odpowiadają karnie, prywatnie do trzeciego pokolenia !

Dekret 4

Zakazuje się ludobójczych ataków dilerów śmierci-służb medycznych i weterynaryjnych żydowskiego okupanta, będących na usługach światowego kartelu farmaceutycznego, nastawionego na zysk ze sprzedaży trucizn, które powodują cierpienia i przedwczesną śmierć.

Dekret 5                                                                                                                                         Ogłasza się stan głodu jakościowego, który doprowadza do wielu zaburzeń zdrowotnych wynikających z niedoborów składników odżywczych oraz do zatrucia towarami korporacyjnymi zawsze zawierającymi domieszki różnych trucizn.

Dekret 6

Ogłasza się nacjonalizację wszelkich szpiegowskich wież elektronicznych na terytorium Królestwa Polski Słowiańskiej.

Dekret 7

Ogłasza się jako bezprawie manipulacje faktami historycznymi  dotyczącymi Królestwa Polskiego Słowiańskiego i jego dziedzictwa oraz bezpodstawne przypisywanie winy Polakom za niemieckie, żydowskie obozy zagłady ! 

Dekret 8

Uznaje za zbrodnie ludobójstwa   przejmowanie w przeszłości i teraźniejszości  majątku nieruchomego i ruchomego rdzennych Polaków-Słowian  w sposób podstępny przez żydowskich lichwiarzy, poprzez zbrodnie na właścicielach, kradzież ich majątku i tożsamości. Ogłasza się karę śmierci dla ludobójców, którzy dokonywali, dokonują zbrodni przeciwko życiu, pokojowi, wolności, miłości, godności życia w pokoju i zgodzie!

Dekret 9

Powołuje się Wojsko Królestwa Polskiego Słowiańskiego i Siły Ładu Społecznego. Wzywa się wszystkie obce wojska i służby do opuszczenia bezprawnie zajętego terytorium dawnego Imperium Lechickiego.

Dekret 10

Uznaje się za zdelegalizowane i ogłasza konfiskatę mienia: partii, stowarzyszeń, fundacji, gmin niepolskich oraz innych firm i koncernów, które bezprawnie weszły w posiadanie i władanie niezbywalnym majątkiem Słowiańskiego Narodu Polskiego.

Dekret 11

Ogłasza się zniesienie niewolnictwa wprowadzonego przez krucjaty krzyżowe począwszy do kłamstwa tzw. chrztu Polski  i przez władców królewskich , którzy ulegli wpływom „stolicy apostolskiej” i zakonu jezuitów wprowadzając feudalizm i płacenie podatków na „kościół” oraz na feudalnych „panów”, którzy bezprawnie wywłaszczyli dziedziczne obszary naszych słowiańskich przodków zasilając okupację słowiańskich ziem krzyżakami ściągającymi niemiecko-języczną ludność wraz z ludnością żydowską na obszary rdzennie polskie !

Dekret 12

Wystawione są listy gończe za wszystkimi osobami, które dobrowolnie czy pod przymusem współdziałając z prywatnymi firmami obcego okupanta na terenie Polski Słowiańskiej dopuścili się przestępstw wobec zdrowia, życia i majątku rdzennych Polaków, motywując to iluzją prawa czyli bezprawiem talmudycznym i za co odpowiadają prywatnie.  

Jako współwinne uznane są wszystkie osoby, które umożliwiają, ukrywają czy tolerują przestępcze czyny dokonywane na rdzennych Polakach przez żydowskich zbrodniarzy i ich płatnych pachołków.  

Powyższe Dekrety weszły w życie 21.06. 2016 i są ostatecznie obowiązujące w granicach Królestwa Słowiańskiego Polski .

Okupacja wewnętrzna i zewnętrzna są zakazane. Naród Polski Słowiański jest wolny !

POLSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Królestwo Polskie Narodu Słowiańskiego, 13.12.2016r.

Polski Ruch Oporu, który ustanowił 21.06.2016r. Dekrety uwalniające Naród Polski Słowiański od okupantów wewnętrznych i zewnętrznych, w dniu 13.12.2016r. ustanawia:

Dekret 13

Unieważnia się wszelkie fałszywe dokumenty oraz  dokumenty oparte na sfałszowanych przez żydów odpisach z ksiąg grodzkich, nadające żydom fałszywe uprawnienia i przywileje na terenie Królestwa Polskiego Słowiańskiego, dawnego Imperium Lechickiego. Wszystkich żydów skazuje się na wygnanie i konfiskatę mienia za wielowiekowe knowania i wszelkie ludobójcze działania w przeszłości i teraźniejszości przeciwko prawowitym mieszkańcom Naszej Słowiańskiej Ziemi.

POLSKI RUCH OPORU

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/12/21/wygnanie-i-konfiskata-mienia-zamiast-falszywych-zydowskich-przywilejow/

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

PILNA ODEZWA DO WSZYSTKICH POLAKÓW !

UWAGA RODACY, ALARM !!!

TRWA WOJNA HYBRYDOWA W PEŁNYM ROZBIEGU !

ALARM Z OSTRZEŻENIEM PRZED MORDERCZĄ INKWIZYCJĄ OFICJALNEJ ANTYMEDYCYNY I PSYCHIATRII ROCKEFELERA !

BEZPRAWNA GRABIEŻ PODATKÓW I WSZELKICH  UBEZPIECZEŃ !

BEZPRAWIE KOMORNICZO-SĄDOWE I TERRORYZM POLICJI !

ZATRUTA ZIEMIA, WODA, POWIETRZE I ŻYWNOŚĆ !

MANIPULACJA KLIMATYCZNA !

BLOKADA WYNALAZKÓW WOLNEJ ENERGII !

ZDRAJCY NARODU W SEJMIE I W KOŚCIELE !

BEZPRAWNY NAJAZD NATO !

NIELEGALNA ANONIMOWA POCZTA !

JESTEŚCIE NIEWOLNIKAMI ŻYDÓW WE WŁASNYM KRAJU !

HISTORIA PRZEZ NICH NAPISANA JEST WIELKIM KŁAMSTWEM !

WASZ NAJGORSZY WRÓG JEST WŚRÓD WAS, KTÓRY WAS PODSTĘPNIE ZABIJA, KRADNIE WASZ DOROBEK I DZIEDZICTWO ZIEMI, NISZCZY ŚRODOWISKO I SPRZEDAJE PRZYSZŁOŚĆ WASZYCH DZIECI I WNUKÓW !

NADSZEDŁ CZAS NA POWSTANIE Z KOLAN PRZED ŻYDOWSKIMI SZKODNIKAMI SPOŁECZEŃSTW I ICH STRUKTURAMI ADMINISTRACYJNO-SĄDOWNICZYMI W ILUZJI PAŃSTWOWOŚCI !

NADSZEDŁ CZAS NA WYŁAPANIE WSZYSTKICH ŻYDOWSKICH ZBRODNIARZY I SKAZANIE ICH NA ŚMIERĆ !

NADESZŁA REFORMACJA WRAZ Z SYSTEMAMI ALTERNATYWNYMI DO KTÓRYCH KAŻDY POLAK POWINIEN DODAĆ SWOJE SERCE I SWOJE TALENTY ! 

POLSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Jutro może być za późno… śpiewa Waldemar Kocoń

Jak oślepione słońcem ptaki
Z lękiem szukamy swoich gniazd
Wypatrujemy nieba znaków
Gnamy na oślep, tracąc twarz.
Kto nie ma twarzy, kto imienia 
pod maską kryje grzech i strach, 
dla kogo wolność to zniszczenia
Jutro mu plecy złoi bat.

Jutro to może być za późno 
odpowiedzialność brać za dom 
Cegłę do cegły składać równo.
Słyszysz ostatni przestróg dzwon.
Stanąć na nogi Polska musi.
Solidarności ludzkiej gmach.
Wciąż chcą podzielić nas i skłócić,
W duszach kropidłem zasiać strach.

Imperium jadu zakłamania
Samozagłady sieje wiatr.
Z dna nienawiści się wyłania
Nieodgadniony lepszy świat.
Więc póki czas i póki pora
Siada przy stole z bratem – brat.
Rozsądek każe, serce woła.
Nie stój nade mną tak jak kat.
Różaniec krzyż i kamień w dłoniach
Krucjatą w pokojowy marsz
Postęp i równość sił wspora
Dwa różne światy mrok i brzask.

 
29 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 29 czerwca 2016 w NARÓD SŁOWIAŃSKI POLSKI JEST WOLNY !!!

 

29 responses to “NARÓD SŁOWIAŃSKI POLSKI JEST WOLNY !!!

 1. Bolesław Zapomniany Reakcja Słowiańska

  29 czerwca 2016 at 10:26

  OSKARŻAM I PRZEKLINAM !!!
  NIELEGALNĄ MAFIJNĄ ” 3 er pe ” 😦 !!!
  ALBOWIEM TO NIE JEST ŻADNA — POLSKA —- !!!… A TYLKO CYNICZNE TOTALNE ZŁODZIEJSTWO !!! … ZBRODNIA KORUPCJA NEPOTYZM SABOTAŻ PASOŻYTNICTWO PRYWATA WARCHOLSTWO BIGOTERIA PIENIACTWO ZACIETRZEWIENIE ZAPRZAŃSTWO , LUDOBÓJSTWO I ANTYNARODOWA ZDRADA NA SKALĘ TYSIĄCLECIA !!! …
  ps – Otto von Bismarck ,- dajcie Polakom rządzić , a sami się wykończą ! , vide nielegalna mafijna ” 3 er pe ” 😦 !!!
  — ” PIS ” – !!! ……….. OKRADŁ MNIE Z MOJEGO PRAWA WŁASNOŚCI DO ZIEMI !!!…
  A nielegalna zbrodnicza złodziejska mafijna pomroczna ” 3 er pe ” 😦 ..OKRADŁA MNIE Z PRAWA DO GODNEJ EMERYTURY !!!
  GDYBYM MUSIAŁ WYBIERAĆ !!!..
  KOMU MAM ZAUFAĆ ! ..CZY NIELEGALNEJ ZBRODNICZEJ ZŁODZIEJSKIEJ MAFIJNEJ POMROCZNEJ ” 3 er pe ” :(… CZY WŚCIEKŁEMU PSU ?!…TO BEZ NAJMNIEJSZEGO WAHANIA WYBRAŁBYM WŚCIEKŁEGO PSA !!!
  ROK 966 ! ! ! .. TO ROK NASZEJ NAJCZARNIEJSZEJ HAŃBY SŁOWIAŃSKIEJ 😦
  TO POCZĄTEK ZBRODNICZEJ BEZWZGLĘDNEJ PAZERNEJ PASOŻYTNICZEJ OKUPACJI CYNICZNEJ MAFII WATYKAŃSKIEJ 😦 ……. Andrzeju Duda ! . Zachowałeś się pan nie jak prezydent , ale jak wiernopoddańczy kacyk ” polskiej ” prowincji zdradzieckiego sprzedajnego i zbrodniczego Watykanu 😦 .. I nie tylko , że nie znasz pan historii , to jeszcze na dodatek jesteś pan BEZCZELNYM KŁAMCĄ OSZUSTEM I ZAŁGANYM NIEUKIEM :(.. za zgodność Słowianin Stanisław Budniak były ” polak ” IDIOTA ! i były janczar odwiecznego pasożyta z Watykanu :(…tel 781 875 501

  Polubione przez 1 osoba

   
 2. Bolesław Zapomniany Reakcja Słowiańska

  29 czerwca 2016 at 11:05

  Motto : – „Wiadomym jest jak wiele My i Nasi zawdzięczamy baśni o Chrystusie”. Oto dewiza bandyty ” papieża ” .. Leona X,- go !!!
  WIĘKSZOŚĆ Z NAS !!!
  OKRADA I PONIŻA !!!
  ZORGANIZOWANA ( magdalenkowo- okrągłostołowa ) GRUPA PRZESTĘPCZA O CHARAKTERZE ZBROJNYM ! .(. Przy cynicznym wsparciu wrednej pazernej zbrodniczej mafii watykańskiej !!! ) …
  Ukrywająca się pod szyldem nielegalnej zbrodniczej mafijnej pomrocznej antynarodowej ” 3, 4 , 3 i znowu 4 er pe ” 😦 !!!……Za zgodność : Słowianin Stanisław Budniak były ” polak ” IDIOTA ! , i były janczar odwiecznego pasożyta z Watykanu :(… tel 781 875 501…………..

  Polubienie

   
 3. Bolesław Zapomniany Reakcja Słowiańska

  29 czerwca 2016 at 11:08

  , – panie Andrzeju Hipokryto D ! , namiestniku ” polskiej ” prowincji Watykanu 😦 Uprzejmie panu i pańskiemu idolowi jp2 DEDYKUJĘ !!!, –
  Kościół a sprawa Polska. WARTO PRZECZYTAĆ! !!
  Tekst znaleziony w internecie.
  1772 – trawiona ciągłymi spiskami, zdradą i ”liberum veto” Rzeczpospolita padła ofiarą I. Rozbioru. Nie mniej interesy kleru i magnaterii nie zostały zagrożone.
  3. maja 1791 – po dziesięcioleciach bezhołowia, panoszenia się szlachty i kleru sejm Najjaśniejszej uchwalił nową konstytucję, która była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787) nowoczesną, spisaną na papierze ustawą zasadniczą.

  Kuria rzymska i polski kler wpadła w panikę. Obawiano się, że Polacy nie poprzestaną na Konstytucji, lecz pójdą dalej i pozbawią kler wszelkich funkcji państwowych i zlikwidują jego przywileje, a także położą rękę na jego majątku, a księży przeniosą na państwowe etaty (co już częściowo miało miejsce po uchwaleniu w roku 1789 przez Sejm Wielki ustawy przeznaczającej dochody z diecezji krakowskiej na wojsko polskie).
  24. lutego 1792 – przerażony papież Pius VI dał Rosji zielone światło do wojny z Polską i jej kolejnego rozbioru, kierując brewe dziękczynne do Katarzyny II, w którym nazywał ją ”heroiną stulecia” i sławi jej podboje. Wśród nich wymienił I. Rozbiór Polski.
  Grzegorz XVI powstańców Powstania Listopadowego nazwał warchołami, wichrzycielami i buntownikami i ekskomunikował ich, a klerowi polskiemu nakazał, by przekonywał Polaków, że władza cara pochodzi od Boga i należy ją uznawać. Księża zaczynają denuncjować co bardziej rewolucyjnych Polaków zaborcom.
  Katarzyna II zareagowała niezwłocznie wspierając polskich przeciwników reform, magnatów (ultrakatolicki beton) i dostojników kościelnych, którzy 27 kwietnia 1792 zebrali się w Petersburgu (!) i wkrótce ogłosili manifest unieważniający Konstytucję 3-go maja oraz wzywają Rosję do zbrojnej interwencji w Polsce. W celu zatajenia faktu, że spisek zawiązano w Petersburgu manifest opatrzaja datą 14 maja i ogłaszają w Targowicy na Ukrainie.
  Siedmiu biskupów i Prymas należy do „Targowicy” (w proteście przeciw Konstytucji 3-go Maja). Prymas Michał Jerzy Poniatowski, bp. Chełmski Wojciech Skarszewski, bp. Żmudzki Jan Stefan Giedroyć, bp. Poznański Antoni Onufry Okęcki, bp. Łucki Adam Naruszewicz, bp. Wileński Ignacy Jakub Massalski, bp. Inflancki Józef Kossakowski, bp. Przemyski Michał Sierakowski.
  O takich kreaturach jak Szczęsny Potocki, Xawery Branicki, czy Seweryn Rzewuski lepiej nie wspominać! A całej tej bandzie błogosławi i życzy powodzenia na tzw. Konfederacji Obojga Narodów – Targowiczan Litwy i Polski, papież Pius VI. W kościołach warszawskich czytano list pasterski biskupa Okęckiego z 2. września 1792, w którym wzywał do modłów ”ażeby Bóg błogosławił pracom konfederacji generalnej dla dobra ojczyzny podjętym”.
  Podczas insurekcji kościuszkowskiej dnia 9 maja 1794 wokół ratusza warszawskiego zebrał się kilkutysięczny tłum do którego przemawiał sekretarz Hugona Kołłątaja Kazimierz Konopka, nawołując do powieszenia zdrajców.
  Powstańcy Kościuszki okazali swoją dojrzałość i patriotyzm, gdyż powiesili na szubienicy tylko biskupa Kossakowskiego oraz biskupa Massalskiego, a prymas Poniatowski zażył truciznę w cieniu budowanej dla niego szubienicy. Wszyscy trzej byli płatnymi kolaborantami cara Rosji (znaleziono u nich pokwitowania za pieniądze od carskich agentów). Podczas Powstania Styczniowego, na wschodnich kresach zniewolonej Polski, powstańcy powiesili kilkudziesięciu księży katolickich, którzy zdradzili ich carskiej „ochranie”.
  Prymas Jan Paweł Woronicz koronował na króla Polski cara Mikołaja!
  Przez cały okres rozbiorów zarówno zwykli księża jak i hierarchowie regularnie kolaborowali z zaborcami denuncjując nieposłusznych ich interesom mieszczan i chłopstwo. Wielu podobnie jak Kościuszko uszło za granicę lub zostało wywiezionych na Sybir.
  W latach 1881 – 1885 Watykan zawarł konkordaty z trzema zaborcami Polski: Austrią, Rosją i Prusami. Stały się one dla Polaków pod zaborami ponurą zasadą trójlojalności, co stawiało naszych rodaków w tragicznej sytuacji. W zależności od zaboru, Polacy musieli być wierni i posłuszni swoim panującym, nie wyłączając tu służby w ich armiach i strzelania do siebie.
  Zadziwia zgodność negatywnej polityki kolejnych papieży wobec Polski. Papież Leon XIII (1878 – 1903) ściskając i błogosławiąc Wilhelma II (1888 – 1918) ślubował mu dozgonną wierność w imieniu katolików. Osobną encykliką zobowiązał biskupów do wierności wszystkim zaborcom w zależności od właściwości miejscowej.
  Wezwania Leona XIII do umierania w interesie zaborców Polski: Niemiec i Austrii, ponowił papież Pius X (1903 – 1914) encykliką z 3 grudnia 1905. Powtórzył on za swoim poprzednikiem, że ”poddanych obowiązuje cześć i wierność swoim książętom tak, jak Bogu”.
  Po wybuchu I wojny światowej, Watykan absolutnie nie był zainteresowany odrodzeniem niepodległej Polski w jej historycznych granicach. W obozie państw centralnych istniały dwa projekty odnoszące się do sprawy Polski. Watykan popierał koncepcję austriacką, mówiącą o połączeniu Galicji i ziem zaboru rosyjskiego w odrębne królestwo, pod berłem Habsburgów. Ponieważ wojna, (wbrew pobożnym życzeniom papieża), przyniosła klęskę Austro – Węgrom, wówczas Stolica Apostolska zaczęła popierać zamiary niemieckie, optujące za utworzeniem państwa polskiego, powiązanego bardzo ściśle z niemiecką monarchią, ale ograniczonego do obszarów byłego zaboru rosyjskiego, a więc zgodnie z niemieckimi planami tzw. Królestwa Polskiego. Watykan kierował do narodu polskiego będącego pod zaborami apele o dochowanie wierności i posłuszeństwa ”prawowitej władzy”, propagując przy tym zasadę trójlojalizmu, czyli bezwzględną uległość wobec zaborców.
  Sytuacja militarno – polityczna w Europie wskazywała, iż niepodległość Polski to kwestia czasu. Aktem z 5 listopada 1916 zostało utworzone z części ziem byłego zaboru rosyjskiego kadłubowe Królestwo Polskie, ściśle związane z cesarstwem niemieckim. Utworzono Tymczasową Radę Stanu, przekształconą następnie w Radę Regencyjną, która w istocie swej była narzędziem w rękach niemieckich. Abp. Aleksander Kakowski znany z lojalności wobec rosyjskiego zaborcy, dla ”dobra” Polski łaskawie przyjął urząd Regenta, w roli którego wykazał się jako gorący zwolennik Niemiec.
  Nie można nie zauważyć uzależnienia Rady Regencyjnej od papieża Benedykta XV, skoro uznała ona za ”najpierwszy i najświętszy obowiązek” zapewnić go o lojalności i uległości. Słowa pełne pokory i poddaństwa zawarte zostały w liście Rady Regencyjnej do papieża w dniu 29 października 1917. Papież docenił zasługi Kakowskiego dla polityki Watykanu. Orędziem z 15 października 1918 poinformował go, że na najbliższym konsystorzu otrzyma kardynalską purpurę, co miało być ”nowym węzłem, który jeszcze ściślej złączy Polskę ze Stolicą św. Piotra”.
  Po 125 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku. Stolica Apostolska darząc szczerą nienawiścią Józefa Piłsudskiego, znacznie później niż państwa zachodnie uznała ”de iure” odrodzoną Polskę, a mianowicie dopiero 30 marca 1919 roku.
  Jeszcze bohaterska Warszawa broniła się, a już 13 września 1939, biskup śląski, Stanisław Adamski, wydał do swoich parafian odezwę w języku niemieckim: ”Mili chrześcijanie! Współpracujcie uczciwie z władzami niemieckimi. Dopilnujcie jak dobrzy chrześcijanie i obywatele wszystkich ustaw i rozporządzeń niemieckich władz wojskowych i cywilnych. Zajmijcie się spokojnie waszą pracą domową. Ufajcie bezwzględnie organom mianowanym w waszej gminie przez władze niemieckie”. Aby Niemcy docenili jego gorliwość, Adamski zniósł liturgię, kazania oraz śpiewy w języku polskim. Nawoływał też do podpisywania volkslisty.
  Podobną postawę przyjął biskup ordynariusz kielecki, Czesław Kaczmarek. ”Wzywam was, — nawoływał wiernych — abyście okazali się posłuszni względem władz administracyjnych we wszystkim, co się nie sprzeciwia sumieniu katolickiemu”. Jak twierdził, postępował zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej.
  Sandomierski biskup, Jan Lorek nie tylko nawoływał do posłuszeństwa wobec okupanta, ale apelował do wiernych, aby zgłaszali się na roboty do Rzeszy.
  Siedlecki hierarcha, biskup Czesław Sokołowski zawieszał w czynnościach kapłańskich tych księży, którzy w jego ocenie mało z siebie dawali w służbie okupantowi.
  Ksiądz Kruszyński, administrator diecezji lubelskiej, ogłosił w tekst, wzywając do walki ze Związkiem Radzieckim. Dla niego motywacją było ”stanowisko Stolicy Apostolskiej” oraz encyklika Piusa XI ”O walce przeciwko komunizmowi”.
  Poparcie Piusa XII dla hitlerowskiej napaści na Polskę znalazło swój wyraz w encyklice z 20 października 1939 r. Papież uznał, ją za ”walkę interesów o sprawiedliwy podział bogactw, którymi Bóg obdarzył ludzkość”.
  Jak instrumentalnie traktował papież Pius XII posłannictwo Kościoła świadczy o tym wypowiedź Hitlera do najbliższych współpracowników z października 1940: ”Polakom nie będzie wolno podnieść się na wyższy poziom, ponieważ staliby się natychmiast komunistami. Dlatego jest rzeczą zupełnie właściwą, ażeby Polska zachowała swój katolicyzm. Księża powinni trzymać Polaków w głupocie i ciemnocie, co zupełnie odpowiada naszym interesom”.
  Przyszłość pokazała, że Hitler nie mylił się… 30 września 1939 Pius XII przyjął na audiencji przedstawicieli polonii włoskiej, proszących chociaż o moralne wsparcie Polski. Papież odpowiedział im w języku niemieckim: ”Nie mówię wam, żebyście osuszyli łzy. Polska nie chce umierać. I tak jak kwiaty waszej ziemi, które oczekują pod grubą warstwą śniegu delikatnego powiewu wiosennego, tak samo wy powinniście czekać godziny niebieskiego pocieszenia”. Aż tyle miał do powiedzenia polskiej delegacji Pius XII.
  Prymas Polski, kardynał August Hlond (1881-1948) był jednym z pierwszych, którzy uciekli z kraju po napaści Hitlera. 14 września 1939 przekroczył granicę polsko-rumuńską, a następnie po trzech dniach wyjechał do Rzymu. Jego dezercję usprawiedliwia się rzekomym zamiarem przedstawienia Piusowi XII tragedii ludności polskiej (skąd miałby o niej wiedzieć po zaledwie dwóch tygodniach okupacji tego nie wie nikt). Kard. Augustowi Hlondowi rzucano w twarz oskarżenia o hołdowanie hitleryzmowi oraz kolaborację z okupantem. Ale bodaj najpoważniejszym, był zarzut, że hojne dary chicagowskich Polaków w postaci złota, pieniędzy i kosztowności złożone na ręce Kościoła tuż przed wybuchem wojny, zostały „przeszachrowane” do Niemiec. Hlond zapewniał, że wszystkie dary osobiście przekazał do warszawskiej centrali Funduszu Obrony Narodowej..
  Dzisiaj zakłamuje się rolę Watykanu i najwyższej hierarchii Kościoła w Polsce w okresie poprzedzającym uzyskanie niepodległości. Polscy biskupi katoliccy wraz z watykańskimi nuncjuszami i rosyjskimi ambasadorami doprowadzili do rozbiorów Polski, potem paktowali ze wszystkimi zaborcami tylko nie z Polską, a dziś bezczelnie uważają się za obrońców Polski. Pilnują aby ”ich zasługi dla Polski” nie były nigdzie upubliczniane i co raz mniej na szczęście im się to udaje. Mocno wybielają historię wciskając ludziom o rzekomych swych zasługach dla kraju i zbawiennej wręcz roli dla przetrwania polskości podczas rozbiorów.
  WYCIĄGAJMY WNIOSKI !!!

  Polubienie

   
  • dupa

   29 czerwca 2016 at 15:03

   kto broni kosciola ten nasienie warchola…

   Polubienie

    
 4. były " polak " IDIOTA !

  30 czerwca 2016 at 06:20

  A SWOJĄ DROGĄ :)……To już to widzę , jak tym śmiechem i bojkotem pokonacie tę zbrodniczą chazarsko – watykańską MAFIĘ 😦 ….NAIWNIACY !!!!!..

  Polubione przez 2 ludzi

   
 5. Przemek

  30 czerwca 2016 at 16:02

  Dekretami to rządziły sowiety

  Polubione przez 2 ludzi

   
  • były " polak " IDIOTA !

   1 lipca 2016 at 16:19

   A DOGMATAMI RZĄDZI ZBRODNICZA PASOŻYTNICZA OKUPACYJNA MAFIA WATYKAŃSKA :(….I JAKOŚ CI TO NIE PRZESZKADZA :)..

   Polubione przez 1 osoba

    
 6. były " polak " IDIOTA !

  1 lipca 2016 at 07:49

  Qurde ?! :)….tu też komentarze kasują :(, – i to chyba jeszcze na dodatek po ( słowiańsku ) :(((((

  Polubienie

   
 7. wojdabejda

  1 lipca 2016 at 15:02

  Komentarze wymagają zatwierdzania a ja nie codziennie mam możliwość wchodzenia na stronę. Proszę o zrozumienie i cierpliwość. Pozdrawiam. Admin: Maria

  Polubienie

   
 8. lena celina grajek

  1 lipca 2016 at 21:34

  Dzialacie w realu,czy tylko w necie ?

  Polubienie

   
 9. Leslaw Pietrasz

  1 lipca 2016 at 22:46

  …idea wspaniala, od czegos nalezy zaczac, po pierwsze idea, drugie swiadomosc, trzecie dzialanie. Problem w tym ze mamy 40 tys agentow z kraju „narodu wybranego” i to oni maja nasze podatki, rzad i swiadomosc jak nami zarzadzac oraz sa zorganizowani. Nam tego wszystkiego brakuje…, jeszcze brakuje.

  Polubienie

   
  • JacekN

   15 lipca 2016 at 21:51

   Chciał bym wiedzieć czy aby nie jest to następny Żyd który chce się do koryta dorwać .Powinno być tak , że kandydaci powinni przedstawić dokumenty dotyczące Ich przodków bo to daje obraz czy mamy do czynienia z następnym pseudo Polakiem który tylko nazwisko zmienił aby stać się wiarygodniejszy

   Polubione przez 2 ludzi

    
   • wojdabejda

    18 lipca 2016 at 08:29

    Panie Piotrze,
    prosze o skomentowanie pod art: https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/29/narod-slowianski-polski-jest-wolny/ i danie odpowiedzi na poniższy komentarz :

    Cyt.: „Chciał bym wiedzieć czy aby nie jest to następny Żyd który chce się do koryta dorwać .Powinno być tak , że kandydaci powinni przedstawić dokumenty dotyczące Ich przodków bo to daje obraz czy mamy do czynienia z następnym pseudo Polakiem który tylko nazwisko zmienił aby stać się wiarygodniejszy ”

    Pozdrawiam
    Maria

    kontakt@zzrojczyzna.pl
    16.07 (2 dni temu)

    do mnie
    Na 1000 to jest Polak znam go i jego przodkow szlachetnych Polakow Pozdrawiam Piotr

    Polubienie

     
  • wojdabejda

   6 lutego 2017 at 19:10

   Łowicz, 02.06.2017r
   Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy !
   Piotr Moskwa to nasz prześladowca, od ponad dwóch lat z talmudyczną przewrotnością pomawia nas o żydowskie pochodzenie, sam zapewne będąc żydem ! Polak nie ataktuje Polek a tym bardziej Matek-Polek broniących prawa Suwerena-Słowiańskiego Narodu Polskiego do dostępu do zdrowej, czystej wody, do czystego środowiska, prawa do godnego życia na terytorium dawnego Imperium Lechickiego.
   Piotr Moskwa jako przedstawiciel żydowskiego okupanta czuje się bardzo zagrożony Proklamacją z 02.11.2014r.o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez Suwerena-Słowiański Naród Polski oraz Dekretami Tadeusza Cichockiego oraz zagrożony dekretami Piotra Sobieskiego z 21.06.2016r.ustanowionymi w imieniu i w interesie rdzennych Polaków-Polachów-Słowian, od ponad 10 tysięcy lat zamieszkujących tereny Azji i Europy aż po Ren.

   Maria i Teresa z domu Znyk
   POLSKI RUCH OPORU

   Polubienie

    
 10. wojdabejda

  10 lipca 2016 at 13:06

  Polubienie

   
 11. wojdabejda

  15 lipca 2016 at 14:37

  Zaczerpniete z:
  RUCH POLSKI” NR 389, 15 LIPIEC 2016 R.

  NR 389 15 VII 2016 R.

  PATRIOTYCZNY RUCH POLSKI W INTERNECIE: http://www.wicipolskie.org

  PATRIOTYCZNY RUCH POLSKI

  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –

  NOWY JORK, CHICAGO, TORONTO, BERLIN, WARSZAWA.

  Amerykański agent z US ICE [United States Immigration & Customs Enforcement – amerykańska federalna agencja imigracyjno-

  celna – tłum.], poznawszy prawdę, palnął sobie w łeb wcześniej napisawszy list pożegnalny…

  Dowiedziawszy się o nieludzkich planach przygotowanych dla własnych obywateli przez żuli z rządu USA, agent celny

  poszedł na nowojorski ‘piers’ i strzelił sobie w głowę ze służbowego pistoletu. Informatorzy z nowojorskiej policji

  opowiedzieli o treści listu pożegnalnego który znaleziono przy ciele samobójcy, donosi SuperStation 95.

  List został napisany na tydzień przed samobójstwem i opowiada o tym dlaczego oficer zdecydował się zastrzelić:

  „Wychowałem się w Ameryce, którą uwielbiałem, została ona zamordowana przez własny rząd federalny. Nasza Konstytucja

  stała się pusta a nasze prawa zostały upolitycznione tak bardzo, że już nie są stosowane tak jak być powinny, jedynie za wyjątkiem w

  celach politycznych” – napisał w liście.

  „Nasi urzędnicy państwowi są na wskroś skorumpowani i całkowicie pozbawieni jakiegokolwiek pragnienia miłości lub

  szacunku do kraju, który im płaci. Dla nich liczy się tylko zdobycie i utrzymanie władzy, a także pieniądze z nielegalnych

  transakcji”.

  42-letni oficer deportacyjny federalnej agencji US Immigration & Customs Enforcement zastrzelił się ze służbowego

  pistoletu kalibru 40, wewnątrz nabrzeża 40 w parku Hudson River, około godziny 11 rano. Świadek wydarzenia opowiedział

  jak oficer spokojnie wszedł do parku, wyciągnął swój pistolet i strzelił sobie w głowę.

  17„PATRIOTYCZNY RUCH POLSKI” NR 389, 15 LIPIEC 2016 R.

  Oficer został przewieziony do szpitala Lenox Hill ale lekarzom nie udało się go uratować.

  W przedśmiertnym liście pożegnalnym oficer opisał straszliwe plany przygotowane przez rząd federalny:

  „Gdyby Amerykanie wiedzieli co ten rząd planuje to by powstali i obalili go. Gdybym ja lub ktokolwiek inny w rządzie

  federalnym, ujawnił to co nadchodzi, to by nas wszystkich wybili, tak więc teraz ujawnię co wiem. My, w federalnych organach

  ścigania przygotowywaliśmy się przez kilka lat do opanowywania zamieszek i buntów wywołanych przez nadchodzący finansowy

  krach i powszechne błędy bankowe. W naszych ćwiczeniach wykorzystywane są tarcze strzelnicze w postaci naturalnej wielkości

  mężczyzn a nawet kobiet i dzieci, do których uczono nas strzelać i zyskiwać praktykę – powolne „przyzwyczajanie”. Mówiono nam, że

  gospodarka kraju jest śmiertelnie chora i legnie w gruzach w 2016 roku. Poinformowano nas także, że banki są niewypłacalne, a FDIC

  nie posiada wystarczających środków na zaspokojenie deponentów. Mówi się nam, że te wydarzenia są nieuniknione, i ważne jest

  ażeby rząd przetrwał kiedy ludzie powstaną z powodu upadku systemu. Kiedy nastąpi rozpad USA to w obozach, utworzonych pod

  egidą FEMA Rex-84 w latach 80-tych ubiegłego wieku, dla nielegalnych imigrantów, których zamierzaliśmy deportować, będą

  zamiast tego użyte do uwięzienia obywateli amerykańskich, którzy w opinii rządu stanowią zagrożenie. Amerykańscy obywatele

  będą aresztowani bez nakazu sądowego i będą więzieni bez śledztwa i wyroku sądowego na nie wiadomo jak długo. Te obozy zostały

  wyposażone do przeprowadzania ludobójstwa na skalę hitlerowską! To rzeczywista ‘czystka’ amerykańskich obywateli przez rząd,

  który oni stworzyli i opłacali! Ja nie mogę być dłużej częścią tego wszystkiego”.

  Do czego potrzebne są Amerykanom miliony plastikowych trumien i obozy ochronne?

  W tym liście mówi się także o zakupie przez federalnych 1 miliarda naboi od Gwardii Narodowej:

  »Rząd wie, że wojskowi sprzeciwią się tym metodom i dlatego większą ich część rozmieszczają poza granicami USA, świadomie

  zmniejszając ich liczbę wewnątrz kraju. Z tego powodu naboje te i broń, zostały wycofane z arsenałów Gwardii Narodowej w liczbie

  ponad miliarda sztuk – dokonał tego sam rząd federalny. – Państwo zostało rozbrojone tak, że nikt nie zdoła obronić siebie przed

  działaniami federalnych. Kiedy nadejdzie nieunikniony krach energia elektryczna w całym kraju zostanie wyłączona, tak jak i

  wszelkie inne formy kontaktów osobistych. Wszystkie banki będą od razu zamknięte, nikt nie będzie mógł wypłacić jakichkolwiek

  pieniędzy dlatego iż wszystkie bankomaty zostaną wyłączone. Karty kredytowe, debetowe i pomocy socjalnej – nie będą działać. Kto

  nie będzie miał pieniędzy gotówkowych to nie będzie miał szans. System informowania o sytuacjach nadzwyczajnych będzie

  wykorzystywany do przejęcia wszystkich stacji radiowych i powiadomienia społeczeństwa o tym – że jest to rzekomo rezultat ataku

  cybernetycznego.

  Ale w czasie kiedy amerykańskie społeczeństwo będzie cierpliwie oczekiwać na powrót do normalnego życia – rząd urządzi

  łapanki i obławy na obywateli oskarżając ich o terroryzm, robiąc z nich bojówkarzy. I zanim komunikacja obywatelska i wszystkie

  stacje telewizyjne i radiowe, wszystkie systemy informowania o stanie nadzwyczajnym, będą podawać wiadomości o tym co się

  dzieje – rząd do tego czasu prawdopodobnie będzie już zwyciężcą«.

  W liście tym, opisuje konkretne plany federalnych w kwestii wykorzystania więzień:

  »Wszystkie więzienia federalne są wyposażone w systemy trującego gazu. Kiedy sprawy przybiorą zły obrót to wszyscy

  więźniowie na całym obszarze, będą umieszczeni w celach pod kluczem. Personel więzienny zostanie wycofany z obiektu gdzie

  później zostanie uruchomiony system rozprzestrzeniający trujący gaz. Wszystkich więźniów federalnych, niezależnie od rodzaju

  przestępstwa i kary, uśmierci się gazem w ich celach. Kiedy gaz się ulotni to trupy zostaną wywiezione a więzienia będą powtórnie

  wykorzystane do uwięzienia obywateli którzy byli w opozycji i walczyli przeciwko federalnym wojskom«.

  W liście wspomina się o duchownych różnych konfesji religijnych, którzy zostali zwerbowani i przeszkoleni ażeby stłumić

  opór:

  »W celu osiągnięcia przez rząd sukcesu werbował on rabinów, księży i duchownych różnych wyznań, którzy poprzez cytowanie

  odpowiednich fragmentów Pisma Świętego będą mówić o „podporządkowaniu się rządowi”. Szkoli się ich żeby głosili ludziom

  bezsens stawiania oporu, i że ich największą nadzieją jest modlitwa”.

  W przedśmiertnym liście mówi się wiele, na przykład, o dekrecie nr 13603, podpisanym przez prezydenta Obamę 16

  marca 2012 roku:

  Dekret 13603 o „narodowej gotowości zasobów obronnych” [National Defense Resources Preparedness].

  Ten 10-ciostronicowy dokument jest podstawą do wchłonięcia gospodarki przez organy federalne. W szczególności plan

  Obamy zakłada zdobycie kontroli nad:

  – Wszystkimi towarami i produktami, które mogą być potrzebne dla organizmu, czy to ludzkiego czy zwierzęcego.

  – Wszystkimi rodzajami energii.

  – Wszystkimi formami transportu cywilnego.

  – Całą użyteczną wodą ze wszystkich źródeł.

  – Zasobami medycznymi: narkotykami, produktami biologicznymi, urządzeniami medycznymi, materiałami, sprzętem,

  przedmiotami o przeznaczeniu medycznym, usługami i sprzętem.

  – Pracą przymusową [albo „indukcją” jak to dekret delikatnie mówi o wezwaniu do służby wojskowej].

  Ponadto urzędnicy federalni będą „wydawać przepisy w sprawie ustalania priorytetów i dystrybucji zasobów”.

  Ten dokument, istnieje już w rzeczywistości. W pełni można się z nim zapoznać tutaj: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-

  2012-03- 22/pdf/2012-7019.pdf gdzie potwierdza wszystko co jest zawarte w przedśmiertnym liście oficera, w sprawie tego

  dekretu!

  18„PATRIOTYCZNY RUCH POLSKI” NR 389, 15 LIPIEC 2016 R.

  Bądźcie pewni, że taki język już pojawił się w narodowych dekretach bezpieczeństwa, które poprzedni prezydenci okresowo

  wydawali, od początku „zimnej wojny”.

  W dekrecie Obamy, o numerze 13603, jak się wydaje, opisany jest totalitarny reżim sprawujący kontrolę nad wszystkim!

  Rozporządzenie Obamy, nie usiłuje w żaden sposób uzasadnić zniszczenia wolności, ażeby wyjaśnić jak klecenie totalitarnej

  kontroli pozwoli rządowi walczyć skutecznie z nieposłuszeństwem, sabotażem, bronią chemiczną, rakietami jądrowymi albo innymi

  możliwymi zagrożeniami.

  Nie ma niczego w dekrecie 13603 o przestrzeganiu Konstytucji albo o obronie swobód obywatelskich. W takich okolicznościach

  może zrodzić się pytanie kiedy prezydent będzie próbował przeprowadzić ten szalony plan?

  Dekret 13603 mówi ze złowieszczą dwuznacznością: w czasie „całego spektrum sytuacji nadzwyczajnej”.

  Przedśmiertny list dotknął także tematu „w oczekiwaniu”:

  „Powiedziano mi także w federalnych organach ścigania, że rząd posiada pełną bazę danych wszystkich, tzw., preppersów

  [survival’owców – tłum]. Ludzie ci będą w pierwszej kolejności brani pod uwagę – a uzbrojeni agenci federalni przyjdą aby odebrać im

  broń tak jak i ich zapasy żywności mogą zostać skonfiskowane ponieważ rząd uważa to za konieczne”.

  Jeżeli oświadczenie zmarłego policjanta o nieuniknionym upadku gospodarki i o krachu systemu bankowego są prawdziwe to

  kiedy Obama uruchomi ten program? A przy tym dowiadujemy się, że my wszyscy będziemy pracować przymusowo podczas gdy

  rząd będzie zajmować naszą żywność w ramach punktu o „relokacji zasobów” Dekretu 13603. To są przerażające rzeczy! Tak więc

  jest to historia rozwoju wydarzeń i czytelnicy powinni sprawdzać dalsze aktualizacje doniesień.

  Na zakończenie

  Nie mamy zamiaru wywoływać paniki ale jednocześnie, jak oczekujemy, czytelnicy będą wystarczająco inteligentni żeby

  samodzielnie rozpoznać czy ten list to po prostu paranoidalne rojenia człowieka, który popełnił samobójstwo.

  Z drugiej strony ten list może być wyznaniem człowieka, który był zszokowany, z powodu brutalnej prawdy którą poznał że

  postanowił ze sobą skończyć. My w SuperStation95 po prostu tego nie wiemy.

  Wzywamy wszystkich do zachowania spokoju, do racjonalnego myślenia i do podejmowania decyzji w sprawie działań

  przygotowawczych na wypadek jeżeli przedśmiertny list tego człowieka mówi prawdę.

  Źródło: https://www.superstation95.com/index.php/world/1288

  Źródło: https://cont.ws/post/270467

  Za: http://protivkart.org/main/8325-agent- ssha-iz- us-ice-uznav-pravdu-vyshib-sebe- mozgi-iz- 40-kalibra- napisav-predsmertnuyu- zapisku.html

  Publikacja: 18.05.2016

  Tłumaczenie Tamara

  Za: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/amerykanski-agent-poznawszy-prawde-palnal-sobie- w-leb- 2016-05

  — — — — — — — — — — — — — — –

  Od Redakcji: Niejeden, po zapoznaniu się z powyższym materiałem może potraktować to stwierdzeniem iż jest to „naciągane”.

  Otóż przypomina mi się jak traktowano „Protokoły Mędrców Syjonu”, nagminie głoszono, że to „spiskowa teoria dziejów”. Mamy

  ponad sto lat, od kiedy się ukazały, i co trzeba stwierdzić – że zostały już zrealizowane i to na naszych oczach! Ale, jeszcze w niektórych

  środowiskach nadal pokutuje twierdzenie o spiskowej teori dziejowej. – I w tym przypadku może być podobnie, i warto o tym

  pamiętać…

  Polubienie

   
  • SuaR eduJ

   3 listopada 2016 at 20:21

   Prowadzisz tylko działalność wirtualną czy realnie rownież organizujesz; spotkania, grupy ludzi, wiece , akcje ?

   Polubienie

    
   • wojdabejda

    3 listopada 2016 at 21:37

    Kto pyta ? Kim jesteś? Proszę przedstaw się !

    Polubienie

     
   • SuaR eduj

    4 listopada 2016 at 05:09

    Wiec podaj kontakt na tyle CiE stać czy boisz się, ze konfrontacja ukarze babcię z syndromem Napoleona i kolezanki rencistki .

    Polubienie

     
   • wojdabejda

    4 listopada 2016 at 16:46

    Najpierw proszę o merytoryczny komentarz i odpowiedź na zadane pytania !

    Polubienie

     
 12. nieustraszona

  19 lipca 2016 at 12:20

   
 13. Król Królów i Pan Panów

  11 września 2016 at 14:56

  Czekać na dalsze Instrukcje

  Polubienie

   
 14. Mirka

  12 września 2016 at 17:56

  Schizofreniczna zorganizowana żydowska mafia władzy pasozytniczej jest zdolna do wszystkiego .

  Polubienie

   
 15. SuaR eduJ

  24 września 2016 at 19:25

  Jak można sie skontaktować z wojdabeja ? Odnośnie przynależności do grupy patryiotow

  Polubienie

   
 16. wojdabejda

  6 lutego 2017 at 19:51

  Szczerość niebawem – stanie się Prawem …!
  Zakładajcie Zakonspirowane Trybunały zgodnie z art. 8 dekretu i twórzcie publiczne / społeczne listy wojewódzkie i gminne kolaborantów , trudne przypadki nierozwiązane umieścimy na ; https://www.facebook.com/Polski.Trybunal/
  Zadajcie formalnie ( na piśnie ) trzy pytania na zasadzie kopiuj wklej swojemu burmistrzowi, wójtowi , radnym , komendantowi policji i straży miejskiej
  Krzysztof Chudek
  PS.
  Wiem jak sprawdzić i rozwiązać wszystkie problemy : Należy podejść i zapytać postać w lustrze … Kim jesteś …?
  WZÓR …
  Działając w dobrej wierze w interesie Narodu Polskiego i Polski bardzo proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na następujące pytania:
  1. Czy uważa Pani/Pan, że zarówno obecna jak i poprzednie ekipy sprawowały władzę w Polsce legalnie mimo, ze nikt nigdy nie przedstawił suwerenowi niepodważalnych dowodów na zgodność oficjalnych wyników wyborów powszechnych z wolą wyborców, art. 4.2 Konstytucji RP i art. 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP?
  2. Czy zgadza się Pani/Pan, że kolejne wybory powszechne muszą być poprzedzone ustanowieniem nowej Ordynacji wyborczej, która zagwarantowałaby niepodważalnie udokumentowaną wiarygodność jej oficjalnych wyników?
  3. Czy zgadza się Pani/Pan, że ustanowieniem nowej Ordynacji wyborczej i organizacją kolejnych wyborów powszechnych nie mogą zajmować się osoby nielegalnie funkcjonujące w organach władzy publicznej?
  Po zapoznaniu się z zamieszczonymi pismami / PRAWEM niżej będzie Panu/Pani łatwiej udzielić odpowiedzi.
  http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organ…www.tcichocki.pl/20151113_ULTIMATUM_Zwierzchnika_Wladzy_w_R…
  PS.
  Brak merytorycznej odpowiedzi i dalsza działalność oparta o nieobowiązujące już prawo sprawi że umieszczę w.w. zapytanie na stronie : https://www.facebook.com/Polski.Trybunal/ i tam będę oczekiwać odpowiedzi …
  Zdjęcie użytkownika Polski Trybunał.

  Polubienie

   
 17. wojdabejda

  25 kwietnia 2017 at 12:38

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: