RSS

Siłą wiedzy pokonamy papierowych fałszerzy i kryminalnych błaznów !

29 Sier
„Apokalipsa” jest pojęciem zaczerpniętym z antycznego teatru greckiego, gdzie na końcu każdego przedstawienia teatralnego aktorzy ściągali swe teatralne maski przed publicznością. Współcześni aktorzy sceny religijno-politycznej i lichwiarze ich zatrudniający dobrowolnie tego nie chcą uczynić, więc my jako „publiczność”, która chce i ma prawo wiedzieć, kto doprowadził świat na skraj obłędu religijnego oraz katastrofy ekologicznej , musi zerwać im te maski siłą wiedzy o ich papierowych fałszerstwach i masowej hipnozie strachu podbitych ludów przez kryminalnych błaznów !”  To fragment komentarza nieustraszonej lekarki, demaskującej upadły, światowy, prywatny, niewolniczy system, całość w linku:
 https://wojdabejda.wordpress.com/2015/08/19/odwagi-nie-bojmy-sie-papierowego-tygrysa/#comments,
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=534383063384646&set=p.534383063384646&type=1&theater

Wszyscy:

sejm, senat, prezydent, ministerstwa, trybunały, państwowa komisja wyborcza, urzędy: gmin, miast, powiatowe, wojewódzkie, urzędy skarbowe, izby skarbowe, sądy rejonowe, okręgowe, apelacyjne, administracyjne, pracy, sąd najwyższy, komornicy sądowi, prokuratury rejonowe, okręgowe, prokuratura generalna, komendy policji: miejskie, powiatowe, wojewódzkie, komenda główna policji, jednostki wojskowe, sztab generalny, parafie, kurie diecezjalne, Caritas, episkopat, papież, zakłady ubezpieczeń społecznych, kasy rolniczego ubezpieczenia, banki, radio i telewizja oraz  inne firmy- korporacje zarejestrowane jako prywatne geszefty w Waszyngtonie.

Oświadczenie Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu  na okoliczność upadku niewolniczego, prywatnego, światowego systemu, opartego na prawie morskim.

My rodowici Polacy, uwolnieni dzięki One Peoples Public Trust (OPPT ),  która wykluczyła w zgodzie z prawem, 25.12.2012r. z naszego świata korporacje, banki i rządy działające na rzecz niewolnictwa i prywatnych systemów pieniężnych i jednocześnie jako  Suwereni w naszej Ojczyźnie, sprawujący w Polsce bezpośrednią władzę zwierzchnią od 02.11.2014r. oświadczamy, że z Waszymi nielegalnymi, prywatnymi firmami nie mamy żadnej wiążącej umowy.

Wasze jednostki są zarejestrowane w Waszyngtonie jako prywatne geszefty, Firmy-Korporacje, działające na rzecz wąskiej światowej  grupy interesów upadłego niewolniczego, światowego systemu a na szkodę i krzywdę Polski i Narodu Polskiego, który jest beneficjentem powiernictwa, na zasadzie prawa równości znanego jako “Jedność Istnienia Ludzkiego: ustanowionego przez Stwórcę”. https://www.upik.de/upik_suche.cgi 

Jakiekolwiek Wasze żądania, zakazy, nakazy, rygory, sankcje, restrykcje wobec przedstawicieli Narodu Polskiego są bezprawne, NIELEGALNE ! Podlegają rygorom Dekretu Suwerena z dnia 02.04.2015r.o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce oraz rygorom One Peoples Public Trust. Wasze firmy-korporacje  uznane  zostały  przez  One Peoples Public Trust, za Dłużników winnych, że :„w sposób świadomy, dobrowolnie i umyślnie dopuścił się zdrady” przez „zagarnięcie, eksploatację, wspieranie oraz podżeganie do przestępstwa, którego przedmiotem był system prywatnych pieniędzy” oraz dopuścił się „prowadzenia Systemu Niewolnictwa używanego przeciwko … obywatelom bez ich wiedzy, wbrew ich woli oraz nie uwzględniając ich przyzwolenia”.  https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi  trust/   http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Łowicz, 29.08.2015r.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Poniżej przykładowy wypis z rejestru w Waszyngtonie :
U.S. Department of Labor  |  Occupational Safety & Health Administration  |  200 Constitution Ave., NW, Washington, DC 20210, Telephone: 800-321-OSHA (6742)  |  TTY, http://www.OSHA.gov
UPIK® Datensatz – L
L Eingetragener Firmenname URZAD SKARBOWY W LOWICZU
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil
L D-U-N-S® Nummer 424095561
L Geschäftssitz Ul. Jozefa Chelmonskiego 2
L Postleitzahl 99 400
L Postalische Stadt Lowicz
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 468376505
W Fax Nummer 468379766
Name Hauptverantwortlicher  brak nazwiska szefa !!!
W Tätigkeit (SIC) 9111
https://www.upik.de/upik_suche.cgi
Z kolei i ta „firma” zarejestrowana jest w Waszyngtonie DC jako egzekutywa „rządowa” :
US Dept of Labor
President’s office
SIC Search Division Structure Major Group Structure
Freedom of Information Act  |   Privacy & Security Statement  |   Disclaimers  |   Important Web Site Notices  |   International  |   Contact Us
U.S. Department of Labor  |  Occupational Safety & Health Administration  |  200 Constitution Ave., NW, Washington, DC 20210
Telephone: 800-321-OSHA (6742)  |  TTY
http://www.OSHA.gov
Strona źródłowa : https://www.osha.gov/pls/imis/sic_manual.display?id=289&tab=description

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Drodzy Rodacy !

W okolicznościach upadku z dniem 25.12.2012r. światowego, prywatnego  niewolniczego systemu stoi przed nami pilne i ważne zadanie zrozumienia tego faktu i uświadomienia sobie konieczności niezwłocznych działań w celu tworzenia nowego systemu, opartego na równym dostępie dla każdego do wszelkich dóbr Ziemi.

Stało się to możliwe dzięki ogłoszeniu przez OPPT (One People Public Trust) upadku Rządów-Korporacji  i zabezpieczeniu aktywów upadłych Korporacji do równego podziału dóbr dla każdego mieszkańca Ziemi.

W upadłym systemie, nadal jednak istniejącym, za każdym z nas kryją się Korporacje, które bez naszej wiedzy i zgody, nielegalnie, sprawują powiernictwo naszymi, niezbywalnymi, dobrami materialnymi i duchowymi.

Nasze świadectwa urodzenia – metryka używane są przez Rząd-Korporacje do powiernictwa w naszym imieniu. To powiernictwo służy do zabezpieczenia konta utworzonego i finansowanego w imieniu każdego z nas.

Każdy z nas jest beneficjentem tego funduszu powierniczego, co jest utrzymywane w tajemnicy przed nami ! Na mocy papierowego prawa administracyjnego Rząd-Korporacja uznaje każdego z nas, po osiągnięciu wieku 7 lat jako umarłego, zaginionego na dalekim morzu, wg prawa  morskiego a  Rząd-Korporacja przejmuje całkowitą kontrolę nad należnymi nam wszelkimi dobrami i faktyczniepozbawia nas wszelkich praw.

Link: “Prawo(morskie)nie dotyczy żywych wolnych istot ludzkich tylko otępiałych niewolników.”  https://www.youtube.com/watch?v=0e6oA4ZHCq8

Drodzy Rodacy !

Każdy rodowity Polak jako Suweren,  sprawujący od 02.11.2014r. władzę zwierzchnią w Polsce na mocy prawa naturalnego, na mocy Proklamacji z 02.11.2014r.  i Dekretu z 02.04.2015r., napisanych przez Tadeusza Cichockiego  w imieniu i interesie Narodu Polskiego, przestał być niewolnikiem w upadłym prywatnym światowym systemie, przestał być własnością korporacyjnej władzy Potrójnej Korony, która narzuciła Polsce jarzmo żydowskiego okupanta.

Upadły system nadal funkcjonuje, chociaż jest iluzją. Od naszej woli i zadziałania zależy jak długo jeszcze ta iluzja będzie trwała. Od powszechności zadziałania zależy czy staniemy się wolni, czy pozostaniemy niewolnikami, pomimo upadku niewolniczego systemu, opartego na prawie morskim.

W związku z ogłoszeniem 25.12.2015r. upadku ery  NIEDOSTATKU, opartej na prywatnym niewolniczym światowym systemie i koniecznością budowy od podstaw nowych systemów, w nowej erze, erze DOSTATKU, z prawem równego udziału w podziale wszelkich dóbr dla każdego mieszkańca Ziemi, Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do:

 • obrony  przed restrykcjami, sankcjami, wyrokami, aresztowaniami, karami, zajęciami komorniczymi, przymusem szczepionkowym, przymusem leczenia psychiatrycznego poprzez wykorzystywanie faktu rejestracji w Waszyngtonie wszystkich instytucji, organów władzy, w tym w też instytucji  kościelnych jako prywatnych biznesów. Wszystkie instytucje państwowe i kościelne są prywatnymi firmami na usługach Korporacyjnej władzy Potrójnej Korony składającej się z: WATYKANU w Rzymie, Kwadratowej mili w Centrum Londynu, tzw. ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz Waszyngtonu- Washington D.C (District of Columbia). Są one NIEświętą trójcą trzech w jednym jak i jednego w trzech jak ilustruje to papieska korona: Religia do kontrolowania wierzeniami, umysłami i duchowością ludzkości, Sądy i Banki aby kontrolować pieniądze/obligacje oraz ogólnoświatowa Policja/Wojsko aby tłumić przejawy buntu i działać jako podwykonawcy w akcji usuwania dusz na linii frontowej.” https://kateofgaiatrans.files.wordpress.com/2014/05/babilon-upadc582-polish-babylonisfallen.pdf

 • relizacji zapisów Dekretu Tadeusza Cichockiego z 02. 04.2015r. o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy

 • nie wpuszczania do domów i posesji służb okupanta według zasady; “ Mój Dom moją twierdzą ! W przypadku wtargnięcia służb okupanta nie podawania swojego nazwiska. Oto poniżej wskazówki na ewentualnośc zjawienia sie komornika zaczerpnięte z art. “Kto nie dochodzi swoich praw nie ma ich wcale”

https://astromaria.wordpress.com/kto-nie-dochodzi-swoich-praw-nie-ma-ich-wcale/comment-page-4/#comment-61397

Jeśli zawita w twoje gościnne progi komornik, nie wpuszczaj go do domu i nigdy, przenigdy nie podawaj mu na żądanie swojego imienia i nazwiska. Wiedz, że jeśli podasz mu swoje imię i nazwisko lub dowód osobisty sam wyrzekasz się swoich praw! W tym momencie wyrażasz zgodę na egzekucję! Nie odpowiadaj na pytanie o nazwisko, on nie ma prawa cię o to pytać, bo nie jest przedstawicielem żadnej rządowej instytucji. Poproś, żeby okazał legitymację, ale nie służbową, lecz wydaną przez instytucję rządową (masz prawo to zrobić). Niech udowodni, że jest pracownikiem rządu. W rzeczywistości jest to facet pracujący dla prywatnej korporacji. Nie podpisywałeś umowy z tą korporacją, więc jeśli ona wysuwa wobec ciebie jakieś żądania zażądaj od niej kopii umowy, jaka was łączy, a przede wszystkim niech ci komornik przedłoży prawomocny wyrok sądu, ale ważna uwaga: PODPISANY IMIENNIE PRZEZ SĘDZIEGO, KTÓRY GO WYDAŁ. Nie ma to być nieczytelny kulfon anonimowego sekretarza sądu (zauważ, że na rzekomym wyroku nie ma nawet nazwiska tego sekretarza), który poświadcza zgodność podpisów na wyroku. Ma to być oryginał wyroku, z podpisem sędziego! I pamiętaj! To jeszcze nie koniec. Bo komornik jest cwany. Nie spuszczaj pary z kotła, wierząc, że skoro parch odchodzi jak niepyszny, to znaczy, że został pokonany. Ta menda, stojąc już w otwartych drzwiach, zada ci podstępne pytanie: „czy pan/i nazywa się (wpisz tu swoje imię i nazwisko)?” Jeśli z radości wykrzykniesz „tak” to już po tobie! Przegrałeś i musisz się przygotować, że rzuci cię na glebę, a mieszkanie splądruje lub zdemoluje.”

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Oświadczenie indywidualne na okoliczność upadku niewolniczego, prywatnego, światowego systemu, opartego na prawie morskim.

Oświadczam, że moje nazwisko, nie jest moją kreacją ale wytworem uosobnionym nie przeze mnie lecz przez moich rodziców, nieświadomych oszustwa, bo nie wiedzieli, że są własnością korporacyjnej władzy Potrójnej Korony składającej się z: “WATYKANU w Rzymie, Kwadratowej mili w Centrum Londynu, tzw. ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz Waszyngtonu- Washington D.C (District of Columbia). Są one NIEświętą trójcą trzech w jednym jak i jednego w trzech jak ilustruje to papieska korona: Religia do kontrolowania wierzeniami, umysłami i duchowością ludzkości, Sądy i Banki aby kontrolować pieniądze/obligacje oraz ogólnoświatowa Policja/Wojsko aby tłumić przejawy buntu i działać jako podwykonawcy w akcji usuwania dusz na linii frontowej.”

Na podstawie mojego papierowego aktu urodzenia Korporacja przyjęła mniejszą wartość obligacyjną, ponieważ moi rodzice nie zaliczali się do ludzi zamożnych. Na tej podstawie wydrukowano odpowiednią ilość pieniędzy, mniejszą niż od metryk dzieci zamożnych rodziców.

Potraktowanie mnie jako niewolnika wg prawa morskiego, z określeniem mojej wartości w wymiarze pieniężnym było tajnym kontraktem, handlem i jednocześnie zamachem na moją wolność. Odbyło się to wbrew mojej wiedzy, woli mojej duszy i rozumu, wbrew  prawu Boskiemu !

Jestem cząstką  Boga-Stwórcy a moje ciało i dusza są niczyją własnością !

Jestem świadoma, że od momentu wpisania mojego nazwiska dokonywano natrętnego, stopniowego:

 • ujarzmiania mojej wolnej, niezależnej duszy poprzez narzucanie mi wiary katolickiej, opartej na zniewalaniu dusz pod przewodnictwem papieża, cyt.: “Stanowisko „papieża” głównodowodzącego na papierze w krzyżackiej okupacji Ziemi i wszystkich ludów ją zamieszkujących nazwano zgodnie z prawdą „papierz” i przerobiono według jezuickiej ortografii na „papież”, żeby Słowianie nie załapali, że chodzi w tym wszystkim o „papierowego tygrysa”, który swoją „siłę” opierał wyłącznie na ślepej wierze niewolników w kawałki zabazgrane bredniami mitomanów i kleptomanów, z manią „wielkości” i z poczuciem bezkarności w ich „misji” dziejowej w „nawracaniu” świata do jedynie słusznej „religii” i mających za jedyne usprawiedliwienie swoich zbrodni „wolę boską” ! (koniec cytatu z komentarza lekarki, demaskatorki “papierowego tygrysa”) Z całą wyrazistością widzę, że religia została użyta aby odsunąć mnie od źródła poprzez wmówienie mi, że „Bóg” jest czymś zewnętrznym.
 • ujarzmiania mojego rozumu  poprzez:
 1. zakłamania w systemie edukacji narzuconej przez Korporację Potrójnej Korony a wdrażane przez podległe tej Korporacji  organy władzy w Polsce, stanowiące prywatne firmy, zarejestrowane w Waszyngtonie i odprowadzające haracz z        wypracowanych przez mnie i moich Rodaków dóbr materialnych. Link: “Szkoła to więzienie-Napisy PL”-  https://www.youtube.com/watch?v=GOhStvAJC7A  
 2.  narzucanie przepisów prawnych łamiących moje prawa i moich Rodaków
 • ujarzmiania mojego ciała poprzez:
 1. doprowadzenie do życia w niedostatku pomimo, że jako mieszkaniec Ziemi mam prawo do równego udziału w podziale       wszelkich dóbr.
 2. służbę “zdrowia”, która faktycznie jest służbą śmierci, bo dokonała okaleczenia mojego ciała poprzez szczepionki,             toksyczne leki, fluoryzację zębów w szkole, bez uprzedzenia o faktycznych skutkach takich praktyk.
 3. toksyczne dodatki do: wody (lit,chlor, fluor,arsen), żywności, kosmetyków i środków czystości
 4. niszczenie  środowiska naturalnego poprzez: – rozsiewanie toksycznych chmur, – gęstą sieć przekaźników telefonii             bezprzewodowej powodującą grożny dla zdrowia istot żywych smog elekromagnetyczny, – rabunkową i niszczycielską eksploatację bogactw Ziemi

W pełni świadoma mojej decyzji, wypowiadam posłuszeństwo niewolniczej, korporacyjnej, niejawnej Trój-władzy z Watykanem na czele ! Z mocy prawa Boskiego, jako Suweren, oświadczam, że jestem człowiekiem żyjącym, nie zaginęłam na dalekich morzach ! Domagam się odszkodowania i równego udziału w dostępie do wszelkich dóbr Matki Ziemi !  

 Maria Bejda, Teresa Wojda

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Łowicz, 29.08.2015r.

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125309,koniec-teatru-iluzji-z-watykanem-na-czele

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125257,sila-wiedzy-pokonamy-papierowych-falszerzy-i-blaznow

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 
4 Komentarze

Opublikował/a w dniu 29 sierpnia 2015 w Bez kategorii

 

4 responses to “Siłą wiedzy pokonamy papierowych fałszerzy i kryminalnych błaznów !

 1. eżbieta

  29 stycznia 2021 at 15:14

  Właśnie zostałam ukarana przez sąd (prywatną firmę zarejestrowaną w Waszyngtonie) 200 zł. za brak maski. (I zabiorą mi z emerytury jak nie zapłacę). poprosiłam policjantów niech pokażą podstawę prawną, że nie wolno chodzić z odkrytą twarzą. Jestem Człowiekiem nie osoba fizyczną.Chciałabym móc zaskarżyć ten wyrok do sądu ludu (wg. Common law). Gdzie mogę się zwrócić? Z poważaniem Elżbieta.

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: