RSS

Konieczny masowy sprzeciw wobec handlu organami z Poltrasplantem w roli głównej !

05 Wrz

“Słowo „pacjent” pochodzi z łacinskiego „patient” czyli cierpieć, znosić, toteż wszyscy znoszący cierpliwie wszelkie podstępy inkwizycyjne zwane oficjalną medycyną są cierpiętnikami umierającymi przedwcześnie w mękach i to wszystko wskutek fałszywej nadziei „odkupienia” zdrowia i życia, tak bezmyślnie oddawanego w koszerne macki wampirycznej mafii ze znakiem dwóch węży – już w antyku symbolizujących morderców i złodziei. “ – komentuje nieustraszona lekarka.

Zaszczep sobie myślenie

Drodzy Rodacy !

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do niezwłocznego masowego przeciwstawiania się transplantologii i całej oficjalnej medycynie, mylnie nazywanej służbą “zdrowia“, która jest największym cichym i bezkarnym ludobójstwem wszechczasów !
Alarm !!! Obrona konieczna przed Holokaustem Polaków
http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125309,koniec-teatru-iluzji-z-watykanem-na-czele

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do obrony koniecznej przed zaplanowaną z premedytacją i skwapliwie realizowaną machiną uśmiercania Polaków w placówkach oficjalnej medycyny, a przy tym finasowanej ze środków wypracowanych przez Naród Polski.

Każdy Polak na mocy Proklamacji z 02.11.2014r. i Dekretu z 02.04.2015r. oraz na mocy Raportu Paradygmatu ogłoszonego 25.12.2012r. przez One Peoples Public Trust został obligatoryjnie uwolniony od niewolniczego światowego prywatnego systemu, opartego na prawie morskim. Jednocześnie każdy Polak został zobowiązany do tworzenia od podstaw nowych systemów w ERZE DOSTATKU.

Najwyższy czas, aby każdy Polak uświadomil sobie, że finansuje uśmiercanie siebie, swojej rodziny i Rodaków ! W stanie najwyższego zagrożenia Narodu Polskiego i Polski pora trzymać się z dala od oficjalnej służby zdrowia, by zatrzymać dokonujący się bezkarny, cichy mord na Narodzie Polskim !

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do :

 • zmiany systemu kształcenia lekarzy na system oparty na medycynie naturalnej z wykorzystaniem ukrywanych przed narodami terapii
 • tworzenia nowego systemu ratownictwa medycznego z udziałem wyłącznie rodowitych Polaków, ratowników i lekarzy medycyny naturalnej
 • stosowania zasady ograniczonego zaufania do lekarzy i do wyników wszelkich badań diagnostycznych i profilaktycznych
  https://wojdabejda.wordpress.com/2015/07/15/oficjalna-medycyna-to-najwieksze-ciche-i-bezkarne-ludobojstwo-wszechczasow/
  “Niedawno dowiedziałam się, że w Niemczech mafia przeszczepów fabrykuje dowody do konieczności przeszczepów nerek dodając parę kropel krwi do moczu oddanego do analizy i tak sfałszowany wynik z moczu zdrowego człowieka ma być przekonującym dowodem na życiową konieczność przeszczepu nerki !!!!” – ostrzega nieustraszona lekarka
 • do masowego bojkotowania lekarzy oficjalnej medycyny, realizujących wytyczne ludobójczego kartelu medycznego
 • ignorowania wszelkich zaproszeń na badania np. kolonoskopia, mammografia, cytologia i inne, które nie tylko, że szkodzą naszemu zdrowiu to narażają na niebezpieczeństwo fałszywych diagnoz i związanej z tym niepotrzebnej udręki, cierpienia.
 • bojkokotowania wszelkich akcji promujących transplantologię czy też pakiety onkologiczne itp.
  Nieustraszona lekarka ostrzega : “Jak krzyczą o zdrowiu, życiu i dobrobycie, oznacza to w rzeczywistości chorobę i śmierć w ubóstwie, jak mówią o pokoju i pomocy humanitarnej, to znaczy, że chcą ciągłych wojen i grabieży, jak ryczą o praworządności, sprawiedliwości i demokracji, to chcą zniszczyć i ukraść cały świat !”
 • posiadania zawsze przy sobie kopii oświadczenia sprzeciwu przeznaczania swoich organów i tkanek do transplantologii. Oryginał oświadczenia sprzeciwu powinien być przechowywany w domu, za wiedzą członków rodziny a druga kopia zdeponowana u zaufanego lekarza domowego.
 • nie składania żadnych sprzeciwów w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów
 • szerokiego rozpowszechniania ostrzeżeń przed transplantologią i firmą Poltransplant
 • dbania do własne zdrowie, pogłębiania wiedzy na temat medycyny naturalnej
  http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/123442,nie-oddawajmy-swojego-zdrowia-w-rece-lekarzy-okupanta

Drodzy Rodacy !

W świetle w Proklamacji z 02.11.2014r. i Dekretu z 02.04.2015r. oraz ujawnienia przez IPPT 25.12.2012r. upadku światowego prywatnego niewolniczego systemu, nielegalne jest prawo ustanowione przez żydowskiego okupanta w Polsce, w tym m.in. dotyczące transplantologii.

Według tego okupacyjnego prawa każdy Polak stał się obligatoryjnie dawcą organów. Brak zastrzeżenia w Centralnym Banku Sprzeciwów prowadzonym przez prywatną firmę Poltransplant równoznaczny jest z bezkarnym uśmiercaniem ofiar i pobieraniem ich organów oraz tkanek do przeszczepów. Link; “Centralny Rejestr Sprzeciwów”, http://www.poltransplant.org.pl/crs1.html

Złożenie osobistego oświadczenia o nie zgadzaniu się na bycie dawcą organów i tkanek w “Centralnym Banku Sprzeciwów ”, nie daje gwarancji ani pewności uchronienia się przed przeznaczeniem na organy, ze względu na degrengoladę wszelkich służb w Polsce. Wręcz przeciwnie, naraża na niebezpieczeństwo zignorowania naszego sprzeciwu a nawet fałszywych diagnoz i leczenia prowadzącego do zakwalifikowania np. do operacji.

Pod pretekstem troski o nasze zdrowie dochodzi do uśmiercania na stołach operacyjnych Polaków i przeznaczania ich organów do transplantologii, zamiast zastosowania leczenia. Zwykle rodzina zmarłego nie dochodzi prawdy o faktycznych przyczynach nagłej i niespodziewanej śmierci członka rodziny. W związku z tym proceder uśmiercania żywych Polaków na organy kwitnie bez żadnych przeszkód.

O doskonale zorganizowanym handlu organami i tkankami Polaków pisał jeden z pracowników Poltransplantu w komentarzu pod ogłoszeniem pt: “Dawcy organów oskarżają zza grobów. Skarga do Prokuratora Generalnego Trybunału Karnego w Hadze”, pod naszą petycją protest przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu. http://www.petycjeonline.com/forum/post/2370883
“Aha ! Ten „Olgierd” obawia się tylko droższej „konkurencji” zamiast głosić Prawdę o obu „firmach” – żydowskich koszernych rzeźnikach w kryminalnie zorganizowanych bandach do patroszenia ludzi na żywca i w Niemczech i w Polsce czy też łącznie na całym świecie za wiedzą i „prawnym” przyzwoleniem nie-rządów i ich marionetek partyjnych ! Inkwizycyjny horror wszechczasów ! “ – tak komentuje nieustraszona lekarka.

Link: “Organspende??? Nein,danke!” (Dawstwo organów??? Nie, dziękuję!) http://rohspirit.de/koerper/organspende-nein-danke/
Jeder, der sich zur Organspende bereit erklärt hat oder dessen Angehörige nach seinem Tode dem zustimmen, jeder, der in einem Land stirbt, in dem die sog. Widerspruchsregelung gilt, ohne dass er seinen Widerspruch dort hat registrieren lassen, muß wissen, dass nach seinem „Tode“ nur lebend‐ frische Organe entnommen und transplantiert werden können, nicht leblose Organe einer Leiche.
„Każdy, kto zgodził sie być dawcą organów albo upoważnił rodzinę do takiej zgody po jego śmierci musi wiedzieć, że po orzeczeniu jego “śmierci” tylko świeże organy mogą zostać pobrane i przeszczepione, nie martwe organy nieboszczyka.”

Link: “Organspende „JA“ oder „NEIN“ Eine Entscheidungshilfe von Georg Meinecke”,(„Dawstwo organów tak albo nie – Georg Mainecke pomaga w podjęciu decyzji.”) http://www.impfkritik.de/upload/pdf/Organspende/Organspende1.pdf :

„Wie bei einem operierten lebenden Patienten reagiert der „Hirntote“ wie dieser auf unbewußte Schmerzen. Die Pulsfrequenz schnellt hoch, der Blutdruck bewegt sich, Hormone werden ausgeschüttet. Ein wirklich Toter, ein Leichnam ist zu solchen Reaktionen selbstverständlich nicht mehr fähig. Da ein Schmerzempfinden mit letzter Sicherheit nicht ausgeschlossen werden kann, ist in der Schweiz inzwischen eine Vollnarkose bei der Organentnahme am „Toten“ vorgeschrieben. Selbst die DSO empfiehlt zur „Optimierung des chirurgischen Eingriffs“ 5 Fentanyl, ein synthetisches Opioid (Opiat). Es ist eines der stärksten Schmerzmittel, ca. 100 x stärker als Morphin. Gescheut wird die Empfehlung einer Vollnarkose, da dies offensichtlich auch dem Laien offenbaren würde, dass der tote Organspender in Wirklichkeit noch gar nicht tot ist.

“Podobnie jak w przypadku żywego pacjenta, operowany “martwy mózg” reaguje tak samo na nieświadomy ból. Tętno bije mocniej, podnosi się ciśnienie krwi, uruchamiane sa hormony. Naprawdę żyje, trup oczywiście nie jest już zdolny do takich reakcji. Jak ból z całą pewnością nie można wykluczyć dowodzi, że w Szwajcarii zalecane jest znieczulenie ogólne podczas usuwania narządów z „martwych”. Nawet DSO zaleca „optymalizację zabiegu chirurgicznego” syntetycznym 5 fentanyl, opioid (a) opiatów. Jest to jeden z najsilniejszych środków przeciwbólowych, około 100 razy silniejszy niż morfina. Zalecanie jest znieczulenie ogólne, ponieważ byłoby to oczywiście ujawnieniem dla laika, że zmarli dawcy narządów w rzeczywistości nie są martwi. “ – czytamy w opracowaniu niemieckiego nestora rzeczników pacjentów dr. Meinecke.

O tym, jak faktycznie doskonale zorganizowany jest mechanizm Poltransplantu miałyśmy okazję same się przekonać w dniu 13.04.2014 . w Świeryżu Drugim k.Łowicza, podczas ratowania motocyklisty, który niespodziewanie zjechał na pole przyległe do drogi i stracił przytomność. Pogotowie ratunkowe zostało zawiadomione, że motocyklista jest nieprzytomny. Natychmiast przesłano tę informację do Poltransplantu, który wysłał helikopter. Na miejsce wypadku przyjechały dwie karetki pogotowia, z czego jedna karetka zabrała przytomną pasażerkę do najbliższego szpitala w Łowiczu. Pomimo, że motocyklista odzyskał przytomność, dzięki skutecznej pomocy M.Bejda metodą BSM (przyłożenie rąk do głowy), to jednak nie został przewieziony do najbliższego szpitala, ale był przetrzymywany ponad godzinę w karetce, w oczekiwaniu na przylot helikoptera.

Zachowanie policjantów i strażaków jak też ratowników pogotowia wskazywało wyraźnie, że nie chodziło im o dobro i wolę pacjenta, który sprzeciwiał się przewiezieniu go helikopterem do odległego szpitala w Zgierzu, ale wyłącznie o zrealizowanie zlecenia, z którego prawdopodobnie czerpią profity. Wszystkie obecne na miejscu zdarzenia służby współdziałały solidarnie w interesie Poltransplantu a nie w interesie poszkodowanego w wypadku !
Szczegółowy opis uratowania życia radnemu gminy Zduny, poszkodowanemu w wypadku motocyklowym zawarte są w poniższych linkach: https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/
https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/szok-zywe-zdrowe-ofiary-wypadkow-w-polin-ida-na-handel-organami/

W tym “doskonałym mechanizmie“ Poltransplantu wykorzystywana jest niewiedza Polaków na temat obowiązujących przepisów regulujących wykorzystanie organów do przeszczepów. Istnienie specjalnego, centralnego rejestru sprzeciwów, powołanego przez okupanta a prowadzonego przez prywatną firmę Poltransplant, która czerpie zyski z usług medycznych, w tym z transplantologii, niesie ze sobą niebezpieczeństwo np. porwań, zaginięć osób sprzeciwiających się oddaniu swojego ciała, umysłu i duszy na przeszczepy.

Wobec powyższego każdy Polak, który nie wie, że powinien posiadać przy sobie oświadczenie sprzeciwu, jest potencjalnym dawcą organów i tkanek a zarazem może stać się ofiarą służb medycznych, które mają władzę nad życiem poszkodowanych w wypadkach jak też pacjentów leczonych w placówkach medycznych.

Poltransplant to prywatna firma zarejestrowana w Waszyngtonie pod numerem 424307540. Uczestniczy w międzynarodowym handlu żywymi organami i tkankami, pobieranymi od żywych ofiar wypadków czy też żywych pacjentów placówek służby “zdrowia”(szpitale, przychodnie, kliniki, instytuty, itp.), bo tylko takie są przydatne w transplantologii.
Poniżej na wypis z rejestru US Dept of Labor w Waszyngtonie :
UPIK® Datensatz – L
L Eingetragener Firmenname CENTRUM ORGANIZACYJNO KOORDYNACYJNE D S TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANT
L Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil POLTRANSPLANT
L D-U-N-S® Nummer 424307540
L Geschäftssitz Al. Jerozolimskie 87
L Postleitzahl 02 001
L Postalische Stadt Warszawa
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 226225806
W Fax Nummer 226223243
W Name Hauptverantwortlicher : główny odpowiedzialny Danielewicz Roman
W Tätigkeit (SIC) 8099
US Dept of Labor, A to Z Index | En Español | Contact Us |FAQs |About OSHA
Bookmark and Share, QuickTakesNewsletter,RSS FeedsRSS Feeds, Feedback StarWas this page helpful? Occupational Safety & Health AdministrationWe Can Help
What’s New | Offices, OSHA logo,Home, Workers
Regulations, Enforcement, Data & Statistics,Training,Publication Newsroom, Small Business, Anti-Retaliation, Description for 8099: Health and Allied Services, Not Elsewhere Classified
Division I: Services | Major Group 80: Health Services
Industry Group 809: Miscellaneous Health And Allied Services, Not
8099 Health and Allied Services, Not Elsewhere Classified
Establishments primarily engaged in providing health and allied services, not elsewhere classified. Offices and clinics of health practitioners are classified according to their primary activity in Industry Groups 801 through 804.
Artists, medica / sztuka medyczna
Blood banks/ bank krwi
Blood donor stations/ stacje krwiodawstwa
Childbirth preparation classes/ klasy przygotowań do porodu
Health screening service/ usługi posiewowe
Hearing testing service/ testowanie słuchu
Insurance physical examination service, except by physicians/badania fizyczne dla ubezpieczycieli z wyjątkiem lekarzy
Medical photography and art/ fotografia medyczna i artystyczna
Osteoporosis centers’/ centrum osteoporozy
Oxygen tent service/ usługi tlenowe
Physical examination service, except by physicians/ badania fizyczne z wyjątkiem lekarzy
Plasmapheresis Centers/ Centrum plazmoforezy
Sperm banks / Bank spermy
SIC Search Division Structure Major Group Structure, Freedom of Information Act | Privacy & Security Statement | Disclaimers | Important Web Site Notices | International | Contact U.S. Department of Labor | Occupational Safety & Health Administration | 200 Constitution Ave., NW, Washington, DC 20210, Telephone: 800-321-OSHA (6742) | TTY, http://www.OSHA.gov
https://www.osha.gov/pls/imis/sic_manual.display?id=203&tab=description
Wyszczególniony w rejestrze w Waszyngtonie zakres usług firmy Poltransplant to: ” taki kamuflaż słowny na straszące badania okresowe typu „grużlica” czy „rak”, za pomocą badań laboratoryjnych, biopsji i całej tej twórczości „artystów medycznych” , symulujących dbałość o zdrowie czy leczenie goja i jego zwierząt. Jest to rosyjska ruletka diagnostyczna, bo na kogo wypadnie, to tego bęc. Centra plazmaferezy zajmują się przerabianiem krwi pobranej od gojów „honorowo” i przypuszczam, że te pejsate bezduszne wampiry wzmacniają się sami tymi „produktami” oraz drogo je sprzedają na rynku chirurgiczno-transplantologicznym.”– komentuje nieustraszona lekarka, demaskująca upadły światowy niewolniczy prywatny system z Watykanem na czele.

Maria Bejda, Teresa Wojda
POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Łowicz, 04.09.2015r.

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125434,konieczny-masowy-sprzeciw-wobec-handlu-organami


Wersja w PDF:Dawcy organów oskarżają zza grobu. Stop cywilizacji śmierci !

Dawcy organów oskarżają zza grobu. Stop cywilizacji śmierci !

2014-05-06 22:07:53

Skarga do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Dawcy organów oskarżają zza grobu. Stop cywilizacji śmierci !

Łowicz, 06.05.2014r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

99-400 Łowicz  os. Kostka 12/9

Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000075789.

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Luis Moreno-Ocampo

Główny Prokurator

Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze

W związku z brakiem reakcji na naszą skargę z 26.03.2014r. “na agresję na Polskę, debellację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim”, wysłaną drogą mailową jak też pocztową, z opłaconym żądaniem potwierdzenia  odbioru, dołączamy kolejne dowody w sprawie. Dowód nadania korespondencji z 27.03.2014r., link :   docs.google.com/file/d/0B7YNx9BTgQp4aGpzTWFQM0lFWWtKS3Q5NWJFOExMd09qWm80/edit

“W celu zapobieżenia mataczeniu, ucieczce sprawców do Izraela, USA czy też innych krajów, które nie są sygnatariuszami Statutu Rzymskiego a nade wszystko  powstrzymania ludobójczych działań, agresji i zawojowywania Polski występujemy ponownie o :

 • likwidację Unii Europejskiej i innych globalnych organizacji i agend

 • niezwłoczne wydanie nakazu aresztowania dla sprawców

 • zablokowanie kont bankowych sprawców i ich rodzin.

 • konfiskatę mienia sprawców na rzecz roszczeń Polski i Narodu Polskiego.

 • niezwłoczne skierowanie aktu oskarżenia do Trybunału Karnego

 • ściganie innych sprawców działań na szkodę Narodu Polskiego.

 • zwrot zagrabionego mienia narodowego wypracowanego przez wiele pokoleń Polaków oraz bogactw zgromadzonych w skarbcu państwa w postaci złota, srebra,

 • odszkodowania dla każdego rodowitego Polaka  w Polsce za cierpienia, za utratę zdrowia i życia, krzywdy moralne i straty finansowe jak też  za wyzysk kolonialny, niewolniczą pracę, rozbicie rodzin ( masowa emigracja za chlebem).

 • odszkodowania i ukarania winnych  za niemiecko-żydowską kampanię szkalowania dobrego imienia Narodu Polskiego i Polski  poprzez  obarczanie winą i nazywanie “polskimi obozami” niemieckie obozy koncentracyjne z okresu  II wojny światowej, podczas niemieckiej okupacji terenów polskich jak też haniebne przypisywanie winy Polakom za niemieckie zbrodnie wojenne na ludności żydowskiej np. w Jedwabnem.”

Sprawcy agresji  na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim dopuszczają się stopniowej, fizycznej likwidacji przedstawicieli Narodu Polskiego poprzez m.in.  przepisy prawne sankcjonujące handel organami i tkankami ludzkimi od osób uśmiercanych przez służby medyczne. Proceder pobierania narządów i tkanek od żywych ludzi, bo tylko od żywych są przydatne w transplantologii jest zamierzonym międzynarodowym, mafijnym działaniem ludobójczym.

Według obecnie obowiązującego w Polsce prawa brak zastrzeżenia w banku sprzeciwów równoznaczny jest z uśmiercaniem ofiar i pobieraniem ich organów do przeszczepów. Sprawcy agresji, debellacji i ludobójstwa na Narodzie Polskim   korzystają z niewiedzy Polaków na temat obowiązujących przepisów regulujących wykorzystanie organów do przeszczepów a więc spowodowali że Polacy narażeni są na ryzyko wykorzystania ich organów do przeszczepów wbrew ich woli.

Dowód nr.1

link; “Centralny Rejestr Sprzeciwów”, www.poltransplant.org.pl/crs1.html

Ustanowienie tej kwestii na zasadzie konieczności dokonania wpisu do rejestru sprzeciwów albo posiadania przy sobie oświadczenia sprzeciwu lub ustne oświadczenie złożone w obecności dwóch świadków przez nich pisemnie potwierdzone, jest działaniem wymierzonym przeciwko obywatelom nieświadomym podstępu.

Istnienie specjalnego, centralnego urzędu rejestracji  sprzeciwów, powołanego przez okupanta, niesie ze sobą niebezpieczeństwo np. porwań, zaginięć osób sprzeciwiających się oddaniu swojego ciała, umysłu i duszy do dyspozycji transplantologii.

Wobec powyższego każdy Polak, który nie wie, że powinien przy sobie posiadać oświadczenie sprzeciwu jest potencjalnym dawcą organów i tkanek a zarazem może stać się ofiarą służb medycznych, które mają władzę nad życiem poszkodowanych w wypadkach jak też pacjentów leczonych w placówkach medycznych.

Nawet posiadanie przy sobie oświadczenia, czy dowodu wpisu do rejestru sprzeciwów nie daje  żadnych gwarancji na uszanowanie woli pacjenta ze względu  na niską etykę służb medycznych jak też związany z tym lukratywny biznes.

Paradoksem jest, że osoba udzielająca pierwszej pomocy, ze względu na ochronę danych osobowych, nie ma prawa wiedzieć kogo uratowała i śledzić losu potencjalnego dawcy organów, tkanek, co utwierdza służby medyczne w swobodzie decydowania o losie, życiu czy śmierci bezbronnego człowieka.

W Polsce prowadzona jest nachalna promocja transplantologii wśród społeczeństwa z udziałem młodzieży szkół ponadgimnazjalnych poprzez organizowanie nawet konkursów w ramach kampanii  “Drugie życie”.

Wykorzystuje się młodzież do  informowania wyłącznie o korzyściach dla biorców a całkowicie pomija fakt, że podarowanie drugiego życia oznacza pozbawianie w okrutnych okolicznościach życia ciała, ducha i umysłu dawcy organów i tkanek a przy tym odbierane jest dawcy prawo do godnego umierania, pożegnania się z bliskimi. Jest to podstępne włączenie młodzieży do tworzenia cywilizacji śmierci, wprowadzanej przez sprawców agresji  na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim.

Dowód nr.2

link; “Kampania drugie życie, transplantacja, masz dar uzdrawiania”. drugiezycie.org.pl/ 

W Polsce dokonuje się ukrytej eutanazji osób w podeszłym wieku poprzez m.in. celowe stawianie fałszywej diagnozy np. choroby parkinsona poprzez podawanie leków powodujących ostatnie stadium tej choroby, polegające na m.in trudnościach z przełykaniem i mówieniem. Taki pacjent umiera straszliwą śmiercią głodową. Osobiście znane są nam dwa przypadki postawienia takich diagnoz. W jednym przypadku dzięki naszemu ostrzeżeniu pacjent powrócił do zdrowia i sprawności. Lekarz domowy spodziewał się śmierci pacjenta, czego nie ukrywał przed jego żoną, gdy ta zjawiła się  po receptę na cewnik. Stwierdził, że się nie opłaca zmieniać cewnika, bo pacjent  lada dzień umrze.

Dowód nr.3

(Tłumaczenie z j.niem. M.Bejda)

Cyt.:“ Dawstwo organów – tak czy nie? O czym lekarze, firmy farmaceutyczne, politycy i media nie informują:  Przedłużanie życia innym poprzez  cierpienie mordowanych dawców? Dawstwo narządów to  niegodny, brutalny, lukratywny biznes”, dr. jur.. George Meinecke, Nestor niemieckich rzeczników pacjentów.”

chemtrails-info.de/tod/sterben/organspende.htm

“Organspende – ja oder nein? Worüber Ärzte, Pharmakonzerne, Politiker und Medien nicht informieren: Noch Lebende unter Schmerzen töten, um anderes Leben zu verlängern?Das würdelose, brutale und lukrative Geschäft mit der Organspende, von Dr. jur. Georg Meinecke, Nestor der deutschen Patienten-Anwälte”

Cyt.: “Narządy nadają się tylko do przeszczepu, gdy ciało naprawdę jeszcze nie umarło, ale jako żywe, świeże narządy pobrane od osoby mającej „martwy” mózg! Naprawdę umiera człowiek tylko wtedy, gdy oddychanie i  serce całkowicie zaprzestały działalności .. Narządy z naprawdę martwego ciała, tj. umarłego, nie nadają się do przeszczepu !!!”

“Organe sind zur Übertragung nur geeignet, wenn sie dem Körper eines noch nicht wirklich Verstorbenen, sondern als noch lebend-frische Organe von einem nur ‚Hirntoten’ entnommen werden!! Wirklich tot ist ein Mensch aber erst, wenn Atmung und Herz völlig ihre Tätigkeit eingestellt haben.. Organe von einem wirklich leblosen Körper, also einer Leiche, sind nicht mehr zur Transplantation geeignet!! “ 

Cyt.:“Usunięcie narządu powoduje w rzeczywistości śmierć = morderstwo ! Dla celów deportacji organowej leżące na stole operacyjnym ciało z “umarłym pniem mózgowym ” jest cięte piłą od  gardła do kości łonowej. Z tak otwartego ciała, polewanego lodowatą wodą zostają wycięte poszczególne organy wewnętrzne jak nerki, wątroba, płuca, oczy i wreszcie bijące serce .Po tym następuje rzeczywista śmierć pozostałej  fizycznej  powłoki pacjenta podczas gdy pobrane organy dalej żyją.”

Dowód nr.4

link: raport: “Organe spenden? Besser nicht! ,”Organy podarować? Lepiej nie!” www.youtube.com/watch?v=-VKkTzeFHOk&feature=related

Dowód nr.5

link: “Zwiefel um Hirntod”, (“Wątpliwości co do śmierci mózgu” )

Pobieranie  narządów jest krwawym, niegodnym zabijaniem i  wypatroszeniem !

Członek SPD Bundestagu dr Wolfgang Wodarg, lekarz z zawodu, (…) obserwator usunięcia narządów uzasadniał : Cyt.: „takiego widoku pola bitwy, podobnej  sceny, nikt nie miałby odwagi oglądać.”… „Chirurdzy stoją często na matach  lub kocach ze względu na krew i wodę zalewającą podłogę. W rzeczywistości: utrata krwi podczas cięcia wciąż żywego organizmu, krążącej od gardła do kości łonowej  i późniejszego patroszenia narządów prowadzi do niemal całkowitej utraty krwi pozostałej fizycznej powłoki.”

“Die Organentnahme bewirkt erst den eigentlichen Tod = Mord!” Zu Zwecken der Organentnahme wird der auf dem OP-Tisch liegende Körper des „Hirntoten“ von der Kehle bis zum Schambein aufgeschnitten bzw. aufgesägt. Nachdem in den dadurch aufgeklappten Körper Eiswasser gegossen worden ist, werden die einzelnen Organe herausgeschnitten, wie z.B. die Nieren, die Leber, die Lungenflügel, die Augen und zuletzt das noch schlagende Herz. (s. Videobericht hierzu) Danach bzw. dadurch tritt der eigentliche wirkliche Tod der ausgewaideten körperlichen Hülle des Patienten ein (s. Video), während die entnommenen Organe weiter leben. Organentnahme ist blutiges, unwürdiges Schlachten und Auswaiden! Dem SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. Wolfgang Wodarg, von Beruf Arzt, wurde die Bitte abgelehnt, als Zuschauer einer Organentnahme beizuwohnen. Begründung: „Die einem Schlachtfeld ähnelnde Szene sei keinem Zuschauer zuzumuten.” Die Chirurgen stehen wegen der Blut- und Wasserüberschwemmung des Fußbodens häufig auf Matten oder Tüchern. In der Tat: Der Blutverlust beim Aufschneiden eines noch von der Blutzirkulation durchpulsten lebenden Körpers von der Kehle bis zum Schambein und das anschließende Ausschlachten von Organen führt fast zum totalen Blutverlust der körperlichen verbleibenden Resthülle.”

Cyt.:“Ciała umierających dawców organów i tkanek są bezlitośnie wykorzystywane, podczas gdy dusza drży w  stanie śmiertelnej walki i potrzebuje scalenia swej  substancji z całego ciała  by móc spokojnie odejść. Wtedy czuje  z przerażeniem, jak ciepłe organy są usuwane z ciała z cząstką jej samej .  (…)”

 Die Leiber der Sterbenden werden gnadenlos ausgeschlachtet, während die Seele im Todeskampf zittert und ihre Seelensubstanz zusammenzuklauben genötigt ist, um ihren Seelenleib im Jenseits wieder voll funktionsfähig in Empfang zu nehmen. Diese Seelen empfinden mit Schrecken, wie ihrem Leib die warmen Organe entnommen werden.

Razem z branżą  farmaceutyczną, która osiąga ogromne zyski z wieloletniego leczenia osób poddanych transplantacji organów,  powiązany  cały kartel ((od organizatorów , zamawiających organy , operatorów , dystrybutorów , transportu, linie lotnicze, kasy chorych, itp) robi nachalną  kampanię reklamową transplantologii jako charytatywnego ofiarowywania organów do przeszczepów.

W szczególności  przemysł farmaceutyczny osiąga niebotyczne zyski od biorców narządów. Biorcy narządów są skazani na ciągłe branie leków przeciwko odrzutom przeszczepów. Miesięczne koszty medykamentów dla jednego biorcy sięgają od tysiąca do kilku tysięcy euro. Realizacja idei transplantologów, uczynienia znaczącego kroku w kierunku pokonania śmierci związana jest z praktykami na granicy prawa lub  wyraźnie nielegalnymi np. przez fundacje.

Viele Profiteure im Transplantations(un)wesen. Zusammen mit der Pharma-Industrie, die an den Transplantierten, die ja lebenslange Dauerpatienten sind, extrem viel Geld verdient, ist hier ein Kartell (aus Organisatoren, Organbeschaffern, Operateuren, Verteilern, Transportwesen, Fluggesellschaften, bezahlenden Krankenkassen etc.) entstanden, das Informationen nur dann fördert, wenn sie Werbung für Organspende darstellen. Sonst tut man alles, um die Öffentlichkeit nur in eine Richtung zu beeinflussen.” Vor allem die Pharma-Industrie verdient enorm an Organempfängern. Die monatlichen Medikamentenkosten betragen tausend, wenn nicht tausende Euro. Hier und da müssen versagende eingesetzte Organe durch wiederum neu beschaffte Organe ersetzt werden! Kassierer, Gewinner ist der Transplantationsmediziner, der seinen Traum, den Tod zu besiegen, einen wesentlichen Schritt näher gekommen ist… Erg.: Daher verwundern grenzlegale oder klar illegale Praktiken der Organakquise z.B. durch die ‚gemeinnützige’ DOS-Stiftung nicht (s. Bericht über den ‚König der Organakquise

Wobec powyższego pobieranie organów jest usankcjonowanym prawnie mordem, ubojem  rytualnym, współczesnym kanibalizmem. Uruchomiona została podstępna machina śmierci w celach populacyjnych poprzez żerowanie na szlachetnych przesłankach ratowania życia ludzkiego lecz kosztem ogromnego cierpienia ciała, umysłu i duszy dawców.

Poniżej opis zdarzenia, które zainspirowało i zmobilizowało  przedstawicielki  Obywatelskiego Ruchu Oporu do uzupełnienia skargi do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.

W niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 r. kierowca motocykla zasłabł na drodze z Niedźwiady do Świeryża, k.Łowicza i znalazł się na polu porośniętym pszenicą. Łagodny zjazd na pobocze, które nie było rowem, (jak podaje Nowy Łowiczanin) i zatrzymanie motocykla na miedzy, granicy sąsiadujących ze sobą pól, zamortyzowało siłę uderzenia. Z chwilą dotarcia do miejsca zdarzenia  M.Bejda zobaczyła dwie osoby leżące na polu w pobliżu motocykla.Podbiegła do nieprzytomnego kierowcy motocykla, który miał na głowie i szyi kominiarkę. Kaski ochronne motocyklistów były już zdjęte przez osoby, które wcześniej przybyły na miejsce zdarzenia i zajęły się poszkodowanymi w wypadku. Ostrożnie zdjęła kominiarkę Z pomocą obecnej tam młodej kobiety ostrożnie zdjęła kominiarkę i przyłożyła swoje  ręce na głowę motocyklisty. Po  około minucie poszkodowany odzyskał przytomność i  zapytał czy z pasażerką jest wszystko w porządku. Na to obecni świadkowie potwierdzili, że jest z nią dobrze, jest przytomna. M.Bejda nieustannie  trzymała ręce na głowie poszkodowanego i podtrzymywała  jego głowę nawet podczas przenoszenia go na nosze przez dwóch ratowników i lekarza. Na miejsce zdarzenia przyjechały dwie karetki pogotowia ratunkowego, policja, straż pożarna. Jedna karetka pogotowia zabrała pasażerkę motocykla do szpitala w Łowiczu a na miejscu pozostała karetka w której znajdował się kierowca motocykla.

M.Bejda opuściła miejsce zdarzenia z przekonaniem, że akcja ratunkowa została zakończona i poszkodowany również trafi do szpitala w Łowiczu. Przedłużający się postój karetki pogotowia z poszkodowanym zaniepokoił nie tylko M.Bejda ale również wielu mieszkańców Świeryża, którzy gromadnie obserwowali bezczynność służb ratowniczych. Podeszła do kierowcy karetki pogotowia, który poinformował ją że oczekiwany jest przylot helikoptera ratunkowego z Łodzi. M.Bejda wyraziła obawę o dalszy los poszkodowanego: skoro  poszkodowany jest przytomny, oddycha prawidłowo to nie pozwoli aby został dawcą organów , bo powszechnie znana jest w Niemczech afera  z handlem organami ludzkimi z Polski a zwłaszcza od motocyklistów.  Takie zastrzeżenie i prośbę o dopilnowanie aby nic złego nie stało się z uratowanym przez nią mężczyzną M.Bejda skierowała również do policjantów siedzących w samochodzie, stojącym tuż za karetką.

Niebawem nadleciał helikopter. Widoczna była nerwowość wszystkich służb, których bezczynność śledzili zgromadzeni mieszkańcy jak też M. Bejda i T. Wojda, które głośno skandowały: “Nie damy  Polaka na narządy, “Dość uśmiercania Polaków na narządy!“ M.Bejda dodatkowo posługiwała się aparatem fotograficznym, zastrzegając że o tej akcji dowie się cały świat ! Mieszkańcy nie kryli swego oburzenia na przewlekłość akcji a nawet potwierdzali, że w Polsce powszechnie znany jest proceder, trwający już od ponad 20 lat przeznaczania  ofiar wypadków a zwłaszcza z udziałem motocyklistów na organy do transplantacji. W karetce pogotowia trwały jakieś przedłużające się negocjacje z pacjentem, który zapewne  nie zgadzał się na transport helikopterem, bo słyszał rozmowę M.Bejda z kierowcą karetki jak też okrzyki obu przedstawicielek Obywatelskiego Ruchu Oporu.

Policjanci próbowali usprawiedliwiać przestój oczekiwaniem na przyjazd rodziny z pobliskich Zdun. Gdy T.Wojda zapytała jednego z policjantów, czy już przyjechała rodzina, usłyszała groźbę ukarania mandatem a inny policjant nakazał odsunięcie się i sięgnął ręką po broń a także straszył wysłaniem do Sochaczewa (szpital psychiatryczny). W tym momencie T.Wojda oznajmiła zgromadzonym,  że za troskę o poszkodowanego policjant zastosował bezprawną groźbę karalną. Poszkodowany nie miał podłączonej żadnej aparatury, żadnej kroplówki, był przytomny, oddychał normalnie, więc po co przyleciał helikopter? Dla Basi z Kutna nie było helikoptera, bo nie było zapotrzebowania na organy do przeszczepu a tutaj widać wszystko pasowało ale za dużo było świadków i widzów.

Dowód nr.6

link; “Dwoje poszkodowanych w wypadku motocykla”. www.lowiczanin.info/bezpieczenstwo/z-policji/-Dwoje-poszkodowanych-w-wypadku-motocykla/

Dzisiaj, 13 kwietnia, do groźnego wypadku drogowego doszło w Świeryżu II (Gmina Łowicz). Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn, na prostym odcinku drogi wjechał do rowu motocykl marki Honda, którym jechały dwie osoby, obie są mieszkańcami powiatu łowickiego. Zostały zabrane do szpitali – kierowca – 41 latek – śmigłowcem LPR „Ratownik 16” do szpitala w Zgierzu, a jego 26-letnia pasażerka karetką do szpitala w Łowiczu.

Dowód nr.7

link; “6-miesięczna Basia z Kutna zmarła po szczepieniu, ujawniono oburzające wytyczne dla polskich lekarzy”. kefir2010.wordpress.com/2014/01/16/6-miesieczna-basia-z-kutna-zmarla-po-szczepieniu-ujawniono-oburzajace-wytyczne-dla-polskich-lekarzy/

Dodatkowo informujemy:

Po wysłaniu korespondencji do Szanownego Pana Prokuratora, Urząd Ochrony Niemiec dopuścił się zastraszania i bezprawnych gróźb wtargnięcia  do mieszkania w Niemczech, jednej z autorek skargi, Marii Bejda.

Jednocześnie w Polsce, w Łowiczu nastąpiła próba zamachu na dobro chronione prawem, siedzibę Stowarzyszenia Regionalnego  Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi , OBYWATELSKI RUCH OPORU, którym jest mieszkanie Teresy Wojda, współautorki korespondencji do Szanownego Pana Prokuratora.

Opisy bezprawnych działań i prób zastraszania M.Bejda oraz skarga na próbę zamachu na siedzibę naszych organizacji zostały szeroko upublicznione w internecie przez Andrzeja Szuberta i Piotra Beina oraz na forach społecznościowych.

Dowód nr. 8-13

link;  “Szykany dla Polek – patriotek za obronę Polski “ grypa666.wordpress.com/2014/03/30/szykany-dla-polek-patriotek-za-obrone-polski/

Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Stowarzyszenia i Obywatelskiego Ruchu Oporu,

Odpowiedź Bejdy na szykany kripo

Szykany dla Polki-patriotki w Niemczech za skargę w obronie Polski

Niemiecka policja kryminalna, władze bezpieczeństwa Niemiec i polski pejsbuk FB

Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim

Dowód nr.14-16

link: “Niemiecka policja kryminalna,władze bezpieczeństwa Niemiec i polski pejsbuk FB.” opolczykpl.wordpress.com/2014/03/29/niemiecka-policja-kryminalna-wladze-bezpieczenstwa-niemiec-i-polski-pejsbuk-fb/,

Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim,

Niemiecka policja kryminalna kontroluje polityczne wpisy Polaków na FB – pejsbuku

Z poważaniem 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

07/05/2014

SZOK: Żywe, zdrowe ofiary wypadków w Polin idą na handel organami [uaktualnienia]

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 04:31

From: Maria Bejda
Date: May 10, 2014 4:02:32 PM PDT (CA)
To: Andrzej Szubert
Subject: Re: Skarga do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego. Dawcy organów oskarżają zza grobu. Stop cywilizacji śmierci !

Szanowny Andrzeju, dziękujemy za troskę, cenne uwagi i wskazówki.  Z wielkim uznaniem i szacunkiem odnosimy się do Twojej i Piotra [Beina] działalności, chociaż Wasze”armaty słowne”, jakkolwiek zasadne, są trudne dla nas do zaakceptowania, bo nie służyłyśmy w wojsku. 🙂

Skargę do Prokuratora MTK napisałyśmy o procederze uśmiercania Polaków na narządy a to opisane zdarzenie bardzo nami wstrząsnęło i jednocześnie zmobilizowało nas do uzupełnienia skargi o ten porażający fakt, że każdy jest potencjalnym dawcą organów i tkanek a tym samym może stać się ofiarą ludobójczych działań, uboju rytualnego, współczesnego kanibalizmu. Biorcy cieszą się przedłużonym życiem a krzyku rozpaczy dawców społeczeństwo nie usłyszy.,Usłyszą tylko  zszokowani najbliżsi, postępnie wmanewrowani w ten proceder.

Po 4 latach szukania prawdy nt. zagrożeń dla istnienia życia na Ziemi, stwierdziłyśmy że nic więcej dla Narodu Polskiego nie jesteśmy w stanie zrobić i pozostało nam tylko zwrócić się do naszego słowiańskiego BOGA i oddać niski pokłon MATCE ZIEMI, MATCE NATURZE, o której Ty tak pięknie piszesz, ujmujesz napiękniej na świecie na swoim blogu w obronie życia na Ziemi a szczególnie w artykule:”Największym zagrożeniem dla człowieka – człowiek”.

Tak samo jak Ty, jednak nie potrafimy  zaprzestać naszej działalności i wciąż pomimo powątpiewań, prześladowań. Na nowo Teresa jest niepokojona telefonami i pismem zarządcy budynku, pomimo złożonej skargi na bezprawny zamach na siedzibę naszych  organizacji.

Jakaś siła tak pokierowała, że zmieniła nasze plany 13 kwietnia 2014r. i najpierw przybyłyśmy  na Stary Rynek w Łowiczu, gdzie odbywały się uroczystości związane z Niedzielą Palmową, by po tym udać się w odwiedziny do rodziny w Świeryżu, gdzie miał miejsce wypadek motocyklowy.

Człowiek, którego Maria uratowała przed śmiercią po fałszywej diagnozie choroby Parkinsona, dostrzegł z dużej odległości, siedząc przy stole, że na drodze, przy jego polu, wydarzył się wypadek. Maria natychmiast pobiegła na miejsce wypadku i zdążyła przywrócić do przytomności poszkodowanego tuż przed przyjazdem karetki pogotowia, co zaskoczyło służby medyczne, które wcześniej zostały powiadomione że motocyklista jest nieprzytomny.

Maria przejechała 1000 km aby przywrócić do życia Polaka, zwyczajnym przyłożeniem rąk do jego głowy.
Ku zaskoczeniu Marii lekarz nie odpędził jej od podtrzymywania głowy pacjenta podczas przenoszenia go na nosze, przeciwnie prosił aby to kontynuowała,  tak jakby znał metodę BSM, ratowania zdrowia i życia, rozpowszechnianą przez  P.Lewandowskiego.

[…] Serdecznie pozdrawiamy z Flensburga. – Maria i Teresa

…………………………

Maria Bejda i Teresa Wojda (10.5.2014): uprzejmie i z radością informujemy, że poszkodowany w wypadku motocyklowym żyje. Z informacji telefonicznej zasięgniętej w Urzędzie gminy Zduny wynika, że kierowca motocykla miał pękniętych kilka żeber. Pan Tomasz jest już w pełni sił i zdrowia. Jako radny uczestniczył w obradach Sesji Rady Gminy Zduny 6 maja 2014 r. […] Poniżej tekst wiadomości pozostawionej pod petycją a skierowanej tylko do autora petycji: PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE Petycja 2014-05-07 07:56
Szanowni Państwo,
Wasza inicjatywa przeciwko metodzie pobierania organów jest zupełnie bezsensowna i szkodliwa. Z każdego punktu widzenia, a mam w tym zagadnieniu doskonałą orientację. Uważam ponadto, że taka inicjatywa może mieć ukryty cel w postaci osłabienia doskonałego mechanizmu i organizacji Poltransplant. Proszę lepiej zainteresować się działalnością DKMS, prywatnej niemieckiej firmy będącej konkurencją polskiego Poltransplantu. Działalność tej “fundacji” jest szkodliwa dla Polski, obywateli i powoduje około 10x wyższe koszty dla NFZ-u niż korzystanie z Poltransplantu.
Jeśli Wasza petycja nie jest niemiecką prowokacją, to proszę o zasięgnięcie głębszej opinii w tej sprawie i zaprzestanie szkodliwej działalności. To, że rejestr działa jako rejestr sprzeciwów – umożliwia każdemu, kto nie życzy sobie wykorzystania własnych organów po śmierci na działanie zgodne z własnym przekonaniem. Inaczej się tego urządzić nie da.
Pozdrawiam – Olgierd oxalite@gmail.com

………………….

PB: Jestescie Bohaterki! Do odznaczenia, ale nie wonTuSSkiego ani komorowego. Jesli macie grafika, poproscie zeby zrobil medal Grypy666, bede go “nadawal” Polakom jak Wy.  Jesli to jest radny, to nalezy mu sie specjalna ochrona. Czy wszczyna sprawe ws. domniemanego porwania na organy?
Co do komentu, jaki otrzymalyscie nt. Petycji (nazwa jest mylaca) to nie ma on sensu. W dodatku do Waszej kontry, rejestr powinien dzialac odwrotnie: rejestruja sie ci, co pragna darowac swe organy. Wtedy oni beda wystawieni na ryzyko porwan itd. oraz rzeznictwa na swych cialach i proceder sie sam zawali. Caly organ-biznis najprawdopodobniej prowadzi Koszer Nostra, wiec mala strata = zabraknie czesci zamiennych dla spróchniałych SSkurwieli jak KiSSinger, BrzezinSSky, a za kilka lat SSikorSSky z Appelbaumową, wonTuSSku…

………………………….

PB: Na zdjęciach załączonych poniżej przez Działaczki, członkowie lokalnych służb ratowniczych… Niemożliwe, że wszyscy oni są świadomie zaangażowani w kryminalny proceder uboju Polaków na organy. Sugeruję miejscowym porozmawiać z tymi ludźmi = tylko wspólnie możemy się przeciwstawić cywilizacji śmierci.

………………………

Szokujący urywek ze skargi działaczek Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi

[…] Poniżej opis zdarzenia, które zainspirowało i zmobilizowało  przedstawicielki
Obywatelskiego Ruchu Oporu do uzupełnienia skargi do Prokuratora
Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.

W niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014r. kierowca motocykla zasłabł na drodze z Niedźwiady do Świeryża,
k.Łowicza i znalazł się na polu porośniętym pszenicą. Łagodny zjazd na pobocze, które nie było rowem,
(jak podaje Nowy Łowiczanin) i zatrzymanie motocykla na miedzy, granicy sąsiadujących ze sobą pól,
zamortyzowało siłę uderzenia. Z chwilą dotarcia do miejsca zdarzenia  M.Bejda zobaczyła dwie osoby
leżące na polu w pobliżu motocykla.Podbiegła do nieprzytomnego kierowcy motocykla, który miał na głowie
i szyi kominiarkę. Kaski ochronne motocyklistów były już zdjęte przez osoby, które wcześniej przybyły na
miejsce zdarzenia i zajęły się poszkodowanymi w wypadku. Ostrożnie zdjęła kominiarkę Z pomocą obecnej
tam młodej kobiety ostrożnie zdjęła kominiarkę i przyłożyła swoje  ręce na głowę motocyklisty. Po  około
minucie poszkodowany odzyskał przytomność i  zapytał czy z pasażerką jest wszystko w porządku. Na to
obecni świadkowie potwierdzili, że jest z nią dobrze, jest przytomna. M.Bejda nieustannie  trzymała ręce na
głowie poszkodowanego i podtrzymywała  jego głowę nawet podczas przenoszenia go na nosze przez
dwóch ratowników i lekarza.

Na miejsce zdarzenia przyjechały dwie karetki pogotowia ratunkowego, policja, straż pożarna. Jedna

karetka pogotowia zabrała pasażerkę motocykla do szpitala w Łowiczu a na miejscu pozostała karetka w
której znajdował się kierowca motocykla.

M.Bejda opuściła miejsce zdarzenia z przekonaniem, że akcja ratunkowa została zakończona i
poszkodowany również trafi do szpitala w Łowiczu. Przedłużający się postój karetki pogotowia z
poszkodowanym zaniepokoił nie tylko M.Bejda ale również wielu mieszkańców Świeryża, którzy gromadnie
obserwowali bezczynność służb ratowniczych.

Podeszła do kierowcy karetki pogotowia, który poinformował ją że oczekiwany jest przylot helikoptera
ratunkowego z Łodzi. M.Bejda wyraziła obawę o dalszy los poszkodowanego: skoro  poszkodowany jest
przytomny, oddycha prawidłowo to nie pozwoli aby został dawcą organów , bo powszechnie znana jest w
Niemczech afera  z handlem organami ludzkimi z Polski a zwłaszcza od motocyklistów.  Takie
zastrzeżenie i prośbę o dopilnowanie aby nic złego nie stało się z uratowanym przez nią mężczyzną
M.Bejda skierowała również do policjantów siedzących w samochodzie, stojącym tuż za karetką.

Niebawem nadleciał helikopter. Widoczna była nerwowość wszystkich służb, których bezczynność
śledzili zgromadzeni mieszkańcy jak też M. Bejda i T. Wojda, które głośno skandowały: “Nie
damy  Polaka na narządy, “Dość uśmiercania Polaków na narządy!“ M.Bejda dodatkowo posługiwała
się apatatem fotograficznym, zastrzegając że o tej akcji dowie się cały świat ! Mieszkańcy nie kryli swego
oburzenia na przewlekłość akcji a nawet potwierdzali, że w Polsce powszechnie znany jest proceder,
trwający już od ponad 20 lat przeznaczania  ofiar wypadków a zwłaszcza z udziałem motocyklistów na
organy do transplantacji.

W karetce pogotowia trwały jakieś przedłużające się negocjacje z pacjentem, który zapewne  nie
zgadzał się na transport helikopterem, bo słyszał rozmowę M.Bejda z kierowcą karetki jak też
okrzyki obu przedstawicielek Obywatelskiego Ruchu Oporu.

Policjanci próbowali usprawiedliwiać przestój oczekiwaniem na przyjazd rodziny z pobliskich Zdun. Gdy
T.Wojda zapytała jednego z policjantów, czy już przyjechała rodzina, usłyszała goźbę ukrania mandatem a
inny policjant nakazał odsunięcie się i sięgnął ręką po broń a także straszył wysłaniem do Sochaczewa
(szpital psychiatryczny). W tym momencie T.Wojda oznajmiła zgromodzonym,  że za troskę o
poszkodowanego policjant zastosował bezprawną groźbę karalną.

Poszkodowany nie miał podłączonej żadnej aparatury, żadnej kroplówki, był przytomny, oddychał
normalnie, więc po co przyleciał helikopter? Dla Basi z Kutna nie było helikoptera, bo nie było
zapotrzebowania na organy do przeszczepu a tutaj widać wszystko pasowało ale za dużo było
świadków i widzów.

IMG_4737
IMG_4734

11/05/2014

Odważne Polki konfrontują żydłacki pokaz supremacji w Łowiczu

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 17:36

From: Maria Bejda
Date: May 10, 2014 4:02:32 PM PDT (CA)

[…] Na Starym Rynku w Łowiczu odbywały się uroczystości Niedzieli Palmowej i konkurs na najwyższą palmę, ogłoszony przez Biskupa Łowickiego.Widok wysokich na kilka metrów palm, niezgodnych z łowicką tradycją i terenem naszej  diecezji, trzymanych przez młodzież na Starym Rynku w Łowiczu, obok wielkiego telebimu, sprowokował nas do uświadamiania przybyłej młodzieży że została wciągnięta do realizacji planów okupanta żydowskiego niszczenia polskiej kultury i świadomości narodowej Polaków. Zwrócił naszą szczególną uwagę napis w języku hebrajskim na jednej z palm prezentowany przez grupę z sekty neokatehumenalnej  z Żyradowa.

Nasze zachęcanie młodzieży do  szukania  prawdy, bo podtykane są jej fałszywe informacje i fałszywe autorytety (Papież Jan Paweł II, którego upamiętnia pomnik znajdujący się tuż obok Katedry Łowickiej  jak też były prezydent RP Lech Kaczyński, którego przedstawiono jako polskiego patriotę na wystawie plansz na dziedzińcu tejże katedry) spotkało się z atakiem słownym ze strony młodzieży  jak też z atakiem bezpośrednim opiekuna młodzieży oraz organizatora i członka wspólnoty neokatehumenalnej przy Katedrze Łowickiej.

Ci dwaj mężczyźni wypędzali nas z placu przed ratuszem i katedrą, jeden z nich szarpał Marię, a gdy my stwierdziłyśmy, że to jest miejsce publiczne i mamy prawo tu przebywać i nic złego nie robimy, wtedy zadzwonili na policję. Nie okazałyśmy dowodów osobistych, bo to nas atakowano a dowody na to są w miejskim monitoringu, który jest w dyspozycji policji.

Zanim zjawili się policjanci agent z neokatehumenatu zagradzał nam sobą dostęp do młodzieży, przekraczając strefę ochrony osobistej, dosłownie ” twarzą w twarz”. Gdy Teresa  przeżegnała się  i powiedziała ; “w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego, szatanie idź precz, szatanie idź precz, szatanie idź precz ” młodzież naśmiewała się, drwiła nawet z tych słów a później ta sama młodzież poszła za nami, po sprawdzeniu poprzez telefony komórkowe w internecie, kim jesteśmy, czym się zajmujemy. Doszło do niespodziewanego odwrotu, pozytywnego i serdecznego nastawienia tej grupy  młodzieży, jak się okazało  z Żyradowa ale nie należących do sekty neokatehumenalnej.

Do naszej rozmowy z młodzieżą dołączyło  się pare osób dorosłych, które ku naszemu zaskoczeniu, przyznały, że śledzą naszą działalność, znają nasze wszystkie teksty i pytali co należy zrobić by pozbyć sie wroga, który panoszy się we władzach wszelkich szczebli  i w gospodarce. Jedna Pani, która mówiła że zwiedziła cały świat i zna sytuację Polski poparła nasze nawoływania młodzieży aby nigdy nie ustawała w dochodzeniu do prawdy.

Serdecznie pozdrawiamy z Flensburga.

Maria Bejda i Teresa WojdaAbout these ads

Share this:

Loading… Comments (1)

1 Comment

 1. […] siła tak pokierowała, że zmieniła nasze plany 13 kwietnia 2014r. i najpierw przybyłyśmy  na Stary Rynek w Łowiczu, gdzie odbywały się uroczystości związane z Niedzielą Palmową, by po tym udać się w odwiedziny do rodziny w Świeryżu, gdzie miał miejsce wypadek […] Pingback by SZOK: Żywe, zdrowe ofiary wypadków w Polin idą na handel organami [uaktualnienia] | Piotr Bein’s blog = blog Piotra Beina — 12/05/2014 @ 03:08

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

 
9 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 5 września 2015 w Medycyna

 

9 responses to “Konieczny masowy sprzeciw wobec handlu organami z Poltrasplantem w roli głównej !

 1. wojdabejda

  26 lutego 2021 at 06:06

  Szanowni Państwo! Kochani Rodacy-Polacy-Lechici ! Jak widać, ktoś piszący pod nickiem” Beata Kostrzewa”, jest tutaj po to, aby mnie prześladować i pisać talmudyczne komentarze pod moim adresem ! Niewygodne dla wrogów Narodu Polskiego są moje komentarze, stąd ten talmudyczny atak ! Ja, w przeciwieństwie do Vegi, działam realnie a nie wirtualnie, nie dla zysku ani poklasku ! Vega nikogo nie uratował a ja tak ! Faktem niepodważalnym jest, że uratowałam zdrowego radnego gminy Zduny przed przeznaczeniem na organy dla mafii z Poltransplantem w roli głównej a z mackami rabinów z Izraelu ! Nie podważalnym faktem jest moja 10-letnia na czele wraz z moją siostrą Polskiego Ruchu Oporu działalność w obronie Suwerena-Narodu Polskiego w Polsce-Lechistanie odrodzonym na wieczne trwanie 22 maja 2020 r. http://www.wojdabejda.wordpress.com
  Przecież to nie jest dokument ! W tym filmie grają aktorzy a na domiar Pan Vega musiał mieć pozwolenie od Mosadu-Izraela aby zająć Polaków takim tematem i odwrócić uwagę od konkretnych działań bojkotujących żydowskiego zaborcę, aby obniżyć wibracje Polakom, którzy to obejrzą. Nie ma pewności też, czy licznik oglądających nie jest podkręcany a przy tym dziwne, że te żydowski portal tego nie blokuje !
  Po co nam roztrząsanie „prawdy” „nieprawdy” o Jezusie ? Co nam przyniesie tworzenie sporów wokół tematów narzucanych na przez fałszywych proroków ? Nigdy nie będziemy mieli pewności czy to nie jest kolejne zwiedzenie ! Więc prawdy szukajmy sami w sobie ! Tu jest skarbnica wiedzy o nas samych, o naszych Boskich Mocach, o naszej Mocy Kreacji, o naszej zdolności do rozpoznawania co jest fałszem a co jest prawdą ! Takie jałowe dyskusje, pełne chaosu mają na celu wprowadzanie zamętu i obniżanie naszych wibracji, naszej Boskiej Mocy, która w jest w każdym z nas.
  Co jest manipulacją ? Moja wraz z siostrą bezkompromisowa działalność w obronie każdego Polaka, z narażaniem zdrowia i życia? Nasza wspólna droga w stopniowym dochodzeniu do prawdy, w demaskowaniu ludobójczych działań mafii- zorganizowanej grupy przestępczej żydowskich zdelegalizowanych prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, kościelne, międzynarodowe i z nimi powiązanych? Droga Pani Beato, poprzez nasze działanie odkrywałyśmy wciąż nowe zagrożenia dla istnienia Narodu Polskiego i Polski a przy tym samo życie, los, obserwacje otoczenia podsuwały nam wciąż nowe tematy. Z perspektywy czasu śmiało możemy powiedzieć, że byłyśmy i jesteśmy prowadzone przez BOSKĄ ISKRĘ ! Bez tego nie byłoby możliwe nasze nieustanne działanie.Ta Boska Moc nasyłała nam materiały, które pomagały nam w działaniach. To przychodziło samo jak z nieba ! To wszystko było nam dane: zobaczyć, odkrywać , doświadczać i wykorzystywać w naszych niezliczonych wystąpieniach pisemnych i osobistych w obronie Polaków ! Nasza wizyta w lipcu 2013 r. w Ministerstwie Środowiska w , w Instytucie Gospodarki Wodnej, przed pałacem Prezydenckim w Warszawie,a wcześniejsze nasze wystąpienia w Parlamencie Europejskim w 2012 r. , w Instytucie Europejskim we Wrocławiu, w maju 2013 r. i wiele, wiele innych odniosły wymierny skutek Proszę zapoznać się z częściowymi, bo tylko najważniejszymi Informacjami o naszej działalności na stronie wojdabejda, na stronie LOWPORO,neon24 , pod petycją protest przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu, na stronach Krzysztofa Puzyny. Przekona się Pani, że nasza wszechstronna działalność jest w pełni udokumentowana, a także sa dowody na prześladowania, zamachy na nasze zdrowie i życie !
  21:36
  Beata Kostrzewa
  Wyróżniona odpowiedź
  Beata Kostrzewa
  39 minut temu
  @Maria Znyk
  A tak w ogóle to skąd Pani ma te wszystkie informacje…?!

  Bo ja mam dostęp do niemal każdej. Wiedzy,również takiej niedostępnej dla zwykłego internauty
  i na takie rewelacje nigdy nie trafiłam.
  Maria Znyk
  Maria Znyk
  1 sekundę temu
  @Beata Kostrzewa Samo życie wymuszało czasem na nas podejmowanie działań jak np. przeciwko przeznaczaniu zdrowych ofiar wypadków na organy do przeszczepu ! Uratowałam nieprzytomnego człowieka- motocyklistę przyłożeniem moich rąk do jego głowy ! To był impuls, to była ostatnia chwila , bo gdy tylko po minucie a może po pół, (nie wiem dokładnie) odzyskał ten młody, zdrowy człowiek przytomność ( jak się później dowiedziałam miał pęknięte dwa żebra ) zjawił się lekarz pogotowia i o dziwo pozwolił mi nadal trzymać moje ręce na głowie poszkodowanego, gdy przenoszony był na nosze ! Czy to nie jest zrządzenie losu ? Przejechałam ponad tysiąc kilometrów, aby uratować mojego kochanego Rodaka-Polaka przed niechybnym przeznaczeniem na organy, bo helikopter bandy z Poltransplantu był już w drodze ! Nie miałam pewności, co stanie się z uratowanym człowiekiem, nie pozwolono mi dowiedzieć się komu uratowałam życie, aby powiadomić rodzinę. Pamiętam jak bardzo pragnęłam aby nic się jemu nie stało i z całego serca, z całej mojej duszy błagałam Boga o jego uratowanie. Tak właśnie się stało, bo ten już przytomny człowiek sam zaczął się bronić i nie zgadzał się na przelot helikopterem do Zgierza, co widać na załączonych zdjęciach. Świadkami byli również licznie zebrani mieszkańcy tej podłowickiej wsi, którzy z wielkim zdziwieniem obserwowali tę niebywałą akcję z helikopterem, 2 karetkami pogotowia, strażakami i policjantami grożącymi mojej siostrze użyciem broni.

  Polubienie

   
 2. wojdabejda

  26 lutego 2021 at 06:15

  Fabrice Descurninges
  7 lutego o 21:42 ·Kto pomoże sprawdzić i opublikować materiały o tych podziemnych akcjach żołnierzy USA W sobotę 6 lutego setki dzieci uratowanych z tuneli pod Białym Domem i Kapitolem: Centra śledcze sieci pedofilskich wokół Białego Domu i Kapitolu, podczas gdy dzieci wypływają na powierzchnię.
  W piątek, 29 stycznia amerykańskie siły specjalne odzyskały ciała, części ciała i co najmniej setki ocalałych dzieci w systemie tuneli pod Białym Domem i Kapitolem w Waszyngtonie.
  Rano, gdy dostarczano worki na zwłoki, widziano kilka oddziałów wychodzących z Białego Domu z co najmniej setką dzieci w ich ślady.
  Dzieci byłyby wykorzystywane seksualnie, torturowane i zabijane przez elity polityczne w zaawansowanym systemie tuneli, które przechodziły pod Kapitol i były połączone z innymi systemami na 320 km.
  Uważa się, że to wszystko było częścią międzynarodowej sieci handlu dziećmi prowadzonej przez światowe i polityczne elity i połączonej z pedofilską wyspą Jeffreya Epsteina, która znajduje się obok wyspy Joe Bidena.
  Kilka dni później, od poniedziałku 1 lutego do rana, podczas gdy Stany Zjednoczone są w stanie wojennym, Joe Biden i 464 wybranych przedstawicieli rządu zostali aresztowani i wypuszczeni do strefy Capitol Hill Od dnia inauguracji 20 stycznia otoczona ogrodzeniem drutu kolczastego o wysokości 2,5 m. Waszyngton DC nadal obserwuje ponad 30 żołnierzy Gwardii Narodowej.
  Kolejki autobusowe z ciemnymi oknami zabrały dzieci.
  W piątek rano, 5 lutego, Charlie Ward potwierdził przez swoich ludzi na boisku w Kapitolu, że wojsko rzeczywiście uratowało dzieci znalezione w pokojach i tunelach zbudowanych pod Białym Domem.
  Czarne furgonetki i autobusy z ciemnymi oknami przyjechały po dzieci, aby je leczyć i przesłuchiwać.
  Najwyraźniej odkryli wiele ciał i wiele worków na zwłoki znalazło się w okolicy.
  Dziesiątki tysięcy torturowanych i niedożywionych dzieci i zwłok znaleziono w wyszukanej sieci głębokich podziemnych baz wojskowych (DUMBS) rozciągającej się pod USA, Kanadą, Meksykiem, Australią, Azją i Azją. przez Europę.
  Od ponad roku amerykańskie siły specjalne szkoliły się do misji ratunkowych, które rozpoczęły się 16 października 2019 r. od ratowania ponad 2 dzieci i dzieci w klatce pod placówkami Marynarka wojenna China Lake w Kalifornii.
  W środę 16 października 2019 r. operacja wojskowa 10 Marines i Navy Seals pomogła uratować niesamowitą liczbę 2 dzieci trzymanych w klatkach w podziemnych tunelach placówki wojskowy jezioro China w Kalifornii.
  Dzieci i młodzież byłyby wykorzystywane seksualnie, torturowane i zabijane, aby zdobyć adrenalinę.
  (facebook uniemożliwia mi publikowanie poniższych linków, więc trzeba zmienić słowo ′′ po ′′ before ′′ na ′′ before ′′ aby uzyskać dostęp)
  Marines, marynarka wojenna ratują 2.100 dzieci i młodzież w klatkach:
  https://afteritsnews.com/…/marines-navy-seals-rescue…
  Inne operacje wojskowe miały miejsce w ostatnim czasie, aby uratować dzieci:
  31 października 2019 r tysiące dzieci uratowanych przed torturami pedofili światowej elity:
  https://afteritsnews.com/…/thousands-of-children…
  9 kwietnia 2020 r ponad 35 niedożywionych i niedożywionych dzieciaków zostało uratowanych przez wojsko z amerykańskich tuneli:
  https://afteritsnews.com/…/over-35000-malnourished…
  21 kwietnia 2020 r ponad 50 000 dzieci z traumą uratowanych przez wojsko w tunelach pod miastami USA:
  https://afteritsnews.com/…/over-35000-malnourished…
  6 maja 2020 r tysiące torturowanych dzieci uratowanych i znalezionych martwych przez armię amerykańską:
  https://afteritsnews.com/…/over-35000-malnourished…
  28 sierpnia 2020 r.
  https://afteritsnews.com/…/trump-heads-rescue-of…
  24 września 2020 r.
  https://afteritsnews.com/…/vatican-pedophile-network…
  8 września 2020 r.
  https://afteritsnews.com/…/military-continues-child…
  Październik 2020:
  https://afteritsnews.com/…/global-currency-reset…

  Polubienie

   
 3. wojdabejda

  26 lutego 2021 at 06:15

  Podczas naszej ostatniej wizyty na Łysej Górze we wrześniu 2020 r., w czerwonych spódnicach, miałyśmy okazję rozmawiać z piękną młodą dziewczyną, którą uratowała babcia z łapsk sekty „ojców” klasztoru na Łysej Górze, sekty, która tam prowadzi podziemny przytułek dla niechcianych dzieci ! Od innych osób wiemy, że słyszały przeraźliwe krzyki dochodzące nawet do wnętrza kościoła podczas mszy ! Jak to możliwe, że nikt nie dochodzi, co się tam wyprawia ? O tym mówił nam także na Łysej Gorze ksiądz emeryt, rezydent , który tam pracował i wszystko widział i przeżywał, nie wiedzieć dlaczego właśnie nam o tym opowiedział….. wyrzuty sumienia ? Łysa Góra to jest szczyt wielkich cierpień, ogromna góra przeszłych i wciąż obecnych cierpień niezliczonych ofiar……….www.wojdabejda.wordpress.com

  Polubienie

   
 4. wojdabejda

  26 lutego 2021 at 06:27

  Tak, ale ta mafia handlu ludźmi i organami ma swoje macki wszędzie ! Nawet ta rzekoma fundacja Dobrego Pasterza Bednarza jest do wyłapywania osób, które chcą to ukrócić, powstrzymać, a najlepszy dowód, że zginęła redaktorka, która się z Bednarzem skontaktowała ! Bednarz bezpośrednio związany jest również ze śmiercią posła z klubu Kukiza, który był autorem poprawki przeciw mafii hazardowej . Tak więc trzymajmy się z daleka od takich fałszywych obrońców ! Hazardowe gry, handel ludźmi i organami to najgroźniejsza grupa przestępcza powiązana z uzurpatorami wszelkich władz w Polsce ! Konieczne jest odsunięcię od władzy tej zdelegalizowanej 25.12.2012 r. zorganizowanej grupy przestępczej prywatnych firm handlowych, zarejestrowanych w UPIK w Waszyngtonie a symulującej instytucje, państwowe, samorządowe, kościelne, międzynarodowe i wszelkie z nimi powiązane, w tym wszelkie media okupanta.

  Polubienie

   
 5. wojdabejda

  26 lutego 2021 at 06:28

  OTO JAK MAFIA TRANSPLANTOLOGICZNA ZMANIPULOWAŁA UMYSŁAMI POLAKÓW, którym tak haniebnie wmówiono, że Mord rytualny na Polakach jest ratowaniem życia. Faktycznie jest ratowaniem życia bogatego żyda, bogatego Niemca !
  @Darek Błażejczyk Mateusz Mateusz
  Wyróżniona odpowiedź
  Mateusz Mateusz
  2 minuty temu
  @Maria Znyk Organy pobiera sie po ustaleniu zgonu a nie przed. Jezeli moge uratowac czyjes zycie to co w tym zlego?
  Maria Znyk
  Maria Znyk
  3 minuty temu (edytowany)
  @Mateusz Mateusz tak oto handlarze ludźmi zmanipulowali Twoim umysłem ! Ustalenie zgonu przez oprawcę z mafii transplantolgicznej ? Przecież żywe organy są przydatne do przeszczepów, a więc pobierane są od żywego człowieka, który czuje, który oczami swojej duszy widzi jak wypatraszane są jego organy. Lekarze stoją w kałużach krwi i podają najsilniejsze leki przeciwbólowe, bo ofiara doznaje niesamowitych cierpień ! To jest mord rytualny na jeszcze ciepłych, żywych ludziach ! Człowiek potrzebuje minimum 7 dni aby ustały jego wszystkie czynności a jego dusza oddzieliła się od ciała ! Musiałbyś zobaczyć wyraz ogromnego cierpienia na twarzach rzekomo zmarłych osób, którym ukradziono organy !!! Rodzinom nie pozwala się oglądać ciała zmarłych po takich mordach rytualnych, bo zorientowaliby się, co to oznacza wyrażenie zgody na pobieranie organów !

  Polubienie

   
 6. wojdabejda

  26 lutego 2021 at 06:30

  Maria Znyk
  Maria Znyk
  1 sekundę temu
  @Jack Herer Niechaj Patryk Vega zajmie się sprawą przeznaczania żywych ofiar wypadków na organy dla prywatnej firmy Poltransplant, która jest właścicielem organów każdego Polaka, zgodnie z bezprawiem ustalonym przez oszustów z uzurpatorskich władz w Polsce ! Tylko w Polsce jest takie haniebne ustawienie prawa, że jeśli nie chcesz być przeznaczony na organy, to musisz złożyć wypowiedzenie u handlarza żywymi organami (Martwe przecież sa nie przydatne !) w tej prywatnej żydowskiej firmie Poltransplant, przed czym przestrzegam moich kochanych Rodaków-Polaków-Lechitów ! http://www.wojdabejda.wordpress.com
  Maria Znyk
  Maria Znyk
  9 godzin temu
  Ostrzegam przed mafią transplantologiczną (Poltransplant, policja , pogotowie ratunkowe ) Żywe ofiary wypadków idą na organy ! Uratowałam przyłożeniem moich rąk do głowy nieprzytomnego motocyklisty , radnego gminy Zduny, przed niechybnym przeznaczeniem na organy ! http://www.wojdabejda.wordpress.com
  Maria Znyk
  Maria Znyk
  1 sekundę temu
  Niechaj Patryk Vega zajmie się sprawą przeznaczania żywych ofiar wypadków na organy dla prywatnej firmy Poltransplant, która jest właścicielem organów każdego Polaka, zgodnie z bezprawiem ustalonym przez oszustów z uzurpatorskich władz w Polsce ! Tylko w Polsce jest takie haniebne ustawienie prawa, że jeśli nie chcesz być przeznaczony na organy, to musisz złożyć wypowiedzenie u handlarza żywymi organami (Martwe przecież sa nie przydatne !) w tej prywatnej żydowskiej firmie Poltransplant, przed czym przestrzegam moich kochanych Rodaków-Polaków-Lechitów ! http://www.wojdabejda.wordpress.com
  Maria Znyk
  Maria Znyk
  10 godzin temu (edytowany)
  Panie Patryku, proszę zainteresować się losem tej uratowanej
  dziewczynki, bo podobno katolickie organizacje zajmują się też handlem
  dziećmi i nie ma wcale żadnej pewności, że ta dziewczynka trafiła do
  normalnej rodziny i jest tam szczęśliwa ! Pozdrawiam !
  10:59
  OTO JAK MAFIA TRANSPLANTOLOGICZNA ZMANIPULOWAŁA UMYSŁAMI POLAKÓW, którym tak haniebnie wmówiono, że Mord rytualny na Polakach jest ratowaniem życia. Faktycznie jest ratowaniem życia bogatego żyda, bogatego Niemca !
  @Darek Błażejczyk Mateusz Mateusz
  Wyróżniona odpowiedź
  Mateusz Mateusz
  2 minuty temu
  @Maria Znyk Organy pobiera sie po ustaleniu zgonu a nie przed. Jezeli moge uratowac czyjes zycie to co w tym zlego?
  Maria Znyk
  Maria Znyk
  3 minuty temu (edytowany)
  @Mateusz Mateusz tak oto handlarze ludźmi zmanipulowali Twoim umysłem ! Ustalenie zgonu przez oprawcę z mafii transplantolgicznej ? Przecież żywe organy są przydatne do przeszczepów, a więc pobierane są od żywego człowieka, który czuje, który oczami swojej duszy widzi jak wypatraszane są jego organy. Lekarze stoją w kałużach krwi i podają najsilniejsze leki przeciwbólowe, bo ofiara doznaje niesamowitych cierpień ! To jest mord rytualny na jeszcze ciepłych, żywych ludziach ! Człowiek potrzebuje minimum 7 dni aby ustały jego wszystkie czynności a jego dusza oddzieliła się od ciała ! Musiałbyś zobaczyć wyraz ogromnego cierpienia na twarzach rzekomo zmarłych osób, którym ukradziono organy !!! Rodzinom nie pozwala się oglądać ciała zmarłych po takich mordach rytualnych, bo zorientowaliby się, co to oznacza wyrażenie zgody na pobieranie organów !
  11:32
  Corona E.
  Wyróżniona odpowiedź
  Corona E.
  5 minut temu
  @Maria Znyk Jest dokładnie, tak jak mówisz, tylko kto o tym wie. Jaki procent albo promil nas Lechitów wie, że jesteśmy pod okupacją Watykanu, ż.y.d.ó.w. c.h.a.z.a.r.s.k.i.c.h. czy innych gadow.
  Maria Znyk
  Maria Znyk
  1 sekundę temu
  @Corona E. Z mojego rozeznania wynika, że coraz więcej Polaków przeciera oczy ze zdumienia w jakim oszustwie i zakłamaniu do tej pory żyli. To my. świadomi Ludzie, posiadający wiedzę, powinniśmy się wzajemnie wspierać i poszerzać krąg ludzi wolnych, świadomych aż w końcu Ci „oporni” przyłączą się do nas !
  Maria Znyk
  Maria Znyk
  2 sekundy temu
  Obie z moją siostrą robimy co możemy ale niestety jesteśmy blokowane w internecie, w mediach nawet tych rzekomo alternatywnych. Mam jednak nadzieję, że to się zmieni, bo my demaskujemy bezkompromisowo ten upadły system, dajemy wskazania. http://www.wojdabejda.wordpress.com Gdyby Polacy masowo zakładali sprawy wszystkim oprawcom Narodu Polskiego o odszkodowania za łamanie praw człowieka z ich prywatnych majątków to już bylibyśmy uwolnieni z tego żydowskiego jarzma prawa kanonicznego i morskiego. Na początek powinni masowo wyzwalać się poprzez dowód tożsamości-Akt wolności wg naszego wzoru zawartego w art. „Niechaj akty wolności …….

  Polubienie

   
 7. wojdabejda

  26 lutego 2021 at 06:32

  Maria Znyk
  Maria Znyk
  15 godzin temu
  Bejda, Wojda jako pierwsze w Polsce pisały już w 2012 r. ale w ogłoszeniach i komentarzach pod petycją „Protest przeciw ustawie nowe prawo geologiczne i górnicze” na stronie petycjeonline.com, która w tym czasie była jedyną platformą, którą nazywałyśmy „Forum w obronie Narodu Polskiego i Polski”.
  O uwolnieniu dowiedziałyśmy się 9 października 2012 r. przy okazji wizyty w Parlamencie Europejskim w Brukseli na zaproszenie Komisji Petycji. Nasz list otwarty do prezydenta Komorowskiego z 24.04.2012r. został ekspresowo już 15 maja 2012 r. zatwierdzony jako petycja PE ( wyjątkowo, bez wymaganych miliona podpisów !) a 9 października w Brukseli brałyśmy udział w warsztatach na temat niebezpieczeństw związanych z wydobywaniem gazu łupkowego. Jakże wielkim zrządzeniem losu był fakt, że przed gmachem Parlamentu Europejskiego odbywała konferencję prasową Europosłanka z Anglii, która poinformowała o upadku systemu i o tym, że twórcy tego systemu zostali wykluczeni, ludzkość odzyskała wolność. Jej wypowiedź tłumaczona była na j. niemiecki i dzięki temu Maria jako jedna z pierwszych osób na świecie usłyszała tę wspaniałą nowinę. Po powrocie do Flensburga, ku naszemu zaskoczeniu w wiadomościach tv niemieckiej pokazany był ten wywiad z tą Europoseł, której nazwiska nie znamy a która wcześniej
  wiedziała o tym co zostało ogłoszone 25.12.2012 r. przez OPPT w „Report Paradygmat” o korupcji w bankach, w sadownictwie i sferach rządowych.
  Odnaleziona w czasie
  Wyróżniona odpowiedź
  Odnaleziona w czasie
  18 minut temu
  @Maria Znyk Ogloszono, ze upadl system i co z tym dalej, skoro psiandemie sobie wymyslili?
  1
  Maria Znyk
  Maria Znyk
  1 sekundę temu
  @Odnaleziona w czasie no, właśnie, najtrudniej jest uwierzyć niewolnikowi, że został bezwarunkowo, bezapelacyjnie uwolniony z sideł prawa kanonicznego i morskiego. Zamiast rozkoszować się wolnością, uwolnieniem od tych, którzy nie powinni już od 8 lat istnieć, uwolnieni niewolnicy nadal tkwią w tym systemie, płacą haracze, płaczą i poddają się terrorowi, są okradani i wciąż naiwnie oczekują na „zbawcę” zamiast sami wziąść sprawy w swoje ręce i być wzorem dla innych, masowo rozpowszechniać wiedzę o uwolnieniu, bo to jest w interesie nas wszystkich ! http://www.wojdabejda.wordpress.com

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: