RSS

SUWEREN- NARÓD POLSKI PRZEJMUJE MAJĄTEK KOŚCIOŁA W POLSCE !

11 Sty

genozid,

Foto zaczerpnięte z bloga niemieckiego “Politaia” z artykułu pt.:” Międzynarodowy Trybunał bada ludobójstwo w całej Kanadzie. Watykan pod lupą.”  http://www.politaia.org/geschichte-hidden-history/internationales-tribunal-untersucht-genozid-in-ganz-kanada-vatikan-im-spiel/  

Instytucja kościoła rzymsko-katolickiego z Watykanem na czele została na zawsze zdelegalizowana z dniem 18.04.2014r.

Łowicz, 10.01.2016r.

Drodzy Rodacy !

Dnia 18.04.2014r. instytucja kościoła rzymsko-katolickiego z Watykanem na czele   została na zawsze zdelegalizowana przez Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego w Brukseli.

“Oficerowie, agenci, klerycy i inni w dotychczasowej służbie byłej organizacji zwanej Kościołem zostali na zawsze zwolnieni.  (…) Były Kościół w Watykanie pracował na takie zakończenie przez wieki historii, stosując przemoc, strach, śmierć, fałszywe doktryny i niewolnictwo i nie jest już honorowym przedstawicielem wolnej ludzkości i godności człowieka na Niebie i Ziemi.(…)Całe bogactwo byłego kościoła jest od dziś uważane za własność wolnych ludzi i mogą oni, i powinni pokojowo odbierać i okupować. “

Pomimo ogłoszonego, prawie dwa lata temu, upadku kościoła katolickiego z Watykanem na czele, w Polsce nadal działają nielegalne instytucje “kościelne”, które są firmami handlowymi, zarejestrowanymi w UPIK w Waszyngtonie, tak  samo jak wszystkie inne korporacje-firmy handlowe, podające się za instytucje państwowe, których upadek został ogłoszony poprzez “Report Paradygmat” w dniu 25.12.2012r.  

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/126842,wladze-koscielne-za-holokaustem-na-narodzie-polskim

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/126717,sensacja-metryka-urodzenia-to-pakt-z-diablem

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125309,koniec-teatru-iluzji-z-watykanem-na-czele

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do realizacji “Publicznego  Wezwania ludzkości do wykonania i działania” , z dnia 18 kwietnia 2014r., wystosowanego przez Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego w Brukseli, poprzez pokojowe odbieranie i okupowanie całego bogactwa kościoła katolickiego w Polsce, przez  uwolnionych z niewoli władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, rdzennych Polaków.

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa osoby zatrudnione w zdelegalizowanych firmach handlowych “kościoła katolickiego”:

 • do niezwłocznego przekazywania całego mienia w ręce przedstawicieli wolnej ludzkości, rdzennych Polaków, Suwerena-Narodu Polskiego  

 • do niezwłocznego opuszczenia terytorium Polski, celem zapobieżenia zamieszkom czy aktom odwetu, wzburzonego, oszukiwanego, zniewalanego Narodu Polskiego.

Nie dostosowanie się do niniejszego wezwania skutkować będzie zastosowaniem rygorów Dekretu Suwerena-Narodu Polskiego z dnia 02.04.2015r. www.tcichocki.pl  

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128349,pozytywna-energia-serc-zmieniajmy-swiat

www.wojdabejda.wordpress.com   

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

http://itccs-polski.blogspot.de/2014/04/najnowsze-wiadomosci.html

sobota, 26 kwietnia 2014   

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI!

BIURO PROKURATURY MIĘDZYNARODOWEGO SĄDU PRAWA ZWYCZAJOWEGO.

BIULETYN Nr.3: czwartek 17 kwietnia 2014, godz.10 rano:

W sprawie przeciwko Bergaglio, Pachon, Welby i innych oskarżonych o handel dziećmi i morderstwa rytualne.

PODSUMOWANIE:

Sąd, po pierwszej rundzie przesłuchań 8 świadków, wysłuchaniu niesamowitych zeznań, odracza posiedzenie na 2 tygodnie.

Dwoje niezależnych świadków opisuje gwałt i tortury rytualne w wykonaniu głównego oskarżonego Jeorge Bergoglio (alias papież Franciszek) w latach 2009 i 2010.

Główny Prokurator ustalił powiązania rodzin królewskich: brytyjskiej, holenderskiej i belgijskiej z porwaniami i zabójstwami dzieci Mohawk z Brantford w indiańskiej szkole ryzydencjalnej w Kanadzie.

Rekordy jezuickie zostały dołączone jak świadectwo szczegółów statusu zwanego „Przywilejami Magistralnymi” mówiącymi o udziale papieży w rytuałach „ Dziewiątego Kręgu” – ofiarne morderstwa noworodków.

Sekretarz Polowy ITCCS Kevin Annett , wezwany jako świadek do przedstawienia dowodów naocznych świadków, jak i swoich doświadczeń długoletniej pracy z nimi, w drugiej rundzie przesłuchań na początku maja.

Ważna osoba Watykanu skontaktowała się z Sądem i przedstawi główne dowody winy Kościoła podczas przedłużonej sesji Sądu, w chronionym miejscu.

Sąd ogłosił wielkanocną Proklamację o anulowaniu istnienia i autorytetu organizacji zwanej dotychczas Kościołem rzymsko-katolickim w Watykanie. Kevin Annett poprowadzi ceremonię egzorcyzmu i wyzwolenia.

PONIŻEJ:

18 kwietnia.

PUBLICZNE WEZWANIE LUDZKOŚCI DO WYKONANIA I DZIAŁANIA!

Do wiadomości wszystkich mężczyzn i kobiet, samodzielnych osób i autorytetów podaje się, że pod wpływem najwyższego Prawa Boskiego, któremu Międzynarodowe Zwyczajowe Prawo Naturalne i Natury ludzkiej, od dnia dzisiejszego (18.04.2014r.) instytucja kościoła rzymsko-katolickiego w Watykanie nie istnieje.

Oficerowie, agenci, klerycy i inni w dotychczasowej służbie byłej organizacji zwanej Kościołem są obecnie i na zawsze zwolnieni. Obraz kościoła jako korporacji światowej został na zawsze anulowany.

Były Kościół w Watykanie pracował na takie zakończenie przez wieki historii, stosując przemoc, strach, śmierć, fałszywe doktryny i niewolnictwo i nie jest już honorowym przedstawicielem wolnej ludzkości i godności człowieka na Niebie i Ziemi.

Autorytet Boga, jako przedstawiony w prawie Zwyczajowym – De Jure – jest obecnie reprezentowany przez sprawiedliwych mężczyzn i kobiety świata i całkowicie neguje istnienie organizacji Watykanu, jego apostolskie dziedzictwo i tzw. Prawo kanoniczne.

Tak więc, od dzisiaj i już na zawsze takie prawa, statusy, biura kościelne i ich urzędnicy przestały istnieć. Nie posiadają autorytetu i głosu na całej Ziemi.

Wszyscy uczestnicy byłej organizacji kościoła, począwszy od Jorge Bergoglio, zwanego papieżem, po kardynałów Kurii i głowę banku w Watykanie, aż po generała zakonu Jezuitów są wzywani do ustąpienia.

Całe bogactwo byłego kościoła jest od dziś uważane za własność wolnych ludzi i mogą oni, i powinni pokojowo odbierać i okupować.

Każdy członek i pracownik byłego kościoła rzymsko-katolickiego jest zwolniony ze służby i przysięgi, i może uczestniczyć w wyznaniach i zgrupowaniach, nienarzuconych przez kościół.

Szeryfowie i oficerowie pokojowi Sądu i Prawa Zwyczajowego, przy pomocy wolnych obywateli świata są autoryzowani i zachęcani do wprowadzania i wykonania wołania Proklamacji wszędzie, gdzie to możliwe, w imię najwyższego autorytetu – Boga i jego wykonawców – Prawa międzynarodowego.

Zaginione istoty boskie oraz ciemiężone dotychczas przez kościół, fałszywie i przestępczo narzucający swe kryminalne doktryny, są już wolne i mają prawo do indywidualnego wyboru wiary i wierzeń.

Długa Noc duchowej tyranii Watykanu skończyła się. Niech wolni ludzie na Ziemi działają teraz tylko w imieniu swojego Boga i Chrystusa, odzyskując prawdę i integrację!

PODAŁ Międzynarodowy Sąd Zwyczajowy we współpracy z” Konwentem Wolnych Chrześcijan”

(the Covenanters).

Śladem powyższej Proklamacji odbędzie się w Rzymie i na całym świecie ceremonia trzeciego i ostatniego egzorcyzmu, i duchowej odnowy w wielkanocną Niedzielę 20 kwietnia 2014.

„In Coram Deo”: Zgodnie z wolą Boga.

Publié par ITCCS France

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

http://itccs-polski.blogspot.de/2014/07/wrok-sadu-bruksela-22-lipca-2014-w.html

 czwartek, 24 lipca 2014

WYROK SĄDU:

Bruksela, 22 lipca 2014

W sprawie oskarżenia przeciwko Jorge Bergoglio et al. (Nr.18072014 – 002)

Wyrok Magistratu Sądu Zwyczajowego, włącznie ze zgodnością większości decyzji i z wyjątkiem jednej odrębnej opinii.

WERDYKT:

Sąd Zwyczajowy oznajmia, że oskarżeni Jorge Mario Bergoglio, Adolfo Nicolas Pachon i Justin Welby są winni wszystkim zarzutom wymienionym w oskarżeniu o działania na szkodę ludzkości oraz osobistemu współudziałowi w handlu dziećmi, torturom i morderstwom dzieci. Wyrok jest prawomocny, zgodnie z Międzynarodowym Prawem Kryminalnym .

W związku z powyższym Sąd skazuje oskarżone osoby na więzienie dożywotnie, bez możliwości pardonu i parolu.  Sąd nakazuje natychmiastowe wykonanie wyroku poprzez powołane Drużyny Międzynarodowego Aresztu Obywatelskiego.

Sąd nakazuje także zajęcie posiadłości i odebranie dóbr osobistych oskarżonym osobom, na wieczną utratę, w celu częściowego zadośćuczynienia za ich przestępstwa.

Autorytety Publiczne i Policja są pouczone do niesienia pomocy w aresztowaniach, lub odstąpienia od przeszkadzania wykonaniu tego WYROKU.

WYROK SĄDU obowiązuje od dzisiejszej daty na podstawie prawomocnego autorytetu Międzynarodowego Prawa Zwyczajowego, jak i „jus gentium” – Prawa Narodów.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Leslaw Pietrasz Rób co chcesz. Biblia z Tory i Wed dla goi. Wielka manipulacja. Ma ogromne braki i fałszywe przekazy. Biblia dotyczy religijnego poznawania świata. Czyli wyłącznie programów lewopókulowych. Nie ma w religiach miejsca na rownież prawą pokulę, szyszynkę i serce. Nie ma miejsca na Boga wewnątrz a tyko gadanie o Bogu na zewnątrz. Biblia jak Koran czy inne tego typu pisma służą religiom a religie wraz z polityką i cywilizacją są narzędziem elity globalnej. Bez poznania podstaw duchowości i rozwoju intuicji prawopókulowej jesteście wręcz skazani na religię, wyłącznie na logikę bez równowagi z intuicją. Sporo jest osób na Ziemi, którzy są nierozwinięci duchowo, są też osoby niedorozwinięte duchowo. One mogą tylko być religijne albo ateistyczne.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

list gonczy za Benedyktem

https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/2017/02/02/watykan-wezowa-stolica/

Reklamy
 
5 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 11 stycznia 2016 w Zdelegalizowany kościół

 

5 responses to “SUWEREN- NARÓD POLSKI PRZEJMUJE MAJĄTEK KOŚCIOŁA W POLSCE !

 1. wojdabejda

  7 listopada 2016 at 19:53

  Kochani. Skala UJAWNIEŃ tak przybiera, że nie jesteśmy chyba w stanie ogarnąć wszystkiego. Przemysł muzyczny i Loża Hollywood są tak potwornie skażone czarną magią jak KK.
  Zdjęcie na które patrzysz to rodzaj makabrycznej zabawy. Ma formę rytuału w których uczestniczą elity za zamkniętymi drzwiami. W tym wypadku:
  Marina Abramović i
  Lady Gaga.
  Hakerzy z Wikiliks wykradli to zdjęcie z korespondencji pomiędzy Abramovic a Johnem Podesta. Rytuał ten miał miejsce w ekskluzywnym ośrodku na Long Island (kto zna świadectwa Maxa Spiersa, wie czemu tam) w Watermill Center Summer . (https://vimeo.com/177908958) – dorzucamy mapkę pod tekstem. Impreza nosiła nazwę:
  „”SPIRIT COOKING” DINNER”. I jest opisana na stronie Wikiliks:
  http://www.wykop.pl/…/dziwaczny-magiczny-rytual-szefa-kamp…/
  Dziesiątki tysięcy kobiet i dzieci są rytualnie mordowane i częściowo spożywane. Ciała trafiają do rzeźni, które zaopatrują takie miejsca jak McDonalds. Zbrodnia prawie doskonała o niespotykanej skali.
  (opisuje to również członek satanistycznej synagogi rabin Abe Finkelsteinhttps:
  //www.youtube.com/watch?v=HX3Yb9kPlco,
  ale materiały o znajodwaniu ludzkiego DNA w burgerach McDonalds jest znana od lat)
  Materiały źródłowe o tych procederach znajdziecie w naszych poprzednich postach. Ale nigdy dotąd nie udało nam się dotrzeć do zdjęć. Takie zdjęcia są w rodzinnych albumach rodzin monarszych i najwyższych elit na najwyższych stanowiskach.
  Pedofilia, orgie i ofiary z ludzi to nie średniowiecze!
  Satanistyczny rytuał malowania krwią zmieszaną ze spermą i kobiecym mlekiem w wykonaniu Podesty (szefowej komitetu wyborczego zbrodniarki Hilary Clinton) tutaj:
  http://www.wykop.pl/…/dziwaczny-magiczny-rytual-szefa-kamp…/
  Pozostałe materiały pozostawiamy bez komentarza”


  http://alexjones.pl/…/95339-prezydent-barack-obama-przed-sw…
  http://wolna-polska.pl/…/sodomickie-orgie-watykanskich-duch…
  ofiary z ludzi w Bohemian Grove (klub stworzony przez Jezuitów) :

  kręgi iluminatów:

  Zbadaj ten temat, znajdziesz mnóstwo świadków i zeznań dzieci w czasie przesłuchań przez policję w USA – np. Boys Town: https://www.youtube.com/watch?v=AY-F5JoHoho
  czy w Anglii – Hampstead Christ Church: https://www.youtube.com/watch?v=tkOjc1BlfPQ
  i tutaj kolejny wywiad: https://www.youtube.com/watch?v=Fi6mbW4FGz4
  oraz kolejny krąg pedofilski z ofiarowaniem dzieci: https://www.youtube.com/watch?v=rvd_MhrWp9g.
  Również pod tym linkiem posłuchasz zeznań świadków na podstawie których został wydany wyrok na pedofila i mordercę dzieci Benedykta oraz jego następcę: https://www.youtube.com/watch?v=Tas0kPLy4BU.
  i to, gdzie znikają dzieci?

  Policja dostarcza dzieci dla kardynalskich pedofilii:
  http://www.gazetakrakowska.pl/…/930793,byly-policjant-dosta…
  ARCY (SZATAN) biskup Wesołowski Józef i jego gwałty na dzieciach:
  http://www.newsweek.pl/…/abp-jozef-wesolowski-nie-zyje-dowo…
  WATYKAN BRONI PEDOFILÓW (a jak wpadną likwiduje)
  http://www.se.pl/…/watykan-chroni-pedofila-nie-bedzie-ekstr…
  a tak się bawią w Watykanie:
  http://wolna-polska.pl/…/sodomickie-orgie-watykanskich-duch…
  i tak:
  http://wolna-polska.pl/wiadomos…/sodomia-w-watykanie-2014-01
  Skoro SZEFOWIE PEDOFILSKIEJ MAFII w WATYKANIE mogą, ARCY BISKUPI jak Wesołowski i Petz MOGĄ, to i PROBOSZCZ Dariusz Zając może:

  film o którym mowa na http://www.zbigniewstonoga.eu
  i siostry zakonne mogą:
  http://www.fakt.pl/…/zakonnica-torturowala-dzieci-…/rdy67kn…
  i ojciec DYREKTOR SALEZJANIN może:
  https://www.facebook.com/LizMiKolano/
  Bo następcy Konstantyna Wielkiego, który utworzył RZYMSKI Katolicyzm na Soborze w Nicei w 325r ZAWSZE KOCHALI ORGIE Z DZIEĆMI I PROSTYTUTKAMI:
  http://facet.dlastudenta.pl/…/Rodzina_Borgiow_i_kobiety_Wat…
  I jeszcze trochę historii (spójrz tylko na spis treści)
  https://publicdisorder.wordpress.com/…/grzeszni-papieze-er…/
  Na naszym lokalnym podwórku ofiary z ludzi składa się na Jasnej Górze. Homoseksualizm i pedofilia konkretnych przedstawicieli kleru zaledwie z ostatnich tygodni tutaj:
  – Ks. Wyszyński o Górzyńskim i innych Dominikanach

  – Ks. Jacek Międlar o sodomii kleru:

  – Ks. Michał Stankiewicz:

  – Ks. Dariusz Zając (pedofil, homoseksualista):

  To tylko wierzchołek góry lodowej

  Polubienie

   
 2. wojdabejda

  4 lutego 2017 at 20:59

  http://boskaenergia.blogspot.de/2017/02/pazernosc-komzastych.html#more
  Pazerność komżastych

  W feralnym na każdej płaszczyźnie roku 1989, wyszła w Polsce ciekawa Ustawa o stosunku państwa do kościoła, która otworzyła kościelnym wrota do ziemskiego raju, przepychu i bogactwa.

  Państwo bowiem sprezentowało Kościołowi w Polsce majątek daleko przekraczający nawet wartość majątku w Watykanie. Oczywiście chodzi tu o przydział ziemi i nieruchomości, o wartości przekraczającej kilka miliardów złotych.

  Kler ciągle nienasycony i pazerny z natury, od tamtej pory szczególnie prężnie zbija kolejne złote fortuny na ekskluzywnych kamienicach i działkach, co uplasowało ich na wygodnej płaszczyźnie najbogatszych właścicieli w Polsce. Oprócz czerpania olbrzymich zysków z wynajmu, są oni kastą uprzywilejowaną, jako, że nie obowiązują ich te same zasady kupna i wynajmu, co przeciętnego obywatela naszego kraju.

  Kościelni bowiem zostali dodatkowo obdarowani przez Komisje Majątkowe, władze miast i województw wyjątkowymi przywilejami, ulgami i darowiznami, co znacznie przyspiesza pompowanie strumienia mamony do kiesy finansowego olbrzyma.

  Tymczasem biedny, przeciętny Polak, który może się obejść tylko smaczkiem tego bogactwa i resztkami z pańskiego stołu, jest podstępem zwabiany do ich przybytków rozpusty, rozwiązłości i przepychu, czyli do ich kościołów-twierdz, w celu oddawania uwielbienia papieżowi, kościelnym i samemu Lucyferowi, no i przy okazji oczywiście rzuceniu na tacę niemałego grosza, bo przecież żaden grosz nie śmierdzi dla kościelnych, choć oni sami uczą swoich naiwnych wyznawców życia w pokorze, biedzie, bólu i cierpieniu dla odkupienia grzechów i dostąpienia zbawienia.

  Najbardziej widoczny mroczny proceder kościelnych w zakresie zagarniania za bezcen olbrzymich połaci ziemi, jest widoczny w województwie krakowskim, w szczególności zaś w samym centrum sutannowego biznesu, czyli w Krakowie, który często jest określany mianem „małego Rzymu” lub „Świętogrodu”. To miasto jest najgęściej zaludnione księżmi i zakonnikami, jako, że właśnie tu skupiło się najwięcej przybytków „świętych” w postaci kościołów i zakonów. To istna dżungla i drugi, tym razem polski Watykan.

  Krakowska kuria dysponuje terenami o powierzchni ponad 1000 ha, czyli 10 km 2, co jest obszarem 20 krotnie większym niż samo państwo-miasto Watykan.

  Oczywiście, prawie wszystkie te lukratywne tereny położone są w centralnych dzielnicach miasta, coby zwiększyć atrakcyjność nieruchomości i działek oraz mieć większy dostęp do zbłąkanych, biednych i głodnych owieczek, których jedynym obowiązkiem wobec kościelnych jest powiększanie im dodatkowych zysków o datki z tacy.
  Przyjrzyjmy się zatem jak nieposkromione są zapędy do pomnażania majątku tych głoszących „słowo Boże”.

  Norbertanki żądają bagatela 25 mln złotych za 5 ha należnych im rzekomo z gruntów.
  Proboszcz parafii Mariackiej wycenił „swoje” 20 hana wartość 50 mln złotych.
  Tak proszę Państwa, takich właśnie sum żądają „właściciele” polskiej ziemi na wypadek przydzielenia im działki zamiennej w ramach gratyfikacji pieniężnej.
  Tymczasem o wysokości kosztów odszkodowania decyduje i ustala ich wysokość Wspólna Komisja Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski na podstawie wewnętrznego protokółu, który został uroczyście podpisany 22 czerwca 2001 roku przez Longina Komołowskiego – byłego wiceprezesa Rady Ministrów i arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego.

  Krakowski Kościół otrzymuje więc bezustannie lukratywne kamienice, w których mieszczą się sklepy, siedziby firm, lokale mieszkaniowe, domy opieki społecznej, szkoły państwowe, przedszkola i inne palcówki użyteczności publicznej.

  Oprócz tego czerpie olbrzymie zyski z atrakcyjnych działek komercyjnych w samym centrum miasta, które przeznaczone są pod budownictwo, handel lub inwestycje komunikacyjne. Takie działki są doskonałą lokatą kapitału i można na nich zarabiać w dwojaki sposób. Można je bowiem od razu sprzedać z horrendalnym zyskiem, gdyż koszt zakupu czy wręcz wycyganienia w ramach rekompensaty przez komżastych tak atrakcyjnych terenów pod inwestycje, jest o niebo niższy od ceny zakupu jakiegokolwiek uczciwego inwestora. Takie działki można też wynająć za niebotyczne stawki, które notabene w Krakowie nie bez kozery są najwyższe.

  Kler kopie sobie piłeczkę na zagarniętych boiskach, przechadza się po zagarniętych „watykańskich” ogrodach, parkach i lasach, a hierarchiczny twór watykański ukrywa swoje niebotyczne fortuny przed opinia publiczną. Czyżby się obawiali linczu ludu ciężko pracującego za głodowe pensyjki?

  Tak wygląda zza kulis Drodzy Państwo ta pozorna rozdzielność między kościołem i państwem oraz ta medialna nagonka na kościół katolicki, że za naszymi plecami rząd rozdaje za bezcen majątki kościelnym przy wspólnym porozumieniu komisji rządu i episkopatu.

  Dotarcie do tej smutnej prawdy i do dokumentów ją potwierdzających wcale nie było łatwe, ponieważ komżaści zdominowali polskie urzędy. Warto się zatem przyjrzeć na lukratywną działalność kleru i jego zapobiegliwość w gromadzeniu majątku kościelnego, które nasiliło się po 1989 roku.

  Najbogatsza i najbardziej pazerna jest parafia Mariacka, która może poszczycić się nie lada zdolnościami biznesowymi. Posiada ona na Rynku Głównym w Krakowie kilka kamienic, w których mieszczą się ekskluzywny hotel Wita Stwosza, kawiarnia, sklepy i najbogatsze firmy. Jednak to jej nie wystarcza, gdyż od lat czyha na przejęcie bardzo lukratywnych terenów jakim sa Bronowice w Krakowie. Mega biznesmen, proboszcz, archiprezbiter, ks. Infułat Bronisław Fidelus ciągle nie daje za wygraną, aby włączyć do swojego „królestwa” te 21 ha w rozbudowującej się i przyszłościowej dzielnicy.

  Trzy ogrody działkowe: „Złoty Róg”, „Piast” oraz „Widok”, a do tego tereny Zakładów Nasienniczych „Polan” i tereny miejskie, to wszystko „zacny” proboszcz wycenił sobie na 50 mln złotych i już znalazł sobie chętnych do wielkich przedsięwzięć.

  Tymczasem sprawa przejęcia Bronowic czeka w Komisji Majątkowej, ale ksiądz Fidelus jest cierpliwy i potrafi czekać na „kurę znoszącą złote jajka”, gdyż odrzuca kolejne oferty zamiennych działek, licząc na wielką kasę lub zwrot w naturze, oczywiście w takiej naturze, która proboszcza usatysfakcjonuje.

  Ksiądz biznesmen doszedł już nawet do porozumienia z Krakowskim Centrum Inwestycyjnym, które chce zbudować w Bronowiczach hotele albo centrum targowe. Oczywiście taka błahostka, jak pokrzywdzenie dotychczasowych użytkowników, czarno-komżastego w ogóle nie interesuje. Biznes is biznes. I nie ma pomiłuj. Pewnie myśli, że Pan Bóg im w dzieciach wynagrodzi.

  Jezuici nieodłączne ramię kościoła katolickiego, specjalizujące się w sianiu dezinformacji i chaosu, pełne kłamstwa i dwulicowości, wypędzili ze swoich siedzib dwie kliniki: Toksykologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, tylko po to, aby stworzyć tam sobie nikomu niepotrzebną, własną szkołę tzw. Wyższą Szkolę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatium”, kształcącą kolejne sztaby nierobów i zakłamańców oraz własne centrum wydawnicze, aby poprzez swoje publikacje zarażać ludzi chorymi rozważaniami nad Wyższością Świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy oraz propagowaniem swoich mitologii.

  Ciekawe interesy robią też w Krakowie Augustynianie. Zakon ten, który został skasowany w 1950 roku przez kardynała Sapiehę, wrócił na stare śmiecie za przyczyną i zgodą kardynała Macharskiego właśnie w 1989 roku. Ten gotycki klasztor przy ul. Św. Katarzyny był przed przejęciem przez Augustynian zamieszkały przez kilka rodzin, zaś w pozostałej części mieścił się tam Wydział Architektury Uniwersytetu Jagielońskiego. Teraz są tam wysłannicy Pana Boga, pobożni i prawi obywatele, którzy pod przykrywką zakonu, zapewne uprawiają tam magię oraz niecne i lubieżne czyny na nastolatkach i dzieciach. Nie od dziś bowiem wiadomo, że już pierwsze zakony były przykrywką dla takich właśnie praktyk.
  Augustynianie oprócz tego już od kilku ładnych lat przejmują nowe komercyjne działki w Prokocimiu, po obu stronach ulicy Wielickiej. Od 1993 roku notorycznie otrzymują tereny wraz z zabudowaniami mieszkalnymi.

  W majestacie prawa przejęli ono Dom Dziecka usytuowany w zespole pałacowym przy ul. Górników, Klub Sportowy „Kolejarz” i część Parku hrabiego Jerzmanowskiego.
  Ci pazerni Augustynianie zagarnęli już kasę za działkę pod budowę kolejnego molocha Hipermarketu HIT, natomiast zrezygnowali chwilowo z prokocimskich szpitali, ale chyba w obawie przed linczem publicznym. W każdym razie temat przejęcia tych placówek stoi nadal otworem, a póki co walczą o przejęcie o tereny przyległe do szpitala. Ich apetyt na mamonę nie ma końca, a okoliczni mieszkańcy ciągle drżą o swój los.

  Następnymi rekinami biznesu na rynku nieruchomości są krakowskie zakony męskie i żeńskie Norbertanek. Już w latach 90-tych zakon ten walczył o ziemię spod Kopca Kościuszki z radiem RMF, z którego to kopca rozgłośnia radiowa nadawała swoje audycje.
  W 1991 roku Norbertanki otrzymały 9 ha nieruchomości w Krakowie Zwierzyńcu, które przedtem należały do Akademii Rolniczej. Rok później zakon ten otrzymał 6 działek na terenach Huty im. T. Sendzimira w Krakowie, o łącznej powierzchni 50 ha. Ale ciągle im mało i mało.

  Obecnie sądzą się z gminą Kraków oraz Skarbem Państwa o 6 ha nieruchomości w Śródmieściu, na którym to terenie znajduje się Klub Sportowy Cracovia i hotel Orbisu. Czekają na wyrok w tej sprawie Sądu Apelacyjnego w Krakowie.
  Zakon Norbertanek ma również w planach przejęcie rozbudowanego i odrestaurowanego gmachu nadleśnictwa w Zabierzowie(76 arów), a wiec biorą się już za lasy.
  Teraz tak. Krakowska kuria w 1994 roku otrzymała w Witkowicach 50,9711 ha nieruchomości oraz 52 ha w tzw. węźle drogowym Opatkowice, co stanowi kilkanaście działek przy autostradzie.

  Kuria krakowska wywaliła z kamienic przy ulicy Kanonicznej jej mieszkańców, aby założyć tam Muzeum Archidiecezji. Na razie kościelni w przypływie łaskawości zostawili w spokoju Uniwersytet Jagieloński i Teatr Kantora Cricot oraz Filharmonię Krakowską. Następna firma Kościelna „Caritas” przejęła kamienice z domami pomocy społecznej. W 1989 przejęła Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Radziwiłłowskiej, zaś w 1994 roku przejęła budynek przy ulicy Mikołajskiej 30.

  W 1994 roku, w Śródmieściu, Caritas otrzymał kilka działek o łącznej powierzchni 3836 m2 przy ulicy Skawińskiej 4 i Krakowskiej 47.

  W 2000 r. w Bronowicach księżom z Caritasu sprezentowano 12,7411 ha.
  Największe społeczne protesty towarzyszyły przejęciu Domu Pomocy Społecznej. Dopiero po licznych listach otwartych oraz mediacjach różnych osobistości, udało się jedynie zastrzec, że Kościół nie może wyrzucić pensjonariuszy aż do 2014 r, w przeciwnym razie zrobiliby to natychmiast. Co ich obchodzi los wiernych. Dają biednym paczki ze słodzikami (aspartamem) dobrodzieje, ale że ludzie nie mają dachu nad głową, to ich już mało dosyć interesuje.

  Następne nieroby i cwaniaki to Dominikanie, którzy tłuką niezły interes na kamienicach przy Siennej i Stolarskiej, ale wciąż poszerzają swoje horyzonty biznesowe. W 1993 r. na Pradniku Czerwonym otrzymali 6 ha nieruchomości, w 1997 roku – 9,5 ha w Nowej Hucie, a w 1999 r. ponad 20 ha na polach PGR Dziekanowice. Nie pogardzili także ogrodami działkowymi. Wciąż są nienasyceni.
  Z kolei Urszulanki wygryzły Akademię Muzyczna i PWST. Od Komisji Majątkowej wyłudziły w latach 1996-1999 łącznie 82 ha na Pradniku Czerwonym i w okolicach Krzeszowic, a większość z tych terenów mają zamiar sprzedać pod osiedla mieszkaniowe, oczywiście za stosowna jak przystało na kościelnych kwotę.

  Michaelici, którzy dostali ponad 50 ha w Pawlikowicach, zagarnęli swoją „katolicką” metodą dom pomocy społecznej. Po prostu przez ponad 3 lata zarzynali go takim czynszem, że padł. Za to w miejsce tej pomocy społecznej dobrodzieje otworzyli zakonny Dom Dziecka, chyba po to aby było świeże mięso do rytuałów satanistycznych oraz do orgii seksualnych z udziałem dzieci.

  W kamienicy misjonarzy na ul. Floriańskiej mieści się McDonald’s, a na Placu Wszystkich Świętych misjonarska restauracja, gdzie stołują się krakowscy rajcy.

  Misjonarze, choć zgarnęli kasę za szpital kolejowy przy ul. Lea 44, wyceniony w 1995 r. na 1,1 mln zl, ponad 20 ha lasów, pól i zabudowań mieszkalnych na dokładkę, teraz żądają jeszcze przed sądem przejęcia komercyjnych działek przy ul. Kawiory, w pobliżu miasteczka studenckiego.

  Spór dotyczy także kamienic mieszkalnych przy ul. Czarnowiejskiej 101 i 103 oraz szkoły podstawowej. Roszczenia mnichów dotyczą dwóch największych uczelni krakowskich UJ i AGH.

  Sąd zawiesił tymczasowo sprawę. Jak się okazuje, dotychczasowy proces toczył się wyjątkowo stronniczo na korzyść Kościoła.

  Duże kontrowersje namnożyły się wokół Stowarzyszenia Miłosierdzia Wincentego a Paulo, jakaż piękna nazwa Stowarzyszenia. Szkoda tylko, że z miłosierdziem nie ma kompletnie nic wspólnego. Otóż Stowarzyszenie to przejęło gmach Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej przy ulicy Warszawskiej 5. Z toczącej się przed Komisją Majątkową sprawy, wynika, że na razie nie istnieje prawna zasadność przejęcia tego budynku przez Stowarzyszenie.

  Następni biznesmeni w sutannach, Salwatorianie mają chrapkę na 2 ha w samym centrum miasta, przy ulicy Szlak 73a, gdzie mieści się Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, a także Park Miejski Jalu Kurka. Ewentualnie w zamian żądają 5 mln złotych. Salwatorianie nie rozpatrują innych gruntów zamiennych, niż tych, które mieszczą się w centrum.

  Szarytki długi czas walczyły o usunięcie mieszkańców przy ul Filipa 15, ale w końcu dopięły swojego celu, a przy okazji zagarnęły policyjny pensjonat w Krynicy.
  Jak dobrze powodzi się klerowi w Krakowie mogą poświadczyć Córki Bożej Miłości. Po otrzymaniu ponad 40 ha nieruchomości, władze Krakowa szukają im dalszych terenów zamiennych za nieruchomości na Śląsku, w Jastrzębiu Zdroju – 3 ha, bo jak mówią mniszki : „lepiej dogadują się w świętym Krakowie”.

  Większość nieruchomości przezorne zakonnice juz zbyły. Na pewno nie za przysłowiową złotówkę.

  Teraz bierzemy na tapetę Bonifratrów. Zakon Ten przejął najstarszy w mieście szpital przy ul. Trynitarskiej i dostał ponad 30 ha w Mogilanach.

  Z kolei Karmelici bosi „na Piasku” stali się właścicielami części jednego z najsłynniejszych traktów handlowych przy ul. Karmelickiej.

  W Komisji Majątkowej zdarzało się wiele groteskowych sytuacji. Przykładowo ksiądz Janusz Bielański, proboszcz wawelskiej parafii, występował jednocześnie w imieniu własnej parafii oraz Kapituły Metropolitalnej, co dopiero po dłuższym czasie udało się ustalić przedstawicielom rządu i episkopatu.

  Popyt na majątki za friko jest tak duży, że do tych samych nieruchomości startowała parafia Św. Krzyża i Matki Kościoła.

  Kiedy przejętych kamienic nie zdążyło się wyremontować ani miasto ani sponsor, wówczas z pomocą przychodził Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa –SKOZK.
  Co jest fascynującego, że w składzie tego Społecznego Komitetu Zabytków Krakowa, ulokowali się krakowscy hierarchowie z kardynałem Franciszkiem Macharskim na czele. Nie może więc dziwić, że prawie połowa pieniędzyz narodowego funduszu trafia do obiektów kościelnych.

  Wiele uzyskanych tą drogą majątków zostało sprzedanych lub wydzierżawionych.
  A powód jest prosty jak drut : zakonni i diecezjalni właściciele nie chcą tyrać na polu, tylko zarabiać pieniądze kosztem wiernych, na zasadzie: Tak nam dopomóż Bóg !
  Oczywiście tego typu roszczenia i procesy nie dotyczą jedynie województwa krakowskiego. W całej Polsce toczy się ok. 120 procesów, w których przedstawiciele Kościoła i instytucji kościelnych domagają się nieruchomości albo odszkodowań sięgających setek milionów złotych.

  Na początku lipca tego roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie ruszył proces cywilny w jednej ze spraw, których nie zdążyła rozpatrzeć Komisja Majątkowa przed likwidacją w 2011 r. Sprawa dotyczy roszczeń Zakonu ks. Misjonarzy wobec Skarbu Państwa.
  Pozew zakonu księży misjonarzy św. Wincentego a Paulo dotyczy ok. 4 ha nieruchomości w okolicach ulic: Krakowskie Przedmieście, Traugutta i Czackiego, czyli samego centrum stolicy. Teren ten jest dziś własnością Skarbu Państwa, a na jego części stoją m.in. budynki Ministerstwa Finansów i Uniwersytetu Warszawskiego.

  Komisja Majątkowa od 1989 r. przekazała stronie kościelnej ponad 65,5 tys. ha i 143,5 mln zł rekompensat. Rozpoznała ponad 2,8 tys. wniosków. Decyzja o likwidacji Komisji wiązała się z wieloma nieprawidłowościami w jej działaniu. Po pierwsze nie weryfikowano wycen gruntów przedstawianych przez rzeczoznawców Kościoła, którzy znacznie je zaniżali. A po drugie od orzeczeń tychże Komisji, samorządom nie przysługiwały odwołania.
  Na koniec króciutka opowieść jednego Internauty na temat dochodów „ludzi kościoła”:

  „363 złotych kwartalnie !!! Dokładnie tyle płaci mój proboszcz dobrodziej, jako podatek od swoich dochodów. Ostatnio pewien uroczy wikary po cywilnemu tak mi zaimponował przy ruletce, że postanowiłem włożyć w to trochę wysiłku i dowiedzieć się jakie są źródła finansowania luksusowej konsumpcji części kleru.
  Pałacyki, wille, „siostrzenice”, „siostrzeńcy”, nocne kluby, limuzyny, ekskluzywne kurorty, ostentacja w szastaniu pieniędzmi. Niemożliwe, żeby źródłem finansowania była tylko taca od zubożałego społeczeństwa.

  No to skąd na to biorą ??? Trudny temat, ale na czasie, bo nie zauważyłem, żeby ktokolwiek porwał się na poważną próbę odpowiedzi na to pytanie. Powtarzają się tylko wpisy „opodatkować Kościół”. Spróbujmy zatem na spokojnie zmierzyć się z tym tematem.

  1. Taca. To oczywiste. Bez tego elementu żadna msza święta nie jest dość święta, żeby ją warto było odprawić. Poza tym dla zapewnienia wiernym stosownej motywacji tradycyjne 5 przykazań kościelnych udoskonalono w ten sposób, że bogobojny katolik może już balangować kiedy chce, byleby dobrze dawał na tacę fachowcom.
  2. Skarbony. Rozstawia się je w domach bożych tak gęsto, jak pewien ojciec dyrektor z Torunia podaje numer konta przez radio. Zastosowany pretekst nie ma znaczenia, bo i tak wszystko trafia do rąk proboszcza i tylko on wie, co się z tymi pieniędzmi dalej dzieje.
  3. Zyski z wynajmowania nieruchomości. Po wejściu kleru do szkól państwowych zostało na przykład około 23 000 tak zwanych punktów katechetycznych. Dobrodzieje robią z tym co chcą. Mogą na przykład swoim lokalnym cywilnym kolaborantom z władz terenowych kazać organizować różnego rodzaju konferencje itd.”

  Autor: Hanna Trochimiuk o 20:26

  Polubienie

   
 3. wojdabejda

  19 kwietnia 2017 at 20:41

  https://radtrap.wordpress.com/2011/06/21/adolf-hitler-syjonistyczny-agent/
  cyt.:”Była to zaplanowana zdrada, tak ludności niemieckiej jak i żydowskiej. Kampania nienawiści Hitlera była wymierzona w Żydów jednak specjalnie pomijał on nazwiska syjonistów, którzy z wyrachowaniem i przy ignorowaniu reszty żydowskiej społeczności, zaplanowali światową rewolucję i założenie państwa Izrael. Jest to dowód na to że współpracował z agendą Syjonizmu i był pierwszej klasy łgarzem, hipokrytą i zdrajcą narodu.

  2. 25 sierpnia, rok 1933, Hitler zawiera porozumienie z syjonistami (Ha’avara). Absolutnie niezwykłe, 24 marca 1933 syjoniści składają deklarację wojny z Niemcami, a 5 miesięcy później podpisują z Hitlerem porozumienie!

  3. 10 września 1933 roku, porozumienie między Niemcami a Kościołem, Reichskonkordat (niemiecki konkordat) zostaje podpisany przez Hitlera i Watykan.

  4. 3 maja 1940 roku, angielska armia zostaje pobita pod Dunkierką przez armię niemiecką. Z rozkazu Hitlera, 330.000 brytyjskich jeńców dostaje pozwolenie na powrót do Anglii, lecz muszą najpierw przysiąc że powrócą i zniszczą Niemcy. Unikatowe wydarzenie w historii ludzkości. Można o tym przeczytać w rozdziale „Dunkirk and After” w książce kapitana A.H.M. Ramseya „The Nameless War” (Bezimienna wojna).

  5. 18 styczeń 1941 roku, Hitler otrzymuje oferte współpracy od tajnej syjonistycznej organizacji N.M.O (National Military Organization, Irgun Tzwa’i Le’umi) – należał do niej Menachem Begin. Hitler zaakceptował ofertę a widocznym przykładem jej wypełnienia było założenie obozu Theresienstadt na wiosnę 1941 roku. H.G. Adler piszę o tym szczegółowo w swojej książce „Theresienstadt 1941 – 1945”.

  6. 20 styczeń 1942 roku, odbywa się niesławna konferencja w Wannsee. Powołując się na to spotkanie, międzynarodowa prasa i książki historyczne stwierdzają że podjęto tam decyzje o „ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej”. Jednak po zbadaniu dokumentów z tej konferencji wyłania się zupełnie inny obraz: nie ma tam ani jednego słowa o mordowaniu Żydów, wspomina się jedynie że hitlerowskie SS (Schutzstaffel) ma plan stworzenia żydowskiej elity. Kolejny przykład propagandowego przepisywania historii przez zwycięzców (w tym wypadku aliantów).

  1945: Adolf Hitler ucieka do Ameryki Południowej. Każdy historyk na świecie, który nie bierze pod uwagę i nie przyjmuje do wiadomości faktu istnienia tajnych stowarzyszeń i członkostwa w nich ważnych ludzi z elity, jak bankierów, polityków i szefów korporacji, nie jest w stanie dokopać się do więcej niż połowy prawdy.(…)”

  Polubienie

   
 4. wojdabejda

  27 czerwca 2017 at 21:17

  Polubienie

   
 5. Teresa

  2 października 2017 at 19:53

  Z FACEBOOK Z PROFILU :CEZARY TARKOWSKI (poeta)
  Znieważanie Teresy Znyk za prawdę o zydowskich bajkach zdelegalizowanego na zawsze kościoła z Watgykanem na czele.

  Cezary Tarkowski Jest Pan niepoprawnym optymistą. Ja szukam alternatywnych dróg publikacji, zle nie mogę znaleźć. W każdym razie Pańskie słowa są miłe, bo nadzieja umiera ostatnia.
  Lubię to! · Odpowiedz · 1 · 42 min

  Cezary Bronisław Lechowski Panie Tarkowski, nic nie umrze!!! Wspomni Pan moje slowa, to ich szlag trafi!
  Lubię to! · Odpowiedz · 1 · 40 min

  Cezary Tarkowski Szlag ich trafi dopiero jak przyjdzie Jezus Chrystus i wytępi tę satanistyczną i syjonistyczną zarazę.
  Lubię to! · Odpowiedz · 38 min

  Teresa Znyk a kto panu o tym powiedział” jak przyjdzie Jezus Chrystus ” jak nie żydzi,zydowski okupant z Watykanem na czele???
  Lubię to! · Odpowiedz · 34 min

  Cezary Tarkowski I co, sądzi Pani, że masoński Watykan i parchy nas wyzwolą? Właśnie nas coraz bardziej zniewalają.
  Lubię to! · Odpowiedz · 32 min

  Teresa Znyk Nie rozumie pan, że to oni, masoni i parchy z Watykanu Panu narzucili zbawcę z bajek??? To takie przecież proste do zrozumienia!!!
  Lubię to! · Odpowiedz · 27 min

  Teresa Znyk Od kiedy ktoś z bajek zydowskich wyzwala???
  Lubię to! · Odpowiedz · 27 min

  Teresa Znyk Wolę pana mądre bajki dla dzieci niż tą bajeczkę dla dorosłych stworzoną dla naiwnych gojów przez tych co ukradli nam Ziemię a w zamian podtykają brednie: „jak przyjdzie Jezus Chrystus i wytępi tę satanistyczną i syjonistyczną zarazę „. Czas wreszcie dojść do świadomości wolnego człowieka a nie być ciągle niewolnikiem żydów śmiejących się z utworów przez nich stworzonych do zagradzania drogi do BOGA- STWÓRCY!
  Lubię to! · Odpowiedz · 18 min · Edytowany

  Cezary Bronisław Lechowski Pani jest Żydowką..?
  Lubię to! · Odpowiedz · 18 min

  Teresa Znyk Jestem Polką- Słowianką z Lechii! A żydówkami i żydami m.in. mentalnymi są wszyscy wyznawcy żydowskich Bogów ze zdelegalizowanego na zawsze koscioła z Watykanem na czele!
  Lubię to! · Odpowiedz · 16 min

  Teresa Znyk Instytucja kościoła rzymsko-katolickiego z Watykanem na czele została na zawsze zdelegalizowana z dniem 18.04.2014r.

  Łowicz, 10.01.2016r.

  Drodzy Rodacy !

  Dnia 18.04.2014r. instytucja kościoła rzymsko-katolickiego z Watykanem na czele została na zawsze zdelegalizowana przez Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego w Brukseli.

  “Oficerowie, agenci, klerycy i inni w dotychczasowej służbie byłej organizacji zwanej Kościołem zostali na zawsze zwolnieni. (…) Były Kościół w Watykanie pracował na takie zakończenie przez wieki historii, stosując przemoc, strach, śmierć, fałszywe doktryny i niewolnictwo i nie jest już honorowym przedstawicielem wolnej ludzkości i godności człowieka na Niebie i Ziemi.(…)Całe bogactwo byłego kościoła jest od dziś uważane za własność wolnych ludzi i mogą oni, i powinni pokojowo odbierać i okupować. “

  Pomimo ogłoszonego, prawie dwa lata temu, upadku kościoła katolickiego z Watykanem na czele, w Polsce nadal działają nielegalne instytucje “kościelne”, które są firmami handlowymi, zarejestrowanymi w UPIK w Waszyngtonie, tak samo jak wszystkie inne korporacje-firmy handlowe, podające się za instytucje państwowe, których upadek został ogłoszony poprzez “Report Paradygmat” w dniu 25.12.2012r.

  http://polskiruchoporu.neon24.pl/…/126842,wladze…

  http://polskiruchoporu.neon24.pl/…/126717,sensacja…

  http://polskiruchoporu.neon24.pl/…/125309,koniec-teatru…

  Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do realizacji “Publicznego Wezwania ludzkości do wykonania i działania” , z dnia 18 kwietnia 2014r., wystosowanego przez Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego w Brukseli, poprzez pokojowe odbieranie i okupowanie całego bogactwa kościoła katolickiego w Polsce, przez uwolnionych z niewoli władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, rdzennych Polaków.

  Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa osoby zatrudnione w zdelegalizowanych firmach handlowych “kościoła katolickiego”:

  do niezwłocznego przekazywania całego mienia w ręce przedstawicieli wolnej ludzkości, rdzennych Polaków, Suwerena-Narodu Polskiego

  do niezwłocznego opuszczenia terytorium Polski, celem zapobieżenia zamieszkom czy aktom odwetu, wzburzonego, oszukiwanego, zniewalanego Narodu Polskiego.

  Nie dostosowanie się do niniejszego wezwania skutkować będzie zastosowaniem rygorów Dekretu Suwerena-Narodu Polskiego z dnia 02.04.2015r. http://www.tcichocki.pl

  Maria Bejda, Teresa Wojda

  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

  OBYWATELSKI RUCH OPORU
  Error 404 – LOWPORO – NEon24.pl
  LOWPORO – Uwolnieni w 2012r. z prywatnego, niewolniczego systemu przez Paradygmat Raport (OPPT) oraz Proklamację z 2014r. i Dekret z 2015r. Suwerena-Narodu Polskiego, bojkotujmy, ignorujmy wszystkie nielegalne organy władz świeckich i kościelnych ! wojdabejda.
  POLSKIRUCHOPORU.NEON24.PL
  Lubię to! · Odpowiedz · Usuń podgląd · 14 min
  Zarządzaj
  Teresa Znyk
  Teresa Znyk https://www.facebook.com/photo.php?fbid=125197088012895&set=rpd.100015678124351&type=3&theater
  Zdjęcie użytkownika Teresa Znyk.
  Teresa Znyk
  19 marca ·
  Lubię to! · Odpowiedz · Usuń podgląd · 13 min

  Cezary Bronisław Lechowski Szanowna Pani, z całym szacunkiem, ale Pani chyba jest szalona, bo z całym szacunkiem ostatnio nie słyszałem dawno takich herezji.
  Lubię to! · Odpowiedz · 13 min

  Cezary Bronisław Lechowski I jeszcze jedno! Proszę łaskawie nie porównywać się do chrześcijan, a tym bardziej do słowian i Polaków.
  Lubię to! · Odpowiedz · 11 min

  Teresa Znyk Herezją jest wyznawanie bajek żydowskiego okupanta zdelegalizowanego na zawsze kościoła ! TO SA FAKTY DOWODY!!! Prawdziwy Polak przyjmuje je z wdzięcznością ! Zamiast pomawiać o bzdurne herezje to panowie do czytania ze zrozumieniem czas najwyższy!
  Lubię to! · Odpowiedz · 10 min

  Teresa Znyk Gdzie się porównuję do zbrodniczych działań chrześcijaństwa zdobywającego ogniem i mieczem dusze ludzkie do zniewalania? Nadinterpretowuje pan zamiast z pokorą zajrzeć do dokumentów, żródła!
  Lubię to! · Odpowiedz · 8 min · Edytowany

  Cezary Bronisław Lechowski Jasne, proszę się uspokoić i zażyć coś na uspokojenie!!
  Lubię to! · Odpowiedz · 9 min

  Teresa Znyk Zydowski lekarzu lecz się sam i z wciskania ciemnoty! Zobacz list gończy za skazanym za mordy rytualne , mordy na dzieciach papieżu Franciszku https://wojdabejda.wordpress.com/…/suweren-narod…/

  SUWEREN- NARÓD POLSKI PRZEJMUJE MAJĄTEK KOŚCIOŁA W…
  WOJDABEJDA.WORDPRESS.COM
  Lubię to! · Odpowiedz · Usuń podgląd · 6 min

  Cezary Bronisław Lechowski
  Lubię to! · Odpowiedz · 4 min
  Teresa Znyk
  Teresa Znyk Upowszechniam to od dawna ze spokojem i z obowiązku bycia Polką- Słowianką z Lechii by zydowski okupant przestał wciskać nam przeróżne bajki jak i to,ze uzurpatorzy zajmują funkcje legalnie! Pan Tarkowski zna te fakty a mimo to wyznaje te zydowskie brednie!
  Lubię to! · Odpowiedz ·

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: