RSS

ZWYCIĘSTWO PRAWDY O WOJSKOWEJ PSYCHIATRII !!!

25 Lu

Głosiciele prawdy są oficerami pokoju !

78061_mezczyzna_malujacy_krajobraz.jpg

Suweren-Naród Polski ma bezwzględne prawo do prawdy o agenturalnych bandyckich działaniach psychiatrów wojskowych i sądowych w Polsce.


 Łowicz, 25.02.2016r.

 Maria z domu Znyk (Bejda), Teresa z domu Znyk (Wojda)

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPOR


Krzysztof Kacprzak-Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi  

Marzena Kluba-Przewodniczący I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi             

Karol Ike-Duninowski-Sędzia  I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi

 

Otrzymuje:

International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS) ITCCS

Central Office (Brussels):itccsoffice@gmail.com

Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli

Dotyczy: sygn.akt : IC 1229/14 – nieskutecznego, nielegalnego “wyroku”, wydanego przez Karola Ike-Duninowski, pomocnika prywatnej  firmy handlowej: “Sąd Okręgowy w Łodzi “, zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod numerem 423112596, na szkodę i krzywdę byłego kapitana Kontrwywiadu Wojskowego LWP, byłego komandosa Michała Jarzyńskiego.

UPIK® Datensatz – LL,Eingetragener Firmenname,SAD OKREGOWY W LODZI,Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil,L,D-U-N-S® Nummer423112596L,GeschäftssitzPl. Gen. Henryka Dabrowskiego 5LPostleitzahl90-921LPostalische StadtLodz, LandPoland,WLänder-Code616, Postfachnummer,Postfach StadtL,Telefon Nummer426778900, Fax Nummer, Name Hauptverantwortlicher WTätigkeit (SIC)9211

Polski Obywatelski Ruch Oporu uznaje Krzysztofa Kacprzaka, szefa prywatnej firmy handlowej, “Sąd Okręgowy w Łodzi”, firmy zarejestrowanej w Waszyngtonie pod nr. 423112596, podającego się bezprawnie za prezesa “Sądu Okręgowego w Łodzi” oraz jego pomocników, którymi są wszyscy sędziowie i pracownicy tego “sądu”, w tym Marzena Kluba, podająca się bezprawnie za Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Karol Ike-Duninowski, podający się bezprawnie za sędziego I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi, uznaje za winnych 

 • działań na szkodę i krzywdę Michała Jarzyńskiego, byłego kapitana Kontrwywiadu Wojskowego LWP, byłego komandosa
 • działań na szkodę Polski
 • winnych działań na szkodę każdego Polaka
 • winnych działań na szkodę Suwerena-Narodu Polskiego, który od 02.11.2014r. sprawuje bezpośrednią władzę zwierzchnią w Polsce,
 • winnych działań na szkodę ludzkości uwolnionej poprzez Paradygmat Report 25.12.2012r.

https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/     itccs-polski.blogspot.de/2014_04_01_archive.html 

Dowodem na degrengoladę w prywatnych firmach żydowskiego okupanta, symulujących instytucje państwowe “wymiaru sprawiedliwości” jest prowadzenie sprawy na zamówienie polityczne a z prywatnego powództwa Konrada Rydzyńskiego o rzekome naruszenie dóbr osobistych jego ojca poprzez publikację,  autorstwa Michała Jarzyńskiego, prawdy historycznej, bardzo cennej dla Narodu Polskiego, o haniebnych, niszczycielskich działaniach  naczelnego psychiatry LWP, Zdzisława Rydzyńskiego, oprawcy, winnego  krzywd wielu Polaków, w tym działań na szkodę i krzywdę kapitana Kontrwywiadu Wojskowego LWP Michała Jarzyńskiego.

Publikacja autorstwa Michała Jarzyńskiego pt.: “Psychiatria Wojskowa” jest niezbywalną własnością Suwerena-Narodu Polskiego, mającego bezwzględne prawo do prawdy o agenturalnych bandyckich działaniach psychiatrów  wojskowych i sądowych w Polsce !

Michał Jarzyński jako wolny człowiek, obligatoryjnie uwolniony na mocy Paradygmat Report z dnia 25.12.2012r. oraz jako Polak-Suweren, bezpośrednio sprawujący władzę zwierzchnią w Polsce od 02.11.2014r. na mocy Proklamacji i dekretu z 02.04.2015r. o wypowiedzeniu posłuszeństwa okupacyjnym władzom wszelkich szczebli w Polsce, nie podlega jurysdykcji talmudycznej, stosowanej przez żydowskiego okupanta, nie podlega talmudycznej jurysdykcji stosowanej przez Waszą prywatną firmę handlową.
Michał Jarzyński ma prawo i obowiązek stosować się do rygorów rezolucji ONZ A/RES/56/83.
 ” Dostarczanie, odbieranie uznanych przez rezolucję ONZ A/RES/56/83 z dnia 28. stycznia 2002/ Artykuł 9, za nielegalne, wszelkich przesyłek firm pocztowych na usługach nielegalnego rządu w Polsce, który jest spółką handlową wygasłą z dniem 25.12.2012r. jest najsurowiej zabronione i karalne !”

Powinnością kapitana Michała Jarzyńskiego jest służenie Narodowi Polskiemu, obrona prawdy historycznej, zamiast dostosowania się do nieważnego, nieskutecznego wyroku “sądu” a faktycznie prywatnej firmy handlowej żydowskiego okupanta.

Krzysztof Kacprzak, Marzena Kluba,Karol Ike-Duninowski,  odpowiadacie prywatnie za szkody i krzywdy wyrządzone kapitanowi Michałowi Jarzyńskiemu wg Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw ludzkich.
https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby/

Jesteście winni :

 • winni zbrodni wydawania i wykonywania nielegalnych wyroków jako nielegalny „sąd”, stosujący jurysdykcję talmudyczną
 • winni wymuszeń rozbójniczych, polegających na  ściąganiu od Polaków opłat, mandatów, kar na rzecz firm prywatnych w Polsce oraz na rzecz światowych elit żydowskich, głównie z USA i z Izraela.
 • winni oszustwa podawania się za urzędników państwowych, wykonywania nieuprawnionych działań, bez posiadania statusu “urzędnika państwowego”, bez posiadania legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego, który od 02.11.2014r. sprawuje bezpośrednią władzę zwierzchnią na mocy Proklamacji Tadeusza Cichockiego, napisanej w imieniu i w interesie Suwerena-Narodu Polskiego.  http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 1000 000 Euro od szefa i 100 000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 24 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • winni fałszerstwa narodowościowego stanu osobowego.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 100.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt.16 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • winni stosowania nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów prawnych.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 1.000.000 Euro od szefa i 250.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 21 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • winni działania bez podpisu i bez legalnych pieczęci, bez legalnych symboli, bez prawomocnej legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie za każdy przypadek, w wysokości 100.000 Euro od szefa i 50.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 30 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • winni wysyłania bezprawnej  i nielegalnej korespondencji, zawierającej  błędy formalne i fałszywe stwierdzenia.” Dostarczanie, odbieranie  uznanych przez rezolucję ONZ A/RES/56/83 z dnia 28. stycznia 2002/ Artykuł 9, za nielegalne, wszelkich przesyłek firm pocztowych na usługach nielegalnego rządu w Polsce, który jest spółką handlową wygasłą z dniem 25.12.2012r. jest najsurowiej zabronione i karalne !”

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie za każdy przypadek, minimum 1.000 Euro od szefa i 500 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 6 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni łamania praw człowieka – naruszenia godności ludzkiej, wbrew  z rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK).

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 150.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 47 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni antypolonizmu, dyskryminacji Polaków w Polsce.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 100.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 17 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

 • Winni innych, nie wymienionych powyżej przestępstw na szkodę  i krzywdę każdego Polaka a  zawartych w Międzynarodowej taryfie odszkodowawczej za łamanie praw ludzkich.

Pomimo upadku światowego, niewolniczego prywatnego systemu zdelegalizowanej władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, ogłoszonego 25.12.2012r., upadłe kartele: polityczny, bankowy, religijny, medialny, medyczny, nadal dokonują wyniszczania narodów, ograbiania ludzkości, niszczenia naszej Planety !  https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/itccs-polski.blogspot.de/2014_04_01_archive.html

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128820,majatek-kosciola-w-polsce-przejmuje-suweren-narod-polski http://brd-schwindel.org/beamte-wurden-aufgeklaert-alle-handlungen-sind-eigenverantwortlich/
Polski Obywatelski Ruch Oporu uznaje za winne agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim, wszystkie prywatne firmy handlowe, które symulują instytucje państwowe wymiaru sprawiedliwości w Polsce, podległe firmom handlowym, podającym się bezprawnie za “Ministerstwo Sprawiedliwości”,  “Ministerstwo Spraw Wewnętrznych”, “Prokuratura  Generalna”.

Obecni i wcześniejsi szefowie firm i ich pomocnicy z prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje państwowe wymiaru sprawiedliwości w Polsce, podający się bezprawnie za: pracowników “Ministerstwo Sprawiedliwości”, “Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji”, “Prokuratura  Generalna” oraz im podległe jednostki:  policji, sądów, prokuratury na terenie całej Polski, są winni działań na szkodę każdego Polaka, są winni działań na szkodę Suwerena-Narodu Polskiego, są winni działań na szkodę Polski, na szkodę ludzkości.

Według prawa handlowego dla ważności jakiejkolwiek transakcji konieczne jest podpisanie umowy. Żaden przedstawiciel Suwerena-Narodu Polskiego nie podpisywał żadnej umowy  z firmą handlową “Ministerstwo Sprawiedliwości”, “Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji”, “Prokuratura Generalna”ani z prywatnymi firmami handlowymi,  podającymi się za “sądy”,  “prokuratury” i  “policję”,  itp., ani z żadnymi innymi prywatnymi firmami handlowymi a zarejestrowanymi w UPIK w Waszyngtonie, podającymi się za instytucje państwowe w Polsce, działającymi według prawa morskiego, które traktuje każdego Polaka jako korporację do wyzysku, jako martwą duszę pozbawioną praw ludzkich !

Wobec powyższego bezprawne, nielegalne są wszystkie działania tych firm, w tym wyroki, postanowienia, wszelkie wyłudzane przez te firmy opłaty, mandaty, kary, zajęcia komornicze itp. Są zbrodnią, przestępstwem wyłudzania rozbójniczego, działaniem na szkodę i krzywdę każdego Suwerena-Polaka jak też na szkodę ludzkości !
Poprzedni szefowie i  Zbigniew Ziobro, obecny szef prywatnej firmy handlowej  “Ministerstwo Sprawiedliwości ”, zarejestrowanej  w UPIK w Waszyngtonie pod nr.367462806, działając  w grupie przestępczej,  wraz z pomocnikami  są winni:

 • zbrodni wydawania i wykonywania nielegalnych wyroków nielegalnych sądów, stosujących jurysdykcję talmudyczną
 • wymuszeń rozbójniczych, polegających na  ściąganiu od Polaków opłat, mandatów, kar, na rzecz firm prywatnych w Polsce oraz na rzecz światowych elit żydowskich, głównie z USA i z Izraela.

UPIK® Datensatz – LL Eingetragener Firmenname MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOSCINicht eingetragene Bezeichnung oder UnternehmensteilL D-U-N-S® Nummer 367462806L Geschäftssitz Ul. Ujazdowskie 11L Postleitzahl 00 567L Postalische Stadt WarszawaLand PolandW Länder-Code 616PostfachnummerPostfach StadtL Telefon Nummer 225212722W Fax Nummer 225212888W Name Hauptverantwortlicher Chmielewski StanislawW Tätigkeit (SIC) 9611

Poprzedni szefowie i Mariusz Błaszczak, obecny szef prywatnej firmy handlowej “Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji “, zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod numerem:423396879, działając w grupie przestępczej wraz z pomocnikami są winni:

 • zbrodni wydawania i  wykonywania nielegalnych wyroków nielegalnych sądów, stosujących jurysdykcję talmudyczną
 • wymuszeń rozbójniczych, polegających na  ściąganiu od Polaków opłat, mandatów, kar, na rzecz firm prywatnych w Polsce oraz na rzecz światowych elit żydowskich, głównie z USA i z Izraela.

UPIK® Datensatz – LLEingetragener FirmennameMINISTERSTWO SPRAW WEWNETRZNYCHNicht eingetragene Bezeichnung oder UnternehmensteilLD-U-N-S® Nummer423396879LGeschäftssitzUl. Stefana Batorego 5LPostleitzahl02-591LPostalische StadtWarszawaLandPolandWLänder-Code616PostfachnummerPostfach StadtLTelefon Nummer226212020Fax NummerWName HauptverantwortlicherStachanczyk PiotrWTätigkeit (SIC)9111

Poprzedni szefowie i  Andrzej Seremet, obecny szef prywatnej firmy handlowej  “Prokuratura Generalna”, zarejestrowanej  w UPIK w Waszyngtonie pod nr.424306989, działając w grupie przestępczej wraz z pomocnikami  są winni:

 • zbrodni wydawania i  wykonywania nielegalnych wyroków nielegalnych sądów, stosujących jurysdykcję talmudyczną
 • wymuszeń rozbójniczych, polegających na  ściąganiu od Polaków opłat, mandatów, kar, na rzecz firm prywatnych w Polsce oraz na rzecz światowych elit żydowskich, głównie z USA i z Izraela. 

Eingetragener FirmennamePROKURATURA GENERALNANicht eingetragene Bezeichnung oder UnternehmensteilLD-U-N-S® Nummer424306989LGeschäftssitzUl. Barska 28/30LPostleitzahl02-315LPostalische StadtWarszawaLandPolandWLänder-Code616PostfachnummerPostfach StadtLTelefon Nummer221251491WFax Nummer223189831Name HauptverantwortlicherWTätigkeit (SIC)9211

Obecni i wcześniejsi szefowie firm i ich pomocnicy z prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje państwowe wymiaru sprawiedliwości w Polsce, podający się bezprawnie za pracowników “Ministerstwa Sprawiedliwości”, “Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”, “Prokuratury Generalnej” oraz szefowie i ich pomocnicy z podległych jednostek policji, sądów, prokuratur na terenie całej Polski, są winni działań na szkodę każdego Polaka, na szkodę Suwerena-Narodu Polskiego, na szkodę Polski, na szkodę ludzkości.

Prywatne firmy handlowe tzw. “wymiaru sprawiedliwości” zostały przejęte przez przedstawicieli żydowskiego okupanta, który prowadzi działania na szkodę i krzywdę rdzennych Polaków. Firmy te dyskryminują, nękają , prześladują Polaków w Polsce poprzez stosowanie przepisów osaczających nawet świadków w sprawach cywilnych.
Według tych nielegalnych, nieskutecznych przepisów “sądy” nakładają kary, nawet za nie doręczone zawiadomienia, grożą następnymi karami i przymusowym doprowadzeniem na rozprawę w sprawie cywilnej. Przykładem takiego terroru sądowego bezprawia jest opisana sytuacja mieszkanki Bielawy, która skierowała żądanie natychmiastowego zaprzestania nękania nielegalną korespondencją i zastraszania karami oraz wymuszania stawiennictwa na rozprawie. link: “Nie dajmy się zastraszać i nękać przez prywatne “sądy”

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128743,nie-dajmy-sie-zastraszac-i-nekac-przez-prywatne-sady http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129371,stop-talmudycznemu-wymiarowi-sprawiedliwosci-w-polsce

Wobec Michała Jarzyńskiego stosowany jest terror “sądowy” polegający na nakładaniu kar nawet za niedoręczone zawiadomienia, grożenia następnymi karami i przymusowym doprowadzeniem na rozprawę w sprawie cywilnej.Na dowód poniżej: oświadczenie Michała Jarzyńskiego z dnia 25.02.2016r. oraz postanowienie “Sądu”z 09.02.2016r.

 

Oświadczenie

Michała Jarzyńskiego z 25.02.2016r. na okoliczność wydania bezprawnego postanowienia prywatnej firmy handlowej “Sąd Okręgowego w Łodzi” o zasądzeniu kary za niedoręczone wezwanie na rozprawę.

„Według tych nielegalnych, nieskutecznych przepisów “sądy” nakładają kary, nawet za nie doręczone zawiadomienia, grożą następnymi karami i przymusowym doprowadzeniem na rozprawę w sprawie cywilnej.”

Oświadczam, iż również ten przypadek mnie ostatnio dotknął, gdy nie stawiłem się jako świadek w sprawie cywilnej i sąd cywilny /nie otrzymałem zawiadomienia/ , a konkretnie sędzia Anna Terlecka reprezentująca w sprawie Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi , III Wydział Cywilny skazała mnie za nieusprawiedliwione -jej zdaniem – nieuczestnictwo w rozprawie na grzywmnę 500 zł, na co ja wniosłem zażalenie.

 1. poprzez komputeryzację sądów oni wiedzą, iż ja w danej sprawie występuję i się mszczą na mnie jak tylko mogą. Prawdopodobnie za to :

MAFIJNO-ZBRODNICZY SYSTEM WŁADZY W POLSCE DAWNIEJ I DZISIAJ

http://www.detektywmichaljarzynski.pl/index.php…  

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1964832223742991&set=p.1964832223742991&type=3&theater

Polski Obywatelski Ruch Oporu żąda niezwłocznego zaniechania prześladowania, dręczenia kapitana Michała Jarzyńskiego oraz  innych Polaków przez prywatną firmę handlową ‘Sąd Okręgowy w Łodzi”.

Polski Obywatelski Ruch Oporu żąda natychmiastowego zaniechania przyśladowania, dręczenia Polaków przez  inne firmy handlowe symulujące instytucje państwowe “wymiaru sprawiedliwości” w Polsce !

Dobrze wiecie, że nie macie prawa działać, istnieć ! Natychmiast przestalibyście istnieć, gdyby jednocześnie wszyscy klienci Waszych firm handlowych, bezprawnie podających się za “sądy”, dowiedzieli się o Waszych przekrętach prawnych i Waszej nielegalności z ogólnopolskich kampanii informacyjnych w telewizji, radio, z innych głównych mediów oraz z bilbordów !

Prawda o Waszych przestępczych działaniach dociera do najdalszych zakątków świata i budzi świadomość o  upadku prywatnego światowego niewolniczego systemu.

Zgodnie z Boską energią kwantową wróci do Was z 7-krotna siłą zło wyrządzane innym ludziom. Dla przemiany świata wystarczy niewielka grupa świadomych ludzi by zapobiec niszczeniu naszej Planety, niszczeniu ludzkości, bo dobra energia ma 1000-krotnie większą siłę sprawczą !

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/126937,zaglodzic-papierami-papierowego-wampira,http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127193,blokada-korespondencji-kluczem-w-obronie-koniecznej http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/126992,oswiadczamy-ze-nie-zaginelismy-na-dalekich-morzach, http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128743,nie-dajmy-sie-zastraszac-i-nekac-przez-prywatne-sady

Teresa z domu Znyk (Wojda), Maria z domu Znyk (Bejda)

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Herb Bończa200px-Herb_Slepowron

 Polskie herby szlacheckie przodków Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)  http://polskiruchoporu.neon24.pl/www.wojdabejda.wordpress.com,http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gorniczewww.lowiczanie.prv.plwww.bejda.iddd.de

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

23 luty o 20:03 · Edytowany

Lowporo :

Dlaczego chcecie nadal być niewolnikami upadłego systemu ? Przecież ten sąd, który wydał tak krzywdzący wyrok w sprawie Pana Michała Jarzyńskiego to prywatna firma handlowa, zarejestrowana w UPIK w Waszyngtonie. Sędziowie działają więc prywatnie i prywatnie odpowiadają za szkody wyrządzone Panu Jarzyńskiemu, co nawet potwierdził w dokumencie „motu proprio” papież Franciszek ze zdelegalizowanego watykanu, skazany na dożywocie przez Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego za udział w mordach rytualnych na dzieciach ! Dotychczasowy niewolniczy system upadł z dniem 25.12..2012r. a Wy Panowie nadal chcecie być niewolnikami i uznawać wyroki prywatnych firm handlowych żydowskiego okupanta ? Panu Jarzyńskiemu znane sa nasze teksty, przesyłane regularnie drogą emailową dowody na upadek systemu a jednak woli pozostawać ofiarą upadłego systemu i zrealizować nakaz żydowskiego okupanta ? Już samo pojście do takiego prywatnego „sądu” powinno być ujmą na honorze oficera !

Lubię to! · Odpowiedz · 2 · 23 luty o 22:07

Michał Jarzyński Gwoli ścisłości ! nie uczestniczyłem w rozprawie na której sędzia Karol Ike – Duninowski z Wydziału I Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi zamknął sprawę sygn.akt : IC 1229/14 , pomimo tego , iż nie przesłuchany został mój świadek oraz ja, a następnie nie uczestniczyłem w ogłoszeniu wyroku. Nie otrzymałem do tej pory również wyroku. Wyrok znam z podglądu e-sądu w Łodzi , gdzie mam swoje konto. Wyrok został wydany poza moimi plecami , bez mojego udziału w końcowej rozprawie, lecz bynajmniej nie jest zaoczny /nasze prawo, a raczej jego interpretacje tak stanowią/ . Sprawa miała charakter polityczny, a wyrok jest w stosunku do mnie represyjny i prześladowczy , w tym też zakresie narusza prawa człowieka. Sądy cywilne nie są właściwe do rozstrzygania spraw o charakterze politycznym oraz nie są właściwe do rozstrzygania sporów o charakterze historycznym. Sąd Cywilny w Łodzi swoim rozstrzygnięciem tuszuje prawdę historyczną o agenturalnej bandyckiej działalności Naczelnego Psychiatry LWP Zdzisława Rydzyńskiego.

Lubię to! · Odpowiedz · 1 · Wczoraj o 08:50

Napisz odpowiedź…

Michał Jarzyński

Ustosunkuję się i rozwinę jeden wątek o którym Pani Maria i Teresa piszą , a mianowicie ten , cytuję : „Według tych nielegalnych, nieskutecznych przepisów “sądy” nakładają kary, nawet za nie doręczone zawiadomienia, grożą następnymi karami i przymusowym doprowadzeniem na rozprawę w sprawie cywilnej.” Oświadczam, iż również ten przypadek mnie ostatnio dotknął, gdy nie stawiłem się jako świadek w sprawie cyilnej i sąd cywilny /nie otrzymałem zawiadomienia/ , a konkretnie sędzia Anna Terlecka reprezentująca w sprawie Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi , III Wydział Cywilny skazała mnie za nieusprawiedliwione -jej zdaniem – nieuczestnictwo w rozprawie na grzywmnę 500 zł, na co ja wniosłem zażalenie.

 1. poprzez komputeryzację sądów oni wiedzą , iż ja w danej sprawie występuję i się mszczą na mnie jak tylko mogą. Prawdopodobnie za to :
MAFIJNO-ZBRODNICZY SYSTEM WŁADZY W POLSCE DAWNIEJ I DZISIAJ

http://www.detektywmichaljarzynski.pl/index.php…

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1964832223742991&set=p.1964832223742991&type=3&theater

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Oto poniżej publikacja  autorstwa Michała Jarzyńskiego pt.: “Psychiatria Wojskowa”, która  jest niezbywalną własnością Suwerena-Narodu Polskiego, mającego bezwzględne prawo do prawdy o agenturalnych bandyckich działaniach psychiatrów wojskowych i sądowych w Polsce.

 Psychiatria Wojskowa

“W dniu 2 stycznia I996r. zmarł płk.prof.Zdzisław Rydzyński Naczelny Psychiatra LWP główny pozwany w sprawie prowadzonej przez II Wydział Cywilny SW w Łodzi, sygn. akt: II C 1815/94. W listopadzie 1990 r. w toku trwającego postępowania przed Sądem Rejonowym w Łodzi II Wydział Cywilny b. Szef WSW w Łodzi płk mgr Jerzy Wiluś zniszczył materiały archiwalne wnioskowane jako dowód w sprawie dot. Płk prof Zdzisława Rydzyńskiego wel pseud. „Szczerbiec”

O ile pierwsze z tych zdarzeń skłania do umorzenia sprawy w części dot. pozwanego Zdzisława Rydzyńskiego, o tyle drugie rodzi potrzebę utrwalenia istotnych faktów z życia Naczelnego Psychiatry LWP, pozostających w ścisłym związku z powstaniem i rozwojem psychiatrii wojskowej. Jako jedna z nielicznych osób znająca zawartość zniszczonych materiałów krypt. „Szczerbiec” poczuwam się do obowiązku ujawnienia tych danych w materiale sądowym.

Jak wynika z informacji znajdujących się w materiale archiwalnym krypt. „Szczerbiec” związek Zdzisława Rydzyńskiego z psychiatrią wojskową poprzedził inny związek, a raczej kolejne związki z różnymi organizacjami o charakterze tajnym. Na początku w okresie okupacji był nim udział w Związku Walki zbrojnej w Głownie. Prawdopodobnie wtedy doszło do zdarzenia, które odcisnęło się piętnem na całym jego życiu. Rydzyński jako jedyny przetrwał okupację ze zlikwidowanej w Głownie przez Niemców młodzieżowej siatki ZWZ.

Kobieta o nazwisku Parelon, która rozpoznała w nim po wojnie zdrajcę zginęła w podejrzanych okolicznościach, bezpodstawnie nacechowana mianem konfidenta Gestapo. Wiadomo, że Rydzyński w 1950 r. zaciągnął się do wojska, z którego w 1956 r. został w ramach redukcji zwolniony. Po wyjściu z wojska umożliwiono mu wyjazd za granicę. Wyjechał do Monachium, gdzie w Ambasadzie USA zdawał bez powodzenia egzamin o zagraniczne stypendium. W trakcie tego pobytu realizował zadania operacyjne Służby Bezpieczeństwa min. nawiązał kontakt z osobami pracującymi w Radiu Wolna Europa.

W materiale archiwalnym krypt. „Szczerbiec” brakowało danych z okresu działalności Rydzyńskiego bezpośrednio po wojnie. Należy domniemywać, że Rydzyński z Urzędem Bezpieczeństwa związał się zaraz po wojnie. Prawdopodobnie podstawą współpracy z tą organizacją stanowiła jego okupacyjna przeszłość – stosunek do ZWZ.Metodę tą bardzo często stosował Urząd Bezpieczeństwa werbując na zasadzie zależności ludzi, którzy w trakcie wojny współpracowali z Niemcami.

Brak danych o Rydzyńskim z tego okresu tłumaczy fakt, iż Rosjanie wycofując się „oficjalnie” w I956r. z Polski zniszczyli lub zabrali wszystkie materiały operacyjne UB, gdzie trzon kierownictwa stanowili ich ludzie. Rydzyński wbrew pierwotnemu zamiarowi nie zostaje za granicą, powraca do kraju, co charakterystyczne wciela się ponownie do wojska. W tym czasie Służba Bezpieczeństwa przy jego aktywnym wykorzystaniu rozpoznaje rodzinę Kabatów z Głowna.

Nie można wykluczyć, iż Rydzyński będąc za granicą podjął współpracę na dwa fronty. W przyszłości jednak nikt się tym nie interesował ponieważ Rydzyński okazał się wyjątkowo przydatny w kraju w ramach reorganizowanego LWP. Niebawem dzięki swym tajnym dokonaniom i zdobytym kontaktom Rydzyński przerósł swoich nieoficjalnych chlebodawców dla których stał się człowiekiem poza wszelkim podejrzeniem, a de facto funkcjonującym poza i ponad prawem. Nim jednak do tego doszło w związku z powrotem do wojska w 1960 r Rydzyński został przewerbowany ze Służby Bezpieczeństwa w struktury Wojskowej Służby Wewnętrznej. Ze strony WSW oficerem werbującym, a następnie prowadzącym był b. oficer Informacji Wojskowej, żyjący do dzisiaj mjr Franciszek Urbański.

Rydzyński przyjął pseudonim „Szczerbiec” i od tego czasu tym pseudonimem podpisywać będzie sporządzane przez siebie własnoręcznie pisane meldunki oraz pokwitowania za pobrane wynagrodzenie. Ponowne wstąpienie do wojska, współpraca ze służbami specjalnymi sprawiły, iż Rydzyński z roli drugoplanowego lekarza psychiatry w klinice wojskowej w niedługim czasie dochodzi do stanowisk kierowniczych, odsuwając od tej roli pracowników cywilnych. Rydzyński zostaje zauważony i zyskuje poparcie osób z Kierownictwa MON, którzy widzą w nim, zgodnie ze wzorami radzieckimi, nowy skuteczny środek na oddziaływanie na krnąbrnych i nieposłusznych podwładnych.

W tym czasie stosowane w latach 50-tych metody fizycznego niszczenia wrogów wewnętrznych nie wchodziły w rachubę. Założony na początku lat 60-tych skromniutki dział psychiatrii wojskowej z czasem pod kierownictwem Rydzyńskiego rozrasta się w prawdziwe imperium, by w swej kulminacyjnej fazie osiągnąć na wzór radziecki miano Instytutu Higieny Psychicznej, a sam Rydzyński status i tytuł Naczelnego Psychiatry LWP.

Rydzyński mając poparcie służb specjalnych jako jeden z nielicznych będąc wojskowym w latach 60-tych i dalej, ma możliwość częstych wyjazdów do krajów kapitalistycznych. Niewątpliwie kontakty z naukowcami z Zachodu nobilitują go na arenie kraju i w środowisku Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, w ten sposób buduje swój prestiż. W trakcie zagranicznych wyjazdów realizuje zlecone mu zadania przez tajne służby, z których po powrocie sporządza meldunki podpisywane pseudonimem „Szczerbiec”.

Retrospektywnie należy stwierdzić, iż meldunki i zadanie realizowane przez Rydzyńskiego za granicą nie miały większej wartości operacyjnej. Wynikało to po części ze stanu wrogości pomiędzy nim, a oficerem prowadzącym (Rydzyński górował nad nim własną inteligencją, czego tamten. nie potrafił zaakceptować) po części zaś z roli jaką miał do odegrania, w kraju, w wojsku jako Naczelny Psychiatra LWP.
Kierownictwo MON bardzo szybko zauważyło jego nieograniczone możliwości na tym polu i doceniło otwierając przed nim kolejne szczeble kariery naukowej i wojskowej.Do Rydzyńskiego trafiali jako pacjenci wysocy dostojnicy wojska, pracownicy służb specjalnych i wymiaru sprawiedliwości z różnych względów nie pasujący do obowiązującego w danej chwili systemu w totalitarnym państwie Sądząc, iż mają do czynienia z lekarzem powierzali mu swoje tajemnice, dzielili się problemami. De facto mieli do czynienia z bezwzględnym, przebiegłym i cynicznym człowiekiem, ściśle powiązanym ze służbami specjalnymi i Kierownictwem MON.
Rydzyński na zlecenie, niekiedy telefoniczne stawiał diagnozy eliminujące niewygodnych żołnierzy z armii, również z prowadzonych postępowań karnych. W większości rozpoznania te szły w dwóch kierunkach: encefalopatii i zaburzeń osobowości.O tajnych diagnozach postawionych przez Rydzyńskiego pacjenci kliniki dowiadywali się pośrednio od przełożonych i z kadr.

Żadne środki odwołania się od decyzji Rydzyńskiego do końca jego kariery tj. 1991 r. nie wchodziły w rachubę. „Niezawisłe” Wojskowe Komisje Lekarskie nigdy nie podjęły decyzji sprzecznej z wolą Rydzyńskiego argumentując to faktem, że wydał ją Naczelny Psychiatra LWP. Nie istniała jakakolwiek instancyjność zaskarżeń decyzji orzeczniczych Naczelnego Psychiatry LWP.Doprowadzono do absurdu – odwołania od decyzji Rydzyńskiego rozpoznawał sam Rydzyński.

Sytuacja ta trwała do 1991 r. Tym, którzy nie akceptowali i kwestionowali rozpoznania odwołując się do Wojskowych Komisji Lekarskich, KC PZPR, prokuratury i sądu Rydzyńskl stawiał dalej idące rozpoznanie, a mianowicie paranoi o cechach pieniactwa. W sytuacjach konfliktowych Rydzyński nie wahał się dla osiągnięcia osobistych korzyści, podstępnie poddać pacjenta działaniu leków psychotropowych, powodujących dezintegrację osobowości oraz wywołujących przykre odczucia somatyczne.Próby działania tych leków Rydzyński podejmował nie bacząc na cokolwiek, również na wiek pacjenta.

Znana jest sprawa stosowania przez Rydzyńskiego środków psychotropowych wobec dzieci. Lekarz b. pracownik Instytutu Higieny Psychicznej psychiatra Lech Wiercioch który się temu przeciwstawił najpierw został zwolniony przez Rydzyńskiego z pracy, a następnie przez niego publicznie pomówiony. Rydzyńskiemu tak jak to było z kobietą o nazwisku Parelon nigdy nie wystarczało pokonanie przeciwnika, on po prostu musiał go zniszczyć.

W tym miejscu należy stwierdzić, iż z ogólnej liczby poszkodowanych jedynie znikoma część się odwoływała. Większość sparaliżowana strachem przed utratą renty lub emerytury oraz innymi konsekwencjami służbowymi czy też karnymi, pokornie milczała. Przez długie lata bezkarnej działalności orzeczenia wydane przez Rydzyńskiego w pierwszej i zarazem ostatniej instancji miały większą moc niż prawomocne wyroki sądowe. Pozbawiały indywidualne osoby pracy, wolności i godności osobistej. Znana są przypadki wywołania tą drogą chorób u osób całkowicie zdrowych.

Władza jaką osiągnął Rydzyński była niepodzielna, z nikim się nią nie dzielił. Wynikała z tajnych związków ze służbami mi specjalnymi oraz tajnej roli jaką odgrywał w mafijnym systemie wojska. Nikogo z podwładnych nie dopuszczał do swoich tajemnic. Jakąkolwiek nielojalność bezwzględnie niszczył. Wypracował uniwersalne metody i techniki psycho i socjotechnicznego manipulowania ludźmi niszczenia ich woli. pozbawiania godności i zdrowia.

Pomimo ograniczonego zaufania do podwładnych i patologicznej podejrzliwości Rydzyński prawdopodobnie dla samo asekuracji i zabezpieczenia przyszłości zawierzył jednak jednej osobie, a mianowicie swojemu podwładnemu płk prof. Wojciechowl Gruszczyńskiemu. Dopuścił go do najtajniejszych spraw tj. stawiania diagnoz na zlecenie. Wcześniej jednak doprowadził do sytuacji, ażeby jego pupil wtopił się w rządzące WAM w Łodzi elity polityczne, dzięki czemu ten został sekretarzem PZPR w WAM w Łodzi, był również delegatem WAM na ostatni Zjazd PZPR w 1990 r.Na kontrolowaną przez siebie karierę Gruszczyńskiego Naczelny psychiatra LWP nie przystał z początku ich znajomości. Zdecydował się na nią dopiero wówczas. gdy wbrew obietnicom swoich popleczników z Warszawy i tajnych służb nie został mianowany Komendantem WAM w Łodzi.
Jak długo ten zdegenerowany i nieodwracalnie skorumpowany układ obwiązywał można sobie wyobrazić biorąc pod uwagę fakt. iż płk prof. Gruszczyński jeszcze w 1989 r. wyuczoną przez swojego protektora metodą zwolnił z wojska na zlecenie Szefa Służby Zdrowia WP gen. dr. Andrzeja Kaliwoszki, a de facto WSW mjr J. D. / dane osobowe usunięto na żądanie zainteresowanego /. Wymieniony został zwolniony z wojska na zaburzenia osobowości w kierunku homoseksualizmu, a faktycznie za udział w Kościele Baptystów. Wcześniej na zlecenie gen. dr. Kaliwoszki, a de facto także WSW z armii zwolniony został ppłk. Andrzej Sikorski.

Wymieniony miał to nieszczęście, iż jego brat był księdzem w jednej z parafii w Warszawie i wygłaszał niewłaściwe zdaniem władzy kazania. Ppłk Sikorski odmówił współpracy z WSW w kierunku zneutralizowania brata. Paradoksem w tym wszystkim jest fakt. iż gen. dr Kaliwoszka po zmianie ekipy rządzącej w Polsce jako pierwszy z żołnierzy niósł baldachim nad Prymasem w pielgrzymce na Jasną Górę. Gen. dr. Kaliwoszka jest do dzisiaj Szefem Służby Zdrowia WP.

Szczyt władzy Rydzyńskiego przypada na lata 70/80. Właśnie wtedy jakoby w oznakę największego zaufania ówczesny Premier Piotr Jaroszewicz zleca mu leczenie syna Andrzeja. Wkrótce do niego dołącza Jaruzelski minister obrony narodowej PRL, który z kolei powierza jego opiece córkę Monikę. Wysoko postawieni pacjenci nobilitują Rydzyńskiego, z czym nie kryje się przed otoczeniem, a nawet celowo okazuje. Osiągnięta przez niego pozycja społeczna stawia go w sytuacji bezkarności, a kierowany przez niego Instytut w sytuacji uprzywilejowanej.

W całej jego karierze żadna skarga składana na niego w Prokuraturze Wojskowej nie wyszła poza stadium początkowe tj. czynności sprawdzających, nie doczekała się wszczęcia postępowania karnego. Naczelny Prokurator Wojskowy, zgodnie z ustawą podporządkowany ministrowi obrony narodowej miał i w dalszym ciągu ma związane ręce. Niezawisłość i suwerenność decyzji Prokuratury Wojskowej była i pozostała fikcją.Taką samą fikcją jaką były prawdopodobnie i jeszcze jakiś czas będą prowadzone przez nią niektóre śledztwa w tzw. „sprawie”.

W postępowaniu i działalności płk. prof. Rydzyńskiego i jego następcy płk prof. Gruszczyńsklego szczególną rolę odgrywała tajemnica zarówno wojskowa jak i lekarska. Stanowiła ona parawan dla prowadzenia przez nich bezprawnych, nieetycznych poczynań, przeróżnych niedozwolonych eksperymentów i zabiegów na pacjentach. W razie zaistnienia takiej sytuacji ujawniana była instrumentalnie, publicznie na własny niechlubny użytek w celach oszczerczych, dyskredytacji danej osoby. W kontaktach z otoczeniem nie można nie przyznać Rydzyńskiemu pewnej dozy dobroduszności.

Rydzyński chętnie pomagał ludziom z którymi w przyszłości wiązał własne plany. Niemniej, w sytuacjach dla siebie kryzysowych bezwzględnie wykorzystywał te układy. Płk prof. Zdzisław Rydzyński zwolniony został z wojska w 199I r. jakiś czas po ukazaniu się w prasie publikacji na temat wykorzystywana psychiatrii wojskowej dla celów pozamedycznych.Zadziałały mafijne reguły systemu, które nakazują pozbywać się jako niewygodnych świadków ludzi dwóch kategorii: albo zbyt uczciwych. albo publicznie skompromitowanych.

Szczegółowy opis życia i kariery Rydzyńskiego nie będzie łatwy dla kogoś kto by w przyszłości podjął się tego tematu. Trzeba stwierdzić, iż był on zdolnym i inteligentnym człowiekiem, współtwórcą polskiej psychiatrii wojskowej. Jednocześnie z własnej i jednoznacznie złej woli był ważnym trybem w mafijnym systemie funkcjonowania Sił Zbrojnych PRL.

Niezależnie od tego kim był Naczelny Psychiatra LWP u jego boku, lecz nie pod jego skrzydłami (paranoicznie niszczył niezależnych naukowców widząc w nich przyszłych konkurentów) wyrosło nowe pokolenie psychiatrów wojskowych, wśród których znajduje się naprawdę wielu wspaniałych lekarzy. Niestety nie można do nich zaliczyć płk. prof. Gruszczyńskiego, który jak dotąd nie doczekał się przygotowywanej dla niego schedy po swoim pryncypale w postaci stanowiska Naczelnego Psychiatry. Niezrażony tym niepowodzeniem Gruszczyński. biorąc rozbrat w 1991r. z PZPR.. natychmiast zrobił wszystko, by objąć inną społecznie ważną rolę – drugą kadencję piastuje funkcję Przewodniczącego Oddziału Łódzkiego PTP w łodzi.

Były Szef Oddziału WSW w, Łodzi płk mgr Jerzy Wiluś, ostatni tajny chlebodawca Naczelnego Psychiatry LWP. aktualnie szef jednego z Oddziałów Szefostwa Wojskowych Służb Informacyjnych w Warszawie odpowiedzialny za zniszczenie materiałów archiwalnych krypt. „Szczer’biec” nie przyszedł na pogrzeb płk. prof. Zdzisława Rydzyńskiego. Widocznie uznał, iż „murzyn zrobił swoje i murzyn może odejść”. Ustawa o zasobach archiwalnych DzU z 14 lipca 1983r nr.38 poz.I73 art.52 ust.I mówi, iż „kto posiadając szczególny obowiązek ochrony materiałów archiwalnych uszkadza je lub niszczy podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.-  koniec cytatu.

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: