RSS

DOŚĆ TUSZOWANIA PRAWDY O WYROKACH SĄDU ZWYCZAJOWEGO !!!

09 Lu

Pora położyć kres antypolonizmowi i dyskryminacji Polaków w Polsce ! Masowo żądajmy wysokich odszkodowań od „posłów”, od szefów i pracowników prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe w Polsce za łamanie praw ludzkich.

Kongres Kultury w Radomsku 12-14.09.2013 r. 032

Foto: Prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Teresa z domu Znyk (Wojda) eksponowała plakat:“Stop antyplonizmowi i degrengoladzie w kulturze! Naród Polski w Polsce ma prawo do swojej kultury narodowej, ludowej !na Kongresie Kultury Radomsku w 2013r. Jako jedyna 2 razy zabrała głos w dyskusjach wyrażając stanowczy sprzeciw wobec narzucania Narodowi Polskiemu i Polsce kultury „wielopolskiej”, promowanej na tym kongresie z udziałem m.in.Wojewody Łódzkiego i przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz „naukowców”.

Foto wykonane w parku przy Domu Kultury w Radomsku.

Kongres Kultury w Radomsku 12-14.09.2013 r. 028

Foto: Prezes Stowarzyszenia Teresa z domu Znyk (Wojda) na holu Domu Kultury w Radomsku, podczas Kongresu Kultury, który odbywał sie w dniach 12/14 września 2013r.

Oszuści podający się za “posłów” znieważają Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli.

Oszuści podający się za “posłów” znieważają Polski Obywatelski Ruch Oporu, ujawniający wyroki Międzynarodowego Sądu Zwyczajowegod/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli.

Łowicz,08.02.2016r.

International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS)

ITCCS Central Office (Brussels) :itccsoffice@gmail.com

Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli

Polski Obywatelski Ruch Oporu wnosi o dołączenie do wysłanej  w dniu 25.01.2016r. korespondencji wraz z załączonymi dowodami dotyczącymi  “Oskarżenia prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje Unii Europejskiej i  państwowe w Polsce, o działania na szkodę Suwerena-Narodu Polskiego i ludzkości “, niniejszego, naszego rozstrzygnięcia w sprawie przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej prywatnych firm  handlowych, które symulują instytucje państwowe w Polsce.

Uprzejmie prosimy o pomoc w obronie Narodu Polskiego i Polski.

Oszuści podający się za “posłów” w Polsce znieważają Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli. Oszuści podający się za “posłów” znieważają Polski Obywatelski Ruch Oporu, ujawniający wyroki Międzynarodowego Sądu Zwyczajowegod/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli. Wyroki Międzynarodowego Sądu Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa dla “posła” z Łowicza to, cyt.:”brednie”. Autorów wpisów znieważa określeniem “cymbał” i wysyła do szpitala psychiatrycznego !

“Poseł” Paweł Bejda nakazał usunąć komentarze spod artykułu pt.:“Paweł Bejda otworzył w Łowiczu biuro poselskie” na portalu:www.lowicz24.eu, opisującego otwarcie jego biura poselskiego oraz spowodował zablokowanie nam dostępu do tego portalu.

Dowód zablokowaniaOto zrzutka z historii wejść z komputera. 20:38Paweł Bejda otworzył w Łowiczu biuro poselskiewww.lowicz24.eu ukazuje się poniższy link, zamiast dostępu do artykułu i do portalu. 

https://www.google.de/?gfe_rd=cr&ei=RO64VsLxBOqg8weEiIHYCw&gws_rd=ssl https://www.google.de/?gfe_rd=cr&ei=ie64VoycGOqg8weEiIHYCw&gws_rd=ssl

“Poseł” Paweł Bejda wraz z pomocnikami jest winien przestępstwa znieważania Międzynarodowego Sądu Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli w komentarzach pod artykułem“Paweł Bejda otworzył w Łowiczu biuro poselskie” na portalu www.lowicz24.eu

“Poseł” Paweł Bejda wraz z pomocnikami jest winien:

  • winien złamania praw ludzkich autorów wpisów, pod artykułem opisującym otwarcie jego biura poselskiego w Łowiczu, polegającego na znieważaniu i spowodowaniu usunięcia wpisów informujących m.in. o upadku światowego, prywatnego niewolniczego systemu, o wyrokach Międzynarodowego Sądu Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli.

  • winien złamania praw ludzkich czytelników portalu  www.lowicz24.eupoprzez spowodowanie usunięcia ważnych dla Polaków informacji m.in. o upadku światowego, prywatnego niewolniczego systemu, o wyrokach Międzynarodowego Sądu Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli.

“Poseł” Paweł Bejda wraz z innymi “posłami”, pracownikami prywatnej firmy handlowej, zarejestrowanej pod nazwą “Kancelaria Sejmu” w UPIK w Waszyngtonie pod nr. 367462962, oraz z “posłami”poprzednich kadencji, wyłanianymi w fałszowanych, nielegalnych wyborach żydowskiego okupanta są winni :

  • Winni oszustwa podawania się za urzędników państwowych, wykonywania nieuprawnionych działań, bez posiadania statusu “urzędnika państwowego”, bez posiadania legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego, który od 02.11.2014r. sprawuje bezpośrednią władzę zwierzchnią na mocy Proklamacji Tadeusza Cichockiego, napisanej w imieniu i w interesie Suwerena-Narodu Polskiego. http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf 

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 1000 000 Euro od szefa i 100 000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 24 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.  https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby/

  • Winni fałszerstwa narodowościowego stanu osobowego.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 100.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt.16 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

  • Winni stanowienia i stosowania nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów  prawnych.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 1.000.000 Euro od szefa i 250.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 21 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

  • Winni działania bez podpisu i bez legalnych pieczęci, bez legalnych symboli, bez prawomocnej legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie za każdy przypadek, w wysokości 100.000 Euro od szefa i 50.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 30 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

  • Winni wysyłania bezprawnej  i nielegalnej korespondencji, zawierającej  błędy formalne i fałszywe stwierdzenia.

” Dostarczanie, uznanych przez rezolucję ONZ A/RES/56/83 z dnia 28. stycznia 2002/ Artykuł 9, za nielegalne, wszelkich przesyłek firm pocztowych na usługach nielegalnego rządu w Polsce, który jest spółką handlową wygasłą z dniem 25.12.2012r. jest najsurowiej zabronione i karalne !”

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie za każdy przypadek, minimum 1.000 Euro od szefa i 500 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 6 Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

  • Winni łamania praw człowieka – naruszenia godności ludzkiej, wbrew  z rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK).

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 150.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 47 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

  • Winni antypolonizmu, dyskryminacji Polaków w Polsce.

Z tego tytułu przysługuje każdemu Polakowi odszkodowanie w wysokości 500.000 Euro od szefa i 100.000 Euro od pomocnika, zgodnie z  pkt. 17 Międzynarodowej taryfy  odszkodowawczej za łamanie praw osoby ludzkiej.

  • Winni innych, nie wymienionych powyżej przestępstw na szkodę  i krzywdę każdego Polaka a  zawartych w Międzynarodowej taryfie odszkodowawczej za łamanie praw ludzkich.

Poniżej  do zastosowania  dla każdego Polaka “Międzynarodowa  taryfa odszkodowawcza za łamanie praw ludzkich”, jako rekompensata za szkody i krzywdy wyrządzane  przez  prywatne  firmy handlowe żydowskiego okupanta.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby/

Za antypolonizm, dyskryminację, za naruszenie godności ludzkiej  przedstawicielek Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, Polski Obywatelski Ruch Oporu, zgodnie z obowiązującą Międzynarodową  taryfą odszkodowawczą za łamanie praw ludzkich, żąda od “posła” Pawła Bejda odszkodowania w wysokości 8 200 000 złotych, (słownie : osiem milionów dwieście tysięcy złotych) płatne do 08.03.2016r. na konto : INTELIGO  50102055581111145677400062

Maria z domu Znyk (Bejda) , Teresa z domu Znyk (Wojda)

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Herb Bończa200px-Herb_Slepowron

Polskie herby szlacheckie przodków Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)

http://polskiruchoporu.neon24.pl/ www.wojdabejda.wordpress.com,http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze,www.lowiczanie.prv.pl,www.bejda.iddd.de

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname KANCELARIA SEJMU
  Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil  
L D-U-N-S® Nummer 367462962
L Geschäftssitz Ul. Wiejska 4/6/8
L Postleitzahl 00-902
L Postalische Stadt Warszawa
  Land Poland
W Länder-Code 616
  Postfachnummer  
  Postfach Stadt  
L Telefon Nummer 226942500
W Fax Nummer 226941446
  Name Hauptverantwortlicher  
W Tätigkeit (SIC) 9111

 

Oto poniżej komentarze, które były pod art.:“Paweł Bejda otworzył w Łowiczu biuro poselskie.” na portalu: www.lowicz24.eu

Uwaga ! kolorem czerwonym zaznaczone są wpisy innych komentatorów w tym obraźliwe i  znieważające.

„Paweł jesteś 2016-02-07 17:22

w tym wszystkim umoczony całkowicie i nie graj tu aniołka ! Przeciez wiesz w czym uczestniczysz! Taki wpis to wstyd ! Nie masz nic na usprawiedliwienie wraz ze swoimi pomocnikami wszystkich szczebli podających się za władze w Polsce i w Unii! http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129371,stop-talmudycznemu-wymiarowi-sprawiedliwosci-w-polsce , Cytuję: “Paweł co?: Paweł winien co Ty za przeproszeniem pierdolisz za głupoty? Zgierz czy Sochaczew wzywa?”

Prawda wyzwala ! 2016-02-07 17:09 a oto dowód jak reagują „święci”, rozmodleni zwolennicy Pawła i upadłego systemu ! HAŃBA ! Nie wysyłaj za prawde nikogo i nigdzie !  Nie czyń z siebie zbrodniczego bożka ! Czytaj międzynarodową tabelę za łamanie praw ludzkich bo nie starczy tobie i twoim następnym pokoleniom na odszkodowania !!!! Cyt.:Paweł co?: Paweł winien co Ty za przeproszeniem pierdolisz za głupoty? Zgierz czy Sochaczew wzywa?”

Prawda wyzwala ! 2016-02-07 17:04 Hańba, szok : Papież Jan Paweł II-Karol Wojtyła uczestniczył w mordach rytualnych „Dziewiętego Kręgu”Drodzy Rodacy ! Pobudka ! Oswajacie się z szokującymi faktami !!! Trzymajmy się z dala od ludobójców, dzieciobójców i zdelegalizowanego Kościoła i Watykanu ! http://itccs-polski.blogspot.de/2014_04_01_archive.html „Biuletyn Nr.1 z 29 marca 2014.” Łowiczanie nie dają się już ogłupiać … Są świadomi bo przejrzęli na oczy !!!

Cytat: “Paweł co? 2016-02-07 15:49 Paweł winien co Ty za przeproszeniem pierdolisz za głupoty? Zgierz czy Sochaczew wzywa?”

Paweł winien 2016-02-07 13:08 

A kto tego Pawełka wybrał, skoro prawie nikt nie szedł na te fałszowane wybory, polegające nie na wybieraniu ale na oddawaniu głosu na już wcześniej, gdzie indziej wybranych, do czego przyznał się po pijanemu Alek Kwasniewski, ten który odgrywał rolę prezydenta w teatrze żydowskiego okupanta na scenie politycznej ?!

Paweł winien 2016-02-07 10:04 wraz z pomocnikami … https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/23/o-odszkodowanie-za-holokaust-na-narodzie-polskim/. Cytuję:” Paweł,winien: jesteś krzywd Łowiczan, Polaków w Polsce, m.in. podtruwanych wodą z toksycznymi dodatkami jak fluor, chlor,… !!! Winien jesteś krzywd Łowiczan, Polaków w Polsce z poprzez sprowadzenie na Osiedle Bratkowice bazy UOS hydraulicznego szczelinowania, która zatruwa zasoby wodne , powietrze, niszczy rolnictwo !

Paweł,winien 2016-02-07 09:50 jesteś krzywd Łowiczan, Polaków w Polsce, m.in. podtruwanych wodą z toksycznymi dodatkami jak fluor, chlor, SeaQuest z arsenem, lit , osliczki, studniczki itp. !!! Winien jesteś krzywd Łowiczan, Polaków w Polsce z poprzez sprowadzenie na Osiedle Bratkowice amerykańskiej baze militarnej UOS hydraulicznego szczelinowania, która zatruwa zasoby wodne , powietrze, niszczy rolnictwo !Winien jesteś hańby otwierania tej ludobojczej bazy ! Cyt.: “Zalosny 2016-02-07 09:39 teatr obłudy, widoczny i iskrzący pomimo upadku systemu systemu!  Udaje, że działa dla dobra Łowicza i Polski a faktycznie to szkodzi jako kolaborant zydowskiego okupanta! “JEŚLI WSPIERASZ FINANSOWO TAKI KOŚCIÓŁ WSPIERASZ ZBRODNIARZY I MOŻESZ ZOSTAĆ ZA TO OSKARŻONY NA MOCY PRAWA.”

Ostrzeżenie 2016-02-07 09:32 Papież i inne głowy kościoła zostali uznani winnymi przez Sąd Międzynarodowy nakazując ukrywanie zbrodni. Zostaną przez to natychmiast aresztowani. (zobacz:ITCCS. Org) Sądu Zwyczajowego d/s Przestepstw Koscioła i Państwa cyt: “ JEŚLI WSPIERASZ FINANSOWO TAKI KOŚCIÓŁ WSPIERASZ ZBRODNIARZY I MOŻESZ ZOSTAĆ ZA TO OSKARŻONY NA MOCY PRAWA. Żadne dziecko nie jest bezpieczne w kościele katolickim, który stanowi bezpieczne schronienie dla gwałcicieli dzieci ubranych w sutanny”

Koniec teatru ! 2016-02-07 09:11 nie tylko kościelnego ale i politycznego! Oni wszyscy o tym doskonale wiedza a mimo to grają w tym teatrze obłudy dla naiwnych ! Łowiczanie już nie dają się nabierać na ich gierki, fatalne aktorstwo! Śledzą wyroki Sądu Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa, który oprócz wyroków nie tylko na Papieży i wezwał ludzkość do ich wykonania!

Portal Bejdy??? 2016-02-07 20:06 wirus o nazwie „Bejda” cenzuruje i rządzi na portalu jak na swoim ranczo? Prawda i tak jak oliwa wypływa!

Prawda wyzwala! Hańba, szok: Papież Jan Paweł II-Karol Wojtyła uczestniczył w mordach rytualnych „Dziewiątego Kręgu”,  http://itccspolski.blogspot.de/2014_04_01_archive.html „Biuletyn Nr.1 z 29 marca 2014.

Pozytywną Energią 2016-02-08 10:39 tworzymy nowe systemy w Nowej Erze , Erze Dostatku! Tworzymy kopułę ochronna naszych serc nad ukochanym Łowiczem,nad ukochaną Polską ! Kocham Cię BRACIE, SIOSTRO z Łowicza, z Polski !!! Najwyższą energią, miłości ludzkich serc wskrzesiliśmy tak poteżną siłę z pomocą Boga Stwórcy, że zło samo już ustępuje i zniknie !!! To zaszczyt i zobowiązanie, że z Łowicza na cały Świat promieniuje DOBRO poprzez Obywatelski Ruchu Oporu zrodzony w Łowiczu !!!

Najważniejsze są 2016-02-08 10:21 dla kazdego Łowiczanina, dla każdego Polaka są najważniejsze wyroki Międzynarodowego Sądu Żwyczajowe d/s Przestępstw Koscioła i Państwa w Brukseli…. Nie ma ważniejszej sprawy od odsunięcia pokonanych sił zła !!!! http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129410,potrzeba-polsce-oficerow-pokoju-i-szeryfow

Do Pewniaka 2016-02-08 10:14 niepewnego swego losu ! Złość jest złym doradcą i dowodzi słabości w zmierzeniu się z faktami! Wyzwiska, zła energia wraca do ciebie z 7- krotną siłą! Po co ci to skoro udajesz dobrotliwego wujka… Tym wpisem też obrażasz nie tylko sąd ale i wyroki Międzynarodowego Sądu Żwyczajowe d/s Przestępstw Koscioła i Państwa !

Zło pokonane! 2016-02-08 09:50 Wszyscy napełnijmy nasze serca pozytywnymi uczuciami, które zgodnie z fizyką kwantową są 1000- krotnie większą siłą ochronną! Drogi Rodaku, uwierz w siebie ! Uwierz w swoją ogromną moc sprawczą!Łowiczanie, napełnijmy nasze serca pozytywnymi uczuciami, które zgodnie z fizyką kwantową są 1000- krotnie większą siłą ochronną, naprawiającą nas i cały świat !Cytuję Czego się boją: państwo poselstwo? PRAWDY !!!!

Pewniak 2016-02-08 09:47UWAGA ! Obraźliwy wpis “pewniaka”

Cyt.:” Fakty !: Zdelegalizowane zostały Koscioły z Watykanem na czele a oni tu odstawiają teatr iluzji…. Jest wyrok Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego ..”.Jakis cymbał pod różnymi nickami cały czas brednie wpisuje i zaśmieca tylko forum.

Pewniak 2016-02-08 09:43 Mina księdza biskupa mówi wszystko. Myślę, że nie miał ochoty brać udziału w przecinaniu wstęgi, ale nie wypadało mu odmówić. Nietaktem była propozycja przecięcia wstęgi. Sam poseł powinien przeciąć, no ale to tylko psl, czego można się spodziewać.

Fakty ! 2016-02-08 09:36

Zdelegalizowane zostały Koscioły z Watykanem na czele a oni tu odstawiają teatr iluzji…. Jest wyrok Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego d/s przestępstw koscioła i Państwanie nie tylko na papieża Franciszka! Szukajcie w google !Ludu Łowicki nie daj się zwodzić! Majątki kościoła do odzyskania! oni o tym wiedza a tu odstawiają teatr iluzji razem z kartelem politycznym, posłami…

Cyniczni gracze 2016-02-08 09:29 talmudycznie nadinterpretowują jak widać i obrażają. Fakty z pokorą i z godnością się przyjmuje, zwłaszcza wyroki Międzynarodowego Sądu Żwyczajowe d/s Przestępstw Koscioła i Państwa a nie obraża, znieważa osoby umieszczające!

Cyt.:Ela: “….komentarze obraźliwe, żeby nie powiedzieć wredne i ohydne, przepełnione jadem pewnie są zepsuci do szpiku kości. To że jesteście wyrzutkami nie znaczy ze anonimowo macie obrażać innych…

Czego się boją 2016-02-08 09:20 państwo poselstwo? PRAWDY !!!!!!!!!!!! Kasowaniem wpisów nie zagłuszycie prawdy!  Prawda i fakty niosą się w przestrzeni jako dobre energie i pokonają to co złe !!! Nie obrażaj Ela/ Beata za prawdę i fakty ! Dobrze wiesz, że wasza gra skończona !

Dlatego 2016-02-08 10:55

tym bardziej potrzeba dobrej energii naszych serc by niezwłocznie zrealizować wyroki Międzynarodowego Sądu Żwyczajowe d/s Przestępstw Koscioła i Państwa w Brukseli. Cyt.:” Nie ma państw !:… światowe elity żydowskie, masońskie, narzucają wprowadzenie na świecie nowych zasad, pod zwodniczym hasłem tworzenia od 1 maja 2016r. Nowej Ery, opartej na jeszcze większym zniewoleniu niż w upadłym, byłym systemie.”

Nie ma państw ! 2016-02-08 10:49

Pomimo ogłoszenia 25.12.2012r. upadku światowego, prywatnego niewolniczego systemu w tym rządów, banków, instytucji międzynarodowych jak np. ONZ, NATO, UNIA Europejska, OBWE, delegalizacji instytucji kościelnych na świecie, światowe elity żydowskie, masońskie, narzucają wprowadzenie na świecie nowych zasad, pod zwodniczym hasłem tworzenia od 1 maja 2016r. Nowej Ery, opartej na jeszcze większym zniewoleniu niż w upadłym, byłym systemie.

Z pokorą i godnością 2016-02-08 10:48

Przyjmujmy do wiadomości, ze spokojem i godnością, niepodważalne fakty delegalizacji Watykanu i instytucji kościelnych wszystkich wyznań, skazania Królowej Elzbiety II i obecnego papieża Franciszka II za mordy rytualne na dzieciach i inne przestępstwa oraz fakt uznania wszystkich rządów świata za nieistniejące!

http://itccs-polski.blogspot.de/2014_04_01_archive.html

https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/

 

 

One response to “DOŚĆ TUSZOWANIA PRAWDY O WYROKACH SĄDU ZWYCZAJOWEGO !!!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: